Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT DE ATESTAT

CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE

CUPRINS

1. Prezentarea Companiei SC ENERGOPETROL SA...1 2. Aspecte teoretice privind contabilitatea imobilizarilor corporale.................18 3. Situatia imobilizarilor in ultimile exercitii financiare la SC ENERGOPETROL SA................ 4. Prezentarea documentelor justificative privind contabilitatea imobilizarilor corporale........... 5. Bibliografie Din 1931 S.A.R. ELECTRICA fuzioneaza cu "CONCORDIA-Societate Anonima Romana pentru Industria Petrolului", activitatea desfasurandu-se in continuare sub titulatura "CONCORDIA-Departamentul Electrica". In1939 are loc constructia actualului sediu in care se desfasoara activitatea. In 1951 societatea se transforma in "TRUSTUL ENERGOPETROL"Campina, avand ca rol principal constructia retelelor si executarea instalatiilor lectroenergetice pentru unitatile Ministerului Petrolului, de pe intreg teritoriul Romaniei. Din 1951 si pana in present au avut loc diverse transformari administrative,firma insa si-a mentinut specificul activitatii deconstructii-montaj si service pentru instalatiile electroenergetice din industria extractive si de transport a petrolului 545j94f si a gazelor, dar si pentru alte industrii. A cunoscut o noua dezvoltare prin dotarea cu noi masini si utilaje de inalta tehnicitate si complexitate care permit abordarea unor domenii noi. Datoria calitatii si experientei personalului si conducerii precum si a bunelor rezultate obtinute in cadrul Compartimentului Proiectare, societatea

realizeaza lucrari care sa satisfaca toate cerintele clientilor, la costuri mici si de calitate. B. PRFILUL DE ACTIVITATE 1. Lucrari si servicii oferite Compania S.C. ENERGOPETROL S.A. Campina, activeaza in domeniul constructiilor-montaj si serviciilor. Activitatea de constructii-montaj electro-energetic, de automatizari si de telecomunicatii reprezinta acivitatea de baza a societatii. Societatea executa: -instalatii electrice de forta, lumina si automatizari pentru obiective industriale publice sau private; - alimentari cu energie electrica (linii electrice aeriene si in cablu, statii si posturi de transformare, bransamente) cu tensiuni de 0,4 kV la 110 kV pentru diversi consumatori; - instalatii de masura, control si automatizare pentru orice domeniu de activitate: - reparatii capitale si modernizari ale retelelor si instalatiilor electrice si de automatizari; -instalatii de forta si de iluminat pentru actionarea sondelor de foraj,extractie si la parcuride colectare-separare a petrolului; - determinarea calitatii izolatiei anticorozive si depistarea defectelor acesteia pentru constructii metalice, inclusive masuratori si reparatii; - revizii si masuratori profilactice la instalatii elictrice de automatizari; - montare conducte clasice si din polietilena pentru transport si distributie apa si gaze. In cadrul acestei noi activitati, firma realizeaza: proiectare si executie retele si instalatii gaze di otel, sisteme de alimentare cu apa prin conducte de polietilena si otel, sisteme de canalizare; - instalatii de protectie catodica (anticoroziva) a conductelor si rezervoarelor metalice, inclusive masiratori si reparatii; - retele de telecomunicatii in system G.S.M.;

- fabricarea si reparatia de produse industriale pentru productia specifica de constructii-montaj si serviciile prestate; - consulting, expertise, asistenta tehnica, proiectare; Obiectul de activitate al Companiei Energopetrol a fost diversificat prinintroducera de noi activitati, si anume: activitati de drafting, proiectare asistata de calculator si conversie a desenelor de pe hartie pe support magnetic; activitati de copiere, plotare, scanare si arhivare pe support magnetic; activitati comerciale cu o gama variata de produse; centru de industrie autorizat - AUTODESK. 2. Piata de aprovizionare Functia de aprovizionare a societatii se realizeaza in continuare prin legaturile de colaborare stbilite cu un numar mare de furnizori de materii prime si de materiale, cu o gama de peste 2000 de sortimente. 3. Piata de desfacere Principalii clienti ai societatii sunt: SNP PETROM ( cu subumitatile sale ); SNG ROMGAZ ( cu subunitatile sale ); CONEL ( cu subunitatile sale ); Societati desprinse din SNP PETROM si SNG ROMGAZ; CONPET SA;

Compania s-a afirmat si in strainatate cu lucrari si servicii de calitate in domeniul energetic, si anume: Republica Araba Yemen 1. Depozit produse HODEIDA; 2. Depozit produse petroliere SANAA;

3. Depozit produse petoliere AEROPORT SANAA; 4. Depozit produse petroliere TAIZ; 5. Depozit produse petroliere PORT MOKHA. Libia 1. Instalatii de distributie a emergiei electrce 0,4 k V; 2. Instalatii de montaj si punere in functiune de grupuri electrogene 125-350 Kv; 3. Instalatii de lumina si forta sonde foraj zona desert. Republica Democratica Sudan 1. Executii de posturi de transformare; 2. Linii electric subterane; 3. Instalatii de iluminat; 4. Statii de pompare; 5. Lucrari de protectie catodica pentru rezervoare. Emiratele Arabe Unite 1. Organizarea de santier in depozitul TAWELAH la rezervoarele de apa si montarea a 4 distribuitoare de forta pentru sudura automata vertical si orizontal la 4000 A /600V; 2. Montarea instalatiei de protectie catodica; 3. Montarea instalatiei de iluminat exterior si interior in organizarea TAWELAH; 4. Executia instalatiilor de de protectie catodica interioara si exterioara a rezervoarelor din depozitul de apa TAWELAH cu anozi de clorura de argint, de ferosiliciu si de miobiu platinat la protectia interioara; 5. Montarea instalatiei de iluminat pe rezervoare.

Turkmenistan 1. Instalatie principala de tratare complexa a gazelor G.S. 2; 2. Instalatie de colectare si tratare preliminara a gazelor UPPG; 3. Instalatii de sonda la UPPG-uri pe o raza de circa 6 km; 4. Conductie intre UPPG-uri si GS 2 pentru gaze, gazolina, inhibitoi coroziune, traseu total 80-100 km; 5. Statie trafo 110/10 (6) Kv, statie distributie si comanda, retea cabluri partial de Estacada, iluminat exterior pe piloni, protectie catodica a instalatiilor interioare; 6. Protectia catodica a conductelor (si a cablurilor de telecomunicatii pe trsee paralele); 7. Cabluri de telecomunicatii ingrpate (cca. 100km). 4. Promovarea produselor societatii Societatea a initiat o companie publicitara pentru pentru promovarea produselor sale, prin brosuri, pliante, maoe de prezentare ce cuprind fise de activitate, panouri publicitae si prin participarea la targuri si expozitii (TIB, EXPO PETROGAZ, CASPIAN ENERGY TO EUROPE). 5.Concurenta Tinand cont de faptul ca piata serviciilor asigurate de S.C. ENERGOPETROL S.A. in indistria de petrol si gaze, se afla in restrangere, firma s-a orientat catre supravegherea si analiza cererii clientilor, astfel incat sa isi mentina capacitatea de productie la un nivel cat mai ridicat. Simultan, firma supravegheaza concurenta, pentru a determina avantajele concurentialede carte dispune aceasta, in vederea adaptarii ofertei proprii la cererea pietei. Societatea incearca sa isi stabileasca pozitia pe piata oferind servicii adecvatenecesitatilor clientilor, cel putin comparabile cu cele oferite de firmi din strainatate. Concurenta este reprezentata in majoritate covarsitoare de societati romanesti cu profil similar. Capacitatea Companiei Energopetrol este similara sau superioara concurentei. C. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

1.Descriera infrastructurii Compania ENERGOPETROL S.A. Campina are sediul central in orasul Campina, judetul Prahova si isi desfasoara activitatea de constructii si montaje prin 7 santiere. Compania dispune de cladiri, constructii speciale si organizari de santiere gupate pe cele 7 santiere descries anterior. Amplasamentul cladirilor, constructiilor speciale si al organizarilr de santier s-a facut, in general, tinanduse cont, de folosirea utilajelor asigurate de schelele de petrol precum: retele edilitare, cai de cxomunicatii, surse de energie elctrica si termica etc. Acolo unde acest lucru nu a fost posibil pe amplasamentele existente, resursele de baza, precum si utilitatile necesare s-au asigurat prin organizari de santier sau investitii proprii. La sediul central din Campina societatea, dispune pe langa cladirea in care isi are sediul, de un deposit central de materiale, garaj si atelier de reparatii auto si un atelier de productie secundara, care executa confectii si reparatii de echipamentespecifice activitatii de baza. Fiecare santier, la randul sau, dispune de o organizare in constructie definitiva, magazii, coloana auto si utilaje propri. Majoritatea santierlor dispun de organizaride santier fixes au mobile, in diferite localitati, situate in zona de activitate repartizata. Cladirile, constructiile si obiectele de organizare de santier inventariate in cadrul societatii, se pot grupa in obiecte cu urmatoarele destinatii: a) Tehnico administrative, cazare si social-culturale, si anume: - birouri, laboratoare; - Sali de mese (cantine), bai (spalatorii), vestiare, dormitoare; - Sali de sedinte. b) Productie auxiliara si deservirea productie, si anume: - ateliere reparatii, instalatii, izolatii, confectii etc.; - garaje, remize auto; - magzii, soproane acoperite; - platforme depozitare, depozite descoperite; - rezervoar c) Utilitati generale si anume:

- drumuri si platforme; - rampe; - centrale (apa, abur); -retele exterioare; - imprejmuiri. Din punct de vedere al caracterului constructiilor si organizarilor de santire, acestea se pot incadra dupa cum urmeaza: a) Cladiri, constructii si obiecte de organizare de santier fixe-cu character permanent pe amplasamentul pe care sunt construite, ca de exemplu: - birouri; - ateliere; - magazii; -platforme; - drumuri; - camine-dormitoare; - cuburi. b) Constuctii si obiecte cu character mobil-folosite de catre santiere la locul de amplasare a lucrarilor, ca de exemplu: - baraci metalice-magazii, birouri (sef punct de lucru-maistru); - dormitoare; - grupuri sociale (bai, cantine); - magazii pentru scule si accesorii (tip sef echipa). Constructiile si obiectele de organizare de santier din aceasta grupa sunt in general, structuri de rezistenta alcatuite din elemente si piese prefabricate usoare (tronsoane, panouri, subansamble), care se pot monta si remonta cu usurinta pe diverse amplasamente, fara pierderi de elemente.

2.Asigurarea calitatii Pentru atingerea obiectivelor stabilite de conducere prin politica in domeniul calitatii, Compania Energopetrol a implementat, mentine si dezvolta un system de calitate in concordanta cu conditiile din standardul SREN ISO 9001:1995. Sistemul calitatii este calificat in 1998 de catre Societatea Romana pentru Asigurarea callitatii SRAC si atestat de clientii importanti ai companiei printer care CONEL, PETROM, ROMGAZ si altii. Compania Energopetrol are urmatoarele certificate si atestari: 1. Certificat emis de Societatea Romana pentru Asigurarea Clientilor care certifica caS.C. Compania Energopetrol S.A. are implementat si mentine un system al calitatii conform conditiilor din SR-EN-ISO 9001:1995. 2. AtestareS.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti pentru executie bransamente si retele electrice, 0,4-110 kV. 3. Atestare PETROM R.A.-D.M.E. Bucuresti pentru lucrari energetice de reparatii in domeniul petrolier. 4. Atestare PETROM R.A.-D.P. Bucuresti pentru lucrari energetice de investitii in domeniul petrolier. 5. Atestare ROMGAZ R.A.-Medias pentru lucrari energetice in domeniul gazelor. 6. Atestare INSEMEX S.A. Petrosani pentru lucrari energetice in zone partial explosive. 7. Autorizatie pentru functionare in perimetrul infrastucturilor porture emisa de Ministerul Transporturilor. 8. Certificat de conformitatae S.G.S. Control Gmbhe pentru echipamentul produs de firma Hagenuk Gmbh Germany, utilizat in activitatea de protectie catodica. 9. Certificat emis de firma Hagenuk Gmbh Germany pentru confirmarea capabilitatii personalului de operare a echipamentului furnizat de aceasta. 10. Compania ENERGOPETROL este membra a societatii SIEAR-Societatea de Instalatii Electrice si Automatizari din Romania. 11. Compania ENERGOPETROL este membra a societatii americane NACE-National Association of Corrosion Experts.

3. Echipamente de protectie si transport

Activitatea de constructii-montaj energetic implica executia unor categorii diverse de lucrari in terenuri mai usor sau mai greu accesibile. Pentru executia acestor lucrari de constructii -montaj societatea foloseste utilaje proprii , iar in unele cazuri,utilaje specializate inchiriate de la terti. In dotarea societatii intra echipamente de protectie si de transport care pot fi grupate in functie de grupele de lucrari specializate executate de aceasta, astfel: a) Utilaje specializate pentru executerea lucrarilor de constructii si montaje electroenergetice, cu tensiuni de pana la110 Kv. In aceasta grupa sunt cuprinse: macarale auto si senilate, aotoforeze, buldo-excavatoare, generatoare de sudura, motocompresoare. Toate utilajele au sofer d e deservire, care este calificat si ca macaragiu in cazul utilajelor de ridicat. Toate utilajele de ridicat sunt verificate ISCIR la perioadele stabilite de lege. Societatea executa reparatiile capitale ale acestor utilaje la intreprinderile specializate din tara (ex. UBEMAR- Ploiesti). b) Mijloace de transport specializate pe: - transportul de utilaje: - transportul de materiale: - transportul de persoane si marfa. In cadrul acestei grupe sunt cuprinse: autotractoare cu sa, autocamioane, autobasculante, autocisterne, autofurgonete, autospeciale LEA, autoturisme, tactoare rutiere, remorci auto.Mijloacele de transport asigura desfasurarealucrarilor specializate ale societatii, transportand materiale, combustibil di aparatura in conditii dificile de teren, pe drumuri greu accesibile, indifferent de conditiile atmosferice sau de anotimp. c) Scule, dispozitive si aparate de masura si control necesare unei bune functionary a intregului sistem productive. Societatea este dotata corespunzator cu scule de lucru, dispozitive si aparatura de masura si control pentru executarea urmatoarelor tipuri de lucrari:

- instalatii de masura, control si automatizari (electrice, hidraulice sau pneumatice) pentru obiectivele din industria extractive de petrol si gaze sau din orice domeniu de activitate; - masurarea nivelului de izolatie al constuctiilor metalice ingropate (conducte) sau montate (rezervoare); - instalatii de protectie catodica a constructiilor metajice ingropate si a rezervoarelor. Cu aparatura de masura si control cu care si-a dotat toate santierel, societatea executa verificarea aparatelor si instalatiilor electrice dupa executarea lucrarilor de constructii-montaj. Pentru verificarea cablurilor societatea utilizeaza laboratoare ultramoderne. Mentinerea in functiune a aparaturii de masura si control se face prin verificari periodice si reparatii ce se executa in loboratorul propriu de metrologies au alte laboratoare acreditate. d)Echipamente de productie pentru realizarea productiei secundare. Utilaje specializate, utilizate de societate pentru realizarea productiei secundare de prefabricate pentru instalatii electrice si AMC specifice industriei extractive de petrol si gaze necesara la lucrari de constructii-montaj executate, sunt: strunguri, prese, polizoare, masini de gaurit, masini de frezat, masini de rabotat etc. 4. Brevete de investitii Dea lungul anilor societatii angajatii sai s-au peocupat inpermanenta pentru gasirea de noi solutii care sa duca la cresterea eficientei lucrarilor executate. Astfel in present Compania Energopetrol este titulara urmatoarelor brevete de investitii acordate de Oficiul de Stat pentru Investitii si Marci: - brevetul de inventie pentru "Metoda si aparat pentru producerea unor sisteme trifazate simetrice de curenti si tensiuni sinusoidalecu defazaj reglabil"; - brevetul de inventie pentru "Releu electronic pentru protectia metodelor trifazante impotriva alimentarii cu tensiuni nesimetrice"; - brevetul de investitie pentru "Dispozitiv pentru automatizarea sondelor de xetractie a titeiului"; - brevetul de inventie pentru " Echipamentu local de automatizare pentru sondele de titei";

- brevetul de inventie pentru "Stalp metalic pentru linii electrice"; - brevetul de inventie pentru "Procedeu pentru pornirea si reglarea turatiei motoarelor electrice asincrone rotorul bobinat"; - brevetul de inventie pentru "Impedanta cu racier artificiala pentru pornirea electromotoarelor asincrone cu rotorul in scurtcircuit si sincrone cu colivie de pornire". 5. Protectia muncii Compania Energopetrol S.A. Campina inclusiv filialele teritoriale sunt autorizate de catre Inspectoratele de Stat Teritorial de Protectia Muncii si de catre Agentia de Protectia Mediului, conform Legii nr.90/1996 a protectiei muncii si a Legii nr. 137/1995 a protectiei mediului. Intreg personalul salariat al Companiei este selectat,testat,examinat medical si professional, instituit si autorizat pentru executarea de lucrari de instalatii electrice de joasa si medie tensiune, in conditii speciale (manevre, lucrari cu scoaterea de sub tensiune, lucrari sub tensiune in contact, lucrari la inaltimi, incercari cu tensiune marita, lucrari in mediu cu pericol de explozie), in conformitate cu prevderilor Normelor Generale de Protectia Muncii si Normelor Specifice de Protectia Muncii pentru transportul si distributia energiei electice emise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. D. ORGANIZARE, CONDUCERE SI PERSONAL 1.Organizarea teritoriala a societatii Sediul central - aflat in orasul Campina, cu urmatoarele datorii: - Sediul central; - Laborator de verificare aparatura; - Depozit de materiale central; - Atelier de productie secundara industriala; - Garaj si atelier de reparatii auto. Sapte santiere situate in principalele centre de productie a petrolului si gazelor naturale din Romania: 1. Liliesti - orasul Baicoi,judetul Prahova; Tel./Fax : 0244/260613

2. Bascov - comuna Bascov, judetul Arges; Tel./Fax : 0248/359145 3. Moinesti - orasul Moinesti, judetul Bacau; Tel./Fax : 0234/361854 4. Craiova - municipiul Craiova, judetul Dolj; Tel./Fax : 0251/415713 5. Timisoara - municipiul Timisoara, judetul Timis; Tel./Fax : 0256/594236 6. Cartojani - comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu; Tel./Fax :0246/315945 7. Targu Mures - municipiul Targu Mures, judetul Mures; Tel./Fax : 0265/359214 Fiecare santier dispune de: sediu, laborator de verificare aparatura, depozit de materiale, utilaje, coloana auto si atelier de reparatii curente. Organizari de santier fixe, in zonele in care se desfesoara o activitate permanenta: Moreni, Boldesti, Berca, Ianca, Leordeni, Poiana Lacului, Izvoru, Teleorman, Otesti, Baltini, Melinesti, Arad, Suplac, Constanta, Balauseni, Danes. Aceste organizari de santier dispun de sedii locale, preluand coloane auto, utilaje si materiale de la santierle carora le apartin si desfasoara organizari mobile, in imediata apropiere a lucrarilor cu durata mare de executie. 2. Stuctura organizatorica I. Adunarea Generala a Actionarilor Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor, formata din reprezentantii Asociatiei Salariatilor PAS ENERGOPETROL (41,83%), ai FPS (6,96%), ai SIF Muntenia (7,91%) si ai altor actionari (43,30%). Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca cel putin o data pe an pentru analiza bilantului si aprobarea bugrtului de venituri si cheltuieli ( a bilantului previzional) precum si pentru aprobarea strtegiei societatii pe exercitiul urnator. Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata si in cazurile exceptionale prevazute de lege. II. Directiile pe domenii Conducerea operative a activitatii este asigurata de Directorul General ajutat de 2 Directori Coordonatori, un Director Executiv Economic si7 Directori Executivi de santiere. Fiecare directie este condusa de un direcor si are in subordine mai multe compartimente, dupa cum urmeaza: a. Directia productie comerciala, asigurarea calitatii - conduce si raspunde de realizarea urmatoarelr activitati:

- varifacarea documentatiilr, evaluare oferte, pregatiri; - asigurarea calitatii; - proiectare tehnologica; - metrologie, laboratoare; - comtrolul tehnic de cailtate; - Consiliul Tehnico-Economic; - marketing; - politici comerciale, oferte, contracte; - plnificare, centralizare rezultate; - analize, calculul rentabilitatii; - progamare operativa, urmarirea realizarii productiei; - protectia muncii, ecologie; - sector conducte; - oficiul de calcul. b. Directia tehnica si de aprovizionare cu materiale - conduce si raspunde de realizarea urmatoarelr activitati: - programare operative, urmarirea realizarii productiei; - aprovizionare; - productie prefabricate; - mecano- energetic, investitii, organizari de santier, exploatare si reparatii auto- utlaje. c. Directia economica - conduce si raspunde de realizarea urmatoarelor activitati: - contabilitate; - financiar.

In anul 1998 a fost infiintat Sectorul Conducate care se ocupa de proiectarea, executiasi montarea de conducteclasice si din polietilinapentru transport si distributie gaze si apa. III. Directorul General Directorul General are in subordine trei directii (Directia productie, comerciala, asigurarea calitatii, Directia tehnica si de aprovizionare cu materiale, Directia economica), sapte compartimente (C.F.I., Consilier juridic, PIS- Organizare, Administratie- Protocol, Responsabil AQ, ReclamaActionariat) si directorii executive de santier. IV. Directorii executive de santier - sunt subordonati direct Directorului General, raspunzand in fata acestuia de intreaga activitate din cadrul santierului condos. Directorii executive isi desfasoara activitatea in baza delegarii de autoritate primita din partea Directorului General, avand obligatia de a pune in aplicare politicile societatii la nivelul santierului condos (politica de personal, politica commercial, politica contractuala si de calitate etc.). Directorul executive este reprezentantul Companiei Energopeteol S.A. in teritoriu si are urmatoarele atributii: - organizare; - commercial; - ethnic- asigurarea calitatii; - personal- salarizare; - aprovizionare; - productie- decontare; - mecanizare- transport; - economic; - social- intretinere; - protectia muncii. V. Santiere

Fiecare santier are o structura organizatorica proprie. Directiile prezentate la nivelul sediului societatii au corespndente la nivelul santierelor, compartimente din cadrul santierelor avand o dimensiune mult mai restransa. Nota: organigrama Companiei este prezentata la sfarsitul acestui capitol. 3. Managementul societatii Formatia profesionala a cadrelor de conducere este tehnico- economica, corespunzatoare domeniului de activitate. Varsta madie a cadrelor de conducere este de 48 ani. Conducerea societatii poate fi caracterizata ca experimentata din punctual de vedere al vechimii, al specializarii si al prrofesionalismului si bine adaptata cerintelor economiei de piata. Activitatea manageriala se desfasoara astfel incat sa faca fata in mod superior caracterului specific al activitatii societatii. 4. Resurse umane Evolutia numarului mediu al personalului Companiei a fost urmatoarea: AaniAnul Numar salariati 2002 1271 2003 1291 2004 1492 2005 1502 2006 1587 2007 1707 2008 1873

Structura personalului corespunzatoare anului 2008 este urmatoarea: A. Clasificare dupa domeniul de activitate: CATEGORIA Pesronal de conducere (inclusive sefi de servicii) Personal de executie Alte categorii TOTAL NR. PERSOANE 13 1610 250 1873 % 0,70 85,95 13,35 100,00

Se poate aprecia ca structura personalului societatii, dupa domeniul de activitate, este corespunzatoare specificului acesteia. Ponderea de 85,95% a personalului muncitoresc indica un character dynamic al activitatii societatii. Personalul de executie sete reprezentat de urmatoarele meserii specifice:

- electricieni constructii- montaj 48,87% - soferi - lacatusi - mecanici auto - sudori - masinisti B. Clasificarea dupa studii: 9,77% 7,58% 2,83% 2,14% 2,51%

CATEGORIA Studii superioare Studii medii Studii generale TOTAL

NR. PERSOANE 147 631 1095 1873

% 7,85 33,69 58,46 100,00

Personalul cu studii superioare este reprezentat prin urmatoarele profiluri: - ingineri -subingineri 96 28

- economisti 23 C.`Clasificarea dupa varsta: VARSTA Sub 5 ani Sub 30- 40 de ani Sub 40- 50 de ani Peste 50 de ani TOTAL NR. PERSOANE 645 383 598 247 1873 % 34,44 20,45 31,93 13,18 100,00

Se constata ca 54,89% din numarul angajatilor au o varsta de pana la 40 de ani, ceea ce constituie o rezerva pentru activitatea viitoare a societatii. D. Clasificarea dupa vechimea in munca: VECHIME Sub 5 ani Sub 5- 10 ani Sub 10- 20 de ani Peste 50 de ani TOTAL E.Clasificarea dupa sexe: CSTEGORIA Barbati Femei TOTAL NR. PERSOANE 1692 181 1873 % 90,41 9,59 100,00 NR. PERSOANE 292 289 603 689 1873 % 15,59 15,43 32,19 36,79 100,00

Preponderenta numerica a barbatilor in raport cu femeile corespunde activitatii societatii.

5. Aspecte sociale Salarizarea medie in cadrul societatii este comparabila cu aceea pe economie. In cadrul societatii este organizat sindicatul liber ENERGOPETROL. La sediile santierelor s-au construit camine de nefamilisti si blocuri de locuinte pentru asigurarea unor conditii decente de viata salariatilor. Sindicatul este dispus sa accepte schimbari care pot conduce la cresterea eficientei activitatii societatii. CAP. II ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE Imobilizarile reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata de timp in activitate unitatii patrimoniale si care nu se consuma la prima utilizare. Ele alcatuiesc baza si mijloacele de actiune ale intreprinderii. Ca bunuri economice, activele fixe se caracterizate atat prin durabilitatea lor mai indelungata, cat si prin repetata lor participare la circuitul economic. Functia acestor bunuri este fixata in acativitatea economica si sociala a intreprinderii,

fara ca prin utilitatea lor sa se delimiteze ca bumuri destinate direct comercializarii. In concluzie ele nu se consuma sin u se inlocuiesc dupa prima utilizare. Dupa natura lor imobilizarile pot fi: - imobilizari necorporale; - imobilizari corporale; - imobilizari financiare. Imobilizarile corporale, denumite si imobilizari materiale sau active fixe tangibile sunt bunuri de exploatare stabile ale intreprinderii, in cadrul carora intra bunurile de folosinta indelungata, care indeplinesc urmatoarele caracteristici: - sunt utilizate in productia de bunuri, in prestarea de servicii, in activitati administrative sau sunt inchiriate clientilor; - au durata nrmala de functionare mai mare de un an. In categoria imobilizarilor corporale intra: - terenuri; - amenajari de terenuri - constructii; -masini; - utilaje si instalatii de lucru; - aparate si instalatii de masura, control si reglare; - mijloac de transport; - animale; - plantatii; - mobilier; - aparatura birotica;

- avansuri pentru instalatii. Potrivit contabilitatii romanesti, imobilizarile corporale, cu exceptia terenurilor si amenajarilor de terenuri, formau o subgrupa distincta, numita "mijloace fixe", insa reglementarile contabile conforme cu directivele europene nu mai definesc in mod explicit aceasta notiune. Activele incadrate in categoria mijlocelor fixe, trebuie sa aiba valoarea de intarre mai mare decatlimita minima prevazuta de lege, care in present este de 1.800 lei. Imobilizarile corpoarle in curs de executie sunt considerate o categorie distincta de active imobilizate.

1.CONTURI UTILIZATE Conturile care reflecta existenta, miscarea si amortizarea imobilizarilor corporale sunt cuprinse in grupele: - 21 "Imobilizari corporale; - 28 "Amortizari privind imobilizarile"; - 23 "Imobilizari in curs de executie si avansuri pentru imobilizari"; Contul 2111 "Terenuri" Contul 2112 "Amenajari de terenuri" Dupa continutul economic sunt conturi de imobilizari corporale, iar dupa functia contabila sunt conturi de active, care tin evidenta terenurilor si amenajarilor de terenuri (investitii care au ca scop punerea in valoare a terenurilor, sisteme de irigatii, de desecari, racordari la sisteme de alimentare cu energie, inprejmuiri, drumuri de acces etc.). Contul 212 "Constructii" Dupa continutul economic este un cont de imobilizari corporale, iar dupa functia contabila este un cont de active, care tine evidenta existentei si miscarii constructiilor. Contul 2131 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de

lucru" Contul 2132 "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare" Contul 2133 "Mijloace de transport" Contul 2134 "Animale si plantatii" Dupa continutul economic sunt conturi de imobilizari corporale, iar dupa functia contabila sunt conturi de active, care tin evidenta instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca si plantatiilor. Contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" Dupa continutul economic este un cont de imobilizari corporale, iar dupa functia contabila este un cont de active, care tine evidenta mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale. Conturile 2811-2814 "Amortizari privind imobilizarile corporale" Dupa continutul economic sunt conturi substractive sau rectificative ale valorii imobilizarilor corporale, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, care tin evidenta amortizarii imobilizarilr corporale. Comtul 231 "Imobilizari corporale in curs de executie" Dupa continutul economic este un cont de imobilizari corporale, iar dupa functia contabila este un cont de active, care tine evidenta imobilizarilor corporale in curs de esi a altor active corporale. Conturile 2811-2814 "Amortizari privind imobilizarile corporale" Dupa continutul economic sunt conturi substractive sau rectificative ale valorii imobilizarilor corporale, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, care tin evidenta amortizarii imobilizarilr corporale. Comtul 231 "Imobilizari corporale in curs de executie" Dupa continutul economic este un cont de imobilizari corporale, iar dupa functia contabila este un cont de active, care tine evidenta imobilizarilor corporale in curs de executie.

Contul 332 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale" Dupa continutul economic este un cont de imobilizari corporale, iar dupa functia contabila este un cont de active, care tine evidenta avansurilor acordate pentru imobiizari corporale. Alte conturi specifice, utilizate pentru inregistrarea imobilizarilor corporale: - 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital"; - 6811 "Cheltieli de exploatare privin amortizarea imobilizarilor"; - 7583 "Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital; - 8031 "Imobilizari corporale luate cu chirie". 2. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Imobilizarile corporale isi pierd treptat o parte din valoarea lor de intrebuintare ca urmare a folosirii lor, a actiunii agentilor naturali, a progresului ethnic.Aceasta depreciere fizica si valorica se numeste uzura. In functie de cauzele care o produc, uzura poate fi: - uzura fizica : generate de functionarea tehnica si mecanica, precum si de influenta factorilor naturali; - uzura morala: reprezinta procesul de invechire tehnologica, cauzata de evolutia rapida a tehnicii, de aparitia a noi masini cu performantemai ridicate. Expresia valorica a uzurii care se include in mod esalonat in cheltuieli se numeste amortizare.Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza, pe baza unui plan de amortizare, din luna urmatoare punerii in functiune a acestora si pana la recuperarea integrala a valorii de intrare. Entitatile economice isi amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare: lineara, degresiva, accelerate. Amortzarea lineara se realizeaza prin includerea in cheltuielie de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu duratele de utilizare ale imobilizarilor corporale. Amortizareaq lineara se calculeaza prin aprecierea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a imobilizariloc corporale.

Cota anuala de amortzare lineara se calculeaza prin divizarea numarului 100 la durata normala de utilizare. Al = Vi : T

Amortizarea degresiva presupune o amortizare mai accentuate a imobilizarrilor corporale in primii ani de la punerea in functiune. Utilizarea acstui regim de amortizare presupune calcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei de amortizare lineara cu unul din coeficientii urmatori: - 1,5 daca durata normala de utilizare a mobilizarilr corporale este cuprinsa intre 2si 5 ani, inclusive; - 2 daca durata normala de utilizare este cuprinsa intre 5 si 10 ani, inclusive; - 2,5 daca durata normala de utilizare este mai mare dee 10 ani. Ad = Vi x (Cota amortizarii : 100) Cota amortizarii = Norma unica x Coficientul de multiplicare Norma unica = 100 : T Amortizarea accelerate consta in includerea in primul an de functionare. In cheltuielile de exploatare a unei amortizari in cota de 50 % din valoarea de intrare. Acc = Vi x 50% Amortizarile anuale pentru exercitiile financiare urmatoare sunt calculate dupa sistemul linear, prin divizarea valorii ramase la numarul de ani de utilizare ramasi. A mortizarea degresiva si accelerate au avantajul ca atenueaza influenta uzurii morale, datorirta faptului ca prin aceste metode se recupereaza intr-un interval de timp mai scurt un cuantum mai mare din valoarea de intrare a imobilizarilr corporale. Aceste doua regimuri de amortizare produc si un avantajfiscal, prin amanarera la plata a impozitului pe profit., corespunzator cresterii cheltuielilor privind amortizarea in primii ani de utilizare a imobilizarii corporale.

EXEMPL privind amortizarea imobilizarile corporale:

Se intocmeste planul de amortizare liniara accelerate si degresiva pentru un utilaj achizitionat la o valoare de intrare de 20000, durata normala de utilizare este de 7 ani. Rezolvare: Al = Vi : T Al = 20 000 : 7 Al = 2 857 Aacc = Vi x 50 % Aacc1 = 10 000 Aacc2-7 = 10 000 : 6 = 1667 Cota Ad = Nu x Coeficient multiplicare Nu = 100 : 7 =14,28 Cota Ad = 14,28 x 2 = 28,56 % 1 an: Ad = 20000 x 28,56% = 5 712 2 an: Vr = 20 000 - 5 712 = 14 288 Ad = 14 288 x 28,56% = 4 081 Al = 14 288 : 6 = 2 381 Ad

Document Info

A fost util? Daca documentul a fost util si crezi ca merita sa adaugi un link catre el la tine in site Copiaza codul

Accesari: 1606 Apreciat:

Comenteaza documentul: Nu esti inregistrat Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta Creaza cont nou

in pagina web a site-ului tau.