Dr. Nicolae C.

Paulescu

SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

1

ÎN LOC DE INTRODUCERE
Profesorul Nicolae Paulescu s-a născut în Bucureşti în 1869, făcându-şi studiile în acelaşi oraş. Fiziolog de geniu, el a devenit pasionat de studiul secreţiei interne a pancreasului încă de la vârsta de 21 de ani, moment în care studiile în domeniu se aflau la un nivel destul de primitiv, legătura acestor secreţii cu teribilul diabet nefiind elucidată. Dacă primele studii asupra pancreasului le-a efectuat la Paris, revenirea în ţară se pare că i-a deschis orizonturi noi, în 1916 el efectuând primele experimente pe baza extractelor pancreatice la Bucureşti. Din păcate, munca i-a fost întreruptă de evenimente care aveau să marcheze atât atitudinea faţă de politică, cât şi viitorul întregii naţiuni: Primul Război Mondial şi ocuparea ţării de către Puterile Centrale. Să nu uitam că după înfrângerea românilor la Turtucaia, C. Argetoianu a prevăzut dispariţia încrederii românilor în sistemul de partide, numind acest sentiment chiar „ura împotriva partidelor”. Iarna dintre 1916 şi 1917 a fost poate cea mai nefastă din istoria României: ţara era ocupată, molimele făceau ravagii, iar perspectivele erau dintre cele mai sumbre. Acest scurt excurs istoric are rolul de a schiţa contextul în care medicul şi cercetătorul român era constrâns să îşi desfăşoare activitatea. Este uşor de înţeles de ce discursul naţionalist, antisemit şi autoritarist al unor personalităţi ale epocii, precum profesorul A. C. Cuza, a atras mulţi intelectuali şi spirite luminate care, efectiv, nu vedeau altă soluţie. Din 1920, ascensiunea lui Corneliu Zelea Codreanu şi ameninţarea invaziei bolşevice nu au făcut decât să acutizeze aceste tendinţe. Să ne aducem aminte şi semnalele de alarmă pe care viitorul Căpitan le trăgea în privinţa bolşevizării Universităţii din Bucureşti şi pierderii de teren pe care spiritul naţional, patriotismul o înregistrau. Pentru a reveni la activitatea doctorului Paulescu, succesele incontestabile legate de descoperirea „pancreinei” îi deschideau acestuia calea către realizări fără precedent. În 1921, profesorul Nicolae Paulescu descoperă insulina (un hormon secretat de celulele endocrine ale pancreasului, folosit cu rezultate notabile în tratarea diabetului, având ca efect scăderea glicemiei). Dincolo de această realizare, aplicarea tratamentului la fiinţele umane se lovea de factori neprevăzuţi - câinii folosiţi la experimente mureau din cauza scăderii dramatice a glicemiei - studiile trebuind continuate şi perfecţionate pentru stabilirea unui tratament eficient. Din păcate pentru autorul nostru, cei care au pus la punct procedeul au fost cercetătorii de la Institutul Carolina. Cu toate că Paulescu descoperise, după cum am arătat insulina în 1921, laurii gloriei i-au fost refuzaţi - Doctorul Frederick Grant Banting şi profesorul John James Richard MacLeod, de la institutul menţionat mai sus, au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirea insulinei. Această cruntă nedreptate se pare că a accentuat implicarea doctorului Paulescu în politica naţionalistă. Rezultatele muncii sale de-o viaţă fuseseră adjudecate de alţii. O teză destul de credibilă în opinia noastră este aceea potrivit căreia refuzul Premiului Nobel ar fi avut ca motiv tocmai implicarea în politică a cercetătorului român, animat de o neţărmuită dragoste şi un devotament fără precedent faţă de greu încercata sa patrie, intrat însă în vizorul factorilor de influenţă globali care lucrau la destabilizarea României şi propovăduiau cosmopolitismul. Adoptând o poziţie radicală, de medic al trupului dar şi al sufletului, profesorul Nicolae Paulescu nu s-a mulţumit niciodată cu satisfacţia vindecării bolilor cărnii. Pentru el sufletul era mai important, iar medicul creştin avea datoria spirituală de a-l trata şi pe acesta. Şi în acest sens, Paulescu a fost un precursor, depăşindu-şi cu mult contemporanii. Astăzi, această abordare complexă este îmbrăţişată în toate ţările civilizate, chiar dacă latura profund creştină N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 2

a fost abandonată în beneficiul unor aiureli psihanalitice care au dus, după cum se vede, la legiferarea unor barbarii precum eutanasia. În cartea de faţă ni se înfăţişează mentorul Nicolae Paulescu. Chiar dacă atitudinile sale politice pot părea revolute, ele nu trebuie judecate prin prisma comodă a sentinţei istorice retroactive. Susţinător al lui A. C. Cuza, simpatizant legionar, Paulescu rămâne unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă români, iar opera sa trebuie cunoscută şi citită în totalitate. Nu avem a ne ruşina de teoriile politico-religioase ale unui om care ne-a adus, în epoca sa, pe cele mai înal-te culmi ale cercetării medicale. Ar trebui atunci să ne ruşinăm şi pentru că a descoperit insulina şi pentru că suntem români, ori acest lucru nu e cu putinţă. Opiniile antisemite şi naţionaliste exprimate aici de Paulescu fac parte integrantă din opera sa şi sunt rezultatul dezamăgirii faţă de o politică naţională falimentară şi de un furt intelectual internaţional. Să nu uităm că într-o epocă imediat anterioară, în Franţa, Drumont scrisese La France Juive, iar Michelet se situa pe poziţii antisemite care depăşeau tot ceea ce se scrisese până atunci, că în Germania, August Rohling devenise o celebritate prin Evreul după Talmud ş.a.m.d. Acesta era curentul politic al epocii, iar datoria noastră este aceea de a ne informa şi a-l înţelege. Spirit profund religios, Paulescu a militat pentru viaţa în duhul şi legea Evangheliei, singura care poate scăpa din imperiul patimilor, al degenerării morale şi trupeşti. Revolta sa faţă de incompetenţa şi orbirea clasei politice româneşti l-a dus la opinii adesea extreme, dar care îi aparţin în totalitate şi ca atare trebuie respectate. Marele profesor Nicolae Paulescu şi-a adus o contribuţie hotărâtoare şi în alte domenii ale medicinii, multe dintre descoperirile sale fiind însă ignorate (de exemplu operaţia asupra hipofizei se numeşte în orice dicţionar Procedeul Paulescu - dar cine mai are timp să îşi aducă aminte?), recunoştinţa care i se cuvine fiind ocultată. Nicolae Paulescu s-a stins din viaţă în 1931, la vârsta de 62 de ani, scăpând de durerea de a cunoaşte bolşevizarea României. Noi, cei de azi, trebuie să îi fim recunoscători şi să ne ferim cu umilinţă creştină de condamnări conjuncturale, de judecăţi care nu ne-ar face cinste. Editura

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

3

repet sus şi tare că medic ca Lancereaux n-a mai fost altul. Aici. printre medicii celebri. nemulţumit cu rutina şi cu obscurităţile clasicismului medical. În acelaşi timp. Voi face şi eu ce voi putea.SPITALUL Domnilor. poate. .pentru adevărul ştiinţific. au avut precauţia să închidă uşa şi chiar să o zăvorască cu regulamente. primite de la profesorii D-voastră. mi-a lăsat mie greaua povară de a duce la bun sfârşit o carte. N. Addison.şi nici printre medicii altor ţări. Într-adevăr. pe care orice medic e dator s-o cunoască. mulţi dintre D-voastră mă vor întreba: De ce vrei să ne faci nişte lecţii clinice? Nu ne sunt oare de ajuns lecţiile ce ni le fac profesorii de clinică? Desigur că aceste lecţii. Cahalul. ca observator fără seamăn şi ca spirit ştiinţific extraordinar. Şi această afirmaţie o voi demonstra. . Bouchard . . murind. ceea ce Pasteur a fost pentru microbiologie. Vom organiza astfel o falangă românească. Talmudul. bineînţeles. Rayer . e de ajuns să vă spun că omenirea n-a avut niciodată un medic mai mare ca dânsul. care sunteţi în stare să vă pasionaţi.afară. cu probe palpabile. din nenorocire. Lancereaux. în lecţiile viitoare. a clădit medicinei. o asemenea moştenire e peste puterile mele. în care se vede clar. vă întrebaţi. care trebuie săşi cântărească toate vorbele ce rosteşte şi să probeze tot ceea ce afirmă. Potain.C. pe care n-a avut vremea s-o termine. Francmasoneria 4 . Pot zice că Lancereaux a fost pentru medicină ceea ce Claude Bernard a fost pentru fiziologie. nu găsim pe nimeni care să-l egaleze. Din fericire vă am pe D-voastră. Pentru moment. Cei ce au reuşit să intre în aceste spitale. căci n-am avut unde în altă parte. Oricât voi strigă. printre cole-gii săi renumiţi. Dar. care fac ca nimeni să nu mai poată pătrunde acolo. ca Lannec. nu mă va auzi nimeni. reţineţi faptul că.după cum m-am pasionat şi eu . Ei bine. care e imensă. Iată omul ale cărui idei vin să vi le împărtăşesc. ce va merge să arate Franţei că cel mai mare dintre medicii lumii este fiul ei. Veţi zice poate că admiraţia mea se explică prin împrejurarea că am fost crescut la şcoala acestui maestru. ca Charcot. ele constituie un fel de clinică clasică.nici în timpul său. ca Bright. Dar pietatea elevului se află aici în faţa datoriei profesorului.fiu oropsit. El singur a înţeles importanţa noţiunii de cauză şi a pus medicina pe drumul unei adevărate ştiinţe. acest nume nu l-aţi întâlnit decât rareori în cărţile de medicină şi aproape nimeni dintre profesori nu l-a pronunţat înaintea D-voastră. pentru mine nu este loc în spitalele din Bucureşti. în Bucureşti. un palat măreţ. Vă miră mult cuvintele mele! Într-adevăr. Coranul. de dânşii şi de ciracii lor. căci. Virchow. de o importanţă capitală. mi-a dat şi sarcina morală să fac cunoscută lumii opera lui. de ce v-am chemat în acest aşezământ? V-am chemat ca să vă fac câteva lecţii clinice. cu ferestre largi şi luminoase. piatră cu piatră. sunt la rigoare suficiente.şi v-am chemat aici. nici înainte de Lancereaux. . Şi ca să ştiţi cine este Lancereaux. Dar. sunt ca într-un puţ. Domnilor. Trousseaux.Paulescu: Spitalul. mai ales. n-a fost înţeles. Acest om este Lancereaux. Ceea ce vă aduc eu sunt ideile personale ale unui om de geniu care.

precum şi evoluţia şi reproducţia individului (embriologia. părintele medicinei. ea nu urmează sisteme sau utopii. . singură printre ştiinţe.Am de gând să vă vorbesc anul acesta. Dar. din punctul de vedere morfologic.în plus. care combate aceste patimi.adică să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice. într-un spital ca acesta în care ne aflăm.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială. Dar. medicina studiază omul. 2.bogaţi sau săraci. daţi-mi voie să vă întreţin. ca uremia. Ce este un medic? Un medic este un om care exercită medicina. să-şi rişte viaţa pentru a scăpa pe aceea a altora. Cahalul. are meritul de a pleca numai de la fapte pozitive. . .structura intimă a acestor organe (histologia). . a avut dreptate să zică. făcându-i mai buni”.Ca ştiinţă. În ce altă profesie se găseşte abnegaţia absolută de sine. .forma corpului omenesc şi a organelor ce-l constituie (anatomia). ea ar trebui să fie principala bază a filozofiei.medicul. Dar ce este medicina? Medicina este o ştiinţă şi. cum un medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile.Ca profesie. . . c) . . care fiind întocmite pe o cunoştinţă imperfectă a omului. obstetrica). ce-l protejează de boli. devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă. dintre toate profesiile. în acelaş timp. b) .şi pe urmă despre afecţiunile cordului şi ale vaselor (artere/vene şi limfatice). studiază: a) . Francmasoneria 5 . care tulbură fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (nosologia şi patologia). Medicul trebuie deci să fie. fiind o ştiinţă cu aplicaţii practice. medicina studiază omul şi. prin profesia sa.sindroame oarecum întinerite prin cercetări făcute în laboratorul meu… dacă adevărul mai are trebuinţă de întinerire.C. are omul ca unic obiect al studiului ei.bolile generale şi afecţiunile organelor. . corp şi suflet. medicina serveşte pe om: a) . ce este un medic? Ce este un bolnav? Ce este un spital? I. Medicina cunoaşte deci în mod real omul. o profesie. despre afecţiunile rinichiului. nu servesc decât să inducă lumea în eroare.prin terapie. după cum ştiţi. ce-i alină durerile şi caută să-l vindece sau. Aceste sindroame vor face subiectul lecţiilor viitoare. Dar. mai întâi. . prin grai şi prin exemplu. Prin urmare. . medicina. trebuie să încep prin a vă descrie nişte sindroame ca albuminuria.subiecte asupra cărora Lancereaux a lăsat lucrări nepieritoare. 1 . spunându-vă câteva cuvinte despre spiritul ce se cuvine să-i însufleţească pe medici. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile. îi este uşor ca. Pentru astăzi.prin igienă. Într-adevăr.fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (fiziologia).Paulescu: Spitalul. . de multe ori chiar. Coranul. pe care medicina o impune celor ce o exercită? Este evident deci că.şi-l studiază întreg. tineri sau bătrâni.ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi. Ori. adică ştiinţa omului. Astfel. Ce e mai mult.medicina. Profesia unui medic îl obligă să se devoteze pentru cei ce suferă şi.care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. Hipocrate. . pentru a pricepe bine afecţiunile rinichiului. în N. . un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. cel puţin să-i evite moartea. când se află în faţa bolnavilor. Dar nu e numai atât. fiziologic şi patologic. medicina este cea mai binefăcătoare. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. Talmudul. . în acelaşi timp. până la moarte şi. b) .

. veţi mai descoperi şi oameni de alte naţii. Talmudul. . . victime de multe ori ale unei organizări sociale defectuoase. fără să se ţină seamă de meritele sau de nemernicia lor. . lupta pentru trai. Veţi găsi. unele. Dar.şi încă în mare număr . până şi hrana copiilor lui.nu vede într-însul decât un mijloc de aşi procura gâdilituri plăcute şi abuzează de actele generării. de milă. nu a venit să scurteze o existenţă degradantă. Homo.vin la spital.veţi întâlni la spital indivizi . nepricepând sau bătându-şi joc de importanţa instinctului genital. toţi aceşti oameni. dacă oftica.care e ruşinea familiei şi plaga societăţii. ce este un bolnav? Un bolnav este un individ în al cărui organism s-au produs. .sfârşit. pe care poporul le numeşte. alături de lucrătorul căzut de pe schelă şi victimă a muncii. şi din cauza bolii nu mai sunt în stare să-şi agonisească nici măcar cele necesare pentru întreţinerea vieţii.care înveninează viaţa unei nenorocite soţii. şi-a pierdut minţile. să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis.tulburări ale funcţiilor vitale de nutriţie sau de relaţie. . cu drept cuvânt. Coranul. Francmasoneria 6 . au un sentiment instinctiv de compătimire. . Care este explicaţia acestui fapt? N-am putea oare să-i distrugem pe aceşti bolnavi. un dulgher care.care trebuie să fie suprimaţi ca nişte concurenţi căzuţi . conaţionali sau inamici. . homini.şi care sfârşeşte în imbecilitate.sub influenţa unei cauze patogene.alături de ţăranul şi de orăşeanul. sunt condamnaţi să piară. sau cel puţin să ne scăpăm de cei vicioşi. ne invită să nu-i cruţăm pe bolnavi . . care nu mai puteau servi stăpânilor.căci în această luptă nu supravieţuieşte decât cel tare. chiar faimoasa lege. însă. ovrei… naţii chiar duşmane nouă şi care duc în contra noastră. pentru semenii lor ce suferă. îmi veţi zice: oamenii. greci. pe desfrânatul care. Sunt bolnavi care. . al cărui scop este reproducerea. adică cel sănătos. erau abandonaţi într-o insulă. zisă naturală. care sunt o povară pentru societate şi de cei de altă naţie.…” căci ai trebuinţă de el”.primesc în spital aceleaşi îngrijiri. II Dar. În asemenea condiţii se află. lupus! V-am arătat. ci numai în mintea smintită a câtorva atei materialişti. . altădată. virtuoşi sau vicioşi. dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. că această hidoasă lege nu există în natură. zace în neştire timp de trei săptămâni. sau contractează boli. Dar. ca unguri. a lui Darwin. ruşinoase. . Or. sclavii bolnavi. N.indivizi care inspiră scârbă şi care par a nu fi demni de nici un interes. . .care-şi dezonorează părinţii. de asemenea. nevrând să-şi înfrâneze pofta de băutură.un ţăran care. pe timpul romanilor. ca şi animalele. Astfel de bolnavi. Veţi întâlni bunăoară pe beţivul care. şi-a frânt o mână sau un picior. „Cinsteşte pe medic” zice Biblia. de pildă. căzând de pe o schelă. aruncă în ghiarele cârciumarului tot ce agoniseşte.care ar pieri dacă ar fi părăsiţi.buni sau răi.C. un apostol al moralei… şi aşa ar fi în realitate. fiind săraci. Cahalul. pe când cei slabi. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. dreapta pedeapsă a unei asemenea sinucideri.Paulescu: Spitalul. doborât de tifos. tulburări care-i pot ameninţa existenţa. o luptă pe viaţă sau pe moarte. . Dar. unde mureau de foame. până devine tabetic. adică cei bolnavi.victimele propriilor lor patimi (adică ale instinctelor deviate de la adevăratul lor scop). . care sunt un pericol pentru neamul românesc? În antichitate. lovit de pelagră. Să oprim aici această enumeraţie dezgustătoare. De altminteri. nu pot să-şi procure îngrijiri medicale.un orăşean care. în spital.

Talmudul. acest sentiment. ca şi grecii. care este cheia acestei enigme? III. Francmasoneria 7 . primul spital pentru bolnavi a fost fondat la Roma. iată ce zice în această privinţă. Pe la aceeaşi epocă (anul 372). Mai târziu. nu pare să fi existat în anticul Egipt”. Sfântul Vasile. să aibă un personal medical şi infirmier instruit şi devotat.. să se ridice azile unde erau adăpostiţi şi nutriţi infirmii săraci. îndurată fără murmur. Aceleaşi lucruri se petreceau şi la alte popoare vechi. precum şi tot ce le este necesar pentru întreţinerea vieţii. la Perşi…” „În India.în care bolnavii săraci găsesc. Este evident că orice spital trebuie să aibă o clădire care să îndeplinească anumite condiţii de dispoziţie generală şi interioară. edificii publice unde bătrânii. un autor a cărei competenţă este incontestabilă. spitalele erau cu totul necunoscute…” „În China. . Încă de pe la jumătatea secolului al III-lea şi mai ales în secolul al IV-lea. zidi la porţile acestei cetăţi un azil celebru unde se primeau şi se îngrijeau bolnavii. Episcopul Cesareei Cappadociei. Numeroase cercetări istorice şi arheologice arată că în vechime n-au existat spitale. care este sanctuarul pietăţii. de aerisire. Într-adevăr. gratis. Cahalul. care aduseseră servicii eminente patriei. romanii. erau întreţinuţi pe socoteala Statului. Dar de când există spitalele ? Instituţia spitalelor este de dată relativ recentă. Coranul. de Gerusiae.şi atunci se numeşte filantropie. nu primea decât oameni sănătoşi. n-au avut spitale„. „îndată ce ieşi din cetate. acolo caritatea străluceşte în operele sale”. în mod larg. începură. fu posibil să se creeze adevărate spitale”. dar nu se găsesc încă nici astăzi”. . Fabiola. deschis tuturor străinilor. Cynosargul era locul unde erau adunaţi copii abandonaţi. . „Oraşele Greciei posedau mai toate.prin urmare instinctul milă nu a putut prezida la alcătuirea spitalelor. la toate necesităţile bolnavilor. Ce este un spital? Să lămurim şi noţiunea de spital Un spital este un aşezământ. N. îngrijirile medicale de care au trebuinţă.fundat de o persoană sau de o asociaţie de persoane.să posede un mobilier convenabil.vezi un oraş nou. iar Xenodochul. în anul 380 sau 381. „Spitalele sunt o inspiraţie a carităţii creştine”. Dar. .C. în timpul bolii lor. slăbeşte din ce în ce pentru membrii tribului şi ai naţiei şi ajunge să fie aproape nul pentru membrii omenirii . . nu se găseşte nici o urmă de instituţii ospitaliere la evrei… Bolnavii şi infirmii se adunau sau erau transportaţi în pieţele publice.Paulescu: Spitalul. mila nu exista pentru vicioşi şi mai ales pentru duşmani. . „Până în primele secole ale Erei creştine. de o pioasă femeie creştină. într-o lucrare bine documentată. de încălzit etc. sub numele de Geroniae. „De asemenea. „atunci când religia lui Hristos veni să spună omului că o fiinţă omenească ce suferă este un frate ce trebuie alinat. destinat în mod special şi unic bolnavilor.zice Sfântul Grigore din Nazianz. lângă piscine.Ei bine. . Atunci. pentru a primi sfaturi de la trecători . Acolo boala. nu numai că în secolele trecute n-au existat spitale. atât în Orient cât şi în Occident. În tot cazul. Dar nicăieri nu este făcută vreo menţiune despre edificii destinate în mod special bolnavilor”. ale cărei fapte bune ne-au fost transmise prin scrierile Sfântului Ieronim. pare a fi o încercare binecuvântată. intens pentru membrii familiei. la răspântii sau sub portice. „Nici un stabiliment public. bunăoară la Mezi. să dispună de venituri suficiente pentru a putea face faţă.care au suferit ei înşişi sau au văzut pe alţii suferind de o asemenea boală”.numai atunci.

devenind pur şi simplu nişte funcţionari.legislaţii care sunt potrivnice moralei lui Hristos şi care au pretenţia să lecuiască relele omenirii. într-adevăr.şi să înalţe astfel această iubire până la Acela pe care nu-L pot atinge şi care n-are trebuinţă. . n-au făcut decât să pună în practică preceptul carităţii creştine.Mai târziu. lepădaţi şi trândăvia şi daţi-vă cu totul bolnavilor. Acesta este spiritul ce trebuie să domnească într-un spital. binecuvântaţii Părintelui Meu. şi consideră pe bolnavi ca pe nişte obiecte de studiu. Urmând preceptele carităţii. asupra căruia vor putea să facă o comunicare la o societate savantă sau să-şi publice observaţia într-o gazetă medicală. . nu ca pe un frate ce suferă . Mai întâi ca anexe ale bisericilor şi mănăstirilor. Francmasoneria 8 . asemenea azile se înmulţiră în Orient.dar resping sau nu se ocupă de sărmanul bolnav. ce nu poate fi exploatat în profitul gloriei lor.cărora să le fiţi recunoscători dacă. li s-a atrofiat fibra idealului şi au căzut în indiferenţă. Sunt alţi medici de spital. care. apoi ca stabilimente de sine stătătoare. au venit alte două legislaţii religioase. care au fondat spitale.ci ca pe însuşi Dumnezeu. Din fericire. . ce-I datorează oamenii să se reverse asupra bolnavilor săraci. fac cât pot mai puţin. asemenea monştri sunt rari. Fabiola. sub împăratul Justinian şi sub urmaşii săi. vizita în câteva minute. Cahalul. la spital. . întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici. Căci…. care nu prezintă decât un caz banal. . Şi. acesta este singurul mijloc efectiv. Ei sunt mulţumiţi când primesc un caz interesant. în lipsa unei educaţii creştine. Dar ce este Caritatea? Caritatea este un act voluntar. prinţii şi oameni bogaţi. de moşteniţi Împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Mie Mi-aţi făcut”. . pentru o leafă cât mai grasă. Ele au apărut în primele secole ale erei creştine şi sunt efectele carităţii. cărora li se pare că spitalele sunt făcute pentru ei. Mai sunt şi medici de spital cărora. a cărui formulă a fost enunţată astfel de către Iisus Hristos: „Iar când va veni Fiul Omului întru Slava Sa… El va zice celor de-a dreapta Lui: Veniţi. bolnav am fost şi M-aţi îngrijit. . culegeţi fructele ce se vor dezvolta din sămânţa ce am semănat astăzi în sufletele D-voastră. cupizi şi avari.Paulescu: Spitalul. . vă vor permite să vă instruiţi. precum şi împăraţii. Acest soi de medici paraziţi roiesc pretutindeni şi constituie o adevărată plagă socială. Şi dacă voiţi să fiţi perfecţi. Atunci vor răspunde Lui drepţii. şi tocmai pe la sfârşitul secolului al Vl-lea apărură spitale şi în Occident. Originea ideii de spital fiindu-ne acum cunoscută. ca să-şi manifeste iubirea către Creatorul lumii. Din această sentinţă au răsărit spitalele. Sfântul Vasile. Să examinăm deci. de care dispun oamenii. dezbrăcaţi-vă de patimile de cupiditate şi de orgoliu. Dumnezeu vrea ca iubirea.nu ca pe un om. tinere şi generoase.neglijează bolnavii care nu le pot plăti şi fac. îngrijindu-i. zicând: Doamne… când Te-am văzut bolnav şi am venit la Tine? Şi răspunzând Împăratul va zice lor: Adevăr zic vouă. Talmudul. Din aceste fapte istorice rezultă că spitalele n-au existat în antichitate. Cu alte cuvinte. N. galopând pe dinaintea paturilor. adică un fel de trântori care.sacrificând totul pentru clientela lor particulară.Coranul musulmanilor şi Talmudul ovreilor. LEGISLAŢII RELIGIOASE (Urmare) După legislaţia creştină. îngrijiţi pe bolnavul mizerabil. către Autorul vieţii lor. de binefacerile lor… căci El este Binele infinit. Coranul.C. să ne întoarcem la întrebarea noastră : Care este spiritul ce trebuie să existe într-un spital? Sunt unii medici de spital. Vom începe prin Coran. D-voastră să nu urmaţi aceste păcătoase exemple. orgolioşi. ce prescriu aceste coduri de legi împotriva patimilor de proprietate şi de dominaţie. pentru El Însuşi. Când veţi intra în vreun spital.

. .C.şi pe urmă năvăli. Islamismul propagându-se numai prin arme. „Nu corupeţi pe judecători prin daruri şi plocoane pentru ca să mâncaţi. averea altuia”. în urma unui război nenorocit. legislaţie pe care pe urmă. Califii. . urmaşii lui Mahomet.În trib şi în familie. sugeau. Astăzi. ei fac foarte rău. apăru în Arabia un legislator. care confirmă vechile scripturi (Biblia şi Evanghelia) şi care conduce pe cei buni pe calea mântuirii”. au sărăcit astfel. Astfel s-a întâmplat cu nenumărate ţări. fără motiv. de o treime din Asia şi de jumătate din Africa. Talmudul. ca strigoii. El dezaprobă şi cămătăria: N.În naţie. „Coranul” sau „Alcoranul”.dădu arabilor o legislaţie religioasă. numit Mahomet. Mahomet. voi s-o întindă asupra întregii omeniri.CORANUL Pe la sfârşitul secolului al VI-lea. Se înţelege uşor importanţa enormă ce o prezintă pentru noi această legislaţie. atât din cai şi din cămile. b) . în ţări din ce în ce mai depărtate. I. până la cea mai neagră mizerie. „Cu voia lui Dumnezeu. cu răutate. după Hristos. sângele popoarelor creştine învinse. Acest „Alcoran” ar fi fost destinat să înlocuiască cu folos legislaţiile ovreiască şi creştinească. de jur împrejur.adică de o bună parte din Europa. arabii şi mai cu seamă turcii.Patima de proprietate a) . în aceste condiţii. Să studiem deci Alcoranul. Cahalul. Coranul. peste tot. dreptul de proprietate este absolut şi exclusiv. Francmasoneria 9 . el duce o viaţă de adevărat bandit. ţările care. teritoriile naţiilor. îngerul Gabriel ţi-a inspirat Alcoranul. ba. . „Dumnezeu vă porunceşte să daţi Profetului o parte din prada ce o veţi lua de la duşmani. Jaful era atunci un obicei. cu tendinţa de a se face stăpână pe toată suprafaţa pământului. începând cu Persia. săvârşi mai multe expediţii armate (în număr de 27) şi. .Paulescu: Spitalul. au avut nenorocirea să le cadă în gheare. puse mâna pe Meca. cât şi din celelalte lucruri jefuite”. măsuraţi cu măsuri bune şi nu reţineţi nimic de la aproapele vostru”. . în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie. cu care musulmanii veneau în contact. El condamnă zgârcenia: „Să nu credeţi că cei ce sunt prea economi şi zgârciţi… fac bine. În acest timp.şi să-i punem în evidentă prescripţiile.Încă de la începutul carierei sale. îi va sugruma în ziua judecăţii”. ceva mai mult. din contra. De la Meca. e lesne de înţeles că. legea lui Mahomet este urmată de peste două sute de milioane de oameni. trecând prin Peninsula Balcanică şi prin Africa de Nord şi ajungând până în Spania. ca a noastră. sultanii şi paşalele lor. Ceea ce pun deoparte. care nu avea altă ţintă decât cucerirea. îl luară ca exemplu şi organizară o putere militară. secta se întinse asupra Arabiei întregi. . pe care le administrau. în capul unei bande de arabi care îi sunt credincioşi.din punctul nostru de vedere biologic. deveneau o pradă râvnită şi cădeau în mâinile lor. după nouă ani de lupte sângeroase. Mahomet interzice frauda sau înşelăciunea. „Cântăriţi cu cântare drepte.pretinzând că se sprijină pe Biblie (din care cunoştea imperfect anumite părţi) şi pe Evanghelie (pe care o ignora aproape cu totul). înfocat la jaf şi lacom la împărţirea prăzilor. Pretutindeni. care. . după 12 veacuri de existenţă.

mahomedanii îi tratează ca pe nişte robi. „Nu vă omorâţi copiii de frica sărăciei. robi străini.„Cămătarii au zis că comerţul este asemenea cu camăta. falsul prooroc le încătuşează cu lanţul ignominiei. musulmanii. Puteţi. II. ca unii sultani). Dar.exclusiv rezervată stăpânului. pe săraci şi pe călători”. pe orfani. „Veţi ajuta. Într-adevăr. adevărate morminte pentru vii . pe aliaţii voştri.în naţia arabă. Dar toate astea nu sunt adevărate decât în ceea ce priveşte relaţiile arabilor între ei.în familie. să vă căsătoriţi cu roabele pe care le-aţi dobândit. Talmudul. b) . trebuie să se facă cu blândeţe. pentru că a fost considerată. . luate chiar dintre roabe. în general. întâia şi a doua oară. Dar. de Mahomet. îi făcură eunuci şi îi întrebuinţară ca păzitori de harem. însă opreşte cămătăria. pentru a garanta continenţa cadânelor şi a asigura posesia lor. au păstrat o anumită cinste în afaceri şi chiar o oarecare dărnicie faţă de săraci. fie ca o vită condamnată la o sclavie mârşavă. te vei despărţi de cele ce te plictisesc şi te vei culca cu cele ce-ţi plac”. . Scopiră deci. că islamul este „religia trufiei şi a desfrâului. politeţe şi binefaceri”. femeile sunt groaznic chinuite de gelozie. care s-au strâmtorat pentru ca să servească pe Dumnezeu şi care nu mai pot să lucreze”. dă astfel voie credincioşilor săi să divorţeze de câte ori vor voi. . . fie ca un instrument de plăcere. relativ la copii. Coranul. trei sau patru. apostolul lui Dumnezeu.el însuşi a avut. Cât despre străini şi mai ales despre creştini. Totuşi. flagel înjositor care dezorganizează familia şi care e fructul unirii patimii genitale cu patima de dominaţie. Cahalul. Francmasoneria 10 . N. El are dreptul de viaţă şi de moarte asupra femeilor şi asupra copiilor. adică lipsiţi de organe genitale. ale acestor nenorocite femei. Fondatorul islamului. credincioşii lui Mahomet le ascund în închisori fără de ferestre ce dau în stradă.Patima de dominaţie a) . El recomandă o oarecare binefacere către săraci: „Fiţi binefăcători către săraci.… uciderea copiilor este un mare păcat”. Dar adaugă. în veci nesăturate. de asemenea. ca pe nişte oameni lipsiţi de dreptul de proprietate. cu forţa.sau le acoperă cu văluri groase. puterea e absolută. cu drept cuvânt. putreziţi de vicii.C. mai multe. „Însuraţi-vă cu femeile care vă plac: două. Pentru a lupta contra revoltei trebuinţelor genitale. la un oarecare moment. până la cincisprezece soţii legitime. nu luaţi decât una. din ceea ce aveţi. „Acela care se supune profetului. pe tatăl şi pe mama voastră.au mers până să mutileze fiinţe omeneşti. Femeia este considerată. Şi acest legislator nu ţine nici o socoteală de faptul că. lipsindu-le pentru totdeauna de capacitatea de a crea o familie. le dă voie să aibă în plus un număr nedeterminat de concubine (sute sau mii. Mahomet autorizează pe adepţii lui să aibă până la patru neveste.dacă vă e teamă că nu le puteţi întreţine pe toate. ca provenind de la Dumnezeu. destinat să sature dorinţele bestiale ale masculilor. de pe urma poligamiei. care nu lasă să se vadă decât ochii.ceea ce a făcut să se zică. vei păstra pe cele ce-ţi convin. să-şi împartă iubirea unui singur om. Astfel. trebuind ca. autoritatea tatălui e absolută. ca să poleiască pilula: „Divorţul. de musulmani. . Mahomet uşurează oarecum rigoarea acestui drept. pentru a putea ţine în frâu o asemenea turmă de femele. „Dintre femeile tale.Paulescu: Spitalul. . se supune lui Dumnezeu”. Dumnezeu permite comerţul. Cât despre femei. prin instituţia poligamiei. monştrii musulmani născociră să recurgă la masculi… fără nevoi sexuale. în plină perioadă de rut. .

adică să se schimbe în despotism şi într-o tiranie feroce. Însă. a fost nişte războaie teribile. ce este islamismul. Naţiuni. Mahomet promite chiar recompense eterne celor ce mor în război. i se dă ca misie să se opună la dezvoltarea patimei de dominaţie. El uzează şi abuzează într-atâta. a fost uşor să se transforme instinctul de dominaţie într-o patimă neînfrânată. nepedepsit de nimeni. în acelaşi timp. califii şi sultanii sunt. care pustiesc ţările prin măcelărirea locuitorilor şi prin incendierea locuinţelor. în câţiva ani. ceea ce în practică este foarte greu. precum şi cea a popoarelor cu care ei au venit în contact. munteni şi moldoveni.adevărate războaie de exterminare. . care nu erau ucişi. Cahalul. Acest fapt este un semn indiscutabil că Mahomet a stabilit o simplă instituţie naţională.războaie nimicitoare. poate cea mai hidoasă. „Dacă sunteţi ucişi. Ea este produsul cel mai curat al trufiei omeneşti. atât de înaintate în timpul romanilor. un avânt de viaţă şi de cultură. Dar. intraseră în agonie. pentru ca să înlăturaţi răscoala şi ca să nu existe în lume altă lege. dacă nu imposibil. Coranul. civilă şi religioasă şi vrea ca şeful statului să fie şi mare preot. Istoria românească va păstra cu sfinţenie amintirea a mii de tinere fete. împinsă la cea din urmă expresie. luaţi-i robi şi observaţi pe unde trec. învinşii. Peste tot în drumul său. în adevăr. Şi. în el însuşi. de această teribilă prerogativă că. N. decât legea lui Dumnezeu”. luptând pentru credinţă. . veţi fi adunaţi înaintea divinei Majestăţi ca să fiţi răsplătiţi”. regi şi pontifi. erau luaţi ca robi. unde îi veţi întâlni. o religie universală. de realizat. ceea ce este şi mai grav. Cele din Peninsula Balcanică. până astăzi. şi luară repede. pe care musulmanii îi duceau în sclavie la Stambul. O asemenea pretenţie. odinioară înfloritoare. Ea nu va uita nici miile de băieţaşi. adevărate fecioaremartire. grecii. răpite familiilor îndurerate.Astfel. Cu alte cuvinte.C.… asemenea masacre neputând fi decât efectele izbucnirii patimilor de dominaţie şi de proprietate. de care e plină istoria musulmanilor. . amândouă autorităţile. „Ucideţi pe necredincioşi. . în zilele noastre. ca să îi scopească şi să îi introducă astfel în corpul ienicerilor. multe popoare (românii. . somnul sau moartea. bulgarii) care au putut să scape cu viaţă.Paulescu: Spitalul. Robia este într-adevăr o altă plagă. pentru ca să umple haremurile şi lupanarele islamului. după cum pretindea el. După un război. Această stare de plâns este agravată şi prin faptul că Mahomet contopeşte întruna. Prima consecinţă a acestei stări de lucruri. .măcel cum nu s-a mai văzut în lume de la marea revoluţie franceză. „Omorâţi pe cei răi.inerţia. îl revoltă pe voievodul Vlad-Ţepeş şi îl hotărî să ia armele. Puterea fiind absolută. care domneşte până azi în toate ţările musulmane. sârbii. iar civilizaţiile lor. renăscură din cenuşa lor. de pe urma acestor cataclisme. un măcel omenesc îngrozitor asupra supuşilor săi armeni. .împreună cu devastarea. făcând astfel ca ţara să îndure toate grozăviile unui război înfiorător. adică al patimei de dominaţie. Talmudul. pentru ca să le întindeţi curse”.iar nu. Francmasoneria 11 . Mahomet transmite tuturor musulmanilor această putere de viaţa şi de moarte asupra ghiaurilor. pe care turcii voiau chiar s-o introducă într-un tratat. Dar. celui ce exercită dominaţia. sultanul are dreptul de viaţă şi de moarte asupra tuturor supuşilor săi. sugrumate de jugul islamului. din Asia Occidentală şi din Africa de Nord. răspândită de această îngrozitoare calamitate. mahomedanismul a semănat. de când acest monstru tiranic a intrat în descompunere. pseudo-profetul nu s-a mulţumit cu ruinele ce grămădea în trecerea sa. sunt acum moarte. sunt pierdute pentru vecie. Abdul Hamid a comis.

căci ambele religii sunt bazate pe minciuni şi. încă mai mult. una. .iar Mesia lor.şi că. omenirea se împarte în musulmani şi necredincioşi.care pretinde că înlocuieşte Evanghelia. cel ce va păzi această lege. ci până de şaptezeci de ori. care singură este eternă. în realitate. trebuie ca mai întâi s-o zideşti pe adevăr şi nu să recurgi la minciună. Printr-o neruşinată minciună el s-a dat ca prooroc şi. . prin arme. Şi când te gândeşti că Hristos ne sfătuieşte să iertăm ofensele „nu până de şapte ori. împotriva acestora din urmă. rană pentru rană. dinte pentru dinte. cealaltă. Din contra. decât arabii. nas pentru nas. Cahalul. câte şapte ori”! În plus Mahomet face din răzbunare o datorie.de care se servise pentru a redacta Coranul. pe care o impune credincioşilor săi ca un ordin sacru: „Omorâţi mai ales pe cei…. „Aduceţi-vă aminte că Isus a zis fiilor lui Israel: „Eu sunt trimisul lui Dumnezeu: El m-a însărcinat să confirm Vechiul Testament şi să vă anunţ că. un particularism general.precum nici de Judaism.care sunt numiţi cu dispreţ „ghiauri” şi câini cu faţă de om. aşteptat cu nerăbdare. . sclav pentru sclav. . Or. trebuie să o dezbraci de orice legătură care ar face-o să atârne de un anumit Stat naţional.De altfel se ştie că şi în zilele noastre. Francmasoneria 12 . pe care Mahomet o adoptă după Moise. codul naţiei arabe. Dar pentru ca să poţi pretinde că ai fondat o religie universală. ceva care să se apropie de Caritatea creştină.şi se gândi să întindă Islamismul. . îşi închipui că şi doctrina sa din Alcoran ar putea ajunge să fie universală. toţi suveranii musulmani din Africa practică pe o scară întinsă comerţul cu robi. „Talionul vă este prescris şi la omoruri: liber pentru liber. înlăturând pe cea a Evangheliei. ce creşte pe această putreziciune morală. . O altă buruiană otrăvitoare. femeie pentru femeie.dar agravând-o. ochi pentru ochi.în loc să combată patima de proprietate. . Mai târziu. . înainte de toate. ce şi-au dat silinţa ca să alunge pe profet din Meca”. va veni un profet ce se va chema Mahomet”.Legea iubirii În Coran. Coranul. . Dar Mahomet nu întrerupe nici aici faptele sale mârşave. . sau cel puţin. să stabilească o împărăţie. ieşit din neamul lor. .C. ca cel din urmă şi cel mai mare dintre trimişii lui Dumnezeu. .… în acelaşi fel cum ei v-au insultat”. III. constituie. codul naţiei jidoveşti. nicăieri. Legea Talionului se aplică chiar la insulte: „Insultaţi pe cei ce vă vor insulta. Acest înşelător a susţinut mai întâi că Mozaismul şi Creştinismul. nici ovreii nu pot să conceapă decât un judaism universal. ci un aventurier preocupat. după mine.se mai ştie că toţi negustorii de sclavi sunt mahomedani. N. Într-adevăr.Coranul. ureche pentru ureche. Talmudul. nu fac nimic pentru a împiedica acest târg infam.nu sunt decât nişte criminale alterări ale învăţăturii sale. .Paulescu: Spitalul. . * ** În rezumat a) . după Islam. care judecă după Coran.adică o curată contradicţie.nu se găseşte. „Am poruncit Talionul: om pentru om. de cele mai multe ori. care a acoperit cu ruine ţări întregi.orice mahomedan nutreşte o ură oarbă. el a fost nu un adevărat fondator de religie.pe când. în plus. să semene cu nişte urme de simpatie către alte popoare. este legea Talionului. judecătorii. va face bine. . pe care n-o satură.a favorizat jafurile şi le-a adăugat incendiul devastator. peste tot pământul. în sfârşit. Mai mult. . aceste condiţii n-au fost împlinite de către Mahomedanism. Or. n-ar fi decât un fel de Mahomet. văzând cum Creştinismul devine universal. cum zice istoricul Moehler. decât prin iatagan. .

sunt. dacă mahomedanii.ca şi Talmudul.în loc să lupte împotriva patimei de dominaţie. Cahalul.Coranul a înlocuit caritatea printr-o ură crudă şi sângeroasă. d) .C.a stabilit o tiranie cumplită.Paulescu: Spitalul.Coranul.după cum se exprimă Drumont. aduc mai mult cu ploşniţele sau cu… păduchii vâscoşi şi lipicioşi. Francmasoneria 13 . ovreii. şi una şi alta. Într-adevăr. din care au rezultat războaie pustiitoare şi o sclavie oribilă. legea Talionului şi poligamia. cele două ramuri. N. c) . cu corolarul său. care nu se întâlneşte decât la jidovi. Coranul.se reazemă pe minciună. . Dar. .Coranul. vom avea un tablou care ne va da o idee despre principalele ciuperci veninoase crescute pe gunoiul moral al islamismului. care nu se manifestă decât prin laşitate. Dacă adăugăm la aceasta. arabă şi ovreiască. . . . demasculaţia păzitorilor seraiurilor. foarte lacome de sânge omenesc. care posedă o oarecare bravură seamănă cu nişte tigri sălbatici.b) . Talmudul.

Cahalul. amplificat prin comentarii. Şulhan-Aruk (masă pusă). un Sinod ovreiesc ţinut în Polonia în 1631. Iosef Karo. Bartolocci.în Bibliotheca Rabbinica. probabil în Tiberiada. „Talmudul babilonic… fu primit de întregul Israel”.conţine numeroase pasaje care se refera la patimile de proprietate şi de dominaţie. Aşa.Paulescu: Spitalul. Mai târziu. N. Iad Hacazaca (mână tare). au fost înlocuite prin cercuri sau prin linii în alb. În ediţiile mai recente. „Talmudul din Babilon. . Rachi. . Pentru ca să ştim ce este Talmudul.care sunt pline de ură împotriva a tot ce nu e jidov. . acest cod formează şi o carte didactică pentru toate şcolile ovreieşti din lumea întreagă. cu chiţibuşuri meschine. o carte intitulată Mişna. rabin din secolul al XII-lea.au redactat nişte glose talmudice. Francmasoneria 14 . un haham. în urma lui. Talmudul din Babilon. de unde se trage şi numele de Tosafişti. şi celălalt. Josef Karo. care au format Ghemara. Talmudul din Babilon a fost. către sfârşitul veacului al II-lea.de exemplu. din veacurile al XII-lea şi al XIII-lea. cum zice un autor ovrei. unul din oamenii cei mai adânc cunoscători ai afacerilor ebraice.terminarea definitivă a Talmudului. pe la anul 380 după Hristos. secta fariseilor răspândea. Or. ne-am procurat Talmudul din Jerusalim. haham spaniol. numite Tosafot (adiţiuni). sub care sunt cunoscuţi. făcute de hahamii din Evul Mediu. mai târziu. . la sfârşitul secolului al XVIlea”. mai mulţi rabini francezi. din secolul al XVI-lea. Moise Maimonide. printre ovrei. Coranul. Pentru ca să împiedice pierderea acestor doctrine. . Aceste comentarii.TALMUDUL Pe vremea lui Iisus Hristos.constituie Talmudul. care a locuit câtăva vreme la Nicopol şi la Constantinopol. care a fost scris în Palestina. aceste pasaje. din 1520 şi în cea din Amsterdam. Talmudul. zise tradiţionale. în ediţiile vechi. ne dădu Şulhan-Aruk: care fu adoptat de totalitatea israeliţilor. în care „toate legile religioase şi civile ale iudeilor sunt clasate în ordinea subiectelor”. Mişna s-a mărit cu diverse comentarii. . Într-adevăr. de cele mai multe ori copilăreşti şi ridicole. . Sunt două Talmuduri: unul. Într-adevăr. pe când Talmudul din Ierusalim… a fost neglijat de doctorii şi de copiştii Evului Mediu”. după ce a analizat şi rezumat opiniile emise de toţi predecesorii săi.împreună cu Mişna care le serveşte de text. care a fost tradus în franţuzeşte de Moise Schwab. într-o „sălbatică neorânduială”. L-am citit cu atenţie şi n-am găsit într-însul decât nişte interminabile discuţii. este Talmudul din Babilon. Dar.C. numit Iuda HaKadoş (sfântul) a scris.… a fost singurul adoptat de Sinagogă. ci să fie spuse prin grai în şcoli. fixează. asemenea pasaje să nu mai fie imprimate. în cea din Veneţia. numit Talmudul din Ierusalim (Talmud Jeruşalmi). Astăzi. . a publicat în 1567. drept cod de religie. haham din Troyes şi. Dar Talmudul de care se servesc jidovii. din 1600. oarecare învăţături explicative asupra Bibliei. a prescris ca în viitor. a scris un extract din Talmud şi a numit lucrarea sa. azvârlite. Acest fel de Cod talmudic se adresează tuturor ovreilor. numit Talmudul din Babilon (Talmud Babli) care a fost redactat în Babilonia şi isprăvit către sfârşitul secolului VI.

întotdeauna. pentru ovrei.nemaiputând să mintă în faţa a trei Universităţi. este ca şi cum n-ar avea Dumnezeu. jidănimea nu s-a îndârjit cu atâta furie ca asupra celebrului orientalist Rohling. Justus. Francmasoneria 15 . .al cărei autor s-a ascuns sub pseudonimul Dr. Coranul. Ecker fu chemat ca expert şi fu silit să examineze amănunţit cele o sută de legi din Judenspiegel. citatele noastre ca invenţii sau ca falsităţi”. Astfel. . numindu-l : bârfitorul nevinovaţilor. de Eisenmenger şi mai de curând de Dr. Dar asupra nici unuia dintre traducătorii Talmudului. Însă traducerea lui Eisenmenger şi citatele lui au fost în unanimitate declarate autentice. „Cel ce dispreţuieşte cuvintele hahamilor merită moarte”. În concluzia sa. . regele Prusiei. pentru ca să-şi retragă scrierea. Cahalul. în cartea sa Iudaismul descoperit.C. achitarea acuzatului. Dar. Frederic I. din Heidelberg şi din Meinz. pentru ca să le supunem criticii biologice. profesor la Universitatea din Praga. N. după un studiu de 20 de ani. apostolul obscurantismului şi ameninţându-l cu nimicirea morală. fie de orientalişti sau de profesori de limba ebraică. să caute dacă. „Cel ce citeşte Biblia. care au tăgăduit exactitatea traducerii şi au încercat. Mişna cu vinul. ne-ovrei. De câte ori a vrut cineva să tragă vălul care acoperă mârşăvia Talmudului. iar Ghemara cu vinul care are o aromă parfumată”. Vom împrumuta lucrării acestui din urmă savant pasajele talmudice care ne interesează. de Danz. şi hahamii.000 de taleri. . să ascundă secretele criminale ale legislaţiei lor. fără Mişna şi Ghemara. de mai multe ori. a dezlănţuit imediat ura cea mai cumplită a jidovilor.şi care conţine o sută de legi traduse din Şulhan-Aruk. Înainte de a întreprinde studiul critic al prescripţiilor talmudice. care fu târât în faţa tribunalelor. neputând. citim în Talmud: „Biblia se aseamănă cu apa. Talmudul Babilonulul. orientalistul Eisenmenger. Ovreii încercară mai întâi să confişte această carte. prin toate mijloacele posibile. . ca plastograf. şi mai importanta chiar decât Biblia. La proces. când în 1700. Hahamii prezintă acest Talmud ca fiind o carte sfântă. ei oferiră autorului 10. O scenă identică s-a petrecut când cu publicarea unei traduceri a Şulhan-Aruk-ului.Paulescu: Spitalul.000 de taleri. publică traducerea unei părţi din Talmud. Toată haita presei ovreieşti s-a năpustit asupra lui. Jidovii. a apărut o carte: Judenspiegel im Lichte der Wahrheit (Oglinda ovreiului la lumina adevărului). să ne întrebăm ce valoare are.ca bunăoară de Wagenseii. Şi. profesorul Dr. În 1883. savantul orientalist numeşte aceste legi infame” şi raportul său a avut. acuzară pe un redactor al „Mercurului Westfaliei”.au fost siliţi să le confirme în mod solemn. emanată din inspiraţia divină. jidovimea scoase un răget de turbare. ca urmare. într-adevăr. Jidanii au căutat. în lucrarea acestui savant. înfuriaţi. erau pasaje rău citate sau falsificate. . căruia se adresară în urmă hahamii.calomniind pe Eisenmenger şi acuzându-l că este un falsificator. August Rohling. dacă Societatea orientală germană va judeca. fie de hahamii convertiţi la creştinism. Totuşi Rohling nu s-a lăsat intimidat şi sfârşeşte astfel prefaţa ediţiei a 4-a a lucrării sale: „Pentru ca să ştie Iuda că nu tratăm cu uşurinţă cărţile sale „sfinte”. „Păcatele contra Talmudului sunt mai grave ca păcatele contra Bibliei”. într-adevăr. Talmudul. ne obligăm bucuros să-i plătim suma de 1. .însărcină Universităţile din Giessen.Dar aceste pasaje au fost traduse. să se răzbune împotriva traducătorului.

Paulescu: Spitalul. N. risipit în cele patru colţuri ale lumii. Iată acum ce zice. Prin urmare. Acelaşi haham adaugă: „Cei ce calcă învăţăturile Scribilor. dar fiind pururea vie. . în cer. Călcătorul legii lui Moise poate fi iertat. . în domeniul lucrurilor reale. întinzându-se.C. vreo neînţelegere asupra legilor”. pentru a intra. Astfel se sapă mai adânc prăpastia care despărţea Judaismul de Creştinism şi de păgâni… Atunci se văzu acest fenomen straniu şi unic în istorie. O carte săvârşi aceasta minune. . nici dojeni prealabile. ca prin ajutorul Bibliei să cunoască religia noastră. vom căuta ce prescrie Talmudul în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie. unde a luat formă. dacă se întâmplă. ovreiască. să se strângă cu o grijă geloasă şi să înmulţească practicele şi observările din fiecare zi. sau mai bine zis. . este o tentativă himerică. din punctul nostru de vedere. un singur şi acelaşi lucru”. Opera. trebuie să fie pedepsit cu moartea… Primul venit dintre credincioşi trebuie să omoare pe ovreiul care tăgăduieşte tradiţia Rabinilor… Nici martori. adică un popor. „Cuvintele hahamilor sunt cuvintele Dumnezeului viu”. Talmudul are o valoare enormă pentru ovrei. „Studiul zilnic al Talmudului. Judaismul îşi are expresia în Talmud de care nu este depărtat ca inspiraţie sau împuţinat ca un ecou. . Francmasoneria 16 . deschise largul său sân.Patima de proprietate Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pământul. conduita poporului lui Israel. în întregime. se iviră deodată în Orient şi în Occident.cu atât Judaismul trebui să se închidă în el însuşi. . ca expresia adevărată şi sinceră a legii tradiţionale. trebuie să fie mai aspru pedepsiţi ca cei ce violează legea lui Moise. al Sinagogei… El este codul care regulează. până la ultimul suspin”. I. Prin urmare. Iată. fără să explici pe celalalt. cu toate bunurile din lume.precum studiul Talmudului este acel al Judaismului. un alt jidov. începea de la zece ani.haham convertit la creştinism: „Talmudul este codul complet. Cine îndeplineşte această execuţie are meritul unei fapte bune”.fiind exact locaşul unde s-a încarnat. fu într-o clipă în mâinile ovreilor care locuiau pe malurile Rinului. ale Dunărei şi ale Vistulei”. răsărită pe malul Eufratului. aceasta a doua legislaţie. dar totuşi rămânând unul.creatorul Judaismului de astăzi. până în momentul de faţă. Sunt două lucruri nedespărţite. ce zic despre Talmud ovreii de azi: „Cu cât Creştinismul.după propria lor mărturisire.Talmudul”. „Cei ce se măgulesc. ce merge până la fanatism”. până în momentul de faţă. aprobat de tot Israelul”. în care Talmudul fu obiectul studiului celui mai respectuos. Maimonide vorbeşte despre Talmud în chipul următor: „Tot ce conţine Ghemara din Babilon este obligator pentru orice ovrei. civil şi religios. la ovrei. Se înţelege deci uşor. de altfel. de la prima aspiraţie. A vrea să explici pe unul. despre Talmud. . încă de la apariţia sa.„Marele rabin Menachem zice că însuşi Dumnezeu consultă pe hahamii de pe Pământ. El este. Numeroase şcoli. Studiul Judaismului este acel al Talmudului. Talmudul. însă violatorul preceptelor hahamilor. . din abstracţie. sunt într-o desăvârşită greşeală… Cărţile talmudice sunt acelea care regulează viaţa religioasă a ovreiului. ce însemnătate prezintă. pentru a se sfârşi cu viaţa”. Cahalul. . Coranul. naţiilor păgâne.… căci cuprinsul Ghemarei a fost. din fiecare ceas. nici judecători nu sunt trebuincioşi. el este codul ce regulează. „Talmudul fu primit. purtarea ovreilor… şi pentru care ei profesează un respect religios.o naţie fără patrie.

Coranul. Israel este ca stăpâna casei. cu camătă. însă. „Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu)… Cel ce a înşelat trebuie să dea îndărăt. asemenea procedare nu este permisă”. fără să îndure greutatea muncii. „Tot ovreiul. De altfel. „Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul la pierdut. După Talmud. Dar.goimii nefiind oameni. Se face o excepţie când se restituie obiectul pierdut. ovreiul poate să înşele pe un goi. Dacă lucrul este al unui Akum. îi este oprit să-i restituie ce a furat pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău. De asemenea. . pe care acesta l-a pierdut. mai recomandă jidanilor cămătăria. pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum”.astfel. în loc să-l ajuţi. ovreiul care l-a găsit nu este obligat să i-l mai dea. ci sunt mai rău decât câinii”. . este un păcat mare să restitui ceva unui Akum.nu este scris „să nu faci pagubă unui goi”. chiar când îţi este trebuincios…. Dar această prescripţie nu priveşte decât afacerile dintre jidovi. şi aparţin primului jidan care le ocupă”. decât numai dacă consimte să plătească dobândă. „proprietatea unui ne-ovrei e ca un lucru părăsit. N. preceptul biblic „să nu furi” înseamnă „să nu furi pe nici un om. în afară de furt şi de tăinuirea lucrurilor găsite. nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu”. dacă este scris „să nu faci pagubă aproapelui tău”.Paulescu: Spitalul. Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi. faţă de un Israelit. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut. ba.„Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt ovrei) cu toate avuturile lor”. „Când va veni Mesia. 1. când un jidan fură pe un goi. Cahalul. ca nisipul mării: adevăratul proprietar legitim este ovreiul. trebuie să-l restituie stăpânului. este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi. „averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân.C. „Este permis să despoi pe un goi” După Maimonide. În consecinţă. care a găsit vreun lucru. pentru ca neovreii să zică : Ovreii sunt oameni de treabă”. toate mijloacele sunt bune. pentru că. sau Rachi. Talmudul. Talmudul.Frauda „Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi camătă de la dânsul. ca un deşert. pentru că e vorba să îţi reiei avutul. frauda şi chiar jurământul fals. Într-adevăr. Întradevăr. 2.astfel ca. ce e mai mult. „Este permis să împrumuţi. fără camătă”. „Dumnezeu a poruncit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani. pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor”. După rabinul Solomon Iarchi. . După Talmud. „Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor. căreia bărbatul îi aduce bani. . în acest caz. săi faci pagubă. dar dacă vindeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la ei (de la jidovi) vă este oprit să-i înşelaţi”.iar ne-ovreii nu sunt fraţii noştri. Această prescripţie se aplică numai în cazul când e vorba de un iudeu care a pierdut ceva. ovreii se vor îmbogăţi enorm.Cămătăria „Este oprit să împrumuţi pe goimi. el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume”. adică pe nici un ovrei” . Francmasoneria 17 . care o ia cel dintâi”. . . Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lucru. el nu face decât să-şi reia avutul său.

Talmudul dă ovreiului o putere absolută asupra ovreicei. . bineînţeles. fără altă formă de proces. nimicite. „Dacă vreun ovrei are. trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea judecătorilor) pentru ca ovreiul să poată câştiga procesul” 3. dar s-a gândit. Dar. care va veni spre binele nostru. iată-l: „Toate promisiunile… şi toate jurămintele ce le vom face. .Patima de dominaţie a) . în ţara sa. Francmasoneria 18 .ca de o bucată de carne ce o cumpără de la măcelar”.le regretăm pe toate.C. Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă.atunci cei doi jidovi trebuie să-şi împartă profitul ce le-a dat Dumnezeu”. un proces cu un goi. Adulterul.pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători . .dar cu o restricţie mintală.„trei ovrei oarecare. Coranul. . trebuie să fie nimicit în gând”. jidanii de azi recită. şi veţi zice ne-ovreiului: Aşa vrea legea noastră. . ce merită pedeapsa cu moartea. ca nule. . atât pentru trecut. „Rabi Akiba a jurat. de nul efect şi neavenite”. iertate. N.că un alt ovrei a dezonorat o goia. Cahalul.căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată. acest jurământ. pot fi uşor dezlegaţi. rugăciunea Kol Nidre. „De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tribunal asupra lui Israel. . „Omul poate să uzeze de femeia sa. cât şi pentru viitor… Acest tribunal declară.crimă. De altfel.adaugă Drach. căci legea te-a dat pradă bărbatului tău”. aşa cum îi place. şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împovăra cu ele sufletul nostru. .„Când un evreu ţine în gheare pe un Akum. . El poate… să o trateze ca în Sodoma. anulate. la Sinagogă. . R. Într-adevăr banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei. hahamii îi răspund: „nu putem săţi venim în ajutor. în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră. în sufletul său. fiind silit. rabin convertit . ele să fie dezlegate. fie prin socoteli frauduroase. chiar de jurămintele cele mai sfinte.au deplină putere în ochii Sinagogei. . . şi dacă ea se plânge. la sărbătoarea Reconcilierii (Iom Kipur).cu jurământ. în mod solemn. Talmudul merge până la a tolera poligamia. când sunt forţaţi. al cărei conţinut. până ca ne-evreul să-şi piardă toată averea. Dar. Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile îi vor fi favorabile. cu o femeie ce nu e jidoafcă. orice promisiune şi orice jurământ. care anulează acest jurământ. ei au aceeaş autoritate ca tribunalul lui Moise”.Jurământul fals Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure. că acest jurământ nu era valabil” Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească. veţi judeca.Paulescu: Spitalul. ca să-l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele.din această zi a împăcării şi până la cea următoare. Făgăduinţele noastre să nu fie făgăduinţe şi jurămintele noastre sa nu fie jurăminte”. Aşadar. veţi face astfel ca ovreiul să câştige.numai să nu ia femei capabile de a-l corupe”. desfiinţate. „Dacă un jidov are vreo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi el pe acelaşi Akun fie prin măsuri false. Iuda zice că el poate lua mai multe. dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului. „Regele nu se poate însura cu mai mult de optsprezece femei. II .în familie. alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-l înşele. jidovii. Talmudul. fără putere şi fără valoare. nu este socotit şi nu poate fi pedepsit căci. la goi. ce e mai mult. . nu există măritiş.

. „Ovreii sunt oameni. aşa şi ovreii trebuie să domnească asupra celorlalte naţii ale pământului”. „Talmudul. N. Pe lângă aceasta. poporul ovreiesc este poporul ales de Dumnezeu ca depozitarul voinţei şi dorinţelor sale. .. fiul poate să se însoare cu mama sa”. pe când goimii nu sunt decât animale.pentru că numai sufletele jidovilor se trag din primul om… Bunurile care sunt încredinţate naţiilor. cărora vor servi şi se vor supune toate popoarele”. Ei au ajuns să privească pe ne-ovrei cu dispreţ şi adesea cu ură”. Ceilalţi oameni sunt puşi dedesubtul ovreilor. Goimii. . dar ea reiese. la bunăvoinţa. Ararranel. . De asemenea. Hahami celebri. Dumnezeu ar face-o să reintre în neant. decât prin milă. ca Maimonide. lumea nu ar mai exista. asupra lor. Talmudul. decât atunci când se va fi supus imperiului universal al acestei legi. El proclamă că singuri jidovii sunt oameni. drept la iubirea. … Această credinţă în predestinarea şi în selecţia lor. acest autor iudeu. .şi până ce nu obţin dominaţia absolută. nici aceeaşi poziţie: robul iudeu şi robul străin.pe când celelalte popoare ale lumii. trebuie ca ei să devină stăpâni. ei n-au drept. care n-au nici aceleaşi drepturi. fiind nişte bestii. ca şi dreptul roman. Chiar când ajung să guverneze oraşele.Paulescu: Spitalul. este formală în Biblie.… ci de bestii.dacă nu le stăpânesc pe toate. el este singurul cu care Divinitatea a avut un legământ. el este alesul lui Dumnezeu… Israel este aşezat chiar sub ochiul lui Iehova. vorbeşte şi de ură. . la protecția Sa specială. „Peste tot pe unde se stabilesc ovreii. dreptul de viaţă şi de moarte pe care omul îl are asupra animalelor şi mai ales acela de a le exploata. Prin urmare.… pe când goimii sunt porci”. jidanilor. .C. Această deosebire. fiu care are.date de Dumnezeu însuşi.adică imperiului jidovilor. cred în viitoarea dominaţie universală a jidovilor”. b) . Coranul.după hahami „e permis jidanului să abuzeze şi să dezonoreze o femeie necredincioasă”. fără Israel care să o practice. „Mesia va da imperiul lumii ovreilor. cât poate şi în singur profitul său. „Precum oamenii domnesc asupra animalelor.ei nu vor înceta să strige: Jale! Grozăvie!”. aparţin în realitate lui Israel. în Talmud”. Este tocmai ceea ce am spus mai sus. el este fiul preferat al Celui etern. legislaţia talmudică recunoaşte şi sprijină cu putere instituţia robiei. . despoaie pe rob de orice personalitate şi îl asimilează cu o simplă proprietate… Constituţia mozaică recunoaşte două feluri de sclavi. Să vedem ce e cu ea. Cahalul. Dar să lăsăm să vorbească şi un ovrei contemporan: „Fără lege (talmudică). contrar moralei creştine. Domnul v-a zis: … voi sunteţi oameni. . După Talmud. Viaţa lor e legată ca aceea a cailor. Dar. Talmudul dă ovreilor un drept de dominaţie absolută asupra a tot ce nu este ovrei. trebuie să se considere ca exilaţi şi ca prizonieri. cu mai multă precizie.punând Talmudul faţă de legea naturală a iubiri. singur. . ca pe nişte vite de muncă. nu sunt formate de oameni.aceştia au. „Urmaşi ai lui Abraham.„Căsătoriile ne-ovreilor nu aduc după ele nici o obligaţie. . „Ne-ovreii sunt câini şi măgari”.şi când părinţii şi copiii trec la judaism. la dărnicia divină.adică asupra omenirii întregi. etc. Francmasoneria 19 .In naţie. Dar. copiii n-au nici o legătură de familie cu părinţii lor. a dezvoltat la ovrei o trufie imensă. ce e mai mult. Şi lumea nu va cunoaşte fericirea. .

sau când este aproape să moară. . . Francmasoneria 20 . din contra. s-o tragă afară… şi să astupe intrarea puţului. el interzice ovreilor să aibă milă de un goi. ovreii au fost de multe ori maltrataţi şi chiar masacraţi. pot ajunge patimile omeneşti.dacă numeroase mărturii.trebuie să o credem sinceră… Omorurile rituale Pentru a arata că omorurile rituale se comit în realitate şi nu sunt numai efectele imaginaţiei nebune a creştinilor. nu trebuie să-l scapi”. . De altfel.civilizaţi printr-un contact secular cu creştinismul. „Dacă scoţi un goi din groapa în care a căzut. Dacă cineva vede un goi.predică. chiar când sunt prinşi asupra faptului. Ovreii.III . care exaltă sentimentele de simpatie naţională. atestate de istorici demni de toată încrederea. până la ce grad. chiar pe cei mai buni. Este oprit să ai milă de un idolatru. pentru aceste crime.resping. jidovii procedează în această privinţă ca unii criminali care tăgăduiesc evidenţa. acuzaţia de omoruri rituale.vom raporta mai multe cazuri.aceasta este necunoscută de Talmud. Când îl vezi pierind sau înecându-se într-un fluviu. De altfel. cu ura lor oarbă. că poruncesc jidanilor să omoare pe creştini. „Trebuie să ucizi pe cei mai buni dintre goimi (Tobşebegoim harog)” „Trebuie să smulgi inima goiului şi să omori pe cel mai bun dintre creştini. în 1456. dacă este o scară în puţ.după cum susţin jidanii . convertit la creştinism. numit Emanuel fiul unui medic din Genova. iar. demne de crezământ. n-ar veni să-l ateste. Ceva mai mult: Hahamii împing cruzimea fanatică până acolo.pentru cinstea neamului omenesc. încât conving chiar şi spiritul cel mai necredincios. De la 1071. sau să-i scape viaţa.Legea iubirii Caritatea. săvârşind omoruri rituale. aproape să moară. duce o jertfă lui Dumnezeu” Trebuie să adăugăm că ovreii din ţările din occidenul Europei. Talmudul. către jidovi. înduioşate. . în loc să le reprime! „Într-adevăr. jidovii talmudişti au mers. Nu poate fi vorba de caritate în Israel” Într-adevăr. atât de demonstrative. cu cât victimele sunt mai ales nişte bieţi copilaşi. . mântuieşti un idolatru”. . crime cu atât mai grozave. zicând: „fac aceasta pentru ca vitele mele să nu cadă înăuntru”. „Omul caritabil nu există pentru cei din Iuda. Coranul. Cahalul. cu o piatră. N. o ură sălbatică împotriva celor ce nu sunt jidovi şi mai ales în contra creştinilor? Astfel. înaintea cărora fiarele cele măi sălbatice s-ar da înapoi. până ce au depăşit orice limită omeneşte posibilă. istoria înregistrează vreo cincizeci de cazuri de omoruri rituale. … care au fost şi sunt victimele acestor crime religioase. .este iubirea de Dumnezeu revărsată asupra oamenilor şi care formează diadema sublimă a moralei creştine. când o legislaţie smintită le favorizează.Paulescu: Spitalul. ei înşişi. Un mare număr dintre aceste cazuri se găsesc povestite în cartea lui Ruppekt. . Şi lucru de necrezut. până la 1670. hahamii zic ovreilor: „Cel ce varsă sângele unui goi. o mărturisesc. cu indignare.C. această atitudine e lăudabilă şi. din care extragem exemplul următor: Spovedirea unui ovrei.ba chiar… au îndrăzneală să ia ca martori pe nejidanii. . În tot cazul. Iată. să-l ucidă… Dacă un goi se găseşte lângă un puţ să-l azvârle înăuntru. . Talmudul.

încât să formeze crucea. Francmasoneria 21 . şi că acolo se găseau adunaţi alţi şapte indivizi din naţia lor. sfântul misionar şi a cărui caritate nealterabilă era cunoscută de toţi. Dar.astfel încât sângele îi curgea din toate rănile şi cădea în vas. Apoi aduseră în mijlocul lor. recunoscu că era Raphael Levy. de mai multe ori. ce avea înaintea sa un lucru pe care îl acoperea cu mantaua. se întoarse îndată acasă. Pentru mine. În ziua de 23 septembrie 1669. Unul ţinea întins braţul drept al nevinovatei creaturi. cu totul recent: asasinatul săvârşit. După aceasta. de către jidovii din Damasc. întâlneşte mai multe persoane (între altele pe Daniel Payer şi pe Thibault Regnault). negăsindu-l. După câteva minute.Paulescu: Spitalul. într-o zi. ca să întrebe de el pe bărbatu-său şi pe persoanele ce se găseau acolo. Toţi gustară din această oribilă mâncare. Ea era urmată de fiul ei. Toţi răspunzându-i că nu l-au văzut. un copilaş creştin care n-avea mai mult de doi ani. tatăl său îl conduse în casa unui ovrei din Savona. la vreo două sute de paşi de la fântână. asupra unui călugăr (capucin). zărind de asemenea pe acel Jidov. se puse să-l caute mai întâi prin sat. Patru din ei luară parte la grozava execuţie. un al treilea îi ţinea capul ridicat. şi sentinţa fu executată în ziua de 17 ianuarie 1670”. de unde G. Trei zile după aceasta. înainte şi după convertire. Îl puseră. Talmudul. luând nişte instrumente de fier. femeia Mangeotte Wfllemin.C. în aşa fel. din satul Glatigni. Coranul. cu jurăminte. care îi spuseră că au văzut pe acest drum. cadavrul nenorocitului copil… În timpul procesului. care era numit. Un locuitor din satul Hez. pentru a-i înăbuşi ţipetele. Histoire de l’Eglise. un ovrei călare pe un cal alb şi care ducea dinaintea lui un copil de vreo trei sau patru ani. un altul. băga ghemuri de hârtie în gura nenorocitului copil. îl străpunseră din toate părţile. în sfârşit. se duse la o fântână. migdale. adăugând chiar că băuse din sângele copilului ucis. . ceea ce îmi produse greaţă şi un dezgust atât de penibil. deasupra unui vas în care. Iată acum un al treilea fapt. alergă la locul unde îl lăsase şi. din oraşul Boulay. nuci. des Mousseaux a extras pasajele următoare: N. Gustai şi eu însumi. care a fost judecat la Metz. pentru comunitate”. de Rohrbacher.care peste puţin. istoric foarte conştiincios. care s-a petrecut la Savona. încredinţată că el o va urma. dar copilul spunând că se va ridica singur. Tatăl. această tortură fu un spectacol insuportabil şi mă depărtai cât putui de locul crimei. pe care le azvârliră în vasul în care era adunat sângele. în vârstă de 3 ani. El fu condamnat să fie ars de viu. povestirea unui alt fapt. să nu descopere niciodată ceea ce aveau să facă şi să păzească secretul până la moarte.„Acest Emanuel îmi istorisi un fapt de o cruzime oribilă. văzând că nu-i mai vine copilul. Îmi spuse că. încât în ziua aceea şi a doua zi nu mai putui să iau nici un fel de hrană. Pe urmă. Iată după Amelot de la Houssaye. mă apropiai de ceilalţi şi nu mai văzui decât cadavrul copilului. care s-au angajat reciproc. pe urmă la fântână şi prin tufişurile dimprejur.fapt pe care la văzut cu ochii şi pe care îl atestă. de concetăţenii săi. se găsi. gol. la o depărtare de două sute de paşi de sat. fu aruncat în fundul unei pivniţe a casei. La două sute de paşi de fântână. tatăl meu veni repede la mine şi mă puse să jur că n-am să vorbesc nimănui de ceea ce văzusem în ziua aceea. s-a interceptat o scrisoare în care acuzatul scria şefilor Sinagogei din Metz: „Am intrat în această mizerie. mai ales în regiunea inimii. al patrulea. mama sa se întoarse ca să-l ridice. Pe urmă. . ducându-se pe drumul cel mare ce merge la Metz. copilul se împiedică şi căzu. într-o pădure. se primeşte sângele la tăierea împrejur a copiilor de ovrei. etc. această mamă. în anul 1670.. de obicei. foarte ascuţite şi lungi îndeajuns. braţul stâng. fără însă să-l găsească. ovreii tăiară în bucăţi mici diverse fructe: pere. ea îşi continuă drumul şi merse să-şi spele rufele. Cahalul. Acest fapt a fost povestit în marele uvragiu. pentru a spăla câteva rufe.

să vaccineze un copil. Jidovii încep. peste puţin.Sacul acesta nu lăsa să picure materiile conţinute în intestine? . cu un cuţit.. un ovrei pe care creştinii.cu servitorul M… care sosise atunci… îl spintecarăm. curajul îi lipseşte şi se declară incapabil. pe urmă. peste puţin. Trântii pe călugăr la pământ şi. . Cahalul. ţinându-l cu unul din asistenţi. hotărîră să se scape şi de servitorul său creştin. care era legat. pe când bărbierul se mulţumeşte să ţină barba Părintelui…. pe urmă unul din unchii lor şi alţi doi ovrei. cu un pisălog… . Îl primiră cu dragoste şi. taie gâtul acestui om.L-am sfărâmat la fel. să ardă hainele victimei ale cărei cărnuri sunt tocate în bucăţele mici. Părintele Thomas fu apucat pe neaşteptate de aceşti oameni. Părintele Thomas este chemat într-o casă ovreiască. Laurent. îl priveau ca pe un om cinstit şi pe care Părintele Thomas îl număra printre prietenii săi. . la intrare. Sângele este adunat într-un vas. îi de-te ultima lovitură. .Le-am spart pe piatră. des Mousseaux: D… mă chemă la el acasă. publicate de A. . a trebuit să facă să dispară urmele acestui omor. Talmudul. (Aron).C. urme de sânge şi filamente de tendoane… Lucrătorii descinseră în conductă.” Justiţia sirio-egipteană obţine „pe rămăşiţele aproape fumegânde ale victimelor mărturisirea completă a vinovaţilor”. şi… acest servitor dispăru. aceea a lui D. un fragment din inimă. cu acelaşi instrument. o rotulă. dintre cei mai însemnaţi din Damasc. Ei aduseseră atunci un cuţit.. îl legară cot la cot. ovreii. care fură arse. pentru asta te aşteptăm. cadavrul fu târât într-o odaie unde se ţineau lemnele. treptat-treptat le duserăm să le aruncăm în conducte… .după actele procesului. ucide pe acest preot. ei înşişi. Coranul. iar A.Ce a-ţi făcut cu oasele? . Se descoperi canalul şi se găsiră. pe urmă îl ridicară pe sus şi îl duseră într-o odaie departe de stradă. iar oasele sunt zdrobite cu un mai. fără să se piardă o picătură. Francmasoneria 22 . precum şi părţi din calota preotului…” După asasinarea Părintelui Thomas. mai târziu. pentru a fi trimis. El cedează totuşi invitaţiei presante să intre în casa vecină. D… apucă cuţitul şi începu să-l taie.Un sac de cafea. scoaseră mai multe bucăţi de carne. nişte sfărâmături de craniu şi de alte oase. Iată un extras din interogatoriul bărbierului. D… şi fratele său A… îmi ziseră.” Însă bărbierul devine palid.„Haide. de pânză de împachetat şi de culoare cenuşie.Şi cum era sacul în care aţi pus rămăşiţele? . trebuie sa-l înlocuiască fratele său A. care-i vârâră un căluş în gură. Găsii acolo pe hahamul… şi pe Părintele Thomas. sosi un haham însoţit de bărbierul ce ia sânge S… (Solomon) pe care sacrificatorii au contat pentru împlinirea planului lor. Dar. Deodată. se pune să întindă la pământ pe Părintele Thomas şi D… se resemnează să-i cresteze ei însuşi gâtul. mâna îi tremură şi. Sângele fu adunat într-un lighean. deci. veniră cei doi fraţi ai lui D…. când este udat nu lasă să pice ceea ce se găseşte. ale cărui cercetări puteau deveni compromiţătoare. N.Şi cu capul? . Pe urmă. Acolo îl dezbrăcarăm de haine.Ca toţi sacii de cafea. cel mai pios dintre ovreii din Damasc (!). în el…” Justiţia voi să verifice locul unde ovreii aruncaseră rămăşiţele. această pastă omenească este azvârlită într-o groapă ce serveşte pentru lături. Ibrahim Amoran. Apoi. .… dar copilul este bolnav şi Părintele Thomas voieşte să se retragă.Paulescu: Spitalul. Veni noaptea şi o dată cu ea. (David Harari).citat de G. . punând rămăşiţele într-un sac şi. Răspunsei că nu pot. Sacrificatorul. îi pusei gâtul deasupra unui lighean mare. marelui haham… Pe urmă. S…. atunci.În ziua de 5 februarie 1840.

Ne vom mărgini să relatăm câteva părţi din interogatoriile care privesc al doilea act al acestei drame. Servitorul M… a fost trimis la F… de stăpânul său, care i-a zis: „du-te de vezi dacă au prins pe Ibrahim şi ce au făcut cu el. Mă dusei la F… şi găsii uşa închisă cu zăvorul. Bătui. F… veni şi-mi deschise. - Îl ţinem, îmi spuse el; - vrei să intri, sau să pleci? - Voi intra ca să văd, îi răspunsei eu. Intrai într-un mic divan, care dă într-o curte exterioară, în care se găsesc latrinele; - în aceste latrine, îi aruncară carnea şi oasele. Uşa fusese baricadată cu o grindă. Găsii acolo pe I. P… şi pe A. S… ocupaţi să lege mâinile pacientului la spate, cu basmaua sa, după cei astupaseră gura cu o pânză albă. Pe urmă fu trântit la pământ, de F… şi de M.F.- fiii lui R… Aduseră un lighean de aramă spoită, puseră capul prinsului deasupra acestui lighean, şi F… îi tăie gâtul cu propriile sale mâini. Y…, M…, F… şi eu, îi ţineam capul. A.., fiul lui R… şi I. P… îi ţineau picioarele şi se aşezaseră peste ele. A. S… şi ceilalţi (erau opt cu toţii), ţineau bine trupul, pentru ca să-l împiedice să se mişte, până ce sângele va fi încetat să curgă. - Ce s-a făcut cu sângele şi cine la luat? - Adevărul este că Y…, luă ligheanul şi vărsă sângele într-o sticlă, - pe care o ţinea în mână A. S…, - printr-o pâlnie nouă de tinichea, ca acelea pe care le întrebuinţează negustorii de ulei. După ce fu umplută, A. S. o dădu lui Y… - De ce mijloc s-au servit ca să-l facă pe servitor să intre acolo? - Am mai spus… că erau adunaţi cinci inşi în stradă, lângă poartă, - că servitorul veni să întrebe de stăpânul său, - şi că Y… îi răspunse: „Stăpânul tău a întârziat la noi; vaccinează un copil; dacă vrei să-l aştepţi, intră şi du-te de-l găseşte”. El intră, şi se întâmplă ceea ce am declarat” „Ar fi greu, zice G. des Mousseaux să-ţi închipui o bogăţie şi o precizie de amănunte mai remarcabile, ca acelea care ies din gura celor ce depun”. Să mai ascultăm şi câteva din depoziţiile autorilor acestei crime înspăimântătoare, în ceea ce priveşte întrebuinţarea sângelui de creştin. „Cu ce scop aţi omorât pe Părintele Thomas? - Ca să-i luam sângele, - răspunde jidovul D… L-am strâns într-o sticlă albă, sau khalabiehs, pe care am trimiso la hahamul A., - sângele fiind necesar la împlinirea datoriilor noastre religioase. - La ce serveşte sângele în religia voastră? - Se întrebuinţează la azime… - Pentru ce n-aţi păstrat sângele la voi? - Obiceiul vrea ca sângele să stea la haham.” „Întrebare hahamului A.: - Cine ţi-a remis sângele? - Hahamul Y… se înţelesese cu A., şi cu alţii ca să aibă o sticlă de sânge omenesc şi acest haham mă înştiinţă şi pe mine. Fraţii A.. îi făgăduiră că, chiar dacă ar trebui să-i coste o sută de pungi de bani, tot i-o vor obţine. Fuse-i, în urmă, informat de dânşii că aduseseră o persoană, pentru ca să o omoare şi să-i ia sângele, şi îmi ziseră; du-te la hahamul Y… - Ai întrebat pe hahamul Y…, dacă trimite din sângele acesta în alte locuri? - Hahamul Y… mi-a spus că trebuie sa trimită din el la Bagdad. - Au venit din Bagdad scrisori care să-l ceară? - Hahamul Y… mi-a spus-o… - Şi la ce este trebuincios sângele? Îl pun oare în pâinea azimă şi toată lumea mănâncă din ea? - De obicei, sângele, pus în azimă, nu este pentru popor, ci pentru persoanele zeloase. Hahamul Y…, rămâne la cuptor în ajunul sărbătorii azimelor. Acolo, oamenii zeloşi îi trimit N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 23

făina, din care el face pâinea. El însuşi frământă pasta, fără ca nimeni să ştie că pune în ea sânge, şi trimite pâinea acelora cărora le aparţine făina”. Rezultatul procesului a fost că, - din şaisprezece ovrei, implicaţi în asasinatul Părintelui Thomas şi al servitorului său, - doi au murit în timpul procedurii, patru au obţinut iertare pentru că au făcut destăinuiri şi zece au fost condamnaţi la moarte” Jidanii din Europa, la această noutate care îi tulbura groaznic, începură să ţipe - nu împotriva vinovaţilor, - ci împotriva justiţiei”. După ce au oferit consulului Franţei, milioane, care au fost refuzate, - ei au inundat cu aur autorităţile sirio-egiptene şi, delegaţii lor, Montefiore şi Ckemieux, (pe care îi vom întâlni din nou mai departe), ducându-se în Egipt, obţinură de la Kediv amnistia sau mai bine zis iertarea acuzaţilor, - căci ea le-a fost acordată fără reînoire de anchetă şi fără reluarea procesului, faptele fiind probate şi nediscutabile” Iată termenii firmanului, cu care ovreii fură obligaţi să se mulţumească: „Prin expunerea şi după cererea d-lor Moses Montefiore şi Cremieux, - care au venit la noi ca delegaţii tuturor europenilor care profesează religia lui Moise, - am recunoscut, ei doresc punerea în libertate şi siguranţa pentru acei dintre ovrei care sunt deţinuţi şi pentru cei ce au fugit, din pricina instruirii afacerii Părintelui Thomas, călugăr din Damasc, el şi servitorul său Ibrahim. Şi cum, din cauza unei populaţii atât de numeroase, nu ar fi convenabil să refuzăm rugămintea lor, ordonăm ca prizonierii ovrei să fie puşi în libertate şi să se dea, celor fugiţi, siguranţa pentru întoarcerea lor…”. Astfel de crime, în faţa cărora te apucă groaza, continuă să se comită chiar şi azi. Fără să mai vorbim de omorul din Tisza-Elzlar, cunoscut de toţi, vom povesti două cazuri petrecute acum câţiva ani. Monitorul Romei, din 15 iunie 1883, cită un omor ritual care avusese loc la o dată cu totul recentă. Un copilaş, - aparţinând uneia dintre familiile greceşti cele mai însemnate din Smirna - fu răpit în apropierea paştelui ovreiesc. Patru zile după aceea, i se găsi, pe malul mării, cadavrul, străpuns de mii de lovituri de pumnal. Mama sa, nebună de durere, acuză sus şi tare pe ovrei de acest omor. Populaţia creştină se ridică în masă şi alergă în cartierul ovreiesc, unde avu loc un masacru îngrozitor, în care pieiră peste 600 de jidani. În 1881, la Lutcza, - un mic sat din Galiţia austriacă, - a fost comisă o crimă rituală asupra unei tinere fete, numită Francisca Mnich. Trei acuzaţi (Moise Ritter, nevasta sa şi un alt jidan complice), fură condamnaţi la moarte, în ziua de 21 decembrie 1882, de juraţii din Rzeszov. Curtea superioară de justiţie casă judecata, pentru că procedura nu fusese îndeplinită şi trimise pe ovrei înaintea tribunalului din Cracovia, care, la 10 octombrie 1883, reînnoi tripla condamnare la moarte. În momentul de faţă se judecă la Kiev procesul unui omor ritual, săvârşit de un jidan Beilis, împreună cu mai mulţi complici, asupra unui biet băieţel de 6 ani, Iuscinski. Opt zile după omor fu găsit, într-un şanţ, cadavrul nenorocitei victime, străpuns de 47 lovituri de pumnal. Dar, ceea ce aruncă o vie lumină asupra intelectului jidovimei întregi, e faptul că, înainte de a se da verdictul toată presa ovreiască din Europa şi de la noi, s-a năpustit, cu o furie nebună, ca şi în timpul procesului din Damasc, - nu asupra omorâtorilor, - ci asupra Ţarului, asupra răposatului Stolipin, asupra oligarhiei din Rusia,… până şi asupra juraţilor - din Kiev, pe care îi numeşte ţărănoi inculţi. La noi, în România, asemenea crime trebuie să fie foarte uşor de realizat. Acum 4 sau 5 ani, se găsi în Bucureşti, pe un maidan, un băiat mort de o moarte violentă. Pentru a stabili identitatea cadavrului, poliţia publică o înştiinţare, adresată părinţilor care pierduseră de curând un fiu, pentru a veni să-i recunoască corpul. Atunci, spre stupefacţia generală, se văzură vreo douăzeci de mame, venind dezolate la morgă, ca să reclame fiecare trupul copilului ei, care dispăruse fără să i se mai dea de urmă. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 24

De asemenea, G. des Mousseaux vorbeşte de „numărul, cu mult mai mare de cât şi-l închipuie cineva, de oameni, de femei şi mai ales de copii, care în anumite oraşe ale Europei, dispar pentru totdeauna, fără să lase cea mai mică urmă, spre marea înmărmurire a rudelor lor”. Dar, să vedem, pentru ce motiv iudeii săvârşesc omoruri rituale asupra creştinilor? Ne vom adresa pentru aceasta, la scrierea unui fost haham, trecut la creştinism şi botezat sub numele de Neofit. Examenul cărţii Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor”, de Neofit. „A ucide pe creştini şi a le lua sângele…”, - zice Neofit, - este o taină a ovreilor, sau mai bine zis o rătăcire, care astăzi este cunoscută, căci „o au scris mulţi”. Dar, adaugă el, nu mi s-a întâmplat să văd nicăieri: 1° - pentru ce ucid jidovii pe creştini? 2° - ce fac ei cu sângele creştinilor? Neofit vrea să lămurească aceste două secrete, pe care le cunoaşte bine, căci, zice el, „fiind rabin şi învăţătorul ovreilor, au fost descoperite mie şi le-am păzit până ce am primit Sfântul Botez”. „Mai întâi, să se ştie că această taină nu este cunoscută de toţi jidovii, ci numai de rabini sau de hahamii lor, de cărturarii şi de fariseii lor, ce se numesc de dânşii hasindem. Şi această taină o păzesc ei cu mare scumpătate”. În plus, - acest ultragiu faţă de omenire „nu este scris nicăieri. Rabinii îl lasă fiilor lor cu blesteme îngrozitoare, ca aceştia să nu-l descopere, nici proştilor dintre ovrei, nici creştinilor, - chiar dacă li s-ar întâmpla să sufere tot felul de munci. Astfel, de pildă, mărturisesc în frica lui Dumnezeu, că atunci când am ajuns la vârsta de 13 ani şi când tatăl meu mi-a pus pe cap cornul acela, - ce se numeşte tăfilis, - mi-a descoperit taina privitoare la sângele de creştin şi m-a afurisit, pe toate stihiile cerului şi ale pământului, ca să nu descopăr secretul acesta, nici chiar fraţilor mei. Şi când mă voi căsători şi voi avea până la 10 feciori, să nu îl fac cunoscut, decât numai unuia singur, adică aceluia care va fi mai deştept, mai învăţat şi, în acelaşi timp, capabil de a-l înţelege; - iar la partea muierească nu trebuie nicidecum să-l descopăr. Şi îmi mai spuse: Fiule, să nu te primească pământul, de vei dezvălui taina aceasta, - măcar de ţi se va întâmpla să te faci şi creştin. Astfel îmi grăi tatăl meu”. Principalul motiv al crimelor rituale este, marea ură ce au ovreii asupra creştinilor, părânduli-se că, făcând această ucidere, aduc jertfă lui Dumnezeu… Într-adevăr, rabbi Solomon (Talmud) zice: celui mai blând dintre şerpi, scoate-i creierii, - iar pe cel mai bun dintre creştini, ucide-l - adică, dator este orice jidan să omoare un creştin, fiind convins că cu aceasta se va mântui”. Această ură este întipărită în sufletele ovreilor încă din copilărie. Înainte chiar de a începe să arate copiilor A, B, C, dascălul trebuie să-i înveţe să-i hulească pe creştini, pentru ca să ştie, când vor trece pe lângă o biserică creştinească, să zică: şacăţ te şaţine văsaef tăsavinichi hăirimi - cuvinte care înseamnă: spurcata spurcaţilor, necurata necuraţilor, să fii afurisită”. „Aşijderea, când văd ducând vreun creştin mort la groapă, dator este tot jidovul să zică: saium had, lamuhar trii, - adică: azi am văzut un păgân mort, mâine să văd doi. Hulele acestea, chiar şi un copil mic trebuie să le ştie. Mai pe scurt, dacă jidovii au atâta ură şi vrăjmăşie împotriva creştinilor, este pentru că scrie la Talmud: „nu se cuvine a numi pe altcineva cu numele de om, - decât numai pe ovrei”. Neofit indică apoi ce fac jidanii cu sângele cel strâng în timpul crimelor rituale şi spusele lui se aseamănă cu mărturisirile acuzaţilor din Damasc. 1° - Jidanii întrebuinţează sânge de creştin pentru ca să prepare leacuri împotriva unor boli, de care suferă, - şi pentru ca să facă farmece. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 25

N. şi omoruri rituale. din casă în casă şi dă de ştire”. de patru ori pe an. prin sângele său. la tăierea împrejur. sau mai bine zis. adică a unui sânge ce pică din văzduh pe mâncărurile lor şi omoară îndată pe cel ce gustă din ele. ca şi cum ar mânca sângele său. la nuntă. 6° . hahamii fac separat o azimă. ca noii soţi „să poată înşela pe creştini şi să poată mânca şi sudoarea creştinului. la începutul anotimpurilor. precum şi Iisus Hristos a fost chinuit. . presărat cu cenuşă în loc de sare. le amestecă şi stropeşte cu ele mortul. cămătăria. câte puţin din acest amestec. în loc de a combate patimile de proprietate şi de dominaţie.Aşijderea. în gura copilului. hahamul ia un albuş de ou şi o picătură de sânge de creştin muncit.jidovii întrebuinţează un piron de fier. 7° . 5° . „Şi cum Hristos a scos din iad. în acelaşi timp. În seara de Purim. persecutorul lor. o picătură din sângele acesta şi o picătură din sângele ce curge din rana făcută pruncului şi punând. .„pentru ca să evite căderea akifei. de două ori. cu degetul cel mic. . De altfel.Paulescu: Spitalul.ură care merge până la a comite. 4° . care le dă la amândoi să mănânce un ou copt. care trebuie să fie chinuit. Şi spre seară. . amestecând. El face pe jidani să creadă că au misia (misiunea) să acapareze întreg pământul.îţi închipui că eşti într-un vis urât şi te întrebi. . prin mijloace mârşave. Această datină este necesitată de îndoiala în care se găsesc hahamii. 3° . nebotezat cu apă. atunci rabinii şed jos pe pământ. hahamul zice încet nişte descântece.şi merge hahamul cu un ceas sau două mai înainte. Francmasoneria 26 .în realitatea cărora un suflet creştinesc aproape nu poate să creadă. Când citeşti prescripţiile legale ale Talmudului. în vin. ce conţine sânge de creştin chinuit şi mănâncă un ou copt. arzând în foc o pânză înmuiată în sânge de creştin chinuit. Această trimitere se numeşte Maschloiamunas. până la cel mai mic.Rabinii mai întrebuinţează sânge de creştin muncit. pe care le trimit la toţi ovreii. îşi pun pe frunte cenuşă. Coranul. 2° . fiul Mariei. a fost sau nu adevăratul Mesia. jidanii caută să fure copii de creştin şi îi ascund până la paşte. . numită eficoimon. trebuie să mănânce. la calendarul lor scrie şi minutul în care cade sângele acela.pentru ca să le ia sângele şi pe urmă să-i omoare. Orice ovrei. Cahalul. jidovii omoară pe un creştin care înfăţişează pe Aman. . vine rabinul. Hahamii îi iau sângele şi fac cu el mici turte dulci triunghiulare.Astfel. între alte crime. ascunderea lucrurilor găsite. din azima aceasta. tinerii soţi postesc o zi întreagă.C. Carităţii creştine. dacă Talmudul nu este codul unei bande de hoţi şi de asasini laşi. Talmudul îi opune o ură crudă şi oarbă împotriva întregului neam omenesc.La Paşte. o bucată de mărimea unei măsline. .compuse numai din robi nemernici. ca: furtul. ei fură copii mici. nemâncând şi nebând nimic.Când moare un ovrei. care este aproape. stihul din proorocirea lui Iezechiel: „Şi voi stropi peste voi cu apă curată şi vă veţi curaţi de toate spurcăciunile voastre. Talmudul le favorizează şi le împinge până la un paroxism nemaipomenit. jidovii fac plângerea Ierusalimului. Pentru aceasta. Această cenuşă o fac. iar mâncarea aceasta se cheamă de dânşii Săida amafsăncâs. conţinând puţină cenuşă din sânge de creştin. presărat cu aceeaşi cenuşă. ce a fost băgat în sânge de creştin muncit şi pun peste bucate. . ca să poată mai uşor să îi chinuiască şi pentru că Hristos a păzit fecioria. *** În rezumat. . sufletele oamenilor care n-au fost botezaţi cu apă.zicând. frauda şi jurământul fals. aşa şi pruncul acesta. El le mai spune că aparţin unui neam ales şi că sunt chemaţi să supună pe toate celelalte popoare.şi care nu sunt vrednice decât să lucreze ca să îmbogăţească şi să glorifice pe Israel.La sărbătoarea numită Purim. Talmudul. . să se mântuiască prin sângele unui creştin botezat cu apă. din vite de muncă. care nu ştiu dacă Iisus. În acelaşi timp.Aşijderea la 9 iulie.sânge vărsat prin munci ca şi al lui Hristos”.

Coranul. Francmasoneria 27 .C. Cahalul.N.Paulescu: Spitalul. Talmudul.

într-un Sinod sau Congres jidovesc naţional. nu numai pentru ca să asculte citirea legii.tot aşa şi Talmudul a organizat într-un Stat unic. . Statul ovreiesc sau Cahalul este format. Ele sunt legate. indivizi.Paulescu: Spitalul. mulţumită indiscreţiilor unui ovrei convertit. . fiind bine ascunse de jidovi. Graţie lui. vom raporta ce zic doi autori ovrei asupra istoriei acestei organizaţii. Coranul. până azi. chiar înainte de distrugerea Ierusalimului.CAHALUL Talmudul este legislaţia naţională a ovreilor.adică despre Cahalele sau Comunităţile . în acelaşi timp.se sfătuiau şi se ajutau reciproc… N.pe care jidovii le-au posedat pretutindeni şi întotdeauna. formând o vastă asociaţie federativă. Talmudul. Francmasoneria 28 . . . în Antiohia. ca toate statele: 1. sau Comunităţi israelite.se ţineau unele pe altele în curentul evenimentelor a căror cunoştinţă le era de folos. cu ajutorul unui sfat de bătrâni şi al unui tribunal particular. În aceste condiţii.a reformat naţia jidovească. o dată pe an.… care exercita asupra lor autoritatea civilă şi justiţia. după împrăştierea ei. pe jidovii răspândiţi peste tot pământul. Jidanii… care se aşezau în ţări străine. se grupau în cartiere speciale şi… alcătuiau o societate deosebită. sub forma de Cahal. dar şi pentru ca să vorbească de afacerile lor. . „Talmudul. Dar un asemenea Stat nu putea să existe de fapt. mai întâi. căci naţia ovreiască fusese lipsită de teritoriul său şi fusese împrăştiată printre alte naţii. din timp în timp.din o putere centrală. a ţării. de asemenea. pentru ca să-şi comunice părerile lor practice. Pretutindeni. Sinagogile erau… un centru al vieţii religioase şi publice. .care sunt aproape necunoscute.din puteri secundare. de origini diverse. Precum Coranul a creat imperiul musulmanilor. . . vom spune câteva cuvinte despre puterile secundare şi despre puterea centrală.zice ovreiul Bernard Lazare. cunoscute sub numele de Cahale propriu-zise. răufăcător. în oraşele greceşti ale Ioniei. Jidanii se adunau în casele lor de rugăciune. Iată ce scrie Bernard Lazare despre Republicile . subordonate celei dintâi şi a căror influenţă este mărginită la ovreii care se găsesc într-o singură ţară. a cărei autoritate suverană se exercită asupra tuturor iudeilor din lume.din puteri elementare. Dar. Toate comunităţile unei aceleiaşi localităţi. Statul jidovesc trebuia să fie ascuns şi a persistat astfel.mai mult sau mai puţin duşmane. . cu puterea secundară iudaică. Aceasta din urmă se adună. în Asia Mică. Vom studia. Toate Sinagogile erau legate unele de altele. cu acelea ale altor ţări. formează un popor”. organizaţia Cahalelor elementare. Pe urmă. jignite de năvălirea unui popor străin şi. 2. care îşi întindea reţeaua asupra lumii antice.astăzi bine cunoscută.… ei formară asociaţii corporative în capul cărora era pus un etnarh. care îşi au sediul lângă Sinagogă şi a căror acţiune se întinde numai asupra evreilor care locuiesc într-un oraş sau chiar într-o mahala. au între ele relaţii foarte strânse şi delegaţii lor se reunesc.C.după cum Coranul este legislaţia naţionala a arabilor. formând un Sinod sau Congres ovreiesc internaţional. Cahalul. în Alexandria. . înainte de a vorbi de alcătuirea diferitelor părţi ale Statului iudaic. Ele îşi trimiteau emisari . 3. .

Cahal (Heder Hacahal). ovreiul era sprijinit de comunitate. convertit la creştinism. prieteni şi fraţi… La Roma. venit din Arabia. greceşti şi romane. Mai mult. organizaţia statului jidovesc luă forma următoare: Poporul era reprezentat politiceşte. . Brafmann. întradevăr. din Franţa. din timpuri foarte depărtate. ca fiind o instituţie de care să se poată servi ca să strângă impozitele israeliţilor pentru guvern. N. exista un Cahal.Paulescu: Spitalul. ci ca un om bine înarmat. sub pedeapsa blestemului. pentru dânsa. I se dădea voie să se stabilească şi beneficia de lucrul asociaţiei.şi mai ales sub acela de.dar încercarea sa nu izbuti. comunităţile jidoveşti nu se schimbară.îngăduise mai întâi Cahalele. . organizaţia puternică a Cahalului subzistă”. care corespundea Sinodului de azi şi ale cărui hotărâri erau fără de apel. ovreii au fost tot atât de strâns uniţi între dânşii… ca şi în oraşele Orientului.ca şi celelalte ţări locuite de ovrei.iar Sinoadele lor interziceau unui israelit. adică blestemul comunităţii… În zilele noastre încă. Cu trecerea unei părţi a Poloniei sub dominaţia Rusiei. era bine înarmată împotriva celor ce călcau datoria solidarităţii. Talmudul. atât religioase cât şi civile… Aceste Cahale sunt foarte bogate şi au o putere mare asupra naţiei jidoveşti”. aduse mai târziu serioase dificultăţi. El demonstrează că această organizaţie s-a perpetuat sub nume diferite. era protejat şi susţinut. . Ele erau organisme foarte puternice şi aveau o viaţă colectivă extrem de activă. din Persia până în Polonia. în fiecare provincie şi în fiecare oraş. care le-a permis să reziste… De altminteri. înaintea unui tribunal creştin… Comunitatea jidovească. . El nu venea ca un străin. în mod arbitrar. tribunale. aceeaşi organizaţie”.se ascunse sub numele de Şcoală… însă. organizaţia se păstra. ei aveau o cârmuire proprie. condus de rabini şi un «Bet-Din» sau tribunal local”. constituite ca sub dominaţia arabilor”. ovreii au păstrat pretutindeni. Dar Rusia. guvernământul ovreiesc . aşa cum era. consilii de bătrâni. în ţările unde jidanii trăiesc sub un regim de excepţie. pronunţând în contra lor Cherem-Ha-cahalul. chiar şi sub fondatorul imperiului mahomedan.la hotărârile cărora se supuneau. Iată cum se exprima. era primit frăţeşte când sosea ca emigrant sau colonist. sinagogile îşi păstraseră autoritatea. care. regulând şi confirmând toate afacerile. poporul. care are de gând să întreprindă o cucerire grea. dieta poloneză din 1788 îşi propuse să desfiinţeze Cahalele. Iată ce scrie în aceasta privinţă Derjavin.C. Şi. Cahalul. Francmasoneria 29 . care îi punea la dispoziţie toate resursele sale. în persoana unui prinţ suveran «Roclh-Galuta». în timpul Evului Mediu. adică în Babilonia şi în pământurile perşilor… În acest timp. din existenţa acestui Stat jidovesc. oamenii de stat ai acestei împărăţii se îngrijorară şi ei de Cahalul iudeilor.În fiecare cetate. având alături de dânsul protectori. când înţelese pericolul ce rezulta. . După căderea Ierusalimului sub Titus. care a scris o carte foarte documentată asupra Cahalului şi asupra Judaismului în Rusia. Coranul. unde numărul lor fu considerabil. . ea îi lovea cu afurisenia. asupra aceluiaşi subiect un alt ovrei. Dar. se stabili în principalele centre ale vieţii ovreilor împrăştiaţi. Dacă jidanii erau supuşi legilor aspre ale regatelor şi împărăţiilor. o astfel de afirmaţie a naţiei jidoveşti. Cahalul.în sânul societăţii antice. în urmă. „De atunci.sau Sinedrion . care rezida în Bagdad… Acest şef suprem era ajutat de un fel de parlament administrativ. în propriul său Stat. „Când au fost goniţi din Spania. Brafmann expune mai întâi istoria existenţei jidovilor şi a organizaţiei lor sociale. să-l suprime definitiv în 1844. Când Imperiul roman se prăbuşi şi… când Catolicismul triumfător se răspândi. .care a fost însărcinat de guvernul rusesc să studieze chestiunea şi să fie reprezentantul său în comisia stabilită pentru a rezolva problema ovreiască: „Ovreii posedă Cahale… care există din vechime şi guvernează. din Germania… jidovii au căutat refugiu în Turcia şi în Polonia şi au venit acolo cu Cahalele lor. de a chema în judecată pe un coreligionar. . Ea încercă.

nici să ai diplome. Diferitele instituţii ale statului talmudic îşi au reşedinţa în curtea principalei sinagogii. etc. „heder”. unii formează un tribunal. el era cunoscut sub numele chiar de Cahal.şcolile talmudice ale Cahalului. N. în cursul secolelor. „Dar această lege straşnică a fost şi ea nimicită de preocupările guvernului rusesc de a încasa impozitele. la Paşte. Art 14. textul legii care desfiinţa Cahalele din Rusia: Lege. Aşa de exemplu. Francmasoneria 30 . . Dintre aceşti slujbaşi. în acest scop. instituţie nu numai religioasă.Şcolile talmudice .). Aceştia sunt aleşi de către „assif” sau adunarea comunităţii ovreieşti. roschimi. laici (bocherimi. dar şi politicoeconomică . după care ovreii să poată să se guverneze în particular.după etatea elevilor care se instruiesc în ele. sunt de mai multe categorii . . . sunt astfel scutiţi să alerge la tribunalele creştinilor. „Cahalul există şi astăzi. să ne ocupăm de constituţia Statului jidovesc şi îndeosebi de aceea a Cahalului elementar. el este condus de haham. b) . De altfel. ca garanţie. ovreii au dreptul. citim: „Ovreii au.Iată de altfel.Paulescu: Spitalul.în număr de patru . care se reuneşte. al societăţii ovreieşti”. unde este numit Administraţia Comunităţii ovreieşti. Cahalul exista şi la noi în România. Vom examina în mod succesiv: I. În heder-ul superior se învaţă Talmudul. Pentru a ajunge institutor „belfer” sau profesor „melamed” nu este necesar să treci examene. „Bet-Din”. care este şi şeful Cahalului. se găseşte cuvântul Cahal.un haham sau rabin care este un fel de preşedinte. chebuimi. Acest tribunal este pus sub autoritatea Cahalului.astfel că. I. tuvimi. Coranul. . a rămas misterioasă.o mulţime de slujbaşi.modul cum Cahalul îşi exercită autoritatea (dominaţia). . precum şi codul Şulhan-Aruk. chemat să judece conflictele ce se ivesc printre ovrei.„Nici o lege. în fiecare comunitate ovreiască”. o dată pe an. să strige: Cahalul a murit! Trăiască Cahalul!” Prin urmare. Cahalul se compune din: a) . în anumite documente oficiale ale Moldovei.organizaţia poporului lui Israel. ORGANIZAŢIA STATULUI JIDOVESC A) CAHALUL ELEMENTAR Comunitatea ovreiască este guvernată de Cahal.cu alte cuvinte.veniturile Cahalului (proprietatea). icovimii gaboimi. nu trebuie să existe. pe la începutul ultimului veac.Cahalul are un învăţământ care este liber.fără ca să se schimbe.şi de aceea. până la Brafmann. daionimi. toate Cahalele şi ce depinde de Cahale. Şcolile talmudice. care indică. . Cahalul naţiei lor”. Acum. . mai mult ca niciodată. că ştim principalele peripeţii prin care a trecut. în o anafora din 1850. care. ca să zic aşa. putem să încheiem cu Brafmann: „Cahalul este guvernul naţional. Cahalul exercită autoritatea naţională (dominaţia) şi administrează averile asociaţiei (proprietatea). Talmudul. în acest moment. fie comunităţile ovreieşti fie pe reprezentanţii lor.constituţie care.C. . Cahalul. II. sunt definitiv suprimate”. Astfel. . bine organizat. . care cuprinde legislaţia Statului ovreiesc. III. Altădată.

să cităm furturile. b) . în ajunul lunii nouă. două documente autentice ale Cahalului din Rusia. . Francmasoneria 31 . strânse de la proprietarii ovrei. Acest drept de exploatare a proprietăţilor creştinilor e vândut numitului rabin Isaac. Coranul. decât numai ca să ajute pe primul jidan să-l ruineze definitiv pe goi. Cahalul. Venituri.un impozit. Din momentul în care un creştin a fost vândut.Veniturile statului ovreiesc se împart în ordinare şi extraordinare. b) . efectuate de samsari. „chebot”. unele părţi din tradiţie (Kabbalah) care nu sunt scrise nici chiar în Talmud. 2. Cahalul. există un fel de universitate talmudică. Printre veniturile ordinare. care nu fac parte din comunitatea jidovilor şi sunt. Iată. tăiată de hahami. Cei ce n-au ajuns la această şcoala superioară. Astfel de isprăvi sunt de necrezut. Ca exemple de Hazaca. pe ovreii moreni. de secretari de avocaţi.impozitul pe moşteniri. înşelătoriile. între multe altele. „No. . prin viu grai. S-a vândut totodată aceluiaşi Isaac. este stăpânul absolut al averilor şi chiar al vieţii tuturor persoanelor care se găsesc în circumscripţia sa. de ovreii zişi de casă pe care toată lumea îi cunoaşte şi care au ruinat pe boierii moldoveni. în casa Cahalului. preţul convenit. d) . – Proprietate Cahalul are finanţe ca orice stat bine organizat.este vândut rabinului Isaac fiul lui Gherson. Acra. de contabili. . să cităm. au dreptul la vot în Comunitatea ovreiască.care se referă. .impozitul pe carnea cuşer.Aceia care au trecut prin această şcoală înaltă. la vinderea a două prăvălii care erau proprietatea unui creştin. N. Dar Brafmann le atestă şi le dovedeşte cu numeroase documente.adică atât a ovreilor cât şi ale creştinilor. c) .proprietăţi aflate la una din extremităţile stradei Caidani şi aparţinând călugărilor catolici . primul. . .pentru dobândirea căruia Isaac a plătit. Reprezentanţii Cahalului şi Adunarea generală.asupra cărora vom reveni. la vinderea unui spital ce aparţinea unor călugări catolici şi al doilea.dreptul de exploatare exclusivă a persoanei unui goi (Marufie). Dar. conform Talmudului. au hotărât: Dreptul de a exploata spitalul şi piaţa de lângă dânsul . Ca exemplu de Marufie. cu detalii. numărăm: a) . II. ca să zicem aşa. mai departe. fără ca nimeni să poată să-i conteste acest drept al său. otrăvirile şi infamiile săvârşite de cârciumarii şi de proxeneţii ovrei. ceilalţi ovrei nu pot să se amestece. alcătuită din toate autorităţile jidoveşti ale acestui oraş. fiul lui Gherson. care seamănă cu patenta şi care este plătit de jidanii ce exercită diferite meşteşuguri. -neavând decât cunoştinţe talmudice incomplete. devin „moreni” şi singuri. unui jidan. Joi. 5562. 1.Paulescu: Spitalul. unde hahamii învaţă. a cumpărat dreptul de a-l exploata exclusiv. dreptul de a exploata piaţa aparţinând municipalităţii oraşului situată în apropierea proprietăţilor mai sus pomenite. nişte pariaş. Printre veniturile extraordinare ale Cahalului. de altfel.dreptul de exploatare exclusivă a proprietăţii unui goi (Hazaca). probabil pentru că nu pot fi mărturisite. El poate deci să vândă la jidani: a) . să cităm numai pe acelea ce rezultă din vânzarea dreptului de exploatare a creştinilor. 261.C. cămătăria şi jurămintele false.formează „am haareţi”. deasupra hederului superior. urmaşilor şi împuterniciţilor lui.impozitul pe chirii. de Cahal. Talmudul. luate din cartea lui Brafmann.

adică să-l vânză. aprobându-se de sfântul Bet-Din şi va fi înmânat numitului Iohel-Mihel. În urma protestului făcut de reprezentanţii Cahalului.C. în regulă şi după toată forma. cu cele mai bune vinuri. serveşte la două scopuri: a) . în casa Cahalului. Se porunceşte hotărât fiecărui Cahal din lumea întreagă să proteagă acest drept câştigat de Isaac fiul lui Gherson.s-a hotărât în şedinţa plenară a reprezentanţilor Cahalului. Dacă guvernul ar lua aceste locuri pentru a construi cazărmi sau orice alt edificiu public. într-un cuvânt. Publicaţia acestui act de vânzare va fi trimeasă tuturor Sinagogelor. Vorah. Pe lângă aceasta. În conformitate cu hotărârea reprezentanţilor oraşului. Miercuri. toate pagubele suferite de Isaac fiul lui Gherson. 5555. aparţinând creştinului Baicov… Actul de vânzare. prefecţi. . au hotărât că fondurile necesare pentru aceasta. precum şi pe oamenii politici. numai Isaac fiul lui Gherson. 5559. să-l dăruiască oricui ar voi. şi numai Isaac fiul lui Gherson. . în contra numitului Eleazar. pentru tot ce se atinge de locurile al căror drept de exploatare Isaac l-a cumpărat. aparţinând creştinului Zwanski. „Miercuri. este aspru interzis oricărui alt iudeu de a contracta vreun angajament cu guvernul şi. se va redacta de Cahal. va trebui să urmărească pe orice individ care ar voi să pună vreo piedică exercitării depline şi întregi a acestui drept să-l trateze ca duşman şi să-l silească a plăti orice pagubă care ar putea să rezulte din amestecul său duşmănesc.În consecinţă. care trebuie să verse pentru aceasta. până şi pe miniştri. fiul lui Aaron. de meserie blănar. apărând cauza şi drepturile Cahalului”. printr-un dejun splendid. Şelah. pentru urmaşi sau pentru împuterniciţii săi. Talmudul. în cel mai scurt timp. s-a vândut lui Iohel-Mihei. Coranul. de urmaşii sau împuterniciţii săi. pe membrii parlamentului. să-l amaneteze. pentru vecie şi numitul Isaac poate să dispună de dânsul după voinţă. În cazul unei neglijenţe din partea Cahalului şi al Bet-Dinului. mai este anume interzis oricărui alt ovreiu de a lua asupra sa orice mijlocire. chemaţi a-şi da verdictul în afacerea lucrătorilor ovrei…”. judecătorilor tribunalului creştin. ca exemple. a) . etc). institutelor de binefacere şi ajută pe ovreii căzuţi în sărăcie. El dă subvenţii şcolilor.Paulescu: Spitalul. dreptul de exploatare a două prăvălii de piatră. Cheltuieli. Cahalul. va avea dreptul să intre în tratări cu guvernul. Dar cea mai mare parte din resursele Cahalului. Cahalul întreţine pe hahami şi pe ceilalţi funcţionari ai Statului ovreiesc. Secţia celor 5 cărţi. va putea fi factorul guvernului sau al municipalităţii. că trebuie să se deleagă doi avocaţi (toanim) care vor pleda înaintea Bet-Dinului. Francmasoneria 32 . Iată.cu privire la exploatarea pieţei şi a clădirilor aflate pe dânsa. să facă cu dânsul orice i-ar plăcea. fiul lui Aaron. ce li s-a acordat. 5558.” „Sâmbătă. . Secţia celor 5 cărţi.Reprezentanţii Cahalului au împuternicit casieria Cahalului ca să dea banii necesari sărbătoririi. şi fiecare Cahal. se vor da de către casapii care au rămas datori Comunităţii în urma concesiei tăierii vitelor. două documente împrumutate de la Brafmann: Marţi. pentru a-l sili să plătească daunele ce ar fi suferit Isaac fiul lui Gherson. Suma hotărâtă acestor daruri se va vărsa în mâinile Sameşului. ca şi fiecare Bet-Din. în urmărirea delicuentului. 22. recunoscând necesitatea de a face anumite daruri şefilor municipalităţii oraşului. fiul lui Efraim. pentru dânsul. care va ţine socoteala exactă. . dreptul acesta este inviolabil. Reprezentanţii Cahalului.Cahalul va fi obligat să plătească din casa lui. suma de 200 de ruble de argint”. judecători. Vaiceei. Secţia Emor. Cahalul poate să dea în judecată pe ovreiul cumpărător care nu se ţine de angajament „No. N. pentru a obţine adjudecarea tuturor lucrărilor.Cu aceste venituri. Secţia celor 5 cărţi.Să corupă pe funcţionarii Statului creştin (primari. singur.

Niddui poate fi urmat de Cherem. sfârşesc prin a ruina pe creştini. Doi delegaţi ai Cahalului vor fi prezenţi la îndeplinirea acestei sentinţe. dar poate să se prelungească timp de 60 de zile şi chiar 90 de zile. negustori de mărunţişuri. Dacă moare. cel puţin de patru coţi. din havre. Dacă în trei zile nu se supune. Talmudul. .care se aplică jidovului ce „dispreţuieşte pe un haham. ca să arate că mortul ar fi meritat să fie ucis cu pietre. Cahalul poate să osândească. jidanii organizează o exploatare neomenoasă şi. excomunicatul trebuie să trăiască izolat şi separat de ceilalţi. tinichigii. supraveghind cu îngrijire”. N. El nu poate să se apropie decât de nevastă şi de copii. Coranul. şi într-adevăr. este excomunicarea. 5562. făcându-i să cadă în mizerie şi să moară de foame. Pe lângă aceasta. ce jură în contra coreligionarilor înaintea unui tribunal neovreiesc. de asemenea. „Luni. mărind foarte mult arenzile şi expulzând.b) . ovreiul în contra căruia s-a pronunţat Cheremul. El este exclus din comunitate. El poate.nici măcar rudele lui. pe arendaşii creştini. Excomunicarea Cheremului este pronunţată. el recurge.Paulescu: Spitalul. III. Bet-Din îi vinde toată averea mobilă şi imobilă primului cumpărător ce se prezintă şi preţul este vărsat în tezaurul Cahalului. Cahalul. Pe urmă. În caz de infracţiuni puţin grave. De altfel. etc. împotriva îndărătnicilor.de care să stea despărţit. după ce au acaparat meşteşugurile şi negoţul. Dar mijlocul cel mai drastic de constrângere. cu mare solemnitate. în prezenţa a cel puţin zece martori. de la locurile lor. ei asupresc pe ţărani. În România. ce nesocoteşte Talmudul sau vorbele rabinilor. fiindcă nu s-a pocăit şi a fost dat afară din comunitate. Marea excomunicare sau Cherem este echivalentă cu moartea civilă.şi cu aceste fonduri. nici măcar să-i închirieze o odaie. – Dominaţie Cahalul are autoritate absolută asupra ovreilor pe care îi guvernează. Pentru ca să oblige pe jidovi să se supună la deciziile sale. pe un ovrei. să-şi piardă dreptul de morein până ce se va supune. În primul grad sau Niddui. dacă excomunicatul nu s-a îndreptat.C. care sunt în lupta cu creştinii. Dar dacă nici atunci nu se observă vreo ameliorare. zestrea unei femei vinovate. Nimeni nu mai poate să comunice cu el. să decreteze confiscarea averii jidovului nesupus. nimeni nu trebuie să-l plângă sau să-i însoţească cadavrul. ce-şi vinde pământul unui nejidan. Excomunicarea are două grade: ea este mică sau mare. nu îi este permis să se spele. Ovreii fac la fel în agricultură. Niddui-ul durează 30 de zile. ajung la discreţia lor. . nici să locuiască cu el. .afară de 500 de florini în rochii şi alte lucruri pe care le posedă. pentru ca ei să poată vinde ieftin şi să distrugă astfel concurenţa. judecătorul cere să i se pună o piatră pe sicriu. la mai multe mijloace de constrângere. . Francmasoneria 33 . din Sinagogă şi din toate funcţiile Cahalului. vinovata va pierde definitiv drepturile asupra dotei. În timpul excomunicării. . ei pot să arendeze suprafeţe de pământ colosale.Să ajute societăţile cooperative jidoveşti (havre) mai ales pe acelea ale micilor meseriaşi (croitori. prin falimente frauduloase. este ca mor între vii.). Pe urmă.) şi a micilor comercianţi (cârciumari. 5 Famus. de aici înainte. .bunăoară.care. adesea chiar din străinătate . aceste havre avansează bani ovreilor.îi storc şi îi seacă. etc. . Ei primesc subvenţii de la Cahale. mai ales în Moldova. care va fi în întregime confiscată. nici să se tundă. etc…”.

Iată acum textul a două acte autentice de afurisenie (Cherem). Comunitatea din Botoşani. Să nu fie înmormântat în cimitirul lui Israel.C. Dorohoi).Paulescu: Spitalul. (Aici urmează blestemele îngerilor. care a spus adevărul într-un proces al ovreilor din Darabani (jud. asupra omului care îşi întoarce inima de la Dumnezeul său… Voi toţi. să ştiţi ca l-am afurisit în sunetul trâmbiţelor şi după toate riturile prescrise de legile noastre. deoarece prigonitorul Cimara a ieşit din proces nevinovat şi justificat de acuzaţia care apăsa asupra lui. de mai mulţi ani… Acest Moise. . ale ofanimilor şi ale altor personaje talmudice). N… fiul lui N… să fie excomunicat Să vie asupra lui plăgi adânci. Steaua lui să se stingă după firmament şi să fie crudă.să piară numele lui. . Talmudul. se sună din trâmbiţe şi se pronunţă. .Se aprind făclii. . boli lungi şi înfricoşătoare. . Cadavrul lui sa fie aruncat viperelor şi bestiilor sălbatice. Lepra să fie ca aceea a lui Ghiezi. Cahalul.altul. voi care trăiţi în timpul acesta.iar bieţii ovrei fură condamnaţi la închisoare şi la amendă… De aceea ne-am adunat noi.să piară numele lui… Când judecătorii au chemat martorii care văzuseră faptele.ceea ce înseamnă că vinovatului i s-a închis lumina cerului. fraţilor. . Moise Bacal Weinstein. zicând că ar trebui să se caute mâna ovreilor în infamia ce se întâmplase şi că aceştia fuseseră vinovaţii… În urma acestei mărturii. Fiu lui să cadă în mâinile duşmanilor.au chemat şi pe unul din fraţii noştri. mânioasă şi furioasă pe dânsul. Sufletul să iasă din el îngrozit şi tremurând. Ascultaţi. a justificat pe prigonitor înaintea judecătorilor. . ca să asculte arătările lor. Casa lui să devie vizuina monştrilor. Să cadă şi să nu se mai scoale.„Binecuvântat fie numele celui Etern. Iar Dumnezeu să-şi verse. între altele. ca să afurisim şi să gonim din sânul nostru pe mizerabilul care se numeşte „Moise Bacal Weinstein. Să fie înghiţit ca Kora şi banda sa. care e ieşit din Cahalul din Noua-Suliţă (Basarabia) şi priveşte pe un creştin (Mihail Sturdza).şi să-l osândim la tot răul în consecinţă să cadă asupra lui toată anatema care e scrisă în cartea legii lui Moise.Amin”. următoarele blesteme: „După judecata lui Dumnezeu. pacea şi binecuvântarea sa. . 1. Să fie sugrumat ca Achitophel. Nevasta sa să fie dată altora şi când el va muri. .unul. Coranul. cu un proprietar creştin. asupra păcătosului. Când ceremonia s-a isprăvit. din partea groaznicului apăsător Cimara. Această afurisenie să cadă peste N… fiul lui N… şi peste tot neamul său. . în 1879. asupra mea şi asupra întregului popor al lui Israel. se sting făcliile. în număr de 500 de bărbaţi. altul să se plece peste ea. în oraşul nostru. ce provine din Cahalul din Botoşani şi se refera la un jidov. Urmaşii lui să se cutremure în ziua aniversării sale…. care locuieşte aici. Desfiderea lui Dumnezeu să-l omoare. Formula excomunicării Cherem conţine. afurisenii înspăimântătoare. Aţi auzit voi de atrocităţile la care au fost expuşi fraţii noştri din târguşorul Darabani. Francmasoneria 34 . N. ale serafimilor. Aurul şi argintul lui să fie împărţit la alţii. prin mărturia lui mincinoasă. judecătorii au pronunţat o hotărâre nedreaptă.

Israelitiche-Allianz din Viena. . de a bea rachiu din cârciuma de aici. În tot cazul. Dar adevăratul centru al ovreimei e înconjurat de un adânc întuneric. de nimeni. Deasupra acestor Cahale elementare. căci el nu este decât carne spurcată pentru cel Etern şi pentru Israel. Împrăştiaţi în mijlocul unor popoare care sunt duşmane drepturilor şi intereselor noastre. la Bagdad. există. în fiecare ţară.„Hotărârea întregii imunităţi din Noua-Suliţă.şi de altfel. Francmasoneria 35 . guvernate de Cahale talmudice. . Talmudul. pretutindeni şi întotdeauna.de pildă. poporul lui Israel. .apel din care reiese o bucurie sălbatică pentru reuşită şi din care se văd principalele scopuri către care tinde organizaţia actuală a poporului lui Israel. faţă de celelalte naţii. care aparţine d-lui Conte. de la un capăt al lumii la altul.şi nu recunoaştem alta… N. De aceea veţi şti. o. . B) CAHALELE SUPERIOARE Din cele ce preced. Sa vedem acum ce se ştie despre Cahalele superioare. . voi fraţilor.De aceea.Paulescu: Spitalul. că o autoritate superioară a funcţionat încontinuu. într-un oraş necunoscut. ca şi anumite ordine ovreieşti internaţionale. Într-adevăr. să fie muşcat de şarpe. până acum. . nu se ştie dacă astăzi nu există. vom rămâne jidovi. 9 Elul.în ceea ce priveşte scopul. rezultă că. ovreii au trăit şi trăiesc. . Astfel sunt AngloJewish-Association din Londra. Ne-am impus cu jurământ şi cu afurisenie (Cherem) să fie oprit oricui din târguşorul nostru. sau în altă localitate.Verband der Deutschen Juden din Berlin. În capul acestei organizaţii secrete. această alianţă ovreiască universală reprezintă. ele se reunesc întrun Sinod. . Aceste asociaţii naţionale. .căci este afurisit! Botoşani. din Noua-Suliţă. pentru ai alunga cu lucrurile lor. în ajunul zilei Reconcilierii”. din vechime.se confundă cu Francmasoneria. ca ordinul american B'nai-Brith (Fiii alianţei) . Noi. Coranul. Cahalul.de la împrăştiere şi până azi. Toate aceste comunităţi sunt strâns legate şi se ajută reciproc. cum nu sa mai auzit la nici una din comunităţile Israelului.la Constantinopol. o dată pe an şi formează un adevărat stat jidovesc. asociaţii mai puternice. . Alianţa jidovească nu datează decât din 1860. pe ascuns. adresat către ovrei. Aceasta este organizaţia Cahalului elementar. Acela care va călca această hotărâre. totuşi e sigur.… membri ai „poporului ales”… : Naţionalitatea noastră este religia părinţilor noştri. . . Să nu intre în Sinagogă. acela care o va respecta.C. Urâţi-l cu ură şi să fie pentru voi un obiect de spaimă. este oprit a vorbi un cuvânt cu el sau de a sta împreună cu dânsul. căci el prigoneşte şi supără pe bieţii oameni. ea e universală. ea concentrează în mâinile sale guvernul naţiei jidoveşti întregi. în statele celorlalte naţii.se găseşte Alianţa Israelită universală. pe teritoriile altor naţii. 2. undeva. Această instituţie supremă are conducerea generala a Cahalelor. mai jos iscaţii: Toată comunitatea”. fii ai Israelului. Iată apelul lui Cremieux. să fie binecuvântat şi fericit.foarte răspândit în România. . dar mult mai misterioase şi al căror rost nu a fost dezvăluit. fondata de Cremieux şi care rezidă în Paris. grupaţi în Comunităţi. etc. „Alianţa pe care voim s-o întemeiem nu e nici franţuzească nici englezească nici nemţească… ea e jidovească. că nimeni din oraşul nostru nu trebuie să bea rachiu provenit din cârciuma de aici. un jidan învestit cu puterea regală.

Trăim în ţări străine şi nu ne putem interesa de interesle vremelnice ale acestor ţări. în mod absolut şi tiranic. Coranul.C. .el este organul care rătăceşte opinia publică prin ziarele pe care le subvenţionează. ce se petrece în ţările în care iudeii au putut să-şi satisfacă. industria şi agricultura în România. Cahalul. . Aceasta este puterea ocultă ovreiască. Să vedem mai întâi. Şi notaţi bine că. . prin dobândirea drepturilor de cetăţenie. e aproape să îngenunche. care au zguduit lumea şi care.el este puterea ocultă a Francmasoneriei. Pe zi ce trece. sau pe care e pe drum să le distrugă. prin teroarea Cheremului. învăluită sub aparenţele inofensive ale Comunităţilor confesionale. întrucât interesele noastre morale şi materiale sunt în primejdie. împotriva căreia omenirea este dezarmată. Religia jidovească trebuie să cuprindă într-o zi pământul întreg. Cahalul este. în fine. zdrobit în luptă. Israel porni să cucerească lumea. de câtva timp. el dă naştere la dispreţul cel mai insultător contra goimilor. trebuie să se ridice în locul dublei cetăţi a împăraţilor şi a Papilor”. el este obscurantismul clerical cel mai orb.zice Trocase. Catolicismul. dogmă în virtutea căreia ovreii nu trebuie să se contopească cu alte popoare.ca Talmudul şi ca realizarea sa concretă Cahalul. consideraţi ca vite şi la ura cea mai atroce. Cahalul este factorul corupţiei care răstoarnă statul nostru. a făcut cu putinţă conservarea poporului ovreiesc. . Cahalul este reacţia contra oricărui progres. pentru că nu o cunoaşte.el este agentul propagării perfide a materialismului şi a ideilor liberaliste. ai Germaniei.el este cauza acaparărilor. reţeaua. a falimentelor care minează comerţul. pe care le-a doborât. decât după ce au făcut să izbucnească nişte revoluţii teribile. . Cahalul este organizaţia misterioasă care. dar şi patima de dominaţie. *** În rezumat. . tulbură liniştea nenorocitului popor românesc. se va întinde. duşmanul nostru secular. El este rezultatul dogmei talmudice a poporului ales. căci Dumnezeu le-a făgăduit să posede tot pământul şi să stăpânească lumea întreagă. în urma revoluţiei din 1848. . ai Italiei. AUSTRO-UNGARIA „Ovreii nu erau nimic în Austria.la Revoluţie. EFECTELE CAHALELOR TALMUDICE Posedând arme veninoase. în mijlocul naţiilor puternice. de la început că ovreii nu au obţinut nicăieri aceste drepturi. ţara cea mai apropiată de a noastră. un nou Ierusalim. de moarte. agentul revoluţiilor. au recurs la acelaşi mijloc . Trebuie să spunem însă.Paulescu: Spitalul. Talmudul. Cahalul este organizaţia naţiei ovreieşti.de câte ori au voit să forţeze porţile unei noi naţii. înainte de 1848. . contra întregii omeniri nejidoveşti. fiind detestaţi de toate popoarele. . pe care ovreii o aruncă asupra pământului. socialiste. nu numai patima de proprietate.pe care-l stăpâneşte. Francmasoneria 36 .şi măreţele profeţii ale cărţilor noastre sfinte se vor îndeplini… Nu e departe timpul în care toate bogăţiile pământului vor aparţine numai jidovilor… O nouă împărţire mesianică. Astfel ei au devenit cetăţeni ai Franţei în timpul marei Revoluţii şi au ajuns cetăţeni ai Austriei. anarhiste. N. a trusturilor. El este cheia problemei ovreieşti şi explică lipsa oricărui elan de reînnoire şi de înaintare în sânul iudaismului. Vom începe prin Austro-Ungaria.

astfel.în mod mai complet chiar decât în Moldova.000.pe când ei erau stăpâni. această cifră se încinci şi se urcă la 1069. ei joacă acolo un rol dominant şi. În 1869.500 de indivizi. Astfel: În 1850 erau 14. vom trece la alte părţi ale împărăţiei şi anume: la Galiţia. Bucovina. tot comerţul şi toată industria în mâinile lor.30. acaparând toate profesiile liberale. ridicate de prevederea trecutului. care altădată prosperau în această provincie. . posedau 95% din debitele de rachiu. De aceea. Cahalul. . sunt singurii cărora le-a folosit Revoluţia. după 1848. ovreii au devenit stăpânii sau mai bine zis satrapii acestei nenorocite ţări. Ei ţin mai toate cârciumile. vesela grădină de care vorbeşte poetul. În 1890. . Se înţelege. Având. având în sfârşit puterea. numărul familiilor ovreieşti. n-au avut alt scop decât să distrugă digurile.este comerţul cu băuturi spirtoase. . . ce se întâmplă în fosta provincie românească. alcoolismul face. rămase românilor. . . când jidanii câştigară drepturile de cetăţenie. ce e mai mult. de către jidovi. cucerirea absolută a unei împărăţii. de ce moldovenii. prin urmare. În 1780. este. sub gheara Austriei. ravagii înspăimântătoare.47. care locuiau în această provincie. mai întâi. a devenit azi o pustie funebră. în contra valurilor cotropitoare ale ciumei semitice… Şi.C. pentru 14 creştini. GALIŢIA N. S-ar părea că vienezii. era de 206. în 1900 ajunseseră la numărul de 82. numărul marilor proprietari ovrei crescu din ce în ce. Dar. Dulcea Bucovină. Talmudul. ei nu întârziară să se reverse asupra satelor. fără doar şi poate. în 1885. Să examinăm. Însă. la Ungaria şi la Austria. În 1900. . 60% din imobile sunt grevate de ipoteci la ovrei.pe care jidanii îi urmăresc şi îi ucid prin mizerie şi prin alcoolism.000. de la 1862. .care a fost răpită Moldovei în 1775. . în Bucovina. În 1857. În 1846.67.aşa că în 1900 ajunse să întreacă cifra enormă de 80%. dacă n-ar fi luat măsuri ca să se apere împotriva pericolului israelit. pe deasupra. moşiile şi marile domenii rurale. Ocupaţia de preferinţă a acestor ovrei. pier şi dispar puţin câte puţin. care le vor pune în vânzare şi le vor cumpăra peste puţin. într-adevăr.000. Cât despre mica proprietate. un adevărat cimitir pentru bieţii români. În 1880. . şi. În 1769. care i-a dat pe mâna acestor blestemaţi paraziţi.nu se mai înmulţesc deloc. unul din faptele cele mai caracteristice ale istoriei contemporane”.000.000. .prezintă un exemplu izbitor de ceea ce ar deveni România. Multe din moşiile.96. având în posesia lor casele din oraşe şi. Tot comerţul şi toată industria ţării sunt în mâinile iudeilor.83. numărul lor merse crescând din ce în ce. .500. Pe urmă. de când prima bucată de pământ căzu în mâinile lor. în timp de 50 de ani. de către Austria. Coranul. Înmulţirea iudeilor între 1846 şi 1908 a fost deci de 713%. populaţia jidovească se ridicase la 11. BUCOVINA Bucovina. Oraşele fiind repede umplute.Paulescu: Spitalul. Francmasoneria 37 .ca şi a celor din România. construind baricade şi înfruntând mitralierele soldaţilor împărăteşti. Afară de asta. într-adevăr. ei au acaparat cu totul profesiile liberale. . Astfel pe când în 1865 nu erau decât 2 avocaţi israeliţi. prin voturile pe care le cumpără. sunt de asemenea ipotecate la jidani.Acum însă. pe care o sug până la măduvă.

C. Trei ani mai târziu. Francmasoneria 38 .… ea merge chiar până să uite dreptul imprescriptibil al omenirei. ei posedă pământurile cele mai fertile din ţară. cu un câştig enorm. pentru clasele inferioare. mai bine de doua milioane de locuitori. plus mâncarea. vând rachiu pe datorie ţăranilor… şi prin dobânzi excepţionale. halul acesta de plâns constituie o adevărată robiei. ţărani ruteni. Pe lângă aceasta. după statisticile oficiale. ovreii ţin hanuri şi cârciumi unde vând rachiu… Ceea ce este. vreodată. se văd lucrând pe câmpiile Moldovei. .se găseau în provincie. „în Galiţia şi în anumite cantoane ale Ungariei. şi mai semnificative. În fapt.jidovimea austriacă provoacă indignarea când îndrăzneşte să vorbească de civilizaţie şi de progres. Pentru ca să reintre în fonduri. iar în 1880. . care altădată erau şi ei proprietari. şi rareori ajung să se poată plăti. cu un preţ ce variază între 45 şi 60 lei pe lună.… ca o lepră fără leac. N. această muncă este revândută. comerţul şi industria precum şi profesiile liberale sunt în întregime în mâinile ovreilor. plus mâncarea şi cheltuielile de transport. UNGARIA Acelaşi lucru se întâmplă şi în Ungaria. Cahalul. din nenorocire. s-au aruncat năpraznic asupra domeniilor rurale. din rasa lui Iuda. de a poseda pământ. în mâinile jidanilor. marii proprietari jidani erau în număr de 680! Calculele referitoare la mica proprietate sunt. dar şi mai toată proprietatea rurală. care le-au dat în mână puterea politică. jupoaie poporul de ultima lescaie. Şi totuşi. vreunui arendaş din Galiţia. După un asemenea tablou. jidanul cumpăra. Talmudul. totul aparţine ovreilor. abrutizaţi de sărăcie şi de alcool. zdrenţăroşi. se dau la băutură. drepturi de cetăţenie! „Prin cruzimea de care a dat dovadă. ca întotdeauna. Aceşti cămătari. . în mijlocul zăpăcelii universale”. 68 de proprietari ovrei. Ei au acaparat nu numai întreaga proprietate urbană.aceştia. şi produce moartea. a durat până la 1867. iar acesta o revinde în Moldova. .şi care întrece pe aceea a fiarelor de pradă. pământurile care le aparţineau altădată. .Situaţia este şi mai deplorabilă în Galiţia. slabi. Ţăranii. dacă vom avea neghiobia să dăm. la jidani. servesc.adică în 1870. şi. în anul 1873. ea a rămas sălbatică. cu 12 florini pe lună (25 lei). ar trebui să cadă cortina. Ţăranul îşi vinde munca ovreiului. În realitate. de la 1874 la 1892. pentru ca să-şi uite necazurile. Iată ce ne aşteaptă pe noi Românii. Actualmente. îndată ce au căpătat drepturile de cetăţenie. jigăriţi. „Interdicţia făcută ovreilor din Galiţia (Polonia austriacă). nu erau în toată Galiţia decât 38 de proprietari. şi. negustori cu bucata. sunt cu totul ruinaţi… Castelele şi moşie au trecut cu miile.dreptul de a trăi. 3 ani după ridicarea interdicţiei.de cele mai multe ori unui alt jidov. . cel puţin în ceea ce privea pământurile de arat. ca slugi. Ne va fi de ajuns să spunem că: Ţăranii în sate şi burghezii în oraşe. în timp de 18 ani. din Ungaria sau din Moldova. pe fostele moşii ale părinţilor lor”. în veacul al douăzecilea”. prin foamete şi prin muncă istovitoare. jidanilor.000 mici proprietăţi au trecut în mâinile jidovilor. ieftin de tot munca ţăranului pentru toată perioada agricolă următoare. un pericol de moarte. de ovrei. Nenorociţii de ţărani sunt obligaţi să închirieze de la jidovi. având dreptul de vot. Mai mult.adevăraţi iloţi. pe preţuri exorbitante. Într-adevăr. Adesea. . ei ajunseră la cifra de 289. de 1867. Odată contractul încheiat. La această dată. singur jidanul câştigă. Or. Coranul.Paulescu: Spitalul. ascultaţi cele ce urmează: În Galiţia. ruinaţi. 43. Camăta a distrus totul. .

Ovreii organizează cartele şi trusturi. Şi nici nu mai vorbim de judecătorii ovrei. îndemânare de a exploata pe aproapele. sunt salarii de foamete. după placul. că am văzut nenorocirile unei ţări mari. exploataţi şi ei la rândul lor. care a avut imprudenţa să dea ovreilor drepturile de cetăţenie. în monarhia Habsburgilor”. de curând.C. nici prin ştiinţă. lemne. adică în Franţa. . nici printr-o activitate productivă. le aparţin 70% din clădiri”. prin lovituri de Bursă. De atunci. O speculă neruşinată îşi întinde gheara peste tot. .Doctorul Horsky. Astfel.au ajuns repede să reunească în mâinile lor bogăţia şi influenţa. numai prin intrigă. „În ce priveşte proprietatea funciară. AUSTRIA Austria propriu-zisă.chiar şi peste mizeriile. comerciale şi financiare. speculând mai ales asupra produselor de alimentaţie şi asupra celor necesare traiului (grâu. sunt cu totul ocupate de jidani. ei reglează cursurile preţurilor. în mod periodic. strângând în mâinile lor toate industriile.” „Nu prin talent. Tot comerţul este în mâinile iudeilor. Silezia). ei şterpelesc. lăcomie nesăturată şi lipsă de orice scrupule. Într-adevăr.însuşindu-şi fără ruşine fructul muncii concetăţenilor lor. totul. . Însă mai e ceva. posedă. . aproape un sfert din marea proprietate în Boemia (de şapte ori mai mult decât familia imperială). pentru a putea intra în posesia aceloraşi drepturi. după interesul lor”. „ei acaparează toate grânele disponibile şi. neîndestulătoare pentru a face să trăiască o familie”. A trebuit ca şi pământul să le aparţină… pentru ca influenţa potică pe care o dă proprietatea. 100. Acum. Tot aşa e şi cu industria.Paulescu: Spitalul. suferinţele şi nenorocirile omenirii. nici prin lucru. cărbuni etc. odată în stăpânirea lor.adică elementele dominaţiei. micile economii pe care creştinii reuşiseră să le strângă. viclenie. Salariile sunt minime. petrol.). . În acelaşi timp. Talmudul. care permit să exploateze mizeria şi suferinţa bieţilor creştini. întreprinderile. îndrăzneală. „iudeii sunt deja proprietari a mai mult de jumăate din casele din Viena… Şi dacă vom consulta starea creanţelor ipotecare ce pot cu uşurinţă să ducă la o expropiaţie. următoarele: „În 1862. Coranul. ei şi-au câştigat cu vârf timpul pierdut. ei au devenit. Astfel jidovii. Însă ovreii nu s-au mulţumit să adune bogăţii colosale.000 hectare”.mai cu seamă acelea de avocat şi de medic.constrânşi să plătească preţurile iudeilor . Lucrătorii. sau mai bine zis. Francmasoneria 39 . . N. după 30 de ani. el singur. „Fabricanţii. ovreii nu aveau nici un cot de pământ în Ungaria. ei singuri. Din nimic. Baronul Rotschild. să examinăm modul cum ei au procedat în altă ţară mare. în 50 de ani. Cahalul. zahăr. profesiile liberale.fără să mai vorbim de ceea cei aparţine în celelalte provincii (Austria de Jos. era interzis ovreilor să devină cumpărători.părăsesc meşteşugul. care transformă dreptatea într-o prostituată. . ce-şi vinde favorurile cui îi dă mai mult. Pe lângă aceasta. scria. . precum şi în Ungaria. până la 1848. s-au urcat ovreii până în vârful scării sociale. Moravia. a treia parte din pământul întregului regat le aparţine… Trei jidovi posedă. Acestea sunt efectele Cahalului! Acum. să devină apanajul lor”. nu este nici ea mai fericită. nu întârzie să cadă în cea mai grozavă mizerie.ci.

cu ajutorul ei. „Petiţia negustorilor şi a vânzătorilor din Paris. pe care nu o ating încă azi. preparară şi săvârşiră Marea Revoluţie. . Ei erau tot aşa de bogaţi ca şi acum şi stăpâneau jumătate din Paris”. De atunci. Storcâd poporul. . ceea ce reprezintă o populaţie de vreo 400 de indivizi. sărăcindu-l şi ruinându-l prin camătă. pentru ca să le altereze producerile. Ei creară Francmasoneria şi. atât de puternică la acea epocă. de Charles al Vl-lea. pe care le scorneau neîncetat.cu ajutorul brevetelor acordate de rege. intrând din nou prin fraudă. să le deschidă pântecele şi să le ia mierea ce se găseşte în ele… Ei cred că orice autoritate este o uzurpaţie asupra lor. atât de trainic stabilite în timpul Evului Mediu. care este aproape la fel cu cea din Austro-Ungaria. în diferitele ţări.şi privesc toate bunurile ca şi când le-ar aparţine. îngrozind lumea prin crime rituale.Paulescu: Spitalul. mureau la Paris. Cahalul.ba. ce e mai mult. Coranul. introduc mărfuri interzise sau defectuoase. Talmudul. prin nenumărate erezii.C. pasajele următoare: „Se pot asemăna jidanii cu nişte viespi care se introduc în stupi ca să omoare albinele. pentru ca să ajungă la un rezultat analog. chiar din 1767. FRANŢA Lăsând sub tăcere acapararea bogăţiilor acestei ţări. se aflau în număr de vreo 20. Francmasoneria 40 . profitând de faptul că străinii. practică tot felul de cămătării. resurse care le N. Însă. .ovreii au fost. Ovreii nu pot să se laude că au adus lumii vreun folos. pentru a obţine drepturile de cetăţeni într-o simplă colonie franceză. nu se găseau la Paris decât trei sau patru familii israelite. între altele.nu au decât o dorinţă. goniţi din Franţa. nu ne vom ocupa decât de modul cum ovreii au ajuns să se introducă în Franţa şi de mijloacele oculte de care s-au servit pentru ca să capete drepturile de cetăţenie.ca pretutindeni. câţiva ovrei reuşiră să se stabilească la Paris. Sub Ludovic al XIV-lea.încercând prin Cahal să vatăme corporaţiile meseriaşilor şi ale negustorilor. o dată cu drepturile dorite. . „ovreii din Franţa ajunseră la cifra de 800.Aceasta ne va permite să înţelegem manevrele ascunse. de care se servesc la noi. .000 în această provincie. căderea monarhiei şi răsturnareaBisericii creştine. de la 12 la 15 iudei pe an. ei se ascunseră. fură definitiv expulzaţi din Franţa. stabilite în acest oraş sub predecesorul sau. unde au fost toleraţi… Ei profită de descoperirile altora. în 1394. jidovii încercară să se strecoare în Franţa. cumpără de la oricine. .puteau să intre în breslele de meserii şi de comerţ. ei erau toleraţi la Metz. În plus. .ei au încercat mult să-i înşele pe francezi asupra intenţiilor lor. duşmana lor ereditară. zisă franceză. Văzând însă că nu le reuşeşte cu minciuna. În acelaşi timp.000. căutând să dărâme Biserica. ce se aplică la o anumită categorie de femei. în contra admiterii ovreilor” cuprinde. Însă. oferă risipitorilor sau nenorociţilor datornici. Algeria. . îndată ce furtuna încetă şi reîncepând aceleaşi isprăvi ca şi mai înainte. ei profitară de nenorocirile ce rezultaseră pentru ţară dintr-un dezastru naţional. chiar de la un asasin sau de la un servitor. . „În secolul al XII-lea. .însă în condiţii foarte nesigure şi asemănătoare cu înscrierea în condicuţe. Aici. unde Henric al IV-lea luase sub protecţia sa 24 familii care se coborau din cele dintâi 8 menaje. ei făcură un mare pas care le aduse.şi înaintea marii Revoluţii din 1789. Astfel.care ar trebui mai bine să se numească marea Revoluţie jidănească. atât de dese pe vremea aceea. Cucerirea Alsaciei a adus Franţei un număr considerabil de iudei. Mai târziu. . aceea de a ajunge la o împărăţie universală . adică din războiul din 1870. în 1778. în mai multe rânduri.

dacă nu ca autori direcţi. când liniştea fu restabilită. fiecărui negustor. drept o instituţie filantropică. vom expune mai departe originea Francmasoneriei şi rolul ei în timpul marii Revoluţii. cu un pumn de bancnote şi le dărâmară . Francmasoneria putu să lucreze în tihnă. Cea mai mare parte din furturile şi jafurile de care vorbeşte Taine. . colaboratorul lui Napoleon. o singură casă de comerţ. societate secretă pe care au imaginat-o şi au construit-o după modelul Cahalului lor. Când Constituanta se reuni. Coranul.adică după 4 ani. . micile schimburi. însă Adunarea. Englezii au făcut apoi să treacă în Franţa această funestă asociaţie. înşelă într-un chip nedemn nobilimea. Talmudul. Cu mult mai înainte de Revoluţie. numai câţiva iudei subalterni.Israel triumfă. . de altfel. fără să bănuiască măcar. Câţiva ani mai târziu.şi mai ales pe revoluţionari. Masoneria. de asemenea. Dezbaterea. Să notăm. se permite comerţul la toată naţia şi se opun.cel puţin ca instigatori şi ca tăinuitori de obiecte dosite.grăbesc ruina. Aici. . credincioşilor. deputaţii. burghezimea şi. pe la începutul secolului al XVIII-lea. La 30 aprilie 1791 şi la 27 septembrie 1791. dându-se. foarte scump. care a avut loc în timpul acestei groaznice furtuni sociale. jurisconsul celebru. ovreii din Paris solicitară emanciparea tuturor israeliţilor din Franţa. . Ea amăgi. care îi împiedica să vadă. de luptă neîncetata.… aşa era de mare scârba ce inspira această lepră. împrumuturile pe amanete. Tocmai în octombrie 1793. în 1806. pentru Israel.Paulescu: Spitalul. puţin câte puţin. Toţi ovreii din Paris au fost implicaţi în această afacere. în furtul cărora jucară un rol de căpetenie. foarte încurcată. Francmasoneria 41 . Cahalul. începută la 21 septembrie 1789. Aici. Francmasoneria. Prima grijă. pur şi simplu. pe toată lumea. . Abuzând de încrederea acestor naivi şi acoperindu-le ochii cu un văl des. . . dar.sau. într-o publicaţie anterioară. De altfel. se continuă câteva zile. care îşi închipuiră că maşina împingea pentru ei. organizaţia socială. au început să ia naştere averile enorme ale multor jidani din Franţa. care s-au lăsat să fie prinşi.întrun memoriu pe care-l prezentă împăratului. pe aceşti blestemaţi fii ai lui Israel. că aceasta s-a întâmplat în plină Teroare. Mobilierele emigraţilor erau o altă ocazie de operaţii fructuoase. Mulţi proşti căzură în perfida cursă ce li se întinsese şi intrară cu grămada în adunarea suspectă.fu să se repeadă asupra diamantelor Coroanei. Atunci. Dar. forţele unui popor întreg. într-un oraş. o mare parte din cler. le închiriară. inspirate de credinţa geniului pictorilor din Evul Mediu… Adesea ei cumpărară biserici întregi. agiotagele. care s-au desfăşurat. . practică scomturile. am arătat pe larg. Ovreii fură. au fost judecaţi şi în urmă executaţi. începând de la acest tragic eveniment şi până în zilele noastre. ca să dărâme. fără nici un succes.C. ovreii reuşiră să introducă în Anglia. amână soluţia. în mod mincinos. Portaiis. -scrise cele ce urmează: N. aceia care organizară jefuirea bisericilor şi distrugerea capodoperelor. pentru ca să-şi însuşească averile acestor proscrişi.pe unii mai mult decât pe alţii. Membrii Convenţei se înţelegeau. avură. nu vom insista decât numai asupra câtorva peripeţii jidoveşti. după Taine. cu ovreii. reveniră la asalt. înspăimântătoarea dezlănţuire a patimilor de proprietate şi de dominaţie. câştigaţi de jidani. traficurile şi negoţurile cu lucruri vechi… Dacă se îngăduie unui singur jidov. cu toate avertismentele Papilor. Însă. că ea lucra.pentru ca să se arate demni de emancipare.

războaie (ca acela din Tonkin. În 1870. Cu atât mai mult că în 1870 această măsură avea şi un caracter odios: arabii. Jidovii nu sunt numai o sectă. experienţa a probat că… nu avusese prevedere. . în timpul războiului ce a doborât Franţa. ca efect imediat. sub numele de dobândă a datoriei naţionale”. Europa este înfeudată dominaţiei lui Israel.şi îi înmână decretul lui Cremieux. pe care aceste state nu o vor plăti niciodată cu veniturile lor.) etc. nici prusieni. Cremieux şi cumătrul său Gambetta au trădat Franţa. el există la toate naţiile. . cum se plânge de jidani. a ovreilor din Algeria. în masă. deschidea iudeilor o poartă destul de largă. ovreii au căpătat drepturile de cetăţenie în Algeria. dădu decretul de naturalizare. o răscoală îngrozitoare a populaţiei arabă şi cabilă. cu ele. Coranul. ci chiar de la constituţia acestui popor.Toussenel scrie: „Ovreii au lovit toate statele cu o nouă ipotecă. Acest decret de naturalizare excită.ce era dăruit cu toptanul şlehtei jidoveşti. nici englezi. în Algeria. era de ajuns să li se spună că aveau în faţa lor nişte jidani. . jidanul Cremieux. în problema ce aveau de rezolvat în ceea ce priveşte starea civilă a israeliţilor din Franţa. referitor la naturalizarea străinilor. . Şi pentru ce o asemenea favoare?… atunci când decretul din 1848. Francmasoneria 42 . Dar. al muncii tuturor cetăţenilor. .Les Juifs rois de l’epoque. El a fost împrăştiat. într-o carte remarcabilă.„Constituanta crezuse că. Talmudul. în ce condiţii. o naţie în naţie.lovituri de bursă dezastruoase. era aşa de intensă. etc.ci pur şi simplu ovrei…”. pretutindeni el se crede că trăieşte pe pământ străin… Astfel ovreii formează.mare senior arab. .C. Sunt nişte lăcuste şi nişte omizi. Treizeci de ani mai târziu. o indignare unanimă. într-o discuţie în Consiliul de Stat.Iudeii o au în mâinile lor… Israel a impus tribut tuturor statelor. fără să se confunde. care-şi făcuseră datoria în mod eroic în timpul războiului. ci un popor. din care au ieşit trusturi formidabile. ovreii au înaintat mult. .pe care aţâţi cuceritori au visat-o. Greşeala provine din faptul că revoluţionarii nu au vrut să vadă decât o chestiune de toleranţă religioasă. în timpul războiului din Italia. . jidanii au ajuns să fie stăpâni absoluţi pe Franţa. produsul cel mai clar. pentru a face pe ovrei buni cetăţeni. Aga scuipă pe el. era de ajuns să-i facă să participe… la toate drepturile de care se bucură cetăţenii francezi.şi trimise înapoi generalului N. pentru ca să servească interesele neamului lor. El avu. De altfel. şi acum rătăceşte pe tot globul. Cahalul. . această dominaţie universală. fără să fi fost distrus. Acest popor avea altădată un teritoriu şi un guvern. care împreună cu jidanul Gambetta erau membri ai guvernului Apărării naţionale. erau lipsiţi de dreptul de a vota. nici nemţi. ei nu sunt nici francezi. Astăzi.Paulescu: Spitalul. . adăugă: „Nu se plânge lumea de protestanţi şi de catolici. ura împotriva acestui neam netrebnic. . De atunci. sub republica francmasonă. iar nu o ţară. Profitând de un astfel de moment pentru a da un astfel de decret. Ei organizară maşina de exploatare a popoarelor.al cărei pământ era invadat de duşmani. krac-uri şi panamale ce ruinează o ţară întreagă. din nenorocire. Când un ofiţer francez se prezenta la Sidi Mahomed Ben Ahmed el Mokrani. încât pentru ai înflăcăra pe turcoşi împotriva austriecilor. care pustiesc Franţa”. peste tot. nu vine de la indivizi. Răul pe care ei îl fac. pentru ca să caute un refugiu. etc. trece în punga jidanilor. Şi Napoleon I. ALGERIA Să vedem acum.

Talmudul. de asemenea. pentru a ajunge aici. în momentul de faţă. Israeliţii formează. N. în numele Ţarului.ca cei de la noi . fără intervenţia autorităţilor civile. prin Nihilişti (sectă de anarhişti). într-adevăr. francezilor. se îndeletnicesc cu un gheşeft monstru. tot astfel. . avu loc intrarea jidovilor în naţia franceză. . în mijlocul masacrelor. mereu excitat împins în stradă de către jidani.unde ei se numără cu milioanele. . nici prin teroare. Cahalele calomniază Rusia şi o discreditează în ochii lumii străine. în timpul războiului cu Japonia.profitând de momentul când Rusia era încurcată într-un război nenorocit.tulbură liniştea Statului şi pune într-un pericol continuu viaţa Ţarului şi a principalilor săi colaboratori. care. nici de Germania. În cursul unei revoluţii sângeroase. punându-se în grevă. arzând şi asasinând. în care voiau să intre. nici prin minciună. în loc să citeşti în ziare depeşele agenţiilor jidoveşti. încercară să escaladeze bariera.nu se bucură de drepturile de cetăţenie… adică de Rusia. Aceeaşi soartă ne ameninţă şi pe noi. care răsculau poporul. în 1881: „Poziţia iudeilor în Germania este foarte avantajoasă… Fiecare comunitate jidovească se administrează ea însăşi.în particular pentru noi. pe când ruşii se găsesc foarte bine sub un asemenea regim.Augeraud crucea de ofiţer a legiunii de onoare. Aceasta ne va permite să ne dăm seama de uneltirile sau de tertipurile pe care jidanii din România le întrebuinţează pentru ca să-şi atingă scopul dorit.C. ce s-a petrecut în Rusia.ici pentru o cauză. de armata franceză. care minţeau cu neruşinare şi îl făceau să creadă că.sau mai bine zis se năpustea ca o bestie turbată. românii. lucrară exact în acelaşi sens. îşi ridică impozitele. foarte puternici şi unde Herman Kuhn scria. Să vedem. . Cahalul. Însă. poporul rus nu ştia câtuşi de puţin ce e o constituţie şi ce sunt garanţiile. care are jidani ca prim-miniştri (Luzzati). Mokrani căzu ca un erou şi revolta fu înecată în sânge. măsură excelentă pentru poporul rus. trei miniştri. într-adevăr. ei au dezlănţuit războiul civil când patria. . un Stat în Stat”.ovreii sunt lipsiţi de drepturile civile şi politice. reclamă o constituţie şi o garanţie. apără cauza Ţarului şi a Rusiei”. ovreii . să vorbim puţin de o ţară mare.redusă la trista necesitate de a se pune în serviciul acelora ce trăiau numai din camătă şi din furtişaguri. nu stau mai bine ca Austria şi ca Franţa. Mai mult. nici de Anglia. care mai toate sunt în mâinile ovreilor. prin urmare. . colo pentru alta.pentru al elibera”. care s-au înjosit până la a se pune în rând cu jidovii. prin presa europeană. . care îşi închipuie uşor că o monarhie absolută este un îngrozitor flagel. Şi. tăiaţi împrejur. unde ovreii sunt. s-au văzut „instigatori. citeai scrisorile particularilor care vedeau cu ochii evenimentele. din partea jidovimei. ca miniştri de război (Ottolenghi). îşi dirijează şcolile. pentru acest lucru se răscoală.Paulescu: Spitalul. Poporul rus. RUSIA În Rusia. constatai că poporul rus mergea fără să ştie pentru ce. ce a dat naştere unui scandal colosal. ca primari ai Romei (Nathan). în realitate. Când. unde. Nu vom spune deci. pentru ca să arate tot dezgustul şi adâncul său dispreţ. . Văzând ca nu ajung la nimic. Într-un ceas aşa de dezastruos pentru patria comună. Nu ne vom mai opri asupra celorlalte ţări din Europa. Şi. nimic despre Italia. era zdrobită din afară.unde vine să se reverse prisosul acestui furnicar. din acest punct de vedere. în care ovreii . jidănimea n-a văzut decât un singur lucru: interesul ei. Francmasonii Constituantei şi ovreii revoluţionari din Rusia. Dar. ei încercară să se încorporeze în naţia rusă. a cărui faimă a făcut ocolul pământului. . Jidănimea rusească se agită cu furie şi.ne spuneau telegramele agenţilor. Francmasoneria 43 . însă deplorabilă pentru vecinii lui. Coranul. .

. este prin naştere. 3. nu s-au găsit decât 127 şefi de familii israeliţi. în România.6. care se află actualmente în România. în 1867. Comparând între ei anii 1803 şi 1899. nici la luptele sângeroase.9. tătari. în toată ţara.… de la luarea Ierusalimului de către Titus (Cremieux)… sau din timpurile lui Decebal (B. pretind astăzi că sunt stabiliţi în România de când lumea şi pământul. dar a devenit foarte activă mai ales în timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1848)… N. Ernest Desjardins. unguri.000 de jidovi. pe viaţă sau pe moarte.000. La începutul secolului al XVIII-lea.000. împinşi fiind de patima de dominaţie.000. Numărul lor însă a crescut progresiv. vom aduce aici cifre exacte. scoase din statisticile oficiale. Pentru ca să probăm că această afirmaţie nu este decât o neruşinată minciună. Această invazie a început de ani de zile. . .000. în urma emigrării lor necontenite din Moldova.cu mult mai înainte de formarea acestei ţări. Astfel. ne va fi uşor să înţelegem ce se petrece în propria noastră ţară. În 1860. În 1831. Talmudul. . ovreii.. au ajuns în câţiva ani să pună mâna pe mai toate bogăţiile ţării. le mai trebuie să posede şi drepturile de cetăţenie.80. din Austria şi din Rusia. după împărţirea Poloniei (1772).Paulescu: Spitalul. Iată ce zice în aceasta privinţă. ovreii n-au putut să-şi satisfacă decât numai patima de proprietate şi datorită ei. În 1827.37.120. Ea a venit aici prin emigraţie.venind din Galiţia şi din Polonia rusească.când s-a făcut cel dintâi recensământ în Moldova.ROMÂNIA Acum. În 1899. În 1820. prin spirit şi prin limbă. care a venit în România. pe trimestru. etc.330 ovrei. nu se afla în Moldova decât un număr foarte mic de ovrei. Prin urmare. încât contribuţia lor totală se ridica abia la 155 lei. . . constatăm că înmulţirea jidanilor.533 la 100.000. la Iaşi. un savant istoric.s-au găsit.ca şi prin voinţă şi prin moravuri. . În Muntenia. În 1838. Cahalul.) ce voiau să-l cotropească. în această perioadă de 96 ani. ei trebuie să aibă prerogativele de cetate. În 1803.se socotesc în toată ţara. cunoscând modul cum jidovii au lucrat în mai multe ţări străine. să studieze chestiunea israelită: „Majoritatea familiilor evreieşti care locuiesc în România. . Coranul.000. . În 1831. ei erau atât de rari. ce constituie un fel de cloacă nesecabilă ce debordează cu îmbelşugare această pestilentă. Aceşti străini.70. ce le sunt contestate pe nedrept.000.200. În România. ei se agită nebuneşte. . Francmasoneria 44 . susţinute de el împotriva numeroşilor barbari (turci. ca să ne subjuge cu totul. . . membru al Institutului. În 1859. . Astfel. . În 1899. numărul ovreilor a fost întotdeauna cu mult mai mic ca în Moldova.19.000 de iudei.străini de ţară.24. . 12. în Bucureşti. aceşti străini. a atins cifra colosală de 1. în imensa lor majoritate.C. . . Cifrele acestor statistici arată că.şi că.000 de ovrei.care n-au luat parte nici la suferinţele grozave îndurate altădată de poporul român. s-au introdus aici în mod fraudulos în cursul secolului trecut. În 1838. Lazare). în 1820. veniţi de ieri. Pentru a atinge şi acest sfârşit.n-au nici un motiv istoric plauzibil ca să poată pretinde drepturile de cetăţenie. în Moldova. . prin urmare. Dar.

500 Şi. când cercetezi mişcarea fiecărui oraş luat în parte. numai cu 18. N. s-a produs o diferenţă de peste 30.apar astăzi în plină lumină… Într-adevăr.pentru ovrei un excedent de 17. mişcarea populaţiei. populaţia Fălticenilor s-a micşorat cu 10.000.pentru moment provizorii.Paulescu: Spitalul. Dar. . de la 1869 la 1875. asupra morţilor. Fenomene.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 23%. .000 Ovrei 120. constată: . Naşteri. iar a Dobrogei. a Mihăilenilor cu 13%. existau în Moldova regulamente pentru apărarea fruntariilor împotriva valurilor năvălitoare ale vagabonzilor străini. a căror cunoştinţă se impune fără întârziere. de exemplu.8%. -5.784 de suflete. Cahalul. Naşteri Morţi Diferenţa Români 140. asupra naşterilor. trebuie să aibă cauze profunde.418 morţi).adică la 50. pentru acelaşi oraş. etc. populaţia sa diminuat în mod absolut. Putem deci să afirmăm că oraşele Moldovei se depopulează şi că această depopulare este cu atât mai intensă.iar guvernele. se prezintă cu un tablou şi mai înfricoşător. de la 1870 la 1893. O asemenea disproporţie. răul pare şi mai mare. nu mai are astăzi decât 75.000 +40. uneori numai bănuite. severitatea acestor regulamente. Cu modul acesta.488 suflete. asupra unei populaţii totale de 77. neobservate de nimeni.7%. o diferenţa de 70 000 de suflete în profitul lui Israel.8% . de 57% . +3. un deficit de 14. se vede atunci că. în 43 de ani. . .30. vechea capitală a ţării.şi aşa mai departe.443 de suflete. . cu 41. .000 morţi. făcându-se complicii acestor abateri. publicând aceste date. numai în anul 1909. . . iar a Dobrogei cu 45. 9. în 8 din 21 oraşe moldoveneşti. În acelaşi timp.500 Ovrei : 13. . s-a făcut un nou recensământ al populaţiei. Numai că.la Fălticeni. Coranul.ne duc la constatări de o excepţională gravitate.000 naşteri. într-adevăr. C. înmulţirea ovreilor străini luă proporţii înspăimântătoare. Diferenţa : Români 7. .000.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 1%. Cu alte cuvinte. datele referitoare la numărul locuitorilor Moldovei arată că populaţia rurală a crescut. în 13 ani.000 . ovreii au ajuns în Iaşi la cifra de 39. De asemenea. Iaşii.000 de indivizi în favoarea lui Israel. astfel la Dorohoi ea este de 53. Dacă examinăm acum statisticile care dau mişcarea totală a populaţiei în oraşele Moldovei.000 170. care în 1909 avea 77.000 80. dădură pământul naţional pradă cerşetorilor corupători”.8%. în oraşul Iaşi. 13. pe câtă vreme jidovii (al căror număr este aproape pe jumătate ca acel al creştinilor) au un excedent de 40. cu cât oraşele sunt situate mai spre nord”. vedem că românii prezintă un deficit de 30. care e enormă. în 22 de ani. profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi. În 1912. . pe când jidanii au câştigat 120 (894 naşteri.759 locuitori.fosta capitală a Moldovei.500. D-l A. De asemenea. ale cărui prime rezultate au fost raportate de profesorul Cuza.care se petreceau în umbră.pentru români.la Botoşani. Morţi.3% . Un ziar politic. calculând asupra datelor statisticilor oficiale. Cuza. Talmudul. se topi la vederea câtorva gologani.Astfel. Astfel. O asemenea proporţie se întâlneşte în mai toate oraşele Moldovei.432 naşteri. Francmasoneria 45 .000 Adică. populaţia urbană a Moldovei a crescut numai cu 5. 774 morţi).C. 2.8%.pentru concurenţa de aici înainte neputincioasă şi chiar pentru viaţa materială a adevăraţilor români… Dar.500. le rezumă astfel: „Cifrele recensământului.759 locuitori.6%. mişcarea populaţiei de la 1866 la 1909. de 51.882.5%. românii au pierdut aici 986 indivizi (1.

au lipsit pe români de aceste mijloace de trai şi. Trebuie remarcat că.Iată acum proporţia. cu o dureroasă nelinişte. din 133 cârciumi. .care posedă şi tot comerţul cu materii prime (Pietre.strigăt care s-a răsfrânt. aceştia au început să dispară. în Fălticeni. . este întreagă jidovească. care n-au între ei nici o legătură şi nu se bucură de nici un sprijin. . indispensabile acestor meserii.Dacă vom consulta statisticile. a ajuns la condusa că jidanii.Prin urmare. Ne aducem aminte. Astfel. dar sunt monstruoase în România. lemne. Şi nici nu mai vorbim de marea industrie care. 1 40 Asemenea proporţii se întâlnesc. Ele ar fi naturale dacă neam găsi în Palestina. în oraşul Iaşi. găsim: români ovrei Cârciumari 51 344 Băcani 6 83 Precupeţi 4 172 Făinari 1 80 Negustori de lemne şi aşa mai departe. sunt absolut dezarmaţi în lupta de concurenţă şi sunt uşor înlăturaţi de rivalii lor. Coranul. Într-adevăr. fier. piei etc. var. în acest oraş. la un negoţ exclusiv jidovesc.s-a făcut foarte repede. Cahalul. Francmasoneria 46 .că în timpul războiului din 1877. . Şi această transformare.570. nisip.). la Herţa. Cahalul a lucrat cu toată forţa de care dispune. La Hârlău.şi aceasta numai în câţiva ani. Comerţul. pe când N. la tot. strada Lipscani din Bucureşti toată era ocupată numai de negustori români. postav.iar rezultatele sunt formidabile. meseriile cele mai uşoare şi cele mai productive aparţin iudeilor.de la un negoţ exclusiv românesc. la Mihăileni… toate cârciumile sunt în mâinile ovreilor”. vom vedea că industria şi mai ales comerţul în oraşele României. tinichea. a negustorilor români.şi această constatare a smuls profesorului Cuza strigatul de alarmă sau mai bine zis de disperare: pierim . acaparând toate mijloacele de subzistenţă.C. cu totul ridicolă. Talmudul.Paulescu: Spitalul.742 Aici. în consecinţă. aceşti străini sunt puternic ajutaţi de Cahalele lor şi sunt uniţi prin solidaritatea naţională . . ovreii se înmulţesc în mod prodigios pe când românii se împuţinează din ce în ce.pe când bieţii români. . în toate oraşele Moldovei şi în multe ale Munteniei. Efectele patimii de proprietate a ovreilor Jidanii în oraşe. Dar care este cauza istovirii unei populaţii. . în faţa năvălirii unor paraziţi? Cuza. pânză. În plus.874 . . una singură e românească. . după cum spune Raportul Camerei de comerţ şi industrie. Industria. meseriași ovrei : 5. de-abia 4 sunt ţinute de români.Iată proporţia ce există între meseriaşii români şi iudei. faţă de negustorii ovrei. numai 6 aparţin românilor. cuie. . . până atunci foarte prolifică. în ceea ce priveşte mica industrie. în Dorohoi. au trecut cu totul în mâinile ovreilor. de altfel. din 54 cârciumi. . în Moldova. cu toate enormele sacrificii ale Statului şi mai ales ale consumatorilor. în cursul anului 1908: Meseriași români :1. în cursul anului 1908: Negustori români 121 ovrei 1.la Iaşi. din 74 cârciumi.deşi nu aveam ca etate decât 43 de ani. din 1906: „În oraşul Botoşani. care a studiat bine acest fenomen patologic. în inimile tuturor românilor.… în interval de câţiva ani. de la tot.

pierduţi în mulţimea nenumărată a jidovilor.cincisprezece ani mai târziu. inconştientă de scop. Această crimă abominabilă.C. Francmasoneria . găsim cele ce urmează: a) Pentru meseriaşi: români ovrei Botoşani 19% 68% Dorohoi 24% 70% Suceava 20% 66% b) Pentru negustori: români ovrei Botoşani 22% 72% Dorohoi 22% 74% Suceava 26% 66% Proporţia negustorilor români. găsim în Iaşi în 1909: Negustorii ovrei : Cârciumari : 1909 344 47 N. în 1839. avem de-a face cu Armata Cahalului. graţie organizaţiei breslelor. să vedem şi ce se petrece la ţară. este fapta Cahalului. unde după lege. În orice caz.toată Moldova este literalmente cufundată în mocirla năpăditoare a lui Israel. dând peste tot excedente importante. Se înţelege uşor de ce românii pier în faţa jidovilor care. în acel timp. îi lipsesc de pâinea zilnică. . a trebuit să fie mai întâi complotată. cu mijloace financiare. această statistică arată lămurit că în aceste trei judeţe. acaparând toate mijloacele de trai. Contra-proba. căci. În statistica întocmită de Camera de comerţ şi industrie asupra a trei judeţe din nordul Moldovei în anul 1905-1906. care atunci erau în floare.Acum că ştim ce se întâmplă în oraşe. rămânea aproape staţionară. cu cel ce găsim acolo în 1909: Negustorii români 1832 1909 Cârciumari : 26 451 Băcani : 1156 Pescari : 580 Blănari : 650 Chiristigii : 180 şi aşa mai departe. mai toate meseriile şi mai tot comerţul sunt în mâinile jidanilor. Dacă studiem statistica publicată de Spicuitorul moldo-român pe anul 1839. . la acea epocă. românii aveau cu ce să trăiască. îndată ce ajung în sate. iar acum nu se mai găsesc acolo decât doi sau trei români. Totuşi.ci o trupă disciplinată.care nu atinge 25%. . era toată luată de jidani. ei nu întârzie să vândă pe ascuns alcool. .este relativ mare. populaţia românească se înmulţea în mod regulat. Cahalul.Paulescu: Spitalul.în timp ce populaţia ovreiască . . străinii nu pot deschide cârciumi. bine echipată. Talmudul. ovreii găsesc întotdeauna mijlocul de a călca această lege şi. . Într-un cuvânt. vedem că. Coranul. unde se strecoară ca să poată intra. Negustorii români dispăruì au fost înlocuiţi de jidani. O nimicire atât de completă şi îndeplinită în atât de scurt timp. chibzuită. Să comparăm numărul negustorilor români din Iaşi. preparate mai dinainte şi venite din străinătate. pe urmă executată de o mână de maestru. .Până acum v-am arătat proba. Intr-adevăr. La un asemenea rezultat nu ar fi putut să ajungă o gloată. Dar. pentru că industria şi comerţul erau ale lor. pentru că românii ţin încă aproape tor comerţul de băuturi alcoolice la sate. otrăvindu-i cu băuturi alcoolice falsificate. având capitaluri din belşug şi care se năpusteşte la atac urmărind o ţintă determinată. . Jidanii la sate. Iată acum şi contra-proba.deşi legea opreşte pe ovrei de a se stabili în sate. exterminarea unui popor.

Astfel. Cerem ca ovreii.000 lei.ovreii despuiară în voie pe bieţii români.pentru ca să plătească jidanului o pălărie de 6 lei. cu No. nici de lene. . răspândită de ovrei.a fost nevoit sa-şi vândă o pereche de boi.şi se aruncară cu lăcomie asupra imobilelor din oraşe. N. . hoţia şi frauda. în mod sugestiv. În realitate. care alcătuiau toată averea lui şi a familiei lui. în ascuns. pe care o luase pe datorie. mult mai uşoare şi cerând mai puţină osteneală. fără încetare primeşte jălbi din partea breslelor şi a mai marelui staroste.800. . fraza stereotipă.… cu expunerea necazurilor ce românii suferă de la ovrei. . . mai toate băncile. proporţia este de 7. nici de bunăvoie.500. care atunci când au venit din Galiţia sau din Polonia rusească. adresat Domnitorului. valoarea acaretelor lor întrece cu mult pe a celor româneşti. ce este scris într-un raport (Anafora) al Sfatului administrativ al Moldovei. care n-a fost în stare să le apere interesele.000 lei. din incapacitate sau mai ales din corupţia timpului. dacă ar avea dreptul să cumpere şi moşii? Camăta. contractată la Iuda într-un moment de strâmtorare! De altfel. Proprietăţi urbane.000 la 5. sunt în mâinile acestor vampiri.000. Ce ar fi. nici de fudulie. e faptul că românii au fost obligaţi.puse rezoluţia ca jidovii să continue să profite de toate drepturile breslelor. Cahalul. poruncite de Talmud.621.C.000. fără voia lor. atât pe cei din oraşe. Francmasoneria 48 . Iată. unde te pot împrumuta. ei posedă în Moldova mai bine de 31% din proprietatea funciară urbană. care i-au atacat prin mijloace oculte. Coranul. într-adevăr. în ziua de 31 mai 1838: „Departamentul finanţelor. pentru o mică datorie. la Dorohoi. . Domnitorul Mihalache Sturdza (de tristă memorie). să părăsească terenul meseriilor şi al negoţului. La Fălticeni.Băcani : Pescari : Blănari . cât şi pe cei din sate. cât de duşmănoase. repede.Prin comerţ şi prin industrie . că au venit să ocupe un loc disponibil în economia noastră naţională nu este decât o minciună sfruntată.000. la nenorociţii români.000 la suma minimă românească de 200. după forma occidentală. cu dobânzi enorme. .care sunt mijloacele cele mai eficace de a realiza. . 8. legea nepermiţându-le să înghită şi pe cele de la ţară. din comerţ şi din industrie. încă nu e totul.căci aceştia acaparând meseriile şi negoţurile au pus mâna pe cea mai mare parte din câştiguri… În urma schimbării vestmântului. . Dar ce este mai trist. ei au fost învinşi de jidani. etc. Prin urmare. . dar jidanii n-au vrut să-i tolereze lângă dânşii şi n-au consimţit nici măcar să-i primească în atelierele lor. În aceeaşi zi. a referat Sfatului că. Chiristigii : 83 7 14 13 şi aşa mai departe. La Mihăileni. Astfel se îmbogăţiră foarte. Dar.000 lei. din cauza incapacităţii şi mai ales a necinstei clasei de sus. ovreii au case pentru 5.încă şi mai puţin din cauza incapacităţii lor. manopere tot atât de laşe. cum un biet ţăran. Câte averi nimicite. n-aveau nici ce mânca! . . care se vor folosi de drepturile breslelor… să fie supuşi la aceeaşi taxă ca şi breslele…”. am voit ca croitorii creştini să se obişnuiască a face costume europeneşti. dispreţuind munca şi preferând funcţiile Statului. ea este de 1.românii au părăsit poziţiile mănoase în câştig.100. întrebuinţând în această luptă pe viaţă sau pe moarte. lăsând cheltuielile pe socoteala românilor.din nepăsare. Astăzi. pentru care un asemenea împrumut însemnează ruina. Talmudul. ovreii îi împrumutară. Din aceste statistici rezultă că. pe când românii n-au decât pentru 2.Având bani.Paulescu: Spitalul. În mai multe oraşe.ei. Un om de litere a povestit.

mulţumită unor magistraţi prea îndatoritori. ovreii măriră considerabil arenzile. un tânăr G….Jidanii se leagă până şi de tinerii neexperimentaţi de băieţii de bani-gata. . Ei bine. din lumea întreagă. Coranul. Dar. Dar.000 lei. cu toate că nu voiesc să cultive pământul cu propriile lor mâini. „comerţul. Cametei. în bătaie de joc. peste puterile omului. Guttmann.care asociindu-se cu hoţia şi cu înşelătoria. Astfel. Feierstein… sunt numele principalilor bandiţi agrari. Dar şi-au recuperat investiţia până la urmă.să ajungă în urmă să îi pună definitiv sub picioare. căci adesea un singur evreu ţine în arendă mai mult decât un judeţ. pe la prefecturi şi chiar prin ministere. Astfel. Astfel. Rapaport. jidanii îi nutresc cu „peşte împuţit. Fischer.Mai apoi ovreii întrebuinţară atâtea bogăţii ca să organizeze carteluri. După cum zice Desjardins. în Moldova de sus. Cahalul.adică furturi şi înşelătorii în mare. de exemplu. ei posedau două treimi din domenii. . nădejdea mângâiată a răzbunării ascunse împotriva creştinului. Pentru ca să poată arenda o ţară întreagă. s-a numit. guvernul le-a pus botniţă şi planul infernal a avortat. este foarte scumpă. Pricepeţi acum ce escrocherie are loc atunci când viitorul băieţandrului este în joc şi mai ales când părinţii ţin să ascundă greşelile fiului lor. . fără ca nimeni să nu mai poată veni în ajutor acestor nenorociţi! De altfel. se adaugă adeseori sperjurul. pe la regimente. .Paulescu: Spitalul. sugându-l până la măduvă.după răscoala ţăranilor. au acum neruşinarea de a plânge pe ţărani. pe care îi împing la o nouă revoltă. per excelenţiam. Fischerland. care se pregăteau să se îndoape cu sudoarea omenească. unde corup funcţionarii. să le dea şi pelagră.adică izvorul fundamental de trai al ţării. aproape îndoit decât îl iau bulgarii. în plus. ceea ce arată cât iubeşte Israel pe ţăranii români e faptul că.Dar ovreii nu se mulţumiră cu atât. . că ea constituie una din regiunile cele mai productive în grâu. Talmudul.şi cu ajutorul Cahalelor străine. care mişună prin tribunale. a dat ovreilor poliţe pentru mai mult de un milion. trusturi de tot soiul. de atunci. acest soi nou de Hoţi erau iremediabil condamnaţi să nu mai lucreze decât ca să îmbogăţească mai mult pe strigoii avizi. speculând asupra banilor publici şi împroşcând cu infamiile lor chiar şi pe miniştri. Juster. Carteluri.este taraba zarafului. nume ce vor face în veci groază şi scârbă adevăraţilor români. . . din Galaţi. al ovreiului.fu nevoit să limiteze întinderea pământului cultivat de un acelaşi arendaş. Şi nici nu mai pomenim de răul imens ce fac samsarii jidani. în 1907. ei închiriară imense terenuri. cu brânză mucegăită plină de viermi sau cu mămăligă neagră şi amară făcută cu mălai de porumb stricat … ca să-i otrăvească şi. formează un fel de triadă talmudică. împilând cu neomenie pe bieţii ţărani care. asemenea anomalii se explică prin faptul că jidovii acaparatori fixează preţul mărfurilor. din fericire. N. proporţia moşiilor arendate crescu aşa de repede şi ajunse la cifre atât de înspăimântătoare. pentru ca să aibă 17. mică săptămână. . această crimă a fost scăpată de singura piedică ce-o mai stânjenea. pentru ca. ce unul din ei o stoarce până la uscare. Astfel. care au văzut scăpându-le o asemenea pradă. că Parlamentul. pâinea de asemenea. impuse de jidani. Dar. ei îl exploatează prin arendare şi. ca să trăiască.C. înainte de 1902. elementul său. Şi când te gândeşti că aceeaşi jidani. de curând. trebuinţa sa primordială. Francmasoneria 49 . aceste Iude găsiseră mijlocul să transforme în robii lor. . . . .au fost nevoiţi să se plece exigenţelor. după placul lor. Agricultura. noi plătim zahărul cu un preţ exorbitant. pe care să-i risipească. cu măsline putrezite. neputând să se ducă în altă parte din cauza depărtării. care istovesc poporul.adică de jurământul more-judaico. . Ei atacară şi agricultura. deşi Dumnezeu ne-a dat o ţară atât de fertilă. pretutindeni unde aceştia lucrează ca muncitori. câmpul nelimitat al viselor sale de putere în viitor. camătă înfloritoare”. pe la primării. .obţinând prin aceasta drepturile de cetăţenie. mai pe toţi ţăranii României! Într-adevăr.cărora le dau câţiva lei şi îi fac să iscălească pentru sume fabuloase. Iar enorma suprafaţă din pământul României.

Astfel.ca şi cum n-am avea îndeajuns. Cahalul. se făcură cercetări. .8% alcool. au început să introducă în ţară viciul înjositor al beţiei. sunt puse în altă odaie. dar îndeamnă pe români să bea rachiuri care au un grad de alcool extraordinar de ridicat . unde este curat. care munceau la el. carne de oaie moartă de dalac. vitrioluri. . valorează mai puţin ca banii. . . . Francmasoneria 50 .mai ales din cauza reclamaţiilor unei anumite prese. . cu drept cuvânt. adică aproape pe nimic şi acum maltratează pe aceşti foşti proprietari.Dar jidanii s-au agăţat de toate resursele de pe urma cărora trăiesc românii.… ca să scape de moarte pe nişte ţărănoi mocofani. .Paulescu: Spitalul. „bune pentru români”. un ovrei G… a avut îndrăzneala criminală să dea să mănânce ţăranilor. atât de des. Şi aceste băuturi.condiţie care face pe jidovime să geamă de disperare.aşa că Statul a fost nevoit să ceară ca cel puţin o treime din funcţionari să fie compusă din români. Întradevăr. N.şi se descoperi omorul premeditat. sunt ţinute într-o stare de murdărie revoltătoare. O epidemie de această groaznică boală izbucnind printre aceşti nefericiţi. Rachiul de pe raft conţinea 38. este de maximum 35% pentru rachiuri şi de 45% pentru drojdie şi tescovină. forestiere şi petrolifere. . permisă de regulament. Talmudul. . pe nimic. o rasă întreaga.… şi pe ce pun mâna. . . pur şi simplu.plagă care este suficientă să stingă. ca să înăbuşe aceste răscoale. cu preţuri ridicole.Lista infamiilor jidăneşti nu este deci terminată. care voiesc să stabilească aici noua Palestină. Petrolul. păduri seculare. de la bieţii ţărani. Ei socot că pierderea a vreo câteva mii de români. toate aceste societăţi. Şi acest rol de ucigaş a fost încredinţat Alcoolismului şi Prostituţiei. plătită cu o simbrie de foamete.deveniţi lucrătorii lor. Prin urmare.3% alcool. ea singură. .absolut interzis de consiliul sanitar. pe când concentraţia alcoolică a băuturilor. Israel. . ca amploiaţi. Dacă se adaugă la aceasta o muncă istovitoare.3% alcool (!) pe care consumatorii le numesc.după cum fac şi Jidovii din societăţile distrugătoare de păduri. Ovreii.Acum patru ani. nu numai că falsifică băuturile şi le otrăvesc cu diverse ingrediente. a lăsat slobod frâul patimei de proprietate şi a smuls din mâinile românului pâinea de toate zilele. De altfel. ajutat de Cahal. şi îi omoară prin instalaţiile lor defectuoase.ca pe nişte robi din centrul Africii. . înţelegi uşor de ce aceşti nenorociţi se revoltă. Dar aceasta nu i-a îndestulat pe jidovi. nu se alege decât praf şi ţărână. Coranul.deveniţi muncitorii sau mai bine zis robii lor. pe ascuns. o puzderie de jidani străini.şi pe care sticlă.pe când rachiurile de a noastre.Ovreii au năpădit şi asupra petrolului. Le mai trebuie să pierim cât mai curând.C. . zgârcit construite. Aceşti ovrei tratează acum pe foştii proprietari ai terenurilor împădurite.jidovii vând românilor basamacuri de 60% şi chiar de 87. Ei au cumpărat. . aplicarea formulei Talmudului: tob şebegoim harog! Distrugerea pădurilor. ca nişte duhuri rele. Astfel. alt tezaur al pământului binecuvântat al României.iar rachiul de sub tejghea avea 87. cuşer”. . Beţia şi alcoolismul . ce ar trebui să cheltuiască pentru a face reparaţiile necesare. cu sticla. au format societăţi forestiere care au înşelat pe ţărani şi le-au luat. pe care le distrug fără milă.şi de ce guvernul este obligat să intervină.ca anul trecut la societatea Lotru şi ca anul acesta la societatea Tişiţa. . . care se alarmase. aduc în ţară. România mai datoreşte lui Israel şi alcoolismul. iar astăzi acest nefericit a ajuns să moară de foame.şi pe care le vând. Este. „La cârciuma lui Bercu Leib… din Iaşi… am luat o probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se afla în raftul debitului şi o altă probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se găsea sub tejgheaua debitului. ca să facem loc fiilor lui Iuda. într-o ţară înzestrată de Dumnezeu cu bogăţii nemaipomenite. terenurile lor petrolifere. femeia debitantului a vrut să o dosească în momentul intrării noastre în debit.

.semn distinctiv al patimei beţiei.Aşa. la delirium tremens.unde nu sunt evrei. pânze. Dar băuturile spirtoase prea tari. tot ce lucrează nenorociţii beţivi. . mor toţi la o vârstă fragedă.şi. sub tejghea. îndată ce au intrat în Moldova. puţin serioasă. . În aceste crâşme. Şi. prin băutură era împins să cumpere mardalalele ovreiului sau săi cedeze. În satele Munteniei. se mai găseau şi mărfuri execrabile.adaugă Verax.acolo unde râia jidănească e foarte întinsă. dar era mare distanţă între această intoxicaţie trecătoare. Desjardins: „Tot micul comerţ este în mâinile ovreilor. cazurile de alcoolism sunt excesiv de rare”. Cahalul. trece la cârciumă. a altor viscere şi a muşchilor. onest muncitor. vesel.a devenit acum. şi alături de covrigi. Această otrăvire cronică o constituie alcoolismul. laptele. luate zilnic. căci am fost elevul lui Iancereaux.nu exista alcoolism în România. trăind într-o stare de murdărie respingătoare. . să se îmbete. Talmudul. Atunci vezi pe român. păsările şi produsele industriei sale”. De aici înainte. Francmasoneria 51 . de ţi se face milă să-l vezi. . intoxică organismul. . etc. prima grija a jidovilor a fost să pună mâna pe cârciumi. se aflau doi piepteni plini de păr. Poporul degenerează şi nu numai că nu se mai înmulţeşte. lângă sifoanele cu apă gazoasă se găsea o pereche de papuci vechi şi murdari…”. otrăvind în aceiaşi timp şi oraşele şi satele„ De altfel. Moldoveanul.de unde slăbiciune şi oboseala rapidă.alcoolismul este în floare şi creşte repede. în târguri.Alcoolismul. . la o abrutizare care face individul să cadă în stare de tâmpire sau de imbecilitate. de pe urma alcoolismului. totul e schimbat la cârciumă. Se poate zice chiar. Alcoolul atacă tubul digestiv.constituie o calamitate fără de leac. lângă sticlele cu băuturi. ce este foarte iute şi posedă o mare putere vezicantă. dar se împuţinează în mod dezastruos. din beţivi. pot certifica această afirmaţie. Jidanii obişnuiesc deci pe ţărani. în cunoştinţă de cauză. Duminica şi la sărbători. personal. ingerat. . ea se termină. Dar iată ce zice un autor străin. . ce e mai mult. dă loc la o gastro-enterită intensă. ca mobile. care vine să scurteze o viaţă. . Coranul. odată obiceiul luat. Acest produs. pâine. cu veştmintele în dezordine.după cum constată ultimul recensământ.şi dă loc la vise înspăimântătoare. Dar. N. din când în când. . la convulsii şi la paralizie”. adusă de jidani. ei devin stăpâni pe munca acestora. el produce o degenerescenţă grasă a ficatului. . pe ici pe colo. iar puţinii copii care se mai nasc. . . fiecare casă ovreiască era un debil de spirtoase clandestin.pe care ei nu-l beau. carnea fructele şi mai ales rachiul. care de obicei este foarte curat. .şi. el atinge mai ales sistemul nervos. într-adevăr. din ce în ce.. ca şi pe orăşeni. zdrenţăros şi murdar. Tot ce posedă o gospodărie. de obicei. la început. Dar în Moldova. scoarţe. care a consacrat alcoolismului lucrări nepieritoare. înşelând pe român. destinate anume pentru ţărani. Ţăranul putea. de aici înainte inutilă. . „Prin cârciumă se atrăgea clientul. din Iaşi. vitele. ţăranului moldovean”. că aici nu există aproape deloc acest flagel. de pildă : „La cârciuma Rosei Fiş….zice Verax.… până şi ouăle de găină. La analiza conţinutului sticlei găsită la cârciumarul ovrei Iancu Ben… s-a constatat că „lichidul este format din 900 cc de eter sulfuric.C.altădată brav. de cele mai multe ori pe alcool.dar pe care-l falsifică. anemonolul.înaintea venirii ovreilor. trist jigărit.de aici pierderea poftei de mâncare. Şi nefericirea este şi mai mare când femeia cade şi ea în mâinile lacome ale jidovului. . cerealele.funcţiile genitale ale alcoolicilor sunt diminuate sau chiar suprimate. în alcool. . cu băuturile tari şi. . . în care e dizolvat un ulei esenţial. altădată. şi înfricoşătoarea otrăvire cronică ce e alcoolismul. .Paulescu: Spitalul. de mătreaţă…. prin tuberculoză.

am fost pângărită de el. Acestea. adăposteşte un pui de năpârcă. am ca martoră pe Domnica F… care dormea în aceiaşi cuhnie cu mine şi care mai târziu avu o soartă la fel cu a mea”. 19 august 1912.C. T… care îmi spuse că eram însărcinată. cu fel de fel de făgăduieli şi abuza de mine. cu care fusese întoarsă în broască”. fiind aduse la poliţie. într-o noapte. Eram în serviciul lui Iosub R.. N. văzui intrând în cuhnie . ameninţându-mă cu un revolver ce-l avea în mână. Eram în serviciul lui I.Paulescu: Spitalul. Femeia Paraschiva B… s-a prezentat înaintea d-lui poliţai C… şi. „Mă numesc Catinca R… şi sunt în vârstă de 14 ani (!). pe la ceasul 12. căci părinţii mei sunt oameni de treabă şi buni gospodari”. o scrisoare apărută anul trecut prin ziare: „Fălticeni. ameninţându-mă cu un revolver. în această privinţă. Satirul fu arestat şi la percheziţia ce i s-a făcut. mă violă. mai recent care arată cum procedează sute şi mii de Iude spurcate. auzii un zgomot la uşă. Cu toată rezistenţa mea disperată. Martel Vexler… Chemată la politie. pe capătul din afară al cheiei. cu un revolver în mână. Desfrâul. fusei dusă la dl. . Fără să mai vorbim de un satir ovrei R… din Botoşani.pe Martel Vexler. dr. declarară cele ce urmează: „Mă numesc Magdalena R. a arătat că fata sa. spre marea surprindere a celor ce făceau cercetările. venea în fiecare seară. cu revolverul în mână. care locuia în aceeaşi curte cu Mihelson şi cu Vexler.Un fapt care a impresionat toată lumea de aici. pe care le numi. intră în bucătăria unde dormeam şi repezindu-se la mine. Francmasoneria 52 . . se năpusti asupra mea şi. urmele unui cleşte. . fata Domnica F… confirmă în totul zisele Măriei P… adăugând că: „Pe când eram în serviciul d-lui V. . care a sedus şi a părăsit 16 fete de ţărani moldoveni.Ovreii mai exploatează desfrâul şi prostituţia. s-a găsit asupra lui un bilet de liber-parcurs. acesta a venit într-o noapte în bucătăria unde dormeam şi. care. Cahalul. a cărei victimă a fost. Despre cele ce spusei. mă silui. în modul următor.. când într-o noapte.Jidanii n-au nici un scrupul să necinstească fecioare creştine şi chiar. se precipită asupra mea şi mă ameninţă că mă împuşca dacă ţip.a cărei uşă nu fusese închisă cu cheia. . mă necinsti”. printr-o plângere făcută în scris. Pe când eram în serviciul lui Mihelson. şi am vârsta de 15 ani. ei par că îşi fac o datorie să defloreze cât mai multe. Mi-a fost ruşine să mă plâng la cineva. Ea mai făcu cunoscut că aceeaşi nenorocire au suferit-o şi alte două fetiţe românce.” Nu-şi poate închipui cineva deznădejdea ce cuprinde pe o biată fetiţa de 14 sau 15 ani. Desfrâul şi prostituţia. cu toate ţipetele mele. la îndeplinirea acestui rit infam al religiei lor.vom cita un fapt identic. Talmudul. în sânul său de copil.. Supusă la un interogatoriu.adică formele cele mai cumplite ale patimei de reproducere. s-a petrecut de curând în oraşul nostru. Iată ce spune. . Coranul. după prescripţiile Talmudului. Ei se desfată prin cel dintâi şi se nutresc prin cea dea doua. mă trezii deodată şi văzui pe Martel Vexler care. Pe urmă. Măria P… a făcut următoarele declaraţii: „Sunt în vârsta de 15 ani. din strada Mare. A patra fetişoară povesteşte şi ea crima. al cărui soroc era expirat şi cu care inducea în eroare personalul cailor ferate. Măria P… a fost violată de un jidan.şi recunoscui pe Martel Vexler care. . într-o noapte. vecin cu Mihelson şi.deşi o încinsesem cu cheia de cu seară. după aceea uşa se deschise. pe la ceasul unu. Fried… când. S…. îmbolnăvindu-mă. Am vrut să ştiu cum Vexler a putut descuia uşa şi am găsit. .Iată deci o nouă plagă pe care o datorăm tot blestematului de Cahal. După câteva luni.

sau le exportă în alte ţări. mai mult sau mai puţin depărtate… până la Shanghai şi la Buenos Aires. . dezvirginate de către desfrânaţii circumcişi. . tot pentru serviciu.Iată. în ţară.căci fata A. Acest ovrei. în acea odaie mai era încă o fată. Noi ţipam. iar. pe care le mulg pe loc. sechestrate. pentru că m-a trimes pe mine. Acolo am întâlnit. . de la bărbaţii care veneau acolo. care-mi spuse că şi ea fusese adusă acolo.sfârşesc prin a cădea într-un fel de depravare morală. după şapte zile. pe urmă Curtea cu juraţi şi în sfârşit ocna umedă. C…. şi-a bătut joc de trupul nostru.cu totul năpădită de pălămida talmudică. Şi aici ovreii le pândesc. Talmudul. ei exportă fete tinere la Constantinopol.Dar. N. de unde nu mai văd lumina zilei. dar n-aveam pe nimeni să-mi vie în ajutor.C. Prostituţia. Şi notaţi bine. la o ovreică Fani. şi apoi le exploatează în mod infam. Nenorocitele Mărgărite. angajându-le ca servitoare sau ca lucrătoare şi. şi de al meu şi de al celeilalte. Am stat noi amândouă. minore. .m-a pus într-o odaie din dosul casei. În Moldova. Într-adevăr. care i-a profanat tinereţea şi a adăpato cu amărăciune pentru restul zilelor. Moldova.aruncată pe strada în cea mai neagră mizerie. acele ce nu pot să moară sau să se sinucidă de disperare. „Mă numesc J.le închid în bordeluri. . M… (româncă din Bucovina)… Am venit în România în anul 1907. prostituţia este un comerţ esenţialmente jidovesc.fata aceea m-a dus la un ovrei. la Cairo…. din Bucegea. dacă prin sinucidere. cu de-a sila.Chinul trebuie să fie de nesuferit.… m-a trimes cu alt ovrei F… la Bacău. . căci veneau bărbaţi şi mă trimitea cu ei la odaie. .Paulescu: Spitalul.dar cine putea să ne auză în înfundătura aceea! Apoi. ne trimetea. Printre bietele fete. . unde are să-mi găsească de lucru… Când am ajuns la Dorohoi cu trenul . . care le duce la prostituţie. din cauza ruşinii care a pângărit pentru totdeauna sufletul lor dezonorat. . cruzimea acestor hiene nu se opreşte aici. C… aşa bolnave.ea va trebui să nutrească şi să crească o sămânţă din neamul blestemat.căci ei îşi fac din ele un fel de vaci cu lapte. Adeseori. când au căzut în ghearele lor. plângea şi ea ca mine… Îmbolnăvindu-mă de boale lumeşti. Am început să plâng când mi-am dat seama unde sunt. care ţine tot o casă de prostituţie. faptele unui strigoi care pângăreşte nişte biete fete românce. până la Shang-Hai şi la Buenos Aires. pe rând. violate de Fauşti tăiaţi împrejur şi respingători.pe la 800 seara.ea este mai cu seamă teatrul acestui scârnav negoţ. Francmasoneria 53 . ca vreo şapte zile… În acest timp a venit la noi Leon Zis… şi. din când în când.care se numeşte Leon Zis…. Şi când cugeţi că sunt cu sutele şi cu miile sărmanele fecioare române. Cahalul. Pezevenghii jidani fac traficul cu carne vie pe o scară foarte întinsă. mai mult de nouă zecimi din numărul caselor publice sunt ţinute de jidoavce. . în 1908. şi că ele nu îndrăznesc să denunţe pe aceşti monştri. o fată din Dorohoi. . fără o bucată de pâine şi fără nici un sprijin. . . care trebuia să mă angajeze în serviciu.după cum rezultă din mai multe procese ce au făcut vâlvă”. jidanii înşală nefericitele lor victime.… şi căreia i-a cerut 224 de lei. ca exemplu. n-au pus un termen suferinţelor lor de martire. în odaie. când se gândeşte că de-aici încolo. . Coranul.… după ce m-a ameninţat că are să mă bage în puşcărie. . cu câte un bărbat la odaie… Nevoind să mai stau la el. A.după ce le necinstesc. Leon. am văzut că mă aflu într-o casă de prostituţie. Leon m-a luat şi m-a dus într-o odaie din dos…. care îmi propuse să mă duc cu dânsa în acel oraş. C…. la Botoşani. .atât pe mine cât şi pe fata A. murdărite de jidani.ceea ce le aşteaptă este mai întâi… moaşa jidoafcă care le mântuie prin avortare şi care în acelaşi timp le suflă şi ultima para. .

când Tribunalul din Dorohoi condamna pe fiorosul proxenet. toate „cafeşantanurile”. mai ales cele din provincie. Leon îi ducea la dânsul în odaie. la Fălticeni. de altfel. Aşa făcea cu toate fetele din stabilimentul lui. fără încetare. Acolo vorbeau ce vorbeau şi apoi comisarul pleca”… bineînţeles. că există în Iaşi o întreagă bandă de corupători de minore.… sunt ţinute de jidani. s-a descoperit o bandă de jidoafce care se îndeletniceau cu coruperea de fete minore. 7. Eram ca un fel de roabe la el”. Iată şi ce scrie Universul sub titlul de Banda de corupători de minore. Minorele. le dădea la români. . O percheziţie făcu să se descopere că acest pezevenghi ovrei avea o corespondenţă foarte întinsă.dar cele mai multe rămân ascunse în întuneric. etc. Talmudul. au găsit acolo mai multe minore (românce). . toate concertele echivoce. . . masculi sau femele. La această pezevenghe „s-a găsit o întinsă corespondenţă. Iată ce povesteşte fata J. până în mai 1911.asupra celor ce se petreceau în acest infect lupanar. românce. între alţii cu Leiba B…. la Iaşi: Mai mulţi agenţi de siguranţă. la Piatra Neamţ.făcând cu ele comerţ de carne vie şi expediindu-le în Turcia şi în Egipt. Cahalul. nu am avut nici un ban. Coranul. ne punea câte 100 lei pe lună mâncarea.după cum declară victima J. cu această ocazie. transmiţându-le cu voinţă virusul sifilitic.dându-ne carne împuţită şi cu viermi. la Colomea (în Polonia). la Târgu-Ocna. din taxele ce încasa. din Constantinopol. într-adevăr.C. No. la Rusciuc.… ceea ce este conform cu preceptele Talmudului.. toate casele în doi peri sau cu reputaţie proastă. Când fu dat în judecată. . .acolo unde au ajuns pe deplin la scop şi au dobândit drepturile de cetăţenie să ascultam pe Trocase care ne va spune ce se petrece în Austro-Ungaria în această privinţă. având agenţi răspândiţi prin diferite oraşe din străinătate… Astfel s-a dovedit că numita ovreică era în legătura cu diferiţi factori ai caselor de toleranţă din Turcia şi din Egipt. Sa stabilit. făcând o descindere în casa lui Iţic Nadler.Muntenia nu este nici ea mai puţin grav atinsa de această lepră ovreiască. sunt duse la Constanţa şi predate unor agenţi care le conduc până la Constantinopol.: „Când venea vreun comisar sau subcomisar în inspecţie. Francmasoneria 54 . din strada Sărăriei. identice cu acestea. . Notaţi că acest jidan. . trimiţând nenorocite fete de român. . la Bârlad. . la Bacău.În tot timpul cât am stat la Leon. din care reiese că există un serviciu bine organizat de comerţ cu carne vie. . Poliţia închidea ochii. Şi zilnic se descoperă fapte noi.Paulescu: Spitalul. la Galaţi. cu Leib Ştrul. M. ademenite spre a fi aruncate în ghearele prostituţiei. nu fără să i se fi uns laba.pentru motiv bine determinat. că toate teatrele suspecte de varietăţi.care a fost apărat de patru avocaţi cu mari influenţe politice. ne încărca de datorii.atunci când fetele din bordel cădeau bolnave. ademenite în Moldova. cărora le trimitea fete minore din România. nu ne dădea nici un gologan”. M….căci el îmi lua imediat bacşişurile ce-mi dădeau bărbaţii. la Constantinopol. ca să ne dăm bine seama de ce sunt în stare să facă ovreii.la Botoşani. procesul a durat din septembrie 1909.iar. În urma unui denunţ.. Se ştie. primit la poliţia de siguranţă.la minimul pedepsei prevăzut de lege. Principala autoare a acestei crude negustorii este Haia Şloim. adică la o închisoare de 6 luni şi o zi. Dar. . Desfrâul şi prostituţia în Austro-Ungaria . . Dacă şangărul este atât de întins în nefericita Moldovă. Şi acest comerţ spurcat continuă mereu în toată Moldova. până la Cairo şi până în America. Cahalul interveni în favoarea lui.„Cea mai grozavă formă pe care a îmbrăcat-o până acum cruzimea jidovilor. . este exploatarea corpului omenesc… N. .din Dorohoi.

„Sa adus la lumină modul de a proceda al unui industriaş evreu. el însuşi se lăuda în public că a primit. *** N.28 de ovrei erau acuzaţi de răpire şi de traficare de tinere fete. în canton.când. nu mai poate să achite dobânda datoriei sale.Paulescu: Spitalul. 1. singur. nu sunt mai puţin tipice. . El exploata. în boli şi împinse chiar până la moarte”. . fără să fi primit nici cea mai mică leafă. Cahalul. Francmasoneria 55 . în atelierele sale. . să-şi ia. prin Cahal. care ocupa. ce necinsteşte secolul nostru . decât cu condiţia să-i sacrifice ceea ce Dumas numea „capitalul lor”.după cum povestesc martori oculari.bineînţeles. un mare număr de copile creştine. ruinat. în cursul anilor. Măritişul între creştini nu constituie câtuşi de puţin o garanţie împotriva poftelor senzuale ale ovreilor… căci nici o unire legală. mizerabil. în drumul mare”.Modul cum ovreii tratează ţăranii din Galiţia. un ţăran. pradă creditorilor jidani”. „culpabilii nu fură condamnaţi decât la pedepse neînsemnate. Astfel. .ce s-a judecat în 1892 la Lemberg (capitala Poloniei austriace). Aceşti mizerabili atrăseseră într-o cursă.aparţine numai jidovilor şi încă în mod exclusiv. toţi ovreii sunt solidari. fetele lui îşi dau trupul în locul acestei plăţi. Isaac Sch…. Dar „vinderea fecioarelor creştine şi chiar exportarea lor.întrece absolut orice închipuire. Talmudul. în ochii lor. Ajunse în Turcia. Îndată ce trecură fruntaria (graniţa). Toţi ceilalţi făcură numai câteva luni de recluzie şi reîncepură sinistrul lor negoţ. . care nu sunt ovrei”. nici un pact matrimonial nu este considerat. şi într-adevăr.specialitate ruşinoasă. scăpă cu un an de închisoare. Şi te întrebi atunci cum Iehova al lor a putut să fie atât de ageamiu. în deznădejde. Coranul.000 de mărci una. Când ele isprăveau cei doi ani de ucenicie . dintre care cele mai multe mergeau încă la şcoală. şaizeci din aceste biete fetiţe fură mântuite… Procesul dură zece zile. şi în alte provincii sărace . drept popor ales această strânsură de pezevenghi. Şi totuşi „nici un cuvânt de dezaprobare din partea jidănimei. Trebuie deci să le lăsăm lor toată infamia”. ca posibil între dobitoace.C.în Bucovina. Ei le făgăduiseră condiţii strălucite ca să le hotărască să plece în străinătate. „Ca în Galiţia. numeroase fete de la 14 la 16 ani.adică între toate fiinţele omeneşti.au trebuit să dea pe propriii lor copil. la care aveau dreptul. ele fură vândute la case de prostituţie.nu puteau să obţină de la dânsul livretul de lucrătoare.pentru a plăti dobânda unei mici datorii. Într-adevăr. cine sunt proprietarii unor asemenea case în Turcia? Jidanii singuri şi nu alţii… Când în sfârşit poliţia se decise să intervină.şi nici măcar dojeniţi în Sinagogă. preparată cu măiestrie. Aceleaşi relaţii există şi între stăpânii jidani şi servitoarele sau lucrătoarele creştine. . s-au citat cazuri în care plugari poloni.întrebuinţând însă ceva mai mult vicleşug şi lucrând cu mai mare taină”. „Într-un proces . Darul forţat al fecioriei are singur puterea să împiedice ca părintele lor să nu fie azvârlit. Dar Cahalul interveni în proces. Fu clar stabilit că sute de fete tinere fuseseră târâte. Capul bandei. cu preţul de 1.400 războaie de ţesut în diverse localităţi ale Sileziei austriace. Isprăvile săvârşite în acelaşi gen de către un alt jidan. Dar. în ruşine. . De cele mai multe ori jidanii sfâşie corpul şi înjosesc sufletul tinerelor fete pe care le iau când de-abia au ieşit din vârsta copilăriei”. . cel puţin pentru formă”. fură tratate ca nişte roabe şi orice încercare de fugă fu straşnic reprimată. Dar ei nu le respectă nici pe femeile măritate. Or. de această oribilă bandă din Lemberg. . . vizita intimă a mai bine de o mie din lucrătoarele sale”. El puse în lumină amănunte monstruoase. faţă de acest trafic atât de profund criminal! Culpabilii n-au fost nici excluşi din comunitatea ovreiască .

. Şi deja presa întreaga din Europa repetase strigătul de disperare al poporului român: Jidovii vor să facă din România.şi unde să-şi căpătuiască şi gloata naţiei lor. denunţară guvernului . ovreii caută cu stăruinţă să-şi creeze acest centru naţional. prea indulgente.au montat bănci. Francmasoneria 56 . consideraţi în masă. alt procedeu talmudic . această ţară israelită. astăzi regatul României”. în momentul de faţă şi că prin urmare. N. pe care le-au inoculat românilor. Camerele. ar apărea la lumină.acela de a transforma România într-o Palestina râioasă. . . Cahalul.care nu pot fi naturalizaţi. de vreo treizeci de ani (adică de pe la 1850).că ovreii „încearcă să înfiinţeze în România acel stat jidovesc. pădurile. . . . în mod individual. b) Jidovii s-au servit. . cerând îndată cetăţenia! Dar. adică un teritoriu. . pentru asemenea ceată de rău-făcători. ne izbeşte. din patima de proprietate. Şi astfel ne-au răpit toate bogăţiile şi chiar toate izvoarele de existenţă. „Pentru aceasta. cu pământul ei excesiv de fertil şi cu locuitorii ei buni. . de care sunt încă lipsiţi.ca mijloace accesorii de distrugere.care. . adresând petiţiile lor parlamentului. de-ţi sparge urechile. lumii întregi . mai toate.după cum prescrie Talmudul.viitoare mame. Ei însă pot ajunge să le obţină. . pe care ar putea uşor să o aibă. ca o divinitate infernală.şi. În România. este astăzi un fel de deşert mort. nu se bucură de drepturile de cetăţenie. a) Ovreii au acaparat mai întâi comerţul şi industria. în provinciile danubiene. Pe urmă. . Efectele patimii de dominaţie a ovreilor Pentru ca să ne distrugă cu totul. ei au dat bieţilor ţărani lovitura de graţie prin beţie şi prin alcoolism. pe care le fac sterpe. Şi întradevăr în fiecare an. care nu le convine. Ei îndeplinesc astfel preceptul talmudic de-a extermina pe goimi şi săvârşesc un plan.adică a unei împărăţii universale iudaice. Coranul.de efectele ucigătoare ale patimilor de nutriţie şi de reproducere. De altfel li s-a imputat că nu există ţară jidovească. având în capul lor pe preşedintele Camerei. şi ajutaţi de camătă. treizeci de deputaţi români.iar prin desfrâu şi prin prostituţie ne răpesc de la procreaţie femeile şi mai ales fetele. blânzi ca nişte miei şi mai ales naivi ca nişte copii.dată fiind starea deplorabilă a împărăţiei turceşti.Paulescu: Spitalul. pe când România. pe care au sărăcit-o. pentru ca o asemenea petiţie să poată fi agreată. care ar fi prima realizare a ideilor lor de dominaţie asupra popoarelor creştine”. toată jidovimea cosmopolită zbiară. evreii. Palestina şi din Bucureşti. petrolul.Să recapitulăm principalele răni cu care Cahalul. pe care le cer cu multă insistenţă. un adevărat rai pământesc pentru poporul lui israel.C. în acelaşi timp. . nu poate fi vorba de nici un guvern jidovesc”.lucru greu de găsit pentru o jumătate de milion de… pungaşi şi de proxeneţi.adică pentru ca să devină stăpâni absoluţi peste această ţară. Şi când te gândeşti că. conceput altă dată.ovreii simt trebuinţa să aibă şi o ţară. În adevăr. dar urmat cu cerbicie până astăzi. . care le permit să sugă şi restul sevei noastre. Palestina. noul Ierusalim”.nu mai rămâne ovreilor decât să capete şi naturalizarea. Dar. trebuie ca ea să fie însoţită de un certificat de onestitate relativă. . . este ceva mai mult. ieşit din întuneric. trusturi şi multe alte întreprinderi jefuitoare. Talmudul. încetăţenesc sute şi mii de jidovi. În 1868. unde să-şi instaleze guvernul sau Cahalul . Acum că li se pare că s-a apropiat împlinirea proorociei talmudice.răni care sunt mai rele decât plăgile egiptenilor şi care decurg. au înhăţat şi agricultura.este un fel de Eldorado care ar constitui o pradă bogată. cu care ne fură şi ne înşală.

Dar îi trebuia o pricină.unde soldaţii turci se opuseră şi ei la intrarea acestor lifte în ţara lor şi îi aruncară în fluviu.C. procedările de care s-au servit.mai mult sau mai puţin N. înspăimântat de invazia torenţială şi neîncetată a acestor paraziţi şi iritat de înţepăturile lor dureroase. expulzaţi din România. Este o chestie vitală ce priveşte naţia jidovească întreagă. Abia intraţi în ţara românească. Prin urmare. pentru. că ovreii. .pretextul putea să servească. avocatul Cremieux face prin presa să răsune lumea de tânguielile şi ameninţările lui. Şi pentru ce această ambiţie? „Fiindcă . Talmudul. prin aceeaşi lovitură. ei au profitat de un război dezastruos al Franţei. ca şi în Austria şi în cele mai multe ţări din Europa. nenorocite victime ale intoleranţei româneşti. . El adresează. sleite de războaie sau doborâte de revoluţii. Constituţia. În zadar guvernul român demonstra. . Asta era tot ceea ce căutau şefii lui Israel. este manifest că. pentru ca să poată interveni. jidovimea făcu să intre în linie de bătaie Alianţa universală israelită. într-un raport adresat tuturor curţilor europene. Dar. ura furioasă ce agită toată ovreimea. poporul român nu făcu decât să se scarpine. în alte ţări.Paulescu: Spitalul. . spre a întâmpina reîntoarcerea unor asemenea persecuţii. pentru a câştiga aceste drepturi de cetăţenie. cu orice preţ. Îndată. ei au încercat să se emancipeze. ei înşişi au provocat mişcarea. ovreii au devenit cetăţeni numai în urma unor revoluţii sângeroase.şi n-au murit decât doi vagabonzi care.adică să aibă în posesie moşiile şi domeniile. înainte de a vorbi de sforţările jidanilor ca să dobândească împământenirea în România. Prin urmare. România s-ar transforma pe nesimţite într-un stat ovreiesc şi scopul urmărit de Iuda ar fi atins pe deplin şi fără zgomot. scrisori peste scrisori. tot în urma unui război nenorocit. Ovreii voiesc. . . printr-o revoluţie. dacă jidovii ar obţine drepturile de cetăţenie.zice Câmpineanu. când un mijloc i-a reuşit o dată. pretutindeni. prin o serioasă anchetă. Francmasoneria 57 . somându-le să intervină în favoarea ovreilor. cu tonul cel mai dictatorial.Se înţelege. pentru ca să ajungă la acelaşi scop. ar ajunge unicii şi supremii cârmuitori ai administraţiei. în timpul acestor aşa zise răscoale. pe care poporul român şi-o dăduse. Dar. din fericire. Coranul. Se înţelege ce importanţă au aceste drepturi pentru Israel. mai ales în constituţia colegiilor electorale care numesc Senatul şi Camera deputaţilor”. 7) la săvârşirea acestei mari crime şi guvernul îi menţinu riguros dispoziţiile. la 2 iulie 1867. . În Franţa. nici un jidan nu şi-a pierdut viaţa .jidanii voiră ca imediat sa ia frâul dominaţiei.şi să ceară emanciparea lor totală. a triumfa în contra acestei rezistenţe disperate. Atunci. Motivul aparent fu repede găsit ovreii din Moldova ar fi suferit persecuţii din partea populaţiei! Într-adevăr. în câţiva ani. se opuse în mod formal (art. Dar. În Rusia. primul ministru al guvernului român. Evident că ei ar numi ovrei (sau oameni de-ai lor) ca deputaţi şi ca senatori şi. ar dobândi şi direcţia în alegeri. În Algeria. Cahalul. Toate guvernele. la toate guvernele din Europa. . ai politicii şi ai guvernului. . pe scurt. sa fie proprietari rurali. când se refuza iudeilor din România drepturile de cetăţenie.căci Iuda se repetă. ţara-mamă. ovreii au tras foloase din situaţiile grele şi din nenorocirile naţiilor.proprietatea rurală joacă rolul principal în ORGANIZAŢIA POLITICĂ A ŢARII. Vom întâlni aceleaşi procedări şi la noi. prin drepturile de cetăţenie. să amintim. deci. preşedintele Alianţei. fură transportaţi de cealaltă parte a Dunării.printr-o adevărată invazie.

. Rusia şi Turcia recunoscură. Franţa nu va recunoaşte independenţa ţarii voastre până ce nu veţi acorda drepturile civile. jidovul Cremieux. veni în România ca să lucreze chiar în localitate. graţie lui.Drumont . Dar. în urma războiului din 1877-1878. . cu energia şi cu speranţa necontenit vie a adevăratului patriot. . La acest congres. . Un deputat republican.care e întreagă de poliţie interioară. a luat iniţiativa chestiei. avu curajul să vorbească despre acest subiect. pentru ca să permită jidanilor să introducă. . . Evreu. d. pe care Europa îl condamnase să dispară înaintea jidanului. Onoarea Franţei (!) cere ca ea să nu fie lăsată de-o parte… Eu însumi mi-am dat cuvântul lui Cremieux ca să o susţin…” În zadar i se spunea lui Waddington: Dar întru ce această chestie. până într-un an. Iată. asistat de o alta Iudă.poate să intereseze Franţa? Libertatea cultului nu este nici ea în cauză.răspund cu deferentă că se vor ocupa serios de această afacere. unde s-a decis independenţa României. sau pentru ca să-şi câştige banii. . se vor bucura de toate drepturile civile şi politice. Ovreiul întrece în tenacitate tot ce se poate închipui. D-l Waddington. întreprinse prin Europa o călătorie asemenea cu aceea a lui Thiers. Nu era vorba să se admită numai un număr limitat de ovrei.pe care-i asigură că.cu o îndârjire adevărat jidovească. a avut loc un congres la Berlin. aceste sforţări rămaseră sterile. Dl Cremieux ţine mult la aceasta. Coranul. fără deosebire.ci toţi ovreii cărora le-ar veni pofta să se stabilească în această ţară. . Zece ani după aceste evenimente. Franţa. la toţi ovreii. . pe care toată lumea îl evita cu cea mai mare îngrijire”. Asupra acestei chestiuni vom lăsa să vorbească un autor străin. Waddington. pentru coreligionarii săi. În Englitera. . cu toate astea.în orice caz francmason bine cunoscut. interveniră în acest sens pe lângă autorităţile române. care zdrobeşte mâinile unei naţii slabe.C. scăpă pe jumătate de pericol. „România. . cu forţa. vitriol în gâtlejul muribundei. în orice caz. .acest Waddington.şi într-adevăr. Montefiore. în detrimentul proprietarilor pământului. el nu încetează niciodată săşi urmărească scopul. Franţa a fost reprezentată printr-un ovrei. independenţa României. sau un aproape-ovrei.juca rolul mârşav al unui jandarm. la Congresul din Berlin.conduse de Francmasonerie. După doctrina lui Waddington. nu fu mai norocos. Brătianu găsi peste tot miniştri vânduţi ovreilor şi se izbi de o nemiloasă rezistenţă. d. răspunsul cinic ce-l dădu jidanul Gambetta: Îndemn pe guvernul vostru să se execute.care era moartea României. Louis Legrand.care în numele ţării lui nu ceru decât un lucru: emanciparea ovreilor din România. în Italia. fiind dovedit că România e poate singura ţară din lume. . individual. El îşi urmări cauza.Paulescu: Spitalul. avură loc episoade cu adevărat mişcătoare în durerea acestui popor.ca să înlăturăm orice bănuială de părtinire. Waddington refuză mereu… Un alt trimis al României. N. n-a cruţat nimic pentru ca să-şi apere neamul. ele se zdrobiră de rezistenţa unanimă şi disperată a naţiei române. Într-adevăr.generoasa Franţă. Austria. orice jidan era cetăţean român. Pe de altă parte. unde toleranţa este mai bine practicată”. după jurnalele israelite. „După tratatul din Berlin.sau plătit ca să servească pe evrei. Brătianu. . în şedinţa din 15 decembrie 1879. textual. ducându-se să înduplece lumea pentru Franţa învinsă. Francmasoneria 58 . Catargiu. . Cahalul. Talmudul.

ovreii. reprezentată prin Cremieux. rarii români care puteau să se lase să fie prinşi.să spună adevărul şi să explice motivele care l-au făcut să lucreze astfel… De frică să nu fie demascat. Dar. .dar existenţa lui era legată de emanciparea singurului proletariat român. chiar dacă nu se va uni cu el. . jidanii au căutat. direct N. Totuşi. ŢĂRANUL ROMÂN REVOLTAT. nu muşcară totuşi din undiţă. în 1900.pentru care mii de români şi-au vărsat sângele. Jidovii se forţară. Ea n-avu alţi membri decât nişte lucrători ovrei. Italia urmă şi ea. în 1888. mai întâi. de altfel. relaţii diplomatice regulate”. adică a proletariatului jidănesc care. Dacă mâine se pregăteşte să încarce cu noi impozite pe clăcaşul său. dar în zadar. pe la 1875. Ei încercară. „Răzmeriţa rămâne groaza redutabilă a guvernanţilor şi a bugetivarilor români. existenţa sa trebuia să fie nesigură. că a fost posibil. într-o zi. năvălind în proprietăţi. Acest partid a fost importat în România. Coranul.se înţelege. .adică la Revoluţie. de doi revoluţionari ruşi: un ortodox. . . Dar ea nu a rezolvat astfel problema.cele trei puteri mai interesate să observe tratatul din Berlin. răscoala de la ţară. sau să dispară…” . În lipsa acestui sprijin. dacă nu am fi dat imediat drepturi de cetăţean la toţi jidanii în masă.„Iată 18 luni. Astfel. Nemaiavând alte resurse. .de când tratatul din Berlin a proclamat independent Statul României. Atunci jidovimea din străinătate ne refuză fără milă orice credit. la proiecte primejdioase. jidovimea internaţională. ea va reaprinde torţa. Se poate concepe o mai grozavă tâlhărie? De atunci.şi anume partidul socialist. câştigând drepturi politice. . Talmudul. Iată în ce termeni.zice el. Cahalul. . . Austria. după un război. ar fi servit admirabil de bine lui Israel pentru ca să-şi impună voinţa. dacă l-am fi pierdut. distrugând totul în drumul lor.au recunoscut imediat independenţa acestei mici naţionalităţi. Poate dacă aduce la disperare pe jidov. .dacă nu daţi drepturi de cetăţenie la toţi ovreii. Acest război. le-a reuşit întotdeauna şi pretutindeni . Nuham Katz. cu Francmasoneria. aruncând recoltele în gârle. El prescrise mari economii şi făcu atâtea tăieri în buget. ar fi putut să susţină partidul. cu România. ce a istovit sărmana noastră ţară. La aceeaşi epocă (1904). dacă îl scoate din răbdări… acesta se va uni cu muncitorul câmpului şi îl va ajuta să scuture jugul. Sturdza scăpă România de un dezastru inevitabil. omorând şi închizând pe insurgenţi. cel puţin. Francmasoneria 59 . jidanii recurseră la un mijloc extrem care. ocazionată de un an cu recoltă proastă. de asemenea. Ei au văzut. Waddington evită. Ion Nădejde. jidovii făcură mari sforţări. să se plătească dobânzile datoriei ce era contractată la ovrei. găseşte momentul să ne pună cuţitul la gât. care îşi luă numele de Dobrogeanu-Gherea… Cu ei s-a asociat mai întâi un ţigan. Gambetta şi prin omul lor de afaceri Waddington. ajunseră aproape să-şi atingă scopul. Dar lojele nu se populară decât cu ovrei şi. în timpul unei crize financiare. să provoace un război cu Bulgaria.C. el sfârşi prin a ceda. Rusia şi Turcia. fără un nou împrumut.… şi a dispărut.şi prima asociaţie comunistă fu fondată. după cum îl constată Bernard Lazare el însuşi. remarcabil de clari şi precişi. Bernard Lazare prezice acest flagel. iar mai târziu câţiva tineri. Socialismul era condamnat în România să apere drepturile ovreilor. Burghezimea agrarienilor şi a funcţionarilor a înăbuşit sălbatic revolta. A. şi chiar ne ameninţă cu falimentul. . . să aducă din nou chestia pe tapet. să introducă Socialismul în ţară. Cer ca şi Franţa să facă tot aşa şi să lege. Dar patriotismul luminat al primului-ministru D-l D. acest exemplu. . au văzut pe ţăranii răzvrătiţi. prin diverse mijloace.după cum şi naşterea îi fusese artificială. Petrof şi un jidan. „Un singur partid ar fi putut să propună alte soluţii sau să se opună. de curând. zicându-ne: nu veţi avea independenţa. dar rezultatul fu deplorabil.Paulescu: Spitalul. dacă ar fi fost posibil în România. patru ani înainte de a se fi întâmplat.într-un moment când noi nu eram pregătiţi.

să ne remită. am aflat că cea mai mare parte din conducătorii revoltei s-au dus. în judecată. în timpul iernii.să pună paie peste foc. să măsoare şi să parceleze acest pământ. răscoala. . făcându-i să creadă că ovreii sunt nevinovaţi.dar nici cu 100 de lei falcia” De aici. Aceste informaţii le-am luat. . care a ruinat atâta lume şi care a provocat o asemenea vărsare de sânge”. .căci la început aceştia au fost oarecum bruftuiţi de către ţăranii revoltaţi. va rezolva în România actuala chestie ovreiască. a ţărănimii oprimate. . Ofiţerul. un sat din judeţul Vlaşca. Apoi. o scurtă descriere a evenimentelor la care a asistat. Mochi F… şi Berman J… se certau între ei. de prin ziare.după cum vor ovreii să ne-o insinueze. Astfel am ajuns la concluzia că revoltele au fost orânduite din iarnă şi că o mână criminală a intervenit.cei mai considerabili prin bogăţia şi prin afacerile lor. minând ţara cu explozivul revoltei.C. nu se ţinură de făgăduială. Prin urmare.sau indirect. unul pe altul. asupra căreia am putut culege informaţii demonstrative. la început . până atunci ascunsă. ceea ce a fost de ajuns ca să provoace răzvrătirea. N. pentru ca să se întâlnească cu alţi ţărani. precizează şi mai mult: La Bulbucata. mai târziu.altele.pe care l-a luat în arendă. unele. la târgul ce se ţine în toate săptămânile la Alexandria. „Se scrie din Craiova: Revolta n-a fost spontană. care a luat parte activă la stingerea răscoalei şi care a binevoit. asupra căreia nu avem date precise şi nu vom vorbi decât de revoluţia agrară din 1907. unde doi jidani bogaţi. despre care am vorbit. Vom face să se remarce că asemenea manoperă a fost cu adevărat diavolească. desigur. . refuză absolut să se ţină de făgăduială şi nu mai vru să dea ţăranilor pământ nu cu 25 de lei. Dar.Paulescu: Spitalul. De altfel. căci el îşi preparase terenul. Coranul. Mai mult şefii din Netoţi şi din Slăveşti au mers adeseori şi într-un chip neobişnuit. veniţi din sate mai mult sau mai puţin depărtate. după cererea noastră. la Bucureşti. Nu vom face decât să menţionăm răscoala ţăranilor din 1888.ci. prefăcându-se că se gâlcevesc între ei. De mult se ţes firele răscoalei. . Aceşti doi jidani au aţâţat incendiul. în scris. jidovii ştiau prea bine că nu se poate face jumări fără să se spargă ouă.cum trebuia un punct de plecare.Cahalul a însărcinat pe doi din membrii săi. . Asta e tot ce dorea Cahalul. Răscoala a început la Flămânzi. trăgându-se chiar. . . ea a fost organizată şi chiar bine organizată. a fost preparată mai dinainte. după cum vom vedea mai departe. . sau se făceau că se ceartă. în aceeaşi vreme. Ea a avut ca efect să înşele pe români. din contră.cu preţul de 25 de lei falcia (preţ ridicol de mic)… El a însărcinat chiar pe unul din oamenii săi (Constantinescu). Francmasoneria 60 . . Răscoala ţărănească din 1907 Să vedem mai întâi cum a început revolta. foarte des. Această revoluţie nu a fost numai o explozie de nemulţumire şi de mânie. pentru aceasta”. . sat lângă Botoşani. liberându-se pe el însuşi şi LIBERÂND PE JIDAN”. ne-au fost procurate de un ofiţer dintre cei mai distinşi.ca să arendeze un domeniu imens aparţinând unui anumit Stu… Mochi F… la început a promis ţăranilor că le va lăsa jumătate din pământ. .şi promiţând ţăranilor pământ ieftin. Cahalul.şi trebuiau să se aştepte la represaliile de care au suferit mai mult sau mai puţin. Talmudul.

care adesea treceau drept studenţi. care cred tot de li se spune. pe studenţii I. nici extrema nevoie. . în capul unei bande de ţărani. ca instigatori ai revoltei”. care se dădea drept student. G…. care au lucrat mult timp pentru a aduce evenimentele la faza acută de astăzi”. S-a arestat „V. S-a arestat un anume „Leopold H….C. vagabonzi. „Patru studenţi basarabeni au fost arestaţi la Podul Iloaiei. s-a descoperit „un club de ţărani care s-a constituit la 24 octombrie 1906. în plină revoltă. . s-a constatat că erau de origine din Alexandria. Talmudul. care sunt clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei. Cahalul. toată ţara şi a avut loc la o vreme când ţăranii erau. Aceşti studenţi au fost arestaţi şi aduşi la Bucureşti unde.Paulescu: Spitalul. De altfel. s-au găsit într-un sat din judeţul Iaşi. s-au arestat patru studenţi din Iaşi. patru instigatori. Fior… vânzător al ziarului Gazeta Săteanului… Două zile înainte de începerea răscoalelor. provenind de la agenţi instigatori care treceau ca studenţi.Stoian Stan Şerb…. . se găseau doi tineri. ţăranii s-au cotizat. fie printre studenţi. socialişti. în judeţul Botoşani. oraş de lângă Dunăre” Oameni de meserie: pungaşi. căci anul agricol precedent a fost din cele mai fertile.”. etc . Coranul. care se dădeau drept studenţi. „La Brâteni. „La tipografia unui ovrei. pentru maşini de cusut vândute locuitorilor. corespondentul ziarului socialist România muncitoare şi a confiscat acte revoluţionare”.Astfel. care a fost prins când împărţea manifeste revoluţionare prin sate”.revendicări curat socialiste. fie printre oameni de meserie.au fost puşi în libertate. bine organizaţi. s-a confiscat manuscrisul unui manifest revoluţionar”. fie… prostănaci naivi.Iată acum probe că autorii răscoalei s-au servit de instigatori pentru a o ticlui şi a o face să izbucnească. Posmantir. Studenţi . Fapt important adeseori aceşti instigatori răspândesc idei socialiste. „În judeţul Dâmboviţa.din cauza lipsei unui fin conducător.mai ales printre basarabeni şi printre bulgari socialişti.în abundenţă. căci revoluţia a înflăcărat în câteva zile. Francmasoneria 61 .ceea ce va să zică fie agitatori plătiţi de ovrei.plătiţi de către Cahalurile din străinătate. Dog… care. P… asupra cărora s-au găsit manifeste care aţâţau pe ţărani la revoltă”. Ei purtau decoraţii şi erau îmbrăcaţi în nişte haine care simulau un fel de uniformă. Aceşti instigatori au fost aleşi. . . Pseudo-studenţi . o patrulă de cavalerie a prins. . . fie chiar printre străini. trei studenţi din Basarabia. . .„clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei”. în grădina Monumentului.ca să zic aşa. că dureroasele dezordini au fost puse la cale de către instigatori periculoşi. când a venit în localitate I. se văd uneori ţărani revoltaţi cerând: „pământ şi votul universal” . . a fost arestat la Onceşti (Vlaşca)”. la Costeşti. care făceau instigări printre ţărani”.şi se ştie că socialismul provine din judaism (vezi mai departe).„La Brăila. Când au fost arestaţi. asemenea concluzie este evidentă. „Prefectul de Vlaşca a găsit numeroase manifeste. În satul Ghimcea. din Râmnicu Sărat. prin judeţ. Jandarmeria rurală din Ilfov a arestat ieri. sub pretext de a încasa abonamente pentru o administraţie publică.. .sub pretext de a încasa. care a împins pe ţărani la revoltă.făcea propagandă socialistă printre ţărani”. Nu este deci nici mizeria. „Nu mai este în timpul de faţă un secret pentru autorităţi. I… şi C. N.tineri puţin experimentaţi şi naivi. pentru a pune foc în ţara noastră. ţinea discursuri incendiare ţăranilor” „Primarul comunei Cornetul din Vale (Ilfov) a pus în libertate pe un instigator.De altfel. . Judecătorul de instrucţie a făcut o descindere la N. care. Instigatorii .

de asemenea.nici nu ştiau româneşte”. Ei au jurat chiar. D. iar ceilalţi patru. ca şi în Franţa. în anumite sate. revoltându-se. şi F.care e foarte respectată de către ţăranii foşti soldaţi. Astfel. La noi.. ţăranii „urmează ordine poruncitoare. F…. Talmudul. C…. Pet. pe care boierii îl stăpânesc pe nedrept. care au fost împărţite prin sate şi având următorul conţinut: Regele a murit. serveşte cauza Ţarului şi a Rusiei (vezi anterior). În Franţa. Asemenea manoperă a mai fost întrebuinţată în alte două revoluţii jidoveşti: 1°. printre care unul era din ţară (N. cu toate că erau îmbrăcaţi ca sătenii din Gorj. au fost eliberaţi după puţin timp. Fl. în Rusia. Cahalul.” În Auvergne. .Paulescu: Spitalul. trebuie ca voi să vă răsculaţi.… că boierii stăpânesc moşiile fără nici un drept şi că singurul mijloc pentru ţărani de a le dobândi este răscoala”. mai pe larg: „Oameni buni! Regele a murit. N. T… din comuna Dobroteasa. V…. S.în afară de Leopold H… despre care am vorbit mai sus. Instigatorii împingeau pe ţărani să dea foc şi să măcelărească. Toţi aceşti indivizi. Cahalul. M. Iată unul din aceste manifeste. nu se ştie de unde. aceşti oameni rătăciţi credeau că uzează de dreptul lor şi urmează voinţa Regelui. se îmbrăcau într-un mod bizar. că nu vor începe să lucreze pământul. judeţul Olt). Francmasoneria 62 . înainte de a îndeplini revoluţia. „Ţăranii din Vadastra (Caracal) strigau: „Trimişii lui Dumnezeu cutreieră satele şi toţi ţăranii trebuie să-i urmeze ca să distrugă şi să dea foc”. Insă aceasta trebuie”. cutreierând satele. mai multe imprimate. care au fost prinşi în mijlocul focului şi care. . „Sau arestat. Regina a decis ca toate pământurile să fie împărţite între ţărani. care răscula pe ţăranii din valea Slănicului”.Agenţi instigatori cutreieră satele din Romanaţi şi împing pe ţărani la revoltă”. ei au înştiinţare că Majestatea Sa vrea astfel. s-au trimis (ca din partea) Ministerului de Interne. T…. . Sau descoperit. „Ţăranii (din Vâlcea) au invadat satul Câmpul Mare şi au devastat târgul. Regina se găseşte în capul trupelor care merg împotriva ciocoilor”. de către parchet.C. când instigatorii au făcut pe popor să creadă că. în timpul ultimei răscoale. din comuna Pietroşani.că nu mai vrea seniori şi episcopi. Ei aveau în capul lor cinci indivizi.! şi totuşi ei arată mare scârbă să se poarte aşa de rău cu nişte seniori atât de buni. să măcelăriţi pe proprietari şi pe arendaşi şi să le daţi foc la case. simulând adesea o uniformă. nici dijme şi drepturi seniorale. patru instigatori. a intervenit viguros în favoarea lor. . totuşi. instigatori străini. s-a găsit la unul din ei.venit. pe vremea Marii Revoluţii. că cei care au împins pe ţărani la revoltă le-au spus că toate pământurile aparţin sătenilor. Coranul. 2°. „Cu ocazia percheziţiilor făcute la şefii răsculaţilor din Moţăţei (Dolj). spunându-le că acesta este singurul mijloc ca să dobândească pământul. aproape de Giurgiu. care. Răsculaţi-vă astăzi chiar.căci altfel veţi rămâne fără pământ”. Străini . s-au dus până în nordul judeţului şi au împărţit peste tot manifeste revoluţionare”. s-a arestat un austriac din Bucovina. venit pentru ca să devasteze. Ţăranii povesteau că P… era îmbrăcat cu această uniformă în timpul răscoalei. „Din comuna Cornăţelul (Ilfov). un costum complet de ofiţer. Aceşti instigatori au mers până a spune ţăranilor că Regina este de partea lor şi vrea ca toate pământurile să fie împărţite între ei. Dar ca pământurile să poată fi împărţite. după cum arată istoricul Taine: „Ei au încredinţat poporul că Regele voieşte ca toţi să fie egali. ca să se impună sătenilor. . . nici ranguri.căci proprietarii şi arendaşii nu vor mai reveni niciodată. „Rezultă din ancheta făcută în judeţ. el le spunea că a fost investit cu gradul de ofiţer şi că a fost însărcinat de cei în drept să propage revolta”. ţăranii ascultă de un ordin. fără îndoială. Ţăranii din Scăeşti au vrut să omoare pe primarul lor. fiindcă acesta le-ar fi ascuns ordinul. Numai astfel pământul va rămâne al vostru.

rezultă că. să ne adresăm unei puteri străine. a doua zi: la graniţa Bucovinei au sosit trei regimente de soldaţi austriaci”. » Ţăranii răspunseră: Dar atunci cum rămâne cu revuluţia?” În judeţul Olt. au rugat pe boier să-i lase să strice măcar ceva din casă. în caz când nu s-ar fi supus”. ţăranii ştiau că trebuia să se răscoale. Vom termina printr-un pasaj din scrisoarea bravului ofiţer despre care am mai vorbit şi care este ca un fel de rezumat a tot ce am raportat mai sus.mai cu seamă când se cunosc urmările unei ocupaţii străine. mai bine luaţi-o voi. de obicei. mai ales că ea nu va trage. „Pe un stâlp de telegraf din comuna Fulga. Astfel revoluţia fu satisfăcută”. Ţăranii au jurat chiar. venind să înăbuşe o răscoală. ţăranii nici nu ştiau de ce se revoltă. aşa. un proprietar. Toţi erau convinşi că armata este de partea lor şi. dădu de bunăvoie moşia ţăranilor şi semnă chiar un act de cesiune. Dar. Şi. Şi numai graţie înţelepciunii şi energiei conducătorilor Statului nostru. unul dintre ei obiectă. . pentru ca să-i decidă să are câmpul. „Un proprietar din Dolj zise ţăranilor răsculaţi. cu căciula în mână.consecinţe care ar fi fost cel puţin. cu toate acestea.C.zice el. care îi leagă şi căreia nu pot să nu se supună”. cu începere din noaptea de Sf. dacă lăsăm casa boierului neatinsă? Atunci. s-a găsit lipit un afiş revoluţionar. Majoritatea nu ştia nici măcar ce voia. cu jurăminte îngrozitoare.şi în mai multe comune din Vlaşca. după răscoală. ceilalţi. Autorii acestui afiş ameninţau că vor pune foc satului. Toader (Sâmbătă 7 martie). în caz când ţăranii nu se vor răscula”. În timpul revoltei. C….se întreabă autorul căruia îi împrumutăm aceste citate. . . „Când aceştia erau gata să plece. Dar sătenii nu ştiau pentru ce trebuia să se revolte. am scăpat teferi de acest pericol mortal. Şi. El le dădu voie şi ţăranii intrară sfioşi în casă. să acorde tuturor jidanilor drepturile de cetăţenie. dar cum rămâne cu rivuluţia. preoţii au fost obligaţi să îi dezlege de aceste jurăminte. va servi la ceva”. Mai mult decât atâta. cel puţin. chiar de la începutul răscoalei: Austria mobilizează armata în Bucovina”. „Locuitorii dintr-un sat din Râmnicu Sărat au mărturisit că au fost luaţi cu sila şi au fost ameninţaţi cu moartea. recunoscând că are dreptate.când totul trebuia să fie distrus şi exterminat. până miercurea viitoare seara. nici un ţăran nu-şi dădea seama de gravitatea faptelor comise. în acelaşi timp pământul trebuia să fie împărţit numai între ei. lucru mai grav.cerând. Take C…. . „Din cercetările ce am făcut. „în ce priveşte recolta. trăia de multă vreme la moşia sa şi era în bună înţelegere cu ţăranii. ca într-o biserică şi sparseră o oglindă atârnată în perete. Cine a putut să dea ordinul să prăpădească ţara? Şi.Paulescu: Spitalul. debitează ceea ce-i sugerează prietenii lui jidani. în spiritul celor mai mulţi dintre răsculaţi a existat ideea că împlinesc o lozincă. bunăoară.între alţii. P. N. . pentru ca să vină şi să stingă focul. Cahalul. un politician considerabil P. în toate satele pe unde am trecut. atât de jinduite de jidovimea cosmopolită şi mai ales de aceea ce domneşte astăzi asupra Austro-Ungariei. s-au văzut mulţi oameni. Pentru a stimula pe cei nedecişi i-au ameninţat cu incendiul şi chiar cu moartea. şi anume Austriei (nu Rusiei). în loc sa-i daţi foc. .şi cine avea interes să o răspândească? . . o armată austriacă era gata să năvălească în nenorocita noastră ţară.după ce s-a învoit să le dea tot ce cereau. în vârful picioarelor. .Ordinul cui? . Coranul. Francmasoneria 63 . Dar cine a răspândit o asemenea idee. nici de unde le venea acest ordin de zaveră. În timpul răscoalelor. Talmudul. . Aşa. când puhoiul ajunse la dânsul. care.

am găsit ziarul A. ca să poată în urmă să devină proprietari rurali şi să îngenunche astfel România. o ploscă cu rachiu. semănau peste tot jalea şi pârjolul pustiitor.Singuri ei sunt conduşi de o patimă de dominaţie extraordinar de intensă.când. la Târnavele. . Pe urmă. *** Dar cine a putut să fie autorul acestei răscoale. toţi mi-au răspuns cu un aer foarte respectuos: Da.pe care vor să o transforme într-o nouă Palestină.… mai ales că acest partid ar fi avut-o.Şi când au văzut că lucrările se întâmplă contrariu aşteptării lor după o slabă rezistenţă. În sfârşit. Astfel.iar prezenţa străinilor (bulgari. am descoperit urme de agenţi instigatori. Nu este partidul liberal.sau mai bine zis foarte şiret. care se numea Ştefan D…. Pe piept. Francmasoneria 64 . neapărat. D… că îl împuşc şi ameninţarea mea îşi produse efectul.. . pe unde am trecut.dacă ar fi fost născută din patima de proprietate a sătenilor. să dobândească cât mai curând drepturile de cetăţenie. .şi este împinsă până la paroxism de către Talmud.fiindcă ei nu se găseau atunci în lipsă extremă şi fiindcă răscoala. la ordinele lui . că acest monstru a fost expulzat din ţară. Iată modul cum proceda acest bandit.adică de legislaţia lor religioasă. Purta o şapcă şi era îmbrăcat cu haine de lustrină neagră. după un scurt timp. care se însenină. Ochii i se umplură de lacrimi şi era gata să vorbească. În toate satele. are o altă însemnătate. Era un tânăr foarte inteligent. Coranul.Singuri ei simt trebuinţa absolută şi cu totul zortă. Văzui atunci imediat pe fizionomia prizonierului. Era încins cu un iatagan şi purta. care a însângerat un popor şi a acoperit de ruine o ţară întreagă? Nu sunt ţăranii. când am întrebat pe mai mulţi dintre ei dacă îl recunosc. .adică de Statul lor. basarabeni). care este întărâtată de către Cahal. el nu a mai vrut să-mi dea nici o desluşire şi nu am mai putut scoate nimic de la el. Talmudul.pentru că patima de dominaţie. şi într-adevăr. trecând dintr-un sat într-altul. avu stângăcia să-mi spună în franţuzeşte că trebuia să-l duc viu pe acest răufăcător. ca să-i ia cârmuirea. . pentru că ar fi fost absurd să aprindă la vecini un foc. . cine întrebuinţa pe aceşti agenţi instigatori şi în ce scop comiteau ei atâtea crime şi dezastre? Ameninţai deci pe S. . cauza eficientă a acestei răscoale nu poate fi decât ovreii. Venit de curând în ţară. care ar fi putut să se întindă pe urmă şi la ele.ei plecau ca să pună foc. Prin urmare. pe urmă. asupra căreia vom reveni. austriaci. îşi cususe două cărţi poştale cu fotografia Reginei. printre instigatorii descoperiţi. nu merge până să sugrume ţara. . . este Domnul Studenţu”. s-au grăbit să ne întoarcă spatele. la Giurgiu.fiindcă: 1. cu ochi albaştri şi având o mică barbă ascuţită. . el a cauzat pagube de mai multe milioane”. pe după umăr. Am aflat. Ei puneau să se dea foc la toate conacele ce întâlneau şi.cu toate că au fost uneltele oarbe care au săvârşit-o. (iudeo-socialist) foarte citit de ţărani”. . am reuşit să pun mâna pe doi din aceşti aşa-zişi studenţi. . Nu sunt nici ţările străine. „Am vrut să ştiu. . Cahalul. Când intra într-un sat ţăranii îl ascundeau şi-i aduceau de băut şi de mâncare. la un român. era bulgar şi vorbea prost româneşte. el lucrase vara precedentă ca ucenic la maşini agricole. . . în toate satele ce am vizitat.Paulescu: Spitalul. Unul dintre ei. unul din ofiţerii care mă însoţeau. că înţelesese conversaţia noastră. N. care se dădeau drept studenţi şi promiteau ţăranilor pământ. Trebuie să adaug că. 2.şi fără ca să-i conducă el însuşi .ar fi fost parţială şi nu s-ar fi generalizat aşa de repede.bălan. . El impunea supunere ţăranilor şi căpătase asupra lor o autoritate enormă. cum l-a insinuat nu se ştie cine.C.

după spusa lor. cine a intervenit… ca instigatorii. el prezice astfel viitorul incendiu: „O nouă revoltă. 6.fonduri necesare răsculării unui popor întreg. . pe care Iuda nu poate să-i sufere -. .Singuri ei nutreau o ură neîmpăcată împotriva proprietarilor rurali. . . pe nenumăraţii instigatori care. . cu lefuri grase.dar având loc chiar sub ochii lor. Pe urmă. . dându-şi seama de situaţie. spunând poporului că Regina vrea răscoala şi chiar că le-o porunceşte. publică o scrisoare.s-au pus să prepare o alta noua şi au avut chiar îndrăzneala nemaipomenită să o şi anunţe prin ziarele lor…. aceşti proprietari. cu pizmă.dar al cărui jargon răspândeşte de departe o putoare nesuferită de usturoi. să fie imediat eliberaţi. oligarhia şi care au fost mânaţi şi chiar omorâţi în timpul răscoalei. 7. . scrisă de un aşa-zis ţăran. cu mare băgare de seamă au scormonit în cenuşă tăciunele nestins al nemulţumirii poporului. Acest pseudo-ţăran se plânge mai întâi amarnic de jandarmi. într-adevăr. . Rusia). de curând. şi al doilea. .Numai ei au avut şi au nevoie să tulbure adânc ţara.care.iar.adică îndeplinirea unui scop ce priveşte pe neamul întreg al lui Israel. pentru că rezultatele obţinute n-ar fi compensat sacrificiile. . acum. până la cele mai mici amănunte. . .bunăoară.Paulescu: Spitalul.C. .Şi tot ei sunt aceia care. în Austria şi în alte ţări ale Europei. 5. pentru ca să impună ţăranilor. Cine alţii. Coranul. . ce ne-ar fi impus. Talmudul. prinşi. acele drepturi atât de mult dorite.dacă nu ei. Cine alţii. . .urzită. 10.au putut să procure fondurile colosale. se pregăteşte acum în sate şi va izbucni cât de curând.după ce revolta din 1907 a avortat. pentru că nu i-ar fi permis bugetul. pe care i-au poreclit. asupra conspiraţiei. după răscoală. împinsă de Cahale şi de Francmasonerie. Lazare). ce e drept. suveranitatea lui Iuda. O asemenea cheltuială enormă n-a putut fi făcută de un Stat vecin.3. în timp de mai mulţi ani. . .Numai ei au putut să recurgă la instigatori socialisto-anarhişti. sunt în solda lui Israel.care le-ar servi.au putut cumpăra tăcerea administraţiilor de la sate. . ca poporul să nu cadă în ghearele jidovilor. după cum o recunosc ei înşişi (B. ar fi vrut să vadă venind aici armata austriacă. cine alţii. au încercat acelaşi mijloc ca să forţeze pe Rusia să li se supună. Facla. . . .bunăoară ca Bulgaria.să se creadă obligată să intervină şi să le acorde.afară de ei.şi îmbrăcând pe instigatori cu veşminte ciudate. bani în mare abundenţă şi săi întrebuinţeze la plăsmuirea acestei răscoale.Numai ei şi trâmbiţaşii lor. 9. . .punând peste el paie. să se apere împotriva locuitorilor sălbatici ai barbarei Românii. . . 4.Ei înşişi sunt cei ce au prezis răscoala (B. Revoluţia viitoare Sub titlul Revoluţia de mâine. . Austro-Ungaria. . Prin urmare.au putut plăti. 8. numai Jidanii prin Cahalele lor din ţară şi din străinătate au putut să adune prin cotizaţii. N. Mai mult decât atât. De altfel.şi. desigur.dacă nu jidovii prin Cahalele lor. au cutreierat ţara de la un capăt la altul şi. prin legi. Cahalul. împiedicară. deoarece ei împiedică pe instigatorii săi să ajungă uşor până la adevăraţii ţărani şi să-i răscoale din nou. .din ţară şi chiar din străinătate (Bulgaria.Numai ei s-au servit de Revoluţie pentru ca să dobândească aceleaşi drepturi de cetăţenie în Franţa. foaie jidano-socialistă. Aceste zece motive ne dau certitudinea că ovreii sunt autorii răscoalei din 1907. în taină. pentru ca Europa.care trebuie să se fi suit la zeci de milioane de lei. . mai îngrozitoare decât aceea din primăvara anului 1907. fără voia noastră.ei au imitat revoluţiile din Franţa şi din Rusia. de care depindea crearea Statului jidovesc. . . Lazare). Francmasoneria 65 . mai întâi.Ei sunt cei care au aranjat mai dinainte revolta şi tot ei sunt cei ce au dat semnalul de începere. .

mai înfiorătoare ca cea din 1907. o nădăjduiesc tocmai de la poporul acestei ţări. . . Dar. ce buchirie! Numai când te ghindeşti. (foaie judeo-sodalistă).C. se vor răsfaţă în bătaia razelor de lună. strigă: „Ah! dacă răscoalele din 1907 ar fi învins! Dacă barierele oraşelor ar ti fost trecute de ţărani. toţi ştiu ce au de făcut. „Atunci vor veni cei ce au asuprit pe bieţii jidani şi îi vor ruga. . Dar toate astea sunt departe de a fi realizate. Francmasoneria 66 . N. . de atâta vreme. remarcaţi că ovreii se aşteptau. la sat. Da. ce scrie Seara: „…Şi dacă mai nădăjduiesc ovreii o îndreptare. Deci. În plus. când clăile şi cirezile de grâu. decât la năvălirea ţăranilor în oraşe. apoi i-a prins o frică teribila de armată. la conac şi de la sat. . vor geme de greutatea porumbului de-abia cules.. Cahalul. Mai multe gazete au semnalat asemenea tentative: În mai multe judeţe. . la masacrarea oligarchiei. Şi Iuda.să-şi ia drepturile! Ai. în 1907.din toate conacele se vor înălţa vâlvătăi. spunând sătenilor că în curând ţara va intra în război şi că. . Incendiul se va întinde de la conac. Se vede.ţăranii vor opera… ca un jupân care îşi pune foc la dugheană. culcate în curţile boiereşti.cum a făcut altădată lui Ludovic al XVI-lea. zadarnic o cerşim.într-un interviu cu un redactor al A. ei au mai întâi a face cu jandarmii. ce e de făcut? Ei bine. . Asta o cunosc astăzi toţi ţăranii şi.care îi stânjenesc grozav.deodată. ai zice că se apropie îndeplinirea făgăduielii de mântuire a lui Iehova. Atunci. C…. când hambarele pline. Talmudul. ţăranii români se vor ascunde pur şi simplu.ca şi cum o mâna nevăzuta va fi purtat prin noapte un şomoiog aprins… Iar noi… vom privi scrumul rămas în armane şi vom tăcea. într-un acces de ciudă. de data asta. pe urmă. ca o făgăduinţă a mântuirei din urmă”. Şi cine o prepară? Cei ce au preparat-o şi pe cea precedentă. Iată.ori într-o noapte răcoroasă de toamnă. . .şi farsa va fi jucată. P.şi mai ales. .Dar „răscoala de mâine vom face-o aşa.zic ovreii. că o nouă revoltă.dacă politicianii regelui Carol ar fi fost măturaţi ca pleava de uraganul revoluţiei victorioase.a declarat că. se pregăteşte acum în sate. de care au fost despuiaţi de o oligarchia sălbatică şi desmetică”. care va scutura odată jugul ce-l apasă de veacuri şi va da şi ovreilor drepturile. ţăranii vor dobândi pământ. . . (vrea desigur să zică drepturile) pe care. Într-o noapte de vară. P. Toate ziarele jidăneşti ţin isonul Faclei. la răsturnarea regelui Carol. româneşti. bineînţeles după ce a asigurat-o la o societate de creştini.. Dar.ce sărbătoare ar fi fost azi în aer şi ce cântece ar fi întâmpinat venirea primăverei şi aniversarea desrobirei jidăneşti… pardon. încercând să răscoale din nou pe ţărani. Şi atunci vor veni cei ce ne-au stăpânit cu cruzime… şi ne vor ruga cu lacrămi de pocăinţă să ne luăm dreptatea. căruia jidănimea iar fi tăiat capul. indivizi. când se va da semnalul. . ca nici armata să nu poată tăbărî pe noi. Coranul. după ce vor fi incendiat averile altor români. simţi că perciunii tremură de plăcere. toate armanele vor lua foc. suspecţi străbat satele. politicianul-trompetă al jidanilor. nici judecata să nu ne poată trimite la ocnă.Paulescu: Spitalul. singurul leac mântuitor este revoluţia (?!) De altfel ovreii lucrează pe capete. nici mai mult nici mai puţin. prin urmare. . . care a arătat că nu glumeşte. bunăoară. viaţa noastră fiind coruptă (?). vai.. . .dacă însăşi coroana de oţel de pe capul de cămătar al regelui Carol ar fi căzut în ţărână. Iată de ce gândul revoluţiei de mâine aduce nădejde în sufletele noastre.Ar fi fost un adevărat sabăţ.cu lacrimi de crocodil.

Dar pentru a-şi vărsa toată mânia neputincioasă. Să nu pară o glumă! Ameninţările repetate ale jidanilor se vor îndeplini. se goleşte un butoi plin cu excremente.unul. . . tocmai în momente de grea cumpănă”. pe care străinătatea ni-l invidiază. pentru că am fost laşi şi netrebnici (te cred). Natural. ne-a arătat că nu e în stare decât să ne sugă… Când boala latentă a oligarhiei.jidanii recurg chiar la escatologie. . ce clocoteşte în sufletul lor. e mânjită pe frunte. îmbrăcaţi ca nişte ciocli.000 de ţărani… În anul acesta (1913)… când tenia regală. Pe o altă pagină se vede un par. După Regele. ce ne inspira la toţi cel mai profund respect.Dar un proverb românesc zice: „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. atât la ţară cât şi în oraşe. .ceilalţi doi. . lungă de 46 ani de domnie. . Anul 1913 ne pedepseşte… fiindcă revoluţia poporului a fost înfrântă. Coranul. „Iată. şi în acelaşi timp a şi turbat. căruia îi datorăm scăparea din primejdia mortală unde voia să ne afunde Tratatul din Berlin. . sunt insultaţi trei oameni. Brătianu care. în plus. . . care-i datoreşte renaşterea.… fiindcă peste liniştea de moarte a satelor s-au întins pretutindeni ventuzele caracatiţei brătieniste şi gura lacomă a Molohului regal.şi pentru că n-am ştiut să ardem în focul celui din urmă patul de grâu şi al ultimului conac boieresc.de la execuţiile sumare. care n-au nici o putere în ţară. hoitul clasei parazitare care ne guvernează”. de la ororile inutile. de când cu chixul din 1907. este I.adică de la represia groaznică a Brătienilor. admirabil de înţelepciune. a dirijat represaliile din 1907. în acelaşi număr al Faclei. În josul acestei pagini se găseşte legenda următoare: „….căci îşi răzbună astăzi. altoită pe mizeria poporului.şi încă cu vârf şi îndesat. Fără comentarii! Obrăznicia grosolană a jidanilor nu mai are margini şi ar trebui ca autorităţile să intervină energic.… şi. Şi de aceea Iuda a rămas plouat. că întotdeauna jidanii au încercat să profite de greutăţile prin care trece ţara. la capătul căruia se afla figura Regelui şi la piciorul căruia urinează doi diplomaţi.sunt nişte bieţi profesori universitari. acest Rege. . . . este fiul marelui om. Ultimul război Dar iată că izbucneşte diferendul bulgaro-român. nici destul curaj (mai ales) ca să murim până la unul sub ploaia de gloanţe a soldatului român. Francmasoneria 67 .… dar care s-au semnalat răzbunării jidoveşti prin faptul că sunt adevăraţii apărători ai ţărănimii şi. pentru că… trec drept capii antisemitismului din România. pentru ca să ne pună cuţitul la gât.fără ca ovreii din ţară să se amestece.dacă nu vom avea ochii în patru asupra uneltirilor lor revoluţionare. . .şi numai trei: . mai ales.C. .este târât în noroi de o şleahtă de Iude infame şi nobila sa efigie. a supurat în chestia ignobilă a Silistrei… ar fi trebuit să ne întoarcem către 1907. .fiindcă nu am avut atunci nici destulă putere ca să învingem (?!). ca ministru. Ei o mărturisesc chiar fără de ruşine: „Câtă vreme va exista o chestie ovreiască în România. acoperind de ultragii pe Majestatea Sa Regele României.în Facla. ea va forma partea vulnerabilă a ţării şi i se va ridica în drum. de la asasinarea în masă a celor 11.… a inventat pe afurisiţii de jandarmi rurali.Cuza şi Iorga. N.cu cifre roşii. Toţi diplomaţii Europei îşi fac azi treburile şi necesităţile inexorabile la picioarele ţării şi sub nasul regelui Carol”. .Paulescu: Spitalul. Cahalul. al cărui conţinut este îndreptat şi el înspre parul regal. .pe când puţin mai departe. . ca trase cu sânge şi desenând numărul 1907. pentru ca asemenea sacrilegii infame să înceteze odată pentru totdeauna.venerat ca un părinte mult iubit de poporul românesc. au trecut şase ani de la răscoalele din 1907. Talmudul. Regele.

scutire de 5 zile. va sta acasă 6 Martie.În acelaşi timp. fost prim-ministru circumcis al Italiei. va sta acasă. 9 Iulie. altor jidani care scriu la gazetă şi care le-au trecut pe toate la nemurire. publicate în „Corriere della Sera”. pentru ca să facă gardă. va sta acasă. va rămâne acasă. 17 Noiembrie. 29 Aprilie. Talmudul. acesta a crezut necesar să intervină pe lângă medicul regimentului pentru ca să fie dispensat. Cahalul. mai mulţi soldaţi. acest soldat a fost iarăşi scutit de pedeapsă. vom cita numai faptele următoare: 1.C.. scutit de serviciu în timp de 48 ore.acest soldat a obţinut de la medicul militar suma de 76 de zile de scutire.Moniing-Post”. în adevăr. fost prim-ministru al Franţei. din „Daily Telegraph”. 7 Ianuarie. somând Europa să intervină în favoarea ovreilor din România. Am onoarea de a vă raporta că. un „cinciparale” şi-l dădură. Raportul unui căpitan către colonelul său.… toate balabustele scoaseră din buzunarele lor soioase. Francmasoneria 68 . Acest soldat. va rămâne acasă. va sta acasă. Nathan. intrat la infirmerie şi scutit de concentrare şi de gardă până la 28 iunie.ce din cauza asta nu se mai puteau citi.Paulescu: Spitalul. . în plus.care n-a fost dispensat ca debil de comisia de recrutare şi n-a fost prezentat ca slăbănog la contravizită. murdărind coloanele ziarelor.cu greţoasele lor nume. scutire de 4 zile. reţinând la cazarmă. 22 Noiembrie. din „Napii” şi din „Hirlapii” ungureşti etc. Dar. . când la 4 iulie trebuia să facă 2 zile de închisoare. 4 Iunie. scutire de 5 zile. în această vreme va sta acasă. scutire de 5 zile. Sau văzut astfel apărând articolele lui Luzatti. n-a dat nici un semn de debilitate de când este în serviciu. scutire de 4 zile. s-a schimbat curând într-un triumf pentru ţara româneasca. din „Pester Lloyd”. 21 Aprilie. . toată jidănimea din străinătate a început să urle. scutire de 5 zile. Coranul. francmason de marcă şi stipendiat de Iuda articole publicate în . a fost scutit de orice serviciu timp de 5 zile. scutire de 3 zile. toate Cahalele din Europa au sărit de-o şchioapă.dar nu s-a indicat diagnosticul bolii care a încuviinţat scutirea.. dintre care cele mai multe cu dreptul de a sta acasă. Într-un cuvânt.care.. între care şi pe Gold… Iţic. Îndată ce văzură că nu va fi război şi că totul se va rezuma într-un fel de paradă inofensivă. scutire de 4 zile. articolele din . scutire de 3 zile. 2 Martie. Cahalele dăduseră deci greş. . pe care contase atât de mult jidovimea. Dar dificultatea. Afară de aceasta. scutire de 5 zile. . 20 Februarie. sub pretext că închisoarea e murdară… Adaug aici foile de scutire şi de infirmerie: 13 Noiembrie. scutire de 4 zile. . nu face nimic.acele ale lui Clemenceau.… acele din „Neue Freie Presse”. cu gesturi de miliardare risipitoare. de la „Berliner Tageblatt”. 15 Aprilie. . 12 Martie. Jidanii din România îşi schimbară imediat tactica. va rămâne acasă.L’Homme libre”. N. toţi jidănaşii fură cuprinşi de un entuziasm extraordinar (îngrămădindu-se totuşi la partea sedentară a oştirii)… toţi hahamii simţiră gâdilituri la limbă şi expectorară discursuri patriotico-izboinice. Şi. Dar pentru ca cititorul să-şi dea seama de ce specie de soldaţi procură României Iuda. scutire de 3 zile. acele ale lui P. 25 Februarie. la ţipetele de ananghie ale jidanilor de aici.

Aceşti dispăruţi. Leib… a luat.Paulescu: Spitalul. de la acelaşi medic ca precedentul. trimise la ovrei un alt medic. 2° . izvorul iubirii eterne.care în înţelepciunea Sa dumnezeiască ne-a zis: Iubiţii pe vrăjmaşii voştri. În acelaşi corp de armată. . dacă am urma legile Talmudului. o chestiune capitală se pune pentru noi.patimă sine qua non a unui bun haham.nu trebuie nici chiar să ne gândim la aşa ceva. . foarte indulgent. Şmil Şmil Iţic fiul lui Bercu şi al Rifchei şi se continuă astfel.drepturi de cetăţean. În consecinţă.… căci suntem creştini. s-au instalat în ţară. pe 5 pagini ale ziarului oficial. Iţic W. care ar avea înaintea sa pe fiul său. Cahalul.sau mai bine zis cu aceşti paraziţi răufăcători care sunt în acelaşi timp şi hoți şi asasini? Putem oare să-i exterminăm.restul formând Francmasoneria. Iată deci ce valorează. . atât de urâţi de jidovi! Trebuie chiar să uităm răzbunarea. Coranul. . Chemat la concentrare. Dar colonelul bănuind că are a face cu un certificat de complezenţă.cum bunăoară se ucid ploşniţele? Acesta ar fi mijlocul cel mai simplu şi cel mai comod de a scăpa repede de ei.sau mai bine zis aceşti ascunşi.creştini. . care-l găsi perfect sănătos şi constată.pentru jafurile şi omorurile comise sau cauzate de jidani. Prin urmare. hodoronc-tronc. mult iubit. prin purtarea sa vicioasă. Mai mult! trebuie să iubim ovreii. românii: Ce trebuie să facem cu aceşti oaspeţi nepoftiţi care. să le facem bine.… faceţi bine celor ce vă urăsc”. . acest tată va trebui.Iţic Burăh. Vom mai aduce.şi am constatat că faptele rele ale acestei organizaţii periculoase se rezumă la: 1° . . Comandantul companiei (ss) X 2. dintre care 248 sunt jidani. . el se mulţumi să trimită la regiment un certificat de la medicul cu pricina. . ca specimen. Trebuie deci să-i iubim pe aceşti fraţi rătăciţi. .… dar plin de vicii? Ei bine.Total: 76 zile. 270 zile de concediu într-un an. .revoluţii sângeroase ce ţin de patima de dominaţie. . .sunt în număr de 293. . care se arătase prea îndatoritor. etc. în ceea ce priveşte dispăruţii. un alt jidan.. Concluzii practice Am trecut în revistă o parte din efectele Cahalelor talmudice. un rezumat din tabloul percepţiei fiscale din Târgu-Neamţ. că nu fusese niciodată bolnav. mai întâi.mijloc care ar fi chiar licit. Trebuie chiar să-i iubim cu iubirea unui părinte. căci iubirea părintească este sentimentul instinctiv cel mai intens şi cel mai milostiv pe care oamenii pot să-l aibă. . Francmasoneria 69 . Iancu Iosub Minei fiul lui Avrum şi al Dvoirei. Dar. trecând prin poreclele fermecătoare de: Şloim Şloim. În acelaşi timp va trebui să suprime acestuia mijloacele cu care-şi satisfac impulsiile sale pătimaşe. să ne întrebăm ce ar face un tată.C. Lista începe cu numele belicioase de: Beriş Iosub Leiba fiul lui Şmil şi al Malchei. . până la sfârşit. în plus. . care datoresc taxe militare pe anii 1900-1911. Dar nu ! .pentru că avem ca învăţător pe Hristos. datoria noastră este : N. cei ce ne pretind. fu trimis la închisoare.neuitatul Aron Ghidate etc. .Şulăm Iţic.ceea ce avu ca urmare că primul confrate. ca soldaţi.spoliaţii datorită patimei de proprietate.Ştrul Naftulea . . care va fi studiată în capitolul următor.cu ameninţări şi chiar cu acte de violenţă.David Bercu. să arate fiului răul ce îşi cauzează lui însuşi şi altora. Talmudul.

Paulescu: Spitalul.nici pentru trebuinţele particularilor. Pentru aceasta trebuie: a) ca jidanii să ne dea îndărăt tot ce ne-au furat.000. că fac armată. . ei sunt supuşi la anumite restricţii ale dreptului de proprietate de care sunt scutiţi orăşenii. neîmprumutând niciodată bani jidoveşti.1° Să spunem ovreilor răul imens ce şi-l fac lor şi. petrolul.061 locuitori.după cum facem cu orice străin. acordând ovreilor drepturi. să ţipe într-un glas: Gewalt! şi să poruncească guvernelor francmasone să intervină.ba chiar că au mers la război. populaţia totală a României este de 7. Se înţelege.928 stau la ţară şi 1.şi reluând.nemaifiind sub imperiul patimilor de proprietate şi de dominaţie. văzându-se descoperiţi. Şi iată în ce chip i-am face pe jidani stăpânii noştri dacă le-am îndeplini dorinţa: După ultimul recensământ. după cum se exprimă profesorul A. Ovreii. se găsesc printre locuitorii oraşelor şi chiar cer tocmai drepturile de orăşean. printr-o muncă fără preget şi printr-o perseverenţă tenace. de altfel. ca toată jidovimea. pe care patima lor de dominare o reclamă cu atâta insistenţă. Va trebui deci să se dea mai întâi ţăranilor români drepturi integrale. . Atunci. Cuza.bineînţeles având şi ochii în patru aşa ca să piară pofta junilor circumcişi să mai necinstească fete de român. Cahalul. şi dacă fac armata? .… şi toate celelalte bunuri ce ei ni le-au luat cu japca. cumsecade. Dar. se vor ruşina de ei înşişi şi se vor lepăda în mod sincer de infamul Talmud. pentru a ajunge la acest sfârşit.adică imensa majoritate a poporului român. . în număr de vreo 400.aceşti străini putrezi de vicii.nu se bucură încă de drepturile pe care le pretind jidanii.pe care. . li se cuvine să aibă drepturi ca orice român. .jidanii nu vor mai fi periculoşi pentru noi şi îi vom putea primi cu braţele deschise. nici mai ales pentru acelea ale ţării. .să strănute. ei nu pot să aleagă un deputat decât prin delegaţi şi sunt cu totul lipsiţi de a participa la alegerea pentru Senat.lucru foarte greu de obţinut. . . au făcut-o pentru ca să-şi apere prăzile adunate jefuind pe români. ar fi să reînnoim nebunia ce a făcuto Franţa în Algeria. care-i transformă în furi şi în ucigaşi. . mai ales. ar fi putut uşor să pună mâna.să nu-i facem stăpâni peste noi. Într-adevăr. Francmasoneria 70 . ţăranii n-au decât drepturi restrânse. dându-le încetăţenirea.133 în oraşe. guvernul ar trebui să le distrugă cu totul. . cât de colo. . . .248.ferească Dumnezeu. . ce armă formidabilă am procura noi înşine jidovilor.străini. aceşti fraţi ai „apostolilor” lui Hristos. completă.329. veniţi de ieri. . N. mai e încă ceva! Dând drepturi jidanilor.până când s-or îndrepta. căci e de-ajuns ca un jidănaş de aici. ce nu le aveau naţionalii. industria. absolută. .C.pentru ca să ne poată da lovitura de moarte! Şi nu trebuie să ne înduioşăm de chelălăitul „pumuntenilor” care se plâng că n-au protecţie. mai trebuie să suprimăm ovreilor noştri orice mijloc de satisfacere a patimilor de proprietate şi de dominaţie. C. 2° Dar. excitate la un grad superlativ de legislaţia lor religioasă. Talmudul. adică drepturi de cetăţenie plenară. b) mai trebuie ca. ar fi să ne sinucidem. în plus. comerţul. .mai înainte ca ţăranii români să fie emancipaţi de tutelă.aşa cum au încercat să facă ruşii. totale. .după cum un tată foarte înţelept trebuie să nu-şi lase autoritatea pe mâinile fiului său.în urmă să-i eliminăm din economia noastră. Or ţăranii. . Altfel. Ei.918. .şi fiind scăpaţi şi de Cahal.şi pe urmă să te gândeşti la pleava judaică. din lumea întreagă. ni-l fac noua prin Cahale.dintre care 5. . încă vicios.şi că prin urmare. Şi nici nu trebuie să ne pese de lăfăielile şi de răţoielile ovreilor. . . Coranul. . agricultura. care-i organizează într-o bandă de răufăcători.prăzi pe care alţi bandiţi. Este de crezut că. . pădurile.cădem pe proporţia groaznică de un jidan pentru doi români. .şi dacă au fost la război ? Au făcut-o pentru propriul lor interes.… dar din nenorocire printr-o procedare defectuoasă. . . ca bulgarii. smulgându-le din rădăcină.

. vede într-o zi intrând în curte. de jidani şi. făcând armata. Nevasta sa să fie dată altora şi. . .mai mult decât stupidă. înţepându-l cu groaznice piroane ascuţite.altor jidani. Talmudul. Amin. Copilaşul său. . drept pe care opt din băieţii babei nu-l căpătaseră încă.unde. Iar Dumnezeu să verse pacea şi binecuvântarea Sa peste mine şi peste întreg poporul românesc. va fi imposibil oricui să mai scoată vreodată.să-l pună în capul bucatelor. până la măduva oaselor. Şi să nu se uite că dacă Domnitorul Cuza a putut să smulgă din mâinile grecilor moşiile pe care aceştia le acaparaseră. iar aceştia să nu aibă deloc milă de el. acest jidan sau un altul. .ce cap credeţi că a făcut bătrâna. . a înşelat pe băieţii bătrânei… ba chiar a furat acesteia multe lucruri de prin casă. cu obrăznicie. care avea zece feciori. alţii să se aplece peste dânsa. să fie vândut de aceşti jidani.că vine. iată că vin tâlharii. Ei bine. ceea ce ei au înhăţat. făcându-i-se milă de el. fiind hoţ. va trebui să nu se mai împartă la jidani drepturile de cetăţenie cu atâta dărnicie. este un trădător. nefiind vârstnici.… să-i dea pe mână cheia de la lada cu bani şi… să aibă dreptul să se amestece în afacerile casei. când a doua zi de-dimineaţă. Dacă se întâmplă nenorocirea ca ovreii militari să fie încetăţeniţi… s-a sfârşit cu ţara românească. . Francmasoneria 71 . ca un rob. Îl vom excomunica şi-l vom afurisi. Prin urmare. în sfârşit tâlharii sunt puşi pe goană. Sar toţi flăcăii babei. pe care i-au împins la răscoală şi pe care în urmă i-au lăsat să-i omoare armata.va contribui la naturalizarea unui jidan. Înainte de a sfârşi acest capitol. scos din Cheremul talmudic : Răni adânci.sub cuvânt că a luat şi el parte la încăierare. Trebuie notat că a încetăţeni acum câteva mii de jidani . se ascunde după casă… şi.C. . sau surioara scumpă şi mult iubită. când dânsul va muri. senator. să-şi schimbe numele în Palestina.ca un simplu ţăran din Galiţia. să-i pretindă. numărul proprietarilor rurali evrei a crescut. se pomeneşte cu cerşetorul. şi care dârdâise de teamă că tâlharii o să-i ia ceea ce el şterpelise de la binefăcătorii săi.Şi de unde până unde. care să-l hrănească cu scârnăvii ce produc moartea. .România va putea.pe acest rău român. odată sărac şi căzut în mizerie. . Să cadă şi să nu se mai scoale. şloimii capătă şi vrednicia ca să fie cetăţeni? Pentru ca cititorul să-şi dea bine seama de cum stau lucrurile în realitate. de silă. un cerşetor ce venise să ceară un codru de pâine şi. în urmă. îi dă de mâncare şi îi îngăduie chiar să se culce într-un colţ după uşă. aceia care. nesupărate de nimeni.cum s-a făcut până acum. în voie. o nouă răscoală ţărănească. să fie necinstită de un tăiat împrejur şi. . Să nu fie îngropat în cimitirul creştin.sub pretext că au luat parte la mobilizare.care până atunci fusese tolerat de milă. de la 38 la 680 (vezi anterior). . fricos din fire. Să lucreze toată viaţa şi până la istovire. un vânzător de ţară şi comite crima de lése-naţiune.ca sute şi mii de copile de ţărani români. Acest blestem să cadă pe răul român şi pe tot neamul lui. . să fie răstignit de jidovi. boale lungi şi înspăimântătoare să vină asupra lui. să o închidă într-un bordel sau să o trimită să moară de deznădejde la Shanghai sau la Buenos-Aires.ministru. . Coranul. . peste vreo zece ani. sau deputat.cu următorul blestem înfricoşător. Unde mai pui că toate aceste vipere împământenite vor putea să se ducă la sate. .care să-i scoată tot sângele.Paulescu: Spitalul. care însă. . . pentru ca să îmbogăţească pe jidani. din ghearele jidovilor. să-i expunem situaţia printr-o parabolă: O văduvă. Să fie supt. . Dar cerşetorul. Cahalul. Într-o noapte. în 13 ani.nici chiar de jandarmii rurali. N.şi vor aţâţa acolo.… se face că sare şi cerşetorul. . Şi dacă ne raportam la ce s-a petrecut în Galiţia. în locul lor. frumos ca un îngeraş.după cum n-au avut milă de cei 11 000 bieţi ţărani. Finis Romaniae! Prin urmare. să ne fie îngăduit să adăugam aici o analogie medicală. Fetiţa adorabilă. . cel puţin de aici înainte.este a face peşcheş bietei ţări atâţia viitori proprietari de moşii circumcişi.

Către un asemenea sfârşit trebuie să aspire orice bun român. el fu pătruns încetul cu încetul de o boală teribilă.C. adică înainte de a se naşte. va ajunge fără greutate la o vârstă foarte înaintată. Francmasoneria 72 . cu început insidios şi cu mers cronic. Cahalul. adică de tuberculoză. care. pojarul. cu invazia bruscă şi tumultuoasă. ale turcilor. singurele popoare din Europa. Dar când băiatul ajunse la vârsta de 21 de ani.mai puţin favorizată de soartă ca cea a lui Mahomet.a murit în stare de foetus. N. Coranul. el a ieşit învingător în toate atacurile furioase ale barbarilor. . ale ungurilor. . De altfel.care pentru poporul român este reprezentată de jidani.Poporul român poate fi comparat cu un copil care a rezistat uşor la boli febrile. etc. ca vărsatul. scarlatina etc… Şi în adevăr. ale tătarilor. care au înţeles vicleşugul lui Iuda şi îi rezistă cu înverşunare. . Talmudul. cu ruşii.… îndată ce s-a dat de gol. să fim mândri că suntem. Dacă scapă de această mortală lovitură. ale grecilor. cu atât mai mult că din toate părţile încep să se audă clopotele funebre ale înmormântării împărăţiei lui Israel.Paulescu: Spitalul.

pe care îl urăşte de moarte. o idee infernală ilumina devla lui Iuda. . pe viaţă sau pe moarte. cele mai importante sunt: 1. una după alta. de la început. . ca în timpul lui Hristos. căci are un duşman groaznic . el desfide timpul şi trece peste toate piedicile.istorie care ar merge de la Ebionismul primitiv. căci toţi hahamii înţelegeau în ce primejdie puseseră judaismul sectele judeo-creştineşti”.adică: „pe cel mai bun dintre creştini. .C.ură care s-a cristalizat în faimoasa formulă: „tob şebegoim harog”.Creştinismul . . Acest neam. erau duşmanii catolicităţii Bisericii. după cum strămoşii lor.oprindu-se între alţii la Unitari şi la Arieni”. . . În asemenea condiţii. N. slăbiţi şi împrăştiaţi.de la Ebionism. Prin sofisme.cu alte cuvinte. Dintre aceste erezii jidoveşti. Poate chiar că ovreii. doctrina creştină. El lucrează într-ascuns de veacuri.Paulescu: Spitalul. Şi nu era singurul să cugete astfel.care astăzi e tot aşa de vie. nenumărate erezii care se succedară neîncetat.şi acest singur lucru fu elaborarea Talmudului”. Cahalul. Acesta este adevăratul său scop: exterminarea bunilor creştini. . care au moştenit învăţăturile fariseice .s-ar fi contopit în Biserica creştină născândă… Un lucru însă împiedică fuziunea şi menţinu pe jidovi printre popoare. Francmasoneria 73 . . acum vreo 2. Coranul. Erezii de origine jidovească Am arătat mai sus că Talmudul nu respiră decât ură contra Creştinismului. S-ar putea face istoria curentului ovreiesc în Biserica creştină. care făcea prozeliţi în turma lor… „Evangheliile trebuiesc arse. Astfel s-au format toate ereziile care.„dacă n-ar fi avut decât Biblia.recunosc o origine jidovească. pentru credinţa jidovească. Ebionismul şi Elkesaismul ivite la sfârşitul primului secol şi formate de „judaisanţi încăpăţânaţi”. „rabinii combătură. . . când e vorba să-şi sature ura . nu se dă îndărăt niciodată şi dinaintea nimănui. ca creştinismul. pe de alta. În adevăr. creştinii îi detestau şi nu se încredeau în ei. care voiau să ţină sabatul şi aveau repulsie să convertească pe gentili. drept carte sfântă. până la Protestantism. Şi într-adevăr. Talmudul. Talmudul declară deci război.FRANCMASONERIA Judaismul nu se agită numai de câtăva vreme. Dar pe de o parte ovreii. ucidel”.şi anume de la începutul erei creştine. jidovii înşelară pe creştini şi mai ales pe neofiţi şi îi transformară în ereziarci.… un război fără milă. mai ales când era vorba de vreo discuţie religioasă. .zicea hahamul Tarphon.adică de când simte că se apropie de izbândă şi întrezăreşte realizarea visurilor sale de despuiere şi de subjugare a naţiilor.000 de ani. la Protestantism. pentru ca împreună cu dânşii să piară şi creştinismul. Şi într-adevăr. din primele secole ale creştinismului şi până astăzi. Ovreii au o răbdare prodigioasă şi o încăpăţânare cu adevărat diavolească. mai mult decât perplexe. . în contra creştinismului. au avut îndrăzneala nemaipomenită să-L răstignească pe însuşi Dumnezeu. . Trebuia să-i facă pe creştini să lupte. .transmise prin Talmud cutează să sugrume religia divină. care în urmă căutară să distrugă spiritul creştinesc. ei înşişi.căci păgânismul este mai puţin periculos. blestemat de Dumnezeu. nu puteau duce lupta pe faţă. se văzură atunci apărând. jidovii.

mai târziu.care mai înainte fuseseră servitori devotaţi ai credinţei creştine. Jidovii corup o asociaţie puternică. ajutată de mai mulţi împăraţi. de Anti-trinitarism. prin Templieri se îndeplineau toate operaţiile financiare ale Cruciadelor”. marele vis al jidovilor. unde formară Catari. constituind Pasaginismul. care ataca Sfânta Treime. doctrinele jidoveşti găsiră adăpost la Cavalerii Templului. Afacerea Templierilor se explică foarte bine. În ani. Îndată ce au pătruns acolo. iar partizanii ei.şi se ştie partea ce avură ovreii la răspândirea Averoismului. Cavalerii Templului se găsiră în multe împrejurări în raport cu jidovii. de Quarto-decimanisme etc… şi se stinseră în cursul veacului al IV-lea. Manicheismul.adică o revoluţie universală. Cei mai mulţi din averoişti erau increduli sau cel puţin atacau religia creştină. din veacul al V-lea. Ajungem în sfârşit la erezia lui Luther şi a tovarăşilor lui. sau gnosa persană. batjocorirea Crucii făcea parte din ceremoniile iniţierii. el îi iniţie în misterele cabalei. se răspândiră în Europa şi se stabiliră. în Persia şi se întinse din ce în ce. care. 2. Ele reînviară. ei procedează ca într-o societate financiară. Când Manicheismul fu învins.dispăru în flăcările rugului lui Jacques de Molay. . Printre ereziile de origine jidovească. pentru afaceri de bani. care durară. Talmudul. aşa că lucrau astfel pentru ei. îi ameninţă chiar existenţa. reiese că. indivizii să ştie ce fac. de cele mai multe ori. care tulburară pacea Bisericii. pentru ca să-i extirpe. cu care Biserica a avut mult de luptat este reprezentată de gnosa jidovească şi mai ales de Nicolaitism. organizată de către Ordinul Templierilor. Această sectă afirma că doctrina ovreilor era de preferat aceleia a creştinilor. Aceşti Cavaleri ai lui Crist scuipau de trei ori pe Crucifix. .căci. O a doua categorie de erezii. lua naştere încă din secolul al II-lea. ce le serveşte drept maşină de război.de la început şi până în epoca actuală sau francmasonică. 4. În contra Albigenilor. .Paulescu: Spitalul. Bogomili. Coranul. în sudul Franţei. reuşi aproape să despartă în două creştinismul şi. Din veacul al IV-lea până în al VII-lea. Dar. .să cităm pe acelea ale Unitarilor (monofizism şi monotelism). pe la sfârşitul secolului al XII-lea. . ca să atace cu vigoare organizaţia socială care îi incomodează.ca în timpul persecuţiilor ariene. mai cu seamă. renegându-l. istoria ovreilor este legată de istoria Arianismului.Aceste erezii renăscură. sub numele de Nazarenism sau doctrina creştinilor circumcişi. această erezie reapăru în Bulgaria. 6. . . într-adevăr. de la începutul secolului al VIII-lea şi până la jumătatea secolului al IX-lea. „În momentul Reformei… creştinii erau mai puţin credincioşi… Averoismul (filosofie arabă) preparase această decadenţă a credinţei. în momentul supresiei ordinului. Biserica nu a suferit niciodată. acest mod de a lucra variază puţin. 5. Sărutul ruşinos completa aceste ceremonii de iniţiere. se numiră Albigeni.C. în secolul următor. Biserica. N. Această erezie. şi pe aceea a Iconoclaştilor. . de izbânzile şi de înfrângerile lui”. de la răsărit înspre apus.despre care Sfântul Evanghelist Ioan zice că face parte din „Sinagoga Satanei” . .fără ca. . superiorul lor.şi de alte sisteme asemenea. fu obligată să predice o adevărată cruciadă. cu Albigenii. jidovul deveni educator şi-i învăţă pe savanţi limba ebraică. Din actele procesului. în care sforţările tuturor nu au alt scop decât a servi cauza sau interesele lui Israel.publicate de Michelet în Documents inédits de l’histoire de France. până în veacul al VIII-lea. care fu un fel de amestec al Elkesaismului jidovesc cu doctrina lui Zoroastru. care provocară dezordini foarte grave. când ne dăm seama de modul de procedare al ovreilor. De altfel. . în Italia de sus. care şi ele s-au edificat pe baze judaice. Francmasoneria 74 . după ce le-a deschis porţile filosofiei arabe. 3. care anunţau Reforma. .dar mai puţin importante ca cea precedentă. Cahalul. În veacul al XII-lea.

în care povesteşte că „originea ei se pierde în noaptea timpurilor”. Coranul. „Rivalul lui Maimonide. căci fusese protectorul jidanilor şi ridicase sentinţa de proscripţie ce apăsa asupra lor. în mai puţin de 25 ani. pentru a dobori partea rămasă ortodoxă. care singur rezistă spasmurilor de izbăvire ale Bisericii . mai întâi în Franţa. „Un protestant. „Orice catolic. apoi în Spania. prin anumite părţi. în cursul veacului al XVIII-lea. Totuşi. de origine israelită. ovreii au luat. în 1621. franciscanul Nicolae din Lyra.acea exegeză (sofistică) de care va şti să se servească protestantismul şi. pe la începutul veacului al XVII-lea. după aceea.afară de Protestantism.El îi înzestră.Paulescu: Spitalul. Organizaţia. Cahalul. o legendă din Talmud. şi într-adevăr. precum şi Tosafiştii (savanţi talmudişti) făcură pe Nicolae din Lyra. După cum zice Copin-Albancelii. .pune în mâinile neofiţilor săi cărţi rituale. . primele loji francmasone luară naştere în Englitera.Pentru a întemeia Francmasoneria. .este un catolic care părăseşte idolatria trinitară. la toţi şefii protestanţi ai Engliterei găsim că planul acestei societăţi oculte este foarte propriu pentru a ataca cu vigoare principiile catolice şi pentru a zdruncina naţiile care. Reforma şi-a luat rădăcinile în izvoarele ebraice. Reforma fu. prin schisma grecească. care devine protestant face un pas către judaism”. doctrine anti-trinitare fură. N. Francmasoneria 75 .care este minciuna întrupată.şi chiar se întinse din ce în ce. În urmă. să mai cităm încă doi ovrei. Spiritul jidovesc triumfa cu protestantismul. Talmudul. De altfel. contra catolicismului. rabi Solomon (fiul lui Isaac din Troyes. mai târziu. asupra celor mai multe popoare de rasă anglo-germană. în timp de veacuri. . o cultivaseră şi o fortificaseră. jidovii doreau de mult şi lucrau din toate puterile lor. ca o asemenea erezie să poată tăia. Or.şi aceste argumente fură transmise lui Luther”. . „lumea protestantă trebuia să formeze cuibul în care să clocească oul societăţii secrete”. Deja. . împrumută de la aceşti ovrei multe din argumentele sale contra Bisericii. . în Ţările-de-jos etc. O mare parte din sectele protestante fură pe jumătate ovreieşti.între alţii de Michel Servet şi de cei doi Socini din Siena”. . pentru a merge către monoteismul jidovesc”. EREZIA FRANCMASONICĂ Toate ereziile de origine jidovească au fost învinse de creştinism. (Renan). care făcu pe Luther”. el cunoştea bine constituţia acestei societăţi secrete. O despărţire analoagă se produsese mai înainte. această erezie trebuia să servească de leagăn celei mai formidabile societăţi oculte. Weil. raţionalismul”. .Francmasoneria. care vorbesc şi ei de erezia lui Luther. în Italia. cu redutabila exegeză pe care hahamii. ca decor. . dar şi în toată Europa. În realitate. Acesta fu rolul ce ovreii făcură să joace Protestantismului. aceasta nu le era încă de ajuns. Originea. fără nici un câştig pentru Israel. În sfârşit. ca Franţa şi ca Spania. . când Bacon scrise la Nouvelle Atlantide. ca râia. o întoarcere la vechiul Ebionism din veacurile evanghelice. mai târziu. predicate de protestanţi. Într-adevăr. Primele loji franceze fură fundate de la 1720 la 1730 şi.adaugă Heine. Trebuia ca partea eretică să le fie favorabilă şi să poată să se învoiască cu funcţia oarbă de mâner de secure.C. unitatea creştinătăţii. Francmasoneria fu importată.zice ovreiul Bernard Lazare. în două. .iar Cromwell (1599-1658) fu susţinut de francmasoni. zice A. cunoscut sub numele de Rachi). dar au organizat această societate după modelul Cahalului.Francmasoneriei. rămăseseră credincioase acestor principii. în Suedia. nu numai în Franţa. o mulţime de altele se constituiră. .

. . Ele sunt destinate întreţinerii Lojilor… şi formării de fonduri electorale. Aceste sentinţe judiciare sunt date de un tribunal analog cu Bet-Dinul Cahalelor. un haham care este asistat de mai mulţi funcţionari ai Sinagogii. ca mijloace de constrângere.în capul căruia se găseşte un preşedinte sau Mare-Maestru. care trebuie să cunoască lucrurile á fond. ajuns chiar.deoarece a fost secretarul Marelui Orient din Franţa.toate Lojile dintr-o localitate sunt intim legate unele de altele şi se ajută intre ele reciproc. . care este incontestabil de origine ovreiască.de exemplu. de francmasoni. Finanţele Lojilor.se exprimă în mod şi mai explicit: „Francmasoneria.au creat Francmasoneria ca să înroleze într-însa oameni care. în această circumstanţă. .şi format de Venerabil şi de doi sau mai mulţi asesori. „Originea jidoveasca a Francmasoneriei este manifestă . Dar pentru a arăta analogia ce există între organizaţia Francmasoneriei şi cea a Cahalului. înseamnă sfânt pe ovreieşte. Venerabilii dirig şi administrează Lojile. la gradul superior de Rose-Croix.un fel de comitet executiv. de care se servesc în mod secret Jidovii. . fiecare Lojă numeşte un delegat. în această societate. vom pune una lângă alta aceste două asociaţii secrete. acest scop. formate de un număr limitat de aderenţi. numită Convent. niciodată un scop mai desluşit n-a fost indicat sub o mai transparentă alegorie. .nimic nu lipseşte din această instituţie figurativă a Templului”. Cahalul. ne-aparţinând neamului lor. . . .ceea ce N. vorbind fără metaforă. După cum Cahalurile au. invitându-i să se unească ca să răstoarne vechea societate şi să reconstruiască Templul lui Solomon. pentru recalcitranţi. au clădit templul din Ierusalim.care reprezintă Sinodul Cahalelor. Kadoş. Venerabilul şi acoliţii săi sunt aleşi. într-adevăr. analog cu Marele-Rabin. în timpul lui Solomon. . Candelabrul cu şapte ramuri. Afară de asta. i-a poftit să asigure triumful lui Israel”. Venerabilii prezidează dezbaterile în Loji şi au. Federaţia Marelui Orient din Franţa.consistă în contribuţii fixe ale membrilor şi în daruri voluntare. . fost francmason. . care este ajutat de mai mulţi demnitari ai templului masonic.atât de remarcabili prin instinctul lor de dominaţie şi prin ştiinţa lor de a guverna. unul din gradele cele mai înalte. pentru ca să formeze un fel de adunare legislativă.ca acelea ale Cahalelor.ceea ce înseamnă. Un alt martor. o dată pe an. În plus. . Pentru fiecare naţie există o Mare Lojă sau Federaţie. . .şi jidanii nu pot fi nici măcar acuzaţi de multă prefăcătorie. . arca alianţei.şi deasupra acestor diverse Loji naţionale se găsesc Loji internaţionale. Coranul. A trebuit toată naivitatea Arienilor pentru ca să nu înţeleagă că. care se reuneşte cu semenii săi. . semănând cu excomunicarea sau cheremul Cahalelor. Talmudul. Aceşti delegaţi aleg un Consiliu de ordine. este pentru israeliţi un instrument de acţiune şi de luptă. Francmasoneria se compune din loji. Francmasoneria 76 .adică de vreo cincizeci la număr. care se strâng împreună în.după cum hahamii exercită dominaţia în Cahaluri şi le supraveghează finanţele. .Lojile au în capul lor un Venerabil.C. Şi Drumont mai adaugă: „deschideţi orice ritual masonic şi totul vă vorbeşte de Iudeea. diferite pedepse care merg chiar până la procedee drastice. ca şef. masa de lemn de salcâm. .urmând pentru Francmasonerie descrierea ce o dă Copin-Albancelii. să restabilească dominaţia lui Israel asupra tuturor naţiilor pământului. . se angajează totuşi să-i ajute în faptele lor. să colaboreze cu ei la stabilirea domniei lui Israel printre oameni”.ca şi pentru Cahale.Paulescu: Spitalul. Scopul actual al Francmasoneriei este să „rezidească templul lui Solomon”.Francmasonii simbolizează pe lucrătorii zidari care. .zice Drumont . o dată pe an.

atât este de anodină. N. la al treilea.care e formată din cele dintâi grade. Dar. îndărătul perdelei se petrec lucruri care nu se pot mărturisi şi această asociaţie ocultă nu este zidită decât pe minciună. . la drept vorbind.ca o mamă denaturată. oculta chiar pentru membrii săi. Gradele superioare procedează asemenea cu gradele ce le sunt inferioare. din cauza iubirii de galoane. Francmasonii din gradele joase n-au dreptul să intre în atelierele gradelor mai înalte. mai există altele care le sunt superioare. Dar.venit nu se ştie de unde. masonii cu grade superioare sunt ţinuţi să frecventeze. . când are un scop atât de sublim ca acela de a căuta adevărul? Ei bine. ca în timpul Revoluţiei franceze. De altminteri. . Dar îndată ce a intrat în Francmasoneria albastră. . are drept obiect căutarea adevărului. Fiecărui grad îi corespunde un atelier special. Ea lucrează la ameliorarea materială şi morală precum şi la perfecţionarea intelectuală şi socială a omenirii” Şi când te gândeşti că nimeni nu se întreabă de ce se ascunde această societate. . Dar toate gradele lucrează în Loji şi este interzis ucenicilor şi soţilor să lucreze fără maeştri. adică să iasă. că cel ce n-ar îndeplini-o ar fi dat afară din societate. Cele dintâi trei grade sunt ucenicul. Într-adevăr. Ea se compune dintr-o întreagă ierarhie de grade.pe care îi duce ori la eşafod. pentru ne-jidovi. nici nu merită acest nume. cu care de altfel se şi contopesc. această explicaţie este un marafet ca să înşele şi să liniştească pe masonii gogomani.care nu se dobândesc decât mai târziu. . atelierele inferioare. Este adevărat că aceşti membri lucrează ei înşişi. În fine.şi sunt convinşi că fac parte dintr-o asociaţie filantropică. fiind momiţi cu făgăduieli de ajutoare mutuale. .după cum este şi aceea a Cahalelor. ucenicii şi soţii sunt rugaţi să „acopere templul”.iar această obligaţie este atât de riguroasă. după cum vom vedea mai departe. maeştri) reprezintă partea esenţiala a societăţii secrete şi că numai pentru dânşii munceşte ea. soţi. . Pentru a trece de la primul grad. că membrii Lojilor (ucenici. .ce corespund la trepte mai înaintate de iniţiere .grade zise inferioare. cea mai mare parte dintre francmasoni au intrat în această societate.şi pe al 33-lea grad care se pare că este cel mai înalt din ierarhie. .i se insinuează. comerciale sau de alt fel. care îşi omoară copiii. la fiecare din ele corespunde o treaptă progresivă de iniţiere. .adică de jidani. . În Loji circulă zvonul. Cahalul.Paulescu: Spitalul. Toată această organizaţie a Francmasoneriei este secretă pentru profani. Dar Francmasoneria se diferenţiază de Cahalele talmudice şi îmbracă haina sa caracteristică de infamie hidoasă când. filosofică şi progresivă. studiul moralei şi practica solidarităţii. soţul şi maestrul.care. mai ales materiale.aduce cu Asociaţiile naţionale şi internaţionale ale Statului jidănesc.nejidani bineînţeles. Francmasoneria posedă încă o altă organizaţie. după un stagiu mai mult sau mai puţin lung. Deasupra acestor trei dintâi grade. neofitului. cu sârguinţă. Coranul. Când maeştrii voiesc să se reunească între dânşii. instituţie esenţialmente filantropică.pe al 30-lea grad: Kadoş . dar ei nu sunt decât instrumente fără iniţiativă. . ori la un adevărat suicid moral.ucenic. . .şi dintre care vom cita numai pe al 18-lea grad: Ros-Croix. care nu se dau îndărăt în faţa nici unei stupidităţi.că gradele superioare sunt rezervate celor vanitoşi. trebuie ca francmasonul să facă un anumit stagiu. Francmasoneria 77 . la al doilea şi de la acesta.C. Talmudul. Lojile internaţionale se reunesc şi ele în Congrese analoage cu Sinoadele internaţionale ale ovreilor. Iată ce conţine prospectul pe care Francmasoneria îl înmână viitorilor săi slujitori: Francmasoneria.ea înşală fără milă pe propriii săi partizani. . Aceste grade se întâlnesc singure în Loji. soţ şi maestru. conduse de persoane misterioase. . .

De altfel, prin intermediarul acestor grade superioare, ajung la Loji deciziile voinţei nevăzute care dirijează Francmasoneria. Pentru fiecare grad există o iniţiere specială: una pentru ucenici, alta pentru soţi, o a treia pentru maeştri, etc. La intrarea fiecărui grad, înveţi un secret şi depui un jurământ, de a nu-l descoperi nimănui, nici profanilor, nici chiar francmasonilor de grad inferior. Acest jurământ este însoţit de ameninţări şi de blesteme înfricoşătoare. În plus, la fiecare iniţiere, adică la intrarea fiecărui grad, asişti la o ceremonie caraghioasă, diferită pentru fiecare dintre ele. Astfel, de exemplu, la gradul de Maestru, se comemorează asasinatul, îngroparea şi dezgroparea lui Hiram, arhitectul Templului din Ierusalim şi părinte al tuturor francmasonilor din lumea trecută, prezentă şi viitoare. Iată cum Copin-Albancelli descrie ceremonia: Scena se petrece în „Camera din mijloc” a Lojei, unde francmasonii se introduc, unul câte unul şi cu pălăria pe cap, - cum fac jidanii când intră în Sinagogă… Când cineva pătrunde acolo pentru întâia oară, trebuie să intre de-a-ndăratele, adică cu posteriorul înainte. Altă dată trebuia să-şi pună hainele pe dos. Maeştrii sunt luminaţi de lumânări, acoperite de imense conuri de hârtie, înalte de 30 cm., ce lasă să treacă lumina printr-o deschizătură situată la partea lor superioară şi printr-o alta făcută la bază. Unul dintre maeştri ţine rolul lui Hiram; alţii, pe acel al asasinilor. Aceştia săvârşesc omorul. Pe urmă, Hiram este culcat într-un coşciug şi este acoperit cu un cearşaf mortuar peste care se depune o ramură de salcâm artificial. Venerabilul Lojei expune atunci fraţilor, cu cea mai mare seriozitate, că regele Solomon este neliniştit de dispariţia lui Hiram şi că a dat ordinul să se procedeze la cercetări. Imediat toată banda execută o primă „călătorie de cercetări”, - adică se pune să se învârtească şi să caute, peste tot, cadavrul, - fiecare făcându-se că nu vede coşciugul, care este pus în mijlocul odăii. După constatarea că cercetările au fost zadarnice, un alt voiaj e ordonat. După al doilea, un al treilea. Tocmai în cursul acestei din urmă călătorii, este permis să se descopere ramura de salcâm. Toată lumea se precipită şi înconjoară coşciugul. Se ridică cearşaful ce acoperă pe Hiram, se apucă mâna acestuia şi se zgâlţâie un deget. Atunci se prefac că văd, cu mare spaimă, că degetul acesta se dezlipeşte de mână şi strigă toţi cu oroare: Mac benac! Dar, sub acest caraghioslâc, se văd ieşind la iveală ideile talmudice de ură şi de răzbunare. La gradul de Rose-Croix se reprezintă o parodie a ultimei cine a lui Iisus Hristos, - şi aşa mai departe. Mulţi profani, intrând în Francmasonerie şi supunându-se stupidelor şi ridiculelor probe de iniţiere, se simt ruşinaţi şi nu mai pun picioarele în vreo Lojă. Dar Francmasoneria n-are trebuinţă de asemenea indivizi, cu spirit independent. Caraghioslâcul, aruncat cu profuzie peste organizarea acestei societăţi secrete, are drept scop să ascundă mai bine Puterea ocultă a lui Iuda şi, în acelaşi timp, să arate gradul de răbdare şi de idioţie al masonului. De altfel, cei mai buni francmasoni nu sunt decât nişte dobitoace foarte limitate în ceea ce priveşte intelectul şi au, mai ales, o cultură foarte mărginită. Într-adevăr, masonii „se recrutează, în mare parte, printre arhiviştii şi printre neizbutiţii carierelor liberale (medici fără clientelă - avocaţi fără procese - studenţi care nu-şi văd de treabă şi care preferă politica, şcoli - institutori şi profesori care caută, în afară de capacităţile lor profesionale, titluri la înaintare, etc.), - printre funcţionari ambiţioşi, printre industriaşii, negustorii… şi prăvăliaşii de tot felul cârciumari, birtaşi, băcani, cafegii, N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 78

croitori, măcelari, etc. D. Copin-Albancelli, care i-a văzut de aproape, îi numeşte ignoranţi, şi această ignoranţă fundamentală îi face, mai ales, în stare să se supună la cele mai detestabile influenţe” Pe când autoritatea administrativă a Francmasoneriei nu durează decât un an, gradele sunt pentru toată viaţa. Dar ce e mai mult, ridicarea la grade provine, nu din alegerea de jos, ci din selecţia de sus, care e transmisă în Lojă, - ca şi voinţele Puterii oculte, - prin masonii de grade superioare. Într-adevăr, francmasonii de grad inferior sunt observaţi fără să bănuiască nimic, în timp de mai mulţi ani, de către masonii de grade superioare şi nu sunt ridicaţi în rang, decât atunci când sunt judecaţi că sunt capabili de a transmite altora inspiraţiile directrice. Dar cea mai mare parte dintre francmasoni, nu se suie dincolo de gradul de Maestru. Francmasoneria minte deci când îşi zice ei însăşi egalitară şi democratică. Deasupra Francmasoneriei albastre, - aceea a celor dintâi trei grade, - şi deasupra Francmasoneriei gradelor superioare, există o serie de societăţi internaţionale care constituie o a treia Francmasonerie invizibilă, cu adevărat secretă chiar pentru cele precedente. Totuşi membrii acestei Masonerii invizibile fac în acelaşi timp parte din atelierele Masoneriei albastre şi din cele ale Masoneriei gradelor înalte. Prin urmare, Francmasoneria, considerată în totalitate, este compusă din o suprapunere de societăţi şi fiecare din ele este secretă pentru cele ce se află sub dânsa. De sus până jos, ele lucrează unele asupra altora în acelaşi mod cum societăţile inferioare lucrează asupra lumii profane. În capul Francmasoneriei, în vârful gradelor şi al asociaţiilor, se găseşte un grup de oameni care dirig toată această colosală organizaţie. Acest consiliu superior este compus din şefi necunoscuţi, chiar de masoni având cele mai înalte grade; şi aceşti şefi necunoscuţi sunt, toţi, fiii unui acelaşi neam şi adepţii unei aceleiaşi religii, - adică Jidovii. Iată ce scria, în 1862, un francmason protestant, din Berlin: „Mai sunt şi alte Loji compuse numai din jidovi şi în care ne-ovreii nu pot pătrunde… La Londra există două Loji ovreeşti, care n-au văzut niciodată vreun creştin trecându-le pragul… La Roma se găseşte de asemenea o Lojă formată în totalitate de iudei. Aici se află tribunalul suprem al Revoluţiei, unde se reunesc toate firele răscoalelor urzite în Lojile creştine. De aici sunt dirijate celelalte loji, prin şefi secreţi; - astfel că cea mai mare parte dintre revoluţionarii creştini nu sunt decât nişte păpuşi oarbe, puse în mişcare de către jidani, prin mijlocul misterului”. Aceasta este puterea ocultă supremă a Francmasoneriei, - putere ce guvernează şi Statul jidovesc. Vom mai adăuga că una din principalele ţinte ale acestei răufăcătoare asociaţii este de a se întinde asupra întregului pământ şi de a stabili astfel Republica universală ovreiască, prescrisă de Talmud. În ochii masoneriei, „marea misiune a Franţei este de a prezida la organizaţia Republicii universale”, - al cărei preşedinte va fi un fiu al lui Iuda. De altfel, „Francmasoneria se forţează să prepare Statele-Unite nu numai din Europa, ci din lumea întreagă”. Dar Francmasoneria are o mulţime de apendice; ea a creat un număr considerabil de asociaţii pe care le vom numi sub-masonerii. Asemenea codiţe sunt, de exemplu, Ligile liberei cugetări (Libre-Pensée), - acelea ale Drepturilor omului şi ale cetăţeanului, - acelea ale învăţământului, - Casele şcoalelor, Cercurile de studii, - Societăţile de biblioteci, de conferinţe, de Universităţi populare… până şi sindicatele de lucrători. Astfel, în 1891, la Congresul Lojilor din Miazăzi, s-a aflat că „libera-cugetare franceză numără 600 grupuri, a căror formaţie este datorată, în mare parte, Francmasoneriei”. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 79

La Conventul din 1900, F. Lecoq făcu declaraţia următoare: „Nu trebuie să uităm că, alături de Francmasonerie, mai sunt şi fiicele Francmasoneriei: Liga învăţământului, societăţile… Universităţile populare”. În 1894, Congresul masonic recomandă crearea de societăţi care să lucreze sub inspiraţia masonică, mascând totuşi masoneria: “Acest mijloc ne va procura ocazia de a face să predomine ideile noastre pretutindeni, dacă avem talentul de a organiza aceste societăţi, stând însă între culise”. Şi în 1908, raportorul unei comisii masonice zise, la rândul său, în Convent: „nu trebuie lăsat să se vadă, în aceasta operă, mâna Francmasoneriei”. Prin urmare, întotdeauna şi în tot locul, făţărnicie, înşelăciune şi vicleşug. Dar, ce se face în Lojile masonice? Începi - zice Copin-Albancelli - prin a asculta predici şi, mai târziu, predici tu însuţi altora. Aceste predici se desfăşoară, de obicei, pe două teme: 1. - Francmasoneria este o instituţie sublimă, sfântă şi sacră; ea este eterna începătoare a tot ce se face bine şi mare în omenire. 2. - Francmasoneria are un duşman, - creştinismul şi în particular catolicismul, - pe care trebuie să-l urăşti şi să-l combaţi. Într-adevăr, acesta este scopul esenţial al acestei opere satanice. Şi noi ştim că acelaşi scop îl urmăresc şi Talmudul şi Cahalul, cu care Francmasoneria formează o triadă infernală. Trebuie de asemenea să se ştie că, în Francmasonerie, nu se dau şi nu se primesc, niciodată, ordine. Se lucrează numai prin sugestie. Ceea ce se transmite, este starea de spirit indispensabilă pentru realizarea planurilor Puterii oculte. Astfel se poate citi în Revista masonică; „o somaţie oficială, venită din partea Francmasoneriei, este destinată să avorteze. Trebuie, din contră, să se întrebuinţeze influenţele individuale, ascunse însă cu îngrijire”. Într-adevăr, într-o lojă te găseşti într-un mediu unde ţi se cântă mereu acelaşi cântec, care, mai curând sau mai târziu, sfârşeşte prin a te sugestiona. Dacă, de exemplu, în timp de mai mulţi ani, la fiecare reunire, eşti obligat să asculţi mai mulţi oratori care nu vorbesc decât de pericolul clerical şi tună şi fulgeră asupra congregaţiilor, dacă, în toate discuţiile şi conversaţiile între francmasoni ţi se demonstrează cu probe, bineînţeles mincinoase şi presărate cu anecdote pipărate, - imoralitatea popilor, - ajungi după câtva timp să devii anticlerical, chiar dacă la început erai binevoitor sau cel puţin indiferent faţă de cler. Legea iubirii - Acum, cunoscând organizaţia Francmasoneriei şi ştiind chiar care îi este scopul, - să vedem prin ce această societate, care îşi zice filantropică, va înlocui caritatea creştină, pe care vrea să o nimicească, - şi cum va răspunde la divinele cuvinte ale lui Hristos: „Am flămânzit şi mi-aţi dat de am mâncat; Am însetat şi mi-aţi dat de am băut; Străin am fost şi m-aţi primit; Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat; Bolnav am fost şi m-aţi îngrijit; În temniţă am fost şi aţi venit la mine… Amin zic vouă, de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici, Mie Mi-aţi făcut”? Dar să ascultăm pe Drumont care o să ne-o spună: „Sărăcia, - după F. Ragon, - este lepra hidoasă a masoneriei”. „Nu introduceţi niciodată în Ordin decât oameni care pot să vă prezinte mâna, iar nu să v-o întindă” - adaugă F. Bemouville.

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

80

sperând să poată escalada tronul. italiene etc. „Tot în această reunire fură decise omorul regelui Ludovic al XVI-lea”… şi al reginei MariaAntoaneta. Ducele Philippe d’Orleans a fost deci Serenisimul Mare-Maestru al Masoneriei franceze.adică afară din Franţa. El plăti primele cheltuieli ale revoltei.Paulescu: Spitalul.. Nimic nu te poate sustrage să nu te plictisească şi obrăznicia lui nu cunoaşte nici margini nici obstacole. Francmasoneria 81 . .adică ar fi precedat cu 64 de ani Revoluţia. se înregimentară în N. persecuţia creştinismului. sub numele de Philippe-Egalité.. se urcă. Lojile franceze. masonul care întinde mâna. comte de Clermont. germane.Pentru F. ca şi o bună parte din înaltul cler.şi să arătăm. . de Noailles. pe eşafod. Cahalul. în ce a constat această Revoluţie. numiţi Iluminaţi.„săracul. Şi când te gândeşti că săracul este marele prieten al lui Dumnezeul. să distrugă Catolicismul adică Creştinismul. şi aici se hotărâră planurile Revoluţiei franceze. ducele d’Antin. el convocă. când ieşi… Mai bine ar fi să întâlneşti o mână armată cu un pumnal. care trebuia să izbucnească patru ani mai târziu. în urmă. EFECTELE FRANCMASONERIEI Acum să examinăm efectele Francmasoneriei. Francmasonul are. ai putea cel puţin să opui curajul. . de ducele de Chartres. care poate fi considerată ca o dezlănţuire înspăimântătoare şi ca o ciocnire şi mai amară a patimilor de proprietate şi de dominaţie. Am spus.şi cei dintâi mari-maeştri ar fi fost doi englezi: lordul Derwentwater şi lordul Harnouester. Bazot. În sfârşit. între alte scopuri. cuţitului asasin”. Apoi. .în sfârşit. naturalizarea jidovilor. . Alături de acest mizerabil ambiţios. de la 1771 la 1793. în momentul afacerilor tale. vota moartea vărului său Louis XVI.ducele de la Rochefoucauld. Ludovic de Bourbon. ROLUL FRANCMASONERIEI CA INIŢIATOARE ŞI CA DIRECTOARE A REVOLUŢIEI FRANCEZE În 1776. . El avea legături intime cu ovreii şi ştia că ei dirijează Francmasoneria.un sentiment cu adevărat diabolic: ura săracului”. la rândul său. care-şi propuneau. scopul de căpetenie al acestui cataclism social. ovreiul Adam Weishaupt a creat în Bavaria. care deveni mai târziu ducele d’Orleans”. cultul bogăţiei. este un sentiment.în sfârşit. Intraţi în orice Lojă şi „niciodată nu veţi auzi pe nimeni să ceară să se atingă de miliardele jidanilor”. la Wilhelmsbad. ca ovreiul.… de Choiseul. după propriile sale anuare. cei mai mari seniori din Franţa. . devenit inutil sectei. Francmasoneria ar data din 1725. înainte şi în timpul Revoluţiei. Îl găseşti când te scoli. Talmudul. căci „la lucru vezi ce poate lucrătorul”. engleze. Coranul. în alt loc. Cel dintâi şi cel mai important dintre aceste efecte a fost Revoluţia franceză. Aici ne vom mulţumi să punem mai întâi în evidenţă rolul ce l-a avut Francmasoneria ca iniţiatoarea şi conducătoarea acestui dezastru colosal. 2°. . adică: 1°. la masă. .adunată nu importă cum.C.ale cărei dramatice evenimente sunt enigmatice pentru cine nu cunoaşte misterioasa origine. ducele de Biron.necunoscut până la dânsa. se contopiră împreună. care a fost dublu. de Praslin. contele d’Aumont. . . un mare Congres al Francmasoneriei universale şi acolo. . Prin urmare. acest jidov adună pe toţi francmasonii într-un Convent. în 1785.o sectă de francmasoni.pe urmă de un prinţ de sânge. este un geniu răufăcător care te chinuieşte pretutindeni şi în tot minutul.şi tot el. ea fu prezidată de un mare senior francez. În 1782. „În Franţa. . „ceea ce caracterizează masoneria. ţinut la Frankfurt. de Castellane etc. . prinţul de Broglie. .

spiritul şi care devine societatea mamă.Loji şi împinseră din toate puterile la roţile Revoluţiei. pe Saint-Just. ducele Philippe d’Orleans. De altfel. neghiobia lor. adică nobili. Inspiratorii oculţi ai Masoneriei. Lucrul acesta e adevărat. S-ar putea obiecta că Lojile francmasone au fost închise încă de la începutul Revoluţiei. Eckert. . Lojile nu-şi asociau decât numai oameni de un oarecare rang. . Danton. scriitori. din toate părţile. Camille Desmoulins. având fiecare Loji regulate. Fourcroy.… 16 în Lyon.… 6 în Marseille… 10 în Montpellier. „clubul Jacobinilor reproduce în mod riguros Francmasoneria. Taine.o doză enormă de candoare. ca „Barruel. istoricul Revoluţiei. asasini şi răufăcători de meserie. De altfel. De asemenea primiră. mai toţi. sub acelaşi nume”. Talmudul. printr-o spirituală ironie. îşi afiliară hamali. Deodată.adică 26. regulamentul. în masă. aceleaşi angajamente impuse şi luate.… 5 în Nantes. Acelaşi mod de admisie. acelaşi sistem mecanic de transmisie de ordine şi de lozinci”. Mirabeau. . mai ales. N. Aceştia au luat cu ei „instrucţii şi direcţii. Ele au la Paris un centru de reunire şi un stat major „în clubul Amis de la Constitution”. tabloul corespondenţei Marelui-Maestru al masoneriei. nu ne arată mai puţin de 282 oraşe.… în alte Loji găsim pe Lafayette. Iată ce zice despre aceste cluburi. câte comune. Peuon. pe Fauchet. li s-a spus la ce serveşte un club. . toate celelalte fiind fiicele ei adoptive”. Or. ecleziastici. cu acelaşi scop. obiceiurile. Ceva mai mult „La început. în aceleaşi Loji se întâlnesc. toţi oamenii care au luat o parte activa la Revoluţie. sectarii capitalei sau ai marilor cetăţi „au primit şi îndoctrinat pe semenii lor”. pe care Jacobinii. „în Franţa numai. În timpul acestei sărbători. constituie Francmasoneria ea însăşi cu cele 282 oraşe ale sale. Dar.… 10 în Toulouse…”. se numărau 81.sărmani naivi care. o mulţime de soldaţi. . societăţi asemenea se stabilesc pe acelaşi plan. au plătit cu capul.Clubul Jacobinilor.Paulescu: Spitalul. negustori. Cahalul.000 Aceste cluburi au o organizare puternică.adică francmasonii. plutaşi. Sieyes… Chabot. botezaseră o Lojă din Versailles. cu numele Saint-Jean de la Candeur. „După căderea tronului… sunt aproape atâtea cluburi. după sărbătoarea Federaţiei. Coranul. . Trebuia. orice oraş mare îşi are clubul său… Dar. în ceea ce priveşte statutele. . precum şi anumite particularităţi de vocabular. haimanale de tot soiul hoţi de stradă sau briganzi de drumul mare. aceleaşi ramificaţii exterioare. în 1787. în „Loja Nouă surori” frecventează Condo-rcet.… uneori ajungeau chiar până la mici burghezi.dar nu descindeau mai jos. Francmasoneria 82 . acestor mari seniori. Înainte de Revoluţie. Claudio Janet… au probat că francmasonii populau adunările de la 1789 la 1799”.… 7 în Bordeaux. pe Robespieire…”.… pe Marat. ele au fost înlocuite prin Cluburi. cum îl formezi şi. căruia provincia îi împrumută statutele. Bailly.care totuşi vorbeşte relativ puţin de ele. Dar. Barnave.zice Talmeyr. federate în loji”.C. le-au deschis atunci în toată Franţa. Deschamps. aceste societăţi se înmulţesc”. . regulamentele. pentru ca să conspire contra lor înşişi. impunându-şi să nu numească Francmasoneria. „Astfel. exclusiv recrutată din aristocraţie. cu clubul sau central din Paris şi cu cluburile corespunzătoare din provincie. de asemenea. Brissot. aceeaşi organizare interioară. . sosiţi din oraşele mici şi din târguri. mai mulţi istorici.zice Drumont. În Paris. „În primele şase luni din 1790.

acelora dintre simplii spectatori care îi apropiau. .care au lucrat în acelaşi timp şi în acelaşi mod. cu atotputernica sa protecţie. „a declara patria în pericol”. în anul următor (1772). de la 1787.căreia îi deveni mai târziu suspect şi care-l ucise… Acesta primi Marea-măestrie. Cochin şi Charpentier. viitorul amic al lui Danton. . Răspândită în toată Europa… ea agita pe ascuns Franţa şi prezenta imaginea unei asociaţii fundată pe principii contrarii celor societăţii civile… Cum cele trei grade (ucenic.Cu modul acesta. la orice proiect de sub-versie socială. . erau semnele masonice. determinate în amănunte de către şefii unei societăţi secrete. prin stare şi prin opinii. Coranul. decât după o serie de încercări. ca francmasonii. Dacă Taine evită chiar să pronunţe numele de Francmasonerie.Paulescu: Spitalul. calculate astfel ca să se poată constata progresul educaţiei sale revoluţionare. îi iau de la ducele d’OrLeans . . . constitui Ordinul pe baze cu totul democratice şi luă numele de Mare-Orient. „Convenţie” (de la Convent). soţ. Şefii ei înşişi o numesc Sabat”. Sunt plătiţi „12 franci pe zi… Cât pentru bani. „a declara pe cineva suspect”. pe cel mai puţin însemnat dintre aderenţii ei. astăzi bine cunoscut. Toate au fost hotărâte. Se răspândeşte zvonul că în cutare zi va fi o mare răscoală.… se strânse sub o direcţie centrală şi regulată. Din acel moment. gâzii dădeau mâna. s-a format „o vastă asociaţie. . făcând să se execute peste tot aceeaşi lozincă”. maestru) ale masoneriei ordinare cuprindeau un mare număr de oameni. din 114 milioane avere.mai toţi termenii întrebuinţaţi în timpul Revoluţiei ca: „Adunarea naţională”.C. . Şi dânşii conchid: „Nu există nici o singură mişcare. Francmasoneria luase o dezvoltare imensă. Masoneria îşi deschise porţile înaintea oamenilor pe care îi vom regăsi în mijlocul învălmăşelii revoluţionare”. în provincia Bourgogne (după actele arhivelor municipale şi naţionale). întrebuinţarea jargonului masonic.semnalează şi dânsul partea luată de masonerie. Şi asociaţia „îşi întinde ramurile în tot regatul şi chiar în străinătate”. .doi scriitori.au găsit urme neîndoioase ale acţiunii Francmasoneriei şi au descoperit chiar. Dar nu este încă totul. căci la moartea acestuia. Masoneria din Franţa. zisă populară. de către şefi subalterni. Talmudul. Aceste cluburi „înrolează bandiţi în serviciul lor. „În tot timpul răscoalei. . studiind de curând campania electorală din 1789. în documentele ce au avut în mâini. Cahalul. s-au găsit 74 milioane datorii”. care să fi fost în realitate populară. ale cărei lăstare multiplicate au invadat tot teritoriul şi care acoperă. briganzii se adună din treizeci sau patruzeci leghe împrejur”. adevăratul mijloc de a fraterniza cu briganzii. N. opuşi. Dar „totul se petrece sub secretul cel mai inviolabil”. aici se reuniră deputaţii oraşelor îmbrăţişate de mişcarea ocultă.şi-i iau din belşug. pentru oameni-siguri.pe acest Philippe-Egalité. .fie la Hotel-de-Ville. Francmasoneria atrase… pe ducele d’Orleans. În plus. rezervate sufletelor ardente… sanctuare tenebroase ale căror porţi nu se deschideau adeptului.zice Barruel. novatorii multiplicară gradele scării mistice ce trebuia suită. „În ajunul Revoluţiei. Louis Blanc. la Revoluţie. Este „o operă de tenebre. îndată ce-i fu oferită şi. cu asasinate şi jaf important. În schimb. ei creară sub-loji. fiecare club afiliat se supune lozincii ce-i este expediată din Paris”. În chiar momentul măcelului.şi. pe care un cifraj special sau un limbaj enigmatic le ascundeau privirilor duşmane. astfel ca nimeni să nu le pătrundă sensul. Francmasoneria 83 . fie la Carmes (unde a avut loc un masacru de preoţi creştini). organizate. Francmasoneria. atât de celebru în fastele Revoluţiei. de aici porniră instrucţii. Aici fu punctul central al corespondenţei generale a Lojilor. la 1795.francmason şi chiar revoluţionar . . după aceste anunţuri.precedată de o distribuţie de bani.

Cahalul. fără să o formuleze. asupra acestor bravi soldaţi ai lui Hristos. Suprimarea iezuiţilor a fost. a cincisprezecea oară. aceasta n-a fost îndeajuns fiilor lui Iuda.nu s-au întors îndărăt decât în 1791. . Coranul. acesta n-avusese nici un N. Masonii începură deci să răspândească. SCOPURILE REVOLUŢIEI FRANCEZE 1.zice Rabaud Saint-Etienne. 2. Egalitate. au recurs la Francmasonerie. celor ce o privesc mai de aproape.numele de iezuit este odios şi echivalează cu acela de viclean mârşav. Ei erau nişte creştini. . pentru ca jidanii. Acum. când ceasul păru sosit pentru a-şi executa planul conceput în întuneric. Faimoasa Carte a Drepturilor omului apare. sub inculpaţia de conspiraţie. . „Concertul de acuzări şi de calomnii azvârlite în contra iezuiţilor. adică. din care ar rezulta că naşterea regelui nu fusese legitimă şi că. Compania lui Iisus fu nimicită printrun mijloc şi mai infam. la care jidanii ţineau atât de mult să ajungă. .Paulescu: Spitalul. . Puţin timp după aceea.scop capital pentru neamul talmudic. În aceeaşi zi. . cu profunzime. până şi faimoasa deviză republicană „Libertate. Ei au voit să pună mâna şi pe drepturile de cetăţenie. nimicirea creştinismului. Cum însă jidovii. instruiţi. Cartea Drepturilor Jidovului.în toată Europa şi chiar la noi. în România.goniţi din Franţa în 1394. .etc. Ei reîncepură de paisprezece ori atacul şi sfârşiră. că şi astăzi. ar fi fost neputincioşi să ajungă la realizarea unui asemenea scop. în această epocă. Francmasoneria fabrică o scrisoare falsă. Apoi. are ceva înspăimântător”. sosiţi de ieri. francmasonii recurseră la violenţă.scrie chiar un istoric protestant. capabili să opună o rezistenţă invincibilă francmasonilor şi chiar să demaşte manoperele oculte ale acestora. pe care voiau să o impună lumii. francmasonii avură dibăcia diavolească să se scape mai întâi de singurul duşman de care aveau serios teamă. Prima lovitură fu dată în Portugalia. Dar. să amintim cititorului că ovreii. . într-adevăr. jinduite cu mare dor.care fu succesiv urmată de Spania şi de Austria.C. să capete aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi francezii. francmasonii din Constituantă luptară.creată de ei tocmai pentru acest scop.pe care o prezentă ca venită din partea iezuiţilor. în momentul acela. crescuţi într-o disciplină rigidă. când Constituanta le-a deschis larg fruntariile.dar inteligenţi.adică de iezuiţi! „Fără desfiinţarea prealabilă a iezuiţilor. sunt nişte expresii pur masonice. chiar în ajunul dizolvării Constituantei. Aceşti călugări se găseau în drumul său şi o împiedicau să înainteze. protestant şi revoluţionar. . . nu numai buni şi caritabili. Francmasoneria 84 . . Introducerea jidanilor în Franţa şi naturalizarea lor. În Spania şi în imensele colonii ce ea poseda pe atunci. mănăstirile iezuiţilor fură înconjurate de trupe şi aceşti părinţi fură aruncaţi în închisoare. prin urmare. Suprimarea creştinismului Vom insista acum asupra unui al doilea scop. unită cu ipocrizia. . Talmudul. . pe care l-a avut Francmasoneria în timpul Marii Revoluţii . minciuni şi calomnii atât de infame. Revoluţia franceză ar fi fost imposibilă”. ar fi avut ca rezultat înlăturarea definitiv a scopului. ca fiind inventată ca să disimuleze o alta. timp de patru ani.şi această formidabilă societate ocultă le-a permis să facă să lucreze francezii „la reconstruirea Templului lui Solomon”. prin ei înşişi. în această scrisoare se vorbeşte de nişte documente. prin a-şi ajunge scopul. cunoscând rolul pe care Francmasoneria l-a jucat în producerea şi conducerea Marii Revoluţii. veni şi rândul Franţei. Într-adevăr. Fraternitate”. chiar înaintea izbucnirii acestei teribile furtuni. . un capo d’opera de perfidie din partea Francmasoneriei. ceea ce. Şi într-adevăr.la 29 septembrie 1791.scop pe care a început să-l pună în practică.

„împreună cu clerul. toate astea nu le-au fost de-ajuns.… Adunarea stabili Constituţia civilă a Clerului. . ghilotinaţi. „toţi ecleziasticii care refuză jurământul cerut. şi aici. . .cercetările ştiinţifice. „din 70. masacraţi. Ea va alege pe episcop sau pe preot”. pe marele istoric Taine. Episcopul e numit de către alegătorii departamentului. preotul. adică în imensa majoritate a poporului francez. . cu orice preţ. . făcu o aşa de mare impresie asupra prea credulului monarh. că imediat el ordonă expulzarea a 6. prin o agravare extraordinară.drept asupra tronului.căci aceste două nume indică duşmani publici ce sunt puşi în afară de lege”. Papa nu va mai avea. prin această drăcească dispoziţie. Francmasoneria 85 . au suprimat „cultul. O asemenea invenţie absurdă.ceea ce echivalează cu aristocraţi. . Or. exilaţi. . cu atât mai puţin iei parte la alegerea preotului”. a femeilor lăuze. înecaţi. legea atinge şi pe laici toţi cetăţenii care refuză jurământul impus pierd dreptul de vot. catolicii sunt excluşi de la alegeri şi mai ales de la alegerile ecleziastice. Dar. furnizată de club. . a fost o groaznică persecuţie religioasă. închişi. a incendia bisericile. . Dar. 46. public sau privat”. cu toată ardoarea ce poate da un monstruos fanatism. prin aceasta. sunt revocaţi din funcţii şi sunt declaraţi incapabili de orice oficiu public. În consecinţă. de către alegătorii districtului.expresia unei uri implacabile în contra creştinismului. Vom urma.000 sunt destituiţi”. Cahalul. să facă „Biserica Franţei schismatică”. împuşcaţi. nici mai mult nici mai puţin.… a infirmilor.adică li se zice fanatici.a profana vasele şi alte obiecte sacre.asistenţa săracilor.C. După ce au confiscat bunurile ecleziastice şi. . cu cât eşti mai credincios. de acum înainte.a le jefui tezaurele. „Poporul alege miniştrii Bisericii. Dar. furia acestor revoluţionari blestemaţi se răsfrânge şi asupra tuturor ortodocşilor zeloşi şi mai ales a tuturor femeilor din clasa de mijloc şi din cea de jos”.000 de preoţi. care altădată se bucura de privilegii.şi. . dar chiar printr-un jurământ solemn”. ale Revoluţiei. „O sută treizeci şi patru de arhiepiscopi şi de episcopi refuză jurământul în jurul acestui statmajor. Jacobinii începură prin a închide.a lovit nu numai în clerul înalt.000 de iezuiţi. „Pedeapsă cu moartea contra celui ce primeşte un preot”. „Continuarea slujbei de preoţie a devenit o ruşine şi chiar o crimă” . sunt destituiţi şi declaraţi «refractari»… suspecţi de revoltă în contra legii şi de rele intenţii în contra patriei”. vorbind de Constituţia civilă a clerului. . „Porunca este de a împiedica cultul. dar a izbit şi în toţi preoţii şi în toţi credincioşii. de unde rezultă că. această Constituţie tinde. . „Li se dă o poreclă.Paulescu: Spitalul.educaţia orfanilor şi a copiilor găsiţi. să confirme episcopii sau preoţii. Una din trăsăturile caracteristice. ca şi nobililor. se adună marea majoritate a preoţilor”.îngrijirea bolnavilor. Talmudul. sau că majoritatea sa. de luterani şi de ovrei. . În urmă. Coranul. pe care-l uzurpase. Puţin importă ca adunarea electorală să conţină o proporţie notabilă de calvinişti.învăţământul superior şi primar. a dărâma. care descrie persecuţia religioasă a Revoluţiei. Ca sancţiune. clerul trebuie să subscrie. „La toate aste noutăţi.zic jacobinii la tribuna Convenţiei. Prin urmare. Această persecuţie. „Se omoară femei pentru că au asistat la liturghie”. francmasonii atacară direct catolicismul. N. aceşti alegători nu sunt nici măcar ţinuţi să aparţină comuniunii sale. apoi goniţi. sa fie pe faţă ostil catolicismului şi chiar creştinismului. nu numai prin o supunere pasivă. cele mai marcante.

peste tot. ce zice în această privinţă. împreună ei susţinură pe Napoleon. burghezul şi jidanul.cu atât mai mult că. . . Talmudul. în 1848. Des Mousseaux: „Ovreii sunt foarte activi ca să ruineze fundamentele societăţii noastre şi să prepare răscoale… De la recrudescenţa revoluţionară din 1848. Apoi. putu să-i smulgă din gheare Franţa. DE LA REVOLUŢIA FRANCEZĂ PÂNĂ ASTĂZI După 1793. noua erau francmasoni. trăda secretul societăţilor oculte cărora era asociat şi mă avertiza. . Într-adevăr. Bonaparte. prin îngenuncheri ipocrite. ei urmăresc până la capăt planul talmudic de „a extirpa creştinismul”. el deveni jenant pentru Israel. lucrau pentru ei înşişi. contra lor înşişi . Persecuţia meschină şi ridiculă. În acelaşi timp.dacă n-ar fi fost odioasă. Un decret al Directoriului „schimbă zilele de târg pentru ca credincioşii să nu mai poată cumpăra peşte în zilele de post. .şi puţin după aceea. Francmasoneria fu oprită de propriile-i excese.„Război Duminicii şi vechiului calendar…. adică jidovesc. Pământul este burduşit sub picioarele noastre şi jidovii dau un larg contingent acestor săpători de mine”. Revoluţia din 1848. „Nimic nu ţine jacobinilor pe suflet ca acest război în contra catolicismului. Francmasoneria 86 . Cahalul. sub pedeapsă de amendă şi de închisoare”. Francmasoneria. opera Francmasoneriei jidoveşti.Paulescu: Spitalul. Jidovul şi burghezul merseră împreună. Iată ce scrie. Guvernul provizoriu revoluţionar fu masonic. uniţi împreună. pregătiră căderea Imperiului. Din unsprezece membri. . ce spune un ovrei. . Dar îl răsturnă îndată ce. care era aproape sugrumată. în momentul când dictatura deveni necesară pentru a apăra privilegiile (adică hoţiile) cucerite de către Al-treilea-Stat. provocând scăderea rentei şi cumpărând trădarea mareşalilor”. Această revoluţie din 1848 fu. lucrând pentru ea. „respectul său pentru orice credinţă religioasă”. . . masoneria recuceri din nou puterea în Franţa. fiind împărat.C. opt sau zece zile înainte. care nu e mai puţin vanitos decât acela despre care fu acum vorba: N. care.şi în toată Europa.„ovreii se arătară cei mai siguri aliaţi ai burgheziei. m-am găsit în relaţie cu un jidan care. adepţii ei întorcând turbarea sângeroasă. Coranul. un general victorios. ei fură în primul rând în mişcarea liberală.După o preparare ascunsă de o jumătate de veac. Iată de altfel. prin acapararea mijloacelor de viaţă. un om de stat german. . în momentul campaniei din Rusia şi contribuiră la dezastrul final. lui G. ovreiul Bernard Lazare: Încă din timpul Revoluţiei.„se continuă chiar până la masă”. prăznuirea obligatorie a celei de a zecea zi. cu jurământ. PERIPEŢIILE PRIN CARE A TRECUT FRANCMASONERIA. de altfel.adică jidănimea. Când tirania imperială deveni prea grea şi prea opresivă pentru capitalism. care dau ordine societăţilor secrete din Europa întreagă. Iată. în decembrie 1865. nici un articol din programul lor nu va fi executat cu atâta insistenţă şi încăpăţânare”.mai întâi susţinu pe acest general. de la 1815 la 1848. Francmasoneria trebui să se prosterne din nou. de altfel. de toate revoluţiile care trebuiau să izbucnească într-un punct oarecare al Europei… Lui îi datorez convingerea neclintită că toate aceste mari mişcări ale popoarelor oprimate (?) sunt combinate de o jumătate de duzină de indivizi. se forţă să stabilească dominaţia capitalismului burghez”.adaugă Bernard Lazare. din vanitate. în faţa monarhiei regale înviate şi să afirme.

Profitând de dezlănţuirea acestei teribile furtuni. evenimentele se întoarseră. în Italia”. Atunci Francmasoneria legă. . să pună mâna din nou pe putere. . Adunarea naţională refuză să semneze ideile Guvernului masonic. Francmasoneria se opuse la reorganizarea armatei. în 1870.adică în grupurile Carbonariei.adică francmasonice sau. TREI SISTEME SOCIALE DERIVATE DIN FRANCMASONERIA JIDOVEASCĂ Ovreii au creat Francmasoneria. .adică. . ei au ajuns. pe când în Franţa ea înălţase pacifismul până în slava cerului. cu ajutorul căreia au zămislit Revoluţia franceză.nu numai să pătrundă. Talmudul. Singure Rusia şi România rezistară. Astfel „în Austria.şi să vatăme serios grandiosul edificiu al Bisericii catolice. se înnămoli în aventura Comunei din Paris.C. . în Elveţia. avorta şi fu respinsă. Totuşi. la această epocă.că proprietatea nu intră toată în buzunarele lor. . Şi iată cum: N. în 1848. Revoluţia începândă. bonapartiste etc. ei ajutară să o prepare… Ei fură de asemenea printre cei dintâi care au beneficiat de dânsa”. să distrugă autoritatea monarhică.dar chiar să dobândească acolo drepturi de cetăţenie.„Jidovii nu fură străini marii mişcări ce zgudui toată Europa. . . peste tot. .… israeliţii deveniră cetăţeni în 1848”. . emanciparea lor fu efectuată în Germania. Şi într-adevăr. .Paulescu: Spitalul. puţin după aceea. în Germania. în Danemarca”.în lojile masonice. în Austria.în Înalta-vânzare romană.unde această societate secretă predicase patriotismul. strivit de Germania. nici proprietarul pământului şi nici nu izbutise să sugrume pe duşmanul său de moarte.Francmasoneria tulbură din nou Europa.cum sperase el. „La aceeaşi epocă.să pună mâna pe toate bogăţiile ţării. o idee. în Grecia. în Suedia. mai bine zis. . . astfel. în unele ţări. Noul împărat. pentru un moment. . Coranul. intrigi care duseră la al doilea imperiu.după cum se afundase. pentru ca jidanii să poată dobândi. Îi veni atunci în minte. mişcărilor liberaliste şi revoluţionare. Dar. printre cei mai activi propagandişti. Israel nu ajunsese. astfel că dominaţia le scăpă din gheare. sub care Franţa fu complet şi definitiv robită Puterii oculte a jidanilor.nici stăpânul omenirii. imperiul se dărâmă.refuzând după câtva timp să execute planul masonic în ceea ce priveşte religia. toate forţele Puterii oculte. şi reuşi să instaleze Republica.mai mult decât infernală. Curând însă după aceea. Acelaşi scriitor adaugă: „Ovreii fură. Francmasoneria franceză ajunse. jidoveşti.văzu ridicându-se contra lui. până astăzi. ei fură complet asimilaţi cu ceilalţi cetăţeni englezi”. creştinismul. Îi găsim amestecaţi în mişcarea Tinerei Germanii. ea ştiu să profite de divizarea francezilor în partide regaliste. . să facă să lucreze toate naţiile la propria lor ruină şi la propria lor nimicire. căderea puterii temporare a Papilor făcu să dispară ultimul ghetto occidental”. În Englitera… tocmai în 1860. lui Iuda. mai ales în Germania. în Franţa.după cum am arătat mai sus. . ei fură în mare număr în societăţile secrete care formară armata luptătoare revoluţionară. cu Louis Napoleon. fără voia lor. legea ce naturaliza pe ovrei fu votată în 1867”. un secol mai înainte.peste tot. drepturi de cetate. . În 1870. în masă. Astfel. Ungaria. în 1848. . şi. ei reuşiră. în 1871. Visul talmudic era deci compromis. Cahalul. În acelaşi timp. . Dar în Franţa. în Franţa. Francmasoneria 87 . în jafurile şi masacrele Teroarei. .şi că Biserica creştină se ridică din nou în picioare. .

El a fost adoptat de toate guvernele care sunt.Omenirea. . Marx.care vrea să se servească de popoarele aduse de liberalism în starea de mizerie proletară. care va ajunge astfel stăpânul lumii întregi. . dacă aceştia au căpătat. către care tinde ovreimea. . zis Marxism după numele autorului.ovreiul a jucat un mare rol.el a aprobat legile (de persecuţie religioasă) ale lui Ferry în Franţa… Din acest punct de vedere. scopul de căpetenie. Coranul. . N. analoagă cu aceea ce omul impune dobitoacelor. mulţi oameni de valoare au căutat şi caută încă.şi ne vom mulţumi să aducem aici mărturisirile câtorva ovrei. care să se adapteze la nevoile actuale. este să realizeze o Republică universală sub dominaţia lui Israel (vezi anterior).Liberalismul jidovesc Acest fals liberalism derivă din Francmasonerie şi se adresează burgheziei. de a persecuta Biserica.şi chiar înainte de toate. Să ia goimilor ceea ce le-a mai rămas.sau cel puţin au fost aliaţii celor ce au condus decreştinarea… Liberalismul anticlerical răpune vechiul Stat creştin”.voiesc: 1. Talmudul.simte trebuinţa să posede o formulă politico-economică. . Dar jidovii s-au grăbit să le-o ia înainte şi au reuşit astfel să devieze mersul progresiv al lumii. am arătat în ce consistă aceste sisteme jidoveşti. cel puţin pentru moment.să alunge creştinismul din educaţia naţiilor. ce vin să sprijine spusele noastre. Acestor două sisteme. în care omul nu mai munceşte decât pentru folosul lui Israel. se alipi un al treilea. masonice. I . . jidanul Bernard Lazare: În istoria liberalismului modern.şi să-l predea jidovilor. în Austria. De altfel. care le constituie un fel de coadă veninoasă. în Italia.adică într-un fel de robie. . . cu sârguinţă. Anarhismul. . în Franţa. De aceea. această turbare furioasă a liberaliştilor.pe care îi vom numi liberalişti pentru ca să-i distingem de adevăraţii liberali creştini. . Liberaliştii voiesc să dea jidovilor toate bogăţiile ţărilor creştine. potrivită moralei eterne a lui Hristos şi. ovreiul K. . şi ovreiul a fost desigur anticlerical.are ca ţintă: 1.Socialismul ovreiesc Acest pseudo-socialism.C. în adevăr. căci monarhii sunt apărătorii naturali ai popoarelor în contra întreprinderilor jidanilor. Cahalul. în care cei ce guvernează să fie uşor de cumpărat.Paulescu: Spitalul. Sub masca pseudo-liberalismului. de dominaţie şi de proprietate. Într-o altă publicaţie.pe care sistemul liberalist n-a putut să-l răpească în totalitate . mai ales pământul . Să distrugă monarhiile. Nu vom mai reveni deci asupra întocmirii lor. un asemenea model. adică la realizarea necesitaţilor ei instinctive. 3. în această privinţă. mai mult sau mai puţin. Francmasoneria 88 . două sisteme sociale. De altfel. este exact a zice că ovreii liberali au decreştinat. politico-economice (dominaţi & proprietate) şi anume: un Fals-liberalism şi un Pseudo-Socialism.în Germania. Adepţii acestui sistem. se explică foarte bine prin originea judaică a sistemului lor.o adevărată tiranie. Liberalismul a mers mână-n mână cu anti-clericalismul. omenirea va îndura o împărăţie cu mult mai despotică decât cele ce s-au văzut până acum. Liberaliştii francmasoni mai voiesc. aducând popoarele în stare de proletariat. Iată ce zice. II .şi să le înlocuiască. unul după altul. . El a împins Kultur Kampf-ul în Germania. în profitul Cahalului lor. a primit o educaţie creştină şi care a ajuns la o dezvoltare intelectuală şi materială nemaipomenită până acum. . şi conformă cu prescripţiile Talmudului. 2. . în acelaşi timp. Ei inventară deci. care de douăzeci de veacuri. prin Republici. .

Paulescu: Spitalul. . . . pe Cohen (Englitera). Francmasoneria înclină din ce în ce mai mult spre colectivism. F. cu putere. pe Haltmayer. îndreptată împotriva creştinismului: Iată ce scrie. tot capitalul industrial şi agricultor.Dobrogeanu-Gherea în România. un frate zicea. La Loja Fidelităţii din Lille. Lion. 1. „Trebuie ca Francmasoneria să se democratizeze din ce în ce. pe Lazare Levi.graţie liberalismului.ceea ce se explică uşor. monumentul Evului Mediu şi să distrugă cea mai mică rămăşiţă. pe care le susţinură cu capitalurile lor”. socialiste şi revoluţionare. la adevăraţi bandiţi. se găseşte cheia chestiei sociale”. Coranul. alături cu jidănimea. ovreii contribuiră. Să radă cu totul. Or. în dezvoltarea socialismului. . III – Anarhismul Acest sistem.care serveşte jidovilor ca un simplu instrument şi care face apel la drojdia societăţii.fură sau sunt încă directorii sau iniţiatorii acestui partid”. . prin dinamită. 2. . pe James Cohen (Danemarca). Bernard Lazare mai citează. . .iar calea-i e deschisă spre socialism”. F. şi acest francmason consideră socialismul „ca fiind concluzia logică şi singura încoronare consecventă a ideilor de solidaritate ale Masoneriei universale”. Şi.ei n-au putut pune mâna decât pe o parte din capitalul funciar.Gompars. . Francmasoneria 89 . . De altfel. . .vom raporta rândurile următoare. Ei fură în acest secol. să ascultăm ce zice Bernard Lazare: În ce priveşte Partidul Socialist.Aaron Liberman şi Adler în Austria. . Să completeze opera celor două sisteme precedente. prin esenţă „burgheză”.la Congresul Lojilor Centrului. . în asalturile date Bisericii. de vreţi să ştiţi dacă o doctrină este sau nu jidovească. ţinut la Gien. Socialismul . . .este o teroare satanică în contra creştinilor. Bedaride declară că numai în socialism şi anume în socialismul aplicat în întregime. în iulie 1900. Legăturile ce există între Francmasoneria liberală.pe Neumayer (Austria). printre jidanii conducători ai socialismului.pe Coenen (Belgia) etc.. . pe Loeb.să se proclame principiul proprietăţii colective„. . etc. pecetea ce înfierează socialismul. cu Socialismul şi cu Anarhismul. „Cea mai mare parte din Lojile pariziene au devenit socialiste. Socialiştii mai voiesc să suprime definitiv orice urmă de creştinism. care să poată aminti viitorului minunile artei creştine. ca plocon.Pentru a pune în evidenţă rolul ce îl joacă Francmasoneria liberalistă. Bonardot propuse. Mabx şi Lassalle în Germania. pe Leo Frankel (Germania). Talmudul. la organizarea lui. în 1894.este destinat: 1. ca să nu mai rămână nici o îndoială că toate aceste bogăţii vor intra în buzunarul lui Iuda. De asemenea… ei aduseră la îndeplinire Revoluţia. socializarea tuturor proprietăţilor nu este altceva decât darea lor. În Conventul din 1900. Cahalul. În adevăr. Astfel se vor îndeplini proorocirile Talmudului. . printre cei mai aprinşi susţinători ai partidelor liberale. Kahn. la răufăcători. în această privinţă.… adică ovreilor.pe Singer.C. jidanul Bernard Lazare: „Ovreii dădură arme celor ce combăteau creştinismul şi. se găsiră întotdeauna în rândul dintâi. prin faptul originii talmudice a acestor două sisteme.adică să omoare pe toţi cei ce se vor împotrivi sau nu se vor lăsa să fie despuiaţi de către molohul jidovesc. în Statele Unite ale Americii.pe Fribourg. împrumutate de la deputatul francez Prache: Deşi.analoagă cu aceea ce caracterizează liberalismul. N. Multe din Lojile departamentelor le-au urmat pe această cale”. conducătorilor Statului socialist.… nu aveţi decât să căutaţi dacă este sau nu. pe Bernstein. la vagabonzi. pe Armand Levi (Franţa). 2.

… adică din Talmud.C. perfidul jidan este foarte logic cu sine însuşi… pentru că şirul celor două doctrine duce tocmai la scopul prescris de Talmud. mai întâi. Iată.orice ar face. înghiţind foarte repede. el recomandă transformarea moşiilor mari.ca vicleanul jupân Nuhâm Katz. . de asemenea. .au îndrăzneala să sfătuiască pe români să adopte. . .regim aşteptat cu mare nerăbdare de neamul lui Iuda. el nu ţine decât să distrugă „oligarhia” care se opune. amândouă.se confundă intim într-un singur bloc.în aşteptarea ceasului în care socialismul îl va proclama proprietarul întregului pământ „Transformarea unei notabile părţi din marea proprietate. francamente liberalismul pentru ca. .… care va veni fără doar şi poate şi de acest lucru nu trebuie să aibă nimeni nici cea mai mica îndoială”. Socialiştii. doctrinele lor provin.pe care le-ai fi putut crede adverse. „Supresia neoiobăgiei va remedia mizeriile regimului actual.adică liberalistă. diferită de acea ce rezultă din dezvoltarea sa istorică. moşioarele sătenilor. Karl Marx. dar pe care îl cheamă în realitate Nuhâm Katz.într-o publicaţie recentă. Şi. va fi „disperarea novatorilor” socialişti! Jidanului însă nu-i pasă. să poată să cadă cu siguranţă în socialism. una după alta. în urmă. . epoca feudală a dispus aceste condiţii pentru epoca burgheză şi aceasta. cât de obositoare. cum se poate ca un acelaşi fapt social să producă. Şloim va îndeplini uşor şi restul. le aranjează pentru cea socialistă. omenirea va trece pe sub jugul acestei perechi de sisteme. din acelaşi izvor. care să fie date ţăranilor. mai întâi.să-şi creeze o evoluţie proprie. „O epocă socială prepară condiţiile de existenţă necesare pentru epoca următoare. . În urmă. într-adevăr.ovreiul ce se ascunde sub pseudonimul Dobrogeanu-Gherea. . Un socialist care preconizează liberalismul! Aceasta pare o adevărată sminteală. proletarizarea unei bune părţi a ţărănimii. Ai zice că auzi o vrăjitoare care prezice unui sărman călător că. ci chiar diametral opuse?”… Ei bine! „noi n-am părăsit încă epoca medievală şi trebuie să intrăm în cea capitalistă. un eveniment prejudiciabil. bunăoară.nu o să poată să scape din ghearele bandiţilor. ea nu poate să sară peste epoca capitalistă”. . Dar această transformare a vieţii noastre agrare.pe când ţările occidentale încep să iasă din perioada capitalistă şi se dirig către cea socialista”. Şi totuşi. va aduce după dânsa mizeriile şi necazurile regimului capitalist.care întotdeauna trebuie să-l preceadă. spune că socialismul său este urmarea istorică şi necesară a liberalismului. astfel creaţi. Liberalismul şi Socialismul. De aci rezultă că o societate nu poate. „Dar. Pentru moment. pe care Francmasoneria îl îmbrăţişează. aceste două sisteme. la rândul ei. ce zice în această privinţă un socialist din România. . schimbarea proletarilor agricoli în mici proprietari. . cu curaj. Francmasoneria 90 .Paulescu: Spitalul. Şi această zgripţuroaică vrea să-l convingă pe nenorocit că. . . .şi acest regim va fi cel socialist. . Talmudul. Coranul. Dar. din punctul de vedere economic… La noi însă această metamorfoză ar constitui un fapt util… căci ar fi un fapt revoluţionar”. . Neoiobăgia. Cahalul. Va sosi însă şi timpul când un alt regim va vindeca toate rănile produse de cel dinainte. în mică proprietate.rezultate nu numai diferite.şi prin urmare.la noi şi în societăţile capitaliste înaintate. pentru o ţară capitalistă. .ar fi. N. în mod fatal. mulţimea micilor proprietari. . ce conţine o poliloghie rău scrisă şi tot atât de plicticoasă. o să întâlnească o altă ceată de briganzi care-l vor despuia cu totul şi-l vor lua şi rob. de altfel. Între altele. pe urmă. o să cadă în mâinile unei bande de hoţi care-l vor jefui. în peticele micuţe. Dar mai e ceva.Prin urmare. . . Într-adevăr. Astfel. El mai voieşte să ne facă să credem că. la orice uzurpare judaică şi care este compusă numai din marii proprietari.fără a-şi periclita viaţa.

. „El este. etc. Eclair. socialismul şi anarhismul) şi după ce a îndreptat sforţările lor către un scop unic. N. în numele Marei Loji din Catalonia.cum s-a întâmplat bunăoară cu tinerimea franceză.Dar i s-ar putea răspunde: Scorpie blestemată! Proorocirea ta s-ar împlini. .mai ales aceea care s-a dus să se instruiască în străinătate. Astfel. dar şi ca să crească în voie.slavă Domnului. „Ovreii ruseşti. delegatul Consiliului Ordinului. Şi mai departe. Şi această lege socială. la rândul ei.ştiu ce mă aşteaptă şi sfidez pe răufăcători să mă atace… căci îşi vor lua răsplata. .implicat în tentativa de asasinat a regelui Alfons al XIII-lea. Coranul. . cu Marele-Orient din Franţa. . ACŢIUNEA ACTUALĂ A FRANCMASONERIEI După ce a instalat cele trei instrumente de război (liberalismul. în România.a afirmat că: „idealul Francmasoneriei este de a crea.Paulescu: Spitalul. . După Bidegain (v. nu numai ca să intre în ţară. . Francmasoneria din toată lumea. austriacă. Ah! Evoluţia universală! Ce snoavă! Ce faimoasă minciună. rusă.pe care am refutat-o îndeajuns în lecţiile precedente şi care acuma vine. trebuiesc să îmbătrânească şi să moară. El plăteşte pe aceşti răufăcători şi . o legătură între socialişti şi chiar între anarhişti. Talmudul. directorul centrului anarhist Şcoala modernă. trebuie pusă masa considerabilă a refugiaţilor lucrători. prin filozofia pozitivă.a fost o personalitate foarte importantă în Francmasonerie.din legea chiar a Evoluţiei universale”.Francmasoneria liberalistă. care au adus în ţară doctrinele liberalismului. Francmasoneria 91 . . n-au trădat patria. de medici şi de avocaţi israeliţi nihilişti.… cu cultură intelectuală rudimentară! 2. alături de studenţi. luptând din toate puterile în contra pericolului jidănesc. a avut loc la Galaţi. Cahalul. tinerimea română. .n-a luat de-acolo decât idei sănătoase de democraţie şi nu s-a lăsat să fie trasă pe sfoară de jidani. . De altfel. ca probă. mai generală. . s-a ridicat să protesteze în contra condamnării sale la moarte. trebuie să ocupe un loc aparte în socialism… şi.n-are frică de revoluţiile socialiştilor. el este cel ce negocia. 1906). . Noi trebuie să ne felicităm că.nici „generoşii” din 1900. . în 1899. . întotdeauna. .şi anul acesta chiar.ce mai face Francmasoneria? FRANCMASONERIA ÎN ROMÂNIA La noi. Iată acum şi trăsura de unire ce leagă Anarhismul cu Jidovimea. .se găseşte astăzi pitită şi după anarhism.robirea lumii sub jugul lui Israel. centre de propagandă socialistă şi chiar comunistă anarhistă”. Anarhismul.C.cel mai puternic agent de tulburare pe care pământul l-a produs vreodată”. acelaşi ovrei adaugă: „Toate formele sociale.chiar şi aceea de la noi. care nasc şi vieţuiesc. . Înzestraţi cu mult bun simţ. cu burghezimea”.imprimă insurecţiei mişcarea ce o voieşte… El este garantat în contra Revoluţiei. italiană. Se înţelege uşor cum Iuda. pentru că cei ce o conduc sunt oamenii săi”. .la Congresul Lojilor departamentului Deux Charentes. o sărbătorire a aniversării execuţiei lui. acest flagel ocult a găsit o libertate întreagă. .cum zice Drumont. .care s-a furişat îndărătul socialismului. . care au venit cu idei socialiste. . . . Dar. să sprijine zisele acestui Iuda.care altfel este atât de poltron. face parte din o alta. Într-adevăr. nici „bonjuriştii” de la 1848. nici de atentatele anarhiştilor. anarhist spaniol. Ferrer. dacă aş fi dezarmat sau aş fi luat fără de veste. care au fondat la Londra şi la New York importante aglomeraţii uvriere. Jidovul este deci cauza eficientă a acestor trei sisteme detestabile. ei au înţeles trebuinţele esenţiale ale României şi au arătat un viu patriotism.

adică de funcţionarii Lojei şi de templierii mai vechi. . va fi o muncă pierdută în zadar: 1°. Talmudul. Or. sau se umplu de ovrei… printre care românii. precum şi disciplina. Coranul. căzuţi în desfrâu sub imboldul jidovilor. care alcoolizează realmente pe ţăranii moldoveni (şi ştim şi de ce nu o vor face niciodată).Paulescu: Spitalul. Francmasoneria încercă să reînnoiască atacurile… asupra tinerimii şi chiar asupra copiilor din şcolile primare. pe rug. Organizaţia acestui Ordin (grade şi loji). nu numai să nu se laude cu ei… ci chiar să se ascundă. care au experienţă. 93). Cuvintele Templu. la acea epocă.în loc să atace pe jidani. când cineva are asemenea strămoşi. cu şedinţe ce produc greaţă. Cahalul. cu nesăratele lor conferinţe.pe care juraseră să-L servească. Dar ce sunt aceşti Buni-Templieri? Revista lor oficială. .se formă.Dar.formează rarae aves.cu modul de constituire al Ordinului şi cu felul de trai al membrilor lui”. care sunt foarte slabe. Cavalerii Templieri. . . sunt analoage cu acelea ale Francmasoneriei ordinare. numită Ordinul Cavalerilor Templieri .cu care au reuşit pretutindeni în alte părţi. mai ales în localităţile unde aceşti masoni şi-au aşezat Lojile. cea mai considerabilă societate din lume. . . Francmasoneria 92 . care au experienţă”! N.cu speranţa de a atrage în cursă şi pe părinţii acestor nevinovate victime. Jacques de Molay. Istoria acestui Ordin.nu este deloc alcoolic (v. Ea trimise deci. sau mai bine zis cursele. Această istorie o cunoaştem bine. o societate de oameni care luară armele pentru ca să proteagă pe pelerini. Ordinul Bunilor-Templieri. pentru că românul. . La început nu erau decât nouă. profanul începe să se obişnuiască. are să ne-o spună: Ştiţi că ne numim Buni-Templieri. un mare număr de bravi soldaţi. Dar şi de data asta. n-ajung aici la nimic bun. Solomon zidi un splendid Templu la Ierusalim… Mai târziu. . pag.după cum este rebel şi dezvoltării Socialismului. tot acolo la Ierusalim.condus de conducătorii naturali. e mai prudent. expira. care a durat 200 ani. Templierii stabiliră anumite jurăminte şi obligaţii sfinte şi se consacrară serviciului lui Dumnezeu. dar puţin timp după aceea. Ordinul fu dizolvat şi superiorul lor. . 2°. care se apără în mod natural contra filoxerei. Recunoaştem aici mijlocul de acţiune bine cunoscut al masoneriei: „sugestia prin francmasoni mai vechi.C. Bunii-Templieri . de-abia vegetează. care suntem membrii Ordinului BunilorTemplieri”. crima de lèese-divinitate. .Văzând că cu Lojile de adulţi. pentru ca Bunii-Templieri.se mulţumesc să se năpustească. se alipiră pe lângă dânşii.care îşi dădu ca ţintă de acţiune combaterea alcoolismului. Într-adevăr. este foarte importantă pentru oricine: dar ea este plină de învăţăminte preţioase pentru noi. în acest scop. „Antialcoolul”. asupra bieţilor copii din Bucureşti. .şi care fu. venind din diverse ţări. Regele Baldovin al II-lea le de-te ca reşedinţă o casă construită chiar pe locul vechiului Templu şi de-aceea luară numele de Templieri. . până când în cele din urmă se constitui o mare şi puternică asociaţie. Lojile. adică în 1118.acum vreo opt sute de ani.ce nu vor deloc să muşte din undiţă. România e ca viţa americană. . terenul ţării este refractar acestei teribile boli parazitare. Intrând în Ordinul nostru. s-au lepădat de Iisus Hristos . pe care-i plictisesc cu serbări caraghioase şi-i dezgustă. Templier şi Loje sunt foarte vechi şi interesante… Cu vreo mie de ani înainte de naşterea lui Hristos.

s-a găsit acolo un ministru. când o noutate senzaţională sosi din Germania. Şi într-adevăr. . altădată atât de teribil. care caută să se infiltreze pe lângă copilărime.. la orele 200. acestor răufăcători. Ordinul Bunilor-Templieri a fost primit în România cu mare cinste.„Să nu destăinuim nimic din afacerile speciale ale Ordinului. cunoscutul publicist şi conferenţiar de istoria şi filozofia critică a religiilor la Universitatea populară. care se grăbi să oprească mersul înainte al acestei funeste societăţi secrete. în mod perfect. printr-o altă poartă. .s-au ţinut şezători anti-alcoolice cu atâta lume că. Profitând de bicentenarul lui Diderot (care a fost francmason).au încercat să se introducă şi în şcolile primare din Bavaria.scopul aparent al acestei societăţi pare foarte nobil şi oricine se crede dator să se asocieze la îndeplinirea lui. înalţi demnitari ai ţării… se grăbiră să-l patroneze. Profesori universitari. la noi. desigur. Coranul.dl I. pe unde întunericul e mai mare şi nevoile mai multe. . . autorizaţia de a se servi de şcolile Statului.iniţiatorii vestitei Enciclopedii şi unul din promotorii spirituali ai Marii Revoluţii franceze . Ordinul „Guttempler” face parte într-adevăr din Francmasonerie.ca semnele de recunoaştere. de altfel. sub pretext că luptă contra alcoolismului. . lozincile. Francmasoneria 93 . în orice şcoală din ţară. În Turcia. În Rusia. îi este interzis să pătrundă în acest vast imperiu.alese mai către marginile oraşului. . etc. doamne din societatea distinsă. Bineînţeles. ce nu îndrăznesc să arate afară. uneori. aceea a Ateneului popular şi a Universităţii populare.mulţumindu-ne să raportăm ce scrie „Universul” din 27 septembrie 1913: „Astăzi. pentru ca s-o murdărească şi s-o corupă. ne va fi de ajuns să privim la ceea ce face în momentul de faţă în Franţa.… să împiedici pe oameni să se îmbete? Trebuie. O încuviinţare mai deplină şi mai de sus… nu ne putea veni”. FRANCMASONERIA ÎN ALTE ŢĂRI Să vedem acum ce face Francmasoneria în alte ţări. abia o încăpea sala”. S-a găsit chiar un Ministru al Instrucţiei Publice care să dea. ne vom abţine de a insista. Din cauza simpatiei şi respectului ce avem pentru mulţi dintre cei ce s-au înscris să vorbească în aceste aşezăminte. FRANCMASONERIA ÎN FRANŢA N. . din anul acesta. Cahalul. va expune…”. să pătrundă. În celelalte ţări ale Europei. mai ales când vom şti de ce trebuie s-o îndeplinim”.în şapte şcoli deosebite . va avea loc în sala „Transilvania”. . şezători anti-alcoolice. Lojile sale. „Bunii-Templieri români adresează mulţumirile lor recunoscătoare D-lui Ministru al Instrucţiei Publice. E aşa de uşor de ţinut această obligaţie. a Ateneului popular. Talmudul.ceea ce a permis popoarelor creştine din Balcani să învingă uşor Islamul. inaugurarea seriei de conferinţe. Dar la ce serveşte acest secret.adică prin nişte Sub-masonerii a căror semnificaţie o cunoaştem (vezi anterior). pentru ca să poată săvârşi. . Lucrurile ajunseseră la acest stadiu. . Francmasoneria.C. Pentru a şti ce unelteşte acolo. mai prevăzător ca al nostru.când e vorba să faci numai bine. care le-a îngăduit să ţie. ceremoniile.Paulescu: Spitalul. aşa-zise populare. Francmasoneria progresează şi se întinde din ce în ce mai mult. de asemenea. ei nu pierd vremea: „O săptămână întreagă . Din fericire. T….sapă religia lui Mahomed (pe care Sinagoga ar voi s-o facă să piară în acelaşi timp cu cea a lui Hristos) şi dezorganizează armata. ea este persecutată şi. să existe dedesubt ceva murdar. . Francmasoneria încearcă.reprezentată de partidul Tinerii-Turcii. tenebroasele lor planuri.

vorbind la banchetul de închidere al Conventului din 1886.de care îi e frică. în Cameră. să fie chemaţi şi să fie legaţi. informaţii asupra capacităţii militare. câtuşi de puţin. căci dânsa „i-a scos din neant”. cu o ferocitate extremă. nici de politică. (o dregătorie masonică) adresa ameninţări fraţilor săi deputaţi şi senatori.mai toţi fiind pătaţi. Era oare o ipocrizie?… Sub impresia legilor şi a poliţiei. Din vreo 900 senatori şi deputaţi. . care prezida Consiliul Ordinului. Pentru a ţine în lanţ pe aceşti parlamentari.Francmasoneria recurge la măsuri straşnice.asupra a 25. care „n-ar fi nimic fără Francmasonerie” . Fernand Maurice declara în Conventul din 1890. Într-adevăr. mai mult de jumătate sunt francmasoni. la Conventul din 1894 că „francmasoneria nu este altceva decât Republica acoperită.adică distrugerea creştinismului. Gadaud. Franţa. Da. pe lângă Supremul Consiliu. Masoneria îşi poate zice că ţine Franţa sub picioare. care sunt francmasoni. că „peste zece ani. . asupra militarilor. la Conventul din 1898. asupra valorii profesionale a acestor ofiţeri. pare că nu mai are altă ocupaţie decât să-şi spioneze soldaţii şi să terorizeze preoţii şi călugării. încă din 1884. . Şi ce face Francmasoneria cu Puterea pe care o deţine prin politică? Ea întrebuinţează această imensă forţă socială: 1° ca să dărâme pe ascuns Armata. Masoneria se îndeletniceşte să-şi realizeze scopul esenţial. fişele de denunţare întocmite de Francmasonerie. . în Franţa.în complicitate cu ministerul. Aceste fişe nu conţineau decât o mârşavă spionare asupra opiniilor religioase ale ofiţerilor şi ale familiilor lor. nu fără dreptate: „Statul suntem noi”.afară de noi”. fuseserăm obligaţi să disimulăm. Biserica catolică. în momentul de faţă. nu e altceva decât masoneria descoperită”. bine definit de Talmud. în 28 octombrie 1904. ceea ce noi toţi avem misia să facem. Cu un asemenea parlament şi cu miniştrii ieşiţi dintr-însul. Toată lumea îşi aduce aminte de scandalul înspăimântător care a izbucnit când.Astăzi.care altădată se interesa de tot ce e nobil şi înalt. Astfel. . 2° ca să persecute. în unire cu guvernul.maimuţărind pe marele monarh Ludovic al XIV-lea. . F. Spionarea militarilor precum şi a tuturor funcţionarilor Statului Fără a mai vorbi de masonul Herve şi de partizanii săi. F. zice în 1891: „Ar trebui ca membrii Parlamentului.Paulescu: Spitalul.000 de ofiţeri francezi. deputatul Guyot de Villeneuve citi. Ei bine. Garantul de amiciţie al Marelui-Orient. . Talmudul. Coranul. mai cu seamă. Şi.Francmasoneria. declară. .după cum Republica. Masoneria va fi stăpână peste tot şi nimeni nu se va mai mişca în Franţa. zicea în Conventul din 1895: „Francmasoneria şi Republica nu sunt decât unul şi acelaşi lucru. F. În toate conventele. N. . Lucipia. Şi F. . Mamelle. Geyer. ea însăşi. În sfârşit F. Francmasoneria 94 . De aceea. facem politică. care merg până să insulte drapelul patriei lor. a putut zice. zice: . ţinându-i prin propriul lor interes”. aruncându-l în bălegar şi călcându-l în picioare. ce faceţi dacă nu politică?. .C. . I. Gonnard. F. fost ministru de agricultură.care este aceea a aproape unanimităţii poporului francez. ce compun parlamentul francez. în Loji şi în Convente. Şi ce cuprindeau aceste fişe ale Marelui-Orient? Fără îndoială. ea nu face decât politică.A fost un moment. sau mai bine zis să facem unicamente. când a trebuit să declarăm că Francmasoneria nu se ocupă nici de religie. Cahalul. a organizat un vast serviciu de spionare asupra tuturor funcţionarilor statului francez şi.

începutul fişei D-lui locotenent-colonel Janicot. Iată. ea lansă. de denunţări anonime.Paulescu: Spitalul. Dar. în fiece moment.dacă femeia sa se duce la biserică.… atâtea torturi morale cu care se adapă. Terorizarea creştinilor Scopul principal al Francmasoneriei este. Cahalul. profesor la Facultatea de litere din Douai.… şi rezultatul fu separaţia Bisericii de Stat.tot aşa şi în epoca noastră. Francmasoneria 95 . în 1880. . trupul sfânt al acestei sublime martire. de sarcasme batjocoritoare. . F.după cum am arătat mai sus. sub pretext că aceştia interpretau religia catolică cu intoleranţă şi prin intrigi şi calomnii. pe care Sinagoga a jurat să-l facă să dispară. . care-l duce chiar la biserică…” Terminându-şi discursul. Este ca să atingă pe toţi creştinii şi. trimise tuturor Lojilor din ţară.… atâtea crime care îi vor închide.este acum aruncată într-un colţ.şi această societate ocultă şi-l atinge prin două căi: a) persecutând Biserica.decreştinarea naţiei care a avut nenorocirea să cadă în ghearele ei. Combes. unde agonizează de pe urma suferinţelor de neînchipuit ce îndură de la jidovime. pentru vecie. care au copii în şcolile congreganiste”. Coranul. că Ministru de război.C. ai statului francez? În adevăr. mari sau mici. Trebuie deci să fie izgonite şi bunurile lor confiscate. pentru despuierea colosală ce suferise Biserica în timpul Revoluţiei. care sfâşie. . formula idiotă: Clericalismul. Dar. . Francmasoneria se interesează să afle dacă ofiţerul este catolic. adevărata răstignire. Pe urmă ajunseră la preoţi. Francmasoneria aţâţă pe popoare în contra Iezuiţilor. . Delpech. N. ceea ce fu punctual îndeplinit. în care zicea: „Distincţia dintre clericalism şi catolicism este pur oficială.care nu se mărgineşte numai la militari. această imensă şi ignobilă spionare. După cum altădată. ci se întinde asupra tuturor funcţionarilor. ajunse să-i suprime. torturându-i. iată duşmanul! Or. în al XVII-lea secol.dacă copiii săi sunt crescuţi într-o şcoală creştină. WaldeckRousseau. e sigur că congregaţiile întreţin spiritul de clericalism. . deja. de orice categorie. de insulte ce rănesc până în străfundul inimii. la ce bun. uşa avansării. II. . de către Francmasonerie. duşmanul. care şi ei au acelaşi spirit ca congregaţiile. de insinuări fictive. Fără a mai vorbi de ura sălbatică a jidanilor. . F. ceea ce vrea să zică spoliarea. se puteau auzi strigăte de ură în contra întregului Catolicism. directorul şcolii de artilerie din Grenoble: „Reacţionar. Să examinăm mai întâi planul de război al francmasonilor. să rănească la inimă Creştinismul. şi de conivenţa cu Marele Orient. a salariului întregului cler din Franţa . a făcut. de şicane fără număr. deputatul naţionalist Guyot de Villeneuve strigă: „Din cele ce preced. viaţa servitorilor ei. vom reveni la fapte. Mare maestru al Marelui Orient. o conferinţă francmasonilor. pentru totdeauna. care se manifestă sub formă de calomnii mincinoase. prin ovreiul Gambetta. Talmudul. .clerical înfocat. Clemenceau şi de alţi francmasoni ejusdem farinae. mireasa lui Hristos. Courdavaux. ca nişte cuie.dominat de femeia sa.pentru ca să vedem unde voiesc să ajungă. denunţarea anonimă şi spionajul”. în înţelegere cu D-l Preşedinte al Consiliului.nu ne vom ocupa aici decât de persecuţiile prea evidente. prin intermediarul Francmasoneriei.salariu ce fusese acordat de Concordat ca o mică despăgubire. în urmă. ca exemplu. a organizat contra Armatei. b) punând mâna pe învăţământ a) Persecuţia Bisericii Biserica Franţei.Într-adevăr. un chestionar care conţinea acest pasaj: „Să ne semnaleze toţi funcţionarii. . rezultă în mod luminos. F. . prima oară de către F. .care altădată şedea pe un tron mai strălucitor ca acel al Regilor. în 1902.

… îndărătul lor se zăreşte silueta hidoasă a lui Iuda! Prin urmare. .de cele mai multe ori la jidani. nefiind în stare să resimtă nici cel mai mic avânt de milă pentru durerile şi mizeriile bieţilor suferinzi. nu numai catolicismului. .orfani părăsiţi de toţi şi lăsaţi în cea mai neagră mizerie.şi dacă au naivitatea să se ducă să ceară autorizaţia.… şi i-au învăţat să citească şi să scrie. . suflete de elită.şi din femei care N. .devotate omenirii sărace. În timpul acesta. mii de călugări şi de călugăriţe. Aşa. împreună. pe nimic. F. pentru adevăr. când pot stoarce vreun bacşiş.C. Sute de asemenea opere de binefacere avură aceeaşi soartă. adăugată la celelalte nenorociri ale poporului sărac. pe aceste infirmiere zise lice. Dar ce rău a putut face acestor francmasoni dulcele Iisus. . Le-am văzut.au adăpostit copilaşi.care intrând în mănăstire. pe care o vând. Coranul.fură aruncate în stradă.şi confiscă casa în care locuiau. .este Biserica Ereziei”. . Francmasoneria 96 . francmasonii ce sunt la putere le dau afară. în profitul bandei judeo-masonice. filosofi. Astfel. fără hrană. celor mai bune familii din Franţa. sunt nişte femei fără nici o creştere. fură puse infirmiere gras plătite. ce îngrijeşte pe bolnav ca şi cum ar fi însuşi Dumnezeu. mai toate. „Francmasoneria este o Contra-Biserică.subtilă pentru trebuinţele tribunei. fost ministru. Iată acum şi faptele lor. pe care îi îngrijeau gratis cu o caritate îngerească. Şi de ce să se izgonească. asupra sa. se despuiaseră de bunăvoie de toate bunurile materiale. ca nişte copii. să aducă lui Dumnezeu prinosul adoraţiei. ne place să constatăm că nu suntem străini de această ruină a falşilor prooroci”. . .în orice caz.să-I adreseze cereri şi să-I mulţumească cu recunoştinţă pentru binefaceri.ce ar trebui să fie alintaţi. oratori. alţi zbiri forţează broaştele. .jefuiesc slabele resurse de trai ale acestor nenorocite. Şi acelaşi nenorocit destin îl avură şi oameni care fac ştiinţă. . fără adăpost. . infamul este Dumnezeu”.şi care au fost risipiţi în cele patru colţuri ale lumii. se exprimase astfel: „Trebuie să zdrobim pe Infamul. râzândule în nas. . . bunăoară.un Contra-Catolitism. fiind absolut incapabile de a se ridica până la admirabila caritate a incomparabilei surori creştine. de teamă să nu-şi atragă. . în Lojă. dispare acest Dumnezeu mincinos (!)… Francmasoni. vicioase. obraznice.care cultivă chiar pământul. istorie sau filosofie. Ca să puie vârf. Cahalul. în 1902. Într-adevăr. în locul lor.se găsiră dintr-o zi într-alta goniţi afară. Pentru această crimă înspăimântătoare. Dar agenţi ai forţei publice vin să le împrăştie… sub pretext că nu sunt autorizate (?).trebuie ca noi. această elită a naţiei franceze. Talmudul. F. Delpech. să-i provocăm distrugerea definitivă”. Acestea sunt planurile francmasonilor. care ies de nu se ştie de unde… leneşe.căci nimeni nu îndrăzneşte săi găzduiască.care se ocupă de învăţământ sau de predicaţie. a pronunţat cuvintele următoare: „Triumful Galileanului a durat douăzeci de secole… La rândul său. mai înainte. Femei virtuoase s-au reunit ca. lăsându-le să moară de foame. la lucru. Dar.tinere fecioare aparţinând. . Şi. pentru a-şi câştiga o bucată de pâine.cum nu se vor găsi vreodată în Parlamentul francmason. de Lanessan. clericalismul şi catolicismul nu fac decât una”. compusă din savanţi. . Sinagoga a declarat război. iar casa fu scoasă la mezat. . ele şi orfanii lor. în urmă. ca ei să-L deteste în aşa grad?! Ei bine. şi. fără foc în timpul iernii şi chiar fără să poată lucra. care constituie o plagă grozavă. mânia celor ce ţin puterea. cu atâta furie. în spitalele din Paris.consacrându-se în serviciul bolnavilor. au fost date afară. . fără tată şi fără mamă. . să spunem tare. dându-le săracilor. cu năravuri. francmasonii. Alte femei.maimuţărind însă minunat aceste sentimente de compătimire.Paulescu: Spitalul. . . „Catolicismul. într-un discurs ţinut la banchetul Conventului. ci creştinismului întreg şi divinului său fundator. . . . Dar infamul nu e clericalismul. nu numai clericalismului.

care nu încetează niciodată şi loveşte în fiece zi. . pândarul de la ţară sau factorul poştal.adică întreg învăţământul public. când se schingiuiau. ar fi imediat dat afară din nemernica-i slujba. Cahalul.este agentul creator al Universului. mai mult decât barbară.şi începu să aplice acest plan prin suprimarea iezuiţilor. care se ocupau. Şi orbiţi de Francmasonerie. care îi crezură pe cuvânt şi se lăsară să fie convinşi că Natura. Înţelegeţi acum de ce mulţimea profesorilor. cu o ardoare de necrezut. abrutizaţi de obscurantism. . De atunci. au avut oroare să pronunţe numele lui Dumnezeu în faţa elevilor. în realitate. Înţelegeţi acum. cel mult. În adevăr.dar nu şi învăţământul creştin. pentru a-l izbi la inimă. Francmasoneria avu grijă să pună mâna pe învăţământ.C. fără ţărmuri şi fără fund.persecuţia nu se mărgineşte numai să lovească în clerul creştin. toate şcolile din Franţa. Concordatul restabili cultul catolic în Franţa. înşelate de Francmasonerie. . de data asta. .… aceşti martiri n-au decât o singură crimă să-şi impute. aceştia trăiau cel puţin liniştiţi în intervalul epocilor de persecuţie şi puteau să slăvească în voie pe Dumnezeu. să dea popoarelor o educaţie creştină.este în stăpânirea francmasonilor.… aceea de a fi adevăraţi creştini Şi această prescripţie sălbatică n-are seamăn în istorie. într-o ţară care se crede că este în fruntea civilizaţiei lumii… pe când. b) Monopolul învăţământului Pentru a atinge mai profund Creştinismul. ea făcu ca această instrucţie să fie gratuită şi obligatorie. Şi te întrebi. Şi. Şi exemplul Franţei a fost urmat de toate celelalte ţări ale Europei.care atinge nu numai corpul. în momentul de faţă. să susţină doctrinele sofistice ale ateismului inept şi ale materialismului degradator. Societatea ocultă se însărcina să răspândească pretutindeni o învăţătură aşa-zisă laică. elită care ar trebui pusă în pinaclul societăţii şi înconjurată de veneraţie şi de admiraţie? Ce rău au făcut toate aceste fiinţe atât de crud dezmoştenite? Ei bine. care trebuia să le sufoce . . Coranul.în scopul de a lua şi educaţia. Francmasoneria 97 . . ea se găseşte cufundată într-o mocirlă.şi care ar fi fost bune. cum e posibil ca un popor. . căci Masoneria se opuse la aceasta din toate puterile. rânjind într-un colţ. Napoleon era adeptul său şi. În modul ăsta fu creat învăţământul de Stat. ridiculizând-o. ei nuşi dau seama că marii şi adevăraţii savanţi. Astăzi însă este rafinarea torturii. Sub Bonaparte.… dar întors. se omorau. au încercat. când a creat Universitatea de Stat. În adevăr. Înţelegeţi acum de ce aceşti dascăli stupizi au negat. De altfel. trage sforile care fac să lucreze. care s-ar duce la biserică sau şi-ar pune copiii într-o şcoală creştinească. să sufere atâta nelegiuire şi să fie atât de orbit încât să se sinucidă… în timp ce Iuda.care nu e cauză. .sisteme copilăreşti şi absurde. susţinând că în natură nu există decât materie dotată de energie şi că noţiunea de scop nu se găseşte decât în imaginaţia creştinilor. fundatorii şi gloriile ştiinţei. ceea ce este şi mai rău. după Revoluţie. chintesenţa virtuţii pe acest pământ. ideea de suflet. În plus. ci izbeşte direct în sărmanul popor. Talmudul. . de ce atâtea generaţii. este tortura jidovească! Şi când te gândeşti că asemenea chinuri sunt îndurate astăzi. în profitul său personal. pentru o rasă înapoiată ca jidovimea.Paulescu: Spitalul. sub mască. . cu nedumerire. dar caută să omoare şi sufletul. dotat cu atâtea calităţi geniale. După izgonirea acestora. Astfel ea transmise noilor generaţii doctrinele sale… şi îmbâcsi lumea întreagă de ateism şi materialism. nimicind astfel orice urmă de învăţătură creştină. . în al XX-lea secol. demi-savanţi vanitoşi. el i-a urmat planul.după cum am arătat N. demnul său valet Francmasoneria.. se aruncau la fiare creştinii. .constituie floarea-fină. ci efect. . în fiece moment. de la cele primare şi până la facultăţi. într-un cuvânt. în fiecare ţară.nici măcar în timpul Cezarilor romani. dirijat de către Francmasonerie.

Şi această din urmă crimă. .au admis toţi şi au proclamat existenţa cauzei primare sau Dumnezeu. Părăsind lumea. . a fost comisă de francmasonerie.la ce serveşte Darwinismul.în loc să combată. . pentru mulţi dintr-înşii. Hristos a zis:.pe când Apostolii creştini predicară idealul lor în faţa cerului. . .ei au distrus orice mijloc de apropiere a savanţilor de astăzi între ei şi. Eu sunt Adevărul .adică Duhul Său… Duhul divin al Adevărului care va apăra în veci omenirea.anume: Adevărul.Paulescu: Spitalul. Când grăieşte minciuna. adică ipoteza nedemonstrată şi nedemonstrabilă (pentru că e falsă) a Evoluţiei. limba ştiinţei universale. a fost izgonită din ştiinţă de către Francmasonerie. Înţelegeţi acum la ce serveşte doctrina Generaţiei spontanee. etc… Dar mai e şi altceva. pentru ca o rasă netrebnică să poată ajunge să-i subjuge. dintre ale sale grăieşte. Dar minciuna are un duşman pe care-l urăşte de moarte. a ascunde oamenilor adevărul. Astfel Iisus. Acela ucigător de oameni a fost dintru început şi întru Adevăr n-a stat. în acelaşi timp. Limba latină. ceea ce indica existenţa unei cauze secunde sau sufletul. Ori. deci minţi”. foarte preţioasă pentru cei ce fac ştiinţa. . . în contra Duhului diavolesc al minciunii. toate cunoştinţele omeneşti.… este crima cea mai oribilă.crima de leseomenire. ca Evanghelia. iar cele două apendice ale sale. prin profesia sa. la ce serveşte Monismul materialist al francmasonului Haeckel.această limbă. Talmudul. nu mai are nici un sens. devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă. . la fiinţele vieţuitoare. etc. CONCLUZIE În rezumat. .şi în observaţiile şi în experienţele lor. .altădată prin numeroase citaţii. din contră. adică minciuna. Talmudul. căci nu este Adevăr întru dânsul. Masonii n-au văzut că. sub ordinul jidovilor. patimile de proprietate şi de dominaţie. . care este. . în plus. În oarba lor ură. un mijloc scârbos şi blestemat. Adevărul este trăsătura distinctivă a Creştinismului. precis şi concis. le zise: „Voi din tatăl Diavolul sunteţi şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi.Talmudul se ascunde. . din contră.căci ştiinţa este una.bogaţi sau săraci. Minciuna. şi proprietarul întregului pământ şi stăpânul întregii omeniri. . el împinge. căci mincinos este şi tatăl ei”. i-au izolat şi de trecut care.care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. . pentru ca să realizeze visul lui Iuda de a fi. per excelentiam. căci se adaptează perfect să exprime în mod clar. Hristos a trimis ucenicilor Săi o armă invincibilă. privând ştiinţa de adevărata şi unica sa limbă. Cahalul. Cahalul şi Francmasoneria. Coranul. adresându-se ovreilor. cum un N. au întâlnit întotdeauna scopuri manifeste. Francmasoneria 98 . Minciuna este deci baza sistemului jidovesc. Toate trei întrebuinţează. pentru a rămâne în întuneric. tineri sau bătrâni.C. a pune mâna pe învăţământ. Şi pentru ce atâta sacrificiu? Pur şi simplu pentru că limba latină este în acelaşi timp şi limba Bisericii Catolice. Dar. Înaintea acestui Duh al Adevărului mă închin.căruia i se poate zice: „vorbeşti. aceste vicii la o culme nemaipomenită.şi de aceea doctrina Lui este în execraţie înaintea lui Israel. Dar.legislaţia politico-religioasa a ovreilor. caracterizează ceea ce se numeşte Spiritul răului sau Diavolul.ai alte cuvinte. sunt încă şi mai invizibile ca dânsul. strigând din adâncul sufletului: CRED ÎN DUHUL SFÂNT! Medicul. . . Or.

în sfârşit. Francmasoneria 99 . „Cinsteşte pe medic” zice Biblia. în acelaş timp. Coranul. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile.medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile. adică ştiinţa omului. Medicul trebuie deci să fie. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. Doctor Nicolae Paulescu N. care combate aceste patimi. Astfel. făcându-i mai buni”.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială. un apostol al moralei… şi aşa ar fi în realitate.C.prin grai şi prin exemplu. . a avut dreptate să zică. părintele medicinei. .ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi. îi este uşor ca. un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. Hipocrate. Talmudul.…” căci ai trebuinţă de el”. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. până la moarte şi. să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis.adică să răspândească şi să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice.Paulescu: Spitalul. Cahalul. . . dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei.

Este indubitabil pentru noi că Nicolae Paulescu este cel care a descoperit insulina (pancreina) și că. regretabile din toate punctele de vedere. Solicitata să-si exprime parerea in legatura cu ceea ce de multa vreme in lumea intelectuala romaneasca și internationala se cheama "cazul Paulescu". Dorim să citam. Cateva precizari in "cazul Paulescu". cu șase luni înainte de apariția lucrării lui Banting si Best (februarie 1922). în circumstanțele socio-politice de atunci. ziarul "Le Monde"). . facem precizarea că. Academia Romana dorește să facă următoarele precizri: 1. Cahalul. se cuvine s-o judecăm ca atare. a acestei injustiții. In acest context.Paulescu: Spitalul. se impune o disociere obligatorie între contribuția științifică în combaterea diabetului și opțiunile personale antisemite. în această problemă. Talmudul. 2. Pentru aceste merite l-am propus. Motivul? Acuzatiile de antisemitism aduse descoperitorului insulinei de catre unele ziare franceze (între ele. cand Adunarea generala l-a și ales prin vot secret. Din partea Academiei Romane. în cadrul celui de-al 18-lea Congres al Federației Internaționale de Diabet de la Paris. Ținând seama de meritele știintifice ale lui Nicolae Paulescu. Dacă este sau nu vinovat este o altă problemă și. Cateva precizari în "cazul Paulescu" Catre redactia revistei "Formula As" In atentia d-nei Sanziana Pop. la actiuni care l-ar putea culpabiliza. Coranul. recent. venită din cercurile știintifice. a fost amânată decernarea "Premiului Nicolae Paulescu". Ele exprimă o idee discriminatorie. deci. s-a lăsat mult așteptată. în anii 20. Fundația Nobel i-a făcut savantului roman o mare nedreptate. ca membru post-mortem al Academiei Romane. A murit.C. sunt deosebite și trebuie relevate la valoarea lor. în anul 1990. de altfel. In legatură cu aceste acuzații.CATEVA ARTICOLE DESPRE NICOLAE PAULESCU Cateva precizari in "cazul Paulescu"  Acad. Solicitată să-și exprime părerea în legătură cu ceea ce de multă vreme în lumea intelectuală romanească și internațională se cheamă "cazul Paulescu". într-adevar. a fost contramandată sesiunea științifică dedicată lui Paulescu și. Eu respect părerile personale ale fiecărui N. consider că meritele lui Nicolae Paulescu sunt mari. Francmasoneria 100 . în 1931.l-a ales membru post-mortem (13 noiembrie 1990). Această istorie a marcat profund viața lui Nicolae Paulescu. Aflăm cu tristete ca. Eugen Simion  Din partea Academiei Romane. Nu i se pot imputa delicte reale. profesorul Nicolae Paulescu a publicat cateva articole antievreiești. președintele secției de Știinte Medicale a Academiei Române și Președintele Comunității Evreiești din Romania: "Personal.cel mai înalt for știintific și cultural din România . declarațiile făcute de profesorul Nicolae Cajal. totodată. Precizăm însă că opiniile personale ale lui Nicolae Paulescu n-au fost urmate de acțiuni violente în sfera socială și că el însuși n-a participat. în nici o imprejurare. neluând în seama faptul că el și-a prezentat rezultatele cercetării într-o publicație științifică franceză (august 1921). O recunoaștere publică. desigur. Academia Romană . In atentia d-nei Sanziana Pop. Catre redacția revistei "Formula As" . Academia Romana n-o poate accepta. pe care.

Sunt probleme distincte și trebuie considerate ca atare.. dacă este corect să judecăm valoarea științifică a omului în funcție de opțiunile lui personale. La aproape un secol de când s-au întâmplat aceste lucruri. încă o dată. insulina.. sau faptul că. Sunt două probleme distincte și trebuie considerate ca atare. In numele conducerii Academiei Romane. a salvat și salvează milioane de oameni. inclusiv cele antisemite. regretabile) cu accente nationaliste? 4. Eugen Simion N. în 1921. prin aceasta. Nu-l putem scoate pe Ernst Junger din literatura secolului al XX-lea numai pentru faptul că a fost ofițer în armata germană.Paulescu: Spitalul. Academia Română consideră că. salvând astfel de atunci atâtea vieți omenești. Ce este mai important. dacă ar acorda "Premiul Nicolae Paulescu" în semn de recunoaștere și recunoștință față de cel care a descoperit. Francmasoneria 101 . a publicat câteva articole (recunoaștem.C. Talmudul. Acad. Problema acestei disocieri este imperios necesaraă și în domeniul științei. în viața unui savant: faptul că a descoperit insulina și. Federația Internațională de Diabet ar face un uriaș pas înainte în elucidarea definitivă a acestei probleme. întrebarea. într-adevăr. Am spune chiar: mai ales în domeniul științei.om și cred că nu am voie să leg valoarea omului de știință de concepțiile sale. Cahalul. disociind corect cele două planuri și recunoscând ceea ce nu trebuie ascuns (adevărul despre opiniile ideologice ale profesorului Paulescu). Coranul. într-o circumstanță a biografiei sale." 3. vă întrebăm. Nu putem judeca opera marelui prozator Celine în funcție de ideile lui politice. ne punem.

"După nedreapta atribuire a Premiului Nobel lui Banting si Best. In 1907. Paulescu a studiat funcția cardiorespiratorie. tiroide și glandelor suprarenale. Benting si Best au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirile pe care le-au anunțat. In endocrinologie a efectuat studii asupra glandei hipofize. Paulescu luptă N. canadienii Grant Banting și Herbert Best au anunțat și însușit descoperirea insulinei. a elaborat o metodă originală de extirpare a hipofizei. dacă descoperirea secolului al XX-lea. Cele mai mari contribuții le-a adus însă în cercetarea științifică. Medici români și străini au încercat să afle. PRIMII PASI IN MEDICINA Ca student al Facultății de Medicină din Paris. In fiziologie. un destin tragic Articol Aparut in Jurnalul Național la 15/04/2006 Controversate au fost meritele știintifice pe care le-a avut în medicina mondială Nicolae Paulescu. savantul român a constatat că secreția duce la scăderea concentrației de zahar. Insă la doar opt luni de la publicarea acestui articol. care ulterior a fost aplicată în chirurgie. Toate dovezile au dus la o singură concluzie: Nicolae Paulescu este primul om de știință care a izolat insulina. Cele mai multe lucrari pe care le-a scris au fost cunoscute și publicate îndeosebi în Franța și mai puțin în România. pe care l-a numit pancreina. pe care avea să o conducă vreme de 30 de ani. Coranul. Un an mai târziu. Cahalul. insulina. Făcând experimente pe câini. Paulescu publica în revista Archives Internationales de Physiologie (cea mai prestigioasă revistă de fiziologie din Europa) un articol în care descria cum a reușit să identifice un hormon al pancreasului. In toți acești ani. In paralel cu activitatea didactică. In 1897. Paulescu a lucrat la mai multe spitale renumite din Franța între 1891 și 1900. unde este numit profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din București. In 1899.Paulescu: Spitalul. condus de faimosul E. după ce a obținut titlul de doctor în medicină. In 1906. a publicat primul manual de fiziologie din Romania. Francmasoneria 102 . a obținut un al doilea titlu. Așa se face că în 1891. Lancereaux. Controversată a fost si personalitatea savantului român. Paulescu a fost director al clinicii de medicină internă de la Spitalul St. de doctor în științe. Paulescu a obținut un post la Spitalul Hotel Dieu. Nicolae Paulescu a reorganizat învățământul medical din România dupa modelul celui francez – reprezentativ la acea vreme. la trei ani după începerea studiilor în medicină. In 1921. Vincent de Paul din Capitală. denumire pentru acelasi hormon pe care Paulescu il izolase înaintea lor. hepatică și renală. Paulescu a revenit în Romania.C. unul dintre cei mai mari clinicieni ai timpului. Cei doi aveau să folosească ulterior extractul pancreatic pentru tratarea diabetului. diabetologia a rămas cea mai importantă. Nicolae Paulescu a urmat cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din capitala Franței. uree și cetonă din sânge. de-a lungul a câtorva decenii. a aparținut sau nu lui Paulescu. Paulescu a apreciat încă de atunci că pancreina este cheia tratamentulu diabetului. Talmudul. Dintre toate realizarile lui Paulescu.Nicolae Paulescu. președinte al Academiei de Medicină din Paris.

lucrarea autorilor canadieni ar fi fost inutilă. Abia în 1969. arată prof. precum și a autorităților. Nutriție care poartă numele reputatului savant. arata că "aversiunea impreuna cu unul din stranie manifestată împotriva lui Paulescu a venit nu din cercurile cainii folositi in științifice. Coranul. Ideologie II.K. Constantin Ionescu-Târgoviste. Banting (dreapta) si Constantin Ionescu-Targoviste. Incercând să scrie o istorie a descoperirii insulinei. antisemite.000 de pagini) de tip enciclopedic. care s-a eschivat de a pleda cauza lui Paulescu. In 1931. a exclus posibilitatea unei rectificări oficiale. Nicolae Paulescu s-a stins din viață.pentru restabilirea adevărului privind descoperirea insulinei. un român descoperise insulina.Paulescu: Spitalul. Prof. pentru că statutul comitetului nu o permitea.înainte chiar ca Banting să-și fi început cercetările și. care s-a adaugat unui politicos refuz venit din partea Academiei Franceze. Francmasoneria 103 . intitulat "Tratat de Medicina Lancereaux-Paulescu". RESTABILIREA ADEVARULUI Dupa moartea sa. TRATAT. elementele care au alcătuit destinul său sunt. dr. dr. Prof. El și-a exprimat doar speranța ca forurile științifice internaționale să recunoască și să elogieze descoperirea românului din 1921. Talmudul. în ciuda evidențelor certe privind adevaratul descoperitor al insulinei". Canadienii Grant pe care le-a exprimat în numeroase articole în ziarele vremii. dacă anumite firme farmaceutice ar fi folosit descoperirea lui. "Este vorba de o amplă sinteză medicală (circa 4. Paulescu avea să fie uitat de lumea științifică. care a avut parte de un destin pe masură. când ignorată. ci din cele politice. Tot în 1969. Aș dori sa fac ce-mi este posibil pentru a remedia această uitare. a fost inițiată o campanie de restabilire a adevarului. pentru mai multe decenii. Inițiatorul nu a fost un român. Paulescu a scris un amplu tratat de medicina în patru volume. Cahalul. Imaginea omului de știință Nicolae Paulescu a fost umbrită de concepțiile sale ideologice de extremă dreaptă. înaintea lui Banting și Best. realizată de un român. A. Ian Murray a început o amplă campanie de restabilire a adevărului despre Paulescu. Nicolae Paulescu a fost numit post-mortem membru al Academiei Romane. în plan personal.C.. Constantin Ionescu.Targoviste Acum câtva timp am citit cu mare interes un articol publicat în 1921 de profesorul Paulescu din Bucuresti. tragice. Ian Murray. diabetologul scoțian a constatat că. Impreună cu faimosul clinician francez E. Lancereaux. Comitetul Nobel a recunoscut meritele românului Nicolae Paulescu în descoperirea tratamentului antidiabetic. Am impresia ca el a izolat insulina. In anul 1990. iar în cele mai bune timpuri acceptată. care avea să salveze milioane de vieți. Ilustrul savant roman este una dintre figurile de excepție ale acestui neam. Tiselius. Comitetul științific AAARGH (Asociația Foștilor Amatori de Povești despre N. întrucat în timpul vieții și încă jumătate de veac după moartea sa. Cu toate acestea. ci diabetologul scoțian Ian Murray. Naționalismul său fervent și experimentele cu intransigent (din păcate. diabetologul scotian IDEOLOGIE I. Din păcate. directorul comitetului. Se izbește însă de lipsa de sprijin din partea colegilor săi din țară.. fără a putea dovedi că este autorul descoperirii secolului al XX-lea. uneori chiar intolerant) a contribuit într-o insulina mare masură la exacerbarea unei adversități ce s-a prelungit multă vreme dupa moartea sa". dr. directorul Institutului de Boli de Herbert Best (stanga).W. prodigioasa lui activitate a fost când vehement contestată.

rolul pancreasului în asimilația nutritivă (1900-1931) . Paulescu (I) NICOLAE CONSTANTIN PAULESCU . http//aaargh) și Librăria Românească Antitotalitară din Paris apreciază și partea mai generală din opera profesorului Paulescu. Academie infamă. Best anunțând descoperirea insulinei (denumire propusă de ei pentru hormonul pancreatic) (1921). Cahalul. la Bucuresti .Războaie și Holocausturi Cf. până nu de mult. a celor ce se petrec azi. de-ați murdărit România făcând sluș cu toții în fața lui? Mofturile voastre și ale neguțătorilor de Premii Nobel amintesc comitetele comisarilor gândirii. El a susținut anumite idei cu care unii jidani nu sunt de acord.Paulescu: Spitalul.descoperă hormonul antidiabetic elaborat de pancreas.studiază medicina la Paris. Banting si Ch.schita biografica N. Paulescu știa că va veni o zi când jidanii se vor face mai români ca românii. sub titlul Pancreina și procedeul fabricatiei ei (1922) .lucrează ca medic extern. ajută la înțelegerea istoriei. nu pe névé ! Academicienii scot cumva adevărul din Bastonul cu care Moise trăgea Marea Roșie pe sfoară ? Scuipați-vă singuri. După aceea putem discuta. Premiile Stalin și alte murdării bolșevice. să-și argumenteze atitudinea cu probe și dovezi științifice. Francmasoneria 104 . adică sionisto-americane ! Rușine. în oglindă. Rușine boșorogilor! Ierte-vă Dumnezeu.H. cărțile lui Paulescu. scrie teza: Recherches sur structure de la rate (1888-1897). Academia Română ar putea citi. diabetul. academicieni certați cu adevărul ! Citiți numai în palme. Să fie sănătoși ! Nimeni nu are monopol asupra adevărului. a celor petrecute cu ocazia războaielor mondiale. a cercetat metabolismul glicogenului. După ce l-ați pupat pe Ceaușescu în cur. Obține la Universitatea din Paris al doilea doctorat în științe cu teza: Étude comparative de l'action des chlorures alcalines sur la matière vivante (1901) . Nici unul dintre voi nu ajunge la glezna lui Paulescu. care este ADEVĂRUL. între altele. intern și secundar in capitala Frantei (1891-1897). Românii nu vă iartă. la Facultatea de Medicina din București. vor plânge cu lacrimi de crocodil și vor cere despăgubiri pentru crime inventate… Vreme de 45 de ani. Paulescu a înțeles rasismul iudaismului și sionismului. urmează cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din Paris. ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. la Oficiul Român de Brevete este înregistrată invenția lui Paulescu privind obținerea hormonului antidiabetic. pe care puțin merituoasele academii se face că nu le vede. nu românii contra lor ! Paulescu știa că va veni ziua când jidanii ne vor strânge de gât. Talmudul. ce atribuiau. Scrisă în urmă cu aproape un secol. nu emoționale. ei au comis holocaust contra românilor. cel cu moț. 8 noiembrie 1869. cartea de față spune multe lucruri interesante despre jidovi și Talmud. cerând România toată. care nu credea că Medicina se limitează la studiul funcțiunilor de nutriție și relație ale omului. Coranul.G. după cum cer întreaga lume. obținând. pe care l-a denumit "pancreina". acum vă dați la parfum jidănesc ? Cerem Academiei Române să ia poziție publică în problema Holocaustului.C. Actualitatea trecutului 3 Articole din REVISTA 22 / 2003 William Totok Istorie Cazul lui Nicolae C. a abatorului popoarelor care a fost lagărul iudeo-comunist. Premiile Lenin. puțin mai târziu Fr.Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat cercetătorilor N. nici politice sau ideologice. titlul de doctor în științe cu lucrările: Cercetări experimentale asupra modificărilor ritmului mișcărilor respiratorii și cardiace sub influența diverselor atitudini ale corpului și Cauzele determinante și mecanismul morții rapide consecutivă trecerii de la poziția orizontală la stațiunea verticală (1897-1899). Până și medicina veterinară depășește această « viziune » fără de viziune ! Nu trăim doar cu pâine. în 1899. profesor de fiziologie. unul altuia ? Sau poate în buricul lui Elie Wiesel.

în 1923. întocmit în iulie 1944 de Mihai Antonescu..s-au oprit asupra subiectului. să anuleze ceremonia. un partid antisemit. a cărui scindare. Cahalul. Citând Le Monde. larg raspândita în Romania: "Mosadul inventează holocaustica oriunde are vreun interes. a fost contramandată din cauza trecutului antisemit al profesorului Paulescu (1869-1931). în Ziua din 12. Adevărul preia apoi și informația că "după tergiversari. Le ventre de "une".07. ai Ligii Naționale a Apărării Creștine (1). a cărui colaborare activă cu cercetători francezi avea să ducă la obținerea. de fapt. la dezvelirea unui bust al lui Paulescu și s-a arătat mirat de trecutul celebrului cercetător în tratarea diabetului. alte două ziare din București Ziua si Evenimentul zilei . In fond. Autorii articolului au stârnit aplauzele comentatorilor găzduiți de forumul electronic de dezbatere accesibil prin adresa-internet a ziarului.. descoperitor al insulinei".Paulescu moare la București (19 iulie 1931). Evreii si alcoolismul".03). la București. deoarece l-ar fi scos din uitare pe cel care a descoperit insulina. de asemenea. care urma sa aiba loc (. unde unul dintre participanții la discuții șia postat concluzia semnificativă pentru un anumit tip de gândire conspiraționist-xenofobă.07. 20. ziarul bucureștean continuă: "Nicolae Paulescu a fost. Intr-un alt articol publicat în același ziar de Miruna Munteanu și Ciprian Nițulescu (Dezvăluiri din arhiva Ministerului de Externe. a publicat o corespondență din Franța care deja din titlu se anunța a fi polemică: Dupa Eliade. niște contributii "originale" la teoriile antisemite vehiculate și răspândite de la sfarșitul secolului al XIX-lea în diversele țări europene. Ziua. în acord cu profesorul Gérard Slama de la L'Hôtel Dieu. în articolul intitulat: Anatomia unei conspirații. Francmasoneria 105 . fără să precizeze că scrierile medicului calificate drept "pamflete" constituie. unul dintre fondatorii. de pildă. că pogromul împotriva evreilor din Germania ar fi fost. în capitala Frantei. La o zi dupa ce cotidianul parizian Le Monde a publicat articolul semnat de Nicolas Weill. organizat de către evrei pentru a compromite regimul lui Hitler.04. din 27 august 2003. aveau titluri de felul Complotul iudeo-masonic împotriva națiunii române. Articolul din Ziua este scris în același stil ca și așa-numitele "dezvăluiri" semnate de Vladimir Alexe. pe un ton ușor iritat. editate in Romania anilor ‘20. de fapt. Paris manque d'honorer l'inventeur antisémite de l'insuline. Acesta sugera.. cu această aserțiune semnatarii articolului nu spun nimic altceva decât ceea ce două saptămâni mai tarziu a afirmat și presedintele Iliescu în interviul său scandalos din ziarul israelian Ha'aretz (din 25. ca "o campanie sistematică de decimare a populatiei evreiești din Romania" nu ar fi avut loc. în 1922. Coranul. ale cărui pamflete.) la L'Hôtel Dieu.C. Ionescu. ministru de Externe și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri". a unui brevet romanesc intitulat Pancreina și procedeul fabricării sale". a dat naștere Garzii de Fier". relatează ziarul. Cioran.. In ziua când trebuia să aiba loc ceremonia dezvelirii bustului.canadieni Banting și Mac Leod pentru descoperirea insulinei (1923) .9/10 noiembrie 1938 (Ziua." Presiuni de peste Ocean Relatările privind cazul Paulescu apărute în Ziua nu se deosebesc prea mult de exemplele citate mai sus. Talmudul. Noaptea de cristal . Articolul din Adevărul reda. Parisul anulează dezvelirea unui bust al lui Nicolae Paulescu. Regimul Antonescu și evreii. Cei doi autori încearcă să demonstreze cu ajutorul unui "raport. Ambasada Romaniei la Paris a decis. Cotidianul francez susține că dezvelirea unui bust al lui Paulescu se anunța ca o reparație a unei nedreptăți. ceea ce au aflat cu o zi inainte cititorii ziarului francez.03) se susține că "o abordare pur obiectivă" a problemei "Holocaustului din Romania" ar fi dificilă din pricina unor "presiuni internaționale". De data aceasta Ziua a susținut că pregătirile pentru dezvelirea bustului lui N. pe 21 august.02). în 1927. ziarul Adevarul din 26 august 2003 titrează: "Redescoperindu-i trecutul antisemit.Paulescu: Spitalul. România este invitată să se lepede de o alta mare personalitate acuzată peste Ocean de antisemitism. Acesta din urmă a participat. "Ceremonia.

o desfacere între contribuția la știință și problemele în care un om are o serie de opinii". Perspectiva unilaterală asupra unor personalități compromise din cauza unor atitudini politice detestabile făcea parte și din strategia reconsiderării folosită într-un context asemănător după ultimul Război mondial. în discursul revizionist occidental se utilizează formula aluzivă: "coasta de est". In contextul destul de sensibil al discuțiilor pe tema Holocaustului.08. susține și el întrun interviu acordat cotidianului Ziua (din 28. Problematica responsabilității s-a pus de asemenea și în cazul unor chimiști sau fizicieni care au contribuit la construirea unor arme de distrugere în masă.08.Paulescu "au fost însă aruncate în aer de o acuzație venită de peste Ocean: Nicolae Paulescu ar fi fost antisemit. (Pentru desemnarea influenței evreilor asupra politicii internaționale respectiv americane. istoric etc. "totuși. Talmudul. cădem acum în exact aceleași năravuri pe care le avea regimul comunist care începând cu 1947 a ras marile valori. Un loc central în această discuție l-au ocupat scriitorii. sugerand posibilitatea unei viitoare disculpări a lui Paulescu de acuzația.03) . și-au pierdut inocența. Pledoaria pentru o diferențiere strictă între descoperirea medicală și teoria politică a lui Paulescu este nepotrivită. Coranul.. cititorilor li se sugerează că ar fi vorba despre niște grupuri puternice. Francmasoneria 106 . a principiilor universale ale drepturilor omului. organizații extrem de influente de peste Ocean au amenințat chiar cu blocarea aderării Romaniei la NATO.(2)) In continuare ziarul se referă la opinia exprimată de "delegația română de medici" care urma să participe la dezvelirea bustului și care "ținea". atitudinea blamabilă a unor oameni de știință de o valoare incontestabilă față de ideologia totalitară a national-socialismului hitlerist. întrebându-se. filozofii și cercetătorii din domeniul științelor umanistice care.a exprimat și academicianul Nicolae Cajal. Tocmai acest N. președintele Comunității Evreiești din România. să facă distincția între omul de știință Paulescu.reprodusă în același ziar (din 29. "eu consider că trebuie făcută o diferență mare. "cum este posibilă imixtiunea politicului de o asemenea manieră încât o personalitate științifică incontestabilă să își vadă meritele anulate pentru niște lucruri care nu au nici o legatură cu știința?". desemnând prin această sintagma eufemistica organizatii evreiești reale și imaginare. "Indiferent de părerile pe care le are un om la un moment dat în viața lui. pe care extremiștii de dreapta le numesc "oculte". ale carui cercetari și descoperiri au salvat și continuă să salveze milioane de vieți. ziarul Ziua încă nu a aflat. și comemorarea sa la Paris ar fi condus la represalii. și opiniile sale politice. conștient sau inconștient de ele". a umanismului și democrației. ci și la demonstrații teoretice privind inferioritatea biologică a "rasei evreiești" față de arieni. nedreaptă de antisemitism. numeroși scriitori care în operele lor au dezbătut. Paulescu pretindea că teoriile sale antisemite au o bază științifică. medicală. profesorul Nicolae Hâncu. președintele Federației Române de Diabetologie. Facând abstracție de responsabilitatea etică a omului de știință (medic. adaugând: "România trebuie să se mândrească că a avut un om ca Paulescu în cercetarea medicală romanească și a făcut un pas mare înainte prin ce a făcut el". de exemplu. orientările ideologice. tocmai din cauza opțiunilor lor totalitare considerate o trădare a eticii profesionale.. "Eu sunt gata (. care nu sunt întru totul elucidate". Intrebarea tulburatoare asupra responsabilității intelectualului și-au pus-o. fizician. Cahalul.Paulescu: Spitalul.) să spun că meritele știintifice nu au absolut nimic comun cu activitatea politică. participarea unor oficiali români la un omagiu adus lui Nicolae Paulescu ar fi alimentat polemica". în pofida valorii unor lucrări sau descoperiri. când Blaga era pe post de om de serviciu la Biblioteca Universitară din Cluj și ajunsese muritor de foame?" O părere similară . în aceste condiții.03) că "denigrarea lui Paulescu a fost orchestrată". a spus Cajal. Despre faptul că cercetările lui Paulescu nu s-au rezumat doar la cele privind descoperirea insulinei. fiindcă cele două laturi ale activității sale sunt strâns legate. însă. chipurile.).C. Fără a nominaliza "organizațiile de peste Ocean" despre care se vorbește în acest articol.

Cuza la 3 martie 1923 prin transformarea Uniunii Național Creștine (fondată de Paulescu în anul 1922).C. 31). s-a încercat și se șncearcă.. ca în timpul lui Hristos". Cuza (1857-1947) cel mai influent teoretician xenofob și rasist din Romania.) Este interesant că..care este. conspirația iluminaților din anul 1776 (op. Concluzia la care ajunge Paulescu este cea împărtășită de mai toate curentele și partidele antisemite: "Dealtmintrelea. a fost pur și simplu monitorizat în planul lumii științifice internaționale. idee vehiculată și de cotidianul Ziua. Francmasoneria continuă. dar. 7). iar în 1937 se formează guvernul de tristă amintire Goga-Cuza (care va adopta primele legi antisemite). Reabilitarea lui Paulescu Reabilitarea postumă a lui Paulescu începuse imediat dupa 1990. Talmudul. ci însuși vrăjitorul care a stârnit și a impulsionat spiritele malefice ale unui antisemitism îmbrăcat în straie medical-teologice. scopul de căpetenie. Coranul. (. Partidul Naționalist Democratic. Cuza înființase în 1910. mai grav.. potrivit lui Paulescu.reeditat în anul 1996 la Editura Majadahonda din Bucuresti sub titlul Francmasoneria . către care tinde ovreimea. iar în 1923 LANC. Francmasoneria se forțează să prepare Statele Unite nu numai din Europa. cit. Cahalul. Coranul.care astazi e tot așa de vie. sub dominația lui Israel. Actualul senator PRM Gh. (continuare în numarul viitor) Note: 1. precum și în cazurile Nae Ionescu. "Ovreii au o răbdare prodigioasă și o încăpățânare cu adevarat diavolească.Paulescu: Spitalul.C. Paulescu preia în această scriere toate clișeele antisemite care la începutul secolului XX erau vehiculate prin intermediul Protocoalelor întelepților Sionului (traduse în limba română de legionarul Ioan Moța și reeditate după 1990 de Editura Lucman din Bucuresti). care trebuie considerat un creator și furnizor de idei care au influențat opinia publică.C. s-au dovedit facile și false" (p.. Pentru a demonstra cauzele izolării politice a celui care fusese în perioada interbelică alături de A. Dar totul a fost și este în zadar! Căci reinstalarea lui N.. împreună cu Nicolae Iorga. ținând de ridicolul limbaj al intrării României în Europa (sic!) etc. Toate aceste partide au fost pepiniere fasciste care au pregătit psihologic. și după 1989. fiind eliminat din cursa pentru Premiul Nobel. Francmasoneria 107 . 6).. etc. Emil Cioran. iar argumentele contrarii. Publicarea cărții lui Paulescu la editura condusă de Radu Dan Vlad (3) . el desfide timpul și trece peste toate piedicele. Cahalul. Paulescu în centrul atenției noastre nu a mai putut fi blocată.aspect umbrește întreaga operă a doctorului care nu a fost un simplu ucenic al vreunui vrăjitor. Buzatu scrie că "Paulescu și-a atras nu numai fulgerele cercurilor interesate ori vizate. a prezida la organizația Republicii universale al cărui președinte va fi un fiu al lui Iuda. Petre Țutea. Prezentarea medicului român ca un prizonier al spiritului vremurilor (Zeitgeist) nu este altceva decât o minimalizare grosolană a activității politico-ideologice a lui Paulescu. 36). ultimul capitol al lucrarii Spitalul. când e vorba să-și sature ura . Mircea Eliade. când reaparuseră primele nuclee post-comuniste ale extremei drepte. p. Acest neam blestemat nu se dă îndărăt niciodată și dinaintea nimănui. nouă ani mai târziu același Cuza sprijină crearea Gărzii Constiinței Naționale. politic N. Constantin Noica. inclusiv Mihai Eminescu .C. Buzatu a reliefat deja în prefața volumului lui Paulescu . care va ajunge astfel. Organizația a fost înființată de A. stăpânul lumii intregi" (p. ci din lumea întreagă" (p.menținerea savantului pe aceeași listă infamă și pentru același motiv. care și-au ales Franța ca loc de expansiune a unei republici universale: "In ochii masoneriei marea misiune a Franței este de. Impreună cu Octavian Goga întemeiază în 1935 Partidul Național-Creștin. Talmudul.ideea conspirației globale contra medicului antisemit. Francmasoneria din 1913 este calificată de Buzatu drept "un act reparator" (p. scrie Paulescu în ediția prefațată de Buzatu. De altfel. este să realizeze o Republică universală. 55). de fapt. De fapt: Liga Aparării Național Creștine (LANC).

împreună cu statul Israel centrul mondial de dominare a lumii. In această viziune asupra lumii. Ulrich Glauber.C. Albatros. potrivit căruia lumea (omenirea) este împărțită în două părți identificabile în manifestarea instinctelor. Endlösung der Judenfrage.care fusese si consilier al editurii neolegionare Gordian de la Timisoara . transformat într-un instrument doctrinar al "dușmăniei diabolice împotriva lui Iisus Hristos" și "o sursă care hrănește salbatecul spirit de separație și de universală dominație iudaică" (Crainic.03. 131-132). in: Süddeutsche Zeitung. Potrivit acestei scheme bipolare evreii se situează în sfera instinctualității sociale. comunism sau francmasonerie. Cahalul.acesta este calificat drept un editor care a contribuit la reabilitarea mișcării de dreapta din România. Talmudul. medicul atras de teologie ar fi singurul mare reprezentant al "naționalismului creștin". afirmând că și după 2000 de ani aceștia "cutează acum" "să sugrume religia divină" (p. specifică pentru o gamă largă de manifestari distructive deghizate în liberalism. Horst Mahler und die neuesten Mutationen des Rechtsextremismus. De exemplu. Ed. Deutsches Kolleg. Nichifor Crainic. "ca o puternică realitate biologică" (pp. Corneliu Zelea Codreanu sau Nae Ionescu) care și-au axat ideologia exclusivistă pe virtuțile ortodoxiei.2000 lui Radu-Dan Vlad . ed. Necrologul citat nu amintește nimic de faptul că după 1989 fundația amintită a devenit singura instituție legionară din România. Deoarece teoriile acestuia sunt N. Ortodoxie si etnocratie. Deși ei sunt de părere că Talmudul nu reprezintă nimic altceva decat o "falsificare iudaica a Vechiului Testament". fiind și co-autor al statutului Fundației "George Manu".11. Intr-un necrolog dedicat în ziarul Romania libera din 16. anticipand astfel ideile altor extremiști de dreapta (de pildă. Gotteserkenntnis statt Judenhass. 13. 139). Horst Mahler. "Spiritul evreiesc triumfă (împreună) cu protestantismul" (p. Ion Antonescu. 3-4) într-un serial intitulat: Doctrina despre viață a profesorului Nicolae Paulescu. ideile lui Crainic și Paulescu se suprapun. tributară unui maniheism schematic religios. 03.01. autorizată de "simiștii" exilați și conduși de Mircea Dimitriu. Coasta americană de est. Crestinism ortodox si rasism biologic Paulescu îi descrie pe evrei ca pe ucigașii lui Iisus Hristos. Aceste particularități deghizate ale instinctului social devin vizibile printr-o accentuată tendință de dizolvare a rânduielilor tradiționale. ei nu exclud reabilitarea rătăciților prin botez. socialism. 2. poltert im Namen der "ungarischen Wahrheit".2001. După Crainic. Francmasoneria 108 . Paulescu și-a bazat teoriile incendiare pe un mixaj compus din elemente ale creștinismului ortodox și rasism biologic. nr. formează. pe care l-a numit "profetul naționalist și creștin al României". ca fostul mitropolit din Sibiu.01. "de iubire înrădăcinată în ființa omenească". 2001. stabilit în Germania. 1997. Bucuresti. Crezând în mântuire prin credință.2002. Cuza. István Csurka. pentru Paulescu există instincte individuale și sociale care se manifestă sub forma (religios) creștină și luciferică (satanică). 03. Coranul. Belastungszeuge: Jehova. fiind apreciat pentru aceste demersuri nu numai de autorul cărții Ortodoxie si etnocratie (1938). Crainic l-a întâmpinat cu entuziasm. 19).C. mai susține Paulescu. 1-2 si nr. ei nu merg atât de departe ca și A. având ca scop final dominația globală și instaurarea statului supranațional. p. Sintagma "cercurile de pe coasta de est" apare și în discursul extremistului István Csurka din Ungaria. numeroase afinități (Crainic. Constantin Schifirnet. in: Basler Zeitung. Crainic fusese fascinat de perspectiva dihotomică a teoriilor antisemit-teologice ale lui Paulescu asupra lumii.). eseului lui Richard Herzinger. 25. ci și de înalți ierarhi ai bisericii ortodoxe. 138). care în 1942 l-a elogiat în Revista teologica (anul XXXII.si ideologic terenul pentru holocaustul săvârșit și patronat de aparatul tehnocratic supus dictatorului fascist. după părerea lui Mahler. descoperind în scrierile cu tenta religioasă ale lui Paulescu. fiindcă el a demonstrat plauzibil că "naționalismul este un instinct natural". Nicolae Mladin. In consecință. Cf. Cf. p.Paulescu: Spitalul. 3.

cu moravuri sanguinare. unul dintre cei mai străluciți cunoscători ai problemei jidănești din lume. sub conducerea profesorilor Cuza si N. cit. asiatică. Mihail Eminescu. 1924-1925).C. chemat să devină proprietarul tuturor averilor de pe pământ și stăpânul întregii omeniri. nr. apariția acestei reviste. lecțiile de educație națională ale profesorului Găvănescul. In ceea ce priveste propunerile pentru rezolvarea așa-numitei "probleme evreiești" între soluțiile propuse de Paulescu și Cuza există o convergență evidentă.1923).01. Cahalul.C. vorbind despre "o serie dură de broșuri și articole antievreiești si antimasonice" . N. prin sciziune. In ea găseam tot ce ne trebuia pentru o perfectă lămurire și înarmare a noastră. de la înălțimea catedrei. în 1923.apărute după primul Război mondial. chestiunea jidănească. Toate scrierile profesorului Cuza erau. Paulescu. p. In opinia lui Corneliu Zelea Codreanu tocmai aceste scrieri a căror "paternitate" o contestă stranepotul medicului fusesera calificate de fondatorul Legiunii drept "articolele sfinte ale profesorului Paulescu". Oricine își poate da seama ce a însemnat pentru noi. scria Paulescu într-un articol publicat în Apărarea Națională (an I. ce de un secol și jumătate se strecoară tiptil în țară. Vasile Conta. "Articolele sfinte ale profesorului Paulescu". "Suntem invadați de o rasă străină. căruia îi datorăm puterea noastră de a ne orienta față de toate manoperele jidănești" (Codreanu. nu vor putea fi dați afară decât prin sforțările persistente ale întregii nații românești. chemând pe români la înțelegerea celei mai grave probleme prezente a lor. Rost (nr. căci ei pretind că sunt poporul ales.. Printre publicațiile sale antisemite sunt citate: Complotul iudeo-masonic împotriva națiunii române și Evreii și alcoolismul. Paulescu și A. în mijlocul gândurilor și frământărilor noastre. 20/15. Vasile Alecsandri etc. scrierile profesorului Paulescu. 49). Cuza și că a participat la fondarea Ligii Naționale de Apărare Creștină (!).. op.C. In special cursurile sale de economie-politică ce tratau. a dat naștere Garzii de Fier. extremistul Cuza a pledat pentru renunțarea la Vechiul Testament și pentru un creștinism bazat doar pe învățăturile cuprinse in Evanghelie. Bogdan Petriceicu Hasdeu."(1) In articolul citat din Ziua se mai menționează faptul că lui Paulescu "i se reproșează acum că a fost un apropiat al lui A. Cel mai mare noroc al nostru și deci al românilor a fost profesorul Cuza. prin granițele ce-s rău păzite". In cartea sa Pentru legionari (aparuta la Sibiu in anul 1936. care mai târziu. și ca acele mai vechi ale turcilor și tătarilor. Expulzarea jidanilor se impune în mod imperios. de care am scăpat relativ repede. Codreanu inspirat de Paulescu Până și noua revistă cripto-legionară. asupra întrunirilor tinerilor extremiști de dreapta din anii '20: "îndreptarele de orientare la aceste ședinte erau scrierile geniilor noastre naționale. Cuza. scrierile și prelegerile profesorului Cuza.inspirate din literatura antisemită germană. schițează un gest de distanțare față de numeroasele texte ale medicului (între care un loc aparte îl ocupă cele 3 volume: Biserica și Sinagoga față cu pacificarea Omenirii. le-au citit Codreanu și adepții săi și în revista antisemită Apărarea Națională editată de tandemul extremist Cuza-Paulescu: "La 1 Aprilie 1922 apare revista bilunară Apărarea Națională.C. nu odata citite. de unde au venit. Strănepotul său nu este însă. Talmudul. fondată la începutul anului 2003 la București. ci de trei-patru ori citite și studiate. iar apoi într-o ediție anastatică la Editura Gordian din Timișoara în 1993) Codreanu descrie cu lux de amănunte influența exercitată de "profesorii românismului". de care nu ne-am mântuit decât prin lupte sângeroase de mai multe veacuri. care i-a dedicat lui Paulescu un numar omagial special. de acord cu paternitatea atribuită lui Paulescu privind aceste articole". și mai cu seamă. 5/2003). din pricina numărului lor enorm și care crește pe zi ce trece. și mai ales din pricina viciilor de hoție și de trufie. în chip strălucit. "cunoscător neîntrecut al manoperelor iudeomasoneriei". întru totul. pe când toți acești dușmani au fost izgoniți peste hotare. Intr-adevar. Coranul. ne-au fost călăuza în fiecare moment în sforțările pentru cunoașterea ei. de care ei sunt infectați. Francmasoneria 109 . jidanii. care s-au infiltrat în mădularele țării.Paulescu: Spitalul. "Această invazie e mult mai teribilă ca aceea recentă a nemților.

care se suprapune cu ceea ce mai târziu legionarul Ion Moța (3) și tehnocratul holocaustului Ion Antonescu au numit "naționalism integral"(4). și la Cluj. Scenariul pentru aceasta teorie delirantă apare la A. un mare răsunet. de pildă la Șerban Milcoveanu care scrie că "în 1922-1925 reacția de apărare împotriva complotului iudeo-masonic de a coloniza ginta straină și de a ocupa infrastructura economică pentru a transforma spațiul carpato-pontodunărean în Stat bi-național cu Evreii clasa conducatoare și exploatatoare în calitate de Națiune învingătoare și cu Românii clasă subordonată exploatată în calitate de Națiune învinsă". Principii. p.(9) Cât de adânc s-au implementat astfel de idei delirante în conștiința unor extremiști demonstrează numeroasele cărți și articole apărute după revoluția din 1989. pe care să se desvolte ca nație autonomă. aceste concepte înrudite au pregătit terenul holocaustului în Romania.C. Editura Minerva. Talmudul.la noi în România. 51).adică a evreilor . Prin efectul lor ideologic imediat asupra practicii politice.C.(7) Mircea Eliade avertiza și el în textele sale legionare față de pericolul străinilor care devin în România un fel de stat in stat. Bucuresti. în care sunt comprimate "liric" toate ideile care mai târziu au facilitat genocidul. Expunere a Doctrinei Nationaliste. 1 1908). In spiritul acestei lozinci fasciste Cuza și Paulescu și-au dezvoltat tezele antisemite care au culminat în teoria încă vie în anumite cercuri din România contemporană potrivit căreia evreii urmăresc să transforme țara într-un Israel. Cuza în diverse articole și cărți.Paulescu: Spitalul. p. Cahalul. 1915.care vor să transforme România într-o colonie a lor. acesta fiind anticipat în 1930 de catre A. Cuza susține că "așezarea jidanilor în România face parte din planul lor de a-si dobândi un teritoriu propriu. 246 (Bucuresti. Cuza a dezvoltat în anii '20 conceptul așa-numitului "creștinism integral"(2). alcătuind un stat jidovesc!". Cuza în al sau Imn de lupta. "România a Romanilor!" A. Coranul.C. Concluzii. nivelând și paralizand reținerile etice și morale: "Imn de luptă Vrăjmașii ne bântuie Credința ne mântuie Român cu jidanii Robia satanei E harta în toi Nu dați înapoi Navala tot crește Luptati vitejeste Pe goana păgânilor România românilor"(5) Sub lozinca incendiară "România Românilor" s-au produs până-n 1944 cele mai oribile crime.(6) Tributar acestei logici. In volumul său Naționalitatea în artă.(10) Toate aceste scrieri pretind în numele unui adevăr absolut că România este și a rămas o țintă preferată a evreilor care nu au renunțat la obiectivul lor vechi de a acapara țara și de a o transforma într-un stat al lor. în care vorbește despre o "împarăție jidănească" .(8) Ideea reapare dupa 1990 cu aceeași vehementa.Articolele profesorilor Cuza și Paulescu erau citite cu religiozitate de tot tineretul și aveau pretutindeni în rândurile studenților. N. pentru noi era un triumf.C. Traian Braileanu vorbea în 1937 despre necesitatea distrugerii dușmanilor interni . La 1 și 15 ale lunii. Fapte. Ideea fusese articulată deja spre sfarșitul secolului al XIX-lea de Vasile Conta ("părintele doctrinei antisemite din Romania") într-o cuvântare intitulată Chestia evreiască (1879). și la Bucuresti. Francmasoneria 110 . Numerele revistei erau adevărate transporturi de muniții prin care noi invingeam argumentările presei jidanesti" (ibidem. s-au organizat pogromuri și s-au derulat epurările etnice sângeroase.

nici rusii. îngerul din iadul mondializarii . Francmasoneria 111 . și-a publicat inițial cartea Marea conspirație evreiească (Editura Logos. 1997) sub forma unui lung serial în Romania Mare.noul Israel Despre crearea unui nou Israel pe pământ românesc vorbește și antisemitul virulent Radu Theodoru. Bucuresti. nu sunt nici ungurii. Anul XIII. (Romania Mare. De aceea. financiară.. "Evreii au vrut să-și creeze statul în. Cuza sau Codreanu: "Dușmanul de moarte al poporului roman. p. nr. încă de acum șaptesprezece secole. Revista electronica Garda de fier . Nazismul sionist (Editura Alma Tip. 1866 N.C. Bucuresti..09..dezvaluire.Singura cale -. "Distrugerea României ca Stat Național". 244). Romanescu zugrăvește pericolul evreiesc în culori apocaliptice ca "un uriaș infern comunist" în care "vom sfârși cu toții" dacă nu se va "lichida. încheindu-și articolul cu o chemare antisemită în stilul lui A. imprumutate din arsenalul publicistic al unor autori ca Paulescu. Pagina internet intitulată Dezvăluiri (www.. 637.Gazeta de exil. scrie Theodoru în România ca o pradă (Editura Miracol.C. în: Romania Mare. nu știm de ce singura concluzie care ne vine acum în minte este o parafrază la un celebru proverb american: Un indian bun este un indian mort". pe larg. autorul lucrării antisemite Mitul secolului XX) la Emil Cioran (Schimbarea la față a României). economică și psihologică.1998) Paul Suditu reproduce sub forma unui citat atribuit unui evreu propozițiile: "România este grădina evreilor și vom făuri acolo noul stat Israel. scrie un alt partizan al ideii fixe privind conspirația antiromâneasca a evreilor. această "conspirație internațională" "pusă la cale de o minoritate neînsemnată". Numai noi. 428. Cuza: "Dacă răsfoim Istoria Universala constatăm că cele mai mari nenorociri le-au adus smintiții care s-au crezut oameni normali. care nici nu existau pe atunci. și de la Alfred Rosenberg (ideologul principal al nazismului german. care folosește extinderea NATO și a UE ca mijloace de santaj și tortură" (Ilie Costache. Constantin Burlacu. care sintetizează aserțiunile vechi prin adaptare la realitatea de acum: "Planul prin care evreii doresc ocuparea Romaniei există în arhivele israeliene. România". a publicat în anul 2001 capitolul XXIII . Si acest autor își bombardează cititorii cu teza existenței unor "planuri în legătură cu țara noastră respectiv de a o coloniza cu evrei din Moldova și Ucraina și de a o transforma într-o colonie economică. 2000. ediția românească din 1927!). 1997). Bucuresti. "Presiunile asupra României spre a se realiza aici un nou Israel sunt de natură politică. 25.Paulescu: Spitalul. și în revista România Mare.. așa cum fusese în timpul degeneratului rege Carol al II-lea și banda lui de iudeo-francmasoni". Anul IX. editată de neolegionarul notoriu din America. nr.go.30 -. Un alt colaborator al revistei extremiste de la București. 719. Romania.ro) s-a specializat pe reproducerea unor scenarii care vizează distrugerea României de către forțe ostile. în mai multe carți revizioniste inspirate din literatura clasică extremistă și din Protocoalele întelepților Sionului. evreii.09. Aceste teze aberante sunt dezbătute. Pe lângă binecunoscuții autori români de literatura antisemită aici apar mai toți "clasicii" genului. 27. în care se pot citi afirmații incredibile.România . de la Roger Garaudy (Miturile fondatoare ale politicii israeliene) la Henry Ford (Jidovul internațional. Același autor recomandă apoi cititorilor revistei antisemite condusă de Corneliu Vadim Tudor să citeasca elucubrațiile unui alt colaborator al revistei Cristian Negureanu. p. "a fost și rămâne o lucrătură a iudeo-masoneriei internaționale. Traian Romanescu. ceea ce dovedește și lista bibliografică din cartea sa. Coranul. A. suntem în măsură să decidem cine să conducă România. odata pentru totdeauna". nici ucrainenii.02). al căror țel final nu este nimic altceva decât a transforma Romania în "a doua Palestină"(11). precum suna titlul unui text nesemnat. ci evreii". pentru că numai nouă ne-a dat Dumnezeul lui Israel această putere supremă asupra voastră!". Talmudul. Depinde numai de români dacă accepta sau nu să devină slugile evreilor în propria lor țară".C. Intr-un articol intitulat Antisemitismul la el acasă. Cahalul. XVI.

u. Cahalul. 1994. în lucrarea lui L. (ed. f. Ideea care ucide. (Ședinta Consiliului de Cabinet. Bucuresti. Francmasoneria 112 .D. Studiu de imagologie în context est-central-european.): Stenogramele ședințelor Consiliului de miniștri. fiind. Tehnica politicei legionare. România în fața unui alt Israel (Editura Deceneu. Editura Noua Alternativă. p. (ed. cit.). Problema evreiasca 1933-1944. In 1913. nr.a. 1995. vol. coordonator și prefațator: Gh. nr. Cf. Partidul Comunist și Mișcarea Legionară în epoca fierbinte. 9. Cahalul. Note: 1. Traian Braileanu. N. Bucure ti. 1994. ca toate națiile. și Leon Volovici. București. 1927. în: Vremea. referindu-se la evrei. Dumnezeul lor este și al nostru. 103.04. Bucuresti. Chabauty. iar noi.. 9. mai ales. dupa: Alexandru Florian s. 180. afirma în lucrarea Spitalul. 1998. cel care a fost privat de primirea Premiului Nobel pentru medicina în urma descoperirii insulinei. cit. 2001.). 111). Editura Noua Alternativă. Apărarea Națională. este un fel de El Dorado (țara de aur) care ar constitui o pradă bogată. In: Apărarea Națională. din: Cristian Sandache. Dezvăluirea planurilor de ocupare a României i-a atras furia evreimii.a. p. 3. împinși de războiul din Orientul Mijlociu. București. Minerva. Cf. 4. Cluj-Napoca. Palestina și din București. savantul roman dr. în 1922.09.Paulescu: Spitalul.a. 17. (ed. împiedicat să primească Premiul Nobel. Editura Dacia. Editura Humanitas. Marcel-Dumitru Ciuca / Aurelian Teodorescu s. în: Insemnări sociologice. p. Paulescu. p. op. Pe aceeași pagină-internet este publicat și volumul lui Ovidiu Buruiană. p. 1930. N.. blânzi ca niște miei și. în provinciile danubiene.) 5. In lucrarea sa Pericolul ovreesc. 1905. cu arma în mâna" . 267. 52-59. București. p. Prefață de Dan Amedeu Lăzărescu. Cf. p. Iulie 1945-Iulie 1948. Cauzele manifestațiilor studentești. afirma urmatoarele: "Când venim în lume. Evreii ne vor fi stăpâni. Ed. în: Invierea. n-au decat s-o facă. ed. prin toate mijloacele. ei trebuie să uite Talmudul și să-și citească profeții.1. dupa: Alexandru Florian s. Serban Milcoveanu.1937. adică de pe la 1850. vol. evreii vor veni în Romania. 285. 28 februarie 1941. Dimensiunile ideologiei legionare. Paideia. 8. Anul 10. Talmudul. 7. sunt scrise urmatoarele: "De vreo 30 de ani. Les juifs. Presa vremii din întrega Europă a redat strigătul de disperare al poporului român: "Evreii vor să facă din România. 505/ 19. 4. cit. 438. Ideea care ucide.(sic!)". In cazul în care profețiile biblice se vor împlini și. Andrei Oișteanu. astăzi regatul României (…)". 2. Ed. Guvernarea Ion Antonescu. 2001. românii. odată cu țara și limba strămoșească.C.01. fățiș.a. Cf. Francmasoneria următoarele: "România..afirma. iulie 1937. noul Ierusalim".. Doctrina national-crestină în România. evreii caută să-și creeze acest centru national. Ideologia naționalistă și "problema evreiască" în România anilor '30. moștenim. Protopopescu. cit. Colecția Românii în istoria universala. J. Coranul. 05. Bucuresti.54. (1996).: Jean Ancel. 161. în: Mircea Eliade: Textele "legionare" și despre "românism". Paulescu. această țară israelită. Dimensiunile ideologiei legionare. Contribuții la Istoria României. 2001. vezi: Cristian Sandache.l. Eliade. Piloții orbi. p. f. naivi ca niște copii. Buzatu. nos maîtres. 10. marele poet Mihai Eminescu (Scrieri Politice Literare. Coranul. Humanitas Bucuresti. 34 s. "Dacă voiesc să ne cucerească. Mircea Handoca.a. f. 1992. p.C. Paulescu afirma că. Anul 3. 6. Imaginia evreului în cultura româna. Din lunga listă bibliografică a acestui colportaj se poate deduce mecanismul de receptare a unor lucrări antisemite publicate în Romania și în străinătate după 1990.). slugile lor.. p. 6. p. cu pământul ei excesiv de fertil și cu locuitorii ei buni. Tot doctorul N. Talmudul. nr. un adevarat Rai pământesc pentru poporul lui Israel". și obligațiunea de a ne apăra naționalitatea (…)".

Paulescu (III) Gulagul."(2) Reluând mitul potrivit căruia Trotsky ar fi ordonat exclusiv dărâmarea bisericilor ortodoxe. 5/iulie 2003) dedicat lui Paulescu este o încercare de recuperare apologetică a medicului român. în anul 1991. La acreditarea teoriei că evreii ar fi vinovați de instaurarea comunismului. nepotul fostului dictator sovietic susține că ar fi vorba numai despre "minciuni sfruntate și obraznice" puse în circulație de către evrei. Numărul tematic al revistei Rost (nr.C. în schimb. Astfel extremistul chilian de dreapta Miguel Serrana susține. Coranul. Cordonul de aur. fusese profesor la Academia Militară din Moscova și care la ultimele alegeri parlamentare din Rusia a fost candidatul de frunte al așa-numitului "Bloc al lui Stalin pentru Uniunea Sovietica". dr. "Comandanții lagărelor au fost în întregime evrei. 11. de asemenea. Vezi: George Voicu. băgându-i pe trotskiști în lagăre. mărturisea nepotul lui Stalin. sinagogile (3). Nicolae C. Cahalul. o minciună evreiască Ideea fixă privind dorința de expansiune și dominare globală a evreilor bântuie și fantezia unor publiciști sau politicieni contemporani din afara României. Cuza și Nicolae C. Ars Docendi. Teoreticianul nazist german Hermann Esser acuza Uniunea Sioniștilor de la Paris că ar fi lansat în 1910 chemarea în vederea "ocupării" Ungariei și Galiției pentru a le transforma în state iudaice. că în 1995 apare. este. De-abia Stalin a pus capăt acestei situații. Rusia de astăzi încă nu constituie statul evreiesc propriu-zis. a contribuit constructorul american de automobile Henry Ford. nepotul lui Stalin dovedește cât de adânc s-au interiorizat prejudecțile moderne privind rolul nefast atribuit evreilor. "Performanța bunicului meu constă în faptul că după 1918 el a luptat contra torționarilor și trădătorilor revoluției". Privitor la poveștile despre Gulag și despre teroarea sangeroasă stalinistă. ci s-au declanșat scadentele măsuri de represalii. In cartea acestuia Jidovul international (aparută în limba româna la 7 ani dupa aparitia versiunii originale în 1920) se poate citi următorul sofism ambiguu: "Vazută din perspectiva Protocoalelor Sionului. Bucuresti.(6) Reconsiderarea necritică In pofida unor încercări de a repune în circulație unele scrieri semnate de A. protejand. că Chile fusese aleasă în 1942 de catre evrei pentru a o transforma într-un stat iudaic. dar ea poate fi considerată un stat neevreiesc cucerit de forțe militare evreiești". Potrivit lui Ievgheni Iakovlevici. "în colecția N.(5) Un prim pas în vederea realizării acestui obiectiv l-ar fi făcut comunistul maghiar evreu Béla Kun. Ford nu exclude transformarea Rusiei într-un stat pur evreiesc. Paulescu este numit (în 1990) membru post-mortem al Academiei Romane". Teme antisemite în discursul public.10. cei doi totuși nu au avut parte de aceeași popularitate postumă post-comunistă. de pildă. ca un Antonescu. Rudolf Hess (calificat drept "figura credinței esoterismului hitlerist").C. anti-democratic și antisemit. pentru a-și crea astfel o platformă logistică pentru întemeierea unui stat universal destinat asigurării dominației asupra întregului glob.A doua Palestină ? Cazul lui Nicolae C. publicată în revista ce apare sub egida ideologică a preotului Gheorghe Calciu Dumitreasa și a lui Marcel Petrișor. care pană ce a devenit pensionar.(1) Nepotul lui Stalin. Paulescu după 1990. în 1978 în cartea sa dedicată adjunctului lui Hitler.Paulescu: Spitalul. care după izbanda revoluției bolșevice ar fi declarat că Ungaria a devenit "un nou Ierusalim pe Dunăre". sunt menționate cele mai importante date privind reconsiderarea (necritică) a medicului. Francmasoneria 113 . numai Trotsky fusese vinovat pentru înființarea lagărelor sovietice care până în 1937 au fost umplute de patrioți ruși. 2000. Talmudul. un susținător al ideii că evreii ar fi urmărit să transforme Rusia în propriul lor stat. de care s-au bucurat alte figuri istorice compromise din pricina angajamentului lor totalitar.(4) In consecință. Esoterismul hitlerist.Titlul exact este: România . Ievgheni Iakovlevici Djugașvili. In pagina bio-bibliografică a lui Paulescu. In 1937 nu a început teroarea. Aflăm din tabloul biografic citat că "pe fondul reconsiderării post-comuniste a unor mari personalități cultural-științifice din trecutul românesc.

Editura Vremea. p. Fiziologie filosofică. Paulescu sau stiinta lui Scio Deum esse. 2003. Bucuresti. N. Zentralverlag der NSDAP.). ceea ce reflecta pana si titlurile unor lucrari ca: Spiritul dreptei. An Stalins 50. Pentru un model paideic al Dreptei Romanesti. 2001 sau Taina jertfei. Hermann Esser.03. Hitlerismo esoterico. prefață și repere bio-bibliografice de Răzvan Codrescu)". Declaratie citata in cadrul emisiunii Europa heute transmisa de postul national de radio din Germania. Franz Eher Nachf. 2000. că anul 2001 era declarat "Anul Paulescu" și că atunci "îi este consacrată în ziua de 23 mai. Dosar istoric Mota-Marin. Deutschlandfunk.03. Colectia Dreapta Europeana. după război: Instincte sociale. Das Goldene Band. Cf. în Aula Academiei Române. antidemocratice si radicale de dreapta. Generatia dreptei. München. Coranul. cat si in volumul sau: De la Eminescu la Petre Tutea. 1937 (Capitolul XV: Ist der jüdische "Kahal" der jetzige "Sowjet"?. Editura Anastasia. Radu Calomfirescu 15. pp. in: Der Tagesspiegel. 04. introducere: Ernst Nolte. 2002. Francmasoneria 114 . Grossväterchen Frost. 04. Hammer-Verlag. 5. 1997. Bucuresti.Jüdische Kurliste.u. Editura Dacia. introducere. 2. p. 113 s. o sesiune comemorativă. Stephan Hille. Henry Ford.Paulescu: Spitalul. Talmudul. 1939 (vezi Capitolul III: Judenproblem: Lebensfrage der Menschheit/Der Pariser Zionistenbund . Codrescu a scris nenumarate articole. Romania libera. Dan Angelescu. Johannes Rogalla von Bieberstein. Ziua. Judendämmerung auf dem Erdball. Versiunea originala spaniola a fostului ambasador chilian in Iugoslavia (1962-1964). Rost etc. Die jüdische Weltpest. Paulescu» din București (str. Ed. repere biobibliografice. Sibiu. Cahalul.und im Geburtsort des Diktators wird die ganze Stadt auf den Beinen sein. cel dintai volum de Nicolae C.Mythos und Realität. studii si a facut traduceri publicate in reviste si ziare (Gazeta de Vest. La Conferinta Nationala de Fiziologie din 1997 a tinut si Razvan Codrescu (pseudonim: Adolf Crivat-Vasile) o conferinta intitulata: Nicolae C. Intre traditie si actualitate. Exercitii de "reactionarism". 221.). Patimi și conflicte. 33.C. strănepotul și moștenitorul legal al savantului este dezvelită festiv o plachetă comemorativă (printre cei prezenți numărându-se și viitorul președinte Emil Constantinescu)".. organizată de Secția de Științe Medicale a Academiei Române". Paulescu editat în țară. p. nr. the World's Foremost Problem.(7) Note: 1. Puncte cardinale (anul VII. Romania literara. note si comentarii de Răzvan Codrescu)". Puncte Cardinale. că în 1996 "la Casa Memorială «Nicolae C. Der internationale Jude. Noțiunile de «suflet» și «Dumnezeu» în fiziologie (ediție îngrijită. "Jüdischer Bolschewismus" . a apărut în 1978 sub titlul: El Cordon dorado. Anastasia. Cluj-Napoca. In cautarea Legiunii pierdute. Esoterischer Hitlerismus. Textul fusese publicat in revista prolegionara din Sibiu.). Cf.u. 1999. 7. 243. Paulescu. in care a propus recuperarea unor personalitati culturale si politice ultraconservatoare. 5567. că în 1999 "la Editura Anastasia apare volumul Nicolae C. Remedii morale (text ingrijit. citat după versiunea electronică germana. 6.02. 3. Edition Antaios.7/97). Cuvantul romanesc (Canada). Bucuresti. Dresden. Titlul american original al acestei scrieri este: The International Jew. p.03. I.Elita interbelică a Editurii Anastasia din București. 4. Todestag wird sein Enkel wohl eine Flasche Wodka auf ihn trinken . Leipzig. Miguel Serrana. 17 s. la inițiativa directorului literar de atunci (Teodor Baconsky). colț cu Hristo Botev) avându-l ca amfitrion pe ing. acreditat în paralel și pentru România și Bulgaria.