Dr. Nicolae C.

Paulescu

SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

1

ÎN LOC DE INTRODUCERE
Profesorul Nicolae Paulescu s-a născut în Bucureşti în 1869, făcându-şi studiile în acelaşi oraş. Fiziolog de geniu, el a devenit pasionat de studiul secreţiei interne a pancreasului încă de la vârsta de 21 de ani, moment în care studiile în domeniu se aflau la un nivel destul de primitiv, legătura acestor secreţii cu teribilul diabet nefiind elucidată. Dacă primele studii asupra pancreasului le-a efectuat la Paris, revenirea în ţară se pare că i-a deschis orizonturi noi, în 1916 el efectuând primele experimente pe baza extractelor pancreatice la Bucureşti. Din păcate, munca i-a fost întreruptă de evenimente care aveau să marcheze atât atitudinea faţă de politică, cât şi viitorul întregii naţiuni: Primul Război Mondial şi ocuparea ţării de către Puterile Centrale. Să nu uitam că după înfrângerea românilor la Turtucaia, C. Argetoianu a prevăzut dispariţia încrederii românilor în sistemul de partide, numind acest sentiment chiar „ura împotriva partidelor”. Iarna dintre 1916 şi 1917 a fost poate cea mai nefastă din istoria României: ţara era ocupată, molimele făceau ravagii, iar perspectivele erau dintre cele mai sumbre. Acest scurt excurs istoric are rolul de a schiţa contextul în care medicul şi cercetătorul român era constrâns să îşi desfăşoare activitatea. Este uşor de înţeles de ce discursul naţionalist, antisemit şi autoritarist al unor personalităţi ale epocii, precum profesorul A. C. Cuza, a atras mulţi intelectuali şi spirite luminate care, efectiv, nu vedeau altă soluţie. Din 1920, ascensiunea lui Corneliu Zelea Codreanu şi ameninţarea invaziei bolşevice nu au făcut decât să acutizeze aceste tendinţe. Să ne aducem aminte şi semnalele de alarmă pe care viitorul Căpitan le trăgea în privinţa bolşevizării Universităţii din Bucureşti şi pierderii de teren pe care spiritul naţional, patriotismul o înregistrau. Pentru a reveni la activitatea doctorului Paulescu, succesele incontestabile legate de descoperirea „pancreinei” îi deschideau acestuia calea către realizări fără precedent. În 1921, profesorul Nicolae Paulescu descoperă insulina (un hormon secretat de celulele endocrine ale pancreasului, folosit cu rezultate notabile în tratarea diabetului, având ca efect scăderea glicemiei). Dincolo de această realizare, aplicarea tratamentului la fiinţele umane se lovea de factori neprevăzuţi - câinii folosiţi la experimente mureau din cauza scăderii dramatice a glicemiei - studiile trebuind continuate şi perfecţionate pentru stabilirea unui tratament eficient. Din păcate pentru autorul nostru, cei care au pus la punct procedeul au fost cercetătorii de la Institutul Carolina. Cu toate că Paulescu descoperise, după cum am arătat insulina în 1921, laurii gloriei i-au fost refuzaţi - Doctorul Frederick Grant Banting şi profesorul John James Richard MacLeod, de la institutul menţionat mai sus, au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirea insulinei. Această cruntă nedreptate se pare că a accentuat implicarea doctorului Paulescu în politica naţionalistă. Rezultatele muncii sale de-o viaţă fuseseră adjudecate de alţii. O teză destul de credibilă în opinia noastră este aceea potrivit căreia refuzul Premiului Nobel ar fi avut ca motiv tocmai implicarea în politică a cercetătorului român, animat de o neţărmuită dragoste şi un devotament fără precedent faţă de greu încercata sa patrie, intrat însă în vizorul factorilor de influenţă globali care lucrau la destabilizarea României şi propovăduiau cosmopolitismul. Adoptând o poziţie radicală, de medic al trupului dar şi al sufletului, profesorul Nicolae Paulescu nu s-a mulţumit niciodată cu satisfacţia vindecării bolilor cărnii. Pentru el sufletul era mai important, iar medicul creştin avea datoria spirituală de a-l trata şi pe acesta. Şi în acest sens, Paulescu a fost un precursor, depăşindu-şi cu mult contemporanii. Astăzi, această abordare complexă este îmbrăţişată în toate ţările civilizate, chiar dacă latura profund creştină N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 2

a fost abandonată în beneficiul unor aiureli psihanalitice care au dus, după cum se vede, la legiferarea unor barbarii precum eutanasia. În cartea de faţă ni se înfăţişează mentorul Nicolae Paulescu. Chiar dacă atitudinile sale politice pot părea revolute, ele nu trebuie judecate prin prisma comodă a sentinţei istorice retroactive. Susţinător al lui A. C. Cuza, simpatizant legionar, Paulescu rămâne unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă români, iar opera sa trebuie cunoscută şi citită în totalitate. Nu avem a ne ruşina de teoriile politico-religioase ale unui om care ne-a adus, în epoca sa, pe cele mai înal-te culmi ale cercetării medicale. Ar trebui atunci să ne ruşinăm şi pentru că a descoperit insulina şi pentru că suntem români, ori acest lucru nu e cu putinţă. Opiniile antisemite şi naţionaliste exprimate aici de Paulescu fac parte integrantă din opera sa şi sunt rezultatul dezamăgirii faţă de o politică naţională falimentară şi de un furt intelectual internaţional. Să nu uităm că într-o epocă imediat anterioară, în Franţa, Drumont scrisese La France Juive, iar Michelet se situa pe poziţii antisemite care depăşeau tot ceea ce se scrisese până atunci, că în Germania, August Rohling devenise o celebritate prin Evreul după Talmud ş.a.m.d. Acesta era curentul politic al epocii, iar datoria noastră este aceea de a ne informa şi a-l înţelege. Spirit profund religios, Paulescu a militat pentru viaţa în duhul şi legea Evangheliei, singura care poate scăpa din imperiul patimilor, al degenerării morale şi trupeşti. Revolta sa faţă de incompetenţa şi orbirea clasei politice româneşti l-a dus la opinii adesea extreme, dar care îi aparţin în totalitate şi ca atare trebuie respectate. Marele profesor Nicolae Paulescu şi-a adus o contribuţie hotărâtoare şi în alte domenii ale medicinii, multe dintre descoperirile sale fiind însă ignorate (de exemplu operaţia asupra hipofizei se numeşte în orice dicţionar Procedeul Paulescu - dar cine mai are timp să îşi aducă aminte?), recunoştinţa care i se cuvine fiind ocultată. Nicolae Paulescu s-a stins din viaţă în 1931, la vârsta de 62 de ani, scăpând de durerea de a cunoaşte bolşevizarea României. Noi, cei de azi, trebuie să îi fim recunoscători şi să ne ferim cu umilinţă creştină de condamnări conjuncturale, de judecăţi care nu ne-ar face cinste. Editura

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

3

după cum m-am pasionat şi eu . căci. Voi face şi eu ce voi putea. Ceea ce vă aduc eu sunt ideile personale ale unui om de geniu care. mulţi dintre D-voastră mă vor întreba: De ce vrei să ne faci nişte lecţii clinice? Nu ne sunt oare de ajuns lecţiile ce ni le fac profesorii de clinică? Desigur că aceste lecţii.afară. n-a fost înţeles. Potain. căci n-am avut unde în altă parte. Într-adevăr. Dar. e de ajuns să vă spun că omenirea n-a avut niciodată un medic mai mare ca dânsul. cu ferestre largi şi luminoase. care e imensă. Domnilor. ca Lannec. nu găsim pe nimeni care să-l egaleze.Paulescu: Spitalul. în lecţiile viitoare. de ce v-am chemat în acest aşezământ? V-am chemat ca să vă fac câteva lecţii clinice. acest nume nu l-aţi întâlnit decât rareori în cărţile de medicină şi aproape nimeni dintre profesori nu l-a pronunţat înaintea D-voastră.nici în timpul său. Trousseaux. Dar pietatea elevului se află aici în faţa datoriei profesorului. Din fericire vă am pe D-voastră. Şi ca să ştiţi cine este Lancereaux. Oricât voi strigă. Vă miră mult cuvintele mele! Într-adevăr. Veţi zice poate că admiraţia mea se explică prin împrejurarea că am fost crescut la şcoala acestui maestru. sunt la rigoare suficiente. poate. ele constituie un fel de clinică clasică. pentru mine nu este loc în spitalele din Bucureşti. El singur a înţeles importanţa noţiunii de cauză şi a pus medicina pe drumul unei adevărate ştiinţe. un palat măreţ. ca observator fără seamăn şi ca spirit ştiinţific extraordinar. ce va merge să arate Franţei că cel mai mare dintre medicii lumii este fiul ei. murind. Dar.şi v-am chemat aici. care fac ca nimeni să nu mai poată pătrunde acolo. Francmasoneria 4 . Virchow. a clădit medicinei.SPITALUL Domnilor. piatră cu piatră. de o importanţă capitală. au avut precauţia să închidă uşa şi chiar să o zăvorască cu regulamente.C.fiu oropsit. Vom organiza astfel o falangă românească. Coranul. bineînţeles. în care se vede clar. . pe care orice medic e dator s-o cunoască. Ei bine. N. Pentru moment. ceea ce Pasteur a fost pentru microbiologie. pe care n-a avut vremea s-o termine. Pot zice că Lancereaux a fost pentru medicină ceea ce Claude Bernard a fost pentru fiziologie. mi-a lăsat mie greaua povară de a duce la bun sfârşit o carte. Bouchard . Cei ce au reuşit să intre în aceste spitale. Iată omul ale cărui idei vin să vi le împărtăşesc. Addison. Talmudul. . o asemenea moştenire e peste puterile mele. din nenorocire. de dânşii şi de ciracii lor. în Bucureşti. mi-a dat şi sarcina morală să fac cunoscută lumii opera lui. Şi această afirmaţie o voi demonstra. care sunteţi în stare să vă pasionaţi. . primite de la profesorii D-voastră. repet sus şi tare că medic ca Lancereaux n-a mai fost altul. cu probe palpabile. vă întrebaţi. . ca Charcot.pentru adevărul ştiinţific. sunt ca într-un puţ. Acest om este Lancereaux. nici înainte de Lancereaux. reţineţi faptul că. În acelaşi timp. care trebuie săşi cântărească toate vorbele ce rosteşte şi să probeze tot ceea ce afirmă. nu mă va auzi nimeni. Cahalul.şi nici printre medicii altor ţări. mai ales. nemulţumit cu rutina şi cu obscurităţile clasicismului medical. Aici. printre medicii celebri. ca Bright. printre cole-gii săi renumiţi. Lancereaux. Rayer .

Aceste sindroame vor face subiectul lecţiilor viitoare.structura intimă a acestor organe (histologia). Cahalul. Dar. în acelaşi timp. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile. corp şi suflet. medicina studiază omul şi.în plus. făcându-i mai buni”. Dar. 2. adică ştiinţa omului. . spunându-vă câteva cuvinte despre spiritul ce se cuvine să-i însufleţească pe medici. singură printre ştiinţe.şi-l studiază întreg. . Dar nu e numai atât. Dar ce este medicina? Medicina este o ştiinţă şi.bogaţi sau săraci. tineri sau bătrâni.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială. Ce e mai mult. Hipocrate. care tulbură fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (nosologia şi patologia). Francmasoneria 5 . de multe ori chiar. . ce este un medic? Ce este un bolnav? Ce este un spital? I. Dar.sindroame oarecum întinerite prin cercetări făcute în laboratorul meu… dacă adevărul mai are trebuinţă de întinerire. b) . Talmudul. . a avut dreptate să zică.Paulescu: Spitalul. ea nu urmează sisteme sau utopii. medicina serveşte pe om: a) .Ca ştiinţă.bolile generale şi afecţiunile organelor. medicina. o profesie. cel puţin să-i evite moartea. cum un medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile. pe care medicina o impune celor ce o exercită? Este evident deci că. ce-l protejează de boli.prin terapie.medicina. Coranul. . Ori. . Medicina cunoaşte deci în mod real omul. dintre toate profesiile.Am de gând să vă vorbesc anul acesta.forma corpului omenesc şi a organelor ce-l constituie (anatomia). Într-adevăr. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. obstetrica). în N. care fiind întocmite pe o cunoştinţă imperfectă a omului. ce-i alină durerile şi caută să-l vindece sau. ca uremia. . Astfel. mai întâi. . .medicul. Prin urmare. . 1 . medicina studiază omul. Profesia unui medic îl obligă să se devoteze pentru cei ce suferă şi. nu servesc decât să inducă lumea în eroare. într-un spital ca acesta în care ne aflăm. b) .C.care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui.şi pe urmă despre afecţiunile cordului şi ale vaselor (artere/vene şi limfatice). are meritul de a pleca numai de la fapte pozitive. pentru a pricepe bine afecţiunile rinichiului. din punctul de vedere morfologic.prin igienă. prin profesia sa. despre afecţiunile rinichiului. . .precum şi evoluţia şi reproducţia individului (embriologia.Ca profesie. să-şi rişte viaţa pentru a scăpa pe aceea a altora. În ce altă profesie se găseşte abnegaţia absolută de sine. când se află în faţa bolnavilor. îi este uşor ca. devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă. fiziologic şi patologic. trebuie să încep prin a vă descrie nişte sindroame ca albuminuria. Pentru astăzi. care combate aceste patimi. Ce este un medic? Un medic este un om care exercită medicina. are omul ca unic obiect al studiului ei. . prin grai şi prin exemplu. ea ar trebui să fie principala bază a filozofiei. . medicina este cea mai binefăcătoare. fiind o ştiinţă cu aplicaţii practice. în acelaş timp.subiecte asupra cărora Lancereaux a lăsat lucrări nepieritoare. . până la moarte şi. Medicul trebuie deci să fie. un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. daţi-mi voie să vă întreţin. studiază: a) . părintele medicinei. după cum ştiţi. c) .adică să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice.ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi.fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (fiziologia).

virtuoşi sau vicioşi. îmi veţi zice: oamenii. şi-a frânt o mână sau un picior.nu vede într-însul decât un mijloc de aşi procura gâdilituri plăcute şi abuzează de actele generării. nu a venit să scurteze o existenţă degradantă.un orăşean care. pe timpul romanilor. homini. Or.alături de ţăranul şi de orăşeanul. veţi mai descoperi şi oameni de alte naţii. Talmudul.tulburări ale funcţiilor vitale de nutriţie sau de relaţie. altădată. de milă. unele. . . erau abandonaţi într-o insulă. . zisă naturală. II Dar. . Care este explicaţia acestui fapt? N-am putea oare să-i distrugem pe aceşti bolnavi. . şi din cauza bolii nu mai sunt în stare să-şi agonisească nici măcar cele necesare pentru întreţinerea vieţii. doborât de tifos. Coranul. ne invită să nu-i cruţăm pe bolnavi . să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis. un dulgher care.vin la spital. . pe când cei slabi. ca unguri. nepricepând sau bătându-şi joc de importanţa instinctului genital. nu pot să-şi procure îngrijiri medicale. pentru semenii lor ce suferă. . Sunt bolnavi care. Dar. chiar faimoasa lege.un ţăran care.C.şi care sfârşeşte în imbecilitate. dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. că această hidoasă lege nu există în natură. adică cei bolnavi. însă. .şi încă în mare număr . sau contractează boli. Dar. alături de lucrătorul căzut de pe schelă şi victimă a muncii. până devine tabetic.care-şi dezonorează părinţii. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile.victimele propriilor lor patimi (adică ale instinctelor deviate de la adevăratul lor scop).Paulescu: Spitalul. aruncă în ghiarele cârciumarului tot ce agoniseşte.căci în această luptă nu supravieţuieşte decât cel tare.sfârşit. sunt condamnaţi să piară. în spital. sclavii bolnavi. dacă oftica. . . . sau cel puţin să ne scăpăm de cei vicioşi. fiind săraci. . care nu mai puteau servi stăpânilor. greci. zace în neştire timp de trei săptămâni. ca şi animalele. Dar. Veţi întâlni bunăoară pe beţivul care.care înveninează viaţa unei nenorocite soţii. De altminteri. . lovit de pelagră.care trebuie să fie suprimaţi ca nişte concurenţi căzuţi . pe care poporul le numeşte. Astfel de bolnavi. . adică cel sănătos. . victime de multe ori ale unei organizări sociale defectuoase.buni sau răi. a lui Darwin.sub influenţa unei cauze patogene. de asemenea. al cărui scop este reproducerea. lupta pentru trai. până şi hrana copiilor lui. ovrei… naţii chiar duşmane nouă şi care duc în contra noastră. toţi aceşti oameni. o luptă pe viaţă sau pe moarte.indivizi care inspiră scârbă şi care par a nu fi demni de nici un interes. care sunt un pericol pentru neamul românesc? În antichitate. dreapta pedeapsă a unei asemenea sinucideri. Veţi găsi. Homo. căzând de pe o schelă. conaţionali sau inamici. ce este un bolnav? Un bolnav este un individ în al cărui organism s-au produs. ci numai în mintea smintită a câtorva atei materialişti. . tulburări care-i pot ameninţa existenţa. Cahalul. N. Să oprim aici această enumeraţie dezgustătoare. au un sentiment instinctiv de compătimire. pe desfrânatul care. ruşinoase. nevrând să-şi înfrâneze pofta de băutură.…” căci ai trebuinţă de el”. „Cinsteşte pe medic” zice Biblia. un apostol al moralei… şi aşa ar fi în realitate. lupus! V-am arătat. unde mureau de foame. fără să se ţină seamă de meritele sau de nemernicia lor. care sunt o povară pentru societate şi de cei de altă naţie.veţi întâlni la spital indivizi .primesc în spital aceleaşi îngrijiri. de pildă. În asemenea condiţii se află. cu drept cuvânt.care e ruşinea familiei şi plaga societăţii. Francmasoneria 6 . şi-a pierdut minţile.care ar pieri dacă ar fi părăsiţi.

erau întreţinuţi pe socoteala Statului. Talmudul. Dar de când există spitalele ? Instituţia spitalelor este de dată relativ recentă. Francmasoneria 7 . nu pare să fi existat în anticul Egipt”. Aceleaşi lucruri se petreceau şi la alte popoare vechi.numai atunci. pare a fi o încercare binecuvântată. .şi atunci se numeşte filantropie. de Gerusiae. acest sentiment. primul spital pentru bolnavi a fost fondat la Roma. .. ale cărei fapte bune ne-au fost transmise prin scrierile Sfântului Ieronim. Atunci. Dar. deschis tuturor străinilor. care este sanctuarul pietăţii. destinat în mod special şi unic bolnavilor. nu primea decât oameni sănătoşi. în timpul bolii lor. „Până în primele secole ale Erei creştine. pentru a primi sfaturi de la trecători .în care bolnavii săraci găsesc. nu se găseşte nici o urmă de instituţii ospitaliere la evrei… Bolnavii şi infirmii se adunau sau erau transportaţi în pieţele publice. zidi la porţile acestei cetăţi un azil celebru unde se primeau şi se îngrijeau bolnavii.care au suferit ei înşişi sau au văzut pe alţii suferind de o asemenea boală”. Numeroase cercetări istorice şi arheologice arată că în vechime n-au existat spitale. Cahalul. să dispună de venituri suficiente pentru a putea face faţă. de o pioasă femeie creştină. Ce este un spital? Să lămurim şi noţiunea de spital Un spital este un aşezământ. la Perşi…” „În India.vezi un oraş nou. nu numai că în secolele trecute n-au existat spitale. fu posibil să se creeze adevărate spitale”. îngrijirile medicale de care au trebuinţă. „Nici un stabiliment public. sub numele de Geroniae. . intens pentru membrii familiei. slăbeşte din ce în ce pentru membrii tribului şi ai naţiei şi ajunge să fie aproape nul pentru membrii omenirii . . bunăoară la Mezi.Ei bine. romanii. Pe la aceeaşi epocă (anul 372). la răspântii sau sub portice. Este evident că orice spital trebuie să aibă o clădire care să îndeplinească anumite condiţii de dispoziţie generală şi interioară. care este cheia acestei enigme? III. . iar Xenodochul. N. „îndată ce ieşi din cetate. ca şi grecii. mila nu exista pentru vicioşi şi mai ales pentru duşmani. Într-adevăr.fundat de o persoană sau de o asociaţie de persoane. Fabiola. de încălzit etc. începură. să se ridice azile unde erau adăpostiţi şi nutriţi infirmii săraci. Cynosargul era locul unde erau adunaţi copii abandonaţi. n-au avut spitale„.prin urmare instinctul milă nu a putut prezida la alcătuirea spitalelor. să aibă un personal medical şi infirmier instruit şi devotat. spitalele erau cu totul necunoscute…” „În China. În tot cazul. un autor a cărei competenţă este incontestabilă. Mai târziu. Coranul. Episcopul Cesareei Cappadociei. . îndurată fără murmur. „De asemenea. Acolo boala. la toate necesităţile bolnavilor.Paulescu: Spitalul. lângă piscine. într-o lucrare bine documentată. „atunci când religia lui Hristos veni să spună omului că o fiinţă omenească ce suferă este un frate ce trebuie alinat. în anul 380 sau 381. Încă de pe la jumătatea secolului al III-lea şi mai ales în secolul al IV-lea. Dar nicăieri nu este făcută vreo menţiune despre edificii destinate în mod special bolnavilor”. în mod larg. de aerisire. acolo caritatea străluceşte în operele sale”.C. gratis. dar nu se găsesc încă nici astăzi”. .zice Sfântul Grigore din Nazianz. care aduseseră servicii eminente patriei. „Spitalele sunt o inspiraţie a carităţii creştine”. atât în Orient cât şi în Occident. edificii publice unde bătrânii. iată ce zice în această privinţă. „Oraşele Greciei posedau mai toate.să posede un mobilier convenabil. precum şi tot ce le este necesar pentru întreţinerea vieţii. Sfântul Vasile.

Din aceste fapte istorice rezultă că spitalele n-au existat în antichitate. dezbrăcaţi-vă de patimile de cupiditate şi de orgoliu.dar resping sau nu se ocupă de sărmanul bolnav. care nu prezintă decât un caz banal. Mai întâi ca anexe ale bisericilor şi mănăstirilor.C. la spital. Ei sunt mulţumiţi când primesc un caz interesant. Ele au apărut în primele secole ale erei creştine şi sunt efectele carităţii. LEGISLAŢII RELIGIOASE (Urmare) După legislaţia creştină. binecuvântaţii Părintelui Meu. Când veţi intra în vreun spital. ce prescriu aceste coduri de legi împotriva patimilor de proprietate şi de dominaţie. n-au făcut decât să pună în practică preceptul carităţii creştine. care au fondat spitale. Talmudul. zicând: Doamne… când Te-am văzut bolnav şi am venit la Tine? Şi răspunzând Împăratul va zice lor: Adevăr zic vouă. bolnav am fost şi M-aţi îngrijit. N.Coranul musulmanilor şi Talmudul ovreilor. asemenea monştri sunt rari. pentru El Însuşi. Fabiola. pentru o leafă cât mai grasă. au venit alte două legislaţii religioase. nu ca pe un frate ce suferă . Sunt alţi medici de spital. . . Mie Mi-aţi făcut”. Din fericire. . cărora li se pare că spitalele sunt făcute pentru ei. tinere şi generoase.sacrificând totul pentru clientela lor particulară. sub împăratul Justinian şi sub urmaşii săi. D-voastră să nu urmaţi aceste păcătoase exemple. acesta este singurul mijloc efectiv. lepădaţi şi trândăvia şi daţi-vă cu totul bolnavilor.Paulescu: Spitalul. de moşteniţi Împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Acesta este spiritul ce trebuie să domnească într-un spital. li s-a atrofiat fibra idealului şi au căzut în indiferenţă. ca să-şi manifeste iubirea către Creatorul lumii. Vom începe prin Coran. ce-I datorează oamenii să se reverse asupra bolnavilor săraci. cupizi şi avari. adică un fel de trântori care. vizita în câteva minute. Sfântul Vasile. în lipsa unei educaţii creştine. Şi. . apoi ca stabilimente de sine stătătoare. Şi dacă voiţi să fiţi perfecţi. .neglijează bolnavii care nu le pot plăti şi fac. asemenea azile se înmulţiră în Orient. asupra căruia vor putea să facă o comunicare la o societate savantă sau să-şi publice observaţia într-o gazetă medicală. Originea ideii de spital fiindu-ne acum cunoscută. devenind pur şi simplu nişte funcţionari.Mai târziu.cărora să le fiţi recunoscători dacă. Francmasoneria 8 . Urmând preceptele carităţii. către Autorul vieţii lor.ci ca pe însuşi Dumnezeu. .legislaţii care sunt potrivnice moralei lui Hristos şi care au pretenţia să lecuiască relele omenirii. orgolioşi.şi să înalţe astfel această iubire până la Acela pe care nu-L pot atinge şi care n-are trebuinţă. Cu alte cuvinte. . Căci…. şi consideră pe bolnavi ca pe nişte obiecte de studiu. îngrijindu-i. vă vor permite să vă instruiţi. Să examinăm deci. Coranul. de care dispun oamenii. ce nu poate fi exploatat în profitul gloriei lor. întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici. de binefacerile lor… căci El este Binele infinit. Atunci vor răspunde Lui drepţii. Acest soi de medici paraziţi roiesc pretutindeni şi constituie o adevărată plagă socială. într-adevăr. Dar ce este Caritatea? Caritatea este un act voluntar. culegeţi fructele ce se vor dezvolta din sămânţa ce am semănat astăzi în sufletele D-voastră. să ne întoarcem la întrebarea noastră : Care este spiritul ce trebuie să existe într-un spital? Sunt unii medici de spital. care. . prinţii şi oameni bogaţi. fac cât pot mai puţin. Cahalul. a cărui formulă a fost enunţată astfel de către Iisus Hristos: „Iar când va veni Fiul Omului întru Slava Sa… El va zice celor de-a dreapta Lui: Veniţi. Dumnezeu vrea ca iubirea. Mai sunt şi medici de spital cărora. îngrijiţi pe bolnavul mizerabil. şi tocmai pe la sfârşitul secolului al Vl-lea apărură spitale şi în Occident.nu ca pe un om. galopând pe dinaintea paturilor. precum şi împăraţii. Din această sentinţă au răsărit spitalele.

„Nu corupeţi pe judecători prin daruri şi plocoane pentru ca să mâncaţi. legea lui Mahomet este urmată de peste două sute de milioane de oameni. . fără motiv. apăru în Arabia un legislator. Se înţelege uşor importanţa enormă ce o prezintă pentru noi această legislaţie. sângele popoarelor creştine învinse. peste tot. el duce o viaţă de adevărat bandit. Jaful era atunci un obicei. din contra. Mahomet interzice frauda sau înşelăciunea. numit Mahomet. . . Astfel s-a întâmplat cu nenumărate ţări. urmaşii lui Mahomet. ceva mai mult. Cahalul. după 12 veacuri de existenţă. În acest timp. „Dumnezeu vă porunceşte să daţi Profetului o parte din prada ce o veţi lua de la duşmani. dreptul de proprietate este absolut şi exclusiv. Acest „Alcoran” ar fi fost destinat să înlocuiască cu folos legislaţiile ovreiască şi creştinească. cu care musulmanii veneau în contact. . voi s-o întindă asupra întregii omeniri. Mahomet. „Coranul” sau „Alcoranul”. puse mâna pe Meca. deveneau o pradă râvnită şi cădeau în mâinile lor. e lesne de înţeles că. Talmudul. El dezaprobă şi cămătăria: N.şi să-i punem în evidentă prescripţiile. averea altuia”. în urma unui război nenorocit. . ţările care.În trib şi în familie. cu răutate. . Ceea ce pun deoparte. secta se întinse asupra Arabiei întregi. cu tendinţa de a se face stăpână pe toată suprafaţa pământului. după Hristos. au avut nenorocirea să le cadă în gheare.Încă de la începutul carierei sale. El condamnă zgârcenia: „Să nu credeţi că cei ce sunt prea economi şi zgârciţi… fac bine. „Cu voia lui Dumnezeu. legislaţie pe care pe urmă. care nu avea altă ţintă decât cucerirea. trecând prin Peninsula Balcanică şi prin Africa de Nord şi ajungând până în Spania. îi va sugruma în ziua judecăţii”. în capul unei bande de arabi care îi sunt credincioşi. ei fac foarte rău. începând cu Persia. atât din cai şi din cămile. Pretutindeni. ba. teritoriile naţiilor. de jur împrejur. Astăzi. De la Meca. Să studiem deci Alcoranul. Francmasoneria 9 . după nouă ani de lupte sângeroase. măsuraţi cu măsuri bune şi nu reţineţi nimic de la aproapele vostru”. Califii. înfocat la jaf şi lacom la împărţirea prăzilor. au sărăcit astfel. ca strigoii. îl luară ca exemplu şi organizară o putere militară.pretinzând că se sprijină pe Biblie (din care cunoştea imperfect anumite părţi) şi pe Evanghelie (pe care o ignora aproape cu totul).Patima de proprietate a) . ca a noastră. sultanii şi paşalele lor.adică de o bună parte din Europa. de o treime din Asia şi de jumătate din Africa. pe care le administrau. în aceste condiţii. care.În naţie. care confirmă vechile scripturi (Biblia şi Evanghelia) şi care conduce pe cei buni pe calea mântuirii”.dădu arabilor o legislaţie religioasă. I.CORANUL Pe la sfârşitul secolului al VI-lea. sugeau. până la cea mai neagră mizerie. . cât şi din celelalte lucruri jefuite”. îngerul Gabriel ţi-a inspirat Alcoranul. în ţări din ce în ce mai depărtate. Coranul. . săvârşi mai multe expediţii armate (în număr de 27) şi.Paulescu: Spitalul. Islamismul propagându-se numai prin arme.şi pe urmă năvăli. arabii şi mai cu seamă turcii.C. în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie. b) . „Cântăriţi cu cântare drepte.din punctul nostru de vedere biologic.

puterea e absolută. lipsindu-le pentru totdeauna de capacitatea de a crea o familie.în familie. putreziţi de vicii. prin instituţia poligamiei. Cât despre străini şi mai ales despre creştini. ale acestor nenorocite femei. ca pe nişte oameni lipsiţi de dreptul de proprietate. femeile sunt groaznic chinuite de gelozie. falsul prooroc le încătuşează cu lanţul ignominiei. Dumnezeu permite comerţul. de musulmani. Pentru a lupta contra revoltei trebuinţelor genitale. . Cahalul. Astfel. autoritatea tatălui e absolută. că islamul este „religia trufiei şi a desfrâului.el însuşi a avut. flagel înjositor care dezorganizează familia şi care e fructul unirii patimii genitale cu patima de dominaţie. „Veţi ajuta.mahomedanii îi tratează ca pe nişte robi. adevărate morminte pentru vii . te vei despărţi de cele ce te plictisesc şi te vei culca cu cele ce-ţi plac”. la un oarecare moment. . Femeia este considerată. relativ la copii. pentru a putea ţine în frâu o asemenea turmă de femele. robi străini. Puteţi. trebuind ca. până la cincisprezece soţii legitime.Paulescu: Spitalul.ceea ce a făcut să se zică. care nu lasă să se vadă decât ochii. apostolul lui Dumnezeu. II. Mahomet autorizează pe adepţii lui să aibă până la patru neveste. din ceea ce aveţi. în general. pe orfani. de Mahomet. Coranul. ca unii sultani). Scopiră deci. pentru că a fost considerată. luate chiar dintre roabe. Mahomet uşurează oarecum rigoarea acestui drept. El recomandă o oarecare binefacere către săraci: „Fiţi binefăcători către săraci. politeţe şi binefaceri”. pe tatăl şi pe mama voastră. Francmasoneria 10 . întâia şi a doua oară. ca să poleiască pilula: „Divorţul. să vă căsătoriţi cu roabele pe care le-aţi dobândit.exclusiv rezervată stăpânului. pe săraci şi pe călători”. . musulmanii. ca provenind de la Dumnezeu. fie ca o vită condamnată la o sclavie mârşavă. în veci nesăturate. au păstrat o anumită cinste în afaceri şi chiar o oarecare dărnicie faţă de săraci. cu drept cuvânt.au mers până să mutileze fiinţe omeneşti. însă opreşte cămătăria. Fondatorul islamului. fie ca un instrument de plăcere. Dar. adică lipsiţi de organe genitale. . Într-adevăr. să-şi împartă iubirea unui singur om. Talmudul. „Dintre femeile tale. b) . care s-au strâmtorat pentru ca să servească pe Dumnezeu şi care nu mai pot să lucreze”.în naţia arabă. îi făcură eunuci şi îi întrebuinţară ca păzitori de harem. mai multe. Şi acest legislator nu ţine nici o socoteală de faptul că.sau le acoperă cu văluri groase. trebuie să se facă cu blândeţe. Dar adaugă. dă astfel voie credincioşilor săi să divorţeze de câte ori vor voi. trei sau patru. „Acela care se supune profetului. vei păstra pe cele ce-ţi convin. . pe aliaţii voştri.… uciderea copiilor este un mare păcat”. . monştrii musulmani născociră să recurgă la masculi… fără nevoi sexuale. nu luaţi decât una. de asemenea. cu forţa. se supune lui Dumnezeu”.Patima de dominaţie a) .dacă vă e teamă că nu le puteţi întreţine pe toate. „Nu vă omorâţi copiii de frica sărăciei. în plină perioadă de rut. credincioşii lui Mahomet le ascund în închisori fără de ferestre ce dau în stradă. „Însuraţi-vă cu femeile care vă plac: două. pentru a garanta continenţa cadânelor şi a asigura posesia lor. .„Cămătarii au zis că comerţul este asemenea cu camăta. de pe urma poligamiei.C. Dar. Dar toate astea nu sunt adevărate decât în ceea ce priveşte relaţiile arabilor între ei. Cât despre femei. Totuşi. le dă voie să aibă în plus un număr nedeterminat de concubine (sute sau mii. N. El are dreptul de viaţă şi de moarte asupra femeilor şi asupra copiilor. destinat să sature dorinţele bestiale ale masculilor.

a fost uşor să se transforme instinctul de dominaţie într-o patimă neînfrânată. dacă nu imposibil. pentru ca să înlăturaţi răscoala şi ca să nu existe în lume altă lege. sugrumate de jugul islamului. Abdul Hamid a comis. . răspândită de această îngrozitoare calamitate. Prima consecinţă a acestei stări de lucruri. pentru ca să le întindeţi curse”. de realizat. Puterea fiind absolută. Coranul.C. pseudo-profetul nu s-a mulţumit cu ruinele ce grămădea în trecerea sa. de când acest monstru tiranic a intrat în descompunere. sârbii. El uzează şi abuzează într-atâta.împreună cu devastarea. adică al patimei de dominaţie. Dar. Acest fapt este un semn indiscutabil că Mahomet a stabilit o simplă instituţie naţională. Francmasoneria 11 . de această teribilă prerogativă că. luptând pentru credinţă. munteni şi moldoveni. somnul sau moartea. . odinioară înfloritoare. regi şi pontifi. în acelaşi timp. O asemenea pretenţie. Această stare de plâns este agravată şi prin faptul că Mahomet contopeşte întruna. Peste tot în drumul său. îl revoltă pe voievodul Vlad-Ţepeş şi îl hotărî să ia armele. renăscură din cenuşa lor. din Asia Occidentală şi din Africa de Nord. Istoria românească va păstra cu sfinţenie amintirea a mii de tinere fete. învinşii.inerţia. după cum pretindea el. un avânt de viaţă şi de cultură. sunt acum moarte. Cu alte cuvinte. în adevăr. Cahalul.… asemenea masacre neputând fi decât efectele izbucnirii patimilor de dominaţie şi de proprietate. grecii. multe popoare (românii. şi luară repede. „Ucideţi pe necredincioşi. intraseră în agonie. de pe urma acestor cataclisme. Ea nu va uita nici miile de băieţaşi. . După un război. . Dar.iar nu. Talmudul. care pustiesc ţările prin măcelărirea locuitorilor şi prin incendierea locuinţelor. civilă şi religioasă şi vrea ca şeful statului să fie şi mare preot. Robia este într-adevăr o altă plagă. pe care turcii voiau chiar s-o introducă într-un tratat. . ceea ce este şi mai grav. o religie universală. un măcel omenesc îngrozitor asupra supuşilor săi armeni. a fost nişte războaie teribile. Şi. în câţiva ani. precum şi cea a popoarelor cu care ei au venit în contact. poate cea mai hidoasă. de care e plină istoria musulmanilor. împinsă la cea din urmă expresie. N. bulgarii) care au putut să scape cu viaţă. mahomedanismul a semănat. ca să îi scopească şi să îi introducă astfel în corpul ienicerilor. „Dacă sunteţi ucişi. Mahomet transmite tuturor musulmanilor această putere de viaţa şi de moarte asupra ghiaurilor.măcel cum nu s-a mai văzut în lume de la marea revoluţie franceză. Ea este produsul cel mai curat al trufiei omeneşti. . i se dă ca misie să se opună la dezvoltarea patimei de dominaţie. pe care musulmanii îi duceau în sclavie la Stambul. decât legea lui Dumnezeu”. veţi fi adunaţi înaintea divinei Majestăţi ca să fiţi răsplătiţi”. Naţiuni. erau luaţi ca robi. răpite familiilor îndurerate. Însă. califii şi sultanii sunt.Astfel. . luaţi-i robi şi observaţi pe unde trec.adică să se schimbe în despotism şi într-o tiranie feroce. pentru ca să umple haremurile şi lupanarele islamului. nepedepsit de nimeni. unde îi veţi întâlni.adevărate războaie de exterminare. adevărate fecioaremartire. iar civilizaţiile lor. sultanul are dreptul de viaţă şi de moarte asupra tuturor supuşilor săi. sunt pierdute pentru vecie. în zilele noastre. ce este islamismul. până astăzi. Cele din Peninsula Balcanică. care nu erau ucişi.Paulescu: Spitalul. „Omorâţi pe cei răi. celui ce exercită dominaţia.războaie nimicitoare. amândouă autorităţile. Mahomet promite chiar recompense eterne celor ce mor în război. care domneşte până azi în toate ţările musulmane. ceea ce în practică este foarte greu. în el însuşi. făcând astfel ca ţara să îndure toate grozăviile unui război înfiorător. atât de înaintate în timpul romanilor.

nicăieri. „Talionul vă este prescris şi la omoruri: liber pentru liber. peste tot pământul. toţi suveranii musulmani din Africa practică pe o scară întinsă comerţul cu robi. judecătorii.C. pe care Mahomet o adoptă după Moise. care a acoperit cu ruine ţări întregi. împotriva acestora din urmă. un particularism general. Mai mult. Într-adevăr. . după Islam. . . dinte pentru dinte. ci până de şaptezeci de ori. .a favorizat jafurile şi le-a adăugat incendiul devastator.care sunt numiţi cu dispreţ „ghiauri” şi câini cu faţă de om. Or. decât prin iatagan. codul naţiei arabe. care judecă după Coran.pe când. . este legea Talionului. sclav pentru sclav.dar agravând-o. femeie pentru femeie.şi se gândi să întindă Islamismul. în plus. văzând cum Creştinismul devine universal. una. căci ambele religii sunt bazate pe minciuni şi. Francmasoneria 12 . . aceste condiţii n-au fost împlinite de către Mahomedanism. . pe care o impune credincioşilor săi ca un ordin sacru: „Omorâţi mai ales pe cei…. Dar Mahomet nu întrerupe nici aici faptele sale mârşave.şi că. Or. „Am poruncit Talionul: om pentru om. îşi închipui că şi doctrina sa din Alcoran ar putea ajunge să fie universală. nici ovreii nu pot să conceapă decât un judaism universal. aşteptat cu nerăbdare. . el a fost nu un adevărat fondator de religie. N. . cel ce va păzi această lege. nu fac nimic pentru a împiedica acest târg infam.de care se servise pentru a redacta Coranul.în loc să combată patima de proprietate. va veni un profet ce se va chema Mahomet”. Talmudul. sau cel puţin. codul naţiei jidoveşti. . cum zice istoricul Moehler. înlăturând pe cea a Evangheliei. trebuie să o dezbraci de orice legătură care ar face-o să atârne de un anumit Stat naţional. . ochi pentru ochi. câte şapte ori”! În plus Mahomet face din răzbunare o datorie.adică o curată contradicţie.De altfel se ştie că şi în zilele noastre. Şi când te gândeşti că Hristos ne sfătuieşte să iertăm ofensele „nu până de şapte ori. ce creşte pe această putreziciune morală. . . încă mai mult. nas pentru nas. Mai târziu.Paulescu: Spitalul. * ** În rezumat a) . constituie.orice mahomedan nutreşte o ură oarbă. Coranul.Coranul. Dar pentru ca să poţi pretinde că ai fondat o religie universală. . . prin arme. în sfârşit. să semene cu nişte urme de simpatie către alte popoare. .se mai ştie că toţi negustorii de sclavi sunt mahomedani.nu se găseşte. . înainte de toate. care singură este eternă. Din contra. decât arabii.precum nici de Judaism. va face bine. „Aduceţi-vă aminte că Isus a zis fiilor lui Israel: „Eu sunt trimisul lui Dumnezeu: El m-a însărcinat să confirm Vechiul Testament şi să vă anunţ că. omenirea se împarte în musulmani şi necredincioşi. ureche pentru ureche.nu sunt decât nişte criminale alterări ale învăţăturii sale. Acest înşelător a susţinut mai întâi că Mozaismul şi Creştinismul. ca cel din urmă şi cel mai mare dintre trimişii lui Dumnezeu.Legea iubirii În Coran. în realitate.… în acelaşi fel cum ei v-au insultat”. III. n-ar fi decât un fel de Mahomet. rană pentru rană. după mine. să stabilească o împărăţie. ci un aventurier preocupat. de cele mai multe ori.care pretinde că înlocuieşte Evanghelia. Cahalul. O altă buruiană otrăvitoare. ieşit din neamul lor.iar Mesia lor. pe care n-o satură. ce şi-au dat silinţa ca să alunge pe profet din Meca”. trebuie ca mai întâi s-o zideşti pe adevăr şi nu să recurgi la minciună. cealaltă. Printr-o neruşinată minciună el s-a dat ca prooroc şi. ceva care să se apropie de Caritatea creştină. Legea Talionului se aplică chiar la insulte: „Insultaţi pe cei ce vă vor insulta.

care nu se întâlneşte decât la jidovi. Dar.Coranul. . .după cum se exprimă Drumont.Coranul. foarte lacome de sânge omenesc. care nu se manifestă decât prin laşitate.ca şi Talmudul. vom avea un tablou care ne va da o idee despre principalele ciuperci veninoase crescute pe gunoiul moral al islamismului. . aduc mai mult cu ploşniţele sau cu… păduchii vâscoşi şi lipicioşi. cu corolarul său. Dacă adăugăm la aceasta. sunt. Talmudul.b) . ovreii. d) . Francmasoneria 13 .se reazemă pe minciună. dacă mahomedanii. arabă şi ovreiască. . Într-adevăr.C.Coranul a înlocuit caritatea printr-o ură crudă şi sângeroasă. demasculaţia păzitorilor seraiurilor. N.Paulescu: Spitalul. şi una şi alta. cele două ramuri. . c) . Cahalul. din care au rezultat războaie pustiitoare şi o sclavie oribilă. care posedă o oarecare bravură seamănă cu nişte tigri sălbatici. Coranul.a stabilit o tiranie cumplită.în loc să lupte împotriva patimei de dominaţie. legea Talionului şi poligamia.

numit Talmudul din Babilon (Talmud Babli) care a fost redactat în Babilonia şi isprăvit către sfârşitul secolului VI. în care „toate legile religioase şi civile ale iudeilor sunt clasate în ordinea subiectelor”. pe la anul 380 după Hristos. Pentru ca să împiedice pierderea acestor doctrine. de unde se trage şi numele de Tosafişti. din secolul al XVI-lea.care sunt pline de ură împotriva a tot ce nu e jidov. „Talmudul din Babilon.TALMUDUL Pe vremea lui Iisus Hristos.… a fost singurul adoptat de Sinagogă. a publicat în 1567. Rachi.Paulescu: Spitalul. de cele mai multe ori copilăreşti şi ridicole. mai mulţi rabini francezi. mai târziu. numit Iuda HaKadoş (sfântul) a scris. Bartolocci.împreună cu Mişna care le serveşte de text. . Într-adevăr. . o carte intitulată Mişna. . din 1520 şi în cea din Amsterdam. către sfârşitul veacului al II-lea. Mişna s-a mărit cu diverse comentarii.în Bibliotheca Rabbinica. Pentru ca să ştim ce este Talmudul. . Or. amplificat prin comentarii. . aceste pasaje. numite Tosafot (adiţiuni). care a fost scris în Palestina. . Dar. probabil în Tiberiada. secta fariseilor răspândea. este Talmudul din Babilon. Talmudul din Babilon a fost. asemenea pasaje să nu mai fie imprimate.de exemplu. care a fost tradus în franţuzeşte de Moise Schwab. Într-adevăr. ci să fie spuse prin grai în şcoli.C. la sfârşitul secolului al XVIlea”. haham din Troyes şi. unul din oamenii cei mai adânc cunoscători ai afacerilor ebraice. în cea din Veneţia. . care au format Ghemara. Coranul. Talmudul. Cahalul. N. din 1600. a prescris ca în viitor. Şulhan-Aruk (masă pusă). ne-am procurat Talmudul din Jerusalim. drept cod de religie. L-am citit cu atenţie şi n-am găsit într-însul decât nişte interminabile discuţii. În ediţiile mai recente. în urma lui. Talmudul din Babilon. a scris un extract din Talmud şi a numit lucrarea sa. oarecare învăţături explicative asupra Bibliei. Astăzi. zise tradiţionale. Josef Karo. sub care sunt cunoscuţi. cu chiţibuşuri meschine. un Sinod ovreiesc ţinut în Polonia în 1631. printre ovrei. Iosef Karo. Aşa. ne dădu Şulhan-Aruk: care fu adoptat de totalitatea israeliţilor. rabin din secolul al XII-lea. şi celălalt.constituie Talmudul. numit Talmudul din Ierusalim (Talmud Jeruşalmi). Mai târziu. acest cod formează şi o carte didactică pentru toate şcolile ovreieşti din lumea întreagă. Dar Talmudul de care se servesc jidovii. fixează.au redactat nişte glose talmudice. Sunt două Talmuduri: unul. Aceste comentarii.terminarea definitivă a Talmudului. din veacurile al XII-lea şi al XIII-lea. Iad Hacazaca (mână tare). haham spaniol.conţine numeroase pasaje care se refera la patimile de proprietate şi de dominaţie. Acest fel de Cod talmudic se adresează tuturor ovreilor. după ce a analizat şi rezumat opiniile emise de toţi predecesorii săi. Moise Maimonide. Francmasoneria 14 . făcute de hahamii din Evul Mediu. care a locuit câtăva vreme la Nicopol şi la Constantinopol. pe când Talmudul din Ierusalim… a fost neglijat de doctorii şi de copiştii Evului Mediu”. azvârlite. . „Talmudul babilonic… fu primit de întregul Israel”. au fost înlocuite prin cercuri sau prin linii în alb. într-o „sălbatică neorânduială”. cum zice un autor ovrei. în ediţiile vechi. un haham.

Coranul. fie de orientalişti sau de profesori de limba ebraică. din Heidelberg şi din Meinz. acuzară pe un redactor al „Mercurului Westfaliei”. . Talmudul Babilonulul. În concluzia sa.calomniind pe Eisenmenger şi acuzându-l că este un falsificator. jidovimea scoase un răget de turbare.al cărei autor s-a ascuns sub pseudonimul Dr.C. de Danz. De câte ori a vrut cineva să tragă vălul care acoperă mârşăvia Talmudului. iar Ghemara cu vinul care are o aromă parfumată”. . Justus. profesor la Universitatea din Praga. fie de hahamii convertiţi la creştinism. de Eisenmenger şi mai de curând de Dr. Cahalul. citim în Talmud: „Biblia se aseamănă cu apa. pentru ca să-şi retragă scrierea. Frederic I. Francmasoneria 15 .au fost siliţi să le confirme în mod solemn. „Cel ce citeşte Biblia. savantul orientalist numeşte aceste legi infame” şi raportul său a avut.Paulescu: Spitalul. emanată din inspiraţia divină. . Ecker fu chemat ca expert şi fu silit să examineze amănunţit cele o sută de legi din Judenspiegel. fără Mişna şi Ghemara. „Păcatele contra Talmudului sunt mai grave ca păcatele contra Bibliei”. . a apărut o carte: Judenspiegel im Lichte der Wahrheit (Oglinda ovreiului la lumina adevărului). în cartea sa Iudaismul descoperit. Vom împrumuta lucrării acestui din urmă savant pasajele talmudice care ne interesează. ca plastograf.Dar aceste pasaje au fost traduse. într-adevăr. profesorul Dr. înfuriaţi. Dar. jidănimea nu s-a îndârjit cu atâta furie ca asupra celebrului orientalist Rohling. să ne întrebăm ce valoare are. ne obligăm bucuros să-i plătim suma de 1. şi hahamii. Însă traducerea lui Eisenmenger şi citatele lui au fost în unanimitate declarate autentice. este ca şi cum n-ar avea Dumnezeu. . ca urmare.000 de taleri. regele Prusiei. să ascundă secretele criminale ale legislaţiei lor. Înainte de a întreprinde studiul critic al prescripţiilor talmudice. ne-ovrei.000 de taleri.însărcină Universităţile din Giessen. Toată haita presei ovreieşti s-a năpustit asupra lui. să caute dacă. neputând. Ovreii încercară mai întâi să confişte această carte. Mişna cu vinul. când în 1700. pentru ca să le supunem criticii biologice.şi care conţine o sută de legi traduse din Şulhan-Aruk. Dar asupra nici unuia dintre traducătorii Talmudului. apostolul obscurantismului şi ameninţându-l cu nimicirea morală. Totuşi Rohling nu s-a lăsat intimidat şi sfârşeşte astfel prefaţa ediţiei a 4-a a lucrării sale: „Pentru ca să ştie Iuda că nu tratăm cu uşurinţă cărţile sale „sfinte”. La proces. citatele noastre ca invenţii sau ca falsităţi”. „Cel ce dispreţuieşte cuvintele hahamilor merită moarte”. Jidanii au căutat. În 1883. publică traducerea unei părţi din Talmud. orientalistul Eisenmenger. întotdeauna. numindu-l : bârfitorul nevinovaţilor. care fu târât în faţa tribunalelor. căruia se adresară în urmă hahamii. ei oferiră autorului 10. Talmudul. Jidovii. . August Rohling. . să se răzbune împotriva traducătorului.ca bunăoară de Wagenseii. de mai multe ori. N. O scenă identică s-a petrecut când cu publicarea unei traduceri a Şulhan-Aruk-ului. care au tăgăduit exactitatea traducerii şi au încercat. în lucrarea acestui savant. achitarea acuzatului. Şi. dacă Societatea orientală germană va judeca. pentru ovrei.nemaiputând să mintă în faţa a trei Universităţi. într-adevăr. a dezlănţuit imediat ura cea mai cumplită a jidovilor. Hahamii prezintă acest Talmud ca fiind o carte sfântă. Astfel. erau pasaje rău citate sau falsificate. şi mai importanta chiar decât Biblia. după un studiu de 20 de ani. prin toate mijloacele posibile.

fiind exact locaşul unde s-a încarnat. pentru a intra. încă de la apariţia sa. „Talmudul fu primit. „Studiul zilnic al Talmudului. El este. Francmasoneria 16 . . Acelaşi haham adaugă: „Cei ce calcă învăţăturile Scribilor. Studiul Judaismului este acel al Talmudului. pentru a se sfârşi cu viaţa”. răsărită pe malul Eufratului. fără să explici pe celalalt. în cer. . Se înţelege deci uşor. ce zic despre Talmud ovreii de azi: „Cu cât Creştinismul. nici dojeni prealabile. adică un popor. până în momentul de faţă. este o tentativă himerică. despre Talmud. ce merge până la fanatism”. în domeniul lucrurilor reale. risipit în cele patru colţuri ale lumii. un singur şi acelaşi lucru”. vreo neînţelegere asupra legilor”.haham convertit la creştinism: „Talmudul este codul complet. .după propria lor mărturisire. al Sinagogei… El este codul care regulează. Iată. Coranul. trebuie să fie pedepsit cu moartea… Primul venit dintre credincioşi trebuie să omoare pe ovreiul care tăgăduieşte tradiţia Rabinilor… Nici martori. aprobat de tot Israelul”. aceasta a doua legislaţie. nici judecători nu sunt trebuincioşi.precum studiul Talmudului este acel al Judaismului. fu într-o clipă în mâinile ovreilor care locuiau pe malurile Rinului. Numeroase şcoli. Opera.… căci cuprinsul Ghemarei a fost.Patima de proprietate Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pământul. la ovrei. . „Cei ce se măgulesc. . purtarea ovreilor… şi pentru care ei profesează un respect religios. conduita poporului lui Israel. ovreiască. Prin urmare. cu toate bunurile din lume. ale Dunărei şi ale Vistulei”. până la ultimul suspin”. în întregime. civil şi religios. ce însemnătate prezintă. Talmudul. dar fiind pururea vie. Prin urmare. Maimonide vorbeşte despre Talmud în chipul următor: „Tot ce conţine Ghemara din Babilon este obligator pentru orice ovrei. Judaismul îşi are expresia în Talmud de care nu este depărtat ca inspiraţie sau împuţinat ca un ecou. Sunt două lucruri nedespărţite. de la prima aspiraţie. se iviră deodată în Orient şi în Occident. să se strângă cu o grijă geloasă şi să înmulţească practicele şi observările din fiecare zi. el este codul ce regulează. din punctul nostru de vedere.o naţie fără patrie.Talmudul”.Paulescu: Spitalul. N. Călcătorul legii lui Moise poate fi iertat. Cahalul. însă violatorul preceptelor hahamilor. din fiecare ceas. dacă se întâmplă. trebuie să fie mai aspru pedepsiţi ca cei ce violează legea lui Moise. până în momentul de faţă. ca expresia adevărată şi sinceră a legii tradiţionale. sunt într-o desăvârşită greşeală… Cărţile talmudice sunt acelea care regulează viaţa religioasă a ovreiului. O carte săvârşi aceasta minune. în care Talmudul fu obiectul studiului celui mai respectuos. naţiilor păgâne. unde a luat formă. „Cuvintele hahamilor sunt cuvintele Dumnezeului viu”. deschise largul său sân. A vrea să explici pe unul. Astfel se sapă mai adânc prăpastia care despărţea Judaismul de Creştinism şi de păgâni… Atunci se văzu acest fenomen straniu şi unic în istorie. dar totuşi rămânând unul. Talmudul are o valoare enormă pentru ovrei. I. un alt jidov. Cine îndeplineşte această execuţie are meritul unei fapte bune”. . . începea de la zece ani. Iată acum ce zice. întinzându-se.C. sau mai bine zis. . vom căuta ce prescrie Talmudul în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie.cu atât Judaismul trebui să se închidă în el însuşi. de altfel. din abstracţie.creatorul Judaismului de astăzi. ca prin ajutorul Bibliei să cunoască religia noastră.„Marele rabin Menachem zice că însuşi Dumnezeu consultă pe hahamii de pe Pământ. .

Întradevăr. ca nisipul mării: adevăratul proprietar legitim este ovreiul. el nu face decât să-şi reia avutul său. Talmudul. . „averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân. . După rabinul Solomon Iarchi. îi este oprit să-i restituie ce a furat pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău. Într-adevăr. mai recomandă jidanilor cămătăria. „proprietatea unui ne-ovrei e ca un lucru părăsit. pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum”. sau Rachi. pe care acesta l-a pierdut. frauda şi chiar jurământul fals. De asemenea. Cahalul. 1. „Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor. pentru ca neovreii să zică : Ovreii sunt oameni de treabă”. căreia bărbatul îi aduce bani. Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi.nu este scris „să nu faci pagubă unui goi”. însă. . trebuie să-l restituie stăpânului.Cămătăria „Este oprit să împrumuţi pe goimi.astfel ca. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut. chiar când îţi este trebuincios…. care a găsit vreun lucru. . ba.goimii nefiind oameni. ovreiul care l-a găsit nu este obligat să i-l mai dea. ovreii se vor îmbogăţi enorm. decât numai dacă consimte să plătească dobândă. „Este permis să împrumuţi. Israel este ca stăpâna casei. N. nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu”. pentru că. Dar. Francmasoneria 17 . Se face o excepţie când se restituie obiectul pierdut. când un jidan fură pe un goi. Dar această prescripţie nu priveşte decât afacerile dintre jidovi. „Este permis să despoi pe un goi” După Maimonide.„Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt ovrei) cu toate avuturile lor”. adică pe nici un ovrei” . De altfel. Dacă lucrul este al unui Akum. „Tot ovreiul. ci sunt mai rău decât câinii”. fără să îndure greutatea muncii. pentru că e vorba să îţi reiei avutul. „Când va veni Mesia. ce e mai mult. După Talmud. faţă de un Israelit. în acest caz. asemenea procedare nu este permisă”. el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume”. este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi.astfel. „Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul la pierdut. toate mijloacele sunt bune. preceptul biblic „să nu furi” înseamnă „să nu furi pe nici un om. cu camătă.Paulescu: Spitalul. „Dumnezeu a poruncit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani. . Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lucru. ovreiul poate să înşele pe un goi. . pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor”. Talmudul.iar ne-ovreii nu sunt fraţii noştri. Această prescripţie se aplică numai în cazul când e vorba de un iudeu care a pierdut ceva. fără camătă”. în afară de furt şi de tăinuirea lucrurilor găsite. După Talmud. „Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu)… Cel ce a înşelat trebuie să dea îndărăt.Frauda „Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi camătă de la dânsul. În consecinţă. dar dacă vindeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la ei (de la jidovi) vă este oprit să-i înşelaţi”. săi faci pagubă. care o ia cel dintâi”. Coranul. şi aparţin primului jidan care le ocupă”. în loc să-l ajuţi. 2. este un păcat mare să restitui ceva unui Akum. dacă este scris „să nu faci pagubă aproapelui tău”. ca un deşert.C.

numai să nu ia femei capabile de a-l corupe”. „Dacă un jidov are vreo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi el pe acelaşi Akun fie prin măsuri false. care va veni spre binele nostru.cu jurământ. veţi face astfel ca ovreiul să câştige. Dar. . Dar.căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată.în familie. în mod solemn. ele să fie dezlegate. . Talmudul merge până la a tolera poligamia. acest jurământ. orice promisiune şi orice jurământ. fără putere şi fără valoare. II .adaugă Drach. care anulează acest jurământ. când sunt forţaţi.„trei ovrei oarecare. fără altă formă de proces.Patima de dominaţie a) . cu o femeie ce nu e jidoafcă. El poate… să o trateze ca în Sodoma. că acest jurământ nu era valabil” Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească. bineînţeles. căci legea te-a dat pradă bărbatului tău”. Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă. Talmudul dă ovreiului o putere absolută asupra ovreicei. şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împovăra cu ele sufletul nostru. rabin convertit . . . ce e mai mult. fiind silit. Făgăduinţele noastre să nu fie făgăduinţe şi jurămintele noastre sa nu fie jurăminte”. . . dar s-a gândit.Jurământul fals Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure. Coranul. Aşadar. „Rabi Akiba a jurat.le regretăm pe toate. Cahalul.Paulescu: Spitalul. . jidanii de azi recită. în ţara sa. dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului. Într-adevăr banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei. . în sufletul său. un proces cu un goi. iată-l: „Toate promisiunile… şi toate jurămintele ce le vom face. . rugăciunea Kol Nidre. iertate. .dar cu o restricţie mintală. nu există măritiş.„Când un evreu ţine în gheare pe un Akum. Francmasoneria 18 . alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-l înşele. de nul efect şi neavenite”. hahamii îi răspund: „nu putem săţi venim în ajutor. în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră. la Sinagogă. la sărbătoarea Reconcilierii (Iom Kipur). anulate. desfiinţate.din această zi a împăcării şi până la cea următoare.pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători . şi veţi zice ne-ovreiului: Aşa vrea legea noastră. N.au deplină putere în ochii Sinagogei. la goi. până ca ne-evreul să-şi piardă toată averea. jidovii. Iuda zice că el poate lua mai multe. cât şi pentru viitor… Acest tribunal declară. aşa cum îi place. trebuie să fie nimicit în gând”. fie prin socoteli frauduroase. Talmudul. pot fi uşor dezlegaţi. veţi judeca. ce merită pedeapsa cu moartea.atunci cei doi jidovi trebuie să-şi împartă profitul ce le-a dat Dumnezeu”. al cărei conţinut.ca de o bucată de carne ce o cumpără de la măcelar”. „Dacă vreun ovrei are.C. ca să-l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele. atât pentru trecut. nimicite. „Omul poate să uzeze de femeia sa. Adulterul. „De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tribunal asupra lui Israel.că un alt ovrei a dezonorat o goia. ca nule. . chiar de jurămintele cele mai sfinte. De altfel. Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile îi vor fi favorabile. . R.crimă. şi dacă ea se plânge. „Regele nu se poate însura cu mai mult de optsprezece femei. ei au aceeaş autoritate ca tribunalul lui Moise”. nu este socotit şi nu poate fi pedepsit căci. trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea judecătorilor) pentru ca ovreiul să poată câştiga procesul” 3. .

. „Ne-ovreii sunt câini şi măgari”.dacă nu le stăpânesc pe toate. Hahami celebri. el este alesul lui Dumnezeu… Israel este aşezat chiar sub ochiul lui Iehova.… pe când goimii sunt porci”. Viaţa lor e legată ca aceea a cailor. Ei au ajuns să privească pe ne-ovrei cu dispreţ şi adesea cu ură”. . la protecția Sa specială. Ararranel. cărora vor servi şi se vor supune toate popoarele”. . . . N. contrar moralei creştine. legislaţia talmudică recunoaşte şi sprijină cu putere instituţia robiei. cu mai multă precizie. ce e mai mult. la dărnicia divină. la bunăvoinţa.C. Domnul v-a zis: … voi sunteţi oameni. El proclamă că singuri jidovii sunt oameni. asupra lor.… ci de bestii. După Talmud. Talmudul. poporul ovreiesc este poporul ales de Dumnezeu ca depozitarul voinţei şi dorinţelor sale. Ceilalţi oameni sunt puşi dedesubtul ovreilor. Dar. Dumnezeu ar face-o să reintre în neant. Talmudul dă ovreilor un drept de dominaţie absolută asupra a tot ce nu este ovrei. despoaie pe rob de orice personalitate şi îl asimilează cu o simplă proprietate… Constituţia mozaică recunoaşte două feluri de sclavi. Să vedem ce e cu ea. fără Israel care să o practice.ei nu vor înceta să strige: Jale! Grozăvie!”. Această deosebire. el este fiul preferat al Celui etern. Cahalul. drept la iubirea.In naţie. fiind nişte bestii. cred în viitoarea dominaţie universală a jidovilor”. Este tocmai ceea ce am spus mai sus. . De asemenea. ca pe nişte vite de muncă. decât prin milă. . singur. . Dar. … Această credinţă în predestinarea şi în selecţia lor. Pe lângă aceasta. trebuie ca ei să devină stăpâni. Şi lumea nu va cunoaşte fericirea. Goimii. a dezvoltat la ovrei o trufie imensă. etc. este formală în Biblie.punând Talmudul faţă de legea naturală a iubiri. „Mesia va da imperiul lumii ovreilor.după hahami „e permis jidanului să abuzeze şi să dezonoreze o femeie necredincioasă”. el este singurul cu care Divinitatea a avut un legământ. . Coranul. aparţin în realitate lui Israel. nici aceeaşi poziţie: robul iudeu şi robul străin.aceştia au. „Urmaşi ai lui Abraham. decât atunci când se va fi supus imperiului universal al acestei legi. ca şi dreptul roman. . cât poate şi în singur profitul său. acest autor iudeu..şi până ce nu obţin dominaţia absolută. fiu care are. dar ea reiese. fiul poate să se însoare cu mama sa”. ca Maimonide. jidanilor. „Talmudul. .date de Dumnezeu însuşi. „Ovreii sunt oameni. lumea nu ar mai exista. Chiar când ajung să guverneze oraşele. aşa şi ovreii trebuie să domnească asupra celorlalte naţii ale pământului”. care n-au nici aceleaşi drepturi. b) .„Căsătoriile ne-ovreilor nu aduc după ele nici o obligaţie. Dar să lăsăm să vorbească şi un ovrei contemporan: „Fără lege (talmudică).adică asupra omenirii întregi. Francmasoneria 19 .pentru că numai sufletele jidovilor se trag din primul om… Bunurile care sunt încredinţate naţiilor. pe când goimii nu sunt decât animale. copiii n-au nici o legătură de familie cu părinţii lor. ei n-au drept. . „Precum oamenii domnesc asupra animalelor. vorbeşte şi de ură.şi când părinţii şi copiii trec la judaism. „Peste tot pe unde se stabilesc ovreii. dreptul de viaţă şi de moarte pe care omul îl are asupra animalelor şi mai ales acela de a le exploata. nu sunt formate de oameni.Paulescu: Spitalul. Prin urmare.pe când celelalte popoare ale lumii. în Talmud”.adică imperiului jidovilor. trebuie să se considere ca exilaţi şi ca prizonieri.

săvârşind omoruri rituale.Legea iubirii Caritatea. demne de crezământ. că poruncesc jidanilor să omoare pe creştini. sau când este aproape să moară. De la 1071. care exaltă sentimentele de simpatie naţională. zicând: „fac aceasta pentru ca vitele mele să nu cadă înăuntru”. . nu trebuie să-l scapi”. Dacă cineva vede un goi.ba chiar… au îndrăzneală să ia ca martori pe nejidanii. el interzice ovreilor să aibă milă de un goi.este iubirea de Dumnezeu revărsată asupra oamenilor şi care formează diadema sublimă a moralei creştine. De altfel. să-l ucidă… Dacă un goi se găseşte lângă un puţ să-l azvârle înăuntru.trebuie să o credem sinceră… Omorurile rituale Pentru a arata că omorurile rituale se comit în realitate şi nu sunt numai efectele imaginaţiei nebune a creştinilor. o mărturisesc. n-ar veni să-l ateste. chiar când sunt prinşi asupra faptului. această atitudine e lăudabilă şi. Nu poate fi vorba de caritate în Israel” Într-adevăr. dacă este o scară în puţ. În tot cazul. Un mare număr dintre aceste cazuri se găsesc povestite în cartea lui Ruppekt.aceasta este necunoscută de Talmud. . cu o piatră. o ură sălbatică împotriva celor ce nu sunt jidovi şi mai ales în contra creştinilor? Astfel.pentru cinstea neamului omenesc.civilizaţi printr-un contact secular cu creştinismul. . . Cahalul. înaintea cărora fiarele cele măi sălbatice s-ar da înapoi. duce o jertfă lui Dumnezeu” Trebuie să adăugăm că ovreii din ţările din occidenul Europei. sau să-i scape viaţa. Şi lucru de necrezut. Francmasoneria 20 . ovreii au fost de multe ori maltrataţi şi chiar masacraţi. Ceva mai mult: Hahamii împing cruzimea fanatică până acolo.predică. încât conving chiar şi spiritul cel mai necredincios. acuzaţia de omoruri rituale. „Dacă scoţi un goi din groapa în care a căzut. . înduioşate. jidovii talmudişti au mers. De altfel. . din care extragem exemplul următor: Spovedirea unui ovrei.dacă numeroase mărturii. pot ajunge patimile omeneşti. hahamii zic ovreilor: „Cel ce varsă sângele unui goi. Talmudul. iar.resping. Iată. cu ura lor oarbă. până la ce grad. cu cât victimele sunt mai ales nişte bieţi copilaşi. către jidovi. chiar pe cei mai buni. Coranul. până la 1670. numit Emanuel fiul unui medic din Genova. . crime cu atât mai grozave. atestate de istorici demni de toată încrederea.vom raporta mai multe cazuri. cu indignare. ei înşişi. N. Când îl vezi pierind sau înecându-se într-un fluviu. Talmudul. din contra. în 1456. convertit la creştinism.după cum susţin jidanii . Ovreii. aproape să moară. . „Omul caritabil nu există pentru cei din Iuda.C. pentru aceste crime. mântuieşti un idolatru”.III . . până ce au depăşit orice limită omeneşte posibilă. s-o tragă afară… şi să astupe intrarea puţului. … care au fost şi sunt victimele acestor crime religioase. când o legislaţie smintită le favorizează.Paulescu: Spitalul. „Trebuie să ucizi pe cei mai buni dintre goimi (Tobşebegoim harog)” „Trebuie să smulgi inima goiului şi să omori pe cel mai bun dintre creştini. . jidovii procedează în această privinţă ca unii criminali care tăgăduiesc evidenţa. Este oprit să ai milă de un idolatru. atât de demonstrative. în loc să le reprime! „Într-adevăr. istoria înregistrează vreo cincizeci de cazuri de omoruri rituale.

fapt pe care la văzut cu ochii şi pe care îl atestă. Trei zile după aceasta. într-o zi. se duse la o fântână. Cahalul. care s-au angajat reciproc. . Coranul. Histoire de l’Eglise. mai ales în regiunea inimii. şi sentinţa fu executată în ziua de 17 ianuarie 1670”. în aşa fel. femeia Mangeotte Wfllemin. recunoscu că era Raphael Levy. care a fost judecat la Metz. Iată acum un al treilea fapt. pentru a-i înăbuşi ţipetele. de către jidovii din Damasc. Îl puseră. al patrulea. Apoi aduseră în mijlocul lor. la o depărtare de două sute de paşi de sat. ..„Acest Emanuel îmi istorisi un fapt de o cruzime oribilă.Paulescu: Spitalul. fu aruncat în fundul unei pivniţe a casei. Îmi spuse că. Ea era urmată de fiul ei. alergă la locul unde îl lăsase şi. Un locuitor din satul Hez. ea îşi continuă drumul şi merse să-şi spele rufele. luând nişte instrumente de fier. cu jurăminte. pentru comunitate”. nuci. care s-a petrecut la Savona. tatăl său îl conduse în casa unui ovrei din Savona. Acest fapt a fost povestit în marele uvragiu. etc. din oraşul Boulay. un al treilea îi ţinea capul ridicat. şi că acolo se găseau adunaţi alţi şapte indivizi din naţia lor. Francmasoneria 21 . Gustai şi eu însumi. Patru din ei luară parte la grozava execuţie.care peste puţin. un ovrei călare pe un cal alb şi care ducea dinaintea lui un copil de vreo trei sau patru ani. fără însă să-l găsească. După aceasta. înainte şi după convertire. un altul. des Mousseaux a extras pasajele următoare: N. Toţi gustară din această oribilă mâncare.C. negăsindu-l. în vârstă de 3 ani. adăugând chiar că băuse din sângele copilului ucis. Unul ţinea întins braţul drept al nevinovatei creaturi. tatăl meu veni repede la mine şi mă puse să jur că n-am să vorbesc nimănui de ceea ce văzusem în ziua aceea. Dar. de unde G. gol. povestirea unui alt fapt. de mai multe ori. în anul 1670. ceea ce îmi produse greaţă şi un dezgust atât de penibil. băga ghemuri de hârtie în gura nenorocitului copil. Toţi răspunzându-i că nu l-au văzut. văzând că nu-i mai vine copilul. Pe urmă. În ziua de 23 septembrie 1669. La două sute de paşi de fântână. Talmudul. încredinţată că el o va urma. mă apropiai de ceilalţi şi nu mai văzui decât cadavrul copilului. dar copilul spunând că se va ridica singur. se găsi. încât să formeze crucea. la vreo două sute de paşi de la fântână. s-a interceptat o scrisoare în care acuzatul scria şefilor Sinagogei din Metz: „Am intrat în această mizerie. El fu condamnat să fie ars de viu. asupra unui călugăr (capucin). Tatăl. se întoarse îndată acasă. se puse să-l caute mai întâi prin sat. copilul se împiedică şi căzu. ca să întrebe de el pe bărbatu-său şi pe persoanele ce se găseau acolo. sfântul misionar şi a cărui caritate nealterabilă era cunoscută de toţi. Pentru mine. braţul stâng. pentru a spăla câteva rufe. deasupra unui vas în care. cadavrul nenorocitului copil… În timpul procesului. pe care le azvârliră în vasul în care era adunat sângele. se primeşte sângele la tăierea împrejur a copiilor de ovrei. migdale. cu totul recent: asasinatul săvârşit. această tortură fu un spectacol insuportabil şi mă depărtai cât putui de locul crimei. de obicei. într-o pădure. zărind de asemenea pe acel Jidov. Iată după Amelot de la Houssaye. ducându-se pe drumul cel mare ce merge la Metz. care era numit. de concetăţenii săi. care îi spuseră că au văzut pe acest drum. din satul Glatigni. în sfârşit. de Rohrbacher. ce avea înaintea sa un lucru pe care îl acoperea cu mantaua. întâlneşte mai multe persoane (între altele pe Daniel Payer şi pe Thibault Regnault). Pe urmă. această mamă. un copilaş creştin care n-avea mai mult de doi ani. încât în ziua aceea şi a doua zi nu mai putui să iau nici un fel de hrană. ovreii tăiară în bucăţi mici diverse fructe: pere. pe urmă la fântână şi prin tufişurile dimprejur. foarte ascuţite şi lungi îndeajuns. După câteva minute. să nu descopere niciodată ceea ce aveau să facă şi să păzească secretul până la moarte. istoric foarte conştiincios. mama sa se întoarse ca să-l ridice. îl străpunseră din toate părţile.astfel încât sângele îi curgea din toate rănile şi cădea în vas.

des Mousseaux: D… mă chemă la el acasă. pe urmă îl ridicară pe sus şi îl duseră într-o odaie departe de stradă.Un sac de cafea.Paulescu: Spitalul. . peste puţin. S…. când este udat nu lasă să pice ceea ce se găseşte.… dar copilul este bolnav şi Părintele Thomas voieşte să se retragă. publicate de A. . mai târziu. cu un pisălog… .Ca toţi sacii de cafea. Apoi. pe când bărbierul se mulţumeşte să ţină barba Părintelui…. îi pusei gâtul deasupra unui lighean mare. pe urmă. Răspunsei că nu pot. pentru a fi trimis. ucide pe acest preot. o rotulă. această pastă omenească este azvârlită într-o groapă ce serveşte pentru lături. taie gâtul acestui om.” Justiţia sirio-egipteană obţine „pe rămăşiţele aproape fumegânde ale victimelor mărturisirea completă a vinovaţilor”. Îl primiră cu dragoste şi.În ziua de 5 februarie 1840..” Însă bărbierul devine palid. Sacrificatorul. un ovrei pe care creştinii. dintre cei mai însemnaţi din Damasc. cadavrul fu târât într-o odaie unde se ţineau lemnele.Le-am spart pe piatră. care era legat. veniră cei doi fraţi ai lui D…. sosi un haham însoţit de bărbierul ce ia sânge S… (Solomon) pe care sacrificatorii au contat pentru împlinirea planului lor. iar A. peste puţin. ovreii. Trântii pe călugăr la pământ şi. care fură arse. îl legară cot la cot. de pânză de împachetat şi de culoare cenuşie. Iată un extras din interogatoriul bărbierului. (Aron).. El cedează totuşi invitaţiei presante să intre în casa vecină.după actele procesului. ţinându-l cu unul din asistenţi. Acolo îl dezbrăcarăm de haine. Deodată. Cahalul.C. care-i vârâră un căluş în gură. cel mai pios dintre ovreii din Damasc (!). deci. N. urme de sânge şi filamente de tendoane… Lucrătorii descinseră în conductă. Sângele este adunat într-un vas. cu acelaşi instrument. Se descoperi canalul şi se găsiră. să vaccineze un copil. pentru asta te aşteptăm. Dar. D… şi fratele său A… îmi ziseră. marelui haham… Pe urmă. a trebuit să facă să dispară urmele acestui omor. D… apucă cuţitul şi începu să-l taie. la intrare. (David Harari). atunci. Părintele Thomas este chemat într-o casă ovreiască.Ce a-ţi făcut cu oasele? . precum şi părţi din calota preotului…” După asasinarea Părintelui Thomas. curajul îi lipseşte şi se declară incapabil. ale cărui cercetări puteau deveni compromiţătoare. ei înşişi.citat de G. . hotărîră să se scape şi de servitorul său creştin. îi de-te ultima lovitură. cu un cuţit. treptat-treptat le duserăm să le aruncăm în conducte… . iar oasele sunt zdrobite cu un mai. aceea a lui D. un fragment din inimă.„Haide.L-am sfărâmat la fel.cu servitorul M… care sosise atunci… îl spintecarăm. mâna îi tremură şi. se pune să întindă la pământ pe Părintele Thomas şi D… se resemnează să-i cresteze ei însuşi gâtul. să ardă hainele victimei ale cărei cărnuri sunt tocate în bucăţele mici. punând rămăşiţele într-un sac şi. fără să se piardă o picătură. Laurent. Veni noaptea şi o dată cu ea. şi… acest servitor dispăru. Părintele Thomas fu apucat pe neaşteptate de aceşti oameni. nişte sfărâmături de craniu şi de alte oase. trebuie sa-l înlocuiască fratele său A. Ibrahim Amoran. Sângele fu adunat într-un lighean. Ei aduseseră atunci un cuţit. Jidovii încep.Şi cu capul? .Sacul acesta nu lăsa să picure materiile conţinute în intestine? . . în el…” Justiţia voi să verifice locul unde ovreii aruncaseră rămăşiţele. îl priveau ca pe un om cinstit şi pe care Părintele Thomas îl număra printre prietenii săi. scoaseră mai multe bucăţi de carne. Găsii acolo pe hahamul… şi pe Părintele Thomas. Coranul. pe urmă unul din unchii lor şi alţi doi ovrei. Talmudul. Francmasoneria 22 .Şi cum era sacul în care aţi pus rămăşiţele? . . . Pe urmă.

Ne vom mărgini să relatăm câteva părţi din interogatoriile care privesc al doilea act al acestei drame. Servitorul M… a fost trimis la F… de stăpânul său, care i-a zis: „du-te de vezi dacă au prins pe Ibrahim şi ce au făcut cu el. Mă dusei la F… şi găsii uşa închisă cu zăvorul. Bătui. F… veni şi-mi deschise. - Îl ţinem, îmi spuse el; - vrei să intri, sau să pleci? - Voi intra ca să văd, îi răspunsei eu. Intrai într-un mic divan, care dă într-o curte exterioară, în care se găsesc latrinele; - în aceste latrine, îi aruncară carnea şi oasele. Uşa fusese baricadată cu o grindă. Găsii acolo pe I. P… şi pe A. S… ocupaţi să lege mâinile pacientului la spate, cu basmaua sa, după cei astupaseră gura cu o pânză albă. Pe urmă fu trântit la pământ, de F… şi de M.F.- fiii lui R… Aduseră un lighean de aramă spoită, puseră capul prinsului deasupra acestui lighean, şi F… îi tăie gâtul cu propriile sale mâini. Y…, M…, F… şi eu, îi ţineam capul. A.., fiul lui R… şi I. P… îi ţineau picioarele şi se aşezaseră peste ele. A. S… şi ceilalţi (erau opt cu toţii), ţineau bine trupul, pentru ca să-l împiedice să se mişte, până ce sângele va fi încetat să curgă. - Ce s-a făcut cu sângele şi cine la luat? - Adevărul este că Y…, luă ligheanul şi vărsă sângele într-o sticlă, - pe care o ţinea în mână A. S…, - printr-o pâlnie nouă de tinichea, ca acelea pe care le întrebuinţează negustorii de ulei. După ce fu umplută, A. S. o dădu lui Y… - De ce mijloc s-au servit ca să-l facă pe servitor să intre acolo? - Am mai spus… că erau adunaţi cinci inşi în stradă, lângă poartă, - că servitorul veni să întrebe de stăpânul său, - şi că Y… îi răspunse: „Stăpânul tău a întârziat la noi; vaccinează un copil; dacă vrei să-l aştepţi, intră şi du-te de-l găseşte”. El intră, şi se întâmplă ceea ce am declarat” „Ar fi greu, zice G. des Mousseaux să-ţi închipui o bogăţie şi o precizie de amănunte mai remarcabile, ca acelea care ies din gura celor ce depun”. Să mai ascultăm şi câteva din depoziţiile autorilor acestei crime înspăimântătoare, în ceea ce priveşte întrebuinţarea sângelui de creştin. „Cu ce scop aţi omorât pe Părintele Thomas? - Ca să-i luam sângele, - răspunde jidovul D… L-am strâns într-o sticlă albă, sau khalabiehs, pe care am trimiso la hahamul A., - sângele fiind necesar la împlinirea datoriilor noastre religioase. - La ce serveşte sângele în religia voastră? - Se întrebuinţează la azime… - Pentru ce n-aţi păstrat sângele la voi? - Obiceiul vrea ca sângele să stea la haham.” „Întrebare hahamului A.: - Cine ţi-a remis sângele? - Hahamul Y… se înţelesese cu A., şi cu alţii ca să aibă o sticlă de sânge omenesc şi acest haham mă înştiinţă şi pe mine. Fraţii A.. îi făgăduiră că, chiar dacă ar trebui să-i coste o sută de pungi de bani, tot i-o vor obţine. Fuse-i, în urmă, informat de dânşii că aduseseră o persoană, pentru ca să o omoare şi să-i ia sângele, şi îmi ziseră; du-te la hahamul Y… - Ai întrebat pe hahamul Y…, dacă trimite din sângele acesta în alte locuri? - Hahamul Y… mi-a spus că trebuie sa trimită din el la Bagdad. - Au venit din Bagdad scrisori care să-l ceară? - Hahamul Y… mi-a spus-o… - Şi la ce este trebuincios sângele? Îl pun oare în pâinea azimă şi toată lumea mănâncă din ea? - De obicei, sângele, pus în azimă, nu este pentru popor, ci pentru persoanele zeloase. Hahamul Y…, rămâne la cuptor în ajunul sărbătorii azimelor. Acolo, oamenii zeloşi îi trimit N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 23

făina, din care el face pâinea. El însuşi frământă pasta, fără ca nimeni să ştie că pune în ea sânge, şi trimite pâinea acelora cărora le aparţine făina”. Rezultatul procesului a fost că, - din şaisprezece ovrei, implicaţi în asasinatul Părintelui Thomas şi al servitorului său, - doi au murit în timpul procedurii, patru au obţinut iertare pentru că au făcut destăinuiri şi zece au fost condamnaţi la moarte” Jidanii din Europa, la această noutate care îi tulbura groaznic, începură să ţipe - nu împotriva vinovaţilor, - ci împotriva justiţiei”. După ce au oferit consulului Franţei, milioane, care au fost refuzate, - ei au inundat cu aur autorităţile sirio-egiptene şi, delegaţii lor, Montefiore şi Ckemieux, (pe care îi vom întâlni din nou mai departe), ducându-se în Egipt, obţinură de la Kediv amnistia sau mai bine zis iertarea acuzaţilor, - căci ea le-a fost acordată fără reînoire de anchetă şi fără reluarea procesului, faptele fiind probate şi nediscutabile” Iată termenii firmanului, cu care ovreii fură obligaţi să se mulţumească: „Prin expunerea şi după cererea d-lor Moses Montefiore şi Cremieux, - care au venit la noi ca delegaţii tuturor europenilor care profesează religia lui Moise, - am recunoscut, ei doresc punerea în libertate şi siguranţa pentru acei dintre ovrei care sunt deţinuţi şi pentru cei ce au fugit, din pricina instruirii afacerii Părintelui Thomas, călugăr din Damasc, el şi servitorul său Ibrahim. Şi cum, din cauza unei populaţii atât de numeroase, nu ar fi convenabil să refuzăm rugămintea lor, ordonăm ca prizonierii ovrei să fie puşi în libertate şi să se dea, celor fugiţi, siguranţa pentru întoarcerea lor…”. Astfel de crime, în faţa cărora te apucă groaza, continuă să se comită chiar şi azi. Fără să mai vorbim de omorul din Tisza-Elzlar, cunoscut de toţi, vom povesti două cazuri petrecute acum câţiva ani. Monitorul Romei, din 15 iunie 1883, cită un omor ritual care avusese loc la o dată cu totul recentă. Un copilaş, - aparţinând uneia dintre familiile greceşti cele mai însemnate din Smirna - fu răpit în apropierea paştelui ovreiesc. Patru zile după aceea, i se găsi, pe malul mării, cadavrul, străpuns de mii de lovituri de pumnal. Mama sa, nebună de durere, acuză sus şi tare pe ovrei de acest omor. Populaţia creştină se ridică în masă şi alergă în cartierul ovreiesc, unde avu loc un masacru îngrozitor, în care pieiră peste 600 de jidani. În 1881, la Lutcza, - un mic sat din Galiţia austriacă, - a fost comisă o crimă rituală asupra unei tinere fete, numită Francisca Mnich. Trei acuzaţi (Moise Ritter, nevasta sa şi un alt jidan complice), fură condamnaţi la moarte, în ziua de 21 decembrie 1882, de juraţii din Rzeszov. Curtea superioară de justiţie casă judecata, pentru că procedura nu fusese îndeplinită şi trimise pe ovrei înaintea tribunalului din Cracovia, care, la 10 octombrie 1883, reînnoi tripla condamnare la moarte. În momentul de faţă se judecă la Kiev procesul unui omor ritual, săvârşit de un jidan Beilis, împreună cu mai mulţi complici, asupra unui biet băieţel de 6 ani, Iuscinski. Opt zile după omor fu găsit, într-un şanţ, cadavrul nenorocitei victime, străpuns de 47 lovituri de pumnal. Dar, ceea ce aruncă o vie lumină asupra intelectului jidovimei întregi, e faptul că, înainte de a se da verdictul toată presa ovreiască din Europa şi de la noi, s-a năpustit, cu o furie nebună, ca şi în timpul procesului din Damasc, - nu asupra omorâtorilor, - ci asupra Ţarului, asupra răposatului Stolipin, asupra oligarhiei din Rusia,… până şi asupra juraţilor - din Kiev, pe care îi numeşte ţărănoi inculţi. La noi, în România, asemenea crime trebuie să fie foarte uşor de realizat. Acum 4 sau 5 ani, se găsi în Bucureşti, pe un maidan, un băiat mort de o moarte violentă. Pentru a stabili identitatea cadavrului, poliţia publică o înştiinţare, adresată părinţilor care pierduseră de curând un fiu, pentru a veni să-i recunoască corpul. Atunci, spre stupefacţia generală, se văzură vreo douăzeci de mame, venind dezolate la morgă, ca să reclame fiecare trupul copilului ei, care dispăruse fără să i se mai dea de urmă. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 24

De asemenea, G. des Mousseaux vorbeşte de „numărul, cu mult mai mare de cât şi-l închipuie cineva, de oameni, de femei şi mai ales de copii, care în anumite oraşe ale Europei, dispar pentru totdeauna, fără să lase cea mai mică urmă, spre marea înmărmurire a rudelor lor”. Dar, să vedem, pentru ce motiv iudeii săvârşesc omoruri rituale asupra creştinilor? Ne vom adresa pentru aceasta, la scrierea unui fost haham, trecut la creştinism şi botezat sub numele de Neofit. Examenul cărţii Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor”, de Neofit. „A ucide pe creştini şi a le lua sângele…”, - zice Neofit, - este o taină a ovreilor, sau mai bine zis o rătăcire, care astăzi este cunoscută, căci „o au scris mulţi”. Dar, adaugă el, nu mi s-a întâmplat să văd nicăieri: 1° - pentru ce ucid jidovii pe creştini? 2° - ce fac ei cu sângele creştinilor? Neofit vrea să lămurească aceste două secrete, pe care le cunoaşte bine, căci, zice el, „fiind rabin şi învăţătorul ovreilor, au fost descoperite mie şi le-am păzit până ce am primit Sfântul Botez”. „Mai întâi, să se ştie că această taină nu este cunoscută de toţi jidovii, ci numai de rabini sau de hahamii lor, de cărturarii şi de fariseii lor, ce se numesc de dânşii hasindem. Şi această taină o păzesc ei cu mare scumpătate”. În plus, - acest ultragiu faţă de omenire „nu este scris nicăieri. Rabinii îl lasă fiilor lor cu blesteme îngrozitoare, ca aceştia să nu-l descopere, nici proştilor dintre ovrei, nici creştinilor, - chiar dacă li s-ar întâmpla să sufere tot felul de munci. Astfel, de pildă, mărturisesc în frica lui Dumnezeu, că atunci când am ajuns la vârsta de 13 ani şi când tatăl meu mi-a pus pe cap cornul acela, - ce se numeşte tăfilis, - mi-a descoperit taina privitoare la sângele de creştin şi m-a afurisit, pe toate stihiile cerului şi ale pământului, ca să nu descopăr secretul acesta, nici chiar fraţilor mei. Şi când mă voi căsători şi voi avea până la 10 feciori, să nu îl fac cunoscut, decât numai unuia singur, adică aceluia care va fi mai deştept, mai învăţat şi, în acelaşi timp, capabil de a-l înţelege; - iar la partea muierească nu trebuie nicidecum să-l descopăr. Şi îmi mai spuse: Fiule, să nu te primească pământul, de vei dezvălui taina aceasta, - măcar de ţi se va întâmpla să te faci şi creştin. Astfel îmi grăi tatăl meu”. Principalul motiv al crimelor rituale este, marea ură ce au ovreii asupra creştinilor, părânduli-se că, făcând această ucidere, aduc jertfă lui Dumnezeu… Într-adevăr, rabbi Solomon (Talmud) zice: celui mai blând dintre şerpi, scoate-i creierii, - iar pe cel mai bun dintre creştini, ucide-l - adică, dator este orice jidan să omoare un creştin, fiind convins că cu aceasta se va mântui”. Această ură este întipărită în sufletele ovreilor încă din copilărie. Înainte chiar de a începe să arate copiilor A, B, C, dascălul trebuie să-i înveţe să-i hulească pe creştini, pentru ca să ştie, când vor trece pe lângă o biserică creştinească, să zică: şacăţ te şaţine văsaef tăsavinichi hăirimi - cuvinte care înseamnă: spurcata spurcaţilor, necurata necuraţilor, să fii afurisită”. „Aşijderea, când văd ducând vreun creştin mort la groapă, dator este tot jidovul să zică: saium had, lamuhar trii, - adică: azi am văzut un păgân mort, mâine să văd doi. Hulele acestea, chiar şi un copil mic trebuie să le ştie. Mai pe scurt, dacă jidovii au atâta ură şi vrăjmăşie împotriva creştinilor, este pentru că scrie la Talmud: „nu se cuvine a numi pe altcineva cu numele de om, - decât numai pe ovrei”. Neofit indică apoi ce fac jidanii cu sângele cel strâng în timpul crimelor rituale şi spusele lui se aseamănă cu mărturisirile acuzaţilor din Damasc. 1° - Jidanii întrebuinţează sânge de creştin pentru ca să prepare leacuri împotriva unor boli, de care suferă, - şi pentru ca să facă farmece. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 25

El le mai spune că aparţin unui neam ales şi că sunt chemaţi să supună pe toate celelalte popoare. . nebotezat cu apă. precum şi Iisus Hristos a fost chinuit. să se mântuiască prin sângele unui creştin botezat cu apă. fiul Mariei. hahamul ia un albuş de ou şi o picătură de sânge de creştin muncit. Coranul. Când citeşti prescripţiile legale ale Talmudului. .Aşijderea la 9 iulie. Orice ovrei. cămătăria. o bucată de mărimea unei măsline. conţinând puţină cenuşă din sânge de creştin. la calendarul lor scrie şi minutul în care cade sângele acela.C.Rabinii mai întrebuinţează sânge de creştin muncit.în realitatea cărora un suflet creştinesc aproape nu poate să creadă. Cahalul. la începutul anotimpurilor. 5° . tinerii soţi postesc o zi întreagă. care este aproape. Francmasoneria 26 . jidanii caută să fure copii de creştin şi îi ascund până la paşte. 2° . dacă Talmudul nu este codul unei bande de hoţi şi de asasini laşi. N. Carităţii creştine. hahamii fac separat o azimă. . iar mâncarea aceasta se cheamă de dânşii Săida amafsăncâs. numită eficoimon.îţi închipui că eşti într-un vis urât şi te întrebi.Când moare un ovrei. din casă în casă şi dă de ştire”. pe care le trimit la toţi ovreii. ce a fost băgat în sânge de creştin muncit şi pun peste bucate. 6° . de două ori.şi merge hahamul cu un ceas sau două mai înainte. în acelaşi timp. „Şi cum Hristos a scos din iad. amestecând. la nuntă. a fost sau nu adevăratul Mesia. Această datină este necesitată de îndoiala în care se găsesc hahamii. din azima aceasta.sânge vărsat prin munci ca şi al lui Hristos”. Talmudul le favorizează şi le împinge până la un paroxism nemaipomenit. . . . frauda şi jurământul fals.Paulescu: Spitalul. sau mai bine zis.compuse numai din robi nemernici. adică a unui sânge ce pică din văzduh pe mâncărurile lor şi omoară îndată pe cel ce gustă din ele. Pentru aceasta. jidovii omoară pe un creştin care înfăţişează pe Aman. ei fură copii mici. sufletele oamenilor care n-au fost botezaţi cu apă. presărat cu aceeaşi cenuşă. El face pe jidani să creadă că au misia (misiunea) să acapareze întreg pământul. la tăierea împrejur. Talmudul. . Hahamii îi iau sângele şi fac cu el mici turte dulci triunghiulare. . care nu ştiu dacă Iisus. între alte crime.La sărbătoarea numită Purim. ca noii soţi „să poată înşela pe creştini şi să poată mânca şi sudoarea creştinului. ca să poată mai uşor să îi chinuiască şi pentru că Hristos a păzit fecioria. le amestecă şi stropeşte cu ele mortul. câte puţin din acest amestec. În acelaşi timp. în loc de a combate patimile de proprietate şi de dominaţie. 3° . Talmudul îi opune o ură crudă şi oarbă împotriva întregului neam omenesc. şi omoruri rituale. aşa şi pruncul acesta. ca şi cum ar mânca sângele său. vine rabinul. nemâncând şi nebând nimic. Această trimitere se numeşte Maschloiamunas. din vite de muncă. îşi pun pe frunte cenuşă. arzând în foc o pânză înmuiată în sânge de creştin chinuit. 4° . În seara de Purim. care le dă la amândoi să mănânce un ou copt. jidovii fac plângerea Ierusalimului. De altfel.La Paşte. ce conţine sânge de creştin chinuit şi mănâncă un ou copt.zicând. ca: furtul. presărat cu cenuşă în loc de sare.pentru ca să le ia sângele şi pe urmă să-i omoare. *** În rezumat.şi care nu sunt vrednice decât să lucreze ca să îmbogăţească şi să glorifice pe Israel. Şi spre seară.jidovii întrebuinţează un piron de fier. 7° . Această cenuşă o fac. hahamul zice încet nişte descântece. cu degetul cel mic. în vin.Astfel. ascunderea lucrurilor găsite. până la cel mai mic.Aşijderea. prin sângele său. atunci rabinii şed jos pe pământ. trebuie să mănânce.ură care merge până la a comite. stihul din proorocirea lui Iezechiel: „Şi voi stropi peste voi cu apă curată şi vă veţi curaţi de toate spurcăciunile voastre. prin mijloace mârşave. . o picătură din sângele acesta şi o picătură din sângele ce curge din rana făcută pruncului şi punând. în gura copilului. . persecutorul lor. care trebuie să fie chinuit. . de patru ori pe an.„pentru ca să evite căderea akifei.

Francmasoneria 27 . Talmudul.N.C. Cahalul.Paulescu: Spitalul. Coranul.

. . În aceste condiţii. Pe urmă. Dar. cu puterea secundară iudaică.Paulescu: Spitalul. ca toate statele: 1. Precum Coranul a creat imperiul musulmanilor. Ele îşi trimiteau emisari .din puteri elementare. Coranul. formând o vastă asociaţie federativă. Dar un asemenea Stat nu putea să existe de fapt. în acelaşi timp. o dată pe an. Aceasta din urmă se adună. subordonate celei dintâi şi a căror influenţă este mărginită la ovreii care se găsesc într-o singură ţară. în Alexandria. „Talmudul. 3. sau Comunităţi israelite. înainte de a vorbi de alcătuirea diferitelor părţi ale Statului iudaic. mulţumită indiscreţiilor unui ovrei convertit. care îşi întindea reţeaua asupra lumii antice. . organizaţia Cahalelor elementare. formând un Sinod sau Congres ovreiesc internaţional. cu ajutorul unui sfat de bătrâni şi al unui tribunal particular. în Asia Mică. răufăcător.tot aşa şi Talmudul a organizat într-un Stat unic. Toate comunităţile unei aceleiaşi localităţi. mai întâi. Jidanii se adunau în casele lor de rugăciune. a cărei autoritate suverană se exercită asupra tuturor iudeilor din lume.C. Vom studia. căci naţia ovreiască fusese lipsită de teritoriul său şi fusese împrăştiată printre alte naţii. Graţie lui.astăzi bine cunoscută. Iată ce scrie Bernard Lazare despre Republicile .după cum Coranul este legislaţia naţionala a arabilor. de asemenea. cunoscute sub numele de Cahale propriu-zise. în oraşele greceşti ale Ioniei.adică despre Cahalele sau Comunităţile . 2. Pretutindeni. vom raporta ce zic doi autori ovrei asupra istoriei acestei organizaţii. . Jidanii… care se aşezau în ţări străine. se grupau în cartiere speciale şi… alcătuiau o societate deosebită.CAHALUL Talmudul este legislaţia naţională a ovreilor. de origini diverse. . formează un popor”. până azi.… care exercita asupra lor autoritatea civilă şi justiţia. vom spune câteva cuvinte despre puterile secundare şi despre puterea centrală. Ele sunt legate. . chiar înainte de distrugerea Ierusalimului. fiind bine ascunse de jidovi.a reformat naţia jidovească. indivizi. Toate Sinagogile erau legate unele de altele. nu numai pentru ca să asculte citirea legii. după împrăştierea ei. sub forma de Cahal.pe care jidovii le-au posedat pretutindeni şi întotdeauna. au între ele relaţii foarte strânse şi delegaţii lor se reunesc.se ţineau unele pe altele în curentul evenimentelor a căror cunoştinţă le era de folos. în Antiohia. . Talmudul. pe jidovii răspândiţi peste tot pământul. . . cu acelea ale altor ţări. . Francmasoneria 28 . a ţării. Sinagogile erau… un centru al vieţii religioase şi publice.zice ovreiul Bernard Lazare.… ei formară asociaţii corporative în capul cărora era pus un etnarh. într-un Sinod sau Congres jidovesc naţional. jignite de năvălirea unui popor străin şi.se sfătuiau şi se ajutau reciproc… N. Statul ovreiesc sau Cahalul este format.din o putere centrală.care sunt aproape necunoscute.din puteri secundare. care îşi au sediul lângă Sinagogă şi a căror acţiune se întinde numai asupra evreilor care locuiesc într-un oraş sau chiar într-o mahala. dar şi pentru ca să vorbească de afacerile lor. .mai mult sau mai puţin duşmane. pentru ca să-şi comunice părerile lor practice. din timp în timp. Cahalul. Statul jidovesc trebuia să fie ascuns şi a persistat astfel.

Cahalul. care rezida în Bagdad… Acest şef suprem era ajutat de un fel de parlament administrativ.În fiecare cetate. Iată cum se exprima. sub pedeapsa blestemului. care are de gând să întreprindă o cucerire grea. . înaintea unui tribunal creştin… Comunitatea jidovească. Ea încercă. în mod arbitrar. în propriul său Stat. o astfel de afirmaţie a naţiei jidoveşti. aduse mai târziu serioase dificultăţi. N. greceşti şi romane. Dar Rusia.ca şi celelalte ţări locuite de ovrei. în timpul Evului Mediu. organizaţia statului jidovesc luă forma următoare: Poporul era reprezentat politiceşte. El demonstrează că această organizaţie s-a perpetuat sub nume diferite. Când Imperiul roman se prăbuşi şi… când Catolicismul triumfător se răspândi. organizaţia puternică a Cahalului subzistă”. în urmă. Francmasoneria 29 . Cu trecerea unei părţi a Poloniei sub dominaţia Rusiei.în sânul societăţii antice. întradevăr. Şi. din Persia până în Polonia. era bine înarmată împotriva celor ce călcau datoria solidarităţii.Paulescu: Spitalul. poporul.care a fost însărcinat de guvernul rusesc să studieze chestiunea şi să fie reprezentantul său în comisia stabilită pentru a rezolva problema ovreiască: „Ovreii posedă Cahale… care există din vechime şi guvernează. asupra aceluiaşi subiect un alt ovrei. Iată ce scrie în aceasta privinţă Derjavin. pronunţând în contra lor Cherem-Ha-cahalul. exista un Cahal. unde numărul lor fu considerabil. Brafmann expune mai întâi istoria existenţei jidovilor şi a organizaţiei lor sociale. prieteni şi fraţi… La Roma. ovreiul era sprijinit de comunitate. venit din Arabia. Talmudul. era primit frăţeşte când sosea ca emigrant sau colonist. de a chema în judecată pe un coreligionar. să-l suprime definitiv în 1844. constituite ca sub dominaţia arabilor”. era protejat şi susţinut. organizaţia se păstra. . Brafmann. având alături de dânsul protectori.îngăduise mai întâi Cahalele. ei aveau o cârmuire proprie. Ele erau organisme foarte puternice şi aveau o viaţă colectivă extrem de activă. tribunale. Coranul. din timpuri foarte depărtate.iar Sinoadele lor interziceau unui israelit. regulând şi confirmând toate afacerile. Dar. sinagogile îşi păstraseră autoritatea. în fiecare provincie şi în fiecare oraş. în persoana unui prinţ suveran «Roclh-Galuta». ovreii au fost tot atât de strâns uniţi între dânşii… ca şi în oraşele Orientului. ovreii au păstrat pretutindeni. Mai mult. Cahalul. care le-a permis să reziste… De altminteri. „Când au fost goniţi din Spania. care îi punea la dispoziţie toate resursele sale.la hotărârile cărora se supuneau. care corespundea Sinodului de azi şi ale cărui hotărâri erau fără de apel. adică blestemul comunităţii… În zilele noastre încă. I se dădea voie să se stabilească şi beneficia de lucrul asociaţiei. ca fiind o instituţie de care să se poată servi ca să strângă impozitele israeliţilor pentru guvern. . Dacă jidanii erau supuşi legilor aspre ale regatelor şi împărăţiilor. .sau Sinedrion .şi mai ales sub acela de. pentru dânsa. Cahal (Heder Hacahal). ea îi lovea cu afurisenia. convertit la creştinism. consilii de bătrâni. din existenţa acestui Stat jidovesc. El nu venea ca un străin. După căderea Ierusalimului sub Titus.se ascunse sub numele de Şcoală… însă. din Franţa. condus de rabini şi un «Bet-Din» sau tribunal local”. ci ca un om bine înarmat. din Germania… jidovii au căutat refugiu în Turcia şi în Polonia şi au venit acolo cu Cahalele lor. atât religioase cât şi civile… Aceste Cahale sunt foarte bogate şi au o putere mare asupra naţiei jidoveşti”. aceeaşi organizaţie”. . care a scris o carte foarte documentată asupra Cahalului şi asupra Judaismului în Rusia. „De atunci. adică în Babilonia şi în pământurile perşilor… În acest timp. chiar şi sub fondatorul imperiului mahomedan. când înţelese pericolul ce rezulta. oamenii de stat ai acestei împărăţii se îngrijorară şi ei de Cahalul iudeilor. aşa cum era.C. în ţările unde jidanii trăiesc sub un regim de excepţie. . se stabili în principalele centre ale vieţii ovreilor împrăştiaţi. . dieta poloneză din 1788 îşi propuse să desfiinţeze Cahalele. care. guvernământul ovreiesc . .dar încercarea sa nu izbuti. comunităţile jidoveşti nu se schimbară.

şcolile talmudice ale Cahalului. care este şi şeful Cahalului.în număr de patru . Coranul. în cursul secolelor.un haham sau rabin care este un fel de preşedinte. Francmasoneria 30 . Acest tribunal este pus sub autoritatea Cahalului. dar şi politicoeconomică . să ne ocupăm de constituţia Statului jidovesc şi îndeosebi de aceea a Cahalului elementar. Cahalul exista şi la noi în România. tuvimi. care. în fiecare comunitate ovreiască”. sunt astfel scutiţi să alerge la tribunalele creştinilor. nu trebuie să existe. se găseşte cuvântul Cahal.Cahalul are un învăţământ care este liber. Altădată.după etatea elevilor care se instruiesc în ele. care se reuneşte. De altfel.şi de aceea.o mulţime de slujbaşi. în acest scop.cu alte cuvinte. Şcolile talmudice. Aceştia sunt aleşi de către „assif” sau adunarea comunităţii ovreieşti. textul legii care desfiinţa Cahalele din Rusia: Lege. . Aşa de exemplu.fără ca să se schimbe. . putem să încheiem cu Brafmann: „Cahalul este guvernul naţional.). fie comunităţile ovreieşti fie pe reprezentanţii lor. daionimi. pe la începutul ultimului veac. să strige: Cahalul a murit! Trăiască Cahalul!” Prin urmare.„Nici o lege. Dintre aceşti slujbaşi. în acest moment. ovreii au dreptul. Cahalul. toate Cahalele şi ce depinde de Cahale.constituţie care. în o anafora din 1850. . Cahalul exercită autoritatea naţională (dominaţia) şi administrează averile asociaţiei (proprietatea). În heder-ul superior se învaţă Talmudul. „Dar această lege straşnică a fost şi ea nimicită de preocupările guvernului rusesc de a încasa impozitele. II.astfel că. ca garanţie.Şcolile talmudice . .veniturile Cahalului (proprietatea). chebuimi. Cahalul se compune din: a) . sunt de mai multe categorii . ca să zic aşa. până la Brafmann. Diferitele instituţii ale statului talmudic îşi au reşedinţa în curtea principalei sinagogii. etc. Astfel. Talmudul.organizaţia poporului lui Israel. citim: „Ovreii au. Acum.modul cum Cahalul îşi exercită autoritatea (dominaţia). după care ovreii să poată să se guverneze în particular. . . Vom examina în mod succesiv: I. bine organizat. Cahalul naţiei lor”.Paulescu: Spitalul. N. Pentru a ajunge institutor „belfer” sau profesor „melamed” nu este necesar să treci examene. în anumite documente oficiale ale Moldovei. care indică. unii formează un tribunal. . el este condus de haham. chemat să judece conflictele ce se ivesc printre ovrei. o dată pe an. . „Cahalul există şi astăzi. că ştim principalele peripeţii prin care a trecut. nici să ai diplome. precum şi codul Şulhan-Aruk. laici (bocherimi. el era cunoscut sub numele chiar de Cahal. I. Art 14. care cuprinde legislaţia Statului ovreiesc. instituţie nu numai religioasă. al societăţii ovreieşti”. mai mult ca niciodată. ORGANIZAŢIA STATULUI JIDOVESC A) CAHALUL ELEMENTAR Comunitatea ovreiască este guvernată de Cahal. a rămas misterioasă. b) . . icovimii gaboimi. „Bet-Din”. roschimi. unde este numit Administraţia Comunităţii ovreieşti.C. sunt definitiv suprimate”. . la Paşte.Iată de altfel. „heder”. III.

cămătăria şi jurămintele false. Astfel de isprăvi sunt de necrezut. Francmasoneria 31 . ca să zicem aşa. cu detalii.C. 261. .care se referă. N.Aceia care au trecut prin această şcoală înaltă. Reprezentanţii Cahalului şi Adunarea generală. care seamănă cu patenta şi care este plătit de jidanii ce exercită diferite meşteşuguri. Acra. mai departe.impozitul pe moşteniri. Coranul.un impozit. II.Paulescu: Spitalul. „No. în ajunul lunii nouă. conform Talmudului.impozitul pe carnea cuşer. este stăpânul absolut al averilor şi chiar al vieţii tuturor persoanelor care se găsesc în circumscripţia sa. fiul lui Gherson. de Cahal. să cităm. între multe altele.pentru dobândirea căruia Isaac a plătit. de altfel. Din momentul în care un creştin a fost vândut. El poate deci să vândă la jidani: a) . Talmudul.este vândut rabinului Isaac fiul lui Gherson. Ca exemple de Hazaca. Cei ce n-au ajuns la această şcoala superioară. Ca exemplu de Marufie. probabil pentru că nu pot fi mărturisite. Iată. efectuate de samsari. . nişte pariaş. Acest drept de exploatare a proprietăţilor creştinilor e vândut numitului rabin Isaac. prin viu grai. la vinderea a două prăvălii care erau proprietatea unui creştin.dreptul de exploatare exclusivă a persoanei unui goi (Marufie). preţul convenit. a cumpărat dreptul de a-l exploata exclusiv. să cităm numai pe acelea ce rezultă din vânzarea dreptului de exploatare a creştinilor. Joi. deasupra hederului superior. -neavând decât cunoştinţe talmudice incomplete. decât numai ca să ajute pe primul jidan să-l ruineze definitiv pe goi. – Proprietate Cahalul are finanţe ca orice stat bine organizat. S-a vândut totodată aceluiaşi Isaac. 1. . două documente autentice ale Cahalului din Rusia. b) . există un fel de universitate talmudică. pe ovreii moreni. care nu fac parte din comunitatea jidovilor şi sunt. Printre veniturile extraordinare ale Cahalului. dreptul de a exploata piaţa aparţinând municipalităţii oraşului situată în apropierea proprietăţilor mai sus pomenite. primul. de secretari de avocaţi. au dreptul la vot în Comunitatea ovreiască. înşelătoriile. urmaşilor şi împuterniciţilor lui. unde hahamii învaţă. devin „moreni” şi singuri.dreptul de exploatare exclusivă a proprietăţii unui goi (Hazaca).proprietăţi aflate la una din extremităţile stradei Caidani şi aparţinând călugărilor catolici . alcătuită din toate autorităţile jidoveşti ale acestui oraş. „chebot”. luate din cartea lui Brafmann.impozitul pe chirii. tăiată de hahami. să cităm furturile. de ovreii zişi de casă pe care toată lumea îi cunoaşte şi care au ruinat pe boierii moldoveni.asupra cărora vom reveni.adică atât a ovreilor cât şi ale creştinilor. . Dar. la vinderea unui spital ce aparţinea unor călugări catolici şi al doilea. otrăvirile şi infamiile săvârşite de cârciumarii şi de proxeneţii ovrei. Printre veniturile ordinare. Dar Brafmann le atestă şi le dovedeşte cu numeroase documente. fără ca nimeni să poată să-i conteste acest drept al său. unui jidan. . c) . . de contabili.Veniturile statului ovreiesc se împart în ordinare şi extraordinare.formează „am haareţi”. unele părţi din tradiţie (Kabbalah) care nu sunt scrise nici chiar în Talmud. în casa Cahalului. d) . numărăm: a) . 2. Cahalul. strânse de la proprietarii ovrei. Cahalul. 5562. au hotărât: Dreptul de a exploata spitalul şi piaţa de lângă dânsul . Venituri. b) . ceilalţi ovrei nu pot să se amestece.

serveşte la două scopuri: a) . în contra numitului Eleazar. de meserie blănar. În conformitate cu hotărârea reprezentanţilor oraşului. . până şi pe miniştri. va trebui să urmărească pe orice individ care ar voi să pună vreo piedică exercitării depline şi întregi a acestui drept să-l trateze ca duşman şi să-l silească a plăti orice pagubă care ar putea să rezulte din amestecul său duşmănesc. numai Isaac fiul lui Gherson.C. cu cele mai bune vinuri. . dreptul de exploatare a două prăvălii de piatră. se vor da de către casapii care au rămas datori Comunităţii în urma concesiei tăierii vitelor. . Cahalul întreţine pe hahami şi pe ceilalţi funcţionari ai Statului ovreiesc. ca exemple. pentru a obţine adjudecarea tuturor lucrărilor. pentru urmaşi sau pentru împuterniciţii săi. va putea fi factorul guvernului sau al municipalităţii. singur. prefecţi. a) . În urma protestului făcut de reprezentanţii Cahalului.” „Sâmbătă. Vorah. Dar cea mai mare parte din resursele Cahalului. adică să-l vânză. Talmudul. fiul lui Aaron. şi fiecare Cahal. institutelor de binefacere şi ajută pe ovreii căzuţi în sărăcie. printr-un dejun splendid. Coranul. pe membrii parlamentului. . recunoscând necesitatea de a face anumite daruri şefilor municipalităţii oraşului. Secţia Emor. Dacă guvernul ar lua aceste locuri pentru a construi cazărmi sau orice alt edificiu public. să-l amaneteze. etc). El dă subvenţii şcolilor. care trebuie să verse pentru aceasta. aparţinând creştinului Baicov… Actul de vânzare. 22.Să corupă pe funcţionarii Statului creştin (primari. pentru a-l sili să plătească daunele ce ar fi suferit Isaac fiul lui Gherson.cu privire la exploatarea pieţei şi a clădirilor aflate pe dânsa. că trebuie să se deleagă doi avocaţi (toanim) care vor pleda înaintea Bet-Dinului. Cheltuieli. Cahalul poate să dea în judecată pe ovreiul cumpărător care nu se ţine de angajament „No. Şelah. pentru tot ce se atinge de locurile al căror drept de exploatare Isaac l-a cumpărat. care va ţine socoteala exactă. Pe lângă aceasta. fiul lui Aaron. precum şi pe oamenii politici. ce li s-a acordat.Paulescu: Spitalul. fiul lui Efraim. este aspru interzis oricărui alt iudeu de a contracta vreun angajament cu guvernul şi. judecători. va avea dreptul să intre în tratări cu guvernul. în cel mai scurt timp. în regulă şi după toată forma. toate pagubele suferite de Isaac fiul lui Gherson. au hotărât că fondurile necesare pentru aceasta. două documente împrumutate de la Brafmann: Marţi. N. Reprezentanţii Cahalului. în urmărirea delicuentului. aprobându-se de sfântul Bet-Din şi va fi înmânat numitului Iohel-Mihel. 5559. judecătorilor tribunalului creştin. Cahalul. pentru dânsul. în casa Cahalului. Francmasoneria 32 . s-a vândut lui Iohel-Mihei. mai este anume interzis oricărui alt ovreiu de a lua asupra sa orice mijlocire. Secţia celor 5 cărţi. Secţia celor 5 cărţi. În cazul unei neglijenţe din partea Cahalului şi al Bet-Dinului. apărând cauza şi drepturile Cahalului”. Iată. chemaţi a-şi da verdictul în afacerea lucrătorilor ovrei…”.s-a hotărât în şedinţa plenară a reprezentanţilor Cahalului. pentru vecie şi numitul Isaac poate să dispună de dânsul după voinţă. dreptul acesta este inviolabil.Reprezentanţii Cahalului au împuternicit casieria Cahalului ca să dea banii necesari sărbătoririi. ca şi fiecare Bet-Din. Se porunceşte hotărât fiecărui Cahal din lumea întreagă să proteagă acest drept câştigat de Isaac fiul lui Gherson. de urmaşii sau împuterniciţii săi. Publicaţia acestui act de vânzare va fi trimeasă tuturor Sinagogelor. 5555. „Miercuri. Secţia celor 5 cărţi.În consecinţă. şi numai Isaac fiul lui Gherson.Cahalul va fi obligat să plătească din casa lui. Vaiceei. se va redacta de Cahal. să facă cu dânsul orice i-ar plăcea. aparţinând creştinului Zwanski. într-un cuvânt. 5558. suma de 200 de ruble de argint”.Cu aceste venituri. să-l dăruiască oricui ar voi. Miercuri. Suma hotărâtă acestor daruri se va vărsa în mâinile Sameşului.

5562. nimeni nu trebuie să-l plângă sau să-i însoţească cadavrul.de care să stea despărţit. ce nesocoteşte Talmudul sau vorbele rabinilor. din Sinagogă şi din toate funcţiile Cahalului. după ce au acaparat meşteşugurile şi negoţul. Pe urmă. dar poate să se prelungească timp de 60 de zile şi chiar 90 de zile. ovreiul în contra căruia s-a pronunţat Cheremul.îi storc şi îi seacă. etc. Pe urmă. În România. cu mare solemnitate.b) . ce jură în contra coreligionarilor înaintea unui tribunal neovreiesc. din havre. făcându-i să cadă în mizerie şi să moară de foame. etc. excomunicatul trebuie să trăiască izolat şi separat de ceilalţi. . fiindcă nu s-a pocăit şi a fost dat afară din comunitate. etc…”. care va fi în întregime confiscată. de la locurile lor. prin falimente frauduloase.) şi a micilor comercianţi (cârciumari. de asemenea. ajung la discreţia lor. supraveghind cu îngrijire”. judecătorul cere să i se pună o piatră pe sicriu. zestrea unei femei vinovate. vinovata va pierde definitiv drepturile asupra dotei. pe un ovrei. În timpul excomunicării. . cel puţin de patru coţi. împotriva îndărătnicilor. să-şi piardă dreptul de morein până ce se va supune. nu îi este permis să se spele.).Paulescu: Spitalul. nici să se tundă. în prezenţa a cel puţin zece martori. . Dar dacă nici atunci nu se observă vreo ameliorare. El este exclus din comunitate. mai ales în Moldova. Cahalul. N. – Dominaţie Cahalul are autoritate absolută asupra ovreilor pe care îi guvernează. ei asupresc pe ţărani. sfârşesc prin a ruina pe creştini. Talmudul. să decreteze confiscarea averii jidovului nesupus. . jidanii organizează o exploatare neomenoasă şi. Niddui-ul durează 30 de zile. . şi într-adevăr. nici măcar să-i închirieze o odaie. Dar mijlocul cel mai drastic de constrângere. la mai multe mijloace de constrângere.nici măcar rudele lui. Coranul. Nimeni nu mai poate să comunice cu el. este ca mor între vii. El poate. Cahalul poate să osândească. pe arendaşii creştini.Să ajute societăţile cooperative jidoveşti (havre) mai ales pe acelea ale micilor meseriaşi (croitori. Pentru ca să oblige pe jidovi să se supună la deciziile sale. Bet-Din îi vinde toată averea mobilă şi imobilă primului cumpărător ce se prezintă şi preţul este vărsat în tezaurul Cahalului. negustori de mărunţişuri. dacă excomunicatul nu s-a îndreptat.afară de 500 de florini în rochii şi alte lucruri pe care le posedă.care. ce-şi vinde pământul unui nejidan. Niddui poate fi urmat de Cherem. Excomunicarea are două grade: ea este mică sau mare. În primul grad sau Niddui. Marea excomunicare sau Cherem este echivalentă cu moartea civilă. Dacă în trei zile nu se supune.C. Ei primesc subvenţii de la Cahale. care sunt în lupta cu creştinii. Dacă moare. . ei pot să arendeze suprafeţe de pământ colosale. „Luni. aceste havre avansează bani ovreilor.care se aplică jidovului ce „dispreţuieşte pe un haham. de aici înainte. pentru ca ei să poată vinde ieftin şi să distrugă astfel concurenţa. Doi delegaţi ai Cahalului vor fi prezenţi la îndeplinirea acestei sentinţe. este excomunicarea. În caz de infracţiuni puţin grave. . El nu poate să se apropie decât de nevastă şi de copii.bunăoară. adesea chiar din străinătate . tinichigii. III. Pe lângă aceasta. ca să arate că mortul ar fi meritat să fie ucis cu pietre. De altfel.şi cu aceste fonduri. 5 Famus. Francmasoneria 33 . nici să locuiască cu el. el recurge. mărind foarte mult arenzile şi expulzând. Excomunicarea Cheremului este pronunţată. Ovreii fac la fel în agricultură.

Casa lui să devie vizuina monştrilor. între altele. . N. se sting făcliile. (Aici urmează blestemele îngerilor. . Sufletul să iasă din el îngrozit şi tremurând. Când ceremonia s-a isprăvit. Francmasoneria 34 . altul să se plece peste ea. N… fiul lui N… să fie excomunicat Să vie asupra lui plăgi adânci. Să fie sugrumat ca Achitophel.C. se sună din trâmbiţe şi se pronunţă. . Aurul şi argintul lui să fie împărţit la alţii. .ceea ce înseamnă că vinovatului i s-a închis lumina cerului. afurisenii înspăimântătoare. mânioasă şi furioasă pe dânsul. Iar Dumnezeu să-şi verse.Amin”. Să fie înghiţit ca Kora şi banda sa. . Această afurisenie să cadă peste N… fiul lui N… şi peste tot neamul său. Fiu lui să cadă în mâinile duşmanilor. din partea groaznicului apăsător Cimara. Talmudul. în oraşul nostru. zicând că ar trebui să se caute mâna ovreilor în infamia ce se întâmplase şi că aceştia fuseseră vinovaţii… În urma acestei mărturii. a justificat pe prigonitor înaintea judecătorilor. ca să asculte arătările lor.să piară numele lui. ce provine din Cahalul din Botoşani şi se refera la un jidov.au chemat şi pe unul din fraţii noştri. care locuieşte aici. care a spus adevărul într-un proces al ovreilor din Darabani (jud. următoarele blesteme: „După judecata lui Dumnezeu. în număr de 500 de bărbaţi.iar bieţii ovrei fură condamnaţi la închisoare şi la amendă… De aceea ne-am adunat noi. Dorohoi). Lepra să fie ca aceea a lui Ghiezi. . Să nu fie înmormântat în cimitirul lui Israel. . 1. Aţi auzit voi de atrocităţile la care au fost expuşi fraţii noştri din târguşorul Darabani. Nevasta sa să fie dată altora şi când el va muri. Comunitatea din Botoşani. prin mărturia lui mincinoasă.altul.„Binecuvântat fie numele celui Etern. în 1879. voi care trăiţi în timpul acesta. fraţilor. deoarece prigonitorul Cimara a ieşit din proces nevinovat şi justificat de acuzaţia care apăsa asupra lui.unul. Coranul. boli lungi şi înfricoşătoare. ale ofanimilor şi ale altor personaje talmudice). Să cadă şi să nu se mai scoale. Iată acum textul a două acte autentice de afurisenie (Cherem). Cadavrul lui sa fie aruncat viperelor şi bestiilor sălbatice. ale serafimilor. care e ieşit din Cahalul din Noua-Suliţă (Basarabia) şi priveşte pe un creştin (Mihail Sturdza). asupra omului care îşi întoarce inima de la Dumnezeul său… Voi toţi. Desfiderea lui Dumnezeu să-l omoare.să piară numele lui… Când judecătorii au chemat martorii care văzuseră faptele. Urmaşii lui să se cutremure în ziua aniversării sale…. Ascultaţi. de mai mulţi ani… Acest Moise. Steaua lui să se stingă după firmament şi să fie crudă. ca să afurisim şi să gonim din sânul nostru pe mizerabilul care se numeşte „Moise Bacal Weinstein. . .Se aprind făclii. să ştiţi ca l-am afurisit în sunetul trâmbiţelor şi după toate riturile prescrise de legile noastre. .şi să-l osândim la tot răul în consecinţă să cadă asupra lui toată anatema care e scrisă în cartea legii lui Moise. cu un proprietar creştin. Cahalul. Formula excomunicării Cherem conţine. asupra mea şi asupra întregului popor al lui Israel. pacea şi binecuvântarea sa.Paulescu: Spitalul. judecătorii au pronunţat o hotărâre nedreaptă. asupra păcătosului. Moise Bacal Weinstein.

o. 2. un jidan învestit cu puterea regală. până acum. undeva. această alianţă ovreiască universală reprezintă.de la împrăştiere şi până azi.foarte răspândit în România. Astfel sunt AngloJewish-Association din Londra.„Hotărârea întregii imunităţi din Noua-Suliţă. fondata de Cremieux şi care rezidă în Paris. ele se reunesc întrun Sinod. este oprit a vorbi un cuvânt cu el sau de a sta împreună cu dânsul. din Noua-Suliţă. . sau în altă localitate. Coranul. . Cahalul. Ne-am impus cu jurământ şi cu afurisenie (Cherem) să fie oprit oricui din târguşorul nostru.de pildă. nu se ştie dacă astăzi nu există.se confundă cu Francmasoneria. . că o autoritate superioară a funcţionat încontinuu. să fie binecuvântat şi fericit. pentru ai alunga cu lucrurile lor.Paulescu: Spitalul. din vechime. vom rămâne jidovi. poporul lui Israel. căci el prigoneşte şi supără pe bieţii oameni. de a bea rachiu din cârciuma de aici. .Israelitiche-Allianz din Viena. Urâţi-l cu ură şi să fie pentru voi un obiect de spaimă. Aceasta este organizaţia Cahalului elementar. . etc. Talmudul. Într-adevăr. să fie muşcat de şarpe. „Alianţa pe care voim s-o întemeiem nu e nici franţuzească nici englezească nici nemţească… ea e jidovească. . pretutindeni şi întotdeauna.apel din care reiese o bucurie sălbatică pentru reuşită şi din care se văd principalele scopuri către care tinde organizaţia actuală a poporului lui Israel. faţă de celelalte naţii.se găseşte Alianţa Israelită universală. există. la Bagdad. Noi. grupaţi în Comunităţi. B) CAHALELE SUPERIOARE Din cele ce preced. ea e universală. guvernate de Cahale talmudice. . în ajunul zilei Reconcilierii”.şi nu recunoaştem alta… N. fii ai Israelului.şi de altfel. 9 Elul. de nimeni.De aceea.… membri ai „poporului ales”… : Naţionalitatea noastră este religia părinţilor noştri. Aceste asociaţii naţionale. cum nu sa mai auzit la nici una din comunităţile Israelului. adresat către ovrei. pe teritoriile altor naţii. în fiecare ţară. . În tot cazul. Toate aceste comunităţi sunt strâns legate şi se ajută reciproc. căci el nu este decât carne spurcată pentru cel Etern şi pentru Israel. asociaţii mai puternice. care aparţine d-lui Conte. . ca ordinul american B'nai-Brith (Fiii alianţei) . Acela care va călca această hotărâre. rezultă că. Această instituţie supremă are conducerea generala a Cahalelor. acela care o va respecta.căci este afurisit! Botoşani. Împrăştiaţi în mijlocul unor popoare care sunt duşmane drepturilor şi intereselor noastre. . ea concentrează în mâinile sale guvernul naţiei jidoveşti întregi.Verband der Deutschen Juden din Berlin. . .în ceea ce priveşte scopul. . Deasupra acestor Cahale elementare. o dată pe an şi formează un adevărat stat jidovesc. de la un capăt al lumii la altul. Alianţa jidovească nu datează decât din 1860. pe ascuns. Iată apelul lui Cremieux. Sa vedem acum ce se ştie despre Cahalele superioare. Francmasoneria 35 . ovreii au trăit şi trăiesc. într-un oraş necunoscut. voi fraţilor. Să nu intre în Sinagogă. Dar adevăratul centru al ovreimei e înconjurat de un adânc întuneric. De aceea veţi şti. în statele celorlalte naţii. mai jos iscaţii: Toată comunitatea”.la Constantinopol. că nimeni din oraşul nostru nu trebuie să bea rachiu provenit din cârciuma de aici. dar mult mai misterioase şi al căror rost nu a fost dezvăluit. totuşi e sigur. ca şi anumite ordine ovreieşti internaţionale. În capul acestei organizaţii secrete.C.

fiind detestaţi de toate popoarele. căci Dumnezeu le-a făgăduit să posede tot pământul şi să stăpânească lumea întreagă. agentul revoluţiilor. în urma revoluţiei din 1848. zdrobit în luptă. N. a trusturilor. dogmă în virtutea căreia ovreii nu trebuie să se contopească cu alte popoare. Cahalul. . El este rezultatul dogmei talmudice a poporului ales. Cahalul este organizaţia naţiei ovreieşti. ai Italiei.Trăim în ţări străine şi nu ne putem interesa de interesle vremelnice ale acestor ţări.el este cauza acaparărilor. Talmudul. de la început că ovreii nu au obţinut nicăieri aceste drepturi. anarhiste. Trebuie să spunem însă.ca Talmudul şi ca realizarea sa concretă Cahalul. înainte de 1848. prin teroarea Cheremului. Francmasoneria 36 . AUSTRO-UNGARIA „Ovreii nu erau nimic în Austria. El este cheia problemei ovreieşti şi explică lipsa oricărui elan de reînnoire şi de înaintare în sânul iudaismului. trebuie să se ridice în locul dublei cetăţi a împăraţilor şi a Papilor”. Vom începe prin Austro-Ungaria. de câtva timp. pe care le-a doborât. de moarte. industria şi agricultura în România. Coranul. Cahalul este organizaţia misterioasă care.pe care-l stăpâneşte. socialiste. Astfel ei au devenit cetăţeni ai Franţei în timpul marei Revoluţii şi au ajuns cetăţeni ai Austriei. întrucât interesele noastre morale şi materiale sunt în primejdie. . el dă naştere la dispreţul cel mai insultător contra goimilor. Aceasta este puterea ocultă ovreiască.şi măreţele profeţii ale cărţilor noastre sfinte se vor îndeplini… Nu e departe timpul în care toate bogăţiile pământului vor aparţine numai jidovilor… O nouă împărţire mesianică. prin dobândirea drepturilor de cetăţenie. pe care ovreii o aruncă asupra pământului. contra întregii omeniri nejidoveşti. duşmanul nostru secular. se va întinde. tulbură liniştea nenorocitului popor românesc. sau pe care e pe drum să le distrugă. în mijlocul naţiilor puternice.C. Catolicismul. . nu numai patima de proprietate. e aproape să îngenunche. decât după ce au făcut să izbucnească nişte revoluţii teribile.zice Trocase. . a falimentelor care minează comerţul. *** În rezumat. consideraţi ca vite şi la ura cea mai atroce. care au zguduit lumea şi care. Religia jidovească trebuie să cuprindă într-o zi pământul întreg.Paulescu: Spitalul. Cahalul este. el este obscurantismul clerical cel mai orb. . . Pe zi ce trece. Şi notaţi bine că. învăluită sub aparenţele inofensive ale Comunităţilor confesionale. pentru că nu o cunoaşte. ce se petrece în ţările în care iudeii au putut să-şi satisfacă. în fine. Cahalul este factorul corupţiei care răstoarnă statul nostru. Cahalul este reacţia contra oricărui progres. reţeaua. Israel porni să cucerească lumea.la Revoluţie. .de câte ori au voit să forţeze porţile unei noi naţii. ai Germaniei.el este organul care rătăceşte opinia publică prin ziarele pe care le subvenţionează. a făcut cu putinţă conservarea poporului ovreiesc. ţara cea mai apropiată de a noastră.el este puterea ocultă a Francmasoneriei. au recurs la acelaşi mijloc . în mod absolut şi tiranic.el este agentul propagării perfide a materialismului şi a ideilor liberaliste. un nou Ierusalim. EFECTELE CAHALELOR TALMUDICE Posedând arme veninoase. dar şi patima de dominaţie. . . Să vedem mai întâi. împotriva căreia omenirea este dezarmată.

de la 1862. la Ungaria şi la Austria. n-au avut alt scop decât să distrugă digurile. de ce moldovenii. unul din faptele cele mai caracteristice ale istoriei contemporane”.47. Astfel: În 1850 erau 14. este. prin urmare. care i-a dat pe mâna acestor blestemaţi paraziţi. . Coranul.C. în 1900 ajunseseră la numărul de 82. acaparând toate profesiile liberale. ridicate de prevederea trecutului. .care a fost răpită Moldovei în 1775. Oraşele fiind repede umplute. Francmasoneria 37 . În 1846. Bucovina. sunt singurii cărora le-a folosit Revoluţia. populaţia jidovească se ridicase la 11.67. . În 1880. În 1890. de către Austria.pe când ei erau stăpâni. numărul lor merse crescând din ce în ce. mai întâi. De aceea. ce se întâmplă în fosta provincie românească. în contra valurilor cotropitoare ale ciumei semitice… Şi. ovreii au devenit stăpânii sau mai bine zis satrapii acestei nenorocite ţări. având în sfârşit puterea. în 1885. dacă n-ar fi luat măsuri ca să se apere împotriva pericolului israelit. Însă. BUCOVINA Bucovina. după 1848. .Acum însă. Înmulţirea iudeilor între 1846 şi 1908 a fost deci de 713%.500 de indivizi. .000. Pe urmă. care altădată prosperau în această provincie. tot comerţul şi toată industria în mâinile lor. care locuiau în această provincie. Ei ţin mai toate cârciumile. ce e mai mult. Ocupaţia de preferinţă a acestor ovrei. În 1857. S-ar părea că vienezii.în mod mai complet chiar decât în Moldova. 60% din imobile sunt grevate de ipoteci la ovrei. Cahalul.000. În 1869. În 1900. Multe din moşiile. .Paulescu: Spitalul. prin voturile pe care le cumpără. Tot comerţul şi toată industria ţării sunt în mâinile iudeilor. construind baricade şi înfruntând mitralierele soldaţilor împărăteşti. a devenit azi o pustie funebră. numărul marilor proprietari ovrei crescu din ce în ce. când jidanii câştigară drepturile de cetăţenie. cucerirea absolută a unei împărăţii.ca şi a celor din România.nu se mai înmulţesc deloc. . în timp de 50 de ani. pe deasupra.prezintă un exemplu izbitor de ceea ce ar deveni România. . Dar. Cât despre mica proprietate.000. Să examinăm. numărul familiilor ovreieşti. Se înţelege. în Bucovina. posedau 95% din debitele de rachiu. rămase românilor. vesela grădină de care vorbeşte poetul.aşa că în 1900 ajunse să întreacă cifra enormă de 80%.000.30. alcoolismul face.500. ei au acaparat cu totul profesiile liberale. având în posesia lor casele din oraşe şi. într-adevăr. pentru 14 creştini. fără doar şi poate. . GALIŢIA N. . astfel.96. pier şi dispar puţin câte puţin. sub gheara Austriei. vom trece la alte părţi ale împărăţiei şi anume: la Galiţia. ei nu întârziară să se reverse asupra satelor. pe care o sug până la măduvă. într-adevăr. Afară de asta. ei joacă acolo un rol dominant şi. Astfel pe când în 1865 nu erau decât 2 avocaţi israeliţi. . moşiile şi marile domenii rurale. .000. această cifră se încinci şi se urcă la 1069. era de 206. de către jidovi. Având. care le vor pune în vânzare şi le vor cumpăra peste puţin. şi.este comerţul cu băuturi spirtoase.83. un adevărat cimitir pentru bieţii români. Talmudul. de când prima bucată de pământ căzu în mâinile lor.pe care jidanii îi urmăresc şi îi ucid prin mizerie şi prin alcoolism. . ravagii înspăimântătoare. Dulcea Bucovină. În 1769. sunt de asemenea ipotecate la jidani. În 1780. .

cu un câştig enorm.dreptul de a trăi. . Actualmente. şi produce moartea.jidovimea austriacă provoacă indignarea când îndrăzneşte să vorbească de civilizaţie şi de progres. la jidani. . În realitate. comerţul şi industria precum şi profesiile liberale sunt în întregime în mâinile ovreilor. Or. pe preţuri exorbitante. cel puţin în ceea ce privea pământurile de arat.… ca o lepră fără leac. .Situaţia este şi mai deplorabilă în Galiţia. ea a rămas sălbatică. jidanul cumpăra.C. această muncă este revândută. abrutizaţi de sărăcie şi de alcool. pentru clasele inferioare. După un asemenea tablou. slabi. Pentru ca să reintre în fonduri. în anul 1873.adevăraţi iloţi. ei posedă pământurile cele mai fertile din ţară. dacă vom avea neghiobia să dăm. plus mâncarea şi cheltuielile de transport. ar trebui să cadă cortina. în mijlocul zăpăcelii universale”. Talmudul. Într-adevăr. care altădată erau şi ei proprietari. halul acesta de plâns constituie o adevărată robiei.aceştia. ieftin de tot munca ţăranului pentru toată perioada agricolă următoare. cu 12 florini pe lună (25 lei). vreunui arendaş din Galiţia. ruinaţi. marii proprietari jidani erau în număr de 680! Calculele referitoare la mica proprietate sunt. Ei au acaparat nu numai întreaga proprietate urbană. ascultaţi cele ce urmează: În Galiţia. pământurile care le aparţineau altădată. iar acesta o revinde în Moldova. zdrenţăroşi. şi. pe fostele moşii ale părinţilor lor”. Camăta a distrus totul. se văd lucrând pe câmpiile Moldovei. şi. Nenorociţii de ţărani sunt obligaţi să închirieze de la jidovi. un pericol de moarte.adică în 1870. Cahalul. se dau la băutură. îndată ce au căpătat drepturile de cetăţenie. şi rareori ajung să se poată plăti. Şi totuşi. drepturi de cetăţenie! „Prin cruzimea de care a dat dovadă. Francmasoneria 38 .… ea merge chiar până să uite dreptul imprescriptibil al omenirei. Mai mult. ovreii ţin hanuri şi cârciumi unde vând rachiu… Ceea ce este. .şi care întrece pe aceea a fiarelor de pradă. plus mâncarea. „în Galiţia şi în anumite cantoane ale Ungariei. . sunt cu totul ruinaţi… Castelele şi moşie au trecut cu miile. La această dată. Odată contractul încheiat. negustori cu bucata. având dreptul de vot. nu erau în toată Galiţia decât 38 de proprietari. . 43. UNGARIA Acelaşi lucru se întâmplă şi în Ungaria. de a poseda pământ. 68 de proprietari ovrei. iar în 1880. din nenorocire. pentru ca să-şi uite necazurile. Ţăranul îşi vinde munca ovreiului. Pe lângă aceasta. în veacul al douăzecilea”. Trei ani mai târziu. Ţăranii. de la 1874 la 1892. . a durat până la 1867. . s-au aruncat năpraznic asupra domeniilor rurale.se găseau în provincie. mai bine de doua milioane de locuitori. şi mai semnificative. vând rachiu pe datorie ţăranilor… şi prin dobânzi excepţionale. de ovrei. Coranul. din Ungaria sau din Moldova. care le-au dat în mână puterea politică. 3 ani după ridicarea interdicţiei. prin foamete şi prin muncă istovitoare. ei ajunseră la cifra de 289. servesc. singur jidanul câştigă. dar şi mai toată proprietatea rurală.Paulescu: Spitalul. jigăriţi. jidanilor. În fapt.de cele mai multe ori unui alt jidov. ca întotdeauna. Ne va fi de ajuns să spunem că: Ţăranii în sate şi burghezii în oraşe. de 1867. Aceşti cămătari. Iată ce ne aşteaptă pe noi Românii.000 mici proprietăţi au trecut în mâinile jidovilor. „Interdicţia făcută ovreilor din Galiţia (Polonia austriacă). din rasa lui Iuda. după statisticile oficiale. N. totul aparţine ovreilor. vreodată. ţărani ruteni. în timp de 18 ani. ca slugi. Adesea. în mâinile jidanilor. cu un preţ ce variază între 45 şi 60 lei pe lună. jupoaie poporul de ultima lescaie.

chiar şi peste mizeriile. Ovreii organizează cartele şi trusturi. după 30 de ani.fără să mai vorbim de ceea cei aparţine în celelalte provincii (Austria de Jos. le aparţin 70% din clădiri”.ci. Silezia). „În ce priveşte proprietatea funciară.000 hectare”.însuşindu-şi fără ruşine fructul muncii concetăţenilor lor. Pe lângă aceasta. care permit să exploateze mizeria şi suferinţa bieţilor creştini. ei au devenit. Tot aşa e şi cu industria. până la 1848. nici prin ştiinţă. sau mai bine zis. Din nimic. Acum.Doctorul Horsky. posedă. lăcomie nesăturată şi lipsă de orice scrupule.C.părăsesc meşteşugul. odată în stăpânirea lor.mai cu seamă acelea de avocat şi de medic. că am văzut nenorocirile unei ţări mari. „Fabricanţii. Tot comerţul este în mâinile iudeilor. Într-adevăr. . îndemânare de a exploata pe aproapele. nici printr-o activitate productivă. Lucrătorii. O speculă neruşinată îşi întinde gheara peste tot. era interzis ovreilor să devină cumpărători. următoarele: „În 1862. „iudeii sunt deja proprietari a mai mult de jumăate din casele din Viena… Şi dacă vom consulta starea creanţelor ipotecare ce pot cu uşurinţă să ducă la o expropiaţie. Astfel. cărbuni etc. totul. Salariile sunt minime. . nu este nici ea mai fericită. după placul. ovreii nu aveau nici un cot de pământ în Ungaria.” „Nu prin talent. aproape un sfert din marea proprietate în Boemia (de şapte ori mai mult decât familia imperială). Însă ovreii nu s-au mulţumit să adune bogăţii colosale. să devină apanajul lor”. Astfel jidovii. ei şi-au câştigat cu vârf timpul pierdut. ei reglează cursurile preţurilor. . în mod periodic. a treia parte din pământul întregului regat le aparţine… Trei jidovi posedă. el singur. Însă mai e ceva. s-au urcat ovreii până în vârful scării sociale. întreprinderile. scria. . „ei acaparează toate grânele disponibile şi. micile economii pe care creştinii reuşiseră să le strângă.constrânşi să plătească preţurile iudeilor . Coranul. adică în Franţa. în 50 de ani. viclenie. Francmasoneria 39 . strângând în mâinile lor toate industriile. prin lovituri de Bursă. nici prin lucru. A trebuit ca şi pământul să le aparţină… pentru ca influenţa potică pe care o dă proprietatea. De atunci. lemne. precum şi în Ungaria. ei singuri. ei şterpelesc. pentru a putea intra în posesia aceloraşi drepturi. petrol. ce-şi vinde favorurile cui îi dă mai mult. Acestea sunt efectele Cahalului! Acum. care a avut imprudenţa să dea ovreilor drepturile de cetăţenie.adică elementele dominaţiei. în monarhia Habsburgilor”. Talmudul. îndrăzneală. sunt salarii de foamete. care transformă dreptatea într-o prostituată. Şi nici nu mai vorbim de judecătorii ovrei. sunt cu totul ocupate de jidani. .Paulescu: Spitalul. . N. . zahăr. Baronul Rotschild.). În acelaşi timp. AUSTRIA Austria propriu-zisă. suferinţele şi nenorocirile omenirii. să examinăm modul cum ei au procedat în altă ţară mare. 100. . speculând mai ales asupra produselor de alimentaţie şi asupra celor necesare traiului (grâu. de curând.au ajuns repede să reunească în mâinile lor bogăţia şi influenţa. comerciale şi financiare. neîndestulătoare pentru a face să trăiască o familie”. după interesul lor”. numai prin intrigă. nu întârzie să cadă în cea mai grozavă mizerie. Moravia. Cahalul. exploataţi şi ei la rândul lor. profesiile liberale.

ceea ce reprezintă o populaţie de vreo 400 de indivizi. introduc mărfuri interzise sau defectuoase. FRANŢA Lăsând sub tăcere acapararea bogăţiilor acestei ţări.C. Talmudul. goniţi din Franţa. atât de puternică la acea epocă. În plus. Ei creară Francmasoneria şi. jidovii încercară să se strecoare în Franţa.care ar trebui mai bine să se numească marea Revoluţie jidănească. . adică din războiul din 1870. De atunci. . .puteau să intre în breslele de meserii şi de comerţ. preparară şi săvârşiră Marea Revoluţie. căutând să dărâme Biserica. de la 12 la 15 iudei pe an. să le deschidă pântecele şi să le ia mierea ce se găseşte în ele… Ei cred că orice autoritate este o uzurpaţie asupra lor. Ei erau tot aşa de bogaţi ca şi acum şi stăpâneau jumătate din Paris”. . mureau la Paris. atât de dese pe vremea aceea. atât de trainic stabilite în timpul Evului Mediu.Paulescu: Spitalul. . Aici. profitând de faptul că străinii. în 1778. pe care le scorneau neîncetat. îngrozind lumea prin crime rituale.000 în această provincie. sărăcindu-l şi ruinându-l prin camătă. „Petiţia negustorilor şi a vânzătorilor din Paris.şi înaintea marii Revoluţii din 1789. de care se servesc la noi. pentru a obţine drepturile de cetăţeni într-o simplă colonie franceză. . Storcâd poporul. nu se găseau la Paris decât trei sau patru familii israelite. Văzând însă că nu le reuşeşte cu minciuna.şi privesc toate bunurile ca şi când le-ar aparţine. ei profitară de nenorocirile ce rezultaseră pentru ţară dintr-un dezastru naţional. chiar de la un asasin sau de la un servitor. ei se ascunseră. duşmana lor ereditară. aceea de a ajunge la o împărăţie universală . pentru ca să le altereze producerile. Algeria. pe care nu o ating încă azi. „ovreii din Franţa ajunseră la cifra de 800. Coranul. unde Henric al IV-lea luase sub protecţia sa 24 familii care se coborau din cele dintâi 8 menaje.nu au decât o dorinţă. Astfel. resurse care le N.însă în condiţii foarte nesigure şi asemănătoare cu înscrierea în condicuţe. nu ne vom ocupa decât de modul cum ovreii au ajuns să se introducă în Franţa şi de mijloacele oculte de care s-au servit pentru ca să capete drepturile de cetăţenie. căderea monarhiei şi răsturnareaBisericii creştine. ei erau toleraţi la Metz. pasajele următoare: „Se pot asemăna jidanii cu nişte viespi care se introduc în stupi ca să omoare albinele.000.ei au încercat mult să-i înşele pe francezi asupra intenţiilor lor. de Charles al Vl-lea. ei făcură un mare pas care le aduse. . .cu ajutorul brevetelor acordate de rege. chiar din 1767. fură definitiv expulzaţi din Franţa. practică tot felul de cămătării. Ovreii nu pot să se laude că au adus lumii vreun folos. . Cahalul. între altele.Aceasta ne va permite să înţelegem manevrele ascunse. o dată cu drepturile dorite. în contra admiterii ovreilor” cuprinde. Însă. intrând din nou prin fraudă. „În secolul al XII-lea. Însă. Sub Ludovic al XIV-lea. Francmasoneria 40 . Cucerirea Alsaciei a adus Franţei un număr considerabil de iudei. cu ajutorul ei. ce se aplică la o anumită categorie de femei. . pentru ca să ajungă la un rezultat analog. îndată ce furtuna încetă şi reîncepând aceleaşi isprăvi ca şi mai înainte. prin nenumărate erezii. în mai multe rânduri. . zisă franceză. ce e mai mult. Mai târziu. În acelaşi timp. care este aproape la fel cu cea din Austro-Ungaria. oferă risipitorilor sau nenorociţilor datornici. în 1394. unde au fost toleraţi… Ei profită de descoperirile altora. câţiva ovrei reuşiră să se stabilească la Paris. stabilite în acest oraş sub predecesorul sau. cumpără de la oricine.ca pretutindeni.ba.ovreii au fost. se aflau în număr de vreo 20. în diferitele ţări.încercând prin Cahal să vatăme corporaţiile meseriaşilor şi ale negustorilor.

. nu vom insista decât numai asupra câtorva peripeţii jidoveşti. La 30 aprilie 1791 şi la 27 septembrie 1791. când liniştea fu restabilită. Cea mai mare parte din furturile şi jafurile de care vorbeşte Taine. care s-au lăsat să fie prinşi. . Ea amăgi. Tocmai în octombrie 1793. foarte scump. Englezii au făcut apoi să treacă în Franţa această funestă asociaţie. forţele unui popor întreg. societate secretă pe care au imaginat-o şi au construit-o după modelul Cahalului lor.sau. în 1806. credincioşilor. Toţi ovreii din Paris au fost implicaţi în această afacere. puţin câte puţin. cu ovreii. în furtul cărora jucară un rol de căpetenie. fără nici un succes.Israel triumfă.fu să se repeadă asupra diamantelor Coroanei. de luptă neîncetata. după Taine. de altfel. Francmasoneria putu să lucreze în tihnă. -scrise cele ce urmează: N.dacă nu ca autori direcţi.… aşa era de mare scârba ce inspira această lepră. care s-au desfăşurat. foarte încurcată.şi mai ales pe revoluţionari. Cahalul. în mod mincinos. au fost judecaţi şi în urmă executaţi. ca să dărâme. deputaţii. Atunci. ovreii reuşiră să introducă în Anglia. că ea lucra.întrun memoriu pe care-l prezentă împăratului. dându-se. Talmudul. burghezimea şi. pe la începutul secolului al XVIII-lea. Abuzând de încrederea acestor naivi şi acoperindu-le ochii cu un văl des. se continuă câteva zile. într-un oraş. cu un pumn de bancnote şi le dărâmară . Masoneria. pur şi simplu. . Francmasoneria. organizaţia socială. vom expune mai departe originea Francmasoneriei şi rolul ei în timpul marii Revoluţii. . reveniră la asalt. micile schimburi. Aici. practică scomturile. traficurile şi negoţurile cu lucruri vechi… Dacă se îngăduie unui singur jidov. aceia care organizară jefuirea bisericilor şi distrugerea capodoperelor. Coranul. ovreii din Paris solicitară emanciparea tuturor israeliţilor din Franţa. . înspăimântătoarea dezlănţuire a patimilor de proprietate şi de dominaţie.pe unii mai mult decât pe alţii.pentru ca să se arate demni de emancipare. începând de la acest tragic eveniment şi până în zilele noastre. numai câţiva iudei subalterni. Aici.grăbesc ruina. începută la 21 septembrie 1789. Cu mult mai înainte de Revoluţie. jurisconsul celebru. Prima grijă. Când Constituanta se reuni. . pentru ca să-şi însuşească averile acestor proscrişi. Portaiis. Ovreii fură. amână soluţia. care a avut loc în timpul acestei groaznice furtuni sociale. Să notăm. avură. Mobilierele emigraţilor erau o altă ocazie de operaţii fructuoase.cel puţin ca instigatori şi ca tăinuitori de obiecte dosite. Însă. colaboratorul lui Napoleon. însă Adunarea. agiotagele. au început să ia naştere averile enorme ale multor jidani din Franţa. inspirate de credinţa geniului pictorilor din Evul Mediu… Adesea ei cumpărară biserici întregi. se permite comerţul la toată naţia şi se opun. . o singură casă de comerţ. . că aceasta s-a întâmplat în plină Teroare. de asemenea. . Francmasoneria 41 . într-o publicaţie anterioară.adică după 4 ani. câştigaţi de jidani. fără să bănuiască măcar. dar. împrumuturile pe amanete. Dezbaterea. care îi împiedica să vadă. o mare parte din cler. înşelă într-un chip nedemn nobilimea. drept o instituţie filantropică. De altfel. fiecărui negustor. Câţiva ani mai târziu.Paulescu: Spitalul. Mulţi proşti căzură în perfida cursă ce li se întinsese şi intrară cu grămada în adunarea suspectă. Dar. le închiriară. pe toată lumea.C. care îşi închipuiră că maşina împingea pentru ei. pe aceşti blestemaţi fii ai lui Israel. am arătat pe larg. cu toate avertismentele Papilor. Membrii Convenţei se înţelegeau. pentru Israel.

nici nemţi.„Constituanta crezuse că. Cahalul. . pentru ca să caute un refugiu.mare senior arab. . trece în punga jidanilor. pe care aceste state nu o vor plăti niciodată cu veniturile lor. jidanii au ajuns să fie stăpâni absoluţi pe Franţa.pe care aţâţi cuceritori au visat-o. . care împreună cu jidanul Gambetta erau membri ai guvernului Apărării naţionale. Talmudul. Cremieux şi cumătrul său Gambetta au trădat Franţa. .şi trimise înapoi generalului N.Iudeii o au în mâinile lor… Israel a impus tribut tuturor statelor. nici englezi.al cărei pământ era invadat de duşmani. jidanul Cremieux. Şi pentru ce o asemenea favoare?… atunci când decretul din 1848. Francmasoneria 42 . şi acum rătăceşte pe tot globul. deschidea iudeilor o poartă destul de largă. De altfel. produsul cel mai clar. era aşa de intensă. Când un ofiţer francez se prezenta la Sidi Mahomed Ben Ahmed el Mokrani. Răul pe care ei îl fac. cum se plânge de jidani. Profitând de un astfel de moment pentru a da un astfel de decret. al muncii tuturor cetăţenilor. încât pentru ai înflăcăra pe turcoşi împotriva austriecilor. Coranul. Dar. . ca efect imediat. o răscoală îngrozitoare a populaţiei arabă şi cabilă. această dominaţie universală. iar nu o ţară.Toussenel scrie: „Ovreii au lovit toate statele cu o nouă ipotecă. . sub numele de dobândă a datoriei naţionale”. în ce condiţii. dădu decretul de naturalizare.Paulescu: Spitalul.şi îi înmână decretul lui Cremieux. ovreii au căpătat drepturile de cetăţenie în Algeria. ura împotriva acestui neam netrebnic. din care au ieşit trusturi formidabile. Acest popor avea altădată un teritoriu şi un guvern. fără să fi fost distrus. în timpul războiului ce a doborât Franţa.ci pur şi simplu ovrei…”. Şi Napoleon I. pretutindeni el se crede că trăieşte pe pământ străin… Astfel ovreii formează. krac-uri şi panamale ce ruinează o ţară întreagă. în timpul războiului din Italia. Ei organizară maşina de exploatare a popoarelor. .) etc. care pustiesc Franţa”.lovituri de bursă dezastruoase. . Jidovii nu sunt numai o sectă. . în Algeria. . peste tot.Les Juifs rois de l’epoque. în masă. . ei nu sunt nici francezi. într-o discuţie în Consiliul de Stat. Greşeala provine din faptul că revoluţionarii nu au vrut să vadă decât o chestiune de toleranţă religioasă. El a fost împrăştiat. etc. Aga scuipă pe el. Sunt nişte lăcuste şi nişte omizi. erau lipsiţi de dreptul de a vota. într-o carte remarcabilă. a ovreilor din Algeria.ce era dăruit cu toptanul şlehtei jidoveşti. ALGERIA Să vedem acum. etc. De atunci. o indignare unanimă. Treizeci de ani mai târziu. nici prusieni. În 1870. cu ele.C. care-şi făcuseră datoria în mod eroic în timpul războiului. din nenorocire. era de ajuns să li se spună că aveau în faţa lor nişte jidani. adăugă: „Nu se plânge lumea de protestanţi şi de catolici. războaie (ca acela din Tonkin. El avu. el există la toate naţiile. Acest decret de naturalizare excită. ci un popor. ci chiar de la constituţia acestui popor. era de ajuns să-i facă să participe… la toate drepturile de care se bucură cetăţenii francezi. Europa este înfeudată dominaţiei lui Israel. ovreii au înaintat mult. Astăzi. pentru a face pe ovrei buni cetăţeni. pentru ca să servească interesele neamului lor. experienţa a probat că… nu avusese prevedere. în problema ce aveau de rezolvat în ceea ce priveşte starea civilă a israeliţilor din Franţa. Cu atât mai mult că în 1870 această măsură avea şi un caracter odios: arabii. o naţie în naţie. nu vine de la indivizi. fără să se confunde. sub republica francmasonă. referitor la naturalizarea străinilor.

din partea jidovimei. Însă. Şi. citeai scrisorile particularilor care vedeau cu ochii evenimentele. În cursul unei revoluţii sângeroase. încercară să escaladeze bariera. de armata franceză. în numele Ţarului. .C. îşi dirijează şcolile. era zdrobită din afară. apără cauza Ţarului şi a Rusiei”. Într-un ceas aşa de dezastruos pentru patria comună. francezilor. constatai că poporul rus mergea fără să ştie pentru ce. prin urmare.pentru al elibera”. . Talmudul. . ce a dat naştere unui scandal colosal. RUSIA În Rusia. într-adevăr. tot astfel. poporul rus nu ştia câtuşi de puţin ce e o constituţie şi ce sunt garanţiile. prin presa europeană. . în momentul de faţă. în 1881: „Poziţia iudeilor în Germania este foarte avantajoasă… Fiecare comunitate jidovească se administrează ea însăşi. . s-au văzut „instigatori. se îndeletnicesc cu un gheşeft monstru. Dar. Poporul rus. ei au dezlănţuit războiul civil când patria.nu se bucură de drepturile de cetăţenie… adică de Rusia.ne spuneau telegramele agenţilor. mereu excitat împins în stradă de către jidani. colo pentru alta.ovreii sunt lipsiţi de drepturile civile şi politice. ovreii . reclamă o constituţie şi o garanţie. în care ovreii . nu stau mai bine ca Austria şi ca Franţa.Augeraud crucea de ofiţer a legiunii de onoare. Nu vom spune deci. pentru acest lucru se răscoală. nici de Anglia. trei miniştri. care minţeau cu neruşinare şi îl făceau să creadă că. într-adevăr. unde ovreii sunt. nici prin teroare. care îşi închipuie uşor că o monarhie absolută este un îngrozitor flagel. în mijlocul masacrelor. . ce s-a petrecut în Rusia. Mai mult. lucrară exact în acelaşi sens. Mokrani căzu ca un erou şi revolta fu înecată în sânge. Coranul. punându-se în grevă. unde. Israeliţii formează. . . nici de Germania. avu loc intrarea jidovilor în naţia franceză. în realitate.unde ei se numără cu milioanele. Nu ne vom mai opri asupra celorlalte ţări din Europa. românii. ca miniştri de război (Ottolenghi). măsură excelentă pentru poporul rus. de asemenea. . din acest punct de vedere. . Văzând ca nu ajung la nimic.tulbură liniştea Statului şi pune într-un pericol continuu viaţa Ţarului şi a principalilor săi colaboratori. Să vedem. care are jidani ca prim-miniştri (Luzzati). Jidănimea rusească se agită cu furie şi. foarte puternici şi unde Herman Kuhn scria. să vorbim puţin de o ţară mare. Cahalele calomniază Rusia şi o discreditează în ochii lumii străine. jidănimea n-a văzut decât un singur lucru: interesul ei. a cărui faimă a făcut ocolul pământului. Şi. Aceasta ne va permite să ne dăm seama de uneltirile sau de tertipurile pe care jidanii din România le întrebuinţează pentru ca să-şi atingă scopul dorit. N. care s-au înjosit până la a se pune în rând cu jidovii.Paulescu: Spitalul.unde vine să se reverse prisosul acestui furnicar. care răsculau poporul. Francmasonii Constituantei şi ovreii revoluţionari din Rusia.ici pentru o cauză. care mai toate sunt în mâinile ovreilor. în loc să citeşti în ziare depeşele agenţiilor jidoveşti.profitând de momentul când Rusia era încurcată într-un război nenorocit. fără intervenţia autorităţilor civile. Cahalul. în timpul războiului cu Japonia. arzând şi asasinând. pentru ca să arate tot dezgustul şi adâncul său dispreţ. Francmasoneria 43 .redusă la trista necesitate de a se pune în serviciul acelora ce trăiau numai din camătă şi din furtişaguri.sau mai bine zis se năpustea ca o bestie turbată. pe când ruşii se găsesc foarte bine sub un asemenea regim. prin Nihilişti (sectă de anarhişti). Când. un Stat în Stat”.în particular pentru noi.ca cei de la noi . în care voiau să intre. pentru a ajunge aici. nimic despre Italia. ca primari ai Romei (Nathan). care. tăiaţi împrejur. nici prin minciună. Aceeaşi soartă ne ameninţă şi pe noi. însă deplorabilă pentru vecinii lui. îşi ridică impozitele. ei încercară să se încorporeze în naţia rusă.

.80. pe trimestru. care a venit în România. ne va fi uşor să înţelegem ce se petrece în propria noastră ţară. În 1860. Cahalul. este prin naştere. unguri. La începutul secolului al XVIII-lea. Comparând între ei anii 1803 şi 1899. .s-au găsit.120. ce le sunt contestate pe nedrept. Coranul. în România. au ajuns în câţiva ani să pună mâna pe mai toate bogăţiile ţării.533 la 100. în 1820. nu s-au găsit decât 127 şefi de familii israeliţi. .n-au nici un motiv istoric plauzibil ca să poată pretinde drepturile de cetăţenie.000. În 1899. în urma emigrării lor necontenite din Moldova. În 1827. a atins cifra colosală de 1. În 1831.000.) ce voiau să-l cotropească. dar a devenit foarte activă mai ales în timpul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1848)… N. În 1803.000 de ovrei. . nici la luptele sângeroase. la Iaşi. împinşi fiind de patima de dominaţie..70. tătari. În 1899. În Muntenia.200. cunoscând modul cum jidovii au lucrat în mai multe ţări străine. 3. Această invazie a început de ani de zile.se socotesc în toată ţara.ca şi prin voinţă şi prin moravuri.000. în 1867. Lazare). care se află actualmente în România. ei trebuie să aibă prerogativele de cetate. Francmasoneria 44 .19. s-au introdus aici în mod fraudulos în cursul secolului trecut. În 1838. pe viaţă sau pe moarte. Pentru a atinge şi acest sfârşit.Paulescu: Spitalul. Iată ce zice în aceasta privinţă.9. Astfel. încât contribuţia lor totală se ridica abia la 155 lei. ca să ne subjuge cu totul. în Moldova. .venind din Galiţia şi din Polonia rusească. . În 1820. Cifrele acestor statistici arată că. după împărţirea Poloniei (1772). un savant istoric. . Astfel.… de la luarea Ierusalimului de către Titus (Cremieux)… sau din timpurile lui Decebal (B.000.ROMÂNIA Acum. În 1859. prin urmare. . Pentru ca să probăm că această afirmaţie nu este decât o neruşinată minciună. . Numărul lor însă a crescut progresiv.000 de jidovi. le mai trebuie să posede şi drepturile de cetăţenie. membru al Institutului.C. în Bucureşti.000 de iudei. Talmudul.şi că. pretind astăzi că sunt stabiliţi în România de când lumea şi pământul. ce constituie un fel de cloacă nesecabilă ce debordează cu îmbelşugare această pestilentă. . ei erau atât de rari. . prin spirit şi prin limbă. să studieze chestiunea israelită: „Majoritatea familiilor evreieşti care locuiesc în România. în toată ţara. din Austria şi din Rusia. . . susţinute de el împotriva numeroşilor barbari (turci. Prin urmare. vom aduce aici cifre exacte. ovreii n-au putut să-şi satisfacă decât numai patima de proprietate şi datorită ei. numărul ovreilor a fost întotdeauna cu mult mai mic ca în Moldova.6. în această perioadă de 96 ani. În România. ei se agită nebuneşte. Dar. nu se afla în Moldova decât un număr foarte mic de ovrei.000.000. constatăm că înmulţirea jidanilor.cu mult mai înainte de formarea acestei ţări. ovreii. .străini de ţară. Ea a venit aici prin emigraţie.24.37. . Ernest Desjardins.330 ovrei. .când s-a făcut cel dintâi recensământ în Moldova. În 1838. scoase din statisticile oficiale. 12. în imensa lor majoritate. etc. veniţi de ieri. . . aceşti străini. Aceşti străini.care n-au luat parte nici la suferinţele grozave îndurate altădată de poporul român. În 1831.000.

Cu alte cuvinte.Astfel. Putem deci să afirmăm că oraşele Moldovei se depopulează şi că această depopulare este cu atât mai intensă. Numai că. .adică la 50. Cahalul. în oraşul Iaşi. în 22 de ani.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 23%.500 Şi.6%. mişcarea populaţiei. românii au pierdut aici 986 indivizi (1. . de la 1869 la 1875. Diferenţa : Români 7.8% . de 57% .pentru români. calculând asupra datelor statisticilor oficiale. constată: . a căror cunoştinţă se impune fără întârziere.000 Adică. . Dacă examinăm acum statisticile care dau mişcarea totală a populaţiei în oraşele Moldovei. populaţia Fălticenilor s-a micşorat cu 10. Dar. Fenomene.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 1%. le rezumă astfel: „Cifrele recensământului. D-l A.apar astăzi în plină lumină… Într-adevăr. uneori numai bănuite. C.Paulescu: Spitalul.30. de 51. dădură pământul naţional pradă cerşetorilor corupători”. .iar guvernele. neobservate de nimeni. Morţi. +3. s-a făcut un nou recensământ al populaţiei. o diferenţa de 70 000 de suflete în profitul lui Israel. în 8 din 21 oraşe moldoveneşti. Talmudul. înmulţirea ovreilor străini luă proporţii înspăimântătoare. severitatea acestor regulamente. O asemenea disproporţie. într-adevăr. De asemenea. ovreii au ajuns în Iaşi la cifra de 39. N. Francmasoneria 45 .ne duc la constatări de o excepţională gravitate.pentru ovrei un excedent de 17. nu mai are astăzi decât 75. a Mihăilenilor cu 13%. Un ziar politic. se topi la vederea câtorva gologani. . se prezintă cu un tablou şi mai înfricoşător. Astfel. asupra unei populaţii totale de 77. pe când jidanii au câştigat 120 (894 naşteri. care în 1909 avea 77.care se petreceau în umbră.000 170. O asemenea proporţie se întâlneşte în mai toate oraşele Moldovei. când cercetezi mişcarea fiecărui oraş luat în parte. asupra naşterilor. un deficit de 14.759 locuitori. profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi. 13.432 naşteri.000 . cu 41. în 13 ani. populaţia urbană a Moldovei a crescut numai cu 5.la Botoşani. pentru acelaşi oraş. .8%.418 morţi). de exemplu. Naşteri. iar a Dobrogei. făcându-se complicii acestor abateri. vedem că românii prezintă un deficit de 30. publicând aceste date. s-a produs o diferenţă de peste 30. în 43 de ani. răul pare şi mai mare. existau în Moldova regulamente pentru apărarea fruntariilor împotriva valurilor năvălitoare ale vagabonzilor străini. vechea capitală a ţării. Cu modul acesta.759 locuitori. ale cărui prime rezultate au fost raportate de profesorul Cuza. cu cât oraşele sunt situate mai spre nord”. de la 1870 la 1893. 774 morţi).000 naşteri. pe câtă vreme jidovii (al căror număr este aproape pe jumătate ca acel al creştinilor) au un excedent de 40.784 de suflete. numai cu 18.pentru concurenţa de aici înainte neputincioasă şi chiar pentru viaţa materială a adevăraţilor români… Dar. datele referitoare la numărul locuitorilor Moldovei arată că populaţia rurală a crescut.500 Ovrei : 13. De asemenea. Coranul.C. Cuza.7%. iar a Dobrogei cu 45. se vede atunci că.8%.000 80.8%.000 morţi. Naşteri Morţi Diferenţa Români 140. care e enormă. asupra morţilor.488 suflete. În acelaşi timp. populaţia sa diminuat în mod absolut.500.fosta capitală a Moldovei.000 Ovrei 120.000 +40. trebuie să aibă cauze profunde.500. Iaşii.000. numai în anul 1909. 9. mişcarea populaţiei de la 1866 la 1909. . astfel la Dorohoi ea este de 53.882. . -5. 2. În 1912.3% . .şi aşa mai departe. etc. . .000.443 de suflete.5%.000 de indivizi în favoarea lui Israel.la Fălticeni.pentru moment provizorii.

piei etc. cu o dureroasă nelinişte.874 . Industria. în inimile tuturor românilor. cuie. sunt absolut dezarmaţi în lupta de concurenţă şi sunt uşor înlăturaţi de rivalii lor. var. Într-adevăr. faţă de negustorii ovrei.deşi nu aveam ca etate decât 43 de ani. în faţa năvălirii unor paraziţi? Cuza. meseriile cele mai uşoare şi cele mai productive aparţin iudeilor. Efectele patimii de proprietate a ovreilor Jidanii în oraşe. . Ele ar fi naturale dacă neam găsi în Palestina.de la un negoţ exclusiv românesc. care a studiat bine acest fenomen patologic. 1 40 Asemenea proporţii se întâlnesc.Paulescu: Spitalul. . În plus.C. cu toate enormele sacrificii ale Statului şi mai ales ale consumatorilor. până atunci foarte prolifică. din 74 cârciumi. din 54 cârciumi. fier.… în interval de câţiva ani. dar sunt monstruoase în România.care posedă şi tot comerţul cu materii prime (Pietre. la tot. care n-au între ei nici o legătură şi nu se bucură de nici un sprijin. strada Lipscani din Bucureşti toată era ocupată numai de negustori români. pânză. este întreagă jidovească. din 133 cârciumi. tinichea. la Mihăileni… toate cârciumile sunt în mâinile ovreilor”. din 1906: „În oraşul Botoşani. Şi nici nu mai vorbim de marea industrie care. de altfel.Iată proporţia ce există între meseriaşii români şi iudei. . nisip. în cursul anului 1908: Meseriași români :1. numai 6 aparţin românilor. în Dorohoi. au lipsit pe români de aceste mijloace de trai şi.742 Aici. indispensabile acestor meserii.iar rezultatele sunt formidabile.la Iaşi. Astfel.Iată acum proporţia. pe când N.pe când bieţii români. în cursul anului 1908: Negustori români 121 ovrei 1. .şi această constatare a smuls profesorului Cuza strigatul de alarmă sau mai bine zis de disperare: pierim . .Dacă vom consulta statisticile. lemne. Cahalul a lucrat cu toată forţa de care dispune. Coranul. de-abia 4 sunt ţinute de români. . cu totul ridicolă.s-a făcut foarte repede. în acest oraş. Comerţul.că în timpul războiului din 1877. după cum spune Raportul Camerei de comerţ şi industrie. ovreii se înmulţesc în mod prodigios pe când românii se împuţinează din ce în ce. meseriași ovrei : 5.strigăt care s-a răsfrânt. a negustorilor români. în consecinţă. . vom vedea că industria şi mai ales comerţul în oraşele României.). în Moldova. La Hârlău. a ajuns la condusa că jidanii.Prin urmare. aceştia au început să dispară. . . postav. Dar care este cauza istovirii unei populaţii. aceşti străini sunt puternic ajutaţi de Cahalele lor şi sunt uniţi prin solidaritatea naţională . Francmasoneria 46 .şi aceasta numai în câţiva ani.570. Şi această transformare. în toate oraşele Moldovei şi în multe ale Munteniei. . găsim: români ovrei Cârciumari 51 344 Băcani 6 83 Precupeţi 4 172 Făinari 1 80 Negustori de lemne şi aşa mai departe. Trebuie remarcat că. . au trecut cu totul în mâinile ovreilor. acaparând toate mijloacele de subzistenţă. Cahalul. în Fălticeni. Ne aducem aminte. în ceea ce priveşte mica industrie. în oraşul Iaşi. . la un negoţ exclusiv jidovesc. Talmudul. la Herţa. de la tot. una singură e românească.

Iată acum şi contra-proba. . mai toate meseriile şi mai tot comerţul sunt în mâinile jidanilor. Intr-adevăr.C. cu mijloace financiare. Această crimă abominabilă. Dar. care atunci erau în floare. Să comparăm numărul negustorilor români din Iaşi. graţie organizaţiei breslelor. este fapta Cahalului. . să vedem şi ce se petrece la ţară. această statistică arată lămurit că în aceste trei judeţe.care nu atinge 25%.cincisprezece ani mai târziu. populaţia românească se înmulţea în mod regulat.este relativ mare. căci. Francmasoneria . O nimicire atât de completă şi îndeplinită în atât de scurt timp.toată Moldova este literalmente cufundată în mocirla năpăditoare a lui Israel. îi lipsesc de pâinea zilnică. avem de-a face cu Armata Cahalului. Dacă studiem statistica publicată de Spicuitorul moldo-român pe anul 1839. pe urmă executată de o mână de maestru. exterminarea unui popor. .Până acum v-am arătat proba. pentru că industria şi comerţul erau ale lor. străinii nu pot deschide cârciumi. Talmudul. Se înţelege uşor de ce românii pier în faţa jidovilor care. Cahalul. În statistica întocmită de Camera de comerţ şi industrie asupra a trei judeţe din nordul Moldovei în anul 1905-1906. găsim în Iaşi în 1909: Negustorii ovrei : Cârciumari : 1909 344 47 N. Negustorii români dispăruì au fost înlocuiţi de jidani.Acum că ştim ce se întâmplă în oraşe. Într-un cuvânt. în acel timp. ei nu întârzie să vândă pe ascuns alcool. ovreii găsesc întotdeauna mijlocul de a călca această lege şi. inconştientă de scop. a trebuit să fie mai întâi complotată. era toată luată de jidani. vedem că. îndată ce ajung în sate. . otrăvindu-i cu băuturi alcoolice falsificate. La un asemenea rezultat nu ar fi putut să ajungă o gloată.în timp ce populaţia ovreiască . unde după lege. acaparând toate mijloacele de trai. Totuşi. . pentru că românii ţin încă aproape tor comerţul de băuturi alcoolice la sate. Coranul. . bine echipată.ci o trupă disciplinată. pierduţi în mulţimea nenumărată a jidovilor. chibzuită. preparate mai dinainte şi venite din străinătate.Paulescu: Spitalul. iar acum nu se mai găsesc acolo decât doi sau trei români. Jidanii la sate. Contra-proba. la acea epocă.deşi legea opreşte pe ovrei de a se stabili în sate. găsim cele ce urmează: a) Pentru meseriaşi: români ovrei Botoşani 19% 68% Dorohoi 24% 70% Suceava 20% 66% b) Pentru negustori: români ovrei Botoşani 22% 72% Dorohoi 22% 74% Suceava 26% 66% Proporţia negustorilor români. cu cel ce găsim acolo în 1909: Negustorii români 1832 1909 Cârciumari : 26 451 Băcani : 1156 Pescari : 580 Blănari : 650 Chiristigii : 180 şi aşa mai departe. în 1839. În orice caz. unde se strecoară ca să poată intra. românii aveau cu ce să trăiască. . având capitaluri din belşug şi care se năpusteşte la atac urmărind o ţintă determinată. dând peste tot excedente importante. rămânea aproape staţionară. .

. legea nepermiţându-le să înghită şi pe cele de la ţară. Ce ar fi. Cahalul.000. întrebuinţând în această luptă pe viaţă sau pe moarte.Prin comerţ şi prin industrie . lăsând cheltuielile pe socoteala românilor.C. Domnitorul Mihalache Sturdza (de tristă memorie). care se vor folosi de drepturile breslelor… să fie supuşi la aceeaşi taxă ca şi breslele…”. .000 lei.100. Câte averi nimicite. etc. care alcătuiau toată averea lui şi a familiei lui. Proprietăţi urbane. la Dorohoi. să părăsească terenul meseriilor şi al negoţului. La Mihăileni. .000 lei. Talmudul. În mai multe oraşe. Astfel. nici de bunăvoie. care atunci când au venit din Galiţia sau din Polonia rusească. dacă ar avea dreptul să cumpere şi moşii? Camăta. într-adevăr.încă şi mai puţin din cauza incapacităţii lor. Coranul. pe când românii n-au decât pentru 2. pentru care un asemenea împrumut însemnează ruina. după forma occidentală. cu dobânzi enorme. ovreii îi împrumutară. nici de lene. sunt în mâinile acestor vampiri. mai toate băncile.621. a referat Sfatului că. .a fost nevoit sa-şi vândă o pereche de boi. care n-a fost în stare să le apere interesele. Chiristigii : 83 7 14 13 şi aşa mai departe. că au venit să ocupe un loc disponibil în economia noastră naţională nu este decât o minciună sfruntată. din incapacitate sau mai ales din corupţia timpului.din nepăsare. Din aceste statistici rezultă că.care sunt mijloacele cele mai eficace de a realiza. mult mai uşoare şi cerând mai puţină osteneală. unde te pot împrumuta. fără încetare primeşte jălbi din partea breslelor şi a mai marelui staroste. Iată. în ascuns. contractată la Iuda într-un moment de strâmtorare! De altfel.românii au părăsit poziţiile mănoase în câştig. încă nu e totul. . La Fălticeni. din comerţ şi din industrie. valoarea acaretelor lor întrece cu mult pe a celor româneşti. cu No.ei. poruncite de Talmud.şi se aruncară cu lăcomie asupra imobilelor din oraşe. proporţia este de 7. manopere tot atât de laşe. fraza stereotipă. e faptul că românii au fost obligaţi. cât şi pe cei din sate. fără voia lor.000 la suma minimă românească de 200. Astăzi. adresat Domnitorului.Băcani : Pescari : Blănari . În aceeaşi zi.000. pe care o luase pe datorie. am voit ca croitorii creştini să se obişnuiască a face costume europeneşti.căci aceştia acaparând meseriile şi negoţurile au pus mâna pe cea mai mare parte din câştiguri… În urma schimbării vestmântului. Dar ce este mai trist. repede. Un om de litere a povestit.000. Dar. ea este de 1. în ziua de 31 mai 1838: „Departamentul finanţelor.800. Cerem ca ovreii. atât pe cei din oraşe. nici de fudulie.puse rezoluţia ca jidovii să continue să profite de toate drepturile breslelor. .500.… cu expunerea necazurilor ce românii suferă de la ovrei. ovreii au case pentru 5. ce este scris într-un raport (Anafora) al Sfatului administrativ al Moldovei. 8. ei posedă în Moldova mai bine de 31% din proprietatea funciară urbană. dispreţuind munca şi preferând funcţiile Statului. . la nenorociţii români. hoţia şi frauda.Paulescu: Spitalul. . ei au fost învinşi de jidani.Având bani. în mod sugestiv. pentru o mică datorie. . În realitate.ovreii despuiară în voie pe bieţii români. răspândită de ovrei. din cauza incapacităţii şi mai ales a necinstei clasei de sus. Astfel se îmbogăţiră foarte.000 lei. care i-au atacat prin mijloace oculte. cât de duşmănoase. .pentru ca să plătească jidanului o pălărie de 6 lei.000 la 5. Prin urmare. dar jidanii n-au vrut să-i tolereze lângă dânşii şi n-au consimţit nici măcar să-i primească în atelierele lor. cum un biet ţăran. N. n-aveau nici ce mânca! . Francmasoneria 48 . .

Guttmann. ei îl exploatează prin arendare şi. . în Moldova de sus. . ca să trăiască.au fost nevoiţi să se plece exigenţelor. .Mai apoi ovreii întrebuinţară atâtea bogăţii ca să organizeze carteluri. peste puterile omului. Astfel. căci adesea un singur evreu ţine în arendă mai mult decât un judeţ. acest soi nou de Hoţi erau iremediabil condamnaţi să nu mai lucreze decât ca să îmbogăţească mai mult pe strigoii avizi. nume ce vor face în veci groază şi scârbă adevăraţilor români. cu brânză mucegăită plină de viermi sau cu mămăligă neagră şi amară făcută cu mălai de porumb stricat … ca să-i otrăvească şi. nădejdea mângâiată a răzbunării ascunse împotriva creştinului. Dar. pentru ca să aibă 17.şi cu ajutorul Cahalelor străine.cărora le dau câţiva lei şi îi fac să iscălească pentru sume fabuloase. camătă înfloritoare”. . . pâinea de asemenea. după placul lor. După cum zice Desjardins. jidanii îi nutresc cu „peşte împuţit. . în 1907. că ea constituie una din regiunile cele mai productive în grâu. în plus. Fischer.Paulescu: Spitalul. „comerţul. . aceste Iude găsiseră mijlocul să transforme în robii lor. ei posedau două treimi din domenii.Dar ovreii nu se mulţumiră cu atât. Coranul. mai pe toţi ţăranii României! Într-adevăr. este foarte scumpă. speculând asupra banilor publici şi împroşcând cu infamiile lor chiar şi pe miniştri. Dar. Fischerland. se adaugă adeseori sperjurul. împilând cu neomenie pe bieţii ţărani care. Cametei. impuse de jidani. Carteluri. Juster. pe la prefecturi şi chiar prin ministere. ce unul din ei o stoarce până la uscare. a dat ovreilor poliţe pentru mai mult de un milion. care istovesc poporul. mică săptămână.adică furturi şi înşelătorii în mare. . proporţia moşiilor arendate crescu aşa de repede şi ajunse la cifre atât de înspăimântătoare. Astfel. că Parlamentul. elementul său. Agricultura. Astfel. per excelenţiam. Rapaport.este taraba zarafului. Cahalul. pe la regimente. de exemplu. cu toate că nu voiesc să cultive pământul cu propriile lor mâini. pe la primării. deşi Dumnezeu ne-a dat o ţară atât de fertilă. asemenea anomalii se explică prin faptul că jidovii acaparatori fixează preţul mărfurilor. . sugându-l până la măduvă. Astfel. pe care îi împing la o nouă revoltă. aproape îndoit decât îl iau bulgarii. Dar şi-au recuperat investiţia până la urmă. fără ca nimeni să nu mai poată veni în ajutor acestor nenorociţi! De altfel. un tânăr G…. trusturi de tot soiul. Ei bine. pe care să-i risipească. din Galaţi. ceea ce arată cât iubeşte Israel pe ţăranii români e faptul că.Jidanii se leagă până şi de tinerii neexperimentaţi de băieţii de bani-gata. Dar. care se pregăteau să se îndoape cu sudoarea omenească. neputând să se ducă în altă parte din cauza depărtării. să le dea şi pelagră. Feierstein… sunt numele principalilor bandiţi agrari. această crimă a fost scăpată de singura piedică ce-o mai stânjenea. noi plătim zahărul cu un preţ exorbitant. pretutindeni unde aceştia lucrează ca muncitori. Pricepeţi acum ce escrocherie are loc atunci când viitorul băieţandrului este în joc şi mai ales când părinţii ţin să ascundă greşelile fiului lor. al ovreiului. Şi nici nu mai pomenim de răul imens ce fac samsarii jidani. s-a numit. de curând. care au văzut scăpându-le o asemenea pradă. N.fu nevoit să limiteze întinderea pământului cultivat de un acelaşi arendaş. din lumea întreagă. din fericire. Şi când te gândeşti că aceeaşi jidani.care asociindu-se cu hoţia şi cu înşelătoria. mulţumită unor magistraţi prea îndatoritori. trebuinţa sa primordială. pentru ca. care mişună prin tribunale. Iar enorma suprafaţă din pământul României. . în bătaie de joc. unde corup funcţionarii. cu măsline putrezite. . ovreii măriră considerabil arenzile. câmpul nelimitat al viselor sale de putere în viitor. de atunci.după răscoala ţăranilor. . înainte de 1902. Ei atacară şi agricultura. Pentru ca să poată arenda o ţară întreagă. .adică izvorul fundamental de trai al ţării.000 lei. ei închiriară imense terenuri. formează un fel de triadă talmudică. Francmasoneria 49 .să ajungă în urmă să îi pună definitiv sub picioare.adică de jurământul more-judaico. au acum neruşinarea de a plânge pe ţărani.obţinând prin aceasta drepturile de cetăţenie. guvernul le-a pus botniţă şi planul infernal a avortat.C. Talmudul. .

care se alarmase. . au început să introducă în ţară viciul înjositor al beţiei. şi îi omoară prin instalaţiile lor defectuoase.absolut interzis de consiliul sanitar. toate aceste societăţi. . Israel. forestiere şi petrolifere. iar astăzi acest nefericit a ajuns să moară de foame.şi pe care sticlă. femeia debitantului a vrut să o dosească în momentul intrării noastre în debit. . ca amploiaţi. Întradevăr. ca să înăbuşe aceste răscoale. pe nimic. pe ascuns. Şi aceste băuturi. .3% alcool (!) pe care consumatorii le numesc. aplicarea formulei Talmudului: tob şebegoim harog! Distrugerea pădurilor. ca să facem loc fiilor lui Iuda. alt tezaur al pământului binecuvântat al României.Acum patru ani.ca şi cum n-am avea îndeajuns. .Paulescu: Spitalul. pur şi simplu. se făcură cercetări.deveniţi lucrătorii lor. . ajutat de Cahal.plagă care este suficientă să stingă. .pe când rachiurile de a noastre. Talmudul. Ei socot că pierderea a vreo câteva mii de români. . . atât de des. pe care le distrug fără milă. ce ar trebui să cheltuiască pentru a face reparaţiile necesare.mai ales din cauza reclamaţiilor unei anumite prese. Şi acest rol de ucigaş a fost încredinţat Alcoolismului şi Prostituţiei.Lista infamiilor jidăneşti nu este deci terminată. Beţia şi alcoolismul .ca anul trecut la societatea Lotru şi ca anul acesta la societatea Tişiţa.C. . Prin urmare. zgârcit construite. „La cârciuma lui Bercu Leib… din Iaşi… am luat o probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se afla în raftul debitului şi o altă probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se găsea sub tejgheaua debitului. .şi se descoperi omorul premeditat. sunt puse în altă odaie. cu drept cuvânt. România mai datoreşte lui Israel şi alcoolismul. Francmasoneria 50 .aşa că Statul a fost nevoit să ceară ca cel puţin o treime din funcţionari să fie compusă din români. păduri seculare.iar rachiul de sub tejghea avea 87. carne de oaie moartă de dalac. nu numai că falsifică băuturile şi le otrăvesc cu diverse ingrediente. N. înţelegi uşor de ce aceşti nenorociţi se revoltă.Dar jidanii s-au agăţat de toate resursele de pe urma cărora trăiesc românii. este de maximum 35% pentru rachiuri şi de 45% pentru drojdie şi tescovină. Astfel. dar îndeamnă pe români să bea rachiuri care au un grad de alcool extraordinar de ridicat . Dar aceasta nu i-a îndestulat pe jidovi. sunt ţinute într-o stare de murdărie revoltătoare. cu preţuri ridicole. Dacă se adaugă la aceasta o muncă istovitoare. au format societăţi forestiere care au înşelat pe ţărani şi le-au luat.3% alcool. Coranul. . O epidemie de această groaznică boală izbucnind printre aceşti nefericiţi. De altfel. terenurile lor petrolifere. care munceau la el. de la bieţii ţărani. un ovrei G… a avut îndrăzneala criminală să dea să mănânce ţăranilor. . Le mai trebuie să pierim cât mai curând.ca pe nişte robi din centrul Africii.8% alcool.după cum fac şi Jidovii din societăţile distrugătoare de păduri. permisă de regulament. cuşer”. ea singură. . aduc în ţară. Ei au cumpărat. . .… ca să scape de moarte pe nişte ţărănoi mocofani.şi de ce guvernul este obligat să intervină. care voiesc să stabilească aici noua Palestină. pe când concentraţia alcoolică a băuturilor. vitrioluri. Rachiul de pe raft conţinea 38.condiţie care face pe jidovime să geamă de disperare. ca nişte duhuri rele. unde este curat.… şi pe ce pun mâna. într-o ţară înzestrată de Dumnezeu cu bogăţii nemaipomenite. nu se alege decât praf şi ţărână. Cahalul. Petrolul. Astfel.şi pe care le vând.deveniţi muncitorii sau mai bine zis robii lor. a lăsat slobod frâul patimei de proprietate şi a smuls din mâinile românului pâinea de toate zilele. . . valorează mai puţin ca banii. cu sticla. . Ovreii.jidovii vând românilor basamacuri de 60% şi chiar de 87. adică aproape pe nimic şi acum maltratează pe aceşti foşti proprietari. o rasă întreaga. „bune pentru români”. o puzderie de jidani străini. Este. plătită cu o simbrie de foamete.Ovreii au năpădit şi asupra petrolului. Aceşti ovrei tratează acum pe foştii proprietari ai terenurilor împădurite.

pâine.şi. dă loc la o gastro-enterită intensă. cu veştmintele în dezordine.dar pe care-l falsifică. căci am fost elevul lui Iancereaux. de aici înainte inutilă. Cahalul. De aici înainte. odată obiceiul luat. Jidanii obişnuiesc deci pe ţărani. .C.… până şi ouăle de găină.alcoolismul este în floare şi creşte repede.semn distinctiv al patimei beţiei. şi alături de covrigi.şi. intoxică organismul. . pot certifica această afirmaţie. scoarţe. N. a altor viscere şi a muşchilor.nu exista alcoolism în România. „Prin cârciumă se atrăgea clientul. cu băuturile tari şi. trist jigărit. fiecare casă ovreiască era un debil de spirtoase clandestin. în care e dizolvat un ulei esenţial. ingerat. Moldoveanul. .. ca şi pe orăşeni. vitele. să se îmbete. . laptele. Dar băuturile spirtoase prea tari. La analiza conţinutului sticlei găsită la cârciumarul ovrei Iancu Ben… s-a constatat că „lichidul este format din 900 cc de eter sulfuric.Aşa. ţăranului moldovean”. etc. . el atinge mai ales sistemul nervos. din beţivi. . păsările şi produsele industriei sale”. Duminica şi la sărbători.acolo unde râia jidănească e foarte întinsă. Ţăranul putea. de cele mai multe ori pe alcool. . din Iaşi.unde nu sunt evrei. prima grija a jidovilor a fost să pună mâna pe cârciumi. Şi. . În satele Munteniei. Francmasoneria 51 . . de mătreaţă…. mor toţi la o vârstă fragedă. de pildă : „La cârciuma Rosei Fiş…. din ce în ce. la convulsii şi la paralizie”. Dar în Moldova. care a consacrat alcoolismului lucrări nepieritoare. altădată. dar se împuţinează în mod dezastruos. Tot ce posedă o gospodărie. că aici nu există aproape deloc acest flagel. . ea se termină.de unde slăbiciune şi oboseala rapidă. ca mobile. . la delirium tremens. cazurile de alcoolism sunt excesiv de rare”. la început. în alcool. . Talmudul. trăind într-o stare de murdărie respingătoare. pe ici pe colo. cerealele. iar puţinii copii care se mai nasc. ce e mai mult. Dar. anemonolul.după cum constată ultimul recensământ. .înaintea venirii ovreilor. . . care de obicei este foarte curat. prin băutură era împins să cumpere mardalalele ovreiului sau săi cedeze. Alcoolul atacă tubul digestiv. zdrenţăros şi murdar. prin tuberculoză. Poporul degenerează şi nu numai că nu se mai înmulţeşte. Atunci vezi pe român.de aici pierderea poftei de mâncare. În aceste crâşme. . în cunoştinţă de cauză.altădată brav. Se poate zice chiar. de ţi se face milă să-l vezi. Coranul. ce este foarte iute şi posedă o mare putere vezicantă.adaugă Verax. otrăvind în aceiaşi timp şi oraşele şi satele„ De altfel. lângă sticlele cu băuturi. el produce o degenerescenţă grasă a ficatului.Paulescu: Spitalul.a devenit acum. care vine să scurteze o viaţă. carnea fructele şi mai ales rachiul. înşelând pe român.funcţiile genitale ale alcoolicilor sunt diminuate sau chiar suprimate. totul e schimbat la cârciumă. dar era mare distanţă între această intoxicaţie trecătoare. îndată ce au intrat în Moldova. de obicei. trece la cârciumă. onest muncitor. personal. tot ce lucrează nenorociţii beţivi. . . .pe care ei nu-l beau.zice Verax. Această otrăvire cronică o constituie alcoolismul. la o abrutizare care face individul să cadă în stare de tâmpire sau de imbecilitate. . în târguri. Dar iată ce zice un autor străin.Alcoolismul.constituie o calamitate fără de leac. se mai găseau şi mărfuri execrabile. se aflau doi piepteni plini de păr. lângă sifoanele cu apă gazoasă se găsea o pereche de papuci vechi şi murdari…”. şi înfricoşătoarea otrăvire cronică ce e alcoolismul. destinate anume pentru ţărani. din când în când.şi dă loc la vise înspăimântătoare. de pe urma alcoolismului. ei devin stăpâni pe munca acestora. Acest produs. vesel. Şi nefericirea este şi mai mare când femeia cade şi ea în mâinile lacome ale jidovului. adusă de jidani. într-adevăr. sub tejghea. luate zilnic. puţin serioasă. . pânze. Desjardins: „Tot micul comerţ este în mâinile ovreilor.

. Eram în serviciul lui I. a cărei victimă a fost. care locuia în aceeaşi curte cu Mihelson şi cu Vexler. mă necinsti”. Coranul. Am vrut să ştiu cum Vexler a putut descuia uşa şi am găsit. cu care fusese întoarsă în broască”.vom cita un fapt identic. spre marea surprindere a celor ce făceau cercetările. cu fel de fel de făgăduieli şi abuza de mine. Despre cele ce spusei. Iată ce spune. cu revolverul în mână. mă trezii deodată şi văzui pe Martel Vexler care.. . Cahalul. în modul următor. . a arătat că fata sa. din strada Mare. ..a cărei uşă nu fusese închisă cu cheia. fiind aduse la poliţie. declarară cele ce urmează: „Mă numesc Magdalena R. pe care le numi. se precipită asupra mea şi mă ameninţă că mă împuşca dacă ţip. care a sedus şi a părăsit 16 fete de ţărani moldoveni.deşi o încinsesem cu cheia de cu seară. în această privinţă. auzii un zgomot la uşă. în sânul său de copil. Măria P… a fost violată de un jidan. adăposteşte un pui de năpârcă. Acestea. Fără să mai vorbim de un satir ovrei R… din Botoşani. Femeia Paraschiva B… s-a prezentat înaintea d-lui poliţai C… şi.Paulescu: Spitalul. ameninţându-mă cu un revolver. printr-o plângere făcută în scris. . într-o noapte. A patra fetişoară povesteşte şi ea crima.Ovreii mai exploatează desfrâul şi prostituţia. urmele unui cleşte. Eram în serviciul lui Iosub R. Supusă la un interogatoriu. Mi-a fost ruşine să mă plâng la cineva. ameninţându-mă cu un revolver ce-l avea în mână. când într-o noapte.Jidanii n-au nici un scrupul să necinstească fecioare creştine şi chiar. al cărui soroc era expirat şi cu care inducea în eroare personalul cailor ferate. am fost pângărită de el. Francmasoneria 52 . intră în bucătăria unde dormeam şi repezindu-se la mine. s-a găsit asupra lui un bilet de liber-parcurs. Satirul fu arestat şi la percheziţia ce i s-a făcut.şi recunoscui pe Martel Vexler care. Cu toată rezistenţa mea disperată. vecin cu Mihelson şi. văzui intrând în cuhnie . Desfrâul şi prostituţia. venea în fiecare seară. la îndeplinirea acestui rit infam al religiei lor. mai recent care arată cum procedează sute şi mii de Iude spurcate.” Nu-şi poate închipui cineva deznădejdea ce cuprinde pe o biată fetiţa de 14 sau 15 ani. Martel Vexler… Chemată la politie.adică formele cele mai cumplite ale patimei de reproducere. într-o noapte. Desfrâul. dr. Talmudul.pe Martel Vexler. Pe când eram în serviciul lui Mihelson. acesta a venit într-o noapte în bucătăria unde dormeam şi. cu un revolver în mână. .C. Ea mai făcu cunoscut că aceeaşi nenorocire au suferit-o şi alte două fetiţe românce. îmbolnăvindu-mă. Măria P… a făcut următoarele declaraţii: „Sunt în vârsta de 15 ani. ei par că îşi fac o datorie să defloreze cât mai multe. . după prescripţiile Talmudului. căci părinţii mei sunt oameni de treabă şi buni gospodari”.. cu toate ţipetele mele. care.Un fapt care a impresionat toată lumea de aici. T… care îmi spuse că eram însărcinată. pe la ceasul 12. . „Mă numesc Catinca R… şi sunt în vârstă de 14 ani (!). şi am vârsta de 15 ani. o scrisoare apărută anul trecut prin ziare: „Fălticeni. mă silui.Iată deci o nouă plagă pe care o datorăm tot blestematului de Cahal. N. După câteva luni. mă violă. fata Domnica F… confirmă în totul zisele Măriei P… adăugând că: „Pe când eram în serviciul d-lui V. se năpusti asupra mea şi. Pe urmă. după aceea uşa se deschise. pe la ceasul unu. S…. fusei dusă la dl. Fried… când. 19 august 1912. am ca martoră pe Domnica F… care dormea în aceiaşi cuhnie cu mine şi care mai târziu avu o soartă la fel cu a mea”. pe capătul din afară al cheiei. s-a petrecut de curând în oraşul nostru. Ei se desfată prin cel dintâi şi se nutresc prin cea dea doua.

le închid în bordeluri. angajându-le ca servitoare sau ca lucrătoare şi. Coranul. . în ţară. mai mult de nouă zecimi din numărul caselor publice sunt ţinute de jidoavce. Acolo am întâlnit. unde are să-mi găsească de lucru… Când am ajuns la Dorohoi cu trenul . din cauza ruşinii care a pângărit pentru totdeauna sufletul lor dezonorat. . M… (româncă din Bucovina)… Am venit în România în anul 1907.… m-a trimes cu alt ovrei F… la Bacău. tot pentru serviciu. Am început să plâng când mi-am dat seama unde sunt.Iată. pentru că m-a trimes pe mine. dezvirginate de către desfrânaţii circumcişi.aruncată pe strada în cea mai neagră mizerie. la Cairo…. cu câte un bărbat la odaie… Nevoind să mai stau la el. . Şi când cugeţi că sunt cu sutele şi cu miile sărmanele fecioare române. când au căzut în ghearele lor. plângea şi ea ca mine… Îmbolnăvindu-mă de boale lumeşti.pe la 800 seara. faptele unui strigoi care pângăreşte nişte biete fete românce. şi-a bătut joc de trupul nostru.după ce le necinstesc. ca exemplu. Leon. după şapte zile. în 1908. Şi aici ovreii le pândesc.cu totul năpădită de pălămida talmudică. În Moldova. mai mult sau mai puţin depărtate… până la Shanghai şi la Buenos Aires. pe care le mulg pe loc.căci fata A. care i-a profanat tinereţea şi a adăpato cu amărăciune pentru restul zilelor. fără o bucată de pâine şi fără nici un sprijin. pe urmă Curtea cu juraţi şi în sfârşit ocna umedă. Moldova. din când în când. minore. .m-a pus într-o odaie din dosul casei. acele ce nu pot să moară sau să se sinucidă de disperare. . ei exportă fete tinere la Constantinopol. în odaie. de la bărbaţii care veneau acolo.C. sechestrate. N. . . pe rând.ea va trebui să nutrească şi să crească o sămânţă din neamul blestemat.Chinul trebuie să fie de nesuferit. jidanii înşală nefericitele lor victime. Nenorocitele Mărgărite. când se gândeşte că de-aici încolo. Prostituţia. Adeseori. Printre bietele fete. . violate de Fauşti tăiaţi împrejur şi respingători. n-au pus un termen suferinţelor lor de martire. . care-mi spuse că şi ea fusese adusă acolo. prostituţia este un comerţ esenţialmente jidovesc. . dar n-aveam pe nimeni să-mi vie în ajutor.sfârşesc prin a cădea într-un fel de depravare morală. .atât pe mine cât şi pe fata A. Am stat noi amândouă. cruzimea acestor hiene nu se opreşte aici. în acea odaie mai era încă o fată. ca vreo şapte zile… În acest timp a venit la noi Leon Zis… şi.care se numeşte Leon Zis…. . C….fata aceea m-a dus la un ovrei. . . Francmasoneria 53 . C… aşa bolnave. Acest ovrei. Noi ţipam. care trebuia să mă angajeze în serviciu. o fată din Dorohoi. şi de al meu şi de al celeilalte.Dar.… şi căreia i-a cerut 224 de lei. murdărite de jidani. la Botoşani. ne trimetea. . A. Şi notaţi bine. şi apoi le exploatează în mod infam. cu de-a sila. „Mă numesc J.… după ce m-a ameninţat că are să mă bage în puşcărie. C…. care ţine tot o casă de prostituţie. am văzut că mă aflu într-o casă de prostituţie.ceea ce le aşteaptă este mai întâi… moaşa jidoafcă care le mântuie prin avortare şi care în acelaşi timp le suflă şi ultima para. de unde nu mai văd lumina zilei. dacă prin sinucidere. Într-adevăr. .Paulescu: Spitalul. care le duce la prostituţie. sau le exportă în alte ţări. care îmi propuse să mă duc cu dânsa în acel oraş. . Cahalul. şi că ele nu îndrăznesc să denunţe pe aceşti monştri. Talmudul.dar cine putea să ne auză în înfundătura aceea! Apoi. la o ovreică Fani. Pezevenghii jidani fac traficul cu carne vie pe o scară foarte întinsă. . căci veneau bărbaţi şi mă trimitea cu ei la odaie. Leon m-a luat şi m-a dus într-o odaie din dos…. iar.după cum rezultă din mai multe procese ce au făcut vâlvă”.căci ei îşi fac din ele un fel de vaci cu lapte. până la Shang-Hai şi la Buenos Aires. din Bucegea.ea este mai cu seamă teatrul acestui scârnav negoţ.

asupra celor ce se petreceau în acest infect lupanar. . la Bacău. . M. nu ne dădea nici un gologan”.… ceea ce este conform cu preceptele Talmudului. . Talmudul.la Botoşani. trimiţând nenorocite fete de român. făcând o descindere în casa lui Iţic Nadler. .la minimul pedepsei prevăzut de lege. s-a descoperit o bandă de jidoafce care se îndeletniceau cu coruperea de fete minore. la Iaşi: Mai mulţi agenţi de siguranţă. le dădea la români. . .. Aşa făcea cu toate fetele din stabilimentul lui. etc.care a fost apărat de patru avocaţi cu mari influenţe politice. cu această ocazie. din strada Sărăriei. între alţii cu Leiba B…. la Constantinopol. primit la poliţia de siguranţă.făcând cu ele comerţ de carne vie şi expediindu-le în Turcia şi în Egipt. Iată şi ce scrie Universul sub titlul de Banda de corupători de minore. Acolo vorbeau ce vorbeau şi apoi comisarul pleca”… bineînţeles. Coranul. ne încărca de datorii.Muntenia nu este nici ea mai puţin grav atinsa de această lepră ovreiască. procesul a durat din septembrie 1909. Dar. transmiţându-le cu voinţă virusul sifilitic.acolo unde au ajuns pe deplin la scop şi au dobândit drepturile de cetăţenie să ascultam pe Trocase care ne va spune ce se petrece în Austro-Ungaria în această privinţă. Poliţia închidea ochii. cu Leib Ştrul. din Constantinopol. de altfel. au găsit acolo mai multe minore (românce). toate casele în doi peri sau cu reputaţie proastă. la Târgu-Ocna. 7. că există în Iaşi o întreagă bandă de corupători de minore. din taxele ce încasa. Iată ce povesteşte fata J. la Bârlad. Sa stabilit. este exploatarea corpului omenesc… N.… sunt ţinute de jidani. Dacă şangărul este atât de întins în nefericita Moldovă.„Cea mai grozavă formă pe care a îmbrăcat-o până acum cruzimea jidovilor.atunci când fetele din bordel cădeau bolnave.după cum declară victima J. masculi sau femele. Şi zilnic se descoperă fapte noi. ne punea câte 100 lei pe lună mâncarea. fără încetare. toate „cafeşantanurile”. adică la o închisoare de 6 luni şi o zi. O percheziţie făcu să se descopere că acest pezevenghi ovrei avea o corespondenţă foarte întinsă. din care reiese că există un serviciu bine organizat de comerţ cu carne vie. având agenţi răspândiţi prin diferite oraşe din străinătate… Astfel s-a dovedit că numita ovreică era în legătura cu diferiţi factori ai caselor de toleranţă din Turcia şi din Egipt.dar cele mai multe rămân ascunse în întuneric. Când fu dat în judecată.dându-ne carne împuţită şi cu viermi. identice cu acestea. la Fălticeni.căci el îmi lua imediat bacşişurile ce-mi dădeau bărbaţii. . Francmasoneria 54 . nu fără să i se fi uns laba. la Piatra Neamţ. . ademenite spre a fi aruncate în ghearele prostituţiei. într-adevăr.iar. ademenite în Moldova. Desfrâul şi prostituţia în Austro-Ungaria . la Galaţi.Paulescu: Spitalul. Cahalul interveni în favoarea lui.din Dorohoi. Şi acest comerţ spurcat continuă mereu în toată Moldova. . ca să ne dăm bine seama de ce sunt în stare să facă ovreii. . cărora le trimitea fete minore din România. toate concertele echivoce. . mai ales cele din provincie.pentru motiv bine determinat. că toate teatrele suspecte de varietăţi. până în mai 1911. la Rusciuc. Eram ca un fel de roabe la el”. . sunt duse la Constanţa şi predate unor agenţi care le conduc până la Constantinopol. până la Cairo şi până în America. La această pezevenghe „s-a găsit o întinsă corespondenţă. Minorele. M…. Se ştie.În tot timpul cât am stat la Leon. Cahalul. la Colomea (în Polonia). Principala autoare a acestei crude negustorii este Haia Şloim. românce. În urma unui denunţ. Leon îi ducea la dânsul în odaie. Notaţi că acest jidan. . No. când Tribunalul din Dorohoi condamna pe fiorosul proxenet. .: „Când venea vreun comisar sau subcomisar în inspecţie..C. nu am avut nici un ban. .

în ochii lor. Toţi ceilalţi făcură numai câteva luni de recluzie şi reîncepură sinistrul lor negoţ. ca posibil între dobitoace. El puse în lumină amănunte monstruoase. Aceşti mizerabili atrăseseră într-o cursă. un ţăran.adică între toate fiinţele omeneşti. 1. De cele mai multe ori jidanii sfâşie corpul şi înjosesc sufletul tinerelor fete pe care le iau când de-abia au ieşit din vârsta copilăriei”. Dar „vinderea fecioarelor creştine şi chiar exportarea lor. . şi într-adevăr. . . Talmudul. un mare număr de copile creştine. Dar Cahalul interveni în proces. în deznădejde. drept popor ales această strânsură de pezevenghi. în ruşine.bineînţeles. .Paulescu: Spitalul.400 războaie de ţesut în diverse localităţi ale Sileziei austriace. Cahalul. în drumul mare”. şaizeci din aceste biete fetiţe fură mântuite… Procesul dură zece zile. Astfel. Darul forţat al fecioriei are singur puterea să împiedice ca părintele lor să nu fie azvârlit. fetele lui îşi dau trupul în locul acestei plăţi. numeroase fete de la 14 la 16 ani.specialitate ruşinoasă.C. el însuşi se lăuda în public că a primit. să-şi ia.aparţine numai jidovilor şi încă în mod exclusiv. care ocupa. pradă creditorilor jidani”. la care aveau dreptul. „Într-un proces . El exploata. ele fură vândute la case de prostituţie. Dar ei nu le respectă nici pe femeile măritate. cu preţul de 1.după cum povestesc martori oculari.în Bucovina. Ajunse în Turcia.şi nici măcar dojeniţi în Sinagogă.întrebuinţând însă ceva mai mult vicleşug şi lucrând cu mai mare taină”. Or.pentru a plăti dobânda unei mici datorii. Dar. fără să fi primit nici cea mai mică leafă. preparată cu măiestrie. „Sa adus la lumină modul de a proceda al unui industriaş evreu. Coranul.Modul cum ovreii tratează ţăranii din Galiţia. . Când ele isprăveau cei doi ani de ucenicie . Isaac Sch…. de această oribilă bandă din Lemberg.nu puteau să obţină de la dânsul livretul de lucrătoare.ce s-a judecat în 1892 la Lemberg (capitala Poloniei austriace). Ei le făgăduiseră condiţii strălucite ca să le hotărască să plece în străinătate. .întrece absolut orice închipuire. toţi ovreii sunt solidari. în boli şi împinse chiar până la moarte”. decât cu condiţia să-i sacrifice ceea ce Dumas numea „capitalul lor”. Măritişul între creştini nu constituie câtuşi de puţin o garanţie împotriva poftelor senzuale ale ovreilor… căci nici o unire legală.000 de mărci una. Aceleaşi relaţii există şi între stăpânii jidani şi servitoarele sau lucrătoarele creştine. în canton. . . şi în alte provincii sărace . care nu sunt ovrei”. . ce necinsteşte secolul nostru . cine sunt proprietarii unor asemenea case în Turcia? Jidanii singuri şi nu alţii… Când în sfârşit poliţia se decise să intervină.28 de ovrei erau acuzaţi de răpire şi de traficare de tinere fete. nu sunt mai puţin tipice.au trebuit să dea pe propriii lor copil. în atelierele sale. scăpă cu un an de închisoare. Isprăvile săvârşite în acelaşi gen de către un alt jidan. Francmasoneria 55 . Şi totuşi „nici un cuvânt de dezaprobare din partea jidănimei. mizerabil. fură tratate ca nişte roabe şi orice încercare de fugă fu straşnic reprimată. singur. „culpabilii nu fură condamnaţi decât la pedepse neînsemnate. nici un pact matrimonial nu este considerat. Fu clar stabilit că sute de fete tinere fuseseră târâte. Capul bandei. în cursul anilor. cel puţin pentru formă”. ruinat. Şi te întrebi atunci cum Iehova al lor a putut să fie atât de ageamiu. Trebuie deci să le lăsăm lor toată infamia”.când. vizita intimă a mai bine de o mie din lucrătoarele sale”. „Ca în Galiţia. prin Cahal. dintre care cele mai multe mergeau încă la şcoală. . Într-adevăr. faţă de acest trafic atât de profund criminal! Culpabilii n-au fost nici excluşi din comunitatea ovreiască . *** N. s-au citat cazuri în care plugari poloni. nu mai poate să achite dobânda datoriei sale. Îndată ce trecură fruntaria (graniţa).

Palestina. pentru ca o asemenea petiţie să poată fi agreată. Dar. în mod individual.Să recapitulăm principalele răni cu care Cahalul.este un fel de Eldorado care ar constitui o pradă bogată. astăzi regatul României”.că ovreii „încearcă să înfiinţeze în România acel stat jidovesc.nu mai rămâne ovreilor decât să capete şi naturalizarea. Camerele. . . în acelaşi timp. este ceva mai mult. b) Jidovii s-au servit. . este astăzi un fel de deşert mort.ovreii simt trebuinţa să aibă şi o ţară. cerând îndată cetăţenia! Dar.iar prin desfrâu şi prin prostituţie ne răpesc de la procreaţie femeile şi mai ales fetele.adică pentru ca să devină stăpâni absoluţi peste această ţară. un adevărat rai pământesc pentru poporul lui israel.ca mijloace accesorii de distrugere. evreii. conceput altă dată.după cum prescrie Talmudul. . Ei însă pot ajunge să le obţină. De altfel li s-a imputat că nu există ţară jidovească. pe care au sărăcit-o. nu poate fi vorba de nici un guvern jidovesc”. treizeci de deputaţi români. denunţară guvernului . de-ţi sparge urechile. în provinciile danubiene.acela de a transforma România într-o Palestina râioasă. încetăţenesc sute şi mii de jidovi. ei au dat bieţilor ţărani lovitura de graţie prin beţie şi prin alcoolism. ne izbeşte. care le permit să sugă şi restul sevei noastre. . pe care le cer cu multă insistenţă.adică a unei împărăţii universale iudaice. pe când România. prea indulgente. a) Ovreii au acaparat mai întâi comerţul şi industria. Pe urmă.Paulescu: Spitalul. Ei îndeplinesc astfel preceptul talmudic de-a extermina pe goimi şi săvârşesc un plan. . . Acum că li se pare că s-a apropiat împlinirea proorociei talmudice. ar apărea la lumină. . pentru asemenea ceată de rău-făcători. . pe care le fac sterpe. Şi deja presa întreaga din Europa repetase strigătul de disperare al poporului român: Jidovii vor să facă din România. adică un teritoriu. Şi când te gândeşti că.răni care sunt mai rele decât plăgile egiptenilor şi care decurg. . N. unde să-şi instaleze guvernul sau Cahalul . alt procedeu talmudic .au montat bănci. Coranul. ieşit din întuneric. trusturi şi multe alte întreprinderi jefuitoare.de efectele ucigătoare ale patimilor de nutriţie şi de reproducere. pădurile. Şi astfel ne-au răpit toate bogăţiile şi chiar toate izvoarele de existenţă. În România. toată jidovimea cosmopolită zbiară.C. de care sunt încă lipsiţi. blânzi ca nişte miei şi mai ales naivi ca nişte copii. ca o divinitate infernală. nu se bucură de drepturile de cetăţenie. Efectele patimii de dominaţie a ovreilor Pentru ca să ne distrugă cu totul. pe care le-au inoculat românilor.viitoare mame. consideraţi în masă. lumii întregi . având în capul lor pe preşedintele Camerei.care. ovreii caută cu stăruinţă să-şi creeze acest centru naţional. . această ţară israelită. Palestina şi din Bucureşti.şi. . . din patima de proprietate. şi ajutaţi de camătă. Şi întradevăr în fiecare an. în momentul de faţă şi că prin urmare. . trebuie ca ea să fie însoţită de un certificat de onestitate relativă. petrolul. Cahalul. mai toate. .dată fiind starea deplorabilă a împărăţiei turceşti. pe care ar putea uşor să o aibă. În 1868.lucru greu de găsit pentru o jumătate de milion de… pungaşi şi de proxeneţi. care ar fi prima realizare a ideilor lor de dominaţie asupra popoarelor creştine”. adresând petiţiile lor parlamentului. Talmudul. care nu le convine.şi unde să-şi căpătuiască şi gloata naţiei lor. au înhăţat şi agricultura. În adevăr. cu care ne fură şi ne înşală.care nu pot fi naturalizaţi. . noul Ierusalim”. dar urmat cu cerbicie până astăzi. cu pământul ei excesiv de fertil şi cu locuitorii ei buni. de vreo treizeci de ani (adică de pe la 1850). „Pentru aceasta. Francmasoneria 56 .

7) la săvârşirea acestei mari crime şi guvernul îi menţinu riguros dispoziţiile. . nenorocite victime ale intoleranţei româneşti. Atunci. sa fie proprietari rurali. Cahalul. se opuse în mod formal (art. prin aceeaşi lovitură. pe care poporul român şi-o dăduse. ovreii au devenit cetăţeni numai în urma unor revoluţii sângeroase. În Franţa. cu tonul cel mai dictatorial. la 2 iulie 1867. Evident că ei ar numi ovrei (sau oameni de-ai lor) ca deputaţi şi ca senatori şi. înainte de a vorbi de sforţările jidanilor ca să dobândească împământenirea în România. Dar îi trebuia o pricină. . prin drepturile de cetăţenie. prin o serioasă anchetă.şi n-au murit decât doi vagabonzi care. ura furioasă ce agită toată ovreimea. mai ales în constituţia colegiilor electorale care numesc Senatul şi Camera deputaţilor”. poporul român nu făcu decât să se scarpine. În Algeria.C. ca şi în Austria şi în cele mai multe ţări din Europa.printr-o adevărată invazie. primul ministru al guvernului român. ai politicii şi ai guvernului. tot în urma unui război nenorocit. ei înşişi au provocat mişcarea. . când un mijloc i-a reuşit o dată. Prin urmare.căci Iuda se repetă. spre a întâmpina reîntoarcerea unor asemenea persecuţii. Se înţelege ce importanţă au aceste drepturi pentru Israel. În Rusia. Francmasoneria 57 .Paulescu: Spitalul. În zadar guvernul român demonstra. somându-le să intervină în favoarea ovreilor. pretutindeni. Ovreii voiesc.zice Câmpineanu.proprietatea rurală joacă rolul principal în ORGANIZAŢIA POLITICĂ A ŢARII. Vom întâlni aceleaşi procedări şi la noi.mai mult sau mai puţin N. procedările de care s-au servit.şi să ceară emanciparea lor totală. .jidanii voiră ca imediat sa ia frâul dominaţiei.unde soldaţii turci se opuseră şi ei la intrarea acestor lifte în ţara lor şi îi aruncară în fluviu. pentru ca să poată interveni. Dar.Se înţelege. ar ajunge unicii şi supremii cârmuitori ai administraţiei. Îndată. Şi pentru ce această ambiţie? „Fiindcă . . ţara-mamă. Coranul. pentru a câştiga aceste drepturi de cetăţenie. scrisori peste scrisori. ei au profitat de un război dezastruos al Franţei. avocatul Cremieux face prin presa să răsune lumea de tânguielile şi ameninţările lui. că ovreii. pe scurt. . Prin urmare. sleite de războaie sau doborâte de revoluţii. preşedintele Alianţei. . din fericire. să amintim. Motivul aparent fu repede găsit ovreii din Moldova ar fi suferit persecuţii din partea populaţiei! Într-adevăr. dacă jidovii ar obţine drepturile de cetăţenie. deci. ei au încercat să se emancipeze. înspăimântat de invazia torenţială şi neîncetată a acestor paraziţi şi iritat de înţepăturile lor dureroase. fură transportaţi de cealaltă parte a Dunării. într-un raport adresat tuturor curţilor europene. Este o chestie vitală ce priveşte naţia jidovească întreagă. ovreii au tras foloase din situaţiile grele şi din nenorocirile naţiilor. Dar. în câţiva ani. printr-o revoluţie. cu orice preţ. ar dobândi şi direcţia în alegeri. Toate guvernele. Dar. .adică să aibă în posesie moşiile şi domeniile. pentru ca să ajungă la acelaşi scop. a triumfa în contra acestei rezistenţe disperate. nici un jidan nu şi-a pierdut viaţa . pentru.pretextul putea să servească. Abia intraţi în ţara românească. Talmudul. Constituţia. este manifest că. România s-ar transforma pe nesimţite într-un stat ovreiesc şi scopul urmărit de Iuda ar fi atins pe deplin şi fără zgomot. El adresează. în timpul acestor aşa zise răscoale. când se refuza iudeilor din România drepturile de cetăţenie. expulzaţi din România. Asta era tot ceea ce căutau şefii lui Israel. . în alte ţări. la toate guvernele din Europa. jidovimea făcu să intre în linie de bătaie Alianţa universală israelită.

Coranul. . . D-l Waddington. Iată. Austria. pe care Europa îl condamnase să dispară înaintea jidanului. Waddington refuză mereu… Un alt trimis al României. pentru coreligionarii săi. sau un aproape-ovrei. întreprinse prin Europa o călătorie asemenea cu aceea a lui Thiers. . Asupra acestei chestiuni vom lăsa să vorbească un autor străin. unde s-a decis independenţa României. . . . Cahalul. avu curajul să vorbească despre acest subiect. Dl Cremieux ţine mult la aceasta. interveniră în acest sens pe lângă autorităţile române. Evreu.ca să înlăturăm orice bănuială de părtinire.generoasa Franţă. veni în România ca să lucreze chiar în localitate. jidovul Cremieux. Franţa. n-a cruţat nimic pentru ca să-şi apere neamul.răspund cu deferentă că se vor ocupa serios de această afacere. graţie lui.juca rolul mârşav al unui jandarm. în orice caz. Un deputat republican. . d. .acest Waddington. el nu încetează niciodată săşi urmărească scopul. Pe de altă parte. textual. . fiind dovedit că România e poate singura ţară din lume. unde toleranţa este mai bine practicată”. Waddington. . .pe care-i asigură că. a luat iniţiativa chestiei. fără deosebire. Nu era vorba să se admită numai un număr limitat de ovrei. pe care toată lumea îl evita cu cea mai mare îngrijire”. . nu fu mai norocos. Dar. Onoarea Franţei (!) cere ca ea să nu fie lăsată de-o parte… Eu însumi mi-am dat cuvântul lui Cremieux ca să o susţin…” În zadar i se spunea lui Waddington: Dar întru ce această chestie. d. Într-adevăr. independenţa României. . cu toate astea.Paulescu: Spitalul. se vor bucura de toate drepturile civile şi politice. Talmudul. scăpă pe jumătate de pericol. în Italia. aceste sforţări rămaseră sterile. „România. Catargiu. N. care zdrobeşte mâinile unei naţii slabe. La acest congres. Brătianu. vitriol în gâtlejul muribundei. avură loc episoade cu adevărat mişcătoare în durerea acestui popor. Franţa a fost reprezentată printr-un ovrei.conduse de Francmasonerie. cu energia şi cu speranţa necontenit vie a adevăratului patriot.poate să intereseze Franţa? Libertatea cultului nu este nici ea în cauză. Louis Legrand. după jurnalele israelite. în detrimentul proprietarilor pământului. la Congresul din Berlin. cu forţa.care era moartea României. Ovreiul întrece în tenacitate tot ce se poate închipui. Franţa nu va recunoaşte independenţa ţarii voastre până ce nu veţi acorda drepturile civile. El îşi urmări cauza. a avut loc un congres la Berlin.sau plătit ca să servească pe evrei. Rusia şi Turcia recunoscură. După doctrina lui Waddington.ci toţi ovreii cărora le-ar veni pofta să se stabilească în această ţară.care în numele ţării lui nu ceru decât un lucru: emanciparea ovreilor din România. răspunsul cinic ce-l dădu jidanul Gambetta: Îndemn pe guvernul vostru să se execute. ele se zdrobiră de rezistenţa unanimă şi disperată a naţiei române.şi într-adevăr. Zece ani după aceste evenimente. „După tratatul din Berlin. Francmasoneria 58 .C. Brătianu găsi peste tot miniştri vânduţi ovreilor şi se izbi de o nemiloasă rezistenţă. la toţi ovreii.cu o îndârjire adevărat jidovească. ducându-se să înduplece lumea pentru Franţa învinsă.care e întreagă de poliţie interioară. în şedinţa din 15 decembrie 1879. . individual.în orice caz francmason bine cunoscut. asistat de o alta Iudă. orice jidan era cetăţean român. pentru ca să permită jidanilor să introducă. Montefiore. În Englitera. până într-un an. în urma războiului din 1877-1878. .Drumont . sau pentru ca să-şi câştige banii.

că a fost posibil. el sfârşi prin a ceda. pe la 1875. Sturdza scăpă România de un dezastru inevitabil. de altfel. dar rezultatul fu deplorabil. sau să dispară…” .adică la Revoluţie. Dacă mâine se pregăteşte să încarce cu noi impozite pe clăcaşul său. găseşte momentul să ne pună cuţitul la gât.au recunoscut imediat independenţa acestei mici naţionalităţi. să se plătească dobânzile datoriei ce era contractată la ovrei. Dar lojele nu se populară decât cu ovrei şi. Ion Nădejde. după cum îl constată Bernard Lazare el însuşi. . să provoace un război cu Bulgaria. Acest partid a fost importat în România. A. El prescrise mari economii şi făcu atâtea tăieri în buget. mai întâi.după cum şi naşterea îi fusese artificială. direct N. ovreii. Waddington evită. În lipsa acestui sprijin. . jidanii au căutat. . năvălind în proprietăţi. câştigând drepturi politice. Dar patriotismul luminat al primului-ministru D-l D. . Nuham Katz. dacă l-am fi pierdut. . care îşi luă numele de Dobrogeanu-Gherea… Cu ei s-a asociat mai întâi un ţigan. distrugând totul în drumul lor.C. în 1900. .„Iată 18 luni. Ea n-avu alţi membri decât nişte lucrători ovrei. ea va reaprinde torţa. . Totuşi. patru ani înainte de a se fi întâmplat. Rusia şi Turcia. La aceeaşi epocă (1904). Burghezimea agrarienilor şi a funcţionarilor a înăbuşit sălbatic revolta. Dar. reprezentată prin Cremieux. Atunci jidovimea din străinătate ne refuză fără milă orice credit. ŢĂRANUL ROMÂN REVOLTAT. Austria. dacă ar fi fost posibil în România. cel puţin. Acest război.într-un moment când noi nu eram pregătiţi. cu Francmasoneria. ar fi servit admirabil de bine lui Israel pentru ca să-şi impună voinţa. Bernard Lazare prezice acest flagel. prin diverse mijloace. Poate dacă aduce la disperare pe jidov.să spună adevărul şi să explice motivele care l-au făcut să lucreze astfel… De frică să nu fie demascat. ocazionată de un an cu recoltă proastă. Nemaiavând alte resurse. de curând. ce a istovit sărmana noastră ţară. dar în zadar. de doi revoluţionari ruşi: un ortodox. le-a reuşit întotdeauna şi pretutindeni . Italia urmă şi ea. Ei au văzut. acest exemplu. ajunseră aproape să-şi atingă scopul. răscoala de la ţară. omorând şi închizând pe insurgenţi.şi prima asociaţie comunistă fu fondată.… şi a dispărut. Iată în ce termeni.şi anume partidul socialist. relaţii diplomatice regulate”. Cahalul. Ei încercară. nu muşcară totuşi din undiţă.se înţelege. chiar dacă nu se va uni cu el.dar existenţa lui era legată de emanciparea singurului proletariat român. să aducă din nou chestia pe tapet. . remarcabil de clari şi precişi. Cer ca şi Franţa să facă tot aşa şi să lege. Dar ea nu a rezolvat astfel problema. . . Socialismul era condamnat în România să apere drepturile ovreilor. Talmudul. au văzut pe ţăranii răzvrătiţi. Francmasoneria 59 . dacă îl scoate din răbdări… acesta se va uni cu muncitorul câmpului şi îl va ajuta să scuture jugul. Se poate concepe o mai grozavă tâlhărie? De atunci.pentru care mii de români şi-au vărsat sângele. iar mai târziu câţiva tineri. dacă nu am fi dat imediat drepturi de cetăţean la toţi jidanii în masă. jidovimea internaţională. Petrof şi un jidan. la proiecte primejdioase. Jidovii se forţară. „Un singur partid ar fi putut să propună alte soluţii sau să se opună. Astfel. . jidanii recurseră la un mijloc extrem care. Gambetta şi prin omul lor de afaceri Waddington. fără un nou împrumut. aruncând recoltele în gârle. rarii români care puteau să se lase să fie prinşi. existenţa sa trebuia să fie nesigură. într-o zi. . zicându-ne: nu veţi avea independenţa. jidovii făcură mari sforţări. şi chiar ne ameninţă cu falimentul. în timpul unei crize financiare.de când tratatul din Berlin a proclamat independent Statul României. de asemenea. ar fi putut să susţină partidul. după un război. .zice el. Coranul. să introducă Socialismul în ţară. adică a proletariatului jidănesc care.dacă nu daţi drepturi de cetăţenie la toţi ovreii.cele trei puteri mai interesate să observe tratatul din Berlin. „Răzmeriţa rămâne groaza redutabilă a guvernanţilor şi a bugetivarilor români. cu România. în 1888.Paulescu: Spitalul.

a fost preparată mai dinainte. unele. unde doi jidani bogaţi. Apoi.sau indirect. Dar. pentru aceasta”.căci la început aceştia au fost oarecum bruftuiţi de către ţăranii revoltaţi. . în judecată. Mochi F… şi Berman J… se certau între ei. căci el îşi preparase terenul. .ca să arendeze un domeniu imens aparţinând unui anumit Stu… Mochi F… la început a promis ţăranilor că le va lăsa jumătate din pământ. Talmudul. . trăgându-se chiar. la început . ceea ce a fost de ajuns ca să provoace răzvrătirea. prefăcându-se că se gâlcevesc între ei. care a luat parte activă la stingerea răscoalei şi care a binevoit. la târgul ce se ţine în toate săptămânile la Alexandria. care a ruinat atâta lume şi care a provocat o asemenea vărsare de sânge”. după cererea noastră. unul pe altul. ne-au fost procurate de un ofiţer dintre cei mai distinşi. .ci. jidovii ştiau prea bine că nu se poate face jumări fără să se spargă ouă. . Aceşti doi jidani au aţâţat incendiul. Asta e tot ce dorea Cahalul. Aceste informaţii le-am luat. Cahalul. pentru ca să se întâlnească cu alţi ţărani. Mai mult şefii din Netoţi şi din Slăveşti au mers adeseori şi într-un chip neobişnuit. mai târziu. . . foarte des. să ne remită. Această revoluţie nu a fost numai o explozie de nemulţumire şi de mânie. Astfel am ajuns la concluzia că revoltele au fost orânduite din iarnă şi că o mână criminală a intervenit. va rezolva în România actuala chestie ovreiască.C. ea a fost organizată şi chiar bine organizată. . nu se ţinură de făgăduială. liberându-se pe el însuşi şi LIBERÂND PE JIDAN”. până atunci ascunsă. Prin urmare. din contră. a ţărănimii oprimate. De altfel. Coranul.cu preţul de 25 de lei falcia (preţ ridicol de mic)… El a însărcinat chiar pe unul din oamenii săi (Constantinescu). Ofiţerul. după cum vom vedea mai departe. N. .Cahalul a însărcinat pe doi din membrii săi. în timpul iernii. minând ţara cu explozivul revoltei. .după cum vor ovreii să ne-o insinueze. la Bucureşti. asupra căreia am putut culege informaţii demonstrative. sat lângă Botoşani. „Se scrie din Craiova: Revolta n-a fost spontană.şi promiţând ţăranilor pământ ieftin.pe care l-a luat în arendă. asupra căreia nu avem date precise şi nu vom vorbi decât de revoluţia agrară din 1907. despre care am vorbit. Ea a avut ca efect să înşele pe români. am aflat că cea mai mare parte din conducătorii revoltei s-au dus. refuză absolut să se ţină de făgăduială şi nu mai vru să dea ţăranilor pământ nu cu 25 de lei. Răscoala a început la Flămânzi. sau se făceau că se ceartă. făcându-i să creadă că ovreii sunt nevinovaţi. Vom face să se remarce că asemenea manoperă a fost cu adevărat diavolească. veniţi din sate mai mult sau mai puţin depărtate. să măsoare şi să parceleze acest pământ. precizează şi mai mult: La Bulbucata. răscoala.şi trebuiau să se aştepte la represaliile de care au suferit mai mult sau mai puţin.Paulescu: Spitalul.cei mai considerabili prin bogăţia şi prin afacerile lor.altele. Nu vom face decât să menţionăm răscoala ţăranilor din 1888.să pună paie peste foc. . în scris.dar nici cu 100 de lei falcia” De aici. . în aceeaşi vreme. o scurtă descriere a evenimentelor la care a asistat. desigur. . un sat din judeţul Vlaşca. De mult se ţes firele răscoalei. Răscoala ţărănească din 1907 Să vedem mai întâi cum a început revolta. de prin ziare. Francmasoneria 60 .cum trebuia un punct de plecare.

care adesea treceau drept studenţi.sub pretext de a încasa. Ei purtau decoraţii şi erau îmbrăcaţi în nişte haine care simulau un fel de uniformă. Jandarmeria rurală din Ilfov a arestat ieri. se găseau doi tineri. . Dog… care. când a venit în localitate I. De altfel. care sunt clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei. în judeţul Botoşani. pe studenţii I. s-a constatat că erau de origine din Alexandria.Stoian Stan Şerb….Iată acum probe că autorii răscoalei s-au servit de instigatori pentru a o ticlui şi a o face să izbucnească.ceea ce va să zică fie agitatori plătiţi de ovrei. din Râmnicu Sărat. Fior… vânzător al ziarului Gazeta Săteanului… Două zile înainte de începerea răscoalelor. fie printre oameni de meserie. Aceşti instigatori au fost aleşi. . căci anul agricol precedent a fost din cele mai fertile. corespondentul ziarului socialist România muncitoare şi a confiscat acte revoluţionare”. toată ţara şi a avut loc la o vreme când ţăranii erau. la Costeşti. Coranul. în grădina Monumentului. . care făceau instigări printre ţărani”. care a fost prins când împărţea manifeste revoluţionare prin sate”. S-a arestat „V. ţinea discursuri incendiare ţăranilor” „Primarul comunei Cornetul din Vale (Ilfov) a pus în libertate pe un instigator. . „La tipografia unui ovrei. asemenea concluzie este evidentă. patru instigatori. S-a arestat un anume „Leopold H…. ţăranii s-au cotizat.din cauza lipsei unui fin conducător. . în plină revoltă. I… şi C. care se dădeau drept studenţi.au fost puşi în libertate.„La Brăila. se văd uneori ţărani revoltaţi cerând: „pământ şi votul universal” . Judecătorul de instrucţie a făcut o descindere la N. . Nu este deci nici mizeria. care a împins pe ţărani la revoltă.în abundenţă.ca să zic aşa.tineri puţin experimentaţi şi naivi. . „Patru studenţi basarabeni au fost arestaţi la Podul Iloaiei.şi se ştie că socialismul provine din judaism (vezi mai departe).Astfel. care se dădea drept student. trei studenţi din Basarabia. Instigatorii . s-a confiscat manuscrisul unui manifest revoluţionar”. s-au găsit într-un sat din judeţul Iaşi. . ca instigatori ai revoltei”. fie printre studenţi. . P… asupra cărora s-au găsit manifeste care aţâţau pe ţărani la revoltă”. a fost arestat la Onceşti (Vlaşca)”.C. „Nu mai este în timpul de faţă un secret pentru autorităţi. prin judeţ. care. nici extrema nevoie. „La Brâteni. Posmantir. G…. oraş de lângă Dunăre” Oameni de meserie: pungaşi. sub pretext de a încasa abonamente pentru o administraţie publică. Pseudo-studenţi .. o patrulă de cavalerie a prins. care au lucrat mult timp pentru a aduce evenimentele la faza acută de astăzi”. bine organizaţi. În satul Ghimcea. . .plătiţi de către Cahalurile din străinătate. N. Francmasoneria 61 . etc . s-au arestat patru studenţi din Iaşi. s-a descoperit „un club de ţărani care s-a constituit la 24 octombrie 1906. socialişti.făcea propagandă socialistă printre ţărani”. „În judeţul Dâmboviţa. vagabonzi. Fapt important adeseori aceşti instigatori răspândesc idei socialiste. pentru maşini de cusut vândute locuitorilor. Studenţi . Cahalul. pentru a pune foc în ţara noastră.”.Paulescu: Spitalul. Când au fost arestaţi.„clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei”. în capul unei bande de ţărani. fie chiar printre străini. fie… prostănaci naivi.mai ales printre basarabeni şi printre bulgari socialişti. . Aceşti studenţi au fost arestaţi şi aduşi la Bucureşti unde.revendicări curat socialiste. provenind de la agenţi instigatori care treceau ca studenţi.De altfel. că dureroasele dezordini au fost puse la cale de către instigatori periculoşi. care cred tot de li se spune. „Prefectul de Vlaşca a găsit numeroase manifeste. căci revoluţia a înflăcărat în câteva zile. Talmudul.

Aceşti instigatori au mers până a spune ţăranilor că Regina este de partea lor şi vrea ca toate pământurile să fie împărţite între ei.căci altfel veţi rămâne fără pământ”. judeţul Olt). când instigatorii au făcut pe popor să creadă că. C…. de asemenea. . ei au înştiinţare că Majestatea Sa vrea astfel. nu se ştie de unde. pe care boierii îl stăpânesc pe nedrept. În Franţa. T… din comuna Dobroteasa. cutreierând satele. ţăranii „urmează ordine poruncitoare. Ei au jurat chiar. ca şi în Franţa. Regina a decis ca toate pământurile să fie împărţite între ţărani. ţăranii ascultă de un ordin. . „Ţăranii din Vadastra (Caracal) strigau: „Trimişii lui Dumnezeu cutreieră satele şi toţi ţăranii trebuie să-i urmeze ca să distrugă şi să dea foc”.” În Auvergne. el le spunea că a fost investit cu gradul de ofiţer şi că a fost însărcinat de cei în drept să propage revolta”. au fost eliberaţi după puţin timp.. serveşte cauza Ţarului şi a Rusiei (vezi anterior). D.! şi totuşi ei arată mare scârbă să se poarte aşa de rău cu nişte seniori atât de buni.Agenţi instigatori cutreieră satele din Romanaţi şi împing pe ţărani la revoltă”. „Ţăranii (din Vâlcea) au invadat satul Câmpul Mare şi au devastat târgul. Ei aveau în capul lor cinci indivizi. instigatori străini. fiindcă acesta le-ar fi ascuns ordinul. s-au trimis (ca din partea) Ministerului de Interne. aproape de Giurgiu. trebuie ca voi să vă răsculaţi. că cei care au împins pe ţărani la revoltă le-au spus că toate pământurile aparţin sătenilor. Fl. patru instigatori. Coranul. V…. s-a arestat un austriac din Bucovina. Astfel. revoltându-se. S. a intervenit viguros în favoarea lor. Străini . că nu vor începe să lucreze pământul. Insă aceasta trebuie”. Sau descoperit. aceşti oameni rătăciţi credeau că uzează de dreptul lor şi urmează voinţa Regelui. care au fost prinşi în mijlocul focului şi care.… că boierii stăpânesc moşiile fără nici un drept şi că singurul mijloc pentru ţărani de a le dobândi este răscoala”. cu toate că erau îmbrăcaţi ca sătenii din Gorj. printre care unul era din ţară (N. s-a găsit la unul din ei. totuşi. Instigatorii împingeau pe ţărani să dea foc şi să măcelărească. pe vremea Marii Revoluţii. care au fost împărţite prin sate şi având următorul conţinut: Regele a murit. care. Ţăranii din Scăeşti au vrut să omoare pe primarul lor. „Rezultă din ancheta făcută în judeţ. „Cu ocazia percheziţiilor făcute la şefii răsculaţilor din Moţăţei (Dolj). să măcelăriţi pe proprietari şi pe arendaşi şi să le daţi foc la case. „Sau arestat. Dar ca pământurile să poată fi împărţite. F…. înainte de a îndeplini revoluţia. 2°. după cum arată istoricul Taine: „Ei au încredinţat poporul că Regele voieşte ca toţi să fie egali. T…. Numai astfel pământul va rămâne al vostru.Paulescu: Spitalul. M.C. ca să se impună sătenilor. Toţi aceşti indivizi. simulând adesea o uniformă. Ţăranii povesteau că P… era îmbrăcat cu această uniformă în timpul răscoalei.nici nu ştiau româneşte”. . din comuna Pietroşani. Cahalul. mai pe larg: „Oameni buni! Regele a murit. . mai multe imprimate. Pet.căci proprietarii şi arendaşii nu vor mai reveni niciodată. Răsculaţi-vă astăzi chiar.în afară de Leopold H… despre care am vorbit mai sus. . N. Talmudul. Regina se găseşte în capul trupelor care merg împotriva ciocoilor”. fără îndoială. Asemenea manoperă a mai fost întrebuinţată în alte două revoluţii jidoveşti: 1°. . nici ranguri. în anumite sate.care e foarte respectată de către ţăranii foşti soldaţi. Francmasoneria 62 . de către parchet. în timpul ultimei răscoale. La noi. Iată unul din aceste manifeste. care răscula pe ţăranii din valea Slănicului”.că nu mai vrea seniori şi episcopi. iar ceilalţi patru. Cahalul. „Din comuna Cornăţelul (Ilfov). în Rusia. se îmbrăcau într-un mod bizar. spunându-le că acesta este singurul mijloc ca să dobândească pământul.venit. un costum complet de ofiţer. nici dijme şi drepturi seniorale. venit pentru ca să devasteze. s-au dus până în nordul judeţului şi au împărţit peste tot manifeste revoluţionare”. şi F.

nici de unde le venea acest ordin de zaveră. Majoritatea nu ştia nici măcar ce voia. C…. care îi leagă şi căreia nu pot să nu se supună”. Dar. au rugat pe boier să-i lase să strice măcar ceva din casă. debitează ceea ce-i sugerează prietenii lui jidani. ceilalţi.şi în mai multe comune din Vlaşca. Ţăranii au jurat chiar. care. El le dădu voie şi ţăranii intrară sfioşi în casă. Pentru a stimula pe cei nedecişi i-au ameninţat cu incendiul şi chiar cu moartea. cel puţin.după ce s-a învoit să le dea tot ce cereau. . . . după răscoală. aşa. în acelaşi timp pământul trebuia să fie împărţit numai între ei. . Şi numai graţie înţelepciunii şi energiei conducătorilor Statului nostru. şi anume Austriei (nu Rusiei). Cahalul.C. Toader (Sâmbătă 7 martie). Take C….şi cine avea interes să o răspândească? .cerând. Cine a putut să dea ordinul să prăpădească ţara? Şi. Şi. Vom termina printr-un pasaj din scrisoarea bravului ofiţer despre care am mai vorbit şi care este ca un fel de rezumat a tot ce am raportat mai sus. dacă lăsăm casa boierului neatinsă? Atunci. unul dintre ei obiectă. „în ce priveşte recolta. „Locuitorii dintr-un sat din Râmnicu Sărat au mărturisit că au fost luaţi cu sila şi au fost ameninţaţi cu moartea. în caz când nu s-ar fi supus”. În timpul revoltei.rezultă că. chiar de la începutul răscoalei: Austria mobilizează armata în Bucovina”. dădu de bunăvoie moşia ţăranilor şi semnă chiar un act de cesiune. ţăranii nici nu ştiau de ce se revoltă. P. Talmudul. Francmasoneria 63 . să ne adresăm unei puteri străine. când puhoiul ajunse la dânsul. Coranul. cu toate acestea.când totul trebuia să fie distrus şi exterminat. de obicei. Dar sătenii nu ştiau pentru ce trebuia să se revolte. o armată austriacă era gata să năvălească în nenorocita noastră ţară. în caz când ţăranii nu se vor răscula”. a doua zi: la graniţa Bucovinei au sosit trei regimente de soldaţi austriaci”. Toţi erau convinşi că armata este de partea lor şi. . un politician considerabil P. recunoscând că are dreptate. să acorde tuturor jidanilor drepturile de cetăţenie. mai ales că ea nu va trage.mai cu seamă când se cunosc urmările unei ocupaţii străine. lucru mai grav. în toate satele pe unde am trecut. pentru ca să-i decidă să are câmpul. . în spiritul celor mai mulţi dintre răsculaţi a existat ideea că împlinesc o lozincă.se întreabă autorul căruia îi împrumutăm aceste citate. Astfel revoluţia fu satisfăcută”. . Şi.consecinţe care ar fi fost cel puţin.Ordinul cui? . până miercurea viitoare seara. preoţii au fost obligaţi să îi dezlege de aceste jurăminte. „Un proprietar din Dolj zise ţăranilor răsculaţi. dar cum rămâne cu rivuluţia. Aşa. cu începere din noaptea de Sf. „Când aceştia erau gata să plece. Autorii acestui afiş ameninţau că vor pune foc satului. cu căciula în mână. atât de jinduite de jidovimea cosmopolită şi mai ales de aceea ce domneşte astăzi asupra Austro-Ungariei. s-au văzut mulţi oameni. „Din cercetările ce am făcut.zice el. . „Pe un stâlp de telegraf din comuna Fulga. mai bine luaţi-o voi. va servi la ceva”. venind să înăbuşe o răscoală. trăia de multă vreme la moşia sa şi era în bună înţelegere cu ţăranii. » Ţăranii răspunseră: Dar atunci cum rămâne cu revuluţia?” În judeţul Olt. Dar cine a răspândit o asemenea idee. s-a găsit lipit un afiş revoluţionar. Mai mult decât atâta. ţăranii ştiau că trebuia să se răscoale. . cu jurăminte îngrozitoare. ca într-o biserică şi sparseră o oglindă atârnată în perete. bunăoară. pentru ca să vină şi să stingă focul. N.între alţii. nici un ţăran nu-şi dădea seama de gravitatea faptelor comise.Paulescu: Spitalul. în loc sa-i daţi foc. în vârful picioarelor. am scăpat teferi de acest pericol mortal. un proprietar. În timpul răscoalelor.

după un scurt timp. Văzui atunci imediat pe fizionomia prizonierului. . . pentru că ar fi fost absurd să aprindă la vecini un foc. cum l-a insinuat nu se ştie cine.fiindcă: 1.adică de Statul lor. că înţelesese conversaţia noastră. . pe după umăr.pentru că patima de dominaţie. N. asupra căreia vom reveni. Era încins cu un iatagan şi purta. Ochii i se umplură de lacrimi şi era gata să vorbească. care ar fi putut să se întindă pe urmă şi la ele. când am întrebat pe mai mulţi dintre ei dacă îl recunosc. . Pe piept.bălan.ar fi fost parţială şi nu s-ar fi generalizat aşa de repede. . am găsit ziarul A. era bulgar şi vorbea prost româneşte. printre instigatorii descoperiţi. am descoperit urme de agenţi instigatori. Prin urmare. Am aflat. Iată modul cum proceda acest bandit. Astfel. (iudeo-socialist) foarte citit de ţărani”. nu merge până să sugrume ţara. Nu sunt nici ţările străine. care se numea Ştefan D…. la ordinele lui . cauza eficientă a acestei răscoale nu poate fi decât ovreii. toţi mi-au răspuns cu un aer foarte respectuos: Da.şi fără ca să-i conducă el însuşi . .cu toate că au fost uneltele oarbe care au săvârşit-o. Coranul. cine întrebuinţa pe aceşti agenţi instigatori şi în ce scop comiteau ei atâtea crime şi dezastre? Ameninţai deci pe S. Unul dintre ei. el lucrase vara precedentă ca ucenic la maşini agricole. . Nu este partidul liberal.sau mai bine zis foarte şiret. basarabeni). Talmudul. În toate satele.Şi când au văzut că lucrările se întâmplă contrariu aşteptării lor după o slabă rezistenţă. că acest monstru a fost expulzat din ţară. s-au grăbit să ne întoarcă spatele. *** Dar cine a putut să fie autorul acestei răscoale. Când intra într-un sat ţăranii îl ascundeau şi-i aduceau de băut şi de mâncare. şi într-adevăr. care se dădeau drept studenţi şi promiteau ţăranilor pământ.când.ei plecau ca să pună foc. Era un tânăr foarte inteligent. are o altă însemnătate. Ei puneau să se dea foc la toate conacele ce întâlneau şi. o ploscă cu rachiu. austriaci. . D… că îl împuşc şi ameninţarea mea îşi produse efectul. Francmasoneria 64 . la Giurgiu. care a însângerat un popor şi a acoperit de ruine o ţară întreagă? Nu sunt ţăranii. În sfârşit.… mai ales că acest partid ar fi avut-o. „Am vrut să ştiu. . Pe urmă. unul din ofiţerii care mă însoţeau. . Trebuie să adaug că. este Domnul Studenţu”.Singuri ei simt trebuinţa absolută şi cu totul zortă. ca să poată în urmă să devină proprietari rurali şi să îngenunche astfel România. Venit de curând în ţară. îşi cususe două cărţi poştale cu fotografia Reginei. ca să-i ia cârmuirea. . la Târnavele. neapărat. să dobândească cât mai curând drepturile de cetăţenie. . care se însenină.Paulescu: Spitalul. . . trecând dintr-un sat într-altul.. El impunea supunere ţăranilor şi căpătase asupra lor o autoritate enormă. . care este întărâtată de către Cahal. el a cauzat pagube de mai multe milioane”. în toate satele ce am vizitat. 2. el nu a mai vrut să-mi dea nici o desluşire şi nu am mai putut scoate nimic de la el. cu ochi albaştri şi având o mică barbă ascuţită. Purta o şapcă şi era îmbrăcat cu haine de lustrină neagră.iar prezenţa străinilor (bulgari.pe care vor să o transforme într-o nouă Palestină.adică de legislaţia lor religioasă.C. am reuşit să pun mâna pe doi din aceşti aşa-zişi studenţi.şi este împinsă până la paroxism de către Talmud.fiindcă ei nu se găseau atunci în lipsă extremă şi fiindcă răscoala. avu stângăcia să-mi spună în franţuzeşte că trebuia să-l duc viu pe acest răufăcător. . pe unde am trecut. semănau peste tot jalea şi pârjolul pustiitor.Singuri ei sunt conduşi de o patimă de dominaţie extraordinar de intensă. Cahalul.dacă ar fi fost născută din patima de proprietate a sătenilor. la un român. pe urmă.

. . până la cele mai mici amănunte.afară de ei. se pregăteşte acum în sate şi va izbucni cât de curând. . deoarece ei împiedică pe instigatorii săi să ajungă uşor până la adevăraţii ţărani şi să-i răscoale din nou. suveranitatea lui Iuda. .Numai ei şi trâmbiţaşii lor. Aceste zece motive ne dau certitudinea că ovreii sunt autorii răscoalei din 1907. . publică o scrisoare. . mai întâi. . . O asemenea cheltuială enormă n-a putut fi făcută de un Stat vecin. după răscoală. sunt în solda lui Israel. pentru ca Europa. 8. cu mare băgare de seamă au scormonit în cenuşă tăciunele nestins al nemulţumirii poporului. pe nenumăraţii instigatori care. mai îngrozitoare decât aceea din primăvara anului 1907. să se apere împotriva locuitorilor sălbatici ai barbarei Românii. în taină. ce e drept. foaie jidano-socialistă. acele drepturi atât de mult dorite. . prin legi.Numai ei s-au servit de Revoluţie pentru ca să dobândească aceleaşi drepturi de cetăţenie în Franţa. prinşi. . au încercat acelaşi mijloc ca să forţeze pe Rusia să li se supună. scrisă de un aşa-zis ţăran.din ţară şi chiar din străinătate (Bulgaria. . 4. Prin urmare.au putut cumpăra tăcerea administraţiilor de la sate. . . Austro-Ungaria. .bunăoară. pentru ca să impună ţăranilor.punând peste el paie. ce ne-ar fi impus. 7. în timp de mai mulţi ani. după spusa lor. cine a intervenit… ca instigatorii. Facla. . aceşti proprietari. .care. acum. Mai mult decât atât. . după cum o recunosc ei înşişi (B. De altfel. să fie imediat eliberaţi. 6. împiedicară.dacă nu jidovii prin Cahalele lor. şi al doilea. . Revoluţia viitoare Sub titlul Revoluţia de mâine. ar fi vrut să vadă venind aici armata austriacă. cu lefuri grase. el prezice astfel viitorul incendiu: „O nouă revoltă. Pe urmă. 9. Cine alţii.urzită.au putut plăti.au putut să procure fondurile colosale. bani în mare abundenţă şi săi întrebuinţeze la plăsmuirea acestei răscoale. . .să se creadă obligată să intervină şi să le acorde.Numai ei au avut şi au nevoie să tulbure adânc ţara. de care depindea crearea Statului jidovesc.C. . au cutreierat ţara de la un capăt la altul şi.Ei sunt cei care au aranjat mai dinainte revolta şi tot ei sunt cei ce au dat semnalul de începere. oligarhia şi care au fost mânaţi şi chiar omorâţi în timpul răscoalei. pentru că nu i-ar fi permis bugetul. asupra conspiraţiei. Acest pseudo-ţăran se plânge mai întâi amarnic de jandarmi. de curând. în Austria şi în alte ţări ale Europei.dacă nu ei. Rusia). . .dar având loc chiar sub ochii lor.dar al cărui jargon răspândeşte de departe o putoare nesuferită de usturoi. pentru că rezultatele obţinute n-ar fi compensat sacrificiile. Lazare). pe care Iuda nu poate să-i sufere -. .după ce revolta din 1907 a avortat. într-adevăr. desigur. spunând poporului că Regina vrea răscoala şi chiar că le-o porunceşte.Şi tot ei sunt aceia care. Coranul.3. 10. 5. Francmasoneria 65 . .care trebuie să se fi suit la zeci de milioane de lei.iar. Lazare). numai Jidanii prin Cahalele lor din ţară şi din străinătate au putut să adune prin cotizaţii. . . cine alţii. ca poporul să nu cadă în ghearele jidovilor. împinsă de Cahale şi de Francmasonerie. .s-au pus să prepare o alta noua şi au avut chiar îndrăzneala nemaipomenită să o şi anunţe prin ziarele lor…. . N. .Ei înşişi sunt cei ce au prezis răscoala (B. dându-şi seama de situaţie. Talmudul. .Numai ei au putut să recurgă la instigatori socialisto-anarhişti.şi îmbrăcând pe instigatori cu veşminte ciudate.Singuri ei nutreau o ură neîmpăcată împotriva proprietarilor rurali.adică îndeplinirea unui scop ce priveşte pe neamul întreg al lui Israel.bunăoară ca Bulgaria. . Cine alţii. pe care i-au poreclit.fonduri necesare răsculării unui popor întreg.Paulescu: Spitalul. .şi.care le-ar servi.ei au imitat revoluţiile din Franţa şi din Rusia. Cahalul. fără voia noastră. cu pizmă.

P. N.dacă politicianii regelui Carol ar fi fost măturaţi ca pleava de uraganul revoluţiei victorioase. suspecţi străbat satele. . .din toate conacele se vor înălţa vâlvătăi. vor geme de greutatea porumbului de-abia cules. ce scrie Seara: „…Şi dacă mai nădăjduiesc ovreii o îndreptare. româneşti. într-un acces de ciudă. toţi ştiu ce au de făcut. la răsturnarea regelui Carol. „Atunci vor veni cei ce au asuprit pe bieţii jidani şi îi vor ruga.care îi stânjenesc grozav. Iată. bunăoară. Deci. Într-o noapte de vară.. decât la năvălirea ţăranilor în oraşe. simţi că perciunii tremură de plăcere. . o nădăjduiesc tocmai de la poporul acestei ţări. indivizi. ca o făgăduinţă a mântuirei din urmă”. . Atunci. zadarnic o cerşim. prin urmare. la conac şi de la sat. . Şi cine o prepară? Cei ce au preparat-o şi pe cea precedentă. Asta o cunosc astăzi toţi ţăranii şi. . Şi atunci vor veni cei ce ne-au stăpânit cu cruzime… şi ne vor ruga cu lacrămi de pocăinţă să ne luăm dreptatea. singurul leac mântuitor este revoluţia (?!) De altfel ovreii lucrează pe capete.şi farsa va fi jucată. încercând să răscoale din nou pe ţărani. vai.. . de atâta vreme.a declarat că. la sat.zic ovreii. ce buchirie! Numai când te ghindeşti. care va scutura odată jugul ce-l apasă de veacuri şi va da şi ovreilor drepturile.deodată. . Se vede. că o nouă revoltă. Francmasoneria 66 . Dar. ce e de făcut? Ei bine.Ar fi fost un adevărat sabăţ. de data asta. . Şi Iuda. . Toate ziarele jidăneşti ţin isonul Faclei.C. după ce vor fi incendiat averile altor români. viaţa noastră fiind coruptă (?).şi mai ales. Dar. se vor răsfaţă în bătaia razelor de lună.într-un interviu cu un redactor al A. nici judecata să nu ne poată trimite la ocnă.ce sărbătoare ar fi fost azi în aer şi ce cântece ar fi întâmpinat venirea primăverei şi aniversarea desrobirei jidăneşti… pardon.. Cahalul. (vrea desigur să zică drepturile) pe care. se pregăteşte acum în sate. . .cu lacrimi de crocodil. Dar toate astea sunt departe de a fi realizate. Mai multe gazete au semnalat asemenea tentative: În mai multe judeţe. spunând sătenilor că în curând ţara va intra în război şi că. Da. de care au fost despuiaţi de o oligarchia sălbatică şi desmetică”. politicianul-trompetă al jidanilor. ai zice că se apropie îndeplinirea făgăduielii de mântuire a lui Iehova. toate armanele vor lua foc. mai înfiorătoare ca cea din 1907.ţăranii vor opera… ca un jupân care îşi pune foc la dugheană. strigă: „Ah! dacă răscoalele din 1907 ar fi învins! Dacă barierele oraşelor ar ti fost trecute de ţărani. în 1907. când clăile şi cirezile de grâu. Iată de ce gândul revoluţiei de mâine aduce nădejde în sufletele noastre. când hambarele pline. ţăranii vor dobândi pământ.dacă însăşi coroana de oţel de pe capul de cămătar al regelui Carol ar fi căzut în ţărână. ţăranii români se vor ascunde pur şi simplu.cum a făcut altădată lui Ludovic al XVI-lea. apoi i-a prins o frică teribila de armată.ori într-o noapte răcoroasă de toamnă. . ei au mai întâi a face cu jandarmii.Dar „răscoala de mâine vom face-o aşa. ca nici armata să nu poată tăbărî pe noi. nici mai mult nici mai puţin. . culcate în curţile boiereşti. care a arătat că nu glumeşte. căruia jidănimea iar fi tăiat capul. când se va da semnalul.Paulescu: Spitalul. C…. Incendiul se va întinde de la conac.să-şi ia drepturile! Ai. . . P. (foaie judeo-sodalistă). În plus. Coranul. Talmudul. remarcaţi că ovreii se aşteptau.ca şi cum o mâna nevăzuta va fi purtat prin noapte un şomoiog aprins… Iar noi… vom privi scrumul rămas în armane şi vom tăcea. la masacrarea oligarchiei. . pe urmă. bineînţeles după ce a asigurat-o la o societate de creştini. .

a supurat în chestia ignobilă a Silistrei… ar fi trebuit să ne întoarcem către 1907.unul.şi pentru că n-am ştiut să ardem în focul celui din urmă patul de grâu şi al ultimului conac boieresc.ceilalţi doi. pentru că… trec drept capii antisemitismului din România. ce clocoteşte în sufletul lor. . în plus.Cuza şi Iorga. Anul 1913 ne pedepseşte… fiindcă revoluţia poporului a fost înfrântă. ce ne inspira la toţi cel mai profund respect. În josul acestei pagini se găseşte legenda următoare: „…. al cărui conţinut este îndreptat şi el înspre parul regal. e mânjită pe frunte. .fiindcă nu am avut atunci nici destulă putere ca să învingem (?!). de când cu chixul din 1907.jidanii recurg chiar la escatologie. sunt insultaţi trei oameni. .… dar care s-au semnalat răzbunării jidoveşti prin faptul că sunt adevăraţii apărători ai ţărănimii şi. Toţi diplomaţii Europei îşi fac azi treburile şi necesităţile inexorabile la picioarele ţării şi sub nasul regelui Carol”.venerat ca un părinte mult iubit de poporul românesc. ea va forma partea vulnerabilă a ţării şi i se va ridica în drum. altoită pe mizeria poporului. . . Brătianu care. de la asasinarea în masă a celor 11.000 de ţărani… În anul acesta (1913)… când tenia regală. „Iată.în Facla. că întotdeauna jidanii au încercat să profite de greutăţile prin care trece ţara. pe care străinătatea ni-l invidiază. . . Coranul.… fiindcă peste liniştea de moarte a satelor s-au întins pretutindeni ventuzele caracatiţei brătieniste şi gura lacomă a Molohului regal. ca ministru. Pe o altă pagină se vede un par.C. ca trase cu sânge şi desenând numărul 1907. se goleşte un butoi plin cu excremente. Natural.şi numai trei: . Ultimul război Dar iată că izbucneşte diferendul bulgaro-român. . Talmudul.Paulescu: Spitalul. în acelaşi număr al Faclei. .de la execuţiile sumare.este târât în noroi de o şleahtă de Iude infame şi nobila sa efigie.… şi.dacă nu vom avea ochii în patru asupra uneltirilor lor revoluţionare. . acest Rege. lungă de 46 ani de domnie. . tocmai în momente de grea cumpănă”. Regele. îmbrăcaţi ca nişte ciocli. este fiul marelui om. căruia îi datorăm scăparea din primejdia mortală unde voia să ne afunde Tratatul din Berlin. Francmasoneria 67 .… a inventat pe afurisiţii de jandarmi rurali.fără ca ovreii din ţară să se amestece. . nici destul curaj (mai ales) ca să murim până la unul sub ploaia de gloanţe a soldatului român.cu cifre roşii. la capătul căruia se afla figura Regelui şi la piciorul căruia urinează doi diplomaţi.adică de la represia groaznică a Brătienilor. admirabil de înţelepciune. atât la ţară cât şi în oraşe. . ne-a arătat că nu e în stare decât să ne sugă… Când boala latentă a oligarhiei. . Cahalul. Fără comentarii! Obrăznicia grosolană a jidanilor nu mai are margini şi ar trebui ca autorităţile să intervină energic. .sunt nişte bieţi profesori universitari. au trecut şase ani de la răscoalele din 1907.căci îşi răzbună astăzi. care n-au nici o putere în ţară. a dirijat represaliile din 1907. pentru ca să ne pună cuţitul la gât.Dar un proverb românesc zice: „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. . hoitul clasei parazitare care ne guvernează”. Şi de aceea Iuda a rămas plouat.pe când puţin mai departe. este I. mai ales. acoperind de ultragii pe Majestatea Sa Regele României. pentru ca asemenea sacrilegii infame să înceteze odată pentru totdeauna. . Dar pentru a-şi vărsa toată mânia neputincioasă. Să nu pară o glumă! Ameninţările repetate ale jidanilor se vor îndeplini. de la ororile inutile. . Ei o mărturisesc chiar fără de ruşine: „Câtă vreme va exista o chestie ovreiască în România.şi încă cu vârf şi îndesat. pentru că am fost laşi şi netrebnici (te cred). care-i datoreşte renaşterea. şi în acelaşi timp a şi turbat. . După Regele. N.

scutit de serviciu în timp de 48 ore. în plus. Raportul unui căpitan către colonelul său. somând Europa să intervină în favoarea ovreilor din România.acest soldat a obţinut de la medicul militar suma de 76 de zile de scutire. . a fost scutit de orice serviciu timp de 5 zile. 22 Noiembrie. între care şi pe Gold… Iţic. Dar dificultatea. va rămâne acasă. pe care contase atât de mult jidovimea. francmason de marcă şi stipendiat de Iuda articole publicate în . . scutire de 4 zile. Cahalele dăduseră deci greş. cu gesturi de miliardare risipitoare. la ţipetele de ananghie ale jidanilor de aici. în adevăr. 12 Martie. Francmasoneria 68 . scutire de 5 zile. 20 Februarie. 7 Ianuarie. n-a dat nici un semn de debilitate de când este în serviciu. 29 Aprilie. 25 Februarie. de la „Berliner Tageblatt”. fost prim-ministru al Franţei. toată jidănimea din străinătate a început să urle. Coranul. Jidanii din România îşi schimbară imediat tactica. publicate în „Corriere della Sera”. scutire de 3 zile. acele ale lui P. acest soldat a fost iarăşi scutit de pedeapsă. . Cahalul. va sta acasă... va sta acasă 6 Martie.cu greţoasele lor nume. scutire de 5 zile.În acelaşi timp. va sta acasă. scutire de 4 zile.Paulescu: Spitalul. fost prim-ministru circumcis al Italiei. Sau văzut astfel apărând articolele lui Luzatti. Şi. Îndată ce văzură că nu va fi război şi că totul se va rezuma într-un fel de paradă inofensivă. articolele din . mai mulţi soldaţi. vom cita numai faptele următoare: 1. acesta a crezut necesar să intervină pe lângă medicul regimentului pentru ca să fie dispensat. din „Daily Telegraph”. când la 4 iulie trebuia să facă 2 zile de închisoare. N.C.Moniing-Post”.acele ale lui Clemenceau. Am onoarea de a vă raporta că. pentru ca să facă gardă.dar nu s-a indicat diagnosticul bolii care a încuviinţat scutirea. din „Napii” şi din „Hirlapii” ungureşti etc.care n-a fost dispensat ca debil de comisia de recrutare şi n-a fost prezentat ca slăbănog la contravizită.. sub pretext că închisoarea e murdară… Adaug aici foile de scutire şi de infirmerie: 13 Noiembrie. un „cinciparale” şi-l dădură. Nathan. toate Cahalele din Europa au sărit de-o şchioapă. din „Pester Lloyd”. reţinând la cazarmă. va sta acasă. nu face nimic. scutire de 4 zile.L’Homme libre”. Într-un cuvânt. Dar pentru ca cititorul să-şi dea seama de ce specie de soldaţi procură României Iuda. 9 Iulie. intrat la infirmerie şi scutit de concentrare şi de gardă până la 28 iunie.ce din cauza asta nu se mai puteau citi. 17 Noiembrie. 2 Martie. dintre care cele mai multe cu dreptul de a sta acasă. Acest soldat. scutire de 5 zile. 15 Aprilie. 4 Iunie. . va rămâne acasă. scutire de 3 zile. Talmudul. toţi jidănaşii fură cuprinşi de un entuziasm extraordinar (îngrămădindu-se totuşi la partea sedentară a oştirii)… toţi hahamii simţiră gâdilituri la limbă şi expectorară discursuri patriotico-izboinice. scutire de 3 zile. Dar. va rămâne acasă. Afară de aceasta. . s-a schimbat curând într-un triumf pentru ţara româneasca. scutire de 5 zile.… toate balabustele scoaseră din buzunarele lor soioase. scutire de 5 zile.… acele din „Neue Freie Presse”. altor jidani care scriu la gazetă şi care le-au trecut pe toate la nemurire. scutire de 4 zile. în această vreme va sta acasă.care. murdărind coloanele ziarelor. . 21 Aprilie. .

pe 5 pagini ale ziarului oficial.Paulescu: Spitalul.drepturi de cetăţean. dintre care 248 sunt jidani.sau mai bine zis aceşti ascunşi. Concluzii practice Am trecut în revistă o parte din efectele Cahalelor talmudice.… dar plin de vicii? Ei bine. un rezumat din tabloul percepţiei fiscale din Târgu-Neamţ. . Iţic W. Mai mult! trebuie să iubim ovreii. un alt jidan. Chemat la concentrare. Prin urmare.spoliaţii datorită patimei de proprietate. Dar nu ! .C.restul formând Francmasoneria. care datoresc taxe militare pe anii 1900-1911. 270 zile de concediu într-un an. atât de urâţi de jidovi! Trebuie chiar să uităm răzbunarea. Iată deci ce valorează.Iţic Burăh. în ceea ce priveşte dispăruţii.ceea ce avu ca urmare că primul confrate. s-au instalat în ţară. prin purtarea sa vicioasă. în plus. Vom mai aduce. care se arătase prea îndatoritor.sunt în număr de 293. . . . acest tată va trebui.Ştrul Naftulea . În acelaşi timp va trebui să suprime acestuia mijloacele cu care-şi satisfac impulsiile sale pătimaşe. Comandantul companiei (ss) X 2. . mai întâi. să le facem bine. care va fi studiată în capitolul următor. Iancu Iosub Minei fiul lui Avrum şi al Dvoirei. Trebuie chiar să-i iubim cu iubirea unui părinte. . . . .Total: 76 zile. Francmasoneria 69 . . ca soldaţi. datoria noastră este : N.cum bunăoară se ucid ploşniţele? Acesta ar fi mijlocul cel mai simplu şi cel mai comod de a scăpa repede de ei. Dar colonelul bănuind că are a face cu un certificat de complezenţă. mult iubit. cei ce ne pretind. până la sfârşit. Dar. . . el se mulţumi să trimită la regiment un certificat de la medicul cu pricina.… căci suntem creştini. trimise la ovrei un alt medic. Aceşti dispăruţi. . izvorul iubirii eterne. dacă am urma legile Talmudului. Trebuie deci să-i iubim pe aceşti fraţi rătăciţi. Şmil Şmil Iţic fiul lui Bercu şi al Rifchei şi se continuă astfel.şi am constatat că faptele rele ale acestei organizaţii periculoase se rezumă la: 1° . căci iubirea părintească este sentimentul instinctiv cel mai intens şi cel mai milostiv pe care oamenii pot să-l aibă. Talmudul. să ne întrebăm ce ar face un tată. o chestiune capitală se pune pentru noi. fu trimis la închisoare.… faceţi bine celor ce vă urăsc”. românii: Ce trebuie să facem cu aceşti oaspeţi nepoftiţi care. Cahalul. să arate fiului răul ce îşi cauzează lui însuşi şi altora. . În consecinţă. Lista începe cu numele belicioase de: Beriş Iosub Leiba fiul lui Şmil şi al Malchei.nu trebuie nici chiar să ne gândim la aşa ceva. . Leib… a luat. că nu fusese niciodată bolnav. Coranul.care în înţelepciunea Sa dumnezeiască ne-a zis: Iubiţii pe vrăjmaşii voştri.Şulăm Iţic.David Bercu.neuitatul Aron Ghidate etc.patimă sine qua non a unui bun haham. În acelaşi corp de armată.revoluţii sângeroase ce ţin de patima de dominaţie. foarte indulgent. care ar avea înaintea sa pe fiul său. . de la acelaşi medic ca precedentul.pentru jafurile şi omorurile comise sau cauzate de jidani.mijloc care ar fi chiar licit. .sau mai bine zis cu aceşti paraziţi răufăcători care sunt în acelaşi timp şi hoți şi asasini? Putem oare să-i exterminăm. . care-l găsi perfect sănătos şi constată. etc.cu ameninţări şi chiar cu acte de violenţă. hodoronc-tronc. . trecând prin poreclele fermecătoare de: Şloim Şloim. ca specimen. 2° .creştini.pentru că avem ca învăţător pe Hristos..

şi pe urmă să te gândeşti la pleava judaică. Este de crezut că. .000. agricultura. Atunci. Talmudul. au făcut-o pentru ca să-şi apere prăzile adunate jefuind pe români.nemaifiind sub imperiul patimilor de proprietate şi de dominaţie. totale. . văzându-se descoperiţi.şi fiind scăpaţi şi de Cahal.ba chiar că au mers la război. de altfel. ni-l fac noua prin Cahale. Cahalul. .aşa cum au încercat să facă ruşii. Şi iată în ce chip i-am face pe jidani stăpânii noştri dacă le-am îndeplini dorinţa: După ultimul recensământ. .adică imensa majoritate a poporului român. . printr-o muncă fără preget şi printr-o perseverenţă tenace.… dar din nenorocire printr-o procedare defectuoasă. ei nu pot să aleagă un deputat decât prin delegaţi şi sunt cu totul lipsiţi de a participa la alegerea pentru Senat. . Pentru aceasta trebuie: a) ca jidanii să ne dea îndărăt tot ce ne-au furat. Ei. Cuza. mai ales. Coranul. Va trebui deci să se dea mai întâi ţăranilor români drepturi integrale.prăzi pe care alţi bandiţi. ca bulgarii.în urmă să-i eliminăm din economia noastră. .nu se bucură încă de drepturile pe care le pretind jidanii.aceşti străini putrezi de vicii.Paulescu: Spitalul.după cum facem cu orice străin. căci e de-ajuns ca un jidănaş de aici. .061 locuitori. Altfel. Dar.lucru foarte greu de obţinut. să ţipe într-un glas: Gewalt! şi să poruncească guvernelor francmasone să intervină. .1° Să spunem ovreilor răul imens ce şi-l fac lor şi.pentru ca să ne poată da lovitura de moarte! Şi nu trebuie să ne înduioşăm de chelălăitul „pumuntenilor” care se plâng că n-au protecţie.bineînţeles având şi ochii în patru aşa ca să piară pofta junilor circumcişi să mai necinstească fete de român. . . ce nu le aveau naţionalii. . dându-le încetăţenirea. comerţul. pentru a ajunge la acest sfârşit. se găsesc printre locuitorii oraşelor şi chiar cer tocmai drepturile de orăşean.nici pentru trebuinţele particularilor. care-i organizează într-o bandă de răufăcători. .918. cumsecade. pădurile. cât de colo. guvernul ar trebui să le distrugă cu totul. Or ţăranii. acordând ovreilor drepturi.până când s-or îndrepta. în plus. mai trebuie să suprimăm ovreilor noştri orice mijloc de satisfacere a patimilor de proprietate şi de dominaţie.şi că prin urmare. populaţia totală a României este de 7.străini. .… şi toate celelalte bunuri ce ei ni le-au luat cu japca. Într-adevăr.dintre care 5. ar fi să reînnoim nebunia ce a făcuto Franţa în Algeria. Şi nici nu trebuie să ne pese de lăfăielile şi de răţoielile ovreilor. excitate la un grad superlativ de legislaţia lor religioasă. încă vicios. şi dacă fac armata? . completă. pe care patima lor de dominare o reclamă cu atâta insistenţă.329. nici mai ales pentru acelea ale ţării. adică drepturi de cetăţenie plenară. din lumea întreagă. . veniţi de ieri. ţăranii n-au decât drepturi restrânse.133 în oraşe. . industria. . . . . 2° Dar. . mai e încă ceva! Dând drepturi jidanilor. se vor ruşina de ei înşişi şi se vor lepăda în mod sincer de infamul Talmud.şi reluând. smulgându-le din rădăcină. . . ar fi putut uşor să pună mâna.C.jidanii nu vor mai fi periculoşi pentru noi şi îi vom putea primi cu braţele deschise.928 stau la ţară şi 1. absolută. N.să strănute. . Se înţelege. Francmasoneria 70 . ce armă formidabilă am procura noi înşine jidovilor. în număr de vreo 400. .cădem pe proporţia groaznică de un jidan pentru doi români.după cum un tată foarte înţelept trebuie să nu-şi lase autoritatea pe mâinile fiului său. Ovreii.să nu-i facem stăpâni peste noi. neîmprumutând niciodată bani jidoveşti. . .şi dacă au fost la război ? Au făcut-o pentru propriul lor interes. b) mai trebuie ca. aceşti fraţi ai „apostolilor” lui Hristos. li se cuvine să aibă drepturi ca orice român. că fac armată. ar fi să ne sinucidem. care-i transformă în furi şi în ucigaşi.pe care. . petrolul.248. C.ferească Dumnezeu.mai înainte ca ţăranii români să fie emancipaţi de tutelă. ei sunt supuşi la anumite restricţii ale dreptului de proprietate de care sunt scutiţi orăşenii. ca toată jidovimea. după cum se exprimă profesorul A.

pe care i-au împins la răscoală şi pe care în urmă i-au lăsat să-i omoare armata. Şi să nu se uite că dacă Domnitorul Cuza a putut să smulgă din mâinile grecilor moşiile pe care aceştia le acaparaseră. Dar cerşetorul.pe acest rău român. care să-l hrănească cu scârnăvii ce produc moartea. . vede într-o zi intrând în curte.unde. când dânsul va muri. să ne fie îngăduit să adăugam aici o analogie medicală. în locul lor. Ei bine. Coranul. frumos ca un îngeraş. . acest jidan sau un altul. cu obrăznicie.care până atunci fusese tolerat de milă.Paulescu: Spitalul. . .România va putea. boale lungi şi înspăimântătoare să vină asupra lui. în urmă. Îl vom excomunica şi-l vom afurisi. . . îi dă de mâncare şi îi îngăduie chiar să se culce într-un colţ după uşă. .sub cuvânt că a luat şi el parte la încăierare. ca un rob. . . şloimii capătă şi vrednicia ca să fie cetăţeni? Pentru ca cititorul să-şi dea bine seama de cum stau lucrurile în realitate.după cum n-au avut milă de cei 11 000 bieţi ţărani. nefiind vârstnici. . .şi vor aţâţa acolo.care să-i scoată tot sângele. va fi imposibil oricui să mai scoată vreodată. şi care dârdâise de teamă că tâlharii o să-i ia ceea ce el şterpelise de la binefăcătorii săi. . să fie necinstită de un tăiat împrejur şi. pentru ca să îmbogăţească pe jidani. de jidani şi. de la 38 la 680 (vezi anterior). când a doua zi de-dimineaţă. făcând armata. Prin urmare.nici chiar de jandarmii rurali. în 13 ani. senator. Înainte de a sfârşi acest capitol. cel puţin de aici înainte. numărul proprietarilor rurali evrei a crescut. fiind hoţ.C. aceia care. în sfârşit tâlharii sunt puşi pe goană.ca un simplu ţăran din Galiţia.altor jidani. scos din Cheremul talmudic : Răni adânci. Sar toţi flăcăii babei. drept pe care opt din băieţii babei nu-l căpătaseră încă. . iar aceştia să nu aibă deloc milă de el. peste vreo zece ani. care avea zece feciori. să-i pretindă. este un trădător.… se face că sare şi cerşetorul.că vine. ceea ce ei au înhăţat. sau deputat. . de silă. Talmudul.ce cap credeţi că a făcut bătrâna.mai mult decât stupidă. . N. . Să fie supt. . să o închidă într-un bordel sau să o trimită să moară de deznădejde la Shanghai sau la Buenos-Aires. Copilaşul său. Dacă se întâmplă nenorocirea ca ovreii militari să fie încetăţeniţi… s-a sfârşit cu ţara românească.Şi de unde până unde.va contribui la naturalizarea unui jidan. a înşelat pe băieţii bătrânei… ba chiar a furat acesteia multe lucruri de prin casă. să-şi schimbe numele în Palestina. odată sărac şi căzut în mizerie. făcându-i-se milă de el. Unde mai pui că toate aceste vipere împământenite vor putea să se ducă la sate. iată că vin tâlharii. alţii să se aplece peste dânsa. să fie răstignit de jidovi. Şi dacă ne raportam la ce s-a petrecut în Galiţia. un cerşetor ce venise să ceară un codru de pâine şi. Trebuie notat că a încetăţeni acum câteva mii de jidani .… să-i dea pe mână cheia de la lada cu bani şi… să aibă dreptul să se amestece în afacerile casei. Într-o noapte. până la măduva oaselor. sau surioara scumpă şi mult iubită. Nevasta sa să fie dată altora şi. . . Fetiţa adorabilă. va trebui să nu se mai împartă la jidani drepturile de cetăţenie cu atâta dărnicie. . Să lucreze toată viaţa şi până la istovire. Să nu fie îngropat în cimitirul creştin. fricos din fire. Acest blestem să cadă pe răul român şi pe tot neamul lui. să-i expunem situaţia printr-o parabolă: O văduvă.ca sute şi mii de copile de ţărani români. înţepându-l cu groaznice piroane ascuţite.sub pretext că au luat parte la mobilizare. care însă. se pomeneşte cu cerşetorul. o nouă răscoală ţărănească. Francmasoneria 71 . să fie vândut de aceşti jidani. nesupărate de nimeni. . un vânzător de ţară şi comite crima de lése-naţiune.să-l pună în capul bucatelor. Finis Romaniae! Prin urmare. Amin.este a face peşcheş bietei ţări atâţia viitori proprietari de moşii circumcişi. din ghearele jidovilor.ministru.cum s-a făcut până acum. Iar Dumnezeu să verse pacea şi binecuvântarea Sa peste mine şi peste întreg poporul românesc. Să cadă şi să nu se mai scoale. Cahalul.cu următorul blestem înfricoşător. se ascunde după casă… şi. în voie.

scarlatina etc… Şi în adevăr. Talmudul.C. el fu pătruns încetul cu încetul de o boală teribilă.… îndată ce s-a dat de gol. va ajunge fără greutate la o vârstă foarte înaintată. adică înainte de a se naşte. ale ungurilor. adică de tuberculoză. cu atât mai mult că din toate părţile încep să se audă clopotele funebre ale înmormântării împărăţiei lui Israel. ale grecilor. care au înţeles vicleşugul lui Iuda şi îi rezistă cu înverşunare. singurele popoare din Europa. De altfel. . . ale tătarilor.care pentru poporul român este reprezentată de jidani. care. Dacă scapă de această mortală lovitură. N. Cahalul. cu început insidios şi cu mers cronic. Dar când băiatul ajunse la vârsta de 21 de ani. ca vărsatul. Coranul. să fim mândri că suntem. el a ieşit învingător în toate atacurile furioase ale barbarilor. Francmasoneria 72 . . etc. ale turcilor. cu ruşii.mai puţin favorizată de soartă ca cea a lui Mahomet.a murit în stare de foetus. Către un asemenea sfârşit trebuie să aspire orice bun român. pojarul.Poporul român poate fi comparat cu un copil care a rezistat uşor la boli febrile.Paulescu: Spitalul. cu invazia bruscă şi tumultuoasă.

pentru credinţa jidovească. pentru ca împreună cu dânşii să piară şi creştinismul. În adevăr. care voiau să ţină sabatul şi aveau repulsie să convertească pe gentili.adică de când simte că se apropie de izbândă şi întrezăreşte realizarea visurilor sale de despuiere şi de subjugare a naţiilor. Şi într-adevăr. . blestemat de Dumnezeu. Acesta este adevăratul său scop: exterminarea bunilor creştini. . când e vorba să-şi sature ura .transmise prin Talmud cutează să sugrume religia divină.ură care s-a cristalizat în faimoasa formulă: „tob şebegoim harog”. el desfide timpul şi trece peste toate piedicile. una după alta. . . doctrina creştină.s-ar fi contopit în Biserica creştină născândă… Un lucru însă împiedică fuziunea şi menţinu pe jidovi printre popoare. Francmasoneria 73 .care astăzi e tot aşa de vie.recunosc o origine jidovească. o idee infernală ilumina devla lui Iuda. . . pe de alta. S-ar putea face istoria curentului ovreiesc în Biserica creştină. pe viaţă sau pe moarte.„dacă n-ar fi avut decât Biblia. după cum strămoşii lor. Talmudul. în contra creştinismului. Cahalul. . mai mult decât perplexe.Creştinismul . căci are un duşman groaznic . Dar pe de o parte ovreii. Acest neam. . Coranul. N. Trebuia să-i facă pe creştini să lupte. de la început. Prin sofisme. care făcea prozeliţi în turma lor… „Evangheliile trebuiesc arse. ei înşişi. mai ales când era vorba de vreo discuţie religioasă. Astfel s-au format toate ereziile care. ca în timpul lui Hristos. Erezii de origine jidovească Am arătat mai sus că Talmudul nu respiră decât ură contra Creştinismului.cu alte cuvinte. care în urmă căutară să distrugă spiritul creştinesc. „rabinii combătură.… un război fără milă.pe care îl urăşte de moarte.şi anume de la începutul erei creştine. creştinii îi detestau şi nu se încredeau în ei.000 de ani. care au moştenit învăţăturile fariseice . Ebionismul şi Elkesaismul ivite la sfârşitul primului secol şi formate de „judaisanţi încăpăţânaţi”.istorie care ar merge de la Ebionismul primitiv. căci toţi hahamii înţelegeau în ce primejdie puseseră judaismul sectele judeo-creştineşti”.FRANCMASONERIA Judaismul nu se agită numai de câtăva vreme. .de la Ebionism.zicea hahamul Tarphon. . la Protestantism. nenumărate erezii care se succedară neîncetat. . . cele mai importante sunt: 1. din primele secole ale creştinismului şi până astăzi. Ovreii au o răbdare prodigioasă şi o încăpăţânare cu adevărat diavolească. Dintre aceste erezii jidoveşti. În asemenea condiţii. nu se dă îndărăt niciodată şi dinaintea nimănui. Talmudul declară deci război. ucidel”. jidovii înşelară pe creştini şi mai ales pe neofiţi şi îi transformară în ereziarci. până la Protestantism. Şi nu era singurul să cugete astfel.căci păgânismul este mai puţin periculos. . . au avut îndrăzneala nemaipomenită să-L răstignească pe însuşi Dumnezeu. Poate chiar că ovreii. acum vreo 2. slăbiţi şi împrăştiaţi. erau duşmanii catolicităţii Bisericii. drept carte sfântă. nu puteau duce lupta pe faţă.oprindu-se între alţii la Unitari şi la Arieni”. jidovii.Paulescu: Spitalul.şi acest singur lucru fu elaborarea Talmudului”. ca creştinismul. se văzură atunci apărând.C. Şi într-adevăr.adică: „pe cel mai bun dintre creştini. El lucrează într-ascuns de veacuri.

C. Jidovii corup o asociaţie puternică. într-adevăr. Coranul. de Anti-trinitarism. . Dar. . . . se numiră Albigeni. mai cu seamă. . . aşa că lucrau astfel pentru ei. pentru afaceri de bani.ca în timpul persecuţiilor ariene. cu Albigenii. Printre ereziile de origine jidovească. Talmudul. În contra Albigenilor. .care mai înainte fuseseră servitori devotaţi ai credinţei creştine. în momentul supresiei ordinului. O a doua categorie de erezii.fără ca. renegându-l. batjocorirea Crucii făcea parte din ceremoniile iniţierii. reuşi aproape să despartă în două creştinismul şi. el îi iniţie în misterele cabalei. jidovul deveni educator şi-i învăţă pe savanţi limba ebraică. Francmasoneria 74 . în secolul următor. după ce le-a deschis porţile filosofiei arabe. care şi ele s-au edificat pe baze judaice. De altfel. Această sectă afirma că doctrina ovreilor era de preferat aceleia a creştinilor. iar partizanii ei. ajutată de mai mulţi împăraţi. din veacul al V-lea. indivizii să ştie ce fac. în sudul Franţei. 3. de Quarto-decimanisme etc… şi se stinseră în cursul veacului al IV-lea. Cei mai mulţi din averoişti erau increduli sau cel puţin atacau religia creştină.despre care Sfântul Evanghelist Ioan zice că face parte din „Sinagoga Satanei” . lua naştere încă din secolul al II-lea. care anunţau Reforma. constituind Pasaginismul. Bogomili.Paulescu: Spitalul. marele vis al jidovilor. se răspândiră în Europa şi se stabiliră.dar mai puţin importante ca cea precedentă. când ne dăm seama de modul de procedare al ovreilor. în Persia şi se întinse din ce în ce.să cităm pe acelea ale Unitarilor (monofizism şi monotelism). organizată de către Ordinul Templierilor. care fu un fel de amestec al Elkesaismului jidovesc cu doctrina lui Zoroastru. de cele mai multe ori. care ataca Sfânta Treime. acest mod de a lucra variază puţin. care durară. Cahalul. Ajungem în sfârşit la erezia lui Luther şi a tovarăşilor lui. Ele reînviară. ca să atace cu vigoare organizaţia socială care îi incomodează. şi pe aceea a Iconoclaştilor. Biserica nu a suferit niciodată. în care sforţările tuturor nu au alt scop decât a servi cauza sau interesele lui Israel. Când Manicheismul fu învins. unde formară Catari. această erezie reapăru în Bulgaria. 6. 4.şi de alte sisteme asemenea. . Afacerea Templierilor se explică foarte bine. cu care Biserica a avut mult de luptat este reprezentată de gnosa jidovească şi mai ales de Nicolaitism. fu obligată să predice o adevărată cruciadă. care tulburară pacea Bisericii. sau gnosa persană. Manicheismul. îi ameninţă chiar existenţa. reiese că.de la început şi până în epoca actuală sau francmasonică.adică o revoluţie universală. pe la sfârşitul secolului al XII-lea. Aceşti Cavaleri ai lui Crist scuipau de trei ori pe Crucifix. „În momentul Reformei… creştinii erau mai puţin credincioşi… Averoismul (filosofie arabă) preparase această decadenţă a credinţei. 5.publicate de Michelet în Documents inédits de l’histoire de France. Biserica. de la începutul secolului al VIII-lea şi până la jumătatea secolului al IX-lea. în Italia de sus. ei procedează ca într-o societate financiară. de la răsărit înspre apus. pentru ca să-i extirpe. prin Templieri se îndeplineau toate operaţiile financiare ale Cruciadelor”.dispăru în flăcările rugului lui Jacques de Molay. superiorul lor. de izbânzile şi de înfrângerile lui”. Din actele procesului.căci. doctrinele jidoveşti găsiră adăpost la Cavalerii Templului. . sub numele de Nazarenism sau doctrina creştinilor circumcişi.Aceste erezii renăscură. Această erezie. Îndată ce au pătruns acolo. În ani. N. mai târziu. 2. care provocară dezordini foarte grave. istoria ovreilor este legată de istoria Arianismului. . În veacul al XII-lea.şi se ştie partea ce avură ovreii la răspândirea Averoismului. . ce le serveşte drept maşină de război. care. Din veacul al IV-lea până în al VII-lea. Sărutul ruşinos completa aceste ceremonii de iniţiere. Cavalerii Templului se găsiră în multe împrejurări în raport cu jidovii. . până în veacul al VIII-lea.

Reforma şi-a luat rădăcinile în izvoarele ebraice. Coranul. doctrine anti-trinitare fură. precum şi Tosafiştii (savanţi talmudişti) făcură pe Nicolae din Lyra. . Cahalul. în mai puţin de 25 ani. o întoarcere la vechiul Ebionism din veacurile evanghelice. mai târziu. dar şi în toată Europa. Primele loji franceze fură fundate de la 1720 la 1730 şi. „Rivalul lui Maimonide. N. în Ţările-de-jos etc. prin schisma grecească. dar au organizat această societate după modelul Cahalului.şi chiar se întinse din ce în ce. şi într-adevăr. . franciscanul Nicolae din Lyra. ovreii au luat. În sfârşit. mai întâi în Franţa. pe la începutul veacului al XVII-lea. .Paulescu: Spitalul.afară de Protestantism. unitatea creştinătăţii. în care povesteşte că „originea ei se pierde în noaptea timpurilor”. apoi în Spania. . raţionalismul”. Originea.care este minciuna întrupată. rămăseseră credincioase acestor principii. „Un protestant. . Într-adevăr. predicate de protestanţi. primele loji francmasone luară naştere în Englitera.Pentru a întemeia Francmasoneria. ca o asemenea erezie să poată tăia. o cultivaseră şi o fortificaseră.pune în mâinile neofiţilor săi cărţi rituale. ca Franţa şi ca Spania. Acesta fu rolul ce ovreii făcură să joace Protestantismului. în Suedia.adaugă Heine. jidovii doreau de mult şi lucrau din toate puterile lor. cunoscut sub numele de Rachi). care devine protestant face un pas către judaism”. ca decor. împrumută de la aceşti ovrei multe din argumentele sale contra Bisericii.între alţii de Michel Servet şi de cei doi Socini din Siena”. prin anumite părţi. mai târziu. . (Renan). „Orice catolic. o mulţime de altele se constituiră. cu redutabila exegeză pe care hahamii. care singur rezistă spasmurilor de izbăvire ale Bisericii . asupra celor mai multe popoare de rasă anglo-germană. . care vorbesc şi ei de erezia lui Luther. „lumea protestantă trebuia să formeze cuibul în care să clocească oul societăţii secrete”. contra catolicismului. căci fusese protectorul jidanilor şi ridicase sentinţa de proscripţie ce apăsa asupra lor. aceasta nu le era încă de ajuns. După cum zice Copin-Albancelii. O despărţire analoagă se produsese mai înainte. Weil. el cunoştea bine constituţia acestei societăţi secrete. Organizaţia.iar Cromwell (1599-1658) fu susţinut de francmasoni. În urmă. pentru a merge către monoteismul jidovesc”. această erezie trebuia să servească de leagăn celei mai formidabile societăţi oculte. când Bacon scrise la Nouvelle Atlantide. care făcu pe Luther”. Totuşi. Francmasoneria 75 . O mare parte din sectele protestante fură pe jumătate ovreieşti. rabi Solomon (fiul lui Isaac din Troyes. .El îi înzestră. . Talmudul. În realitate. în cursul veacului al XVIII-lea. nu numai în Franţa. ca râia. după aceea.Francmasoneriei. Or. . Spiritul jidovesc triumfa cu protestantismul.zice ovreiul Bernard Lazare. o legendă din Talmud. să mai cităm încă doi ovrei. Trebuia ca partea eretică să le fie favorabilă şi să poată să se învoiască cu funcţia oarbă de mâner de secure.C.este un catolic care părăseşte idolatria trinitară.Francmasoneria. în 1621. zice A. . .acea exegeză (sofistică) de care va şti să se servească protestantismul şi. . în Italia. în timp de veacuri. Deja. Reforma fu. în două. Francmasoneria fu importată. pentru a dobori partea rămasă ortodoxă. fără nici un câştig pentru Israel.şi aceste argumente fură transmise lui Luther”. De altfel. de origine israelită. la toţi şefii protestanţi ai Engliterei găsim că planul acestei societăţi oculte este foarte propriu pentru a ataca cu vigoare principiile catolice şi pentru a zdruncina naţiile care. EREZIA FRANCMASONICĂ Toate ereziile de origine jidovească au fost învinse de creştinism.

Aceste sentinţe judiciare sunt date de un tribunal analog cu Bet-Dinul Cahalelor. .consistă în contribuţii fixe ale membrilor şi în daruri voluntare. să colaboreze cu ei la stabilirea domniei lui Israel printre oameni”.urmând pentru Francmasonerie descrierea ce o dă Copin-Albancelii. . Venerabilii dirig şi administrează Lojile. . Ele sunt destinate întreţinerii Lojilor… şi formării de fonduri electorale. Scopul actual al Francmasoneriei este să „rezidească templul lui Solomon”. ajuns chiar.şi jidanii nu pot fi nici măcar acuzaţi de multă prefăcătorie.ca acelea ale Cahalelor. . acest scop. care se reuneşte cu semenii săi. la gradul superior de Rose-Croix. vom pune una lângă alta aceste două asociaţii secrete.care reprezintă Sinodul Cahalelor. invitându-i să se unească ca să răstoarne vechea societate şi să reconstruiască Templul lui Solomon.ca şi pentru Cahale. .după cum hahamii exercită dominaţia în Cahaluri şi le supraveghează finanţele. „Originea jidoveasca a Francmasoneriei este manifestă . . un haham care este asistat de mai mulţi funcţionari ai Sinagogii.nimic nu lipseşte din această instituţie figurativă a Templului”. în această societate. Dar pentru a arăta analogia ce există între organizaţia Francmasoneriei şi cea a Cahalului. . Talmudul.ceea ce N. în această circumstanţă.se exprimă în mod şi mai explicit: „Francmasoneria.adică de vreo cincizeci la număr.C.în capul căruia se găseşte un preşedinte sau Mare-Maestru. au clădit templul din Ierusalim.Lojile au în capul lor un Venerabil. Francmasoneria se compune din loji. diferite pedepse care merg chiar până la procedee drastice. analog cu Marele-Rabin. Venerabilii prezidează dezbaterile în Loji şi au. fiecare Lojă numeşte un delegat. Pentru fiecare naţie există o Mare Lojă sau Federaţie. de care se servesc în mod secret Jidovii. . . o dată pe an. Venerabilul şi acoliţii săi sunt aleşi. o dată pe an. este pentru israeliţi un instrument de acţiune şi de luptă. ca mijloace de constrângere. în timpul lui Solomon. Un alt martor.au creat Francmasoneria ca să înroleze într-însa oameni care. semănând cu excomunicarea sau cheremul Cahalelor. de francmasoni. . Candelabrul cu şapte ramuri. . A trebuit toată naivitatea Arienilor pentru ca să nu înţeleagă că. . ca şef. Finanţele Lojilor. să restabilească dominaţia lui Israel asupra tuturor naţiilor pământului. După cum Cahalurile au. . Aceşti delegaţi aleg un Consiliu de ordine. care este incontestabil de origine ovreiască.Francmasonii simbolizează pe lucrătorii zidari care. ne-aparţinând neamului lor. În plus. care trebuie să cunoască lucrurile á fond. Coranul. Francmasoneria 76 . Şi Drumont mai adaugă: „deschideţi orice ritual masonic şi totul vă vorbeşte de Iudeea. într-adevăr. . numită Convent.Paulescu: Spitalul. Cahalul. arca alianţei. Kadoş. niciodată un scop mai desluşit n-a fost indicat sub o mai transparentă alegorie. i-a poftit să asigure triumful lui Israel”.ceea ce înseamnă. Afară de asta. se angajează totuşi să-i ajute în faptele lor. Federaţia Marelui Orient din Franţa.zice Drumont .atât de remarcabili prin instinctul lor de dominaţie şi prin ştiinţa lor de a guverna.deoarece a fost secretarul Marelui Orient din Franţa.de exemplu. fost francmason. vorbind fără metaforă. . masa de lemn de salcâm. . . pentru recalcitranţi. unul din gradele cele mai înalte. care se strâng împreună în. formate de un număr limitat de aderenţi. pentru ca să formeze un fel de adunare legislativă.un fel de comitet executiv. . înseamnă sfânt pe ovreieşte.toate Lojile dintr-o localitate sunt intim legate unele de altele şi se ajută intre ele reciproc. .şi format de Venerabil şi de doi sau mai mulţi asesori. care este ajutat de mai mulţi demnitari ai templului masonic.şi deasupra acestor diverse Loji naţionale se găsesc Loji internaţionale. . .

că cel ce n-ar îndeplini-o ar fi dat afară din societate. . . îndărătul perdelei se petrec lucruri care nu se pot mărturisi şi această asociaţie ocultă nu este zidită decât pe minciună. Lojile internaţionale se reunesc şi ele în Congrese analoage cu Sinoadele internaţionale ale ovreilor.şi dintre care vom cita numai pe al 18-lea grad: Ros-Croix. adică să iasă.care.grade zise inferioare. Francmasonii din gradele joase n-au dreptul să intre în atelierele gradelor mai înalte. Coranul. nici nu merită acest nume. . Dar.i se insinuează. Talmudul. din cauza iubirii de galoane. . mai există altele care le sunt superioare. Pentru a trece de la primul grad. În fine. N. .că gradele superioare sunt rezervate celor vanitoşi. cu sârguinţă. .aduce cu Asociaţiile naţionale şi internaţionale ale Statului jidănesc. Cahalul. oculta chiar pentru membrii săi. mai ales materiale.iar această obligaţie este atât de riguroasă. atât este de anodină. . .pe al 30-lea grad: Kadoş . . Cele dintâi trei grade sunt ucenicul. ucenicii şi soţii sunt rugaţi să „acopere templul”. . Gradele superioare procedează asemenea cu gradele ce le sunt inferioare. . Dar. comerciale sau de alt fel. filosofică şi progresivă.şi sunt convinşi că fac parte dintr-o asociaţie filantropică. după un stagiu mai mult sau mai puţin lung. cea mai mare parte dintre francmasoni au intrat în această societate. trebuie ca francmasonul să facă un anumit stagiu. soţi.ucenic.după cum este şi aceea a Cahalelor. .C. Când maeştrii voiesc să se reunească între dânşii. În Loji circulă zvonul. la al doilea şi de la acesta. cu care de altfel se şi contopesc.Paulescu: Spitalul.nejidani bineînţeles. pentru ne-jidovi. . atelierele inferioare. când are un scop atât de sublim ca acela de a căuta adevărul? Ei bine. că membrii Lojilor (ucenici.ce corespund la trepte mai înaintate de iniţiere . care nu se dau îndărăt în faţa nici unei stupidităţi.care nu se dobândesc decât mai târziu. maeştri) reprezintă partea esenţiala a societăţii secrete şi că numai pentru dânşii munceşte ea. Aceste grade se întâlnesc singure în Loji.venit nu se ştie de unde. la drept vorbind. Într-adevăr.care e formată din cele dintâi grade. după cum vom vedea mai departe. Este adevărat că aceşti membri lucrează ei înşişi. De altminteri.şi pe al 33-lea grad care se pare că este cel mai înalt din ierarhie. Dar Francmasoneria se diferenţiază de Cahalele talmudice şi îmbracă haina sa caracteristică de infamie hidoasă când. care îşi omoară copiii. conduse de persoane misterioase. Deasupra acestor trei dintâi grade. soţul şi maestrul. la fiecare din ele corespunde o treaptă progresivă de iniţiere. studiul moralei şi practica solidarităţii.pe care îi duce ori la eşafod. Dar îndată ce a intrat în Francmasoneria albastră. ori la un adevărat suicid moral. dar ei nu sunt decât instrumente fără iniţiativă. . are drept obiect căutarea adevărului. . masonii cu grade superioare sunt ţinuţi să frecventeze. instituţie esenţialmente filantropică. . această explicaţie este un marafet ca să înşele şi să liniştească pe masonii gogomani.ea înşală fără milă pe propriii săi partizani. Dar toate gradele lucrează în Loji şi este interzis ucenicilor şi soţilor să lucreze fără maeştri. . la al treilea. Iată ce conţine prospectul pe care Francmasoneria îl înmână viitorilor săi slujitori: Francmasoneria. Fiecărui grad îi corespunde un atelier special. Ea lucrează la ameliorarea materială şi morală precum şi la perfecţionarea intelectuală şi socială a omenirii” Şi când te gândeşti că nimeni nu se întreabă de ce se ascunde această societate.ca o mamă denaturată. Ea se compune dintr-o întreagă ierarhie de grade. fiind momiţi cu făgăduieli de ajutoare mutuale.adică de jidani. Francmasoneria 77 . ca în timpul Revoluţiei franceze. Francmasoneria posedă încă o altă organizaţie. soţ şi maestru. . neofitului. Toată această organizaţie a Francmasoneriei este secretă pentru profani.

De altfel, prin intermediarul acestor grade superioare, ajung la Loji deciziile voinţei nevăzute care dirijează Francmasoneria. Pentru fiecare grad există o iniţiere specială: una pentru ucenici, alta pentru soţi, o a treia pentru maeştri, etc. La intrarea fiecărui grad, înveţi un secret şi depui un jurământ, de a nu-l descoperi nimănui, nici profanilor, nici chiar francmasonilor de grad inferior. Acest jurământ este însoţit de ameninţări şi de blesteme înfricoşătoare. În plus, la fiecare iniţiere, adică la intrarea fiecărui grad, asişti la o ceremonie caraghioasă, diferită pentru fiecare dintre ele. Astfel, de exemplu, la gradul de Maestru, se comemorează asasinatul, îngroparea şi dezgroparea lui Hiram, arhitectul Templului din Ierusalim şi părinte al tuturor francmasonilor din lumea trecută, prezentă şi viitoare. Iată cum Copin-Albancelli descrie ceremonia: Scena se petrece în „Camera din mijloc” a Lojei, unde francmasonii se introduc, unul câte unul şi cu pălăria pe cap, - cum fac jidanii când intră în Sinagogă… Când cineva pătrunde acolo pentru întâia oară, trebuie să intre de-a-ndăratele, adică cu posteriorul înainte. Altă dată trebuia să-şi pună hainele pe dos. Maeştrii sunt luminaţi de lumânări, acoperite de imense conuri de hârtie, înalte de 30 cm., ce lasă să treacă lumina printr-o deschizătură situată la partea lor superioară şi printr-o alta făcută la bază. Unul dintre maeştri ţine rolul lui Hiram; alţii, pe acel al asasinilor. Aceştia săvârşesc omorul. Pe urmă, Hiram este culcat într-un coşciug şi este acoperit cu un cearşaf mortuar peste care se depune o ramură de salcâm artificial. Venerabilul Lojei expune atunci fraţilor, cu cea mai mare seriozitate, că regele Solomon este neliniştit de dispariţia lui Hiram şi că a dat ordinul să se procedeze la cercetări. Imediat toată banda execută o primă „călătorie de cercetări”, - adică se pune să se învârtească şi să caute, peste tot, cadavrul, - fiecare făcându-se că nu vede coşciugul, care este pus în mijlocul odăii. După constatarea că cercetările au fost zadarnice, un alt voiaj e ordonat. După al doilea, un al treilea. Tocmai în cursul acestei din urmă călătorii, este permis să se descopere ramura de salcâm. Toată lumea se precipită şi înconjoară coşciugul. Se ridică cearşaful ce acoperă pe Hiram, se apucă mâna acestuia şi se zgâlţâie un deget. Atunci se prefac că văd, cu mare spaimă, că degetul acesta se dezlipeşte de mână şi strigă toţi cu oroare: Mac benac! Dar, sub acest caraghioslâc, se văd ieşind la iveală ideile talmudice de ură şi de răzbunare. La gradul de Rose-Croix se reprezintă o parodie a ultimei cine a lui Iisus Hristos, - şi aşa mai departe. Mulţi profani, intrând în Francmasonerie şi supunându-se stupidelor şi ridiculelor probe de iniţiere, se simt ruşinaţi şi nu mai pun picioarele în vreo Lojă. Dar Francmasoneria n-are trebuinţă de asemenea indivizi, cu spirit independent. Caraghioslâcul, aruncat cu profuzie peste organizarea acestei societăţi secrete, are drept scop să ascundă mai bine Puterea ocultă a lui Iuda şi, în acelaşi timp, să arate gradul de răbdare şi de idioţie al masonului. De altfel, cei mai buni francmasoni nu sunt decât nişte dobitoace foarte limitate în ceea ce priveşte intelectul şi au, mai ales, o cultură foarte mărginită. Într-adevăr, masonii „se recrutează, în mare parte, printre arhiviştii şi printre neizbutiţii carierelor liberale (medici fără clientelă - avocaţi fără procese - studenţi care nu-şi văd de treabă şi care preferă politica, şcoli - institutori şi profesori care caută, în afară de capacităţile lor profesionale, titluri la înaintare, etc.), - printre funcţionari ambiţioşi, printre industriaşii, negustorii… şi prăvăliaşii de tot felul cârciumari, birtaşi, băcani, cafegii, N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 78

croitori, măcelari, etc. D. Copin-Albancelli, care i-a văzut de aproape, îi numeşte ignoranţi, şi această ignoranţă fundamentală îi face, mai ales, în stare să se supună la cele mai detestabile influenţe” Pe când autoritatea administrativă a Francmasoneriei nu durează decât un an, gradele sunt pentru toată viaţa. Dar ce e mai mult, ridicarea la grade provine, nu din alegerea de jos, ci din selecţia de sus, care e transmisă în Lojă, - ca şi voinţele Puterii oculte, - prin masonii de grade superioare. Într-adevăr, francmasonii de grad inferior sunt observaţi fără să bănuiască nimic, în timp de mai mulţi ani, de către masonii de grade superioare şi nu sunt ridicaţi în rang, decât atunci când sunt judecaţi că sunt capabili de a transmite altora inspiraţiile directrice. Dar cea mai mare parte dintre francmasoni, nu se suie dincolo de gradul de Maestru. Francmasoneria minte deci când îşi zice ei însăşi egalitară şi democratică. Deasupra Francmasoneriei albastre, - aceea a celor dintâi trei grade, - şi deasupra Francmasoneriei gradelor superioare, există o serie de societăţi internaţionale care constituie o a treia Francmasonerie invizibilă, cu adevărat secretă chiar pentru cele precedente. Totuşi membrii acestei Masonerii invizibile fac în acelaşi timp parte din atelierele Masoneriei albastre şi din cele ale Masoneriei gradelor înalte. Prin urmare, Francmasoneria, considerată în totalitate, este compusă din o suprapunere de societăţi şi fiecare din ele este secretă pentru cele ce se află sub dânsa. De sus până jos, ele lucrează unele asupra altora în acelaşi mod cum societăţile inferioare lucrează asupra lumii profane. În capul Francmasoneriei, în vârful gradelor şi al asociaţiilor, se găseşte un grup de oameni care dirig toată această colosală organizaţie. Acest consiliu superior este compus din şefi necunoscuţi, chiar de masoni având cele mai înalte grade; şi aceşti şefi necunoscuţi sunt, toţi, fiii unui acelaşi neam şi adepţii unei aceleiaşi religii, - adică Jidovii. Iată ce scria, în 1862, un francmason protestant, din Berlin: „Mai sunt şi alte Loji compuse numai din jidovi şi în care ne-ovreii nu pot pătrunde… La Londra există două Loji ovreeşti, care n-au văzut niciodată vreun creştin trecându-le pragul… La Roma se găseşte de asemenea o Lojă formată în totalitate de iudei. Aici se află tribunalul suprem al Revoluţiei, unde se reunesc toate firele răscoalelor urzite în Lojile creştine. De aici sunt dirijate celelalte loji, prin şefi secreţi; - astfel că cea mai mare parte dintre revoluţionarii creştini nu sunt decât nişte păpuşi oarbe, puse în mişcare de către jidani, prin mijlocul misterului”. Aceasta este puterea ocultă supremă a Francmasoneriei, - putere ce guvernează şi Statul jidovesc. Vom mai adăuga că una din principalele ţinte ale acestei răufăcătoare asociaţii este de a se întinde asupra întregului pământ şi de a stabili astfel Republica universală ovreiască, prescrisă de Talmud. În ochii masoneriei, „marea misiune a Franţei este de a prezida la organizaţia Republicii universale”, - al cărei preşedinte va fi un fiu al lui Iuda. De altfel, „Francmasoneria se forţează să prepare Statele-Unite nu numai din Europa, ci din lumea întreagă”. Dar Francmasoneria are o mulţime de apendice; ea a creat un număr considerabil de asociaţii pe care le vom numi sub-masonerii. Asemenea codiţe sunt, de exemplu, Ligile liberei cugetări (Libre-Pensée), - acelea ale Drepturilor omului şi ale cetăţeanului, - acelea ale învăţământului, - Casele şcoalelor, Cercurile de studii, - Societăţile de biblioteci, de conferinţe, de Universităţi populare… până şi sindicatele de lucrători. Astfel, în 1891, la Congresul Lojilor din Miazăzi, s-a aflat că „libera-cugetare franceză numără 600 grupuri, a căror formaţie este datorată, în mare parte, Francmasoneriei”. N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria 79

La Conventul din 1900, F. Lecoq făcu declaraţia următoare: „Nu trebuie să uităm că, alături de Francmasonerie, mai sunt şi fiicele Francmasoneriei: Liga învăţământului, societăţile… Universităţile populare”. În 1894, Congresul masonic recomandă crearea de societăţi care să lucreze sub inspiraţia masonică, mascând totuşi masoneria: “Acest mijloc ne va procura ocazia de a face să predomine ideile noastre pretutindeni, dacă avem talentul de a organiza aceste societăţi, stând însă între culise”. Şi în 1908, raportorul unei comisii masonice zise, la rândul său, în Convent: „nu trebuie lăsat să se vadă, în aceasta operă, mâna Francmasoneriei”. Prin urmare, întotdeauna şi în tot locul, făţărnicie, înşelăciune şi vicleşug. Dar, ce se face în Lojile masonice? Începi - zice Copin-Albancelli - prin a asculta predici şi, mai târziu, predici tu însuţi altora. Aceste predici se desfăşoară, de obicei, pe două teme: 1. - Francmasoneria este o instituţie sublimă, sfântă şi sacră; ea este eterna începătoare a tot ce se face bine şi mare în omenire. 2. - Francmasoneria are un duşman, - creştinismul şi în particular catolicismul, - pe care trebuie să-l urăşti şi să-l combaţi. Într-adevăr, acesta este scopul esenţial al acestei opere satanice. Şi noi ştim că acelaşi scop îl urmăresc şi Talmudul şi Cahalul, cu care Francmasoneria formează o triadă infernală. Trebuie de asemenea să se ştie că, în Francmasonerie, nu se dau şi nu se primesc, niciodată, ordine. Se lucrează numai prin sugestie. Ceea ce se transmite, este starea de spirit indispensabilă pentru realizarea planurilor Puterii oculte. Astfel se poate citi în Revista masonică; „o somaţie oficială, venită din partea Francmasoneriei, este destinată să avorteze. Trebuie, din contră, să se întrebuinţeze influenţele individuale, ascunse însă cu îngrijire”. Într-adevăr, într-o lojă te găseşti într-un mediu unde ţi se cântă mereu acelaşi cântec, care, mai curând sau mai târziu, sfârşeşte prin a te sugestiona. Dacă, de exemplu, în timp de mai mulţi ani, la fiecare reunire, eşti obligat să asculţi mai mulţi oratori care nu vorbesc decât de pericolul clerical şi tună şi fulgeră asupra congregaţiilor, dacă, în toate discuţiile şi conversaţiile între francmasoni ţi se demonstrează cu probe, bineînţeles mincinoase şi presărate cu anecdote pipărate, - imoralitatea popilor, - ajungi după câtva timp să devii anticlerical, chiar dacă la început erai binevoitor sau cel puţin indiferent faţă de cler. Legea iubirii - Acum, cunoscând organizaţia Francmasoneriei şi ştiind chiar care îi este scopul, - să vedem prin ce această societate, care îşi zice filantropică, va înlocui caritatea creştină, pe care vrea să o nimicească, - şi cum va răspunde la divinele cuvinte ale lui Hristos: „Am flămânzit şi mi-aţi dat de am mâncat; Am însetat şi mi-aţi dat de am băut; Străin am fost şi m-aţi primit; Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat; Bolnav am fost şi m-aţi îngrijit; În temniţă am fost şi aţi venit la mine… Amin zic vouă, de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici, Mie Mi-aţi făcut”? Dar să ascultăm pe Drumont care o să ne-o spună: „Sărăcia, - după F. Ragon, - este lepra hidoasă a masoneriei”. „Nu introduceţi niciodată în Ordin decât oameni care pot să vă prezinte mâna, iar nu să v-o întindă” - adaugă F. Bemouville.

N.C.Paulescu: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria

80

Bazot.adică afară din Franţa. . un mare Congres al Francmasoneriei universale şi acolo. Şi când te gândeşti că săracul este marele prieten al lui Dumnezeul. la rândul său. la Wilhelmsbad. . Alături de acest mizerabil ambiţios. care-şi propuneau. acest jidov adună pe toţi francmasonii într-un Convent.şi să arătăm. Prin urmare. înainte şi în timpul Revoluţiei.Paulescu: Spitalul. Ludovic de Bourbon. ca ovreiul. adică: 1°.Pentru F.şi tot el. sub numele de Philippe-Egalité. cuţitului asasin”. de Praslin. ROLUL FRANCMASONERIEI CA INIŢIATOARE ŞI CA DIRECTOARE A REVOLUŢIEI FRANCEZE În 1776.necunoscut până la dânsa. .un sentiment cu adevărat diabolic: ura săracului”. ducele d’Antin. ai putea cel puţin să opui curajul. între alte scopuri. . EFECTELE FRANCMASONERIEI Acum să examinăm efectele Francmasoneriei.ducele de la Rochefoucauld. masonul care întinde mâna. să distrugă Catolicismul adică Creştinismul.ale cărei dramatice evenimente sunt enigmatice pentru cine nu cunoaşte misterioasa origine. în alt loc. Nimic nu te poate sustrage să nu te plictisească şi obrăznicia lui nu cunoaşte nici margini nici obstacole. se contopiră împreună. este un geniu răufăcător care te chinuieşte pretutindeni şi în tot minutul.. ovreiul Adam Weishaupt a creat în Bavaria. contele d’Aumont. vota moartea vărului său Louis XVI. Talmudul. care a fost dublu.adunată nu importă cum. ţinut la Frankfurt. .pe urmă de un prinţ de sânge.în sfârşit. Lojile franceze. „Tot în această reunire fură decise omorul regelui Ludovic al XVI-lea”… şi al reginei MariaAntoaneta. Îl găseşti când te scoli. în momentul afacerilor tale. Apoi. În sfârşit. Am spus. şi aici se hotărâră planurile Revoluţiei franceze. cei mai mari seniori din Franţa. de la 1771 la 1793. germane. în 1785. Francmasoneria ar data din 1725. . El plăti primele cheltuieli ale revoltei. persecuţia creştinismului. . Aici ne vom mulţumi să punem mai întâi în evidenţă rolul ce l-a avut Francmasoneria ca iniţiatoarea şi conducătoarea acestui dezastru colosal.şi cei dintâi mari-maeştri ar fi fost doi englezi: lordul Derwentwater şi lordul Harnouester. Intraţi în orice Lojă şi „niciodată nu veţi auzi pe nimeni să ceară să se atingă de miliardele jidanilor”. este un sentiment.… de Choiseul. Ducele Philippe d’Orleans a fost deci Serenisimul Mare-Maestru al Masoneriei franceze. Coranul. ea fu prezidată de un mare senior francez. Cahalul.. se înregimentară în N. căci „la lucru vezi ce poate lucrătorul”.în sfârşit. scopul de căpetenie al acestui cataclism social. „ceea ce caracterizează masoneria. italiene etc.adică ar fi precedat cu 64 de ani Revoluţia. „În Franţa. . ducele de Biron. devenit inutil sectei.o sectă de francmasoni. care trebuia să izbucnească patru ani mai târziu. El avea legături intime cu ovreii şi ştia că ei dirijează Francmasoneria. la masă. de Castellane etc. care deveni mai târziu ducele d’Orleans”. cultul bogăţiei. sperând să poată escalada tronul. în ce a constat această Revoluţie. În 1782. el convocă. . când ieşi… Mai bine ar fi să întâlneşti o mână armată cu un pumnal. numiţi Iluminaţi. Cel dintâi şi cel mai important dintre aceste efecte a fost Revoluţia franceză. . pe eşafod. 2°. comte de Clermont. prinţul de Broglie. . se urcă.„săracul. . . ca şi o bună parte din înaltul cler.C. Francmasoneria 81 . . care poate fi considerată ca o dezlănţuire înspăimântătoare şi ca o ciocnire şi mai amară a patimilor de proprietate şi de dominaţie. de ducele de Chartres. în urmă. . după propriile sale anuare. naturalizarea jidovilor. Francmasonul are. de Noailles. engleze.

„După căderea tronului… sunt aproape atâtea cluburi. Fourcroy.… în alte Loji găsim pe Lafayette. Dar. nu ne arată mai puţin de 282 oraşe. plutaşi. Ele au la Paris un centru de reunire şi un stat major „în clubul Amis de la Constitution”. li s-a spus la ce serveşte un club. societăţi asemenea se stabilesc pe acelaşi plan. cu numele Saint-Jean de la Candeur. din toate părţile. în aceleaşi Loji se întâlnesc. ducele Philippe d’Orleans. Deodată. precum şi anumite particularităţi de vocabular. sectarii capitalei sau ai marilor cetăţi „au primit şi îndoctrinat pe semenii lor”. se numărau 81. De altfel. cu acelaşi scop. negustori. . în „Loja Nouă surori” frecventează Condo-rcet. ecleziastici.Paulescu: Spitalul. ca „Barruel. acelaşi sistem mecanic de transmisie de ordine şi de lozinci”. . acestor mari seniori. cu clubul sau central din Paris şi cu cluburile corespunzătoare din provincie. În timpul acestei sărbători. haimanale de tot soiul hoţi de stradă sau briganzi de drumul mare. cum îl formezi şi. pe care Jacobinii.zice Talmeyr. aceleaşi ramificaţii exterioare.Clubul Jacobinilor. regulamentul. Lojile nu-şi asociau decât numai oameni de un oarecare rang.… 10 în Toulouse…”. Barnave. botezaseră o Lojă din Versailles. De altfel.Loji şi împinseră din toate puterile la roţile Revoluţiei. mai ales. Claudio Janet… au probat că francmasonii populau adunările de la 1789 la 1799”.sărmani naivi care. Talmudul. Or. Trebuia. constituie Francmasoneria ea însăşi cu cele 282 oraşe ale sale. având fiecare Loji regulate. .… 16 în Lyon.adică 26. câte comune. Deschamps.zice Drumont. îşi afiliară hamali. De asemenea primiră. Francmasoneria 82 .dar nu descindeau mai jos. . aceeaşi organizare interioară. În Paris. în 1787. scriitori. mai toţi. pentru ca să conspire contra lor înşişi.care totuşi vorbeşte relativ puţin de ele. istoricul Revoluţiei. toţi oamenii care au luat o parte activa la Revoluţie. federate în loji”. Eckert. „clubul Jacobinilor reproduce în mod riguros Francmasoneria. Acelaşi mod de admisie. impunându-şi să nu numească Francmasoneria. Bailly. aceleaşi angajamente impuse şi luate.… 6 în Marseille… 10 în Montpellier. de asemenea. regulamentele. Dar. S-ar putea obiecta că Lojile francmasone au fost închise încă de la începutul Revoluţiei. obiceiurile. Lucrul acesta e adevărat. toate celelalte fiind fiicele ei adoptive”. Sieyes… Chabot. neghiobia lor. . . .adică francmasonii. „Astfel. Aceştia au luat cu ei „instrucţii şi direcţii. o mulţime de soldaţi. sosiţi din oraşele mici şi din târguri. Peuon.000 Aceste cluburi au o organizare puternică. pe Saint-Just.C.o doză enormă de candoare. ele au fost înlocuite prin Cluburi. după sărbătoarea Federaţiei. Cahalul. în ceea ce priveşte statutele. în masă. tabloul corespondenţei Marelui-Maestru al masoneriei. pe Fauchet. Taine. orice oraş mare îşi are clubul său… Dar. Brissot. Coranul.… pe Marat. Danton. printr-o spirituală ironie. pe Robespieire…”. „în Franţa numai. Inspiratorii oculţi ai Masoneriei.… uneori ajungeau chiar până la mici burghezi. . sub acelaşi nume”. „În primele şase luni din 1790. mai mulţi istorici.… 5 în Nantes. aceste societăţi se înmulţesc”. căruia provincia îi împrumută statutele. Înainte de Revoluţie. asasini şi răufăcători de meserie. Camille Desmoulins. le-au deschis atunci în toată Franţa.… 7 în Bordeaux. . spiritul şi care devine societatea mamă. Iată ce zice despre aceste cluburi. exclusiv recrutată din aristocraţie. Mirabeau. adică nobili. N. au plătit cu capul. Ceva mai mult „La început.

care au lucrat în acelaşi timp şi în acelaşi mod. „a declara patria în pericol”.doi scriitori.Cu modul acesta.şi-i iau din belşug. „În tot timpul răscoalei. cu atotputernica sa protecţie. calculate astfel ca să se poată constata progresul educaţiei sale revoluţionare. ei creară sub-loji. ca francmasonii. organizate.Paulescu: Spitalul. în anul următor (1772). studiind de curând campania electorală din 1789. de la 1787. „În ajunul Revoluţiei.C. Dar nu este încă totul. Aceste cluburi „înrolează bandiţi în serviciul lor. Şi dânşii conchid: „Nu există nici o singură mişcare. la 1795.au găsit urme neîndoioase ale acţiunii Francmasoneriei şi au descoperit chiar. În plus. pe cel mai puţin însemnat dintre aderenţii ei. s-a format „o vastă asociaţie. Coranul. Francmasoneria. îndată ce-i fu oferită şi. „a declara pe cineva suspect”. Este „o operă de tenebre. după aceste anunţuri. de către şefi subalterni. . care să fi fost în realitate populară. Din acel moment. . s-au găsit 74 milioane datorii”.francmason şi chiar revoluţionar . Aici fu punctul central al corespondenţei generale a Lojilor. rezervate sufletelor ardente… sanctuare tenebroase ale căror porţi nu se deschideau adeptului. Francmasoneria 83 . În chiar momentul măcelului. Răspândită în toată Europa… ea agita pe ascuns Franţa şi prezenta imaginea unei asociaţii fundată pe principii contrarii celor societăţii civile… Cum cele trei grade (ucenic. Cahalul. la Revoluţie. căci la moartea acestuia. de aici porniră instrucţii. fiecare club afiliat se supune lozincii ce-i este expediată din Paris”. pe care un cifraj special sau un limbaj enigmatic le ascundeau privirilor duşmane. acelora dintre simplii spectatori care îi apropiau. Sunt plătiţi „12 franci pe zi… Cât pentru bani.pe acest Philippe-Egalité. Louis Blanc. . .mai toţi termenii întrebuinţaţi în timpul Revoluţiei ca: „Adunarea naţională”. decât după o serie de încercări. briganzii se adună din treizeci sau patruzeci leghe împrejur”. Şefii ei înşişi o numesc Sabat”. Cochin şi Charpentier. . ale cărei lăstare multiplicate au invadat tot teritoriul şi care acoperă. viitorul amic al lui Danton.şi. în provincia Bourgogne (după actele arhivelor municipale şi naţionale). erau semnele masonice. întrebuinţarea jargonului masonic.căreia îi deveni mai târziu suspect şi care-l ucise… Acesta primi Marea-măestrie. . aici se reuniră deputaţii oraşelor îmbrăţişate de mişcarea ocultă. în documentele ce au avut în mâini. „Convenţie” (de la Convent). Se răspândeşte zvonul că în cutare zi va fi o mare răscoală. . Talmudul. cu asasinate şi jaf important.semnalează şi dânsul partea luată de masonerie. Francmasoneria atrase… pe ducele d’Orleans. prin stare şi prin opinii. fie la Carmes (unde a avut loc un masacru de preoţi creştini). . Francmasoneria luase o dezvoltare imensă. Dacă Taine evită chiar să pronunţe numele de Francmasonerie. novatorii multiplicară gradele scării mistice ce trebuia suită. soţ.precedată de o distribuţie de bani. .zice Barruel. Dar „totul se petrece sub secretul cel mai inviolabil”. adevăratul mijloc de a fraterniza cu briganzii. determinate în amănunte de către şefii unei societăţi secrete. astăzi bine cunoscut. din 114 milioane avere. îi iau de la ducele d’OrLeans .… se strânse sub o direcţie centrală şi regulată. făcând să se execute peste tot aceeaşi lozincă”. opuşi. Masoneria îşi deschise porţile înaintea oamenilor pe care îi vom regăsi în mijlocul învălmăşelii revoluţionare”. . pentru oameni-siguri. În schimb. zisă populară. gâzii dădeau mâna. maestru) ale masoneriei ordinare cuprindeau un mare număr de oameni. astfel ca nimeni să nu le pătrundă sensul.fie la Hotel-de-Ville. Masoneria din Franţa. N. atât de celebru în fastele Revoluţiei. Şi asociaţia „îşi întinde ramurile în tot regatul şi chiar în străinătate”. Toate au fost hotărâte. . constitui Ordinul pe baze cu totul democratice şi luă numele de Mare-Orient. la orice proiect de sub-versie socială.

Cartea Drepturilor Jidovului. cu profunzime. veni şi rândul Franţei. Francmasoneria 84 . prin ei înşişi.Paulescu: Spitalul. acesta n-avusese nici un N. . . are ceva înspăimântător”. fără să o formuleze.scop pe care a început să-l pună în practică. un capo d’opera de perfidie din partea Francmasoneriei. . Faimoasa Carte a Drepturilor omului apare. capabili să opună o rezistenţă invincibilă francmasonilor şi chiar să demaşte manoperele oculte ale acestora. .nu s-au întors îndărăt decât în 1791. din care ar rezulta că naşterea regelui nu fusese legitimă şi că. Ei au voit să pună mâna şi pe drepturile de cetăţenie. . Revoluţia franceză ar fi fost imposibilă”. pe care l-a avut Francmasoneria în timpul Marii Revoluţii . nimicirea creştinismului. mănăstirile iezuiţilor fură înconjurate de trupe şi aceşti părinţi fură aruncaţi în închisoare. Ei reîncepură de paisprezece ori atacul şi sfârşiră. protestant şi revoluţionar. asupra acestor bravi soldaţi ai lui Hristos. să amintim cititorului că ovreii. în această epocă. Egalitate.care fu succesiv urmată de Spania şi de Austria. . la care jidanii ţineau atât de mult să ajungă.şi această formidabilă societate ocultă le-a permis să facă să lucreze francezii „la reconstruirea Templului lui Solomon”. Suprimarea iezuiţilor a fost. 2. Acum. până şi faimoasa deviză republicană „Libertate. au recurs la Francmasonerie. Prima lovitură fu dată în Portugalia. sosiţi de ieri. ar fi avut ca rezultat înlăturarea definitiv a scopului. Francmasoneria fabrică o scrisoare falsă. Compania lui Iisus fu nimicită printrun mijloc şi mai infam. Suprimarea creştinismului Vom insista acum asupra unui al doilea scop.adică de iezuiţi! „Fără desfiinţarea prealabilă a iezuiţilor. sub inculpaţia de conspiraţie. nu numai buni şi caritabili. prin urmare. . în această scrisoare se vorbeşte de nişte documente. Coranul. pentru ca jidanii. cunoscând rolul pe care Francmasoneria l-a jucat în producerea şi conducerea Marii Revoluţii. unită cu ipocrizia. în România. francmasonii din Constituantă luptară. Şi într-adevăr. crescuţi într-o disciplină rigidă. Puţin timp după aceea.goniţi din Franţa în 1394. În aceeaşi zi. ceea ce.etc.scrie chiar un istoric protestant.în toată Europa şi chiar la noi. SCOPURILE REVOLUŢIEI FRANCEZE 1. a cincisprezecea oară. francmasonii recurseră la violenţă. Cahalul. Într-adevăr. . Apoi.pe care o prezentă ca venită din partea iezuiţilor. Cum însă jidovii. prin a-şi ajunge scopul. adică. pe care voiau să o impună lumii.numele de iezuit este odios şi echivalează cu acela de viclean mârşav. Dar. jinduite cu mare dor.zice Rabaud Saint-Etienne. când Constituanta le-a deschis larg fruntariile. Introducerea jidanilor în Franţa şi naturalizarea lor.dar inteligenţi. aceasta n-a fost îndeajuns fiilor lui Iuda. într-adevăr. . când ceasul păru sosit pentru a-şi executa planul conceput în întuneric.creată de ei tocmai pentru acest scop. chiar în ajunul dizolvării Constituantei.C. chiar înaintea izbucnirii acestei teribile furtuni. Ei erau nişte creştini. francmasonii avură dibăcia diavolească să se scape mai întâi de singurul duşman de care aveau serios teamă. Masonii începură deci să răspândească. . instruiţi. . „Concertul de acuzări şi de calomnii azvârlite în contra iezuiţilor. În Spania şi în imensele colonii ce ea poseda pe atunci. celor ce o privesc mai de aproape. . ar fi fost neputincioşi să ajungă la realizarea unui asemenea scop.la 29 septembrie 1791. Talmudul. minciuni şi calomnii atât de infame. în momentul acela.scop capital pentru neamul talmudic. să capete aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi francezii. . timp de patru ani. Fraternitate”. ca fiind inventată ca să disimuleze o alta. sunt nişte expresii pur masonice. . Aceşti călugări se găseau în drumul său şi o împiedicau să înainteze. că şi astăzi.

expresia unei uri implacabile în contra creştinismului. cu orice preţ.ceea ce echivalează cu aristocraţi. Puţin importă ca adunarea electorală să conţină o proporţie notabilă de calvinişti. francmasonii atacară direct catolicismul. După ce au confiscat bunurile ecleziastice şi. sa fie pe faţă ostil catolicismului şi chiar creştinismului.educaţia orfanilor şi a copiilor găsiţi. dar chiar printr-un jurământ solemn”. furia acestor revoluţionari blestemaţi se răsfrânge şi asupra tuturor ortodocşilor zeloşi şi mai ales a tuturor femeilor din clasa de mijloc şi din cea de jos”. . O asemenea invenţie absurdă. ghilotinaţi. aceşti alegători nu sunt nici măcar ţinuţi să aparţină comuniunii sale.drept asupra tronului. . ale Revoluţiei. sunt destituiţi şi declaraţi «refractari»… suspecţi de revoltă în contra legii şi de rele intenţii în contra patriei”.a profana vasele şi alte obiecte sacre. 46. . Vom urma. cu toată ardoarea ce poate da un monstruos fanatism. . „O sută treizeci şi patru de arhiepiscopi şi de episcopi refuză jurământul în jurul acestui statmajor. au suprimat „cultul. . pe marele istoric Taine. prin această drăcească dispoziţie. de unde rezultă că. prin aceasta.… Adunarea stabili Constituţia civilă a Clerului. că imediat el ordonă expulzarea a 6. împuşcaţi. legea atinge şi pe laici toţi cetăţenii care refuză jurământul impus pierd dreptul de vot. .… a infirmilor. se adună marea majoritate a preoţilor”. Cahalul.000 de preoţi. înecaţi. sunt revocaţi din funcţii şi sunt declaraţi incapabili de orice oficiu public. prin o agravare extraordinară. această Constituţie tinde. dar a izbit şi în toţi preoţii şi în toţi credincioşii. Ea va alege pe episcop sau pe preot”. public sau privat”. nu numai prin o supunere pasivă. . Prin urmare. care altădată se bucura de privilegii. exilaţi. „din 70.Paulescu: Spitalul.a le jefui tezaurele. Această persecuţie. Dar. a incendia bisericile.zic jacobinii la tribuna Convenţiei. . „Continuarea slujbei de preoţie a devenit o ruşine şi chiar o crimă” . să facă „Biserica Franţei schismatică”. În consecinţă. catolicii sunt excluşi de la alegeri şi mai ales de la alegerile ecleziastice. nici mai mult nici mai puţin. Or. toate astea nu le-au fost de-ajuns. Una din trăsăturile caracteristice. N. „împreună cu clerul. „Li se dă o poreclă. Talmudul. . . Episcopul e numit de către alegătorii departamentului. furnizată de club. ca şi nobililor. .C. Ca sancţiune. Dar.cercetările ştiinţifice. care descrie persecuţia religioasă a Revoluţiei. „La toate aste noutăţi. cu atât mai puţin iei parte la alegerea preotului”. cele mai marcante.asistenţa săracilor. vorbind de Constituţia civilă a clerului.a lovit nu numai în clerul înalt. apoi goniţi.căci aceste două nume indică duşmani publici ce sunt puşi în afară de lege”. clerul trebuie să subscrie. a femeilor lăuze. făcu o aşa de mare impresie asupra prea credulului monarh. „toţi ecleziasticii care refuză jurământul cerut. „Pedeapsă cu moartea contra celui ce primeşte un preot”. a dărâma. În urmă. de acum înainte. preotul. . „Porunca este de a împiedica cultul.000 de iezuiţi. Papa nu va mai avea.000 sunt destituiţi”. de către alegătorii districtului.adică li se zice fanatici. şi aici. pe care-l uzurpase. a fost o groaznică persecuţie religioasă. Coranul. adică în imensa majoritate a poporului francez. . închişi. să confirme episcopii sau preoţii. „Se omoară femei pentru că au asistat la liturghie”.îngrijirea bolnavilor.şi. masacraţi. de luterani şi de ovrei.învăţământul superior şi primar. Dar. . „Poporul alege miniştrii Bisericii. cu cât eşti mai credincios. Francmasoneria 85 . sau că majoritatea sa. Jacobinii începură prin a închide.

Pământul este burduşit sub picioarele noastre şi jidovii dau un larg contingent acestor săpători de mine”. Coranul. lucrau pentru ei înşişi. pregătiră căderea Imperiului. Iată de altfel. . în decembrie 1865. care. în 1848. Persecuţia meschină şi ridiculă.Paulescu: Spitalul. cu jurământ. adepţii ei întorcând turbarea sângeroasă. fiind împărat. de toate revoluţiile care trebuiau să izbucnească într-un punct oarecare al Europei… Lui îi datorez convingerea neclintită că toate aceste mari mişcări ale popoarelor oprimate (?) sunt combinate de o jumătate de duzină de indivizi.şi în toată Europa. . ei urmăresc până la capăt planul talmudic de „a extirpa creştinismul”.C. el deveni jenant pentru Israel. ei fură în primul rând în mişcarea liberală. Iată ce scrie. în momentul când dictatura deveni necesară pentru a apăra privilegiile (adică hoţiile) cucerite de către Al-treilea-Stat. Talmudul. noua erau francmasoni. din vanitate. Bonaparte. . adică jidovesc. m-am găsit în relaţie cu un jidan care. Cahalul. Francmasoneria 86 . care era aproape sugrumată. În acelaşi timp. . în faţa monarhiei regale înviate şi să afirme. „Nimic nu ţine jacobinilor pe suflet ca acest război în contra catolicismului. ce spune un ovrei. . care dau ordine societăţilor secrete din Europa întreagă. prin îngenuncheri ipocrite. opera Francmasoneriei jidoveşti. ce zice în această privinţă. de altfel. PERIPEŢIILE PRIN CARE A TRECUT FRANCMASONERIA. . Francmasoneria. în momentul campaniei din Rusia şi contribuiră la dezastrul final. Din unsprezece membri. Guvernul provizoriu revoluţionar fu masonic. lucrând pentru ea. Într-adevăr. masoneria recuceri din nou puterea în Franţa. împreună ei susţinură pe Napoleon. de altfel.„se continuă chiar până la masă”. Când tirania imperială deveni prea grea şi prea opresivă pentru capitalism. Această revoluţie din 1848 fu.adică jidănimea. Francmasoneria fu oprită de propriile-i excese. provocând scăderea rentei şi cumpărând trădarea mareşalilor”. . opt sau zece zile înainte. uniţi împreună. un om de stat german.adaugă Bernard Lazare. lui G. se forţă să stabilească dominaţia capitalismului burghez”. Des Mousseaux: „Ovreii sunt foarte activi ca să ruineze fundamentele societăţii noastre şi să prepare răscoale… De la recrudescenţa revoluţionară din 1848. un general victorios. Dar îl răsturnă îndată ce. sub pedeapsă de amendă şi de închisoare”. burghezul şi jidanul.„ovreii se arătară cei mai siguri aliaţi ai burgheziei. . trăda secretul societăţilor oculte cărora era asociat şi mă avertiza.şi puţin după aceea. nici un articol din programul lor nu va fi executat cu atâta insistenţă şi încăpăţânare”. prin acapararea mijloacelor de viaţă. Un decret al Directoriului „schimbă zilele de târg pentru ca credincioşii să nu mai poată cumpăra peşte în zilele de post. . „respectul său pentru orice credinţă religioasă”. Revoluţia din 1848. care nu e mai puţin vanitos decât acela despre care fu acum vorba: N. Apoi.mai întâi susţinu pe acest general.„Război Duminicii şi vechiului calendar…. contra lor înşişi . DE LA REVOLUŢIA FRANCEZĂ PÂNĂ ASTĂZI După 1793. de la 1815 la 1848. Iată. putu să-i smulgă din gheare Franţa.După o preparare ascunsă de o jumătate de veac.dacă n-ar fi fost odioasă. Jidovul şi burghezul merseră împreună. ovreiul Bernard Lazare: Încă din timpul Revoluţiei. prăznuirea obligatorie a celei de a zecea zi.cu atât mai mult că. Francmasoneria trebui să se prosterne din nou. peste tot.

în Italia”. . imperiul se dărâmă. . strivit de Germania. Şi iată cum: N. Israel nu ajunsese.nu numai să pătrundă.nici stăpânul omenirii. Profitând de dezlănţuirea acestei teribile furtuni. în Germania. ei fură complet asimilaţi cu ceilalţi cetăţeni englezi”. Dar. Totuşi. .„Jidovii nu fură străini marii mişcări ce zgudui toată Europa. Ungaria. Visul talmudic era deci compromis.adică.refuzând după câtva timp să execute planul masonic în ceea ce priveşte religia. În 1870. Îi veni atunci în minte. Talmudul. Acelaşi scriitor adaugă: „Ovreii fură. mai ales în Germania. ei reuşiră. cu Louis Napoleon. . fără voia lor.că proprietatea nu intră toată în buzunarele lor. evenimentele se întoarseră. şi reuşi să instaleze Republica. Revoluţia începândă. mişcărilor liberaliste şi revoluţionare. .văzu ridicându-se contra lui. să distrugă autoritatea monarhică.Paulescu: Spitalul. În acelaşi timp. un secol mai înainte. .adică francmasonice sau. Francmasoneria franceză ajunse. căderea puterii temporare a Papilor făcu să dispară ultimul ghetto occidental”. lui Iuda. . în Grecia. . Singure Rusia şi România rezistară. Francmasoneria 87 . toate forţele Puterii oculte. în Franţa. nici proprietarul pământului şi nici nu izbutise să sugrume pe duşmanul său de moarte. sub care Franţa fu complet şi definitiv robită Puterii oculte a jidanilor. Curând însă după aceea. . Îi găsim amestecaţi în mişcarea Tinerei Germanii. . în Danemarca”. până astăzi.după cum se afundase. Adunarea naţională refuză să semneze ideile Guvernului masonic.în Înalta-vânzare romană.şi că Biserica creştină se ridică din nou în picioare.Francmasoneria tulbură din nou Europa. legea ce naturaliza pe ovrei fu votată în 1867”. Astfel. . în jafurile şi masacrele Teroarei. . şi. în masă. în unele ţări. Coranul. o idee. . printre cei mai activi propagandişti.mai mult decât infernală. în 1848. în 1871.adică în grupurile Carbonariei. ei fură în mare număr în societăţile secrete care formară armata luptătoare revoluţionară. . . la această epocă. În Englitera… tocmai în 1860. bonapartiste etc. se înnămoli în aventura Comunei din Paris.dar chiar să dobândească acolo drepturi de cetăţenie. Astfel „în Austria. creştinismul. în Elveţia. ei au ajuns. pentru ca jidanii să poată dobândi.în lojile masonice.C. mai bine zis. Noul împărat. cu ajutorul căreia au zămislit Revoluţia franceză. drepturi de cetate.şi să vatăme serios grandiosul edificiu al Bisericii catolice. „La aceeaşi epocă. . emanciparea lor fu efectuată în Germania. astfel că dominaţia le scăpă din gheare. în 1848.… israeliţii deveniră cetăţeni în 1848”.după cum am arătat mai sus. Atunci Francmasoneria legă. . pe când în Franţa ea înălţase pacifismul până în slava cerului.unde această societate secretă predicase patriotismul.peste tot. Şi într-adevăr. în Suedia. Francmasoneria se opuse la reorganizarea armatei. . intrigi care duseră la al doilea imperiu. în 1870. să pună mâna din nou pe putere. . TREI SISTEME SOCIALE DERIVATE DIN FRANCMASONERIA JIDOVEASCĂ Ovreii au creat Francmasoneria.cum sperase el. peste tot. . Cahalul. Dar în Franţa. în Franţa.să pună mâna pe toate bogăţiile ţării. ea ştiu să profite de divizarea francezilor în partide regaliste. să facă să lucreze toate naţiile la propria lor ruină şi la propria lor nimicire. jidoveşti. . pentru un moment. astfel. puţin după aceea. ei ajutară să o prepare… Ei fură de asemenea printre cei dintâi care au beneficiat de dânsa”. în Austria. avorta şi fu respinsă.

Dar jidovii s-au grăbit să le-o ia înainte şi au reuşit astfel să devieze mersul progresiv al lumii. în această privinţă. N. Liberaliştii voiesc să dea jidovilor toate bogăţiile ţărilor creştine.Paulescu: Spitalul. El a împins Kultur Kampf-ul în Germania. căci monarhii sunt apărătorii naturali ai popoarelor în contra întreprinderilor jidanilor. De aceea. Să distrugă monarhiile. am arătat în ce consistă aceste sisteme jidoveşti. Anarhismul. un asemenea model. prin Republici. Francmasoneria 88 . mai mult sau mai puţin. Sub masca pseudo-liberalismului. . zis Marxism după numele autorului.C. unul după altul. Iată ce zice. în adevăr. . Într-o altă publicaţie. şi conformă cu prescripţiile Talmudului. ovreiul K.sau cel puţin au fost aliaţii celor ce au condus decreştinarea… Liberalismul anticlerical răpune vechiul Stat creştin”. .Liberalismul jidovesc Acest fals liberalism derivă din Francmasonerie şi se adresează burgheziei. către care tinde ovreimea. De altfel. Acestor două sisteme. Liberaliştii francmasoni mai voiesc.în Germania. în Franţa. scopul de căpetenie.şi ne vom mulţumi să aducem aici mărturisirile câtorva ovrei. masonice. această turbare furioasă a liberaliştilor. . . în acelaşi timp.el a aprobat legile (de persecuţie religioasă) ale lui Ferry în Franţa… Din acest punct de vedere. cel puţin pentru moment. aducând popoarele în stare de proletariat. politico-economice (dominaţi & proprietate) şi anume: un Fals-liberalism şi un Pseudo-Socialism. adică la realizarea necesitaţilor ei instinctive.ovreiul a jucat un mare rol. . şi ovreiul a fost desigur anticlerical. jidanul Bernard Lazare: În istoria liberalismului modern.Omenirea. potrivită moralei eterne a lui Hristos şi.pe care îi vom numi liberalişti pentru ca să-i distingem de adevăraţii liberali creştini. de a persecuta Biserica. Să ia goimilor ceea ce le-a mai rămas. în profitul Cahalului lor. în care omul nu mai munceşte decât pentru folosul lui Israel. mai ales pământul . care le constituie un fel de coadă veninoasă.care vrea să se servească de popoarele aduse de liberalism în starea de mizerie proletară. . I . este să realizeze o Republică universală sub dominaţia lui Israel (vezi anterior). care de douăzeci de veacuri. omenirea va îndura o împărăţie cu mult mai despotică decât cele ce s-au văzut până acum.are ca ţintă: 1. Nu vom mai reveni deci asupra întocmirii lor. analoagă cu aceea ce omul impune dobitoacelor.o adevărată tiranie. Ei inventară deci. Marx. Cahalul. este exact a zice că ovreii liberali au decreştinat. .Socialismul ovreiesc Acest pseudo-socialism.să alunge creştinismul din educaţia naţiilor. se explică foarte bine prin originea judaică a sistemului lor.şi chiar înainte de toate. dacă aceştia au căpătat. de dominaţie şi de proprietate. Coranul. care să se adapteze la nevoile actuale.adică într-un fel de robie. Liberalismul a mers mână-n mână cu anti-clericalismul. 3. ce vin să sprijine spusele noastre. cu sârguinţă. în Italia. Adepţii acestui sistem. . două sisteme sociale. .şi să-l predea jidovilor. se alipi un al treilea. mulţi oameni de valoare au căutat şi caută încă. II .simte trebuinţa să posede o formulă politico-economică.voiesc: 1. . a primit o educaţie creştină şi care a ajuns la o dezvoltare intelectuală şi materială nemaipomenită până acum. în Austria. . . care va ajunge astfel stăpânul lumii întregi. 2. El a fost adoptat de toate guvernele care sunt. în care cei ce guvernează să fie uşor de cumpărat.şi să le înlocuiască. De altfel. .pe care sistemul liberalist n-a putut să-l răpească în totalitate . . Talmudul.

. . şi acest francmason consideră socialismul „ca fiind concluzia logică şi singura încoronare consecventă a ideilor de solidaritate ale Masoneriei universale”. pe Cohen (Englitera).… adică ovreilor. socializarea tuturor proprietăţilor nu este altceva decât darea lor. se găseşte cheia chestiei sociale”. pe James Cohen (Danemarca). pe care le susţinură cu capitalurile lor”. un frate zicea. 1. se găsiră întotdeauna în rândul dintâi. .. . pe Leo Frankel (Germania). prin esenţă „burgheză”. ca plocon. . pe Haltmayer.Dobrogeanu-Gherea în România.C.ei n-au putut pune mâna decât pe o parte din capitalul funciar.pe Singer. tot capitalul industrial şi agricultor.ceea ce se explică uşor. prin faptul originii talmudice a acestor două sisteme. să ascultăm ce zice Bernard Lazare: În ce priveşte Partidul Socialist. Socialiştii mai voiesc să suprime definitiv orice urmă de creştinism. prin dinamită.adică să omoare pe toţi cei ce se vor împotrivi sau nu se vor lăsa să fie despuiaţi de către molohul jidovesc. La Loja Fidelităţii din Lille. Bonardot propuse.… nu aveţi decât să căutaţi dacă este sau nu. 2. cu putere. printre cei mai aprinşi susţinători ai partidelor liberale. la organizarea lui. . alături cu jidănimea.Pentru a pune în evidenţă rolul ce îl joacă Francmasoneria liberalistă. socialiste şi revoluţionare. în asalturile date Bisericii. la adevăraţi bandiţi. Kahn. „Cea mai mare parte din Lojile pariziene au devenit socialiste. .pe Coenen (Belgia) etc. De altfel. Legăturile ce există între Francmasoneria liberală. Or. conducătorilor Statului socialist. pecetea ce înfierează socialismul. în iulie 1900. ca să nu mai rămână nici o îndoială că toate aceste bogăţii vor intra în buzunarul lui Iuda. Coranul. Talmudul. în 1894. F. Şi.pe Neumayer (Austria). 2. Astfel se vor îndeplini proorocirile Talmudului. III – Anarhismul Acest sistem. .iar calea-i e deschisă spre socialism”. .analoagă cu aceea ce caracterizează liberalismul. pe Armand Levi (Franţa).Paulescu: Spitalul. .Aaron Liberman şi Adler în Austria. Bernard Lazare mai citează. . de vreţi să ştiţi dacă o doctrină este sau nu jidovească. Să completeze opera celor două sisteme precedente. În adevăr.fură sau sunt încă directorii sau iniţiatorii acestui partid”. Francmasoneria 89 . la răufăcători. .să se proclame principiul proprietăţii colective„. Multe din Lojile departamentelor le-au urmat pe această cale”. F.vom raporta rândurile următoare. pe Loeb. .graţie liberalismului. Mabx şi Lassalle în Germania. Socialismul .Gompars. . . în această privinţă. la vagabonzi.pe Fribourg.care serveşte jidovilor ca un simplu instrument şi care face apel la drojdia societăţii. pe Lazare Levi. Lion. împrumutate de la deputatul francez Prache: Deşi. . ţinut la Gien. . În Conventul din 1900. N. care să poată aminti viitorului minunile artei creştine. Bedaride declară că numai în socialism şi anume în socialismul aplicat în întregime. jidanul Bernard Lazare: „Ovreii dădură arme celor ce combăteau creştinismul şi. pe Bernstein. . printre jidanii conducători ai socialismului. cu Socialismul şi cu Anarhismul.este o teroare satanică în contra creştinilor. îndreptată împotriva creştinismului: Iată ce scrie. etc. monumentul Evului Mediu şi să distrugă cea mai mică rămăşiţă. ovreii contribuiră. Cahalul. De asemenea… ei aduseră la îndeplinire Revoluţia. Ei fură în acest secol.este destinat: 1. . Să radă cu totul. în Statele Unite ale Americii. Francmasoneria înclină din ce în ce mai mult spre colectivism. „Trebuie ca Francmasoneria să se democratizeze din ce în ce.la Congresul Lojilor Centrului. în dezvoltarea socialismului.

perfidul jidan este foarte logic cu sine însuşi… pentru că şirul celor două doctrine duce tocmai la scopul prescris de Talmud.în aşteptarea ceasului în care socialismul îl va proclama proprietarul întregului pământ „Transformarea unei notabile părţi din marea proprietate. el recomandă transformarea moşiilor mari.rezultate nu numai diferite.care întotdeauna trebuie să-l preceadă. pe urmă.adică liberalistă. Ai zice că auzi o vrăjitoare care prezice unui sărman călător că. . . . din acelaşi izvor.nu o să poată să scape din ghearele bandiţilor. din punctul de vedere economic… La noi însă această metamorfoză ar constitui un fapt util… căci ar fi un fapt revoluţionar”. cu curaj.C. Într-adevăr. epoca feudală a dispus aceste condiţii pentru epoca burgheză şi aceasta. ce zice în această privinţă un socialist din România. mulţimea micilor proprietari. Şi această zgripţuroaică vrea să-l convingă pe nenorocit că. le aranjează pentru cea socialistă. francamente liberalismul pentru ca.fără a-şi periclita viaţa. ci chiar diametral opuse?”… Ei bine! „noi n-am părăsit încă epoca medievală şi trebuie să intrăm în cea capitalistă. într-adevăr. o să cadă în mâinile unei bande de hoţi care-l vor jefui. cum se poate ca un acelaşi fapt social să producă.ca vicleanul jupân Nuhâm Katz. „O epocă socială prepară condiţiile de existenţă necesare pentru epoca următoare. pe care Francmasoneria îl îmbrăţişează. Talmudul. dar pe care îl cheamă în realitate Nuhâm Katz. el nu ţine decât să distrugă „oligarhia” care se opune. în mică proprietate.au îndrăzneala să sfătuiască pe români să adopte. omenirea va trece pe sub jugul acestei perechi de sisteme. înghiţind foarte repede. . Dar. diferită de acea ce rezultă din dezvoltarea sa istorică.la noi şi în societăţile capitaliste înaintate. spune că socialismul său este urmarea istorică şi necesară a liberalismului. bunăoară. . va aduce după dânsa mizeriile şi necazurile regimului capitalist. de asemenea.ovreiul ce se ascunde sub pseudonimul Dobrogeanu-Gherea. în mod fatal. . Dar această transformare a vieţii noastre agrare. Şi. Neoiobăgia. De aci rezultă că o societate nu poate.să-şi creeze o evoluţie proprie. în urmă. . .se confundă intim într-un singur bloc.şi acest regim va fi cel socialist. . Coranul. care să fie date ţăranilor. . În urmă. una după alta.într-o publicaţie recentă. . mai întâi. Va sosi însă şi timpul când un alt regim va vindeca toate rănile produse de cel dinainte. Francmasoneria 90 . doctrinele lor provin. El mai voieşte să ne facă să credem că.pe care le-ai fi putut crede adverse.… adică din Talmud. aceste două sisteme. Karl Marx. „Supresia neoiobăgiei va remedia mizeriile regimului actual. amândouă. va fi „disperarea novatorilor” socialişti! Jidanului însă nu-i pasă. o să întâlnească o altă ceată de briganzi care-l vor despuia cu totul şi-l vor lua şi rob. proletarizarea unei bune părţi a ţărănimii. să poată să cadă cu siguranţă în socialism. moşioarele sătenilor. . Liberalismul şi Socialismul. la rândul ei. N. în peticele micuţe. Şloim va îndeplini uşor şi restul.şi prin urmare. Socialiştii.Prin urmare.regim aşteptat cu mare nerăbdare de neamul lui Iuda. . mai întâi.orice ar face. schimbarea proletarilor agricoli în mici proprietari.… care va veni fără doar şi poate şi de acest lucru nu trebuie să aibă nimeni nici cea mai mica îndoială”. Pentru moment.ar fi. Iată. Dar mai e ceva. .Paulescu: Spitalul. ce conţine o poliloghie rău scrisă şi tot atât de plicticoasă. Cahalul. la orice uzurpare judaică şi care este compusă numai din marii proprietari. pentru o ţară capitalistă. .pe când ţările occidentale încep să iasă din perioada capitalistă şi se dirig către cea socialista”. Între altele. . . Şi totuşi. Un socialist care preconizează liberalismul! Aceasta pare o adevărată sminteală. un eveniment prejudiciabil. . „Dar. . ea nu poate să sară peste epoca capitalistă”. de altfel. Astfel. astfel creaţi. . cât de obositoare.

ştiu ce mă aşteaptă şi sfidez pe răufăcători să mă atace… căci îşi vor lua răsplata. ACŢIUNEA ACTUALĂ A FRANCMASONERIEI După ce a instalat cele trei instrumente de război (liberalismul.imprimă insurecţiei mişcarea ce o voieşte… El este garantat în contra Revoluţiei.… cu cultură intelectuală rudimentară! 2. rusă. austriacă. care au venit cu idei socialiste.chiar şi aceea de la noi. Ferrer. Dar. acest flagel ocult a găsit o libertate întreagă. n-au trădat patria. Talmudul. în numele Marei Loji din Catalonia. . . Eclair. prin filozofia pozitivă.din legea chiar a Evoluţiei universale”. mai generală. cu burghezimea”. Şi mai departe. .cum s-a întâmplat bunăoară cu tinerimea franceză. N. nici de atentatele anarhiştilor.n-are frică de revoluţiile socialiştilor. întotdeauna.C. . trebuiesc să îmbătrânească şi să moară. Noi trebuie să ne felicităm că. de medici şi de avocaţi israeliţi nihilişti. . Jidovul este deci cauza eficientă a acestor trei sisteme detestabile. centre de propagandă socialistă şi chiar comunistă anarhistă”. .pe care am refutat-o îndeajuns în lecţiile precedente şi care acuma vine. . cu Marele-Orient din Franţa. El plăteşte pe aceşti răufăcători şi . . Într-adevăr. .Paulescu: Spitalul. . . Ah! Evoluţia universală! Ce snoavă! Ce faimoasă minciună. . . Francmasoneria 91 .care s-a furişat îndărătul socialismului.a fost o personalitate foarte importantă în Francmasonerie. Francmasoneria din toată lumea. Anarhismul.mai ales aceea care s-a dus să se instruiască în străinătate.care altfel este atât de poltron. care au adus în ţară doctrinele liberalismului. directorul centrului anarhist Şcoala modernă.robirea lumii sub jugul lui Israel. a avut loc la Galaţi. trebuie pusă masa considerabilă a refugiaţilor lucrători. . tinerimea română. După Bidegain (v. . anarhist spaniol. dar şi ca să crească în voie. De altfel. la rândul ei. .cel mai puternic agent de tulburare pe care pământul l-a produs vreodată”.se găseşte astăzi pitită şi după anarhism.Francmasoneria liberalistă. Înzestraţi cu mult bun simţ. „Ovreii ruseşti.a afirmat că: „idealul Francmasoneriei este de a crea. pentru că cei ce o conduc sunt oamenii săi”. delegatul Consiliului Ordinului. Iată acum şi trăsura de unire ce leagă Anarhismul cu Jidovimea.cum zice Drumont. Şi această lege socială. care nasc şi vieţuiesc. nu numai ca să intre în ţară. în România.şi anul acesta chiar. dacă aş fi dezarmat sau aş fi luat fără de veste. . trebuie să ocupe un loc aparte în socialism… şi. face parte din o alta. nici „bonjuriştii” de la 1848. în 1899. să sprijine zisele acestui Iuda. . care au fondat la Londra şi la New York importante aglomeraţii uvriere. s-a ridicat să protesteze în contra condamnării sale la moarte.Dar i s-ar putea răspunde: Scorpie blestemată! Proorocirea ta s-ar împlini. . el este cel ce negocia. etc. alături de studenţi. . . Coranul. 1906). o legătură între socialişti şi chiar între anarhişti. Se înţelege uşor cum Iuda.nici „generoşii” din 1900.. socialismul şi anarhismul) şi după ce a îndreptat sforţările lor către un scop unic. luptând din toate puterile în contra pericolului jidănesc.implicat în tentativa de asasinat a regelui Alfons al XIII-lea. o sărbătorire a aniversării execuţiei lui. ca probă. .n-a luat de-acolo decât idei sănătoase de democraţie şi nu s-a lăsat să fie trasă pe sfoară de jidani. italiană. acelaşi ovrei adaugă: „Toate formele sociale. Astfel. ei au înţeles trebuinţele esenţiale ale României şi au arătat un viu patriotism.la Congresul Lojilor departamentului Deux Charentes. . „El este. Cahalul.ce mai face Francmasoneria? FRANCMASONERIA ÎN ROMÂNIA La noi.slavă Domnului.

Dar ce sunt aceşti Buni-Templieri? Revista lor oficială. . s-au lepădat de Iisus Hristos . La început nu erau decât nouă. Talmudul. Solomon zidi un splendid Templu la Ierusalim… Mai târziu. în acest scop.cu care au reuşit pretutindeni în alte părţi. Jacques de Molay. . asupra bieţilor copii din Bucureşti. pentru că românul. sunt analoage cu acelea ale Francmasoneriei ordinare.Dar. Ordinul fu dizolvat şi superiorul lor. pentru ca Bunii-Templieri. Organizaţia acestui Ordin (grade şi loji).după cum este rebel şi dezvoltării Socialismului. Istoria acestui Ordin.în loc să atace pe jidani. .se formă. care sunt foarte slabe. Cuvintele Templu. Intrând în Ordinul nostru.cu speranţa de a atrage în cursă şi pe părinţii acestor nevinovate victime. . Bunii-Templieri . . . Francmasoneria încercă să reînnoiască atacurile… asupra tinerimii şi chiar asupra copiilor din şcolile primare. care alcoolizează realmente pe ţăranii moldoveni (şi ştim şi de ce nu o vor face niciodată). 2°. .pe care juraseră să-L servească. mai ales în localităţile unde aceşti masoni şi-au aşezat Lojile. este foarte importantă pentru oricine: dar ea este plină de învăţăminte preţioase pentru noi. când cineva are asemenea strămoşi. pe care-i plictisesc cu serbări caraghioase şi-i dezgustă. Or. dar puţin timp după aceea. crima de lèese-divinitate. adică de funcţionarii Lojei şi de templierii mai vechi. . care a durat 200 ani. . care au experienţă. . de-abia vegetează. precum şi disciplina. are să ne-o spună: Ştiţi că ne numim Buni-Templieri.care îşi dădu ca ţintă de acţiune combaterea alcoolismului. România e ca viţa americană. care se apără în mod natural contra filoxerei.acum vreo opt sute de ani. nu numai să nu se laude cu ei… ci chiar să se ascundă. tot acolo la Ierusalim. Această istorie o cunoaştem bine. căzuţi în desfrâu sub imboldul jidovilor.se mulţumesc să se năpustească. la acea epocă. sau se umplu de ovrei… printre care românii. Cahalul. care au experienţă”! N. venind din diverse ţări. o societate de oameni care luară armele pentru ca să proteagă pe pelerini. Templier şi Loje sunt foarte vechi şi interesante… Cu vreo mie de ani înainte de naşterea lui Hristos. . Dar şi de data asta.Văzând că cu Lojile de adulţi. . terenul ţării este refractar acestei teribile boli parazitare. un mare număr de bravi soldaţi.nu este deloc alcoolic (v. n-ajung aici la nimic bun. e mai prudent.Paulescu: Spitalul. . Coranul. Recunoaştem aici mijlocul de acţiune bine cunoscut al masoneriei: „sugestia prin francmasoni mai vechi. sau mai bine zis cursele. pag. cea mai considerabilă societate din lume.cu modul de constituire al Ordinului şi cu felul de trai al membrilor lui”. se alipiră pe lângă dânşii. care suntem membrii Ordinului BunilorTemplieri”.ce nu vor deloc să muşte din undiţă. numită Ordinul Cavalerilor Templieri . Ea trimise deci. Regele Baldovin al II-lea le de-te ca reşedinţă o casă construită chiar pe locul vechiului Templu şi de-aceea luară numele de Templieri.formează rarae aves.condus de conducătorii naturali. profanul începe să se obişnuiască.şi care fu. Francmasoneria 92 . „Antialcoolul”. pe rug. Templierii stabiliră anumite jurăminte şi obligaţii sfinte şi se consacrară serviciului lui Dumnezeu. Lojile. adică în 1118. expira. 93). va fi o muncă pierdută în zadar: 1°. cu şedinţe ce produc greaţă. Într-adevăr. cu nesăratele lor conferinţe. Cavalerii Templieri. până când în cele din urmă se constitui o mare şi puternică asociaţie. Ordinul Bunilor-Templieri.C.

mulţumindu-ne să raportăm ce scrie „Universul” din 27 septembrie 1913: „Astăzi.Paulescu: Spitalul. ce nu îndrăznesc să arate afară. la noi. În Turcia.reprezentată de partidul Tinerii-Turcii. lozincile. când o noutate senzaţională sosi din Germania. pentru ca să poată săvârşi. Francmasoneria încearcă. Profesori universitari. să existe dedesubt ceva murdar.C. ea este persecutată şi.sapă religia lui Mahomed (pe care Sinagoga ar voi s-o facă să piară în acelaşi timp cu cea a lui Hristos) şi dezorganizează armata.alese mai către marginile oraşului. abia o încăpea sala”.iniţiatorii vestitei Enciclopedii şi unul din promotorii spirituali ai Marii Revoluţii franceze . a Ateneului popular. uneori. Bineînţeles. de altfel. . În celelalte ţări ale Europei. Francmasoneria 93 . printr-o altă poartă. Ordinul „Guttempler” face parte într-adevăr din Francmasonerie. altădată atât de teribil. cunoscutul publicist şi conferenţiar de istoria şi filozofia critică a religiilor la Universitatea populară. mai prevăzător ca al nostru. va avea loc în sala „Transilvania”. care caută să se infiltreze pe lângă copilărime. mai ales când vom şti de ce trebuie s-o îndeplinim”. E aşa de uşor de ţinut această obligaţie. „Bunii-Templieri români adresează mulţumirile lor recunoscătoare D-lui Ministru al Instrucţiei Publice. care se grăbi să oprească mersul înainte al acestei funeste societăţi secrete. . aceea a Ateneului popular şi a Universităţii populare. .ceea ce a permis popoarelor creştine din Balcani să învingă uşor Islamul. inaugurarea seriei de conferinţe. pentru ca s-o murdărească şi s-o corupă. va expune…”. FRANCMASONERIA ÎN FRANŢA N. . . . ei nu pierd vremea: „O săptămână întreagă . s-a găsit acolo un ministru. din anul acesta.s-au ţinut şezători anti-alcoolice cu atâta lume că. sub pretext că luptă contra alcoolismului. . În Rusia. autorizaţia de a se servi de şcolile Statului. tenebroasele lor planuri.când e vorba să faci numai bine.adică prin nişte Sub-masonerii a căror semnificaţie o cunoaştem (vezi anterior). Dar la ce serveşte acest secret. acestor răufăcători. Ordinul Bunilor-Templieri a fost primit în România cu mare cinste. îi este interzis să pătrundă în acest vast imperiu. doamne din societatea distinsă.au încercat să se introducă şi în şcolile primare din Bavaria.dl I. Coranul. ceremoniile. Şi într-adevăr. Cahalul. . etc. Din fericire. O încuviinţare mai deplină şi mai de sus… nu ne putea veni”. . desigur. Francmasoneria. FRANCMASONERIA ÎN ALTE ŢĂRI Să vedem acum ce face Francmasoneria în alte ţări. T…. pe unde întunericul e mai mare şi nevoile mai multe. Lojile sale. Lucrurile ajunseseră la acest stadiu. ne vom abţine de a insista. . în mod perfect.… să împiedici pe oameni să se îmbete? Trebuie. în orice şcoală din ţară. care le-a îngăduit să ţie. înalţi demnitari ai ţării… se grăbiră să-l patroneze.„Să nu destăinuim nimic din afacerile speciale ale Ordinului. şezători anti-alcoolice. aşa-zise populare. să pătrundă. Pentru a şti ce unelteşte acolo. S-a găsit chiar un Ministru al Instrucţiei Publice care să dea. ne va fi de ajuns să privim la ceea ce face în momentul de faţă în Franţa. de asemenea.ca semnele de recunoaştere. Din cauza simpatiei şi respectului ce avem pentru mulţi dintre cei ce s-au înscris să vorbească în aceste aşezăminte. Francmasoneria progresează şi se întinde din ce în ce mai mult. Talmudul. la orele 200. Profitând de bicentenarul lui Diderot (care a fost francmason).scopul aparent al acestei societăţi pare foarte nobil şi oricine se crede dator să se asocieze la îndeplinirea lui.în şapte şcoli deosebite .. .

în Loji şi în Convente. pe lângă Supremul Consiliu. Gonnard.A fost un moment. încă din 1884. Din vreo 900 senatori şi deputaţi. la Conventul din 1898. F. Mamelle. zice în 1891: „Ar trebui ca membrii Parlamentului. care sunt francmasoni. vorbind la banchetul de închidere al Conventului din 1886. ea nu face decât politică. Masoneria îşi poate zice că ţine Franţa sub picioare. căci dânsa „i-a scos din neant”. Masoneria va fi stăpână peste tot şi nimeni nu se va mai mişca în Franţa.Paulescu: Spitalul. F. ceea ce noi toţi avem misia să facem. .maimuţărind pe marele monarh Ludovic al XIV-lea. N. F. Talmudul. mai cu seamă.care este aceea a aproape unanimităţii poporului francez. Franţa.afară de noi”. În sfârşit F. F. Cahalul.000 de ofiţeri francezi.după cum Republica. (o dregătorie masonică) adresa ameninţări fraţilor săi deputaţi şi senatori. în 28 octombrie 1904. când a trebuit să declarăm că Francmasoneria nu se ocupă nici de religie. facem politică. Astfel. aruncându-l în bălegar şi călcându-l în picioare. Coranul. zice: .asupra a 25. . Lucipia. care „n-ar fi nimic fără Francmasonerie” . . Şi.care altădată se interesa de tot ce e nobil şi înalt. ţinându-i prin propriul lor interes”. la Conventul din 1894 că „francmasoneria nu este altceva decât Republica acoperită. a organizat un vast serviciu de spionare asupra tuturor funcţionarilor statului francez şi. Biserica catolică. fost ministru de agricultură.C. . deputatul Guyot de Villeneuve citi. Francmasoneria 94 . . zicea în Conventul din 1895: „Francmasoneria şi Republica nu sunt decât unul şi acelaşi lucru. câtuşi de puţin. Într-adevăr. Gadaud. Toată lumea îşi aduce aminte de scandalul înspăimântător care a izbucnit când. în unire cu guvernul. Ei bine. ea însăşi.Astăzi. în Cameră. . fişele de denunţare întocmite de Francmasonerie. . bine definit de Talmud. în Franţa. Geyer.adică distrugerea creştinismului. Era oare o ipocrizie?… Sub impresia legilor şi a poliţiei. pare că nu mai are altă ocupaţie decât să-şi spioneze soldaţii şi să terorizeze preoţii şi călugării.Francmasoneria recurge la măsuri straşnice. declară. asupra militarilor. Fernand Maurice declara în Conventul din 1890. nici de politică. Spionarea militarilor precum şi a tuturor funcţionarilor Statului Fără a mai vorbi de masonul Herve şi de partizanii săi. . . I. Şi ce face Francmasoneria cu Puterea pe care o deţine prin politică? Ea întrebuinţează această imensă forţă socială: 1° ca să dărâme pe ascuns Armata. fuseserăm obligaţi să disimulăm. . mai mult de jumătate sunt francmasoni. cu o ferocitate extremă. Pentru a ţine în lanţ pe aceşti parlamentari. . a putut zice. sau mai bine zis să facem unicamente. Cu un asemenea parlament şi cu miniştrii ieşiţi dintr-însul. care merg până să insulte drapelul patriei lor. să fie chemaţi şi să fie legaţi. că „peste zece ani. . Garantul de amiciţie al Marelui-Orient. nu e altceva decât masoneria descoperită”. În toate conventele.mai toţi fiind pătaţi. asupra valorii profesionale a acestor ofiţeri. care prezida Consiliul Ordinului. ce faceţi dacă nu politică?. Şi F. De aceea. Şi ce cuprindeau aceste fişe ale Marelui-Orient? Fără îndoială. Masoneria se îndeletniceşte să-şi realizeze scopul esenţial. Aceste fişe nu conţineau decât o mârşavă spionare asupra opiniilor religioase ale ofiţerilor şi ale familiilor lor. informaţii asupra capacităţii militare. 2° ca să persecute. nu fără dreptate: „Statul suntem noi”.Francmasoneria. ce compun parlamentul francez. în momentul de faţă.în complicitate cu ministerul. Da.de care îi e frică.

Pe urmă ajunseră la preoţi. o conferinţă francmasonilor. duşmanul. . Trebuie deci să fie izgonite şi bunurile lor confiscate.salariu ce fusese acordat de Concordat ca o mică despăgubire. Courdavaux.este acum aruncată într-un colţ. . unde agonizează de pe urma suferinţelor de neînchipuit ce îndură de la jidovime. în urmă.care nu se mărgineşte numai la militari.C. directorul şcolii de artilerie din Grenoble: „Reacţionar. e sigur că congregaţiile întreţin spiritul de clericalism. de orice categorie. că Ministru de război. trupul sfânt al acestei sublime martire. Coranul. deputatul naţionalist Guyot de Villeneuve strigă: „Din cele ce preced. ca exemplu. în care zicea: „Distincţia dintre clericalism şi catolicism este pur oficială.dacă femeia sa se duce la biserică. . deja. Iată. care se manifestă sub formă de calomnii mincinoase. . să rănească la inimă Creştinismul. . de sarcasme batjocoritoare. Dar. a salariului întregului cler din Franţa . Mare maestru al Marelui Orient. prima oară de către F. După cum altădată. mari sau mici. Delpech. care şi ei au acelaşi spirit ca congregaţiile. care-l duce chiar la biserică…” Terminându-şi discursul. . profesor la Facultatea de litere din Douai. ai statului francez? În adevăr. în al XVII-lea secol.care altădată şedea pe un tron mai strălucitor ca acel al Regilor. şi de conivenţa cu Marele Orient. formula idiotă: Clericalismul. uşa avansării.dominat de femeia sa. Dar.Paulescu: Spitalul. . a făcut.dacă copiii săi sunt crescuţi într-o şcoală creştină. ceea ce vrea să zică spoliarea. ci se întinde asupra tuturor funcţionarilor. pe care Sinagoga a jurat să-l facă să dispară. ea lansă.şi această societate ocultă şi-l atinge prin două căi: a) persecutând Biserica. N. în 1902. prin intermediarul Francmasoneriei. F. un chestionar care conţinea acest pasaj: „Să ne semnaleze toţi funcţionarii.… atâtea torturi morale cu care se adapă. Francmasoneria se interesează să afle dacă ofiţerul este catolic. .decreştinarea naţiei care a avut nenorocirea să cadă în ghearele ei. de insulte ce rănesc până în străfundul inimii. în fiece moment. ajunse să-i suprime. pentru despuierea colosală ce suferise Biserica în timpul Revoluţiei. de denunţări anonime.după cum am arătat mai sus. Francmasoneria 95 . de şicane fără număr. .tot aşa şi în epoca noastră. Francmasoneria aţâţă pe popoare în contra Iezuiţilor. a organizat contra Armatei. pentru vecie. care au copii în şcolile congreganiste”. ceea ce fu punctual îndeplinit. II. la ce bun. WaldeckRousseau. F. care sfâşie. se puteau auzi strigăte de ură în contra întregului Catolicism. de către Francmasonerie. trimise tuturor Lojilor din ţară. mireasa lui Hristos. rezultă în mod luminos. . denunţarea anonimă şi spionajul”. ca nişte cuie.… atâtea crime care îi vor închide. .Într-adevăr. pentru totdeauna. Clemenceau şi de alţi francmasoni ejusdem farinae. Combes.nu ne vom ocupa aici decât de persecuţiile prea evidente. F. viaţa servitorilor ei. prin ovreiul Gambetta. iată duşmanul! Or. vom reveni la fapte. Talmudul. începutul fişei D-lui locotenent-colonel Janicot. adevărata răstignire. de insinuări fictive. această imensă şi ignobilă spionare. Fără a mai vorbi de ura sălbatică a jidanilor. Cahalul.pentru ca să vedem unde voiesc să ajungă.clerical înfocat. . în înţelegere cu D-l Preşedinte al Consiliului. . Să examinăm mai întâi planul de război al francmasonilor. sub pretext că aceştia interpretau religia catolică cu intoleranţă şi prin intrigi şi calomnii.… şi rezultatul fu separaţia Bisericii de Stat. Terorizarea creştinilor Scopul principal al Francmasoneriei este. b) punând mâna pe învăţământ a) Persecuţia Bisericii Biserica Franţei. în 1880. Este ca să atingă pe toţi creştinii şi. torturându-i.

în spitalele din Paris. francmasonii. şi. Dar.trebuie ca noi. lăsându-le să moară de foame. . se despuiaseră de bunăvoie de toate bunurile materiale. vicioase. să aducă lui Dumnezeu prinosul adoraţiei. râzândule în nas. . . Coranul. asupra sa. Cahalul. Aşa. sunt nişte femei fără nici o creştere. Dar infamul nu e clericalismul. Le-am văzut. celor mai bune familii din Franţa. Ca să puie vârf. care ies de nu se ştie de unde… leneşe. pentru adevăr. .orfani părăsiţi de toţi şi lăsaţi în cea mai neagră mizerie. Femei virtuoase s-au reunit ca. ce îngrijeşte pe bolnav ca şi cum ar fi însuşi Dumnezeu.şi din femei care N. ne place să constatăm că nu suntem străini de această ruină a falşilor prooroci”. a pronunţat cuvintele următoare: „Triumful Galileanului a durat douăzeci de secole… La rândul său.cum nu se vor găsi vreodată în Parlamentul francmason. . .se găsiră dintr-o zi într-alta goniţi afară. suflete de elită. istorie sau filosofie. . în Lojă.şi care au fost risipiţi în cele patru colţuri ale lumii. francmasonii ce sunt la putere le dau afară. pentru a-şi câştiga o bucată de pâine. Sinagoga a declarat război. . într-un discurs ţinut la banchetul Conventului.ce ar trebui să fie alintaţi. fără tată şi fără mamă. Acestea sunt planurile francmasonilor. ele şi orfanii lor. .consacrându-se în serviciul bolnavilor. în locul lor. bunăoară. „Francmasoneria este o Contra-Biserică. .… şi i-au învăţat să citească şi să scrie. nu numai catolicismului. pe care îi îngrijeau gratis cu o caritate îngerească. . Dar agenţi ai forţei publice vin să le împrăştie… sub pretext că nu sunt autorizate (?). la lucru. filosofi. adăugată la celelalte nenorociri ale poporului sărac. în profitul bandei judeo-masonice. clericalismul şi catolicismul nu fac decât una”. care constituie o plagă grozavă. dispare acest Dumnezeu mincinos (!)… Francmasoni. . fără hrană.un Contra-Catolitism. Iată acum şi faptele lor.să-I adreseze cereri şi să-I mulţumească cu recunoştinţă pentru binefaceri. au fost date afară. Şi. mai toate. ca ei să-L deteste în aşa grad?! Ei bine. pe aceste infirmiere zise lice. de Lanessan.maimuţărind însă minunat aceste sentimente de compătimire. oratori. Talmudul. fost ministru. fără adăpost.fură aruncate în stradă. această elită a naţiei franceze. Francmasoneria 96 . . mii de călugări şi de călugăriţe.este Biserica Ereziei”. Dar ce rău a putut face acestor francmasoni dulcele Iisus. Într-adevăr.devotate omenirii sărace.subtilă pentru trebuinţele tribunei.care cultivă chiar pământul.jefuiesc slabele resurse de trai ale acestor nenorocite. în urmă.şi confiscă casa în care locuiau.Paulescu: Spitalul. . În timpul acesta. în 1902. se exprimase astfel: „Trebuie să zdrobim pe Infamul. nu numai clericalismului. . . infamul este Dumnezeu”.care se ocupă de învăţământ sau de predicaţie. Şi de ce să se izgonească.C.de cele mai multe ori la jidani. pe care o vând. mai înainte. Pentru această crimă înspăimântătoare. alţi zbiri forţează broaştele. fură puse infirmiere gras plătite. ci creştinismului întreg şi divinului său fundator. când pot stoarce vreun bacşiş. să-i provocăm distrugerea definitivă”. cu atâta furie. F. Delpech. Alte femei. . . .care intrând în mănăstire. nefiind în stare să resimtă nici cel mai mic avânt de milă pentru durerile şi mizeriile bieţilor suferinzi. F. mânia celor ce ţin puterea. obraznice. de teamă să nu-şi atragă. iar casa fu scoasă la mezat. să spunem tare.şi dacă au naivitatea să se ducă să ceară autorizaţia. fără foc în timpul iernii şi chiar fără să poată lucra. cu năravuri. Sute de asemenea opere de binefacere avură aceeaşi soartă. fiind absolut incapabile de a se ridica până la admirabila caritate a incomparabilei surori creştine. pe nimic. împreună. Şi acelaşi nenorocit destin îl avură şi oameni care fac ştiinţă.tinere fecioare aparţinând.în orice caz. „Catolicismul. . ca nişte copii. compusă din savanţi. . Astfel. .au adăpostit copilaşi. . . .căci nimeni nu îndrăzneşte săi găzduiască. dându-le săracilor.… îndărătul lor se zăreşte silueta hidoasă a lui Iuda! Prin urmare.

ea făcu ca această instrucţie să fie gratuită şi obligatorie. într-o ţară care se crede că este în fruntea civilizaţiei lumii… pe când. . rânjind într-un colţ. Astfel ea transmise noilor generaţii doctrinele sale… şi îmbâcsi lumea întreagă de ateism şi materialism. . . de la cele primare şi până la facultăţi. să sufere atâta nelegiuire şi să fie atât de orbit încât să se sinucidă… în timp ce Iuda. se omorau. După izgonirea acestora. susţinând că în natură nu există decât materie dotată de energie şi că noţiunea de scop nu se găseşte decât în imaginaţia creştinilor. după Revoluţie. Şi te întrebi. elită care ar trebui pusă în pinaclul societăţii şi înconjurată de veneraţie şi de admiraţie? Ce rău au făcut toate aceste fiinţe atât de crud dezmoştenite? Ei bine. În adevăr.sisteme copilăreşti şi absurde. Şi exemplul Franţei a fost urmat de toate celelalte ţări ale Europei. într-un cuvânt. dar caută să omoare şi sufletul. . .care nu e cauză.… aceea de a fi adevăraţi creştini Şi această prescripţie sălbatică n-are seamăn în istorie.după cum am arătat N.. în fiecare ţară. pentru a-l izbi la inimă. cu nedumerire. În plus. Francmasoneria 97 . Talmudul. . să dea popoarelor o educaţie creştină. în momentul de faţă. . Cahalul. ci izbeşte direct în sărmanul popor. dotat cu atâtea calităţi geniale.… aceşti martiri n-au decât o singură crimă să-şi impute.este în stăpânirea francmasonilor. . Şi.persecuţia nu se mărgineşte numai să lovească în clerul creştin. ar fi imediat dat afară din nemernica-i slujba. înşelate de Francmasonerie. de ce atâtea generaţii. în profitul său personal.care nu încetează niciodată şi loveşte în fiece zi. . . toate şcolile din Franţa. de data asta. în al XX-lea secol. care se ocupau. Înţelegeţi acum. dirijat de către Francmasonerie. ci efect. fundatorii şi gloriile ştiinţei.care atinge nu numai corpul. Napoleon era adeptul său şi. este tortura jidovească! Şi când te gândeşti că asemenea chinuri sunt îndurate astăzi.şi începu să aplice acest plan prin suprimarea iezuiţilor. cu o ardoare de necrezut. ridiculizând-o. pentru o rasă înapoiată ca jidovimea. când se schingiuiau. au încercat. ideea de suflet. când a creat Universitatea de Stat. fără ţărmuri şi fără fund.dar nu şi învăţământul creştin. căci Masoneria se opuse la aceasta din toate puterile. să susţină doctrinele sofistice ale ateismului inept şi ale materialismului degradator. abrutizaţi de obscurantism. ei nuşi dau seama că marii şi adevăraţii savanţi. În modul ăsta fu creat învăţământul de Stat. în fiece moment. el i-a urmat planul.… dar întors. Societatea ocultă se însărcina să răspândească pretutindeni o învăţătură aşa-zisă laică. De atunci. care s-ar duce la biserică sau şi-ar pune copiii într-o şcoală creştinească.adică întreg învăţământul public.Paulescu: Spitalul. De altfel. . aceştia trăiau cel puţin liniştiţi în intervalul epocilor de persecuţie şi puteau să slăvească în voie pe Dumnezeu.C. trage sforile care fac să lucreze. care îi crezură pe cuvânt şi se lăsară să fie convinşi că Natura. cum e posibil ca un popor. Şi orbiţi de Francmasonerie.este agentul creator al Universului. ceea ce este şi mai rău. cel mult. pândarul de la ţară sau factorul poştal. în realitate. . demnul său valet Francmasoneria. Înţelegeţi acum de ce mulţimea profesorilor. nimicind astfel orice urmă de învăţătură creştină. care trebuia să le sufoce . au avut oroare să pronunţe numele lui Dumnezeu în faţa elevilor. . Coranul. mai mult decât barbară. b) Monopolul învăţământului Pentru a atinge mai profund Creştinismul. ea se găseşte cufundată într-o mocirlă. se aruncau la fiare creştinii. Astăzi însă este rafinarea torturii.constituie floarea-fină.nici măcar în timpul Cezarilor romani. În adevăr. Înţelegeţi acum de ce aceşti dascăli stupizi au negat.şi care ar fi fost bune. Francmasoneria avu grijă să pună mâna pe învăţământ. Sub Bonaparte. demi-savanţi vanitoşi. chintesenţa virtuţii pe acest pământ.în scopul de a lua şi educaţia. sub mască. Concordatul restabili cultul catolic în Franţa.

ei au distrus orice mijloc de apropiere a savanţilor de astăzi între ei şi. . dintre ale sale grăieşte.căci ştiinţa este una. el împinge. au întâlnit întotdeauna scopuri manifeste. la fiinţele vieţuitoare. în contra Duhului diavolesc al minciunii. caracterizează ceea ce se numeşte Spiritul răului sau Diavolul. Acela ucigător de oameni a fost dintru început şi întru Adevăr n-a stat. a fost izgonită din ştiinţă de către Francmasonerie. a pune mâna pe învăţământ. Francmasoneria 98 . un mijloc scârbos şi blestemat. Talmudul.adică Duhul Său… Duhul divin al Adevărului care va apăra în veci omenirea. deci minţi”. ceea ce indica existenţa unei cauze secunde sau sufletul. Când grăieşte minciuna. căci nu este Adevăr întru dânsul. Adevărul este trăsătura distinctivă a Creştinismului. În oarba lor ură. la ce serveşte Monismul materialist al francmasonului Haeckel. iar cele două apendice ale sale.anume: Adevărul. căci se adaptează perfect să exprime în mod clar. etc… Dar mai e şi altceva. pentru a rămâne în întuneric.altădată prin numeroase citaţii. Hristos a trimis ucenicilor Săi o armă invincibilă. Toate trei întrebuinţează. . Dar. adresându-se ovreilor. şi proprietarul întregului pământ şi stăpânul întregii omeniri. Minciuna este deci baza sistemului jidovesc. aceste vicii la o culme nemaipomenită. tineri sau bătrâni. a fost comisă de francmasonerie.în loc să combată.pe când Apostolii creştini predicară idealul lor în faţa cerului. . patimile de proprietate şi de dominaţie.Talmudul se ascunde.au admis toţi şi au proclamat existenţa cauzei primare sau Dumnezeu. toate cunoştinţele omeneşti. foarte preţioasă pentru cei ce fac ştiinţa. în plus. i-au izolat şi de trecut care.căruia i se poate zice: „vorbeşti. Dar. .Paulescu: Spitalul. . Hristos a zis:. Părăsind lumea. .ai alte cuvinte. per excelentiam. cum un N. etc. . sub ordinul jidovilor. pentru ca să realizeze visul lui Iuda de a fi. sunt încă şi mai invizibile ca dânsul.şi de aceea doctrina Lui este în execraţie înaintea lui Israel.… este crima cea mai oribilă. Coranul. Cahalul. pentru ca o rasă netrebnică să poată ajunge să-i subjuge. devine prietenul şi chiar confidentul celor ce suferă. adică minciuna. . Limba latină.C. le zise: „Voi din tatăl Diavolul sunteţi şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi. nu mai are nici un sens.bogaţi sau săraci. strigând din adâncul sufletului: CRED ÎN DUHUL SFÂNT! Medicul. . .şi în observaţiile şi în experienţele lor. Şi această din urmă crimă. Şi pentru ce atâta sacrificiu? Pur şi simplu pentru că limba latină este în acelaşi timp şi limba Bisericii Catolice. care este. pentru mulţi dintr-înşii. Ori. . precis şi concis. Înţelegeţi acum la ce serveşte doctrina Generaţiei spontanee. din contră. . Dar minciuna are un duşman pe care-l urăşte de moarte. Înaintea acestui Duh al Adevărului mă închin. Minciuna. ca Evanghelia. Eu sunt Adevărul .această limbă.crima de leseomenire. adică ipoteza nedemonstrată şi nedemonstrabilă (pentru că e falsă) a Evoluţiei. Astfel Iisus. prin profesia sa. privând ştiinţa de adevărata şi unica sa limbă. Talmudul. . Masonii n-au văzut că. limba ştiinţei universale. din contră. CONCLUZIE În rezumat.la ce serveşte Darwinismul. a ascunde oamenilor adevărul. în acelaşi timp. . căci mincinos este şi tatăl ei”.legislaţia politico-religioasa a ovreilor. Or.care-l ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. Cahalul şi Francmasoneria. . . .

.C. . în sfârşit. „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. în acelaş timp. Doctor Nicolae Paulescu N. Astfel.medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile.adică să răspândească şi să răspândească principiile adevăratei morale ştiinţifice.să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială.…” căci ai trebuinţă de el”. făcându-i mai buni”. dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. care combate aceste patimi. să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis.ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi. să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii. . Coranul. un apostol al moralei… şi aşa ar fi în realitate. până la moarte şi. adică ştiinţa omului. Cahalul. Hipocrate. .Paulescu: Spitalul. părintele medicinei. Talmudul. Medicul trebuie deci să fie. Francmasoneria 99 . un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală. îi este uşor ca. a avut dreptate să zică.prin grai şi prin exemplu. „Cinsteşte pe medic” zice Biblia.

neluând în seama faptul că el și-a prezentat rezultatele cercetării într-o publicație științifică franceză (august 1921).cel mai înalt for știintific și cultural din România . O recunoaștere publică. a fost amânată decernarea "Premiului Nicolae Paulescu". Cahalul. desigur. a acestei injustiții. Talmudul. Francmasoneria 100 . facem precizarea că. la actiuni care l-ar putea culpabiliza. în anul 1990. Coranul. în anii 20. totodată. în nici o imprejurare. In acest context. se cuvine s-o judecăm ca atare. se impune o disociere obligatorie între contribuția științifică în combaterea diabetului și opțiunile personale antisemite. Această istorie a marcat profund viața lui Nicolae Paulescu. deci. Academia Romana n-o poate accepta.CATEVA ARTICOLE DESPRE NICOLAE PAULESCU Cateva precizari in "cazul Paulescu"  Acad. In atentia d-nei Sanziana Pop. ziarul "Le Monde"). Solicitata să-si exprime parerea in legatura cu ceea ce de multa vreme in lumea intelectuala romaneasca și internationala se cheama "cazul Paulescu". Ținând seama de meritele știintifice ale lui Nicolae Paulescu. Eugen Simion  Din partea Academiei Romane. recent. Este indubitabil pentru noi că Nicolae Paulescu este cel care a descoperit insulina (pancreina) și că. sunt deosebite și trebuie relevate la valoarea lor. în cadrul celui de-al 18-lea Congres al Federației Internaționale de Diabet de la Paris. regretabile din toate punctele de vedere. Eu respect părerile personale ale fiecărui N. ca membru post-mortem al Academiei Romane. cu șase luni înainte de apariția lucrării lui Banting si Best (februarie 1922). Academia Romana dorește să facă următoarele precizri: 1. consider că meritele lui Nicolae Paulescu sunt mari. venită din cercurile știintifice. Din partea Academiei Romane. Aflăm cu tristete ca.C. în circumstanțele socio-politice de atunci. Academia Romană . Dacă este sau nu vinovat este o altă problemă și. Pentru aceste merite l-am propus. . Solicitată să-și exprime părerea în legătură cu ceea ce de multă vreme în lumea intelectuală romanească și internațională se cheamă "cazul Paulescu". declarațiile făcute de profesorul Nicolae Cajal. pe care. Ele exprimă o idee discriminatorie.l-a ales membru post-mortem (13 noiembrie 1990). președintele secției de Știinte Medicale a Academiei Române și Președintele Comunității Evreiești din Romania: "Personal. Motivul? Acuzatiile de antisemitism aduse descoperitorului insulinei de catre unele ziare franceze (între ele. a fost contramandată sesiunea științifică dedicată lui Paulescu și. Nu i se pot imputa delicte reale. Fundația Nobel i-a făcut savantului roman o mare nedreptate. A murit.Paulescu: Spitalul. Catre redacția revistei "Formula As" . în această problemă. în 1931. Cateva precizari în "cazul Paulescu" Catre redactia revistei "Formula As" In atentia d-nei Sanziana Pop. de altfel. s-a lăsat mult așteptată. In legatură cu aceste acuzații. cand Adunarea generala l-a și ales prin vot secret. într-adevar. Precizăm însă că opiniile personale ale lui Nicolae Paulescu n-au fost urmate de acțiuni violente în sfera socială și că el însuși n-a participat. Dorim să citam. profesorul Nicolae Paulescu a publicat cateva articole antievreiești. Cateva precizari in "cazul Paulescu". 2.

Sunt două probleme distincte și trebuie considerate ca atare. prin aceasta. Problema acestei disocieri este imperios necesaraă și în domeniul științei. a publicat câteva articole (recunoaștem.Paulescu: Spitalul. Nu putem judeca opera marelui prozator Celine în funcție de ideile lui politice. în viața unui savant: faptul că a descoperit insulina și. Federația Internațională de Diabet ar face un uriaș pas înainte în elucidarea definitivă a acestei probleme.C. Academia Română consideră că. disociind corect cele două planuri și recunoscând ceea ce nu trebuie ascuns (adevărul despre opiniile ideologice ale profesorului Paulescu).. regretabile) cu accente nationaliste? 4.om și cred că nu am voie să leg valoarea omului de știință de concepțiile sale. vă întrebăm. insulina. sau faptul că. într-adevăr. într-o circumstanță a biografiei sale. salvând astfel de atunci atâtea vieți omenești. încă o dată. întrebarea. Coranul. dacă ar acorda "Premiul Nicolae Paulescu" în semn de recunoaștere și recunoștință față de cel care a descoperit.. Francmasoneria 101 . In numele conducerii Academiei Romane. dacă este corect să judecăm valoarea științifică a omului în funcție de opțiunile lui personale." 3. Nu-l putem scoate pe Ernst Junger din literatura secolului al XX-lea numai pentru faptul că a fost ofițer în armata germană. Acad. Eugen Simion N. Sunt probleme distincte și trebuie considerate ca atare. a salvat și salvează milioane de oameni. La aproape un secol de când s-au întâmplat aceste lucruri. Talmudul. Cahalul. Ce este mai important. Am spune chiar: mai ales în domeniul științei. în 1921. ne punem. inclusiv cele antisemite.

C. Cei doi aveau să folosească ulterior extractul pancreatic pentru tratarea diabetului. canadienii Grant Banting și Herbert Best au anunțat și însușit descoperirea insulinei. In 1906. Paulescu a obținut un post la Spitalul Hotel Dieu. la trei ani după începerea studiilor în medicină. In 1899. Vincent de Paul din Capitală. Nicolae Paulescu a urmat cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din capitala Franței. Talmudul. Paulescu a studiat funcția cardiorespiratorie. Un an mai târziu. pe care avea să o conducă vreme de 30 de ani. Cele mai mari contribuții le-a adus însă în cercetarea științifică. Coranul. un destin tragic Articol Aparut in Jurnalul Național la 15/04/2006 Controversate au fost meritele știintifice pe care le-a avut în medicina mondială Nicolae Paulescu. In fiziologie. diabetologia a rămas cea mai importantă. Paulescu a revenit în Romania. Paulescu a lucrat la mai multe spitale renumite din Franța între 1891 și 1900. Controversată a fost si personalitatea savantului român. Făcând experimente pe câini. Paulescu luptă N. In endocrinologie a efectuat studii asupra glandei hipofize. "După nedreapta atribuire a Premiului Nobel lui Banting si Best. după ce a obținut titlul de doctor în medicină. uree și cetonă din sânge. a obținut un al doilea titlu. Insă la doar opt luni de la publicarea acestui articol. de-a lungul a câtorva decenii. președinte al Academiei de Medicină din Paris. savantul român a constatat că secreția duce la scăderea concentrației de zahar. Toate dovezile au dus la o singură concluzie: Nicolae Paulescu este primul om de știință care a izolat insulina. dacă descoperirea secolului al XX-lea. unde este numit profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din București. tiroide și glandelor suprarenale. a publicat primul manual de fiziologie din Romania. Lancereaux. pe care l-a numit pancreina. de doctor în științe. Paulescu a apreciat încă de atunci că pancreina este cheia tratamentulu diabetului. In 1921. Așa se face că în 1891. In toți acești ani. Benting si Best au primit în 1923 Premiul Nobel pentru descoperirile pe care le-au anunțat. a aparținut sau nu lui Paulescu. Cele mai multe lucrari pe care le-a scris au fost cunoscute și publicate îndeosebi în Franța și mai puțin în România. Paulescu publica în revista Archives Internationales de Physiologie (cea mai prestigioasă revistă de fiziologie din Europa) un articol în care descria cum a reușit să identifice un hormon al pancreasului. In 1907. unul dintre cei mai mari clinicieni ai timpului. Francmasoneria 102 . condus de faimosul E. Paulescu a fost director al clinicii de medicină internă de la Spitalul St. Medici români și străini au încercat să afle. PRIMII PASI IN MEDICINA Ca student al Facultății de Medicină din Paris. hepatică și renală. Cahalul.Nicolae Paulescu. care ulterior a fost aplicată în chirurgie. a elaborat o metodă originală de extirpare a hipofizei. In paralel cu activitatea didactică. Nicolae Paulescu a reorganizat învățământul medical din România dupa modelul celui francez – reprezentativ la acea vreme. In 1897. insulina. Dintre toate realizarile lui Paulescu. denumire pentru acelasi hormon pe care Paulescu il izolase înaintea lor.Paulescu: Spitalul.

Nicolae Paulescu a fost numit post-mortem membru al Academiei Romane. diabetologul scoțian a constatat că. diabetologul scotian IDEOLOGIE I. arată prof. Constantin Ionescu. prodigioasa lui activitate a fost când vehement contestată. "Este vorba de o amplă sinteză medicală (circa 4.. Am impresia ca el a izolat insulina. Naționalismul său fervent și experimentele cu intransigent (din păcate. Aș dori sa fac ce-mi este posibil pentru a remedia această uitare. Prof. realizată de un român. Din păcate. Prof. care avea să salveze milioane de vieți. directorul comitetului. întrucat în timpul vieții și încă jumătate de veac după moartea sa. Inițiatorul nu a fost un român. care s-a adaugat unui politicos refuz venit din partea Academiei Franceze.000 de pagini) de tip enciclopedic. Constantin Ionescu-Târgoviste. ci din cele politice. lucrarea autorilor canadieni ar fi fost inutilă.înainte chiar ca Banting să-și fi început cercetările și. fără a putea dovedi că este autorul descoperirii secolului al XX-lea.C.K. Lancereaux. In 1931. Cu toate acestea. Paulescu a scris un amplu tratat de medicina în patru volume.pentru restabilirea adevărului privind descoperirea insulinei. iar în cele mai bune timpuri acceptată. dacă anumite firme farmaceutice ar fi folosit descoperirea lui. intitulat "Tratat de Medicina Lancereaux-Paulescu". Nutriție care poartă numele reputatului savant. pentru că statutul comitetului nu o permitea. Abia în 1969. în plan personal. Impreună cu faimosul clinician francez E. când ignorată. Coranul. Ilustrul savant roman este una dintre figurile de excepție ale acestui neam. pentru mai multe decenii. Ian Murray a început o amplă campanie de restabilire a adevărului despre Paulescu. elementele care au alcătuit destinul său sunt. a fost inițiată o campanie de restabilire a adevarului. ci diabetologul scoțian Ian Murray. în ciuda evidențelor certe privind adevaratul descoperitor al insulinei". Canadienii Grant pe care le-a exprimat în numeroase articole în ziarele vremii. Incercând să scrie o istorie a descoperirii insulinei. Tot în 1969. antisemite. RESTABILIREA ADEVARULUI Dupa moartea sa. Banting (dreapta) si Constantin Ionescu-Targoviste. Comitetul Nobel a recunoscut meritele românului Nicolae Paulescu în descoperirea tratamentului antidiabetic. dr. Comitetul științific AAARGH (Asociația Foștilor Amatori de Povești despre N. Ideologie II. Se izbește însă de lipsa de sprijin din partea colegilor săi din țară. dr. Paulescu avea să fie uitat de lumea științifică. a exclus posibilitatea unei rectificări oficiale. TRATAT. Imaginea omului de știință Nicolae Paulescu a fost umbrită de concepțiile sale ideologice de extremă dreaptă. In anul 1990. Francmasoneria 103 . uneori chiar intolerant) a contribuit într-o insulina mare masură la exacerbarea unei adversități ce s-a prelungit multă vreme dupa moartea sa". Talmudul. tragice. arata că "aversiunea impreuna cu unul din stranie manifestată împotriva lui Paulescu a venit nu din cercurile cainii folositi in științifice.W. El și-a exprimat doar speranța ca forurile științifice internaționale să recunoască și să elogieze descoperirea românului din 1921. Cahalul. dr. directorul Institutului de Boli de Herbert Best (stanga). care s-a eschivat de a pleda cauza lui Paulescu. Nicolae Paulescu s-a stins din viață.. Ian Murray.Targoviste Acum câtva timp am citit cu mare interes un articol publicat în 1921 de profesorul Paulescu din Bucuresti.Paulescu: Spitalul. care a avut parte de un destin pe masură. precum și a autorităților. un român descoperise insulina. Tiselius. înaintea lui Banting și Best. A.

acum vă dați la parfum jidănesc ? Cerem Academiei Române să ia poziție publică în problema Holocaustului. Să fie sănătoși ! Nimeni nu are monopol asupra adevărului. Academia Română ar putea citi. Scrisă în urmă cu aproape un secol. sub titlul Pancreina și procedeul fabricatiei ei (1922) . cărțile lui Paulescu. la Facultatea de Medicina din București. Rușine boșorogilor! Ierte-vă Dumnezeu. intern și secundar in capitala Frantei (1891-1897). Talmudul. ajută la înțelegerea istoriei.descoperă hormonul antidiabetic elaborat de pancreas. Până și medicina veterinară depășește această « viziune » fără de viziune ! Nu trăim doar cu pâine. la Oficiul Român de Brevete este înregistrată invenția lui Paulescu privind obținerea hormonului antidiabetic. vor plânge cu lacrimi de crocodil și vor cere despăgubiri pentru crime inventate… Vreme de 45 de ani. Românii nu vă iartă. puțin mai târziu Fr. După ce l-ați pupat pe Ceaușescu în cur. Paulescu a înțeles rasismul iudaismului și sionismului. Academie infamă. Paulescu (I) NICOLAE CONSTANTIN PAULESCU .H. nu românii contra lor ! Paulescu știa că va veni ziua când jidanii ne vor strânge de gât.studiază medicina la Paris. nici politice sau ideologice. După aceea putem discuta. ei au comis holocaust contra românilor. Cahalul. Coranul.schita biografica N. cerând România toată. ce atribuiau. până nu de mult.Paulescu: Spitalul. care nu credea că Medicina se limitează la studiul funcțiunilor de nutriție și relație ale omului. cartea de față spune multe lucruri interesante despre jidovi și Talmud. Nici unul dintre voi nu ajunge la glezna lui Paulescu. rolul pancreasului în asimilația nutritivă (1900-1931) . scrie teza: Recherches sur structure de la rate (1888-1897). Banting si Ch. Paulescu știa că va veni o zi când jidanii se vor face mai români ca românii. a celor petrecute cu ocazia războaielor mondiale. a abatorului popoarelor care a fost lagărul iudeo-comunist. după cum cer întreaga lume. pe care puțin merituoasele academii se face că nu le vede. pe care l-a denumit "pancreina".G. cel cu moț. 8 noiembrie 1869.C. să-și argumenteze atitudinea cu probe și dovezi științifice. Obține la Universitatea din Paris al doilea doctorat în științe cu teza: Étude comparative de l'action des chlorures alcalines sur la matière vivante (1901) . nu emoționale. titlul de doctor în științe cu lucrările: Cercetări experimentale asupra modificărilor ritmului mișcărilor respiratorii și cardiace sub influența diverselor atitudini ale corpului și Cauzele determinante și mecanismul morții rapide consecutivă trecerii de la poziția orizontală la stațiunea verticală (1897-1899). obținând. ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. diabetul.Războaie și Holocausturi Cf. El a susținut anumite idei cu care unii jidani nu sunt de acord. Premiile Stalin și alte murdării bolșevice. academicieni certați cu adevărul ! Citiți numai în palme.lucrează ca medic extern. de-ați murdărit România făcând sluș cu toții în fața lui? Mofturile voastre și ale neguțătorilor de Premii Nobel amintesc comitetele comisarilor gândirii. Actualitatea trecutului 3 Articole din REVISTA 22 / 2003 William Totok Istorie Cazul lui Nicolae C. în 1899. la Bucuresti . care este ADEVĂRUL. profesor de fiziologie. a celor ce se petrec azi. Best anunțând descoperirea insulinei (denumire propusă de ei pentru hormonul pancreatic) (1921). urmează cursuri de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de Științe din Paris.Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat cercetătorilor N. între altele. în oglindă. unul altuia ? Sau poate în buricul lui Elie Wiesel. Premiile Lenin. adică sionisto-americane ! Rușine. http//aaargh) și Librăria Românească Antitotalitară din Paris apreciază și partea mai generală din opera profesorului Paulescu. Francmasoneria 104 . a cercetat metabolismul glicogenului. nu pe névé ! Academicienii scot cumva adevărul din Bastonul cu care Moise trăgea Marea Roșie pe sfoară ? Scuipați-vă singuri.

să anuleze ceremonia.03) se susține că "o abordare pur obiectivă" a problemei "Holocaustului din Romania" ar fi dificilă din pricina unor "presiuni internaționale". întocmit în iulie 1944 de Mihai Antonescu." Presiuni de peste Ocean Relatările privind cazul Paulescu apărute în Ziua nu se deosebesc prea mult de exemplele citate mai sus. Evreii si alcoolismul". Francmasoneria 105 . în 1927.canadieni Banting și Mac Leod pentru descoperirea insulinei (1923) . pe un ton ușor iritat. ceea ce au aflat cu o zi inainte cititorii ziarului francez. ai Ligii Naționale a Apărării Creștine (1). Cotidianul francez susține că dezvelirea unui bust al lui Paulescu se anunța ca o reparație a unei nedreptăți. în articolul intitulat: Anatomia unei conspirații.Paulescu: Spitalul.. Citând Le Monde. Paris manque d'honorer l'inventeur antisémite de l'insuline. Acesta sugera.9/10 noiembrie 1938 (Ziua. unul dintre fondatorii. ministru de Externe și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri".07.03). din 27 august 2003. pe 21 august. Coranul. la București. Intr-un alt articol publicat în același ziar de Miruna Munteanu și Ciprian Nițulescu (Dezvăluiri din arhiva Ministerului de Externe. Noaptea de cristal . a unui brevet romanesc intitulat Pancreina și procedeul fabricării sale". La o zi dupa ce cotidianul parizian Le Monde a publicat articolul semnat de Nicolas Weill. în capitala Frantei.07. In ziua când trebuia să aiba loc ceremonia dezvelirii bustului.. niște contributii "originale" la teoriile antisemite vehiculate și răspândite de la sfarșitul secolului al XIX-lea în diversele țări europene. In fond. a dat naștere Garzii de Fier". Ionescu. a cărui scindare. fără să precizeze că scrierile medicului calificate drept "pamflete" constituie. 20. Acesta din urmă a participat. "Ceremonia. în 1923. care urma sa aiba loc (. Ambasada Romaniei la Paris a decis. în 1922. ca "o campanie sistematică de decimare a populatiei evreiești din Romania" nu ar fi avut loc. De data aceasta Ziua a susținut că pregătirile pentru dezvelirea bustului lui N.C.) la L'Hôtel Dieu. deoarece l-ar fi scos din uitare pe cel care a descoperit insulina. a fost contramandată din cauza trecutului antisemit al profesorului Paulescu (1869-1931). un partid antisemit. Ziua. Cahalul. ale cărui pamflete. Articolul din Ziua este scris în același stil ca și așa-numitele "dezvăluiri" semnate de Vladimir Alexe. unde unul dintre participanții la discuții șia postat concluzia semnificativă pentru un anumit tip de gândire conspiraționist-xenofobă. Regimul Antonescu și evreii. aveau titluri de felul Complotul iudeo-masonic împotriva națiunii române. alte două ziare din București Ziua si Evenimentul zilei . Articolul din Adevărul reda. de asemenea. editate in Romania anilor ‘20.04. România este invitată să se lepede de o alta mare personalitate acuzată peste Ocean de antisemitism. la dezvelirea unui bust al lui Paulescu și s-a arătat mirat de trecutul celebrului cercetător în tratarea diabetului. Autorii articolului au stârnit aplauzele comentatorilor găzduiți de forumul electronic de dezbatere accesibil prin adresa-internet a ziarului. de fapt. Talmudul. ziarul Adevarul din 26 august 2003 titrează: "Redescoperindu-i trecutul antisemit. în Ziua din 12. în acord cu profesorul Gérard Slama de la L'Hôtel Dieu.Paulescu moare la București (19 iulie 1931).s-au oprit asupra subiectului.. relatează ziarul. larg raspândita în Romania: "Mosadul inventează holocaustica oriunde are vreun interes. a cărui colaborare activă cu cercetători francezi avea să ducă la obținerea. Parisul anulează dezvelirea unui bust al lui Nicolae Paulescu. descoperitor al insulinei". Adevărul preia apoi și informația că "după tergiversari. Le ventre de "une". ziarul bucureștean continuă: "Nicolae Paulescu a fost. organizat de către evrei pentru a compromite regimul lui Hitler.. Cioran. Cei doi autori încearcă să demonstreze cu ajutorul unui "raport. că pogromul împotriva evreilor din Germania ar fi fost. de pildă. de fapt.02). cu această aserțiune semnatarii articolului nu spun nimic altceva decât ceea ce două saptămâni mai tarziu a afirmat și presedintele Iliescu în interviul său scandalos din ziarul israelian Ha'aretz (din 25. a publicat o corespondență din Franța care deja din titlu se anunța a fi polemică: Dupa Eliade.

Perspectiva unilaterală asupra unor personalități compromise din cauza unor atitudini politice detestabile făcea parte și din strategia reconsiderării folosită într-un context asemănător după ultimul Război mondial. Problematica responsabilității s-a pus de asemenea și în cazul unor chimiști sau fizicieni care au contribuit la construirea unor arme de distrugere în masă. atitudinea blamabilă a unor oameni de știință de o valoare incontestabilă față de ideologia totalitară a national-socialismului hitlerist. de exemplu. (Pentru desemnarea influenței evreilor asupra politicii internaționale respectiv americane. Tocmai acest N. Intrebarea tulburatoare asupra responsabilității intelectualului și-au pus-o.reprodusă în același ziar (din 29. în aceste condiții. în pofida valorii unor lucrări sau descoperiri. orientările ideologice. susține și el întrun interviu acordat cotidianului Ziua (din 28. fiindcă cele două laturi ale activității sale sunt strâns legate. pe care extremiștii de dreapta le numesc "oculte".08. președintele Comunității Evreiești din România. numeroși scriitori care în operele lor au dezbătut. Despre faptul că cercetările lui Paulescu nu s-au rezumat doar la cele privind descoperirea insulinei. chipurile. și opiniile sale politice. "Eu sunt gata (. In contextul destul de sensibil al discuțiilor pe tema Holocaustului. Francmasoneria 106 . fizician. Coranul. nedreaptă de antisemitism. participarea unor oficiali români la un omagiu adus lui Nicolae Paulescu ar fi alimentat polemica". să facă distincția între omul de știință Paulescu. Talmudul. adaugând: "România trebuie să se mândrească că a avut un om ca Paulescu în cercetarea medicală romanească și a făcut un pas mare înainte prin ce a făcut el". Cahalul.03) . istoric etc. și-au pierdut inocența.. Un loc central în această discuție l-au ocupat scriitorii. care nu sunt întru totul elucidate". desemnând prin această sintagma eufemistica organizatii evreiești reale și imaginare. "Indiferent de părerile pe care le are un om la un moment dat în viața lui. și comemorarea sa la Paris ar fi condus la represalii. "totuși. profesorul Nicolae Hâncu. organizații extrem de influente de peste Ocean au amenințat chiar cu blocarea aderării Romaniei la NATO. în discursul revizionist occidental se utilizează formula aluzivă: "coasta de est". medicală. însă. tocmai din cauza opțiunilor lor totalitare considerate o trădare a eticii profesionale. conștient sau inconștient de ele". "eu consider că trebuie făcută o diferență mare.C. a spus Cajal. sugerand posibilitatea unei viitoare disculpări a lui Paulescu de acuzația.a exprimat și academicianul Nicolae Cajal.Paulescu "au fost însă aruncate în aer de o acuzație venită de peste Ocean: Nicolae Paulescu ar fi fost antisemit. Paulescu pretindea că teoriile sale antisemite au o bază științifică.) să spun că meritele știintifice nu au absolut nimic comun cu activitatea politică. întrebându-se. cădem acum în exact aceleași năravuri pe care le avea regimul comunist care începând cu 1947 a ras marile valori. Facând abstracție de responsabilitatea etică a omului de știință (medic. Pledoaria pentru o diferențiere strictă între descoperirea medicală și teoria politică a lui Paulescu este nepotrivită. ci și la demonstrații teoretice privind inferioritatea biologică a "rasei evreiești" față de arieni. când Blaga era pe post de om de serviciu la Biblioteca Universitară din Cluj și ajunsese muritor de foame?" O părere similară . președintele Federației Române de Diabetologie. cititorilor li se sugerează că ar fi vorba despre niște grupuri puternice. filozofii și cercetătorii din domeniul științelor umanistice care.Paulescu: Spitalul.08.). ziarul Ziua încă nu a aflat. "cum este posibilă imixtiunea politicului de o asemenea manieră încât o personalitate științifică incontestabilă să își vadă meritele anulate pentru niște lucruri care nu au nici o legatură cu știința?". Fără a nominaliza "organizațiile de peste Ocean" despre care se vorbește în acest articol.. o desfacere între contribuția la știință și problemele în care un om are o serie de opinii".03) că "denigrarea lui Paulescu a fost orchestrată".(2)) In continuare ziarul se referă la opinia exprimată de "delegația română de medici" care urma să participe la dezvelirea bustului și care "ținea". a umanismului și democrației. a principiilor universale ale drepturilor omului. ale carui cercetari și descoperiri au salvat și continuă să salveze milioane de vieți.

.. dar. Buzatu a reliefat deja în prefața volumului lui Paulescu . Reabilitarea lui Paulescu Reabilitarea postumă a lui Paulescu începuse imediat dupa 1990.care astazi e tot așa de vie.Paulescu: Spitalul. el desfide timpul și trece peste toate piedicele. inclusiv Mihai Eminescu . Buzatu scrie că "Paulescu și-a atras nu numai fulgerele cercurilor interesate ori vizate. ci însuși vrăjitorul care a stârnit și a impulsionat spiritele malefice ale unui antisemitism îmbrăcat în straie medical-teologice.aspect umbrește întreaga operă a doctorului care nu a fost un simplu ucenic al vreunui vrăjitor. Cuza la 3 martie 1923 prin transformarea Uniunii Național Creștine (fondată de Paulescu în anul 1922). conspirația iluminaților din anul 1776 (op. Cuza înființase în 1910..C. iar argumentele contrarii. s-au dovedit facile și false" (p. (. Acest neam blestemat nu se dă îndărăt niciodată și dinaintea nimănui. care va ajunge astfel. idee vehiculată și de cotidianul Ziua.. când reaparuseră primele nuclee post-comuniste ale extremei drepte. Francmasoneria se forțează să prepare Statele Unite nu numai din Europa. Constantin Noica. Cahalul. p. Impreună cu Octavian Goga întemeiază în 1935 Partidul Național-Creștin. 55). iar în 1937 se formează guvernul de tristă amintire Goga-Cuza (care va adopta primele legi antisemite). "Ovreii au o răbdare prodigioasă și o încăpățânare cu adevarat diavolească. Francmasoneria continuă. a fost pur și simplu monitorizat în planul lumii științifice internaționale. Dar totul a fost și este în zadar! Căci reinstalarea lui N.. este să realizeze o Republică universală. cit. Coranul. potrivit lui Paulescu. Mircea Eliade. ținând de ridicolul limbaj al intrării României în Europa (sic!) etc. împreună cu Nicolae Iorga. Talmudul. Actualul senator PRM Gh. ci din lumea întreagă" (p.C. ca în timpul lui Hristos". care trebuie considerat un creator și furnizor de idei care au influențat opinia publică. 7). ultimul capitol al lucrarii Spitalul. stăpânul lumii intregi" (p. Organizația a fost înființată de A.. scopul de căpetenie. precum și în cazurile Nae Ionescu. sub dominația lui Israel. Francmasoneria din 1913 este calificată de Buzatu drept "un act reparator" (p.C. etc. către care tinde ovreimea. și după 1989. iar în 1923 LANC. politic N. Concluzia la care ajunge Paulescu este cea împărtășită de mai toate curentele și partidele antisemite: "Dealtmintrelea. s-a încercat și se șncearcă. fiind eliminat din cursa pentru Premiul Nobel.) Este interesant că. Emil Cioran. a prezida la organizația Republicii universale al cărui președinte va fi un fiu al lui Iuda. Publicarea cărții lui Paulescu la editura condusă de Radu Dan Vlad (3) . când e vorba să-și sature ura .C. 36). 6). Paulescu în centrul atenției noastre nu a mai putut fi blocată. care și-au ales Franța ca loc de expansiune a unei republici universale: "In ochii masoneriei marea misiune a Franței este de. De fapt: Liga Aparării Național Creștine (LANC). de fapt.reeditat în anul 1996 la Editura Majadahonda din Bucuresti sub titlul Francmasoneria . Toate aceste partide au fost pepiniere fasciste care au pregătit psihologic. 31). scrie Paulescu în ediția prefațată de Buzatu. nouă ani mai târziu același Cuza sprijină crearea Gărzii Constiinței Naționale. Prezentarea medicului român ca un prizonier al spiritului vremurilor (Zeitgeist) nu este altceva decât o minimalizare grosolană a activității politico-ideologice a lui Paulescu.ideea conspirației globale contra medicului antisemit. Partidul Naționalist Democratic.care este. Francmasoneria 107 .menținerea savantului pe aceeași listă infamă și pentru același motiv. Pentru a demonstra cauzele izolării politice a celui care fusese în perioada interbelică alături de A. Cuza (1857-1947) cel mai influent teoretician xenofob și rasist din Romania. Cahalul. Paulescu preia în această scriere toate clișeele antisemite care la începutul secolului XX erau vehiculate prin intermediul Protocoalelor întelepților Sionului (traduse în limba română de legionarul Ioan Moța și reeditate după 1990 de Editura Lucman din Bucuresti). mai grav. Petre Țutea. De altfel. Coranul. (continuare în numarul viitor) Note: 1. Talmudul.

Ortodoxie si etnocratie. Belastungszeuge: Jehova. afirmând că și după 2000 de ani aceștia "cutează acum" "să sugrume religia divină" (p. după părerea lui Mahler. In această viziune asupra lumii. descoperind în scrierile cu tenta religioasă ale lui Paulescu. ei nu exclud reabilitarea rătăciților prin botez. După Crainic. In consecință. Crezând în mântuire prin credință. Coasta americană de est. p. Constantin Schifirnet.2002. ideile lui Crainic și Paulescu se suprapun. Sintagma "cercurile de pe coasta de est" apare și în discursul extremistului István Csurka din Ungaria. 03. Aceste particularități deghizate ale instinctului social devin vizibile printr-o accentuată tendință de dizolvare a rânduielilor tradiționale. comunism sau francmasonerie.2000 lui Radu-Dan Vlad . Coranul. 138). "de iubire înrădăcinată în ființa omenească". fiind apreciat pentru aceste demersuri nu numai de autorul cărții Ortodoxie si etnocratie (1938). autorizată de "simiștii" exilați și conduși de Mircea Dimitriu.11. ca fostul mitropolit din Sibiu. Ion Antonescu.Paulescu: Spitalul. transformat într-un instrument doctrinar al "dușmăniei diabolice împotriva lui Iisus Hristos" și "o sursă care hrănește salbatecul spirit de separație și de universală dominație iudaică" (Crainic. Cf. Crainic fusese fascinat de perspectiva dihotomică a teoriilor antisemit-teologice ale lui Paulescu asupra lumii. "Spiritul evreiesc triumfă (împreună) cu protestantismul" (p. Endlösung der Judenfrage. Crainic l-a întâmpinat cu entuziasm. specifică pentru o gamă largă de manifestari distructive deghizate în liberalism.01. Talmudul. stabilit în Germania. Crestinism ortodox si rasism biologic Paulescu îi descrie pe evrei ca pe ucigașii lui Iisus Hristos. in: Süddeutsche Zeitung. Paulescu și-a bazat teoriile incendiare pe un mixaj compus din elemente ale creștinismului ortodox și rasism biologic.C. Francmasoneria 108 .acesta este calificat drept un editor care a contribuit la reabilitarea mișcării de dreapta din România. fiind și co-autor al statutului Fundației "George Manu". 1-2 si nr.2001. ci și de înalți ierarhi ai bisericii ortodoxe. Deși ei sunt de părere că Talmudul nu reprezintă nimic altceva decat o "falsificare iudaica a Vechiului Testament". Gotteserkenntnis statt Judenhass. pentru Paulescu există instincte individuale și sociale care se manifestă sub forma (religios) creștină și luciferică (satanică). p. 3-4) într-un serial intitulat: Doctrina despre viață a profesorului Nicolae Paulescu. anticipand astfel ideile altor extremiști de dreapta (de pildă. formează. poltert im Namen der "ungarischen Wahrheit". Deoarece teoriile acestuia sunt N. Nicolae Mladin.).care fusese si consilier al editurii neolegionare Gordian de la Timisoara . pe care l-a numit "profetul naționalist și creștin al României".03. ed. 3. 03. 131-132). Bucuresti. Horst Mahler. Cf. împreună cu statul Israel centrul mondial de dominare a lumii. Ulrich Glauber. Potrivit acestei scheme bipolare evreii se situează în sfera instinctualității sociale. "ca o puternică realitate biologică" (pp. Albatros. Ed. 25. potrivit căruia lumea (omenirea) este împărțită în două părți identificabile în manifestarea instinctelor. nr. De exemplu. medicul atras de teologie ar fi singurul mare reprezentant al "naționalismului creștin". numeroase afinități (Crainic. 2. Cahalul. 19). tributară unui maniheism schematic religios.si ideologic terenul pentru holocaustul săvârșit și patronat de aparatul tehnocratic supus dictatorului fascist.C. eseului lui Richard Herzinger. 13. Deutsches Kolleg.01. având ca scop final dominația globală și instaurarea statului supranațional. socialism. Horst Mahler und die neuesten Mutationen des Rechtsextremismus. Nichifor Crainic. Necrologul citat nu amintește nimic de faptul că după 1989 fundația amintită a devenit singura instituție legionară din România. ei nu merg atât de departe ca și A. István Csurka. Corneliu Zelea Codreanu sau Nae Ionescu) care și-au axat ideologia exclusivistă pe virtuțile ortodoxiei. fiindcă el a demonstrat plauzibil că "naționalismul este un instinct natural". 1997. care în 1942 l-a elogiat în Revista teologica (anul XXXII. Cuza. Intr-un necrolog dedicat în ziarul Romania libera din 16. in: Basler Zeitung. 139). 2001. mai susține Paulescu.

In ea găseam tot ce ne trebuia pentru o perfectă lămurire și înarmare a noastră. fondată la începutul anului 2003 la București. și mai cu seamă. chestiunea jidănească. scria Paulescu într-un articol publicat în Apărarea Națională (an I. In ceea ce priveste propunerile pentru rezolvarea așa-numitei "probleme evreiești" între soluțiile propuse de Paulescu și Cuza există o convergență evidentă. chemat să devină proprietarul tuturor averilor de pe pământ și stăpânul întregii omeniri. în mijlocul gândurilor și frământărilor noastre. prin sciziune. în chip strălucit. Rost (nr. 49). Paulescu și A.C. din pricina numărului lor enorm și care crește pe zi ce trece. "Suntem invadați de o rasă străină. Cahalul. Paulescu. "Articolele sfinte ale profesorului Paulescu". chemând pe români la înțelegerea celei mai grave probleme prezente a lor. asiatică. le-au citit Codreanu și adepții săi și în revista antisemită Apărarea Națională editată de tandemul extremist Cuza-Paulescu: "La 1 Aprilie 1922 apare revista bilunară Apărarea Națională. care s-au infiltrat în mădularele țării.inspirate din literatura antisemită germană. nu vor putea fi dați afară decât prin sforțările persistente ale întregii nații românești. Mihail Eminescu. prin granițele ce-s rău păzite". cu moravuri sanguinare. Cuza. unul dintre cei mai străluciți cunoscători ai problemei jidănești din lume. ci de trei-patru ori citite și studiate. care mai târziu. "cunoscător neîntrecut al manoperelor iudeomasoneriei". căruia îi datorăm puterea noastră de a ne orienta față de toate manoperele jidănești" (Codreanu. cit. apariția acestei reviste.. schițează un gest de distanțare față de numeroasele texte ale medicului (între care un loc aparte îl ocupă cele 3 volume: Biserica și Sinagoga față cu pacificarea Omenirii. care i-a dedicat lui Paulescu un numar omagial special. de unde au venit. extremistul Cuza a pledat pentru renunțarea la Vechiul Testament și pentru un creștinism bazat doar pe învățăturile cuprinse in Evanghelie.01. Printre publicațiile sale antisemite sunt citate: Complotul iudeo-masonic împotriva națiunii române și Evreii și alcoolismul. In cartea sa Pentru legionari (aparuta la Sibiu in anul 1936. căci ei pretind că sunt poporul ales.C. vorbind despre "o serie dură de broșuri și articole antievreiești si antimasonice" . Francmasoneria 109 . Codreanu inspirat de Paulescu Până și noua revistă cripto-legionară. în 1923.C. ne-au fost călăuza în fiecare moment în sforțările pentru cunoașterea ei. 20/15. nu odata citite. nr. și ca acele mai vechi ale turcilor și tătarilor. întru totul. Intr-adevar. de care nu ne-am mântuit decât prin lupte sângeroase de mai multe veacuri. de care am scăpat relativ repede. "Această invazie e mult mai teribilă ca aceea recentă a nemților. Vasile Conta. sub conducerea profesorilor Cuza si N. Coranul. Bogdan Petriceicu Hasdeu. jidanii.Paulescu: Spitalul. scrierile profesorului Paulescu. de acord cu paternitatea atribuită lui Paulescu privind aceste articole". op.apărute după primul Război mondial. In opinia lui Corneliu Zelea Codreanu tocmai aceste scrieri a căror "paternitate" o contestă stranepotul medicului fusesera calificate de fondatorul Legiunii drept "articolele sfinte ale profesorului Paulescu". Talmudul. 5/2003). și mai ales din pricina viciilor de hoție și de trufie.1923). Expulzarea jidanilor se impune în mod imperios. Cuza și că a participat la fondarea Ligii Naționale de Apărare Creștină (!). Strănepotul său nu este însă. Vasile Alecsandri etc.C. pe când toți acești dușmani au fost izgoniți peste hotare.. ce de un secol și jumătate se strecoară tiptil în țară. scrierile și prelegerile profesorului Cuza. de care ei sunt infectați. N. Oricine își poate da seama ce a însemnat pentru noi. Cel mai mare noroc al nostru și deci al românilor a fost profesorul Cuza. de la înălțimea catedrei. Toate scrierile profesorului Cuza erau. p. iar apoi într-o ediție anastatică la Editura Gordian din Timișoara în 1993) Codreanu descrie cu lux de amănunte influența exercitată de "profesorii românismului". 1924-1925). In special cursurile sale de economie-politică ce tratau. lecțiile de educație națională ale profesorului Găvănescul. asupra întrunirilor tinerilor extremiști de dreapta din anii '20: "îndreptarele de orientare la aceste ședinte erau scrierile geniilor noastre naționale."(1) In articolul citat din Ziua se mai menționează faptul că lui Paulescu "i se reproșează acum că a fost un apropiat al lui A. a dat naștere Garzii de Fier.

Principii. Bucuresti. și la Bucuresti. acesta fiind anticipat în 1930 de catre A. Editura Minerva.care vor să transforme România într-o colonie a lor. Francmasoneria 110 . alcătuind un stat jidovesc!".C. Numerele revistei erau adevărate transporturi de muniții prin care noi invingeam argumentările presei jidanesti" (ibidem.C.la noi în România. pe care să se desvolte ca nație autonomă. aceste concepte înrudite au pregătit terenul holocaustului în Romania.Paulescu: Spitalul. un mare răsunet. Cuza susține că "așezarea jidanilor în România face parte din planul lor de a-si dobândi un teritoriu propriu.(10) Toate aceste scrieri pretind în numele unui adevăr absolut că România este și a rămas o țintă preferată a evreilor care nu au renunțat la obiectivul lor vechi de a acapara țara și de a o transforma într-un stat al lor.adică a evreilor . și la Cluj. Traian Braileanu vorbea în 1937 despre necesitatea distrugerii dușmanilor interni . Cahalul. Expunere a Doctrinei Nationaliste.C.Articolele profesorilor Cuza și Paulescu erau citite cu religiozitate de tot tineretul și aveau pretutindeni în rândurile studenților. p. s-au organizat pogromuri și s-au derulat epurările etnice sângeroase. Ideea fusese articulată deja spre sfarșitul secolului al XIX-lea de Vasile Conta ("părintele doctrinei antisemite din Romania") într-o cuvântare intitulată Chestia evreiască (1879). 1 1908). Cuza în diverse articole și cărți. N.(6) Tributar acestei logici. 246 (Bucuresti. La 1 și 15 ale lunii. 51).(9) Cât de adânc s-au implementat astfel de idei delirante în conștiința unor extremiști demonstrează numeroasele cărți și articole apărute după revoluția din 1989. de pildă la Șerban Milcoveanu care scrie că "în 1922-1925 reacția de apărare împotriva complotului iudeo-masonic de a coloniza ginta straină și de a ocupa infrastructura economică pentru a transforma spațiul carpato-pontodunărean în Stat bi-național cu Evreii clasa conducatoare și exploatatoare în calitate de Națiune învingătoare și cu Românii clasă subordonată exploatată în calitate de Națiune învinsă". în care vorbește despre o "împarăție jidănească" . Fapte. p. In volumul său Naționalitatea în artă. Cuza a dezvoltat în anii '20 conceptul așa-numitului "creștinism integral"(2). nivelând și paralizand reținerile etice și morale: "Imn de luptă Vrăjmașii ne bântuie Credința ne mântuie Român cu jidanii Robia satanei E harta în toi Nu dați înapoi Navala tot crește Luptati vitejeste Pe goana păgânilor România românilor"(5) Sub lozinca incendiară "România Românilor" s-au produs până-n 1944 cele mai oribile crime. 1915. Scenariul pentru aceasta teorie delirantă apare la A. Coranul. Prin efectul lor ideologic imediat asupra practicii politice.C. Cuza în al sau Imn de lupta. în care sunt comprimate "liric" toate ideile care mai târziu au facilitat genocidul. Talmudul. "România a Romanilor!" A. care se suprapune cu ceea ce mai târziu legionarul Ion Moța (3) și tehnocratul holocaustului Ion Antonescu au numit "naționalism integral"(4).(7) Mircea Eliade avertiza și el în textele sale legionare față de pericolul străinilor care devin în România un fel de stat in stat. In spiritul acestei lozinci fasciste Cuza și Paulescu și-au dezvoltat tezele antisemite care au culminat în teoria încă vie în anumite cercuri din România contemporană potrivit căreia evreii urmăresc să transforme țara într-un Israel.(8) Ideea reapare dupa 1990 cu aceeași vehementa. Concluzii. pentru noi era un triumf.

"a fost și rămâne o lucrătură a iudeo-masoneriei internaționale. 25. Cuza: "Dacă răsfoim Istoria Universala constatăm că cele mai mari nenorociri le-au adus smintiții care s-au crezut oameni normali. Anul XIII. Romania. această "conspirație internațională" "pusă la cale de o minoritate neînsemnată". suntem în măsură să decidem cine să conducă România. 1997) sub forma unui lung serial în Romania Mare. p. Talmudul. nici rusii. care sintetizează aserțiunile vechi prin adaptare la realitatea de acum: "Planul prin care evreii doresc ocuparea Romaniei există în arhivele israeliene. Francmasoneria 111 .C. al căror țel final nu este nimic altceva decât a transforma Romania în "a doua Palestină"(11). Constantin Burlacu. Revista electronica Garda de fier . pentru că numai nouă ne-a dat Dumnezeul lui Israel această putere supremă asupra voastră!". îngerul din iadul mondializarii ... 719. și-a publicat inițial cartea Marea conspirație evreiească (Editura Logos. Pagina internet intitulată Dezvăluiri (www. scrie Theodoru în România ca o pradă (Editura Miracol. Cahalul. ceea ce dovedește și lista bibliografică din cartea sa. p. odata pentru totdeauna". Cuza sau Codreanu: "Dușmanul de moarte al poporului roman. Anul IX. în mai multe carți revizioniste inspirate din literatura clasică extremistă și din Protocoalele întelepților Sionului. XVI. nu știm de ce singura concluzie care ne vine acum în minte este o parafrază la un celebru proverb american: Un indian bun este un indian mort". ediția românească din 1927!). nr. 1866 N. Depinde numai de români dacă accepta sau nu să devină slugile evreilor în propria lor țară". Numai noi.1998) Paul Suditu reproduce sub forma unui citat atribuit unui evreu propozițiile: "România este grădina evreilor și vom făuri acolo noul stat Israel. Un alt colaborator al revistei extremiste de la București. România". Bucuresti. scrie un alt partizan al ideii fixe privind conspirația antiromâneasca a evreilor. nici ucrainenii. și în revista România Mare. Nazismul sionist (Editura Alma Tip. editată de neolegionarul notoriu din America. autorul lucrării antisemite Mitul secolului XX) la Emil Cioran (Schimbarea la față a României). Bucuresti. Bucuresti.C. Si acest autor își bombardează cititorii cu teza existenței unor "planuri în legătură cu țara noastră respectiv de a o coloniza cu evrei din Moldova și Ucraina și de a o transforma într-o colonie economică. economică și psihologică. evreii. în care se pot citi afirmații incredibile. în: Romania Mare. care folosește extinderea NATO și a UE ca mijloace de santaj și tortură" (Ilie Costache. precum suna titlul unui text nesemnat. 27..ro) s-a specializat pe reproducerea unor scenarii care vizează distrugerea României de către forțe ostile. 637. și de la Alfred Rosenberg (ideologul principal al nazismului german. (Romania Mare. A. 244). "Distrugerea României ca Stat Național". 1997)... 428. așa cum fusese în timpul degeneratului rege Carol al II-lea și banda lui de iudeo-francmasoni".30 -. "Evreii au vrut să-și creeze statul în. a publicat în anul 2001 capitolul XXIII . încheindu-și articolul cu o chemare antisemită în stilul lui A. Coranul. de la Roger Garaudy (Miturile fondatoare ale politicii israeliene) la Henry Ford (Jidovul internațional.Paulescu: Spitalul. nr.09.02). nu sunt nici ungurii. De aceea.noul Israel Despre crearea unui nou Israel pe pământ românesc vorbește și antisemitul virulent Radu Theodoru.dezvaluire. încă de acum șaptesprezece secole. "Presiunile asupra României spre a se realiza aici un nou Israel sunt de natură politică. Aceste teze aberante sunt dezbătute. financiară. Același autor recomandă apoi cititorilor revistei antisemite condusă de Corneliu Vadim Tudor să citeasca elucubrațiile unui alt colaborator al revistei Cristian Negureanu. Intr-un articol intitulat Antisemitismul la el acasă. Traian Romanescu.România . pe larg.Gazeta de exil. ci evreii".go.Singura cale -. care nici nu existau pe atunci.C. Romanescu zugrăvește pericolul evreiesc în culori apocaliptice ca "un uriaș infern comunist" în care "vom sfârși cu toții" dacă nu se va "lichida.09. Pe lângă binecunoscuții autori români de literatura antisemită aici apar mai toți "clasicii" genului. 2000. imprumutate din arsenalul publicistic al unor autori ca Paulescu.

Cahalul. București..01.D.: Jean Ancel. dupa: Alexandru Florian s. 2001. Coranul.. mai ales. împiedicat să primească Premiul Nobel. 1930. n-au decat s-o facă. 1994. Protopopescu.u. vol. Paulescu afirma că. această țară israelită. p. evreii caută să-și creeze acest centru national. Cf.. 285. Editura Noua Alternativă. In 1913. 9. 4. In lucrarea sa Pericolul ovreesc. Francmasoneria următoarele: "România. Iulie 1945-Iulie 1948.l. 2. Minerva. (Ședinta Consiliului de Cabinet. 438. Doctrina national-crestină în România. Traian Braileanu. Apărarea Națională. Partidul Comunist și Mișcarea Legionară în epoca fierbinte. Coranul. în: Invierea. 103. Editura Noua Alternativă. Cf. N. Eliade. cit. și obligațiunea de a ne apăra naționalitatea (…)". vezi: Cristian Sandache. și Leon Volovici. 52-59. românii. astăzi regatul României (…)". Evreii ne vor fi stăpâni.54. noul Ierusalim". 3. f. sunt scrise urmatoarele: "De vreo 30 de ani. (ed. 1995. 6. Bucuresti. ca toate națiile. 9.) 5. Din lunga listă bibliografică a acestui colportaj se poate deduce mecanismul de receptare a unor lucrări antisemite publicate în Romania și în străinătate după 1990.(sic!)". op. nos maîtres. Mircea Handoca. Cf. Talmudul. afirma urmatoarele: "Când venim în lume. 1994. în: Mircea Eliade: Textele "legionare" și despre "românism". București. 7. marele poet Mihai Eminescu (Scrieri Politice Literare. Piloții orbi. Dimensiunile ideologiei legionare. p. afirma în lucrarea Spitalul. nr. coordonator și prefațator: Gh. 505/ 19. Dezvăluirea planurilor de ocupare a României i-a atras furia evreimii. blânzi ca niște miei și. 180. N. 34 s. 1905. Pe aceeași pagină-internet este publicat și volumul lui Ovidiu Buruiană. 4. Contribuții la Istoria României.C.C. cit. Ideea care ucide. 2001.1937. Problema evreiasca 1933-1944.09. nr. p. Ideea care ucide. Paulescu. f.): Stenogramele ședințelor Consiliului de miniștri. p. cit. Dumnezeul lor este și al nostru. Les juifs. în 1922. 267. Cluj-Napoca.. p. din: Cristian Sandache. Humanitas Bucuresti. "Dacă voiesc să ne cucerească. Serban Milcoveanu. savantul roman dr. în: Insemnări sociologice.). (1996). Imaginia evreului în cultura româna. fățiș. p. ed. Dimensiunile ideologiei legionare. 10. Tot doctorul N. In cazul în care profețiile biblice se vor împlini și.a. Studiu de imagologie în context est-central-european. 8. Colecția Românii în istoria universala. p. cu arma în mâna" . Palestina și din București. 1927. în lucrarea lui L. Presa vremii din întrega Europă a redat strigătul de disperare al poporului român: "Evreii vor să facă din România. vol. 1998. 1992. Andrei Oișteanu. iulie 1937.04. 111). București. slugile lor. Talmudul.). cu pământul ei excesiv de fertil și cu locuitorii ei buni. Ed. Editura Humanitas. Cf. ei trebuie să uite Talmudul și să-și citească profeții. Bucuresti.Paulescu: Spitalul. în: Vremea. p. referindu-se la evrei. 28 februarie 1941. J. Ideologia naționalistă și "problema evreiască" în România anilor '30. 6. Tehnica politicei legionare. Paulescu.a.afirma. iar noi. Cahalul. Anul 10. nr. p. Francmasoneria 112 . adică de pe la 1850.). 17. Editura Dacia. Paideia. împinși de războiul din Orientul Mijlociu. fiind.a. 2001. (ed. în provinciile danubiene.a. f. Ed. Buzatu. Bucure ti. 05. Note: 1. prin toate mijloacele. Anul 3.a. (ed. Prefață de Dan Amedeu Lăzărescu. odată cu țara și limba strămoșească. cel care a fost privat de primirea Premiului Nobel pentru medicina în urma descoperirii insulinei. dupa: Alexandru Florian s. un adevarat Rai pământesc pentru poporul lui Israel". cit. Bucuresti. Guvernarea Ion Antonescu. Cauzele manifestațiilor studentești. este un fel de El Dorado (țara de aur) care ar constitui o pradă bogată. p. In: Apărarea Națională. moștenim. 161.1. România în fața unui alt Israel (Editura Deceneu. evreii vor veni în Romania. Chabauty.. p. Marcel-Dumitru Ciuca / Aurelian Teodorescu s. naivi ca niște copii.

Numărul tematic al revistei Rost (nr. că Chile fusese aleasă în 1942 de catre evrei pentru a o transforma într-un stat iudaic. în 1978 în cartea sa dedicată adjunctului lui Hitler.C. de pildă. de care s-au bucurat alte figuri istorice compromise din pricina angajamentului lor totalitar. Teme antisemite în discursul public. Cahalul. Nicolae C. Teoreticianul nazist german Hermann Esser acuza Uniunea Sioniștilor de la Paris că ar fi lansat în 1910 chemarea în vederea "ocupării" Ungariei și Galiției pentru a le transforma în state iudaice. Ievgheni Iakovlevici Djugașvili. 11. In pagina bio-bibliografică a lui Paulescu. Astfel extremistul chilian de dreapta Miguel Serrana susține. Paulescu după 1990.A doua Palestină ? Cazul lui Nicolae C. Rusia de astăzi încă nu constituie statul evreiesc propriu-zis. De-abia Stalin a pus capăt acestei situații. ca un Antonescu. mărturisea nepotul lui Stalin. sinagogile (3). 5/iulie 2003) dedicat lui Paulescu este o încercare de recuperare apologetică a medicului român. Paulescu (III) Gulagul. anti-democratic și antisemit. Talmudul. Coranul.(4) In consecință. în schimb. pentru a-și crea astfel o platformă logistică pentru întemeierea unui stat universal destinat asigurării dominației asupra întregului glob. "Performanța bunicului meu constă în faptul că după 1918 el a luptat contra torționarilor și trădătorilor revoluției". dar ea poate fi considerată un stat neevreiesc cucerit de forțe militare evreiești". ci s-au declanșat scadentele măsuri de represalii. Paulescu este numit (în 1990) membru post-mortem al Academiei Romane". dr. In 1937 nu a început teroarea. Ars Docendi. Privitor la poveștile despre Gulag și despre teroarea sangeroasă stalinistă. "în colecția N. Bucuresti. publicată în revista ce apare sub egida ideologică a preotului Gheorghe Calciu Dumitreasa și a lui Marcel Petrișor. fusese profesor la Academia Militară din Moscova și care la ultimele alegeri parlamentare din Rusia a fost candidatul de frunte al așa-numitului "Bloc al lui Stalin pentru Uniunea Sovietica". Potrivit lui Ievgheni Iakovlevici. nepotul lui Stalin dovedește cât de adânc s-au interiorizat prejudecțile moderne privind rolul nefast atribuit evreilor. un susținător al ideii că evreii ar fi urmărit să transforme Rusia în propriul lor stat. este. protejand. Francmasoneria 113 . Cuza și Nicolae C. a contribuit constructorul american de automobile Henry Ford.Paulescu: Spitalul.Titlul exact este: România . care pană ce a devenit pensionar. "Comandanții lagărelor au fost în întregime evrei.(6) Reconsiderarea necritică In pofida unor încercări de a repune în circulație unele scrieri semnate de A.(1) Nepotul lui Stalin. nepotul fostului dictator sovietic susține că ar fi vorba numai despre "minciuni sfruntate și obraznice" puse în circulație de către evrei. de asemenea.10. Esoterismul hitlerist. numai Trotsky fusese vinovat pentru înființarea lagărelor sovietice care până în 1937 au fost umplute de patrioți ruși. La acreditarea teoriei că evreii ar fi vinovați de instaurarea comunismului. că în 1995 apare. o minciună evreiască Ideea fixă privind dorința de expansiune și dominare globală a evreilor bântuie și fantezia unor publiciști sau politicieni contemporani din afara României. cei doi totuși nu au avut parte de aceeași popularitate postumă post-comunistă. In cartea acestuia Jidovul international (aparută în limba româna la 7 ani dupa aparitia versiunii originale în 1920) se poate citi următorul sofism ambiguu: "Vazută din perspectiva Protocoalelor Sionului. Cordonul de aur. în anul 1991. Ford nu exclude transformarea Rusiei într-un stat pur evreiesc. 2000. Aflăm din tabloul biografic citat că "pe fondul reconsiderării post-comuniste a unor mari personalități cultural-științifice din trecutul românesc. care după izbanda revoluției bolșevice ar fi declarat că Ungaria a devenit "un nou Ierusalim pe Dunăre".C. sunt menționate cele mai importante date privind reconsiderarea (necritică) a medicului."(2) Reluând mitul potrivit căruia Trotsky ar fi ordonat exclusiv dărâmarea bisericilor ortodoxe.(5) Un prim pas în vederea realizării acestui obiectiv l-ar fi făcut comunistul maghiar evreu Béla Kun. Vezi: George Voicu. Rudolf Hess (calificat drept "figura credinței esoterismului hitlerist"). băgându-i pe trotskiști în lagăre.

ceea ce reflecta pana si titlurile unor lucrari ca: Spiritul dreptei. studii si a facut traduceri publicate in reviste si ziare (Gazeta de Vest. Das Goldene Band.(7) Note: 1. Noțiunile de «suflet» și «Dumnezeu» în fiziologie (ediție îngrijită. Paulescu editat în țară. Hermann Esser. Romania literara.03. Puncte cardinale (anul VII.u. Generatia dreptei. Pentru un model paideic al Dreptei Romanesti. 2003. Radu Calomfirescu 15. 1939 (vezi Capitolul III: Judenproblem: Lebensfrage der Menschheit/Der Pariser Zionistenbund .). antidemocratice si radicale de dreapta. in care a propus recuperarea unor personalitati culturale si politice ultraconservatoare. Stephan Hille. Fiziologie filosofică. Esoterischer Hitlerismus. acreditat în paralel și pentru România și Bulgaria. In cautarea Legiunii pierdute. nr. the World's Foremost Problem. 5. Paulescu. Exercitii de "reactionarism". Leipzig. p.Jüdische Kurliste. Miguel Serrana. strănepotul și moștenitorul legal al savantului este dezvelită festiv o plachetă comemorativă (printre cei prezenți numărându-se și viitorul președinte Emil Constantinescu)". cel dintai volum de Nicolae C. Cf. 1997. Die jüdische Weltpest. Declaratie citata in cadrul emisiunii Europa heute transmisa de postul national de radio din Germania.). Dresden. Editura Vremea. 2001 sau Taina jertfei. Intre traditie si actualitate. citat după versiunea electronică germana.02. Grossväterchen Frost. Der internationale Jude. 7. Cuvantul romanesc (Canada). in: Der Tagesspiegel. 6. La Conferinta Nationala de Fiziologie din 1997 a tinut si Razvan Codrescu (pseudonim: Adolf Crivat-Vasile) o conferinta intitulata: Nicolae C. cat si in volumul sau: De la Eminescu la Petre Tutea. 1937 (Capitolul XV: Ist der jüdische "Kahal" der jetzige "Sowjet"?.Mythos und Realität. colț cu Hristo Botev) avându-l ca amfitrion pe ing. "Jüdischer Bolschewismus" . Todestag wird sein Enkel wohl eine Flasche Wodka auf ihn trinken . Cahalul. 4. N. Hammer-Verlag. München. An Stalins 50. 17 s. a apărut în 1978 sub titlul: El Cordon dorado.Paulescu: Spitalul.C. Puncte Cardinale. Johannes Rogalla von Bieberstein. Dan Angelescu. organizată de Secția de Științe Medicale a Academiei Române". Paulescu» din București (str. că în 1996 "la Casa Memorială «Nicolae C. Remedii morale (text ingrijit. 243.03. Judendämmerung auf dem Erdball. Editura Dacia. Ziua. la inițiativa directorului literar de atunci (Teodor Baconsky). p. Deutschlandfunk. Rost etc. Coranul. I. 113 s. Editura Anastasia. Franz Eher Nachf. Patimi și conflicte. Paulescu sau stiinta lui Scio Deum esse. o sesiune comemorativă. 1999. p. Textul fusese publicat in revista prolegionara din Sibiu. 2. Sibiu. 2002.). 04. Edition Antaios. p. că în 1999 "la Editura Anastasia apare volumul Nicolae C. că anul 2001 era declarat "Anul Paulescu" și că atunci "îi este consacrată în ziua de 23 mai. Ed. Zentralverlag der NSDAP. Dosar istoric Mota-Marin. introducere: Ernst Nolte. Henry Ford. Codrescu a scris nenumarate articole. prefață și repere bio-bibliografice de Răzvan Codrescu)". Bucuresti. note si comentarii de Răzvan Codrescu)". 5567.und im Geburtsort des Diktators wird die ganze Stadt auf den Beinen sein. 2000. Colectia Dreapta Europeana. Cf. 221. pp.u. Cluj-Napoca. Anastasia. Hitlerismo esoterico.Elita interbelică a Editurii Anastasia din București.03. Versiunea originala spaniola a fostului ambasador chilian in Iugoslavia (1962-1964). Bucuresti.. 33. după război: Instincte sociale. Francmasoneria 114 . în Aula Academiei Române. Bucuresti. Titlul american original al acestei scrieri este: The International Jew. Romania libera.7/97). 04. introducere. repere biobibliografice. 3. Talmudul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful