Sunteți pe pagina 1din 8

ROMNIA CONSILIUL JUDEEAN IAI DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ Compartiment management

t de caz copii in sistem rezidential Operator de date cu caracter personal 8483 NR.____________DIN____/_____/2011 Director general Florin ION Director general adjunct Niculina KARACSONY TEMATICA DE VERIFICARE IN CENTRELE DE PLASAMENT SI CENTRELE DE ZI ALE D.G.A.S.P.C.IASI

1. ACTIVITATEA SEFULUI DE CENTRU :

Existenta si continutul misiunii SR, avizata de catre DGASPC, reevaluata anual, afisata la loc vizibil si cunoasterea acesteia de catre copii si personal ; existenta pliantelor, brosurilor necesare popularizarii SR in comunitate. Existenta ghidului de prezentare a SR destinat copilului/tanarului, adecvat grupului tinta protejat in SR Existenta schemei care prezint locul SR n cadrul sistemului de servicii sociale, afisarea acesteia si cunoasterea de catre beneficiari, parinti si personal. Existenta si continutul Regumanetului de Ordine Interioara/Norme interne de functionare Existenta si continutul Metodologiei de Organizare si Functionare MOF care trebuie sa contina cel putin proceduri legate de admiterea si evaluare copilului, mentinerea legaturii cu familia/persoane importante, proceduri referitoare la iesirea copilului din SR, rapoarte de monitorizare post-servicii, intimitate si confidentialitate, utilizarea resurselor financiare ale copiilor, asigurarea educatiei formale, non formale si informale, proceduri referitoare la promovarea sanatatii copiilor si masurile de carantina, proceduri privind protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare, proceduri privind relatia personalului cu copiii, controlul comportamentelor inacceptabile, proceduri privind absenta copilului fara permisiune, proceduri referitoare la siguranta si securitate Existenta si continutul dosarului copilului (pe langa actele mentionate la activitatea asistentului social, trebuie sa se regaseasca procesul verbal al intalnirii cu copilul, desemnarea persoanei de referinta, programul de acomodare realizat in prima saptamana de la admitere, consemnarea opiniei copilului cu privire la persoana de referinta, procesul verbal al intalnirii cu personalul). Existenta si continutul PIP si PIS, avizate de coordonatorul SR; PIP este elaborat de catre managerul de caz de la D.G.A.S.P.C. impreuna cu personalul de specialitate al SR iar PIS sunt elaborate de ctre personalul de specialitate al SR (desemnat de catre coordonatorul SR) si, dupa caz, de catre profesionistii din afara SR ; se elaboreaza si revizuiesc avandu-se in vedere opinia copilului si parintilor ; Existenta contractului cu familia

Existenta spatiului amenajat pentru vizite ale familiei Existenta Registrului de vizite Existenta si continutul Proiectului institutional, avizat de catre conducerea DGASPC, reevaluat anual Existenta conventiilor de colaborare (copie), incheiate cu ceilalti furnizori de servicii si existenta materialelor informative despre serviciile disponibile in comunitate Existenta Registrului de opinii si sugestii in care sunt consemnate discutiile de grup cu copii din SR, incluzand si concluziile analizelor periodice ale coordonatorului SR Existenta,organizarea si activitatea Consiliului copiilor Existenta si continutul Registrului de meniuri (inclusiv consemnarea neregulilor si masurilor luate de coordonator) Existenta documentelor care atesta primirea banilor de buzunar de catre copii (semnate de catre copii) Existenta truselor de prim ajutor pentru copii si adulti Existenta si continutul Registrului medical Existenta si continutul Registrului de sesizari si reclamatii (copii si la D.G.A.S.P.C.) Existenta programarii personalului pe ture si grupe de copii Existenta unei baze de date complete si reactualizate permanent privind copiii ocrotiti Existenta si continutul mapei cu diplomele de studii si certificatele de absolvire a cursurilor de specialitate pentru angajati (in copie) Existenta si continutul Registrului cu procese verbale din cadrul sedintelor administrative lunare

ACTIVITATEA ASISTENTULUI SOCIAL

Continutul dosarului social al copilului : procesul verbal al intalnirii cu copilul, desemnarea persoanei de referinta, programul de acomodare realizat in prima saptamana de la admitere, consemnarea opiniei copilului cu privire la persoana de referinta, procesul verbal al intalnirii cu personalul, acte de stare civila si identitate pentru copil (original si copie) ; acte de stare civila si identitate parinti ; certificat de persoana cu handicap si hotarare aferenta ; certificat de expertiza si orientare scolara si profesionala si hotararea aferenta ; aviz epidemiologic ; raport de evaluare complexa (copil cu dizabilitati) ; plan de recuperare (copil cu dizabilitati) ; acordul parintilor (cerere de instituirea a unei masuri de protectie speciala) ; consimtamantul copilului cu varsta egala sau mai mare de 14 ani (opinia scrisa exprimata) ; P.I.P., P.I.S. reactualizate periodic, in functie de durata P.I.P- 3 -6 luni; contractul cu familia ; raport referitor la ancheta psihosociala a copilului (ancheta sociala D.G.A.S.P.C.la plasamentul copilului in C.P./S.R.) ; planul de servicii intocmit de catre autoritatea locala ; ancheta sociala intocmita de catre autoritatea locala ; punctul de vedere al SCC ; programul de acomodare intocmit imediat dupa admiterea in institutie durata minima a programului fiind de 2 saptamani ; hotararea C.P.C. de plasament sau a instantei ; fotografii ale copilului ; demersuri catre famili, institutii ; adeverinta de elev ; caracterizari scolare ; drumul vietii copilului, existenta reevaluarilor cazurilor cu hot.CPC pentru CZ ; alte documente, in functie de caz. Evidenta informatiilor scrise asupra cazului (rapoarte de vizita/intrevedere, rapoarte de convorbire telefonica, adrese/corespondenta cu alte institutii in vederea clarificarii/solutionarii situatiei copilului, demersuri pentru clarificarea situatiei juridice : obtinerea CN, inregistrarea tardiva a nasterii, recunoasterea paternitatii etc.) ; modul cum este tinuta si inregistrata informatia privind copilul si apartinatorii. Munca de echipa reflectata in documente relatia cu ceilalti profesionisti din unitate in problemele ce tin de protectia copilului. Demersurile pentru mentinerea si consolidarea legaturilor cu parintii, familia largita si alte persoane importante pentru copil. Mapa legislativa Caiet de deplasari Baza de date reactualizata permanent dupa modelul de la Biroul Monitorizare al D.G.A.S.P.C. Existenta documentelor care atesta primirea banilor de buzunar de catre copii (semnate de catre copii) Disponibilitatea asistentului social pentru perfectionare Modul de aplicare a cunostintelor profesionale dobandite in cadrul intalnirilor de perfectionare organizate la D.G.A.S.P.C.

2. ACTIVITATEA PSIHOLOGICA

Evaluarea conditiilor de lucru existente (cabinet psihologic dotat corspunzator, instrumentele de lucru utilizate, materiale etc.) Planificarea activitatilor de diagnoza si interventie psihologica, metode de lucru, program, evaluari psihologice-mod de realizare, existenta planificarilor scrise; Munca de echipa reflectata in documente (PIP, PIS, PSP, PPI) relatia cu ceilalti profesionisti din unitate in problemele ce tin de protectia copilului ; colaborarea cu personalul educativ, cu asistentul social in vederea mentinerii relatiei copilluui cu familia de origin/largita (in cazurile in care aceasta relatie este benefica pentru copil) ; consemnarea acestor aspecte ; Modalitati de interventie psihologica in raport cu situatiile critice constatate in institutie (strategii propuse si rezultate obtinute) ; existenta rapoartelor psihologice ; Observatii privind climatul psihosocial din centrul de plasament consemnari ; Implicarea psihologului in activitati de dobandire de deprinderilor de viata independenta si de orientare scolara si profesionala a copiilor. Cunoasterea cazurilor de esec scolar/tulburari de comportament , si interventia psihologica pentru prevenira/ameliorarea unor astfel de situatii ; rapoarte. Interventii si contributii personale pentru imbunatatire regimului de viata al copiilor ocrotiti ; consemnari, propuneri, proiecte ; Consilierea/sustinerea angajatilor centrului de plasament pe probleme vizand relatiile interpersonale (relatiile dintre angajati si relatile cu copiii ocrotiti) ; existenta protocoalelor de consiliere ; Disponibilitatea psihologului pentru perfectionare; cursuri ; particpare (frecventa si contributii la intalnirile de perfectionare, cursuri urmare, lucrari studiate); Modul de aplicare a cunostitelor profesionale dobandite in cadrul intalnirilor de perfectionare organizate la D.G.A.S.P.C

3. ACTIVITATEA PSIHOPEDAGOGICA SI LOGOPEDICA

Existenta fiei de evaluare psihopedagogica / logopedic


Existena Programului de Intervenie Specific (PIS) pentru nevoile identificate n urma evalurii Existenta planificrii interveniilor specifice Existena fielor copiilor aflai n terapie, fie n care se vor regsi consemnate activitile desfurate (data, activitatea, evaluarea) i la care vor fi anexate toate fiele de lucru de pe parcursul terapiei; pentru copiii cu nevoi speciale se va avea n vedere desfurarea de activiti de abilitare/reabilitare conform Standardului 16 din Ordinul 27/2004 4. ACTIVITATEA EDUCATIVA

Existenta Planului Individualizat de Protectie (PIP) conform modelului din standarde ; PIP este dezvoltat in Programe de Interventie Specifica (PIS) pentru nevoile identificate n urma evalurii de ctre membrii echipei pluridisciplinare: PIS cuprinde : - obiective pe termen scurt (maxim 1 luna), mediu (3-6 luni), lung (maxim 1 an) - activitatea corespunzatoare obiectivelor - durata activitatii - persoanele implicate - resurse materiale si financiare - modalitati de monitorizare si evaluare - evaluare periodic (descrierea comportamentelor i achiziiilor n urma derulrii activitilor) Programele de Intervenie Specific vor fi semnate de persoana responsabil de ntocmirea lor i de persoanele implicate n desfurarea activitilor propuse i vor fi vizate de un specialist din cadrul centrului de plasament. Viza va fi nsoit de data la care a fost predat PIS-ul spre supervizare. Existenta Programului Educational anexa la PIP, elaborat de educatorul/educatorul specializat impreuna cu cadrul didactic responsabil Programul Educational trebuie sa cuprinda: - traseul educational - capacitatea de invatare - nivelul achizitiilor si cunostintelor - masuri psihopedagogice de sprijin pentru corectarea dificultatilor de invatare - interese si aspiratii educational vocationale - recomandari Existenta planificarii activitatilor educative (data, titlul activitatii, tipul activitatii) o Tipurile de activitati educative necesare dezvoltarii optime si pregatirii pentru viata de adult sunt: comunicare i socializare, orientare scolara si profesionala, autongrijire i autogospodrire (SMO - Standard 14 Ordinul 21/2004) o Pentru beneficiarii din cadrul centrelor pentru copii cu nevoi speciale vor fi planificate activiti de abilitare/reabilitare conform Standardului 16 din Ordinul 27/2004 Planificarea activitilor educative va fi ntocmit pn pe data de 25 ale lunii pentru luna urmtoare i va fi vizat de eful de centru find menionat data la care a fost prezentat planificarea.

Existena caietului de activiti. Avnd n vedere faptul c activitile educative desfurate n centrele de plasament se ncadreaz n tipologia activitilor nonformale i informale (SMO Standard 14.1) iar desfurarea acestor tipuri de activiti are o dinamic aparte i presupune adaptabilitate, spontaneitate i creativitate din partea educatorului propunem ca pentru fiecare activitate educativa planificata s existe specificate urmtoarele elemente: o data o titlul activitatiii o obiectivul o evaluarea activitii (se va consemna dup desfurarea activitii i va cuprinde cunotinele nsuite/comportamente dobndite de ctre copii/tineri iar n cazul n care vor exista aspecte deosebite legate de modul de desfurare a activitii, acestea vor fi consemnate ca observaii n cadrul rubricii de evaluare) Caietul de activiti va fi ntocmit de fiecare educator, va fi vizat de specialiti la nceputul fiecrei sptmni i va cuprinde elementele menionate ale activitilor derulate pe parcursul sptmnii respective (vor fi vizate n fiecare zi de luni att activitile sptmnii n curs ct i evalurile activitilor sptmnilor precedente).Viza va fi nsoit de dat. Existenta caietului de observatie al grupei n care vor consemna att educatorii ct i supraveghetorul responsabil de grup i care va cuprinde : o Componena grupei o Educatorii i supraveghetorii de noapte responsabili de grup o Pentru fiecare copil din cadrul grupei vor fi consemnate urmtoarele : Nume i prenume Institutia de invatamant i clasa Invatator/diriginte Orarul Rezultatele i frecvena colar actualizate cel puin o dat la dou sptmni Rubrica de observatii in care educatorul va nota urmtoarele aspecte : meninerea legturii cu familia i/sau cu persoane de referin din afara sistemului rezidential, gradul de implicare n rezolvarea sarcinilor colare, gradul de participare la activitile organizate n cadrul centrului, comportamente i atitudini, evenimente importante din viaa copilului Existena caietului de procese verbale n care vor fi specificate urmtoarele: o Data i ora ncheierii procesului verbal o Numele persoanelor care ncheie procesul verbal o Numrul copiilor din cadrul grupei o Numrul copiilor prezeni la momentul ncheierii procesului verbal o Copiii nvoii (numele i prenumele, locul nvoirii, perioada) o Copii fugii (numele i prenumele, ora la care a fost sesizat lipsa copilului) o Observaii privind starea de igien a camerei / modulului, starea mobilierului i a echipamentelor electronice i electrocasnice i evenimentele deosebite semnalate n timpul programului de lucru Existena caietului de timp liber care va cuprinde : o Consemnarea opiniilor i preferinelor copiilor cu privire la planificarea i derularea activitilor din timpul liber o Consemnarea activitatilor de timp liber inclusiv activitile derulate smbta i duminica; se vor anexa documente justificative (ex: fotografii, bilete de participare, rapoarte ale personalului insotitor si opiniile copilului ) OBSERVATII :

PIP si PIS tin cont de varsta, sexul, potentialul de dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura si religia copilului ; Reevaluarea PIP i PIS este realizata periodic sau ori de cate ori este nevoie

NOT: Toate instrumentele de lucru menionate vor fi vizate periodic de eful de centru
5. ACTIVITATEA EDUCATIVA DIN CENTRELE DE ZI Existenta unui cod etic pentru relatiile cu copiii si familiile acestora continand norme de comportament, atitudini de comunicare etc. ; Existenta unui Program Personalizat de Interventie pentru fiecare copil, elaborat de personalul de specialitate in functie de nevoile si particularitatile fiecarui copil, cu consultarea copilului (in functie de varsta si gradul de maturitate) si a familiei; PPI este elaborat pe baza raportului de evaluare intocmit de catre echipa pluridisciplinara in urma evaluarii initiale realizate la admiterea copilului in centru i/sau a planului de serviciI emis de SEC n cazul copiilor cu nevoi speciale; PPI trebuie sa fie avizat de coordonatorul centrului de zi, si semnat de parinte/reprezentant legal ; PPI se (re)evaluaza o data la 3 luni sau ori de cate ori intervin modificari semnificative in viata familiei; se intocmeste un raport de evaluare, pe baza caruia se emite un nou PPI ; PPI contine, conform anexei : - obiective pe termen scurt, mediu, lung ; - activitatile corespunzatoare obiectivelor ; - durata activitatilor ; - persoanele implicate ; - resurse financiare si materiale ; - modalitati de monitorizare si evaluare - evaluarea periodic (descrierea comportamentelor i achiziiilor n urma derulrii activitilor) Existenta planificarii activitatilor educative (data, titlul activitatii, tipul activitatii) - Tipurile de activitati educative vor fi adaptate vrstei copiilor, potenialului de dezvoltare i particularitilor individuale conform SMO Standard 5 ordin 24/2004 - Pentru beneficiarii din cadrul centrelor de zi pentru copii cu nevoi speciale vor fi planificate activiti adaptate tipului de dizabilitate/gradului de handicap conform SMO Standard 5 Ordin 25/2004 i activiti de abilitare/reabilitare conform Standardului 6 din Ordinul 25/2004 Existenta unui program zilnic adecvat nevoilor individuale, care rezulta din evaluarea in dinamica a copilului, care sa fie afisat; Existenta unui program educational pentru fiecare copil elaborat de educator/educatorul specializat elaborat in functie de varsta si achizitiile copilului; Consemnarea frecventei scolare i a rezultatelor colare

Consemnarea activitatilor extrascolare impreuna cu documentele justificative; Toate instrumentele de lucru menionate vor fi vizate periodic de eful de centru

Not: tematica de verificare a activitilor psihopedagogice, logopedice i educative din centrele de plasament a fost revizuit la data de 09.06.2011 de ctre Luiza Harbuz pedagog i Anca Moisuc psihopedagog din cadrul SMC Compartiment management de caz pentru copii in sistem rezidential

6. ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA - CONDITII DE LOCUIT A COPIILOR, IGIENA SPATIILOR

Verificarea conditiilor de locuit a copiilor, igiena spatiilor, confort Verificarea respectarii normelor igienico- sanitare, a spatiilor de depozitare a alimentelor, manipulare, distributia si prepararea alimentelor la blocul alimentar Verificarea cantitatii si calitatii hranei, a foilor de alimente, a existentei anchetelor alimentare Verificarea modului de receptionare a marfurilor primite, calitatea acestora Verificarea si distribuirea materialelor si echipamentelor pentru copii si modul de folosire si pastrare a acestora Verificarea respectarii normelor de protectie si paza din CP Verificarea documentelor si inscrisurilor din care sa rezulte respectarea conditiilor de viata, sanatate a copiilor (inscrierea la medicul de familie, asigurarea asistentei medicale, a medicatiei, existenta izolatorului, a materialelor pentru igiena personala, a condicii de sugestii si a autorizatiilor de functionare.

Obs. Pct.6 din tematica de verificare a activitatii CP/CZ va fi in acord cu tematica de verificare stabilita de echipa Serviciului Tehnic si Achizitii Publice, aceasta activitate de verificare specializata urmand a fi realizata de catre specialistii desemnati de catre conducerea D.G.A.S.P.C.Iasi.

Echipa SMC Compartiment management de caz pentru copii in sistem rezidential

Sef Serviciu Elena Dana FILICHE