Sunteți pe pagina 1din 41

Jean Moscopol Mana birjar

Click !
alaLul lndusLrlllor
lpodromul de galop 8aneasa
ln prezenL Casa resel
ClnemaLograf pe SLr Londra
alaLul SocleLaLll luncLlonarllor ubllcl
laLa Lahovarl cu sLaLula edllulul
Calea CrlvlLel cu 8uzesLl spre sLanga esLe laLa MaLache Macelaru
rlmarla Casa Alba e locul unde acum esLe 1eaLrul naLlonal
SanaLorlu ? locaLla
efllarea de 10 Mal
:c:resti 1918 - 1940
Casa AnLlcarllor
ManasLlrea Mlhalvoda (Arhlvele SLaLulul)
SplLalul 8rancovenesc
Ansamblul sLaLuar lC8raLlanu
Ansamblul de blocurl CarlLon
ColLul dlnLre bulevard sl sLrada Camplneanu (fosLa 8egala)
SLaLula lul Carol 1 ln faLa 8lblloLecll
CenLrale unlverslLare (lundaLla Carol)
Moscheea dln arcul Carol
8locul CarLea 8omaneasca
# Crucea de plaLra #
lundaLla alles acum ln faLa el esLe llbrarla nCl
8locul unarea
Casa llllpescu
alaLul llorescu
alaLul luncLlonarllor ubllcl
alaLul CradlsLeanu
oLel LafayeLLe lnLre magazlnul vlcLorla (LafayeLLe) sl alaLul CLC
Lampaglu llumlnaLul cu gaz
1eaLrul Llrlc unde era Cpera 8omana ln laLa valLer Maraclneanu langa Clsmlglu
acum se afla blocul #Llrlc" consLrulL pe locul unde a fosL LeaLrul
Casa Lucacl
Magazlnul Sora pe CrlvlLa ln dlagonala cu Cara de nord
lnsLlLuLul Medlco Legal rofesor Mlna Mlnovlcl
1eaLrul naLlonal (sala era LaplsaLa cu caLlfea rosle)
1eaLrul 8eglna Marla devenlL 1eaLrul de CpereLa laLa SenaLulul
1erasa CLeLelesanu esLe sub alaLul 1elefoanelor
8lserlca SfanLa vlnerl
1ramvalul cu cal
Complexul sLaLuar
1ake lonescu
ManasLlrea vacaresLl