Sunteți pe pagina 1din 1

sc RICO srl

Constanta

PROCES VERBAL PROBE INSTALATII Nr.data .

Cod

F-PO-08-12

Actualizare 2
Pag. 1/ 1

1-Presiunea de incercare la etanseitate la conductele de apa pentru retelele la care presiunile de serviciu sunt <de 6 bar (cca. 6 kgf / cm, va fi egala cu 2 x presiunea de regim indicata in proiect. La retelele in care se realizeaza presiunea de serviciu> 6 bar, presiunea de incercare va fi 1,5 x presiunea de regim, dar cel putin 10 bar (cca. 10 kgf / cm 2- Ridicarea presiuniiincepand de la 5 bar se va face treptat ridicand cu cca. 2 bar la 15 min pana la realizarea presiunii de incercare. 3-Conductele se vor mentine sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si imbinarilor, dar nu mai putin de 60 de minute. Intr-un interval de 60 de minute nu se admite scaderea presiunii cu mai mult de 10 % din presiunea de incercare. Presiunea in conducte se va realiza cu o pompa de mana cu piston, nefiind admise pompe centrifuge, in conformitatecu prevederile normativului 1 22 / 99. Se vor monta manometre la ambele capete ale tronsonului supus incercarii pe ramificatiidin tevi de 1