Sunteți pe pagina 1din 1

SCRISOAREA DE COMANDA

MODEL
Catre ................................................................ Str. .............................................. nr.
.............., bloc ......., scara ......., etaj ......., apartament ......., localitatea ..............
Judetul/Sectorul .............. Codul postal ...........................
Am primit oferta dvs. nr. .............. din .............., precum si esantioanele/mostrele pe
care ati avut bunavointa sa ni le trimiteti si va multumim.
Intrucat marfurile oferite de dvs. satisfac exigentele noastre, va rugam sa ne livrati
urmatoarele produse1):
Nr.

Denumirea

crt.

marfurilor

U/M

Cantitatea

Pretul

Valoarea
totala

Conditii de livrare .................................................................................................. .


Ambalare ............................................................................................................. .
Manipulare ........................................................................................................... .
Transport .......................................................................................................... .
Modalitati de plata ................................................................................................ .
Alte conditii .......................................................................................................... .

Cu deosebita consideratie
...........................................................................
(semnatura)
................................................................................................
(numele si prenumele in clar, precum si functia in cadrul societatii)