Sunteți pe pagina 1din 1

CNPAS administreaza si gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si a fost creata prin Legea nr.

19/2000. Sediul CNPAS se afla in Bucuresti. Sistemul include si o retea teritoriala, respectiv Casa de Pensii a Mun. Bucuresti si casele judetene si locale de pensii, care constituie servicii publice investite cu personalitate juridica. Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale are rolul principal in procesul decisional referitor la administrarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Ministrul este indrituit sa transfere anumite atributii bugetare conducatorului executiv al CNPAS. De asemenea, indeplinirea responsabilitatilor CNPAS face obiectul controlului ministerului. Administrarea curenta este asigurata de un Presedinte (care este si secretar de Stat in Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale) si de un Consiliu de Administratie format din 19 membri (inclusiv Presedintele). Membrii Consiliului de Administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, organizatiilor patronale, sindicale si de pensionari reprezentative la nivel national. Sunt desemnati pe o perioada de 4 ani, dar pot fi revocati de catre cei care i-au desemnat. CNPAS isi elaboreaza statutul propriu care se aproba prin Hotarare de Guvern. Statutul stabileste atributiile Consiliui de Administratie si ale Presedintelui CNPAS, modul de organizare si functionare al CNPAS precum si atributiile caselor judetene de pensii. CNPAS are rolul principal in administrarea majoritatii prestatiilor de asigurari sociale, incluse in conceptul de securitate sociala de catre legislatorul comunitar. Detine un rol cheie in asigurarea resurselor necesare pentru mecanismele de protectie sociala , in stabilirea unor proceduri detaliate, in finantarea si organizarea sistemului conform legislatiei si practicii nationale. Principalele responsabilitati ale CNPAS sunt: indrumarea si monitorizarea aplicarii dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii si de catre persoanele fizice si juridice investite cu drepturi si obligatii in domeniu; colectarea si virarea contributiilor de asigurari sociale pentru asiguratii individuali si a altor venituri, potrivit legii; furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat; organizarea evidentei nationale a contribuabililor la sistemul public precum si a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale; indrumarea si monitorizarea reexaminarilor medicale si a activitatilor de recuparare a capacitatii de munca; reprezentarea n fata instantelor; elaborarea de rapoarte pentru Guvern si partenerii sociali; aplicarea acordurilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte si dezvoltarea relatiilor cu autoritatile similare de asigurari sociale din alte tari; organizarea selectiei si perfectionarii profesionale pentru personalul propriu; implementarea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;

S-ar putea să vă placă și