ACTIV SI PASIV

ACTIV SI PASIV

Elementele de activ si pasiv (utilizari si resurse) patrimoniale existente la un moment dat sunt reflectate cu ajutorul unui tabel cu doua parti de marimi egale , numit bilant.Partea stanga se numeste ACTIV si prezinta bunurile economice dupa componenta si destinatie, iar partea dreapta se numeste PASIV si prezinta sursele de finantare a bunurilor economice.Alaturi de acestea , in bilant este consemnat si rezultatul exercitiului sub forma de pierdere (in activ) sau profit (in pasiv).In cele doua parti , activ si pasiv , trebuie sa existe intotdeauna egalitate in virtutea principiului bilantier. Deoarece dubla reprezentare realizeaza o reflectare sub dublul aspect al aceluiasi patrimoniu , se poate deduce relatia : ACTIV (UTILIZARI)=PASIV (RESURSE) Aceasta relatie reprezinta ecuatia economica a bilantului , numita si egalitate bilantiera. Forma de principiu a bilantului se poate prezenta in felul urmator: BILANT CONTABIL incheiat la data de …………… ACTIV (UTILIZARI) 1.Specificarea in expresie valorica a bunurilor(mijloacelor economice ) PASIV(RESURSE) 1.Specificarea in marimi valorice a surselor de finantare a bunurilor economice 2.Profitul TOTAL PASIV

2.Pierderea TOTAL ACTIV

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful