Dr. Nicolae C.

Paulescu

SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

1

ÎN LOC DE INTRODUCERE
Profesorul Nicolae Paulescu s-a născut în Bucureşti în 1869, făcându-şi studiile în acelaşi oraş. Fiziolog de geniu, el a devenit pasionat de studiul secreţiei interne a pancreasului încă de la vârsta de 21 de ani, moment în care studiile în domeniu se aflau la un nivel destul de primitiv, legătura acestor secreţii cu teribilul diabet nefiind elucidată. Dacă primele studii asupra pancreasului le-a efectuat la Paris, revenirea în ţară se pare că i-a deschis orizonturi noi, în 1916 el efectuând primele experimente pe baza extractelor pancreatice la Bucureşti. Din păcate, munca i-a fost întreruptă de evenimente care aveau să marcheze atât atitudinea faţă de politică, cât şi viitorul întregii naţiuni: Primul Război Mondial şi ocuparea ţării de către Puterile Centrale. Să nu uitam că după înfrângerea românilor la Turtucaia, C. Argetoianu a prevăzut dispariţia încrederii românilor în sistemul de partide, numind acest sentiment chiar „ura împotriva partidelor”. Iarna dintre 1916 şi 1917 a fost poate cea mai nefastă din istoria României: ţara era ocupată, molimele făceau ravagii, iar perspectivele erau dintre cele mai sumbre. Acest scurt excurs istoric are rolul de a schiţa contextul în care medicul şi cercetătorul român era constrâns să îşi desfăşoare activitatea. Este uşor de înţeles de ce discursul naţionalist, antisemit şi autoritarist al unor personalităţi ale epocii, precum profesorul A. C. Cuza, a atras mulţi intelectuali şi spirite luminate care, efectiv, nu vedeau altă soluţie. Din 1920, ascensiunea lui Corneliu Zelea Codreanu şi ameninţarea invaziei bolşevice nu au făcut decât să acutizeze aceste tendinţe. Să ne aducem aminte şi semnalele de alarmă pe care viitorul Căpitan le trăgea în privinţa bolşevizării Universităţii din Bucureşti şi pierderii de teren pe care spiritul naţional, patriotismul o înregistrau. Pentru a reveni la activitatea doctorului Paulescu, succesele incontestabile legate de descoperirea „pancreinei” îi deschideau acestuia calea către realizări fără precedent. În 1921, profesorul Nicolae Paulescu descoperă insulina (un hormon secretat de celulele endocrine ale pancreasului, folosit cu rezultate notabile în tratarea diabetului, având ca efect scăderea glicemiei). Dincolo de această realizare, aplicarea tratamentului la fiinţele umane se lovea de factori neprevăzuţi - câinii folosiţi la experimente mureau din cauza scăderii dramatice a glicemiei - studiile trebuind continuate şi perfecţionate pentru stabilirea unui tratament eficient. Din păcate pentru autorul nostru, cei care au pus la punct procedeul au fost cercetătorii de la Institutul Carolina. Cu toate că Paulescu descoperise, după cum am arătat insulina în 1921, laurii gloriei i-au fost refuzaţi - Doctorul Frederick Grant Banting şi profesorul John James Richard MacLeod, de la institutul menţionat mai sus, au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirea insulinei. Această cruntă nedreptate se pare că a accentuat implicarea doctorului Paulescu în politica naţionalistă. Rezultatele muncii sale de-o viaţă fuseseră adjudecate de alţii. O teză destul de credibilă în opinia noastră este aceea potrivit căreia refuzul Premiului Nobel ar fi avut ca motiv tocmai implicarea în politică a cercetătorului român, animat de o neţărmuită dragoste şi un devotament fără precedent faţă de greu încercata sa patrie, intrat însă în vizorul factorilor de influenţă globali care lucrau la destabilizarea României şi propovăduiau cosmopolitismul. Adoptând o poziţie radicală, de medic al trupului dar şi al sufletului, profesorul Nicolae Paulescu nu s-a mulţumit niciodată cu satisfacţia vindecării bolilor cărnii. Pentru el sufletul era mai important, iar medicul creştin avea datoria spirituală de a-l trata şi pe acesta. Şi în acest sens, Paulescu a fost un precursor, depăşindu-şi cu mult contemporanii. Astăzi, această abordare complexă este îmbrăţişată în toate ţările civilizate, chiar dacă latura profund creştină N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 2

a fost abandonată în beneficiul unor aiureli psihanalitice care au dus, după cum se vede, la legiferarea unor barbarii precum eutanasia. În cartea de faţă ni se înfăţişează mentorul Nicolae Paulescu. Chiar dacă atitudinile sale politice pot părea revolute, ele nu trebuie judecate prin prisma comodă a sentinţei istorice retroactive. Susţinător al lui A. C. Cuza, simpatizant legionar, Paulescu rămâne unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă români, iar opera sa trebuie cunoscută şi citită în totalitate. Nu avem a ne ruşina de teoriile politico-religioase ale unui om care ne-a adus, în epoca sa, pe cele mai înal-te culmi ale cercetării medicale. Ar trebui atunci să ne ruşinăm şi pentru că a descoperit insulina şi pentru că suntem români, ori acest lucru nu e cu putinţă. Opiniile antisemite şi naţionaliste exprimate aici de Paulescu fac parte integrantă din opera sa şi sunt rezultatul dezamăgirii faţă de o politică naţională falimentară şi de un furt intelectual internaţional. Să nu uităm că într-o epocă imediat anterioară, în Franţa, Drumont scrisese La France Juive, iar Michelet se situa pe poziţii antisemite care depăşeau tot ceea ce se scrisese până atunci, că în Germania, August Rohling devenise o celebritate prin Evreul după Talmud ş.a.m.d. Acesta era curentul politic al epocii, iar datoria noastră este aceea de a ne informa şi a-l înţelege. Spirit profund religios, Paulescu a militat pentru viaţa în duhul şi legea Evangheliei, singura care poate scăpa din imperiul patimilor, al degenerării morale şi trupeşti. Revolta sa faţă de incompetenţa şi orbirea clasei politice româneşti l-a dus la opinii adesea extreme, dar care îi aparţin în totalitate şi ca atare trebuie respectate. Marele profesor Nicolae Paulescu şi-a adus o contribuţie hotărâtoare şi în alte domenii ale medicinii, multe dintre descoperirile sale fiind însă ignorate (de exemplu operaţia asupra hipofizei se numeşte în orice dicţionar Procedeul Paulescu - dar cine mai are timp să îşi aducă aminte?), recunoştinţa care i se cuvine fiind ocultată. Nicolae Paulescu s-a stins din viaţă în 1931, la vârsta de 62 de ani, scăpând de durerea de a cunoaşte bolşevizarea României. Noi, cei de azi, trebuie să îi fim recunoscători şi să ne ferim cu umilinţă creştină de condamnări conjuncturale, de judecăţi care nu ne-ar face cinste. Editura

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

3

Cei ce au reuşit să intre în aceste spitale. Addison. Domnilor. Potain. sunt la rigoare suficiente. căci n-am avut unde în altă parte. Din fericire vă am pe D-voastră. Ceea ce vă aduc eu sunt ideile personale ale unui om de geniu care. Şi această afirmaţie o voi demonstra. Voi face şi eu ce voi putea. bineînţeles. o asemenea moştenire e peste puterile mele. mi-a lăsat mie greaua povară de a duce la bun sfârşit o carte. care e imensă.după cum m-am pasionat şi eu . Acest om este Lancereaux. mai ales. . un palat măreţ. Dar. acest nume nu l-aţi întâlnit decât rareori în cărţile de medicină şi aproape nimeni dintre profesori nu l-a pronunţat înaintea D-voastră. de ce v-am chemat în acest aşezământ? V-am chemat ca să vă fac câteva lecţii clinice. murind. În acelaşi timp. nu mă va auzi nimeni. Într-adevăr.C. Vom organiza astfel o falangă românească. N. El singur a înţeles importanţa noţiunii de cauză şi a pus medicina pe drumul unei adevărate ştiinţe. ca observator fără seamăn şi ca spirit ştiinţific extraordinar. Pot zice că Lancereaux a fost pentru medicină ceea ce Claude Bernard a fost pentru fiziologie. Dar. Trousseaux. printre medicii celebri. ca Charcot.şi nici printre medicii altor ţări. . vă întrebaţi. Ei bine.SPITALUL Domnilor. care trebuie săşi cântărească toate vorbele ce rosteşte şi să probeze tot ceea ce afirmă. primite de la profesorii D-voastră. . nu găsim pe nimeni care să-l egaleze. . ele constituie un fel de clinică clasică. Francmasoneria 4 . Pentru moment. sunt ca într-un puţ. pe care n-a avut vremea s-o termine. de dânşii şi de ciracii lor. Bouchard . Iată omul ale cărui idei vin să vi le împărtăşesc. în care se vede clar. Rayer . care fac ca nimeni să nu mai poată pătrunde acolo. mi-a dat şi sarcina morală să fac cunoscută lumii opera lui. a clădit medicinei. piatră cu piatră. Cahalul. e de ajuns să vă spun că omenirea n-a avut niciodată un medic mai mare ca dânsul. pe care orice medic e dator s-o cunoască. Virchow. ca Lannec. n-a fost înţeles. au avut precauţia să închidă uşa şi chiar să o zăvorască cu regulamente.fiu oropsit. în lecţiile viitoare. din nenorocire. cu probe palpabile.pentru adevărul ştiinţific. ceea ce Pasteur a fost pentru microbiologie. repet sus şi tare că medic ca Lancereaux n-a mai fost altul. Vă miră mult cuvintele mele! Într-adevăr. care sunteţi în stare să vă pasionaţi. în Bucureşti. cu ferestre largi şi luminoase. Veţi zice poate că admiraţia mea se explică prin împrejurarea că am fost crescut la şcoala acestui maestru. căci. poate.nici în timpul său. printre cole-gii săi renumiţi. nici înainte de Lancereaux. Şi ca să ştiţi cine este Lancereaux. Oricât voi strigă. ca Bright. Coranul. de o importanţă capitală. nemulţumit cu rutina şi cu obscurităţile clasicismului medical. reţineţi faptul că.Paulescu: Spitalul. Aici. mulţi dintre D-voastră mă vor întreba: De ce vrei să ne faci nişte lecţii clinice? Nu ne sunt oare de ajuns lecţiile ce ni le fac profesorii de clinică? Desigur că aceste lecţii.afară. ce va merge să arate Franţei că cel mai mare dintre medicii lumii este fiul ei. pentru mine nu este loc în spitalele din Bucureşti. Lancereaux. Talmudul. Dar pietatea elevului se află aici în faţa datoriei profesorului.şi v-am chemat aici.

de multe ori chiar.şi-l studiază întreg.forma corpului omenesc şi a organelor ce-l constituie (anatomia). În ce altă profesie se găseşte abnegaţia absolută de sine.Ca profesie.Am de gând să vă vorbesc anul acesta. Prin urmare. Cahalul. . Ori. în N. ce-l protejează de boli.subiecte asupra cărora Lancereaux a lăsat lucrări nepieritoare. fiziologic şi patologic. obstetrica). Francmasoneria 5 .ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi.C. . în acelaşi timp. Într-adevăr. prin grai şi prin exemplu.Ca ştiinţă. despre afecţiunile rinichiului. fiind o ştiinţă cu aplicaţii practice. medicina studiază omul şi. Aceste sindroame vor face subiectul lecţiilor viitoare. . studiază: a) . ea ar trebui să fie principala bază a filozofiei. . are omul ca unic obiect al studiului ei. . Ce e mai mult. părintele medicinei. ce este un medic? Ce este un bolnav? Ce este un spital? I. Dar nu e numai atât. ce-i alină durerile şi caută să-l vindece sau. trebuie să încep prin a vă descrie nişte sindroame ca albuminuria. din punctul de vedere morfologic.în plus. nu servesc decât să inducă lumea în eroare. b) . Dar ce este medicina? Medicina este o ştiinţă şi.care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. cum un medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile.Paulescu: Spitalul.prin igienă. dintre toate profesiile.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială.medicul. o profesie. devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă. care tulbură fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (nosologia şi patologia).bolile generale şi afecţiunile organelor. . când se află în faţa bolnavilor. Pentru astăzi. ea nu urmează sisteme sau utopii. a avut dreptate să zică. .fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (fiziologia). Dar. ca uremia. Dar. care combate aceste patimi. .precum şi evoluţia şi reproducţia individului (embriologia. medicina serveşte pe om: a) . prin profesia sa. .medicina.adică să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice.bogaţi sau săraci. Astfel. să-şi rişte viaţa pentru a scăpa pe aceea a altora. care fiind întocmite pe o cunoştinţă imperfectă a omului. . singură printre ştiinţe. corp şi suflet.sindroame oarecum întinerite prin cercetări făcute în laboratorul meu… dacă adevărul mai are trebuinţă de întinerire. Hipocrate. în acelaş timp. medicina. b) . după cum ştiţi. Medicul trebuie deci să fie. Talmudul. . „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile. adică ştiinţa omului. Dar. pe care medicina o impune celor ce o exercită? Este evident deci că. Medicina cunoaşte deci în mod real omul. medicina este cea mai binefăcătoare.prin terapie. Profesia unui medic îl obligă să se devoteze pentru cei ce suferă şi. . . 2. are meritul de a pleca numai de la fapte pozitive. Ce este un medic? Un medic este un om care exercită medicina. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. pentru a pricepe bine afecţiunile rinichiului. Coranul. 1 . . un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. îi este uşor ca. . într-un spital ca acesta în care ne aflăm. până la moarte şi.structura intimă a acestor organe (histologia).şi pe urmă despre afecţiunile cordului şi ale vaselor (artere/vene şi limfatice). spunându-vă câteva cuvinte despre spiritul ce se cuvine să-i însufleţească pe medici. făcându-i mai buni”. cel puţin să-i evite moartea. tineri sau bătrâni. medicina studiază omul. c) . mai întâi. daţi-mi voie să vă întreţin.

alături de ţăranul şi de orăşeanul. fiind săraci. Dar. sclavii bolnavi. pentru semenii lor ce suferă. Cahalul. căzând de pe o schelă.C. ne invită să nu-i cruţăm pe bolnavi . N. pe care poporul le numeşte. chiar faimoasa lege. . .…” căci ai trebuinţă de el”. care sunt un pericol pentru neamul românesc? În antichitate. au un sentiment instinctiv de compătimire. aruncă în ghiarele cârciumarului tot ce agoniseşte. nu a venit să scurteze o existenţă degradantă. însă. toţi aceşti oameni.victimele propriilor lor patimi (adică ale instinctelor deviate de la adevăratul lor scop).care e ruşinea familiei şi plaga societăţii. . . ci numai în mintea smintită a câtorva atei materialişti. lupus! V-am arătat. .veţi întâlni la spital indivizi . . alături de lucrătorul căzut de pe schelă şi victimă a muncii.şi care sfârşeşte în imbecilitate. homini. . virtuoşi sau vicioşi. lupta pentru trai. a lui Darwin. de milă. tulburări care-i pot ameninţa existenţa.căci în această luptă nu supravieţuieşte decât cel tare. Veţi întâlni bunăoară pe beţivul care.Paulescu: Spitalul. dacă oftica. Sunt bolnavi care.care trebuie să fie suprimaţi ca nişte concurenţi căzuţi .sfârşit. pe când cei slabi. pe timpul romanilor. până devine tabetic. sau contractează boli. nevrând să-şi înfrâneze pofta de băutură. erau abandonaţi într-o insulă. greci. .care-şi dezonorează părinţii. ovrei… naţii chiar duşmane nouă şi care duc în contra noastră. sau cel puţin să ne scăpăm de cei vicioşi. dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. Veţi găsi. De altminteri. Francmasoneria 6 .un orăşean care. Dar. că această hidoasă lege nu există în natură. până şi hrana copiilor lui. veţi mai descoperi şi oameni de alte naţii. în spital. cu drept cuvânt. un apostol al moralei… şi aşa ar fi în realitate.care ar pieri dacă ar fi părăsiţi. fără să se ţină seamă de meritele sau de nemernicia lor. care sunt o povară pentru societate şi de cei de altă naţie. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. ca şi animalele. nepricepând sau bătându-şi joc de importanţa instinctului genital. Să oprim aici această enumeraţie dezgustătoare. Coranul. nu pot să-şi procure îngrijiri medicale. şi din cauza bolii nu mai sunt în stare să-şi agonisească nici măcar cele necesare pentru întreţinerea vieţii. un dulgher care. şi-a pierdut minţile. zisă naturală. . În asemenea condiţii se află. să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis. Homo. Talmudul. conaţionali sau inamici.vin la spital. Or. . „Cinsteşte pe medic” zice Biblia. altădată. sunt condamnaţi să piară. victime de multe ori ale unei organizări sociale defectuoase. ca unguri. şi-a frânt o mână sau un picior. o luptă pe viaţă sau pe moarte.buni sau răi. ruşinoase. adică cei bolnavi. Dar. îmi veţi zice: oamenii.primesc în spital aceleaşi îngrijiri.nu vede într-însul decât un mijloc de aşi procura gâdilituri plăcute şi abuzează de actele generării. zace în neştire timp de trei săptămâni. al cărui scop este reproducerea. II Dar. unele. pe desfrânatul care. Care este explicaţia acestui fapt? N-am putea oare să-i distrugem pe aceşti bolnavi. Astfel de bolnavi. . .indivizi care inspiră scârbă şi care par a nu fi demni de nici un interes.care înveninează viaţa unei nenorocite soţii.şi încă în mare număr . de asemenea. . adică cel sănătos. . ce este un bolnav? Un bolnav este un individ în al cărui organism s-au produs.tulburări ale funcţiilor vitale de nutriţie sau de relaţie. lovit de pelagră. de pildă.un ţăran care.sub influenţa unei cauze patogene. unde mureau de foame. care nu mai puteau servi stăpânilor. dreapta pedeapsă a unei asemenea sinucideri. doborât de tifos. . .

sub numele de Geroniae. Dar de când există spitalele ? Instituţia spitalelor este de dată relativ recentă. Aceleaşi lucruri se petreceau şi la alte popoare vechi.numai atunci. nu numai că în secolele trecute n-au existat spitale.fundat de o persoană sau de o asociaţie de persoane. în anul 380 sau 381. zidi la porţile acestei cetăţi un azil celebru unde se primeau şi se îngrijeau bolnavii. Sfântul Vasile. Pe la aceeaşi epocă (anul 372). Într-adevăr. ale cărei fapte bune ne-au fost transmise prin scrierile Sfântului Ieronim.. de Gerusiae.C. primul spital pentru bolnavi a fost fondat la Roma. în timpul bolii lor. la răspântii sau sub portice. pare a fi o încercare binecuvântată. fu posibil să se creeze adevărate spitale”. îngrijirile medicale de care au trebuinţă. romanii. Episcopul Cesareei Cappadociei.şi atunci se numeşte filantropie. . de încălzit etc. „Spitalele sunt o inspiraţie a carităţii creştine”. Ce este un spital? Să lămurim şi noţiunea de spital Un spital este un aşezământ.vezi un oraş nou. . iar Xenodochul. Francmasoneria 7 . gratis.în care bolnavii săraci găsesc. acolo caritatea străluceşte în operele sale”. bunăoară la Mezi. deschis tuturor străinilor. Dar nicăieri nu este făcută vreo menţiune despre edificii destinate în mod special bolnavilor”.care au suferit ei înşişi sau au văzut pe alţii suferind de o asemenea boală”. . să dispună de venituri suficiente pentru a putea face faţă. lângă piscine. Dar. Mai târziu. nu pare să fi existat în anticul Egipt”. . Numeroase cercetări istorice şi arheologice arată că în vechime n-au existat spitale. în mod larg. „atunci când religia lui Hristos veni să spună omului că o fiinţă omenească ce suferă este un frate ce trebuie alinat. să aibă un personal medical şi infirmier instruit şi devotat. . În tot cazul. de aerisire. care este cheia acestei enigme? III. „Oraşele Greciei posedau mai toate. care este sanctuarul pietăţii. iată ce zice în această privinţă. „Nici un stabiliment public. să se ridice azile unde erau adăpostiţi şi nutriţi infirmii săraci. îndurată fără murmur. erau întreţinuţi pe socoteala Statului. dar nu se găsesc încă nici astăzi”. destinat în mod special şi unic bolnavilor. Încă de pe la jumătatea secolului al III-lea şi mai ales în secolul al IV-lea. Cynosargul era locul unde erau adunaţi copii abandonaţi.Ei bine. Coranul. Fabiola. nu primea decât oameni sănătoşi. n-au avut spitale„. un autor a cărei competenţă este incontestabilă. care aduseseră servicii eminente patriei. Atunci. nu se găseşte nici o urmă de instituţii ospitaliere la evrei… Bolnavii şi infirmii se adunau sau erau transportaţi în pieţele publice. de o pioasă femeie creştină. începură. într-o lucrare bine documentată. ca şi grecii. mila nu exista pentru vicioşi şi mai ales pentru duşmani. la toate necesităţile bolnavilor. .Paulescu: Spitalul.zice Sfântul Grigore din Nazianz. Este evident că orice spital trebuie să aibă o clădire care să îndeplinească anumite condiţii de dispoziţie generală şi interioară. „îndată ce ieşi din cetate. Acolo boala. Talmudul. . „Până în primele secole ale Erei creştine. acest sentiment. la Perşi…” „În India. atât în Orient cât şi în Occident.să posede un mobilier convenabil.prin urmare instinctul milă nu a putut prezida la alcătuirea spitalelor. „De asemenea. N. precum şi tot ce le este necesar pentru întreţinerea vieţii. intens pentru membrii familiei. edificii publice unde bătrânii. slăbeşte din ce în ce pentru membrii tribului şi ai naţiei şi ajunge să fie aproape nul pentru membrii omenirii . pentru a primi sfaturi de la trecători . spitalele erau cu totul necunoscute…” „În China. Cahalul.

de moşteniţi Împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii. de care dispun oamenii.legislaţii care sunt potrivnice moralei lui Hristos şi care au pretenţia să lecuiască relele omenirii.neglijează bolnavii care nu le pot plăti şi fac. care. Cahalul. Ei sunt mulţumiţi când primesc un caz interesant.Coranul musulmanilor şi Talmudul ovreilor. Să examinăm deci. . Acest soi de medici paraziţi roiesc pretutindeni şi constituie o adevărată plagă socială. Sfântul Vasile. Originea ideii de spital fiindu-ne acum cunoscută. orgolioşi.şi să înalţe astfel această iubire până la Acela pe care nu-L pot atinge şi care n-are trebuinţă. adică un fel de trântori care. la spital. să ne întoarcem la întrebarea noastră : Care este spiritul ce trebuie să existe într-un spital? Sunt unii medici de spital.nu ca pe un om. Când veţi intra în vreun spital. Mai întâi ca anexe ale bisericilor şi mănăstirilor. către Autorul vieţii lor. Talmudul.dar resping sau nu se ocupă de sărmanul bolnav. şi tocmai pe la sfârşitul secolului al Vl-lea apărură spitale şi în Occident. Francmasoneria 8 . Ele au apărut în primele secole ale erei creştine şi sunt efectele carităţii. ce prescriu aceste coduri de legi împotriva patimilor de proprietate şi de dominaţie.Mai târziu. asupra căruia vor putea să facă o comunicare la o societate savantă sau să-şi publice observaţia într-o gazetă medicală. Coranul. . LEGISLAŢII RELIGIOASE (Urmare) După legislaţia creştină. Din aceste fapte istorice rezultă că spitalele n-au existat în antichitate. n-au făcut decât să pună în practică preceptul carităţii creştine. nu ca pe un frate ce suferă . . pentru o leafă cât mai grasă. într-adevăr. ce-I datorează oamenii să se reverse asupra bolnavilor săraci. Acesta este spiritul ce trebuie să domnească într-un spital. culegeţi fructele ce se vor dezvolta din sămânţa ce am semănat astăzi în sufletele D-voastră. îngrijiţi pe bolnavul mizerabil. Din fericire. galopând pe dinaintea paturilor. . precum şi împăraţii. Cu alte cuvinte.C. ca să-şi manifeste iubirea către Creatorul lumii. Vom începe prin Coran. bolnav am fost şi M-aţi îngrijit. lepădaţi şi trândăvia şi daţi-vă cu totul bolnavilor. asemenea azile se înmulţiră în Orient. Urmând preceptele carităţii. Căci…. Atunci vor răspunde Lui drepţii. binecuvântaţii Părintelui Meu. şi consideră pe bolnavi ca pe nişte obiecte de studiu. întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici. dezbrăcaţi-vă de patimile de cupiditate şi de orgoliu. Dumnezeu vrea ca iubirea.Paulescu: Spitalul. D-voastră să nu urmaţi aceste păcătoase exemple. sub împăratul Justinian şi sub urmaşii săi. Mie Mi-aţi făcut”. Mai sunt şi medici de spital cărora.sacrificând totul pentru clientela lor particulară. . au venit alte două legislaţii religioase. apoi ca stabilimente de sine stătătoare. . li s-a atrofiat fibra idealului şi au căzut în indiferenţă. care nu prezintă decât un caz banal.cărora să le fiţi recunoscători dacă. îngrijindu-i. devenind pur şi simplu nişte funcţionari. . Sunt alţi medici de spital. prinţii şi oameni bogaţi. în lipsa unei educaţii creştine. Şi. a cărui formulă a fost enunţată astfel de către Iisus Hristos: „Iar când va veni Fiul Omului întru Slava Sa… El va zice celor de-a dreapta Lui: Veniţi. cărora li se pare că spitalele sunt făcute pentru ei. de binefacerile lor… căci El este Binele infinit. Din această sentinţă au răsărit spitalele. . pentru El Însuşi. care au fondat spitale. Şi dacă voiţi să fiţi perfecţi. fac cât pot mai puţin. acesta este singurul mijloc efectiv. Dar ce este Caritatea? Caritatea este un act voluntar. tinere şi generoase. N. asemenea monştri sunt rari. zicând: Doamne… când Te-am văzut bolnav şi am venit la Tine? Şi răspunzând Împăratul va zice lor: Adevăr zic vouă. Fabiola. ce nu poate fi exploatat în profitul gloriei lor. cupizi şi avari.ci ca pe însuşi Dumnezeu. vă vor permite să vă instruiţi. vizita în câteva minute.

măsuraţi cu măsuri bune şi nu reţineţi nimic de la aproapele vostru”. de jur împrejur. care. înfocat la jaf şi lacom la împărţirea prăzilor. .C. Ceea ce pun deoparte. Se înţelege uşor importanţa enormă ce o prezintă pentru noi această legislaţie. I. arabii şi mai cu seamă turcii. care nu avea altă ţintă decât cucerirea. pe care le administrau. Pretutindeni. „Nu corupeţi pe judecători prin daruri şi plocoane pentru ca să mâncaţi. „Cântăriţi cu cântare drepte. deveneau o pradă râvnită şi cădeau în mâinile lor. în aceste condiţii. după Hristos. . au sărăcit astfel. în capul unei bande de arabi care îi sunt credincioşi. legea lui Mahomet este urmată de peste două sute de milioane de oameni. e lesne de înţeles că. „Dumnezeu vă porunceşte să daţi Profetului o parte din prada ce o veţi lua de la duşmani. voi s-o întindă asupra întregii omeniri. teritoriile naţiilor. Acest „Alcoran” ar fi fost destinat să înlocuiască cu folos legislaţiile ovreiască şi creştinească. din contra.adică de o bună parte din Europa. cu răutate. . în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie.CORANUL Pe la sfârşitul secolului al VI-lea. îi va sugruma în ziua judecăţii”. puse mâna pe Meca. . ca a noastră. El dezaprobă şi cămătăria: N. Califii. dreptul de proprietate este absolut şi exclusiv. în ţări din ce în ce mai depărtate. Să studiem deci Alcoranul.şi pe urmă năvăli.pretinzând că se sprijină pe Biblie (din care cunoştea imperfect anumite părţi) şi pe Evanghelie (pe care o ignora aproape cu totul). legislaţie pe care pe urmă. ba. până la cea mai neagră mizerie.din punctul nostru de vedere biologic. El condamnă zgârcenia: „Să nu credeţi că cei ce sunt prea economi şi zgârciţi… fac bine. îngerul Gabriel ţi-a inspirat Alcoranul. ţările care. numit Mahomet. . Islamismul propagându-se numai prin arme. atât din cai şi din cămile. au avut nenorocirea să le cadă în gheare. Mahomet interzice frauda sau înşelăciunea. De la Meca.În trib şi în familie. peste tot. . În acest timp. Mahomet.Încă de la începutul carierei sale.În naţie.Patima de proprietate a) .şi să-i punem în evidentă prescripţiile. sugeau. ceva mai mult. . b) . Talmudul.Paulescu: Spitalul. . trecând prin Peninsula Balcanică şi prin Africa de Nord şi ajungând până în Spania. el duce o viaţă de adevărat bandit. „Coranul” sau „Alcoranul”. cu care musulmanii veneau în contact. Coranul. fără motiv. urmaşii lui Mahomet. după 12 veacuri de existenţă. începând cu Persia. secta se întinse asupra Arabiei întregi.dădu arabilor o legislaţie religioasă. Astfel s-a întâmplat cu nenumărate ţări. săvârşi mai multe expediţii armate (în număr de 27) şi. Astăzi. sultanii şi paşalele lor. îl luară ca exemplu şi organizară o putere militară. Francmasoneria 9 . cât şi din celelalte lucruri jefuite”. „Cu voia lui Dumnezeu. Jaful era atunci un obicei. în urma unui război nenorocit. cu tendinţa de a se face stăpână pe toată suprafaţa pământului. care confirmă vechile scripturi (Biblia şi Evanghelia) şi care conduce pe cei buni pe calea mântuirii”. Cahalul. sângele popoarelor creştine învinse. după nouă ani de lupte sângeroase. ca strigoii. apăru în Arabia un legislator. de o treime din Asia şi de jumătate din Africa. ei fac foarte rău. averea altuia”.

apostolul lui Dumnezeu. El are dreptul de viaţă şi de moarte asupra femeilor şi asupra copiilor. „Acela care se supune profetului. ca provenind de la Dumnezeu. că islamul este „religia trufiei şi a desfrâului. femeile sunt groaznic chinuite de gelozie. Francmasoneria 10 . Cahalul. Dar. luate chiar dintre roabe. falsul prooroc le încătuşează cu lanţul ignominiei. mai multe. te vei despărţi de cele ce te plictisesc şi te vei culca cu cele ce-ţi plac”.Patima de dominaţie a) . . pe orfani. au păstrat o anumită cinste în afaceri şi chiar o oarecare dărnicie faţă de săraci. . adevărate morminte pentru vii . din ceea ce aveţi. destinat să sature dorinţele bestiale ale masculilor. se supune lui Dumnezeu”. nu luaţi decât una.dacă vă e teamă că nu le puteţi întreţine pe toate. care s-au strâmtorat pentru ca să servească pe Dumnezeu şi care nu mai pot să lucreze”. Cât despre străini şi mai ales despre creştini. credincioşii lui Mahomet le ascund în închisori fără de ferestre ce dau în stradă. Talmudul. Dumnezeu permite comerţul. care nu lasă să se vadă decât ochii. II. lipsindu-le pentru totdeauna de capacitatea de a crea o familie. N. Puteţi. le dă voie să aibă în plus un număr nedeterminat de concubine (sute sau mii. Cât despre femei. Dar adaugă. la un oarecare moment. . Mahomet uşurează oarecum rigoarea acestui drept.el însuşi a avut.ceea ce a făcut să se zică. . Astfel. ca unii sultani). Într-adevăr. de musulmani. flagel înjositor care dezorganizează familia şi care e fructul unirii patimii genitale cu patima de dominaţie. pe aliaţii voştri. pentru a garanta continenţa cadânelor şi a asigura posesia lor. pe tatăl şi pe mama voastră. în plină perioadă de rut. „Dintre femeile tale. de Mahomet. „Nu vă omorâţi copiii de frica sărăciei. îi făcură eunuci şi îi întrebuinţară ca păzitori de harem. „Însuraţi-vă cu femeile care vă plac: două. putreziţi de vicii.în naţia arabă. fie ca o vită condamnată la o sclavie mârşavă. cu forţa. b) .în familie. în general. .C. Mahomet autorizează pe adepţii lui să aibă până la patru neveste. Fondatorul islamului.… uciderea copiilor este un mare păcat”.au mers până să mutileze fiinţe omeneşti. „Veţi ajuta. ca pe nişte oameni lipsiţi de dreptul de proprietate. trei sau patru. ale acestor nenorocite femei. El recomandă o oarecare binefacere către săraci: „Fiţi binefăcători către săraci.sau le acoperă cu văluri groase. însă opreşte cămătăria. autoritatea tatălui e absolută. pentru că a fost considerată. adică lipsiţi de organe genitale. să-şi împartă iubirea unui singur om. de pe urma poligamiei. Şi acest legislator nu ţine nici o socoteală de faptul că. puterea e absolută. ca să poleiască pilula: „Divorţul. cu drept cuvânt.mahomedanii îi tratează ca pe nişte robi. întâia şi a doua oară. Totuşi. Dar. fie ca un instrument de plăcere. politeţe şi binefaceri”. dă astfel voie credincioşilor săi să divorţeze de câte ori vor voi. să vă căsătoriţi cu roabele pe care le-aţi dobândit. pentru a putea ţine în frâu o asemenea turmă de femele. vei păstra pe cele ce-ţi convin. musulmanii. de asemenea. trebuind ca. până la cincisprezece soţii legitime.Paulescu: Spitalul. . Coranul. monştrii musulmani născociră să recurgă la masculi… fără nevoi sexuale. robi străini. trebuie să se facă cu blândeţe. pe săraci şi pe călători”. relativ la copii. Dar toate astea nu sunt adevărate decât în ceea ce priveşte relaţiile arabilor între ei.exclusiv rezervată stăpânului. . Pentru a lupta contra revoltei trebuinţelor genitale. în veci nesăturate. prin instituţia poligamiei.„Cămătarii au zis că comerţul este asemenea cu camăta. Femeia este considerată. Scopiră deci.

Cahalul. din Asia Occidentală şi din Africa de Nord. nepedepsit de nimeni. intraseră în agonie. răspândită de această îngrozitoare calamitate. iar civilizaţiile lor.Astfel. ceea ce în practică este foarte greu.C. făcând astfel ca ţara să îndure toate grozăviile unui război înfiorător. care nu erau ucişi. . ca să îi scopească şi să îi introducă astfel în corpul ienicerilor. luptând pentru credinţă. Puterea fiind absolută. în câţiva ani. multe popoare (românii. i se dă ca misie să se opună la dezvoltarea patimei de dominaţie.războaie nimicitoare. odinioară înfloritoare. precum şi cea a popoarelor cu care ei au venit în contact. Însă.Paulescu: Spitalul. împinsă la cea din urmă expresie. după cum pretindea el. . Acest fapt este un semn indiscutabil că Mahomet a stabilit o simplă instituţie naţională. a fost uşor să se transforme instinctul de dominaţie într-o patimă neînfrânată. în adevăr. pe care musulmanii îi duceau în sclavie la Stambul. civilă şi religioasă şi vrea ca şeful statului să fie şi mare preot. de această teribilă prerogativă că. de pe urma acestor cataclisme. pentru ca să înlăturaţi răscoala şi ca să nu existe în lume altă lege. munteni şi moldoveni. Naţiuni. Dar. N. sultanul are dreptul de viaţă şi de moarte asupra tuturor supuşilor săi. îl revoltă pe voievodul Vlad-Ţepeş şi îl hotărî să ia armele. pe care turcii voiau chiar s-o introducă într-un tratat. Dar.împreună cu devastarea. El uzează şi abuzează într-atâta. Istoria românească va păstra cu sfinţenie amintirea a mii de tinere fete. grecii. renăscură din cenuşa lor. poate cea mai hidoasă. sugrumate de jugul islamului. „Ucideţi pe necredincioşi.adică să se schimbe în despotism şi într-o tiranie feroce. pentru ca să le întindeţi curse”. sunt pierdute pentru vecie. Talmudul. amândouă autorităţile. „Omorâţi pe cei răi. în el însuşi. Francmasoneria 11 . care domneşte până azi în toate ţările musulmane. Cu alte cuvinte. o religie universală.măcel cum nu s-a mai văzut în lume de la marea revoluţie franceză. dacă nu imposibil. Mahomet promite chiar recompense eterne celor ce mor în război. După un război. luaţi-i robi şi observaţi pe unde trec. . celui ce exercită dominaţia. veţi fi adunaţi înaintea divinei Majestăţi ca să fiţi răsplătiţi”. . . sârbii. bulgarii) care au putut să scape cu viaţă. un avânt de viaţă şi de cultură. care pustiesc ţările prin măcelărirea locuitorilor şi prin incendierea locuinţelor. mahomedanismul a semănat. Peste tot în drumul său. „Dacă sunteţi ucişi. adică al patimei de dominaţie.… asemenea masacre neputând fi decât efectele izbucnirii patimilor de dominaţie şi de proprietate. . Ea este produsul cel mai curat al trufiei omeneşti. Şi. Ea nu va uita nici miile de băieţaşi. adevărate fecioaremartire. pseudo-profetul nu s-a mulţumit cu ruinele ce grămădea în trecerea sa. pentru ca să umple haremurile şi lupanarele islamului. Mahomet transmite tuturor musulmanilor această putere de viaţa şi de moarte asupra ghiaurilor.adevărate războaie de exterminare. Prima consecinţă a acestei stări de lucruri. ce este islamismul. până astăzi. O asemenea pretenţie. atât de înaintate în timpul romanilor.inerţia. unde îi veţi întâlni. erau luaţi ca robi. Abdul Hamid a comis. răpite familiilor îndurerate. Cele din Peninsula Balcanică. Coranul. de care e plină istoria musulmanilor. de când acest monstru tiranic a intrat în descompunere. şi luară repede. ceea ce este şi mai grav. învinşii. un măcel omenesc îngrozitor asupra supuşilor săi armeni. Această stare de plâns este agravată şi prin faptul că Mahomet contopeşte întruna. în zilele noastre. decât legea lui Dumnezeu”. în acelaşi timp. somnul sau moartea. de realizat.iar nu. . sunt acum moarte. a fost nişte războaie teribile. califii şi sultanii sunt. regi şi pontifi. Robia este într-adevăr o altă plagă.

Cahalul. .orice mahomedan nutreşte o ură oarbă. „Aduceţi-vă aminte că Isus a zis fiilor lui Israel: „Eu sunt trimisul lui Dumnezeu: El m-a însărcinat să confirm Vechiul Testament şi să vă anunţ că. sau cel puţin.… în acelaşi fel cum ei v-au insultat”.precum nici de Judaism. ureche pentru ureche. codul naţiei arabe. nu fac nimic pentru a împiedica acest târg infam. să stabilească o împărăţie.şi se gândi să întindă Islamismul. trebuie să o dezbraci de orice legătură care ar face-o să atârne de un anumit Stat naţional. O altă buruiană otrăvitoare. care singură este eternă. . după Islam. . . Coranul. pe care o impune credincioşilor săi ca un ordin sacru: „Omorâţi mai ales pe cei…. dinte pentru dinte. N. . în realitate. ci până de şaptezeci de ori. . . . ieşit din neamul lor.în loc să combată patima de proprietate.C. . rană pentru rană. „Am poruncit Talionul: om pentru om. pe care Mahomet o adoptă după Moise. .iar Mesia lor.de care se servise pentru a redacta Coranul. Mai mult. ce creşte pe această putreziciune morală.Legea iubirii În Coran. în plus. căci ambele religii sunt bazate pe minciuni şi. în sfârşit. III. Or.De altfel se ştie că şi în zilele noastre.care pretinde că înlocuieşte Evanghelia. .Coranul. cealaltă. Talmudul. nicăieri. . Dar Mahomet nu întrerupe nici aici faptele sale mârşave. aceste condiţii n-au fost împlinite de către Mahomedanism. ci un aventurier preocupat. după mine. încă mai mult. împotriva acestora din urmă. Din contra. decât prin iatagan. va veni un profet ce se va chema Mahomet”. un particularism general. înlăturând pe cea a Evangheliei.nu se găseşte. constituie. sclav pentru sclav. îşi închipui că şi doctrina sa din Alcoran ar putea ajunge să fie universală. care judecă după Coran. nas pentru nas. judecătorii. nici ovreii nu pot să conceapă decât un judaism universal. ochi pentru ochi. pe care n-o satură. Francmasoneria 12 . . omenirea se împarte în musulmani şi necredincioşi. trebuie ca mai întâi s-o zideşti pe adevăr şi nu să recurgi la minciună.Paulescu: Spitalul.nu sunt decât nişte criminale alterări ale învăţăturii sale. n-ar fi decât un fel de Mahomet. care a acoperit cu ruine ţări întregi.pe când. văzând cum Creştinismul devine universal. toţi suveranii musulmani din Africa practică pe o scară întinsă comerţul cu robi. Într-adevăr. ceva care să se apropie de Caritatea creştină. de cele mai multe ori. . Printr-o neruşinată minciună el s-a dat ca prooroc şi. .şi că. aşteptat cu nerăbdare. . înainte de toate. peste tot pământul. ca cel din urmă şi cel mai mare dintre trimişii lui Dumnezeu. va face bine. una.adică o curată contradicţie. „Talionul vă este prescris şi la omoruri: liber pentru liber. cel ce va păzi această lege. Legea Talionului se aplică chiar la insulte: „Insultaţi pe cei ce vă vor insulta.dar agravând-o.a favorizat jafurile şi le-a adăugat incendiul devastator. Acest înşelător a susţinut mai întâi că Mozaismul şi Creştinismul. este legea Talionului. cum zice istoricul Moehler. câte şapte ori”! În plus Mahomet face din răzbunare o datorie. * ** În rezumat a) . el a fost nu un adevărat fondator de religie. prin arme. Şi când te gândeşti că Hristos ne sfătuieşte să iertăm ofensele „nu până de şapte ori. ce şi-au dat silinţa ca să alunge pe profet din Meca”.care sunt numiţi cu dispreţ „ghiauri” şi câini cu faţă de om.se mai ştie că toţi negustorii de sclavi sunt mahomedani. femeie pentru femeie. să semene cu nişte urme de simpatie către alte popoare. Or. . decât arabii. Mai târziu. codul naţiei jidoveşti. Dar pentru ca să poţi pretinde că ai fondat o religie universală.

Dar.Paulescu: Spitalul.Coranul. dacă mahomedanii. d) . cu corolarul său. sunt. care nu se manifestă decât prin laşitate. care nu se întâlneşte decât la jidovi.Coranul. arabă şi ovreiască. Într-adevăr. . foarte lacome de sânge omenesc.se reazemă pe minciună.după cum se exprimă Drumont. aduc mai mult cu ploşniţele sau cu… păduchii vâscoşi şi lipicioşi.Coranul a înlocuit caritatea printr-o ură crudă şi sângeroasă. Francmasoneria 13 . legea Talionului şi poligamia. ovreii. . care posedă o oarecare bravură seamănă cu nişte tigri sălbatici.ca şi Talmudul.în loc să lupte împotriva patimei de dominaţie.C. . vom avea un tablou care ne va da o idee despre principalele ciuperci veninoase crescute pe gunoiul moral al islamismului. cele două ramuri. N. Dacă adăugăm la aceasta. c) . Talmudul. şi una şi alta. din care au rezultat războaie pustiitoare şi o sclavie oribilă. demasculaţia păzitorilor seraiurilor.b) . Coranul. . . Cahalul.a stabilit o tiranie cumplită.

azvârlite. cu chiţibuşuri meschine. „Talmudul din Babilon. zise tradiţionale. Josef Karo. în urma lui. a publicat în 1567.Paulescu: Spitalul. fixează. sub care sunt cunoscuţi. . . care a locuit câtăva vreme la Nicopol şi la Constantinopol. este Talmudul din Babilon.conţine numeroase pasaje care se refera la patimile de proprietate şi de dominaţie. ci să fie spuse prin grai în şcoli. o carte intitulată Mişna. . aceste pasaje. probabil în Tiberiada. Pentru ca să împiedice pierderea acestor doctrine. a prescris ca în viitor. un haham. Aşa. amplificat prin comentarii. a scris un extract din Talmud şi a numit lucrarea sa.de exemplu. numit Talmudul din Babilon (Talmud Babli) care a fost redactat în Babilonia şi isprăvit către sfârşitul secolului VI. secta fariseilor răspândea. Francmasoneria 14 . ne-am procurat Talmudul din Jerusalim.împreună cu Mişna care le serveşte de text. Sunt două Talmuduri: unul. ne dădu Şulhan-Aruk: care fu adoptat de totalitatea israeliţilor. de cele mai multe ori copilăreşti şi ridicole. un Sinod ovreiesc ţinut în Polonia în 1631. . făcute de hahamii din Evul Mediu. numit Iuda HaKadoş (sfântul) a scris. după ce a analizat şi rezumat opiniile emise de toţi predecesorii săi. Moise Maimonide. mai târziu. haham spaniol. au fost înlocuite prin cercuri sau prin linii în alb. În ediţiile mai recente. mai mulţi rabini francezi. cum zice un autor ovrei. printre ovrei.… a fost singurul adoptat de Sinagogă. din secolul al XVI-lea.care sunt pline de ură împotriva a tot ce nu e jidov. Talmudul. numit Talmudul din Ierusalim (Talmud Jeruşalmi). Or. în cea din Veneţia. Aceste comentarii. rabin din secolul al XII-lea. Astăzi. . . L-am citit cu atenţie şi n-am găsit într-însul decât nişte interminabile discuţii. în ediţiile vechi. Într-adevăr. . Într-adevăr. pe când Talmudul din Ierusalim… a fost neglijat de doctorii şi de copiştii Evului Mediu”. din veacurile al XII-lea şi al XIII-lea. haham din Troyes şi. Iad Hacazaca (mână tare). din 1600. Rachi. numite Tosafot (adiţiuni). unul din oamenii cei mai adânc cunoscători ai afacerilor ebraice. de unde se trage şi numele de Tosafişti. acest cod formează şi o carte didactică pentru toate şcolile ovreieşti din lumea întreagă.au redactat nişte glose talmudice. asemenea pasaje să nu mai fie imprimate. Şulhan-Aruk (masă pusă). Mişna s-a mărit cu diverse comentarii. Acest fel de Cod talmudic se adresează tuturor ovreilor.în Bibliotheca Rabbinica. Dar. drept cod de religie.TALMUDUL Pe vremea lui Iisus Hristos. „Talmudul babilonic… fu primit de întregul Israel”. care a fost tradus în franţuzeşte de Moise Schwab.terminarea definitivă a Talmudului. Cahalul. . către sfârşitul veacului al II-lea. care a fost scris în Palestina. Pentru ca să ştim ce este Talmudul.C. care au format Ghemara. Dar Talmudul de care se servesc jidovii. la sfârşitul secolului al XVIlea”. pe la anul 380 după Hristos. Iosef Karo. N. din 1520 şi în cea din Amsterdam. Talmudul din Babilon. Talmudul din Babilon a fost. şi celălalt. Bartolocci.constituie Talmudul. într-o „sălbatică neorânduială”. în care „toate legile religioase şi civile ale iudeilor sunt clasate în ordinea subiectelor”. Mai târziu. oarecare învăţături explicative asupra Bibliei. Coranul.

Dar. de Eisenmenger şi mai de curând de Dr.au fost siliţi să le confirme în mod solemn. prin toate mijloacele posibile.000 de taleri. . În 1883. La proces.ca bunăoară de Wagenseii. Însă traducerea lui Eisenmenger şi citatele lui au fost în unanimitate declarate autentice. emanată din inspiraţia divină. căruia se adresară în urmă hahamii. care fu târât în faţa tribunalelor.nemaiputând să mintă în faţa a trei Universităţi. înfuriaţi. să ne întrebăm ce valoare are. Astfel. achitarea acuzatului. citim în Talmud: „Biblia se aseamănă cu apa. de Danz. Înainte de a întreprinde studiul critic al prescripţiilor talmudice. Dar asupra nici unuia dintre traducătorii Talmudului. a dezlănţuit imediat ura cea mai cumplită a jidovilor. fără Mişna şi Ghemara. Francmasoneria 15 . ne-ovrei. publică traducerea unei părţi din Talmud. apostolul obscurantismului şi ameninţându-l cu nimicirea morală. O scenă identică s-a petrecut când cu publicarea unei traduceri a Şulhan-Aruk-ului. Ecker fu chemat ca expert şi fu silit să examineze amănunţit cele o sută de legi din Judenspiegel. Şi. să se răzbune împotriva traducătorului. . . dacă Societatea orientală germană va judeca.Paulescu: Spitalul. numindu-l : bârfitorul nevinovaţilor. fie de hahamii convertiţi la creştinism.al cărei autor s-a ascuns sub pseudonimul Dr. „Cel ce citeşte Biblia. Talmudul Babilonulul. profesorul Dr. pentru ovrei. când în 1700. De câte ori a vrut cineva să tragă vălul care acoperă mârşăvia Talmudului. într-adevăr. N. regele Prusiei. să ascundă secretele criminale ale legislaţiei lor. într-adevăr. citatele noastre ca invenţii sau ca falsităţi”. iar Ghemara cu vinul care are o aromă parfumată”. şi mai importanta chiar decât Biblia. ne obligăm bucuros să-i plătim suma de 1. ei oferiră autorului 10. jidănimea nu s-a îndârjit cu atâta furie ca asupra celebrului orientalist Rohling. Toată haita presei ovreieşti s-a năpustit asupra lui. August Rohling. Totuşi Rohling nu s-a lăsat intimidat şi sfârşeşte astfel prefaţa ediţiei a 4-a a lucrării sale: „Pentru ca să ştie Iuda că nu tratăm cu uşurinţă cărţile sale „sfinte”. Jidovii. de mai multe ori. după un studiu de 20 de ani. Talmudul. . „Păcatele contra Talmudului sunt mai grave ca păcatele contra Bibliei”. . savantul orientalist numeşte aceste legi infame” şi raportul său a avut. care au tăgăduit exactitatea traducerii şi au încercat. erau pasaje rău citate sau falsificate. orientalistul Eisenmenger.C. este ca şi cum n-ar avea Dumnezeu. pentru ca să le supunem criticii biologice. întotdeauna. Mişna cu vinul. Coranul.şi care conţine o sută de legi traduse din Şulhan-Aruk. jidovimea scoase un răget de turbare. Hahamii prezintă acest Talmud ca fiind o carte sfântă. să caute dacă. pentru ca să-şi retragă scrierea.calomniind pe Eisenmenger şi acuzându-l că este un falsificator. Jidanii au căutat. ca plastograf. din Heidelberg şi din Meinz. Cahalul. . Justus. ca urmare. în cartea sa Iudaismul descoperit. neputând. Vom împrumuta lucrării acestui din urmă savant pasajele talmudice care ne interesează. fie de orientalişti sau de profesori de limba ebraică. În concluzia sa. în lucrarea acestui savant. profesor la Universitatea din Praga.000 de taleri. „Cel ce dispreţuieşte cuvintele hahamilor merită moarte”. şi hahamii. Ovreii încercară mai întâi să confişte această carte.însărcină Universităţile din Giessen. Frederic I. . acuzară pe un redactor al „Mercurului Westfaliei”.Dar aceste pasaje au fost traduse. a apărut o carte: Judenspiegel im Lichte der Wahrheit (Oglinda ovreiului la lumina adevărului).

Talmudul”. „Studiul zilnic al Talmudului. ce merge până la fanatism”. trebuie să fie pedepsit cu moartea… Primul venit dintre credincioşi trebuie să omoare pe ovreiul care tăgăduieşte tradiţia Rabinilor… Nici martori. Opera. până în momentul de faţă. conduita poporului lui Israel.„Marele rabin Menachem zice că însuşi Dumnezeu consultă pe hahamii de pe Pământ. N. pentru a intra. Francmasoneria 16 . până în momentul de faţă. aceasta a doua legislaţie. . încă de la apariţia sa. un alt jidov.creatorul Judaismului de astăzi.fiind exact locaşul unde s-a încarnat. răsărită pe malul Eufratului. I. Cahalul.cu atât Judaismul trebui să se închidă în el însuşi. . . Se înţelege deci uşor.C. al Sinagogei… El este codul care regulează. O carte săvârşi aceasta minune. Sunt două lucruri nedespărţite. Maimonide vorbeşte despre Talmud în chipul următor: „Tot ce conţine Ghemara din Babilon este obligator pentru orice ovrei. Cine îndeplineşte această execuţie are meritul unei fapte bune”. . trebuie să fie mai aspru pedepsiţi ca cei ce violează legea lui Moise. dar fiind pururea vie. Prin urmare. ale Dunărei şi ale Vistulei”. unde a luat formă.Paulescu: Spitalul. A vrea să explici pe unul. . risipit în cele patru colţuri ale lumii. deschise largul său sân. Astfel se sapă mai adânc prăpastia care despărţea Judaismul de Creştinism şi de păgâni… Atunci se văzu acest fenomen straniu şi unic în istorie. Studiul Judaismului este acel al Talmudului. vom căuta ce prescrie Talmudul în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie. Talmudul. Iată. să se strângă cu o grijă geloasă şi să înmulţească practicele şi observările din fiecare zi. Acelaşi haham adaugă: „Cei ce calcă învăţăturile Scribilor. din fiecare ceas. aprobat de tot Israelul”. nici dojeni prealabile. „Cuvintele hahamilor sunt cuvintele Dumnezeului viu”. purtarea ovreilor… şi pentru care ei profesează un respect religios. dar totuşi rămânând unul. . Judaismul îşi are expresia în Talmud de care nu este depărtat ca inspiraţie sau împuţinat ca un ecou. un singur şi acelaşi lucru”. naţiilor păgâne.… căci cuprinsul Ghemarei a fost. „Talmudul fu primit. ce însemnătate prezintă. până la ultimul suspin”. ca expresia adevărată şi sinceră a legii tradiţionale. fără să explici pe celalalt. . fu într-o clipă în mâinile ovreilor care locuiau pe malurile Rinului. despre Talmud. începea de la zece ani. întinzându-se. cu toate bunurile din lume. sau mai bine zis. vreo neînţelegere asupra legilor”.o naţie fără patrie.haham convertit la creştinism: „Talmudul este codul complet.după propria lor mărturisire. este o tentativă himerică. de altfel. Talmudul are o valoare enormă pentru ovrei. ca prin ajutorul Bibliei să cunoască religia noastră. Iată acum ce zice.Patima de proprietate Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pământul. . în cer. „Cei ce se măgulesc. Numeroase şcoli. sunt într-o desăvârşită greşeală… Cărţile talmudice sunt acelea care regulează viaţa religioasă a ovreiului. Coranul. dacă se întâmplă. ce zic despre Talmud ovreii de azi: „Cu cât Creştinismul.precum studiul Talmudului este acel al Judaismului. adică un popor. El este. ovreiască. . însă violatorul preceptelor hahamilor. din punctul nostru de vedere. el este codul ce regulează. în întregime. Prin urmare. civil şi religios. Călcătorul legii lui Moise poate fi iertat. din abstracţie. de la prima aspiraţie. în care Talmudul fu obiectul studiului celui mai respectuos. nici judecători nu sunt trebuincioşi. în domeniul lucrurilor reale. se iviră deodată în Orient şi în Occident. la ovrei. pentru a se sfârşi cu viaţa”.

În consecinţă. nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu”. După Talmud. pentru ca neovreii să zică : Ovreii sunt oameni de treabă”. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut. pentru că e vorba să îţi reiei avutul. dar dacă vindeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la ei (de la jidovi) vă este oprit să-i înşelaţi”. sau Rachi. fără camătă”. el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume”. ovreii se vor îmbogăţi enorm.„Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt ovrei) cu toate avuturile lor”. „Când va veni Mesia. ca un deşert. adică pe nici un ovrei” . ce e mai mult. Talmudul. când un jidan fură pe un goi. şi aparţin primului jidan care le ocupă”. pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor”. pe care acesta l-a pierdut. Dar. ba. Se face o excepţie când se restituie obiectul pierdut. După Talmud. în loc să-l ajuţi. ci sunt mai rău decât câinii”. . mai recomandă jidanilor cămătăria. care a găsit vreun lucru. faţă de un Israelit. chiar când îţi este trebuincios…. el nu face decât să-şi reia avutul său. este un păcat mare să restitui ceva unui Akum. este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi. . „proprietatea unui ne-ovrei e ca un lucru părăsit. „Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu)… Cel ce a înşelat trebuie să dea îndărăt. trebuie să-l restituie stăpânului. „Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor.Frauda „Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi camătă de la dânsul.iar ne-ovreii nu sunt fraţii noştri. îi este oprit să-i restituie ce a furat pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău. Această prescripţie se aplică numai în cazul când e vorba de un iudeu care a pierdut ceva. Coranul. De altfel. Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lucru. „Dumnezeu a poruncit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani. .nu este scris „să nu faci pagubă unui goi”. După rabinul Solomon Iarchi. .astfel ca. „Este permis să împrumuţi.Paulescu: Spitalul. De asemenea. Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi. „averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân. ca nisipul mării: adevăratul proprietar legitim este ovreiul. preceptul biblic „să nu furi” înseamnă „să nu furi pe nici un om. Cahalul. care o ia cel dintâi”. decât numai dacă consimte să plătească dobândă. fără să îndure greutatea muncii. 1. Francmasoneria 17 . ovreiul care l-a găsit nu este obligat să i-l mai dea. „Tot ovreiul. 2. Israel este ca stăpâna casei. toate mijloacele sunt bune. Dar această prescripţie nu priveşte decât afacerile dintre jidovi. pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum”.C. „Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul la pierdut. asemenea procedare nu este permisă”. dacă este scris „să nu faci pagubă aproapelui tău”.goimii nefiind oameni. în afară de furt şi de tăinuirea lucrurilor găsite. N. . „Este permis să despoi pe un goi” După Maimonide. însă.astfel. săi faci pagubă.Cămătăria „Este oprit să împrumuţi pe goimi. căreia bărbatul îi aduce bani. în acest caz. . cu camătă. Talmudul. Întradevăr. Într-adevăr. pentru că. Dacă lucrul este al unui Akum. ovreiul poate să înşele pe un goi. frauda şi chiar jurământul fals.

în mod solemn. Dar.ca de o bucată de carne ce o cumpără de la măcelar”. .numai să nu ia femei capabile de a-l corupe”. .atunci cei doi jidovi trebuie să-şi împartă profitul ce le-a dat Dumnezeu”. care va veni spre binele nostru. Talmudul dă ovreiului o putere absolută asupra ovreicei. la goi. ei au aceeaş autoritate ca tribunalul lui Moise”. Coranul. R. . II . veţi face astfel ca ovreiul să câştige. până ca ne-evreul să-şi piardă toată averea. fără altă formă de proces. . ce e mai mult. la sărbătoarea Reconcilierii (Iom Kipur). jidovii. cât şi pentru viitor… Acest tribunal declară. veţi judeca. ca nule.Jurământul fals Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure. căci legea te-a dat pradă bărbatului tău”.în familie. nimicite.Paulescu: Spitalul. . dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului. şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împovăra cu ele sufletul nostru. . nu este socotit şi nu poate fi pedepsit căci. când sunt forţaţi. . „De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tribunal asupra lui Israel. alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-l înşele. . pot fi uşor dezlegaţi. dar s-a gândit. . Iuda zice că el poate lua mai multe. . ele să fie dezlegate. cu o femeie ce nu e jidoafcă. . că acest jurământ nu era valabil” Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească.pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători . care anulează acest jurământ.din această zi a împăcării şi până la cea următoare.cu jurământ. „Dacă un jidov are vreo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi el pe acelaşi Akun fie prin măsuri false. orice promisiune şi orice jurământ. ce merită pedeapsa cu moartea. în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră.crimă.C. acest jurământ. anulate. Francmasoneria 18 . Într-adevăr banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei. „Omul poate să uzeze de femeia sa. un proces cu un goi. de nul efect şi neavenite”. la Sinagogă.căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată. ca să-l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele. trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea judecătorilor) pentru ca ovreiul să poată câştiga procesul” 3. iertate. aşa cum îi place. „Rabi Akiba a jurat. chiar de jurămintele cele mai sfinte. al cărei conţinut. Adulterul. jidanii de azi recită. Talmudul. „Dacă vreun ovrei are. în sufletul său. Dar.adaugă Drach. rugăciunea Kol Nidre. Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă.dar cu o restricţie mintală. desfiinţate. fie prin socoteli frauduroase.că un alt ovrei a dezonorat o goia. Cahalul. şi dacă ea se plânge.„trei ovrei oarecare.au deplină putere în ochii Sinagogei. . şi veţi zice ne-ovreiului: Aşa vrea legea noastră. Aşadar. N. De altfel. iată-l: „Toate promisiunile… şi toate jurămintele ce le vom face.le regretăm pe toate. în ţara sa. nu există măritiş.„Când un evreu ţine în gheare pe un Akum. atât pentru trecut. Făgăduinţele noastre să nu fie făgăduinţe şi jurămintele noastre sa nu fie jurăminte”. fără putere şi fără valoare. hahamii îi răspund: „nu putem săţi venim în ajutor.Patima de dominaţie a) . trebuie să fie nimicit în gând”. . Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile îi vor fi favorabile. bineînţeles. „Regele nu se poate însura cu mai mult de optsprezece femei. Talmudul merge până la a tolera poligamia. fiind silit. rabin convertit . El poate… să o trateze ca în Sodoma.

el este singurul cu care Divinitatea a avut un legământ.punând Talmudul faţă de legea naturală a iubiri. despoaie pe rob de orice personalitate şi îl asimilează cu o simplă proprietate… Constituţia mozaică recunoaşte două feluri de sclavi. cred în viitoarea dominaţie universală a jidovilor”. la bunăvoinţa.… ci de bestii. asupra lor. fără Israel care să o practice. . fiu care are.pentru că numai sufletele jidovilor se trag din primul om… Bunurile care sunt încredinţate naţiilor. Coranul. Viaţa lor e legată ca aceea a cailor. .C. ca pe nişte vite de muncă. Ararranel. „Mesia va da imperiul lumii ovreilor. dar ea reiese. singur. . copiii n-au nici o legătură de familie cu părinţii lor. De asemenea. el este alesul lui Dumnezeu… Israel este aşezat chiar sub ochiul lui Iehova. pe când goimii nu sunt decât animale. Dar. . . aşa şi ovreii trebuie să domnească asupra celorlalte naţii ale pământului”. N. la dărnicia divină. vorbeşte şi de ură. Hahami celebri. Talmudul. ei n-au drept.ei nu vor înceta să strige: Jale! Grozăvie!”. „Ne-ovreii sunt câini şi măgari”. este formală în Biblie. Această deosebire. El proclamă că singuri jidovii sunt oameni. „Peste tot pe unde se stabilesc ovreii. b) . ce e mai mult. a dezvoltat la ovrei o trufie imensă. Dar să lăsăm să vorbească şi un ovrei contemporan: „Fără lege (talmudică). el este fiul preferat al Celui etern. trebuie să se considere ca exilaţi şi ca prizonieri. Este tocmai ceea ce am spus mai sus.pe când celelalte popoare ale lumii. ca şi dreptul roman. După Talmud. care n-au nici aceleaşi drepturi. dreptul de viaţă şi de moarte pe care omul îl are asupra animalelor şi mai ales acela de a le exploata. Ei au ajuns să privească pe ne-ovrei cu dispreţ şi adesea cu ură”.adică asupra omenirii întregi. Dar. cât poate şi în singur profitul său.şi când părinţii şi copiii trec la judaism. Domnul v-a zis: … voi sunteţi oameni. contrar moralei creştine..… pe când goimii sunt porci”.dacă nu le stăpânesc pe toate.adică imperiului jidovilor. acest autor iudeu. . . . „Talmudul. în Talmud”. „Urmaşi ai lui Abraham. jidanilor. . cu mai multă precizie. Ceilalţi oameni sunt puşi dedesubtul ovreilor. Talmudul dă ovreilor un drept de dominaţie absolută asupra a tot ce nu este ovrei.şi până ce nu obţin dominaţia absolută. ca Maimonide. Şi lumea nu va cunoaşte fericirea. drept la iubirea. fiul poate să se însoare cu mama sa”. legislaţia talmudică recunoaşte şi sprijină cu putere instituţia robiei.aceştia au. Francmasoneria 19 . Cahalul.In naţie. . Pe lângă aceasta. Să vedem ce e cu ea.după hahami „e permis jidanului să abuzeze şi să dezonoreze o femeie necredincioasă”. lumea nu ar mai exista. trebuie ca ei să devină stăpâni.date de Dumnezeu însuşi. cărora vor servi şi se vor supune toate popoarele”. aparţin în realitate lui Israel. decât atunci când se va fi supus imperiului universal al acestei legi. Goimii. decât prin milă. Chiar când ajung să guverneze oraşele. nu sunt formate de oameni. fiind nişte bestii. nici aceeaşi poziţie: robul iudeu şi robul străin. . … Această credinţă în predestinarea şi în selecţia lor. . „Ovreii sunt oameni. „Precum oamenii domnesc asupra animalelor. poporul ovreiesc este poporul ales de Dumnezeu ca depozitarul voinţei şi dorinţelor sale. la protecția Sa specială.„Căsătoriile ne-ovreilor nu aduc după ele nici o obligaţie. Dumnezeu ar face-o să reintre în neant.Paulescu: Spitalul. etc. Prin urmare.

până la 1670. Nu poate fi vorba de caritate în Israel” Într-adevăr. jidovii talmudişti au mers. în 1456.Paulescu: Spitalul.este iubirea de Dumnezeu revărsată asupra oamenilor şi care formează diadema sublimă a moralei creştine. ei înşişi. în loc să le reprime! „Într-adevăr. chiar când sunt prinşi asupra faptului. hahamii zic ovreilor: „Cel ce varsă sângele unui goi. sau când este aproape să moară. când o legislaţie smintită le favorizează. Ceva mai mult: Hahamii împing cruzimea fanatică până acolo. De altfel. Un mare număr dintre aceste cazuri se găsesc povestite în cartea lui Ruppekt. convertit la creştinism. către jidovi. Talmudul.trebuie să o credem sinceră… Omorurile rituale Pentru a arata că omorurile rituale se comit în realitate şi nu sunt numai efectele imaginaţiei nebune a creştinilor. el interzice ovreilor să aibă milă de un goi. . dacă este o scară în puţ. iar.civilizaţi printr-un contact secular cu creştinismul. pentru aceste crime. numit Emanuel fiul unui medic din Genova. cu cât victimele sunt mai ales nişte bieţi copilaşi. De altfel. ovreii au fost de multe ori maltrataţi şi chiar masacraţi. o ură sălbatică împotriva celor ce nu sunt jidovi şi mai ales în contra creştinilor? Astfel. zicând: „fac aceasta pentru ca vitele mele să nu cadă înăuntru”. Ovreii. Francmasoneria 20 . nu trebuie să-l scapi”. .după cum susţin jidanii . În tot cazul. „Trebuie să ucizi pe cei mai buni dintre goimi (Tobşebegoim harog)” „Trebuie să smulgi inima goiului şi să omori pe cel mai bun dintre creştini. . înduioşate. „Omul caritabil nu există pentru cei din Iuda. înaintea cărora fiarele cele măi sălbatice s-ar da înapoi. Iată. . … care au fost şi sunt victimele acestor crime religioase. demne de crezământ. atât de demonstrative. acuzaţia de omoruri rituale.III . această atitudine e lăudabilă şi. că poruncesc jidanilor să omoare pe creştini. încât conving chiar şi spiritul cel mai necredincios. din contra. jidovii procedează în această privinţă ca unii criminali care tăgăduiesc evidenţa. până la ce grad. n-ar veni să-l ateste. cu ura lor oarbă. De la 1071.vom raporta mai multe cazuri.resping. . N.dacă numeroase mărturii. cu indignare.Legea iubirii Caritatea. o mărturisesc. Coranul.ba chiar… au îndrăzneală să ia ca martori pe nejidanii. din care extragem exemplul următor: Spovedirea unui ovrei. duce o jertfă lui Dumnezeu” Trebuie să adăugăm că ovreii din ţările din occidenul Europei. săvârşind omoruri rituale.aceasta este necunoscută de Talmud. Când îl vezi pierind sau înecându-se într-un fluviu. „Dacă scoţi un goi din groapa în care a căzut. Talmudul. . mântuieşti un idolatru”.pentru cinstea neamului omenesc. care exaltă sentimentele de simpatie naţională. chiar pe cei mai buni. crime cu atât mai grozave.C. . să-l ucidă… Dacă un goi se găseşte lângă un puţ să-l azvârle înăuntru. până ce au depăşit orice limită omeneşte posibilă. Este oprit să ai milă de un idolatru. cu o piatră. istoria înregistrează vreo cincizeci de cazuri de omoruri rituale. . . atestate de istorici demni de toată încrederea. aproape să moară. s-o tragă afară… şi să astupe intrarea puţului. . sau să-i scape viaţa. Dacă cineva vede un goi.predică. pot ajunge patimile omeneşti. Cahalul. Şi lucru de necrezut.

Toţi gustară din această oribilă mâncare. de Rohrbacher. dar copilul spunând că se va ridica singur. braţul stâng. copilul se împiedică şi căzu.. Pe urmă. ce avea înaintea sa un lucru pe care îl acoperea cu mantaua. se puse să-l caute mai întâi prin sat. în vârstă de 3 ani. Pe urmă. mama sa se întoarse ca să-l ridice. nuci. fu aruncat în fundul unei pivniţe a casei. cadavrul nenorocitului copil… În timpul procesului. din oraşul Boulay. mă apropiai de ceilalţi şi nu mai văzui decât cadavrul copilului. înainte şi după convertire. ea îşi continuă drumul şi merse să-şi spele rufele. La două sute de paşi de fântână. . băga ghemuri de hârtie în gura nenorocitului copil. Un locuitor din satul Hez. această mamă. această tortură fu un spectacol insuportabil şi mă depărtai cât putui de locul crimei. tatăl meu veni repede la mine şi mă puse să jur că n-am să vorbesc nimănui de ceea ce văzusem în ziua aceea.Paulescu: Spitalul. un altul. văzând că nu-i mai vine copilul. Unul ţinea întins braţul drept al nevinovatei creaturi. Iată după Amelot de la Houssaye.C. ca să întrebe de el pe bărbatu-său şi pe persoanele ce se găseau acolo. un al treilea îi ţinea capul ridicat. adăugând chiar că băuse din sângele copilului ucis. întâlneşte mai multe persoane (între altele pe Daniel Payer şi pe Thibault Regnault). care îi spuseră că au văzut pe acest drum. După aceasta.fapt pe care la văzut cu ochii şi pe care îl atestă. istoric foarte conştiincios. deasupra unui vas în care. într-o zi. pentru comunitate”. Acest fapt a fost povestit în marele uvragiu. de unde G. recunoscu că era Raphael Levy. des Mousseaux a extras pasajele următoare: N. luând nişte instrumente de fier.care peste puţin. îl străpunseră din toate părţile. Coranul. pe urmă la fântână şi prin tufişurile dimprejur. Tatăl. Iată acum un al treilea fapt. etc. Patru din ei luară parte la grozava execuţie. la o depărtare de două sute de paşi de sat. Dar. ovreii tăiară în bucăţi mici diverse fructe: pere. Toţi răspunzându-i că nu l-au văzut. Apoi aduseră în mijlocul lor. se primeşte sângele la tăierea împrejur a copiilor de ovrei. Trei zile după aceasta. în aşa fel. tatăl său îl conduse în casa unui ovrei din Savona. încât în ziua aceea şi a doua zi nu mai putui să iau nici un fel de hrană. Histoire de l’Eglise. la vreo două sute de paşi de la fântână. Îl puseră. din satul Glatigni. Talmudul. şi că acolo se găseau adunaţi alţi şapte indivizi din naţia lor. pentru a spăla câteva rufe. un ovrei călare pe un cal alb şi care ducea dinaintea lui un copil de vreo trei sau patru ani. foarte ascuţite şi lungi îndeajuns. Îmi spuse că. El fu condamnat să fie ars de viu. cu jurăminte. care a fost judecat la Metz. Cahalul. să nu descopere niciodată ceea ce aveau să facă şi să păzească secretul până la moarte. care s-au angajat reciproc. asupra unui călugăr (capucin). se găsi. povestirea unui alt fapt. migdale. un copilaş creştin care n-avea mai mult de doi ani. în sfârşit. s-a interceptat o scrisoare în care acuzatul scria şefilor Sinagogei din Metz: „Am intrat în această mizerie. Ea era urmată de fiul ei. După câteva minute. Gustai şi eu însumi. zărind de asemenea pe acel Jidov. pentru a-i înăbuşi ţipetele.„Acest Emanuel îmi istorisi un fapt de o cruzime oribilă. se duse la o fântână. Francmasoneria 21 . se întoarse îndată acasă. de obicei. al patrulea. care era numit. în anul 1670. ducându-se pe drumul cel mare ce merge la Metz. care s-a petrecut la Savona. cu totul recent: asasinatul săvârşit. de către jidovii din Damasc. femeia Mangeotte Wfllemin. ceea ce îmi produse greaţă şi un dezgust atât de penibil. negăsindu-l. sfântul misionar şi a cărui caritate nealterabilă era cunoscută de toţi. de mai multe ori. fără însă să-l găsească. Pentru mine. mai ales în regiunea inimii. alergă la locul unde îl lăsase şi. pe care le azvârliră în vasul în care era adunat sângele. şi sentinţa fu executată în ziua de 17 ianuarie 1670”. În ziua de 23 septembrie 1669. încredinţată că el o va urma. încât să formeze crucea. într-o pădure.astfel încât sângele îi curgea din toate rănile şi cădea în vas. . gol. de concetăţenii săi.

iar oasele sunt zdrobite cu un mai. sosi un haham însoţit de bărbierul ce ia sânge S… (Solomon) pe care sacrificatorii au contat pentru împlinirea planului lor. mai târziu. cu acelaşi instrument. pentru asta te aşteptăm.Le-am spart pe piatră.L-am sfărâmat la fel. marelui haham… Pe urmă. Talmudul.Şi cum era sacul în care aţi pus rămăşiţele? . des Mousseaux: D… mă chemă la el acasă.. . cu un cuţit. . Iată un extras din interogatoriul bărbierului. cadavrul fu târât într-o odaie unde se ţineau lemnele. Părintele Thomas fu apucat pe neaşteptate de aceşti oameni.Sacul acesta nu lăsa să picure materiile conţinute în intestine? . pentru a fi trimis. Ei aduseseră atunci un cuţit. hotărîră să se scape şi de servitorul său creştin.Un sac de cafea. un ovrei pe care creştinii. veniră cei doi fraţi ai lui D…. ei înşişi. D… apucă cuţitul şi începu să-l taie. o rotulă. Părintele Thomas este chemat într-o casă ovreiască. când este udat nu lasă să pice ceea ce se găseşte. să ardă hainele victimei ale cărei cărnuri sunt tocate în bucăţele mici. Coranul. pe urmă unul din unchii lor şi alţi doi ovrei. trebuie sa-l înlocuiască fratele său A. . Sângele este adunat într-un vas. ale cărui cercetări puteau deveni compromiţătoare. această pastă omenească este azvârlită într-o groapă ce serveşte pentru lături.Paulescu: Spitalul. peste puţin. Răspunsei că nu pot. D… şi fratele său A… îmi ziseră. curajul îi lipseşte şi se declară incapabil. îi pusei gâtul deasupra unui lighean mare. S…. Trântii pe călugăr la pământ şi. se pune să întindă la pământ pe Părintele Thomas şi D… se resemnează să-i cresteze ei însuşi gâtul.. fără să se piardă o picătură. .Şi cu capul? . cel mai pios dintre ovreii din Damasc (!).” Însă bărbierul devine palid. N. Ibrahim Amoran. Pe urmă. dintre cei mai însemnaţi din Damasc. şi… acest servitor dispăru. la intrare. îl priveau ca pe un om cinstit şi pe care Părintele Thomas îl număra printre prietenii săi. punând rămăşiţele într-un sac şi. în el…” Justiţia voi să verifice locul unde ovreii aruncaseră rămăşiţele. deci.Ce a-ţi făcut cu oasele? . Acolo îl dezbrăcarăm de haine. Veni noaptea şi o dată cu ea. cu un pisălog… . Francmasoneria 22 . pe când bărbierul se mulţumeşte să ţină barba Părintelui…. iar A. atunci. Găsii acolo pe hahamul… şi pe Părintele Thomas.citat de G. a trebuit să facă să dispară urmele acestui omor. Laurent. de pânză de împachetat şi de culoare cenuşie. să vaccineze un copil. care-i vârâră un căluş în gură. Cahalul. El cedează totuşi invitaţiei presante să intre în casa vecină. pe urmă. Sacrificatorul. îl legară cot la cot. mâna îi tremură şi. ţinându-l cu unul din asistenţi. care era legat. peste puţin. urme de sânge şi filamente de tendoane… Lucrătorii descinseră în conductă. pe urmă îl ridicară pe sus şi îl duseră într-o odaie departe de stradă.cu servitorul M… care sosise atunci… îl spintecarăm. (David Harari). (Aron). Deodată. Se descoperi canalul şi se găsiră. aceea a lui D. . care fură arse.C. scoaseră mai multe bucăţi de carne. ovreii. taie gâtul acestui om. Jidovii încep.… dar copilul este bolnav şi Părintele Thomas voieşte să se retragă. Dar. . ucide pe acest preot.Ca toţi sacii de cafea. precum şi părţi din calota preotului…” După asasinarea Părintelui Thomas.„Haide.” Justiţia sirio-egipteană obţine „pe rămăşiţele aproape fumegânde ale victimelor mărturisirea completă a vinovaţilor”. Îl primiră cu dragoste şi. un fragment din inimă.după actele procesului. treptat-treptat le duserăm să le aruncăm în conducte… . îi de-te ultima lovitură.În ziua de 5 februarie 1840. nişte sfărâmături de craniu şi de alte oase. Sângele fu adunat într-un lighean. Apoi. publicate de A.

Ne vom mărgini să relatăm câteva părţi din interogatoriile care privesc al doilea act al acestei drame. Servitorul M… a fost trimis la F… de stăpânul său, care i-a zis: „du-te de vezi dacă au prins pe Ibrahim şi ce au făcut cu el. Mă dusei la F… şi găsii uşa închisă cu zăvorul. Bătui. F… veni şi-mi deschise. - Îl ţinem, îmi spuse el; - vrei să intri, sau să pleci? - Voi intra ca să văd, îi răspunsei eu. Intrai într-un mic divan, care dă într-o curte exterioară, în care se găsesc latrinele; - în aceste latrine, îi aruncară carnea şi oasele. Uşa fusese baricadată cu o grindă. Găsii acolo pe I. P… şi pe A. S… ocupaţi să lege mâinile pacientului la spate, cu basmaua sa, după cei astupaseră gura cu o pânză albă. Pe urmă fu trântit la pământ, de F… şi de M.F.- fiii lui R… Aduseră un lighean de aramă spoită, puseră capul prinsului deasupra acestui lighean, şi F… îi tăie gâtul cu propriile sale mâini. Y…, M…, F… şi eu, îi ţineam capul. A.., fiul lui R… şi I. P… îi ţineau picioarele şi se aşezaseră peste ele. A. S… şi ceilalţi (erau opt cu toţii), ţineau bine trupul, pentru ca să-l împiedice să se mişte, până ce sângele va fi încetat să curgă. - Ce s-a făcut cu sângele şi cine la luat? - Adevărul este că Y…, luă ligheanul şi vărsă sângele într-o sticlă, - pe care o ţinea în mână A. S…, - printr-o pâlnie nouă de tinichea, ca acelea pe care le întrebuinţează negustorii de ulei. După ce fu umplută, A. S. o dădu lui Y… - De ce mijloc s-au servit ca să-l facă pe servitor să intre acolo? - Am mai spus… că erau adunaţi cinci inşi în stradă, lângă poartă, - că servitorul veni să întrebe de stăpânul său, - şi că Y… îi răspunse: „Stăpânul tău a întârziat la noi; vaccinează un copil; dacă vrei să-l aştepţi, intră şi du-te de-l găseşte”. El intră, şi se întâmplă ceea ce am declarat” „Ar fi greu, zice G. des Mousseaux să-ţi închipui o bogăţie şi o precizie de amănunte mai remarcabile, ca acelea care ies din gura celor ce depun”. Să mai ascultăm şi câteva din depoziţiile autorilor acestei crime înspăimântătoare, în ceea ce priveşte întrebuinţarea sângelui de creştin. „Cu ce scop aţi omorât pe Părintele Thomas? - Ca să-i luam sângele, - răspunde jidovul D… L-am strâns într-o sticlă albă, sau khalabiehs, pe care am trimiso la hahamul A., - sângele fiind necesar la împlinirea datoriilor noastre religioase. - La ce serveşte sângele în religia voastră? - Se întrebuinţează la azime… - Pentru ce n-aţi păstrat sângele la voi? - Obiceiul vrea ca sângele să stea la haham.” „Întrebare hahamului A.: - Cine ţi-a remis sângele? - Hahamul Y… se înţelesese cu A., şi cu alţii ca să aibă o sticlă de sânge omenesc şi acest haham mă înştiinţă şi pe mine. Fraţii A.. îi făgăduiră că, chiar dacă ar trebui să-i coste o sută de pungi de bani, tot i-o vor obţine. Fuse-i, în urmă, informat de dânşii că aduseseră o persoană, pentru ca să o omoare şi să-i ia sângele, şi îmi ziseră; du-te la hahamul Y… - Ai întrebat pe hahamul Y…, dacă trimite din sângele acesta în alte locuri? - Hahamul Y… mi-a spus că trebuie sa trimită din el la Bagdad. - Au venit din Bagdad scrisori care să-l ceară? - Hahamul Y… mi-a spus-o… - Şi la ce este trebuincios sângele? Îl pun oare în pâinea azimă şi toată lumea mănâncă din ea? - De obicei, sângele, pus în azimă, nu este pentru popor, ci pentru persoanele zeloase. Hahamul Y…, rămâne la cuptor în ajunul sărbătorii azimelor. Acolo, oamenii zeloşi îi trimit N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 23

făina, din care el face pâinea. El însuşi frământă pasta, fără ca nimeni să ştie că pune în ea sânge, şi trimite pâinea acelora cărora le aparţine făina”. Rezultatul procesului a fost că, - din şaisprezece ovrei, implicaţi în asasinatul Părintelui Thomas şi al servitorului său, - doi au murit în timpul procedurii, patru au obţinut iertare pentru că au făcut destăinuiri şi zece au fost condamnaţi la moarte” Jidanii din Europa, la această noutate care îi tulbura groaznic, începură să ţipe - nu împotriva vinovaţilor, - ci împotriva justiţiei”. După ce au oferit consulului Franţei, milioane, care au fost refuzate, - ei au inundat cu aur autorităţile sirio-egiptene şi, delegaţii lor, Montefiore şi Ckemieux, (pe care îi vom întâlni din nou mai departe), ducându-se în Egipt, obţinură de la Kediv amnistia sau mai bine zis iertarea acuzaţilor, - căci ea le-a fost acordată fără reînoire de anchetă şi fără reluarea procesului, faptele fiind probate şi nediscutabile” Iată termenii firmanului, cu care ovreii fură obligaţi să se mulţumească: „Prin expunerea şi după cererea d-lor Moses Montefiore şi Cremieux, - care au venit la noi ca delegaţii tuturor europenilor care profesează religia lui Moise, - am recunoscut, ei doresc punerea în libertate şi siguranţa pentru acei dintre ovrei care sunt deţinuţi şi pentru cei ce au fugit, din pricina instruirii afacerii Părintelui Thomas, călugăr din Damasc, el şi servitorul său Ibrahim. Şi cum, din cauza unei populaţii atât de numeroase, nu ar fi convenabil să refuzăm rugămintea lor, ordonăm ca prizonierii ovrei să fie puşi în libertate şi să se dea, celor fugiţi, siguranţa pentru întoarcerea lor…”. Astfel de crime, în faţa cărora te apucă groaza, continuă să se comită chiar şi azi. Fără să mai vorbim de omorul din Tisza-Elzlar, cunoscut de toţi, vom povesti două cazuri petrecute acum câţiva ani. Monitorul Romei, din 15 iunie 1883, cită un omor ritual care avusese loc la o dată cu totul recentă. Un copilaş, - aparţinând uneia dintre familiile greceşti cele mai însemnate din Smirna - fu răpit în apropierea paştelui ovreiesc. Patru zile după aceea, i se găsi, pe malul mării, cadavrul, străpuns de mii de lovituri de pumnal. Mama sa, nebună de durere, acuză sus şi tare pe ovrei de acest omor. Populaţia creştină se ridică în masă şi alergă în cartierul ovreiesc, unde avu loc un masacru îngrozitor, în care pieiră peste 600 de jidani. În 1881, la Lutcza, - un mic sat din Galiţia austriacă, - a fost comisă o crimă rituală asupra unei tinere fete, numită Francisca Mnich. Trei acuzaţi (Moise Ritter, nevasta sa şi un alt jidan complice), fură condamnaţi la moarte, în ziua de 21 decembrie 1882, de juraţii din Rzeszov. Curtea superioară de justiţie casă judecata, pentru că procedura nu fusese îndeplinită şi trimise pe ovrei înaintea tribunalului din Cracovia, care, la 10 octombrie 1883, reînnoi tripla condamnare la moarte. În momentul de faţă se judecă la Kiev procesul unui omor ritual, săvârşit de un jidan Beilis, împreună cu mai mulţi complici, asupra unui biet băieţel de 6 ani, Iuscinski. Opt zile după omor fu găsit, într-un şanţ, cadavrul nenorocitei victime, străpuns de 47 lovituri de pumnal. Dar, ceea ce aruncă o vie lumină asupra intelectului jidovimei întregi, e faptul că, înainte de a se da verdictul toată presa ovreiască din Europa şi de la noi, s-a năpustit, cu o furie nebună, ca şi în timpul procesului din Damasc, - nu asupra omorâtorilor, - ci asupra Ţarului, asupra răposatului Stolipin, asupra oligarhiei din Rusia,… până şi asupra juraţilor - din Kiev, pe care îi numeşte ţărănoi inculţi. La noi, în România, asemenea crime trebuie să fie foarte uşor de realizat. Acum 4 sau 5 ani, se găsi în Bucureşti, pe un maidan, un băiat mort de o moarte violentă. Pentru a stabili identitatea cadavrului, poliţia publică o înştiinţare, adresată părinţilor care pierduseră de curând un fiu, pentru a veni să-i recunoască corpul. Atunci, spre stupefacţia generală, se văzură vreo douăzeci de mame, venind dezolate la morgă, ca să reclame fiecare trupul copilului ei, care dispăruse fără să i se mai dea de urmă. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 24

De asemenea, G. des Mousseaux vorbeşte de „numărul, cu mult mai mare de cât şi-l închipuie cineva, de oameni, de femei şi mai ales de copii, care în anumite oraşe ale Europei, dispar pentru totdeauna, fără să lase cea mai mică urmă, spre marea înmărmurire a rudelor lor”. Dar, să vedem, pentru ce motiv iudeii săvârşesc omoruri rituale asupra creştinilor? Ne vom adresa pentru aceasta, la scrierea unui fost haham, trecut la creştinism şi botezat sub numele de Neofit. Examenul cărţii Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor”, de Neofit. „A ucide pe creştini şi a le lua sângele…”, - zice Neofit, - este o taină a ovreilor, sau mai bine zis o rătăcire, care astăzi este cunoscută, căci „o au scris mulţi”. Dar, adaugă el, nu mi s-a întâmplat să văd nicăieri: 1° - pentru ce ucid jidovii pe creştini? 2° - ce fac ei cu sângele creştinilor? Neofit vrea să lămurească aceste două secrete, pe care le cunoaşte bine, căci, zice el, „fiind rabin şi învăţătorul ovreilor, au fost descoperite mie şi le-am păzit până ce am primit Sfântul Botez”. „Mai întâi, să se ştie că această taină nu este cunoscută de toţi jidovii, ci numai de rabini sau de hahamii lor, de cărturarii şi de fariseii lor, ce se numesc de dânşii hasindem. Şi această taină o păzesc ei cu mare scumpătate”. În plus, - acest ultragiu faţă de omenire „nu este scris nicăieri. Rabinii îl lasă fiilor lor cu blesteme îngrozitoare, ca aceştia să nu-l descopere, nici proştilor dintre ovrei, nici creştinilor, - chiar dacă li s-ar întâmpla să sufere tot felul de munci. Astfel, de pildă, mărturisesc în frica lui Dumnezeu, că atunci când am ajuns la vârsta de 13 ani şi când tatăl meu mi-a pus pe cap cornul acela, - ce se numeşte tăfilis, - mi-a descoperit taina privitoare la sângele de creştin şi m-a afurisit, pe toate stihiile cerului şi ale pământului, ca să nu descopăr secretul acesta, nici chiar fraţilor mei. Şi când mă voi căsători şi voi avea până la 10 feciori, să nu îl fac cunoscut, decât numai unuia singur, adică aceluia care va fi mai deştept, mai învăţat şi, în acelaşi timp, capabil de a-l înţelege; - iar la partea muierească nu trebuie nicidecum să-l descopăr. Şi îmi mai spuse: Fiule, să nu te primească pământul, de vei dezvălui taina aceasta, - măcar de ţi se va întâmpla să te faci şi creştin. Astfel îmi grăi tatăl meu”. Principalul motiv al crimelor rituale este, marea ură ce au ovreii asupra creştinilor, părânduli-se că, făcând această ucidere, aduc jertfă lui Dumnezeu… Într-adevăr, rabbi Solomon (Talmud) zice: celui mai blând dintre şerpi, scoate-i creierii, - iar pe cel mai bun dintre creştini, ucide-l - adică, dator este orice jidan să omoare un creştin, fiind convins că cu aceasta se va mântui”. Această ură este întipărită în sufletele ovreilor încă din copilărie. Înainte chiar de a începe să arate copiilor A, B, C, dascălul trebuie să-i înveţe să-i hulească pe creştini, pentru ca să ştie, când vor trece pe lângă o biserică creştinească, să zică: şacăţ te şaţine văsaef tăsavinichi hăirimi - cuvinte care înseamnă: spurcata spurcaţilor, necurata necuraţilor, să fii afurisită”. „Aşijderea, când văd ducând vreun creştin mort la groapă, dator este tot jidovul să zică: saium had, lamuhar trii, - adică: azi am văzut un păgân mort, mâine să văd doi. Hulele acestea, chiar şi un copil mic trebuie să le ştie. Mai pe scurt, dacă jidovii au atâta ură şi vrăjmăşie împotriva creştinilor, este pentru că scrie la Talmud: „nu se cuvine a numi pe altcineva cu numele de om, - decât numai pe ovrei”. Neofit indică apoi ce fac jidanii cu sângele cel strâng în timpul crimelor rituale şi spusele lui se aseamănă cu mărturisirile acuzaţilor din Damasc. 1° - Jidanii întrebuinţează sânge de creştin pentru ca să prepare leacuri împotriva unor boli, de care suferă, - şi pentru ca să facă farmece. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 25

iar mâncarea aceasta se cheamă de dânşii Săida amafsăncâs. precum şi Iisus Hristos a fost chinuit. . În acelaşi timp. stihul din proorocirea lui Iezechiel: „Şi voi stropi peste voi cu apă curată şi vă veţi curaţi de toate spurcăciunile voastre. îşi pun pe frunte cenuşă. sufletele oamenilor care n-au fost botezaţi cu apă. „Şi cum Hristos a scos din iad. ei fură copii mici. 6° . între alte crime. 3° . ce a fost băgat în sânge de creştin muncit şi pun peste bucate. . În seara de Purim. numită eficoimon. presărat cu aceeaşi cenuşă. Cahalul.C. Francmasoneria 26 . dacă Talmudul nu este codul unei bande de hoţi şi de asasini laşi. ca şi cum ar mânca sângele său.La sărbătoarea numită Purim. . nemâncând şi nebând nimic. ascunderea lucrurilor găsite. din vite de muncă. din casă în casă şi dă de ştire”. tinerii soţi postesc o zi întreagă.zicând. în gura copilului. jidovii fac plângerea Ierusalimului. jidanii caută să fure copii de creştin şi îi ascund până la paşte. El le mai spune că aparţin unui neam ales şi că sunt chemaţi să supună pe toate celelalte popoare.La Paşte. trebuie să mănânce. fiul Mariei.pentru ca să le ia sângele şi pe urmă să-i omoare. hahamul ia un albuş de ou şi o picătură de sânge de creştin muncit. la calendarul lor scrie şi minutul în care cade sângele acela. ca: furtul. Această datină este necesitată de îndoiala în care se găsesc hahamii. cu degetul cel mic. ca să poată mai uşor să îi chinuiască şi pentru că Hristos a păzit fecioria.Astfel. . 5° . N. care le dă la amândoi să mănânce un ou copt. *** În rezumat. prin sângele său.şi merge hahamul cu un ceas sau două mai înainte. . să se mântuiască prin sângele unui creştin botezat cu apă.Paulescu: Spitalul. arzând în foc o pânză înmuiată în sânge de creştin chinuit. .Rabinii mai întrebuinţează sânge de creştin muncit. la nuntă. prin mijloace mârşave. . la tăierea împrejur.în realitatea cărora un suflet creştinesc aproape nu poate să creadă. . în vin. persecutorul lor. Talmudul. amestecând. până la cel mai mic. atunci rabinii şed jos pe pământ. Pentru aceasta. în acelaşi timp. El face pe jidani să creadă că au misia (misiunea) să acapareze întreg pământul. hahamul zice încet nişte descântece. 2° . presărat cu cenuşă în loc de sare. Coranul. de patru ori pe an. din azima aceasta.îţi închipui că eşti într-un vis urât şi te întrebi.jidovii întrebuinţează un piron de fier.Când moare un ovrei. frauda şi jurământul fals. Talmudul îi opune o ură crudă şi oarbă împotriva întregului neam omenesc. Când citeşti prescripţiile legale ale Talmudului. nebotezat cu apă. conţinând puţină cenuşă din sânge de creştin.compuse numai din robi nemernici. care este aproape. . Hahamii îi iau sângele şi fac cu el mici turte dulci triunghiulare. de două ori.sânge vărsat prin munci ca şi al lui Hristos”.şi care nu sunt vrednice decât să lucreze ca să îmbogăţească şi să glorifice pe Israel.ură care merge până la a comite. jidovii omoară pe un creştin care înfăţişează pe Aman. De altfel. care nu ştiu dacă Iisus. 7° . le amestecă şi stropeşte cu ele mortul. . ca noii soţi „să poată înşela pe creştini şi să poată mânca şi sudoarea creştinului. care trebuie să fie chinuit. . ce conţine sânge de creştin chinuit şi mănâncă un ou copt. Orice ovrei. vine rabinul. aşa şi pruncul acesta. Această cenuşă o fac. în loc de a combate patimile de proprietate şi de dominaţie. Carităţii creştine. la începutul anotimpurilor. 4° . sau mai bine zis. o bucată de mărimea unei măsline.Aşijderea. câte puţin din acest amestec. adică a unui sânge ce pică din văzduh pe mâncărurile lor şi omoară îndată pe cel ce gustă din ele. pe care le trimit la toţi ovreii. a fost sau nu adevăratul Mesia.Aşijderea la 9 iulie.„pentru ca să evite căderea akifei. Această trimitere se numeşte Maschloiamunas. Talmudul le favorizează şi le împinge până la un paroxism nemaipomenit. cămătăria. hahamii fac separat o azimă. şi omoruri rituale. Şi spre seară. o picătură din sângele acesta şi o picătură din sângele ce curge din rana făcută pruncului şi punând.

Coranul. Talmudul.C. Cahalul.Paulescu: Spitalul. Francmasoneria 27 .N.

organizaţia Cahalelor elementare.C. cu ajutorul unui sfat de bătrâni şi al unui tribunal particular. Cahalul. Talmudul.mai mult sau mai puţin duşmane.din puteri secundare. Coranul. 3. Precum Coranul a creat imperiul musulmanilor. formând o vastă asociaţie federativă. . se grupau în cartiere speciale şi… alcătuiau o societate deosebită.zice ovreiul Bernard Lazare. într-un Sinod sau Congres jidovesc naţional. Graţie lui. ca toate statele: 1. răufăcător. formează un popor”. Pe urmă.care sunt aproape necunoscute. . Ele îşi trimiteau emisari . subordonate celei dintâi şi a căror influenţă este mărginită la ovreii care se găsesc într-o singură ţară. jignite de năvălirea unui popor străin şi. Iată ce scrie Bernard Lazare despre Republicile . Francmasoneria 28 . cunoscute sub numele de Cahale propriu-zise. fiind bine ascunse de jidovi. în Asia Mică. dar şi pentru ca să vorbească de afacerile lor. În aceste condiţii. cu puterea secundară iudaică. în Alexandria.… ei formară asociaţii corporative în capul cărora era pus un etnarh. a ţării. a cărei autoritate suverană se exercită asupra tuturor iudeilor din lume. Ele sunt legate. de origini diverse. . în oraşele greceşti ale Ioniei. formând un Sinod sau Congres ovreiesc internaţional. de asemenea.adică despre Cahalele sau Comunităţile . . . care îşi au sediul lângă Sinagogă şi a căror acţiune se întinde numai asupra evreilor care locuiesc într-un oraş sau chiar într-o mahala. Aceasta din urmă se adună. Statul jidovesc trebuia să fie ascuns şi a persistat astfel. . mai întâi. 2. Pretutindeni.… care exercita asupra lor autoritatea civilă şi justiţia. mulţumită indiscreţiilor unui ovrei convertit. Toate comunităţile unei aceleiaşi localităţi.tot aşa şi Talmudul a organizat într-un Stat unic. Dar.din o putere centrală. sub forma de Cahal.se ţineau unele pe altele în curentul evenimentelor a căror cunoştinţă le era de folos. Jidanii se adunau în casele lor de rugăciune.după cum Coranul este legislaţia naţionala a arabilor. vom spune câteva cuvinte despre puterile secundare şi despre puterea centrală. pe jidovii răspândiţi peste tot pământul. o dată pe an.pe care jidovii le-au posedat pretutindeni şi întotdeauna. indivizi.din puteri elementare. Jidanii… care se aşezau în ţări străine. în Antiohia. . vom raporta ce zic doi autori ovrei asupra istoriei acestei organizaţii.se sfătuiau şi se ajutau reciproc… N.Paulescu: Spitalul. . în acelaşi timp. căci naţia ovreiască fusese lipsită de teritoriul său şi fusese împrăştiată printre alte naţii. nu numai pentru ca să asculte citirea legii. din timp în timp. Dar un asemenea Stat nu putea să existe de fapt. chiar înainte de distrugerea Ierusalimului. . înainte de a vorbi de alcătuirea diferitelor părţi ale Statului iudaic.a reformat naţia jidovească. cu acelea ale altor ţări. care îşi întindea reţeaua asupra lumii antice. „Talmudul. până azi. Vom studia. sau Comunităţi israelite.CAHALUL Talmudul este legislaţia naţională a ovreilor. Sinagogile erau… un centru al vieţii religioase şi publice. Statul ovreiesc sau Cahalul este format. pentru ca să-şi comunice părerile lor practice.astăzi bine cunoscută. . Toate Sinagogile erau legate unele de altele. . au între ele relaţii foarte strânse şi delegaţii lor se reunesc. după împrăştierea ei.

comunităţile jidoveşti nu se schimbară. ei aveau o cârmuire proprie. organizaţia puternică a Cahalului subzistă”. Cahalul. aceeaşi organizaţie”. ovreiul era sprijinit de comunitate. Mai mult. în timpul Evului Mediu. pentru dânsa.în sânul societăţii antice. în fiecare provincie şi în fiecare oraş. era protejat şi susţinut. în urmă. care corespundea Sinodului de azi şi ale cărui hotărâri erau fără de apel. convertit la creştinism.îngăduise mai întâi Cahalele. După căderea Ierusalimului sub Titus. era bine înarmată împotriva celor ce călcau datoria solidarităţii. ea îi lovea cu afurisenia. tribunale. având alături de dânsul protectori. organizaţia statului jidovesc luă forma următoare: Poporul era reprezentat politiceşte. constituite ca sub dominaţia arabilor”. de a chema în judecată pe un coreligionar. Talmudul. Cahalul.C. din Germania… jidovii au căutat refugiu în Turcia şi în Polonia şi au venit acolo cu Cahalele lor. în persoana unui prinţ suveran «Roclh-Galuta». Iată ce scrie în aceasta privinţă Derjavin. Ele erau organisme foarte puternice şi aveau o viaţă colectivă extrem de activă.ca şi celelalte ţări locuite de ovrei. ovreii au fost tot atât de strâns uniţi între dânşii… ca şi în oraşele Orientului. să-l suprime definitiv în 1844. care le-a permis să reziste… De altminteri. . . . El nu venea ca un străin. care are de gând să întreprindă o cucerire grea. adică în Babilonia şi în pământurile perşilor… În acest timp. condus de rabini şi un «Bet-Din» sau tribunal local”. Ea încercă. chiar şi sub fondatorul imperiului mahomedan. El demonstrează că această organizaţie s-a perpetuat sub nume diferite. când înţelese pericolul ce rezulta.la hotărârile cărora se supuneau. exista un Cahal.dar încercarea sa nu izbuti. din existenţa acestui Stat jidovesc. N. „De atunci. unde numărul lor fu considerabil. ci ca un om bine înarmat. Iată cum se exprima. Dar Rusia. regulând şi confirmând toate afacerile. în mod arbitrar. . oamenii de stat ai acestei împărăţii se îngrijorară şi ei de Cahalul iudeilor. care. o astfel de afirmaţie a naţiei jidoveşti. Francmasoneria 29 . guvernământul ovreiesc . . asupra aceluiaşi subiect un alt ovrei. „Când au fost goniţi din Spania. I se dădea voie să se stabilească şi beneficia de lucrul asociaţiei. . înaintea unui tribunal creştin… Comunitatea jidovească. care rezida în Bagdad… Acest şef suprem era ajutat de un fel de parlament administrativ. . prieteni şi fraţi… La Roma. greceşti şi romane. Brafmann expune mai întâi istoria existenţei jidovilor şi a organizaţiei lor sociale. era primit frăţeşte când sosea ca emigrant sau colonist. sinagogile îşi păstraseră autoritatea. se stabili în principalele centre ale vieţii ovreilor împrăştiaţi. .sau Sinedrion . aşa cum era. organizaţia se păstra. Coranul. în ţările unde jidanii trăiesc sub un regim de excepţie. din Persia până în Polonia. consilii de bătrâni. Cahal (Heder Hacahal).şi mai ales sub acela de.Paulescu: Spitalul.iar Sinoadele lor interziceau unui israelit. în propriul său Stat. Dacă jidanii erau supuşi legilor aspre ale regatelor şi împărăţiilor. Cu trecerea unei părţi a Poloniei sub dominaţia Rusiei. atât religioase cât şi civile… Aceste Cahale sunt foarte bogate şi au o putere mare asupra naţiei jidoveşti”. din Franţa. dieta poloneză din 1788 îşi propuse să desfiinţeze Cahalele. pronunţând în contra lor Cherem-Ha-cahalul. venit din Arabia. Când Imperiul roman se prăbuşi şi… când Catolicismul triumfător se răspândi. ovreii au păstrat pretutindeni. aduse mai târziu serioase dificultăţi. ca fiind o instituţie de care să se poată servi ca să strângă impozitele israeliţilor pentru guvern. care a scris o carte foarte documentată asupra Cahalului şi asupra Judaismului în Rusia. Şi. care îi punea la dispoziţie toate resursele sale. întradevăr. adică blestemul comunităţii… În zilele noastre încă.În fiecare cetate. sub pedeapsa blestemului. poporul. Dar.care a fost însărcinat de guvernul rusesc să studieze chestiunea şi să fie reprezentantul său în comisia stabilită pentru a rezolva problema ovreiască: „Ovreii posedă Cahale… care există din vechime şi guvernează. Brafmann.se ascunse sub numele de Şcoală… însă. din timpuri foarte depărtate.

Cahalul naţiei lor”. Art 14. care indică. nici să ai diplome.modul cum Cahalul îşi exercită autoritatea (dominaţia). Coranul.şi de aceea. sunt astfel scutiţi să alerge la tribunalele creştinilor.organizaţia poporului lui Israel.C. Aşa de exemplu.constituţie care. pe la începutul ultimului veac. Şcolile talmudice. „heder”. Aceştia sunt aleşi de către „assif” sau adunarea comunităţii ovreieşti. al societăţii ovreieşti”. Cahalul se compune din: a) . în acest scop. sunt de mai multe categorii . Cahalul. după care ovreii să poată să se guverneze în particular. citim: „Ovreii au. care. care este şi şeful Cahalului. la Paşte. tuvimi. ovreii au dreptul. unii formează un tribunal. I. „Bet-Din”. chebuimi. „Cahalul există şi astăzi. ORGANIZAŢIA STATULUI JIDOVESC A) CAHALUL ELEMENTAR Comunitatea ovreiască este guvernată de Cahal. în cursul secolelor. . . care se reuneşte. Pentru a ajunge institutor „belfer” sau profesor „melamed” nu este necesar să treci examene.cu alte cuvinte. să ne ocupăm de constituţia Statului jidovesc şi îndeosebi de aceea a Cahalului elementar. el este condus de haham. Cahalul exista şi la noi în România. dar şi politicoeconomică . De altfel. Astfel. Francmasoneria 30 .„Nici o lege. chemat să judece conflictele ce se ivesc printre ovrei.Paulescu: Spitalul. în fiecare comunitate ovreiască”. textul legii care desfiinţa Cahalele din Rusia: Lege. el era cunoscut sub numele chiar de Cahal.astfel că. etc. Cahalul exercită autoritatea naţională (dominaţia) şi administrează averile asociaţiei (proprietatea). toate Cahalele şi ce depinde de Cahale. nu trebuie să existe. . o dată pe an. Dintre aceşti slujbaşi.după etatea elevilor care se instruiesc în ele. instituţie nu numai religioasă.veniturile Cahalului (proprietatea). putem să încheiem cu Brafmann: „Cahalul este guvernul naţional. . până la Brafmann.un haham sau rabin care este un fel de preşedinte. că ştim principalele peripeţii prin care a trecut.Iată de altfel.în număr de patru . Acum. II. „Dar această lege straşnică a fost şi ea nimicită de preocupările guvernului rusesc de a încasa impozitele. mai mult ca niciodată.o mulţime de slujbaşi. . precum şi codul Şulhan-Aruk. unde este numit Administraţia Comunităţii ovreieşti. în o anafora din 1850. ca să zic aşa.Şcolile talmudice . Acest tribunal este pus sub autoritatea Cahalului.). . În heder-ul superior se învaţă Talmudul. icovimii gaboimi. sunt definitiv suprimate”. .şcolile talmudice ale Cahalului. care cuprinde legislaţia Statului ovreiesc. Vom examina în mod succesiv: I. fie comunităţile ovreieşti fie pe reprezentanţii lor. în acest moment. roschimi. a rămas misterioasă. laici (bocherimi. Altădată.Cahalul are un învăţământ care este liber. . . N. bine organizat. Talmudul. b) . se găseşte cuvântul Cahal. în anumite documente oficiale ale Moldovei. daionimi. ca garanţie. . III.fără ca să se schimbe. să strige: Cahalul a murit! Trăiască Cahalul!” Prin urmare. Diferitele instituţii ale statului talmudic îşi au reşedinţa în curtea principalei sinagogii.

în ajunul lunii nouă.dreptul de exploatare exclusivă a persoanei unui goi (Marufie). b) .impozitul pe carnea cuşer. Talmudul.asupra cărora vom reveni. au dreptul la vot în Comunitatea ovreiască. care nu fac parte din comunitatea jidovilor şi sunt. cămătăria şi jurămintele false. Iată.impozitul pe moşteniri.impozitul pe chirii. de ovreii zişi de casă pe care toată lumea îi cunoaşte şi care au ruinat pe boierii moldoveni. urmaşilor şi împuterniciţilor lui. fără ca nimeni să poată să-i conteste acest drept al său. 5562.adică atât a ovreilor cât şi ale creştinilor. conform Talmudului. -neavând decât cunoştinţe talmudice incomplete. de Cahal. este stăpânul absolut al averilor şi chiar al vieţii tuturor persoanelor care se găsesc în circumscripţia sa. două documente autentice ale Cahalului din Rusia. Dar Brafmann le atestă şi le dovedeşte cu numeroase documente. 261. efectuate de samsari. . Astfel de isprăvi sunt de necrezut. preţul convenit. să cităm. ca să zicem aşa. la vinderea a două prăvălii care erau proprietatea unui creştin. au hotărât: Dreptul de a exploata spitalul şi piaţa de lângă dânsul . . c) . numărăm: a) . b) . dreptul de a exploata piaţa aparţinând municipalităţii oraşului situată în apropierea proprietăţilor mai sus pomenite. prin viu grai. nişte pariaş. El poate deci să vândă la jidani: a) . unde hahamii învaţă. pe ovreii moreni. – Proprietate Cahalul are finanţe ca orice stat bine organizat.C.dreptul de exploatare exclusivă a proprietăţii unui goi (Hazaca). d) . care seamănă cu patenta şi care este plătit de jidanii ce exercită diferite meşteşuguri. Reprezentanţii Cahalului şi Adunarea generală. 2. devin „moreni” şi singuri.Aceia care au trecut prin această şcoală înaltă. . II. ceilalţi ovrei nu pot să se amestece. . unele părţi din tradiţie (Kabbalah) care nu sunt scrise nici chiar în Talmud. Cahalul. Venituri.proprietăţi aflate la una din extremităţile stradei Caidani şi aparţinând călugărilor catolici . deasupra hederului superior. înşelătoriile. . în casa Cahalului. Coranul. strânse de la proprietarii ovrei. Acra. de altfel. otrăvirile şi infamiile săvârşite de cârciumarii şi de proxeneţii ovrei. a cumpărat dreptul de a-l exploata exclusiv. . Printre veniturile extraordinare ale Cahalului. Cei ce n-au ajuns la această şcoala superioară. Ca exemple de Hazaca. fiul lui Gherson. Cahalul. există un fel de universitate talmudică. să cităm numai pe acelea ce rezultă din vânzarea dreptului de exploatare a creştinilor. Acest drept de exploatare a proprietăţilor creştinilor e vândut numitului rabin Isaac. S-a vândut totodată aceluiaşi Isaac. probabil pentru că nu pot fi mărturisite.care se referă. Din momentul în care un creştin a fost vândut. Printre veniturile ordinare.Veniturile statului ovreiesc se împart în ordinare şi extraordinare. să cităm furturile.este vândut rabinului Isaac fiul lui Gherson.Paulescu: Spitalul. 1. N. decât numai ca să ajute pe primul jidan să-l ruineze definitiv pe goi. Ca exemplu de Marufie.un impozit.pentru dobândirea căruia Isaac a plătit. cu detalii. „chebot”. de secretari de avocaţi. mai departe. Dar. primul. „No. unui jidan. luate din cartea lui Brafmann. la vinderea unui spital ce aparţinea unor călugări catolici şi al doilea. alcătuită din toate autorităţile jidoveşti ale acestui oraş. tăiată de hahami.formează „am haareţi”. Francmasoneria 31 . Joi. de contabili. între multe altele.

.” „Sâmbătă. Dar cea mai mare parte din resursele Cahalului. pentru a obţine adjudecarea tuturor lucrărilor. Cheltuieli.Cu aceste venituri. în casa Cahalului. etc). Iată. de urmaşii sau împuterniciţii săi. Suma hotărâtă acestor daruri se va vărsa în mâinile Sameşului. pentru tot ce se atinge de locurile al căror drept de exploatare Isaac l-a cumpărat. serveşte la două scopuri: a) . fiul lui Aaron. Secţia celor 5 cărţi. 5558. ce li s-a acordat. Şelah. în urmărirea delicuentului. În urma protestului făcut de reprezentanţii Cahalului. fiul lui Aaron. în cel mai scurt timp. Publicaţia acestui act de vânzare va fi trimeasă tuturor Sinagogelor. Vaiceei. 5559. pe membrii parlamentului. institutelor de binefacere şi ajută pe ovreii căzuţi în sărăcie. În cazul unei neglijenţe din partea Cahalului şi al Bet-Dinului. fiul lui Efraim. adică să-l vânză. să-l amaneteze. aprobându-se de sfântul Bet-Din şi va fi înmânat numitului Iohel-Mihel. Coranul. dreptul acesta este inviolabil.Paulescu: Spitalul. . . singur. pentru dânsul. până şi pe miniştri. Secţia celor 5 cărţi.cu privire la exploatarea pieţei şi a clădirilor aflate pe dânsa. ca exemple. Francmasoneria 32 . aparţinând creştinului Zwanski. Cahalul poate să dea în judecată pe ovreiul cumpărător care nu se ţine de angajament „No. printr-un dejun splendid. în contra numitului Eleazar. Reprezentanţii Cahalului. care trebuie să verse pentru aceasta. Cahalul întreţine pe hahami şi pe ceilalţi funcţionari ai Statului ovreiesc. a) . Vorah.C. şi fiecare Cahal. Cahalul. Dacă guvernul ar lua aceste locuri pentru a construi cazărmi sau orice alt edificiu public.În consecinţă. se vor da de către casapii care au rămas datori Comunităţii în urma concesiei tăierii vitelor. pentru urmaşi sau pentru împuterniciţii săi.s-a hotărât în şedinţa plenară a reprezentanţilor Cahalului. precum şi pe oamenii politici. pentru vecie şi numitul Isaac poate să dispună de dânsul după voinţă. 22. toate pagubele suferite de Isaac fiul lui Gherson. suma de 200 de ruble de argint”.Reprezentanţii Cahalului au împuternicit casieria Cahalului ca să dea banii necesari sărbătoririi.Cahalul va fi obligat să plătească din casa lui. aparţinând creştinului Baicov… Actul de vânzare. cu cele mai bune vinuri. au hotărât că fondurile necesare pentru aceasta. în regulă şi după toată forma. N. chemaţi a-şi da verdictul în afacerea lucrătorilor ovrei…”. se va redacta de Cahal. . Miercuri. dreptul de exploatare a două prăvălii de piatră. va trebui să urmărească pe orice individ care ar voi să pună vreo piedică exercitării depline şi întregi a acestui drept să-l trateze ca duşman şi să-l silească a plăti orice pagubă care ar putea să rezulte din amestecul său duşmănesc. Pe lângă aceasta. s-a vândut lui Iohel-Mihei.Să corupă pe funcţionarii Statului creştin (primari. este aspru interzis oricărui alt iudeu de a contracta vreun angajament cu guvernul şi. să facă cu dânsul orice i-ar plăcea. numai Isaac fiul lui Gherson. judecătorilor tribunalului creştin. Secţia Emor. pentru a-l sili să plătească daunele ce ar fi suferit Isaac fiul lui Gherson. El dă subvenţii şcolilor. judecători. recunoscând necesitatea de a face anumite daruri şefilor municipalităţii oraşului. va putea fi factorul guvernului sau al municipalităţii. că trebuie să se deleagă doi avocaţi (toanim) care vor pleda înaintea Bet-Dinului. În conformitate cu hotărârea reprezentanţilor oraşului. într-un cuvânt. prefecţi. două documente împrumutate de la Brafmann: Marţi. Secţia celor 5 cărţi. va avea dreptul să intre în tratări cu guvernul. Se porunceşte hotărât fiecărui Cahal din lumea întreagă să proteagă acest drept câştigat de Isaac fiul lui Gherson. de meserie blănar. „Miercuri. Talmudul. care va ţine socoteala exactă. să-l dăruiască oricui ar voi. apărând cauza şi drepturile Cahalului”. ca şi fiecare Bet-Din. şi numai Isaac fiul lui Gherson. mai este anume interzis oricărui alt ovreiu de a lua asupra sa orice mijlocire. 5555.

Dar mijlocul cel mai drastic de constrângere. nimeni nu trebuie să-l plângă sau să-i însoţească cadavrul. Cahalul. Coranul. Pentru ca să oblige pe jidovi să se supună la deciziile sale.Să ajute societăţile cooperative jidoveşti (havre) mai ales pe acelea ale micilor meseriaşi (croitori. ei asupresc pe ţărani. Pe lângă aceasta. 5 Famus. .C. Dacă în trei zile nu se supune.şi cu aceste fonduri. nici măcar să-i închirieze o odaie. excomunicatul trebuie să trăiască izolat şi separat de ceilalţi. Francmasoneria 33 . care sunt în lupta cu creştinii. pentru ca ei să poată vinde ieftin şi să distrugă astfel concurenţa. fiindcă nu s-a pocăit şi a fost dat afară din comunitate. nici să se tundă. ce nesocoteşte Talmudul sau vorbele rabinilor. – Dominaţie Cahalul are autoritate absolută asupra ovreilor pe care îi guvernează. . De altfel.b) . El poate. ca să arate că mortul ar fi meritat să fie ucis cu pietre. din Sinagogă şi din toate funcţiile Cahalului. III. Ovreii fac la fel în agricultură. nici să locuiască cu el. .îi storc şi îi seacă. din havre. Nimeni nu mai poate să comunice cu el.). să decreteze confiscarea averii jidovului nesupus. ajung la discreţia lor. Pe urmă.Paulescu: Spitalul. aceste havre avansează bani ovreilor. El nu poate să se apropie decât de nevastă şi de copii. ce-şi vinde pământul unui nejidan. ce jură în contra coreligionarilor înaintea unui tribunal neovreiesc.nici măcar rudele lui. Excomunicarea are două grade: ea este mică sau mare. dar poate să se prelungească timp de 60 de zile şi chiar 90 de zile. mărind foarte mult arenzile şi expulzând.care se aplică jidovului ce „dispreţuieşte pe un haham. judecătorul cere să i se pună o piatră pe sicriu. şi într-adevăr. în prezenţa a cel puţin zece martori. . ovreiul în contra căruia s-a pronunţat Cheremul. 5562. . de la locurile lor. cel puţin de patru coţi. Dacă moare. . negustori de mărunţişuri. este excomunicarea. adesea chiar din străinătate . N. supraveghind cu îngrijire”. Marea excomunicare sau Cherem este echivalentă cu moartea civilă.afară de 500 de florini în rochii şi alte lucruri pe care le posedă. Cahalul poate să osândească. . la mai multe mijloace de constrângere. care va fi în întregime confiscată. „Luni. el recurge. Bet-Din îi vinde toată averea mobilă şi imobilă primului cumpărător ce se prezintă şi preţul este vărsat în tezaurul Cahalului. zestrea unei femei vinovate. de aici înainte.de care să stea despărţit. El este exclus din comunitate. etc…”. mai ales în Moldova. nu îi este permis să se spele. prin falimente frauduloase. făcându-i să cadă în mizerie şi să moară de foame. ei pot să arendeze suprafeţe de pământ colosale.) şi a micilor comercianţi (cârciumari. după ce au acaparat meşteşugurile şi negoţul. În timpul excomunicării. În caz de infracţiuni puţin grave. În România. etc. Talmudul. Ei primesc subvenţii de la Cahale.bunăoară. Pe urmă. vinovata va pierde definitiv drepturile asupra dotei. Dar dacă nici atunci nu se observă vreo ameliorare. Doi delegaţi ai Cahalului vor fi prezenţi la îndeplinirea acestei sentinţe. etc. pe un ovrei. Niddui-ul durează 30 de zile. tinichigii. este ca mor între vii. Niddui poate fi urmat de Cherem. împotriva îndărătnicilor. În primul grad sau Niddui. de asemenea. să-şi piardă dreptul de morein până ce se va supune. jidanii organizează o exploatare neomenoasă şi. cu mare solemnitate. sfârşesc prin a ruina pe creştini. dacă excomunicatul nu s-a îndreptat. pe arendaşii creştini.care. Excomunicarea Cheremului este pronunţată.

asupra omului care îşi întoarce inima de la Dumnezeul său… Voi toţi. Steaua lui să se stingă după firmament şi să fie crudă. Cadavrul lui sa fie aruncat viperelor şi bestiilor sălbatice. să ştiţi ca l-am afurisit în sunetul trâmbiţelor şi după toate riturile prescrise de legile noastre. Moise Bacal Weinstein. Urmaşii lui să se cutremure în ziua aniversării sale…. Această afurisenie să cadă peste N… fiul lui N… şi peste tot neamul său. . care e ieşit din Cahalul din Noua-Suliţă (Basarabia) şi priveşte pe un creştin (Mihail Sturdza). . Lepra să fie ca aceea a lui Ghiezi. N. care locuieşte aici. a justificat pe prigonitor înaintea judecătorilor. ca să asculte arătările lor. . se sting făcliile. ale ofanimilor şi ale altor personaje talmudice). Comunitatea din Botoşani. Casa lui să devie vizuina monştrilor. 1. Coranul. judecătorii au pronunţat o hotărâre nedreaptă. .au chemat şi pe unul din fraţii noştri. deoarece prigonitorul Cimara a ieşit din proces nevinovat şi justificat de acuzaţia care apăsa asupra lui.Paulescu: Spitalul. în 1879. cu un proprietar creştin. Când ceremonia s-a isprăvit. Să nu fie înmormântat în cimitirul lui Israel. de mai mulţi ani… Acest Moise. altul să se plece peste ea.Se aprind făclii. asupra mea şi asupra întregului popor al lui Israel. . ca să afurisim şi să gonim din sânul nostru pe mizerabilul care se numeşte „Moise Bacal Weinstein. . Ascultaţi. . . mânioasă şi furioasă pe dânsul. (Aici urmează blestemele îngerilor. N… fiul lui N… să fie excomunicat Să vie asupra lui plăgi adânci. între altele. în număr de 500 de bărbaţi. Să fie sugrumat ca Achitophel. care a spus adevărul într-un proces al ovreilor din Darabani (jud. fraţilor. următoarele blesteme: „După judecata lui Dumnezeu. Sufletul să iasă din el îngrozit şi tremurând.iar bieţii ovrei fură condamnaţi la închisoare şi la amendă… De aceea ne-am adunat noi. .să piară numele lui. ce provine din Cahalul din Botoşani şi se refera la un jidov.„Binecuvântat fie numele celui Etern. pacea şi binecuvântarea sa. Aţi auzit voi de atrocităţile la care au fost expuşi fraţii noştri din târguşorul Darabani. . Dorohoi). Aurul şi argintul lui să fie împărţit la alţii. Talmudul. Iar Dumnezeu să-şi verse.ceea ce înseamnă că vinovatului i s-a închis lumina cerului.Amin”. se sună din trâmbiţe şi se pronunţă.C.unul. boli lungi şi înfricoşătoare. Fiu lui să cadă în mâinile duşmanilor. asupra păcătosului. Formula excomunicării Cherem conţine. ale serafimilor. Iată acum textul a două acte autentice de afurisenie (Cherem). în oraşul nostru. Nevasta sa să fie dată altora şi când el va muri. din partea groaznicului apăsător Cimara. zicând că ar trebui să se caute mâna ovreilor în infamia ce se întâmplase şi că aceştia fuseseră vinovaţii… În urma acestei mărturii. Desfiderea lui Dumnezeu să-l omoare. Să fie înghiţit ca Kora şi banda sa. prin mărturia lui mincinoasă.altul.şi să-l osândim la tot răul în consecinţă să cadă asupra lui toată anatema care e scrisă în cartea legii lui Moise. Francmasoneria 34 . voi care trăiţi în timpul acesta.să piară numele lui… Când judecătorii au chemat martorii care văzuseră faptele. Cahalul. Să cadă şi să nu se mai scoale. afurisenii înspăimântătoare.

pe ascuns. sau în altă localitate. Dar adevăratul centru al ovreimei e înconjurat de un adânc întuneric.la Constantinopol. pe teritoriile altor naţii. faţă de celelalte naţii. Această instituţie supremă are conducerea generala a Cahalelor. . vom rămâne jidovi. să fie muşcat de şarpe. este oprit a vorbi un cuvânt cu el sau de a sta împreună cu dânsul.de pildă. în fiecare ţară.foarte răspândit în România. într-un oraş necunoscut. Noi. să fie binecuvântat şi fericit. Într-adevăr. din vechime.apel din care reiese o bucurie sălbatică pentru reuşită şi din care se văd principalele scopuri către care tinde organizaţia actuală a poporului lui Israel. din Noua-Suliţă.de la împrăştiere şi până azi. fondata de Cremieux şi care rezidă în Paris. Să nu intre în Sinagogă.De aceea. Cahalul. . . B) CAHALELE SUPERIOARE Din cele ce preced. Sa vedem acum ce se ştie despre Cahalele superioare.şi nu recunoaştem alta… N. fii ai Israelului.C.în ceea ce priveşte scopul. de nimeni. de la un capăt al lumii la altul.se confundă cu Francmasoneria. totuşi e sigur. adresat către ovrei. în statele celorlalte naţii. Deasupra acestor Cahale elementare. În tot cazul. în ajunul zilei Reconcilierii”.se găseşte Alianţa Israelită universală.Paulescu: Spitalul. . . etc. că nimeni din oraşul nostru nu trebuie să bea rachiu provenit din cârciuma de aici. ele se reunesc întrun Sinod. Talmudul. . un jidan învestit cu puterea regală. Astfel sunt AngloJewish-Association din Londra. . există. că o autoritate superioară a funcţionat încontinuu. ovreii au trăit şi trăiesc. la Bagdad. Toate aceste comunităţi sunt strâns legate şi se ajută reciproc. această alianţă ovreiască universală reprezintă. Urâţi-l cu ură şi să fie pentru voi un obiect de spaimă. cum nu sa mai auzit la nici una din comunităţile Israelului. 9 Elul. care aparţine d-lui Conte. „Alianţa pe care voim s-o întemeiem nu e nici franţuzească nici englezească nici nemţească… ea e jidovească. acela care o va respecta. ca şi anumite ordine ovreieşti internaţionale. . ea concentrează în mâinile sale guvernul naţiei jidoveşti întregi. de a bea rachiu din cârciuma de aici. 2. Iată apelul lui Cremieux. Ne-am impus cu jurământ şi cu afurisenie (Cherem) să fie oprit oricui din târguşorul nostru. Împrăştiaţi în mijlocul unor popoare care sunt duşmane drepturilor şi intereselor noastre. căci el prigoneşte şi supără pe bieţii oameni. Aceasta este organizaţia Cahalului elementar. De aceea veţi şti. guvernate de Cahale talmudice.„Hotărârea întregii imunităţi din Noua-Suliţă. .… membri ai „poporului ales”… : Naţionalitatea noastră este religia părinţilor noştri. pentru ai alunga cu lucrurile lor.şi de altfel. ea e universală. până acum. căci el nu este decât carne spurcată pentru cel Etern şi pentru Israel. nu se ştie dacă astăzi nu există. rezultă că. o. o dată pe an şi formează un adevărat stat jidovesc. dar mult mai misterioase şi al căror rost nu a fost dezvăluit. pretutindeni şi întotdeauna. . . grupaţi în Comunităţi. asociaţii mai puternice. În capul acestei organizaţii secrete. . mai jos iscaţii: Toată comunitatea”. .căci este afurisit! Botoşani. Francmasoneria 35 . Acela care va călca această hotărâre. voi fraţilor.Verband der Deutschen Juden din Berlin. ca ordinul american B'nai-Brith (Fiii alianţei) . undeva. Aceste asociaţii naţionale. poporul lui Israel. Coranul. Alianţa jidovească nu datează decât din 1860.Israelitiche-Allianz din Viena.

*** În rezumat. .şi măreţele profeţii ale cărţilor noastre sfinte se vor îndeplini… Nu e departe timpul în care toate bogăţiile pământului vor aparţine numai jidovilor… O nouă împărţire mesianică. căci Dumnezeu le-a făgăduit să posede tot pământul şi să stăpânească lumea întreagă. dogmă în virtutea căreia ovreii nu trebuie să se contopească cu alte popoare. Cahalul este factorul corupţiei care răstoarnă statul nostru. N. a trusturilor.Paulescu: Spitalul.el este agentul propagării perfide a materialismului şi a ideilor liberaliste. El este rezultatul dogmei talmudice a poporului ales. socialiste. industria şi agricultura în România. în fine. învăluită sub aparenţele inofensive ale Comunităţilor confesionale. a făcut cu putinţă conservarea poporului ovreiesc. duşmanul nostru secular. Pe zi ce trece. .pe care-l stăpâneşte. pe care le-a doborât. Catolicismul. Coranul. Cahalul este organizaţia naţiei ovreieşti. Aceasta este puterea ocultă ovreiască. împotriva căreia omenirea este dezarmată. care au zguduit lumea şi care. zdrobit în luptă. nu numai patima de proprietate. ce se petrece în ţările în care iudeii au putut să-şi satisfacă. un nou Ierusalim.de câte ori au voit să forţeze porţile unei noi naţii. Astfel ei au devenit cetăţeni ai Franţei în timpul marei Revoluţii şi au ajuns cetăţeni ai Austriei. fiind detestaţi de toate popoarele. Religia jidovească trebuie să cuprindă într-o zi pământul întreg. prin teroarea Cheremului. au recurs la acelaşi mijloc . . trebuie să se ridice în locul dublei cetăţi a împăraţilor şi a Papilor”. pe care ovreii o aruncă asupra pământului. AUSTRO-UNGARIA „Ovreii nu erau nimic în Austria. Vom începe prin Austro-Ungaria. . ţara cea mai apropiată de a noastră. e aproape să îngenunche. EFECTELE CAHALELOR TALMUDICE Posedând arme veninoase. tulbură liniştea nenorocitului popor românesc. sau pe care e pe drum să le distrugă. agentul revoluţiilor. Cahalul este reacţia contra oricărui progres. .el este cauza acaparărilor. de la început că ovreii nu au obţinut nicăieri aceste drepturi. a falimentelor care minează comerţul. reţeaua. întrucât interesele noastre morale şi materiale sunt în primejdie. Să vedem mai întâi. . Cahalul este organizaţia misterioasă care. Şi notaţi bine că. în mijlocul naţiilor puternice.C.ca Talmudul şi ca realizarea sa concretă Cahalul. contra întregii omeniri nejidoveşti.la Revoluţie. Israel porni să cucerească lumea. dar şi patima de dominaţie. .Trăim în ţări străine şi nu ne putem interesa de interesle vremelnice ale acestor ţări.el este organul care rătăceşte opinia publică prin ziarele pe care le subvenţionează.el este puterea ocultă a Francmasoneriei. . decât după ce au făcut să izbucnească nişte revoluţii teribile. înainte de 1848. . se va întinde. Cahalul este. Cahalul. Trebuie să spunem însă. El este cheia problemei ovreieşti şi explică lipsa oricărui elan de reînnoire şi de înaintare în sânul iudaismului. prin dobândirea drepturilor de cetăţenie. el dă naştere la dispreţul cel mai insultător contra goimilor. consideraţi ca vite şi la ura cea mai atroce. anarhiste. el este obscurantismul clerical cel mai orb.zice Trocase. pentru că nu o cunoaşte. Talmudul. în mod absolut şi tiranic. de câtva timp. în urma revoluţiei din 1848. de moarte. ai Germaniei. ai Italiei. Francmasoneria 36 .

pentru 14 creştini. în contra valurilor cotropitoare ale ciumei semitice… Şi. în 1885. în 1900 ajunseseră la numărul de 82. În 1880. sunt de asemenea ipotecate la jidani. Înmulţirea iudeilor între 1846 şi 1908 a fost deci de 713%. . . de ce moldovenii. care locuiau în această provincie. BUCOVINA Bucovina. Ei ţin mai toate cârciumile. n-au avut alt scop decât să distrugă digurile. sunt singurii cărora le-a folosit Revoluţia. construind baricade şi înfruntând mitralierele soldaţilor împărăteşti. . Tot comerţul şi toată industria ţării sunt în mâinile iudeilor. Ocupaţia de preferinţă a acestor ovrei. numărul lor merse crescând din ce în ce.în mod mai complet chiar decât în Moldova. În 1769. având în sfârşit puterea. care le vor pune în vânzare şi le vor cumpăra peste puţin. Cahalul. în timp de 50 de ani. . pe care o sug până la măduvă. populaţia jidovească se ridicase la 11. .000. ravagii înspăimântătoare. cucerirea absolută a unei împărăţii. Talmudul. de la 1862. după 1848. GALIŢIA N. dacă n-ar fi luat măsuri ca să se apere împotriva pericolului israelit. care altădată prosperau în această provincie. 60% din imobile sunt grevate de ipoteci la ovrei. În 1857. este. Având. de când prima bucată de pământ căzu în mâinile lor. Coranul. Multe din moşiile. Cât despre mica proprietate. ei joacă acolo un rol dominant şi. această cifră se încinci şi se urcă la 1069.30. numărul familiilor ovreieşti. În 1890. .83. .care a fost răpită Moldovei în 1775. Bucovina. fără doar şi poate. mai întâi.prezintă un exemplu izbitor de ceea ce ar deveni România. Dar. având în posesia lor casele din oraşe şi. ovreii au devenit stăpânii sau mai bine zis satrapii acestei nenorocite ţări. . Astfel: În 1850 erau 14. ridicate de prevederea trecutului. Afară de asta. care i-a dat pe mâna acestor blestemaţi paraziţi.500 de indivizi. într-adevăr. tot comerţul şi toată industria în mâinile lor.nu se mai înmulţesc deloc. pier şi dispar puţin câte puţin. Se înţelege. Oraşele fiind repede umplute. de către jidovi. ei nu întârziară să se reverse asupra satelor. rămase românilor. Dulcea Bucovină. Francmasoneria 37 . moşiile şi marile domenii rurale. În 1900. la Ungaria şi la Austria.pe care jidanii îi urmăresc şi îi ucid prin mizerie şi prin alcoolism.000. numărul marilor proprietari ovrei crescu din ce în ce.ca şi a celor din România. astfel.este comerţul cu băuturi spirtoase. . a devenit azi o pustie funebră. Pe urmă. unul din faptele cele mai caracteristice ale istoriei contemporane”. posedau 95% din debitele de rachiu. sub gheara Austriei. de către Austria.000.96. .500.pe când ei erau stăpâni. . şi. era de 206. prin voturile pe care le cumpără. În 1780. în Bucovina. într-adevăr. În 1846.Paulescu: Spitalul. ce se întâmplă în fosta provincie românească. ce e mai mult.000. vesela grădină de care vorbeşte poetul.67. un adevărat cimitir pentru bieţii români. . Astfel pe când în 1865 nu erau decât 2 avocaţi israeliţi. vom trece la alte părţi ale împărăţiei şi anume: la Galiţia. acaparând toate profesiile liberale. ei au acaparat cu totul profesiile liberale. . S-ar părea că vienezii. . prin urmare. Să examinăm.C.Acum însă. În 1869. când jidanii câştigară drepturile de cetăţenie. pe deasupra.000.aşa că în 1900 ajunse să întreacă cifra enormă de 80%. Însă. alcoolismul face. De aceea.47.

. Trei ani mai târziu. ovreii ţin hanuri şi cârciumi unde vând rachiu… Ceea ce este.Situaţia este şi mai deplorabilă în Galiţia. servesc. plus mâncarea. drepturi de cetăţenie! „Prin cruzimea de care a dat dovadă.de cele mai multe ori unui alt jidov. în veacul al douăzecilea”. pe preţuri exorbitante. şi produce moartea. marii proprietari jidani erau în număr de 680! Calculele referitoare la mica proprietate sunt. 68 de proprietari ovrei. . iar în 1880. se văd lucrând pe câmpiile Moldovei. Coranul. ei ajunseră la cifra de 289. de a poseda pământ. care altădată erau şi ei proprietari. după statisticile oficiale. halul acesta de plâns constituie o adevărată robiei. . Or. În fapt.şi care întrece pe aceea a fiarelor de pradă. ascultaţi cele ce urmează: În Galiţia. Ei au acaparat nu numai întreaga proprietate urbană. de la 1874 la 1892. un pericol de moarte. . ţărani ruteni. de 1867. de ovrei. Ţăranul îşi vinde munca ovreiului. Iată ce ne aşteaptă pe noi Românii. „în Galiţia şi în anumite cantoane ale Ungariei. vând rachiu pe datorie ţăranilor… şi prin dobânzi excepţionale.adică în 1870. ar trebui să cadă cortina. slabi.… ea merge chiar până să uite dreptul imprescriptibil al omenirei. Mai mult. ruinaţi. la jidani.C. pentru ca să-şi uite necazurile. 43. îndată ce au căpătat drepturile de cetăţenie. iar acesta o revinde în Moldova. În realitate.… ca o lepră fără leac. UNGARIA Acelaşi lucru se întâmplă şi în Ungaria. N. pământurile care le aparţineau altădată. comerţul şi industria precum şi profesiile liberale sunt în întregime în mâinile ovreilor. Adesea. şi mai semnificative. Pentru ca să reintre în fonduri. această muncă este revândută. din nenorocire. . pentru clasele inferioare. Actualmente. cu un câştig enorm. ea a rămas sălbatică. şi rareori ajung să se poată plăti. s-au aruncat năpraznic asupra domeniilor rurale. dar şi mai toată proprietatea rurală. După un asemenea tablou. totul aparţine ovreilor. din Ungaria sau din Moldova. din rasa lui Iuda. . mai bine de doua milioane de locuitori. „Interdicţia făcută ovreilor din Galiţia (Polonia austriacă). cel puţin în ceea ce privea pământurile de arat. ca slugi. cu 12 florini pe lună (25 lei). care le-au dat în mână puterea politică. Ţăranii. în anul 1873. având dreptul de vot. cu un preţ ce variază între 45 şi 60 lei pe lună. Ne va fi de ajuns să spunem că: Ţăranii în sate şi burghezii în oraşe. Odată contractul încheiat. ei posedă pământurile cele mai fertile din ţară. Şi totuşi.000 mici proprietăţi au trecut în mâinile jidovilor. vreunui arendaş din Galiţia. abrutizaţi de sărăcie şi de alcool. în mâinile jidanilor.se găseau în provincie. a durat până la 1867. plus mâncarea şi cheltuielile de transport. jidanilor. La această dată. ieftin de tot munca ţăranului pentru toată perioada agricolă următoare. Camăta a distrus totul. în timp de 18 ani.adevăraţi iloţi. Aceşti cămătari. Talmudul. pe fostele moşii ale părinţilor lor”. negustori cu bucata. prin foamete şi prin muncă istovitoare. Nenorociţii de ţărani sunt obligaţi să închirieze de la jidovi.Paulescu: Spitalul. Francmasoneria 38 . sunt cu totul ruinaţi… Castelele şi moşie au trecut cu miile. singur jidanul câştigă. zdrenţăroşi. Pe lângă aceasta.aceştia. ca întotdeauna. vreodată.dreptul de a trăi. în mijlocul zăpăcelii universale”. . jigăriţi. se dau la băutură. 3 ani după ridicarea interdicţiei. nu erau în toată Galiţia decât 38 de proprietari. Într-adevăr. Cahalul. . şi.jidovimea austriacă provoacă indignarea când îndrăzneşte să vorbească de civilizaţie şi de progres. şi. jupoaie poporul de ultima lescaie. jidanul cumpăra. dacă vom avea neghiobia să dăm.

Ovreii organizează cartele şi trusturi.000 hectare”.adică elementele dominaţiei. Astfel jidovii. profesiile liberale. sau mai bine zis. în 50 de ani. Pe lângă aceasta. lemne. neîndestulătoare pentru a face să trăiască o familie”. să examinăm modul cum ei au procedat în altă ţară mare. Însă mai e ceva. strângând în mâinile lor toate industriile. a treia parte din pământul întregului regat le aparţine… Trei jidovi posedă. Acum. speculând mai ales asupra produselor de alimentaţie şi asupra celor necesare traiului (grâu. pentru a putea intra în posesia aceloraşi drepturi. după 30 de ani. În acelaşi timp.” „Nu prin talent. adică în Franţa. până la 1848. care a avut imprudenţa să dea ovreilor drepturile de cetăţenie. Coranul. întreprinderile. Lucrătorii. Moravia. . scria. . îndemânare de a exploata pe aproapele. . ei singuri. Cahalul. nu întârzie să cadă în cea mai grozavă mizerie. aproape un sfert din marea proprietate în Boemia (de şapte ori mai mult decât familia imperială). Tot aşa e şi cu industria. comerciale şi financiare. după interesul lor”.ci. petrol. după placul.au ajuns repede să reunească în mâinile lor bogăţia şi influenţa.însuşindu-şi fără ruşine fructul muncii concetăţenilor lor. care transformă dreptatea într-o prostituată. „În ce priveşte proprietatea funciară. lăcomie nesăturată şi lipsă de orice scrupule. era interzis ovreilor să devină cumpărători. De atunci.mai cu seamă acelea de avocat şi de medic. Francmasoneria 39 . totul. ce-şi vinde favorurile cui îi dă mai mult. A trebuit ca şi pământul să le aparţină… pentru ca influenţa potică pe care o dă proprietatea. să devină apanajul lor”. ei reglează cursurile preţurilor. nici printr-o activitate productivă.chiar şi peste mizeriile. în mod periodic. precum şi în Ungaria. că am văzut nenorocirile unei ţări mari. „iudeii sunt deja proprietari a mai mult de jumăate din casele din Viena… Şi dacă vom consulta starea creanţelor ipotecare ce pot cu uşurinţă să ducă la o expropiaţie. zahăr. în monarhia Habsburgilor”. Astfel. sunt cu totul ocupate de jidani. Tot comerţul este în mâinile iudeilor. Acestea sunt efectele Cahalului! Acum.C. . odată în stăpânirea lor. . Şi nici nu mai vorbim de judecătorii ovrei.fără să mai vorbim de ceea cei aparţine în celelalte provincii (Austria de Jos. el singur. . . viclenie. suferinţele şi nenorocirile omenirii. Talmudul. nici prin ştiinţă. nici prin lucru. îndrăzneală. ei şi-au câştigat cu vârf timpul pierdut. exploataţi şi ei la rândul lor. de curând. prin lovituri de Bursă. cărbuni etc. N. Din nimic. Într-adevăr. Însă ovreii nu s-au mulţumit să adune bogăţii colosale. O speculă neruşinată îşi întinde gheara peste tot. care permit să exploateze mizeria şi suferinţa bieţilor creştini.constrânşi să plătească preţurile iudeilor . ei au devenit. s-au urcat ovreii până în vârful scării sociale. le aparţin 70% din clădiri”. ovreii nu aveau nici un cot de pământ în Ungaria. „Fabricanţii. numai prin intrigă.Paulescu: Spitalul. AUSTRIA Austria propriu-zisă. „ei acaparează toate grânele disponibile şi. Baronul Rotschild.Doctorul Horsky. următoarele: „În 1862. Silezia). 100. .părăsesc meşteşugul. posedă. Salariile sunt minime. sunt salarii de foamete. ei şterpelesc. nu este nici ea mai fericită.). micile economii pe care creştinii reuşiseră să le strângă.

oferă risipitorilor sau nenorociţilor datornici.Aceasta ne va permite să înţelegem manevrele ascunse. . Ei erau tot aşa de bogaţi ca şi acum şi stăpâneau jumătate din Paris”. atât de trainic stabilite în timpul Evului Mediu. fură definitiv expulzaţi din Franţa. ei erau toleraţi la Metz. aceea de a ajunge la o împărăţie universală . Talmudul. Mai târziu. pentru a obţine drepturile de cetăţeni într-o simplă colonie franceză. . . ceea ce reprezintă o populaţie de vreo 400 de indivizi. Cucerirea Alsaciei a adus Franţei un număr considerabil de iudei.ei au încercat mult să-i înşele pe francezi asupra intenţiilor lor. stabilite în acest oraş sub predecesorul sau.cu ajutorul brevetelor acordate de rege. unde Henric al IV-lea luase sub protecţia sa 24 familii care se coborau din cele dintâi 8 menaje. În plus. în diferitele ţări. . „Petiţia negustorilor şi a vânzătorilor din Paris. zisă franceză. Aici. pentru ca să le altereze producerile. căutând să dărâme Biserica. practică tot felul de cămătării. Ovreii nu pot să se laude că au adus lumii vreun folos. Ei creară Francmasoneria şi. ce se aplică la o anumită categorie de femei. .ca pretutindeni. prin nenumărate erezii. o dată cu drepturile dorite. se aflau în număr de vreo 20. . Astfel.care ar trebui mai bine să se numească marea Revoluţie jidănească. Văzând însă că nu le reuşeşte cu minciuna. atât de dese pe vremea aceea. Coranul. pe care nu o ating încă azi. profitând de faptul că străinii. ei se ascunseră. de la 12 la 15 iudei pe an. cu ajutorul ei. în 1394. sărăcindu-l şi ruinându-l prin camătă. intrând din nou prin fraudă.şi privesc toate bunurile ca şi când le-ar aparţine. Francmasoneria 40 . care este aproape la fel cu cea din Austro-Ungaria. câţiva ovrei reuşiră să se stabilească la Paris. între altele. În acelaşi timp. în 1778. de Charles al Vl-lea.000. îngrozind lumea prin crime rituale.nu au decât o dorinţă. chiar de la un asasin sau de la un servitor.încercând prin Cahal să vatăme corporaţiile meseriaşilor şi ale negustorilor.şi înaintea marii Revoluţii din 1789. mureau la Paris.însă în condiţii foarte nesigure şi asemănătoare cu înscrierea în condicuţe.ovreii au fost. duşmana lor ereditară. FRANŢA Lăsând sub tăcere acapararea bogăţiilor acestei ţări. Cahalul. adică din războiul din 1870. . căderea monarhiei şi răsturnareaBisericii creştine. . în mai multe rânduri. Algeria.ba. să le deschidă pântecele şi să le ia mierea ce se găseşte în ele… Ei cred că orice autoritate este o uzurpaţie asupra lor.C. introduc mărfuri interzise sau defectuoase. atât de puternică la acea epocă. pasajele următoare: „Se pot asemăna jidanii cu nişte viespi care se introduc în stupi ca să omoare albinele. ce e mai mult. . goniţi din Franţa. . Însă. chiar din 1767. îndată ce furtuna încetă şi reîncepând aceleaşi isprăvi ca şi mai înainte. Storcâd poporul. în contra admiterii ovreilor” cuprinde. De atunci. preparară şi săvârşiră Marea Revoluţie. unde au fost toleraţi… Ei profită de descoperirile altora. pe care le scorneau neîncetat. ei profitară de nenorocirile ce rezultaseră pentru ţară dintr-un dezastru naţional. nu ne vom ocupa decât de modul cum ovreii au ajuns să se introducă în Franţa şi de mijloacele oculte de care s-au servit pentru ca să capete drepturile de cetăţenie. cumpără de la oricine.Paulescu: Spitalul. „ovreii din Franţa ajunseră la cifra de 800. nu se găseau la Paris decât trei sau patru familii israelite. jidovii încercară să se strecoare în Franţa. pentru ca să ajungă la un rezultat analog. Însă.000 în această provincie.puteau să intre în breslele de meserii şi de comerţ. Sub Ludovic al XIV-lea. resurse care le N. de care se servesc la noi. „În secolul al XII-lea. ei făcură un mare pas care le aduse. .

dar. .grăbesc ruina. nu vom insista decât numai asupra câtorva peripeţii jidoveşti. fără să bănuiască măcar. puţin câte puţin. forţele unui popor întreg.dacă nu ca autori direcţi. Masoneria.şi mai ales pe revoluţionari. cu un pumn de bancnote şi le dărâmară . Coranul. Talmudul. Câţiva ani mai târziu. burghezimea şi. Abuzând de încrederea acestor naivi şi acoperindu-le ochii cu un văl des. au început să ia naştere averile enorme ale multor jidani din Franţa. de asemenea. câştigaţi de jidani. care s-au desfăşurat. Mulţi proşti căzură în perfida cursă ce li se întinsese şi intrară cu grămada în adunarea suspectă. . o mare parte din cler. . numai câţiva iudei subalterni.cel puţin ca instigatori şi ca tăinuitori de obiecte dosite. împrumuturile pe amanete.adică după 4 ani. care îi împiedica să vadă. Membrii Convenţei se înţelegeau. practică scomturile. de altfel. La 30 aprilie 1791 şi la 27 septembrie 1791. Francmasoneria. foarte scump. în 1806. . înşelă într-un chip nedemn nobilimea. Atunci. . pe toată lumea. Când Constituanta se reuni. colaboratorul lui Napoleon. se permite comerţul la toată naţia şi se opun. . avură. Mobilierele emigraţilor erau o altă ocazie de operaţii fructuoase. Prima grijă. pentru Israel.Paulescu: Spitalul. însă Adunarea.… aşa era de mare scârba ce inspira această lepră. agiotagele. Dar. cu ovreii. ovreii din Paris solicitară emanciparea tuturor israeliţilor din Franţa. pe aceşti blestemaţi fii ai lui Israel. Cea mai mare parte din furturile şi jafurile de care vorbeşte Taine. deputaţii. Tocmai în octombrie 1793.pe unii mai mult decât pe alţii. pur şi simplu. Cahalul. care s-au lăsat să fie prinşi. De altfel. dându-se.fu să se repeadă asupra diamantelor Coroanei. organizaţia socială. Să notăm. Francmasoneria putu să lucreze în tihnă. Însă. care a avut loc în timpul acestei groaznice furtuni sociale. . credincioşilor. inspirate de credinţa geniului pictorilor din Evul Mediu… Adesea ei cumpărară biserici întregi. într-o publicaţie anterioară. Ovreii fură. care îşi închipuiră că maşina împingea pentru ei. Ea amăgi. ovreii reuşiră să introducă în Anglia. Dezbaterea.Israel triumfă. începută la 21 septembrie 1789. că aceasta s-a întâmplat în plină Teroare. Portaiis. Englezii au făcut apoi să treacă în Franţa această funestă asociaţie. în furtul cărora jucară un rol de căpetenie. se continuă câteva zile. . aceia care organizară jefuirea bisericilor şi distrugerea capodoperelor. le închiriară. începând de la acest tragic eveniment şi până în zilele noastre. când liniştea fu restabilită. într-un oraş. o singură casă de comerţ. jurisconsul celebru. fără nici un succes. -scrise cele ce urmează: N. traficurile şi negoţurile cu lucruri vechi… Dacă se îngăduie unui singur jidov. Toţi ovreii din Paris au fost implicaţi în această afacere. de luptă neîncetata. micile schimburi. pe la începutul secolului al XVIII-lea. Francmasoneria 41 .întrun memoriu pe care-l prezentă împăratului. amână soluţia. Cu mult mai înainte de Revoluţie. foarte încurcată.C.pentru ca să se arate demni de emancipare. societate secretă pe care au imaginat-o şi au construit-o după modelul Cahalului lor. vom expune mai departe originea Francmasoneriei şi rolul ei în timpul marii Revoluţii. în mod mincinos. drept o instituţie filantropică. Aici. cu toate avertismentele Papilor. pentru ca să-şi însuşească averile acestor proscrişi. reveniră la asalt. că ea lucra. Aici. fiecărui negustor. am arătat pe larg. . după Taine. au fost judecaţi şi în urmă executaţi. ca să dărâme.sau. înspăimântătoarea dezlănţuire a patimilor de proprietate şi de dominaţie.

care împreună cu jidanul Gambetta erau membri ai guvernului Apărării naţionale. el există la toate naţiile. Greşeala provine din faptul că revoluţionarii nu au vrut să vadă decât o chestiune de toleranţă religioasă. Astăzi. al muncii tuturor cetăţenilor. . şi acum rătăceşte pe tot globul. ci chiar de la constituţia acestui popor. .C. cum se plânge de jidani. Cu atât mai mult că în 1870 această măsură avea şi un caracter odios: arabii. Când un ofiţer francez se prezenta la Sidi Mahomed Ben Ahmed el Mokrani. . războaie (ca acela din Tonkin. fără să se confunde. . era aşa de intensă. Dar. care pustiesc Franţa”. deschidea iudeilor o poartă destul de largă. Acest popor avea altădată un teritoriu şi un guvern. El a fost împrăştiat. adăugă: „Nu se plânge lumea de protestanţi şi de catolici. în timpul războiului din Italia. jidanul Cremieux. Răul pe care ei îl fac. . Şi Napoleon I. ca efect imediat. sub numele de dobândă a datoriei naţionale”. Ei organizară maşina de exploatare a popoarelor. pretutindeni el se crede că trăieşte pe pământ străin… Astfel ovreii formează. trece în punga jidanilor. încât pentru ai înflăcăra pe turcoşi împotriva austriecilor. Jidovii nu sunt numai o sectă. din nenorocire. în timpul războiului ce a doborât Franţa. pentru ca să caute un refugiu. etc. într-o discuţie în Consiliul de Stat. peste tot. . . ovreii au înaintat mult. ci un popor. El avu. era de ajuns să li se spună că aveau în faţa lor nişte jidani. nici englezi. ei nu sunt nici francezi.ce era dăruit cu toptanul şlehtei jidoveşti. această dominaţie universală. o indignare unanimă. Şi pentru ce o asemenea favoare?… atunci când decretul din 1848. într-o carte remarcabilă. pentru ca să servească interesele neamului lor. Cremieux şi cumătrul său Gambetta au trădat Franţa. în masă.pe care aţâţi cuceritori au visat-o. De atunci. iar nu o ţară. Sunt nişte lăcuste şi nişte omizi. Europa este înfeudată dominaţiei lui Israel. era de ajuns să-i facă să participe… la toate drepturile de care se bucură cetăţenii francezi.) etc. erau lipsiţi de dreptul de a vota. În 1870. în ce condiţii. Treizeci de ani mai târziu. krac-uri şi panamale ce ruinează o ţară întreagă.„Constituanta crezuse că. ovreii au căpătat drepturile de cetăţenie în Algeria.ci pur şi simplu ovrei…”. Coranul. Talmudul. . care-şi făcuseră datoria în mod eroic în timpul războiului. referitor la naturalizarea străinilor. sub republica francmasonă.al cărei pământ era invadat de duşmani. în Algeria. a ovreilor din Algeria. nici nemţi. nu vine de la indivizi. pentru a face pe ovrei buni cetăţeni. etc.lovituri de bursă dezastruoase.şi trimise înapoi generalului N. experienţa a probat că… nu avusese prevedere.şi îi înmână decretul lui Cremieux. . . din care au ieşit trusturi formidabile. ura împotriva acestui neam netrebnic. nici prusieni. Profitând de un astfel de moment pentru a da un astfel de decret.Iudeii o au în mâinile lor… Israel a impus tribut tuturor statelor.mare senior arab. o răscoală îngrozitoare a populaţiei arabă şi cabilă. pe care aceste state nu o vor plăti niciodată cu veniturile lor. De altfel. cu ele. Francmasoneria 42 . jidanii au ajuns să fie stăpâni absoluţi pe Franţa. Aga scuipă pe el.Toussenel scrie: „Ovreii au lovit toate statele cu o nouă ipotecă.Les Juifs rois de l’epoque. o naţie în naţie. dădu decretul de naturalizare. Acest decret de naturalizare excită. . ALGERIA Să vedem acum. în problema ce aveau de rezolvat în ceea ce priveşte starea civilă a israeliţilor din Franţa. produsul cel mai clar. fără să fi fost distrus. Cahalul.Paulescu: Spitalul.

Într-un ceas aşa de dezastruos pentru patria comună. ei încercară să se încorporeze în naţia rusă. În cursul unei revoluţii sângeroase. . nici prin minciună. francezilor. pentru acest lucru se răscoală. de armata franceză. lucrară exact în acelaşi sens. a cărui faimă a făcut ocolul pământului. însă deplorabilă pentru vecinii lui.în particular pentru noi. trei miniştri.sau mai bine zis se năpustea ca o bestie turbată. unde. N. Cahalul.nu se bucură de drepturile de cetăţenie… adică de Rusia. . care îşi închipuie uşor că o monarhie absolută este un îngrozitor flagel. Cahalele calomniază Rusia şi o discreditează în ochii lumii străine. Poporul rus. nici de Anglia. punându-se în grevă. măsură excelentă pentru poporul rus. prin urmare. într-adevăr. fără intervenţia autorităţilor civile. ca primari ai Romei (Nathan). Francmasonii Constituantei şi ovreii revoluţionari din Rusia. RUSIA În Rusia. în care ovreii . Coranul. într-adevăr. nimic despre Italia. românii. îşi ridică impozitele. de asemenea. un Stat în Stat”. care răsculau poporul. ovreii . ei au dezlănţuit războiul civil când patria. prin presa europeană. să vorbim puţin de o ţară mare. era zdrobită din afară. . Dar.ovreii sunt lipsiţi de drepturile civile şi politice. tăiaţi împrejur. pentru a ajunge aici. apără cauza Ţarului şi a Rusiei”. . nu stau mai bine ca Austria şi ca Franţa. nici prin teroare. în momentul de faţă.pentru al elibera”. pentru ca să arate tot dezgustul şi adâncul său dispreţ. care. . în 1881: „Poziţia iudeilor în Germania este foarte avantajoasă… Fiecare comunitate jidovească se administrează ea însăşi.unde ei se numără cu milioanele.ca cei de la noi . în mijlocul masacrelor. . ca miniştri de război (Ottolenghi). citeai scrisorile particularilor care vedeau cu ochii evenimentele. în loc să citeşti în ziare depeşele agenţiilor jidoveşti. în realitate. din acest punct de vedere. Când. în timpul războiului cu Japonia.tulbură liniştea Statului şi pune într-un pericol continuu viaţa Ţarului şi a principalilor săi colaboratori.profitând de momentul când Rusia era încurcată într-un război nenorocit. Şi. unde ovreii sunt.Augeraud crucea de ofiţer a legiunii de onoare.redusă la trista necesitate de a se pune în serviciul acelora ce trăiau numai din camătă şi din furtişaguri. Şi. Văzând ca nu ajung la nimic. Mai mult. în care voiau să intre. mereu excitat împins în stradă de către jidani.Paulescu: Spitalul. îşi dirijează şcolile. reclamă o constituţie şi o garanţie. care s-au înjosit până la a se pune în rând cu jidovii. din partea jidovimei. .ne spuneau telegramele agenţilor. prin Nihilişti (sectă de anarhişti). Aceeaşi soartă ne ameninţă şi pe noi. tot astfel. în numele Ţarului.C. ce a dat naştere unui scandal colosal. Aceasta ne va permite să ne dăm seama de uneltirile sau de tertipurile pe care jidanii din România le întrebuinţează pentru ca să-şi atingă scopul dorit. .unde vine să se reverse prisosul acestui furnicar. jidănimea n-a văzut decât un singur lucru: interesul ei. poporul rus nu ştia câtuşi de puţin ce e o constituţie şi ce sunt garanţiile. Talmudul. colo pentru alta. Însă. care mai toate sunt în mâinile ovreilor. s-au văzut „instigatori. ce s-a petrecut în Rusia. care are jidani ca prim-miniştri (Luzzati). Francmasoneria 43 . arzând şi asasinând. pe când ruşii se găsesc foarte bine sub un asemenea regim. Nu vom spune deci. avu loc intrarea jidovilor în naţia franceză. care minţeau cu neruşinare şi îl făceau să creadă că. . Să vedem. constatai că poporul rus mergea fără să ştie pentru ce.ici pentru o cauză. Nu ne vom mai opri asupra celorlalte ţări din Europa. nici de Germania. . Israeliţii formează. Jidănimea rusească se agită cu furie şi. Mokrani căzu ca un erou şi revolta fu înecată în sânge. foarte puternici şi unde Herman Kuhn scria. încercară să escaladeze bariera. se îndeletnicesc cu un gheşeft monstru.

37. . ce le sunt contestate pe nedrept.70. În 1838. este prin naştere. după împărţirea Poloniei (1772). . a atins cifra colosală de 1. la Iaşi. În 1859.s-au găsit. .n-au nici un motiv istoric plauzibil ca să poată pretinde drepturile de cetăţenie.se socotesc în toată ţara. s-au introdus aici în mod fraudulos în cursul secolului trecut. Astfel. tătari. Coranul. ei se agită nebuneşte. Această invazie a început de ani de zile. . să studieze chestiunea israelită: „Majoritatea familiilor evreieşti care locuiesc în România. un savant istoric. În România. ovreii. Cahalul.000. încât contribuţia lor totală se ridica abia la 155 lei. La începutul secolului al XVIII-lea.24. În 1860. . în 1867. . Pentru ca să probăm că această afirmaţie nu este decât o neruşinată minciună. În 1899. vom aduce aici cifre exacte. veniţi de ieri.6. în România. În 1831.000 de ovrei. Ernest Desjardins. scoase din statisticile oficiale. 12. ei trebuie să aibă prerogativele de cetate. Cifrele acestor statistici arată că. ne va fi uşor să înţelegem ce se petrece în propria noastră ţară. .000. . prin spirit şi prin limbă.C.. ovreii n-au putut să-şi satisfacă decât numai patima de proprietate şi datorită ei. susţinute de el împotriva numeroşilor barbari (turci. . care se află actualmente în România.000.330 ovrei. . pe trimestru. . Prin urmare. . ce constituie un fel de cloacă nesecabilă ce debordează cu îmbelşugare această pestilentă. Astfel.200.000. nu s-au găsit decât 127 şefi de familii israeliţi. .când s-a făcut cel dintâi recensământ în Moldova. . constatăm că înmulţirea jidanilor. ca să ne subjuge cu totul.19.) ce voiau să-l cotropească.533 la 100. Talmudul.venind din Galiţia şi din Polonia rusească. în toată ţara.120. în Moldova. În 1831. au ajuns în câţiva ani să pună mâna pe mai toate bogăţiile ţării.000. 3. pe viaţă sau pe moarte. etc. .000 de iudei. dar a devenit foarte activă mai ales în timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1848)… N. le mai trebuie să posede şi drepturile de cetăţenie. nu se afla în Moldova decât un număr foarte mic de ovrei. ei erau atât de rari. din Austria şi din Rusia.80.9. Comparând între ei anii 1803 şi 1899. Iată ce zice în aceasta privinţă.Paulescu: Spitalul. numărul ovreilor a fost întotdeauna cu mult mai mic ca în Moldova. În 1899. .şi că. împinşi fiind de patima de dominaţie.ca şi prin voinţă şi prin moravuri. care a venit în România. pretind astăzi că sunt stabiliţi în România de când lumea şi pământul.000. cunoscând modul cum jidovii au lucrat în mai multe ţări străine. nici la luptele sângeroase.000. membru al Institutului. În 1827. În 1820. în această perioadă de 96 ani. Ea a venit aici prin emigraţie. Numărul lor însă a crescut progresiv.care n-au luat parte nici la suferinţele grozave îndurate altădată de poporul român. în 1820. Lazare).străini de ţară. În 1803. Pentru a atinge şi acest sfârşit. în Bucureşti. în imensa lor majoritate.000 de jidovi. prin urmare. Dar. unguri. În 1838.… de la luarea Ierusalimului de către Titus (Cremieux)… sau din timpurile lui Decebal (B. Aceşti străini. în urma emigrării lor necontenite din Moldova.ROMÂNIA Acum. aceşti străini. .cu mult mai înainte de formarea acestei ţări. Francmasoneria 44 . În Muntenia. .

000 80. uneori numai bănuite.7%. . care în 1909 avea 77. . se topi la vederea câtorva gologani. Fenomene.ne duc la constatări de o excepţională gravitate.fosta capitală a Moldovei. în 8 din 21 oraşe moldoveneşti. Cu modul acesta. În acelaşi timp. Astfel.30. C. Naşteri Morţi Diferenţa Români 140. 9.000 naşteri. vechea capitală a ţării. constată: . iar a Dobrogei. numai în anul 1909. nu mai are astăzi decât 75.882. Coranul. făcându-se complicii acestor abateri.500. în oraşul Iaşi. N. O asemenea proporţie se întâlneşte în mai toate oraşele Moldovei. . iar a Dobrogei cu 45.8%.488 suflete.784 de suflete. Dar.5%.6%. s-a făcut un nou recensământ al populaţiei. s-a produs o diferenţă de peste 30. înmulţirea ovreilor străini luă proporţii înspăimântătoare. .şi aşa mai departe. pentru acelaşi oraş.la Fălticeni. de exemplu. mişcarea populaţiei. de 57% . mişcarea populaţiei de la 1866 la 1909.Astfel. ale cărui prime rezultate au fost raportate de profesorul Cuza. asupra morţilor. pe câtă vreme jidovii (al căror număr este aproape pe jumătate ca acel al creştinilor) au un excedent de 40. Numai că.500 Ovrei : 13. se prezintă cu un tablou şi mai înfricoşător.000 +40.000.418 morţi). cu 41. publicând aceste date. Iaşii.500 Şi. 13.iar guvernele. Talmudul. în 43 de ani.000 de indivizi în favoarea lui Israel. o diferenţa de 70 000 de suflete în profitul lui Israel. populaţia Fălticenilor s-a micşorat cu 10. de 51. astfel la Dorohoi ea este de 53. cu cât oraşele sunt situate mai spre nord”.759 locuitori.pentru ovrei un excedent de 17. existau în Moldova regulamente pentru apărarea fruntariilor împotriva valurilor năvălitoare ale vagabonzilor străini.000 Adică. pe când jidanii au câştigat 120 (894 naşteri. le rezumă astfel: „Cifrele recensământului.Paulescu: Spitalul. Diferenţa : Români 7.8%.C.500.432 naşteri. a Mihăilenilor cu 13%. Morţi. care e enormă.000 . Cuza.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 1%. .la Botoşani.000 170. De asemenea. . a căror cunoştinţă se impune fără întârziere. 2. asupra naşterilor. +3. . . populaţia sa diminuat în mod absolut.adică la 50. se vede atunci că. De asemenea. de la 1870 la 1893. O asemenea disproporţie.pentru români.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 23%. etc.759 locuitori. Naşteri. vedem că românii prezintă un deficit de 30. Putem deci să afirmăm că oraşele Moldovei se depopulează şi că această depopulare este cu atât mai intensă. când cercetezi mişcarea fiecărui oraş luat în parte. românii au pierdut aici 986 indivizi (1. în 13 ani. Un ziar politic. de la 1869 la 1875.000. Cahalul. -5. În 1912. Francmasoneria 45 . trebuie să aibă cauze profunde.3% . severitatea acestor regulamente. . numai cu 18.443 de suflete.pentru moment provizorii. un deficit de 14. profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi.000 Ovrei 120. Cu alte cuvinte.000 morţi. neobservate de nimeni. asupra unei populaţii totale de 77. 774 morţi). calculând asupra datelor statisticilor oficiale. răul pare şi mai mare. într-adevăr. ovreii au ajuns în Iaşi la cifra de 39.8%.care se petreceau în umbră. datele referitoare la numărul locuitorilor Moldovei arată că populaţia rurală a crescut. Dacă examinăm acum statisticile care dau mişcarea totală a populaţiei în oraşele Moldovei.8% . în 22 de ani. populaţia urbană a Moldovei a crescut numai cu 5. . D-l A.apar astăzi în plină lumină… Într-adevăr. dădură pământul naţional pradă cerşetorilor corupători”. .pentru concurenţa de aici înainte neputincioasă şi chiar pentru viaţa materială a adevăraţilor români… Dar.

strada Lipscani din Bucureşti toată era ocupată numai de negustori români. Talmudul. în Dorohoi.… în interval de câţiva ani. în Fălticeni. fier.s-a făcut foarte repede.care posedă şi tot comerţul cu materii prime (Pietre. în cursul anului 1908: Meseriași români :1. Cahalul a lucrat cu toată forţa de care dispune. a negustorilor români. acaparând toate mijloacele de subzistenţă. Ne aducem aminte.Paulescu: Spitalul. .Prin urmare.şi această constatare a smuls profesorului Cuza strigatul de alarmă sau mai bine zis de disperare: pierim . lemne. au trecut cu totul în mâinile ovreilor. care a studiat bine acest fenomen patologic.570.deşi nu aveam ca etate decât 43 de ani. Coranul.la Iaşi. sunt absolut dezarmaţi în lupta de concurenţă şi sunt uşor înlăturaţi de rivalii lor.şi aceasta numai în câţiva ani. . Şi nici nu mai vorbim de marea industrie care. cuie. . au lipsit pe români de aceste mijloace de trai şi. Şi această transformare. în Moldova. din 74 cârciumi. din 1906: „În oraşul Botoşani. în acest oraş. . Într-adevăr. Cahalul. În plus.Dacă vom consulta statisticile. în consecinţă. . postav. Efectele patimii de proprietate a ovreilor Jidanii în oraşe. după cum spune Raportul Camerei de comerţ şi industrie. în ceea ce priveşte mica industrie. numai 6 aparţin românilor.Iată acum proporţia. vom vedea că industria şi mai ales comerţul în oraşele României. aceşti străini sunt puternic ajutaţi de Cahalele lor şi sunt uniţi prin solidaritatea naţională . . la tot. . în toate oraşele Moldovei şi în multe ale Munteniei.). . din 133 cârciumi. faţă de negustorii ovrei. ovreii se înmulţesc în mod prodigios pe când românii se împuţinează din ce în ce. pânză. Francmasoneria 46 . a ajuns la condusa că jidanii. nisip. din 54 cârciumi. tinichea. de-abia 4 sunt ţinute de români. în inimile tuturor românilor. în faţa năvălirii unor paraziţi? Cuza. este întreagă jidovească.că în timpul războiului din 1877. care n-au între ei nici o legătură şi nu se bucură de nici un sprijin. una singură e românească. meseriile cele mai uşoare şi cele mai productive aparţin iudeilor. piei etc. cu o dureroasă nelinişte. Ele ar fi naturale dacă neam găsi în Palestina.742 Aici. cu totul ridicolă.iar rezultatele sunt formidabile. Trebuie remarcat că. la Herţa. în cursul anului 1908: Negustori români 121 ovrei 1. meseriași ovrei : 5. 1 40 Asemenea proporţii se întâlnesc. de altfel. Astfel. . pe când N. cu toate enormele sacrificii ale Statului şi mai ales ale consumatorilor. găsim: români ovrei Cârciumari 51 344 Băcani 6 83 Precupeţi 4 172 Făinari 1 80 Negustori de lemne şi aşa mai departe. La Hârlău. la Mihăileni… toate cârciumile sunt în mâinile ovreilor”. până atunci foarte prolifică. . în oraşul Iaşi. . var.strigăt care s-a răsfrânt. Comerţul.874 .Iată proporţia ce există între meseriaşii români şi iudei.C. Industria. de la tot. dar sunt monstruoase în România.de la un negoţ exclusiv românesc.pe când bieţii români. . Dar care este cauza istovirii unei populaţii. indispensabile acestor meserii. la un negoţ exclusiv jidovesc. aceştia au început să dispară.

. Francmasoneria . îi lipsesc de pâinea zilnică. Dacă studiem statistica publicată de Spicuitorul moldo-român pe anul 1839. preparate mai dinainte şi venite din străinătate.ci o trupă disciplinată. exterminarea unui popor.C. Contra-proba. avem de-a face cu Armata Cahalului. Se înţelege uşor de ce românii pier în faţa jidovilor care. cu cel ce găsim acolo în 1909: Negustorii români 1832 1909 Cârciumari : 26 451 Băcani : 1156 Pescari : 580 Blănari : 650 Chiristigii : 180 şi aşa mai departe. chibzuită. în acel timp. să vedem şi ce se petrece la ţară. . Această crimă abominabilă.este relativ mare. în 1839. Totuşi.care nu atinge 25%. ei nu întârzie să vândă pe ascuns alcool. este fapta Cahalului. pierduţi în mulţimea nenumărată a jidovilor. găsim în Iaşi în 1909: Negustorii ovrei : Cârciumari : 1909 344 47 N. a trebuit să fie mai întâi complotată. Să comparăm numărul negustorilor români din Iaşi. Negustorii români dispăruì au fost înlocuiţi de jidani. . unde se strecoară ca să poată intra. unde după lege. vedem că. această statistică arată lămurit că în aceste trei judeţe. iar acum nu se mai găsesc acolo decât doi sau trei români.deşi legea opreşte pe ovrei de a se stabili în sate. Iată acum şi contra-proba. Coranul. Într-un cuvânt.toată Moldova este literalmente cufundată în mocirla năpăditoare a lui Israel. . În statistica întocmită de Camera de comerţ şi industrie asupra a trei judeţe din nordul Moldovei în anul 1905-1906. românii aveau cu ce să trăiască. otrăvindu-i cu băuturi alcoolice falsificate. bine echipată. străinii nu pot deschide cârciumi. pentru că românii ţin încă aproape tor comerţul de băuturi alcoolice la sate. graţie organizaţiei breslelor. rămânea aproape staţionară. Dar. pentru că industria şi comerţul erau ale lor. inconştientă de scop. În orice caz. dând peste tot excedente importante. care atunci erau în floare.Până acum v-am arătat proba. pe urmă executată de o mână de maestru. acaparând toate mijloacele de trai. Cahalul. . populaţia românească se înmulţea în mod regulat. îndată ce ajung în sate. . . O nimicire atât de completă şi îndeplinită în atât de scurt timp.Acum că ştim ce se întâmplă în oraşe.în timp ce populaţia ovreiască . la acea epocă. Jidanii la sate. . mai toate meseriile şi mai tot comerţul sunt în mâinile jidanilor. Talmudul. ovreii găsesc întotdeauna mijlocul de a călca această lege şi. Intr-adevăr. era toată luată de jidani. La un asemenea rezultat nu ar fi putut să ajungă o gloată. cu mijloace financiare. găsim cele ce urmează: a) Pentru meseriaşi: români ovrei Botoşani 19% 68% Dorohoi 24% 70% Suceava 20% 66% b) Pentru negustori: români ovrei Botoşani 22% 72% Dorohoi 22% 74% Suceava 26% 66% Proporţia negustorilor români. având capitaluri din belşug şi care se năpusteşte la atac urmărind o ţintă determinată.Paulescu: Spitalul.cincisprezece ani mai târziu. căci.

800.000 lei. hoţia şi frauda. din incapacitate sau mai ales din corupţia timpului. N. . Un om de litere a povestit. a referat Sfatului că.şi se aruncară cu lăcomie asupra imobilelor din oraşe. întrebuinţând în această luptă pe viaţă sau pe moarte. e faptul că românii au fost obligaţi. Proprietăţi urbane. după forma occidentală. Prin urmare. răspândită de ovrei. fără încetare primeşte jălbi din partea breslelor şi a mai marelui staroste.000 lei. În realitate. Iată. nici de bunăvoie. la nenorociţii români. Cerem ca ovreii. Talmudul. Cahalul. ce este scris într-un raport (Anafora) al Sfatului administrativ al Moldovei.pentru ca să plătească jidanului o pălărie de 6 lei. . cum un biet ţăran.ovreii despuiară în voie pe bieţii români.… cu expunerea necazurilor ce românii suferă de la ovrei. Domnitorul Mihalache Sturdza (de tristă memorie). legea nepermiţându-le să înghită şi pe cele de la ţară. dar jidanii n-au vrut să-i tolereze lângă dânşii şi n-au consimţit nici măcar să-i primească în atelierele lor. contractată la Iuda într-un moment de strâmtorare! De altfel. care se vor folosi de drepturile breslelor… să fie supuşi la aceeaşi taxă ca şi breslele…”. cât şi pe cei din sate. cu No. din comerţ şi din industrie.românii au părăsit poziţiile mănoase în câştig. adresat Domnitorului. manopere tot atât de laşe. . mai toate băncile. sunt în mâinile acestor vampiri.000. Coranul.din nepăsare. Din aceste statistici rezultă că. mult mai uşoare şi cerând mai puţină osteneală. nici de lene. poruncite de Talmud. ovreii îi împrumutară. ei posedă în Moldova mai bine de 31% din proprietatea funciară urbană. cu dobânzi enorme. care alcătuiau toată averea lui şi a familiei lui. etc. cât de duşmănoase. care i-au atacat prin mijloace oculte.000 la 5. să părăsească terenul meseriilor şi al negoţului.care sunt mijloacele cele mai eficace de a realiza. din cauza incapacităţii şi mai ales a necinstei clasei de sus.ei.încă şi mai puţin din cauza incapacităţii lor.621.căci aceştia acaparând meseriile şi negoţurile au pus mâna pe cea mai mare parte din câştiguri… În urma schimbării vestmântului. 8. în mod sugestiv.100. dispreţuind munca şi preferând funcţiile Statului. că au venit să ocupe un loc disponibil în economia noastră naţională nu este decât o minciună sfruntată. Dar. . care atunci când au venit din Galiţia sau din Polonia rusească. n-aveau nici ce mânca! .000 la suma minimă românească de 200. pe care o luase pe datorie. Francmasoneria 48 .puse rezoluţia ca jidovii să continue să profite de toate drepturile breslelor. încă nu e totul. Astfel se îmbogăţiră foarte. atât pe cei din oraşe. . nici de fudulie. lăsând cheltuielile pe socoteala românilor. fără voia lor. într-adevăr.Având bani.500. în ascuns. pe când românii n-au decât pentru 2. la Dorohoi. . La Fălticeni. unde te pot împrumuta.000. .Prin comerţ şi prin industrie . . repede. ovreii au case pentru 5. Astăzi. pentru care un asemenea împrumut însemnează ruina. care n-a fost în stare să le apere interesele. proporţia este de 7. dacă ar avea dreptul să cumpere şi moşii? Camăta.Paulescu: Spitalul. Câte averi nimicite. ei au fost învinşi de jidani.a fost nevoit sa-şi vândă o pereche de boi. Ce ar fi. valoarea acaretelor lor întrece cu mult pe a celor româneşti. . . am voit ca croitorii creştini să se obişnuiască a face costume europeneşti. La Mihăileni. În mai multe oraşe.000. Astfel.C. în ziua de 31 mai 1838: „Departamentul finanţelor. fraza stereotipă.Băcani : Pescari : Blănari . .000 lei. pentru o mică datorie. ea este de 1. În aceeaşi zi. Dar ce este mai trist. Chiristigii : 83 7 14 13 şi aşa mai departe.

în Moldova de sus. Ei bine. . pe la primării. speculând asupra banilor publici şi împroşcând cu infamiile lor chiar şi pe miniştri. Carteluri.Mai apoi ovreii întrebuinţară atâtea bogăţii ca să organizeze carteluri. nume ce vor face în veci groază şi scârbă adevăraţilor români. . a dat ovreilor poliţe pentru mai mult de un milion. aproape îndoit decât îl iau bulgarii. aceste Iude găsiseră mijlocul să transforme în robii lor. .cărora le dau câţiva lei şi îi fac să iscălească pentru sume fabuloase. de curând. deşi Dumnezeu ne-a dat o ţară atât de fertilă.adică furturi şi înşelătorii în mare.C. . unde corup funcţionarii. în plus. în bătaie de joc. pentru ca să aibă 17. N. de atunci. că Parlamentul.şi cu ajutorul Cahalelor străine. care istovesc poporul. Talmudul. pe care să-i risipească.este taraba zarafului. pe la prefecturi şi chiar prin ministere. noi plătim zahărul cu un preţ exorbitant.au fost nevoiţi să se plece exigenţelor. Pricepeţi acum ce escrocherie are loc atunci când viitorul băieţandrului este în joc şi mai ales când părinţii ţin să ascundă greşelile fiului lor. . ce unul din ei o stoarce până la uscare. peste puterile omului.adică de jurământul more-judaico. al ovreiului. din fericire. nădejdea mângâiată a răzbunării ascunse împotriva creştinului. ovreii măriră considerabil arenzile. ei îl exploatează prin arendare şi. Iar enorma suprafaţă din pământul României. . Feierstein… sunt numele principalilor bandiţi agrari. . se adaugă adeseori sperjurul. .care asociindu-se cu hoţia şi cu înşelătoria. după placul lor. ei închiriară imense terenuri. proporţia moşiilor arendate crescu aşa de repede şi ajunse la cifre atât de înspăimântătoare. . mulţumită unor magistraţi prea îndatoritori. Astfel. . fără ca nimeni să nu mai poată veni în ajutor acestor nenorociţi! De altfel. care au văzut scăpându-le o asemenea pradă. înainte de 1902. au acum neruşinarea de a plânge pe ţărani. cu măsline putrezite. formează un fel de triadă talmudică. . ei posedau două treimi din domenii. Astfel.obţinând prin aceasta drepturile de cetăţenie. Fischerland.să ajungă în urmă să îi pună definitiv sub picioare. Rapaport.adică izvorul fundamental de trai al ţării. căci adesea un singur evreu ţine în arendă mai mult decât un judeţ. care mişună prin tribunale. împilând cu neomenie pe bieţii ţărani care. mai pe toţi ţăranii României! Într-adevăr. elementul său. Dar. Ei atacară şi agricultura. cu toate că nu voiesc să cultive pământul cu propriile lor mâini. impuse de jidani. . Coranul. neputând să se ducă în altă parte din cauza depărtării. că ea constituie una din regiunile cele mai productive în grâu. acest soi nou de Hoţi erau iremediabil condamnaţi să nu mai lucreze decât ca să îmbogăţească mai mult pe strigoii avizi. Şi când te gândeşti că aceeaşi jidani.Dar ovreii nu se mulţumiră cu atât. pâinea de asemenea. Cahalul. s-a numit. ceea ce arată cât iubeşte Israel pe ţăranii români e faptul că. să le dea şi pelagră. Juster. Dar. este foarte scumpă. mică săptămână.fu nevoit să limiteze întinderea pământului cultivat de un acelaşi arendaş. camătă înfloritoare”. cu brânză mucegăită plină de viermi sau cu mămăligă neagră şi amară făcută cu mălai de porumb stricat … ca să-i otrăvească şi. După cum zice Desjardins.după răscoala ţăranilor. Cametei. Francmasoneria 49 . Şi nici nu mai pomenim de răul imens ce fac samsarii jidani. pe la regimente. asemenea anomalii se explică prin faptul că jidovii acaparatori fixează preţul mărfurilor. Dar şi-au recuperat investiţia până la urmă. Astfel. Astfel. din Galaţi. Pentru ca să poată arenda o ţară întreagă. de exemplu. care se pregăteau să se îndoape cu sudoarea omenească. ca să trăiască. guvernul le-a pus botniţă şi planul infernal a avortat. Guttmann. trebuinţa sa primordială. din lumea întreagă.Paulescu: Spitalul. per excelenţiam. un tânăr G…. Fischer. .000 lei. sugându-l până la măduvă. . jidanii îi nutresc cu „peşte împuţit. „comerţul. pretutindeni unde aceştia lucrează ca muncitori. trusturi de tot soiul. Dar.Jidanii se leagă până şi de tinerii neexperimentaţi de băieţii de bani-gata. Agricultura. câmpul nelimitat al viselor sale de putere în viitor. în 1907. această crimă a fost scăpată de singura piedică ce-o mai stânjenea. pe care îi împing la o nouă revoltă. pentru ca.

. cu preţuri ridicole. Dar aceasta nu i-a îndestulat pe jidovi. o puzderie de jidani străini. . pur şi simplu.jidovii vând românilor basamacuri de 60% şi chiar de 87. „La cârciuma lui Bercu Leib… din Iaşi… am luat o probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se afla în raftul debitului şi o altă probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se găsea sub tejgheaua debitului. . sunt ţinute într-o stare de murdărie revoltătoare. . De altfel.Ovreii au năpădit şi asupra petrolului. . valorează mai puţin ca banii. şi îi omoară prin instalaţiile lor defectuoase.3% alcool (!) pe care consumatorii le numesc. . .Lista infamiilor jidăneşti nu este deci terminată.Paulescu: Spitalul. ca să facem loc fiilor lui Iuda.şi de ce guvernul este obligat să intervină. Astfel. terenurile lor petrolifere.şi se descoperi omorul premeditat. forestiere şi petrolifere.C. Petrolul.8% alcool. . atât de des.ca pe nişte robi din centrul Africii. alt tezaur al pământului binecuvântat al României. Francmasoneria 50 .după cum fac şi Jidovii din societăţile distrugătoare de păduri. ea singură. care voiesc să stabilească aici noua Palestină.şi pe care sticlă. . Coranul. Este. Ei socot că pierderea a vreo câteva mii de români. unde este curat. . o rasă întreaga. zgârcit construite. Dacă se adaugă la aceasta o muncă istovitoare.condiţie care face pe jidovime să geamă de disperare. .ca şi cum n-am avea îndeajuns. permisă de regulament. ca amploiaţi. toate aceste societăţi. sunt puse în altă odaie. Beţia şi alcoolismul . într-o ţară înzestrată de Dumnezeu cu bogăţii nemaipomenite. nu numai că falsifică băuturile şi le otrăvesc cu diverse ingrediente. Rachiul de pe raft conţinea 38. . ajutat de Cahal. „bune pentru români”. . înţelegi uşor de ce aceşti nenorociţi se revoltă.şi pe care le vând. . .aşa că Statul a fost nevoit să ceară ca cel puţin o treime din funcţionari să fie compusă din români. N. cu sticla. Talmudul. .pe când rachiurile de a noastre. este de maximum 35% pentru rachiuri şi de 45% pentru drojdie şi tescovină. . România mai datoreşte lui Israel şi alcoolismul.… şi pe ce pun mâna. pe ascuns. a lăsat slobod frâul patimei de proprietate şi a smuls din mâinile românului pâinea de toate zilele. care se alarmase. cu drept cuvânt. ca nişte duhuri rele. Prin urmare. au format societăţi forestiere care au înşelat pe ţărani şi le-au luat. de la bieţii ţărani. Ei au cumpărat.absolut interzis de consiliul sanitar. păduri seculare.… ca să scape de moarte pe nişte ţărănoi mocofani.3% alcool. Aceşti ovrei tratează acum pe foştii proprietari ai terenurilor împădurite. pe când concentraţia alcoolică a băuturilor. femeia debitantului a vrut să o dosească în momentul intrării noastre în debit. . Ovreii. care munceau la el. . ca să înăbuşe aceste răscoale. aduc în ţară.ca anul trecut la societatea Lotru şi ca anul acesta la societatea Tişiţa.iar rachiul de sub tejghea avea 87. vitrioluri.Dar jidanii s-au agăţat de toate resursele de pe urma cărora trăiesc românii. Şi aceste băuturi. au început să introducă în ţară viciul înjositor al beţiei. O epidemie de această groaznică boală izbucnind printre aceşti nefericiţi.plagă care este suficientă să stingă. Şi acest rol de ucigaş a fost încredinţat Alcoolismului şi Prostituţiei. Le mai trebuie să pierim cât mai curând.mai ales din cauza reclamaţiilor unei anumite prese. pe care le distrug fără milă.deveniţi lucrătorii lor. se făcură cercetări. cuşer”.deveniţi muncitorii sau mai bine zis robii lor. Întradevăr. plătită cu o simbrie de foamete. Astfel. Israel. un ovrei G… a avut îndrăzneala criminală să dea să mănânce ţăranilor. nu se alege decât praf şi ţărână. ce ar trebui să cheltuiască pentru a face reparaţiile necesare. pe nimic. adică aproape pe nimic şi acum maltratează pe aceşti foşti proprietari. aplicarea formulei Talmudului: tob şebegoim harog! Distrugerea pădurilor. Cahalul.Acum patru ani. dar îndeamnă pe români să bea rachiuri care au un grad de alcool extraordinar de ridicat . iar astăzi acest nefericit a ajuns să moară de foame. carne de oaie moartă de dalac.

. din ce în ce. Jidanii obişnuiesc deci pe ţărani. într-adevăr. în târguri. Duminica şi la sărbători. .şi. .Alcoolismul. pânze. adusă de jidani.semn distinctiv al patimei beţiei. el atinge mai ales sistemul nervos. Poporul degenerează şi nu numai că nu se mai înmulţeşte. intoxică organismul. . din beţivi. . dar se împuţinează în mod dezastruos. . N. . .constituie o calamitate fără de leac. etc. care vine să scurteze o viaţă.alcoolismul este în floare şi creşte repede. În satele Munteniei. cu veştmintele în dezordine. Francmasoneria 51 . de mătreaţă….înaintea venirii ovreilor. trist jigărit. el produce o degenerescenţă grasă a ficatului. cu băuturile tari şi. căci am fost elevul lui Iancereaux.Aşa. Acest produs. de ţi se face milă să-l vezi. . la delirium tremens.Paulescu: Spitalul. ce este foarte iute şi posedă o mare putere vezicantă. vesel.dar pe care-l falsifică. ca mobile. şi înfricoşătoarea otrăvire cronică ce e alcoolismul. îndată ce au intrat în Moldova. Dar în Moldova. ţăranului moldovean”. . anemonolul. Şi. vitele. sub tejghea. Se poate zice chiar. ea se termină. în alcool. de pe urma alcoolismului. scoarţe.pe care ei nu-l beau. . din Iaşi. prin băutură era împins să cumpere mardalalele ovreiului sau săi cedeze. onest muncitor. cerealele. . Această otrăvire cronică o constituie alcoolismul.. să se îmbete. De aici înainte. otrăvind în aceiaşi timp şi oraşele şi satele„ De altfel. Atunci vezi pe român. se mai găseau şi mărfuri execrabile. pot certifica această afirmaţie. laptele. de pildă : „La cârciuma Rosei Fiş…. în cunoştinţă de cauză. totul e schimbat la cârciumă. . personal. Şi nefericirea este şi mai mare când femeia cade şi ea în mâinile lacome ale jidovului. că aici nu există aproape deloc acest flagel.acolo unde râia jidănească e foarte întinsă. .a devenit acum. Moldoveanul. dar era mare distanţă între această intoxicaţie trecătoare. ingerat. mor toţi la o vârstă fragedă. Tot ce posedă o gospodărie. tot ce lucrează nenorociţii beţivi. Desjardins: „Tot micul comerţ este în mâinile ovreilor. .C. în care e dizolvat un ulei esenţial. iar puţinii copii care se mai nasc. destinate anume pentru ţărani. Alcoolul atacă tubul digestiv. altădată. carnea fructele şi mai ales rachiul. lângă sifoanele cu apă gazoasă se găsea o pereche de papuci vechi şi murdari…”. de obicei. care de obicei este foarte curat. a altor viscere şi a muşchilor. . care a consacrat alcoolismului lucrări nepieritoare. Ţăranul putea. trece la cârciumă. Dar iată ce zice un autor străin. şi alături de covrigi. Coranul.şi dă loc la vise înspăimântătoare. În aceste crâşme. . Cahalul. ce e mai mult. de aici înainte inutilă.funcţiile genitale ale alcoolicilor sunt diminuate sau chiar suprimate. pe ici pe colo. păsările şi produsele industriei sale”. ei devin stăpâni pe munca acestora. la început. de cele mai multe ori pe alcool. la o abrutizare care face individul să cadă în stare de tâmpire sau de imbecilitate. dă loc la o gastro-enterită intensă. din când în când. cazurile de alcoolism sunt excesiv de rare”.adaugă Verax. odată obiceiul luat. luate zilnic. „Prin cârciumă se atrăgea clientul. . trăind într-o stare de murdărie respingătoare. zdrenţăros şi murdar.după cum constată ultimul recensământ. înşelând pe român.zice Verax. . La analiza conţinutului sticlei găsită la cârciumarul ovrei Iancu Ben… s-a constatat că „lichidul este format din 900 cc de eter sulfuric. . ca şi pe orăşeni. puţin serioasă. se aflau doi piepteni plini de păr.… până şi ouăle de găină.de aici pierderea poftei de mâncare. prin tuberculoză. prima grija a jidovilor a fost să pună mâna pe cârciumi.altădată brav.de unde slăbiciune şi oboseala rapidă.nu exista alcoolism în România. Dar. .şi. Talmudul. la convulsii şi la paralizie”. lângă sticlele cu băuturi. pâine.unde nu sunt evrei. fiecare casă ovreiască era un debil de spirtoase clandestin. Dar băuturile spirtoase prea tari.

Pe urmă. şi am vârsta de 15 ani. . acesta a venit într-o noapte în bucătăria unde dormeam şi.Paulescu: Spitalul. intră în bucătăria unde dormeam şi repezindu-se la mine.deşi o încinsesem cu cheia de cu seară. s-a găsit asupra lui un bilet de liber-parcurs. mă silui. pe capătul din afară al cheiei. fusei dusă la dl. Ei se desfată prin cel dintâi şi se nutresc prin cea dea doua. . dr. cu toate ţipetele mele. Pe când eram în serviciul lui Mihelson. adăposteşte un pui de năpârcă.C.Ovreii mai exploatează desfrâul şi prostituţia. 19 august 1912. îmbolnăvindu-mă. Acestea. Coranul. mă necinsti”. căci părinţii mei sunt oameni de treabă şi buni gospodari”. A patra fetişoară povesteşte şi ea crima. . printr-o plângere făcută în scris. Cahalul. N. pe la ceasul 12. a cărei victimă a fost. care locuia în aceeaşi curte cu Mihelson şi cu Vexler. se năpusti asupra mea şi. ameninţându-mă cu un revolver ce-l avea în mână. Cu toată rezistenţa mea disperată. mai recent care arată cum procedează sute şi mii de Iude spurcate. Fried… când. fiind aduse la poliţie. vecin cu Mihelson şi. văzui intrând în cuhnie . Supusă la un interogatoriu. la îndeplinirea acestui rit infam al religiei lor. cu fel de fel de făgăduieli şi abuza de mine. Femeia Paraschiva B… s-a prezentat înaintea d-lui poliţai C… şi.Un fapt care a impresionat toată lumea de aici. cu care fusese întoarsă în broască”. am fost pângărită de el. Eram în serviciul lui I. Desfrâul. pe la ceasul unu.Iată deci o nouă plagă pe care o datorăm tot blestematului de Cahal. cu revolverul în mână. declarară cele ce urmează: „Mă numesc Magdalena R. Am vrut să ştiu cum Vexler a putut descuia uşa şi am găsit. după aceea uşa se deschise. . „Mă numesc Catinca R… şi sunt în vârstă de 14 ani (!). ameninţându-mă cu un revolver. Martel Vexler… Chemată la politie. Ea mai făcu cunoscut că aceeaşi nenorocire au suferit-o şi alte două fetiţe românce.pe Martel Vexler. Eram în serviciul lui Iosub R. în sânul său de copil.a cărei uşă nu fusese închisă cu cheia.vom cita un fapt identic. care. a arătat că fata sa. cu un revolver în mână. Satirul fu arestat şi la percheziţia ce i s-a făcut. mă trezii deodată şi văzui pe Martel Vexler care. . în această privinţă. în modul următor. spre marea surprindere a celor ce făceau cercetările.. Despre cele ce spusei. Fără să mai vorbim de un satir ovrei R… din Botoşani. Desfrâul şi prostituţia. fata Domnica F… confirmă în totul zisele Măriei P… adăugând că: „Pe când eram în serviciul d-lui V.adică formele cele mai cumplite ale patimei de reproducere.” Nu-şi poate închipui cineva deznădejdea ce cuprinde pe o biată fetiţa de 14 sau 15 ani. S…. mă violă. Francmasoneria 52 .. auzii un zgomot la uşă.Jidanii n-au nici un scrupul să necinstească fecioare creştine şi chiar. după prescripţiile Talmudului. o scrisoare apărută anul trecut prin ziare: „Fălticeni. s-a petrecut de curând în oraşul nostru. urmele unui cleşte. T… care îmi spuse că eram însărcinată.şi recunoscui pe Martel Vexler care. După câteva luni. . într-o noapte. când într-o noapte. venea în fiecare seară. am ca martoră pe Domnica F… care dormea în aceiaşi cuhnie cu mine şi care mai târziu avu o soartă la fel cu a mea”. . se precipită asupra mea şi mă ameninţă că mă împuşca dacă ţip. Măria P… a fost violată de un jidan. Iată ce spune. ei par că îşi fac o datorie să defloreze cât mai multe. pe care le numi. Talmudul. al cărui soroc era expirat şi cu care inducea în eroare personalul cailor ferate. care a sedus şi a părăsit 16 fete de ţărani moldoveni. Măria P… a făcut următoarele declaraţii: „Sunt în vârsta de 15 ani. din strada Mare.. . Mi-a fost ruşine să mă plâng la cineva. într-o noapte.

. şi-a bătut joc de trupul nostru. Moldova.… m-a trimes cu alt ovrei F… la Bacău. în ţară.sfârşesc prin a cădea într-un fel de depravare morală. acele ce nu pot să moară sau să se sinucidă de disperare. „Mă numesc J. Într-adevăr.după cum rezultă din mai multe procese ce au făcut vâlvă”. Cahalul. când au căzut în ghearele lor. în acea odaie mai era încă o fată. Pezevenghii jidani fac traficul cu carne vie pe o scară foarte întinsă. dezvirginate de către desfrânaţii circumcişi. Şi aici ovreii le pândesc. Prostituţia. dar n-aveam pe nimeni să-mi vie în ajutor. la Botoşani. .m-a pus într-o odaie din dosul casei. şi de al meu şi de al celeilalte. . care-mi spuse că şi ea fusese adusă acolo. prostituţia este un comerţ esenţialmente jidovesc.care se numeşte Leon Zis…. Coranul. cruzimea acestor hiene nu se opreşte aici. Nenorocitele Mărgărite. Talmudul. din cauza ruşinii care a pângărit pentru totdeauna sufletul lor dezonorat. sau le exportă în alte ţări. pe urmă Curtea cu juraţi şi în sfârşit ocna umedă. . Am început să plâng când mi-am dat seama unde sunt. murdărite de jidani.după ce le necinstesc.Chinul trebuie să fie de nesuferit. .fata aceea m-a dus la un ovrei. faptele unui strigoi care pângăreşte nişte biete fete românce. Noi ţipam.atât pe mine cât şi pe fata A. când se gândeşte că de-aici încolo. în odaie.Paulescu: Spitalul. tot pentru serviciu. care îmi propuse să mă duc cu dânsa în acel oraş. . C… aşa bolnave. . .căci ei îşi fac din ele un fel de vaci cu lapte. pentru că m-a trimes pe mine. angajându-le ca servitoare sau ca lucrătoare şi. Leon m-a luat şi m-a dus într-o odaie din dos…. din Bucegea. până la Shang-Hai şi la Buenos Aires. sechestrate. care ţine tot o casă de prostituţie. pe rând. cu câte un bărbat la odaie… Nevoind să mai stau la el. A. din când în când. . Leon. şi că ele nu îndrăznesc să denunţe pe aceşti monştri. n-au pus un termen suferinţelor lor de martire. jidanii înşală nefericitele lor victime. căci veneau bărbaţi şi mă trimitea cu ei la odaie. de unde nu mai văd lumina zilei. pe care le mulg pe loc. Am stat noi amândouă.dar cine putea să ne auză în înfundătura aceea! Apoi.… şi căreia i-a cerut 224 de lei. M… (româncă din Bucovina)… Am venit în România în anul 1907. N. minore. Acolo am întâlnit. dacă prin sinucidere.Dar. . ca exemplu. la Cairo…. după şapte zile.ceea ce le aşteaptă este mai întâi… moaşa jidoafcă care le mântuie prin avortare şi care în acelaşi timp le suflă şi ultima para. . . unde are să-mi găsească de lucru… Când am ajuns la Dorohoi cu trenul .ea va trebui să nutrească şi să crească o sămânţă din neamul blestemat.Iată. am văzut că mă aflu într-o casă de prostituţie. mai mult de nouă zecimi din numărul caselor publice sunt ţinute de jidoavce.le închid în bordeluri. Acest ovrei.pe la 800 seara. care trebuia să mă angajeze în serviciu. . Şi notaţi bine. o fată din Dorohoi. Printre bietele fete.… după ce m-a ameninţat că are să mă bage în puşcărie. .aruncată pe strada în cea mai neagră mizerie. fără o bucată de pâine şi fără nici un sprijin.C. în 1908.cu totul năpădită de pălămida talmudică. care i-a profanat tinereţea şi a adăpato cu amărăciune pentru restul zilelor. ne trimetea. . de la bărbaţii care veneau acolo.căci fata A. În Moldova. plângea şi ea ca mine… Îmbolnăvindu-mă de boale lumeşti. cu de-a sila. iar. care le duce la prostituţie. C…. . C…. la o ovreică Fani. Şi când cugeţi că sunt cu sutele şi cu miile sărmanele fecioare române.ea este mai cu seamă teatrul acestui scârnav negoţ. şi apoi le exploatează în mod infam. violate de Fauşti tăiaţi împrejur şi respingători. . ca vreo şapte zile… În acest timp a venit la noi Leon Zis… şi. . Francmasoneria 53 . ei exportă fete tinere la Constantinopol. Adeseori. mai mult sau mai puţin depărtate… până la Shanghai şi la Buenos Aires.

. Poliţia închidea ochii. primit la poliţia de siguranţă. la Constantinopol. toate concertele echivoce. la Colomea (în Polonia). de altfel. . identice cu acestea. . Şi zilnic se descoperă fapte noi. Principala autoare a acestei crude negustorii este Haia Şloim.Paulescu: Spitalul. până la Cairo şi până în America.. cărora le trimitea fete minore din România.care a fost apărat de patru avocaţi cu mari influenţe politice. transmiţându-le cu voinţă virusul sifilitic.„Cea mai grozavă formă pe care a îmbrăcat-o până acum cruzimea jidovilor. Eram ca un fel de roabe la el”. au găsit acolo mai multe minore (românce). Minorele. până în mai 1911. . procesul a durat din septembrie 1909.acolo unde au ajuns pe deplin la scop şi au dobândit drepturile de cetăţenie să ascultam pe Trocase care ne va spune ce se petrece în Austro-Ungaria în această privinţă. masculi sau femele. Iată şi ce scrie Universul sub titlul de Banda de corupători de minore. Se ştie.din Dorohoi.. că toate teatrele suspecte de varietăţi.iar. . Notaţi că acest jidan. trimiţând nenorocite fete de român. la Galaţi. adică la o închisoare de 6 luni şi o zi. Iată ce povesteşte fata J. la Bârlad. având agenţi răspândiţi prin diferite oraşe din străinătate… Astfel s-a dovedit că numita ovreică era în legătura cu diferiţi factori ai caselor de toleranţă din Turcia şi din Egipt. sunt duse la Constanţa şi predate unor agenţi care le conduc până la Constantinopol. . făcând o descindere în casa lui Iţic Nadler. ademenite în Moldova. .după cum declară victima J. ne punea câte 100 lei pe lună mâncarea. . Talmudul. ne încărca de datorii. ca să ne dăm bine seama de ce sunt în stare să facă ovreii. Cahalul interveni în favoarea lui. din care reiese că există un serviciu bine organizat de comerţ cu carne vie. fără încetare. între alţii cu Leiba B…. la Târgu-Ocna. Dar.atunci când fetele din bordel cădeau bolnave.Muntenia nu este nici ea mai puţin grav atinsa de această lepră ovreiască. .pentru motiv bine determinat. când Tribunalul din Dorohoi condamna pe fiorosul proxenet. nu ne dădea nici un gologan”. nu fără să i se fi uns laba.căci el îmi lua imediat bacşişurile ce-mi dădeau bărbaţii. Când fu dat în judecată.… ceea ce este conform cu preceptele Talmudului. M. mai ales cele din provincie.: „Când venea vreun comisar sau subcomisar în inspecţie. la Iaşi: Mai mulţi agenţi de siguranţă. într-adevăr. cu Leib Ştrul. toate „cafeşantanurile”.dar cele mai multe rămân ascunse în întuneric. din taxele ce încasa. Francmasoneria 54 . O percheziţie făcu să se descopere că acest pezevenghi ovrei avea o corespondenţă foarte întinsă. la Rusciuc. le dădea la români. La această pezevenghe „s-a găsit o întinsă corespondenţă. la Bacău. Sa stabilit.C. . etc.asupra celor ce se petreceau în acest infect lupanar. Desfrâul şi prostituţia în Austro-Ungaria . Şi acest comerţ spurcat continuă mereu în toată Moldova. . .În tot timpul cât am stat la Leon. Cahalul. M….făcând cu ele comerţ de carne vie şi expediindu-le în Turcia şi în Egipt. românce. la Piatra Neamţ. din strada Sărăriei. .dându-ne carne împuţită şi cu viermi. . ademenite spre a fi aruncate în ghearele prostituţiei. Aşa făcea cu toate fetele din stabilimentul lui. nu am avut nici un ban.la Botoşani.la minimul pedepsei prevăzut de lege. În urma unui denunţ. toate casele în doi peri sau cu reputaţie proastă. este exploatarea corpului omenesc… N. la Fălticeni. Leon îi ducea la dânsul în odaie.… sunt ţinute de jidani. 7. Coranul. Acolo vorbeau ce vorbeau şi apoi comisarul pleca”… bineînţeles. din Constantinopol. cu această ocazie. No. . că există în Iaşi o întreagă bandă de corupători de minore. Dacă şangărul este atât de întins în nefericita Moldovă. s-a descoperit o bandă de jidoafce care se îndeletniceau cu coruperea de fete minore.

Francmasoneria 55 . . . Dar „vinderea fecioarelor creştine şi chiar exportarea lor. .adică între toate fiinţele omeneşti. Aceşti mizerabili atrăseseră într-o cursă. Şi te întrebi atunci cum Iehova al lor a putut să fie atât de ageamiu. în atelierele sale. scăpă cu un an de închisoare. şaizeci din aceste biete fetiţe fură mântuite… Procesul dură zece zile. . El puse în lumină amănunte monstruoase. ca posibil între dobitoace. el însuşi se lăuda în public că a primit. care nu sunt ovrei”. . fără să fi primit nici cea mai mică leafă.28 de ovrei erau acuzaţi de răpire şi de traficare de tinere fete. mizerabil. în drumul mare”. Într-adevăr. Fu clar stabilit că sute de fete tinere fuseseră târâte. cine sunt proprietarii unor asemenea case în Turcia? Jidanii singuri şi nu alţii… Când în sfârşit poliţia se decise să intervină.C. Îndată ce trecură fruntaria (graniţa). El exploata. în ochii lor. . de această oribilă bandă din Lemberg.Modul cum ovreii tratează ţăranii din Galiţia. „Într-un proces . singur. cel puţin pentru formă”. în boli şi împinse chiar până la moarte”. nu mai poate să achite dobânda datoriei sale.în Bucovina. drept popor ales această strânsură de pezevenghi.au trebuit să dea pe propriii lor copil. fetele lui îşi dau trupul în locul acestei plăţi.400 războaie de ţesut în diverse localităţi ale Sileziei austriace.000 de mărci una.întrebuinţând însă ceva mai mult vicleşug şi lucrând cu mai mare taină”. faţă de acest trafic atât de profund criminal! Culpabilii n-au fost nici excluşi din comunitatea ovreiască . cu preţul de 1. .după cum povestesc martori oculari. vizita intimă a mai bine de o mie din lucrătoarele sale”. Dar Cahalul interveni în proces. la care aveau dreptul. numeroase fete de la 14 la 16 ani. în deznădejde. De cele mai multe ori jidanii sfâşie corpul şi înjosesc sufletul tinerelor fete pe care le iau când de-abia au ieşit din vârsta copilăriei”. şi într-adevăr. în cursul anilor. nu sunt mai puţin tipice.Paulescu: Spitalul.întrece absolut orice închipuire. Dar. să-şi ia. . ruinat. Şi totuşi „nici un cuvânt de dezaprobare din partea jidănimei.nu puteau să obţină de la dânsul livretul de lucrătoare. Or. „culpabilii nu fură condamnaţi decât la pedepse neînsemnate. Cahalul.aparţine numai jidovilor şi încă în mod exclusiv. s-au citat cazuri în care plugari poloni. în ruşine. ele fură vândute la case de prostituţie. „Sa adus la lumină modul de a proceda al unui industriaş evreu. *** N. care ocupa. dintre care cele mai multe mergeau încă la şcoală.pentru a plăti dobânda unei mici datorii. pradă creditorilor jidani”. Ei le făgăduiseră condiţii strălucite ca să le hotărască să plece în străinătate. în canton. Când ele isprăveau cei doi ani de ucenicie . Măritişul între creştini nu constituie câtuşi de puţin o garanţie împotriva poftelor senzuale ale ovreilor… căci nici o unire legală. decât cu condiţia să-i sacrifice ceea ce Dumas numea „capitalul lor”. Coranul. Talmudul. Darul forţat al fecioriei are singur puterea să împiedice ca părintele lor să nu fie azvârlit. preparată cu măiestrie. Astfel. „Ca în Galiţia. Aceleaşi relaţii există şi între stăpânii jidani şi servitoarele sau lucrătoarele creştine.când. 1. prin Cahal. un mare număr de copile creştine. Isprăvile săvârşite în acelaşi gen de către un alt jidan.şi nici măcar dojeniţi în Sinagogă.bineînţeles. un ţăran. Dar ei nu le respectă nici pe femeile măritate. Trebuie deci să le lăsăm lor toată infamia”. . toţi ovreii sunt solidari.specialitate ruşinoasă. fură tratate ca nişte roabe şi orice încercare de fugă fu straşnic reprimată. ce necinsteşte secolul nostru . Capul bandei. nici un pact matrimonial nu este considerat. şi în alte provincii sărace . Toţi ceilalţi făcură numai câteva luni de recluzie şi reîncepură sinistrul lor negoţ. Isaac Sch….ce s-a judecat în 1892 la Lemberg (capitala Poloniei austriace). . Ajunse în Turcia.

astăzi regatul României”. Acum că li se pare că s-a apropiat împlinirea proorociei talmudice. Şi când te gândeşti că. care le permit să sugă şi restul sevei noastre. cerând îndată cetăţenia! Dar.viitoare mame.lucru greu de găsit pentru o jumătate de milion de… pungaşi şi de proxeneţi. Şi astfel ne-au răpit toate bogăţiile şi chiar toate izvoarele de existenţă. care nu le convine.ca mijloace accesorii de distrugere. denunţară guvernului . Coranul. au înhăţat şi agricultura.că ovreii „încearcă să înfiinţeze în România acel stat jidovesc. pe care au sărăcit-o. Dar. Ei însă pot ajunge să le obţină. noul Ierusalim”. . nu se bucură de drepturile de cetăţenie. în acelaşi timp. pe când România. b) Jidovii s-au servit. dar urmat cu cerbicie până astăzi. nu poate fi vorba de nici un guvern jidovesc”. .C. . Ei îndeplinesc astfel preceptul talmudic de-a extermina pe goimi şi săvârşesc un plan. . treizeci de deputaţi români.adică a unei împărăţii universale iudaice. de care sunt încă lipsiţi.au montat bănci.dată fiind starea deplorabilă a împărăţiei turceşti. pe care le cer cu multă insistenţă. . . În adevăr.acela de a transforma România într-o Palestina râioasă. cu care ne fură şi ne înşală.iar prin desfrâu şi prin prostituţie ne răpesc de la procreaţie femeile şi mai ales fetele.ovreii simt trebuinţa să aibă şi o ţară. alt procedeu talmudic . . ei au dat bieţilor ţărani lovitura de graţie prin beţie şi prin alcoolism. adică un teritoriu. care ar fi prima realizare a ideilor lor de dominaţie asupra popoarelor creştine”. . unde să-şi instaleze guvernul sau Cahalul . este ceva mai mult. . Şi întradevăr în fiecare an. Şi deja presa întreaga din Europa repetase strigătul de disperare al poporului român: Jidovii vor să facă din România.după cum prescrie Talmudul. Francmasoneria 56 . adresând petiţiile lor parlamentului. În 1868. Camerele. Cahalul. petrolul. . în provinciile danubiene. în mod individual. pe care le fac sterpe. de-ţi sparge urechile. un adevărat rai pământesc pentru poporul lui israel. pădurile. evreii.şi. . pe care le-au inoculat românilor. pentru ca o asemenea petiţie să poată fi agreată. ar apărea la lumină. este astăzi un fel de deşert mort.şi unde să-şi căpătuiască şi gloata naţiei lor. . Talmudul. Pe urmă. blânzi ca nişte miei şi mai ales naivi ca nişte copii. . În România. toată jidovimea cosmopolită zbiară. consideraţi în masă. de vreo treizeci de ani (adică de pe la 1850). lumii întregi . trebuie ca ea să fie însoţită de un certificat de onestitate relativă. a) Ovreii au acaparat mai întâi comerţul şi industria. ca o divinitate infernală. „Pentru aceasta.răni care sunt mai rele decât plăgile egiptenilor şi care decurg. trusturi şi multe alte întreprinderi jefuitoare.nu mai rămâne ovreilor decât să capete şi naturalizarea. N.Să recapitulăm principalele răni cu care Cahalul. din patima de proprietate.este un fel de Eldorado care ar constitui o pradă bogată.de efectele ucigătoare ale patimilor de nutriţie şi de reproducere. având în capul lor pe preşedintele Camerei. Efectele patimii de dominaţie a ovreilor Pentru ca să ne distrugă cu totul. Palestina. pentru asemenea ceată de rău-făcători. .Paulescu: Spitalul. pe care ar putea uşor să o aibă.care nu pot fi naturalizaţi. ne izbeşte. . . încetăţenesc sute şi mii de jidovi. De altfel li s-a imputat că nu există ţară jidovească. şi ajutaţi de camătă.adică pentru ca să devină stăpâni absoluţi peste această ţară. prea indulgente. cu pământul ei excesiv de fertil şi cu locuitorii ei buni. conceput altă dată. ieşit din întuneric. Palestina şi din Bucureşti. mai toate.care. în momentul de faţă şi că prin urmare. această ţară israelită. ovreii caută cu stăruinţă să-şi creeze acest centru naţional.

ai politicii şi ai guvernului.proprietatea rurală joacă rolul principal în ORGANIZAŢIA POLITICĂ A ŢARII. într-un raport adresat tuturor curţilor europene. pentru. Atunci. când se refuza iudeilor din România drepturile de cetăţenie. ei înşişi au provocat mişcarea. procedările de care s-au servit. . că ovreii. . Vom întâlni aceleaşi procedări şi la noi.mai mult sau mai puţin N. . pe care poporul român şi-o dăduse. cu orice preţ. în câţiva ani. printr-o revoluţie. se opuse în mod formal (art. El adresează. scrisori peste scrisori. sleite de războaie sau doborâte de revoluţii. Dar îi trebuia o pricină. sa fie proprietari rurali. Francmasoneria 57 . Talmudul. Este o chestie vitală ce priveşte naţia jidovească întreagă. preşedintele Alianţei. poporul român nu făcu decât să se scarpine. Dar. Motivul aparent fu repede găsit ovreii din Moldova ar fi suferit persecuţii din partea populaţiei! Într-adevăr. Coranul. în alte ţări. Şi pentru ce această ambiţie? „Fiindcă .Paulescu: Spitalul. . expulzaţi din România. în timpul acestor aşa zise răscoale. fură transportaţi de cealaltă parte a Dunării. Prin urmare. 7) la săvârşirea acestei mari crime şi guvernul îi menţinu riguros dispoziţiile. tot în urma unui război nenorocit. Îndată. pentru a câştiga aceste drepturi de cetăţenie. Prin urmare. ovreii au devenit cetăţeni numai în urma unor revoluţii sângeroase. înspăimântat de invazia torenţială şi neîncetată a acestor paraziţi şi iritat de înţepăturile lor dureroase. În Franţa. . somându-le să intervină în favoarea ovreilor.adică să aibă în posesie moşiile şi domeniile. . pentru ca să ajungă la acelaşi scop. În zadar guvernul român demonstra. România s-ar transforma pe nesimţite într-un stat ovreiesc şi scopul urmărit de Iuda ar fi atins pe deplin şi fără zgomot. ar dobândi şi direcţia în alegeri. ca şi în Austria şi în cele mai multe ţări din Europa.jidanii voiră ca imediat sa ia frâul dominaţiei. ei au profitat de un război dezastruos al Franţei. pentru ca să poată interveni. prin aceeaşi lovitură. din fericire. spre a întâmpina reîntoarcerea unor asemenea persecuţii. Ovreii voiesc.şi n-au murit decât doi vagabonzi care. pretutindeni. dacă jidovii ar obţine drepturile de cetăţenie. ei au încercat să se emancipeze. la 2 iulie 1867. pe scurt. Constituţia. mai ales în constituţia colegiilor electorale care numesc Senatul şi Camera deputaţilor”. ovreii au tras foloase din situaţiile grele şi din nenorocirile naţiilor. ţara-mamă. În Rusia. nenorocite victime ale intoleranţei româneşti. când un mijloc i-a reuşit o dată. a triumfa în contra acestei rezistenţe disperate. prin drepturile de cetăţenie. .printr-o adevărată invazie. Cahalul. Toate guvernele. Abia intraţi în ţara românească. În Algeria. să amintim. nici un jidan nu şi-a pierdut viaţa . prin o serioasă anchetă. Dar.zice Câmpineanu.C. . Asta era tot ceea ce căutau şefii lui Israel. avocatul Cremieux face prin presa să răsune lumea de tânguielile şi ameninţările lui.pretextul putea să servească.căci Iuda se repetă. la toate guvernele din Europa. . înainte de a vorbi de sforţările jidanilor ca să dobândească împământenirea în România. cu tonul cel mai dictatorial. jidovimea făcu să intre în linie de bătaie Alianţa universală israelită.şi să ceară emanciparea lor totală. este manifest că. Se înţelege ce importanţă au aceste drepturi pentru Israel.Se înţelege. primul ministru al guvernului român. ura furioasă ce agită toată ovreimea. Dar. ar ajunge unicii şi supremii cârmuitori ai administraţiei. deci.unde soldaţii turci se opuseră şi ei la intrarea acestor lifte în ţara lor şi îi aruncară în fluviu. Evident că ei ar numi ovrei (sau oameni de-ai lor) ca deputaţi şi ca senatori şi.

Dar. Dl Cremieux ţine mult la aceasta. cu toate astea. la Congresul din Berlin. în urma războiului din 1877-1878. sau pentru ca să-şi câştige banii. care zdrobeşte mâinile unei naţii slabe. El îşi urmări cauza. graţie lui. independenţa României.ca să înlăturăm orice bănuială de părtinire. Nu era vorba să se admită numai un număr limitat de ovrei. asistat de o alta Iudă. n-a cruţat nimic pentru ca să-şi apere neamul. pentru ca să permită jidanilor să introducă. răspunsul cinic ce-l dădu jidanul Gambetta: Îndemn pe guvernul vostru să se execute. Într-adevăr. . individual. D-l Waddington. veni în România ca să lucreze chiar în localitate. a luat iniţiativa chestiei. Zece ani după aceste evenimente. interveniră în acest sens pe lângă autorităţile române. întreprinse prin Europa o călătorie asemenea cu aceea a lui Thiers. . Coranul. Franţa a fost reprezentată printr-un ovrei. .ci toţi ovreii cărora le-ar veni pofta să se stabilească în această ţară. textual. Waddington. în Italia. Talmudul. jidovul Cremieux.şi într-adevăr. . Ovreiul întrece în tenacitate tot ce se poate închipui. După doctrina lui Waddington. pe care toată lumea îl evita cu cea mai mare îngrijire”. Louis Legrand. „România. . Onoarea Franţei (!) cere ca ea să nu fie lăsată de-o parte… Eu însumi mi-am dat cuvântul lui Cremieux ca să o susţin…” În zadar i se spunea lui Waddington: Dar întru ce această chestie.în orice caz francmason bine cunoscut.răspund cu deferentă că se vor ocupa serios de această afacere. . d. pe care Europa îl condamnase să dispară înaintea jidanului. după jurnalele israelite. Franţa. în detrimentul proprietarilor pământului. În Englitera. Asupra acestei chestiuni vom lăsa să vorbească un autor străin. fără deosebire.Drumont . până într-un an. unde toleranţa este mai bine practicată”.C. . .Paulescu: Spitalul. pentru coreligionarii săi. scăpă pe jumătate de pericol. avură loc episoade cu adevărat mişcătoare în durerea acestui popor. . în şedinţa din 15 decembrie 1879.care era moartea României. Pe de altă parte. . orice jidan era cetăţean român. ele se zdrobiră de rezistenţa unanimă şi disperată a naţiei române. Iată. . avu curajul să vorbească despre acest subiect. la toţi ovreii.poate să intereseze Franţa? Libertatea cultului nu este nici ea în cauză. . Austria. Waddington refuză mereu… Un alt trimis al României. . ducându-se să înduplece lumea pentru Franţa învinsă. cu energia şi cu speranţa necontenit vie a adevăratului patriot.generoasa Franţă. unde s-a decis independenţa României. vitriol în gâtlejul muribundei. Rusia şi Turcia recunoscură.juca rolul mârşav al unui jandarm.pe care-i asigură că. cu forţa. Montefiore.care e întreagă de poliţie interioară. Francmasoneria 58 . Evreu. Un deputat republican. se vor bucura de toate drepturile civile şi politice. Brătianu găsi peste tot miniştri vânduţi ovreilor şi se izbi de o nemiloasă rezistenţă. La acest congres. a avut loc un congres la Berlin. fiind dovedit că România e poate singura ţară din lume. N.care în numele ţării lui nu ceru decât un lucru: emanciparea ovreilor din România. d. Cahalul. . în orice caz. nu fu mai norocos. .sau plătit ca să servească pe evrei. Catargiu. Franţa nu va recunoaşte independenţa ţarii voastre până ce nu veţi acorda drepturile civile.conduse de Francmasonerie.cu o îndârjire adevărat jidovească. Brătianu. aceste sforţări rămaseră sterile. sau un aproape-ovrei. „După tratatul din Berlin.acest Waddington. el nu încetează niciodată săşi urmărească scopul.

„Răzmeriţa rămâne groaza redutabilă a guvernanţilor şi a bugetivarilor români.Paulescu: Spitalul. dacă îl scoate din răbdări… acesta se va uni cu muncitorul câmpului şi îl va ajuta să scuture jugul. omorând şi închizând pe insurgenţi. ŢĂRANUL ROMÂN REVOLTAT. ce a istovit sărmana noastră ţară. .să spună adevărul şi să explice motivele care l-au făcut să lucreze astfel… De frică să nu fie demascat. Iată în ce termeni. Ea n-avu alţi membri decât nişte lucrători ovrei. sau să dispară…” . Waddington evită. . Dar patriotismul luminat al primului-ministru D-l D. existenţa sa trebuia să fie nesigură. răscoala de la ţară. de asemenea. . adică a proletariatului jidănesc care. că a fost posibil. după cum îl constată Bernard Lazare el însuşi. . în 1900. patru ani înainte de a se fi întâmplat. ocazionată de un an cu recoltă proastă. de curând. În lipsa acestui sprijin. Petrof şi un jidan. Atunci jidovimea din străinătate ne refuză fără milă orice credit.„Iată 18 luni. nu muşcară totuşi din undiţă. Se poate concepe o mai grozavă tâlhărie? De atunci. Nemaiavând alte resurse. jidovii făcură mari sforţări. Austria. acest exemplu. A. Gambetta şi prin omul lor de afaceri Waddington. Dar ea nu a rezolvat astfel problema. . după un război.după cum şi naşterea îi fusese artificială. Cahalul. Astfel. reprezentată prin Cremieux.de când tratatul din Berlin a proclamat independent Statul României. ea va reaprinde torţa.… şi a dispărut. Cer ca şi Franţa să facă tot aşa şi să lege. jidovimea internaţională.şi prima asociaţie comunistă fu fondată. ar fi servit admirabil de bine lui Israel pentru ca să-şi impună voinţa. dar în zadar. Nuham Katz. care îşi luă numele de Dobrogeanu-Gherea… Cu ei s-a asociat mai întâi un ţigan. Dar. „Un singur partid ar fi putut să propună alte soluţii sau să se opună. într-o zi.adică la Revoluţie. ovreii. le-a reuşit întotdeauna şi pretutindeni . câştigând drepturi politice. dacă ar fi fost posibil în România. năvălind în proprietăţi. dacă l-am fi pierdut. chiar dacă nu se va uni cu el.dacă nu daţi drepturi de cetăţenie la toţi ovreii. mai întâi. . Acest război. să se plătească dobânzile datoriei ce era contractată la ovrei. pe la 1875. cu Francmasoneria.dar existenţa lui era legată de emanciparea singurului proletariat român.cele trei puteri mai interesate să observe tratatul din Berlin. Jidovii se forţară. El prescrise mari economii şi făcu atâtea tăieri în buget. .şi anume partidul socialist. Dacă mâine se pregăteşte să încarce cu noi impozite pe clăcaşul său. relaţii diplomatice regulate”. ar fi putut să susţină partidul. Dar lojele nu se populară decât cu ovrei şi. Italia urmă şi ea. Sturdza scăpă România de un dezastru inevitabil. . .zice el. Ei încercară. au văzut pe ţăranii răzvrătiţi. în timpul unei crize financiare. la proiecte primejdioase. să introducă Socialismul în ţară. distrugând totul în drumul lor. dar rezultatul fu deplorabil. să provoace un război cu Bulgaria. aruncând recoltele în gârle.într-un moment când noi nu eram pregătiţi. Ion Nădejde. Francmasoneria 59 . şi chiar ne ameninţă cu falimentul. Socialismul era condamnat în România să apere drepturile ovreilor. . La aceeaşi epocă (1904). direct N. .au recunoscut imediat independenţa acestei mici naţionalităţi.se înţelege. cu România. Coranul. dacă nu am fi dat imediat drepturi de cetăţean la toţi jidanii în masă. Ei au văzut. ajunseră aproape să-şi atingă scopul. Totuşi. în 1888. Burghezimea agrarienilor şi a funcţionarilor a înăbuşit sălbatic revolta. găseşte momentul să ne pună cuţitul la gât. zicându-ne: nu veţi avea independenţa. jidanii recurseră la un mijloc extrem care.pentru care mii de români şi-au vărsat sângele. el sfârşi prin a ceda. să aducă din nou chestia pe tapet. fără un nou împrumut. de altfel. .C. . Acest partid a fost importat în România. jidanii au căutat. prin diverse mijloace. Rusia şi Turcia. Poate dacă aduce la disperare pe jidov. rarii români care puteau să se lase să fie prinşi. Bernard Lazare prezice acest flagel. cel puţin. Talmudul. de doi revoluţionari ruşi: un ortodox. remarcabil de clari şi precişi. iar mai târziu câţiva tineri.

altele. de prin ziare. „Se scrie din Craiova: Revolta n-a fost spontană. . unul pe altul. Apoi. în judecată. asupra căreia nu avem date precise şi nu vom vorbi decât de revoluţia agrară din 1907. Dar. va rezolva în România actuala chestie ovreiască. a fost preparată mai dinainte.Cahalul a însărcinat pe doi din membrii săi.C. . Aceste informaţii le-am luat.cu preţul de 25 de lei falcia (preţ ridicol de mic)… El a însărcinat chiar pe unul din oamenii săi (Constantinescu). Francmasoneria 60 . . o scurtă descriere a evenimentelor la care a asistat.căci la început aceştia au fost oarecum bruftuiţi de către ţăranii revoltaţi. a ţărănimii oprimate.ci. . . Ea a avut ca efect să înşele pe români. am aflat că cea mai mare parte din conducătorii revoltei s-au dus. prefăcându-se că se gâlcevesc între ei. Coranul. despre care am vorbit. jidovii ştiau prea bine că nu se poate face jumări fără să se spargă ouă. să măsoare şi să parceleze acest pământ. refuză absolut să se ţină de făgăduială şi nu mai vru să dea ţăranilor pământ nu cu 25 de lei. . De altfel. Prin urmare. Asta e tot ce dorea Cahalul. unde doi jidani bogaţi. mai târziu.ca să arendeze un domeniu imens aparţinând unui anumit Stu… Mochi F… la început a promis ţăranilor că le va lăsa jumătate din pământ. desigur. căci el îşi preparase terenul. un sat din judeţul Vlaşca.dar nici cu 100 de lei falcia” De aici.Paulescu: Spitalul. . Cahalul. la Bucureşti. Răscoala ţărănească din 1907 Să vedem mai întâi cum a început revolta. pentru aceasta”. pentru ca să se întâlnească cu alţi ţărani.cum trebuia un punct de plecare.şi trebuiau să se aştepte la represaliile de care au suferit mai mult sau mai puţin. liberându-se pe el însuşi şi LIBERÂND PE JIDAN”. unele. . Astfel am ajuns la concluzia că revoltele au fost orânduite din iarnă şi că o mână criminală a intervenit. . Aceşti doi jidani au aţâţat incendiul.să pună paie peste foc.cei mai considerabili prin bogăţia şi prin afacerile lor.după cum vor ovreii să ne-o insinueze. N. ea a fost organizată şi chiar bine organizată.sau indirect. în scris. sau se făceau că se ceartă. sat lângă Botoşani. ne-au fost procurate de un ofiţer dintre cei mai distinşi. . care a luat parte activă la stingerea răscoalei şi care a binevoit. la început . asupra căreia am putut culege informaţii demonstrative. . Mochi F… şi Berman J… se certau între ei. . minând ţara cu explozivul revoltei. Ofiţerul. Această revoluţie nu a fost numai o explozie de nemulţumire şi de mânie. nu se ţinură de făgăduială. precizează şi mai mult: La Bulbucata.şi promiţând ţăranilor pământ ieftin. la târgul ce se ţine în toate săptămânile la Alexandria. răscoala. să ne remită. trăgându-se chiar. din contră. . foarte des. care a ruinat atâta lume şi care a provocat o asemenea vărsare de sânge”. în aceeaşi vreme. după cum vom vedea mai departe. veniţi din sate mai mult sau mai puţin depărtate. Vom face să se remarce că asemenea manoperă a fost cu adevărat diavolească.pe care l-a luat în arendă. Mai mult şefii din Netoţi şi din Slăveşti au mers adeseori şi într-un chip neobişnuit. ceea ce a fost de ajuns ca să provoace răzvrătirea. Talmudul. după cererea noastră. în timpul iernii. Nu vom face decât să menţionăm răscoala ţăranilor din 1888. Răscoala a început la Flămânzi. până atunci ascunsă. făcându-i să creadă că ovreii sunt nevinovaţi. De mult se ţes firele răscoalei.

sub pretext de a încasa. s-a confiscat manuscrisul unui manifest revoluţionar”.ceea ce va să zică fie agitatori plătiţi de ovrei. Jandarmeria rurală din Ilfov a arestat ieri.C. la Costeşti. „Prefectul de Vlaşca a găsit numeroase manifeste. căci revoluţia a înflăcărat în câteva zile. Studenţi . care adesea treceau drept studenţi.mai ales printre basarabeni şi printre bulgari socialişti. când a venit în localitate I. provenind de la agenţi instigatori care treceau ca studenţi. care se dădeau drept studenţi. socialişti. Ei purtau decoraţii şi erau îmbrăcaţi în nişte haine care simulau un fel de uniformă. fie chiar printre străini. care.făcea propagandă socialistă printre ţărani”. Judecătorul de instrucţie a făcut o descindere la N. Francmasoneria 61 . pentru a pune foc în ţara noastră. toată ţara şi a avut loc la o vreme când ţăranii erau. fie… prostănaci naivi. Nu este deci nici mizeria.au fost puşi în libertate. trei studenţi din Basarabia. În satul Ghimcea. oraş de lângă Dunăre” Oameni de meserie: pungaşi. asemenea concluzie este evidentă..Iată acum probe că autorii răscoalei s-au servit de instigatori pentru a o ticlui şi a o face să izbucnească. N. că dureroasele dezordini au fost puse la cale de către instigatori periculoşi.ca să zic aşa. .din cauza lipsei unui fin conducător. . care au lucrat mult timp pentru a aduce evenimentele la faza acută de astăzi”. Coranul. .Paulescu: Spitalul. .„La Brăila. pe studenţii I. se văd uneori ţărani revoltaţi cerând: „pământ şi votul universal” . ţinea discursuri incendiare ţăranilor” „Primarul comunei Cornetul din Vale (Ilfov) a pus în libertate pe un instigator. Fior… vânzător al ziarului Gazeta Săteanului… Două zile înainte de începerea răscoalelor. patru instigatori. fie printre studenţi. . „La Brâteni. se găseau doi tineri. nici extrema nevoie. . care cred tot de li se spune. Talmudul. Posmantir. s-au găsit într-un sat din judeţul Iaşi. fie printre oameni de meserie. căci anul agricol precedent a fost din cele mai fertile. corespondentul ziarului socialist România muncitoare şi a confiscat acte revoluţionare”. . etc . . P… asupra cărora s-au găsit manifeste care aţâţau pe ţărani la revoltă”. Aceşti studenţi au fost arestaţi şi aduşi la Bucureşti unde. în grădina Monumentului.plătiţi de către Cahalurile din străinătate. care sunt clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei. S-a arestat un anume „Leopold H…. care a împins pe ţărani la revoltă. care făceau instigări printre ţărani”.revendicări curat socialiste. „La tipografia unui ovrei. pentru maşini de cusut vândute locuitorilor. s-a descoperit „un club de ţărani care s-a constituit la 24 octombrie 1906. Cahalul. a fost arestat la Onceşti (Vlaşca)”. . în capul unei bande de ţărani. s-au arestat patru studenţi din Iaşi. Când au fost arestaţi. sub pretext de a încasa abonamente pentru o administraţie publică. o patrulă de cavalerie a prins.„clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei”. care a fost prins când împărţea manifeste revoluţionare prin sate”. De altfel. .Astfel.Stoian Stan Şerb…. în judeţul Botoşani. din Râmnicu Sărat. bine organizaţi. „Patru studenţi basarabeni au fost arestaţi la Podul Iloaiei. „Nu mai este în timpul de faţă un secret pentru autorităţi. Aceşti instigatori au fost aleşi. vagabonzi. ca instigatori ai revoltei”. . G…. Fapt important adeseori aceşti instigatori răspândesc idei socialiste. ţăranii s-au cotizat. care se dădea drept student. „În judeţul Dâmboviţa. Instigatorii . S-a arestat „V.De altfel. Pseudo-studenţi . .tineri puţin experimentaţi şi naivi.”.în abundenţă.şi se ştie că socialismul provine din judaism (vezi mai departe). s-a constatat că erau de origine din Alexandria. în plină revoltă. Dog… care. I… şi C. prin judeţ.

„Ţăranii din Vadastra (Caracal) strigau: „Trimişii lui Dumnezeu cutreieră satele şi toţi ţăranii trebuie să-i urmeze ca să distrugă şi să dea foc”. nici ranguri. Fl. cutreierând satele. spunându-le că acesta este singurul mijloc ca să dobândească pământul. 2°. Sau descoperit. Aceşti instigatori au mers până a spune ţăranilor că Regina este de partea lor şi vrea ca toate pământurile să fie împărţite între ei. un costum complet de ofiţer. N.care e foarte respectată de către ţăranii foşti soldaţi. Regina se găseşte în capul trupelor care merg împotriva ciocoilor”. pe vremea Marii Revoluţii. din comuna Pietroşani. Ei aveau în capul lor cinci indivizi. trebuie ca voi să vă răsculaţi. după cum arată istoricul Taine: „Ei au încredinţat poporul că Regele voieşte ca toţi să fie egali. Ţăranii povesteau că P… era îmbrăcat cu această uniformă în timpul răscoalei. Coranul. . revoltându-se. . ca şi în Franţa. venit pentru ca să devasteze. de către parchet. patru instigatori.că nu mai vrea seniori şi episcopi. În Franţa. „Ţăranii (din Vâlcea) au invadat satul Câmpul Mare şi au devastat târgul. V…. care au fost prinşi în mijlocul focului şi care. când instigatorii au făcut pe popor să creadă că.C. şi F. ca să se impună sătenilor. Cahalul. . nici dijme şi drepturi seniorale.venit. Toţi aceşti indivizi. serveşte cauza Ţarului şi a Rusiei (vezi anterior). La noi. care au fost împărţite prin sate şi având următorul conţinut: Regele a murit. în Rusia. nu se ştie de unde. se îmbrăcau într-un mod bizar. s-au trimis (ca din partea) Ministerului de Interne. s-a găsit la unul din ei. Asemenea manoperă a mai fost întrebuinţată în alte două revoluţii jidoveşti: 1°.. aceşti oameni rătăciţi credeau că uzează de dreptul lor şi urmează voinţa Regelui. Iată unul din aceste manifeste. Instigatorii împingeau pe ţărani să dea foc şi să măcelărească. Dar ca pământurile să poată fi împărţite. Răsculaţi-vă astăzi chiar. care răscula pe ţăranii din valea Slănicului”. .în afară de Leopold H… despre care am vorbit mai sus. înainte de a îndeplini revoluţia. M. Numai astfel pământul va rămâne al vostru. au fost eliberaţi după puţin timp.căci proprietarii şi arendaşii nu vor mai reveni niciodată. a intervenit viguros în favoarea lor. Insă aceasta trebuie”.… că boierii stăpânesc moşiile fără nici un drept şi că singurul mijloc pentru ţărani de a le dobândi este răscoala”. fiindcă acesta le-ar fi ascuns ordinul. să măcelăriţi pe proprietari şi pe arendaşi şi să le daţi foc la case. în timpul ultimei răscoale. s-au dus până în nordul judeţului şi au împărţit peste tot manifeste revoluţionare”. Cahalul. ei au înştiinţare că Majestatea Sa vrea astfel. că cei care au împins pe ţărani la revoltă le-au spus că toate pământurile aparţin sătenilor. în anumite sate. s-a arestat un austriac din Bucovina. . C…. instigatori străini. D. Ei au jurat chiar. „Sau arestat. Talmudul. totuşi. el le spunea că a fost investit cu gradul de ofiţer şi că a fost însărcinat de cei în drept să propage revolta”. Pet. „Din comuna Cornăţelul (Ilfov).” În Auvergne. Astfel. S. Francmasoneria 62 . iar ceilalţi patru. „Cu ocazia percheziţiilor făcute la şefii răsculaţilor din Moţăţei (Dolj). T….! şi totuşi ei arată mare scârbă să se poarte aşa de rău cu nişte seniori atât de buni.căci altfel veţi rămâne fără pământ”. cu toate că erau îmbrăcaţi ca sătenii din Gorj. Străini . fără îndoială. .Agenţi instigatori cutreieră satele din Romanaţi şi împing pe ţărani la revoltă”.Paulescu: Spitalul. simulând adesea o uniformă. mai multe imprimate.nici nu ştiau româneşte”. de asemenea. F…. T… din comuna Dobroteasa. ţăranii ascultă de un ordin. ţăranii „urmează ordine poruncitoare. că nu vor începe să lucreze pământul. judeţul Olt). printre care unul era din ţară (N. mai pe larg: „Oameni buni! Regele a murit. „Rezultă din ancheta făcută în judeţ. Ţăranii din Scăeşti au vrut să omoare pe primarul lor. aproape de Giurgiu. pe care boierii îl stăpânesc pe nedrept. care. Regina a decis ca toate pământurile să fie împărţite între ţărani.

preoţii au fost obligaţi să îi dezlege de aceste jurăminte. dar cum rămâne cu rivuluţia. în caz când ţăranii nu se vor răscula”. N. „Locuitorii dintr-un sat din Râmnicu Sărat au mărturisit că au fost luaţi cu sila şi au fost ameninţaţi cu moartea. de obicei. când puhoiul ajunse la dânsul. a doua zi: la graniţa Bucovinei au sosit trei regimente de soldaţi austriaci”. Astfel revoluţia fu satisfăcută”. Toader (Sâmbătă 7 martie). „Când aceştia erau gata să plece. s-a găsit lipit un afiş revoluţionar. . ceilalţi. nici de unde le venea acest ordin de zaveră. cu căciula în mână. aşa. dacă lăsăm casa boierului neatinsă? Atunci. în caz când nu s-ar fi supus”. nici un ţăran nu-şi dădea seama de gravitatea faptelor comise. cu jurăminte îngrozitoare. recunoscând că are dreptate. să ne adresăm unei puteri străine. venind să înăbuşe o răscoală. „Un proprietar din Dolj zise ţăranilor răsculaţi. va servi la ceva”.Ordinul cui? . . Coranul. cu toate acestea. un proprietar. » Ţăranii răspunseră: Dar atunci cum rămâne cu revuluţia?” În judeţul Olt. un politician considerabil P.cerând. „Pe un stâlp de telegraf din comuna Fulga. „Din cercetările ce am făcut.între alţii. Cine a putut să dea ordinul să prăpădească ţara? Şi. Dar. În timpul răscoalelor. care. Pentru a stimula pe cei nedecişi i-au ameninţat cu incendiul şi chiar cu moartea. Toţi erau convinşi că armata este de partea lor şi. care îi leagă şi căreia nu pot să nu se supună”. . El le dădu voie şi ţăranii intrară sfioşi în casă.consecinţe care ar fi fost cel puţin. Mai mult decât atâta. chiar de la începutul răscoalei: Austria mobilizează armata în Bucovina”.Paulescu: Spitalul. Dar sătenii nu ştiau pentru ce trebuia să se revolte. . o armată austriacă era gata să năvălească în nenorocita noastră ţară.mai cu seamă când se cunosc urmările unei ocupaţii străine. în vârful picioarelor. Şi. Talmudul. Francmasoneria 63 . „în ce priveşte recolta. . ţăranii nici nu ştiau de ce se revoltă. debitează ceea ce-i sugerează prietenii lui jidani. Şi. În timpul revoltei. bunăoară. pentru ca să-i decidă să are câmpul. Majoritatea nu ştia nici măcar ce voia.şi cine avea interes să o răspândească? . Şi numai graţie înţelepciunii şi energiei conducătorilor Statului nostru. după răscoală. în acelaşi timp pământul trebuia să fie împărţit numai între ei.când totul trebuia să fie distrus şi exterminat. să acorde tuturor jidanilor drepturile de cetăţenie. am scăpat teferi de acest pericol mortal. Cahalul.se întreabă autorul căruia îi împrumutăm aceste citate. şi anume Austriei (nu Rusiei). mai ales că ea nu va trage. pentru ca să vină şi să stingă focul. lucru mai grav.zice el. Dar cine a răspândit o asemenea idee. Aşa. dădu de bunăvoie moşia ţăranilor şi semnă chiar un act de cesiune. ca într-o biserică şi sparseră o oglindă atârnată în perete. . Ţăranii au jurat chiar. cu începere din noaptea de Sf. ţăranii ştiau că trebuia să se răscoale. . P. .rezultă că. au rugat pe boier să-i lase să strice măcar ceva din casă. C…. unul dintre ei obiectă. în toate satele pe unde am trecut. Autorii acestui afiş ameninţau că vor pune foc satului. Take C…. în loc sa-i daţi foc. trăia de multă vreme la moşia sa şi era în bună înţelegere cu ţăranii. în spiritul celor mai mulţi dintre răsculaţi a existat ideea că împlinesc o lozincă. până miercurea viitoare seara. mai bine luaţi-o voi. .după ce s-a învoit să le dea tot ce cereau. atât de jinduite de jidovimea cosmopolită şi mai ales de aceea ce domneşte astăzi asupra Austro-Ungariei. Vom termina printr-un pasaj din scrisoarea bravului ofiţer despre care am mai vorbit şi care este ca un fel de rezumat a tot ce am raportat mai sus. cel puţin.şi în mai multe comune din Vlaşca. s-au văzut mulţi oameni.C.

adică de Statul lor. la Târnavele. Iată modul cum proceda acest bandit. la ordinele lui . era bulgar şi vorbea prost româneşte. (iudeo-socialist) foarte citit de ţărani”. el nu a mai vrut să-mi dea nici o desluşire şi nu am mai putut scoate nimic de la el. asupra căreia vom reveni. că înţelesese conversaţia noastră.Singuri ei simt trebuinţa absolută şi cu totul zortă. semănau peste tot jalea şi pârjolul pustiitor.Paulescu: Spitalul. pe unde am trecut. toţi mi-au răspuns cu un aer foarte respectuos: Da.sau mai bine zis foarte şiret. *** Dar cine a putut să fie autorul acestei răscoale. Ochii i se umplură de lacrimi şi era gata să vorbească. o ploscă cu rachiu. Văzui atunci imediat pe fizionomia prizonierului. El impunea supunere ţăranilor şi căpătase asupra lor o autoritate enormă. după un scurt timp. . . D… că îl împuşc şi ameninţarea mea îşi produse efectul. Cahalul.pentru că patima de dominaţie. pe urmă. Unul dintre ei. .… mai ales că acest partid ar fi avut-o.Singuri ei sunt conduşi de o patimă de dominaţie extraordinar de intensă. . .ar fi fost parţială şi nu s-ar fi generalizat aşa de repede. îşi cususe două cărţi poştale cu fotografia Reginei. Prin urmare. . este Domnul Studenţu”.când.C. ca să-i ia cârmuirea. . când am întrebat pe mai mulţi dintre ei dacă îl recunosc. În toate satele.cu toate că au fost uneltele oarbe care au săvârşit-o. ca să poată în urmă să devină proprietari rurali şi să îngenunche astfel România. Astfel. şi într-adevăr.adică de legislaţia lor religioasă. la un român.dacă ar fi fost născută din patima de proprietate a sătenilor. 2. care este întărâtată de către Cahal. Coranul. nu merge până să sugrume ţara. trecând dintr-un sat într-altul. care ar fi putut să se întindă pe urmă şi la ele. să dobândească cât mai curând drepturile de cetăţenie. neapărat. . că acest monstru a fost expulzat din ţară. Pe urmă. am găsit ziarul A. basarabeni). Talmudul. În sfârşit.fiindcă: 1. pentru că ar fi fost absurd să aprindă la vecini un foc. . Era încins cu un iatagan şi purta. care se numea Ştefan D…. cum l-a insinuat nu se ştie cine. am descoperit urme de agenţi instigatori. Nu este partidul liberal. Am aflat. . la Giurgiu.ei plecau ca să pună foc. care se dădeau drept studenţi şi promiteau ţăranilor pământ. Trebuie să adaug că.şi este împinsă până la paroxism de către Talmud. în toate satele ce am vizitat.. .pe care vor să o transforme într-o nouă Palestină. Pe piept.iar prezenţa străinilor (bulgari. . el lucrase vara precedentă ca ucenic la maşini agricole. care a însângerat un popor şi a acoperit de ruine o ţară întreagă? Nu sunt ţăranii. care se însenină. .şi fără ca să-i conducă el însuşi . printre instigatorii descoperiţi. „Am vrut să ştiu. s-au grăbit să ne întoarcă spatele. avu stângăcia să-mi spună în franţuzeşte că trebuia să-l duc viu pe acest răufăcător. cine întrebuinţa pe aceşti agenţi instigatori şi în ce scop comiteau ei atâtea crime şi dezastre? Ameninţai deci pe S.Şi când au văzut că lucrările se întâmplă contrariu aşteptării lor după o slabă rezistenţă. am reuşit să pun mâna pe doi din aceşti aşa-zişi studenţi. unul din ofiţerii care mă însoţeau. Când intra într-un sat ţăranii îl ascundeau şi-i aduceau de băut şi de mâncare. austriaci. are o altă însemnătate.bălan. . Nu sunt nici ţările străine. Era un tânăr foarte inteligent. pe după umăr. cu ochi albaştri şi având o mică barbă ascuţită. . N.fiindcă ei nu se găseau atunci în lipsă extremă şi fiindcă răscoala. . Purta o şapcă şi era îmbrăcat cu haine de lustrină neagră. el a cauzat pagube de mai multe milioane”. Francmasoneria 64 . Venit de curând în ţară. Ei puneau să se dea foc la toate conacele ce întâlneau şi. cauza eficientă a acestei răscoale nu poate fi decât ovreii.

. Talmudul. 4. suveranitatea lui Iuda. publică o scrisoare.Numai ei s-au servit de Revoluţie pentru ca să dobândească aceleaşi drepturi de cetăţenie în Franţa.care le-ar servi.să se creadă obligată să intervină şi să le acorde. pe care i-au poreclit. . mai întâi. de curând. pentru ca Europa. Cine alţii. ce e drept. pentru că nu i-ar fi permis bugetul. .au putut plăti. bani în mare abundenţă şi săi întrebuinţeze la plăsmuirea acestei răscoale. Aceste zece motive ne dau certitudinea că ovreii sunt autorii răscoalei din 1907. 8.bunăoară ca Bulgaria. şi al doilea. desigur. . . . Cine alţii. . spunând poporului că Regina vrea răscoala şi chiar că le-o porunceşte. . .au putut cumpăra tăcerea administraţiilor de la sate. împiedicară.bunăoară. Coranul. au încercat acelaşi mijloc ca să forţeze pe Rusia să li se supună. dându-şi seama de situaţie.după ce revolta din 1907 a avortat.Ei înşişi sunt cei ce au prezis răscoala (B. Rusia). scrisă de un aşa-zis ţăran. 10. pentru că rezultatele obţinute n-ar fi compensat sacrificiile.Numai ei au avut şi au nevoie să tulbure adânc ţara.din ţară şi chiar din străinătate (Bulgaria.dacă nu ei. cu mare băgare de seamă au scormonit în cenuşă tăciunele nestins al nemulţumirii poporului. 7. numai Jidanii prin Cahalele lor din ţară şi din străinătate au putut să adune prin cotizaţii.Singuri ei nutreau o ură neîmpăcată împotriva proprietarilor rurali. Acest pseudo-ţăran se plânge mai întâi amarnic de jandarmi. . N.s-au pus să prepare o alta noua şi au avut chiar îndrăzneala nemaipomenită să o şi anunţe prin ziarele lor…. 5. .şi îmbrăcând pe instigatori cu veşminte ciudate.Numai ei au putut să recurgă la instigatori socialisto-anarhişti. . . . de care depindea crearea Statului jidovesc.şi. prin legi.afară de ei. Mai mult decât atât. mai îngrozitoare decât aceea din primăvara anului 1907.punând peste el paie. asupra conspiraţiei.3. ce ne-ar fi impus.iar. .Şi tot ei sunt aceia care. . .Paulescu: Spitalul. cu lefuri grase. . sunt în solda lui Israel. până la cele mai mici amănunte. 9. . după răscoală. ar fi vrut să vadă venind aici armata austriacă. De altfel. Cahalul. Lazare).Numai ei şi trâmbiţaşii lor. . . foaie jidano-socialistă. Revoluţia viitoare Sub titlul Revoluţia de mâine.dar al cărui jargon răspândeşte de departe o putoare nesuferită de usturoi. Francmasoneria 65 . cine a intervenit… ca instigatorii. . într-adevăr.adică îndeplinirea unui scop ce priveşte pe neamul întreg al lui Israel. pentru ca să impună ţăranilor. să fie imediat eliberaţi.dacă nu jidovii prin Cahalele lor. oligarhia şi care au fost mânaţi şi chiar omorâţi în timpul răscoalei. Lazare). Facla.care trebuie să se fi suit la zeci de milioane de lei.urzită.dar având loc chiar sub ochii lor. . acele drepturi atât de mult dorite. . prinşi.ei au imitat revoluţiile din Franţa şi din Rusia.care. aceşti proprietari. în Austria şi în alte ţări ale Europei. . . el prezice astfel viitorul incendiu: „O nouă revoltă. . Pe urmă.C. pe nenumăraţii instigatori care. după spusa lor. în timp de mai mulţi ani. O asemenea cheltuială enormă n-a putut fi făcută de un Stat vecin.fonduri necesare răsculării unui popor întreg. 6. . . împinsă de Cahale şi de Francmasonerie. au cutreierat ţara de la un capăt la altul şi. ca poporul să nu cadă în ghearele jidovilor. . cu pizmă. Austro-Ungaria.Ei sunt cei care au aranjat mai dinainte revolta şi tot ei sunt cei ce au dat semnalul de începere. Prin urmare. fără voia noastră. după cum o recunosc ei înşişi (B. în taină. . deoarece ei împiedică pe instigatorii săi să ajungă uşor până la adevăraţii ţărani şi să-i răscoale din nou. . să se apere împotriva locuitorilor sălbatici ai barbarei Românii. . acum. pe care Iuda nu poate să-i sufere -. se pregăteşte acum în sate şi va izbucni cât de curând.au putut să procure fondurile colosale. cine alţii.

la sat. bunăoară.ce sărbătoare ar fi fost azi în aer şi ce cântece ar fi întâmpinat venirea primăverei şi aniversarea desrobirei jidăneşti… pardon. în 1907. ce e de făcut? Ei bine. Deci. Toate ziarele jidăneşti ţin isonul Faclei.ca şi cum o mâna nevăzuta va fi purtat prin noapte un şomoiog aprins… Iar noi… vom privi scrumul rămas în armane şi vom tăcea. Iată. Coranul. vor geme de greutatea porumbului de-abia cules. de data asta. Talmudul. .dacă politicianii regelui Carol ar fi fost măturaţi ca pleava de uraganul revoluţiei victorioase.şi farsa va fi jucată. . .ţăranii vor opera… ca un jupân care îşi pune foc la dugheană. Iată de ce gândul revoluţiei de mâine aduce nădejde în sufletele noastre. (vrea desigur să zică drepturile) pe care. zadarnic o cerşim. C…. . la conac şi de la sat. ce scrie Seara: „…Şi dacă mai nădăjduiesc ovreii o îndreptare. Incendiul se va întinde de la conac.dacă însăşi coroana de oţel de pe capul de cămătar al regelui Carol ar fi căzut în ţărână. Cahalul. de atâta vreme. P. ei au mai întâi a face cu jandarmii. Mai multe gazete au semnalat asemenea tentative: În mai multe judeţe. ca nici armata să nu poată tăbărî pe noi. la masacrarea oligarchiei. că o nouă revoltă. Francmasoneria 66 . nici judecata să nu ne poată trimite la ocnă. Dar.să-şi ia drepturile! Ai. Şi atunci vor veni cei ce ne-au stăpânit cu cruzime… şi ne vor ruga cu lacrămi de pocăinţă să ne luăm dreptatea.care îi stânjenesc grozav. nici mai mult nici mai puţin. care a arătat că nu glumeşte. P. spunând sătenilor că în curând ţara va intra în război şi că. toţi ştiu ce au de făcut. pe urmă.zic ovreii. toate armanele vor lua foc. de care au fost despuiaţi de o oligarchia sălbatică şi desmetică”. când hambarele pline. singurul leac mântuitor este revoluţia (?!) De altfel ovreii lucrează pe capete... încercând să răscoale din nou pe ţărani. la răsturnarea regelui Carol. vai.şi mai ales. „Atunci vor veni cei ce au asuprit pe bieţii jidani şi îi vor ruga. Dar toate astea sunt departe de a fi realizate. Şi cine o prepară? Cei ce au preparat-o şi pe cea precedentă. ai zice că se apropie îndeplinirea făgăduielii de mântuire a lui Iehova. Asta o cunosc astăzi toţi ţăranii şi. În plus.C. româneşti. . după ce vor fi incendiat averile altor români. mai înfiorătoare ca cea din 1907. Da. . Atunci. Dar. remarcaţi că ovreii se aşteptau.Ar fi fost un adevărat sabăţ. simţi că perciunii tremură de plăcere. .cum a făcut altădată lui Ludovic al XVI-lea. viaţa noastră fiind coruptă (?). suspecţi străbat satele. culcate în curţile boiereşti. . decât la năvălirea ţăranilor în oraşe. o nădăjduiesc tocmai de la poporul acestei ţări. .deodată. apoi i-a prins o frică teribila de armată.Paulescu: Spitalul. strigă: „Ah! dacă răscoalele din 1907 ar fi învins! Dacă barierele oraşelor ar ti fost trecute de ţărani. (foaie judeo-sodalistă).ori într-o noapte răcoroasă de toamnă. când se va da semnalul. . politicianul-trompetă al jidanilor. ce buchirie! Numai când te ghindeşti. care va scutura odată jugul ce-l apasă de veacuri şi va da şi ovreilor drepturile.. ţăranii români se vor ascunde pur şi simplu. când clăile şi cirezile de grâu. Într-o noapte de vară. .Dar „răscoala de mâine vom face-o aşa.din toate conacele se vor înălţa vâlvătăi. se pregăteşte acum în sate.a declarat că. . . . căruia jidănimea iar fi tăiat capul. . N. bineînţeles după ce a asigurat-o la o societate de creştini.cu lacrimi de crocodil. . prin urmare. . . ca o făgăduinţă a mântuirei din urmă”. Şi Iuda. se vor răsfaţă în bătaia razelor de lună. într-un acces de ciudă. indivizi. ţăranii vor dobândi pământ.într-un interviu cu un redactor al A. Se vede.

adică de la represia groaznică a Brătienilor. în acelaşi număr al Faclei.şi încă cu vârf şi îndesat. hoitul clasei parazitare care ne guvernează”. Toţi diplomaţii Europei îşi fac azi treburile şi necesităţile inexorabile la picioarele ţării şi sub nasul regelui Carol”.jidanii recurg chiar la escatologie. Dar pentru a-şi vărsa toată mânia neputincioasă.… fiindcă peste liniştea de moarte a satelor s-au întins pretutindeni ventuzele caracatiţei brătieniste şi gura lacomă a Molohului regal.… şi. tocmai în momente de grea cumpănă”. . ce ne inspira la toţi cel mai profund respect. pe care străinătatea ni-l invidiază. este fiul marelui om. Să nu pară o glumă! Ameninţările repetate ale jidanilor se vor îndeplini. admirabil de înţelepciune. îmbrăcaţi ca nişte ciocli. ce clocoteşte în sufletul lor. căruia îi datorăm scăparea din primejdia mortală unde voia să ne afunde Tratatul din Berlin. au trecut şase ani de la răscoalele din 1907.este târât în noroi de o şleahtă de Iude infame şi nobila sa efigie. „Iată.… dar care s-au semnalat răzbunării jidoveşti prin faptul că sunt adevăraţii apărători ai ţărănimii şi. Fără comentarii! Obrăznicia grosolană a jidanilor nu mai are margini şi ar trebui ca autorităţile să intervină energic. . Natural. a supurat în chestia ignobilă a Silistrei… ar fi trebuit să ne întoarcem către 1907.Paulescu: Spitalul. de când cu chixul din 1907. Pe o altă pagină se vede un par. acoperind de ultragii pe Majestatea Sa Regele României. .000 de ţărani… În anul acesta (1913)… când tenia regală. pentru ca să ne pună cuţitul la gât. ne-a arătat că nu e în stare decât să ne sugă… Când boala latentă a oligarhiei.de la execuţiile sumare. în plus. atât la ţară cât şi în oraşe. de la ororile inutile. N. . a dirijat represaliile din 1907. .cu cifre roşii.sunt nişte bieţi profesori universitari. la capătul căruia se afla figura Regelui şi la piciorul căruia urinează doi diplomaţi. acest Rege. sunt insultaţi trei oameni. şi în acelaşi timp a şi turbat. .… a inventat pe afurisiţii de jandarmi rurali.şi pentru că n-am ştiut să ardem în focul celui din urmă patul de grâu şi al ultimului conac boieresc. nici destul curaj (mai ales) ca să murim până la unul sub ploaia de gloanţe a soldatului român. .Dar un proverb românesc zice: „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. ca trase cu sânge şi desenând numărul 1907. se goleşte un butoi plin cu excremente. pentru ca asemenea sacrilegii infame să înceteze odată pentru totdeauna. .fără ca ovreii din ţară să se amestece.căci îşi răzbună astăzi.C. . care-i datoreşte renaşterea. pentru că… trec drept capii antisemitismului din România. este I. Coranul. ea va forma partea vulnerabilă a ţării şi i se va ridica în drum. . Ei o mărturisesc chiar fără de ruşine: „Câtă vreme va exista o chestie ovreiască în România. . Şi de aceea Iuda a rămas plouat. altoită pe mizeria poporului. Regele. lungă de 46 ani de domnie.şi numai trei: .unul. Brătianu care.pe când puţin mai departe. Cahalul. . . .fiindcă nu am avut atunci nici destulă putere ca să învingem (?!). Francmasoneria 67 . de la asasinarea în masă a celor 11. . e mânjită pe frunte. . mai ales.dacă nu vom avea ochii în patru asupra uneltirilor lor revoluţionare. care n-au nici o putere în ţară. al cărui conţinut este îndreptat şi el înspre parul regal. Talmudul. . .venerat ca un părinte mult iubit de poporul românesc. Anul 1913 ne pedepseşte… fiindcă revoluţia poporului a fost înfrântă. Ultimul război Dar iată că izbucneşte diferendul bulgaro-român. . În josul acestei pagini se găseşte legenda următoare: „…. După Regele. ca ministru.în Facla.Cuza şi Iorga.ceilalţi doi. că întotdeauna jidanii au încercat să profite de greutăţile prin care trece ţara. pentru că am fost laşi şi netrebnici (te cred).

între care şi pe Gold… Iţic. . scutire de 3 zile. sub pretext că închisoarea e murdară… Adaug aici foile de scutire şi de infirmerie: 13 Noiembrie. 15 Aprilie. intrat la infirmerie şi scutit de concentrare şi de gardă până la 28 iunie. de la „Berliner Tageblatt”. dintre care cele mai multe cu dreptul de a sta acasă. somând Europa să intervină în favoarea ovreilor din România. toţi jidănaşii fură cuprinşi de un entuziasm extraordinar (îngrămădindu-se totuşi la partea sedentară a oştirii)… toţi hahamii simţiră gâdilituri la limbă şi expectorară discursuri patriotico-izboinice. pentru ca să facă gardă. vom cita numai faptele următoare: 1. 20 Februarie. n-a dat nici un semn de debilitate de când este în serviciu. scutire de 5 zile. 2 Martie.acele ale lui Clemenceau. va rămâne acasă. Cahalul. Dar dificultatea. 4 Iunie.Paulescu: Spitalul. Dar pentru ca cititorul să-şi dea seama de ce specie de soldaţi procură României Iuda. . N. 22 Noiembrie. din „Napii” şi din „Hirlapii” ungureşti etc. fost prim-ministru al Franţei. Cahalele dăduseră deci greş. din „Pester Lloyd”.acest soldat a obţinut de la medicul militar suma de 76 de zile de scutire. nu face nimic. 29 Aprilie. Raportul unui căpitan către colonelul său. toate Cahalele din Europa au sărit de-o şchioapă. francmason de marcă şi stipendiat de Iuda articole publicate în . Francmasoneria 68 . va sta acasă. scutire de 5 zile. s-a schimbat curând într-un triumf pentru ţara româneasca.. Îndată ce văzură că nu va fi război şi că totul se va rezuma într-un fel de paradă inofensivă. 7 Ianuarie. 9 Iulie. scutire de 4 zile.. în plus. scutire de 5 zile.care n-a fost dispensat ca debil de comisia de recrutare şi n-a fost prezentat ca slăbănog la contravizită.care. altor jidani care scriu la gazetă şi care le-au trecut pe toate la nemurire. pe care contase atât de mult jidovimea. scutire de 4 zile. reţinând la cazarmă. Sau văzut astfel apărând articolele lui Luzatti. în această vreme va sta acasă. scutire de 3 zile. 25 Februarie. va sta acasă 6 Martie. un „cinciparale” şi-l dădură. articolele din . Afară de aceasta. Şi. murdărind coloanele ziarelor. . scutire de 4 zile. . Am onoarea de a vă raporta că. Coranul. Dar. scutit de serviciu în timp de 48 ore. va rămâne acasă. 12 Martie. cu gesturi de miliardare risipitoare. Acest soldat.C. mai mulţi soldaţi. Jidanii din România îşi schimbară imediat tactica. va sta acasă. . din „Daily Telegraph”.dar nu s-a indicat diagnosticul bolii care a încuviinţat scutirea. va rămâne acasă. scutire de 4 zile.… acele din „Neue Freie Presse”. toată jidănimea din străinătate a început să urle. . acele ale lui P. Nathan. 21 Aprilie..cu greţoasele lor nume.Moniing-Post”. va sta acasă. scutire de 5 zile. acesta a crezut necesar să intervină pe lângă medicul regimentului pentru ca să fie dispensat. a fost scutit de orice serviciu timp de 5 zile.… toate balabustele scoaseră din buzunarele lor soioase. scutire de 5 zile.ce din cauza asta nu se mai puteau citi. 17 Noiembrie. scutire de 3 zile. la ţipetele de ananghie ale jidanilor de aici. Într-un cuvânt. Talmudul. fost prim-ministru circumcis al Italiei. când la 4 iulie trebuia să facă 2 zile de închisoare. publicate în „Corriere della Sera”.În acelaşi timp. . în adevăr.L’Homme libre”. acest soldat a fost iarăşi scutit de pedeapsă.

un rezumat din tabloul percepţiei fiscale din Târgu-Neamţ. mai întâi.… căci suntem creştini. căci iubirea părintească este sentimentul instinctiv cel mai intens şi cel mai milostiv pe care oamenii pot să-l aibă.şi am constatat că faptele rele ale acestei organizaţii periculoase se rezumă la: 1° .spoliaţii datorită patimei de proprietate. . 270 zile de concediu într-un an.Iţic Burăh. românii: Ce trebuie să facem cu aceşti oaspeţi nepoftiţi care.… dar plin de vicii? Ei bine. . acest tată va trebui. Prin urmare. prin purtarea sa vicioasă. Iată deci ce valorează. să le facem bine. datoria noastră este : N. Iancu Iosub Minei fiul lui Avrum şi al Dvoirei. În acelaşi corp de armată.sau mai bine zis aceşti ascunşi.David Bercu. Dar nu ! . . 2° . .C.Şulăm Iţic. foarte indulgent. până la sfârşit. Lista începe cu numele belicioase de: Beriş Iosub Leiba fiul lui Şmil şi al Malchei.creştini. el se mulţumi să trimită la regiment un certificat de la medicul cu pricina. trimise la ovrei un alt medic.mijloc care ar fi chiar licit.neuitatul Aron Ghidate etc. dacă am urma legile Talmudului. care se arătase prea îndatoritor.Total: 76 zile. .care în înţelepciunea Sa dumnezeiască ne-a zis: Iubiţii pe vrăjmaşii voştri. Cahalul. Talmudul.revoluţii sângeroase ce ţin de patima de dominaţie. etc. .pentru jafurile şi omorurile comise sau cauzate de jidani.ceea ce avu ca urmare că primul confrate.nu trebuie nici chiar să ne gândim la aşa ceva. . . care datoresc taxe militare pe anii 1900-1911. Concluzii practice Am trecut în revistă o parte din efectele Cahalelor talmudice. Trebuie deci să-i iubim pe aceşti fraţi rătăciţi. . să arate fiului răul ce îşi cauzează lui însuşi şi altora. că nu fusese niciodată bolnav. . Şmil Şmil Iţic fiul lui Bercu şi al Rifchei şi se continuă astfel. hodoronc-tronc. cei ce ne pretind. Iţic W.Paulescu: Spitalul. izvorul iubirii eterne. Vom mai aduce.Ştrul Naftulea .drepturi de cetăţean. Leib… a luat.cu ameninţări şi chiar cu acte de violenţă. . care va fi studiată în capitolul următor. care-l găsi perfect sănătos şi constată. care ar avea înaintea sa pe fiul său. trecând prin poreclele fermecătoare de: Şloim Şloim.restul formând Francmasoneria. de la acelaşi medic ca precedentul.patimă sine qua non a unui bun haham. Mai mult! trebuie să iubim ovreii. Comandantul companiei (ss) X 2. un alt jidan. în ceea ce priveşte dispăruţii.pentru că avem ca învăţător pe Hristos.… faceţi bine celor ce vă urăsc”. Chemat la concentrare. Dar. . . o chestiune capitală se pune pentru noi. .. .cum bunăoară se ucid ploşniţele? Acesta ar fi mijlocul cel mai simplu şi cel mai comod de a scăpa repede de ei. mult iubit. pe 5 pagini ale ziarului oficial.sau mai bine zis cu aceşti paraziţi răufăcători care sunt în acelaşi timp şi hoți şi asasini? Putem oare să-i exterminăm. Francmasoneria 69 . atât de urâţi de jidovi! Trebuie chiar să uităm răzbunarea. . . În acelaşi timp va trebui să suprime acestuia mijloacele cu care-şi satisfac impulsiile sale pătimaşe. . În consecinţă. să ne întrebăm ce ar face un tată. Coranul. Aceşti dispăruţi. dintre care 248 sunt jidani. în plus.sunt în număr de 293. ca soldaţi. fu trimis la închisoare. s-au instalat în ţară. . ca specimen. Dar colonelul bănuind că are a face cu un certificat de complezenţă. Trebuie chiar să-i iubim cu iubirea unui părinte.

. Altfel. în număr de vreo 400. .pe care. acordând ovreilor drepturi. dându-le încetăţenirea. ei nu pot să aleagă un deputat decât prin delegaţi şi sunt cu totul lipsiţi de a participa la alegerea pentru Senat. ni-l fac noua prin Cahale. ca toată jidovimea. Pentru aceasta trebuie: a) ca jidanii să ne dea îndărăt tot ce ne-au furat. . mai ales.061 locuitori. .nici pentru trebuinţele particularilor. . ce nu le aveau naţionalii. nici mai ales pentru acelea ale ţării. . mai trebuie să suprimăm ovreilor noştri orice mijloc de satisfacere a patimilor de proprietate şi de dominaţie. Este de crezut că. .după cum un tată foarte înţelept trebuie să nu-şi lase autoritatea pe mâinile fiului său. Şi nici nu trebuie să ne pese de lăfăielile şi de răţoielile ovreilor. neîmprumutând niciodată bani jidoveşti. care-i organizează într-o bandă de răufăcători. ei sunt supuşi la anumite restricţii ale dreptului de proprietate de care sunt scutiţi orăşenii. veniţi de ieri. care-i transformă în furi şi în ucigaşi.cădem pe proporţia groaznică de un jidan pentru doi români. li se cuvine să aibă drepturi ca orice român. . agricultura. pe care patima lor de dominare o reclamă cu atâta insistenţă. să ţipe într-un glas: Gewalt! şi să poruncească guvernelor francmasone să intervină.dintre care 5.şi dacă au fost la război ? Au făcut-o pentru propriul lor interes. cât de colo. Talmudul. Cuza.în urmă să-i eliminăm din economia noastră. ar fi să reînnoim nebunia ce a făcuto Franţa în Algeria.329.nu se bucură încă de drepturile pe care le pretind jidanii. .lucru foarte greu de obţinut.000. .aşa cum au încercat să facă ruşii.C.adică imensa majoritate a poporului român. industria. guvernul ar trebui să le distrugă cu totul.după cum facem cu orice străin. . se găsesc printre locuitorii oraşelor şi chiar cer tocmai drepturile de orăşean.jidanii nu vor mai fi periculoşi pentru noi şi îi vom putea primi cu braţele deschise.pentru ca să ne poată da lovitura de moarte! Şi nu trebuie să ne înduioşăm de chelălăitul „pumuntenilor” care se plâng că n-au protecţie. aceşti fraţi ai „apostolilor” lui Hristos. Ei. ar fi putut uşor să pună mâna. excitate la un grad superlativ de legislaţia lor religioasă.1° Să spunem ovreilor răul imens ce şi-l fac lor şi.mai înainte ca ţăranii români să fie emancipaţi de tutelă. că fac armată.până când s-or îndrepta. Se înţelege. . mai e încă ceva! Dând drepturi jidanilor. căci e de-ajuns ca un jidănaş de aici. populaţia totală a României este de 7. cumsecade. şi dacă fac armata? .918. . .nemaifiind sub imperiul patimilor de proprietate şi de dominaţie. Într-adevăr. . . Coranul.133 în oraşe. ar fi să ne sinucidem. ca bulgarii. Cahalul. se vor ruşina de ei înşişi şi se vor lepăda în mod sincer de infamul Talmud.să nu-i facem stăpâni peste noi. 2° Dar. . Va trebui deci să se dea mai întâi ţăranilor români drepturi integrale. . printr-o muncă fără preget şi printr-o perseverenţă tenace. . pădurile.străini. după cum se exprimă profesorul A. N. au făcut-o pentru ca să-şi apere prăzile adunate jefuind pe români. de altfel. comerţul. smulgându-le din rădăcină. Şi iată în ce chip i-am face pe jidani stăpânii noştri dacă le-am îndeplini dorinţa: După ultimul recensământ. b) mai trebuie ca. C.… şi toate celelalte bunuri ce ei ni le-au luat cu japca.şi reluând.248. . .928 stau la ţară şi 1.să strănute. . Dar. adică drepturi de cetăţenie plenară. .prăzi pe care alţi bandiţi. completă. petrolul.şi fiind scăpaţi şi de Cahal. totale.bineînţeles având şi ochii în patru aşa ca să piară pofta junilor circumcişi să mai necinstească fete de român. în plus.ferească Dumnezeu. . văzându-se descoperiţi. ce armă formidabilă am procura noi înşine jidovilor. pentru a ajunge la acest sfârşit.aceşti străini putrezi de vicii. din lumea întreagă.Paulescu: Spitalul.ba chiar că au mers la război. Francmasoneria 70 . Or ţăranii. . . încă vicios. absolută.şi pe urmă să te gândeşti la pleava judaică. Atunci. ţăranii n-au decât drepturi restrânse.şi că prin urmare.… dar din nenorocire printr-o procedare defectuoasă. . . Ovreii.

mai mult decât stupidă.nici chiar de jandarmii rurali. peste vreo zece ani. un vânzător de ţară şi comite crima de lése-naţiune. a înşelat pe băieţii bătrânei… ba chiar a furat acesteia multe lucruri de prin casă. să-i pretindă. se pomeneşte cu cerşetorul. în 13 ani.care să-i scoată tot sângele.… să-i dea pe mână cheia de la lada cu bani şi… să aibă dreptul să se amestece în afacerile casei. Şi dacă ne raportam la ce s-a petrecut în Galiţia. făcându-i-se milă de el.altor jidani. Copilaşul său. se ascunde după casă… şi.sub pretext că au luat parte la mobilizare. . odată sărac şi căzut în mizerie.va contribui la naturalizarea unui jidan. iar aceştia să nu aibă deloc milă de el. va fi imposibil oricui să mai scoată vreodată.cu următorul blestem înfricoşător. în sfârşit tâlharii sunt puşi pe goană. în urmă. . Îl vom excomunica şi-l vom afurisi. care să-l hrănească cu scârnăvii ce produc moartea. înţepându-l cu groaznice piroane ascuţite. . frumos ca un îngeraş. Francmasoneria 71 . fricos din fire. Dar cerşetorul. numărul proprietarilor rurali evrei a crescut. cel puţin de aici înainte. . de jidani şi. Finis Romaniae! Prin urmare. N. Într-o noapte. Să cadă şi să nu se mai scoale. este un trădător.este a face peşcheş bietei ţări atâţia viitori proprietari de moşii circumcişi. pentru ca să îmbogăţească pe jidani. Fetiţa adorabilă. . Prin urmare.să-l pună în capul bucatelor. . Dacă se întâmplă nenorocirea ca ovreii militari să fie încetăţeniţi… s-a sfârşit cu ţara românească. cu obrăznicie. . . Acest blestem să cadă pe răul român şi pe tot neamul lui.ca sute şi mii de copile de ţărani români.pe acest rău român. făcând armata. să-i expunem situaţia printr-o parabolă: O văduvă. scos din Cheremul talmudic : Răni adânci. ceea ce ei au înhăţat. Nevasta sa să fie dată altora şi. ca un rob. şloimii capătă şi vrednicia ca să fie cetăţeni? Pentru ca cititorul să-şi dea bine seama de cum stau lucrurile în realitate.România va putea. Talmudul. în voie.ministru. când a doua zi de-dimineaţă.care până atunci fusese tolerat de milă. Să nu fie îngropat în cimitirul creştin.… se face că sare şi cerşetorul.cum s-a făcut până acum. să fie vândut de aceşti jidani. care avea zece feciori. de silă. alţii să se aplece peste dânsa. să-şi schimbe numele în Palestina. boale lungi şi înspăimântătoare să vină asupra lui. Înainte de a sfârşi acest capitol. . Ei bine. senator. sau surioara scumpă şi mult iubită.ce cap credeţi că a făcut bătrâna. . va trebui să nu se mai împartă la jidani drepturile de cetăţenie cu atâta dărnicie. Iar Dumnezeu să verse pacea şi binecuvântarea Sa peste mine şi peste întreg poporul românesc. o nouă răscoală ţărănească.după cum n-au avut milă de cei 11 000 bieţi ţărani. Amin. iată că vin tâlharii. din ghearele jidovilor. de la 38 la 680 (vezi anterior).sub cuvânt că a luat şi el parte la încăierare.şi vor aţâţa acolo. nefiind vârstnici.că vine. până la măduva oaselor. care însă. Sar toţi flăcăii babei. îi dă de mâncare şi îi îngăduie chiar să se culce într-un colţ după uşă. . . Unde mai pui că toate aceste vipere împământenite vor putea să se ducă la sate. fiind hoţ. . şi care dârdâise de teamă că tâlharii o să-i ia ceea ce el şterpelise de la binefăcătorii săi. să fie răstignit de jidovi. Să fie supt. aceia care. . sau deputat. . Trebuie notat că a încetăţeni acum câteva mii de jidani .unde. . Coranul. Să lucreze toată viaţa şi până la istovire.Şi de unde până unde. Şi să nu se uite că dacă Domnitorul Cuza a putut să smulgă din mâinile grecilor moşiile pe care aceştia le acaparaseră. . în locul lor. să o închidă într-un bordel sau să o trimită să moară de deznădejde la Shanghai sau la Buenos-Aires.Paulescu: Spitalul. vede într-o zi intrând în curte. când dânsul va muri. nesupărate de nimeni. acest jidan sau un altul. . . să ne fie îngăduit să adăugam aici o analogie medicală.ca un simplu ţăran din Galiţia. un cerşetor ce venise să ceară un codru de pâine şi.C. Cahalul. pe care i-au împins la răscoală şi pe care în urmă i-au lăsat să-i omoare armata. . drept pe care opt din băieţii babei nu-l căpătaseră încă. . să fie necinstită de un tăiat împrejur şi.

singurele popoare din Europa. .… îndată ce s-a dat de gol. . ale tătarilor. Cahalul. Dacă scapă de această mortală lovitură. Francmasoneria 72 . care.care pentru poporul român este reprezentată de jidani. ale grecilor.mai puţin favorizată de soartă ca cea a lui Mahomet. ca vărsatul. să fim mândri că suntem.Paulescu: Spitalul. Dar când băiatul ajunse la vârsta de 21 de ani. adică înainte de a se naşte. De altfel. . care au înţeles vicleşugul lui Iuda şi îi rezistă cu înverşunare. Către un asemenea sfârşit trebuie să aspire orice bun român. N. ale ungurilor. Talmudul. cu ruşii. cu invazia bruscă şi tumultuoasă. etc. scarlatina etc… Şi în adevăr. va ajunge fără greutate la o vârstă foarte înaintată. ale turcilor.Poporul român poate fi comparat cu un copil care a rezistat uşor la boli febrile. cu început insidios şi cu mers cronic. el a ieşit învingător în toate atacurile furioase ale barbarilor. el fu pătruns încetul cu încetul de o boală teribilă.C. cu atât mai mult că din toate părţile încep să se audă clopotele funebre ale înmormântării împărăţiei lui Israel. pojarul.a murit în stare de foetus. Coranul. adică de tuberculoză.

care au moştenit învăţăturile fariseice .000 de ani.cu alte cuvinte. N.s-ar fi contopit în Biserica creştină născândă… Un lucru însă împiedică fuziunea şi menţinu pe jidovi printre popoare. la Protestantism. Ebionismul şi Elkesaismul ivite la sfârşitul primului secol şi formate de „judaisanţi încăpăţânaţi”. Prin sofisme. nu se dă îndărăt niciodată şi dinaintea nimănui. Trebuia să-i facă pe creştini să lupte. . . ca în timpul lui Hristos. . au avut îndrăzneala nemaipomenită să-L răstignească pe însuşi Dumnezeu.transmise prin Talmud cutează să sugrume religia divină. care făcea prozeliţi în turma lor… „Evangheliile trebuiesc arse.căci păgânismul este mai puţin periculos. cele mai importante sunt: 1. pentru ca împreună cu dânşii să piară şi creştinismul.adică: „pe cel mai bun dintre creştini. Acesta este adevăratul său scop: exterminarea bunilor creştini. în contra creştinismului.de la Ebionism. doctrina creştină. nenumărate erezii care se succedară neîncetat.oprindu-se între alţii la Unitari şi la Arieni”. .„dacă n-ar fi avut decât Biblia. Astfel s-au format toate ereziile care.Paulescu: Spitalul. slăbiţi şi împrăştiaţi. de la început.… un război fără milă. În adevăr. ucidel”. o idee infernală ilumina devla lui Iuda.şi acest singur lucru fu elaborarea Talmudului”. Cahalul. după cum strămoşii lor. când e vorba să-şi sature ura .ură care s-a cristalizat în faimoasa formulă: „tob şebegoim harog”.pe care îl urăşte de moarte. din primele secole ale creştinismului şi până astăzi.recunosc o origine jidovească. Dintre aceste erezii jidoveşti. . Şi într-adevăr.care astăzi e tot aşa de vie. Acest neam. căci are un duşman groaznic . Coranul. Talmudul. . Erezii de origine jidovească Am arătat mai sus că Talmudul nu respiră decât ură contra Creştinismului. drept carte sfântă. . care voiau să ţină sabatul şi aveau repulsie să convertească pe gentili. blestemat de Dumnezeu. căci toţi hahamii înţelegeau în ce primejdie puseseră judaismul sectele judeo-creştineşti”. el desfide timpul şi trece peste toate piedicile.zicea hahamul Tarphon.istorie care ar merge de la Ebionismul primitiv.C. erau duşmanii catolicităţii Bisericii. nu puteau duce lupta pe faţă. Poate chiar că ovreii. . În asemenea condiţii. Dar pe de o parte ovreii. Francmasoneria 73 . . ca creştinismul. „rabinii combătură.FRANCMASONERIA Judaismul nu se agită numai de câtăva vreme. mai mult decât perplexe. . pe viaţă sau pe moarte. El lucrează într-ascuns de veacuri. Şi nu era singurul să cugete astfel. se văzură atunci apărând. jidovii. . . ei înşişi. una după alta. mai ales când era vorba de vreo discuţie religioasă. Ovreii au o răbdare prodigioasă şi o încăpăţânare cu adevărat diavolească. pentru credinţa jidovească. Talmudul declară deci război. . acum vreo 2. S-ar putea face istoria curentului ovreiesc în Biserica creştină.adică de când simte că se apropie de izbândă şi întrezăreşte realizarea visurilor sale de despuiere şi de subjugare a naţiilor. .şi anume de la începutul erei creştine. Şi într-adevăr. care în urmă căutară să distrugă spiritul creştinesc. creştinii îi detestau şi nu se încredeau în ei.Creştinismul . până la Protestantism. jidovii înşelară pe creştini şi mai ales pe neofiţi şi îi transformară în ereziarci. pe de alta.

doctrinele jidoveşti găsiră adăpost la Cavalerii Templului. batjocorirea Crucii făcea parte din ceremoniile iniţierii. de la răsărit înspre apus. reuşi aproape să despartă în două creştinismul şi. În contra Albigenilor. renegându-l.căci. în sudul Franţei. O a doua categorie de erezii. „În momentul Reformei… creştinii erau mai puţin credincioşi… Averoismul (filosofie arabă) preparase această decadenţă a credinţei. în secolul următor. . fu obligată să predice o adevărată cruciadă. De altfel. aşa că lucrau astfel pentru ei. indivizii să ştie ce fac. Din veacul al IV-lea până în al VII-lea.şi se ştie partea ce avură ovreii la răspândirea Averoismului.dar mai puţin importante ca cea precedentă. În ani. Talmudul. . istoria ovreilor este legată de istoria Arianismului. Cavalerii Templului se găsiră în multe împrejurări în raport cu jidovii. Biserica. pentru afaceri de bani.şi de alte sisteme asemenea. Biserica nu a suferit niciodată. de Quarto-decimanisme etc… şi se stinseră în cursul veacului al IV-lea. prin Templieri se îndeplineau toate operaţiile financiare ale Cruciadelor”. el îi iniţie în misterele cabalei. . mai cu seamă.care mai înainte fuseseră servitori devotaţi ai credinţei creştine. de izbânzile şi de înfrângerile lui”.despre care Sfântul Evanghelist Ioan zice că face parte din „Sinagoga Satanei” . Francmasoneria 74 .să cităm pe acelea ale Unitarilor (monofizism şi monotelism). mai târziu. Ajungem în sfârşit la erezia lui Luther şi a tovarăşilor lui. ei procedează ca într-o societate financiară. Ele reînviară. 3. cu care Biserica a avut mult de luptat este reprezentată de gnosa jidovească şi mai ales de Nicolaitism. . . superiorul lor. care provocară dezordini foarte grave. lua naştere încă din secolul al II-lea. Când Manicheismul fu învins. de la începutul secolului al VIII-lea şi până la jumătatea secolului al IX-lea. Îndată ce au pătruns acolo. Afacerea Templierilor se explică foarte bine. marele vis al jidovilor. Cei mai mulţi din averoişti erau increduli sau cel puţin atacau religia creştină. Dar. şi pe aceea a Iconoclaştilor. pe la sfârşitul secolului al XII-lea. . care fu un fel de amestec al Elkesaismului jidovesc cu doctrina lui Zoroastru. . de Anti-trinitarism. ce le serveşte drept maşină de război. Din actele procesului.ca în timpul persecuţiilor ariene. se răspândiră în Europa şi se stabiliră. care durară.fără ca. în Persia şi se întinse din ce în ce. când ne dăm seama de modul de procedare al ovreilor. . această erezie reapăru în Bulgaria. Manicheismul. sub numele de Nazarenism sau doctrina creştinilor circumcişi.Paulescu: Spitalul. care şi ele s-au edificat pe baze judaice.dispăru în flăcările rugului lui Jacques de Molay. după ce le-a deschis porţile filosofiei arabe. N. care. Aceşti Cavaleri ai lui Crist scuipau de trei ori pe Crucifix. care anunţau Reforma. care tulburară pacea Bisericii. cu Albigenii. reiese că. se numiră Albigeni. Cahalul. în Italia de sus. pentru ca să-i extirpe. constituind Pasaginismul.adică o revoluţie universală. într-adevăr. sau gnosa persană. Această erezie. de cele mai multe ori. în momentul supresiei ordinului. . până în veacul al VIII-lea. 2. iar partizanii ei.Aceste erezii renăscură. în care sforţările tuturor nu au alt scop decât a servi cauza sau interesele lui Israel. 5. 6. îi ameninţă chiar existenţa. Bogomili. . . Această sectă afirma că doctrina ovreilor era de preferat aceleia a creştinilor. din veacul al V-lea. jidovul deveni educator şi-i învăţă pe savanţi limba ebraică.de la început şi până în epoca actuală sau francmasonică. Printre ereziile de origine jidovească. unde formară Catari. acest mod de a lucra variază puţin. Jidovii corup o asociaţie puternică. Sărutul ruşinos completa aceste ceremonii de iniţiere.C. ajutată de mai mulţi împăraţi. Coranul.publicate de Michelet în Documents inédits de l’histoire de France. care ataca Sfânta Treime. În veacul al XII-lea. organizată de către Ordinul Templierilor. ca să atace cu vigoare organizaţia socială care îi incomodează. . 4.

După cum zice Copin-Albancelii. care singur rezistă spasmurilor de izbăvire ale Bisericii . în două. .iar Cromwell (1599-1658) fu susţinut de francmasoni. .Francmasoneriei. pentru a dobori partea rămasă ortodoxă.şi chiar se întinse din ce în ce. EREZIA FRANCMASONICĂ Toate ereziile de origine jidovească au fost învinse de creştinism. Totuşi. dar şi în toată Europa. asupra celor mai multe popoare de rasă anglo-germană. apoi în Spania. Francmasoneria fu importată.adaugă Heine. el cunoştea bine constituţia acestei societăţi secrete. Originea. . Francmasoneria 75 .este un catolic care părăseşte idolatria trinitară. În urmă. . Trebuia ca partea eretică să le fie favorabilă şi să poată să se învoiască cu funcţia oarbă de mâner de secure. predicate de protestanţi. ca Franţa şi ca Spania. o întoarcere la vechiul Ebionism din veacurile evanghelice. pentru a merge către monoteismul jidovesc”. . „Rivalul lui Maimonide.Paulescu: Spitalul. raţionalismul”. Cahalul. la toţi şefii protestanţi ai Engliterei găsim că planul acestei societăţi oculte este foarte propriu pentru a ataca cu vigoare principiile catolice şi pentru a zdruncina naţiile care. după aceea. jidovii doreau de mult şi lucrau din toate puterile lor. Reforma şi-a luat rădăcinile în izvoarele ebraice. ovreii au luat. ca decor. pe la începutul veacului al XVII-lea. în Suedia. să mai cităm încă doi ovrei. care devine protestant face un pas către judaism”. în timp de veacuri. cu redutabila exegeză pe care hahamii. Primele loji franceze fură fundate de la 1720 la 1730 şi. „lumea protestantă trebuia să formeze cuibul în care să clocească oul societăţii secrete”. o legendă din Talmud. care vorbesc şi ei de erezia lui Luther.El îi înzestră.acea exegeză (sofistică) de care va şti să se servească protestantismul şi. mai întâi în Franţa. franciscanul Nicolae din Lyra. când Bacon scrise la Nouvelle Atlantide. împrumută de la aceşti ovrei multe din argumentele sale contra Bisericii. Spiritul jidovesc triumfa cu protestantismul. Acesta fu rolul ce ovreii făcură să joace Protestantismului. . O mare parte din sectele protestante fură pe jumătate ovreieşti. o mulţime de altele se constituiră.care este minciuna întrupată. ca râia. prin anumite părţi. N. .Pentru a întemeia Francmasoneria. Weil. mai târziu. zice A. . În sfârşit. doctrine anti-trinitare fură. în Ţările-de-jos etc. căci fusese protectorul jidanilor şi ridicase sentinţa de proscripţie ce apăsa asupra lor. (Renan). primele loji francmasone luară naştere în Englitera. de origine israelită.C. unitatea creştinătăţii. „Un protestant.între alţii de Michel Servet şi de cei doi Socini din Siena”. în cursul veacului al XVIII-lea.zice ovreiul Bernard Lazare. în 1621. mai târziu. .şi aceste argumente fură transmise lui Luther”. Deja. prin schisma grecească. . contra catolicismului.afară de Protestantism. aceasta nu le era încă de ajuns. ca o asemenea erezie să poată tăia. rabi Solomon (fiul lui Isaac din Troyes. rămăseseră credincioase acestor principii. în care povesteşte că „originea ei se pierde în noaptea timpurilor”. în Italia.Francmasoneria. precum şi Tosafiştii (savanţi talmudişti) făcură pe Nicolae din Lyra. . În realitate. Într-adevăr. nu numai în Franţa. Organizaţia. şi într-adevăr. o cultivaseră şi o fortificaseră. Coranul. această erezie trebuia să servească de leagăn celei mai formidabile societăţi oculte. O despărţire analoagă se produsese mai înainte. care făcu pe Luther”. „Orice catolic. Or. fără nici un câştig pentru Israel. în mai puţin de 25 ani. cunoscut sub numele de Rachi). Talmudul. . Reforma fu. De altfel. . dar au organizat această societate după modelul Cahalului.pune în mâinile neofiţilor săi cărţi rituale.

adică de vreo cincizeci la număr.care reprezintă Sinodul Cahalelor. Venerabilul şi acoliţii săi sunt aleşi. la gradul superior de Rose-Croix. în această circumstanţă. . se angajează totuşi să-i ajute în faptele lor. fiecare Lojă numeşte un delegat.atât de remarcabili prin instinctul lor de dominaţie şi prin ştiinţa lor de a guverna. formate de un număr limitat de aderenţi. Dar pentru a arăta analogia ce există între organizaţia Francmasoneriei şi cea a Cahalului. Venerabilii dirig şi administrează Lojile.un fel de comitet executiv.C. . Afară de asta.Lojile au în capul lor un Venerabil.Paulescu: Spitalul. este pentru israeliţi un instrument de acţiune şi de luptă. unul din gradele cele mai înalte.au creat Francmasoneria ca să înroleze într-însa oameni care. pentru recalcitranţi.consistă în contribuţii fixe ale membrilor şi în daruri voluntare. pentru ca să formeze un fel de adunare legislativă. Finanţele Lojilor. diferite pedepse care merg chiar până la procedee drastice. . numită Convent. masa de lemn de salcâm.deoarece a fost secretarul Marelui Orient din Franţa.şi jidanii nu pot fi nici măcar acuzaţi de multă prefăcătorie. Scopul actual al Francmasoneriei este să „rezidească templul lui Solomon”. . semănând cu excomunicarea sau cheremul Cahalelor. A trebuit toată naivitatea Arienilor pentru ca să nu înţeleagă că. vom pune una lângă alta aceste două asociaţii secrete. au clădit templul din Ierusalim. „Originea jidoveasca a Francmasoneriei este manifestă .urmând pentru Francmasonerie descrierea ce o dă Copin-Albancelii.Francmasonii simbolizează pe lucrătorii zidari care. Aceşti delegaţi aleg un Consiliu de ordine. care se reuneşte cu semenii săi. niciodată un scop mai desluşit n-a fost indicat sub o mai transparentă alegorie. După cum Cahalurile au. În plus. de francmasoni. care se strâng împreună în. Şi Drumont mai adaugă: „deschideţi orice ritual masonic şi totul vă vorbeşte de Iudeea. Cahalul.ceea ce N. . Aceste sentinţe judiciare sunt date de un tribunal analog cu Bet-Dinul Cahalelor. Federaţia Marelui Orient din Franţa. să restabilească dominaţia lui Israel asupra tuturor naţiilor pământului. care trebuie să cunoască lucrurile á fond.după cum hahamii exercită dominaţia în Cahaluri şi le supraveghează finanţele. de care se servesc în mod secret Jidovii.ca acelea ale Cahalelor.nimic nu lipseşte din această instituţie figurativă a Templului”.şi format de Venerabil şi de doi sau mai mulţi asesori. . Ele sunt destinate întreţinerii Lojilor… şi formării de fonduri electorale. . Un alt martor. Francmasoneria se compune din loji.şi deasupra acestor diverse Loji naţionale se găsesc Loji internaţionale. Candelabrul cu şapte ramuri.se exprimă în mod şi mai explicit: „Francmasoneria. care este ajutat de mai mulţi demnitari ai templului masonic. să colaboreze cu ei la stabilirea domniei lui Israel printre oameni”. Francmasoneria 76 . .zice Drumont . . .de exemplu. analog cu Marele-Rabin. în timpul lui Solomon. fost francmason. într-adevăr. Venerabilii prezidează dezbaterile în Loji şi au. ne-aparţinând neamului lor.în capul căruia se găseşte un preşedinte sau Mare-Maestru. în această societate. . . arca alianţei. o dată pe an. . . care este incontestabil de origine ovreiască. .toate Lojile dintr-o localitate sunt intim legate unele de altele şi se ajută intre ele reciproc. . ajuns chiar. ca mijloace de constrângere. . vorbind fără metaforă. ca şef. Coranul. Talmudul. o dată pe an. . i-a poftit să asigure triumful lui Israel”. un haham care este asistat de mai mulţi funcţionari ai Sinagogii. . Pentru fiecare naţie există o Mare Lojă sau Federaţie. Kadoş. invitându-i să se unească ca să răstoarne vechea societate şi să reconstruiască Templul lui Solomon. . . acest scop. înseamnă sfânt pe ovreieşte.ceea ce înseamnă.ca şi pentru Cahale.

grade zise inferioare. cea mai mare parte dintre francmasoni au intrat în această societate. . masonii cu grade superioare sunt ţinuţi să frecventeze. nici nu merită acest nume.pe care îi duce ori la eşafod. soţi. Ea lucrează la ameliorarea materială şi morală precum şi la perfecţionarea intelectuală şi socială a omenirii” Şi când te gândeşti că nimeni nu se întreabă de ce se ascunde această societate. Într-adevăr. . atât este de anodină.care. pentru ne-jidovi. la al doilea şi de la acesta. îndărătul perdelei se petrec lucruri care nu se pot mărturisi şi această asociaţie ocultă nu este zidită decât pe minciună. Francmasoneria 77 . . Francmasonii din gradele joase n-au dreptul să intre în atelierele gradelor mai înalte. atelierele inferioare. Aceste grade se întâlnesc singure în Loji. Cahalul. De altminteri. . . Dar. după cum vom vedea mai departe. neofitului. instituţie esenţialmente filantropică. . . Dar toate gradele lucrează în Loji şi este interzis ucenicilor şi soţilor să lucreze fără maeştri. Lojile internaţionale se reunesc şi ele în Congrese analoage cu Sinoadele internaţionale ale ovreilor. .ucenic.după cum este şi aceea a Cahalelor. Dar Francmasoneria se diferenţiază de Cahalele talmudice şi îmbracă haina sa caracteristică de infamie hidoasă când. adică să iasă.iar această obligaţie este atât de riguroasă. Fiecărui grad îi corespunde un atelier special. Francmasoneria posedă încă o altă organizaţie.şi dintre care vom cita numai pe al 18-lea grad: Ros-Croix. În fine.nejidani bineînţeles.ca o mamă denaturată. soţul şi maestrul. ori la un adevărat suicid moral. .i se insinuează.şi sunt convinşi că fac parte dintr-o asociaţie filantropică. ucenicii şi soţii sunt rugaţi să „acopere templul”. Coranul. Ea se compune dintr-o întreagă ierarhie de grade. N. la al treilea. Deasupra acestor trei dintâi grade. conduse de persoane misterioase. . maeştri) reprezintă partea esenţiala a societăţii secrete şi că numai pentru dânşii munceşte ea. ca în timpul Revoluţiei franceze. că cel ce n-ar îndeplini-o ar fi dat afară din societate.şi pe al 33-lea grad care se pare că este cel mai înalt din ierarhie. soţ şi maestru. după un stagiu mai mult sau mai puţin lung. Toată această organizaţie a Francmasoneriei este secretă pentru profani. . Cele dintâi trei grade sunt ucenicul. .C. .venit nu se ştie de unde. cu care de altfel se şi contopesc.Paulescu: Spitalul. Când maeştrii voiesc să se reunească între dânşii. Iată ce conţine prospectul pe care Francmasoneria îl înmână viitorilor săi slujitori: Francmasoneria. . mai ales materiale. care nu se dau îndărăt în faţa nici unei stupidităţi. trebuie ca francmasonul să facă un anumit stagiu. la drept vorbind. când are un scop atât de sublim ca acela de a căuta adevărul? Ei bine. la fiecare din ele corespunde o treaptă progresivă de iniţiere.aduce cu Asociaţiile naţionale şi internaţionale ale Statului jidănesc. că membrii Lojilor (ucenici. studiul moralei şi practica solidarităţii. Dar îndată ce a intrat în Francmasoneria albastră. Este adevărat că aceşti membri lucrează ei înşişi. cu sârguinţă. În Loji circulă zvonul. care îşi omoară copiii. are drept obiect căutarea adevărului.care nu se dobândesc decât mai târziu. Talmudul. din cauza iubirii de galoane. . filosofică şi progresivă. . această explicaţie este un marafet ca să înşele şi să liniştească pe masonii gogomani. fiind momiţi cu făgăduieli de ajutoare mutuale.ce corespund la trepte mai înaintate de iniţiere . dar ei nu sunt decât instrumente fără iniţiativă. comerciale sau de alt fel.că gradele superioare sunt rezervate celor vanitoşi.ea înşală fără milă pe propriii săi partizani.adică de jidani. .care e formată din cele dintâi grade. mai există altele care le sunt superioare. Dar.pe al 30-lea grad: Kadoş . . oculta chiar pentru membrii săi. Gradele superioare procedează asemenea cu gradele ce le sunt inferioare. Pentru a trece de la primul grad.

De altfel, prin intermediarul acestor grade superioare, ajung la Loji deciziile voinţei nevăzute care dirijează Francmasoneria. Pentru fiecare grad există o iniţiere specială: una pentru ucenici, alta pentru soţi, o a treia pentru maeştri, etc. La intrarea fiecărui grad, înveţi un secret şi depui un jurământ, de a nu-l descoperi nimănui, nici profanilor, nici chiar francmasonilor de grad inferior. Acest jurământ este însoţit de ameninţări şi de blesteme înfricoşătoare. În plus, la fiecare iniţiere, adică la intrarea fiecărui grad, asişti la o ceremonie caraghioasă, diferită pentru fiecare dintre ele. Astfel, de exemplu, la gradul de Maestru, se comemorează asasinatul, îngroparea şi dezgroparea lui Hiram, arhitectul Templului din Ierusalim şi părinte al tuturor francmasonilor din lumea trecută, prezentă şi viitoare. Iată cum Copin-Albancelli descrie ceremonia: Scena se petrece în „Camera din mijloc” a Lojei, unde francmasonii se introduc, unul câte unul şi cu pălăria pe cap, - cum fac jidanii când intră în Sinagogă… Când cineva pătrunde acolo pentru întâia oară, trebuie să intre de-a-ndăratele, adică cu posteriorul înainte. Altă dată trebuia să-şi pună hainele pe dos. Maeştrii sunt luminaţi de lumânări, acoperite de imense conuri de hârtie, înalte de 30 cm., ce lasă să treacă lumina printr-o deschizătură situată la partea lor superioară şi printr-o alta făcută la bază. Unul dintre maeştri ţine rolul lui Hiram; alţii, pe acel al asasinilor. Aceştia săvârşesc omorul. Pe urmă, Hiram este culcat într-un coşciug şi este acoperit cu un cearşaf mortuar peste care se depune o ramură de salcâm artificial. Venerabilul Lojei expune atunci fraţilor, cu cea mai mare seriozitate, că regele Solomon este neliniştit de dispariţia lui Hiram şi că a dat ordinul să se procedeze la cercetări. Imediat toată banda execută o primă „călătorie de cercetări”, - adică se pune să se învârtească şi să caute, peste tot, cadavrul, - fiecare făcându-se că nu vede coşciugul, care este pus în mijlocul odăii. După constatarea că cercetările au fost zadarnice, un alt voiaj e ordonat. După al doilea, un al treilea. Tocmai în cursul acestei din urmă călătorii, este permis să se descopere ramura de salcâm. Toată lumea se precipită şi înconjoară coşciugul. Se ridică cearşaful ce acoperă pe Hiram, se apucă mâna acestuia şi se zgâlţâie un deget. Atunci se prefac că văd, cu mare spaimă, că degetul acesta se dezlipeşte de mână şi strigă toţi cu oroare: Mac benac! Dar, sub acest caraghioslâc, se văd ieşind la iveală ideile talmudice de ură şi de răzbunare. La gradul de Rose-Croix se reprezintă o parodie a ultimei cine a lui Iisus Hristos, - şi aşa mai departe. Mulţi profani, intrând în Francmasonerie şi supunându-se stupidelor şi ridiculelor probe de iniţiere, se simt ruşinaţi şi nu mai pun picioarele în vreo Lojă. Dar Francmasoneria n-are trebuinţă de asemenea indivizi, cu spirit independent. Caraghioslâcul, aruncat cu profuzie peste organizarea acestei societăţi secrete, are drept scop să ascundă mai bine Puterea ocultă a lui Iuda şi, în acelaşi timp, să arate gradul de răbdare şi de idioţie al masonului. De altfel, cei mai buni francmasoni nu sunt decât nişte dobitoace foarte limitate în ceea ce priveşte intelectul şi au, mai ales, o cultură foarte mărginită. Într-adevăr, masonii „se recrutează, în mare parte, printre arhiviştii şi printre neizbutiţii carierelor liberale (medici fără clientelă - avocaţi fără procese - studenţi care nu-şi văd de treabă şi care preferă politica, şcoli - institutori şi profesori care caută, în afară de capacităţile lor profesionale, titluri la înaintare, etc.), - printre funcţionari ambiţioşi, printre industriaşii, negustorii… şi prăvăliaşii de tot felul cârciumari, birtaşi, băcani, cafegii, N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 78

croitori, măcelari, etc. D. Copin-Albancelli, care i-a văzut de aproape, îi numeşte ignoranţi, şi această ignoranţă fundamentală îi face, mai ales, în stare să se supună la cele mai detestabile influenţe” Pe când autoritatea administrativă a Francmasoneriei nu durează decât un an, gradele sunt pentru toată viaţa. Dar ce e mai mult, ridicarea la grade provine, nu din alegerea de jos, ci din selecţia de sus, care e transmisă în Lojă, - ca şi voinţele Puterii oculte, - prin masonii de grade superioare. Într-adevăr, francmasonii de grad inferior sunt observaţi fără să bănuiască nimic, în timp de mai mulţi ani, de către masonii de grade superioare şi nu sunt ridicaţi în rang, decât atunci când sunt judecaţi că sunt capabili de a transmite altora inspiraţiile directrice. Dar cea mai mare parte dintre francmasoni, nu se suie dincolo de gradul de Maestru. Francmasoneria minte deci când îşi zice ei însăşi egalitară şi democratică. Deasupra Francmasoneriei albastre, - aceea a celor dintâi trei grade, - şi deasupra Francmasoneriei gradelor superioare, există o serie de societăţi internaţionale care constituie o a treia Francmasonerie invizibilă, cu adevărat secretă chiar pentru cele precedente. Totuşi membrii acestei Masonerii invizibile fac în acelaşi timp parte din atelierele Masoneriei albastre şi din cele ale Masoneriei gradelor înalte. Prin urmare, Francmasoneria, considerată în totalitate, este compusă din o suprapunere de societăţi şi fiecare din ele este secretă pentru cele ce se află sub dânsa. De sus până jos, ele lucrează unele asupra altora în acelaşi mod cum societăţile inferioare lucrează asupra lumii profane. În capul Francmasoneriei, în vârful gradelor şi al asociaţiilor, se găseşte un grup de oameni care dirig toată această colosală organizaţie. Acest consiliu superior este compus din şefi necunoscuţi, chiar de masoni având cele mai înalte grade; şi aceşti şefi necunoscuţi sunt, toţi, fiii unui acelaşi neam şi adepţii unei aceleiaşi religii, - adică Jidovii. Iată ce scria, în 1862, un francmason protestant, din Berlin: „Mai sunt şi alte Loji compuse numai din jidovi şi în care ne-ovreii nu pot pătrunde… La Londra există două Loji ovreeşti, care n-au văzut niciodată vreun creştin trecându-le pragul… La Roma se găseşte de asemenea o Lojă formată în totalitate de iudei. Aici se află tribunalul suprem al Revoluţiei, unde se reunesc toate firele răscoalelor urzite în Lojile creştine. De aici sunt dirijate celelalte loji, prin şefi secreţi; - astfel că cea mai mare parte dintre revoluţionarii creştini nu sunt decât nişte păpuşi oarbe, puse în mişcare de către jidani, prin mijlocul misterului”. Aceasta este puterea ocultă supremă a Francmasoneriei, - putere ce guvernează şi Statul jidovesc. Vom mai adăuga că una din principalele ţinte ale acestei răufăcătoare asociaţii este de a se întinde asupra întregului pământ şi de a stabili astfel Republica universală ovreiască, prescrisă de Talmud. În ochii masoneriei, „marea misiune a Franţei este de a prezida la organizaţia Republicii universale”, - al cărei preşedinte va fi un fiu al lui Iuda. De altfel, „Francmasoneria se forţează să prepare Statele-Unite nu numai din Europa, ci din lumea întreagă”. Dar Francmasoneria are o mulţime de apendice; ea a creat un număr considerabil de asociaţii pe care le vom numi sub-masonerii. Asemenea codiţe sunt, de exemplu, Ligile liberei cugetări (Libre-Pensée), - acelea ale Drepturilor omului şi ale cetăţeanului, - acelea ale învăţământului, - Casele şcoalelor, Cercurile de studii, - Societăţile de biblioteci, de conferinţe, de Universităţi populare… până şi sindicatele de lucrători. Astfel, în 1891, la Congresul Lojilor din Miazăzi, s-a aflat că „libera-cugetare franceză numără 600 grupuri, a căror formaţie este datorată, în mare parte, Francmasoneriei”. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 79

La Conventul din 1900, F. Lecoq făcu declaraţia următoare: „Nu trebuie să uităm că, alături de Francmasonerie, mai sunt şi fiicele Francmasoneriei: Liga învăţământului, societăţile… Universităţile populare”. În 1894, Congresul masonic recomandă crearea de societăţi care să lucreze sub inspiraţia masonică, mascând totuşi masoneria: “Acest mijloc ne va procura ocazia de a face să predomine ideile noastre pretutindeni, dacă avem talentul de a organiza aceste societăţi, stând însă între culise”. Şi în 1908, raportorul unei comisii masonice zise, la rândul său, în Convent: „nu trebuie lăsat să se vadă, în aceasta operă, mâna Francmasoneriei”. Prin urmare, întotdeauna şi în tot locul, făţărnicie, înşelăciune şi vicleşug. Dar, ce se face în Lojile masonice? Începi - zice Copin-Albancelli - prin a asculta predici şi, mai târziu, predici tu însuţi altora. Aceste predici se desfăşoară, de obicei, pe două teme: 1. - Francmasoneria este o instituţie sublimă, sfântă şi sacră; ea este eterna începătoare a tot ce se face bine şi mare în omenire. 2. - Francmasoneria are un duşman, - creştinismul şi în particular catolicismul, - pe care trebuie să-l urăşti şi să-l combaţi. Într-adevăr, acesta este scopul esenţial al acestei opere satanice. Şi noi ştim că acelaşi scop îl urmăresc şi Talmudul şi Cahalul, cu care Francmasoneria formează o triadă infernală. Trebuie de asemenea să se ştie că, în Francmasonerie, nu se dau şi nu se primesc, niciodată, ordine. Se lucrează numai prin sugestie. Ceea ce se transmite, este starea de spirit indispensabilă pentru realizarea planurilor Puterii oculte. Astfel se poate citi în Revista masonică; „o somaţie oficială, venită din partea Francmasoneriei, este destinată să avorteze. Trebuie, din contră, să se întrebuinţeze influenţele individuale, ascunse însă cu îngrijire”. Într-adevăr, într-o lojă te găseşti într-un mediu unde ţi se cântă mereu acelaşi cântec, care, mai curând sau mai târziu, sfârşeşte prin a te sugestiona. Dacă, de exemplu, în timp de mai mulţi ani, la fiecare reunire, eşti obligat să asculţi mai mulţi oratori care nu vorbesc decât de pericolul clerical şi tună şi fulgeră asupra congregaţiilor, dacă, în toate discuţiile şi conversaţiile între francmasoni ţi se demonstrează cu probe, bineînţeles mincinoase şi presărate cu anecdote pipărate, - imoralitatea popilor, - ajungi după câtva timp să devii anticlerical, chiar dacă la început erai binevoitor sau cel puţin indiferent faţă de cler. Legea iubirii - Acum, cunoscând organizaţia Francmasoneriei şi ştiind chiar care îi este scopul, - să vedem prin ce această societate, care îşi zice filantropică, va înlocui caritatea creştină, pe care vrea să o nimicească, - şi cum va răspunde la divinele cuvinte ale lui Hristos: „Am flămânzit şi mi-aţi dat de am mâncat; Am însetat şi mi-aţi dat de am băut; Străin am fost şi m-aţi primit; Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat; Bolnav am fost şi m-aţi îngrijit; În temniţă am fost şi aţi venit la mine… Amin zic vouă, de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici, Mie Mi-aţi făcut”? Dar să ascultăm pe Drumont care o să ne-o spună: „Sărăcia, - după F. Ragon, - este lepra hidoasă a masoneriei”. „Nu introduceţi niciodată în Ordin decât oameni care pot să vă prezinte mâna, iar nu să v-o întindă” - adaugă F. Bemouville.

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

80

2°.adunată nu importă cum. ducele d’Antin. vota moartea vărului său Louis XVI. ea fu prezidată de un mare senior francez.o sectă de francmasoni. se contopiră împreună. Apoi. ROLUL FRANCMASONERIEI CA INIŢIATOARE ŞI CA DIRECTOARE A REVOLUŢIEI FRANCEZE În 1776. ţinut la Frankfurt. să distrugă Catolicismul adică Creştinismul. . . Francmasoneria ar data din 1725. în urmă. contele d’Aumont. . Francmasoneria 81 . Prin urmare. Lojile franceze.pe urmă de un prinţ de sânge. care-şi propuneau. când ieşi… Mai bine ar fi să întâlneşti o mână armată cu un pumnal. înainte şi în timpul Revoluţiei. Cahalul.şi tot el.„săracul. la masă. la Wilhelmsbad. Bazot. persecuţia creştinismului. engleze. Ducele Philippe d’Orleans a fost deci Serenisimul Mare-Maestru al Masoneriei franceze. de ducele de Chartres. în alt loc.în sfârşit. . de Noailles. Alături de acest mizerabil ambiţios. după propriile sale anuare. El avea legături intime cu ovreii şi ştia că ei dirijează Francmasoneria. „Tot în această reunire fură decise omorul regelui Ludovic al XVI-lea”… şi al reginei MariaAntoaneta. este un geniu răufăcător care te chinuieşte pretutindeni şi în tot minutul. Francmasonul are. de Castellane etc. În 1782.. . . de la 1771 la 1793. la rândul său. . şi aici se hotărâră planurile Revoluţiei franceze. Aici ne vom mulţumi să punem mai întâi în evidenţă rolul ce l-a avut Francmasoneria ca iniţiatoarea şi conducătoarea acestui dezastru colosal.un sentiment cu adevărat diabolic: ura săracului”. ca ovreiul. cultul bogăţiei.necunoscut până la dânsa.Paulescu: Spitalul. se urcă. . ovreiul Adam Weishaupt a creat în Bavaria. Cel dintâi şi cel mai important dintre aceste efecte a fost Revoluţia franceză. care poate fi considerată ca o dezlănţuire înspăimântătoare şi ca o ciocnire şi mai amară a patimilor de proprietate şi de dominaţie. cuţitului asasin”.adică afară din Franţa. care deveni mai târziu ducele d’Orleans”. Ludovic de Bourbon.şi cei dintâi mari-maeştri ar fi fost doi englezi: lordul Derwentwater şi lordul Harnouester. masonul care întinde mâna. Talmudul..Pentru F.ducele de la Rochefoucauld. Îl găseşti când te scoli. . În sfârşit.C. este un sentiment. comte de Clermont. adică: 1°. acest jidov adună pe toţi francmasonii într-un Convent. EFECTELE FRANCMASONERIEI Acum să examinăm efectele Francmasoneriei. „În Franţa. Am spus. germane. numiţi Iluminaţi. de Praslin. cei mai mari seniori din Franţa. pe eşafod. . Coranul. ca şi o bună parte din înaltul cler. care a fost dublu.ale cărei dramatice evenimente sunt enigmatice pentru cine nu cunoaşte misterioasa origine. prinţul de Broglie. Şi când te gândeşti că săracul este marele prieten al lui Dumnezeul. scopul de căpetenie al acestui cataclism social.adică ar fi precedat cu 64 de ani Revoluţia. el convocă. între alte scopuri.… de Choiseul. devenit inutil sectei. . „ceea ce caracterizează masoneria. sperând să poată escalada tronul. care trebuia să izbucnească patru ani mai târziu.şi să arătăm. naturalizarea jidovilor. un mare Congres al Francmasoneriei universale şi acolo. în momentul afacerilor tale. italiene etc. El plăti primele cheltuieli ale revoltei. . se înregimentară în N. . căci „la lucru vezi ce poate lucrătorul”. . sub numele de Philippe-Egalité. Intraţi în orice Lojă şi „niciodată nu veţi auzi pe nimeni să ceară să se atingă de miliardele jidanilor”. în ce a constat această Revoluţie. în 1785. ducele de Biron. . ai putea cel puţin să opui curajul. Nimic nu te poate sustrage să nu te plictisească şi obrăznicia lui nu cunoaşte nici margini nici obstacole.în sfârşit.

Mirabeau. pe care Jacobinii. Ceva mai mult „La început. „în Franţa numai. acestor mari seniori. În Paris. Claudio Janet… au probat că francmasonii populau adunările de la 1789 la 1799”. pentru ca să conspire contra lor înşişi. Fourcroy.Loji şi împinseră din toate puterile la roţile Revoluţiei. Sieyes… Chabot. ecleziastici.… 6 în Marseille… 10 în Montpellier. cu acelaşi scop. Barnave. Deodată. aceste societăţi se înmulţesc”. în 1787. precum şi anumite particularităţi de vocabular. „Astfel. .dar nu descindeau mai jos. S-ar putea obiecta că Lojile francmasone au fost închise încă de la începutul Revoluţiei.… 16 în Lyon. .000 Aceste cluburi au o organizare puternică. Danton. federate în loji”. orice oraş mare îşi are clubul său… Dar.… uneori ajungeau chiar până la mici burghezi. Acelaşi mod de admisie. Talmudul. De altfel. . regulamentele. Bailly.… pe Marat. ele au fost înlocuite prin Cluburi.adică francmasonii. exclusiv recrutată din aristocraţie.… 10 în Toulouse…”. căruia provincia îi împrumută statutele. N. aceeaşi organizare interioară. pe Saint-Just. Camille Desmoulins. Inspiratorii oculţi ai Masoneriei. aceleaşi ramificaţii exterioare. Dar. pe Robespieire…”. Aceştia au luat cu ei „instrucţii şi direcţii. cu numele Saint-Jean de la Candeur. în ceea ce priveşte statutele. li s-a spus la ce serveşte un club. le-au deschis atunci în toată Franţa.zice Drumont. au plătit cu capul. constituie Francmasoneria ea însăşi cu cele 282 oraşe ale sale.Clubul Jacobinilor. pe Fauchet. neghiobia lor. societăţi asemenea se stabilesc pe acelaşi plan. cum îl formezi şi. regulamentul. îşi afiliară hamali. plutaşi. impunându-şi să nu numească Francmasoneria. Lojile nu-şi asociau decât numai oameni de un oarecare rang. de asemenea. obiceiurile. istoricul Revoluţiei. . adică nobili. mai ales. nu ne arată mai puţin de 282 oraşe. în aceleaşi Loji se întâlnesc. sub acelaşi nume”.Paulescu: Spitalul. negustori. „clubul Jacobinilor reproduce în mod riguros Francmasoneria. Cahalul. mai toţi.sărmani naivi care. Iată ce zice despre aceste cluburi. se numărau 81. tabloul corespondenţei Marelui-Maestru al masoneriei. „După căderea tronului… sunt aproape atâtea cluburi. spiritul şi care devine societatea mamă. Trebuia. aceleaşi angajamente impuse şi luate. . ca „Barruel. Lucrul acesta e adevărat. . după sărbătoarea Federaţiei. sectarii capitalei sau ai marilor cetăţi „au primit şi îndoctrinat pe semenii lor”. scriitori.zice Talmeyr. Dar.… 7 în Bordeaux. botezaseră o Lojă din Versailles. o mulţime de soldaţi. Ele au la Paris un centru de reunire şi un stat major „în clubul Amis de la Constitution”.adică 26. „În primele şase luni din 1790. ducele Philippe d’Orleans. . Peuon. Înainte de Revoluţie. De altfel. toţi oamenii care au luat o parte activa la Revoluţie. Or. acelaşi sistem mecanic de transmisie de ordine şi de lozinci”. având fiecare Loji regulate. sosiţi din oraşele mici şi din târguri. Taine. De asemenea primiră.care totuşi vorbeşte relativ puţin de ele. În timpul acestei sărbători. Francmasoneria 82 . în „Loja Nouă surori” frecventează Condo-rcet. printr-o spirituală ironie.o doză enormă de candoare. asasini şi răufăcători de meserie.C. câte comune.… în alte Loji găsim pe Lafayette. cu clubul sau central din Paris şi cu cluburile corespunzătoare din provincie. mai mulţi istorici. toate celelalte fiind fiicele ei adoptive”. în masă. .… 5 în Nantes. Coranul. . Brissot. haimanale de tot soiul hoţi de stradă sau briganzi de drumul mare. Deschamps. Eckert. din toate părţile.

Paulescu: Spitalul. ei creară sub-loji. Dacă Taine evită chiar să pronunţe numele de Francmasonerie. ale cărei lăstare multiplicate au invadat tot teritoriul şi care acoperă. Francmasoneria atrase… pe ducele d’Orleans. din 114 milioane avere. Este „o operă de tenebre. N. constitui Ordinul pe baze cu totul democratice şi luă numele de Mare-Orient. Dar nu este încă totul. cu atotputernica sa protecţie. Francmasoneria luase o dezvoltare imensă. la orice proiect de sub-versie socială. . Din acel moment.francmason şi chiar revoluţionar . determinate în amănunte de către şefii unei societăţi secrete. opuşi. de către şefi subalterni. s-a format „o vastă asociaţie. Aici fu punctul central al corespondenţei generale a Lojilor. rezervate sufletelor ardente… sanctuare tenebroase ale căror porţi nu se deschideau adeptului. care să fi fost în realitate populară. adevăratul mijloc de a fraterniza cu briganzii. la 1795. Coranul. calculate astfel ca să se poată constata progresul educaţiei sale revoluţionare. În schimb. . „a declara pe cineva suspect”. Cahalul. fie la Carmes (unde a avut loc un masacru de preoţi creştini). În chiar momentul măcelului. Louis Blanc.pe acest Philippe-Egalité. căci la moartea acestuia. Se răspândeşte zvonul că în cutare zi va fi o mare răscoală. Şi asociaţia „îşi întinde ramurile în tot regatul şi chiar în străinătate”. . soţ. de aici porniră instrucţii. atât de celebru în fastele Revoluţiei.… se strânse sub o direcţie centrală şi regulată. . organizate. Francmasoneria. acelora dintre simplii spectatori care îi apropiau. . s-au găsit 74 milioane datorii”. zisă populară. viitorul amic al lui Danton. de la 1787. Şi dânşii conchid: „Nu există nici o singură mişcare.care au lucrat în acelaşi timp şi în acelaşi mod. „În ajunul Revoluţiei. la Revoluţie. făcând să se execute peste tot aceeaşi lozincă”.mai toţi termenii întrebuinţaţi în timpul Revoluţiei ca: „Adunarea naţională”. îndată ce-i fu oferită şi. novatorii multiplicară gradele scării mistice ce trebuia suită. . .C. Masoneria din Franţa. . studiind de curând campania electorală din 1789. briganzii se adună din treizeci sau patruzeci leghe împrejur”. ca francmasonii. gâzii dădeau mâna.fie la Hotel-de-Ville. Masoneria îşi deschise porţile înaintea oamenilor pe care îi vom regăsi în mijlocul învălmăşelii revoluţionare”. Sunt plătiţi „12 franci pe zi… Cât pentru bani. erau semnele masonice. decât după o serie de încercări. Răspândită în toată Europa… ea agita pe ascuns Franţa şi prezenta imaginea unei asociaţii fundată pe principii contrarii celor societăţii civile… Cum cele trei grade (ucenic.şi. „În tot timpul răscoalei. îi iau de la ducele d’OrLeans . Şefii ei înşişi o numesc Sabat”. Aceste cluburi „înrolează bandiţi în serviciul lor. pentru oameni-siguri. cu asasinate şi jaf important.Cu modul acesta. prin stare şi prin opinii. . pe care un cifraj special sau un limbaj enigmatic le ascundeau privirilor duşmane.şi-i iau din belşug. astăzi bine cunoscut. Cochin şi Charpentier. în provincia Bourgogne (după actele arhivelor municipale şi naţionale). în anul următor (1772).căreia îi deveni mai târziu suspect şi care-l ucise… Acesta primi Marea-măestrie. în documentele ce au avut în mâini.zice Barruel. fiecare club afiliat se supune lozincii ce-i este expediată din Paris”.precedată de o distribuţie de bani. pe cel mai puţin însemnat dintre aderenţii ei. astfel ca nimeni să nu le pătrundă sensul. maestru) ale masoneriei ordinare cuprindeau un mare număr de oameni.doi scriitori. întrebuinţarea jargonului masonic. aici se reuniră deputaţii oraşelor îmbrăţişate de mişcarea ocultă. „a declara patria în pericol”. În plus. Toate au fost hotărâte. Talmudul.semnalează şi dânsul partea luată de masonerie. „Convenţie” (de la Convent). Dar „totul se petrece sub secretul cel mai inviolabil”. după aceste anunţuri. Francmasoneria 83 . .au găsit urme neîndoioase ale acţiunii Francmasoneriei şi au descoperit chiar. .

mănăstirile iezuiţilor fură înconjurate de trupe şi aceşti părinţi fură aruncaţi în închisoare. francmasonii din Constituantă luptară. chiar în ajunul dizolvării Constituantei.scrie chiar un istoric protestant. . SCOPURILE REVOLUŢIEI FRANCEZE 1. Compania lui Iisus fu nimicită printrun mijloc şi mai infam. acesta n-avusese nici un N. celor ce o privesc mai de aproape.pe care o prezentă ca venită din partea iezuiţilor.adică de iezuiţi! „Fără desfiinţarea prealabilă a iezuiţilor. protestant şi revoluţionar.Paulescu: Spitalul. Suprimarea creştinismului Vom insista acum asupra unui al doilea scop. . într-adevăr. .numele de iezuit este odios şi echivalează cu acela de viclean mârşav. . Fraternitate”. în România. prin urmare. Faimoasa Carte a Drepturilor omului apare. nimicirea creştinismului.în toată Europa şi chiar la noi.zice Rabaud Saint-Etienne. din care ar rezulta că naşterea regelui nu fusese legitimă şi că.la 29 septembrie 1791. timp de patru ani. ca fiind inventată ca să disimuleze o alta. la care jidanii ţineau atât de mult să ajungă. Francmasoneria 84 . Cum însă jidovii. Coranul.scop pe care a început să-l pună în practică. . are ceva înspăimântător”. 2. jinduite cu mare dor.goniţi din Franţa în 1394.scop capital pentru neamul talmudic. . în această scrisoare se vorbeşte de nişte documente. . au recurs la Francmasonerie. „Concertul de acuzări şi de calomnii azvârlite în contra iezuiţilor. În aceeaşi zi.care fu succesiv urmată de Spania şi de Austria. să capete aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi francezii. . Dar. Masonii începură deci să răspândească. cu profunzime. un capo d’opera de perfidie din partea Francmasoneriei. . francmasonii recurseră la violenţă. Talmudul. Aceşti călugări se găseau în drumul său şi o împiedicau să înainteze. . Francmasoneria fabrică o scrisoare falsă. Acum. crescuţi într-o disciplină rigidă.etc. în această epocă.C. . să amintim cititorului că ovreii. minciuni şi calomnii atât de infame.nu s-au întors îndărăt decât în 1791. sosiţi de ieri.dar inteligenţi. aceasta n-a fost îndeajuns fiilor lui Iuda. ar fi avut ca rezultat înlăturarea definitiv a scopului.creată de ei tocmai pentru acest scop. În Spania şi în imensele colonii ce ea poseda pe atunci. prin a-şi ajunge scopul. când ceasul păru sosit pentru a-şi executa planul conceput în întuneric. . ar fi fost neputincioşi să ajungă la realizarea unui asemenea scop. Apoi. veni şi rândul Franţei. Prima lovitură fu dată în Portugalia. . francmasonii avură dibăcia diavolească să se scape mai întâi de singurul duşman de care aveau serios teamă. Suprimarea iezuiţilor a fost. când Constituanta le-a deschis larg fruntariile. Cahalul. adică. pe care voiau să o impună lumii. pe care l-a avut Francmasoneria în timpul Marii Revoluţii . Ei erau nişte creştini. instruiţi. Şi într-adevăr. prin ei înşişi. Cartea Drepturilor Jidovului. sunt nişte expresii pur masonice. Într-adevăr. că şi astăzi.şi această formidabilă societate ocultă le-a permis să facă să lucreze francezii „la reconstruirea Templului lui Solomon”. capabili să opună o rezistenţă invincibilă francmasonilor şi chiar să demaşte manoperele oculte ale acestora. a cincisprezecea oară. pentru ca jidanii. chiar înaintea izbucnirii acestei teribile furtuni. nu numai buni şi caritabili. . ceea ce. asupra acestor bravi soldaţi ai lui Hristos. Ei au voit să pună mâna şi pe drepturile de cetăţenie. cunoscând rolul pe care Francmasoneria l-a jucat în producerea şi conducerea Marii Revoluţii. Introducerea jidanilor în Franţa şi naturalizarea lor. Puţin timp după aceea. în momentul acela. Ei reîncepură de paisprezece ori atacul şi sfârşiră. fără să o formuleze. unită cu ipocrizia. sub inculpaţia de conspiraţie. până şi faimoasa deviză republicană „Libertate. Egalitate. Revoluţia franceză ar fi fost imposibilă”.

înecaţi.… a infirmilor. „La toate aste noutăţi. să facă „Biserica Franţei schismatică”. prin o agravare extraordinară. „din 70. se adună marea majoritate a preoţilor”. făcu o aşa de mare impresie asupra prea credulului monarh. Dar. „Continuarea slujbei de preoţie a devenit o ruşine şi chiar o crimă” . . catolicii sunt excluşi de la alegeri şi mai ales de la alegerile ecleziastice. „împreună cu clerul.a profana vasele şi alte obiecte sacre. cu orice preţ. sa fie pe faţă ostil catolicismului şi chiar creştinismului. sau că majoritatea sa. . Coranul.zic jacobinii la tribuna Convenţiei. exilaţi.educaţia orfanilor şi a copiilor găsiţi. apoi goniţi. „Pedeapsă cu moartea contra celui ce primeşte un preot”. Or. ca şi nobililor. au suprimat „cultul. Această persecuţie. Ca sancţiune. „Porunca este de a împiedica cultul. această Constituţie tinde. public sau privat”. nici mai mult nici mai puţin.căci aceste două nume indică duşmani publici ce sunt puşi în afară de lege”. Vom urma. .drept asupra tronului. cele mai marcante. . . nu numai prin o supunere pasivă.învăţământul superior şi primar.cercetările ştiinţifice. Papa nu va mai avea. furia acestor revoluţionari blestemaţi se răsfrânge şi asupra tuturor ortodocşilor zeloşi şi mai ales a tuturor femeilor din clasa de mijloc şi din cea de jos”. „Poporul alege miniştrii Bisericii. adică în imensa majoritate a poporului francez. Cahalul.000 de preoţi. care altădată se bucura de privilegii. a dărâma. Dar. francmasonii atacară direct catolicismul. prin această drăcească dispoziţie.000 sunt destituiţi”. pe care-l uzurpase. a femeilor lăuze. şi aici. cu atât mai puţin iei parte la alegerea preotului”.şi. sunt destituiţi şi declaraţi «refractari»… suspecţi de revoltă în contra legii şi de rele intenţii în contra patriei”. 46. dar chiar printr-un jurământ solemn”. a incendia bisericile. . de acum înainte. să confirme episcopii sau preoţii. Talmudul. a fost o groaznică persecuţie religioasă. furnizată de club. de unde rezultă că. că imediat el ordonă expulzarea a 6. clerul trebuie să subscrie. legea atinge şi pe laici toţi cetăţenii care refuză jurământul impus pierd dreptul de vot.a lovit nu numai în clerul înalt. Puţin importă ca adunarea electorală să conţină o proporţie notabilă de calvinişti. N. . prin aceasta. . „Se omoară femei pentru că au asistat la liturghie”. Una din trăsăturile caracteristice. . ghilotinaţi. . cu cât eşti mai credincios.… Adunarea stabili Constituţia civilă a Clerului. dar a izbit şi în toţi preoţii şi în toţi credincioşii. După ce au confiscat bunurile ecleziastice şi. masacraţi.adică li se zice fanatici. sunt revocaţi din funcţii şi sunt declaraţi incapabili de orice oficiu public. preotul. O asemenea invenţie absurdă. „toţi ecleziasticii care refuză jurământul cerut. care descrie persecuţia religioasă a Revoluţiei.expresia unei uri implacabile în contra creştinismului. Jacobinii începură prin a închide. Episcopul e numit de către alegătorii departamentului.ceea ce echivalează cu aristocraţi. . „Li se dă o poreclă. „O sută treizeci şi patru de arhiepiscopi şi de episcopi refuză jurământul în jurul acestui statmajor. ale Revoluţiei. Francmasoneria 85 . În urmă.îngrijirea bolnavilor. Ea va alege pe episcop sau pe preot”. .000 de iezuiţi.C.asistenţa săracilor. vorbind de Constituţia civilă a clerului.a le jefui tezaurele. . cu toată ardoarea ce poate da un monstruos fanatism. de către alegătorii districtului. pe marele istoric Taine.Paulescu: Spitalul. Prin urmare. . închişi. În consecinţă. împuşcaţi. toate astea nu le-au fost de-ajuns. Dar. de luterani şi de ovrei. aceşti alegători nu sunt nici măcar ţinuţi să aparţină comuniunii sale.

Francmasoneria fu oprită de propriile-i excese. Un decret al Directoriului „schimbă zilele de târg pentru ca credincioşii să nu mai poată cumpăra peşte în zilele de post. „respectul său pentru orice credinţă religioasă”. de toate revoluţiile care trebuiau să izbucnească într-un punct oarecare al Europei… Lui îi datorez convingerea neclintită că toate aceste mari mişcări ale popoarelor oprimate (?) sunt combinate de o jumătate de duzină de indivizi. adică jidovesc. fiind împărat. ce spune un ovrei. pregătiră căderea Imperiului. Coranul. Francmasoneria trebui să se prosterne din nou. Guvernul provizoriu revoluţionar fu masonic.„ovreii se arătară cei mai siguri aliaţi ai burgheziei. de altfel. Pământul este burduşit sub picioarele noastre şi jidovii dau un larg contingent acestor săpători de mine”.Paulescu: Spitalul.şi în toată Europa. Francmasoneria. Iată ce scrie. Această revoluţie din 1848 fu. care. împreună ei susţinură pe Napoleon. Iată de altfel.dacă n-ar fi fost odioasă. Des Mousseaux: „Ovreii sunt foarte activi ca să ruineze fundamentele societăţii noastre şi să prepare răscoale… De la recrudescenţa revoluţionară din 1848. . ovreiul Bernard Lazare: Încă din timpul Revoluţiei. care era aproape sugrumată. . lucrând pentru ea. cu jurământ. nici un articol din programul lor nu va fi executat cu atâta insistenţă şi încăpăţânare”. un general victorios. Apoi. în momentul când dictatura deveni necesară pentru a apăra privilegiile (adică hoţiile) cucerite de către Al-treilea-Stat. Francmasoneria 86 . Bonaparte.„Război Duminicii şi vechiului calendar…. opt sau zece zile înainte. . lucrau pentru ei înşişi. sub pedeapsă de amendă şi de închisoare”. Dar îl răsturnă îndată ce. ei fură în primul rând în mişcarea liberală. . Revoluţia din 1848.„se continuă chiar până la masă”. . trăda secretul societăţilor oculte cărora era asociat şi mă avertiza. în momentul campaniei din Rusia şi contribuiră la dezastrul final. Iată. un om de stat german. el deveni jenant pentru Israel. prin acapararea mijloacelor de viaţă. peste tot. masoneria recuceri din nou puterea în Franţa. Cahalul. din vanitate. prin îngenuncheri ipocrite. noua erau francmasoni. opera Francmasoneriei jidoveşti. lui G.cu atât mai mult că. „Nimic nu ţine jacobinilor pe suflet ca acest război în contra catolicismului. prăznuirea obligatorie a celei de a zecea zi. Persecuţia meschină şi ridiculă. se forţă să stabilească dominaţia capitalismului burghez”. În acelaşi timp. Într-adevăr. burghezul şi jidanul. m-am găsit în relaţie cu un jidan care. PERIPEŢIILE PRIN CARE A TRECUT FRANCMASONERIA. Jidovul şi burghezul merseră împreună. adepţii ei întorcând turbarea sângeroasă.mai întâi susţinu pe acest general.şi puţin după aceea. care dau ordine societăţilor secrete din Europa întreagă.adaugă Bernard Lazare. în faţa monarhiei regale înviate şi să afirme.adică jidănimea. . provocând scăderea rentei şi cumpărând trădarea mareşalilor”.După o preparare ascunsă de o jumătate de veac. . de altfel. putu să-i smulgă din gheare Franţa. DE LA REVOLUŢIA FRANCEZĂ PÂNĂ ASTĂZI După 1793. . de la 1815 la 1848. contra lor înşişi . ce zice în această privinţă.C. în 1848. uniţi împreună. Când tirania imperială deveni prea grea şi prea opresivă pentru capitalism. în decembrie 1865. . ei urmăresc până la capăt planul talmudic de „a extirpa creştinismul”. care nu e mai puţin vanitos decât acela despre care fu acum vorba: N. Talmudul. Din unsprezece membri.

. .în lojile masonice. drepturi de cetate. şi reuşi să instaleze Republica. Totuşi.refuzând după câtva timp să execute planul masonic în ceea ce priveşte religia.… israeliţii deveniră cetăţeni în 1848”. mişcărilor liberaliste şi revoluţionare. . emanciparea lor fu efectuată în Germania. ei au ajuns. Singure Rusia şi România rezistară. În acelaşi timp.mai mult decât infernală.dar chiar să dobândească acolo drepturi de cetăţenie. în Franţa. ei fură complet asimilaţi cu ceilalţi cetăţeni englezi”. jidoveşti. în Austria. cu ajutorul căreia au zămislit Revoluţia franceză. Astfel. pe când în Franţa ea înălţase pacifismul până în slava cerului. Acelaşi scriitor adaugă: „Ovreii fură. să pună mâna din nou pe putere. în Grecia. în Germania. puţin după aceea. lui Iuda. astfel.Paulescu: Spitalul. Francmasoneria se opuse la reorganizarea armatei.nu numai să pătrundă. TREI SISTEME SOCIALE DERIVATE DIN FRANCMASONERIA JIDOVEASCĂ Ovreii au creat Francmasoneria. Francmasoneria 87 .„Jidovii nu fură străini marii mişcări ce zgudui toată Europa. în Italia”. se înnămoli în aventura Comunei din Paris. pentru ca jidanii să poată dobândi. .şi că Biserica creştină se ridică din nou în picioare. . mai ales în Germania. „La aceeaşi epocă. ei reuşiră. .peste tot. sub care Franţa fu complet şi definitiv robită Puterii oculte a jidanilor.cum sperase el. Noul împărat. ei ajutară să o prepare… Ei fură de asemenea printre cei dintâi care au beneficiat de dânsa”.că proprietatea nu intră toată în buzunarele lor. printre cei mai activi propagandişti. în Suedia.după cum am arătat mai sus. în Franţa. legea ce naturaliza pe ovrei fu votată în 1867”.şi să vatăme serios grandiosul edificiu al Bisericii catolice. peste tot. Atunci Francmasoneria legă. În 1870. . Profitând de dezlănţuirea acestei teribile furtuni. . Adunarea naţională refuză să semneze ideile Guvernului masonic. toate forţele Puterii oculte. Talmudul. Ungaria. Astfel „în Austria. ei fură în mare număr în societăţile secrete care formară armata luptătoare revoluţionară. Îi veni atunci în minte. căderea puterii temporare a Papilor făcu să dispară ultimul ghetto occidental”. nici proprietarul pământului şi nici nu izbutise să sugrume pe duşmanul său de moarte. . Îi găsim amestecaţi în mişcarea Tinerei Germanii. imperiul se dărâmă. avorta şi fu respinsă. în Danemarca”. în 1870. . astfel că dominaţia le scăpă din gheare. pentru un moment. Visul talmudic era deci compromis. Revoluţia începândă. . în 1848.adică. în 1871. un secol mai înainte. o idee. intrigi care duseră la al doilea imperiu.în Înalta-vânzare romană. Dar în Franţa. în unele ţări. . în Elveţia.Francmasoneria tulbură din nou Europa. Şi iată cum: N. .nici stăpânul omenirii. să distrugă autoritatea monarhică. În Englitera… tocmai în 1860. Dar. .după cum se afundase. Francmasoneria franceză ajunse. Curând însă după aceea.să pună mâna pe toate bogăţiile ţării. să facă să lucreze toate naţiile la propria lor ruină şi la propria lor nimicire. în masă. şi. până astăzi. .C. în jafurile şi masacrele Teroarei. evenimentele se întoarseră.unde această societate secretă predicase patriotismul. bonapartiste etc.adică francmasonice sau. Cahalul. la această epocă. Coranul.văzu ridicându-se contra lui. . Israel nu ajunsese. cu Louis Napoleon. . creştinismul. strivit de Germania.adică în grupurile Carbonariei. fără voia lor. . în 1848. Şi într-adevăr. . . mai bine zis. . ea ştiu să profite de divizarea francezilor în partide regaliste.

Liberaliştii voiesc să dea jidovilor toate bogăţiile ţărilor creştine. Marx.o adevărată tiranie. De aceea. prin Republici. . Liberaliştii francmasoni mai voiesc.Paulescu: Spitalul. .el a aprobat legile (de persecuţie religioasă) ale lui Ferry în Franţa… Din acest punct de vedere. a primit o educaţie creştină şi care a ajuns la o dezvoltare intelectuală şi materială nemaipomenită până acum. ovreiul K. dacă aceştia au căpătat. El a fost adoptat de toate guvernele care sunt. scopul de căpetenie.voiesc: 1. Coranul. Adepţii acestui sistem. . am arătat în ce consistă aceste sisteme jidoveşti. se explică foarte bine prin originea judaică a sistemului lor. două sisteme sociale. . . De altfel. zis Marxism după numele autorului. cel puţin pentru moment. Într-o altă publicaţie. cu sârguinţă. . I . . care le constituie un fel de coadă veninoasă. mulţi oameni de valoare au căutat şi caută încă. Iată ce zice. un asemenea model. Talmudul. . în acelaşi timp. . N. în Austria.pe care sistemul liberalist n-a putut să-l răpească în totalitate .C.şi să-l predea jidovilor.şi să le înlocuiască.în Germania. Să ia goimilor ceea ce le-a mai rămas. în Franţa.care vrea să se servească de popoarele aduse de liberalism în starea de mizerie proletară. Nu vom mai reveni deci asupra întocmirii lor. omenirea va îndura o împărăţie cu mult mai despotică decât cele ce s-au văzut până acum. de dominaţie şi de proprietate. Cahalul. în care omul nu mai munceşte decât pentru folosul lui Israel. în această privinţă. .şi ne vom mulţumi să aducem aici mărturisirile câtorva ovrei. care va ajunge astfel stăpânul lumii întregi. Liberalismul a mers mână-n mână cu anti-clericalismul.şi chiar înainte de toate. mai ales pământul .să alunge creştinismul din educaţia naţiilor. II . în care cei ce guvernează să fie uşor de cumpărat.ovreiul a jucat un mare rol. care să se adapteze la nevoile actuale. jidanul Bernard Lazare: În istoria liberalismului modern. Anarhismul. şi ovreiul a fost desigur anticlerical. în profitul Cahalului lor. . aducând popoarele în stare de proletariat. de a persecuta Biserica. Dar jidovii s-au grăbit să le-o ia înainte şi au reuşit astfel să devieze mersul progresiv al lumii. . 2. este exact a zice că ovreii liberali au decreştinat. mai mult sau mai puţin.are ca ţintă: 1. căci monarhii sunt apărătorii naturali ai popoarelor în contra întreprinderilor jidanilor. masonice.sau cel puţin au fost aliaţii celor ce au condus decreştinarea… Liberalismul anticlerical răpune vechiul Stat creştin”.Liberalismul jidovesc Acest fals liberalism derivă din Francmasonerie şi se adresează burgheziei. se alipi un al treilea.Omenirea. . politico-economice (dominaţi & proprietate) şi anume: un Fals-liberalism şi un Pseudo-Socialism. De altfel. Acestor două sisteme. adică la realizarea necesitaţilor ei instinctive. această turbare furioasă a liberaliştilor. către care tinde ovreimea. potrivită moralei eterne a lui Hristos şi.pe care îi vom numi liberalişti pentru ca să-i distingem de adevăraţii liberali creştini.Socialismul ovreiesc Acest pseudo-socialism. Sub masca pseudo-liberalismului. . 3. care de douăzeci de veacuri. . şi conformă cu prescripţiile Talmudului. în adevăr. Să distrugă monarhiile. este să realizeze o Republică universală sub dominaţia lui Israel (vezi anterior). El a împins Kultur Kampf-ul în Germania. unul după altul.simte trebuinţa să posede o formulă politico-economică. Francmasoneria 88 .adică într-un fel de robie. în Italia. ce vin să sprijine spusele noastre. Ei inventară deci. analoagă cu aceea ce omul impune dobitoacelor.

jidanul Bernard Lazare: „Ovreii dădură arme celor ce combăteau creştinismul şi. ca plocon. În adevăr. ca să nu mai rămână nici o îndoială că toate aceste bogăţii vor intra în buzunarul lui Iuda. .adică să omoare pe toţi cei ce se vor împotrivi sau nu se vor lăsa să fie despuiaţi de către molohul jidovesc.vom raporta rândurile următoare. F. Francmasoneria 89 . Să radă cu totul. printre jidanii conducători ai socialismului. La Loja Fidelităţii din Lille. . Bedaride declară că numai în socialism şi anume în socialismul aplicat în întregime. Mabx şi Lassalle în Germania. N.iar calea-i e deschisă spre socialism”. „Trebuie ca Francmasoneria să se democratizeze din ce în ce. conducătorilor Statului socialist. în 1894. ţinut la Gien. cu putere. tot capitalul industrial şi agricultor. pe Armand Levi (Franţa). „Cea mai mare parte din Lojile pariziene au devenit socialiste. . care să poată aminti viitorului minunile artei creştine. Talmudul. prin esenţă „burgheză”. pe care le susţinură cu capitalurile lor”. . . pe Leo Frankel (Germania). Socialismul . Kahn. de vreţi să ştiţi dacă o doctrină este sau nu jidovească.este o teroare satanică în contra creştinilor. Or. III – Anarhismul Acest sistem. pe James Cohen (Danemarca). . cu Socialismul şi cu Anarhismul.este destinat: 1.pe Fribourg.ceea ce se explică uşor. îndreptată împotriva creştinismului: Iată ce scrie. etc. Legăturile ce există între Francmasoneria liberală.Dobrogeanu-Gherea în România. monumentul Evului Mediu şi să distrugă cea mai mică rămăşiţă. la adevăraţi bandiţi. 2.să se proclame principiul proprietăţii colective„.ei n-au putut pune mâna decât pe o parte din capitalul funciar. în iulie 1900.Pentru a pune în evidenţă rolul ce îl joacă Francmasoneria liberalistă. alături cu jidănimea.. printre cei mai aprinşi susţinători ai partidelor liberale. Lion. Ei fură în acest secol. prin faptul originii talmudice a acestor două sisteme. pe Bernstein. Şi. în dezvoltarea socialismului. la vagabonzi. Bernard Lazare mai citează. .C. pe Cohen (Englitera).analoagă cu aceea ce caracterizează liberalismul. . Francmasoneria înclină din ce în ce mai mult spre colectivism. . . se găsiră întotdeauna în rândul dintâi. . ovreii contribuiră. la organizarea lui. .pe Neumayer (Austria).pe Singer. 2. Socialiştii mai voiesc să suprime definitiv orice urmă de creştinism. să ascultăm ce zice Bernard Lazare: În ce priveşte Partidul Socialist. împrumutate de la deputatul francez Prache: Deşi. prin dinamită. . socializarea tuturor proprietăţilor nu este altceva decât darea lor. Să completeze opera celor două sisteme precedente.graţie liberalismului. De asemenea… ei aduseră la îndeplinire Revoluţia.Gompars.Aaron Liberman şi Adler în Austria. De altfel. la răufăcători.… adică ovreilor. Bonardot propuse. şi acest francmason consideră socialismul „ca fiind concluzia logică şi singura încoronare consecventă a ideilor de solidaritate ale Masoneriei universale”. 1. în Statele Unite ale Americii. în această privinţă. Cahalul. . Coranul.care serveşte jidovilor ca un simplu instrument şi care face apel la drojdia societăţii.pe Coenen (Belgia) etc. . F. În Conventul din 1900. Astfel se vor îndeplini proorocirile Talmudului. pe Lazare Levi.Paulescu: Spitalul. socialiste şi revoluţionare.la Congresul Lojilor Centrului. pe Loeb. în asalturile date Bisericii. . pe Haltmayer. Multe din Lojile departamentelor le-au urmat pe această cale”. un frate zicea. . se găseşte cheia chestiei sociale”. pecetea ce înfierează socialismul.fură sau sunt încă directorii sau iniţiatorii acestui partid”.… nu aveţi decât să căutaţi dacă este sau nu. . .

şi prin urmare. una după alta. . Între altele. .în aşteptarea ceasului în care socialismul îl va proclama proprietarul întregului pământ „Transformarea unei notabile părţi din marea proprietate. el nu ţine decât să distrugă „oligarhia” care se opune. . schimbarea proletarilor agricoli în mici proprietari.ar fi. astfel creaţi. va aduce după dânsa mizeriile şi necazurile regimului capitalist.se confundă intim într-un singur bloc. Dar această transformare a vieţii noastre agrare. Într-adevăr. de altfel. . proletarizarea unei bune părţi a ţărănimii. francamente liberalismul pentru ca. .Prin urmare.nu o să poată să scape din ghearele bandiţilor.Paulescu: Spitalul. mulţimea micilor proprietari. . În urmă. Şi această zgripţuroaică vrea să-l convingă pe nenorocit că. cum se poate ca un acelaşi fapt social să producă. „O epocă socială prepară condiţiile de existenţă necesare pentru epoca următoare. Şloim va îndeplini uşor şi restul. epoca feudală a dispus aceste condiţii pentru epoca burgheză şi aceasta. . mai întâi.rezultate nu numai diferite. diferită de acea ce rezultă din dezvoltarea sa istorică. doctrinele lor provin. pe urmă. ci chiar diametral opuse?”… Ei bine! „noi n-am părăsit încă epoca medievală şi trebuie să intrăm în cea capitalistă. Cahalul.într-o publicaţie recentă. moşioarele sătenilor. Coranul.fără a-şi periclita viaţa. ea nu poate să sară peste epoca capitalistă”. ce zice în această privinţă un socialist din România. . înghiţind foarte repede. Karl Marx.pe care le-ai fi putut crede adverse. pentru o ţară capitalistă. aceste două sisteme. la rândul ei. Iată. o să cadă în mâinile unei bande de hoţi care-l vor jefui. Francmasoneria 90 . De aci rezultă că o societate nu poate.regim aşteptat cu mare nerăbdare de neamul lui Iuda. Dar. Va sosi însă şi timpul când un alt regim va vindeca toate rănile produse de cel dinainte. în mică proprietate. Astfel. în peticele micuţe. Socialiştii. . . va fi „disperarea novatorilor” socialişti! Jidanului însă nu-i pasă. cât de obositoare. omenirea va trece pe sub jugul acestei perechi de sisteme. .au îndrăzneala să sfătuiască pe români să adopte. de asemenea. dar pe care îl cheamă în realitate Nuhâm Katz. .… adică din Talmud.şi acest regim va fi cel socialist. să poată să cadă cu siguranţă în socialism.… care va veni fără doar şi poate şi de acest lucru nu trebuie să aibă nimeni nici cea mai mica îndoială”. le aranjează pentru cea socialistă. Liberalismul şi Socialismul. o să întâlnească o altă ceată de briganzi care-l vor despuia cu totul şi-l vor lua şi rob. Pentru moment. mai întâi. Un socialist care preconizează liberalismul! Aceasta pare o adevărată sminteală.orice ar face. . în mod fatal. Talmudul.pe când ţările occidentale încep să iasă din perioada capitalistă şi se dirig către cea socialista”. N. cu curaj. amândouă. Ai zice că auzi o vrăjitoare care prezice unui sărman călător că.ca vicleanul jupân Nuhâm Katz. „Dar. el recomandă transformarea moşiilor mari. într-adevăr. din acelaşi izvor. . pe care Francmasoneria îl îmbrăţişează. Şi. „Supresia neoiobăgiei va remedia mizeriile regimului actual.ovreiul ce se ascunde sub pseudonimul Dobrogeanu-Gherea. Neoiobăgia. El mai voieşte să ne facă să credem că. . din punctul de vedere economic… La noi însă această metamorfoză ar constitui un fapt util… căci ar fi un fapt revoluţionar”. perfidul jidan este foarte logic cu sine însuşi… pentru că şirul celor două doctrine duce tocmai la scopul prescris de Talmud.la noi şi în societăţile capitaliste înaintate. un eveniment prejudiciabil. . . . la orice uzurpare judaică şi care este compusă numai din marii proprietari. . ce conţine o poliloghie rău scrisă şi tot atât de plicticoasă. care să fie date ţăranilor.să-şi creeze o evoluţie proprie. Dar mai e ceva. în urmă. .care întotdeauna trebuie să-l preceadă.C. Şi totuşi.adică liberalistă. spune că socialismul său este urmarea istorică şi necesară a liberalismului. bunăoară.

care au adus în ţară doctrinele liberalismului. „El este. nici „bonjuriştii” de la 1848.C. în România. După Bidegain (v. acelaşi ovrei adaugă: „Toate formele sociale. centre de propagandă socialistă şi chiar comunistă anarhistă”. acest flagel ocult a găsit o libertate întreagă. luptând din toate puterile în contra pericolului jidănesc. care nasc şi vieţuiesc. Coranul. .cum s-a întâmplat bunăoară cu tinerimea franceză. .n-are frică de revoluţiile socialiştilor. tinerimea română. o legătură între socialişti şi chiar între anarhişti.n-a luat de-acolo decât idei sănătoase de democraţie şi nu s-a lăsat să fie trasă pe sfoară de jidani.din legea chiar a Evoluţiei universale”.implicat în tentativa de asasinat a regelui Alfons al XIII-lea.se găseşte astăzi pitită şi după anarhism. 1906). N. s-a ridicat să protesteze în contra condamnării sale la moarte. Într-adevăr. trebuie să ocupe un loc aparte în socialism… şi. austriacă. . Francmasoneria din toată lumea. de medici şi de avocaţi israeliţi nihilişti. .imprimă insurecţiei mişcarea ce o voieşte… El este garantat în contra Revoluţiei.pe care am refutat-o îndeajuns în lecţiile precedente şi care acuma vine. Francmasoneria 91 . mai generală.care s-a furişat îndărătul socialismului.chiar şi aceea de la noi. Înzestraţi cu mult bun simţ. .cel mai puternic agent de tulburare pe care pământul l-a produs vreodată”. . trebuiesc să îmbătrânească şi să moară.Dar i s-ar putea răspunde: Scorpie blestemată! Proorocirea ta s-ar împlini. a avut loc la Galaţi. . ei au înţeles trebuinţele esenţiale ale României şi au arătat un viu patriotism. anarhist spaniol.ce mai face Francmasoneria? FRANCMASONERIA ÎN ROMÂNIA La noi. italiană. nici de atentatele anarhiştilor. face parte din o alta. „Ovreii ruseşti. Astfel. Jidovul este deci cauza eficientă a acestor trei sisteme detestabile. . ca probă. . . rusă. trebuie pusă masa considerabilă a refugiaţilor lucrători.robirea lumii sub jugul lui Israel. întotdeauna. în numele Marei Loji din Catalonia. alături de studenţi.cum zice Drumont. . socialismul şi anarhismul) şi după ce a îndreptat sforţările lor către un scop unic. dar şi ca să crească în voie. delegatul Consiliului Ordinului.Paulescu: Spitalul. Ah! Evoluţia universală! Ce snoavă! Ce faimoasă minciună. . etc. directorul centrului anarhist Şcoala modernă. .ştiu ce mă aşteaptă şi sfidez pe răufăcători să mă atace… căci îşi vor lua răsplata. .slavă Domnului. nu numai ca să intre în ţară. el este cel ce negocia.. n-au trădat patria.a fost o personalitate foarte importantă în Francmasonerie. Noi trebuie să ne felicităm că. în 1899. De altfel. Ferrer. . . . . Se înţelege uşor cum Iuda.a afirmat că: „idealul Francmasoneriei este de a crea. prin filozofia pozitivă. Eclair. Cahalul.la Congresul Lojilor departamentului Deux Charentes. El plăteşte pe aceşti răufăcători şi .Francmasoneria liberalistă. să sprijine zisele acestui Iuda. Dar. care au venit cu idei socialiste.… cu cultură intelectuală rudimentară! 2.care altfel este atât de poltron. Şi această lege socială. cu Marele-Orient din Franţa. . dacă aş fi dezarmat sau aş fi luat fără de veste. cu burghezimea”. Iată acum şi trăsura de unire ce leagă Anarhismul cu Jidovimea.nici „generoşii” din 1900. . ACŢIUNEA ACTUALĂ A FRANCMASONERIEI După ce a instalat cele trei instrumente de război (liberalismul. Anarhismul.şi anul acesta chiar. o sărbătorire a aniversării execuţiei lui.mai ales aceea care s-a dus să se instruiască în străinătate. care au fondat la Londra şi la New York importante aglomeraţii uvriere. Şi mai departe. . . Talmudul. la rândul ei. . pentru că cei ce o conduc sunt oamenii săi”.

. numită Ordinul Cavalerilor Templieri . până când în cele din urmă se constitui o mare şi puternică asociaţie. Cuvintele Templu. Bunii-Templieri . Jacques de Molay. sau se umplu de ovrei… printre care românii. s-au lepădat de Iisus Hristos . Templierii stabiliră anumite jurăminte şi obligaţii sfinte şi se consacrară serviciului lui Dumnezeu.care îşi dădu ca ţintă de acţiune combaterea alcoolismului. adică de funcţionarii Lojei şi de templierii mai vechi. . nu numai să nu se laude cu ei… ci chiar să se ascundă. Ea trimise deci.C. România e ca viţa americană. pe care-i plictisesc cu serbări caraghioase şi-i dezgustă. pentru că românul. un mare număr de bravi soldaţi. se alipiră pe lângă dânşii. e mai prudent. . când cineva are asemenea strămoşi.formează rarae aves. . care suntem membrii Ordinului BunilorTemplieri”. Templier şi Loje sunt foarte vechi şi interesante… Cu vreo mie de ani înainte de naşterea lui Hristos. adică în 1118. pentru ca Bunii-Templieri. sunt analoage cu acelea ale Francmasoneriei ordinare. crima de lèese-divinitate. Regele Baldovin al II-lea le de-te ca reşedinţă o casă construită chiar pe locul vechiului Templu şi de-aceea luară numele de Templieri. care a durat 200 ani. 2°. . Cahalul.Paulescu: Spitalul.acum vreo opt sute de ani. expira.Văzând că cu Lojile de adulţi.şi care fu. 93). Coranul.se formă. precum şi disciplina. care se apără în mod natural contra filoxerei. în acest scop.în loc să atace pe jidani. mai ales în localităţile unde aceşti masoni şi-au aşezat Lojile. terenul ţării este refractar acestei teribile boli parazitare. asupra bieţilor copii din Bucureşti. tot acolo la Ierusalim. Dar şi de data asta. . .ce nu vor deloc să muşte din undiţă. care sunt foarte slabe.Dar. „Antialcoolul”. cu nesăratele lor conferinţe. Solomon zidi un splendid Templu la Ierusalim… Mai târziu. o societate de oameni care luară armele pentru ca să proteagă pe pelerini.după cum este rebel şi dezvoltării Socialismului.cu care au reuşit pretutindeni în alte părţi. Într-adevăr. pe rug. . . căzuţi în desfrâu sub imboldul jidovilor.pe care juraseră să-L servească.nu este deloc alcoolic (v. de-abia vegetează. Ordinul fu dizolvat şi superiorul lor. va fi o muncă pierdută în zadar: 1°. Recunoaştem aici mijlocul de acţiune bine cunoscut al masoneriei: „sugestia prin francmasoni mai vechi. este foarte importantă pentru oricine: dar ea este plină de învăţăminte preţioase pentru noi. care alcoolizează realmente pe ţăranii moldoveni (şi ştim şi de ce nu o vor face niciodată). . venind din diverse ţări. are să ne-o spună: Ştiţi că ne numim Buni-Templieri. Ordinul Bunilor-Templieri. . Or.cu modul de constituire al Ordinului şi cu felul de trai al membrilor lui”. . La început nu erau decât nouă. profanul începe să se obişnuiască.se mulţumesc să se năpustească. care au experienţă”! N. care au experienţă. dar puţin timp după aceea. Această istorie o cunoaştem bine. Dar ce sunt aceşti Buni-Templieri? Revista lor oficială. Talmudul. cu şedinţe ce produc greaţă. pag. n-ajung aici la nimic bun. sau mai bine zis cursele. Cavalerii Templieri. Francmasoneria încercă să reînnoiască atacurile… asupra tinerimii şi chiar asupra copiilor din şcolile primare. cea mai considerabilă societate din lume. Istoria acestui Ordin. Francmasoneria 92 . . Organizaţia acestui Ordin (grade şi loji). Lojile.condus de conducătorii naturali. Intrând în Ordinul nostru.cu speranţa de a atrage în cursă şi pe părinţii acestor nevinovate victime. la acea epocă.

va expune…”.adică prin nişte Sub-masonerii a căror semnificaţie o cunoaştem (vezi anterior). În Rusia. Francmasoneria. Din cauza simpatiei şi respectului ce avem pentru mulţi dintre cei ce s-au înscris să vorbească în aceste aşezăminte.ceea ce a permis popoarelor creştine din Balcani să învingă uşor Islamul. autorizaţia de a se servi de şcolile Statului. . Bineînţeles. din anul acesta. şezători anti-alcoolice. îi este interzis să pătrundă în acest vast imperiu.alese mai către marginile oraşului.scopul aparent al acestei societăţi pare foarte nobil şi oricine se crede dator să se asocieze la îndeplinirea lui. la orele 200. când o noutate senzaţională sosi din Germania. Pentru a şti ce unelteşte acolo. aceea a Ateneului popular şi a Universităţii populare..iniţiatorii vestitei Enciclopedii şi unul din promotorii spirituali ai Marii Revoluţii franceze . care caută să se infiltreze pe lângă copilărime.ca semnele de recunoaştere. FRANCMASONERIA ÎN ALTE ŢĂRI Să vedem acum ce face Francmasoneria în alte ţări. doamne din societatea distinsă. Din fericire. .sapă religia lui Mahomed (pe care Sinagoga ar voi s-o facă să piară în acelaşi timp cu cea a lui Hristos) şi dezorganizează armata. În Turcia. etc. .… să împiedici pe oameni să se îmbete? Trebuie. de altfel.au încercat să se introducă şi în şcolile primare din Bavaria.dl I. care le-a îngăduit să ţie. ea este persecutată şi. . ne va fi de ajuns să privim la ceea ce face în momentul de faţă în Franţa. Ordinul Bunilor-Templieri a fost primit în România cu mare cinste.reprezentată de partidul Tinerii-Turcii. să existe dedesubt ceva murdar. pentru ca s-o murdărească şi s-o corupă. acestor răufăcători. să pătrundă. altădată atât de teribil. „Bunii-Templieri români adresează mulţumirile lor recunoscătoare D-lui Ministru al Instrucţiei Publice. în mod perfect. ceremoniile. tenebroasele lor planuri. Francmasoneria 93 . mai ales când vom şti de ce trebuie s-o îndeplinim”. în orice şcoală din ţară. ne vom abţine de a insista. Francmasoneria încearcă. la noi. va avea loc în sala „Transilvania”. Lojile sale. Lucrurile ajunseseră la acest stadiu. de asemenea. ce nu îndrăznesc să arate afară. sub pretext că luptă contra alcoolismului. care se grăbi să oprească mersul înainte al acestei funeste societăţi secrete. Dar la ce serveşte acest secret. T…. printr-o altă poartă. . . a Ateneului popular. abia o încăpea sala”.C.în şapte şcoli deosebite . pentru ca să poată săvârşi.Paulescu: Spitalul. cunoscutul publicist şi conferenţiar de istoria şi filozofia critică a religiilor la Universitatea populară. Şi într-adevăr. pe unde întunericul e mai mare şi nevoile mai multe.când e vorba să faci numai bine. lozincile. înalţi demnitari ai ţării… se grăbiră să-l patroneze. Profitând de bicentenarul lui Diderot (care a fost francmason). Coranul. . . În celelalte ţări ale Europei. Talmudul. uneori. s-a găsit acolo un ministru. . . desigur. ei nu pierd vremea: „O săptămână întreagă . Francmasoneria progresează şi se întinde din ce în ce mai mult. . aşa-zise populare. Ordinul „Guttempler” face parte într-adevăr din Francmasonerie. E aşa de uşor de ţinut această obligaţie. Profesori universitari. mai prevăzător ca al nostru. FRANCMASONERIA ÎN FRANŢA N. O încuviinţare mai deplină şi mai de sus… nu ne putea veni”.s-au ţinut şezători anti-alcoolice cu atâta lume că.mulţumindu-ne să raportăm ce scrie „Universul” din 27 septembrie 1913: „Astăzi. Cahalul. inaugurarea seriei de conferinţe.„Să nu destăinuim nimic din afacerile speciale ale Ordinului. S-a găsit chiar un Ministru al Instrucţiei Publice care să dea.

ea însăşi. sau mai bine zis să facem unicamente. Ei bine. fişele de denunţare întocmite de Francmasonerie. . Şi ce cuprindeau aceste fişe ale Marelui-Orient? Fără îndoială. Cahalul. Biserica catolică. . . Garantul de amiciţie al Marelui-Orient. la Conventul din 1898. F. 2° ca să persecute. Masoneria îşi poate zice că ţine Franţa sub picioare.afară de noi”. (o dregătorie masonică) adresa ameninţări fraţilor săi deputaţi şi senatori. Pentru a ţine în lanţ pe aceşti parlamentari. a organizat un vast serviciu de spionare asupra tuturor funcţionarilor statului francez şi. Toată lumea îşi aduce aminte de scandalul înspăimântător care a izbucnit când.adică distrugerea creştinismului. care prezida Consiliul Ordinului. zice în 1891: „Ar trebui ca membrii Parlamentului.Paulescu: Spitalul. care sunt francmasoni. Franţa. asupra valorii profesionale a acestor ofiţeri. fuseserăm obligaţi să disimulăm.în complicitate cu ministerul. Francmasoneria 94 .de care îi e frică. în Franţa. ce compun parlamentul francez. Spionarea militarilor precum şi a tuturor funcţionarilor Statului Fără a mai vorbi de masonul Herve şi de partizanii săi. În toate conventele. Masoneria se îndeletniceşte să-şi realizeze scopul esenţial. ea nu face decât politică. declară. care merg până să insulte drapelul patriei lor. fost ministru de agricultură. pe lângă Supremul Consiliu. care „n-ar fi nimic fără Francmasonerie” . . Era oare o ipocrizie?… Sub impresia legilor şi a poliţiei. mai mult de jumătate sunt francmasoni. Astfel. Şi. . informaţii asupra capacităţii militare. nu fără dreptate: „Statul suntem noi”. Mamelle. că „peste zece ani. încă din 1884. De aceea. bine definit de Talmud.maimuţărind pe marele monarh Ludovic al XIV-lea. asupra militarilor. . cu o ferocitate extremă. aruncându-l în bălegar şi călcându-l în picioare. în Cameră. Şi F.care altădată se interesa de tot ce e nobil şi înalt. în momentul de faţă. în 28 octombrie 1904. Şi ce face Francmasoneria cu Puterea pe care o deţine prin politică? Ea întrebuinţează această imensă forţă socială: 1° ca să dărâme pe ascuns Armata.Astăzi. Cu un asemenea parlament şi cu miniştrii ieşiţi dintr-însul. deputatul Guyot de Villeneuve citi. . .A fost un moment. . ţinându-i prin propriul lor interes”. Gonnard. În sfârşit F. câtuşi de puţin. N.000 de ofiţeri francezi. F.Francmasoneria recurge la măsuri straşnice. când a trebuit să declarăm că Francmasoneria nu se ocupă nici de religie. . a putut zice. căci dânsa „i-a scos din neant”. .Francmasoneria. nu e altceva decât masoneria descoperită”. Talmudul. I. Aceste fişe nu conţineau decât o mârşavă spionare asupra opiniilor religioase ale ofiţerilor şi ale familiilor lor. Geyer.mai toţi fiind pătaţi. nici de politică. Lucipia. facem politică. zicea în Conventul din 1895: „Francmasoneria şi Republica nu sunt decât unul şi acelaşi lucru.după cum Republica.care este aceea a aproape unanimităţii poporului francez.C. . pare că nu mai are altă ocupaţie decât să-şi spioneze soldaţii şi să terorizeze preoţii şi călugării. Fernand Maurice declara în Conventul din 1890. la Conventul din 1894 că „francmasoneria nu este altceva decât Republica acoperită. în Loji şi în Convente. Da. să fie chemaţi şi să fie legaţi. Masoneria va fi stăpână peste tot şi nimeni nu se va mai mişca în Franţa. Coranul. Într-adevăr. ce faceţi dacă nu politică?. în unire cu guvernul. vorbind la banchetul de închidere al Conventului din 1886. F.asupra a 25. F. Gadaud. mai cu seamă. zice: . ceea ce noi toţi avem misia să facem. Din vreo 900 senatori şi deputaţi.

vom reveni la fapte. prin intermediarul Francmasoneriei. formula idiotă: Clericalismul. . directorul şcolii de artilerie din Grenoble: „Reacţionar. Combes. prima oară de către F. o conferinţă francmasonilor.dominat de femeia sa. în 1880. duşmanul. în urmă. Talmudul. în 1902. . ceea ce fu punctual îndeplinit. a salariului întregului cler din Franţa . Clemenceau şi de alţi francmasoni ejusdem farinae.dacă copiii săi sunt crescuţi într-o şcoală creştină.care altădată şedea pe un tron mai strălucitor ca acel al Regilor. ci se întinde asupra tuturor funcţionarilor. de denunţări anonime. pentru despuierea colosală ce suferise Biserica în timpul Revoluţiei. F. . începutul fişei D-lui locotenent-colonel Janicot.C. WaldeckRousseau. Dar.… atâtea crime care îi vor închide. un chestionar care conţinea acest pasaj: „Să ne semnaleze toţi funcţionarii. această imensă şi ignobilă spionare. Courdavaux. Cahalul. în care zicea: „Distincţia dintre clericalism şi catolicism este pur oficială. sub pretext că aceştia interpretau religia catolică cu intoleranţă şi prin intrigi şi calomnii. de insinuări fictive. pentru totdeauna. F. ajunse să-i suprime. mari sau mici. Să examinăm mai întâi planul de război al francmasonilor.… atâtea torturi morale cu care se adapă. N. denunţarea anonimă şi spionajul”. Coranul. F. deja. e sigur că congregaţiile întreţin spiritul de clericalism. de şicane fără număr. pentru vecie. în înţelegere cu D-l Preşedinte al Consiliului. . . în fiece moment. ca exemplu. a făcut. . ea lansă.nu ne vom ocupa aici decât de persecuţiile prea evidente. torturându-i. de insulte ce rănesc până în străfundul inimii.este acum aruncată într-un colţ. trimise tuturor Lojilor din ţară.salariu ce fusese acordat de Concordat ca o mică despăgubire.… şi rezultatul fu separaţia Bisericii de Stat. . mireasa lui Hristos. unde agonizează de pe urma suferinţelor de neînchipuit ce îndură de la jidovime. şi de conivenţa cu Marele Orient. Iată. ceea ce vrea să zică spoliarea. Fără a mai vorbi de ura sălbatică a jidanilor. Terorizarea creştinilor Scopul principal al Francmasoneriei este.pentru ca să vedem unde voiesc să ajungă. Dar. de către Francmasonerie. . Delpech. . pe care Sinagoga a jurat să-l facă să dispară.şi această societate ocultă şi-l atinge prin două căi: a) persecutând Biserica. Este ca să atingă pe toţi creştinii şi. Mare maestru al Marelui Orient. deputatul naţionalist Guyot de Villeneuve strigă: „Din cele ce preced.care nu se mărgineşte numai la militari. iată duşmanul! Or. a organizat contra Armatei.după cum am arătat mai sus. II.clerical înfocat. trupul sfânt al acestei sublime martire. care sfâşie. Trebuie deci să fie izgonite şi bunurile lor confiscate. care şi ei au acelaşi spirit ca congregaţiile. să rănească la inimă Creştinismul. profesor la Facultatea de litere din Douai. .decreştinarea naţiei care a avut nenorocirea să cadă în ghearele ei. . Francmasoneria aţâţă pe popoare în contra Iezuiţilor. care se manifestă sub formă de calomnii mincinoase. rezultă în mod luminos. că Ministru de război. în al XVII-lea secol. .tot aşa şi în epoca noastră. ca nişte cuie.Într-adevăr. se puteau auzi strigăte de ură în contra întregului Catolicism. adevărata răstignire.Paulescu: Spitalul. la ce bun. După cum altădată. Pe urmă ajunseră la preoţi. de orice categorie. care-l duce chiar la biserică…” Terminându-şi discursul. care au copii în şcolile congreganiste”. viaţa servitorilor ei. prin ovreiul Gambetta. Francmasoneria 95 . uşa avansării.dacă femeia sa se duce la biserică. . de sarcasme batjocoritoare. Francmasoneria se interesează să afle dacă ofiţerul este catolic. b) punând mâna pe învăţământ a) Persecuţia Bisericii Biserica Franţei. ai statului francez? În adevăr.

într-un discurs ţinut la banchetul Conventului. ele şi orfanii lor. istorie sau filosofie. . . . în locul lor. pentru a-şi câştiga o bucată de pâine. nu numai clericalismului. împreună.tinere fecioare aparţinând. . F. Ca să puie vârf. filosofi.ce ar trebui să fie alintaţi. cu atâta furie. şi. . . Cahalul. fără foc în timpul iernii şi chiar fără să poată lucra.care intrând în mănăstire. care constituie o plagă grozavă. oratori.jefuiesc slabele resurse de trai ale acestor nenorocite. Francmasoneria 96 . . . mii de călugări şi de călugăriţe. . . bunăoară. infamul este Dumnezeu”.fură aruncate în stradă. Talmudul.trebuie ca noi. se despuiaseră de bunăvoie de toate bunurile materiale. Sute de asemenea opere de binefacere avură aceeaşi soartă.Paulescu: Spitalul.în orice caz.care cultivă chiar pământul. . Şi acelaşi nenorocit destin îl avură şi oameni care fac ştiinţă. pe care o vând. În timpul acesta. care ies de nu se ştie de unde… leneşe. să spunem tare.orfani părăsiţi de toţi şi lăsaţi în cea mai neagră mizerie. . sunt nişte femei fără nici o creştere. nefiind în stare să resimtă nici cel mai mic avânt de milă pentru durerile şi mizeriile bieţilor suferinzi. să-i provocăm distrugerea definitivă”. pe care îi îngrijeau gratis cu o caritate îngerească. această elită a naţiei franceze.de cele mai multe ori la jidani.maimuţărind însă minunat aceste sentimente de compătimire. Aşa. Dar ce rău a putut face acestor francmasoni dulcele Iisus. Acestea sunt planurile francmasonilor.se găsiră dintr-o zi într-alta goniţi afară.devotate omenirii sărace. vicioase. în profitul bandei judeo-masonice. mai toate.şi din femei care N. la lucru. Dar agenţi ai forţei publice vin să le împrăştie… sub pretext că nu sunt autorizate (?). Într-adevăr. . lăsându-le să moară de foame. se exprimase astfel: „Trebuie să zdrobim pe Infamul. au fost date afară. . când pot stoarce vreun bacşiş. fiind absolut incapabile de a se ridica până la admirabila caritate a incomparabilei surori creştine. mai înainte.subtilă pentru trebuinţele tribunei. în spitalele din Paris. ca ei să-L deteste în aşa grad?! Ei bine.au adăpostit copilaşi. a pronunţat cuvintele următoare: „Triumful Galileanului a durat douăzeci de secole… La rândul său.şi dacă au naivitatea să se ducă să ceară autorizaţia. cu năravuri. în urmă.să-I adreseze cereri şi să-I mulţumească cu recunoştinţă pentru binefaceri. ce îngrijeşte pe bolnav ca şi cum ar fi însuşi Dumnezeu. în Lojă. compusă din savanţi.şi confiscă casa în care locuiau. fără tată şi fără mamă. asupra sa. francmasonii. „Catolicismul. în 1902. fără adăpost. mânia celor ce ţin puterea.este Biserica Ereziei”. . . . fără hrană. Dar infamul nu e clericalismul. de teamă să nu-şi atragă. Delpech. . . dispare acest Dumnezeu mincinos (!)… Francmasoni. ne place să constatăm că nu suntem străini de această ruină a falşilor prooroci”. . Pentru această crimă înspăimântătoare. obraznice. râzândule în nas. să aducă lui Dumnezeu prinosul adoraţiei.căci nimeni nu îndrăzneşte săi găzduiască. adăugată la celelalte nenorociri ale poporului sărac. ci creştinismului întreg şi divinului său fundator. pe aceste infirmiere zise lice.consacrându-se în serviciul bolnavilor. Astfel. „Francmasoneria este o Contra-Biserică. Coranul. alţi zbiri forţează broaştele.… îndărătul lor se zăreşte silueta hidoasă a lui Iuda! Prin urmare. Sinagoga a declarat război. Şi de ce să se izgonească. celor mai bune familii din Franţa.cum nu se vor găsi vreodată în Parlamentul francmason. pe nimic. .un Contra-Catolitism. fură puse infirmiere gras plătite. . Le-am văzut. . ca nişte copii. Dar.care se ocupă de învăţământ sau de predicaţie. Femei virtuoase s-au reunit ca. iar casa fu scoasă la mezat.şi care au fost risipiţi în cele patru colţuri ale lumii. francmasonii ce sunt la putere le dau afară. de Lanessan. pentru adevăr. Alte femei. Şi.C. suflete de elită. fost ministru.… şi i-au învăţat să citească şi să scrie. . F. clericalismul şi catolicismul nu fac decât una”. nu numai catolicismului. Iată acum şi faptele lor. dându-le săracilor. .

cel mult.… dar întors. care îi crezură pe cuvânt şi se lăsară să fie convinşi că Natura. să sufere atâta nelegiuire şi să fie atât de orbit încât să se sinucidă… în timp ce Iuda. Cahalul.adică întreg învăţământul public. chintesenţa virtuţii pe acest pământ. sub mască. . când se schingiuiau.… aceşti martiri n-au decât o singură crimă să-şi impute. În modul ăsta fu creat învăţământul de Stat. fundatorii şi gloriile ştiinţei. Napoleon era adeptul său şi. Francmasoneria avu grijă să pună mâna pe învăţământ. Concordatul restabili cultul catolic în Franţa. dotat cu atâtea calităţi geniale.. Şi. de ce atâtea generaţii. ceea ce este şi mai rău. pândarul de la ţară sau factorul poştal. . căci Masoneria se opuse la aceasta din toate puterile. pentru o rasă înapoiată ca jidovimea. Sub Bonaparte. . .este agentul creator al Universului.… aceea de a fi adevăraţi creştini Şi această prescripţie sălbatică n-are seamăn în istorie. în fiecare ţară. se omorau. în realitate. ci izbeşte direct în sărmanul popor. este tortura jidovească! Şi când te gândeşti că asemenea chinuri sunt îndurate astăzi. cum e posibil ca un popor.constituie floarea-fină. când a creat Universitatea de Stat. au încercat. ci efect. ar fi imediat dat afară din nemernica-i slujba.în scopul de a lua şi educaţia. mai mult decât barbară. Şi te întrebi. se aruncau la fiare creştinii. b) Monopolul învăţământului Pentru a atinge mai profund Creştinismul. care se ocupau. Societatea ocultă se însărcina să răspândească pretutindeni o învăţătură aşa-zisă laică. De atunci. .dar nu şi învăţământul creştin. Şi exemplul Franţei a fost urmat de toate celelalte ţări ale Europei. rânjind într-un colţ. Astăzi însă este rafinarea torturii. în al XX-lea secol. în momentul de faţă.C. Astfel ea transmise noilor generaţii doctrinele sale… şi îmbâcsi lumea întreagă de ateism şi materialism. . să susţină doctrinele sofistice ale ateismului inept şi ale materialismului degradator. de la cele primare şi până la facultăţi. Şi orbiţi de Francmasonerie. în profitul său personal.este în stăpânirea francmasonilor. În adevăr.care nu încetează niciodată şi loveşte în fiece zi.sisteme copilăreşti şi absurde. În adevăr.şi care ar fi fost bune. . într-o ţară care se crede că este în fruntea civilizaţiei lumii… pe când.şi începu să aplice acest plan prin suprimarea iezuiţilor. Coranul. toate şcolile din Franţa. într-un cuvânt. . înşelate de Francmasonerie. aceştia trăiau cel puţin liniştiţi în intervalul epocilor de persecuţie şi puteau să slăvească în voie pe Dumnezeu. să dea popoarelor o educaţie creştină. În plus. după Revoluţie. .persecuţia nu se mărgineşte numai să lovească în clerul creştin. abrutizaţi de obscurantism. ea se găseşte cufundată într-o mocirlă. Înţelegeţi acum de ce aceşti dascăli stupizi au negat. dar caută să omoare şi sufletul. După izgonirea acestora. dirijat de către Francmasonerie.după cum am arătat N. cu nedumerire. Francmasoneria 97 . pentru a-l izbi la inimă. Înţelegeţi acum. De altfel. ei nuşi dau seama că marii şi adevăraţii savanţi. . . Talmudul. de data asta. trage sforile care fac să lucreze. care trebuia să le sufoce . demi-savanţi vanitoşi. el i-a urmat planul.care nu e cauză. demnul său valet Francmasoneria. care s-ar duce la biserică sau şi-ar pune copiii într-o şcoală creştinească. susţinând că în natură nu există decât materie dotată de energie şi că noţiunea de scop nu se găseşte decât în imaginaţia creştinilor. ideea de suflet. ridiculizând-o. . elită care ar trebui pusă în pinaclul societăţii şi înconjurată de veneraţie şi de admiraţie? Ce rău au făcut toate aceste fiinţe atât de crud dezmoştenite? Ei bine.Paulescu: Spitalul. cu o ardoare de necrezut.nici măcar în timpul Cezarilor romani.care atinge nu numai corpul. nimicind astfel orice urmă de învăţătură creştină. Înţelegeţi acum de ce mulţimea profesorilor. în fiece moment. fără ţărmuri şi fără fund. au avut oroare să pronunţe numele lui Dumnezeu în faţa elevilor. ea făcu ca această instrucţie să fie gratuită şi obligatorie. .

bogaţi sau săraci. Şi această din urmă crimă. care este.care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. etc. În oarba lor ură. Şi pentru ce atâta sacrificiu? Pur şi simplu pentru că limba latină este în acelaşi timp şi limba Bisericii Catolice. i-au izolat şi de trecut care. ca Evanghelia. căci nu este Adevăr întru dânsul. adică ipoteza nedemonstrată şi nedemonstrabilă (pentru că e falsă) a Evoluţiei.adică Duhul Său… Duhul divin al Adevărului care va apăra în veci omenirea. Dar. . Masonii n-au văzut că. dintre ale sale grăieşte.altădată prin numeroase citaţii. a ascunde oamenilor adevărul. căci se adaptează perfect să exprime în mod clar. Părăsind lumea. . Coranul. Hristos a trimis ucenicilor Săi o armă invincibilă.căci ştiinţa este una. Cahalul şi Francmasoneria. le zise: „Voi din tatăl Diavolul sunteţi şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi. Eu sunt Adevărul . . . pentru mulţi dintr-înşii. el împinge. Dar. căci mincinos este şi tatăl ei”. strigând din adâncul sufletului: CRED ÎN DUHUL SFÂNT! Medicul.pe când Apostolii creştini predicară idealul lor în faţa cerului. şi proprietarul întregului pământ şi stăpânul întregii omeniri. Înaintea acestui Duh al Adevărului mă închin.la ce serveşte Darwinismul. . din contră. Talmudul. . devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă. în acelaşi timp.anume: Adevărul. limba ştiinţei universale. Limba latină. CONCLUZIE În rezumat. . un mijloc scârbos şi blestemat. la fiinţele vieţuitoare. .şi de aceea doctrina Lui este în execraţie înaintea lui Israel. per excelentiam. a pune mâna pe învăţământ. tineri sau bătrâni. Înţelegeţi acum la ce serveşte doctrina Generaţiei spontanee. din contră. adică minciuna. adresându-se ovreilor. . Toate trei întrebuinţează. ceea ce indica existenţa unei cauze secunde sau sufletul.… este crima cea mai oribilă. pentru a rămâne în întuneric. Când grăieşte minciuna. Talmudul.ai alte cuvinte. foarte preţioasă pentru cei ce fac ştiinţa.Talmudul se ascunde.această limbă. etc… Dar mai e şi altceva. Cahalul. Or. Francmasoneria 98 .au admis toţi şi au proclamat existenţa cauzei primare sau Dumnezeu. au întâlnit întotdeauna scopuri manifeste.ei au distrus orice mijloc de apropiere a savanţilor de astăzi între ei şi. pentru ca o rasă netrebnică să poată ajunge să-i subjuge. Minciuna. patimile de proprietate şi de dominaţie. sub ordinul jidovilor. pentru ca să realizeze visul lui Iuda de a fi. iar cele două apendice ale sale. . în contra Duhului diavolesc al minciunii. Hristos a zis:. . . . aceste vicii la o culme nemaipomenită.în loc să combată. cum un N. deci minţi”. la ce serveşte Monismul materialist al francmasonului Haeckel. Astfel Iisus. caracterizează ceea ce se numeşte Spiritul răului sau Diavolul. Adevărul este trăsătura distinctivă a Creştinismului. .crima de leseomenire. sunt încă şi mai invizibile ca dânsul. Dar minciuna are un duşman pe care-l urăşte de moarte. Ori. Minciuna este deci baza sistemului jidovesc. a fost comisă de francmasonerie. în plus. a fost izgonită din ştiinţă de către Francmasonerie.căruia i se poate zice: „vorbeşti. Acela ucigător de oameni a fost dintru început şi întru Adevăr n-a stat.legislaţia politico-religioasa a ovreilor.şi în observaţiile şi în experienţele lor. . toate cunoştinţele omeneşti.Paulescu: Spitalul.C. . precis şi concis. prin profesia sa. . privând ştiinţa de adevărata şi unica sa limbă. nu mai are nici un sens.

în acelaş timp.…” căci ai trebuinţă de el”. „Cinsteşte pe medic” zice Biblia. îi este uşor ca.Paulescu: Spitalul. care combate aceste patimi. . Hipocrate. în sfârşit.prin grai şi prin exemplu. Doctor Nicolae Paulescu N.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială. adică ştiinţa omului. . Cahalul. Coranul. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. un apostol al moralei… şi aşa ar fi în realitate. Francmasoneria 99 . „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile. Talmudul. până la moarte şi.adică să răspândească şi să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice.C. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. .medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile. Medicul trebuie deci să fie. un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. . dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. a avut dreptate să zică.ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi. să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis. făcându-i mai buni”. părintele medicinei. Astfel.

 Eugen Simion  Din partea Academiei Romane. a fost contramandată sesiunea științifică dedicată lui Paulescu și. desigur. totodată.C. 2. Din partea Academiei Romane. In acest context. Cateva precizari în "cazul Paulescu" Catre redactia revistei "Formula As" In atentia d-nei Sanziana Pop. se cuvine s-o judecăm ca atare. Academia Romană . profesorul Nicolae Paulescu a publicat cateva articole antievreiești. Precizăm însă că opiniile personale ale lui Nicolae Paulescu n-au fost urmate de acțiuni violente în sfera socială și că el însuși n-a participat. în anul 1990. Pentru aceste merite l-am propus. în cadrul celui de-al 18-lea Congres al Federației Internaționale de Diabet de la Paris.cel mai înalt for știintific și cultural din România . In atentia d-nei Sanziana Pop. declarațiile făcute de profesorul Nicolae Cajal. regretabile din toate punctele de vedere. deci. ziarul "Le Monde"). s-a lăsat mult așteptată. .l-a ales membru post-mortem (13 noiembrie 1990). neluând în seama faptul că el și-a prezentat rezultatele cercetării într-o publicație științifică franceză (august 1921). A murit. In legatură cu aceste acuzații. facem precizarea că. într-adevar. Eu respect părerile personale ale fiecărui N. în anii 20. Coranul. Solicitata să-si exprime parerea in legatura cu ceea ce de multa vreme in lumea intelectuala romaneasca și internationala se cheama "cazul Paulescu". Francmasoneria 100 . Dacă este sau nu vinovat este o altă problemă și. Catre redacția revistei "Formula As" . Academia Romana n-o poate accepta. se impune o disociere obligatorie între contribuția științifică în combaterea diabetului și opțiunile personale antisemite. președintele secției de Știinte Medicale a Academiei Române și Președintele Comunității Evreiești din Romania: "Personal. Dorim să citam. a acestei injustiții. Solicitată să-și exprime părerea în legătură cu ceea ce de multă vreme în lumea intelectuală romanească și internațională se cheamă "cazul Paulescu". Este indubitabil pentru noi că Nicolae Paulescu este cel care a descoperit insulina (pancreina) și că. în 1931. Academia Romana dorește să facă următoarele precizri: 1. în această problemă. în circumstanțele socio-politice de atunci. Cateva precizari in "cazul Paulescu". cu șase luni înainte de apariția lucrării lui Banting si Best (februarie 1922). Cahalul. O recunoaștere publică. consider că meritele lui Nicolae Paulescu sunt mari. Ținând seama de meritele știintifice ale lui Nicolae Paulescu. Nu i se pot imputa delicte reale. pe care.CATEVA ARTICOLE DESPRE NICOLAE PAULESCU Cateva precizari in "cazul Paulescu"  Acad. ca membru post-mortem al Academiei Romane. de altfel. a fost amânată decernarea "Premiului Nicolae Paulescu". cand Adunarea generala l-a și ales prin vot secret. sunt deosebite și trebuie relevate la valoarea lor.Paulescu: Spitalul. venită din cercurile știintifice. în nici o imprejurare. Această istorie a marcat profund viața lui Nicolae Paulescu. Fundația Nobel i-a făcut savantului roman o mare nedreptate. Ele exprimă o idee discriminatorie. la actiuni care l-ar putea culpabiliza. Aflăm cu tristete ca. Talmudul. recent. Motivul? Acuzatiile de antisemitism aduse descoperitorului insulinei de catre unele ziare franceze (între ele.

In numele conducerii Academiei Romane. Acad. Sunt două probleme distincte și trebuie considerate ca atare. dacă ar acorda "Premiul Nicolae Paulescu" în semn de recunoaștere și recunoștință față de cel care a descoperit. în viața unui savant: faptul că a descoperit insulina și. întrebarea.. prin aceasta. Cahalul. a publicat câteva articole (recunoaștem.. dacă este corect să judecăm valoarea științifică a omului în funcție de opțiunile lui personale. Academia Română consideră că. Ce este mai important.om și cred că nu am voie să leg valoarea omului de știință de concepțiile sale. Francmasoneria 101 . Nu putem judeca opera marelui prozator Celine în funcție de ideile lui politice. Coranul." 3. Federația Internațională de Diabet ar face un uriaș pas înainte în elucidarea definitivă a acestei probleme. Talmudul. Eugen Simion N. într-adevăr.Paulescu: Spitalul. disociind corect cele două planuri și recunoscând ceea ce nu trebuie ascuns (adevărul despre opiniile ideologice ale profesorului Paulescu). insulina. în 1921. Nu-l putem scoate pe Ernst Junger din literatura secolului al XX-lea numai pentru faptul că a fost ofițer în armata germană.C. La aproape un secol de când s-au întâmplat aceste lucruri. salvând astfel de atunci atâtea vieți omenești. Am spune chiar: mai ales în domeniul științei. ne punem. inclusiv cele antisemite. încă o dată. sau faptul că. a salvat și salvează milioane de oameni. vă întrebăm. într-o circumstanță a biografiei sale. regretabile) cu accente nationaliste? 4. Problema acestei disocieri este imperios necesaraă și în domeniul științei. Sunt probleme distincte și trebuie considerate ca atare.

Vincent de Paul din Capitală. Paulescu a lucrat la mai multe spitale renumite din Franța între 1891 și 1900. Insă la doar opt luni de la publicarea acestui articol. Cei doi aveau să folosească ulterior extractul pancreatic pentru tratarea diabetului. In paralel cu activitatea didactică. Așa se face că în 1891. Medici români și străini au încercat să afle. insulina. Paulescu luptă N. a elaborat o metodă originală de extirpare a hipofizei. Paulescu a obținut un post la Spitalul Hotel Dieu. canadienii Grant Banting și Herbert Best au anunțat și însușit descoperirea insulinei. In 1921. Coranul. unde este numit profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din București. diabetologia a rămas cea mai importantă. In 1899. pe care avea să o conducă vreme de 30 de ani. Controversată a fost si personalitatea savantului român. Toate dovezile au dus la o singură concluzie: Nicolae Paulescu este primul om de știință care a izolat insulina. Dintre toate realizarile lui Paulescu. uree și cetonă din sânge. la trei ani după începerea studiilor în medicină. care ulterior a fost aplicată în chirurgie. dacă descoperirea secolului al XX-lea. In 1897. Nicolae Paulescu a reorganizat învățământul medical din România dupa modelul celui francez – reprezentativ la acea vreme.Nicolae Paulescu. Cahalul. președinte al Academiei de Medicină din Paris. savantul român a constatat că secreția duce la scăderea concentrației de zahar. In 1906. Francmasoneria 102 . Paulescu a revenit în Romania. PRIMII PASI IN MEDICINA Ca student al Facultății de Medicină din Paris. Cele mai multe lucrari pe care le-a scris au fost cunoscute și publicate îndeosebi în Franța și mai puțin în România. condus de faimosul E. după ce a obținut titlul de doctor în medicină. a publicat primul manual de fiziologie din Romania. pe care l-a numit pancreina. hepatică și renală. "După nedreapta atribuire a Premiului Nobel lui Banting si Best. Un an mai târziu. a obținut un al doilea titlu. de-a lungul a câtorva decenii. tiroide și glandelor suprarenale. Făcând experimente pe câini. In toți acești ani. Benting si Best au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirile pe care le-au anunțat. In fiziologie. de doctor în științe. Talmudul. un destin tragic Articol Aparut in Jurnalul Național la 15/04/2006 Controversate au fost meritele știintifice pe care le-a avut în medicina mondială Nicolae Paulescu. Nicolae Paulescu a urmat cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din capitala Franței.Paulescu: Spitalul. Paulescu a apreciat încă de atunci că pancreina este cheia tratamentulu diabetului. In 1907. a aparținut sau nu lui Paulescu. Paulescu a studiat funcția cardiorespiratorie. Paulescu publica în revista Archives Internationales de Physiologie (cea mai prestigioasă revistă de fiziologie din Europa) un articol în care descria cum a reușit să identifice un hormon al pancreasului. unul dintre cei mai mari clinicieni ai timpului. denumire pentru acelasi hormon pe care Paulescu il izolase înaintea lor. Paulescu a fost director al clinicii de medicină internă de la Spitalul St. Lancereaux.C. Cele mai mari contribuții le-a adus însă în cercetarea științifică. In endocrinologie a efectuat studii asupra glandei hipofize.

iar în cele mai bune timpuri acceptată. arata că "aversiunea impreuna cu unul din stranie manifestată împotriva lui Paulescu a venit nu din cercurile cainii folositi in științifice.W. Naționalismul său fervent și experimentele cu intransigent (din păcate. uneori chiar intolerant) a contribuit într-o insulina mare masură la exacerbarea unei adversități ce s-a prelungit multă vreme dupa moartea sa". Din păcate. dr. diabetologul scotian IDEOLOGIE I. Canadienii Grant pe care le-a exprimat în numeroase articole în ziarele vremii. Paulescu avea să fie uitat de lumea științifică. Ilustrul savant roman este una dintre figurile de excepție ale acestui neam. Nutriție care poartă numele reputatului savant. Abia în 1969. Tot în 1969. Incercând să scrie o istorie a descoperirii insulinei.Paulescu: Spitalul. fără a putea dovedi că este autorul descoperirii secolului al XX-lea. A. Paulescu a scris un amplu tratat de medicina în patru volume. pentru că statutul comitetului nu o permitea. dr. Ideologie II.C.. Banting (dreapta) si Constantin Ionescu-Targoviste. El și-a exprimat doar speranța ca forurile științifice internaționale să recunoască și să elogieze descoperirea românului din 1921. Francmasoneria 103 . Aș dori sa fac ce-mi este posibil pentru a remedia această uitare. Prof. In 1931. Lancereaux. întrucat în timpul vieții și încă jumătate de veac după moartea sa.K. Cahalul. care avea să salveze milioane de vieți. când ignorată. elementele care au alcătuit destinul său sunt. realizată de un român. lucrarea autorilor canadieni ar fi fost inutilă. In anul 1990. Imaginea omului de știință Nicolae Paulescu a fost umbrită de concepțiile sale ideologice de extremă dreaptă. Nicolae Paulescu a fost numit post-mortem membru al Academiei Romane. Am impresia ca el a izolat insulina.înainte chiar ca Banting să-și fi început cercetările și. "Este vorba de o amplă sinteză medicală (circa 4. Se izbește însă de lipsa de sprijin din partea colegilor săi din țară.. precum și a autorităților. diabetologul scoțian a constatat că. ci din cele politice. Constantin Ionescu-Târgoviste. antisemite. directorul Institutului de Boli de Herbert Best (stanga).Targoviste Acum câtva timp am citit cu mare interes un articol publicat în 1921 de profesorul Paulescu din Bucuresti. tragice. care s-a eschivat de a pleda cauza lui Paulescu. Comitetul științific AAARGH (Asociația Foștilor Amatori de Povești despre N. în ciuda evidențelor certe privind adevaratul descoperitor al insulinei". Tiselius. intitulat "Tratat de Medicina Lancereaux-Paulescu". Ian Murray a început o amplă campanie de restabilire a adevărului despre Paulescu.pentru restabilirea adevărului privind descoperirea insulinei. Cu toate acestea. Prof.000 de pagini) de tip enciclopedic. Ian Murray. Comitetul Nobel a recunoscut meritele românului Nicolae Paulescu în descoperirea tratamentului antidiabetic. un român descoperise insulina. Constantin Ionescu. ci diabetologul scoțian Ian Murray. înaintea lui Banting și Best. Talmudul. în plan personal. a exclus posibilitatea unei rectificări oficiale. arată prof. directorul comitetului. Impreună cu faimosul clinician francez E. Inițiatorul nu a fost un român. RESTABILIREA ADEVARULUI Dupa moartea sa. TRATAT. a fost inițiată o campanie de restabilire a adevarului. care a avut parte de un destin pe masură. care s-a adaugat unui politicos refuz venit din partea Academiei Franceze. dr. Coranul. Nicolae Paulescu s-a stins din viață. pentru mai multe decenii. prodigioasa lui activitate a fost când vehement contestată. dacă anumite firme farmaceutice ar fi folosit descoperirea lui.

diabetul. Scrisă în urmă cu aproape un secol. unul altuia ? Sau poate în buricul lui Elie Wiesel. la Bucuresti . După aceea putem discuta. ajută la înțelegerea istoriei. academicieni certați cu adevărul ! Citiți numai în palme.schita biografica N. Premiile Lenin. Talmudul. vor plânge cu lacrimi de crocodil și vor cere despăgubiri pentru crime inventate… Vreme de 45 de ani. Nici unul dintre voi nu ajunge la glezna lui Paulescu. rolul pancreasului în asimilația nutritivă (1900-1931) . Actualitatea trecutului 3 Articole din REVISTA 22 / 2003 William Totok Istorie Cazul lui Nicolae C. 8 noiembrie 1869.Paulescu: Spitalul. Paulescu a înțeles rasismul iudaismului și sionismului. Academie infamă. puțin mai târziu Fr. ei au comis holocaust contra românilor. Francmasoneria 104 . până nu de mult. cerând România toată. sub titlul Pancreina și procedeul fabricatiei ei (1922) . pe care l-a denumit "pancreina".C. după cum cer întreaga lume. pe care puțin merituoasele academii se face că nu le vede. intern și secundar in capitala Frantei (1891-1897).G. profesor de fiziologie.Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat cercetătorilor N. Best anunțând descoperirea insulinei (denumire propusă de ei pentru hormonul pancreatic) (1921). la Facultatea de Medicina din București. Românii nu vă iartă. a cercetat metabolismul glicogenului. cărțile lui Paulescu.studiază medicina la Paris. http//aaargh) și Librăria Românească Antitotalitară din Paris apreciază și partea mai generală din opera profesorului Paulescu. scrie teza: Recherches sur structure de la rate (1888-1897). nu emoționale. Paulescu știa că va veni o zi când jidanii se vor face mai români ca românii. ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. în oglindă. Cahalul. în 1899. El a susținut anumite idei cu care unii jidani nu sunt de acord. cartea de față spune multe lucruri interesante despre jidovi și Talmud. Banting si Ch. a celor ce se petrec azi. Premiile Stalin și alte murdării bolșevice. Să fie sănătoși ! Nimeni nu are monopol asupra adevărului. După ce l-ați pupat pe Ceaușescu în cur. a celor petrecute cu ocazia războaielor mondiale.descoperă hormonul antidiabetic elaborat de pancreas. care nu credea că Medicina se limitează la studiul funcțiunilor de nutriție și relație ale omului. Paulescu (I) NICOLAE CONSTANTIN PAULESCU . care este ADEVĂRUL. la Oficiul Român de Brevete este înregistrată invenția lui Paulescu privind obținerea hormonului antidiabetic. între altele. să-și argumenteze atitudinea cu probe și dovezi științifice. titlul de doctor în științe cu lucrările: Cercetări experimentale asupra modificărilor ritmului mișcărilor respiratorii și cardiace sub influența diverselor atitudini ale corpului și Cauzele determinante și mecanismul morții rapide consecutivă trecerii de la poziția orizontală la stațiunea verticală (1897-1899). nu românii contra lor ! Paulescu știa că va veni ziua când jidanii ne vor strânge de gât. de-ați murdărit România făcând sluș cu toții în fața lui? Mofturile voastre și ale neguțătorilor de Premii Nobel amintesc comitetele comisarilor gândirii. acum vă dați la parfum jidănesc ? Cerem Academiei Române să ia poziție publică în problema Holocaustului. obținând. cel cu moț. Până și medicina veterinară depășește această « viziune » fără de viziune ! Nu trăim doar cu pâine. Obține la Universitatea din Paris al doilea doctorat în științe cu teza: Étude comparative de l'action des chlorures alcalines sur la matière vivante (1901) .Războaie și Holocausturi Cf. urmează cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din Paris. nici politice sau ideologice.H.lucrează ca medic extern. Academia Română ar putea citi. nu pe névé ! Academicienii scot cumva adevărul din Bastonul cu care Moise trăgea Marea Roșie pe sfoară ? Scuipați-vă singuri. a abatorului popoarelor care a fost lagărul iudeo-comunist. Coranul. Rușine boșorogilor! Ierte-vă Dumnezeu. ce atribuiau. adică sionisto-americane ! Rușine.

) la L'Hôtel Dieu. Cahalul. de pildă. care urma sa aiba loc (. pe un ton ușor iritat. în 1922. Citând Le Monde. a unui brevet romanesc intitulat Pancreina și procedeul fabricării sale". In ziua când trebuia să aiba loc ceremonia dezvelirii bustului. de fapt. larg raspândita în Romania: "Mosadul inventează holocaustica oriunde are vreun interes. Talmudul. ziarul Adevarul din 26 august 2003 titrează: "Redescoperindu-i trecutul antisemit.07.02).03) se susține că "o abordare pur obiectivă" a problemei "Holocaustului din Romania" ar fi dificilă din pricina unor "presiuni internaționale". De data aceasta Ziua a susținut că pregătirile pentru dezvelirea bustului lui N. deoarece l-ar fi scos din uitare pe cel care a descoperit insulina. de asemenea. "Ceremonia. Evreii si alcoolismul". Le ventre de "une".C. Francmasoneria 105 . a publicat o corespondență din Franța care deja din titlu se anunța a fi polemică: Dupa Eliade. Ziua. Acesta sugera. alte două ziare din București Ziua si Evenimentul zilei . ale cărui pamflete. Cei doi autori încearcă să demonstreze cu ajutorul unui "raport. aveau titluri de felul Complotul iudeo-masonic împotriva națiunii române..canadieni Banting și Mac Leod pentru descoperirea insulinei (1923) . în Ziua din 12. a dat naștere Garzii de Fier". niște contributii "originale" la teoriile antisemite vehiculate și răspândite de la sfarșitul secolului al XIX-lea în diversele țări europene.07. unul dintre fondatorii. ai Ligii Naționale a Apărării Creștine (1). la București. Articolul din Ziua este scris în același stil ca și așa-numitele "dezvăluiri" semnate de Vladimir Alexe. Autorii articolului au stârnit aplauzele comentatorilor găzduiți de forumul electronic de dezbatere accesibil prin adresa-internet a ziarului. ministru de Externe și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri". Cotidianul francez susține că dezvelirea unui bust al lui Paulescu se anunța ca o reparație a unei nedreptăți.9/10 noiembrie 1938 (Ziua.04. a cărui scindare. Paris manque d'honorer l'inventeur antisémite de l'insuline. ceea ce au aflat cu o zi inainte cititorii ziarului francez. în capitala Frantei. fără să precizeze că scrierile medicului calificate drept "pamflete" constituie. In fond. întocmit în iulie 1944 de Mihai Antonescu. Regimul Antonescu și evreii. în 1923.Paulescu: Spitalul. România este invitată să se lepede de o alta mare personalitate acuzată peste Ocean de antisemitism. pe 21 august. Articolul din Adevărul reda. unde unul dintre participanții la discuții șia postat concluzia semnificativă pentru un anumit tip de gândire conspiraționist-xenofobă. că pogromul împotriva evreilor din Germania ar fi fost. la dezvelirea unui bust al lui Paulescu și s-a arătat mirat de trecutul celebrului cercetător în tratarea diabetului." Presiuni de peste Ocean Relatările privind cazul Paulescu apărute în Ziua nu se deosebesc prea mult de exemplele citate mai sus. editate in Romania anilor ‘20.. Ionescu. Intr-un alt articol publicat în același ziar de Miruna Munteanu și Ciprian Nițulescu (Dezvăluiri din arhiva Ministerului de Externe.Paulescu moare la București (19 iulie 1931). Ambasada Romaniei la Paris a decis. 20. cu această aserțiune semnatarii articolului nu spun nimic altceva decât ceea ce două saptămâni mai tarziu a afirmat și presedintele Iliescu în interviul său scandalos din ziarul israelian Ha'aretz (din 25. organizat de către evrei pentru a compromite regimul lui Hitler. Noaptea de cristal . a cărui colaborare activă cu cercetători francezi avea să ducă la obținerea.s-au oprit asupra subiectului. în acord cu profesorul Gérard Slama de la L'Hôtel Dieu.03). La o zi dupa ce cotidianul parizian Le Monde a publicat articolul semnat de Nicolas Weill. în 1927. descoperitor al insulinei". relatează ziarul. Acesta din urmă a participat. Cioran. să anuleze ceremonia. din 27 august 2003. Parisul anulează dezvelirea unui bust al lui Nicolae Paulescu.. de fapt. a fost contramandată din cauza trecutului antisemit al profesorului Paulescu (1869-1931). ca "o campanie sistematică de decimare a populatiei evreiești din Romania" nu ar fi avut loc. în articolul intitulat: Anatomia unei conspirații. un partid antisemit. Coranul.. Adevărul preia apoi și informația că "după tergiversari. ziarul bucureștean continuă: "Nicolae Paulescu a fost.

care nu sunt întru totul elucidate". Coranul. Francmasoneria 106 .. ale carui cercetari și descoperiri au salvat și continuă să salveze milioane de vieți. desemnând prin această sintagma eufemistica organizatii evreiești reale și imaginare. cădem acum în exact aceleași năravuri pe care le avea regimul comunist care începând cu 1947 a ras marile valori. orientările ideologice. întrebându-se. în pofida valorii unor lucrări sau descoperiri. în discursul revizionist occidental se utilizează formula aluzivă: "coasta de est". conștient sau inconștient de ele". atitudinea blamabilă a unor oameni de știință de o valoare incontestabilă față de ideologia totalitară a national-socialismului hitlerist. "Eu sunt gata (. a principiilor universale ale drepturilor omului.Paulescu: Spitalul.a exprimat și academicianul Nicolae Cajal.08. a umanismului și democrației. susține și el întrun interviu acordat cotidianului Ziua (din 28. fizician. și-au pierdut inocența. In contextul destul de sensibil al discuțiilor pe tema Holocaustului. în aceste condiții. "cum este posibilă imixtiunea politicului de o asemenea manieră încât o personalitate științifică incontestabilă să își vadă meritele anulate pentru niște lucruri care nu au nici o legatură cu știința?". să facă distincția între omul de știință Paulescu. o desfacere între contribuția la știință și problemele în care un om are o serie de opinii". "Indiferent de părerile pe care le are un om la un moment dat în viața lui. pe care extremiștii de dreapta le numesc "oculte". "eu consider că trebuie făcută o diferență mare. Tocmai acest N. de exemplu.08. (Pentru desemnarea influenței evreilor asupra politicii internaționale respectiv americane. Perspectiva unilaterală asupra unor personalități compromise din cauza unor atitudini politice detestabile făcea parte și din strategia reconsiderării folosită într-un context asemănător după ultimul Război mondial. medicală. istoric etc. fiindcă cele două laturi ale activității sale sunt strâns legate.(2)) In continuare ziarul se referă la opinia exprimată de "delegația română de medici" care urma să participe la dezvelirea bustului și care "ținea". tocmai din cauza opțiunilor lor totalitare considerate o trădare a eticii profesionale. a spus Cajal.) să spun că meritele știintifice nu au absolut nimic comun cu activitatea politică. profesorul Nicolae Hâncu. Fără a nominaliza "organizațiile de peste Ocean" despre care se vorbește în acest articol. adaugând: "România trebuie să se mândrească că a avut un om ca Paulescu în cercetarea medicală romanească și a făcut un pas mare înainte prin ce a făcut el".C. chipurile. Paulescu pretindea că teoriile sale antisemite au o bază științifică. și comemorarea sa la Paris ar fi condus la represalii.. când Blaga era pe post de om de serviciu la Biblioteca Universitară din Cluj și ajunsese muritor de foame?" O părere similară . participarea unor oficiali români la un omagiu adus lui Nicolae Paulescu ar fi alimentat polemica". cititorilor li se sugerează că ar fi vorba despre niște grupuri puternice. organizații extrem de influente de peste Ocean au amenințat chiar cu blocarea aderării Romaniei la NATO. ziarul Ziua încă nu a aflat. Talmudul. Facând abstracție de responsabilitatea etică a omului de știință (medic.reprodusă în același ziar (din 29. sugerand posibilitatea unei viitoare disculpări a lui Paulescu de acuzația. președintele Federației Române de Diabetologie. "totuși. nedreaptă de antisemitism. numeroși scriitori care în operele lor au dezbătut. Pledoaria pentru o diferențiere strictă între descoperirea medicală și teoria politică a lui Paulescu este nepotrivită.03) că "denigrarea lui Paulescu a fost orchestrată". Un loc central în această discuție l-au ocupat scriitorii.Paulescu "au fost însă aruncate în aer de o acuzație venită de peste Ocean: Nicolae Paulescu ar fi fost antisemit. Cahalul. și opiniile sale politice. ci și la demonstrații teoretice privind inferioritatea biologică a "rasei evreiești" față de arieni. însă. președintele Comunității Evreiești din România.03) . filozofii și cercetătorii din domeniul științelor umanistice care. Problematica responsabilității s-a pus de asemenea și în cazul unor chimiști sau fizicieni care au contribuit la construirea unor arme de distrugere în masă. Intrebarea tulburatoare asupra responsabilității intelectualului și-au pus-o. Despre faptul că cercetările lui Paulescu nu s-au rezumat doar la cele privind descoperirea insulinei.).

precum și în cazurile Nae Ionescu. 55). Mircea Eliade. Cuza înființase în 1910. sub dominația lui Israel.menținerea savantului pe aceeași listă infamă și pentru același motiv. când e vorba să-și sature ura . De altfel. Petre Țutea. mai grav. 7). ci din lumea întreagă" (p. Talmudul. și după 1989. Cahalul. 6). Buzatu a reliefat deja în prefața volumului lui Paulescu . Cuza la 3 martie 1923 prin transformarea Uniunii Național Creștine (fondată de Paulescu în anul 1922). este să realizeze o Republică universală. Cuza (1857-1947) cel mai influent teoretician xenofob și rasist din Romania.aspect umbrește întreaga operă a doctorului care nu a fost un simplu ucenic al vreunui vrăjitor. "Ovreii au o răbdare prodigioasă și o încăpățânare cu adevarat diavolească. Francmasoneria continuă. 36). ci însuși vrăjitorul care a stârnit și a impulsionat spiritele malefice ale unui antisemitism îmbrăcat în straie medical-teologice. Coranul. iar în 1923 LANC. Pentru a demonstra cauzele izolării politice a celui care fusese în perioada interbelică alături de A. Organizația a fost înființată de A.) Este interesant că. potrivit lui Paulescu. De fapt: Liga Aparării Național Creștine (LANC).reeditat în anul 1996 la Editura Majadahonda din Bucuresti sub titlul Francmasoneria .ideea conspirației globale contra medicului antisemit.C. s-a încercat și se șncearcă. dar.. fiind eliminat din cursa pentru Premiul Nobel. 31). nouă ani mai târziu același Cuza sprijină crearea Gărzii Constiinței Naționale. scrie Paulescu în ediția prefațată de Buzatu. Talmudul. care va ajunge astfel.. a fost pur și simplu monitorizat în planul lumii științifice internaționale. etc. Paulescu în centrul atenției noastre nu a mai putut fi blocată.C. Toate aceste partide au fost pepiniere fasciste care au pregătit psihologic.. către care tinde ovreimea. Constantin Noica. a prezida la organizația Republicii universale al cărui președinte va fi un fiu al lui Iuda. cit. care trebuie considerat un creator și furnizor de idei care au influențat opinia publică. Reabilitarea lui Paulescu Reabilitarea postumă a lui Paulescu începuse imediat dupa 1990. Buzatu scrie că "Paulescu și-a atras nu numai fulgerele cercurilor interesate ori vizate. iar argumentele contrarii. stăpânul lumii intregi" (p. Partidul Naționalist Democratic. iar în 1937 se formează guvernul de tristă amintire Goga-Cuza (care va adopta primele legi antisemite). scopul de căpetenie. (. el desfide timpul și trece peste toate piedicele. care și-au ales Franța ca loc de expansiune a unei republici universale: "In ochii masoneriei marea misiune a Franței este de.. Cahalul. ca în timpul lui Hristos". Francmasoneria se forțează să prepare Statele Unite nu numai din Europa. Impreună cu Octavian Goga întemeiază în 1935 Partidul Național-Creștin. inclusiv Mihai Eminescu .. Prezentarea medicului român ca un prizonier al spiritului vremurilor (Zeitgeist) nu este altceva decât o minimalizare grosolană a activității politico-ideologice a lui Paulescu. când reaparuseră primele nuclee post-comuniste ale extremei drepte. Coranul. de fapt. ultimul capitol al lucrarii Spitalul.care este.care astazi e tot așa de vie. politic N.Paulescu: Spitalul..C. Emil Cioran. ținând de ridicolul limbaj al intrării României în Europa (sic!) etc. idee vehiculată și de cotidianul Ziua. s-au dovedit facile și false" (p. Paulescu preia în această scriere toate clișeele antisemite care la începutul secolului XX erau vehiculate prin intermediul Protocoalelor întelepților Sionului (traduse în limba română de legionarul Ioan Moța și reeditate după 1990 de Editura Lucman din Bucuresti). împreună cu Nicolae Iorga. conspirația iluminaților din anul 1776 (op. Publicarea cărții lui Paulescu la editura condusă de Radu Dan Vlad (3) . Acest neam blestemat nu se dă îndărăt niciodată și dinaintea nimănui. Francmasoneria 107 . (continuare în numarul viitor) Note: 1. Actualul senator PRM Gh. Concluzia la care ajunge Paulescu este cea împărtășită de mai toate curentele și partidele antisemite: "Dealtmintrelea.C. Francmasoneria din 1913 este calificată de Buzatu drept "un act reparator" (p. Dar totul a fost și este în zadar! Căci reinstalarea lui N. p.

03. Ortodoxie si etnocratie. Deși ei sunt de părere că Talmudul nu reprezintă nimic altceva decat o "falsificare iudaica a Vechiului Testament". 131-132). stabilit în Germania. după părerea lui Mahler. Cf. ca fostul mitropolit din Sibiu. 03. De exemplu. Bucuresti. Sintagma "cercurile de pe coasta de est" apare și în discursul extremistului István Csurka din Ungaria. ei nu merg atât de departe ca și A. numeroase afinități (Crainic. Crainic l-a întâmpinat cu entuziasm. specifică pentru o gamă largă de manifestari distructive deghizate în liberalism. ideile lui Crainic și Paulescu se suprapun.). Cf. p. in: Süddeutsche Zeitung. "ca o puternică realitate biologică" (pp. Crainic fusese fascinat de perspectiva dihotomică a teoriilor antisemit-teologice ale lui Paulescu asupra lumii. Ulrich Glauber. In consecință. Coasta americană de est. Deoarece teoriile acestuia sunt N. După Crainic.11.C. având ca scop final dominația globală și instaurarea statului supranațional. Deutsches Kolleg. István Csurka. 138). Horst Mahler. 2.2001. Horst Mahler und die neuesten Mutationen des Rechtsextremismus. 1-2 si nr.2002. ci și de înalți ierarhi ai bisericii ortodoxe. anticipand astfel ideile altor extremiști de dreapta (de pildă. p. împreună cu statul Israel centrul mondial de dominare a lumii. Talmudul. socialism. 2001. fiind apreciat pentru aceste demersuri nu numai de autorul cărții Ortodoxie si etnocratie (1938). fiindcă el a demonstrat plauzibil că "naționalismul este un instinct natural". ei nu exclud reabilitarea rătăciților prin botez. poltert im Namen der "ungarischen Wahrheit".03. pentru Paulescu există instincte individuale și sociale care se manifestă sub forma (religios) creștină și luciferică (satanică). Crestinism ortodox si rasism biologic Paulescu îi descrie pe evrei ca pe ucigașii lui Iisus Hristos. Nicolae Mladin.acesta este calificat drept un editor care a contribuit la reabilitarea mișcării de dreapta din România. 13. Constantin Schifirnet. care în 1942 l-a elogiat în Revista teologica (anul XXXII. Ed. in: Basler Zeitung. "Spiritul evreiesc triumfă (împreună) cu protestantismul" (p. "de iubire înrădăcinată în ființa omenească". fiind și co-autor al statutului Fundației "George Manu".01. Cahalul. potrivit căruia lumea (omenirea) este împărțită în două părți identificabile în manifestarea instinctelor. nr. 3. comunism sau francmasonerie.01. Nichifor Crainic. 3-4) într-un serial intitulat: Doctrina despre viață a profesorului Nicolae Paulescu. eseului lui Richard Herzinger. Paulescu și-a bazat teoriile incendiare pe un mixaj compus din elemente ale creștinismului ortodox și rasism biologic.2000 lui Radu-Dan Vlad .C. 19). Intr-un necrolog dedicat în ziarul Romania libera din 16. 25. ed. Crezând în mântuire prin credință. formează. Albatros. Belastungszeuge: Jehova. Coranul. Cuza. Endlösung der Judenfrage. transformat într-un instrument doctrinar al "dușmăniei diabolice împotriva lui Iisus Hristos" și "o sursă care hrănește salbatecul spirit de separație și de universală dominație iudaică" (Crainic. Corneliu Zelea Codreanu sau Nae Ionescu) care și-au axat ideologia exclusivistă pe virtuțile ortodoxiei. medicul atras de teologie ar fi singurul mare reprezentant al "naționalismului creștin". tributară unui maniheism schematic religios. mai susține Paulescu. 139). Ion Antonescu.care fusese si consilier al editurii neolegionare Gordian de la Timisoara . Necrologul citat nu amintește nimic de faptul că după 1989 fundația amintită a devenit singura instituție legionară din România. In această viziune asupra lumii. Potrivit acestei scheme bipolare evreii se situează în sfera instinctualității sociale. Francmasoneria 108 . autorizată de "simiștii" exilați și conduși de Mircea Dimitriu. descoperind în scrierile cu tenta religioasă ale lui Paulescu.Paulescu: Spitalul. pe care l-a numit "profetul naționalist și creștin al României". afirmând că și după 2000 de ani aceștia "cutează acum" "să sugrume religia divină" (p.si ideologic terenul pentru holocaustul săvârșit și patronat de aparatul tehnocratic supus dictatorului fascist. 1997. Gotteserkenntnis statt Judenhass. Aceste particularități deghizate ale instinctului social devin vizibile printr-o accentuată tendință de dizolvare a rânduielilor tradiționale.

Intr-adevar. de la înălțimea catedrei. scrierile și prelegerile profesorului Cuza. 5/2003). în chip strălucit. asiatică. Oricine își poate da seama ce a însemnat pentru noi. care mai târziu. Rost (nr. In special cursurile sale de economie-politică ce tratau. extremistul Cuza a pledat pentru renunțarea la Vechiul Testament și pentru un creștinism bazat doar pe învățăturile cuprinse in Evanghelie. scria Paulescu într-un articol publicat în Apărarea Națională (an I. de care ei sunt infectați. In ea găseam tot ce ne trebuia pentru o perfectă lămurire și înarmare a noastră. în mijlocul gândurilor și frământărilor noastre. Codreanu inspirat de Paulescu Până și noua revistă cripto-legionară. de acord cu paternitatea atribuită lui Paulescu privind aceste articole". căci ei pretind că sunt poporul ales. "cunoscător neîntrecut al manoperelor iudeomasoneriei". prin granițele ce-s rău păzite". nr. nu vor putea fi dați afară decât prin sforțările persistente ale întregii nații românești. 1924-1925). cit. Cahalul. lecțiile de educație națională ale profesorului Găvănescul.inspirate din literatura antisemită germană. apariția acestei reviste. Vasile Conta. căruia îi datorăm puterea noastră de a ne orienta față de toate manoperele jidănești" (Codreanu. vorbind despre "o serie dură de broșuri și articole antievreiești si antimasonice" . Mihail Eminescu. a dat naștere Garzii de Fier. 20/15. Francmasoneria 109 . care i-a dedicat lui Paulescu un numar omagial special. chestiunea jidănească. Talmudul. Cuza și că a participat la fondarea Ligii Naționale de Apărare Creștină (!).. de care am scăpat relativ repede. Printre publicațiile sale antisemite sunt citate: Complotul iudeo-masonic împotriva națiunii române și Evreii și alcoolismul. ci de trei-patru ori citite și studiate. In cartea sa Pentru legionari (aparuta la Sibiu in anul 1936. nu odata citite. "Această invazie e mult mai teribilă ca aceea recentă a nemților.. In ceea ce priveste propunerile pentru rezolvarea așa-numitei "probleme evreiești" între soluțiile propuse de Paulescu și Cuza există o convergență evidentă. p. și mai ales din pricina viciilor de hoție și de trufie. care s-au infiltrat în mădularele țării. de care nu ne-am mântuit decât prin lupte sângeroase de mai multe veacuri.apărute după primul Război mondial. Paulescu și A. Cuza. Strănepotul său nu este însă.C. unul dintre cei mai străluciți cunoscători ai problemei jidănești din lume. le-au citit Codreanu și adepții săi și în revista antisemită Apărarea Națională editată de tandemul extremist Cuza-Paulescu: "La 1 Aprilie 1922 apare revista bilunară Apărarea Națională. asupra întrunirilor tinerilor extremiști de dreapta din anii '20: "îndreptarele de orientare la aceste ședinte erau scrierile geniilor noastre naționale. sub conducerea profesorilor Cuza si N. Paulescu. "Articolele sfinte ale profesorului Paulescu". Cel mai mare noroc al nostru și deci al românilor a fost profesorul Cuza. și mai cu seamă. chemând pe români la înțelegerea celei mai grave probleme prezente a lor. jidanii. Vasile Alecsandri etc. Expulzarea jidanilor se impune în mod imperios.1923). Coranul. prin sciziune.C. scrierile profesorului Paulescu."(1) In articolul citat din Ziua se mai menționează faptul că lui Paulescu "i se reproșează acum că a fost un apropiat al lui A. Bogdan Petriceicu Hasdeu. în 1923. ne-au fost călăuza în fiecare moment în sforțările pentru cunoașterea ei.C. iar apoi într-o ediție anastatică la Editura Gordian din Timișoara în 1993) Codreanu descrie cu lux de amănunte influența exercitată de "profesorii românismului". "Suntem invadați de o rasă străină. In opinia lui Corneliu Zelea Codreanu tocmai aceste scrieri a căror "paternitate" o contestă stranepotul medicului fusesera calificate de fondatorul Legiunii drept "articolele sfinte ale profesorului Paulescu". chemat să devină proprietarul tuturor averilor de pe pământ și stăpânul întregii omeniri. întru totul.Paulescu: Spitalul.01. Toate scrierile profesorului Cuza erau. schițează un gest de distanțare față de numeroasele texte ale medicului (între care un loc aparte îl ocupă cele 3 volume: Biserica și Sinagoga față cu pacificarea Omenirii. cu moravuri sanguinare. op. din pricina numărului lor enorm și care crește pe zi ce trece. de unde au venit. și ca acele mai vechi ale turcilor și tătarilor. fondată la începutul anului 2003 la București. N.C. ce de un secol și jumătate se strecoară tiptil în țară. pe când toți acești dușmani au fost izgoniți peste hotare. 49).

C. Francmasoneria 110 . Cuza a dezvoltat în anii '20 conceptul așa-numitului "creștinism integral"(2). p.care vor să transforme România într-o colonie a lor.la noi în România. alcătuind un stat jidovesc!". pe care să se desvolte ca nație autonomă. în care sunt comprimate "liric" toate ideile care mai târziu au facilitat genocidul. de pildă la Șerban Milcoveanu care scrie că "în 1922-1925 reacția de apărare împotriva complotului iudeo-masonic de a coloniza ginta straină și de a ocupa infrastructura economică pentru a transforma spațiul carpato-pontodunărean în Stat bi-național cu Evreii clasa conducatoare și exploatatoare în calitate de Națiune învingătoare și cu Românii clasă subordonată exploatată în calitate de Națiune învinsă".(9) Cât de adânc s-au implementat astfel de idei delirante în conștiința unor extremiști demonstrează numeroasele cărți și articole apărute după revoluția din 1989. nivelând și paralizand reținerile etice și morale: "Imn de luptă Vrăjmașii ne bântuie Credința ne mântuie Român cu jidanii Robia satanei E harta în toi Nu dați înapoi Navala tot crește Luptati vitejeste Pe goana păgânilor România românilor"(5) Sub lozinca incendiară "România Românilor" s-au produs până-n 1944 cele mai oribile crime. "România a Romanilor!" A. Editura Minerva. Fapte. acesta fiind anticipat în 1930 de catre A. Cahalul.adică a evreilor . Coranul. 1 1908). Talmudul. Expunere a Doctrinei Nationaliste. Traian Braileanu vorbea în 1937 despre necesitatea distrugerii dușmanilor interni .(7) Mircea Eliade avertiza și el în textele sale legionare față de pericolul străinilor care devin în România un fel de stat in stat.Paulescu: Spitalul. In volumul său Naționalitatea în artă. care se suprapune cu ceea ce mai târziu legionarul Ion Moța (3) și tehnocratul holocaustului Ion Antonescu au numit "naționalism integral"(4). La 1 și 15 ale lunii. pentru noi era un triumf.(10) Toate aceste scrieri pretind în numele unui adevăr absolut că România este și a rămas o țintă preferată a evreilor care nu au renunțat la obiectivul lor vechi de a acapara țara și de a o transforma într-un stat al lor. Bucuresti. Numerele revistei erau adevărate transporturi de muniții prin care noi invingeam argumentările presei jidanesti" (ibidem. și la Bucuresti.Articolele profesorilor Cuza și Paulescu erau citite cu religiozitate de tot tineretul și aveau pretutindeni în rândurile studenților.C. s-au organizat pogromuri și s-au derulat epurările etnice sângeroase. In spiritul acestei lozinci fasciste Cuza și Paulescu și-au dezvoltat tezele antisemite care au culminat în teoria încă vie în anumite cercuri din România contemporană potrivit căreia evreii urmăresc să transforme țara într-un Israel. p. 246 (Bucuresti. 1915. Cuza în diverse articole și cărți. în care vorbește despre o "împarăție jidănească" . Prin efectul lor ideologic imediat asupra practicii politice. N. Principii.(6) Tributar acestei logici. Cuza în al sau Imn de lupta. Concluzii. aceste concepte înrudite au pregătit terenul holocaustului în Romania. Ideea fusese articulată deja spre sfarșitul secolului al XIX-lea de Vasile Conta ("părintele doctrinei antisemite din Romania") într-o cuvântare intitulată Chestia evreiască (1879). un mare răsunet. și la Cluj. Cuza susține că "așezarea jidanilor în România face parte din planul lor de a-si dobândi un teritoriu propriu.C. Scenariul pentru aceasta teorie delirantă apare la A.(8) Ideea reapare dupa 1990 cu aceeași vehementa. 51).C.

suntem în măsură să decidem cine să conducă România. ci evreii". Același autor recomandă apoi cititorilor revistei antisemite condusă de Corneliu Vadim Tudor să citeasca elucubrațiile unui alt colaborator al revistei Cristian Negureanu.30 -. pe larg. odata pentru totdeauna". De aceea. 27. al căror țel final nu este nimic altceva decât a transforma Romania în "a doua Palestină"(11). Constantin Burlacu. Depinde numai de români dacă accepta sau nu să devină slugile evreilor în propria lor țară". în: Romania Mare. 1997). imprumutate din arsenalul publicistic al unor autori ca Paulescu. Cuza sau Codreanu: "Dușmanul de moarte al poporului roman. Revista electronica Garda de fier . Nazismul sionist (Editura Alma Tip. nu știm de ce singura concluzie care ne vine acum în minte este o parafrază la un celebru proverb american: Un indian bun este un indian mort". 719.dezvaluire. nr. 1997) sub forma unui lung serial în Romania Mare..go. Pe lângă binecunoscuții autori români de literatura antisemită aici apar mai toți "clasicii" genului. Bucuresti.Paulescu: Spitalul. și de la Alfred Rosenberg (ideologul principal al nazismului german. Un alt colaborator al revistei extremiste de la București. această "conspirație internațională" "pusă la cale de o minoritate neînsemnată".1998) Paul Suditu reproduce sub forma unui citat atribuit unui evreu propozițiile: "România este grădina evreilor și vom făuri acolo noul stat Israel.Gazeta de exil. a publicat în anul 2001 capitolul XXIII . "a fost și rămâne o lucrătură a iudeo-masoneriei internaționale. încă de acum șaptesprezece secole. în mai multe carți revizioniste inspirate din literatura clasică extremistă și din Protocoalele întelepților Sionului. așa cum fusese în timpul degeneratului rege Carol al II-lea și banda lui de iudeo-francmasoni". scrie un alt partizan al ideii fixe privind conspirația antiromâneasca a evreilor. scrie Theodoru în România ca o pradă (Editura Miracol. Talmudul. care folosește extinderea NATO și a UE ca mijloace de santaj și tortură" (Ilie Costache. Francmasoneria 111 . Bucuresti. nici rusii. p. de la Roger Garaudy (Miturile fondatoare ale politicii israeliene) la Henry Ford (Jidovul internațional.09. Traian Romanescu.noul Israel Despre crearea unui nou Israel pe pământ românesc vorbește și antisemitul virulent Radu Theodoru. Numai noi. 244).C. p. Romanescu zugrăvește pericolul evreiesc în culori apocaliptice ca "un uriaș infern comunist" în care "vom sfârși cu toții" dacă nu se va "lichida. Cahalul. "Evreii au vrut să-și creeze statul în. 428. 2000. precum suna titlul unui text nesemnat. Aceste teze aberante sunt dezbătute. Cuza: "Dacă răsfoim Istoria Universala constatăm că cele mai mari nenorociri le-au adus smintiții care s-au crezut oameni normali. Anul IX. financiară. Bucuresti.09. ediția românească din 1927!). nici ucrainenii. Pagina internet intitulată Dezvăluiri (www. 637. (Romania Mare. Romania.02). A.ro) s-a specializat pe reproducerea unor scenarii care vizează distrugerea României de către forțe ostile.C.. care sintetizează aserțiunile vechi prin adaptare la realitatea de acum: "Planul prin care evreii doresc ocuparea Romaniei există în arhivele israeliene. România". 25. "Presiunile asupra României spre a se realiza aici un nou Israel sunt de natură politică. Anul XIII.România . Intr-un articol intitulat Antisemitismul la el acasă. XVI. îngerul din iadul mondializarii . Coranul.C. Si acest autor își bombardează cititorii cu teza existenței unor "planuri în legătură cu țara noastră respectiv de a o coloniza cu evrei din Moldova și Ucraina și de a o transforma într-o colonie economică. 1866 N. autorul lucrării antisemite Mitul secolului XX) la Emil Cioran (Schimbarea la față a României). nr. "Distrugerea României ca Stat Național". nu sunt nici ungurii.Singura cale -. care nici nu existau pe atunci. și în revista România Mare. și-a publicat inițial cartea Marea conspirație evreiească (Editura Logos.. încheindu-și articolul cu o chemare antisemită în stilul lui A. economică și psihologică. pentru că numai nouă ne-a dat Dumnezeul lui Israel această putere supremă asupra voastră!". ceea ce dovedește și lista bibliografică din cartea sa. evreii. în care se pot citi afirmații incredibile.. editată de neolegionarul notoriu din America..

161.). Partidul Comunist și Mișcarea Legionară în epoca fierbinte. 8.(sic!)". 2001. 1994. Paulescu afirma că. fățiș. (Ședinta Consiliului de Cabinet. și Leon Volovici. 1905. Francmasoneria 112 . 1995. în: Insemnări sociologice.u. Note: 1. afirma urmatoarele: "Când venim în lume. Pe aceeași pagină-internet este publicat și volumul lui Ovidiu Buruiană. 9. este un fel de El Dorado (țara de aur) care ar constitui o pradă bogată. 9. cit. 1930. n-au decat s-o facă. cu arma în mâna" . (ed. p. Chabauty. Serban Milcoveanu. nr.: Jean Ancel. Prefață de Dan Amedeu Lăzărescu. p. împiedicat să primească Premiul Nobel. cit. ei trebuie să uite Talmudul și să-și citească profeții. Dezvăluirea planurilor de ocupare a României i-a atras furia evreimii. Humanitas Bucuresti.a. p. Anul 3. mai ales. evreii vor veni în Romania. 505/ 19. vol. Cf. Cf. 1994. Ideea care ucide. Les juifs. 7. un adevarat Rai pământesc pentru poporul lui Israel". f. (1996).a.. 05. Doctrina national-crestină în România.. adică de pe la 1850. Contribuții la Istoria României. în 1922. Talmudul. Bucuresti. In: Apărarea Națională. împinși de războiul din Orientul Mijlociu. 28 februarie 1941. 2. Cauzele manifestațiilor studentești. Palestina și din București. Cluj-Napoca. cit. ed. 2001. Din lunga listă bibliografică a acestui colportaj se poate deduce mecanismul de receptare a unor lucrări antisemite publicate în Romania și în străinătate după 1990. 17.04. Editura Noua Alternativă. Minerva. Editura Noua Alternativă. în lucrarea lui L.C. dupa: Alexandru Florian s. coordonator și prefațator: Gh. Ed.54. 1927. fiind. Paideia.D.. 3. în: Vremea. Cahalul. Cf. Apărarea Națională. ca toate națiile. 267. Francmasoneria următoarele: "România. In cazul în care profețiile biblice se vor împlini și. Bucuresti.C. 6.Paulescu: Spitalul. 6.afirma. Editura Dacia. Andrei Oișteanu. Bucuresti. Presa vremii din întrega Europă a redat strigătul de disperare al poporului român: "Evreii vor să facă din România.09. Cahalul. și obligațiunea de a ne apăra naționalitatea (…)". slugile lor.01. Mircea Handoca. nr. p. savantul roman dr. în: Invierea. dupa: Alexandru Florian s. Paulescu. Ideea care ucide. 52-59. p. în: Mircea Eliade: Textele "legionare" și despre "românism". astăzi regatul României (…)". această țară israelită. vezi: Cristian Sandache. nr. cel care a fost privat de primirea Premiului Nobel pentru medicina în urma descoperirii insulinei. noul Ierusalim". 103. vol. J. 285. p. prin toate mijloacele. iulie 1937. p. odată cu țara și limba strămoșească. marele poet Mihai Eminescu (Scrieri Politice Literare. In 1913. Coranul. moștenim.1. 34 s. Talmudul. Dumnezeul lor este și al nostru. (ed. 4. Anul 10. Buzatu. București.1937. Bucure ti. referindu-se la evrei. Imaginia evreului în cultura româna. Cf. Problema evreiasca 1933-1944.): Stenogramele ședințelor Consiliului de miniștri. Traian Braileanu. "Dacă voiesc să ne cucerească. Ideologia naționalistă și "problema evreiască" în România anilor '30. afirma în lucrarea Spitalul. Studiu de imagologie în context est-central-european. p. Editura Humanitas.a.a. cit. 1998. sunt scrise urmatoarele: "De vreo 30 de ani. în provinciile danubiene. cu pământul ei excesiv de fertil și cu locuitorii ei buni. p. Guvernarea Ion Antonescu. București. 111). nos maîtres.). Dimensiunile ideologiei legionare. Marcel-Dumitru Ciuca / Aurelian Teodorescu s. Coranul. p. iar noi. 10. Iulie 1945-Iulie 1948. românii. 1992. Protopopescu. din: Cristian Sandache. Dimensiunile ideologiei legionare. evreii caută să-și creeze acest centru national. Paulescu. N. Evreii ne vor fi stăpâni.. România în fața unui alt Israel (Editura Deceneu.a. București. 438. 2001. Eliade. 180.. naivi ca niște copii. Colecția Românii în istoria universala. Ed. blânzi ca niște miei și. Piloții orbi. p. (ed. op. Tehnica politicei legionare. Tot doctorul N. In lucrarea sa Pericolul ovreesc.). f.l. f. N.) 5. 4.

a contribuit constructorul american de automobile Henry Ford.(4) In consecință.Titlul exact este: România . care după izbanda revoluției bolșevice ar fi declarat că Ungaria a devenit "un nou Ierusalim pe Dunăre". Cahalul. anti-democratic și antisemit. De-abia Stalin a pus capăt acestei situații.C.(6) Reconsiderarea necritică In pofida unor încercări de a repune în circulație unele scrieri semnate de A.10. Teme antisemite în discursul public. Paulescu este numit (în 1990) membru post-mortem al Academiei Romane". Potrivit lui Ievgheni Iakovlevici. Paulescu după 1990. în schimb. protejand. Numărul tematic al revistei Rost (nr. ca un Antonescu. Cuza și Nicolae C. un susținător al ideii că evreii ar fi urmărit să transforme Rusia în propriul lor stat. Francmasoneria 113 . Privitor la poveștile despre Gulag și despre teroarea sangeroasă stalinistă. Bucuresti. Aflăm din tabloul biografic citat că "pe fondul reconsiderării post-comuniste a unor mari personalități cultural-științifice din trecutul românesc. de asemenea. Rusia de astăzi încă nu constituie statul evreiesc propriu-zis. mărturisea nepotul lui Stalin. "în colecția N. 11. Ford nu exclude transformarea Rusiei într-un stat pur evreiesc. Esoterismul hitlerist. Talmudul. 5/iulie 2003) dedicat lui Paulescu este o încercare de recuperare apologetică a medicului român.(1) Nepotul lui Stalin. dr. sinagogile (3). sunt menționate cele mai importante date privind reconsiderarea (necritică) a medicului. băgându-i pe trotskiști în lagăre. La acreditarea teoriei că evreii ar fi vinovați de instaurarea comunismului. "Comandanții lagărelor au fost în întregime evrei. de care s-au bucurat alte figuri istorice compromise din pricina angajamentului lor totalitar. Ievgheni Iakovlevici Djugașvili. Coranul. Paulescu (III) Gulagul. de pildă. pentru a-și crea astfel o platformă logistică pentru întemeierea unui stat universal destinat asigurării dominației asupra întregului glob. nepotul fostului dictator sovietic susține că ar fi vorba numai despre "minciuni sfruntate și obraznice" puse în circulație de către evrei. numai Trotsky fusese vinovat pentru înființarea lagărelor sovietice care până în 1937 au fost umplute de patrioți ruși. o minciună evreiască Ideea fixă privind dorința de expansiune și dominare globală a evreilor bântuie și fantezia unor publiciști sau politicieni contemporani din afara României. cei doi totuși nu au avut parte de aceeași popularitate postumă post-comunistă. In cartea acestuia Jidovul international (aparută în limba româna la 7 ani dupa aparitia versiunii originale în 1920) se poate citi următorul sofism ambiguu: "Vazută din perspectiva Protocoalelor Sionului. publicată în revista ce apare sub egida ideologică a preotului Gheorghe Calciu Dumitreasa și a lui Marcel Petrișor. este. Ars Docendi. în anul 1991. 2000. Vezi: George Voicu. Teoreticianul nazist german Hermann Esser acuza Uniunea Sioniștilor de la Paris că ar fi lansat în 1910 chemarea în vederea "ocupării" Ungariei și Galiției pentru a le transforma în state iudaice. care pană ce a devenit pensionar.A doua Palestină ? Cazul lui Nicolae C.(5) Un prim pas în vederea realizării acestui obiectiv l-ar fi făcut comunistul maghiar evreu Béla Kun. Cordonul de aur. Astfel extremistul chilian de dreapta Miguel Serrana susține. nepotul lui Stalin dovedește cât de adânc s-au interiorizat prejudecțile moderne privind rolul nefast atribuit evreilor. în 1978 în cartea sa dedicată adjunctului lui Hitler. "Performanța bunicului meu constă în faptul că după 1918 el a luptat contra torționarilor și trădătorilor revoluției". fusese profesor la Academia Militară din Moscova și care la ultimele alegeri parlamentare din Rusia a fost candidatul de frunte al așa-numitului "Bloc al lui Stalin pentru Uniunea Sovietica"."(2) Reluând mitul potrivit căruia Trotsky ar fi ordonat exclusiv dărâmarea bisericilor ortodoxe.C. In pagina bio-bibliografică a lui Paulescu. Rudolf Hess (calificat drept "figura credinței esoterismului hitlerist").Paulescu: Spitalul. că în 1995 apare. că Chile fusese aleasă în 1942 de catre evrei pentru a o transforma într-un stat iudaic. dar ea poate fi considerată un stat neevreiesc cucerit de forțe militare evreiești". Nicolae C. ci s-au declanșat scadentele măsuri de represalii. In 1937 nu a început teroarea.

citat după versiunea electronică germana. p. Codrescu a scris nenumarate articole. nr. ceea ce reflecta pana si titlurile unor lucrari ca: Spiritul dreptei. 3. Paulescu» din București (str. că anul 2001 era declarat "Anul Paulescu" și că atunci "îi este consacrată în ziua de 23 mai. in care a propus recuperarea unor personalitati culturale si politice ultraconservatoare. Patimi și conflicte. a apărut în 1978 sub titlul: El Cordon dorado. Cf. 7. organizată de Secția de Științe Medicale a Academiei Române". Grossväterchen Frost. 243. pp. 2003. Bucuresti. Ed. Der internationale Jude.u. 17 s. Declaratie citata in cadrul emisiunii Europa heute transmisa de postul national de radio din Germania. Paulescu. Leipzig. 2. în Aula Academiei Române. Hammer-Verlag. Paulescu sau stiinta lui Scio Deum esse. Dresden.und im Geburtsort des Diktators wird die ganze Stadt auf den Beinen sein. Exercitii de "reactionarism". Bucuresti. Editura Vremea. Edition Antaios. An Stalins 50.). Colectia Dreapta Europeana. Pentru un model paideic al Dreptei Romanesti.7/97).u.(7) Note: 1. studii si a facut traduceri publicate in reviste si ziare (Gazeta de Vest.Paulescu: Spitalul. Deutschlandfunk. 221. prefață și repere bio-bibliografice de Răzvan Codrescu)". Fiziologie filosofică. in: Der Tagesspiegel. 5. Henry Ford. 1999. Zentralverlag der NSDAP. acreditat în paralel și pentru România și Bulgaria. Bucuresti. La Conferinta Nationala de Fiziologie din 1997 a tinut si Razvan Codrescu (pseudonim: Adolf Crivat-Vasile) o conferinta intitulata: Nicolae C. Dan Angelescu. N. Editura Dacia. Das Goldene Band. 113 s. antidemocratice si radicale de dreapta. Hitlerismo esoterico. the World's Foremost Problem. Dosar istoric Mota-Marin. Cahalul. că în 1999 "la Editura Anastasia apare volumul Nicolae C.03. că în 1996 "la Casa Memorială «Nicolae C. p. Cuvantul romanesc (Canada). Remedii morale (text ingrijit. Cf. Rost etc. I. Puncte cardinale (anul VII. Franz Eher Nachf.02. note si comentarii de Răzvan Codrescu)". Romania libera. după război: Instincte sociale.. München. 1997. Ziua. 1937 (Capitolul XV: Ist der jüdische "Kahal" der jetzige "Sowjet"?. Todestag wird sein Enkel wohl eine Flasche Wodka auf ihn trinken . introducere: Ernst Nolte. Cluj-Napoca. repere biobibliografice. 2000.Mythos und Realität. p. 2002.03. la inițiativa directorului literar de atunci (Teodor Baconsky). 04. In cautarea Legiunii pierdute. introducere.). 1939 (vezi Capitolul III: Judenproblem: Lebensfrage der Menschheit/Der Pariser Zionistenbund . 33. cat si in volumul sau: De la Eminescu la Petre Tutea. Esoterischer Hitlerismus. Intre traditie si actualitate. Textul fusese publicat in revista prolegionara din Sibiu. 6. Miguel Serrana. "Jüdischer Bolschewismus" . Paulescu editat în țară.). 04. Die jüdische Weltpest. cel dintai volum de Nicolae C.03. Generatia dreptei. Stephan Hille. Talmudul. 2001 sau Taina jertfei. p. Puncte Cardinale. 4. Sibiu. 5567.C. Radu Calomfirescu 15. Johannes Rogalla von Bieberstein. o sesiune comemorativă. Versiunea originala spaniola a fostului ambasador chilian in Iugoslavia (1962-1964).Jüdische Kurliste. Coranul.Elita interbelică a Editurii Anastasia din București. Editura Anastasia. Hermann Esser. Romania literara. strănepotul și moștenitorul legal al savantului este dezvelită festiv o plachetă comemorativă (printre cei prezenți numărându-se și viitorul președinte Emil Constantinescu)". Noțiunile de «suflet» și «Dumnezeu» în fiziologie (ediție îngrijită. Francmasoneria 114 . Titlul american original al acestei scrieri este: The International Jew. Anastasia. colț cu Hristo Botev) avându-l ca amfitrion pe ing. Judendämmerung auf dem Erdball.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful