Descarca cartea gratuit in format pdf http://www.filesonic.com/file/3026505544/AllenCarr-InSfarsitNefumator.

pdf Copiaza linkul in browser-ul tau Allen Carr In sfar.it nefumator Allen Carr In sfar.it, nefum.tor Metoda u.oar. a lui Allen Carr Edi.ia a treia Traducere din englez. Oana Vlad HUMANITAS 1 Allen Carr In sfar.it nefumator Allen Carr, de profesie contabil, fum.tor de pan. la 100 de .ig.ri pe zi, a incercat zadarnic, de nenum.rate ori, s. se lase de fumat, pan. cand, in 1983, a descoperit METODA U.OAR. (EASY WAY) care ii poart. ast.zi numele. A infiin.at o re.ea interna.ional. de clinici á Allen Carr â pentru vindecarea fum.torilor de adic.ie, a extins METODA U.OAR. la alte situa.ii (dependen.a de alcool, controlul greut..ii, etc), a publicat c.r.i . traduse ulterior in peste 20 limbi . inso.ite adesea de versiuni video, audio sau CDROM. Printre bestsellurile sale se num.r. cartea de fa.. (Allen Carr fs Easy Way to Stop Smoking, vandut. numai pan. in 1992 in peste 2 milioane de exemplare, potrivit men.iunii de pe coperta edi.iei a treia), The Only Way to Stop Smoking Permanently, Allen Carr fs Easyweigh to Lose Weight, How to Stop Your Child Smoking, The Easy Way to Enjoy Flying. Clinicile á Allen Carr â sunt frecventate de sute de mii de persoane .i au o rat. de succes de peste 90%, evaluat. prin procentajul (de sub 10%) al fum.torilor c.rora, dat fiind c. nu reu.esc totu.i s. se lase cu METODA U.OAR., li se returneaz. suma pl.tit.. 2 Allen Carr In sfar.it nefumator Coordonatorul seriei OANA BARNA Coperta .i concep.ia grafic. a seriei DINU DUMBR.VICIAN Coperta voumului LUCIAN CIUREA Descrierea CIP a Bibliotecii Na.ionale a Romaniei CARR, ALLEN In sfar.it, nefum.tor: metoda u.oar. a lui Allen Carr/Allen Carr, trad.: Oana Vlad . Bucuresti; Humanitas, 2004 ISBN 973-50-0643-X Allen Carr fs Easy Way to Stop Smoking First published privately, under the title The Way to Stop Smoking, by Allen Car r 1985. Published in Penguin Books 1987, Second edition 1991. Third edition 1999. @ Allen Carr, 1985, 1991, 1999. @ HUMANITAS, 2004, pentru prezenta versiune romaneasc. EDITURA HUMANITAS Pia.a Presei Libere 1, 013701, Bucure.ti, Romania Tel. 021/222 85 46, fax 021/224 36 32 www.humanitas.ro Comenzi CARTE PRIN PO.T., tel: 021/311 23 30, fax: 021/313 50 35, www.librariilehumanitas.ro ISBN 973-50-0643-X 3

Allen Carr In sfar.it nefumator Fum.torilor pe care n-am reu.it s.-i vindec: sper c. aceast. carte ii va elibera. Lui Sid Sutton. .i mai ales lui Joyce. 4 Allen Carr In sfar.it nefumator PREFA.. In sfar.it, cura miraculoas. pe care o a.teptau to.i fum.torii: E instantanee E eficien.. chiar .i pentru marii fum.tori E f.r. simptome grave de abstinen.. E nu necesit. voin.. E nu este un tratament de .oc E nu necesit. adjuvante sau gadgeturi E nici m.car nu te ingra.i E permanen.. Dac. e.ti fum.tor, singurul lucru pe care trebuie s.-l faci e s. cite.ti cartea. Dac. e.ti nefum.tor .i ai cump.rat cartea pentru cei dragi, singurul lucru pe care trebuie s.-l faci e s.-i convingi s-o citeasc.. Dac. nu-i po.i convinge, cite.te-o tu; ultimul capitol te va inv..a cum s. transmi.i mesajul c.r.ii celor din jur . .i totodat. cum s.-.i impiedici copiii s. se apuce de fumat. Nu te l.s a p.c.lit de faptul c. acum ur.sc fumatul. To.i copiii il ur.sc inainte s. devin. dependen.i.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.