Dr. Nicolae C.

Paulescu

SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

1

ÎN LOC DE INTRODUCERE
Profesorul Nicolae Paulescu s-a născut în Bucureşti în 1869, făcându-şi studiile în acelaşi oraş. Fiziolog de geniu, el a devenit pasionat de studiul secreţiei interne a pancreasului încă de la vârsta de 21 de ani, moment în care studiile în domeniu se aflau la un nivel destul de primitiv, legătura acestor secreţii cu teribilul diabet nefiind elucidată. Dacă primele studii asupra pancreasului le-a efectuat la Paris, revenirea în ţară se pare că i-a deschis orizonturi noi, în 1916 el efectuând primele experimente pe baza extractelor pancreatice la Bucureşti. Din păcate, munca i-a fost întreruptă de evenimente care aveau să marcheze atât atitudinea faţă de politică, cât şi viitorul întregii naţiuni: Primul Război Mondial şi ocuparea ţării de către Puterile Centrale. Să nu uitam că după înfrângerea românilor la Turtucaia, C. Argetoianu a prevăzut dispariţia încrederii românilor în sistemul de partide, numind acest sentiment chiar „ura împotriva partidelor”. Iarna dintre 1916 şi 1917 a fost poate cea mai nefastă din istoria României: ţara era ocupată, molimele făceau ravagii, iar perspectivele erau dintre cele mai sumbre. Acest scurt excurs istoric are rolul de a schiţa contextul în care medicul şi cercetătorul român era constrâns să îşi desfăşoare activitatea. Este uşor de înţeles de ce discursul naţionalist, antisemit şi autoritarist al unor personalităţi ale epocii, precum profesorul A. C. Cuza, a atras mulţi intelectuali şi spirite luminate care, efectiv, nu vedeau altă soluţie. Din 1920, ascensiunea lui Corneliu Zelea Codreanu şi ameninţarea invaziei bolşevice nu au făcut decât să acutizeze aceste tendinţe. Să ne aducem aminte şi semnalele de alarmă pe care viitorul Căpitan le trăgea în privinţa bolşevizării Universităţii din Bucureşti şi pierderii de teren pe care spiritul naţional, patriotismul o înregistrau. Pentru a reveni la activitatea doctorului Paulescu, succesele incontestabile legate de descoperirea „pancreinei” îi deschideau acestuia calea către realizări fără precedent. În 1921, profesorul Nicolae Paulescu descoperă insulina (un hormon secretat de celulele endocrine ale pancreasului, folosit cu rezultate notabile în tratarea diabetului, având ca efect scăderea glicemiei). Dincolo de această realizare, aplicarea tratamentului la fiinţele umane se lovea de factori neprevăzuţi - câinii folosiţi la experimente mureau din cauza scăderii dramatice a glicemiei - studiile trebuind continuate şi perfecţionate pentru stabilirea unui tratament eficient. Din păcate pentru autorul nostru, cei care au pus la punct procedeul au fost cercetătorii de la Institutul Carolina. Cu toate că Paulescu descoperise, după cum am arătat insulina în 1921, laurii gloriei i-au fost refuzaţi - Doctorul Frederick Grant Banting şi profesorul John James Richard MacLeod, de la institutul menţionat mai sus, au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirea insulinei. Această cruntă nedreptate se pare că a accentuat implicarea doctorului Paulescu în politica naţionalistă. Rezultatele muncii sale de-o viaţă fuseseră adjudecate de alţii. O teză destul de credibilă în opinia noastră este aceea potrivit căreia refuzul Premiului Nobel ar fi avut ca motiv tocmai implicarea în politică a cercetătorului român, animat de o neţărmuită dragoste şi un devotament fără precedent faţă de greu încercata sa patrie, intrat însă în vizorul factorilor de influenţă globali care lucrau la destabilizarea României şi propovăduiau cosmopolitismul. Adoptând o poziţie radicală, de medic al trupului dar şi al sufletului, profesorul Nicolae Paulescu nu s-a mulţumit niciodată cu satisfacţia vindecării bolilor cărnii. Pentru el sufletul era mai important, iar medicul creştin avea datoria spirituală de a-l trata şi pe acesta. Şi în acest sens, Paulescu a fost un precursor, depăşindu-şi cu mult contemporanii. Astăzi, această abordare complexă este îmbrăţişată în toate ţările civilizate, chiar dacă latura profund creştină N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 2

a fost abandonată în beneficiul unor aiureli psihanalitice care au dus, după cum se vede, la legiferarea unor barbarii precum eutanasia. În cartea de faţă ni se înfăţişează mentorul Nicolae Paulescu. Chiar dacă atitudinile sale politice pot părea revolute, ele nu trebuie judecate prin prisma comodă a sentinţei istorice retroactive. Susţinător al lui A. C. Cuza, simpatizant legionar, Paulescu rămâne unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă români, iar opera sa trebuie cunoscută şi citită în totalitate. Nu avem a ne ruşina de teoriile politico-religioase ale unui om care ne-a adus, în epoca sa, pe cele mai înal-te culmi ale cercetării medicale. Ar trebui atunci să ne ruşinăm şi pentru că a descoperit insulina şi pentru că suntem români, ori acest lucru nu e cu putinţă. Opiniile antisemite şi naţionaliste exprimate aici de Paulescu fac parte integrantă din opera sa şi sunt rezultatul dezamăgirii faţă de o politică naţională falimentară şi de un furt intelectual internaţional. Să nu uităm că într-o epocă imediat anterioară, în Franţa, Drumont scrisese La France Juive, iar Michelet se situa pe poziţii antisemite care depăşeau tot ceea ce se scrisese până atunci, că în Germania, August Rohling devenise o celebritate prin Evreul după Talmud ş.a.m.d. Acesta era curentul politic al epocii, iar datoria noastră este aceea de a ne informa şi a-l înţelege. Spirit profund religios, Paulescu a militat pentru viaţa în duhul şi legea Evangheliei, singura care poate scăpa din imperiul patimilor, al degenerării morale şi trupeşti. Revolta sa faţă de incompetenţa şi orbirea clasei politice româneşti l-a dus la opinii adesea extreme, dar care îi aparţin în totalitate şi ca atare trebuie respectate. Marele profesor Nicolae Paulescu şi-a adus o contribuţie hotărâtoare şi în alte domenii ale medicinii, multe dintre descoperirile sale fiind însă ignorate (de exemplu operaţia asupra hipofizei se numeşte în orice dicţionar Procedeul Paulescu - dar cine mai are timp să îşi aducă aminte?), recunoştinţa care i se cuvine fiind ocultată. Nicolae Paulescu s-a stins din viaţă în 1931, la vârsta de 62 de ani, scăpând de durerea de a cunoaşte bolşevizarea României. Noi, cei de azi, trebuie să îi fim recunoscători şi să ne ferim cu umilinţă creştină de condamnări conjuncturale, de judecăţi care nu ne-ar face cinste. Editura

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

3

mi-a lăsat mie greaua povară de a duce la bun sfârşit o carte. . nemulţumit cu rutina şi cu obscurităţile clasicismului medical. . Din fericire vă am pe D-voastră. Veţi zice poate că admiraţia mea se explică prin împrejurarea că am fost crescut la şcoala acestui maestru. de ce v-am chemat în acest aşezământ? V-am chemat ca să vă fac câteva lecţii clinice. Oricât voi strigă.după cum m-am pasionat şi eu . Voi face şi eu ce voi putea. n-a fost înţeles. ele constituie un fel de clinică clasică. . de o importanţă capitală. au avut precauţia să închidă uşa şi chiar să o zăvorască cu regulamente. Iată omul ale cărui idei vin să vi le împărtăşesc. care sunteţi în stare să vă pasionaţi. Pentru moment. acest nume nu l-aţi întâlnit decât rareori în cărţile de medicină şi aproape nimeni dintre profesori nu l-a pronunţat înaintea D-voastră. sunt la rigoare suficiente. în Bucureşti. .nici în timpul său.pentru adevărul ştiinţific. Dar. care fac ca nimeni să nu mai poată pătrunde acolo. pentru mine nu este loc în spitalele din Bucureşti. reţineţi faptul că.fiu oropsit.C.afară. repet sus şi tare că medic ca Lancereaux n-a mai fost altul. care e imensă. Vă miră mult cuvintele mele! Într-adevăr. Rayer . Talmudul. Virchow. Cahalul. care trebuie săşi cântărească toate vorbele ce rosteşte şi să probeze tot ceea ce afirmă. El singur a înţeles importanţa noţiunii de cauză şi a pus medicina pe drumul unei adevărate ştiinţe. nu găsim pe nimeni care să-l egaleze. a clădit medicinei. un palat măreţ. de dânşii şi de ciracii lor. piatră cu piatră. N. ceea ce Pasteur a fost pentru microbiologie. Aici. o asemenea moştenire e peste puterile mele. nici înainte de Lancereaux. Şi această afirmaţie o voi demonstra. Şi ca să ştiţi cine este Lancereaux. e de ajuns să vă spun că omenirea n-a avut niciodată un medic mai mare ca dânsul.SPITALUL Domnilor. sunt ca într-un puţ. Addison. pe care orice medic e dator s-o cunoască. printre medicii celebri. cu ferestre largi şi luminoase. căci n-am avut unde în altă parte. ca Bright. Ei bine. căci. pe care n-a avut vremea s-o termine. poate. bineînţeles. În acelaşi timp. murind. cu probe palpabile.Paulescu: Spitalul. ca Lannec.şi v-am chemat aici. nu mă va auzi nimeni. primite de la profesorii D-voastră. Acest om este Lancereaux. Ceea ce vă aduc eu sunt ideile personale ale unui om de geniu care. Coranul. Bouchard . Trousseaux. Potain. mulţi dintre D-voastră mă vor întreba: De ce vrei să ne faci nişte lecţii clinice? Nu ne sunt oare de ajuns lecţiile ce ni le fac profesorii de clinică? Desigur că aceste lecţii. Într-adevăr. Pot zice că Lancereaux a fost pentru medicină ceea ce Claude Bernard a fost pentru fiziologie. printre cole-gii săi renumiţi. Domnilor. Dar. ca observator fără seamăn şi ca spirit ştiinţific extraordinar. ca Charcot. ce va merge să arate Franţei că cel mai mare dintre medicii lumii este fiul ei. Vom organiza astfel o falangă românească. Francmasoneria 4 .şi nici printre medicii altor ţări. din nenorocire. vă întrebaţi. mai ales. Cei ce au reuşit să intre în aceste spitale. în lecţiile viitoare. Lancereaux. Dar pietatea elevului se află aici în faţa datoriei profesorului. mi-a dat şi sarcina morală să fac cunoscută lumii opera lui. în care se vede clar.

are meritul de a pleca numai de la fapte pozitive. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. ce-l protejează de boli.bolile generale şi afecţiunile organelor. tineri sau bătrâni. . . trebuie să încep prin a vă descrie nişte sindroame ca albuminuria.subiecte asupra cărora Lancereaux a lăsat lucrări nepieritoare. mai întâi. Prin urmare. . cum un medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile. Dar nu e numai atât. după cum ştiţi. Dar. a avut dreptate să zică. în acelaşi timp. făcându-i mai buni”.Ca ştiinţă. Dar. . Cahalul. .forma corpului omenesc şi a organelor ce-l constituie (anatomia). medicina serveşte pe om: a) . spunându-vă câteva cuvinte despre spiritul ce se cuvine să-i însufleţească pe medici. Ce e mai mult. ce-i alină durerile şi caută să-l vindece sau.structura intimă a acestor organe (histologia). o profesie. corp şi suflet. daţi-mi voie să vă întreţin. prin profesia sa. Aceste sindroame vor face subiectul lecţiilor viitoare. ea ar trebui să fie principala bază a filozofiei. Medicul trebuie deci să fie. Dar ce este medicina? Medicina este o ştiinţă şi. devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă.Paulescu: Spitalul. medicina este cea mai binefăcătoare.şi-l studiază întreg. În ce altă profesie se găseşte abnegaţia absolută de sine. părintele medicinei. în acelaş timp. adică ştiinţa omului. obstetrica). . medicina.fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (fiziologia).adică să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice.prin igienă. Ce este un medic? Un medic este un om care exercită medicina. Dar. prin grai şi prin exemplu. medicina studiază omul. dintre toate profesiile. care tulbură fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (nosologia şi patologia). c) .să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile. despre afecţiunile rinichiului. . Astfel. care fiind întocmite pe o cunoştinţă imperfectă a omului. care combate aceste patimi. de multe ori chiar.prin terapie. .şi pe urmă despre afecţiunile cordului şi ale vaselor (artere/vene şi limfatice). într-un spital ca acesta în care ne aflăm. are omul ca unic obiect al studiului ei. un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală.Am de gând să vă vorbesc anul acesta.medicina.în plus. Ori. până la moarte şi. în N. fiind o ştiinţă cu aplicaţii practice. îi este uşor ca. . . pe care medicina o impune celor ce o exercită? Este evident deci că. Într-adevăr.Ca profesie.medicul. să-şi rişte viaţa pentru a scăpa pe aceea a altora.C.sindroame oarecum întinerite prin cercetări făcute în laboratorul meu… dacă adevărul mai are trebuinţă de întinerire. Pentru astăzi. studiază: a) . Talmudul. ea nu urmează sisteme sau utopii. . b) . Coranul. 1 . nu servesc decât să inducă lumea în eroare. fiziologic şi patologic. singură printre ştiinţe. . când se află în faţa bolnavilor. 2. ca uremia.precum şi evoluţia şi reproducţia individului (embriologia. medicina studiază omul şi. . cel puţin să-i evite moartea.ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi.care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. pentru a pricepe bine afecţiunile rinichiului.bogaţi sau săraci. Medicina cunoaşte deci în mod real omul. Francmasoneria 5 . . Profesia unui medic îl obligă să se devoteze pentru cei ce suferă şi. ce este un medic? Ce este un bolnav? Ce este un spital? I. . din punctul de vedere morfologic. b) . Hipocrate.

dreapta pedeapsă a unei asemenea sinucideri. . lupus! V-am arătat.vin la spital. zace în neştire timp de trei săptămâni. homini. fiind săraci. doborât de tifos. nu pot să-şi procure îngrijiri medicale. greci. de asemenea.care-şi dezonorează părinţii.un ţăran care. . şi-a frânt o mână sau un picior. Cahalul. . sclavii bolnavi.Paulescu: Spitalul.veţi întâlni la spital indivizi . . Dar. ce este un bolnav? Un bolnav este un individ în al cărui organism s-au produs.C.nu vede într-însul decât un mijloc de aşi procura gâdilituri plăcute şi abuzează de actele generării.…” căci ai trebuinţă de el”. nu a venit să scurteze o existenţă degradantă. Veţi întâlni bunăoară pe beţivul care. că această hidoasă lege nu există în natură.care e ruşinea familiei şi plaga societăţii. dacă oftica. toţi aceşti oameni.care înveninează viaţa unei nenorocite soţii. nepricepând sau bătându-şi joc de importanţa instinctului genital. o luptă pe viaţă sau pe moarte.şi încă în mare număr . . Sunt bolnavi care. de pildă. lupta pentru trai. sau contractează boli. care sunt o povară pentru societate şi de cei de altă naţie. . alături de lucrătorul căzut de pe schelă şi victimă a muncii. .care trebuie să fie suprimaţi ca nişte concurenţi căzuţi . aruncă în ghiarele cârciumarului tot ce agoniseşte. pentru semenii lor ce suferă. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile.un orăşean care. care sunt un pericol pentru neamul românesc? În antichitate. În asemenea condiţii se află.sfârşit. sau cel puţin să ne scăpăm de cei vicioşi. zisă naturală. a lui Darwin. victime de multe ori ale unei organizări sociale defectuoase. nevrând să-şi înfrâneze pofta de băutură. Care este explicaţia acestui fapt? N-am putea oare să-i distrugem pe aceşti bolnavi. cu drept cuvânt. până şi hrana copiilor lui. care nu mai puteau servi stăpânilor. II Dar. ruşinoase. N. Coranul. Dar. ne invită să nu-i cruţăm pe bolnavi .victimele propriilor lor patimi (adică ale instinctelor deviate de la adevăratul lor scop).căci în această luptă nu supravieţuieşte decât cel tare. au un sentiment instinctiv de compătimire. un apostol al moralei… şi aşa ar fi în realitate. şi din cauza bolii nu mai sunt în stare să-şi agonisească nici măcar cele necesare pentru întreţinerea vieţii. dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. unele. adică cel sănătos. un dulgher care. ovrei… naţii chiar duşmane nouă şi care duc în contra noastră. adică cei bolnavi. conaţionali sau inamici. Francmasoneria 6 . îmi veţi zice: oamenii. de milă. în spital.sub influenţa unei cauze patogene. fără să se ţină seamă de meritele sau de nemernicia lor. .care ar pieri dacă ar fi părăsiţi. ci numai în mintea smintită a câtorva atei materialişti. De altminteri. Homo. . pe timpul romanilor. Veţi găsi. tulburări care-i pot ameninţa existenţa. veţi mai descoperi şi oameni de alte naţii. şi-a pierdut minţile.buni sau răi.şi care sfârşeşte în imbecilitate. . . ca unguri. . . căzând de pe o schelă. sunt condamnaţi să piară. pe desfrânatul care. unde mureau de foame. lovit de pelagră. al cărui scop este reproducerea. Talmudul. Să oprim aici această enumeraţie dezgustătoare. chiar faimoasa lege. erau abandonaţi într-o insulă. însă.indivizi care inspiră scârbă şi care par a nu fi demni de nici un interes. să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis. pe care poporul le numeşte. Astfel de bolnavi. . .tulburări ale funcţiilor vitale de nutriţie sau de relaţie.alături de ţăranul şi de orăşeanul. până devine tabetic. ca şi animalele.primesc în spital aceleaşi îngrijiri. Dar. . virtuoşi sau vicioşi. Or. „Cinsteşte pe medic” zice Biblia. pe când cei slabi. altădată.

de aerisire. nu primea decât oameni sănătoşi. „îndată ce ieşi din cetate. În tot cazul. nu numai că în secolele trecute n-au existat spitale. sub numele de Geroniae. la Perşi…” „În India. Încă de pe la jumătatea secolului al III-lea şi mai ales în secolul al IV-lea. Sfântul Vasile. acest sentiment. care aduseseră servicii eminente patriei. într-o lucrare bine documentată. n-au avut spitale„. . care este sanctuarul pietăţii. pentru a primi sfaturi de la trecători . mila nu exista pentru vicioşi şi mai ales pentru duşmani. începură. deschis tuturor străinilor. de o pioasă femeie creştină. Dar de când există spitalele ? Instituţia spitalelor este de dată relativ recentă. „De asemenea. îngrijirile medicale de care au trebuinţă. Atunci.vezi un oraş nou. spitalele erau cu totul necunoscute…” „În China. . Acolo boala. primul spital pentru bolnavi a fost fondat la Roma. Fabiola. în timpul bolii lor. nu pare să fi existat în anticul Egipt”. de Gerusiae. „Nici un stabiliment public.Paulescu: Spitalul. să dispună de venituri suficiente pentru a putea face faţă. intens pentru membrii familiei. . Cynosargul era locul unde erau adunaţi copii abandonaţi. fu posibil să se creeze adevărate spitale”. care este cheia acestei enigme? III. acolo caritatea străluceşte în operele sale”. precum şi tot ce le este necesar pentru întreţinerea vieţii. în anul 380 sau 381.să posede un mobilier convenabil. Episcopul Cesareei Cappadociei. să aibă un personal medical şi infirmier instruit şi devotat. . Aceleaşi lucruri se petreceau şi la alte popoare vechi. zidi la porţile acestei cetăţi un azil celebru unde se primeau şi se îngrijeau bolnavii. Pe la aceeaşi epocă (anul 372).zice Sfântul Grigore din Nazianz. slăbeşte din ce în ce pentru membrii tribului şi ai naţiei şi ajunge să fie aproape nul pentru membrii omenirii . „atunci când religia lui Hristos veni să spună omului că o fiinţă omenească ce suferă este un frate ce trebuie alinat. Este evident că orice spital trebuie să aibă o clădire care să îndeplinească anumite condiţii de dispoziţie generală şi interioară. N.numai atunci. iar Xenodochul. . la răspântii sau sub portice. Cahalul. să se ridice azile unde erau adăpostiţi şi nutriţi infirmii săraci. Talmudul. erau întreţinuţi pe socoteala Statului. „Până în primele secole ale Erei creştine. nu se găseşte nici o urmă de instituţii ospitaliere la evrei… Bolnavii şi infirmii se adunau sau erau transportaţi în pieţele publice. atât în Orient cât şi în Occident.. romanii. bunăoară la Mezi. „Oraşele Greciei posedau mai toate. de încălzit etc. Într-adevăr. Francmasoneria 7 . la toate necesităţile bolnavilor. gratis. iată ce zice în această privinţă. destinat în mod special şi unic bolnavilor. pare a fi o încercare binecuvântată. ale cărei fapte bune ne-au fost transmise prin scrierile Sfântului Ieronim. Dar. în mod larg. Coranul.şi atunci se numeşte filantropie.C.Ei bine.fundat de o persoană sau de o asociaţie de persoane.prin urmare instinctul milă nu a putut prezida la alcătuirea spitalelor.în care bolnavii săraci găsesc. ca şi grecii. Numeroase cercetări istorice şi arheologice arată că în vechime n-au existat spitale. dar nu se găsesc încă nici astăzi”. Dar nicăieri nu este făcută vreo menţiune despre edificii destinate în mod special bolnavilor”. . edificii publice unde bătrânii. „Spitalele sunt o inspiraţie a carităţii creştine”. îndurată fără murmur. un autor a cărei competenţă este incontestabilă.care au suferit ei înşişi sau au văzut pe alţii suferind de o asemenea boală”. . lângă piscine. Ce este un spital? Să lămurim şi noţiunea de spital Un spital este un aşezământ. Mai târziu.

asupra căruia vor putea să facă o comunicare la o societate savantă sau să-şi publice observaţia într-o gazetă medicală. . tinere şi generoase.neglijează bolnavii care nu le pot plăti şi fac. Originea ideii de spital fiindu-ne acum cunoscută. care nu prezintă decât un caz banal. LEGISLAŢII RELIGIOASE (Urmare) După legislaţia creştină. într-adevăr. Acesta este spiritul ce trebuie să domnească într-un spital.Coranul musulmanilor şi Talmudul ovreilor. Cu alte cuvinte. Fabiola. apoi ca stabilimente de sine stătătoare. Mai întâi ca anexe ale bisericilor şi mănăstirilor. lepădaţi şi trândăvia şi daţi-vă cu totul bolnavilor. fac cât pot mai puţin. în lipsa unei educaţii creştine. pentru o leafă cât mai grasă. culegeţi fructele ce se vor dezvolta din sămânţa ce am semănat astăzi în sufletele D-voastră. ce nu poate fi exploatat în profitul gloriei lor. la spital. devenind pur şi simplu nişte funcţionari. precum şi împăraţii. . de care dispun oamenii.ci ca pe însuşi Dumnezeu. Ei sunt mulţumiţi când primesc un caz interesant. Din această sentinţă au răsărit spitalele. Cahalul. Să examinăm deci. asemenea monştri sunt rari. Talmudul. nu ca pe un frate ce suferă .nu ca pe un om.şi să înalţe astfel această iubire până la Acela pe care nu-L pot atinge şi care n-are trebuinţă. Ele au apărut în primele secole ale erei creştine şi sunt efectele carităţii. sub împăratul Justinian şi sub urmaşii săi. şi consideră pe bolnavi ca pe nişte obiecte de studiu. . Dar ce este Caritatea? Caritatea este un act voluntar. către Autorul vieţii lor. N. de binefacerile lor… căci El este Binele infinit. a cărui formulă a fost enunţată astfel de către Iisus Hristos: „Iar când va veni Fiul Omului întru Slava Sa… El va zice celor de-a dreapta Lui: Veniţi.Mai târziu. Sfântul Vasile. Când veţi intra în vreun spital. acesta este singurul mijloc efectiv. prinţii şi oameni bogaţi. Şi dacă voiţi să fiţi perfecţi. binecuvântaţii Părintelui Meu. îngrijiţi pe bolnavul mizerabil. Sunt alţi medici de spital.legislaţii care sunt potrivnice moralei lui Hristos şi care au pretenţia să lecuiască relele omenirii. . Mai sunt şi medici de spital cărora. care. pentru El Însuşi. Din aceste fapte istorice rezultă că spitalele n-au existat în antichitate. . Acest soi de medici paraziţi roiesc pretutindeni şi constituie o adevărată plagă socială. au venit alte două legislaţii religioase. Atunci vor răspunde Lui drepţii. li s-a atrofiat fibra idealului şi au căzut în indiferenţă. Din fericire. ca să-şi manifeste iubirea către Creatorul lumii.dar resping sau nu se ocupă de sărmanul bolnav.sacrificând totul pentru clientela lor particulară. . vă vor permite să vă instruiţi. orgolioşi. Vom începe prin Coran. asemenea azile se înmulţiră în Orient. galopând pe dinaintea paturilor.cărora să le fiţi recunoscători dacă. Coranul. îngrijindu-i. Şi. zicând: Doamne… când Te-am văzut bolnav şi am venit la Tine? Şi răspunzând Împăratul va zice lor: Adevăr zic vouă. cărora li se pare că spitalele sunt făcute pentru ei. Mie Mi-aţi făcut”. D-voastră să nu urmaţi aceste păcătoase exemple. Căci…. care au fondat spitale. dezbrăcaţi-vă de patimile de cupiditate şi de orgoliu. să ne întoarcem la întrebarea noastră : Care este spiritul ce trebuie să existe într-un spital? Sunt unii medici de spital. şi tocmai pe la sfârşitul secolului al Vl-lea apărură spitale şi în Occident. vizita în câteva minute. întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici. ce prescriu aceste coduri de legi împotriva patimilor de proprietate şi de dominaţie. . Dumnezeu vrea ca iubirea. Urmând preceptele carităţii. adică un fel de trântori care. de moşteniţi Împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii. ce-I datorează oamenii să se reverse asupra bolnavilor săraci.Paulescu: Spitalul. cupizi şi avari. Francmasoneria 8 . n-au făcut decât să pună în practică preceptul carităţii creştine. bolnav am fost şi M-aţi îngrijit.C. .

. Mahomet interzice frauda sau înşelăciunea. Mahomet. Pretutindeni. au sărăcit astfel.C. Astăzi. El condamnă zgârcenia: „Să nu credeţi că cei ce sunt prea economi şi zgârciţi… fac bine. înfocat la jaf şi lacom la împărţirea prăzilor. cât şi din celelalte lucruri jefuite”. . „Dumnezeu vă porunceşte să daţi Profetului o parte din prada ce o veţi lua de la duşmani. Califii. de o treime din Asia şi de jumătate din Africa. cu tendinţa de a se face stăpână pe toată suprafaţa pământului. ca strigoii. El dezaprobă şi cămătăria: N. atât din cai şi din cămile. Astfel s-a întâmplat cu nenumărate ţări. pe care le administrau. . teritoriile naţiilor. după Hristos. Cahalul. trecând prin Peninsula Balcanică şi prin Africa de Nord şi ajungând până în Spania. care. . urmaşii lui Mahomet. „Coranul” sau „Alcoranul”. Coranul. cu răutate. după nouă ani de lupte sângeroase. după 12 veacuri de existenţă. legislaţie pe care pe urmă. puse mâna pe Meca. apăru în Arabia un legislator. e lesne de înţeles că.şi pe urmă năvăli. au avut nenorocirea să le cadă în gheare. b) . îngerul Gabriel ţi-a inspirat Alcoranul.şi să-i punem în evidentă prescripţiile. începând cu Persia. . Să studiem deci Alcoranul. Ceea ce pun deoparte. ba. secta se întinse asupra Arabiei întregi. „Nu corupeţi pe judecători prin daruri şi plocoane pentru ca să mâncaţi. ţările care.Încă de la începutul carierei sale. . arabii şi mai cu seamă turcii. care confirmă vechile scripturi (Biblia şi Evanghelia) şi care conduce pe cei buni pe calea mântuirii”. săvârşi mai multe expediţii armate (în număr de 27) şi. de jur împrejur. De la Meca.adică de o bună parte din Europa. îi va sugruma în ziua judecăţii”. în capul unei bande de arabi care îi sunt credincioşi. Se înţelege uşor importanţa enormă ce o prezintă pentru noi această legislaţie. îl luară ca exemplu şi organizară o putere militară. Acest „Alcoran” ar fi fost destinat să înlocuiască cu folos legislaţiile ovreiască şi creştinească. sugeau. Talmudul. măsuraţi cu măsuri bune şi nu reţineţi nimic de la aproapele vostru”. fără motiv. Jaful era atunci un obicei. în urma unui război nenorocit. sultanii şi paşalele lor. „Cântăriţi cu cântare drepte. până la cea mai neagră mizerie. care nu avea altă ţintă decât cucerirea. averea altuia”. ei fac foarte rău.dădu arabilor o legislaţie religioasă. „Cu voia lui Dumnezeu. în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie. .CORANUL Pe la sfârşitul secolului al VI-lea. Francmasoneria 9 . în ţări din ce în ce mai depărtate. numit Mahomet. deveneau o pradă râvnită şi cădeau în mâinile lor. sângele popoarelor creştine învinse. peste tot. din contra. dreptul de proprietate este absolut şi exclusiv. el duce o viaţă de adevărat bandit. . cu care musulmanii veneau în contact. ceva mai mult. ca a noastră. legea lui Mahomet este urmată de peste două sute de milioane de oameni. Islamismul propagându-se numai prin arme. în aceste condiţii.Paulescu: Spitalul. În acest timp.În naţie. I.Patima de proprietate a) .În trib şi în familie. voi s-o întindă asupra întregii omeniri.pretinzând că se sprijină pe Biblie (din care cunoştea imperfect anumite părţi) şi pe Evanghelie (pe care o ignora aproape cu totul).din punctul nostru de vedere biologic.

Coranul. El are dreptul de viaţă şi de moarte asupra femeilor şi asupra copiilor. până la cincisprezece soţii legitime. Dar. mai multe. femeile sunt groaznic chinuite de gelozie. care s-au strâmtorat pentru ca să servească pe Dumnezeu şi care nu mai pot să lucreze”. luate chiar dintre roabe. Francmasoneria 10 . II. ca unii sultani). cu forţa.au mers până să mutileze fiinţe omeneşti.Paulescu: Spitalul. „Dintre femeile tale. robi străini. N. musulmanii.C. trebuind ca. „Acela care se supune profetului. în general. de Mahomet. El recomandă o oarecare binefacere către săraci: „Fiţi binefăcători către săraci. în plină perioadă de rut. Dar toate astea nu sunt adevărate decât în ceea ce priveşte relaţiile arabilor între ei. Femeia este considerată. Astfel. întâia şi a doua oară. ca să poleiască pilula: „Divorţul. b) . că islamul este „religia trufiei şi a desfrâului. . lipsindu-le pentru totdeauna de capacitatea de a crea o familie. relativ la copii. însă opreşte cămătăria. adevărate morminte pentru vii . Şi acest legislator nu ţine nici o socoteală de faptul că.în naţia arabă. cu drept cuvânt. Dar adaugă. Fondatorul islamului. Cât despre străini şi mai ales despre creştini.exclusiv rezervată stăpânului. de pe urma poligamiei. de musulmani. nu luaţi decât una. fie ca un instrument de plăcere. falsul prooroc le încătuşează cu lanţul ignominiei. autoritatea tatălui e absolută. Totuşi. prin instituţia poligamiei. politeţe şi binefaceri”. Dumnezeu permite comerţul. pentru că a fost considerată. Mahomet uşurează oarecum rigoarea acestui drept. din ceea ce aveţi. le dă voie să aibă în plus un număr nedeterminat de concubine (sute sau mii. dă astfel voie credincioşilor săi să divorţeze de câte ori vor voi.sau le acoperă cu văluri groase. trei sau patru. . trebuie să se facă cu blândeţe. au păstrat o anumită cinste în afaceri şi chiar o oarecare dărnicie faţă de săraci.dacă vă e teamă că nu le puteţi întreţine pe toate. Pentru a lupta contra revoltei trebuinţelor genitale. Mahomet autorizează pe adepţii lui să aibă până la patru neveste. pentru a putea ţine în frâu o asemenea turmă de femele. pentru a garanta continenţa cadânelor şi a asigura posesia lor. Scopiră deci. să vă căsătoriţi cu roabele pe care le-aţi dobândit. se supune lui Dumnezeu”. ca pe nişte oameni lipsiţi de dreptul de proprietate. pe orfani. te vei despărţi de cele ce te plictisesc şi te vei culca cu cele ce-ţi plac”.ceea ce a făcut să se zică. . Cât despre femei. ale acestor nenorocite femei. putreziţi de vicii. să-şi împartă iubirea unui singur om. destinat să sature dorinţele bestiale ale masculilor. fie ca o vită condamnată la o sclavie mârşavă. flagel înjositor care dezorganizează familia şi care e fructul unirii patimii genitale cu patima de dominaţie. . adică lipsiţi de organe genitale. ca provenind de la Dumnezeu. pe săraci şi pe călători”. pe aliaţii voştri. de asemenea.„Cămătarii au zis că comerţul este asemenea cu camăta. îi făcură eunuci şi îi întrebuinţară ca păzitori de harem. Puteţi. „Veţi ajuta. credincioşii lui Mahomet le ascund în închisori fără de ferestre ce dau în stradă. la un oarecare moment. monştrii musulmani născociră să recurgă la masculi… fără nevoi sexuale.… uciderea copiilor este un mare păcat”. „Nu vă omorâţi copiii de frica sărăciei. vei păstra pe cele ce-ţi convin.mahomedanii îi tratează ca pe nişte robi. Dar.Patima de dominaţie a) . apostolul lui Dumnezeu. . pe tatăl şi pe mama voastră. în veci nesăturate. . Cahalul. „Însuraţi-vă cu femeile care vă plac: două. care nu lasă să se vadă decât ochii.în familie. Talmudul.el însuşi a avut. . Într-adevăr. puterea e absolută.

Francmasoneria 11 . sârbii. decât legea lui Dumnezeu”. i se dă ca misie să se opună la dezvoltarea patimei de dominaţie. . în acelaşi timp. bulgarii) care au putut să scape cu viaţă. un măcel omenesc îngrozitor asupra supuşilor săi armeni. califii şi sultanii sunt. O asemenea pretenţie. Prima consecinţă a acestei stări de lucruri. pe care turcii voiau chiar s-o introducă într-un tratat. Cu alte cuvinte. erau luaţi ca robi. sunt pierdute pentru vecie. unde îi veţi întâlni. Talmudul. Istoria românească va păstra cu sfinţenie amintirea a mii de tinere fete. răpite familiilor îndurerate. „Omorâţi pe cei răi. îl revoltă pe voievodul Vlad-Ţepeş şi îl hotărî să ia armele. învinşii. grecii. pentru ca să le întindeţi curse”. odinioară înfloritoare. . de pe urma acestor cataclisme. „Dacă sunteţi ucişi. răspândită de această îngrozitoare calamitate. Şi. pe care musulmanii îi duceau în sclavie la Stambul. poate cea mai hidoasă.adevărate războaie de exterminare. ceea ce este şi mai grav. împinsă la cea din urmă expresie. regi şi pontifi.războaie nimicitoare. dacă nu imposibil. un avânt de viaţă şi de cultură. pseudo-profetul nu s-a mulţumit cu ruinele ce grămădea în trecerea sa. Puterea fiind absolută. intraseră în agonie.C. renăscură din cenuşa lor. mahomedanismul a semănat. făcând astfel ca ţara să îndure toate grozăviile unui război înfiorător. . pentru ca să înlăturaţi răscoala şi ca să nu existe în lume altă lege.Paulescu: Spitalul.Astfel. Robia este într-adevăr o altă plagă. munteni şi moldoveni. N. . după cum pretindea el. precum şi cea a popoarelor cu care ei au venit în contact.inerţia.adică să se schimbe în despotism şi într-o tiranie feroce. a fost uşor să se transforme instinctul de dominaţie într-o patimă neînfrânată. Peste tot în drumul său. civilă şi religioasă şi vrea ca şeful statului să fie şi mare preot. care nu erau ucişi.împreună cu devastarea. Dar. Acest fapt este un semn indiscutabil că Mahomet a stabilit o simplă instituţie naţională. „Ucideţi pe necredincioşi. atât de înaintate în timpul romanilor. ca să îi scopească şi să îi introducă astfel în corpul ienicerilor. de această teribilă prerogativă că. din Asia Occidentală şi din Africa de Nord. de când acest monstru tiranic a intrat în descompunere. Mahomet promite chiar recompense eterne celor ce mor în război. ce este islamismul. .… asemenea masacre neputând fi decât efectele izbucnirii patimilor de dominaţie şi de proprietate. sultanul are dreptul de viaţă şi de moarte asupra tuturor supuşilor săi. El uzează şi abuzează într-atâta. . adică al patimei de dominaţie. Mahomet transmite tuturor musulmanilor această putere de viaţa şi de moarte asupra ghiaurilor. iar civilizaţiile lor. a fost nişte războaie teribile. ceea ce în practică este foarte greu. în adevăr. Cele din Peninsula Balcanică. multe popoare (românii. de realizat. şi luară repede.măcel cum nu s-a mai văzut în lume de la marea revoluţie franceză. de care e plină istoria musulmanilor. Însă. până astăzi. Abdul Hamid a comis. pentru ca să umple haremurile şi lupanarele islamului. luptând pentru credinţă. Ea nu va uita nici miile de băieţaşi. Coranul. Această stare de plâns este agravată şi prin faptul că Mahomet contopeşte întruna. veţi fi adunaţi înaintea divinei Majestăţi ca să fiţi răsplătiţi”. o religie universală. Cahalul. celui ce exercită dominaţia. Dar. în el însuşi. Naţiuni. adevărate fecioaremartire. în câţiva ani. somnul sau moartea. în zilele noastre. . Ea este produsul cel mai curat al trufiei omeneşti. care domneşte până azi în toate ţările musulmane. luaţi-i robi şi observaţi pe unde trec. nepedepsit de nimeni. După un război. sunt acum moarte.iar nu. amândouă autorităţile. care pustiesc ţările prin măcelărirea locuitorilor şi prin incendierea locuinţelor. sugrumate de jugul islamului.

decât prin iatagan. . . . ce creşte pe această putreziciune morală. înainte de toate. O altă buruiană otrăvitoare. să stabilească o împărăţie. după mine. III. . să semene cu nişte urme de simpatie către alte popoare.care sunt numiţi cu dispreţ „ghiauri” şi câini cu faţă de om. rană pentru rană. „Aduceţi-vă aminte că Isus a zis fiilor lui Israel: „Eu sunt trimisul lui Dumnezeu: El m-a însărcinat să confirm Vechiul Testament şi să vă anunţ că. ceva care să se apropie de Caritatea creştină. îşi închipui că şi doctrina sa din Alcoran ar putea ajunge să fie universală. . „Talionul vă este prescris şi la omoruri: liber pentru liber. . cum zice istoricul Moehler. . un particularism general. ce şi-au dat silinţa ca să alunge pe profet din Meca”. . văzând cum Creştinismul devine universal. Şi când te gândeşti că Hristos ne sfătuieşte să iertăm ofensele „nu până de şapte ori. înlăturând pe cea a Evangheliei. care singură este eternă. Coranul. pe care n-o satură. .adică o curată contradicţie. Or. peste tot pământul. trebuie ca mai întâi s-o zideşti pe adevăr şi nu să recurgi la minciună.pe când. decât arabii. ca cel din urmă şi cel mai mare dintre trimişii lui Dumnezeu. ochi pentru ochi. . Cahalul. va veni un profet ce se va chema Mahomet”. el a fost nu un adevărat fondator de religie. Dar Mahomet nu întrerupe nici aici faptele sale mârşave.care pretinde că înlocuieşte Evanghelia. „Am poruncit Talionul: om pentru om. N. nici ovreii nu pot să conceapă decât un judaism universal. Legea Talionului se aplică chiar la insulte: „Insultaţi pe cei ce vă vor insulta. .Coranul. căci ambele religii sunt bazate pe minciuni şi. ci un aventurier preocupat.de care se servise pentru a redacta Coranul. toţi suveranii musulmani din Africa practică pe o scară întinsă comerţul cu robi. omenirea se împarte în musulmani şi necredincioşi. Mai târziu. Printr-o neruşinată minciună el s-a dat ca prooroc şi. Or. care judecă după Coran. . Dar pentru ca să poţi pretinde că ai fondat o religie universală. ieşit din neamul lor.… în acelaşi fel cum ei v-au insultat”.a favorizat jafurile şi le-a adăugat incendiul devastator. . n-ar fi decât un fel de Mahomet. câte şapte ori”! În plus Mahomet face din răzbunare o datorie. în realitate. codul naţiei jidoveşti. .nu sunt decât nişte criminale alterări ale învăţăturii sale.nu se găseşte. de cele mai multe ori.precum nici de Judaism. codul naţiei arabe.Paulescu: Spitalul. constituie. pe care o impune credincioşilor săi ca un ordin sacru: „Omorâţi mai ales pe cei…. nicăieri. una.Legea iubirii În Coran. dinte pentru dinte. încă mai mult. ureche pentru ureche. nu fac nimic pentru a împiedica acest târg infam. după Islam. .iar Mesia lor. aşteptat cu nerăbdare.în loc să combată patima de proprietate. ci până de şaptezeci de ori. Din contra.C. Acest înşelător a susţinut mai întâi că Mozaismul şi Creştinismul. prin arme. Francmasoneria 12 . este legea Talionului. va face bine. judecătorii. Într-adevăr.De altfel se ştie că şi în zilele noastre. în plus. . femeie pentru femeie. cealaltă. pe care Mahomet o adoptă după Moise. aceste condiţii n-au fost împlinite de către Mahomedanism. Talmudul. nas pentru nas.şi că. trebuie să o dezbraci de orice legătură care ar face-o să atârne de un anumit Stat naţional. sclav pentru sclav.se mai ştie că toţi negustorii de sclavi sunt mahomedani.şi se gândi să întindă Islamismul. cel ce va păzi această lege. * ** În rezumat a) . împotriva acestora din urmă. Mai mult. în sfârşit.dar agravând-o. sau cel puţin. .orice mahomedan nutreşte o ură oarbă. care a acoperit cu ruine ţări întregi.

cu corolarul său. Francmasoneria 13 . demasculaţia păzitorilor seraiurilor.se reazemă pe minciună. . cele două ramuri. din care au rezultat războaie pustiitoare şi o sclavie oribilă. N.C. Talmudul. ovreii.Coranul a înlocuit caritatea printr-o ură crudă şi sângeroasă. Într-adevăr. Coranul. legea Talionului şi poligamia. sunt.după cum se exprimă Drumont.ca şi Talmudul. Dacă adăugăm la aceasta. . arabă şi ovreiască.Coranul. aduc mai mult cu ploşniţele sau cu… păduchii vâscoşi şi lipicioşi. care posedă o oarecare bravură seamănă cu nişte tigri sălbatici. Cahalul.a stabilit o tiranie cumplită. . . d) . care nu se manifestă decât prin laşitate. c) . . care nu se întâlneşte decât la jidovi.Paulescu: Spitalul. dacă mahomedanii. Dar. vom avea un tablou care ne va da o idee despre principalele ciuperci veninoase crescute pe gunoiul moral al islamismului. foarte lacome de sânge omenesc. şi una şi alta.Coranul.în loc să lupte împotriva patimei de dominaţie.b) .

numite Tosafot (adiţiuni). în ediţiile vechi. a prescris ca în viitor.Paulescu: Spitalul. . azvârlite. Talmudul. secta fariseilor răspândea. a publicat în 1567. asemenea pasaje să nu mai fie imprimate. către sfârşitul veacului al II-lea. un haham. . drept cod de religie. un Sinod ovreiesc ţinut în Polonia în 1631. Mai târziu. cu chiţibuşuri meschine. fixează. Josef Karo. Bartolocci. la sfârşitul secolului al XVIlea”. după ce a analizat şi rezumat opiniile emise de toţi predecesorii săi. printre ovrei. sub care sunt cunoscuţi. Astăzi. din 1600. haham din Troyes şi. unul din oamenii cei mai adânc cunoscători ai afacerilor ebraice. ne-am procurat Talmudul din Jerusalim. care a fost scris în Palestina. ci să fie spuse prin grai în şcoli. pe la anul 380 după Hristos. în urma lui. În ediţiile mai recente. . care a locuit câtăva vreme la Nicopol şi la Constantinopol. rabin din secolul al XII-lea. au fost înlocuite prin cercuri sau prin linii în alb. oarecare învăţături explicative asupra Bibliei. Acest fel de Cod talmudic se adresează tuturor ovreilor. a scris un extract din Talmud şi a numit lucrarea sa. în care „toate legile religioase şi civile ale iudeilor sunt clasate în ordinea subiectelor”. haham spaniol.care sunt pline de ură împotriva a tot ce nu e jidov. .de exemplu. într-o „sălbatică neorânduială”. Dar. care a fost tradus în franţuzeşte de Moise Schwab. de unde se trage şi numele de Tosafişti. Dar Talmudul de care se servesc jidovii. Într-adevăr. o carte intitulată Mişna. Aceste comentarii. Coranul. „Talmudul babilonic… fu primit de întregul Israel”. . Cahalul. este Talmudul din Babilon. mai mulţi rabini francezi. aceste pasaje. probabil în Tiberiada. Moise Maimonide. în cea din Veneţia. . Rachi. ne dădu Şulhan-Aruk: care fu adoptat de totalitatea israeliţilor. zise tradiţionale.conţine numeroase pasaje care se refera la patimile de proprietate şi de dominaţie. Sunt două Talmuduri: unul. Aşa. Iad Hacazaca (mână tare). Or.împreună cu Mişna care le serveşte de text. „Talmudul din Babilon. Într-adevăr. Talmudul din Babilon a fost. . N. acest cod formează şi o carte didactică pentru toate şcolile ovreieşti din lumea întreagă. Pentru ca să ştim ce este Talmudul. mai târziu. Talmudul din Babilon. amplificat prin comentarii. şi celălalt. cum zice un autor ovrei. care au format Ghemara. numit Talmudul din Ierusalim (Talmud Jeruşalmi). Francmasoneria 14 . L-am citit cu atenţie şi n-am găsit într-însul decât nişte interminabile discuţii. făcute de hahamii din Evul Mediu. din veacurile al XII-lea şi al XIII-lea. din 1520 şi în cea din Amsterdam. Iosef Karo. pe când Talmudul din Ierusalim… a fost neglijat de doctorii şi de copiştii Evului Mediu”. Pentru ca să împiedice pierderea acestor doctrine.… a fost singurul adoptat de Sinagogă. Şulhan-Aruk (masă pusă).TALMUDUL Pe vremea lui Iisus Hristos. din secolul al XVI-lea. Mişna s-a mărit cu diverse comentarii.au redactat nişte glose talmudice. de cele mai multe ori copilăreşti şi ridicole.în Bibliotheca Rabbinica.C.constituie Talmudul. numit Iuda HaKadoş (sfântul) a scris.terminarea definitivă a Talmudului. . numit Talmudul din Babilon (Talmud Babli) care a fost redactat în Babilonia şi isprăvit către sfârşitul secolului VI.

Paulescu: Spitalul. Coranul. Astfel. La proces. ei oferiră autorului 10. Dar. pentru ca să le supunem criticii biologice. într-adevăr. pentru ovrei. de Danz. Hahamii prezintă acest Talmud ca fiind o carte sfântă. într-adevăr. ca urmare. Dar asupra nici unuia dintre traducătorii Talmudului. în lucrarea acestui savant. Înainte de a întreprinde studiul critic al prescripţiilor talmudice. regele Prusiei. pentru ca să-şi retragă scrierea. Frederic I. „Cel ce dispreţuieşte cuvintele hahamilor merită moarte”. să ascundă secretele criminale ale legislaţiei lor. Talmudul. să caute dacă. publică traducerea unei părţi din Talmud. ne-ovrei.au fost siliţi să le confirme în mod solemn. iar Ghemara cu vinul care are o aromă parfumată”. Talmudul Babilonulul. în cartea sa Iudaismul descoperit. citim în Talmud: „Biblia se aseamănă cu apa. Totuşi Rohling nu s-a lăsat intimidat şi sfârşeşte astfel prefaţa ediţiei a 4-a a lucrării sale: „Pentru ca să ştie Iuda că nu tratăm cu uşurinţă cărţile sale „sfinte”. Ecker fu chemat ca expert şi fu silit să examineze amănunţit cele o sută de legi din Judenspiegel. Justus. . Francmasoneria 15 . să se răzbune împotriva traducătorului. după un studiu de 20 de ani. August Rohling. a apărut o carte: Judenspiegel im Lichte der Wahrheit (Oglinda ovreiului la lumina adevărului). şi hahamii. fără Mişna şi Ghemara. „Păcatele contra Talmudului sunt mai grave ca păcatele contra Bibliei”. Vom împrumuta lucrării acestui din urmă savant pasajele talmudice care ne interesează.000 de taleri. înfuriaţi.ca bunăoară de Wagenseii. care fu târât în faţa tribunalelor. . de Eisenmenger şi mai de curând de Dr. întotdeauna. savantul orientalist numeşte aceste legi infame” şi raportul său a avut. În concluzia sa. când în 1700. . erau pasaje rău citate sau falsificate.calomniind pe Eisenmenger şi acuzându-l că este un falsificator. citatele noastre ca invenţii sau ca falsităţi”. care au tăgăduit exactitatea traducerii şi au încercat.C.nemaiputând să mintă în faţa a trei Universităţi. În 1883. neputând. Toată haita presei ovreieşti s-a năpustit asupra lui. orientalistul Eisenmenger. apostolul obscurantismului şi ameninţându-l cu nimicirea morală. acuzară pe un redactor al „Mercurului Westfaliei”.însărcină Universităţile din Giessen. Jidovii. de mai multe ori. prin toate mijloacele posibile. din Heidelberg şi din Meinz. jidovimea scoase un răget de turbare. De câte ori a vrut cineva să tragă vălul care acoperă mârşăvia Talmudului. jidănimea nu s-a îndârjit cu atâta furie ca asupra celebrului orientalist Rohling. este ca şi cum n-ar avea Dumnezeu.şi care conţine o sută de legi traduse din Şulhan-Aruk. dacă Societatea orientală germană va judeca.Dar aceste pasaje au fost traduse.000 de taleri. profesor la Universitatea din Praga. fie de orientalişti sau de profesori de limba ebraică. numindu-l : bârfitorul nevinovaţilor. . Ovreii încercară mai întâi să confişte această carte. profesorul Dr. să ne întrebăm ce valoare are. Însă traducerea lui Eisenmenger şi citatele lui au fost în unanimitate declarate autentice. . ne obligăm bucuros să-i plătim suma de 1. a dezlănţuit imediat ura cea mai cumplită a jidovilor. „Cel ce citeşte Biblia. Cahalul. emanată din inspiraţia divină. . Şi. N. achitarea acuzatului.al cărei autor s-a ascuns sub pseudonimul Dr. ca plastograf. . Jidanii au căutat. O scenă identică s-a petrecut când cu publicarea unei traduceri a Şulhan-Aruk-ului. căruia se adresară în urmă hahamii. şi mai importanta chiar decât Biblia. fie de hahamii convertiţi la creştinism. Mişna cu vinul.

. un singur şi acelaşi lucru”. Prin urmare. trebuie să fie mai aspru pedepsiţi ca cei ce violează legea lui Moise. . Francmasoneria 16 . până la ultimul suspin”. „Studiul zilnic al Talmudului. fu într-o clipă în mâinile ovreilor care locuiau pe malurile Rinului. ce zic despre Talmud ovreii de azi: „Cu cât Creştinismul. începea de la zece ani. aprobat de tot Israelul”. conduita poporului lui Israel.Patima de proprietate Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pământul. . în domeniul lucrurilor reale. trebuie să fie pedepsit cu moartea… Primul venit dintre credincioşi trebuie să omoare pe ovreiul care tăgăduieşte tradiţia Rabinilor… Nici martori. se iviră deodată în Orient şi în Occident. de altfel. „Cei ce se măgulesc. un alt jidov.fiind exact locaşul unde s-a încarnat. Iată. din abstracţie. până în momentul de faţă. să se strângă cu o grijă geloasă şi să înmulţească practicele şi observările din fiecare zi. . cu toate bunurile din lume. dar totuşi rămânând unul. răsărită pe malul Eufratului. Călcătorul legii lui Moise poate fi iertat. Judaismul îşi are expresia în Talmud de care nu este depărtat ca inspiraţie sau împuţinat ca un ecou. adică un popor. purtarea ovreilor… şi pentru care ei profesează un respect religios. nici dojeni prealabile. Prin urmare.haham convertit la creştinism: „Talmudul este codul complet. Acelaşi haham adaugă: „Cei ce calcă învăţăturile Scribilor. Numeroase şcoli. la ovrei. aceasta a doua legislaţie. Iată acum ce zice. deschise largul său sân. ca prin ajutorul Bibliei să cunoască religia noastră. Sunt două lucruri nedespărţite. din fiecare ceas. nici judecători nu sunt trebuincioşi. este o tentativă himerică.Talmudul”. . . până în momentul de faţă. . dacă se întâmplă. din punctul nostru de vedere. Opera. în întregime. Studiul Judaismului este acel al Talmudului. în care Talmudul fu obiectul studiului celui mai respectuos.cu atât Judaismul trebui să se închidă în el însuşi. „Cuvintele hahamilor sunt cuvintele Dumnezeului viu”. ca expresia adevărată şi sinceră a legii tradiţionale. risipit în cele patru colţuri ale lumii. vom căuta ce prescrie Talmudul în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie. naţiilor păgâne. pentru a se sfârşi cu viaţa”. ce merge până la fanatism”. încă de la apariţia sa. sunt într-o desăvârşită greşeală… Cărţile talmudice sunt acelea care regulează viaţa religioasă a ovreiului. Se înţelege deci uşor. dar fiind pururea vie.creatorul Judaismului de astăzi.precum studiul Talmudului este acel al Judaismului. ovreiască. Cine îndeplineşte această execuţie are meritul unei fapte bune”.Paulescu: Spitalul. . ce însemnătate prezintă. Astfel se sapă mai adânc prăpastia care despărţea Judaismul de Creştinism şi de păgâni… Atunci se văzu acest fenomen straniu şi unic în istorie. O carte săvârşi aceasta minune. sau mai bine zis. A vrea să explici pe unul. civil şi religios. Talmudul are o valoare enormă pentru ovrei. Coranul. vreo neînţelegere asupra legilor”. Talmudul. el este codul ce regulează. Maimonide vorbeşte despre Talmud în chipul următor: „Tot ce conţine Ghemara din Babilon este obligator pentru orice ovrei. Cahalul. unde a luat formă.… căci cuprinsul Ghemarei a fost. N. I.după propria lor mărturisire. ale Dunărei şi ale Vistulei”. însă violatorul preceptelor hahamilor. despre Talmud. . întinzându-se.„Marele rabin Menachem zice că însuşi Dumnezeu consultă pe hahamii de pe Pământ. de la prima aspiraţie. fără să explici pe celalalt.C. al Sinagogei… El este codul care regulează. pentru a intra. El este. „Talmudul fu primit.o naţie fără patrie. în cer.

ovreiul care l-a găsit nu este obligat să i-l mai dea.„Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt ovrei) cu toate avuturile lor”. căreia bărbatul îi aduce bani. este un păcat mare să restitui ceva unui Akum. ce e mai mult. şi aparţin primului jidan care le ocupă”. îi este oprit să-i restituie ce a furat pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău. trebuie să-l restituie stăpânului. în afară de furt şi de tăinuirea lucrurilor găsite. „Este permis să despoi pe un goi” După Maimonide. mai recomandă jidanilor cămătăria. După Talmud. adică pe nici un ovrei” . „Este permis să împrumuţi. în acest caz. „averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân. Cahalul. în loc să-l ajuţi. 1. Această prescripţie se aplică numai în cazul când e vorba de un iudeu care a pierdut ceva. Israel este ca stăpâna casei. toate mijloacele sunt bune. De asemenea. care o ia cel dintâi”.Frauda „Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi camătă de la dânsul. „Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul la pierdut. De altfel.Cămătăria „Este oprit să împrumuţi pe goimi. fără camătă”. . fără să îndure greutatea muncii. ovreii se vor îmbogăţi enorm. După rabinul Solomon Iarchi. asemenea procedare nu este permisă”. Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lucru. ca nisipul mării: adevăratul proprietar legitim este ovreiul. „Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu)… Cel ce a înşelat trebuie să dea îndărăt. În consecinţă. săi faci pagubă. care a găsit vreun lucru.iar ne-ovreii nu sunt fraţii noştri. Francmasoneria 17 . „Dumnezeu a poruncit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani. pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum”. „Când va veni Mesia. ca un deşert. dar dacă vindeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la ei (de la jidovi) vă este oprit să-i înşelaţi”. Dar această prescripţie nu priveşte decât afacerile dintre jidovi. Într-adevăr.nu este scris „să nu faci pagubă unui goi”. nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu”. ci sunt mai rău decât câinii”. el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume”. Talmudul. ovreiul poate să înşele pe un goi.astfel ca. După Talmud. pentru ca neovreii să zică : Ovreii sunt oameni de treabă”. „Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor. pentru că. când un jidan fură pe un goi.astfel. pentru că e vorba să îţi reiei avutul. faţă de un Israelit. sau Rachi. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut. Coranul. Se face o excepţie când se restituie obiectul pierdut. Dacă lucrul este al unui Akum. . frauda şi chiar jurământul fals. Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi. pe care acesta l-a pierdut.C. cu camătă.Paulescu: Spitalul. . pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor”. Dar. . . „proprietatea unui ne-ovrei e ca un lucru părăsit. . Întradevăr. preceptul biblic „să nu furi” înseamnă „să nu furi pe nici un om. „Tot ovreiul.goimii nefiind oameni. Talmudul. însă. ba. el nu face decât să-şi reia avutul său. 2. decât numai dacă consimte să plătească dobândă. dacă este scris „să nu faci pagubă aproapelui tău”. chiar când îţi este trebuincios…. este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi. N.

fiind silit.numai să nu ia femei capabile de a-l corupe”.că un alt ovrei a dezonorat o goia. dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului. ei au aceeaş autoritate ca tribunalul lui Moise”. când sunt forţaţi. desfiinţate. iertate.cu jurământ. care va veni spre binele nostru.dar cu o restricţie mintală. veţi face astfel ca ovreiul să câştige. căci legea te-a dat pradă bărbatului tău”. veţi judeca.în familie. acest jurământ. fără altă formă de proces.ca de o bucată de carne ce o cumpără de la măcelar”.pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători . Francmasoneria 18 . dar s-a gândit. „De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tribunal asupra lui Israel. alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-l înşele. Aşadar.au deplină putere în ochii Sinagogei. . Cahalul. Talmudul. trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea judecătorilor) pentru ca ovreiul să poată câştiga procesul” 3. la sărbătoarea Reconcilierii (Iom Kipur). . în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră. „Omul poate să uzeze de femeia sa. ce merită pedeapsa cu moartea. care anulează acest jurământ. . nu este socotit şi nu poate fi pedepsit căci. anulate. şi dacă ea se plânge.le regretăm pe toate. „Regele nu se poate însura cu mai mult de optsprezece femei. „Dacă vreun ovrei are. în ţara sa.Patima de dominaţie a) . Dar. jidanii de azi recită. rabin convertit . rugăciunea Kol Nidre. iată-l: „Toate promisiunile… şi toate jurămintele ce le vom face. nimicite.„Când un evreu ţine în gheare pe un Akum.„trei ovrei oarecare. până ca ne-evreul să-şi piardă toată averea. . al cărei conţinut. . . hahamii îi răspund: „nu putem săţi venim în ajutor.din această zi a împăcării şi până la cea următoare. atât pentru trecut.C.Jurământul fals Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure. Dar. Talmudul merge până la a tolera poligamia. şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împovăra cu ele sufletul nostru. ele să fie dezlegate.Paulescu: Spitalul. . cât şi pentru viitor… Acest tribunal declară. El poate… să o trateze ca în Sodoma. . pot fi uşor dezlegaţi. aşa cum îi place. chiar de jurămintele cele mai sfinte. Făgăduinţele noastre să nu fie făgăduinţe şi jurămintele noastre sa nu fie jurăminte”. Talmudul dă ovreiului o putere absolută asupra ovreicei. bineînţeles. II . trebuie să fie nimicit în gând”. de nul efect şi neavenite”. „Dacă un jidov are vreo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi el pe acelaşi Akun fie prin măsuri false.crimă. De altfel.căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată. N. ca să-l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele. la Sinagogă. . şi veţi zice ne-ovreiului: Aşa vrea legea noastră. Adulterul. Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă. la goi. că acest jurământ nu era valabil” Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească. jidovii. Într-adevăr banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei. nu există măritiş. . cu o femeie ce nu e jidoafcă. . fără putere şi fără valoare. fie prin socoteli frauduroase.atunci cei doi jidovi trebuie să-şi împartă profitul ce le-a dat Dumnezeu”. R. . ce e mai mult. Iuda zice că el poate lua mai multe. . Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile îi vor fi favorabile. în sufletul său. orice promisiune şi orice jurământ. „Rabi Akiba a jurat.adaugă Drach. un proces cu un goi. în mod solemn. Coranul. ca nule.

Goimii. Talmudul. aparţin în realitate lui Israel. care n-au nici aceleaşi drepturi. . Dar să lăsăm să vorbească şi un ovrei contemporan: „Fără lege (talmudică). Şi lumea nu va cunoaşte fericirea. fiul poate să se însoare cu mama sa”.punând Talmudul faţă de legea naturală a iubiri. trebuie ca ei să devină stăpâni. „Peste tot pe unde se stabilesc ovreii. lumea nu ar mai exista.… pe când goimii sunt porci”. la protecția Sa specială. Francmasoneria 19 . . decât prin milă. el este singurul cu care Divinitatea a avut un legământ. . Cahalul. După Talmud.… ci de bestii. nu sunt formate de oameni.In naţie. El proclamă că singuri jidovii sunt oameni. singur.adică asupra omenirii întregi. Domnul v-a zis: … voi sunteţi oameni. fără Israel care să o practice.şi până ce nu obţin dominaţia absolută. Pe lângă aceasta. drept la iubirea. ca pe nişte vite de muncă.adică imperiului jidovilor. „Talmudul. Este tocmai ceea ce am spus mai sus. contrar moralei creştine. N. Chiar când ajung să guverneze oraşele. trebuie să se considere ca exilaţi şi ca prizonieri. la dărnicia divină. Dar. De asemenea. ca şi dreptul roman. la bunăvoinţa. „Ne-ovreii sunt câini şi măgari”.şi când părinţii şi copiii trec la judaism. acest autor iudeu. Ei au ajuns să privească pe ne-ovrei cu dispreţ şi adesea cu ură”. . vorbeşte şi de ură. Hahami celebri. pe când goimii nu sunt decât animale. este formală în Biblie. fiu care are. . ei n-au drept. cât poate şi în singur profitul său. aşa şi ovreii trebuie să domnească asupra celorlalte naţii ale pământului”. „Precum oamenii domnesc asupra animalelor. Să vedem ce e cu ea. cărora vor servi şi se vor supune toate popoarele”.pentru că numai sufletele jidovilor se trag din primul om… Bunurile care sunt încredinţate naţiilor. dreptul de viaţă şi de moarte pe care omul îl are asupra animalelor şi mai ales acela de a le exploata. cu mai multă precizie.ei nu vor înceta să strige: Jale! Grozăvie!”. Ceilalţi oameni sunt puşi dedesubtul ovreilor.. Dumnezeu ar face-o să reintre în neant. fiind nişte bestii. legislaţia talmudică recunoaşte şi sprijină cu putere instituţia robiei. dar ea reiese.„Căsătoriile ne-ovreilor nu aduc după ele nici o obligaţie. jidanilor. . el este fiul preferat al Celui etern.date de Dumnezeu însuşi. Dar. . . Viaţa lor e legată ca aceea a cailor.pe când celelalte popoare ale lumii. „Mesia va da imperiul lumii ovreilor. el este alesul lui Dumnezeu… Israel este aşezat chiar sub ochiul lui Iehova. b) . . ce e mai mult. .după hahami „e permis jidanului să abuzeze şi să dezonoreze o femeie necredincioasă”. poporul ovreiesc este poporul ales de Dumnezeu ca depozitarul voinţei şi dorinţelor sale. a dezvoltat la ovrei o trufie imensă. „Ovreii sunt oameni. . decât atunci când se va fi supus imperiului universal al acestei legi. Prin urmare.Paulescu: Spitalul. copiii n-au nici o legătură de familie cu părinţii lor. Ararranel. Această deosebire. Talmudul dă ovreilor un drept de dominaţie absolută asupra a tot ce nu este ovrei. … Această credinţă în predestinarea şi în selecţia lor. etc. cred în viitoarea dominaţie universală a jidovilor”. despoaie pe rob de orice personalitate şi îl asimilează cu o simplă proprietate… Constituţia mozaică recunoaşte două feluri de sclavi.aceştia au. „Urmaşi ai lui Abraham.C. ca Maimonide.dacă nu le stăpânesc pe toate. în Talmud”. . nici aceeaşi poziţie: robul iudeu şi robul străin. asupra lor. Coranul.

trebuie să o credem sinceră… Omorurile rituale Pentru a arata că omorurile rituale se comit în realitate şi nu sunt numai efectele imaginaţiei nebune a creştinilor.Paulescu: Spitalul. mântuieşti un idolatru”. .Legea iubirii Caritatea. . în 1456. atât de demonstrative.pentru cinstea neamului omenesc. sau când este aproape să moară. această atitudine e lăudabilă şi. Cahalul.dacă numeroase mărturii. acuzaţia de omoruri rituale.după cum susţin jidanii . către jidovi. . . Ovreii. chiar când sunt prinşi asupra faptului. Ceva mai mult: Hahamii împing cruzimea fanatică până acolo. convertit la creştinism. crime cu atât mai grozave. Dacă cineva vede un goi. . că poruncesc jidanilor să omoare pe creştini. o ură sălbatică împotriva celor ce nu sunt jidovi şi mai ales în contra creştinilor? Astfel. cu indignare. istoria înregistrează vreo cincizeci de cazuri de omoruri rituale. din contra. aproape să moară. .resping. . n-ar veni să-l ateste. De la 1071. Coranul. să-l ucidă… Dacă un goi se găseşte lângă un puţ să-l azvârle înăuntru. din care extragem exemplul următor: Spovedirea unui ovrei. zicând: „fac aceasta pentru ca vitele mele să nu cadă înăuntru”. hahamii zic ovreilor: „Cel ce varsă sângele unui goi. până ce au depăşit orice limită omeneşte posibilă. Este oprit să ai milă de un idolatru. încât conving chiar şi spiritul cel mai necredincios. Iată. pot ajunge patimile omeneşti. cu ura lor oarbă. „Omul caritabil nu există pentru cei din Iuda. cu cât victimele sunt mai ales nişte bieţi copilaşi. Talmudul. o mărturisesc.ba chiar… au îndrăzneală să ia ca martori pe nejidanii. numit Emanuel fiul unui medic din Genova. Un mare număr dintre aceste cazuri se găsesc povestite în cartea lui Ruppekt. în loc să le reprime! „Într-adevăr. Talmudul. În tot cazul.III . Nu poate fi vorba de caritate în Israel” Într-adevăr. înaintea cărora fiarele cele măi sălbatice s-ar da înapoi. chiar pe cei mai buni. atestate de istorici demni de toată încrederea. s-o tragă afară… şi să astupe intrarea puţului. Francmasoneria 20 . iar. când o legislaţie smintită le favorizează.C. el interzice ovreilor să aibă milă de un goi. ei înşişi.vom raporta mai multe cazuri. . până la ce grad.este iubirea de Dumnezeu revărsată asupra oamenilor şi care formează diadema sublimă a moralei creştine. … care au fost şi sunt victimele acestor crime religioase. jidovii procedează în această privinţă ca unii criminali care tăgăduiesc evidenţa. N. jidovii talmudişti au mers. . demne de crezământ. nu trebuie să-l scapi”. De altfel. „Dacă scoţi un goi din groapa în care a căzut. Când îl vezi pierind sau înecându-se într-un fluviu.civilizaţi printr-un contact secular cu creştinismul.aceasta este necunoscută de Talmud.predică. până la 1670. săvârşind omoruri rituale. Şi lucru de necrezut. cu o piatră. . duce o jertfă lui Dumnezeu” Trebuie să adăugăm că ovreii din ţările din occidenul Europei. sau să-i scape viaţa. „Trebuie să ucizi pe cei mai buni dintre goimi (Tobşebegoim harog)” „Trebuie să smulgi inima goiului şi să omori pe cel mai bun dintre creştini. înduioşate. care exaltă sentimentele de simpatie naţională. pentru aceste crime. dacă este o scară în puţ. De altfel. ovreii au fost de multe ori maltrataţi şi chiar masacraţi.

încât să formeze crucea. ceea ce îmi produse greaţă şi un dezgust atât de penibil. După aceasta. Un locuitor din satul Hez. s-a interceptat o scrisoare în care acuzatul scria şefilor Sinagogei din Metz: „Am intrat în această mizerie. care era numit. care a fost judecat la Metz. într-o pădure. Unul ţinea întins braţul drept al nevinovatei creaturi. foarte ascuţite şi lungi îndeajuns.astfel încât sângele îi curgea din toate rănile şi cădea în vas. la o depărtare de două sute de paşi de sat. cadavrul nenorocitului copil… În timpul procesului. un altul. Îmi spuse că. de Rohrbacher. de unde G. fără însă să-l găsească. de mai multe ori. în aşa fel. Francmasoneria 21 . încât în ziua aceea şi a doua zi nu mai putui să iau nici un fel de hrană. Iată după Amelot de la Houssaye. mă apropiai de ceilalţi şi nu mai văzui decât cadavrul copilului. etc. Îl puseră. întâlneşte mai multe persoane (între altele pe Daniel Payer şi pe Thibault Regnault). cu jurăminte. se puse să-l caute mai întâi prin sat. Pentru mine. povestirea unui alt fapt. văzând că nu-i mai vine copilul. de către jidovii din Damasc. un copilaş creştin care n-avea mai mult de doi ani. această tortură fu un spectacol insuportabil şi mă depărtai cât putui de locul crimei. Pe urmă. istoric foarte conştiincios. într-o zi. Apoi aduseră în mijlocul lor. mai ales în regiunea inimii. al patrulea. deasupra unui vas în care. băga ghemuri de hârtie în gura nenorocitului copil. Cahalul. Pe urmă. negăsindu-l. Ea era urmată de fiul ei. Toţi gustară din această oribilă mâncare. se duse la o fântână. luând nişte instrumente de fier. pentru comunitate”. alergă la locul unde îl lăsase şi. femeia Mangeotte Wfllemin. zărind de asemenea pe acel Jidov. Dar. la vreo două sute de paşi de la fântână. de obicei. . se primeşte sângele la tăierea împrejur a copiilor de ovrei. să nu descopere niciodată ceea ce aveau să facă şi să păzească secretul până la moarte. ce avea înaintea sa un lucru pe care îl acoperea cu mantaua. Talmudul. ea îşi continuă drumul şi merse să-şi spele rufele. Gustai şi eu însumi. pe urmă la fântână şi prin tufişurile dimprejur. în anul 1670.care peste puţin. un ovrei călare pe un cal alb şi care ducea dinaintea lui un copil de vreo trei sau patru ani. se întoarse îndată acasă. care s-au angajat reciproc. tatăl meu veni repede la mine şi mă puse să jur că n-am să vorbesc nimănui de ceea ce văzusem în ziua aceea. din oraşul Boulay. care îi spuseră că au văzut pe acest drum. un al treilea îi ţinea capul ridicat. migdale. şi sentinţa fu executată în ziua de 17 ianuarie 1670”. Coranul. ca să întrebe de el pe bărbatu-său şi pe persoanele ce se găseau acolo. El fu condamnat să fie ars de viu. asupra unui călugăr (capucin). fu aruncat în fundul unei pivniţe a casei. gol. sfântul misionar şi a cărui caritate nealterabilă era cunoscută de toţi. mama sa se întoarse ca să-l ridice. În ziua de 23 septembrie 1669.C. După câteva minute. braţul stâng. Trei zile după aceasta. pe care le azvârliră în vasul în care era adunat sângele. cu totul recent: asasinatul săvârşit. La două sute de paşi de fântână. Tatăl. Iată acum un al treilea fapt.Paulescu: Spitalul. adăugând chiar că băuse din sângele copilului ucis. pentru a-i înăbuşi ţipetele. se găsi. care s-a petrecut la Savona. încredinţată că el o va urma. nuci.„Acest Emanuel îmi istorisi un fapt de o cruzime oribilă. şi că acolo se găseau adunaţi alţi şapte indivizi din naţia lor.fapt pe care la văzut cu ochii şi pe care îl atestă. Toţi răspunzându-i că nu l-au văzut. dar copilul spunând că se va ridica singur. ovreii tăiară în bucăţi mici diverse fructe: pere. din satul Glatigni. . copilul se împiedică şi căzu. înainte şi după convertire. recunoscu că era Raphael Levy.. des Mousseaux a extras pasajele următoare: N. această mamă. de concetăţenii săi. tatăl său îl conduse în casa unui ovrei din Savona. Patru din ei luară parte la grozava execuţie. în sfârşit. în vârstă de 3 ani. îl străpunseră din toate părţile. Histoire de l’Eglise. ducându-se pe drumul cel mare ce merge la Metz. Acest fapt a fost povestit în marele uvragiu. pentru a spăla câteva rufe.

Părintele Thomas fu apucat pe neaşteptate de aceşti oameni.Şi cum era sacul în care aţi pus rămăşiţele? . iar oasele sunt zdrobite cu un mai.. El cedează totuşi invitaţiei presante să intre în casa vecină. pentru a fi trimis.L-am sfărâmat la fel. urme de sânge şi filamente de tendoane… Lucrătorii descinseră în conductă. care fură arse. Găsii acolo pe hahamul… şi pe Părintele Thomas. Sângele este adunat într-un vas. pentru asta te aşteptăm. cu acelaşi instrument. veniră cei doi fraţi ai lui D…. peste puţin. la intrare. îl priveau ca pe un om cinstit şi pe care Părintele Thomas îl număra printre prietenii săi. pe când bărbierul se mulţumeşte să ţină barba Părintelui…. Talmudul.citat de G.În ziua de 5 februarie 1840. ucide pe acest preot. un ovrei pe care creştinii. Apoi. pe urmă. Coranul. iar A. în el…” Justiţia voi să verifice locul unde ovreii aruncaseră rămăşiţele.Şi cu capul? . această pastă omenească este azvârlită într-o groapă ce serveşte pentru lături.” Însă bărbierul devine palid.Un sac de cafea. nişte sfărâmături de craniu şi de alte oase. cu un cuţit. care-i vârâră un căluş în gură.C. Iată un extras din interogatoriul bărbierului. când este udat nu lasă să pice ceea ce se găseşte. mâna îi tremură şi. Laurent. Ei aduseseră atunci un cuţit. trebuie sa-l înlocuiască fratele său A. fără să se piardă o picătură. marelui haham… Pe urmă. Veni noaptea şi o dată cu ea. pe urmă îl ridicară pe sus şi îl duseră într-o odaie departe de stradă. S….Ca toţi sacii de cafea. Sacrificatorul. îl legară cot la cot. curajul îi lipseşte şi se declară incapabil. şi… acest servitor dispăru. . . Pe urmă. D… apucă cuţitul şi începu să-l taie. cel mai pios dintre ovreii din Damasc (!). ţinându-l cu unul din asistenţi. N. (Aron). peste puţin. sosi un haham însoţit de bărbierul ce ia sânge S… (Solomon) pe care sacrificatorii au contat pentru împlinirea planului lor. .Le-am spart pe piatră.Paulescu: Spitalul. de pânză de împachetat şi de culoare cenuşie. Acolo îl dezbrăcarăm de haine. Francmasoneria 22 . precum şi părţi din calota preotului…” După asasinarea Părintelui Thomas. Jidovii încep. să vaccineze un copil. cu un pisălog… . mai târziu. ei înşişi. aceea a lui D. Răspunsei că nu pot. atunci. hotărîră să se scape şi de servitorul său creştin. a trebuit să facă să dispară urmele acestui omor. Cahalul. Îl primiră cu dragoste şi. ale cărui cercetări puteau deveni compromiţătoare. un fragment din inimă.după actele procesului.Ce a-ţi făcut cu oasele? . Trântii pe călugăr la pământ şi. Sângele fu adunat într-un lighean. Ibrahim Amoran. ovreii.cu servitorul M… care sosise atunci… îl spintecarăm.. Se descoperi canalul şi se găsiră. (David Harari). . deci. .” Justiţia sirio-egipteană obţine „pe rămăşiţele aproape fumegânde ale victimelor mărturisirea completă a vinovaţilor”. cadavrul fu târât într-o odaie unde se ţineau lemnele. treptat-treptat le duserăm să le aruncăm în conducte… . scoaseră mai multe bucăţi de carne. Părintele Thomas este chemat într-o casă ovreiască. o rotulă.… dar copilul este bolnav şi Părintele Thomas voieşte să se retragă. să ardă hainele victimei ale cărei cărnuri sunt tocate în bucăţele mici. pe urmă unul din unchii lor şi alţi doi ovrei. Deodată. se pune să întindă la pământ pe Părintele Thomas şi D… se resemnează să-i cresteze ei însuşi gâtul. D… şi fratele său A… îmi ziseră. Dar.Sacul acesta nu lăsa să picure materiile conţinute în intestine? . .„Haide. taie gâtul acestui om. îi de-te ultima lovitură. care era legat. des Mousseaux: D… mă chemă la el acasă. punând rămăşiţele într-un sac şi. dintre cei mai însemnaţi din Damasc. publicate de A. îi pusei gâtul deasupra unui lighean mare.

Ne vom mărgini să relatăm câteva părţi din interogatoriile care privesc al doilea act al acestei drame. Servitorul M… a fost trimis la F… de stăpânul său, care i-a zis: „du-te de vezi dacă au prins pe Ibrahim şi ce au făcut cu el. Mă dusei la F… şi găsii uşa închisă cu zăvorul. Bătui. F… veni şi-mi deschise. - Îl ţinem, îmi spuse el; - vrei să intri, sau să pleci? - Voi intra ca să văd, îi răspunsei eu. Intrai într-un mic divan, care dă într-o curte exterioară, în care se găsesc latrinele; - în aceste latrine, îi aruncară carnea şi oasele. Uşa fusese baricadată cu o grindă. Găsii acolo pe I. P… şi pe A. S… ocupaţi să lege mâinile pacientului la spate, cu basmaua sa, după cei astupaseră gura cu o pânză albă. Pe urmă fu trântit la pământ, de F… şi de M.F.- fiii lui R… Aduseră un lighean de aramă spoită, puseră capul prinsului deasupra acestui lighean, şi F… îi tăie gâtul cu propriile sale mâini. Y…, M…, F… şi eu, îi ţineam capul. A.., fiul lui R… şi I. P… îi ţineau picioarele şi se aşezaseră peste ele. A. S… şi ceilalţi (erau opt cu toţii), ţineau bine trupul, pentru ca să-l împiedice să se mişte, până ce sângele va fi încetat să curgă. - Ce s-a făcut cu sângele şi cine la luat? - Adevărul este că Y…, luă ligheanul şi vărsă sângele într-o sticlă, - pe care o ţinea în mână A. S…, - printr-o pâlnie nouă de tinichea, ca acelea pe care le întrebuinţează negustorii de ulei. După ce fu umplută, A. S. o dădu lui Y… - De ce mijloc s-au servit ca să-l facă pe servitor să intre acolo? - Am mai spus… că erau adunaţi cinci inşi în stradă, lângă poartă, - că servitorul veni să întrebe de stăpânul său, - şi că Y… îi răspunse: „Stăpânul tău a întârziat la noi; vaccinează un copil; dacă vrei să-l aştepţi, intră şi du-te de-l găseşte”. El intră, şi se întâmplă ceea ce am declarat” „Ar fi greu, zice G. des Mousseaux să-ţi închipui o bogăţie şi o precizie de amănunte mai remarcabile, ca acelea care ies din gura celor ce depun”. Să mai ascultăm şi câteva din depoziţiile autorilor acestei crime înspăimântătoare, în ceea ce priveşte întrebuinţarea sângelui de creştin. „Cu ce scop aţi omorât pe Părintele Thomas? - Ca să-i luam sângele, - răspunde jidovul D… L-am strâns într-o sticlă albă, sau khalabiehs, pe care am trimiso la hahamul A., - sângele fiind necesar la împlinirea datoriilor noastre religioase. - La ce serveşte sângele în religia voastră? - Se întrebuinţează la azime… - Pentru ce n-aţi păstrat sângele la voi? - Obiceiul vrea ca sângele să stea la haham.” „Întrebare hahamului A.: - Cine ţi-a remis sângele? - Hahamul Y… se înţelesese cu A., şi cu alţii ca să aibă o sticlă de sânge omenesc şi acest haham mă înştiinţă şi pe mine. Fraţii A.. îi făgăduiră că, chiar dacă ar trebui să-i coste o sută de pungi de bani, tot i-o vor obţine. Fuse-i, în urmă, informat de dânşii că aduseseră o persoană, pentru ca să o omoare şi să-i ia sângele, şi îmi ziseră; du-te la hahamul Y… - Ai întrebat pe hahamul Y…, dacă trimite din sângele acesta în alte locuri? - Hahamul Y… mi-a spus că trebuie sa trimită din el la Bagdad. - Au venit din Bagdad scrisori care să-l ceară? - Hahamul Y… mi-a spus-o… - Şi la ce este trebuincios sângele? Îl pun oare în pâinea azimă şi toată lumea mănâncă din ea? - De obicei, sângele, pus în azimă, nu este pentru popor, ci pentru persoanele zeloase. Hahamul Y…, rămâne la cuptor în ajunul sărbătorii azimelor. Acolo, oamenii zeloşi îi trimit N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 23

făina, din care el face pâinea. El însuşi frământă pasta, fără ca nimeni să ştie că pune în ea sânge, şi trimite pâinea acelora cărora le aparţine făina”. Rezultatul procesului a fost că, - din şaisprezece ovrei, implicaţi în asasinatul Părintelui Thomas şi al servitorului său, - doi au murit în timpul procedurii, patru au obţinut iertare pentru că au făcut destăinuiri şi zece au fost condamnaţi la moarte” Jidanii din Europa, la această noutate care îi tulbura groaznic, începură să ţipe - nu împotriva vinovaţilor, - ci împotriva justiţiei”. După ce au oferit consulului Franţei, milioane, care au fost refuzate, - ei au inundat cu aur autorităţile sirio-egiptene şi, delegaţii lor, Montefiore şi Ckemieux, (pe care îi vom întâlni din nou mai departe), ducându-se în Egipt, obţinură de la Kediv amnistia sau mai bine zis iertarea acuzaţilor, - căci ea le-a fost acordată fără reînoire de anchetă şi fără reluarea procesului, faptele fiind probate şi nediscutabile” Iată termenii firmanului, cu care ovreii fură obligaţi să se mulţumească: „Prin expunerea şi după cererea d-lor Moses Montefiore şi Cremieux, - care au venit la noi ca delegaţii tuturor europenilor care profesează religia lui Moise, - am recunoscut, ei doresc punerea în libertate şi siguranţa pentru acei dintre ovrei care sunt deţinuţi şi pentru cei ce au fugit, din pricina instruirii afacerii Părintelui Thomas, călugăr din Damasc, el şi servitorul său Ibrahim. Şi cum, din cauza unei populaţii atât de numeroase, nu ar fi convenabil să refuzăm rugămintea lor, ordonăm ca prizonierii ovrei să fie puşi în libertate şi să se dea, celor fugiţi, siguranţa pentru întoarcerea lor…”. Astfel de crime, în faţa cărora te apucă groaza, continuă să se comită chiar şi azi. Fără să mai vorbim de omorul din Tisza-Elzlar, cunoscut de toţi, vom povesti două cazuri petrecute acum câţiva ani. Monitorul Romei, din 15 iunie 1883, cită un omor ritual care avusese loc la o dată cu totul recentă. Un copilaş, - aparţinând uneia dintre familiile greceşti cele mai însemnate din Smirna - fu răpit în apropierea paştelui ovreiesc. Patru zile după aceea, i se găsi, pe malul mării, cadavrul, străpuns de mii de lovituri de pumnal. Mama sa, nebună de durere, acuză sus şi tare pe ovrei de acest omor. Populaţia creştină se ridică în masă şi alergă în cartierul ovreiesc, unde avu loc un masacru îngrozitor, în care pieiră peste 600 de jidani. În 1881, la Lutcza, - un mic sat din Galiţia austriacă, - a fost comisă o crimă rituală asupra unei tinere fete, numită Francisca Mnich. Trei acuzaţi (Moise Ritter, nevasta sa şi un alt jidan complice), fură condamnaţi la moarte, în ziua de 21 decembrie 1882, de juraţii din Rzeszov. Curtea superioară de justiţie casă judecata, pentru că procedura nu fusese îndeplinită şi trimise pe ovrei înaintea tribunalului din Cracovia, care, la 10 octombrie 1883, reînnoi tripla condamnare la moarte. În momentul de faţă se judecă la Kiev procesul unui omor ritual, săvârşit de un jidan Beilis, împreună cu mai mulţi complici, asupra unui biet băieţel de 6 ani, Iuscinski. Opt zile după omor fu găsit, într-un şanţ, cadavrul nenorocitei victime, străpuns de 47 lovituri de pumnal. Dar, ceea ce aruncă o vie lumină asupra intelectului jidovimei întregi, e faptul că, înainte de a se da verdictul toată presa ovreiască din Europa şi de la noi, s-a năpustit, cu o furie nebună, ca şi în timpul procesului din Damasc, - nu asupra omorâtorilor, - ci asupra Ţarului, asupra răposatului Stolipin, asupra oligarhiei din Rusia,… până şi asupra juraţilor - din Kiev, pe care îi numeşte ţărănoi inculţi. La noi, în România, asemenea crime trebuie să fie foarte uşor de realizat. Acum 4 sau 5 ani, se găsi în Bucureşti, pe un maidan, un băiat mort de o moarte violentă. Pentru a stabili identitatea cadavrului, poliţia publică o înştiinţare, adresată părinţilor care pierduseră de curând un fiu, pentru a veni să-i recunoască corpul. Atunci, spre stupefacţia generală, se văzură vreo douăzeci de mame, venind dezolate la morgă, ca să reclame fiecare trupul copilului ei, care dispăruse fără să i se mai dea de urmă. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 24

De asemenea, G. des Mousseaux vorbeşte de „numărul, cu mult mai mare de cât şi-l închipuie cineva, de oameni, de femei şi mai ales de copii, care în anumite oraşe ale Europei, dispar pentru totdeauna, fără să lase cea mai mică urmă, spre marea înmărmurire a rudelor lor”. Dar, să vedem, pentru ce motiv iudeii săvârşesc omoruri rituale asupra creştinilor? Ne vom adresa pentru aceasta, la scrierea unui fost haham, trecut la creştinism şi botezat sub numele de Neofit. Examenul cărţii Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor”, de Neofit. „A ucide pe creştini şi a le lua sângele…”, - zice Neofit, - este o taină a ovreilor, sau mai bine zis o rătăcire, care astăzi este cunoscută, căci „o au scris mulţi”. Dar, adaugă el, nu mi s-a întâmplat să văd nicăieri: 1° - pentru ce ucid jidovii pe creştini? 2° - ce fac ei cu sângele creştinilor? Neofit vrea să lămurească aceste două secrete, pe care le cunoaşte bine, căci, zice el, „fiind rabin şi învăţătorul ovreilor, au fost descoperite mie şi le-am păzit până ce am primit Sfântul Botez”. „Mai întâi, să se ştie că această taină nu este cunoscută de toţi jidovii, ci numai de rabini sau de hahamii lor, de cărturarii şi de fariseii lor, ce se numesc de dânşii hasindem. Şi această taină o păzesc ei cu mare scumpătate”. În plus, - acest ultragiu faţă de omenire „nu este scris nicăieri. Rabinii îl lasă fiilor lor cu blesteme îngrozitoare, ca aceştia să nu-l descopere, nici proştilor dintre ovrei, nici creştinilor, - chiar dacă li s-ar întâmpla să sufere tot felul de munci. Astfel, de pildă, mărturisesc în frica lui Dumnezeu, că atunci când am ajuns la vârsta de 13 ani şi când tatăl meu mi-a pus pe cap cornul acela, - ce se numeşte tăfilis, - mi-a descoperit taina privitoare la sângele de creştin şi m-a afurisit, pe toate stihiile cerului şi ale pământului, ca să nu descopăr secretul acesta, nici chiar fraţilor mei. Şi când mă voi căsători şi voi avea până la 10 feciori, să nu îl fac cunoscut, decât numai unuia singur, adică aceluia care va fi mai deştept, mai învăţat şi, în acelaşi timp, capabil de a-l înţelege; - iar la partea muierească nu trebuie nicidecum să-l descopăr. Şi îmi mai spuse: Fiule, să nu te primească pământul, de vei dezvălui taina aceasta, - măcar de ţi se va întâmpla să te faci şi creştin. Astfel îmi grăi tatăl meu”. Principalul motiv al crimelor rituale este, marea ură ce au ovreii asupra creştinilor, părânduli-se că, făcând această ucidere, aduc jertfă lui Dumnezeu… Într-adevăr, rabbi Solomon (Talmud) zice: celui mai blând dintre şerpi, scoate-i creierii, - iar pe cel mai bun dintre creştini, ucide-l - adică, dator este orice jidan să omoare un creştin, fiind convins că cu aceasta se va mântui”. Această ură este întipărită în sufletele ovreilor încă din copilărie. Înainte chiar de a începe să arate copiilor A, B, C, dascălul trebuie să-i înveţe să-i hulească pe creştini, pentru ca să ştie, când vor trece pe lângă o biserică creştinească, să zică: şacăţ te şaţine văsaef tăsavinichi hăirimi - cuvinte care înseamnă: spurcata spurcaţilor, necurata necuraţilor, să fii afurisită”. „Aşijderea, când văd ducând vreun creştin mort la groapă, dator este tot jidovul să zică: saium had, lamuhar trii, - adică: azi am văzut un păgân mort, mâine să văd doi. Hulele acestea, chiar şi un copil mic trebuie să le ştie. Mai pe scurt, dacă jidovii au atâta ură şi vrăjmăşie împotriva creştinilor, este pentru că scrie la Talmud: „nu se cuvine a numi pe altcineva cu numele de om, - decât numai pe ovrei”. Neofit indică apoi ce fac jidanii cu sângele cel strâng în timpul crimelor rituale şi spusele lui se aseamănă cu mărturisirile acuzaţilor din Damasc. 1° - Jidanii întrebuinţează sânge de creştin pentru ca să prepare leacuri împotriva unor boli, de care suferă, - şi pentru ca să facă farmece. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 25

hahamul ia un albuş de ou şi o picătură de sânge de creştin muncit. Când citeşti prescripţiile legale ale Talmudului. El le mai spune că aparţin unui neam ales şi că sunt chemaţi să supună pe toate celelalte popoare. ei fură copii mici. hahamul zice încet nişte descântece. trebuie să mănânce. Talmudul le favorizează şi le împinge până la un paroxism nemaipomenit. în vin. „Şi cum Hristos a scos din iad. numită eficoimon. în acelaşi timp. Cahalul. amestecând. la nuntă. la începutul anotimpurilor. De altfel. ca şi cum ar mânca sângele său. a fost sau nu adevăratul Mesia. Francmasoneria 26 .Aşijderea la 9 iulie. la tăierea împrejur. . fiul Mariei. îşi pun pe frunte cenuşă. .zicând. presărat cu aceeaşi cenuşă. Coranul. până la cel mai mic. Talmudul îi opune o ură crudă şi oarbă împotriva întregului neam omenesc.La Paşte. conţinând puţină cenuşă din sânge de creştin. persecutorul lor. le amestecă şi stropeşte cu ele mortul. aşa şi pruncul acesta. Această datină este necesitată de îndoiala în care se găsesc hahamii. care nu ştiu dacă Iisus. dacă Talmudul nu este codul unei bande de hoţi şi de asasini laşi.C. jidanii caută să fure copii de creştin şi îi ascund până la paşte. Pentru aceasta.Aşijderea. . atunci rabinii şed jos pe pământ. tinerii soţi postesc o zi întreagă.compuse numai din robi nemernici. care le dă la amândoi să mănânce un ou copt. 7° . adică a unui sânge ce pică din văzduh pe mâncărurile lor şi omoară îndată pe cel ce gustă din ele. cu degetul cel mic. şi omoruri rituale.pentru ca să le ia sângele şi pe urmă să-i omoare.şi merge hahamul cu un ceas sau două mai înainte. ca: furtul. . frauda şi jurământul fals. între alte crime. . În seara de Purim. ce conţine sânge de creştin chinuit şi mănâncă un ou copt. . iar mâncarea aceasta se cheamă de dânşii Săida amafsăncâs.îţi închipui că eşti într-un vis urât şi te întrebi. din azima aceasta. 2° . sau mai bine zis.ură care merge până la a comite.jidovii întrebuinţează un piron de fier. în loc de a combate patimile de proprietate şi de dominaţie. pe care le trimit la toţi ovreii. Talmudul. prin mijloace mârşave. vine rabinul.sânge vărsat prin munci ca şi al lui Hristos”. 6° . o picătură din sângele acesta şi o picătură din sângele ce curge din rana făcută pruncului şi punând. nebotezat cu apă.în realitatea cărora un suflet creştinesc aproape nu poate să creadă. presărat cu cenuşă în loc de sare. stihul din proorocirea lui Iezechiel: „Şi voi stropi peste voi cu apă curată şi vă veţi curaţi de toate spurcăciunile voastre. la calendarul lor scrie şi minutul în care cade sângele acela.Astfel. jidovii fac plângerea Ierusalimului. jidovii omoară pe un creştin care înfăţişează pe Aman. din vite de muncă. ascunderea lucrurilor găsite. 5° .Rabinii mai întrebuinţează sânge de creştin muncit. 3° . . . În acelaşi timp. Această cenuşă o fac. ce a fost băgat în sânge de creştin muncit şi pun peste bucate.„pentru ca să evite căderea akifei. sufletele oamenilor care n-au fost botezaţi cu apă. ca noii soţi „să poată înşela pe creştini şi să poată mânca şi sudoarea creştinului.Când moare un ovrei. din casă în casă şi dă de ştire”. 4° . Hahamii îi iau sângele şi fac cu el mici turte dulci triunghiulare. cămătăria. Şi spre seară. prin sângele său.Paulescu: Spitalul. în gura copilului. hahamii fac separat o azimă. Orice ovrei. Această trimitere se numeşte Maschloiamunas. . . . ca să poată mai uşor să îi chinuiască şi pentru că Hristos a păzit fecioria. câte puţin din acest amestec. Carităţii creştine. de două ori. precum şi Iisus Hristos a fost chinuit. *** În rezumat.şi care nu sunt vrednice decât să lucreze ca să îmbogăţească şi să glorifice pe Israel. care este aproape. să se mântuiască prin sângele unui creştin botezat cu apă. de patru ori pe an.La sărbătoarea numită Purim. N. nemâncând şi nebând nimic. arzând în foc o pânză înmuiată în sânge de creştin chinuit. El face pe jidani să creadă că au misia (misiunea) să acapareze întreg pământul. care trebuie să fie chinuit. o bucată de mărimea unei măsline.

Cahalul.N.C. Francmasoneria 27 .Paulescu: Spitalul. Coranul. Talmudul.

de asemenea. indivizi.adică despre Cahalele sau Comunităţile . . 2. vom raporta ce zic doi autori ovrei asupra istoriei acestei organizaţii. . cu ajutorul unui sfat de bătrâni şi al unui tribunal particular. .CAHALUL Talmudul este legislaţia naţională a ovreilor. fiind bine ascunse de jidovi.din o putere centrală.tot aşa şi Talmudul a organizat într-un Stat unic. 3. răufăcător. În aceste condiţii. . din timp în timp. în Alexandria. Aceasta din urmă se adună. formează un popor”. nu numai pentru ca să asculte citirea legii.… ei formară asociaţii corporative în capul cărora era pus un etnarh. Pretutindeni.zice ovreiul Bernard Lazare. Francmasoneria 28 . în Antiohia.pe care jidovii le-au posedat pretutindeni şi întotdeauna. pe jidovii răspândiţi peste tot pământul. chiar înainte de distrugerea Ierusalimului. într-un Sinod sau Congres jidovesc naţional. Talmudul. Toate comunităţile unei aceleiaşi localităţi. Graţie lui. organizaţia Cahalelor elementare. formând o vastă asociaţie federativă. Jidanii… care se aşezau în ţări străine. ca toate statele: 1. a ţării.se sfătuiau şi se ajutau reciproc… N. cu acelea ale altor ţări. Statul ovreiesc sau Cahalul este format. după împrăştierea ei. a cărei autoritate suverană se exercită asupra tuturor iudeilor din lume. sau Comunităţi israelite.astăzi bine cunoscută. Ele sunt legate. . Cahalul. Sinagogile erau… un centru al vieţii religioase şi publice. înainte de a vorbi de alcătuirea diferitelor părţi ale Statului iudaic. mulţumită indiscreţiilor unui ovrei convertit.… care exercita asupra lor autoritatea civilă şi justiţia. Coranul. . jignite de năvălirea unui popor străin şi.mai mult sau mai puţin duşmane.care sunt aproape necunoscute. Toate Sinagogile erau legate unele de altele. .din puteri secundare. de origini diverse. „Talmudul. o dată pe an. în Asia Mică.C. . cu puterea secundară iudaică. Iată ce scrie Bernard Lazare despre Republicile . se grupau în cartiere speciale şi… alcătuiau o societate deosebită. subordonate celei dintâi şi a căror influenţă este mărginită la ovreii care se găsesc într-o singură ţară. Ele îşi trimiteau emisari .se ţineau unele pe altele în curentul evenimentelor a căror cunoştinţă le era de folos. în oraşele greceşti ale Ioniei. Dar un asemenea Stat nu putea să existe de fapt. pentru ca să-şi comunice părerile lor practice. au între ele relaţii foarte strânse şi delegaţii lor se reunesc. dar şi pentru ca să vorbească de afacerile lor. până azi. Vom studia. formând un Sinod sau Congres ovreiesc internaţional. în acelaşi timp.Paulescu: Spitalul. Dar.după cum Coranul este legislaţia naţionala a arabilor. Precum Coranul a creat imperiul musulmanilor. Pe urmă. vom spune câteva cuvinte despre puterile secundare şi despre puterea centrală. . cunoscute sub numele de Cahale propriu-zise. mai întâi. . Statul jidovesc trebuia să fie ascuns şi a persistat astfel. care îşi au sediul lângă Sinagogă şi a căror acţiune se întinde numai asupra evreilor care locuiesc într-un oraş sau chiar într-o mahala. Jidanii se adunau în casele lor de rugăciune. căci naţia ovreiască fusese lipsită de teritoriul său şi fusese împrăştiată printre alte naţii.din puteri elementare.a reformat naţia jidovească. . care îşi întindea reţeaua asupra lumii antice. sub forma de Cahal.

care rezida în Bagdad… Acest şef suprem era ajutat de un fel de parlament administrativ.şi mai ales sub acela de. . Ele erau organisme foarte puternice şi aveau o viaţă colectivă extrem de activă. pronunţând în contra lor Cherem-Ha-cahalul. regulând şi confirmând toate afacerile. Brafmann. sinagogile îşi păstraseră autoritatea. greceşti şi romane. . Talmudul.se ascunse sub numele de Şcoală… însă. sub pedeapsa blestemului. Francmasoneria 29 . Dacă jidanii erau supuşi legilor aspre ale regatelor şi împărăţiilor. se stabili în principalele centre ale vieţii ovreilor împrăştiaţi. Cahalul. în fiecare provincie şi în fiecare oraş. organizaţia puternică a Cahalului subzistă”. asupra aceluiaşi subiect un alt ovrei. ovreii au păstrat pretutindeni. din timpuri foarte depărtate. aceeaşi organizaţie”. adică blestemul comunităţii… În zilele noastre încă. din existenţa acestui Stat jidovesc. Coranul. N.Paulescu: Spitalul. aşa cum era.În fiecare cetate. Iată ce scrie în aceasta privinţă Derjavin. „De atunci. din Persia până în Polonia. era primit frăţeşte când sosea ca emigrant sau colonist. venit din Arabia. ovreiul era sprijinit de comunitate. . După căderea Ierusalimului sub Titus.dar încercarea sa nu izbuti. din Franţa. chiar şi sub fondatorul imperiului mahomedan. poporul. din Germania… jidovii au căutat refugiu în Turcia şi în Polonia şi au venit acolo cu Cahalele lor. era bine înarmată împotriva celor ce călcau datoria solidarităţii. „Când au fost goniţi din Spania. pentru dânsa. convertit la creştinism. ei aveau o cârmuire proprie. care are de gând să întreprindă o cucerire grea. care îi punea la dispoziţie toate resursele sale. . El nu venea ca un străin. Dar Rusia. ca fiind o instituţie de care să se poată servi ca să strângă impozitele israeliţilor pentru guvern. care corespundea Sinodului de azi şi ale cărui hotărâri erau fără de apel. . întradevăr. în mod arbitrar.C.iar Sinoadele lor interziceau unui israelit. .sau Sinedrion . Şi.în sânul societăţii antice. prieteni şi fraţi… La Roma. înaintea unui tribunal creştin… Comunitatea jidovească. care a scris o carte foarte documentată asupra Cahalului şi asupra Judaismului în Rusia. exista un Cahal. de a chema în judecată pe un coreligionar. . organizaţia statului jidovesc luă forma următoare: Poporul era reprezentat politiceşte. El demonstrează că această organizaţie s-a perpetuat sub nume diferite. Cahal (Heder Hacahal). comunităţile jidoveşti nu se schimbară. tribunale. să-l suprime definitiv în 1844. ci ca un om bine înarmat.care a fost însărcinat de guvernul rusesc să studieze chestiunea şi să fie reprezentantul său în comisia stabilită pentru a rezolva problema ovreiască: „Ovreii posedă Cahale… care există din vechime şi guvernează. condus de rabini şi un «Bet-Din» sau tribunal local”. I se dădea voie să se stabilească şi beneficia de lucrul asociaţiei. oamenii de stat ai acestei împărăţii se îngrijorară şi ei de Cahalul iudeilor. adică în Babilonia şi în pământurile perşilor… În acest timp. aduse mai târziu serioase dificultăţi. în urmă. constituite ca sub dominaţia arabilor”. când înţelese pericolul ce rezulta. atât religioase cât şi civile… Aceste Cahale sunt foarte bogate şi au o putere mare asupra naţiei jidoveşti”. în ţările unde jidanii trăiesc sub un regim de excepţie. în timpul Evului Mediu. Dar. în persoana unui prinţ suveran «Roclh-Galuta». ea îi lovea cu afurisenia. organizaţia se păstra.îngăduise mai întâi Cahalele. . Ea încercă. o astfel de afirmaţie a naţiei jidoveşti. unde numărul lor fu considerabil. având alături de dânsul protectori. guvernământul ovreiesc . Cahalul. Brafmann expune mai întâi istoria existenţei jidovilor şi a organizaţiei lor sociale. ovreii au fost tot atât de strâns uniţi între dânşii… ca şi în oraşele Orientului. care le-a permis să reziste… De altminteri.ca şi celelalte ţări locuite de ovrei. dieta poloneză din 1788 îşi propuse să desfiinţeze Cahalele.la hotărârile cărora se supuneau. era protejat şi susţinut. Iată cum se exprima. care. Cu trecerea unei părţi a Poloniei sub dominaţia Rusiei. în propriul său Stat. consilii de bătrâni. Mai mult. Când Imperiul roman se prăbuşi şi… când Catolicismul triumfător se răspândi.

în anumite documente oficiale ale Moldovei. în acest moment. . care. b) . unii formează un tribunal. care cuprinde legislaţia Statului ovreiesc. Pentru a ajunge institutor „belfer” sau profesor „melamed” nu este necesar să treci examene.în număr de patru . Coranul. tuvimi. dar şi politicoeconomică . nici să ai diplome.Paulescu: Spitalul. sunt astfel scutiţi să alerge la tribunalele creştinilor.fără ca să se schimbe. În heder-ul superior se învaţă Talmudul. .astfel că.Cahalul are un învăţământ care este liber. în fiecare comunitate ovreiască”. citim: „Ovreii au. textul legii care desfiinţa Cahalele din Rusia: Lege. unde este numit Administraţia Comunităţii ovreieşti. putem să încheiem cu Brafmann: „Cahalul este guvernul naţional.o mulţime de slujbaşi. III. „heder”. Cahalul exista şi la noi în România. II.veniturile Cahalului (proprietatea).un haham sau rabin care este un fel de preşedinte. laici (bocherimi. în cursul secolelor. Vom examina în mod succesiv: I.Şcolile talmudice . se găseşte cuvântul Cahal. Francmasoneria 30 . Cahalul. care indică. Talmudul. Altădată.Iată de altfel. să strige: Cahalul a murit! Trăiască Cahalul!” Prin urmare. mai mult ca niciodată. . Cahalul naţiei lor”. al societăţii ovreieşti”. Dintre aceşti slujbaşi. .organizaţia poporului lui Israel. ovreii au dreptul. după care ovreii să poată să se guverneze în particular.cu alte cuvinte. să ne ocupăm de constituţia Statului jidovesc şi îndeosebi de aceea a Cahalului elementar. Cahalul se compune din: a) . Şcolile talmudice. „Cahalul există şi astăzi. „Dar această lege straşnică a fost şi ea nimicită de preocupările guvernului rusesc de a încasa impozitele. Cahalul exercită autoritatea naţională (dominaţia) şi administrează averile asociaţiei (proprietatea). el era cunoscut sub numele chiar de Cahal.şcolile talmudice ale Cahalului. . roschimi. ca să zic aşa. „Bet-Din”. Acum. care este şi şeful Cahalului. . chebuimi. De altfel.). ca garanţie. fie comunităţile ovreieşti fie pe reprezentanţii lor. la Paşte.constituţie care. Art 14.după etatea elevilor care se instruiesc în ele. sunt de mai multe categorii .C. icovimii gaboimi. . . N. Astfel. nu trebuie să existe. că ştim principalele peripeţii prin care a trecut. el este condus de haham. I. o dată pe an. în o anafora din 1850. daionimi. . care se reuneşte. chemat să judece conflictele ce se ivesc printre ovrei. precum şi codul Şulhan-Aruk. până la Brafmann. sunt definitiv suprimate”.modul cum Cahalul îşi exercită autoritatea (dominaţia). bine organizat. Acest tribunal este pus sub autoritatea Cahalului. Aşa de exemplu. pe la începutul ultimului veac. etc. instituţie nu numai religioasă.şi de aceea. . în acest scop. a rămas misterioasă.„Nici o lege. Diferitele instituţii ale statului talmudic îşi au reşedinţa în curtea principalei sinagogii. Aceştia sunt aleşi de către „assif” sau adunarea comunităţii ovreieşti. ORGANIZAŢIA STATULUI JIDOVESC A) CAHALUL ELEMENTAR Comunitatea ovreiască este guvernată de Cahal. toate Cahalele şi ce depinde de Cahale.

Din momentul în care un creştin a fost vândut. „chebot”. Iată. înşelătoriile.dreptul de exploatare exclusivă a persoanei unui goi (Marufie).formează „am haareţi”.impozitul pe carnea cuşer. Acra. Printre veniturile ordinare. unui jidan. Dar Brafmann le atestă şi le dovedeşte cu numeroase documente. numărăm: a) .proprietăţi aflate la una din extremităţile stradei Caidani şi aparţinând călugărilor catolici . este stăpânul absolut al averilor şi chiar al vieţii tuturor persoanelor care se găsesc în circumscripţia sa. . Reprezentanţii Cahalului şi Adunarea generală. de Cahal. probabil pentru că nu pot fi mărturisite. .Aceia care au trecut prin această şcoală înaltă.Paulescu: Spitalul. El poate deci să vândă la jidani: a) . Francmasoneria 31 . devin „moreni” şi singuri. primul. ceilalţi ovrei nu pot să se amestece. II. tăiată de hahami. conform Talmudului.un impozit.adică atât a ovreilor cât şi ale creştinilor. de contabili. care seamănă cu patenta şi care este plătit de jidanii ce exercită diferite meşteşuguri. unele părţi din tradiţie (Kabbalah) care nu sunt scrise nici chiar în Talmud.Veniturile statului ovreiesc se împart în ordinare şi extraordinare. . Cei ce n-au ajuns la această şcoala superioară.impozitul pe moşteniri.C. unde hahamii învaţă. cămătăria şi jurămintele false. de secretari de avocaţi.dreptul de exploatare exclusivă a proprietăţii unui goi (Hazaca). cu detalii. b) . Joi. ca să zicem aşa. pe ovreii moreni.care se referă.este vândut rabinului Isaac fiul lui Gherson. au hotărât: Dreptul de a exploata spitalul şi piaţa de lângă dânsul . luate din cartea lui Brafmann. Ca exemple de Hazaca. a cumpărat dreptul de a-l exploata exclusiv. urmaşilor şi împuterniciţilor lui. de ovreii zişi de casă pe care toată lumea îi cunoaşte şi care au ruinat pe boierii moldoveni. alcătuită din toate autorităţile jidoveşti ale acestui oraş. Cahalul. efectuate de samsari. să cităm numai pe acelea ce rezultă din vânzarea dreptului de exploatare a creştinilor. 2. de altfel. între multe altele. deasupra hederului superior.impozitul pe chirii. N. la vinderea a două prăvălii care erau proprietatea unui creştin. otrăvirile şi infamiile săvârşite de cârciumarii şi de proxeneţii ovrei. Venituri. . în casa Cahalului. strânse de la proprietarii ovrei. fără ca nimeni să poată să-i conteste acest drept al său. Ca exemplu de Marufie. la vinderea unui spital ce aparţinea unor călugări catolici şi al doilea. există un fel de universitate talmudică. în ajunul lunii nouă. 261. Talmudul. Dar. Astfel de isprăvi sunt de necrezut. „No. două documente autentice ale Cahalului din Rusia. preţul convenit. Acest drept de exploatare a proprietăţilor creştinilor e vândut numitului rabin Isaac. dreptul de a exploata piaţa aparţinând municipalităţii oraşului situată în apropierea proprietăţilor mai sus pomenite. care nu fac parte din comunitatea jidovilor şi sunt. . să cităm furturile. nişte pariaş. 5562. prin viu grai. -neavând decât cunoştinţe talmudice incomplete. fiul lui Gherson.pentru dobândirea căruia Isaac a plătit. decât numai ca să ajute pe primul jidan să-l ruineze definitiv pe goi.asupra cărora vom reveni. d) . – Proprietate Cahalul are finanţe ca orice stat bine organizat. Cahalul. S-a vândut totodată aceluiaşi Isaac. mai departe. să cităm. Coranul. c) . 1. b) . au dreptul la vot în Comunitatea ovreiască. . Printre veniturile extraordinare ale Cahalului.

El dă subvenţii şcolilor. două documente împrumutate de la Brafmann: Marţi.C. că trebuie să se deleagă doi avocaţi (toanim) care vor pleda înaintea Bet-Dinului. . pentru a-l sili să plătească daunele ce ar fi suferit Isaac fiul lui Gherson. prefecţi. Vorah. Cahalul poate să dea în judecată pe ovreiul cumpărător care nu se ţine de angajament „No.cu privire la exploatarea pieţei şi a clădirilor aflate pe dânsa. până şi pe miniştri. au hotărât că fondurile necesare pentru aceasta. suma de 200 de ruble de argint”. va avea dreptul să intre în tratări cu guvernul. institutelor de binefacere şi ajută pe ovreii căzuţi în sărăcie. aparţinând creştinului Baicov… Actul de vânzare. Secţia celor 5 cărţi. judecători. pentru a obţine adjudecarea tuturor lucrărilor. fiul lui Efraim. chemaţi a-şi da verdictul în afacerea lucrătorilor ovrei…”.Cahalul va fi obligat să plătească din casa lui. într-un cuvânt. să facă cu dânsul orice i-ar plăcea. Talmudul.s-a hotărât în şedinţa plenară a reprezentanţilor Cahalului. este aspru interzis oricărui alt iudeu de a contracta vreun angajament cu guvernul şi. 5559. în casa Cahalului. .Reprezentanţii Cahalului au împuternicit casieria Cahalului ca să dea banii necesari sărbătoririi. s-a vândut lui Iohel-Mihei. Vaiceei. Coranul. în cel mai scurt timp. dreptul acesta este inviolabil. apărând cauza şi drepturile Cahalului”. Dacă guvernul ar lua aceste locuri pentru a construi cazărmi sau orice alt edificiu public. Se porunceşte hotărât fiecărui Cahal din lumea întreagă să proteagă acest drept câştigat de Isaac fiul lui Gherson. Francmasoneria 32 . În conformitate cu hotărârea reprezentanţilor oraşului. Cahalul întreţine pe hahami şi pe ceilalţi funcţionari ai Statului ovreiesc. etc). ca şi fiecare Bet-Din. singur. pe membrii parlamentului. . Iată. pentru urmaşi sau pentru împuterniciţii săi. pentru dânsul.Paulescu: Spitalul. precum şi pe oamenii politici. fiul lui Aaron. În urma protestului făcut de reprezentanţii Cahalului. în contra numitului Eleazar. 5558. judecătorilor tribunalului creştin.Cu aceste venituri. Secţia Emor. Secţia celor 5 cărţi. aprobându-se de sfântul Bet-Din şi va fi înmânat numitului Iohel-Mihel. Cheltuieli. şi fiecare Cahal. Cahalul. printr-un dejun splendid. În cazul unei neglijenţe din partea Cahalului şi al Bet-Dinului. cu cele mai bune vinuri. va putea fi factorul guvernului sau al municipalităţii. ce li s-a acordat. Publicaţia acestui act de vânzare va fi trimeasă tuturor Sinagogelor. Secţia celor 5 cărţi. care trebuie să verse pentru aceasta. pentru vecie şi numitul Isaac poate să dispună de dânsul după voinţă. 5555.În consecinţă. fiul lui Aaron. de meserie blănar. toate pagubele suferite de Isaac fiul lui Gherson. adică să-l vânză. în regulă şi după toată forma. ca exemple. serveşte la două scopuri: a) . aparţinând creştinului Zwanski. să-l dăruiască oricui ar voi. în urmărirea delicuentului. dreptul de exploatare a două prăvălii de piatră. se va redacta de Cahal. Dar cea mai mare parte din resursele Cahalului. N. . „Miercuri. mai este anume interzis oricărui alt ovreiu de a lua asupra sa orice mijlocire.Să corupă pe funcţionarii Statului creştin (primari.” „Sâmbătă. de urmaşii sau împuterniciţii săi. recunoscând necesitatea de a face anumite daruri şefilor municipalităţii oraşului. se vor da de către casapii care au rămas datori Comunităţii în urma concesiei tăierii vitelor. Şelah. Miercuri. şi numai Isaac fiul lui Gherson. va trebui să urmărească pe orice individ care ar voi să pună vreo piedică exercitării depline şi întregi a acestui drept să-l trateze ca duşman şi să-l silească a plăti orice pagubă care ar putea să rezulte din amestecul său duşmănesc. care va ţine socoteala exactă. să-l amaneteze. Suma hotărâtă acestor daruri se va vărsa în mâinile Sameşului. Reprezentanţii Cahalului. Pe lângă aceasta. 22. a) . pentru tot ce se atinge de locurile al căror drept de exploatare Isaac l-a cumpărat. numai Isaac fiul lui Gherson.

Francmasoneria 33 . Dacă în trei zile nu se supune. Talmudul. Marea excomunicare sau Cherem este echivalentă cu moartea civilă. . El poate. negustori de mărunţişuri. .b) . ce nesocoteşte Talmudul sau vorbele rabinilor. Nimeni nu mai poate să comunice cu el. nici măcar să-i închirieze o odaie. Dar mijlocul cel mai drastic de constrângere. 5562. . N. Pe lângă aceasta. din havre. pe un ovrei. etc. nici să locuiască cu el. la mai multe mijloace de constrângere. Bet-Din îi vinde toată averea mobilă şi imobilă primului cumpărător ce se prezintă şi preţul este vărsat în tezaurul Cahalului. Excomunicarea Cheremului este pronunţată. Dar dacă nici atunci nu se observă vreo ameliorare. ca să arate că mortul ar fi meritat să fie ucis cu pietre. El este exclus din comunitate. De altfel. Pe urmă. „Luni. făcându-i să cadă în mizerie şi să moară de foame. de asemenea. să decreteze confiscarea averii jidovului nesupus.C. ajung la discreţia lor.afară de 500 de florini în rochii şi alte lucruri pe care le posedă.care. să-şi piardă dreptul de morein până ce se va supune. cel puţin de patru coţi. ce jură în contra coreligionarilor înaintea unui tribunal neovreiesc. Cahalul. În România. care va fi în întregime confiscată.nici măcar rudele lui. 5 Famus. fiindcă nu s-a pocăit şi a fost dat afară din comunitate. prin falimente frauduloase. sfârşesc prin a ruina pe creştini. zestrea unei femei vinovate. este ca mor între vii. excomunicatul trebuie să trăiască izolat şi separat de ceilalţi. pentru ca ei să poată vinde ieftin şi să distrugă astfel concurenţa. de la locurile lor.de care să stea despărţit. aceste havre avansează bani ovreilor. el recurge. ce-şi vinde pământul unui nejidan. . nu îi este permis să se spele. mai ales în Moldova. supraveghind cu îngrijire”. care sunt în lupta cu creştinii. Coranul. . Pe urmă. dar poate să se prelungească timp de 60 de zile şi chiar 90 de zile. Doi delegaţi ai Cahalului vor fi prezenţi la îndeplinirea acestei sentinţe. Excomunicarea are două grade: ea este mică sau mare. ei asupresc pe ţărani. împotriva îndărătnicilor. din Sinagogă şi din toate funcţiile Cahalului.Să ajute societăţile cooperative jidoveşti (havre) mai ales pe acelea ale micilor meseriaşi (croitori. vinovata va pierde definitiv drepturile asupra dotei. adesea chiar din străinătate . El nu poate să se apropie decât de nevastă şi de copii. ovreiul în contra căruia s-a pronunţat Cheremul. În primul grad sau Niddui. III. etc. de aici înainte. în prezenţa a cel puţin zece martori. Ovreii fac la fel în agricultură.îi storc şi îi seacă. cu mare solemnitate. jidanii organizează o exploatare neomenoasă şi. În caz de infracţiuni puţin grave. Niddui-ul durează 30 de zile. Pentru ca să oblige pe jidovi să se supună la deciziile sale. ei pot să arendeze suprafeţe de pământ colosale.bunăoară. mărind foarte mult arenzile şi expulzând. În timpul excomunicării.şi cu aceste fonduri. este excomunicarea. Cahalul poate să osândească. . tinichigii. Dacă moare. dacă excomunicatul nu s-a îndreptat. şi într-adevăr.Paulescu: Spitalul. Niddui poate fi urmat de Cherem. . Ei primesc subvenţii de la Cahale. nici să se tundă.care se aplică jidovului ce „dispreţuieşte pe un haham.).) şi a micilor comercianţi (cârciumari. pe arendaşii creştini. etc…”. nimeni nu trebuie să-l plângă sau să-i însoţească cadavrul. judecătorul cere să i se pună o piatră pe sicriu. după ce au acaparat meşteşugurile şi negoţul. – Dominaţie Cahalul are autoritate absolută asupra ovreilor pe care îi guvernează.

Desfiderea lui Dumnezeu să-l omoare. Ascultaţi. fraţilor. Francmasoneria 34 . Iată acum textul a două acte autentice de afurisenie (Cherem). care a spus adevărul într-un proces al ovreilor din Darabani (jud. mânioasă şi furioasă pe dânsul. ce provine din Cahalul din Botoşani şi se refera la un jidov.ceea ce înseamnă că vinovatului i s-a închis lumina cerului. deoarece prigonitorul Cimara a ieşit din proces nevinovat şi justificat de acuzaţia care apăsa asupra lui. care e ieşit din Cahalul din Noua-Suliţă (Basarabia) şi priveşte pe un creştin (Mihail Sturdza). Coranul. . judecătorii au pronunţat o hotărâre nedreaptă. care locuieşte aici. în număr de 500 de bărbaţi. Sufletul să iasă din el îngrozit şi tremurând. . asupra păcătosului. Urmaşii lui să se cutremure în ziua aniversării sale…. Dorohoi). . se sună din trâmbiţe şi se pronunţă. Steaua lui să se stingă după firmament şi să fie crudă. zicând că ar trebui să se caute mâna ovreilor în infamia ce se întâmplase şi că aceştia fuseseră vinovaţii… În urma acestei mărturii. cu un proprietar creştin. Această afurisenie să cadă peste N… fiul lui N… şi peste tot neamul său. boli lungi şi înfricoşătoare. N… fiul lui N… să fie excomunicat Să vie asupra lui plăgi adânci. . prin mărturia lui mincinoasă. .C.Amin”.au chemat şi pe unul din fraţii noştri. se sting făcliile. din partea groaznicului apăsător Cimara. . pacea şi binecuvântarea sa. Nevasta sa să fie dată altora şi când el va muri. (Aici urmează blestemele îngerilor. . ale ofanimilor şi ale altor personaje talmudice). . următoarele blesteme: „După judecata lui Dumnezeu. N. . Când ceremonia s-a isprăvit. asupra mea şi asupra întregului popor al lui Israel.„Binecuvântat fie numele celui Etern. 1. Talmudul. Moise Bacal Weinstein. altul să se plece peste ea.să piară numele lui.şi să-l osândim la tot răul în consecinţă să cadă asupra lui toată anatema care e scrisă în cartea legii lui Moise. afurisenii înspăimântătoare. Să cadă şi să nu se mai scoale. voi care trăiţi în timpul acesta. Lepra să fie ca aceea a lui Ghiezi. să ştiţi ca l-am afurisit în sunetul trâmbiţelor şi după toate riturile prescrise de legile noastre. Aţi auzit voi de atrocităţile la care au fost expuşi fraţii noştri din târguşorul Darabani. Casa lui să devie vizuina monştrilor. Cahalul. Să nu fie înmormântat în cimitirul lui Israel. în oraşul nostru. între altele. de mai mulţi ani… Acest Moise. Formula excomunicării Cherem conţine.Paulescu: Spitalul. Comunitatea din Botoşani. Aurul şi argintul lui să fie împărţit la alţii.Se aprind făclii. Cadavrul lui sa fie aruncat viperelor şi bestiilor sălbatice. . ale serafimilor.altul. asupra omului care îşi întoarce inima de la Dumnezeul său… Voi toţi. Să fie sugrumat ca Achitophel. a justificat pe prigonitor înaintea judecătorilor.iar bieţii ovrei fură condamnaţi la închisoare şi la amendă… De aceea ne-am adunat noi.unul. Fiu lui să cadă în mâinile duşmanilor. în 1879. ca să asculte arătările lor. Să fie înghiţit ca Kora şi banda sa. ca să afurisim şi să gonim din sânul nostru pe mizerabilul care se numeşte „Moise Bacal Weinstein.să piară numele lui… Când judecătorii au chemat martorii care văzuseră faptele. Iar Dumnezeu să-şi verse.

din vechime. ca şi anumite ordine ovreieşti internaţionale. o. Iată apelul lui Cremieux. Această instituţie supremă are conducerea generala a Cahalelor. ovreii au trăit şi trăiesc. Într-adevăr. Sa vedem acum ce se ştie despre Cahalele superioare.de pildă. Acela care va călca această hotărâre. nu se ştie dacă astăzi nu există. dar mult mai misterioase şi al căror rost nu a fost dezvăluit. . De aceea veţi şti. pretutindeni şi întotdeauna. există. la Bagdad. B) CAHALELE SUPERIOARE Din cele ce preced.căci este afurisit! Botoşani. să fie binecuvântat şi fericit. 2. . să fie muşcat de şarpe.Paulescu: Spitalul. . Să nu intre în Sinagogă. ea e universală. Francmasoneria 35 . Cahalul. Urâţi-l cu ură şi să fie pentru voi un obiect de spaimă.C.„Hotărârea întregii imunităţi din Noua-Suliţă. într-un oraş necunoscut. 9 Elul. . . Coranul. până acum. Noi. ca ordinul american B'nai-Brith (Fiii alianţei) . Astfel sunt AngloJewish-Association din Londra. faţă de celelalte naţii. . acela care o va respecta.… membri ai „poporului ales”… : Naţionalitatea noastră este religia părinţilor noştri. Alianţa jidovească nu datează decât din 1860. căci el prigoneşte şi supără pe bieţii oameni. ele se reunesc întrun Sinod. totuşi e sigur.apel din care reiese o bucurie sălbatică pentru reuşită şi din care se văd principalele scopuri către care tinde organizaţia actuală a poporului lui Israel. Aceasta este organizaţia Cahalului elementar.se găseşte Alianţa Israelită universală. această alianţă ovreiască universală reprezintă. sau în altă localitate. pe teritoriile altor naţii. . poporul lui Israel. Împrăştiaţi în mijlocul unor popoare care sunt duşmane drepturilor şi intereselor noastre. Aceste asociaţii naţionale. o dată pe an şi formează un adevărat stat jidovesc. de nimeni. „Alianţa pe care voim s-o întemeiem nu e nici franţuzească nici englezească nici nemţească… ea e jidovească. etc. căci el nu este decât carne spurcată pentru cel Etern şi pentru Israel.Israelitiche-Allianz din Viena. Deasupra acestor Cahale elementare.de la împrăştiere şi până azi. rezultă că. fii ai Israelului. cum nu sa mai auzit la nici una din comunităţile Israelului. Dar adevăratul centru al ovreimei e înconjurat de un adânc întuneric. mai jos iscaţii: Toată comunitatea”.şi nu recunoaştem alta… N.şi de altfel. guvernate de Cahale talmudice. în ajunul zilei Reconcilierii”. . . un jidan învestit cu puterea regală.la Constantinopol. că o autoritate superioară a funcţionat încontinuu. în statele celorlalte naţii. asociaţii mai puternice. în fiecare ţară. din Noua-Suliţă. fondata de Cremieux şi care rezidă în Paris. voi fraţilor. În tot cazul. . . Toate aceste comunităţi sunt strâns legate şi se ajută reciproc. ea concentrează în mâinile sale guvernul naţiei jidoveşti întregi. este oprit a vorbi un cuvânt cu el sau de a sta împreună cu dânsul. . care aparţine d-lui Conte. undeva.se confundă cu Francmasoneria.Verband der Deutschen Juden din Berlin. de la un capăt al lumii la altul. În capul acestei organizaţii secrete.De aceea. Talmudul. Ne-am impus cu jurământ şi cu afurisenie (Cherem) să fie oprit oricui din târguşorul nostru. . grupaţi în Comunităţi. pe ascuns. de a bea rachiu din cârciuma de aici.în ceea ce priveşte scopul. adresat către ovrei. pentru ai alunga cu lucrurile lor. vom rămâne jidovi. că nimeni din oraşul nostru nu trebuie să bea rachiu provenit din cârciuma de aici.foarte răspândit în România.

Trăim în ţări străine şi nu ne putem interesa de interesle vremelnice ale acestor ţări. . Cahalul este organizaţia naţiei ovreieşti. el este obscurantismul clerical cel mai orb. se va întinde. înainte de 1848. anarhiste. Trebuie să spunem însă. . Cahalul este. Cahalul. decât după ce au făcut să izbucnească nişte revoluţii teribile. pe care ovreii o aruncă asupra pământului. Francmasoneria 36 .el este puterea ocultă a Francmasoneriei. învăluită sub aparenţele inofensive ale Comunităţilor confesionale. de câtva timp. în mijlocul naţiilor puternice. Vom începe prin Austro-Ungaria.el este agentul propagării perfide a materialismului şi a ideilor liberaliste. . consideraţi ca vite şi la ura cea mai atroce. El este rezultatul dogmei talmudice a poporului ales. de moarte. reţeaua. Coranul. un nou Ierusalim. ai Germaniei.pe care-l stăpâneşte. .de câte ori au voit să forţeze porţile unei noi naţii. Astfel ei au devenit cetăţeni ai Franţei în timpul marei Revoluţii şi au ajuns cetăţeni ai Austriei. împotriva căreia omenirea este dezarmată. N. ţara cea mai apropiată de a noastră. zdrobit în luptă. . .la Revoluţie. e aproape să îngenunche.ca Talmudul şi ca realizarea sa concretă Cahalul. nu numai patima de proprietate. dar şi patima de dominaţie. ai Italiei. Şi notaţi bine că. prin teroarea Cheremului. în mod absolut şi tiranic.C. dogmă în virtutea căreia ovreii nu trebuie să se contopească cu alte popoare. Religia jidovească trebuie să cuprindă într-o zi pământul întreg. AUSTRO-UNGARIA „Ovreii nu erau nimic în Austria. de la început că ovreii nu au obţinut nicăieri aceste drepturi. Cahalul este organizaţia misterioasă care. . trebuie să se ridice în locul dublei cetăţi a împăraţilor şi a Papilor”. . Cahalul este factorul corupţiei care răstoarnă statul nostru. a făcut cu putinţă conservarea poporului ovreiesc.el este organul care rătăceşte opinia publică prin ziarele pe care le subvenţionează. *** În rezumat. în urma revoluţiei din 1848.Paulescu: Spitalul. fiind detestaţi de toate popoarele. prin dobândirea drepturilor de cetăţenie. industria şi agricultura în România.el este cauza acaparărilor. întrucât interesele noastre morale şi materiale sunt în primejdie. Israel porni să cucerească lumea. Cahalul este reacţia contra oricărui progres. ce se petrece în ţările în care iudeii au putut să-şi satisfacă. a trusturilor. contra întregii omeniri nejidoveşti. care au zguduit lumea şi care.şi măreţele profeţii ale cărţilor noastre sfinte se vor îndeplini… Nu e departe timpul în care toate bogăţiile pământului vor aparţine numai jidovilor… O nouă împărţire mesianică. . duşmanul nostru secular. tulbură liniştea nenorocitului popor românesc. Pe zi ce trece.zice Trocase. Aceasta este puterea ocultă ovreiască. el dă naştere la dispreţul cel mai insultător contra goimilor. a falimentelor care minează comerţul. El este cheia problemei ovreieşti şi explică lipsa oricărui elan de reînnoire şi de înaintare în sânul iudaismului. sau pe care e pe drum să le distrugă. EFECTELE CAHALELOR TALMUDICE Posedând arme veninoase. Catolicismul. în fine. pentru că nu o cunoaşte. căci Dumnezeu le-a făgăduit să posede tot pământul şi să stăpânească lumea întreagă. Talmudul. socialiste. Să vedem mai întâi. agentul revoluţiilor. au recurs la acelaşi mijloc . pe care le-a doborât.

În 1869. În 1857. Afară de asta. numărul lor merse crescând din ce în ce. Tot comerţul şi toată industria ţării sunt în mâinile iudeilor. un adevărat cimitir pentru bieţii români. era de 206.000. Având.500.este comerţul cu băuturi spirtoase. Multe din moşiile.pe când ei erau stăpâni. unul din faptele cele mai caracteristice ale istoriei contemporane”. Oraşele fiind repede umplute. de ce moldovenii. Bucovina. la Ungaria şi la Austria. ravagii înspăimântătoare.aşa că în 1900 ajunse să întreacă cifra enormă de 80%. în Bucovina. moşiile şi marile domenii rurale. Cahalul. ce e mai mult.prezintă un exemplu izbitor de ceea ce ar deveni România. Pe urmă. populaţia jidovească se ridicase la 11. de către Austria.96. n-au avut alt scop decât să distrugă digurile. .67. În 1846. având în sfârşit puterea. de către jidovi. când jidanii câştigară drepturile de cetăţenie.83. rămase românilor. care altădată prosperau în această provincie. De aceea. construind baricade şi înfruntând mitralierele soldaţilor împărăteşti. .pe care jidanii îi urmăresc şi îi ucid prin mizerie şi prin alcoolism. În 1890. GALIŢIA N. alcoolismul face. . . ei au acaparat cu totul profesiile liberale.în mod mai complet chiar decât în Moldova. numărul marilor proprietari ovrei crescu din ce în ce. într-adevăr. sunt de asemenea ipotecate la jidani. În 1769. tot comerţul şi toată industria în mâinile lor. posedau 95% din debitele de rachiu. Înmulţirea iudeilor între 1846 şi 1908 a fost deci de 713%.500 de indivizi. de la 1862. cucerirea absolută a unei împărăţii. ce se întâmplă în fosta provincie românească. În 1780. este. şi. acaparând toate profesiile liberale. În 1900. . .30.Acum însă. mai întâi. ei joacă acolo un rol dominant şi. sub gheara Austriei. sunt singurii cărora le-a folosit Revoluţia. . Coranul. fără doar şi poate. care locuiau în această provincie. pe deasupra. . Francmasoneria 37 . care le vor pune în vânzare şi le vor cumpăra peste puţin. Dulcea Bucovină. Ocupaţia de preferinţă a acestor ovrei. prin voturile pe care le cumpără. în timp de 50 de ani. Însă. Talmudul. după 1848. care i-a dat pe mâna acestor blestemaţi paraziţi.Paulescu: Spitalul. în contra valurilor cotropitoare ale ciumei semitice… Şi.47.care a fost răpită Moldovei în 1775. Astfel: În 1850 erau 14. această cifră se încinci şi se urcă la 1069.000. pentru 14 creştini.000. a devenit azi o pustie funebră. vom trece la alte părţi ale împărăţiei şi anume: la Galiţia. Astfel pe când în 1865 nu erau decât 2 avocaţi israeliţi.000. pier şi dispar puţin câte puţin. BUCOVINA Bucovina. Să examinăm. într-adevăr. S-ar părea că vienezii. ridicate de prevederea trecutului. În 1880. numărul familiilor ovreieşti. 60% din imobile sunt grevate de ipoteci la ovrei. prin urmare. vesela grădină de care vorbeşte poetul. de când prima bucată de pământ căzu în mâinile lor. . în 1885. Dar.000. pe care o sug până la măduvă. Ei ţin mai toate cârciumile.nu se mai înmulţesc deloc. Se înţelege. dacă n-ar fi luat măsuri ca să se apere împotriva pericolului israelit. ei nu întârziară să se reverse asupra satelor. . astfel. în 1900 ajunseseră la numărul de 82. ovreii au devenit stăpânii sau mai bine zis satrapii acestei nenorocite ţări.ca şi a celor din România.C. . având în posesia lor casele din oraşe şi. . Cât despre mica proprietate. . .

„Interdicţia făcută ovreilor din Galiţia (Polonia austriacă). pentru clasele inferioare. drepturi de cetăţenie! „Prin cruzimea de care a dat dovadă. plus mâncarea şi cheltuielile de transport.dreptul de a trăi.C. în timp de 18 ani. Ne va fi de ajuns să spunem că: Ţăranii în sate şi burghezii în oraşe. comerţul şi industria precum şi profesiile liberale sunt în întregime în mâinile ovreilor. Nenorociţii de ţărani sunt obligaţi să închirieze de la jidovi. Or. 43.adică în 1870. de la 1874 la 1892. s-au aruncat năpraznic asupra domeniilor rurale. Ţăranii. 3 ani după ridicarea interdicţiei. jigăriţi. în mâinile jidanilor. dar şi mai toată proprietatea rurală. Pentru ca să reintre în fonduri. zdrenţăroşi. din Ungaria sau din Moldova. . în mijlocul zăpăcelii universale”. ovreii ţin hanuri şi cârciumi unde vând rachiu… Ceea ce este. sunt cu totul ruinaţi… Castelele şi moşie au trecut cu miile. . abrutizaţi de sărăcie şi de alcool. singur jidanul câştigă.000 mici proprietăţi au trecut în mâinile jidovilor. vând rachiu pe datorie ţăranilor… şi prin dobânzi excepţionale. şi produce moartea. un pericol de moarte. marii proprietari jidani erau în număr de 680! Calculele referitoare la mica proprietate sunt. . ei ajunseră la cifra de 289. Talmudul. Pe lângă aceasta. la jidani. . de a poseda pământ. iar în 1880. având dreptul de vot. Cahalul. din rasa lui Iuda. Ei au acaparat nu numai întreaga proprietate urbană. În realitate. Într-adevăr. Mai mult. Camăta a distrus totul. ei posedă pământurile cele mai fertile din ţară. Coranul. care altădată erau şi ei proprietari. vreodată. negustori cu bucata. Iată ce ne aşteaptă pe noi Românii. ar trebui să cadă cortina. Aceşti cămătari. .se găseau în provincie. pământurile care le aparţineau altădată. prin foamete şi prin muncă istovitoare. şi mai semnificative. în veacul al douăzecilea”. a durat până la 1867. 68 de proprietari ovrei. Actualmente.Situaţia este şi mai deplorabilă în Galiţia. În fapt. Şi totuşi. şi rareori ajung să se poată plăti. jidanilor.… ca o lepră fără leac. în anul 1873. nu erau în toată Galiţia decât 38 de proprietari. halul acesta de plâns constituie o adevărată robiei. de 1867.Paulescu: Spitalul. care le-au dat în mână puterea politică. La această dată. cel puţin în ceea ce privea pământurile de arat.şi care întrece pe aceea a fiarelor de pradă. Odată contractul încheiat. din nenorocire. mai bine de doua milioane de locuitori. şi. pe preţuri exorbitante. plus mâncarea. ieftin de tot munca ţăranului pentru toată perioada agricolă următoare. Francmasoneria 38 . Ţăranul îşi vinde munca ovreiului.de cele mai multe ori unui alt jidov. şi. ca întotdeauna. pe fostele moşii ale părinţilor lor”. Adesea. dacă vom avea neghiobia să dăm. ea a rămas sălbatică. servesc.aceştia. jupoaie poporul de ultima lescaie. totul aparţine ovreilor. . se văd lucrând pe câmpiile Moldovei. „în Galiţia şi în anumite cantoane ale Ungariei. de ovrei. După un asemenea tablou. vreunui arendaş din Galiţia. cu un preţ ce variază între 45 şi 60 lei pe lună.adevăraţi iloţi. N. Trei ani mai târziu. . UNGARIA Acelaşi lucru se întâmplă şi în Ungaria. iar acesta o revinde în Moldova. cu 12 florini pe lună (25 lei). se dau la băutură. slabi. îndată ce au căpătat drepturile de cetăţenie. ca slugi. ruinaţi. cu un câştig enorm. această muncă este revândută.jidovimea austriacă provoacă indignarea când îndrăzneşte să vorbească de civilizaţie şi de progres. după statisticile oficiale. pentru ca să-şi uite necazurile. jidanul cumpăra. ascultaţi cele ce urmează: În Galiţia. ţărani ruteni. .… ea merge chiar până să uite dreptul imprescriptibil al omenirei.

de curând. care permit să exploateze mizeria şi suferinţa bieţilor creştini. nici prin ştiinţă. . „Fabricanţii. întreprinderile. Moravia. care transformă dreptatea într-o prostituată. „iudeii sunt deja proprietari a mai mult de jumăate din casele din Viena… Şi dacă vom consulta starea creanţelor ipotecare ce pot cu uşurinţă să ducă la o expropiaţie. Tot comerţul este în mâinile iudeilor. . ei au devenit. micile economii pe care creştinii reuşiseră să le strângă. s-au urcat ovreii până în vârful scării sociale. cărbuni etc. sau mai bine zis. Acum. lemne. O speculă neruşinată îşi întinde gheara peste tot. ovreii nu aveau nici un cot de pământ în Ungaria. să examinăm modul cum ei au procedat în altă ţară mare. „În ce priveşte proprietatea funciară. În acelaşi timp. Şi nici nu mai vorbim de judecătorii ovrei. ei şi-au câştigat cu vârf timpul pierdut. Din nimic. speculând mai ales asupra produselor de alimentaţie şi asupra celor necesare traiului (grâu.). nici printr-o activitate productivă. Pe lângă aceasta. Francmasoneria 39 . în mod periodic. după 30 de ani. 100. care a avut imprudenţa să dea ovreilor drepturile de cetăţenie. le aparţin 70% din clădiri”. după interesul lor”. Tot aşa e şi cu industria. suferinţele şi nenorocirile omenirii. Baronul Rotschild.000 hectare”. De atunci. zahăr.chiar şi peste mizeriile. N.fără să mai vorbim de ceea cei aparţine în celelalte provincii (Austria de Jos. AUSTRIA Austria propriu-zisă.Doctorul Horsky. numai prin intrigă. . ce-şi vinde favorurile cui îi dă mai mult. Astfel jidovii. . comerciale şi financiare. pentru a putea intra în posesia aceloraşi drepturi. . îndrăzneală. Astfel. Acestea sunt efectele Cahalului! Acum. a treia parte din pământul întregului regat le aparţine… Trei jidovi posedă. scria. . era interzis ovreilor să devină cumpărători. . nu întârzie să cadă în cea mai grozavă mizerie.” „Nu prin talent. Însă mai e ceva. următoarele: „În 1862. până la 1848. sunt salarii de foamete. să devină apanajul lor”. ei singuri. aproape un sfert din marea proprietate în Boemia (de şapte ori mai mult decât familia imperială).constrânşi să plătească preţurile iudeilor . după placul. Talmudul. neîndestulătoare pentru a face să trăiască o familie”.au ajuns repede să reunească în mâinile lor bogăţia şi influenţa.însuşindu-şi fără ruşine fructul muncii concetăţenilor lor.mai cu seamă acelea de avocat şi de medic. sunt cu totul ocupate de jidani. „ei acaparează toate grânele disponibile şi.ci.părăsesc meşteşugul. că am văzut nenorocirile unei ţări mari. el singur. Ovreii organizează cartele şi trusturi. Cahalul. . nici prin lucru. precum şi în Ungaria. lăcomie nesăturată şi lipsă de orice scrupule. nu este nici ea mai fericită. Însă ovreii nu s-au mulţumit să adune bogăţii colosale. petrol.Paulescu: Spitalul. strângând în mâinile lor toate industriile. A trebuit ca şi pământul să le aparţină… pentru ca influenţa potică pe care o dă proprietatea. Coranul. profesiile liberale.adică elementele dominaţiei. îndemânare de a exploata pe aproapele. ei şterpelesc. Salariile sunt minime. în monarhia Habsburgilor”.C. posedă. Silezia). exploataţi şi ei la rândul lor. Într-adevăr. prin lovituri de Bursă. în 50 de ani. totul. Lucrătorii. viclenie. odată în stăpânirea lor. ei reglează cursurile preţurilor. adică în Franţa.

stabilite în acest oraş sub predecesorul sau. „În secolul al XII-lea. . nu ne vom ocupa decât de modul cum ovreii au ajuns să se introducă în Franţa şi de mijloacele oculte de care s-au servit pentru ca să capete drepturile de cetăţenie. în mai multe rânduri.puteau să intre în breslele de meserii şi de comerţ.şi privesc toate bunurile ca şi când le-ar aparţine. . cumpără de la oricine. de Charles al Vl-lea. pentru a obţine drepturile de cetăţeni într-o simplă colonie franceză. Storcâd poporul. Cahalul. pasajele următoare: „Se pot asemăna jidanii cu nişte viespi care se introduc în stupi ca să omoare albinele. Aici.cu ajutorul brevetelor acordate de rege. Ei creară Francmasoneria şi. Cucerirea Alsaciei a adus Franţei un număr considerabil de iudei. în 1394. duşmana lor ereditară. Francmasoneria 40 . să le deschidă pântecele şi să le ia mierea ce se găseşte în ele… Ei cred că orice autoritate este o uzurpaţie asupra lor. profitând de faptul că străinii. de la 12 la 15 iudei pe an. În acelaşi timp. atât de trainic stabilite în timpul Evului Mediu. îngrozind lumea prin crime rituale. unde au fost toleraţi… Ei profită de descoperirile altora.care ar trebui mai bine să se numească marea Revoluţie jidănească. . „Petiţia negustorilor şi a vânzătorilor din Paris.ovreii au fost. De atunci. Talmudul. FRANŢA Lăsând sub tăcere acapararea bogăţiilor acestei ţări.C. care este aproape la fel cu cea din Austro-Ungaria. . fură definitiv expulzaţi din Franţa. Algeria.ei au încercat mult să-i înşele pe francezi asupra intenţiilor lor. atât de dese pe vremea aceea. oferă risipitorilor sau nenorociţilor datornici. atât de puternică la acea epocă. unde Henric al IV-lea luase sub protecţia sa 24 familii care se coborau din cele dintâi 8 menaje. ei se ascunseră. chiar din 1767. o dată cu drepturile dorite. . Sub Ludovic al XIV-lea. între altele. Ovreii nu pot să se laude că au adus lumii vreun folos. . Însă. intrând din nou prin fraudă.Aceasta ne va permite să înţelegem manevrele ascunse. . ce se aplică la o anumită categorie de femei. . în contra admiterii ovreilor” cuprinde. „ovreii din Franţa ajunseră la cifra de 800.ba.însă în condiţii foarte nesigure şi asemănătoare cu înscrierea în condicuţe. pentru ca să le altereze producerile. Ei erau tot aşa de bogaţi ca şi acum şi stăpâneau jumătate din Paris”. Coranul. ceea ce reprezintă o populaţie de vreo 400 de indivizi. în 1778. jidovii încercară să se strecoare în Franţa. ce e mai mult. căutând să dărâme Biserica. Văzând însă că nu le reuşeşte cu minciuna. căderea monarhiei şi răsturnareaBisericii creştine. nu se găseau la Paris decât trei sau patru familii israelite. Astfel. îndată ce furtuna încetă şi reîncepând aceleaşi isprăvi ca şi mai înainte. introduc mărfuri interzise sau defectuoase. adică din războiul din 1870. câţiva ovrei reuşiră să se stabilească la Paris.ca pretutindeni. mureau la Paris. chiar de la un asasin sau de la un servitor. sărăcindu-l şi ruinându-l prin camătă. . pe care nu o ating încă azi. practică tot felul de cămătării. de care se servesc la noi. .000 în această provincie.Paulescu: Spitalul. în diferitele ţări. ei făcură un mare pas care le aduse. se aflau în număr de vreo 20. . Însă. resurse care le N. Mai târziu.încercând prin Cahal să vatăme corporaţiile meseriaşilor şi ale negustorilor. zisă franceză. preparară şi săvârşiră Marea Revoluţie.nu au decât o dorinţă. ei erau toleraţi la Metz. goniţi din Franţa. pentru ca să ajungă la un rezultat analog. pe care le scorneau neîncetat. aceea de a ajunge la o împărăţie universală .000. cu ajutorul ei. În plus. prin nenumărate erezii.şi înaintea marii Revoluţii din 1789. ei profitară de nenorocirile ce rezultaseră pentru ţară dintr-un dezastru naţional.

. Coranul. într-o publicaţie anterioară.C. jurisconsul celebru.Paulescu: Spitalul. . într-un oraş. ovreii reuşiră să introducă în Anglia.sau. de asemenea. Cahalul. care îşi închipuiră că maşina împingea pentru ei. avură. societate secretă pe care au imaginat-o şi au construit-o după modelul Cahalului lor.… aşa era de mare scârba ce inspira această lepră. începând de la acest tragic eveniment şi până în zilele noastre. Membrii Convenţei se înţelegeau. La 30 aprilie 1791 şi la 27 septembrie 1791. după Taine. deputaţii. nu vom insista decât numai asupra câtorva peripeţii jidoveşti. puţin câte puţin. o singură casă de comerţ. organizaţia socială. Aici. pentru ca să-şi însuşească averile acestor proscrişi. drept o instituţie filantropică. câştigaţi de jidani.fu să se repeadă asupra diamantelor Coroanei. am arătat pe larg. colaboratorul lui Napoleon. Prima grijă. foarte scump. Masoneria.adică după 4 ani. . Să notăm. însă Adunarea. ovreii din Paris solicitară emanciparea tuturor israeliţilor din Franţa. Mulţi proşti căzură în perfida cursă ce li se întinsese şi intrară cu grămada în adunarea suspectă. . Francmasoneria putu să lucreze în tihnă.pentru ca să se arate demni de emancipare. Când Constituanta se reuni. De altfel. Abuzând de încrederea acestor naivi şi acoperindu-le ochii cu un văl des. aceia care organizară jefuirea bisericilor şi distrugerea capodoperelor. în 1806. inspirate de credinţa geniului pictorilor din Evul Mediu… Adesea ei cumpărară biserici întregi. Francmasoneria 41 .cel puţin ca instigatori şi ca tăinuitori de obiecte dosite. Câţiva ani mai târziu. fiecărui negustor. Ovreii fură. Cu mult mai înainte de Revoluţie. foarte încurcată. dar. reveniră la asalt.Israel triumfă. că ea lucra. care s-au desfăşurat. au fost judecaţi şi în urmă executaţi.dacă nu ca autori direcţi. pe toată lumea. când liniştea fu restabilită. pe aceşti blestemaţi fii ai lui Israel. cu ovreii. . pur şi simplu. le închiriară.grăbesc ruina. care s-au lăsat să fie prinşi. înspăimântătoarea dezlănţuire a patimilor de proprietate şi de dominaţie. forţele unui popor întreg. că aceasta s-a întâmplat în plină Teroare. cu toate avertismentele Papilor. Toţi ovreii din Paris au fost implicaţi în această afacere. care îi împiedica să vadă. fără să bănuiască măcar. . înşelă într-un chip nedemn nobilimea. burghezimea şi. se continuă câteva zile. . cu un pumn de bancnote şi le dărâmară . ca să dărâme. o mare parte din cler. pe la începutul secolului al XVIII-lea. Talmudul. vom expune mai departe originea Francmasoneriei şi rolul ei în timpul marii Revoluţii. împrumuturile pe amanete. Francmasoneria. Dezbaterea. traficurile şi negoţurile cu lucruri vechi… Dacă se îngăduie unui singur jidov. Mobilierele emigraţilor erau o altă ocazie de operaţii fructuoase. . fără nici un succes. -scrise cele ce urmează: N. de altfel. credincioşilor. Ea amăgi. în furtul cărora jucară un rol de căpetenie. Dar. în mod mincinos. agiotagele. de luptă neîncetata. amână soluţia. Cea mai mare parte din furturile şi jafurile de care vorbeşte Taine. . Englezii au făcut apoi să treacă în Franţa această funestă asociaţie. Tocmai în octombrie 1793. practică scomturile. se permite comerţul la toată naţia şi se opun. Atunci. care a avut loc în timpul acestei groaznice furtuni sociale.pe unii mai mult decât pe alţii. Însă.şi mai ales pe revoluţionari. dându-se. începută la 21 septembrie 1789.întrun memoriu pe care-l prezentă împăratului. micile schimburi. numai câţiva iudei subalterni. Portaiis. pentru Israel. Aici. au început să ia naştere averile enorme ale multor jidani din Franţa.

nici nemţi.Paulescu: Spitalul. Dar. într-o carte remarcabilă. ura împotriva acestui neam netrebnic. adăugă: „Nu se plânge lumea de protestanţi şi de catolici. El a fost împrăştiat. Profitând de un astfel de moment pentru a da un astfel de decret. a ovreilor din Algeria. cum se plânge de jidani. al muncii tuturor cetăţenilor. Cremieux şi cumătrul său Gambetta au trădat Franţa. nici englezi. erau lipsiţi de dreptul de a vota. era aşa de intensă. jidanii au ajuns să fie stăpâni absoluţi pe Franţa.şi trimise înapoi generalului N. Şi Napoleon I. care-şi făcuseră datoria în mod eroic în timpul războiului. Acest popor avea altădată un teritoriu şi un guvern.C. Astăzi. şi acum rătăceşte pe tot globul. Sunt nişte lăcuste şi nişte omizi. Acest decret de naturalizare excită. Treizeci de ani mai târziu. trece în punga jidanilor. care pustiesc Franţa”. în ce condiţii. Răul pe care ei îl fac. pentru a face pe ovrei buni cetăţeni.Toussenel scrie: „Ovreii au lovit toate statele cu o nouă ipotecă. referitor la naturalizarea străinilor. Jidovii nu sunt numai o sectă. .lovituri de bursă dezastruoase. pentru ca să servească interesele neamului lor. El avu.ci pur şi simplu ovrei…”.al cărei pământ era invadat de duşmani. . Greşeala provine din faptul că revoluţionarii nu au vrut să vadă decât o chestiune de toleranţă religioasă. Cu atât mai mult că în 1870 această măsură avea şi un caracter odios: arabii. într-o discuţie în Consiliul de Stat.Iudeii o au în mâinile lor… Israel a impus tribut tuturor statelor. . în problema ce aveau de rezolvat în ceea ce priveşte starea civilă a israeliţilor din Franţa.) etc. . sub republica francmasonă. Aga scuipă pe el. nu vine de la indivizi. . Francmasoneria 42 . krac-uri şi panamale ce ruinează o ţară întreagă. Şi pentru ce o asemenea favoare?… atunci când decretul din 1848. . în masă. Ei organizară maşina de exploatare a popoarelor. pentru ca să caute un refugiu. din nenorocire. o naţie în naţie. în timpul războiului ce a doborât Franţa. în timpul războiului din Italia. Coranul. . o indignare unanimă. deschidea iudeilor o poartă destul de largă.Les Juifs rois de l’epoque. dădu decretul de naturalizare.pe care aţâţi cuceritori au visat-o. . . Când un ofiţer francez se prezenta la Sidi Mahomed Ben Ahmed el Mokrani. ovreii au înaintat mult.şi îi înmână decretul lui Cremieux. De atunci. ca efect imediat. .„Constituanta crezuse că. În 1870. etc. ALGERIA Să vedem acum. ci un popor. iar nu o ţară.ce era dăruit cu toptanul şlehtei jidoveşti. încât pentru ai înflăcăra pe turcoşi împotriva austriecilor. sub numele de dobândă a datoriei naţionale”. produsul cel mai clar. experienţa a probat că… nu avusese prevedere. De altfel. fără să fi fost distrus. care împreună cu jidanul Gambetta erau membri ai guvernului Apărării naţionale. ci chiar de la constituţia acestui popor. nici prusieni. Talmudul. etc. fără să se confunde. peste tot. în Algeria.mare senior arab. Europa este înfeudată dominaţiei lui Israel. ovreii au căpătat drepturile de cetăţenie în Algeria. ei nu sunt nici francezi. pe care aceste state nu o vor plăti niciodată cu veniturile lor. era de ajuns să li se spună că aveau în faţa lor nişte jidani. . din care au ieşit trusturi formidabile. această dominaţie universală. războaie (ca acela din Tonkin. era de ajuns să-i facă să participe… la toate drepturile de care se bucură cetăţenii francezi. pretutindeni el se crede că trăieşte pe pământ străin… Astfel ovreii formează. el există la toate naţiile. o răscoală îngrozitoare a populaţiei arabă şi cabilă. Cahalul. cu ele. jidanul Cremieux.

. în numele Ţarului. Însă.ne spuneau telegramele agenţilor. măsură excelentă pentru poporul rus. apără cauza Ţarului şi a Rusiei”. colo pentru alta. Nu vom spune deci. trei miniştri.profitând de momentul când Rusia era încurcată într-un război nenorocit. să vorbim puţin de o ţară mare. . Să vedem. Mokrani căzu ca un erou şi revolta fu înecată în sânge. Israeliţii formează. care îşi închipuie uşor că o monarhie absolută este un îngrozitor flagel. ca miniştri de război (Ottolenghi). tăiaţi împrejur. nici prin minciună. jidănimea n-a văzut decât un singur lucru: interesul ei. pentru ca să arate tot dezgustul şi adâncul său dispreţ. în care voiau să intre. Poporul rus. prin Nihilişti (sectă de anarhişti). pentru a ajunge aici.unde ei se numără cu milioanele. un Stat în Stat”.Paulescu: Spitalul.pentru al elibera”.unde vine să se reverse prisosul acestui furnicar. într-adevăr. a cărui faimă a făcut ocolul pământului. nu stau mai bine ca Austria şi ca Franţa. era zdrobită din afară.sau mai bine zis se năpustea ca o bestie turbată. se îndeletnicesc cu un gheşeft monstru. . Francmasoneria 43 . poporul rus nu ştia câtuşi de puţin ce e o constituţie şi ce sunt garanţiile. Jidănimea rusească se agită cu furie şi. prin presa europeană. care are jidani ca prim-miniştri (Luzzati). de asemenea. . de armata franceză. în mijlocul masacrelor. nici de Germania. Coranul. prin urmare. RUSIA În Rusia. din acest punct de vedere. . îşi ridică impozitele. Nu ne vom mai opri asupra celorlalte ţări din Europa. în 1881: „Poziţia iudeilor în Germania este foarte avantajoasă… Fiecare comunitate jidovească se administrează ea însăşi.ca cei de la noi . Cahalul. Mai mult. în timpul războiului cu Japonia. îşi dirijează şcolile. Văzând ca nu ajung la nimic.Augeraud crucea de ofiţer a legiunii de onoare. Şi. Aceeaşi soartă ne ameninţă şi pe noi.C. Într-un ceas aşa de dezastruos pentru patria comună. reclamă o constituţie şi o garanţie. foarte puternici şi unde Herman Kuhn scria. în loc să citeşti în ziare depeşele agenţiilor jidoveşti. citeai scrisorile particularilor care vedeau cu ochii evenimentele.nu se bucură de drepturile de cetăţenie… adică de Rusia. punându-se în grevă. ovreii . . N. într-adevăr. care minţeau cu neruşinare şi îl făceau să creadă că. . avu loc intrarea jidovilor în naţia franceză. ce s-a petrecut în Rusia. nimic despre Italia. unde ovreii sunt. s-au văzut „instigatori. care răsculau poporul. mereu excitat împins în stradă de către jidani. . unde.redusă la trista necesitate de a se pune în serviciul acelora ce trăiau numai din camătă şi din furtişaguri.ovreii sunt lipsiţi de drepturile civile şi politice. însă deplorabilă pentru vecinii lui. pentru acest lucru se răscoală. în momentul de faţă. nici prin teroare. românii. Când. nici de Anglia. Francmasonii Constituantei şi ovreii revoluţionari din Rusia. Dar. Cahalele calomniază Rusia şi o discreditează în ochii lumii străine. în care ovreii . constatai că poporul rus mergea fără să ştie pentru ce. fără intervenţia autorităţilor civile. francezilor. .în particular pentru noi. În cursul unei revoluţii sângeroase. ei au dezlănţuit războiul civil când patria. din partea jidovimei. care s-au înjosit până la a se pune în rând cu jidovii. tot astfel. . ce a dat naştere unui scandal colosal.ici pentru o cauză. care mai toate sunt în mâinile ovreilor. ca primari ai Romei (Nathan). arzând şi asasinând. pe când ruşii se găsesc foarte bine sub un asemenea regim. în realitate. Şi. Talmudul. lucrară exact în acelaşi sens. încercară să escaladeze bariera.tulbură liniştea Statului şi pune într-un pericol continuu viaţa Ţarului şi a principalilor săi colaboratori. Aceasta ne va permite să ne dăm seama de uneltirile sau de tertipurile pe care jidanii din România le întrebuinţează pentru ca să-şi atingă scopul dorit. care. ei încercară să se încorporeze în naţia rusă.

. ei se agită nebuneşte. . Talmudul.ca şi prin voinţă şi prin moravuri. prin urmare.000 de iudei. ei erau atât de rari. . Cifrele acestor statistici arată că. ei trebuie să aibă prerogativele de cetate. în toată ţara.cu mult mai înainte de formarea acestei ţări.când s-a făcut cel dintâi recensământ în Moldova. a atins cifra colosală de 1. veniţi de ieri. . În 1859. la Iaşi.24.venind din Galiţia şi din Polonia rusească. în 1820.9. împinşi fiind de patima de dominaţie.000. scoase din statisticile oficiale. unguri.000. ovreii. În 1831. Cahalul.000 de jidovi. . . în această perioadă de 96 ani.străini de ţară. Ernest Desjardins. ne va fi uşor să înţelegem ce se petrece în propria noastră ţară. în 1867.… de la luarea Ierusalimului de către Titus (Cremieux)… sau din timpurile lui Decebal (B. . În 1803. În România. .. care se află actualmente în România. care a venit în România.000.533 la 100. în Bucureşti. .000. nici la luptele sângeroase. în România. În 1838.şi că. numărul ovreilor a fost întotdeauna cu mult mai mic ca în Moldova. 3. În Muntenia. tătari. Astfel. Numărul lor însă a crescut progresiv.000 de ovrei.120.n-au nici un motiv istoric plauzibil ca să poată pretinde drepturile de cetăţenie. Astfel. Ea a venit aici prin emigraţie. Comparând între ei anii 1803 şi 1899. . ce constituie un fel de cloacă nesecabilă ce debordează cu îmbelşugare această pestilentă. prin spirit şi prin limbă. nu se afla în Moldova decât un număr foarte mic de ovrei. în Moldova. Francmasoneria 44 .330 ovrei. etc.C. susţinute de el împotriva numeroşilor barbari (turci.000. nu s-au găsit decât 127 şefi de familii israeliţi. în imensa lor majoritate.000. . . Această invazie a început de ani de zile. membru al Institutului. În 1899.) ce voiau să-l cotropească. pretind astăzi că sunt stabiliţi în România de când lumea şi pământul. Prin urmare. Pentru a atinge şi acest sfârşit.se socotesc în toată ţara. La începutul secolului al XVIII-lea. pe viaţă sau pe moarte. . Coranul.80. ca să ne subjuge cu totul. le mai trebuie să posede şi drepturile de cetăţenie. . . ovreii n-au putut să-şi satisfacă decât numai patima de proprietate şi datorită ei.19. aceşti străini. Lazare). În 1831.care n-au luat parte nici la suferinţele grozave îndurate altădată de poporul român.ROMÂNIA Acum. În 1899.37. Dar. cunoscând modul cum jidovii au lucrat în mai multe ţări străine. . În 1838.70. încât contribuţia lor totală se ridica abia la 155 lei.s-au găsit. este prin naştere. vom aduce aici cifre exacte. după împărţirea Poloniei (1772).6. ce le sunt contestate pe nedrept. constatăm că înmulţirea jidanilor. În 1827.000.Paulescu: Spitalul. un savant istoric. au ajuns în câţiva ani să pună mâna pe mai toate bogăţiile ţării. În 1820. 12. în urma emigrării lor necontenite din Moldova. pe trimestru. Pentru ca să probăm că această afirmaţie nu este decât o neruşinată minciună. să studieze chestiunea israelită: „Majoritatea familiilor evreieşti care locuiesc în România.200. În 1860. . dar a devenit foarte activă mai ales în timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1848)… N. Aceşti străini. din Austria şi din Rusia. . Iată ce zice în aceasta privinţă. s-au introdus aici în mod fraudulos în cursul secolului trecut.

o diferenţa de 70 000 de suflete în profitul lui Israel.784 de suflete. nu mai are astăzi decât 75.500. N. C. datele referitoare la numărul locuitorilor Moldovei arată că populaţia rurală a crescut.8%. calculând asupra datelor statisticilor oficiale.000 80.şi aşa mai departe.pentru ovrei un excedent de 17. Numai că. de la 1870 la 1893.000 +40. De asemenea.000 Adică.la Botoşani. Dacă examinăm acum statisticile care dau mişcarea totală a populaţiei în oraşele Moldovei.759 locuitori.882.488 suflete. -5. pe câtă vreme jidovii (al căror număr este aproape pe jumătate ca acel al creştinilor) au un excedent de 40.30. .pentru moment provizorii. în oraşul Iaşi. le rezumă astfel: „Cifrele recensământului. pentru acelaşi oraş.7%. cu 41. neobservate de nimeni. cu cât oraşele sunt situate mai spre nord”. De asemenea.care se petreceau în umbră. 774 morţi). asupra morţilor. O asemenea disproporţie. asupra unei populaţii totale de 77. răul pare şi mai mare.000 naşteri.500. Fenomene. care e enormă.443 de suflete. asupra naşterilor. pe când jidanii au câştigat 120 (894 naşteri. În 1912. care în 1909 avea 77. Iaşii. Diferenţa : Români 7. Astfel. de 57% .000 morţi. în 43 de ani. într-adevăr. 2. Talmudul. Putem deci să afirmăm că oraşele Moldovei se depopulează şi că această depopulare este cu atât mai intensă.la Fălticeni. trebuie să aibă cauze profunde.000. populaţia urbană a Moldovei a crescut numai cu 5.8%. .5%.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 23%. uneori numai bănuite. numai cu 18. a Mihăilenilor cu 13%. În acelaşi timp. O asemenea proporţie se întâlneşte în mai toate oraşele Moldovei. dădură pământul naţional pradă cerşetorilor corupători”.pentru concurenţa de aici înainte neputincioasă şi chiar pentru viaţa materială a adevăraţilor români… Dar.apar astăzi în plină lumină… Într-adevăr. Francmasoneria 45 . ovreii au ajuns în Iaşi la cifra de 39. vechea capitală a ţării.500 Şi.Paulescu: Spitalul. un deficit de 14.418 morţi). mişcarea populaţiei de la 1866 la 1909. Dar. se vede atunci că.000 de indivizi în favoarea lui Israel. populaţia sa diminuat în mod absolut.pentru români.432 naşteri.8% . severitatea acestor regulamente. Cuza. . de exemplu. etc. în 8 din 21 oraşe moldoveneşti. Naşteri Morţi Diferenţa Români 140. se prezintă cu un tablou şi mai înfricoşător. .759 locuitori. de 51. . s-a produs o diferenţă de peste 30. . .000 . 9. românii au pierdut aici 986 indivizi (1. se topi la vederea câtorva gologani. s-a făcut un nou recensământ al populaţiei. Cahalul. mişcarea populaţiei. când cercetezi mişcarea fiecărui oraş luat în parte. . . constată: .Astfel.fosta capitală a Moldovei.ne duc la constatări de o excepţională gravitate.000 170. profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi.000. Un ziar politic. Cu modul acesta. ale cărui prime rezultate au fost raportate de profesorul Cuza. D-l A. publicând aceste date. de la 1869 la 1875. .500 Ovrei : 13. iar a Dobrogei. iar a Dobrogei cu 45. existau în Moldova regulamente pentru apărarea fruntariilor împotriva valurilor năvălitoare ale vagabonzilor străini. vedem că românii prezintă un deficit de 30. în 13 ani. populaţia Fălticenilor s-a micşorat cu 10.6%.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 1%. astfel la Dorohoi ea este de 53. Morţi. Cu alte cuvinte.iar guvernele. Naşteri. a căror cunoştinţă se impune fără întârziere. în 22 de ani. 13. numai în anul 1909.000 Ovrei 120. +3. .3% . Coranul.adică la 50.C. făcându-se complicii acestor abateri. înmulţirea ovreilor străini luă proporţii înspăimântătoare.8%.

C. în cursul anului 1908: Meseriași români :1. în acest oraş.că în timpul războiului din 1877. cuie. numai 6 aparţin românilor. din 54 cârciumi. una singură e românească. fier. au trecut cu totul în mâinile ovreilor. în oraşul Iaşi. Industria. strada Lipscani din Bucureşti toată era ocupată numai de negustori români. Talmudul. Astfel.şi aceasta numai în câţiva ani. aceşti străini sunt puternic ajutaţi de Cahalele lor şi sunt uniţi prin solidaritatea naţională .de la un negoţ exclusiv românesc.strigăt care s-a răsfrânt. . este întreagă jidovească. după cum spune Raportul Camerei de comerţ şi industrie. 1 40 Asemenea proporţii se întâlnesc. cu toate enormele sacrificii ale Statului şi mai ales ale consumatorilor. care n-au între ei nici o legătură şi nu se bucură de nici un sprijin. la un negoţ exclusiv jidovesc.570. . la Herţa. . la Mihăileni… toate cârciumile sunt în mâinile ovreilor”.s-a făcut foarte repede. cu totul ridicolă. piei etc.).şi această constatare a smuls profesorului Cuza strigatul de alarmă sau mai bine zis de disperare: pierim . Coranul. Într-adevăr. Şi nici nu mai vorbim de marea industrie care.874 . indispensabile acestor meserii. . Francmasoneria 46 . în faţa năvălirii unor paraziţi? Cuza. .deşi nu aveam ca etate decât 43 de ani. Comerţul.Prin urmare.742 Aici. până atunci foarte prolifică. La Hârlău. care a studiat bine acest fenomen patologic. .iar rezultatele sunt formidabile. . vom vedea că industria şi mai ales comerţul în oraşele României. . Trebuie remarcat că. pânză. ovreii se înmulţesc în mod prodigios pe când românii se împuţinează din ce în ce. în Dorohoi. de altfel. în cursul anului 1908: Negustori români 121 ovrei 1.Dacă vom consulta statisticile. din 133 cârciumi. aceştia au început să dispară. găsim: români ovrei Cârciumari 51 344 Băcani 6 83 Precupeţi 4 172 Făinari 1 80 Negustori de lemne şi aşa mai departe. în toate oraşele Moldovei şi în multe ale Munteniei. nisip. Ne aducem aminte. în Fălticeni. var. de-abia 4 sunt ţinute de români.Paulescu: Spitalul. în ceea ce priveşte mica industrie. acaparând toate mijloacele de subzistenţă. Ele ar fi naturale dacă neam găsi în Palestina. Cahalul a lucrat cu toată forţa de care dispune. . postav. pe când N. tinichea. la tot. . cu o dureroasă nelinişte. în consecinţă. Dar care este cauza istovirii unei populaţii.pe când bieţii români.Iată acum proporţia. sunt absolut dezarmaţi în lupta de concurenţă şi sunt uşor înlăturaţi de rivalii lor. de la tot. în inimile tuturor românilor. lemne.… în interval de câţiva ani.la Iaşi. faţă de negustorii ovrei. a negustorilor români. . Cahalul. au lipsit pe români de aceste mijloace de trai şi. Şi această transformare. din 74 cârciumi.Iată proporţia ce există între meseriaşii români şi iudei. meseriași ovrei : 5. în Moldova.care posedă şi tot comerţul cu materii prime (Pietre. În plus. . Efectele patimii de proprietate a ovreilor Jidanii în oraşe. din 1906: „În oraşul Botoşani. a ajuns la condusa că jidanii. meseriile cele mai uşoare şi cele mai productive aparţin iudeilor. dar sunt monstruoase în România.

Francmasoneria . având capitaluri din belşug şi care se năpusteşte la atac urmărind o ţintă determinată. străinii nu pot deschide cârciumi. Iată acum şi contra-proba. Negustorii români dispăruì au fost înlocuiţi de jidani. este fapta Cahalului. În orice caz. îi lipsesc de pâinea zilnică. îndată ce ajung în sate. Dar. graţie organizaţiei breslelor. găsim cele ce urmează: a) Pentru meseriaşi: români ovrei Botoşani 19% 68% Dorohoi 24% 70% Suceava 20% 66% b) Pentru negustori: români ovrei Botoşani 22% 72% Dorohoi 22% 74% Suceava 26% 66% Proporţia negustorilor români. dând peste tot excedente importante. această statistică arată lămurit că în aceste trei judeţe. găsim în Iaşi în 1909: Negustorii ovrei : Cârciumari : 1909 344 47 N. vedem că. acaparând toate mijloacele de trai. căci. . Dacă studiem statistica publicată de Spicuitorul moldo-român pe anul 1839. . Totuşi. rămânea aproape staţionară. avem de-a face cu Armata Cahalului. În statistica întocmită de Camera de comerţ şi industrie asupra a trei judeţe din nordul Moldovei în anul 1905-1906. Contra-proba.în timp ce populaţia ovreiască .Până acum v-am arătat proba. . pe urmă executată de o mână de maestru.deşi legea opreşte pe ovrei de a se stabili în sate. pentru că românii ţin încă aproape tor comerţul de băuturi alcoolice la sate. unde se strecoară ca să poată intra.C.ci o trupă disciplinată. cu mijloace financiare. Jidanii la sate. Talmudul. unde după lege. Această crimă abominabilă. . Într-un cuvânt. . Cahalul. chibzuită. populaţia românească se înmulţea în mod regulat. La un asemenea rezultat nu ar fi putut să ajungă o gloată. Intr-adevăr.care nu atinge 25%. . în acel timp. să vedem şi ce se petrece la ţară. cu cel ce găsim acolo în 1909: Negustorii români 1832 1909 Cârciumari : 26 451 Băcani : 1156 Pescari : 580 Blănari : 650 Chiristigii : 180 şi aşa mai departe. inconştientă de scop. O nimicire atât de completă şi îndeplinită în atât de scurt timp. care atunci erau în floare. a trebuit să fie mai întâi complotată. la acea epocă.toată Moldova este literalmente cufundată în mocirla năpăditoare a lui Israel. ovreii găsesc întotdeauna mijlocul de a călca această lege şi. românii aveau cu ce să trăiască. .este relativ mare. preparate mai dinainte şi venite din străinătate. otrăvindu-i cu băuturi alcoolice falsificate. ei nu întârzie să vândă pe ascuns alcool. în 1839. exterminarea unui popor.Acum că ştim ce se întâmplă în oraşe. Coranul. bine echipată. iar acum nu se mai găsesc acolo decât doi sau trei români. . Să comparăm numărul negustorilor români din Iaşi. pentru că industria şi comerţul erau ale lor. mai toate meseriile şi mai tot comerţul sunt în mâinile jidanilor. pierduţi în mulţimea nenumărată a jidovilor. Se înţelege uşor de ce românii pier în faţa jidovilor care.Paulescu: Spitalul.cincisprezece ani mai târziu. era toată luată de jidani.

. poruncite de Talmud. La Fălticeni. după forma occidentală. Francmasoneria 48 .din nepăsare.care sunt mijloacele cele mai eficace de a realiza. care alcătuiau toată averea lui şi a familiei lui. fraza stereotipă. În mai multe oraşe.800. . din incapacitate sau mai ales din corupţia timpului. În realitate. . Din aceste statistici rezultă că. nici de fudulie.000. atât pe cei din oraşe. ce este scris într-un raport (Anafora) al Sfatului administrativ al Moldovei. nici de lene. etc.621. că au venit să ocupe un loc disponibil în economia noastră naţională nu este decât o minciună sfruntată. întrebuinţând în această luptă pe viaţă sau pe moarte.Având bani.a fost nevoit sa-şi vândă o pereche de boi. ei au fost învinşi de jidani. fără încetare primeşte jălbi din partea breslelor şi a mai marelui staroste.000. Astăzi. care atunci când au venit din Galiţia sau din Polonia rusească. care se vor folosi de drepturile breslelor… să fie supuşi la aceeaşi taxă ca şi breslele…”.000 lei. . Chiristigii : 83 7 14 13 şi aşa mai departe. cât şi pe cei din sate. Talmudul. . din comerţ şi din industrie. proporţia este de 7. dar jidanii n-au vrut să-i tolereze lângă dânşii şi n-au consimţit nici măcar să-i primească în atelierele lor.500. .puse rezoluţia ca jidovii să continue să profite de toate drepturile breslelor. În aceeaşi zi. Iată. . la Dorohoi.şi se aruncară cu lăcomie asupra imobilelor din oraşe. . mai toate băncile. N. cu dobânzi enorme. Proprietăţi urbane. hoţia şi frauda. 8. Câte averi nimicite. încă nu e totul. care i-au atacat prin mijloace oculte. repede.românii au părăsit poziţiile mănoase în câştig.000 lei. ei posedă în Moldova mai bine de 31% din proprietatea funciară urbană. .Băcani : Pescari : Blănari . în ziua de 31 mai 1838: „Departamentul finanţelor. manopere tot atât de laşe. să părăsească terenul meseriilor şi al negoţului. nici de bunăvoie. Dar ce este mai trist.pentru ca să plătească jidanului o pălărie de 6 lei.000. ovreii îi împrumutară. legea nepermiţându-le să înghită şi pe cele de la ţară. pe care o luase pe datorie. Astfel.Prin comerţ şi prin industrie . Ce ar fi. fără voia lor. Dar. pentru o mică datorie. cum un biet ţăran. La Mihăileni. ea este de 1. unde te pot împrumuta. în mod sugestiv. e faptul că românii au fost obligaţi. adresat Domnitorului.încă şi mai puţin din cauza incapacităţii lor. cât de duşmănoase. n-aveau nici ce mânca! . cu No. pe când românii n-au decât pentru 2. Prin urmare. răspândită de ovrei. sunt în mâinile acestor vampiri.000 la 5. la nenorociţii români.100.000 lei. pentru care un asemenea împrumut însemnează ruina.000 la suma minimă românească de 200. am voit ca croitorii creştini să se obişnuiască a face costume europeneşti. care n-a fost în stare să le apere interesele.… cu expunerea necazurilor ce românii suferă de la ovrei.C.ovreii despuiară în voie pe bieţii români. mult mai uşoare şi cerând mai puţină osteneală. Cahalul. ovreii au case pentru 5.căci aceştia acaparând meseriile şi negoţurile au pus mâna pe cea mai mare parte din câştiguri… În urma schimbării vestmântului. lăsând cheltuielile pe socoteala românilor. din cauza incapacităţii şi mai ales a necinstei clasei de sus. Cerem ca ovreii. Domnitorul Mihalache Sturdza (de tristă memorie). a referat Sfatului că.ei. contractată la Iuda într-un moment de strâmtorare! De altfel. . dacă ar avea dreptul să cumpere şi moşii? Camăta. valoarea acaretelor lor întrece cu mult pe a celor româneşti. într-adevăr. . Astfel se îmbogăţiră foarte. în ascuns. Coranul. dispreţuind munca şi preferând funcţiile Statului.Paulescu: Spitalul. Un om de litere a povestit.

ei închiriară imense terenuri. această crimă a fost scăpată de singura piedică ce-o mai stânjenea. cu brânză mucegăită plină de viermi sau cu mămăligă neagră şi amară făcută cu mălai de porumb stricat … ca să-i otrăvească şi.adică furturi şi înşelătorii în mare. pe care îi împing la o nouă revoltă. aproape îndoit decât îl iau bulgarii. pe la prefecturi şi chiar prin ministere. elementul său. Dar. Fischerland. Ei bine. . speculând asupra banilor publici şi împroşcând cu infamiile lor chiar şi pe miniştri. Agricultura.Dar ovreii nu se mulţumiră cu atât. N. noi plătim zahărul cu un preţ exorbitant. Coranul. pe care să-i risipească. ei posedau două treimi din domenii. Astfel.C. peste puterile omului. Cahalul. din fericire. pe la regimente.care asociindu-se cu hoţia şi cu înşelătoria. în 1907. împilând cu neomenie pe bieţii ţărani care. Rapaport.şi cu ajutorul Cahalelor străine. nădejdea mângâiată a răzbunării ascunse împotriva creştinului. cu toate că nu voiesc să cultive pământul cu propriile lor mâini. Astfel. . nume ce vor face în veci groază şi scârbă adevăraţilor români. după placul lor. ei îl exploatează prin arendare şi. . Dar.adică de jurământul more-judaico. Dar şi-au recuperat investiţia până la urmă. unde corup funcţionarii. camătă înfloritoare”. pentru ca. ovreii măriră considerabil arenzile. câmpul nelimitat al viselor sale de putere în viitor. mulţumită unor magistraţi prea îndatoritori. în plus.obţinând prin aceasta drepturile de cetăţenie. impuse de jidani.Paulescu: Spitalul. Astfel. Pricepeţi acum ce escrocherie are loc atunci când viitorul băieţandrului este în joc şi mai ales când părinţii ţin să ascundă greşelile fiului lor. Ei atacară şi agricultura. pentru ca să aibă 17. al ovreiului. deşi Dumnezeu ne-a dat o ţară atât de fertilă. cu măsline putrezite. Şi nici nu mai pomenim de răul imens ce fac samsarii jidani. . care istovesc poporul. ceea ce arată cât iubeşte Israel pe ţăranii români e faptul că. Fischer. Feierstein… sunt numele principalilor bandiţi agrari. trebuinţa sa primordială. .fu nevoit să limiteze întinderea pământului cultivat de un acelaşi arendaş. asemenea anomalii se explică prin faptul că jidovii acaparatori fixează preţul mărfurilor.este taraba zarafului. Pentru ca să poată arenda o ţară întreagă.Jidanii se leagă până şi de tinerii neexperimentaţi de băieţii de bani-gata. pâinea de asemenea. aceste Iude găsiseră mijlocul să transforme în robii lor. . Astfel. Iar enorma suprafaţă din pământul României. acest soi nou de Hoţi erau iremediabil condamnaţi să nu mai lucreze decât ca să îmbogăţească mai mult pe strigoii avizi. . căci adesea un singur evreu ţine în arendă mai mult decât un judeţ. că ea constituie una din regiunile cele mai productive în grâu. sugându-l până la măduvă. . de atunci. Talmudul. trusturi de tot soiul. Carteluri.cărora le dau câţiva lei şi îi fac să iscălească pentru sume fabuloase. „comerţul.să ajungă în urmă să îi pună definitiv sub picioare. . formează un fel de triadă talmudică. per excelenţiam. guvernul le-a pus botniţă şi planul infernal a avortat. . fără ca nimeni să nu mai poată veni în ajutor acestor nenorociţi! De altfel. de curând. .adică izvorul fundamental de trai al ţării.după răscoala ţăranilor.Mai apoi ovreii întrebuinţară atâtea bogăţii ca să organizeze carteluri. a dat ovreilor poliţe pentru mai mult de un milion. din Galaţi. în Moldova de sus. . jidanii îi nutresc cu „peşte împuţit. . un tânăr G…. . au acum neruşinarea de a plânge pe ţărani. din lumea întreagă. proporţia moşiilor arendate crescu aşa de repede şi ajunse la cifre atât de înspăimântătoare. ce unul din ei o stoarce până la uscare. ca să trăiască. că Parlamentul. mai pe toţi ţăranii României! Într-adevăr. care mişună prin tribunale. Juster. neputând să se ducă în altă parte din cauza depărtării. s-a numit. Francmasoneria 49 . pe la primării. Guttmann. mică săptămână.000 lei. care se pregăteau să se îndoape cu sudoarea omenească. în bătaie de joc. Dar. Cametei. să le dea şi pelagră. este foarte scumpă. de exemplu. După cum zice Desjardins. pretutindeni unde aceştia lucrează ca muncitori. Şi când te gândeşti că aceeaşi jidani. se adaugă adeseori sperjurul. înainte de 1902.au fost nevoiţi să se plece exigenţelor. care au văzut scăpându-le o asemenea pradă.

. unde este curat.condiţie care face pe jidovime să geamă de disperare. Dar aceasta nu i-a îndestulat pe jidovi. dar îndeamnă pe români să bea rachiuri care au un grad de alcool extraordinar de ridicat . ca nişte duhuri rele. „La cârciuma lui Bercu Leib… din Iaşi… am luat o probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se afla în raftul debitului şi o altă probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se găsea sub tejgheaua debitului. . Beţia şi alcoolismul . carne de oaie moartă de dalac. . aduc în ţară.după cum fac şi Jidovii din societăţile distrugătoare de păduri. valorează mai puţin ca banii. ce ar trebui să cheltuiască pentru a face reparaţiile necesare.jidovii vând românilor basamacuri de 60% şi chiar de 87. pe care le distrug fără milă. .absolut interzis de consiliul sanitar. Dacă se adaugă la aceasta o muncă istovitoare. Talmudul.Acum patru ani. într-o ţară înzestrată de Dumnezeu cu bogăţii nemaipomenite. şi îi omoară prin instalaţiile lor defectuoase. care munceau la el. ea singură.şi de ce guvernul este obligat să intervină. Şi acest rol de ucigaş a fost încredinţat Alcoolismului şi Prostituţiei.3% alcool. O epidemie de această groaznică boală izbucnind printre aceşti nefericiţi. ca să înăbuşe aceste răscoale. o puzderie de jidani străini.şi se descoperi omorul premeditat. aplicarea formulei Talmudului: tob şebegoim harog! Distrugerea pădurilor. femeia debitantului a vrut să o dosească în momentul intrării noastre în debit. cu sticla.deveniţi muncitorii sau mai bine zis robii lor. care voiesc să stabilească aici noua Palestină.ca şi cum n-am avea îndeajuns. De altfel. ajutat de Cahal. Astfel. . Ovreii.C.şi pe care sticlă. o rasă întreaga. Rachiul de pe raft conţinea 38. Întradevăr. terenurile lor petrolifere. „bune pentru români”.… ca să scape de moarte pe nişte ţărănoi mocofani.… şi pe ce pun mâna. pe nimic. un ovrei G… a avut îndrăzneala criminală să dea să mănânce ţăranilor. a lăsat slobod frâul patimei de proprietate şi a smuls din mâinile românului pâinea de toate zilele. sunt puse în altă odaie. Ei socot că pierderea a vreo câteva mii de români. zgârcit construite. care se alarmase.şi pe care le vând. Cahalul. este de maximum 35% pentru rachiuri şi de 45% pentru drojdie şi tescovină. forestiere şi petrolifere. cuşer”.aşa că Statul a fost nevoit să ceară ca cel puţin o treime din funcţionari să fie compusă din români. de la bieţii ţărani.Dar jidanii s-au agăţat de toate resursele de pe urma cărora trăiesc românii. . Coranul. . pur şi simplu.mai ales din cauza reclamaţiilor unei anumite prese. Şi aceste băuturi. permisă de regulament.8% alcool. Francmasoneria 50 . cu drept cuvânt. .3% alcool (!) pe care consumatorii le numesc. au format societăţi forestiere care au înşelat pe ţărani şi le-au luat. ca să facem loc fiilor lui Iuda. Petrolul.ca pe nişte robi din centrul Africii. Prin urmare. păduri seculare.plagă care este suficientă să stingă. . sunt ţinute într-o stare de murdărie revoltătoare.iar rachiul de sub tejghea avea 87. . Le mai trebuie să pierim cât mai curând. . nu se alege decât praf şi ţărână. cu preţuri ridicole. pe ascuns. . atât de des.deveniţi lucrătorii lor. înţelegi uşor de ce aceşti nenorociţi se revoltă.ca anul trecut la societatea Lotru şi ca anul acesta la societatea Tişiţa. . ca amploiaţi. toate aceste societăţi. plătită cu o simbrie de foamete. vitrioluri. . Aceşti ovrei tratează acum pe foştii proprietari ai terenurilor împădurite. România mai datoreşte lui Israel şi alcoolismul. Astfel. se făcură cercetări. alt tezaur al pământului binecuvântat al României. N. . Israel. au început să introducă în ţară viciul înjositor al beţiei.pe când rachiurile de a noastre.Ovreii au năpădit şi asupra petrolului. . adică aproape pe nimic şi acum maltratează pe aceşti foşti proprietari.Paulescu: Spitalul. . Ei au cumpărat. iar astăzi acest nefericit a ajuns să moară de foame. pe când concentraţia alcoolică a băuturilor. nu numai că falsifică băuturile şi le otrăvesc cu diverse ingrediente. Este.Lista infamiilor jidăneşti nu este deci terminată. . .

a devenit acum. Moldoveanul. dar era mare distanţă între această intoxicaţie trecătoare. . . La analiza conţinutului sticlei găsită la cârciumarul ovrei Iancu Ben… s-a constatat că „lichidul este format din 900 cc de eter sulfuric..Paulescu: Spitalul.nu exista alcoolism în România. să se îmbete. . În aceste crâşme. . ca şi pe orăşeni. din Iaşi. de aici înainte inutilă. vesel. care de obicei este foarte curat. iar puţinii copii care se mai nasc.după cum constată ultimul recensământ. care vine să scurteze o viaţă. ea se termină. se mai găseau şi mărfuri execrabile. Coranul. îndată ce au intrat în Moldova. cu băuturile tari şi. puţin serioasă.C. carnea fructele şi mai ales rachiul. în alcool.zice Verax. păsările şi produsele industriei sale”.alcoolismul este în floare şi creşte repede. lângă sticlele cu băuturi. se aflau doi piepteni plini de păr. de obicei. Jidanii obişnuiesc deci pe ţărani. Alcoolul atacă tubul digestiv. zdrenţăros şi murdar. pâine. de cele mai multe ori pe alcool. în cunoştinţă de cauză. şi alături de covrigi. totul e schimbat la cârciumă. trăind într-o stare de murdărie respingătoare. din beţivi. anemonolul. . ce e mai mult. . înşelând pe român. dă loc la o gastro-enterită intensă. altădată. prin băutură era împins să cumpere mardalalele ovreiului sau săi cedeze. . cerealele. Cahalul. Francmasoneria 51 . Această otrăvire cronică o constituie alcoolismul. ingerat. . laptele. De aici înainte.semn distinctiv al patimei beţiei. prin tuberculoză. pânze.de unde slăbiciune şi oboseala rapidă. la delirium tremens. N. Desjardins: „Tot micul comerţ este în mâinile ovreilor. în târguri.de aici pierderea poftei de mâncare. la început. Dar în Moldova.pe care ei nu-l beau. Talmudul. onest muncitor. Se poate zice chiar. de mătreaţă…. de pe urma alcoolismului.unde nu sunt evrei. Dar băuturile spirtoase prea tari. trece la cârciumă.Aşa. prima grija a jidovilor a fost să pună mâna pe cârciumi. pe ici pe colo. . . lângă sifoanele cu apă gazoasă se găsea o pereche de papuci vechi şi murdari…”. din ce în ce. din când în când.dar pe care-l falsifică. şi înfricoşătoarea otrăvire cronică ce e alcoolismul. ce este foarte iute şi posedă o mare putere vezicantă. Tot ce posedă o gospodărie. de ţi se face milă să-l vezi. sub tejghea. . tot ce lucrează nenorociţii beţivi.altădată brav. ei devin stăpâni pe munca acestora.acolo unde râia jidănească e foarte întinsă.Alcoolismul. Atunci vezi pe român. de pildă : „La cârciuma Rosei Fiş….adaugă Verax. Duminica şi la sărbători. Dar iată ce zice un autor străin. în care e dizolvat un ulei esenţial. la o abrutizare care face individul să cadă în stare de tâmpire sau de imbecilitate. ca mobile. . a altor viscere şi a muşchilor. fiecare casă ovreiască era un debil de spirtoase clandestin. dar se împuţinează în mod dezastruos. cu veştmintele în dezordine. etc. căci am fost elevul lui Iancereaux. într-adevăr. care a consacrat alcoolismului lucrări nepieritoare. trist jigărit. În satele Munteniei. Ţăranul putea. intoxică organismul. . el atinge mai ales sistemul nervos. Şi. . Acest produs. odată obiceiul luat.şi. . mor toţi la o vârstă fragedă. .funcţiile genitale ale alcoolicilor sunt diminuate sau chiar suprimate. . vitele.… până şi ouăle de găină. scoarţe.înaintea venirii ovreilor. „Prin cârciumă se atrăgea clientul. personal. . destinate anume pentru ţărani. . luate zilnic. Şi nefericirea este şi mai mare când femeia cade şi ea în mâinile lacome ale jidovului.şi. Dar. pot certifica această afirmaţie.constituie o calamitate fără de leac. .şi dă loc la vise înspăimântătoare. . cazurile de alcoolism sunt excesiv de rare”. Poporul degenerează şi nu numai că nu se mai înmulţeşte. la convulsii şi la paralizie”. că aici nu există aproape deloc acest flagel. el produce o degenerescenţă grasă a ficatului. ţăranului moldovean”. otrăvind în aceiaşi timp şi oraşele şi satele„ De altfel. adusă de jidani.

deşi o încinsesem cu cheia de cu seară. Talmudul. Cahalul. . Desfrâul. mă trezii deodată şi văzui pe Martel Vexler care. mă silui. a arătat că fata sa. Măria P… a făcut următoarele declaraţii: „Sunt în vârsta de 15 ani. cu fel de fel de făgăduieli şi abuza de mine. în această privinţă. N. Eram în serviciul lui Iosub R. şi am vârsta de 15 ani. pe la ceasul unu. . din strada Mare. Martel Vexler… Chemată la politie.a cărei uşă nu fusese închisă cu cheia. ei par că îşi fac o datorie să defloreze cât mai multe. cu un revolver în mână. fata Domnica F… confirmă în totul zisele Măriei P… adăugând că: „Pe când eram în serviciul d-lui V. T… care îmi spuse că eram însărcinată.şi recunoscui pe Martel Vexler care. După câteva luni. 19 august 1912. o scrisoare apărută anul trecut prin ziare: „Fălticeni.” Nu-şi poate închipui cineva deznădejdea ce cuprinde pe o biată fetiţa de 14 sau 15 ani. la îndeplinirea acestui rit infam al religiei lor. Măria P… a fost violată de un jidan.pe Martel Vexler. se precipită asupra mea şi mă ameninţă că mă împuşca dacă ţip. mă necinsti”. într-o noapte. Desfrâul şi prostituţia. spre marea surprindere a celor ce făceau cercetările. am fost pângărită de el. Despre cele ce spusei.Jidanii n-au nici un scrupul să necinstească fecioare creştine şi chiar. pe la ceasul 12. Fried… când. Ei se desfată prin cel dintâi şi se nutresc prin cea dea doua. Pe urmă.Ovreii mai exploatează desfrâul şi prostituţia. al cărui soroc era expirat şi cu care inducea în eroare personalul cailor ferate. se năpusti asupra mea şi. îmbolnăvindu-mă. Satirul fu arestat şi la percheziţia ce i s-a făcut. Supusă la un interogatoriu. urmele unui cleşte. cu toate ţipetele mele. . Coranul. s-a găsit asupra lui un bilet de liber-parcurs. Acestea. auzii un zgomot la uşă. intră în bucătăria unde dormeam şi repezindu-se la mine. cu revolverul în mână. în sânul său de copil. pe care le numi. .Un fapt care a impresionat toată lumea de aici. dr. cu care fusese întoarsă în broască”.adică formele cele mai cumplite ale patimei de reproducere.. venea în fiecare seară. . mai recent care arată cum procedează sute şi mii de Iude spurcate.Paulescu: Spitalul. mă violă. acesta a venit într-o noapte în bucătăria unde dormeam şi. .C. „Mă numesc Catinca R… şi sunt în vârstă de 14 ani (!). fiind aduse la poliţie. s-a petrecut de curând în oraşul nostru. . după prescripţiile Talmudului. care a sedus şi a părăsit 16 fete de ţărani moldoveni. a cărei victimă a fost. care. declarară cele ce urmează: „Mă numesc Magdalena R. după aceea uşa se deschise. printr-o plângere făcută în scris. Fără să mai vorbim de un satir ovrei R… din Botoşani...Iată deci o nouă plagă pe care o datorăm tot blestematului de Cahal. Am vrut să ştiu cum Vexler a putut descuia uşa şi am găsit. văzui intrând în cuhnie . adăposteşte un pui de năpârcă. care locuia în aceeaşi curte cu Mihelson şi cu Vexler. ameninţându-mă cu un revolver. S…. pe capătul din afară al cheiei. Ea mai făcu cunoscut că aceeaşi nenorocire au suferit-o şi alte două fetiţe românce. în modul următor. A patra fetişoară povesteşte şi ea crima. ameninţându-mă cu un revolver ce-l avea în mână. când într-o noapte. Francmasoneria 52 .vom cita un fapt identic. Mi-a fost ruşine să mă plâng la cineva. Femeia Paraschiva B… s-a prezentat înaintea d-lui poliţai C… şi. vecin cu Mihelson şi. căci părinţii mei sunt oameni de treabă şi buni gospodari”. fusei dusă la dl. . am ca martoră pe Domnica F… care dormea în aceiaşi cuhnie cu mine şi care mai târziu avu o soartă la fel cu a mea”. Eram în serviciul lui I. într-o noapte. Iată ce spune. Cu toată rezistenţa mea disperată. Pe când eram în serviciul lui Mihelson.

. Leon. tot pentru serviciu. în ţară. Leon m-a luat şi m-a dus într-o odaie din dos…. în 1908. din când în când. care ţine tot o casă de prostituţie. sechestrate. .ceea ce le aşteaptă este mai întâi… moaşa jidoafcă care le mântuie prin avortare şi care în acelaşi timp le suflă şi ultima para. violate de Fauşti tăiaţi împrejur şi respingători. „Mă numesc J. din cauza ruşinii care a pângărit pentru totdeauna sufletul lor dezonorat. dezvirginate de către desfrânaţii circumcişi. pentru că m-a trimes pe mine. când se gândeşte că de-aici încolo. . Am început să plâng când mi-am dat seama unde sunt. faptele unui strigoi care pângăreşte nişte biete fete românce. . de unde nu mai văd lumina zilei. Printre bietele fete. Şi când cugeţi că sunt cu sutele şi cu miile sărmanele fecioare române. iar. de la bărbaţii care veneau acolo. murdărite de jidani.… şi căreia i-a cerut 224 de lei.atât pe mine cât şi pe fata A. ca exemplu.Paulescu: Spitalul. cu de-a sila. . la Cairo…. . .ea va trebui să nutrească şi să crească o sămânţă din neamul blestemat. . mai mult de nouă zecimi din numărul caselor publice sunt ţinute de jidoavce.… m-a trimes cu alt ovrei F… la Bacău. .… după ce m-a ameninţat că are să mă bage în puşcărie. N. şi-a bătut joc de trupul nostru.după ce le necinstesc. . ne trimetea. ca vreo şapte zile… În acest timp a venit la noi Leon Zis… şi. Cahalul. M… (româncă din Bucovina)… Am venit în România în anul 1907. .pe la 800 seara.dar cine putea să ne auză în înfundătura aceea! Apoi.după cum rezultă din mai multe procese ce au făcut vâlvă”. am văzut că mă aflu într-o casă de prostituţie. o fată din Dorohoi. pe rând.căci ei îşi fac din ele un fel de vaci cu lapte. cruzimea acestor hiene nu se opreşte aici. Adeseori. în acea odaie mai era încă o fată. Talmudul.ea este mai cu seamă teatrul acestui scârnav negoţ. C…. Şi notaţi bine. Pezevenghii jidani fac traficul cu carne vie pe o scară foarte întinsă. n-au pus un termen suferinţelor lor de martire.Dar.Iată. Moldova.m-a pus într-o odaie din dosul casei. la Botoşani. pe urmă Curtea cu juraţi şi în sfârşit ocna umedă. acele ce nu pot să moară sau să se sinucidă de disperare.care se numeşte Leon Zis…. Coranul. . fără o bucată de pâine şi fără nici un sprijin. sau le exportă în alte ţări. . Francmasoneria 53 .C. C… aşa bolnave. jidanii înşală nefericitele lor victime. . din Bucegea. care trebuia să mă angajeze în serviciu.Chinul trebuie să fie de nesuferit. la o ovreică Fani. minore. Acolo am întâlnit. Prostituţia. când au căzut în ghearele lor. care-mi spuse că şi ea fusese adusă acolo.căci fata A. care îmi propuse să mă duc cu dânsa în acel oraş. A. după şapte zile. . Într-adevăr. . angajându-le ca servitoare sau ca lucrătoare şi. Noi ţipam. dar n-aveam pe nimeni să-mi vie în ajutor. în odaie. Şi aici ovreii le pândesc.le închid în bordeluri. În Moldova. Acest ovrei. mai mult sau mai puţin depărtate… până la Shanghai şi la Buenos Aires. şi apoi le exploatează în mod infam.aruncată pe strada în cea mai neagră mizerie. C…. până la Shang-Hai şi la Buenos Aires. ei exportă fete tinere la Constantinopol. căci veneau bărbaţi şi mă trimitea cu ei la odaie. . prostituţia este un comerţ esenţialmente jidovesc. . şi de al meu şi de al celeilalte. cu câte un bărbat la odaie… Nevoind să mai stau la el. pe care le mulg pe loc. care i-a profanat tinereţea şi a adăpato cu amărăciune pentru restul zilelor.cu totul năpădită de pălămida talmudică. care le duce la prostituţie.sfârşesc prin a cădea într-un fel de depravare morală. dacă prin sinucidere.fata aceea m-a dus la un ovrei. şi că ele nu îndrăznesc să denunţe pe aceşti monştri. plângea şi ea ca mine… Îmbolnăvindu-mă de boale lumeşti. Am stat noi amândouă. unde are să-mi găsească de lucru… Când am ajuns la Dorohoi cu trenul . Nenorocitele Mărgărite.

.care a fost apărat de patru avocaţi cu mari influenţe politice.iar.făcând cu ele comerţ de carne vie şi expediindu-le în Turcia şi în Egipt. . Talmudul. . la Bacău. Aşa făcea cu toate fetele din stabilimentul lui. Se ştie. . până în mai 1911.căci el îmi lua imediat bacşişurile ce-mi dădeau bărbaţii. identice cu acestea. cărora le trimitea fete minore din România.„Cea mai grozavă formă pe care a îmbrăcat-o până acum cruzimea jidovilor. Şi zilnic se descoperă fapte noi. ademenite în Moldova. la Galaţi.din Dorohoi.Muntenia nu este nici ea mai puţin grav atinsa de această lepră ovreiască. la Colomea (în Polonia). de altfel. toate „cafeşantanurile”. . transmiţându-le cu voinţă virusul sifilitic. la Constantinopol. Leon îi ducea la dânsul în odaie. .În tot timpul cât am stat la Leon.: „Când venea vreun comisar sau subcomisar în inspecţie. la Rusciuc. Şi acest comerţ spurcat continuă mereu în toată Moldova. trimiţând nenorocite fete de român. . Când fu dat în judecată. În urma unui denunţ. primit la poliţia de siguranţă. toate concertele echivoce. . Poliţia închidea ochii.asupra celor ce se petreceau în acest infect lupanar. masculi sau femele. . s-a descoperit o bandă de jidoafce care se îndeletniceau cu coruperea de fete minore. că toate teatrele suspecte de varietăţi. nu fără să i se fi uns laba. O percheziţie făcu să se descopere că acest pezevenghi ovrei avea o corespondenţă foarte întinsă.… sunt ţinute de jidani. la Iaşi: Mai mulţi agenţi de siguranţă. sunt duse la Constanţa şi predate unor agenţi care le conduc până la Constantinopol. mai ales cele din provincie. că există în Iaşi o întreagă bandă de corupători de minore. au găsit acolo mai multe minore (românce). M…. ne încărca de datorii.. din care reiese că există un serviciu bine organizat de comerţ cu carne vie. este exploatarea corpului omenesc… N. Minorele. făcând o descindere în casa lui Iţic Nadler. Acolo vorbeau ce vorbeau şi apoi comisarul pleca”… bineînţeles. . într-adevăr. nu am avut nici un ban. Notaţi că acest jidan. la Târgu-Ocna.… ceea ce este conform cu preceptele Talmudului. ca să ne dăm bine seama de ce sunt în stare să facă ovreii. cu Leib Ştrul. adică la o închisoare de 6 luni şi o zi. .dar cele mai multe rămân ascunse în întuneric. La această pezevenghe „s-a găsit o întinsă corespondenţă.la minimul pedepsei prevăzut de lege. etc. românce. Iată şi ce scrie Universul sub titlul de Banda de corupători de minore. Francmasoneria 54 . Iată ce povesteşte fata J. la Fălticeni. . la Piatra Neamţ. Dar. Coranul. până la Cairo şi până în America. No. Dacă şangărul este atât de întins în nefericita Moldovă. la Bârlad. . Principala autoare a acestei crude negustorii este Haia Şloim. Desfrâul şi prostituţia în Austro-Ungaria . din taxele ce încasa.pentru motiv bine determinat. . toate casele în doi peri sau cu reputaţie proastă. . Eram ca un fel de roabe la el”. le dădea la români.acolo unde au ajuns pe deplin la scop şi au dobândit drepturile de cetăţenie să ascultam pe Trocase care ne va spune ce se petrece în Austro-Ungaria în această privinţă. Sa stabilit. din Constantinopol.după cum declară victima J. ademenite spre a fi aruncate în ghearele prostituţiei. când Tribunalul din Dorohoi condamna pe fiorosul proxenet. cu această ocazie. Cahalul interveni în favoarea lui.Paulescu: Spitalul. 7.C. ne punea câte 100 lei pe lună mâncarea. M.dându-ne carne împuţită şi cu viermi. procesul a durat din septembrie 1909.la Botoşani. Cahalul. din strada Sărăriei. având agenţi răspândiţi prin diferite oraşe din străinătate… Astfel s-a dovedit că numita ovreică era în legătura cu diferiţi factori ai caselor de toleranţă din Turcia şi din Egipt.atunci când fetele din bordel cădeau bolnave.. între alţii cu Leiba B…. fără încetare. nu ne dădea nici un gologan”.

cel puţin pentru formă”. Dar. Francmasoneria 55 . . . nici un pact matrimonial nu este considerat. ele fură vândute la case de prostituţie. dintre care cele mai multe mergeau încă la şcoală. Darul forţat al fecioriei are singur puterea să împiedice ca părintele lor să nu fie azvârlit. El exploata. toţi ovreii sunt solidari. un mare număr de copile creştine. .000 de mărci una. „culpabilii nu fură condamnaţi decât la pedepse neînsemnate. în boli şi împinse chiar până la moarte”. la care aveau dreptul. „Ca în Galiţia. nu mai poate să achite dobânda datoriei sale. 1.în Bucovina.şi nici măcar dojeniţi în Sinagogă. de această oribilă bandă din Lemberg.adică între toate fiinţele omeneşti. el însuşi se lăuda în public că a primit. în ruşine. Aceşti mizerabili atrăseseră într-o cursă. „Într-un proces . Astfel. Când ele isprăveau cei doi ani de ucenicie . în canton. fură tratate ca nişte roabe şi orice încercare de fugă fu straşnic reprimată. Cahalul. care ocupa. . „Sa adus la lumină modul de a proceda al unui industriaş evreu.aparţine numai jidovilor şi încă în mod exclusiv.specialitate ruşinoasă. Dar „vinderea fecioarelor creştine şi chiar exportarea lor. El puse în lumină amănunte monstruoase. Dar ei nu le respectă nici pe femeile măritate. Toţi ceilalţi făcură numai câteva luni de recluzie şi reîncepură sinistrul lor negoţ. . Şi te întrebi atunci cum Iehova al lor a putut să fie atât de ageamiu. fără să fi primit nici cea mai mică leafă. ca posibil între dobitoace. în deznădejde. Isaac Sch…. Capul bandei.când. Or.28 de ovrei erau acuzaţi de răpire şi de traficare de tinere fete. Aceleaşi relaţii există şi între stăpânii jidani şi servitoarele sau lucrătoarele creştine. fetele lui îşi dau trupul în locul acestei plăţi. Măritişul între creştini nu constituie câtuşi de puţin o garanţie împotriva poftelor senzuale ale ovreilor… căci nici o unire legală. în cursul anilor. faţă de acest trafic atât de profund criminal! Culpabilii n-au fost nici excluşi din comunitatea ovreiască . vizita intimă a mai bine de o mie din lucrătoarele sale”. Ei le făgăduiseră condiţii strălucite ca să le hotărască să plece în străinătate. şi într-adevăr.nu puteau să obţină de la dânsul livretul de lucrătoare. în atelierele sale. Ajunse în Turcia. mizerabil. ce necinsteşte secolul nostru . . Dar Cahalul interveni în proces. un ţăran.400 războaie de ţesut în diverse localităţi ale Sileziei austriace. decât cu condiţia să-i sacrifice ceea ce Dumas numea „capitalul lor”. în ochii lor. De cele mai multe ori jidanii sfâşie corpul şi înjosesc sufletul tinerelor fete pe care le iau când de-abia au ieşit din vârsta copilăriei”. care nu sunt ovrei”. Într-adevăr. Fu clar stabilit că sute de fete tinere fuseseră târâte. . în drumul mare”. preparată cu măiestrie. singur. pradă creditorilor jidani”.pentru a plăti dobânda unei mici datorii. nu sunt mai puţin tipice.întrece absolut orice închipuire.după cum povestesc martori oculari. şi în alte provincii sărace . Îndată ce trecură fruntaria (graniţa). cu preţul de 1.Modul cum ovreii tratează ţăranii din Galiţia. să-şi ia. Talmudul.întrebuinţând însă ceva mai mult vicleşug şi lucrând cu mai mare taină”. numeroase fete de la 14 la 16 ani. Trebuie deci să le lăsăm lor toată infamia”. şaizeci din aceste biete fetiţe fură mântuite… Procesul dură zece zile.C.Paulescu: Spitalul. . drept popor ales această strânsură de pezevenghi. *** N. Şi totuşi „nici un cuvânt de dezaprobare din partea jidănimei. . ruinat. Coranul. scăpă cu un an de închisoare. Isprăvile săvârşite în acelaşi gen de către un alt jidan. s-au citat cazuri în care plugari poloni. cine sunt proprietarii unor asemenea case în Turcia? Jidanii singuri şi nu alţii… Când în sfârşit poliţia se decise să intervină.bineînţeles.au trebuit să dea pe propriii lor copil. prin Cahal.ce s-a judecat în 1892 la Lemberg (capitala Poloniei austriace). .

blânzi ca nişte miei şi mai ales naivi ca nişte copii. prea indulgente. pentru ca o asemenea petiţie să poată fi agreată.răni care sunt mai rele decât plăgile egiptenilor şi care decurg. în mod individual. este ceva mai mult. nu poate fi vorba de nici un guvern jidovesc”. noul Ierusalim”. . În adevăr. ca o divinitate infernală.Să recapitulăm principalele răni cu care Cahalul.viitoare mame. alt procedeu talmudic . N. lumii întregi . toată jidovimea cosmopolită zbiară. de care sunt încă lipsiţi. Ei însă pot ajunge să le obţină. . cu care ne fură şi ne înşală. trebuie ca ea să fie însoţită de un certificat de onestitate relativă.acela de a transforma România într-o Palestina râioasă. treizeci de deputaţi români.dată fiind starea deplorabilă a împărăţiei turceşti. Dar. Coranul. Şi când te gândeşti că. a) Ovreii au acaparat mai întâi comerţul şi industria.şi. pe care le-au inoculat românilor.ovreii simt trebuinţa să aibă şi o ţară. pe care ar putea uşor să o aibă. . pe care au sărăcit-o. ieşit din întuneric. trusturi şi multe alte întreprinderi jefuitoare. . astăzi regatul României”.este un fel de Eldorado care ar constitui o pradă bogată.adică a unei împărăţii universale iudaice. . şi ajutaţi de camătă. au înhăţat şi agricultura. Acum că li se pare că s-a apropiat împlinirea proorociei talmudice. Palestina. Şi întradevăr în fiecare an. dar urmat cu cerbicie până astăzi. adică un teritoriu. Camerele.că ovreii „încearcă să înfiinţeze în România acel stat jidovesc. . . unde să-şi instaleze guvernul sau Cahalul .lucru greu de găsit pentru o jumătate de milion de… pungaşi şi de proxeneţi. având în capul lor pe preşedintele Camerei.Paulescu: Spitalul. b) Jidovii s-au servit. încetăţenesc sute şi mii de jidovi. Talmudul. mai toate. Pe urmă. Palestina şi din Bucureşti. de-ţi sparge urechile. această ţară israelită. cerând îndată cetăţenia! Dar. consideraţi în masă. . Şi deja presa întreaga din Europa repetase strigătul de disperare al poporului român: Jidovii vor să facă din România. în momentul de faţă şi că prin urmare.care nu pot fi naturalizaţi. din patima de proprietate.C. pentru asemenea ceată de rău-făcători. cu pământul ei excesiv de fertil şi cu locuitorii ei buni. . în acelaşi timp.au montat bănci. nu se bucură de drepturile de cetăţenie. ei au dat bieţilor ţărani lovitura de graţie prin beţie şi prin alcoolism.nu mai rămâne ovreilor decât să capete şi naturalizarea. De altfel li s-a imputat că nu există ţară jidovească.adică pentru ca să devină stăpâni absoluţi peste această ţară.şi unde să-şi căpătuiască şi gloata naţiei lor. evreii. petrolul.după cum prescrie Talmudul. „Pentru aceasta. un adevărat rai pământesc pentru poporul lui israel. ne izbeşte.iar prin desfrâu şi prin prostituţie ne răpesc de la procreaţie femeile şi mai ales fetele. În 1868. Şi astfel ne-au răpit toate bogăţiile şi chiar toate izvoarele de existenţă. pe când România. pe care le fac sterpe. . în provinciile danubiene. În România.ca mijloace accesorii de distrugere. . denunţară guvernului . care nu le convine. ovreii caută cu stăruinţă să-şi creeze acest centru naţional. ar apărea la lumină. Efectele patimii de dominaţie a ovreilor Pentru ca să ne distrugă cu totul. conceput altă dată. care ar fi prima realizare a ideilor lor de dominaţie asupra popoarelor creştine”. .care. adresând petiţiile lor parlamentului. Ei îndeplinesc astfel preceptul talmudic de-a extermina pe goimi şi săvârşesc un plan. . de vreo treizeci de ani (adică de pe la 1850). . Cahalul. pădurile. pe care le cer cu multă insistenţă. . Francmasoneria 56 . care le permit să sugă şi restul sevei noastre.de efectele ucigătoare ale patimilor de nutriţie şi de reproducere. este astăzi un fel de deşert mort. .

să amintim. Toate guvernele.zice Câmpineanu. Atunci. ovreii au devenit cetăţeni numai în urma unor revoluţii sângeroase. Talmudul. . ţara-mamă.unde soldaţii turci se opuseră şi ei la intrarea acestor lifte în ţara lor şi îi aruncară în fluviu. sleite de războaie sau doborâte de revoluţii. pe care poporul român şi-o dăduse. fură transportaţi de cealaltă parte a Dunării.proprietatea rurală joacă rolul principal în ORGANIZAŢIA POLITICĂ A ŢARII. Este o chestie vitală ce priveşte naţia jidovească întreagă.şi n-au murit decât doi vagabonzi care. pentru ca să ajungă la acelaşi scop. . ar ajunge unicii şi supremii cârmuitori ai administraţiei. pentru a câştiga aceste drepturi de cetăţenie. se opuse în mod formal (art.pretextul putea să servească. ovreii au tras foloase din situaţiile grele şi din nenorocirile naţiilor. 7) la săvârşirea acestei mari crime şi guvernul îi menţinu riguros dispoziţiile. Şi pentru ce această ambiţie? „Fiindcă . Evident că ei ar numi ovrei (sau oameni de-ai lor) ca deputaţi şi ca senatori şi. la 2 iulie 1867. cu orice preţ. poporul român nu făcu decât să se scarpine. ura furioasă ce agită toată ovreimea. în alte ţări. Prin urmare. În Rusia. Abia intraţi în ţara românească. scrisori peste scrisori. Ovreii voiesc. . mai ales în constituţia colegiilor electorale care numesc Senatul şi Camera deputaţilor”. deci. somându-le să intervină în favoarea ovreilor. . în câţiva ani. . când un mijloc i-a reuşit o dată. pentru. prin aceeaşi lovitură. este manifest că. pentru ca să poată interveni. nenorocite victime ale intoleranţei româneşti. când se refuza iudeilor din România drepturile de cetăţenie. Dar. din fericire. la toate guvernele din Europa. Asta era tot ceea ce căutau şefii lui Israel. . pe scurt. Dar.Se înţelege. ei au încercat să se emancipeze. ca şi în Austria şi în cele mai multe ţări din Europa. Dar. ar dobândi şi direcţia în alegeri. . Dar îi trebuia o pricină. ei înşişi au provocat mişcarea. preşedintele Alianţei. Cahalul. România s-ar transforma pe nesimţite într-un stat ovreiesc şi scopul urmărit de Iuda ar fi atins pe deplin şi fără zgomot.jidanii voiră ca imediat sa ia frâul dominaţiei. jidovimea făcu să intre în linie de bătaie Alianţa universală israelită. În zadar guvernul român demonstra. printr-o revoluţie. procedările de care s-au servit. prin drepturile de cetăţenie. El adresează. expulzaţi din România.căci Iuda se repetă. ei au profitat de un război dezastruos al Franţei. dacă jidovii ar obţine drepturile de cetăţenie. Francmasoneria 57 . avocatul Cremieux face prin presa să răsune lumea de tânguielile şi ameninţările lui.şi să ceară emanciparea lor totală. nici un jidan nu şi-a pierdut viaţa . În Franţa.mai mult sau mai puţin N. Vom întâlni aceleaşi procedări şi la noi. spre a întâmpina reîntoarcerea unor asemenea persecuţii. sa fie proprietari rurali. a triumfa în contra acestei rezistenţe disperate. înspăimântat de invazia torenţială şi neîncetată a acestor paraziţi şi iritat de înţepăturile lor dureroase. Motivul aparent fu repede găsit ovreii din Moldova ar fi suferit persecuţii din partea populaţiei! Într-adevăr. Prin urmare. .C. cu tonul cel mai dictatorial. înainte de a vorbi de sforţările jidanilor ca să dobândească împământenirea în România. prin o serioasă anchetă. Constituţia. În Algeria.Paulescu: Spitalul. tot în urma unui război nenorocit. Se înţelege ce importanţă au aceste drepturi pentru Israel. pretutindeni. Îndată. ai politicii şi ai guvernului. primul ministru al guvernului român. în timpul acestor aşa zise răscoale. că ovreii.printr-o adevărată invazie. într-un raport adresat tuturor curţilor europene. . Coranul.adică să aibă în posesie moşiile şi domeniile.

Rusia şi Turcia recunoscură. Coranul. . pentru coreligionarii săi. aceste sforţări rămaseră sterile. în urma războiului din 1877-1878. . . „După tratatul din Berlin. Brătianu găsi peste tot miniştri vânduţi ovreilor şi se izbi de o nemiloasă rezistenţă. vitriol în gâtlejul muribundei. Catargiu. nu fu mai norocos. . textual. cu toate astea. D-l Waddington. Talmudul. Franţa. răspunsul cinic ce-l dădu jidanul Gambetta: Îndemn pe guvernul vostru să se execute. . pentru ca să permită jidanilor să introducă. întreprinse prin Europa o călătorie asemenea cu aceea a lui Thiers. Austria. unde toleranţa este mai bine practicată”. Zece ani după aceste evenimente. După doctrina lui Waddington. Dar. „România. fără deosebire. în detrimentul proprietarilor pământului.acest Waddington. la toţi ovreii.ci toţi ovreii cărora le-ar veni pofta să se stabilească în această ţară. La acest congres. după jurnalele israelite. independenţa României. orice jidan era cetăţean român. Dl Cremieux ţine mult la aceasta. Un deputat republican.sau plătit ca să servească pe evrei.în orice caz francmason bine cunoscut.C. în Italia. . avură loc episoade cu adevărat mişcătoare în durerea acestui popor. El îşi urmări cauza. a avut loc un congres la Berlin. Pe de altă parte. graţie lui. sau pentru ca să-şi câştige banii. d. . N. se vor bucura de toate drepturile civile şi politice. . asistat de o alta Iudă.Paulescu: Spitalul. Asupra acestei chestiuni vom lăsa să vorbească un autor străin. Franţa a fost reprezentată printr-un ovrei. sau un aproape-ovrei. . .care e întreagă de poliţie interioară. interveniră în acest sens pe lângă autorităţile române. el nu încetează niciodată săşi urmărească scopul. pe care Europa îl condamnase să dispară înaintea jidanului. Nu era vorba să se admită numai un număr limitat de ovrei. . Evreu. ducându-se să înduplece lumea pentru Franţa învinsă.care era moartea României. scăpă pe jumătate de pericol. cu energia şi cu speranţa necontenit vie a adevăratului patriot. până într-un an. fiind dovedit că România e poate singura ţară din lume. . avu curajul să vorbească despre acest subiect. Franţa nu va recunoaşte independenţa ţarii voastre până ce nu veţi acorda drepturile civile. pe care toată lumea îl evita cu cea mai mare îngrijire”. n-a cruţat nimic pentru ca să-şi apere neamul.Drumont .care în numele ţării lui nu ceru decât un lucru: emanciparea ovreilor din România.pe care-i asigură că. în şedinţa din 15 decembrie 1879. ele se zdrobiră de rezistenţa unanimă şi disperată a naţiei române. În Englitera. individual. d. unde s-a decis independenţa României. . Louis Legrand. Iată. . cu forţa. Într-adevăr. veni în România ca să lucreze chiar în localitate. Waddington. . Cahalul. Onoarea Franţei (!) cere ca ea să nu fie lăsată de-o parte… Eu însumi mi-am dat cuvântul lui Cremieux ca să o susţin…” În zadar i se spunea lui Waddington: Dar întru ce această chestie. Ovreiul întrece în tenacitate tot ce se poate închipui. care zdrobeşte mâinile unei naţii slabe. Montefiore. a luat iniţiativa chestiei.generoasa Franţă.răspund cu deferentă că se vor ocupa serios de această afacere. jidovul Cremieux.şi într-adevăr.conduse de Francmasonerie.poate să intereseze Franţa? Libertatea cultului nu este nici ea în cauză. la Congresul din Berlin. în orice caz. Brătianu.ca să înlăturăm orice bănuială de părtinire.juca rolul mârşav al unui jandarm.cu o îndârjire adevărat jidovească. Francmasoneria 58 . Waddington refuză mereu… Un alt trimis al României.

Astfel. Dar ea nu a rezolvat astfel problema. de altfel.dacă nu daţi drepturi de cetăţenie la toţi ovreii. în 1900. iar mai târziu câţiva tineri.şi anume partidul socialist. aruncând recoltele în gârle.au recunoscut imediat independenţa acestei mici naţionalităţi. . năvălind în proprietăţi. ajunseră aproape să-şi atingă scopul. existenţa sa trebuia să fie nesigură. Poate dacă aduce la disperare pe jidov. Acest partid a fost importat în România. le-a reuşit întotdeauna şi pretutindeni .„Iată 18 luni. dacă nu am fi dat imediat drepturi de cetăţean la toţi jidanii în masă. . Italia urmă şi ea. într-o zi.pentru care mii de români şi-au vărsat sângele. dacă ar fi fost posibil în România. „Răzmeriţa rămâne groaza redutabilă a guvernanţilor şi a bugetivarilor români. . dar în zadar. cu România. să introducă Socialismul în ţară. . că a fost posibil. La aceeaşi epocă (1904). Cer ca şi Franţa să facă tot aşa şi să lege. el sfârşi prin a ceda.Paulescu: Spitalul. Rusia şi Turcia. răscoala de la ţară. Bernard Lazare prezice acest flagel. rarii români care puteau să se lase să fie prinşi. Ea n-avu alţi membri decât nişte lucrători ovrei. de doi revoluţionari ruşi: un ortodox. patru ani înainte de a se fi întâmplat. zicându-ne: nu veţi avea independenţa. Cahalul. Gambetta şi prin omul lor de afaceri Waddington. Dar patriotismul luminat al primului-ministru D-l D.într-un moment când noi nu eram pregătiţi. să provoace un război cu Bulgaria. câştigând drepturi politice. . Totuşi. omorând şi închizând pe insurgenţi.să spună adevărul şi să explice motivele care l-au făcut să lucreze astfel… De frică să nu fie demascat. ce a istovit sărmana noastră ţară. Talmudul. Dar lojele nu se populară decât cu ovrei şi. Dacă mâine se pregăteşte să încarce cu noi impozite pe clăcaşul său. găseşte momentul să ne pună cuţitul la gât. În lipsa acestui sprijin. au văzut pe ţăranii răzvrătiţi. distrugând totul în drumul lor. . jidanii au căutat. jidovimea internaţională. Nuham Katz. dacă l-am fi pierdut. fără un nou împrumut. Waddington evită.de când tratatul din Berlin a proclamat independent Statul României. Burghezimea agrarienilor şi a funcţionarilor a înăbuşit sălbatic revolta. . mai întâi.dar existenţa lui era legată de emanciparea singurului proletariat român. A. şi chiar ne ameninţă cu falimentul. Ei au văzut. Nemaiavând alte resurse. Atunci jidovimea din străinătate ne refuză fără milă orice credit. cel puţin. dacă îl scoate din răbdări… acesta se va uni cu muncitorul câmpului şi îl va ajuta să scuture jugul. ŢĂRANUL ROMÂN REVOLTAT. să aducă din nou chestia pe tapet. . de curând. care îşi luă numele de Dobrogeanu-Gherea… Cu ei s-a asociat mai întâi un ţigan. „Un singur partid ar fi putut să propună alte soluţii sau să se opună. relaţii diplomatice regulate”. Coranul. pe la 1875. ar fi servit admirabil de bine lui Israel pentru ca să-şi impună voinţa. la proiecte primejdioase. Petrof şi un jidan. ocazionată de un an cu recoltă proastă. jidovii făcură mari sforţări. Dar. nu muşcară totuşi din undiţă.cele trei puteri mai interesate să observe tratatul din Berlin. reprezentată prin Cremieux. sau să dispară…” . . jidanii recurseră la un mijloc extrem care.se înţelege. adică a proletariatului jidănesc care. în 1888. . Iată în ce termeni. direct N.şi prima asociaţie comunistă fu fondată. să se plătească dobânzile datoriei ce era contractată la ovrei. Se poate concepe o mai grozavă tâlhărie? De atunci. dar rezultatul fu deplorabil. Austria. Francmasoneria 59 . Ion Nădejde. după cum îl constată Bernard Lazare el însuşi. . El prescrise mari economii şi făcu atâtea tăieri în buget. chiar dacă nu se va uni cu el. Socialismul era condamnat în România să apere drepturile ovreilor. ovreii.după cum şi naşterea îi fusese artificială. Acest război. ea va reaprinde torţa. remarcabil de clari şi precişi. prin diverse mijloace. după un război. acest exemplu. . Ei încercară. în timpul unei crize financiare.… şi a dispărut. Sturdza scăpă România de un dezastru inevitabil. de asemenea. Jidovii se forţară. . cu Francmasoneria. ar fi putut să susţină partidul.adică la Revoluţie.zice el.C.

de prin ziare. să ne remită. ne-au fost procurate de un ofiţer dintre cei mai distinşi. a ţărănimii oprimate. la început . Nu vom face decât să menţionăm răscoala ţăranilor din 1888. ea a fost organizată şi chiar bine organizată.cu preţul de 25 de lei falcia (preţ ridicol de mic)… El a însărcinat chiar pe unul din oamenii săi (Constantinescu). minând ţara cu explozivul revoltei. . sat lângă Botoşani. care a luat parte activă la stingerea răscoalei şi care a binevoit. Astfel am ajuns la concluzia că revoltele au fost orânduite din iarnă şi că o mână criminală a intervenit. desigur. Această revoluţie nu a fost numai o explozie de nemulţumire şi de mânie. Dar. din contră. Ea a avut ca efect să înşele pe români. va rezolva în România actuala chestie ovreiască. în judecată. după cum vom vedea mai departe. asupra căreia am putut culege informaţii demonstrative.după cum vor ovreii să ne-o insinueze.altele. care a ruinat atâta lume şi care a provocat o asemenea vărsare de sânge”. răscoala. sau se făceau că se ceartă. . . pentru ca să se întâlnească cu alţi ţărani. Talmudul. Vom face să se remarce că asemenea manoperă a fost cu adevărat diavolească. liberându-se pe el însuşi şi LIBERÂND PE JIDAN”. .cum trebuia un punct de plecare. Coranul. Cahalul. „Se scrie din Craiova: Revolta n-a fost spontană. până atunci ascunsă. . Aceşti doi jidani au aţâţat incendiul. .căci la început aceştia au fost oarecum bruftuiţi de către ţăranii revoltaţi. prefăcându-se că se gâlcevesc între ei. veniţi din sate mai mult sau mai puţin depărtate. să măsoare şi să parceleze acest pământ. Răscoala a început la Flămânzi. trăgându-se chiar. N.pe care l-a luat în arendă. .cei mai considerabili prin bogăţia şi prin afacerile lor. un sat din judeţul Vlaşca. Aceste informaţii le-am luat. . în timpul iernii. De mult se ţes firele răscoalei. ceea ce a fost de ajuns ca să provoace răzvrătirea. mai târziu. Francmasoneria 60 . precizează şi mai mult: La Bulbucata. în aceeaşi vreme. De altfel. pentru aceasta”. după cererea noastră.C. Ofiţerul.Paulescu: Spitalul. jidovii ştiau prea bine că nu se poate face jumări fără să se spargă ouă. Răscoala ţărănească din 1907 Să vedem mai întâi cum a început revolta. Prin urmare. în scris. .ca să arendeze un domeniu imens aparţinând unui anumit Stu… Mochi F… la început a promis ţăranilor că le va lăsa jumătate din pământ. despre care am vorbit.şi trebuiau să se aştepte la represaliile de care au suferit mai mult sau mai puţin.sau indirect.ci. făcându-i să creadă că ovreii sunt nevinovaţi. unele. foarte des. . o scurtă descriere a evenimentelor la care a asistat. Mai mult şefii din Netoţi şi din Slăveşti au mers adeseori şi într-un chip neobişnuit.dar nici cu 100 de lei falcia” De aici. unde doi jidani bogaţi. Apoi. Mochi F… şi Berman J… se certau între ei. . nu se ţinură de făgăduială. refuză absolut să se ţină de făgăduială şi nu mai vru să dea ţăranilor pământ nu cu 25 de lei. căci el îşi preparase terenul. la Bucureşti.Cahalul a însărcinat pe doi din membrii săi. . unul pe altul. a fost preparată mai dinainte. la târgul ce se ţine în toate săptămânile la Alexandria. am aflat că cea mai mare parte din conducătorii revoltei s-au dus.să pună paie peste foc.şi promiţând ţăranilor pământ ieftin. . Asta e tot ce dorea Cahalul. asupra căreia nu avem date precise şi nu vom vorbi decât de revoluţia agrară din 1907.

. .plătiţi de către Cahalurile din străinătate. pentru a pune foc în ţara noastră. prin judeţ. căci anul agricol precedent a fost din cele mai fertile. „Nu mai este în timpul de faţă un secret pentru autorităţi.au fost puşi în libertate. s-a constatat că erau de origine din Alexandria. Talmudul. Francmasoneria 61 . care a fost prins când împărţea manifeste revoluţionare prin sate”.De altfel. care au lucrat mult timp pentru a aduce evenimentele la faza acută de astăzi”. . Aceşti instigatori au fost aleşi. Pseudo-studenţi . . fie printre studenţi. „În judeţul Dâmboviţa. sub pretext de a încasa abonamente pentru o administraţie publică. o patrulă de cavalerie a prins. la Costeşti. toată ţara şi a avut loc la o vreme când ţăranii erau. fie chiar printre străini.Paulescu: Spitalul.mai ales printre basarabeni şi printre bulgari socialişti. Aceşti studenţi au fost arestaţi şi aduşi la Bucureşti unde.C. în capul unei bande de ţărani. se văd uneori ţărani revoltaţi cerând: „pământ şi votul universal” . vagabonzi. Jandarmeria rurală din Ilfov a arestat ieri. . . pe studenţii I. care. Fapt important adeseori aceşti instigatori răspândesc idei socialiste. trei studenţi din Basarabia. G….revendicări curat socialiste.ceea ce va să zică fie agitatori plătiţi de ovrei. „Patru studenţi basarabeni au fost arestaţi la Podul Iloaiei. în plină revoltă. în judeţul Botoşani. care se dădeau drept studenţi. care a împins pe ţărani la revoltă. Cahalul. care se dădea drept student. Ei purtau decoraţii şi erau îmbrăcaţi în nişte haine care simulau un fel de uniformă. s-au găsit într-un sat din judeţul Iaşi. din Râmnicu Sărat. căci revoluţia a înflăcărat în câteva zile. s-au arestat patru studenţi din Iaşi. s-a descoperit „un club de ţărani care s-a constituit la 24 octombrie 1906. oraş de lângă Dunăre” Oameni de meserie: pungaşi. S-a arestat un anume „Leopold H…. fie… prostănaci naivi.sub pretext de a încasa. „Prefectul de Vlaşca a găsit numeroase manifeste.ca să zic aşa.din cauza lipsei unui fin conducător. corespondentul ziarului socialist România muncitoare şi a confiscat acte revoluţionare”. .. „La tipografia unui ovrei. bine organizaţi. Posmantir.„clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei”. patru instigatori. I… şi C. s-a confiscat manuscrisul unui manifest revoluţionar”.făcea propagandă socialistă printre ţărani”. . nici extrema nevoie.„La Brăila.Astfel. care făceau instigări printre ţărani”. fie printre oameni de meserie.tineri puţin experimentaţi şi naivi. asemenea concluzie este evidentă. Fior… vânzător al ziarului Gazeta Săteanului… Două zile înainte de începerea răscoalelor. Studenţi . când a venit în localitate I. se găseau doi tineri. . etc . . S-a arestat „V. că dureroasele dezordini au fost puse la cale de către instigatori periculoşi. provenind de la agenţi instigatori care treceau ca studenţi. Când au fost arestaţi.în abundenţă. socialişti. care cred tot de li se spune. Coranul. În satul Ghimcea. care adesea treceau drept studenţi. Judecătorul de instrucţie a făcut o descindere la N.Iată acum probe că autorii răscoalei s-au servit de instigatori pentru a o ticlui şi a o face să izbucnească. ca instigatori ai revoltei”. Dog… care. a fost arestat la Onceşti (Vlaşca)”. . pentru maşini de cusut vândute locuitorilor. ţăranii s-au cotizat. P… asupra cărora s-au găsit manifeste care aţâţau pe ţărani la revoltă”.Stoian Stan Şerb…. Nu este deci nici mizeria. N. care sunt clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei. ţinea discursuri incendiare ţăranilor” „Primarul comunei Cornetul din Vale (Ilfov) a pus în libertate pe un instigator. . Instigatorii .şi se ştie că socialismul provine din judaism (vezi mai departe). „La Brâteni.”. De altfel. în grădina Monumentului.

Dar ca pământurile să poată fi împărţite. s-a arestat un austriac din Bucovina. Instigatorii împingeau pe ţărani să dea foc şi să măcelărească. . ei au înştiinţare că Majestatea Sa vrea astfel. ca să se impună sătenilor. cu toate că erau îmbrăcaţi ca sătenii din Gorj. ca şi în Franţa. T…. din comuna Pietroşani. spunându-le că acesta este singurul mijloc ca să dobândească pământul. 2°.… că boierii stăpânesc moşiile fără nici un drept şi că singurul mijloc pentru ţărani de a le dobândi este răscoala”. Talmudul. Fl. Cahalul. „Rezultă din ancheta făcută în judeţ. C…. „Cu ocazia percheziţiilor făcute la şefii răsculaţilor din Moţăţei (Dolj). F…. Asemenea manoperă a mai fost întrebuinţată în alte două revoluţii jidoveşti: 1°.” În Auvergne. În Franţa. au fost eliberaţi după puţin timp. Toţi aceşti indivizi. . un costum complet de ofiţer. . simulând adesea o uniformă. s-au dus până în nordul judeţului şi au împărţit peste tot manifeste revoluţionare”. ţăranii ascultă de un ordin. să măcelăriţi pe proprietari şi pe arendaşi şi să le daţi foc la case.! şi totuşi ei arată mare scârbă să se poarte aşa de rău cu nişte seniori atât de buni. iar ceilalţi patru. patru instigatori. „Ţăranii (din Vâlcea) au invadat satul Câmpul Mare şi au devastat târgul.Agenţi instigatori cutreieră satele din Romanaţi şi împing pe ţărani la revoltă”. S. Ţăranii din Scăeşti au vrut să omoare pe primarul lor. care. instigatori străini.venit. Coranul. în Rusia. La noi. nu se ştie de unde. Aceşti instigatori au mers până a spune ţăranilor că Regina este de partea lor şi vrea ca toate pământurile să fie împărţite între ei. totuşi.care e foarte respectată de către ţăranii foşti soldaţi. Pet. de asemenea. Insă aceasta trebuie”. Ei au jurat chiar.C.nici nu ştiau româneşte”. „Din comuna Cornăţelul (Ilfov).căci proprietarii şi arendaşii nu vor mai reveni niciodată. . nici dijme şi drepturi seniorale. care au fost prinşi în mijlocul focului şi care. printre care unul era din ţară (N. Sau descoperit. . că nu vor începe să lucreze pământul. „Sau arestat. Ţăranii povesteau că P… era îmbrăcat cu această uniformă în timpul răscoalei. pe vremea Marii Revoluţii. M.Paulescu: Spitalul.că nu mai vrea seniori şi episcopi. se îmbrăcau într-un mod bizar. Astfel.în afară de Leopold H… despre care am vorbit mai sus. nici ranguri. înainte de a îndeplini revoluţia. aproape de Giurgiu. şi F. Ei aveau în capul lor cinci indivizi. venit pentru ca să devasteze. pe care boierii îl stăpânesc pe nedrept.căci altfel veţi rămâne fără pământ”. D. N. după cum arată istoricul Taine: „Ei au încredinţat poporul că Regele voieşte ca toţi să fie egali. Cahalul. Iată unul din aceste manifeste. fiindcă acesta le-ar fi ascuns ordinul. el le spunea că a fost investit cu gradul de ofiţer şi că a fost însărcinat de cei în drept să propage revolta”. care răscula pe ţăranii din valea Slănicului”. „Ţăranii din Vadastra (Caracal) strigau: „Trimişii lui Dumnezeu cutreieră satele şi toţi ţăranii trebuie să-i urmeze ca să distrugă şi să dea foc”. Răsculaţi-vă astăzi chiar. care au fost împărţite prin sate şi având următorul conţinut: Regele a murit. revoltându-se. s-au trimis (ca din partea) Ministerului de Interne. trebuie ca voi să vă răsculaţi. Străini . de către parchet. . T… din comuna Dobroteasa. că cei care au împins pe ţărani la revoltă le-au spus că toate pământurile aparţin sătenilor. în anumite sate. Francmasoneria 62 . mai pe larg: „Oameni buni! Regele a murit. fără îndoială. în timpul ultimei răscoale.. când instigatorii au făcut pe popor să creadă că. Regina se găseşte în capul trupelor care merg împotriva ciocoilor”. s-a găsit la unul din ei. serveşte cauza Ţarului şi a Rusiei (vezi anterior). cutreierând satele. mai multe imprimate. V…. Regina a decis ca toate pământurile să fie împărţite între ţărani. judeţul Olt). aceşti oameni rătăciţi credeau că uzează de dreptul lor şi urmează voinţa Regelui. ţăranii „urmează ordine poruncitoare. a intervenit viguros în favoarea lor. Numai astfel pământul va rămâne al vostru.

P. „în ce priveşte recolta. . bunăoară. . Dar sătenii nu ştiau pentru ce trebuia să se revolte. cu toate acestea. în spiritul celor mai mulţi dintre răsculaţi a existat ideea că împlinesc o lozincă. .Paulescu: Spitalul. C…. ca într-o biserică şi sparseră o oglindă atârnată în perete. debitează ceea ce-i sugerează prietenii lui jidani.cerând. lucru mai grav. cel puţin. s-au văzut mulţi oameni. dar cum rămâne cu rivuluţia. . nici un ţăran nu-şi dădea seama de gravitatea faptelor comise. „Când aceştia erau gata să plece. în loc sa-i daţi foc. Talmudul. Şi. . o armată austriacă era gata să năvălească în nenorocita noastră ţară. mai bine luaţi-o voi. va servi la ceva”. în caz când nu s-ar fi supus”. cu începere din noaptea de Sf. care îi leagă şi căreia nu pot să nu se supună”. şi anume Austriei (nu Rusiei). Cahalul. să acorde tuturor jidanilor drepturile de cetăţenie. Mai mult decât atâta. un proprietar. în vârful picioarelor.consecinţe care ar fi fost cel puţin. a doua zi: la graniţa Bucovinei au sosit trei regimente de soldaţi austriaci”. Aşa. când puhoiul ajunse la dânsul. Vom termina printr-un pasaj din scrisoarea bravului ofiţer despre care am mai vorbit şi care este ca un fel de rezumat a tot ce am raportat mai sus. Dar. pentru ca să vină şi să stingă focul.după ce s-a învoit să le dea tot ce cereau. Take C…. . Francmasoneria 63 . s-a găsit lipit un afiş revoluţionar. Astfel revoluţia fu satisfăcută”. N. pentru ca să-i decidă să are câmpul. mai ales că ea nu va trage. care. să ne adresăm unei puteri străine. Toţi erau convinşi că armata este de partea lor şi.mai cu seamă când se cunosc urmările unei ocupaţii străine.se întreabă autorul căruia îi împrumutăm aceste citate. dădu de bunăvoie moşia ţăranilor şi semnă chiar un act de cesiune. „Din cercetările ce am făcut.zice el. Autorii acestui afiş ameninţau că vor pune foc satului. un politician considerabil P.între alţii. „Pe un stâlp de telegraf din comuna Fulga. . după răscoală.C. am scăpat teferi de acest pericol mortal. Şi numai graţie înţelepciunii şi energiei conducătorilor Statului nostru. El le dădu voie şi ţăranii intrară sfioşi în casă. atât de jinduite de jidovimea cosmopolită şi mai ales de aceea ce domneşte astăzi asupra Austro-Ungariei. chiar de la începutul răscoalei: Austria mobilizează armata în Bucovina”. ţăranii ştiau că trebuia să se răscoale. » Ţăranii răspunseră: Dar atunci cum rămâne cu revuluţia?” În judeţul Olt.rezultă că. în acelaşi timp pământul trebuia să fie împărţit numai între ei. ţăranii nici nu ştiau de ce se revoltă. Majoritatea nu ştia nici măcar ce voia. cu jurăminte îngrozitoare. unul dintre ei obiectă. în caz când ţăranii nu se vor răscula”. Pentru a stimula pe cei nedecişi i-au ameninţat cu incendiul şi chiar cu moartea. În timpul revoltei. . de obicei. cu căciula în mână. În timpul răscoalelor. dacă lăsăm casa boierului neatinsă? Atunci. „Un proprietar din Dolj zise ţăranilor răsculaţi. până miercurea viitoare seara. trăia de multă vreme la moşia sa şi era în bună înţelegere cu ţăranii. Dar cine a răspândit o asemenea idee. Coranul. preoţii au fost obligaţi să îi dezlege de aceste jurăminte.Ordinul cui? . Şi.şi cine avea interes să o răspândească? . în toate satele pe unde am trecut. nici de unde le venea acest ordin de zaveră. venind să înăbuşe o răscoală. aşa. Ţăranii au jurat chiar.şi în mai multe comune din Vlaşca. . recunoscând că are dreptate. Toader (Sâmbătă 7 martie). Cine a putut să dea ordinul să prăpădească ţara? Şi.când totul trebuia să fie distrus şi exterminat. au rugat pe boier să-i lase să strice măcar ceva din casă. ceilalţi. „Locuitorii dintr-un sat din Râmnicu Sărat au mărturisit că au fost luaţi cu sila şi au fost ameninţaţi cu moartea.

am reuşit să pun mâna pe doi din aceşti aşa-zişi studenţi. . ca să-i ia cârmuirea. care este întărâtată de către Cahal. el nu a mai vrut să-mi dea nici o desluşire şi nu am mai putut scoate nimic de la el. . Francmasoneria 64 . D… că îl împuşc şi ameninţarea mea îşi produse efectul.pentru că patima de dominaţie.Singuri ei simt trebuinţa absolută şi cu totul zortă. Prin urmare. să dobândească cât mai curând drepturile de cetăţenie. la ordinele lui .şi fără ca să-i conducă el însuşi . . o ploscă cu rachiu. cauza eficientă a acestei răscoale nu poate fi decât ovreii. el a cauzat pagube de mai multe milioane”. la un român.adică de legislaţia lor religioasă.Singuri ei sunt conduşi de o patimă de dominaţie extraordinar de intensă. s-au grăbit să ne întoarcă spatele. 2. Trebuie să adaug că. austriaci. că înţelesese conversaţia noastră. Talmudul. .cu toate că au fost uneltele oarbe care au săvârşit-o.iar prezenţa străinilor (bulgari. Era un tânăr foarte inteligent. Când intra într-un sat ţăranii îl ascundeau şi-i aduceau de băut şi de mâncare. .adică de Statul lor. pe unde am trecut. . cum l-a insinuat nu se ştie cine.dacă ar fi fost născută din patima de proprietate a sătenilor. îşi cususe două cărţi poştale cu fotografia Reginei. Pe piept.pe care vor să o transforme într-o nouă Palestină. Nu sunt nici ţările străine.Paulescu: Spitalul. . că acest monstru a fost expulzat din ţară.C.Şi când au văzut că lucrările se întâmplă contrariu aşteptării lor după o slabă rezistenţă. avu stângăcia să-mi spună în franţuzeşte că trebuia să-l duc viu pe acest răufăcător. Coranul. basarabeni). . Astfel. Unul dintre ei. am descoperit urme de agenţi instigatori. pe după umăr. Văzui atunci imediat pe fizionomia prizonierului. care a însângerat un popor şi a acoperit de ruine o ţară întreagă? Nu sunt ţăranii. care ar fi putut să se întindă pe urmă şi la ele. . *** Dar cine a putut să fie autorul acestei răscoale.sau mai bine zis foarte şiret.fiindcă ei nu se găseau atunci în lipsă extremă şi fiindcă răscoala. neapărat. şi într-adevăr. toţi mi-au răspuns cu un aer foarte respectuos: Da.şi este împinsă până la paroxism de către Talmud. am găsit ziarul A.ei plecau ca să pună foc. trecând dintr-un sat într-altul. este Domnul Studenţu”. cu ochi albaştri şi având o mică barbă ascuţită. El impunea supunere ţăranilor şi căpătase asupra lor o autoritate enormă.. la Târnavele.când. Ei puneau să se dea foc la toate conacele ce întâlneau şi. Cahalul. care se dădeau drept studenţi şi promiteau ţăranilor pământ. . „Am vrut să ştiu. el lucrase vara precedentă ca ucenic la maşini agricole. . . are o altă însemnătate. asupra căreia vom reveni. În sfârşit. cine întrebuinţa pe aceşti agenţi instigatori şi în ce scop comiteau ei atâtea crime şi dezastre? Ameninţai deci pe S.fiindcă: 1. după un scurt timp. . era bulgar şi vorbea prost româneşte. semănau peste tot jalea şi pârjolul pustiitor. (iudeo-socialist) foarte citit de ţărani”. Am aflat. Venit de curând în ţară. Nu este partidul liberal. care se însenină. Iată modul cum proceda acest bandit. printre instigatorii descoperiţi.bălan. ca să poată în urmă să devină proprietari rurali şi să îngenunche astfel România. În toate satele. . . Ochii i se umplură de lacrimi şi era gata să vorbească. N. nu merge până să sugrume ţara. pentru că ar fi fost absurd să aprindă la vecini un foc. în toate satele ce am vizitat. Purta o şapcă şi era îmbrăcat cu haine de lustrină neagră.ar fi fost parţială şi nu s-ar fi generalizat aşa de repede. Era încins cu un iatagan şi purta. la Giurgiu. pe urmă. . Pe urmă.… mai ales că acest partid ar fi avut-o. care se numea Ştefan D…. unul din ofiţerii care mă însoţeau. când am întrebat pe mai mulţi dintre ei dacă îl recunosc.

. ca poporul să nu cadă în ghearele jidovilor. Austro-Ungaria. în Austria şi în alte ţări ale Europei.dar al cărui jargon răspândeşte de departe o putoare nesuferită de usturoi. . oligarhia şi care au fost mânaţi şi chiar omorâţi în timpul răscoalei.Numai ei au putut să recurgă la instigatori socialisto-anarhişti. numai Jidanii prin Cahalele lor din ţară şi din străinătate au putut să adune prin cotizaţii. . 9. după cum o recunosc ei înşişi (B. Prin urmare. cine alţii. pe care i-au poreclit. Lazare). ce e drept.dar având loc chiar sub ochii lor. . prin legi.din ţară şi chiar din străinătate (Bulgaria.Numai ei şi trâmbiţaşii lor. să se apere împotriva locuitorilor sălbatici ai barbarei Românii. după spusa lor. . scrisă de un aşa-zis ţăran.au putut să procure fondurile colosale. . prinşi.iar.s-au pus să prepare o alta noua şi au avut chiar îndrăzneala nemaipomenită să o şi anunţe prin ziarele lor…. au încercat acelaşi mijloc ca să forţeze pe Rusia să li se supună. pentru că nu i-ar fi permis bugetul. desigur. . O asemenea cheltuială enormă n-a putut fi făcută de un Stat vecin. asupra conspiraţiei. mai îngrozitoare decât aceea din primăvara anului 1907. . . pentru ca să impună ţăranilor. . pentru ca Europa. împiedicară. . Revoluţia viitoare Sub titlul Revoluţia de mâine. Cine alţii. în taină. Francmasoneria 65 . de care depindea crearea Statului jidovesc. . Pe urmă. bani în mare abundenţă şi săi întrebuinţeze la plăsmuirea acestei răscoale. de curând. după răscoală. .Numai ei au avut şi au nevoie să tulbure adânc ţara. împinsă de Cahale şi de Francmasonerie. 5.C. până la cele mai mici amănunte.Numai ei s-au servit de Revoluţie pentru ca să dobândească aceleaşi drepturi de cetăţenie în Franţa. .care trebuie să se fi suit la zeci de milioane de lei.şi. într-adevăr. .dacă nu ei. Cahalul. Cine alţii. fără voia noastră.bunăoară. . 7. . 6. Mai mult decât atât. . pe care Iuda nu poate să-i sufere -.Ei înşişi sunt cei ce au prezis răscoala (B. şi al doilea. .ei au imitat revoluţiile din Franţa şi din Rusia. Rusia). . Talmudul. suveranitatea lui Iuda. 8. . .fonduri necesare răsculării unui popor întreg. 10.adică îndeplinirea unui scop ce priveşte pe neamul întreg al lui Israel. . ce ne-ar fi impus. se pregăteşte acum în sate şi va izbucni cât de curând.afară de ei. . Aceste zece motive ne dau certitudinea că ovreii sunt autorii răscoalei din 1907.dacă nu jidovii prin Cahalele lor. acele drepturi atât de mult dorite. . deoarece ei împiedică pe instigatorii săi să ajungă uşor până la adevăraţii ţărani şi să-i răscoale din nou. . publică o scrisoare. N. .şi îmbrăcând pe instigatori cu veşminte ciudate.Paulescu: Spitalul. aceşti proprietari.să se creadă obligată să intervină şi să le acorde. .Singuri ei nutreau o ură neîmpăcată împotriva proprietarilor rurali.urzită. el prezice astfel viitorul incendiu: „O nouă revoltă.au putut cumpăra tăcerea administraţiilor de la sate. cine a intervenit… ca instigatorii. pe nenumăraţii instigatori care. în timp de mai mulţi ani. Facla.după ce revolta din 1907 a avortat.care. acum. spunând poporului că Regina vrea răscoala şi chiar că le-o porunceşte.3. cu mare băgare de seamă au scormonit în cenuşă tăciunele nestins al nemulţumirii poporului. .Ei sunt cei care au aranjat mai dinainte revolta şi tot ei sunt cei ce au dat semnalul de începere. .Şi tot ei sunt aceia care. De altfel. cu lefuri grase. ar fi vrut să vadă venind aici armata austriacă. . să fie imediat eliberaţi.bunăoară ca Bulgaria. foaie jidano-socialistă. cu pizmă. dându-şi seama de situaţie. sunt în solda lui Israel. pentru că rezultatele obţinute n-ar fi compensat sacrificiile.care le-ar servi. . Coranul.punând peste el paie. 4. au cutreierat ţara de la un capăt la altul şi. . Lazare).au putut plăti. mai întâi. Acest pseudo-ţăran se plânge mai întâi amarnic de jandarmi.

Se vede. toţi ştiu ce au de făcut. ai zice că se apropie îndeplinirea făgăduielii de mântuire a lui Iehova.ţăranii vor opera… ca un jupân care îşi pune foc la dugheană. ce buchirie! Numai când te ghindeşti. vor geme de greutatea porumbului de-abia cules. Şi cine o prepară? Cei ce au preparat-o şi pe cea precedentă. că o nouă revoltă.. .care îi stânjenesc grozav. într-un acces de ciudă.Paulescu: Spitalul. Cahalul. prin urmare. în 1907. la masacrarea oligarchiei. Într-o noapte de vară.să-şi ia drepturile! Ai.deodată.dacă însăşi coroana de oţel de pe capul de cămătar al regelui Carol ar fi căzut în ţărână. strigă: „Ah! dacă răscoalele din 1907 ar fi învins! Dacă barierele oraşelor ar ti fost trecute de ţărani. Iată. . suspecţi străbat satele. Dar. nici mai mult nici mai puţin. când hambarele pline. româneşti. .cum a făcut altădată lui Ludovic al XVI-lea. (foaie judeo-sodalistă). vai.din toate conacele se vor înălţa vâlvătăi. Asta o cunosc astăzi toţi ţăranii şi. Iată de ce gândul revoluţiei de mâine aduce nădejde în sufletele noastre. apoi i-a prins o frică teribila de armată. politicianul-trompetă al jidanilor.Dar „răscoala de mâine vom face-o aşa. ce scrie Seara: „…Şi dacă mai nădăjduiesc ovreii o îndreptare. decât la năvălirea ţăranilor în oraşe.a declarat că. o nădăjduiesc tocmai de la poporul acestei ţări. .. . ce e de făcut? Ei bine.C. Şi Iuda. mai înfiorătoare ca cea din 1907. ca o făgăduinţă a mântuirei din urmă”. la conac şi de la sat. bineînţeles după ce a asigurat-o la o societate de creştini. după ce vor fi incendiat averile altor români.într-un interviu cu un redactor al A. . Atunci. la răsturnarea regelui Carol. . bunăoară.şi farsa va fi jucată. ţăranii vor dobândi pământ. remarcaţi că ovreii se aşteptau. . de atâta vreme. . Francmasoneria 66 . zadarnic o cerşim. Toate ziarele jidăneşti ţin isonul Faclei. . încercând să răscoale din nou pe ţărani. care a arătat că nu glumeşte. care va scutura odată jugul ce-l apasă de veacuri şi va da şi ovreilor drepturile.cu lacrimi de crocodil. la sat. Coranul. pe urmă.şi mai ales. ţăranii români se vor ascunde pur şi simplu. când se va da semnalul. Dar toate astea sunt departe de a fi realizate. . căruia jidănimea iar fi tăiat capul. . ca nici armata să nu poată tăbărî pe noi. de data asta. Talmudul. singurul leac mântuitor este revoluţia (?!) De altfel ovreii lucrează pe capete. . În plus.ce sărbătoare ar fi fost azi în aer şi ce cântece ar fi întâmpinat venirea primăverei şi aniversarea desrobirei jidăneşti… pardon. se vor răsfaţă în bătaia razelor de lună. viaţa noastră fiind coruptă (?). de care au fost despuiaţi de o oligarchia sălbatică şi desmetică”. N. Şi atunci vor veni cei ce ne-au stăpânit cu cruzime… şi ne vor ruga cu lacrămi de pocăinţă să ne luăm dreptatea. P. . se pregăteşte acum în sate. Deci.ori într-o noapte răcoroasă de toamnă.Ar fi fost un adevărat sabăţ. P. Mai multe gazete au semnalat asemenea tentative: În mai multe judeţe. . culcate în curţile boiereşti.. când clăile şi cirezile de grâu.ca şi cum o mâna nevăzuta va fi purtat prin noapte un şomoiog aprins… Iar noi… vom privi scrumul rămas în armane şi vom tăcea. spunând sătenilor că în curând ţara va intra în război şi că.zic ovreii. . simţi că perciunii tremură de plăcere. „Atunci vor veni cei ce au asuprit pe bieţii jidani şi îi vor ruga. Incendiul se va întinde de la conac. . C…. Da. ei au mai întâi a face cu jandarmii. nici judecata să nu ne poată trimite la ocnă. (vrea desigur să zică drepturile) pe care. .dacă politicianii regelui Carol ar fi fost măturaţi ca pleava de uraganul revoluţiei victorioase. Dar. indivizi. toate armanele vor lua foc.

este târât în noroi de o şleahtă de Iude infame şi nobila sa efigie. şi în acelaşi timp a şi turbat. . N.sunt nişte bieţi profesori universitari. „Iată. atât la ţară cât şi în oraşe.fără ca ovreii din ţară să se amestece. ce ne inspira la toţi cel mai profund respect. în plus.C. Să nu pară o glumă! Ameninţările repetate ale jidanilor se vor îndeplini. Ei o mărturisesc chiar fără de ruşine: „Câtă vreme va exista o chestie ovreiască în România. . în acelaşi număr al Faclei. a supurat în chestia ignobilă a Silistrei… ar fi trebuit să ne întoarcem către 1907. Fără comentarii! Obrăznicia grosolană a jidanilor nu mai are margini şi ar trebui ca autorităţile să intervină energic. .… fiindcă peste liniştea de moarte a satelor s-au întins pretutindeni ventuzele caracatiţei brătieniste şi gura lacomă a Molohului regal. ce clocoteşte în sufletul lor. de la ororile inutile. Pe o altă pagină se vede un par.în Facla.000 de ţărani… În anul acesta (1913)… când tenia regală. pentru că… trec drept capii antisemitismului din România. hoitul clasei parazitare care ne guvernează”. că întotdeauna jidanii au încercat să profite de greutăţile prin care trece ţara. Toţi diplomaţii Europei îşi fac azi treburile şi necesităţile inexorabile la picioarele ţării şi sub nasul regelui Carol”. pentru că am fost laşi şi netrebnici (te cred).şi încă cu vârf şi îndesat.cu cifre roşii. În josul acestei pagini se găseşte legenda următoare: „…. Cahalul. ca trase cu sânge şi desenând numărul 1907. . Francmasoneria 67 .Dar un proverb românesc zice: „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. . . .dacă nu vom avea ochii în patru asupra uneltirilor lor revoluţionare. .… dar care s-au semnalat răzbunării jidoveşti prin faptul că sunt adevăraţii apărători ai ţărănimii şi.Cuza şi Iorga. al cărui conţinut este îndreptat şi el înspre parul regal. este fiul marelui om.pe când puţin mai departe. ne-a arătat că nu e în stare decât să ne sugă… Când boala latentă a oligarhiei.… a inventat pe afurisiţii de jandarmi rurali.adică de la represia groaznică a Brătienilor. . de când cu chixul din 1907. . lungă de 46 ani de domnie. Brătianu care. . e mânjită pe frunte. acoperind de ultragii pe Majestatea Sa Regele României.şi numai trei: .Paulescu: Spitalul. tocmai în momente de grea cumpănă”. pentru ca asemenea sacrilegii infame să înceteze odată pentru totdeauna.fiindcă nu am avut atunci nici destulă putere ca să învingem (?!). nici destul curaj (mai ales) ca să murim până la unul sub ploaia de gloanţe a soldatului român.… şi. .de la execuţiile sumare. . căruia îi datorăm scăparea din primejdia mortală unde voia să ne afunde Tratatul din Berlin. ca ministru. a dirijat represaliile din 1907. .venerat ca un părinte mult iubit de poporul românesc.ceilalţi doi. . îmbrăcaţi ca nişte ciocli. . au trecut şase ani de la răscoalele din 1907. se goleşte un butoi plin cu excremente. Talmudul.jidanii recurg chiar la escatologie. Anul 1913 ne pedepseşte… fiindcă revoluţia poporului a fost înfrântă. După Regele. mai ales. pe care străinătatea ni-l invidiază.şi pentru că n-am ştiut să ardem în focul celui din urmă patul de grâu şi al ultimului conac boieresc. acest Rege. pentru ca să ne pună cuţitul la gât. sunt insultaţi trei oameni. Regele. .unul. la capătul căruia se afla figura Regelui şi la piciorul căruia urinează doi diplomaţi. . admirabil de înţelepciune. Ultimul război Dar iată că izbucneşte diferendul bulgaro-român.căci îşi răzbună astăzi. Şi de aceea Iuda a rămas plouat. Dar pentru a-şi vărsa toată mânia neputincioasă. este I. Coranul. altoită pe mizeria poporului. care n-au nici o putere în ţară. de la asasinarea în masă a celor 11. . ea va forma partea vulnerabilă a ţării şi i se va ridica în drum. care-i datoreşte renaşterea. Natural.

în adevăr. între care şi pe Gold… Iţic. publicate în „Corriere della Sera”. Cahalul. 15 Aprilie. scutire de 5 zile. Cahalele dăduseră deci greş. nu face nimic. 20 Februarie.ce din cauza asta nu se mai puteau citi. Acest soldat.cu greţoasele lor nume. Dar.acest soldat a obţinut de la medicul militar suma de 76 de zile de scutire.C. toată jidănimea din străinătate a început să urle. în plus. 4 Iunie. Raportul unui căpitan către colonelul său. 9 Iulie.… acele din „Neue Freie Presse”. Am onoarea de a vă raporta că. pentru ca să facă gardă. dintre care cele mai multe cu dreptul de a sta acasă. cu gesturi de miliardare risipitoare. acesta a crezut necesar să intervină pe lângă medicul regimentului pentru ca să fie dispensat. fost prim-ministru circumcis al Italiei. 12 Martie. 29 Aprilie. va sta acasă. când la 4 iulie trebuia să facă 2 zile de închisoare. . 7 Ianuarie. vom cita numai faptele următoare: 1. intrat la infirmerie şi scutit de concentrare şi de gardă până la 28 iunie. la ţipetele de ananghie ale jidanilor de aici. toţi jidănaşii fură cuprinşi de un entuziasm extraordinar (îngrămădindu-se totuşi la partea sedentară a oştirii)… toţi hahamii simţiră gâdilituri la limbă şi expectorară discursuri patriotico-izboinice. pe care contase atât de mult jidovimea. scutire de 5 zile. scutit de serviciu în timp de 48 ore. somând Europa să intervină în favoarea ovreilor din România. scutire de 4 zile. altor jidani care scriu la gazetă şi care le-au trecut pe toate la nemurire. în această vreme va sta acasă. scutire de 5 zile. din „Daily Telegraph”. articolele din . mai mulţi soldaţi. .În acelaşi timp. scutire de 4 zile. reţinând la cazarmă. . 2 Martie. n-a dat nici un semn de debilitate de când este în serviciu. va sta acasă 6 Martie. Îndată ce văzură că nu va fi război şi că totul se va rezuma într-un fel de paradă inofensivă. a fost scutit de orice serviciu timp de 5 zile.. va sta acasă. fost prim-ministru al Franţei.Paulescu: Spitalul. Sau văzut astfel apărând articolele lui Luzatti. Afară de aceasta. scutire de 5 zile. va rămâne acasă. scutire de 5 zile. sub pretext că închisoarea e murdară… Adaug aici foile de scutire şi de infirmerie: 13 Noiembrie. murdărind coloanele ziarelor. 22 Noiembrie.care. acele ale lui P. scutire de 3 zile. Nathan. N.Moniing-Post”. Într-un cuvânt. Şi. va rămâne acasă. . Dar dificultatea.dar nu s-a indicat diagnosticul bolii care a încuviinţat scutirea. un „cinciparale” şi-l dădură. Jidanii din România îşi schimbară imediat tactica. toate Cahalele din Europa au sărit de-o şchioapă. Francmasoneria 68 . 17 Noiembrie. din „Napii” şi din „Hirlapii” ungureşti etc.L’Homme libre”. scutire de 4 zile. din „Pester Lloyd”. . . 25 Februarie. scutire de 3 zile.. de la „Berliner Tageblatt”. s-a schimbat curând într-un triumf pentru ţara româneasca.care n-a fost dispensat ca debil de comisia de recrutare şi n-a fost prezentat ca slăbănog la contravizită. scutire de 4 zile.acele ale lui Clemenceau. Dar pentru ca cititorul să-şi dea seama de ce specie de soldaţi procură României Iuda. Coranul.… toate balabustele scoaseră din buzunarele lor soioase. . Talmudul. francmason de marcă şi stipendiat de Iuda articole publicate în . acest soldat a fost iarăşi scutit de pedeapsă. scutire de 3 zile. va sta acasă.. va rămâne acasă. 21 Aprilie.

270 zile de concediu într-un an.Şulăm Iţic. Cahalul. căci iubirea părintească este sentimentul instinctiv cel mai intens şi cel mai milostiv pe care oamenii pot să-l aibă. .cum bunăoară se ucid ploşniţele? Acesta ar fi mijlocul cel mai simplu şi cel mai comod de a scăpa repede de ei. ca soldaţi. hodoronc-tronc. Iată deci ce valorează. Vom mai aduce.neuitatul Aron Ghidate etc. pe 5 pagini ale ziarului oficial. 2° . care ar avea înaintea sa pe fiul său.David Bercu.. Trebuie chiar să-i iubim cu iubirea unui părinte.spoliaţii datorită patimei de proprietate. un alt jidan.pentru că avem ca învăţător pe Hristos. . în ceea ce priveşte dispăruţii. să le facem bine. care se arătase prea îndatoritor. . etc.Ştrul Naftulea . Concluzii practice Am trecut în revistă o parte din efectele Cahalelor talmudice. Iancu Iosub Minei fiul lui Avrum şi al Dvoirei. datoria noastră este : N. Dar. Chemat la concentrare. Comandantul companiei (ss) X 2. Leib… a luat. . ca specimen. Prin urmare.care în înţelepciunea Sa dumnezeiască ne-a zis: Iubiţii pe vrăjmaşii voştri.sunt în număr de 293. o chestiune capitală se pune pentru noi. . . să arate fiului răul ce îşi cauzează lui însuşi şi altora.cu ameninţări şi chiar cu acte de violenţă. fu trimis la închisoare. . .sau mai bine zis cu aceşti paraziţi răufăcători care sunt în acelaşi timp şi hoți şi asasini? Putem oare să-i exterminăm. .nu trebuie nici chiar să ne gândim la aşa ceva. Dar nu ! . mult iubit. să ne întrebăm ce ar face un tată. care-l găsi perfect sănătos şi constată.Iţic Burăh. . În acelaşi timp va trebui să suprime acestuia mijloacele cu care-şi satisfac impulsiile sale pătimaşe.şi am constatat că faptele rele ale acestei organizaţii periculoase se rezumă la: 1° . în plus. mai întâi. Dar colonelul bănuind că are a face cu un certificat de complezenţă. .Total: 76 zile. . . atât de urâţi de jidovi! Trebuie chiar să uităm răzbunarea. care datoresc taxe militare pe anii 1900-1911.creştini. el se mulţumi să trimită la regiment un certificat de la medicul cu pricina.… dar plin de vicii? Ei bine.sau mai bine zis aceşti ascunşi. Mai mult! trebuie să iubim ovreii. Talmudul. Trebuie deci să-i iubim pe aceşti fraţi rătăciţi. Şmil Şmil Iţic fiul lui Bercu şi al Rifchei şi se continuă astfel. Aceşti dispăruţi. cei ce ne pretind. trecând prin poreclele fermecătoare de: Şloim Şloim. Iţic W. foarte indulgent. care va fi studiată în capitolul următor. Coranul. . În consecinţă.revoluţii sângeroase ce ţin de patima de dominaţie. Francmasoneria 69 . românii: Ce trebuie să facem cu aceşti oaspeţi nepoftiţi care.… căci suntem creştini.… faceţi bine celor ce vă urăsc”. . izvorul iubirii eterne. . Lista începe cu numele belicioase de: Beriş Iosub Leiba fiul lui Şmil şi al Malchei.pentru jafurile şi omorurile comise sau cauzate de jidani.mijloc care ar fi chiar licit.restul formând Francmasoneria.ceea ce avu ca urmare că primul confrate. s-au instalat în ţară.patimă sine qua non a unui bun haham. dintre care 248 sunt jidani. că nu fusese niciodată bolnav. .C.Paulescu: Spitalul. de la acelaşi medic ca precedentul. prin purtarea sa vicioasă. dacă am urma legile Talmudului. până la sfârşit. trimise la ovrei un alt medic. . acest tată va trebui.drepturi de cetăţean. un rezumat din tabloul percepţiei fiscale din Târgu-Neamţ. . În acelaşi corp de armată.

aceşti străini putrezi de vicii. încă vicios. au făcut-o pentru ca să-şi apere prăzile adunate jefuind pe români. acordând ovreilor drepturi. agricultura.133 în oraşe. . căci e de-ajuns ca un jidănaş de aici. mai trebuie să suprimăm ovreilor noştri orice mijloc de satisfacere a patimilor de proprietate şi de dominaţie. Cuza. Talmudul. ar fi să ne sinucidem.cădem pe proporţia groaznică de un jidan pentru doi români. ei nu pot să aleagă un deputat decât prin delegaţi şi sunt cu totul lipsiţi de a participa la alegerea pentru Senat. ca bulgarii. se vor ruşina de ei înşişi şi se vor lepăda în mod sincer de infamul Talmud.prăzi pe care alţi bandiţi. 2° Dar.pentru ca să ne poată da lovitura de moarte! Şi nu trebuie să ne înduioşăm de chelălăitul „pumuntenilor” care se plâng că n-au protecţie. . se găsesc printre locuitorii oraşelor şi chiar cer tocmai drepturile de orăşean.918. totale.străini. Coranul. . guvernul ar trebui să le distrugă cu totul. ni-l fac noua prin Cahale.061 locuitori. smulgându-le din rădăcină. . după cum se exprimă profesorul A. excitate la un grad superlativ de legislaţia lor religioasă. . de altfel.şi fiind scăpaţi şi de Cahal.000. veniţi de ieri. . mai e încă ceva! Dând drepturi jidanilor. adică drepturi de cetăţenie plenară. Va trebui deci să se dea mai întâi ţăranilor români drepturi integrale.aşa cum au încercat să facă ruşii. pădurile.şi reluând. dându-le încetăţenirea.nu se bucură încă de drepturile pe care le pretind jidanii. Este de crezut că. N. . . . C. aceşti fraţi ai „apostolilor” lui Hristos. în număr de vreo 400. Dar.… dar din nenorocire printr-o procedare defectuoasă. văzându-se descoperiţi. . Altfel. care-i transformă în furi şi în ucigaşi. . şi dacă fac armata? .după cum facem cu orice străin. b) mai trebuie ca. industria.1° Să spunem ovreilor răul imens ce şi-l fac lor şi. Ei. Cahalul. printr-o muncă fără preget şi printr-o perseverenţă tenace.să nu-i facem stăpâni peste noi.nemaifiind sub imperiul patimilor de proprietate şi de dominaţie. ce armă formidabilă am procura noi înşine jidovilor.ba chiar că au mers la război. ar fi putut uşor să pună mâna. . neîmprumutând niciodată bani jidoveşti.329. Pentru aceasta trebuie: a) ca jidanii să ne dea îndărăt tot ce ne-au furat. ce nu le aveau naţionalii.în urmă să-i eliminăm din economia noastră.şi pe urmă să te gândeşti la pleava judaică. . care-i organizează într-o bandă de răufăcători. comerţul. pe care patima lor de dominare o reclamă cu atâta insistenţă. ei sunt supuşi la anumite restricţii ale dreptului de proprietate de care sunt scutiţi orăşenii. ar fi să reînnoim nebunia ce a făcuto Franţa în Algeria. Într-adevăr.lucru foarte greu de obţinut. .adică imensa majoritate a poporului român.Paulescu: Spitalul.… şi toate celelalte bunuri ce ei ni le-au luat cu japca. completă.bineînţeles având şi ochii în patru aşa ca să piară pofta junilor circumcişi să mai necinstească fete de român. cât de colo.248.după cum un tată foarte înţelept trebuie să nu-şi lase autoritatea pe mâinile fiului său.şi dacă au fost la război ? Au făcut-o pentru propriul lor interes.nici pentru trebuinţele particularilor.să strănute. . . petrolul. că fac armată. ca toată jidovimea. cumsecade. . Şi nici nu trebuie să ne pese de lăfăielile şi de răţoielile ovreilor.928 stau la ţară şi 1. Şi iată în ce chip i-am face pe jidani stăpânii noştri dacă le-am îndeplini dorinţa: După ultimul recensământ. absolută. nici mai ales pentru acelea ale ţării. . .ferească Dumnezeu. ţăranii n-au decât drepturi restrânse. mai ales. Or ţăranii. .până când s-or îndrepta. . . să ţipe într-un glas: Gewalt! şi să poruncească guvernelor francmasone să intervină. Atunci. în plus. populaţia totală a României este de 7.jidanii nu vor mai fi periculoşi pentru noi şi îi vom putea primi cu braţele deschise. . Francmasoneria 70 . .mai înainte ca ţăranii români să fie emancipaţi de tutelă. Se înţelege. Ovreii.dintre care 5.pe care.C. . . li se cuvine să aibă drepturi ca orice român. .şi că prin urmare. din lumea întreagă. pentru a ajunge la acest sfârşit. .

.Paulescu: Spitalul. pe care i-au împins la răscoală şi pe care în urmă i-au lăsat să-i omoare armata. Coranul. Francmasoneria 71 . Copilaşul său. scos din Cheremul talmudic : Răni adânci.ca sute şi mii de copile de ţărani români. Sar toţi flăcăii babei. . Să cadă şi să nu se mai scoale.unde. Ei bine.Şi de unde până unde. acest jidan sau un altul. Unde mai pui că toate aceste vipere împământenite vor putea să se ducă la sate. N. Prin urmare. fricos din fire. .cum s-a făcut până acum. făcând armata. .este a face peşcheş bietei ţări atâţia viitori proprietari de moşii circumcişi.sub pretext că au luat parte la mobilizare. . . Şi să nu se uite că dacă Domnitorul Cuza a putut să smulgă din mâinile grecilor moşiile pe care aceştia le acaparaseră. . aceia care. iată că vin tâlharii. când dânsul va muri. Iar Dumnezeu să verse pacea şi binecuvântarea Sa peste mine şi peste întreg poporul românesc. cel puţin de aici înainte. care să-l hrănească cu scârnăvii ce produc moartea. când a doua zi de-dimineaţă. în voie. peste vreo zece ani. din ghearele jidovilor. alţii să se aplece peste dânsa.nici chiar de jandarmii rurali. este un trădător. nefiind vârstnici. . să-şi schimbe numele în Palestina. . să fie vândut de aceşti jidani. Finis Romaniae! Prin urmare.pe acest rău român.că vine.va contribui la naturalizarea unui jidan.ministru. Acest blestem să cadă pe răul român şi pe tot neamul lui. ceea ce ei au înhăţat. îi dă de mâncare şi îi îngăduie chiar să se culce într-un colţ după uşă. se pomeneşte cu cerşetorul.… să-i dea pe mână cheia de la lada cu bani şi… să aibă dreptul să se amestece în afacerile casei. senator. . drept pe care opt din băieţii babei nu-l căpătaseră încă.şi vor aţâţa acolo. cu obrăznicie. Şi dacă ne raportam la ce s-a petrecut în Galiţia. să-i pretindă. Dacă se întâmplă nenorocirea ca ovreii militari să fie încetăţeniţi… s-a sfârşit cu ţara românească. să fie răstignit de jidovi. ca un rob. . . va fi imposibil oricui să mai scoată vreodată. . o nouă răscoală ţărănească. să fie necinstită de un tăiat împrejur şi. Fetiţa adorabilă. Înainte de a sfârşi acest capitol.România va putea.care până atunci fusese tolerat de milă. de silă. . sau surioara scumpă şi mult iubită. sau deputat. va trebui să nu se mai împartă la jidani drepturile de cetăţenie cu atâta dărnicie.care să-i scoată tot sângele. în sfârşit tâlharii sunt puşi pe goană. Nevasta sa să fie dată altora şi. odată sărac şi căzut în mizerie. . frumos ca un îngeraş. înţepându-l cu groaznice piroane ascuţite. până la măduva oaselor. în 13 ani.… se face că sare şi cerşetorul. Să fie supt.ce cap credeţi că a făcut bătrâna. Să nu fie îngropat în cimitirul creştin. să o închidă într-un bordel sau să o trimită să moară de deznădejde la Shanghai sau la Buenos-Aires. fiind hoţ. în locul lor.mai mult decât stupidă. . un cerşetor ce venise să ceară un codru de pâine şi. Într-o noapte. care avea zece feciori. care însă. nesupărate de nimeni. făcându-i-se milă de el. numărul proprietarilor rurali evrei a crescut. Dar cerşetorul.să-l pună în capul bucatelor. Talmudul. Îl vom excomunica şi-l vom afurisi. Trebuie notat că a încetăţeni acum câteva mii de jidani . . . a înşelat pe băieţii bătrânei… ba chiar a furat acesteia multe lucruri de prin casă. de la 38 la 680 (vezi anterior). şloimii capătă şi vrednicia ca să fie cetăţeni? Pentru ca cititorul să-şi dea bine seama de cum stau lucrurile în realitate.sub cuvânt că a luat şi el parte la încăierare.cu următorul blestem înfricoşător. de jidani şi. Amin.după cum n-au avut milă de cei 11 000 bieţi ţărani. . Cahalul. un vânzător de ţară şi comite crima de lése-naţiune. şi care dârdâise de teamă că tâlharii o să-i ia ceea ce el şterpelise de la binefăcătorii săi. .altor jidani. se ascunde după casă… şi. pentru ca să îmbogăţească pe jidani. să-i expunem situaţia printr-o parabolă: O văduvă. iar aceştia să nu aibă deloc milă de el.ca un simplu ţăran din Galiţia. în urmă. boale lungi şi înspăimântătoare să vină asupra lui. vede într-o zi intrând în curte. să ne fie îngăduit să adăugam aici o analogie medicală.C. Să lucreze toată viaţa şi până la istovire. .

Paulescu: Spitalul. ca vărsatul. ale tătarilor. Coranul. el a ieşit învingător în toate atacurile furioase ale barbarilor.… îndată ce s-a dat de gol. ale ungurilor. care. cu invazia bruscă şi tumultuoasă. va ajunge fără greutate la o vârstă foarte înaintată. pojarul.care pentru poporul român este reprezentată de jidani. să fim mândri că suntem. N.Poporul român poate fi comparat cu un copil care a rezistat uşor la boli febrile. . . Dar când băiatul ajunse la vârsta de 21 de ani. Francmasoneria 72 . el fu pătruns încetul cu încetul de o boală teribilă. cu început insidios şi cu mers cronic. .C. ale turcilor. adică înainte de a se naşte. Către un asemenea sfârşit trebuie să aspire orice bun român. adică de tuberculoză. Dacă scapă de această mortală lovitură.mai puţin favorizată de soartă ca cea a lui Mahomet. care au înţeles vicleşugul lui Iuda şi îi rezistă cu înverşunare. De altfel. Talmudul. cu atât mai mult că din toate părţile încep să se audă clopotele funebre ale înmormântării împărăţiei lui Israel. ale grecilor. cu ruşii. scarlatina etc… Şi în adevăr.a murit în stare de foetus. Cahalul. etc. singurele popoare din Europa.

s-ar fi contopit în Biserica creştină născândă… Un lucru însă împiedică fuziunea şi menţinu pe jidovi printre popoare. creştinii îi detestau şi nu se încredeau în ei. Şi într-adevăr. Trebuia să-i facă pe creştini să lupte.căci păgânismul este mai puţin periculos. S-ar putea face istoria curentului ovreiesc în Biserica creştină. el desfide timpul şi trece peste toate piedicile. o idee infernală ilumina devla lui Iuda.Paulescu: Spitalul. care în urmă căutară să distrugă spiritul creştinesc.cu alte cuvinte. când e vorba să-şi sature ura .zicea hahamul Tarphon.„dacă n-ar fi avut decât Biblia. mai ales când era vorba de vreo discuţie religioasă.adică de când simte că se apropie de izbândă şi întrezăreşte realizarea visurilor sale de despuiere şi de subjugare a naţiilor.recunosc o origine jidovească. . mai mult decât perplexe. .transmise prin Talmud cutează să sugrume religia divină. pe de alta. Ebionismul şi Elkesaismul ivite la sfârşitul primului secol şi formate de „judaisanţi încăpăţânaţi”.Creştinismul . cele mai importante sunt: 1.şi acest singur lucru fu elaborarea Talmudului”. Prin sofisme. Astfel s-au format toate ereziile care. jidovii. .C. . . Şi într-adevăr. jidovii înşelară pe creştini şi mai ales pe neofiţi şi îi transformară în ereziarci. Cahalul.… un război fără milă. N. la Protestantism. Acest neam. pe viaţă sau pe moarte. care făcea prozeliţi în turma lor… „Evangheliile trebuiesc arse. blestemat de Dumnezeu. de la început. Poate chiar că ovreii. în contra creştinismului. Coranul. care voiau să ţină sabatul şi aveau repulsie să convertească pe gentili. . În asemenea condiţii. nu puteau duce lupta pe faţă. Talmudul. drept carte sfântă. ca creştinismul. Francmasoneria 73 . nenumărate erezii care se succedară neîncetat. Şi nu era singurul să cugete astfel.FRANCMASONERIA Judaismul nu se agită numai de câtăva vreme.pe care îl urăşte de moarte. . după cum strămoşii lor. ei înşişi. . . slăbiţi şi împrăştiaţi. pentru credinţa jidovească. nu se dă îndărăt niciodată şi dinaintea nimănui. care au moştenit învăţăturile fariseice .şi anume de la începutul erei creştine. Ovreii au o răbdare prodigioasă şi o încăpăţânare cu adevărat diavolească.de la Ebionism.oprindu-se între alţii la Unitari şi la Arieni”. . În adevăr. . din primele secole ale creştinismului şi până astăzi. El lucrează într-ascuns de veacuri. au avut îndrăzneala nemaipomenită să-L răstignească pe însuşi Dumnezeu. erau duşmanii catolicităţii Bisericii.care astăzi e tot aşa de vie.istorie care ar merge de la Ebionismul primitiv. Acesta este adevăratul său scop: exterminarea bunilor creştini. se văzură atunci apărând. . ucidel”.adică: „pe cel mai bun dintre creştini.ură care s-a cristalizat în faimoasa formulă: „tob şebegoim harog”. „rabinii combătură. căci toţi hahamii înţelegeau în ce primejdie puseseră judaismul sectele judeo-creştineşti”. acum vreo 2.000 de ani. doctrina creştină. ca în timpul lui Hristos. una după alta. Dintre aceste erezii jidoveşti. . pentru ca împreună cu dânşii să piară şi creştinismul. . Erezii de origine jidovească Am arătat mai sus că Talmudul nu respiră decât ură contra Creştinismului. Talmudul declară deci război. până la Protestantism. căci are un duşman groaznic . Dar pe de o parte ovreii.

care.despre care Sfântul Evanghelist Ioan zice că face parte din „Sinagoga Satanei” . . Dar. . în secolul următor. Talmudul. prin Templieri se îndeplineau toate operaţiile financiare ale Cruciadelor”. din veacul al V-lea. în Persia şi se întinse din ce în ce. de izbânzile şi de înfrângerile lui”. Manicheismul. Sărutul ruşinos completa aceste ceremonii de iniţiere. în Italia de sus. organizată de către Ordinul Templierilor. Îndată ce au pătruns acolo. Când Manicheismul fu învins. istoria ovreilor este legată de istoria Arianismului. pe la sfârşitul secolului al XII-lea. care ataca Sfânta Treime. Biserica nu a suferit niciodată. care tulburară pacea Bisericii. această erezie reapăru în Bulgaria.ca în timpul persecuţiilor ariene. constituind Pasaginismul. de Anti-trinitarism. reiese că. .fără ca. 5.C. Din veacul al IV-lea până în al VII-lea. şi pe aceea a Iconoclaştilor. îi ameninţă chiar existenţa. el îi iniţie în misterele cabalei. Din actele procesului. N. care fu un fel de amestec al Elkesaismului jidovesc cu doctrina lui Zoroastru. jidovul deveni educator şi-i învăţă pe savanţi limba ebraică. fu obligată să predice o adevărată cruciadă. ajutată de mai mulţi împăraţi. . de la răsărit înspre apus. cu care Biserica a avut mult de luptat este reprezentată de gnosa jidovească şi mai ales de Nicolaitism. ce le serveşte drept maşină de război. Coranul. 3. De altfel. în care sforţările tuturor nu au alt scop decât a servi cauza sau interesele lui Israel. Cei mai mulţi din averoişti erau increduli sau cel puţin atacau religia creştină. sub numele de Nazarenism sau doctrina creştinilor circumcişi. Bogomili. marele vis al jidovilor.Paulescu: Spitalul. pentru ca să-i extirpe.care mai înainte fuseseră servitori devotaţi ai credinţei creştine. Ele reînviară. Ajungem în sfârşit la erezia lui Luther şi a tovarăşilor lui. reuşi aproape să despartă în două creştinismul şi. cu Albigenii.dar mai puţin importante ca cea precedentă. În veacul al XII-lea.publicate de Michelet în Documents inédits de l’histoire de France. . În ani. Cahalul. . 2. care anunţau Reforma. . În contra Albigenilor. unde formară Catari. ei procedează ca într-o societate financiară.şi se ştie partea ce avură ovreii la răspândirea Averoismului. . Printre ereziile de origine jidovească. „În momentul Reformei… creştinii erau mai puţin credincioşi… Averoismul (filosofie arabă) preparase această decadenţă a credinţei. O a doua categorie de erezii.de la început şi până în epoca actuală sau francmasonică. lua naştere încă din secolul al II-lea.să cităm pe acelea ale Unitarilor (monofizism şi monotelism). pentru afaceri de bani. mai cu seamă. Biserica.dispăru în flăcările rugului lui Jacques de Molay. 6. superiorul lor. Această erezie. se răspândiră în Europa şi se stabiliră. până în veacul al VIII-lea. . se numiră Albigeni. mai târziu. aşa că lucrau astfel pentru ei. .Aceste erezii renăscură. Cavalerii Templului se găsiră în multe împrejurări în raport cu jidovii. Jidovii corup o asociaţie puternică. care provocară dezordini foarte grave. Această sectă afirma că doctrina ovreilor era de preferat aceleia a creştinilor.şi de alte sisteme asemenea. batjocorirea Crucii făcea parte din ceremoniile iniţierii. Aceşti Cavaleri ai lui Crist scuipau de trei ori pe Crucifix. într-adevăr. în sudul Franţei. . . sau gnosa persană. Francmasoneria 74 . care durară. în momentul supresiei ordinului.adică o revoluţie universală. când ne dăm seama de modul de procedare al ovreilor. ca să atace cu vigoare organizaţia socială care îi incomodează. doctrinele jidoveşti găsiră adăpost la Cavalerii Templului. renegându-l. de cele mai multe ori. după ce le-a deschis porţile filosofiei arabe.căci. care şi ele s-au edificat pe baze judaice. iar partizanii ei. acest mod de a lucra variază puţin. de la începutul secolului al VIII-lea şi până la jumătatea secolului al IX-lea. 4. indivizii să ştie ce fac. de Quarto-decimanisme etc… şi se stinseră în cursul veacului al IV-lea. Afacerea Templierilor se explică foarte bine.

căci fusese protectorul jidanilor şi ridicase sentinţa de proscripţie ce apăsa asupra lor. . În sfârşit. .Francmasoneria. să mai cităm încă doi ovrei. În urmă. În realitate. doctrine anti-trinitare fură. jidovii doreau de mult şi lucrau din toate puterile lor. pentru a merge către monoteismul jidovesc”. şi într-adevăr. . Spiritul jidovesc triumfa cu protestantismul.El îi înzestră. prin anumite părţi. pentru a dobori partea rămasă ortodoxă. . . franciscanul Nicolae din Lyra. Reforma fu. care vorbesc şi ei de erezia lui Luther. care făcu pe Luther”. (Renan). care singur rezistă spasmurilor de izbăvire ale Bisericii . cu redutabila exegeză pe care hahamii. . la toţi şefii protestanţi ai Engliterei găsim că planul acestei societăţi oculte este foarte propriu pentru a ataca cu vigoare principiile catolice şi pentru a zdruncina naţiile care. mai târziu. Francmasoneria fu importată. mai întâi în Franţa. contra catolicismului. cunoscut sub numele de Rachi). Trebuia ca partea eretică să le fie favorabilă şi să poată să se învoiască cu funcţia oarbă de mâner de secure. predicate de protestanţi. în care povesteşte că „originea ei se pierde în noaptea timpurilor”.Pentru a întemeia Francmasoneria. ca Franţa şi ca Spania. „Orice catolic. Acesta fu rolul ce ovreii făcură să joace Protestantismului. dar au organizat această societate după modelul Cahalului. O mare parte din sectele protestante fură pe jumătate ovreieşti. în Suedia. în timp de veacuri.şi aceste argumente fură transmise lui Luther”. dar şi în toată Europa. .iar Cromwell (1599-1658) fu susţinut de francmasoni. Originea. primele loji francmasone luară naştere în Englitera. el cunoştea bine constituţia acestei societăţi secrete.pune în mâinile neofiţilor săi cărţi rituale. prin schisma grecească. Cahalul. De altfel. ca o asemenea erezie să poată tăia.C. .este un catolic care părăseşte idolatria trinitară.care este minciuna întrupată. EREZIA FRANCMASONICĂ Toate ereziile de origine jidovească au fost învinse de creştinism. în Italia. apoi în Spania. . fără nici un câştig pentru Israel. „Un protestant. Talmudul.adaugă Heine. această erezie trebuia să servească de leagăn celei mai formidabile societăţi oculte.Francmasoneriei. Deja. Organizaţia. rămăseseră credincioase acestor principii. în cursul veacului al XVIII-lea. Francmasoneria 75 .şi chiar se întinse din ce în ce. Totuşi. după aceea.între alţii de Michel Servet şi de cei doi Socini din Siena”. Weil. „Rivalul lui Maimonide. precum şi Tosafiştii (savanţi talmudişti) făcură pe Nicolae din Lyra. când Bacon scrise la Nouvelle Atlantide. împrumută de la aceşti ovrei multe din argumentele sale contra Bisericii.afară de Protestantism. mai târziu. Într-adevăr. care devine protestant face un pas către judaism”. o legendă din Talmud. ca râia. aceasta nu le era încă de ajuns. ovreii au luat. . Or. .Paulescu: Spitalul. de origine israelită. o întoarcere la vechiul Ebionism din veacurile evanghelice. unitatea creştinătăţii. Coranul. o cultivaseră şi o fortificaseră. o mulţime de altele se constituiră. O despărţire analoagă se produsese mai înainte. în Ţările-de-jos etc. Primele loji franceze fură fundate de la 1720 la 1730 şi. asupra celor mai multe popoare de rasă anglo-germană. ca decor.zice ovreiul Bernard Lazare. După cum zice Copin-Albancelii. în mai puţin de 25 ani. raţionalismul”. . în două. nu numai în Franţa. rabi Solomon (fiul lui Isaac din Troyes. în 1621. „lumea protestantă trebuia să formeze cuibul în care să clocească oul societăţii secrete”. . N. pe la începutul veacului al XVII-lea.acea exegeză (sofistică) de care va şti să se servească protestantismul şi. Reforma şi-a luat rădăcinile în izvoarele ebraice. zice A.

Aceste sentinţe judiciare sunt date de un tribunal analog cu Bet-Dinul Cahalelor. . fost francmason. . diferite pedepse care merg chiar până la procedee drastice.deoarece a fost secretarul Marelui Orient din Franţa. care trebuie să cunoască lucrurile á fond. care se strâng împreună în. . Francmasoneria se compune din loji.de exemplu.zice Drumont .ca acelea ale Cahalelor. . . . . Aceşti delegaţi aleg un Consiliu de ordine. .după cum hahamii exercită dominaţia în Cahaluri şi le supraveghează finanţele. să restabilească dominaţia lui Israel asupra tuturor naţiilor pământului. . . înseamnă sfânt pe ovreieşte. Venerabilul şi acoliţii săi sunt aleşi. fiecare Lojă numeşte un delegat. Finanţele Lojilor. Coranul. Pentru fiecare naţie există o Mare Lojă sau Federaţie. analog cu Marele-Rabin.se exprimă în mod şi mai explicit: „Francmasoneria. semănând cu excomunicarea sau cheremul Cahalelor. pentru recalcitranţi. Un alt martor. Federaţia Marelui Orient din Franţa.consistă în contribuţii fixe ale membrilor şi în daruri voluntare.Lojile au în capul lor un Venerabil. ne-aparţinând neamului lor. invitându-i să se unească ca să răstoarne vechea societate şi să reconstruiască Templul lui Solomon. în această circumstanţă. .Paulescu: Spitalul. Kadoş. .atât de remarcabili prin instinctul lor de dominaţie şi prin ştiinţa lor de a guverna. Şi Drumont mai adaugă: „deschideţi orice ritual masonic şi totul vă vorbeşte de Iudeea. în această societate. . care este ajutat de mai mulţi demnitari ai templului masonic. Talmudul.au creat Francmasoneria ca să înroleze într-însa oameni care. vom pune una lângă alta aceste două asociaţii secrete. au clădit templul din Ierusalim. Cahalul. să colaboreze cu ei la stabilirea domniei lui Israel printre oameni”. . Venerabilii dirig şi administrează Lojile. .în capul căruia se găseşte un preşedinte sau Mare-Maestru.un fel de comitet executiv.ceea ce N.Francmasonii simbolizează pe lucrătorii zidari care. este pentru israeliţi un instrument de acţiune şi de luptă. de francmasoni.urmând pentru Francmasonerie descrierea ce o dă Copin-Albancelii. un haham care este asistat de mai mulţi funcţionari ai Sinagogii. într-adevăr.ceea ce înseamnă. care se reuneşte cu semenii săi. de care se servesc în mod secret Jidovii.şi deasupra acestor diverse Loji naţionale se găsesc Loji internaţionale. . . Scopul actual al Francmasoneriei este să „rezidească templul lui Solomon”. la gradul superior de Rose-Croix. Ele sunt destinate întreţinerii Lojilor… şi formării de fonduri electorale. Dar pentru a arăta analogia ce există între organizaţia Francmasoneriei şi cea a Cahalului. A trebuit toată naivitatea Arienilor pentru ca să nu înţeleagă că. masa de lemn de salcâm.şi format de Venerabil şi de doi sau mai mulţi asesori. Afară de asta. i-a poftit să asigure triumful lui Israel”. pentru ca să formeze un fel de adunare legislativă. arca alianţei.care reprezintă Sinodul Cahalelor. ca mijloace de constrângere. se angajează totuşi să-i ajute în faptele lor.toate Lojile dintr-o localitate sunt intim legate unele de altele şi se ajută intre ele reciproc. Venerabilii prezidează dezbaterile în Loji şi au. formate de un număr limitat de aderenţi. „Originea jidoveasca a Francmasoneriei este manifestă .şi jidanii nu pot fi nici măcar acuzaţi de multă prefăcătorie. . numită Convent. o dată pe an. niciodată un scop mai desluşit n-a fost indicat sub o mai transparentă alegorie. Francmasoneria 76 . care este incontestabil de origine ovreiască. ca şef.nimic nu lipseşte din această instituţie figurativă a Templului”. În plus.C. . vorbind fără metaforă. După cum Cahalurile au.adică de vreo cincizeci la număr. Candelabrul cu şapte ramuri.ca şi pentru Cahale. în timpul lui Solomon. acest scop. . o dată pe an. ajuns chiar. unul din gradele cele mai înalte. .

Deasupra acestor trei dintâi grade. masonii cu grade superioare sunt ţinuţi să frecventeze. Dar toate gradele lucrează în Loji şi este interzis ucenicilor şi soţilor să lucreze fără maeştri. . Dar Francmasoneria se diferenţiază de Cahalele talmudice şi îmbracă haina sa caracteristică de infamie hidoasă când. . din cauza iubirii de galoane. cu sârguinţă. ca în timpul Revoluţiei franceze. .grade zise inferioare. la drept vorbind. fiind momiţi cu făgăduieli de ajutoare mutuale.adică de jidani. .că gradele superioare sunt rezervate celor vanitoşi. Dar. . care îşi omoară copiii. Cele dintâi trei grade sunt ucenicul. Talmudul. .ca o mamă denaturată. la fiecare din ele corespunde o treaptă progresivă de iniţiere. cu care de altfel se şi contopesc. îndărătul perdelei se petrec lucruri care nu se pot mărturisi şi această asociaţie ocultă nu este zidită decât pe minciună. nici nu merită acest nume. atelierele inferioare. pentru ne-jidovi.i se insinuează. . cea mai mare parte dintre francmasoni au intrat în această societate. Este adevărat că aceşti membri lucrează ei înşişi. Când maeştrii voiesc să se reunească între dânşii. mai există altele care le sunt superioare. .nejidani bineînţeles. maeştri) reprezintă partea esenţiala a societăţii secrete şi că numai pentru dânşii munceşte ea. conduse de persoane misterioase. că cel ce n-ar îndeplini-o ar fi dat afară din societate. trebuie ca francmasonul să facă un anumit stagiu. mai ales materiale. . . Cahalul. Gradele superioare procedează asemenea cu gradele ce le sunt inferioare. la al treilea.aduce cu Asociaţiile naţionale şi internaţionale ale Statului jidănesc. Ea lucrează la ameliorarea materială şi morală precum şi la perfecţionarea intelectuală şi socială a omenirii” Şi când te gândeşti că nimeni nu se întreabă de ce se ascunde această societate.şi sunt convinşi că fac parte dintr-o asociaţie filantropică. Fiecărui grad îi corespunde un atelier special.ucenic. Dar.venit nu se ştie de unde.şi dintre care vom cita numai pe al 18-lea grad: Ros-Croix. soţi. . . filosofică şi progresivă. dar ei nu sunt decât instrumente fără iniţiativă. Aceste grade se întâlnesc singure în Loji. Toată această organizaţie a Francmasoneriei este secretă pentru profani.Paulescu: Spitalul. Francmasoneria 77 . De altminteri.şi pe al 33-lea grad care se pare că este cel mai înalt din ierarhie. Lojile internaţionale se reunesc şi ele în Congrese analoage cu Sinoadele internaţionale ale ovreilor. Iată ce conţine prospectul pe care Francmasoneria îl înmână viitorilor săi slujitori: Francmasoneria.după cum este şi aceea a Cahalelor. ori la un adevărat suicid moral. această explicaţie este un marafet ca să înşele şi să liniştească pe masonii gogomani. după un stagiu mai mult sau mai puţin lung. studiul moralei şi practica solidarităţii.ce corespund la trepte mai înaintate de iniţiere . adică să iasă. .care nu se dobândesc decât mai târziu. la al doilea şi de la acesta.pe care îi duce ori la eşafod. Dar îndată ce a intrat în Francmasoneria albastră. Ea se compune dintr-o întreagă ierarhie de grade. În Loji circulă zvonul.pe al 30-lea grad: Kadoş . . are drept obiect căutarea adevărului. care nu se dau îndărăt în faţa nici unei stupidităţi. Francmasoneria posedă încă o altă organizaţie. atât este de anodină. comerciale sau de alt fel. soţ şi maestru. Coranul. ucenicii şi soţii sunt rugaţi să „acopere templul”. Într-adevăr.care e formată din cele dintâi grade. când are un scop atât de sublim ca acela de a căuta adevărul? Ei bine. Francmasonii din gradele joase n-au dreptul să intre în atelierele gradelor mai înalte. oculta chiar pentru membrii săi. N. instituţie esenţialmente filantropică. că membrii Lojilor (ucenici. soţul şi maestrul.C.care. după cum vom vedea mai departe. neofitului. .ea înşală fără milă pe propriii săi partizani.iar această obligaţie este atât de riguroasă. Pentru a trece de la primul grad. În fine. . . .

De altfel, prin intermediarul acestor grade superioare, ajung la Loji deciziile voinţei nevăzute care dirijează Francmasoneria. Pentru fiecare grad există o iniţiere specială: una pentru ucenici, alta pentru soţi, o a treia pentru maeştri, etc. La intrarea fiecărui grad, înveţi un secret şi depui un jurământ, de a nu-l descoperi nimănui, nici profanilor, nici chiar francmasonilor de grad inferior. Acest jurământ este însoţit de ameninţări şi de blesteme înfricoşătoare. În plus, la fiecare iniţiere, adică la intrarea fiecărui grad, asişti la o ceremonie caraghioasă, diferită pentru fiecare dintre ele. Astfel, de exemplu, la gradul de Maestru, se comemorează asasinatul, îngroparea şi dezgroparea lui Hiram, arhitectul Templului din Ierusalim şi părinte al tuturor francmasonilor din lumea trecută, prezentă şi viitoare. Iată cum Copin-Albancelli descrie ceremonia: Scena se petrece în „Camera din mijloc” a Lojei, unde francmasonii se introduc, unul câte unul şi cu pălăria pe cap, - cum fac jidanii când intră în Sinagogă… Când cineva pătrunde acolo pentru întâia oară, trebuie să intre de-a-ndăratele, adică cu posteriorul înainte. Altă dată trebuia să-şi pună hainele pe dos. Maeştrii sunt luminaţi de lumânări, acoperite de imense conuri de hârtie, înalte de 30 cm., ce lasă să treacă lumina printr-o deschizătură situată la partea lor superioară şi printr-o alta făcută la bază. Unul dintre maeştri ţine rolul lui Hiram; alţii, pe acel al asasinilor. Aceştia săvârşesc omorul. Pe urmă, Hiram este culcat într-un coşciug şi este acoperit cu un cearşaf mortuar peste care se depune o ramură de salcâm artificial. Venerabilul Lojei expune atunci fraţilor, cu cea mai mare seriozitate, că regele Solomon este neliniştit de dispariţia lui Hiram şi că a dat ordinul să se procedeze la cercetări. Imediat toată banda execută o primă „călătorie de cercetări”, - adică se pune să se învârtească şi să caute, peste tot, cadavrul, - fiecare făcându-se că nu vede coşciugul, care este pus în mijlocul odăii. După constatarea că cercetările au fost zadarnice, un alt voiaj e ordonat. După al doilea, un al treilea. Tocmai în cursul acestei din urmă călătorii, este permis să se descopere ramura de salcâm. Toată lumea se precipită şi înconjoară coşciugul. Se ridică cearşaful ce acoperă pe Hiram, se apucă mâna acestuia şi se zgâlţâie un deget. Atunci se prefac că văd, cu mare spaimă, că degetul acesta se dezlipeşte de mână şi strigă toţi cu oroare: Mac benac! Dar, sub acest caraghioslâc, se văd ieşind la iveală ideile talmudice de ură şi de răzbunare. La gradul de Rose-Croix se reprezintă o parodie a ultimei cine a lui Iisus Hristos, - şi aşa mai departe. Mulţi profani, intrând în Francmasonerie şi supunându-se stupidelor şi ridiculelor probe de iniţiere, se simt ruşinaţi şi nu mai pun picioarele în vreo Lojă. Dar Francmasoneria n-are trebuinţă de asemenea indivizi, cu spirit independent. Caraghioslâcul, aruncat cu profuzie peste organizarea acestei societăţi secrete, are drept scop să ascundă mai bine Puterea ocultă a lui Iuda şi, în acelaşi timp, să arate gradul de răbdare şi de idioţie al masonului. De altfel, cei mai buni francmasoni nu sunt decât nişte dobitoace foarte limitate în ceea ce priveşte intelectul şi au, mai ales, o cultură foarte mărginită. Într-adevăr, masonii „se recrutează, în mare parte, printre arhiviştii şi printre neizbutiţii carierelor liberale (medici fără clientelă - avocaţi fără procese - studenţi care nu-şi văd de treabă şi care preferă politica, şcoli - institutori şi profesori care caută, în afară de capacităţile lor profesionale, titluri la înaintare, etc.), - printre funcţionari ambiţioşi, printre industriaşii, negustorii… şi prăvăliaşii de tot felul cârciumari, birtaşi, băcani, cafegii, N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 78

croitori, măcelari, etc. D. Copin-Albancelli, care i-a văzut de aproape, îi numeşte ignoranţi, şi această ignoranţă fundamentală îi face, mai ales, în stare să se supună la cele mai detestabile influenţe” Pe când autoritatea administrativă a Francmasoneriei nu durează decât un an, gradele sunt pentru toată viaţa. Dar ce e mai mult, ridicarea la grade provine, nu din alegerea de jos, ci din selecţia de sus, care e transmisă în Lojă, - ca şi voinţele Puterii oculte, - prin masonii de grade superioare. Într-adevăr, francmasonii de grad inferior sunt observaţi fără să bănuiască nimic, în timp de mai mulţi ani, de către masonii de grade superioare şi nu sunt ridicaţi în rang, decât atunci când sunt judecaţi că sunt capabili de a transmite altora inspiraţiile directrice. Dar cea mai mare parte dintre francmasoni, nu se suie dincolo de gradul de Maestru. Francmasoneria minte deci când îşi zice ei însăşi egalitară şi democratică. Deasupra Francmasoneriei albastre, - aceea a celor dintâi trei grade, - şi deasupra Francmasoneriei gradelor superioare, există o serie de societăţi internaţionale care constituie o a treia Francmasonerie invizibilă, cu adevărat secretă chiar pentru cele precedente. Totuşi membrii acestei Masonerii invizibile fac în acelaşi timp parte din atelierele Masoneriei albastre şi din cele ale Masoneriei gradelor înalte. Prin urmare, Francmasoneria, considerată în totalitate, este compusă din o suprapunere de societăţi şi fiecare din ele este secretă pentru cele ce se află sub dânsa. De sus până jos, ele lucrează unele asupra altora în acelaşi mod cum societăţile inferioare lucrează asupra lumii profane. În capul Francmasoneriei, în vârful gradelor şi al asociaţiilor, se găseşte un grup de oameni care dirig toată această colosală organizaţie. Acest consiliu superior este compus din şefi necunoscuţi, chiar de masoni având cele mai înalte grade; şi aceşti şefi necunoscuţi sunt, toţi, fiii unui acelaşi neam şi adepţii unei aceleiaşi religii, - adică Jidovii. Iată ce scria, în 1862, un francmason protestant, din Berlin: „Mai sunt şi alte Loji compuse numai din jidovi şi în care ne-ovreii nu pot pătrunde… La Londra există două Loji ovreeşti, care n-au văzut niciodată vreun creştin trecându-le pragul… La Roma se găseşte de asemenea o Lojă formată în totalitate de iudei. Aici se află tribunalul suprem al Revoluţiei, unde se reunesc toate firele răscoalelor urzite în Lojile creştine. De aici sunt dirijate celelalte loji, prin şefi secreţi; - astfel că cea mai mare parte dintre revoluţionarii creştini nu sunt decât nişte păpuşi oarbe, puse în mişcare de către jidani, prin mijlocul misterului”. Aceasta este puterea ocultă supremă a Francmasoneriei, - putere ce guvernează şi Statul jidovesc. Vom mai adăuga că una din principalele ţinte ale acestei răufăcătoare asociaţii este de a se întinde asupra întregului pământ şi de a stabili astfel Republica universală ovreiască, prescrisă de Talmud. În ochii masoneriei, „marea misiune a Franţei este de a prezida la organizaţia Republicii universale”, - al cărei preşedinte va fi un fiu al lui Iuda. De altfel, „Francmasoneria se forţează să prepare Statele-Unite nu numai din Europa, ci din lumea întreagă”. Dar Francmasoneria are o mulţime de apendice; ea a creat un număr considerabil de asociaţii pe care le vom numi sub-masonerii. Asemenea codiţe sunt, de exemplu, Ligile liberei cugetări (Libre-Pensée), - acelea ale Drepturilor omului şi ale cetăţeanului, - acelea ale învăţământului, - Casele şcoalelor, Cercurile de studii, - Societăţile de biblioteci, de conferinţe, de Universităţi populare… până şi sindicatele de lucrători. Astfel, în 1891, la Congresul Lojilor din Miazăzi, s-a aflat că „libera-cugetare franceză numără 600 grupuri, a căror formaţie este datorată, în mare parte, Francmasoneriei”. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 79

La Conventul din 1900, F. Lecoq făcu declaraţia următoare: „Nu trebuie să uităm că, alături de Francmasonerie, mai sunt şi fiicele Francmasoneriei: Liga învăţământului, societăţile… Universităţile populare”. În 1894, Congresul masonic recomandă crearea de societăţi care să lucreze sub inspiraţia masonică, mascând totuşi masoneria: “Acest mijloc ne va procura ocazia de a face să predomine ideile noastre pretutindeni, dacă avem talentul de a organiza aceste societăţi, stând însă între culise”. Şi în 1908, raportorul unei comisii masonice zise, la rândul său, în Convent: „nu trebuie lăsat să se vadă, în aceasta operă, mâna Francmasoneriei”. Prin urmare, întotdeauna şi în tot locul, făţărnicie, înşelăciune şi vicleşug. Dar, ce se face în Lojile masonice? Începi - zice Copin-Albancelli - prin a asculta predici şi, mai târziu, predici tu însuţi altora. Aceste predici se desfăşoară, de obicei, pe două teme: 1. - Francmasoneria este o instituţie sublimă, sfântă şi sacră; ea este eterna începătoare a tot ce se face bine şi mare în omenire. 2. - Francmasoneria are un duşman, - creştinismul şi în particular catolicismul, - pe care trebuie să-l urăşti şi să-l combaţi. Într-adevăr, acesta este scopul esenţial al acestei opere satanice. Şi noi ştim că acelaşi scop îl urmăresc şi Talmudul şi Cahalul, cu care Francmasoneria formează o triadă infernală. Trebuie de asemenea să se ştie că, în Francmasonerie, nu se dau şi nu se primesc, niciodată, ordine. Se lucrează numai prin sugestie. Ceea ce se transmite, este starea de spirit indispensabilă pentru realizarea planurilor Puterii oculte. Astfel se poate citi în Revista masonică; „o somaţie oficială, venită din partea Francmasoneriei, este destinată să avorteze. Trebuie, din contră, să se întrebuinţeze influenţele individuale, ascunse însă cu îngrijire”. Într-adevăr, într-o lojă te găseşti într-un mediu unde ţi se cântă mereu acelaşi cântec, care, mai curând sau mai târziu, sfârşeşte prin a te sugestiona. Dacă, de exemplu, în timp de mai mulţi ani, la fiecare reunire, eşti obligat să asculţi mai mulţi oratori care nu vorbesc decât de pericolul clerical şi tună şi fulgeră asupra congregaţiilor, dacă, în toate discuţiile şi conversaţiile între francmasoni ţi se demonstrează cu probe, bineînţeles mincinoase şi presărate cu anecdote pipărate, - imoralitatea popilor, - ajungi după câtva timp să devii anticlerical, chiar dacă la început erai binevoitor sau cel puţin indiferent faţă de cler. Legea iubirii - Acum, cunoscând organizaţia Francmasoneriei şi ştiind chiar care îi este scopul, - să vedem prin ce această societate, care îşi zice filantropică, va înlocui caritatea creştină, pe care vrea să o nimicească, - şi cum va răspunde la divinele cuvinte ale lui Hristos: „Am flămânzit şi mi-aţi dat de am mâncat; Am însetat şi mi-aţi dat de am băut; Străin am fost şi m-aţi primit; Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat; Bolnav am fost şi m-aţi îngrijit; În temniţă am fost şi aţi venit la mine… Amin zic vouă, de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici, Mie Mi-aţi făcut”? Dar să ascultăm pe Drumont care o să ne-o spună: „Sărăcia, - după F. Ragon, - este lepra hidoasă a masoneriei”. „Nu introduceţi niciodată în Ordin decât oameni care pot să vă prezinte mâna, iar nu să v-o întindă” - adaugă F. Bemouville.

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

80

. vota moartea vărului său Louis XVI.ale cărei dramatice evenimente sunt enigmatice pentru cine nu cunoaşte misterioasa origine. se contopiră împreună. Bazot. germane. sperând să poată escalada tronul. italiene etc. de Praslin. care poate fi considerată ca o dezlănţuire înspăimântătoare şi ca o ciocnire şi mai amară a patimilor de proprietate şi de dominaţie. este un geniu răufăcător care te chinuieşte pretutindeni şi în tot minutul. Prin urmare.„săracul.. de ducele de Chartres. prinţul de Broglie. Ludovic de Bourbon. Talmudul. EFECTELE FRANCMASONERIEI Acum să examinăm efectele Francmasoneriei. după propriile sale anuare. Apoi. ţinut la Frankfurt. ca şi o bună parte din înaltul cler. ROLUL FRANCMASONERIEI CA INIŢIATOARE ŞI CA DIRECTOARE A REVOLUŢIEI FRANCEZE În 1776. se urcă.şi tot el. . ai putea cel puţin să opui curajul. Intraţi în orice Lojă şi „niciodată nu veţi auzi pe nimeni să ceară să se atingă de miliardele jidanilor”. Alături de acest mizerabil ambiţios. Francmasoneria ar data din 1725. el convocă. în 1785. . „ceea ce caracterizează masoneria. de Castellane etc.Paulescu: Spitalul.un sentiment cu adevărat diabolic: ura săracului”. . sub numele de Philippe-Egalité. în momentul afacerilor tale. cei mai mari seniori din Franţa. În 1782. cultul bogăţiei. Îl găseşti când te scoli. El avea legături intime cu ovreii şi ştia că ei dirijează Francmasoneria. masonul care întinde mâna.adică afară din Franţa. la rândul său. ea fu prezidată de un mare senior francez. Şi când te gândeşti că săracul este marele prieten al lui Dumnezeul. . engleze. „În Franţa. să distrugă Catolicismul adică Creştinismul. la masă. devenit inutil sectei. ducele d’Antin. şi aici se hotărâră planurile Revoluţiei franceze. Aici ne vom mulţumi să punem mai întâi în evidenţă rolul ce l-a avut Francmasoneria ca iniţiatoarea şi conducătoarea acestui dezastru colosal. . în alt loc. care deveni mai târziu ducele d’Orleans”.ducele de la Rochefoucauld. . .necunoscut până la dânsa. acest jidov adună pe toţi francmasonii într-un Convent. Nimic nu te poate sustrage să nu te plictisească şi obrăznicia lui nu cunoaşte nici margini nici obstacole. Cel dintâi şi cel mai important dintre aceste efecte a fost Revoluţia franceză.C. Coranul. Lojile franceze. adică: 1°. ca ovreiul. ovreiul Adam Weishaupt a creat în Bavaria. la Wilhelmsbad.. de la 1771 la 1793. numiţi Iluminaţi. „Tot în această reunire fură decise omorul regelui Ludovic al XVI-lea”… şi al reginei MariaAntoaneta.în sfârşit. 2°.Pentru F. pe eşafod. care trebuia să izbucnească patru ani mai târziu.şi cei dintâi mari-maeştri ar fi fost doi englezi: lordul Derwentwater şi lordul Harnouester. cuţitului asasin”. .adunată nu importă cum. înainte şi în timpul Revoluţiei. Am spus.şi să arătăm. persecuţia creştinismului.pe urmă de un prinţ de sânge. . între alte scopuri. scopul de căpetenie al acestui cataclism social. . comte de Clermont. Ducele Philippe d’Orleans a fost deci Serenisimul Mare-Maestru al Masoneriei franceze. Francmasonul are. .… de Choiseul. . este un sentiment. Cahalul. care a fost dublu.în sfârşit. când ieşi… Mai bine ar fi să întâlneşti o mână armată cu un pumnal.adică ar fi precedat cu 64 de ani Revoluţia. El plăti primele cheltuieli ale revoltei. căci „la lucru vezi ce poate lucrătorul”. contele d’Aumont. de Noailles. în ce a constat această Revoluţie. care-şi propuneau. În sfârşit. naturalizarea jidovilor. în urmă. ducele de Biron. .o sectă de francmasoni. un mare Congres al Francmasoneriei universale şi acolo. . Francmasoneria 81 . se înregimentară în N.

Trebuia. În Paris. „După căderea tronului… sunt aproape atâtea cluburi. în ceea ce priveşte statutele. În timpul acestei sărbători. ca „Barruel.000 Aceste cluburi au o organizare puternică. neghiobia lor. Talmudul.… pe Marat. pentru ca să conspire contra lor înşişi. De altfel. le-au deschis atunci în toată Franţa. în masă. îşi afiliară hamali. căruia provincia îi împrumută statutele. au plătit cu capul. se numărau 81. Brissot.Clubul Jacobinilor. având fiecare Loji regulate. nu ne arată mai puţin de 282 oraşe. plutaşi. . aceleaşi ramificaţii exterioare. adică nobili.Loji şi împinseră din toate puterile la roţile Revoluţiei. Lojile nu-şi asociau decât numai oameni de un oarecare rang. toţi oamenii care au luat o parte activa la Revoluţie. mai toţi.o doză enormă de candoare. cum îl formezi şi. Lucrul acesta e adevărat.C. Coranul. sub acelaşi nume”. botezaseră o Lojă din Versailles. după sărbătoarea Federaţiei. de asemenea. pe care Jacobinii. De asemenea primiră. pe Fauchet. Francmasoneria 82 .adică 26. printr-o spirituală ironie. Claudio Janet… au probat că francmasonii populau adunările de la 1789 la 1799”. Bailly. scriitori. . „Astfel. în aceleaşi Loji se întâlnesc. . „clubul Jacobinilor reproduce în mod riguros Francmasoneria. Înainte de Revoluţie. sectarii capitalei sau ai marilor cetăţi „au primit şi îndoctrinat pe semenii lor”. Eckert. toate celelalte fiind fiicele ei adoptive”. mai mulţi istorici. în 1787.… 6 în Marseille… 10 în Montpellier. Danton.… în alte Loji găsim pe Lafayette. .care totuşi vorbeşte relativ puţin de ele.… uneori ajungeau chiar până la mici burghezi. Ele au la Paris un centru de reunire şi un stat major „în clubul Amis de la Constitution”. Deschamps. negustori. mai ales. S-ar putea obiecta că Lojile francmasone au fost închise încă de la începutul Revoluţiei. Dar. obiceiurile.dar nu descindeau mai jos. Iată ce zice despre aceste cluburi. De altfel. pe Saint-Just. Dar. .Paulescu: Spitalul. Peuon. . haimanale de tot soiul hoţi de stradă sau briganzi de drumul mare. . N. regulamentele. Fourcroy. . sosiţi din oraşele mici şi din târguri.… 5 în Nantes. precum şi anumite particularităţi de vocabular.adică francmasonii. Sieyes… Chabot. în „Loja Nouă surori” frecventează Condo-rcet. o mulţime de soldaţi. Acelaşi mod de admisie. societăţi asemenea se stabilesc pe acelaşi plan. spiritul şi care devine societatea mamă. ele au fost înlocuite prin Cluburi. pe Robespieire…”. ducele Philippe d’Orleans. exclusiv recrutată din aristocraţie. Taine. Aceştia au luat cu ei „instrucţii şi direcţii. Cahalul. Mirabeau. Camille Desmoulins. câte comune. . aceste societăţi se înmulţesc”. constituie Francmasoneria ea însăşi cu cele 282 oraşe ale sale. Or. „În primele şase luni din 1790.… 16 în Lyon. aceleaşi angajamente impuse şi luate. istoricul Revoluţiei.… 7 în Bordeaux. Ceva mai mult „La început.zice Talmeyr. Deodată. acelaşi sistem mecanic de transmisie de ordine şi de lozinci”. cu acelaşi scop. cu numele Saint-Jean de la Candeur.sărmani naivi care. acestor mari seniori. ecleziastici. asasini şi răufăcători de meserie. din toate părţile. impunându-şi să nu numească Francmasoneria. li s-a spus la ce serveşte un club. Barnave. Inspiratorii oculţi ai Masoneriei.zice Drumont. cu clubul sau central din Paris şi cu cluburile corespunzătoare din provincie. aceeaşi organizare interioară. federate în loji”. regulamentul. tabloul corespondenţei Marelui-Maestru al masoneriei. orice oraş mare îşi are clubul său… Dar.… 10 în Toulouse…”. „în Franţa numai.

doi scriitori. În schimb. organizate. calculate astfel ca să se poată constata progresul educaţiei sale revoluţionare. Şefii ei înşişi o numesc Sabat”. „În ajunul Revoluţiei. Se răspândeşte zvonul că în cutare zi va fi o mare răscoală. căci la moartea acestuia. novatorii multiplicară gradele scării mistice ce trebuia suită. în documentele ce au avut în mâini. de la 1787. .… se strânse sub o direcţie centrală şi regulată. Talmudul. pe cel mai puţin însemnat dintre aderenţii ei.care au lucrat în acelaşi timp şi în acelaşi mod. făcând să se execute peste tot aceeaşi lozincă”. constitui Ordinul pe baze cu totul democratice şi luă numele de Mare-Orient. ale cărei lăstare multiplicate au invadat tot teritoriul şi care acoperă.Cu modul acesta. gâzii dădeau mâna. Şi asociaţia „îşi întinde ramurile în tot regatul şi chiar în străinătate”.şi. Francmasoneria. pe care un cifraj special sau un limbaj enigmatic le ascundeau privirilor duşmane. aici se reuniră deputaţii oraşelor îmbrăţişate de mişcarea ocultă.căreia îi deveni mai târziu suspect şi care-l ucise… Acesta primi Marea-măestrie. . îndată ce-i fu oferită şi. în anul următor (1772).au găsit urme neîndoioase ale acţiunii Francmasoneriei şi au descoperit chiar. ei creară sub-loji. rezervate sufletelor ardente… sanctuare tenebroase ale căror porţi nu se deschideau adeptului.semnalează şi dânsul partea luată de masonerie. . Toate au fost hotărâte. Cahalul. viitorul amic al lui Danton. Coranul. de către şefi subalterni.şi-i iau din belşug. Francmasoneria luase o dezvoltare imensă. cu atotputernica sa protecţie.mai toţi termenii întrebuinţaţi în timpul Revoluţiei ca: „Adunarea naţională”. Răspândită în toată Europa… ea agita pe ascuns Franţa şi prezenta imaginea unei asociaţii fundată pe principii contrarii celor societăţii civile… Cum cele trei grade (ucenic. Dar nu este încă totul. Francmasoneria 83 . Cochin şi Charpentier. ca francmasonii. .francmason şi chiar revoluţionar . din 114 milioane avere. „a declara patria în pericol”. Dar „totul se petrece sub secretul cel mai inviolabil”.precedată de o distribuţie de bani.zice Barruel. „Convenţie” (de la Convent). . acelora dintre simplii spectatori care îi apropiau. adevăratul mijloc de a fraterniza cu briganzii. Francmasoneria atrase… pe ducele d’Orleans. „În tot timpul răscoalei. în provincia Bourgogne (după actele arhivelor municipale şi naţionale). . N. fie la Carmes (unde a avut loc un masacru de preoţi creştini). „a declara pe cineva suspect”. Şi dânşii conchid: „Nu există nici o singură mişcare. erau semnele masonice. la 1795. Aici fu punctul central al corespondenţei generale a Lojilor. opuşi. În chiar momentul măcelului.fie la Hotel-de-Ville.Paulescu: Spitalul. fiecare club afiliat se supune lozincii ce-i este expediată din Paris”. studiind de curând campania electorală din 1789. Masoneria din Franţa. În plus.C. . atât de celebru în fastele Revoluţiei. s-au găsit 74 milioane datorii”. după aceste anunţuri. Dacă Taine evită chiar să pronunţe numele de Francmasonerie. soţ. de aici porniră instrucţii. . s-a format „o vastă asociaţie. . cu asasinate şi jaf important. Masoneria îşi deschise porţile înaintea oamenilor pe care îi vom regăsi în mijlocul învălmăşelii revoluţionare”. astăzi bine cunoscut. zisă populară. decât după o serie de încercări. prin stare şi prin opinii. întrebuinţarea jargonului masonic. Aceste cluburi „înrolează bandiţi în serviciul lor. care să fi fost în realitate populară. Este „o operă de tenebre. Louis Blanc. Din acel moment. pentru oameni-siguri. Sunt plătiţi „12 franci pe zi… Cât pentru bani. astfel ca nimeni să nu le pătrundă sensul. briganzii se adună din treizeci sau patruzeci leghe împrejur”. la Revoluţie. îi iau de la ducele d’OrLeans . determinate în amănunte de către şefii unei societăţi secrete.pe acest Philippe-Egalité. maestru) ale masoneriei ordinare cuprindeau un mare număr de oameni. . la orice proiect de sub-versie socială. .

adică de iezuiţi! „Fără desfiinţarea prealabilă a iezuiţilor. ceea ce. din care ar rezulta că naşterea regelui nu fusese legitimă şi că. într-adevăr. . ar fi fost neputincioşi să ajungă la realizarea unui asemenea scop. până şi faimoasa deviză republicană „Libertate. Suprimarea iezuiţilor a fost. timp de patru ani.dar inteligenţi. Masonii începură deci să răspândească. Ei erau nişte creştini. protestant şi revoluţionar. chiar înaintea izbucnirii acestei teribile furtuni. ar fi avut ca rezultat înlăturarea definitiv a scopului. Într-adevăr. asupra acestor bravi soldaţi ai lui Hristos. . Talmudul. Francmasoneria fabrică o scrisoare falsă. nu numai buni şi caritabili. în această scrisoare se vorbeşte de nişte documente. Egalitate.numele de iezuit este odios şi echivalează cu acela de viclean mârşav. . Compania lui Iisus fu nimicită printrun mijloc şi mai infam. la care jidanii ţineau atât de mult să ajungă. Şi într-adevăr. veni şi rândul Franţei. . Aceşti călugări se găseau în drumul său şi o împiedicau să înainteze. Introducerea jidanilor în Franţa şi naturalizarea lor. Francmasoneria 84 . Cahalul. când ceasul păru sosit pentru a-şi executa planul conceput în întuneric. Suprimarea creştinismului Vom insista acum asupra unui al doilea scop. Cum însă jidovii.scrie chiar un istoric protestant. adică. . prin ei înşişi.care fu succesiv urmată de Spania şi de Austria.scop capital pentru neamul talmudic. instruiţi. capabili să opună o rezistenţă invincibilă francmasonilor şi chiar să demaşte manoperele oculte ale acestora.şi această formidabilă societate ocultă le-a permis să facă să lucreze francezii „la reconstruirea Templului lui Solomon”. . Ei reîncepură de paisprezece ori atacul şi sfârşiră. prin urmare. . cunoscând rolul pe care Francmasoneria l-a jucat în producerea şi conducerea Marii Revoluţii. . sub inculpaţia de conspiraţie. În aceeaşi zi. Apoi. mănăstirile iezuiţilor fură înconjurate de trupe şi aceşti părinţi fură aruncaţi în închisoare. .pe care o prezentă ca venită din partea iezuiţilor. Revoluţia franceză ar fi fost imposibilă”. pe care l-a avut Francmasoneria în timpul Marii Revoluţii . cu profunzime. nimicirea creştinismului. Faimoasa Carte a Drepturilor omului apare. 2. fără să o formuleze. aceasta n-a fost îndeajuns fiilor lui Iuda.nu s-au întors îndărăt decât în 1791. pe care voiau să o impună lumii. „Concertul de acuzări şi de calomnii azvârlite în contra iezuiţilor. sosiţi de ieri.goniţi din Franţa în 1394. Coranul. . Prima lovitură fu dată în Portugalia. jinduite cu mare dor. În Spania şi în imensele colonii ce ea poseda pe atunci. celor ce o privesc mai de aproape. . au recurs la Francmasonerie. chiar în ajunul dizolvării Constituantei. francmasonii avură dibăcia diavolească să se scape mai întâi de singurul duşman de care aveau serios teamă. crescuţi într-o disciplină rigidă. Ei au voit să pună mâna şi pe drepturile de cetăţenie. . să amintim cititorului că ovreii. când Constituanta le-a deschis larg fruntariile. sunt nişte expresii pur masonice. ca fiind inventată ca să disimuleze o alta. Acum. în această epocă. că şi astăzi. minciuni şi calomnii atât de infame. să capete aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi francezii. .Paulescu: Spitalul.în toată Europa şi chiar la noi.la 29 septembrie 1791. Fraternitate”.C.etc. francmasonii din Constituantă luptară. acesta n-avusese nici un N. SCOPURILE REVOLUŢIEI FRANCEZE 1.zice Rabaud Saint-Etienne.creată de ei tocmai pentru acest scop.scop pe care a început să-l pună în practică. unită cu ipocrizia. un capo d’opera de perfidie din partea Francmasoneriei. Puţin timp după aceea. . francmasonii recurseră la violenţă. Dar. are ceva înspăimântător”. a cincisprezecea oară. Cartea Drepturilor Jidovului. în momentul acela. prin a-şi ajunge scopul. în România. pentru ca jidanii.

educaţia orfanilor şi a copiilor găsiţi. Puţin importă ca adunarea electorală să conţină o proporţie notabilă de calvinişti. O asemenea invenţie absurdă. . Dar.adică li se zice fanatici. „Se omoară femei pentru că au asistat la liturghie”.căci aceste două nume indică duşmani publici ce sunt puşi în afară de lege”. „Continuarea slujbei de preoţie a devenit o ruşine şi chiar o crimă” . cu atât mai puţin iei parte la alegerea preotului”. aceşti alegători nu sunt nici măcar ţinuţi să aparţină comuniunii sale. „Poporul alege miniştrii Bisericii.Paulescu: Spitalul. sunt revocaţi din funcţii şi sunt declaraţi incapabili de orice oficiu public. a femeilor lăuze.a profana vasele şi alte obiecte sacre. Episcopul e numit de către alegătorii departamentului. . furia acestor revoluţionari blestemaţi se răsfrânge şi asupra tuturor ortodocşilor zeloşi şi mai ales a tuturor femeilor din clasa de mijloc şi din cea de jos”. Această persecuţie. Francmasoneria 85 .îngrijirea bolnavilor. „Li se dă o poreclă. au suprimat „cultul. Dar. adică în imensa majoritate a poporului francez.drept asupra tronului. de unde rezultă că. masacraţi.000 de preoţi. În consecinţă.ceea ce echivalează cu aristocraţi. . Dar. „La toate aste noutăţi. şi aici.… Adunarea stabili Constituţia civilă a Clerului. „Pedeapsă cu moartea contra celui ce primeşte un preot”. înecaţi. dar chiar printr-un jurământ solemn”. Or. făcu o aşa de mare impresie asupra prea credulului monarh. legea atinge şi pe laici toţi cetăţenii care refuză jurământul impus pierd dreptul de vot. nici mai mult nici mai puţin.zic jacobinii la tribuna Convenţiei. Papa nu va mai avea. ghilotinaţi. împuşcaţi.şi. ca şi nobililor. dar a izbit şi în toţi preoţii şi în toţi credincioşii. . . „din 70. cu orice preţ. . prin o agravare extraordinară. Prin urmare. care altădată se bucura de privilegii. „toţi ecleziasticii care refuză jurământul cerut. cele mai marcante. de acum înainte. Talmudul.expresia unei uri implacabile în contra creştinismului. „împreună cu clerul. sunt destituiţi şi declaraţi «refractari»… suspecţi de revoltă în contra legii şi de rele intenţii în contra patriei”. prin această drăcească dispoziţie. Jacobinii începură prin a închide.000 de iezuiţi. prin aceasta. 46. care descrie persecuţia religioasă a Revoluţiei. clerul trebuie să subscrie. „O sută treizeci şi patru de arhiepiscopi şi de episcopi refuză jurământul în jurul acestui statmajor. . „Porunca este de a împiedica cultul. N. . această Constituţie tinde.a le jefui tezaurele. ale Revoluţiei. să confirme episcopii sau preoţii. preotul. Una din trăsăturile caracteristice. În urmă.asistenţa săracilor. . Cahalul. exilaţi. a dărâma. să facă „Biserica Franţei schismatică”. . că imediat el ordonă expulzarea a 6. . Vom urma. Ca sancţiune. toate astea nu le-au fost de-ajuns. de către alegătorii districtului. furnizată de club.C. Ea va alege pe episcop sau pe preot”. public sau privat”. apoi goniţi. sau că majoritatea sa. . de luterani şi de ovrei. Coranul. a fost o groaznică persecuţie religioasă. închişi.învăţământul superior şi primar. .000 sunt destituiţi”. catolicii sunt excluşi de la alegeri şi mai ales de la alegerile ecleziastice. vorbind de Constituţia civilă a clerului. cu cât eşti mai credincios. sa fie pe faţă ostil catolicismului şi chiar creştinismului.cercetările ştiinţifice. cu toată ardoarea ce poate da un monstruos fanatism.a lovit nu numai în clerul înalt. nu numai prin o supunere pasivă. pe marele istoric Taine. francmasonii atacară direct catolicismul. a incendia bisericile. pe care-l uzurpase. se adună marea majoritate a preoţilor”.… a infirmilor. După ce au confiscat bunurile ecleziastice şi. .

cu jurământ. de la 1815 la 1848. Bonaparte. Un decret al Directoriului „schimbă zilele de târg pentru ca credincioşii să nu mai poată cumpăra peşte în zilele de post. . . prin acapararea mijloacelor de viaţă. sub pedeapsă de amendă şi de închisoare”.După o preparare ascunsă de o jumătate de veac. care. Revoluţia din 1848.mai întâi susţinu pe acest general. uniţi împreună. opt sau zece zile înainte. în decembrie 1865. Francmasoneria fu oprită de propriile-i excese. . Iată. „Nimic nu ţine jacobinilor pe suflet ca acest război în contra catolicismului. lui G. se forţă să stabilească dominaţia capitalismului burghez”. care era aproape sugrumată. în faţa monarhiei regale înviate şi să afirme. Des Mousseaux: „Ovreii sunt foarte activi ca să ruineze fundamentele societăţii noastre şi să prepare răscoale… De la recrudescenţa revoluţionară din 1848. Iată ce scrie. prăznuirea obligatorie a celei de a zecea zi. Talmudul. ovreiul Bernard Lazare: Încă din timpul Revoluţiei.C. ce spune un ovrei. de altfel. peste tot. . trăda secretul societăţilor oculte cărora era asociat şi mă avertiza. Cahalul. Pământul este burduşit sub picioarele noastre şi jidovii dau un larg contingent acestor săpători de mine”. Această revoluţie din 1848 fu. care nu e mai puţin vanitos decât acela despre care fu acum vorba: N.cu atât mai mult că. Jidovul şi burghezul merseră împreună. În acelaşi timp. prin îngenuncheri ipocrite. împreună ei susţinură pe Napoleon. noua erau francmasoni. PERIPEŢIILE PRIN CARE A TRECUT FRANCMASONERIA.„ovreii se arătară cei mai siguri aliaţi ai burgheziei. DE LA REVOLUŢIA FRANCEZĂ PÂNĂ ASTĂZI După 1793. lucrau pentru ei înşişi. Persecuţia meschină şi ridiculă. putu să-i smulgă din gheare Franţa. un general victorios. nici un articol din programul lor nu va fi executat cu atâta insistenţă şi încăpăţânare”. „respectul său pentru orice credinţă religioasă”. el deveni jenant pentru Israel.„se continuă chiar până la masă”. în momentul când dictatura deveni necesară pentru a apăra privilegiile (adică hoţiile) cucerite de către Al-treilea-Stat. burghezul şi jidanul. . adepţii ei întorcând turbarea sângeroasă. ce zice în această privinţă.adică jidănimea. Iată de altfel.adaugă Bernard Lazare.şi puţin după aceea. de toate revoluţiile care trebuiau să izbucnească într-un punct oarecare al Europei… Lui îi datorez convingerea neclintită că toate aceste mari mişcări ale popoarelor oprimate (?) sunt combinate de o jumătate de duzină de indivizi. în momentul campaniei din Rusia şi contribuiră la dezastrul final. . contra lor înşişi . Francmasoneria trebui să se prosterne din nou. Când tirania imperială deveni prea grea şi prea opresivă pentru capitalism. . ei fură în primul rând în mişcarea liberală. . adică jidovesc. provocând scăderea rentei şi cumpărând trădarea mareşalilor”.„Război Duminicii şi vechiului calendar…. un om de stat german. Apoi. de altfel. Guvernul provizoriu revoluţionar fu masonic. Coranul.Paulescu: Spitalul. Într-adevăr. Francmasoneria 86 . masoneria recuceri din nou puterea în Franţa. . m-am găsit în relaţie cu un jidan care. pregătiră căderea Imperiului. fiind împărat. din vanitate. lucrând pentru ea. opera Francmasoneriei jidoveşti. ei urmăresc până la capăt planul talmudic de „a extirpa creştinismul”. Din unsprezece membri. care dau ordine societăţilor secrete din Europa întreagă. Dar îl răsturnă îndată ce. în 1848. Francmasoneria.dacă n-ar fi fost odioasă.şi în toată Europa.

Curând însă după aceea. puţin după aceea.C. . . în 1848. Dar.în Înalta-vânzare romană. un secol mai înainte.văzu ridicându-se contra lui.cum sperase el.Paulescu: Spitalul. .nu numai să pătrundă. toate forţele Puterii oculte. Ungaria. Singure Rusia şi România rezistară. astfel că dominaţia le scăpă din gheare. . ei ajutară să o prepare… Ei fură de asemenea printre cei dintâi care au beneficiat de dânsa”. peste tot. .şi să vatăme serios grandiosul edificiu al Bisericii catolice. imperiul se dărâmă. ei fură complet asimilaţi cu ceilalţi cetăţeni englezi”. pe când în Franţa ea înălţase pacifismul până în slava cerului. evenimentele se întoarseră. Francmasoneria franceză ajunse.mai mult decât infernală. intrigi care duseră la al doilea imperiu. .dar chiar să dobândească acolo drepturi de cetăţenie. ei fură în mare număr în societăţile secrete care formară armata luptătoare revoluţionară. Astfel „în Austria. Astfel. se înnămoli în aventura Comunei din Paris. în unele ţări.după cum se afundase. fără voia lor. În Englitera… tocmai în 1860. Îi veni atunci în minte. . Totuşi. Şi într-adevăr. .nici stăpânul omenirii. Francmasoneria se opuse la reorganizarea armatei. să facă să lucreze toate naţiile la propria lor ruină şi la propria lor nimicire. Visul talmudic era deci compromis. drepturi de cetate. Israel nu ajunsese. . . . pentru un moment. ei au ajuns. în masă. în Suedia. în Grecia. Noul împărat. . .peste tot. Acelaşi scriitor adaugă: „Ovreii fură. să pună mâna din nou pe putere.refuzând după câtva timp să execute planul masonic în ceea ce priveşte religia.unde această societate secretă predicase patriotismul. şi. ei reuşiră.în lojile masonice. şi reuşi să instaleze Republica. . . Îi găsim amestecaţi în mişcarea Tinerei Germanii. în Franţa. . Talmudul. Profitând de dezlănţuirea acestei teribile furtuni.… israeliţii deveniră cetăţeni în 1848”. cu ajutorul căreia au zămislit Revoluţia franceză. În 1870. sub care Franţa fu complet şi definitiv robită Puterii oculte a jidanilor. . Dar în Franţa. emanciparea lor fu efectuată în Germania. jidoveşti. căderea puterii temporare a Papilor făcu să dispară ultimul ghetto occidental”.adică în grupurile Carbonariei.„Jidovii nu fură străini marii mişcări ce zgudui toată Europa. în Italia”. mai bine zis. În acelaşi timp. mişcărilor liberaliste şi revoluţionare. printre cei mai activi propagandişti. nici proprietarul pământului şi nici nu izbutise să sugrume pe duşmanul său de moarte. astfel.după cum am arătat mai sus.şi că Biserica creştină se ridică din nou în picioare.că proprietatea nu intră toată în buzunarele lor. . în Danemarca”. Cahalul. în 1871. Adunarea naţională refuză să semneze ideile Guvernului masonic. legea ce naturaliza pe ovrei fu votată în 1867”.adică. Coranul. la această epocă. . să distrugă autoritatea monarhică. în 1848.adică francmasonice sau. cu Louis Napoleon.Francmasoneria tulbură din nou Europa. în Austria. „La aceeaşi epocă. în Elveţia. Francmasoneria 87 . . până astăzi. ea ştiu să profite de divizarea francezilor în partide regaliste. mai ales în Germania. lui Iuda. TREI SISTEME SOCIALE DERIVATE DIN FRANCMASONERIA JIDOVEASCĂ Ovreii au creat Francmasoneria. Revoluţia începândă. . Şi iată cum: N. în Germania. creştinismul. avorta şi fu respinsă. bonapartiste etc. în jafurile şi masacrele Teroarei. în Franţa. Atunci Francmasoneria legă. o idee.să pună mâna pe toate bogăţiile ţării. strivit de Germania. pentru ca jidanii să poată dobândi. în 1870.

cel puţin pentru moment. El a fost adoptat de toate guvernele care sunt.în Germania.pe care îi vom numi liberalişti pentru ca să-i distingem de adevăraţii liberali creştini. Talmudul. ce vin să sprijine spusele noastre.şi să le înlocuiască. Ei inventară deci. N. . El a împins Kultur Kampf-ul în Germania.are ca ţintă: 1. Liberalismul a mers mână-n mână cu anti-clericalismul. analoagă cu aceea ce omul impune dobitoacelor.şi să-l predea jidovilor. în această privinţă. dacă aceştia au căpătat.Paulescu: Spitalul.o adevărată tiranie. Dar jidovii s-au grăbit să le-o ia înainte şi au reuşit astfel să devieze mersul progresiv al lumii. se explică foarte bine prin originea judaică a sistemului lor. Iată ce zice. în Franţa. politico-economice (dominaţi & proprietate) şi anume: un Fals-liberalism şi un Pseudo-Socialism. căci monarhii sunt apărătorii naturali ai popoarelor în contra întreprinderilor jidanilor. . Adepţii acestui sistem. masonice.şi chiar înainte de toate. . mai mult sau mai puţin. în care cei ce guvernează să fie uşor de cumpărat. în care omul nu mai munceşte decât pentru folosul lui Israel. unul după altul. Liberaliştii francmasoni mai voiesc. se alipi un al treilea. 3. două sisteme sociale.pe care sistemul liberalist n-a putut să-l răpească în totalitate . este exact a zice că ovreii liberali au decreştinat. care de douăzeci de veacuri. . Coranul. în Austria. . un asemenea model. zis Marxism după numele autorului. care va ajunge astfel stăpânul lumii întregi. este să realizeze o Republică universală sub dominaţia lui Israel (vezi anterior). în Italia. De aceea. mai ales pământul .Liberalismul jidovesc Acest fals liberalism derivă din Francmasonerie şi se adresează burgheziei.Socialismul ovreiesc Acest pseudo-socialism. Liberaliştii voiesc să dea jidovilor toate bogăţiile ţărilor creştine. Să distrugă monarhiile. în profitul Cahalului lor. . potrivită moralei eterne a lui Hristos şi. Acestor două sisteme. Nu vom mai reveni deci asupra întocmirii lor. adică la realizarea necesitaţilor ei instinctive. această turbare furioasă a liberaliştilor. Marx. Să ia goimilor ceea ce le-a mai rămas. . care le constituie un fel de coadă veninoasă. De altfel. în acelaşi timp.care vrea să se servească de popoarele aduse de liberalism în starea de mizerie proletară. de a persecuta Biserica. . De altfel. . Anarhismul. care să se adapteze la nevoile actuale. mulţi oameni de valoare au căutat şi caută încă.şi ne vom mulţumi să aducem aici mărturisirile câtorva ovrei. şi conformă cu prescripţiile Talmudului. . aducând popoarele în stare de proletariat.voiesc: 1. ovreiul K. I . Într-o altă publicaţie.să alunge creştinismul din educaţia naţiilor.ovreiul a jucat un mare rol. prin Republici.simte trebuinţa să posede o formulă politico-economică. de dominaţie şi de proprietate. a primit o educaţie creştină şi care a ajuns la o dezvoltare intelectuală şi materială nemaipomenită până acum. jidanul Bernard Lazare: În istoria liberalismului modern. . omenirea va îndura o împărăţie cu mult mai despotică decât cele ce s-au văzut până acum. Francmasoneria 88 . . am arătat în ce consistă aceste sisteme jidoveşti. Cahalul. în adevăr.adică într-un fel de robie. . 2. . . Sub masca pseudo-liberalismului.C. II . scopul de căpetenie. cu sârguinţă. şi ovreiul a fost desigur anticlerical. către care tinde ovreimea.el a aprobat legile (de persecuţie religioasă) ale lui Ferry în Franţa… Din acest punct de vedere.sau cel puţin au fost aliaţii celor ce au condus decreştinarea… Liberalismul anticlerical răpune vechiul Stat creştin”.Omenirea.

ei n-au putut pune mâna decât pe o parte din capitalul funciar. cu Socialismul şi cu Anarhismul. ca plocon. Lion. . N. să ascultăm ce zice Bernard Lazare: În ce priveşte Partidul Socialist. etc. . Kahn.fură sau sunt încă directorii sau iniţiatorii acestui partid”. III – Anarhismul Acest sistem.Pentru a pune în evidenţă rolul ce îl joacă Francmasoneria liberalistă.pe Fribourg. pe Bernstein. Bedaride declară că numai în socialism şi anume în socialismul aplicat în întregime. .analoagă cu aceea ce caracterizează liberalismul. ovreii contribuiră. Socialismul . la adevăraţi bandiţi. . Talmudul. F. Astfel se vor îndeplini proorocirile Talmudului. împrumutate de la deputatul francez Prache: Deşi. în Statele Unite ale Americii. Să radă cu totul. . . . În Conventul din 1900.… adică ovreilor.Paulescu: Spitalul. La Loja Fidelităţii din Lille. Ei fură în acest secol. la organizarea lui. se găsiră întotdeauna în rândul dintâi. . pe Leo Frankel (Germania). în această privinţă. . ca să nu mai rămână nici o îndoială că toate aceste bogăţii vor intra în buzunarul lui Iuda.Dobrogeanu-Gherea în România. pe care le susţinură cu capitalurile lor”. Să completeze opera celor două sisteme precedente. la răufăcători. alături cu jidănimea. Francmasoneria înclină din ce în ce mai mult spre colectivism. cu putere.Aaron Liberman şi Adler în Austria.pe Neumayer (Austria). 1. pe Loeb. prin esenţă „burgheză”. Francmasoneria 89 . . . De asemenea… ei aduseră la îndeplinire Revoluţia. tot capitalul industrial şi agricultor. pe James Cohen (Danemarca). prin faptul originii talmudice a acestor două sisteme. pecetea ce înfierează socialismul. de vreţi să ştiţi dacă o doctrină este sau nu jidovească.vom raporta rândurile următoare.C. Socialiştii mai voiesc să suprime definitiv orice urmă de creştinism. în 1894. Or. Cahalul. . la vagabonzi. . printre cei mai aprinşi susţinători ai partidelor liberale. „Cea mai mare parte din Lojile pariziene au devenit socialiste. . F. . În adevăr. prin dinamită. De altfel. monumentul Evului Mediu şi să distrugă cea mai mică rămăşiţă.… nu aveţi decât să căutaţi dacă este sau nu.este destinat: 1.care serveşte jidovilor ca un simplu instrument şi care face apel la drojdia societăţii. pe Lazare Levi. pe Cohen (Englitera). în iulie 1900. şi acest francmason consideră socialismul „ca fiind concluzia logică şi singura încoronare consecventă a ideilor de solidaritate ale Masoneriei universale”. care să poată aminti viitorului minunile artei creştine.. . îndreptată împotriva creştinismului: Iată ce scrie. . Legăturile ce există între Francmasoneria liberală. socialiste şi revoluţionare. pe Haltmayer.pe Coenen (Belgia) etc.să se proclame principiul proprietăţii colective„. 2. . ţinut la Gien.este o teroare satanică în contra creştinilor. 2. Mabx şi Lassalle în Germania. „Trebuie ca Francmasoneria să se democratizeze din ce în ce.graţie liberalismului. conducătorilor Statului socialist. Bonardot propuse. Multe din Lojile departamentelor le-au urmat pe această cale”.pe Singer. printre jidanii conducători ai socialismului. pe Armand Levi (Franţa). în asalturile date Bisericii. se găseşte cheia chestiei sociale”. un frate zicea. .iar calea-i e deschisă spre socialism”. în dezvoltarea socialismului. Şi. jidanul Bernard Lazare: „Ovreii dădură arme celor ce combăteau creştinismul şi. Bernard Lazare mai citează.adică să omoare pe toţi cei ce se vor împotrivi sau nu se vor lăsa să fie despuiaţi de către molohul jidovesc.ceea ce se explică uşor. Coranul.Gompars. socializarea tuturor proprietăţilor nu este altceva decât darea lor.la Congresul Lojilor Centrului.

doctrinele lor provin. amândouă. una după alta. într-adevăr. cât de obositoare. în mică proprietate.… adică din Talmud. Şi.Paulescu: Spitalul. cum se poate ca un acelaşi fapt social să producă.să-şi creeze o evoluţie proprie. . . cu curaj. el nu ţine decât să distrugă „oligarhia” care se opune. Într-adevăr. omenirea va trece pe sub jugul acestei perechi de sisteme. .în aşteptarea ceasului în care socialismul îl va proclama proprietarul întregului pământ „Transformarea unei notabile părţi din marea proprietate.orice ar face. În urmă. N. dar pe care îl cheamă în realitate Nuhâm Katz.rezultate nu numai diferite. Între altele. „Supresia neoiobăgiei va remedia mizeriile regimului actual. Va sosi însă şi timpul când un alt regim va vindeca toate rănile produse de cel dinainte. . aceste două sisteme. proletarizarea unei bune părţi a ţărănimii. . . va fi „disperarea novatorilor” socialişti! Jidanului însă nu-i pasă. . .care întotdeauna trebuie să-l preceadă. de altfel. .fără a-şi periclita viaţa. diferită de acea ce rezultă din dezvoltarea sa istorică. Talmudul. . la rândul ei. . . Iată. astfel creaţi. Dar. de asemenea. Pentru moment. . Un socialist care preconizează liberalismul! Aceasta pare o adevărată sminteală. „O epocă socială prepară condiţiile de existenţă necesare pentru epoca următoare. Cahalul. .pe când ţările occidentale încep să iasă din perioada capitalistă şi se dirig către cea socialista”. el recomandă transformarea moşiilor mari. ci chiar diametral opuse?”… Ei bine! „noi n-am părăsit încă epoca medievală şi trebuie să intrăm în cea capitalistă. francamente liberalismul pentru ca.ca vicleanul jupân Nuhâm Katz. un eveniment prejudiciabil. din acelaşi izvor. .C.au îndrăzneala să sfătuiască pe români să adopte. în mod fatal.ovreiul ce se ascunde sub pseudonimul Dobrogeanu-Gherea. o să întâlnească o altă ceată de briganzi care-l vor despuia cu totul şi-l vor lua şi rob. .ar fi. Liberalismul şi Socialismul. să poată să cadă cu siguranţă în socialism. schimbarea proletarilor agricoli în mici proprietari. Ai zice că auzi o vrăjitoare care prezice unui sărman călător că. pe care Francmasoneria îl îmbrăţişează. Karl Marx. Şi această zgripţuroaică vrea să-l convingă pe nenorocit că. El mai voieşte să ne facă să credem că. pe urmă. spune că socialismul său este urmarea istorică şi necesară a liberalismului. ce conţine o poliloghie rău scrisă şi tot atât de plicticoasă. Coranul. înghiţind foarte repede.nu o să poată să scape din ghearele bandiţilor. Dar această transformare a vieţii noastre agrare. ea nu poate să sară peste epoca capitalistă”. ce zice în această privinţă un socialist din România.pe care le-ai fi putut crede adverse. va aduce după dânsa mizeriile şi necazurile regimului capitalist.… care va veni fără doar şi poate şi de acest lucru nu trebuie să aibă nimeni nici cea mai mica îndoială”. . Francmasoneria 90 .se confundă intim într-un singur bloc. bunăoară. o să cadă în mâinile unei bande de hoţi care-l vor jefui. Astfel. . „Dar. în urmă. Şi totuşi.la noi şi în societăţile capitaliste înaintate. pentru o ţară capitalistă. .adică liberalistă. Neoiobăgia. De aci rezultă că o societate nu poate. Dar mai e ceva.Prin urmare. care să fie date ţăranilor.şi acest regim va fi cel socialist. Şloim va îndeplini uşor şi restul. perfidul jidan este foarte logic cu sine însuşi… pentru că şirul celor două doctrine duce tocmai la scopul prescris de Talmud. Socialiştii. moşioarele sătenilor. . mai întâi. epoca feudală a dispus aceste condiţii pentru epoca burgheză şi aceasta.regim aşteptat cu mare nerăbdare de neamul lui Iuda. mulţimea micilor proprietari. în peticele micuţe. din punctul de vedere economic… La noi însă această metamorfoză ar constitui un fapt util… căci ar fi un fapt revoluţionar”. la orice uzurpare judaică şi care este compusă numai din marii proprietari.şi prin urmare.într-o publicaţie recentă. le aranjează pentru cea socialistă. mai întâi.

Cahalul.care s-a furişat îndărătul socialismului.cum s-a întâmplat bunăoară cu tinerimea franceză. .implicat în tentativa de asasinat a regelui Alfons al XIII-lea. în România. După Bidegain (v. nici „bonjuriştii” de la 1848. la rândul ei. . Talmudul. în 1899. directorul centrului anarhist Şcoala modernă. Eclair. . . anarhist spaniol. care au venit cu idei socialiste. . mai generală. el este cel ce negocia. dar şi ca să crească în voie.a afirmat că: „idealul Francmasoneriei este de a crea.cel mai puternic agent de tulburare pe care pământul l-a produs vreodată”. face parte din o alta. Înzestraţi cu mult bun simţ. care nasc şi vieţuiesc.nici „generoşii” din 1900.. . să sprijine zisele acestui Iuda. Ferrer. .C. n-au trădat patria. care au fondat la Londra şi la New York importante aglomeraţii uvriere. centre de propagandă socialistă şi chiar comunistă anarhistă”. .robirea lumii sub jugul lui Israel. prin filozofia pozitivă. . Într-adevăr. Dar.slavă Domnului. Francmasoneria 91 . alături de studenţi. rusă.Francmasoneria liberalistă. trebuie pusă masa considerabilă a refugiaţilor lucrători. ei au înţeles trebuinţele esenţiale ale României şi au arătat un viu patriotism. El plăteşte pe aceşti răufăcători şi . . nu numai ca să intre în ţară.care altfel este atât de poltron. dacă aş fi dezarmat sau aş fi luat fără de veste. Şi această lege socială. . . în numele Marei Loji din Catalonia.la Congresul Lojilor departamentului Deux Charentes. .şi anul acesta chiar. . ACŢIUNEA ACTUALĂ A FRANCMASONERIEI După ce a instalat cele trei instrumente de război (liberalismul. .n-a luat de-acolo decât idei sănătoase de democraţie şi nu s-a lăsat să fie trasă pe sfoară de jidani. cu burghezimea”.se găseşte astăzi pitită şi după anarhism. Astfel.pe care am refutat-o îndeajuns în lecţiile precedente şi care acuma vine. luptând din toate puterile în contra pericolului jidănesc. acelaşi ovrei adaugă: „Toate formele sociale. pentru că cei ce o conduc sunt oamenii săi”. . acest flagel ocult a găsit o libertate întreagă. Francmasoneria din toată lumea.n-are frică de revoluţiile socialiştilor. N. o sărbătorire a aniversării execuţiei lui. s-a ridicat să protesteze în contra condamnării sale la moarte. tinerimea română.cum zice Drumont.a fost o personalitate foarte importantă în Francmasonerie. 1906).imprimă insurecţiei mişcarea ce o voieşte… El este garantat în contra Revoluţiei. Anarhismul. cu Marele-Orient din Franţa. Şi mai departe. . Jidovul este deci cauza eficientă a acestor trei sisteme detestabile. De altfel. socialismul şi anarhismul) şi după ce a îndreptat sforţările lor către un scop unic. trebuiesc să îmbătrânească şi să moară. nici de atentatele anarhiştilor.Paulescu: Spitalul. Se înţelege uşor cum Iuda. trebuie să ocupe un loc aparte în socialism… şi. delegatul Consiliului Ordinului.mai ales aceea care s-a dus să se instruiască în străinătate.Dar i s-ar putea răspunde: Scorpie blestemată! Proorocirea ta s-ar împlini.ştiu ce mă aşteaptă şi sfidez pe răufăcători să mă atace… căci îşi vor lua răsplata. a avut loc la Galaţi. . . etc. .din legea chiar a Evoluţiei universale”. de medici şi de avocaţi israeliţi nihilişti. ca probă. . .ce mai face Francmasoneria? FRANCMASONERIA ÎN ROMÂNIA La noi. „El este. care au adus în ţară doctrinele liberalismului. Noi trebuie să ne felicităm că.… cu cultură intelectuală rudimentară! 2. Ah! Evoluţia universală! Ce snoavă! Ce faimoasă minciună. italiană. o legătură între socialişti şi chiar între anarhişti. întotdeauna. „Ovreii ruseşti. .chiar şi aceea de la noi. austriacă. Coranul. Iată acum şi trăsura de unire ce leagă Anarhismul cu Jidovimea.

e mai prudent. este foarte importantă pentru oricine: dar ea este plină de învăţăminte preţioase pentru noi.care îşi dădu ca ţintă de acţiune combaterea alcoolismului. Solomon zidi un splendid Templu la Ierusalim… Mai târziu. expira. Ordinul fu dizolvat şi superiorul lor. n-ajung aici la nimic bun. . . până când în cele din urmă se constitui o mare şi puternică asociaţie.Paulescu: Spitalul.pe care juraseră să-L servească.C.condus de conducătorii naturali.cu care au reuşit pretutindeni în alte părţi. asupra bieţilor copii din Bucureşti. terenul ţării este refractar acestei teribile boli parazitare.nu este deloc alcoolic (v. Bunii-Templieri . Or. . de-abia vegetează. sunt analoage cu acelea ale Francmasoneriei ordinare. sau mai bine zis cursele. . venind din diverse ţări. . pe rug. Într-adevăr. pentru că românul. o societate de oameni care luară armele pentru ca să proteagă pe pelerini. Cuvintele Templu. Istoria acestui Ordin. . Recunoaştem aici mijlocul de acţiune bine cunoscut al masoneriei: „sugestia prin francmasoni mai vechi. va fi o muncă pierdută în zadar: 1°. pentru ca Bunii-Templieri. Francmasoneria încercă să reînnoiască atacurile… asupra tinerimii şi chiar asupra copiilor din şcolile primare. la acea epocă.acum vreo opt sute de ani. Jacques de Molay.şi care fu. Regele Baldovin al II-lea le de-te ca reşedinţă o casă construită chiar pe locul vechiului Templu şi de-aceea luară numele de Templieri. care se apără în mod natural contra filoxerei.în loc să atace pe jidani. România e ca viţa americană. Talmudul. numită Ordinul Cavalerilor Templieri . . precum şi disciplina.Văzând că cu Lojile de adulţi. pag. 2°. La început nu erau decât nouă. mai ales în localităţile unde aceşti masoni şi-au aşezat Lojile. Această istorie o cunoaştem bine. adică în 1118. adică de funcţionarii Lojei şi de templierii mai vechi. care suntem membrii Ordinului BunilorTemplieri”. tot acolo la Ierusalim. Lojile.se formă. dar puţin timp după aceea. . se alipiră pe lângă dânşii. pe care-i plictisesc cu serbări caraghioase şi-i dezgustă. un mare număr de bravi soldaţi. 93). s-au lepădat de Iisus Hristos .cu modul de constituire al Ordinului şi cu felul de trai al membrilor lui”. are să ne-o spună: Ştiţi că ne numim Buni-Templieri. . Templier şi Loje sunt foarte vechi şi interesante… Cu vreo mie de ani înainte de naşterea lui Hristos. care au experienţă”! N.cu speranţa de a atrage în cursă şi pe părinţii acestor nevinovate victime. cu nesăratele lor conferinţe. care sunt foarte slabe. cea mai considerabilă societate din lume. în acest scop. Intrând în Ordinul nostru. Coranul. Dar ce sunt aceşti Buni-Templieri? Revista lor oficială. Templierii stabiliră anumite jurăminte şi obligaţii sfinte şi se consacrară serviciului lui Dumnezeu. sau se umplu de ovrei… printre care românii. când cineva are asemenea strămoşi. Organizaţia acestui Ordin (grade şi loji). Cavalerii Templieri. Dar şi de data asta. care alcoolizează realmente pe ţăranii moldoveni (şi ştim şi de ce nu o vor face niciodată).formează rarae aves. „Antialcoolul”. . căzuţi în desfrâu sub imboldul jidovilor.ce nu vor deloc să muşte din undiţă. profanul începe să se obişnuiască. . Ea trimise deci. cu şedinţe ce produc greaţă.după cum este rebel şi dezvoltării Socialismului. crima de lèese-divinitate.se mulţumesc să se năpustească. nu numai să nu se laude cu ei… ci chiar să se ascundă. care au experienţă. Francmasoneria 92 . care a durat 200 ani.Dar. . . Ordinul Bunilor-Templieri. Cahalul.

În Rusia. Lojile sale. din anul acesta. S-a găsit chiar un Ministru al Instrucţiei Publice care să dea. uneori. Francmasoneria încearcă. care se grăbi să oprească mersul înainte al acestei funeste societăţi secrete. etc. . Profitând de bicentenarul lui Diderot (care a fost francmason). .scopul aparent al acestei societăţi pare foarte nobil şi oricine se crede dator să se asocieze la îndeplinirea lui.iniţiatorii vestitei Enciclopedii şi unul din promotorii spirituali ai Marii Revoluţii franceze . Francmasoneria progresează şi se întinde din ce în ce mai mult. . la noi. „Bunii-Templieri români adresează mulţumirile lor recunoscătoare D-lui Ministru al Instrucţiei Publice. printr-o altă poartă. ce nu îndrăznesc să arate afară. . Din fericire. . .… să împiedici pe oameni să se îmbete? Trebuie. În celelalte ţări ale Europei. Coranul. la orele 200. ea este persecutată şi. pentru ca s-o murdărească şi s-o corupă. să existe dedesubt ceva murdar.„Să nu destăinuim nimic din afacerile speciale ale Ordinului.dl I.sapă religia lui Mahomed (pe care Sinagoga ar voi s-o facă să piară în acelaşi timp cu cea a lui Hristos) şi dezorganizează armata. ne vom abţine de a insista. . Dar la ce serveşte acest secret. mai ales când vom şti de ce trebuie s-o îndeplinim”. care le-a îngăduit să ţie. ceremoniile. de asemenea.alese mai către marginile oraşului. va expune…”. Bineînţeles. Francmasoneria 93 .adică prin nişte Sub-masonerii a căror semnificaţie o cunoaştem (vezi anterior). s-a găsit acolo un ministru. ne va fi de ajuns să privim la ceea ce face în momentul de faţă în Franţa. aşa-zise populare. Lucrurile ajunseseră la acest stadiu. Talmudul. cunoscutul publicist şi conferenţiar de istoria şi filozofia critică a religiilor la Universitatea populară. Cahalul. aceea a Ateneului popular şi a Universităţii populare.ca semnele de recunoaştere. Ordinul „Guttempler” face parte într-adevăr din Francmasonerie. Pentru a şti ce unelteşte acolo. inaugurarea seriei de conferinţe. pe unde întunericul e mai mare şi nevoile mai multe. Francmasoneria. sub pretext că luptă contra alcoolismului. Din cauza simpatiei şi respectului ce avem pentru mulţi dintre cei ce s-au înscris să vorbească în aceste aşezăminte.Paulescu: Spitalul. a Ateneului popular. doamne din societatea distinsă. . lozincile. mai prevăzător ca al nostru. ei nu pierd vremea: „O săptămână întreagă . . abia o încăpea sala”. acestor răufăcători. când o noutate senzaţională sosi din Germania. în mod perfect. îi este interzis să pătrundă în acest vast imperiu. T…. de altfel.C.reprezentată de partidul Tinerii-Turcii. altădată atât de teribil.s-au ţinut şezători anti-alcoolice cu atâta lume că. FRANCMASONERIA ÎN ALTE ŢĂRI Să vedem acum ce face Francmasoneria în alte ţări. va avea loc în sala „Transilvania”.în şapte şcoli deosebite . .au încercat să se introducă şi în şcolile primare din Bavaria. E aşa de uşor de ţinut această obligaţie. desigur. O încuviinţare mai deplină şi mai de sus… nu ne putea veni”. pentru ca să poată săvârşi. FRANCMASONERIA ÎN FRANŢA N. să pătrundă.ceea ce a permis popoarelor creştine din Balcani să învingă uşor Islamul. În Turcia. şezători anti-alcoolice. . înalţi demnitari ai ţării… se grăbiră să-l patroneze. autorizaţia de a se servi de şcolile Statului.. Şi într-adevăr. tenebroasele lor planuri. Profesori universitari. Ordinul Bunilor-Templieri a fost primit în România cu mare cinste.când e vorba să faci numai bine. în orice şcoală din ţară.mulţumindu-ne să raportăm ce scrie „Universul” din 27 septembrie 1913: „Astăzi. care caută să se infiltreze pe lângă copilărime.

Astfel. fişele de denunţare întocmite de Francmasonerie. Talmudul. Şi ce face Francmasoneria cu Puterea pe care o deţine prin politică? Ea întrebuinţează această imensă forţă socială: 1° ca să dărâme pe ascuns Armata.asupra a 25. Spionarea militarilor precum şi a tuturor funcţionarilor Statului Fără a mai vorbi de masonul Herve şi de partizanii săi. . Masoneria va fi stăpână peste tot şi nimeni nu se va mai mişca în Franţa. cu o ferocitate extremă. Ei bine. . ţinându-i prin propriul lor interes”. F. Şi. Garantul de amiciţie al Marelui-Orient. zice în 1891: „Ar trebui ca membrii Parlamentului. nu fără dreptate: „Statul suntem noi”.care altădată se interesa de tot ce e nobil şi înalt. . Francmasoneria 94 . F. în momentul de faţă. că „peste zece ani. zice: . căci dânsa „i-a scos din neant”. în 28 octombrie 1904.care este aceea a aproape unanimităţii poporului francez. Mamelle. Masoneria îşi poate zice că ţine Franţa sub picioare. în Loji şi în Convente. Masoneria se îndeletniceşte să-şi realizeze scopul esenţial. În toate conventele. I. pe lângă Supremul Consiliu. . Gonnard. Era oare o ipocrizie?… Sub impresia legilor şi a poliţiei.adică distrugerea creştinismului. ea nu face decât politică. ceea ce noi toţi avem misia să facem. . ce faceţi dacă nu politică?.în complicitate cu ministerul. F. Cahalul. Aceste fişe nu conţineau decât o mârşavă spionare asupra opiniilor religioase ale ofiţerilor şi ale familiilor lor. în unire cu guvernul. asupra militarilor. . De aceea. bine definit de Talmud. Fernand Maurice declara în Conventul din 1890. Cu un asemenea parlament şi cu miniştrii ieşiţi dintr-însul. zicea în Conventul din 1895: „Francmasoneria şi Republica nu sunt decât unul şi acelaşi lucru. mai cu seamă. Biserica catolică.000 de ofiţeri francezi. facem politică. Pentru a ţine în lanţ pe aceşti parlamentari. În sfârşit F. (o dregătorie masonică) adresa ameninţări fraţilor săi deputaţi şi senatori. ea însăşi. Şi F. . a putut zice. nu e altceva decât masoneria descoperită”. fost ministru de agricultură. care „n-ar fi nimic fără Francmasonerie” . nici de politică. . Din vreo 900 senatori şi deputaţi.A fost un moment. declară. . deputatul Guyot de Villeneuve citi. . pare că nu mai are altă ocupaţie decât să-şi spioneze soldaţii şi să terorizeze preoţii şi călugării. Şi ce cuprindeau aceste fişe ale Marelui-Orient? Fără îndoială. asupra valorii profesionale a acestor ofiţeri. care prezida Consiliul Ordinului. Franţa. Lucipia. mai mult de jumătate sunt francmasoni.afară de noi”. Coranul. Geyer. informaţii asupra capacităţii militare. Da. când a trebuit să declarăm că Francmasoneria nu se ocupă nici de religie.C. fuseserăm obligaţi să disimulăm. Toată lumea îşi aduce aminte de scandalul înspăimântător care a izbucnit când. . vorbind la banchetul de închidere al Conventului din 1886. care merg până să insulte drapelul patriei lor.de care îi e frică. să fie chemaţi şi să fie legaţi. câtuşi de puţin.Astăzi. încă din 1884.Francmasoneria recurge la măsuri straşnice. . Într-adevăr. Gadaud.Francmasoneria. care sunt francmasoni. în Cameră.maimuţărind pe marele monarh Ludovic al XIV-lea. a organizat un vast serviciu de spionare asupra tuturor funcţionarilor statului francez şi. la Conventul din 1898. în Franţa.Paulescu: Spitalul. aruncându-l în bălegar şi călcându-l în picioare. ce compun parlamentul francez. sau mai bine zis să facem unicamente. N. la Conventul din 1894 că „francmasoneria nu este altceva decât Republica acoperită. 2° ca să persecute.mai toţi fiind pătaţi.după cum Republica. F.

prin intermediarul Francmasoneriei. Coranul. duşmanul. F.decreştinarea naţiei care a avut nenorocirea să cadă în ghearele ei. şi de conivenţa cu Marele Orient. II. de către Francmasonerie. viaţa servitorilor ei. deputatul naţionalist Guyot de Villeneuve strigă: „Din cele ce preced. .este acum aruncată într-un colţ. Dar. trupul sfânt al acestei sublime martire. ca nişte cuie. Clemenceau şi de alţi francmasoni ejusdem farinae. unde agonizează de pe urma suferinţelor de neînchipuit ce îndură de la jidovime. Este ca să atingă pe toţi creştinii şi. . la ce bun. care şi ei au acelaşi spirit ca congregaţiile. a organizat contra Armatei. Courdavaux. care sfâşie. de şicane fără număr. Francmasoneria aţâţă pe popoare în contra Iezuiţilor. de sarcasme batjocoritoare. de orice categorie. deja. Francmasoneria se interesează să afle dacă ofiţerul este catolic. .dacă femeia sa se duce la biserică. ajunse să-i suprime. WaldeckRousseau. Să examinăm mai întâi planul de război al francmasonilor. ea lansă. o conferinţă francmasonilor. în care zicea: „Distincţia dintre clericalism şi catolicism este pur oficială. . uşa avansării. b) punând mâna pe învăţământ a) Persecuţia Bisericii Biserica Franţei. mireasa lui Hristos. ci se întinde asupra tuturor funcţionarilor. vom reveni la fapte.care nu se mărgineşte numai la militari. de denunţări anonime. F.pentru ca să vedem unde voiesc să ajungă. ceea ce vrea să zică spoliarea. că Ministru de război. în urmă. ceea ce fu punctual îndeplinit. a făcut. care-l duce chiar la biserică…” Terminându-şi discursul. Trebuie deci să fie izgonite şi bunurile lor confiscate. torturându-i. se puteau auzi strigăte de ură în contra întregului Catolicism. . această imensă şi ignobilă spionare. adevărata răstignire. în înţelegere cu D-l Preşedinte al Consiliului.salariu ce fusese acordat de Concordat ca o mică despăgubire.şi această societate ocultă şi-l atinge prin două căi: a) persecutând Biserica. . pentru despuierea colosală ce suferise Biserica în timpul Revoluţiei.tot aşa şi în epoca noastră. .clerical înfocat.… şi rezultatul fu separaţia Bisericii de Stat. Dar. care se manifestă sub formă de calomnii mincinoase. denunţarea anonimă şi spionajul”. a salariului întregului cler din Franţa . F. După cum altădată. e sigur că congregaţiile întreţin spiritul de clericalism. . un chestionar care conţinea acest pasaj: „Să ne semnaleze toţi funcţionarii. . directorul şcolii de artilerie din Grenoble: „Reacţionar. în al XVII-lea secol. Fără a mai vorbi de ura sălbatică a jidanilor. Iată. Talmudul.… atâtea torturi morale cu care se adapă. . în 1902.Paulescu: Spitalul. mari sau mici. sub pretext că aceştia interpretau religia catolică cu intoleranţă şi prin intrigi şi calomnii. de insulte ce rănesc până în străfundul inimii. formula idiotă: Clericalismul. iată duşmanul! Or. în 1880. Terorizarea creştinilor Scopul principal al Francmasoneriei este.Într-adevăr. în fiece moment. pentru totdeauna.care altădată şedea pe un tron mai strălucitor ca acel al Regilor. rezultă în mod luminos. pe care Sinagoga a jurat să-l facă să dispară. de insinuări fictive.C. trimise tuturor Lojilor din ţară. Combes. . Cahalul. începutul fişei D-lui locotenent-colonel Janicot.nu ne vom ocupa aici decât de persecuţiile prea evidente. ai statului francez? În adevăr. N. ca exemplu. . . Pe urmă ajunseră la preoţi. prin ovreiul Gambetta. Delpech. Mare maestru al Marelui Orient. care au copii în şcolile congreganiste”. profesor la Facultatea de litere din Douai. Francmasoneria 95 .dacă copiii săi sunt crescuţi într-o şcoală creştină. prima oară de către F.după cum am arătat mai sus. pentru vecie.dominat de femeia sa. să rănească la inimă Creştinismul.… atâtea crime care îi vor închide.

care cultivă chiar pământul.C. în urmă. Şi. râzândule în nas. fără foc în timpul iernii şi chiar fără să poată lucra.au adăpostit copilaşi. această elită a naţiei franceze.tinere fecioare aparţinând. să-i provocăm distrugerea definitivă”. asupra sa. Acestea sunt planurile francmasonilor. . Dar agenţi ai forţei publice vin să le împrăştie… sub pretext că nu sunt autorizate (?). alţi zbiri forţează broaştele.şi care au fost risipiţi în cele patru colţuri ale lumii. istorie sau filosofie. .un Contra-Catolitism. Francmasoneria 96 . . francmasonii.subtilă pentru trebuinţele tribunei. cu năravuri. . . la lucru. compusă din savanţi. fiind absolut incapabile de a se ridica până la admirabila caritate a incomparabilei surori creştine. pe care îi îngrijeau gratis cu o caritate îngerească. se exprimase astfel: „Trebuie să zdrobim pe Infamul.în orice caz. francmasonii ce sunt la putere le dau afară. . fost ministru. pe aceste infirmiere zise lice.şi dacă au naivitatea să se ducă să ceară autorizaţia. care ies de nu se ştie de unde… leneşe. mii de călugări şi de călugăriţe. mânia celor ce ţin puterea. . în profitul bandei judeo-masonice. Pentru această crimă înspăimântătoare. fură puse infirmiere gras plătite. a pronunţat cuvintele următoare: „Triumful Galileanului a durat douăzeci de secole… La rândul său. ca nişte copii. bunăoară. se despuiaseră de bunăvoie de toate bunurile materiale. Femei virtuoase s-au reunit ca.şi din femei care N. clericalismul şi catolicismul nu fac decât una”. ne place să constatăm că nu suntem străini de această ruină a falşilor prooroci”.se găsiră dintr-o zi într-alta goniţi afară. . Delpech. Sinagoga a declarat război. . Dar ce rău a putut face acestor francmasoni dulcele Iisus. pentru adevăr.ce ar trebui să fie alintaţi. . pe nimic. au fost date afară. În timpul acesta. . . Cahalul.şi confiscă casa în care locuiau. . Dar. . de teamă să nu-şi atragă. celor mai bune familii din Franţa.este Biserica Ereziei”. . dându-le săracilor. sunt nişte femei fără nici o creştere. împreună. ci creştinismului întreg şi divinului său fundator.jefuiesc slabele resurse de trai ale acestor nenorocite. . şi. Astfel. lăsându-le să moară de foame. ca ei să-L deteste în aşa grad?! Ei bine. fără tată şi fără mamă. .… îndărătul lor se zăreşte silueta hidoasă a lui Iuda! Prin urmare. Şi de ce să se izgonească. dispare acest Dumnezeu mincinos (!)… Francmasoni.căci nimeni nu îndrăzneşte săi găzduiască. cu atâta furie. obraznice.cum nu se vor găsi vreodată în Parlamentul francmason. „Francmasoneria este o Contra-Biserică. Le-am văzut. . Ca să puie vârf. vicioase. în Lojă.trebuie ca noi. „Catolicismul. . Sute de asemenea opere de binefacere avură aceeaşi soartă. Aşa. Talmudul. F.maimuţărind însă minunat aceste sentimente de compătimire. fără hrană. filosofi.de cele mai multe ori la jidani. iar casa fu scoasă la mezat.să-I adreseze cereri şi să-I mulţumească cu recunoştinţă pentru binefaceri. infamul este Dumnezeu”. F. . oratori.fură aruncate în stradă. când pot stoarce vreun bacşiş. ele şi orfanii lor.consacrându-se în serviciul bolnavilor. într-un discurs ţinut la banchetul Conventului. nu numai catolicismului. . pe care o vând.orfani părăsiţi de toţi şi lăsaţi în cea mai neagră mizerie.care intrând în mănăstire. de Lanessan.Paulescu: Spitalul. ce îngrijeşte pe bolnav ca şi cum ar fi însuşi Dumnezeu. Dar infamul nu e clericalismul. în locul lor.care se ocupă de învăţământ sau de predicaţie. . adăugată la celelalte nenorociri ale poporului sărac. . fără adăpost. să spunem tare. Alte femei. Coranul. pentru a-şi câştiga o bucată de pâine.devotate omenirii sărace. în spitalele din Paris. . să aducă lui Dumnezeu prinosul adoraţiei.… şi i-au învăţat să citească şi să scrie. nefiind în stare să resimtă nici cel mai mic avânt de milă pentru durerile şi mizeriile bieţilor suferinzi. suflete de elită. în 1902. Şi acelaşi nenorocit destin îl avură şi oameni care fac ştiinţă. Iată acum şi faptele lor. . mai toate. care constituie o plagă grozavă. mai înainte. Într-adevăr. nu numai clericalismului.

În plus. aceştia trăiau cel puţin liniştiţi în intervalul epocilor de persecuţie şi puteau să slăvească în voie pe Dumnezeu. în momentul de faţă. în al XX-lea secol. cu nedumerire. Coranul. se omorau. ci izbeşte direct în sărmanul popor.şi care ar fi fost bune. Napoleon era adeptul său şi.Paulescu: Spitalul. el i-a urmat planul. ea făcu ca această instrucţie să fie gratuită şi obligatorie. .este în stăpânirea francmasonilor.în scopul de a lua şi educaţia. Concordatul restabili cultul catolic în Franţa. să sufere atâta nelegiuire şi să fie atât de orbit încât să se sinucidă… în timp ce Iuda.după cum am arătat N. într-un cuvânt. care trebuia să le sufoce .dar nu şi învăţământul creştin. În adevăr. susţinând că în natură nu există decât materie dotată de energie şi că noţiunea de scop nu se găseşte decât în imaginaţia creştinilor. după Revoluţie. În adevăr. au încercat. în fiecare ţară. b) Monopolul învăţământului Pentru a atinge mai profund Creştinismul. se aruncau la fiare creştinii. chintesenţa virtuţii pe acest pământ.care atinge nu numai corpul. în realitate. ar fi imediat dat afară din nemernica-i slujba. de ce atâtea generaţii. Sub Bonaparte.şi începu să aplice acest plan prin suprimarea iezuiţilor. Înţelegeţi acum. să susţină doctrinele sofistice ale ateismului inept şi ale materialismului degradator. De atunci. . Francmasoneria avu grijă să pună mâna pe învăţământ. ci efect. . . mai mult decât barbară. De altfel. în fiece moment. care îi crezură pe cuvânt şi se lăsară să fie convinşi că Natura. dar caută să omoare şi sufletul. ei nuşi dau seama că marii şi adevăraţii savanţi. Astăzi însă este rafinarea torturii. . când a creat Universitatea de Stat. dotat cu atâtea calităţi geniale. cu o ardoare de necrezut. fundatorii şi gloriile ştiinţei. Şi. este tortura jidovească! Şi când te gândeşti că asemenea chinuri sunt îndurate astăzi. demi-savanţi vanitoşi. care s-ar duce la biserică sau şi-ar pune copiii într-o şcoală creştinească. abrutizaţi de obscurantism. . pentru a-l izbi la inimă. de data asta.persecuţia nu se mărgineşte numai să lovească în clerul creştin. Şi te întrebi. toate şcolile din Franţa. După izgonirea acestora. Şi exemplul Franţei a fost urmat de toate celelalte ţări ale Europei.adică întreg învăţământul public. în profitul său personal.nici măcar în timpul Cezarilor romani. nimicind astfel orice urmă de învăţătură creştină.. sub mască. Talmudul. .… aceea de a fi adevăraţi creştini Şi această prescripţie sălbatică n-are seamăn în istorie. cum e posibil ca un popor. căci Masoneria se opuse la aceasta din toate puterile. au avut oroare să pronunţe numele lui Dumnezeu în faţa elevilor. ridiculizând-o.care nu e cauză. fără ţărmuri şi fără fund.… dar întors. elită care ar trebui pusă în pinaclul societăţii şi înconjurată de veneraţie şi de admiraţie? Ce rău au făcut toate aceste fiinţe atât de crud dezmoştenite? Ei bine. rânjind într-un colţ. Înţelegeţi acum de ce mulţimea profesorilor. într-o ţară care se crede că este în fruntea civilizaţiei lumii… pe când. ea se găseşte cufundată într-o mocirlă. pentru o rasă înapoiată ca jidovimea. Societatea ocultă se însărcina să răspândească pretutindeni o învăţătură aşa-zisă laică.este agentul creator al Universului. Astfel ea transmise noilor generaţii doctrinele sale… şi îmbâcsi lumea întreagă de ateism şi materialism.… aceşti martiri n-au decât o singură crimă să-şi impute. înşelate de Francmasonerie. .constituie floarea-fină. pândarul de la ţară sau factorul poştal. de la cele primare şi până la facultăţi. . trage sforile care fac să lucreze. ceea ce este şi mai rău. ideea de suflet. Înţelegeţi acum de ce aceşti dascăli stupizi au negat.sisteme copilăreşti şi absurde. Francmasoneria 97 . cel mult. . .C. În modul ăsta fu creat învăţământul de Stat. demnul său valet Francmasoneria. care se ocupau. . să dea popoarelor o educaţie creştină. Cahalul. .care nu încetează niciodată şi loveşte în fiece zi. Şi orbiţi de Francmasonerie. când se schingiuiau. dirijat de către Francmasonerie.

.în loc să combată. . Adevărul este trăsătura distinctivă a Creştinismului. iar cele două apendice ale sale. pentru ca o rasă netrebnică să poată ajunge să-i subjuge. strigând din adâncul sufletului: CRED ÎN DUHUL SFÂNT! Medicul. Coranul.ei au distrus orice mijloc de apropiere a savanţilor de astăzi între ei şi. Când grăieşte minciuna. Părăsind lumea. foarte preţioasă pentru cei ce fac ştiinţa. Limba latină.crima de leseomenire. Talmudul. ca Evanghelia. Dar minciuna are un duşman pe care-l urăşte de moarte.ai alte cuvinte. prin profesia sa. . deci minţi”. Cahalul şi Francmasoneria. etc. .anume: Adevărul. nu mai are nici un sens.pe când Apostolii creştini predicară idealul lor în faţa cerului. sub ordinul jidovilor. CONCLUZIE În rezumat.C. au întâlnit întotdeauna scopuri manifeste. adresându-se ovreilor. . Şi această din urmă crimă. în contra Duhului diavolesc al minciunii. adică minciuna. privând ştiinţa de adevărata şi unica sa limbă. patimile de proprietate şi de dominaţie. toate cunoştinţele omeneşti.au admis toţi şi au proclamat existenţa cauzei primare sau Dumnezeu.şi în observaţiile şi în experienţele lor.adică Duhul Său… Duhul divin al Adevărului care va apăra în veci omenirea.căci ştiinţa este una.Paulescu: Spitalul. Francmasoneria 98 . limba ştiinţei universale. cum un N. . aceste vicii la o culme nemaipomenită.această limbă. Dar. în acelaşi timp. Înaintea acestui Duh al Adevărului mă închin. căci mincinos este şi tatăl ei”. un mijloc scârbos şi blestemat.şi de aceea doctrina Lui este în execraţie înaintea lui Israel. căci se adaptează perfect să exprime în mod clar. . pentru ca să realizeze visul lui Iuda de a fi. la ce serveşte Monismul materialist al francmasonului Haeckel. Acela ucigător de oameni a fost dintru început şi întru Adevăr n-a stat.… este crima cea mai oribilă. le zise: „Voi din tatăl Diavolul sunteţi şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi. pentru mulţi dintr-înşii. În oarba lor ură.Talmudul se ascunde. Hristos a trimis ucenicilor Săi o armă invincibilă. . .legislaţia politico-religioasa a ovreilor. Toate trei întrebuinţează. . din contră. Înţelegeţi acum la ce serveşte doctrina Generaţiei spontanee. . precis şi concis. sunt încă şi mai invizibile ca dânsul. a fost izgonită din ştiinţă de către Francmasonerie. per excelentiam. Or. Eu sunt Adevărul . . el împinge. pentru a rămâne în întuneric. . a pune mâna pe învăţământ. la fiinţele vieţuitoare. caracterizează ceea ce se numeşte Spiritul răului sau Diavolul. din contră. care este. dintre ale sale grăieşte.la ce serveşte Darwinismul. adică ipoteza nedemonstrată şi nedemonstrabilă (pentru că e falsă) a Evoluţiei. Minciuna este deci baza sistemului jidovesc. Ori. devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă. Talmudul.altădată prin numeroase citaţii. Astfel Iisus. Minciuna. Şi pentru ce atâta sacrificiu? Pur şi simplu pentru că limba latină este în acelaşi timp şi limba Bisericii Catolice. ceea ce indica existenţa unei cauze secunde sau sufletul. căci nu este Adevăr întru dânsul. Cahalul. .căruia i se poate zice: „vorbeşti. Masonii n-au văzut că.care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. şi proprietarul întregului pământ şi stăpânul întregii omeniri. Dar. etc… Dar mai e şi altceva. în plus. . . Hristos a zis:. a fost comisă de francmasonerie. . i-au izolat şi de trecut care. tineri sau bătrâni.bogaţi sau săraci. a ascunde oamenilor adevărul.

în acelaş timp. un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. până la moarte şi.prin grai şi prin exemplu. un apostol al moralei… şi aşa ar fi în realitate. . Talmudul. care combate aceste patimi. Doctor Nicolae Paulescu N. .medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile. dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. a avut dreptate să zică. Coranul. să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială. Medicul trebuie deci să fie.…” căci ai trebuinţă de el”. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. Cahalul. „Cinsteşte pe medic” zice Biblia. . adică ştiinţa omului.ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi. în sfârşit. părintele medicinei. .Paulescu: Spitalul. Francmasoneria 99 . Astfel. îi este uşor ca. făcându-i mai buni”. Hipocrate.adică să răspândească şi să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice.C. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile.

a fost amânată decernarea "Premiului Nicolae Paulescu". In atentia d-nei Sanziana Pop. Catre redacția revistei "Formula As" . Academia Romana dorește să facă următoarele precizri: 1. s-a lăsat mult așteptată. . sunt deosebite și trebuie relevate la valoarea lor. In acest context. ziarul "Le Monde"). a acestei injustiții. Dorim să citam. Eu respect părerile personale ale fiecărui N. în această problemă. Cateva precizari în "cazul Paulescu" Catre redactia revistei "Formula As" In atentia d-nei Sanziana Pop. deci. declarațiile făcute de profesorul Nicolae Cajal. recent. ca membru post-mortem al Academiei Romane. Ele exprimă o idee discriminatorie. Academia Romana n-o poate accepta. într-adevar. Cahalul. Fundația Nobel i-a făcut savantului roman o mare nedreptate.CATEVA ARTICOLE DESPRE NICOLAE PAULESCU Cateva precizari in "cazul Paulescu"  Acad. Din partea Academiei Romane. președintele secției de Știinte Medicale a Academiei Române și Președintele Comunității Evreiești din Romania: "Personal. A murit. Francmasoneria 100 . în anul 1990. la actiuni care l-ar putea culpabiliza. facem precizarea că. în circumstanțele socio-politice de atunci. In legatură cu aceste acuzații. de altfel. Ținând seama de meritele știintifice ale lui Nicolae Paulescu. în 1931. Această istorie a marcat profund viața lui Nicolae Paulescu. Dacă este sau nu vinovat este o altă problemă și. Academia Romană . Este indubitabil pentru noi că Nicolae Paulescu este cel care a descoperit insulina (pancreina) și că. în anii 20. profesorul Nicolae Paulescu a publicat cateva articole antievreiești. Precizăm însă că opiniile personale ale lui Nicolae Paulescu n-au fost urmate de acțiuni violente în sfera socială și că el însuși n-a participat. totodată.C. pe care. regretabile din toate punctele de vedere. consider că meritele lui Nicolae Paulescu sunt mari.Paulescu: Spitalul. desigur. Motivul? Acuzatiile de antisemitism aduse descoperitorului insulinei de catre unele ziare franceze (între ele. Aflăm cu tristete ca.cel mai înalt for știintific și cultural din România . cu șase luni înainte de apariția lucrării lui Banting si Best (februarie 1922). în nici o imprejurare. venită din cercurile știintifice. 2. neluând în seama faptul că el și-a prezentat rezultatele cercetării într-o publicație științifică franceză (august 1921). se impune o disociere obligatorie între contribuția științifică în combaterea diabetului și opțiunile personale antisemite. Nu i se pot imputa delicte reale. Coranul. Cateva precizari in "cazul Paulescu". se cuvine s-o judecăm ca atare. Talmudul. Solicitata să-si exprime parerea in legatura cu ceea ce de multa vreme in lumea intelectuala romaneasca și internationala se cheama "cazul Paulescu". cand Adunarea generala l-a și ales prin vot secret. Pentru aceste merite l-am propus. Eugen Simion  Din partea Academiei Romane. Solicitată să-și exprime părerea în legătură cu ceea ce de multă vreme în lumea intelectuală romanească și internațională se cheamă "cazul Paulescu". a fost contramandată sesiunea științifică dedicată lui Paulescu și. în cadrul celui de-al 18-lea Congres al Federației Internaționale de Diabet de la Paris.l-a ales membru post-mortem (13 noiembrie 1990). O recunoaștere publică.

dacă este corect să judecăm valoarea științifică a omului în funcție de opțiunile lui personale. în viața unui savant: faptul că a descoperit insulina și. sau faptul că..C. încă o dată. într-o circumstanță a biografiei sale.. Ce este mai important. a publicat câteva articole (recunoaștem. dacă ar acorda "Premiul Nicolae Paulescu" în semn de recunoaștere și recunoștință față de cel care a descoperit. insulina. Acad. prin aceasta. Academia Română consideră că. Sunt probleme distincte și trebuie considerate ca atare. Talmudul. Sunt două probleme distincte și trebuie considerate ca atare. într-adevăr. în 1921. Coranul. Problema acestei disocieri este imperios necesaraă și în domeniul științei. vă întrebăm. a salvat și salvează milioane de oameni. Nu putem judeca opera marelui prozator Celine în funcție de ideile lui politice. inclusiv cele antisemite. salvând astfel de atunci atâtea vieți omenești. disociind corect cele două planuri și recunoscând ceea ce nu trebuie ascuns (adevărul despre opiniile ideologice ale profesorului Paulescu).om și cred că nu am voie să leg valoarea omului de știință de concepțiile sale. Eugen Simion N." 3. Nu-l putem scoate pe Ernst Junger din literatura secolului al XX-lea numai pentru faptul că a fost ofițer în armata germană. La aproape un secol de când s-au întâmplat aceste lucruri. ne punem. In numele conducerii Academiei Romane. Am spune chiar: mai ales în domeniul științei. Cahalul. Federația Internațională de Diabet ar face un uriaș pas înainte în elucidarea definitivă a acestei probleme. întrebarea. regretabile) cu accente nationaliste? 4.Paulescu: Spitalul. Francmasoneria 101 .

Paulescu: Spitalul. Paulescu a lucrat la mai multe spitale renumite din Franța între 1891 și 1900. In 1906. Cele mai multe lucrari pe care le-a scris au fost cunoscute și publicate îndeosebi în Franța și mai puțin în România. dacă descoperirea secolului al XX-lea. Paulescu a revenit în Romania. Paulescu a studiat funcția cardiorespiratorie. In endocrinologie a efectuat studii asupra glandei hipofize. Paulescu a obținut un post la Spitalul Hotel Dieu. Făcând experimente pe câini. Nicolae Paulescu a urmat cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din capitala Franței. insulina.C. In paralel cu activitatea didactică. Lancereaux. Benting si Best au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirile pe care le-au anunțat. președinte al Academiei de Medicină din Paris.Nicolae Paulescu. diabetologia a rămas cea mai importantă. Paulescu publica în revista Archives Internationales de Physiologie (cea mai prestigioasă revistă de fiziologie din Europa) un articol în care descria cum a reușit să identifice un hormon al pancreasului. Vincent de Paul din Capitală. In 1897. Cahalul. Insă la doar opt luni de la publicarea acestui articol. In 1921. care ulterior a fost aplicată în chirurgie. In fiziologie. unde este numit profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din București. Dintre toate realizarile lui Paulescu. "După nedreapta atribuire a Premiului Nobel lui Banting si Best. uree și cetonă din sânge. Cei doi aveau să folosească ulterior extractul pancreatic pentru tratarea diabetului. Așa se face că în 1891. savantul român a constatat că secreția duce la scăderea concentrației de zahar. PRIMII PASI IN MEDICINA Ca student al Facultății de Medicină din Paris. In toți acești ani. Un an mai târziu. unul dintre cei mai mari clinicieni ai timpului. un destin tragic Articol Aparut in Jurnalul Național la 15/04/2006 Controversate au fost meritele știintifice pe care le-a avut în medicina mondială Nicolae Paulescu. Cele mai mari contribuții le-a adus însă în cercetarea științifică. canadienii Grant Banting și Herbert Best au anunțat și însușit descoperirea insulinei. hepatică și renală. pe care l-a numit pancreina. de-a lungul a câtorva decenii. tiroide și glandelor suprarenale. Francmasoneria 102 . Paulescu luptă N. Controversată a fost si personalitatea savantului român. Coranul. a aparținut sau nu lui Paulescu. Nicolae Paulescu a reorganizat învățământul medical din România dupa modelul celui francez – reprezentativ la acea vreme. la trei ani după începerea studiilor în medicină. Medici români și străini au încercat să afle. pe care avea să o conducă vreme de 30 de ani. a publicat primul manual de fiziologie din Romania. a obținut un al doilea titlu. Toate dovezile au dus la o singură concluzie: Nicolae Paulescu este primul om de știință care a izolat insulina. după ce a obținut titlul de doctor în medicină. de doctor în științe. a elaborat o metodă originală de extirpare a hipofizei. Paulescu a fost director al clinicii de medicină internă de la Spitalul St. denumire pentru acelasi hormon pe care Paulescu il izolase înaintea lor. In 1899. condus de faimosul E. Paulescu a apreciat încă de atunci că pancreina este cheia tratamentulu diabetului. In 1907. Talmudul.

diabetologul scotian IDEOLOGIE I. Canadienii Grant pe care le-a exprimat în numeroase articole în ziarele vremii. Am impresia ca el a izolat insulina. antisemite.000 de pagini) de tip enciclopedic. Nicolae Paulescu a fost numit post-mortem membru al Academiei Romane. Naționalismul său fervent și experimentele cu intransigent (din păcate. ci din cele politice. Ian Murray. a fost inițiată o campanie de restabilire a adevarului. înaintea lui Banting și Best. Comitetul Nobel a recunoscut meritele românului Nicolae Paulescu în descoperirea tratamentului antidiabetic. dr.Paulescu: Spitalul. Constantin Ionescu. In 1931. întrucat în timpul vieții și încă jumătate de veac după moartea sa. Aș dori sa fac ce-mi este posibil pentru a remedia această uitare. precum și a autorităților. diabetologul scoțian a constatat că. care avea să salveze milioane de vieți. iar în cele mai bune timpuri acceptată. pentru mai multe decenii. "Este vorba de o amplă sinteză medicală (circa 4. Francmasoneria 103 . Tiselius. arata că "aversiunea impreuna cu unul din stranie manifestată împotriva lui Paulescu a venit nu din cercurile cainii folositi in științifice.înainte chiar ca Banting să-și fi început cercetările și. care s-a eschivat de a pleda cauza lui Paulescu. Banting (dreapta) si Constantin Ionescu-Targoviste. Inițiatorul nu a fost un român. realizată de un român. un român descoperise insulina. dr. In anul 1990. Cahalul. Talmudul. fără a putea dovedi că este autorul descoperirii secolului al XX-lea. în ciuda evidențelor certe privind adevaratul descoperitor al insulinei". A. Paulescu a scris un amplu tratat de medicina în patru volume. directorul Institutului de Boli de Herbert Best (stanga). Nicolae Paulescu s-a stins din viață.pentru restabilirea adevărului privind descoperirea insulinei. elementele care au alcătuit destinul său sunt. TRATAT. Imaginea omului de știință Nicolae Paulescu a fost umbrită de concepțiile sale ideologice de extremă dreaptă. a exclus posibilitatea unei rectificări oficiale.. pentru că statutul comitetului nu o permitea. prodigioasa lui activitate a fost când vehement contestată. intitulat "Tratat de Medicina Lancereaux-Paulescu". care a avut parte de un destin pe masură. Ideologie II. Impreună cu faimosul clinician francez E. Cu toate acestea. uneori chiar intolerant) a contribuit într-o insulina mare masură la exacerbarea unei adversități ce s-a prelungit multă vreme dupa moartea sa". Ian Murray a început o amplă campanie de restabilire a adevărului despre Paulescu. Comitetul științific AAARGH (Asociația Foștilor Amatori de Povești despre N. Prof. Ilustrul savant roman este una dintre figurile de excepție ale acestui neam.. în plan personal. tragice. directorul comitetului. El și-a exprimat doar speranța ca forurile științifice internaționale să recunoască și să elogieze descoperirea românului din 1921. care s-a adaugat unui politicos refuz venit din partea Academiei Franceze. Constantin Ionescu-Târgoviste. Paulescu avea să fie uitat de lumea științifică. Din păcate. Se izbește însă de lipsa de sprijin din partea colegilor săi din țară. când ignorată. Nutriție care poartă numele reputatului savant. ci diabetologul scoțian Ian Murray. arată prof. dr. Abia în 1969.Targoviste Acum câtva timp am citit cu mare interes un articol publicat în 1921 de profesorul Paulescu din Bucuresti.C. Lancereaux. Prof.K. dacă anumite firme farmaceutice ar fi folosit descoperirea lui.W. Coranul. Incercând să scrie o istorie a descoperirii insulinei. RESTABILIREA ADEVARULUI Dupa moartea sa. lucrarea autorilor canadieni ar fi fost inutilă. Tot în 1969.

la Oficiul Român de Brevete este înregistrată invenția lui Paulescu privind obținerea hormonului antidiabetic. pe care l-a denumit "pancreina". Banting si Ch. la Bucuresti . în 1899. http//aaargh) și Librăria Românească Antitotalitară din Paris apreciază și partea mai generală din opera profesorului Paulescu. ce atribuiau. obținând. sub titlul Pancreina și procedeul fabricatiei ei (1922) . 8 noiembrie 1869. nu emoționale. titlul de doctor în științe cu lucrările: Cercetări experimentale asupra modificărilor ritmului mișcărilor respiratorii și cardiace sub influența diverselor atitudini ale corpului și Cauzele determinante și mecanismul morții rapide consecutivă trecerii de la poziția orizontală la stațiunea verticală (1897-1899). Rușine boșorogilor! Ierte-vă Dumnezeu. pe care puțin merituoasele academii se face că nu le vede. Paulescu știa că va veni o zi când jidanii se vor face mai români ca românii. nu pe névé ! Academicienii scot cumva adevărul din Bastonul cu care Moise trăgea Marea Roșie pe sfoară ? Scuipați-vă singuri. Premiile Lenin. Talmudul.descoperă hormonul antidiabetic elaborat de pancreas. care este ADEVĂRUL. urmează cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din Paris. cartea de față spune multe lucruri interesante despre jidovi și Talmud. Obține la Universitatea din Paris al doilea doctorat în științe cu teza: Étude comparative de l'action des chlorures alcalines sur la matière vivante (1901) .G. diabetul. Românii nu vă iartă. profesor de fiziologie. cărțile lui Paulescu.Războaie și Holocausturi Cf.C. Scrisă în urmă cu aproape un secol. nici politice sau ideologice. Până și medicina veterinară depășește această « viziune » fără de viziune ! Nu trăim doar cu pâine. să-și argumenteze atitudinea cu probe și dovezi științifice. Paulescu a înțeles rasismul iudaismului și sionismului. Coranul. Paulescu (I) NICOLAE CONSTANTIN PAULESCU . ajută la înțelegerea istoriei. ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Să fie sănătoși ! Nimeni nu are monopol asupra adevărului. acum vă dați la parfum jidănesc ? Cerem Academiei Române să ia poziție publică în problema Holocaustului. Academia Română ar putea citi.H.lucrează ca medic extern. intern și secundar in capitala Frantei (1891-1897). care nu credea că Medicina se limitează la studiul funcțiunilor de nutriție și relație ale omului. a cercetat metabolismul glicogenului. adică sionisto-americane ! Rușine. Nici unul dintre voi nu ajunge la glezna lui Paulescu. El a susținut anumite idei cu care unii jidani nu sunt de acord. Francmasoneria 104 . cerând România toată. Best anunțând descoperirea insulinei (denumire propusă de ei pentru hormonul pancreatic) (1921). Academie infamă. unul altuia ? Sau poate în buricul lui Elie Wiesel. a celor petrecute cu ocazia războaielor mondiale. Premiile Stalin și alte murdării bolșevice. rolul pancreasului în asimilația nutritivă (1900-1931) . ei au comis holocaust contra românilor. a abatorului popoarelor care a fost lagărul iudeo-comunist. a celor ce se petrec azi. scrie teza: Recherches sur structure de la rate (1888-1897).schita biografica N. până nu de mult.studiază medicina la Paris. vor plânge cu lacrimi de crocodil și vor cere despăgubiri pentru crime inventate… Vreme de 45 de ani. la Facultatea de Medicina din București. după cum cer întreaga lume. Actualitatea trecutului 3 Articole din REVISTA 22 / 2003 William Totok Istorie Cazul lui Nicolae C. cel cu moț. După ce l-ați pupat pe Ceaușescu în cur.Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat cercetătorilor N. între altele. de-ați murdărit România făcând sluș cu toții în fața lui? Mofturile voastre și ale neguțătorilor de Premii Nobel amintesc comitetele comisarilor gândirii. După aceea putem discuta. puțin mai târziu Fr. academicieni certați cu adevărul ! Citiți numai în palme. în oglindă. nu românii contra lor ! Paulescu știa că va veni ziua când jidanii ne vor strânge de gât.Paulescu: Spitalul. Cahalul.

la dezvelirea unui bust al lui Paulescu și s-a arătat mirat de trecutul celebrului cercetător în tratarea diabetului.s-au oprit asupra subiectului. descoperitor al insulinei".canadieni Banting și Mac Leod pentru descoperirea insulinei (1923) .Paulescu moare la București (19 iulie 1931)." Presiuni de peste Ocean Relatările privind cazul Paulescu apărute în Ziua nu se deosebesc prea mult de exemplele citate mai sus. Noaptea de cristal .04. în acord cu profesorul Gérard Slama de la L'Hôtel Dieu. ale cărui pamflete.Paulescu: Spitalul. La o zi dupa ce cotidianul parizian Le Monde a publicat articolul semnat de Nicolas Weill. Ionescu. unde unul dintre participanții la discuții șia postat concluzia semnificativă pentru un anumit tip de gândire conspiraționist-xenofobă. să anuleze ceremonia.. care urma sa aiba loc (. că pogromul împotriva evreilor din Germania ar fi fost. Ambasada Romaniei la Paris a decis. "Ceremonia. Cioran. alte două ziare din București Ziua si Evenimentul zilei . a cărui colaborare activă cu cercetători francezi avea să ducă la obținerea. în articolul intitulat: Anatomia unei conspirații. Evreii si alcoolismul". ceea ce au aflat cu o zi inainte cititorii ziarului francez.9/10 noiembrie 1938 (Ziua. în 1923. aveau titluri de felul Complotul iudeo-masonic împotriva națiunii române. In ziua când trebuia să aiba loc ceremonia dezvelirii bustului. Paris manque d'honorer l'inventeur antisémite de l'insuline. deoarece l-ar fi scos din uitare pe cel care a descoperit insulina. Cei doi autori încearcă să demonstreze cu ajutorul unui "raport. organizat de către evrei pentru a compromite regimul lui Hitler. Coranul. niște contributii "originale" la teoriile antisemite vehiculate și răspândite de la sfarșitul secolului al XIX-lea în diversele țări europene. cu această aserțiune semnatarii articolului nu spun nimic altceva decât ceea ce două saptămâni mai tarziu a afirmat și presedintele Iliescu în interviul său scandalos din ziarul israelian Ha'aretz (din 25. România este invitată să se lepede de o alta mare personalitate acuzată peste Ocean de antisemitism.. în Ziua din 12. De data aceasta Ziua a susținut că pregătirile pentru dezvelirea bustului lui N. Autorii articolului au stârnit aplauzele comentatorilor găzduiți de forumul electronic de dezbatere accesibil prin adresa-internet a ziarului. Le ventre de "une". Articolul din Ziua este scris în același stil ca și așa-numitele "dezvăluiri" semnate de Vladimir Alexe. Ziua. a dat naștere Garzii de Fier". ca "o campanie sistematică de decimare a populatiei evreiești din Romania" nu ar fi avut loc. un partid antisemit. a publicat o corespondență din Franța care deja din titlu se anunța a fi polemică: Dupa Eliade. relatează ziarul. ai Ligii Naționale a Apărării Creștine (1).07. ministru de Externe și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri". de pildă.07. a unui brevet romanesc intitulat Pancreina și procedeul fabricării sale".02). Cotidianul francez susține că dezvelirea unui bust al lui Paulescu se anunța ca o reparație a unei nedreptăți.. de asemenea. Parisul anulează dezvelirea unui bust al lui Nicolae Paulescu. pe un ton ușor iritat. 20. ziarul bucureștean continuă: "Nicolae Paulescu a fost. Cahalul.03) se susține că "o abordare pur obiectivă" a problemei "Holocaustului din Romania" ar fi dificilă din pricina unor "presiuni internaționale". Francmasoneria 105 . a fost contramandată din cauza trecutului antisemit al profesorului Paulescu (1869-1931). din 27 august 2003. pe 21 august. de fapt. în capitala Frantei. Adevărul preia apoi și informația că "după tergiversari. Acesta sugera. editate in Romania anilor ‘20. în 1927..) la L'Hôtel Dieu. Talmudul. la București.C.03). unul dintre fondatorii. Citând Le Monde. a cărui scindare. larg raspândita în Romania: "Mosadul inventează holocaustica oriunde are vreun interes. In fond. Articolul din Adevărul reda. Acesta din urmă a participat. fără să precizeze că scrierile medicului calificate drept "pamflete" constituie. întocmit în iulie 1944 de Mihai Antonescu. de fapt. ziarul Adevarul din 26 august 2003 titrează: "Redescoperindu-i trecutul antisemit. Regimul Antonescu și evreii. în 1922. Intr-un alt articol publicat în același ziar de Miruna Munteanu și Ciprian Nițulescu (Dezvăluiri din arhiva Ministerului de Externe.

Francmasoneria 106 . de exemplu. Intrebarea tulburatoare asupra responsabilității intelectualului și-au pus-o. istoric etc. și comemorarea sa la Paris ar fi condus la represalii. Pledoaria pentru o diferențiere strictă între descoperirea medicală și teoria politică a lui Paulescu este nepotrivită. a principiilor universale ale drepturilor omului.08. pe care extremiștii de dreapta le numesc "oculte". conștient sau inconștient de ele". Talmudul. atitudinea blamabilă a unor oameni de știință de o valoare incontestabilă față de ideologia totalitară a national-socialismului hitlerist. în pofida valorii unor lucrări sau descoperiri. filozofii și cercetătorii din domeniul științelor umanistice care.. Facând abstracție de responsabilitatea etică a omului de știință (medic.C. tocmai din cauza opțiunilor lor totalitare considerate o trădare a eticii profesionale. In contextul destul de sensibil al discuțiilor pe tema Holocaustului. "eu consider că trebuie făcută o diferență mare. Perspectiva unilaterală asupra unor personalități compromise din cauza unor atitudini politice detestabile făcea parte și din strategia reconsiderării folosită într-un context asemănător după ultimul Război mondial. susține și el întrun interviu acordat cotidianului Ziua (din 28. președintele Comunității Evreiești din România. desemnând prin această sintagma eufemistica organizatii evreiești reale și imaginare. cititorilor li se sugerează că ar fi vorba despre niște grupuri puternice. cădem acum în exact aceleași năravuri pe care le avea regimul comunist care începând cu 1947 a ras marile valori. în aceste condiții. chipurile. (Pentru desemnarea influenței evreilor asupra politicii internaționale respectiv americane. profesorul Nicolae Hâncu. numeroși scriitori care în operele lor au dezbătut. întrebându-se.). să facă distincția între omul de știință Paulescu. o desfacere între contribuția la știință și problemele în care un om are o serie de opinii". însă. "totuși. Paulescu pretindea că teoriile sale antisemite au o bază științifică.a exprimat și academicianul Nicolae Cajal. participarea unor oficiali români la un omagiu adus lui Nicolae Paulescu ar fi alimentat polemica". și opiniile sale politice.) să spun că meritele știintifice nu au absolut nimic comun cu activitatea politică.08.03) . Fără a nominaliza "organizațiile de peste Ocean" despre care se vorbește în acest articol. Tocmai acest N. organizații extrem de influente de peste Ocean au amenințat chiar cu blocarea aderării Romaniei la NATO. fiindcă cele două laturi ale activității sale sunt strâns legate.03) că "denigrarea lui Paulescu a fost orchestrată". ci și la demonstrații teoretice privind inferioritatea biologică a "rasei evreiești" față de arieni.Paulescu "au fost însă aruncate în aer de o acuzație venită de peste Ocean: Nicolae Paulescu ar fi fost antisemit.Paulescu: Spitalul. nedreaptă de antisemitism. Coranul. adaugând: "România trebuie să se mândrească că a avut un om ca Paulescu în cercetarea medicală romanească și a făcut un pas mare înainte prin ce a făcut el". fizician. Despre faptul că cercetările lui Paulescu nu s-au rezumat doar la cele privind descoperirea insulinei. care nu sunt întru totul elucidate". ale carui cercetari și descoperiri au salvat și continuă să salveze milioane de vieți. în discursul revizionist occidental se utilizează formula aluzivă: "coasta de est".. "Eu sunt gata (. președintele Federației Române de Diabetologie. și-au pierdut inocența. Problematica responsabilității s-a pus de asemenea și în cazul unor chimiști sau fizicieni care au contribuit la construirea unor arme de distrugere în masă. Cahalul. "cum este posibilă imixtiunea politicului de o asemenea manieră încât o personalitate științifică incontestabilă să își vadă meritele anulate pentru niște lucruri care nu au nici o legatură cu știința?". orientările ideologice. când Blaga era pe post de om de serviciu la Biblioteca Universitară din Cluj și ajunsese muritor de foame?" O părere similară . sugerand posibilitatea unei viitoare disculpări a lui Paulescu de acuzația. ziarul Ziua încă nu a aflat.reprodusă în același ziar (din 29. Un loc central în această discuție l-au ocupat scriitorii. medicală. a umanismului și democrației. "Indiferent de părerile pe care le are un om la un moment dat în viața lui.(2)) In continuare ziarul se referă la opinia exprimată de "delegația română de medici" care urma să participe la dezvelirea bustului și care "ținea". a spus Cajal.

scrie Paulescu în ediția prefațată de Buzatu. nouă ani mai târziu același Cuza sprijină crearea Gărzii Constiinței Naționale... Paulescu în centrul atenției noastre nu a mai putut fi blocată.C. către care tinde ovreimea.menținerea savantului pe aceeași listă infamă și pentru același motiv. De fapt: Liga Aparării Național Creștine (LANC).. p.ideea conspirației globale contra medicului antisemit. Cahalul. politic N. este să realizeze o Republică universală. când reaparuseră primele nuclee post-comuniste ale extremei drepte. De altfel.reeditat în anul 1996 la Editura Majadahonda din Bucuresti sub titlul Francmasoneria . ca în timpul lui Hristos". el desfide timpul și trece peste toate piedicele. 7). Talmudul. fiind eliminat din cursa pentru Premiul Nobel. stăpânul lumii intregi" (p. a prezida la organizația Republicii universale al cărui președinte va fi un fiu al lui Iuda. "Ovreii au o răbdare prodigioasă și o încăpățânare cu adevarat diavolească. ținând de ridicolul limbaj al intrării României în Europa (sic!) etc. idee vehiculată și de cotidianul Ziua. dar. Francmasoneria din 1913 este calificată de Buzatu drept "un act reparator" (p. care și-au ales Franța ca loc de expansiune a unei republici universale: "In ochii masoneriei marea misiune a Franței este de. a fost pur și simplu monitorizat în planul lumii științifice internaționale. potrivit lui Paulescu. și după 1989. conspirația iluminaților din anul 1776 (op. de fapt. Publicarea cărții lui Paulescu la editura condusă de Radu Dan Vlad (3) . 55). Concluzia la care ajunge Paulescu este cea împărtășită de mai toate curentele și partidele antisemite: "Dealtmintrelea. Pentru a demonstra cauzele izolării politice a celui care fusese în perioada interbelică alături de A. Cuza înființase în 1910. Partidul Naționalist Democratic.. Francmasoneria continuă. Buzatu scrie că "Paulescu și-a atras nu numai fulgerele cercurilor interesate ori vizate. Acest neam blestemat nu se dă îndărăt niciodată și dinaintea nimănui. Buzatu a reliefat deja în prefața volumului lui Paulescu . Impreună cu Octavian Goga întemeiază în 1935 Partidul Național-Creștin. s-a încercat și se șncearcă. iar în 1937 se formează guvernul de tristă amintire Goga-Cuza (care va adopta primele legi antisemite). Organizația a fost înființată de A. când e vorba să-și sature ura .C. împreună cu Nicolae Iorga. precum și în cazurile Nae Ionescu. (. Dar totul a fost și este în zadar! Căci reinstalarea lui N. Coranul. Actualul senator PRM Gh. etc. scopul de căpetenie.care astazi e tot așa de vie. care trebuie considerat un creator și furnizor de idei care au influențat opinia publică. s-au dovedit facile și false" (p. iar în 1923 LANC. Reabilitarea lui Paulescu Reabilitarea postumă a lui Paulescu începuse imediat dupa 1990. mai grav.Paulescu: Spitalul. Mircea Eliade. Toate aceste partide au fost pepiniere fasciste care au pregătit psihologic.care este.C. Cuza (1857-1947) cel mai influent teoretician xenofob și rasist din Romania. care va ajunge astfel. 31). Paulescu preia în această scriere toate clișeele antisemite care la începutul secolului XX erau vehiculate prin intermediul Protocoalelor întelepților Sionului (traduse în limba română de legionarul Ioan Moța și reeditate după 1990 de Editura Lucman din Bucuresti). Francmasoneria 107 . Cuza la 3 martie 1923 prin transformarea Uniunii Național Creștine (fondată de Paulescu în anul 1922). Constantin Noica. Prezentarea medicului român ca un prizonier al spiritului vremurilor (Zeitgeist) nu este altceva decât o minimalizare grosolană a activității politico-ideologice a lui Paulescu. ultimul capitol al lucrarii Spitalul. Coranul.) Este interesant că. ci din lumea întreagă" (p. 36).aspect umbrește întreaga operă a doctorului care nu a fost un simplu ucenic al vreunui vrăjitor. inclusiv Mihai Eminescu . Talmudul. iar argumentele contrarii. Francmasoneria se forțează să prepare Statele Unite nu numai din Europa. 6). sub dominația lui Israel. Emil Cioran. Cahalul. ci însuși vrăjitorul care a stârnit și a impulsionat spiritele malefice ale unui antisemitism îmbrăcat în straie medical-teologice. (continuare în numarul viitor) Note: 1.. cit. Petre Țutea.C..

2000 lui Radu-Dan Vlad . comunism sau francmasonerie. poltert im Namen der "ungarischen Wahrheit". Deutsches Kolleg.03. Cf. ed. Ed. mai susține Paulescu. Deoarece teoriile acestuia sunt N.01.si ideologic terenul pentru holocaustul săvârșit și patronat de aparatul tehnocratic supus dictatorului fascist. Coranul. stabilit în Germania. potrivit căruia lumea (omenirea) este împărțită în două părți identificabile în manifestarea instinctelor. p. Albatros. Aceste particularități deghizate ale instinctului social devin vizibile printr-o accentuată tendință de dizolvare a rânduielilor tradiționale. pe care l-a numit "profetul naționalist și creștin al României".care fusese si consilier al editurii neolegionare Gordian de la Timisoara . Ion Antonescu. Deși ei sunt de părere că Talmudul nu reprezintă nimic altceva decat o "falsificare iudaica a Vechiului Testament".2001. ca fostul mitropolit din Sibiu. Crezând în mântuire prin credință. ei nu merg atât de departe ca și A.2002. Nicolae Mladin. "ca o puternică realitate biologică" (pp. 3. 139). Cf. Paulescu și-a bazat teoriile incendiare pe un mixaj compus din elemente ale creștinismului ortodox și rasism biologic. autorizată de "simiștii" exilați și conduși de Mircea Dimitriu. István Csurka. numeroase afinități (Crainic. Francmasoneria 108 . după părerea lui Mahler. Crestinism ortodox si rasism biologic Paulescu îi descrie pe evrei ca pe ucigașii lui Iisus Hristos. fiindcă el a demonstrat plauzibil că "naționalismul este un instinct natural". socialism. transformat într-un instrument doctrinar al "dușmăniei diabolice împotriva lui Iisus Hristos" și "o sursă care hrănește salbatecul spirit de separație și de universală dominație iudaică" (Crainic. Coasta americană de est. Cuza. formează.11. Constantin Schifirnet. Horst Mahler und die neuesten Mutationen des Rechtsextremismus. afirmând că și după 2000 de ani aceștia "cutează acum" "să sugrume religia divină" (p. In consecință. Ortodoxie si etnocratie. 131-132). Bucuresti. ei nu exclud reabilitarea rătăciților prin botez. medicul atras de teologie ar fi singurul mare reprezentant al "naționalismului creștin". tributară unui maniheism schematic religios. Ulrich Glauber.C. "de iubire înrădăcinată în ființa omenească". 1997. in: Süddeutsche Zeitung. După Crainic. "Spiritul evreiesc triumfă (împreună) cu protestantismul" (p. descoperind în scrierile cu tenta religioasă ale lui Paulescu.acesta este calificat drept un editor care a contribuit la reabilitarea mișcării de dreapta din România. eseului lui Richard Herzinger. având ca scop final dominația globală și instaurarea statului supranațional. Crainic fusese fascinat de perspectiva dihotomică a teoriilor antisemit-teologice ale lui Paulescu asupra lumii. Cahalul. fiind apreciat pentru aceste demersuri nu numai de autorul cărții Ortodoxie si etnocratie (1938). Crainic l-a întâmpinat cu entuziasm. pentru Paulescu există instincte individuale și sociale care se manifestă sub forma (religios) creștină și luciferică (satanică). 1-2 si nr. anticipand astfel ideile altor extremiști de dreapta (de pildă. Talmudul. p. Belastungszeuge: Jehova.). 2. fiind și co-autor al statutului Fundației "George Manu".C. in: Basler Zeitung. 2001. ci și de înalți ierarhi ai bisericii ortodoxe. împreună cu statul Israel centrul mondial de dominare a lumii. Potrivit acestei scheme bipolare evreii se situează în sfera instinctualității sociale.01. Gotteserkenntnis statt Judenhass. Corneliu Zelea Codreanu sau Nae Ionescu) care și-au axat ideologia exclusivistă pe virtuțile ortodoxiei. 13. ideile lui Crainic și Paulescu se suprapun. Necrologul citat nu amintește nimic de faptul că după 1989 fundația amintită a devenit singura instituție legionară din România. 25.Paulescu: Spitalul. care în 1942 l-a elogiat în Revista teologica (anul XXXII. 03. Nichifor Crainic. 3-4) într-un serial intitulat: Doctrina despre viață a profesorului Nicolae Paulescu. Horst Mahler. In această viziune asupra lumii. Sintagma "cercurile de pe coasta de est" apare și în discursul extremistului István Csurka din Ungaria. Intr-un necrolog dedicat în ziarul Romania libera din 16. specifică pentru o gamă largă de manifestari distructive deghizate în liberalism. Endlösung der Judenfrage. 19). nr. 138). 03. De exemplu.

"Articolele sfinte ale profesorului Paulescu". Bogdan Petriceicu Hasdeu. cu moravuri sanguinare. op. Paulescu și A. de unde au venit.. de care nu ne-am mântuit decât prin lupte sângeroase de mai multe veacuri. Printre publicațiile sale antisemite sunt citate: Complotul iudeo-masonic împotriva națiunii române și Evreii și alcoolismul. Toate scrierile profesorului Cuza erau. nu vor putea fi dați afară decât prin sforțările persistente ale întregii nații românești. Cuza. apariția acestei reviste. Vasile Conta.C. scrierile profesorului Paulescu. chemat să devină proprietarul tuturor averilor de pe pământ și stăpânul întregii omeniri. Oricine își poate da seama ce a însemnat pentru noi. In ceea ce priveste propunerile pentru rezolvarea așa-numitei "probleme evreiești" între soluțiile propuse de Paulescu și Cuza există o convergență evidentă. Cahalul. în chip strălucit.C. nu odata citite. "Suntem invadați de o rasă străină. întru totul. în mijlocul gândurilor și frământărilor noastre. căci ei pretind că sunt poporul ales. Francmasoneria 109 . "cunoscător neîntrecut al manoperelor iudeomasoneriei". chestiunea jidănească. 1924-1925). care s-au infiltrat în mădularele țării. din pricina numărului lor enorm și care crește pe zi ce trece. scria Paulescu într-un articol publicat în Apărarea Națională (an I. Paulescu. 20/15. lecțiile de educație națională ale profesorului Găvănescul. căruia îi datorăm puterea noastră de a ne orienta față de toate manoperele jidănești" (Codreanu.1923). iar apoi într-o ediție anastatică la Editura Gordian din Timișoara în 1993) Codreanu descrie cu lux de amănunte influența exercitată de "profesorii românismului".apărute după primul Război mondial. vorbind despre "o serie dură de broșuri și articole antievreiești si antimasonice" . cit. ci de trei-patru ori citite și studiate. In ea găseam tot ce ne trebuia pentru o perfectă lămurire și înarmare a noastră. N. In cartea sa Pentru legionari (aparuta la Sibiu in anul 1936. schițează un gest de distanțare față de numeroasele texte ale medicului (între care un loc aparte îl ocupă cele 3 volume: Biserica și Sinagoga față cu pacificarea Omenirii. prin sciziune."(1) In articolul citat din Ziua se mai menționează faptul că lui Paulescu "i se reproșează acum că a fost un apropiat al lui A.C. Vasile Alecsandri etc. 5/2003). Intr-adevar. și ca acele mai vechi ale turcilor și tătarilor. Rost (nr. de acord cu paternitatea atribuită lui Paulescu privind aceste articole". nr. de care ei sunt infectați. extremistul Cuza a pledat pentru renunțarea la Vechiul Testament și pentru un creștinism bazat doar pe învățăturile cuprinse in Evanghelie. scrierile și prelegerile profesorului Cuza. p. care mai târziu.C. și mai cu seamă.inspirate din literatura antisemită germană. Coranul. Strănepotul său nu este însă. le-au citit Codreanu și adepții săi și în revista antisemită Apărarea Națională editată de tandemul extremist Cuza-Paulescu: "La 1 Aprilie 1922 apare revista bilunară Apărarea Națională. unul dintre cei mai străluciți cunoscători ai problemei jidănești din lume. asupra întrunirilor tinerilor extremiști de dreapta din anii '20: "îndreptarele de orientare la aceste ședinte erau scrierile geniilor noastre naționale. Mihail Eminescu.01. fondată la începutul anului 2003 la București. Codreanu inspirat de Paulescu Până și noua revistă cripto-legionară. pe când toți acești dușmani au fost izgoniți peste hotare. "Această invazie e mult mai teribilă ca aceea recentă a nemților. In opinia lui Corneliu Zelea Codreanu tocmai aceste scrieri a căror "paternitate" o contestă stranepotul medicului fusesera calificate de fondatorul Legiunii drept "articolele sfinte ale profesorului Paulescu". Cel mai mare noroc al nostru și deci al românilor a fost profesorul Cuza. prin granițele ce-s rău păzite". Talmudul. sub conducerea profesorilor Cuza si N. Expulzarea jidanilor se impune în mod imperios. 49). In special cursurile sale de economie-politică ce tratau. asiatică. și mai ales din pricina viciilor de hoție și de trufie. de la înălțimea catedrei. de care am scăpat relativ repede. jidanii. chemând pe români la înțelegerea celei mai grave probleme prezente a lor.. a dat naștere Garzii de Fier. care i-a dedicat lui Paulescu un numar omagial special. Cuza și că a participat la fondarea Ligii Naționale de Apărare Creștină (!). ce de un secol și jumătate se strecoară tiptil în țară. în 1923. ne-au fost călăuza în fiecare moment în sforțările pentru cunoașterea ei.Paulescu: Spitalul.

(6) Tributar acestei logici. Scenariul pentru aceasta teorie delirantă apare la A.(9) Cât de adânc s-au implementat astfel de idei delirante în conștiința unor extremiști demonstrează numeroasele cărți și articole apărute după revoluția din 1989. p. Cuza susține că "așezarea jidanilor în România face parte din planul lor de a-si dobândi un teritoriu propriu. Expunere a Doctrinei Nationaliste. p. un mare răsunet. de pildă la Șerban Milcoveanu care scrie că "în 1922-1925 reacția de apărare împotriva complotului iudeo-masonic de a coloniza ginta straină și de a ocupa infrastructura economică pentru a transforma spațiul carpato-pontodunărean în Stat bi-național cu Evreii clasa conducatoare și exploatatoare în calitate de Națiune învingătoare și cu Românii clasă subordonată exploatată în calitate de Națiune învinsă".(7) Mircea Eliade avertiza și el în textele sale legionare față de pericolul străinilor care devin în România un fel de stat in stat. Cuza în al sau Imn de lupta. Ideea fusese articulată deja spre sfarșitul secolului al XIX-lea de Vasile Conta ("părintele doctrinei antisemite din Romania") într-o cuvântare intitulată Chestia evreiască (1879).care vor să transforme România într-o colonie a lor. pentru noi era un triumf. Principii. N. s-au organizat pogromuri și s-au derulat epurările etnice sângeroase. și la Cluj.C. La 1 și 15 ale lunii.C. 1915. Francmasoneria 110 . Bucuresti. care se suprapune cu ceea ce mai târziu legionarul Ion Moța (3) și tehnocratul holocaustului Ion Antonescu au numit "naționalism integral"(4). Cuza în diverse articole și cărți. 1 1908). Coranul. Cuza a dezvoltat în anii '20 conceptul așa-numitului "creștinism integral"(2). 51).(10) Toate aceste scrieri pretind în numele unui adevăr absolut că România este și a rămas o țintă preferată a evreilor care nu au renunțat la obiectivul lor vechi de a acapara țara și de a o transforma într-un stat al lor. In spiritul acestei lozinci fasciste Cuza și Paulescu și-au dezvoltat tezele antisemite care au culminat în teoria încă vie în anumite cercuri din România contemporană potrivit căreia evreii urmăresc să transforme țara într-un Israel. în care sunt comprimate "liric" toate ideile care mai târziu au facilitat genocidul.la noi în România.Paulescu: Spitalul. Prin efectul lor ideologic imediat asupra practicii politice. Numerele revistei erau adevărate transporturi de muniții prin care noi invingeam argumentările presei jidanesti" (ibidem. Fapte. "România a Romanilor!" A.C.adică a evreilor . alcătuind un stat jidovesc!". acesta fiind anticipat în 1930 de catre A. Concluzii. Traian Braileanu vorbea în 1937 despre necesitatea distrugerii dușmanilor interni . In volumul său Naționalitatea în artă.Articolele profesorilor Cuza și Paulescu erau citite cu religiozitate de tot tineretul și aveau pretutindeni în rândurile studenților. aceste concepte înrudite au pregătit terenul holocaustului în Romania. nivelând și paralizand reținerile etice și morale: "Imn de luptă Vrăjmașii ne bântuie Credința ne mântuie Român cu jidanii Robia satanei E harta în toi Nu dați înapoi Navala tot crește Luptati vitejeste Pe goana păgânilor România românilor"(5) Sub lozinca incendiară "România Românilor" s-au produs până-n 1944 cele mai oribile crime. și la Bucuresti. 246 (Bucuresti. Cahalul. pe care să se desvolte ca nație autonomă. Editura Minerva. în care vorbește despre o "împarăție jidănească" .C. Talmudul.(8) Ideea reapare dupa 1990 cu aceeași vehementa.

nici ucrainenii. Romanescu zugrăvește pericolul evreiesc în culori apocaliptice ca "un uriaș infern comunist" în care "vom sfârși cu toții" dacă nu se va "lichida. nu știm de ce singura concluzie care ne vine acum în minte este o parafrază la un celebru proverb american: Un indian bun este un indian mort". 1997) sub forma unui lung serial în Romania Mare. așa cum fusese în timpul degeneratului rege Carol al II-lea și banda lui de iudeo-francmasoni".C. această "conspirație internațională" "pusă la cale de o minoritate neînsemnată". Bucuresti. editată de neolegionarul notoriu din America. Anul XIII. ceea ce dovedește și lista bibliografică din cartea sa. al căror țel final nu este nimic altceva decât a transforma Romania în "a doua Palestină"(11). nr.. imprumutate din arsenalul publicistic al unor autori ca Paulescu. Pe lângă binecunoscuții autori români de literatura antisemită aici apar mai toți "clasicii" genului. Intr-un articol intitulat Antisemitismul la el acasă. Si acest autor își bombardează cititorii cu teza existenței unor "planuri în legătură cu țara noastră respectiv de a o coloniza cu evrei din Moldova și Ucraina și de a o transforma într-o colonie economică. nr. A. "Evreii au vrut să-și creeze statul în.02). și-a publicat inițial cartea Marea conspirație evreiească (Editura Logos. Cuza sau Codreanu: "Dușmanul de moarte al poporului roman.1998) Paul Suditu reproduce sub forma unui citat atribuit unui evreu propozițiile: "România este grădina evreilor și vom făuri acolo noul stat Israel.Gazeta de exil. Pagina internet intitulată Dezvăluiri (www. scrie un alt partizan al ideii fixe privind conspirația antiromâneasca a evreilor. financiară. și în revista România Mare. economică și psihologică. Francmasoneria 111 . România". precum suna titlul unui text nesemnat. care sintetizează aserțiunile vechi prin adaptare la realitatea de acum: "Planul prin care evreii doresc ocuparea Romaniei există în arhivele israeliene.Paulescu: Spitalul. în mai multe carți revizioniste inspirate din literatura clasică extremistă și din Protocoalele întelepților Sionului. autorul lucrării antisemite Mitul secolului XX) la Emil Cioran (Schimbarea la față a României). care nici nu existau pe atunci. "a fost și rămâne o lucrătură a iudeo-masoneriei internaționale. 2000. (Romania Mare. Coranul. și de la Alfred Rosenberg (ideologul principal al nazismului german. a publicat în anul 2001 capitolul XXIII .. p.Singura cale -. încheindu-și articolul cu o chemare antisemită în stilul lui A.30 -. Nazismul sionist (Editura Alma Tip.dezvaluire. îngerul din iadul mondializarii . ediția românească din 1927!). Același autor recomandă apoi cititorilor revistei antisemite condusă de Corneliu Vadim Tudor să citeasca elucubrațiile unui alt colaborator al revistei Cristian Negureanu. Numai noi. p.go. evreii. Un alt colaborator al revistei extremiste de la București. 244). de la Roger Garaudy (Miturile fondatoare ale politicii israeliene) la Henry Ford (Jidovul internațional. scrie Theodoru în România ca o pradă (Editura Miracol. Traian Romanescu.. nu sunt nici ungurii. nici rusii. 25. "Presiunile asupra României spre a se realiza aici un nou Israel sunt de natură politică. Depinde numai de români dacă accepta sau nu să devină slugile evreilor în propria lor țară". ci evreii". 1997). Revista electronica Garda de fier . Cuza: "Dacă răsfoim Istoria Universala constatăm că cele mai mari nenorociri le-au adus smintiții care s-au crezut oameni normali. Aceste teze aberante sunt dezbătute. pe larg. suntem în măsură să decidem cine să conducă România. Talmudul.09. "Distrugerea României ca Stat Național". în: Romania Mare.. Anul IX. 428.România . Constantin Burlacu.09.C. 637. care folosește extinderea NATO și a UE ca mijloace de santaj și tortură" (Ilie Costache. Cahalul.noul Israel Despre crearea unui nou Israel pe pământ românesc vorbește și antisemitul virulent Radu Theodoru. odata pentru totdeauna". XVI. 1866 N. pentru că numai nouă ne-a dat Dumnezeul lui Israel această putere supremă asupra voastră!".. 719. încă de acum șaptesprezece secole. Bucuresti. De aceea.ro) s-a specializat pe reproducerea unor scenarii care vizează distrugerea României de către forțe ostile.C. 27. Romania. în care se pot citi afirmații incredibile. Bucuresti.

) 5. Ideea care ucide. Tot doctorul N. 9. Cf.Paulescu: Spitalul. Cf. f. vol. Buzatu. 9. 2001. un adevarat Rai pământesc pentru poporul lui Israel". savantul roman dr. 1992.). 161. 3. 1994. p. fiind. cit.). ei trebuie să uite Talmudul și să-și citească profeții. n-au decat s-o facă. în: Insemnări sociologice. moștenim.04. Presa vremii din întrega Europă a redat strigătul de disperare al poporului român: "Evreii vor să facă din România. Guvernarea Ion Antonescu. 10.D. în lucrarea lui L. 2001. p. Doctrina national-crestină în România. Piloții orbi. odată cu țara și limba strămoșească. Cf. p. 1930. 34 s. Prefață de Dan Amedeu Lăzărescu.. Evreii ne vor fi stăpâni. nr. în: Mircea Eliade: Textele "legionare" și despre "românism". 28 februarie 1941. România în fața unui alt Israel (Editura Deceneu. prin toate mijloacele. coordonator și prefațator: Gh. vol. nr. 8.a. sunt scrise urmatoarele: "De vreo 30 de ani. f. evreii caută să-și creeze acest centru national. Mircea Handoca. Cahalul. este un fel de El Dorado (țara de aur) care ar constitui o pradă bogată.C. Studiu de imagologie în context est-central-european. Editura Humanitas. 1998. In cazul în care profețiile biblice se vor împlini și. dupa: Alexandru Florian s. iulie 1937. Editura Noua Alternativă. Anul 10. nr. afirma urmatoarele: "Când venim în lume.). (1996). 505/ 19. Cauzele manifestațiilor studentești. J. Iulie 1945-Iulie 1948. Les juifs. Imaginia evreului în cultura româna. ca toate națiile. Dimensiunile ideologiei legionare. fățiș.u. Ed. p. cel care a fost privat de primirea Premiului Nobel pentru medicina în urma descoperirii insulinei.54. adică de pe la 1850. împiedicat să primească Premiul Nobel. p. 103. evreii vor veni în Romania. 285. mai ales. Problema evreiasca 1933-1944. Bucure ti. N.a. 1927. p. Editura Dacia. Apărarea Națională. 267. (Ședinta Consiliului de Cabinet. Cluj-Napoca. p. Eliade. Paulescu afirma că. Editura Noua Alternativă.afirma. Talmudul.: Jean Ancel. Minerva.1937. 1994. Ed. Pe aceeași pagină-internet este publicat și volumul lui Ovidiu Buruiană. slugile lor. In lucrarea sa Pericolul ovreesc. Francmasoneria 112 . "Dacă voiesc să ne cucerească. Coranul. 6. Dumnezeul lor este și al nostru. cu pământul ei excesiv de fertil și cu locuitorii ei buni. Tehnica politicei legionare. 4. 111). Paulescu. In 1913. noul Ierusalim". cu arma în mâna" . Paulescu. 180. nos maîtres. în provinciile danubiene. 2. Talmudul. 7. 1905. Chabauty. Ideea care ucide. dupa: Alexandru Florian s. în: Vremea.C. în: Invierea. vezi: Cristian Sandache. Serban Milcoveanu.a. Cahalul. Din lunga listă bibliografică a acestui colportaj se poate deduce mecanismul de receptare a unor lucrări antisemite publicate în Romania și în străinătate după 1990.01. N. cit. și Leon Volovici..(sic!)". cit. Paideia. 05. Dezvăluirea planurilor de ocupare a României i-a atras furia evreimii.. afirma în lucrarea Spitalul. Francmasoneria următoarele: "România. Protopopescu. Humanitas Bucuresti.. referindu-se la evrei. în 1922. București. și obligațiunea de a ne apăra naționalitatea (…)". ed. marele poet Mihai Eminescu (Scrieri Politice Literare. Dimensiunile ideologiei legionare.a. 6. 52-59. București. (ed. Bucuresti. Anul 3.. Andrei Oișteanu. Ideologia naționalistă și "problema evreiască" în România anilor '30. (ed. p. 2001. împinși de războiul din Orientul Mijlociu. op.1. 4. blânzi ca niște miei și. Traian Braileanu. 17. cit. Partidul Comunist și Mișcarea Legionară în epoca fierbinte. p. iar noi. Bucuresti. Colecția Românii în istoria universala. p. Contribuții la Istoria României. 438. In: Apărarea Națională.): Stenogramele ședințelor Consiliului de miniștri. 1995. București. (ed. p. Coranul. naivi ca niște copii. Note: 1.l. Palestina și din București. Marcel-Dumitru Ciuca / Aurelian Teodorescu s.09. din: Cristian Sandache. această țară israelită. Bucuresti. astăzi regatul României (…)". f.a. Cf. românii.

în schimb. a contribuit constructorul american de automobile Henry Ford. In 1937 nu a început teroarea. băgându-i pe trotskiști în lagăre. de care s-au bucurat alte figuri istorice compromise din pricina angajamentului lor totalitar. Privitor la poveștile despre Gulag și despre teroarea sangeroasă stalinistă. Paulescu (III) Gulagul. un susținător al ideii că evreii ar fi urmărit să transforme Rusia în propriul lor stat. Teoreticianul nazist german Hermann Esser acuza Uniunea Sioniștilor de la Paris că ar fi lansat în 1910 chemarea în vederea "ocupării" Ungariei și Galiției pentru a le transforma în state iudaice. 11. Paulescu este numit (în 1990) membru post-mortem al Academiei Romane"."(2) Reluând mitul potrivit căruia Trotsky ar fi ordonat exclusiv dărâmarea bisericilor ortodoxe.(6) Reconsiderarea necritică In pofida unor încercări de a repune în circulație unele scrieri semnate de A.10.A doua Palestină ? Cazul lui Nicolae C. Cordonul de aur. în 1978 în cartea sa dedicată adjunctului lui Hitler. Numărul tematic al revistei Rost (nr.(4) In consecință. Coranul. Ars Docendi. că Chile fusese aleasă în 1942 de catre evrei pentru a o transforma într-un stat iudaic. protejand.Paulescu: Spitalul.C. ci s-au declanșat scadentele măsuri de represalii. In cartea acestuia Jidovul international (aparută în limba româna la 7 ani dupa aparitia versiunii originale în 1920) se poate citi următorul sofism ambiguu: "Vazută din perspectiva Protocoalelor Sionului. Rudolf Hess (calificat drept "figura credinței esoterismului hitlerist"). Teme antisemite în discursul public. nepotul lui Stalin dovedește cât de adânc s-au interiorizat prejudecțile moderne privind rolul nefast atribuit evreilor. publicată în revista ce apare sub egida ideologică a preotului Gheorghe Calciu Dumitreasa și a lui Marcel Petrișor. în anul 1991. "Comandanții lagărelor au fost în întregime evrei. La acreditarea teoriei că evreii ar fi vinovați de instaurarea comunismului. Aflăm din tabloul biografic citat că "pe fondul reconsiderării post-comuniste a unor mari personalități cultural-științifice din trecutul românesc. dar ea poate fi considerată un stat neevreiesc cucerit de forțe militare evreiești". cei doi totuși nu au avut parte de aceeași popularitate postumă post-comunistă. de asemenea. sinagogile (3). pentru a-și crea astfel o platformă logistică pentru întemeierea unui stat universal destinat asigurării dominației asupra întregului glob. Talmudul. Vezi: George Voicu. sunt menționate cele mai importante date privind reconsiderarea (necritică) a medicului. numai Trotsky fusese vinovat pentru înființarea lagărelor sovietice care până în 1937 au fost umplute de patrioți ruși. Cahalul. fusese profesor la Academia Militară din Moscova și care la ultimele alegeri parlamentare din Rusia a fost candidatul de frunte al așa-numitului "Bloc al lui Stalin pentru Uniunea Sovietica". ca un Antonescu. Francmasoneria 113 . In pagina bio-bibliografică a lui Paulescu. dr.Titlul exact este: România . o minciună evreiască Ideea fixă privind dorința de expansiune și dominare globală a evreilor bântuie și fantezia unor publiciști sau politicieni contemporani din afara României. Bucuresti. că în 1995 apare. Ford nu exclude transformarea Rusiei într-un stat pur evreiesc.(1) Nepotul lui Stalin. "în colecția N.C. Rusia de astăzi încă nu constituie statul evreiesc propriu-zis. nepotul fostului dictator sovietic susține că ar fi vorba numai despre "minciuni sfruntate și obraznice" puse în circulație de către evrei. 5/iulie 2003) dedicat lui Paulescu este o încercare de recuperare apologetică a medicului român. 2000. De-abia Stalin a pus capăt acestei situații. Astfel extremistul chilian de dreapta Miguel Serrana susține. Potrivit lui Ievgheni Iakovlevici. Esoterismul hitlerist.(5) Un prim pas în vederea realizării acestui obiectiv l-ar fi făcut comunistul maghiar evreu Béla Kun. este. mărturisea nepotul lui Stalin. Paulescu după 1990. "Performanța bunicului meu constă în faptul că după 1918 el a luptat contra torționarilor și trădătorilor revoluției". care pană ce a devenit pensionar. care după izbanda revoluției bolșevice ar fi declarat că Ungaria a devenit "un nou Ierusalim pe Dunăre". Cuza și Nicolae C. Ievgheni Iakovlevici Djugașvili. anti-democratic și antisemit. Nicolae C. de pildă.

Hitlerismo esoterico. in care a propus recuperarea unor personalitati culturale si politice ultraconservatoare. Fiziologie filosofică. Cuvantul romanesc (Canada). Paulescu editat în țară. "Jüdischer Bolschewismus" . Todestag wird sein Enkel wohl eine Flasche Wodka auf ihn trinken . La Conferinta Nationala de Fiziologie din 1997 a tinut si Razvan Codrescu (pseudonim: Adolf Crivat-Vasile) o conferinta intitulata: Nicolae C. Exercitii de "reactionarism". 1937 (Capitolul XV: Ist der jüdische "Kahal" der jetzige "Sowjet"?. 5. acreditat în paralel și pentru România și Bulgaria.02. Leipzig. citat după versiunea electronică germana. Romania literara.03. 04.03. 33. 2.u. antidemocratice si radicale de dreapta. Bucuresti. prefață și repere bio-bibliografice de Răzvan Codrescu)". colț cu Hristo Botev) avându-l ca amfitrion pe ing. 6. cat si in volumul sau: De la Eminescu la Petre Tutea. Die jüdische Weltpest. Codrescu a scris nenumarate articole.(7) Note: 1. 2001 sau Taina jertfei. Der internationale Jude. ceea ce reflecta pana si titlurile unor lucrari ca: Spiritul dreptei. pp. Cf. Noțiunile de «suflet» și «Dumnezeu» în fiziologie (ediție îngrijită. Patimi și conflicte. In cautarea Legiunii pierdute. a apărut în 1978 sub titlul: El Cordon dorado. Hammer-Verlag. Miguel Serrana. la inițiativa directorului literar de atunci (Teodor Baconsky).7/97). Ziua. 17 s. organizată de Secția de Științe Medicale a Academiei Române". Puncte Cardinale. introducere. Cluj-Napoca. că anul 2001 era declarat "Anul Paulescu" și că atunci "îi este consacrată în ziua de 23 mai. note si comentarii de Răzvan Codrescu)". o sesiune comemorativă. 2000. Intre traditie si actualitate.u.). Dan Angelescu. Radu Calomfirescu 15. Henry Ford. Ed. Versiunea originala spaniola a fostului ambasador chilian in Iugoslavia (1962-1964). în Aula Academiei Române.C. 113 s. Colectia Dreapta Europeana. Bucuresti. Stephan Hille. the World's Foremost Problem. Dresden. Editura Anastasia. Bucuresti. Puncte cardinale (anul VII. 7. Textul fusese publicat in revista prolegionara din Sibiu. München. Franz Eher Nachf. Cf. p. p. 1997. Coranul. Editura Vremea. Anastasia. Johannes Rogalla von Bieberstein.Jüdische Kurliste. Deutschlandfunk. Cahalul. Romania libera. Esoterischer Hitlerismus. studii si a facut traduceri publicate in reviste si ziare (Gazeta de Vest. 2002. că în 1999 "la Editura Anastasia apare volumul Nicolae C. 1939 (vezi Capitolul III: Judenproblem: Lebensfrage der Menschheit/Der Pariser Zionistenbund . p.03. Grossväterchen Frost. Francmasoneria 114 . Talmudul. Paulescu» din București (str. 221. Paulescu. Titlul american original al acestei scrieri este: The International Jew. 2003. Declaratie citata in cadrul emisiunii Europa heute transmisa de postul national de radio din Germania. 4. Das Goldene Band. 1999. Pentru un model paideic al Dreptei Romanesti. Generatia dreptei. I.Elita interbelică a Editurii Anastasia din București. Paulescu sau stiinta lui Scio Deum esse. 243. repere biobibliografice. după război: Instincte sociale. că în 1996 "la Casa Memorială «Nicolae C. 04. Rost etc. in: Der Tagesspiegel. An Stalins 50. Judendämmerung auf dem Erdball. introducere: Ernst Nolte. 3. strănepotul și moștenitorul legal al savantului este dezvelită festiv o plachetă comemorativă (printre cei prezenți numărându-se și viitorul președinte Emil Constantinescu)". 5567. Dosar istoric Mota-Marin. p. Editura Dacia.). Remedii morale (text ingrijit. nr. cel dintai volum de Nicolae C. N.Mythos und Realität. Zentralverlag der NSDAP.).Paulescu: Spitalul. Hermann Esser.. Edition Antaios.und im Geburtsort des Diktators wird die ganze Stadt auf den Beinen sein. Sibiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful