Structura anului scolar 2007 - 2008 Ordinul ministrului : nr. Nr. 402 / 22.02.

2007 | VACANTA Semestrul 1 17 septembrie 2007 - 28 octombrie 2007 29 octombrie 2007 - 4 noiembrie 2007 5 noiembrie 2007 - 21 decembrie 2007 22 decembrie 2007 - 6 ianuarie 2008 7 ianuarie 2008 - 1 februarie 2008 2 februarie 2008 -10 februarie 2008 Semestrul al ll-lea 1 1 februarie 2008 - 25 aprilie 2008 26 aprilie 2008 - 4 mai 2008 5 mai 2008 - 13 iunie 2008 14 iunie 2008 - 14 septembrie 2008 ANEXA 1.1. la Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5198/01.11.2004 PLAN-CADRU DE INVATAMANT PENTRU CLASA a IV-a CURSURI

ARIA CURRICULARA/ Disciplina Limba si comunicare • Limba si literatura romana • Limba modern^ 1 Matematica si stiinte ale naturi • Matematica • gtimte ale naturii Om si societate • Educatie ciyjca • Istorie • Geografie • Religie Arte • Educatie muzicala • Educatie plastic^ Educatie fizica si sport • Educatie fizicd Tehnologii • Educatie tehnoloaicS Consiliere si orientare Numar total de ore in trunchiul comun Curriculum la decizia scolii Numar minim de ore pe saptamana Numar maxim de ore pe saptamana

Nr. ore Plan Ore alocate 7-9 8 5-7 6 2-3 2 5 4-6 4 3-4 1 1-2 4 4-6 1 1-2 1 1-2 1 1-2 1 1 2-3 2 1-2 1 1-2 ."•'1 '. • . 2-3 2 2-3 2 1-2 1 1-2 1 0-1 I
20 1-4 21 24

2

23

1

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Planificarea calendaristica orientativa
6 ore/ saptamanal; 204 ore /anual Manual de referinta: Editura Ana - 2006, autoare: Marcela Penes

Unitateade invatare
1.

Ob.

Continuturi SEMESTRUL 1 (102 ore) •Cartea ca o gradina, •Cheia, de Mihail Sadoveanu •Cartea. Rolul ilustratiilor •Cuvantul (actualizare) •Poveste, de St. O. losif •Semnele de punctuatie (actualizare) •Partile componente ale compunerii (actualizare) •Planul de idei dat (actualizare) •Domnita frumusetii, lectura. Recapitulare. Evaluare. •Sarguinta lui lancu, de Virgil Stoenescu. Textul narativ •Componentele comunicarii dialogate •A murit Luchi..., de Otilia Cazimir •Verbul •Mi s-a terminal caietul, de Mircea Santimbreanu •Compunere dupa un plan propriu: Scoala noastra •Scoala, lectura. Recapitulare. Evaluare. •Aurul toamnei, de Cezar Petrescu •Toamna, de Octavian Goga. Toamna, de George Toplrceanu •Cine ? Cand ? Unde ? •Substantival •Formularea ideilor principals dupa imagini, •Compunere dupa un plan dezvoltat: Toamna •Nu e esential, lectura. Recapitulare. Evaluare •Cum este bine ? •Dumbrava minunata, de Mihail Sadoveanu •Situatii de comunicare •Povestirea in scris a unui text •Pronumele •Onoarea mai presus, de Mircea Santimbreanu •Sarea fn bucate, dupa Petre Ispirescu, lectura. •Recapitulare. Evaluare. •lama, de Vasile Alecsandri; lama, de B. St. Delavrancea •Intrebarile si raspunsurile in comunicare. Intonarea

Nr. ore

ref.
1.1
1.5 2.1 2.5 2.6 3.1 O A 3.4
4 .1

Saptamana

Data

Comoara de margaritare Cartea - model de comunicare

21

I -IV

II.

Scoala ca o carte Comunicare dialogata III. S-au aurit a toamna pad u rile Comunicarea dupa imagini
IV.

1.3 2.3 3.5 4.3

20

IV -VII

1.2 2.1 2.4 3.1 3.2 3.5 4.3 A A 4.4 1.4 2.2 3.2 4.2 4.5 4.6

19

vii-x
;

'

Va rog ! Va muKumesc ! Politetea fn comunicare

22

XI -XIV

V.

Se cem norii de

1.5 2.2

20

XIV-

2

zapada... intrebarile si raspunsurile in comunicare

3.2 4.2 4.6

propozitiilor •Compunere pe baza unor cuvinte si expresii de sprijin: •Bucuriile iemii. •O noapte de iama de Fanu§ Neagu •Mumerafuf •La Poluf Nord, lectura, de Marin Sorescu •Recapitulare. Evaluare. SEMESTRUL al H-Jea (102 ore)

XVI

VI. Mi-am slujit tara... Comunicare
«

1.4 2.2 3.3 3.6 4.3
4,6

•Domnu' Trandafir, de Mihail Sadoveanu •Jransformarea textului diatogat in povestire §i invars •George Enescu, de Viorica Huber •Adjectivul •Me§terul Nicu, de Alexandru Vlahuta
3 •Textul neliterar: Afisul, articolul •Comunicarea nonverbala •Compunerea cu titiu si cu plan dat: Un persona] indragit •Un explorator roman, de Constantin Motas, lectura •Recapitulare. Evaluare •Amintiri din copilarie, de Ion Creanga •Mama, de Panait Cema •Propozitia •Pe Arge§ In jos... , de Alexandra Vlahuta •Scrisoare invatatorului meu, de Petre Ghelmez •Scrisoarea. Invitatia. •Povestirea unei intamplari dupa un sir de imagini •Compunere cu plan simplu dat: Locul natal •Intalnire cu mama, e Nicolae Labis, lectura •Recapitulare. Evaluare. •Cucul pus pe glume, Stelian Filip •Tara povestilor, de Fdnus Neagu •De ce nu intelegem mesajul •Predicatul verbal •Un ,oc nou, de Calm Gru,a •Subiectul •Compunerea cu inceput sau sfar§it dat: O faptd buna

22

VXII XXI

despre personajul Irterar

VII. Cand ma gandesc la locul nasterii
IllCICia* -

1.5 2.5

2.7 3.1
4.3 4.6

20

XXIXXIV

Comunicarea despre locuri si fntamplari

VIII. Joculde-a primavara
Comunicarea despre fapte

1.5 2.1 3.1 4.5 4.6

21

XXV —
XXVIII

IX Parereasi atitudinea ta conteaza Exprimarea acorduiui / dezacorduiui

•Micul print, de Antoine de S. Exupery, lectura •Recapitulare. Evaluare. 1.4 •Cuiul, de Tudor Arghezi 2.4 •Ce parere aveti ? 3.1 •Musca la arat, de Alexandra Donici 3.6 •Ciubotelele ogarului, de Calin Gruia 4.2 •Atributul 4.3 •Compunerea care fmbina naratiunea cu dialogul si cu descrierea •Un suflet nobil, de Edmondo de Amicis, lectura •Recapitulare. Evaluare.
•-,•

18
'; '.• . ..'

XXVIII — XXXI

: '
15 '
XXXI — XXXIV

X. Un rai din basme vad... Comunicarea impresiilor si sentimentelor

1.5 2.1 3.1 4.5 4.6

•Fiind baiet paduri cutreieram, de Mihai Eminescu •Din copilaria mea, de Lucian Blaga •Basm, de Geo Bogza
^ ,.

[-;.••:. ;,
.. .

•Complementul •Comunicarea impresiilor si sentimentelor. Compunere libera: Vara cea lummoasa •A fost odata, de Marin Sorescu. Camavalul personajelor literare. lecturi. •Recapitulare. Evaluare. Mic dictionar.


.

3

XI. Autori, opere, personaje Parti de

propozitie
:

4

4.3 •Parti principale si parti secundare de propozitie. .6 •Compunere [ibera: Ganduri pentru clasa a V- a.

1.2 •Texte literare si texte nonliterare 2.5 •Concurs literar. Autori si personaje. 3.3 •Rezumatul. Povestirea.

6

XXXIV

Proiectarea secventiala orientativa
Semestrul I
Unitatea de invatare nr 1: Comoara de margaritare - Cartea, model de comunicare (21 ore)

Contfnufur Ob, i(detalieri) ret. 1. Recapitular 1.3 2.5 ea cunostintelor 3.6 din clasa a lll 4.1 1 17.09
2. Probade evaluate initial 3. Analiza rezultatuiui testului 4. De^fespfa-fe romane!, de Andrei Mure§anu 4.1 4.4

Activitati de invatare
•citirea unui text liber ales si formularea unor idei si opinii personate. •recunoasterea partitor de vorbire Tnvatate. •descoperirea regulitor de ortografie si punctuatie.

Resurse
(materials, temporale, pedagogics) -Conversatia tip "Cine ? Unde ?

Evaluare
Observare sistematicj Chestionar Evaluare orala

Cand ? Cum ? .- Exercitiu apKcativ de recunoastere a partitor de vorbire invatate - Exercitiu joc: .Ce semn se potriveste ?"

3.5 1.5

3.2 1.5

Se va evalua: •deprinderea de scriere corecta: •deprinderea de formulare in scris, a unor fntrebari si raspunsuri; •capacitatea de recunoastere a partitor de vorbire. .- Conversatia-expunerea rezuttatelor •explicarea si corectarea greselilor de la testul initial - conversatie pe tiptoe; •identificarea partilor de aceasta tema vorbire; •corectarea eroritor de -Exercitiu apiicativ - rezolvarea scriere. sareinilor din fisa •citirea textuiui cu evidentierea .- Citirea explicativa a textuiui. cuvintelor necunoscute; -Exercitiu apiicativ ,Sa construim alt •explicarea si integrarea lor in enunt cu acelasi cuvant". enunturi noi. •intuirea -Exercitiu de memorare a unei strofe continutului de idei si -Cotocviu "Semnrficatia Tnsemnelor semnificatii; •exprimarea unor tarii opinii despre insemnete tarii. •citirea textuiui; •introducerea cuvintelor in contexte noi; •exprimarea opiniitor proprii. Conversatia pe tema: "Manualul meu" Exercitii variate de citire. - Exercitiu apficativ: "Jocul asemanarilor* -Convorbire pe tema "Cartea e prietenul meu'. .- Invatare intuitiva cu identificarea si delimitarea centretor de interes sugerate de versurite poeziei. -Convorbire tematica despre comparatie ca mijtoc artistic fotosit de poet pentru a realiza mesajul dorit. – -Exercitiu apiicativ: "Ma joc cu cuvintete" sau "Construiesc comparatii prezentarea generala a RezumatuI: operei lui Mihail Sadoveanu -Citirea explicativa a textuiui; lucru cu dictionarul; explicarea unor expresii deosebite. - Problematizarea: completarea fisei (semnifjcatia titlului

Fes! initial ' TemSTn clasa Autoevaluare

Observare sistematica Recitare

5. Carteaca o gradina, de Marcela Pene$ 6. Carteaca o gradina, de Marcela Pene$

1.2 1.4 2.3

TemaTn clasa Observare sistematica

3.1 3.4

•identificarea si delimitarea centretor de interes din text; •analiza mijloacetor de redare a mesajului; •redarea mesajului prin alte jocuri de cuvinte.

Observatia sistematica Proba practica

7. Cheia, de Mihail Sadoveanu

3.2 3.6

•familiarizarea cu opera lui Mihail Sadoveanu; •citirea explicativa, evidentierea unor expresii si cuvinte noi; •setectarea unor construct*! dupa criterii date.

Observatia sistematica Tema Evaluare scrisa

4

8. Cneia, de Mihail Sadoveanu

2.1 2.2

•delimitarea textuiui in fragmente togice; •ateatuirea planului simplu de idei; •formulari de intrebari si raspunsuri pe baza textuiui. •povestirea textuiui pe baza planului simplu; •argumentarea faptelor din text pe baza de citate; •exprimarea unor opinii personate despre relatia cititor - carte. •patrunderea continutului de idei si sentimente al textuiui; •evocarea unui moment personal.

9. Cheia Mihail Sadoveanu

3.1 4.2

10. Cneia, Mihail Sadoveanu

3.4 2.7

11. Cartea. Rolul ilustratiitor

1.1 3.6

•sesizarea modului de organizare a textuiui Tn pagina rolul ilustraditor; •conversatii Tn grup, In care elevii pun Intrebari si dau raspunsuri; •exprimarea propriitor opinii. •recunoasterea cuvintelor (sinonime, antonime, paronime, etc.); •utilizarea corecta a unor elemerrte de relatie care asigura succesiunea togica a cuvintelor Tn propozibi, propozitiilor tn text

12. Cuvantui. Alcatuire. Sens.

2.4 4.3

-Lucru cu manualul: variante de citire cu delimitarea textuiui pe unitati togice -Exercitii dirijate de povestire si de ateatuire a planului simplu de idei. -Exercitiul: Joc "Eu intreb, eu raspund" Tn scris -Exercitii de povestire pe baza planului simplu de idei. .- Conversatia: argumentarea faptelor si explicarea lor utilizand citate din text. -Exercitiul: completarea fisei (relatia cititor -carte -Conversatia de fixare si consolidare a ideilor, mesajului si sentimentelor exprimate in text. -------Exercitiul: scrierea si pronuntarea corecta a unor cuvinte (cel, ce-l) ( -Invatare intuitiva: "Observ, citesc, invat -Exercitiu apiicativ cu rezolvarea fisei de lucru: "Cine ? Cand ? Cum ? -Reflectie personala - rolul cartii in viata omului cu reactualizarea -conversatia: cunostintelor despre cuvant - forma, sens. -Exercitiu apficativ: redactarea unui text Tn care sa fokxseasca cuvinte vizate. -Joe: "Gaseste cuvantui cu mai multe intejesuri

Chestionare Evaluare orald Autoevaluare

Observatia sistematica Evaluare scrisa

Observatia sistematica Autoevaluar e Chestionare Evaluare orala TemaTn dasS Observatia sistematica Autoevaluare

13. Poveste, de St. O. tosif 14. Poveste, de §L O. tosif

3.6 3.2

2.5 3.2

-alcatuirea unor texte scurte cu respectarea cerintelor date. •crtirea si Tntetegerea textului; •aprofundarea continutului prin Tntrebari si raspunsuri; •alcatuirea de noi enunturi cu expresiite din text. •ktentificarea mesajului poetic; •sesizarea imaginilor artistice; •autodictare.

.- Citirea expficativd a textului -Probltematizarea: "Ce raspuns alegi ?" -Exercitiul: 'Sa descoperim"

Evaluare orala Evaluare scrisS Evaluare orala Evaluare scrisa Autoevaluare Evaluare reciproca

-Invatare intuitiva formularea mesajului plecand de la comparatia de baza folosita de poet. -Exercitiu aplicativ pe fise cu setectarea imaginilor artistice. -Autodictare selectiva -Discutie In masa cu reactualizarea cunostintelor despre semnete de punctuatie. -Probtematizarea: .Realizati corespondenta" -Exercrtiul aplicativ cu scriere dupa dictare. Joc: .Schimba semnul de punctuatie" (si se schimba intelesul propozitiei).

15. Semnetede punctuatie sr

4.1 2.2 2.6

•identificarea semnelor de punctuatie; •stabilirea reguHlor de utilizare a acestora; •scriere dupa dictare.

16. Semnele de punctuatie

2.2 2.6 4.1

•expNcarea fotosirii semnelor de punctuatie in texte; •crearea unui scurt dialog; •comptetarea semnelor de punctuatie pe un text dat; •eliminarea semnului incorect fotosit

-Exercitii de aplicare a semnelor de punctuatie intr-un text dat.. - Exercitiu joe "La telefon" Exerdjiu de comptetare a semnelor de punctuatie intr-un text dat. -Rezolvarea fisei cu eliminarea semnului incorect fotosit.

Observare sistematica Evaluare reciproca

5

17. Partite component ealeunei compuneri

4.2 4.4 4.5

•reactualizarea cunostintelor despre partite unei compuneri, planul dat,

mi,

•delimitarea pe un text a cetor trei parti: introducere, cuprins, fncheiere. •identificarea fragmentetor unui text dupa tdeite principals 4.2 4.4 4.5 •discutarea §i stabilirea unui plan de tdei; •redactarea unui text dupa acest plan; •respectarea structurii unui text.

-Conversatia de fixare si consofidare a cunostintelor despre redactarea unei compuneri -Exercitiu de identificare a partilor unei compuneri date. -Exercitiu de impartire a unui text in fragmente logice ce corespund ideitor principal date. Joc: "Schimba forma de exprimare -Exercitiu aplicativ de Tntocmire a planului unei compuneri -Exercitiu de redactare a compunerii dupa plan -Exercitii de analiza: ,Ascufta compunerea mea!" -Exercitiu de citire si de povestire a textului. -Conversatie euristica pe tema mesajului textului.. - Joc: .De unde vin basmele ?* .- Discutie in masa cu reactualizarea cunostintelor despre sunet si silaba -Exercitii aplicative pe textul "Domnita Frumusetii" de Tudor Arghezi. - Rezolvarea fisei: eliminarea formei incorecte si reafizarea corespondentei

Observare sistematica Autoevaluare

18. Cartea izvorde bucurii (Compuner e dupa plan dat) 19.Domnrta frumusepi, de Tudor Arghezi (lectura) 20. Exercitii foneticeaplicatii

Tema Tn clasa Evaluare reciproca Observarea sistematica

3.4 4.3

1.1 1.5

•exersarea actului citirii; •discutarea textului in functie de urmatorii parametri .Cine, unde, cum ?' •identificarea ideii centrate a textului; •exprimarea unor opinii personale. •identificarea vocatetor, consoanetor, gaipuritor de litere pe textete studiate; •stabilirea regulitor de despartire a cuvintetor in silabe; •scrierea corecta a unor cuvinte cand Tntalnim diftongi, vocate dubte, consoane duble.

Tema pentru acasa Autoevaluare

21. Probade evaluare

Competente evaluate: •deprinderea de adaptare a redactarH la scopul comunicarii; •deprinderea de structurare a enuntului conform cerintelor date; deprinderea utilizarii notiunilor si expresiitor invatate; •deprinderea de scriere corecta.

Test sumativ

Unitatea de Tnvatare nr.2: $coala ca o carte - Comunicarea diaiogata (20 ore) 1. 4.3 •crtirea textului cu evidentierea unor Sarguinta lui lancu, cuvinte noi; •sesizarea unor cuvinte si de 3.4 Virgil axpresii descriptive; Stoenescu
.- Lucru cu manualul: .Inteteg, explic, aplic !" - Exercitiu de formulare a unor raspunsuri la Tntrebari date. - Rezolvarea fisei de lucru. Evaluare orala Tema Evaluare -^ scrisa .- Exercitii aplicative cu variante de citire a textului. .— Exercitii de Tntocmire a planului de idei -Exercitiul: rezoh/area fisei de lucru. -Nararea faptetor pe baza planului de idei intocmrt in clasa.. -Transfonmarea povestirii in rezumat - Exercitiu de evidentiere a insusiritor compunerii lui lancu. .- Exercitii de setectare a caracteristicitor lui lancu, realizarea portretului, oral. - Exercitiu aplicativ: caracterizarea in sens - Joc de rol; .In dialog cu lancu* Obaservare sistematica Evaluare reciproca Observare sistematica Evaluare scrisa Evaluare orala Evaluare scrisa

Sarguinta lui 4.2 lancu, de Virgil Stoenescu 3. Sarguinta lui lancu, de Virgil Stoenescu 4. Sarguinta lui lancu, de Virgil Stoenescu
2.6 4.2

2.

3.1

•formularea unor Tntrebari §i raspunsuri. •delimitarea textului Tn fragmente logice; •Tntocmirea planului de idei; •fotosirea corecta a cratimet •povestirea textului pe baza planului de idei; •compnmarea povestirii (rezumatul). •povestire selective •setectarea caracteristicitor personajului principal (lancu); •caracterizarea personajului -oral sj Inserts.

3.3 4.3

6

5. Componerrte te comunicarii dialogate

1.1 1.4

•precizarea conditiitor unei comunicari dialogate; •simularea unor situatii de comunicare; •crearea unui text care sa cuprinda 5-6 dialoguri.

.- Conversatia: .Care sunt conditiiie unei bunedialogari? -Joc de rol: .La tetefon" - Exercitiul: .Sa scriem un dialog hazliu !" .- Citirea explicativa a textului. - Formularea de intrebari si raspunsuri. . - Exercitiu joc despre punctete de suspensie. — Exercitii aplicative cu variante de citire a textului si delimitate Tn fragmente logice. - Intocmirea planului de idei. - Rezolvarea fisei de lucru. .- Nararea faptetor pe baza planului de idei intocmit in clasa. - Transformarea unui fragment diatogat in povestire. - Conversatie pe tema monologului interior alfetitei. .- Conversatia de identificare a mesajului si argumentare cu citate din text. .— Exercitiu joc: .Ce pot spune despre mine ?" descriere unui moment asemanator cu cel trait de Luchi. .- Dramatizarea dialogului dmtre invatatoare si Luchi. .— Ex apficativ: Recunoasterea verbetor dintrun text, completarea unor texte lacunare .- Exercitiu aplicativ pe fise de lucru.. - Joc didactic .De la o persoana la mai multe!

Observare sistematica (5-6 etevi)

6. A murit Luchi... deOtilia Cazimir 7. A murit Luchi... deOtilia Cazimir 8. A murit Luchi... deOtilia Cazimir 9. A murit Luchi... deOtilia Cazimir

3.4 4.3

•citirea textului cu evidentierea unor cuvinte noi si expresii artistice; •formularea unor Tntrebari si raspunsuri. •delimitarea textului Tn frag-mente logice; •Tntocmirea planului de idei; •actualizarea cunostintetor despre sensul cuvintelor.

Observare sistematica Evaluare reciproca Observare sistematica Autoevaluare Tema Tn clasa Evaluare orala Observare sistematica Evaluare reciproca

3.2 4.2

3.6 4.2

•povestirea textului dupa planul de idei; •transformarea dialogului Tn povestire -setectiv; •comerrtarea monologului interior. •identificarea mesajului des-prins din text; •identificarea individuals cu personajul textului; •dramatizarea (primului fragment).

3.5 3.7

10. Verbul (actualizare)

1.3 2.5

•identificarea verbetor •precizarea numarului si persoanei verbului; •inboducerea verbelor Tntr-un text creat de copii.

Observare sistematica Evaluare reciproca Evaluare orala Evaluare scrisa Observare sistematica Evaluare scrisa Autoevaluar e

11. Verbul -timpurile verbului 12. Functia verbului in propozitie 13. Pronuntarea siscrierea corecta a verbelor. 14. Mis-a

1.3 2.5

3.6

4.1

.- Exercitiu de lucru pe text. •identificarea verbelor Tntr-un text dat; •trecerea verbelor de la un timp la altul; .- Exercitiu joc: ‘ieri, azi, maine" . - Exercitiu aplicativ cu rezoh/area fisei de •completarea de propozjtii lacunare. lucru. .- Joe didactic:. Cum arfifaraeter •sesizarea roluiui verbului Tn - Exercitiul: .Cine lipseste ?" cu rezoivarea comunicare; •completarea fisei. unor propozitii lacunare' .- Exercitiu aplicativ pe fisa de lucru •analiza gramaticala. .- Exercitii variate de ortografiere a verbului. •utilizarea corecta a cratimei; -Dictare cu aplicarea regulitor invatate. (15') P. •evidentierea greselitor si corectarea - Joc: .Cum este corect ?" tor, •corectarea pronuntarii regionate •citirea textului cu aplicarea unor cuvinte noi sau expresii; .- Citirea explicativa a textului. .- Formularea unor intrebari si raspunsuri.

3.4 4.3

Observatia sistematica

terminat caietut, de Mircea Santimbreanu

•formularea unor raspunsuri la intrebari date; •f olosirea corecta a ortogramei in cazuri noi.

.- E xercrtiu aplicativ de utilizare corecta a ortogramei.

Evaluare reciproca

7

1S.Mi s-a 3.2 terminat caietul, 4.2 de Mircea Santimbreanu 16. Mi s-a 3.6 terminat caietul, 4.2 de Mircea Santimbreanu

•identificarea fragmentetor logice; •stabilirea planului de idei; •povestirea Evaluare orala pe baza de idei principate. •evidentierea mesajului; -povestirea In scris (seiectiv); •exprimarea parerii personate si argumentarea ei.

17. M isa caietul, de i Mircea Santimbreanu 18. Scoala (lectura)
fflffKft

3.3 4.3

•setectarea si ordonarea caractensticilor baiatului deduse din fapteie prezentate fn text; •realizarea portretului moral al baiatului; •formularea unui raspuns posibil la intrebarea finala din text •exersarea actului citirii; •explicarea cuvintelor noi si a imaginilor artistice; •formularea unei opinii personate despre scoala.

.— Exercitii aplicative cu variante de citire a textului si delimitarea in fragmente logice. — Intocmirea planului de idei. - Povestire orala a textului pe baza planului de idei .- Conversatie deductiva si evidentierea mesajului textului .— Povestirea in scris a unui fragment la ategere. .- E xercrtiu joc: .Ce parere ai ?" (exprimarea parerii personale cu argumentarea ei). .- Stabilirea caracteristicitor personajului incriminat in text.. -Realizarea portretului moral. -Problematizarea - Joe .Am dreptate ?" (10')

Observatie sistematicd Evaluare orala Observatia sistematicd Evaluare scrisa

Evaluare orala Evaluare ._ scrisa • Observatia sistematica Evaluare reciproca Observatia sistematica Evaluare reciproca

1.4 2.3 3.2

19. Comunicarea dialogata -aplicatii

1.1 1.4

20.Evaluare

2.3 2.6 4.4

•simularea unor srtuatii de comunicare diatogata; •analiza verbelor dintr-un dialog dat; •dramatizarea textului ,Mi s-a terminat caietuf". de Mircea Santimbreanu. Competence evaluate: •deprinderea de a reda in cuvinte proprii continutul unui text dialogat, •deprinderea de a utiiiza corect, Tn textui redactat, a elementelor de constructs a comunicarii studiate; •manifestarea independent si creativitatii in situatiile de comunicare.

-Lucru cu manualul: .Citesc, Inteteg, reformutez !* - Exercitii de explicare a unor imagini artistice (comparatia). - Problematizarea - joc. De ce merg la scoala? . - Crearea unor dialoguri pe terne ca: .In stup", .La magazin*. .In pauza - Rezotvarea fisei de lucru.. - Joc de rol - ,Ce persona reprezint ? •

Test sumativ

Unitatea de invatare nr.3: S-au aurit a toamna padurile... - Comunicare dupa imagini (19 ore) 1. Aurul toamnei, deCezar Petrescu 2. Aurul toamnei, deCezar Petrescu 3. Aurul 1.2 3.1 3.4 •crtirea textului la prima vedere; •introducerea cuvintelor in contexte noi, ca semn al insusirii sensului corect; •exprimarea propriflor opinii. •recunoasterea mijtoacetor arbstice; •construirea, dupa model, a unor imagini artistice proprii. •imaginarea unui scurt dialog tematic. •identificarea si delimitarea tabtouritor din text; •evidentierea elementelor descriptive grupate pe tabtouri; •redarea mesajului prin desen. •aprofundarea continutului de idei prin intrebari si raspunsuri. •utflizarea corecta a cratimei in cazuri noi; •inlocuirea sau transformarea unor cuvinte sau expresii f ara a schimba intetesul enunturitor. .- Conversatia pe tema .Toamna" - Intuirea imagini din manual.. - Exercitii variate de citire. .- Exercitiu aplicativ -de construit enunturi proprii. .- Invatare intuitiva cu identificarea mijloacelor artistice din text. .- Exercitiu creativ de construire a unor imagini proprii. .- Exercitiu aplicativ de rezolvare a fisei de lucru. .- Tnvatare intuitiva cu identificarea si delimitarea tabtourflor din text .- Convorbire tematica despre etementete descriptive ale textului. .- Aprofundarea continutului de idei prin intrebari initiate de elevi. - Invatare in cooperare: ,Sa pronuntam, sa scriem corect !" - Rezolvarea fisei de lucru Observatie sistematica Tema in clasa Evaluare orala Evaluare reciproca Observatie sistematicd Proba practicd Evaluare orala Evaluare scrisa

2.4 2.5

3.5 3.2

deCezar Petrescu 4. Aurul toamnei, deCezar Petrescu

2.1 2.6

8

5. Toamna.de
Octavian Goga 6. Toamna, de Octavian Goga 7. Toamna, de George Topirceanu

3.2 3.6

•crtirea explicatrva a textului; •identificarea elementelor

.- Conversatia, fistarea si completarea informatiilor noi, exprimarea propriitor opinii.

Evaluare orala

2.6 3.2

descriptive. •memorarea unor versuri. •stabilirea tabtouritor descriptive; •recunoasterea mijloacetor de realizare a descrierii; •activitate de scriere. autodictare. •citirea textului cu explicarea unor cuvinte si expresii noi; •utilizarea unor cuvinte si expresii In enunturi proprii; •formulare de Tntrebari si raspunsuri. •identificarea si delimitarea tabiouritor din text; •analiza mijtoacetor de expnmare a mesajului; •descoperirea etementetor comune cetor trei texte despre toamna;

.- Memorarea unei strofe. .- Conversatia: modul de organizare a textului (strofe, tablouri).. - Exercitiu dirijat. Recunoasterea mijloacetor de realizare a descrierii.. — Exercitiul: autodictare. .- Lucru cu manualul: .Citesc, inteteg, explic'..Exercitiu aplicativ: formularea unor enunturi proprii cu expresii si cuvinte din text.. - Aprofundarea textului prin Tntrebari si raspunsuri.

(5-6 etevi) Observaba sistematica Tema Tn clasa Observarea sistematica Evaluare reciproca Autoevaluar e Observatie sistematica

3.2 3.6

8. Toamna, de George Topirceanu

2.6 3.2

9. Cine ? Cand ? Unde?

2.1 2.4

.- Delimitare a tabtouritor din text dupa titluri date. .- Conversatia in grup pe tema .Personificarea elementetor naturii*. .— Dialog Tntre grupe pentru stabilirea elementetor comune cetor trei texte despre toamna. .- Lucru cu manualul, pe texte studiate, pe •setectarea fragmentetor din texte tema "Cine ? Cand ? Unde ?. studiate dupa criteriul 'Cine ? Cand ? Under. •formularea de enunturi care .- Exercitii aplicative . . - Joc .Eu intreb, tu raspunzi !" stabilesc Cine? Cand? Unde? . •precizarea timpului, locului si personajelor. •reactualizarea cunostintetor despre redactarea unei compuneri; •precizarea spatiului, timpului si personajelor in functie de compunerea redactata; •redactarea unui text dupa o terna data. •identificarea substantivelor •clasificarea substantivelor; •scrierea corecta a substantivelor. •precizarea numarului substantivului; •modrficarea formei substantivului; •analiza gramaticala. .- Retea de discutie- cu listarea informatiitor despre realizarea unei compuneri si completarea informatiilor ,cu stabilirea spatiului, timpului si personajelor.. - Exercitiu aplicativ de compunere a unui text scurt .La joaca". .- Exercitiu aplicativ pe file de lucru.. — Exercitiul - .Scrie cuvantul care lipseste !". -Joe .Spune ce stii despre mine !". .-Dictare. - Exercitiu aplicativ pe manual si fise. - Joe didactic .Eu spun una, tu spui mai multe !'. - Algoritmizarea- analiza gramaticala - Explicatia: lucru pe text si la tabla. - Exercitiu aplicativ .- Dictare (cu analiza setectiva). .- Joe didactic ,Ce rol am ? .- Exercitiu aplicativ de completare a lacunelor.. - Joc didactic .Genul surprizelor". .- Dictare.

Evaluare orala Evaluare reciproca

10. Cine? Cand ? Unde?

2.6 4.3

Observatia sistematica Tema Evaluare
c-r^rio^

scnsa

11. Substantivul

2.5 3.6

Autoevaluar e

12. Numarul substantivelor

2.5 4.4

Observare sistematica Autoevaluar e

13. Genul substantivelor 14. Functia substantivului in propozrtie

2.5 3.6 3.6 4.4

•precizarea genului prin numarare; •analiza gramaticala; •scriere corecta. •identificarea rolului substantivului in propozitie; •completarea unor propoziiii lacunare; •analiza gramaticala; •scrierea corecta.

Evaluare reciproca Evaluare oraia Evaluare
^"** ™jf

9

15. Formularea ideilor principate dupa imagini 16. Redactarea unei compuneri

3.2 4.3

•intuirea unor imagini si redarea continutului; •formularea ideilor principale pentru fiecare tablou; •dezvoltarea planului simplu (oral)

.- Observatje dirijata-observarea, intuirea si redarea continutului unor imagini.. — Formularea planului simplu de idei.. - Povestirea. Evaluare orala a textului reaiizat dupa planul de idei. . - Probtematizarea: .Cauta proverbul potrivit !” - Lucru la tabla: .Citesc, inteteg, dezvolt !* - Exercitiu aplicativ de dezvoltare a planului de idei de pe tabla si realizarea unui text. - Discutarea compuneritor cu referire stricta la punctete vizate.

Evaluare orala Evaluare reciproca

3.2 4.3

•discutarea planului de idei dezvoltat; •realizarea compunerii; •analiza creatiilor

Tema Evaluare scrisa

17. Nueste esential! deMarcela Penes. 18. Exercitii de consolidare

3.2 2.3

•patrunderea continutului de idei si sentimente al texlului; •exersarea artei de a dialoga; •formularea unor pareri personate. •precizarea (pe texte date) a timpului, spatiului si personajetor, •atoatuirea unui plan de idei dezvoftat; •analiza substantivetor. •scriere corecta

- Citirea explicativa a textului si evidentierea trasaturitor ce-i caracterizeaza pe cei doi elevi.. - Joe aplicativ: .Spune pe scurt !".— Completarea fisei de lucru. -Stabilirea timpului, spatiului si personajetor pe textul .Nu este esential !* de Marcela Penes. .— Lucrare practica de realizare a planului dezvoltat pentru compunerea .Toamna*. - Algoritmizarea pentru analiza substantivului.

Observa sistemati Evaluar reciproc Observal sistemati Tema Evaluar scrisa Evaluan sumativ

3.2 4.3

19. Evaluate

Sevaevalua: •deprinderea de a formula idei principate; •deprinderea de adaptare a redactarii la scopul comunicarii; •deprinderea de analizare a substantiyelor. Unitatea de Tnvatare nr.4: Va rog ! Va multumesc ! Politetea fn comunicare. (22 ore) 1.2 1.4 2.3 •citirea si intetegerea textului; •intuirea irnaginitor; •sesizarea mesajului educativ; .- Citirea explicativa a textului; dialog pentru aprofundarea continutului de idei.. - Discutarea irnaginitor din manual (concluzii).- Conversaba euristica de stabilire a mesajului educativ. — Lectura problematizata citirea, explicarea si interpretarea unor proverbe potrivite cu textul studiat .- Algoritmizarea pentru stabilirea unui model de conduita corecta.. - Joc didactic: .Ce m-a impresionat ? .- Problematizarea: .Ce-ai face daca?... .- Citirea variata a textului, explicarea unor cuvinte, expresii si utilizarea tor Tn enunturi proprii.. - Exercitii de aprofundare a continutului de idei prin fntrebari si raspunsuri..-.Sa pronuntam, sa scriem corect!" .- Lucru cu manualul pentru delimitarea fragmentetor logice. - Intocmirea planului de idei .- Povestirea: Evaluare orala in lant, a textului.

3.2 3.6

1. Cum e bine? deMarcela Penes

Observatk sistematic Evaluare orala Evaluare reciproca Autoevaluai

2. Cum e bine ? 3.2 deMarcela 2.5 Penes

•aprofundarea regulitor de conduita corecta prin citirea si explicarea unor proverbe. •exprimarea propriifor opinii; •setectarea unor modele de j ^~ »« j- . conduita corecta dm lumea personajetor Irterare •citirea textului cu evktentierea si explicarea unor cuvinte si expresii necunoscute; •formularea unor Tntrebari si raspunsuri; •fotosirea corecta a cratimei •delimitarea textului Tn fragmente togice; •intocmirea planului de idei; •povestirea Evaluare orala.

3. Dumbrava minunata, de Mihail Sadoveanu

3.4 4.2

Evaluare orala Tema Evaluare scrisa Observarei sistematicj Evaluare orala

4. Dumbrava minunata, de Mihail Sadoveanu

3.2 4.2

10

5. Dumbrava 3.6 minunata Mihail 4.2 Sadoveanu

•povestirea textului dupa planui de idei; •povestirea setectiva, in scris; •crearea unor enunturi dupa model.

.- Citirea si povestirea fragmentului literar. .— Exercitiu aplicativ de rezolvare a fisei de lucru.. - Joc didactic: .Istetila ne propune, noi rezolvam !"

Observatie sislematici Tema Tn clai

6. Dumbrava minunata Mihail Sadoveanu 7. Situatii de comunicare

3.5 3.7

•precizarea personajetor textului; •evidentierea caracteristicilor personajului principal; •separarea realului de fantastic Tn text. •intuirea irnaginitor; •observarea situatiitor de comunicare; •utilizarea formuletor de politete; •exprimarea propriitor opinii. •imaginarea unor diatoguri; •corectarea unor srtuatii de comportament gresrt; •comptetarea sau schimbarea finalului •recunoasterea vorbirii directe si
•n^lirM^fA-

1.4 2.4

.- Joc: ,Eu cine sunt ?" ( citate despre Evaluare personajului ales). reciproca .— Studiu de caz pentru caracterizarea Evaluare Lizucai. orala - Problematizarea-iistarea etementetor reate si a cetor fantastice din text. .- Exercitiu dirijat: .Intuiesc, observ, concluztonez Observare !".. sistematici - Exercitiu aplicativ .Ce formula folosim?" Tema Tn cla; — Problematizarea: .Voi ce parere aveti? - Joc de rol: teme la ategere — Exercitiui aplicativ .Gasiti greseala !* -Rezolvarea fisei de lucru. .- Probtematizare pentru imaginarea finalului unui text (sau schimbarea lui). G.m.- Exercitiu dirijat -pe tema ,Sa diatogam !'
I1IV\

8. Situatii de comunicsjx'

2.6 4.4

Evaluare reciproca Evaluare orala Observare
c icf o m a tire

9.
Pnuaefwaain

3.5
A1

sens a textului

•transfonmarea diatogului Tn povestire, •utilizarea corecta a semnelor de punctuatie.

.— Descoperirea fragmentului narativ den textul dat. . - Explicarea modului de transformare a diatogului Tn povestire. .- Exercrtiu aplicativ - rezolvarea fisei de lucru. .— Conversatia euristica de realizare a planului de idei pentru textul ales. .- Redactarea povestirii in scris. - .Ce am realizat ?" - prezentarea propriitor lucrari.

Tema Tn clasa

10. Povestirea in scrisa textului

3.2 4.2

•intocmirea planului simplu si planului dezvoltat de idei; •povestirea in scris, pe baza planului de idei; •integrarea expresiilor din text si Tnvataturilor desprinse Tn contexte not •identificarea pronumetor; •recunoasterea numarului si persoanei pronumelui; •Tnlocuirea pronumelor cu substantive; •comptetarea tabelului. •observarea schimbarii formei pronumelui personal la persoana a lll-a dupa gen; •intuirea alter forme ale pronumelui personal; •analiza gramaticala, realizarea corespondentei. •recunoasterea §i clasificarea pronumelor •analiza gramaticala; •concurs . •identificarea rolului pronumelui Tn propozitie; •comptetarea unor propozrfii lacunare; •scriere corecta; •joe didactic.

Evaluare orala Autoevaluare

Pronumele, numar si persoana

11.

2.5 3.6

.- Lucru cu manualul .Recunosc, analizez!" - Exercitii aplicative - Rezolvarea fisei de lucru.

Observare sistematica Evaluare reciproca

12.Genul pronumelui

2.5 4.4

.- Exercitiul: identificarea genului unui pronume .- Lucru cu manualul pentru intuirea si perceperea altor forme ale pronumelui personal. -Algoritmizarea: completare a fisei. .- Algoritmizarea: analiza gramaticala pe manual.. - Exercitiu aplicativ: comptetarea fisei de lucru. -Concurs: ,Cei mai buni castiga !*. .- Conversatie dirijata pentru stabilirea rolului pronumelui in propozitie.. - Completarea unor enunturi lacunare. .- Dictare. - Joc de rol: ,Eu sunt..."

Observare sistematica Tema Tn clasa

13. Pronumele personal de politete 14. Functia pronumelui personal in propozrtii

2.5 3,6

Evaluare orala Evaluare reciproca Tema Tn clasa

3.6 4.4

11

15. Onoareamai presus..., de Mircea Santimbreanu 16. Onoareamai presus..., de Mircea Santimbreanu 17. Onoareamai presus..., de Mircea Santimbreanu

3.4 4.3

•citirea textului; •patrunderea continutului de idei; •introducerea cuvintetor Tn contexte noi. •delimitarea textului Tn frag-mente logice. •intocmirea planului de idei; •povestirea. Evaluare orala. •scrierea corecta, sensul cuvintelor. •povestirea Tn scris a unui fragment; •scrierea corecta: ghilimetete; •scrierea dupa dictare. -

.- Lucru cu manualul: variante de citire a textului, explicarea cuvintetor.. - Fisa de lucru.. - Retea de discutie: .Onoarea lui Goguta*. - Exercitii de citire si delimitare in fragmente logice.. - Conversatia dirijata pentru intocmirea planului de idei.. - Povestirea: planul de idei. - Conversatia de actualizarea si sistematjzare - povestirea in intregime a textului. . - Exercitiu aplicativ-fisa de lucru.. -.Sa intetegem, sa construim!" exercitii aplicative.. - Exercitii de dictare si corecta-re.Sa corectam impreuna !*. .— Conversatie in grup pentru realizarea portretului moral al lui Goguta pe baza faptelor si citatelor - Exercitiu aplicativ: realizarea in scris, a caracterizarii.- Joc didactic: .Argument impotriva..." - Fisa de autor Petre Ispirescu.. - Citirea textului: formulare de intrebari si raspunsuri. .- Exercitiu aplicativ -identificarea mesajului si a caracteristicitor basmului.

Observarea sistematica Evaluare orala Observatie sistematica Evaluare reciproca Evaluare orala Evaluare reciproca

3.2 4.2

1.2 1.4 2.3

18. Onoarea mat presus..., de Mircea Santimbreanu

3.3 4.3

•setectarea caracteristicilor personajului; •analiza faptelor, sustinerea opiniitor prin citate; •redactarea caracterizarii.

Tema Evaluare scrisa Evaluare reciproca Observatie sistematica Evaluare orala

19. Sareain bucate, dePetre Ispirescu

3.4 4.3

•familiarizarea cu opera lui Petre Ispirescu; •exersarea actului crtirii; •identificarea ideii centrate a textului.

20. Sareain bucate, dePetre Ispirescu 21. Recapitulare

2.3 3.2

1.1 1.5

- Conversatia de analiza: interpretare si •discutarea textului in tunctie de povestire a textului. urmatorii parametri .Cine, unde, c u m r •exprimarea propriilor opinii; .- Activitate transdisciplinara- exprimarea optiunii prin desen.. •argumentarea de fapte sj atitudini. - Joc de rol ,La judecata". - Ciorchinele pentru realizarea caracterizarii.. •setectarea caracteristicilor - Algoritmizarea- analiza gramaticala. personajului central; - Descrierea selectiva a portului romanesc. •caracterizarea personajului, •analiza gramaticala- pronumete

Obsei-vat ssslemaik Autoevalui Observan sistematii Tema in cl

22.Evaluare

Competence evaluate: Test sum: •deprinderea de formulare corecta a ideitor principale: •deprinderea de a povestt dupa plan de idei; •deprinderea de analiza gramaticala. •deprinderea de scriere corecta. Unitatea de fnvatare nr.5: Se cem norii de zapada .. intrebarile si raspunsurile fn comunicare (20 ore) 3.2 3.6 •familiarizarea cu opera lui Vasile Alecsandri; •citirea textului cu explicarea cuvintelor si expresiilor; •identificarea elementelor descriptive. - Conversatia de reactuaiizare - Vasile Atecsandri –Citirea explicativa a textului.. - Exercitii aplicative: utilizarea cuvintelor si expresiilor In enunturi noi - Lucru cu manualul pentru identificarea elementelor descriptive. Evaluai orala

1. lama, de Vasile Alecsandri

Evaluai reciprcx

12

2. Jama, de Vasile Alecsandri

2.6 3.6

•delimitarea tabtouritor descriptive; •recunoasterea mijtoacelor de realizare a descrierfi; •construirea unor noi expresii sau perechi de cuvinte (comparalii, epitete). •fonmulare de tntrebari si raspunsuri; •autodictare (selectiv). •argumentari si redescrieri ale tabtouritor. •citirea textului; •introducerea cuvintelor in contexte noi, ca semn al Tnsusirii sensului corect; •intuirea imaginii; •exprimarea propriilor opinii. •recunoasterea mijloacetor artistice; •completare de texte lacunare; •transf ormarea substantivelor in adjective; ' •explicarea ccmparatiilor identificarea si delimitarea tablouritor; •evktentierea elementelor descriptive; •scriere corecta: repetitia. •aprofundarea continutului prin intrebari si raspunsuri; •descoperirea sensuritor cuvintelor; •formularea de impresii personate.. •citirea si intonarea corecta a enunturilor date; •formularea de raspunsuri si tntrebari; •recunoasterea dupa descriere. •setectarea cuvintelor si expresiilor, •fntocmirea planului de idei;
•redactarea compunerii.

- Exercitiu aplicativ - delimitarea tablouritor dupa titlul dat .- Lucru cu manualul: recunoasterea mijloacelor artistice. - Exercitii applicative .- Conversatie euristica pe tema .Pastelul iernii. . - Rezolvarea fisei (autodictare selectiva). - Activitate interdisciplinara-.lstetila ne propune , desenati iarna lui Vasile Alecsandri. .- Conversatia pe tema .lama. - Exercitiul: citirea si expiicarea cuvintelor si expresiilor. .— Exercitiu aplicatrv: construire de enunturi proprii. .- Lucru cu manualul: recunoasterea mijloacelor artistice.. - Exercitii applicative .- Conversatia: explicarea comparatiitor. - Exercitiu joc: .Completeaza comparatia !

Autoevali Tema Evalua scrise Tema clasa Evalua reciproc a Observi sistema Evaluare orala Tema clasi Evaluar erecipro ca Observ sisteme Eval oralla Evalu oral; Evalu sens Evalu sens Evalu recipr Tema
Evaluare

3. lama, de Vasile Alecsandri

3.2 3.6

4. lama, de Barfou §tefanescu Delavrancea

1.2 3.1 3.4

5. lama, de Barbu §tefanescu Delavrancea

2.4 2.5

6. lama, de Barbu §tefanescu Delavrancea 7. lama, de Barbu §tefanescu Delavrancea 8. intrebarile si raspunsurite In comunicare 9. Bucuriile lemii.
Compunere pe baza unor cuvintesi expresii. 10. Onoaptede tama, de Fanus Neagu

3.5 3.2

G.m.- Invatare irrtiritiva cu identrficarea, delimitarea si titrarea tablouritor. (15') F.— Convorbire despre elementele descriptive ale textului. (15') 1.- Exercitiu aplicativ de construire si utiKzare a repetitiilor Tn enunturi proprii. (15') .- Dialog pe tema .Cum e iarna lui Barbu Stefanescu Delavrancea ?' .- ,Sa descoperim. sa construim ! - fisa de lucru. - Joc : .Cum e?...'. - Exercitiu dirijat: citire si irrtonare corecta. - Exercitiu aplicativ - Joc didactic .Ghiceste cine este !. - Joc ,De-a reporterul - Joc didactic Cuvinte potrivrte la locul potrivit
- Probtematizarea: ateatuirea planului de idei. .- Scrierea a propriitor idei. .- Lucru cu manualul: citire variata, explicarea cuvintelor si expresiilor.. - Exercitiu de utilizare a cuvintelor si expresiilor in enunturi proprii. Joc: .Cine gaseste mai multe sensuri !" .- Lucru cu manualul: delimrtarea fragmentelor logice.. - intocmirea planului de idei.. - Povestirea-repovestirea textului.

2.1 2.6 4.5 4.6

4.5 4.6

scrisa Observatie sistematica Evaluare orala Observare sistematica Evaluare oraja

3.4 4.3

•descifrarea continutului de idei; •explicarea cuvintelor si expresiilor; •descoperirea de noi sensuri ale ,

11. Onoaptede farna.de Fanu§ Neagu

3.2 4.2

•identificarea fragmentelor togice. •intocmirea planului de idei; •povestire Evaluare orala dupa plan.

13

12. Onoaptede 3.5 (ama.de Fanus 3.7 Neagu

•identificarea dialoguiui; •transform area dialoguiui in povestire; •sesizarea fragmentelor de descriere; •reconstituirea descrierii. •selectarea mijloacelor artistice (personificarea); •separarea realului de imaginar; •completarea enunturitor lacunare; •inlocuirea unor cuvinte cu sinonime sau antonime. •identificarea numeratelor din texte; •clasificarea numeratelor; •completarea de enunturi lacunare. •recunoasterea si sublinierea pe text; •sesizarea cauzei schimbarii formei unor numerate; •ategerea formei corecte. •scrierea corecta a numeratelor, •rolul numeratetor fn propozitii; •dictare.

13. Onoaptede 2.6 farna.de Fanus 4.4 Neagu

.- Exercitiul: descoperirea si delimrtarea dialoguiui. .— Povestirea: transformarea dialoguiui in povestire. - Lucru cu manualul pentru selectarea fragmentelor de descriere. - Completarea fisei de lucru. .- Conversatia In grup cu selectarea mijloacelor artistice si reconstruire de personrficari - Joc: .Vis sau realitate ?" .- Exercitiu - inlocuirea cu sinonime sau antonime. - Exercitiul aplicativ - Algoritmizarea: selectarea si clasificarea numeratelor. - Fisa de lucru: - Exercitiul: rezolvarea fisei. .- Ex aplicativ -Exercitiu aplicativ de schimbare a formei , numeralului dupa gen. .- Joc didactic , Cum este corect ?” .- Conversatia pe tema .Observam, invatam, aplicam - Exercitiu aplicativ de recunoastere a rolului numeralului in propozitie - Dictare aplicativa. .- Exercitiu aplicativ: - Joc .Lucram in pereche". .- Explicarea unor proverbe cu numerale. - Compunere: .Corpul meu". .- Lucru cu manualul: citire, explicarea cuvintelor, formulare de intrebari si raspunsuri. — Exercitiul - citire ritmata cu selectarea perechiior de rime interioare. .- Joc: „ Jucaria de vorbe" separarea glumei din text. - Joc de rol: .De vorba cu Marin Sorescu*. - Exercitiul: -Algoritmizarea: analiza a numeratelor din text.

Evaluare orala Observare sistematica

Observare sistematica Evaluare reciproca Tema in clasa
Observare sistematica Autoevaluare Observare sistematica Tema In clasa Evaluare orala Evaluare scrisa Evaluare orala Evaluare

14. Numeralul (actualizare) 15. Numeralul (exercitii)

2.5 3.6 2.5 4.4

16. Numeralul Rolulfn propozitie 17. Numeralul Exercitii

3.6 4.4
-

2.5 3.6

18. Lapolul norof.de Marin Sorescu

3.2 2.3

•analiza numeratelor; •transformarea numeratelor; •explicarea unor proverbe; •Tntocmirea unei compuneri gramaticale •patrunderea continutului de idei si sentJmente; •sesizarea rimei interioare; •exprimarea de opinii proprii

reciproca

19. Recapitulare

3.2 4.3

•crtirea cu intonatia corespunzatoare; •intuirea imaginii cu descrierea iepurasitor •analiza Itterara.

Observare sistematica

20.Evaluare

3.2 3.6

Se va evaiua: •deprinderea de scriere corecta dupa dictare; •deprinderea de recunoastere si scriere corecta a numeralului; •deprinderea de a formula Tntrebdri si rSspunsuri.

Evaluare sumativa

14

MATEMATICA
Planificarea calendaristica orientativa
4 ore /saptamanal; 136 ore / anual Manual de refennta: Dumitru Savulescu’,Coca Dimidof Editura ART

UnitatideinvZtam

Ob. ref.

Continuturi

Mr. ore

Sapt

Otos.

SEMESTRULI (68 ore)
•Numar natural - §irul numerelor naturale •Fonmarea, scrierea si citirea numerelor naturale. •Compunerea si descompunerea numerelor naturale. •Compararea, ordonarea si aproximarea numerelor. •Cifre romane. •Evaluare 11 I III

1. Numere naturale 1.1 mai mici sau egale 1.2 cu 1000000 2.1 2.3 2.1 II Adunarea si scdderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000000
1.4 1.5 2.2 2.4 2.6 3.1 4.3 1.4 1.5 2.2 2.4 2.6 2.5 1.4 1.5 2.2 2.4 2.6 2.5

• Adunarea si scaderea numerelor naturale fara si cu 11 trecere peste ordin •Terminologia specifica: termen, suma, diferenta, .cu atat mai mult", .cu atat mai putin" •Evidentierea proprietatilor •Estimarea sumei si diferentei •Probleme care se rezolva prin adunari si scaderi • Evaluare

IV VI

III. Inmultirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 IV. Impartirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000

•Utilizarea operatiilor de inmultire si impartire. Proba operatiilor. •Cazuri de inmultire si procedee de calcul. •Inmultirea cu un numar de o cifra si de doua cifre •Probleme . • Evaluare. • Utilizarea operatiei de impartire. Proba. • Impartirea prin cuprindere. Conditia restului. • Impartirea la un numar de o cifra . • Aflarea unui numar necunoscut. • Ordinea efectuarii operatiilor. • Probleme • Evaluare

22

VII XII

24
-• .'

XIII XVII

SEMESTRUL al II - lea (68 ore)
V. Metode de rezolvare a problemelor
2.5 2.5 3.1 4.1 4.2 4.3 1.3 1.5 4.1 • Probleme care se rezolva prin metoda figurativa • Probleme care se rezolva prin mcercari • Probleme de logics si probabilitati. •Probleme de estimare. •Probleme de organizare a datelor in tabele •Evaluare
16 XVIII XXI

VI. Fractii

• Notiunea de fractie, fractii egale, reprezentari prin desen • 16 Aflarea unei fractii dintr-un Tntreg. • Compararea fractii lor • Adunarea si scaderea fractiilor cu acelasi numitor • Exercitii si probleme aplicative • Evaluare

XXII XXV

15

VII. Elemente intuitive de geometric

1.7 2.6

• Elemente fundamentale(punct. dreapta, semidreapta, segmentul de dreapta) • Drepte paralele Drepte perpendiculare. • Figuri geometrice. Triunghiul. Patrulatere • Forme spatiale: cub, cuboid, piramida • Probleme aplicative. • Evaluare

16

XXVI XXIX

VIII. Unitati de masura

1.8 2.5

IX.

Recapitulate

3.1 4.1 4.2 4.3 2.5

• Masurari folosind etaloane, masurari neconventionale • Unitati de masurat: lungimea, capacitatea. masa, timpul • Monede si bancnote •Transformari - Probleme • Evaluate • Numerele naturale. Operatii. • Fractii. • Probleme • Jocun matematice. • Probleme de perspicacitate

12

XXX —

XXXII

8

XXXIII —

v

Proiectare secventiala orientativa
Semestrul I Unitatea de Tnvatare nr. 1: Numere naturale mai mici sau egale cu 1.000.000 ( 12 ore)
Continuturi (detalieri)
1. Activftate introductiva: prezentarea manualului, a continuturi lor 2. Proba de evaluare 3. §irul numerelor naturale
1.1

Ob. ref.

Activitati de invatare
•intutrea manualului de matematica. •reactualizarea cunostintelor

Resurse (materials, temporale, pedagogics)
.- Conversatie interactiva - Exercitiu pe fisa
.
:

Evaluare
Observare sistematica

'

4. Formarea scriereasj citirea numerelor naturale

1.2 1.1

Competence evaluate: - exercitii variate cu adunare, scadere, Tmpartire; - rezolvare de probleme - exercitii de calcul respectand ordinea operator, - rezolvare de probleme. •prezentarea numerelor in forme .- Conversatia de reactualizare diferite .; •reprezentarea punand in .- Invatare in cooperare: probleme cu numere pare, impare. consecutive, succesor evidenta sistemul pozitional predecesor •probleme practice de foiosire a - Exercitiul: Ex 2/4 numerelor naturale. - Problematizarea: .Descopera si continue sirul .- Conversatia de reactualizare si •evidentierea sistemului zecimal; sistematizare. •citirea si scrierea numerelor naturale; •probleme de ordonare a - Exercitii de formare, scriere si citire a numerelor naturale datefor .- Exercitiul aplicativ: Ex . 5/7 .- Invatarea in cooperare-Ex. 1 1/7 - Exercitiu dirijat: Ex12/7(15')

Evaluare initial

Observare sistematica Scrisa

Autoevaluare Evaluare reciproca

16

5. Compunerea 1.2 §i descompuner ea numerator 1.6 naturale 6. Compararea $iordonarea numerelor naturale 7. Aproximarea numerelor
naturale 8. Cifre romane
1.1 1.2

•identtficarea modalitatilor de compunere si descompunere a numerelor naturale; • rezotvari de exercitii si probleme aplicative •intuirea axei numerelor •ordonarea folosind metode semnificative; •folosirea corecta a terminologiei; •formarea de siruri. •aproximare prin .adaos'si prin .fipsa'; •tdentificarea procedeului si
ordinului rotunjirii; •rezolvan de exercrtii si probleme. •intuirea si evidentierea sistemului de scriere nepozitional; •scrierea si cttirea numerelor cu cifre romane; •transcrierea numerelor sense cu cifre romane fn numere cu cifre arabe

- Expticatia: ,,Observ. descopar. aplic!' .- Problematizarea- rezotvarea de probleme. - Exercitiu aplicativ- lucru pe fisa - Joc maternatic- .Caruselul .- Exercitiu dirijat-intuirea axei, comparari, ordonari de numere - Exercitiul aplicativ: .Ordonam si comparam!". - Lucru cu manualul- Ex .9/10 - Joc .Axa buclucasa .- Expiicatia. ,Cum aproximam numerele?exercitii - Problematizarea: Aproximez la sute, la mii”
.-Lucru pe fi§a-,§tiu sa aproximez!"

Observare sistematica Tema scrisa

1.2 1.6

Observare sistematica Evaluare reciproca

1.2

Observare sistematica

Autoevaluare

.- Explicate: prezentarea cifrelor romane, a modului in care se scriu, rezorvari de exercitii si probieme. - Exercitiu aplicatrv-idenfficarea si citirea numerelor sense cu cifre romane in manualul de istorie

Observare sistematica Evaluare reciproca

9. Exercitii si probleme aplicative 10. Exercitii si probleme

1.1 1.2

•scrierea si citirea numerelor cu cifre romane; •construirea unor numere prin schimbarea pozitiei unei cifre. •citirea. scrierea, compune-rea. descompunerea nr. naturale; •ordonarea, compararea, aproximarea numerelor naturale; •utilizarea corecta a crfretor romane; •compunerea si continuarea sirurilor; •exercitii aplicative.

.- Exercitiu dirijat: .Scriu si citesc corect!" - Joc - .Eu scriu/spun -tu cftesti!" - Lucru pe fisa-.Scriu corect!"

Temain clasa

1.2 1.6

.- Exercrtiul: citirea, scrierea, compunerea, descompunerea nr. nat. G.m.- Reconstituirea sirurilor, continuarea sirurik>r(30') P.- invatare Tn cooperare -Ex 7,8/pag 15(10') G.M.- Exercitiu de perfomnanta 1/15 (10')

Observare sistematica Evaluare reciproca

H.Evaluare

Capacitati evaluate: •Formarea, scrierea, citirea .ordonarea, compararea si aproximarea numerelor naturale; •Utilizarea cifrelor romane; •Aplicarea corecta a terminotogiei Tn probleme.

Evaluare sumativa

II. Unitatea de invatare: Adunarea si scaderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 00 (11ore)
1. Adunarea si scaderea Probleme simple 1.4 1.6 •utilizarea operatiilor de adunare si scadere Tn rezotvarea probtemelor simple; •folosirea corecta a terminologiei specifice .- Conversatia de reactualizare: termeni specific! operatiilor. — Exercrtiul: rezotvari de exercitii si probteme .- Joc matematic-,Labirintul" .- Exercitiu aplicativ-completarea fisei .- Investigate: descoperirea legaturii dintre adunare si scadere-rezolvari de exercitii si probleme. - Exercrtiul aplicativ: compunerea unei probleme Observare sistematica Tema scrisa

2. Relatia dintre adunare si scadere. Proba

1.4

•cunoasterea si folosirea terminologiei specifice; •calcularea probei; •estimarea si verificarea rezuttatetor. •compuneri de probleme dupa exemple date.

Observare sistematica Evaluare reciproca

17

3. Adunarea si 1.4 scaderea fara 3.1 trecerepeste ordin-Proprietati

•reactualizarea procedeelor de calcul sens-oral; •identificarea proprietatilor operatiei; •rezorvari/compuneri de probleme.

.- Observate dirijata: descoperirea proprietatilor adunarii si scaderii prin rezolvan de exercitii si probleme. - Exercrtiul aplicativ: fisa de lucru. - Invatarea Tn cooperare: creare de problem e/exercitii dupa model .- Exercitiu dirijat: .Observ, analizez si rezolv - Problematizarea: rezotvarea si transformarea unei probleme .- Algoritmtzarea: fisa de lucru . - Joc matematic: nSpira!a"

Observare sistematica Evaluare reciproca

4.5. Adunarea si scaderea numerelor naturale cu trecerepeste ordin 6. Estimarea sumeisi diferentei 7.8. Aflarea unui termen necunoscut

1.4 2.2 2.5

•efectuarea adunaritor si scaderitor cu trecere peste ordin; •rezolvan de exercitii si probleme aplicarea proprietatilor in calculu! sumei sau diferentei.

Observare sistematica Orala

1.4 2.5

•estimarea si verificarea sumei sau diferentei •rezolvan de exercitii si probleme •completarea unor scheme cu operate impusa; •identificarea algoritmului de aflare al unui termen

.- Observate dirijata-.Observ. descopar si rezolv' - Invatare in cooperare: Ex .3 pag25. - Joc matematic: .Casuta melcului .- Descoperirea deductiva: identificarea algoritmului de calcul, exercitii aplicative in egalitati si inegalitati - Exercitiu aplicativ: completarea fisei

Orala Scrisd Observare sistematica

1.4 2.5

fn egalitati si inegalrtati 9. Exercitii si probleme
1.4 2.5 3.1

necunoscut; •calcul respectand algoritmul; •rezolvari de exercitii si probleme. •recunoasterea situatiilor concrete sau expresiitor care presupun efectuarea adunarii sau scaderii,; aflarea unui termen dintr-o egalitate sau inegalitate; •rezolvari/completari de probleme. •folosirea corecta a terminologiei; •rezolvari de exercitii si probleme; •rezolvari, compuneri, transformari de probleme.

.- Joc-.Campionilor

Tema scrisa

.- Joc: .Robotelul. - Algoritmizarea: rezolvari de exercitii si probteme - Probtematizarea. transformarea /completarea unei probteme

Observare sistematica Evaluare reciproca

10. Folosirea adunarii si scaderi iin exercitii si probteme 11.Evaluare

1.4 2.5 3.1

.- Exercitiu dirijat rezolvari de exercitii si probleme - invatare in cooperare: Ex 5 pag 28 - Probtematizarea: Ex 9 pag 28

Observare sistematica Evaluare reciproca

Competence evaluate: •Calculul sumei si diferentei cu si fara trecere peste ordin. •Aflarea unui termen dintr-o egalitate sau inegalitate. •Folosirea corecta a terminologiei. •Rezolvarea de probleme.

Sumativa

Unitatea de invatare nr. 3: Inmultirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000 (22 ore)
1. Utiiizarea inmultirii in rezolvarea problemelorsimple 2. Proba Inmultirii
1.4 2.5 •calcul cu numere naturale; •folosirea corectd a terminologiei; •probleme. .- Algoritmizarea: rezolvari de exercitii si probleme. folosirea terminologiei - Probtematizarea: identificarea mai multor solutii de rezolvare a unor probleme. - Joc: .Taie ce nu se potriveste .- Exercitiul: rezolvari de exercitii si probteme - Joe matematic: .Careul buclucas" - Exercitiul aplicativ: completarea fisei de lucru Observare sistematica Evaluare recjproca Observare sistematica Evaluare reciproca

1.4 4.1

•identificarea algontmului de calcul al probei: •rezolvari de exercitii si probleme.

18

3 .Inmultirea si impartirea. Proprietati .4.5. Exercitii si probteme 6.7. Cazuri de inmultire. Inmultirea in scris o.9.lnmuf|irea numerelor naturale mai mici decat 1000 cu un numar de o cifra 10.11 Exercitii si probleme

1.4 2.5

•identificarea proprietatilor, •folosirea proprietatilor Tn rezolvarea unor exercitii; •rezolvari de probleme. •calculul produsufcii Tn exercitii variate; •creare de probleme; •transformarea/completarea unor probleme. •calcul oral si Tn scris; •completarea exercitiilor lacunare; •probleme. •calcularea produsutui; •folosirea corecta a terminologiei specifice; •probleme.

1.4 4.1 2.5 14 3.1

1.4 2.5

- Explicate. .Calculam, observam si notam' - invatarea Tn cooperare-rezotvari de probteme - Exercitiu aplicativ Ex1 pag34 - Algoritmizarea: rezotvan de exercitii diverse si probteme - Probtematizarea •compuneri •transformari •completari de probleme - Exercitiul-,Completam corect fisa" .- Exercitiu: .Sa comptetam corect!" (lucru pe fisa - Algoritmizarea: rezotvari de exercitii si probteme - Joe matematic ,Robotelul’ - Algoritmizarea: rezolvari de exercitii diverse - Invatare in cooperare: rezotvari de probteme .- Exercitiul aplicativ: lucrul pe cutegere

Observare sistematica Tema scrisa Observare sistematica Evaluare reciproca Observare sistematica Autoevaluare Reciproca Scrisa

3.1 4.3

12.13.lnmultire a unui numar
mai mic decat 1000 cu un numar de 2 cifre 14.15 Exercitii si probleme

14 2.1

•exercitii variate de Tnmultire; •identificarea regulii si continuare unui §ir •rezoh/ari/compuneri/transformari de probleme •completarea unor scheme. •iden&ficarea aigoritmuhji de calcul;

- Exercitiul: .Lucram repede sj bine' " - Probtematizarea: rezolvarea/ transformarea unei probteme - Descoperirea: .Observd si tate ce nu se potriveste!" -Probtematizarea: .Observ, descopdr, lucrez!

Observare sistematica Scrisa

Observare sistematica

•utilizarea temninotogiei specifice; •probteme.

.- Exercitiul aplicativ: Comptetarea produsetor

1.4 2.1 31

•exercrtii variate care solicita aflarea unui produs; •transformarea unei situatii probtema in limbaj matematic; •transpunerea unui context problematic In exercrtiu, •imaginarea unui context problematic pomind de la un exercitiu dat. •rezolvari de exercrtii variate de fnmultire; •reconstituirea unor exercrtii; •rezolvari de probteme.

.- Exercitiul: rezolvarea unui item din fisa .- Mozaic- analiza -rezolvarea si transformarea unei probleme .-Joc-.Melcul. - Miniconcurs- .Lucram repede si bine!"

Scrisa Autoevaluare

16.17. Alte cazuri de inmultire

1.4 2.5

.- Explicate: rezolvari de exercitii variate, completari Evaluate de scheme, reconstituirea probtemei scrisa - Joc matematic.Compteteaza corect!' - Repetitie si practica matematica-rezoivare individual^ de exercitii si probleme - Joe matematic:,Sa completam rapid! .- Problematizarea; cu identificarea tehnicilor de calcul rapid. - Rezolvare de probleme .- Joc:.Labirintur Observare sistematrca Autoevaluare

18.Exercitii de calcul rapid

1.4 2.3 3.1

•tehnici de calcul rapid Tn JnmuttireacuQsi 11; •rezolvari/transformari de probteme.

19

19.20.21. Exercitii si probleme

1.4 2.5 3.1 4.2

•exercrtii diverse cu toate cazurile de inmultire, •exercrtii joe cu nivel de dificultate variabil; •utilizarea unor scheme simple pentru a figura pe scurt o probtema; •crearea unui context problematic pomind de la un exercitiu;

.- Exercrtiul: rezolvari de exercitii diverse, probleme, compuneri si transformari - Brainstorm ing. rezolvarea unei probleme prin mai multe metode - Miniconcurs: compunerea unei probleme dupa exercrtii-cat mai multe variante

Evaluare orala

22.Evaluare

Competence evaluate: • Inmultirea numerelor naturale mai mici decat 1000; • folosirea corecta a terminologiei; • rezolvan, compuneri de probteme.

Sumativa

Unitatea de invatare nr.4: Impartirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 (24ore)
1. Impartirea prin 1.4 cuprindere. 2.5 Conditia restului
•exersarea cafculului; •identificarea .- Descoperirea deductiva: cu identificarea regulilor de calcul, rezolvari de exercitii, fotosirea terminologiei si aplicarea unor reguli de lucru; - Exercitiul- cu rezolvarea itemului din fisa •utilizarea operatoritor togici - Invatare in cooperare- exercitii de compunere a unei probteme . Tema Tn clasa

2.Relatia dintre rest $i impartitor Cazuri speciate de impartire 3. Exercitii s. i probleme

1.4 2.5 2.1 2.5 4.1 2.2 1.4

•exersarea calculului; •identificare relate! dintre impartitor si rest; •efectuarea unor succesiuni de calcute • exersarea calculului pe exercitii variate; • rezolvari de probleme, • jocuri matematice •identificarea algoritmului de calcul; •exersarea calculului Tn sens; •stimularea cresterii ritmului de lucru. •ex. variate de impartire; •rezolvari de probleme; •crearea de probleme; •comptetarea dateior unor probleme. •exersarea calculului; •rezolvarea si transformarea problemelor; •jocuri matematice

.- Observarea- .Observ, descopar. aplic!" - Exercitiul- cu completare a unei scheme .- Exercitiu aplicativ -cu rezolvarea unei probteme din fisa. .

Observare sistematica

4. Impartirea unui numar la o cifra

.- Exercitiu dirijat: exersarea calculului in exercrtii variate - Invatarea in cooperare-rezoivari, compuneri si comptetari de probleme - Lucru cu culegerea- activitati differentiate - Demonstrate si explicarea algoritmului de calcul: Rezolvari de ex diverse, probteme - invatare intuitiva- crearea unei probteme dupa desen - Exercrtiul: ,Campionir -Concurs - Algontmizarea -cu rezolvari de exercitii diverse, rezolvari de probleme, modrficarea textului problemelor crearea de probleme - Brainstorm ing - rezolvarea probiemei din fi§a prin cat mai multe metode - Algoritmizarea: rezolvari de exercitii diverse - Exercitiu dirijat: cu insusirea altor cazuri de impartire - Jocuri de competitie- rezolvarea unor exercitii si probteme

Orala Observare sistematica

Observare sistematica Scarade vatori Observare sistematica Scrisa

5. Exercitii si probleme aplicative

1.4 2.5 1.4 2.5

6 Alte cazuri de impartire la un numar de o cifra

Tema scrs§ Scara de evaluare

7. Exercitii si probleme

1.4 2.5

•exercitii variate de calcul; •respectarea ordinii efectuarii operatiilor, •utilizarea operatorilor logici. •aplicarea tegaturii dintre Tnmultire si Tmpartire in calcul rapid; •identificarea regulitor de calcul rapid; •exercitii si probleme aplicative.

8. Exercifii de calcul rapid 1.4

.- Exercitiul- ,,Lucrez repede si bine! - Problematizarea: rezolvari , transformari, compuneri de probteme. - Investigate- gasirea tuturor metodelor de rezolvare a problemei - Descoperirea deductiva: cu deducerea regulitor de calcul rapid in impartirea cu 2,4,8-ex si probleme apficative - Joc: .Comptetam corect si repede! " - Concurs: .Stafeta campioniior!"

Evaluare orala Evaluare reciproca Scrisa Scara de evaluare

2.5

20

9. Aflarea unui factor necunoscut

1.4 2.5
1.4

•aflarea unui factor necunoscut; •f otosirea corecta a terminologiei; •rezolvari de probleme. •familiarizarea cu modul de calcul; •exersarea calculului; •probleme.

.- Explicate: .Descopar .invat si aplic!" - Repetitie si practice matematica* cu rezolvarea individuate a unor exercitii si probleme pe fise - Problematizarea- comptetarea unei probleme lacunare .- Observatia dirijata: cu expficarea, demonstrarea modului de efectuare a exercitiitor §i problemetor Exercitiu apiicativ - cu rezolvarea cerintetor din fisa Joe: .Racusorul matematician!*

Observare sistematica Evaluare reciproca

10. 11. Metoda mersului invers 12. Inegalitati

Reciproca Evaluare scrisa

•identificarea modului de aflare a unui numar necunoscut Tntr-o inegalrtate; •setectarea valontor adevarate; •comptetarea unor tabete; •probleme.

- Descoperire deductiva- cu identificarea procedeetor de calcul al inegalitatitor, rezolvari de exercitii si probteme - Problematizarea: .Adevarat sau falsr - Joc matematic - .Rezolva exercrtiul meu!" Fiecare grupa rezolva probtema propusa de o alta grupa . -Algoritmizarea- rezolvari de exercitii cu respectarea ordini efectuari calcutetor - Exercitiul-.Rezotv. aplicand regula! " - Joc (competitie) - "Scara" - Exercitiul: Ex. 1/52 - Algontmizarea: rezolvari de ex si probleme - Invatare in cooperare: .Tema campjonitor*

Observare sistematica Reciproca

13. Ordinea efectuarii operatiilor 14.15 Exercitii cu paranteze

1.4

•aplicarea regulitor de calcul Tntrun exercitiu fara paranteze; •crearea de probleme pomind de la exercitii si scheme. •respectarea regulitor de calcul Tntr-un exercitiu cu paranteze; •scrierea rezolvarii unei probleme inb -un exercitiu; •argumentarea rezolvarii. •ex diverse cu toate cazurite de Tmpartire ; •rezolvari de probleme ; •transformarea unui context problematic Tntr-o problems matematica ; •jocuri cu exercitii -competitie Tn care nivelul de dif icultate esjte variabil ; •utilizarea unor scheme simple pentru a figura pe scurt o problems . •imaginarea unui context problematic pomind de la un exercitiu dat .

Observare sistematica Scrisa Orala

1.4

Evaluare reciproca Observare sistematica

16.17 Exercitii si probleme

1.4 2.5 3.1 4.2

- Exercitiul - cu rezolvari de exercitii diverse, rezolvari Observare de probleme, compuneri si transformari de probleme sistematica .- Brainstorming - rezolvarea prob lemei Tn fisa prin Orala cat mai multe metode - Compunere de probleme dupa exercitii -cat mai multe variante, competitie.

18.19 Probleme care se rezolva prin cel mult trei operatii

•respectarea etapetor de lucai, •analiza §i rezolvarea problemelor; •comptetarea, transformarea problemelor

- Conversatia de reactualizare- etapele rezolvarii unei probteme - Algoritmizarea- analiza si rezolvarea problemelor - Lucru pe cutegere- rezolvari de probteme. - Invatare in cooperare. comptetarea sau transformarea unei probleme — Expficatia - cu prezentarea si demonstrarea rezolvarii problemelor de suma si raportdiferenta si raport - Exercitiul-rezolvarea problemei de pe fisa - Jocuri didactice -cu rezolvarea problemei 'Pescuit cu ghinion" sau "La vanatoare*

Observare sistematica Evaluare scrisa

20.21 Probteme alcatuite pe baza relatiilor dintre termenii impartirii

2.5 3.1 4.2

•probleme de perspicacitate; •rezolvarea problemelor de suma §i raport- dtferenta§i raport; •create de probleme.

Observare sistematic[
Scrisa

21

22.23 Exercitii si probleme

1.4 2.5 3.1 4.3

•exersarea calculului; •fobsirea corecta a operatorilor togici; •rezolvarea/compunerea/ transformarea unor probleme. Competente evaluate* •fmpartirea numeretor naturale , •ordinea efectuarii operatiilor, •rezolvarea problemelor.

.- Exercitiul dirijat- rezolvari de exercitii vanate. probleme, comptetarea sau transformarea - Concurs- Ex1 0/59 - Lucru cu cutegerea- Mate 2006 - Exercitiul: .Transformam problema!*.

Observare sistematic[ Tema In clasa

24 Evaluare

- Sumativa

22

STIINTE ALE NATURII
Planificare calendaristica orientativa
1 ora / saptamanal — 34 de ore / anual Manual de referinta: Stefan Pacearca M.L.Popescu Editura AKADEMOS
Unrtati de mvatare ^Jj
Continuturi

Nr. ore

Sapt

Obs.

SEMESTRUL 1
1. Caracteristici si proprietati ate corpurilorl
1.1. 1.3..2.1. 2.2.,2.3. •Echilibru si cantarire •Vol urn ul (capacitatea) •*Densitatea *Plutirea corpurilor •Comportamente de adaptare la plante si animate •Proprietati ale metalelor sj utilizari ale acestora Magneti. Circuite electrice simple. •Surse de lumina Comportamentul luminii •Planetele sistemului solar •Miscare si repaus •*lncalzire si racire •Forte care determine miscarea corpurilor •Cidul vietii. Cicluri de viata ale organismelor •Transformdri ale materialelor In alte materiale cu propnetati diferite

I-IX
9

2.Transformari ale corpurilor si materialelor

1.2 ,1.3. 2.1 ,2.3

8

X-XVII

SEMESTRUL al ll-lea
3. Omul §i mediul deviata •Omul sj mediul inconjurator •Gradina •Padurea •Balta •'Delta. Pestera.. Marile calde Oceanul •Relatii de hranire •Apa •Soluri •Rod •Minerale •Lemn •Combustibili •Hrana •Protejarea resurselor
.

XVIII
8 XXV

4. Resurse naturale

8

XXVI XXXIII

5. Curiozita$ din cartea naturii

•Ghicitori •Curiozitaii

1

XXXIV

23

Proiectare secventiala
Semestrul I

Continuturi (detalieri)

Ob. ref.

Activitati de invatare

Resurse (materiale, temporale §i procedurale)

Evaluate

Unitatea de invatare nr.1 Caracteristici si proprietati ale corpurilor (9 ore)
1. Echilibru §i cantarire. Volum 2.2 2.3. •masurarea masei , a volumului; •prezentarea In forme variate a rezultatelor mdsurarii; •interpretarea unor reprezentari grafice. •identificarea influentei masei si volumului asupra proprietatilor de plutire; •evidentierea si descrierea fenomenetor. •identificarea tegaturilor dintre organism si medki, •cotectarea de informatii referitoare la tema; •concurs. •recunoasterea corpurilor care sufera transformari; •evidentierea unor proprietati pe baza experimentelor; •realizarea unor circuite ejectnce simple. •identificarea unor surse de lumina; •experimente de evklentiere a importantei luminii; •jocuri

Materiale balanta, vase gradate - Conversatia de reactualizare-,Ne amintim!* - Exercitiul aplicativ -.Masuram sj notam!* - Activitate practica- confectionarea unei balante

Tema de lucru in clasa

2. Densitatea 'Plutirea

1.1 2.3

3. Comportamentulde adaptarela plante§i animate 4. Proprietati ale metatelor

1.2 1.4

1.2 2.3.

-Materiale: cuburi din diferjte materiale, vase cu apa, vata, carton . - Conversatia tnvatator - etev .Ce stim despre corpuri?'- Experimentul Observ, descopar lnvat!". - Activitate interdisciplinary- barcuta din hartie. -Materiale: planse, fise .- Conversatia de reactualizare si sistematizare - Munca cu manualul- .Notez ce e important" - Miniconcurs-.Stiati ca..?"- (curiozitati din lumea vietii) -Materiale: magneti, pilitura de fier, ace, lemn ars, baterii, conductori, -Observatia dirijata'-.Observ, descopar invat! " - Experimentul-.Provocam si invatam!" - Activitate practica - realizarea unor circuite simpte

Observarea sistematica a etevilor Evaluare practica Evaluare reciproca Scarade evaluare Qbservare sistematica Tema practica

5. Sursede lumina. Comportame ntul luminii

2.3.

6. Planetete sistemului solar

1.1 1.3

-Materiale: planse, imagini, - Conversatia la tema .Surse de lumina* - Exercifiul. .Completez tabelul!" -Joc- .Jocul umbretor" - Munca cu manualul. Comptetarea schemei - Experimentul- .Spectrul luminir -Materiale: imagini, texte literare, calculatorul. •numirea planetelor din Sistemul Solan •identificarea - Conversatia pe tema .Sistemul Solar Tn asemanaritor sj deosebirilor care traim- Munca cu manualul- selectarea kiformatiitor, comptetarea schemei dintre planete si stele; - Exercitiul- comptetarea informatiilor f otosind alte •cotectarea de informatii surse - Brainstorming- De ce nu exista si pe suplimentare. cetelalte planete viata ca pe pdmant?
•stabilirea vatorii de adevar, •prezentarea unor texte informabonale; •rebusuri

Observarea sistematica a etevilor Evaluare reciproca Tema de lucru in clasa

7. Recapitulare

1.1 1.3 2.1 2.3 2.2

-Materiale: rebusuri. . - Conversatia de reactualizare si sistematizare la tema .Caracteristicile si proprietatite corpuritor - Joc-Somptetam rebusul!" - Expunerea - prezentarea informatiilor noi din portofolii

Evaluare reciproca Evaluare orala Sumativa (cu prezentarea portofoliitor realizate)

8. Evaluate

Competente evaluate: •stabilirea vatorii de adevar: •capacitatea de folosire a cunostintetor in viata de zi cu zi; •realizarea unor compozitii care sa ilustreze cunostintele dobandite.

24

Unitatea de invatare nr.2: Transformari ale corpurilor si materiaielor (9 ore)
1. IncdtziresJ ridra 2.1. 1.3 •ordonarea logica etapelor unui fenomen; •descnerea si f otosirea mstrumentelor de masura; •experimente; •colectarea de informatii fotosind alte surse. •comentarea unor imagini; •experimente care evidentiaza anumite forte; •colectarea de informatii din surse diferite. •descnerea unor experimente; •aplicarea procedeelor stiintrfice Tn activitati practice; •colectarea de informatii si cunozitati. •identificarea principatelor etape ale vtetii; •completarea unor fise de observare; •realizarea unor desene; •descrierea unor etape de dezvottare -Materiaie: termometrul, lampa cu spirt, eprubete, gheata. - Conversatia problematizata la tema tectiei - Observarea dirijata-.Observ si descriu!*- a unui tip de termometru -Experimentul-cu evidentierea conductibilitatii caldurii. - Exercitiu - Completarea schemei -Materiate: imagini, plastilina. bile, cuburi, mingi .---Observare dirijata .Observ .descopar!* Joc Scandenberg - Brainstorming-,De ce cade un fruct desprins din copac? Ce directie are miscarea lui? - Utilizarea unor surse de informare- .§tiati ca..?* -Materiate: magii, scheme. - Observarea dirijata -cu sesizarea starii de miscare si de repaus. - Exercitiul -aplicarea cunostintelor in problems practice de deplasare - Munca cu manualul- Jnvatam mai mutt!*-------------Problematizarea-.Cu viteza meteului! -Materiaie: planse, plante Tn diferite stadii de dezvottare, fise. - Conversatia de reactualizare -ia tema .Corpuri cu viata- Observare dirijata-.Observ, descopar, notez!" - Exercitiut-descrierea etapei de viata a mostrei primate .- Actrvitate transdisciplinara- cu redarea prin desen a ciclului vietii la o planta -Materiate: planse -. - Predare reciproca-ciclul de viata la mamifere -metamorfoza fluturelui; -ciclul de viata la albina; -ciclul de viata la broascaConversatia-cu realizarea schemei -Materiate: imagini, planse. - Conversatia de reactualizare - Ghidul de invatare- pe baza de fntreban invatare in cooperare-descrierea verbala sau prin desen a unei perioade de dezvoltare Tema de lucru Tn clasa Evaluare reciproca

2. Forte care determina mi§carea corpurilor 3 Miscare si repaus

1.3 2.3

Observarea sistematica a elevilor Evaluare scrisa Tema de lucru Tn clasa Observare sistematica Observare sistematica Autoevaluare

2.3. 1.3

4. Ciclul de viata la plante

2.3. 1.3

5. Ciclul de viata la animale 6. Ciclul de viatdlaom .

2.1 1.3.

•ordonarea logica a etapelor de dezvottare; •descrierea verbala a fenomenelor observate; •redare prin desen. •ordonarea logica a etapelor ciclului de viata laom; •identificarea si descrierea unor schimbari surverute Tn dezvottare; •descrierea caracteristicitor specifice fiecarei perioade, •identificarea fenomenelor prin care unete materiaie se transforms Tn alte materiaie; •gasirea unor metode de preintampinare a acestor fenomene; •completarea unor fise de observatie.

Observare sistematica Tema scrisa

2.1 1.3 1.2

Evaluare reciproca

7. 1.2 Transformari ale materiaielor in alte materiate

-Materiaie: metal ruginit, lemn, hartie. - Observare dirijata-.Observ, compar, invat!" -Problematizarea-.Cum putem prelntampina aceste fenomene?" Exercitiu:Completez fisa!"

Proba orala Tema scrisa

25

8. Recapitulate

1.3 2.1 1.2 2.3.

9. Evaluare

-Materiate: fise, rebusuri - Conversatia de •realizarea unor sistematizare invatare in cooperare corespondente; •colectarea de informatii -Vreau sa stiu mai mult -Joc-Rebus suplimentare; •jocuri si rebusuri. Competence evaluate: •identificarea fortetor care actioneaza Tn diferite situatii; •capacitated de aplicare a cunostintelor Tn viata cotidiana; •prezentarea fisetor de observatie.

Observare
sistematica Scarade evaluare

Evaluare sumativa

26

EDUCATIE CIVICA
Planificare calendaristica orientativa
1 ora / saptamanal — 34 ore / anual Manual de referinta: Liliana Catruna,Gh.M Catruna Editura DIDACTICA SI PEDAGOGICA Unitdtide Tnvdtare Ob. ref. Continuturi Nr. ore Saptamana Obs.

SEMESTRUL 1
1. Raporturile nostre cu ceilati oameni
1.1; 1.2 3.1; 3.2 4.1 Grupurile. Recapitulare Relatiile de rudenie Relatiile de prietenie Relatiile de colaborare. Relatiile de competitir Conducatorul unui grup Supunerea. Revolta Invidia.ConflictuI Admiterea si respingerea Tntr-un grup Recapitulare Evaluare Relatii dintre oameni Tn situatiile normale. Relatii cu diferite autoritati Relatii dintre oameni Tn situatii limits Probleme personate sau de grup Recapitulare Evaluare Drepturile copilului
'•-..'•: ' . ' .' .'

10

1 -X

M.Manifestarea relatiJSer dintre oameni in diferite situatii

1.1; 1.2 3.1; 3.2 4.1

XI- XVI
y\i ^vv i

III. Drepturile copilului

1.1; 1.2 2.1; 2.2 3.1; 3.2 4.1

1

XVII

SEMESTRUL al II -lea
Drepturile si Tndatoririle elevului Incalcarea drepturilor copilului Apararea drepturilor copilului Recapitulare Evaluare Comunitatea locala. Poporul Nabunea Patrie si patriotism Comunitatea international^ Recapitulare Evaluare

IV. Drepturile copilului

1.1; 1.2; 2.1 2.2; 3.1 3.2; 4.1 1-1; 1-2; 3.1; 3.2; 4.1;

,
5

XVIIIVVII

AAll

V. Comunitatea

7

XXIIIXXIX

VI. Societatea si statul

1.1; 1.2; 4.1;

Organizarea societatii. Statul Institutiile statului roman Simbolurile statului roman Recapitulare Evaluare

vyy
J\ A^

XXXIV

27

.

Proiectare secventiala
Semestrul I


Continuturi Ob. Activitati de tnvatare (materiale, temporale, pedagogice) Resurse (detalieri) ref.
Evaluate

Unitatea de invatare nr. 1 : Raporturile noastre cu ceilalti oameni (1 0 ore) 1.
Grupurile e
1.1 1.2 3.2 4.1 -Motrvarea nevoii constrtuirii si apartenentei unui grup. -Compietarea unui text lacunar. -Completari de rebusuri. Descriere si comparare de goipuri. - Consultatii pe tema .Motrvarea necesitatii crearii Scarade grupurilor si a apartenetei la grup.- Rebus clasrficare - Exercitii de completare a unui text lacunar orala

2. Relatii de rudenie

1.1 1.2 3.1 3.2 4.1

-Exersarea unor roluri specifice familiei. -Realizarea unor scurte descrieri. -Jocuri de rol.

Discutii dialog cu prezentarea temei, comentarii; descnerea si prezentarea unor situatii speciale - Joc de rol: .La masa" 1 Exercitiu aplicativ cu realizarea unui arbore genealogic

Observare sistematica Tema In clasa

3. Relatii de prietenie

4. Relatii de colaborare Relatii de competitie

1.1 1.2 3.1 3.2 4.1 1.1 1.2 3.1 3.2 4.1

-Motrvarea necesitatii unui prieten. -Comentarea unor texte despre prietenie. -Wentificarea calrtatilor unui prieten. -Comentarea unor texte. -Discutarea unor cazuri reate -Compararea situatiitor -Jocuri.

Conversatia euristica pe tema . Ce inseamna un prieten adevarat?* Exercitiu aplicativ - Scrie proverbe despre prietenie!

Orala

- Citirea explicativa a unor texte cu continut educativConversatie pe baza textului citit, expnmarea propriitor opinii -Joc: compietarea unui rebus

Observarea sistematica reciproca

1.1 S.Conducat orulunui grup 1.2 3.1 3.2 4.1 6. Supunerea. Revotta 1.1 1.2 3.1 3.2 4.1

-Precizarea Insusiritor necesare pentru a fi conducatorul unui grup -Stabilirea rolului, drepturitor si obligatiilor conducatorului grupului. -Exprimarea opiniiitor personate. -Motivarea solutiitor gasite in rezolvarea unor situatii -Compararea unor fapte.

-Conversatia- Cum trebuie sa fie ? Observare - Exercrtiul- Si el respecta reguli! Probtematizarea -Pot sistematica fi conducator ?

- Comentarea unor imagini, solutionarea conflictetor, argumentarea afirmatjilor, tntocmirea scheme! lectieiJoe de rol pe echipe

Observare sistematica orala

28

7.lnvidia. Conflictul

1.1 1.2 3.1 3.2 4.1

-Comentarea unor fapte prezentate. -insusirea unor termeni noi. -Exprimarea ideitor proprii Tn tegaturS cu tema zitei.

1. - Citirea explicativa a unor texte cu continut educativ. -Conversatie pe baza textului crtit, exprimarea propriilor opinii - Joc: compietarea unui rebus .- Citirea explicativa - .Citesc, inteteg, iau aminte!'Exercitii de creare a unor povestiri.

Observare orala

8-Admiterea §i 1.1 respingerea 3.1 intr-ungrup 3.2 4.1 S.Recapitular 1.1 e 1.2 3.1 3.2 4.1 10. 1.1 Evaluare 1.2 3.1 3.2 4.1

-Identificarea unor reguli de comportament civic. -Realizarea unor scurte povestiri. -Comentarea unor fapte prezentate. - Exprimarea opiniiilor personate

Tema In clasa Scrisa Observarea sistematica

. -Expunerea si motivarea unor opinii proprii fata de faptete prezentate cu argumentarea afirmatiilor facute. -Exercitiul: - Comptetarea unui chestionar

Competence evaluate: -Recunoasterea Tn imagini a tipurilor de reiatii -Comptetare de enunturi cu raspunsuri duale. -Realizarea unei compuneri cu titiul: . Prietenul meu*.

Test sumativ

Unitatea de invatare nr.2: Manifestarea relatiilor dintre oameni in difeiite situatii ( 6 ore)
1. Relatiile dintre oameni fn situatii normale 1.1 1.2 3.1 3.2 4.1
-Insusirea unor termeni noi. -Identif icarea unor reguli/ norme de comportament civic. -Descrierea si compararea tipurilor de relatii dintre oameni. -Relatari , discutii de grup. ' -Insusirea unor termeni noi. -Descrierea relatiilor cu diferite autoritatL -Discutii de grup. - Rezumatul - prezentarea $i discutarea textelor din manual( Exercitiul - ,M-am Informat , va relatezl'realizarea schemei lectiei. - Joe de rol - Dialog intre director si elevii clasei .- Convorbire tematica: realizarea schemei lectiei -Exercitiul- Ce rol au ei in viata noastra? -Exercitiul: Imi imaginez ca discut cu.... -convorbire tematica; realizarea schemei lectiei Brainstorming pe tema'ComportamentuI nostru in situatii grave' -Problematizarea: Exercitii de cautare. in cartea .Pagini aurii" , a unor nr de telefon utile. Observare sistematica

2. Relatii 1.1 cu diferite 1.2 autoritati 3.1
3.2 4.1

Evaluare reciproca

3.Relatiile dintre oameni in situatii limita

1.1. 1.2 3.1 3.2 4.1

Identificarea unor reguli de comportament civic. -Discutarea unor cazuri reale si gasirea celor mai bune solutii de corectare. -Citirea unor texte, comentarea unor imagini. -Identificarea unor reguli de comportament civic. -Descrierea si compararea tipurilor de relatii dintre oameni. -Relatari, discutii in grup

Tema d lucru Tnclasa Evaluare reciproca

4. Probleme personate sau de grup S.Recapitulare

1.1 1.2 3.1 3.2 4.1 1.1 1.2 3.1 3.2 4.1

- Investigatia - Material selectiv - Expunerea- invatator pentru o ora"- cu prezentarea mesajelor educative din text si intocmirea schemei lectiei - Joc de rol - dialog purtat intre un copil necajit si invatatorul clasei -Discutarea unor cazuri reale si -Convorbire tematica cu realizarea schemei luarea unor decizii corecte. lectiei. -Exersarea unor roluri specifice -Crearea unor povestiri pe tema .Drumul pana temei. -Realizarea unor scurte la scoalapovestiri -Joc l: . O zi din Viata mea

Proba oral. Evaluare reciproca

Eseu pe tema data Autoevalue re

29

6. Evaluare

1.1 1.2 3.1 3.2

Test-grila - Explicarea sarcinilor de lucru. --Rezolvarea itemilor

Sumativa

III. Unitatea de invatare: Drepturile copilului (1 ora) 1.
Drepturie copilului
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1

-Prezentarea drepturilor copilului. -Discutarea unor cazuri reale si gasirea celor mai bune solutii de corectare. -Citirea unor texte, comentarea unor imagini.

-Convorbire tematica; realizarea schemei lectiei -Problematizarea- Au ei drepturi ? -.'Brainstorming pe tema" Dreptul tuturor

Evaluare reciproca

30

ISTORIE
2. Planificare calendaristica orientativa
1 ora / saptamanal — 34 ore / annual
Manual de referinta:Dinu C Giurescu,A.Berciu Editura SIGMA

Unitati de mvatare
1. Istoria locala

Ob. ref.

Continuturi

Nr. ore
3

Sapt

Obs.

SEMESTRUL 1 1.1
1.2 1.3 2.1
•Prezentarea manualului •Familia-leaganul copilariei •Vecinii si comunitatea •Copilaria de ieri si de azi •Evaluare •Popoare de ieri: dacii, romanii, grecii, galii, slavii, turcii. •Popoare de azi romanii, francezii, ungurii, germanii, rusii, sarbii, bulgarii. •Evaluare •Conducatori, eroi, evenimente: •Alexandra eel Mare •Decebal si Traian •Mircea eel Batran, Vlad Tepes, •Stefan eel Mare ,

l-lll ,

2. Popoarele de ieri 1.3 3.1 si de azi

7

IV- X

3. Momente ale istoriei

4.1 4.2 2.1 3.1 14 5.1

7

XI-XVII
'

SEMESTRUL AL II - LEA
6

3.

Momente ale istoriei (continuare) 4. Calatori si calatorii
1.2 1.3 3.1
AO

•Mihai Viteazul •Napoleon Bonaparte •Avram lancu, Alexandra loan Cuza •Carol I, Regina Maria 1 ** •Ecaterina Teodoroiu •Evaluare •Marco Polo •Cristofor Columb, Magellan •Spatarul Milescu, Badea Cartan •Calatorie in cosmos •Evaluare •Orase: Bucuresti, Cluj lasi, Sibiu, Viena, Venetia, Constantinopol •Cetati. Suceava, Targoviste, Curtea de Arges, Roma •Castele: Castelul Huniazilor, Castelul Bran, Castelul Peles, Versailles •Evaluare

XVIII
•:

XXIII

3

XXIVXXVI

4.^

5.1

5. Castele, cetati si orase

1.3 2.1 3.1 4.1 5.1

5

XXVIIXXXI

31

6. Europa unrta

2.1 3.1 4.2 5.1

•Romania In Europa
o-i -• tr

•Simbolurile Uniunu Europene •Istorie si muzica •Evaluare

3

XXXIIXXXIV

Proiectare secventiala

Semestrul I

Continuturi Ob. Activitati de mvafare (materiale, temperate, pedagogice)

Resurse (detalieri)

ref.

Evaluare

Unitatea de invatare nr. 1 : Istoria locals ( 3 ore)
LFamilia leaganul copilariei
1.1 1.2 •prezentarea unor obiecte vechi apartinand familiei; •alcatuirea si prezentarea arborelui genealogic al familiei; •comentarea unor aspecte din copilaria unor personalitati. •descrierea locurilor natale: •prezentarea unor traditii, obiceiuri specifice localitatii natale: •evidentierea asemanarilor si deosebirilor Tntre copilaria de ieri si cea de azi. -Materiale: texte literare, albume de famifie .obiecte vechi, acte, vase, costume. -Conversatia -inv elev- cu evidentierea rolului familiei insooetateDezbaterea- prezentarea propriitor opinii Tn tegatura cu textul citit -Exercitiul- .Prezint familia mea'^ Observare sistematica Evaluare reciproca

2. Vecinii si comunitatea Copilariade ieri §ide azi

1.2 2.1 1.3

-Materiale: imagini, texte literare -Conversatia- cu prezentarea comunitatii locale, a vecinilor. a relatiitor stabiiite Mozaic- comentarea modului cum invatau carte copii cu Domnu' Trandafir si cu Domnul Vucea -Exercitiul: •jocuri de ieri- jocuri de azi: •ilustreaza Tntr-un desen un drept de care te bucuri: •prezinta unui strain cele mai importante objective ce le poate vizita Tn orasul tau

Observare sistematica

Tema Tn clasa

3 Evaluate

Competence evaluate: •cunoasterea propriei familii: •cunoasterea localitatii natale si a obiectivetor importante:
••

Evaluare sumativa

Unitatea de Tnvatare nr 2: Popoare de ieri $i de azi (7 ore)
2.1 LStramosii nostri-dacii si 3.1 4.2 romanii •tocalizare Tn timp si spatiu: •povestirea unor legende istorice: •fotosirea hartii istorice Tn prezentarea faptelor -Materiale: harta istorica, legende istorice, portretete lui Decebal si Traian.. - Discutii dialog -de comentare a unor imagini si texte istorice - Exercitii dirijate de realizare a unor scurte portrete, Tn sens, al lui Decebal si al lui Traian - Predarea reciproca - Exercitii de realizare a scheme! lectiei Observare sistematica Evaluare reciproca

32

2 Grecii. Galii

3.1 4.1

• comentarea faptelor istorice: • Snterpretarea faptelor istorice si a urmarilor acestora; • localizare pe harta istonca . •localizare Tn spatiu si timp: •identificarea unor asemanari si deosebiri: •Tnsusirea si folosirea unor termeni istorici.

-Materiale: harta istorica, imagini istorice, texte istorice ilustratrve. - Lucrul cu manualul _ lectura textului si retinerea faptelor importante - Consultatii in grup - Exercitii de comentare a marturiitor istorice, despre greci si gali -Materiale: manual, harta istorica - fise. -Munca cu manualul- lectura probtematizata.Citesc marturiite istorice!". -Predare reciproca- prezentarea informatiilor obtinute -Exercitii aplicative - fisa utilizarea termenilor istorici

Evaluare orala

3. Siavii. Turcii 3.1 4.2

Observare sistematica Evaluare scrisa

4. Romanii

1.3 3.1 4.1

•comptetarea unor informatii istorice pe harti lacunare: •identificarea informatiilor dintr-o sursa: •studiu de caz.

-Materiale manual, ilustrate, harta Europe!, Metoda SINELG-la tema . -Poporul roman -Exercitiul- cu completarea unei harti lacunare -Studiu de caz- .Personalitati de seama' -Materiale: ilustrate. harta Europei -Conversatia introductiva la tema .Popoare vecine si prietene -Munca cu manualul-lectura problematizata-

Observarea sistematica Evaluare reciproca

5* Francezii. Ungurii. Germanii

1.3 3.1 4.1

•localizare in spatiu si timp; •formularea propriitor opjnii;

Tema Tn clasa

Rusii. Sarbii. Bulgari 6. Popoare de 1.3 ieri si de azi- 3.1 recapftulare 4.2

•kJerrtificarea importance! relatiitor dintre popoare.

-Citesc, retin si-i informez pe ceilalti! -Exercitiul- Completarea harti lacunare -Activrtate interdisciplinara-Invatarea unui cantec in limba franceza -Materiate: harp, imagini. rebusuri -Conversatia de sistematizare la tema -Popoare de ieri si de azi -Brainstorming-.Ce parere aveti despre relatiile actuate dintre popoare'? - Exerctiut- comptetarea harti cu capitatete
\

Evaluare reciproca

•realizarea unor corespondente; •orientare pe harta, •exprimarea propriilor opinii, •rebusuri istorice

Observare sistematica Autoevaluare

.- Rebus - rezorvarea rebusului

7. Evaluare

Competence evaluate: •Tnsusirea cunostintebr despre popoarele de ieri si de azi; •orientarea pe harta; •compunere .

Evaluare sumativa

Unitatea de invatare nr.4: Momente ale istoriei (7+6 sem II ore)
1. Alexandru cel Mare 2.1 3.1 5.1 1.2 3.1 2.1 •plasarea evenimentetor Tn spatiu si timp; •nararea unorl; •discutii despre fapte petrecute Tn trecut. •observarea si comentarea unor tabburi / texte despre cei doi conducatori; •identificarea asemanaritor si deosebirilor; •exprimarea propriilor opinii. -Materiale manual, harta istorica, dictionar. - Expunerea faptelor si realizarea scheme! Tectiei .- Dezbaterea- comentarea scrisorii lui Alexandru eel Mare catre Aristotel. - Exercitiul- portret literar -Materiale: manual, harta istorica, legende (texte) -Conversatia introductiva la tema .Stramosii nostrT• -Lectura probtematizata- obtinerea informatiilor noi.-Exercitiul- realizarea portretetor cetor doi man conducatoriio' - Ciorchinele- pomind de la cuvantul .stramos* Observare sistematica Evaluare reciproca Observare sistematica Evaluare orala

2. Decebal si Traian

33

3. Carol cel Mare. Napoleon

1.2 2.1 3.1

4. Dragos.

1.3 3.1 4.1

•focalizare Tn spatiu si timp; •exprimarea acorduliri sau dezacordului; •Tnsusirea si folosirea termenitor istoriei. •plasarea unor informatii istorice pe harti partial completate, •povestirea unor tegende istorice; •exprimarea propriilor opinii. •Mdentificarea informatiilor; •fomnularea unor opinii personate; •dramatizari.

-Materiale: tabburi, harta, fisa. - Munca cu manualul- tectura dirijata cu notarea informatiilor importante. - Exercitiul- propozitii cu termenii noi - Brainstorming-.De ce nu se mai formeaza imperii europene in zitele noastre?" -Materiale: texte literare, harta,. - Conversatia introductiva la tema .Legende istorice" -Munca cu manualul -tectura probtematizata-. - Conversatia de sistematizare- notarea raspunsuribr -Dezbaterea pe tema Jmportanta lui Dragos in istoriaj poporului roman'

Observare sistematica Evaluare scrisa Evaluare ora Observare Sistematica

5. Mircea cel Batran 6. Vlad Tepes

1.3 3.1 5.1 1.3 3.1 5.1

-Materiale: harta, tabbu, text literar 1. - Munca cu manuaful, Crtesc, descopar Tnvat!* -Conversatia de sistematizare-schema tectiei-. - Dramatizare- Jntalnirea lui Mircea cel Batran cu Baiazid" -Materiale: portretul domnitorului, harta, texte literare •plasarea evenimentetor -Mozaicul- pentru insusjrea tectiei. Tn timp si spatiu; •evidentierea personalitatii -Conversatia de sistematizare-Tntocmirea scheme! • Discutii Tn grup pe tema .Pedeapsa lui Tepes* domnitorului; •discutii pe teme istorice. •evidentierea personalitatii marelui domnitor, •jocde rol. -Materiale: portretul domnitorului, imagini, harta istorica, casetofon. - Conversatia de reactualizare si sistematizare-la tema -Personalitatea domnttonitui Stefan cel Mare. - Munca cu manualul-realizarea schemes tectiei, -Joc de rol: Dramatizare tegenda .Daniil SihastruT de D. Bolintineanu - Activitate transdisciplinara- cu invatarea unui cantec

Observare sistematica Evaluare Reciproca Evaluare
reciproca

Observare sistematica Observare sistematic[ Evaluare reciproca

7. Stefan eel Mare

1.3 3.1 5.1

34

GEOGRAFIA ROMANIEI
1. Planificare calendaristica orientativa
(1 ora /saptamanal — 34 ore /anual
Manual de referinta: Manuela Popescu ,Stefan Pacearca ,Editura Aramis

Unitati de ref.
1. Elemente de geografie a orizontului apropiat si local

Ob.

-. «. Continuturi
SEMESTRUL 1
• Linia orizontului. Puncte cardinale • Orientarea in orizontul apropiat • Planul • Harta. Harta orizontului local.* Harti diferite ale orizontului local • Caracteristici geografice ale orizontului local • De la orizontul local la tara • Recapitulate • Evaluare

Nr. ore
7

SaptaObs. mana I -VII

1.1; 1.2.. 1. 3; 1.5. 2.1 ; 2.2. 2.3; 2.4. 3.1; 3.2. 4.1; 4.2..

II. Elemente de 1.3; 1.5. geografie a 2.1; 2.3. planetei Pftmint 2.4; 3.1. 4.1,4.2. III. Elemente de geografie a Romaniei Relieful 1.5; 2.2. 2.3; 3.1. 3.2; 4.1. 4.2.

• Terra - planeta oamenilor •Europa • Romania si tarile vecine • Recapitulare • Evaluare • Caracteristicile generate ale reliefului • Muntii Carpati • Dealurile §i podisurile • Studiu de caz - Depresiunea colinara a Transilvaniei • Campiile • Recapitulare _ • Evaluare.
7 '
, •_

3

VIII - X

XI '
f .

:

XVII ' ,
1

SEMESTRUL al H –lea IV. ApeJe, clima, vegetafia naturala si animalele salbatice V. Oameni sj locuri 1.3; 1.5. 2.1; 2.2. 2.3; 2.4. 3.1; 3.2. 4.1; 4.2. 1.5; 2.2. 2.3; 2.4. 2.1; 3.1. 3.2; 4.1. 4.2.
•Apele curgatoare. Dunarea si Delta Dunarii • Lacurile. Marea Neagra • Clima. Vegetatia naturala si animalele salbatice • Recapitulare • Evaluare • Locuitorii si asezarile omenesti. Organizarea administrativ - teritoriala a Romaniei • Bucuresti - capitala tarii • Localitatea natala .Recapitulare •Evaluare

5
• •'

XVIIIXXII
1

4

XXIIIXXVI

35

VI. Resursele naturale si activiiatilo economice. Recapitulare fmala

1.3; 1.5. 2.1; 2.2. 2.3; 2.3 2.4; 3.1. 3.2; 4.1.

* Activitati industriale • Activitati agricole. Vanatul :Pescuitul • Transporturile. Caile de comunicatie * Turismul. Comertul * Recapitulare * Evaluare

7

XXVIIXXX

Proiectare secventiala
Semestrul I

Continuturi (detalieri)

Ob. ref.

Activrtati de invatare

Resurse (materiale, temporale, pedagogice)

Evaluare

1. Unitatea de invatare : Elemente de geografie a orizontului apropiat si local ( 7 ore )
1. LJnia orizontului. Puncte cardinale 1ora p.4-5 2. Orientarea inorizontul apropiat 1ora p. 6 -7 1.1 1.3. 2.1. 3.1. • Exercitii de localizare pe teren -Resurse materiale: Planse , ilustratji , a etementetor din orizontul local fotografii. -conversatia : si apropiat. • Compararea -Citesc si descopar !; -activitate practica marimii corpuritor din apropiere desfasurata in curtea scolii : Despre orizont si cu a cetor din departare • linia orizontului !. Stabilirea punctelor cardinale. -Joc didactic :Est , vest , nord , sud ! • Localizarea unor etemente din orizontul imediat , local si apropiat cu ajutorul unor repere •Cunoasterea unor repere naturate care ajuta la orientare In spatiu. • Exercitii de orientare cu ajutorul busotei. • Exercitii de masurare a unor distance scurte : • Comptetarea unor propozitii lacunare dupa observatiite facute pe un plan dat. •Realizarea unui plan cu ajutorul jetoanetor. • Exercitii de localizare a etementelor din orizontul local cu ajutorul unor repere si al punctelor cardinale. • Compararea unor desene date. • Observarea unei harti si caracterizarea regiunii ilustrate cu ajutorul jegendei. -Resurse materiale: Busola , planse , atlas. -Explicatia :Aflu si retin !; -Invatare prin descoperire :Stiu sa folosesc busola! -observare dirijata :Ne orientam dupa punctete cardinale ! - Exercitiu joc : Cabana vanatorului Proba practica Observare sistematica aelevilor Observare sistematica Evaluarea grupei

11. 1.2. 1.3. 2.1. 4.2.

3. Planiri 1ora p. 8 -9

1.2. 1.3. 2.2. 2.2 3.2.

-Resurse materiale: Jetoane cu semne conventjonate. -Invatare prin descoperire .Descopar si retin. -Exercitiul aplicativ :Planul clasei !. -Probtematizare .Observ planul si comptetez enuntunte. -joc didactic: Planul -Resurse materiale: Harta judetutui , harta tarii. -Observare dirijata :Citesc , descopar , retin !. -Exercitiul Compar desenete ! -lucrul cu harta :ex. 2/ 1 1 -Apiicatie practica : Desenez o harta !

Observare sistematica Proba practica

4. Harta Harta orizontului local 1ora p. 10 -11

1.3 1.5. 2.5. 3.2

Observare sistematica Evaluare reciproca

36

5. Caracteristicil 2.3 e geografice ale 2.1. orizontului local- 2.2. 1ora p. 12 -13 3.1. 4.1. 4.2. 6. Dela orizontul local la tara lord p. 14 -15 7. Recapitulare Evaluare 1ora p. 16 - 19 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 4.1. 4.2.

• Observarea nedirijata si dirijata a orizontului local. • Comptetarea unei fise de observare a mediului. • Realizarea unei machete. • Prezentarea unor caracteristici ale realrtatii inconjuratoare . folosind surse de informare diferite. • Observarea unei harti si interpretaiea informatiilor.

-Resurse materiale: Plasfilina , ilusfratii. -Conversatia -explicatia :Descopar si Tnvat. -Fisa de observare :Observ si comptetez !. -Exercitiu aplicativ :Compar imaginite !. -Modelarea .Macheta orasutui ! -Resurse materiale: Harta fizica a Romantei , Jetoane cu semne conventionate. -Invatare prin descoperire Privesc , descopar, retin -probtematizare Interpretez informatiite pe care mi te ofera scara hartilor !. -Exercitiu aplicativ :ex 37 1 5 -Joc didactic -Exercitiul :ldentific punctete cardinale ! lucru cu manualul :Comptetez propozitiile ! -Exercitiul :Recunosc formete de relief

Observare sistematica Proba practica

Observare sistematica Evaluare reciproca

1.1. • Recunoasterea punctelor 1.2. cardinale. • Comptetarea unor 2.2. enunturi lacunare. • 3.2. Identificarea formetor de 4.1. relief. 4.2. • Competence evaluate : -precizarea punctelor cardinale la care fac referire ertunturite ; -comptetarea unor enunturi lacunare , -prezentarea caracteristicitor geografice ale unei zone , folosind diferite surse de informare.

Observare sistematica Testsumativ

56

II. Unitate de invatare : Elemente de geografie a planetei Pamant (3 ore )
1. Terra -planeta oamenilor Europa 1ora p. 22 25 1.5. 2.1. 2.4. • Localizarea principatelor elemente ce caracterizeaza Terra. • Exercito de cttire a hartii. • Realizarea unui traseu imaginar pe harta Europe!. -Resurse materiate: Gtobul , harta lumii , harta -Europei. -observare dirijate Despre Terra ! -Exercitiu aplicativ .Numesc : -Continentul cu suprafata cea mai mica -Continentul cel mai apropiat de poli ; -Continentul aflat in em isfera nordica. -Problematizare :Ce limbi se vorbesc pe continent? -Invatare intuitiva: O calatorie imaginara prin Europa'! . -Resurse materiate: Harta Romaniei , ilustratii. -observare dirijata :Descopar si retin ! -Exercitiu aplicativ Compar suprafata Romaniei cu a altor tari ! -Lucrul cu harta .Numesc si iocalizez caprtalete europene ! –Joc didactic cu jetoane pe care sunt sense numele taritor vecine. -Lucru cu globul pamantesc :Denumesc continentele si oceanete -Exercitiul :Descrie pozitia geografica a Romaniei -Joc :Ce stim despre...? Observare sistematica
:« f

Tema in
• -

clasa

2. Romania si tarile vecine 1ora p. 26 -28

1.3. 1.5. 2.1. 3.1.

• Localizarea Romaniei §i a taritor vecine pe harta Europei. • Identificarea principatelor caracteristici ale reliefului. • Numirea unor capitate europene si identificarea lor pe harta.

Evaluare reciproca Observare sistematica

3. Recapitulare Evaluare 1ora p. 29 -31

1.3. • Localizarea pe harta lumii 1.5. a unor elemente specifics 2.3. Tenei. 2.4. • Prezerrtarea pozrtiei 3.1. geografice a Romaniei • Competence evaluate : -identificarea unor caracteristid ale realitatii Tnconjuratoare ; -comptetarea unor enunturi lacunare ; localizarea pe harta Romaniei a unor etemente date.

Observare sistematica Test sumativ

III. Unitatea de mvatare: Elemente de geografie a Romaniei. Relieful ( 7 ore )

37

1. Caracteristic i-Je generaLEate reliefului p. 34-35 2. Muntii Carpati p. 36 -37

1.5. 2.2. 3.2.

• Recunoasterea pe harta a formetor de relief. • Prezentarea . din punct de vedere geografie , a regiunii Tn care tocuim • Intocmirea unui traseu imaginar pe harta tarii. • Identificarea pe harta a Carpatitor si a ramurilor muntoase a acestora • Notarea datelor cutese intr-un label. • Prezentarea unor curiozitati geografice. • Localizarea pe harta a dealunlor si podisuritor cu ajutorul unor repere si al punctetor cardinate. • Selectarea din texte a unor cuvinte care arata caracteristici ale dealurilor. • Curiozitati geografice.

Resurse materiale: Harta Romaniei , iiustrabi. -observare dirijata :Citesc , descopar , retin !. -problematizare: Despre zona Tn care locuim! 1. -lucrul cu harta .Recunosc pe harta formete de relief. -joe didactic :Sa ne imaginam !

Observare sistematica Teme Tn clasa

1.3. 1.5. 2.2. 2.3. 3.2.

-Resurse materiale: Harta Romaniei vederi , lecturi geografice. -Lucrul cu harta :Localizez pe harta muntii Carpati ! -Lucram cu manualul :Comptetez tabelul !. -Problematizare :Ce stiu despre fauna si flora din Carpati?. -Conversatia :§tiati ca ? -Resurse materiate: Harta, imagini , fise , vol. Descrierea Moldovei" ,de Dimrtrie Cantemir F. -Lucru cu harta Privesc , descopar , invat ! -Invatare prin descoperire Aleg cuvintele potrivite -Jucru pe fisa :Plante si animate din zona de deal -Exercitiu aplicativ :Localizez dealurite si podisurile Romaniei !:

Evaluarea grupei Tema Tn clasa

3. Dealurite si podisuriie 1ora p. 38 -39

1.3. 1.5. 2.3. 3.1.

Observare Sistematica Autoevaluare

IStudiu de caz Depresiunea colinara a Transilvaniei 1ora p. 40 -41

1.3. 1.5. 2.3. 3.1.

• Localizarea pe harta Depresiunii colinare a Transilvaniei , precum si a diviziunilor acesteia. • Identiftcarea caracteristicilor Depresiunii colinare a Transilvaniei. • Compararea caracteristicilor Depresiunii cu cete din zona In care locuim. • Identificarea pe harta a zonetor de campie ' Compararea caracteristicilor geografice ale campiitor cu cele ale celoriatte trepte de relief. • Joe de rol.
.

-Resurse materiale: Harta , setectii din texte , album cu vederi F. -Observare dirijata :Descopar si invat !. -Exercitiu aplicativ Despre Tara Ardealului !. -Probtematizare :Compar caracteristicite Depresiunii colinare a Transflvaniei cu zona in care tocuiesc! -conversatia :Stiati ca... ?

Tema Tn clasa Evaluare reciproca

5. Campiile 1ora p. 42 -43

1.3. 1.5. 2.4. 3.2. 4.2.

-Resurse materiale: Harta , texte geografice , imagini din zonete de campie. lucru cu harta :Descopar si retin !. -Probtematizare -Despre ce campie e vorba ? -De ce Campia Romana se numeste .granarul tarii" -Joc de rol :Diatog intre un copil din zona de munte si unul din zona de campie. -Lucru pe fisa :Compar cele trei trepte de relief ! -Resurse materiale: Harta Europei , harta Romaniei atlas geografic jetoane. -Lucru cu atlasul :completez tabelul -Lucru cu manualul -Recunosc forma de relief --Lucru cu harta :Observ , ordonez , compar ! 1. -Exercitiu aplicativ :Desenez si colorez !. -Joc didactic Saculetul cu surprize !

Evaluarea grupei Proba practica

6. Recapitulare 1ora p. 44 -45

7. Evaluare 1ora P. 47

1.3. 1.5. 1.4. 2.2. 2.4. 3.1. 3.2 4.1. 4.2 3.2. 3.1.

• Localizarea pe harta a treptetor de relief. • Comptetarea unui tabel cu datele cerute • Trasarea conturului Romaniei si piasarea , cu ajutorul cutoritor , a formetor de relief. •Joe didactic.

Evaluare reciproca Evaluarea grupei

• Competence evaluate : -realizarea corespondentei Tntre imagine si enunt ; -formulare de raspunsuri la Tntrebari, -alcatuirea unor enunturi cu termeni dati.

Test sumativ

38

EDUCATIE PLASTICA
Planificare calendaristica orientativa

1 ora / saptamanal — 34 ore / anual
Unrtatea de invatare Ob. ref. Continuturi SEMESTRUL 1 1. introducers fn domeniul educatiei plastice 2. Culorile spectrului solar KT 3. Punctul - element de limbaj plastic 4. Linia - element de limbaj plastic 1.1 4.1 Familiarizarea cu materiale si feme de lucru. Instructiuni privind igiena si protejarea sanatatii. Activitati demonstrative Amestecuri de culori si nonculori Dominanta cromatica Semnificatia culorilor Punctul - element de limbaj plastic Rolul constructiv al punctului Rolul decorativ al punctului Rolul semnificativ al liniei Rolul liniei Tn compozitia plastica Rolul liniei Tn compozitia decorative SEMESTRUL al ll-lea 5. Forma - element de limbaj plastic 6."Fantezie , forma si culoare" - miniexpozitie1.1..2.2. 3.1..3.2. 4.1. 4.1. 3.2. Compozitia echilibrata a suprafetei decorative si a spatiului plastic Forma plana Forma spatiaia Expozitie cu lucrari ale elevilor Evaluare 15 XIXxxxlii XXXIVXXXIV 2 I -II Nr. ore Sapt Obs

1.1.. 2.1. 2.2., 2.3. 1.1., 3.2. 4.1. 1.1., 1.3. 4.1.

4 6 5

III -VI VII -XII XIII -XVII

2

39

•••' • :• . •

/. '. '"..'•..'

' ',

'' •

Proiectare secventiala Semestrul I
Activitatea de Continuturi Ob. Resurse (detalieri) ref. mvatare Unrtatea de invatare nr. 1 : INTRODUCERE IN DOMENIUL EDUCATIEI PLASTICE ( 2 ore) 1. Materiale si tehnici de lucru 2. Materiale si tehnici de lucru •compozitii figurative si nonfigurative realizate cu hartie si culoare • modelarea si obtinerea unor basoreliefuri si forme spatiale. Materiale: foi, pensoane, culori, suport muzical, planse.. Conversatia - Reactualizarea cunostintetor despre instrumente, materiate si tehnici de lucru -Exercitiul Compozitia figurativa realizata pe suprafata foii de desen "In vacant^" Materiale. Planseta, plastilina, cutit de modelaj din lemn, suport muzical, sala de clasa. - Instruire fn privinta tehnicii de lucru. -Exercitii aplicative de obtinerea unor basoreliefuri si forme spatiale "La scaldaf sau "Crizanteme*

Evaluare

1.1.

Observarea sistematica a etevitor Temade lucru Tn clasa Tema de lucru Tn clasa

4.1.

Unrtatea de invatare nr.2: CULORILE SPECTRULUI SOLAR (4 ore) 1. Culorile spectrului solar 2. Culori pnmare si secundare Nonculorile 3. Culori calde si reci Semnificatia culorilor 4. Culori complemerv tare Dominanta cromatica •compozitie nonfigurativa realizata cu ajutorul culorilor spectrului solar. •compozrtk: figurath/a 2.1. reafizata prin juxtapunerea culorilor primare, secundare si a nonculoritor . 2.2. •peisaj portret, compozitie figu-rativa realizata din nuantefe grupei de culori calde sau ate grupei de culori reci. 2.3. •compozitie figurative realizata cu o dominanta de culoare, folosind numai culori complementare. 1.1. Materiale: foi, pensoane, culori. - Instruire Tn privinta tehnicii de lucru - Compozitie nonfigurativd realizata cu ajutorul culorilor spectrului "CurcubeuT - Demonstrate pentru fnsusirea cunostintetor noi si a tehnicii de lucru - Obtinerea unei compozitii figurative realizate prin juxtapunerea culorilor primare, secundare si a noncujprilpr ,Tapiserie° F. - Insusirea cunostinteior noi si a tehnicii de lucru 1. - Obtinerea unei compozitii figurative realizata din culori reci sau calde "Camera mea" Tema de lucru Tn clasa

Observarea sistematica a elevilor Tema de lucru Tn class

F. - Insusirea tehnicii de lucru – Obtinerea unei compozitii figurative realizata din culori complementare cu o dominanta cromatica "La circ" sau "Ctovn*.- Dialog pe tema .Cum apreciezi iucrarea mear

Observarea sistematica a elevilor Evaluare reciproca

Unitatea de invatare nr.3: PUNCTUL - ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC (6 ore) 1. Punctul -eiement de limbaj plastic 2. Punctuf -element de limbaj plastic 1.1. 3.2. • observarea punctului in natura, pe imagini. • obtinerea puncielor de dtferite forme, marimi si culori, folosind drferite instrumente. •compozitii nonf iurative in care punctul sa alba rol constructiv. Materiale: Muzeul de arta 1: Invatare inturtiva Observarea punctului Tn natura si pe operele de arta expuse la Muzeul de Arta ( Materiale: plansa, penson, culori, creion. carioca, pix Conversatia pentru reactualizarea cunostinteior si Tnsusirea tehnicii de lucru. - Exercitii de obtinere a unor compozitii figurative si nonfigurative toiosind puncte de drferite marimi, culori si forme). .- Exercitii dirijate de reactualizare a cunostinteior si Tnsusirea tehnicii de lucru - Exercitiu aplicativ -"MozaJc" Observarea sistematica a elevilor Tema de lucru Tn clasa

3. Rolul constructiv al punctului 4. Rolul

Tema de lucru Tn clasa

40

constructiv al punctului 4.1. 5. Rolul decorativ al punctului 6. Rolul decorativ al punctului 3.2.

•compozitii figurative Tn care punctul sa aiba un roi constructiv. •compozitie decorative in care sa foloseasca punctui ca element de decoratie pe pata plata •compozitii figurative Tn care sa foioseasca punctul ca element de expresie plastica

. Expunerea - Prezerrtarea temei de lucru 1. - Crearea compozitiei figurative ,Colegul de banca*. Tn care punctul sa aiba rol constructiv ( F.- Prezerrtarea temei de lucru l.-Exercitiu dirijat de creare a unei compozitii figurative Tn care punctul sa aiba rol decorativ "Ninge* - Conversatie privind tehnica de lucru si subiectul ales. - Exercitiu liber de creare a unei compozitii Tn care sa foioseasca punctul ca element de expresie plastica.(

Scara de valori Sumativa

4.1.

Tema de lucru Tn clasa Autoevaluare

Unitatea deivatare nr.4: LINIA ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC LLinia -element de limbaj plastic 1.1 1.3. • observarea liniei ca element plastic, In operele merilor pictori • interpretarea semnificatiei liniei Tn functie de forma, sens sau pozitie. •interpretarea semnificatiei liniei In functie de grupare Tn intervale egale/neegaie. •compozitie decorative in care Smia sa aiba rol constructiv. •compozitie decorativa Tn care linia sa aiba rol decorativ. Materiale : Albume de arta, plansa, penson, culori F. Observatia - Linia Tn operele marilor pictori, sugerarea miscarii - Exercitii cu realizarea unor compozitii Tn care linia sa fie elementul principal , Linii subtiri , linii groase* - Prezerrtarea temei de lucru1.- Crearea unor compozitii figurative Tn care linia sa exprime gingasia, forta, singuratatea, calmul, echilibrul . Scoarta copacului" -Exercitii de prezentare a temei de lucru(L- Exercitiul Crearea unor compozitii Tn care linia sa simbolizeze liniste, gratie, armonie , Tesatura populara" .- Instruire privind tehnica de lucru si prezentarea temei 1.- Crearea unor compozitii Tn care linia sa aiba rol constructiv " Copaci cu frunze si ramuri" .- Prezentarea temei de lucru si a obiecrivelor urmarite. -Exercitiu cu obtinerea unor compozitii in care linia sa aiba rol decorativ „ Obiecte populare" Obs. sistematica Proba practica Proba orala Evaluare reciproca ProbS practica Evaluare reciproca Evaluare sumativa

2.Expresl1.3. sivitate si semnificatia liniei 3. Expreshritate 1.3. si semnif-catia liniei 4.Rolul constructiv al liniei S.Rolul decorativ al liniei 4.1. 1.3. 4.1.

41

EDUCATIE MUZICALA
Planificare calendaristica orientativa
1 ora /saptamanal — 34 ore / anual Manual de referinta:Jean Lupu,Fl. Chifu— Editura.CORINT

Unrtatea de invatare
1. Cantarea vocala §i instrumentala

Ob. ref.

Continuturi SEMESTRUL 1

Nr. Saptaore mana

Obs

1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 2.7.
1.2 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 3.5 1.4. 1.7. 2.6.

•Cantare vocala. •Cantare in cor. •Cantare instrumentala. •Irtstrumente musicale •Evaluare •Durata sunetelor muzicale. •Pauzele muzicale. •Masura de 2 si 3 timpi. •Doimea cu punct •Evaluare •

5

I-V

2. Ritmul

9

V1-XIV ,

3. Melodia -

•Sunetele §i notele muzicale: Sol, Ml, La •Sunetul si nota Do ii

3

XVXVII

I

•Sunetele muzicale: Re, Fa. •Legjtura dintre text si melodie. •Constructia melodiei. •Evaluare

5

XVIIIXXII

42

4. Timbrul

2.4 3.2 3.2

•Sunete vocal-instrumentale •Timbrul vocal si coral. •Timbrul instrumental si orchestra. •Evaluare

4

XXIII XXVI

5. Genuri muzicale

1.1 1.3 2.1 25 3.5 1.2. 2.1 2.2

•Folclorul ocazional •Genuri muzicafe de factura culta. •Evaluare

3

XXVII XXIX

6.

Interpretarea

•cantarea armonica. •Cantarea vocal-instrumentala. •Nuante. •Tempo. •Evaluare

5

XXXXXXIV

Proiectare secventiala orientativa
Semestrul I
Continuturi {detalieri) Ob. ref. Act i v itatea de invatare Resurse Evaluare

Unitatea de Tnvatare nr. 1 : MELODIA (5 ore) 1. Cantarea vocala. Cantarea in cor i 11 21 •perfectionarea deprinderitor de cantare in cotectiv. •cantarea cotectiva, cu dinamica si tempou adecvat, •insusirea unor cantece. Materiale: manual, casetofon, caseta cu muzica de Ludwig van Beethoven. Conversatia de reactualizare- repertoriul cunoscut, pozitia corpului, respiratia •exercitii de Tncalzire a vocii •exercitiu mekxJic-.Oda bucuriei din Simfonia IX de L. Van Beethoven, Greiera§ul de Gr Teodosiu. ExercitiuKfnvatam cantandf ( Materiale disc / caseta, jucarii muzicaleExercitiul. Incalzirea vocii •Tnvatarea cantecului .Toba*- fotosind acompaniament instrumental - Repetitie si practica: intonarea cantecului cu miscari si acompaniament la toba. - Activitate transdisciplinar a- Confecbo narea unor castagnete Materiale: aparatura pentru auditie Observarea: intuirea si descrierea instrumentetor muzicale - Auditie muzicala: .Petrica si lupuT. de Serghei Procofiev. Exercitiul- .Lucram si Tnvapm!" Observarea sistematica a etevilor Tema de lucru Tn clasa

2. Cantarea instrumentala

1.4. 2.5 •f olosirea jucanitor muzicale , Tn acompaniament; •interpretarea canteceior cu acompaniament. •recunoasterea suneteior produse de unele instrumente muzicale. 1.5 1.3 1.8 •reproducerea vocala a unor ritmuri simple; •identificarea unor instrumente muzicale; •auditie muzicala; •sesizarea timbrelor diferite.

Tema in clasa Observare sistematica

3. Instrumente muzicale

Observarea sistematica Evaluare scrisa

43

4. Auditie muzicala

1.8 2.2 2.7

•audierea unor lucrari muzicale; •interpretarea canteceior cunoscute; •realizarea unui desen cu exprimare vizuala a imaginilor auditive.

Materiale: aparatura pentru auditie, creioane cotorate. - Exercitiul. Tncalzirea vocii •interpretarea unor cantece cu si f ara acompaniament •Auditie muzicala-.Carnavalul animalelor*, de Camille Saint Saens. - Activitate practica: realizarea unui desen sugerat de muzica ascultata

Evaluare orala Tema practica

5. Evaluare

Competence evaluate: •capacitatea de intonare corecta a canteceior Invatate: •cunoasterea instrumentelor muzicale; • comptetare unor enunturi. Unitatea de invatare nr.2: RITMUL ( 9 ore)

Proba orala de evaluare sumativa

1. Duratade untimp

21

• intonatia, memorizarea canteceior; • scrierea semnetor grafice reprezentand Tnaltimea si durata suneteior muzicale; •intonare ritmico-melodica; • tactare intuitiva. • scrierea semnetor grafice reprezentand pauza; •interpretarea unor exercitii ritmico mekxJice, •intonare dupa auz. • recunoasterea si scrierea duratelor de jumatate de timp; •intonarea carrtecetor care contin vatorite Tnvatate; •improvizatia metodica •recunoasterea si scrierea duratelor de doi timpi; •interpretarea cantecelor si exercitiitor mekxjice; •joe muzicai. •tactrea intuitiva a metrului binar •redarea cantecetor ce au metodia in masura de doi timpi; •aprecierea aportului individual. •tactarea masurii. •kiterpretare vocala; •asocierea metodiei cu miscan corporate. •redarea carrtecetor ce au metodia in limita sunetetor Tnvatate; •recitative rrtmice; •audrtie muzicala.

- Exercitiul- interpretare de exercitii metodice sj ritmice• Observarea- .Observ si Tnvat1. Repetitie §i practica .Completez portativul!'(.Insusjrea cantecului .Cositur(- Exercitiul aplicativ-Ex5/14

Tema de lucru Tn clasa

2. Pauzade patrime

1.3 1.8 2.1.

. - Conversatia- Verificarea notiunilor insusite anterior - Repetitie si practica: fnsusirea notiunilor de pauza de patrime, intonand: •Cantec de toamna", - Exercitiul- ,Sa scriem Sa exersam!" ( . - Conversatia de sistematizare - Verificarea notiunflor Tnsusite anterior (•.Exercitiul dirijat -Tnsusirea notiunitor de optime, .Porumbrta*. Jepurasii". - Exercitiul- compunerea unui exercitiu muzicai cu durate de patrime si optime ( Audrtie probtematizata- cu sesizarea duratelor suneteior muzicafe- Exercitiul- Tnsusirea notiunitor Tluturas, fluturas!"( - Exercitiu aplicativ- .Exersam , fnvatam!*. - Joe muzicai: RPastreaza ritmul!"

Observare sistematica Scarade valon Evaluare orala Evaluare scrisa

3. Duratade jumatatede timp -Optimea 4 Duratade doi timpi Doimea

2.5 2.7 1.7

1.4 2.6

Evaluare orala Observare sistematica

5 Masurade doi timpi

1.2 1.4 2.6

. - Exercitiu dirijat-verificarea notiunitor prin exercitii rrtmice si melodice - Observarea dirijata:,Observam, invatam s cantam. - Joc: .Micul dirijor*(

Observarea sistematica Evaluare reciproca

6. Masurade tret timpi 7 Doimea cu punct

1.2 1.4 2.6. 1.4 2.2.

. — Exercitiu dirijat-recrtare ritmicd, kJentitlcarea timpitor masurii •Tnsusirea cantecului .Jara mea* de D.G.Kiriac. - Joe: .Poftim la vals - Exercitiu dirijat- Tnvatare .Cantecul punctukir(roblematizarea-EX 2/21 (1 5. - Audrtie muzicala: .Mica serenada* de W A Mozart

Scarade vatori Evaluare reciproca Evaluare orala Evaluare scrisa

44

8. Colinde

3.5.

•clasfficarea tematica a cantecelor din repertoriu; •interpretarea colindelor cunoscute Tn zona; •alegerea cantecelor pentru serbarea scolara

Materiate: aparatura pentru auditie. Conversatia pe tema- Colindul cantec popular(•auditia si interpretarea unor colinde(. -selectarea cantecetor pentru serbare

Proba orala

9. Evaluare

Competerrte evaluate: •cunoasterea duratelor suneteior muzicale; •tactarea masurilor de doi si trei timpi; intonarea cantecelor din repertoriu.

Evaluare sumatrva scrisa orald
;

Unitatea de Invatare nr.3: Melodia ( 3 ore )
1 Sunetele Sol, Mi 1.4. 1.7. •perceperea suneteior Sol, Mi; •intonarea suneteior Invatate. •scrierea semnetor grafice reprezentand Tnaltimea si durata suneteior; •interpretare vocala. •perceperea Tnattimii sunetului La; •scrierea semnului grafic corespunzator sunetului si notei La; •cantare vocala. •perceperea si intonarea sunetului Do; •cantare vocala. Materiale: aparatura pentru auditie - Conversatia de reactualizare si sistematizare- Tnvatarea cantecului .Melc, mete, codobelc*(1. - Exercitiu aplicativ-.Completez portativul!"EX.2/26Practica si repetitie-.Gdrgdrita suparata"
:

2. Sunetarisi notaLa

1.4. 2.6.

F. - Exercitiu^ Jnvatam cantandl^. - Exercitiul aplicativ- cu denumirea notetor muzicale si solfegiere (Joc..HoraUnirii

3. Sunetul si notaDo

1.4 2.6

. - Practica si repetitie- .Tnvdtdm cantandl1. Exercitiul apfcativ-EX.5/29 . - Exercitiul-Tnvatarea unui cantec

45

EDUCATIE TEHNOLOGICA
I

Planificare calendaristica orientativa
Nr. de ore saptamanal — 1 ora. Numar de ore anual — 34 ore

Unitati de invatare 1. Lucrari cu materiale din natura

Ob. ref.
1.1

Continuturi

Nr. ore

Sapt Obs.

SEMESTRUL 1 1.2 2.1 2.2 1.2 3.1 2.1 2.2 1.2 1.3 4.1 1.2
• Colaje • Evaluare: Lucrari colective • Tehnici de prelucrare In livada Forme de relief (sculptura) Evaluare: Harta Romaniei Tn relief •Tehnica Origami •Tehnica Tangram •Tehnica ruperii libere •Tehnica decuparii, asamblarii §i lipirii •Evaluare: ,,Pe lac" - lucrare colectiva cu fmbinarea tehnicilor insu§ite 6

I -VI

2. Lucrari din hartie

6

VIIXII

3. Jucarii, ornamente §i obiecte diverse

• Ornamente pentru pomul de iarna •Evaluare: fmpodobirea bradului • Jucarii si obiecte diverse • Construct!! din mase plastice • Decoratiuni interioare •Evaluare: realizarea unei miniexpozitii SEMESTRUL al II –lea

''

5

XIIIXVII

46

4. Jucarii din fire 5. Lucrari din materiale textile 6. Gospodarie
1.2 2.1 2.2 2.2 4.1 4.2 1.3

•Tehnica festonarii • Puncte de cusatura (maintea si in urma acului, oblic, lantisor, tighel, feston, punctul romanesc) •Evaluare: §ervetelul

11

XVIIIXXVIII XXIXXXXI XXXII XXXIII XXXIV

• Croitorie • Colaje •Evaluare: Saculetul pentru plante medicinale
• Norme de protectie a consumatorului • Utilizarea aparaturii casnice • Cultivarea plantelor (florile de apartament) •Evaluare: Plantarea unei flori • Organizarea unei expozitii cu lucrari realizate

3

2

7. Maini indemanatice

1

Proiectare secventiala
Semestrul I
Unitatea de Tnv^are nr. 1 : ACTIVITA Tl CU MA TERIALE DIN NA TURA ( 6 ore)
Continuturi (detalieri) 1. Pregdtirea materialelor culese Ob. ref. 1.1 Resurse (materiale, temporale, pedagogice) Materiale adunate, sugativa, ziare, dosare, foi • activitate de sortare, Explicatia - cu: prezentarea materialelor si a curatare, presare; • activitate de modelare a proceselor de lucruI.- Exercitiul -cu realizarea sarcinii unor fructe ' •activitate de sortare, Materiale: Frunze, flori presate, seminte, carton, lipici, Tmbinare §i lipire pe foarfec, carioca Activitati de invatare Evaluare Observare sistematica

2. Vaza cu flori

1.2 2.2

47