Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONARUL NR.

Semnalul poliţistului care dirijează circulaţia aflat pe axa drumului cu braţul drept
întins orizontal indică “Oprire” pentru:
1. a) vehiculele şi pietonii care vin din faţă;
b) vehiculele şi pietonii care vin din spate;
c) vehiculele şi pietonii care vin din faţă şi spate.

Cum trebuie să procedaţi când observaţi aprinse simultan luminile de culoare roşie
şi galbenă ale semaforului electric într-o intersecţie?
a) să reduceţi viteza;
2. b) să opriţi şi să aşteptaţi apariţia luminii de culoare verde după care puteţi intra
în intersecţie;
c) în această situaţie semaforul este defect şi, ca urmare, aplicaţi regula
priorităţii de dreapta.

De regulă, vehiculele se depăşesc pe partea stângă. Există vreo excepţie în


această privinţă?
a) nu;
3.
b) da, în cazul vehiculelor ai căror conducători semnalizează intenţia de a
schimba direcţia de mers la stânga şi a tramvaielor;
c) da, dacă depăşirea se face pe o stradă cu sens unic.

Vă apropiaţi de o intersecţie în care prioritatea de trecere este reglementată prin


indicatoare rutiere, iar dumneavoastră întâlniţi indicatorul “Oprire”. Cum procedaţi în
această situaţie?
a) reduceţi din timp viteza, opriţi autovehiculul la limita de vizibilitate pentru a vă
4. asigura şi vă continuaţi deplasarea dacă pe drumul transversal nu circulă
vehicule;
b) reduceţi din timp viteza, asigurându-vă că pe drumul transversal nu circulă
alte vehicule, după care vă continuaţi drumul;
c) reduceţi din timp viteza, după care vă angajaţi în traversarea intersecţiei.

În care din situaţiile de mai jos este interzisă întoarcerea vehiculelor pe drumurile
publice?
5. a) pe drumuri de circulaţie intensă;
b) în locuri unde soliditatea drumului public nu permite;
c) pe poduri, sub poduri, în tuneluri, pe viaducte şi pasaje denivelate.

Pentru care dintre faptele enumerate mai jos se suspendă dreptul de a conduce
autovehicule pe drumurile publice?
a) pentru nerespectarea semnalelor poliţiştilor la trecerea coloanelor oficiale sau
6.
intercalarea ori ataşarea la o astfel de coloană;
b) pentru nerespectarea dispoziţiilor referitoare la semnalizarea vehiculelor;
c) pentru nerespectarea dispoziţiilor referitoare la documentele de transport.
Sunt exceptaţi de la obligaţia de a purta centura de siguranţă:
a) conducătorul auto pe timpul executării manevrei de întoarcere;
7. b) conducătorul de autoturism care execută servicii de transport public de
persoane în regim de taxi;
c) femeile căsătorite.

La întâlnirea indicatorului din imagine sunteţi obligat:


a) să reduceţi viteza şi să opriţi în dreptul
marcajului transversal;
b) să reduceţi viteza şi să acordaţi prioritate
8.
bicicliştilor care traversează drumul pe zona
marcată;
c) nu aveţi nici o obligaţie, întrucât indicatorul se
adresează bicicliştilor.

Autoturismul din imaginea alăturată a aşteptat la


semafor, împreună cu tramvaiul, apariţia culorii verzi.
Care va trece primul prin intersecţie?
a) tramvaiul, deoarece are prioritate;
9.
b) autoturismul, deoarece circulă pe direcţia
înainte;
c) tramvaiul, deoarece este un mijloc de
transport public.

Care dintre autovehiculele din imagine are prioritate


de trecere faţă de celelalte două autovehicule?
a) autobuzul, ca mijloc de transport în comun;
10. b) autoturismul, întrucât circulă pe artera
prioritară;
c) motocicleta, întrucât se deplasează pe direcţia
înainte, pe artera prioritară.

Care dintre cele două autoturisme din imagine


trebuie să oprească într-o asemenea împrejurare?
a) nici unul, întrucât în acest moment pietonii nu
sunt angajaţi în traversarea străzii;
11.
b) numai autoturismul albastru;
c) ambele autoturisme pentru a acorda prioritate
de trecere pietonilor care urmează să se
angajeze în traversare.

Care dintre cele doua indicatoare, numerotate cu 2 şi


3 urmează după indicatorul 1 ?
12. a) indicatorul 3;
b) ambele indicatoare;
1 c) indicatorul 2.
2 1 3
Privind imaginea precizaţi dacă conducătorul
autoturismului a oprit regulamentar?
a) da, deoarece în apropiere nu se află nici un
autobuz;
13.
b) da, deoarece poate fi depăşit fără a se trece
de axul drumului;
c) nu, pentru că spaţiul marcat este rezervat, în
exclusivitate autobuzelor.

Ce semnifică indicatorul din imaginea alăturată?


a) apropierea de o intersecţie dirijată prin semafoare
electrice;
14.
b) trecerea la nivel cu calea ferată cu semnalizare
luminoasă;
c) alte pericole.

Care dintre indicatoarele rutiere alăturate vă interzice


staţionarea?
15. a) indicatorul 1;
b) indicatorul 2;
1 2 c) ambele indicatoare.

Ce categorie de vehicule au voie să intre în intersecţie pe culoarea roşie a


semaforului electric?
a) numai cele care virează la dreapta;
16.
b) numai autovehiculele care au defecţiuni la sistemul de frânare şi dau
semnale sonore şi luminoase;
c) numai autovehiculele care transportă către spital persoane bolnave.

Oprirea este interzisă:


a) pe străzile pe care circulă mijloacele de transport în comun;
17.
b) pe drumurile publice care au o lăţime mai mică de 6 m;
c) în locurile unde s-ar împiedica vizibilitatea indicatoarelor de circulaţie.

Este permisă depăşirea când din sens opus se apropie, la mică distanţă, un alt
autovehicul?
a) da, dacă există spaţiu lateral suficient;
18.
b) nu;
c) da, dacă autovehiculul care circulă din sens opus a redus mult viteza pentru
a facilita depăşirea.

Certificatul de înmatriculare poate fi retras dacă:


a) motorul emite noxe poluante peste limitele legale admise;
19.
b) inspecţia tehnică periodică a expirat;
c) autovehiculul depăşeşte masele maxime autorizate.
Parcarea vehiculelor este permisă:
a) numai în locurile special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare
sau marcaje;
20.
b) numai pe străzile cu o lăţime de 7 m;
c) pe toate drumurile publice, cu condiţia să nu stânjenească circulaţia celorlalte
vehicule.

Semnalul lămpi cu lumină albă intermitentă, instalată la calea ferată curentă se află
în funcţiune atunci când:
a) lămpile cu lumină roşie alternativ intermitentă sunt în stare de funcţionare;
21.
b) lămpile cu lumină roşie alternativ intermitentă sunt în stare de funcţionare sau
sunt stinse;
c) lămpile cu lumină roşie alternativ intermitentă sunt stinse;

Când este obligatorie semnalizarea pe timpul nopţii cu lumina farurilor prin


schimbarea fazei de întâlnire cu faza de drum?
a) la intersecţiile care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau de către
22. poliţişti;
b) în situaţia când autovehiculul din faţa dumneavoastră a intrat într-o depăşire
neregulamentară;
c) la întâlnirea autovehiculelor care vin din sens opus.

În staţiile de alimentare cu carburanţi conducătorilor auto le revine obligaţia:


a) să alimenteze cu combustibil având cifra octanică indicată pentru motorul
respectiv;
23.
b) în timpul alimentării să asigure autovehiculul cu frâna de serviciu;
c) să dea întâietate autovehiculelor poliţiei, pompierilor precum şi celor cu regim
de circulaţie prioritară.

Semnalul făcut de către poliţiştii care însoţesc coloane oficiale, prin balansarea
bastonului în plan vertical, vă obligă:
a) să nu măriţi viteza de mers;
24.
b) să opriţi cât mai pe dreapta străzii sau drumului, iar acolo unde este posibil,
să scoateţi vehiculul în afara părţii carosabile;
c) să părăsiţi artera de circulaţie prin viraj la dreapta.

Oprirea hemoragiei se face prin legarea strânsă a braţului:


a) în dreptul rănii;
25.
b) deasupra rănii;
c) sub rană.

Înainte de a întoarce autovehiculul pe un drum public este necesar:


a) să vă asiguraţi, să semnalizaţi şi să opriţi autovehiculul;
26. b) să semnalizaţi şi să vă asiguraţi ca din faţă, din spate sau din lateral nu
circulă în acel moment nici un vehicul;
c) să semnalizaţi şi să vă încadraţi pe banda de lângă axul drumului.