Dr. Nicolae C.

Paulescu

SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

1

ÎN LOC DE INTRODUCERE
Profesorul Nicolae Paulescu s-a născut în Bucureşti în 1869, făcându-şi studiile în acelaşi oraş. Fiziolog de geniu, el a devenit pasionat de studiul secreţiei interne a pancreasului încă de la vârsta de 21 de ani, moment în care studiile în domeniu se aflau la un nivel destul de primitiv, legătura acestor secreţii cu teribilul diabet nefiind elucidată. Dacă primele studii asupra pancreasului le-a efectuat la Paris, revenirea în ţară se pare că i-a deschis orizonturi noi, în 1916 el efectuând primele experimente pe baza extractelor pancreatice la Bucureşti. Din păcate, munca i-a fost întreruptă de evenimente care aveau să marcheze atât atitudinea faţă de politică, cât şi viitorul întregii naţiuni: Primul Război Mondial şi ocuparea ţării de către Puterile Centrale. Să nu uitam că după înfrângerea românilor la Turtucaia, C. Argetoianu a prevăzut dispariţia încrederii românilor în sistemul de partide, numind acest sentiment chiar „ura împotriva partidelor”. Iarna dintre 1916 şi 1917 a fost poate cea mai nefastă din istoria României: ţara era ocupată, molimele făceau ravagii, iar perspectivele erau dintre cele mai sumbre. Acest scurt excurs istoric are rolul de a schiţa contextul în care medicul şi cercetătorul român era constrâns să îşi desfăşoare activitatea. Este uşor de înţeles de ce discursul naţionalist, antisemit şi autoritarist al unor personalităţi ale epocii, precum profesorul A. C. Cuza, a atras mulţi intelectuali şi spirite luminate care, efectiv, nu vedeau altă soluţie. Din 1920, ascensiunea lui Corneliu Zelea Codreanu şi ameninţarea invaziei bolşevice nu au făcut decât să acutizeze aceste tendinţe. Să ne aducem aminte şi semnalele de alarmă pe care viitorul Căpitan le trăgea în privinţa bolşevizării Universităţii din Bucureşti şi pierderii de teren pe care spiritul naţional, patriotismul o înregistrau. Pentru a reveni la activitatea doctorului Paulescu, succesele incontestabile legate de descoperirea „pancreinei” îi deschideau acestuia calea către realizări fără precedent. În 1921, profesorul Nicolae Paulescu descoperă insulina (un hormon secretat de celulele endocrine ale pancreasului, folosit cu rezultate notabile în tratarea diabetului, având ca efect scăderea glicemiei). Dincolo de această realizare, aplicarea tratamentului la fiinţele umane se lovea de factori neprevăzuţi - câinii folosiţi la experimente mureau din cauza scăderii dramatice a glicemiei - studiile trebuind continuate şi perfecţionate pentru stabilirea unui tratament eficient. Din păcate pentru autorul nostru, cei care au pus la punct procedeul au fost cercetătorii de la Institutul Carolina. Cu toate că Paulescu descoperise, după cum am arătat insulina în 1921, laurii gloriei i-au fost refuzaţi - Doctorul Frederick Grant Banting şi profesorul John James Richard MacLeod, de la institutul menţionat mai sus, au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirea insulinei. Această cruntă nedreptate se pare că a accentuat implicarea doctorului Paulescu în politica naţionalistă. Rezultatele muncii sale de-o viaţă fuseseră adjudecate de alţii. O teză destul de credibilă în opinia noastră este aceea potrivit căreia refuzul Premiului Nobel ar fi avut ca motiv tocmai implicarea în politică a cercetătorului român, animat de o neţărmuită dragoste şi un devotament fără precedent faţă de greu încercata sa patrie, intrat însă în vizorul factorilor de influenţă globali care lucrau la destabilizarea României şi propovăduiau cosmopolitismul. Adoptând o poziţie radicală, de medic al trupului dar şi al sufletului, profesorul Nicolae Paulescu nu s-a mulţumit niciodată cu satisfacţia vindecării bolilor cărnii. Pentru el sufletul era mai important, iar medicul creştin avea datoria spirituală de a-l trata şi pe acesta. Şi în acest sens, Paulescu a fost un precursor, depăşindu-şi cu mult contemporanii. Astăzi, această abordare complexă este îmbrăţişată în toate ţările civilizate, chiar dacă latura profund creştină N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 2

a fost abandonată în beneficiul unor aiureli psihanalitice care au dus, după cum se vede, la legiferarea unor barbarii precum eutanasia. În cartea de faţă ni se înfăţişează mentorul Nicolae Paulescu. Chiar dacă atitudinile sale politice pot părea revolute, ele nu trebuie judecate prin prisma comodă a sentinţei istorice retroactive. Susţinător al lui A. C. Cuza, simpatizant legionar, Paulescu rămâne unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă români, iar opera sa trebuie cunoscută şi citită în totalitate. Nu avem a ne ruşina de teoriile politico-religioase ale unui om care ne-a adus, în epoca sa, pe cele mai înal-te culmi ale cercetării medicale. Ar trebui atunci să ne ruşinăm şi pentru că a descoperit insulina şi pentru că suntem români, ori acest lucru nu e cu putinţă. Opiniile antisemite şi naţionaliste exprimate aici de Paulescu fac parte integrantă din opera sa şi sunt rezultatul dezamăgirii faţă de o politică naţională falimentară şi de un furt intelectual internaţional. Să nu uităm că într-o epocă imediat anterioară, în Franţa, Drumont scrisese La France Juive, iar Michelet se situa pe poziţii antisemite care depăşeau tot ceea ce se scrisese până atunci, că în Germania, August Rohling devenise o celebritate prin Evreul după Talmud ş.a.m.d. Acesta era curentul politic al epocii, iar datoria noastră este aceea de a ne informa şi a-l înţelege. Spirit profund religios, Paulescu a militat pentru viaţa în duhul şi legea Evangheliei, singura care poate scăpa din imperiul patimilor, al degenerării morale şi trupeşti. Revolta sa faţă de incompetenţa şi orbirea clasei politice româneşti l-a dus la opinii adesea extreme, dar care îi aparţin în totalitate şi ca atare trebuie respectate. Marele profesor Nicolae Paulescu şi-a adus o contribuţie hotărâtoare şi în alte domenii ale medicinii, multe dintre descoperirile sale fiind însă ignorate (de exemplu operaţia asupra hipofizei se numeşte în orice dicţionar Procedeul Paulescu - dar cine mai are timp să îşi aducă aminte?), recunoştinţa care i se cuvine fiind ocultată. Nicolae Paulescu s-a stins din viaţă în 1931, la vârsta de 62 de ani, scăpând de durerea de a cunoaşte bolşevizarea României. Noi, cei de azi, trebuie să îi fim recunoscători şi să ne ferim cu umilinţă creştină de condamnări conjuncturale, de judecăţi care nu ne-ar face cinste. Editura

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

3

Domnilor. Voi face şi eu ce voi putea. e de ajuns să vă spun că omenirea n-a avut niciodată un medic mai mare ca dânsul. Ei bine. vă întrebaţi. Francmasoneria 4 . ceea ce Pasteur a fost pentru microbiologie. printre medicii celebri. primite de la profesorii D-voastră. În acelaşi timp. în lecţiile viitoare. a clădit medicinei. Acest om este Lancereaux. care e imensă. . N. Addison. pentru mine nu este loc în spitalele din Bucureşti. Ceea ce vă aduc eu sunt ideile personale ale unui om de geniu care. în Bucureşti. de ce v-am chemat în acest aşezământ? V-am chemat ca să vă fac câteva lecţii clinice. Aici. repet sus şi tare că medic ca Lancereaux n-a mai fost altul. El singur a înţeles importanţa noţiunii de cauză şi a pus medicina pe drumul unei adevărate ştiinţe. bineînţeles. poate.Paulescu: Spitalul. Vom organiza astfel o falangă românească. mai ales. Virchow. Veţi zice poate că admiraţia mea se explică prin împrejurarea că am fost crescut la şcoala acestui maestru. mi-a dat şi sarcina morală să fac cunoscută lumii opera lui. căci. un palat măreţ. Într-adevăr. Din fericire vă am pe D-voastră. în care se vede clar. care fac ca nimeni să nu mai poată pătrunde acolo.SPITALUL Domnilor. Şi ca să ştiţi cine este Lancereaux. sunt la rigoare suficiente.fiu oropsit. Cahalul. nici înainte de Lancereaux. Bouchard . pe care n-a avut vremea s-o termine. care sunteţi în stare să vă pasionaţi.şi v-am chemat aici. Dar. nu mă va auzi nimeni. reţineţi faptul că. ca Bright. Dar. ca Lannec. ca observator fără seamăn şi ca spirit ştiinţific extraordinar. Trousseaux. . nemulţumit cu rutina şi cu obscurităţile clasicismului medical. Pentru moment. mi-a lăsat mie greaua povară de a duce la bun sfârşit o carte. de o importanţă capitală.şi nici printre medicii altor ţări. au avut precauţia să închidă uşa şi chiar să o zăvorască cu regulamente. Dar pietatea elevului se află aici în faţa datoriei profesorului.afară. pe care orice medic e dator s-o cunoască. ele constituie un fel de clinică clasică. Cei ce au reuşit să intre în aceste spitale. piatră cu piatră. Potain. Pot zice că Lancereaux a fost pentru medicină ceea ce Claude Bernard a fost pentru fiziologie. Rayer .pentru adevărul ştiinţific. printre cole-gii săi renumiţi. Şi această afirmaţie o voi demonstra. Oricât voi strigă. Lancereaux.C. ca Charcot. cu probe palpabile.nici în timpul său. căci n-am avut unde în altă parte. . Coranul. care trebuie săşi cântărească toate vorbele ce rosteşte şi să probeze tot ceea ce afirmă. Iată omul ale cărui idei vin să vi le împărtăşesc. Vă miră mult cuvintele mele! Într-adevăr. nu găsim pe nimeni care să-l egaleze. mulţi dintre D-voastră mă vor întreba: De ce vrei să ne faci nişte lecţii clinice? Nu ne sunt oare de ajuns lecţiile ce ni le fac profesorii de clinică? Desigur că aceste lecţii. ce va merge să arate Franţei că cel mai mare dintre medicii lumii este fiul ei. din nenorocire. acest nume nu l-aţi întâlnit decât rareori în cărţile de medicină şi aproape nimeni dintre profesori nu l-a pronunţat înaintea D-voastră. murind. cu ferestre largi şi luminoase. n-a fost înţeles.după cum m-am pasionat şi eu . . o asemenea moştenire e peste puterile mele. de dânşii şi de ciracii lor. Talmudul. sunt ca într-un puţ.

ce este un medic? Ce este un bolnav? Ce este un spital? I.Paulescu: Spitalul. Astfel. trebuie să încep prin a vă descrie nişte sindroame ca albuminuria.forma corpului omenesc şi a organelor ce-l constituie (anatomia).medicul. Aceste sindroame vor face subiectul lecţiilor viitoare. ce-l protejează de boli. adică ştiinţa omului. devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă. care combate aceste patimi. dintre toate profesiile. . a avut dreptate să zică. Talmudul. Dar ce este medicina? Medicina este o ştiinţă şi. are omul ca unic obiect al studiului ei.şi-l studiază întreg. Ce e mai mult. când se află în faţa bolnavilor.şi pe urmă despre afecţiunile cordului şi ale vaselor (artere/vene şi limfatice). c) . ea nu urmează sisteme sau utopii. pentru a pricepe bine afecţiunile rinichiului. care tulbură fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (nosologia şi patologia). din punctul de vedere morfologic. Într-adevăr. Coranul. Medicina cunoaşte deci în mod real omul. să-şi rişte viaţa pentru a scăpa pe aceea a altora. . o profesie.medicina. . medicina studiază omul. . Ori.prin igienă.Am de gând să vă vorbesc anul acesta.care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. cel puţin să-i evite moartea. 1 . . ca uremia. Cahalul. obstetrica). Pentru astăzi. un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. are meritul de a pleca numai de la fapte pozitive.structura intimă a acestor organe (histologia). să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. despre afecţiunile rinichiului. medicina serveşte pe om: a) . cum un medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile. studiază: a) .sindroame oarecum întinerite prin cercetări făcute în laboratorul meu… dacă adevărul mai are trebuinţă de întinerire. .precum şi evoluţia şi reproducţia individului (embriologia.C. În ce altă profesie se găseşte abnegaţia absolută de sine.Ca profesie.subiecte asupra cărora Lancereaux a lăsat lucrări nepieritoare. în N. făcându-i mai buni”.bogaţi sau săraci. . . până la moarte şi.prin terapie. Dar. b) . într-un spital ca acesta în care ne aflăm. ea ar trebui să fie principala bază a filozofiei. în acelaş timp. care fiind întocmite pe o cunoştinţă imperfectă a omului.fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (fiziologia). Hipocrate. Medicul trebuie deci să fie. după cum ştiţi. fiind o ştiinţă cu aplicaţii practice. Prin urmare. mai întâi. prin grai şi prin exemplu.ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială. daţi-mi voie să vă întreţin. medicina studiază omul şi. Dar. . . singură printre ştiinţe. . nu servesc decât să inducă lumea în eroare. tineri sau bătrâni. . .în plus. Ce este un medic? Un medic este un om care exercită medicina. ce-i alină durerile şi caută să-l vindece sau. medicina este cea mai binefăcătoare. Profesia unui medic îl obligă să se devoteze pentru cei ce suferă şi. părintele medicinei. medicina. 2. pe care medicina o impune celor ce o exercită? Este evident deci că.bolile generale şi afecţiunile organelor.adică să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile. Francmasoneria 5 . îi este uşor ca.Ca ştiinţă. de multe ori chiar. Dar. prin profesia sa. în acelaşi timp. fiziologic şi patologic. spunându-vă câteva cuvinte despre spiritul ce se cuvine să-i însufleţească pe medici. corp şi suflet. . b) . Dar nu e numai atât. .

şi-a pierdut minţile. alături de lucrătorul căzut de pe schelă şi victimă a muncii. căzând de pe o schelă. veţi mai descoperi şi oameni de alte naţii. ne invită să nu-i cruţăm pe bolnavi . nu pot să-şi procure îngrijiri medicale. chiar faimoasa lege.care-şi dezonorează părinţii.primesc în spital aceleaşi îngrijiri. dreapta pedeapsă a unei asemenea sinucideri. adică cel sănătos.căci în această luptă nu supravieţuieşte decât cel tare.veţi întâlni la spital indivizi . pe când cei slabi.şi încă în mare număr . Sunt bolnavi care. ca unguri.indivizi care inspiră scârbă şi care par a nu fi demni de nici un interes. II Dar. ruşinoase.victimele propriilor lor patimi (adică ale instinctelor deviate de la adevăratul lor scop). erau abandonaţi într-o insulă. Dar.C. de milă. cu drept cuvânt. Francmasoneria 6 . . Care este explicaţia acestui fapt? N-am putea oare să-i distrugem pe aceşti bolnavi.un ţăran care. .care e ruşinea familiei şi plaga societăţii. Cahalul. . . până devine tabetic. „Cinsteşte pe medic” zice Biblia. ca şi animalele. ci numai în mintea smintită a câtorva atei materialişti. . zisă naturală. De altminteri. ovrei… naţii chiar duşmane nouă şi care duc în contra noastră. altădată. unele. . virtuoşi sau vicioşi. conaţionali sau inamici. care nu mai puteau servi stăpânilor. N. Veţi găsi. . pe care poporul le numeşte. Coranul. sclavii bolnavi. un apostol al moralei… şi aşa ar fi în realitate. Or. un dulgher care. ce este un bolnav? Un bolnav este un individ în al cărui organism s-au produs. sau contractează boli. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. care sunt un pericol pentru neamul românesc? În antichitate. greci. Să oprim aici această enumeraţie dezgustătoare. pe desfrânatul care. toţi aceşti oameni. Dar. aruncă în ghiarele cârciumarului tot ce agoniseşte.tulburări ale funcţiilor vitale de nutriţie sau de relaţie. . Dar. nevrând să-şi înfrâneze pofta de băutură. . fiind săraci. nepricepând sau bătându-şi joc de importanţa instinctului genital. Veţi întâlni bunăoară pe beţivul care. . pentru semenii lor ce suferă. homini.care trebuie să fie suprimaţi ca nişte concurenţi căzuţi .Paulescu: Spitalul. unde mureau de foame.alături de ţăranul şi de orăşeanul. lupus! V-am arătat. zace în neştire timp de trei săptămâni. . Homo. nu a venit să scurteze o existenţă degradantă. de asemenea. al cărui scop este reproducerea.un orăşean care. Astfel de bolnavi.şi care sfârşeşte în imbecilitate. au un sentiment instinctiv de compătimire. doborât de tifos. . adică cei bolnavi. . În asemenea condiţii se află. Talmudul.care ar pieri dacă ar fi părăsiţi.sub influenţa unei cauze patogene. victime de multe ori ale unei organizări sociale defectuoase. sau cel puţin să ne scăpăm de cei vicioşi. dacă oftica. îmi veţi zice: oamenii.nu vede într-însul decât un mijloc de aşi procura gâdilituri plăcute şi abuzează de actele generării.care înveninează viaţa unei nenorocite soţii. şi-a frânt o mână sau un picior. până şi hrana copiilor lui. că această hidoasă lege nu există în natură. pe timpul romanilor. fără să se ţină seamă de meritele sau de nemernicia lor. . în spital. o luptă pe viaţă sau pe moarte.vin la spital. lovit de pelagră. care sunt o povară pentru societate şi de cei de altă naţie. a lui Darwin. sunt condamnaţi să piară. dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. de pildă. însă. . şi din cauza bolii nu mai sunt în stare să-şi agonisească nici măcar cele necesare pentru întreţinerea vieţii.…” căci ai trebuinţă de el”. să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis. tulburări care-i pot ameninţa existenţa. . lupta pentru trai.buni sau răi.sfârşit.

erau întreţinuţi pe socoteala Statului. Este evident că orice spital trebuie să aibă o clădire care să îndeplinească anumite condiţii de dispoziţie generală şi interioară. Cahalul. lângă piscine. la toate necesităţile bolnavilor. spitalele erau cu totul necunoscute…” „În China. Dar de când există spitalele ? Instituţia spitalelor este de dată relativ recentă. în anul 380 sau 381.prin urmare instinctul milă nu a putut prezida la alcătuirea spitalelor. iată ce zice în această privinţă. nu primea decât oameni sănătoşi. Pe la aceeaşi epocă (anul 372). Atunci. dar nu se găsesc încă nici astăzi”. zidi la porţile acestei cetăţi un azil celebru unde se primeau şi se îngrijeau bolnavii. „De asemenea. pare a fi o încercare binecuvântată.în care bolnavii săraci găsesc. nu se găseşte nici o urmă de instituţii ospitaliere la evrei… Bolnavii şi infirmii se adunau sau erau transportaţi în pieţele publice. . În tot cazul. Ce este un spital? Să lămurim şi noţiunea de spital Un spital este un aşezământ. Acolo boala. pentru a primi sfaturi de la trecători . un autor a cărei competenţă este incontestabilă. „Până în primele secole ale Erei creştine. ca şi grecii. la Perşi…” „În India. Talmudul.Paulescu: Spitalul. să se ridice azile unde erau adăpostiţi şi nutriţi infirmii săraci. Francmasoneria 7 . deschis tuturor străinilor. sub numele de Geroniae. acest sentiment.care au suferit ei înşişi sau au văzut pe alţii suferind de o asemenea boală”. „îndată ce ieşi din cetate. edificii publice unde bătrânii.fundat de o persoană sau de o asociaţie de persoane. Dar nicăieri nu este făcută vreo menţiune despre edificii destinate în mod special bolnavilor”. N. . începură. Într-adevăr. în timpul bolii lor. îngrijirile medicale de care au trebuinţă. de o pioasă femeie creştină. romanii. Aceleaşi lucruri se petreceau şi la alte popoare vechi.C. Sfântul Vasile.vezi un oraş nou.zice Sfântul Grigore din Nazianz. Coranul. nu pare să fi existat în anticul Egipt”. . de încălzit etc.şi atunci se numeşte filantropie. mila nu exista pentru vicioşi şi mai ales pentru duşmani. „Spitalele sunt o inspiraţie a carităţii creştine”. să dispună de venituri suficiente pentru a putea face faţă. . . fu posibil să se creeze adevărate spitale”. „Nici un stabiliment public. bunăoară la Mezi. Numeroase cercetări istorice şi arheologice arată că în vechime n-au existat spitale. primul spital pentru bolnavi a fost fondat la Roma. care aduseseră servicii eminente patriei. îndurată fără murmur.numai atunci. în mod larg. „Oraşele Greciei posedau mai toate. precum şi tot ce le este necesar pentru întreţinerea vieţii. de Gerusiae. atât în Orient cât şi în Occident. . n-au avut spitale„. iar Xenodochul. „atunci când religia lui Hristos veni să spună omului că o fiinţă omenească ce suferă este un frate ce trebuie alinat. destinat în mod special şi unic bolnavilor. Dar. . să aibă un personal medical şi infirmier instruit şi devotat.Ei bine. într-o lucrare bine documentată. ale cărei fapte bune ne-au fost transmise prin scrierile Sfântului Ieronim. de aerisire. Cynosargul era locul unde erau adunaţi copii abandonaţi.să posede un mobilier convenabil. acolo caritatea străluceşte în operele sale”. Mai târziu. Episcopul Cesareei Cappadociei. nu numai că în secolele trecute n-au existat spitale. care este cheia acestei enigme? III. la răspântii sau sub portice. intens pentru membrii familiei. slăbeşte din ce în ce pentru membrii tribului şi ai naţiei şi ajunge să fie aproape nul pentru membrii omenirii . care este sanctuarul pietăţii. gratis. Fabiola.. Încă de pe la jumătatea secolului al III-lea şi mai ales în secolul al IV-lea.

Cahalul. de moşteniţi Împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii. au venit alte două legislaţii religioase. vizita în câteva minute. nu ca pe un frate ce suferă . Dumnezeu vrea ca iubirea. asemenea azile se înmulţiră în Orient. li s-a atrofiat fibra idealului şi au căzut în indiferenţă. către Autorul vieţii lor. şi consideră pe bolnavi ca pe nişte obiecte de studiu.neglijează bolnavii care nu le pot plăti şi fac. îngrijiţi pe bolnavul mizerabil.sacrificând totul pentru clientela lor particulară. Şi dacă voiţi să fiţi perfecţi. dezbrăcaţi-vă de patimile de cupiditate şi de orgoliu. Mie Mi-aţi făcut”. sub împăratul Justinian şi sub urmaşii săi. Ei sunt mulţumiţi când primesc un caz interesant. îngrijindu-i. a cărui formulă a fost enunţată astfel de către Iisus Hristos: „Iar când va veni Fiul Omului întru Slava Sa… El va zice celor de-a dreapta Lui: Veniţi. cupizi şi avari. Când veţi intra în vreun spital. Fabiola. Din această sentinţă au răsărit spitalele. galopând pe dinaintea paturilor. Atunci vor răspunde Lui drepţii.Mai târziu. asupra căruia vor putea să facă o comunicare la o societate savantă sau să-şi publice observaţia într-o gazetă medicală. Dar ce este Caritatea? Caritatea este un act voluntar. într-adevăr. Coranul.şi să înalţe astfel această iubire până la Acela pe care nu-L pot atinge şi care n-are trebuinţă. Urmând preceptele carităţii. tinere şi generoase. Mai sunt şi medici de spital cărora. la spital. ca să-şi manifeste iubirea către Creatorul lumii. ce nu poate fi exploatat în profitul gloriei lor. ce-I datorează oamenii să se reverse asupra bolnavilor săraci. asemenea monştri sunt rari. de binefacerile lor… căci El este Binele infinit. Ele au apărut în primele secole ale erei creştine şi sunt efectele carităţii. vă vor permite să vă instruiţi.legislaţii care sunt potrivnice moralei lui Hristos şi care au pretenţia să lecuiască relele omenirii.Coranul musulmanilor şi Talmudul ovreilor. culegeţi fructele ce se vor dezvolta din sămânţa ce am semănat astăzi în sufletele D-voastră. cărora li se pare că spitalele sunt făcute pentru ei. .nu ca pe un om. acesta este singurul mijloc efectiv. Din fericire. orgolioşi. de care dispun oamenii. Sunt alţi medici de spital. Acesta este spiritul ce trebuie să domnească într-un spital. n-au făcut decât să pună în practică preceptul carităţii creştine. .cărora să le fiţi recunoscători dacă. pentru o leafă cât mai grasă. adică un fel de trântori care. care au fondat spitale. N. lepădaţi şi trândăvia şi daţi-vă cu totul bolnavilor. bolnav am fost şi M-aţi îngrijit. întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici. D-voastră să nu urmaţi aceste păcătoase exemple. binecuvântaţii Părintelui Meu. Talmudul. Francmasoneria 8 . Căci…. Acest soi de medici paraziţi roiesc pretutindeni şi constituie o adevărată plagă socială. Şi. Mai întâi ca anexe ale bisericilor şi mănăstirilor.Paulescu: Spitalul. LEGISLAŢII RELIGIOASE (Urmare) După legislaţia creştină. .ci ca pe însuşi Dumnezeu. în lipsa unei educaţii creştine. ce prescriu aceste coduri de legi împotriva patimilor de proprietate şi de dominaţie. şi tocmai pe la sfârşitul secolului al Vl-lea apărură spitale şi în Occident. . să ne întoarcem la întrebarea noastră : Care este spiritul ce trebuie să existe într-un spital? Sunt unii medici de spital. devenind pur şi simplu nişte funcţionari. . precum şi împăraţii. care nu prezintă decât un caz banal. apoi ca stabilimente de sine stătătoare.dar resping sau nu se ocupă de sărmanul bolnav. Din aceste fapte istorice rezultă că spitalele n-au existat în antichitate. care. Sfântul Vasile. pentru El Însuşi. Cu alte cuvinte. prinţii şi oameni bogaţi. Să examinăm deci. Vom începe prin Coran. fac cât pot mai puţin. zicând: Doamne… când Te-am văzut bolnav şi am venit la Tine? Şi răspunzând Împăratul va zice lor: Adevăr zic vouă.C. . Originea ideii de spital fiindu-ne acum cunoscută. . .

ba. Islamismul propagându-se numai prin arme. Astfel s-a întâmplat cu nenumărate ţări.C. ţările care. Se înţelege uşor importanţa enormă ce o prezintă pentru noi această legislaţie. cu care musulmanii veneau în contact. în ţări din ce în ce mai depărtate. „Cu voia lui Dumnezeu. Califii. averea altuia”. după Hristos. puse mâna pe Meca. ceva mai mult.din punctul nostru de vedere biologic. Talmudul.dădu arabilor o legislaţie religioasă. Ceea ce pun deoparte. „Nu corupeţi pe judecători prin daruri şi plocoane pentru ca să mâncaţi. Să studiem deci Alcoranul. „Cântăriţi cu cântare drepte. Mahomet. „Dumnezeu vă porunceşte să daţi Profetului o parte din prada ce o veţi lua de la duşmani. b) . De la Meca. deveneau o pradă râvnită şi cădeau în mâinile lor. Astăzi.şi pe urmă năvăli. Coranul. . urmaşii lui Mahomet.şi să-i punem în evidentă prescripţiile. care confirmă vechile scripturi (Biblia şi Evanghelia) şi care conduce pe cei buni pe calea mântuirii”. teritoriile naţiilor. În acest timp. fără motiv. sângele popoarelor creştine învinse. după 12 veacuri de existenţă. e lesne de înţeles că. apăru în Arabia un legislator. I. în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie. . . Mahomet interzice frauda sau înşelăciunea. peste tot. de o treime din Asia şi de jumătate din Africa. îngerul Gabriel ţi-a inspirat Alcoranul.În naţie. au avut nenorocirea să le cadă în gheare. în urma unui război nenorocit. dreptul de proprietate este absolut şi exclusiv. care nu avea altă ţintă decât cucerirea. ca a noastră. . secta se întinse asupra Arabiei întregi. trecând prin Peninsula Balcanică şi prin Africa de Nord şi ajungând până în Spania. ca strigoii.Paulescu: Spitalul. Acest „Alcoran” ar fi fost destinat să înlocuiască cu folos legislaţiile ovreiască şi creştinească. săvârşi mai multe expediţii armate (în număr de 27) şi. îl luară ca exemplu şi organizară o putere militară.CORANUL Pe la sfârşitul secolului al VI-lea. înfocat la jaf şi lacom la împărţirea prăzilor. care. cât şi din celelalte lucruri jefuite”. după nouă ani de lupte sângeroase. Cahalul. .pretinzând că se sprijină pe Biblie (din care cunoştea imperfect anumite părţi) şi pe Evanghelie (pe care o ignora aproape cu totul).Patima de proprietate a) . sultanii şi paşalele lor. ei fac foarte rău. . El dezaprobă şi cămătăria: N. arabii şi mai cu seamă turcii. îi va sugruma în ziua judecăţii”. au sărăcit astfel. Jaful era atunci un obicei. din contra. cu răutate. cu tendinţa de a se face stăpână pe toată suprafaţa pământului. numit Mahomet. până la cea mai neagră mizerie. . legislaţie pe care pe urmă.În trib şi în familie. în aceste condiţii. el duce o viaţă de adevărat bandit. „Coranul” sau „Alcoranul”. sugeau. în capul unei bande de arabi care îi sunt credincioşi.Încă de la începutul carierei sale. El condamnă zgârcenia: „Să nu credeţi că cei ce sunt prea economi şi zgârciţi… fac bine.adică de o bună parte din Europa. începând cu Persia. legea lui Mahomet este urmată de peste două sute de milioane de oameni. voi s-o întindă asupra întregii omeniri. de jur împrejur. pe care le administrau. Pretutindeni. Francmasoneria 9 . . atât din cai şi din cămile. măsuraţi cu măsuri bune şi nu reţineţi nimic de la aproapele vostru”.

Patima de dominaţie a) . Coranul.„Cămătarii au zis că comerţul este asemenea cu camăta.în familie. femeile sunt groaznic chinuite de gelozie. Talmudul. ca pe nişte oameni lipsiţi de dreptul de proprietate.sau le acoperă cu văluri groase. le dă voie să aibă în plus un număr nedeterminat de concubine (sute sau mii. „Veţi ajuta. ca să poleiască pilula: „Divorţul. ale acestor nenorocite femei. prin instituţia poligamiei. Femeia este considerată. putreziţi de vicii. care nu lasă să se vadă decât ochii. de asemenea.au mers până să mutileze fiinţe omeneşti. El are dreptul de viaţă şi de moarte asupra femeilor şi asupra copiilor. de Mahomet. însă opreşte cămătăria. nu luaţi decât una. fie ca o vită condamnată la o sclavie mârşavă. Dar. care s-au strâmtorat pentru ca să servească pe Dumnezeu şi care nu mai pot să lucreze”. Cahalul. dă astfel voie credincioşilor săi să divorţeze de câte ori vor voi. falsul prooroc le încătuşează cu lanţul ignominiei.el însuşi a avut. trebuie să se facă cu blândeţe. până la cincisprezece soţii legitime. în general. de pe urma poligamiei.în naţia arabă. El recomandă o oarecare binefacere către săraci: „Fiţi binefăcători către săraci. luate chiar dintre roabe. pe săraci şi pe călători”. b) . Dar toate astea nu sunt adevărate decât în ceea ce priveşte relaţiile arabilor între ei.dacă vă e teamă că nu le puteţi întreţine pe toate. relativ la copii.Paulescu: Spitalul. . destinat să sature dorinţele bestiale ale masculilor. puterea e absolută. . Cât despre femei. Şi acest legislator nu ţine nici o socoteală de faptul că. întâia şi a doua oară. Dar adaugă. te vei despărţi de cele ce te plictisesc şi te vei culca cu cele ce-ţi plac”. II. Scopiră deci. adică lipsiţi de organe genitale. apostolul lui Dumnezeu. în plină perioadă de rut. vei păstra pe cele ce-ţi convin. . ca provenind de la Dumnezeu.mahomedanii îi tratează ca pe nişte robi. lipsindu-le pentru totdeauna de capacitatea de a crea o familie. Puteţi. pentru a garanta continenţa cadânelor şi a asigura posesia lor. din ceea ce aveţi. pe aliaţii voştri. musulmanii. N.… uciderea copiilor este un mare păcat”. trei sau patru. să vă căsătoriţi cu roabele pe care le-aţi dobândit. . mai multe. „Nu vă omorâţi copiii de frica sărăciei. „Dintre femeile tale.ceea ce a făcut să se zică. adevărate morminte pentru vii . „Însuraţi-vă cu femeile care vă plac: două. Totuşi. flagel înjositor care dezorganizează familia şi care e fructul unirii patimii genitale cu patima de dominaţie. . politeţe şi binefaceri”. Astfel. pe orfani. Pentru a lupta contra revoltei trebuinţelor genitale. Mahomet uşurează oarecum rigoarea acestui drept. monştrii musulmani născociră să recurgă la masculi… fără nevoi sexuale. se supune lui Dumnezeu”. îi făcură eunuci şi îi întrebuinţară ca păzitori de harem. Într-adevăr. la un oarecare moment. pentru a putea ţine în frâu o asemenea turmă de femele. . ca unii sultani). în veci nesăturate. cu drept cuvânt. să-şi împartă iubirea unui singur om. pentru că a fost considerată. Cât despre străini şi mai ales despre creştini. Dar. . trebuind ca. că islamul este „religia trufiei şi a desfrâului. pe tatăl şi pe mama voastră. „Acela care se supune profetului.exclusiv rezervată stăpânului. autoritatea tatălui e absolută. Fondatorul islamului. Mahomet autorizează pe adepţii lui să aibă până la patru neveste. Francmasoneria 10 . cu forţa. robi străini. Dumnezeu permite comerţul. credincioşii lui Mahomet le ascund în închisori fără de ferestre ce dau în stradă. de musulmani.C. fie ca un instrument de plăcere. au păstrat o anumită cinste în afaceri şi chiar o oarecare dărnicie faţă de săraci.

. „Ucideţi pe necredincioşi. nepedepsit de nimeni. pe care turcii voiau chiar s-o introducă într-un tratat. Abdul Hamid a comis. îl revoltă pe voievodul Vlad-Ţepeş şi îl hotărî să ia armele. Şi. grecii. N. Talmudul. mahomedanismul a semănat. din Asia Occidentală şi din Africa de Nord. de când acest monstru tiranic a intrat în descompunere. adică al patimei de dominaţie. .măcel cum nu s-a mai văzut în lume de la marea revoluţie franceză. iar civilizaţiile lor. regi şi pontifi. amândouă autorităţile. sunt acum moarte. După un război. un avânt de viaţă şi de cultură. ceea ce este şi mai grav. sunt pierdute pentru vecie. ca să îi scopească şi să îi introducă astfel în corpul ienicerilor. Cele din Peninsula Balcanică. i se dă ca misie să se opună la dezvoltarea patimei de dominaţie.adică să se schimbe în despotism şi într-o tiranie feroce. Această stare de plâns este agravată şi prin faptul că Mahomet contopeşte întruna. multe popoare (românii. decât legea lui Dumnezeu”. unde îi veţi întâlni. veţi fi adunaţi înaintea divinei Majestăţi ca să fiţi răsplătiţi”. a fost uşor să se transforme instinctul de dominaţie într-o patimă neînfrânată. făcând astfel ca ţara să îndure toate grozăviile unui război înfiorător. „Dacă sunteţi ucişi. somnul sau moartea. până astăzi. ceea ce în practică este foarte greu. în adevăr. pe care musulmanii îi duceau în sclavie la Stambul. munteni şi moldoveni. luptând pentru credinţă. renăscură din cenuşa lor. Coranul. .războaie nimicitoare. . poate cea mai hidoasă.împreună cu devastarea. Peste tot în drumul său. şi luară repede. sugrumate de jugul islamului. odinioară înfloritoare.adevărate războaie de exterminare. pentru ca să înlăturaţi răscoala şi ca să nu existe în lume altă lege. în câţiva ani. Puterea fiind absolută. . Dar. pentru ca să umple haremurile şi lupanarele islamului. Ea este produsul cel mai curat al trufiei omeneşti. Dar. intraseră în agonie. . care nu erau ucişi. erau luaţi ca robi. Istoria românească va păstra cu sfinţenie amintirea a mii de tinere fete. Acest fapt este un semn indiscutabil că Mahomet a stabilit o simplă instituţie naţională. răpite familiilor îndurerate. bulgarii) care au putut să scape cu viaţă. de care e plină istoria musulmanilor.C. care pustiesc ţările prin măcelărirea locuitorilor şi prin incendierea locuinţelor. învinşii. în zilele noastre. civilă şi religioasă şi vrea ca şeful statului să fie şi mare preot. de această teribilă prerogativă că.iar nu. . Francmasoneria 11 . un măcel omenesc îngrozitor asupra supuşilor săi armeni.inerţia. o religie universală. Mahomet promite chiar recompense eterne celor ce mor în război. celui ce exercită dominaţia. Robia este într-adevăr o altă plagă. adevărate fecioaremartire. atât de înaintate în timpul romanilor. Cahalul. Ea nu va uita nici miile de băieţaşi.Astfel. în el însuşi. împinsă la cea din urmă expresie. în acelaşi timp. Prima consecinţă a acestei stări de lucruri. după cum pretindea el. de pe urma acestor cataclisme. „Omorâţi pe cei răi. care domneşte până azi în toate ţările musulmane. califii şi sultanii sunt. Naţiuni. pseudo-profetul nu s-a mulţumit cu ruinele ce grămădea în trecerea sa. ce este islamismul. a fost nişte războaie teribile. pentru ca să le întindeţi curse”. El uzează şi abuzează într-atâta.… asemenea masacre neputând fi decât efectele izbucnirii patimilor de dominaţie şi de proprietate. Cu alte cuvinte. răspândită de această îngrozitoare calamitate. precum şi cea a popoarelor cu care ei au venit în contact. luaţi-i robi şi observaţi pe unde trec. sârbii. sultanul are dreptul de viaţă şi de moarte asupra tuturor supuşilor săi. dacă nu imposibil. Însă. de realizat. O asemenea pretenţie.Paulescu: Spitalul. Mahomet transmite tuturor musulmanilor această putere de viaţa şi de moarte asupra ghiaurilor.

Or. omenirea se împarte în musulmani şi necredincioşi.care sunt numiţi cu dispreţ „ghiauri” şi câini cu faţă de om. rană pentru rană. înlăturând pe cea a Evangheliei. de cele mai multe ori. aşteptat cu nerăbdare.de care se servise pentru a redacta Coranul. codul naţiei arabe.… în acelaşi fel cum ei v-au insultat”. decât prin iatagan. ureche pentru ureche. „Am poruncit Talionul: om pentru om.se mai ştie că toţi negustorii de sclavi sunt mahomedani. dinte pentru dinte.pe când.nu sunt decât nişte criminale alterări ale învăţăturii sale. * ** În rezumat a) . . sclav pentru sclav. în plus. care judecă după Coran. ochi pentru ochi. N.Legea iubirii În Coran. nici ovreii nu pot să conceapă decât un judaism universal. în realitate. ci un aventurier preocupat. femeie pentru femeie. ce creşte pe această putreziciune morală. Dar Mahomet nu întrerupe nici aici faptele sale mârşave. . pe care n-o satură. . după mine.nu se găseşte. cealaltă. pe care Mahomet o adoptă după Moise. una.Paulescu: Spitalul. el a fost nu un adevărat fondator de religie.care pretinde că înlocuieşte Evanghelia. după Islam. Mai mult. Şi când te gândeşti că Hristos ne sfătuieşte să iertăm ofensele „nu până de şapte ori. ieşit din neamul lor. decât arabii. ceva care să se apropie de Caritatea creştină. Dar pentru ca să poţi pretinde că ai fondat o religie universală. trebuie să o dezbraci de orice legătură care ar face-o să atârne de un anumit Stat naţional. va veni un profet ce se va chema Mahomet”. cum zice istoricul Moehler. sau cel puţin. .precum nici de Judaism. . Din contra.De altfel se ştie că şi în zilele noastre. Talmudul. . Or. „Talionul vă este prescris şi la omoruri: liber pentru liber. constituie. . încă mai mult. văzând cum Creştinismul devine universal. ce şi-au dat silinţa ca să alunge pe profet din Meca”.orice mahomedan nutreşte o ură oarbă. O altă buruiană otrăvitoare. ci până de şaptezeci de ori. va face bine.în loc să combată patima de proprietate. este legea Talionului. să semene cu nişte urme de simpatie către alte popoare. cel ce va păzi această lege. . judecătorii. . prin arme. Într-adevăr. . Francmasoneria 12 . „Aduceţi-vă aminte că Isus a zis fiilor lui Israel: „Eu sunt trimisul lui Dumnezeu: El m-a însărcinat să confirm Vechiul Testament şi să vă anunţ că. III. aceste condiţii n-au fost împlinite de către Mahomedanism. n-ar fi decât un fel de Mahomet. pe care o impune credincioşilor săi ca un ordin sacru: „Omorâţi mai ales pe cei…. ca cel din urmă şi cel mai mare dintre trimişii lui Dumnezeu. câte şapte ori”! În plus Mahomet face din răzbunare o datorie. care a acoperit cu ruine ţări întregi. Mai târziu. care singură este eternă. trebuie ca mai întâi s-o zideşti pe adevăr şi nu să recurgi la minciună. codul naţiei jidoveşti.şi se gândi să întindă Islamismul.şi că. peste tot pământul. . în sfârşit. . . căci ambele religii sunt bazate pe minciuni şi.dar agravând-o. îşi închipui că şi doctrina sa din Alcoran ar putea ajunge să fie universală.Coranul. toţi suveranii musulmani din Africa practică pe o scară întinsă comerţul cu robi.iar Mesia lor. nas pentru nas. . nu fac nimic pentru a împiedica acest târg infam. înainte de toate. Acest înşelător a susţinut mai întâi că Mozaismul şi Creştinismul. .adică o curată contradicţie. Cahalul. . Legea Talionului se aplică chiar la insulte: „Insultaţi pe cei ce vă vor insulta. Printr-o neruşinată minciună el s-a dat ca prooroc şi.C. nicăieri.a favorizat jafurile şi le-a adăugat incendiul devastator. împotriva acestora din urmă. să stabilească o împărăţie. un particularism general. . Coranul.

Coranul. Dacă adăugăm la aceasta. foarte lacome de sânge omenesc.după cum se exprimă Drumont.a stabilit o tiranie cumplită. demasculaţia păzitorilor seraiurilor. care nu se întâlneşte decât la jidovi. cu corolarul său. Într-adevăr. legea Talionului şi poligamia. arabă şi ovreiască. Talmudul. şi una şi alta. .Coranul a înlocuit caritatea printr-o ură crudă şi sângeroasă.b) . Dar. Cahalul. . care nu se manifestă decât prin laşitate.Coranul. cele două ramuri. care posedă o oarecare bravură seamănă cu nişte tigri sălbatici.Coranul. ovreii. Francmasoneria 13 .Paulescu: Spitalul.în loc să lupte împotriva patimei de dominaţie. vom avea un tablou care ne va da o idee despre principalele ciuperci veninoase crescute pe gunoiul moral al islamismului.se reazemă pe minciună. sunt. .C. . aduc mai mult cu ploşniţele sau cu… păduchii vâscoşi şi lipicioşi. dacă mahomedanii.ca şi Talmudul. . c) . din care au rezultat războaie pustiitoare şi o sclavie oribilă. d) . N.

împreună cu Mişna care le serveşte de text. Mai târziu. Talmudul din Babilon. numite Tosafot (adiţiuni).Paulescu: Spitalul. amplificat prin comentarii. în ediţiile vechi. aceste pasaje.C. care a fost scris în Palestina. ci să fie spuse prin grai în şcoli.au redactat nişte glose talmudice. Iosef Karo. . au fost înlocuite prin cercuri sau prin linii în alb. L-am citit cu atenţie şi n-am găsit într-însul decât nişte interminabile discuţii. a scris un extract din Talmud şi a numit lucrarea sa. mai târziu. Or. a publicat în 1567.conţine numeroase pasaje care se refera la patimile de proprietate şi de dominaţie. . Aşa. după ce a analizat şi rezumat opiniile emise de toţi predecesorii săi. zise tradiţionale. Acest fel de Cod talmudic se adresează tuturor ovreilor. numit Talmudul din Babilon (Talmud Babli) care a fost redactat în Babilonia şi isprăvit către sfârşitul secolului VI. din secolul al XVI-lea. ne dădu Şulhan-Aruk: care fu adoptat de totalitatea israeliţilor. „Talmudul babilonic… fu primit de întregul Israel”. din 1520 şi în cea din Amsterdam. este Talmudul din Babilon.constituie Talmudul. fixează. printre ovrei. numit Iuda HaKadoş (sfântul) a scris. haham spaniol. Talmudul din Babilon a fost. care au format Ghemara. „Talmudul din Babilon. un Sinod ovreiesc ţinut în Polonia în 1631. Bartolocci. cu chiţibuşuri meschine. a prescris ca în viitor. oarecare învăţături explicative asupra Bibliei. în care „toate legile religioase şi civile ale iudeilor sunt clasate în ordinea subiectelor”. către sfârşitul veacului al II-lea. haham din Troyes şi. Dar. Dar Talmudul de care se servesc jidovii. un haham. din 1600. care a locuit câtăva vreme la Nicopol şi la Constantinopol. sub care sunt cunoscuţi. Iad Hacazaca (mână tare). rabin din secolul al XII-lea. Sunt două Talmuduri: unul.… a fost singurul adoptat de Sinagogă. probabil în Tiberiada. Pentru ca să împiedice pierderea acestor doctrine. Cahalul. în urma lui. Francmasoneria 14 . cum zice un autor ovrei. asemenea pasaje să nu mai fie imprimate. . . Rachi. Talmudul. Moise Maimonide. Pentru ca să ştim ce este Talmudul.în Bibliotheca Rabbinica. de unde se trage şi numele de Tosafişti. numit Talmudul din Ierusalim (Talmud Jeruşalmi). în cea din Veneţia. la sfârşitul secolului al XVIlea”. Josef Karo. acest cod formează şi o carte didactică pentru toate şcolile ovreieşti din lumea întreagă. Mişna s-a mărit cu diverse comentarii. . În ediţiile mai recente. Coranul. ne-am procurat Talmudul din Jerusalim. .care sunt pline de ură împotriva a tot ce nu e jidov. . unul din oamenii cei mai adânc cunoscători ai afacerilor ebraice. N.TALMUDUL Pe vremea lui Iisus Hristos. Şulhan-Aruk (masă pusă). secta fariseilor răspândea. Astăzi. pe la anul 380 după Hristos.terminarea definitivă a Talmudului. . şi celălalt. care a fost tradus în franţuzeşte de Moise Schwab. Aceste comentarii. Într-adevăr. mai mulţi rabini francezi. drept cod de religie.de exemplu. azvârlite. o carte intitulată Mişna. Într-adevăr. într-o „sălbatică neorânduială”. pe când Talmudul din Ierusalim… a fost neglijat de doctorii şi de copiştii Evului Mediu”. făcute de hahamii din Evul Mediu. de cele mai multe ori copilăreşti şi ridicole. din veacurile al XII-lea şi al XIII-lea.

să ascundă secretele criminale ale legislaţiei lor. iar Ghemara cu vinul care are o aromă parfumată”. întotdeauna.C. Hahamii prezintă acest Talmud ca fiind o carte sfântă. . „Păcatele contra Talmudului sunt mai grave ca păcatele contra Bibliei”. căruia se adresară în urmă hahamii. care fu târât în faţa tribunalelor. şi mai importanta chiar decât Biblia. ei oferiră autorului 10. Totuşi Rohling nu s-a lăsat intimidat şi sfârşeşte astfel prefaţa ediţiei a 4-a a lucrării sale: „Pentru ca să ştie Iuda că nu tratăm cu uşurinţă cărţile sale „sfinte”. ca plastograf.Dar aceste pasaje au fost traduse. numindu-l : bârfitorul nevinovaţilor. Astfel. Ovreii încercară mai întâi să confişte această carte. este ca şi cum n-ar avea Dumnezeu. erau pasaje rău citate sau falsificate. pentru ovrei. De câte ori a vrut cineva să tragă vălul care acoperă mârşăvia Talmudului. Talmudul Babilonulul. jidănimea nu s-a îndârjit cu atâta furie ca asupra celebrului orientalist Rohling. profesor la Universitatea din Praga. ne-ovrei. neputând. dacă Societatea orientală germană va judeca. . Francmasoneria 15 . August Rohling. „Cel ce citeşte Biblia. Ecker fu chemat ca expert şi fu silit să examineze amănunţit cele o sută de legi din Judenspiegel. în cartea sa Iudaismul descoperit. N. . . care au tăgăduit exactitatea traducerii şi au încercat. savantul orientalist numeşte aceste legi infame” şi raportul său a avut.însărcină Universităţile din Giessen. după un studiu de 20 de ani. a apărut o carte: Judenspiegel im Lichte der Wahrheit (Oglinda ovreiului la lumina adevărului).calomniind pe Eisenmenger şi acuzându-l că este un falsificator. prin toate mijloacele posibile. O scenă identică s-a petrecut când cu publicarea unei traduceri a Şulhan-Aruk-ului. Frederic I. apostolul obscurantismului şi ameninţându-l cu nimicirea morală. pentru ca să-şi retragă scrierea.şi care conţine o sută de legi traduse din Şulhan-Aruk. de mai multe ori.al cărei autor s-a ascuns sub pseudonimul Dr. . Toată haita presei ovreieşti s-a năpustit asupra lui. Justus. să caute dacă. profesorul Dr. În 1883.000 de taleri. Vom împrumuta lucrării acestui din urmă savant pasajele talmudice care ne interesează. . pentru ca să le supunem criticii biologice. să se răzbune împotriva traducătorului.au fost siliţi să le confirme în mod solemn. de Eisenmenger şi mai de curând de Dr. . Şi.nemaiputând să mintă în faţa a trei Universităţi. publică traducerea unei părţi din Talmud. înfuriaţi.ca bunăoară de Wagenseii. într-adevăr. de Danz. Înainte de a întreprinde studiul critic al prescripţiilor talmudice. Jidanii au căutat. ca urmare. emanată din inspiraţia divină. achitarea acuzatului. Mişna cu vinul. acuzară pe un redactor al „Mercurului Westfaliei”. Talmudul. fie de hahamii convertiţi la creştinism. Dar. orientalistul Eisenmenger. citim în Talmud: „Biblia se aseamănă cu apa. Jidovii. jidovimea scoase un răget de turbare. fără Mişna şi Ghemara. citatele noastre ca invenţii sau ca falsităţi”. În concluzia sa. „Cel ce dispreţuieşte cuvintele hahamilor merită moarte”.Paulescu: Spitalul. ne obligăm bucuros să-i plătim suma de 1. într-adevăr.000 de taleri. Cahalul. Coranul. a dezlănţuit imediat ura cea mai cumplită a jidovilor. regele Prusiei. să ne întrebăm ce valoare are. din Heidelberg şi din Meinz. fie de orientalişti sau de profesori de limba ebraică. când în 1700. Însă traducerea lui Eisenmenger şi citatele lui au fost în unanimitate declarate autentice. Dar asupra nici unuia dintre traducătorii Talmudului. şi hahamii. La proces. în lucrarea acestui savant.

de la prima aspiraţie. Acelaşi haham adaugă: „Cei ce calcă învăţăturile Scribilor. .creatorul Judaismului de astăzi. dacă se întâmplă. Prin urmare. Francmasoneria 16 . Talmudul are o valoare enormă pentru ovrei. nici dojeni prealabile. din abstracţie. Talmudul. conduita poporului lui Israel. ca prin ajutorul Bibliei să cunoască religia noastră. un alt jidov.Patima de proprietate Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pământul. vom căuta ce prescrie Talmudul în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie.Paulescu: Spitalul. un singur şi acelaşi lucru”. trebuie să fie mai aspru pedepsiţi ca cei ce violează legea lui Moise. la ovrei. Numeroase şcoli. Iată acum ce zice.haham convertit la creştinism: „Talmudul este codul complet. . ce zic despre Talmud ovreii de azi: „Cu cât Creştinismul. Maimonide vorbeşte despre Talmud în chipul următor: „Tot ce conţine Ghemara din Babilon este obligator pentru orice ovrei. de altfel. nici judecători nu sunt trebuincioşi. începea de la zece ani. dar totuşi rămânând unul. din punctul nostru de vedere. Sunt două lucruri nedespărţite. unde a luat formă. „Studiul zilnic al Talmudului.… căci cuprinsul Ghemarei a fost. aceasta a doua legislaţie. cu toate bunurile din lume. sau mai bine zis. ovreiască. ca expresia adevărată şi sinceră a legii tradiţionale. civil şi religios. aprobat de tot Israelul”. A vrea să explici pe unul. „Cei ce se măgulesc. trebuie să fie pedepsit cu moartea… Primul venit dintre credincioşi trebuie să omoare pe ovreiul care tăgăduieşte tradiţia Rabinilor… Nici martori. se iviră deodată în Orient şi în Occident. sunt într-o desăvârşită greşeală… Cărţile talmudice sunt acelea care regulează viaţa religioasă a ovreiului. naţiilor păgâne. . până la ultimul suspin”. Se înţelege deci uşor. adică un popor. Iată. el este codul ce regulează. risipit în cele patru colţuri ale lumii. deschise largul său sân. întinzându-se. al Sinagogei… El este codul care regulează.cu atât Judaismul trebui să se închidă în el însuşi. până în momentul de faţă. Prin urmare. Astfel se sapă mai adânc prăpastia care despărţea Judaismul de Creştinism şi de păgâni… Atunci se văzu acest fenomen straniu şi unic în istorie. N. dar fiind pururea vie. să se strângă cu o grijă geloasă şi să înmulţească practicele şi observările din fiecare zi.după propria lor mărturisire. Coranul. . este o tentativă himerică. însă violatorul preceptelor hahamilor. . I. O carte săvârşi aceasta minune. fără să explici pe celalalt. răsărită pe malul Eufratului.„Marele rabin Menachem zice că însuşi Dumnezeu consultă pe hahamii de pe Pământ. în care Talmudul fu obiectul studiului celui mai respectuos. . ce merge până la fanatism”. vreo neînţelegere asupra legilor”. Judaismul îşi are expresia în Talmud de care nu este depărtat ca inspiraţie sau împuţinat ca un ecou. El este. . ce însemnătate prezintă.fiind exact locaşul unde s-a încarnat. Cine îndeplineşte această execuţie are meritul unei fapte bune”.Talmudul”. pentru a se sfârşi cu viaţa”. pentru a intra.C. în cer.precum studiul Talmudului este acel al Judaismului. . fu într-o clipă în mâinile ovreilor care locuiau pe malurile Rinului. „Cuvintele hahamilor sunt cuvintele Dumnezeului viu”. în întregime. Călcătorul legii lui Moise poate fi iertat. Studiul Judaismului este acel al Talmudului. până în momentul de faţă. încă de la apariţia sa. . despre Talmud. Cahalul. „Talmudul fu primit. purtarea ovreilor… şi pentru care ei profesează un respect religios.o naţie fără patrie. ale Dunărei şi ale Vistulei”. Opera. din fiecare ceas. în domeniul lucrurilor reale.

în loc să-l ajuţi. decât numai dacă consimte să plătească dobândă. Coranul. ovreiul care l-a găsit nu este obligat să i-l mai dea. ba. Talmudul. pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum”. ovreiul poate să înşele pe un goi. pentru că. adică pe nici un ovrei” . îi este oprit să-i restituie ce a furat pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău. nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu”. pentru că e vorba să îţi reiei avutul. căreia bărbatul îi aduce bani. . .nu este scris „să nu faci pagubă unui goi”. el nu face decât să-şi reia avutul său. „Tot ovreiul. şi aparţin primului jidan care le ocupă”. pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor”. „Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul la pierdut. pentru ca neovreii să zică : Ovreii sunt oameni de treabă”. ce e mai mult. fără camătă”. În consecinţă. Dacă lucrul este al unui Akum. 2. . asemenea procedare nu este permisă”. dacă este scris „să nu faci pagubă aproapelui tău”. chiar când îţi este trebuincios…. faţă de un Israelit. „proprietatea unui ne-ovrei e ca un lucru părăsit.Paulescu: Spitalul. Dar această prescripţie nu priveşte decât afacerile dintre jidovi. N. ovreii se vor îmbogăţi enorm.„Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt ovrei) cu toate avuturile lor”. Se face o excepţie când se restituie obiectul pierdut. pe care acesta l-a pierdut. „Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu)… Cel ce a înşelat trebuie să dea îndărăt. „Când va veni Mesia. După rabinul Solomon Iarchi. După Talmud. sau Rachi. „Este permis să despoi pe un goi” După Maimonide. „averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân. în afară de furt şi de tăinuirea lucrurilor găsite. dar dacă vindeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la ei (de la jidovi) vă este oprit să-i înşelaţi”. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut. care o ia cel dintâi”. Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lucru. . care a găsit vreun lucru. Întradevăr. Dar.Cămătăria „Este oprit să împrumuţi pe goimi. fără să îndure greutatea muncii.iar ne-ovreii nu sunt fraţii noştri. După Talmud. trebuie să-l restituie stăpânului.goimii nefiind oameni. mai recomandă jidanilor cămătăria. Într-adevăr. Cahalul.astfel. Talmudul. Israel este ca stăpâna casei. săi faci pagubă. cu camătă.Frauda „Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi camătă de la dânsul. este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi. preceptul biblic „să nu furi” înseamnă „să nu furi pe nici un om. De asemenea. „Este permis să împrumuţi. ca un deşert. 1. însă. De altfel.C. în acest caz. Francmasoneria 17 . „Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor. „Dumnezeu a poruncit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani. Această prescripţie se aplică numai în cazul când e vorba de un iudeu care a pierdut ceva. este un păcat mare să restitui ceva unui Akum. frauda şi chiar jurământul fals. ca nisipul mării: adevăratul proprietar legitim este ovreiul. Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi. el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume”. toate mijloacele sunt bune. . . ci sunt mai rău decât câinii”. când un jidan fură pe un goi.astfel ca.

nimicite. un proces cu un goi.atunci cei doi jidovi trebuie să-şi împartă profitul ce le-a dat Dumnezeu”.numai să nu ia femei capabile de a-l corupe”.„Când un evreu ţine în gheare pe un Akum. Talmudul dă ovreiului o putere absolută asupra ovreicei. dar s-a gândit.Jurământul fals Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure.că un alt ovrei a dezonorat o goia. . desfiinţate. „De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tribunal asupra lui Israel. în ţara sa. jidovii. ce e mai mult. „Regele nu se poate însura cu mai mult de optsprezece femei.în familie. iată-l: „Toate promisiunile… şi toate jurămintele ce le vom face. bineînţeles. până ca ne-evreul să-şi piardă toată averea.crimă. Talmudul. . . anulate. Aşadar. căci legea te-a dat pradă bărbatului tău”.„trei ovrei oarecare. la Sinagogă. nu există măritiş.cu jurământ. care va veni spre binele nostru. orice promisiune şi orice jurământ. ei au aceeaş autoritate ca tribunalul lui Moise”. în mod solemn. fie prin socoteli frauduroase. chiar de jurămintele cele mai sfinte. . . „Rabi Akiba a jurat. . Cahalul. şi veţi zice ne-ovreiului: Aşa vrea legea noastră. . veţi face astfel ca ovreiul să câştige. . Coranul.adaugă Drach. nu este socotit şi nu poate fi pedepsit căci. ca să-l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele. „Dacă un jidov are vreo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi el pe acelaşi Akun fie prin măsuri false.din această zi a împăcării şi până la cea următoare. jidanii de azi recită.Patima de dominaţie a) . . acest jurământ. Făgăduinţele noastre să nu fie făgăduinţe şi jurămintele noastre sa nu fie jurăminte”. II . ca nule. Iuda zice că el poate lua mai multe. alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-l înşele. atât pentru trecut. N.pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători . în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră.au deplină putere în ochii Sinagogei. veţi judeca.C. .dar cu o restricţie mintală.Paulescu: Spitalul. Talmudul merge până la a tolera poligamia. dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului. R. ele să fie dezlegate. rabin convertit .căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată. aşa cum îi place. cu o femeie ce nu e jidoafcă. Adulterul. El poate… să o trateze ca în Sodoma. fără putere şi fără valoare. Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă. trebuie să fie nimicit în gând”. la goi. hahamii îi răspund: „nu putem săţi venim în ajutor. cât şi pentru viitor… Acest tribunal declară. când sunt forţaţi.ca de o bucată de carne ce o cumpără de la măcelar”. „Omul poate să uzeze de femeia sa. Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile îi vor fi favorabile. la sărbătoarea Reconcilierii (Iom Kipur). . . De altfel. trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea judecătorilor) pentru ca ovreiul să poată câştiga procesul” 3. Dar. rugăciunea Kol Nidre. „Dacă vreun ovrei are. care anulează acest jurământ. fiind silit. ce merită pedeapsa cu moartea. fără altă formă de proces. Într-adevăr banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei. al cărei conţinut. iertate. pot fi uşor dezlegaţi. Francmasoneria 18 . . de nul efect şi neavenite”. şi dacă ea se plânge. şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împovăra cu ele sufletul nostru. Dar. că acest jurământ nu era valabil” Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească.le regretăm pe toate. în sufletul său.

a dezvoltat la ovrei o trufie imensă. ca Maimonide. Pe lângă aceasta. el este singurul cu care Divinitatea a avut un legământ. „Ne-ovreii sunt câini şi măgari”. . . . legislaţia talmudică recunoaşte şi sprijină cu putere instituţia robiei. în Talmud”. Ei au ajuns să privească pe ne-ovrei cu dispreţ şi adesea cu ură”. la bunăvoinţa. Hahami celebri. Domnul v-a zis: … voi sunteţi oameni. .şi când părinţii şi copiii trec la judaism. „Urmaşi ai lui Abraham. „Precum oamenii domnesc asupra animalelor.C.după hahami „e permis jidanului să abuzeze şi să dezonoreze o femeie necredincioasă”.adică asupra omenirii întregi. dreptul de viaţă şi de moarte pe care omul îl are asupra animalelor şi mai ales acela de a le exploata. el este fiul preferat al Celui etern. decât prin milă. cărora vor servi şi se vor supune toate popoarele”. Goimii. „Ovreii sunt oameni.pe când celelalte popoare ale lumii. . b) . cu mai multă precizie. dar ea reiese. ca pe nişte vite de muncă. Dumnezeu ar face-o să reintre în neant. Talmudul dă ovreilor un drept de dominaţie absolută asupra a tot ce nu este ovrei. Ceilalţi oameni sunt puşi dedesubtul ovreilor. Coranul. contrar moralei creştine.dacă nu le stăpânesc pe toate. Este tocmai ceea ce am spus mai sus. Şi lumea nu va cunoaşte fericirea.şi până ce nu obţin dominaţia absolută. „Mesia va da imperiul lumii ovreilor. nu sunt formate de oameni. acest autor iudeu.In naţie. Dar. „Talmudul.adică imperiului jidovilor. lumea nu ar mai exista. . aparţin în realitate lui Israel. despoaie pe rob de orice personalitate şi îl asimilează cu o simplă proprietate… Constituţia mozaică recunoaşte două feluri de sclavi. trebuie ca ei să devină stăpâni.. etc. drept la iubirea.„Căsătoriile ne-ovreilor nu aduc după ele nici o obligaţie. . el este alesul lui Dumnezeu… Israel este aşezat chiar sub ochiul lui Iehova. . Francmasoneria 19 . „Peste tot pe unde se stabilesc ovreii. nici aceeaşi poziţie: robul iudeu şi robul străin.Paulescu: Spitalul. . fiu care are. Chiar când ajung să guverneze oraşele. . trebuie să se considere ca exilaţi şi ca prizonieri. Ararranel. cred în viitoarea dominaţie universală a jidovilor”. asupra lor. N. . Talmudul. De asemenea. copiii n-au nici o legătură de familie cu părinţii lor. aşa şi ovreii trebuie să domnească asupra celorlalte naţii ale pământului”. … Această credinţă în predestinarea şi în selecţia lor. . ce e mai mult. pe când goimii nu sunt decât animale. fiul poate să se însoare cu mama sa”.pentru că numai sufletele jidovilor se trag din primul om… Bunurile care sunt încredinţate naţiilor.punând Talmudul faţă de legea naturală a iubiri. Dar să lăsăm să vorbească şi un ovrei contemporan: „Fără lege (talmudică). vorbeşte şi de ură.ei nu vor înceta să strige: Jale! Grozăvie!”. Dar. este formală în Biblie.… ci de bestii.date de Dumnezeu însuşi. Viaţa lor e legată ca aceea a cailor. După Talmud. la protecția Sa specială. cât poate şi în singur profitul său. fără Israel care să o practice. jidanilor. poporul ovreiesc este poporul ales de Dumnezeu ca depozitarul voinţei şi dorinţelor sale. ca şi dreptul roman.aceştia au. fiind nişte bestii. Cahalul.… pe când goimii sunt porci”. decât atunci când se va fi supus imperiului universal al acestei legi. Această deosebire. El proclamă că singuri jidovii sunt oameni. ei n-au drept. Prin urmare. care n-au nici aceleaşi drepturi. singur. la dărnicia divină. Să vedem ce e cu ea.

acuzaţia de omoruri rituale. chiar pe cei mai buni. cu indignare. înduioşate. numit Emanuel fiul unui medic din Genova. Nu poate fi vorba de caritate în Israel” Într-adevăr. Şi lucru de necrezut. Cahalul.resping. până la 1670. . istoria înregistrează vreo cincizeci de cazuri de omoruri rituale. pot ajunge patimile omeneşti. demne de crezământ. către jidovi. . atestate de istorici demni de toată încrederea. . această atitudine e lăudabilă şi. cu o piatră. zicând: „fac aceasta pentru ca vitele mele să nu cadă înăuntru”. dacă este o scară în puţ. n-ar veni să-l ateste. . Ceva mai mult: Hahamii împing cruzimea fanatică până acolo. .vom raporta mai multe cazuri. sau să-i scape viaţa. aproape să moară. pentru aceste crime. Când îl vezi pierind sau înecându-se într-un fluviu. Un mare număr dintre aceste cazuri se găsesc povestite în cartea lui Ruppekt. jidovii talmudişti au mers. atât de demonstrative. duce o jertfă lui Dumnezeu” Trebuie să adăugăm că ovreii din ţările din occidenul Europei. ovreii au fost de multe ori maltrataţi şi chiar masacraţi. ei înşişi. cu cât victimele sunt mai ales nişte bieţi copilaşi. până ce au depăşit orice limită omeneşte posibilă. în loc să le reprime! „Într-adevăr.civilizaţi printr-un contact secular cu creştinismul. Dacă cineva vede un goi. . jidovii procedează în această privinţă ca unii criminali care tăgăduiesc evidenţa. . De altfel. „Dacă scoţi un goi din groapa în care a căzut.predică. din contra.trebuie să o credem sinceră… Omorurile rituale Pentru a arata că omorurile rituale se comit în realitate şi nu sunt numai efectele imaginaţiei nebune a creştinilor. sau când este aproape să moară. că poruncesc jidanilor să omoare pe creştini.Paulescu: Spitalul. . convertit la creştinism. N.Legea iubirii Caritatea. cu ura lor oarbă. iar. încât conving chiar şi spiritul cel mai necredincios. să-l ucidă… Dacă un goi se găseşte lângă un puţ să-l azvârle înăuntru. Talmudul. chiar când sunt prinşi asupra faptului. el interzice ovreilor să aibă milă de un goi.este iubirea de Dumnezeu revărsată asupra oamenilor şi care formează diadema sublimă a moralei creştine. o mărturisesc. „Trebuie să ucizi pe cei mai buni dintre goimi (Tobşebegoim harog)” „Trebuie să smulgi inima goiului şi să omori pe cel mai bun dintre creştini. când o legislaţie smintită le favorizează. mântuieşti un idolatru”. Este oprit să ai milă de un idolatru.după cum susţin jidanii . în 1456.III .pentru cinstea neamului omenesc. … care au fost şi sunt victimele acestor crime religioase. hahamii zic ovreilor: „Cel ce varsă sângele unui goi. Ovreii.aceasta este necunoscută de Talmud. De altfel. Francmasoneria 20 .dacă numeroase mărturii. În tot cazul. din care extragem exemplul următor: Spovedirea unui ovrei. s-o tragă afară… şi să astupe intrarea puţului. crime cu atât mai grozave. . Coranul. nu trebuie să-l scapi”. Talmudul.C. „Omul caritabil nu există pentru cei din Iuda. înaintea cărora fiarele cele măi sălbatice s-ar da înapoi. care exaltă sentimentele de simpatie naţională. săvârşind omoruri rituale. De la 1071.ba chiar… au îndrăzneală să ia ca martori pe nejidanii. . Iată. până la ce grad. o ură sălbatică împotriva celor ce nu sunt jidovi şi mai ales în contra creştinilor? Astfel.

încredinţată că el o va urma. alergă la locul unde îl lăsase şi.care peste puţin. de obicei. După câteva minute. Tatăl. Histoire de l’Eglise. În ziua de 23 septembrie 1669. în aşa fel. văzând că nu-i mai vine copilul. Îmi spuse că. băga ghemuri de hârtie în gura nenorocitului copil. Francmasoneria 21 . sfântul misionar şi a cărui caritate nealterabilă era cunoscută de toţi. Toţi gustară din această oribilă mâncare. care s-a petrecut la Savona. în sfârşit. se primeşte sângele la tăierea împrejur a copiilor de ovrei. un al treilea îi ţinea capul ridicat. încât să formeze crucea.Paulescu: Spitalul. care a fost judecat la Metz. de către jidovii din Damasc. mai ales în regiunea inimii.. se duse la o fântână. După aceasta. . La două sute de paşi de fântână. mă apropiai de ceilalţi şi nu mai văzui decât cadavrul copilului. adăugând chiar că băuse din sângele copilului ucis. Pe urmă. cadavrul nenorocitului copil… În timpul procesului. tatăl meu veni repede la mine şi mă puse să jur că n-am să vorbesc nimănui de ceea ce văzusem în ziua aceea. recunoscu că era Raphael Levy.C. înainte şi după convertire. care îi spuseră că au văzut pe acest drum. îl străpunseră din toate părţile. cu jurăminte.astfel încât sângele îi curgea din toate rănile şi cădea în vas. ducându-se pe drumul cel mare ce merge la Metz. fu aruncat în fundul unei pivniţe a casei. de Rohrbacher. în anul 1670. negăsindu-l. asupra unui călugăr (capucin). într-o zi. El fu condamnat să fie ars de viu. această mamă. deasupra unui vas în care. povestirea unui alt fapt. ovreii tăiară în bucăţi mici diverse fructe: pere. într-o pădure. zărind de asemenea pe acel Jidov. de mai multe ori. ce avea înaintea sa un lucru pe care îl acoperea cu mantaua. Cahalul. Un locuitor din satul Hez. Iată acum un al treilea fapt. Pe urmă. se întoarse îndată acasă. şi că acolo se găseau adunaţi alţi şapte indivizi din naţia lor. pentru a spăla câteva rufe.„Acest Emanuel îmi istorisi un fapt de o cruzime oribilă. gol. la vreo două sute de paşi de la fântână. Iată după Amelot de la Houssaye. etc. ceea ce îmi produse greaţă şi un dezgust atât de penibil. pentru a-i înăbuşi ţipetele. încât în ziua aceea şi a doua zi nu mai putui să iau nici un fel de hrană. migdale. fără însă să-l găsească. ea îşi continuă drumul şi merse să-şi spele rufele. des Mousseaux a extras pasajele următoare: N. această tortură fu un spectacol insuportabil şi mă depărtai cât putui de locul crimei. Patru din ei luară parte la grozava execuţie. tatăl său îl conduse în casa unui ovrei din Savona. istoric foarte conştiincios. braţul stâng. femeia Mangeotte Wfllemin. Trei zile după aceasta. din oraşul Boulay. s-a interceptat o scrisoare în care acuzatul scria şefilor Sinagogei din Metz: „Am intrat în această mizerie. foarte ascuţite şi lungi îndeajuns. un copilaş creştin care n-avea mai mult de doi ani. ca să întrebe de el pe bărbatu-său şi pe persoanele ce se găseau acolo. pe urmă la fântână şi prin tufişurile dimprejur. Apoi aduseră în mijlocul lor. pe care le azvârliră în vasul în care era adunat sângele. . care era numit. de unde G. copilul se împiedică şi căzu. Pentru mine. întâlneşte mai multe persoane (între altele pe Daniel Payer şi pe Thibault Regnault). să nu descopere niciodată ceea ce aveau să facă şi să păzească secretul până la moarte. de concetăţenii săi. un altul. care s-au angajat reciproc. dar copilul spunând că se va ridica singur. Unul ţinea întins braţul drept al nevinovatei creaturi. un ovrei călare pe un cal alb şi care ducea dinaintea lui un copil de vreo trei sau patru ani. pentru comunitate”. Acest fapt a fost povestit în marele uvragiu. Îl puseră. în vârstă de 3 ani. mama sa se întoarse ca să-l ridice. se găsi. Coranul.fapt pe care la văzut cu ochii şi pe care îl atestă. din satul Glatigni. Ea era urmată de fiul ei. şi sentinţa fu executată în ziua de 17 ianuarie 1670”. Toţi răspunzându-i că nu l-au văzut. Talmudul. Dar. Gustai şi eu însumi. luând nişte instrumente de fier. se puse să-l caute mai întâi prin sat. nuci. cu totul recent: asasinatul săvârşit. al patrulea. la o depărtare de două sute de paşi de sat.

trebuie sa-l înlocuiască fratele său A. publicate de A. taie gâtul acestui om.Ca toţi sacii de cafea. Talmudul.. îi pusei gâtul deasupra unui lighean mare. ţinându-l cu unul din asistenţi. D… şi fratele său A… îmi ziseră. peste puţin. se pune să întindă la pământ pe Părintele Thomas şi D… se resemnează să-i cresteze ei însuşi gâtul. marelui haham… Pe urmă. dintre cei mai însemnaţi din Damasc. sosi un haham însoţit de bărbierul ce ia sânge S… (Solomon) pe care sacrificatorii au contat pentru împlinirea planului lor.Şi cu capul? . Îl primiră cu dragoste şi. ucide pe acest preot.C.după actele procesului. care era legat. N. Sângele este adunat într-un vas. care-i vârâră un căluş în gură. pe când bărbierul se mulţumeşte să ţină barba Părintelui…. Francmasoneria 22 . să ardă hainele victimei ale cărei cărnuri sunt tocate în bucăţele mici. aceea a lui D. punând rămăşiţele într-un sac şi. . cu un pisălog… . mâna îi tremură şi. pe urmă. o rotulă. El cedează totuşi invitaţiei presante să intre în casa vecină. ovreii. Părintele Thomas este chemat într-o casă ovreiască. iar A.Le-am spart pe piatră.L-am sfărâmat la fel. .… dar copilul este bolnav şi Părintele Thomas voieşte să se retragă. deci. D… apucă cuţitul şi începu să-l taie.Ce a-ţi făcut cu oasele? . Ibrahim Amoran. la intrare. de pânză de împachetat şi de culoare cenuşie. (Aron). iar oasele sunt zdrobite cu un mai. (David Harari). fără să se piardă o picătură. hotărîră să se scape şi de servitorul său creştin.„Haide. în el…” Justiţia voi să verifice locul unde ovreii aruncaseră rămăşiţele. Ei aduseseră atunci un cuţit. . Se descoperi canalul şi se găsiră. care fură arse. nişte sfărâmături de craniu şi de alte oase. pe urmă îl ridicară pe sus şi îl duseră într-o odaie departe de stradă. cadavrul fu târât într-o odaie unde se ţineau lemnele. Trântii pe călugăr la pământ şi. îl legară cot la cot. un ovrei pe care creştinii.Un sac de cafea. peste puţin.cu servitorul M… care sosise atunci… îl spintecarăm. cu acelaşi instrument. pentru a fi trimis. treptat-treptat le duserăm să le aruncăm în conducte… . scoaseră mai multe bucăţi de carne. această pastă omenească este azvârlită într-o groapă ce serveşte pentru lături. mai târziu. Pe urmă.” Justiţia sirio-egipteană obţine „pe rămăşiţele aproape fumegânde ale victimelor mărturisirea completă a vinovaţilor”. Apoi. Iată un extras din interogatoriul bărbierului. S…. . . atunci. cel mai pios dintre ovreii din Damasc (!).” Însă bărbierul devine palid. precum şi părţi din calota preotului…” După asasinarea Părintelui Thomas. Părintele Thomas fu apucat pe neaşteptate de aceşti oameni. când este udat nu lasă să pice ceea ce se găseşte. des Mousseaux: D… mă chemă la el acasă.citat de G. ale cărui cercetări puteau deveni compromiţătoare. curajul îi lipseşte şi se declară incapabil. Veni noaptea şi o dată cu ea. pentru asta te aşteptăm. pe urmă unul din unchii lor şi alţi doi ovrei. Laurent.. veniră cei doi fraţi ai lui D…. cu un cuţit. îi de-te ultima lovitură. Deodată. îl priveau ca pe un om cinstit şi pe care Părintele Thomas îl număra printre prietenii săi. .În ziua de 5 februarie 1840. Dar. Sacrificatorul. un fragment din inimă. şi… acest servitor dispăru. Răspunsei că nu pot. Coranul.Paulescu: Spitalul. Găsii acolo pe hahamul… şi pe Părintele Thomas. să vaccineze un copil. Cahalul. Jidovii încep. Sângele fu adunat într-un lighean. a trebuit să facă să dispară urmele acestui omor. ei înşişi.Sacul acesta nu lăsa să picure materiile conţinute în intestine? .Şi cum era sacul în care aţi pus rămăşiţele? . Acolo îl dezbrăcarăm de haine. urme de sânge şi filamente de tendoane… Lucrătorii descinseră în conductă.

Ne vom mărgini să relatăm câteva părţi din interogatoriile care privesc al doilea act al acestei drame. Servitorul M… a fost trimis la F… de stăpânul său, care i-a zis: „du-te de vezi dacă au prins pe Ibrahim şi ce au făcut cu el. Mă dusei la F… şi găsii uşa închisă cu zăvorul. Bătui. F… veni şi-mi deschise. - Îl ţinem, îmi spuse el; - vrei să intri, sau să pleci? - Voi intra ca să văd, îi răspunsei eu. Intrai într-un mic divan, care dă într-o curte exterioară, în care se găsesc latrinele; - în aceste latrine, îi aruncară carnea şi oasele. Uşa fusese baricadată cu o grindă. Găsii acolo pe I. P… şi pe A. S… ocupaţi să lege mâinile pacientului la spate, cu basmaua sa, după cei astupaseră gura cu o pânză albă. Pe urmă fu trântit la pământ, de F… şi de M.F.- fiii lui R… Aduseră un lighean de aramă spoită, puseră capul prinsului deasupra acestui lighean, şi F… îi tăie gâtul cu propriile sale mâini. Y…, M…, F… şi eu, îi ţineam capul. A.., fiul lui R… şi I. P… îi ţineau picioarele şi se aşezaseră peste ele. A. S… şi ceilalţi (erau opt cu toţii), ţineau bine trupul, pentru ca să-l împiedice să se mişte, până ce sângele va fi încetat să curgă. - Ce s-a făcut cu sângele şi cine la luat? - Adevărul este că Y…, luă ligheanul şi vărsă sângele într-o sticlă, - pe care o ţinea în mână A. S…, - printr-o pâlnie nouă de tinichea, ca acelea pe care le întrebuinţează negustorii de ulei. După ce fu umplută, A. S. o dădu lui Y… - De ce mijloc s-au servit ca să-l facă pe servitor să intre acolo? - Am mai spus… că erau adunaţi cinci inşi în stradă, lângă poartă, - că servitorul veni să întrebe de stăpânul său, - şi că Y… îi răspunse: „Stăpânul tău a întârziat la noi; vaccinează un copil; dacă vrei să-l aştepţi, intră şi du-te de-l găseşte”. El intră, şi se întâmplă ceea ce am declarat” „Ar fi greu, zice G. des Mousseaux să-ţi închipui o bogăţie şi o precizie de amănunte mai remarcabile, ca acelea care ies din gura celor ce depun”. Să mai ascultăm şi câteva din depoziţiile autorilor acestei crime înspăimântătoare, în ceea ce priveşte întrebuinţarea sângelui de creştin. „Cu ce scop aţi omorât pe Părintele Thomas? - Ca să-i luam sângele, - răspunde jidovul D… L-am strâns într-o sticlă albă, sau khalabiehs, pe care am trimiso la hahamul A., - sângele fiind necesar la împlinirea datoriilor noastre religioase. - La ce serveşte sângele în religia voastră? - Se întrebuinţează la azime… - Pentru ce n-aţi păstrat sângele la voi? - Obiceiul vrea ca sângele să stea la haham.” „Întrebare hahamului A.: - Cine ţi-a remis sângele? - Hahamul Y… se înţelesese cu A., şi cu alţii ca să aibă o sticlă de sânge omenesc şi acest haham mă înştiinţă şi pe mine. Fraţii A.. îi făgăduiră că, chiar dacă ar trebui să-i coste o sută de pungi de bani, tot i-o vor obţine. Fuse-i, în urmă, informat de dânşii că aduseseră o persoană, pentru ca să o omoare şi să-i ia sângele, şi îmi ziseră; du-te la hahamul Y… - Ai întrebat pe hahamul Y…, dacă trimite din sângele acesta în alte locuri? - Hahamul Y… mi-a spus că trebuie sa trimită din el la Bagdad. - Au venit din Bagdad scrisori care să-l ceară? - Hahamul Y… mi-a spus-o… - Şi la ce este trebuincios sângele? Îl pun oare în pâinea azimă şi toată lumea mănâncă din ea? - De obicei, sângele, pus în azimă, nu este pentru popor, ci pentru persoanele zeloase. Hahamul Y…, rămâne la cuptor în ajunul sărbătorii azimelor. Acolo, oamenii zeloşi îi trimit N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 23

făina, din care el face pâinea. El însuşi frământă pasta, fără ca nimeni să ştie că pune în ea sânge, şi trimite pâinea acelora cărora le aparţine făina”. Rezultatul procesului a fost că, - din şaisprezece ovrei, implicaţi în asasinatul Părintelui Thomas şi al servitorului său, - doi au murit în timpul procedurii, patru au obţinut iertare pentru că au făcut destăinuiri şi zece au fost condamnaţi la moarte” Jidanii din Europa, la această noutate care îi tulbura groaznic, începură să ţipe - nu împotriva vinovaţilor, - ci împotriva justiţiei”. După ce au oferit consulului Franţei, milioane, care au fost refuzate, - ei au inundat cu aur autorităţile sirio-egiptene şi, delegaţii lor, Montefiore şi Ckemieux, (pe care îi vom întâlni din nou mai departe), ducându-se în Egipt, obţinură de la Kediv amnistia sau mai bine zis iertarea acuzaţilor, - căci ea le-a fost acordată fără reînoire de anchetă şi fără reluarea procesului, faptele fiind probate şi nediscutabile” Iată termenii firmanului, cu care ovreii fură obligaţi să se mulţumească: „Prin expunerea şi după cererea d-lor Moses Montefiore şi Cremieux, - care au venit la noi ca delegaţii tuturor europenilor care profesează religia lui Moise, - am recunoscut, ei doresc punerea în libertate şi siguranţa pentru acei dintre ovrei care sunt deţinuţi şi pentru cei ce au fugit, din pricina instruirii afacerii Părintelui Thomas, călugăr din Damasc, el şi servitorul său Ibrahim. Şi cum, din cauza unei populaţii atât de numeroase, nu ar fi convenabil să refuzăm rugămintea lor, ordonăm ca prizonierii ovrei să fie puşi în libertate şi să se dea, celor fugiţi, siguranţa pentru întoarcerea lor…”. Astfel de crime, în faţa cărora te apucă groaza, continuă să se comită chiar şi azi. Fără să mai vorbim de omorul din Tisza-Elzlar, cunoscut de toţi, vom povesti două cazuri petrecute acum câţiva ani. Monitorul Romei, din 15 iunie 1883, cită un omor ritual care avusese loc la o dată cu totul recentă. Un copilaş, - aparţinând uneia dintre familiile greceşti cele mai însemnate din Smirna - fu răpit în apropierea paştelui ovreiesc. Patru zile după aceea, i se găsi, pe malul mării, cadavrul, străpuns de mii de lovituri de pumnal. Mama sa, nebună de durere, acuză sus şi tare pe ovrei de acest omor. Populaţia creştină se ridică în masă şi alergă în cartierul ovreiesc, unde avu loc un masacru îngrozitor, în care pieiră peste 600 de jidani. În 1881, la Lutcza, - un mic sat din Galiţia austriacă, - a fost comisă o crimă rituală asupra unei tinere fete, numită Francisca Mnich. Trei acuzaţi (Moise Ritter, nevasta sa şi un alt jidan complice), fură condamnaţi la moarte, în ziua de 21 decembrie 1882, de juraţii din Rzeszov. Curtea superioară de justiţie casă judecata, pentru că procedura nu fusese îndeplinită şi trimise pe ovrei înaintea tribunalului din Cracovia, care, la 10 octombrie 1883, reînnoi tripla condamnare la moarte. În momentul de faţă se judecă la Kiev procesul unui omor ritual, săvârşit de un jidan Beilis, împreună cu mai mulţi complici, asupra unui biet băieţel de 6 ani, Iuscinski. Opt zile după omor fu găsit, într-un şanţ, cadavrul nenorocitei victime, străpuns de 47 lovituri de pumnal. Dar, ceea ce aruncă o vie lumină asupra intelectului jidovimei întregi, e faptul că, înainte de a se da verdictul toată presa ovreiască din Europa şi de la noi, s-a năpustit, cu o furie nebună, ca şi în timpul procesului din Damasc, - nu asupra omorâtorilor, - ci asupra Ţarului, asupra răposatului Stolipin, asupra oligarhiei din Rusia,… până şi asupra juraţilor - din Kiev, pe care îi numeşte ţărănoi inculţi. La noi, în România, asemenea crime trebuie să fie foarte uşor de realizat. Acum 4 sau 5 ani, se găsi în Bucureşti, pe un maidan, un băiat mort de o moarte violentă. Pentru a stabili identitatea cadavrului, poliţia publică o înştiinţare, adresată părinţilor care pierduseră de curând un fiu, pentru a veni să-i recunoască corpul. Atunci, spre stupefacţia generală, se văzură vreo douăzeci de mame, venind dezolate la morgă, ca să reclame fiecare trupul copilului ei, care dispăruse fără să i se mai dea de urmă. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 24

De asemenea, G. des Mousseaux vorbeşte de „numărul, cu mult mai mare de cât şi-l închipuie cineva, de oameni, de femei şi mai ales de copii, care în anumite oraşe ale Europei, dispar pentru totdeauna, fără să lase cea mai mică urmă, spre marea înmărmurire a rudelor lor”. Dar, să vedem, pentru ce motiv iudeii săvârşesc omoruri rituale asupra creştinilor? Ne vom adresa pentru aceasta, la scrierea unui fost haham, trecut la creştinism şi botezat sub numele de Neofit. Examenul cărţii Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor”, de Neofit. „A ucide pe creştini şi a le lua sângele…”, - zice Neofit, - este o taină a ovreilor, sau mai bine zis o rătăcire, care astăzi este cunoscută, căci „o au scris mulţi”. Dar, adaugă el, nu mi s-a întâmplat să văd nicăieri: 1° - pentru ce ucid jidovii pe creştini? 2° - ce fac ei cu sângele creştinilor? Neofit vrea să lămurească aceste două secrete, pe care le cunoaşte bine, căci, zice el, „fiind rabin şi învăţătorul ovreilor, au fost descoperite mie şi le-am păzit până ce am primit Sfântul Botez”. „Mai întâi, să se ştie că această taină nu este cunoscută de toţi jidovii, ci numai de rabini sau de hahamii lor, de cărturarii şi de fariseii lor, ce se numesc de dânşii hasindem. Şi această taină o păzesc ei cu mare scumpătate”. În plus, - acest ultragiu faţă de omenire „nu este scris nicăieri. Rabinii îl lasă fiilor lor cu blesteme îngrozitoare, ca aceştia să nu-l descopere, nici proştilor dintre ovrei, nici creştinilor, - chiar dacă li s-ar întâmpla să sufere tot felul de munci. Astfel, de pildă, mărturisesc în frica lui Dumnezeu, că atunci când am ajuns la vârsta de 13 ani şi când tatăl meu mi-a pus pe cap cornul acela, - ce se numeşte tăfilis, - mi-a descoperit taina privitoare la sângele de creştin şi m-a afurisit, pe toate stihiile cerului şi ale pământului, ca să nu descopăr secretul acesta, nici chiar fraţilor mei. Şi când mă voi căsători şi voi avea până la 10 feciori, să nu îl fac cunoscut, decât numai unuia singur, adică aceluia care va fi mai deştept, mai învăţat şi, în acelaşi timp, capabil de a-l înţelege; - iar la partea muierească nu trebuie nicidecum să-l descopăr. Şi îmi mai spuse: Fiule, să nu te primească pământul, de vei dezvălui taina aceasta, - măcar de ţi se va întâmpla să te faci şi creştin. Astfel îmi grăi tatăl meu”. Principalul motiv al crimelor rituale este, marea ură ce au ovreii asupra creştinilor, părânduli-se că, făcând această ucidere, aduc jertfă lui Dumnezeu… Într-adevăr, rabbi Solomon (Talmud) zice: celui mai blând dintre şerpi, scoate-i creierii, - iar pe cel mai bun dintre creştini, ucide-l - adică, dator este orice jidan să omoare un creştin, fiind convins că cu aceasta se va mântui”. Această ură este întipărită în sufletele ovreilor încă din copilărie. Înainte chiar de a începe să arate copiilor A, B, C, dascălul trebuie să-i înveţe să-i hulească pe creştini, pentru ca să ştie, când vor trece pe lângă o biserică creştinească, să zică: şacăţ te şaţine văsaef tăsavinichi hăirimi - cuvinte care înseamnă: spurcata spurcaţilor, necurata necuraţilor, să fii afurisită”. „Aşijderea, când văd ducând vreun creştin mort la groapă, dator este tot jidovul să zică: saium had, lamuhar trii, - adică: azi am văzut un păgân mort, mâine să văd doi. Hulele acestea, chiar şi un copil mic trebuie să le ştie. Mai pe scurt, dacă jidovii au atâta ură şi vrăjmăşie împotriva creştinilor, este pentru că scrie la Talmud: „nu se cuvine a numi pe altcineva cu numele de om, - decât numai pe ovrei”. Neofit indică apoi ce fac jidanii cu sângele cel strâng în timpul crimelor rituale şi spusele lui se aseamănă cu mărturisirile acuzaţilor din Damasc. 1° - Jidanii întrebuinţează sânge de creştin pentru ca să prepare leacuri împotriva unor boli, de care suferă, - şi pentru ca să facă farmece. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 25

între alte crime. amestecând. Când citeşti prescripţiile legale ale Talmudului. . hahamul ia un albuş de ou şi o picătură de sânge de creştin muncit. . cu degetul cel mic. fiul Mariei. trebuie să mănânce. tinerii soţi postesc o zi întreagă. presărat cu cenuşă în loc de sare. ce conţine sânge de creştin chinuit şi mănâncă un ou copt. . În seara de Purim.şi care nu sunt vrednice decât să lucreze ca să îmbogăţească şi să glorifice pe Israel. ce a fost băgat în sânge de creştin muncit şi pun peste bucate. îşi pun pe frunte cenuşă. în loc de a combate patimile de proprietate şi de dominaţie. din casă în casă şi dă de ştire”. precum şi Iisus Hristos a fost chinuit. şi omoruri rituale. Coranul. Această cenuşă o fac.sânge vărsat prin munci ca şi al lui Hristos”.în realitatea cărora un suflet creştinesc aproape nu poate să creadă. aşa şi pruncul acesta. presărat cu aceeaşi cenuşă.Paulescu: Spitalul. care le dă la amândoi să mănânce un ou copt. . El face pe jidani să creadă că au misia (misiunea) să acapareze întreg pământul. sufletele oamenilor care n-au fost botezaţi cu apă. în gura copilului. În acelaşi timp.compuse numai din robi nemernici. la nuntă. în acelaşi timp. pe care le trimit la toţi ovreii. Această trimitere se numeşte Maschloiamunas.C. Orice ovrei. jidanii caută să fure copii de creştin şi îi ascund până la paşte. la calendarul lor scrie şi minutul în care cade sângele acela. o bucată de mărimea unei măsline. din vite de muncă. a fost sau nu adevăratul Mesia. *** În rezumat. le amestecă şi stropeşte cu ele mortul. conţinând puţină cenuşă din sânge de creştin. Şi spre seară. prin sângele său. nebotezat cu apă. hahamul zice încet nişte descântece.şi merge hahamul cu un ceas sau două mai înainte. ca să poată mai uşor să îi chinuiască şi pentru că Hristos a păzit fecioria. Hahamii îi iau sângele şi fac cu el mici turte dulci triunghiulare. . 4° . să se mântuiască prin sângele unui creştin botezat cu apă.zicând.La Paşte. . o picătură din sângele acesta şi o picătură din sângele ce curge din rana făcută pruncului şi punând. atunci rabinii şed jos pe pământ. Talmudul le favorizează şi le împinge până la un paroxism nemaipomenit. hahamii fac separat o azimă. nemâncând şi nebând nimic. sau mai bine zis. .Când moare un ovrei. care trebuie să fie chinuit. 5° .Aşijderea. 3° . de patru ori pe an. persecutorul lor. care este aproape. ca şi cum ar mânca sângele său. . câte puţin din acest amestec. la începutul anotimpurilor. 2° .Astfel. De altfel. Francmasoneria 26 . Cahalul. Carităţii creştine. . jidovii fac plângerea Ierusalimului. Talmudul îi opune o ură crudă şi oarbă împotriva întregului neam omenesc. El le mai spune că aparţin unui neam ales şi că sunt chemaţi să supună pe toate celelalte popoare. . Pentru aceasta.Aşijderea la 9 iulie. . ascunderea lucrurilor găsite. frauda şi jurământul fals. iar mâncarea aceasta se cheamă de dânşii Săida amafsăncâs. N. jidovii omoară pe un creştin care înfăţişează pe Aman. adică a unui sânge ce pică din văzduh pe mâncărurile lor şi omoară îndată pe cel ce gustă din ele. ca noii soţi „să poată înşela pe creştini şi să poată mânca şi sudoarea creştinului.„pentru ca să evite căderea akifei. la tăierea împrejur.La sărbătoarea numită Purim.Rabinii mai întrebuinţează sânge de creştin muncit. stihul din proorocirea lui Iezechiel: „Şi voi stropi peste voi cu apă curată şi vă veţi curaţi de toate spurcăciunile voastre. din azima aceasta. de două ori. ei fură copii mici. 7° .jidovii întrebuinţează un piron de fier.îţi închipui că eşti într-un vis urât şi te întrebi. numită eficoimon. până la cel mai mic. vine rabinul. ca: furtul. cămătăria. Talmudul. „Şi cum Hristos a scos din iad. care nu ştiu dacă Iisus.pentru ca să le ia sângele şi pe urmă să-i omoare. Această datină este necesitată de îndoiala în care se găsesc hahamii. dacă Talmudul nu este codul unei bande de hoţi şi de asasini laşi. în vin. arzând în foc o pânză înmuiată în sânge de creştin chinuit. 6° .ură care merge până la a comite. prin mijloace mârşave.

Paulescu: Spitalul. Cahalul. Francmasoneria 27 . Coranul. Talmudul.N.C.

pentru ca să-şi comunice părerile lor practice. de origini diverse. Graţie lui. până azi. Coranul. . în acelaşi timp. . Iată ce scrie Bernard Lazare despre Republicile .adică despre Cahalele sau Comunităţile . în Asia Mică. după împrăştierea ei.… care exercita asupra lor autoritatea civilă şi justiţia. .C. vom spune câteva cuvinte despre puterile secundare şi despre puterea centrală. formează un popor”.din puteri elementare. Francmasoneria 28 . de asemenea.se sfătuiau şi se ajutau reciproc… N.a reformat naţia jidovească. . răufăcător. Dar un asemenea Stat nu putea să existe de fapt. dar şi pentru ca să vorbească de afacerile lor. din timp în timp. sau Comunităţi israelite. cu acelea ale altor ţări. . Jidanii se adunau în casele lor de rugăciune. cu puterea secundară iudaică. cu ajutorul unui sfat de bătrâni şi al unui tribunal particular. au între ele relaţii foarte strânse şi delegaţii lor se reunesc. a ţării. chiar înainte de distrugerea Ierusalimului. Vom studia. . cunoscute sub numele de Cahale propriu-zise. jignite de năvălirea unui popor străin şi. o dată pe an. a cărei autoritate suverană se exercită asupra tuturor iudeilor din lume. indivizi. fiind bine ascunse de jidovi.zice ovreiul Bernard Lazare.se ţineau unele pe altele în curentul evenimentelor a căror cunoştinţă le era de folos. ca toate statele: 1. formând o vastă asociaţie federativă. Pe urmă. 3. formând un Sinod sau Congres ovreiesc internaţional. Cahalul. în Antiohia.Paulescu: Spitalul.pe care jidovii le-au posedat pretutindeni şi întotdeauna. Dar.din puteri secundare. care îşi au sediul lângă Sinagogă şi a căror acţiune se întinde numai asupra evreilor care locuiesc într-un oraş sau chiar într-o mahala. Toate comunităţile unei aceleiaşi localităţi. Jidanii… care se aşezau în ţări străine. se grupau în cartiere speciale şi… alcătuiau o societate deosebită.care sunt aproape necunoscute. nu numai pentru ca să asculte citirea legii. Ele sunt legate. sub forma de Cahal. Statul ovreiesc sau Cahalul este format. Sinagogile erau… un centru al vieţii religioase şi publice.… ei formară asociaţii corporative în capul cărora era pus un etnarh.astăzi bine cunoscută. . În aceste condiţii. înainte de a vorbi de alcătuirea diferitelor părţi ale Statului iudaic. . . 2. căci naţia ovreiască fusese lipsită de teritoriul său şi fusese împrăştiată printre alte naţii. vom raporta ce zic doi autori ovrei asupra istoriei acestei organizaţii. Statul jidovesc trebuia să fie ascuns şi a persistat astfel. Ele îşi trimiteau emisari . Aceasta din urmă se adună. mai întâi.CAHALUL Talmudul este legislaţia naţională a ovreilor. pe jidovii răspândiţi peste tot pământul. Talmudul. Precum Coranul a creat imperiul musulmanilor. . care îşi întindea reţeaua asupra lumii antice. în oraşele greceşti ale Ioniei. într-un Sinod sau Congres jidovesc naţional. „Talmudul. în Alexandria. .din o putere centrală.mai mult sau mai puţin duşmane. mulţumită indiscreţiilor unui ovrei convertit. Toate Sinagogile erau legate unele de altele. organizaţia Cahalelor elementare. Pretutindeni.după cum Coranul este legislaţia naţionala a arabilor.tot aşa şi Talmudul a organizat într-un Stat unic. subordonate celei dintâi şi a căror influenţă este mărginită la ovreii care se găsesc într-o singură ţară.

îngăduise mai întâi Cahalele. Ele erau organisme foarte puternice şi aveau o viaţă colectivă extrem de activă. constituite ca sub dominaţia arabilor”. era protejat şi susţinut. Şi. După căderea Ierusalimului sub Titus. ea îi lovea cu afurisenia. regulând şi confirmând toate afacerile. în fiecare provincie şi în fiecare oraş. din existenţa acestui Stat jidovesc. Cahal (Heder Hacahal).ca şi celelalte ţări locuite de ovrei. Cahalul. Coranul. „Când au fost goniţi din Spania. din Germania… jidovii au căutat refugiu în Turcia şi în Polonia şi au venit acolo cu Cahalele lor. atât religioase cât şi civile… Aceste Cahale sunt foarte bogate şi au o putere mare asupra naţiei jidoveşti”. guvernământul ovreiesc . care. să-l suprime definitiv în 1844. ca fiind o instituţie de care să se poată servi ca să strângă impozitele israeliţilor pentru guvern.dar încercarea sa nu izbuti. N. . adică în Babilonia şi în pământurile perşilor… În acest timp. aceeaşi organizaţie”. era bine înarmată împotriva celor ce călcau datoria solidarităţii. pronunţând în contra lor Cherem-Ha-cahalul.şi mai ales sub acela de. din Franţa. Iată ce scrie în aceasta privinţă Derjavin. consilii de bătrâni. convertit la creştinism. Dacă jidanii erau supuşi legilor aspre ale regatelor şi împărăţiilor. în urmă. ovreii au păstrat pretutindeni. . venit din Arabia.sau Sinedrion . greceşti şi romane. organizaţia puternică a Cahalului subzistă”. exista un Cahal. Mai mult. aşa cum era. pentru dânsa. . care a scris o carte foarte documentată asupra Cahalului şi asupra Judaismului în Rusia.C. întradevăr. era primit frăţeşte când sosea ca emigrant sau colonist. I se dădea voie să se stabilească şi beneficia de lucrul asociaţiei. chiar şi sub fondatorul imperiului mahomedan. Brafmann expune mai întâi istoria existenţei jidovilor şi a organizaţiei lor sociale. care are de gând să întreprindă o cucerire grea. în timpul Evului Mediu. când înţelese pericolul ce rezulta. sub pedeapsa blestemului. ovreii au fost tot atât de strâns uniţi între dânşii… ca şi în oraşele Orientului. Cu trecerea unei părţi a Poloniei sub dominaţia Rusiei. prieteni şi fraţi… La Roma. care rezida în Bagdad… Acest şef suprem era ajutat de un fel de parlament administrativ. Brafmann. care corespundea Sinodului de azi şi ale cărui hotărâri erau fără de apel. în ţările unde jidanii trăiesc sub un regim de excepţie. Când Imperiul roman se prăbuşi şi… când Catolicismul triumfător se răspândi. Francmasoneria 29 . . în persoana unui prinţ suveran «Roclh-Galuta». comunităţile jidoveşti nu se schimbară. Iată cum se exprima. înaintea unui tribunal creştin… Comunitatea jidovească. „De atunci. Talmudul. unde numărul lor fu considerabil. din timpuri foarte depărtate. care le-a permis să reziste… De altminteri. poporul. asupra aceluiaşi subiect un alt ovrei.iar Sinoadele lor interziceau unui israelit. El nu venea ca un străin.Paulescu: Spitalul. . o astfel de afirmaţie a naţiei jidoveşti. dieta poloneză din 1788 îşi propuse să desfiinţeze Cahalele. . din Persia până în Polonia. Cahalul. oamenii de stat ai acestei împărăţii se îngrijorară şi ei de Cahalul iudeilor.se ascunse sub numele de Şcoală… însă. adică blestemul comunităţii… În zilele noastre încă. El demonstrează că această organizaţie s-a perpetuat sub nume diferite. condus de rabini şi un «Bet-Din» sau tribunal local”. care îi punea la dispoziţie toate resursele sale.În fiecare cetate. organizaţia se păstra.în sânul societăţii antice. aduse mai târziu serioase dificultăţi. în propriul său Stat. Ea încercă. având alături de dânsul protectori. . în mod arbitrar. Dar. Dar Rusia. de a chema în judecată pe un coreligionar. ei aveau o cârmuire proprie.la hotărârile cărora se supuneau. ci ca un om bine înarmat. se stabili în principalele centre ale vieţii ovreilor împrăştiaţi. organizaţia statului jidovesc luă forma următoare: Poporul era reprezentat politiceşte.care a fost însărcinat de guvernul rusesc să studieze chestiunea şi să fie reprezentantul său în comisia stabilită pentru a rezolva problema ovreiască: „Ovreii posedă Cahale… care există din vechime şi guvernează. sinagogile îşi păstraseră autoritatea. ovreiul era sprijinit de comunitate. . tribunale.

după care ovreii să poată să se guverneze în particular.o mulţime de slujbaşi. textul legii care desfiinţa Cahalele din Rusia: Lege. În heder-ul superior se învaţă Talmudul.un haham sau rabin care este un fel de preşedinte. I. toate Cahalele şi ce depinde de Cahale. să ne ocupăm de constituţia Statului jidovesc şi îndeosebi de aceea a Cahalului elementar. unii formează un tribunal. mai mult ca niciodată. Cahalul. III. laici (bocherimi. roschimi. în o anafora din 1850. bine organizat. Aceştia sunt aleşi de către „assif” sau adunarea comunităţii ovreieşti. Pentru a ajunge institutor „belfer” sau profesor „melamed” nu este necesar să treci examene. . el este condus de haham. în anumite documente oficiale ale Moldovei.în număr de patru . sunt de mai multe categorii . o dată pe an. Cahalul exercită autoritatea naţională (dominaţia) şi administrează averile asociaţiei (proprietatea).astfel că. pe la începutul ultimului veac.„Nici o lege. Cahalul naţiei lor”.). precum şi codul Şulhan-Aruk. . Cahalul exista şi la noi în România. ca garanţie. ORGANIZAŢIA STATULUI JIDOVESC A) CAHALUL ELEMENTAR Comunitatea ovreiască este guvernată de Cahal. în fiecare comunitate ovreiască”. instituţie nu numai religioasă. care cuprinde legislaţia Statului ovreiesc. care se reuneşte.Cahalul are un învăţământ care este liber. ovreii au dreptul. Altădată. Şcolile talmudice. Astfel. chemat să judece conflictele ce se ivesc printre ovrei. . Dintre aceşti slujbaşi. etc. Coranul. Vom examina în mod succesiv: I. că ştim principalele peripeţii prin care a trecut. Acum. .şcolile talmudice ale Cahalului.constituţie care. fie comunităţile ovreieşti fie pe reprezentanţii lor. „Bet-Din”. care este şi şeful Cahalului. ca să zic aşa. în acest moment. a rămas misterioasă. . nici să ai diplome.C.modul cum Cahalul îşi exercită autoritatea (dominaţia). . se găseşte cuvântul Cahal.fără ca să se schimbe. „heder”. dar şi politicoeconomică . Art 14.Şcolile talmudice . Francmasoneria 30 . II. el era cunoscut sub numele chiar de Cahal. daionimi.cu alte cuvinte. . Diferitele instituţii ale statului talmudic îşi au reşedinţa în curtea principalei sinagogii.organizaţia poporului lui Israel. până la Brafmann. . sunt astfel scutiţi să alerge la tribunalele creştinilor. putem să încheiem cu Brafmann: „Cahalul este guvernul naţional. Aşa de exemplu. Cahalul se compune din: a) . citim: „Ovreii au. care. „Dar această lege straşnică a fost şi ea nimicită de preocupările guvernului rusesc de a încasa impozitele. b) . să strige: Cahalul a murit! Trăiască Cahalul!” Prin urmare. tuvimi. care indică. De altfel.şi de aceea. . chebuimi. la Paşte.veniturile Cahalului (proprietatea). Talmudul. N. „Cahalul există şi astăzi.Paulescu: Spitalul. Acest tribunal este pus sub autoritatea Cahalului. sunt definitiv suprimate”.Iată de altfel. unde este numit Administraţia Comunităţii ovreieşti. nu trebuie să existe.după etatea elevilor care se instruiesc în ele. în cursul secolelor. al societăţii ovreieşti”. . icovimii gaboimi. în acest scop.

tăiată de hahami.un impozit. . unele părţi din tradiţie (Kabbalah) care nu sunt scrise nici chiar în Talmud. fără ca nimeni să poată să-i conteste acest drept al său. S-a vândut totodată aceluiaşi Isaac. Francmasoneria 31 .impozitul pe carnea cuşer. Iată.impozitul pe moşteniri. există un fel de universitate talmudică. prin viu grai. între multe altele. c) .adică atât a ovreilor cât şi ale creştinilor. efectuate de samsari. de ovreii zişi de casă pe care toată lumea îi cunoaşte şi care au ruinat pe boierii moldoveni.C. „No. unde hahamii învaţă. luate din cartea lui Brafmann. Venituri. ca să zicem aşa. 2. alcătuită din toate autorităţile jidoveşti ale acestui oraş. ceilalţi ovrei nu pot să se amestece. cămătăria şi jurămintele false. b) . Cei ce n-au ajuns la această şcoala superioară. pe ovreii moreni. Joi. Printre veniturile ordinare. este stăpânul absolut al averilor şi chiar al vieţii tuturor persoanelor care se găsesc în circumscripţia sa. Din momentul în care un creştin a fost vândut. care seamănă cu patenta şi care este plătit de jidanii ce exercită diferite meşteşuguri. „chebot”. numărăm: a) . în casa Cahalului. N. înşelătoriile. Ca exemple de Hazaca. deasupra hederului superior.formează „am haareţi”. Acest drept de exploatare a proprietăţilor creştinilor e vândut numitului rabin Isaac.care se referă.impozitul pe chirii. 5562.Paulescu: Spitalul. au hotărât: Dreptul de a exploata spitalul şi piaţa de lângă dânsul . devin „moreni” şi singuri. de secretari de avocaţi. unui jidan. Dar. . mai departe. Talmudul. Reprezentanţii Cahalului şi Adunarea generală. să cităm numai pe acelea ce rezultă din vânzarea dreptului de exploatare a creştinilor. să cităm. Printre veniturile extraordinare ale Cahalului. Ca exemplu de Marufie. otrăvirile şi infamiile săvârşite de cârciumarii şi de proxeneţii ovrei. la vinderea unui spital ce aparţinea unor călugări catolici şi al doilea. Astfel de isprăvi sunt de necrezut.asupra cărora vom reveni. fiul lui Gherson. au dreptul la vot în Comunitatea ovreiască. de Cahal.dreptul de exploatare exclusivă a proprietăţii unui goi (Hazaca). . care nu fac parte din comunitatea jidovilor şi sunt. două documente autentice ale Cahalului din Rusia.Veniturile statului ovreiesc se împart în ordinare şi extraordinare. decât numai ca să ajute pe primul jidan să-l ruineze definitiv pe goi. în ajunul lunii nouă. Coranul. cu detalii. la vinderea a două prăvălii care erau proprietatea unui creştin. urmaşilor şi împuterniciţilor lui. d) . . să cităm furturile. Cahalul. Acra.proprietăţi aflate la una din extremităţile stradei Caidani şi aparţinând călugărilor catolici .Aceia care au trecut prin această şcoală înaltă. – Proprietate Cahalul are finanţe ca orice stat bine organizat. probabil pentru că nu pot fi mărturisite.este vândut rabinului Isaac fiul lui Gherson. El poate deci să vândă la jidani: a) . primul. de altfel. Dar Brafmann le atestă şi le dovedeşte cu numeroase documente. 1.pentru dobândirea căruia Isaac a plătit. de contabili. . 261. a cumpărat dreptul de a-l exploata exclusiv. Cahalul. preţul convenit. . dreptul de a exploata piaţa aparţinând municipalităţii oraşului situată în apropierea proprietăţilor mai sus pomenite. conform Talmudului. nişte pariaş. -neavând decât cunoştinţe talmudice incomplete. b) . II. strânse de la proprietarii ovrei.dreptul de exploatare exclusivă a persoanei unui goi (Marufie).

Cheltuieli. fiul lui Aaron. până şi pe miniştri. institutelor de binefacere şi ajută pe ovreii căzuţi în sărăcie. se va redacta de Cahal. se vor da de către casapii care au rămas datori Comunităţii în urma concesiei tăierii vitelor. Vaiceei. numai Isaac fiul lui Gherson.Să corupă pe funcţionarii Statului creştin (primari. precum şi pe oamenii politici. Cahalul.cu privire la exploatarea pieţei şi a clădirilor aflate pe dânsa. în cel mai scurt timp.Paulescu: Spitalul. 5555. care va ţine socoteala exactă. fiul lui Aaron. de urmaşii sau împuterniciţii săi. Dacă guvernul ar lua aceste locuri pentru a construi cazărmi sau orice alt edificiu public. Iată. chemaţi a-şi da verdictul în afacerea lucrătorilor ovrei…”. va avea dreptul să intre în tratări cu guvernul. În urma protestului făcut de reprezentanţii Cahalului. dreptul acesta este inviolabil. aparţinând creştinului Zwanski.Reprezentanţii Cahalului au împuternicit casieria Cahalului ca să dea banii necesari sărbătoririi. suma de 200 de ruble de argint”. pentru a-l sili să plătească daunele ce ar fi suferit Isaac fiul lui Gherson. şi numai Isaac fiul lui Gherson.” „Sâmbătă. ce li s-a acordat. „Miercuri. adică să-l vânză. pentru tot ce se atinge de locurile al căror drept de exploatare Isaac l-a cumpărat. .s-a hotărât în şedinţa plenară a reprezentanţilor Cahalului. judecători. . au hotărât că fondurile necesare pentru aceasta. să-l dăruiască oricui ar voi. Reprezentanţii Cahalului. În cazul unei neglijenţe din partea Cahalului şi al Bet-Dinului. într-un cuvânt. va trebui să urmărească pe orice individ care ar voi să pună vreo piedică exercitării depline şi întregi a acestui drept să-l trateze ca duşman şi să-l silească a plăti orice pagubă care ar putea să rezulte din amestecul său duşmănesc. toate pagubele suferite de Isaac fiul lui Gherson. Vorah. în urmărirea delicuentului. prefecţi. 5558. singur. cu cele mai bune vinuri. dreptul de exploatare a două prăvălii de piatră. Cahalul întreţine pe hahami şi pe ceilalţi funcţionari ai Statului ovreiesc. să facă cu dânsul orice i-ar plăcea. Dar cea mai mare parte din resursele Cahalului. apărând cauza şi drepturile Cahalului”. recunoscând necesitatea de a face anumite daruri şefilor municipalităţii oraşului. aprobându-se de sfântul Bet-Din şi va fi înmânat numitului Iohel-Mihel. pentru a obţine adjudecarea tuturor lucrărilor. Secţia Emor. În conformitate cu hotărârea reprezentanţilor oraşului. mai este anume interzis oricărui alt ovreiu de a lua asupra sa orice mijlocire. Şelah. Miercuri. pentru vecie şi numitul Isaac poate să dispună de dânsul după voinţă.C. El dă subvenţii şcolilor.În consecinţă. şi fiecare Cahal. fiul lui Efraim. două documente împrumutate de la Brafmann: Marţi. serveşte la două scopuri: a) . pe membrii parlamentului. că trebuie să se deleagă doi avocaţi (toanim) care vor pleda înaintea Bet-Dinului. N. 5559. ca şi fiecare Bet-Din. în casa Cahalului. 22. va putea fi factorul guvernului sau al municipalităţii. Francmasoneria 32 . Secţia celor 5 cărţi. . care trebuie să verse pentru aceasta.Cu aceste venituri. Secţia celor 5 cărţi. . s-a vândut lui Iohel-Mihei. de meserie blănar. judecătorilor tribunalului creştin. Coranul. etc). să-l amaneteze. Pe lângă aceasta. pentru dânsul. Suma hotărâtă acestor daruri se va vărsa în mâinile Sameşului. printr-un dejun splendid. a) . Publicaţia acestui act de vânzare va fi trimeasă tuturor Sinagogelor. în contra numitului Eleazar. Secţia celor 5 cărţi. Talmudul. Cahalul poate să dea în judecată pe ovreiul cumpărător care nu se ţine de angajament „No. în regulă şi după toată forma. pentru urmaşi sau pentru împuterniciţii săi. ca exemple. aparţinând creştinului Baicov… Actul de vânzare.Cahalul va fi obligat să plătească din casa lui. este aspru interzis oricărui alt iudeu de a contracta vreun angajament cu guvernul şi. Se porunceşte hotărât fiecărui Cahal din lumea întreagă să proteagă acest drept câştigat de Isaac fiul lui Gherson.

judecătorul cere să i se pună o piatră pe sicriu. etc…”. etc. supraveghind cu îngrijire”. În timpul excomunicării. după ce au acaparat meşteşugurile şi negoţul. aceste havre avansează bani ovreilor. mărind foarte mult arenzile şi expulzând.care se aplică jidovului ce „dispreţuieşte pe un haham. ovreiul în contra căruia s-a pronunţat Cheremul. nici să se tundă. Talmudul. pe un ovrei. El nu poate să se apropie decât de nevastă şi de copii. Pe lângă aceasta. excomunicatul trebuie să trăiască izolat şi separat de ceilalţi.Paulescu: Spitalul. În caz de infracţiuni puţin grave. Bet-Din îi vinde toată averea mobilă şi imobilă primului cumpărător ce se prezintă şi preţul este vărsat în tezaurul Cahalului. . sfârşesc prin a ruina pe creştini. „Luni. adesea chiar din străinătate . Ei primesc subvenţii de la Cahale. pe arendaşii creştini. care va fi în întregime confiscată. . Pentru ca să oblige pe jidovi să se supună la deciziile sale. cu mare solemnitate. ce nesocoteşte Talmudul sau vorbele rabinilor. din Sinagogă şi din toate funcţiile Cahalului. El este exclus din comunitate. 5562. jidanii organizează o exploatare neomenoasă şi. dacă excomunicatul nu s-a îndreptat. Doi delegaţi ai Cahalului vor fi prezenţi la îndeplinirea acestei sentinţe. Dar mijlocul cel mai drastic de constrângere. III. Excomunicarea are două grade: ea este mică sau mare. vinovata va pierde definitiv drepturile asupra dotei. . Nimeni nu mai poate să comunice cu el. cel puţin de patru coţi. zestrea unei femei vinovate. nici să locuiască cu el. el recurge. la mai multe mijloace de constrângere. Dacă moare. El poate. Excomunicarea Cheremului este pronunţată. Niddui-ul durează 30 de zile. ce jură în contra coreligionarilor înaintea unui tribunal neovreiesc. ca să arate că mortul ar fi meritat să fie ucis cu pietre. Cahalul. În România. Francmasoneria 33 . împotriva îndărătnicilor. ei pot să arendeze suprafeţe de pământ colosale. Marea excomunicare sau Cherem este echivalentă cu moartea civilă. Pe urmă. de la locurile lor. pentru ca ei să poată vinde ieftin şi să distrugă astfel concurenţa. nimeni nu trebuie să-l plângă sau să-i însoţească cadavrul. de aici înainte. . negustori de mărunţişuri. tinichigii. Cahalul poate să osândească. fiindcă nu s-a pocăit şi a fost dat afară din comunitate.b) . .) şi a micilor comercianţi (cârciumari. ei asupresc pe ţărani. făcându-i să cadă în mizerie şi să moară de foame.).afară de 500 de florini în rochii şi alte lucruri pe care le posedă.şi cu aceste fonduri. Niddui poate fi urmat de Cherem. etc. dar poate să se prelungească timp de 60 de zile şi chiar 90 de zile. nu îi este permis să se spele. Dar dacă nici atunci nu se observă vreo ameliorare.îi storc şi îi seacă. N. . şi într-adevăr.C. să-şi piardă dreptul de morein până ce se va supune. nici măcar să-i închirieze o odaie. să decreteze confiscarea averii jidovului nesupus. este ca mor între vii.Să ajute societăţile cooperative jidoveşti (havre) mai ales pe acelea ale micilor meseriaşi (croitori. mai ales în Moldova. – Dominaţie Cahalul are autoritate absolută asupra ovreilor pe care îi guvernează. De altfel. Dacă în trei zile nu se supune. .bunăoară. este excomunicarea. în prezenţa a cel puţin zece martori. Pe urmă.care. Coranul.nici măcar rudele lui. de asemenea. ce-şi vinde pământul unui nejidan. 5 Famus. ajung la discreţia lor.de care să stea despărţit. Ovreii fac la fel în agricultură. din havre. care sunt în lupta cu creştinii. prin falimente frauduloase. În primul grad sau Niddui.

iar bieţii ovrei fură condamnaţi la închisoare şi la amendă… De aceea ne-am adunat noi. se sting făcliile. care e ieşit din Cahalul din Noua-Suliţă (Basarabia) şi priveşte pe un creştin (Mihail Sturdza). Moise Bacal Weinstein.să piară numele lui. asupra păcătosului. Steaua lui să se stingă după firmament şi să fie crudă. Fiu lui să cadă în mâinile duşmanilor. Când ceremonia s-a isprăvit. Să cadă şi să nu se mai scoale. în oraşul nostru. Cahalul. deoarece prigonitorul Cimara a ieşit din proces nevinovat şi justificat de acuzaţia care apăsa asupra lui. Formula excomunicării Cherem conţine. între altele. 1.au chemat şi pe unul din fraţii noştri. asupra mea şi asupra întregului popor al lui Israel. . de mai mulţi ani… Acest Moise. (Aici urmează blestemele îngerilor. ce provine din Cahalul din Botoşani şi se refera la un jidov. judecătorii au pronunţat o hotărâre nedreaptă. . prin mărturia lui mincinoasă. boli lungi şi înfricoşătoare. următoarele blesteme: „După judecata lui Dumnezeu. Coranul. în număr de 500 de bărbaţi. Iată acum textul a două acte autentice de afurisenie (Cherem).şi să-l osândim la tot răul în consecinţă să cadă asupra lui toată anatema care e scrisă în cartea legii lui Moise.altul. în 1879. pacea şi binecuvântarea sa.C. Aţi auzit voi de atrocităţile la care au fost expuşi fraţii noştri din târguşorul Darabani. Lepra să fie ca aceea a lui Ghiezi. Nevasta sa să fie dată altora şi când el va muri.unul. . . Iar Dumnezeu să-şi verse. Să nu fie înmormântat în cimitirul lui Israel. N… fiul lui N… să fie excomunicat Să vie asupra lui plăgi adânci.să piară numele lui… Când judecătorii au chemat martorii care văzuseră faptele. ca să afurisim şi să gonim din sânul nostru pe mizerabilul care se numeşte „Moise Bacal Weinstein. Sufletul să iasă din el îngrozit şi tremurând.Paulescu: Spitalul. asupra omului care îşi întoarce inima de la Dumnezeul său… Voi toţi. Comunitatea din Botoşani. voi care trăiţi în timpul acesta. afurisenii înspăimântătoare.Amin”. cu un proprietar creştin. Să fie înghiţit ca Kora şi banda sa. zicând că ar trebui să se caute mâna ovreilor în infamia ce se întâmplase şi că aceştia fuseseră vinovaţii… În urma acestei mărturii. . Cadavrul lui sa fie aruncat viperelor şi bestiilor sălbatice. N. care locuieşte aici. ale ofanimilor şi ale altor personaje talmudice). Aurul şi argintul lui să fie împărţit la alţii. Francmasoneria 34 . a justificat pe prigonitor înaintea judecătorilor.ceea ce înseamnă că vinovatului i s-a închis lumina cerului. Dorohoi). . Urmaşii lui să se cutremure în ziua aniversării sale…. mânioasă şi furioasă pe dânsul. fraţilor. care a spus adevărul într-un proces al ovreilor din Darabani (jud. . . Talmudul. Ascultaţi. ca să asculte arătările lor. . din partea groaznicului apăsător Cimara. să ştiţi ca l-am afurisit în sunetul trâmbiţelor şi după toate riturile prescrise de legile noastre. altul să se plece peste ea. Această afurisenie să cadă peste N… fiul lui N… şi peste tot neamul său. se sună din trâmbiţe şi se pronunţă. Desfiderea lui Dumnezeu să-l omoare. Casa lui să devie vizuina monştrilor.„Binecuvântat fie numele celui Etern. ale serafimilor. .Se aprind făclii. Să fie sugrumat ca Achitophel.

mai jos iscaţii: Toată comunitatea”. Ne-am impus cu jurământ şi cu afurisenie (Cherem) să fie oprit oricui din târguşorul nostru. Noi. Împrăştiaţi în mijlocul unor popoare care sunt duşmane drepturilor şi intereselor noastre. Deasupra acestor Cahale elementare. care aparţine d-lui Conte. . Aceste asociaţii naţionale. în ajunul zilei Reconcilierii”. . în fiecare ţară. fondata de Cremieux şi care rezidă în Paris. . Toate aceste comunităţi sunt strâns legate şi se ajută reciproc.şi de altfel. . . fii ai Israelului.C. Sa vedem acum ce se ştie despre Cahalele superioare. sau în altă localitate.Israelitiche-Allianz din Viena. faţă de celelalte naţii. . . . căci el nu este decât carne spurcată pentru cel Etern şi pentru Israel. ea e universală.şi nu recunoaştem alta… N. ovreii au trăit şi trăiesc.… membri ai „poporului ales”… : Naţionalitatea noastră este religia părinţilor noştri. ca ordinul american B'nai-Brith (Fiii alianţei) . În capul acestei organizaţii secrete. Cahalul. vom rămâne jidovi. De aceea veţi şti. de la un capăt al lumii la altul. să fie binecuvântat şi fericit. această alianţă ovreiască universală reprezintă. totuşi e sigur. În tot cazul. Într-adevăr. să fie muşcat de şarpe. Talmudul. . pretutindeni şi întotdeauna. Astfel sunt AngloJewish-Association din Londra. . cum nu sa mai auzit la nici una din comunităţile Israelului. un jidan învestit cu puterea regală. există. guvernate de Cahale talmudice.căci este afurisit! Botoşani. căci el prigoneşte şi supără pe bieţii oameni. „Alianţa pe care voim s-o întemeiem nu e nici franţuzească nici englezească nici nemţească… ea e jidovească.se găseşte Alianţa Israelită universală. Dar adevăratul centru al ovreimei e înconjurat de un adânc întuneric.de la împrăştiere şi până azi. B) CAHALELE SUPERIOARE Din cele ce preced. o. ea concentrează în mâinile sale guvernul naţiei jidoveşti întregi. ca şi anumite ordine ovreieşti internaţionale.apel din care reiese o bucurie sălbatică pentru reuşită şi din care se văd principalele scopuri către care tinde organizaţia actuală a poporului lui Israel.în ceea ce priveşte scopul. din vechime. dar mult mai misterioase şi al căror rost nu a fost dezvăluit. nu se ştie dacă astăzi nu există. asociaţii mai puternice. . Urâţi-l cu ură şi să fie pentru voi un obiect de spaimă. poporul lui Israel. până acum. pe ascuns. grupaţi în Comunităţi. pentru ai alunga cu lucrurile lor.foarte răspândit în România. o dată pe an şi formează un adevărat stat jidovesc. 9 Elul.la Constantinopol.Verband der Deutschen Juden din Berlin. adresat către ovrei. la Bagdad. de nimeni. Acela care va călca această hotărâre. în statele celorlalte naţii. Alianţa jidovească nu datează decât din 1860. este oprit a vorbi un cuvânt cu el sau de a sta împreună cu dânsul. . din Noua-Suliţă. . Iată apelul lui Cremieux.de pildă. că o autoritate superioară a funcţionat încontinuu. ele se reunesc întrun Sinod. Să nu intre în Sinagogă.se confundă cu Francmasoneria. pe teritoriile altor naţii. Această instituţie supremă are conducerea generala a Cahalelor.Paulescu: Spitalul. de a bea rachiu din cârciuma de aici. Aceasta este organizaţia Cahalului elementar.„Hotărârea întregii imunităţi din Noua-Suliţă. voi fraţilor. într-un oraş necunoscut. Francmasoneria 35 . acela care o va respecta.De aceea. rezultă că. undeva. etc. Coranul. că nimeni din oraşul nostru nu trebuie să bea rachiu provenit din cârciuma de aici. 2.

socialiste. ai Germaniei. Astfel ei au devenit cetăţeni ai Franţei în timpul marei Revoluţii şi au ajuns cetăţeni ai Austriei.el este agentul propagării perfide a materialismului şi a ideilor liberaliste. e aproape să îngenunche. . fiind detestaţi de toate popoarele.la Revoluţie. contra întregii omeniri nejidoveşti. . un nou Ierusalim. învăluită sub aparenţele inofensive ale Comunităţilor confesionale.el este organul care rătăceşte opinia publică prin ziarele pe care le subvenţionează. Cahalul este factorul corupţiei care răstoarnă statul nostru.zice Trocase. reţeaua. consideraţi ca vite şi la ura cea mai atroce.şi măreţele profeţii ale cărţilor noastre sfinte se vor îndeplini… Nu e departe timpul în care toate bogăţiile pământului vor aparţine numai jidovilor… O nouă împărţire mesianică. decât după ce au făcut să izbucnească nişte revoluţii teribile.pe care-l stăpâneşte. el este obscurantismul clerical cel mai orb. Cahalul este organizaţia naţiei ovreieşti. industria şi agricultura în România. .de câte ori au voit să forţeze porţile unei noi naţii. în fine. Catolicismul. ţara cea mai apropiată de a noastră. pe care le-a doborât. zdrobit în luptă. . El este rezultatul dogmei talmudice a poporului ales. înainte de 1848. care au zguduit lumea şi care. pentru că nu o cunoaşte. Cahalul este reacţia contra oricărui progres. în mod absolut şi tiranic. agentul revoluţiilor. Religia jidovească trebuie să cuprindă într-o zi pământul întreg. împotriva căreia omenirea este dezarmată.C. Coranul. a făcut cu putinţă conservarea poporului ovreiesc. Cahalul este organizaţia misterioasă care. de moarte. Israel porni să cucerească lumea.ca Talmudul şi ca realizarea sa concretă Cahalul. duşmanul nostru secular. *** În rezumat. Trebuie să spunem însă. El este cheia problemei ovreieşti şi explică lipsa oricărui elan de reînnoire şi de înaintare în sânul iudaismului. . Vom începe prin Austro-Ungaria. Aceasta este puterea ocultă ovreiască. a falimentelor care minează comerţul. dogmă în virtutea căreia ovreii nu trebuie să se contopească cu alte popoare. . . prin teroarea Cheremului. Cahalul. N. în urma revoluţiei din 1848. sau pe care e pe drum să le distrugă. a trusturilor. Talmudul. dar şi patima de dominaţie. căci Dumnezeu le-a făgăduit să posede tot pământul şi să stăpânească lumea întreagă. se va întinde. nu numai patima de proprietate. Francmasoneria 36 . au recurs la acelaşi mijloc .Paulescu: Spitalul. . EFECTELE CAHALELOR TALMUDICE Posedând arme veninoase. în mijlocul naţiilor puternice. trebuie să se ridice în locul dublei cetăţi a împăraţilor şi a Papilor”. Şi notaţi bine că. Să vedem mai întâi. Pe zi ce trece. el dă naştere la dispreţul cel mai insultător contra goimilor. de la început că ovreii nu au obţinut nicăieri aceste drepturi. tulbură liniştea nenorocitului popor românesc. pe care ovreii o aruncă asupra pământului. Cahalul este. anarhiste.Trăim în ţări străine şi nu ne putem interesa de interesle vremelnice ale acestor ţări. de câtva timp. AUSTRO-UNGARIA „Ovreii nu erau nimic în Austria. prin dobândirea drepturilor de cetăţenie.el este cauza acaparărilor.el este puterea ocultă a Francmasoneriei. ce se petrece în ţările în care iudeii au putut să-şi satisfacă. întrucât interesele noastre morale şi materiale sunt în primejdie. ai Italiei. .

numărul familiilor ovreieşti. 60% din imobile sunt grevate de ipoteci la ovrei. după 1848. Se înţelege. populaţia jidovească se ridicase la 11.nu se mai înmulţesc deloc. Cât despre mica proprietate. pentru 14 creştini. care altădată prosperau în această provincie. sunt singurii cărora le-a folosit Revoluţia.000.000. pe care o sug până la măduvă. .30. Ocupaţia de preferinţă a acestor ovrei. având în posesia lor casele din oraşe şi.96. Bucovina.000.67. numărul lor merse crescând din ce în ce. pe deasupra.prezintă un exemplu izbitor de ceea ce ar deveni România. acaparând toate profesiile liberale. este.Acum însă. Dulcea Bucovină. Având. . . care i-a dat pe mâna acestor blestemaţi paraziţi. era de 206. în Bucovina. În 1869. ridicate de prevederea trecutului.47. Înmulţirea iudeilor între 1846 şi 1908 a fost deci de 713%. GALIŢIA N. În 1780. ei joacă acolo un rol dominant şi. n-au avut alt scop decât să distrugă digurile.ca şi a celor din România. sub gheara Austriei. de ce moldovenii.000. . . în 1900 ajunseseră la numărul de 82. vom trece la alte părţi ale împărăţiei şi anume: la Galiţia. Oraşele fiind repede umplute.aşa că în 1900 ajunse să întreacă cifra enormă de 80%. De aceea. ovreii au devenit stăpânii sau mai bine zis satrapii acestei nenorocite ţări.în mod mai complet chiar decât în Moldova.este comerţul cu băuturi spirtoase. .500 de indivizi. prin urmare. cucerirea absolută a unei împărăţii. în 1885. ei nu întârziară să se reverse asupra satelor. . Tot comerţul şi toată industria ţării sunt în mâinile iudeilor. când jidanii câştigară drepturile de cetăţenie. la Ungaria şi la Austria. În 1900. tot comerţul şi toată industria în mâinile lor. în timp de 50 de ani. Multe din moşiile. . de către Austria. Cahalul. de când prima bucată de pământ căzu în mâinile lor. construind baricade şi înfruntând mitralierele soldaţilor împărăteşti. ravagii înspăimântătoare. vesela grădină de care vorbeşte poetul. . în contra valurilor cotropitoare ale ciumei semitice… Şi. având în sfârşit puterea. care le vor pune în vânzare şi le vor cumpăra peste puţin. într-adevăr. Dar. posedau 95% din debitele de rachiu. . Talmudul. BUCOVINA Bucovina. Să examinăm. rămase românilor. În 1857. de la 1862. într-adevăr. ce e mai mult. numărul marilor proprietari ovrei crescu din ce în ce.Paulescu: Spitalul. prin voturile pe care le cumpără. dacă n-ar fi luat măsuri ca să se apere împotriva pericolului israelit. Pe urmă. a devenit azi o pustie funebră. pier şi dispar puţin câte puţin. Coranul. sunt de asemenea ipotecate la jidani. de către jidovi. . În 1890. Afară de asta. Însă. ei au acaparat cu totul profesiile liberale. În 1846. această cifră se încinci şi se urcă la 1069. . fără doar şi poate.500. Francmasoneria 37 . În 1769. S-ar părea că vienezii. un adevărat cimitir pentru bieţii români. astfel.000.C. alcoolismul face. Astfel pe când în 1865 nu erau decât 2 avocaţi israeliţi. mai întâi.83. În 1880.pe când ei erau stăpâni. ce se întâmplă în fosta provincie românească. . Ei ţin mai toate cârciumile. moşiile şi marile domenii rurale.care a fost răpită Moldovei în 1775. şi. unul din faptele cele mai caracteristice ale istoriei contemporane”. . care locuiau în această provincie.pe care jidanii îi urmăresc şi îi ucid prin mizerie şi prin alcoolism. Astfel: În 1850 erau 14.

ruinaţi. iar în 1880. de ovrei. dacă vom avea neghiobia să dăm. ar trebui să cadă cortina. pământurile care le aparţineau altădată. servesc. plus mâncarea. La această dată. vreunui arendaş din Galiţia. 43. Şi totuşi. . nu erau în toată Galiţia decât 38 de proprietari. . totul aparţine ovreilor. Pe lângă aceasta. negustori cu bucata. din nenorocire. ei posedă pământurile cele mai fertile din ţară. a durat până la 1867. Talmudul. Ţăranii. marii proprietari jidani erau în număr de 680! Calculele referitoare la mica proprietate sunt. UNGARIA Acelaşi lucru se întâmplă şi în Ungaria.şi care întrece pe aceea a fiarelor de pradă. Pentru ca să reintre în fonduri. Trei ani mai târziu. în mâinile jidanilor. dar şi mai toată proprietatea rurală. 3 ani după ridicarea interdicţiei. jupoaie poporul de ultima lescaie.000 mici proprietăţi au trecut în mâinile jidovilor. pentru ca să-şi uite necazurile. de a poseda pământ. Cahalul. această muncă este revândută. cel puţin în ceea ce privea pământurile de arat. în veacul al douăzecilea”. Or. jidanul cumpăra. ei ajunseră la cifra de 289. ţărani ruteni. . Adesea. Actualmente. abrutizaţi de sărăcie şi de alcool.adică în 1870. ovreii ţin hanuri şi cârciumi unde vând rachiu… Ceea ce este. vând rachiu pe datorie ţăranilor… şi prin dobânzi excepţionale. . Ei au acaparat nu numai întreaga proprietate urbană. drepturi de cetăţenie! „Prin cruzimea de care a dat dovadă.aceştia. un pericol de moarte. şi rareori ajung să se poată plăti. ieftin de tot munca ţăranului pentru toată perioada agricolă următoare. şi. slabi. Aceşti cămătari. zdrenţăroşi. plus mâncarea şi cheltuielile de transport. Într-adevăr. ea a rămas sălbatică. vreodată. ascultaţi cele ce urmează: În Galiţia. În fapt. în anul 1873. Odată contractul încheiat. care le-au dat în mână puterea politică. după statisticile oficiale.jidovimea austriacă provoacă indignarea când îndrăzneşte să vorbească de civilizaţie şi de progres. cu un preţ ce variază între 45 şi 60 lei pe lună. „în Galiţia şi în anumite cantoane ale Ungariei. la jidani. pe preţuri exorbitante.de cele mai multe ori unui alt jidov.dreptul de a trăi. în mijlocul zăpăcelii universale”.C. se văd lucrând pe câmpiile Moldovei. sunt cu totul ruinaţi… Castelele şi moşie au trecut cu miile.Situaţia este şi mai deplorabilă în Galiţia.… ca o lepră fără leac. 68 de proprietari ovrei. iar acesta o revinde în Moldova. În realitate. având dreptul de vot. halul acesta de plâns constituie o adevărată robiei. din Ungaria sau din Moldova. . . pentru clasele inferioare.se găseau în provincie. şi. jidanilor.adevăraţi iloţi. se dau la băutură. îndată ce au căpătat drepturile de cetăţenie. în timp de 18 ani. cu un câştig enorm.Paulescu: Spitalul. ca întotdeauna. ca slugi. şi produce moartea. care altădată erau şi ei proprietari. jigăriţi. şi mai semnificative. Mai mult. Francmasoneria 38 . singur jidanul câştigă. Nenorociţii de ţărani sunt obligaţi să închirieze de la jidovi. mai bine de doua milioane de locuitori. Iată ce ne aşteaptă pe noi Românii. pe fostele moşii ale părinţilor lor”. . „Interdicţia făcută ovreilor din Galiţia (Polonia austriacă). de 1867. de la 1874 la 1892. Coranul. s-au aruncat năpraznic asupra domeniilor rurale.… ea merge chiar până să uite dreptul imprescriptibil al omenirei. Ne va fi de ajuns să spunem că: Ţăranii în sate şi burghezii în oraşe. Ţăranul îşi vinde munca ovreiului. Camăta a distrus totul. După un asemenea tablou. prin foamete şi prin muncă istovitoare. . N. comerţul şi industria precum şi profesiile liberale sunt în întregime în mâinile ovreilor. cu 12 florini pe lună (25 lei). din rasa lui Iuda.

AUSTRIA Austria propriu-zisă. Moravia. ei şi-au câştigat cu vârf timpul pierdut. după interesul lor”. ei au devenit. comerciale şi financiare.chiar şi peste mizeriile. De atunci. . a treia parte din pământul întregului regat le aparţine… Trei jidovi posedă. Baronul Rotschild. în 50 de ani.” „Nu prin talent.000 hectare”. „În ce priveşte proprietatea funciară. Într-adevăr. În acelaşi timp. nici prin ştiinţă. Însă mai e ceva.C. 100. Tot comerţul este în mâinile iudeilor. sau mai bine zis. profesiile liberale.mai cu seamă acelea de avocat şi de medic. strângând în mâinile lor toate industriile. nu este nici ea mai fericită. de curând. scria. lăcomie nesăturată şi lipsă de orice scrupule. în mod periodic. să devină apanajul lor”. în monarhia Habsburgilor”. precum şi în Ungaria. Şi nici nu mai vorbim de judecătorii ovrei. Salariile sunt minime. ce-şi vinde favorurile cui îi dă mai mult. lemne. ei şterpelesc. ei reglează cursurile preţurilor. nici printr-o activitate productivă. „Fabricanţii. Astfel jidovii. care a avut imprudenţa să dea ovreilor drepturile de cetăţenie. Tot aşa e şi cu industria. s-au urcat ovreii până în vârful scării sociale. Ovreii organizează cartele şi trusturi.însuşindu-şi fără ruşine fructul muncii concetăţenilor lor. micile economii pe care creştinii reuşiseră să le strângă. cărbuni etc. . ovreii nu aveau nici un cot de pământ în Ungaria. N. . zahăr. până la 1848. Astfel. după placul. Lucrătorii. nici prin lucru. ei singuri. care permit să exploateze mizeria şi suferinţa bieţilor creştini.adică elementele dominaţiei. să examinăm modul cum ei au procedat în altă ţară mare. suferinţele şi nenorocirile omenirii. Din nimic. Talmudul. . Pe lângă aceasta. .).au ajuns repede să reunească în mâinile lor bogăţia şi influenţa. Acum. următoarele: „În 1862. A trebuit ca şi pământul să le aparţină… pentru ca influenţa potică pe care o dă proprietatea. neîndestulătoare pentru a face să trăiască o familie”. . Silezia). îndrăzneală.Doctorul Horsky. nu întârzie să cadă în cea mai grozavă mizerie. . viclenie. speculând mai ales asupra produselor de alimentaţie şi asupra celor necesare traiului (grâu. aproape un sfert din marea proprietate în Boemia (de şapte ori mai mult decât familia imperială). totul. pentru a putea intra în posesia aceloraşi drepturi. că am văzut nenorocirile unei ţări mari. „iudeii sunt deja proprietari a mai mult de jumăate din casele din Viena… Şi dacă vom consulta starea creanţelor ipotecare ce pot cu uşurinţă să ducă la o expropiaţie. exploataţi şi ei la rândul lor.constrânşi să plătească preţurile iudeilor . „ei acaparează toate grânele disponibile şi. Francmasoneria 39 . sunt cu totul ocupate de jidani. numai prin intrigă. petrol. după 30 de ani.Paulescu: Spitalul. îndemânare de a exploata pe aproapele.părăsesc meşteşugul. adică în Franţa. Cahalul. sunt salarii de foamete. prin lovituri de Bursă.fără să mai vorbim de ceea cei aparţine în celelalte provincii (Austria de Jos. posedă. el singur. care transformă dreptatea într-o prostituată. le aparţin 70% din clădiri”.ci. odată în stăpânirea lor. Acestea sunt efectele Cahalului! Acum. întreprinderile. . era interzis ovreilor să devină cumpărători. Însă ovreii nu s-au mulţumit să adune bogăţii colosale. O speculă neruşinată îşi întinde gheara peste tot. Coranul.

să le deschidă pântecele şi să le ia mierea ce se găseşte în ele… Ei cred că orice autoritate este o uzurpaţie asupra lor.cu ajutorul brevetelor acordate de rege. ei făcură un mare pas care le aduse. Ei erau tot aşa de bogaţi ca şi acum şi stăpâneau jumătate din Paris”. Sub Ludovic al XIV-lea. chiar din 1767. în 1394. de Charles al Vl-lea. intrând din nou prin fraudă. pasajele următoare: „Se pot asemăna jidanii cu nişte viespi care se introduc în stupi ca să omoare albinele. căderea monarhiei şi răsturnareaBisericii creştine. ceea ce reprezintă o populaţie de vreo 400 de indivizi. preparară şi săvârşiră Marea Revoluţie. zisă franceză. . în mai multe rânduri. Însă. FRANŢA Lăsând sub tăcere acapararea bogăţiilor acestei ţări. prin nenumărate erezii. pe care le scorneau neîncetat.Aceasta ne va permite să înţelegem manevrele ascunse.ca pretutindeni. Cahalul. În plus. între altele. în diferitele ţări. Cucerirea Alsaciei a adus Franţei un număr considerabil de iudei. jidovii încercară să se strecoare în Franţa. îndată ce furtuna încetă şi reîncepând aceleaşi isprăvi ca şi mai înainte. unde au fost toleraţi… Ei profită de descoperirile altora. pe care nu o ating încă azi. chiar de la un asasin sau de la un servitor. căutând să dărâme Biserica. . atât de trainic stabilite în timpul Evului Mediu. profitând de faptul că străinii.puteau să intre în breslele de meserii şi de comerţ. Coranul. atât de dese pe vremea aceea. Algeria.Paulescu: Spitalul.şi înaintea marii Revoluţii din 1789. „În secolul al XII-lea. . Văzând însă că nu le reuşeşte cu minciuna. ce se aplică la o anumită categorie de femei. Ei creară Francmasoneria şi.care ar trebui mai bine să se numească marea Revoluţie jidănească. ce e mai mult. adică din războiul din 1870. . câţiva ovrei reuşiră să se stabilească la Paris. de care se servesc la noi. aceea de a ajunge la o împărăţie universală . nu ne vom ocupa decât de modul cum ovreii au ajuns să se introducă în Franţa şi de mijloacele oculte de care s-au servit pentru ca să capete drepturile de cetăţenie. pentru a obţine drepturile de cetăţeni într-o simplă colonie franceză. Storcâd poporul. o dată cu drepturile dorite. în 1778. mureau la Paris. cu ajutorul ei. Mai târziu. introduc mărfuri interzise sau defectuoase. se aflau în număr de vreo 20.nu au decât o dorinţă. . de la 12 la 15 iudei pe an. . îngrozind lumea prin crime rituale. „ovreii din Franţa ajunseră la cifra de 800. Însă. „Petiţia negustorilor şi a vânzătorilor din Paris.ovreii au fost. nu se găseau la Paris decât trei sau patru familii israelite. ei erau toleraţi la Metz. pentru ca să le altereze producerile. . unde Henric al IV-lea luase sub protecţia sa 24 familii care se coborau din cele dintâi 8 menaje. goniţi din Franţa.C. sărăcindu-l şi ruinându-l prin camătă. Aici. practică tot felul de cămătării. fură definitiv expulzaţi din Franţa.însă în condiţii foarte nesigure şi asemănătoare cu înscrierea în condicuţe. Francmasoneria 40 . Talmudul. atât de puternică la acea epocă. cumpără de la oricine. În acelaşi timp. Ovreii nu pot să se laude că au adus lumii vreun folos. resurse care le N. pentru ca să ajungă la un rezultat analog.şi privesc toate bunurile ca şi când le-ar aparţine. oferă risipitorilor sau nenorociţilor datornici.000 în această provincie.000. stabilite în acest oraş sub predecesorul sau.ba. ei profitară de nenorocirile ce rezultaseră pentru ţară dintr-un dezastru naţional. ei se ascunseră. care este aproape la fel cu cea din Austro-Ungaria. . . . Astfel.ei au încercat mult să-i înşele pe francezi asupra intenţiilor lor. duşmana lor ereditară.încercând prin Cahal să vatăme corporaţiile meseriaşilor şi ale negustorilor. în contra admiterii ovreilor” cuprinde. De atunci. .

într-un oraş. . Dar. o mare parte din cler. forţele unui popor întreg. fiecărui negustor. Dezbaterea. Coranul. care s-au lăsat să fie prinşi. pe la începutul secolului al XVIII-lea. cu un pumn de bancnote şi le dărâmară . Cu mult mai înainte de Revoluţie. agiotagele. Mobilierele emigraţilor erau o altă ocazie de operaţii fructuoase. Englezii au făcut apoi să treacă în Franţa această funestă asociaţie. Prima grijă.… aşa era de mare scârba ce inspira această lepră.cel puţin ca instigatori şi ca tăinuitori de obiecte dosite. . ovreii reuşiră să introducă în Anglia. organizaţia socială. puţin câte puţin. Abuzând de încrederea acestor naivi şi acoperindu-le ochii cu un văl des. însă Adunarea. Ovreii fură. cu ovreii. . micile schimburi. Talmudul. Cea mai mare parte din furturile şi jafurile de care vorbeşte Taine. burghezimea şi. o singură casă de comerţ. le închiriară. jurisconsul celebru. avură. . cu toate avertismentele Papilor. Tocmai în octombrie 1793. numai câţiva iudei subalterni. ca să dărâme. în furtul cărora jucară un rol de căpetenie. începută la 21 septembrie 1789. colaboratorul lui Napoleon. . pentru ca să-şi însuşească averile acestor proscrişi. Ea amăgi. Cahalul. într-o publicaţie anterioară. Însă. ovreii din Paris solicitară emanciparea tuturor israeliţilor din Franţa.fu să se repeadă asupra diamantelor Coroanei. fără să bănuiască măcar. în mod mincinos. dându-se.dacă nu ca autori direcţi. Atunci. pur şi simplu.întrun memoriu pe care-l prezentă împăratului. pentru Israel. care s-au desfăşurat. nu vom insista decât numai asupra câtorva peripeţii jidoveşti.grăbesc ruina. foarte scump. . Francmasoneria putu să lucreze în tihnă. am arătat pe larg.Paulescu: Spitalul. că ea lucra.Israel triumfă. Francmasoneria. societate secretă pe care au imaginat-o şi au construit-o după modelul Cahalului lor. înşelă într-un chip nedemn nobilimea. aceia care organizară jefuirea bisericilor şi distrugerea capodoperelor. Aici. credincioşilor. de altfel. Membrii Convenţei se înţelegeau. de asemenea. de luptă neîncetata. când liniştea fu restabilită. Francmasoneria 41 .şi mai ales pe revoluţionari. amână soluţia.pe unii mai mult decât pe alţii. Aici. pe toată lumea. se permite comerţul la toată naţia şi se opun. foarte încurcată. începând de la acest tragic eveniment şi până în zilele noastre. se continuă câteva zile. în 1806. care îşi închipuiră că maşina împingea pentru ei. vom expune mai departe originea Francmasoneriei şi rolul ei în timpul marii Revoluţii. inspirate de credinţa geniului pictorilor din Evul Mediu… Adesea ei cumpărară biserici întregi. Mulţi proşti căzură în perfida cursă ce li se întinsese şi intrară cu grămada în adunarea suspectă.adică după 4 ani. reveniră la asalt. La 30 aprilie 1791 şi la 27 septembrie 1791. . câştigaţi de jidani. Toţi ovreii din Paris au fost implicaţi în această afacere. De altfel. Masoneria. care îi împiedica să vadă. dar. practică scomturile. că aceasta s-a întâmplat în plină Teroare. Câţiva ani mai târziu. deputaţii. Când Constituanta se reuni. . Portaiis. fără nici un succes. drept o instituţie filantropică.pentru ca să se arate demni de emancipare. care a avut loc în timpul acestei groaznice furtuni sociale. Să notăm.C. după Taine. pe aceşti blestemaţi fii ai lui Israel. -scrise cele ce urmează: N. au început să ia naştere averile enorme ale multor jidani din Franţa.sau. traficurile şi negoţurile cu lucruri vechi… Dacă se îngăduie unui singur jidov. . înspăimântătoarea dezlănţuire a patimilor de proprietate şi de dominaţie. împrumuturile pe amanete. au fost judecaţi şi în urmă executaţi.

cu ele.pe care aţâţi cuceritori au visat-o. Coranul. o naţie în naţie.) etc. care-şi făcuseră datoria în mod eroic în timpul războiului. care pustiesc Franţa”. experienţa a probat că… nu avusese prevedere.Paulescu: Spitalul. Treizeci de ani mai târziu. ca efect imediat. nu vine de la indivizi. krac-uri şi panamale ce ruinează o ţară întreagă. Talmudul. . o indignare unanimă. era aşa de intensă. Jidovii nu sunt numai o sectă. care împreună cu jidanul Gambetta erau membri ai guvernului Apărării naţionale. Francmasoneria 42 . era de ajuns să-i facă să participe… la toate drepturile de care se bucură cetăţenii francezi. nici englezi. . ovreii au căpătat drepturile de cetăţenie în Algeria. erau lipsiţi de dreptul de a vota.Les Juifs rois de l’epoque. ALGERIA Să vedem acum.al cărei pământ era invadat de duşmani. în masă. iar nu o ţară. Cahalul. într-o carte remarcabilă.C. . Aga scuipă pe el.ci pur şi simplu ovrei…”. pe care aceste state nu o vor plăti niciodată cu veniturile lor. în Algeria. jidanii au ajuns să fie stăpâni absoluţi pe Franţa. . ci un popor. Acest decret de naturalizare excită. El avu. . încât pentru ai înflăcăra pe turcoşi împotriva austriecilor. Astăzi. pretutindeni el se crede că trăieşte pe pământ străin… Astfel ovreii formează. Când un ofiţer francez se prezenta la Sidi Mahomed Ben Ahmed el Mokrani. De altfel. . Ei organizară maşina de exploatare a popoarelor. De atunci. Dar. Europa este înfeudată dominaţiei lui Israel. ci chiar de la constituţia acestui popor. Şi Napoleon I. În 1870. Sunt nişte lăcuste şi nişte omizi. adăugă: „Nu se plânge lumea de protestanţi şi de catolici. .şi trimise înapoi generalului N. produsul cel mai clar. pentru a face pe ovrei buni cetăţeni. şi acum rătăceşte pe tot globul. Greşeala provine din faptul că revoluţionarii nu au vrut să vadă decât o chestiune de toleranţă religioasă. în ce condiţii. . fără să se confunde. Cu atât mai mult că în 1870 această măsură avea şi un caracter odios: arabii. în timpul războiului din Italia. Profitând de un astfel de moment pentru a da un astfel de decret. o răscoală îngrozitoare a populaţiei arabă şi cabilă. jidanul Cremieux. trece în punga jidanilor. această dominaţie universală. a ovreilor din Algeria. nici prusieni.şi îi înmână decretul lui Cremieux. fără să fi fost distrus. în problema ce aveau de rezolvat în ceea ce priveşte starea civilă a israeliţilor din Franţa.Iudeii o au în mâinile lor… Israel a impus tribut tuturor statelor. al muncii tuturor cetăţenilor. peste tot.lovituri de bursă dezastruoase. războaie (ca acela din Tonkin. . nici nemţi. din nenorocire. ovreii au înaintat mult.„Constituanta crezuse că. din care au ieşit trusturi formidabile. .ce era dăruit cu toptanul şlehtei jidoveşti. Şi pentru ce o asemenea favoare?… atunci când decretul din 1848. Cremieux şi cumătrul său Gambetta au trădat Franţa. ei nu sunt nici francezi. Acest popor avea altădată un teritoriu şi un guvern. etc. . era de ajuns să li se spună că aveau în faţa lor nişte jidani.Toussenel scrie: „Ovreii au lovit toate statele cu o nouă ipotecă. cum se plânge de jidani. sub numele de dobândă a datoriei naţionale”. deschidea iudeilor o poartă destul de largă. El a fost împrăştiat. sub republica francmasonă. într-o discuţie în Consiliul de Stat. referitor la naturalizarea străinilor.mare senior arab. pentru ca să servească interesele neamului lor. în timpul războiului ce a doborât Franţa. ura împotriva acestui neam netrebnic. pentru ca să caute un refugiu. dădu decretul de naturalizare. el există la toate naţiile. Răul pe care ei îl fac. etc.

pe când ruşii se găsesc foarte bine sub un asemenea regim. nimic despre Italia. Şi. avu loc intrarea jidovilor în naţia franceză. Cahalele calomniază Rusia şi o discreditează în ochii lumii străine. ce a dat naştere unui scandal colosal. pentru a ajunge aici. ei încercară să se încorporeze în naţia rusă. punându-se în grevă. de armata franceză. Mokrani căzu ca un erou şi revolta fu înecată în sânge. .unde ei se numără cu milioanele.redusă la trista necesitate de a se pune în serviciul acelora ce trăiau numai din camătă şi din furtişaguri. . în numele Ţarului. tot astfel. în care ovreii .în particular pentru noi. Poporul rus. . prin Nihilişti (sectă de anarhişti). în realitate. care răsculau poporul. lucrară exact în acelaşi sens. care are jidani ca prim-miniştri (Luzzati). ei au dezlănţuit războiul civil când patria. . Nu vom spune deci. din partea jidovimei. care mai toate sunt în mâinile ovreilor. Să vedem. Jidănimea rusească se agită cu furie şi. RUSIA În Rusia.Paulescu: Spitalul. în timpul războiului cu Japonia. care s-au înjosit până la a se pune în rând cu jidovii. Israeliţii formează. constatai că poporul rus mergea fără să ştie pentru ce. măsură excelentă pentru poporul rus.sau mai bine zis se năpustea ca o bestie turbată.unde vine să se reverse prisosul acestui furnicar. Francmasoneria 43 . de asemenea. care minţeau cu neruşinare şi îl făceau să creadă că.Augeraud crucea de ofiţer a legiunii de onoare. Aceeaşi soartă ne ameninţă şi pe noi. românii. Însă. ca primari ai Romei (Nathan).ici pentru o cauză. în care voiau să intre. Dar. într-adevăr. jidănimea n-a văzut decât un singur lucru: interesul ei. ca miniştri de război (Ottolenghi). care. Şi. nici de Germania.ne spuneau telegramele agenţilor. prin presa europeană. care îşi închipuie uşor că o monarhie absolută este un îngrozitor flagel.ca cei de la noi . .ovreii sunt lipsiţi de drepturile civile şi politice. Mai mult. . Coranul. Când. reclamă o constituţie şi o garanţie. era zdrobită din afară. în loc să citeşti în ziare depeşele agenţiilor jidoveşti. prin urmare. Nu ne vom mai opri asupra celorlalte ţări din Europa. însă deplorabilă pentru vecinii lui.nu se bucură de drepturile de cetăţenie… adică de Rusia. nici prin teroare. Într-un ceas aşa de dezastruos pentru patria comună.C. . s-au văzut „instigatori. pentru acest lucru se răscoală. francezilor. foarte puternici şi unde Herman Kuhn scria. unde ovreii sunt. apără cauza Ţarului şi a Rusiei”. . poporul rus nu ştia câtuşi de puţin ce e o constituţie şi ce sunt garanţiile. ovreii . trei miniştri. fără intervenţia autorităţilor civile. nici de Anglia. într-adevăr. în momentul de faţă. tăiaţi împrejur. îşi dirijează şcolile. în 1881: „Poziţia iudeilor în Germania este foarte avantajoasă… Fiecare comunitate jidovească se administrează ea însăşi.profitând de momentul când Rusia era încurcată într-un război nenorocit. nici prin minciună. Francmasonii Constituantei şi ovreii revoluţionari din Rusia. nu stau mai bine ca Austria şi ca Franţa. Văzând ca nu ajung la nimic. pentru ca să arate tot dezgustul şi adâncul său dispreţ. îşi ridică impozitele. se îndeletnicesc cu un gheşeft monstru. Aceasta ne va permite să ne dăm seama de uneltirile sau de tertipurile pe care jidanii din România le întrebuinţează pentru ca să-şi atingă scopul dorit. N. mereu excitat împins în stradă de către jidani. În cursul unei revoluţii sângeroase. a cărui faimă a făcut ocolul pământului. din acest punct de vedere. un Stat în Stat”. ce s-a petrecut în Rusia.tulbură liniştea Statului şi pune într-un pericol continuu viaţa Ţarului şi a principalilor săi colaboratori. colo pentru alta. să vorbim puţin de o ţară mare. Talmudul. Cahalul. . în mijlocul masacrelor.pentru al elibera”. încercară să escaladeze bariera. arzând şi asasinând. citeai scrisorile particularilor care vedeau cu ochii evenimentele. . unde.

70.200. din Austria şi din Rusia. ce constituie un fel de cloacă nesecabilă ce debordează cu îmbelşugare această pestilentă. În 1899. . În 1831. Aceşti străini. nu s-au găsit decât 127 şefi de familii israeliţi. care se află actualmente în România. a atins cifra colosală de 1. În România.24. ei trebuie să aibă prerogativele de cetate. în 1820. În 1827. susţinute de el împotriva numeroşilor barbari (turci.120. după împărţirea Poloniei (1772). . 3. în această perioadă de 96 ani. scoase din statisticile oficiale.C. constatăm că înmulţirea jidanilor. pe viaţă sau pe moarte.străini de ţară.000. împinşi fiind de patima de dominaţie. . un savant istoric. . nici la luptele sângeroase. Dar. Prin urmare.000 de iudei. Lazare).n-au nici un motiv istoric plauzibil ca să poată pretinde drepturile de cetăţenie. . pretind astăzi că sunt stabiliţi în România de când lumea şi pământul. Iată ce zice în aceasta privinţă. . la Iaşi. ne va fi uşor să înţelegem ce se petrece în propria noastră ţară. . În 1803. Coranul. Numărul lor însă a crescut progresiv. La începutul secolului al XVIII-lea. Astfel. în imensa lor majoritate.000 de jidovi. prin urmare. ca să ne subjuge cu totul. prin spirit şi prin limbă. este prin naştere. Francmasoneria 44 . În Muntenia. 12. le mai trebuie să posede şi drepturile de cetăţenie. .) ce voiau să-l cotropească.când s-a făcut cel dintâi recensământ în Moldova. încât contribuţia lor totală se ridica abia la 155 lei. cunoscând modul cum jidovii au lucrat în mai multe ţări străine.80. . membru al Institutului. În 1860.330 ovrei. Această invazie a început de ani de zile. în România. . ovreii n-au putut să-şi satisfacă decât numai patima de proprietate şi datorită ei. Ea a venit aici prin emigraţie. ovreii. . . în Moldova. aceşti străini. în Bucureşti. . Pentru a atinge şi acest sfârşit. Astfel. . s-au introdus aici în mod fraudulos în cursul secolului trecut..s-au găsit. În 1838. veniţi de ieri. care a venit în România. Comparând între ei anii 1803 şi 1899. ce le sunt contestate pe nedrept.000.9. în 1867. Cahalul.000 de ovrei. În 1820. pe trimestru. etc.000. au ajuns în câţiva ani să pună mâna pe mai toate bogăţiile ţării.… de la luarea Ierusalimului de către Titus (Cremieux)… sau din timpurile lui Decebal (B. .6.venind din Galiţia şi din Polonia rusească. tătari. în urma emigrării lor necontenite din Moldova.şi că. .ROMÂNIA Acum.000. În 1899. dar a devenit foarte activă mai ales în timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1848)… N.000. în toată ţara.000.37. nu se afla în Moldova decât un număr foarte mic de ovrei. Talmudul. Ernest Desjardins.19. În 1859.Paulescu: Spitalul. ei se agită nebuneşte.ca şi prin voinţă şi prin moravuri. vom aduce aici cifre exacte.cu mult mai înainte de formarea acestei ţări. Pentru ca să probăm că această afirmaţie nu este decât o neruşinată minciună. numărul ovreilor a fost întotdeauna cu mult mai mic ca în Moldova. unguri. În 1838.se socotesc în toată ţara. să studieze chestiunea israelită: „Majoritatea familiilor evreieşti care locuiesc în România.533 la 100.care n-au luat parte nici la suferinţele grozave îndurate altădată de poporul român.000. În 1831. ei erau atât de rari. . Cifrele acestor statistici arată că. .

882. se topi la vederea câtorva gologani. în 22 de ani. mişcarea populaţiei de la 1866 la 1909. în 13 ani. Cuza. care în 1909 avea 77.8%.5%. de exemplu.000 170. de la 1870 la 1893. publicând aceste date.ne duc la constatări de o excepţională gravitate. 9.30.8%.000 Ovrei 120. numai în anul 1909.500 Ovrei : 13. cu 41. dădură pământul naţional pradă cerşetorilor corupători”. trebuie să aibă cauze profunde. . iar a Dobrogei. în 43 de ani. În acelaşi timp.500. în oraşul Iaşi. Naşteri.la Botoşani. Numai că.759 locuitori. Astfel. .pentru moment provizorii. pe câtă vreme jidovii (al căror număr este aproape pe jumătate ca acel al creştinilor) au un excedent de 40. .Paulescu: Spitalul. Putem deci să afirmăm că oraşele Moldovei se depopulează şi că această depopulare este cu atât mai intensă.apar astăzi în plină lumină… Într-adevăr.000. pentru acelaşi oraş. Dar. de 51. Cahalul. -5.care se petreceau în umbră. asupra unei populaţii totale de 77. făcându-se complicii acestor abateri. etc. populaţia urbană a Moldovei a crescut numai cu 5. asupra naşterilor. calculând asupra datelor statisticilor oficiale. . . răul pare şi mai mare.iar guvernele. a Mihăilenilor cu 13%. de 57% .000 +40.adică la 50. Francmasoneria 45 .759 locuitori. De asemenea. vedem că românii prezintă un deficit de 30. . le rezumă astfel: „Cifrele recensământului. Coranul. .pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 1%. de la 1869 la 1875. asupra morţilor. se prezintă cu un tablou şi mai înfricoşător. s-a produs o diferenţă de peste 30.fosta capitală a Moldovei. . severitatea acestor regulamente.000 de indivizi în favoarea lui Israel. Dacă examinăm acum statisticile care dau mişcarea totală a populaţiei în oraşele Moldovei. iar a Dobrogei cu 45. uneori numai bănuite. neobservate de nimeni. nu mai are astăzi decât 75. Cu modul acesta.000 80.443 de suflete. în 8 din 21 oraşe moldoveneşti. Diferenţa : Români 7. .pentru români. pe când jidanii au câştigat 120 (894 naşteri. mişcarea populaţiei.432 naşteri. datele referitoare la numărul locuitorilor Moldovei arată că populaţia rurală a crescut.418 morţi). +3.C.500.6%.000 morţi. care e enormă. constată: .000 . 13.784 de suflete. când cercetezi mişcarea fiecărui oraş luat în parte. Iaşii.şi aşa mai departe. Fenomene.000 naşteri. Naşteri Morţi Diferenţa Români 140. existau în Moldova regulamente pentru apărarea fruntariilor împotriva valurilor năvălitoare ale vagabonzilor străini. a căror cunoştinţă se impune fără întârziere. populaţia sa diminuat în mod absolut.la Fălticeni. Cu alte cuvinte. vechea capitală a ţării. În 1912. într-adevăr. 774 morţi). românii au pierdut aici 986 indivizi (1. . Talmudul. cu cât oraşele sunt situate mai spre nord”. astfel la Dorohoi ea este de 53.000. profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi. O asemenea disproporţie. Un ziar politic. . numai cu 18. Morţi.000 Adică. ovreii au ajuns în Iaşi la cifra de 39. un deficit de 14.3% .7%. populaţia Fălticenilor s-a micşorat cu 10.500 Şi. o diferenţa de 70 000 de suflete în profitul lui Israel. se vede atunci că. De asemenea. C. D-l A.pentru ovrei un excedent de 17. s-a făcut un nou recensământ al populaţiei. 2. înmulţirea ovreilor străini luă proporţii înspăimântătoare.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 23%.pentru concurenţa de aici înainte neputincioasă şi chiar pentru viaţa materială a adevăraţilor români… Dar. ale cărui prime rezultate au fost raportate de profesorul Cuza.8% . N.Astfel. O asemenea proporţie se întâlneşte în mai toate oraşele Moldovei.8%.488 suflete.

. în faţa năvălirii unor paraziţi? Cuza. Talmudul. din 133 cârciumi. . au lipsit pe români de aceste mijloace de trai şi. strada Lipscani din Bucureşti toată era ocupată numai de negustori români. una singură e românească. din 54 cârciumi.Dacă vom consulta statisticile. . .iar rezultatele sunt formidabile. Efectele patimii de proprietate a ovreilor Jidanii în oraşe. este întreagă jidovească. numai 6 aparţin românilor. piei etc. var. Şi această transformare. postav.874 . de la tot. În plus. care n-au între ei nici o legătură şi nu se bucură de nici un sprijin. Astfel. în cursul anului 1908: Negustori români 121 ovrei 1. a negustorilor români. Comerţul. pânză. în consecinţă. nisip. la tot.s-a făcut foarte repede.Iată proporţia ce există între meseriaşii români şi iudei. Industria. ovreii se înmulţesc în mod prodigios pe când românii se împuţinează din ce în ce. Trebuie remarcat că.şi această constatare a smuls profesorului Cuza strigatul de alarmă sau mai bine zis de disperare: pierim . în oraşul Iaşi. a ajuns la condusa că jidanii. care a studiat bine acest fenomen patologic.deşi nu aveam ca etate decât 43 de ani. în Moldova. după cum spune Raportul Camerei de comerţ şi industrie. pe când N.la Iaşi. în Dorohoi. Cahalul a lucrat cu toată forţa de care dispune. Francmasoneria 46 . tinichea. Într-adevăr. din 74 cârciumi. la un negoţ exclusiv jidovesc.Iată acum proporţia.). în toate oraşele Moldovei şi în multe ale Munteniei. Ne aducem aminte. Şi nici nu mai vorbim de marea industrie care. .care posedă şi tot comerţul cu materii prime (Pietre.şi aceasta numai în câţiva ani. în Fălticeni. sunt absolut dezarmaţi în lupta de concurenţă şi sunt uşor înlăturaţi de rivalii lor. în ceea ce priveşte mica industrie. dar sunt monstruoase în România. la Herţa. meseriile cele mai uşoare şi cele mai productive aparţin iudeilor. Dar care este cauza istovirii unei populaţii. la Mihăileni… toate cârciumile sunt în mâinile ovreilor”.570.strigăt care s-a răsfrânt.C. . 1 40 Asemenea proporţii se întâlnesc. .de la un negoţ exclusiv românesc. Cahalul. în cursul anului 1908: Meseriași români :1. cu toate enormele sacrificii ale Statului şi mai ales ale consumatorilor. în acest oraş.Paulescu: Spitalul.pe când bieţii români. acaparând toate mijloacele de subzistenţă. . Ele ar fi naturale dacă neam găsi în Palestina. aceştia au început să dispară. faţă de negustorii ovrei. din 1906: „În oraşul Botoşani. .… în interval de câţiva ani. până atunci foarte prolifică.742 Aici. fier. .că în timpul războiului din 1877. au trecut cu totul în mâinile ovreilor. de altfel. găsim: români ovrei Cârciumari 51 344 Băcani 6 83 Precupeţi 4 172 Făinari 1 80 Negustori de lemne şi aşa mai departe. aceşti străini sunt puternic ajutaţi de Cahalele lor şi sunt uniţi prin solidaritatea naţională . cuie. meseriași ovrei : 5. Coranul. în inimile tuturor românilor. cu o dureroasă nelinişte. cu totul ridicolă. . La Hârlău. indispensabile acestor meserii.Prin urmare. de-abia 4 sunt ţinute de români. lemne. . vom vedea că industria şi mai ales comerţul în oraşele României.

găsim în Iaşi în 1909: Negustorii ovrei : Cârciumari : 1909 344 47 N. Totuşi. Dacă studiem statistica publicată de Spicuitorul moldo-român pe anul 1839. avem de-a face cu Armata Cahalului.cincisprezece ani mai târziu.în timp ce populaţia ovreiască .Paulescu: Spitalul. Dar. În orice caz. găsim cele ce urmează: a) Pentru meseriaşi: români ovrei Botoşani 19% 68% Dorohoi 24% 70% Suceava 20% 66% b) Pentru negustori: români ovrei Botoşani 22% 72% Dorohoi 22% 74% Suceava 26% 66% Proporţia negustorilor români. . inconştientă de scop. ovreii găsesc întotdeauna mijlocul de a călca această lege şi. românii aveau cu ce să trăiască. Intr-adevăr. pentru că românii ţin încă aproape tor comerţul de băuturi alcoolice la sate. această statistică arată lămurit că în aceste trei judeţe.Acum că ştim ce se întâmplă în oraşe. . ei nu întârzie să vândă pe ascuns alcool. căci.toată Moldova este literalmente cufundată în mocirla năpăditoare a lui Israel. dând peste tot excedente importante. Negustorii români dispăruì au fost înlocuiţi de jidani. graţie organizaţiei breslelor. care atunci erau în floare. În statistica întocmită de Camera de comerţ şi industrie asupra a trei judeţe din nordul Moldovei în anul 1905-1906. vedem că. îi lipsesc de pâinea zilnică. cu mijloace financiare. pierduţi în mulţimea nenumărată a jidovilor. îndată ce ajung în sate. populaţia românească se înmulţea în mod regulat. . . preparate mai dinainte şi venite din străinătate. Talmudul. Coranul. Într-un cuvânt. bine echipată.care nu atinge 25%. unde după lege.Până acum v-am arătat proba. . Iată acum şi contra-proba. Cahalul. să vedem şi ce se petrece la ţară. Această crimă abominabilă. pentru că industria şi comerţul erau ale lor. chibzuită. este fapta Cahalului. a trebuit să fie mai întâi complotată. O nimicire atât de completă şi îndeplinită în atât de scurt timp. iar acum nu se mai găsesc acolo decât doi sau trei români. Contra-proba.ci o trupă disciplinată. otrăvindu-i cu băuturi alcoolice falsificate. unde se strecoară ca să poată intra. . . acaparând toate mijloacele de trai.deşi legea opreşte pe ovrei de a se stabili în sate. pe urmă executată de o mână de maestru. exterminarea unui popor. în 1839. . rămânea aproape staţionară. la acea epocă. Se înţelege uşor de ce românii pier în faţa jidovilor care. în acel timp. Jidanii la sate.C. Francmasoneria . mai toate meseriile şi mai tot comerţul sunt în mâinile jidanilor. având capitaluri din belşug şi care se năpusteşte la atac urmărind o ţintă determinată. Să comparăm numărul negustorilor români din Iaşi. străinii nu pot deschide cârciumi. era toată luată de jidani.este relativ mare. La un asemenea rezultat nu ar fi putut să ajungă o gloată. cu cel ce găsim acolo în 1909: Negustorii români 1832 1909 Cârciumari : 26 451 Băcani : 1156 Pescari : 580 Blănari : 650 Chiristigii : 180 şi aşa mai departe.

La Mihăileni. dacă ar avea dreptul să cumpere şi moşii? Camăta. pe care o luase pe datorie. a referat Sfatului că. ovreii îi împrumutară. . care n-a fost în stare să le apere interesele. .şi se aruncară cu lăcomie asupra imobilelor din oraşe.… cu expunerea necazurilor ce românii suferă de la ovrei. proporţia este de 7. cu No.ovreii despuiară în voie pe bieţii români. nici de lene. Domnitorul Mihalache Sturdza (de tristă memorie). În realitate. ea este de 1. la Dorohoi. Proprietăţi urbane. lăsând cheltuielile pe socoteala românilor. Chiristigii : 83 7 14 13 şi aşa mai departe. manopere tot atât de laşe.a fost nevoit sa-şi vândă o pereche de boi. nici de fudulie. Dar ce este mai trist. repede.500. . unde te pot împrumuta. din comerţ şi din industrie. să părăsească terenul meseriilor şi al negoţului. fraza stereotipă.pentru ca să plătească jidanului o pălărie de 6 lei. Astfel se îmbogăţiră foarte. la nenorociţii români. cât de duşmănoase. 8.care sunt mijloacele cele mai eficace de a realiza. mult mai uşoare şi cerând mai puţină osteneală. contractată la Iuda într-un moment de strâmtorare! De altfel. Astăzi. pentru o mică datorie. dar jidanii n-au vrut să-i tolereze lângă dânşii şi n-au consimţit nici măcar să-i primească în atelierele lor.Paulescu: Spitalul. pe când românii n-au decât pentru 2. . întrebuinţând în această luptă pe viaţă sau pe moarte. într-adevăr. ei posedă în Moldova mai bine de 31% din proprietatea funciară urbană.000 lei. adresat Domnitorului.100. .000 la suma minimă românească de 200.000 lei. Astfel. nici de bunăvoie.621. ovreii au case pentru 5. Ce ar fi. . atât pe cei din oraşe. care i-au atacat prin mijloace oculte. răspândită de ovrei. Prin urmare. În mai multe oraşe. etc. . în ascuns. cu dobânzi enorme. Cerem ca ovreii. e faptul că românii au fost obligaţi. sunt în mâinile acestor vampiri. Coranul. din cauza incapacităţii şi mai ales a necinstei clasei de sus. cum un biet ţăran. în ziua de 31 mai 1838: „Departamentul finanţelor. în mod sugestiv. . am voit ca croitorii creştini să se obişnuiască a face costume europeneşti. hoţia şi frauda.C. . cât şi pe cei din sate. din incapacitate sau mai ales din corupţia timpului. . ce este scris într-un raport (Anafora) al Sfatului administrativ al Moldovei. încă nu e totul. care alcătuiau toată averea lui şi a familiei lui. legea nepermiţându-le să înghită şi pe cele de la ţară.Băcani : Pescari : Blănari .000 lei. dispreţuind munca şi preferând funcţiile Statului. În aceeaşi zi. care atunci când au venit din Galiţia sau din Polonia rusească.000.românii au părăsit poziţiile mănoase în câştig. poruncite de Talmud. Francmasoneria 48 .puse rezoluţia ca jidovii să continue să profite de toate drepturile breslelor.Prin comerţ şi prin industrie . valoarea acaretelor lor întrece cu mult pe a celor româneşti. după forma occidentală. că au venit să ocupe un loc disponibil în economia noastră naţională nu este decât o minciună sfruntată.000. Talmudul.din nepăsare. Cahalul. care se vor folosi de drepturile breslelor… să fie supuşi la aceeaşi taxă ca şi breslele…”.căci aceştia acaparând meseriile şi negoţurile au pus mâna pe cea mai mare parte din câştiguri… În urma schimbării vestmântului. N. La Fălticeni. Un om de litere a povestit. mai toate băncile. fără încetare primeşte jălbi din partea breslelor şi a mai marelui staroste. ei au fost învinşi de jidani. Câte averi nimicite.încă şi mai puţin din cauza incapacităţii lor. n-aveau nici ce mânca! . Din aceste statistici rezultă că. fără voia lor. Iată.Având bani. Dar.000. . pentru care un asemenea împrumut însemnează ruina.ei.000 la 5.800.

. pe care să-i risipească. neputând să se ducă în altă parte din cauza depărtării. proporţia moşiilor arendate crescu aşa de repede şi ajunse la cifre atât de înspăimântătoare.care asociindu-se cu hoţia şi cu înşelătoria. înainte de 1902.au fost nevoiţi să se plece exigenţelor.adică furturi şi înşelătorii în mare. după placul lor. pe la prefecturi şi chiar prin ministere. pentru ca.C.Mai apoi ovreii întrebuinţară atâtea bogăţii ca să organizeze carteluri. . Ei atacară şi agricultura. fără ca nimeni să nu mai poată veni în ajutor acestor nenorociţi! De altfel. ca să trăiască. în Moldova de sus. ovreii măriră considerabil arenzile.obţinând prin aceasta drepturile de cetăţenie. Dar. ei posedau două treimi din domenii. formează un fel de triadă talmudică.să ajungă în urmă să îi pună definitiv sub picioare. Pentru ca să poată arenda o ţară întreagă. mulţumită unor magistraţi prea îndatoritori.fu nevoit să limiteze întinderea pământului cultivat de un acelaşi arendaş. care au văzut scăpându-le o asemenea pradă. un tânăr G…. „comerţul. deşi Dumnezeu ne-a dat o ţară atât de fertilă. Fischer. trusturi de tot soiul. ce unul din ei o stoarce până la uscare. cu brânză mucegăită plină de viermi sau cu mămăligă neagră şi amară făcută cu mălai de porumb stricat … ca să-i otrăvească şi. Talmudul. Astfel. Cahalul. unde corup funcţionarii. sugându-l până la măduvă.adică izvorul fundamental de trai al ţării. cu măsline putrezite. Guttmann. Carteluri. care mişună prin tribunale. această crimă a fost scăpată de singura piedică ce-o mai stânjenea.000 lei. Francmasoneria 49 . guvernul le-a pus botniţă şi planul infernal a avortat.şi cu ajutorul Cahalelor străine. se adaugă adeseori sperjurul. nume ce vor face în veci groază şi scârbă adevăraţilor români. . pretutindeni unde aceştia lucrează ca muncitori. de exemplu. să le dea şi pelagră. Fischerland. . impuse de jidani. pe care îi împing la o nouă revoltă. ceea ce arată cât iubeşte Israel pe ţăranii români e faptul că. Pricepeţi acum ce escrocherie are loc atunci când viitorul băieţandrului este în joc şi mai ales când părinţii ţin să ascundă greşelile fiului lor. . din fericire. cu toate că nu voiesc să cultive pământul cu propriile lor mâini. pentru ca să aibă 17. . din lumea întreagă. ei închiriară imense terenuri. Dar şi-au recuperat investiţia până la urmă. . per excelenţiam. trebuinţa sa primordială.Jidanii se leagă până şi de tinerii neexperimentaţi de băieţii de bani-gata. pe la primării. Dar. jidanii îi nutresc cu „peşte împuţit. Astfel. asemenea anomalii se explică prin faptul că jidovii acaparatori fixează preţul mărfurilor. Şi nici nu mai pomenim de răul imens ce fac samsarii jidani. . aceste Iude găsiseră mijlocul să transforme în robii lor. din Galaţi.după răscoala ţăranilor. aproape îndoit decât îl iau bulgarii. noi plătim zahărul cu un preţ exorbitant. peste puterile omului. câmpul nelimitat al viselor sale de putere în viitor. pe la regimente. în 1907. au acum neruşinarea de a plânge pe ţărani. mică săptămână. Astfel. nădejdea mângâiată a răzbunării ascunse împotriva creştinului. este foarte scumpă. Agricultura. al ovreiului. acest soi nou de Hoţi erau iremediabil condamnaţi să nu mai lucreze decât ca să îmbogăţească mai mult pe strigoii avizi. de atunci. . în bătaie de joc. că ea constituie una din regiunile cele mai productive în grâu. Juster. care se pregăteau să se îndoape cu sudoarea omenească. Feierstein… sunt numele principalilor bandiţi agrari. căci adesea un singur evreu ţine în arendă mai mult decât un judeţ. Iar enorma suprafaţă din pământul României. pâinea de asemenea. . camătă înfloritoare”.este taraba zarafului. care istovesc poporul. Astfel. de curând.Paulescu: Spitalul.adică de jurământul more-judaico. Coranul. Cametei. speculând asupra banilor publici şi împroşcând cu infamiile lor chiar şi pe miniştri.Dar ovreii nu se mulţumiră cu atât. că Parlamentul. a dat ovreilor poliţe pentru mai mult de un milion. mai pe toţi ţăranii României! Într-adevăr. împilând cu neomenie pe bieţii ţărani care. . elementul său. ei îl exploatează prin arendare şi. Ei bine. Şi când te gândeşti că aceeaşi jidani. . Rapaport. N. Dar.cărora le dau câţiva lei şi îi fac să iscălească pentru sume fabuloase. După cum zice Desjardins. . s-a numit. . în plus.

C. ca să înăbuşe aceste răscoale. vitrioluri. .Paulescu: Spitalul. Este.8% alcool. ce ar trebui să cheltuiască pentru a face reparaţiile necesare. . De altfel.plagă care este suficientă să stingă. ca să facem loc fiilor lui Iuda.3% alcool. Cahalul. Întradevăr. într-o ţară înzestrată de Dumnezeu cu bogăţii nemaipomenite. Beţia şi alcoolismul . . valorează mai puţin ca banii. ea singură.iar rachiul de sub tejghea avea 87. cuşer”. aduc în ţară. zgârcit construite. pe care le distrug fără milă. Ovreii.jidovii vând românilor basamacuri de 60% şi chiar de 87. . . nu se alege decât praf şi ţărână. Coranul.Dar jidanii s-au agăţat de toate resursele de pe urma cărora trăiesc românii. nu numai că falsifică băuturile şi le otrăvesc cu diverse ingrediente. pur şi simplu. au format societăţi forestiere care au înşelat pe ţărani şi le-au luat. Prin urmare. Petrolul. cu sticla.condiţie care face pe jidovime să geamă de disperare. păduri seculare. de la bieţii ţărani.ca şi cum n-am avea îndeajuns.3% alcool (!) pe care consumatorii le numesc. Ei socot că pierderea a vreo câteva mii de români. .Lista infamiilor jidăneşti nu este deci terminată. au început să introducă în ţară viciul înjositor al beţiei. sunt puse în altă odaie.deveniţi muncitorii sau mai bine zis robii lor. pe când concentraţia alcoolică a băuturilor.pe când rachiurile de a noastre. . aplicarea formulei Talmudului: tob şebegoim harog! Distrugerea pădurilor. . .Ovreii au năpădit şi asupra petrolului. femeia debitantului a vrut să o dosească în momentul intrării noastre în debit. atât de des. care se alarmase. Astfel.şi de ce guvernul este obligat să intervină.ca pe nişte robi din centrul Africii. „La cârciuma lui Bercu Leib… din Iaşi… am luat o probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se afla în raftul debitului şi o altă probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se găsea sub tejgheaua debitului. pe ascuns. ca nişte duhuri rele. a lăsat slobod frâul patimei de proprietate şi a smuls din mâinile românului pâinea de toate zilele.aşa că Statul a fost nevoit să ceară ca cel puţin o treime din funcţionari să fie compusă din români. Talmudul.mai ales din cauza reclamaţiilor unei anumite prese. terenurile lor petrolifere. . sunt ţinute într-o stare de murdărie revoltătoare. o puzderie de jidani străini. permisă de regulament. România mai datoreşte lui Israel şi alcoolismul. iar astăzi acest nefericit a ajuns să moară de foame. „bune pentru români”. care munceau la el.şi pe care le vând.Acum patru ani. Astfel. Dar aceasta nu i-a îndestulat pe jidovi. unde este curat. . şi îi omoară prin instalaţiile lor defectuoase. toate aceste societăţi. . se făcură cercetări. un ovrei G… a avut îndrăzneala criminală să dea să mănânce ţăranilor.… şi pe ce pun mâna. . este de maximum 35% pentru rachiuri şi de 45% pentru drojdie şi tescovină. O epidemie de această groaznică boală izbucnind printre aceşti nefericiţi. . . . adică aproape pe nimic şi acum maltratează pe aceşti foşti proprietari. cu preţuri ridicole.şi se descoperi omorul premeditat.ca anul trecut la societatea Lotru şi ca anul acesta la societatea Tişiţa. înţelegi uşor de ce aceşti nenorociţi se revoltă. Şi aceste băuturi. cu drept cuvânt.deveniţi lucrătorii lor. Aceşti ovrei tratează acum pe foştii proprietari ai terenurilor împădurite. dar îndeamnă pe români să bea rachiuri care au un grad de alcool extraordinar de ridicat .după cum fac şi Jidovii din societăţile distrugătoare de păduri. N. Şi acest rol de ucigaş a fost încredinţat Alcoolismului şi Prostituţiei. . plătită cu o simbrie de foamete.şi pe care sticlă. ca amploiaţi. o rasă întreaga. pe nimic.… ca să scape de moarte pe nişte ţărănoi mocofani. ajutat de Cahal. Rachiul de pe raft conţinea 38. Israel. Dacă se adaugă la aceasta o muncă istovitoare. Le mai trebuie să pierim cât mai curând.absolut interzis de consiliul sanitar. forestiere şi petrolifere. alt tezaur al pământului binecuvântat al României. . Francmasoneria 50 . . Ei au cumpărat. care voiesc să stabilească aici noua Palestină. carne de oaie moartă de dalac.

. destinate anume pentru ţărani. trăind într-o stare de murdărie respingătoare. se mai găseau şi mărfuri execrabile. el produce o degenerescenţă grasă a ficatului.funcţiile genitale ale alcoolicilor sunt diminuate sau chiar suprimate. laptele. fiecare casă ovreiască era un debil de spirtoase clandestin. . În aceste crâşme. totul e schimbat la cârciumă. ca şi pe orăşeni. onest muncitor. altădată. în care e dizolvat un ulei esenţial. Se poate zice chiar. . în cunoştinţă de cauză. să se îmbete. ca mobile. lângă sticlele cu băuturi. că aici nu există aproape deloc acest flagel. .C. prima grija a jidovilor a fost să pună mâna pe cârciumi. cazurile de alcoolism sunt excesiv de rare”. ingerat. ea se termină. înşelând pe român. . .Aşa. de obicei. .pe care ei nu-l beau. Ţăranul putea. pe ici pe colo. tot ce lucrează nenorociţii beţivi. Şi. Poporul degenerează şi nu numai că nu se mai înmulţeşte. lângă sifoanele cu apă gazoasă se găsea o pereche de papuci vechi şi murdari…”. Talmudul. .dar pe care-l falsifică.nu exista alcoolism în România. trist jigărit. cu veştmintele în dezordine. cu băuturile tari şi. carnea fructele şi mai ales rachiul. din Iaşi. . prin tuberculoză. mor toţi la o vârstă fragedă. ce e mai mult.altădată brav. într-adevăr. Atunci vezi pe român. şi alături de covrigi. în alcool. . dar se împuţinează în mod dezastruos. cerealele.Alcoolismul.unde nu sunt evrei. Jidanii obişnuiesc deci pe ţărani. anemonolul. dar era mare distanţă între această intoxicaţie trecătoare.alcoolismul este în floare şi creşte repede.de unde slăbiciune şi oboseala rapidă. Duminica şi la sărbători. scoarţe. . . Francmasoneria 51 .a devenit acum. Dar în Moldova. prin băutură era împins să cumpere mardalalele ovreiului sau săi cedeze. Şi nefericirea este şi mai mare când femeia cade şi ea în mâinile lacome ale jidovului. din când în când. . de pe urma alcoolismului.acolo unde râia jidănească e foarte întinsă. Moldoveanul. puţin serioasă.. „Prin cârciumă se atrăgea clientul. Acest produs. N. din ce în ce. Această otrăvire cronică o constituie alcoolismul. el atinge mai ales sistemul nervos. etc. îndată ce au intrat în Moldova. Coranul. în târguri. a altor viscere şi a muşchilor. . care a consacrat alcoolismului lucrări nepieritoare. . . sub tejghea. ce este foarte iute şi posedă o mare putere vezicantă. La analiza conţinutului sticlei găsită la cârciumarul ovrei Iancu Ben… s-a constatat că „lichidul este format din 900 cc de eter sulfuric. Dar iată ce zice un autor străin. vitele. de ţi se face milă să-l vezi. . şi înfricoşătoarea otrăvire cronică ce e alcoolismul. . pânze. . ţăranului moldovean”.înaintea venirii ovreilor. . Dar. de pildă : „La cârciuma Rosei Fiş….şi dă loc la vise înspăimântătoare. personal. iar puţinii copii care se mai nasc. la convulsii şi la paralizie”. Tot ce posedă o gospodărie.şi. Alcoolul atacă tubul digestiv. care de obicei este foarte curat. de mătreaţă….Paulescu: Spitalul. trece la cârciumă. vesel. ei devin stăpâni pe munca acestora.zice Verax. . păsările şi produsele industriei sale”.semn distinctiv al patimei beţiei.… până şi ouăle de găină. dă loc la o gastro-enterită intensă.adaugă Verax. În satele Munteniei. intoxică organismul. adusă de jidani. Dar băuturile spirtoase prea tari. Desjardins: „Tot micul comerţ este în mâinile ovreilor. de cele mai multe ori pe alcool.după cum constată ultimul recensământ. la început.şi. care vine să scurteze o viaţă.constituie o calamitate fără de leac. otrăvind în aceiaşi timp şi oraşele şi satele„ De altfel. luate zilnic. din beţivi. de aici înainte inutilă. Cahalul. se aflau doi piepteni plini de păr. căci am fost elevul lui Iancereaux. odată obiceiul luat.de aici pierderea poftei de mâncare. De aici înainte. zdrenţăros şi murdar. la o abrutizare care face individul să cadă în stare de tâmpire sau de imbecilitate. pot certifica această afirmaţie. la delirium tremens. pâine.

adică formele cele mai cumplite ale patimei de reproducere. a arătat că fata sa. vecin cu Mihelson şi.C. cu toate ţipetele mele. Acestea. urmele unui cleşte. şi am vârsta de 15 ani. îmbolnăvindu-mă. după prescripţiile Talmudului. care. ameninţându-mă cu un revolver ce-l avea în mână. Desfrâul şi prostituţia.. am ca martoră pe Domnica F… care dormea în aceiaşi cuhnie cu mine şi care mai târziu avu o soartă la fel cu a mea”. o scrisoare apărută anul trecut prin ziare: „Fălticeni.deşi o încinsesem cu cheia de cu seară.Jidanii n-au nici un scrupul să necinstească fecioare creştine şi chiar. spre marea surprindere a celor ce făceau cercetările. Cu toată rezistenţa mea disperată.Un fapt care a impresionat toată lumea de aici. . 19 august 1912. în sânul său de copil. Pe urmă. T… care îmi spuse că eram însărcinată. pe capătul din afară al cheiei. Martel Vexler… Chemată la politie. . Francmasoneria 52 . cu revolverul în mână. Supusă la un interogatoriu. Fried… când. intră în bucătăria unde dormeam şi repezindu-se la mine. Eram în serviciul lui Iosub R. s-a petrecut de curând în oraşul nostru. Mi-a fost ruşine să mă plâng la cineva. văzui intrând în cuhnie . mă silui. Ei se desfată prin cel dintâi şi se nutresc prin cea dea doua. a cărei victimă a fost. . Măria P… a fost violată de un jidan. . Iată ce spune. mai recent care arată cum procedează sute şi mii de Iude spurcate. După câteva luni.Ovreii mai exploatează desfrâul şi prostituţia. fata Domnica F… confirmă în totul zisele Măriei P… adăugând că: „Pe când eram în serviciul d-lui V.vom cita un fapt identic. S…. am fost pângărită de el. Măria P… a făcut următoarele declaraţii: „Sunt în vârsta de 15 ani. căci părinţii mei sunt oameni de treabă şi buni gospodari”. ei par că îşi fac o datorie să defloreze cât mai multe. .pe Martel Vexler. într-o noapte. Femeia Paraschiva B… s-a prezentat înaintea d-lui poliţai C… şi. Satirul fu arestat şi la percheziţia ce i s-a făcut. ameninţându-mă cu un revolver. al cărui soroc era expirat şi cu care inducea în eroare personalul cailor ferate. după aceea uşa se deschise. „Mă numesc Catinca R… şi sunt în vârstă de 14 ani (!). într-o noapte. N.a cărei uşă nu fusese închisă cu cheia. mă necinsti”. . Ea mai făcu cunoscut că aceeaşi nenorocire au suferit-o şi alte două fetiţe românce. cu fel de fel de făgăduieli şi abuza de mine. Fără să mai vorbim de un satir ovrei R… din Botoşani. Cahalul. când într-o noapte. pe care le numi. acesta a venit într-o noapte în bucătăria unde dormeam şi.Iată deci o nouă plagă pe care o datorăm tot blestematului de Cahal. care a sedus şi a părăsit 16 fete de ţărani moldoveni.Paulescu: Spitalul. venea în fiecare seară. pe la ceasul 12. Pe când eram în serviciul lui Mihelson. cu un revolver în mână. Talmudul. pe la ceasul unu.şi recunoscui pe Martel Vexler care. dr. fiind aduse la poliţie. cu care fusese întoarsă în broască”. Eram în serviciul lui I. mă violă. în această privinţă. Despre cele ce spusei. declarară cele ce urmează: „Mă numesc Magdalena R. printr-o plângere făcută în scris. .. s-a găsit asupra lui un bilet de liber-parcurs. în modul următor. la îndeplinirea acestui rit infam al religiei lor. se precipită asupra mea şi mă ameninţă că mă împuşca dacă ţip. Coranul. mă trezii deodată şi văzui pe Martel Vexler care. Am vrut să ştiu cum Vexler a putut descuia uşa şi am găsit.. adăposteşte un pui de năpârcă. Desfrâul. se năpusti asupra mea şi.” Nu-şi poate închipui cineva deznădejdea ce cuprinde pe o biată fetiţa de 14 sau 15 ani. fusei dusă la dl. din strada Mare. auzii un zgomot la uşă. A patra fetişoară povesteşte şi ea crima. . care locuia în aceeaşi curte cu Mihelson şi cu Vexler.

. Cahalul.căci fata A. n-au pus un termen suferinţelor lor de martire. şi că ele nu îndrăznesc să denunţe pe aceşti monştri. A. de la bărbaţii care veneau acolo.m-a pus într-o odaie din dosul casei. la o ovreică Fani. . din cauza ruşinii care a pângărit pentru totdeauna sufletul lor dezonorat. . cu de-a sila. mai mult de nouă zecimi din numărul caselor publice sunt ţinute de jidoavce. C…. pe rând. ne trimetea.pe la 800 seara. dar n-aveam pe nimeni să-mi vie în ajutor. . în acea odaie mai era încă o fată. pe urmă Curtea cu juraţi şi în sfârşit ocna umedă. în 1908. Am stat noi amândouă. o fată din Dorohoi.sfârşesc prin a cădea într-un fel de depravare morală. şi apoi le exploatează în mod infam.… după ce m-a ameninţat că are să mă bage în puşcărie. până la Shang-Hai şi la Buenos Aires. C…. din când în când.căci ei îşi fac din ele un fel de vaci cu lapte.Paulescu: Spitalul.Dar. Şi aici ovreii le pândesc. . când se gândeşte că de-aici încolo. plângea şi ea ca mine… Îmbolnăvindu-mă de boale lumeşti. .ea este mai cu seamă teatrul acestui scârnav negoţ.Iată. la Cairo…. care ţine tot o casă de prostituţie. am văzut că mă aflu într-o casă de prostituţie.… şi căreia i-a cerut 224 de lei. .le închid în bordeluri. cruzimea acestor hiene nu se opreşte aici. sau le exportă în alte ţări. minore. în odaie. şi-a bătut joc de trupul nostru. Leon. jidanii înşală nefericitele lor victime. Talmudul. . murdărite de jidani. . în ţară. Pezevenghii jidani fac traficul cu carne vie pe o scară foarte întinsă. ei exportă fete tinere la Constantinopol. care le duce la prostituţie. ca exemplu. tot pentru serviciu.fata aceea m-a dus la un ovrei.cu totul năpădită de pălămida talmudică. . dacă prin sinucidere. ca vreo şapte zile… În acest timp a venit la noi Leon Zis… şi.Chinul trebuie să fie de nesuferit. În Moldova. prostituţia este un comerţ esenţialmente jidovesc. . Nenorocitele Mărgărite. faptele unui strigoi care pângăreşte nişte biete fete românce. din Bucegea. „Mă numesc J. când au căzut în ghearele lor.ea va trebui să nutrească şi să crească o sămânţă din neamul blestemat. care-mi spuse că şi ea fusese adusă acolo. angajându-le ca servitoare sau ca lucrătoare şi. Am început să plâng când mi-am dat seama unde sunt. .care se numeşte Leon Zis…. Acolo am întâlnit. care îmi propuse să mă duc cu dânsa în acel oraş. Coranul. Şi notaţi bine. M… (româncă din Bucovina)… Am venit în România în anul 1907. . Într-adevăr. pe care le mulg pe loc.dar cine putea să ne auză în înfundătura aceea! Apoi. Adeseori. la Botoşani. care trebuia să mă angajeze în serviciu. sechestrate. Francmasoneria 53 . dezvirginate de către desfrânaţii circumcişi. violate de Fauşti tăiaţi împrejur şi respingători. fără o bucată de pâine şi fără nici un sprijin. N. Şi când cugeţi că sunt cu sutele şi cu miile sărmanele fecioare române.… m-a trimes cu alt ovrei F… la Bacău. Prostituţia.după cum rezultă din mai multe procese ce au făcut vâlvă”. C… aşa bolnave. . Printre bietele fete. . Noi ţipam. unde are să-mi găsească de lucru… Când am ajuns la Dorohoi cu trenul . Acest ovrei. Leon m-a luat şi m-a dus într-o odaie din dos….după ce le necinstesc. căci veneau bărbaţi şi mă trimitea cu ei la odaie. . Moldova.aruncată pe strada în cea mai neagră mizerie. cu câte un bărbat la odaie… Nevoind să mai stau la el. şi de al meu şi de al celeilalte.ceea ce le aşteaptă este mai întâi… moaşa jidoafcă care le mântuie prin avortare şi care în acelaşi timp le suflă şi ultima para. mai mult sau mai puţin depărtate… până la Shanghai şi la Buenos Aires. după şapte zile. .C. iar. . care i-a profanat tinereţea şi a adăpato cu amărăciune pentru restul zilelor. de unde nu mai văd lumina zilei. pentru că m-a trimes pe mine. acele ce nu pot să moară sau să se sinucidă de disperare.atât pe mine cât şi pe fata A.

este exploatarea corpului omenesc… N. la Constantinopol. ne punea câte 100 lei pe lună mâncarea. . O percheziţie făcu să se descopere că acest pezevenghi ovrei avea o corespondenţă foarte întinsă.iar.căci el îmi lua imediat bacşişurile ce-mi dădeau bărbaţii. au găsit acolo mai multe minore (românce). din Constantinopol. la Galaţi. . . sunt duse la Constanţa şi predate unor agenţi care le conduc până la Constantinopol.: „Când venea vreun comisar sau subcomisar în inspecţie.asupra celor ce se petreceau în acest infect lupanar. într-adevăr. M…. la Bacău.Paulescu: Spitalul. ademenite spre a fi aruncate în ghearele prostituţiei. de altfel. No. . Cahalul. Sa stabilit. la Iaşi: Mai mulţi agenţi de siguranţă. primit la poliţia de siguranţă. Principala autoare a acestei crude negustorii este Haia Şloim.dându-ne carne împuţită şi cu viermi. . Eram ca un fel de roabe la el”. Poliţia închidea ochii. la Fălticeni. . între alţii cu Leiba B…. toate concertele echivoce.din Dorohoi.acolo unde au ajuns pe deplin la scop şi au dobândit drepturile de cetăţenie să ascultam pe Trocase care ne va spune ce se petrece în Austro-Ungaria în această privinţă. la Bârlad.C.după cum declară victima J. toate casele în doi peri sau cu reputaţie proastă. Coranul. nu ne dădea nici un gologan”. Desfrâul şi prostituţia în Austro-Ungaria . Francmasoneria 54 . . din strada Sărăriei. mai ales cele din provincie.care a fost apărat de patru avocaţi cu mari influenţe politice. Iată şi ce scrie Universul sub titlul de Banda de corupători de minore. trimiţând nenorocite fete de român. până la Cairo şi până în America. din care reiese că există un serviciu bine organizat de comerţ cu carne vie. fără încetare. cu Leib Ştrul.. până în mai 1911. ne încărca de datorii. nu fără să i se fi uns laba. În urma unui denunţ. le dădea la români. când Tribunalul din Dorohoi condamna pe fiorosul proxenet. făcând o descindere în casa lui Iţic Nadler. Şi zilnic se descoperă fapte noi. la Târgu-Ocna. Dacă şangărul este atât de întins în nefericita Moldovă. având agenţi răspândiţi prin diferite oraşe din străinătate… Astfel s-a dovedit că numita ovreică era în legătura cu diferiţi factori ai caselor de toleranţă din Turcia şi din Egipt.… ceea ce este conform cu preceptele Talmudului. 7.… sunt ţinute de jidani. cu această ocazie. . transmiţându-le cu voinţă virusul sifilitic. din taxele ce încasa.. . Leon îi ducea la dânsul în odaie. adică la o închisoare de 6 luni şi o zi. La această pezevenghe „s-a găsit o întinsă corespondenţă.atunci când fetele din bordel cădeau bolnave. ademenite în Moldova. etc.pentru motiv bine determinat. Se ştie. nu am avut nici un ban. .făcând cu ele comerţ de carne vie şi expediindu-le în Turcia şi în Egipt. Aşa făcea cu toate fetele din stabilimentul lui. Talmudul. M. ca să ne dăm bine seama de ce sunt în stare să facă ovreii. cărora le trimitea fete minore din România. . românce. Minorele.dar cele mai multe rămân ascunse în întuneric. s-a descoperit o bandă de jidoafce care se îndeletniceau cu coruperea de fete minore. Când fu dat în judecată. că există în Iaşi o întreagă bandă de corupători de minore. identice cu acestea. . . Dar. la Piatra Neamţ.la minimul pedepsei prevăzut de lege. . Acolo vorbeau ce vorbeau şi apoi comisarul pleca”… bineînţeles. . Şi acest comerţ spurcat continuă mereu în toată Moldova.la Botoşani. Cahalul interveni în favoarea lui. Notaţi că acest jidan. Iată ce povesteşte fata J.În tot timpul cât am stat la Leon. la Colomea (în Polonia).„Cea mai grozavă formă pe care a îmbrăcat-o până acum cruzimea jidovilor.Muntenia nu este nici ea mai puţin grav atinsa de această lepră ovreiască. toate „cafeşantanurile”. că toate teatrele suspecte de varietăţi. masculi sau femele. la Rusciuc. procesul a durat din septembrie 1909.

în boli şi împinse chiar până la moarte”. . singur. în drumul mare”. faţă de acest trafic atât de profund criminal! Culpabilii n-au fost nici excluşi din comunitatea ovreiască . . cu preţul de 1. Dar Cahalul interveni în proces. Şi totuşi „nici un cuvânt de dezaprobare din partea jidănimei. în ochii lor. scăpă cu un an de închisoare. Ajunse în Turcia. cine sunt proprietarii unor asemenea case în Turcia? Jidanii singuri şi nu alţii… Când în sfârşit poliţia se decise să intervină. nu sunt mai puţin tipice. . preparată cu măiestrie.ce s-a judecat în 1892 la Lemberg (capitala Poloniei austriace).în Bucovina. . toţi ovreii sunt solidari. prin Cahal. el însuşi se lăuda în public că a primit. Ei le făgăduiseră condiţii strălucite ca să le hotărască să plece în străinătate. vizita intimă a mai bine de o mie din lucrătoarele sale”. care ocupa. „Într-un proces .întrece absolut orice închipuire.000 de mărci una. fură tratate ca nişte roabe şi orice încercare de fugă fu straşnic reprimată. Francmasoneria 55 . Aceşti mizerabili atrăseseră într-o cursă.28 de ovrei erau acuzaţi de răpire şi de traficare de tinere fete. mizerabil. ce necinsteşte secolul nostru . să-şi ia.Paulescu: Spitalul. El puse în lumină amănunte monstruoase. „Sa adus la lumină modul de a proceda al unui industriaş evreu. drept popor ales această strânsură de pezevenghi. De cele mai multe ori jidanii sfâşie corpul şi înjosesc sufletul tinerelor fete pe care le iau când de-abia au ieşit din vârsta copilăriei”. ruinat.bineînţeles. în atelierele sale. „Ca în Galiţia.aparţine numai jidovilor şi încă în mod exclusiv. fetele lui îşi dau trupul în locul acestei plăţi. dintre care cele mai multe mergeau încă la şcoală. .întrebuinţând însă ceva mai mult vicleşug şi lucrând cu mai mare taină”. Capul bandei. un ţăran. Cahalul. Dar „vinderea fecioarelor creştine şi chiar exportarea lor. . în deznădejde. Astfel. „culpabilii nu fură condamnaţi decât la pedepse neînsemnate.şi nici măcar dojeniţi în Sinagogă. un mare număr de copile creştine. ca posibil între dobitoace. şi într-adevăr. Darul forţat al fecioriei are singur puterea să împiedice ca părintele lor să nu fie azvârlit. Isprăvile săvârşite în acelaşi gen de către un alt jidan. la care aveau dreptul. Dar. în canton. s-au citat cazuri în care plugari poloni. Isaac Sch…. Măritişul între creştini nu constituie câtuşi de puţin o garanţie împotriva poftelor senzuale ale ovreilor… căci nici o unire legală. de această oribilă bandă din Lemberg. 1. în cursul anilor.Modul cum ovreii tratează ţăranii din Galiţia. nu mai poate să achite dobânda datoriei sale. Or. care nu sunt ovrei”.C. Dar ei nu le respectă nici pe femeile măritate. . Coranul.pentru a plăti dobânda unei mici datorii. Şi te întrebi atunci cum Iehova al lor a putut să fie atât de ageamiu. fără să fi primit nici cea mai mică leafă. *** N. Îndată ce trecură fruntaria (graniţa). . pradă creditorilor jidani”. decât cu condiţia să-i sacrifice ceea ce Dumas numea „capitalul lor”. şaizeci din aceste biete fetiţe fură mântuite… Procesul dură zece zile.după cum povestesc martori oculari.nu puteau să obţină de la dânsul livretul de lucrătoare. .400 războaie de ţesut în diverse localităţi ale Sileziei austriace. în ruşine.au trebuit să dea pe propriii lor copil. . El exploata. nici un pact matrimonial nu este considerat. cel puţin pentru formă”.specialitate ruşinoasă. Trebuie deci să le lăsăm lor toată infamia”. Talmudul. Toţi ceilalţi făcură numai câteva luni de recluzie şi reîncepură sinistrul lor negoţ. numeroase fete de la 14 la 16 ani. Aceleaşi relaţii există şi între stăpânii jidani şi servitoarele sau lucrătoarele creştine. Fu clar stabilit că sute de fete tinere fuseseră târâte.adică între toate fiinţele omeneşti. Când ele isprăveau cei doi ani de ucenicie .când. Într-adevăr. ele fură vândute la case de prostituţie. şi în alte provincii sărace .

acela de a transforma România într-o Palestina râioasă. pe care le-au inoculat românilor. Şi întradevăr în fiecare an. noul Ierusalim”. . Camerele. este astăzi un fel de deşert mort. . .iar prin desfrâu şi prin prostituţie ne răpesc de la procreaţie femeile şi mai ales fetele. în momentul de faţă şi că prin urmare.adică pentru ca să devină stăpâni absoluţi peste această ţară. cu care ne fură şi ne înşală. petrolul.nu mai rămâne ovreilor decât să capete şi naturalizarea. pe când România. în provinciile danubiene.de efectele ucigătoare ale patimilor de nutriţie şi de reproducere. în acelaşi timp. . Dar. pentru ca o asemenea petiţie să poată fi agreată. . lumii întregi . conceput altă dată. În adevăr. de-ţi sparge urechile. Palestina. . trebuie ca ea să fie însoţită de un certificat de onestitate relativă. de vreo treizeci de ani (adică de pe la 1850). . Şi astfel ne-au răpit toate bogăţiile şi chiar toate izvoarele de existenţă. trusturi şi multe alte întreprinderi jefuitoare. care nu le convine. Francmasoneria 56 . pe care ar putea uşor să o aibă. adresând petiţiile lor parlamentului. este ceva mai mult. adică un teritoriu. „Pentru aceasta.ovreii simt trebuinţa să aibă şi o ţară. încetăţenesc sute şi mii de jidovi. Şi deja presa întreaga din Europa repetase strigătul de disperare al poporului român: Jidovii vor să facă din România. Palestina şi din Bucureşti.care nu pot fi naturalizaţi. prea indulgente. Talmudul. Pe urmă. toată jidovimea cosmopolită zbiară.care. cerând îndată cetăţenia! Dar. Ei îndeplinesc astfel preceptul talmudic de-a extermina pe goimi şi săvârşesc un plan.ca mijloace accesorii de distrugere. pădurile. având în capul lor pe preşedintele Camerei. mai toate.lucru greu de găsit pentru o jumătate de milion de… pungaşi şi de proxeneţi. nu poate fi vorba de nici un guvern jidovesc”. au înhăţat şi agricultura. evreii. . dar urmat cu cerbicie până astăzi. care ar fi prima realizare a ideilor lor de dominaţie asupra popoarelor creştine”.C. ieşit din întuneric. din patima de proprietate.dată fiind starea deplorabilă a împărăţiei turceşti.este un fel de Eldorado care ar constitui o pradă bogată.că ovreii „încearcă să înfiinţeze în România acel stat jidovesc. şi ajutaţi de camătă. denunţară guvernului . . Şi când te gândeşti că. pe care au sărăcit-o. În România. Coranul.au montat bănci.răni care sunt mai rele decât plăgile egiptenilor şi care decurg. în mod individual. Acum că li se pare că s-a apropiat împlinirea proorociei talmudice. pe care le cer cu multă insistenţă. . consideraţi în masă. unde să-şi instaleze guvernul sau Cahalul .după cum prescrie Talmudul. ca o divinitate infernală. de care sunt încă lipsiţi. În 1868. . un adevărat rai pământesc pentru poporul lui israel.şi unde să-şi căpătuiască şi gloata naţiei lor. pentru asemenea ceată de rău-făcători. nu se bucură de drepturile de cetăţenie. . care le permit să sugă şi restul sevei noastre. a) Ovreii au acaparat mai întâi comerţul şi industria. cu pământul ei excesiv de fertil şi cu locuitorii ei buni. blânzi ca nişte miei şi mai ales naivi ca nişte copii.Paulescu: Spitalul. N. . Efectele patimii de dominaţie a ovreilor Pentru ca să ne distrugă cu totul.Să recapitulăm principalele răni cu care Cahalul. De altfel li s-a imputat că nu există ţară jidovească. astăzi regatul României”.viitoare mame. pe care le fac sterpe. Ei însă pot ajunge să le obţină. ar apărea la lumină. . ovreii caută cu stăruinţă să-şi creeze acest centru naţional. această ţară israelită.şi. Cahalul. . ei au dat bieţilor ţărani lovitura de graţie prin beţie şi prin alcoolism. treizeci de deputaţi români.adică a unei împărăţii universale iudaice. ne izbeşte. b) Jidovii s-au servit. alt procedeu talmudic . .

ai politicii şi ai guvernului. la 2 iulie 1867. În Algeria.Se înţelege. prin drepturile de cetăţenie. nenorocite victime ale intoleranţei româneşti. spre a întâmpina reîntoarcerea unor asemenea persecuţii. expulzaţi din România. deci. Prin urmare. pentru ca să ajungă la acelaşi scop. Talmudul. . Coranul. Toate guvernele. din fericire. Dar. pe scurt.adică să aibă în posesie moşiile şi domeniile. Asta era tot ceea ce căutau şefii lui Israel. În Franţa. . preşedintele Alianţei. scrisori peste scrisori. El adresează. avocatul Cremieux face prin presa să răsune lumea de tânguielile şi ameninţările lui.şi n-au murit decât doi vagabonzi care. Se înţelege ce importanţă au aceste drepturi pentru Israel. nici un jidan nu şi-a pierdut viaţa . se opuse în mod formal (art. ar ajunge unicii şi supremii cârmuitori ai administraţiei. ovreii au devenit cetăţeni numai în urma unor revoluţii sângeroase.zice Câmpineanu.proprietatea rurală joacă rolul principal în ORGANIZAŢIA POLITICĂ A ŢARII. fură transportaţi de cealaltă parte a Dunării. primul ministru al guvernului român. Dar. .unde soldaţii turci se opuseră şi ei la intrarea acestor lifte în ţara lor şi îi aruncară în fluviu. pentru ca să poată interveni. . . pentru a câştiga aceste drepturi de cetăţenie. Cahalul. ca şi în Austria şi în cele mai multe ţări din Europa. când se refuza iudeilor din România drepturile de cetăţenie.şi să ceară emanciparea lor totală. Vom întâlni aceleaşi procedări şi la noi. Este o chestie vitală ce priveşte naţia jidovească întreagă. 7) la săvârşirea acestei mari crime şi guvernul îi menţinu riguros dispoziţiile.printr-o adevărată invazie. în câţiva ani. ura furioasă ce agită toată ovreimea. Şi pentru ce această ambiţie? „Fiindcă . când un mijloc i-a reuşit o dată. . pentru. procedările de care s-au servit. . ar dobândi şi direcţia în alegeri.pretextul putea să servească. Francmasoneria 57 . În Rusia. pe care poporul român şi-o dăduse. . prin o serioasă anchetă. înainte de a vorbi de sforţările jidanilor ca să dobândească împământenirea în România. În zadar guvernul român demonstra. mai ales în constituţia colegiilor electorale care numesc Senatul şi Camera deputaţilor”. printr-o revoluţie. să amintim. dacă jidovii ar obţine drepturile de cetăţenie. cu tonul cel mai dictatorial. Dar. Prin urmare. Constituţia. ei au încercat să se emancipeze. cu orice preţ. înspăimântat de invazia torenţială şi neîncetată a acestor paraziţi şi iritat de înţepăturile lor dureroase. la toate guvernele din Europa. Atunci. ovreii au tras foloase din situaţiile grele şi din nenorocirile naţiilor. Îndată. a triumfa în contra acestei rezistenţe disperate. poporul român nu făcu decât să se scarpine.căci Iuda se repetă. sleite de războaie sau doborâte de revoluţii. pretutindeni. România s-ar transforma pe nesimţite într-un stat ovreiesc şi scopul urmărit de Iuda ar fi atins pe deplin şi fără zgomot. că ovreii.jidanii voiră ca imediat sa ia frâul dominaţiei. în timpul acestor aşa zise răscoale. Dar îi trebuia o pricină. ei au profitat de un război dezastruos al Franţei. în alte ţări. ei înşişi au provocat mişcarea. . tot în urma unui război nenorocit.Paulescu: Spitalul. Evident că ei ar numi ovrei (sau oameni de-ai lor) ca deputaţi şi ca senatori şi. într-un raport adresat tuturor curţilor europene. Abia intraţi în ţara românească. somându-le să intervină în favoarea ovreilor. Ovreii voiesc. Motivul aparent fu repede găsit ovreii din Moldova ar fi suferit persecuţii din partea populaţiei! Într-adevăr. ţara-mamă. este manifest că.mai mult sau mai puţin N.C. prin aceeaşi lovitură. jidovimea făcu să intre în linie de bătaie Alianţa universală israelită. sa fie proprietari rurali.

orice jidan era cetăţean român.pe care-i asigură că. independenţa României. la Congresul din Berlin. Dar. textual. cu toate astea. în Italia. „După tratatul din Berlin. ele se zdrobiră de rezistenţa unanimă şi disperată a naţiei române.C. răspunsul cinic ce-l dădu jidanul Gambetta: Îndemn pe guvernul vostru să se execute. Zece ani după aceste evenimente. fără deosebire. d. sau un aproape-ovrei. a luat iniţiativa chestiei. Brătianu găsi peste tot miniştri vânduţi ovreilor şi se izbi de o nemiloasă rezistenţă. . la toţi ovreii. Dl Cremieux ţine mult la aceasta. d.ci toţi ovreii cărora le-ar veni pofta să se stabilească în această ţară. . în urma războiului din 1877-1878. până într-un an. . unde toleranţa este mai bine practicată”. Louis Legrand. Waddington refuză mereu… Un alt trimis al României. . Un deputat republican. avură loc episoade cu adevărat mişcătoare în durerea acestui popor. Pe de altă parte. graţie lui. Waddington. . pentru ca să permită jidanilor să introducă. fiind dovedit că România e poate singura ţară din lume. nu fu mai norocos.sau plătit ca să servească pe evrei. Onoarea Franţei (!) cere ca ea să nu fie lăsată de-o parte… Eu însumi mi-am dat cuvântul lui Cremieux ca să o susţin…” În zadar i se spunea lui Waddington: Dar întru ce această chestie. Evreu. în orice caz. . . El îşi urmări cauza. „România. În Englitera. . n-a cruţat nimic pentru ca să-şi apere neamul. vitriol în gâtlejul muribundei. . Francmasoneria 58 .acest Waddington. veni în România ca să lucreze chiar în localitate. . cu energia şi cu speranţa necontenit vie a adevăratului patriot. ducându-se să înduplece lumea pentru Franţa învinsă. D-l Waddington. se vor bucura de toate drepturile civile şi politice. La acest congres. După doctrina lui Waddington.conduse de Francmasonerie. pe care Europa îl condamnase să dispară înaintea jidanului. Coranul. Franţa nu va recunoaşte independenţa ţarii voastre până ce nu veţi acorda drepturile civile. interveniră în acest sens pe lângă autorităţile române. pentru coreligionarii săi. Nu era vorba să se admită numai un număr limitat de ovrei. care zdrobeşte mâinile unei naţii slabe.şi într-adevăr. întreprinse prin Europa o călătorie asemenea cu aceea a lui Thiers. Talmudul. avu curajul să vorbească despre acest subiect. .ca să înlăturăm orice bănuială de părtinire. în detrimentul proprietarilor pământului.răspund cu deferentă că se vor ocupa serios de această afacere. Austria. Montefiore. Brătianu. N. . scăpă pe jumătate de pericol. sau pentru ca să-şi câştige banii.Paulescu: Spitalul.cu o îndârjire adevărat jidovească. . după jurnalele israelite. Iată. Rusia şi Turcia recunoscură.în orice caz francmason bine cunoscut. cu forţa. pe care toată lumea îl evita cu cea mai mare îngrijire”.care e întreagă de poliţie interioară.care era moartea României. Franţa a fost reprezentată printr-un ovrei.Drumont . unde s-a decis independenţa României. în şedinţa din 15 decembrie 1879.generoasa Franţă. Într-adevăr.care în numele ţării lui nu ceru decât un lucru: emanciparea ovreilor din România. el nu încetează niciodată săşi urmărească scopul. . Cahalul. Franţa.juca rolul mârşav al unui jandarm.poate să intereseze Franţa? Libertatea cultului nu este nici ea în cauză. aceste sforţări rămaseră sterile. Asupra acestei chestiuni vom lăsa să vorbească un autor străin. a avut loc un congres la Berlin. individual. asistat de o alta Iudă. . Ovreiul întrece în tenacitate tot ce se poate închipui. Catargiu. jidovul Cremieux.

cele trei puteri mai interesate să observe tratatul din Berlin. Totuşi.adică la Revoluţie. „Răzmeriţa rămâne groaza redutabilă a guvernanţilor şi a bugetivarilor români. ŢĂRANUL ROMÂN REVOLTAT. . dacă ar fi fost posibil în România. la proiecte primejdioase. ce a istovit sărmana noastră ţară. pe la 1875. Ei au văzut. în 1900.şi anume partidul socialist. . fără un nou împrumut. Italia urmă şi ea. Astfel. dacă l-am fi pierdut. . jidanii recurseră la un mijloc extrem care.C.au recunoscut imediat independenţa acestei mici naţionalităţi. Se poate concepe o mai grozavă tâlhărie? De atunci. iar mai târziu câţiva tineri. prin diverse mijloace.dar existenţa lui era legată de emanciparea singurului proletariat român. Dar lojele nu se populară decât cu ovrei şi. Dacă mâine se pregăteşte să încarce cu noi impozite pe clăcaşul său. reprezentată prin Cremieux. le-a reuşit întotdeauna şi pretutindeni . jidovii făcură mari sforţări. să introducă Socialismul în ţară. ocazionată de un an cu recoltă proastă.dacă nu daţi drepturi de cetăţenie la toţi ovreii. cu Francmasoneria. La aceeaşi epocă (1904). . de curând. . distrugând totul în drumul lor. Burghezimea agrarienilor şi a funcţionarilor a înăbuşit sălbatic revolta. răscoala de la ţară. după un război.„Iată 18 luni. năvălind în proprietăţi. dacă nu am fi dat imediat drepturi de cetăţean la toţi jidanii în masă. Rusia şi Turcia. . să se plătească dobânzile datoriei ce era contractată la ovrei. . Nuham Katz. Waddington evită. Dar patriotismul luminat al primului-ministru D-l D. .de când tratatul din Berlin a proclamat independent Statul României. Dar ea nu a rezolvat astfel problema. dar în zadar. . Ei încercară.se înţelege. ajunseră aproape să-şi atingă scopul. Cahalul. ar fi servit admirabil de bine lui Israel pentru ca să-şi impună voinţa. adică a proletariatului jidănesc care. . găseşte momentul să ne pună cuţitul la gât. chiar dacă nu se va uni cu el. zicându-ne: nu veţi avea independenţa. Acest război.… şi a dispărut. ar fi putut să susţină partidul. Coranul. Ea n-avu alţi membri decât nişte lucrători ovrei. şi chiar ne ameninţă cu falimentul. să provoace un război cu Bulgaria.Paulescu: Spitalul. în 1888. el sfârşi prin a ceda. mai întâi.zice el. Iată în ce termeni. Sturdza scăpă România de un dezastru inevitabil. . să aducă din nou chestia pe tapet. că a fost posibil. În lipsa acestui sprijin.pentru care mii de români şi-au vărsat sângele. Petrof şi un jidan. de doi revoluţionari ruşi: un ortodox. Austria.şi prima asociaţie comunistă fu fondată. . A. rarii români care puteau să se lase să fie prinşi. acest exemplu. Jidovii se forţară. direct N. nu muşcară totuşi din undiţă. dar rezultatul fu deplorabil. cel puţin. cu România. Socialismul era condamnat în România să apere drepturile ovreilor. jidanii au căutat. ovreii. patru ani înainte de a se fi întâmplat. sau să dispară…” . de altfel. Ion Nădejde. au văzut pe ţăranii răzvrătiţi. Acest partid a fost importat în România. remarcabil de clari şi precişi. după cum îl constată Bernard Lazare el însuşi. jidovimea internaţională. Bernard Lazare prezice acest flagel. Francmasoneria 59 . Talmudul.să spună adevărul şi să explice motivele care l-au făcut să lucreze astfel… De frică să nu fie demascat.într-un moment când noi nu eram pregătiţi. Nemaiavând alte resurse. în timpul unei crize financiare. Atunci jidovimea din străinătate ne refuză fără milă orice credit. . aruncând recoltele în gârle. „Un singur partid ar fi putut să propună alte soluţii sau să se opună. care îşi luă numele de Dobrogeanu-Gherea… Cu ei s-a asociat mai întâi un ţigan. Dar. existenţa sa trebuia să fie nesigură. Cer ca şi Franţa să facă tot aşa şi să lege. Poate dacă aduce la disperare pe jidov. omorând şi închizând pe insurgenţi. dacă îl scoate din răbdări… acesta se va uni cu muncitorul câmpului şi îl va ajuta să scuture jugul. Gambetta şi prin omul lor de afaceri Waddington. de asemenea. ea va reaprinde torţa. câştigând drepturi politice. El prescrise mari economii şi făcu atâtea tăieri în buget.după cum şi naşterea îi fusese artificială. relaţii diplomatice regulate”. într-o zi.

Asta e tot ce dorea Cahalul. va rezolva în România actuala chestie ovreiască. făcându-i să creadă că ovreii sunt nevinovaţi. desigur. care a ruinat atâta lume şi care a provocat o asemenea vărsare de sânge”. nu se ţinură de făgăduială. Dar. Vom face să se remarce că asemenea manoperă a fost cu adevărat diavolească. De altfel. Francmasoneria 60 . N. . .ca să arendeze un domeniu imens aparţinând unui anumit Stu… Mochi F… la început a promis ţăranilor că le va lăsa jumătate din pământ.căci la început aceştia au fost oarecum bruftuiţi de către ţăranii revoltaţi. . . ne-au fost procurate de un ofiţer dintre cei mai distinşi. pentru ca să se întâlnească cu alţi ţărani. trăgându-se chiar. Talmudul. Nu vom face decât să menţionăm răscoala ţăranilor din 1888. unele. .după cum vor ovreii să ne-o insinueze. Mochi F… şi Berman J… se certau între ei. în timpul iernii. a fost preparată mai dinainte. De mult se ţes firele răscoalei. să măsoare şi să parceleze acest pământ. despre care am vorbit. prefăcându-se că se gâlcevesc între ei. în scris. răscoala. . Aceşti doi jidani au aţâţat incendiul.cei mai considerabili prin bogăţia şi prin afacerile lor. . unul pe altul. în aceeaşi vreme. veniţi din sate mai mult sau mai puţin depărtate.pe care l-a luat în arendă. Mai mult şefii din Netoţi şi din Slăveşti au mers adeseori şi într-un chip neobişnuit. am aflat că cea mai mare parte din conducătorii revoltei s-au dus. sau se făceau că se ceartă. sat lângă Botoşani. Această revoluţie nu a fost numai o explozie de nemulţumire şi de mânie. Cahalul. căci el îşi preparase terenul. . . mai târziu. un sat din judeţul Vlaşca. „Se scrie din Craiova: Revolta n-a fost spontană.C.sau indirect. o scurtă descriere a evenimentelor la care a asistat. Apoi. jidovii ştiau prea bine că nu se poate face jumări fără să se spargă ouă. . precizează şi mai mult: La Bulbucata. să ne remită. .dar nici cu 100 de lei falcia” De aici. în judecată. după cererea noastră. la târgul ce se ţine în toate săptămânile la Alexandria. . Răscoala ţărănească din 1907 Să vedem mai întâi cum a început revolta. liberându-se pe el însuşi şi LIBERÂND PE JIDAN”. de prin ziare. până atunci ascunsă. asupra căreia am putut culege informaţii demonstrative.Paulescu: Spitalul. Ofiţerul. refuză absolut să se ţină de făgăduială şi nu mai vru să dea ţăranilor pământ nu cu 25 de lei. din contră.Cahalul a însărcinat pe doi din membrii săi. Coranul. foarte des. minând ţara cu explozivul revoltei. ea a fost organizată şi chiar bine organizată. la început . Astfel am ajuns la concluzia că revoltele au fost orânduite din iarnă şi că o mână criminală a intervenit.ci. pentru aceasta”. după cum vom vedea mai departe.şi trebuiau să se aştepte la represaliile de care au suferit mai mult sau mai puţin.cu preţul de 25 de lei falcia (preţ ridicol de mic)… El a însărcinat chiar pe unul din oamenii săi (Constantinescu). unde doi jidani bogaţi.şi promiţând ţăranilor pământ ieftin.să pună paie peste foc. Aceste informaţii le-am luat. Ea a avut ca efect să înşele pe români. . Prin urmare.altele. a ţărănimii oprimate. asupra căreia nu avem date precise şi nu vom vorbi decât de revoluţia agrară din 1907. Răscoala a început la Flămânzi.cum trebuia un punct de plecare. la Bucureşti. ceea ce a fost de ajuns ca să provoace răzvrătirea. care a luat parte activă la stingerea răscoalei şi care a binevoit.

plătiţi de către Cahalurile din străinătate. a fost arestat la Onceşti (Vlaşca)”. s-au găsit într-un sat din judeţul Iaşi. socialişti. trei studenţi din Basarabia. I… şi C. . „În judeţul Dâmboviţa.„clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei”. . toată ţara şi a avut loc la o vreme când ţăranii erau.Iată acum probe că autorii răscoalei s-au servit de instigatori pentru a o ticlui şi a o face să izbucnească. Cahalul. Pseudo-studenţi . . fie printre studenţi. . care se dădeau drept studenţi. Aceşti instigatori au fost aleşi. În satul Ghimcea. oraş de lângă Dunăre” Oameni de meserie: pungaşi. care au lucrat mult timp pentru a aduce evenimentele la faza acută de astăzi”. fie… prostănaci naivi. care se dădea drept student. Instigatorii . că dureroasele dezordini au fost puse la cale de către instigatori periculoşi. . Jandarmeria rurală din Ilfov a arestat ieri. din Râmnicu Sărat. Fapt important adeseori aceşti instigatori răspândesc idei socialiste. De altfel. care a fost prins când împărţea manifeste revoluţionare prin sate”. care adesea treceau drept studenţi. N. . „Patru studenţi basarabeni au fost arestaţi la Podul Iloaiei.ca să zic aşa.Paulescu: Spitalul. în grădina Monumentului. se văd uneori ţărani revoltaţi cerând: „pământ şi votul universal” . S-a arestat un anume „Leopold H…. etc . „Prefectul de Vlaşca a găsit numeroase manifeste. ca instigatori ai revoltei”. fie printre oameni de meserie. pe studenţii I. care făceau instigări printre ţărani”. ţăranii s-au cotizat. prin judeţ.sub pretext de a încasa.Astfel. pentru maşini de cusut vândute locuitorilor. fie chiar printre străini. sub pretext de a încasa abonamente pentru o administraţie publică. patru instigatori. Ei purtau decoraţii şi erau îmbrăcaţi în nişte haine care simulau un fel de uniformă.revendicări curat socialiste. Nu este deci nici mizeria.„La Brăila. pentru a pune foc în ţara noastră. Francmasoneria 61 . P… asupra cărora s-au găsit manifeste care aţâţau pe ţărani la revoltă”. nici extrema nevoie. „La Brâteni.. care. bine organizaţi. căci anul agricol precedent a fost din cele mai fertile. vagabonzi.De altfel. care sunt clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei. Când au fost arestaţi. s-au arestat patru studenţi din Iaşi. G…. Posmantir. corespondentul ziarului socialist România muncitoare şi a confiscat acte revoluţionare”. . se găseau doi tineri. Fior… vânzător al ziarului Gazeta Săteanului… Două zile înainte de începerea răscoalelor. Dog… care. „Nu mai este în timpul de faţă un secret pentru autorităţi. o patrulă de cavalerie a prins. Studenţi .tineri puţin experimentaţi şi naivi. provenind de la agenţi instigatori care treceau ca studenţi. în capul unei bande de ţărani. asemenea concluzie este evidentă.ceea ce va să zică fie agitatori plătiţi de ovrei. . ţinea discursuri incendiare ţăranilor” „Primarul comunei Cornetul din Vale (Ilfov) a pus în libertate pe un instigator.”.din cauza lipsei unui fin conducător.Stoian Stan Şerb…. la Costeşti. Judecătorul de instrucţie a făcut o descindere la N. când a venit în localitate I. Talmudul.au fost puşi în libertate. Coranul. s-a constatat că erau de origine din Alexandria. căci revoluţia a înflăcărat în câteva zile.în abundenţă.mai ales printre basarabeni şi printre bulgari socialişti. . . care cred tot de li se spune. „La tipografia unui ovrei. s-a confiscat manuscrisul unui manifest revoluţionar”.C. S-a arestat „V. în judeţul Botoşani. . care a împins pe ţărani la revoltă.şi se ştie că socialismul provine din judaism (vezi mai departe).făcea propagandă socialistă printre ţărani”. în plină revoltă. Aceşti studenţi au fost arestaţi şi aduşi la Bucureşti unde. s-a descoperit „un club de ţărani care s-a constituit la 24 octombrie 1906. .

în Rusia.că nu mai vrea seniori şi episcopi. ca şi în Franţa. nici dijme şi drepturi seniorale. Răsculaţi-vă astăzi chiar. . care. fiindcă acesta le-ar fi ascuns ordinul. Francmasoneria 62 . judeţul Olt). instigatori străini. venit pentru ca să devasteze.… că boierii stăpânesc moşiile fără nici un drept şi că singurul mijloc pentru ţărani de a le dobândi este răscoala”. Sau descoperit. nici ranguri. pe vremea Marii Revoluţii. „Din comuna Cornăţelul (Ilfov). Pet. Ei au jurat chiar. se îmbrăcau într-un mod bizar.! şi totuşi ei arată mare scârbă să se poarte aşa de rău cu nişte seniori atât de buni. „Sau arestat. N. Ei aveau în capul lor cinci indivizi. el le spunea că a fost investit cu gradul de ofiţer şi că a fost însărcinat de cei în drept să propage revolta”. totuşi. C…. că cei care au împins pe ţărani la revoltă le-au spus că toate pământurile aparţin sătenilor.care e foarte respectată de către ţăranii foşti soldaţi. Insă aceasta trebuie”. Numai astfel pământul va rămâne al vostru. Toţi aceşti indivizi.căci proprietarii şi arendaşii nu vor mai reveni niciodată. „Ţăranii (din Vâlcea) au invadat satul Câmpul Mare şi au devastat târgul. ţăranii ascultă de un ordin. T… din comuna Dobroteasa.venit. Ţăranii povesteau că P… era îmbrăcat cu această uniformă în timpul răscoalei. T…. 2°. simulând adesea o uniformă. Regina a decis ca toate pământurile să fie împărţite între ţărani. În Franţa. mai pe larg: „Oameni buni! Regele a murit. s-au trimis (ca din partea) Ministerului de Interne.Paulescu: Spitalul. şi F. M. F…. în anumite sate. ei au înştiinţare că Majestatea Sa vrea astfel. s-au dus până în nordul judeţului şi au împărţit peste tot manifeste revoluţionare”. de asemenea. a intervenit viguros în favoarea lor. patru instigatori. Coranul. nu se ştie de unde. Astfel.căci altfel veţi rămâne fără pământ”. Aceşti instigatori au mers până a spune ţăranilor că Regina este de partea lor şi vrea ca toate pământurile să fie împărţite între ei. mai multe imprimate.. . . s-a găsit la unul din ei. pe care boierii îl stăpânesc pe nedrept. La noi. Instigatorii împingeau pe ţărani să dea foc şi să măcelărească. Regina se găseşte în capul trupelor care merg împotriva ciocoilor”. după cum arată istoricul Taine: „Ei au încredinţat poporul că Regele voieşte ca toţi să fie egali. în timpul ultimei răscoale.în afară de Leopold H… despre care am vorbit mai sus. trebuie ca voi să vă răsculaţi.C. când instigatorii au făcut pe popor să creadă că. aceşti oameni rătăciţi credeau că uzează de dreptul lor şi urmează voinţa Regelui. . Cahalul. din comuna Pietroşani. . spunându-le că acesta este singurul mijloc ca să dobândească pământul. cu toate că erau îmbrăcaţi ca sătenii din Gorj. revoltându-se. serveşte cauza Ţarului şi a Rusiei (vezi anterior). Iată unul din aceste manifeste. Cahalul.nici nu ştiau româneşte”. . înainte de a îndeplini revoluţia. că nu vor începe să lucreze pământul. cutreierând satele. ţăranii „urmează ordine poruncitoare. Dar ca pământurile să poată fi împărţite. ca să se impună sătenilor. de către parchet. Străini . S. iar ceilalţi patru. „Ţăranii din Vadastra (Caracal) strigau: „Trimişii lui Dumnezeu cutreieră satele şi toţi ţăranii trebuie să-i urmeze ca să distrugă şi să dea foc”. Fl. s-a arestat un austriac din Bucovina. care au fost prinşi în mijlocul focului şi care. V…. D. „Cu ocazia percheziţiilor făcute la şefii răsculaţilor din Moţăţei (Dolj). un costum complet de ofiţer. printre care unul era din ţară (N. Talmudul. „Rezultă din ancheta făcută în judeţ. Asemenea manoperă a mai fost întrebuinţată în alte două revoluţii jidoveşti: 1°.Agenţi instigatori cutreieră satele din Romanaţi şi împing pe ţărani la revoltă”. aproape de Giurgiu.” În Auvergne. Ţăranii din Scăeşti au vrut să omoare pe primarul lor. fără îndoială. care răscula pe ţăranii din valea Slănicului”. să măcelăriţi pe proprietari şi pe arendaşi şi să le daţi foc la case. au fost eliberaţi după puţin timp. care au fost împărţite prin sate şi având următorul conţinut: Regele a murit.

Vom termina printr-un pasaj din scrisoarea bravului ofiţer despre care am mai vorbit şi care este ca un fel de rezumat a tot ce am raportat mai sus. şi anume Austriei (nu Rusiei).după ce s-a învoit să le dea tot ce cereau. » Ţăranii răspunseră: Dar atunci cum rămâne cu revuluţia?” În judeţul Olt. unul dintre ei obiectă. un politician considerabil P. P. ţăranii nici nu ştiau de ce se revoltă.rezultă că. pentru ca să vină şi să stingă focul. când puhoiul ajunse la dânsul.şi cine avea interes să o răspândească? . El le dădu voie şi ţăranii intrară sfioşi în casă. în caz când ţăranii nu se vor răscula”. nici un ţăran nu-şi dădea seama de gravitatea faptelor comise. Majoritatea nu ştia nici măcar ce voia. Take C…. lucru mai grav. în toate satele pe unde am trecut. Toader (Sâmbătă 7 martie).cerând. cel puţin. În timpul revoltei.consecinţe care ar fi fost cel puţin. Dar sătenii nu ştiau pentru ce trebuia să se revolte. în loc sa-i daţi foc. . Şi numai graţie înţelepciunii şi energiei conducătorilor Statului nostru. cu toate acestea. aşa. „Pe un stâlp de telegraf din comuna Fulga. „Din cercetările ce am făcut. N. Autorii acestui afiş ameninţau că vor pune foc satului. . în spiritul celor mai mulţi dintre răsculaţi a existat ideea că împlinesc o lozincă. a doua zi: la graniţa Bucovinei au sosit trei regimente de soldaţi austriaci”.Paulescu: Spitalul. Şi. Şi. recunoscând că are dreptate. după răscoală. bunăoară. să ne adresăm unei puteri străine. chiar de la începutul răscoalei: Austria mobilizează armata în Bucovina”.se întreabă autorul căruia îi împrumutăm aceste citate. în acelaşi timp pământul trebuia să fie împărţit numai între ei. s-a găsit lipit un afiş revoluţionar. Ţăranii au jurat chiar. cu începere din noaptea de Sf. dar cum rămâne cu rivuluţia. . Coranul. „Un proprietar din Dolj zise ţăranilor răsculaţi. Cine a putut să dea ordinul să prăpădească ţara? Şi. va servi la ceva”. de obicei. Francmasoneria 63 . dădu de bunăvoie moşia ţăranilor şi semnă chiar un act de cesiune. .zice el. preoţii au fost obligaţi să îi dezlege de aceste jurăminte. Talmudul. . mai bine luaţi-o voi. o armată austriacă era gata să năvălească în nenorocita noastră ţară.şi în mai multe comune din Vlaşca. . . mai ales că ea nu va trage. „în ce priveşte recolta. Pentru a stimula pe cei nedecişi i-au ameninţat cu incendiul şi chiar cu moartea. un proprietar.mai cu seamă când se cunosc urmările unei ocupaţii străine. ceilalţi. care. cu căciula în mână. care îi leagă şi căreia nu pot să nu se supună”. Cahalul. ţăranii ştiau că trebuia să se răscoale.când totul trebuia să fie distrus şi exterminat. am scăpat teferi de acest pericol mortal. nici de unde le venea acest ordin de zaveră. în vârful picioarelor. Dar.C. . au rugat pe boier să-i lase să strice măcar ceva din casă. „Locuitorii dintr-un sat din Râmnicu Sărat au mărturisit că au fost luaţi cu sila şi au fost ameninţaţi cu moartea. pentru ca să-i decidă să are câmpul. C…. cu jurăminte îngrozitoare. Aşa. „Când aceştia erau gata să plece. Toţi erau convinşi că armata este de partea lor şi. venind să înăbuşe o răscoală. s-au văzut mulţi oameni. În timpul răscoalelor.Ordinul cui? . să acorde tuturor jidanilor drepturile de cetăţenie. Dar cine a răspândit o asemenea idee. Mai mult decât atâta. .între alţii. Astfel revoluţia fu satisfăcută”. dacă lăsăm casa boierului neatinsă? Atunci. în caz când nu s-ar fi supus”. debitează ceea ce-i sugerează prietenii lui jidani. până miercurea viitoare seara. trăia de multă vreme la moşia sa şi era în bună înţelegere cu ţăranii. atât de jinduite de jidovimea cosmopolită şi mai ales de aceea ce domneşte astăzi asupra Austro-Ungariei. ca într-o biserică şi sparseră o oglindă atârnată în perete.

toţi mi-au răspuns cu un aer foarte respectuos: Da.pe care vor să o transforme într-o nouă Palestină. nu merge până să sugrume ţara.când. unul din ofiţerii care mă însoţeau. după un scurt timp. neapărat.adică de legislaţia lor religioasă.fiindcă ei nu se găseau atunci în lipsă extremă şi fiindcă răscoala. care se numea Ştefan D…. Ochii i se umplură de lacrimi şi era gata să vorbească. că înţelesese conversaţia noastră. Cahalul. basarabeni). este Domnul Studenţu”. să dobândească cât mai curând drepturile de cetăţenie. cauza eficientă a acestei răscoale nu poate fi decât ovreii.adică de Statul lor. printre instigatorii descoperiţi. El impunea supunere ţăranilor şi căpătase asupra lor o autoritate enormă. Nu sunt nici ţările străine. pentru că ar fi fost absurd să aprindă la vecini un foc.Paulescu: Spitalul. Iată modul cum proceda acest bandit.dacă ar fi fost născută din patima de proprietate a sătenilor. (iudeo-socialist) foarte citit de ţărani”. În sfârşit. Astfel. Coranul. . în toate satele ce am vizitat. Ei puneau să se dea foc la toate conacele ce întâlneau şi. îşi cususe două cărţi poştale cu fotografia Reginei. avu stângăcia să-mi spună în franţuzeşte că trebuia să-l duc viu pe acest răufăcător. . . Nu este partidul liberal. *** Dar cine a putut să fie autorul acestei răscoale. el lucrase vara precedentă ca ucenic la maşini agricole. cum l-a insinuat nu se ştie cine. Talmudul. care ar fi putut să se întindă pe urmă şi la ele. Unul dintre ei. el nu a mai vrut să-mi dea nici o desluşire şi nu am mai putut scoate nimic de la el. .Şi când au văzut că lucrările se întâmplă contrariu aşteptării lor după o slabă rezistenţă. care se dădeau drept studenţi şi promiteau ţăranilor pământ.. . pe unde am trecut. . .bălan.C. . că acest monstru a fost expulzat din ţară. care a însângerat un popor şi a acoperit de ruine o ţară întreagă? Nu sunt ţăranii.iar prezenţa străinilor (bulgari. Francmasoneria 64 . la Târnavele.şi fără ca să-i conducă el însuşi . . Venit de curând în ţară. asupra căreia vom reveni. „Am vrut să ştiu. la un român. Văzui atunci imediat pe fizionomia prizonierului.fiindcă: 1. . În toate satele. N. Trebuie să adaug că. . Când intra într-un sat ţăranii îl ascundeau şi-i aduceau de băut şi de mâncare. cine întrebuinţa pe aceşti agenţi instigatori şi în ce scop comiteau ei atâtea crime şi dezastre? Ameninţai deci pe S.sau mai bine zis foarte şiret. era bulgar şi vorbea prost româneşte. 2. ca să poată în urmă să devină proprietari rurali şi să îngenunche astfel România. . şi într-adevăr. la ordinele lui . la Giurgiu. care este întărâtată de către Cahal. o ploscă cu rachiu. Era încins cu un iatagan şi purta. semănau peste tot jalea şi pârjolul pustiitor. pe urmă. . D… că îl împuşc şi ameninţarea mea îşi produse efectul. Am aflat. .ei plecau ca să pună foc.Singuri ei simt trebuinţa absolută şi cu totul zortă. am reuşit să pun mâna pe doi din aceşti aşa-zişi studenţi.ar fi fost parţială şi nu s-ar fi generalizat aşa de repede. are o altă însemnătate. Era un tânăr foarte inteligent. cu ochi albaştri şi având o mică barbă ascuţită. Purta o şapcă şi era îmbrăcat cu haine de lustrină neagră. am descoperit urme de agenţi instigatori. care se însenină.Singuri ei sunt conduşi de o patimă de dominaţie extraordinar de intensă. trecând dintr-un sat într-altul. când am întrebat pe mai mulţi dintre ei dacă îl recunosc. . ca să-i ia cârmuirea. Pe urmă. . austriaci.… mai ales că acest partid ar fi avut-o.şi este împinsă până la paroxism de către Talmud.pentru că patima de dominaţie.cu toate că au fost uneltele oarbe care au săvârşit-o. el a cauzat pagube de mai multe milioane”. pe după umăr. am găsit ziarul A. Pe piept. Prin urmare. s-au grăbit să ne întoarcă spatele.

. în timp de mai mulţi ani.punând peste el paie.Şi tot ei sunt aceia care. după spusa lor. .care trebuie să se fi suit la zeci de milioane de lei. pe care i-au poreclit.şi îmbrăcând pe instigatori cu veşminte ciudate. după cum o recunosc ei înşişi (B.bunăoară ca Bulgaria.au putut cumpăra tăcerea administraţiilor de la sate.care le-ar servi.dacă nu ei. într-adevăr. ca poporul să nu cadă în ghearele jidovilor. cu mare băgare de seamă au scormonit în cenuşă tăciunele nestins al nemulţumirii poporului. Talmudul.dacă nu jidovii prin Cahalele lor.Numai ei au avut şi au nevoie să tulbure adânc ţara. . dându-şi seama de situaţie. să fie imediat eliberaţi.fonduri necesare răsculării unui popor întreg.să se creadă obligată să intervină şi să le acorde. după răscoală. Aceste zece motive ne dau certitudinea că ovreii sunt autorii răscoalei din 1907. pentru că nu i-ar fi permis bugetul.iar.C. .după ce revolta din 1907 a avortat. Lazare). mai îngrozitoare decât aceea din primăvara anului 1907. . mai întâi.Ei sunt cei care au aranjat mai dinainte revolta şi tot ei sunt cei ce au dat semnalul de începere. Austro-Ungaria. . prinşi. până la cele mai mici amănunte. bani în mare abundenţă şi săi întrebuinţeze la plăsmuirea acestei răscoale. .Paulescu: Spitalul.adică îndeplinirea unui scop ce priveşte pe neamul întreg al lui Israel. de care depindea crearea Statului jidovesc. de curând. ce ne-ar fi impus.din ţară şi chiar din străinătate (Bulgaria. Facla. cine a intervenit… ca instigatorii. oligarhia şi care au fost mânaţi şi chiar omorâţi în timpul răscoalei. 7. . .care. acele drepturi atât de mult dorite. 8.Singuri ei nutreau o ură neîmpăcată împotriva proprietarilor rurali. spunând poporului că Regina vrea răscoala şi chiar că le-o porunceşte. asupra conspiraţiei. publică o scrisoare. Cine alţii.afară de ei. . Mai mult decât atât. au încercat acelaşi mijloc ca să forţeze pe Rusia să li se supună. Cahalul. pe nenumăraţii instigatori care. sunt în solda lui Israel.dar având loc chiar sub ochii lor.au putut să procure fondurile colosale.bunăoară.şi. . numai Jidanii prin Cahalele lor din ţară şi din străinătate au putut să adune prin cotizaţii. împinsă de Cahale şi de Francmasonerie. . pe care Iuda nu poate să-i sufere -. suveranitatea lui Iuda. în taină. acum. Prin urmare.urzită. . . să se apere împotriva locuitorilor sălbatici ai barbarei Românii.Ei înşişi sunt cei ce au prezis răscoala (B. . pentru ca Europa. pentru ca să impună ţăranilor. . cine alţii. desigur. au cutreierat ţara de la un capăt la altul şi. .Numai ei s-au servit de Revoluţie pentru ca să dobândească aceleaşi drepturi de cetăţenie în Franţa. . Rusia). scrisă de un aşa-zis ţăran. Pe urmă. 5. . . . Acest pseudo-ţăran se plânge mai întâi amarnic de jandarmi.Numai ei au putut să recurgă la instigatori socialisto-anarhişti. 9. .au putut plăti.3. N. Francmasoneria 65 . ce e drept.ei au imitat revoluţiile din Franţa şi din Rusia. deoarece ei împiedică pe instigatorii săi să ajungă uşor până la adevăraţii ţărani şi să-i răscoale din nou. cu lefuri grase. . . O asemenea cheltuială enormă n-a putut fi făcută de un Stat vecin. pentru că rezultatele obţinute n-ar fi compensat sacrificiile. împiedicară. foaie jidano-socialistă.Numai ei şi trâmbiţaşii lor. De altfel. se pregăteşte acum în sate şi va izbucni cât de curând. . 10. Lazare). . .s-au pus să prepare o alta noua şi au avut chiar îndrăzneala nemaipomenită să o şi anunţe prin ziarele lor…. 4. Revoluţia viitoare Sub titlul Revoluţia de mâine. şi al doilea. . Cine alţii. în Austria şi în alte ţări ale Europei.dar al cărui jargon răspândeşte de departe o putoare nesuferită de usturoi. aceşti proprietari. . el prezice astfel viitorul incendiu: „O nouă revoltă. . prin legi. fără voia noastră. ar fi vrut să vadă venind aici armata austriacă. . Coranul. . cu pizmă. 6. .

mai înfiorătoare ca cea din 1907.a declarat că. . C…. apoi i-a prins o frică teribila de armată. pe urmă. „Atunci vor veni cei ce au asuprit pe bieţii jidani şi îi vor ruga. culcate în curţile boiereşti. .Ar fi fost un adevărat sabăţ. Şi atunci vor veni cei ce ne-au stăpânit cu cruzime… şi ne vor ruga cu lacrămi de pocăinţă să ne luăm dreptatea. Iată de ce gândul revoluţiei de mâine aduce nădejde în sufletele noastre. . vai.din toate conacele se vor înălţa vâlvătăi.să-şi ia drepturile! Ai. . singurul leac mântuitor este revoluţia (?!) De altfel ovreii lucrează pe capete. Dar toate astea sunt departe de a fi realizate. suspecţi străbat satele. ce e de făcut? Ei bine. când clăile şi cirezile de grâu. la răsturnarea regelui Carol. prin urmare. se pregăteşte acum în sate. bunăoară. într-un acces de ciudă. Şi cine o prepară? Cei ce au preparat-o şi pe cea precedentă.Dar „răscoala de mâine vom face-o aşa. bineînţeles după ce a asigurat-o la o societate de creştini. indivizi. . .cu lacrimi de crocodil. căruia jidănimea iar fi tăiat capul.ţăranii vor opera… ca un jupân care îşi pune foc la dugheană.ca şi cum o mâna nevăzuta va fi purtat prin noapte un şomoiog aprins… Iar noi… vom privi scrumul rămas în armane şi vom tăcea.dacă însăşi coroana de oţel de pe capul de cămătar al regelui Carol ar fi căzut în ţărână. de atâta vreme.. . Iată. ţăranii români se vor ascunde pur şi simplu.şi farsa va fi jucată. .şi mai ales. . politicianul-trompetă al jidanilor.. la sat. . la masacrarea oligarchiei. . de data asta. vor geme de greutatea porumbului de-abia cules. .C. ţăranii vor dobândi pământ.dacă politicianii regelui Carol ar fi fost măturaţi ca pleava de uraganul revoluţiei victorioase.într-un interviu cu un redactor al A. strigă: „Ah! dacă răscoalele din 1907 ar fi învins! Dacă barierele oraşelor ar ti fost trecute de ţărani. se vor răsfaţă în bătaia razelor de lună.ce sărbătoare ar fi fost azi în aer şi ce cântece ar fi întâmpinat venirea primăverei şi aniversarea desrobirei jidăneşti… pardon. Deci. nici mai mult nici mai puţin. când hambarele pline. spunând sătenilor că în curând ţara va intra în război şi că. ce scrie Seara: „…Şi dacă mai nădăjduiesc ovreii o îndreptare. . româneşti. Coranul.zic ovreii. Incendiul se va întinde de la conac. Se vede. (foaie judeo-sodalistă).care îi stânjenesc grozav. . ca o făgăduinţă a mântuirei din urmă”. Da. la conac şi de la sat. Toate ziarele jidăneşti ţin isonul Faclei.deodată. Francmasoneria 66 . Cahalul. Asta o cunosc astăzi toţi ţăranii şi. N. (vrea desigur să zică drepturile) pe care. Şi Iuda. încercând să răscoale din nou pe ţărani. după ce vor fi incendiat averile altor români. că o nouă revoltă. decât la năvălirea ţăranilor în oraşe.cum a făcut altădată lui Ludovic al XVI-lea. P. Într-o noapte de vară. . o nădăjduiesc tocmai de la poporul acestei ţări. viaţa noastră fiind coruptă (?). ca nici armata să nu poată tăbărî pe noi. care va scutura odată jugul ce-l apasă de veacuri şi va da şi ovreilor drepturile. toţi ştiu ce au de făcut. Dar. Atunci. când se va da semnalul. în 1907. remarcaţi că ovreii se aşteptau. Talmudul. ai zice că se apropie îndeplinirea făgăduielii de mântuire a lui Iehova. simţi că perciunii tremură de plăcere.. Dar.ori într-o noapte răcoroasă de toamnă. Mai multe gazete au semnalat asemenea tentative: În mai multe judeţe. . de care au fost despuiaţi de o oligarchia sălbatică şi desmetică”. .Paulescu: Spitalul. ce buchirie! Numai când te ghindeşti. P. . care a arătat că nu glumeşte. nici judecata să nu ne poată trimite la ocnă. ei au mai întâi a face cu jandarmii. În plus. toate armanele vor lua foc. zadarnic o cerşim.

este fiul marelui om. . . Coranul.venerat ca un părinte mult iubit de poporul românesc. Francmasoneria 67 . în acelaşi număr al Faclei. al cărui conţinut este îndreptat şi el înspre parul regal.Paulescu: Spitalul.pe când puţin mai departe.unul.ceilalţi doi.căci îşi răzbună astăzi.fără ca ovreii din ţară să se amestece. Dar pentru a-şi vărsa toată mânia neputincioasă. care n-au nici o putere în ţară.… a inventat pe afurisiţii de jandarmi rurali. Ultimul război Dar iată că izbucneşte diferendul bulgaro-român. mai ales. ne-a arătat că nu e în stare decât să ne sugă… Când boala latentă a oligarhiei. la capătul căruia se afla figura Regelui şi la piciorul căruia urinează doi diplomaţi. . . hoitul clasei parazitare care ne guvernează”.adică de la represia groaznică a Brătienilor.… şi. N. .jidanii recurg chiar la escatologie.fiindcă nu am avut atunci nici destulă putere ca să învingem (?!). căruia îi datorăm scăparea din primejdia mortală unde voia să ne afunde Tratatul din Berlin. sunt insultaţi trei oameni.sunt nişte bieţi profesori universitari. pentru ca asemenea sacrilegii infame să înceteze odată pentru totdeauna. Să nu pară o glumă! Ameninţările repetate ale jidanilor se vor îndeplini. în plus. . .în Facla. Cahalul.şi încă cu vârf şi îndesat. tocmai în momente de grea cumpănă”. a dirijat represaliile din 1907. este I. După Regele. Şi de aceea Iuda a rămas plouat. . . . . acoperind de ultragii pe Majestatea Sa Regele României. „Iată.dacă nu vom avea ochii în patru asupra uneltirilor lor revoluţionare. lungă de 46 ani de domnie.000 de ţărani… În anul acesta (1913)… când tenia regală. îmbrăcaţi ca nişte ciocli. Fără comentarii! Obrăznicia grosolană a jidanilor nu mai are margini şi ar trebui ca autorităţile să intervină energic. .Cuza şi Iorga. care-i datoreşte renaşterea. şi în acelaşi timp a şi turbat. de când cu chixul din 1907. Ei o mărturisesc chiar fără de ruşine: „Câtă vreme va exista o chestie ovreiască în România. Regele. pentru că am fost laşi şi netrebnici (te cred). se goleşte un butoi plin cu excremente. ce ne inspira la toţi cel mai profund respect.şi numai trei: . de la asasinarea în masă a celor 11. au trecut şase ani de la răscoalele din 1907. Anul 1913 ne pedepseşte… fiindcă revoluţia poporului a fost înfrântă. acest Rege. pe care străinătatea ni-l invidiază.este târât în noroi de o şleahtă de Iude infame şi nobila sa efigie. de la ororile inutile. .de la execuţiile sumare. Talmudul. că întotdeauna jidanii au încercat să profite de greutăţile prin care trece ţara. . atât la ţară cât şi în oraşe. . . e mânjită pe frunte. Pe o altă pagină se vede un par.cu cifre roşii. nici destul curaj (mai ales) ca să murim până la unul sub ploaia de gloanţe a soldatului român. Natural. .Dar un proverb românesc zice: „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. altoită pe mizeria poporului. a supurat în chestia ignobilă a Silistrei… ar fi trebuit să ne întoarcem către 1907. ca ministru.C. pentru că… trec drept capii antisemitismului din România. Toţi diplomaţii Europei îşi fac azi treburile şi necesităţile inexorabile la picioarele ţării şi sub nasul regelui Carol”.şi pentru că n-am ştiut să ardem în focul celui din urmă patul de grâu şi al ultimului conac boieresc.… fiindcă peste liniştea de moarte a satelor s-au întins pretutindeni ventuzele caracatiţei brătieniste şi gura lacomă a Molohului regal. În josul acestei pagini se găseşte legenda următoare: „…. ea va forma partea vulnerabilă a ţării şi i se va ridica în drum.… dar care s-au semnalat răzbunării jidoveşti prin faptul că sunt adevăraţii apărători ai ţărănimii şi. ce clocoteşte în sufletul lor. . pentru ca să ne pună cuţitul la gât. . ca trase cu sânge şi desenând numărul 1907. admirabil de înţelepciune. Brătianu care.

când la 4 iulie trebuia să facă 2 zile de închisoare. la ţipetele de ananghie ale jidanilor de aici. 22 Noiembrie.… acele din „Neue Freie Presse”. . Cahalele dăduseră deci greş. în plus.care n-a fost dispensat ca debil de comisia de recrutare şi n-a fost prezentat ca slăbănog la contravizită. între care şi pe Gold… Iţic. . intrat la infirmerie şi scutit de concentrare şi de gardă până la 28 iunie. scutit de serviciu în timp de 48 ore. acesta a crezut necesar să intervină pe lângă medicul regimentului pentru ca să fie dispensat. . . acest soldat a fost iarăşi scutit de pedeapsă. 20 Februarie. scutire de 5 zile. scutire de 4 zile. acele ale lui P.dar nu s-a indicat diagnosticul bolii care a încuviinţat scutirea. publicate în „Corriere della Sera”. vom cita numai faptele următoare: 1. scutire de 3 zile. toată jidănimea din străinătate a început să urle. din „Napii” şi din „Hirlapii” ungureşti etc. murdărind coloanele ziarelor. Îndată ce văzură că nu va fi război şi că totul se va rezuma într-un fel de paradă inofensivă. nu face nimic.L’Homme libre”. somând Europa să intervină în favoarea ovreilor din România. 17 Noiembrie.Paulescu: Spitalul.… toate balabustele scoaseră din buzunarele lor soioase. cu gesturi de miliardare risipitoare. 4 Iunie. Francmasoneria 68 .Moniing-Post”. Raportul unui căpitan către colonelul său. toate Cahalele din Europa au sărit de-o şchioapă.. Dar dificultatea. . 9 Iulie. scutire de 4 zile.ce din cauza asta nu se mai puteau citi. 15 Aprilie. de la „Berliner Tageblatt”. pentru ca să facă gardă. 29 Aprilie. scutire de 3 zile. . scutire de 3 zile. toţi jidănaşii fură cuprinşi de un entuziasm extraordinar (îngrămădindu-se totuşi la partea sedentară a oştirii)… toţi hahamii simţiră gâdilituri la limbă şi expectorară discursuri patriotico-izboinice. scutire de 4 zile. Acest soldat. a fost scutit de orice serviciu timp de 5 zile.care. din „Pester Lloyd”.acele ale lui Clemenceau. scutire de 5 zile. 21 Aprilie. Şi. va sta acasă. francmason de marcă şi stipendiat de Iuda articole publicate în ..În acelaşi timp. altor jidani care scriu la gazetă şi care le-au trecut pe toate la nemurire. articolele din . sub pretext că închisoarea e murdară… Adaug aici foile de scutire şi de infirmerie: 13 Noiembrie.. va rămâne acasă. Am onoarea de a vă raporta că. dintre care cele mai multe cu dreptul de a sta acasă. în adevăr. 25 Februarie. Dar. Dar pentru ca cititorul să-şi dea seama de ce specie de soldaţi procură României Iuda. . 12 Martie. scutire de 5 zile. va rămâne acasă. Talmudul. va sta acasă 6 Martie. va sta acasă. în această vreme va sta acasă. Jidanii din România îşi schimbară imediat tactica. pe care contase atât de mult jidovimea. un „cinciparale” şi-l dădură. Afară de aceasta. reţinând la cazarmă. 7 Ianuarie.cu greţoasele lor nume. Cahalul.C. fost prim-ministru circumcis al Italiei. n-a dat nici un semn de debilitate de când este în serviciu. Coranul.acest soldat a obţinut de la medicul militar suma de 76 de zile de scutire. s-a schimbat curând într-un triumf pentru ţara româneasca. scutire de 4 zile. scutire de 5 zile. Nathan. N. Sau văzut astfel apărând articolele lui Luzatti. fost prim-ministru al Franţei. va sta acasă. din „Daily Telegraph”. scutire de 5 zile. mai mulţi soldaţi. 2 Martie. va rămâne acasă. Într-un cuvânt.

în ceea ce priveşte dispăruţii. . Iată deci ce valorează. că nu fusese niciodată bolnav.spoliaţii datorită patimei de proprietate.… căci suntem creştini. Talmudul. o chestiune capitală se pune pentru noi.Şulăm Iţic. Dar nu ! . care-l găsi perfect sănătos şi constată.restul formând Francmasoneria. . datoria noastră este : N. În acelaşi timp va trebui să suprime acestuia mijloacele cu care-şi satisfac impulsiile sale pătimaşe.ceea ce avu ca urmare că primul confrate. care se arătase prea îndatoritor. Mai mult! trebuie să iubim ovreii. . Iancu Iosub Minei fiul lui Avrum şi al Dvoirei.cu ameninţări şi chiar cu acte de violenţă. până la sfârşit. Trebuie chiar să-i iubim cu iubirea unui părinte. românii: Ce trebuie să facem cu aceşti oaspeţi nepoftiţi care. În acelaşi corp de armată.Paulescu: Spitalul. un rezumat din tabloul percepţiei fiscale din Târgu-Neamţ. Concluzii practice Am trecut în revistă o parte din efectele Cahalelor talmudice. Şmil Şmil Iţic fiul lui Bercu şi al Rifchei şi se continuă astfel. Coranul. hodoronc-tronc. . .… faceţi bine celor ce vă urăsc”. . . să arate fiului răul ce îşi cauzează lui însuşi şi altora. acest tată va trebui. Lista începe cu numele belicioase de: Beriş Iosub Leiba fiul lui Şmil şi al Malchei.Total: 76 zile. atât de urâţi de jidovi! Trebuie chiar să uităm răzbunarea. trecând prin poreclele fermecătoare de: Şloim Şloim.sau mai bine zis cu aceşti paraziţi răufăcători care sunt în acelaşi timp şi hoți şi asasini? Putem oare să-i exterminăm.C. dacă am urma legile Talmudului. .nu trebuie nici chiar să ne gândim la aşa ceva. Trebuie deci să-i iubim pe aceşti fraţi rătăciţi. 270 zile de concediu într-un an.creştini. Vom mai aduce.David Bercu.. .pentru că avem ca învăţător pe Hristos. În consecinţă.pentru jafurile şi omorurile comise sau cauzate de jidani. . ca specimen.… dar plin de vicii? Ei bine. trimise la ovrei un alt medic. . Prin urmare.care în înţelepciunea Sa dumnezeiască ne-a zis: Iubiţii pe vrăjmaşii voştri.Iţic Burăh. un alt jidan. el se mulţumi să trimită la regiment un certificat de la medicul cu pricina. ca soldaţi. Leib… a luat. foarte indulgent.sunt în număr de 293. prin purtarea sa vicioasă. să ne întrebăm ce ar face un tată.cum bunăoară se ucid ploşniţele? Acesta ar fi mijlocul cel mai simplu şi cel mai comod de a scăpa repede de ei. Dar colonelul bănuind că are a face cu un certificat de complezenţă.revoluţii sângeroase ce ţin de patima de dominaţie. pe 5 pagini ale ziarului oficial. căci iubirea părintească este sentimentul instinctiv cel mai intens şi cel mai milostiv pe care oamenii pot să-l aibă. dintre care 248 sunt jidani. să le facem bine. Aceşti dispăruţi. care va fi studiată în capitolul următor. Comandantul companiei (ss) X 2. în plus.patimă sine qua non a unui bun haham. care datoresc taxe militare pe anii 1900-1911.sau mai bine zis aceşti ascunşi. .neuitatul Aron Ghidate etc. cei ce ne pretind.drepturi de cetăţean. s-au instalat în ţară. care ar avea înaintea sa pe fiul său. 2° . mai întâi. Cahalul. mult iubit. . fu trimis la închisoare. Francmasoneria 69 .Ştrul Naftulea . .şi am constatat că faptele rele ale acestei organizaţii periculoase se rezumă la: 1° . . . . . Iţic W. izvorul iubirii eterne. Dar. de la acelaşi medic ca precedentul.mijloc care ar fi chiar licit. Chemat la concentrare. etc. .

pentru ca să ne poată da lovitura de moarte! Şi nu trebuie să ne înduioşăm de chelălăitul „pumuntenilor” care se plâng că n-au protecţie.1° Să spunem ovreilor răul imens ce şi-l fac lor şi.cădem pe proporţia groaznică de un jidan pentru doi români. care-i organizează într-o bandă de răufăcători. ar fi putut uşor să pună mâna.şi că prin urmare. b) mai trebuie ca. şi dacă fac armata? . . aceşti fraţi ai „apostolilor” lui Hristos.329. smulgându-le din rădăcină. . . . . industria. . li se cuvine să aibă drepturi ca orice român. . mai ales. mai e încă ceva! Dând drepturi jidanilor. acordând ovreilor drepturi. Cahalul. de altfel. . 2° Dar. văzându-se descoperiţi. veniţi de ieri. . . ar fi să ne sinucidem. în plus.Paulescu: Spitalul. populaţia totală a României este de 7. totale. guvernul ar trebui să le distrugă cu totul. Este de crezut că. se vor ruşina de ei înşişi şi se vor lepăda în mod sincer de infamul Talmud. . absolută. ca bulgarii.după cum un tată foarte înţelept trebuie să nu-şi lase autoritatea pe mâinile fiului său. ce nu le aveau naţionalii. Cuza. . .mai înainte ca ţăranii români să fie emancipaţi de tutelă.aşa cum au încercat să facă ruşii. Atunci.şi pe urmă să te gândeşti la pleava judaică. .străini. Se înţelege. căci e de-ajuns ca un jidănaş de aici.ferească Dumnezeu. Talmudul.248.lucru foarte greu de obţinut. Altfel.nemaifiind sub imperiul patimilor de proprietate şi de dominaţie. agricultura. . Coranul. ca toată jidovimea. ţăranii n-au decât drepturi restrânse.jidanii nu vor mai fi periculoşi pentru noi şi îi vom putea primi cu braţele deschise.C. completă. . . .bineînţeles având şi ochii în patru aşa ca să piară pofta junilor circumcişi să mai necinstească fete de român.să nu-i facem stăpâni peste noi. mai trebuie să suprimăm ovreilor noştri orice mijloc de satisfacere a patimilor de proprietate şi de dominaţie. au făcut-o pentru ca să-şi apere prăzile adunate jefuind pe români. comerţul. se găsesc printre locuitorii oraşelor şi chiar cer tocmai drepturile de orăşean.adică imensa majoritate a poporului român. din lumea întreagă.000.şi fiind scăpaţi şi de Cahal. încă vicios.133 în oraşe. . Francmasoneria 70 . după cum se exprimă profesorul A. neîmprumutând niciodată bani jidoveşti. cât de colo. printr-o muncă fără preget şi printr-o perseverenţă tenace. Şi nici nu trebuie să ne pese de lăfăielile şi de răţoielile ovreilor. .918.după cum facem cu orice străin.şi dacă au fost la război ? Au făcut-o pentru propriul lor interes. ei sunt supuşi la anumite restricţii ale dreptului de proprietate de care sunt scutiţi orăşenii. C.… dar din nenorocire printr-o procedare defectuoasă. pe care patima lor de dominare o reclamă cu atâta insistenţă. că fac armată.şi reluând. . . . nici mai ales pentru acelea ale ţării. în număr de vreo 400. petrolul. pădurile. Într-adevăr.… şi toate celelalte bunuri ce ei ni le-au luat cu japca.prăzi pe care alţi bandiţi. adică drepturi de cetăţenie plenară. .nu se bucură încă de drepturile pe care le pretind jidanii. Şi iată în ce chip i-am face pe jidani stăpânii noştri dacă le-am îndeplini dorinţa: După ultimul recensământ. excitate la un grad superlativ de legislaţia lor religioasă. Or ţăranii. ni-l fac noua prin Cahale. . pentru a ajunge la acest sfârşit.până când s-or îndrepta. ar fi să reînnoim nebunia ce a făcuto Franţa în Algeria.061 locuitori. . Ei. Dar. Pentru aceasta trebuie: a) ca jidanii să ne dea îndărăt tot ce ne-au furat. ce armă formidabilă am procura noi înşine jidovilor.aceşti străini putrezi de vicii.nici pentru trebuinţele particularilor. ei nu pot să aleagă un deputat decât prin delegaţi şi sunt cu totul lipsiţi de a participa la alegerea pentru Senat.în urmă să-i eliminăm din economia noastră.ba chiar că au mers la război. care-i transformă în furi şi în ucigaşi.să strănute. . Ovreii. N. cumsecade. dându-le încetăţenirea. să ţipe într-un glas: Gewalt! şi să poruncească guvernelor francmasone să intervină. .pe care.dintre care 5. Va trebui deci să se dea mai întâi ţăranilor români drepturi integrale.928 stau la ţară şi 1.

. . .nici chiar de jandarmii rurali. sau deputat.să-l pună în capul bucatelor. . alţii să se aplece peste dânsa.care până atunci fusese tolerat de milă. . nefiind vârstnici. Şi dacă ne raportam la ce s-a petrecut în Galiţia. în voie. Finis Romaniae! Prin urmare. peste vreo zece ani. . care să-l hrănească cu scârnăvii ce produc moartea.este a face peşcheş bietei ţări atâţia viitori proprietari de moşii circumcişi.şi vor aţâţa acolo. scos din Cheremul talmudic : Răni adânci. în urmă. . frumos ca un îngeraş. . făcându-i-se milă de el. Într-o noapte.pe acest rău român. se ascunde după casă… şi. . Şi să nu se uite că dacă Domnitorul Cuza a putut să smulgă din mâinile grecilor moşiile pe care aceştia le acaparaseră. pentru ca să îmbogăţească pe jidani. Coranul. Să cadă şi să nu se mai scoale. cel puţin de aici înainte. .… să-i dea pe mână cheia de la lada cu bani şi… să aibă dreptul să se amestece în afacerile casei. Să fie supt. un cerşetor ce venise să ceară un codru de pâine şi. . acest jidan sau un altul. ca un rob. sau surioara scumpă şi mult iubită. Înainte de a sfârşi acest capitol. Să nu fie îngropat în cimitirul creştin. în locul lor. de silă. . care însă.sub cuvânt că a luat şi el parte la încăierare.ca sute şi mii de copile de ţărani români. .ca un simplu ţăran din Galiţia. şloimii capătă şi vrednicia ca să fie cetăţeni? Pentru ca cititorul să-şi dea bine seama de cum stau lucrurile în realitate. odată sărac şi căzut în mizerie. până la măduva oaselor. Prin urmare. Amin. iată că vin tâlharii. Iar Dumnezeu să verse pacea şi binecuvântarea Sa peste mine şi peste întreg poporul românesc. fricos din fire. făcând armata. este un trădător. Copilaşul său. Fetiţa adorabilă. de jidani şi. senator. nesupărate de nimeni. Francmasoneria 71 . iar aceştia să nu aibă deloc milă de el.că vine.altor jidani. va fi imposibil oricui să mai scoată vreodată.cu următorul blestem înfricoşător. . să-i expunem situaţia printr-o parabolă: O văduvă. . în sfârşit tâlharii sunt puşi pe goană. îi dă de mâncare şi îi îngăduie chiar să se culce într-un colţ după uşă. pe care i-au împins la răscoală şi pe care în urmă i-au lăsat să-i omoare armata. Trebuie notat că a încetăţeni acum câteva mii de jidani . Talmudul. vede într-o zi intrând în curte.după cum n-au avut milă de cei 11 000 bieţi ţărani. . în 13 ani. . boale lungi şi înspăimântătoare să vină asupra lui. Sar toţi flăcăii babei.… se face că sare şi cerşetorul.Paulescu: Spitalul. să fie răstignit de jidovi. când a doua zi de-dimineaţă. un vânzător de ţară şi comite crima de lése-naţiune. Îl vom excomunica şi-l vom afurisi.ministru. Nevasta sa să fie dată altora şi. să fie necinstită de un tăiat împrejur şi. care avea zece feciori. să o închidă într-un bordel sau să o trimită să moară de deznădejde la Shanghai sau la Buenos-Aires.care să-i scoată tot sângele.C. Dar cerşetorul. de la 38 la 680 (vezi anterior).ce cap credeţi că a făcut bătrâna. o nouă răscoală ţărănească. . drept pe care opt din băieţii babei nu-l căpătaseră încă. numărul proprietarilor rurali evrei a crescut. a înşelat pe băieţii bătrânei… ba chiar a furat acesteia multe lucruri de prin casă. să-i pretindă.unde. Dacă se întâmplă nenorocirea ca ovreii militari să fie încetăţeniţi… s-a sfârşit cu ţara românească. cu obrăznicie. Unde mai pui că toate aceste vipere împământenite vor putea să se ducă la sate. va trebui să nu se mai împartă la jidani drepturile de cetăţenie cu atâta dărnicie.va contribui la naturalizarea unui jidan. se pomeneşte cu cerşetorul. . şi care dârdâise de teamă că tâlharii o să-i ia ceea ce el şterpelise de la binefăcătorii săi. N. din ghearele jidovilor. fiind hoţ. ceea ce ei au înhăţat. Să lucreze toată viaţa şi până la istovire. aceia care.mai mult decât stupidă.România va putea. să ne fie îngăduit să adăugam aici o analogie medicală. Ei bine. înţepându-l cu groaznice piroane ascuţite. să fie vândut de aceşti jidani. când dânsul va muri. să-şi schimbe numele în Palestina.cum s-a făcut până acum.Şi de unde până unde. . Acest blestem să cadă pe răul român şi pe tot neamul lui.sub pretext că au luat parte la mobilizare. Cahalul. .

De altfel. Coranul. Dacă scapă de această mortală lovitură.a murit în stare de foetus. ale turcilor. să fim mândri că suntem.mai puţin favorizată de soartă ca cea a lui Mahomet. . scarlatina etc… Şi în adevăr. etc. care au înţeles vicleşugul lui Iuda şi îi rezistă cu înverşunare. el fu pătruns încetul cu încetul de o boală teribilă. Către un asemenea sfârşit trebuie să aspire orice bun român. cu atât mai mult că din toate părţile încep să se audă clopotele funebre ale înmormântării împărăţiei lui Israel. cu ruşii. adică de tuberculoză. ca vărsatul. Cahalul.care pentru poporul român este reprezentată de jidani.Paulescu: Spitalul. ale ungurilor. adică înainte de a se naşte. pojarul.C. Francmasoneria 72 . care. ale grecilor. cu invazia bruscă şi tumultuoasă. Talmudul. va ajunge fără greutate la o vârstă foarte înaintată. ale tătarilor. el a ieşit învingător în toate atacurile furioase ale barbarilor. Dar când băiatul ajunse la vârsta de 21 de ani. . .… îndată ce s-a dat de gol. cu început insidios şi cu mers cronic. N. singurele popoare din Europa.Poporul român poate fi comparat cu un copil care a rezistat uşor la boli febrile.

Ovreii au o răbdare prodigioasă şi o încăpăţânare cu adevărat diavolească. drept carte sfântă. Talmudul. ca în timpul lui Hristos. el desfide timpul şi trece peste toate piedicile. .adică: „pe cel mai bun dintre creştini. nu puteau duce lupta pe faţă.şi acest singur lucru fu elaborarea Talmudului”. În asemenea condiţii. .recunosc o origine jidovească. Dintre aceste erezii jidoveşti. au avut îndrăzneala nemaipomenită să-L răstignească pe însuşi Dumnezeu. Astfel s-au format toate ereziile care. acum vreo 2.… un război fără milă. În adevăr. care făcea prozeliţi în turma lor… „Evangheliile trebuiesc arse.s-ar fi contopit în Biserica creştină născândă… Un lucru însă împiedică fuziunea şi menţinu pe jidovi printre popoare.ură care s-a cristalizat în faimoasa formulă: „tob şebegoim harog”. erau duşmanii catolicităţii Bisericii. Erezii de origine jidovească Am arătat mai sus că Talmudul nu respiră decât ură contra Creştinismului. se văzură atunci apărând. Şi nu era singurul să cugete astfel. doctrina creştină. blestemat de Dumnezeu. creştinii îi detestau şi nu se încredeau în ei. de la început. jidovii înşelară pe creştini şi mai ales pe neofiţi şi îi transformară în ereziarci.Creştinismul . când e vorba să-şi sature ura . nenumărate erezii care se succedară neîncetat. slăbiţi şi împrăştiaţi.000 de ani. Ebionismul şi Elkesaismul ivite la sfârşitul primului secol şi formate de „judaisanţi încăpăţânaţi”. pe de alta.istorie care ar merge de la Ebionismul primitiv. pentru ca împreună cu dânşii să piară şi creştinismul. . .adică de când simte că se apropie de izbândă şi întrezăreşte realizarea visurilor sale de despuiere şi de subjugare a naţiilor.care astăzi e tot aşa de vie. Prin sofisme. după cum strămoşii lor. Cahalul. care au moştenit învăţăturile fariseice . una după alta. Acest neam. Acesta este adevăratul său scop: exterminarea bunilor creştini. . pentru credinţa jidovească. .„dacă n-ar fi avut decât Biblia. care în urmă căutară să distrugă spiritul creştinesc. .pe care îl urăşte de moarte. . . căci toţi hahamii înţelegeau în ce primejdie puseseră judaismul sectele judeo-creştineşti”. în contra creştinismului. la Protestantism. . căci are un duşman groaznic . pe viaţă sau pe moarte. .transmise prin Talmud cutează să sugrume religia divină. mai mult decât perplexe.FRANCMASONERIA Judaismul nu se agită numai de câtăva vreme. până la Protestantism. din primele secole ale creştinismului şi până astăzi. Coranul.şi anume de la începutul erei creştine. care voiau să ţină sabatul şi aveau repulsie să convertească pe gentili. S-ar putea face istoria curentului ovreiesc în Biserica creştină.căci păgânismul este mai puţin periculos. ca creştinismul. Poate chiar că ovreii. El lucrează într-ascuns de veacuri.zicea hahamul Tarphon. cele mai importante sunt: 1.Paulescu: Spitalul. Talmudul declară deci război. . Francmasoneria 73 . N. .cu alte cuvinte. ucidel”.oprindu-se între alţii la Unitari şi la Arieni”. Şi într-adevăr.C. . mai ales când era vorba de vreo discuţie religioasă.de la Ebionism. Dar pe de o parte ovreii. Trebuia să-i facă pe creştini să lupte. o idee infernală ilumina devla lui Iuda. „rabinii combătură. Şi într-adevăr. nu se dă îndărăt niciodată şi dinaintea nimănui. jidovii. ei înşişi.

de la început şi până în epoca actuală sau francmasonică. cu Albigenii. Biserica nu a suferit niciodată. în Italia de sus. care tulburară pacea Bisericii. reuşi aproape să despartă în două creştinismul şi. ca să atace cu vigoare organizaţia socială care îi incomodează. Manicheismul. pentru ca să-i extirpe. pentru afaceri de bani.Paulescu: Spitalul. îi ameninţă chiar existenţa. de cele mai multe ori. . constituind Pasaginismul.adică o revoluţie universală. din veacul al V-lea. doctrinele jidoveşti găsiră adăpost la Cavalerii Templului. . după ce le-a deschis porţile filosofiei arabe. organizată de către Ordinul Templierilor. el îi iniţie în misterele cabalei. superiorul lor. care ataca Sfânta Treime. O a doua categorie de erezii.C.să cităm pe acelea ale Unitarilor (monofizism şi monotelism). în secolul următor. care fu un fel de amestec al Elkesaismului jidovesc cu doctrina lui Zoroastru. . această erezie reapăru în Bulgaria. sau gnosa persană. Printre ereziile de origine jidovească. şi pe aceea a Iconoclaştilor.Aceste erezii renăscură. care durară. Din actele procesului. 6. mai târziu.dispăru în flăcările rugului lui Jacques de Molay. „În momentul Reformei… creştinii erau mai puţin credincioşi… Averoismul (filosofie arabă) preparase această decadenţă a credinţei. în sudul Franţei. Aceşti Cavaleri ai lui Crist scuipau de trei ori pe Crucifix. Bogomili. . prin Templieri se îndeplineau toate operaţiile financiare ale Cruciadelor”. indivizii să ştie ce fac. de la răsărit înspre apus. În veacul al XII-lea. când ne dăm seama de modul de procedare al ovreilor.publicate de Michelet în Documents inédits de l’histoire de France. Francmasoneria 74 . .despre care Sfântul Evanghelist Ioan zice că face parte din „Sinagoga Satanei” . . Această sectă afirma că doctrina ovreilor era de preferat aceleia a creştinilor. de izbânzile şi de înfrângerile lui”. în momentul supresiei ordinului. marele vis al jidovilor. se răspândiră în Europa şi se stabiliră. . reiese că. istoria ovreilor este legată de istoria Arianismului.căci. În contra Albigenilor. . Ajungem în sfârşit la erezia lui Luther şi a tovarăşilor lui. Coranul.şi de alte sisteme asemenea. care. . Cavalerii Templului se găsiră în multe împrejurări în raport cu jidovii. de Anti-trinitarism. N. 5. Jidovii corup o asociaţie puternică. 3. jidovul deveni educator şi-i învăţă pe savanţi limba ebraică. sub numele de Nazarenism sau doctrina creştinilor circumcişi. în Persia şi se întinse din ce în ce. ei procedează ca într-o societate financiară. acest mod de a lucra variază puţin. Biserica. care anunţau Reforma. 4. Sărutul ruşinos completa aceste ceremonii de iniţiere. care provocară dezordini foarte grave. Cei mai mulţi din averoişti erau increduli sau cel puţin atacau religia creştină. mai cu seamă. unde formară Catari. Afacerea Templierilor se explică foarte bine.şi se ştie partea ce avură ovreii la răspândirea Averoismului. 2.care mai înainte fuseseră servitori devotaţi ai credinţei creştine.fără ca. Ele reînviară. care şi ele s-au edificat pe baze judaice. aşa că lucrau astfel pentru ei. în care sforţările tuturor nu au alt scop decât a servi cauza sau interesele lui Israel. fu obligată să predice o adevărată cruciadă. ajutată de mai mulţi împăraţi. până în veacul al VIII-lea. Când Manicheismul fu învins.ca în timpul persecuţiilor ariene. Această erezie. lua naştere încă din secolul al II-lea. batjocorirea Crucii făcea parte din ceremoniile iniţierii. într-adevăr. ce le serveşte drept maşină de război. Dar. Din veacul al IV-lea până în al VII-lea. Cahalul. Îndată ce au pătruns acolo. cu care Biserica a avut mult de luptat este reprezentată de gnosa jidovească şi mai ales de Nicolaitism. pe la sfârşitul secolului al XII-lea. . iar partizanii ei. . de Quarto-decimanisme etc… şi se stinseră în cursul veacului al IV-lea. În ani. De altfel. se numiră Albigeni. de la începutul secolului al VIII-lea şi până la jumătatea secolului al IX-lea.dar mai puţin importante ca cea precedentă. Talmudul. renegându-l. .

„Orice catolic. „lumea protestantă trebuia să formeze cuibul în care să clocească oul societăţii secrete”. Trebuia ca partea eretică să le fie favorabilă şi să poată să se învoiască cu funcţia oarbă de mâner de secure. O mare parte din sectele protestante fură pe jumătate ovreieşti. . această erezie trebuia să servească de leagăn celei mai formidabile societăţi oculte.este un catolic care părăseşte idolatria trinitară. O despărţire analoagă se produsese mai înainte. cu redutabila exegeză pe care hahamii.Francmasoneriei. zice A.între alţii de Michel Servet şi de cei doi Socini din Siena”. după aceea. o legendă din Talmud. Talmudul. ca o asemenea erezie să poată tăia. să mai cităm încă doi ovrei. Reforma fu. pentru a merge către monoteismul jidovesc”. rămăseseră credincioase acestor principii. Weil. mai târziu. . Cahalul.afară de Protestantism. o mulţime de altele se constituiră.Francmasoneria. împrumută de la aceşti ovrei multe din argumentele sale contra Bisericii. „Rivalul lui Maimonide. dar au organizat această societate după modelul Cahalului. primele loji francmasone luară naştere în Englitera. cunoscut sub numele de Rachi). Coranul. Francmasoneria fu importată. în Ţările-de-jos etc. în Italia.adaugă Heine. în 1621. apoi în Spania. N. în două. pe la începutul veacului al XVII-lea. rabi Solomon (fiul lui Isaac din Troyes. . . pentru a dobori partea rămasă ortodoxă. După cum zice Copin-Albancelii.El îi înzestră. şi într-adevăr. în cursul veacului al XVIII-lea. Or.Pentru a întemeia Francmasoneria.iar Cromwell (1599-1658) fu susţinut de francmasoni. mai întâi în Franţa. În urmă. mai târziu.şi aceste argumente fură transmise lui Luther”. la toţi şefii protestanţi ai Engliterei găsim că planul acestei societăţi oculte este foarte propriu pentru a ataca cu vigoare principiile catolice şi pentru a zdruncina naţiile care. aceasta nu le era încă de ajuns. prin schisma grecească. De altfel. . . o cultivaseră şi o fortificaseră. ca decor. Spiritul jidovesc triumfa cu protestantismul. . el cunoştea bine constituţia acestei societăţi secrete. nu numai în Franţa. Primele loji franceze fură fundate de la 1720 la 1730 şi.C. în timp de veacuri. de origine israelită. prin anumite părţi. ca râia. asupra celor mai multe popoare de rasă anglo-germană. fără nici un câştig pentru Israel. Într-adevăr. care făcu pe Luther”. . în mai puţin de 25 ani. Francmasoneria 75 . ca Franţa şi ca Spania. (Renan). Reforma şi-a luat rădăcinile în izvoarele ebraice. o întoarcere la vechiul Ebionism din veacurile evanghelice. În sfârşit. „Un protestant.care este minciuna întrupată. Deja. . predicate de protestanţi. . care vorbesc şi ei de erezia lui Luther. franciscanul Nicolae din Lyra. .şi chiar se întinse din ce în ce. raţionalismul”. contra catolicismului. în Suedia. jidovii doreau de mult şi lucrau din toate puterile lor. dar şi în toată Europa. doctrine anti-trinitare fură. în care povesteşte că „originea ei se pierde în noaptea timpurilor”. care singur rezistă spasmurilor de izbăvire ale Bisericii . căci fusese protectorul jidanilor şi ridicase sentinţa de proscripţie ce apăsa asupra lor. . care devine protestant face un pas către judaism”.pune în mâinile neofiţilor săi cărţi rituale.acea exegeză (sofistică) de care va şti să se servească protestantismul şi. În realitate.zice ovreiul Bernard Lazare. Totuşi. când Bacon scrise la Nouvelle Atlantide. precum şi Tosafiştii (savanţi talmudişti) făcură pe Nicolae din Lyra. EREZIA FRANCMASONICĂ Toate ereziile de origine jidovească au fost învinse de creştinism. Originea. ovreii au luat. unitatea creştinătăţii.Paulescu: Spitalul. Acesta fu rolul ce ovreii făcură să joace Protestantismului. Organizaţia. .

la gradul superior de Rose-Croix. Şi Drumont mai adaugă: „deschideţi orice ritual masonic şi totul vă vorbeşte de Iudeea. diferite pedepse care merg chiar până la procedee drastice. i-a poftit să asigure triumful lui Israel”. în această circumstanţă. Dar pentru a arăta analogia ce există între organizaţia Francmasoneriei şi cea a Cahalului. o dată pe an. ne-aparţinând neamului lor.ca acelea ale Cahalelor. . analog cu Marele-Rabin. Un alt martor. Pentru fiecare naţie există o Mare Lojă sau Federaţie. niciodată un scop mai desluşit n-a fost indicat sub o mai transparentă alegorie.urmând pentru Francmasonerie descrierea ce o dă Copin-Albancelii. Francmasoneria se compune din loji. fiecare Lojă numeşte un delegat. care trebuie să cunoască lucrurile á fond. Venerabilii prezidează dezbaterile în Loji şi au.consistă în contribuţii fixe ale membrilor şi în daruri voluntare. arca alianţei.Francmasonii simbolizează pe lucrătorii zidari care. Aceste sentinţe judiciare sunt date de un tribunal analog cu Bet-Dinul Cahalelor. Venerabilii dirig şi administrează Lojile.de exemplu. au clădit templul din Ierusalim.au creat Francmasoneria ca să înroleze într-însa oameni care. numită Convent. .zice Drumont . Venerabilul şi acoliţii săi sunt aleşi. fost francmason.toate Lojile dintr-o localitate sunt intim legate unele de altele şi se ajută intre ele reciproc. acest scop. . pentru ca să formeze un fel de adunare legislativă. unul din gradele cele mai înalte. „Originea jidoveasca a Francmasoneriei este manifestă . Francmasoneria 76 . . . în timpul lui Solomon.în capul căruia se găseşte un preşedinte sau Mare-Maestru.şi deasupra acestor diverse Loji naţionale se găsesc Loji internaţionale. într-adevăr. vorbind fără metaforă. Afară de asta. . care este incontestabil de origine ovreiască. .şi jidanii nu pot fi nici măcar acuzaţi de multă prefăcătorie. ca mijloace de constrângere. . care este ajutat de mai mulţi demnitari ai templului masonic. În plus. .adică de vreo cincizeci la număr. . ca şef. Coranul. După cum Cahalurile au. .un fel de comitet executiv. în această societate. care se strâng împreună în. .atât de remarcabili prin instinctul lor de dominaţie şi prin ştiinţa lor de a guverna. formate de un număr limitat de aderenţi.C. să restabilească dominaţia lui Israel asupra tuturor naţiilor pământului. ajuns chiar. este pentru israeliţi un instrument de acţiune şi de luptă. Federaţia Marelui Orient din Franţa.după cum hahamii exercită dominaţia în Cahaluri şi le supraveghează finanţele. se angajează totuşi să-i ajute în faptele lor. .Lojile au în capul lor un Venerabil.nimic nu lipseşte din această instituţie figurativă a Templului”. Kadoş. de francmasoni.ceea ce N. o dată pe an. . Finanţele Lojilor. . care se reuneşte cu semenii săi.se exprimă în mod şi mai explicit: „Francmasoneria. Scopul actual al Francmasoneriei este să „rezidească templul lui Solomon”. să colaboreze cu ei la stabilirea domniei lui Israel printre oameni”. Candelabrul cu şapte ramuri. .care reprezintă Sinodul Cahalelor. . vom pune una lângă alta aceste două asociaţii secrete. de care se servesc în mod secret Jidovii.deoarece a fost secretarul Marelui Orient din Franţa. . masa de lemn de salcâm. . Ele sunt destinate întreţinerii Lojilor… şi formării de fonduri electorale. . Cahalul. Talmudul. invitându-i să se unească ca să răstoarne vechea societate şi să reconstruiască Templul lui Solomon. A trebuit toată naivitatea Arienilor pentru ca să nu înţeleagă că. înseamnă sfânt pe ovreieşte. pentru recalcitranţi.ca şi pentru Cahale.şi format de Venerabil şi de doi sau mai mulţi asesori.Paulescu: Spitalul.ceea ce înseamnă. semănând cu excomunicarea sau cheremul Cahalelor. un haham care este asistat de mai mulţi funcţionari ai Sinagogii. . Aceşti delegaţi aleg un Consiliu de ordine.

ucenic.iar această obligaţie este atât de riguroasă.care e formată din cele dintâi grade. din cauza iubirii de galoane. . . . Este adevărat că aceşti membri lucrează ei înşişi. neofitului.şi sunt convinşi că fac parte dintr-o asociaţie filantropică.aduce cu Asociaţiile naţionale şi internaţionale ale Statului jidănesc. Dar îndată ce a intrat în Francmasoneria albastră. ori la un adevărat suicid moral.pe care îi duce ori la eşafod. . Francmasonii din gradele joase n-au dreptul să intre în atelierele gradelor mai înalte. N. Francmasoneria 77 .adică de jidani.că gradele superioare sunt rezervate celor vanitoşi. . Gradele superioare procedează asemenea cu gradele ce le sunt inferioare.ea înşală fără milă pe propriii săi partizani. soţul şi maestrul. ucenicii şi soţii sunt rugaţi să „acopere templul”. Iată ce conţine prospectul pe care Francmasoneria îl înmână viitorilor săi slujitori: Francmasoneria. adică să iasă. Lojile internaţionale se reunesc şi ele în Congrese analoage cu Sinoadele internaţionale ale ovreilor. această explicaţie este un marafet ca să înşele şi să liniştească pe masonii gogomani. Aceste grade se întâlnesc singure în Loji. după un stagiu mai mult sau mai puţin lung. conduse de persoane misterioase. Dar. Toată această organizaţie a Francmasoneriei este secretă pentru profani. atât este de anodină. când are un scop atât de sublim ca acela de a căuta adevărul? Ei bine. filosofică şi progresivă. . . De altminteri.care.nejidani bineînţeles.grade zise inferioare. soţi.care nu se dobândesc decât mai târziu. Ea se compune dintr-o întreagă ierarhie de grade. Dar Francmasoneria se diferenţiază de Cahalele talmudice şi îmbracă haina sa caracteristică de infamie hidoasă când. la al doilea şi de la acesta. . cu care de altfel se şi contopesc. . după cum vom vedea mai departe. Cele dintâi trei grade sunt ucenicul. care nu se dau îndărăt în faţa nici unei stupidităţi. În Loji circulă zvonul. .şi pe al 33-lea grad care se pare că este cel mai înalt din ierarhie. Dar.ce corespund la trepte mai înaintate de iniţiere .după cum este şi aceea a Cahalelor. Într-adevăr. . are drept obiect căutarea adevărului. că membrii Lojilor (ucenici. pentru ne-jidovi. comerciale sau de alt fel. la fiecare din ele corespunde o treaptă progresivă de iniţiere. ca în timpul Revoluţiei franceze.i se insinuează. Francmasoneria posedă încă o altă organizaţie. cea mai mare parte dintre francmasoni au intrat în această societate. soţ şi maestru. studiul moralei şi practica solidarităţii.venit nu se ştie de unde. îndărătul perdelei se petrec lucruri care nu se pot mărturisi şi această asociaţie ocultă nu este zidită decât pe minciună. Pentru a trece de la primul grad. . mai există altele care le sunt superioare. . Deasupra acestor trei dintâi grade. .ca o mamă denaturată. Când maeştrii voiesc să se reunească între dânşii. nici nu merită acest nume. care îşi omoară copiii. fiind momiţi cu făgăduieli de ajutoare mutuale. masonii cu grade superioare sunt ţinuţi să frecventeze. Coranul. Dar toate gradele lucrează în Loji şi este interzis ucenicilor şi soţilor să lucreze fără maeştri.C. maeştri) reprezintă partea esenţiala a societăţii secrete şi că numai pentru dânşii munceşte ea. . atelierele inferioare. trebuie ca francmasonul să facă un anumit stagiu. Fiecărui grad îi corespunde un atelier special. că cel ce n-ar îndeplini-o ar fi dat afară din societate. . Ea lucrează la ameliorarea materială şi morală precum şi la perfecţionarea intelectuală şi socială a omenirii” Şi când te gândeşti că nimeni nu se întreabă de ce se ascunde această societate. instituţie esenţialmente filantropică. mai ales materiale. dar ei nu sunt decât instrumente fără iniţiativă.Paulescu: Spitalul. cu sârguinţă. la al treilea. Talmudul. .şi dintre care vom cita numai pe al 18-lea grad: Ros-Croix. . oculta chiar pentru membrii săi.pe al 30-lea grad: Kadoş . În fine. Cahalul. la drept vorbind.

De altfel, prin intermediarul acestor grade superioare, ajung la Loji deciziile voinţei nevăzute care dirijează Francmasoneria. Pentru fiecare grad există o iniţiere specială: una pentru ucenici, alta pentru soţi, o a treia pentru maeştri, etc. La intrarea fiecărui grad, înveţi un secret şi depui un jurământ, de a nu-l descoperi nimănui, nici profanilor, nici chiar francmasonilor de grad inferior. Acest jurământ este însoţit de ameninţări şi de blesteme înfricoşătoare. În plus, la fiecare iniţiere, adică la intrarea fiecărui grad, asişti la o ceremonie caraghioasă, diferită pentru fiecare dintre ele. Astfel, de exemplu, la gradul de Maestru, se comemorează asasinatul, îngroparea şi dezgroparea lui Hiram, arhitectul Templului din Ierusalim şi părinte al tuturor francmasonilor din lumea trecută, prezentă şi viitoare. Iată cum Copin-Albancelli descrie ceremonia: Scena se petrece în „Camera din mijloc” a Lojei, unde francmasonii se introduc, unul câte unul şi cu pălăria pe cap, - cum fac jidanii când intră în Sinagogă… Când cineva pătrunde acolo pentru întâia oară, trebuie să intre de-a-ndăratele, adică cu posteriorul înainte. Altă dată trebuia să-şi pună hainele pe dos. Maeştrii sunt luminaţi de lumânări, acoperite de imense conuri de hârtie, înalte de 30 cm., ce lasă să treacă lumina printr-o deschizătură situată la partea lor superioară şi printr-o alta făcută la bază. Unul dintre maeştri ţine rolul lui Hiram; alţii, pe acel al asasinilor. Aceştia săvârşesc omorul. Pe urmă, Hiram este culcat într-un coşciug şi este acoperit cu un cearşaf mortuar peste care se depune o ramură de salcâm artificial. Venerabilul Lojei expune atunci fraţilor, cu cea mai mare seriozitate, că regele Solomon este neliniştit de dispariţia lui Hiram şi că a dat ordinul să se procedeze la cercetări. Imediat toată banda execută o primă „călătorie de cercetări”, - adică se pune să se învârtească şi să caute, peste tot, cadavrul, - fiecare făcându-se că nu vede coşciugul, care este pus în mijlocul odăii. După constatarea că cercetările au fost zadarnice, un alt voiaj e ordonat. După al doilea, un al treilea. Tocmai în cursul acestei din urmă călătorii, este permis să se descopere ramura de salcâm. Toată lumea se precipită şi înconjoară coşciugul. Se ridică cearşaful ce acoperă pe Hiram, se apucă mâna acestuia şi se zgâlţâie un deget. Atunci se prefac că văd, cu mare spaimă, că degetul acesta se dezlipeşte de mână şi strigă toţi cu oroare: Mac benac! Dar, sub acest caraghioslâc, se văd ieşind la iveală ideile talmudice de ură şi de răzbunare. La gradul de Rose-Croix se reprezintă o parodie a ultimei cine a lui Iisus Hristos, - şi aşa mai departe. Mulţi profani, intrând în Francmasonerie şi supunându-se stupidelor şi ridiculelor probe de iniţiere, se simt ruşinaţi şi nu mai pun picioarele în vreo Lojă. Dar Francmasoneria n-are trebuinţă de asemenea indivizi, cu spirit independent. Caraghioslâcul, aruncat cu profuzie peste organizarea acestei societăţi secrete, are drept scop să ascundă mai bine Puterea ocultă a lui Iuda şi, în acelaşi timp, să arate gradul de răbdare şi de idioţie al masonului. De altfel, cei mai buni francmasoni nu sunt decât nişte dobitoace foarte limitate în ceea ce priveşte intelectul şi au, mai ales, o cultură foarte mărginită. Într-adevăr, masonii „se recrutează, în mare parte, printre arhiviştii şi printre neizbutiţii carierelor liberale (medici fără clientelă - avocaţi fără procese - studenţi care nu-şi văd de treabă şi care preferă politica, şcoli - institutori şi profesori care caută, în afară de capacităţile lor profesionale, titluri la înaintare, etc.), - printre funcţionari ambiţioşi, printre industriaşii, negustorii… şi prăvăliaşii de tot felul cârciumari, birtaşi, băcani, cafegii, N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 78

croitori, măcelari, etc. D. Copin-Albancelli, care i-a văzut de aproape, îi numeşte ignoranţi, şi această ignoranţă fundamentală îi face, mai ales, în stare să se supună la cele mai detestabile influenţe” Pe când autoritatea administrativă a Francmasoneriei nu durează decât un an, gradele sunt pentru toată viaţa. Dar ce e mai mult, ridicarea la grade provine, nu din alegerea de jos, ci din selecţia de sus, care e transmisă în Lojă, - ca şi voinţele Puterii oculte, - prin masonii de grade superioare. Într-adevăr, francmasonii de grad inferior sunt observaţi fără să bănuiască nimic, în timp de mai mulţi ani, de către masonii de grade superioare şi nu sunt ridicaţi în rang, decât atunci când sunt judecaţi că sunt capabili de a transmite altora inspiraţiile directrice. Dar cea mai mare parte dintre francmasoni, nu se suie dincolo de gradul de Maestru. Francmasoneria minte deci când îşi zice ei însăşi egalitară şi democratică. Deasupra Francmasoneriei albastre, - aceea a celor dintâi trei grade, - şi deasupra Francmasoneriei gradelor superioare, există o serie de societăţi internaţionale care constituie o a treia Francmasonerie invizibilă, cu adevărat secretă chiar pentru cele precedente. Totuşi membrii acestei Masonerii invizibile fac în acelaşi timp parte din atelierele Masoneriei albastre şi din cele ale Masoneriei gradelor înalte. Prin urmare, Francmasoneria, considerată în totalitate, este compusă din o suprapunere de societăţi şi fiecare din ele este secretă pentru cele ce se află sub dânsa. De sus până jos, ele lucrează unele asupra altora în acelaşi mod cum societăţile inferioare lucrează asupra lumii profane. În capul Francmasoneriei, în vârful gradelor şi al asociaţiilor, se găseşte un grup de oameni care dirig toată această colosală organizaţie. Acest consiliu superior este compus din şefi necunoscuţi, chiar de masoni având cele mai înalte grade; şi aceşti şefi necunoscuţi sunt, toţi, fiii unui acelaşi neam şi adepţii unei aceleiaşi religii, - adică Jidovii. Iată ce scria, în 1862, un francmason protestant, din Berlin: „Mai sunt şi alte Loji compuse numai din jidovi şi în care ne-ovreii nu pot pătrunde… La Londra există două Loji ovreeşti, care n-au văzut niciodată vreun creştin trecându-le pragul… La Roma se găseşte de asemenea o Lojă formată în totalitate de iudei. Aici se află tribunalul suprem al Revoluţiei, unde se reunesc toate firele răscoalelor urzite în Lojile creştine. De aici sunt dirijate celelalte loji, prin şefi secreţi; - astfel că cea mai mare parte dintre revoluţionarii creştini nu sunt decât nişte păpuşi oarbe, puse în mişcare de către jidani, prin mijlocul misterului”. Aceasta este puterea ocultă supremă a Francmasoneriei, - putere ce guvernează şi Statul jidovesc. Vom mai adăuga că una din principalele ţinte ale acestei răufăcătoare asociaţii este de a se întinde asupra întregului pământ şi de a stabili astfel Republica universală ovreiască, prescrisă de Talmud. În ochii masoneriei, „marea misiune a Franţei este de a prezida la organizaţia Republicii universale”, - al cărei preşedinte va fi un fiu al lui Iuda. De altfel, „Francmasoneria se forţează să prepare Statele-Unite nu numai din Europa, ci din lumea întreagă”. Dar Francmasoneria are o mulţime de apendice; ea a creat un număr considerabil de asociaţii pe care le vom numi sub-masonerii. Asemenea codiţe sunt, de exemplu, Ligile liberei cugetări (Libre-Pensée), - acelea ale Drepturilor omului şi ale cetăţeanului, - acelea ale învăţământului, - Casele şcoalelor, Cercurile de studii, - Societăţile de biblioteci, de conferinţe, de Universităţi populare… până şi sindicatele de lucrători. Astfel, în 1891, la Congresul Lojilor din Miazăzi, s-a aflat că „libera-cugetare franceză numără 600 grupuri, a căror formaţie este datorată, în mare parte, Francmasoneriei”. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 79

La Conventul din 1900, F. Lecoq făcu declaraţia următoare: „Nu trebuie să uităm că, alături de Francmasonerie, mai sunt şi fiicele Francmasoneriei: Liga învăţământului, societăţile… Universităţile populare”. În 1894, Congresul masonic recomandă crearea de societăţi care să lucreze sub inspiraţia masonică, mascând totuşi masoneria: “Acest mijloc ne va procura ocazia de a face să predomine ideile noastre pretutindeni, dacă avem talentul de a organiza aceste societăţi, stând însă între culise”. Şi în 1908, raportorul unei comisii masonice zise, la rândul său, în Convent: „nu trebuie lăsat să se vadă, în aceasta operă, mâna Francmasoneriei”. Prin urmare, întotdeauna şi în tot locul, făţărnicie, înşelăciune şi vicleşug. Dar, ce se face în Lojile masonice? Începi - zice Copin-Albancelli - prin a asculta predici şi, mai târziu, predici tu însuţi altora. Aceste predici se desfăşoară, de obicei, pe două teme: 1. - Francmasoneria este o instituţie sublimă, sfântă şi sacră; ea este eterna începătoare a tot ce se face bine şi mare în omenire. 2. - Francmasoneria are un duşman, - creştinismul şi în particular catolicismul, - pe care trebuie să-l urăşti şi să-l combaţi. Într-adevăr, acesta este scopul esenţial al acestei opere satanice. Şi noi ştim că acelaşi scop îl urmăresc şi Talmudul şi Cahalul, cu care Francmasoneria formează o triadă infernală. Trebuie de asemenea să se ştie că, în Francmasonerie, nu se dau şi nu se primesc, niciodată, ordine. Se lucrează numai prin sugestie. Ceea ce se transmite, este starea de spirit indispensabilă pentru realizarea planurilor Puterii oculte. Astfel se poate citi în Revista masonică; „o somaţie oficială, venită din partea Francmasoneriei, este destinată să avorteze. Trebuie, din contră, să se întrebuinţeze influenţele individuale, ascunse însă cu îngrijire”. Într-adevăr, într-o lojă te găseşti într-un mediu unde ţi se cântă mereu acelaşi cântec, care, mai curând sau mai târziu, sfârşeşte prin a te sugestiona. Dacă, de exemplu, în timp de mai mulţi ani, la fiecare reunire, eşti obligat să asculţi mai mulţi oratori care nu vorbesc decât de pericolul clerical şi tună şi fulgeră asupra congregaţiilor, dacă, în toate discuţiile şi conversaţiile între francmasoni ţi se demonstrează cu probe, bineînţeles mincinoase şi presărate cu anecdote pipărate, - imoralitatea popilor, - ajungi după câtva timp să devii anticlerical, chiar dacă la început erai binevoitor sau cel puţin indiferent faţă de cler. Legea iubirii - Acum, cunoscând organizaţia Francmasoneriei şi ştiind chiar care îi este scopul, - să vedem prin ce această societate, care îşi zice filantropică, va înlocui caritatea creştină, pe care vrea să o nimicească, - şi cum va răspunde la divinele cuvinte ale lui Hristos: „Am flămânzit şi mi-aţi dat de am mâncat; Am însetat şi mi-aţi dat de am băut; Străin am fost şi m-aţi primit; Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat; Bolnav am fost şi m-aţi îngrijit; În temniţă am fost şi aţi venit la mine… Amin zic vouă, de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici, Mie Mi-aţi făcut”? Dar să ascultăm pe Drumont care o să ne-o spună: „Sărăcia, - după F. Ragon, - este lepra hidoasă a masoneriei”. „Nu introduceţi niciodată în Ordin decât oameni care pot să vă prezinte mâna, iar nu să v-o întindă” - adaugă F. Bemouville.

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

80

de ducele de Chartres. care-şi propuneau. ţinut la Frankfurt. . devenit inutil sectei.şi să arătăm. ea fu prezidată de un mare senior francez. cuţitului asasin”. persecuţia creştinismului. germane. el convocă. numiţi Iluminaţi. „ceea ce caracterizează masoneria.C. este un sentiment. Cel dintâi şi cel mai important dintre aceste efecte a fost Revoluţia franceză. În 1782. prinţul de Broglie.. 2°. Ludovic de Bourbon. EFECTELE FRANCMASONERIEI Acum să examinăm efectele Francmasoneriei. . să distrugă Catolicismul adică Creştinismul. El avea legături intime cu ovreii şi ştia că ei dirijează Francmasoneria. În sfârşit. ca şi o bună parte din înaltul cler. . adică: 1°. ROLUL FRANCMASONERIEI CA INIŢIATOARE ŞI CA DIRECTOARE A REVOLUŢIEI FRANCEZE În 1776. Francmasonul are. pe eşafod. comte de Clermont.… de Choiseul. între alte scopuri.pe urmă de un prinţ de sânge. masonul care întinde mâna. şi aici se hotărâră planurile Revoluţiei franceze. sub numele de Philippe-Egalité. Intraţi în orice Lojă şi „niciodată nu veţi auzi pe nimeni să ceară să se atingă de miliardele jidanilor”. se contopiră împreună.adunată nu importă cum. . ovreiul Adam Weishaupt a creat în Bavaria. Am spus.Pentru F. naturalizarea jidovilor. în momentul afacerilor tale. care deveni mai târziu ducele d’Orleans”. după propriile sale anuare.Paulescu: Spitalul. când ieşi… Mai bine ar fi să întâlneşti o mână armată cu un pumnal. de Castellane etc. Şi când te gândeşti că săracul este marele prieten al lui Dumnezeul. Alături de acest mizerabil ambiţios. . Lojile franceze.şi tot el. Bazot.ale cărei dramatice evenimente sunt enigmatice pentru cine nu cunoaşte misterioasa origine. . contele d’Aumont. care a fost dublu.în sfârşit. sperând să poată escalada tronul. de Praslin. Ducele Philippe d’Orleans a fost deci Serenisimul Mare-Maestru al Masoneriei franceze. engleze. Cahalul. .ducele de la Rochefoucauld. Coranul. căci „la lucru vezi ce poate lucrătorul”. italiene etc. Nimic nu te poate sustrage să nu te plictisească şi obrăznicia lui nu cunoaşte nici margini nici obstacole. Talmudul. Prin urmare. Francmasoneria ar data din 1725. . El plăti primele cheltuieli ale revoltei. la masă. care poate fi considerată ca o dezlănţuire înspăimântătoare şi ca o ciocnire şi mai amară a patimilor de proprietate şi de dominaţie. .o sectă de francmasoni. . în 1785. la rândul său. . ..adică ar fi precedat cu 64 de ani Revoluţia. Francmasoneria 81 . scopul de căpetenie al acestui cataclism social. cultul bogăţiei. ca ovreiul.adică afară din Franţa. vota moartea vărului său Louis XVI. de Noailles. de la 1771 la 1793.în sfârşit. Apoi.un sentiment cu adevărat diabolic: ura săracului”. înainte şi în timpul Revoluţiei. cei mai mari seniori din Franţa. în urmă. un mare Congres al Francmasoneriei universale şi acolo. „Tot în această reunire fură decise omorul regelui Ludovic al XVI-lea”… şi al reginei MariaAntoaneta. este un geniu răufăcător care te chinuieşte pretutindeni şi în tot minutul. în ce a constat această Revoluţie. acest jidov adună pe toţi francmasonii într-un Convent. care trebuia să izbucnească patru ani mai târziu. ai putea cel puţin să opui curajul. ducele d’Antin. în alt loc. . la Wilhelmsbad.necunoscut până la dânsa. Aici ne vom mulţumi să punem mai întâi în evidenţă rolul ce l-a avut Francmasoneria ca iniţiatoarea şi conducătoarea acestui dezastru colosal. „În Franţa. Îl găseşti când te scoli. . .„săracul. se urcă. se înregimentară în N. ducele de Biron.şi cei dintâi mari-maeştri ar fi fost doi englezi: lordul Derwentwater şi lordul Harnouester.

În timpul acestei sărbători. ele au fost înlocuite prin Cluburi. Eckert. Or. Brissot. istoricul Revoluţiei.adică francmasonii. Camille Desmoulins. constituie Francmasoneria ea însăşi cu cele 282 oraşe ale sale. în ceea ce priveşte statutele.zice Talmeyr. Claudio Janet… au probat că francmasonii populau adunările de la 1789 la 1799”. în 1787. se numărau 81. le-au deschis atunci în toată Franţa. pe Saint-Just. aceleaşi angajamente impuse şi luate. Lucrul acesta e adevărat. adică nobili. acelaşi sistem mecanic de transmisie de ordine şi de lozinci”. „Astfel. Peuon. o mulţime de soldaţi. toate celelalte fiind fiicele ei adoptive”. li s-a spus la ce serveşte un club. aceleaşi ramificaţii exterioare. Bailly. negustori. Danton. „După căderea tronului… sunt aproape atâtea cluburi. Coranul. precum şi anumite particularităţi de vocabular. Francmasoneria 82 . regulamentele. Deodată. botezaseră o Lojă din Versailles.… 10 în Toulouse…”. câte comune. .care totuşi vorbeşte relativ puţin de ele. federate în loji”. regulamentul. Ceva mai mult „La început.… uneori ajungeau chiar până la mici burghezi. . . spiritul şi care devine societatea mamă. în masă. mai mulţi istorici. din toate părţile. De asemenea primiră. De altfel.… 16 în Lyon. acestor mari seniori. „în Franţa numai.sărmani naivi care. „clubul Jacobinilor reproduce în mod riguros Francmasoneria. ducele Philippe d’Orleans. sub acelaşi nume”. În Paris. cum îl formezi şi. în „Loja Nouă surori” frecventează Condo-rcet. „În primele şase luni din 1790. sectarii capitalei sau ai marilor cetăţi „au primit şi îndoctrinat pe semenii lor”. pentru ca să conspire contra lor înşişi. haimanale de tot soiul hoţi de stradă sau briganzi de drumul mare. plutaşi.… 7 în Bordeaux.… 5 în Nantes. aceeaşi organizare interioară. cu numele Saint-Jean de la Candeur. mai toţi.Loji şi împinseră din toate puterile la roţile Revoluţiei. nu ne arată mai puţin de 282 oraşe. obiceiurile. Înainte de Revoluţie. neghiobia lor. S-ar putea obiecta că Lojile francmasone au fost închise încă de la începutul Revoluţiei. Cahalul.… în alte Loji găsim pe Lafayette. pe Robespieire…”. mai ales. . cu acelaşi scop. orice oraş mare îşi are clubul său… Dar. tabloul corespondenţei Marelui-Maestru al masoneriei.… pe Marat.000 Aceste cluburi au o organizare puternică. . pe care Jacobinii. îşi afiliară hamali. N. impunându-şi să nu numească Francmasoneria. căruia provincia îi împrumută statutele. Sieyes… Chabot. aceste societăţi se înmulţesc”. Fourcroy.… 6 în Marseille… 10 în Montpellier. . De altfel.Clubul Jacobinilor. printr-o spirituală ironie. ecleziastici. Aceştia au luat cu ei „instrucţii şi direcţii. de asemenea. Acelaşi mod de admisie.adică 26. pe Fauchet. Iată ce zice despre aceste cluburi. sosiţi din oraşele mici şi din târguri. Talmudul. . Taine. au plătit cu capul. asasini şi răufăcători de meserie. Dar. ca „Barruel. toţi oamenii care au luat o parte activa la Revoluţie. societăţi asemenea se stabilesc pe acelaşi plan.o doză enormă de candoare. Barnave. Deschamps. .zice Drumont. Ele au la Paris un centru de reunire şi un stat major „în clubul Amis de la Constitution”. . Dar. Lojile nu-şi asociau decât numai oameni de un oarecare rang.Paulescu: Spitalul.C. având fiecare Loji regulate. după sărbătoarea Federaţiei. Inspiratorii oculţi ai Masoneriei. scriitori. Trebuia. în aceleaşi Loji se întâlnesc. Mirabeau. exclusiv recrutată din aristocraţie. cu clubul sau central din Paris şi cu cluburile corespunzătoare din provincie.dar nu descindeau mai jos.

Masoneria din Franţa. fiecare club afiliat se supune lozincii ce-i este expediată din Paris”. zisă populară. calculate astfel ca să se poată constata progresul educaţiei sale revoluţionare. care să fi fost în realitate populară. astfel ca nimeni să nu le pătrundă sensul. de către şefi subalterni. N. aici se reuniră deputaţii oraşelor îmbrăţişate de mişcarea ocultă. . la 1795. „În ajunul Revoluţiei. fie la Carmes (unde a avut loc un masacru de preoţi creştini). Este „o operă de tenebre. Toate au fost hotărâte. Din acel moment. în documentele ce au avut în mâini. briganzii se adună din treizeci sau patruzeci leghe împrejur”. . . . Aici fu punctul central al corespondenţei generale a Lojilor. Se răspândeşte zvonul că în cutare zi va fi o mare răscoală. îndată ce-i fu oferită şi. Coranul. În chiar momentul măcelului.şi. Masoneria îşi deschise porţile înaintea oamenilor pe care îi vom regăsi în mijlocul învălmăşelii revoluţionare”. adevăratul mijloc de a fraterniza cu briganzii. Dar „totul se petrece sub secretul cel mai inviolabil”. cu atotputernica sa protecţie. În plus.doi scriitori. din 114 milioane avere. pe cel mai puţin însemnat dintre aderenţii ei. Şi asociaţia „îşi întinde ramurile în tot regatul şi chiar în străinătate”.mai toţi termenii întrebuinţaţi în timpul Revoluţiei ca: „Adunarea naţională”.francmason şi chiar revoluţionar . Şefii ei înşişi o numesc Sabat”. . îi iau de la ducele d’OrLeans . de la 1787. pe care un cifraj special sau un limbaj enigmatic le ascundeau privirilor duşmane. erau semnele masonice. Aceste cluburi „înrolează bandiţi în serviciul lor.căreia îi deveni mai târziu suspect şi care-l ucise… Acesta primi Marea-măestrie.C. novatorii multiplicară gradele scării mistice ce trebuia suită. . Francmasoneria. la Revoluţie.semnalează şi dânsul partea luată de masonerie. organizate. .pe acest Philippe-Egalité. „a declara pe cineva suspect”.precedată de o distribuţie de bani. „În tot timpul răscoalei. decât după o serie de încercări.şi-i iau din belşug. Dacă Taine evită chiar să pronunţe numele de Francmasonerie. „a declara patria în pericol”. ei creară sub-loji.care au lucrat în acelaşi timp şi în acelaşi mod.Cu modul acesta. Sunt plătiţi „12 franci pe zi… Cât pentru bani. determinate în amănunte de către şefii unei societăţi secrete. atât de celebru în fastele Revoluţiei. .… se strânse sub o direcţie centrală şi regulată. astăzi bine cunoscut. s-a format „o vastă asociaţie. pentru oameni-siguri. prin stare şi prin opinii.Paulescu: Spitalul. . Louis Blanc. Talmudul. soţ.au găsit urme neîndoioase ale acţiunii Francmasoneriei şi au descoperit chiar. viitorul amic al lui Danton. făcând să se execute peste tot aceeaşi lozincă”. Dar nu este încă totul. constitui Ordinul pe baze cu totul democratice şi luă numele de Mare-Orient. Francmasoneria atrase… pe ducele d’Orleans. . s-au găsit 74 milioane datorii”. după aceste anunţuri. Cochin şi Charpentier. de aici porniră instrucţii. Francmasoneria 83 . gâzii dădeau mâna. Şi dânşii conchid: „Nu există nici o singură mişcare. ale cărei lăstare multiplicate au invadat tot teritoriul şi care acoperă. căci la moartea acestuia. în provincia Bourgogne (după actele arhivelor municipale şi naţionale). rezervate sufletelor ardente… sanctuare tenebroase ale căror porţi nu se deschideau adeptului. „Convenţie” (de la Convent). întrebuinţarea jargonului masonic. Francmasoneria luase o dezvoltare imensă.zice Barruel. acelora dintre simplii spectatori care îi apropiau. Răspândită în toată Europa… ea agita pe ascuns Franţa şi prezenta imaginea unei asociaţii fundată pe principii contrarii celor societăţii civile… Cum cele trei grade (ucenic. Cahalul. în anul următor (1772). la orice proiect de sub-versie socială. opuşi. studiind de curând campania electorală din 1789. ca francmasonii. cu asasinate şi jaf important. .fie la Hotel-de-Ville. În schimb. maestru) ale masoneriei ordinare cuprindeau un mare număr de oameni.

Francmasoneria fabrică o scrisoare falsă. Talmudul. . până şi faimoasa deviză republicană „Libertate. . sub inculpaţia de conspiraţie. Puţin timp după aceea. . . Şi într-adevăr. timp de patru ani. . ca fiind inventată ca să disimuleze o alta. Suprimarea creştinismului Vom insista acum asupra unui al doilea scop. Francmasoneria 84 .zice Rabaud Saint-Etienne.C. au recurs la Francmasonerie. fără să o formuleze. Masonii începură deci să răspândească. în România. că şi astăzi. cunoscând rolul pe care Francmasoneria l-a jucat în producerea şi conducerea Marii Revoluţii. Faimoasa Carte a Drepturilor omului apare. Ei au voit să pună mâna şi pe drepturile de cetăţenie. SCOPURILE REVOLUŢIEI FRANCEZE 1.numele de iezuit este odios şi echivalează cu acela de viclean mârşav.dar inteligenţi. . . .şi această formidabilă societate ocultă le-a permis să facă să lucreze francezii „la reconstruirea Templului lui Solomon”. într-adevăr. . în această epocă. Introducerea jidanilor în Franţa şi naturalizarea lor. acesta n-avusese nici un N. jinduite cu mare dor. crescuţi într-o disciplină rigidă.scop capital pentru neamul talmudic. asupra acestor bravi soldaţi ai lui Hristos. Cum însă jidovii. unită cu ipocrizia. „Concertul de acuzări şi de calomnii azvârlite în contra iezuiţilor. Fraternitate”. Ei erau nişte creştini. să amintim cititorului că ovreii. chiar înaintea izbucnirii acestei teribile furtuni.etc. chiar în ajunul dizolvării Constituantei. ar fi fost neputincioşi să ajungă la realizarea unui asemenea scop. pe care voiau să o impună lumii. . ceea ce. pentru ca jidanii. .creată de ei tocmai pentru acest scop. instruiţi. în această scrisoare se vorbeşte de nişte documente. În Spania şi în imensele colonii ce ea poseda pe atunci. a cincisprezecea oară. nu numai buni şi caritabili. când Constituanta le-a deschis larg fruntariile. Acum.nu s-au întors îndărăt decât în 1791. celor ce o privesc mai de aproape. În aceeaşi zi.pe care o prezentă ca venită din partea iezuiţilor. Apoi. veni şi rândul Franţei. prin ei înşişi.Paulescu: Spitalul. Coranul.la 29 septembrie 1791. francmasonii recurseră la violenţă. francmasonii avură dibăcia diavolească să se scape mai întâi de singurul duşman de care aveau serios teamă. adică. Compania lui Iisus fu nimicită printrun mijloc şi mai infam. francmasonii din Constituantă luptară. minciuni şi calomnii atât de infame. să capete aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi francezii. nimicirea creştinismului. Cartea Drepturilor Jidovului. Dar. prin a-şi ajunge scopul. Ei reîncepură de paisprezece ori atacul şi sfârşiră. Egalitate. . Într-adevăr. Aceşti călugări se găseau în drumul său şi o împiedicau să înainteze. aceasta n-a fost îndeajuns fiilor lui Iuda. ar fi avut ca rezultat înlăturarea definitiv a scopului. cu profunzime. .în toată Europa şi chiar la noi. protestant şi revoluţionar.scrie chiar un istoric protestant. un capo d’opera de perfidie din partea Francmasoneriei. sosiţi de ieri. are ceva înspăimântător”.scop pe care a început să-l pună în practică.adică de iezuiţi! „Fără desfiinţarea prealabilă a iezuiţilor. Revoluţia franceză ar fi fost imposibilă”. când ceasul păru sosit pentru a-şi executa planul conceput în întuneric. pe care l-a avut Francmasoneria în timpul Marii Revoluţii . Prima lovitură fu dată în Portugalia. Cahalul. mănăstirile iezuiţilor fură înconjurate de trupe şi aceşti părinţi fură aruncaţi în închisoare. sunt nişte expresii pur masonice. . din care ar rezulta că naşterea regelui nu fusese legitimă şi că. prin urmare. capabili să opună o rezistenţă invincibilă francmasonilor şi chiar să demaşte manoperele oculte ale acestora.goniţi din Franţa în 1394. 2.care fu succesiv urmată de Spania şi de Austria. la care jidanii ţineau atât de mult să ajungă. Suprimarea iezuiţilor a fost. în momentul acela.

această Constituţie tinde. pe care-l uzurpase. sunt revocaţi din funcţii şi sunt declaraţi incapabili de orice oficiu public. Ea va alege pe episcop sau pe preot”. furnizată de club. „O sută treizeci şi patru de arhiepiscopi şi de episcopi refuză jurământul în jurul acestui statmajor. pe marele istoric Taine. ale Revoluţiei. adică în imensa majoritate a poporului francez. închişi. a femeilor lăuze. Francmasoneria 85 . nici mai mult nici mai puţin. „Li se dă o poreclă.cercetările ştiinţifice. clerul trebuie să subscrie. francmasonii atacară direct catolicismul. Ca sancţiune. „La toate aste noutăţi. . public sau privat”. „Se omoară femei pentru că au asistat la liturghie”. „din 70. Episcopul e numit de către alegătorii departamentului. nu numai prin o supunere pasivă.adică li se zice fanatici. cele mai marcante.000 sunt destituiţi”. prin această drăcească dispoziţie.învăţământul superior şi primar. a incendia bisericile. Una din trăsăturile caracteristice. Or. împuşcaţi.a lovit nu numai în clerul înalt.Paulescu: Spitalul. înecaţi.000 de iezuiţi. masacraţi. se adună marea majoritate a preoţilor”. . O asemenea invenţie absurdă. „Porunca este de a împiedica cultul. au suprimat „cultul.căci aceste două nume indică duşmani publici ce sunt puşi în afară de lege”. Talmudul. „Continuarea slujbei de preoţie a devenit o ruşine şi chiar o crimă” . că imediat el ordonă expulzarea a 6. de către alegătorii districtului. 46.a le jefui tezaurele. După ce au confiscat bunurile ecleziastice şi. . care altădată se bucura de privilegii. preotul. a dărâma. să confirme episcopii sau preoţii. prin o agravare extraordinară. „împreună cu clerul. . În urmă. Vom urma. cu cât eşti mai credincios.000 de preoţi. aceşti alegători nu sunt nici măcar ţinuţi să aparţină comuniunii sale. Puţin importă ca adunarea electorală să conţină o proporţie notabilă de calvinişti.ceea ce echivalează cu aristocraţi. legea atinge şi pe laici toţi cetăţenii care refuză jurământul impus pierd dreptul de vot. Cahalul. „Poporul alege miniştrii Bisericii. Prin urmare. cu atât mai puţin iei parte la alegerea preotului”. apoi goniţi. sa fie pe faţă ostil catolicismului şi chiar creştinismului.expresia unei uri implacabile în contra creştinismului. dar chiar printr-un jurământ solemn”. Această persecuţie. . furia acestor revoluţionari blestemaţi se răsfrânge şi asupra tuturor ortodocşilor zeloşi şi mai ales a tuturor femeilor din clasa de mijloc şi din cea de jos”. de unde rezultă că. Papa nu va mai avea. În consecinţă. ca şi nobililor. . .îngrijirea bolnavilor. Dar. . să facă „Biserica Franţei schismatică”.… a infirmilor. Coranul. Jacobinii începură prin a închide.şi. Dar. . „Pedeapsă cu moartea contra celui ce primeşte un preot”. de luterani şi de ovrei.… Adunarea stabili Constituţia civilă a Clerului. vorbind de Constituţia civilă a clerului. dar a izbit şi în toţi preoţii şi în toţi credincioşii. a fost o groaznică persecuţie religioasă.asistenţa săracilor.a profana vasele şi alte obiecte sacre. toate astea nu le-au fost de-ajuns. . exilaţi. prin aceasta. făcu o aşa de mare impresie asupra prea credulului monarh. cu orice preţ. care descrie persecuţia religioasă a Revoluţiei. . . Dar. de acum înainte.C.educaţia orfanilor şi a copiilor găsiţi. sunt destituiţi şi declaraţi «refractari»… suspecţi de revoltă în contra legii şi de rele intenţii în contra patriei”. . catolicii sunt excluşi de la alegeri şi mai ales de la alegerile ecleziastice.drept asupra tronului. ghilotinaţi.zic jacobinii la tribuna Convenţiei. „toţi ecleziasticii care refuză jurământul cerut. şi aici. N. cu toată ardoarea ce poate da un monstruos fanatism. sau că majoritatea sa. .

Francmasoneria trebui să se prosterne din nou. Pământul este burduşit sub picioarele noastre şi jidovii dau un larg contingent acestor săpători de mine”. Des Mousseaux: „Ovreii sunt foarte activi ca să ruineze fundamentele societăţii noastre şi să prepare răscoale… De la recrudescenţa revoluţionară din 1848. de altfel. . din vanitate. Într-adevăr. adică jidovesc. se forţă să stabilească dominaţia capitalismului burghez”. noua erau francmasoni. . ce zice în această privinţă. provocând scăderea rentei şi cumpărând trădarea mareşalilor”. de altfel. prăznuirea obligatorie a celei de a zecea zi. opera Francmasoneriei jidoveşti. în 1848.cu atât mai mult că. în decembrie 1865. burghezul şi jidanul. care dau ordine societăţilor secrete din Europa întreagă. prin îngenuncheri ipocrite. Bonaparte. . lucrau pentru ei înşişi.dacă n-ar fi fost odioasă. lui G. care. opt sau zece zile înainte. DE LA REVOLUŢIA FRANCEZĂ PÂNĂ ASTĂZI După 1793.După o preparare ascunsă de o jumătate de veac.şi în toată Europa. „Nimic nu ţine jacobinilor pe suflet ca acest război în contra catolicismului. m-am găsit în relaţie cu un jidan care. el deveni jenant pentru Israel. Francmasoneria fu oprită de propriile-i excese.„Război Duminicii şi vechiului calendar…. nici un articol din programul lor nu va fi executat cu atâta insistenţă şi încăpăţânare”. Un decret al Directoriului „schimbă zilele de târg pentru ca credincioşii să nu mai poată cumpăra peşte în zilele de post. în momentul când dictatura deveni necesară pentru a apăra privilegiile (adică hoţiile) cucerite de către Al-treilea-Stat. Apoi. Francmasoneria 86 . trăda secretul societăţilor oculte cărora era asociat şi mă avertiza. În acelaşi timp. Când tirania imperială deveni prea grea şi prea opresivă pentru capitalism. ovreiul Bernard Lazare: Încă din timpul Revoluţiei. Cahalul.mai întâi susţinu pe acest general.adică jidănimea.adaugă Bernard Lazare. uniţi împreună. PERIPEŢIILE PRIN CARE A TRECUT FRANCMASONERIA. ce spune un ovrei. . Din unsprezece membri. Talmudul. un om de stat german. în faţa monarhiei regale înviate şi să afirme. ei urmăresc până la capăt planul talmudic de „a extirpa creştinismul”. Revoluţia din 1848. prin acapararea mijloacelor de viaţă.„ovreii se arătară cei mai siguri aliaţi ai burgheziei.şi puţin după aceea. . . . de la 1815 la 1848. Dar îl răsturnă îndată ce. cu jurământ. fiind împărat. împreună ei susţinură pe Napoleon. . care nu e mai puţin vanitos decât acela despre care fu acum vorba: N. Francmasoneria. Iată. Jidovul şi burghezul merseră împreună. „respectul său pentru orice credinţă religioasă”. pregătiră căderea Imperiului. ei fură în primul rând în mişcarea liberală.„se continuă chiar până la masă”. Această revoluţie din 1848 fu. masoneria recuceri din nou puterea în Franţa. adepţii ei întorcând turbarea sângeroasă. Iată ce scrie. contra lor înşişi . peste tot. care era aproape sugrumată. de toate revoluţiile care trebuiau să izbucnească într-un punct oarecare al Europei… Lui îi datorez convingerea neclintită că toate aceste mari mişcări ale popoarelor oprimate (?) sunt combinate de o jumătate de duzină de indivizi. Guvernul provizoriu revoluţionar fu masonic. Iată de altfel. sub pedeapsă de amendă şi de închisoare”. . Persecuţia meschină şi ridiculă.Paulescu: Spitalul. în momentul campaniei din Rusia şi contribuiră la dezastrul final. un general victorios.C. putu să-i smulgă din gheare Franţa. Coranul. lucrând pentru ea.

intrigi care duseră la al doilea imperiu. . în Franţa. Curând însă după aceea. Francmasoneria franceză ajunse. . în Danemarca”. .să pună mâna pe toate bogăţiile ţării. . . în Grecia. să pună mâna din nou pe putere.„Jidovii nu fură străini marii mişcări ce zgudui toată Europa. Dar în Franţa. . . .că proprietatea nu intră toată în buzunarele lor. un secol mai înainte. . Ungaria. să facă să lucreze toate naţiile la propria lor ruină şi la propria lor nimicire. până astăzi. . în 1870. în jafurile şi masacrele Teroarei. Dar. „La aceeaşi epocă. lui Iuda. în Franţa. ei fură în mare număr în societăţile secrete care formară armata luptătoare revoluţionară. fără voia lor. bonapartiste etc. Singure Rusia şi România rezistară.dar chiar să dobândească acolo drepturi de cetăţenie.… israeliţii deveniră cetăţeni în 1848”.în lojile masonice. Şi într-adevăr. . mai ales în Germania. Şi iată cum: N. Atunci Francmasoneria legă.C. printre cei mai activi propagandişti. strivit de Germania. şi reuşi să instaleze Republica. în unele ţări.după cum am arătat mai sus. creştinismul. cu ajutorul căreia au zămislit Revoluţia franceză. o idee.Francmasoneria tulbură din nou Europa. În 1870.unde această societate secretă predicase patriotismul. Revoluţia începândă. sub care Franţa fu complet şi definitiv robită Puterii oculte a jidanilor. .cum sperase el.nu numai să pătrundă. . Îi găsim amestecaţi în mişcarea Tinerei Germanii. În Englitera… tocmai în 1860. astfel.şi să vatăme serios grandiosul edificiu al Bisericii catolice. . la această epocă. jidoveşti. avorta şi fu respinsă. Profitând de dezlănţuirea acestei teribile furtuni. Adunarea naţională refuză să semneze ideile Guvernului masonic. pentru un moment. Acelaşi scriitor adaugă: „Ovreii fură. în Austria. în masă.mai mult decât infernală. Talmudul. Astfel „în Austria. imperiul se dărâmă. să distrugă autoritatea monarhică. drepturi de cetate. Astfel. . . ei fură complet asimilaţi cu ceilalţi cetăţeni englezi”.refuzând după câtva timp să execute planul masonic în ceea ce priveşte religia. şi. ei reuşiră.Paulescu: Spitalul. . .şi că Biserica creştină se ridică din nou în picioare. mişcărilor liberaliste şi revoluţionare. cu Louis Napoleon. emanciparea lor fu efectuată în Germania. căderea puterii temporare a Papilor făcu să dispară ultimul ghetto occidental”. ei ajutară să o prepare… Ei fură de asemenea printre cei dintâi care au beneficiat de dânsa”. în Germania. puţin după aceea. în Italia”. în Suedia. în 1848. în 1871. Totuşi. . se înnămoli în aventura Comunei din Paris. evenimentele se întoarseră. astfel că dominaţia le scăpă din gheare. Îi veni atunci în minte. În acelaşi timp.după cum se afundase. mai bine zis.nici stăpânul omenirii. pentru ca jidanii să poată dobândi.adică.adică francmasonice sau.văzu ridicându-se contra lui. ea ştiu să profite de divizarea francezilor în partide regaliste. peste tot. . pe când în Franţa ea înălţase pacifismul până în slava cerului. legea ce naturaliza pe ovrei fu votată în 1867”. Francmasoneria 87 . Noul împărat. Visul talmudic era deci compromis.adică în grupurile Carbonariei. Francmasoneria se opuse la reorganizarea armatei. toate forţele Puterii oculte. Israel nu ajunsese.în Înalta-vânzare romană. în 1848. Coranul.peste tot. ei au ajuns. Cahalul. TREI SISTEME SOCIALE DERIVATE DIN FRANCMASONERIA JIDOVEASCĂ Ovreii au creat Francmasoneria. în Elveţia. . nici proprietarul pământului şi nici nu izbutise să sugrume pe duşmanul său de moarte.

are ca ţintă: 1. . masonice. De altfel. în adevăr. Sub masca pseudo-liberalismului. El a împins Kultur Kampf-ul în Germania. în acelaşi timp. De altfel. se alipi un al treilea. Talmudul. mai ales pământul . Acestor două sisteme. căci monarhii sunt apărătorii naturali ai popoarelor în contra întreprinderilor jidanilor. Liberalismul a mers mână-n mână cu anti-clericalismul.şi ne vom mulţumi să aducem aici mărturisirile câtorva ovrei. această turbare furioasă a liberaliştilor. 3.Paulescu: Spitalul. în Italia. . Cahalul.care vrea să se servească de popoarele aduse de liberalism în starea de mizerie proletară. adică la realizarea necesitaţilor ei instinctive. în această privinţă. Anarhismul. care va ajunge astfel stăpânul lumii întregi.el a aprobat legile (de persecuţie religioasă) ale lui Ferry în Franţa… Din acest punct de vedere.în Germania.sau cel puţin au fost aliaţii celor ce au condus decreştinarea… Liberalismul anticlerical răpune vechiul Stat creştin”.simte trebuinţa să posede o formulă politico-economică. Coranul. . Să distrugă monarhiile. două sisteme sociale. . jidanul Bernard Lazare: În istoria liberalismului modern. . Nu vom mai reveni deci asupra întocmirii lor. de dominaţie şi de proprietate.pe care sistemul liberalist n-a putut să-l răpească în totalitate . mulţi oameni de valoare au căutat şi caută încă. în care omul nu mai munceşte decât pentru folosul lui Israel. El a fost adoptat de toate guvernele care sunt. un asemenea model.Socialismul ovreiesc Acest pseudo-socialism.adică într-un fel de robie. în Austria. Dar jidovii s-au grăbit să le-o ia înainte şi au reuşit astfel să devieze mersul progresiv al lumii. .ovreiul a jucat un mare rol.o adevărată tiranie.şi să le înlocuiască.Liberalismul jidovesc Acest fals liberalism derivă din Francmasonerie şi se adresează burgheziei. care de douăzeci de veacuri.voiesc: 1. în care cei ce guvernează să fie uşor de cumpărat. de a persecuta Biserica.Omenirea. scopul de căpetenie. cu sârguinţă. I . Ei inventară deci. omenirea va îndura o împărăţie cu mult mai despotică decât cele ce s-au văzut până acum. aducând popoarele în stare de proletariat. mai mult sau mai puţin. cel puţin pentru moment. în profitul Cahalului lor. . este exact a zice că ovreii liberali au decreştinat. care le constituie un fel de coadă veninoasă. dacă aceştia au căpătat. II . . Iată ce zice. şi ovreiul a fost desigur anticlerical. şi conformă cu prescripţiile Talmudului. . unul după altul. Liberaliştii voiesc să dea jidovilor toate bogăţiile ţărilor creştine. prin Republici. în Franţa. Adepţii acestui sistem. se explică foarte bine prin originea judaică a sistemului lor. Într-o altă publicaţie. . De aceea. . care să se adapteze la nevoile actuale.să alunge creştinismul din educaţia naţiilor.şi să-l predea jidovilor. ovreiul K. a primit o educaţie creştină şi care a ajuns la o dezvoltare intelectuală şi materială nemaipomenită până acum. Francmasoneria 88 . Marx. zis Marxism după numele autorului. .pe care îi vom numi liberalişti pentru ca să-i distingem de adevăraţii liberali creştini. potrivită moralei eterne a lui Hristos şi. . am arătat în ce consistă aceste sisteme jidoveşti. politico-economice (dominaţi & proprietate) şi anume: un Fals-liberalism şi un Pseudo-Socialism. ce vin să sprijine spusele noastre. N. către care tinde ovreimea. Liberaliştii francmasoni mai voiesc. este să realizeze o Republică universală sub dominaţia lui Israel (vezi anterior). Să ia goimilor ceea ce le-a mai rămas. 2. .C. analoagă cu aceea ce omul impune dobitoacelor. .şi chiar înainte de toate.

. pe James Cohen (Danemarca). pe Haltmayer. F. în această privinţă. III – Anarhismul Acest sistem.pe Singer. . În Conventul din 1900. pe Leo Frankel (Germania). la adevăraţi bandiţi. Socialismul .. pe Cohen (Englitera). ţinut la Gien. Lion. Bernard Lazare mai citează. Socialiştii mai voiesc să suprime definitiv orice urmă de creştinism. Şi. care să poată aminti viitorului minunile artei creştine. .să se proclame principiul proprietăţii colective„. De altfel. . cu putere. Coranul. ca plocon.vom raporta rândurile următoare. ca să nu mai rămână nici o îndoială că toate aceste bogăţii vor intra în buzunarul lui Iuda. la organizarea lui. F. la răufăcători. prin dinamită.la Congresul Lojilor Centrului. pe Bernstein.Paulescu: Spitalul. Kahn. Mabx şi Lassalle în Germania.Gompars.pe Coenen (Belgia) etc. pecetea ce înfierează socialismul.C. jidanul Bernard Lazare: „Ovreii dădură arme celor ce combăteau creştinismul şi. la vagabonzi. .analoagă cu aceea ce caracterizează liberalismul. prin esenţă „burgheză”.este destinat: 1. în 1894. în Statele Unite ale Americii.Dobrogeanu-Gherea în România. alături cu jidănimea. . conducătorilor Statului socialist.adică să omoare pe toţi cei ce se vor împotrivi sau nu se vor lăsa să fie despuiaţi de către molohul jidovesc. „Trebuie ca Francmasoneria să se democratizeze din ce în ce. în asalturile date Bisericii.pe Fribourg. socialiste şi revoluţionare. pe Armand Levi (Franţa). Bonardot propuse.iar calea-i e deschisă spre socialism”. . se găseşte cheia chestiei sociale”.pe Neumayer (Austria). pe care le susţinură cu capitalurile lor”. . împrumutate de la deputatul francez Prache: Deşi. N.Pentru a pune în evidenţă rolul ce îl joacă Francmasoneria liberalistă. în iulie 1900. . etc. . să ascultăm ce zice Bernard Lazare: În ce priveşte Partidul Socialist.ei n-au putut pune mâna decât pe o parte din capitalul funciar. tot capitalul industrial şi agricultor. 1.Aaron Liberman şi Adler în Austria. Or.care serveşte jidovilor ca un simplu instrument şi care face apel la drojdia societăţii. Cahalul.fură sau sunt încă directorii sau iniţiatorii acestui partid”. Multe din Lojile departamentelor le-au urmat pe această cale”. şi acest francmason consideră socialismul „ca fiind concluzia logică şi singura încoronare consecventă a ideilor de solidaritate ale Masoneriei universale”. pe Loeb. socializarea tuturor proprietăţilor nu este altceva decât darea lor. Legăturile ce există între Francmasoneria liberală. . Talmudul. de vreţi să ştiţi dacă o doctrină este sau nu jidovească. . În adevăr. în dezvoltarea socialismului. îndreptată împotriva creştinismului: Iată ce scrie. . . . La Loja Fidelităţii din Lille. Să completeze opera celor două sisteme precedente.… adică ovreilor. prin faptul originii talmudice a acestor două sisteme. . „Cea mai mare parte din Lojile pariziene au devenit socialiste. se găsiră întotdeauna în rândul dintâi. monumentul Evului Mediu şi să distrugă cea mai mică rămăşiţă.graţie liberalismului. De asemenea… ei aduseră la îndeplinire Revoluţia. cu Socialismul şi cu Anarhismul. Francmasoneria înclină din ce în ce mai mult spre colectivism. .ceea ce se explică uşor. ovreii contribuiră. 2. printre cei mai aprinşi susţinători ai partidelor liberale.… nu aveţi decât să căutaţi dacă este sau nu. printre jidanii conducători ai socialismului. 2. pe Lazare Levi. un frate zicea. Bedaride declară că numai în socialism şi anume în socialismul aplicat în întregime. . .este o teroare satanică în contra creştinilor. Francmasoneria 89 . Ei fură în acest secol. Astfel se vor îndeplini proorocirile Talmudului. Să radă cu totul.

din punctul de vedere economic… La noi însă această metamorfoză ar constitui un fapt util… căci ar fi un fapt revoluţionar”. în peticele micuţe. .Prin urmare. Coranul. Socialiştii. la orice uzurpare judaică şi care este compusă numai din marii proprietari. moşioarele sătenilor. Cahalul. .adică liberalistă. el recomandă transformarea moşiilor mari. . în urmă. omenirea va trece pe sub jugul acestei perechi de sisteme. . . va fi „disperarea novatorilor” socialişti! Jidanului însă nu-i pasă. în mică proprietate. Dar mai e ceva.într-o publicaţie recentă. diferită de acea ce rezultă din dezvoltarea sa istorică. . Şi această zgripţuroaică vrea să-l convingă pe nenorocit că. În urmă. în mod fatal. Într-adevăr. ce zice în această privinţă un socialist din România. cât de obositoare. Şi.în aşteptarea ceasului în care socialismul îl va proclama proprietarul întregului pământ „Transformarea unei notabile părţi din marea proprietate. . N. dar pe care îl cheamă în realitate Nuhâm Katz. pe care Francmasoneria îl îmbrăţişează. schimbarea proletarilor agricoli în mici proprietari. doctrinele lor provin. Francmasoneria 90 . Dar. Pentru moment. pe urmă. Un socialist care preconizează liberalismul! Aceasta pare o adevărată sminteală. „Supresia neoiobăgiei va remedia mizeriile regimului actual. Talmudul. bunăoară. amândouă. să poată să cadă cu siguranţă în socialism. Va sosi însă şi timpul când un alt regim va vindeca toate rănile produse de cel dinainte. Între altele. . Şi totuşi. o să întâlnească o altă ceată de briganzi care-l vor despuia cu totul şi-l vor lua şi rob. . Neoiobăgia. într-adevăr. de altfel.… care va veni fără doar şi poate şi de acest lucru nu trebuie să aibă nimeni nici cea mai mica îndoială”.şi acest regim va fi cel socialist.fără a-şi periclita viaţa. de asemenea.C. Liberalismul şi Socialismul.care întotdeauna trebuie să-l preceadă. mai întâi. proletarizarea unei bune părţi a ţărănimii. Astfel.Paulescu: Spitalul. .la noi şi în societăţile capitaliste înaintate. din acelaşi izvor.pe care le-ai fi putut crede adverse. astfel creaţi. cum se poate ca un acelaşi fapt social să producă. Dar această transformare a vieţii noastre agrare. De aci rezultă că o societate nu poate.orice ar face. care să fie date ţăranilor.nu o să poată să scape din ghearele bandiţilor.se confundă intim într-un singur bloc.pe când ţările occidentale încep să iasă din perioada capitalistă şi se dirig către cea socialista”. „O epocă socială prepară condiţiile de existenţă necesare pentru epoca următoare. cu curaj. . „Dar. le aranjează pentru cea socialistă. o să cadă în mâinile unei bande de hoţi care-l vor jefui. Karl Marx. una după alta. va aduce după dânsa mizeriile şi necazurile regimului capitalist. mai întâi.… adică din Talmud. ci chiar diametral opuse?”… Ei bine! „noi n-am părăsit încă epoca medievală şi trebuie să intrăm în cea capitalistă. Şloim va îndeplini uşor şi restul. . . .regim aşteptat cu mare nerăbdare de neamul lui Iuda. . la rândul ei. ea nu poate să sară peste epoca capitalistă”.rezultate nu numai diferite. francamente liberalismul pentru ca.ca vicleanul jupân Nuhâm Katz.au îndrăzneala să sfătuiască pe români să adopte. Ai zice că auzi o vrăjitoare care prezice unui sărman călător că. El mai voieşte să ne facă să credem că. aceste două sisteme. mulţimea micilor proprietari. pentru o ţară capitalistă.ovreiul ce se ascunde sub pseudonimul Dobrogeanu-Gherea. el nu ţine decât să distrugă „oligarhia” care se opune. .să-şi creeze o evoluţie proprie. . perfidul jidan este foarte logic cu sine însuşi… pentru că şirul celor două doctrine duce tocmai la scopul prescris de Talmud. . .şi prin urmare. înghiţind foarte repede. ce conţine o poliloghie rău scrisă şi tot atât de plicticoasă. spune că socialismul său este urmarea istorică şi necesară a liberalismului. un eveniment prejudiciabil. Iată. .ar fi. epoca feudală a dispus aceste condiţii pentru epoca burgheză şi aceasta.

n-are frică de revoluţiile socialiştilor. în numele Marei Loji din Catalonia.ce mai face Francmasoneria? FRANCMASONERIA ÎN ROMÂNIA La noi. . . dar şi ca să crească în voie. . a avut loc la Galaţi. întotdeauna. prin filozofia pozitivă. alături de studenţi.a fost o personalitate foarte importantă în Francmasonerie. nu numai ca să intre în ţară. care nasc şi vieţuiesc. . . Noi trebuie să ne felicităm că. anarhist spaniol. Coranul. . 1906). centre de propagandă socialistă şi chiar comunistă anarhistă”. . Francmasoneria din toată lumea.C. .implicat în tentativa de asasinat a regelui Alfons al XIII-lea.n-a luat de-acolo decât idei sănătoase de democraţie şi nu s-a lăsat să fie trasă pe sfoară de jidani. Într-adevăr. Înzestraţi cu mult bun simţ. luptând din toate puterile în contra pericolului jidănesc. „El este. o sărbătorire a aniversării execuţiei lui. . care au fondat la Londra şi la New York importante aglomeraţii uvriere. Ah! Evoluţia universală! Ce snoavă! Ce faimoasă minciună. N. s-a ridicat să protesteze în contra condamnării sale la moarte. .Francmasoneria liberalistă.… cu cultură intelectuală rudimentară! 2. rusă.a afirmat că: „idealul Francmasoneriei este de a crea. nici de atentatele anarhiştilor. ACŢIUNEA ACTUALĂ A FRANCMASONERIEI După ce a instalat cele trei instrumente de război (liberalismul.pe care am refutat-o îndeajuns în lecţiile precedente şi care acuma vine. care au adus în ţară doctrinele liberalismului. . cu Marele-Orient din Franţa. n-au trădat patria. Cahalul. Dar. . . Talmudul. face parte din o alta. „Ovreii ruseşti.ştiu ce mă aşteaptă şi sfidez pe răufăcători să mă atace… căci îşi vor lua răsplata. Francmasoneria 91 . . Ferrer. . Şi mai departe. Se înţelege uşor cum Iuda.mai ales aceea care s-a dus să se instruiască în străinătate. ei au înţeles trebuinţele esenţiale ale României şi au arătat un viu patriotism. cu burghezimea”. . ca probă. care au venit cu idei socialiste. acelaşi ovrei adaugă: „Toate formele sociale. el este cel ce negocia. dacă aş fi dezarmat sau aş fi luat fără de veste.slavă Domnului.. tinerimea română. . să sprijine zisele acestui Iuda. acest flagel ocult a găsit o libertate întreagă. delegatul Consiliului Ordinului.cum s-a întâmplat bunăoară cu tinerimea franceză. de medici şi de avocaţi israeliţi nihilişti. austriacă. în 1899. . trebuiesc să îmbătrânească şi să moară. în România. etc.care altfel este atât de poltron.se găseşte astăzi pitită şi după anarhism.la Congresul Lojilor departamentului Deux Charentes.Paulescu: Spitalul. După Bidegain (v. mai generală. nici „bonjuriştii” de la 1848. trebuie pusă masa considerabilă a refugiaţilor lucrători. Astfel.robirea lumii sub jugul lui Israel.cel mai puternic agent de tulburare pe care pământul l-a produs vreodată”.cum zice Drumont.chiar şi aceea de la noi. Eclair. la rândul ei. . El plăteşte pe aceşti răufăcători şi .şi anul acesta chiar.care s-a furişat îndărătul socialismului.nici „generoşii” din 1900.din legea chiar a Evoluţiei universale”. Şi această lege socială. Jidovul este deci cauza eficientă a acestor trei sisteme detestabile. trebuie să ocupe un loc aparte în socialism… şi. pentru că cei ce o conduc sunt oamenii săi”. De altfel. . socialismul şi anarhismul) şi după ce a îndreptat sforţările lor către un scop unic. o legătură între socialişti şi chiar între anarhişti. . directorul centrului anarhist Şcoala modernă. italiană.imprimă insurecţiei mişcarea ce o voieşte… El este garantat în contra Revoluţiei. Anarhismul.Dar i s-ar putea răspunde: Scorpie blestemată! Proorocirea ta s-ar împlini. . . Iată acum şi trăsura de unire ce leagă Anarhismul cu Jidovimea.

93).C. e mai prudent. care au experienţă. când cineva are asemenea strămoşi. se alipiră pe lângă dânşii. de-abia vegetează. „Antialcoolul”. . care suntem membrii Ordinului BunilorTemplieri”.se formă. pag. adică în 1118.în loc să atace pe jidani. tot acolo la Ierusalim. Templier şi Loje sunt foarte vechi şi interesante… Cu vreo mie de ani înainte de naşterea lui Hristos. terenul ţării este refractar acestei teribile boli parazitare. . n-ajung aici la nimic bun. România e ca viţa americană. va fi o muncă pierdută în zadar: 1°. pentru ca Bunii-Templieri. 2°. sunt analoage cu acelea ale Francmasoneriei ordinare.ce nu vor deloc să muşte din undiţă. asupra bieţilor copii din Bucureşti. Regele Baldovin al II-lea le de-te ca reşedinţă o casă construită chiar pe locul vechiului Templu şi de-aceea luară numele de Templieri.şi care fu. precum şi disciplina. cu nesăratele lor conferinţe.cu care au reuşit pretutindeni în alte părţi. Ordinul fu dizolvat şi superiorul lor.formează rarae aves. .Văzând că cu Lojile de adulţi. care au experienţă”! N. Această istorie o cunoaştem bine. Ea trimise deci. Bunii-Templieri . care se apără în mod natural contra filoxerei. .care îşi dădu ca ţintă de acţiune combaterea alcoolismului. până când în cele din urmă se constitui o mare şi puternică asociaţie. pentru că românul. . în acest scop. Francmasoneria încercă să reînnoiască atacurile… asupra tinerimii şi chiar asupra copiilor din şcolile primare. un mare număr de bravi soldaţi. Ordinul Bunilor-Templieri. o societate de oameni care luară armele pentru ca să proteagă pe pelerini. Intrând în Ordinul nostru. Cahalul. cu şedinţe ce produc greaţă. cea mai considerabilă societate din lume. Într-adevăr. Recunoaştem aici mijlocul de acţiune bine cunoscut al masoneriei: „sugestia prin francmasoni mai vechi. .cu modul de constituire al Ordinului şi cu felul de trai al membrilor lui”. la acea epocă. .acum vreo opt sute de ani. Lojile. venind din diverse ţări. Solomon zidi un splendid Templu la Ierusalim… Mai târziu. căzuţi în desfrâu sub imboldul jidovilor. sau se umplu de ovrei… printre care românii. expira.se mulţumesc să se năpustească. La început nu erau decât nouă. numită Ordinul Cavalerilor Templieri . .Dar. care alcoolizează realmente pe ţăranii moldoveni (şi ştim şi de ce nu o vor face niciodată). sau mai bine zis cursele. . este foarte importantă pentru oricine: dar ea este plină de învăţăminte preţioase pentru noi. adică de funcţionarii Lojei şi de templierii mai vechi. Or. Cavalerii Templieri.Paulescu: Spitalul. care sunt foarte slabe. . Cuvintele Templu. . care a durat 200 ani.după cum este rebel şi dezvoltării Socialismului. . are să ne-o spună: Ştiţi că ne numim Buni-Templieri. crima de lèese-divinitate.condus de conducătorii naturali. Istoria acestui Ordin. mai ales în localităţile unde aceşti masoni şi-au aşezat Lojile.nu este deloc alcoolic (v. Talmudul. s-au lepădat de Iisus Hristos . pe rug. profanul începe să se obişnuiască. Templierii stabiliră anumite jurăminte şi obligaţii sfinte şi se consacrară serviciului lui Dumnezeu. Dar şi de data asta. . pe care-i plictisesc cu serbări caraghioase şi-i dezgustă. Dar ce sunt aceşti Buni-Templieri? Revista lor oficială. Francmasoneria 92 . Jacques de Molay. Organizaţia acestui Ordin (grade şi loji).pe care juraseră să-L servească.cu speranţa de a atrage în cursă şi pe părinţii acestor nevinovate victime. Coranul. nu numai să nu se laude cu ei… ci chiar să se ascundă. dar puţin timp după aceea.

Profitând de bicentenarul lui Diderot (care a fost francmason). aceea a Ateneului popular şi a Universităţii populare. . când o noutate senzaţională sosi din Germania. . printr-o altă poartă. să pătrundă. În celelalte ţări ale Europei. E aşa de uşor de ţinut această obligaţie. pe unde întunericul e mai mare şi nevoile mai multe.iniţiatorii vestitei Enciclopedii şi unul din promotorii spirituali ai Marii Revoluţii franceze . Şi într-adevăr. În Turcia. Din fericire.mulţumindu-ne să raportăm ce scrie „Universul” din 27 septembrie 1913: „Astăzi. Dar la ce serveşte acest secret. pentru ca s-o murdărească şi s-o corupă. să existe dedesubt ceva murdar.C. care caută să se infiltreze pe lângă copilărime. În Rusia. altădată atât de teribil.ceea ce a permis popoarelor creştine din Balcani să învingă uşor Islamul. ne vom abţine de a insista. uneori.ca semnele de recunoaştere. în mod perfect.. Ordinul „Guttempler” face parte într-adevăr din Francmasonerie. abia o încăpea sala”. mai prevăzător ca al nostru. Ordinul Bunilor-Templieri a fost primit în România cu mare cinste. doamne din societatea distinsă. lozincile. din anul acesta.„Să nu destăinuim nimic din afacerile speciale ale Ordinului. acestor răufăcători.Paulescu: Spitalul. pentru ca să poată săvârşi. . Francmasoneria. Profesori universitari. şezători anti-alcoolice. îi este interzis să pătrundă în acest vast imperiu. Francmasoneria progresează şi se întinde din ce în ce mai mult.în şapte şcoli deosebite .alese mai către marginile oraşului. cunoscutul publicist şi conferenţiar de istoria şi filozofia critică a religiilor la Universitatea populară. S-a găsit chiar un Ministru al Instrucţiei Publice care să dea. mai ales când vom şti de ce trebuie s-o îndeplinim”.când e vorba să faci numai bine. . la orele 200.scopul aparent al acestei societăţi pare foarte nobil şi oricine se crede dator să se asocieze la îndeplinirea lui. va avea loc în sala „Transilvania”. înalţi demnitari ai ţării… se grăbiră să-l patroneze. tenebroasele lor planuri. va expune…”. s-a găsit acolo un ministru. aşa-zise populare. ce nu îndrăznesc să arate afară.sapă religia lui Mahomed (pe care Sinagoga ar voi s-o facă să piară în acelaşi timp cu cea a lui Hristos) şi dezorganizează armata. Cahalul. de altfel.dl I. care le-a îngăduit să ţie. autorizaţia de a se servi de şcolile Statului. Coranul. . Lojile sale. care se grăbi să oprească mersul înainte al acestei funeste societăţi secrete. desigur. .… să împiedici pe oameni să se îmbete? Trebuie. . T….s-au ţinut şezători anti-alcoolice cu atâta lume că. FRANCMASONERIA ÎN ALTE ŢĂRI Să vedem acum ce face Francmasoneria în alte ţări.reprezentată de partidul Tinerii-Turcii. .adică prin nişte Sub-masonerii a căror semnificaţie o cunoaştem (vezi anterior). la noi. . etc. ceremoniile. Lucrurile ajunseseră la acest stadiu. . Talmudul. inaugurarea seriei de conferinţe. ei nu pierd vremea: „O săptămână întreagă . a Ateneului popular. în orice şcoală din ţară. Din cauza simpatiei şi respectului ce avem pentru mulţi dintre cei ce s-au înscris să vorbească în aceste aşezăminte. ne va fi de ajuns să privim la ceea ce face în momentul de faţă în Franţa. FRANCMASONERIA ÎN FRANŢA N. ea este persecutată şi. O încuviinţare mai deplină şi mai de sus… nu ne putea veni”. Pentru a şti ce unelteşte acolo. „Bunii-Templieri români adresează mulţumirile lor recunoscătoare D-lui Ministru al Instrucţiei Publice. de asemenea. sub pretext că luptă contra alcoolismului. .au încercat să se introducă şi în şcolile primare din Bavaria. Bineînţeles. Francmasoneria 93 . Francmasoneria încearcă.

după cum Republica. aruncându-l în bălegar şi călcându-l în picioare. fuseserăm obligaţi să disimulăm. Cahalul. .A fost un moment.C. . zice: . În toate conventele. care „n-ar fi nimic fără Francmasonerie” . care sunt francmasoni. care prezida Consiliul Ordinului. deputatul Guyot de Villeneuve citi.afară de noi”. F.care este aceea a aproape unanimităţii poporului francez. asupra valorii profesionale a acestor ofiţeri. facem politică. încă din 1884. Fernand Maurice declara în Conventul din 1890. .Francmasoneria recurge la măsuri straşnice. 2° ca să persecute. pe lângă Supremul Consiliu. .000 de ofiţeri francezi. Da. câtuşi de puţin. Era oare o ipocrizie?… Sub impresia legilor şi a poliţiei. să fie chemaţi şi să fie legaţi. a organizat un vast serviciu de spionare asupra tuturor funcţionarilor statului francez şi. .Francmasoneria. Masoneria îşi poate zice că ţine Franţa sub picioare. Garantul de amiciţie al Marelui-Orient. Şi ce face Francmasoneria cu Puterea pe care o deţine prin politică? Ea întrebuinţează această imensă forţă socială: 1° ca să dărâme pe ascuns Armata. F. în momentul de faţă. În sfârşit F. Gadaud. zicea în Conventul din 1895: „Francmasoneria şi Republica nu sunt decât unul şi acelaşi lucru. Lucipia. sau mai bine zis să facem unicamente. . Pentru a ţine în lanţ pe aceşti parlamentari.adică distrugerea creştinismului. Într-adevăr. N. . Coranul. F.asupra a 25.maimuţărind pe marele monarh Ludovic al XIV-lea. Şi ce cuprindeau aceste fişe ale Marelui-Orient? Fără îndoială. în Franţa. ce compun parlamentul francez. . . ţinându-i prin propriul lor interes”. . ea nu face decât politică. la Conventul din 1894 că „francmasoneria nu este altceva decât Republica acoperită.de care îi e frică. la Conventul din 1898. declară. Aceste fişe nu conţineau decât o mârşavă spionare asupra opiniilor religioase ale ofiţerilor şi ale familiilor lor. Mamelle. Din vreo 900 senatori şi deputaţi. Spionarea militarilor precum şi a tuturor funcţionarilor Statului Fără a mai vorbi de masonul Herve şi de partizanii săi. Francmasoneria 94 . asupra militarilor. .mai toţi fiind pătaţi. a putut zice. Cu un asemenea parlament şi cu miniştrii ieşiţi dintr-însul. nu e altceva decât masoneria descoperită”. Ei bine. Franţa. vorbind la banchetul de închidere al Conventului din 1886. Masoneria va fi stăpână peste tot şi nimeni nu se va mai mişca în Franţa. Şi.care altădată se interesa de tot ce e nobil şi înalt. ceea ce noi toţi avem misia să facem. Toată lumea îşi aduce aminte de scandalul înspăimântător care a izbucnit când.Astăzi. Gonnard. cu o ferocitate extremă. mai cu seamă. Astfel. în unire cu guvernul. mai mult de jumătate sunt francmasoni. F. ce faceţi dacă nu politică?. Şi F. informaţii asupra capacităţii militare. că „peste zece ani. . De aceea. fişele de denunţare întocmite de Francmasonerie. Masoneria se îndeletniceşte să-şi realizeze scopul esenţial. în 28 octombrie 1904. care merg până să insulte drapelul patriei lor. nu fără dreptate: „Statul suntem noi”. bine definit de Talmud. Talmudul. fost ministru de agricultură. ea însăşi. nici de politică.Paulescu: Spitalul. zice în 1891: „Ar trebui ca membrii Parlamentului. (o dregătorie masonică) adresa ameninţări fraţilor săi deputaţi şi senatori. I. căci dânsa „i-a scos din neant”. în Loji şi în Convente. când a trebuit să declarăm că Francmasoneria nu se ocupă nici de religie.în complicitate cu ministerul. în Cameră. pare că nu mai are altă ocupaţie decât să-şi spioneze soldaţii şi să terorizeze preoţii şi călugării. Geyer. Biserica catolică.

Să examinăm mai întâi planul de război al francmasonilor. începutul fişei D-lui locotenent-colonel Janicot. Iată.decreştinarea naţiei care a avut nenorocirea să cadă în ghearele ei. . pe care Sinagoga a jurat să-l facă să dispară.este acum aruncată într-un colţ. un chestionar care conţinea acest pasaj: „Să ne semnaleze toţi funcţionarii. Fără a mai vorbi de ura sălbatică a jidanilor.clerical înfocat. duşmanul. trupul sfânt al acestei sublime martire. II. Combes. în care zicea: „Distincţia dintre clericalism şi catolicism este pur oficială.dacă femeia sa se duce la biserică. Dar. Coranul. . F. pentru despuierea colosală ce suferise Biserica în timpul Revoluţiei. trimise tuturor Lojilor din ţară. a făcut. iată duşmanul! Or. denunţarea anonimă şi spionajul”. . care au copii în şcolile congreganiste”. pentru vecie. deputatul naţionalist Guyot de Villeneuve strigă: „Din cele ce preced. mireasa lui Hristos.tot aşa şi în epoca noastră. această imensă şi ignobilă spionare. care şi ei au acelaşi spirit ca congregaţiile.nu ne vom ocupa aici decât de persecuţiile prea evidente. vom reveni la fapte. viaţa servitorilor ei. Mare maestru al Marelui Orient. că Ministru de război.… atâtea crime care îi vor închide. . Clemenceau şi de alţi francmasoni ejusdem farinae. rezultă în mod luminos.şi această societate ocultă şi-l atinge prin două căi: a) persecutând Biserica. Pe urmă ajunseră la preoţi. . Talmudul. ai statului francez? În adevăr.… atâtea torturi morale cu care se adapă.… şi rezultatul fu separaţia Bisericii de Stat. în urmă. .C. prin ovreiul Gambetta. care sfâşie. adevărata răstignire. unde agonizează de pe urma suferinţelor de neînchipuit ce îndură de la jidovime. F. b) punând mâna pe învăţământ a) Persecuţia Bisericii Biserica Franţei. N. şi de conivenţa cu Marele Orient. Este ca să atingă pe toţi creştinii şi. deja. prima oară de către F. Delpech. directorul şcolii de artilerie din Grenoble: „Reacţionar. în 1902. o conferinţă francmasonilor. ceea ce fu punctual îndeplinit. în 1880. profesor la Facultatea de litere din Douai. . a organizat contra Armatei. de sarcasme batjocoritoare.Într-adevăr. se puteau auzi strigăte de ură în contra întregului Catolicism. . de insulte ce rănesc până în străfundul inimii. După cum altădată.dominat de femeia sa. Courdavaux. prin intermediarul Francmasoneriei. Francmasoneria 95 . ea lansă. formula idiotă: Clericalismul. ceea ce vrea să zică spoliarea.dacă copiii săi sunt crescuţi într-o şcoală creştină. Francmasoneria se interesează să afle dacă ofiţerul este catolic. la ce bun. . WaldeckRousseau. . să rănească la inimă Creştinismul. de denunţări anonime. de orice categorie. în fiece moment. în înţelegere cu D-l Preşedinte al Consiliului. e sigur că congregaţiile întreţin spiritul de clericalism. Cahalul. F. de insinuări fictive. Trebuie deci să fie izgonite şi bunurile lor confiscate.pentru ca să vedem unde voiesc să ajungă. ca exemplu. uşa avansării.Paulescu: Spitalul. . pentru totdeauna. . ca nişte cuie.care nu se mărgineşte numai la militari. de către Francmasonerie. Francmasoneria aţâţă pe popoare în contra Iezuiţilor. ajunse să-i suprime. care-l duce chiar la biserică…” Terminându-şi discursul. Terorizarea creştinilor Scopul principal al Francmasoneriei este.care altădată şedea pe un tron mai strălucitor ca acel al Regilor. de şicane fără număr. torturându-i. Dar. sub pretext că aceştia interpretau religia catolică cu intoleranţă şi prin intrigi şi calomnii. mari sau mici. ci se întinde asupra tuturor funcţionarilor. a salariului întregului cler din Franţa . .salariu ce fusese acordat de Concordat ca o mică despăgubire.după cum am arătat mai sus. în al XVII-lea secol. care se manifestă sub formă de calomnii mincinoase.

ce ar trebui să fie alintaţi. dându-le săracilor.C. . mai toate. dispare acest Dumnezeu mincinos (!)… Francmasoni.trebuie ca noi. alţi zbiri forţează broaştele. împreună. pe care o vând. ca nişte copii. ele şi orfanii lor. compusă din savanţi. . Dar.care se ocupă de învăţământ sau de predicaţie. Astfel. ca ei să-L deteste în aşa grad?! Ei bine.cum nu se vor găsi vreodată în Parlamentul francmason. bunăoară. . Acestea sunt planurile francmasonilor. care constituie o plagă grozavă. nu numai clericalismului.este Biserica Ereziei”. să aducă lui Dumnezeu prinosul adoraţiei. râzândule în nas. în Lojă. de teamă să nu-şi atragă.să-I adreseze cereri şi să-I mulţumească cu recunoştinţă pentru binefaceri. în 1902.maimuţărind însă minunat aceste sentimente de compătimire. fără adăpost. care ies de nu se ştie de unde… leneşe.şi care au fost risipiţi în cele patru colţuri ale lumii. nu numai catolicismului. fură puse infirmiere gras plătite.în orice caz. în profitul bandei judeo-masonice. Delpech. suflete de elită. ne place să constatăm că nu suntem străini de această ruină a falşilor prooroci”. . Alte femei. . . . vicioase. Femei virtuoase s-au reunit ca. Sute de asemenea opere de binefacere avură aceeaşi soartă. Cahalul. F. Coranul. obraznice. . pentru a-şi câştiga o bucată de pâine. fără tată şi fără mamă. a pronunţat cuvintele următoare: „Triumful Galileanului a durat douăzeci de secole… La rândul său.un Contra-Catolitism.care intrând în mănăstire. . filosofi. Şi acelaşi nenorocit destin îl avură şi oameni care fac ştiinţă. fără hrană. . Dar ce rău a putut face acestor francmasoni dulcele Iisus. Talmudul. . . asupra sa. Ca să puie vârf. pe nimic.orfani părăsiţi de toţi şi lăsaţi în cea mai neagră mizerie. . francmasonii. „Catolicismul. Pentru această crimă înspăimântătoare. în urmă.consacrându-se în serviciul bolnavilor. pe care îi îngrijeau gratis cu o caritate îngerească.şi din femei care N. lăsându-le să moară de foame. francmasonii ce sunt la putere le dau afară.subtilă pentru trebuinţele tribunei. Şi.şi dacă au naivitatea să se ducă să ceară autorizaţia. . Într-adevăr. mai înainte. infamul este Dumnezeu”. Dar infamul nu e clericalismul. fiind absolut incapabile de a se ridica până la admirabila caritate a incomparabilei surori creştine. adăugată la celelalte nenorociri ale poporului sărac. într-un discurs ţinut la banchetul Conventului. . se despuiaseră de bunăvoie de toate bunurile materiale. cu atâta furie. . fără foc în timpul iernii şi chiar fără să poată lucra. . se exprimase astfel: „Trebuie să zdrobim pe Infamul.jefuiesc slabele resurse de trai ale acestor nenorocite. Iată acum şi faptele lor. clericalismul şi catolicismul nu fac decât una”. de Lanessan. . Sinagoga a declarat război.căci nimeni nu îndrăzneşte săi găzduiască. . mânia celor ce ţin puterea. Francmasoneria 96 . pe aceste infirmiere zise lice. . pentru adevăr. ci creştinismului întreg şi divinului său fundator. în spitalele din Paris. „Francmasoneria este o Contra-Biserică. istorie sau filosofie. să-i provocăm distrugerea definitivă”. Le-am văzut.… şi i-au învăţat să citească şi să scrie. Şi de ce să se izgonească.şi confiscă casa în care locuiau.tinere fecioare aparţinând.care cultivă chiar pământul. Dar agenţi ai forţei publice vin să le împrăştie… sub pretext că nu sunt autorizate (?). ce îngrijeşte pe bolnav ca şi cum ar fi însuşi Dumnezeu. fost ministru. mii de călugări şi de călugăriţe. cu năravuri.devotate omenirii sărace.… îndărătul lor se zăreşte silueta hidoasă a lui Iuda! Prin urmare.au adăpostit copilaşi. F. în locul lor. . iar casa fu scoasă la mezat. Aşa. şi.se găsiră dintr-o zi într-alta goniţi afară. . nefiind în stare să resimtă nici cel mai mic avânt de milă pentru durerile şi mizeriile bieţilor suferinzi. oratori. la lucru. . să spunem tare.Paulescu: Spitalul. sunt nişte femei fără nici o creştere. . celor mai bune familii din Franţa.fură aruncate în stradă. au fost date afară. În timpul acesta.de cele mai multe ori la jidani. când pot stoarce vreun bacşiş. această elită a naţiei franceze. .

în realitate. .sisteme copilăreşti şi absurde. nimicind astfel orice urmă de învăţătură creştină.şi începu să aplice acest plan prin suprimarea iezuiţilor. . . Napoleon era adeptul său şi. elită care ar trebui pusă în pinaclul societăţii şi înconjurată de veneraţie şi de admiraţie? Ce rău au făcut toate aceste fiinţe atât de crud dezmoştenite? Ei bine. care îi crezură pe cuvânt şi se lăsară să fie convinşi că Natura. Înţelegeţi acum de ce mulţimea profesorilor. Şi orbiţi de Francmasonerie. ideea de suflet. . când se schingiuiau. . el i-a urmat planul.persecuţia nu se mărgineşte numai să lovească în clerul creştin.… aceşti martiri n-au decât o singură crimă să-şi impute. susţinând că în natură nu există decât materie dotată de energie şi că noţiunea de scop nu se găseşte decât în imaginaţia creştinilor. rânjind într-un colţ.este agentul creator al Universului. Înţelegeţi acum.… aceea de a fi adevăraţi creştini Şi această prescripţie sălbatică n-are seamăn în istorie.nici măcar în timpul Cezarilor romani. ceea ce este şi mai rău.adică întreg învăţământul public. cel mult. Sub Bonaparte. în fiecare ţară. . . de la cele primare şi până la facultăţi. înşelate de Francmasonerie. de ce atâtea generaţii. . ci izbeşte direct în sărmanul popor. aceştia trăiau cel puţin liniştiţi în intervalul epocilor de persecuţie şi puteau să slăvească în voie pe Dumnezeu. demnul său valet Francmasoneria. După izgonirea acestora. fără ţărmuri şi fără fund. . În adevăr. care se ocupau. în profitul său personal.în scopul de a lua şi educaţia. dirijat de către Francmasonerie. De altfel. să sufere atâta nelegiuire şi să fie atât de orbit încât să se sinucidă… în timp ce Iuda. ar fi imediat dat afară din nemernica-i slujba. căci Masoneria se opuse la aceasta din toate puterile. ridiculizând-o. b) Monopolul învăţământului Pentru a atinge mai profund Creştinismul. se omorau. fundatorii şi gloriile ştiinţei. mai mult decât barbară. cu nedumerire. pândarul de la ţară sau factorul poştal. dar caută să omoare şi sufletul. Şi te întrebi.care atinge nu numai corpul. ea se găseşte cufundată într-o mocirlă. Coranul.care nu încetează niciodată şi loveşte în fiece zi. să susţină doctrinele sofistice ale ateismului inept şi ale materialismului degradator. Francmasoneria avu grijă să pună mâna pe învăţământ. Societatea ocultă se însărcina să răspândească pretutindeni o învăţătură aşa-zisă laică. de data asta. În plus.este în stăpânirea francmasonilor. În adevăr. Înţelegeţi acum de ce aceşti dascăli stupizi au negat. este tortura jidovească! Şi când te gândeşti că asemenea chinuri sunt îndurate astăzi. în fiece moment. în al XX-lea secol. .Paulescu: Spitalul.şi care ar fi fost bune. abrutizaţi de obscurantism. pentru o rasă înapoiată ca jidovimea. cum e posibil ca un popor. trage sforile care fac să lucreze. într-o ţară care se crede că este în fruntea civilizaţiei lumii… pe când.după cum am arătat N. au încercat. ci efect. Astăzi însă este rafinarea torturii.… dar întors. când a creat Universitatea de Stat. dotat cu atâtea calităţi geniale. În modul ăsta fu creat învăţământul de Stat. într-un cuvânt.constituie floarea-fină. Şi. . Cahalul. chintesenţa virtuţii pe acest pământ. . pentru a-l izbi la inimă. se aruncau la fiare creştinii. Concordatul restabili cultul catolic în Franţa. Francmasoneria 97 . ea făcu ca această instrucţie să fie gratuită şi obligatorie.care nu e cauză. să dea popoarelor o educaţie creştină.. Astfel ea transmise noilor generaţii doctrinele sale… şi îmbâcsi lumea întreagă de ateism şi materialism. au avut oroare să pronunţe numele lui Dumnezeu în faţa elevilor.C. în momentul de faţă. Şi exemplul Franţei a fost urmat de toate celelalte ţări ale Europei. cu o ardoare de necrezut. după Revoluţie. ei nuşi dau seama că marii şi adevăraţii savanţi. care s-ar duce la biserică sau şi-ar pune copiii într-o şcoală creştinească. sub mască. toate şcolile din Franţa. care trebuia să le sufoce . . Talmudul.dar nu şi învăţământul creştin. De atunci. demi-savanţi vanitoşi.

Ori. . Minciuna este deci baza sistemului jidovesc. . dintre ale sale grăieşte. Hristos a trimis ucenicilor Săi o armă invincibilă. limba ştiinţei universale.legislaţia politico-religioasa a ovreilor. Cahalul şi Francmasoneria. . Dar. În oarba lor ură.adică Duhul Său… Duhul divin al Adevărului care va apăra în veci omenirea. toate cunoştinţele omeneşti. în contra Duhului diavolesc al minciunii. a ascunde oamenilor adevărul.Talmudul se ascunde. un mijloc scârbos şi blestemat. Înţelegeţi acum la ce serveşte doctrina Generaţiei spontanee. adică minciuna. CONCLUZIE În rezumat. . . din contră. ca Evanghelia. . Minciuna. . foarte preţioasă pentru cei ce fac ştiinţa. Dar.la ce serveşte Darwinismul. . deci minţi”.această limbă. pentru ca o rasă netrebnică să poată ajunge să-i subjuge. care este. etc… Dar mai e şi altceva. adică ipoteza nedemonstrată şi nedemonstrabilă (pentru că e falsă) a Evoluţiei.bogaţi sau săraci. . . nu mai are nici un sens.căruia i se poate zice: „vorbeşti. pentru ca să realizeze visul lui Iuda de a fi. din contră. la ce serveşte Monismul materialist al francmasonului Haeckel. în plus.C. Şi pentru ce atâta sacrificiu? Pur şi simplu pentru că limba latină este în acelaşi timp şi limba Bisericii Catolice.Paulescu: Spitalul. Masonii n-au văzut că. caracterizează ceea ce se numeşte Spiritul răului sau Diavolul.ai alte cuvinte. Părăsind lumea. per excelentiam.altădată prin numeroase citaţii. Cahalul. ceea ce indica existenţa unei cauze secunde sau sufletul. Înaintea acestui Duh al Adevărului mă închin. i-au izolat şi de trecut care. aceste vicii la o culme nemaipomenită. a fost comisă de francmasonerie. tineri sau bătrâni. Eu sunt Adevărul . pentru a rămâne în întuneric. le zise: „Voi din tatăl Diavolul sunteţi şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi.care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. a fost izgonită din ştiinţă de către Francmasonerie.au admis toţi şi au proclamat existenţa cauzei primare sau Dumnezeu. Limba latină. Francmasoneria 98 . şi proprietarul întregului pământ şi stăpânul întregii omeniri. privând ştiinţa de adevărata şi unica sa limbă. Or. Când grăieşte minciuna. Dar minciuna are un duşman pe care-l urăşte de moarte. în acelaşi timp. la fiinţele vieţuitoare. cum un N. a pune mâna pe învăţământ.şi în observaţiile şi în experienţele lor.în loc să combată.anume: Adevărul. prin profesia sa.ei au distrus orice mijloc de apropiere a savanţilor de astăzi între ei şi.pe când Apostolii creştini predicară idealul lor în faţa cerului. Hristos a zis:.căci ştiinţa este una. .… este crima cea mai oribilă. strigând din adâncul sufletului: CRED ÎN DUHUL SFÂNT! Medicul. au întâlnit întotdeauna scopuri manifeste. Coranul. .crima de leseomenire. Acela ucigător de oameni a fost dintru început şi întru Adevăr n-a stat.şi de aceea doctrina Lui este în execraţie înaintea lui Israel. sub ordinul jidovilor. . precis şi concis. . căci se adaptează perfect să exprime în mod clar. căci nu este Adevăr întru dânsul. Adevărul este trăsătura distinctivă a Creştinismului. etc. Toate trei întrebuinţează. devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă. Talmudul. Talmudul. iar cele două apendice ale sale. . Astfel Iisus. sunt încă şi mai invizibile ca dânsul. căci mincinos este şi tatăl ei”. patimile de proprietate şi de dominaţie. . Şi această din urmă crimă. adresându-se ovreilor. pentru mulţi dintr-înşii. el împinge. .

dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. Talmudul. Medicul trebuie deci să fie. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. a avut dreptate să zică. făcându-i mai buni”. . Hipocrate.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială.medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile. care combate aceste patimi. Astfel. Francmasoneria 99 . Cahalul. un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. . „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile. „Cinsteşte pe medic” zice Biblia. în acelaş timp. adică ştiinţa omului.prin grai şi prin exemplu. un apostol al moralei… şi aşa ar fi în realitate. . Coranul. îi este uşor ca. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. până la moarte şi.Paulescu: Spitalul. Doctor Nicolae Paulescu N. .…” căci ai trebuinţă de el”.adică să răspândească şi să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice.ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi. părintele medicinei. să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis. în sfârşit.C.

venită din cercurile știintifice. a fost contramandată sesiunea științifică dedicată lui Paulescu și. în cadrul celui de-al 18-lea Congres al Federației Internaționale de Diabet de la Paris.cel mai înalt for știintific și cultural din România . Academia Romană . Pentru aceste merite l-am propus. Această istorie a marcat profund viața lui Nicolae Paulescu. desigur. Coranul. facem precizarea că. Ținând seama de meritele știintifice ale lui Nicolae Paulescu. O recunoaștere publică. Fundația Nobel i-a făcut savantului roman o mare nedreptate. profesorul Nicolae Paulescu a publicat cateva articole antievreiești. Talmudul. recent. la actiuni care l-ar putea culpabiliza. Aflăm cu tristete ca. Ele exprimă o idee discriminatorie. Cahalul. Nu i se pot imputa delicte reale. totodată. A murit. 2. In acest context. Dacă este sau nu vinovat este o altă problemă și. în anii 20. Eugen Simion  Din partea Academiei Romane. ca membru post-mortem al Academiei Romane. Cateva precizari în "cazul Paulescu" Catre redactia revistei "Formula As" In atentia d-nei Sanziana Pop. Francmasoneria 100 . în nici o imprejurare. neluând în seama faptul că el și-a prezentat rezultatele cercetării într-o publicație științifică franceză (august 1921). Precizăm însă că opiniile personale ale lui Nicolae Paulescu n-au fost urmate de acțiuni violente în sfera socială și că el însuși n-a participat. a acestei injustiții. deci. consider că meritele lui Nicolae Paulescu sunt mari. .Paulescu: Spitalul. s-a lăsat mult așteptată. sunt deosebite și trebuie relevate la valoarea lor. într-adevar. ziarul "Le Monde").C. în circumstanțele socio-politice de atunci. Catre redacția revistei "Formula As" . declarațiile făcute de profesorul Nicolae Cajal. Cateva precizari in "cazul Paulescu". In atentia d-nei Sanziana Pop. Academia Romana n-o poate accepta. Este indubitabil pentru noi că Nicolae Paulescu este cel care a descoperit insulina (pancreina) și că. regretabile din toate punctele de vedere. a fost amânată decernarea "Premiului Nicolae Paulescu". de altfel. Eu respect părerile personale ale fiecărui N. Solicitata să-si exprime parerea in legatura cu ceea ce de multa vreme in lumea intelectuala romaneasca și internationala se cheama "cazul Paulescu". Solicitată să-și exprime părerea în legătură cu ceea ce de multă vreme în lumea intelectuală romanească și internațională se cheamă "cazul Paulescu".l-a ales membru post-mortem (13 noiembrie 1990).CATEVA ARTICOLE DESPRE NICOLAE PAULESCU Cateva precizari in "cazul Paulescu"  Acad. în anul 1990. în această problemă. cand Adunarea generala l-a și ales prin vot secret. se impune o disociere obligatorie între contribuția științifică în combaterea diabetului și opțiunile personale antisemite. Motivul? Acuzatiile de antisemitism aduse descoperitorului insulinei de catre unele ziare franceze (între ele. în 1931. Dorim să citam. se cuvine s-o judecăm ca atare. președintele secției de Știinte Medicale a Academiei Române și Președintele Comunității Evreiești din Romania: "Personal. pe care. Din partea Academiei Romane. Academia Romana dorește să facă următoarele precizri: 1. In legatură cu aceste acuzații. cu șase luni înainte de apariția lucrării lui Banting si Best (februarie 1922).

Coranul. sau faptul că. salvând astfel de atunci atâtea vieți omenești. într-o circumstanță a biografiei sale. în 1921. In numele conducerii Academiei Romane. inclusiv cele antisemite.Paulescu: Spitalul. a publicat câteva articole (recunoaștem. Ce este mai important. Nu-l putem scoate pe Ernst Junger din literatura secolului al XX-lea numai pentru faptul că a fost ofițer în armata germană. disociind corect cele două planuri și recunoscând ceea ce nu trebuie ascuns (adevărul despre opiniile ideologice ale profesorului Paulescu).C. vă întrebăm.om și cred că nu am voie să leg valoarea omului de știință de concepțiile sale. Eugen Simion N. încă o dată. Federația Internațională de Diabet ar face un uriaș pas înainte în elucidarea definitivă a acestei probleme. Problema acestei disocieri este imperios necesaraă și în domeniul științei.. dacă ar acorda "Premiul Nicolae Paulescu" în semn de recunoaștere și recunoștință față de cel care a descoperit. Francmasoneria 101 ." 3.. Sunt două probleme distincte și trebuie considerate ca atare. a salvat și salvează milioane de oameni. Talmudul. regretabile) cu accente nationaliste? 4. ne punem. prin aceasta. insulina. Nu putem judeca opera marelui prozator Celine în funcție de ideile lui politice. Academia Română consideră că. în viața unui savant: faptul că a descoperit insulina și. dacă este corect să judecăm valoarea științifică a omului în funcție de opțiunile lui personale. Acad. Sunt probleme distincte și trebuie considerate ca atare. întrebarea. Am spune chiar: mai ales în domeniul științei. La aproape un secol de când s-au întâmplat aceste lucruri. Cahalul. într-adevăr.

"După nedreapta atribuire a Premiului Nobel lui Banting si Best. a elaborat o metodă originală de extirpare a hipofizei. Controversată a fost si personalitatea savantului român. Nicolae Paulescu a urmat cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din capitala Franței. care ulterior a fost aplicată în chirurgie. Coranul. Cele mai multe lucrari pe care le-a scris au fost cunoscute și publicate îndeosebi în Franța și mai puțin în România. hepatică și renală. pe care avea să o conducă vreme de 30 de ani. președinte al Academiei de Medicină din Paris. Paulescu a lucrat la mai multe spitale renumite din Franța între 1891 și 1900. de doctor în științe. Paulescu a studiat funcția cardiorespiratorie. Benting si Best au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirile pe care le-au anunțat.C. Lancereaux. Cei doi aveau să folosească ulterior extractul pancreatic pentru tratarea diabetului. In 1921. a publicat primul manual de fiziologie din Romania. uree și cetonă din sânge. Paulescu publica în revista Archives Internationales de Physiologie (cea mai prestigioasă revistă de fiziologie din Europa) un articol în care descria cum a reușit să identifice un hormon al pancreasului. unde este numit profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din București. Cele mai mari contribuții le-a adus însă în cercetarea științifică. pe care l-a numit pancreina. a aparținut sau nu lui Paulescu. Toate dovezile au dus la o singură concluzie: Nicolae Paulescu este primul om de știință care a izolat insulina. Medici români și străini au încercat să afle. PRIMII PASI IN MEDICINA Ca student al Facultății de Medicină din Paris. unul dintre cei mai mari clinicieni ai timpului. Paulescu a fost director al clinicii de medicină internă de la Spitalul St. In 1897. Nicolae Paulescu a reorganizat învățământul medical din România dupa modelul celui francez – reprezentativ la acea vreme.Nicolae Paulescu. Vincent de Paul din Capitală. In fiziologie. condus de faimosul E. la trei ani după începerea studiilor în medicină. savantul român a constatat că secreția duce la scăderea concentrației de zahar. In 1899. un destin tragic Articol Aparut in Jurnalul Național la 15/04/2006 Controversate au fost meritele știintifice pe care le-a avut în medicina mondială Nicolae Paulescu. a obținut un al doilea titlu. Paulescu luptă N. Făcând experimente pe câini. In endocrinologie a efectuat studii asupra glandei hipofize. Paulescu a apreciat încă de atunci că pancreina este cheia tratamentulu diabetului. denumire pentru acelasi hormon pe care Paulescu il izolase înaintea lor. Așa se face că în 1891. Insă la doar opt luni de la publicarea acestui articol. In paralel cu activitatea didactică. Paulescu a obținut un post la Spitalul Hotel Dieu. tiroide și glandelor suprarenale. Talmudul. In toți acești ani. Un an mai târziu. Francmasoneria 102 . insulina. Cahalul. dacă descoperirea secolului al XX-lea. Paulescu a revenit în Romania. diabetologia a rămas cea mai importantă. In 1906. Dintre toate realizarile lui Paulescu. de-a lungul a câtorva decenii.Paulescu: Spitalul. In 1907. canadienii Grant Banting și Herbert Best au anunțat și însușit descoperirea insulinei. după ce a obținut titlul de doctor în medicină.

uneori chiar intolerant) a contribuit într-o insulina mare masură la exacerbarea unei adversități ce s-a prelungit multă vreme dupa moartea sa". Ilustrul savant roman este una dintre figurile de excepție ale acestui neam. Banting (dreapta) si Constantin Ionescu-Targoviste. Lancereaux. Inițiatorul nu a fost un român. Coranul. Tiselius.W. antisemite. arata că "aversiunea impreuna cu unul din stranie manifestată împotriva lui Paulescu a venit nu din cercurile cainii folositi in științifice. care s-a eschivat de a pleda cauza lui Paulescu. Paulescu avea să fie uitat de lumea științifică. realizată de un român. Prof.. Nutriție care poartă numele reputatului savant.000 de pagini) de tip enciclopedic. Tot în 1969. directorul comitetului. iar în cele mai bune timpuri acceptată. Aș dori sa fac ce-mi este posibil pentru a remedia această uitare. diabetologul scotian IDEOLOGIE I. dr. în ciuda evidențelor certe privind adevaratul descoperitor al insulinei". în plan personal. Naționalismul său fervent și experimentele cu intransigent (din păcate. pentru că statutul comitetului nu o permitea.. El și-a exprimat doar speranța ca forurile științifice internaționale să recunoască și să elogieze descoperirea românului din 1921. ci din cele politice. Prof. diabetologul scoțian a constatat că. care a avut parte de un destin pe masură. RESTABILIREA ADEVARULUI Dupa moartea sa. Nicolae Paulescu a fost numit post-mortem membru al Academiei Romane. arată prof. Talmudul.C. intitulat "Tratat de Medicina Lancereaux-Paulescu". A. Se izbește însă de lipsa de sprijin din partea colegilor săi din țară. fără a putea dovedi că este autorul descoperirii secolului al XX-lea. tragice. Nicolae Paulescu s-a stins din viață. când ignorată. Paulescu a scris un amplu tratat de medicina în patru volume.pentru restabilirea adevărului privind descoperirea insulinei. elementele care au alcătuit destinul său sunt. Ian Murray a început o amplă campanie de restabilire a adevărului despre Paulescu. dr. prodigioasa lui activitate a fost când vehement contestată. Cu toate acestea.Targoviste Acum câtva timp am citit cu mare interes un articol publicat în 1921 de profesorul Paulescu din Bucuresti. Constantin Ionescu-Târgoviste. Canadienii Grant pe care le-a exprimat în numeroase articole în ziarele vremii. întrucat în timpul vieții și încă jumătate de veac după moartea sa. care avea să salveze milioane de vieți. Din păcate. dacă anumite firme farmaceutice ar fi folosit descoperirea lui. "Este vorba de o amplă sinteză medicală (circa 4. care s-a adaugat unui politicos refuz venit din partea Academiei Franceze. Francmasoneria 103 . Cahalul. Ideologie II. precum și a autorităților.Paulescu: Spitalul. a exclus posibilitatea unei rectificări oficiale. directorul Institutului de Boli de Herbert Best (stanga). dr. Comitetul Nobel a recunoscut meritele românului Nicolae Paulescu în descoperirea tratamentului antidiabetic. lucrarea autorilor canadieni ar fi fost inutilă.K.înainte chiar ca Banting să-și fi început cercetările și. Constantin Ionescu. Impreună cu faimosul clinician francez E. Imaginea omului de știință Nicolae Paulescu a fost umbrită de concepțiile sale ideologice de extremă dreaptă. In 1931. înaintea lui Banting și Best. ci diabetologul scoțian Ian Murray. Abia în 1969. un român descoperise insulina. pentru mai multe decenii. Incercând să scrie o istorie a descoperirii insulinei. Ian Murray. In anul 1990. Am impresia ca el a izolat insulina. TRATAT. a fost inițiată o campanie de restabilire a adevarului. Comitetul științific AAARGH (Asociația Foștilor Amatori de Povești despre N.

obținând. 8 noiembrie 1869. Rușine boșorogilor! Ierte-vă Dumnezeu.H. după cum cer întreaga lume. pe care puțin merituoasele academii se face că nu le vede. între altele. Să fie sănătoși ! Nimeni nu are monopol asupra adevărului. acum vă dați la parfum jidănesc ? Cerem Academiei Române să ia poziție publică în problema Holocaustului.Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat cercetătorilor N. http//aaargh) și Librăria Românească Antitotalitară din Paris apreciază și partea mai generală din opera profesorului Paulescu.studiază medicina la Paris. Obține la Universitatea din Paris al doilea doctorat în științe cu teza: Étude comparative de l'action des chlorures alcalines sur la matière vivante (1901) . nu pe névé ! Academicienii scot cumva adevărul din Bastonul cu care Moise trăgea Marea Roșie pe sfoară ? Scuipați-vă singuri. Nici unul dintre voi nu ajunge la glezna lui Paulescu. să-și argumenteze atitudinea cu probe și dovezi științifice. ei au comis holocaust contra românilor.C. Banting si Ch. nici politice sau ideologice. Academia Română ar putea citi. sub titlul Pancreina și procedeul fabricatiei ei (1922) . Francmasoneria 104 . a cercetat metabolismul glicogenului. la Bucuresti .lucrează ca medic extern. Best anunțând descoperirea insulinei (denumire propusă de ei pentru hormonul pancreatic) (1921). cărțile lui Paulescu. intern și secundar in capitala Frantei (1891-1897). cartea de față spune multe lucruri interesante despre jidovi și Talmud. Premiile Lenin. cel cu moț. Scrisă în urmă cu aproape un secol.G. unul altuia ? Sau poate în buricul lui Elie Wiesel. cerând România toată. Paulescu a înțeles rasismul iudaismului și sionismului. rolul pancreasului în asimilația nutritivă (1900-1931) . Talmudul.schita biografica N. După ce l-ați pupat pe Ceaușescu în cur. După aceea putem discuta. Românii nu vă iartă. la Facultatea de Medicina din București. ajută la înțelegerea istoriei. ce atribuiau. în 1899. ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. vor plânge cu lacrimi de crocodil și vor cere despăgubiri pentru crime inventate… Vreme de 45 de ani. scrie teza: Recherches sur structure de la rate (1888-1897). profesor de fiziologie.Paulescu: Spitalul. până nu de mult. pe care l-a denumit "pancreina". Premiile Stalin și alte murdării bolșevice. titlul de doctor în științe cu lucrările: Cercetări experimentale asupra modificărilor ritmului mișcărilor respiratorii și cardiace sub influența diverselor atitudini ale corpului și Cauzele determinante și mecanismul morții rapide consecutivă trecerii de la poziția orizontală la stațiunea verticală (1897-1899). nu emoționale. academicieni certați cu adevărul ! Citiți numai în palme. care este ADEVĂRUL. a abatorului popoarelor care a fost lagărul iudeo-comunist.Războaie și Holocausturi Cf. Până și medicina veterinară depășește această « viziune » fără de viziune ! Nu trăim doar cu pâine. care nu credea că Medicina se limitează la studiul funcțiunilor de nutriție și relație ale omului. Actualitatea trecutului 3 Articole din REVISTA 22 / 2003 William Totok Istorie Cazul lui Nicolae C. a celor ce se petrec azi. Paulescu (I) NICOLAE CONSTANTIN PAULESCU . Cahalul. Paulescu știa că va veni o zi când jidanii se vor face mai români ca românii. El a susținut anumite idei cu care unii jidani nu sunt de acord. diabetul. nu românii contra lor ! Paulescu știa că va veni ziua când jidanii ne vor strânge de gât. la Oficiul Român de Brevete este înregistrată invenția lui Paulescu privind obținerea hormonului antidiabetic. Coranul. urmează cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din Paris.descoperă hormonul antidiabetic elaborat de pancreas. puțin mai târziu Fr. a celor petrecute cu ocazia războaielor mondiale. adică sionisto-americane ! Rușine. de-ați murdărit România făcând sluș cu toții în fața lui? Mofturile voastre și ale neguțătorilor de Premii Nobel amintesc comitetele comisarilor gândirii. în oglindă. Academie infamă.

descoperitor al insulinei". ca "o campanie sistematică de decimare a populatiei evreiești din Romania" nu ar fi avut loc. de asemenea. a publicat o corespondență din Franța care deja din titlu se anunța a fi polemică: Dupa Eliade. aveau titluri de felul Complotul iudeo-masonic împotriva națiunii române. Acesta sugera.) la L'Hôtel Dieu." Presiuni de peste Ocean Relatările privind cazul Paulescu apărute în Ziua nu se deosebesc prea mult de exemplele citate mai sus... Regimul Antonescu și evreii.s-au oprit asupra subiectului. a fost contramandată din cauza trecutului antisemit al profesorului Paulescu (1869-1931). fără să precizeze că scrierile medicului calificate drept "pamflete" constituie. în acord cu profesorul Gérard Slama de la L'Hôtel Dieu.03) se susține că "o abordare pur obiectivă" a problemei "Holocaustului din Romania" ar fi dificilă din pricina unor "presiuni internaționale". a unui brevet romanesc intitulat Pancreina și procedeul fabricării sale". deoarece l-ar fi scos din uitare pe cel care a descoperit insulina. "Ceremonia. ceea ce au aflat cu o zi inainte cititorii ziarului francez. Noaptea de cristal .07. editate in Romania anilor ‘20.Paulescu moare la București (19 iulie 1931). ministru de Externe și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri". Citând Le Monde. de fapt. Cahalul. organizat de către evrei pentru a compromite regimul lui Hitler. să anuleze ceremonia. ziarul bucureștean continuă: "Nicolae Paulescu a fost.. a dat naștere Garzii de Fier". De data aceasta Ziua a susținut că pregătirile pentru dezvelirea bustului lui N. ai Ligii Naționale a Apărării Creștine (1). larg raspândita în Romania: "Mosadul inventează holocaustica oriunde are vreun interes.canadieni Banting și Mac Leod pentru descoperirea insulinei (1923) . în articolul intitulat: Anatomia unei conspirații. In ziua când trebuia să aiba loc ceremonia dezvelirii bustului. Articolul din Ziua este scris în același stil ca și așa-numitele "dezvăluiri" semnate de Vladimir Alexe. Cotidianul francez susține că dezvelirea unui bust al lui Paulescu se anunța ca o reparație a unei nedreptăți. întocmit în iulie 1944 de Mihai Antonescu.03). 20. Ziua. la dezvelirea unui bust al lui Paulescu și s-a arătat mirat de trecutul celebrului cercetător în tratarea diabetului. în Ziua din 12. a cărui colaborare activă cu cercetători francezi avea să ducă la obținerea. ziarul Adevarul din 26 august 2003 titrează: "Redescoperindu-i trecutul antisemit. Paris manque d'honorer l'inventeur antisémite de l'insuline. a cărui scindare. alte două ziare din București Ziua si Evenimentul zilei . Ionescu. unde unul dintre participanții la discuții șia postat concluzia semnificativă pentru un anumit tip de gândire conspiraționist-xenofobă. Intr-un alt articol publicat în același ziar de Miruna Munteanu și Ciprian Nițulescu (Dezvăluiri din arhiva Ministerului de Externe. relatează ziarul. Ambasada Romaniei la Paris a decis. La o zi dupa ce cotidianul parizian Le Monde a publicat articolul semnat de Nicolas Weill.Paulescu: Spitalul. niște contributii "originale" la teoriile antisemite vehiculate și răspândite de la sfarșitul secolului al XIX-lea în diversele țări europene.02). Adevărul preia apoi și informația că "după tergiversari. Talmudul. In fond. că pogromul împotriva evreilor din Germania ar fi fost. pe un ton ușor iritat. Francmasoneria 105 . unul dintre fondatorii. pe 21 august. de fapt. la București. Articolul din Adevărul reda. Autorii articolului au stârnit aplauzele comentatorilor găzduiți de forumul electronic de dezbatere accesibil prin adresa-internet a ziarului. care urma sa aiba loc (. Acesta din urmă a participat. în 1922. Coranul. Le ventre de "une". în 1923.07. în capitala Frantei. ale cărui pamflete. Evreii si alcoolismul". un partid antisemit. în 1927.04. din 27 august 2003.9/10 noiembrie 1938 (Ziua. cu această aserțiune semnatarii articolului nu spun nimic altceva decât ceea ce două saptămâni mai tarziu a afirmat și presedintele Iliescu în interviul său scandalos din ziarul israelian Ha'aretz (din 25. Parisul anulează dezvelirea unui bust al lui Nicolae Paulescu. Cioran. de pildă.C.. Cei doi autori încearcă să demonstreze cu ajutorul unui "raport. România este invitată să se lepede de o alta mare personalitate acuzată peste Ocean de antisemitism.

Paulescu "au fost însă aruncate în aer de o acuzație venită de peste Ocean: Nicolae Paulescu ar fi fost antisemit. și opiniile sale politice.Paulescu: Spitalul. (Pentru desemnarea influenței evreilor asupra politicii internaționale respectiv americane. orientările ideologice. ale carui cercetari și descoperiri au salvat și continuă să salveze milioane de vieți. în discursul revizionist occidental se utilizează formula aluzivă: "coasta de est".a exprimat și academicianul Nicolae Cajal. pe care extremiștii de dreapta le numesc "oculte". "Eu sunt gata (. Pledoaria pentru o diferențiere strictă între descoperirea medicală și teoria politică a lui Paulescu este nepotrivită. în aceste condiții.reprodusă în același ziar (din 29. să facă distincția între omul de știință Paulescu. a principiilor universale ale drepturilor omului. nedreaptă de antisemitism. medicală. și comemorarea sa la Paris ar fi condus la represalii. Un loc central în această discuție l-au ocupat scriitorii. "Indiferent de părerile pe care le are un om la un moment dat în viața lui. organizații extrem de influente de peste Ocean au amenințat chiar cu blocarea aderării Romaniei la NATO. cititorilor li se sugerează că ar fi vorba despre niște grupuri puternice.) să spun că meritele știintifice nu au absolut nimic comun cu activitatea politică. conștient sau inconștient de ele".C. și-au pierdut inocența. participarea unor oficiali români la un omagiu adus lui Nicolae Paulescu ar fi alimentat polemica". profesorul Nicolae Hâncu. de exemplu. istoric etc. sugerand posibilitatea unei viitoare disculpări a lui Paulescu de acuzația. Perspectiva unilaterală asupra unor personalități compromise din cauza unor atitudini politice detestabile făcea parte și din strategia reconsiderării folosită într-un context asemănător după ultimul Război mondial.(2)) In continuare ziarul se referă la opinia exprimată de "delegația română de medici" care urma să participe la dezvelirea bustului și care "ținea". susține și el întrun interviu acordat cotidianului Ziua (din 28. Despre faptul că cercetările lui Paulescu nu s-au rezumat doar la cele privind descoperirea insulinei.. Coranul. Talmudul. Facând abstracție de responsabilitatea etică a omului de știință (medic. ziarul Ziua încă nu a aflat. Tocmai acest N.08.08. a umanismului și democrației. însă. când Blaga era pe post de om de serviciu la Biblioteca Universitară din Cluj și ajunsese muritor de foame?" O părere similară . o desfacere între contribuția la știință și problemele în care un om are o serie de opinii". Francmasoneria 106 .). Cahalul. președintele Federației Române de Diabetologie. "totuși. Intrebarea tulburatoare asupra responsabilității intelectualului și-au pus-o. în pofida valorii unor lucrări sau descoperiri.03) că "denigrarea lui Paulescu a fost orchestrată". tocmai din cauza opțiunilor lor totalitare considerate o trădare a eticii profesionale. numeroși scriitori care în operele lor au dezbătut. fiindcă cele două laturi ale activității sale sunt strâns legate. Problematica responsabilității s-a pus de asemenea și în cazul unor chimiști sau fizicieni care au contribuit la construirea unor arme de distrugere în masă. președintele Comunității Evreiești din România.. a spus Cajal. cădem acum în exact aceleași năravuri pe care le avea regimul comunist care începând cu 1947 a ras marile valori. fizician. care nu sunt întru totul elucidate". Fără a nominaliza "organizațiile de peste Ocean" despre care se vorbește în acest articol. întrebându-se. adaugând: "România trebuie să se mândrească că a avut un om ca Paulescu în cercetarea medicală romanească și a făcut un pas mare înainte prin ce a făcut el". "cum este posibilă imixtiunea politicului de o asemenea manieră încât o personalitate științifică incontestabilă să își vadă meritele anulate pentru niște lucruri care nu au nici o legatură cu știința?". Paulescu pretindea că teoriile sale antisemite au o bază științifică. chipurile. In contextul destul de sensibil al discuțiilor pe tema Holocaustului. "eu consider că trebuie făcută o diferență mare.03) . desemnând prin această sintagma eufemistica organizatii evreiești reale și imaginare. filozofii și cercetătorii din domeniul științelor umanistice care. ci și la demonstrații teoretice privind inferioritatea biologică a "rasei evreiești" față de arieni. atitudinea blamabilă a unor oameni de știință de o valoare incontestabilă față de ideologia totalitară a national-socialismului hitlerist.

Petre Țutea. Cuza (1857-1947) cel mai influent teoretician xenofob și rasist din Romania. Concluzia la care ajunge Paulescu este cea împărtășită de mai toate curentele și partidele antisemite: "Dealtmintrelea. când reaparuseră primele nuclee post-comuniste ale extremei drepte. "Ovreii au o răbdare prodigioasă și o încăpățânare cu adevarat diavolească. ultimul capitol al lucrarii Spitalul.. a fost pur și simplu monitorizat în planul lumii științifice internaționale.C. Partidul Naționalist Democratic. Cahalul. 31). Paulescu preia în această scriere toate clișeele antisemite care la începutul secolului XX erau vehiculate prin intermediul Protocoalelor întelepților Sionului (traduse în limba română de legionarul Ioan Moța și reeditate după 1990 de Editura Lucman din Bucuresti). care va ajunge astfel.) Este interesant că. Toate aceste partide au fost pepiniere fasciste care au pregătit psihologic. iar argumentele contrarii. Acest neam blestemat nu se dă îndărăt niciodată și dinaintea nimănui. Organizația a fost înființată de A.C.Paulescu: Spitalul. este să realizeze o Republică universală. Cuza la 3 martie 1923 prin transformarea Uniunii Național Creștine (fondată de Paulescu în anul 1922).care astazi e tot așa de vie. către care tinde ovreimea. Reabilitarea lui Paulescu Reabilitarea postumă a lui Paulescu începuse imediat dupa 1990. Actualul senator PRM Gh. potrivit lui Paulescu. când e vorba să-și sature ura . 7). Publicarea cărții lui Paulescu la editura condusă de Radu Dan Vlad (3) . idee vehiculată și de cotidianul Ziua.C. s-a încercat și se șncearcă. dar. s-au dovedit facile și false" (p. Francmasoneria din 1913 este calificată de Buzatu drept "un act reparator" (p. p. 55).menținerea savantului pe aceeași listă infamă și pentru același motiv. Prezentarea medicului român ca un prizonier al spiritului vremurilor (Zeitgeist) nu este altceva decât o minimalizare grosolană a activității politico-ideologice a lui Paulescu. (. etc. Cahalul. care trebuie considerat un creator și furnizor de idei care au influențat opinia publică. Talmudul. Mircea Eliade. inclusiv Mihai Eminescu .ideea conspirației globale contra medicului antisemit. împreună cu Nicolae Iorga. stăpânul lumii intregi" (p. Constantin Noica. ținând de ridicolul limbaj al intrării României în Europa (sic!) etc.reeditat în anul 1996 la Editura Majadahonda din Bucuresti sub titlul Francmasoneria . și după 1989.. Impreună cu Octavian Goga întemeiază în 1935 Partidul Național-Creștin. Coranul. Coranul. scopul de căpetenie.C. Dar totul a fost și este în zadar! Căci reinstalarea lui N. De fapt: Liga Aparării Național Creștine (LANC). care și-au ales Franța ca loc de expansiune a unei republici universale: "In ochii masoneriei marea misiune a Franței este de.. iar în 1937 se formează guvernul de tristă amintire Goga-Cuza (care va adopta primele legi antisemite).care este.. ca în timpul lui Hristos". Francmasoneria se forțează să prepare Statele Unite nu numai din Europa. Buzatu a reliefat deja în prefața volumului lui Paulescu . Cuza înființase în 1910.aspect umbrește întreaga operă a doctorului care nu a fost un simplu ucenic al vreunui vrăjitor. cit. (continuare în numarul viitor) Note: 1. a prezida la organizația Republicii universale al cărui președinte va fi un fiu al lui Iuda.. el desfide timpul și trece peste toate piedicele. nouă ani mai târziu același Cuza sprijină crearea Gărzii Constiinței Naționale. Francmasoneria 107 . Francmasoneria continuă. Emil Cioran. politic N. ci din lumea întreagă" (p. conspirația iluminaților din anul 1776 (op. sub dominația lui Israel. fiind eliminat din cursa pentru Premiul Nobel. iar în 1923 LANC. 36). Pentru a demonstra cauzele izolării politice a celui care fusese în perioada interbelică alături de A. precum și în cazurile Nae Ionescu. Buzatu scrie că "Paulescu și-a atras nu numai fulgerele cercurilor interesate ori vizate. mai grav. scrie Paulescu în ediția prefațată de Buzatu. de fapt. De altfel. Paulescu în centrul atenției noastre nu a mai putut fi blocată.. 6). ci însuși vrăjitorul care a stârnit și a impulsionat spiritele malefice ale unui antisemitism îmbrăcat în straie medical-teologice. Talmudul.

Crainic l-a întâmpinat cu entuziasm. tributară unui maniheism schematic religios.care fusese si consilier al editurii neolegionare Gordian de la Timisoara .01.C. 138). "ca o puternică realitate biologică" (pp. p. 3-4) într-un serial intitulat: Doctrina despre viață a profesorului Nicolae Paulescu. In consecință. 2. pentru Paulescu există instincte individuale și sociale care se manifestă sub forma (religios) creștină și luciferică (satanică). având ca scop final dominația globală și instaurarea statului supranațional. Deoarece teoriile acestuia sunt N. Aceste particularități deghizate ale instinctului social devin vizibile printr-o accentuată tendință de dizolvare a rânduielilor tradiționale. împreună cu statul Israel centrul mondial de dominare a lumii. Belastungszeuge: Jehova. pe care l-a numit "profetul naționalist și creștin al României". Francmasoneria 108 . 19). Ed. După Crainic. Cahalul. In această viziune asupra lumii. 3. Intr-un necrolog dedicat în ziarul Romania libera din 16. ideile lui Crainic și Paulescu se suprapun. Sintagma "cercurile de pe coasta de est" apare și în discursul extremistului István Csurka din Ungaria. numeroase afinități (Crainic. Necrologul citat nu amintește nimic de faptul că după 1989 fundația amintită a devenit singura instituție legionară din România. formează. Cf. socialism. Crezând în mântuire prin credință. fiindcă el a demonstrat plauzibil că "naționalismul este un instinct natural". Crestinism ortodox si rasism biologic Paulescu îi descrie pe evrei ca pe ucigașii lui Iisus Hristos. ei nu merg atât de departe ca și A. Constantin Schifirnet. 2001.2001. poltert im Namen der "ungarischen Wahrheit". fiind apreciat pentru aceste demersuri nu numai de autorul cărții Ortodoxie si etnocratie (1938). specifică pentru o gamă largă de manifestari distructive deghizate în liberalism. ei nu exclud reabilitarea rătăciților prin botez. descoperind în scrierile cu tenta religioasă ale lui Paulescu. Talmudul. mai susține Paulescu.C. potrivit căruia lumea (omenirea) este împărțită în două părți identificabile în manifestarea instinctelor. comunism sau francmasonerie. care în 1942 l-a elogiat în Revista teologica (anul XXXII. Nichifor Crainic.11. Corneliu Zelea Codreanu sau Nae Ionescu) care și-au axat ideologia exclusivistă pe virtuțile ortodoxiei. nr. Horst Mahler und die neuesten Mutationen des Rechtsextremismus. 25. "Spiritul evreiesc triumfă (împreună) cu protestantismul" (p. Bucuresti. ca fostul mitropolit din Sibiu. Deutsches Kolleg. Crainic fusese fascinat de perspectiva dihotomică a teoriilor antisemit-teologice ale lui Paulescu asupra lumii. afirmând că și după 2000 de ani aceștia "cutează acum" "să sugrume religia divină" (p. Nicolae Mladin. stabilit în Germania. "de iubire înrădăcinată în ființa omenească". Endlösung der Judenfrage. Deși ei sunt de părere că Talmudul nu reprezintă nimic altceva decat o "falsificare iudaica a Vechiului Testament". Horst Mahler. 139). Ulrich Glauber. Cf. eseului lui Richard Herzinger.2000 lui Radu-Dan Vlad .2002. in: Süddeutsche Zeitung. Albatros. Coranul. Paulescu și-a bazat teoriile incendiare pe un mixaj compus din elemente ale creștinismului ortodox și rasism biologic. Potrivit acestei scheme bipolare evreii se situează în sfera instinctualității sociale. 1997. medicul atras de teologie ar fi singurul mare reprezentant al "naționalismului creștin". De exemplu. ed. fiind și co-autor al statutului Fundației "George Manu".01. anticipand astfel ideile altor extremiști de dreapta (de pildă. p.). 13. 1-2 si nr. autorizată de "simiștii" exilați și conduși de Mircea Dimitriu. Ortodoxie si etnocratie. după părerea lui Mahler. ci și de înalți ierarhi ai bisericii ortodoxe. István Csurka. Coasta americană de est. Gotteserkenntnis statt Judenhass. in: Basler Zeitung. 03. 03. 131-132).Paulescu: Spitalul. Ion Antonescu.si ideologic terenul pentru holocaustul săvârșit și patronat de aparatul tehnocratic supus dictatorului fascist.03. Cuza.acesta este calificat drept un editor care a contribuit la reabilitarea mișcării de dreapta din România. transformat într-un instrument doctrinar al "dușmăniei diabolice împotriva lui Iisus Hristos" și "o sursă care hrănește salbatecul spirit de separație și de universală dominație iudaică" (Crainic.

asupra întrunirilor tinerilor extremiști de dreapta din anii '20: "îndreptarele de orientare la aceste ședinte erau scrierile geniilor noastre naționale. p. op."(1) In articolul citat din Ziua se mai menționează faptul că lui Paulescu "i se reproșează acum că a fost un apropiat al lui A.C. de la înălțimea catedrei. In opinia lui Corneliu Zelea Codreanu tocmai aceste scrieri a căror "paternitate" o contestă stranepotul medicului fusesera calificate de fondatorul Legiunii drept "articolele sfinte ale profesorului Paulescu". prin sciziune. care i-a dedicat lui Paulescu un numar omagial special. în chip strălucit. căci ei pretind că sunt poporul ales. "Suntem invadați de o rasă străină. și mai cu seamă.1923). Cel mai mare noroc al nostru și deci al românilor a fost profesorul Cuza.C. "Articolele sfinte ale profesorului Paulescu".inspirate din literatura antisemită germană. In special cursurile sale de economie-politică ce tratau. scrierile și prelegerile profesorului Cuza. jidanii. cu moravuri sanguinare. fondată la începutul anului 2003 la București. care s-au infiltrat în mădularele țării. și ca acele mai vechi ale turcilor și tătarilor. In cartea sa Pentru legionari (aparuta la Sibiu in anul 1936. de unde au venit. vorbind despre "o serie dură de broșuri și articole antievreiești si antimasonice" . lecțiile de educație națională ale profesorului Găvănescul. Intr-adevar. schițează un gest de distanțare față de numeroasele texte ale medicului (între care un loc aparte îl ocupă cele 3 volume: Biserica și Sinagoga față cu pacificarea Omenirii. 5/2003). extremistul Cuza a pledat pentru renunțarea la Vechiul Testament și pentru un creștinism bazat doar pe învățăturile cuprinse in Evanghelie. întru totul. le-au citit Codreanu și adepții săi și în revista antisemită Apărarea Națională editată de tandemul extremist Cuza-Paulescu: "La 1 Aprilie 1922 apare revista bilunară Apărarea Națională. "cunoscător neîntrecut al manoperelor iudeomasoneriei". In ceea ce priveste propunerile pentru rezolvarea așa-numitei "probleme evreiești" între soluțiile propuse de Paulescu și Cuza există o convergență evidentă. Rost (nr. Codreanu inspirat de Paulescu Până și noua revistă cripto-legionară. sub conducerea profesorilor Cuza si N. ce de un secol și jumătate se strecoară tiptil în țară.C. în 1923. prin granițele ce-s rău păzite". Bogdan Petriceicu Hasdeu. nr. scrierile profesorului Paulescu.. chemând pe români la înțelegerea celei mai grave probleme prezente a lor. Printre publicațiile sale antisemite sunt citate: Complotul iudeo-masonic împotriva națiunii române și Evreii și alcoolismul. Expulzarea jidanilor se impune în mod imperios. Coranul.apărute după primul Război mondial. Toate scrierile profesorului Cuza erau. Cahalul. "Această invazie e mult mai teribilă ca aceea recentă a nemților. nu odata citite. 20/15. chestiunea jidănească. ne-au fost călăuza în fiecare moment în sforțările pentru cunoașterea ei. Mihail Eminescu. Paulescu și A. de care am scăpat relativ repede. Vasile Conta. Oricine își poate da seama ce a însemnat pentru noi.01. N. nu vor putea fi dați afară decât prin sforțările persistente ale întregii nații românești.C. apariția acestei reviste. de care ei sunt infectați. care mai târziu. căruia îi datorăm puterea noastră de a ne orienta față de toate manoperele jidănești" (Codreanu. Cuza. Paulescu. ci de trei-patru ori citite și studiate. 1924-1925). cit. In ea găseam tot ce ne trebuia pentru o perfectă lămurire și înarmare a noastră. Francmasoneria 109 . a dat naștere Garzii de Fier. unul dintre cei mai străluciți cunoscători ai problemei jidănești din lume. de acord cu paternitatea atribuită lui Paulescu privind aceste articole". scria Paulescu într-un articol publicat în Apărarea Națională (an I. Cuza și că a participat la fondarea Ligii Naționale de Apărare Creștină (!). asiatică. pe când toți acești dușmani au fost izgoniți peste hotare. în mijlocul gândurilor și frământărilor noastre. 49). din pricina numărului lor enorm și care crește pe zi ce trece. iar apoi într-o ediție anastatică la Editura Gordian din Timișoara în 1993) Codreanu descrie cu lux de amănunte influența exercitată de "profesorii românismului".Paulescu: Spitalul. de care nu ne-am mântuit decât prin lupte sângeroase de mai multe veacuri. Talmudul.. Vasile Alecsandri etc. chemat să devină proprietarul tuturor averilor de pe pământ și stăpânul întregii omeniri. Strănepotul său nu este însă. și mai ales din pricina viciilor de hoție și de trufie.

(8) Ideea reapare dupa 1990 cu aceeași vehementa. acesta fiind anticipat în 1930 de catre A. și la Bucuresti. Cuza susține că "așezarea jidanilor în România face parte din planul lor de a-si dobândi un teritoriu propriu.(7) Mircea Eliade avertiza și el în textele sale legionare față de pericolul străinilor care devin în România un fel de stat in stat. La 1 și 15 ale lunii. Ideea fusese articulată deja spre sfarșitul secolului al XIX-lea de Vasile Conta ("părintele doctrinei antisemite din Romania") într-o cuvântare intitulată Chestia evreiască (1879). Cuza în al sau Imn de lupta. Numerele revistei erau adevărate transporturi de muniții prin care noi invingeam argumentările presei jidanesti" (ibidem. de pildă la Șerban Milcoveanu care scrie că "în 1922-1925 reacția de apărare împotriva complotului iudeo-masonic de a coloniza ginta straină și de a ocupa infrastructura economică pentru a transforma spațiul carpato-pontodunărean în Stat bi-național cu Evreii clasa conducatoare și exploatatoare în calitate de Națiune învingătoare și cu Românii clasă subordonată exploatată în calitate de Națiune învinsă". aceste concepte înrudite au pregătit terenul holocaustului în Romania. un mare răsunet.(10) Toate aceste scrieri pretind în numele unui adevăr absolut că România este și a rămas o țintă preferată a evreilor care nu au renunțat la obiectivul lor vechi de a acapara țara și de a o transforma într-un stat al lor. Cahalul. s-au organizat pogromuri și s-au derulat epurările etnice sângeroase.(6) Tributar acestei logici. Prin efectul lor ideologic imediat asupra practicii politice. Fapte. In spiritul acestei lozinci fasciste Cuza și Paulescu și-au dezvoltat tezele antisemite care au culminat în teoria încă vie în anumite cercuri din România contemporană potrivit căreia evreii urmăresc să transforme țara într-un Israel. și la Cluj.C. pe care să se desvolte ca nație autonomă.la noi în România. pentru noi era un triumf. Editura Minerva.C.care vor să transforme România într-o colonie a lor. Principii. Talmudul.Paulescu: Spitalul. p. Coranul. 1 1908).C. Cuza în diverse articole și cărți. 246 (Bucuresti. p.C. în care vorbește despre o "împarăție jidănească" . Cuza a dezvoltat în anii '20 conceptul așa-numitului "creștinism integral"(2). Bucuresti. In volumul său Naționalitatea în artă. N.Articolele profesorilor Cuza și Paulescu erau citite cu religiozitate de tot tineretul și aveau pretutindeni în rândurile studenților. în care sunt comprimate "liric" toate ideile care mai târziu au facilitat genocidul. care se suprapune cu ceea ce mai târziu legionarul Ion Moța (3) și tehnocratul holocaustului Ion Antonescu au numit "naționalism integral"(4). 1915. Expunere a Doctrinei Nationaliste. alcătuind un stat jidovesc!". Francmasoneria 110 .(9) Cât de adânc s-au implementat astfel de idei delirante în conștiința unor extremiști demonstrează numeroasele cărți și articole apărute după revoluția din 1989. Concluzii. "România a Romanilor!" A. nivelând și paralizand reținerile etice și morale: "Imn de luptă Vrăjmașii ne bântuie Credința ne mântuie Român cu jidanii Robia satanei E harta în toi Nu dați înapoi Navala tot crește Luptati vitejeste Pe goana păgânilor România românilor"(5) Sub lozinca incendiară "România Românilor" s-au produs până-n 1944 cele mai oribile crime. 51). Scenariul pentru aceasta teorie delirantă apare la A.adică a evreilor . Traian Braileanu vorbea în 1937 despre necesitatea distrugerii dușmanilor interni .

noul Israel Despre crearea unui nou Israel pe pământ românesc vorbește și antisemitul virulent Radu Theodoru.. Un alt colaborator al revistei extremiste de la București. de la Roger Garaudy (Miturile fondatoare ale politicii israeliene) la Henry Ford (Jidovul internațional.C. Romania. România". suntem în măsură să decidem cine să conducă România. Depinde numai de români dacă accepta sau nu să devină slugile evreilor în propria lor țară". (Romania Mare. 25. ci evreii". 244). XVI. Cahalul. 1866 N. Traian Romanescu. editată de neolegionarul notoriu din America. Cuza: "Dacă răsfoim Istoria Universala constatăm că cele mai mari nenorociri le-au adus smintiții care s-au crezut oameni normali. Francmasoneria 111 . Pe lângă binecunoscuții autori români de literatura antisemită aici apar mai toți "clasicii" genului. această "conspirație internațională" "pusă la cale de o minoritate neînsemnată". De aceea. Anul IX. în mai multe carți revizioniste inspirate din literatura clasică extremistă și din Protocoalele întelepților Sionului. în: Romania Mare. și-a publicat inițial cartea Marea conspirație evreiească (Editura Logos. Si acest autor își bombardează cititorii cu teza existenței unor "planuri în legătură cu țara noastră respectiv de a o coloniza cu evrei din Moldova și Ucraina și de a o transforma într-o colonie economică. Anul XIII. care folosește extinderea NATO și a UE ca mijloace de santaj și tortură" (Ilie Costache. încheindu-și articolul cu o chemare antisemită în stilul lui A. economică și psihologică. nr.1998) Paul Suditu reproduce sub forma unui citat atribuit unui evreu propozițiile: "România este grădina evreilor și vom făuri acolo noul stat Israel. autorul lucrării antisemite Mitul secolului XX) la Emil Cioran (Schimbarea la față a României).Gazeta de exil. p. imprumutate din arsenalul publicistic al unor autori ca Paulescu. A. p. care nici nu existau pe atunci.09.ro) s-a specializat pe reproducerea unor scenarii care vizează distrugerea României de către forțe ostile. nr. scrie un alt partizan al ideii fixe privind conspirația antiromâneasca a evreilor. Același autor recomandă apoi cititorilor revistei antisemite condusă de Corneliu Vadim Tudor să citeasca elucubrațiile unui alt colaborator al revistei Cristian Negureanu. 1997). odata pentru totdeauna". 637. care sintetizează aserțiunile vechi prin adaptare la realitatea de acum: "Planul prin care evreii doresc ocuparea Romaniei există în arhivele israeliene. Aceste teze aberante sunt dezbătute. 719. și în revista România Mare.C. Bucuresti. Revista electronica Garda de fier . și de la Alfred Rosenberg (ideologul principal al nazismului german. "Presiunile asupra României spre a se realiza aici un nou Israel sunt de natură politică... 2000. ceea ce dovedește și lista bibliografică din cartea sa. nu știm de ce singura concluzie care ne vine acum în minte este o parafrază la un celebru proverb american: Un indian bun este un indian mort". îngerul din iadul mondializarii . precum suna titlul unui text nesemnat.go. Intr-un articol intitulat Antisemitismul la el acasă. evreii. nici ucrainenii. 27. Coranul. pe larg. Constantin Burlacu. Talmudul.dezvaluire.România . Cuza sau Codreanu: "Dușmanul de moarte al poporului roman. a publicat în anul 2001 capitolul XXIII .Singura cale -. pentru că numai nouă ne-a dat Dumnezeul lui Israel această putere supremă asupra voastră!". Bucuresti..30 -. Romanescu zugrăvește pericolul evreiesc în culori apocaliptice ca "un uriaș infern comunist" în care "vom sfârși cu toții" dacă nu se va "lichida. "Evreii au vrut să-și creeze statul în. al căror țel final nu este nimic altceva decât a transforma Romania în "a doua Palestină"(11).. Numai noi. ediția românească din 1927!). încă de acum șaptesprezece secole. Bucuresti. Pagina internet intitulată Dezvăluiri (www. 1997) sub forma unui lung serial în Romania Mare. scrie Theodoru în România ca o pradă (Editura Miracol.C. 428. Nazismul sionist (Editura Alma Tip. nu sunt nici ungurii. în care se pot citi afirmații incredibile. "Distrugerea României ca Stat Național".09. "a fost și rămâne o lucrătură a iudeo-masoneriei internaționale. financiară. așa cum fusese în timpul degeneratului rege Carol al II-lea și banda lui de iudeo-francmasoni".02).Paulescu: Spitalul. nici rusii.

Evreii ne vor fi stăpâni. vezi: Cristian Sandache. ei trebuie să uite Talmudul și să-și citească profeții. 1992. Andrei Oișteanu. iar noi.). referindu-se la evrei. Prefață de Dan Amedeu Lăzărescu. iulie 1937. București. Presa vremii din întrega Europă a redat strigătul de disperare al poporului român: "Evreii vor să facă din România. p. 3. Paideia. dupa: Alexandru Florian s. In cazul în care profețiile biblice se vor împlini și. Apărarea Națională. București. Contribuții la Istoria României. evreii vor veni în Romania. 111). Cahalul. Paulescu. coordonator și prefațator: Gh. Cf. ca toate națiile. Palestina și din București.(sic!)". p. mai ales. odată cu țara și limba strămoșească. Chabauty. și obligațiunea de a ne apăra naționalitatea (…)".l.) 5. fățiș. 161. Marcel-Dumitru Ciuca / Aurelian Teodorescu s. 1905. Imaginia evreului în cultura româna. ed. 8. este un fel de El Dorado (țara de aur) care ar constitui o pradă bogată. p. 05. moștenim. slugile lor. Talmudul. Cluj-Napoca.: Jean Ancel.a. 9. evreii caută să-și creeze acest centru national. Bucuresti. 1995. astăzi regatul României (…)". Les juifs.09. Dumnezeul lor este și al nostru. p. Cahalul. nr. (ed. marele poet Mihai Eminescu (Scrieri Politice Literare. cit. și Leon Volovici. adică de pe la 1850. Dimensiunile ideologiei legionare.a. 4. cu arma în mâna" . savantul roman dr. In lucrarea sa Pericolul ovreesc.1. 103. Studiu de imagologie în context est-central-european. Dezvăluirea planurilor de ocupare a României i-a atras furia evreimii.). p. Eliade.04. cit.. Coranul. (1996). Bucuresti. N.. Iulie 1945-Iulie 1948. f. Serban Milcoveanu. România în fața unui alt Israel (Editura Deceneu. în provinciile danubiene. vol. Bucuresti. Cf. Dimensiunile ideologiei legionare. București.u. românii. Doctrina national-crestină în România. noul Ierusalim". 1930. în: Vremea.). 17. vol. în: Invierea. 1927.a.01.. In 1913. 6. 2.Paulescu: Spitalul. nr. naivi ca niște copii. Ideologia naționalistă și "problema evreiască" în România anilor '30. (Ședinta Consiliului de Cabinet.C. nr.1937. 2001. 4. Francmasoneria 112 . 285. blânzi ca niște miei și. în lucrarea lui L. Buzatu. 1998. din: Cristian Sandache. afirma urmatoarele: "Când venim în lume. 52-59. n-au decat s-o facă. Ideea care ucide. Cf. (ed. (ed. 1994. 28 februarie 1941. Ed. 180. p. "Dacă voiesc să ne cucerească. 6. Protopopescu. Traian Braileanu.): Stenogramele ședințelor Consiliului de miniștri. sunt scrise urmatoarele: "De vreo 30 de ani. Colecția Românii în istoria universala. Bucure ti. J. Ideea care ucide.afirma.. 2001. 505/ 19. Partidul Comunist și Mișcarea Legionară în epoca fierbinte. Editura Dacia. p. 438. cit. Note: 1. p. 7.a. nos maîtres. Ed. în 1922. Cauzele manifestațiilor studentești. Din lunga listă bibliografică a acestui colportaj se poate deduce mecanismul de receptare a unor lucrări antisemite publicate în Romania și în străinătate după 1990. Tehnica politicei legionare. împinși de războiul din Orientul Mijlociu. fiind. dupa: Alexandru Florian s. prin toate mijloacele. p. cit. Editura Humanitas. un adevarat Rai pământesc pentru poporul lui Israel". cel care a fost privat de primirea Premiului Nobel pentru medicina în urma descoperirii insulinei. afirma în lucrarea Spitalul. împiedicat să primească Premiul Nobel.D. Problema evreiasca 1933-1944. p. Humanitas Bucuresti. Minerva. cu pământul ei excesiv de fertil și cu locuitorii ei buni. Piloții orbi. Paulescu..54. Anul 10. Coranul. 2001. 34 s. op.a. f. Anul 3. p. 10. în: Insemnări sociologice. 1994. N. în: Mircea Eliade: Textele "legionare" și despre "românism". Tot doctorul N.C. 9. f. Pe aceeași pagină-internet este publicat și volumul lui Ovidiu Buruiană. Paulescu afirma că. Talmudul. Cf. această țară israelită. 267. Guvernarea Ion Antonescu. Francmasoneria următoarele: "România. Mircea Handoca. In: Apărarea Națională. Editura Noua Alternativă. Editura Noua Alternativă.

în anul 1991. mărturisea nepotul lui Stalin. ci s-au declanșat scadentele măsuri de represalii. de care s-au bucurat alte figuri istorice compromise din pricina angajamentului lor totalitar. 11. nepotul lui Stalin dovedește cât de adânc s-au interiorizat prejudecțile moderne privind rolul nefast atribuit evreilor. în schimb. numai Trotsky fusese vinovat pentru înființarea lagărelor sovietice care până în 1937 au fost umplute de patrioți ruși. că în 1995 apare. Bucuresti. Potrivit lui Ievgheni Iakovlevici.C. publicată în revista ce apare sub egida ideologică a preotului Gheorghe Calciu Dumitreasa și a lui Marcel Petrișor.Titlul exact este: România .(4) In consecință. Cahalul. o minciună evreiască Ideea fixă privind dorința de expansiune și dominare globală a evreilor bântuie și fantezia unor publiciști sau politicieni contemporani din afara României. Ford nu exclude transformarea Rusiei într-un stat pur evreiesc. "Performanța bunicului meu constă în faptul că după 1918 el a luptat contra torționarilor și trădătorilor revoluției". La acreditarea teoriei că evreii ar fi vinovați de instaurarea comunismului. fusese profesor la Academia Militară din Moscova și care la ultimele alegeri parlamentare din Rusia a fost candidatul de frunte al așa-numitului "Bloc al lui Stalin pentru Uniunea Sovietica". că Chile fusese aleasă în 1942 de catre evrei pentru a o transforma într-un stat iudaic."(2) Reluând mitul potrivit căruia Trotsky ar fi ordonat exclusiv dărâmarea bisericilor ortodoxe. In 1937 nu a început teroarea. Nicolae C. Vezi: George Voicu. Coranul. care după izbanda revoluției bolșevice ar fi declarat că Ungaria a devenit "un nou Ierusalim pe Dunăre". Rudolf Hess (calificat drept "figura credinței esoterismului hitlerist"). cei doi totuși nu au avut parte de aceeași popularitate postumă post-comunistă. Privitor la poveștile despre Gulag și despre teroarea sangeroasă stalinistă.(5) Un prim pas în vederea realizării acestui obiectiv l-ar fi făcut comunistul maghiar evreu Béla Kun. Esoterismul hitlerist. In cartea acestuia Jidovul international (aparută în limba româna la 7 ani dupa aparitia versiunii originale în 1920) se poate citi următorul sofism ambiguu: "Vazută din perspectiva Protocoalelor Sionului. sunt menționate cele mai importante date privind reconsiderarea (necritică) a medicului. De-abia Stalin a pus capăt acestei situații. protejand. dar ea poate fi considerată un stat neevreiesc cucerit de forțe militare evreiești". Cuza și Nicolae C. este.A doua Palestină ? Cazul lui Nicolae C. Numărul tematic al revistei Rost (nr. nepotul fostului dictator sovietic susține că ar fi vorba numai despre "minciuni sfruntate și obraznice" puse în circulație de către evrei. un susținător al ideii că evreii ar fi urmărit să transforme Rusia în propriul lor stat. Ars Docendi. sinagogile (3). 2000. Astfel extremistul chilian de dreapta Miguel Serrana susține. 5/iulie 2003) dedicat lui Paulescu este o încercare de recuperare apologetică a medicului român. Paulescu (III) Gulagul. Rusia de astăzi încă nu constituie statul evreiesc propriu-zis. dr. a contribuit constructorul american de automobile Henry Ford. "în colecția N.Paulescu: Spitalul. Teme antisemite în discursul public. anti-democratic și antisemit.(6) Reconsiderarea necritică In pofida unor încercări de a repune în circulație unele scrieri semnate de A.(1) Nepotul lui Stalin. băgându-i pe trotskiști în lagăre. pentru a-și crea astfel o platformă logistică pentru întemeierea unui stat universal destinat asigurării dominației asupra întregului glob.10. Teoreticianul nazist german Hermann Esser acuza Uniunea Sioniștilor de la Paris că ar fi lansat în 1910 chemarea în vederea "ocupării" Ungariei și Galiției pentru a le transforma în state iudaice. Ievgheni Iakovlevici Djugașvili. Cordonul de aur. Talmudul. în 1978 în cartea sa dedicată adjunctului lui Hitler.C. Aflăm din tabloul biografic citat că "pe fondul reconsiderării post-comuniste a unor mari personalități cultural-științifice din trecutul românesc. care pană ce a devenit pensionar. de asemenea. Paulescu după 1990. ca un Antonescu. Paulescu este numit (în 1990) membru post-mortem al Academiei Romane". In pagina bio-bibliografică a lui Paulescu. Francmasoneria 113 . "Comandanții lagărelor au fost în întregime evrei. de pildă.

cel dintai volum de Nicolae C. Zentralverlag der NSDAP. Pentru un model paideic al Dreptei Romanesti. 33.03. Romania literara. organizată de Secția de Științe Medicale a Academiei Române". "Jüdischer Bolschewismus" . Ziua. p. 2000. Leipzig. Romania libera. la inițiativa directorului literar de atunci (Teodor Baconsky). 5. Franz Eher Nachf. Cuvantul romanesc (Canada). Exercitii de "reactionarism". 7.. Codrescu a scris nenumarate articole. An Stalins 50. Dan Angelescu. 4. Stephan Hille. Rost etc.Paulescu: Spitalul. Ed. introducere: Ernst Nolte. Colectia Dreapta Europeana. a apărut în 1978 sub titlul: El Cordon dorado. 2001 sau Taina jertfei. I. p. Paulescu sau stiinta lui Scio Deum esse. Deutschlandfunk. Puncte Cardinale.Mythos und Realität. Francmasoneria 114 . Intre traditie si actualitate. Noțiunile de «suflet» și «Dumnezeu» în fiziologie (ediție îngrijită. note si comentarii de Răzvan Codrescu)". Miguel Serrana. Editura Vremea. 2003. 1937 (Capitolul XV: Ist der jüdische "Kahal" der jetzige "Sowjet"?. Paulescu. că anul 2001 era declarat "Anul Paulescu" și că atunci "îi este consacrată în ziua de 23 mai. 04. 17 s. că în 1996 "la Casa Memorială «Nicolae C. Titlul american original al acestei scrieri este: The International Jew. Paulescu» din București (str.(7) Note: 1.). 1999. Edition Antaios. 3. Henry Ford. cat si in volumul sau: De la Eminescu la Petre Tutea. studii si a facut traduceri publicate in reviste si ziare (Gazeta de Vest.). Versiunea originala spaniola a fostului ambasador chilian in Iugoslavia (1962-1964). nr. citat după versiunea electronică germana. Dresden. Cf. Generatia dreptei. Bucuresti. Hermann Esser. Remedii morale (text ingrijit. Hitlerismo esoterico. repere biobibliografice. 221. Bucuresti. p. Radu Calomfirescu 15.03. p. Sibiu. Declaratie citata in cadrul emisiunii Europa heute transmisa de postul national de radio din Germania. Bucuresti.7/97). 6. în Aula Academiei Române.C. Das Goldene Band. in care a propus recuperarea unor personalitati culturale si politice ultraconservatoare. după război: Instincte sociale. Die jüdische Weltpest. Grossväterchen Frost. că în 1999 "la Editura Anastasia apare volumul Nicolae C. Todestag wird sein Enkel wohl eine Flasche Wodka auf ihn trinken . pp. colț cu Hristo Botev) avându-l ca amfitrion pe ing. 243.und im Geburtsort des Diktators wird die ganze Stadt auf den Beinen sein.02. Editura Dacia.). Puncte cardinale (anul VII. In cautarea Legiunii pierdute. acreditat în paralel și pentru România și Bulgaria. Anastasia. Cahalul. 113 s. Fiziologie filosofică. Der internationale Jude. N.u. La Conferinta Nationala de Fiziologie din 1997 a tinut si Razvan Codrescu (pseudonim: Adolf Crivat-Vasile) o conferinta intitulata: Nicolae C. Esoterischer Hitlerismus. Cluj-Napoca. Johannes Rogalla von Bieberstein. Paulescu editat în țară. Judendämmerung auf dem Erdball.Elita interbelică a Editurii Anastasia din București.u. Patimi și conflicte. introducere. Coranul. Editura Anastasia. 2. 5567. antidemocratice si radicale de dreapta. München. in: Der Tagesspiegel. 1939 (vezi Capitolul III: Judenproblem: Lebensfrage der Menschheit/Der Pariser Zionistenbund . Dosar istoric Mota-Marin. 1997. Hammer-Verlag. 04. Talmudul. the World's Foremost Problem.03. strănepotul și moștenitorul legal al savantului este dezvelită festiv o plachetă comemorativă (printre cei prezenți numărându-se și viitorul președinte Emil Constantinescu)". Cf. o sesiune comemorativă. Textul fusese publicat in revista prolegionara din Sibiu. prefață și repere bio-bibliografice de Răzvan Codrescu)". 2002. ceea ce reflecta pana si titlurile unor lucrari ca: Spiritul dreptei.Jüdische Kurliste.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful