Sunteți pe pagina 1din 9

Anul 179 (XXIII) Nr.

415

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Mari, 14 iunie 2011

SUMAR

Nr. ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE 302. Ordin al preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al edinei de deschidere a ofertelor i Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii ...................... 1.014. Ordin al ministrului sntii privind nfiinarea i funcionarea Registrului naional de diabet zaharat .... 1.181/C. Ordin al ministrului justiiei pentru aprobarea Regulamentului privind desfurarea activitii comisiei de disciplin pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului de probaiune ................ 1.616. Ordin al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale, interimar, privind modificarea i completarea modelului-cadru al contractului individual de munc, prevzut n anexa la Ordinul ministrului muncii i solidaritii sociale nr. 64/2003 .................................. 2.152. Ordin al ministrului finanelor publice privind raportarea unor indicatori economico-financiari prevzui n bugetele de venituri i cheltuieli ale operatorilor economici cu capital de stat ....................

Pagina

29 910

1113

14

1516

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 415/14.VI.2011

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE


AUTORITATEA NAIONAL PENTRU REGLEMENTAREA I MONITORIZAREA ACHIZIIILOR PUBLICE

ORDIN privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al edinei de deschidere a ofertelor i Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii
Avnd n vedere prevederile: Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, avnd n vedere: necesitatea fluidizrii i perfecionrii sistemului achiziiilor publice, pentru mbuntirea gradului de absorbie a fondurilor comunitare alocate Romniei; necesitatea standardizrii documentaiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, angajament asumat n cadrul discuiilor cu Comisia European; prevenirea apariiei erorilor i combaterea fenomenului corupiei n domeniul achiziiilor publice; prevenirea aplicrii de posibile corecii financiare de ctre Comisia European, n temeiul art. 5 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, aprobat cu modificri prin Legea nr. 111/2006, cu modificrile ulterioare, preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice emite urmtorul ordin: Art. 1. Se aprob formularul standard al Procesului-verbal al edinei de deschidere a ofertelor, prevzut n anexa nr. 1, i formularul standard al Raportului procedurii, prevzut n anexa nr. 2, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. Art. 2. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul ordin. Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, Cristina Tril Bucureti, 1 iunie 2011. Nr. 302.
ANEXA Nr. 1

PROCES-VERBAL al edinei de deschidere a ofertelor ........................................................................................


(denumirea i sediul autoritii contractante)

PROCES-VERBAL

al edinei de deschidere a ofertelor ncheiat astzi, ., cu ocazia deschiderii ofertelor depuse n vederea atribuirii contractului de achiziie public ncheierii acordului-cadru (se bifeaz opiunea aplicabil) avnd ca obiect . cod CPV . nr. invitaie/anun de participare valoare estimat . Procedura de atribuire este: Licitaie deschis Licitaie restrns Dialog competitiv

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 415/14.VI.2011 Cerere de oferte (se bifeaz opiunea aplicabil)

Autoritatea contractant a ales s organizeze edina de deschidere a ofertelor/soluiilor atunci cnd procedura de atribuire aplicat este: Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare Negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare Concurs de soluii (se bifeaz opiunea aplicabil) Se utilizeaz licitaia electronic ca etap final a procedurii de atribuire: Da Nu Comisia de evaluare numit prin ............... nr. .............. din data ................, compus din: ., preedinte cu/fr drept de vot; ........................................., membru; .........................................., membru de rezerv, a procedat astzi, ., ora , la .............................................................................................................,
(se precizeaz locul deschiderii ofertelor, cel indicat n anunul/invitaia de participare)

la deschiderea ofertelor depuse. Preedintele comisiei de evaluare informeaz c procedura de achiziie public s-a organizat n conformitate cu: (se enumer actele normative) 1. ............................................................................................................................................................................................ 2. ............................................................................................................................................................................................ Preedintele comisiei de evaluare declar deschis edina, d citire componenei comisiei i invit membrii acesteia s reconfirme declaraiile de confidenialitate, imparialitate i disponibilitate, care se anexeaz prezentului proces-verbal de deschidere. Nu s-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire/descriptiv/de concurs ori, dup caz, s-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire/descriptiv/de concurs astfel: 1. S.C. ................................. prin adresa nr. ............ din ..................... 2. S.C. ................................. prin adresa nr. ............ din ..................... 3. S.C. ................................. prin adresa nr. .............din ...................... n cazul aplicrii procedurii de licitaie deschis sau licitaie restrns, rspunsurile la solicitrile de clarificare au fost publicate n Sistemul electronic de achiziii publice ntr-un document ataat anunului/invitaiei de participare. n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv, de negociere sau a concursului de soluii, rspunsurile la solicitrile de clarificare au fost transmise tuturor candidailor selectai/preselectai/concurenilor. Contestaii depuse la documentaie/clarificri la documentaie/rspunsul autoritii la solicitrile de clarificri primite de la operatorii economici: Denumirea contestatarului: Motive: Decizie/Decizii: Operatorii economici au depus oferte astfel: n termenul-limit, urmtorii: 1. S.C. ....................... cu adresa nr. ......../.................., ora ............. 2. S.C. ....................... cu adresa nr. ......../.................., ora ............. oferte ntrziate (dac este cazul): 1. S.C. ....................... cu adresa nr. ......../.................., ora ............. 2. S.C. ....................... cu adresa nr. ......../.................., ora ............. La edina de deschidere particip ofertani i/sau reprezentanii mputernicii ai acestora, dup cum urmeaz:
Nr. crt. Ofertani/candidai Numele/prenumele reprezentantului mputernicit Nr./data actului de mputernicire

1. ...

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 415/14.VI.2011 Se trece la deschiderea ofertelor. Toi participanii recunosc integritatea plicurilor care conin ofertele. Se consemneaz lista documentelor depuse de fiecare operator economic i se d citire datelor principale ale fiecrei

oferte.

LOT 1*: Valoare estimat:


Ofertant Ofertant 1 Ofertant 2 Ofertant 3 Ofertant ...

Elementele principale ale ofertei i lista documentelor depuse

Pre Perioada de valabilitate a ofertei ............ Exemplu: Declaraie pe propria rspundere ............
*) Dac este cazul.

Operatorii economici ale cror oferte au fost respinse n cadrul edinei de deschidere i motivele respingerii sunt urmtorii/urmtoarele:
Nr. crt. Motivul respingerii Denumirea operatorului economic Ofert ntrziat Lips/neconformitate garanie de participare

1. .....

S-au solicitat clarificri operatorilor economici dup cum urmeaz: ................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................... Preedintele comisiei de evaluare declar nchise lucrrile edinei de deschidere a ofertelor, urmnd ca membrii acesteia, mpreun cu experii cooptai (dup caz), s analizeze n detaliu ofertele, n edine ulterioare, n conformitate cu cele stabilite prin documentaia de atribuire i cu clarificrile precizate la deschidere. Drept care s-a ncheiat prezentul proces-verbal ntr-un singur exemplar original, care va fi transmis tuturor ofertanilor. Spaiu destinat observatorilor Ministerului Finanelor Publice Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice/Direciei Generale a Finanelor Publice ................... Compartimentul de Verificare a Achiziiilor Publice desemnai prin Decizia de verificare nr. .................../...................... ................................................................................................ ..................................................................................................
(descrierea observaiilor rezultate din activitatea de verificare)

Comisia de evaluare Preedinte ..........................................................................


(numele, prenumele i semntura)

Membru ..............................................................................
(numele, prenumele i semntura)

Membru ..............................................................................
(numele, prenumele i semntura)

Observatori desemnai ................................................................................................


(numele, prenumele i semntura)

Reprezentanii operatorilor economici ................................................................


(numele, prenumele i semntura i, dup caz, observaii/obiecii)

.................................................................................................
(numele, prenumele i semntura)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 415/14.VI.2011 Denumirea i sediul autoritii contractante Aprobat Conductorul autoritii contractante OPINIA Ministerului Finanelor Publice Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice (MFP UCVAP)/Direciei Generale a Finanelor Publice (DGFP) .................... Compartimentul de Verificare a Achiziiilor Publice (CVAP) rezultat n urma activitii de verificare procedural, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 228/2007, cu modificrile i completrile ulterioare Director general/Director executiv (numele i prenumele, semntura i tampila) o Fr observaii o Cu observaii ............................... ............................... ...............................
RAPORTUL PROCEDURII

5
ANEXA Nr. 2

Referine: procedura aplicat; obiectul contractului i codul CPV; nr. anun/invitaie de participare n SEAP/JOUE/erate; nr. anun de intenie (dup caz); sursa de finanare. Coninutul raportului (cuprins):
Capitolul 1 Informaii generale

1.1. Legislaia aplicabil 1.2. Calendarul procedurii de atribuire 1.3. Observatori UCVAP/CVAP
Capitolul 2 Modul de desfurare a procedurii de achiziie public

2.1. Solicitri/rspunsuri la clarificri pn la termenul-limit de depunere 2.2. edina de deschidere a ofertelor 2.3. Procesul de evaluare Calificarea/selecia ofertanilor/candidailor Evaluarea propunerilor tehnice Evaluarea propunerilor financiare Aplicarea criteriului de atribuire
Capitolul 3 Concluzii i semnturi

Anexe: 1. Procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor 2. nscrisurile edinelor de evaluare ulterioare edinei de deschidere, dup caz 3. Rapoartele de specialitate ale experilor cooptai, dup caz CAPITOLUL 1 Informaii generale
1.1. Legislaia aplicabil

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. ....................................................................................................................................................................................................

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 415/14.VI.2011


1.2. Calendarul procedurii de atribuire
Calendarul derulrii procedurii de atribuire Data/ora Locul

Anun/invitaie de participare Publicarea documentaiei Solicitri de clarificri/rspunsuri Termenul-limit de depunere a candidaturilor Termenul-limit de depunere a ofertelor edina de deschidere a ofertelor edina de evaluare nr. 1 edina de evaluare nr. 2 ....................... Raportul procedurii semnat de comisia de evaluare Comisia de evaluare i experii cooptai, dup caz: a) Decizia de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor nr. .../....:
Nr. crt. Numele i prenumele Calitatea

1. 2. 3.

................. .............. ............

Preedinte cu/fr drept de vot Membru Membru de rezerv

b) Decizia de desemnare a experilor cooptai nr. ........../............:


Nr. crt. Numele i prenumele Atribuii i responsabiliti Motivarea necesitii

1. 2.

................. ..............

............................ .................................

1.3. Observatori UCVAP/CVAP


Prezent la ntlnirile comisiei de evaluare din zilele:

Nr. crt.

Numele i prenumele

Structura MFP/DGFP Nr./data deciziei de verificare

1. 2.

............................... ...............................

Decizia UCVAP/CVAP nr. ...../............... Decizia UCVAP/CVAP nr. ...../............... CAPITOLUL 2 Modul de desfurare a procedurii de achiziie public

2.1. Solicitri/rspunsuri la clarificri pn la termenul-limit de depunere a candidaturilor/ofertelor

Documentaia de atribuire/descriptiv/de concurs a fost publicat n SEAP nu a fost publicat/publicat integral n SEAP din urmtoarele motive .......................... Nu s-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire ori, dup caz, s-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire, astfel: 1. S.C. ............................... prin adresa nr. ............din ..................... 2. S.C. ............................... prin adresa nr. ........... din ..................... 3. S.C. ............................... prin adresa nr. ........... din ..................... Rspunsurile la solicitrile de clarificare au fost publicate n SEAP ntr-un document ataat anunului/invitaiei de participare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 415/14.VI.2011

Contestaii depuse la documentaie/clarificri la documentaie/rspunsul autoritii la solicitrile de clarificri primite de la operatorii economici: Denumirea contestatarului: Motive: Decizie/Decizii:
2.2. edina de deschidere a ofertelor

Deschiderea ofertelor a avut loc la .....................................................................................................................................,


(se precizeaz locul deschiderii indicat n anunul/invitaia de participare)

n ziua de ...................., ora ........, n prezena membrilor comisiei de evaluare, a reprezentanilor mputernicii ai ofertanilor i a observatorilor desemnai, dup caz. Au depus ofert urmtorii operatori economici:
Nr. de nregistrare a ofertei Data/ora/locul Observaii Denumirea ofertantului/Reprezentantul mputernicit Lot* I.M.M.

Oferte respinse n cadrul edinei de deschidere:


Denumirea ofertantului Lot* Motivul respingerii Observaii

Preurile i, dup caz, alte elemente principale ale ofertelor citite n cadrul edinei de deschidere a ofertelor: LOT 1*: Valoare estimat:
Ofertant Ofertant 1 Ofertant 2 Ofertant 3 Ofertant ...

Elementele principale ale ofertei

Pre Exemplu: Termen de execuie ............ Comisia de evaluare a consemnat existena documentelor prezentate de ctre ofertani n Lista documentelor prezentate de ofertani din cadrul Procesului-verbal de deschidere nr. ............ din ..............................
*) Dac este cazul.

S-au solicitat clarificri operatorilor economici dup cum urmeaz: ............................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................
2.3. Procesul de evaluare
Calificarea/selecia ofertanilor/candidailor

LOT 1*:
Ofertani Cerine minime de calificare publicate n anunul/invitaia de participare Ofertant 1 Ofertant ... Observaii (Clarificri solicitate/rspunsuri)

Admis/Respins Pentru fiecare ofertant se va meniona succint, dar precis modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine, inclusiv, dac au fost solicitate, diverse valori, cantiti sau altele asemenea.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 415/14.VI.2011


Evaluarea propunerilor tehnice

LOT 1*:
Ofertani Cerine minime din caietul de sarcini Ofertant 1 Ofertant ... Observaii (Clarificri solicitate/rspunsuri)

Conform/Neconform Pentru fiecare ofertant va fi menionat succint, dar precis modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine.
Evaluarea propunerilor financiare

Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existenei coreciilor admise de lege, al ncadrrii n valoarea estimat a contractului, al preului aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat etc. Comisia de evaluare a solicitat clarificri ofertanilor dup cum urmeaz: ............................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Urmtoarele oferte au fost declarate inacceptabile:
Denumirea ofertantului Lot* Motivul respingerii Observaii

*) Dac este cazul.

Utilizarea licitaiei electronice, dac este cazul:


Ofertani Ofertant 1 Ofertant ... Clasament SEAP Clarificri solicitate/ rspunsuri

Elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare

Pre ............
Aplicarea criteriului de atribuire

Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile. a) n cazul preului cel mai sczut, clasamentul ofertanilor care au depus oferte admisibile este urmtorul: 1. ........................................................................................................................................................................................... 2. .......................................................................................................................................................................................... b) n cazul criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, clasamentul ofertanilor care au depus oferte admisibile este urmtorul: LOT 1*
Ofertani Elementele criteriului de atribuire Ofertant 1 Ofertant ... Punctaj total Clasament

Pre Punctaj .............. .............. Clasamentul are la baz Fia centralizatoare a Comisiei de evaluare cuprinznd punctajele individuale ale membrilor acesteia anexat, nsoite de motivare.
*) Dac este cazul.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 415/14.VI.2011 CAPITOLUL 3 Concluzii i semnturi

Comisia de evaluare, avnd la baz procesul de evaluare desfurat i relatat n prezentul Raport al procedurii, h o t r t e: Oferta declarat ctigtoare a contractului de achiziie public avnd ca obiect ................................ este cea depus de ofertantul ............................... (se specific dac este IMM), cu o propunere financiar, fr TVA, de .......................... lei, respectiv ................ euro. Dac este aplicabil, se va meniona partea din contract pe care acesta/acetia a/au declarat c o subcontracteaz mpreun cu ......................................................................................................................................................................................
(denumirea/numele subcontractanilor)

Drept care s-a ncheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astzi,......................, la sediul autoritii contractante. Dac este aplicabil, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire: ..............................................................................................................................................................................................
(motive)

Spaiu destinat observatorilor MFP UCVAP/DGFP ......... CVAP desemnai prin Decizia de verificare nr. ........./............... ................................................................................................ ..................................................................................................
(descrierea observaiilor rezultate din activitatea de verificare)

Comisia de evaluare Preedinte (dac este membru al comisiei)................................................


(numele, prenumele i semntura)

Membru ...........................................................
(numele, prenumele i semntura)

Membru ...........................................................
(numele, prenumele i semntura)

Observatori desemnai ................................................................................................


(numele, prenumele i semntura)

.................................................................................................
(numele, prenumele i semntura)

Preedintele comisiei de evaluare (fr drept de vot) ................................................................


(numele i prenume)

MINISTERUL SNTII

ORDIN privind nfiinarea i funcionarea Registrului naional de diabet zaharat


Vznd Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.756/2011 al Direciei asisten medical i al Serviciului pentru programe de sntate, avnd n vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i Hotrrea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naionale de sntate pentru anii 2011 i 2012, cu modificrile ulterioare, n temeiul art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul sntii emite urmtorul ordin: Art. 1. (1) Se aprob nfiinarea Registrului naional de diabet zaharat n cadrul Institutului Naional de Sntate Public. (2) n vederea realizrii i implementrii Registrului naional de diabet zaharat se utilizeaz programul informatic Ro Diab Diabetes Patient Management System. (3) Programul informatic Ro Diab Diabetes Patient Management System prevzut la alin. (2) este pus la dispoziia unitilor care deruleaz Programul naional de diabet zaharat de ctre Ministerul Sntii. Art. 2. (1) Coordonarea tiinific a Registrului naional de diabet zaharat este asigurat de ctre Comisia de diabet a Ministerului Sntii. (2) Coordonarea tehnic la nivel naional a Registrului naional de diabet zaharat este asigurat de ctre Institutul Naional de Sntate Public, prin urmtoarele structuri de specialitate proprii: a) Centrul Naional de Statistic i Informatic n Sntate Public;