Dr. Nicolae C.

Paulescu

SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

1

ÎN LOC DE INTRODUCERE
Profesorul Nicolae Paulescu s-a născut în Bucureşti în 1869, făcându-şi studiile în acelaşi oraş. Fiziolog de geniu, el a devenit pasionat de studiul secreţiei interne a pancreasului încă de la vârsta de 21 de ani, moment în care studiile în domeniu se aflau la un nivel destul de primitiv, legătura acestor secreţii cu teribilul diabet nefiind elucidată. Dacă primele studii asupra pancreasului le-a efectuat la Paris, revenirea în ţară se pare că i-a deschis orizonturi noi, în 1916 el efectuând primele experimente pe baza extractelor pancreatice la Bucureşti. Din păcate, munca i-a fost întreruptă de evenimente care aveau să marcheze atât atitudinea faţă de politică, cât şi viitorul întregii naţiuni: Primul Război Mondial şi ocuparea ţării de către Puterile Centrale. Să nu uitam că după înfrângerea românilor la Turtucaia, C. Argetoianu a prevăzut dispariţia încrederii românilor în sistemul de partide, numind acest sentiment chiar „ura împotriva partidelor”. Iarna dintre 1916 şi 1917 a fost poate cea mai nefastă din istoria României: ţara era ocupată, molimele făceau ravagii, iar perspectivele erau dintre cele mai sumbre. Acest scurt excurs istoric are rolul de a schiţa contextul în care medicul şi cercetătorul român era constrâns să îşi desfăşoare activitatea. Este uşor de înţeles de ce discursul naţionalist, antisemit şi autoritarist al unor personalităţi ale epocii, precum profesorul A. C. Cuza, a atras mulţi intelectuali şi spirite luminate care, efectiv, nu vedeau altă soluţie. Din 1920, ascensiunea lui Corneliu Zelea Codreanu şi ameninţarea invaziei bolşevice nu au făcut decât să acutizeze aceste tendinţe. Să ne aducem aminte şi semnalele de alarmă pe care viitorul Căpitan le trăgea în privinţa bolşevizării Universităţii din Bucureşti şi pierderii de teren pe care spiritul naţional, patriotismul o înregistrau. Pentru a reveni la activitatea doctorului Paulescu, succesele incontestabile legate de descoperirea „pancreinei” îi deschideau acestuia calea către realizări fără precedent. În 1921, profesorul Nicolae Paulescu descoperă insulina (un hormon secretat de celulele endocrine ale pancreasului, folosit cu rezultate notabile în tratarea diabetului, având ca efect scăderea glicemiei). Dincolo de această realizare, aplicarea tratamentului la fiinţele umane se lovea de factori neprevăzuţi - câinii folosiţi la experimente mureau din cauza scăderii dramatice a glicemiei - studiile trebuind continuate şi perfecţionate pentru stabilirea unui tratament eficient. Din păcate pentru autorul nostru, cei care au pus la punct procedeul au fost cercetătorii de la Institutul Carolina. Cu toate că Paulescu descoperise, după cum am arătat insulina în 1921, laurii gloriei i-au fost refuzaţi - Doctorul Frederick Grant Banting şi profesorul John James Richard MacLeod, de la institutul menţionat mai sus, au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirea insulinei. Această cruntă nedreptate se pare că a accentuat implicarea doctorului Paulescu în politica naţionalistă. Rezultatele muncii sale de-o viaţă fuseseră adjudecate de alţii. O teză destul de credibilă în opinia noastră este aceea potrivit căreia refuzul Premiului Nobel ar fi avut ca motiv tocmai implicarea în politică a cercetătorului român, animat de o neţărmuită dragoste şi un devotament fără precedent faţă de greu încercata sa patrie, intrat însă în vizorul factorilor de influenţă globali care lucrau la destabilizarea României şi propovăduiau cosmopolitismul. Adoptând o poziţie radicală, de medic al trupului dar şi al sufletului, profesorul Nicolae Paulescu nu s-a mulţumit niciodată cu satisfacţia vindecării bolilor cărnii. Pentru el sufletul era mai important, iar medicul creştin avea datoria spirituală de a-l trata şi pe acesta. Şi în acest sens, Paulescu a fost un precursor, depăşindu-şi cu mult contemporanii. Astăzi, această abordare complexă este îmbrăţişată în toate ţările civilizate, chiar dacă latura profund creştină N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 2

a fost abandonată în beneficiul unor aiureli psihanalitice care au dus, după cum se vede, la legiferarea unor barbarii precum eutanasia. În cartea de faţă ni se înfăţişează mentorul Nicolae Paulescu. Chiar dacă atitudinile sale politice pot părea revolute, ele nu trebuie judecate prin prisma comodă a sentinţei istorice retroactive. Susţinător al lui A. C. Cuza, simpatizant legionar, Paulescu rămâne unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă români, iar opera sa trebuie cunoscută şi citită în totalitate. Nu avem a ne ruşina de teoriile politico-religioase ale unui om care ne-a adus, în epoca sa, pe cele mai înal-te culmi ale cercetării medicale. Ar trebui atunci să ne ruşinăm şi pentru că a descoperit insulina şi pentru că suntem români, ori acest lucru nu e cu putinţă. Opiniile antisemite şi naţionaliste exprimate aici de Paulescu fac parte integrantă din opera sa şi sunt rezultatul dezamăgirii faţă de o politică naţională falimentară şi de un furt intelectual internaţional. Să nu uităm că într-o epocă imediat anterioară, în Franţa, Drumont scrisese La France Juive, iar Michelet se situa pe poziţii antisemite care depăşeau tot ceea ce se scrisese până atunci, că în Germania, August Rohling devenise o celebritate prin Evreul după Talmud ş.a.m.d. Acesta era curentul politic al epocii, iar datoria noastră este aceea de a ne informa şi a-l înţelege. Spirit profund religios, Paulescu a militat pentru viaţa în duhul şi legea Evangheliei, singura care poate scăpa din imperiul patimilor, al degenerării morale şi trupeşti. Revolta sa faţă de incompetenţa şi orbirea clasei politice româneşti l-a dus la opinii adesea extreme, dar care îi aparţin în totalitate şi ca atare trebuie respectate. Marele profesor Nicolae Paulescu şi-a adus o contribuţie hotărâtoare şi în alte domenii ale medicinii, multe dintre descoperirile sale fiind însă ignorate (de exemplu operaţia asupra hipofizei se numeşte în orice dicţionar Procedeul Paulescu - dar cine mai are timp să îşi aducă aminte?), recunoştinţa care i se cuvine fiind ocultată. Nicolae Paulescu s-a stins din viaţă în 1931, la vârsta de 62 de ani, scăpând de durerea de a cunoaşte bolşevizarea României. Noi, cei de azi, trebuie să îi fim recunoscători şi să ne ferim cu umilinţă creştină de condamnări conjuncturale, de judecăţi care nu ne-ar face cinste. Editura

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

3

a clădit medicinei. nici înainte de Lancereaux. Addison. Dar. Aici. ceea ce Pasteur a fost pentru microbiologie. Într-adevăr. Din fericire vă am pe D-voastră. Oricât voi strigă. mulţi dintre D-voastră mă vor întreba: De ce vrei să ne faci nişte lecţii clinice? Nu ne sunt oare de ajuns lecţiile ce ni le fac profesorii de clinică? Desigur că aceste lecţii. sunt ca într-un puţ. Virchow. primite de la profesorii D-voastră. Cei ce au reuşit să intre în aceste spitale. Vom organiza astfel o falangă românească. ele constituie un fel de clinică clasică. poate. căci. Lancereaux. din nenorocire. Pentru moment. de ce v-am chemat în acest aşezământ? V-am chemat ca să vă fac câteva lecţii clinice. au avut precauţia să închidă uşa şi chiar să o zăvorască cu regulamente. nu găsim pe nimeni care să-l egaleze. Voi face şi eu ce voi putea. Trousseaux. Dar pietatea elevului se află aici în faţa datoriei profesorului.pentru adevărul ştiinţific. . murind. Coranul. Cahalul. ca observator fără seamăn şi ca spirit ştiinţific extraordinar. acest nume nu l-aţi întâlnit decât rareori în cărţile de medicină şi aproape nimeni dintre profesori nu l-a pronunţat înaintea D-voastră. de dânşii şi de ciracii lor. sunt la rigoare suficiente. vă întrebaţi.şi v-am chemat aici. n-a fost înţeles. piatră cu piatră.Paulescu: Spitalul. Şi ca să ştiţi cine este Lancereaux. pentru mine nu este loc în spitalele din Bucureşti. Iată omul ale cărui idei vin să vi le împărtăşesc. În acelaşi timp. de o importanţă capitală. Pot zice că Lancereaux a fost pentru medicină ceea ce Claude Bernard a fost pentru fiziologie. care e imensă. ca Lannec. Vă miră mult cuvintele mele! Într-adevăr. .fiu oropsit. ca Bright. Francmasoneria 4 . o asemenea moştenire e peste puterile mele. cu probe palpabile. N. Rayer . Ei bine. . ca Charcot.C. nemulţumit cu rutina şi cu obscurităţile clasicismului medical. bineînţeles. un palat măreţ. mi-a lăsat mie greaua povară de a duce la bun sfârşit o carte. Bouchard . Ceea ce vă aduc eu sunt ideile personale ale unui om de geniu care. mi-a dat şi sarcina morală să fac cunoscută lumii opera lui.nici în timpul său. . printre medicii celebri. reţineţi faptul că. El singur a înţeles importanţa noţiunii de cauză şi a pus medicina pe drumul unei adevărate ştiinţe.afară. Şi această afirmaţie o voi demonstra. nu mă va auzi nimeni. ce va merge să arate Franţei că cel mai mare dintre medicii lumii este fiul ei. în lecţiile viitoare. care sunteţi în stare să vă pasionaţi. repet sus şi tare că medic ca Lancereaux n-a mai fost altul. mai ales. Veţi zice poate că admiraţia mea se explică prin împrejurarea că am fost crescut la şcoala acestui maestru. Domnilor. căci n-am avut unde în altă parte. Dar. printre cole-gii săi renumiţi. Acest om este Lancereaux.după cum m-am pasionat şi eu . pe care orice medic e dator s-o cunoască. e de ajuns să vă spun că omenirea n-a avut niciodată un medic mai mare ca dânsul. în Bucureşti. Talmudul. în care se vede clar. care fac ca nimeni să nu mai poată pătrunde acolo. Potain. cu ferestre largi şi luminoase. pe care n-a avut vremea s-o termine.şi nici printre medicii altor ţări.SPITALUL Domnilor. care trebuie săşi cântărească toate vorbele ce rosteşte şi să probeze tot ceea ce afirmă.

obstetrica). o profesie. Pentru astăzi.Ca profesie. Medicul trebuie deci să fie. nu servesc decât să inducă lumea în eroare.prin terapie. până la moarte şi. un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. Dar. . . spunându-vă câteva cuvinte despre spiritul ce se cuvine să-i însufleţească pe medici. ea nu urmează sisteme sau utopii.sindroame oarecum întinerite prin cercetări făcute în laboratorul meu… dacă adevărul mai are trebuinţă de întinerire. Aceste sindroame vor face subiectul lecţiilor viitoare. . care fiind întocmite pe o cunoştinţă imperfectă a omului. într-un spital ca acesta în care ne aflăm.medicina. medicina studiază omul şi. Francmasoneria 5 .să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială. Într-adevăr.medicul. ca uremia. .fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (fiziologia). Astfel. despre afecţiunile rinichiului. Profesia unui medic îl obligă să se devoteze pentru cei ce suferă şi.Ca ştiinţă. Ori. . b) . pentru a pricepe bine afecţiunile rinichiului. . are meritul de a pleca numai de la fapte pozitive. prin grai şi prin exemplu. pe care medicina o impune celor ce o exercită? Este evident deci că.bolile generale şi afecţiunile organelor. care tulbură fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (nosologia şi patologia). c) . când se află în faţa bolnavilor. făcându-i mai buni”.forma corpului omenesc şi a organelor ce-l constituie (anatomia). Hipocrate. trebuie să încep prin a vă descrie nişte sindroame ca albuminuria. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile. ce-i alină durerile şi caută să-l vindece sau. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. . studiază: a) . În ce altă profesie se găseşte abnegaţia absolută de sine. b) . Cahalul. în acelaşi timp. Prin urmare. Dar ce este medicina? Medicina este o ştiinţă şi. îi este uşor ca. cel puţin să-i evite moartea. . . . . Ce este un medic? Un medic este un om care exercită medicina. părintele medicinei.subiecte asupra cărora Lancereaux a lăsat lucrări nepieritoare. din punctul de vedere morfologic. are omul ca unic obiect al studiului ei. Ce e mai mult. care combate aceste patimi. de multe ori chiar. să-şi rişte viaţa pentru a scăpa pe aceea a altora. Coranul. medicina studiază omul.C. Dar.ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi. medicina serveşte pe om: a) .prin igienă.bogaţi sau săraci.şi-l studiază întreg. . . ea ar trebui să fie principala bază a filozofiei. cum un medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile. . medicina este cea mai binefăcătoare. daţi-mi voie să vă întreţin. mai întâi.care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui.adică să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice. după cum ştiţi. în acelaş timp.Paulescu: Spitalul. a avut dreptate să zică. Medicina cunoaşte deci în mod real omul.structura intimă a acestor organe (histologia).Am de gând să vă vorbesc anul acesta. tineri sau bătrâni.în plus. fiind o ştiinţă cu aplicaţii practice.şi pe urmă despre afecţiunile cordului şi ale vaselor (artere/vene şi limfatice). 1 . singură printre ştiinţe. ce este un medic? Ce este un bolnav? Ce este un spital? I. în N. Talmudul. adică ştiinţa omului. 2. prin profesia sa. Dar. dintre toate profesiile. Dar nu e numai atât.precum şi evoluţia şi reproducţia individului (embriologia. devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă. fiziologic şi patologic. corp şi suflet. . medicina. ce-l protejează de boli.

„Cinsteşte pe medic” zice Biblia. . sunt condamnaţi să piară. pe timpul romanilor. ruşinoase.şi încă în mare număr . a lui Darwin.victimele propriilor lor patimi (adică ale instinctelor deviate de la adevăratul lor scop). ne invită să nu-i cruţăm pe bolnavi . . unde mureau de foame. veţi mai descoperi şi oameni de alte naţii. zace în neştire timp de trei săptămâni. dreapta pedeapsă a unei asemenea sinucideri. . şi-a frânt o mână sau un picior. . de pildă. Coranul. în spital. că această hidoasă lege nu există în natură. altădată. fără să se ţină seamă de meritele sau de nemernicia lor. Astfel de bolnavi. Or. un dulgher care. sau contractează boli.sub influenţa unei cauze patogene.şi care sfârşeşte în imbecilitate. ce este un bolnav? Un bolnav este un individ în al cărui organism s-au produs.…” căci ai trebuinţă de el”. . un apostol al moralei… şi aşa ar fi în realitate. . nevrând să-şi înfrâneze pofta de băutură. Să oprim aici această enumeraţie dezgustătoare.primesc în spital aceleaşi îngrijiri. care sunt o povară pentru societate şi de cei de altă naţie. căzând de pe o schelă.Paulescu: Spitalul. victime de multe ori ale unei organizări sociale defectuoase.nu vede într-însul decât un mijloc de aşi procura gâdilituri plăcute şi abuzează de actele generării. lupta pentru trai. nepricepând sau bătându-şi joc de importanţa instinctului genital. dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei.căci în această luptă nu supravieţuieşte decât cel tare. care nu mai puteau servi stăpânilor. adică cei bolnavi. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile.care ar pieri dacă ar fi părăsiţi. conaţionali sau inamici. însă. şi din cauza bolii nu mai sunt în stare să-şi agonisească nici măcar cele necesare pentru întreţinerea vieţii. de asemenea. ca şi animalele.care e ruşinea familiei şi plaga societăţii. sclavii bolnavi.un orăşean care.veţi întâlni la spital indivizi . cu drept cuvânt. .care trebuie să fie suprimaţi ca nişte concurenţi căzuţi . II Dar. lupus! V-am arătat. lovit de pelagră. pe desfrânatul care. alături de lucrătorul căzut de pe schelă şi victimă a muncii. chiar faimoasa lege.sfârşit. Veţi întâlni bunăoară pe beţivul care. . . Homo. . ci numai în mintea smintită a câtorva atei materialişti. care sunt un pericol pentru neamul românesc? În antichitate. homini. . Francmasoneria 6 . doborât de tifos. Talmudul. . nu pot să-şi procure îngrijiri medicale. de milă.tulburări ale funcţiilor vitale de nutriţie sau de relaţie.un ţăran care. fiind săraci. . zisă naturală.indivizi care inspiră scârbă şi care par a nu fi demni de nici un interes.buni sau răi. Veţi găsi. îmi veţi zice: oamenii. pentru semenii lor ce suferă.care-şi dezonorează părinţii. . .C. sau cel puţin să ne scăpăm de cei vicioşi. pe care poporul le numeşte. până devine tabetic. Care este explicaţia acestui fapt? N-am putea oare să-i distrugem pe aceşti bolnavi. o luptă pe viaţă sau pe moarte. Cahalul. tulburări care-i pot ameninţa existenţa. . să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis. greci. au un sentiment instinctiv de compătimire. Dar.vin la spital. dacă oftica. Sunt bolnavi care. De altminteri. ca unguri. pe când cei slabi.care înveninează viaţa unei nenorocite soţii. toţi aceşti oameni. virtuoşi sau vicioşi. unele. erau abandonaţi într-o insulă. adică cel sănătos. Dar. aruncă în ghiarele cârciumarului tot ce agoniseşte. Dar. ovrei… naţii chiar duşmane nouă şi care duc în contra noastră.alături de ţăranul şi de orăşeanul. şi-a pierdut minţile. N. până şi hrana copiilor lui. În asemenea condiţii se află. al cărui scop este reproducerea. nu a venit să scurteze o existenţă degradantă.

la răspântii sau sub portice. . în anul 380 sau 381. .vezi un oraş nou. lângă piscine. nu se găseşte nici o urmă de instituţii ospitaliere la evrei… Bolnavii şi infirmii se adunau sau erau transportaţi în pieţele publice. de încălzit etc. romanii. Dar de când există spitalele ? Instituţia spitalelor este de dată relativ recentă.şi atunci se numeşte filantropie.prin urmare instinctul milă nu a putut prezida la alcătuirea spitalelor. dar nu se găsesc încă nici astăzi”. erau întreţinuţi pe socoteala Statului. în mod larg. primul spital pentru bolnavi a fost fondat la Roma. pare a fi o încercare binecuvântată.în care bolnavii săraci găsesc. Numeroase cercetări istorice şi arheologice arată că în vechime n-au existat spitale. „atunci când religia lui Hristos veni să spună omului că o fiinţă omenească ce suferă este un frate ce trebuie alinat. nu numai că în secolele trecute n-au existat spitale. „Spitalele sunt o inspiraţie a carităţii creştine”. ca şi grecii. atât în Orient cât şi în Occident. n-au avut spitale„. deschis tuturor străinilor. acest sentiment. să aibă un personal medical şi infirmier instruit şi devotat. un autor a cărei competenţă este incontestabilă. Încă de pe la jumătatea secolului al III-lea şi mai ales în secolul al IV-lea. precum şi tot ce le este necesar pentru întreţinerea vieţii. Într-adevăr. nu primea decât oameni sănătoşi. la toate necesităţile bolnavilor. care aduseseră servicii eminente patriei. N. Episcopul Cesareei Cappadociei.Paulescu: Spitalul.care au suferit ei înşişi sau au văzut pe alţii suferind de o asemenea boală”. . . acolo caritatea străluceşte în operele sale”. Mai târziu.zice Sfântul Grigore din Nazianz. „Oraşele Greciei posedau mai toate. . nu pare să fi existat în anticul Egipt”. de aerisire. bunăoară la Mezi. îndurată fără murmur. gratis. „Nici un stabiliment public. destinat în mod special şi unic bolnavilor. edificii publice unde bătrânii.. Dar nicăieri nu este făcută vreo menţiune despre edificii destinate în mod special bolnavilor”. iată ce zice în această privinţă. de Gerusiae. în timpul bolii lor. care este sanctuarul pietăţii. pentru a primi sfaturi de la trecători . Sfântul Vasile. slăbeşte din ce în ce pentru membrii tribului şi ai naţiei şi ajunge să fie aproape nul pentru membrii omenirii .C. Cahalul. „îndată ce ieşi din cetate.numai atunci. Talmudul. să dispună de venituri suficiente pentru a putea face faţă. intens pentru membrii familiei. . Francmasoneria 7 . spitalele erau cu totul necunoscute…” „În China. sub numele de Geroniae. Aceleaşi lucruri se petreceau şi la alte popoare vechi. Atunci. mila nu exista pentru vicioşi şi mai ales pentru duşmani. „Până în primele secole ale Erei creştine. Ce este un spital? Să lămurim şi noţiunea de spital Un spital este un aşezământ. Este evident că orice spital trebuie să aibă o clădire care să îndeplinească anumite condiţii de dispoziţie generală şi interioară. la Perşi…” „În India. Coranul. Acolo boala. într-o lucrare bine documentată.Ei bine. Pe la aceeaşi epocă (anul 372). zidi la porţile acestei cetăţi un azil celebru unde se primeau şi se îngrijeau bolnavii. Fabiola. iar Xenodochul. fu posibil să se creeze adevărate spitale”. .să posede un mobilier convenabil. începură. Cynosargul era locul unde erau adunaţi copii abandonaţi. „De asemenea. de o pioasă femeie creştină. În tot cazul.fundat de o persoană sau de o asociaţie de persoane. să se ridice azile unde erau adăpostiţi şi nutriţi infirmii săraci. Dar. îngrijirile medicale de care au trebuinţă. care este cheia acestei enigme? III. ale cărei fapte bune ne-au fost transmise prin scrierile Sfântului Ieronim.

Coranul. pentru o leafă cât mai grasă. îngrijiţi pe bolnavul mizerabil. . binecuvântaţii Părintelui Meu.şi să înalţe astfel această iubire până la Acela pe care nu-L pot atinge şi care n-are trebuinţă.ci ca pe însuşi Dumnezeu. Şi dacă voiţi să fiţi perfecţi. Să examinăm deci. Mai întâi ca anexe ale bisericilor şi mănăstirilor. N. ce nu poate fi exploatat în profitul gloriei lor. n-au făcut decât să pună în practică preceptul carităţii creştine. tinere şi generoase. Acest soi de medici paraziţi roiesc pretutindeni şi constituie o adevărată plagă socială. vizita în câteva minute. şi consideră pe bolnavi ca pe nişte obiecte de studiu. către Autorul vieţii lor. îngrijindu-i. . şi tocmai pe la sfârşitul secolului al Vl-lea apărură spitale şi în Occident.Coranul musulmanilor şi Talmudul ovreilor. Când veţi intra în vreun spital. vă vor permite să vă instruiţi.cărora să le fiţi recunoscători dacă. precum şi împăraţii. ce-I datorează oamenii să se reverse asupra bolnavilor săraci. ca să-şi manifeste iubirea către Creatorul lumii.dar resping sau nu se ocupă de sărmanul bolnav. de moşteniţi Împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Fabiola. culegeţi fructele ce se vor dezvolta din sămânţa ce am semănat astăzi în sufletele D-voastră. fac cât pot mai puţin.nu ca pe un om. Şi. Căci…. a cărui formulă a fost enunţată astfel de către Iisus Hristos: „Iar când va veni Fiul Omului întru Slava Sa… El va zice celor de-a dreapta Lui: Veniţi. . Atunci vor răspunde Lui drepţii. Sfântul Vasile. . asemenea monştri sunt rari. Sunt alţi medici de spital. adică un fel de trântori care. Mai sunt şi medici de spital cărora. dezbrăcaţi-vă de patimile de cupiditate şi de orgoliu. Talmudul. întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici. au venit alte două legislaţii religioase. de care dispun oamenii. . prinţii şi oameni bogaţi.Mai târziu. Dar ce este Caritatea? Caritatea este un act voluntar. Originea ideii de spital fiindu-ne acum cunoscută. să ne întoarcem la întrebarea noastră : Care este spiritul ce trebuie să existe într-un spital? Sunt unii medici de spital. care au fondat spitale. Mie Mi-aţi făcut”. .legislaţii care sunt potrivnice moralei lui Hristos şi care au pretenţia să lecuiască relele omenirii. apoi ca stabilimente de sine stătătoare. ce prescriu aceste coduri de legi împotriva patimilor de proprietate şi de dominaţie. Cu alte cuvinte.neglijează bolnavii care nu le pot plăti şi fac. devenind pur şi simplu nişte funcţionari. LEGISLAŢII RELIGIOASE (Urmare) După legislaţia creştină. pentru El Însuşi. acesta este singurul mijloc efectiv.Paulescu: Spitalul. bolnav am fost şi M-aţi îngrijit. Din această sentinţă au răsărit spitalele. orgolioşi. Dumnezeu vrea ca iubirea. D-voastră să nu urmaţi aceste păcătoase exemple. de binefacerile lor… căci El este Binele infinit. Din fericire. Din aceste fapte istorice rezultă că spitalele n-au existat în antichitate. Urmând preceptele carităţii. Cahalul. la spital. într-adevăr. li s-a atrofiat fibra idealului şi au căzut în indiferenţă. cărora li se pare că spitalele sunt făcute pentru ei. zicând: Doamne… când Te-am văzut bolnav şi am venit la Tine? Şi răspunzând Împăratul va zice lor: Adevăr zic vouă. Vom începe prin Coran. . asemenea azile se înmulţiră în Orient. sub împăratul Justinian şi sub urmaşii săi. . nu ca pe un frate ce suferă . galopând pe dinaintea paturilor. lepădaţi şi trândăvia şi daţi-vă cu totul bolnavilor. care nu prezintă decât un caz banal. Ele au apărut în primele secole ale erei creştine şi sunt efectele carităţii.C. Acesta este spiritul ce trebuie să domnească într-un spital.sacrificând totul pentru clientela lor particulară. asupra căruia vor putea să facă o comunicare la o societate savantă sau să-şi publice observaţia într-o gazetă medicală. cupizi şi avari. Francmasoneria 8 . în lipsa unei educaţii creştine. care. Ei sunt mulţumiţi când primesc un caz interesant.

ba. îngerul Gabriel ţi-a inspirat Alcoranul. legislaţie pe care pe urmă. ei fac foarte rău. Cahalul.În naţie. I. „Cu voia lui Dumnezeu. Ceea ce pun deoparte. Francmasoneria 9 . îi va sugruma în ziua judecăţii”. secta se întinse asupra Arabiei întregi. Acest „Alcoran” ar fi fost destinat să înlocuiască cu folos legislaţiile ovreiască şi creştinească. Mahomet. ca a noastră. .Încă de la începutul carierei sale. în capul unei bande de arabi care îi sunt credincioşi. Jaful era atunci un obicei. după nouă ani de lupte sângeroase. până la cea mai neagră mizerie. în aceste condiţii. înfocat la jaf şi lacom la împărţirea prăzilor. puse mâna pe Meca.C. Califii. numit Mahomet. sângele popoarelor creştine învinse. „Coranul” sau „Alcoranul”. fără motiv. măsuraţi cu măsuri bune şi nu reţineţi nimic de la aproapele vostru”. Se înţelege uşor importanţa enormă ce o prezintă pentru noi această legislaţie.CORANUL Pe la sfârşitul secolului al VI-lea. au sărăcit astfel. dreptul de proprietate este absolut şi exclusiv. Islamismul propagându-se numai prin arme. Pretutindeni. ceva mai mult. „Cântăriţi cu cântare drepte. averea altuia”. Talmudul. ca strigoii. voi s-o întindă asupra întregii omeniri. sultanii şi paşalele lor. „Dumnezeu vă porunceşte să daţi Profetului o parte din prada ce o veţi lua de la duşmani. De la Meca.din punctul nostru de vedere biologic. de jur împrejur. deveneau o pradă râvnită şi cădeau în mâinile lor. în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie. săvârşi mai multe expediţii armate (în număr de 27) şi. cu tendinţa de a se face stăpână pe toată suprafaţa pământului. îl luară ca exemplu şi organizară o putere militară. după Hristos. în ţări din ce în ce mai depărtate. care. În acest timp.adică de o bună parte din Europa. . El dezaprobă şi cămătăria: N. el duce o viaţă de adevărat bandit.Patima de proprietate a) . El condamnă zgârcenia: „Să nu credeţi că cei ce sunt prea economi şi zgârciţi… fac bine. „Nu corupeţi pe judecători prin daruri şi plocoane pentru ca să mâncaţi. începând cu Persia. peste tot. cu care musulmanii veneau în contact. b) . ţările care. . e lesne de înţeles că. . trecând prin Peninsula Balcanică şi prin Africa de Nord şi ajungând până în Spania. sugeau. pe care le administrau. Astfel s-a întâmplat cu nenumărate ţări. . cu răutate. arabii şi mai cu seamă turcii. după 12 veacuri de existenţă. Să studiem deci Alcoranul. Coranul. legea lui Mahomet este urmată de peste două sute de milioane de oameni. care confirmă vechile scripturi (Biblia şi Evanghelia) şi care conduce pe cei buni pe calea mântuirii”.Paulescu: Spitalul. urmaşii lui Mahomet. Mahomet interzice frauda sau înşelăciunea. din contra. . în urma unui război nenorocit. apăru în Arabia un legislator.pretinzând că se sprijină pe Biblie (din care cunoştea imperfect anumite părţi) şi pe Evanghelie (pe care o ignora aproape cu totul). Astăzi. de o treime din Asia şi de jumătate din Africa.şi să-i punem în evidentă prescripţiile.dădu arabilor o legislaţie religioasă. . au avut nenorocirea să le cadă în gheare.În trib şi în familie. atât din cai şi din cămile. teritoriile naţiilor. cât şi din celelalte lucruri jefuite”. care nu avea altă ţintă decât cucerirea.şi pe urmă năvăli. .

adevărate morminte pentru vii . în veci nesăturate. pe orfani. lipsindu-le pentru totdeauna de capacitatea de a crea o familie. El are dreptul de viaţă şi de moarte asupra femeilor şi asupra copiilor. prin instituţia poligamiei. mai multe. nu luaţi decât una. ca unii sultani). trebuie să se facă cu blândeţe. trei sau patru. le dă voie să aibă în plus un număr nedeterminat de concubine (sute sau mii. Dar. II. care nu lasă să se vadă decât ochii. ca să poleiască pilula: „Divorţul. pe săraci şi pe călători”. până la cincisprezece soţii legitime. El recomandă o oarecare binefacere către săraci: „Fiţi binefăcători către săraci. „Acela care se supune profetului. de pe urma poligamiei. întâia şi a doua oară. relativ la copii. . Într-adevăr. ale acestor nenorocite femei. pentru că a fost considerată.exclusiv rezervată stăpânului. adică lipsiţi de organe genitale. . politeţe şi binefaceri”. se supune lui Dumnezeu”. trebuind ca. musulmanii.ceea ce a făcut să se zică. . în plină perioadă de rut.în naţia arabă. că islamul este „religia trufiei şi a desfrâului.„Cămătarii au zis că comerţul este asemenea cu camăta.… uciderea copiilor este un mare păcat”.el însuşi a avut. Francmasoneria 10 . fie ca o vită condamnată la o sclavie mârşavă. Cât despre străini şi mai ales despre creştini. să vă căsătoriţi cu roabele pe care le-aţi dobândit. Scopiră deci. putreziţi de vicii. însă opreşte cămătăria. de asemenea. de Mahomet. „Veţi ajuta.C. dă astfel voie credincioşilor săi să divorţeze de câte ori vor voi. N. Cât despre femei. cu drept cuvânt. Astfel. robi străini. apostolul lui Dumnezeu. autoritatea tatălui e absolută. Talmudul. la un oarecare moment. Pentru a lupta contra revoltei trebuinţelor genitale. au păstrat o anumită cinste în afaceri şi chiar o oarecare dărnicie faţă de săraci. flagel înjositor care dezorganizează familia şi care e fructul unirii patimii genitale cu patima de dominaţie. Femeia este considerată. Şi acest legislator nu ţine nici o socoteală de faptul că. pe aliaţii voştri. pentru a putea ţine în frâu o asemenea turmă de femele. îi făcură eunuci şi îi întrebuinţară ca păzitori de harem. pe tatăl şi pe mama voastră. fie ca un instrument de plăcere. Mahomet uşurează oarecum rigoarea acestui drept. Dar toate astea nu sunt adevărate decât în ceea ce priveşte relaţiile arabilor între ei. b) .sau le acoperă cu văluri groase.dacă vă e teamă că nu le puteţi întreţine pe toate. puterea e absolută. Cahalul. „Însuraţi-vă cu femeile care vă plac: două. „Nu vă omorâţi copiii de frica sărăciei. să-şi împartă iubirea unui singur om.Patima de dominaţie a) . Dar.în familie. . Dumnezeu permite comerţul. Dar adaugă. „Dintre femeile tale. de musulmani. Puteţi. Totuşi. cu forţa. monştrii musulmani născociră să recurgă la masculi… fără nevoi sexuale.mahomedanii îi tratează ca pe nişte robi. falsul prooroc le încătuşează cu lanţul ignominiei. din ceea ce aveţi.Paulescu: Spitalul. Fondatorul islamului. vei păstra pe cele ce-ţi convin. . Mahomet autorizează pe adepţii lui să aibă până la patru neveste. . te vei despărţi de cele ce te plictisesc şi te vei culca cu cele ce-ţi plac”. luate chiar dintre roabe. credincioşii lui Mahomet le ascund în închisori fără de ferestre ce dau în stradă. ca pe nişte oameni lipsiţi de dreptul de proprietate. . destinat să sature dorinţele bestiale ale masculilor. femeile sunt groaznic chinuite de gelozie.au mers până să mutileze fiinţe omeneşti. ca provenind de la Dumnezeu. Coranul. pentru a garanta continenţa cadânelor şi a asigura posesia lor. în general. care s-au strâmtorat pentru ca să servească pe Dumnezeu şi care nu mai pot să lucreze”.

Puterea fiind absolută. răpite familiilor îndurerate. munteni şi moldoveni. . de această teribilă prerogativă că. renăscură din cenuşa lor. sunt acum moarte.împreună cu devastarea. de realizat. grecii. . Această stare de plâns este agravată şi prin faptul că Mahomet contopeşte întruna. Mahomet transmite tuturor musulmanilor această putere de viaţa şi de moarte asupra ghiaurilor. dacă nu imposibil. erau luaţi ca robi. îl revoltă pe voievodul Vlad-Ţepeş şi îl hotărî să ia armele. în zilele noastre. în acelaşi timp. Talmudul. împinsă la cea din urmă expresie.… asemenea masacre neputând fi decât efectele izbucnirii patimilor de dominaţie şi de proprietate. după cum pretindea el. veţi fi adunaţi înaintea divinei Majestăţi ca să fiţi răsplătiţi”. sunt pierdute pentru vecie. celui ce exercită dominaţia. în el însuşi. califii şi sultanii sunt. care pustiesc ţările prin măcelărirea locuitorilor şi prin incendierea locuinţelor. N.C. luaţi-i robi şi observaţi pe unde trec.războaie nimicitoare.Astfel. Ea nu va uita nici miile de băieţaşi. pentru ca să le întindeţi curse”. atât de înaintate în timpul romanilor. O asemenea pretenţie. Mahomet promite chiar recompense eterne celor ce mor în război. decât legea lui Dumnezeu”. Istoria românească va păstra cu sfinţenie amintirea a mii de tinere fete. pe care musulmanii îi duceau în sclavie la Stambul. sârbii. Francmasoneria 11 . „Dacă sunteţi ucişi. pe care turcii voiau chiar s-o introducă într-un tratat. Ea este produsul cel mai curat al trufiei omeneşti. Cele din Peninsula Balcanică. bulgarii) care au putut să scape cu viaţă. Peste tot în drumul său. pentru ca să umple haremurile şi lupanarele islamului. în adevăr. de care e plină istoria musulmanilor. Robia este într-adevăr o altă plagă. somnul sau moartea. .Paulescu: Spitalul. . ceea ce este şi mai grav. „Omorâţi pe cei răi. un măcel omenesc îngrozitor asupra supuşilor săi armeni. Şi. adevărate fecioaremartire. care domneşte până azi în toate ţările musulmane. un avânt de viaţă şi de cultură. După un război. pentru ca să înlăturaţi răscoala şi ca să nu existe în lume altă lege. Naţiuni.adică să se schimbe în despotism şi într-o tiranie feroce. Dar. Coranul.iar nu. odinioară înfloritoare. ce este islamismul. Însă. Abdul Hamid a comis. mahomedanismul a semănat. adică al patimei de dominaţie. Cahalul. poate cea mai hidoasă. . luptând pentru credinţă. Acest fapt este un semn indiscutabil că Mahomet a stabilit o simplă instituţie naţională. a fost nişte războaie teribile. o religie universală.adevărate războaie de exterminare. până astăzi. El uzează şi abuzează într-atâta. pseudo-profetul nu s-a mulţumit cu ruinele ce grămădea în trecerea sa. intraseră în agonie. precum şi cea a popoarelor cu care ei au venit în contact. i se dă ca misie să se opună la dezvoltarea patimei de dominaţie. iar civilizaţiile lor.măcel cum nu s-a mai văzut în lume de la marea revoluţie franceză. ca să îi scopească şi să îi introducă astfel în corpul ienicerilor. . Prima consecinţă a acestei stări de lucruri. nepedepsit de nimeni. făcând astfel ca ţara să îndure toate grozăviile unui război înfiorător. care nu erau ucişi. în câţiva ani. multe popoare (românii. din Asia Occidentală şi din Africa de Nord. şi luară repede. „Ucideţi pe necredincioşi.inerţia. de când acest monstru tiranic a intrat în descompunere. sugrumate de jugul islamului. a fost uşor să se transforme instinctul de dominaţie într-o patimă neînfrânată. civilă şi religioasă şi vrea ca şeful statului să fie şi mare preot. regi şi pontifi. învinşii. amândouă autorităţile. sultanul are dreptul de viaţă şi de moarte asupra tuturor supuşilor săi. de pe urma acestor cataclisme. Cu alte cuvinte. ceea ce în practică este foarte greu. Dar. . unde îi veţi întâlni. răspândită de această îngrozitoare calamitate.

dinte pentru dinte.… în acelaşi fel cum ei v-au insultat”. împotriva acestora din urmă. câte şapte ori”! În plus Mahomet face din răzbunare o datorie. trebuie ca mai întâi s-o zideşti pe adevăr şi nu să recurgi la minciună. Or. . Mai mult. pe care Mahomet o adoptă după Moise. Mai târziu. omenirea se împarte în musulmani şi necredincioşi.de care se servise pentru a redacta Coranul. cel ce va păzi această lege. . . după Islam. Şi când te gândeşti că Hristos ne sfătuieşte să iertăm ofensele „nu până de şapte ori. Acest înşelător a susţinut mai întâi că Mozaismul şi Creştinismul. ureche pentru ureche. Francmasoneria 12 . văzând cum Creştinismul devine universal.Paulescu: Spitalul. în realitate. N. . sclav pentru sclav. . decât arabii. ceva care să se apropie de Caritatea creştină. * ** În rezumat a) . codul naţiei arabe. . . aşteptat cu nerăbdare. pe care o impune credincioşilor săi ca un ordin sacru: „Omorâţi mai ales pe cei…. în plus. înlăturând pe cea a Evangheliei. codul naţiei jidoveşti.adică o curată contradicţie. ci până de şaptezeci de ori. III. rană pentru rană. care singură este eternă. Legea Talionului se aplică chiar la insulte: „Insultaţi pe cei ce vă vor insulta. nicăieri. constituie. .Coranul. de cele mai multe ori. . ochi pentru ochi. să semene cu nişte urme de simpatie către alte popoare. .care sunt numiţi cu dispreţ „ghiauri” şi câini cu faţă de om. Dar Mahomet nu întrerupe nici aici faptele sale mârşave. „Talionul vă este prescris şi la omoruri: liber pentru liber. sau cel puţin. ca cel din urmă şi cel mai mare dintre trimişii lui Dumnezeu.precum nici de Judaism. ce creşte pe această putreziciune morală. una. va veni un profet ce se va chema Mahomet”. „Am poruncit Talionul: om pentru om. cealaltă. să stabilească o împărăţie. va face bine. încă mai mult. trebuie să o dezbraci de orice legătură care ar face-o să atârne de un anumit Stat naţional.se mai ştie că toţi negustorii de sclavi sunt mahomedani. în sfârşit. nas pentru nas. Cahalul. .pe când. .şi se gândi să întindă Islamismul. este legea Talionului. femeie pentru femeie. îşi închipui că şi doctrina sa din Alcoran ar putea ajunge să fie universală. Coranul. .nu sunt decât nişte criminale alterări ale învăţăturii sale. peste tot pământul. .C. Din contra.şi că. . O altă buruiană otrăvitoare. ieşit din neamul lor. nu fac nimic pentru a împiedica acest târg infam.care pretinde că înlocuieşte Evanghelia. care judecă după Coran. după mine. ce şi-au dat silinţa ca să alunge pe profet din Meca”.a favorizat jafurile şi le-a adăugat incendiul devastator.Legea iubirii În Coran. judecătorii.nu se găseşte.dar agravând-o. înainte de toate.iar Mesia lor. un particularism general. . Dar pentru ca să poţi pretinde că ai fondat o religie universală. Printr-o neruşinată minciună el s-a dat ca prooroc şi.orice mahomedan nutreşte o ură oarbă.De altfel se ştie că şi în zilele noastre. căci ambele religii sunt bazate pe minciuni şi. . care a acoperit cu ruine ţări întregi. nici ovreii nu pot să conceapă decât un judaism universal. ci un aventurier preocupat. cum zice istoricul Moehler. decât prin iatagan. n-ar fi decât un fel de Mahomet. Într-adevăr. Talmudul. prin arme. toţi suveranii musulmani din Africa practică pe o scară întinsă comerţul cu robi. el a fost nu un adevărat fondator de religie. „Aduceţi-vă aminte că Isus a zis fiilor lui Israel: „Eu sunt trimisul lui Dumnezeu: El m-a însărcinat să confirm Vechiul Testament şi să vă anunţ că. pe care n-o satură.în loc să combată patima de proprietate. aceste condiţii n-au fost împlinite de către Mahomedanism. Or.

dacă mahomedanii. cu corolarul său. Într-adevăr. legea Talionului şi poligamia. . Cahalul. Coranul. care nu se întâlneşte decât la jidovi.Paulescu: Spitalul.b) . care posedă o oarecare bravură seamănă cu nişte tigri sălbatici. arabă şi ovreiască. d) . demasculaţia păzitorilor seraiurilor. foarte lacome de sânge omenesc. N.după cum se exprimă Drumont. .Coranul a înlocuit caritatea printr-o ură crudă şi sângeroasă. Dacă adăugăm la aceasta.Coranul. Dar.Coranul. c) . şi una şi alta. . .se reazemă pe minciună.ca şi Talmudul. sunt.în loc să lupte împotriva patimei de dominaţie. Francmasoneria 13 . ovreii. vom avea un tablou care ne va da o idee despre principalele ciuperci veninoase crescute pe gunoiul moral al islamismului. cele două ramuri. care nu se manifestă decât prin laşitate. Talmudul. .C. aduc mai mult cu ploşniţele sau cu… păduchii vâscoşi şi lipicioşi.a stabilit o tiranie cumplită. din care au rezultat războaie pustiitoare şi o sclavie oribilă.

. . Or. Sunt două Talmuduri: unul. care au format Ghemara. Francmasoneria 14 . cum zice un autor ovrei. Talmudul din Babilon a fost. azvârlite. ne-am procurat Talmudul din Jerusalim. Josef Karo. numit Talmudul din Ierusalim (Talmud Jeruşalmi). după ce a analizat şi rezumat opiniile emise de toţi predecesorii săi. într-o „sălbatică neorânduială”.conţine numeroase pasaje care se refera la patimile de proprietate şi de dominaţie. au fost înlocuite prin cercuri sau prin linii în alb. zise tradiţionale. un Sinod ovreiesc ţinut în Polonia în 1631. rabin din secolul al XII-lea. Mai târziu. Dar. Într-adevăr. Mişna s-a mărit cu diverse comentarii. haham din Troyes şi. a publicat în 1567.care sunt pline de ură împotriva a tot ce nu e jidov. Iosef Karo. de unde se trage şi numele de Tosafişti. Aceste comentarii. numit Talmudul din Babilon (Talmud Babli) care a fost redactat în Babilonia şi isprăvit către sfârşitul secolului VI.… a fost singurul adoptat de Sinagogă. . N. un haham. sub care sunt cunoscuţi. „Talmudul babilonic… fu primit de întregul Israel”. Cahalul. haham spaniol. secta fariseilor răspândea. acest cod formează şi o carte didactică pentru toate şcolile ovreieşti din lumea întreagă.în Bibliotheca Rabbinica. Pentru ca să ştim ce este Talmudul. în cea din Veneţia.TALMUDUL Pe vremea lui Iisus Hristos. din veacurile al XII-lea şi al XIII-lea. drept cod de religie. Moise Maimonide.împreună cu Mişna care le serveşte de text. aceste pasaje. din 1520 şi în cea din Amsterdam. de cele mai multe ori copilăreşti şi ridicole. unul din oamenii cei mai adânc cunoscători ai afacerilor ebraice. făcute de hahamii din Evul Mediu. . mai mulţi rabini francezi. este Talmudul din Babilon. Pentru ca să împiedice pierderea acestor doctrine. în ediţiile vechi. Şulhan-Aruk (masă pusă). ci să fie spuse prin grai în şcoli. ne dădu Şulhan-Aruk: care fu adoptat de totalitatea israeliţilor. în care „toate legile religioase şi civile ale iudeilor sunt clasate în ordinea subiectelor”. din 1600. L-am citit cu atenţie şi n-am găsit într-însul decât nişte interminabile discuţii.de exemplu. a prescris ca în viitor. Astăzi. către sfârşitul veacului al II-lea. Talmudul din Babilon. „Talmudul din Babilon. Aşa. Într-adevăr. care a fost tradus în franţuzeşte de Moise Schwab.C. care a locuit câtăva vreme la Nicopol şi la Constantinopol. Bartolocci. .Paulescu: Spitalul. pe când Talmudul din Ierusalim… a fost neglijat de doctorii şi de copiştii Evului Mediu”. fixează. Coranul. Rachi. din secolul al XVI-lea. Talmudul. Iad Hacazaca (mână tare). şi celălalt. . printre ovrei. care a fost scris în Palestina. amplificat prin comentarii. în urma lui.constituie Talmudul. . a scris un extract din Talmud şi a numit lucrarea sa. Acest fel de Cod talmudic se adresează tuturor ovreilor. o carte intitulată Mişna. pe la anul 380 după Hristos. În ediţiile mai recente.au redactat nişte glose talmudice.terminarea definitivă a Talmudului. probabil în Tiberiada. la sfârşitul secolului al XVIlea”. mai târziu. . Dar Talmudul de care se servesc jidovii. asemenea pasaje să nu mai fie imprimate. cu chiţibuşuri meschine. numite Tosafot (adiţiuni). oarecare învăţături explicative asupra Bibliei. numit Iuda HaKadoş (sfântul) a scris.

Frederic I. pentru ca să le supunem criticii biologice. în lucrarea acestui savant. apostolul obscurantismului şi ameninţându-l cu nimicirea morală. Dar asupra nici unuia dintre traducătorii Talmudului. Şi. iar Ghemara cu vinul care are o aromă parfumată”. emanată din inspiraţia divină. jidovimea scoase un răget de turbare. Vom împrumuta lucrării acestui din urmă savant pasajele talmudice care ne interesează. . erau pasaje rău citate sau falsificate. achitarea acuzatului. fie de orientalişti sau de profesori de limba ebraică. Justus.şi care conţine o sută de legi traduse din Şulhan-Aruk. Ovreii încercară mai întâi să confişte această carte. Toată haita presei ovreieşti s-a năpustit asupra lui. ne-ovrei. savantul orientalist numeşte aceste legi infame” şi raportul său a avut. . regele Prusiei. să ne întrebăm ce valoare are. Însă traducerea lui Eisenmenger şi citatele lui au fost în unanimitate declarate autentice. într-adevăr.C. pentru ca să-şi retragă scrierea. şi hahamii. a apărut o carte: Judenspiegel im Lichte der Wahrheit (Oglinda ovreiului la lumina adevărului). fără Mişna şi Ghemara. profesor la Universitatea din Praga. să ascundă secretele criminale ale legislaţiei lor.ca bunăoară de Wagenseii. prin toate mijloacele posibile. neputând. orientalistul Eisenmenger. Mişna cu vinul. citim în Talmud: „Biblia se aseamănă cu apa. Totuşi Rohling nu s-a lăsat intimidat şi sfârşeşte astfel prefaţa ediţiei a 4-a a lucrării sale: „Pentru ca să ştie Iuda că nu tratăm cu uşurinţă cărţile sale „sfinte”. . ei oferiră autorului 10. este ca şi cum n-ar avea Dumnezeu. De câte ori a vrut cineva să tragă vălul care acoperă mârşăvia Talmudului.calomniind pe Eisenmenger şi acuzându-l că este un falsificator. Francmasoneria 15 . care fu târât în faţa tribunalelor. jidănimea nu s-a îndârjit cu atâta furie ca asupra celebrului orientalist Rohling.nemaiputând să mintă în faţa a trei Universităţi. ca urmare. Talmudul Babilonulul. acuzară pe un redactor al „Mercurului Westfaliei”. să se răzbune împotriva traducătorului. după un studiu de 20 de ani. întotdeauna. într-adevăr.au fost siliţi să le confirme în mod solemn. În concluzia sa. care au tăgăduit exactitatea traducerii şi au încercat. N.Paulescu: Spitalul. Ecker fu chemat ca expert şi fu silit să examineze amănunţit cele o sută de legi din Judenspiegel. pentru ovrei. profesorul Dr. Dar. Astfel. de Danz. Coranul. înfuriaţi. Talmudul. ca plastograf. „Cel ce dispreţuieşte cuvintele hahamilor merită moarte”. Cahalul. de Eisenmenger şi mai de curând de Dr. „Cel ce citeşte Biblia. a dezlănţuit imediat ura cea mai cumplită a jidovilor. căruia se adresară în urmă hahamii. să caute dacă. citatele noastre ca invenţii sau ca falsităţi”. când în 1700. La proces.000 de taleri. de mai multe ori. Jidanii au căutat. Hahamii prezintă acest Talmud ca fiind o carte sfântă. . dacă Societatea orientală germană va judeca. numindu-l : bârfitorul nevinovaţilor. publică traducerea unei părţi din Talmud. Jidovii. . în cartea sa Iudaismul descoperit. fie de hahamii convertiţi la creştinism. . August Rohling. . O scenă identică s-a petrecut când cu publicarea unei traduceri a Şulhan-Aruk-ului. ne obligăm bucuros să-i plătim suma de 1. şi mai importanta chiar decât Biblia.000 de taleri. „Păcatele contra Talmudului sunt mai grave ca păcatele contra Bibliei”.al cărei autor s-a ascuns sub pseudonimul Dr. Înainte de a întreprinde studiul critic al prescripţiilor talmudice. din Heidelberg şi din Meinz.însărcină Universităţile din Giessen. În 1883.Dar aceste pasaje au fost traduse.

dar totuşi rămânând unul. Numeroase şcoli. fără să explici pe celalalt. Iată acum ce zice. întinzându-se. în întregime. ce merge până la fanatism”. ce zic despre Talmud ovreii de azi: „Cu cât Creştinismul. până în momentul de faţă. sau mai bine zis. . Coranul. civil şi religios.Talmudul”. I. încă de la apariţia sa. în care Talmudul fu obiectul studiului celui mai respectuos. al Sinagogei… El este codul care regulează. Opera. risipit în cele patru colţuri ale lumii. deschise largul său sân.precum studiul Talmudului este acel al Judaismului. . până la ultimul suspin”. sunt într-o desăvârşită greşeală… Cărţile talmudice sunt acelea care regulează viaţa religioasă a ovreiului. Iată. începea de la zece ani. la ovrei. unde a luat formă. din punctul nostru de vedere. O carte săvârşi aceasta minune. dar fiind pururea vie.C. trebuie să fie pedepsit cu moartea… Primul venit dintre credincioşi trebuie să omoare pe ovreiul care tăgăduieşte tradiţia Rabinilor… Nici martori. . Prin urmare. de la prima aspiraţie.fiind exact locaşul unde s-a încarnat. Studiul Judaismului este acel al Talmudului. Prin urmare. . . Judaismul îşi are expresia în Talmud de care nu este depărtat ca inspiraţie sau împuţinat ca un ecou. Cahalul. „Cei ce se măgulesc. nici dojeni prealabile. răsărită pe malul Eufratului. . ale Dunărei şi ale Vistulei”. Talmudul are o valoare enormă pentru ovrei. ca expresia adevărată şi sinceră a legii tradiţionale. Se înţelege deci uşor. însă violatorul preceptelor hahamilor.haham convertit la creştinism: „Talmudul este codul complet. cu toate bunurile din lume. . nici judecători nu sunt trebuincioşi.creatorul Judaismului de astăzi. despre Talmud. ovreiască. vom căuta ce prescrie Talmudul în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie. . un alt jidov.„Marele rabin Menachem zice că însuşi Dumnezeu consultă pe hahamii de pe Pământ. Maimonide vorbeşte despre Talmud în chipul următor: „Tot ce conţine Ghemara din Babilon este obligator pentru orice ovrei. fu într-o clipă în mâinile ovreilor care locuiau pe malurile Rinului.după propria lor mărturisire. Talmudul. A vrea să explici pe unul. pentru a intra. Sunt două lucruri nedespărţite. naţiilor păgâne. aceasta a doua legislaţie. el este codul ce regulează. conduita poporului lui Israel. să se strângă cu o grijă geloasă şi să înmulţească practicele şi observările din fiecare zi. Cine îndeplineşte această execuţie are meritul unei fapte bune”. „Cuvintele hahamilor sunt cuvintele Dumnezeului viu”. până în momentul de faţă. Astfel se sapă mai adânc prăpastia care despărţea Judaismul de Creştinism şi de păgâni… Atunci se văzu acest fenomen straniu şi unic în istorie.Paulescu: Spitalul. de altfel. Călcătorul legii lui Moise poate fi iertat. purtarea ovreilor… şi pentru care ei profesează un respect religios.Patima de proprietate Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pământul. se iviră deodată în Orient şi în Occident. El este. „Studiul zilnic al Talmudului. un singur şi acelaşi lucru”. pentru a se sfârşi cu viaţa”. . Acelaşi haham adaugă: „Cei ce calcă învăţăturile Scribilor. aprobat de tot Israelul”. din fiecare ceas. trebuie să fie mai aspru pedepsiţi ca cei ce violează legea lui Moise. „Talmudul fu primit. ce însemnătate prezintă. vreo neînţelegere asupra legilor”. este o tentativă himerică.cu atât Judaismul trebui să se închidă în el însuşi. ca prin ajutorul Bibliei să cunoască religia noastră. în domeniul lucrurilor reale. în cer. dacă se întâmplă. adică un popor. din abstracţie. N.… căci cuprinsul Ghemarei a fost. Francmasoneria 16 .o naţie fără patrie.

pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum”. el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume”. Israel este ca stăpâna casei. pe care acesta l-a pierdut. După rabinul Solomon Iarchi.astfel. . asemenea procedare nu este permisă”. ca nisipul mării: adevăratul proprietar legitim este ovreiul. ca un deşert.goimii nefiind oameni. îi este oprit să-i restituie ce a furat pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău. când un jidan fură pe un goi. Se face o excepţie când se restituie obiectul pierdut. În consecinţă. .Paulescu: Spitalul. . ce e mai mult. „Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor. fără să îndure greutatea muncii. în afară de furt şi de tăinuirea lucrurilor găsite. ovreiul poate să înşele pe un goi. chiar când îţi este trebuincios…. preceptul biblic „să nu furi” înseamnă „să nu furi pe nici un om. „Tot ovreiul. ba. este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi. „proprietatea unui ne-ovrei e ca un lucru părăsit. 2. „Când va veni Mesia. însă. în acest caz. De altfel. „Este permis să împrumuţi. mai recomandă jidanilor cămătăria. Dar această prescripţie nu priveşte decât afacerile dintre jidovi. dacă este scris „să nu faci pagubă aproapelui tău”. Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi. Talmudul. el nu face decât să-şi reia avutul său.Frauda „Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi camătă de la dânsul.C. cu camătă. După Talmud. sau Rachi.nu este scris „să nu faci pagubă unui goi”. Dar. care o ia cel dintâi”.Cămătăria „Este oprit să împrumuţi pe goimi. nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu”. frauda şi chiar jurământul fals. Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lucru. „averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân. „Este permis să despoi pe un goi” După Maimonide.„Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt ovrei) cu toate avuturile lor”. pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor”. 1. ci sunt mai rău decât câinii”. . . adică pe nici un ovrei” . dar dacă vindeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la ei (de la jidovi) vă este oprit să-i înşelaţi”. „Dumnezeu a poruncit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut. fără camătă”. „Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul la pierdut.astfel ca. Această prescripţie se aplică numai în cazul când e vorba de un iudeu care a pierdut ceva.iar ne-ovreii nu sunt fraţii noştri. ovreii se vor îmbogăţi enorm. decât numai dacă consimte să plătească dobândă. Francmasoneria 17 . şi aparţin primului jidan care le ocupă”. Coranul. De asemenea. pentru că. ovreiul care l-a găsit nu este obligat să i-l mai dea. în loc să-l ajuţi. trebuie să-l restituie stăpânului. este un păcat mare să restitui ceva unui Akum. care a găsit vreun lucru. săi faci pagubă. pentru ca neovreii să zică : Ovreii sunt oameni de treabă”. faţă de un Israelit. Întradevăr. toate mijloacele sunt bune. Într-adevăr. După Talmud. „Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu)… Cel ce a înşelat trebuie să dea îndărăt. Dacă lucrul este al unui Akum. N. Cahalul. căreia bărbatul îi aduce bani. pentru că e vorba să îţi reiei avutul. . Talmudul.

Făgăduinţele noastre să nu fie făgăduinţe şi jurămintele noastre sa nu fie jurăminte”. Într-adevăr banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei. al cărei conţinut. pot fi uşor dezlegaţi. dar s-a gândit. . Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile îi vor fi favorabile. fără altă formă de proces. „De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tribunal asupra lui Israel.Paulescu: Spitalul. în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră. „Rabi Akiba a jurat. acest jurământ. . nu este socotit şi nu poate fi pedepsit căci. bineînţeles. R. aşa cum îi place.că un alt ovrei a dezonorat o goia. ce e mai mult. veţi judeca. desfiinţate. dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului.le regretăm pe toate. în mod solemn. nu există măritiş. trebuie să fie nimicit în gând”. . atât pentru trecut.crimă. Francmasoneria 18 . fiind silit. Aşadar. „Dacă un jidov are vreo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi el pe acelaşi Akun fie prin măsuri false. la goi. Talmudul.pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători . „Omul poate să uzeze de femeia sa. care va veni spre binele nostru.numai să nu ia femei capabile de a-l corupe”. Dar. fără putere şi fără valoare.„trei ovrei oarecare. hahamii îi răspund: „nu putem săţi venim în ajutor. . când sunt forţaţi. la sărbătoarea Reconcilierii (Iom Kipur). . iertate.căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată. veţi face astfel ca ovreiul să câştige. jidovii.cu jurământ. jidanii de azi recită.dar cu o restricţie mintală.Jurământul fals Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure. Coranul. .atunci cei doi jidovi trebuie să-şi împartă profitul ce le-a dat Dumnezeu”. El poate… să o trateze ca în Sodoma. . cu o femeie ce nu e jidoafcă. trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea judecătorilor) pentru ca ovreiul să poată câştiga procesul” 3. ele să fie dezlegate. căci legea te-a dat pradă bărbatului tău”.adaugă Drach. Adulterul. fie prin socoteli frauduroase.au deplină putere în ochii Sinagogei. de nul efect şi neavenite”. rabin convertit . . şi veţi zice ne-ovreiului: Aşa vrea legea noastră.ca de o bucată de carne ce o cumpără de la măcelar”. în sufletul său. . „Dacă vreun ovrei are. la Sinagogă. anulate. iată-l: „Toate promisiunile… şi toate jurămintele ce le vom face. chiar de jurămintele cele mai sfinte. Dar. ce merită pedeapsa cu moartea. Cahalul. Talmudul dă ovreiului o putere absolută asupra ovreicei. rugăciunea Kol Nidre. . orice promisiune şi orice jurământ. Talmudul merge până la a tolera poligamia. „Regele nu se poate însura cu mai mult de optsprezece femei. ei au aceeaş autoritate ca tribunalul lui Moise”. . că acest jurământ nu era valabil” Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească. . un proces cu un goi. cât şi pentru viitor… Acest tribunal declară. Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă. până ca ne-evreul să-şi piardă toată averea. ca să-l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele.„Când un evreu ţine în gheare pe un Akum. De altfel. . nimicite.C. Iuda zice că el poate lua mai multe.din această zi a împăcării şi până la cea următoare. alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-l înşele.în familie. şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împovăra cu ele sufletul nostru. N. şi dacă ea se plânge. ca nule. II . în ţara sa. care anulează acest jurământ.Patima de dominaţie a) .

ca Maimonide. contrar moralei creştine. „Ovreii sunt oameni. copiii n-au nici o legătură de familie cu părinţii lor. ei n-au drept. Viaţa lor e legată ca aceea a cailor. fără Israel care să o practice. .date de Dumnezeu însuşi. Francmasoneria 19 . Şi lumea nu va cunoaşte fericirea. etc. fiu care are.dacă nu le stăpânesc pe toate.şi până ce nu obţin dominaţia absolută. „Urmaşi ai lui Abraham. Talmudul dă ovreilor un drept de dominaţie absolută asupra a tot ce nu este ovrei. drept la iubirea. care n-au nici aceleaşi drepturi. cărora vor servi şi se vor supune toate popoarele”.după hahami „e permis jidanului să abuzeze şi să dezonoreze o femeie necredincioasă”. dreptul de viaţă şi de moarte pe care omul îl are asupra animalelor şi mai ales acela de a le exploata. Să vedem ce e cu ea. Este tocmai ceea ce am spus mai sus. la protecția Sa specială. la bunăvoinţa. Dumnezeu ar face-o să reintre în neant. Prin urmare.şi când părinţii şi copiii trec la judaism. .In naţie. După Talmud. „Mesia va da imperiul lumii ovreilor.punând Talmudul faţă de legea naturală a iubiri. Ceilalţi oameni sunt puşi dedesubtul ovreilor. Coranul.pe când celelalte popoare ale lumii. . decât prin milă. ca şi dreptul roman. trebuie ca ei să devină stăpâni. Dar să lăsăm să vorbească şi un ovrei contemporan: „Fără lege (talmudică). Domnul v-a zis: … voi sunteţi oameni. el este alesul lui Dumnezeu… Israel este aşezat chiar sub ochiul lui Iehova. Cahalul. Hahami celebri. cred în viitoarea dominaţie universală a jidovilor”. Această deosebire. decât atunci când se va fi supus imperiului universal al acestei legi. asupra lor. El proclamă că singuri jidovii sunt oameni. fiind nişte bestii.… pe când goimii sunt porci”. „Ne-ovreii sunt câini şi măgari”. cu mai multă precizie. . în Talmud”. vorbeşte şi de ură. la dărnicia divină. Dar. aparţin în realitate lui Israel. „Peste tot pe unde se stabilesc ovreii. Ei au ajuns să privească pe ne-ovrei cu dispreţ şi adesea cu ură”. despoaie pe rob de orice personalitate şi îl asimilează cu o simplă proprietate… Constituţia mozaică recunoaşte două feluri de sclavi.Paulescu: Spitalul. acest autor iudeu. . a dezvoltat la ovrei o trufie imensă.„Căsătoriile ne-ovreilor nu aduc după ele nici o obligaţie. Chiar când ajung să guverneze oraşele. nici aceeaşi poziţie: robul iudeu şi robul străin. Dar. . ca pe nişte vite de muncă.pentru că numai sufletele jidovilor se trag din primul om… Bunurile care sunt încredinţate naţiilor. . dar ea reiese. poporul ovreiesc este poporul ales de Dumnezeu ca depozitarul voinţei şi dorinţelor sale. cât poate şi în singur profitul său.aceştia au. lumea nu ar mai exista. N. Ararranel. jidanilor. b) . „Talmudul. Talmudul. este formală în Biblie. aşa şi ovreii trebuie să domnească asupra celorlalte naţii ale pământului”. … Această credinţă în predestinarea şi în selecţia lor. nu sunt formate de oameni.C. „Precum oamenii domnesc asupra animalelor.… ci de bestii. ce e mai mult. De asemenea. Goimii.adică asupra omenirii întregi. . pe când goimii nu sunt decât animale. . fiul poate să se însoare cu mama sa”. el este fiul preferat al Celui etern.adică imperiului jidovilor. legislaţia talmudică recunoaşte şi sprijină cu putere instituţia robiei.. trebuie să se considere ca exilaţi şi ca prizonieri. Pe lângă aceasta. singur. el este singurul cu care Divinitatea a avut un legământ. .ei nu vor înceta să strige: Jale! Grozăvie!”. . .

când o legislaţie smintită le favorizează. istoria înregistrează vreo cincizeci de cazuri de omoruri rituale.aceasta este necunoscută de Talmud. o mărturisesc. Când îl vezi pierind sau înecându-se într-un fluviu. s-o tragă afară… şi să astupe intrarea puţului. Cahalul. Şi lucru de necrezut. . cu o piatră. Ceva mai mult: Hahamii împing cruzimea fanatică până acolo. . demne de crezământ. Coranul. zicând: „fac aceasta pentru ca vitele mele să nu cadă înăuntru”. că poruncesc jidanilor să omoare pe creştini.vom raporta mai multe cazuri. aproape să moară.Paulescu: Spitalul.după cum susţin jidanii . convertit la creştinism. Dacă cineva vede un goi. jidovii talmudişti au mers. nu trebuie să-l scapi”. din care extragem exemplul următor: Spovedirea unui ovrei. „Dacă scoţi un goi din groapa în care a căzut. înduioşate. Este oprit să ai milă de un idolatru. . până la 1670. „Trebuie să ucizi pe cei mai buni dintre goimi (Tobşebegoim harog)” „Trebuie să smulgi inima goiului şi să omori pe cel mai bun dintre creştini. iar. pot ajunge patimile omeneşti. să-l ucidă… Dacă un goi se găseşte lângă un puţ să-l azvârle înăuntru. până ce au depăşit orice limită omeneşte posibilă. . duce o jertfă lui Dumnezeu” Trebuie să adăugăm că ovreii din ţările din occidenul Europei. Francmasoneria 20 . .ba chiar… au îndrăzneală să ia ca martori pe nejidanii. această atitudine e lăudabilă şi. o ură sălbatică împotriva celor ce nu sunt jidovi şi mai ales în contra creştinilor? Astfel. în loc să le reprime! „Într-adevăr. Un mare număr dintre aceste cazuri se găsesc povestite în cartea lui Ruppekt. pentru aceste crime. . dacă este o scară în puţ. către jidovi. chiar când sunt prinşi asupra faptului.pentru cinstea neamului omenesc.este iubirea de Dumnezeu revărsată asupra oamenilor şi care formează diadema sublimă a moralei creştine. n-ar veni să-l ateste. numit Emanuel fiul unui medic din Genova. din contra. înaintea cărora fiarele cele măi sălbatice s-ar da înapoi. atestate de istorici demni de toată încrederea. ei înşişi. acuzaţia de omoruri rituale. cu cât victimele sunt mai ales nişte bieţi copilaşi. De la 1071. De altfel. Nu poate fi vorba de caritate în Israel” Într-adevăr. … care au fost şi sunt victimele acestor crime religioase. atât de demonstrative. chiar pe cei mai buni. Talmudul. cu indignare. până la ce grad.predică. jidovii procedează în această privinţă ca unii criminali care tăgăduiesc evidenţa.III . în 1456. Iată. care exaltă sentimentele de simpatie naţională. . hahamii zic ovreilor: „Cel ce varsă sângele unui goi. .dacă numeroase mărturii. „Omul caritabil nu există pentru cei din Iuda.Legea iubirii Caritatea. încât conving chiar şi spiritul cel mai necredincios. sau să-i scape viaţa. săvârşind omoruri rituale. Talmudul. el interzice ovreilor să aibă milă de un goi. ovreii au fost de multe ori maltrataţi şi chiar masacraţi. N.resping. Ovreii. crime cu atât mai grozave. .civilizaţi printr-un contact secular cu creştinismul.trebuie să o credem sinceră… Omorurile rituale Pentru a arata că omorurile rituale se comit în realitate şi nu sunt numai efectele imaginaţiei nebune a creştinilor. . De altfel. sau când este aproape să moară. mântuieşti un idolatru”. În tot cazul.C. cu ura lor oarbă.

se găsi. ceea ce îmi produse greaţă şi un dezgust atât de penibil. de obicei.Paulescu: Spitalul. Cahalul. ca să întrebe de el pe bărbatu-său şi pe persoanele ce se găseau acolo. ce avea înaintea sa un lucru pe care îl acoperea cu mantaua. care s-a petrecut la Savona. cu totul recent: asasinatul săvârşit. Trei zile după aceasta. pentru a spăla câteva rufe. asupra unui călugăr (capucin). recunoscu că era Raphael Levy. mai ales în regiunea inimii. al patrulea. cu jurăminte. încredinţată că el o va urma. băga ghemuri de hârtie în gura nenorocitului copil. această tortură fu un spectacol insuportabil şi mă depărtai cât putui de locul crimei. se primeşte sângele la tăierea împrejur a copiilor de ovrei. des Mousseaux a extras pasajele următoare: N. mă apropiai de ceilalţi şi nu mai văzui decât cadavrul copilului. în aşa fel. încât să formeze crucea. dar copilul spunând că se va ridica singur. braţul stâng. într-o zi.C. ducându-se pe drumul cel mare ce merge la Metz. şi că acolo se găseau adunaţi alţi şapte indivizi din naţia lor. istoric foarte conştiincios. care era numit. din oraşul Boulay. După câteva minute. Pe urmă. Gustai şi eu însumi. şi sentinţa fu executată în ziua de 17 ianuarie 1670”.„Acest Emanuel îmi istorisi un fapt de o cruzime oribilă. . sfântul misionar şi a cărui caritate nealterabilă era cunoscută de toţi. Acest fapt a fost povestit în marele uvragiu. ovreii tăiară în bucăţi mici diverse fructe: pere. alergă la locul unde îl lăsase şi. care a fost judecat la Metz. Histoire de l’Eglise. de concetăţenii săi. Coranul. de unde G. un al treilea îi ţinea capul ridicat. de mai multe ori. în sfârşit. un copilaş creştin care n-avea mai mult de doi ani. Un locuitor din satul Hez. deasupra unui vas în care. de Rohrbacher. pe urmă la fântână şi prin tufişurile dimprejur. În ziua de 23 septembrie 1669. zărind de asemenea pe acel Jidov. Unul ţinea întins braţul drept al nevinovatei creaturi. mama sa se întoarse ca să-l ridice. Pe urmă. fu aruncat în fundul unei pivniţe a casei. un altul. această mamă. care s-au angajat reciproc. din satul Glatigni. cadavrul nenorocitului copil… În timpul procesului. îl străpunseră din toate părţile. Apoi aduseră în mijlocul lor. întâlneşte mai multe persoane (între altele pe Daniel Payer şi pe Thibault Regnault). în anul 1670. etc. Francmasoneria 21 . Iată după Amelot de la Houssaye. Dar. Iată acum un al treilea fapt.fapt pe care la văzut cu ochii şi pe care îl atestă. s-a interceptat o scrisoare în care acuzatul scria şefilor Sinagogei din Metz: „Am intrat în această mizerie. de către jidovii din Damasc. într-o pădure. migdale. ea îşi continuă drumul şi merse să-şi spele rufele. la vreo două sute de paşi de la fântână. Pentru mine. Talmudul. să nu descopere niciodată ceea ce aveau să facă şi să păzească secretul până la moarte. După aceasta. Patru din ei luară parte la grozava execuţie. foarte ascuţite şi lungi îndeajuns. tatăl meu veni repede la mine şi mă puse să jur că n-am să vorbesc nimănui de ceea ce văzusem în ziua aceea. Ea era urmată de fiul ei. adăugând chiar că băuse din sângele copilului ucis. La două sute de paşi de fântână. se întoarse îndată acasă. înainte şi după convertire. văzând că nu-i mai vine copilul. nuci. . fără însă să-l găsească. gol. pe care le azvârliră în vasul în care era adunat sângele. un ovrei călare pe un cal alb şi care ducea dinaintea lui un copil de vreo trei sau patru ani. tatăl său îl conduse în casa unui ovrei din Savona. femeia Mangeotte Wfllemin. încât în ziua aceea şi a doua zi nu mai putui să iau nici un fel de hrană. la o depărtare de două sute de paşi de sat. Tatăl. pentru a-i înăbuşi ţipetele. care îi spuseră că au văzut pe acest drum. se duse la o fântână. Toţi răspunzându-i că nu l-au văzut. se puse să-l caute mai întâi prin sat. copilul se împiedică şi căzu.care peste puţin. pentru comunitate”.. Toţi gustară din această oribilă mâncare. El fu condamnat să fie ars de viu. Îmi spuse că. povestirea unui alt fapt. luând nişte instrumente de fier. Îl puseră. în vârstă de 3 ani.astfel încât sângele îi curgea din toate rănile şi cădea în vas. negăsindu-l.

deci. Se descoperi canalul şi se găsiră. Sângele este adunat într-un vas. Acolo îl dezbrăcarăm de haine. ale cărui cercetări puteau deveni compromiţătoare. Părintele Thomas fu apucat pe neaşteptate de aceşti oameni.Ca toţi sacii de cafea. ucide pe acest preot. Părintele Thomas este chemat într-o casă ovreiască. un ovrei pe care creştinii. trebuie sa-l înlocuiască fratele său A. ei înşişi. pe urmă îl ridicară pe sus şi îl duseră într-o odaie departe de stradă. sosi un haham însoţit de bărbierul ce ia sânge S… (Solomon) pe care sacrificatorii au contat pentru împlinirea planului lor. Răspunsei că nu pot. . Ibrahim Amoran. Apoi. un fragment din inimă. care era legat. urme de sânge şi filamente de tendoane… Lucrătorii descinseră în conductă. scoaseră mai multe bucăţi de carne. fără să se piardă o picătură. şi… acest servitor dispăru.Şi cu capul? . în el…” Justiţia voi să verifice locul unde ovreii aruncaseră rămăşiţele. cadavrul fu târât într-o odaie unde se ţineau lemnele. (Aron).Paulescu: Spitalul. Sacrificatorul. Iată un extras din interogatoriul bărbierului. des Mousseaux: D… mă chemă la el acasă. această pastă omenească este azvârlită într-o groapă ce serveşte pentru lături.” Însă bărbierul devine palid. publicate de A. care fură arse. la intrare. .Şi cum era sacul în care aţi pus rămăşiţele? . iar A. care-i vârâră un căluş în gură. Talmudul. îl priveau ca pe un om cinstit şi pe care Părintele Thomas îl număra printre prietenii săi. cu un cuţit. pe când bărbierul se mulţumeşte să ţină barba Părintelui…. Pe urmă.C. Laurent. să ardă hainele victimei ale cărei cărnuri sunt tocate în bucăţele mici. D… şi fratele său A… îmi ziseră. N. mai târziu. D… apucă cuţitul şi începu să-l taie.Ce a-ţi făcut cu oasele? .Le-am spart pe piatră.L-am sfărâmat la fel. curajul îi lipseşte şi se declară incapabil. să vaccineze un copil. Francmasoneria 22 .Sacul acesta nu lăsa să picure materiile conţinute în intestine? . de pânză de împachetat şi de culoare cenuşie. treptat-treptat le duserăm să le aruncăm în conducte… . Ei aduseseră atunci un cuţit. se pune să întindă la pământ pe Părintele Thomas şi D… se resemnează să-i cresteze ei însuşi gâtul. când este udat nu lasă să pice ceea ce se găseşte. punând rămăşiţele într-un sac şi. peste puţin. . Trântii pe călugăr la pământ şi. Jidovii încep. El cedează totuşi invitaţiei presante să intre în casa vecină. cu un pisălog… . Coranul. Deodată. precum şi părţi din calota preotului…” După asasinarea Părintelui Thomas. pentru asta te aşteptăm. S…. Dar. . Găsii acolo pe hahamul… şi pe Părintele Thomas. nişte sfărâmături de craniu şi de alte oase. cel mai pios dintre ovreii din Damasc (!). ţinându-l cu unul din asistenţi. atunci. (David Harari).cu servitorul M… care sosise atunci… îl spintecarăm.” Justiţia sirio-egipteană obţine „pe rămăşiţele aproape fumegânde ale victimelor mărturisirea completă a vinovaţilor”. marelui haham… Pe urmă. veniră cei doi fraţi ai lui D….„Haide. ovreii.. îi de-te ultima lovitură. cu acelaşi instrument. Îl primiră cu dragoste şi.citat de G.Un sac de cafea. iar oasele sunt zdrobite cu un mai. Cahalul. . mâna îi tremură şi. o rotulă. a trebuit să facă să dispară urmele acestui omor.. Sângele fu adunat într-un lighean. aceea a lui D. îi pusei gâtul deasupra unui lighean mare. . dintre cei mai însemnaţi din Damasc. îl legară cot la cot. Veni noaptea şi o dată cu ea. hotărîră să se scape şi de servitorul său creştin. taie gâtul acestui om.… dar copilul este bolnav şi Părintele Thomas voieşte să se retragă.În ziua de 5 februarie 1840. pe urmă unul din unchii lor şi alţi doi ovrei. peste puţin. pentru a fi trimis. pe urmă.după actele procesului.

Ne vom mărgini să relatăm câteva părţi din interogatoriile care privesc al doilea act al acestei drame. Servitorul M… a fost trimis la F… de stăpânul său, care i-a zis: „du-te de vezi dacă au prins pe Ibrahim şi ce au făcut cu el. Mă dusei la F… şi găsii uşa închisă cu zăvorul. Bătui. F… veni şi-mi deschise. - Îl ţinem, îmi spuse el; - vrei să intri, sau să pleci? - Voi intra ca să văd, îi răspunsei eu. Intrai într-un mic divan, care dă într-o curte exterioară, în care se găsesc latrinele; - în aceste latrine, îi aruncară carnea şi oasele. Uşa fusese baricadată cu o grindă. Găsii acolo pe I. P… şi pe A. S… ocupaţi să lege mâinile pacientului la spate, cu basmaua sa, după cei astupaseră gura cu o pânză albă. Pe urmă fu trântit la pământ, de F… şi de M.F.- fiii lui R… Aduseră un lighean de aramă spoită, puseră capul prinsului deasupra acestui lighean, şi F… îi tăie gâtul cu propriile sale mâini. Y…, M…, F… şi eu, îi ţineam capul. A.., fiul lui R… şi I. P… îi ţineau picioarele şi se aşezaseră peste ele. A. S… şi ceilalţi (erau opt cu toţii), ţineau bine trupul, pentru ca să-l împiedice să se mişte, până ce sângele va fi încetat să curgă. - Ce s-a făcut cu sângele şi cine la luat? - Adevărul este că Y…, luă ligheanul şi vărsă sângele într-o sticlă, - pe care o ţinea în mână A. S…, - printr-o pâlnie nouă de tinichea, ca acelea pe care le întrebuinţează negustorii de ulei. După ce fu umplută, A. S. o dădu lui Y… - De ce mijloc s-au servit ca să-l facă pe servitor să intre acolo? - Am mai spus… că erau adunaţi cinci inşi în stradă, lângă poartă, - că servitorul veni să întrebe de stăpânul său, - şi că Y… îi răspunse: „Stăpânul tău a întârziat la noi; vaccinează un copil; dacă vrei să-l aştepţi, intră şi du-te de-l găseşte”. El intră, şi se întâmplă ceea ce am declarat” „Ar fi greu, zice G. des Mousseaux să-ţi închipui o bogăţie şi o precizie de amănunte mai remarcabile, ca acelea care ies din gura celor ce depun”. Să mai ascultăm şi câteva din depoziţiile autorilor acestei crime înspăimântătoare, în ceea ce priveşte întrebuinţarea sângelui de creştin. „Cu ce scop aţi omorât pe Părintele Thomas? - Ca să-i luam sângele, - răspunde jidovul D… L-am strâns într-o sticlă albă, sau khalabiehs, pe care am trimiso la hahamul A., - sângele fiind necesar la împlinirea datoriilor noastre religioase. - La ce serveşte sângele în religia voastră? - Se întrebuinţează la azime… - Pentru ce n-aţi păstrat sângele la voi? - Obiceiul vrea ca sângele să stea la haham.” „Întrebare hahamului A.: - Cine ţi-a remis sângele? - Hahamul Y… se înţelesese cu A., şi cu alţii ca să aibă o sticlă de sânge omenesc şi acest haham mă înştiinţă şi pe mine. Fraţii A.. îi făgăduiră că, chiar dacă ar trebui să-i coste o sută de pungi de bani, tot i-o vor obţine. Fuse-i, în urmă, informat de dânşii că aduseseră o persoană, pentru ca să o omoare şi să-i ia sângele, şi îmi ziseră; du-te la hahamul Y… - Ai întrebat pe hahamul Y…, dacă trimite din sângele acesta în alte locuri? - Hahamul Y… mi-a spus că trebuie sa trimită din el la Bagdad. - Au venit din Bagdad scrisori care să-l ceară? - Hahamul Y… mi-a spus-o… - Şi la ce este trebuincios sângele? Îl pun oare în pâinea azimă şi toată lumea mănâncă din ea? - De obicei, sângele, pus în azimă, nu este pentru popor, ci pentru persoanele zeloase. Hahamul Y…, rămâne la cuptor în ajunul sărbătorii azimelor. Acolo, oamenii zeloşi îi trimit N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 23

făina, din care el face pâinea. El însuşi frământă pasta, fără ca nimeni să ştie că pune în ea sânge, şi trimite pâinea acelora cărora le aparţine făina”. Rezultatul procesului a fost că, - din şaisprezece ovrei, implicaţi în asasinatul Părintelui Thomas şi al servitorului său, - doi au murit în timpul procedurii, patru au obţinut iertare pentru că au făcut destăinuiri şi zece au fost condamnaţi la moarte” Jidanii din Europa, la această noutate care îi tulbura groaznic, începură să ţipe - nu împotriva vinovaţilor, - ci împotriva justiţiei”. După ce au oferit consulului Franţei, milioane, care au fost refuzate, - ei au inundat cu aur autorităţile sirio-egiptene şi, delegaţii lor, Montefiore şi Ckemieux, (pe care îi vom întâlni din nou mai departe), ducându-se în Egipt, obţinură de la Kediv amnistia sau mai bine zis iertarea acuzaţilor, - căci ea le-a fost acordată fără reînoire de anchetă şi fără reluarea procesului, faptele fiind probate şi nediscutabile” Iată termenii firmanului, cu care ovreii fură obligaţi să se mulţumească: „Prin expunerea şi după cererea d-lor Moses Montefiore şi Cremieux, - care au venit la noi ca delegaţii tuturor europenilor care profesează religia lui Moise, - am recunoscut, ei doresc punerea în libertate şi siguranţa pentru acei dintre ovrei care sunt deţinuţi şi pentru cei ce au fugit, din pricina instruirii afacerii Părintelui Thomas, călugăr din Damasc, el şi servitorul său Ibrahim. Şi cum, din cauza unei populaţii atât de numeroase, nu ar fi convenabil să refuzăm rugămintea lor, ordonăm ca prizonierii ovrei să fie puşi în libertate şi să se dea, celor fugiţi, siguranţa pentru întoarcerea lor…”. Astfel de crime, în faţa cărora te apucă groaza, continuă să se comită chiar şi azi. Fără să mai vorbim de omorul din Tisza-Elzlar, cunoscut de toţi, vom povesti două cazuri petrecute acum câţiva ani. Monitorul Romei, din 15 iunie 1883, cită un omor ritual care avusese loc la o dată cu totul recentă. Un copilaş, - aparţinând uneia dintre familiile greceşti cele mai însemnate din Smirna - fu răpit în apropierea paştelui ovreiesc. Patru zile după aceea, i se găsi, pe malul mării, cadavrul, străpuns de mii de lovituri de pumnal. Mama sa, nebună de durere, acuză sus şi tare pe ovrei de acest omor. Populaţia creştină se ridică în masă şi alergă în cartierul ovreiesc, unde avu loc un masacru îngrozitor, în care pieiră peste 600 de jidani. În 1881, la Lutcza, - un mic sat din Galiţia austriacă, - a fost comisă o crimă rituală asupra unei tinere fete, numită Francisca Mnich. Trei acuzaţi (Moise Ritter, nevasta sa şi un alt jidan complice), fură condamnaţi la moarte, în ziua de 21 decembrie 1882, de juraţii din Rzeszov. Curtea superioară de justiţie casă judecata, pentru că procedura nu fusese îndeplinită şi trimise pe ovrei înaintea tribunalului din Cracovia, care, la 10 octombrie 1883, reînnoi tripla condamnare la moarte. În momentul de faţă se judecă la Kiev procesul unui omor ritual, săvârşit de un jidan Beilis, împreună cu mai mulţi complici, asupra unui biet băieţel de 6 ani, Iuscinski. Opt zile după omor fu găsit, într-un şanţ, cadavrul nenorocitei victime, străpuns de 47 lovituri de pumnal. Dar, ceea ce aruncă o vie lumină asupra intelectului jidovimei întregi, e faptul că, înainte de a se da verdictul toată presa ovreiască din Europa şi de la noi, s-a năpustit, cu o furie nebună, ca şi în timpul procesului din Damasc, - nu asupra omorâtorilor, - ci asupra Ţarului, asupra răposatului Stolipin, asupra oligarhiei din Rusia,… până şi asupra juraţilor - din Kiev, pe care îi numeşte ţărănoi inculţi. La noi, în România, asemenea crime trebuie să fie foarte uşor de realizat. Acum 4 sau 5 ani, se găsi în Bucureşti, pe un maidan, un băiat mort de o moarte violentă. Pentru a stabili identitatea cadavrului, poliţia publică o înştiinţare, adresată părinţilor care pierduseră de curând un fiu, pentru a veni să-i recunoască corpul. Atunci, spre stupefacţia generală, se văzură vreo douăzeci de mame, venind dezolate la morgă, ca să reclame fiecare trupul copilului ei, care dispăruse fără să i se mai dea de urmă. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 24

De asemenea, G. des Mousseaux vorbeşte de „numărul, cu mult mai mare de cât şi-l închipuie cineva, de oameni, de femei şi mai ales de copii, care în anumite oraşe ale Europei, dispar pentru totdeauna, fără să lase cea mai mică urmă, spre marea înmărmurire a rudelor lor”. Dar, să vedem, pentru ce motiv iudeii săvârşesc omoruri rituale asupra creştinilor? Ne vom adresa pentru aceasta, la scrierea unui fost haham, trecut la creştinism şi botezat sub numele de Neofit. Examenul cărţii Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor”, de Neofit. „A ucide pe creştini şi a le lua sângele…”, - zice Neofit, - este o taină a ovreilor, sau mai bine zis o rătăcire, care astăzi este cunoscută, căci „o au scris mulţi”. Dar, adaugă el, nu mi s-a întâmplat să văd nicăieri: 1° - pentru ce ucid jidovii pe creştini? 2° - ce fac ei cu sângele creştinilor? Neofit vrea să lămurească aceste două secrete, pe care le cunoaşte bine, căci, zice el, „fiind rabin şi învăţătorul ovreilor, au fost descoperite mie şi le-am păzit până ce am primit Sfântul Botez”. „Mai întâi, să se ştie că această taină nu este cunoscută de toţi jidovii, ci numai de rabini sau de hahamii lor, de cărturarii şi de fariseii lor, ce se numesc de dânşii hasindem. Şi această taină o păzesc ei cu mare scumpătate”. În plus, - acest ultragiu faţă de omenire „nu este scris nicăieri. Rabinii îl lasă fiilor lor cu blesteme îngrozitoare, ca aceştia să nu-l descopere, nici proştilor dintre ovrei, nici creştinilor, - chiar dacă li s-ar întâmpla să sufere tot felul de munci. Astfel, de pildă, mărturisesc în frica lui Dumnezeu, că atunci când am ajuns la vârsta de 13 ani şi când tatăl meu mi-a pus pe cap cornul acela, - ce se numeşte tăfilis, - mi-a descoperit taina privitoare la sângele de creştin şi m-a afurisit, pe toate stihiile cerului şi ale pământului, ca să nu descopăr secretul acesta, nici chiar fraţilor mei. Şi când mă voi căsători şi voi avea până la 10 feciori, să nu îl fac cunoscut, decât numai unuia singur, adică aceluia care va fi mai deştept, mai învăţat şi, în acelaşi timp, capabil de a-l înţelege; - iar la partea muierească nu trebuie nicidecum să-l descopăr. Şi îmi mai spuse: Fiule, să nu te primească pământul, de vei dezvălui taina aceasta, - măcar de ţi se va întâmpla să te faci şi creştin. Astfel îmi grăi tatăl meu”. Principalul motiv al crimelor rituale este, marea ură ce au ovreii asupra creştinilor, părânduli-se că, făcând această ucidere, aduc jertfă lui Dumnezeu… Într-adevăr, rabbi Solomon (Talmud) zice: celui mai blând dintre şerpi, scoate-i creierii, - iar pe cel mai bun dintre creştini, ucide-l - adică, dator este orice jidan să omoare un creştin, fiind convins că cu aceasta se va mântui”. Această ură este întipărită în sufletele ovreilor încă din copilărie. Înainte chiar de a începe să arate copiilor A, B, C, dascălul trebuie să-i înveţe să-i hulească pe creştini, pentru ca să ştie, când vor trece pe lângă o biserică creştinească, să zică: şacăţ te şaţine văsaef tăsavinichi hăirimi - cuvinte care înseamnă: spurcata spurcaţilor, necurata necuraţilor, să fii afurisită”. „Aşijderea, când văd ducând vreun creştin mort la groapă, dator este tot jidovul să zică: saium had, lamuhar trii, - adică: azi am văzut un păgân mort, mâine să văd doi. Hulele acestea, chiar şi un copil mic trebuie să le ştie. Mai pe scurt, dacă jidovii au atâta ură şi vrăjmăşie împotriva creştinilor, este pentru că scrie la Talmud: „nu se cuvine a numi pe altcineva cu numele de om, - decât numai pe ovrei”. Neofit indică apoi ce fac jidanii cu sângele cel strâng în timpul crimelor rituale şi spusele lui se aseamănă cu mărturisirile acuzaţilor din Damasc. 1° - Jidanii întrebuinţează sânge de creştin pentru ca să prepare leacuri împotriva unor boli, de care suferă, - şi pentru ca să facă farmece. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 25

C. precum şi Iisus Hristos a fost chinuit. Această datină este necesitată de îndoiala în care se găsesc hahamii.şi care nu sunt vrednice decât să lucreze ca să îmbogăţească şi să glorifice pe Israel. . care nu ştiu dacă Iisus. Carităţii creştine. ascunderea lucrurilor găsite. Şi spre seară.Paulescu: Spitalul. a fost sau nu adevăratul Mesia. presărat cu aceeaşi cenuşă. sau mai bine zis. Cahalul. Această cenuşă o fac. presărat cu cenuşă în loc de sare.„pentru ca să evite căderea akifei. 2° . . . El le mai spune că aparţin unui neam ales şi că sunt chemaţi să supună pe toate celelalte popoare. ce a fost băgat în sânge de creştin muncit şi pun peste bucate. între alte crime. ca noii soţi „să poată înşela pe creştini şi să poată mânca şi sudoarea creştinului.compuse numai din robi nemernici. jidovii omoară pe un creştin care înfăţişează pe Aman. numită eficoimon. stihul din proorocirea lui Iezechiel: „Şi voi stropi peste voi cu apă curată şi vă veţi curaţi de toate spurcăciunile voastre. adică a unui sânge ce pică din văzduh pe mâncărurile lor şi omoară îndată pe cel ce gustă din ele.Rabinii mai întrebuinţează sânge de creştin muncit. câte puţin din acest amestec. Coranul. ca să poată mai uşor să îi chinuiască şi pentru că Hristos a păzit fecioria. de patru ori pe an. ce conţine sânge de creştin chinuit şi mănâncă un ou copt. din azima aceasta. N.La sărbătoarea numită Purim. amestecând. ei fură copii mici. de două ori. . Această trimitere se numeşte Maschloiamunas. la calendarul lor scrie şi minutul în care cade sângele acela. În seara de Purim. *** În rezumat. Orice ovrei. . prin sângele său. sufletele oamenilor care n-au fost botezaţi cu apă. . Talmudul le favorizează şi le împinge până la un paroxism nemaipomenit. dacă Talmudul nu este codul unei bande de hoţi şi de asasini laşi.ură care merge până la a comite. frauda şi jurământul fals. hahamul zice încet nişte descântece.Astfel. . în loc de a combate patimile de proprietate şi de dominaţie.Aşijderea la 9 iulie. până la cel mai mic. 4° . iar mâncarea aceasta se cheamă de dânşii Săida amafsăncâs. care le dă la amândoi să mănânce un ou copt. De altfel. la nuntă. cu degetul cel mic. El face pe jidani să creadă că au misia (misiunea) să acapareze întreg pământul. trebuie să mănânce. Hahamii îi iau sângele şi fac cu el mici turte dulci triunghiulare. . le amestecă şi stropeşte cu ele mortul. Talmudul. ca şi cum ar mânca sângele său. pe care le trimit la toţi ovreii. Francmasoneria 26 . Pentru aceasta. conţinând puţină cenuşă din sânge de creştin.jidovii întrebuinţează un piron de fier. din vite de muncă. nebotezat cu apă. arzând în foc o pânză înmuiată în sânge de creştin chinuit. hahamii fac separat o azimă.în realitatea cărora un suflet creştinesc aproape nu poate să creadă. hahamul ia un albuş de ou şi o picătură de sânge de creştin muncit. o bucată de mărimea unei măsline. aşa şi pruncul acesta. o picătură din sângele acesta şi o picătură din sângele ce curge din rana făcută pruncului şi punând. 5° . în vin. în gura copilului. şi omoruri rituale. 6° . din casă în casă şi dă de ştire”. vine rabinul. . Talmudul îi opune o ură crudă şi oarbă împotriva întregului neam omenesc.zicând.La Paşte. atunci rabinii şed jos pe pământ.şi merge hahamul cu un ceas sau două mai înainte. persecutorul lor.sânge vărsat prin munci ca şi al lui Hristos”. nemâncând şi nebând nimic.îţi închipui că eşti într-un vis urât şi te întrebi. care trebuie să fie chinuit.Când moare un ovrei. care este aproape. ca: furtul. la începutul anotimpurilor. jidanii caută să fure copii de creştin şi îi ascund până la paşte. să se mântuiască prin sângele unui creştin botezat cu apă. îşi pun pe frunte cenuşă. . . tinerii soţi postesc o zi întreagă. în acelaşi timp.Aşijderea. 7° . În acelaşi timp. prin mijloace mârşave.pentru ca să le ia sângele şi pe urmă să-i omoare. la tăierea împrejur. jidovii fac plângerea Ierusalimului. 3° . Când citeşti prescripţiile legale ale Talmudului. cămătăria. fiul Mariei. „Şi cum Hristos a scos din iad.

Coranul. Cahalul.N. Talmudul.C.Paulescu: Spitalul. Francmasoneria 27 .

fiind bine ascunse de jidovi. în oraşele greceşti ale Ioniei. mulţumită indiscreţiilor unui ovrei convertit.mai mult sau mai puţin duşmane. .din o putere centrală. . În aceste condiţii. . cu acelea ale altor ţări.care sunt aproape necunoscute. Graţie lui. Vom studia. Statul ovreiesc sau Cahalul este format. Coranul. formează un popor”. . Toate comunităţile unei aceleiaşi localităţi. vom raporta ce zic doi autori ovrei asupra istoriei acestei organizaţii. o dată pe an.a reformat naţia jidovească.se ţineau unele pe altele în curentul evenimentelor a căror cunoştinţă le era de folos. Pe urmă. . căci naţia ovreiască fusese lipsită de teritoriul său şi fusese împrăştiată printre alte naţii. organizaţia Cahalelor elementare.adică despre Cahalele sau Comunităţile . sau Comunităţi israelite. Talmudul.după cum Coranul este legislaţia naţionala a arabilor. cu puterea secundară iudaică. Dar un asemenea Stat nu putea să existe de fapt. până azi. . în Asia Mică. cunoscute sub numele de Cahale propriu-zise. mai întâi. ca toate statele: 1. se grupau în cartiere speciale şi… alcătuiau o societate deosebită.… care exercita asupra lor autoritatea civilă şi justiţia. înainte de a vorbi de alcătuirea diferitelor părţi ale Statului iudaic.din puteri secundare.CAHALUL Talmudul este legislaţia naţională a ovreilor. indivizi. chiar înainte de distrugerea Ierusalimului. dar şi pentru ca să vorbească de afacerile lor. care îşi întindea reţeaua asupra lumii antice. pentru ca să-şi comunice părerile lor practice.… ei formară asociaţii corporative în capul cărora era pus un etnarh. care îşi au sediul lângă Sinagogă şi a căror acţiune se întinde numai asupra evreilor care locuiesc într-un oraş sau chiar într-o mahala.pe care jidovii le-au posedat pretutindeni şi întotdeauna. „Talmudul. 3. Sinagogile erau… un centru al vieţii religioase şi publice. a ţării. pe jidovii răspândiţi peste tot pământul. . Ele îşi trimiteau emisari . Dar. Francmasoneria 28 . au între ele relaţii foarte strânse şi delegaţii lor se reunesc. . Jidanii se adunau în casele lor de rugăciune. formând o vastă asociaţie federativă. a cărei autoritate suverană se exercită asupra tuturor iudeilor din lume. vom spune câteva cuvinte despre puterile secundare şi despre puterea centrală.zice ovreiul Bernard Lazare. 2. formând un Sinod sau Congres ovreiesc internaţional.din puteri elementare. . cu ajutorul unui sfat de bătrâni şi al unui tribunal particular. . Pretutindeni. Cahalul. de origini diverse. din timp în timp.tot aşa şi Talmudul a organizat într-un Stat unic.Paulescu: Spitalul. într-un Sinod sau Congres jidovesc naţional. răufăcător. subordonate celei dintâi şi a căror influenţă este mărginită la ovreii care se găsesc într-o singură ţară. Jidanii… care se aşezau în ţări străine. după împrăştierea ei. de asemenea.astăzi bine cunoscută. Ele sunt legate. Toate Sinagogile erau legate unele de altele. .se sfătuiau şi se ajutau reciproc… N. în acelaşi timp.C. Aceasta din urmă se adună. în Alexandria. în Antiohia. jignite de năvălirea unui popor străin şi. sub forma de Cahal. Statul jidovesc trebuia să fie ascuns şi a persistat astfel. Precum Coranul a creat imperiul musulmanilor. nu numai pentru ca să asculte citirea legii. Iată ce scrie Bernard Lazare despre Republicile .

adică blestemul comunităţii… În zilele noastre încă. în propriul său Stat.Paulescu: Spitalul.se ascunse sub numele de Şcoală… însă. care are de gând să întreprindă o cucerire grea.dar încercarea sa nu izbuti. poporul. sinagogile îşi păstraseră autoritatea.C. Cahalul. care rezida în Bagdad… Acest şef suprem era ajutat de un fel de parlament administrativ. din existenţa acestui Stat jidovesc. în persoana unui prinţ suveran «Roclh-Galuta».îngăduise mai întâi Cahalele. în urmă. când înţelese pericolul ce rezulta. din Persia până în Polonia. aşa cum era. I se dădea voie să se stabilească şi beneficia de lucrul asociaţiei. oamenii de stat ai acestei împărăţii se îngrijorară şi ei de Cahalul iudeilor. din timpuri foarte depărtate. aceeaşi organizaţie”. aduse mai târziu serioase dificultăţi. venit din Arabia. care îi punea la dispoziţie toate resursele sale. . . consilii de bătrâni. era bine înarmată împotriva celor ce călcau datoria solidarităţii. Cu trecerea unei părţi a Poloniei sub dominaţia Rusiei. Şi. N. Ea încercă. chiar şi sub fondatorul imperiului mahomedan.iar Sinoadele lor interziceau unui israelit. Mai mult. organizaţia statului jidovesc luă forma următoare: Poporul era reprezentat politiceşte. regulând şi confirmând toate afacerile. sub pedeapsa blestemului. să-l suprime definitiv în 1844. După căderea Ierusalimului sub Titus. . adică în Babilonia şi în pământurile perşilor… În acest timp. . pronunţând în contra lor Cherem-Ha-cahalul. . comunităţile jidoveşti nu se schimbară. organizaţia se păstra.În fiecare cetate. pentru dânsa. condus de rabini şi un «Bet-Din» sau tribunal local”. unde numărul lor fu considerabil. . ovreiul era sprijinit de comunitate. ci ca un om bine înarmat. Dar Rusia. întradevăr. exista un Cahal. de a chema în judecată pe un coreligionar. greceşti şi romane. prieteni şi fraţi… La Roma. ei aveau o cârmuire proprie. Coranul. Iată ce scrie în aceasta privinţă Derjavin. Când Imperiul roman se prăbuşi şi… când Catolicismul triumfător se răspândi. ovreii au fost tot atât de strâns uniţi între dânşii… ca şi în oraşele Orientului. se stabili în principalele centre ale vieţii ovreilor împrăştiaţi. era protejat şi susţinut. Brafmann.în sânul societăţii antice. înaintea unui tribunal creştin… Comunitatea jidovească. Talmudul. . Iată cum se exprima. Brafmann expune mai întâi istoria existenţei jidovilor şi a organizaţiei lor sociale. tribunale.şi mai ales sub acela de. Dacă jidanii erau supuşi legilor aspre ale regatelor şi împărăţiilor. în fiecare provincie şi în fiecare oraş. care. Francmasoneria 29 . ea îi lovea cu afurisenia.ca şi celelalte ţări locuite de ovrei. constituite ca sub dominaţia arabilor”. care corespundea Sinodului de azi şi ale cărui hotărâri erau fără de apel. care le-a permis să reziste… De altminteri. El nu venea ca un străin. ovreii au păstrat pretutindeni. Ele erau organisme foarte puternice şi aveau o viaţă colectivă extrem de activă. din Franţa. care a scris o carte foarte documentată asupra Cahalului şi asupra Judaismului în Rusia.la hotărârile cărora se supuneau. o astfel de afirmaţie a naţiei jidoveşti. „Când au fost goniţi din Spania. Cahalul.care a fost însărcinat de guvernul rusesc să studieze chestiunea şi să fie reprezentantul său în comisia stabilită pentru a rezolva problema ovreiască: „Ovreii posedă Cahale… care există din vechime şi guvernează. ca fiind o instituţie de care să se poată servi ca să strângă impozitele israeliţilor pentru guvern. dieta poloneză din 1788 îşi propuse să desfiinţeze Cahalele. Cahal (Heder Hacahal). asupra aceluiaşi subiect un alt ovrei. din Germania… jidovii au căutat refugiu în Turcia şi în Polonia şi au venit acolo cu Cahalele lor. guvernământul ovreiesc . era primit frăţeşte când sosea ca emigrant sau colonist. în timpul Evului Mediu. în mod arbitrar. Dar. .sau Sinedrion . organizaţia puternică a Cahalului subzistă”. în ţările unde jidanii trăiesc sub un regim de excepţie. având alături de dânsul protectori. convertit la creştinism. „De atunci. atât religioase cât şi civile… Aceste Cahale sunt foarte bogate şi au o putere mare asupra naţiei jidoveşti”. El demonstrează că această organizaţie s-a perpetuat sub nume diferite.

Art 14.şi de aceea. mai mult ca niciodată. se găseşte cuvântul Cahal. el este condus de haham. Astfel. Vom examina în mod succesiv: I. icovimii gaboimi. Pentru a ajunge institutor „belfer” sau profesor „melamed” nu este necesar să treci examene. până la Brafmann. Altădată. Aşa de exemplu. sunt astfel scutiţi să alerge la tribunalele creştinilor. Talmudul. Acest tribunal este pus sub autoritatea Cahalului. roschimi.veniturile Cahalului (proprietatea). b) . în acest moment.Paulescu: Spitalul. Cahalul se compune din: a) . sunt definitiv suprimate”. Şcolile talmudice.C. .un haham sau rabin care este un fel de preşedinte. nu trebuie să existe. a rămas misterioasă. instituţie nu numai religioasă.). care este şi şeful Cahalului. al societăţii ovreieşti”. . bine organizat. N. III. „Cahalul există şi astăzi. Aceştia sunt aleşi de către „assif” sau adunarea comunităţii ovreieşti. în o anafora din 1850.o mulţime de slujbaşi. chemat să judece conflictele ce se ivesc printre ovrei. . că ştim principalele peripeţii prin care a trecut.Şcolile talmudice .„Nici o lege. la Paşte. . . Cahalul exista şi la noi în România. .Cahalul are un învăţământ care este liber. nici să ai diplome.în număr de patru . laici (bocherimi.astfel că. care cuprinde legislaţia Statului ovreiesc.Iată de altfel. etc. ORGANIZAŢIA STATULUI JIDOVESC A) CAHALUL ELEMENTAR Comunitatea ovreiască este guvernată de Cahal. Cahalul. ca garanţie. Diferitele instituţii ale statului talmudic îşi au reşedinţa în curtea principalei sinagogii. Francmasoneria 30 . „Bet-Din”. în cursul secolelor. fie comunităţile ovreieşti fie pe reprezentanţii lor. chebuimi.cu alte cuvinte. I. o dată pe an. .organizaţia poporului lui Israel. care se reuneşte. tuvimi. în fiecare comunitate ovreiască”. daionimi. care. În heder-ul superior se învaţă Talmudul. textul legii care desfiinţa Cahalele din Rusia: Lege. . citim: „Ovreii au. ca să zic aşa. după care ovreii să poată să se guverneze în particular. putem să încheiem cu Brafmann: „Cahalul este guvernul naţional. „Dar această lege straşnică a fost şi ea nimicită de preocupările guvernului rusesc de a încasa impozitele. Cahalul naţiei lor”. . De altfel. ovreii au dreptul. „heder”.modul cum Cahalul îşi exercită autoritatea (dominaţia). sunt de mai multe categorii . care indică. pe la începutul ultimului veac. Dintre aceşti slujbaşi. în acest scop. Acum. unii formează un tribunal.constituţie care. în anumite documente oficiale ale Moldovei. să strige: Cahalul a murit! Trăiască Cahalul!” Prin urmare. unde este numit Administraţia Comunităţii ovreieşti.după etatea elevilor care se instruiesc în ele.şcolile talmudice ale Cahalului. Coranul. .fără ca să se schimbe. Cahalul exercită autoritatea naţională (dominaţia) şi administrează averile asociaţiei (proprietatea). dar şi politicoeconomică . precum şi codul Şulhan-Aruk. să ne ocupăm de constituţia Statului jidovesc şi îndeosebi de aceea a Cahalului elementar. II. toate Cahalele şi ce depinde de Cahale. el era cunoscut sub numele chiar de Cahal.

II.impozitul pe moşteniri.este vândut rabinului Isaac fiul lui Gherson. alcătuită din toate autorităţile jidoveşti ale acestui oraş. . Coranul. „No. de secretari de avocaţi. a cumpărat dreptul de a-l exploata exclusiv. unde hahamii învaţă. de altfel. . Cei ce n-au ajuns la această şcoala superioară. N. Din momentul în care un creştin a fost vândut. unui jidan.formează „am haareţi”. Venituri. decât numai ca să ajute pe primul jidan să-l ruineze definitiv pe goi. ceilalţi ovrei nu pot să se amestece. de Cahal. la vinderea unui spital ce aparţinea unor călugări catolici şi al doilea. Cahalul. primul. preţul convenit. Astfel de isprăvi sunt de necrezut. pe ovreii moreni. Talmudul. Joi.impozitul pe carnea cuşer. să cităm numai pe acelea ce rezultă din vânzarea dreptului de exploatare a creştinilor. există un fel de universitate talmudică.C. care nu fac parte din comunitatea jidovilor şi sunt. la vinderea a două prăvălii care erau proprietatea unui creştin.un impozit. ca să zicem aşa. -neavând decât cunoştinţe talmudice incomplete.impozitul pe chirii. să cităm furturile. Cahalul. Francmasoneria 31 . .asupra cărora vom reveni. Reprezentanţii Cahalului şi Adunarea generală. b) . . Acest drept de exploatare a proprietăţilor creştinilor e vândut numitului rabin Isaac. 1.adică atât a ovreilor cât şi ale creştinilor. otrăvirile şi infamiile săvârşite de cârciumarii şi de proxeneţii ovrei. dreptul de a exploata piaţa aparţinând municipalităţii oraşului situată în apropierea proprietăţilor mai sus pomenite. nişte pariaş. – Proprietate Cahalul are finanţe ca orice stat bine organizat. numărăm: a) . probabil pentru că nu pot fi mărturisite. între multe altele. 5562. fiul lui Gherson. fără ca nimeni să poată să-i conteste acest drept al său.Veniturile statului ovreiesc se împart în ordinare şi extraordinare.dreptul de exploatare exclusivă a proprietăţii unui goi (Hazaca). 2. urmaşilor şi împuterniciţilor lui. să cităm. strânse de la proprietarii ovrei. b) . două documente autentice ale Cahalului din Rusia. Ca exemple de Hazaca. „chebot”.proprietăţi aflate la una din extremităţile stradei Caidani şi aparţinând călugărilor catolici . c) . .Aceia care au trecut prin această şcoală înaltă.care se referă. în casa Cahalului. unele părţi din tradiţie (Kabbalah) care nu sunt scrise nici chiar în Talmud. Ca exemplu de Marufie. 261. luate din cartea lui Brafmann. S-a vândut totodată aceluiaşi Isaac. Iată. cămătăria şi jurămintele false. Printre veniturile ordinare. în ajunul lunii nouă. au hotărât: Dreptul de a exploata spitalul şi piaţa de lângă dânsul . de contabili. care seamănă cu patenta şi care este plătit de jidanii ce exercită diferite meşteşuguri. El poate deci să vândă la jidani: a) . Acra. au dreptul la vot în Comunitatea ovreiască. este stăpânul absolut al averilor şi chiar al vieţii tuturor persoanelor care se găsesc în circumscripţia sa. d) . înşelătoriile. Printre veniturile extraordinare ale Cahalului.dreptul de exploatare exclusivă a persoanei unui goi (Marufie). efectuate de samsari. Dar Brafmann le atestă şi le dovedeşte cu numeroase documente. mai departe. deasupra hederului superior.Paulescu: Spitalul. cu detalii. prin viu grai. de ovreii zişi de casă pe care toată lumea îi cunoaşte şi care au ruinat pe boierii moldoveni. conform Talmudului. tăiată de hahami.pentru dobândirea căruia Isaac a plătit. . Dar. devin „moreni” şi singuri.

ce li s-a acordat. recunoscând necesitatea de a face anumite daruri şefilor municipalităţii oraşului. Iată. Secţia celor 5 cărţi. dreptul de exploatare a două prăvălii de piatră. într-un cuvânt. este aspru interzis oricărui alt iudeu de a contracta vreun angajament cu guvernul şi.C. Pe lângă aceasta. Se porunceşte hotărât fiecărui Cahal din lumea întreagă să proteagă acest drept câştigat de Isaac fiul lui Gherson. Talmudul. se va redacta de Cahal. care trebuie să verse pentru aceasta. să facă cu dânsul orice i-ar plăcea. în contra numitului Eleazar. .cu privire la exploatarea pieţei şi a clădirilor aflate pe dânsa. El dă subvenţii şcolilor. pentru a obţine adjudecarea tuturor lucrărilor.Reprezentanţii Cahalului au împuternicit casieria Cahalului ca să dea banii necesari sărbătoririi. aparţinând creştinului Zwanski. 5555. a) . de urmaşii sau împuterniciţii săi. pentru vecie şi numitul Isaac poate să dispună de dânsul după voinţă. Suma hotărâtă acestor daruri se va vărsa în mâinile Sameşului. aprobându-se de sfântul Bet-Din şi va fi înmânat numitului Iohel-Mihel. Francmasoneria 32 . că trebuie să se deleagă doi avocaţi (toanim) care vor pleda înaintea Bet-Dinului. 22. 5559. Cahalul poate să dea în judecată pe ovreiul cumpărător care nu se ţine de angajament „No. s-a vândut lui Iohel-Mihei. în casa Cahalului. institutelor de binefacere şi ajută pe ovreii căzuţi în sărăcie. Cheltuieli. pentru a-l sili să plătească daunele ce ar fi suferit Isaac fiul lui Gherson. precum şi pe oamenii politici. Publicaţia acestui act de vânzare va fi trimeasă tuturor Sinagogelor. va avea dreptul să intre în tratări cu guvernul. judecători. În conformitate cu hotărârea reprezentanţilor oraşului. Vaiceei. Şelah. pentru tot ce se atinge de locurile al căror drept de exploatare Isaac l-a cumpărat. în regulă şi după toată forma. în cel mai scurt timp. au hotărât că fondurile necesare pentru aceasta. ca exemple.” „Sâmbătă. printr-un dejun splendid. Dacă guvernul ar lua aceste locuri pentru a construi cazărmi sau orice alt edificiu public. „Miercuri. Cahalul. ca şi fiecare Bet-Din. În cazul unei neglijenţe din partea Cahalului şi al Bet-Dinului.Cu aceste venituri. mai este anume interzis oricărui alt ovreiu de a lua asupra sa orice mijlocire. serveşte la două scopuri: a) . pentru urmaşi sau pentru împuterniciţii săi. chemaţi a-şi da verdictul în afacerea lucrătorilor ovrei…”. fiul lui Aaron. până şi pe miniştri. va putea fi factorul guvernului sau al municipalităţii. şi fiecare Cahal.Cahalul va fi obligat să plătească din casa lui. şi numai Isaac fiul lui Gherson. Secţia celor 5 cărţi. cu cele mai bune vinuri. etc).s-a hotărât în şedinţa plenară a reprezentanţilor Cahalului. care va ţine socoteala exactă. Dar cea mai mare parte din resursele Cahalului. pentru dânsul. Coranul. în urmărirea delicuentului. . . Reprezentanţii Cahalului. toate pagubele suferite de Isaac fiul lui Gherson. Vorah. numai Isaac fiul lui Gherson. N. adică să-l vânză. de meserie blănar.Să corupă pe funcţionarii Statului creştin (primari. În urma protestului făcut de reprezentanţii Cahalului. dreptul acesta este inviolabil. singur. să-l dăruiască oricui ar voi. fiul lui Aaron.Paulescu: Spitalul. judecătorilor tribunalului creştin. Secţia Emor. să-l amaneteze. Cahalul întreţine pe hahami şi pe ceilalţi funcţionari ai Statului ovreiesc. . apărând cauza şi drepturile Cahalului”. se vor da de către casapii care au rămas datori Comunităţii în urma concesiei tăierii vitelor.În consecinţă. prefecţi. fiul lui Efraim. două documente împrumutate de la Brafmann: Marţi. suma de 200 de ruble de argint”. pe membrii parlamentului. Secţia celor 5 cărţi. Miercuri. 5558. va trebui să urmărească pe orice individ care ar voi să pună vreo piedică exercitării depline şi întregi a acestui drept să-l trateze ca duşman şi să-l silească a plăti orice pagubă care ar putea să rezulte din amestecul său duşmănesc. aparţinând creştinului Baicov… Actul de vânzare.

ei pot să arendeze suprafeţe de pământ colosale. care va fi în întregime confiscată. jidanii organizează o exploatare neomenoasă şi. nici să se tundă. făcându-i să cadă în mizerie şi să moară de foame. dacă excomunicatul nu s-a îndreptat. ce-şi vinde pământul unui nejidan. Dacă moare.şi cu aceste fonduri. sfârşesc prin a ruina pe creştini. . În caz de infracţiuni puţin grave. Dar dacă nici atunci nu se observă vreo ameliorare. În primul grad sau Niddui. pe un ovrei.b) . adesea chiar din străinătate . aceste havre avansează bani ovreilor. – Dominaţie Cahalul are autoritate absolută asupra ovreilor pe care îi guvernează. Pe lângă aceasta.afară de 500 de florini în rochii şi alte lucruri pe care le posedă. Niddui-ul durează 30 de zile. În timpul excomunicării.care se aplică jidovului ce „dispreţuieşte pe un haham. zestrea unei femei vinovate. .Să ajute societăţile cooperative jidoveşti (havre) mai ales pe acelea ale micilor meseriaşi (croitori. Excomunicarea Cheremului este pronunţată. negustori de mărunţişuri. III. pentru ca ei să poată vinde ieftin şi să distrugă astfel concurenţa.de care să stea despărţit. . pe arendaşii creştini. fiindcă nu s-a pocăit şi a fost dat afară din comunitate. după ce au acaparat meşteşugurile şi negoţul.care. cel puţin de patru coţi. prin falimente frauduloase. Talmudul. este ca mor între vii. de aici înainte.C. de la locurile lor. Dar mijlocul cel mai drastic de constrângere. Doi delegaţi ai Cahalului vor fi prezenţi la îndeplinirea acestei sentinţe. excomunicatul trebuie să trăiască izolat şi separat de ceilalţi. El nu poate să se apropie decât de nevastă şi de copii. mărind foarte mult arenzile şi expulzând. ce jură în contra coreligionarilor înaintea unui tribunal neovreiesc. Bet-Din îi vinde toată averea mobilă şi imobilă primului cumpărător ce se prezintă şi preţul este vărsat în tezaurul Cahalului. . tinichigii. Ovreii fac la fel în agricultură. 5 Famus. Pentru ca să oblige pe jidovi să se supună la deciziile sale. Excomunicarea are două grade: ea este mică sau mare. . şi într-adevăr. Pe urmă. N. mai ales în Moldova. ovreiul în contra căruia s-a pronunţat Cheremul. . nu îi este permis să se spele. Dacă în trei zile nu se supune. să-şi piardă dreptul de morein până ce se va supune.îi storc şi îi seacă. El este exclus din comunitate. din Sinagogă şi din toate funcţiile Cahalului.) şi a micilor comercianţi (cârciumari. de asemenea. Coranul. ca să arate că mortul ar fi meritat să fie ucis cu pietre. judecătorul cere să i se pună o piatră pe sicriu. „Luni. cu mare solemnitate. Pe urmă. etc…”.nici măcar rudele lui. Cahalul poate să osândească. vinovata va pierde definitiv drepturile asupra dotei. Francmasoneria 33 . etc. Niddui poate fi urmat de Cherem. din havre. care sunt în lupta cu creştinii. Ei primesc subvenţii de la Cahale. ei asupresc pe ţărani. dar poate să se prelungească timp de 60 de zile şi chiar 90 de zile. nici să locuiască cu el. să decreteze confiscarea averii jidovului nesupus.bunăoară. el recurge. Cahalul. Marea excomunicare sau Cherem este echivalentă cu moartea civilă. ce nesocoteşte Talmudul sau vorbele rabinilor. este excomunicarea. 5562. Nimeni nu mai poate să comunice cu el. ajung la discreţia lor. supraveghind cu îngrijire”. În România. în prezenţa a cel puţin zece martori. etc. nimeni nu trebuie să-l plângă sau să-i însoţească cadavrul. El poate. împotriva îndărătnicilor.Paulescu: Spitalul.). De altfel. nici măcar să-i închirieze o odaie. . la mai multe mijloace de constrângere.

asupra mea şi asupra întregului popor al lui Israel. . zicând că ar trebui să se caute mâna ovreilor în infamia ce se întâmplase şi că aceştia fuseseră vinovaţii… În urma acestei mărturii. care e ieşit din Cahalul din Noua-Suliţă (Basarabia) şi priveşte pe un creştin (Mihail Sturdza).Se aprind făclii. ca să asculte arătările lor. . Cahalul. din partea groaznicului apăsător Cimara. Această afurisenie să cadă peste N… fiul lui N… şi peste tot neamul său. Iar Dumnezeu să-şi verse. de mai mulţi ani… Acest Moise. . Casa lui să devie vizuina monştrilor.Amin”. Să cadă şi să nu se mai scoale. Talmudul. asupra păcătosului. Comunitatea din Botoşani. Sufletul să iasă din el îngrozit şi tremurând. Iată acum textul a două acte autentice de afurisenie (Cherem). a justificat pe prigonitor înaintea judecătorilor.şi să-l osândim la tot răul în consecinţă să cadă asupra lui toată anatema care e scrisă în cartea legii lui Moise.iar bieţii ovrei fură condamnaţi la închisoare şi la amendă… De aceea ne-am adunat noi. în 1879. afurisenii înspăimântătoare. în oraşul nostru.altul. fraţilor. N… fiul lui N… să fie excomunicat Să vie asupra lui plăgi adânci. Coranul.Paulescu: Spitalul. pacea şi binecuvântarea sa. Să nu fie înmormântat în cimitirul lui Israel. Ascultaţi. Desfiderea lui Dumnezeu să-l omoare. Francmasoneria 34 . următoarele blesteme: „După judecata lui Dumnezeu. Formula excomunicării Cherem conţine. se sting făcliile. care a spus adevărul într-un proces al ovreilor din Darabani (jud.să piară numele lui… Când judecătorii au chemat martorii care văzuseră faptele. voi care trăiţi în timpul acesta.unul.„Binecuvântat fie numele celui Etern. Dorohoi). Când ceremonia s-a isprăvit.C. asupra omului care îşi întoarce inima de la Dumnezeul său… Voi toţi. Să fie sugrumat ca Achitophel. (Aici urmează blestemele îngerilor. în număr de 500 de bărbaţi. cu un proprietar creştin. care locuieşte aici.au chemat şi pe unul din fraţii noştri. prin mărturia lui mincinoasă. deoarece prigonitorul Cimara a ieşit din proces nevinovat şi justificat de acuzaţia care apăsa asupra lui. Cadavrul lui sa fie aruncat viperelor şi bestiilor sălbatice. . . judecătorii au pronunţat o hotărâre nedreaptă. între altele. Aţi auzit voi de atrocităţile la care au fost expuşi fraţii noştri din târguşorul Darabani. ale serafimilor. ce provine din Cahalul din Botoşani şi se refera la un jidov. Aurul şi argintul lui să fie împărţit la alţii. Fiu lui să cadă în mâinile duşmanilor. . Să fie înghiţit ca Kora şi banda sa. Lepra să fie ca aceea a lui Ghiezi. Steaua lui să se stingă după firmament şi să fie crudă. 1. . . Nevasta sa să fie dată altora şi când el va muri. boli lungi şi înfricoşătoare. Moise Bacal Weinstein. mânioasă şi furioasă pe dânsul.ceea ce înseamnă că vinovatului i s-a închis lumina cerului. altul să se plece peste ea. N. . . se sună din trâmbiţe şi se pronunţă. ca să afurisim şi să gonim din sânul nostru pe mizerabilul care se numeşte „Moise Bacal Weinstein. Urmaşii lui să se cutremure în ziua aniversării sale….să piară numele lui. ale ofanimilor şi ale altor personaje talmudice). să ştiţi ca l-am afurisit în sunetul trâmbiţelor şi după toate riturile prescrise de legile noastre.

Această instituţie supremă are conducerea generala a Cahalelor. Acela care va călca această hotărâre. adresat către ovrei. mai jos iscaţii: Toată comunitatea”. într-un oraş necunoscut. „Alianţa pe care voim s-o întemeiem nu e nici franţuzească nici englezească nici nemţească… ea e jidovească. rezultă că. din Noua-Suliţă. etc. . .„Hotărârea întregii imunităţi din Noua-Suliţă. Deasupra acestor Cahale elementare. . Să nu intre în Sinagogă. ovreii au trăit şi trăiesc. pe teritoriile altor naţii. Ne-am impus cu jurământ şi cu afurisenie (Cherem) să fie oprit oricui din târguşorul nostru. Astfel sunt AngloJewish-Association din Londra. Coranul. în statele celorlalte naţii. Noi. . dar mult mai misterioase şi al căror rost nu a fost dezvăluit. Cahalul. că nimeni din oraşul nostru nu trebuie să bea rachiu provenit din cârciuma de aici. în ajunul zilei Reconcilierii”.căci este afurisit! Botoşani. cum nu sa mai auzit la nici una din comunităţile Israelului. fondata de Cremieux şi care rezidă în Paris. căci el nu este decât carne spurcată pentru cel Etern şi pentru Israel.se găseşte Alianţa Israelită universală. la Bagdad. până acum. . de la un capăt al lumii la altul. . un jidan învestit cu puterea regală. B) CAHALELE SUPERIOARE Din cele ce preced. Aceasta este organizaţia Cahalului elementar.în ceea ce priveşte scopul. Într-adevăr. din vechime. 9 Elul. voi fraţilor.la Constantinopol.de la împrăştiere şi până azi. . ca ordinul american B'nai-Brith (Fiii alianţei) . că o autoritate superioară a funcţionat încontinuu.foarte răspândit în România. asociaţii mai puternice. ele se reunesc întrun Sinod. . fii ai Israelului. sau în altă localitate. vom rămâne jidovi.Verband der Deutschen Juden din Berlin. în fiecare ţară. totuşi e sigur. există. Iată apelul lui Cremieux. ea concentrează în mâinile sale guvernul naţiei jidoveşti întregi. Toate aceste comunităţi sunt strâns legate şi se ajută reciproc. să fie binecuvântat şi fericit. pe ascuns. guvernate de Cahale talmudice.se confundă cu Francmasoneria.Israelitiche-Allianz din Viena. să fie muşcat de şarpe. poporul lui Israel. nu se ştie dacă astăzi nu există. Alianţa jidovească nu datează decât din 1860. Dar adevăratul centru al ovreimei e înconjurat de un adânc întuneric. undeva. de a bea rachiu din cârciuma de aici. de nimeni. grupaţi în Comunităţi. . . care aparţine d-lui Conte. . faţă de celelalte naţii. 2.De aceea. Talmudul. căci el prigoneşte şi supără pe bieţii oameni.C.şi de altfel. o. acela care o va respecta. . o dată pe an şi formează un adevărat stat jidovesc. . De aceea veţi şti. ea e universală. Împrăştiaţi în mijlocul unor popoare care sunt duşmane drepturilor şi intereselor noastre. pretutindeni şi întotdeauna. este oprit a vorbi un cuvânt cu el sau de a sta împreună cu dânsul.… membri ai „poporului ales”… : Naţionalitatea noastră este religia părinţilor noştri. În tot cazul. Aceste asociaţii naţionale. Urâţi-l cu ură şi să fie pentru voi un obiect de spaimă. În capul acestei organizaţii secrete. Sa vedem acum ce se ştie despre Cahalele superioare.de pildă.Paulescu: Spitalul. pentru ai alunga cu lucrurile lor. Francmasoneria 35 . această alianţă ovreiască universală reprezintă. ca şi anumite ordine ovreieşti internaţionale.apel din care reiese o bucurie sălbatică pentru reuşită şi din care se văd principalele scopuri către care tinde organizaţia actuală a poporului lui Israel.şi nu recunoaştem alta… N.

agentul revoluţiilor. .C. a falimentelor care minează comerţul. decât după ce au făcut să izbucnească nişte revoluţii teribile. învăluită sub aparenţele inofensive ale Comunităţilor confesionale.pe care-l stăpâneşte.el este organul care rătăceşte opinia publică prin ziarele pe care le subvenţionează. pe care ovreii o aruncă asupra pământului. . Francmasoneria 36 . în fine. EFECTELE CAHALELOR TALMUDICE Posedând arme veninoase. un nou Ierusalim.zice Trocase. Cahalul.el este puterea ocultă a Francmasoneriei. Vom începe prin Austro-Ungaria. . Cahalul este.şi măreţele profeţii ale cărţilor noastre sfinte se vor îndeplini… Nu e departe timpul în care toate bogăţiile pământului vor aparţine numai jidovilor… O nouă împărţire mesianică. *** În rezumat. AUSTRO-UNGARIA „Ovreii nu erau nimic în Austria. prin teroarea Cheremului. în mijlocul naţiilor puternice. consideraţi ca vite şi la ura cea mai atroce. tulbură liniştea nenorocitului popor românesc. prin dobândirea drepturilor de cetăţenie. Cahalul este organizaţia naţiei ovreieşti. înainte de 1848.Trăim în ţări străine şi nu ne putem interesa de interesle vremelnice ale acestor ţări. contra întregii omeniri nejidoveşti. se va întinde. dogmă în virtutea căreia ovreii nu trebuie să se contopească cu alte popoare.la Revoluţie. industria şi agricultura în România. anarhiste. ţara cea mai apropiată de a noastră. . Cahalul este factorul corupţiei care răstoarnă statul nostru. . a trusturilor. Şi notaţi bine că.el este agentul propagării perfide a materialismului şi a ideilor liberaliste. . el dă naştere la dispreţul cel mai insultător contra goimilor. Astfel ei au devenit cetăţeni ai Franţei în timpul marei Revoluţii şi au ajuns cetăţeni ai Austriei. reţeaua. întrucât interesele noastre morale şi materiale sunt în primejdie. Cahalul este organizaţia misterioasă care. El este rezultatul dogmei talmudice a poporului ales. în urma revoluţiei din 1848. Să vedem mai întâi. socialiste. a făcut cu putinţă conservarea poporului ovreiesc. el este obscurantismul clerical cel mai orb. de la început că ovreii nu au obţinut nicăieri aceste drepturi. Cahalul este reacţia contra oricărui progres. în mod absolut şi tiranic. pentru că nu o cunoaşte.de câte ori au voit să forţeze porţile unei noi naţii. de câtva timp. El este cheia problemei ovreieşti şi explică lipsa oricărui elan de reînnoire şi de înaintare în sânul iudaismului. Talmudul. Pe zi ce trece. căci Dumnezeu le-a făgăduit să posede tot pământul şi să stăpânească lumea întreagă. e aproape să îngenunche. N. care au zguduit lumea şi care. . dar şi patima de dominaţie. Coranul. nu numai patima de proprietate. duşmanul nostru secular. . Israel porni să cucerească lumea. ce se petrece în ţările în care iudeii au putut să-şi satisfacă.Paulescu: Spitalul. fiind detestaţi de toate popoarele. pe care le-a doborât.el este cauza acaparărilor. Catolicismul. sau pe care e pe drum să le distrugă. au recurs la acelaşi mijloc . împotriva căreia omenirea este dezarmată. . Trebuie să spunem însă.ca Talmudul şi ca realizarea sa concretă Cahalul. zdrobit în luptă. trebuie să se ridice în locul dublei cetăţi a împăraţilor şi a Papilor”. Religia jidovească trebuie să cuprindă într-o zi pământul întreg. Aceasta este puterea ocultă ovreiască. ai Italiei. ai Germaniei. de moarte.

având în posesia lor casele din oraşe şi. . .000. Să examinăm. acaparând toate profesiile liberale. În 1880. de la 1862. . Tot comerţul şi toată industria ţării sunt în mâinile iudeilor. BUCOVINA Bucovina. şi. în 1885. . Ei ţin mai toate cârciumile. alcoolismul face. În 1780. sunt de asemenea ipotecate la jidani. ce e mai mult. ei nu întârziară să se reverse asupra satelor.30. ridicate de prevederea trecutului.aşa că în 1900 ajunse să întreacă cifra enormă de 80%. care altădată prosperau în această provincie. în contra valurilor cotropitoare ale ciumei semitice… Şi. Coranul.67.96. moşiile şi marile domenii rurale. de ce moldovenii.prezintă un exemplu izbitor de ceea ce ar deveni România. . unul din faptele cele mai caracteristice ale istoriei contemporane”. S-ar părea că vienezii. ce se întâmplă în fosta provincie românească.Acum însă. pe deasupra.83. Bucovina. .000. numărul familiilor ovreieşti. pentru 14 creştini.000.Paulescu: Spitalul.500 de indivizi. construind baricade şi înfruntând mitralierele soldaţilor împărăteşti. În 1869. dacă n-ar fi luat măsuri ca să se apere împotriva pericolului israelit. . În 1890. când jidanii câştigară drepturile de cetăţenie.pe când ei erau stăpâni. Dulcea Bucovină. fără doar şi poate. Pe urmă.este comerţul cu băuturi spirtoase. ei joacă acolo un rol dominant şi. era de 206. ravagii înspăimântătoare. sub gheara Austriei. într-adevăr. după 1848. Având. într-adevăr. populaţia jidovească se ridicase la 11. Însă.în mod mai complet chiar decât în Moldova. În 1900. Francmasoneria 37 . . n-au avut alt scop decât să distrugă digurile. Afară de asta. prin voturile pe care le cumpără. pe care o sug până la măduvă. Astfel pe când în 1865 nu erau decât 2 avocaţi israeliţi.500. sunt singurii cărora le-a folosit Revoluţia.47. un adevărat cimitir pentru bieţii români. Oraşele fiind repede umplute. Astfel: În 1850 erau 14. a devenit azi o pustie funebră. Talmudul. vom trece la alte părţi ale împărăţiei şi anume: la Galiţia. ei au acaparat cu totul profesiile liberale. în Bucovina. de când prima bucată de pământ căzu în mâinile lor. posedau 95% din debitele de rachiu. pier şi dispar puţin câte puţin. Cahalul. cucerirea absolută a unei împărăţii. care i-a dat pe mâna acestor blestemaţi paraziţi. Multe din moşiile. având în sfârşit puterea. care locuiau în această provincie. În 1857. 60% din imobile sunt grevate de ipoteci la ovrei. această cifră se încinci şi se urcă la 1069. vesela grădină de care vorbeşte poetul. . Ocupaţia de preferinţă a acestor ovrei. Se înţelege. rămase românilor. mai întâi. în 1900 ajunseseră la numărul de 82. în timp de 50 de ani. de către Austria. este. numărul lor merse crescând din ce în ce. În 1846.000. Dar.C. numărul marilor proprietari ovrei crescu din ce în ce. prin urmare. . tot comerţul şi toată industria în mâinile lor.ca şi a celor din România. la Ungaria şi la Austria. ovreii au devenit stăpânii sau mai bine zis satrapii acestei nenorocite ţări. . Cât despre mica proprietate.000. . GALIŢIA N. astfel. Înmulţirea iudeilor între 1846 şi 1908 a fost deci de 713%.care a fost răpită Moldovei în 1775.pe care jidanii îi urmăresc şi îi ucid prin mizerie şi prin alcoolism. . În 1769. de către jidovi. care le vor pune în vânzare şi le vor cumpăra peste puţin. De aceea. .nu se mai înmulţesc deloc.

s-au aruncat năpraznic asupra domeniilor rurale. şi rareori ajung să se poată plăti. 3 ani după ridicarea interdicţiei. ar trebui să cadă cortina. „Interdicţia făcută ovreilor din Galiţia (Polonia austriacă). după statisticile oficiale.… ea merge chiar până să uite dreptul imprescriptibil al omenirei. . dar şi mai toată proprietatea rurală. dacă vom avea neghiobia să dăm. „în Galiţia şi în anumite cantoane ale Ungariei. vând rachiu pe datorie ţăranilor… şi prin dobânzi excepţionale. se dau la băutură. Camăta a distrus totul.de cele mai multe ori unui alt jidov. mai bine de doua milioane de locuitori. plus mâncarea şi cheltuielile de transport. singur jidanul câştigă. ca întotdeauna. vreunui arendaş din Galiţia. . Talmudul. ţărani ruteni. această muncă este revândută. Ei au acaparat nu numai întreaga proprietate urbană. . servesc. pe fostele moşii ale părinţilor lor”. având dreptul de vot. din Ungaria sau din Moldova.şi care întrece pe aceea a fiarelor de pradă. jigăriţi. iar acesta o revinde în Moldova. Ţăranii. nu erau în toată Galiţia decât 38 de proprietari. jidanul cumpăra. pentru clasele inferioare. şi mai semnificative. La această dată. Nenorociţii de ţărani sunt obligaţi să închirieze de la jidovi.… ca o lepră fără leac. totul aparţine ovreilor. Iată ce ne aşteaptă pe noi Românii. Pe lângă aceasta. ruinaţi. marii proprietari jidani erau în număr de 680! Calculele referitoare la mica proprietate sunt. negustori cu bucata. Coranul. care le-au dat în mână puterea politică. . .Situaţia este şi mai deplorabilă în Galiţia. N. sunt cu totul ruinaţi… Castelele şi moşie au trecut cu miile. drepturi de cetăţenie! „Prin cruzimea de care a dat dovadă. Odată contractul încheiat. Aceşti cămătari. de ovrei.dreptul de a trăi. plus mâncarea. 68 de proprietari ovrei. . halul acesta de plâns constituie o adevărată robiei.Paulescu: Spitalul. În realitate. abrutizaţi de sărăcie şi de alcool. şi produce moartea. ei ajunseră la cifra de 289. În fapt. Într-adevăr. ieftin de tot munca ţăranului pentru toată perioada agricolă următoare. cu 12 florini pe lună (25 lei). 43. jupoaie poporul de ultima lescaie. din rasa lui Iuda. Or. Ne va fi de ajuns să spunem că: Ţăranii în sate şi burghezii în oraşe. un pericol de moarte. a durat până la 1867.adică în 1870. zdrenţăroşi. jidanilor. prin foamete şi prin muncă istovitoare. în mijlocul zăpăcelii universale”. UNGARIA Acelaşi lucru se întâmplă şi în Ungaria. şi. din nenorocire. cu un câştig enorm. pământurile care le aparţineau altădată. ascultaţi cele ce urmează: În Galiţia. ei posedă pământurile cele mai fertile din ţară.000 mici proprietăţi au trecut în mâinile jidovilor. Pentru ca să reintre în fonduri. cu un preţ ce variază între 45 şi 60 lei pe lună. cel puţin în ceea ce privea pământurile de arat. la jidani. în veacul al douăzecilea”. Ţăranul îşi vinde munca ovreiului. în timp de 18 ani. slabi. Cahalul. ca slugi. de 1867. Mai mult. Francmasoneria 38 . Actualmente. de a poseda pământ. Adesea. . de la 1874 la 1892. pentru ca să-şi uite necazurile. pe preţuri exorbitante.C. în anul 1873. îndată ce au căpătat drepturile de cetăţenie. şi.aceştia. iar în 1880. Şi totuşi. care altădată erau şi ei proprietari. După un asemenea tablou. se văd lucrând pe câmpiile Moldovei. comerţul şi industria precum şi profesiile liberale sunt în întregime în mâinile ovreilor. în mâinile jidanilor. ovreii ţin hanuri şi cârciumi unde vând rachiu… Ceea ce este. Trei ani mai târziu.jidovimea austriacă provoacă indignarea când îndrăzneşte să vorbească de civilizaţie şi de progres.se găseau în provincie.adevăraţi iloţi. . vreodată. ea a rămas sălbatică.

ei singuri. . lăcomie nesăturată şi lipsă de orice scrupule. Talmudul. de curând. după placul. totul. neîndestulătoare pentru a face să trăiască o familie”. lemne. . după 30 de ani. Tot aşa e şi cu industria. sau mai bine zis. în mod periodic.000 hectare”. . Cahalul. în 50 de ani. „În ce priveşte proprietatea funciară. următoarele: „În 1862. . De atunci. Baronul Rotschild. strângând în mâinile lor toate industriile. Într-adevăr. viclenie. cărbuni etc. care transformă dreptatea într-o prostituată. suferinţele şi nenorocirile omenirii. care permit să exploateze mizeria şi suferinţa bieţilor creştini. s-au urcat ovreii până în vârful scării sociale. exploataţi şi ei la rândul lor. precum şi în Ungaria. îndrăzneală. . A trebuit ca şi pământul să le aparţină… pentru ca influenţa potică pe care o dă proprietatea. Din nimic. Însă mai e ceva. „ei acaparează toate grânele disponibile şi. „Fabricanţii. ovreii nu aveau nici un cot de pământ în Ungaria. în monarhia Habsburgilor”. sunt cu totul ocupate de jidani. ei şi-au câştigat cu vârf timpul pierdut. Tot comerţul este în mâinile iudeilor. odată în stăpânirea lor.” „Nu prin talent. ei şterpelesc. Coranul. prin lovituri de Bursă. Francmasoneria 39 . Moravia. micile economii pe care creştinii reuşiseră să le strângă. Acestea sunt efectele Cahalului! Acum. întreprinderile.chiar şi peste mizeriile.au ajuns repede să reunească în mâinile lor bogăţia şi influenţa.). . ce-şi vinde favorurile cui îi dă mai mult. N. AUSTRIA Austria propriu-zisă.C.fără să mai vorbim de ceea cei aparţine în celelalte provincii (Austria de Jos. Însă ovreii nu s-au mulţumit să adune bogăţii colosale.Doctorul Horsky. care a avut imprudenţa să dea ovreilor drepturile de cetăţenie. adică în Franţa. comerciale şi financiare. să examinăm modul cum ei au procedat în altă ţară mare. era interzis ovreilor să devină cumpărători. Pe lângă aceasta. nici prin lucru. petrol. speculând mai ales asupra produselor de alimentaţie şi asupra celor necesare traiului (grâu. scria.Paulescu: Spitalul. numai prin intrigă.mai cu seamă acelea de avocat şi de medic. Salariile sunt minime.ci. să devină apanajul lor”. O speculă neruşinată îşi întinde gheara peste tot. că am văzut nenorocirile unei ţări mari. . nu întârzie să cadă în cea mai grozavă mizerie. nici prin ştiinţă. Silezia). Ovreii organizează cartele şi trusturi. nu este nici ea mai fericită. În acelaşi timp. a treia parte din pământul întregului regat le aparţine… Trei jidovi posedă. le aparţin 70% din clădiri”. Astfel. îndemânare de a exploata pe aproapele. ei au devenit. posedă. nici printr-o activitate productivă. sunt salarii de foamete. aproape un sfert din marea proprietate în Boemia (de şapte ori mai mult decât familia imperială). el singur. ei reglează cursurile preţurilor. Acum. . profesiile liberale. 100. zahăr.adică elementele dominaţiei.părăsesc meşteşugul. „iudeii sunt deja proprietari a mai mult de jumăate din casele din Viena… Şi dacă vom consulta starea creanţelor ipotecare ce pot cu uşurinţă să ducă la o expropiaţie.constrânşi să plătească preţurile iudeilor .însuşindu-şi fără ruşine fructul muncii concetăţenilor lor. Lucrătorii. Şi nici nu mai vorbim de judecătorii ovrei. până la 1848. Astfel jidovii. pentru a putea intra în posesia aceloraşi drepturi. după interesul lor”.

îndată ce furtuna încetă şi reîncepând aceleaşi isprăvi ca şi mai înainte.şi privesc toate bunurile ca şi când le-ar aparţine. jidovii încercară să se strecoare în Franţa. Ovreii nu pot să se laude că au adus lumii vreun folos. Aici. . Algeria. pe care le scorneau neîncetat. profitând de faptul că străinii. între altele. căderea monarhiei şi răsturnareaBisericii creştine. în mai multe rânduri. care este aproape la fel cu cea din Austro-Ungaria. de la 12 la 15 iudei pe an. ei profitară de nenorocirile ce rezultaseră pentru ţară dintr-un dezastru naţional. Ei creară Francmasoneria şi.ba. Coranul. . nu se găseau la Paris decât trei sau patru familii israelite. ei erau toleraţi la Metz. stabilite în acest oraş sub predecesorul sau. de care se servesc la noi.şi înaintea marii Revoluţii din 1789. Astfel.nu au decât o dorinţă. goniţi din Franţa. . preparară şi săvârşiră Marea Revoluţie. Cucerirea Alsaciei a adus Franţei un număr considerabil de iudei. Sub Ludovic al XIV-lea. Ei erau tot aşa de bogaţi ca şi acum şi stăpâneau jumătate din Paris”. să le deschidă pântecele şi să le ia mierea ce se găseşte în ele… Ei cred că orice autoritate este o uzurpaţie asupra lor. FRANŢA Lăsând sub tăcere acapararea bogăţiilor acestei ţări. duşmana lor ereditară. Însă. ei făcură un mare pas care le aduse.000. Văzând însă că nu le reuşeşte cu minciuna. pentru ca să le altereze producerile. adică din războiul din 1870. . cumpără de la oricine. căutând să dărâme Biserica. ce se aplică la o anumită categorie de femei. resurse care le N. De atunci. unde Henric al IV-lea luase sub protecţia sa 24 familii care se coborau din cele dintâi 8 menaje. unde au fost toleraţi… Ei profită de descoperirile altora. practică tot felul de cămătării. Mai târziu. ce e mai mult. pentru a obţine drepturile de cetăţeni într-o simplă colonie franceză. . introduc mărfuri interzise sau defectuoase.Paulescu: Spitalul.Aceasta ne va permite să înţelegem manevrele ascunse. . . „ovreii din Franţa ajunseră la cifra de 800. chiar din 1767. chiar de la un asasin sau de la un servitor. atât de puternică la acea epocă. sărăcindu-l şi ruinându-l prin camătă. Talmudul. . Francmasoneria 40 . „Petiţia negustorilor şi a vânzătorilor din Paris. atât de dese pe vremea aceea. Storcâd poporul.ca pretutindeni.însă în condiţii foarte nesigure şi asemănătoare cu înscrierea în condicuţe.cu ajutorul brevetelor acordate de rege. intrând din nou prin fraudă. ceea ce reprezintă o populaţie de vreo 400 de indivizi.ovreii au fost. zisă franceză. pe care nu o ating încă azi. În plus. în 1394. aceea de a ajunge la o împărăţie universală . ei se ascunseră. Însă. . „În secolul al XII-lea. în diferitele ţări. mureau la Paris. . câţiva ovrei reuşiră să se stabilească la Paris. În acelaşi timp. atât de trainic stabilite în timpul Evului Mediu.încercând prin Cahal să vatăme corporaţiile meseriaşilor şi ale negustorilor.puteau să intre în breslele de meserii şi de comerţ. pentru ca să ajungă la un rezultat analog. îngrozind lumea prin crime rituale. de Charles al Vl-lea. Cahalul. o dată cu drepturile dorite. cu ajutorul ei. fură definitiv expulzaţi din Franţa. în 1778. se aflau în număr de vreo 20. .ei au încercat mult să-i înşele pe francezi asupra intenţiilor lor. pasajele următoare: „Se pot asemăna jidanii cu nişte viespi care se introduc în stupi ca să omoare albinele. prin nenumărate erezii. nu ne vom ocupa decât de modul cum ovreii au ajuns să se introducă în Franţa şi de mijloacele oculte de care s-au servit pentru ca să capete drepturile de cetăţenie. oferă risipitorilor sau nenorociţilor datornici. în contra admiterii ovreilor” cuprinde.C.care ar trebui mai bine să se numească marea Revoluţie jidănească.000 în această provincie.

. drept o instituţie filantropică. se permite comerţul la toată naţia şi se opun. -scrise cele ce urmează: N. însă Adunarea. începută la 21 septembrie 1789. Dar. practică scomturile. pentru ca să-şi însuşească averile acestor proscrişi. fără să bănuiască măcar. ca să dărâme. burghezimea şi. Toţi ovreii din Paris au fost implicaţi în această afacere.Paulescu: Spitalul. Ea amăgi.C.pe unii mai mult decât pe alţii. Talmudul. dându-se. avură. Când Constituanta se reuni.cel puţin ca instigatori şi ca tăinuitori de obiecte dosite.şi mai ales pe revoluţionari. . de altfel. le închiriară. pe aceşti blestemaţi fii ai lui Israel.Israel triumfă. că ea lucra.… aşa era de mare scârba ce inspira această lepră. vom expune mai departe originea Francmasoneriei şi rolul ei în timpul marii Revoluţii. o mare parte din cler. fiecărui negustor. Masoneria. Să notăm. în 1806. care s-au desfăşurat. inspirate de credinţa geniului pictorilor din Evul Mediu… Adesea ei cumpărară biserici întregi. La 30 aprilie 1791 şi la 27 septembrie 1791. organizaţia socială. au fost judecaţi şi în urmă executaţi. într-o publicaţie anterioară. Aici. într-un oraş. înşelă într-un chip nedemn nobilimea. amână soluţia. cu toate avertismentele Papilor. Francmasoneria. . puţin câte puţin. pur şi simplu. numai câţiva iudei subalterni.adică după 4 ani. împrumuturile pe amanete. foarte scump. . cu un pumn de bancnote şi le dărâmară . care s-au lăsat să fie prinşi. Cahalul. Coranul. Mobilierele emigraţilor erau o altă ocazie de operaţii fructuoase. pe toată lumea. foarte încurcată. Atunci. înspăimântătoarea dezlănţuire a patimilor de proprietate şi de dominaţie. jurisconsul celebru. am arătat pe larg.dacă nu ca autori direcţi. au început să ia naştere averile enorme ale multor jidani din Franţa. când liniştea fu restabilită. deputaţii. care îşi închipuiră că maşina împingea pentru ei. traficurile şi negoţurile cu lucruri vechi… Dacă se îngăduie unui singur jidov. agiotagele. nu vom insista decât numai asupra câtorva peripeţii jidoveşti. Francmasoneria putu să lucreze în tihnă. cu ovreii. . Câţiva ani mai târziu. fără nici un succes. Abuzând de încrederea acestor naivi şi acoperindu-le ochii cu un văl des. colaboratorul lui Napoleon. pentru Israel.sau.pentru ca să se arate demni de emancipare. . că aceasta s-a întâmplat în plină Teroare. de luptă neîncetata. Cu mult mai înainte de Revoluţie. Tocmai în octombrie 1793. Francmasoneria 41 . . societate secretă pe care au imaginat-o şi au construit-o după modelul Cahalului lor.grăbesc ruina. dar. care îi împiedica să vadă.întrun memoriu pe care-l prezentă împăratului. după Taine. o singură casă de comerţ. reveniră la asalt. se continuă câteva zile. micile schimburi. Însă. Membrii Convenţei se înţelegeau. de asemenea. De altfel. . Mulţi proşti căzură în perfida cursă ce li se întinsese şi intrară cu grămada în adunarea suspectă. Dezbaterea. forţele unui popor întreg. Cea mai mare parte din furturile şi jafurile de care vorbeşte Taine. pe la începutul secolului al XVIII-lea. ovreii reuşiră să introducă în Anglia. Prima grijă. Portaiis. ovreii din Paris solicitară emanciparea tuturor israeliţilor din Franţa. Ovreii fură. credincioşilor. Aici. .fu să se repeadă asupra diamantelor Coroanei. care a avut loc în timpul acestei groaznice furtuni sociale. în furtul cărora jucară un rol de căpetenie. câştigaţi de jidani. aceia care organizară jefuirea bisericilor şi distrugerea capodoperelor. în mod mincinos. Englezii au făcut apoi să treacă în Franţa această funestă asociaţie. începând de la acest tragic eveniment şi până în zilele noastre.

o indignare unanimă. în timpul războiului ce a doborât Franţa. în ce condiţii. a ovreilor din Algeria. ei nu sunt nici francezi. .şi trimise înapoi generalului N. în problema ce aveau de rezolvat în ceea ce priveşte starea civilă a israeliţilor din Franţa. nici prusieni. încât pentru ai înflăcăra pe turcoşi împotriva austriecilor. era aşa de intensă. El a fost împrăştiat. produsul cel mai clar. . cu ele.ce era dăruit cu toptanul şlehtei jidoveşti. din care au ieşit trusturi formidabile. De atunci. ALGERIA Să vedem acum. Acest popor avea altădată un teritoriu şi un guvern. fără să se confunde. . şi acum rătăceşte pe tot globul. Cu atât mai mult că în 1870 această măsură avea şi un caracter odios: arabii. această dominaţie universală. Francmasoneria 42 . pretutindeni el se crede că trăieşte pe pământ străin… Astfel ovreii formează. ovreii au căpătat drepturile de cetăţenie în Algeria. De altfel. într-o discuţie în Consiliul de Stat. ura împotriva acestui neam netrebnic. Sunt nişte lăcuste şi nişte omizi.mare senior arab.Les Juifs rois de l’epoque. . al muncii tuturor cetăţenilor. Cremieux şi cumătrul său Gambetta au trădat Franţa. dădu decretul de naturalizare. . în timpul războiului din Italia. era de ajuns să li se spună că aveau în faţa lor nişte jidani. Treizeci de ani mai târziu. pe care aceste state nu o vor plăti niciodată cu veniturile lor. o răscoală îngrozitoare a populaţiei arabă şi cabilă. pentru ca să servească interesele neamului lor. o naţie în naţie. într-o carte remarcabilă. trece în punga jidanilor. jidanii au ajuns să fie stăpâni absoluţi pe Franţa. deschidea iudeilor o poartă destul de largă.C. peste tot. iar nu o ţară. Dar. . .Iudeii o au în mâinile lor… Israel a impus tribut tuturor statelor. în masă. ci chiar de la constituţia acestui popor.Toussenel scrie: „Ovreii au lovit toate statele cu o nouă ipotecă. krac-uri şi panamale ce ruinează o ţară întreagă. ci un popor. războaie (ca acela din Tonkin. nici nemţi. jidanul Cremieux. el există la toate naţiile. pentru a face pe ovrei buni cetăţeni.Paulescu: Spitalul. era de ajuns să-i facă să participe… la toate drepturile de care se bucură cetăţenii francezi. erau lipsiţi de dreptul de a vota. care pustiesc Franţa”. care-şi făcuseră datoria în mod eroic în timpul războiului.„Constituanta crezuse că. sub republica francmasonă. . Talmudul. care împreună cu jidanul Gambetta erau membri ai guvernului Apărării naţionale. Când un ofiţer francez se prezenta la Sidi Mahomed Ben Ahmed el Mokrani.ci pur şi simplu ovrei…”. .şi îi înmână decretul lui Cremieux. Acest decret de naturalizare excită. În 1870. Şi Napoleon I. în Algeria. Europa este înfeudată dominaţiei lui Israel. sub numele de dobândă a datoriei naţionale”. Coranul. Răul pe care ei îl fac.pe care aţâţi cuceritori au visat-o. experienţa a probat că… nu avusese prevedere. . pentru ca să caute un refugiu. Astăzi. Cahalul. Profitând de un astfel de moment pentru a da un astfel de decret. nu vine de la indivizi. Greşeala provine din faptul că revoluţionarii nu au vrut să vadă decât o chestiune de toleranţă religioasă. Şi pentru ce o asemenea favoare?… atunci când decretul din 1848. cum se plânge de jidani.al cărei pământ era invadat de duşmani. .lovituri de bursă dezastruoase. nici englezi. ovreii au înaintat mult. din nenorocire. etc. referitor la naturalizarea străinilor. fără să fi fost distrus. etc. ca efect imediat. Aga scuipă pe el. Jidovii nu sunt numai o sectă.) etc. Ei organizară maşina de exploatare a popoarelor. El avu. adăugă: „Nu se plânge lumea de protestanţi şi de catolici.

prin presa europeană. reclamă o constituţie şi o garanţie. îşi ridică impozitele. arzând şi asasinând. din acest punct de vedere. în numele Ţarului. Şi. îşi dirijează şcolile. poporul rus nu ştia câtuşi de puţin ce e o constituţie şi ce sunt garanţiile. pentru a ajunge aici. de armata franceză.unde ei se numără cu milioanele. de asemenea. unde.ne spuneau telegramele agenţilor. Mokrani căzu ca un erou şi revolta fu înecată în sânge. însă deplorabilă pentru vecinii lui. s-au văzut „instigatori. lucrară exact în acelaşi sens.ca cei de la noi . Coranul. apără cauza Ţarului şi a Rusiei”. în momentul de faţă. . . Nu ne vom mai opri asupra celorlalte ţări din Europa. . pentru acest lucru se răscoală. Când. N.ici pentru o cauză. prin Nihilişti (sectă de anarhişti). în mijlocul masacrelor. pe când ruşii se găsesc foarte bine sub un asemenea regim.ovreii sunt lipsiţi de drepturile civile şi politice. Israeliţii formează. românii. nimic despre Italia. citeai scrisorile particularilor care vedeau cu ochii evenimentele. trei miniştri. avu loc intrarea jidovilor în naţia franceză. care. prin urmare.redusă la trista necesitate de a se pune în serviciul acelora ce trăiau numai din camătă şi din furtişaguri. Cahalul. . nici prin teroare. foarte puternici şi unde Herman Kuhn scria. tot astfel. în care voiau să intre. ei încercară să se încorporeze în naţia rusă. ca miniştri de război (Ottolenghi). care răsculau poporul. . punându-se în grevă. Francmasonii Constituantei şi ovreii revoluţionari din Rusia. Mai mult. fără intervenţia autorităţilor civile. care s-au înjosit până la a se pune în rând cu jidovii. care mai toate sunt în mâinile ovreilor. .Augeraud crucea de ofiţer a legiunii de onoare. Francmasoneria 43 . . Nu vom spune deci. în realitate. tăiaţi împrejur. colo pentru alta. . Văzând ca nu ajung la nimic. RUSIA În Rusia. care îşi închipuie uşor că o monarhie absolută este un îngrozitor flagel. în loc să citeşti în ziare depeşele agenţiilor jidoveşti. nici prin minciună. unde ovreii sunt. Talmudul. în care ovreii . a cărui faimă a făcut ocolul pământului. nici de Anglia. Cahalele calomniază Rusia şi o discreditează în ochii lumii străine. . în 1881: „Poziţia iudeilor în Germania este foarte avantajoasă… Fiecare comunitate jidovească se administrează ea însăşi. care are jidani ca prim-miniştri (Luzzati). Dar. în timpul războiului cu Japonia. Să vedem.unde vine să se reverse prisosul acestui furnicar. pentru ca să arate tot dezgustul şi adâncul său dispreţ. . Aceeaşi soartă ne ameninţă şi pe noi. Jidănimea rusească se agită cu furie şi. să vorbim puţin de o ţară mare.pentru al elibera”. într-adevăr. un Stat în Stat”. constatai că poporul rus mergea fără să ştie pentru ce. francezilor. ce s-a petrecut în Rusia.nu se bucură de drepturile de cetăţenie… adică de Rusia. ce a dat naştere unui scandal colosal. măsură excelentă pentru poporul rus. În cursul unei revoluţii sângeroase. care minţeau cu neruşinare şi îl făceau să creadă că. încercară să escaladeze bariera. într-adevăr. nu stau mai bine ca Austria şi ca Franţa.sau mai bine zis se năpustea ca o bestie turbată.Paulescu: Spitalul. nici de Germania. se îndeletnicesc cu un gheşeft monstru. ovreii . ca primari ai Romei (Nathan). mereu excitat împins în stradă de către jidani. din partea jidovimei. jidănimea n-a văzut decât un singur lucru: interesul ei. ei au dezlănţuit războiul civil când patria. Însă.tulbură liniştea Statului şi pune într-un pericol continuu viaţa Ţarului şi a principalilor săi colaboratori.profitând de momentul când Rusia era încurcată într-un război nenorocit.C.în particular pentru noi. Poporul rus. era zdrobită din afară. Şi. Aceasta ne va permite să ne dăm seama de uneltirile sau de tertipurile pe care jidanii din România le întrebuinţează pentru ca să-şi atingă scopul dorit. Într-un ceas aşa de dezastruos pentru patria comună.

. nu se afla în Moldova decât un număr foarte mic de ovrei. În România. Ea a venit aici prin emigraţie. ei trebuie să aibă prerogativele de cetate. Pentru ca să probăm că această afirmaţie nu este decât o neruşinată minciună. în România. din Austria şi din Rusia. în Bucureşti.000 de ovrei. ne va fi uşor să înţelegem ce se petrece în propria noastră ţară. În 1831.care n-au luat parte nici la suferinţele grozave îndurate altădată de poporul român. . La începutul secolului al XVIII-lea. unguri.120. în Moldova.70.. . numărul ovreilor a fost întotdeauna cu mult mai mic ca în Moldova.6.şi că. un savant istoric.80.000. în imensa lor majoritate. . Prin urmare. dar a devenit foarte activă mai ales în timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1848)… N. . Lazare). . cunoscând modul cum jidovii au lucrat în mai multe ţări străine. .000. .venind din Galiţia şi din Polonia rusească. În 1899. scoase din statisticile oficiale. pretind astăzi că sunt stabiliţi în România de când lumea şi pământul. În 1820. ce le sunt contestate pe nedrept.s-au găsit. în toată ţara. este prin naştere. . vom aduce aici cifre exacte. . 12. ei erau atât de rari. ce constituie un fel de cloacă nesecabilă ce debordează cu îmbelşugare această pestilentă. Comparând între ei anii 1803 şi 1899. În 1827. etc. Cifrele acestor statistici arată că. ovreii n-au putut să-şi satisfacă decât numai patima de proprietate şi datorită ei. au ajuns în câţiva ani să pună mâna pe mai toate bogăţiile ţării. veniţi de ieri.străini de ţară. În 1831. le mai trebuie să posede şi drepturile de cetăţenie. s-au introdus aici în mod fraudulos în cursul secolului trecut. pe viaţă sau pe moarte. ei se agită nebuneşte. Astfel. nu s-au găsit decât 127 şefi de familii israeliţi. În 1899. tătari. . .se socotesc în toată ţara.000.000.200. . În Muntenia.000. susţinute de el împotriva numeroşilor barbari (turci.C.000 de iudei. Coranul.n-au nici un motiv istoric plauzibil ca să poată pretinde drepturile de cetăţenie. Dar. prin spirit şi prin limbă.când s-a făcut cel dintâi recensământ în Moldova. Pentru a atinge şi acest sfârşit. membru al Institutului.330 ovrei.) ce voiau să-l cotropească. nici la luptele sângeroase. . 3. .ROMÂNIA Acum. în 1820. Francmasoneria 44 . ca să ne subjuge cu totul.37. În 1838. Astfel. Iată ce zice în aceasta privinţă. care a venit în România.000 de jidovi. .Paulescu: Spitalul. Talmudul. Ernest Desjardins. constatăm că înmulţirea jidanilor.ca şi prin voinţă şi prin moravuri. Numărul lor însă a crescut progresiv. prin urmare.19.533 la 100.9. împinşi fiind de patima de dominaţie. . Această invazie a început de ani de zile.cu mult mai înainte de formarea acestei ţări.000. în urma emigrării lor necontenite din Moldova.000. să studieze chestiunea israelită: „Majoritatea familiilor evreieşti care locuiesc în România. a atins cifra colosală de 1. Cahalul. aceşti străini. . Aceşti străini. încât contribuţia lor totală se ridica abia la 155 lei. În 1838. după împărţirea Poloniei (1772). În 1859. în această perioadă de 96 ani. ovreii. În 1860.24. care se află actualmente în România. la Iaşi. pe trimestru. În 1803. în 1867.… de la luarea Ierusalimului de către Titus (Cremieux)… sau din timpurile lui Decebal (B.

000 de indivizi în favoarea lui Israel.pentru concurenţa de aici înainte neputincioasă şi chiar pentru viaţa materială a adevăraţilor români… Dar. . vechea capitală a ţării. N.8%. publicând aceste date. pe când jidanii au câştigat 120 (894 naşteri. s-a făcut un nou recensământ al populaţiei. se prezintă cu un tablou şi mai înfricoşător. -5.000 Adică.000 . mişcarea populaţiei de la 1866 la 1909.8% . pe câtă vreme jidovii (al căror număr este aproape pe jumătate ca acel al creştinilor) au un excedent de 40. .fosta capitală a Moldovei. se vede atunci că. Astfel. .000. cu 41.şi aşa mai departe. în 13 ani. a căror cunoştinţă se impune fără întârziere. Fenomene. de 51. .784 de suflete. într-adevăr. trebuie să aibă cauze profunde. făcându-se complicii acestor abateri. de exemplu.8%. iar a Dobrogei cu 45.500 Ovrei : 13. populaţia Fălticenilor s-a micşorat cu 10.30. . românii au pierdut aici 986 indivizi (1.000 morţi.ne duc la constatări de o excepţională gravitate. Diferenţa : Români 7. Dar. populaţia urbană a Moldovei a crescut numai cu 5.iar guvernele.3% .C. Cuza. când cercetezi mişcarea fiecărui oraş luat în parte. în 22 de ani.000 80. Putem deci să afirmăm că oraşele Moldovei se depopulează şi că această depopulare este cu atât mai intensă.pentru români.882. vedem că românii prezintă un deficit de 30.000 170. O asemenea proporţie se întâlneşte în mai toate oraşele Moldovei. Naşteri Morţi Diferenţa Români 140. severitatea acestor regulamente. 9. Morţi.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 1%.443 de suflete. de la 1870 la 1893. s-a produs o diferenţă de peste 30. De asemenea. în 8 din 21 oraşe moldoveneşti. un deficit de 14. De asemenea. Un ziar politic. neobservate de nimeni.apar astăzi în plină lumină… Într-adevăr. Francmasoneria 45 . existau în Moldova regulamente pentru apărarea fruntariilor împotriva valurilor năvălitoare ale vagabonzilor străini.759 locuitori. asupra naşterilor.759 locuitori. O asemenea disproporţie.500. pentru acelaşi oraş. cu cât oraşele sunt situate mai spre nord”.000 naşteri.7%. asupra unei populaţii totale de 77. 2.adică la 50.000 Ovrei 120. Naşteri. astfel la Dorohoi ea este de 53. iar a Dobrogei. În 1912.pentru moment provizorii. o diferenţa de 70 000 de suflete în profitul lui Israel. calculând asupra datelor statisticilor oficiale.Paulescu: Spitalul. care în 1909 avea 77.5%. numai în anul 1909. D-l A.000. mişcarea populaţiei. . . Cu alte cuvinte. nu mai are astăzi decât 75. de la 1869 la 1875.Astfel. uneori numai bănuite. se topi la vederea câtorva gologani. le rezumă astfel: „Cifrele recensământului.432 naşteri. dădură pământul naţional pradă cerşetorilor corupători”.la Botoşani. Cahalul. a Mihăilenilor cu 13%. în 43 de ani. asupra morţilor. în oraşul Iaşi. Cu modul acesta. datele referitoare la numărul locuitorilor Moldovei arată că populaţia rurală a crescut.la Fălticeni. ale cărui prime rezultate au fost raportate de profesorul Cuza.8%. +3. Coranul. . 13. 774 morţi).pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 23%. Talmudul.500 Şi. Dacă examinăm acum statisticile care dau mişcarea totală a populaţiei în oraşele Moldovei. ovreii au ajuns în Iaşi la cifra de 39. etc. C. de 57% . Numai că.000 +40. numai cu 18.488 suflete. constată: . . În acelaşi timp. profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi.6%.500.care se petreceau în umbră. Iaşii. populaţia sa diminuat în mod absolut. . .418 morţi). răul pare şi mai mare. care e enormă.pentru ovrei un excedent de 17. înmulţirea ovreilor străini luă proporţii înspăimântătoare.

pânză.s-a făcut foarte repede. vom vedea că industria şi mai ales comerţul în oraşele României. în Moldova. .Prin urmare. . aceşti străini sunt puternic ajutaţi de Cahalele lor şi sunt uniţi prin solidaritatea naţională . .pe când bieţii români.874 .de la un negoţ exclusiv românesc.la Iaşi. Talmudul. de la tot. una singură e românească. Ele ar fi naturale dacă neam găsi în Palestina. . lemne.Iată acum proporţia.Iată proporţia ce există între meseriaşii români şi iudei. piei etc. . . ovreii se înmulţesc în mod prodigios pe când românii se împuţinează din ce în ce. din 133 cârciumi. Industria. după cum spune Raportul Camerei de comerţ şi industrie. meseriași ovrei : 5. tinichea. este întreagă jidovească.strigăt care s-a răsfrânt. cuie. .C. . Coranul.Dacă vom consulta statisticile. Astfel. Cahalul a lucrat cu toată forţa de care dispune. În plus.şi această constatare a smuls profesorului Cuza strigatul de alarmă sau mai bine zis de disperare: pierim . găsim: români ovrei Cârciumari 51 344 Băcani 6 83 Precupeţi 4 172 Făinari 1 80 Negustori de lemne şi aşa mai departe. meseriile cele mai uşoare şi cele mai productive aparţin iudeilor. în ceea ce priveşte mica industrie.care posedă şi tot comerţul cu materii prime (Pietre.şi aceasta numai în câţiva ani. acaparând toate mijloacele de subzistenţă. în faţa năvălirii unor paraziţi? Cuza. indispensabile acestor meserii.iar rezultatele sunt formidabile. nisip. . din 1906: „În oraşul Botoşani.570. La Hârlău. . în inimile tuturor românilor. la un negoţ exclusiv jidovesc. Ne aducem aminte. cu o dureroasă nelinişte. Dar care este cauza istovirii unei populaţii. numai 6 aparţin românilor. de altfel. var. de-abia 4 sunt ţinute de români. pe când N. în cursul anului 1908: Meseriași români :1. care a studiat bine acest fenomen patologic. 1 40 Asemenea proporţii se întâlnesc. din 54 cârciumi. la Herţa.Paulescu: Spitalul. cu toate enormele sacrificii ale Statului şi mai ales ale consumatorilor. la tot. în acest oraş. strada Lipscani din Bucureşti toată era ocupată numai de negustori români. în Fălticeni. a ajuns la condusa că jidanii. cu totul ridicolă. Trebuie remarcat că. au lipsit pe români de aceste mijloace de trai şi. aceştia au început să dispară. în Dorohoi. faţă de negustorii ovrei. în oraşul Iaşi.742 Aici. Şi nici nu mai vorbim de marea industrie care. dar sunt monstruoase în România. la Mihăileni… toate cârciumile sunt în mâinile ovreilor”. a negustorilor români. Cahalul. în consecinţă. Şi această transformare.deşi nu aveam ca etate decât 43 de ani. Francmasoneria 46 .). până atunci foarte prolifică. Efectele patimii de proprietate a ovreilor Jidanii în oraşe. Într-adevăr. în cursul anului 1908: Negustori români 121 ovrei 1. fier. Comerţul.… în interval de câţiva ani. care n-au între ei nici o legătură şi nu se bucură de nici un sprijin. . în toate oraşele Moldovei şi în multe ale Munteniei. din 74 cârciumi. postav. .că în timpul războiului din 1877. au trecut cu totul în mâinile ovreilor. sunt absolut dezarmaţi în lupta de concurenţă şi sunt uşor înlăturaţi de rivalii lor.

avem de-a face cu Armata Cahalului. Negustorii români dispăruì au fost înlocuiţi de jidani. inconştientă de scop. populaţia românească se înmulţea în mod regulat. graţie organizaţiei breslelor. Într-un cuvânt. această statistică arată lămurit că în aceste trei judeţe. având capitaluri din belşug şi care se năpusteşte la atac urmărind o ţintă determinată. îndată ce ajung în sate. era toată luată de jidani. ei nu întârzie să vândă pe ascuns alcool. găsim cele ce urmează: a) Pentru meseriaşi: români ovrei Botoşani 19% 68% Dorohoi 24% 70% Suceava 20% 66% b) Pentru negustori: români ovrei Botoşani 22% 72% Dorohoi 22% 74% Suceava 26% 66% Proporţia negustorilor români.Până acum v-am arătat proba. rămânea aproape staţionară. iar acum nu se mai găsesc acolo decât doi sau trei români. unde după lege. pentru că industria şi comerţul erau ale lor. În orice caz. otrăvindu-i cu băuturi alcoolice falsificate.toată Moldova este literalmente cufundată în mocirla năpăditoare a lui Israel. . pierduţi în mulţimea nenumărată a jidovilor. a trebuit să fie mai întâi complotată. Jidanii la sate. În statistica întocmită de Camera de comerţ şi industrie asupra a trei judeţe din nordul Moldovei în anul 1905-1906. . care atunci erau în floare. să vedem şi ce se petrece la ţară. în acel timp. Coranul.C. Dar. Cahalul. la acea epocă. . acaparând toate mijloacele de trai. . Dacă studiem statistica publicată de Spicuitorul moldo-român pe anul 1839. românii aveau cu ce să trăiască.în timp ce populaţia ovreiască . căci.cincisprezece ani mai târziu.Acum că ştim ce se întâmplă în oraşe. La un asemenea rezultat nu ar fi putut să ajungă o gloată. exterminarea unui popor.deşi legea opreşte pe ovrei de a se stabili în sate. găsim în Iaşi în 1909: Negustorii ovrei : Cârciumari : 1909 344 47 N. Intr-adevăr. ovreii găsesc întotdeauna mijlocul de a călca această lege şi. unde se strecoară ca să poată intra. Iată acum şi contra-proba. mai toate meseriile şi mai tot comerţul sunt în mâinile jidanilor. O nimicire atât de completă şi îndeplinită în atât de scurt timp. Talmudul. vedem că. . pentru că românii ţin încă aproape tor comerţul de băuturi alcoolice la sate. Totuşi. străinii nu pot deschide cârciumi. . îi lipsesc de pâinea zilnică. Contra-proba. pe urmă executată de o mână de maestru.ci o trupă disciplinată. cu mijloace financiare.care nu atinge 25%. . . chibzuită.Paulescu: Spitalul. Francmasoneria . Să comparăm numărul negustorilor români din Iaşi. Această crimă abominabilă. cu cel ce găsim acolo în 1909: Negustorii români 1832 1909 Cârciumari : 26 451 Băcani : 1156 Pescari : 580 Blănari : 650 Chiristigii : 180 şi aşa mai departe. Se înţelege uşor de ce românii pier în faţa jidovilor care. în 1839. bine echipată. dând peste tot excedente importante. preparate mai dinainte şi venite din străinătate.este relativ mare. este fapta Cahalului.

manopere tot atât de laşe. etc. nici de lene. Cahalul. . pe care o luase pe datorie. care se vor folosi de drepturile breslelor… să fie supuşi la aceeaşi taxă ca şi breslele…”. ovreii au case pentru 5. Domnitorul Mihalache Sturdza (de tristă memorie). pentru care un asemenea împrumut însemnează ruina. dacă ar avea dreptul să cumpere şi moşii? Camăta.000. la nenorociţii români. Chiristigii : 83 7 14 13 şi aşa mai departe. ei posedă în Moldova mai bine de 31% din proprietatea funciară urbană. întrebuinţând în această luptă pe viaţă sau pe moarte. cât de duşmănoase. după forma occidentală. Astfel se îmbogăţiră foarte.ovreii despuiară în voie pe bieţii români.000 la 5. . din cauza incapacităţii şi mai ales a necinstei clasei de sus.800. La Fălticeni.ei. Dar. . ovreii îi împrumutară. Iată. din comerţ şi din industrie. La Mihăileni.500. ei au fost învinşi de jidani. . Prin urmare.100. la Dorohoi. fără voia lor. într-adevăr. 8. Coranul. Ce ar fi. hoţia şi frauda. lăsând cheltuielile pe socoteala românilor. . valoarea acaretelor lor întrece cu mult pe a celor româneşti. Dar ce este mai trist. să părăsească terenul meseriilor şi al negoţului.… cu expunerea necazurilor ce românii suferă de la ovrei.000 lei. nici de bunăvoie. Cerem ca ovreii. .Paulescu: Spitalul.căci aceştia acaparând meseriile şi negoţurile au pus mâna pe cea mai mare parte din câştiguri… În urma schimbării vestmântului. mai toate băncile. în ascuns. a referat Sfatului că. răspândită de ovrei. care n-a fost în stare să le apere interesele.000 lei.puse rezoluţia ca jidovii să continue să profite de toate drepturile breslelor. . mult mai uşoare şi cerând mai puţină osteneală. contractată la Iuda într-un moment de strâmtorare! De altfel. nici de fudulie. În aceeaşi zi.a fost nevoit sa-şi vândă o pereche de boi. cu dobânzi enorme. . care atunci când au venit din Galiţia sau din Polonia rusească. Un om de litere a povestit.Băcani : Pescari : Blănari . proporţia este de 7. cu No. care i-au atacat prin mijloace oculte.000 lei. N. în mod sugestiv. poruncite de Talmud. adresat Domnitorului. e faptul că românii au fost obligaţi.românii au părăsit poziţiile mănoase în câştig. ce este scris într-un raport (Anafora) al Sfatului administrativ al Moldovei. Talmudul. încă nu e totul. am voit ca croitorii creştini să se obişnuiască a face costume europeneşti. atât pe cei din oraşe.000. În realitate. ea este de 1. dar jidanii n-au vrut să-i tolereze lângă dânşii şi n-au consimţit nici măcar să-i primească în atelierele lor. Din aceste statistici rezultă că. În mai multe oraşe. care alcătuiau toată averea lui şi a familiei lui.şi se aruncară cu lăcomie asupra imobilelor din oraşe. dispreţuind munca şi preferând funcţiile Statului. din incapacitate sau mai ales din corupţia timpului. n-aveau nici ce mânca! . fraza stereotipă. pe când românii n-au decât pentru 2. Astăzi.din nepăsare. sunt în mâinile acestor vampiri.pentru ca să plătească jidanului o pălărie de 6 lei.C.000 la suma minimă românească de 200. că au venit să ocupe un loc disponibil în economia noastră naţională nu este decât o minciună sfruntată. Proprietăţi urbane.care sunt mijloacele cele mai eficace de a realiza. cum un biet ţăran.621.Având bani. legea nepermiţându-le să înghită şi pe cele de la ţară. pentru o mică datorie. repede. unde te pot împrumuta. . Câte averi nimicite. cât şi pe cei din sate. . în ziua de 31 mai 1838: „Departamentul finanţelor.000. Astfel.încă şi mai puţin din cauza incapacităţii lor. Francmasoneria 48 . . fără încetare primeşte jălbi din partea breslelor şi a mai marelui staroste.Prin comerţ şi prin industrie .

de atunci. mică săptămână. înainte de 1902. pentru ca să aibă 17. pe care îi împing la o nouă revoltă. . . din fericire. Fischer. pe la prefecturi şi chiar prin ministere. după placul lor.adică furturi şi înşelătorii în mare. în 1907. cu măsline putrezite.adică de jurământul more-judaico. Dar.au fost nevoiţi să se plece exigenţelor. ovreii măriră considerabil arenzile. Astfel.Jidanii se leagă până şi de tinerii neexperimentaţi de băieţii de bani-gata. Şi când te gândeşti că aceeaşi jidani. din Galaţi. mulţumită unor magistraţi prea îndatoritori. trebuinţa sa primordială. Dar. acest soi nou de Hoţi erau iremediabil condamnaţi să nu mai lucreze decât ca să îmbogăţească mai mult pe strigoii avizi. un tânăr G…. care mişună prin tribunale. aproape îndoit decât îl iau bulgarii. care au văzut scăpându-le o asemenea pradă. elementul său. noi plătim zahărul cu un preţ exorbitant. ei închiriară imense terenuri. Pentru ca să poată arenda o ţară întreagă. în plus. Ei bine. de exemplu. căci adesea un singur evreu ţine în arendă mai mult decât un judeţ. impuse de jidani. de curând. Rapaport. a dat ovreilor poliţe pentru mai mult de un milion. . pentru ca.cărora le dau câţiva lei şi îi fac să iscălească pentru sume fabuloase. Guttmann. sugându-l până la măduvă. al ovreiului. . Juster. ei posedau două treimi din domenii. Şi nici nu mai pomenim de răul imens ce fac samsarii jidani. per excelenţiam. pe la regimente. Astfel. cu toate că nu voiesc să cultive pământul cu propriile lor mâini. Feierstein… sunt numele principalilor bandiţi agrari. unde corup funcţionarii. Astfel. ce unul din ei o stoarce până la uscare. este foarte scumpă. că Parlamentul. . se adaugă adeseori sperjurul.adică izvorul fundamental de trai al ţării. Ei atacară şi agricultura. pâinea de asemenea. Pricepeţi acum ce escrocherie are loc atunci când viitorul băieţandrului este în joc şi mai ales când părinţii ţin să ascundă greşelile fiului lor. Dar şi-au recuperat investiţia până la urmă. această crimă a fost scăpată de singura piedică ce-o mai stânjenea.şi cu ajutorul Cahalelor străine.000 lei. Carteluri. neputând să se ducă în altă parte din cauza depărtării. Cametei. pretutindeni unde aceştia lucrează ca muncitori. pe care să-i risipească. asemenea anomalii se explică prin faptul că jidovii acaparatori fixează preţul mărfurilor.C. fără ca nimeni să nu mai poată veni în ajutor acestor nenorociţi! De altfel. au acum neruşinarea de a plânge pe ţărani. mai pe toţi ţăranii României! Într-adevăr. . Agricultura. „comerţul.Paulescu: Spitalul.Dar ovreii nu se mulţumiră cu atât. camătă înfloritoare”. . Talmudul. Francmasoneria 49 . pe la primării. împilând cu neomenie pe bieţii ţărani care. să le dea şi pelagră. Iar enorma suprafaţă din pământul României. jidanii îi nutresc cu „peşte împuţit. în bătaie de joc. . cu brânză mucegăită plină de viermi sau cu mămăligă neagră şi amară făcută cu mălai de porumb stricat … ca să-i otrăvească şi. Dar. ei îl exploatează prin arendare şi. nume ce vor face în veci groază şi scârbă adevăraţilor români. .este taraba zarafului. nădejdea mângâiată a răzbunării ascunse împotriva creştinului. speculând asupra banilor publici şi împroşcând cu infamiile lor chiar şi pe miniştri. formează un fel de triadă talmudică. deşi Dumnezeu ne-a dat o ţară atât de fertilă. ca să trăiască. Coranul. . N. aceste Iude găsiseră mijlocul să transforme în robii lor. peste puterile omului.care asociindu-se cu hoţia şi cu înşelătoria. . Astfel. . din lumea întreagă.să ajungă în urmă să îi pună definitiv sub picioare.obţinând prin aceasta drepturile de cetăţenie. care istovesc poporul. Cahalul. . trusturi de tot soiul. guvernul le-a pus botniţă şi planul infernal a avortat. în Moldova de sus. . proporţia moşiilor arendate crescu aşa de repede şi ajunse la cifre atât de înspăimântătoare. După cum zice Desjardins.după răscoala ţăranilor.fu nevoit să limiteze întinderea pământului cultivat de un acelaşi arendaş.Mai apoi ovreii întrebuinţară atâtea bogăţii ca să organizeze carteluri. care se pregăteau să se îndoape cu sudoarea omenească. ceea ce arată cât iubeşte Israel pe ţăranii români e faptul că. s-a numit. câmpul nelimitat al viselor sale de putere în viitor. Fischerland. că ea constituie una din regiunile cele mai productive în grâu.

Coranul. într-o ţară înzestrată de Dumnezeu cu bogăţii nemaipomenite. . ca să înăbuşe aceste răscoale. cu preţuri ridicole. se făcură cercetări. valorează mai puţin ca banii.deveniţi muncitorii sau mai bine zis robii lor. „La cârciuma lui Bercu Leib… din Iaşi… am luat o probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se afla în raftul debitului şi o altă probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se găsea sub tejgheaua debitului. Cahalul.Paulescu: Spitalul. cu drept cuvânt. adică aproape pe nimic şi acum maltratează pe aceşti foşti proprietari. zgârcit construite. sunt ţinute într-o stare de murdărie revoltătoare. terenurile lor petrolifere. un ovrei G… a avut îndrăzneala criminală să dea să mănânce ţăranilor. cu sticla. Petrolul. . şi îi omoară prin instalaţiile lor defectuoase. păduri seculare.şi se descoperi omorul premeditat. alt tezaur al pământului binecuvântat al României.deveniţi lucrătorii lor. Astfel.Dar jidanii s-au agăţat de toate resursele de pe urma cărora trăiesc românii. plătită cu o simbrie de foamete. Le mai trebuie să pierim cât mai curând.pe când rachiurile de a noastre. ea singură. Aceşti ovrei tratează acum pe foştii proprietari ai terenurilor împădurite. .iar rachiul de sub tejghea avea 87.şi pe care sticlă. o rasă întreaga. nu numai că falsifică băuturile şi le otrăvesc cu diverse ingrediente. femeia debitantului a vrut să o dosească în momentul intrării noastre în debit. o puzderie de jidani străini. . cuşer”. au format societăţi forestiere care au înşelat pe ţărani şi le-au luat.jidovii vând românilor basamacuri de 60% şi chiar de 87. ca amploiaţi. . . Întradevăr. pe nimic. Astfel. . ca nişte duhuri rele. aduc în ţară. vitrioluri. aplicarea formulei Talmudului: tob şebegoim harog! Distrugerea pădurilor. De altfel. dar îndeamnă pe români să bea rachiuri care au un grad de alcool extraordinar de ridicat .Lista infamiilor jidăneşti nu este deci terminată. pe ascuns. . toate aceste societăţi. care munceau la el. Este. . Dar aceasta nu i-a îndestulat pe jidovi. O epidemie de această groaznică boală izbucnind printre aceşti nefericiţi. înţelegi uşor de ce aceşti nenorociţi se revoltă. Dacă se adaugă la aceasta o muncă istovitoare. este de maximum 35% pentru rachiuri şi de 45% pentru drojdie şi tescovină. . . au început să introducă în ţară viciul înjositor al beţiei.… şi pe ce pun mâna. .ca şi cum n-am avea îndeajuns. . .ca anul trecut la societatea Lotru şi ca anul acesta la societatea Tişiţa.ca pe nişte robi din centrul Africii. Rachiul de pe raft conţinea 38.după cum fac şi Jidovii din societăţile distrugătoare de păduri. N. România mai datoreşte lui Israel şi alcoolismul.3% alcool. care voiesc să stabilească aici noua Palestină. ca să facem loc fiilor lui Iuda. Francmasoneria 50 .şi de ce guvernul este obligat să intervină. Talmudul. Ei socot că pierderea a vreo câteva mii de români.C.3% alcool (!) pe care consumatorii le numesc. Şi aceste băuturi. de la bieţii ţărani. . Beţia şi alcoolismul . forestiere şi petrolifere.8% alcool. . pur şi simplu.aşa că Statul a fost nevoit să ceară ca cel puţin o treime din funcţionari să fie compusă din români. Ovreii. .şi pe care le vând. pe care le distrug fără milă. unde este curat.… ca să scape de moarte pe nişte ţărănoi mocofani. care se alarmase. permisă de regulament.condiţie care face pe jidovime să geamă de disperare. Prin urmare. „bune pentru români”. . Şi acest rol de ucigaş a fost încredinţat Alcoolismului şi Prostituţiei.plagă care este suficientă să stingă. carne de oaie moartă de dalac. Israel. atât de des. ce ar trebui să cheltuiască pentru a face reparaţiile necesare. a lăsat slobod frâul patimei de proprietate şi a smuls din mâinile românului pâinea de toate zilele. pe când concentraţia alcoolică a băuturilor. nu se alege decât praf şi ţărână.mai ales din cauza reclamaţiilor unei anumite prese. .absolut interzis de consiliul sanitar. ajutat de Cahal. Ei au cumpărat. sunt puse în altă odaie. iar astăzi acest nefericit a ajuns să moară de foame.Ovreii au năpădit şi asupra petrolului.Acum patru ani.

adusă de jidani. Ţăranul putea. lângă sticlele cu băuturi.… până şi ouăle de găină.şi. personal. pâine. căci am fost elevul lui Iancereaux. Talmudul. Şi nefericirea este şi mai mare când femeia cade şi ea în mâinile lacome ale jidovului. din Iaşi. N. la delirium tremens. cu veştmintele în dezordine. .adaugă Verax. . şi înfricoşătoarea otrăvire cronică ce e alcoolismul.funcţiile genitale ale alcoolicilor sunt diminuate sau chiar suprimate. în care e dizolvat un ulei esenţial. . sub tejghea. cu băuturile tari şi. a altor viscere şi a muşchilor.zice Verax. Desjardins: „Tot micul comerţ este în mâinile ovreilor. din beţivi. onest muncitor. la convulsii şi la paralizie”.şi dă loc la vise înspăimântătoare. se mai găseau şi mărfuri execrabile. etc. . se aflau doi piepteni plini de păr. trăind într-o stare de murdărie respingătoare.a devenit acum. Dar în Moldova. . . totul e schimbat la cârciumă. . pânze.de unde slăbiciune şi oboseala rapidă. iar puţinii copii care se mai nasc. . . de mătreaţă….unde nu sunt evrei.Alcoolismul. . care vine să scurteze o viaţă. cerealele. în cunoştinţă de cauză. trist jigărit. într-adevăr. ca şi pe orăşeni.Paulescu: Spitalul. din ce în ce. în alcool. Atunci vezi pe român. tot ce lucrează nenorociţii beţivi.Aşa. .şi. Tot ce posedă o gospodărie. de pildă : „La cârciuma Rosei Fiş…. Cahalul. de pe urma alcoolismului.nu exista alcoolism în România. Şi. Acest produs. puţin serioasă. laptele. . Alcoolul atacă tubul digestiv. din când în când. ţăranului moldovean”. fiecare casă ovreiască era un debil de spirtoase clandestin. ei devin stăpâni pe munca acestora. şi alături de covrigi. păsările şi produsele industriei sale”. otrăvind în aceiaşi timp şi oraşele şi satele„ De altfel. De aici înainte. pot certifica această afirmaţie. În satele Munteniei. Duminica şi la sărbători. . carnea fructele şi mai ales rachiul. La analiza conţinutului sticlei găsită la cârciumarul ovrei Iancu Ben… s-a constatat că „lichidul este format din 900 cc de eter sulfuric. prin băutură era împins să cumpere mardalalele ovreiului sau săi cedeze. . înşelând pe român. Dar. odată obiceiul luat. de ţi se face milă să-l vezi. de cele mai multe ori pe alcool. luate zilnic. . ce e mai mult. el atinge mai ales sistemul nervos.constituie o calamitate fără de leac. Dar băuturile spirtoase prea tari. „Prin cârciumă se atrăgea clientul. trece la cârciumă. mor toţi la o vârstă fragedă. zdrenţăros şi murdar. în târguri. . . de aici înainte inutilă. În aceste crâşme. Poporul degenerează şi nu numai că nu se mai înmulţeşte.. Francmasoneria 51 . care de obicei este foarte curat. de obicei.de aici pierderea poftei de mâncare. cazurile de alcoolism sunt excesiv de rare”. . la o abrutizare care face individul să cadă în stare de tâmpire sau de imbecilitate. dar era mare distanţă între această intoxicaţie trecătoare. vitele. că aici nu există aproape deloc acest flagel. . el produce o degenerescenţă grasă a ficatului. destinate anume pentru ţărani. să se îmbete.înaintea venirii ovreilor. Se poate zice chiar.semn distinctiv al patimei beţiei. lângă sifoanele cu apă gazoasă se găsea o pereche de papuci vechi şi murdari…”.C. .după cum constată ultimul recensământ. anemonolul. . Jidanii obişnuiesc deci pe ţărani. Dar iată ce zice un autor străin. prima grija a jidovilor a fost să pună mâna pe cârciumi.pe care ei nu-l beau. ingerat.acolo unde râia jidănească e foarte întinsă. care a consacrat alcoolismului lucrări nepieritoare. Coranul. vesel. scoarţe. la început. ea se termină. dă loc la o gastro-enterită intensă. pe ici pe colo. dar se împuţinează în mod dezastruos. îndată ce au intrat în Moldova. ca mobile. prin tuberculoză. Această otrăvire cronică o constituie alcoolismul.altădată brav. ce este foarte iute şi posedă o mare putere vezicantă. altădată.alcoolismul este în floare şi creşte repede. Moldoveanul.dar pe care-l falsifică. intoxică organismul.

adăposteşte un pui de năpârcă.vom cita un fapt identic. într-o noapte. . cu toate ţipetele mele. mă trezii deodată şi văzui pe Martel Vexler care. Acestea. Pe urmă. pe capătul din afară al cheiei. în această privinţă.. A patra fetişoară povesteşte şi ea crima. . N. cu un revolver în mână.pe Martel Vexler.Un fapt care a impresionat toată lumea de aici. mă silui. după prescripţiile Talmudului. când într-o noapte. Fără să mai vorbim de un satir ovrei R… din Botoşani. se năpusti asupra mea şi..şi recunoscui pe Martel Vexler care. spre marea surprindere a celor ce făceau cercetările..deşi o încinsesem cu cheia de cu seară. Francmasoneria 52 . dr. Ea mai făcu cunoscut că aceeaşi nenorocire au suferit-o şi alte două fetiţe românce. Mi-a fost ruşine să mă plâng la cineva. ameninţându-mă cu un revolver. Desfrâul şi prostituţia. Despre cele ce spusei. Femeia Paraschiva B… s-a prezentat înaintea d-lui poliţai C… şi. . am ca martoră pe Domnica F… care dormea în aceiaşi cuhnie cu mine şi care mai târziu avu o soartă la fel cu a mea”. ei par că îşi fac o datorie să defloreze cât mai multe. mă violă. .Iată deci o nouă plagă pe care o datorăm tot blestematului de Cahal. mă necinsti”.Ovreii mai exploatează desfrâul şi prostituţia. care. Am vrut să ştiu cum Vexler a putut descuia uşa şi am găsit. Cahalul. s-a petrecut de curând în oraşul nostru. Fried… când. fata Domnica F… confirmă în totul zisele Măriei P… adăugând că: „Pe când eram în serviciul d-lui V. Cu toată rezistenţa mea disperată. îmbolnăvindu-mă. ameninţându-mă cu un revolver ce-l avea în mână. am fost pângărită de el. văzui intrând în cuhnie . la îndeplinirea acestui rit infam al religiei lor. s-a găsit asupra lui un bilet de liber-parcurs. pe la ceasul unu. care a sedus şi a părăsit 16 fete de ţărani moldoveni. . Pe când eram în serviciul lui Mihelson. intră în bucătăria unde dormeam şi repezindu-se la mine. Eram în serviciul lui Iosub R. vecin cu Mihelson şi. urmele unui cleşte. printr-o plângere făcută în scris. mai recent care arată cum procedează sute şi mii de Iude spurcate. acesta a venit într-o noapte în bucătăria unde dormeam şi. Talmudul. Supusă la un interogatoriu. în sânul său de copil. declarară cele ce urmează: „Mă numesc Magdalena R.Jidanii n-au nici un scrupul să necinstească fecioare creştine şi chiar. al cărui soroc era expirat şi cu care inducea în eroare personalul cailor ferate. în modul următor. cu care fusese întoarsă în broască”. a cărei victimă a fost. cu revolverul în mână. din strada Mare. 19 august 1912. care locuia în aceeaşi curte cu Mihelson şi cu Vexler. Eram în serviciul lui I. Desfrâul. Măria P… a făcut următoarele declaraţii: „Sunt în vârsta de 15 ani. a arătat că fata sa. S…. venea în fiecare seară.” Nu-şi poate închipui cineva deznădejdea ce cuprinde pe o biată fetiţa de 14 sau 15 ani. Martel Vexler… Chemată la politie. cu fel de fel de făgăduieli şi abuza de mine.Paulescu: Spitalul. o scrisoare apărută anul trecut prin ziare: „Fălticeni.adică formele cele mai cumplite ale patimei de reproducere. pe la ceasul 12. pe care le numi. Măria P… a fost violată de un jidan.C.a cărei uşă nu fusese închisă cu cheia. Iată ce spune. Satirul fu arestat şi la percheziţia ce i s-a făcut. După câteva luni. fiind aduse la poliţie. T… care îmi spuse că eram însărcinată. . se precipită asupra mea şi mă ameninţă că mă împuşca dacă ţip. într-o noapte. . „Mă numesc Catinca R… şi sunt în vârstă de 14 ani (!). după aceea uşa se deschise. auzii un zgomot la uşă. şi am vârsta de 15 ani. Ei se desfată prin cel dintâi şi se nutresc prin cea dea doua. fusei dusă la dl. căci părinţii mei sunt oameni de treabă şi buni gospodari”. . Coranul.

de la bărbaţii care veneau acolo. N. Talmudul. Pezevenghii jidani fac traficul cu carne vie pe o scară foarte întinsă.Iată.… m-a trimes cu alt ovrei F… la Bacău. Adeseori.care se numeşte Leon Zis…. pe urmă Curtea cu juraţi şi în sfârşit ocna umedă. la Botoşani. acele ce nu pot să moară sau să se sinucidă de disperare. Leon. Şi notaţi bine.Paulescu: Spitalul. care le duce la prostituţie. În Moldova. Francmasoneria 53 . iar. şi de al meu şi de al celeilalte. . prostituţia este un comerţ esenţialmente jidovesc. Coranul. când se gândeşte că de-aici încolo. . . Printre bietele fete.C. C…. Şi când cugeţi că sunt cu sutele şi cu miile sărmanele fecioare române. . în 1908.fata aceea m-a dus la un ovrei. în acea odaie mai era încă o fată. fără o bucată de pâine şi fără nici un sprijin. în ţară. violate de Fauşti tăiaţi împrejur şi respingători. pe rând.… şi căreia i-a cerut 224 de lei. sau le exportă în alte ţări. din Bucegea. „Mă numesc J. ne trimetea.sfârşesc prin a cădea într-un fel de depravare morală. ei exportă fete tinere la Constantinopol. şi-a bătut joc de trupul nostru.Chinul trebuie să fie de nesuferit.pe la 800 seara. . . murdărite de jidani. Şi aici ovreii le pândesc. . când au căzut în ghearele lor.după ce le necinstesc. până la Shang-Hai şi la Buenos Aires. Am stat noi amândouă. Acolo am întâlnit.… după ce m-a ameninţat că are să mă bage în puşcărie.aruncată pe strada în cea mai neagră mizerie.Dar.cu totul năpădită de pălămida talmudică. plângea şi ea ca mine… Îmbolnăvindu-mă de boale lumeşti. C…. Am început să plâng când mi-am dat seama unde sunt. dezvirginate de către desfrânaţii circumcişi. Nenorocitele Mărgărite. dacă prin sinucidere. angajându-le ca servitoare sau ca lucrătoare şi. . . jidanii înşală nefericitele lor victime. care îmi propuse să mă duc cu dânsa în acel oraş. cu de-a sila. mai mult sau mai puţin depărtate… până la Shanghai şi la Buenos Aires. sechestrate. . . minore. de unde nu mai văd lumina zilei.m-a pus într-o odaie din dosul casei. la Cairo…. în odaie. care trebuia să mă angajeze în serviciu.ceea ce le aşteaptă este mai întâi… moaşa jidoafcă care le mântuie prin avortare şi care în acelaşi timp le suflă şi ultima para. şi apoi le exploatează în mod infam.dar cine putea să ne auză în înfundătura aceea! Apoi. o fată din Dorohoi. Acest ovrei. faptele unui strigoi care pângăreşte nişte biete fete românce.căci fata A. care i-a profanat tinereţea şi a adăpato cu amărăciune pentru restul zilelor. cruzimea acestor hiene nu se opreşte aici. care ţine tot o casă de prostituţie. Cahalul.le închid în bordeluri. din când în când. . Într-adevăr. .ea va trebui să nutrească şi să crească o sămânţă din neamul blestemat. mai mult de nouă zecimi din numărul caselor publice sunt ţinute de jidoavce. n-au pus un termen suferinţelor lor de martire. Noi ţipam. A. după şapte zile.ea este mai cu seamă teatrul acestui scârnav negoţ.căci ei îşi fac din ele un fel de vaci cu lapte. pe care le mulg pe loc. tot pentru serviciu. dar n-aveam pe nimeni să-mi vie în ajutor. unde are să-mi găsească de lucru… Când am ajuns la Dorohoi cu trenul . care-mi spuse că şi ea fusese adusă acolo. la o ovreică Fani. . Leon m-a luat şi m-a dus într-o odaie din dos…. Moldova. căci veneau bărbaţi şi mă trimitea cu ei la odaie. .după cum rezultă din mai multe procese ce au făcut vâlvă”. . ca exemplu. ca vreo şapte zile… În acest timp a venit la noi Leon Zis… şi. cu câte un bărbat la odaie… Nevoind să mai stau la el.atât pe mine cât şi pe fata A. C… aşa bolnave. . . şi că ele nu îndrăznesc să denunţe pe aceşti monştri. pentru că m-a trimes pe mine. M… (româncă din Bucovina)… Am venit în România în anul 1907. din cauza ruşinii care a pângărit pentru totdeauna sufletul lor dezonorat. am văzut că mă aflu într-o casă de prostituţie. Prostituţia.

pentru motiv bine determinat. etc.care a fost apărat de patru avocaţi cu mari influenţe politice. La această pezevenghe „s-a găsit o întinsă corespondenţă. din Constantinopol. Dar. . că toate teatrele suspecte de varietăţi. la Târgu-Ocna. ne punea câte 100 lei pe lună mâncarea. Acolo vorbeau ce vorbeau şi apoi comisarul pleca”… bineînţeles. . nu fără să i se fi uns laba. până în mai 1911. Talmudul. Eram ca un fel de roabe la el”. . Şi zilnic se descoperă fapte noi. toate casele în doi peri sau cu reputaţie proastă. Iată şi ce scrie Universul sub titlul de Banda de corupători de minore. Iată ce povesteşte fata J.la Botoşani. la Iaşi: Mai mulţi agenţi de siguranţă. la Bacău. 7. ne încărca de datorii.după cum declară victima J. . din taxele ce încasa. procesul a durat din septembrie 1909. . s-a descoperit o bandă de jidoafce care se îndeletniceau cu coruperea de fete minore. românce.iar. la Bârlad. la Galaţi. . le dădea la români. făcând o descindere în casa lui Iţic Nadler.C. toate concertele echivoce. Notaţi că acest jidan. fără încetare.asupra celor ce se petreceau în acest infect lupanar.… sunt ţinute de jidani. M. cărora le trimitea fete minore din România. adică la o închisoare de 6 luni şi o zi. între alţii cu Leiba B…. la Rusciuc. de altfel. Leon îi ducea la dânsul în odaie.dar cele mai multe rămân ascunse în întuneric.acolo unde au ajuns pe deplin la scop şi au dobândit drepturile de cetăţenie să ascultam pe Trocase care ne va spune ce se petrece în Austro-Ungaria în această privinţă. trimiţând nenorocite fete de român. transmiţându-le cu voinţă virusul sifilitic. la Fălticeni. este exploatarea corpului omenesc… N. nu am avut nici un ban.. . ademenite spre a fi aruncate în ghearele prostituţiei.. din care reiese că există un serviciu bine organizat de comerţ cu carne vie. la Piatra Neamţ.la minimul pedepsei prevăzut de lege. până la Cairo şi până în America. . nu ne dădea nici un gologan”. ca să ne dăm bine seama de ce sunt în stare să facă ovreii. Cahalul. din strada Sărăriei. Aşa făcea cu toate fetele din stabilimentul lui. mai ales cele din provincie. masculi sau femele. . . . la Constantinopol. .Paulescu: Spitalul. O percheziţie făcu să se descopere că acest pezevenghi ovrei avea o corespondenţă foarte întinsă. Şi acest comerţ spurcat continuă mereu în toată Moldova. Cahalul interveni în favoarea lui. că există în Iaşi o întreagă bandă de corupători de minore. No. . ademenite în Moldova. Se ştie. Desfrâul şi prostituţia în Austro-Ungaria .Muntenia nu este nici ea mai puţin grav atinsa de această lepră ovreiască.dându-ne carne împuţită şi cu viermi. În urma unui denunţ.: „Când venea vreun comisar sau subcomisar în inspecţie. primit la poliţia de siguranţă. Coranul.făcând cu ele comerţ de carne vie şi expediindu-le în Turcia şi în Egipt. într-adevăr. având agenţi răspândiţi prin diferite oraşe din străinătate… Astfel s-a dovedit că numita ovreică era în legătura cu diferiţi factori ai caselor de toleranţă din Turcia şi din Egipt. Minorele.atunci când fetele din bordel cădeau bolnave.… ceea ce este conform cu preceptele Talmudului. Francmasoneria 54 . Când fu dat în judecată. .căci el îmi lua imediat bacşişurile ce-mi dădeau bărbaţii. cu această ocazie. Principala autoare a acestei crude negustorii este Haia Şloim. au găsit acolo mai multe minore (românce). Dacă şangărul este atât de întins în nefericita Moldovă. la Colomea (în Polonia). Sa stabilit. cu Leib Ştrul. . toate „cafeşantanurile”. M…. sunt duse la Constanţa şi predate unor agenţi care le conduc până la Constantinopol. Poliţia închidea ochii. identice cu acestea.În tot timpul cât am stat la Leon.din Dorohoi. când Tribunalul din Dorohoi condamna pe fiorosul proxenet.„Cea mai grozavă formă pe care a îmbrăcat-o până acum cruzimea jidovilor.

pradă creditorilor jidani”. Aceleaşi relaţii există şi între stăpânii jidani şi servitoarele sau lucrătoarele creştine.Paulescu: Spitalul. nu mai poate să achite dobânda datoriei sale. în atelierele sale. vizita intimă a mai bine de o mie din lucrătoarele sale”. Ajunse în Turcia.şi nici măcar dojeniţi în Sinagogă. Dar „vinderea fecioarelor creştine şi chiar exportarea lor.au trebuit să dea pe propriii lor copil. . prin Cahal. în ruşine. fetele lui îşi dau trupul în locul acestei plăţi. cel puţin pentru formă”. . ce necinsteşte secolul nostru .400 războaie de ţesut în diverse localităţi ale Sileziei austriace. . decât cu condiţia să-i sacrifice ceea ce Dumas numea „capitalul lor”.în Bucovina. drept popor ales această strânsură de pezevenghi.28 de ovrei erau acuzaţi de răpire şi de traficare de tinere fete. *** N. în cursul anilor. şi în alte provincii sărace . singur. . Ei le făgăduiseră condiţii strălucite ca să le hotărască să plece în străinătate. „culpabilii nu fură condamnaţi decât la pedepse neînsemnate. dintre care cele mai multe mergeau încă la şcoală. ele fură vândute la case de prostituţie. „Ca în Galiţia.după cum povestesc martori oculari. Aceşti mizerabili atrăseseră într-o cursă. cine sunt proprietarii unor asemenea case în Turcia? Jidanii singuri şi nu alţii… Când în sfârşit poliţia se decise să intervină. . ca posibil între dobitoace. s-au citat cazuri în care plugari poloni. fără să fi primit nici cea mai mică leafă. Dar. ruinat. Dar Cahalul interveni în proces. Dar ei nu le respectă nici pe femeile măritate. preparată cu măiestrie. 1.întrece absolut orice închipuire.adică între toate fiinţele omeneşti. Or. şi într-adevăr. în canton. în ochii lor. scăpă cu un an de închisoare. el însuşi se lăuda în public că a primit. . nu sunt mai puţin tipice. care ocupa. .ce s-a judecat în 1892 la Lemberg (capitala Poloniei austriace).specialitate ruşinoasă. mizerabil. Capul bandei.nu puteau să obţină de la dânsul livretul de lucrătoare. . Coranul.când. Isprăvile săvârşite în acelaşi gen de către un alt jidan. Şi totuşi „nici un cuvânt de dezaprobare din partea jidănimei. numeroase fete de la 14 la 16 ani. de această oribilă bandă din Lemberg.aparţine numai jidovilor şi încă în mod exclusiv. El puse în lumină amănunte monstruoase. cu preţul de 1. Astfel. . să-şi ia. nici un pact matrimonial nu este considerat. un mare număr de copile creştine. De cele mai multe ori jidanii sfâşie corpul şi înjosesc sufletul tinerelor fete pe care le iau când de-abia au ieşit din vârsta copilăriei”.000 de mărci una. „Sa adus la lumină modul de a proceda al unui industriaş evreu. Francmasoneria 55 . în drumul mare”. . Cahalul. Îndată ce trecură fruntaria (graniţa).bineînţeles. la care aveau dreptul. şaizeci din aceste biete fetiţe fură mântuite… Procesul dură zece zile. Măritişul între creştini nu constituie câtuşi de puţin o garanţie împotriva poftelor senzuale ale ovreilor… căci nici o unire legală. toţi ovreii sunt solidari. Şi te întrebi atunci cum Iehova al lor a putut să fie atât de ageamiu. faţă de acest trafic atât de profund criminal! Culpabilii n-au fost nici excluşi din comunitatea ovreiască . un ţăran. El exploata. care nu sunt ovrei”. în deznădejde. în boli şi împinse chiar până la moarte”. Talmudul. Trebuie deci să le lăsăm lor toată infamia”. Fu clar stabilit că sute de fete tinere fuseseră târâte. Isaac Sch…. Într-adevăr. Darul forţat al fecioriei are singur puterea să împiedice ca părintele lor să nu fie azvârlit.întrebuinţând însă ceva mai mult vicleşug şi lucrând cu mai mare taină”.Modul cum ovreii tratează ţăranii din Galiţia.C. „Într-un proces . fură tratate ca nişte roabe şi orice încercare de fugă fu straşnic reprimată.pentru a plăti dobânda unei mici datorii. Toţi ceilalţi făcură numai câteva luni de recluzie şi reîncepură sinistrul lor negoţ. Când ele isprăveau cei doi ani de ucenicie .

toată jidovimea cosmopolită zbiară. care ar fi prima realizare a ideilor lor de dominaţie asupra popoarelor creştine”. au înhăţat şi agricultura. de-ţi sparge urechile. Şi când te gândeşti că. Palestina şi din Bucureşti.de efectele ucigătoare ale patimilor de nutriţie şi de reproducere. N. . pe care le-au inoculat românilor. ca o divinitate infernală. . încetăţenesc sute şi mii de jidovi. .C. .şi unde să-şi căpătuiască şi gloata naţiei lor. . . este astăzi un fel de deşert mort. blânzi ca nişte miei şi mai ales naivi ca nişte copii.adică a unei împărăţii universale iudaice. cerând îndată cetăţenia! Dar. pădurile. ne izbeşte.nu mai rămâne ovreilor decât să capete şi naturalizarea. unde să-şi instaleze guvernul sau Cahalul . . „Pentru aceasta. . de vreo treizeci de ani (adică de pe la 1850). . nu poate fi vorba de nici un guvern jidovesc”. această ţară israelită.ca mijloace accesorii de distrugere. de care sunt încă lipsiţi. denunţară guvernului . ieşit din întuneric.ovreii simt trebuinţa să aibă şi o ţară. dar urmat cu cerbicie până astăzi. Şi întradevăr în fiecare an. petrolul. Pe urmă.iar prin desfrâu şi prin prostituţie ne răpesc de la procreaţie femeile şi mai ales fetele.viitoare mame. Şi astfel ne-au răpit toate bogăţiile şi chiar toate izvoarele de existenţă.şi. cu care ne fură şi ne înşală. pentru asemenea ceată de rău-făcători. treizeci de deputaţi români. .Să recapitulăm principalele răni cu care Cahalul. Camerele. . adresând petiţiile lor parlamentului. cu pământul ei excesiv de fertil şi cu locuitorii ei buni. În adevăr. noul Ierusalim”.că ovreii „încearcă să înfiinţeze în România acel stat jidovesc. din patima de proprietate. astăzi regatul României”. pe care le cer cu multă insistenţă.după cum prescrie Talmudul. . care le permit să sugă şi restul sevei noastre. Şi deja presa întreaga din Europa repetase strigătul de disperare al poporului român: Jidovii vor să facă din România. . pe care au sărăcit-o. a) Ovreii au acaparat mai întâi comerţul şi industria. Francmasoneria 56 . ei au dat bieţilor ţărani lovitura de graţie prin beţie şi prin alcoolism. alt procedeu talmudic . în acelaşi timp. în provinciile danubiene. În 1868. Efectele patimii de dominaţie a ovreilor Pentru ca să ne distrugă cu totul. ar apărea la lumină. În România. trusturi şi multe alte întreprinderi jefuitoare. Dar. . mai toate. un adevărat rai pământesc pentru poporul lui israel. pe care ar putea uşor să o aibă. în mod individual. evreii.lucru greu de găsit pentru o jumătate de milion de… pungaşi şi de proxeneţi. pe când România.care nu pot fi naturalizaţi. ovreii caută cu stăruinţă să-şi creeze acest centru naţional.este un fel de Eldorado care ar constitui o pradă bogată. adică un teritoriu. Cahalul. nu se bucură de drepturile de cetăţenie. Talmudul. trebuie ca ea să fie însoţită de un certificat de onestitate relativă. prea indulgente.dată fiind starea deplorabilă a împărăţiei turceşti. Palestina. care nu le convine. şi ajutaţi de camătă. pentru ca o asemenea petiţie să poată fi agreată. Ei însă pot ajunge să le obţină. b) Jidovii s-au servit. Ei îndeplinesc astfel preceptul talmudic de-a extermina pe goimi şi săvârşesc un plan.care. . De altfel li s-a imputat că nu există ţară jidovească. . pe care le fac sterpe.Paulescu: Spitalul. Coranul.răni care sunt mai rele decât plăgile egiptenilor şi care decurg. consideraţi în masă. conceput altă dată. în momentul de faţă şi că prin urmare.acela de a transforma România într-o Palestina râioasă. lumii întregi .au montat bănci. având în capul lor pe preşedintele Camerei. Acum că li se pare că s-a apropiat împlinirea proorociei talmudice. este ceva mai mult.adică pentru ca să devină stăpâni absoluţi peste această ţară.

avocatul Cremieux face prin presa să răsune lumea de tânguielile şi ameninţările lui.şi să ceară emanciparea lor totală. jidovimea făcu să intre în linie de bătaie Alianţa universală israelită. Atunci. în timpul acestor aşa zise răscoale. tot în urma unui război nenorocit. nenorocite victime ale intoleranţei româneşti. Evident că ei ar numi ovrei (sau oameni de-ai lor) ca deputaţi şi ca senatori şi.pretextul putea să servească.zice Câmpineanu. cu tonul cel mai dictatorial. se opuse în mod formal (art. 7) la săvârşirea acestei mari crime şi guvernul îi menţinu riguros dispoziţiile. sleite de războaie sau doborâte de revoluţii. România s-ar transforma pe nesimţite într-un stat ovreiesc şi scopul urmărit de Iuda ar fi atins pe deplin şi fără zgomot. Constituţia. ei au încercat să se emancipeze.căci Iuda se repetă. ei au profitat de un război dezastruos al Franţei. pentru ca să ajungă la acelaşi scop. este manifest că. . În Algeria. ai politicii şi ai guvernului. în alte ţări. . pentru a câştiga aceste drepturi de cetăţenie. Este o chestie vitală ce priveşte naţia jidovească întreagă. când se refuza iudeilor din România drepturile de cetăţenie. Cahalul. . scrisori peste scrisori. preşedintele Alianţei. la 2 iulie 1867. Îndată. să amintim. În Franţa. ura furioasă ce agită toată ovreimea. înainte de a vorbi de sforţările jidanilor ca să dobândească împământenirea în România. . ovreii au devenit cetăţeni numai în urma unor revoluţii sângeroase. Vom întâlni aceleaşi procedări şi la noi.mai mult sau mai puţin N. pe scurt.proprietatea rurală joacă rolul principal în ORGANIZAŢIA POLITICĂ A ŢARII. În zadar guvernul român demonstra. Talmudul.Se înţelege. Asta era tot ceea ce căutau şefii lui Israel. Toate guvernele. Dar îi trebuia o pricină. când un mijloc i-a reuşit o dată. În Rusia. . Motivul aparent fu repede găsit ovreii din Moldova ar fi suferit persecuţii din partea populaţiei! Într-adevăr. El adresează.C. ar ajunge unicii şi supremii cârmuitori ai administraţiei.jidanii voiră ca imediat sa ia frâul dominaţiei. pretutindeni. ar dobândi şi direcţia în alegeri. Dar.adică să aibă în posesie moşiile şi domeniile. poporul român nu făcu decât să se scarpine.unde soldaţii turci se opuseră şi ei la intrarea acestor lifte în ţara lor şi îi aruncară în fluviu. pe care poporul român şi-o dăduse. înspăimântat de invazia torenţială şi neîncetată a acestor paraziţi şi iritat de înţepăturile lor dureroase. prin o serioasă anchetă. mai ales în constituţia colegiilor electorale care numesc Senatul şi Camera deputaţilor”. ovreii au tras foloase din situaţiile grele şi din nenorocirile naţiilor.printr-o adevărată invazie. . ţara-mamă. prin drepturile de cetăţenie. că ovreii. expulzaţi din România. Abia intraţi în ţara românească. primul ministru al guvernului român. din fericire.şi n-au murit decât doi vagabonzi care. printr-o revoluţie. la toate guvernele din Europa. pentru. Se înţelege ce importanţă au aceste drepturi pentru Israel. fură transportaţi de cealaltă parte a Dunării. dacă jidovii ar obţine drepturile de cetăţenie. a triumfa în contra acestei rezistenţe disperate. ca şi în Austria şi în cele mai multe ţări din Europa. Şi pentru ce această ambiţie? „Fiindcă . sa fie proprietari rurali. Dar. ei înşişi au provocat mişcarea. pentru ca să poată interveni. deci. cu orice preţ. .Paulescu: Spitalul. Coranul. Prin urmare. . Dar. . procedările de care s-au servit. Prin urmare. în câţiva ani. Francmasoneria 57 . somându-le să intervină în favoarea ovreilor. prin aceeaşi lovitură. spre a întâmpina reîntoarcerea unor asemenea persecuţii. nici un jidan nu şi-a pierdut viaţa . într-un raport adresat tuturor curţilor europene. Ovreii voiesc.

Cahalul. Nu era vorba să se admită numai un număr limitat de ovrei. orice jidan era cetăţean român. Brătianu. la toţi ovreii. independenţa României. Franţa. pentru ca să permită jidanilor să introducă. Brătianu găsi peste tot miniştri vânduţi ovreilor şi se izbi de o nemiloasă rezistenţă. Franţa a fost reprezentată printr-un ovrei. .răspund cu deferentă că se vor ocupa serios de această afacere. Asupra acestei chestiuni vom lăsa să vorbească un autor străin. unde s-a decis independenţa României. cu energia şi cu speranţa necontenit vie a adevăratului patriot.ca să înlăturăm orice bănuială de părtinire. pe care toată lumea îl evita cu cea mai mare îngrijire”. . „După tratatul din Berlin. în Italia.care e întreagă de poliţie interioară. Talmudul. care zdrobeşte mâinile unei naţii slabe.în orice caz francmason bine cunoscut. graţie lui. a luat iniţiativa chestiei. sau un aproape-ovrei. . cu forţa. d. .poate să intereseze Franţa? Libertatea cultului nu este nici ea în cauză.sau plătit ca să servească pe evrei. . După doctrina lui Waddington. „România. în şedinţa din 15 decembrie 1879. sau pentru ca să-şi câştige banii. răspunsul cinic ce-l dădu jidanul Gambetta: Îndemn pe guvernul vostru să se execute. în detrimentul proprietarilor pământului. Iată. veni în România ca să lucreze chiar în localitate. vitriol în gâtlejul muribundei. . jidovul Cremieux. . Austria. Ovreiul întrece în tenacitate tot ce se poate închipui. individual. în urma războiului din 1877-1878. Montefiore.care în numele ţării lui nu ceru decât un lucru: emanciparea ovreilor din România. întreprinse prin Europa o călătorie asemenea cu aceea a lui Thiers. ele se zdrobiră de rezistenţa unanimă şi disperată a naţiei române. . Evreu. unde toleranţa este mai bine practicată”. Francmasoneria 58 .Drumont . . avură loc episoade cu adevărat mişcătoare în durerea acestui popor. .Paulescu: Spitalul.care era moartea României. până într-un an.C.ci toţi ovreii cărora le-ar veni pofta să se stabilească în această ţară. Rusia şi Turcia recunoscură. pe care Europa îl condamnase să dispară înaintea jidanului. Onoarea Franţei (!) cere ca ea să nu fie lăsată de-o parte… Eu însumi mi-am dat cuvântul lui Cremieux ca să o susţin…” În zadar i se spunea lui Waddington: Dar întru ce această chestie. fără deosebire.generoasa Franţă. La acest congres. .acest Waddington.conduse de Francmasonerie. nu fu mai norocos. el nu încetează niciodată săşi urmărească scopul.juca rolul mârşav al unui jandarm. . Dl Cremieux ţine mult la aceasta. Franţa nu va recunoaşte independenţa ţarii voastre până ce nu veţi acorda drepturile civile. asistat de o alta Iudă. Louis Legrand. fiind dovedit că România e poate singura ţară din lume. Dar. în orice caz. . ducându-se să înduplece lumea pentru Franţa învinsă. .pe care-i asigură că. . N. El îşi urmări cauza. se vor bucura de toate drepturile civile şi politice. Catargiu. la Congresul din Berlin. n-a cruţat nimic pentru ca să-şi apere neamul. Pe de altă parte.cu o îndârjire adevărat jidovească. aceste sforţări rămaseră sterile. d. cu toate astea. Zece ani după aceste evenimente. D-l Waddington. scăpă pe jumătate de pericol. Un deputat republican.şi într-adevăr. textual. a avut loc un congres la Berlin. Waddington refuză mereu… Un alt trimis al României. avu curajul să vorbească despre acest subiect. Waddington. În Englitera. după jurnalele israelite. pentru coreligionarii săi. Coranul. Într-adevăr. interveniră în acest sens pe lângă autorităţile române.

omorând şi închizând pe insurgenţi.adică la Revoluţie. Sturdza scăpă România de un dezastru inevitabil. ce a istovit sărmana noastră ţară. ar fi servit admirabil de bine lui Israel pentru ca să-şi impună voinţa. au văzut pe ţăranii răzvrătiţi. mai întâi. jidovii făcură mari sforţări. Nuham Katz. . ea va reaprinde torţa. de altfel. jidovimea internaţională. cu Francmasoneria. Socialismul era condamnat în România să apere drepturile ovreilor. Ea n-avu alţi membri decât nişte lucrători ovrei. după cum îl constată Bernard Lazare el însuşi.şi prima asociaţie comunistă fu fondată. Poate dacă aduce la disperare pe jidov. Ion Nădejde. .într-un moment când noi nu eram pregătiţi.… şi a dispărut. de doi revoluţionari ruşi: un ortodox.pentru care mii de români şi-au vărsat sângele. care îşi luă numele de Dobrogeanu-Gherea… Cu ei s-a asociat mai întâi un ţigan. . găseşte momentul să ne pună cuţitul la gât. să aducă din nou chestia pe tapet. Dar lojele nu se populară decât cu ovrei şi. reprezentată prin Cremieux. chiar dacă nu se va uni cu el. de asemenea. câştigând drepturi politice.cele trei puteri mai interesate să observe tratatul din Berlin. . răscoala de la ţară. Francmasoneria 59 . jidanii recurseră la un mijloc extrem care.au recunoscut imediat independenţa acestei mici naţionalităţi. „Un singur partid ar fi putut să propună alte soluţii sau să se opună. . La aceeaşi epocă (1904). la proiecte primejdioase. Waddington evită. patru ani înainte de a se fi întâmplat. în 1888. ovreii. dacă nu am fi dat imediat drepturi de cetăţean la toţi jidanii în masă. de curând. în 1900. Nemaiavând alte resurse. năvălind în proprietăţi. Atunci jidovimea din străinătate ne refuză fără milă orice credit.dar existenţa lui era legată de emanciparea singurului proletariat român.C. ar fi putut să susţină partidul. . Ei încercară. dar în zadar. dar rezultatul fu deplorabil. fără un nou împrumut. să se plătească dobânzile datoriei ce era contractată la ovrei. Cahalul. Totuşi. iar mai târziu câţiva tineri. El prescrise mari economii şi făcu atâtea tăieri în buget. le-a reuşit întotdeauna şi pretutindeni . şi chiar ne ameninţă cu falimentul. zicându-ne: nu veţi avea independenţa. În lipsa acestui sprijin.„Iată 18 luni. Austria. Dar ea nu a rezolvat astfel problema.să spună adevărul şi să explice motivele care l-au făcut să lucreze astfel… De frică să nu fie demascat. distrugând totul în drumul lor.de când tratatul din Berlin a proclamat independent Statul României. . Acest partid a fost importat în România. Rusia şi Turcia. ŢĂRANUL ROMÂN REVOLTAT. cel puţin. A. pe la 1875. într-o zi. nu muşcară totuşi din undiţă. Acest război.şi anume partidul socialist. Jidovii se forţară. Dar patriotismul luminat al primului-ministru D-l D. „Răzmeriţa rămâne groaza redutabilă a guvernanţilor şi a bugetivarilor români. să provoace un război cu Bulgaria. Petrof şi un jidan. dacă l-am fi pierdut. Bernard Lazare prezice acest flagel. Iată în ce termeni. Burghezimea agrarienilor şi a funcţionarilor a înăbuşit sălbatic revolta. Ei au văzut. rarii români care puteau să se lase să fie prinşi. . Gambetta şi prin omul lor de afaceri Waddington. Dacă mâine se pregăteşte să încarce cu noi impozite pe clăcaşul său. Dar. să introducă Socialismul în ţară. adică a proletariatului jidănesc care. existenţa sa trebuia să fie nesigură. . direct N. relaţii diplomatice regulate”.zice el. Cer ca şi Franţa să facă tot aşa şi să lege. Se poate concepe o mai grozavă tâlhărie? De atunci. în timpul unei crize financiare. remarcabil de clari şi precişi. prin diverse mijloace. Italia urmă şi ea.Paulescu: Spitalul.se înţelege. dacă îl scoate din răbdări… acesta se va uni cu muncitorul câmpului şi îl va ajuta să scuture jugul. cu România. .dacă nu daţi drepturi de cetăţenie la toţi ovreii. sau să dispară…” . ocazionată de un an cu recoltă proastă. acest exemplu. Coranul. . el sfârşi prin a ceda. că a fost posibil.după cum şi naşterea îi fusese artificială. dacă ar fi fost posibil în România. Astfel. aruncând recoltele în gârle. ajunseră aproape să-şi atingă scopul. . Talmudul. după un război. jidanii au căutat. .

Mai mult şefii din Netoţi şi din Slăveşti au mers adeseori şi într-un chip neobişnuit.dar nici cu 100 de lei falcia” De aici. sat lângă Botoşani. în judecată.şi trebuiau să se aştepte la represaliile de care au suferit mai mult sau mai puţin. trăgându-se chiar.cei mai considerabili prin bogăţia şi prin afacerile lor.şi promiţând ţăranilor pământ ieftin. ne-au fost procurate de un ofiţer dintre cei mai distinşi. în timpul iernii. Nu vom face decât să menţionăm răscoala ţăranilor din 1888. Astfel am ajuns la concluzia că revoltele au fost orânduite din iarnă şi că o mână criminală a intervenit. a ţărănimii oprimate. în aceeaşi vreme. Coranul. Răscoala a început la Flămânzi. Apoi. Talmudul. asupra căreia am putut culege informaţii demonstrative.ca să arendeze un domeniu imens aparţinând unui anumit Stu… Mochi F… la început a promis ţăranilor că le va lăsa jumătate din pământ. până atunci ascunsă. pentru aceasta”. liberându-se pe el însuşi şi LIBERÂND PE JIDAN”. Dar. . .să pună paie peste foc. foarte des. a fost preparată mai dinainte. ceea ce a fost de ajuns ca să provoace răzvrătirea. Această revoluţie nu a fost numai o explozie de nemulţumire şi de mânie. să măsoare şi să parceleze acest pământ. sau se făceau că se ceartă. minând ţara cu explozivul revoltei. Răscoala ţărănească din 1907 Să vedem mai întâi cum a început revolta. un sat din judeţul Vlaşca. căci el îşi preparase terenul. . în scris. să ne remită. asupra căreia nu avem date precise şi nu vom vorbi decât de revoluţia agrară din 1907. Francmasoneria 60 . . . din contră. Aceste informaţii le-am luat. . nu se ţinură de făgăduială.C.sau indirect. care a ruinat atâta lume şi care a provocat o asemenea vărsare de sânge”. . ea a fost organizată şi chiar bine organizată. la început .Cahalul a însărcinat pe doi din membrii săi. De altfel. Vom face să se remarce că asemenea manoperă a fost cu adevărat diavolească. veniţi din sate mai mult sau mai puţin depărtate. . Ea a avut ca efect să înşele pe români. Asta e tot ce dorea Cahalul. va rezolva în România actuala chestie ovreiască. am aflat că cea mai mare parte din conducătorii revoltei s-au dus. Cahalul.cu preţul de 25 de lei falcia (preţ ridicol de mic)… El a însărcinat chiar pe unul din oamenii săi (Constantinescu). care a luat parte activă la stingerea răscoalei şi care a binevoit.Paulescu: Spitalul.ci. desigur. unde doi jidani bogaţi.căci la început aceştia au fost oarecum bruftuiţi de către ţăranii revoltaţi. Prin urmare. N. după cum vom vedea mai departe. Ofiţerul. după cererea noastră. Aceşti doi jidani au aţâţat incendiul. unele. De mult se ţes firele răscoalei. mai târziu.după cum vor ovreii să ne-o insinueze. prefăcându-se că se gâlcevesc între ei. de prin ziare. . . jidovii ştiau prea bine că nu se poate face jumări fără să se spargă ouă. făcându-i să creadă că ovreii sunt nevinovaţi. Mochi F… şi Berman J… se certau între ei. . refuză absolut să se ţină de făgăduială şi nu mai vru să dea ţăranilor pământ nu cu 25 de lei. . despre care am vorbit. la târgul ce se ţine în toate săptămânile la Alexandria. o scurtă descriere a evenimentelor la care a asistat. „Se scrie din Craiova: Revolta n-a fost spontană. precizează şi mai mult: La Bulbucata.altele. . pentru ca să se întâlnească cu alţi ţărani. la Bucureşti. răscoala.cum trebuia un punct de plecare.pe care l-a luat în arendă. unul pe altul.

din cauza lipsei unui fin conducător. Ei purtau decoraţii şi erau îmbrăcaţi în nişte haine care simulau un fel de uniformă. s-au găsit într-un sat din judeţul Iaşi. Coranul. . când a venit în localitate I. toată ţara şi a avut loc la o vreme când ţăranii erau.făcea propagandă socialistă printre ţărani”. . care adesea treceau drept studenţi. că dureroasele dezordini au fost puse la cale de către instigatori periculoşi. G…. „La tipografia unui ovrei. Talmudul. Fapt important adeseori aceşti instigatori răspândesc idei socialiste. corespondentul ziarului socialist România muncitoare şi a confiscat acte revoluţionare”.”.au fost puşi în libertate. în capul unei bande de ţărani. o patrulă de cavalerie a prins. Când au fost arestaţi. . S-a arestat un anume „Leopold H….ca să zic aşa. provenind de la agenţi instigatori care treceau ca studenţi. Studenţi . . în plină revoltă.Astfel. . a fost arestat la Onceşti (Vlaşca)”. pentru a pune foc în ţara noastră.C. .şi se ştie că socialismul provine din judaism (vezi mai departe).în abundenţă. socialişti. fie printre oameni de meserie.De altfel. Aceşti instigatori au fost aleşi. vagabonzi. care a fost prins când împărţea manifeste revoluţionare prin sate”. care a împins pe ţărani la revoltă. trei studenţi din Basarabia.Iată acum probe că autorii răscoalei s-au servit de instigatori pentru a o ticlui şi a o face să izbucnească. oraş de lângă Dunăre” Oameni de meserie: pungaşi. „La Brâteni. . care se dădea drept student. care au lucrat mult timp pentru a aduce evenimentele la faza acută de astăzi”. S-a arestat „V.revendicări curat socialiste. ca instigatori ai revoltei”. Dog… care.sub pretext de a încasa. „În judeţul Dâmboviţa. se găseau doi tineri.tineri puţin experimentaţi şi naivi. „Patru studenţi basarabeni au fost arestaţi la Podul Iloaiei. care. care făceau instigări printre ţărani”. Fior… vânzător al ziarului Gazeta Săteanului… Două zile înainte de începerea răscoalelor. N. . . Aceşti studenţi au fost arestaţi şi aduşi la Bucureşti unde. fie chiar printre străini.. „Prefectul de Vlaşca a găsit numeroase manifeste.ceea ce va să zică fie agitatori plătiţi de ovrei. nici extrema nevoie. care se dădeau drept studenţi. asemenea concluzie este evidentă. În satul Ghimcea. s-au arestat patru studenţi din Iaşi. în judeţul Botoşani. Posmantir. Francmasoneria 61 . Instigatorii . patru instigatori. pentru maşini de cusut vândute locuitorilor. s-a confiscat manuscrisul unui manifest revoluţionar”.Stoian Stan Şerb…. fie… prostănaci naivi. prin judeţ. ţăranii s-au cotizat. De altfel. „Nu mai este în timpul de faţă un secret pentru autorităţi. pe studenţii I. . care sunt clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei.mai ales printre basarabeni şi printre bulgari socialişti. s-a constatat că erau de origine din Alexandria. bine organizaţi. Jandarmeria rurală din Ilfov a arestat ieri. . P… asupra cărora s-au găsit manifeste care aţâţau pe ţărani la revoltă”. Pseudo-studenţi . I… şi C. se văd uneori ţărani revoltaţi cerând: „pământ şi votul universal” . s-a descoperit „un club de ţărani care s-a constituit la 24 octombrie 1906. Cahalul. etc . sub pretext de a încasa abonamente pentru o administraţie publică.„clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei”.Paulescu: Spitalul.plătiţi de către Cahalurile din străinătate. Judecătorul de instrucţie a făcut o descindere la N. care cred tot de li se spune. din Râmnicu Sărat. fie printre studenţi. căci revoluţia a înflăcărat în câteva zile.„La Brăila. ţinea discursuri incendiare ţăranilor” „Primarul comunei Cornetul din Vale (Ilfov) a pus în libertate pe un instigator. Nu este deci nici mizeria. la Costeşti. . căci anul agricol precedent a fost din cele mai fertile. în grădina Monumentului.

. . serveşte cauza Ţarului şi a Rusiei (vezi anterior). totuşi. Talmudul. ca să se impună sătenilor.. spunându-le că acesta este singurul mijloc ca să dobândească pământul.care e foarte respectată de către ţăranii foşti soldaţi. Iată unul din aceste manifeste. simulând adesea o uniformă. D. ei au înştiinţare că Majestatea Sa vrea astfel. Regina se găseşte în capul trupelor care merg împotriva ciocoilor”. Străini . Toţi aceşti indivizi.C. În Franţa. . iar ceilalţi patru. ţăranii ascultă de un ordin. s-a găsit la unul din ei. care răscula pe ţăranii din valea Slănicului”.” În Auvergne. Instigatorii împingeau pe ţărani să dea foc şi să măcelărească. F…. Numai astfel pământul va rămâne al vostru. a intervenit viguros în favoarea lor. au fost eliberaţi după puţin timp. „Rezultă din ancheta făcută în judeţ.… că boierii stăpânesc moşiile fără nici un drept şi că singurul mijloc pentru ţărani de a le dobândi este răscoala”. de asemenea.că nu mai vrea seniori şi episcopi.venit. s-a arestat un austriac din Bucovina. ca şi în Franţa. trebuie ca voi să vă răsculaţi. T… din comuna Dobroteasa. s-au trimis (ca din partea) Ministerului de Interne. La noi. Coranul.căci altfel veţi rămâne fără pământ”. înainte de a îndeplini revoluţia. în Rusia. care au fost prinşi în mijlocul focului şi care. Cahalul. Ţăranii povesteau că P… era îmbrăcat cu această uniformă în timpul răscoalei. când instigatorii au făcut pe popor să creadă că. să măcelăriţi pe proprietari şi pe arendaşi şi să le daţi foc la case. mai multe imprimate. V…. Sau descoperit. revoltându-se. el le spunea că a fost investit cu gradul de ofiţer şi că a fost însărcinat de cei în drept să propage revolta”. Pet. că cei care au împins pe ţărani la revoltă le-au spus că toate pământurile aparţin sătenilor. Dar ca pământurile să poată fi împărţite. aceşti oameni rătăciţi credeau că uzează de dreptul lor şi urmează voinţa Regelui. Asemenea manoperă a mai fost întrebuinţată în alte două revoluţii jidoveşti: 1°. care. aproape de Giurgiu.căci proprietarii şi arendaşii nu vor mai reveni niciodată. în timpul ultimei răscoale. fiindcă acesta le-ar fi ascuns ordinul. s-au dus până în nordul judeţului şi au împărţit peste tot manifeste revoluţionare”. care au fost împărţite prin sate şi având următorul conţinut: Regele a murit. Fl. . C…. ţăranii „urmează ordine poruncitoare. Francmasoneria 62 . . „Ţăranii din Vadastra (Caracal) strigau: „Trimişii lui Dumnezeu cutreieră satele şi toţi ţăranii trebuie să-i urmeze ca să distrugă şi să dea foc”. fără îndoială.Paulescu: Spitalul. se îmbrăcau într-un mod bizar. S. . printre care unul era din ţară (N. pe care boierii îl stăpânesc pe nedrept. M. Cahalul. nici dijme şi drepturi seniorale. Ţăranii din Scăeşti au vrut să omoare pe primarul lor. patru instigatori. în anumite sate. de către parchet. „Din comuna Cornăţelul (Ilfov). că nu vor începe să lucreze pământul. şi F.în afară de Leopold H… despre care am vorbit mai sus. judeţul Olt). N.Agenţi instigatori cutreieră satele din Romanaţi şi împing pe ţărani la revoltă”. 2°. nici ranguri. „Ţăranii (din Vâlcea) au invadat satul Câmpul Mare şi au devastat târgul.nici nu ştiau româneşte”. Aceşti instigatori au mers până a spune ţăranilor că Regina este de partea lor şi vrea ca toate pământurile să fie împărţite între ei. pe vremea Marii Revoluţii. Ei aveau în capul lor cinci indivizi. cutreierând satele. Astfel. instigatori străini.! şi totuşi ei arată mare scârbă să se poarte aşa de rău cu nişte seniori atât de buni. „Cu ocazia percheziţiilor făcute la şefii răsculaţilor din Moţăţei (Dolj). venit pentru ca să devasteze. Regina a decis ca toate pământurile să fie împărţite între ţărani. Ei au jurat chiar. după cum arată istoricul Taine: „Ei au încredinţat poporul că Regele voieşte ca toţi să fie egali. Răsculaţi-vă astăzi chiar. mai pe larg: „Oameni buni! Regele a murit. din comuna Pietroşani. nu se ştie de unde. un costum complet de ofiţer. cu toate că erau îmbrăcaţi ca sătenii din Gorj. Insă aceasta trebuie”. „Sau arestat. T….

cerând. în loc sa-i daţi foc. N. Vom termina printr-un pasaj din scrisoarea bravului ofiţer despre care am mai vorbit şi care este ca un fel de rezumat a tot ce am raportat mai sus. În timpul răscoalelor. Toader (Sâmbătă 7 martie). Cahalul. debitează ceea ce-i sugerează prietenii lui jidani. după răscoală. » Ţăranii răspunseră: Dar atunci cum rămâne cu revuluţia?” În judeţul Olt. dacă lăsăm casa boierului neatinsă? Atunci.şi cine avea interes să o răspândească? .rezultă că. „Din cercetările ce am făcut. P. preoţii au fost obligaţi să îi dezlege de aceste jurăminte. ceilalţi. „în ce priveşte recolta. a doua zi: la graniţa Bucovinei au sosit trei regimente de soldaţi austriaci”. . .mai cu seamă când se cunosc urmările unei ocupaţii străine. pentru ca să vină şi să stingă focul. care îi leagă şi căreia nu pot să nu se supună”. Pentru a stimula pe cei nedecişi i-au ameninţat cu incendiul şi chiar cu moartea. Coranul. În timpul revoltei. Dar. „Pe un stâlp de telegraf din comuna Fulga. bunăoară. în spiritul celor mai mulţi dintre răsculaţi a existat ideea că împlinesc o lozincă. mai bine luaţi-o voi. un proprietar. C…. . care. dar cum rămâne cu rivuluţia.zice el. un politician considerabil P. Ţăranii au jurat chiar. cu jurăminte îngrozitoare.între alţii. Astfel revoluţia fu satisfăcută”. aşa. până miercurea viitoare seara. atât de jinduite de jidovimea cosmopolită şi mai ales de aceea ce domneşte astăzi asupra Austro-Ungariei. când puhoiul ajunse la dânsul. Aşa. în caz când ţăranii nu se vor răscula”. în toate satele pe unde am trecut. Talmudul. El le dădu voie şi ţăranii intrară sfioşi în casă. mai ales că ea nu va trage. recunoscând că are dreptate. . Mai mult decât atâta.după ce s-a învoit să le dea tot ce cereau. am scăpat teferi de acest pericol mortal. „Un proprietar din Dolj zise ţăranilor răsculaţi. Francmasoneria 63 .Ordinul cui? . Cine a putut să dea ordinul să prăpădească ţara? Şi.şi în mai multe comune din Vlaşca. cu începere din noaptea de Sf. de obicei. venind să înăbuşe o răscoală.se întreabă autorul căruia îi împrumutăm aceste citate. .C. . cu toate acestea. s-au văzut mulţi oameni. cel puţin. Şi. lucru mai grav. să acorde tuturor jidanilor drepturile de cetăţenie. trăia de multă vreme la moşia sa şi era în bună înţelegere cu ţăranii. unul dintre ei obiectă. şi anume Austriei (nu Rusiei). în caz când nu s-ar fi supus”.Paulescu: Spitalul. s-a găsit lipit un afiş revoluţionar. . Toţi erau convinşi că armata este de partea lor şi. . Şi numai graţie înţelepciunii şi energiei conducătorilor Statului nostru. dădu de bunăvoie moşia ţăranilor şi semnă chiar un act de cesiune. Dar cine a răspândit o asemenea idee. au rugat pe boier să-i lase să strice măcar ceva din casă. va servi la ceva”. cu căciula în mână. „Când aceştia erau gata să plece. . în vârful picioarelor. ţăranii nici nu ştiau de ce se revoltă. să ne adresăm unei puteri străine. în acelaşi timp pământul trebuia să fie împărţit numai între ei. ca într-o biserică şi sparseră o oglindă atârnată în perete. pentru ca să-i decidă să are câmpul. o armată austriacă era gata să năvălească în nenorocita noastră ţară.consecinţe care ar fi fost cel puţin. Şi. Take C…. „Locuitorii dintr-un sat din Râmnicu Sărat au mărturisit că au fost luaţi cu sila şi au fost ameninţaţi cu moartea. nici de unde le venea acest ordin de zaveră. Autorii acestui afiş ameninţau că vor pune foc satului. Dar sătenii nu ştiau pentru ce trebuia să se revolte. ţăranii ştiau că trebuia să se răscoale. nici un ţăran nu-şi dădea seama de gravitatea faptelor comise.când totul trebuia să fie distrus şi exterminat. Majoritatea nu ştia nici măcar ce voia. chiar de la începutul răscoalei: Austria mobilizează armata în Bucovina”.

Ochii i se umplură de lacrimi şi era gata să vorbească.când. printre instigatorii descoperiţi. .fiindcă: 1. Nu sunt nici ţările străine. la ordinele lui .cu toate că au fost uneltele oarbe care au săvârşit-o. Prin urmare. Cahalul. . la un român. el lucrase vara precedentă ca ucenic la maşini agricole.şi fără ca să-i conducă el însuşi . Am aflat. am descoperit urme de agenţi instigatori. când am întrebat pe mai mulţi dintre ei dacă îl recunosc. N. îşi cususe două cărţi poştale cu fotografia Reginei. Nu este partidul liberal. pe după umăr.Singuri ei simt trebuinţa absolută şi cu totul zortă. Ei puneau să se dea foc la toate conacele ce întâlneau şi. . În toate satele. austriaci. că acest monstru a fost expulzat din ţară. ca să poată în urmă să devină proprietari rurali şi să îngenunche astfel România. Unul dintre ei. El impunea supunere ţăranilor şi căpătase asupra lor o autoritate enormă. Talmudul. pe urmă. *** Dar cine a putut să fie autorul acestei răscoale. că înţelesese conversaţia noastră. Când intra într-un sat ţăranii îl ascundeau şi-i aduceau de băut şi de mâncare. s-au grăbit să ne întoarcă spatele. cum l-a insinuat nu se ştie cine.… mai ales că acest partid ar fi avut-o. am găsit ziarul A. unul din ofiţerii care mă însoţeau. . Trebuie să adaug că. Văzui atunci imediat pe fizionomia prizonierului. după un scurt timp. Venit de curând în ţară. trecând dintr-un sat într-altul. 2. Pe urmă. am reuşit să pun mâna pe doi din aceşti aşa-zişi studenţi. Pe piept. neapărat. şi într-adevăr.şi este împinsă până la paroxism de către Talmud. care ar fi putut să se întindă pe urmă şi la ele. . avu stângăcia să-mi spună în franţuzeşte că trebuia să-l duc viu pe acest răufăcător. .dacă ar fi fost născută din patima de proprietate a sătenilor. . în toate satele ce am vizitat.adică de Statul lor. .C. Iată modul cum proceda acest bandit. . Era încins cu un iatagan şi purta. era bulgar şi vorbea prost româneşte. Purta o şapcă şi era îmbrăcat cu haine de lustrină neagră. are o altă însemnătate.sau mai bine zis foarte şiret. cu ochi albaştri şi având o mică barbă ascuţită.adică de legislaţia lor religioasă. „Am vrut să ştiu. cauza eficientă a acestei răscoale nu poate fi decât ovreii. ca să-i ia cârmuirea.ar fi fost parţială şi nu s-ar fi generalizat aşa de repede. basarabeni). În sfârşit. Astfel. nu merge până să sugrume ţara. la Giurgiu. (iudeo-socialist) foarte citit de ţărani”. care este întărâtată de către Cahal.Singuri ei sunt conduşi de o patimă de dominaţie extraordinar de intensă. .pentru că patima de dominaţie. el nu a mai vrut să-mi dea nici o desluşire şi nu am mai putut scoate nimic de la el. pe unde am trecut. care a însângerat un popor şi a acoperit de ruine o ţară întreagă? Nu sunt ţăranii. toţi mi-au răspuns cu un aer foarte respectuos: Da. D… că îl împuşc şi ameninţarea mea îşi produse efectul.. .bălan. este Domnul Studenţu”.ei plecau ca să pună foc. cine întrebuinţa pe aceşti agenţi instigatori şi în ce scop comiteau ei atâtea crime şi dezastre? Ameninţai deci pe S. care se numea Ştefan D….iar prezenţa străinilor (bulgari. . . să dobândească cât mai curând drepturile de cetăţenie. . care se însenină. o ploscă cu rachiu. Francmasoneria 64 . Coranul. asupra căreia vom reveni. el a cauzat pagube de mai multe milioane”.Paulescu: Spitalul. semănau peste tot jalea şi pârjolul pustiitor.Şi când au văzut că lucrările se întâmplă contrariu aşteptării lor după o slabă rezistenţă. Era un tânăr foarte inteligent.fiindcă ei nu se găseau atunci în lipsă extremă şi fiindcă răscoala. care se dădeau drept studenţi şi promiteau ţăranilor pământ. .pe care vor să o transforme într-o nouă Palestină. pentru că ar fi fost absurd să aprindă la vecini un foc. . la Târnavele.

deoarece ei împiedică pe instigatorii săi să ajungă uşor până la adevăraţii ţărani şi să-i răscoale din nou. împiedicară. Francmasoneria 65 .punând peste el paie. bani în mare abundenţă şi săi întrebuinţeze la plăsmuirea acestei răscoale. foaie jidano-socialistă.Numai ei au putut să recurgă la instigatori socialisto-anarhişti. Facla. Coranul. Aceste zece motive ne dau certitudinea că ovreii sunt autorii răscoalei din 1907.au putut plăti. după răscoală. oligarhia şi care au fost mânaţi şi chiar omorâţi în timpul răscoalei.s-au pus să prepare o alta noua şi au avut chiar îndrăzneala nemaipomenită să o şi anunţe prin ziarele lor….Ei sunt cei care au aranjat mai dinainte revolta şi tot ei sunt cei ce au dat semnalul de începere. Mai mult decât atât. Acest pseudo-ţăran se plânge mai întâi amarnic de jandarmi. sunt în solda lui Israel. acum. pentru ca Europa. N.Şi tot ei sunt aceia care.adică îndeplinirea unui scop ce priveşte pe neamul întreg al lui Israel.Paulescu: Spitalul. cine alţii. ce ne-ar fi impus. Rusia). pentru că nu i-ar fi permis bugetul. . . după cum o recunosc ei înşişi (B. împinsă de Cahale şi de Francmasonerie.dacă nu jidovii prin Cahalele lor. . . Cine alţii.care trebuie să se fi suit la zeci de milioane de lei.fonduri necesare răsculării unui popor întreg. scrisă de un aşa-zis ţăran.au putut să procure fondurile colosale. în timp de mai mulţi ani.afară de ei. cu mare băgare de seamă au scormonit în cenuşă tăciunele nestins al nemulţumirii poporului. cu lefuri grase. Lazare). pe nenumăraţii instigatori care. . desigur. . de care depindea crearea Statului jidovesc.bunăoară ca Bulgaria.dar având loc chiar sub ochii lor.iar.şi.după ce revolta din 1907 a avortat. să se apere împotriva locuitorilor sălbatici ai barbarei Românii. de curând. publică o scrisoare.dacă nu ei. Lazare).3. . în Austria şi în alte ţări ale Europei. fără voia noastră. . 4. . prinşi. cine a intervenit… ca instigatorii. mai întâi. ca poporul să nu cadă în ghearele jidovilor.Singuri ei nutreau o ură neîmpăcată împotriva proprietarilor rurali.din ţară şi chiar din străinătate (Bulgaria. Cahalul. el prezice astfel viitorul incendiu: „O nouă revoltă.urzită. Talmudul. în taină. 6. 7. suveranitatea lui Iuda.care le-ar servi. . au încercat acelaşi mijloc ca să forţeze pe Rusia să li se supună. . acele drepturi atât de mult dorite. numai Jidanii prin Cahalele lor din ţară şi din străinătate au putut să adune prin cotizaţii. asupra conspiraţiei. pentru ca să impună ţăranilor. 9. . Austro-Ungaria. şi al doilea. . într-adevăr. dându-şi seama de situaţie. O asemenea cheltuială enormă n-a putut fi făcută de un Stat vecin. 8. .dar al cărui jargon răspândeşte de departe o putoare nesuferită de usturoi. . . Revoluţia viitoare Sub titlul Revoluţia de mâine. . ar fi vrut să vadă venind aici armata austriacă.Ei înşişi sunt cei ce au prezis răscoala (B. 10. . Pe urmă. . aceşti proprietari. până la cele mai mici amănunte.Numai ei şi trâmbiţaşii lor. spunând poporului că Regina vrea răscoala şi chiar că le-o porunceşte.Numai ei au avut şi au nevoie să tulbure adânc ţara. . 5.ei au imitat revoluţiile din Franţa şi din Rusia. au cutreierat ţara de la un capăt la altul şi. pentru că rezultatele obţinute n-ar fi compensat sacrificiile. . .C. De altfel.să se creadă obligată să intervină şi să le acorde.care. . .Numai ei s-au servit de Revoluţie pentru ca să dobândească aceleaşi drepturi de cetăţenie în Franţa. prin legi. .şi îmbrăcând pe instigatori cu veşminte ciudate. . . Prin urmare. cu pizmă.bunăoară. . după spusa lor. . . ce e drept. să fie imediat eliberaţi. se pregăteşte acum în sate şi va izbucni cât de curând. pe care i-au poreclit. .au putut cumpăra tăcerea administraţiilor de la sate. Cine alţii. mai îngrozitoare decât aceea din primăvara anului 1907. . pe care Iuda nu poate să-i sufere -. .

ce buchirie! Numai când te ghindeşti. Asta o cunosc astăzi toţi ţăranii şi. remarcaţi că ovreii se aşteptau. simţi că perciunii tremură de plăcere. vor geme de greutatea porumbului de-abia cules. Da. mai înfiorătoare ca cea din 1907.a declarat că. toţi ştiu ce au de făcut.Paulescu: Spitalul. în 1907. .ca şi cum o mâna nevăzuta va fi purtat prin noapte un şomoiog aprins… Iar noi… vom privi scrumul rămas în armane şi vom tăcea. Talmudul. româneşti.într-un interviu cu un redactor al A. se pregăteşte acum în sate. (foaie judeo-sodalistă). după ce vor fi incendiat averile altor români. . . ai zice că se apropie îndeplinirea făgăduielii de mântuire a lui Iehova. N.zic ovreii. .care îi stânjenesc grozav. Se vede. culcate în curţile boiereşti. toate armanele vor lua foc. zadarnic o cerşim. C…. Dar. ca o făgăduinţă a mântuirei din urmă”.Ar fi fost un adevărat sabăţ. când hambarele pline. . de data asta.să-şi ia drepturile! Ai. Cahalul. se vor răsfaţă în bătaia razelor de lună. Într-o noapte de vară.Dar „răscoala de mâine vom face-o aşa. politicianul-trompetă al jidanilor. P. când se va da semnalul. În plus. . ţăranii români se vor ascunde pur şi simplu.ţăranii vor opera… ca un jupân care îşi pune foc la dugheană. ţăranii vor dobândi pământ. Incendiul se va întinde de la conac. Toate ziarele jidăneşti ţin isonul Faclei. încercând să răscoale din nou pe ţărani. . de atâta vreme. . . ca nici armata să nu poată tăbărî pe noi. vai. . Dar toate astea sunt departe de a fi realizate. la sat. Francmasoneria 66 . . Deci. Atunci.dacă politicianii regelui Carol ar fi fost măturaţi ca pleava de uraganul revoluţiei victorioase. ce e de făcut? Ei bine. . Şi cine o prepară? Cei ce au preparat-o şi pe cea precedentă. „Atunci vor veni cei ce au asuprit pe bieţii jidani şi îi vor ruga. într-un acces de ciudă.din toate conacele se vor înălţa vâlvătăi.dacă însăşi coroana de oţel de pe capul de cămătar al regelui Carol ar fi căzut în ţărână. Iată. .ce sărbătoare ar fi fost azi în aer şi ce cântece ar fi întâmpinat venirea primăverei şi aniversarea desrobirei jidăneşti… pardon. . bunăoară. la conac şi de la sat. căruia jidănimea iar fi tăiat capul. Iată de ce gândul revoluţiei de mâine aduce nădejde în sufletele noastre. (vrea desigur să zică drepturile) pe care. Şi atunci vor veni cei ce ne-au stăpânit cu cruzime… şi ne vor ruga cu lacrămi de pocăinţă să ne luăm dreptatea. strigă: „Ah! dacă răscoalele din 1907 ar fi învins! Dacă barierele oraşelor ar ti fost trecute de ţărani. . apoi i-a prins o frică teribila de armată.. care va scutura odată jugul ce-l apasă de veacuri şi va da şi ovreilor drepturile. la răsturnarea regelui Carol.cu lacrimi de crocodil. ei au mai întâi a face cu jandarmii. . Dar. bineînţeles după ce a asigurat-o la o societate de creştini.şi mai ales.C. Coranul. nici judecata să nu ne poată trimite la ocnă. suspecţi străbat satele.. prin urmare. Şi Iuda. . care a arătat că nu glumeşte. la masacrarea oligarchiei. pe urmă. că o nouă revoltă. indivizi. singurul leac mântuitor este revoluţia (?!) De altfel ovreii lucrează pe capete.deodată. o nădăjduiesc tocmai de la poporul acestei ţări. decât la năvălirea ţăranilor în oraşe. ce scrie Seara: „…Şi dacă mai nădăjduiesc ovreii o îndreptare.. când clăile şi cirezile de grâu.cum a făcut altădată lui Ludovic al XVI-lea. de care au fost despuiaţi de o oligarchia sălbatică şi desmetică”.şi farsa va fi jucată.ori într-o noapte răcoroasă de toamnă. P. viaţa noastră fiind coruptă (?). nici mai mult nici mai puţin. spunând sătenilor că în curând ţara va intra în război şi că. Mai multe gazete au semnalat asemenea tentative: În mai multe judeţe. .

În josul acestei pagini se găseşte legenda următoare: „…. au trecut şase ani de la răscoalele din 1907.… a inventat pe afurisiţii de jandarmi rurali. . în acelaşi număr al Faclei. Natural. la capătul căruia se afla figura Regelui şi la piciorul căruia urinează doi diplomaţi. ce clocoteşte în sufletul lor.jidanii recurg chiar la escatologie.… fiindcă peste liniştea de moarte a satelor s-au întins pretutindeni ventuzele caracatiţei brătieniste şi gura lacomă a Molohului regal. . al cărui conţinut este îndreptat şi el înspre parul regal. a dirijat represaliile din 1907. îmbrăcaţi ca nişte ciocli. .… şi.adică de la represia groaznică a Brătienilor. de când cu chixul din 1907. Cahalul. sunt insultaţi trei oameni. . este I. nici destul curaj (mai ales) ca să murim până la unul sub ploaia de gloanţe a soldatului român. de la asasinarea în masă a celor 11.căci îşi răzbună astăzi.000 de ţărani… În anul acesta (1913)… când tenia regală. atât la ţară cât şi în oraşe.şi pentru că n-am ştiut să ardem în focul celui din urmă patul de grâu şi al ultimului conac boieresc. . Coranul. ca ministru. Francmasoneria 67 .este târât în noroi de o şleahtă de Iude infame şi nobila sa efigie. . în plus. se goleşte un butoi plin cu excremente. căruia îi datorăm scăparea din primejdia mortală unde voia să ne afunde Tratatul din Berlin. .pe când puţin mai departe. Şi de aceea Iuda a rămas plouat. Să nu pară o glumă! Ameninţările repetate ale jidanilor se vor îndeplini. .venerat ca un părinte mult iubit de poporul românesc. . ea va forma partea vulnerabilă a ţării şi i se va ridica în drum. pentru că am fost laşi şi netrebnici (te cred).unul. de la ororile inutile.Cuza şi Iorga. care n-au nici o putere în ţară. admirabil de înţelepciune. N. Ultimul război Dar iată că izbucneşte diferendul bulgaro-român. pentru ca să ne pună cuţitul la gât.Dar un proverb românesc zice: „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. .… dar care s-au semnalat răzbunării jidoveşti prin faptul că sunt adevăraţii apărători ai ţărănimii şi. Anul 1913 ne pedepseşte… fiindcă revoluţia poporului a fost înfrântă. hoitul clasei parazitare care ne guvernează”. este fiul marelui om. .şi încă cu vârf şi îndesat. Pe o altă pagină se vede un par.Paulescu: Spitalul. pentru ca asemenea sacrilegii infame să înceteze odată pentru totdeauna. acest Rege. ne-a arătat că nu e în stare decât să ne sugă… Când boala latentă a oligarhiei. „Iată. Ei o mărturisesc chiar fără de ruşine: „Câtă vreme va exista o chestie ovreiască în România. .fără ca ovreii din ţară să se amestece. Brătianu care. Talmudul. Fără comentarii! Obrăznicia grosolană a jidanilor nu mai are margini şi ar trebui ca autorităţile să intervină energic.fiindcă nu am avut atunci nici destulă putere ca să învingem (?!). pe care străinătatea ni-l invidiază. După Regele. .cu cifre roşii.ceilalţi doi.şi numai trei: . .de la execuţiile sumare. . Toţi diplomaţii Europei îşi fac azi treburile şi necesităţile inexorabile la picioarele ţării şi sub nasul regelui Carol”. lungă de 46 ani de domnie. altoită pe mizeria poporului. e mânjită pe frunte.dacă nu vom avea ochii în patru asupra uneltirilor lor revoluţionare. a supurat în chestia ignobilă a Silistrei… ar fi trebuit să ne întoarcem către 1907. că întotdeauna jidanii au încercat să profite de greutăţile prin care trece ţara. . mai ales. . pentru că… trec drept capii antisemitismului din România. Dar pentru a-şi vărsa toată mânia neputincioasă. . şi în acelaşi timp a şi turbat. care-i datoreşte renaşterea. tocmai în momente de grea cumpănă”. Regele.C. acoperind de ultragii pe Majestatea Sa Regele României.sunt nişte bieţi profesori universitari.în Facla. . ca trase cu sânge şi desenând numărul 1907. ce ne inspira la toţi cel mai profund respect.

intrat la infirmerie şi scutit de concentrare şi de gardă până la 28 iunie. Cahalul. va rămâne acasă. reţinând la cazarmă. Talmudul. acesta a crezut necesar să intervină pe lângă medicul regimentului pentru ca să fie dispensat. .În acelaşi timp. scutire de 5 zile. fost prim-ministru al Franţei. . scutire de 3 zile. scutit de serviciu în timp de 48 ore. la ţipetele de ananghie ale jidanilor de aici..ce din cauza asta nu se mai puteau citi. 7 Ianuarie. murdărind coloanele ziarelor. va rămâne acasă. scutire de 4 zile. a fost scutit de orice serviciu timp de 5 zile. altor jidani care scriu la gazetă şi care le-au trecut pe toate la nemurire. s-a schimbat curând într-un triumf pentru ţara româneasca. scutire de 4 zile. nu face nimic. vom cita numai faptele următoare: 1.dar nu s-a indicat diagnosticul bolii care a încuviinţat scutirea. 2 Martie. va sta acasă. Dar pentru ca cititorul să-şi dea seama de ce specie de soldaţi procură României Iuda.. Francmasoneria 68 . va sta acasă. între care şi pe Gold… Iţic. Dar. când la 4 iulie trebuia să facă 2 zile de închisoare. Am onoarea de a vă raporta că. scutire de 3 zile. . din „Napii” şi din „Hirlapii” ungureşti etc. Într-un cuvânt. 29 Aprilie. francmason de marcă şi stipendiat de Iuda articole publicate în .C. Şi. toată jidănimea din străinătate a început să urle. Nathan. 22 Noiembrie. 15 Aprilie..care n-a fost dispensat ca debil de comisia de recrutare şi n-a fost prezentat ca slăbănog la contravizită. acele ale lui P.… acele din „Neue Freie Presse”. Sau văzut astfel apărând articolele lui Luzatti. Cahalele dăduseră deci greş. scutire de 4 zile. toate Cahalele din Europa au sărit de-o şchioapă. toţi jidănaşii fură cuprinşi de un entuziasm extraordinar (îngrămădindu-se totuşi la partea sedentară a oştirii)… toţi hahamii simţiră gâdilituri la limbă şi expectorară discursuri patriotico-izboinice. Îndată ce văzură că nu va fi război şi că totul se va rezuma într-un fel de paradă inofensivă. va rămâne acasă.cu greţoasele lor nume. 4 Iunie. n-a dat nici un semn de debilitate de când este în serviciu. . somând Europa să intervină în favoarea ovreilor din România. 9 Iulie.L’Homme libre”. mai mulţi soldaţi. din „Pester Lloyd”. acest soldat a fost iarăşi scutit de pedeapsă. N. va sta acasă 6 Martie. un „cinciparale” şi-l dădură. pe care contase atât de mult jidovimea. Afară de aceasta. . 25 Februarie. 12 Martie. Dar dificultatea. . din „Daily Telegraph”. de la „Berliner Tageblatt”.acest soldat a obţinut de la medicul militar suma de 76 de zile de scutire.acele ale lui Clemenceau. fost prim-ministru circumcis al Italiei. scutire de 5 zile. 20 Februarie. în adevăr. Jidanii din România îşi schimbară imediat tactica. va sta acasă. scutire de 4 zile. sub pretext că închisoarea e murdară… Adaug aici foile de scutire şi de infirmerie: 13 Noiembrie. publicate în „Corriere della Sera”. pentru ca să facă gardă. scutire de 5 zile. Coranul. în plus. cu gesturi de miliardare risipitoare. scutire de 5 zile. dintre care cele mai multe cu dreptul de a sta acasă. scutire de 5 zile.care. Raportul unui căpitan către colonelul său. în această vreme va sta acasă. articolele din .Paulescu: Spitalul. 17 Noiembrie.Moniing-Post”. 21 Aprilie. scutire de 3 zile. .… toate balabustele scoaseră din buzunarele lor soioase. Acest soldat.

spoliaţii datorită patimei de proprietate. foarte indulgent. Vom mai aduce.neuitatul Aron Ghidate etc.Ştrul Naftulea .restul formând Francmasoneria. fu trimis la închisoare.Paulescu: Spitalul. Iţic W. Dar colonelul bănuind că are a face cu un certificat de complezenţă. Şmil Şmil Iţic fiul lui Bercu şi al Rifchei şi se continuă astfel.mijloc care ar fi chiar licit. Iancu Iosub Minei fiul lui Avrum şi al Dvoirei. Cahalul. care ar avea înaintea sa pe fiul său. ca soldaţi. În acelaşi corp de armată.… dar plin de vicii? Ei bine.creştini. care se arătase prea îndatoritor. ca specimen. . dacă am urma legile Talmudului. Trebuie deci să-i iubim pe aceşti fraţi rătăciţi. el se mulţumi să trimită la regiment un certificat de la medicul cu pricina. .cum bunăoară se ucid ploşniţele? Acesta ar fi mijlocul cel mai simplu şi cel mai comod de a scăpa repede de ei. atât de urâţi de jidovi! Trebuie chiar să uităm răzbunarea. dintre care 248 sunt jidani. . . care-l găsi perfect sănătos şi constată. trecând prin poreclele fermecătoare de: Şloim Şloim. să ne întrebăm ce ar face un tată. În consecinţă. românii: Ce trebuie să facem cu aceşti oaspeţi nepoftiţi care. . .care în înţelepciunea Sa dumnezeiască ne-a zis: Iubiţii pe vrăjmaşii voştri.patimă sine qua non a unui bun haham. de la acelaşi medic ca precedentul.sau mai bine zis aceşti ascunşi. care va fi studiată în capitolul următor.… faceţi bine celor ce vă urăsc”. mult iubit. Comandantul companiei (ss) X 2. s-au instalat în ţară.… căci suntem creştini. cei ce ne pretind.revoluţii sângeroase ce ţin de patima de dominaţie.şi am constatat că faptele rele ale acestei organizaţii periculoase se rezumă la: 1° .nu trebuie nici chiar să ne gândim la aşa ceva. trimise la ovrei un alt medic.pentru jafurile şi omorurile comise sau cauzate de jidani. . 270 zile de concediu într-un an. . Lista începe cu numele belicioase de: Beriş Iosub Leiba fiul lui Şmil şi al Malchei. Chemat la concentrare.David Bercu. . hodoronc-tronc..Iţic Burăh. care datoresc taxe militare pe anii 1900-1911. . Concluzii practice Am trecut în revistă o parte din efectele Cahalelor talmudice. căci iubirea părintească este sentimentul instinctiv cel mai intens şi cel mai milostiv pe care oamenii pot să-l aibă. . Mai mult! trebuie să iubim ovreii. în plus. 2° . o chestiune capitală se pune pentru noi. Prin urmare. până la sfârşit. Dar nu ! .sau mai bine zis cu aceşti paraziţi răufăcători care sunt în acelaşi timp şi hoți şi asasini? Putem oare să-i exterminăm. . acest tată va trebui. . . să arate fiului răul ce îşi cauzează lui însuşi şi altora. să le facem bine. un rezumat din tabloul percepţiei fiscale din Târgu-Neamţ. un alt jidan. . Francmasoneria 69 . Iată deci ce valorează.C. pe 5 pagini ale ziarului oficial. etc. prin purtarea sa vicioasă.pentru că avem ca învăţător pe Hristos.sunt în număr de 293. mai întâi.Şulăm Iţic. . . în ceea ce priveşte dispăruţii.drepturi de cetăţean. . Leib… a luat. datoria noastră este : N. În acelaşi timp va trebui să suprime acestuia mijloacele cu care-şi satisfac impulsiile sale pătimaşe.ceea ce avu ca urmare că primul confrate. Coranul.cu ameninţări şi chiar cu acte de violenţă. izvorul iubirii eterne. Aceşti dispăruţi. Talmudul. că nu fusese niciodată bolnav. Dar.Total: 76 zile. Trebuie chiar să-i iubim cu iubirea unui părinte. .

b) mai trebuie ca.lucru foarte greu de obţinut. Şi nici nu trebuie să ne pese de lăfăielile şi de răţoielile ovreilor.să strănute. . Se înţelege.şi reluând. .… dar din nenorocire printr-o procedare defectuoasă. ce armă formidabilă am procura noi înşine jidovilor. Ovreii. Dar.329. neîmprumutând niciodată bani jidoveşti. Cahalul.ba chiar că au mers la război. ţăranii n-au decât drepturi restrânse. . ni-l fac noua prin Cahale.după cum un tată foarte înţelept trebuie să nu-şi lase autoritatea pe mâinile fiului său.aşa cum au încercat să facă ruşii. nici mai ales pentru acelea ale ţării. pentru a ajunge la acest sfârşit. Or ţăranii.după cum facem cu orice străin. Altfel. populaţia totală a României este de 7. . au făcut-o pentru ca să-şi apere prăzile adunate jefuind pe români. pădurile. absolută. . în număr de vreo 400. . . veniţi de ieri. care-i organizează într-o bandă de răufăcători. Este de crezut că. . Pentru aceasta trebuie: a) ca jidanii să ne dea îndărăt tot ce ne-au furat. . acordând ovreilor drepturi. mai e încă ceva! Dând drepturi jidanilor. industria. .jidanii nu vor mai fi periculoşi pentru noi şi îi vom putea primi cu braţele deschise.dintre care 5. . că fac armată. . ei nu pot să aleagă un deputat decât prin delegaţi şi sunt cu totul lipsiţi de a participa la alegerea pentru Senat.şi fiind scăpaţi şi de Cahal. . . care-i transformă în furi şi în ucigaşi.bineînţeles având şi ochii în patru aşa ca să piară pofta junilor circumcişi să mai necinstească fete de român. să ţipe într-un glas: Gewalt! şi să poruncească guvernelor francmasone să intervină.nici pentru trebuinţele particularilor. C. cât de colo. se vor ruşina de ei înşişi şi se vor lepăda în mod sincer de infamul Talmud. Va trebui deci să se dea mai întâi ţăranilor români drepturi integrale.şi pe urmă să te gândeşti la pleava judaică. . li se cuvine să aibă drepturi ca orice român. adică drepturi de cetăţenie plenară.adică imensa majoritate a poporului român. . .133 în oraşe.000.în urmă să-i eliminăm din economia noastră. cumsecade. Într-adevăr. Coranul. ar fi putut uşor să pună mâna.aceşti străini putrezi de vicii. . . excitate la un grad superlativ de legislaţia lor religioasă. Ei.Paulescu: Spitalul. dându-le încetăţenirea. Talmudul. Atunci.ferească Dumnezeu. totale. ar fi să reînnoim nebunia ce a făcuto Franţa în Algeria. . agricultura. pe care patima lor de dominare o reclamă cu atâta insistenţă. ei sunt supuşi la anumite restricţii ale dreptului de proprietate de care sunt scutiţi orăşenii. ce nu le aveau naţionalii. . .061 locuitori. Şi iată în ce chip i-am face pe jidani stăpânii noştri dacă le-am îndeplini dorinţa: După ultimul recensământ. ar fi să ne sinucidem. de altfel. Cuza. guvernul ar trebui să le distrugă cu totul. ca bulgarii.248. . printr-o muncă fără preget şi printr-o perseverenţă tenace. .nemaifiind sub imperiul patimilor de proprietate şi de dominaţie. se găsesc printre locuitorii oraşelor şi chiar cer tocmai drepturile de orăşean.1° Să spunem ovreilor răul imens ce şi-l fac lor şi. aceşti fraţi ai „apostolilor” lui Hristos.şi că prin urmare.până când s-or îndrepta. în plus. din lumea întreagă. încă vicios.cădem pe proporţia groaznică de un jidan pentru doi români.pentru ca să ne poată da lovitura de moarte! Şi nu trebuie să ne înduioşăm de chelălăitul „pumuntenilor” care se plâng că n-au protecţie. N. căci e de-ajuns ca un jidănaş de aici. după cum se exprimă profesorul A. văzându-se descoperiţi.şi dacă au fost la război ? Au făcut-o pentru propriul lor interes.mai înainte ca ţăranii români să fie emancipaţi de tutelă.străini.pe care.928 stau la ţară şi 1. ca toată jidovimea.918. smulgându-le din rădăcină. şi dacă fac armata? .C. .prăzi pe care alţi bandiţi. . 2° Dar.să nu-i facem stăpâni peste noi. .nu se bucură încă de drepturile pe care le pretind jidanii. petrolul. Francmasoneria 70 . mai ales. completă. . mai trebuie să suprimăm ovreilor noştri orice mijloc de satisfacere a patimilor de proprietate şi de dominaţie.… şi toate celelalte bunuri ce ei ni le-au luat cu japca. comerţul.

şi care dârdâise de teamă că tâlharii o să-i ia ceea ce el şterpelise de la binefăcătorii săi. Trebuie notat că a încetăţeni acum câteva mii de jidani . Îl vom excomunica şi-l vom afurisi.C.să-l pună în capul bucatelor. odată sărac şi căzut în mizerie. un vânzător de ţară şi comite crima de lése-naţiune. alţii să se aplece peste dânsa. Fetiţa adorabilă. să fie necinstită de un tăiat împrejur şi. . . Unde mai pui că toate aceste vipere împământenite vor putea să se ducă la sate. de silă. . . sau deputat. . .şi vor aţâţa acolo. Cahalul. cu obrăznicie. care avea zece feciori. să-i expunem situaţia printr-o parabolă: O văduvă. cel puţin de aici înainte. Ei bine. va trebui să nu se mai împartă la jidani drepturile de cetăţenie cu atâta dărnicie. îi dă de mâncare şi îi îngăduie chiar să se culce într-un colţ după uşă. de jidani şi.ca un simplu ţăran din Galiţia. . . este un trădător.că vine. făcându-i-se milă de el. drept pe care opt din băieţii babei nu-l căpătaseră încă.Paulescu: Spitalul. aceia care. Francmasoneria 71 . scos din Cheremul talmudic : Răni adânci. . când dânsul va muri. un cerşetor ce venise să ceară un codru de pâine şi. numărul proprietarilor rurali evrei a crescut. a înşelat pe băieţii bătrânei… ba chiar a furat acesteia multe lucruri de prin casă. nesupărate de nimeni. .ministru.care să-i scoată tot sângele. . vede într-o zi intrând în curte. fricos din fire.cum s-a făcut până acum. se ascunde după casă… şi. . . când a doua zi de-dimineaţă.unde.nici chiar de jandarmii rurali. să o închidă într-un bordel sau să o trimită să moară de deznădejde la Shanghai sau la Buenos-Aires. pentru ca să îmbogăţească pe jidani. care însă. se pomeneşte cu cerşetorul. Nevasta sa să fie dată altora şi. . sau surioara scumpă şi mult iubită. să-i pretindă. Să fie supt.va contribui la naturalizarea unui jidan. să fie vândut de aceşti jidani.după cum n-au avut milă de cei 11 000 bieţi ţărani. Acest blestem să cadă pe răul român şi pe tot neamul lui.… se face că sare şi cerşetorul. şloimii capătă şi vrednicia ca să fie cetăţeni? Pentru ca cititorul să-şi dea bine seama de cum stau lucrurile în realitate. Coranul.ce cap credeţi că a făcut bătrâna. va fi imposibil oricui să mai scoată vreodată. Şi dacă ne raportam la ce s-a petrecut în Galiţia. peste vreo zece ani. . Prin urmare.care până atunci fusese tolerat de milă. . o nouă răscoală ţărănească. . Dacă se întâmplă nenorocirea ca ovreii militari să fie încetăţeniţi… s-a sfârşit cu ţara românească. Să nu fie îngropat în cimitirul creştin. în voie. Într-o noapte. . din ghearele jidovilor. Copilaşul său. . iată că vin tâlharii. . Iar Dumnezeu să verse pacea şi binecuvântarea Sa peste mine şi peste întreg poporul românesc. N. Talmudul. ceea ce ei au înhăţat. .sub pretext că au luat parte la mobilizare. de la 38 la 680 (vezi anterior). să ne fie îngăduit să adăugam aici o analogie medicală. să fie răstignit de jidovi. Sar toţi flăcăii babei. Şi să nu se uite că dacă Domnitorul Cuza a putut să smulgă din mâinile grecilor moşiile pe care aceştia le acaparaseră. să-şi schimbe numele în Palestina.este a face peşcheş bietei ţări atâţia viitori proprietari de moşii circumcişi. Amin. nefiind vârstnici.altor jidani. Să lucreze toată viaţa şi până la istovire. iar aceştia să nu aibă deloc milă de el. în sfârşit tâlharii sunt puşi pe goană. acest jidan sau un altul.cu următorul blestem înfricoşător.pe acest rău român. înţepându-l cu groaznice piroane ascuţite. în locul lor. făcând armata. Înainte de a sfârşi acest capitol. în urmă.ca sute şi mii de copile de ţărani români.România va putea. frumos ca un îngeraş.sub cuvânt că a luat şi el parte la încăierare. în 13 ani. care să-l hrănească cu scârnăvii ce produc moartea.Şi de unde până unde. până la măduva oaselor.… să-i dea pe mână cheia de la lada cu bani şi… să aibă dreptul să se amestece în afacerile casei. boale lungi şi înspăimântătoare să vină asupra lui. fiind hoţ.mai mult decât stupidă. Dar cerşetorul. senator. ca un rob. Să cadă şi să nu se mai scoale. Finis Romaniae! Prin urmare. pe care i-au împins la răscoală şi pe care în urmă i-au lăsat să-i omoare armata.

a murit în stare de foetus. singurele popoare din Europa. el a ieşit învingător în toate atacurile furioase ale barbarilor. care.Poporul român poate fi comparat cu un copil care a rezistat uşor la boli febrile. scarlatina etc… Şi în adevăr.C. Talmudul. . cu ruşii. . pojarul. Către un asemenea sfârşit trebuie să aspire orice bun român. cu început insidios şi cu mers cronic. ale tătarilor. Dar când băiatul ajunse la vârsta de 21 de ani. . etc.Paulescu: Spitalul. ale grecilor. De altfel. care au înţeles vicleşugul lui Iuda şi îi rezistă cu înverşunare. adică de tuberculoză. N. Dacă scapă de această mortală lovitură. ca vărsatul. va ajunge fără greutate la o vârstă foarte înaintată.care pentru poporul român este reprezentată de jidani. să fim mândri că suntem. ale turcilor. Francmasoneria 72 . el fu pătruns încetul cu încetul de o boală teribilă. adică înainte de a se naşte. Cahalul. cu invazia bruscă şi tumultuoasă. cu atât mai mult că din toate părţile încep să se audă clopotele funebre ale înmormântării împărăţiei lui Israel. Coranul. ale ungurilor.… îndată ce s-a dat de gol.mai puţin favorizată de soartă ca cea a lui Mahomet.

pe viaţă sau pe moarte. drept carte sfântă.ură care s-a cristalizat în faimoasa formulă: „tob şebegoim harog”.care astăzi e tot aşa de vie. în contra creştinismului. Ovreii au o răbdare prodigioasă şi o încăpăţânare cu adevărat diavolească. Şi într-adevăr.adică: „pe cel mai bun dintre creştini. Acesta este adevăratul său scop: exterminarea bunilor creştini. pe de alta. care în urmă căutară să distrugă spiritul creştinesc. „rabinii combătură.pe care îl urăşte de moarte. căci toţi hahamii înţelegeau în ce primejdie puseseră judaismul sectele judeo-creştineşti”. nu se dă îndărăt niciodată şi dinaintea nimănui. de la început. . când e vorba să-şi sature ura .transmise prin Talmud cutează să sugrume religia divină. care făcea prozeliţi în turma lor… „Evangheliile trebuiesc arse.000 de ani.şi anume de la începutul erei creştine. Coranul. slăbiţi şi împrăştiaţi. N. În adevăr. Şi într-adevăr.şi acest singur lucru fu elaborarea Talmudului”.recunosc o origine jidovească. se văzură atunci apărând. . Talmudul declară deci război. ca creştinismul. Cahalul. care voiau să ţină sabatul şi aveau repulsie să convertească pe gentili. . Trebuia să-i facă pe creştini să lupte. creştinii îi detestau şi nu se încredeau în ei. mai mult decât perplexe.s-ar fi contopit în Biserica creştină născândă… Un lucru însă împiedică fuziunea şi menţinu pe jidovi printre popoare.FRANCMASONERIA Judaismul nu se agită numai de câtăva vreme. Şi nu era singurul să cugete astfel. erau duşmanii catolicităţii Bisericii. Talmudul. care au moştenit învăţăturile fariseice . la Protestantism. cele mai importante sunt: 1. o idee infernală ilumina devla lui Iuda. Poate chiar că ovreii. au avut îndrăzneala nemaipomenită să-L răstignească pe însuşi Dumnezeu. din primele secole ale creştinismului şi până astăzi. ei înşişi. ca în timpul lui Hristos. pentru ca împreună cu dânşii să piară şi creştinismul. . ucidel”. acum vreo 2.zicea hahamul Tarphon. Prin sofisme.de la Ebionism.cu alte cuvinte. una după alta. Astfel s-au format toate ereziile care. Acest neam.adică de când simte că se apropie de izbândă şi întrezăreşte realizarea visurilor sale de despuiere şi de subjugare a naţiilor.C.căci păgânismul este mai puţin periculos. El lucrează într-ascuns de veacuri. . blestemat de Dumnezeu. . Dintre aceste erezii jidoveşti. nenumărate erezii care se succedară neîncetat.Paulescu: Spitalul.„dacă n-ar fi avut decât Biblia. Ebionismul şi Elkesaismul ivite la sfârşitul primului secol şi formate de „judaisanţi încăpăţânaţi”. el desfide timpul şi trece peste toate piedicile. . . . În asemenea condiţii. Francmasoneria 73 . Dar pe de o parte ovreii. mai ales când era vorba de vreo discuţie religioasă. nu puteau duce lupta pe faţă.… un război fără milă. . .Creştinismul . S-ar putea face istoria curentului ovreiesc în Biserica creştină. Erezii de origine jidovească Am arătat mai sus că Talmudul nu respiră decât ură contra Creştinismului. jidovii. până la Protestantism. . căci are un duşman groaznic . doctrina creştină.oprindu-se între alţii la Unitari şi la Arieni”. jidovii înşelară pe creştini şi mai ales pe neofiţi şi îi transformară în ereziarci. . după cum strămoşii lor. . pentru credinţa jidovească.istorie care ar merge de la Ebionismul primitiv.

Afacerea Templierilor se explică foarte bine. din veacul al V-lea. O a doua categorie de erezii. „În momentul Reformei… creştinii erau mai puţin credincioşi… Averoismul (filosofie arabă) preparase această decadenţă a credinţei. Îndată ce au pătruns acolo. şi pe aceea a Iconoclaştilor. aşa că lucrau astfel pentru ei. . de la începutul secolului al VIII-lea şi până la jumătatea secolului al IX-lea. marele vis al jidovilor. Ele reînviară. Jidovii corup o asociaţie puternică.C.Aceste erezii renăscură. în sudul Franţei. iar partizanii ei. Din actele procesului.fără ca. . Cei mai mulţi din averoişti erau increduli sau cel puţin atacau religia creştină. după ce le-a deschis porţile filosofiei arabe.ca în timpul persecuţiilor ariene. Bogomili. . . renegându-l. fu obligată să predice o adevărată cruciadă. Manicheismul. în momentul supresiei ordinului. N. în Italia de sus.de la început şi până în epoca actuală sau francmasonică. reuşi aproape să despartă în două creştinismul şi. mai târziu.dispăru în flăcările rugului lui Jacques de Molay. care anunţau Reforma. 4. În contra Albigenilor. Cavalerii Templului se găsiră în multe împrejurări în raport cu jidovii. care şi ele s-au edificat pe baze judaice. de izbânzile şi de înfrângerile lui”. indivizii să ştie ce fac. ca să atace cu vigoare organizaţia socială care îi incomodează. 5. Coranul. superiorul lor. până în veacul al VIII-lea. Din veacul al IV-lea până în al VII-lea. Francmasoneria 74 .Paulescu: Spitalul. . această erezie reapăru în Bulgaria. ajutată de mai mulţi împăraţi. de cele mai multe ori. Aceşti Cavaleri ai lui Crist scuipau de trei ori pe Crucifix. prin Templieri se îndeplineau toate operaţiile financiare ale Cruciadelor”. 6. îi ameninţă chiar existenţa. doctrinele jidoveşti găsiră adăpost la Cavalerii Templului. în secolul următor. Talmudul. 2. el îi iniţie în misterele cabalei. pentru afaceri de bani. ce le serveşte drept maşină de război. Biserica nu a suferit niciodată. de Quarto-decimanisme etc… şi se stinseră în cursul veacului al IV-lea. pentru ca să-i extirpe. Această erezie. batjocorirea Crucii făcea parte din ceremoniile iniţierii. .care mai înainte fuseseră servitori devotaţi ai credinţei creştine. jidovul deveni educator şi-i învăţă pe savanţi limba ebraică. organizată de către Ordinul Templierilor. când ne dăm seama de modul de procedare al ovreilor. Dar.dar mai puţin importante ca cea precedentă.şi de alte sisteme asemenea. .publicate de Michelet în Documents inédits de l’histoire de France. care fu un fel de amestec al Elkesaismului jidovesc cu doctrina lui Zoroastru. în care sforţările tuturor nu au alt scop decât a servi cauza sau interesele lui Israel. istoria ovreilor este legată de istoria Arianismului. lua naştere încă din secolul al II-lea.despre care Sfântul Evanghelist Ioan zice că face parte din „Sinagoga Satanei” . se numiră Albigeni. constituind Pasaginismul. În ani. care. care provocară dezordini foarte grave. . mai cu seamă. ei procedează ca într-o societate financiară.căci. sub numele de Nazarenism sau doctrina creştinilor circumcişi. Biserica. cu care Biserica a avut mult de luptat este reprezentată de gnosa jidovească şi mai ales de Nicolaitism. Sărutul ruşinos completa aceste ceremonii de iniţiere. Această sectă afirma că doctrina ovreilor era de preferat aceleia a creştinilor. acest mod de a lucra variază puţin. .adică o revoluţie universală. .şi se ştie partea ce avură ovreii la răspândirea Averoismului. . În veacul al XII-lea. 3. care durară. Cahalul.să cităm pe acelea ale Unitarilor (monofizism şi monotelism). De altfel. care ataca Sfânta Treime. Ajungem în sfârşit la erezia lui Luther şi a tovarăşilor lui. unde formară Catari. sau gnosa persană. de la răsărit înspre apus. Când Manicheismul fu învins. într-adevăr. reiese că. se răspândiră în Europa şi se stabiliră. care tulburară pacea Bisericii. de Anti-trinitarism. pe la sfârşitul secolului al XII-lea. . în Persia şi se întinse din ce în ce. cu Albigenii. Printre ereziile de origine jidovească.

în Suedia. pe la începutul veacului al XVII-lea. ca râia. precum şi Tosafiştii (savanţi talmudişti) făcură pe Nicolae din Lyra. o legendă din Talmud. dar şi în toată Europa. o mulţime de altele se constituiră. Cahalul. „Rivalul lui Maimonide. nu numai în Franţa. ca o asemenea erezie să poată tăia.adaugă Heine. doctrine anti-trinitare fură.Francmasoneriei. . el cunoştea bine constituţia acestei societăţi secrete. . În realitate. prin anumite părţi. o întoarcere la vechiul Ebionism din veacurile evanghelice. Acesta fu rolul ce ovreii făcură să joace Protestantismului. Totuşi. Într-adevăr. dar au organizat această societate după modelul Cahalului. şi într-adevăr. Reforma şi-a luat rădăcinile în izvoarele ebraice. fără nici un câştig pentru Israel. în cursul veacului al XVIII-lea.care este minciuna întrupată. Spiritul jidovesc triumfa cu protestantismul. „Orice catolic. . Originea. o cultivaseră şi o fortificaseră. . care făcu pe Luther”. Trebuia ca partea eretică să le fie favorabilă şi să poată să se învoiască cu funcţia oarbă de mâner de secure. Or. . De altfel.afară de Protestantism. pentru a merge către monoteismul jidovesc”. raţionalismul”. „Un protestant. jidovii doreau de mult şi lucrau din toate puterile lor. zice A. prin schisma grecească. în timp de veacuri. în mai puţin de 25 ani. mai târziu. cu redutabila exegeză pe care hahamii. care devine protestant face un pas către judaism”. . la toţi şefii protestanţi ai Engliterei găsim că planul acestei societăţi oculte este foarte propriu pentru a ataca cu vigoare principiile catolice şi pentru a zdruncina naţiile care.El îi înzestră. EREZIA FRANCMASONICĂ Toate ereziile de origine jidovească au fost învinse de creştinism. împrumută de la aceşti ovrei multe din argumentele sale contra Bisericii. În sfârşit. Reforma fu. asupra celor mai multe popoare de rasă anglo-germană. franciscanul Nicolae din Lyra. ovreii au luat. această erezie trebuia să servească de leagăn celei mai formidabile societăţi oculte. Weil. Deja.între alţii de Michel Servet şi de cei doi Socini din Siena”. N. În urmă. .Paulescu: Spitalul. care singur rezistă spasmurilor de izbăvire ale Bisericii . Coranul.şi chiar se întinse din ce în ce. predicate de protestanţi.zice ovreiul Bernard Lazare. unitatea creştinătăţii. „lumea protestantă trebuia să formeze cuibul în care să clocească oul societăţii secrete”.şi aceste argumente fură transmise lui Luther”.C. cunoscut sub numele de Rachi). apoi în Spania. Talmudul. contra catolicismului. . primele loji francmasone luară naştere în Englitera. O despărţire analoagă se produsese mai înainte. după aceea. . O mare parte din sectele protestante fură pe jumătate ovreieşti.Francmasoneria. Francmasoneria 75 . .este un catolic care părăseşte idolatria trinitară. în Italia. După cum zice Copin-Albancelii. care vorbesc şi ei de erezia lui Luther. . aceasta nu le era încă de ajuns. (Renan). ca decor. de origine israelită.pune în mâinile neofiţilor săi cărţi rituale. căci fusese protectorul jidanilor şi ridicase sentinţa de proscripţie ce apăsa asupra lor. . în Ţările-de-jos etc.acea exegeză (sofistică) de care va şti să se servească protestantismul şi. mai întâi în Franţa. Primele loji franceze fură fundate de la 1720 la 1730 şi. în 1621.iar Cromwell (1599-1658) fu susţinut de francmasoni. mai târziu. în două. pentru a dobori partea rămasă ortodoxă. Organizaţia. ca Franţa şi ca Spania.Pentru a întemeia Francmasoneria. rabi Solomon (fiul lui Isaac din Troyes. să mai cităm încă doi ovrei. când Bacon scrise la Nouvelle Atlantide. în care povesteşte că „originea ei se pierde în noaptea timpurilor”. Francmasoneria fu importată. . rămăseseră credincioase acestor principii.

ceea ce înseamnă. . „Originea jidoveasca a Francmasoneriei este manifestă . Candelabrul cu şapte ramuri. vom pune una lângă alta aceste două asociaţii secrete. care trebuie să cunoască lucrurile á fond. pentru ca să formeze un fel de adunare legislativă. . .au creat Francmasoneria ca să înroleze într-însa oameni care. o dată pe an. După cum Cahalurile au. invitându-i să se unească ca să răstoarne vechea societate şi să reconstruiască Templul lui Solomon. În plus. ca mijloace de constrângere.adică de vreo cincizeci la număr.care reprezintă Sinodul Cahalelor.Paulescu: Spitalul. vorbind fără metaforă. Federaţia Marelui Orient din Franţa. . Coranul. . . arca alianţei. în timpul lui Solomon. . . de francmasoni. Cahalul. Un alt martor. Aceşti delegaţi aleg un Consiliu de ordine. Venerabilii prezidează dezbaterile în Loji şi au.în capul căruia se găseşte un preşedinte sau Mare-Maestru. masa de lemn de salcâm. semănând cu excomunicarea sau cheremul Cahalelor.şi jidanii nu pot fi nici măcar acuzaţi de multă prefăcătorie. care se reuneşte cu semenii săi. care este ajutat de mai mulţi demnitari ai templului masonic. A trebuit toată naivitatea Arienilor pentru ca să nu înţeleagă că. în această circumstanţă. Talmudul.ceea ce N. .nimic nu lipseşte din această instituţie figurativă a Templului”. care se strâng împreună în. analog cu Marele-Rabin. unul din gradele cele mai înalte.şi deasupra acestor diverse Loji naţionale se găsesc Loji internaţionale. să restabilească dominaţia lui Israel asupra tuturor naţiilor pământului. de care se servesc în mod secret Jidovii.urmând pentru Francmasonerie descrierea ce o dă Copin-Albancelii. Francmasoneria se compune din loji. să colaboreze cu ei la stabilirea domniei lui Israel printre oameni”.se exprimă în mod şi mai explicit: „Francmasoneria. .ca acelea ale Cahalelor.un fel de comitet executiv.Francmasonii simbolizează pe lucrătorii zidari care. este pentru israeliţi un instrument de acţiune şi de luptă. .zice Drumont .Lojile au în capul lor un Venerabil.ca şi pentru Cahale. înseamnă sfânt pe ovreieşte. . într-adevăr. . Scopul actual al Francmasoneriei este să „rezidească templul lui Solomon”. Finanţele Lojilor. ca şef.deoarece a fost secretarul Marelui Orient din Franţa. Kadoş.consistă în contribuţii fixe ale membrilor şi în daruri voluntare. ajuns chiar. un haham care este asistat de mai mulţi funcţionari ai Sinagogii. Afară de asta.atât de remarcabili prin instinctul lor de dominaţie şi prin ştiinţa lor de a guverna. Pentru fiecare naţie există o Mare Lojă sau Federaţie. . . formate de un număr limitat de aderenţi. acest scop. care este incontestabil de origine ovreiască. Dar pentru a arăta analogia ce există între organizaţia Francmasoneriei şi cea a Cahalului. se angajează totuşi să-i ajute în faptele lor. . ne-aparţinând neamului lor. Venerabilii dirig şi administrează Lojile. . Şi Drumont mai adaugă: „deschideţi orice ritual masonic şi totul vă vorbeşte de Iudeea. fost francmason. i-a poftit să asigure triumful lui Israel”. Aceste sentinţe judiciare sunt date de un tribunal analog cu Bet-Dinul Cahalelor. . Venerabilul şi acoliţii săi sunt aleşi.şi format de Venerabil şi de doi sau mai mulţi asesori.C.după cum hahamii exercită dominaţia în Cahaluri şi le supraveghează finanţele. Francmasoneria 76 . diferite pedepse care merg chiar până la procedee drastice. fiecare Lojă numeşte un delegat. Ele sunt destinate întreţinerii Lojilor… şi formării de fonduri electorale. niciodată un scop mai desluşit n-a fost indicat sub o mai transparentă alegorie. . numită Convent.de exemplu. o dată pe an. . . pentru recalcitranţi. în această societate. la gradul superior de Rose-Croix.toate Lojile dintr-o localitate sunt intim legate unele de altele şi se ajută intre ele reciproc. au clădit templul din Ierusalim.

Când maeştrii voiesc să se reunească între dânşii. la fiecare din ele corespunde o treaptă progresivă de iniţiere. .iar această obligaţie este atât de riguroasă. după un stagiu mai mult sau mai puţin lung. .ce corespund la trepte mai înaintate de iniţiere . Gradele superioare procedează asemenea cu gradele ce le sunt inferioare. Cele dintâi trei grade sunt ucenicul.şi sunt convinşi că fac parte dintr-o asociaţie filantropică. . Francmasonii din gradele joase n-au dreptul să intre în atelierele gradelor mai înalte. că cel ce n-ar îndeplini-o ar fi dat afară din societate. neofitului.care e formată din cele dintâi grade. . dar ei nu sunt decât instrumente fără iniţiativă. Dar Francmasoneria se diferenţiază de Cahalele talmudice şi îmbracă haina sa caracteristică de infamie hidoasă când. că membrii Lojilor (ucenici. Francmasoneria 77 . Talmudul. mai există altele care le sunt superioare. .grade zise inferioare. soţul şi maestrul. conduse de persoane misterioase.i se insinuează. care nu se dau îndărăt în faţa nici unei stupidităţi. Deasupra acestor trei dintâi grade. . atât este de anodină. oculta chiar pentru membrii săi. instituţie esenţialmente filantropică. Dar.şi pe al 33-lea grad care se pare că este cel mai înalt din ierarhie. Ea se compune dintr-o întreagă ierarhie de grade.pe care îi duce ori la eşafod. îndărătul perdelei se petrec lucruri care nu se pot mărturisi şi această asociaţie ocultă nu este zidită decât pe minciună. atelierele inferioare. . . Francmasoneria posedă încă o altă organizaţie. . Este adevărat că aceşti membri lucrează ei înşişi. cea mai mare parte dintre francmasoni au intrat în această societate. Dar toate gradele lucrează în Loji şi este interzis ucenicilor şi soţilor să lucreze fără maeştri. Dar îndată ce a intrat în Francmasoneria albastră.şi dintre care vom cita numai pe al 18-lea grad: Ros-Croix. când are un scop atât de sublim ca acela de a căuta adevărul? Ei bine. la al doilea şi de la acesta. . această explicaţie este un marafet ca să înşele şi să liniştească pe masonii gogomani.care nu se dobândesc decât mai târziu. pentru ne-jidovi. .pe al 30-lea grad: Kadoş .Paulescu: Spitalul. Dar. Toată această organizaţie a Francmasoneriei este secretă pentru profani. N. ca în timpul Revoluţiei franceze. . Iată ce conţine prospectul pe care Francmasoneria îl înmână viitorilor săi slujitori: Francmasoneria. maeştri) reprezintă partea esenţiala a societăţii secrete şi că numai pentru dânşii munceşte ea. comerciale sau de alt fel.ea înşală fără milă pe propriii săi partizani. nici nu merită acest nume.C. Fiecărui grad îi corespunde un atelier special.aduce cu Asociaţiile naţionale şi internaţionale ale Statului jidănesc. Aceste grade se întâlnesc singure în Loji. adică să iasă. după cum vom vedea mai departe. Coranul. ori la un adevărat suicid moral. are drept obiect căutarea adevărului. Ea lucrează la ameliorarea materială şi morală precum şi la perfecţionarea intelectuală şi socială a omenirii” Şi când te gândeşti că nimeni nu se întreabă de ce se ascunde această societate. De altminteri. din cauza iubirii de galoane. .că gradele superioare sunt rezervate celor vanitoşi. ucenicii şi soţii sunt rugaţi să „acopere templul”. cu sârguinţă. masonii cu grade superioare sunt ţinuţi să frecventeze. la drept vorbind.care. la al treilea. . În Loji circulă zvonul. Cahalul. soţi. Pentru a trece de la primul grad. Într-adevăr.nejidani bineînţeles. filosofică şi progresivă.ucenic. studiul moralei şi practica solidarităţii. .ca o mamă denaturată. mai ales materiale. Lojile internaţionale se reunesc şi ele în Congrese analoage cu Sinoadele internaţionale ale ovreilor. cu care de altfel se şi contopesc. . .după cum este şi aceea a Cahalelor. . soţ şi maestru. În fine. fiind momiţi cu făgăduieli de ajutoare mutuale. care îşi omoară copiii.adică de jidani.venit nu se ştie de unde. trebuie ca francmasonul să facă un anumit stagiu.

De altfel, prin intermediarul acestor grade superioare, ajung la Loji deciziile voinţei nevăzute care dirijează Francmasoneria. Pentru fiecare grad există o iniţiere specială: una pentru ucenici, alta pentru soţi, o a treia pentru maeştri, etc. La intrarea fiecărui grad, înveţi un secret şi depui un jurământ, de a nu-l descoperi nimănui, nici profanilor, nici chiar francmasonilor de grad inferior. Acest jurământ este însoţit de ameninţări şi de blesteme înfricoşătoare. În plus, la fiecare iniţiere, adică la intrarea fiecărui grad, asişti la o ceremonie caraghioasă, diferită pentru fiecare dintre ele. Astfel, de exemplu, la gradul de Maestru, se comemorează asasinatul, îngroparea şi dezgroparea lui Hiram, arhitectul Templului din Ierusalim şi părinte al tuturor francmasonilor din lumea trecută, prezentă şi viitoare. Iată cum Copin-Albancelli descrie ceremonia: Scena se petrece în „Camera din mijloc” a Lojei, unde francmasonii se introduc, unul câte unul şi cu pălăria pe cap, - cum fac jidanii când intră în Sinagogă… Când cineva pătrunde acolo pentru întâia oară, trebuie să intre de-a-ndăratele, adică cu posteriorul înainte. Altă dată trebuia să-şi pună hainele pe dos. Maeştrii sunt luminaţi de lumânări, acoperite de imense conuri de hârtie, înalte de 30 cm., ce lasă să treacă lumina printr-o deschizătură situată la partea lor superioară şi printr-o alta făcută la bază. Unul dintre maeştri ţine rolul lui Hiram; alţii, pe acel al asasinilor. Aceştia săvârşesc omorul. Pe urmă, Hiram este culcat într-un coşciug şi este acoperit cu un cearşaf mortuar peste care se depune o ramură de salcâm artificial. Venerabilul Lojei expune atunci fraţilor, cu cea mai mare seriozitate, că regele Solomon este neliniştit de dispariţia lui Hiram şi că a dat ordinul să se procedeze la cercetări. Imediat toată banda execută o primă „călătorie de cercetări”, - adică se pune să se învârtească şi să caute, peste tot, cadavrul, - fiecare făcându-se că nu vede coşciugul, care este pus în mijlocul odăii. După constatarea că cercetările au fost zadarnice, un alt voiaj e ordonat. După al doilea, un al treilea. Tocmai în cursul acestei din urmă călătorii, este permis să se descopere ramura de salcâm. Toată lumea se precipită şi înconjoară coşciugul. Se ridică cearşaful ce acoperă pe Hiram, se apucă mâna acestuia şi se zgâlţâie un deget. Atunci se prefac că văd, cu mare spaimă, că degetul acesta se dezlipeşte de mână şi strigă toţi cu oroare: Mac benac! Dar, sub acest caraghioslâc, se văd ieşind la iveală ideile talmudice de ură şi de răzbunare. La gradul de Rose-Croix se reprezintă o parodie a ultimei cine a lui Iisus Hristos, - şi aşa mai departe. Mulţi profani, intrând în Francmasonerie şi supunându-se stupidelor şi ridiculelor probe de iniţiere, se simt ruşinaţi şi nu mai pun picioarele în vreo Lojă. Dar Francmasoneria n-are trebuinţă de asemenea indivizi, cu spirit independent. Caraghioslâcul, aruncat cu profuzie peste organizarea acestei societăţi secrete, are drept scop să ascundă mai bine Puterea ocultă a lui Iuda şi, în acelaşi timp, să arate gradul de răbdare şi de idioţie al masonului. De altfel, cei mai buni francmasoni nu sunt decât nişte dobitoace foarte limitate în ceea ce priveşte intelectul şi au, mai ales, o cultură foarte mărginită. Într-adevăr, masonii „se recrutează, în mare parte, printre arhiviştii şi printre neizbutiţii carierelor liberale (medici fără clientelă - avocaţi fără procese - studenţi care nu-şi văd de treabă şi care preferă politica, şcoli - institutori şi profesori care caută, în afară de capacităţile lor profesionale, titluri la înaintare, etc.), - printre funcţionari ambiţioşi, printre industriaşii, negustorii… şi prăvăliaşii de tot felul cârciumari, birtaşi, băcani, cafegii, N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 78

croitori, măcelari, etc. D. Copin-Albancelli, care i-a văzut de aproape, îi numeşte ignoranţi, şi această ignoranţă fundamentală îi face, mai ales, în stare să se supună la cele mai detestabile influenţe” Pe când autoritatea administrativă a Francmasoneriei nu durează decât un an, gradele sunt pentru toată viaţa. Dar ce e mai mult, ridicarea la grade provine, nu din alegerea de jos, ci din selecţia de sus, care e transmisă în Lojă, - ca şi voinţele Puterii oculte, - prin masonii de grade superioare. Într-adevăr, francmasonii de grad inferior sunt observaţi fără să bănuiască nimic, în timp de mai mulţi ani, de către masonii de grade superioare şi nu sunt ridicaţi în rang, decât atunci când sunt judecaţi că sunt capabili de a transmite altora inspiraţiile directrice. Dar cea mai mare parte dintre francmasoni, nu se suie dincolo de gradul de Maestru. Francmasoneria minte deci când îşi zice ei însăşi egalitară şi democratică. Deasupra Francmasoneriei albastre, - aceea a celor dintâi trei grade, - şi deasupra Francmasoneriei gradelor superioare, există o serie de societăţi internaţionale care constituie o a treia Francmasonerie invizibilă, cu adevărat secretă chiar pentru cele precedente. Totuşi membrii acestei Masonerii invizibile fac în acelaşi timp parte din atelierele Masoneriei albastre şi din cele ale Masoneriei gradelor înalte. Prin urmare, Francmasoneria, considerată în totalitate, este compusă din o suprapunere de societăţi şi fiecare din ele este secretă pentru cele ce se află sub dânsa. De sus până jos, ele lucrează unele asupra altora în acelaşi mod cum societăţile inferioare lucrează asupra lumii profane. În capul Francmasoneriei, în vârful gradelor şi al asociaţiilor, se găseşte un grup de oameni care dirig toată această colosală organizaţie. Acest consiliu superior este compus din şefi necunoscuţi, chiar de masoni având cele mai înalte grade; şi aceşti şefi necunoscuţi sunt, toţi, fiii unui acelaşi neam şi adepţii unei aceleiaşi religii, - adică Jidovii. Iată ce scria, în 1862, un francmason protestant, din Berlin: „Mai sunt şi alte Loji compuse numai din jidovi şi în care ne-ovreii nu pot pătrunde… La Londra există două Loji ovreeşti, care n-au văzut niciodată vreun creştin trecându-le pragul… La Roma se găseşte de asemenea o Lojă formată în totalitate de iudei. Aici se află tribunalul suprem al Revoluţiei, unde se reunesc toate firele răscoalelor urzite în Lojile creştine. De aici sunt dirijate celelalte loji, prin şefi secreţi; - astfel că cea mai mare parte dintre revoluţionarii creştini nu sunt decât nişte păpuşi oarbe, puse în mişcare de către jidani, prin mijlocul misterului”. Aceasta este puterea ocultă supremă a Francmasoneriei, - putere ce guvernează şi Statul jidovesc. Vom mai adăuga că una din principalele ţinte ale acestei răufăcătoare asociaţii este de a se întinde asupra întregului pământ şi de a stabili astfel Republica universală ovreiască, prescrisă de Talmud. În ochii masoneriei, „marea misiune a Franţei este de a prezida la organizaţia Republicii universale”, - al cărei preşedinte va fi un fiu al lui Iuda. De altfel, „Francmasoneria se forţează să prepare Statele-Unite nu numai din Europa, ci din lumea întreagă”. Dar Francmasoneria are o mulţime de apendice; ea a creat un număr considerabil de asociaţii pe care le vom numi sub-masonerii. Asemenea codiţe sunt, de exemplu, Ligile liberei cugetări (Libre-Pensée), - acelea ale Drepturilor omului şi ale cetăţeanului, - acelea ale învăţământului, - Casele şcoalelor, Cercurile de studii, - Societăţile de biblioteci, de conferinţe, de Universităţi populare… până şi sindicatele de lucrători. Astfel, în 1891, la Congresul Lojilor din Miazăzi, s-a aflat că „libera-cugetare franceză numără 600 grupuri, a căror formaţie este datorată, în mare parte, Francmasoneriei”. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 79

La Conventul din 1900, F. Lecoq făcu declaraţia următoare: „Nu trebuie să uităm că, alături de Francmasonerie, mai sunt şi fiicele Francmasoneriei: Liga învăţământului, societăţile… Universităţile populare”. În 1894, Congresul masonic recomandă crearea de societăţi care să lucreze sub inspiraţia masonică, mascând totuşi masoneria: “Acest mijloc ne va procura ocazia de a face să predomine ideile noastre pretutindeni, dacă avem talentul de a organiza aceste societăţi, stând însă între culise”. Şi în 1908, raportorul unei comisii masonice zise, la rândul său, în Convent: „nu trebuie lăsat să se vadă, în aceasta operă, mâna Francmasoneriei”. Prin urmare, întotdeauna şi în tot locul, făţărnicie, înşelăciune şi vicleşug. Dar, ce se face în Lojile masonice? Începi - zice Copin-Albancelli - prin a asculta predici şi, mai târziu, predici tu însuţi altora. Aceste predici se desfăşoară, de obicei, pe două teme: 1. - Francmasoneria este o instituţie sublimă, sfântă şi sacră; ea este eterna începătoare a tot ce se face bine şi mare în omenire. 2. - Francmasoneria are un duşman, - creştinismul şi în particular catolicismul, - pe care trebuie să-l urăşti şi să-l combaţi. Într-adevăr, acesta este scopul esenţial al acestei opere satanice. Şi noi ştim că acelaşi scop îl urmăresc şi Talmudul şi Cahalul, cu care Francmasoneria formează o triadă infernală. Trebuie de asemenea să se ştie că, în Francmasonerie, nu se dau şi nu se primesc, niciodată, ordine. Se lucrează numai prin sugestie. Ceea ce se transmite, este starea de spirit indispensabilă pentru realizarea planurilor Puterii oculte. Astfel se poate citi în Revista masonică; „o somaţie oficială, venită din partea Francmasoneriei, este destinată să avorteze. Trebuie, din contră, să se întrebuinţeze influenţele individuale, ascunse însă cu îngrijire”. Într-adevăr, într-o lojă te găseşti într-un mediu unde ţi se cântă mereu acelaşi cântec, care, mai curând sau mai târziu, sfârşeşte prin a te sugestiona. Dacă, de exemplu, în timp de mai mulţi ani, la fiecare reunire, eşti obligat să asculţi mai mulţi oratori care nu vorbesc decât de pericolul clerical şi tună şi fulgeră asupra congregaţiilor, dacă, în toate discuţiile şi conversaţiile între francmasoni ţi se demonstrează cu probe, bineînţeles mincinoase şi presărate cu anecdote pipărate, - imoralitatea popilor, - ajungi după câtva timp să devii anticlerical, chiar dacă la început erai binevoitor sau cel puţin indiferent faţă de cler. Legea iubirii - Acum, cunoscând organizaţia Francmasoneriei şi ştiind chiar care îi este scopul, - să vedem prin ce această societate, care îşi zice filantropică, va înlocui caritatea creştină, pe care vrea să o nimicească, - şi cum va răspunde la divinele cuvinte ale lui Hristos: „Am flămânzit şi mi-aţi dat de am mâncat; Am însetat şi mi-aţi dat de am băut; Străin am fost şi m-aţi primit; Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat; Bolnav am fost şi m-aţi îngrijit; În temniţă am fost şi aţi venit la mine… Amin zic vouă, de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici, Mie Mi-aţi făcut”? Dar să ascultăm pe Drumont care o să ne-o spună: „Sărăcia, - după F. Ragon, - este lepra hidoasă a masoneriei”. „Nu introduceţi niciodată în Ordin decât oameni care pot să vă prezinte mâna, iar nu să v-o întindă” - adaugă F. Bemouville.

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

80

acest jidov adună pe toţi francmasonii într-un Convent. la masă. ovreiul Adam Weishaupt a creat în Bavaria.un sentiment cu adevărat diabolic: ura săracului”. Coranul.şi tot el.şi să arătăm. . EFECTELE FRANCMASONERIEI Acum să examinăm efectele Francmasoneriei. în urmă. „Tot în această reunire fură decise omorul regelui Ludovic al XVI-lea”… şi al reginei MariaAntoaneta. numiţi Iluminaţi. . şi aici se hotărâră planurile Revoluţiei franceze. la Wilhelmsbad. ducele de Biron. „În Franţa. care deveni mai târziu ducele d’Orleans”. să distrugă Catolicismul adică Creştinismul. 2°. Cahalul.ale cărei dramatice evenimente sunt enigmatice pentru cine nu cunoaşte misterioasa origine. prinţul de Broglie. este un sentiment. vota moartea vărului său Louis XVI. .Pentru F.o sectă de francmasoni.ducele de la Rochefoucauld. italiene etc. masonul care întinde mâna. ai putea cel puţin să opui curajul. la rândul său. Prin urmare. cuţitului asasin”. . În 1782.pe urmă de un prinţ de sânge. înainte şi în timpul Revoluţiei. . adică: 1°. de la 1771 la 1793. de Noailles. el convocă.. Talmudul. devenit inutil sectei. . de ducele de Chartres. în ce a constat această Revoluţie. se contopiră împreună. Intraţi în orice Lojă şi „niciodată nu veţi auzi pe nimeni să ceară să se atingă de miliardele jidanilor”. după propriile sale anuare. de Castellane etc. .în sfârşit.… de Choiseul.C. ROLUL FRANCMASONERIEI CA INIŢIATOARE ŞI CA DIRECTOARE A REVOLUŢIEI FRANCEZE În 1776. scopul de căpetenie al acestui cataclism social. comte de Clermont. un mare Congres al Francmasoneriei universale şi acolo. de Praslin. sperând să poată escalada tronul. Alături de acest mizerabil ambiţios. El avea legături intime cu ovreii şi ştia că ei dirijează Francmasoneria. „ceea ce caracterizează masoneria. sub numele de Philippe-Egalité.adunată nu importă cum. naturalizarea jidovilor. Francmasonul are..„săracul.adică ar fi precedat cu 64 de ani Revoluţia. când ieşi… Mai bine ar fi să întâlneşti o mână armată cu un pumnal. . în 1785. Ludovic de Bourbon. Nimic nu te poate sustrage să nu te plictisească şi obrăznicia lui nu cunoaşte nici margini nici obstacole. În sfârşit. care-şi propuneau. El plăti primele cheltuieli ale revoltei. cultul bogăţiei. Lojile franceze. . . cei mai mari seniori din Franţa.în sfârşit. în momentul afacerilor tale. între alte scopuri. . Aici ne vom mulţumi să punem mai întâi în evidenţă rolul ce l-a avut Francmasoneria ca iniţiatoarea şi conducătoarea acestui dezastru colosal. ţinut la Frankfurt. Bazot. contele d’Aumont. Cel dintâi şi cel mai important dintre aceste efecte a fost Revoluţia franceză. . .necunoscut până la dânsa. ducele d’Antin. se înregimentară în N. care poate fi considerată ca o dezlănţuire înspăimântătoare şi ca o ciocnire şi mai amară a patimilor de proprietate şi de dominaţie. ca şi o bună parte din înaltul cler. Şi când te gândeşti că săracul este marele prieten al lui Dumnezeul. germane. ea fu prezidată de un mare senior francez.adică afară din Franţa. în alt loc. se urcă. . pe eşafod. . ca ovreiul.Paulescu: Spitalul. care trebuia să izbucnească patru ani mai târziu. Francmasoneria 81 . care a fost dublu. Apoi. căci „la lucru vezi ce poate lucrătorul”. Francmasoneria ar data din 1725. este un geniu răufăcător care te chinuieşte pretutindeni şi în tot minutul.şi cei dintâi mari-maeştri ar fi fost doi englezi: lordul Derwentwater şi lordul Harnouester. engleze. Am spus. Îl găseşti când te scoli. persecuţia creştinismului. Ducele Philippe d’Orleans a fost deci Serenisimul Mare-Maestru al Masoneriei franceze.

dar nu descindeau mai jos. îşi afiliară hamali. Claudio Janet… au probat că francmasonii populau adunările de la 1789 la 1799”. . De altfel. în ceea ce priveşte statutele. precum şi anumite particularităţi de vocabular. adică nobili. le-au deschis atunci în toată Franţa. de asemenea. botezaseră o Lojă din Versailles. „După căderea tronului… sunt aproape atâtea cluburi. în masă. nu ne arată mai puţin de 282 oraşe. Francmasoneria 82 .… 6 în Marseille… 10 în Montpellier. Ele au la Paris un centru de reunire şi un stat major „în clubul Amis de la Constitution”. Înainte de Revoluţie. Acelaşi mod de admisie. . Fourcroy. toţi oamenii care au luat o parte activa la Revoluţie. sectarii capitalei sau ai marilor cetăţi „au primit şi îndoctrinat pe semenii lor”. Peuon. se numărau 81. în „Loja Nouă surori” frecventează Condo-rcet. printr-o spirituală ironie. Lucrul acesta e adevărat. pe Robespieire…”. Iată ce zice despre aceste cluburi. Dar. Deschamps. li s-a spus la ce serveşte un club. acelaşi sistem mecanic de transmisie de ordine şi de lozinci”. căruia provincia îi împrumută statutele. exclusiv recrutată din aristocraţie. .Clubul Jacobinilor. în 1787. societăţi asemenea se stabilesc pe acelaşi plan. S-ar putea obiecta că Lojile francmasone au fost închise încă de la începutul Revoluţiei.… 16 în Lyon. obiceiurile. pe Saint-Just. mai mulţi istorici.… în alte Loji găsim pe Lafayette. Cahalul. .zice Talmeyr. Brissot.… 5 în Nantes. Sieyes… Chabot. Camille Desmoulins. mai ales.o doză enormă de candoare. N.… 7 în Bordeaux.… 10 în Toulouse…”. pentru ca să conspire contra lor înşişi.Paulescu: Spitalul. orice oraş mare îşi are clubul său… Dar. mai toţi. cu numele Saint-Jean de la Candeur. tabloul corespondenţei Marelui-Maestru al masoneriei. Deodată. sosiţi din oraşele mici şi din târguri. scriitori. Aceştia au luat cu ei „instrucţii şi direcţii. acestor mari seniori. . o mulţime de soldaţi. În Paris. plutaşi. asasini şi răufăcători de meserie. neghiobia lor. negustori. Ceva mai mult „La început.sărmani naivi care. câte comune. toate celelalte fiind fiicele ei adoptive”. cum îl formezi şi. aceleaşi ramificaţii exterioare.zice Drumont. istoricul Revoluţiei. ca „Barruel. .adică francmasonii.… uneori ajungeau chiar până la mici burghezi. Taine. Inspiratorii oculţi ai Masoneriei. aceeaşi organizare interioară. „În primele şase luni din 1790. ele au fost înlocuite prin Cluburi. Bailly.adică 26. ecleziastici. având fiecare Loji regulate. cu clubul sau central din Paris şi cu cluburile corespunzătoare din provincie. De asemenea primiră. . regulamentele. federate în loji”.C. aceste societăţi se înmulţesc”. Talmudul. În timpul acestei sărbători. „în Franţa numai. în aceleaşi Loji se întâlnesc. Coranul. constituie Francmasoneria ea însăşi cu cele 282 oraşe ale sale. pe care Jacobinii. „clubul Jacobinilor reproduce în mod riguros Francmasoneria.000 Aceste cluburi au o organizare puternică. Eckert. Danton.… pe Marat. după sărbătoarea Federaţiei. spiritul şi care devine societatea mamă. Lojile nu-şi asociau decât numai oameni de un oarecare rang. haimanale de tot soiul hoţi de stradă sau briganzi de drumul mare. Mirabeau. Barnave. sub acelaşi nume”. „Astfel. din toate părţile. cu acelaşi scop. . impunându-şi să nu numească Francmasoneria.care totuşi vorbeşte relativ puţin de ele. Dar.Loji şi împinseră din toate puterile la roţile Revoluţiei. pe Fauchet. De altfel. Trebuia. ducele Philippe d’Orleans. regulamentul. . au plătit cu capul. Or. aceleaşi angajamente impuse şi luate.

pe cel mai puţin însemnat dintre aderenţii ei.francmason şi chiar revoluţionar . Dar „totul se petrece sub secretul cel mai inviolabil”. briganzii se adună din treizeci sau patruzeci leghe împrejur”.mai toţi termenii întrebuinţaţi în timpul Revoluţiei ca: „Adunarea naţională”. „Convenţie” (de la Convent). Cahalul.precedată de o distribuţie de bani. adevăratul mijloc de a fraterniza cu briganzii. Răspândită în toată Europa… ea agita pe ascuns Franţa şi prezenta imaginea unei asociaţii fundată pe principii contrarii celor societăţii civile… Cum cele trei grade (ucenic. Coranul. „a declara pe cineva suspect”. în documentele ce au avut în mâini. .şi. „În tot timpul răscoalei.zice Barruel. fie la Carmes (unde a avut loc un masacru de preoţi creştini). Talmudul. cu atotputernica sa protecţie. . ca francmasonii. determinate în amănunte de către şefii unei societăţi secrete. în provincia Bourgogne (după actele arhivelor municipale şi naţionale). la 1795. .semnalează şi dânsul partea luată de masonerie. Francmasoneria atrase… pe ducele d’Orleans. zisă populară.Paulescu: Spitalul. Masoneria îşi deschise porţile înaintea oamenilor pe care îi vom regăsi în mijlocul învălmăşelii revoluţionare”. făcând să se execute peste tot aceeaşi lozincă”. Şi asociaţia „îşi întinde ramurile în tot regatul şi chiar în străinătate”. Francmasoneria.… se strânse sub o direcţie centrală şi regulată. viitorul amic al lui Danton. întrebuinţarea jargonului masonic. Francmasoneria 83 . Se răspândeşte zvonul că în cutare zi va fi o mare răscoală. erau semnele masonice. atât de celebru în fastele Revoluţiei. Din acel moment. Louis Blanc.Cu modul acesta. Masoneria din Franţa. Cochin şi Charpentier. care să fi fost în realitate populară. . în anul următor (1772). maestru) ale masoneriei ordinare cuprindeau un mare număr de oameni. În chiar momentul măcelului. Sunt plătiţi „12 franci pe zi… Cât pentru bani. căci la moartea acestuia. astfel ca nimeni să nu le pătrundă sensul. constitui Ordinul pe baze cu totul democratice şi luă numele de Mare-Orient. rezervate sufletelor ardente… sanctuare tenebroase ale căror porţi nu se deschideau adeptului. . soţ. Francmasoneria luase o dezvoltare imensă.care au lucrat în acelaşi timp şi în acelaşi mod. „a declara patria în pericol”. îi iau de la ducele d’OrLeans . opuşi. „În ajunul Revoluţiei. . Aici fu punctul central al corespondenţei generale a Lojilor. Aceste cluburi „înrolează bandiţi în serviciul lor. prin stare şi prin opinii. . Dacă Taine evită chiar să pronunţe numele de Francmasonerie. pe care un cifraj special sau un limbaj enigmatic le ascundeau privirilor duşmane.fie la Hotel-de-Ville. . novatorii multiplicară gradele scării mistice ce trebuia suită. la orice proiect de sub-versie socială. s-au găsit 74 milioane datorii”. aici se reuniră deputaţii oraşelor îmbrăţişate de mişcarea ocultă. astăzi bine cunoscut. decât după o serie de încercări. calculate astfel ca să se poată constata progresul educaţiei sale revoluţionare. În schimb. de aici porniră instrucţii. Dar nu este încă totul.şi-i iau din belşug. În plus. după aceste anunţuri. Toate au fost hotărâte. Este „o operă de tenebre. s-a format „o vastă asociaţie. Şefii ei înşişi o numesc Sabat”.căreia îi deveni mai târziu suspect şi care-l ucise… Acesta primi Marea-măestrie. din 114 milioane avere. pentru oameni-siguri. la Revoluţie. cu asasinate şi jaf important. . Şi dânşii conchid: „Nu există nici o singură mişcare. de către şefi subalterni. . ale cărei lăstare multiplicate au invadat tot teritoriul şi care acoperă. fiecare club afiliat se supune lozincii ce-i este expediată din Paris”. ei creară sub-loji. N. îndată ce-i fu oferită şi. organizate.doi scriitori. gâzii dădeau mâna.pe acest Philippe-Egalité. acelora dintre simplii spectatori care îi apropiau. de la 1787.au găsit urme neîndoioase ale acţiunii Francmasoneriei şi au descoperit chiar. studiind de curând campania electorală din 1789. .C.

Dar. nimicirea creştinismului.creată de ei tocmai pentru acest scop. SCOPURILE REVOLUŢIEI FRANCEZE 1. Faimoasa Carte a Drepturilor omului apare. din care ar rezulta că naşterea regelui nu fusese legitimă şi că. francmasonii avură dibăcia diavolească să se scape mai întâi de singurul duşman de care aveau serios teamă. Suprimarea iezuiţilor a fost. Apoi. Cahalul. instruiţi. În aceeaşi zi. chiar înaintea izbucnirii acestei teribile furtuni. acesta n-avusese nici un N. chiar în ajunul dizolvării Constituantei.Paulescu: Spitalul. când ceasul păru sosit pentru a-şi executa planul conceput în întuneric.numele de iezuit este odios şi echivalează cu acela de viclean mârşav. crescuţi într-o disciplină rigidă. în această epocă. francmasonii recurseră la violenţă. Ei reîncepură de paisprezece ori atacul şi sfârşiră. Egalitate. Compania lui Iisus fu nimicită printrun mijloc şi mai infam.etc. . în România. prin a-şi ajunge scopul. timp de patru ani. Acum. mănăstirile iezuiţilor fură înconjurate de trupe şi aceşti părinţi fură aruncaţi în închisoare.goniţi din Franţa în 1394. Într-adevăr. În Spania şi în imensele colonii ce ea poseda pe atunci. . ca fiind inventată ca să disimuleze o alta. are ceva înspăimântător”. . fără să o formuleze.la 29 septembrie 1791. adică. prin urmare. Puţin timp după aceea.zice Rabaud Saint-Etienne.scop pe care a început să-l pună în practică.care fu succesiv urmată de Spania şi de Austria. într-adevăr. Aceşti călugări se găseau în drumul său şi o împiedicau să înainteze. . Cartea Drepturilor Jidovului. cunoscând rolul pe care Francmasoneria l-a jucat în producerea şi conducerea Marii Revoluţii.scop capital pentru neamul talmudic. protestant şi revoluţionar.adică de iezuiţi! „Fără desfiinţarea prealabilă a iezuiţilor. „Concertul de acuzări şi de calomnii azvârlite în contra iezuiţilor.în toată Europa şi chiar la noi. Fraternitate”. în această scrisoare se vorbeşte de nişte documente. ar fi avut ca rezultat înlăturarea definitiv a scopului.pe care o prezentă ca venită din partea iezuiţilor. sub inculpaţia de conspiraţie. au recurs la Francmasonerie.şi această formidabilă societate ocultă le-a permis să facă să lucreze francezii „la reconstruirea Templului lui Solomon”. veni şi rândul Franţei. celor ce o privesc mai de aproape. prin ei înşişi. . asupra acestor bravi soldaţi ai lui Hristos. . a cincisprezecea oară. sunt nişte expresii pur masonice. . Francmasoneria fabrică o scrisoare falsă. . cu profunzime. pe care voiau să o impună lumii. Francmasoneria 84 . un capo d’opera de perfidie din partea Francmasoneriei.dar inteligenţi. să capete aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi francezii. . Introducerea jidanilor în Franţa şi naturalizarea lor. Revoluţia franceză ar fi fost imposibilă”. să amintim cititorului că ovreii. ceea ce. sosiţi de ieri. . Prima lovitură fu dată în Portugalia.scrie chiar un istoric protestant. Ei erau nişte creştini. Ei au voit să pună mâna şi pe drepturile de cetăţenie. pentru ca jidanii. . . capabili să opună o rezistenţă invincibilă francmasonilor şi chiar să demaşte manoperele oculte ale acestora. ar fi fost neputincioşi să ajungă la realizarea unui asemenea scop. pe care l-a avut Francmasoneria în timpul Marii Revoluţii . la care jidanii ţineau atât de mult să ajungă. Masonii începură deci să răspândească.nu s-au întors îndărăt decât în 1791. . Suprimarea creştinismului Vom insista acum asupra unui al doilea scop. Cum însă jidovii. nu numai buni şi caritabili. aceasta n-a fost îndeajuns fiilor lui Iuda. Şi într-adevăr. . francmasonii din Constituantă luptară. în momentul acela. Coranul. că şi astăzi. jinduite cu mare dor. Talmudul. minciuni şi calomnii atât de infame.C. unită cu ipocrizia. când Constituanta le-a deschis larg fruntariile. 2. până şi faimoasa deviză republicană „Libertate.

. Papa nu va mai avea. Or. sunt destituiţi şi declaraţi «refractari»… suspecţi de revoltă în contra legii şi de rele intenţii în contra patriei”.ceea ce echivalează cu aristocraţi. „împreună cu clerul. . „La toate aste noutăţi. să facă „Biserica Franţei schismatică”. „Se omoară femei pentru că au asistat la liturghie”. care altădată se bucura de privilegii. „Poporul alege miniştrii Bisericii. Dar. „Pedeapsă cu moartea contra celui ce primeşte un preot”. făcu o aşa de mare impresie asupra prea credulului monarh. Una din trăsăturile caracteristice. împuşcaţi. şi aici. Dar.C. Episcopul e numit de către alegătorii departamentului. masacraţi.Paulescu: Spitalul. catolicii sunt excluşi de la alegeri şi mai ales de la alegerile ecleziastice. ale Revoluţiei. pe care-l uzurpase. Dar. N. se adună marea majoritate a preoţilor”. că imediat el ordonă expulzarea a 6. să confirme episcopii sau preoţii. . preotul. prin aceasta. „din 70. dar a izbit şi în toţi preoţii şi în toţi credincioşii. care descrie persecuţia religioasă a Revoluţiei. de luterani şi de ovrei. legea atinge şi pe laici toţi cetăţenii care refuză jurământul impus pierd dreptul de vot. clerul trebuie să subscrie. Cahalul. . Talmudul. cu orice preţ. . În urmă.îngrijirea bolnavilor. . exilaţi.cercetările ştiinţifice.educaţia orfanilor şi a copiilor găsiţi. Această persecuţie. 46. public sau privat”. . O asemenea invenţie absurdă.… Adunarea stabili Constituţia civilă a Clerului.000 de iezuiţi. Francmasoneria 85 . „Continuarea slujbei de preoţie a devenit o ruşine şi chiar o crimă” . Vom urma. a femeilor lăuze.a lovit nu numai în clerul înalt. Prin urmare. de unde rezultă că. a incendia bisericile. adică în imensa majoritate a poporului francez.a profana vasele şi alte obiecte sacre. prin o agravare extraordinară.drept asupra tronului. sunt revocaţi din funcţii şi sunt declaraţi incapabili de orice oficiu public. . de către alegătorii districtului.zic jacobinii la tribuna Convenţiei. pe marele istoric Taine. această Constituţie tinde.000 sunt destituiţi”. apoi goniţi. Coranul. furia acestor revoluţionari blestemaţi se răsfrânge şi asupra tuturor ortodocşilor zeloşi şi mai ales a tuturor femeilor din clasa de mijloc şi din cea de jos”. dar chiar printr-un jurământ solemn”. Jacobinii începură prin a închide. . prin această drăcească dispoziţie. aceşti alegători nu sunt nici măcar ţinuţi să aparţină comuniunii sale. a fost o groaznică persecuţie religioasă. de acum înainte. Puţin importă ca adunarea electorală să conţină o proporţie notabilă de calvinişti.şi. nu numai prin o supunere pasivă.învăţământul superior şi primar. toate astea nu le-au fost de-ajuns. cu toată ardoarea ce poate da un monstruos fanatism. ghilotinaţi. După ce au confiscat bunurile ecleziastice şi. nici mai mult nici mai puţin. cu atât mai puţin iei parte la alegerea preotului”. . cu cât eşti mai credincios. au suprimat „cultul. . „Li se dă o poreclă. În consecinţă. sa fie pe faţă ostil catolicismului şi chiar creştinismului. .căci aceste două nume indică duşmani publici ce sunt puşi în afară de lege”. închişi. . francmasonii atacară direct catolicismul. . sau că majoritatea sa. Ea va alege pe episcop sau pe preot”.… a infirmilor. „O sută treizeci şi patru de arhiepiscopi şi de episcopi refuză jurământul în jurul acestui statmajor. „toţi ecleziasticii care refuză jurământul cerut.expresia unei uri implacabile în contra creştinismului. cele mai marcante. Ca sancţiune. a dărâma.a le jefui tezaurele. „Porunca este de a împiedica cultul. ca şi nobililor. vorbind de Constituţia civilă a clerului. înecaţi.adică li se zice fanatici.000 de preoţi.asistenţa săracilor. furnizată de club.

sub pedeapsă de amendă şi de închisoare”. trăda secretul societăţilor oculte cărora era asociat şi mă avertiza. în 1848. Apoi. . PERIPEŢIILE PRIN CARE A TRECUT FRANCMASONERIA. . Bonaparte. în momentul când dictatura deveni necesară pentru a apăra privilegiile (adică hoţiile) cucerite de către Al-treilea-Stat. contra lor înşişi . putu să-i smulgă din gheare Franţa. .„ovreii se arătară cei mai siguri aliaţi ai burgheziei. prin îngenuncheri ipocrite. Pământul este burduşit sub picioarele noastre şi jidovii dau un larg contingent acestor săpători de mine”. Francmasoneria 86 . în decembrie 1865. .dacă n-ar fi fost odioasă.C. DE LA REVOLUŢIA FRANCEZĂ PÂNĂ ASTĂZI După 1793. în faţa monarhiei regale înviate şi să afirme. ce zice în această privinţă. provocând scăderea rentei şi cumpărând trădarea mareşalilor”.„Război Duminicii şi vechiului calendar…. noua erau francmasoni. de toate revoluţiile care trebuiau să izbucnească într-un punct oarecare al Europei… Lui îi datorez convingerea neclintită că toate aceste mari mişcări ale popoarelor oprimate (?) sunt combinate de o jumătate de duzină de indivizi. de la 1815 la 1848. . ovreiul Bernard Lazare: Încă din timpul Revoluţiei. nici un articol din programul lor nu va fi executat cu atâta insistenţă şi încăpăţânare”. pregătiră căderea Imperiului. prin acapararea mijloacelor de viaţă. masoneria recuceri din nou puterea în Franţa.Paulescu: Spitalul. el deveni jenant pentru Israel. uniţi împreună. care dau ordine societăţilor secrete din Europa întreagă. în momentul campaniei din Rusia şi contribuiră la dezastrul final. ei fură în primul rând în mişcarea liberală. „Nimic nu ţine jacobinilor pe suflet ca acest război în contra catolicismului. În acelaşi timp. cu jurământ. peste tot. . Într-adevăr.După o preparare ascunsă de o jumătate de veac. care nu e mai puţin vanitos decât acela despre care fu acum vorba: N. Iată ce scrie. adică jidovesc. Des Mousseaux: „Ovreii sunt foarte activi ca să ruineze fundamentele societăţii noastre şi să prepare răscoale… De la recrudescenţa revoluţionară din 1848. burghezul şi jidanul. opt sau zece zile înainte.şi puţin după aceea. Guvernul provizoriu revoluţionar fu masonic. Dar îl răsturnă îndată ce. Francmasoneria trebui să se prosterne din nou.adaugă Bernard Lazare. lucrau pentru ei înşişi.cu atât mai mult că. Această revoluţie din 1848 fu. Jidovul şi burghezul merseră împreună.„se continuă chiar până la masă”. Persecuţia meschină şi ridiculă. adepţii ei întorcând turbarea sângeroasă. „respectul său pentru orice credinţă religioasă”. . lui G. un general victorios. fiind împărat. se forţă să stabilească dominaţia capitalismului burghez”. împreună ei susţinură pe Napoleon.mai întâi susţinu pe acest general. Coranul. de altfel. . ce spune un ovrei. . Revoluţia din 1848. m-am găsit în relaţie cu un jidan care. lucrând pentru ea. ei urmăresc până la capăt planul talmudic de „a extirpa creştinismul”. prăznuirea obligatorie a celei de a zecea zi. Talmudul. care era aproape sugrumată. Iată. Cahalul. Din unsprezece membri. de altfel.şi în toată Europa. Un decret al Directoriului „schimbă zilele de târg pentru ca credincioşii să nu mai poată cumpăra peşte în zilele de post. care. Iată de altfel. un om de stat german. din vanitate. Când tirania imperială deveni prea grea şi prea opresivă pentru capitalism. opera Francmasoneriei jidoveşti.adică jidănimea. Francmasoneria fu oprită de propriile-i excese. Francmasoneria.

la această epocă. puţin după aceea. sub care Franţa fu complet şi definitiv robită Puterii oculte a jidanilor. cu ajutorul căreia au zămislit Revoluţia franceză. pe când în Franţa ea înălţase pacifismul până în slava cerului. în unele ţări.că proprietatea nu intră toată în buzunarele lor. Curând însă după aceea. jidoveşti. ei ajutară să o prepare… Ei fură de asemenea printre cei dintâi care au beneficiat de dânsa”. Dar. . în Italia”. mişcărilor liberaliste şi revoluţionare. .adică. Talmudul. În 1870. lui Iuda. . legea ce naturaliza pe ovrei fu votată în 1867”.adică în grupurile Carbonariei. în Franţa. în 1848.şi că Biserica creştină se ridică din nou în picioare. în Germania. pentru ca jidanii să poată dobândi. În acelaşi timp. căderea puterii temporare a Papilor făcu să dispară ultimul ghetto occidental”.nu numai să pătrundă.şi să vatăme serios grandiosul edificiu al Bisericii catolice. Israel nu ajunsese. creştinismul. printre cei mai activi propagandişti. În Englitera… tocmai în 1860. să distrugă autoritatea monarhică. . pentru un moment. . Atunci Francmasoneria legă. în Elveţia. avorta şi fu respinsă.cum sperase el. Francmasoneria se opuse la reorganizarea armatei.refuzând după câtva timp să execute planul masonic în ceea ce priveşte religia. Profitând de dezlănţuirea acestei teribile furtuni. evenimentele se întoarseră. Cahalul. . imperiul se dărâmă. în Grecia. în 1848. cu Louis Napoleon. Francmasoneria 87 . toate forţele Puterii oculte. până astăzi. drepturi de cetate. strivit de Germania. să facă să lucreze toate naţiile la propria lor ruină şi la propria lor nimicire. bonapartiste etc.în Înalta-vânzare romană. Noul împărat. în 1870. . . . o idee. nici proprietarul pământului şi nici nu izbutise să sugrume pe duşmanul său de moarte. Îi veni atunci în minte. Astfel „în Austria. TREI SISTEME SOCIALE DERIVATE DIN FRANCMASONERIA JIDOVEASCĂ Ovreii au creat Francmasoneria. astfel că dominaţia le scăpă din gheare. astfel.în lojile masonice. ei au ajuns. şi reuşi să instaleze Republica. Adunarea naţională refuză să semneze ideile Guvernului masonic. . Visul talmudic era deci compromis. Singure Rusia şi România rezistară. în Suedia. ea ştiu să profite de divizarea francezilor în partide regaliste.„Jidovii nu fură străini marii mişcări ce zgudui toată Europa.văzu ridicându-se contra lui. „La aceeaşi epocă. . Şi iată cum: N. .după cum se afundase. . mai bine zis.… israeliţii deveniră cetăţeni în 1848”. intrigi care duseră la al doilea imperiu.Paulescu: Spitalul. mai ales în Germania. . ei reuşiră. emanciparea lor fu efectuată în Germania. în Danemarca”. Şi într-adevăr. Dar în Franţa. . în masă. în Franţa. fără voia lor. .dar chiar să dobândească acolo drepturi de cetăţenie. Revoluţia începândă. . se înnămoli în aventura Comunei din Paris. Astfel. în jafurile şi masacrele Teroarei. Coranul. . .C. în Austria.adică francmasonice sau. Francmasoneria franceză ajunse. în 1871. Îi găsim amestecaţi în mişcarea Tinerei Germanii. să pună mâna din nou pe putere. ei fură în mare număr în societăţile secrete care formară armata luptătoare revoluţionară.unde această societate secretă predicase patriotismul.să pună mâna pe toate bogăţiile ţării.după cum am arătat mai sus. Acelaşi scriitor adaugă: „Ovreii fură. . şi. Totuşi. .nici stăpânul omenirii.mai mult decât infernală. Ungaria.peste tot. un secol mai înainte. ei fură complet asimilaţi cu ceilalţi cetăţeni englezi”. peste tot.Francmasoneria tulbură din nou Europa.

o adevărată tiranie. aducând popoarele în stare de proletariat. omenirea va îndura o împărăţie cu mult mai despotică decât cele ce s-au văzut până acum. . am arătat în ce consistă aceste sisteme jidoveşti. prin Republici. se explică foarte bine prin originea judaică a sistemului lor. 3.Socialismul ovreiesc Acest pseudo-socialism. care va ajunge astfel stăpânul lumii întregi.şi ne vom mulţumi să aducem aici mărturisirile câtorva ovrei.ovreiul a jucat un mare rol. N. în această privinţă.are ca ţintă: 1. în Austria. Coranul. în acelaşi timp. două sisteme sociale. Acestor două sisteme. De aceea. dacă aceştia au căpătat. . potrivită moralei eterne a lui Hristos şi. Adepţii acestui sistem. a primit o educaţie creştină şi care a ajuns la o dezvoltare intelectuală şi materială nemaipomenită până acum.voiesc: 1.în Germania. . Marx. . în adevăr.pe care sistemul liberalist n-a putut să-l răpească în totalitate .şi să-l predea jidovilor. Liberaliştii francmasoni mai voiesc. El a împins Kultur Kampf-ul în Germania. care de douăzeci de veacuri. Să ia goimilor ceea ce le-a mai rămas. .simte trebuinţa să posede o formulă politico-economică. scopul de căpetenie. către care tinde ovreimea.adică într-un fel de robie. căci monarhii sunt apărătorii naturali ai popoarelor în contra întreprinderilor jidanilor. . este exact a zice că ovreii liberali au decreştinat.Omenirea. în care omul nu mai munceşte decât pentru folosul lui Israel. care să se adapteze la nevoile actuale. Într-o altă publicaţie. de dominaţie şi de proprietate. Iată ce zice. această turbare furioasă a liberaliştilor. De altfel. în Italia. se alipi un al treilea. Să distrugă monarhiile. şi ovreiul a fost desigur anticlerical.Paulescu: Spitalul. De altfel. . Sub masca pseudo-liberalismului. analoagă cu aceea ce omul impune dobitoacelor. 2.şi să le înlocuiască. . zis Marxism după numele autorului. în Franţa. un asemenea model. care le constituie un fel de coadă veninoasă. masonice. Liberaliştii voiesc să dea jidovilor toate bogăţiile ţărilor creştine. cu sârguinţă. Talmudul. . ce vin să sprijine spusele noastre. Dar jidovii s-au grăbit să le-o ia înainte şi au reuşit astfel să devieze mersul progresiv al lumii. adică la realizarea necesitaţilor ei instinctive. este să realizeze o Republică universală sub dominaţia lui Israel (vezi anterior). în profitul Cahalului lor. unul după altul.şi chiar înainte de toate. . în care cei ce guvernează să fie uşor de cumpărat. ovreiul K. II . . .sau cel puţin au fost aliaţii celor ce au condus decreştinarea… Liberalismul anticlerical răpune vechiul Stat creştin”.C. politico-economice (dominaţi & proprietate) şi anume: un Fals-liberalism şi un Pseudo-Socialism. El a fost adoptat de toate guvernele care sunt. I .să alunge creştinismul din educaţia naţiilor. . .el a aprobat legile (de persecuţie religioasă) ale lui Ferry în Franţa… Din acest punct de vedere. şi conformă cu prescripţiile Talmudului. Ei inventară deci.care vrea să se servească de popoarele aduse de liberalism în starea de mizerie proletară.pe care îi vom numi liberalişti pentru ca să-i distingem de adevăraţii liberali creştini. mulţi oameni de valoare au căutat şi caută încă. jidanul Bernard Lazare: În istoria liberalismului modern. cel puţin pentru moment. mai mult sau mai puţin. de a persecuta Biserica. Nu vom mai reveni deci asupra întocmirii lor. Cahalul.Liberalismul jidovesc Acest fals liberalism derivă din Francmasonerie şi se adresează burgheziei. . Francmasoneria 88 . mai ales pământul . Liberalismul a mers mână-n mână cu anti-clericalismul. Anarhismul.

cu putere. ovreii contribuiră. un frate zicea. Or. Francmasoneria înclină din ce în ce mai mult spre colectivism. pe Lazare Levi. . ţinut la Gien. la organizarea lui. pe James Cohen (Danemarca). Socialismul . Bedaride declară că numai în socialism şi anume în socialismul aplicat în întregime.pe Fribourg. 1. la adevăraţi bandiţi. în 1894. III – Anarhismul Acest sistem.… nu aveţi decât să căutaţi dacă este sau nu.Pentru a pune în evidenţă rolul ce îl joacă Francmasoneria liberalistă.adică să omoare pe toţi cei ce se vor împotrivi sau nu se vor lăsa să fie despuiaţi de către molohul jidovesc. În adevăr. ca plocon. se găseşte cheia chestiei sociale”. etc. Să completeze opera celor două sisteme precedente. să ascultăm ce zice Bernard Lazare: În ce priveşte Partidul Socialist.. „Trebuie ca Francmasoneria să se democratizeze din ce în ce.Gompars.C. . Multe din Lojile departamentelor le-au urmat pe această cale”. La Loja Fidelităţii din Lille. Kahn. . . îndreptată împotriva creştinismului: Iată ce scrie. Cahalul. jidanul Bernard Lazare: „Ovreii dădură arme celor ce combăteau creştinismul şi. . „Cea mai mare parte din Lojile pariziene au devenit socialiste. . socialiste şi revoluţionare. pecetea ce înfierează socialismul.ceea ce se explică uşor.graţie liberalismului. monumentul Evului Mediu şi să distrugă cea mai mică rămăşiţă. socializarea tuturor proprietăţilor nu este altceva decât darea lor. prin esenţă „burgheză”. în iulie 1900. împrumutate de la deputatul francez Prache: Deşi.este o teroare satanică în contra creştinilor. Şi. în Statele Unite ale Americii. pe Cohen (Englitera). conducătorilor Statului socialist. pe Bernstein. cu Socialismul şi cu Anarhismul. pe Loeb. . Mabx şi Lassalle în Germania. În Conventul din 1900. prin dinamită. tot capitalul industrial şi agricultor. Astfel se vor îndeplini proorocirile Talmudului.vom raporta rândurile următoare. la răufăcători. Talmudul. Francmasoneria 89 . Bonardot propuse. . în asalturile date Bisericii. pe care le susţinură cu capitalurile lor”. .pe Coenen (Belgia) etc.analoagă cu aceea ce caracterizează liberalismul. Socialiştii mai voiesc să suprime definitiv orice urmă de creştinism.Dobrogeanu-Gherea în România. N. şi acest francmason consideră socialismul „ca fiind concluzia logică şi singura încoronare consecventă a ideilor de solidaritate ale Masoneriei universale”. .ei n-au putut pune mâna decât pe o parte din capitalul funciar. . prin faptul originii talmudice a acestor două sisteme. pe Leo Frankel (Germania). în dezvoltarea socialismului. 2.este destinat: 1. de vreţi să ştiţi dacă o doctrină este sau nu jidovească.pe Neumayer (Austria). De altfel.fură sau sunt încă directorii sau iniţiatorii acestui partid”.Paulescu: Spitalul.la Congresul Lojilor Centrului. printre cei mai aprinşi susţinători ai partidelor liberale. care să poată aminti viitorului minunile artei creştine.pe Singer. printre jidanii conducători ai socialismului. . Coranul. De asemenea… ei aduseră la îndeplinire Revoluţia.să se proclame principiul proprietăţii colective„. . în această privinţă. F. . alături cu jidănimea. Lion. Legăturile ce există între Francmasoneria liberală. pe Haltmayer.Aaron Liberman şi Adler în Austria. la vagabonzi. Să radă cu totul. F. 2. pe Armand Levi (Franţa).… adică ovreilor. se găsiră întotdeauna în rândul dintâi.care serveşte jidovilor ca un simplu instrument şi care face apel la drojdia societăţii. . Ei fură în acest secol. . . ca să nu mai rămână nici o îndoială că toate aceste bogăţii vor intra în buzunarul lui Iuda.iar calea-i e deschisă spre socialism”. . . Bernard Lazare mai citează.

au îndrăzneala să sfătuiască pe români să adopte. într-adevăr. pe care Francmasoneria îl îmbrăţişează.pe când ţările occidentale încep să iasă din perioada capitalistă şi se dirig către cea socialista”. mai întâi. El mai voieşte să ne facă să credem că. Pentru moment. . „Supresia neoiobăgiei va remedia mizeriile regimului actual. în urmă. amândouă. De aci rezultă că o societate nu poate. ea nu poate să sară peste epoca capitalistă”. în mod fatal. pentru o ţară capitalistă. mulţimea micilor proprietari. francamente liberalismul pentru ca. cu curaj.pe care le-ai fi putut crede adverse. . înghiţind foarte repede. Iată. ci chiar diametral opuse?”… Ei bine! „noi n-am părăsit încă epoca medievală şi trebuie să intrăm în cea capitalistă. va aduce după dânsa mizeriile şi necazurile regimului capitalist.Paulescu: Spitalul. .ovreiul ce se ascunde sub pseudonimul Dobrogeanu-Gherea.ar fi. . mai întâi. Şi.care întotdeauna trebuie să-l preceadă. una după alta.într-o publicaţie recentă. va fi „disperarea novatorilor” socialişti! Jidanului însă nu-i pasă. Neoiobăgia. perfidul jidan este foarte logic cu sine însuşi… pentru că şirul celor două doctrine duce tocmai la scopul prescris de Talmud. .regim aşteptat cu mare nerăbdare de neamul lui Iuda.nu o să poată să scape din ghearele bandiţilor. Între altele.ca vicleanul jupân Nuhâm Katz. bunăoară. Dar această transformare a vieţii noastre agrare. „Dar. la orice uzurpare judaică şi care este compusă numai din marii proprietari. . Dar. Francmasoneria 90 . doctrinele lor provin. Socialiştii. de asemenea. Astfel.Prin urmare. .la noi şi în societăţile capitaliste înaintate. Dar mai e ceva. Liberalismul şi Socialismul. proletarizarea unei bune părţi a ţărănimii. în mică proprietate. „O epocă socială prepară condiţiile de existenţă necesare pentru epoca următoare.… adică din Talmud. o să întâlnească o altă ceată de briganzi care-l vor despuia cu totul şi-l vor lua şi rob. omenirea va trece pe sub jugul acestei perechi de sisteme. un eveniment prejudiciabil. . epoca feudală a dispus aceste condiţii pentru epoca burgheză şi aceasta. cum se poate ca un acelaşi fapt social să producă. în peticele micuţe. le aranjează pentru cea socialistă. din punctul de vedere economic… La noi însă această metamorfoză ar constitui un fapt util… căci ar fi un fapt revoluţionar”. În urmă.C. . dar pe care îl cheamă în realitate Nuhâm Katz. astfel creaţi. să poată să cadă cu siguranţă în socialism. diferită de acea ce rezultă din dezvoltarea sa istorică. Şloim va îndeplini uşor şi restul. . cât de obositoare. pe urmă. .fără a-şi periclita viaţa. . Şi totuşi. Şi această zgripţuroaică vrea să-l convingă pe nenorocit că. el nu ţine decât să distrugă „oligarhia” care se opune. .orice ar face. din acelaşi izvor. el recomandă transformarea moşiilor mari. .rezultate nu numai diferite. Cahalul. .să-şi creeze o evoluţie proprie. . Ai zice că auzi o vrăjitoare care prezice unui sărman călător că. .… care va veni fără doar şi poate şi de acest lucru nu trebuie să aibă nimeni nici cea mai mica îndoială”.adică liberalistă. Într-adevăr. Coranul. care să fie date ţăranilor. N. . schimbarea proletarilor agricoli în mici proprietari. moşioarele sătenilor.şi prin urmare. Un socialist care preconizează liberalismul! Aceasta pare o adevărată sminteală. la rândul ei. Karl Marx. . ce zice în această privinţă un socialist din România. aceste două sisteme. ce conţine o poliloghie rău scrisă şi tot atât de plicticoasă. . Va sosi însă şi timpul când un alt regim va vindeca toate rănile produse de cel dinainte. spune că socialismul său este urmarea istorică şi necesară a liberalismului. Talmudul. de altfel. o să cadă în mâinile unei bande de hoţi care-l vor jefui.şi acest regim va fi cel socialist.se confundă intim într-un singur bloc.în aşteptarea ceasului în care socialismul îl va proclama proprietarul întregului pământ „Transformarea unei notabile părţi din marea proprietate.

N. ACŢIUNEA ACTUALĂ A FRANCMASONERIEI După ce a instalat cele trei instrumente de război (liberalismul. Jidovul este deci cauza eficientă a acestor trei sisteme detestabile.pe care am refutat-o îndeajuns în lecţiile precedente şi care acuma vine. . întotdeauna. .Dar i s-ar putea răspunde: Scorpie blestemată! Proorocirea ta s-ar împlini. Coranul. Dar. austriacă. Iată acum şi trăsura de unire ce leagă Anarhismul cu Jidovimea. dar şi ca să crească în voie. .la Congresul Lojilor departamentului Deux Charentes. .cum zice Drumont. care au adus în ţară doctrinele liberalismului. . rusă. directorul centrului anarhist Şcoala modernă. care nasc şi vieţuiesc. în România. delegatul Consiliului Ordinului.n-are frică de revoluţiile socialiştilor. . „Ovreii ruseşti. . trebuiesc să îmbătrânească şi să moară.ştiu ce mă aşteaptă şi sfidez pe răufăcători să mă atace… căci îşi vor lua răsplata. socialismul şi anarhismul) şi după ce a îndreptat sforţările lor către un scop unic. dacă aş fi dezarmat sau aş fi luat fără de veste. . mai generală. „El este. ca probă.cum s-a întâmplat bunăoară cu tinerimea franceză.cel mai puternic agent de tulburare pe care pământul l-a produs vreodată”. . el este cel ce negocia. . tinerimea română. Anarhismul. Noi trebuie să ne felicităm că. .a fost o personalitate foarte importantă în Francmasonerie. . . .implicat în tentativa de asasinat a regelui Alfons al XIII-lea. s-a ridicat să protesteze în contra condamnării sale la moarte. anarhist spaniol. .chiar şi aceea de la noi. .care altfel este atât de poltron. cu Marele-Orient din Franţa. . Ah! Evoluţia universală! Ce snoavă! Ce faimoasă minciună.imprimă insurecţiei mişcarea ce o voieşte… El este garantat în contra Revoluţiei. ei au înţeles trebuinţele esenţiale ale României şi au arătat un viu patriotism. o sărbătorire a aniversării execuţiei lui. luptând din toate puterile în contra pericolului jidănesc. . n-au trădat patria. . de medici şi de avocaţi israeliţi nihilişti.robirea lumii sub jugul lui Israel. Ferrer.C. . Francmasoneria 91 .a afirmat că: „idealul Francmasoneriei este de a crea. De altfel. Se înţelege uşor cum Iuda. centre de propagandă socialistă şi chiar comunistă anarhistă”.ce mai face Francmasoneria? FRANCMASONERIA ÎN ROMÂNIA La noi.… cu cultură intelectuală rudimentară! 2. Şi mai departe. acest flagel ocult a găsit o libertate întreagă. Şi această lege socială. la rândul ei. După Bidegain (v. El plăteşte pe aceşti răufăcători şi . alături de studenţi.Francmasoneria liberalistă.care s-a furişat îndărătul socialismului. italiană. .se găseşte astăzi pitită şi după anarhism. acelaşi ovrei adaugă: „Toate formele sociale. trebuie să ocupe un loc aparte în socialism… şi. în 1899.slavă Domnului. o legătură între socialişti şi chiar între anarhişti..n-a luat de-acolo decât idei sănătoase de democraţie şi nu s-a lăsat să fie trasă pe sfoară de jidani. nici de atentatele anarhiştilor. care au fondat la Londra şi la New York importante aglomeraţii uvriere. în numele Marei Loji din Catalonia. Înzestraţi cu mult bun simţ. cu burghezimea”. a avut loc la Galaţi. prin filozofia pozitivă. nici „bonjuriştii” de la 1848.Paulescu: Spitalul. . Astfel. Talmudul. 1906). nu numai ca să intre în ţară. Eclair. Cahalul. Într-adevăr.nici „generoşii” din 1900. pentru că cei ce o conduc sunt oamenii săi”. trebuie pusă masa considerabilă a refugiaţilor lucrători. care au venit cu idei socialiste. Francmasoneria din toată lumea.şi anul acesta chiar.mai ales aceea care s-a dus să se instruiască în străinătate. etc. face parte din o alta. .din legea chiar a Evoluţiei universale”. să sprijine zisele acestui Iuda.

numită Ordinul Cavalerilor Templieri . care alcoolizează realmente pe ţăranii moldoveni (şi ştim şi de ce nu o vor face niciodată). Bunii-Templieri . . . pe rug. „Antialcoolul”. Într-adevăr. când cineva are asemenea strămoşi. . mai ales în localităţile unde aceşti masoni şi-au aşezat Lojile. Talmudul.cu care au reuşit pretutindeni în alte părţi. care au experienţă”! N. Ea trimise deci.în loc să atace pe jidani. Regele Baldovin al II-lea le de-te ca reşedinţă o casă construită chiar pe locul vechiului Templu şi de-aceea luară numele de Templieri. care suntem membrii Ordinului BunilorTemplieri”. . Or. n-ajung aici la nimic bun. Cuvintele Templu. . crima de lèese-divinitate.se formă. Cahalul. este foarte importantă pentru oricine: dar ea este plină de învăţăminte preţioase pentru noi. .se mulţumesc să se năpustească.care îşi dădu ca ţintă de acţiune combaterea alcoolismului. Francmasoneria încercă să reînnoiască atacurile… asupra tinerimii şi chiar asupra copiilor din şcolile primare.pe care juraseră să-L servească. Templierii stabiliră anumite jurăminte şi obligaţii sfinte şi se consacrară serviciului lui Dumnezeu. e mai prudent. tot acolo la Ierusalim.Văzând că cu Lojile de adulţi. cu nesăratele lor conferinţe. va fi o muncă pierdută în zadar: 1°. care sunt foarte slabe.formează rarae aves. care au experienţă.C. Solomon zidi un splendid Templu la Ierusalim… Mai târziu. Templier şi Loje sunt foarte vechi şi interesante… Cu vreo mie de ani înainte de naşterea lui Hristos. adică de funcţionarii Lojei şi de templierii mai vechi. sau se umplu de ovrei… printre care românii. pe care-i plictisesc cu serbări caraghioase şi-i dezgustă. în acest scop.nu este deloc alcoolic (v.Dar. . căzuţi în desfrâu sub imboldul jidovilor.acum vreo opt sute de ani.cu modul de constituire al Ordinului şi cu felul de trai al membrilor lui”. 2°. . Dar şi de data asta. care se apără în mod natural contra filoxerei. Dar ce sunt aceşti Buni-Templieri? Revista lor oficială. Această istorie o cunoaştem bine. Francmasoneria 92 . precum şi disciplina. la acea epocă. de-abia vegetează. dar puţin timp după aceea. cu şedinţe ce produc greaţă.condus de conducătorii naturali. . un mare număr de bravi soldaţi. România e ca viţa americană. venind din diverse ţări. Organizaţia acestui Ordin (grade şi loji). o societate de oameni care luară armele pentru ca să proteagă pe pelerini. profanul începe să se obişnuiască.Paulescu: Spitalul. Jacques de Molay. asupra bieţilor copii din Bucureşti. s-au lepădat de Iisus Hristos . Cavalerii Templieri. La început nu erau decât nouă. se alipiră pe lângă dânşii. Istoria acestui Ordin. Coranul. care a durat 200 ani. pentru că românul. până când în cele din urmă se constitui o mare şi puternică asociaţie. Lojile.şi care fu. Intrând în Ordinul nostru. . adică în 1118. are să ne-o spună: Ştiţi că ne numim Buni-Templieri. sunt analoage cu acelea ale Francmasoneriei ordinare.după cum este rebel şi dezvoltării Socialismului. expira.cu speranţa de a atrage în cursă şi pe părinţii acestor nevinovate victime. 93). Ordinul Bunilor-Templieri. Recunoaştem aici mijlocul de acţiune bine cunoscut al masoneriei: „sugestia prin francmasoni mai vechi. . . Ordinul fu dizolvat şi superiorul lor. terenul ţării este refractar acestei teribile boli parazitare. nu numai să nu se laude cu ei… ci chiar să se ascundă. pentru ca Bunii-Templieri. sau mai bine zis cursele. pag.ce nu vor deloc să muşte din undiţă. cea mai considerabilă societate din lume. .

În Turcia. Lucrurile ajunseseră la acest stadiu. inaugurarea seriei de conferinţe. printr-o altă poartă. aşa-zise populare. Francmasoneria 93 . „Bunii-Templieri români adresează mulţumirile lor recunoscătoare D-lui Ministru al Instrucţiei Publice. T…. . Bineînţeles.mulţumindu-ne să raportăm ce scrie „Universul” din 27 septembrie 1913: „Astăzi. a Ateneului popular. de altfel. uneori.alese mai către marginile oraşului.au încercat să se introducă şi în şcolile primare din Bavaria. Pentru a şti ce unelteşte acolo. Lojile sale. pe unde întunericul e mai mare şi nevoile mai multe. lozincile. . ea este persecutată şi. Profesori universitari.s-au ţinut şezători anti-alcoolice cu atâta lume că. va avea loc în sala „Transilvania”.reprezentată de partidul Tinerii-Turcii. . . pentru ca s-o murdărească şi s-o corupă. şezători anti-alcoolice. de asemenea. Şi într-adevăr.„Să nu destăinuim nimic din afacerile speciale ale Ordinului. S-a găsit chiar un Ministru al Instrucţiei Publice care să dea. Cahalul. cunoscutul publicist şi conferenţiar de istoria şi filozofia critică a religiilor la Universitatea populară. mai ales când vom şti de ce trebuie s-o îndeplinim”. FRANCMASONERIA ÎN FRANŢA N. la orele 200. sub pretext că luptă contra alcoolismului. În celelalte ţări ale Europei. Ordinul „Guttempler” face parte într-adevăr din Francmasonerie. Francmasoneria.ceea ce a permis popoarelor creştine din Balcani să învingă uşor Islamul. care caută să se infiltreze pe lângă copilărime. Ordinul Bunilor-Templieri a fost primit în România cu mare cinste. Coranul. din anul acesta.dl I.Paulescu: Spitalul. În Rusia. ce nu îndrăznesc să arate afară. O încuviinţare mai deplină şi mai de sus… nu ne putea veni”. va expune…”.… să împiedici pe oameni să se îmbete? Trebuie. etc. Din fericire. E aşa de uşor de ţinut această obligaţie. . . tenebroasele lor planuri. ne vom abţine de a insista. Talmudul. . să existe dedesubt ceva murdar. . care le-a îngăduit să ţie.. autorizaţia de a se servi de şcolile Statului. să pătrundă. ne va fi de ajuns să privim la ceea ce face în momentul de faţă în Franţa.iniţiatorii vestitei Enciclopedii şi unul din promotorii spirituali ai Marii Revoluţii franceze . . altădată atât de teribil. abia o încăpea sala”. care se grăbi să oprească mersul înainte al acestei funeste societăţi secrete. Din cauza simpatiei şi respectului ce avem pentru mulţi dintre cei ce s-au înscris să vorbească în aceste aşezăminte.adică prin nişte Sub-masonerii a căror semnificaţie o cunoaştem (vezi anterior). FRANCMASONERIA ÎN ALTE ŢĂRI Să vedem acum ce face Francmasoneria în alte ţări. Francmasoneria progresează şi se întinde din ce în ce mai mult. s-a găsit acolo un ministru. în orice şcoală din ţară. pentru ca să poată săvârşi. Dar la ce serveşte acest secret. mai prevăzător ca al nostru.scopul aparent al acestei societăţi pare foarte nobil şi oricine se crede dator să se asocieze la îndeplinirea lui. .ca semnele de recunoaştere. când o noutate senzaţională sosi din Germania.când e vorba să faci numai bine. ei nu pierd vremea: „O săptămână întreagă .C. desigur. . doamne din societatea distinsă. în mod perfect. înalţi demnitari ai ţării… se grăbiră să-l patroneze.în şapte şcoli deosebite . Francmasoneria încearcă. la noi. îi este interzis să pătrundă în acest vast imperiu. Profitând de bicentenarul lui Diderot (care a fost francmason). acestor răufăcători. aceea a Ateneului popular şi a Universităţii populare.sapă religia lui Mahomed (pe care Sinagoga ar voi s-o facă să piară în acelaşi timp cu cea a lui Hristos) şi dezorganizează armata. ceremoniile.

De aceea. Din vreo 900 senatori şi deputaţi.care este aceea a aproape unanimităţii poporului francez. pe lângă Supremul Consiliu. încă din 1884. zice în 1891: „Ar trebui ca membrii Parlamentului. Talmudul. care sunt francmasoni. în 28 octombrie 1904.C. mai mult de jumătate sunt francmasoni. Da. căci dânsa „i-a scos din neant”.mai toţi fiind pătaţi. Aceste fişe nu conţineau decât o mârşavă spionare asupra opiniilor religioase ale ofiţerilor şi ale familiilor lor. nu e altceva decât masoneria descoperită”. Şi ce face Francmasoneria cu Puterea pe care o deţine prin politică? Ea întrebuinţează această imensă forţă socială: 1° ca să dărâme pe ascuns Armata. în Franţa. asupra valorii profesionale a acestor ofiţeri. a putut zice.de care îi e frică. ceea ce noi toţi avem misia să facem. (o dregătorie masonică) adresa ameninţări fraţilor săi deputaţi şi senatori. ea nu face decât politică. Cahalul. fuseserăm obligaţi să disimulăm. . . Biserica catolică. Spionarea militarilor precum şi a tuturor funcţionarilor Statului Fără a mai vorbi de masonul Herve şi de partizanii săi. Gadaud. în Loji şi în Convente. ţinându-i prin propriul lor interes”. Şi ce cuprindeau aceste fişe ale Marelui-Orient? Fără îndoială. declară. facem politică.Paulescu: Spitalul. Şi F. zicea în Conventul din 1895: „Francmasoneria şi Republica nu sunt decât unul şi acelaşi lucru. Gonnard. Franţa. care merg până să insulte drapelul patriei lor. Toată lumea îşi aduce aminte de scandalul înspăimântător care a izbucnit când. pare că nu mai are altă ocupaţie decât să-şi spioneze soldaţii şi să terorizeze preoţii şi călugării. în Cameră. Coranul. . . .000 de ofiţeri francezi. la Conventul din 1898. câtuşi de puţin. Lucipia. Pentru a ţine în lanţ pe aceşti parlamentari. Geyer. . Garantul de amiciţie al Marelui-Orient. care „n-ar fi nimic fără Francmasonerie” . N.asupra a 25. deputatul Guyot de Villeneuve citi. în unire cu guvernul. ea însăşi.Francmasoneria. vorbind la banchetul de închidere al Conventului din 1886. nu fără dreptate: „Statul suntem noi”. Astfel.Astăzi. . Într-adevăr. 2° ca să persecute. În sfârşit F. să fie chemaţi şi să fie legaţi. F. Şi. .afară de noi”. la Conventul din 1894 că „francmasoneria nu este altceva decât Republica acoperită. că „peste zece ani. fişele de denunţare întocmite de Francmasonerie. F. zice: . mai cu seamă. Fernand Maurice declara în Conventul din 1890. sau mai bine zis să facem unicamente. I.după cum Republica. .adică distrugerea creştinismului. Cu un asemenea parlament şi cu miniştrii ieşiţi dintr-însul. Masoneria va fi stăpână peste tot şi nimeni nu se va mai mişca în Franţa. Masoneria se îndeletniceşte să-şi realizeze scopul esenţial.în complicitate cu ministerul. bine definit de Talmud. care prezida Consiliul Ordinului. . În toate conventele. Mamelle. în momentul de faţă.Francmasoneria recurge la măsuri straşnice. aruncându-l în bălegar şi călcându-l în picioare. . ce faceţi dacă nu politică?. informaţii asupra capacităţii militare. când a trebuit să declarăm că Francmasoneria nu se ocupă nici de religie. Francmasoneria 94 . a organizat un vast serviciu de spionare asupra tuturor funcţionarilor statului francez şi. Era oare o ipocrizie?… Sub impresia legilor şi a poliţiei. F. asupra militarilor. ce compun parlamentul francez.care altădată se interesa de tot ce e nobil şi înalt. fost ministru de agricultură. nici de politică. . Masoneria îşi poate zice că ţine Franţa sub picioare.A fost un moment. Ei bine. cu o ferocitate extremă. F.maimuţărind pe marele monarh Ludovic al XIV-lea.

Talmudul. formula idiotă: Clericalismul. să rănească la inimă Creştinismul. Să examinăm mai întâi planul de război al francmasonilor.… şi rezultatul fu separaţia Bisericii de Stat. . care se manifestă sub formă de calomnii mincinoase. Francmasoneria 95 . de insinuări fictive. .tot aşa şi în epoca noastră. b) punând mâna pe învăţământ a) Persecuţia Bisericii Biserica Franţei. în înţelegere cu D-l Preşedinte al Consiliului.Paulescu: Spitalul. de insulte ce rănesc până în străfundul inimii. pentru despuierea colosală ce suferise Biserica în timpul Revoluţiei. de şicane fără număr. . care-l duce chiar la biserică…” Terminându-şi discursul. de orice categorie. de sarcasme batjocoritoare. prima oară de către F. Fără a mai vorbi de ura sălbatică a jidanilor. Francmasoneria aţâţă pe popoare în contra Iezuiţilor. II.dacă femeia sa se duce la biserică. N. adevărata răstignire.decreştinarea naţiei care a avut nenorocirea să cadă în ghearele ei. Este ca să atingă pe toţi creştinii şi. a organizat contra Armatei. duşmanul. ai statului francez? În adevăr. în 1902. că Ministru de război.… atâtea torturi morale cu care se adapă.clerical înfocat. ajunse să-i suprime. Iată. Mare maestru al Marelui Orient. deja. de către Francmasonerie. Terorizarea creştinilor Scopul principal al Francmasoneriei este. . .care altădată şedea pe un tron mai strălucitor ca acel al Regilor. . . ca exemplu. Courdavaux. mari sau mici. Combes. la ce bun. în urmă. deputatul naţionalist Guyot de Villeneuve strigă: „Din cele ce preced. Delpech. torturându-i.Într-adevăr. F. o conferinţă francmasonilor. care au copii în şcolile congreganiste”. denunţarea anonimă şi spionajul”. . .după cum am arătat mai sus. uşa avansării. rezultă în mod luminos. viaţa servitorilor ei. vom reveni la fapte. începutul fişei D-lui locotenent-colonel Janicot. şi de conivenţa cu Marele Orient.dacă copiii săi sunt crescuţi într-o şcoală creştină. ea lansă. prin intermediarul Francmasoneriei. un chestionar care conţinea acest pasaj: „Să ne semnaleze toţi funcţionarii. Trebuie deci să fie izgonite şi bunurile lor confiscate.care nu se mărgineşte numai la militari. în fiece moment. a salariului întregului cler din Franţa .nu ne vom ocupa aici decât de persecuţiile prea evidente. Dar. . în 1880.şi această societate ocultă şi-l atinge prin două căi: a) persecutând Biserica. pe care Sinagoga a jurat să-l facă să dispară. profesor la Facultatea de litere din Douai. în al XVII-lea secol. Francmasoneria se interesează să afle dacă ofiţerul este catolic. trimise tuturor Lojilor din ţară. în care zicea: „Distincţia dintre clericalism şi catolicism este pur oficială. sub pretext că aceştia interpretau religia catolică cu intoleranţă şi prin intrigi şi calomnii.C. pentru totdeauna. WaldeckRousseau.dominat de femeia sa. Coranul. . Dar. Cahalul. F.este acum aruncată într-un colţ. se puteau auzi strigăte de ură în contra întregului Catolicism. unde agonizează de pe urma suferinţelor de neînchipuit ce îndură de la jidovime. ceea ce fu punctual îndeplinit. a făcut. trupul sfânt al acestei sublime martire.salariu ce fusese acordat de Concordat ca o mică despăgubire. pentru vecie. Pe urmă ajunseră la preoţi. care şi ei au acelaşi spirit ca congregaţiile. ceea ce vrea să zică spoliarea. Clemenceau şi de alţi francmasoni ejusdem farinae. iată duşmanul! Or. . ca nişte cuie. de denunţări anonime. mireasa lui Hristos. După cum altădată. .pentru ca să vedem unde voiesc să ajungă. e sigur că congregaţiile întreţin spiritul de clericalism. F. prin ovreiul Gambetta. care sfâşie. această imensă şi ignobilă spionare.… atâtea crime care îi vor închide. ci se întinde asupra tuturor funcţionarilor. directorul şcolii de artilerie din Grenoble: „Reacţionar.

care cultivă chiar pământul. Ca să puie vârf. vicioase. bunăoară. în profitul bandei judeo-masonice. celor mai bune familii din Franţa. mai înainte. oratori. ca ei să-L deteste în aşa grad?! Ei bine. fură puse infirmiere gras plătite. . . să-i provocăm distrugerea definitivă”. cu atâta furie.de cele mai multe ori la jidani. . F.trebuie ca noi.consacrându-se în serviciul bolnavilor. în locul lor. . pe care îi îngrijeau gratis cu o caritate îngerească. ca nişte copii.ce ar trebui să fie alintaţi. Acestea sunt planurile francmasonilor. Femei virtuoase s-au reunit ca. „Francmasoneria este o Contra-Biserică.jefuiesc slabele resurse de trai ale acestor nenorocite.au adăpostit copilaşi. ele şi orfanii lor. Francmasoneria 96 . ce îngrijeşte pe bolnav ca şi cum ar fi însuşi Dumnezeu. clericalismul şi catolicismul nu fac decât una”. iar casa fu scoasă la mezat. au fost date afară.se găsiră dintr-o zi într-alta goniţi afară. la lucru. pe aceste infirmiere zise lice.să-I adreseze cereri şi să-I mulţumească cu recunoştinţă pentru binefaceri. . care ies de nu se ştie de unde… leneşe. Dar infamul nu e clericalismul. Delpech. Talmudul. nefiind în stare să resimtă nici cel mai mic avânt de milă pentru durerile şi mizeriile bieţilor suferinzi.este Biserica Ereziei”.… îndărătul lor se zăreşte silueta hidoasă a lui Iuda! Prin urmare. într-un discurs ţinut la banchetul Conventului. . când pot stoarce vreun bacşiş. şi. ne place să constatăm că nu suntem străini de această ruină a falşilor prooroci”. adăugată la celelalte nenorociri ale poporului sărac. . râzândule în nas. Şi acelaşi nenorocit destin îl avură şi oameni care fac ştiinţă. pe nimic. mânia celor ce ţin puterea. Şi. .în orice caz. Aşa. de Lanessan. Astfel.Paulescu: Spitalul. .maimuţărind însă minunat aceste sentimente de compătimire. istorie sau filosofie. pe care o vând. obraznice. fără tată şi fără mamă. . . În timpul acesta. se exprimase astfel: „Trebuie să zdrobim pe Infamul.cum nu se vor găsi vreodată în Parlamentul francmason. . pentru adevăr. Sinagoga a declarat război. .orfani părăsiţi de toţi şi lăsaţi în cea mai neagră mizerie. Sute de asemenea opere de binefacere avură aceeaşi soartă. . . nu numai catolicismului. această elită a naţiei franceze. alţi zbiri forţează broaştele. Într-adevăr.care se ocupă de învăţământ sau de predicaţie. în 1902. Dar. . Dar ce rău a putut face acestor francmasoni dulcele Iisus. . compusă din savanţi. „Catolicismul. să aducă lui Dumnezeu prinosul adoraţiei. . sunt nişte femei fără nici o creştere. .un Contra-Catolitism. de teamă să nu-şi atragă. . francmasonii. . mii de călugări şi de călugăriţe.şi care au fost risipiţi în cele patru colţuri ale lumii. fiind absolut incapabile de a se ridica până la admirabila caritate a incomparabilei surori creştine. Cahalul.căci nimeni nu îndrăzneşte săi găzduiască. fără hrană. fără adăpost.şi dacă au naivitatea să se ducă să ceară autorizaţia. .fură aruncate în stradă. suflete de elită. Pentru această crimă înspăimântătoare. în urmă. filosofi. să spunem tare. în Lojă.şi confiscă casa în care locuiau. francmasonii ce sunt la putere le dau afară. a pronunţat cuvintele următoare: „Triumful Galileanului a durat douăzeci de secole… La rândul său. Dar agenţi ai forţei publice vin să le împrăştie… sub pretext că nu sunt autorizate (?). . Coranul. pentru a-şi câştiga o bucată de pâine. Alte femei. infamul este Dumnezeu”. care constituie o plagă grozavă. cu năravuri. Le-am văzut. dispare acest Dumnezeu mincinos (!)… Francmasoni. . fără foc în timpul iernii şi chiar fără să poată lucra.devotate omenirii sărace.subtilă pentru trebuinţele tribunei. fost ministru. ci creştinismului întreg şi divinului său fundator. nu numai clericalismului. asupra sa. . F.şi din femei care N.C.… şi i-au învăţat să citească şi să scrie. se despuiaseră de bunăvoie de toate bunurile materiale. împreună. Şi de ce să se izgonească.care intrând în mănăstire. lăsându-le să moară de foame. mai toate. dându-le săracilor.tinere fecioare aparţinând. în spitalele din Paris. Iată acum şi faptele lor.

. Astăzi însă este rafinarea torturii. susţinând că în natură nu există decât materie dotată de energie şi că noţiunea de scop nu se găseşte decât în imaginaţia creştinilor. care îi crezură pe cuvânt şi se lăsară să fie convinşi că Natura. de la cele primare şi până la facultăţi. Societatea ocultă se însărcina să răspândească pretutindeni o învăţătură aşa-zisă laică. Înţelegeţi acum de ce mulţimea profesorilor. De altfel. Cahalul. în fiece moment. Concordatul restabili cultul catolic în Franţa. înşelate de Francmasonerie. când se schingiuiau. . Francmasoneria 97 .Paulescu: Spitalul. nimicind astfel orice urmă de învăţătură creştină.este în stăpânirea francmasonilor. ceea ce este şi mai rău. Înţelegeţi acum.constituie floarea-fină. ei nuşi dau seama că marii şi adevăraţii savanţi. În modul ăsta fu creat învăţământul de Stat.este agentul creator al Universului. el i-a urmat planul.persecuţia nu se mărgineşte numai să lovească în clerul creştin. care trebuia să le sufoce . care se ocupau. fundatorii şi gloriile ştiinţei. care s-ar duce la biserică sau şi-ar pune copiii într-o şcoală creştinească. ar fi imediat dat afară din nemernica-i slujba. . într-o ţară care se crede că este în fruntea civilizaţiei lumii… pe când. aceştia trăiau cel puţin liniştiţi în intervalul epocilor de persecuţie şi puteau să slăvească în voie pe Dumnezeu. de data asta. Sub Bonaparte.dar nu şi învăţământul creştin.sisteme copilăreşti şi absurde. ci efect. .… aceşti martiri n-au decât o singură crimă să-şi impute. Şi orbiţi de Francmasonerie.care nu încetează niciodată şi loveşte în fiece zi. să susţină doctrinele sofistice ale ateismului inept şi ale materialismului degradator.adică întreg învăţământul public. De atunci. Napoleon era adeptul său şi. Şi exemplul Franţei a fost urmat de toate celelalte ţări ale Europei.. mai mult decât barbară.după cum am arătat N. dar caută să omoare şi sufletul. în al XX-lea secol. au încercat. ea făcu ca această instrucţie să fie gratuită şi obligatorie. . să dea popoarelor o educaţie creştină. . . .nici măcar în timpul Cezarilor romani. de ce atâtea generaţii. demnul său valet Francmasoneria.şi care ar fi fost bune. Şi. când a creat Universitatea de Stat. trage sforile care fac să lucreze. pândarul de la ţară sau factorul poştal. ridiculizând-o. într-un cuvânt. cum e posibil ca un popor. în profitul său personal. fără ţărmuri şi fără fund.care atinge nu numai corpul. dotat cu atâtea calităţi geniale. după Revoluţie. este tortura jidovească! Şi când te gândeşti că asemenea chinuri sunt îndurate astăzi. chintesenţa virtuţii pe acest pământ. în fiecare ţară.… aceea de a fi adevăraţi creştini Şi această prescripţie sălbatică n-are seamăn în istorie. În adevăr.şi începu să aplice acest plan prin suprimarea iezuiţilor. Şi te întrebi. dirijat de către Francmasonerie.C. ea se găseşte cufundată într-o mocirlă. toate şcolile din Franţa. Francmasoneria avu grijă să pună mâna pe învăţământ. Coranul. cu nedumerire. în momentul de faţă. În plus. Talmudul. căci Masoneria se opuse la aceasta din toate puterile. . demi-savanţi vanitoşi.… dar întors. elită care ar trebui pusă în pinaclul societăţii şi înconjurată de veneraţie şi de admiraţie? Ce rău au făcut toate aceste fiinţe atât de crud dezmoştenite? Ei bine. b) Monopolul învăţământului Pentru a atinge mai profund Creştinismul. cu o ardoare de necrezut. Înţelegeţi acum de ce aceşti dascăli stupizi au negat. rânjind într-un colţ. . . După izgonirea acestora.care nu e cauză. pentru o rasă înapoiată ca jidovimea. ci izbeşte direct în sărmanul popor. au avut oroare să pronunţe numele lui Dumnezeu în faţa elevilor. se omorau. pentru a-l izbi la inimă. . abrutizaţi de obscurantism. . sub mască. se aruncau la fiare creştinii. în realitate. În adevăr. să sufere atâta nelegiuire şi să fie atât de orbit încât să se sinucidă… în timp ce Iuda. Astfel ea transmise noilor generaţii doctrinele sale… şi îmbâcsi lumea întreagă de ateism şi materialism. ideea de suflet.în scopul de a lua şi educaţia. cel mult.

au întâlnit întotdeauna scopuri manifeste. Cahalul şi Francmasoneria.pe când Apostolii creştini predicară idealul lor în faţa cerului. din contră. sub ordinul jidovilor. privând ştiinţa de adevărata şi unica sa limbă. . a fost izgonită din ştiinţă de către Francmasonerie.legislaţia politico-religioasa a ovreilor.ei au distrus orice mijloc de apropiere a savanţilor de astăzi între ei şi.căruia i se poate zice: „vorbeşti.altădată prin numeroase citaţii. a pune mâna pe învăţământ. aceste vicii la o culme nemaipomenită. Şi pentru ce atâta sacrificiu? Pur şi simplu pentru că limba latină este în acelaşi timp şi limba Bisericii Catolice. . la fiinţele vieţuitoare. . cum un N. .au admis toţi şi au proclamat existenţa cauzei primare sau Dumnezeu. În oarba lor ură. etc… Dar mai e şi altceva. şi proprietarul întregului pământ şi stăpânul întregii omeniri.şi în observaţiile şi în experienţele lor. Dar. tineri sau bătrâni. pentru a rămâne în întuneric.adică Duhul Său… Duhul divin al Adevărului care va apăra în veci omenirea. Coranul. adică ipoteza nedemonstrată şi nedemonstrabilă (pentru că e falsă) a Evoluţiei. pentru ca să realizeze visul lui Iuda de a fi. deci minţi”.crima de leseomenire.bogaţi sau săraci. . Talmudul. limba ştiinţei universale. Talmudul. foarte preţioasă pentru cei ce fac ştiinţa. iar cele două apendice ale sale. prin profesia sa. căci se adaptează perfect să exprime în mod clar.C. strigând din adâncul sufletului: CRED ÎN DUHUL SFÂNT! Medicul. Francmasoneria 98 . Dar. caracterizează ceea ce se numeşte Spiritul răului sau Diavolul. ceea ce indica existenţa unei cauze secunde sau sufletul. . a ascunde oamenilor adevărul.la ce serveşte Darwinismul. toate cunoştinţele omeneşti. . per excelentiam. Hristos a trimis ucenicilor Săi o armă invincibilă. i-au izolat şi de trecut care. Acela ucigător de oameni a fost dintru început şi întru Adevăr n-a stat. nu mai are nici un sens. care este. sunt încă şi mai invizibile ca dânsul. Eu sunt Adevărul . dintre ale sale grăieşte.şi de aceea doctrina Lui este în execraţie înaintea lui Israel. devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă. Dar minciuna are un duşman pe care-l urăşte de moarte. Ori. .anume: Adevărul. pentru ca o rasă netrebnică să poată ajunge să-i subjuge. Minciuna. .… este crima cea mai oribilă. . Cahalul. CONCLUZIE În rezumat. în acelaşi timp. . Astfel Iisus. din contră. Şi această din urmă crimă. .care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. a fost comisă de francmasonerie. . în contra Duhului diavolesc al minciunii. Minciuna este deci baza sistemului jidovesc. .ai alte cuvinte. la ce serveşte Monismul materialist al francmasonului Haeckel.Talmudul se ascunde. ca Evanghelia.căci ştiinţa este una. căci nu este Adevăr întru dânsul. Părăsind lumea. în plus. Hristos a zis:. patimile de proprietate şi de dominaţie. Înaintea acestui Duh al Adevărului mă închin. . el împinge.în loc să combată. etc. adică minciuna. Or. Când grăieşte minciuna. precis şi concis. un mijloc scârbos şi blestemat. căci mincinos este şi tatăl ei”. Adevărul este trăsătura distinctivă a Creştinismului. .această limbă. adresându-se ovreilor. le zise: „Voi din tatăl Diavolul sunteţi şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi. Toate trei întrebuinţează. Înţelegeţi acum la ce serveşte doctrina Generaţiei spontanee.Paulescu: Spitalul. Masonii n-au văzut că. pentru mulţi dintr-înşii. Limba latină. .

ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi. . Astfel. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile. un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. adică ştiinţa omului.adică să răspândească şi să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile.prin grai şi prin exemplu. . Coranul. un apostol al moralei… şi aşa ar fi în realitate. până la moarte şi. dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. în acelaş timp. Francmasoneria 99 . să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis.medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile. .C. făcându-i mai buni”. Talmudul. a avut dreptate să zică. Cahalul. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. părintele medicinei. Hipocrate.…” căci ai trebuinţă de el”. care combate aceste patimi.Paulescu: Spitalul. în sfârşit.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială. Doctor Nicolae Paulescu N. Medicul trebuie deci să fie. îi este uşor ca. . „Cinsteşte pe medic” zice Biblia.

Ele exprimă o idee discriminatorie. . Precizăm însă că opiniile personale ale lui Nicolae Paulescu n-au fost urmate de acțiuni violente în sfera socială și că el însuși n-a participat. Cahalul. neluând în seama faptul că el și-a prezentat rezultatele cercetării într-o publicație științifică franceză (august 1921). Cateva precizari în "cazul Paulescu" Catre redactia revistei "Formula As" In atentia d-nei Sanziana Pop. s-a lăsat mult așteptată. Solicitata să-si exprime parerea in legatura cu ceea ce de multa vreme in lumea intelectuala romaneasca și internationala se cheama "cazul Paulescu". Dorim să citam.Paulescu: Spitalul. a fost amânată decernarea "Premiului Nicolae Paulescu".l-a ales membru post-mortem (13 noiembrie 1990). A murit. Ținând seama de meritele știintifice ale lui Nicolae Paulescu. în nici o imprejurare. de altfel. Motivul? Acuzatiile de antisemitism aduse descoperitorului insulinei de catre unele ziare franceze (între ele. se cuvine s-o judecăm ca atare. Solicitată să-și exprime părerea în legătură cu ceea ce de multă vreme în lumea intelectuală romanească și internațională se cheamă "cazul Paulescu". desigur. Aflăm cu tristete ca. 2. Academia Romană . In legatură cu aceste acuzații. Eugen Simion  Din partea Academiei Romane. Este indubitabil pentru noi că Nicolae Paulescu este cel care a descoperit insulina (pancreina) și că. consider că meritele lui Nicolae Paulescu sunt mari. cu șase luni înainte de apariția lucrării lui Banting si Best (februarie 1922). a acestei injustiții. în 1931.CATEVA ARTICOLE DESPRE NICOLAE PAULESCU Cateva precizari in "cazul Paulescu"  Acad. în anul 1990. Această istorie a marcat profund viața lui Nicolae Paulescu. președintele secției de Știinte Medicale a Academiei Române și Președintele Comunității Evreiești din Romania: "Personal. Catre redacția revistei "Formula As" . pe care. Academia Romana dorește să facă următoarele precizri: 1. Fundația Nobel i-a făcut savantului roman o mare nedreptate. într-adevar. Eu respect părerile personale ale fiecărui N. deci. Cateva precizari in "cazul Paulescu". Francmasoneria 100 . ziarul "Le Monde"). declarațiile făcute de profesorul Nicolae Cajal. în anii 20. totodată. Talmudul.cel mai înalt for știintific și cultural din România . sunt deosebite și trebuie relevate la valoarea lor. la actiuni care l-ar putea culpabiliza. Coranul. ca membru post-mortem al Academiei Romane. facem precizarea că. în circumstanțele socio-politice de atunci. O recunoaștere publică. In acest context. In atentia d-nei Sanziana Pop. Dacă este sau nu vinovat este o altă problemă și. profesorul Nicolae Paulescu a publicat cateva articole antievreiești. cand Adunarea generala l-a și ales prin vot secret. venită din cercurile știintifice. Pentru aceste merite l-am propus. Din partea Academiei Romane. regretabile din toate punctele de vedere. Academia Romana n-o poate accepta. a fost contramandată sesiunea științifică dedicată lui Paulescu și. Nu i se pot imputa delicte reale. în această problemă. în cadrul celui de-al 18-lea Congres al Federației Internaționale de Diabet de la Paris. recent. se impune o disociere obligatorie între contribuția științifică în combaterea diabetului și opțiunile personale antisemite.C.

insulina. Cahalul. La aproape un secol de când s-au întâmplat aceste lucruri. Eugen Simion N. Nu-l putem scoate pe Ernst Junger din literatura secolului al XX-lea numai pentru faptul că a fost ofițer în armata germană. Talmudul. In numele conducerii Academiei Romane. a publicat câteva articole (recunoaștem. într-o circumstanță a biografiei sale.. Francmasoneria 101 . prin aceasta. ne punem. Sunt probleme distincte și trebuie considerate ca atare. Federația Internațională de Diabet ar face un uriaș pas înainte în elucidarea definitivă a acestei probleme. a salvat și salvează milioane de oameni. salvând astfel de atunci atâtea vieți omenești." 3. Academia Română consideră că. încă o dată. inclusiv cele antisemite. disociind corect cele două planuri și recunoscând ceea ce nu trebuie ascuns (adevărul despre opiniile ideologice ale profesorului Paulescu). în 1921. Problema acestei disocieri este imperios necesaraă și în domeniul științei. vă întrebăm.C. în viața unui savant: faptul că a descoperit insulina și. Am spune chiar: mai ales în domeniul științei. Sunt două probleme distincte și trebuie considerate ca atare. Coranul. întrebarea. regretabile) cu accente nationaliste? 4..om și cred că nu am voie să leg valoarea omului de știință de concepțiile sale. Acad. Nu putem judeca opera marelui prozator Celine în funcție de ideile lui politice. dacă ar acorda "Premiul Nicolae Paulescu" în semn de recunoaștere și recunoștință față de cel care a descoperit.Paulescu: Spitalul. Ce este mai important. într-adevăr. sau faptul că. dacă este corect să judecăm valoarea științifică a omului în funcție de opțiunile lui personale.

Controversată a fost si personalitatea savantului român. canadienii Grant Banting și Herbert Best au anunțat și însușit descoperirea insulinei. diabetologia a rămas cea mai importantă. In 1921. Paulescu publica în revista Archives Internationales de Physiologie (cea mai prestigioasă revistă de fiziologie din Europa) un articol în care descria cum a reușit să identifice un hormon al pancreasului. In 1899.C. insulina. un destin tragic Articol Aparut in Jurnalul Național la 15/04/2006 Controversate au fost meritele știintifice pe care le-a avut în medicina mondială Nicolae Paulescu. de doctor în științe.Paulescu: Spitalul. In fiziologie. pe care avea să o conducă vreme de 30 de ani. PRIMII PASI IN MEDICINA Ca student al Facultății de Medicină din Paris. Cahalul. condus de faimosul E. Paulescu a fost director al clinicii de medicină internă de la Spitalul St. de-a lungul a câtorva decenii. Medici români și străini au încercat să afle. In paralel cu activitatea didactică.Nicolae Paulescu. Paulescu a studiat funcția cardiorespiratorie. Paulescu a obținut un post la Spitalul Hotel Dieu. a elaborat o metodă originală de extirpare a hipofizei. Paulescu a revenit în Romania. Toate dovezile au dus la o singură concluzie: Nicolae Paulescu este primul om de știință care a izolat insulina. Talmudul. Dintre toate realizarile lui Paulescu. Un an mai târziu. după ce a obținut titlul de doctor în medicină. la trei ani după începerea studiilor în medicină. a aparținut sau nu lui Paulescu. unde este numit profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din București. In endocrinologie a efectuat studii asupra glandei hipofize. In 1906. Vincent de Paul din Capitală. a publicat primul manual de fiziologie din Romania. Insă la doar opt luni de la publicarea acestui articol. unul dintre cei mai mari clinicieni ai timpului. In 1907. In 1897. Francmasoneria 102 . Cei doi aveau să folosească ulterior extractul pancreatic pentru tratarea diabetului. savantul român a constatat că secreția duce la scăderea concentrației de zahar. Paulescu a lucrat la mai multe spitale renumite din Franța între 1891 și 1900. uree și cetonă din sânge. In toți acești ani. Lancereaux. pe care l-a numit pancreina. Nicolae Paulescu a reorganizat învățământul medical din România dupa modelul celui francez – reprezentativ la acea vreme. "După nedreapta atribuire a Premiului Nobel lui Banting si Best. Făcând experimente pe câini. Cele mai mari contribuții le-a adus însă în cercetarea științifică. Paulescu luptă N. hepatică și renală. președinte al Academiei de Medicină din Paris. tiroide și glandelor suprarenale. a obținut un al doilea titlu. denumire pentru acelasi hormon pe care Paulescu il izolase înaintea lor. Paulescu a apreciat încă de atunci că pancreina este cheia tratamentulu diabetului. Benting si Best au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirile pe care le-au anunțat. Cele mai multe lucrari pe care le-a scris au fost cunoscute și publicate îndeosebi în Franța și mai puțin în România. Așa se face că în 1891. Coranul. care ulterior a fost aplicată în chirurgie. Nicolae Paulescu a urmat cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din capitala Franței. dacă descoperirea secolului al XX-lea.

Francmasoneria 103 . Cu toate acestea.000 de pagini) de tip enciclopedic. fără a putea dovedi că este autorul descoperirii secolului al XX-lea. Abia în 1969. dr. Banting (dreapta) si Constantin Ionescu-Targoviste. care avea să salveze milioane de vieți. elementele care au alcătuit destinul său sunt. Ian Murray a început o amplă campanie de restabilire a adevărului despre Paulescu. A. In 1931. pentru mai multe decenii. Imaginea omului de știință Nicolae Paulescu a fost umbrită de concepțiile sale ideologice de extremă dreaptă. dr. directorul Institutului de Boli de Herbert Best (stanga). Se izbește însă de lipsa de sprijin din partea colegilor săi din țară.C. Constantin Ionescu.înainte chiar ca Banting să-și fi început cercetările și. în ciuda evidențelor certe privind adevaratul descoperitor al insulinei". care s-a eschivat de a pleda cauza lui Paulescu. Coranul. Impreună cu faimosul clinician francez E. întrucat în timpul vieții și încă jumătate de veac după moartea sa. Naționalismul său fervent și experimentele cu intransigent (din păcate. TRATAT. intitulat "Tratat de Medicina Lancereaux-Paulescu". arata că "aversiunea impreuna cu unul din stranie manifestată împotriva lui Paulescu a venit nu din cercurile cainii folositi in științifice. realizată de un român.Paulescu: Spitalul. Ideologie II. a fost inițiată o campanie de restabilire a adevarului. Prof. dr. directorul comitetului. Nutriție care poartă numele reputatului savant. diabetologul scotian IDEOLOGIE I. El și-a exprimat doar speranța ca forurile științifice internaționale să recunoască și să elogieze descoperirea românului din 1921. Lancereaux. uneori chiar intolerant) a contribuit într-o insulina mare masură la exacerbarea unei adversități ce s-a prelungit multă vreme dupa moartea sa". un român descoperise insulina. Constantin Ionescu-Târgoviste. Tiselius. In anul 1990. Nicolae Paulescu s-a stins din viață. în plan personal.pentru restabilirea adevărului privind descoperirea insulinei.. Tot în 1969.K. Din păcate. RESTABILIREA ADEVARULUI Dupa moartea sa. înaintea lui Banting și Best. Prof. a exclus posibilitatea unei rectificări oficiale. Ian Murray. Comitetul științific AAARGH (Asociația Foștilor Amatori de Povești despre N. Incercând să scrie o istorie a descoperirii insulinei. când ignorată. iar în cele mai bune timpuri acceptată. Paulescu avea să fie uitat de lumea științifică.W. ci diabetologul scoțian Ian Murray. Comitetul Nobel a recunoscut meritele românului Nicolae Paulescu în descoperirea tratamentului antidiabetic. ci din cele politice.. Paulescu a scris un amplu tratat de medicina în patru volume. Am impresia ca el a izolat insulina. Inițiatorul nu a fost un român. pentru că statutul comitetului nu o permitea. "Este vorba de o amplă sinteză medicală (circa 4.Targoviste Acum câtva timp am citit cu mare interes un articol publicat în 1921 de profesorul Paulescu din Bucuresti. precum și a autorităților. arată prof. diabetologul scoțian a constatat că. Cahalul. tragice. dacă anumite firme farmaceutice ar fi folosit descoperirea lui. Canadienii Grant pe care le-a exprimat în numeroase articole în ziarele vremii. care a avut parte de un destin pe masură. lucrarea autorilor canadieni ar fi fost inutilă. prodigioasa lui activitate a fost când vehement contestată. care s-a adaugat unui politicos refuz venit din partea Academiei Franceze. antisemite. Aș dori sa fac ce-mi este posibil pentru a remedia această uitare. Talmudul. Nicolae Paulescu a fost numit post-mortem membru al Academiei Romane. Ilustrul savant roman este una dintre figurile de excepție ale acestui neam.

rolul pancreasului în asimilația nutritivă (1900-1931) . După ce l-ați pupat pe Ceaușescu în cur. Până și medicina veterinară depășește această « viziune » fără de viziune ! Nu trăim doar cu pâine. Academia Română ar putea citi. nici politice sau ideologice. Coranul. Francmasoneria 104 .H.G. titlul de doctor în științe cu lucrările: Cercetări experimentale asupra modificărilor ritmului mișcărilor respiratorii și cardiace sub influența diverselor atitudini ale corpului și Cauzele determinante și mecanismul morții rapide consecutivă trecerii de la poziția orizontală la stațiunea verticală (1897-1899). care este ADEVĂRUL.studiază medicina la Paris. a cercetat metabolismul glicogenului. Rușine boșorogilor! Ierte-vă Dumnezeu. pe care puțin merituoasele academii se face că nu le vede. care nu credea că Medicina se limitează la studiul funcțiunilor de nutriție și relație ale omului. vor plânge cu lacrimi de crocodil și vor cere despăgubiri pentru crime inventate… Vreme de 45 de ani.Războaie și Holocausturi Cf. ajută la înțelegerea istoriei. Premiile Stalin și alte murdării bolșevice. Cahalul. sub titlul Pancreina și procedeul fabricatiei ei (1922) . puțin mai târziu Fr. nu emoționale. Scrisă în urmă cu aproape un secol. nu românii contra lor ! Paulescu știa că va veni ziua când jidanii ne vor strânge de gât. diabetul.schita biografica N. scrie teza: Recherches sur structure de la rate (1888-1897). în 1899. a abatorului popoarelor care a fost lagărul iudeo-comunist. Obține la Universitatea din Paris al doilea doctorat în științe cu teza: Étude comparative de l'action des chlorures alcalines sur la matière vivante (1901) . Să fie sănătoși ! Nimeni nu are monopol asupra adevărului. la Facultatea de Medicina din București. pe care l-a denumit "pancreina". până nu de mult. a celor ce se petrec azi. de-ați murdărit România făcând sluș cu toții în fața lui? Mofturile voastre și ale neguțătorilor de Premii Nobel amintesc comitetele comisarilor gândirii. adică sionisto-americane ! Rușine. Best anunțând descoperirea insulinei (denumire propusă de ei pentru hormonul pancreatic) (1921). obținând. După aceea putem discuta. intern și secundar in capitala Frantei (1891-1897). între altele.C. Paulescu știa că va veni o zi când jidanii se vor face mai români ca românii. profesor de fiziologie. Nici unul dintre voi nu ajunge la glezna lui Paulescu. academicieni certați cu adevărul ! Citiți numai în palme. nu pe névé ! Academicienii scot cumva adevărul din Bastonul cu care Moise trăgea Marea Roșie pe sfoară ? Scuipați-vă singuri. să-și argumenteze atitudinea cu probe și dovezi științifice. cartea de față spune multe lucruri interesante despre jidovi și Talmud. 8 noiembrie 1869. Paulescu (I) NICOLAE CONSTANTIN PAULESCU . Banting si Ch. Academie infamă. cel cu moț. http//aaargh) și Librăria Românească Antitotalitară din Paris apreciază și partea mai generală din opera profesorului Paulescu. ei au comis holocaust contra românilor. ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. la Oficiul Român de Brevete este înregistrată invenția lui Paulescu privind obținerea hormonului antidiabetic. Talmudul. la Bucuresti . unul altuia ? Sau poate în buricul lui Elie Wiesel. acum vă dați la parfum jidănesc ? Cerem Academiei Române să ia poziție publică în problema Holocaustului. Premiile Lenin. ce atribuiau. Actualitatea trecutului 3 Articole din REVISTA 22 / 2003 William Totok Istorie Cazul lui Nicolae C.descoperă hormonul antidiabetic elaborat de pancreas. în oglindă.Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat cercetătorilor N. cărțile lui Paulescu. Românii nu vă iartă. după cum cer întreaga lume.Paulescu: Spitalul.lucrează ca medic extern. a celor petrecute cu ocazia războaielor mondiale. cerând România toată. El a susținut anumite idei cu care unii jidani nu sunt de acord. urmează cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din Paris. Paulescu a înțeles rasismul iudaismului și sionismului.

a cărui scindare. un partid antisemit. să anuleze ceremonia. Cahalul. care urma sa aiba loc (.03). a fost contramandată din cauza trecutului antisemit al profesorului Paulescu (1869-1931). "Ceremonia. Noaptea de cristal . ca "o campanie sistematică de decimare a populatiei evreiești din Romania" nu ar fi avut loc. ai Ligii Naționale a Apărării Creștine (1). niște contributii "originale" la teoriile antisemite vehiculate și răspândite de la sfarșitul secolului al XIX-lea în diversele țări europene.07. fără să precizeze că scrierile medicului calificate drept "pamflete" constituie. de asemenea. Coranul. aveau titluri de felul Complotul iudeo-masonic împotriva națiunii române. Ionescu. descoperitor al insulinei".Paulescu moare la București (19 iulie 1931). Talmudul.C. de fapt. în 1923. ministru de Externe și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri". cu această aserțiune semnatarii articolului nu spun nimic altceva decât ceea ce două saptămâni mai tarziu a afirmat și presedintele Iliescu în interviul său scandalos din ziarul israelian Ha'aretz (din 25. Acesta sugera. de pildă. Regimul Antonescu și evreii. întocmit în iulie 1944 de Mihai Antonescu. Ambasada Romaniei la Paris a decis. Articolul din Ziua este scris în același stil ca și așa-numitele "dezvăluiri" semnate de Vladimir Alexe. Citând Le Monde. la dezvelirea unui bust al lui Paulescu și s-a arătat mirat de trecutul celebrului cercetător în tratarea diabetului. ale cărui pamflete. în acord cu profesorul Gérard Slama de la L'Hôtel Dieu. De data aceasta Ziua a susținut că pregătirile pentru dezvelirea bustului lui N.s-au oprit asupra subiectului. editate in Romania anilor ‘20.." Presiuni de peste Ocean Relatările privind cazul Paulescu apărute în Ziua nu se deosebesc prea mult de exemplele citate mai sus. ceea ce au aflat cu o zi inainte cititorii ziarului francez. Le ventre de "une". în Ziua din 12. a cărui colaborare activă cu cercetători francezi avea să ducă la obținerea.02).. pe 21 august. relatează ziarul. a dat naștere Garzii de Fier". Parisul anulează dezvelirea unui bust al lui Nicolae Paulescu. la București. Cioran. Intr-un alt articol publicat în același ziar de Miruna Munteanu și Ciprian Nițulescu (Dezvăluiri din arhiva Ministerului de Externe. Cei doi autori încearcă să demonstreze cu ajutorul unui "raport. în 1927. larg raspândita în Romania: "Mosadul inventează holocaustica oriunde are vreun interes. Paris manque d'honorer l'inventeur antisémite de l'insuline. din 27 august 2003. Autorii articolului au stârnit aplauzele comentatorilor găzduiți de forumul electronic de dezbatere accesibil prin adresa-internet a ziarului. La o zi dupa ce cotidianul parizian Le Monde a publicat articolul semnat de Nicolas Weill. România este invitată să se lepede de o alta mare personalitate acuzată peste Ocean de antisemitism. organizat de către evrei pentru a compromite regimul lui Hitler. a publicat o corespondență din Franța care deja din titlu se anunța a fi polemică: Dupa Eliade. unul dintre fondatorii.9/10 noiembrie 1938 (Ziua. In fond. în articolul intitulat: Anatomia unei conspirații. Articolul din Adevărul reda. că pogromul împotriva evreilor din Germania ar fi fost. deoarece l-ar fi scos din uitare pe cel care a descoperit insulina. Evreii si alcoolismul". In ziua când trebuia să aiba loc ceremonia dezvelirii bustului.) la L'Hôtel Dieu. Adevărul preia apoi și informația că "după tergiversari. Ziua.Paulescu: Spitalul. Francmasoneria 105 . a unui brevet romanesc intitulat Pancreina și procedeul fabricării sale". Acesta din urmă a participat. în capitala Frantei. în 1922. 20.. pe un ton ușor iritat.03) se susține că "o abordare pur obiectivă" a problemei "Holocaustului din Romania" ar fi dificilă din pricina unor "presiuni internaționale". unde unul dintre participanții la discuții șia postat concluzia semnificativă pentru un anumit tip de gândire conspiraționist-xenofobă.07. Cotidianul francez susține că dezvelirea unui bust al lui Paulescu se anunța ca o reparație a unei nedreptăți. alte două ziare din București Ziua si Evenimentul zilei . ziarul Adevarul din 26 august 2003 titrează: "Redescoperindu-i trecutul antisemit. de fapt.04.canadieni Banting și Mac Leod pentru descoperirea insulinei (1923) . ziarul bucureștean continuă: "Nicolae Paulescu a fost..

Tocmai acest N. cititorilor li se sugerează că ar fi vorba despre niște grupuri puternice.Paulescu: Spitalul.03) . o desfacere între contribuția la știință și problemele în care un om are o serie de opinii". susține și el întrun interviu acordat cotidianului Ziua (din 28. orientările ideologice. în pofida valorii unor lucrări sau descoperiri. chipurile. întrebându-se. de exemplu. Coranul. Cahalul. să facă distincția între omul de știință Paulescu.C. a spus Cajal. ziarul Ziua încă nu a aflat.. nedreaptă de antisemitism. "totuși. când Blaga era pe post de om de serviciu la Biblioteca Universitară din Cluj și ajunsese muritor de foame?" O părere similară .) să spun că meritele știintifice nu au absolut nimic comun cu activitatea politică. numeroși scriitori care în operele lor au dezbătut. pe care extremiștii de dreapta le numesc "oculte". filozofii și cercetătorii din domeniul științelor umanistice care.08. desemnând prin această sintagma eufemistica organizatii evreiești reale și imaginare.03) că "denigrarea lui Paulescu a fost orchestrată". conștient sau inconștient de ele".reprodusă în același ziar (din 29. a principiilor universale ale drepturilor omului. participarea unor oficiali români la un omagiu adus lui Nicolae Paulescu ar fi alimentat polemica". medicală. Perspectiva unilaterală asupra unor personalități compromise din cauza unor atitudini politice detestabile făcea parte și din strategia reconsiderării folosită într-un context asemănător după ultimul Război mondial. Paulescu pretindea că teoriile sale antisemite au o bază științifică. în aceste condiții. (Pentru desemnarea influenței evreilor asupra politicii internaționale respectiv americane. a umanismului și democrației. fizician. tocmai din cauza opțiunilor lor totalitare considerate o trădare a eticii profesionale. "Indiferent de părerile pe care le are un om la un moment dat în viața lui. adaugând: "România trebuie să se mândrească că a avut un om ca Paulescu în cercetarea medicală romanească și a făcut un pas mare înainte prin ce a făcut el". cădem acum în exact aceleași năravuri pe care le avea regimul comunist care începând cu 1947 a ras marile valori. Despre faptul că cercetările lui Paulescu nu s-au rezumat doar la cele privind descoperirea insulinei. Francmasoneria 106 . In contextul destul de sensibil al discuțiilor pe tema Holocaustului. și comemorarea sa la Paris ar fi condus la represalii. sugerand posibilitatea unei viitoare disculpări a lui Paulescu de acuzația.). în discursul revizionist occidental se utilizează formula aluzivă: "coasta de est". istoric etc. care nu sunt întru totul elucidate".(2)) In continuare ziarul se referă la opinia exprimată de "delegația română de medici" care urma să participe la dezvelirea bustului și care "ținea". fiindcă cele două laturi ale activității sale sunt strâns legate. Intrebarea tulburatoare asupra responsabilității intelectualului și-au pus-o. Pledoaria pentru o diferențiere strictă între descoperirea medicală și teoria politică a lui Paulescu este nepotrivită. Un loc central în această discuție l-au ocupat scriitorii. Talmudul. ale carui cercetari și descoperiri au salvat și continuă să salveze milioane de vieți. și opiniile sale politice.08. atitudinea blamabilă a unor oameni de știință de o valoare incontestabilă față de ideologia totalitară a national-socialismului hitlerist. ci și la demonstrații teoretice privind inferioritatea biologică a "rasei evreiești" față de arieni. profesorul Nicolae Hâncu. "cum este posibilă imixtiunea politicului de o asemenea manieră încât o personalitate științifică incontestabilă să își vadă meritele anulate pentru niște lucruri care nu au nici o legatură cu știința?". președintele Comunității Evreiești din România. Facând abstracție de responsabilitatea etică a omului de știință (medic. organizații extrem de influente de peste Ocean au amenințat chiar cu blocarea aderării Romaniei la NATO. "eu consider că trebuie făcută o diferență mare. președintele Federației Române de Diabetologie. "Eu sunt gata (.a exprimat și academicianul Nicolae Cajal.. și-au pierdut inocența. Fără a nominaliza "organizațiile de peste Ocean" despre care se vorbește în acest articol. însă. Problematica responsabilității s-a pus de asemenea și în cazul unor chimiști sau fizicieni care au contribuit la construirea unor arme de distrugere în masă.Paulescu "au fost însă aruncate în aer de o acuzație venită de peste Ocean: Nicolae Paulescu ar fi fost antisemit.

ținând de ridicolul limbaj al intrării României în Europa (sic!) etc. De fapt: Liga Aparării Național Creștine (LANC). idee vehiculată și de cotidianul Ziua. Francmasoneria se forțează să prepare Statele Unite nu numai din Europa. Talmudul. Francmasoneria continuă. s-au dovedit facile și false" (p. Organizația a fost înființată de A.care este.. Toate aceste partide au fost pepiniere fasciste care au pregătit psihologic. Cahalul. Paulescu în centrul atenției noastre nu a mai putut fi blocată. inclusiv Mihai Eminescu .care astazi e tot așa de vie. Cahalul. politic N. ca în timpul lui Hristos". Acest neam blestemat nu se dă îndărăt niciodată și dinaintea nimănui. Talmudul. Coranul. iar în 1937 se formează guvernul de tristă amintire Goga-Cuza (care va adopta primele legi antisemite). ci însuși vrăjitorul care a stârnit și a impulsionat spiritele malefice ale unui antisemitism îmbrăcat în straie medical-teologice. iar în 1923 LANC. Francmasoneria 107 . Publicarea cărții lui Paulescu la editura condusă de Radu Dan Vlad (3) . Cuza înființase în 1910.. care și-au ales Franța ca loc de expansiune a unei republici universale: "In ochii masoneriei marea misiune a Franței este de. Petre Țutea. 36). Actualul senator PRM Gh. mai grav. când e vorba să-și sature ura . Concluzia la care ajunge Paulescu este cea împărtășită de mai toate curentele și partidele antisemite: "Dealtmintrelea. către care tinde ovreimea. el desfide timpul și trece peste toate piedicele.reeditat în anul 1996 la Editura Majadahonda din Bucuresti sub titlul Francmasoneria . De altfel. 6). Reabilitarea lui Paulescu Reabilitarea postumă a lui Paulescu începuse imediat dupa 1990.menținerea savantului pe aceeași listă infamă și pentru același motiv. potrivit lui Paulescu. (continuare în numarul viitor) Note: 1. "Ovreii au o răbdare prodigioasă și o încăpățânare cu adevarat diavolească. Prezentarea medicului român ca un prizonier al spiritului vremurilor (Zeitgeist) nu este altceva decât o minimalizare grosolană a activității politico-ideologice a lui Paulescu. Paulescu preia în această scriere toate clișeele antisemite care la începutul secolului XX erau vehiculate prin intermediul Protocoalelor întelepților Sionului (traduse în limba română de legionarul Ioan Moța și reeditate după 1990 de Editura Lucman din Bucuresti). de fapt. (. care va ajunge astfel. cit. stăpânul lumii intregi" (p. Impreună cu Octavian Goga întemeiază în 1935 Partidul Național-Creștin.. ultimul capitol al lucrarii Spitalul. Mircea Eliade.) Este interesant că. p. conspirația iluminaților din anul 1776 (op. scrie Paulescu în ediția prefațată de Buzatu. s-a încercat și se șncearcă. Pentru a demonstra cauzele izolării politice a celui care fusese în perioada interbelică alături de A. Cuza (1857-1947) cel mai influent teoretician xenofob și rasist din Romania.C. a prezida la organizația Republicii universale al cărui președinte va fi un fiu al lui Iuda.ideea conspirației globale contra medicului antisemit. 55). scopul de căpetenie. ci din lumea întreagă" (p. iar argumentele contrarii. nouă ani mai târziu același Cuza sprijină crearea Gărzii Constiinței Naționale. a fost pur și simplu monitorizat în planul lumii științifice internaționale. când reaparuseră primele nuclee post-comuniste ale extremei drepte. 7). dar. 31).C. fiind eliminat din cursa pentru Premiul Nobel.aspect umbrește întreaga operă a doctorului care nu a fost un simplu ucenic al vreunui vrăjitor. și după 1989.. care trebuie considerat un creator și furnizor de idei care au influențat opinia publică. sub dominația lui Israel. Buzatu scrie că "Paulescu și-a atras nu numai fulgerele cercurilor interesate ori vizate.. Emil Cioran. Coranul. împreună cu Nicolae Iorga. etc. Partidul Naționalist Democratic. Francmasoneria din 1913 este calificată de Buzatu drept "un act reparator" (p.C. este să realizeze o Republică universală.. Cuza la 3 martie 1923 prin transformarea Uniunii Național Creștine (fondată de Paulescu în anul 1922). Constantin Noica. precum și în cazurile Nae Ionescu. Dar totul a fost și este în zadar! Căci reinstalarea lui N.C.Paulescu: Spitalul. Buzatu a reliefat deja în prefața volumului lui Paulescu .

p. tributară unui maniheism schematic religios. 3. 13. ei nu exclud reabilitarea rătăciților prin botez. După Crainic. medicul atras de teologie ar fi singurul mare reprezentant al "naționalismului creștin". Coranul. Crezând în mântuire prin credință. transformat într-un instrument doctrinar al "dușmăniei diabolice împotriva lui Iisus Hristos" și "o sursă care hrănește salbatecul spirit de separație și de universală dominație iudaică" (Crainic. ei nu merg atât de departe ca și A.C. "ca o puternică realitate biologică" (pp. Coasta americană de est. Cahalul. afirmând că și după 2000 de ani aceștia "cutează acum" "să sugrume religia divină" (p. Horst Mahler und die neuesten Mutationen des Rechtsextremismus.03. Sintagma "cercurile de pe coasta de est" apare și în discursul extremistului István Csurka din Ungaria. după părerea lui Mahler. eseului lui Richard Herzinger. potrivit căruia lumea (omenirea) este împărțită în două părți identificabile în manifestarea instinctelor. 2001. Deși ei sunt de părere că Talmudul nu reprezintă nimic altceva decat o "falsificare iudaica a Vechiului Testament". Ed.01. Intr-un necrolog dedicat în ziarul Romania libera din 16. poltert im Namen der "ungarischen Wahrheit". având ca scop final dominația globală și instaurarea statului supranațional. Gotteserkenntnis statt Judenhass. p. Francmasoneria 108 . socialism. Nichifor Crainic. pe care l-a numit "profetul naționalist și creștin al României".2002. Bucuresti.01. In această viziune asupra lumii.). 1-2 si nr. 139). ideile lui Crainic și Paulescu se suprapun. Cf.care fusese si consilier al editurii neolegionare Gordian de la Timisoara . formează. fiind și co-autor al statutului Fundației "George Manu".2000 lui Radu-Dan Vlad .11. anticipand astfel ideile altor extremiști de dreapta (de pildă. in: Süddeutsche Zeitung. Crainic l-a întâmpinat cu entuziasm. Corneliu Zelea Codreanu sau Nae Ionescu) care și-au axat ideologia exclusivistă pe virtuțile ortodoxiei. Necrologul citat nu amintește nimic de faptul că după 1989 fundația amintită a devenit singura instituție legionară din România. Ortodoxie si etnocratie. descoperind în scrierile cu tenta religioasă ale lui Paulescu. István Csurka. Deoarece teoriile acestuia sunt N. De exemplu. care în 1942 l-a elogiat în Revista teologica (anul XXXII. Cf. 25. ca fostul mitropolit din Sibiu. comunism sau francmasonerie. Deutsches Kolleg. 03. "Spiritul evreiesc triumfă (împreună) cu protestantismul" (p. 2. Belastungszeuge: Jehova. In consecință. 131-132).si ideologic terenul pentru holocaustul săvârșit și patronat de aparatul tehnocratic supus dictatorului fascist. împreună cu statul Israel centrul mondial de dominare a lumii. Horst Mahler. 1997. Constantin Schifirnet. 138). Albatros. 3-4) într-un serial intitulat: Doctrina despre viață a profesorului Nicolae Paulescu. Talmudul. 19). stabilit în Germania. Endlösung der Judenfrage. "de iubire înrădăcinată în ființa omenească". numeroase afinități (Crainic. Crainic fusese fascinat de perspectiva dihotomică a teoriilor antisemit-teologice ale lui Paulescu asupra lumii. Crestinism ortodox si rasism biologic Paulescu îi descrie pe evrei ca pe ucigașii lui Iisus Hristos. ci și de înalți ierarhi ai bisericii ortodoxe. mai susține Paulescu. Ulrich Glauber. Paulescu și-a bazat teoriile incendiare pe un mixaj compus din elemente ale creștinismului ortodox și rasism biologic. specifică pentru o gamă largă de manifestari distructive deghizate în liberalism. Cuza. nr. 03. Aceste particularități deghizate ale instinctului social devin vizibile printr-o accentuată tendință de dizolvare a rânduielilor tradiționale. fiind apreciat pentru aceste demersuri nu numai de autorul cărții Ortodoxie si etnocratie (1938). ed.Paulescu: Spitalul.C. pentru Paulescu există instincte individuale și sociale care se manifestă sub forma (religios) creștină și luciferică (satanică). Potrivit acestei scheme bipolare evreii se situează în sfera instinctualității sociale. fiindcă el a demonstrat plauzibil că "naționalismul este un instinct natural".2001. in: Basler Zeitung.acesta este calificat drept un editor care a contribuit la reabilitarea mișcării de dreapta din România. Ion Antonescu. autorizată de "simiștii" exilați și conduși de Mircea Dimitriu. Nicolae Mladin.

care i-a dedicat lui Paulescu un numar omagial special. Intr-adevar. chemat să devină proprietarul tuturor averilor de pe pământ și stăpânul întregii omeniri. Vasile Conta.C. și ca acele mai vechi ale turcilor și tătarilor. "Suntem invadați de o rasă străină. asupra întrunirilor tinerilor extremiști de dreapta din anii '20: "îndreptarele de orientare la aceste ședinte erau scrierile geniilor noastre naționale. sub conducerea profesorilor Cuza si N.apărute după primul Război mondial. Paulescu și A. cu moravuri sanguinare. Cuza și că a participat la fondarea Ligii Naționale de Apărare Creștină (!). Bogdan Petriceicu Hasdeu.Paulescu: Spitalul.C. Mihail Eminescu. "Articolele sfinte ale profesorului Paulescu". care mai târziu. In cartea sa Pentru legionari (aparuta la Sibiu in anul 1936. de care am scăpat relativ repede. extremistul Cuza a pledat pentru renunțarea la Vechiul Testament și pentru un creștinism bazat doar pe învățăturile cuprinse in Evanghelie. p. scria Paulescu într-un articol publicat în Apărarea Națională (an I. nu vor putea fi dați afară decât prin sforțările persistente ale întregii nații românești. de care ei sunt infectați. prin granițele ce-s rău păzite". întru totul.inspirate din literatura antisemită germană. Cuza. de care nu ne-am mântuit decât prin lupte sângeroase de mai multe veacuri. jidanii. Francmasoneria 109 . Strănepotul său nu este însă. care s-au infiltrat în mădularele țării. Codreanu inspirat de Paulescu Până și noua revistă cripto-legionară. Vasile Alecsandri etc. ce de un secol și jumătate se strecoară tiptil în țară. lecțiile de educație națională ale profesorului Găvănescul. N. în chip strălucit. 20/15. "cunoscător neîntrecut al manoperelor iudeomasoneriei". Toate scrierile profesorului Cuza erau. fondată la începutul anului 2003 la București. Oricine își poate da seama ce a însemnat pentru noi. "Această invazie e mult mai teribilă ca aceea recentă a nemților. a dat naștere Garzii de Fier. căruia îi datorăm puterea noastră de a ne orienta față de toate manoperele jidănești" (Codreanu. Cahalul. unul dintre cei mai străluciți cunoscători ai problemei jidănești din lume. In ea găseam tot ce ne trebuia pentru o perfectă lămurire și înarmare a noastră.C. apariția acestei reviste. Printre publicațiile sale antisemite sunt citate: Complotul iudeo-masonic împotriva națiunii române și Evreii și alcoolismul. In ceea ce priveste propunerile pentru rezolvarea așa-numitei "probleme evreiești" între soluțiile propuse de Paulescu și Cuza există o convergență evidentă. Talmudul. și mai cu seamă.1923). Cel mai mare noroc al nostru și deci al românilor a fost profesorul Cuza. le-au citit Codreanu și adepții săi și în revista antisemită Apărarea Națională editată de tandemul extremist Cuza-Paulescu: "La 1 Aprilie 1922 apare revista bilunară Apărarea Națională. prin sciziune. schițează un gest de distanțare față de numeroasele texte ale medicului (între care un loc aparte îl ocupă cele 3 volume: Biserica și Sinagoga față cu pacificarea Omenirii. nu odata citite. chestiunea jidănească. vorbind despre "o serie dură de broșuri și articole antievreiești si antimasonice" . 5/2003). scrierile profesorului Paulescu. cit. Paulescu. op. căci ei pretind că sunt poporul ales.C. în 1923. 1924-1925). în mijlocul gândurilor și frământărilor noastre. chemând pe români la înțelegerea celei mai grave probleme prezente a lor. de unde au venit.01. nr. pe când toți acești dușmani au fost izgoniți peste hotare. Expulzarea jidanilor se impune în mod imperios. 49).."(1) In articolul citat din Ziua se mai menționează faptul că lui Paulescu "i se reproșează acum că a fost un apropiat al lui A. din pricina numărului lor enorm și care crește pe zi ce trece. ne-au fost călăuza în fiecare moment în sforțările pentru cunoașterea ei. In opinia lui Corneliu Zelea Codreanu tocmai aceste scrieri a căror "paternitate" o contestă stranepotul medicului fusesera calificate de fondatorul Legiunii drept "articolele sfinte ale profesorului Paulescu". și mai ales din pricina viciilor de hoție și de trufie. In special cursurile sale de economie-politică ce tratau. scrierile și prelegerile profesorului Cuza. asiatică.. ci de trei-patru ori citite și studiate. Coranul. de la înălțimea catedrei. de acord cu paternitatea atribuită lui Paulescu privind aceste articole". iar apoi într-o ediție anastatică la Editura Gordian din Timișoara în 1993) Codreanu descrie cu lux de amănunte influența exercitată de "profesorii românismului". Rost (nr.

Editura Minerva. Talmudul. 1915. Coranul. N. Ideea fusese articulată deja spre sfarșitul secolului al XIX-lea de Vasile Conta ("părintele doctrinei antisemite din Romania") într-o cuvântare intitulată Chestia evreiască (1879). In spiritul acestei lozinci fasciste Cuza și Paulescu și-au dezvoltat tezele antisemite care au culminat în teoria încă vie în anumite cercuri din România contemporană potrivit căreia evreii urmăresc să transforme țara într-un Israel.la noi în România. Scenariul pentru aceasta teorie delirantă apare la A. La 1 și 15 ale lunii.(8) Ideea reapare dupa 1990 cu aceeași vehementa.care vor să transforme România într-o colonie a lor. pe care să se desvolte ca nație autonomă.adică a evreilor . Francmasoneria 110 . Cuza în diverse articole și cărți. "România a Romanilor!" A. Cuza în al sau Imn de lupta. p. alcătuind un stat jidovesc!".C.Articolele profesorilor Cuza și Paulescu erau citite cu religiozitate de tot tineretul și aveau pretutindeni în rândurile studenților. de pildă la Șerban Milcoveanu care scrie că "în 1922-1925 reacția de apărare împotriva complotului iudeo-masonic de a coloniza ginta straină și de a ocupa infrastructura economică pentru a transforma spațiul carpato-pontodunărean în Stat bi-național cu Evreii clasa conducatoare și exploatatoare în calitate de Națiune învingătoare și cu Românii clasă subordonată exploatată în calitate de Națiune învinsă". Cahalul.(9) Cât de adânc s-au implementat astfel de idei delirante în conștiința unor extremiști demonstrează numeroasele cărți și articole apărute după revoluția din 1989. nivelând și paralizand reținerile etice și morale: "Imn de luptă Vrăjmașii ne bântuie Credința ne mântuie Român cu jidanii Robia satanei E harta în toi Nu dați înapoi Navala tot crește Luptati vitejeste Pe goana păgânilor România românilor"(5) Sub lozinca incendiară "România Românilor" s-au produs până-n 1944 cele mai oribile crime. Fapte.(7) Mircea Eliade avertiza și el în textele sale legionare față de pericolul străinilor care devin în România un fel de stat in stat. In volumul său Naționalitatea în artă. acesta fiind anticipat în 1930 de catre A. un mare răsunet. 1 1908). Bucuresti.C. și la Cluj. și la Bucuresti. Traian Braileanu vorbea în 1937 despre necesitatea distrugerii dușmanilor interni .(10) Toate aceste scrieri pretind în numele unui adevăr absolut că România este și a rămas o țintă preferată a evreilor care nu au renunțat la obiectivul lor vechi de a acapara țara și de a o transforma într-un stat al lor.(6) Tributar acestei logici. Cuza susține că "așezarea jidanilor în România face parte din planul lor de a-si dobândi un teritoriu propriu. Concluzii. s-au organizat pogromuri și s-au derulat epurările etnice sângeroase. Numerele revistei erau adevărate transporturi de muniții prin care noi invingeam argumentările presei jidanesti" (ibidem. aceste concepte înrudite au pregătit terenul holocaustului în Romania. Expunere a Doctrinei Nationaliste. p. în care sunt comprimate "liric" toate ideile care mai târziu au facilitat genocidul. pentru noi era un triumf. 246 (Bucuresti. care se suprapune cu ceea ce mai târziu legionarul Ion Moța (3) și tehnocratul holocaustului Ion Antonescu au numit "naționalism integral"(4). 51). Principii. în care vorbește despre o "împarăție jidănească" .C. Cuza a dezvoltat în anii '20 conceptul așa-numitului "creștinism integral"(2). Prin efectul lor ideologic imediat asupra practicii politice.Paulescu: Spitalul.C.

Singura cale -. Romanescu zugrăvește pericolul evreiesc în culori apocaliptice ca "un uriaș infern comunist" în care "vom sfârși cu toții" dacă nu se va "lichida. imprumutate din arsenalul publicistic al unor autori ca Paulescu. Revista electronica Garda de fier . 1866 N. nu sunt nici ungurii.. p. Coranul. 2000. nici ucrainenii. nr. Pe lângă binecunoscuții autori români de literatura antisemită aici apar mai toți "clasicii" genului.. ediția românească din 1927!). Francmasoneria 111 .Gazeta de exil. (Romania Mare. Si acest autor își bombardează cititorii cu teza existenței unor "planuri în legătură cu țara noastră respectiv de a o coloniza cu evrei din Moldova și Ucraina și de a o transforma într-o colonie economică. "Evreii au vrut să-și creeze statul în. Numai noi. și-a publicat inițial cartea Marea conspirație evreiească (Editura Logos. în care se pot citi afirmații incredibile. încă de acum șaptesprezece secole. Cuza sau Codreanu: "Dușmanul de moarte al poporului roman. în: Romania Mare. economică și psihologică.09. 428. "Distrugerea României ca Stat Național".30 -. a publicat în anul 2001 capitolul XXIII . ci evreii". îngerul din iadul mondializarii . Un alt colaborator al revistei extremiste de la București. Talmudul. evreii. 719.România . odata pentru totdeauna".C. A.C. autorul lucrării antisemite Mitul secolului XX) la Emil Cioran (Schimbarea la față a României). această "conspirație internațională" "pusă la cale de o minoritate neînsemnată". precum suna titlul unui text nesemnat. Anul XIII. Depinde numai de români dacă accepta sau nu să devină slugile evreilor în propria lor țară". Intr-un articol intitulat Antisemitismul la el acasă.1998) Paul Suditu reproduce sub forma unui citat atribuit unui evreu propozițiile: "România este grădina evreilor și vom făuri acolo noul stat Israel. 27. Constantin Burlacu. De aceea. care nici nu existau pe atunci. în mai multe carți revizioniste inspirate din literatura clasică extremistă și din Protocoalele întelepților Sionului. Aceste teze aberante sunt dezbătute.C. ceea ce dovedește și lista bibliografică din cartea sa. "Presiunile asupra României spre a se realiza aici un nou Israel sunt de natură politică. nici rusii. și în revista România Mare. al căror țel final nu este nimic altceva decât a transforma Romania în "a doua Palestină"(11). 244). Cuza: "Dacă răsfoim Istoria Universala constatăm că cele mai mari nenorociri le-au adus smintiții care s-au crezut oameni normali. care folosește extinderea NATO și a UE ca mijloace de santaj și tortură" (Ilie Costache. Anul IX. p. pentru că numai nouă ne-a dat Dumnezeul lui Israel această putere supremă asupra voastră!".ro) s-a specializat pe reproducerea unor scenarii care vizează distrugerea României de către forțe ostile. 25.go..09. 1997) sub forma unui lung serial în Romania Mare. Același autor recomandă apoi cititorilor revistei antisemite condusă de Corneliu Vadim Tudor să citeasca elucubrațiile unui alt colaborator al revistei Cristian Negureanu. XVI. scrie un alt partizan al ideii fixe privind conspirația antiromâneasca a evreilor. editată de neolegionarul notoriu din America. Bucuresti. Traian Romanescu.02). Bucuresti. care sintetizează aserțiunile vechi prin adaptare la realitatea de acum: "Planul prin care evreii doresc ocuparea Romaniei există în arhivele israeliene. așa cum fusese în timpul degeneratului rege Carol al II-lea și banda lui de iudeo-francmasoni". nu știm de ce singura concluzie care ne vine acum în minte este o parafrază la un celebru proverb american: Un indian bun este un indian mort". încheindu-și articolul cu o chemare antisemită în stilul lui A. scrie Theodoru în România ca o pradă (Editura Miracol. România". de la Roger Garaudy (Miturile fondatoare ale politicii israeliene) la Henry Ford (Jidovul internațional. Cahalul. Nazismul sionist (Editura Alma Tip.noul Israel Despre crearea unui nou Israel pe pământ românesc vorbește și antisemitul virulent Radu Theodoru. pe larg. financiară. "a fost și rămâne o lucrătură a iudeo-masoneriei internaționale. și de la Alfred Rosenberg (ideologul principal al nazismului german. nr.. Bucuresti. Romania. 1997). Pagina internet intitulată Dezvăluiri (www. 637.dezvaluire.Paulescu: Spitalul. suntem în măsură să decidem cine să conducă România..

In cazul în care profețiile biblice se vor împlini și. Dumnezeul lor este și al nostru. dupa: Alexandru Florian s. 1992. prin toate mijloacele. Dimensiunile ideologiei legionare. împiedicat să primească Premiul Nobel. București. vezi: Cristian Sandache.1937. p. 6. Coranul. marele poet Mihai Eminescu (Scrieri Politice Literare. nr. Problema evreiasca 1933-1944. 1927. (ed. cit. referindu-se la evrei. Partidul Comunist și Mișcarea Legionară în epoca fierbinte. p. p. 161. adică de pe la 1850. 1994. savantul roman dr.u. 34 s. ca toate națiile. românii. în 1922. Tehnica politicei legionare. Ed. Dimensiunile ideologiei legionare. Paulescu afirma că. In 1913.: Jean Ancel.C. Talmudul. 8. p. ei trebuie să uite Talmudul și să-și citească profeții. Humanitas Bucuresti. Andrei Oișteanu. moștenim. împinși de războiul din Orientul Mijlociu. 4. 103. 2. în lucrarea lui L. cu arma în mâna" . p. Protopopescu. 1994. cit. (ed.. nos maîtres. f. Marcel-Dumitru Ciuca / Aurelian Teodorescu s. ed. Francmasoneria 112 . dupa: Alexandru Florian s. Cf.C. Iulie 1945-Iulie 1948.).afirma. astăzi regatul României (…)". București. N.04. Piloții orbi. n-au decat s-o facă.. cel care a fost privat de primirea Premiului Nobel pentru medicina în urma descoperirii insulinei. Bucuresti. Evreii ne vor fi stăpâni. 1995. 1905. din: Cristian Sandache. p. Cf.). 3. Editura Noua Alternativă. Serban Milcoveanu. Eliade. Minerva. Ed.01. Francmasoneria următoarele: "România. cu pământul ei excesiv de fertil și cu locuitorii ei buni. este un fel de El Dorado (țara de aur) care ar constitui o pradă bogată. blânzi ca niște miei și.D. Prefață de Dan Amedeu Lăzărescu. 10. 111). Paulescu. 1930. un adevarat Rai pământesc pentru poporul lui Israel". p.a. Paideia. Pe aceeași pagină-internet este publicat și volumul lui Ovidiu Buruiană. în: Invierea. 7. Cf.. fiind. J. f. 9. 17. In lucrarea sa Pericolul ovreesc. Cf. 6. și obligațiunea de a ne apăra naționalitatea (…)". Ideea care ucide. (ed. (Ședinta Consiliului de Cabinet. Coranul. Editura Noua Alternativă. Apărarea Națională. Editura Humanitas. iulie 1937. 180. Cahalul. Traian Braileanu. mai ales. noul Ierusalim". odată cu țara și limba strămoșească.Paulescu: Spitalul. 4. vol.a. In: Apărarea Națională. Imaginia evreului în cultura româna. p. în: Mircea Eliade: Textele "legionare" și despre "românism". 285. Editura Dacia. Tot doctorul N.(sic!)". cit.a. p. Cahalul. Paulescu. Din lunga listă bibliografică a acestui colportaj se poate deduce mecanismul de receptare a unor lucrări antisemite publicate în Romania și în străinătate după 1990.): Stenogramele ședințelor Consiliului de miniștri. Ideologia naționalistă și "problema evreiască" în România anilor '30. Chabauty. Colecția Românii în istoria universala. 2001. Palestina și din București. afirma urmatoarele: "Când venim în lume. București. Doctrina national-crestină în România.54. iar noi. evreii caută să-și creeze acest centru national.. în provinciile danubiene. evreii vor veni în Romania. Presa vremii din întrega Europă a redat strigătul de disperare al poporului român: "Evreii vor să facă din România. Studiu de imagologie în context est-central-european. naivi ca niște copii.a. 2001. 2001. Guvernarea Ion Antonescu. "Dacă voiesc să ne cucerească.) 5. Talmudul. Anul 10. 05.1.09.a. vol. p. Cauzele manifestațiilor studentești. fățiș. Bucuresti. Buzatu..l. 52-59. op. 9. afirma în lucrarea Spitalul.). N. p. 438. Bucuresti. coordonator și prefațator: Gh. 267. (1996). Anul 3. Dezvăluirea planurilor de ocupare a României i-a atras furia evreimii. Cluj-Napoca. 505/ 19. în: Vremea. România în fața unui alt Israel (Editura Deceneu. sunt scrise urmatoarele: "De vreo 30 de ani. f. Ideea care ucide. Les juifs. această țară israelită. slugile lor. cit. Contribuții la Istoria României. nr. Note: 1. în: Insemnări sociologice. și Leon Volovici. Mircea Handoca. Bucure ti. 28 februarie 1941. nr. 1998.

Cahalul. fusese profesor la Academia Militară din Moscova și care la ultimele alegeri parlamentare din Rusia a fost candidatul de frunte al așa-numitului "Bloc al lui Stalin pentru Uniunea Sovietica". publicată în revista ce apare sub egida ideologică a preotului Gheorghe Calciu Dumitreasa și a lui Marcel Petrișor. anti-democratic și antisemit.10. Ars Docendi. Potrivit lui Ievgheni Iakovlevici.Paulescu: Spitalul.Titlul exact este: România . Numărul tematic al revistei Rost (nr. dr.(6) Reconsiderarea necritică In pofida unor încercări de a repune în circulație unele scrieri semnate de A. o minciună evreiască Ideea fixă privind dorința de expansiune și dominare globală a evreilor bântuie și fantezia unor publiciști sau politicieni contemporani din afara României. Cuza și Nicolae C. că Chile fusese aleasă în 1942 de catre evrei pentru a o transforma într-un stat iudaic. "Performanța bunicului meu constă în faptul că după 1918 el a luptat contra torționarilor și trădătorilor revoluției". Teme antisemite în discursul public. Aflăm din tabloul biografic citat că "pe fondul reconsiderării post-comuniste a unor mari personalități cultural-științifice din trecutul românesc.C. este. ci s-au declanșat scadentele măsuri de represalii. In pagina bio-bibliografică a lui Paulescu. care pană ce a devenit pensionar. cei doi totuși nu au avut parte de aceeași popularitate postumă post-comunistă. 11. mărturisea nepotul lui Stalin. protejand. Astfel extremistul chilian de dreapta Miguel Serrana susține. 5/iulie 2003) dedicat lui Paulescu este o încercare de recuperare apologetică a medicului român. Esoterismul hitlerist. Ievgheni Iakovlevici Djugașvili. care după izbanda revoluției bolșevice ar fi declarat că Ungaria a devenit "un nou Ierusalim pe Dunăre". ca un Antonescu. de pildă. Cordonul de aur. Paulescu este numit (în 1990) membru post-mortem al Academiei Romane". Rudolf Hess (calificat drept "figura credinței esoterismului hitlerist"). Ford nu exclude transformarea Rusiei într-un stat pur evreiesc. în anul 1991. sunt menționate cele mai importante date privind reconsiderarea (necritică) a medicului. Coranul. 2000. nepotul fostului dictator sovietic susține că ar fi vorba numai despre "minciuni sfruntate și obraznice" puse în circulație de către evrei. în 1978 în cartea sa dedicată adjunctului lui Hitler. sinagogile (3)."(2) Reluând mitul potrivit căruia Trotsky ar fi ordonat exclusiv dărâmarea bisericilor ortodoxe.A doua Palestină ? Cazul lui Nicolae C. Teoreticianul nazist german Hermann Esser acuza Uniunea Sioniștilor de la Paris că ar fi lansat în 1910 chemarea în vederea "ocupării" Ungariei și Galiției pentru a le transforma în state iudaice. In cartea acestuia Jidovul international (aparută în limba româna la 7 ani dupa aparitia versiunii originale în 1920) se poate citi următorul sofism ambiguu: "Vazută din perspectiva Protocoalelor Sionului. a contribuit constructorul american de automobile Henry Ford. pentru a-și crea astfel o platformă logistică pentru întemeierea unui stat universal destinat asigurării dominației asupra întregului glob. dar ea poate fi considerată un stat neevreiesc cucerit de forțe militare evreiești". "Comandanții lagărelor au fost în întregime evrei. nepotul lui Stalin dovedește cât de adânc s-au interiorizat prejudecțile moderne privind rolul nefast atribuit evreilor.C. "în colecția N. Talmudul. de care s-au bucurat alte figuri istorice compromise din pricina angajamentului lor totalitar. Paulescu (III) Gulagul. In 1937 nu a început teroarea. De-abia Stalin a pus capăt acestei situații. Vezi: George Voicu. Privitor la poveștile despre Gulag și despre teroarea sangeroasă stalinistă. un susținător al ideii că evreii ar fi urmărit să transforme Rusia în propriul lor stat.(1) Nepotul lui Stalin. Bucuresti.(5) Un prim pas în vederea realizării acestui obiectiv l-ar fi făcut comunistul maghiar evreu Béla Kun. La acreditarea teoriei că evreii ar fi vinovați de instaurarea comunismului. băgându-i pe trotskiști în lagăre. Paulescu după 1990. de asemenea. Nicolae C. numai Trotsky fusese vinovat pentru înființarea lagărelor sovietice care până în 1937 au fost umplute de patrioți ruși. Francmasoneria 113 . că în 1995 apare.(4) In consecință. în schimb. Rusia de astăzi încă nu constituie statul evreiesc propriu-zis.

Die jüdische Weltpest. Deutschlandfunk. 2001 sau Taina jertfei. Judendämmerung auf dem Erdball. Hitlerismo esoterico.. studii si a facut traduceri publicate in reviste si ziare (Gazeta de Vest. la inițiativa directorului literar de atunci (Teodor Baconsky). Coranul.Mythos und Realität. Anastasia. Puncte cardinale (anul VII. in: Der Tagesspiegel. Noțiunile de «suflet» și «Dumnezeu» în fiziologie (ediție îngrijită.7/97). Bucuresti. 4. 6. Paulescu. Cahalul. Henry Ford. introducere: Ernst Nolte. că anul 2001 era declarat "Anul Paulescu" și că atunci "îi este consacrată în ziua de 23 mai.u. Zentralverlag der NSDAP. 2. 33. Codrescu a scris nenumarate articole. Stephan Hille. Leipzig. Grossväterchen Frost. p. Intre traditie si actualitate. Editura Dacia. colț cu Hristo Botev) avându-l ca amfitrion pe ing. "Jüdischer Bolschewismus" . Romania libera. 113 s. Ed. Radu Calomfirescu 15. repere biobibliografice. N.Paulescu: Spitalul. citat după versiunea electronică germana. Hammer-Verlag. Remedii morale (text ingrijit. introducere. Talmudul. Patimi și conflicte.Jüdische Kurliste.).02. Romania literara. organizată de Secția de Științe Medicale a Academiei Române". 2002. Der internationale Jude. Exercitii de "reactionarism". 243. In cautarea Legiunii pierdute. An Stalins 50. Das Goldene Band. a apărut în 1978 sub titlul: El Cordon dorado. acreditat în paralel și pentru România și Bulgaria. Cf. prefață și repere bio-bibliografice de Răzvan Codrescu)". după război: Instincte sociale.). Dresden. Franz Eher Nachf. 17 s. 2000. Miguel Serrana. 1939 (vezi Capitolul III: Judenproblem: Lebensfrage der Menschheit/Der Pariser Zionistenbund . p. Paulescu editat în țară.C.03. the World's Foremost Problem. Cuvantul romanesc (Canada). o sesiune comemorativă. Johannes Rogalla von Bieberstein.(7) Note: 1. 221. Ziua. cel dintai volum de Nicolae C. 1997. Edition Antaios. cat si in volumul sau: De la Eminescu la Petre Tutea. Paulescu sau stiinta lui Scio Deum esse. Cluj-Napoca. Bucuresti. München.03. 04. La Conferinta Nationala de Fiziologie din 1997 a tinut si Razvan Codrescu (pseudonim: Adolf Crivat-Vasile) o conferinta intitulata: Nicolae C. p. Textul fusese publicat in revista prolegionara din Sibiu. Editura Vremea. Esoterischer Hitlerismus.Elita interbelică a Editurii Anastasia din București. Sibiu.u. Hermann Esser. 7. 2003. p. strănepotul și moștenitorul legal al savantului este dezvelită festiv o plachetă comemorativă (printre cei prezenți numărându-se și viitorul președinte Emil Constantinescu)". Generatia dreptei.03. 1999. Editura Anastasia. Puncte Cardinale. că în 1996 "la Casa Memorială «Nicolae C. Versiunea originala spaniola a fostului ambasador chilian in Iugoslavia (1962-1964). că în 1999 "la Editura Anastasia apare volumul Nicolae C. antidemocratice si radicale de dreapta. I. 3. ceea ce reflecta pana si titlurile unor lucrari ca: Spiritul dreptei. nr. note si comentarii de Răzvan Codrescu)". Cf.und im Geburtsort des Diktators wird die ganze Stadt auf den Beinen sein. Colectia Dreapta Europeana. Dosar istoric Mota-Marin. Paulescu» din București (str. Bucuresti. 04. Dan Angelescu. pp. Francmasoneria 114 . Declaratie citata in cadrul emisiunii Europa heute transmisa de postul national de radio din Germania.). în Aula Academiei Române. Fiziologie filosofică. Titlul american original al acestei scrieri este: The International Jew. 5. 5567. Todestag wird sein Enkel wohl eine Flasche Wodka auf ihn trinken . Pentru un model paideic al Dreptei Romanesti. Rost etc. 1937 (Capitolul XV: Ist der jüdische "Kahal" der jetzige "Sowjet"?. in care a propus recuperarea unor personalitati culturale si politice ultraconservatoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful