Catalog Sika

Catalog Produse

Sika România S.R.L.
Braşov 500450, Str. Ioan Clopoţel Nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 Email: office.brasov@ro.sika.com www.sika.ro
Catalog General Sika România V3 / Marketing /09/2011

Soluţii Sika pentru Construcţii

Pulverizarea betonului

Impermeabilizări

Pardoseli industriale

Protecţii anticorozive şi la foc

Sigilarea rosturilor

Reparaţia şi protecţia structurilor din beton

Ancorări şi subturnări

Lipirea faţadelor din sticlă

Membrane acoperiş

Conţinut
Sika – Lider mondial în materiale chimice pentru construcţii, din 1910 Soluţii Sika pentru producerea Betoanelor şi a Cimentului Soluţii Sika pentru Subturnări şi Ancorări Soluţii Sika pentru Reparaţii şi Protecţii pe Betoane Soluţii Sika pentru Impermeabilizări Soluţii Sika pentru Sigilarea Rosturilor Soluţii Sika pentru Consolidări Structurale Soluţii Sika pentru Pardoseli, Acoperiri şi Lipirea parchetului Soluţii Sika pentru Acoperişuri Soluţii Sika pentru Protecţia anticorozivă şi la foc 6 8 18 22 32 42 50 56 68 74

Soluţii de lipire a pardoselilor din lemn pentru interiorul Royal Danish Playhouse, Copenhaga, Danemarca
© Photo: Tom Jersøe

1

Sika – Lider mondial în materiale chimice pentru construcţii, din 1910

Sika s-a înfiinţat în Zurich la începutul secolului 20

Un desen de Kasper Winkler

Tehnologii inovatoare

Producţie avansată

Suport în şantier

Furnizor de încredere, în şantier şi magazine

Suport tehnic specializat

Focus pe protecţia mediului

O companie cu o istorie de peste 100 de ani
Istoria Sika a început în 1910, când tunelul feroviar Gotthard, care traveresează Alpii elveţieni, a trebuit să fie electrificat şi a necesitat un sistem sigur de etanşare împotriva apei. Kaspar Winker este cel care a creat o soluţie complet nouă pentru impermeabilizarea mortarelor şi a betoanelor, acel moment reprezentând începutul Sika. Astăzi Sika este liderul mondial în producerea materialelor chimice speciale pentru construcţii şi industrie, furnizând sisteme complete şi soluţii specializate. Produsele sunt utilizate în toată lumea, Sika având subsidiare în peste 70 de ţări din întreaga lume.

Materiale şi soluţii de cea mai bună calitate

Sika furnizează soluţii inteligente cu cele mai avansate tehnologii, ser vicii impecabile datorită experienţei bogate şi expertizei unice. Sika are numeroase proiecte de referinţă de succes în întreaga lume şi este celebră pentru soluţiile sale de construcţii de încredere şi de calitate superioară, ce corespund celor mai recente standarde şi reglementări.

Contribuţie activă pentru un mediu durabil

Logistică eficientă

Inovaţie şi Tehnologie
Datorită Departamentelor de Cercetare şi Dezvoltare centrale şi regionale din întreaga lume, Sika este un deschizător de drumuri în inovaţiile tehnologice care răspund provocărilor mondiale. La nivel central, Sika Technology AG ocupă locul principal în programele de cercetare pe termen lung pentru Grupul Sika. Aceste programe de cercetare inovatoare sunt aliniate cu competenţele fundamentale ale Sika şi se bazează pe soluţii pentru producţia de beton, etanşarea împotriva pătrunderii apei, sisteme de acoperiş, etanşarea, lipirea, izolarea, repararea şi protejarea structurilor, precum şi inovaţii în sigilarea faţadelor din sticlă şi oţel. Dezvoltarea acestor inovaţii, ca urmare a programelor de cercetare, este responsabilitatea celor 11 Centre regionale de tehnologie situate pe continentele americane, în Europa şi Asia. Produsele şi sistemele sunt dezvoltate şi adaptate la nivel regional pentru a corespunde nevoilor pieţii şi cerinţelor specifice. Dezvoltarea produselor din fiecare ţară este realizată de Sika în laboratoarele proprii. Produsele sunt evaluate şi adaptate la condiţiile, reglementările şi producţia locală. Acest proces facilitează optimizarea costului pentru producţie şi stabilirea unui preţ de piaţă competitiv. Sediul Sika Elveţia

Departamentul Logistic Sika gestionează lanţul extins de furnizare globală. Acesta include achiziţionarea celor mai bune materii prime disponibile la preţuri competitive şi producţia la cele mai înalte standarde de calitate. Departamentul Operaţional Sika dezvoltă ambalaje inovatoare şi inteligente, asigură depozitarea produselor şi furnizarea în timp util pentru clienţii noştri din întreaga lume.

Un mediu durabil şi îmbunătăţit reprezintă obiectivele esenţiale permanente ale cercetării şi dezvoltării de tehnologii inovatoare Sika. Câteva exemple tipice sunt contribuţiile aduse dezvoltării de acoperişuri verzi şi atingerea standardelor înalte la produsele cu VOC scăzut pentru pardoseli şi pentru straturi de protecţie. Adezivii Sika pentru sistemele de panouri solare şi pentru generatoarele de energie eoliană contribuie indirect la protejarea mediului înconjurător: energia astfel obţinută înseamnă reducerea consumului de apă şi al emisiilor de dioxid de carbon. În plus, Sika este membră a diverselor organizaţii de mediu precum UNEP (Programul de mediu al Organizaţiei Naţiunilor Unite) şi SBCI (Iniţiativa clădirilor şi construcţiilor durabile). Sika susţine constant diverse proiecte ecologice globale, de exemplu reţeaua de lacuri internaţională „Living Lakes” („Lacurile vii”) organizată de Fondul global al naturii.

Liderul de piaţă Nr. 1 se bazează U n s i m ţ p u t e r n i c pe parteneriate de succes Responsabilităţii Sociale
Sika, un furnizor pentru o gamă largă pentru soluţii de construcţii, îşi consideră toţi clienţii a fi parteneri de afaceri, inclusiv beneficiarii, arhitecţii şi inginerii, antreprenorii şi distribuitorii. Pentru a-şi ajuta clienţii să aibă un succes mai mare, Sika urmăreşte să creeze o valoare adăugată pentru beneficiul reciproc în întregul lanţ de valoare al proiectului. Echipele de vânzări şi de servicii tehnice Sika sunt disponibile pentru a oferi asistenţă clienţilor în fiecare etapă a proiectului de construcţie: de la etapa iniţială de consultare şi specificaţie, continuând cu etapa de planificare a proiectului, aplicarea produselor în şantier şi încheind cu controlul calităţii şi predarea finală a lucrărilor. Sika oferă de asemenea concepte de garanţie personalizată şi planuri de întreţinere pentru oferirea unei garanţii suplimentare. Sika deţine experienţa tehnică necesară şi resursele pentru a oferi aceste s e r v i c i i s u p l i m e n t a r e cl i e n ţ i l o r s ă i .

al

Sika urmăreşte şi promovează în mod activ cele mai înalte standarde de sănătate şi siguranţă pentru oamenii şi clienţii noştri. Sika a fost implicată în Programul de Îngrijire responsabilă a industriei chimice încă din 1992, contribuind de asemenea pe plan local la numeroase programe sociale. Fundaţia Romuald Burkard a fost înfiinţată în 2005 de către acţionarii majoritari Sika, descendenţi ai lui Kasper Winkler, pentru furnizarea unui ajutor direct proiectelor sociale şi ecologice selectate în ţările aflate în curs de dezvoltare

3

Soluţii Sika pentru producerea Cimentului şi a Betoanelor

Staţii de betoane

Producţia de beton în şantier

Industria producătoare de prefabricate

Pavele

Producţia cimentului

Beton pulverizat

Aplicaţii de beton special

Produse auxiliare pentru betoane

Competenţe
Oriunde se construieşte o clădire sau o structură de construcţii din beton, Sika are deja un istoric dovedit. Cu ajutorul amestecurilor şi aditivilor pentru îmbunătăţirea calităţii şi lucrabilităţii betonului, Sika deţine o gamă extinsă de produse care garantează eficienţă şi costuri rentabile. Sika este de asemenea un furnizor de încredere pentru industria prefabricatelor şi pentru betonul preparat la faţa locului.

Tehnologie şi Calitate
Din 1910, Sika s-a aflat întotdeauna în poziţia de lider în producerea de aditivi de calitate pentru beton şi mortar. În calitate de lider în domeniul tehnologiilor pentru producţia betonului şi a cimentului, Sika urmăreşte să corespundă celor mai recente solicitări de piaţă, cererilor ecologice şi reglementărilor noi. Cea mai recentă dezvoltare de succes Sika include tehnologia Sika® ViscoCrete® care îmbunătăţeşte performanţa proprietăţilor betonului proaspăt şi întărit.

Servicii şi Suport
n Reţete de amestec pentru beton n Asistenţă pentru testarea în laborator şi pe şantier a aditivilor pentru betoane n Sisteme de dispersare şi dozare

Ghid de selecţie Soluţii şi Produse Sika
Tipuri de aplicaţii Aditivi pentru reducerea consumul de apă Aditivi pentru controlul întăririi Soluţii Sika
Sika® ViscoCrete® Sikaplast® Sikament® Sika® Retarder® SikaTard® SikaRapid® Sigunit®

Descriere
Super-plastifiant deosebit de eficient pe bază de policarboxilaţi. Putere de plastifiere ridicată, lucrabilitate şi eficienţă înaltă. Super-plastifiant convenţional, folosit pentru o gamă largă de aplicaţii. Efecte de întârziere puternice > 24 ore în funcţie de condiţiile de turnare şi de proiectare a amestecului. Stabilizarea îndelungată a consistenţei pentru betonul pulverizat prin controlarea hidratării cimentului. Rezistenţă iniţială ridicată care creşte în timpul întăririi. Accelerator pentru beton torcretat pentru aplicaţiile prin pulverizare. Reduceri importante ale contracţiilor betonului. Posibilitate de contractare de până la 40%. Amestecurile permit o reducere semnificativă a coroziunii armăturilor. Controlul cantităţii de aer antrenat în beton pentru îmbunătăţirea lucrabilităţii şi rezistenţei la îngheţ. Conţine dioxid de siliciu în stare gazoasă. Îmbunătăţeşte semnificativ rezistenţa şi a durabilitatea betonului. Utilizat pentru accelerarea producţiei de beton şi pentru reducerea consumului de energie. Pentru dezvoltarea rezistenţei şi pentru optimizarea celorlalte proprietăţi.

Aditivi pentru îmbunătăţirea durabilităţii

Sika® Control Sika® FerroGard® SikaAer® SikaFume®

Aditivi de măcinare

SikaGrind® Sika® ViscoCrete®

Specialitatea Sika
Gama Sika® ViscoCrete® este o gamă de superplastifianţi de renume mondial. Aceasta este utilizată pentru îmbunătăţirea proprietăţilor betonului proaspăt şi întărit cu avantaje excelente ale raportului cost-performanţă. Dezvoltarea ulterioară cu polimeri, realizată de Sika, permite rezultate incredibile. Sika® ViscoCrete® sub formă de pulbere este furnizat în saci sau vrac şi este utilizat, de asemenea, pentru produsele uscate pe bază de ciment.

Soluţii pentru beton, Centura Barajului Hoover Fluviul Colorado, SUA

5

o reducere a raportului apă-ciment. uniform distribuiţi în masa betonului.8% din masa cimentului Antrenor de aer folosit la realizarea betoanelor cu rezistenţe crescute la gelivitate şi la acţiunea sărurilor antiîngheţ. Are ca efect realizarea unei reţele de pori fini de 200 kg aer. Substanţa de bază: stearat de Reduce sucţiunea capilară.0 kg/dmc Substanţa de bază: tenside sintetice Dozaj: 0.02-0. beton cu lucrabilitate prelungită şi alte tipuri de beton performant. platforme de beton aflate în exterior şi la şape şi mortare.0% din masa cimentului Superfluidizant folosit pentru realizarea betoanelor cu cerinţe de rezistenţe iniţiale ridicate. Folosit în special pentru elemente prefabricate.5% din masa cimentului Superfluidizant folosit pentru realizarea betoanelor de înaltă calitate. pierdere minimă de lucrabilitate. lucrabilitate mare şi raport apă-ciment mic.1-0.2.08 kg/dmc Substanţa de bază: policarboxilat modificat Dozaj: 0.5% din masa cimentului 30 kg 220 kg 1000 kg Impermeabilizanţi (DM) Sika DM2 Lichid albicios Impermeabilizant şi hidrofobizant pentru betoane.04 kg/dmc Substanţa de bază: policarboxilat modificat Dozaj: 0. 30 kg 200 kg 1000 kg Sika LPS A-94-3 Lichid maroniu Densitate: 1. a betoanelor impermeabile şi a celor aparente. fără tendinţe de segregare.16 kg/dmc Substanţa de bază: lignosulfonat Dozaj: 0. o mai bună omogenizare.15 kg/dmc Substanţa de bază: lignosulfat Dozaj: 0. 30 kg 220 kg 1000 kg Sika ViscoCrete .03 kg/dmc Dozaj: 0.2% din masa cimentului Superfluidizant folosit pentru realizarea betoanelor de transport. fără a da tendinţe de segregare.150 kg/dmc Substanţa de bază: policarboxilat eter Dozaj: 0.0. fără a da tendinţe de segregare.95% din masa cimentului Fluidizant folosit la producerea de betoane. Este folosit la realizarea betoanelor pompabile.16 kg/dmc Substanţa de bază: lignosulfat Dozaj: 0.8% din masa cimentului 20 kg Antrenor de aer folosit la realizarea betoanelor cu rezistenţe crescute la gelivitate. poduri.1050 Lichid gălbui Densitate: 1.20 . o mai bună omogenizare. ce permite reducerea necesarului de apă cu 5-15% faţă de proba martor.5% din masa cimentului Superfluidizant universal cu efect puternic utilizat pentru producerea betonului de transport: timp de transport şi lucrabilitate prelungite. obţinându-se un beton vârtos. o lucrabilitate mult îmbunătăţită. inclusiv la temperaturi mari.90% din masa cimentului Fluidizant pentru beton cu aplicabilitate universală. având un raport apă-ciment deosebit de scăzut.2. o reducere a raportului apă-ciment.06 kg/dmc Substanţa de bază: policarboxilat eter Dozaj: 0. poduri.20 . betoane de transport pentru elemente cu armături şi precomprimate.04 kg/dmc Substanţa de bază: policarboxilat eter Dozaj: 0. 30 kg 220 kg 1000 kg 7 Produse pentru betoane . beton cu performanţe ridicate şi beton auto-compactant. Menţine lucrabilitatea şi consistenţa pe timp îndelungat.20 HE Lichid maro deschis Densitate: 1. 5 kg 25 kg 30 kg 1000 kg Antrenori de aer (LP) Sika LPS A-94 Lichid maroniu Densitate: 1. 1000 kg Descriere Descriere Ambalaj Sikaplastiment BV 40 Lichid maron Densitate: 1.2. Este folosit la realizarea betoanelor pompabile. Este folosit cu precădere 1000 kg la construcţia de şosele.1020X Lichid maroniu Densitate: 1. calciu Densitate: 1. având un raport apă-ciment deosebit de scăzut.80% din masa cimentului Fluidizant folosit la producerea de betoane.20 .0 kg/dmc Substanţa de bază: tenside sintetice Dozaj: 0. Este folosit cu precădere pentru beton de transport.20 . folosit pentru obţinerea de betoane de transport de consistenţă normală şi lucrabilitate extinsă. 1000 kg Sika ViscoCrete . fără tendinţe de segregare. beton cu lucrabilitate prelungită.0. Are ca efect realizarea unei reţele de pori fini de aer uniform distribuiţi în masa betonului. obţinându-se un beton vârtos.Aditivi pentru betoane Fluidizanţi (BV) Produs SIka BV 3 M Lichid maron Densitate: 1.20 . 30 kg 220 kg 1000 kg Aditivi pentru betoane Superfluidizanţi (FM) Ambalaj Produs Sikaplast .8 % din cantitatea de ciment 30 kg 200 kg 1000 kg Sika ViscoCrete .2. Superfluidizanţi (FM) Sika ViscoCrete .20 .1040 Lichid gălbui Densitate: 1. pentru obţinerea unei lucrabilităţi crescute. Este folosit cu precădere pentru beton de transport.2 . o lucrabilitate mult îmbunătăţită.20 . o dispersie şi hidratare mai bună a cimentului. Superfluidizant folosit pentru realizarea betoanelor de înaltă calitate.20 .4021 Lichid maroniu Densitate: 1. pentru obţinerea unei lucrabilităţi crescute.0. 30 kg Sikaplastiment BV 101 Lichid maroniu Densitate: 1. platforme de beton aflate în exterior şi la şape şi mortare. Este folosit cu precădere la construcţia de şosele.0.

care ar putea periclita calitatea betonului turnat. beton de transport pe timp călduros. şape.2-0. 30 kg 200 kg 1000 kg Întârzietori (VZ) Sika VZ 1 Lichid roşu deschis Densitate: 1. Produs Sika FS 1 Lichid culoare deschisă Densitate: 1. apă de suprafaţă.). dacă se anticipează o scădere a temperaturii exterioare. 25 kg Sika Retarder Lichid gălbui Densitate: 1. Are ca efect creşterea rezistenţelor la agresiuni chimice. Are ca efect scăderea vitezei de hidratare a cimentului şi implicit scăderea căldurii de hidratare.0 % din masa cimentului 1000 kg 9 Produse pentru betoane . articolelor ornamentale pentru grădini.05 kg/dmc Substanţa de bază: rodanid Dozaj: 1.5% din masa cimentului Aditivi pentru betoane Antiîngheţ (FS) Ambalaj 30 kg 200 kg 1000 kg Descriere Plastifiant folosit la producerea betoanelor pentru realizarea pavelelor.1% din masa cimentului Accelerator de întărire şi de protecţie antiîngheţ.Aditivi pentru betoane Plastifianţi Produs Sika Paver AE 300 (Paver Plus 31) Lichid alb Densitate: 1. a dozajelor scăzute de ciment sau a unor agregate neadecvate. Este folosit la turnarea elementelor masive. 30 kg 200 kg 1000 kg Spumanţi (SB) Sika SB 2 Lichid gălbui Densitate: 1.4 kg/dmc Substanţa de bază: nitrat de calciu Dozaj: 1% din masa cimentului Descriere Ambalaj Aditiv antiîngheţ folosit la realizarea betoanelor turnate pe timp 4 kg friguros. rezistenţe iniţiale mari şi obţinerea unor betoane cu impermeabilitate crescută. Respectivele betoane pot fi folosite pentru umplerea de goluri pentru şape termoizolante. de bază: fosfaţi modificaţi Dozaj: 0.C.26 kg/l Substanţa de bază: săruri anorganice Dozaj: 1 % din masa cimentului Sika Frostschutz este un aditiv antiîngheţ. Amestecat în masa betonunlui. folosit la producerea betoanelor la care se doreşte întărire rapidă. pentru straturi de egalizare.8 kg/dmc. folosit la prepararea betoanelor turnate iarna. constribuind astfel la obţinerea unor rezistenţe iniţiale ridicate. scăzând aderenţa betonului la poanson. cu greutăţi specifice 0. 30 kg 190 kg 900 kg Acceleratori (BE) Sika BE 5 Lichid maron Densitate: 1.1 . Amestecat în masa betonului. pentru poduri.2 – 2. Are ca efect o mai bună omogenizare a amestecului şi o creştere a lucrabilităţii.6% din masa cimentului Plastifiant folosit la producerea betoanelor cu densitate şi durabilitate crescută şi rezistenţe sporite la gelivitate.U. 30 kg 200 kg 1000 kg Stabilizatori Stabilizer 4 R Lichid albastru deschis Densitate: 1. dalelor de trotuar. Este folosit în principal la prepararea betoanelor de calitate. umiditate.00 g/cm³ Consum: 0.25 kg/dmc Substanţa de bază: fosfat Dozaj: conform fişei tehnice Întârzietor de priză folosit la realizarea betoanelor cu timpul de priză mult întârziat. 1000 kg Sika Paver HC 200 (Plaston 1) Lichid lăptos Densitate: 1.1% din greutatea cimentului Aditiv cu aplicabilitate universală folosit pentru îmbunătăţirea amestecurilor neadecvate de beton şi pentru a reduce uzura pompelor şi a tubulaturilor de pompare.02 kg/dmc Consum: 0. îmbunătăţeşte lucrabilitatea şi compactarea betonului.2 – 0. a bordurilor. Are ca efect o reducere puternică a capilarităţii. pentru reparaţii.13 kg/l Subst. Este folosit pentru timp friguros.04 kg/dmc Substanţa de bază: tenside organice Consum: 150-230g/100 l spumă Aditiv folosit pentru realizarea betoanelor uşoare (B. se obţine o hidratare mai rapidă a cimentului. fundaţii. În general este folosit în combinaţie cu fluidizantul BV 2M. care nu au în componenţă suficientă parte fină. Sika Retarder este utilizat ca aditiv întârzietor de priză la producerea betoanelor pentru structuri de rezistenţă şi a betoanelor masive.0-2.2-0. 1000 kg Sika Frostschutz Lichid gălbui Densiate: 1. 25 kg 1000 kg Sika Paver AE 400 Lichid alb Densitate: 1. 25 kg pentru realizarea betoanelor pompabile şi a betoanelor aparente.8 % din masa cimentului Plastifiant folosit la producerea betoanelor cu rezistenţe mari la ploaie. în cazul în care nu se doreşte o încărcare prea mare a elementelor. datorită efectului de rulment realizat prin introducerea de pori fini în masa betonului. 30 kg 220 kg 1000 kg Adaosuri pentru betoane fără parte fină Sika Fume HR / TU Pulbere gri Dozaj: 5-10% din masa cimentului Substanţa de bază: microsilicaţi hidraulic latenţi Adaos folosit pentru îmbunătăţirea calităţii betoanelor.4-1. în situaţii când este necesară prelungirea controlată a timpului de priză. datorate carenţelor de parte fină. etc. Poate fi folosit la ajustarea amestecurilor de beton cu tendinŢe de segregare. 220 kg Accelerează hidratarea cimentului. turnate pe timp friguros.01 kg/dmc Substanţa de bază: tenside Dozaj: 0. are ca efect o mai bună peliculizare a cimentului.10 kg/dmc Substanţa de bază: dispersie de acizi graşi Dozaj: 0.

sunt folosite pentru consolidări galerii.5 kg/mp Lichid roşu Amorsă pe bază de bitum. etc. pentru realizarea pereţilor de galerie. de beton sau de rugină de pe diversele echipamente din staţiile de betoane. Poate fi folosit ca liant pentru mortar epoxidic de nivelare şi reparaţii. fără solvenţi. asigură aderenţa pardoseliilor sintetice la straturi suport.06 kg/dmc Substanţa de bază: substanţe organice cu conţinut de carbon Dozaj: 3 -4 % din masa cimentului 25 kg 180 kg Sika ErgoKombi Membrană pe bază de bitum. Întrucât nu afectează mediul înconjurător.6 kg/mp 25 kg Sikalastic 821 LV Lichid transparent Densitate: ~0. Accelerator de priză. acţionând ca hidrofobizant şi oleofobizant. Este folosit la construcţia de şosele.4 kg/dmc Consum: 0. consolidări roci. 4 kg 40 kg Sika ErgoDur 500 SB Consum: 0. împiedicând astfel evaporarea apei din masa betonului. utilizat pentru realizarea torcretelor. după întărire. asigură o bună penetrare a stratului suport. Produsul este indicat pentru uz intern si extern. Hidroizolaţii cu membrane lichide Sikafloor 161 Lichid transparent Densitate: 1.1 kg/dmc Consum: 2-6% din masa cimentului Accelerator de întărire. 279 kg Decapant Produs Sikabetonlöser Substanţa de bază: acid fosforic Notă: Se aplică nediluat şi se curăţă cu apă Descriere Produs folosit pentru îndepărtarea resturilor de ciment. etc Este livrat sub formă lichidă. Inhibitor coroziune Sikaferrogard-903 CH Inhibitor de coroziune lichid. Întrucât nu afectează mediul înconjurător. butoi container butoi container rolă: 1m x 7.4 kg/mp Emulsie epoxidică bicomponentă. aplicabil pe betoane armate.2-0. Ambalaj 30 kg 220 kg 1000 kg Sikalastic 825 Lichid transparent Densitate: ~1.9 kg/l Consum: 0. poduri. prevenind fisurile de contracţie. durifică suportul. Aplicat pe diversele suprafeţe din beton.41 kg/dmc Dozaj: 3-7% din masa cimentului 1000 kg Addiment Imprägniermittel BS Lichid aproape incolor Densitate: 1.73 Emulsie epoxidică Densitate: 1. sunt folosite pentru consolidări galerii.3-0. Produs pentru impregnarea betonului. cu vâscozitate redusă.5 kg/mp Amorsă epoxidică bicomponentă economică. şape sau elemente din beton proaspăt decofrate. 25 kg 11 Produse pentru betoane .01 kg/dmc Substanţa de bază: polimer al fluorului Consum: 200-250 g/mp 30 kg 200 kg 1000 kg Sisteme hidroizolaţii poduri Hidroizolaţii cu membrane bituminoase Sika ErgoDur 500 PRO Consum: 0. Lichid verde Penetreaza betonul şi protejează armătura. strat intermediar. mai ales a betonului amprentat. 25 kg Produse auxiliare Tratare ulterioară (NB) Ambalaj Produs Sika NB 1 Lichid alb Densitate: 0.99 kg/dmc Substanţa de bază: ceară de parafină Consum: 100-150 g/mp Substanţă folosită pentru tratarea ulterioară a suprafeţelor din beton turnate. 30 kg 190 kg 900 kg Descriere Descriere Ambalaj Sigunit L53AF AT Lichid culoare deschisă Densitate: 1. Strat de legatură pentru aderenţa astfaltului cilindrat la cald.5m Sikagard . din şantiere sau din fabricile de prefabricate. folosită pentru impregnarea suprafeţelor exterioare din beton şi a şapelor. în combinaţie cu nisip de cuarţ. utilizat pentru realizarea torcretelor. Este aplicat prin pulverizare pe suprafeţele din de beton proaspăt turnate. Datorită consistenţei sale.0 kg/cmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 0.998 kg/l Consum: 2 kg/mp/2mm Hidroizolaţie pe bază de poliuretan. consolidări roci. Densitate: 1. Este livrat sub formă de pulbere.5 kg/mp Lichid roşu Amorsă cu întărire rapidă. pentru realizarea pereţilor de galerie.Aditivi pentru torcrete Acceleratori de priză Produs Sigunit-49AF AT Pulbere galbenă Densitate: 1.

buc. 30 kg 190 kg 900 kg Lichid gălbui Densitate: 0. Nu conţine diluanţi şi are o bună aderenţă atât pe cofraje orizontale cât şi pe cele verticale.82 kg/dmc Substanţa de bază: ulei de parafină Consum: 1 l / 85 mp Sika TR 6 Lichid gălbui maroniu Densitate: 0. Aplicat pe cofraje protejează împotriva coroziunii. 20 kg 160 kg 700 kg Pompe Sika SG 70 pompă Sika High Pressure Nozzle Pompă pentru spumanţi SB 2. Nu conţine diluanţi şi are o bună aderenţă atât pe cofraje orizontale. Nu atacă pielea. nu pătează şi permite o decofrare uşoară.Produse auxiliare Decofrol (TR) Produs Sika TR 1 Lichid gălbui deschis Densitate: 0.sika. Coloranţi pentru betoane Sikacolor FF green liquid FF GN Culoare: verde Pigment pentru obţinerea betoanelor colorate. 25 kg 170 kg 800 kg Produse auxiliare Protecţie malaxor Ambalaj Produs Sika Mischerschutz Lichid culoare deschisă Densitate: 0.86 kg/dmc Substanţa de bază: ulei mineral modificat Consum: 1 l / 20 mp Produs folosit în staţiile de betoane şi pe şantiere pentru protecţia malaxoarelor şi a echipamentelor care intră în contact cu betonul proaspăt. Prin aplicarea acestuia pe cofraje se realizează o peliculă de separare fizico-chimică. Nu atacă pielea. Aplicat pe cofraje protejează împotriva coroziunii. prin aplicarea acestuia pe cofraje se realizează o peliculă de separare fizico-chimică. nu pătează şi permite o decofrare uşoară.84 kg/dmc Substanţa de bază: ulei de parafină Consum: 1kg / 80 mp cofraj metalic 1kg / 70 mp lemn impregnat 1kg / 30 mp lemn netratat Decofrol pe bază de ulei de parafină. cât şi pe cele verticale. scăzând adeziunea betonului la acestea. 27 l 200 l Descriere Descriere Ambalaj Sika Mischer Maschinenschutz Decofrol pe bază de ulei mineral.87 kg/dmc Substanţa de bază: ulei mineral Consum: 1kg / 80 mp cofraj metalic 1kg / 70 mp lemn impregnat 1kg / 30 mp lemn netratat Produs folosit în staţiile de betoane şi pe şantiere pentru protecţia malaxoarelor şi a echipamentelor care intră în contact cu betonul proaspăt. Separol AT Lichid gălbui maroniu Densitate: 0.87 kg/dmc Substanţa de bază: ulei mineral Consum: 1kg / 80 mp cofraj metalic 1kg / 70 mp lemn impregnat 1kg / 30 mp lemn netratat Decofrol pe bază de ulei mineral. buc. 27 l 200 l 1000 l Pompă pentru Decofrol. Nu atacă pielea. cât şi pe cele verticale. prin aplicarea acestuia pe cofraje se realizează o peliculă de separare fizico-chimică. 100 kg apare în curând Aflaţi toate noutăţile pe www. scăzând adeziunea betonului la acestea.ro 13 Produse pentru betoane . nu pătează şi permite o decofrare uşoară. Nu conţine diluanţi şi are o bună aderenţă atât pe cofraje orizontale. Aplicat pe cofraje protejează împotriva coroziunii.

aplicat cu un cartuş unic. Soluţii de lipire structurală pentru poduri segmentate. Prin utilizarea unui departament centralizat de cercetare şi dezvoltare pentru produse cu pieţe globale. care nu se contractă.Soluţii Sika pentru Subturnări şi Ancorări Subturnarea plăcilor de oţel Fixarea cablurilor Subturnări pe bază de răşini epoxidice Subturnări cimentoase Lipiri structurale la baraje Lipirea elementelor de poduri Subturnarea fundaţiilor de maşini Ancorarea şi fixarea buloanelor Competenţe Încă din 1960. pe bază de răşini epoxidice modificate. Formulă pe bază de ciment special cu mecanism unic de compensare a contracţiilor în 2 faze. sticlei. Mortar de subturnare pe bază de ciment cu contracţii compensate. Tehnologie şi Calitate Procedurile unice de gestionare a calităţii îi permit companiei Sika să realizeze produse în întreaga lume cu o calitate şi performanţă similare. are durabilitate şi rezistenţe mecanice excelente. cu lucrabilitate şi proprietăţi mecanice foarte bune. pe bază de răşină epoxidică modificată şi răşini de acrilat. fără solvenţi. Descoperirile Sika includ adezivi polimerici. Servicii şi Suport n Soluţii şi specificaţii detaliate n Instruire practică şi şi asistenţă tehnică la aplicare şi în şantier n Soluţii inovative care reduc timpul de aplicare n Recomandări privind alegerea produsului potrivit n Concepte de garanţie personalizate Ghid de selecţie Soluţii şi Produse Sika Tipuri de aplicaţii Adeziv structural pentru Beton şi Oţel Mortare de subturnare Soluţii Sika Sikadur -31 Sikadur®-31 SBA ® Descriere Răşină epoxidică bi-componentă. Adezivii Sika sunt utilizaţi în diferite aplicaţii ale construcţiilor şi clădirilor.de performanţă înaltă. Această experienţă de pionierat în producţia soluţiilor pentru lipirea elementelor post-tensionate este încă utilizată la scară largă la nivel mondial şi astăzi. Ciment pentru ancorarea cablurilor şi cimentarea armăturilor pre-tensionate. Nu provoacă scurgeri de apă ulterioare. Sika® AnchorFix® SikaGrout®-300 range Sikadur®-42 range Fixarea cablurilor SikaGrout®-300 PT Specialitatea Sika SikaGrout®-300 PT este un ciment pentru ancorarea cablurilor pre-tensionate. Este folosit la umplerea spaţiilor de pre-tensionare a stâlpilor şi pentru protejarea împotriva coroziunii a cablurilor de pre-tensionare ale stâlpilor. Caracteristicile fluide ale mortarelor de cimentare sunt ideale pentru umplerea golurilor mici şi a spaţiilor goale. Sika oferă soluţiipentru monolitizarea şi subturnarea prefabricatelor. Aceste mortare. Nu se contractă. USA 15 . bazată pe adezivi pentru lipirea structurală a betonului. Sika introduce produsele prin centrele de cercetare regionale cu o competenţă echivalentă. sunt utilizate pentru fixarea elementelor prefabricate între ele sau pentru umplerea golurilor de sub fundaţiile maşinilor şi plăcilor de bază ale acestora. Aceste centre testează şi facilitează introducerea unui produs nou pentru a corespunde cerinţelor locale specifice. Sika oferă o gamă largă de mortare cimentoase fluide şi de mortare pe bază de răşină sintetică. San Francisco. precum şi pentru protejarea cablurilor pretensionate în grinzi şi dispozitive de fixare permanente. adezivi pentru lipirea şi amortizarea şinelor şi mortare de injectare pentru structurile pre-tensionate. Adeziv bi-component. care pot fi turnate sau injectate. precum şi în aplicaţiile industriale şi de producţie. oţelului. pietrei. lemnului şi a altor materiale. Golful Oakland. uşor de aplicat. mortare pe bază de ciment şi de polimer fluid. Mortar de subturnare cu performanţă ridicată. cu o lucrabilitate excelentă. pre-ambalat în saci. pentru ancorarea rapidă şi sigură a barelor din oţel pentru armare şi a stâlpilor de ancorare. adezivi speciali.

neavând un efect coroziv asupra armăturilor.. zidărie.. cu aplicabilitate pe suprafeţe de beton. Mortar de ancorare fluid utilizat pentru ancore metalice în rocă. piatră. a buloanelor. neavând un efect coroziv asupra armăturilor. 0. macarale. Se curăţă în stare proaspătă cu Colma Reiniger. fier. Mortare sintetice buc. Densitate: 1. autonivelant. pentru fixarea armăturilor în goluri etc. pentru umplerea găurilor. folosit pentru fixarea armăturilor.Mortare cimentoase Produs SikaGrout 311 Mortar. pe bază de metacril. fără contracţii. pe următoarele straturi suport: bede metacrilaţi ton. 20/85 15/130 M8 15/85 M8 12/50 M6 17 Subturnări şi ancorări Mortare pentru subturnări şi ancorări Mortare pentru subturnări şi ancorări . piatră. . pentru impregnarea diverselor elemente şi ca adeziv.1kg/dmc stare uscată Mortar de reparaţie bi-component.5 mm. 25 kg Mortare sintetice Ambalaj Produs Sika Anchorfix-1 Adeziv pentru ancorări pe bază Produs bi-component.3 kg/dmc Substanţa de bază: ciment Consum: 2... folosit pentru reparaţia straturilor suport din beton.55 l Descriere Descriere Ambalaj SikaGrout 314 Mortar. Densitate: 1. Mortar expandabil. mortar.. etc. Mortar epoxidic tri-component. Sikadur 12 Pronto Mortar metacrilic Densitate: 2. pentru subturnarea lagărelor de poduri. autonivelant. utilizat pentru subturnări sub fundaţii de maşini. piatră naturală şi sintetică. zidărie. Întărirea este rapidă.63 kg/dmc 0. pe bază de metacril. Este indicat mai ales la lucrările în tuneluri. set 5 buc. pentru fixarea armăturilor în goluri etc.1kg/Plv/mp/mm 25 kg Sika Anchorfix-3 Adeziv pentru ancorări pe bază Adeziv epoxidic de ancorare aplicabil pe suprafeţe umede şi în găuri mari.1 kg/dmc Substanţa de bază: ciment Consum: 1. piatră. folosit la solicitări mari pentru fixarea armăturilor. utilizat pentru subturnări sub fundaţii de maşini.63 kg/dmc Are marcaj CE. folosit pentru subturnări.3 kg/dmc Substanţa de bază: ciment Consum: 2kg/Plv/mp/mm 25 kg Sika Anchorfix-2 Adeziv pentru ancorări pe bază Produs bi-component. Mortar de ancorare Granulometrie 0-1.25 l Sika Rock Ankermortel Normal Accesorii 25 kg set 10 buc.55 l SikaGrout 318 Mortar.9 kg/fmc Substanţa de bază: ciment Consum: funcţie de volumul de umplut Dibluri perforate pentru ancorare Produse ajutăroare pentru ancorare în cărămizi cu goluri. neavând un efect coroziv asupra armăturilor.3 kg/dmc Substanţa de bază: ciment Consum: 1. set 5 buc. fier. piatră naturală şi sintetică. granula maximă 1 mm Densitate: 2.9kg/Plv/mp/mm Mortar expandabil. fier. pe următoarele de metacrilaţi straturi suport: beton. cu aplicabilitate pe suprafeţe de beton. fixarea diverselor elemente. 50m Pompa cu aer Sika Powerfix-1 Mixer static Sika Powerfix-1 Sikadur 42 HE Mortar epoxidic turnabil Densitate: 2 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 2kg/dmc 12 kg 24 kg Prelungitor flexibil set 2 buc. granula maximă 3 mm Densitate: 2. Perie curăţare diametrul 13mm . buc... piatră. Întărirea este rapidă. a muchiilor sparte.30 l 0. Densitate: 1. fier. pe bază de metacrilaţi. Întărirea este rapidă. 25 kg A+B Prelungitor mixer PF -1 Produse ajutătoare pentru ancorare în cărămizi cu goluri. autonivelant. reparaţii piste aeroporturi. granula maximă 8 mm Densitate: 2. de răşini epoxidice 0.33 l 0.. utilizat pentru subturnări sub fundaţii de maşini. lemn.. pentru fixarea armăturilor în goluri etc. cu aplicabilitate pe suprafeţe de beton. fundaţii utilaje. Mortar expandabil. a buloanelor etc.

pe bază de ciment modificat epoxidic. motiv pentru care dezvoltăm teste şi proceduri interne pentru a controla permanent performanţa practică şi calitatea produselor noastre. Mortar de reparaţie pe bază de ciment pentru aplicarea manuală şi prin torcretare. uşor de utilizat cu o mare valoare adăugată.Soluţii Sika pentru Reparaţii şi Protecţii pe Betoane Structurile stadioanelor Faţade din beton Tuneluri Rezervoare de apă Turnuri de răcire şi furnale Silozuri Structurile clădirilor Staţii de tratare a apei Competenţe De la înfiinţarea firmei. Barieră excelentă împotriva carbonatării. pe bază de răşină acrilică rezistentă la apă. Răşină de injecţie epoxidică pentru crăpături cu o grosime > 0. Impregnări hidrofobice pe bază de silan şi siloxan pentru protejarea betonului şi a faţadelor minerale ale clădirilor împotriva pătrunderii apei. Strat de protecţie pentru beton. comportamente pentru o lucrabilitate optimizată şi nu necesită niciun fel de sisteme de protecţie specială de uscare împotriva evaporării premature a apei. Tehnologie şi Calitate Sika produce materiale pentru repararea betonului. elastic. cu adeziune remarcabilă. cu rezistenţă bună la penetrarea apei şi a clorurilor.Armatec® -110 EpoCem® Sika® MonoTop®-412 N Sikagard®-675 W Elastocolor Sikagard®-550 W Elastic Descriere Produs pe bază de ciment mono-component. cât şi ale sistemelor de cimentare epoxidică. Aceste produse au proprietăţi mecanice şi fizice mari. Mortarele EpoCem® rezistă la căldură în momentul în care se aplică în straturi subţiri şi rezistă la aplicarea membranelor bituminoase sudate la cald. Permite extinderea economică a duratei de viaţă a structurilor de beton. Aceste sisteme pot fi acoperite cu materiale sensibile la umezeală chiar şi după 24 de ore de la aplicare şi protejează împotriva efectelor de creare a bulelor osmotice pentru o perioadă îndelungată. Elveţia 19 . liniilor directoare. Sika este lider de piaţă în producerea mortarelor pentru repararea betonului. Inhibitori de coroziune Impregnări hidrofobizante Injectări Consolidări Structurale Etanşarea rosturilor Sika® FerroGard®-903+ Sikagard®-700 Range Sikadur®-52 Sika® CarboDur® SikaWrap ® Sikaflex®-AT Connection Specialitatea Sika Sika® EpoCem® a stabilit un nou standard în renovarea betonului prin dezvoltarea mortarelor EpoCem® care combină atât avantajele cimentului. Inhibitor special de coroziune ce conferă protecţie îndelungată..3 mm. Sigilant de rosturi de mişcare pentru protejarea structurii din beton de mediile agresive care pătrund prin rosturi. dezvoltarea continuă a unor produse noi. Formulă pe bază de gel ce asigură penetrarea maximă şi o protecţie înaltă şi durabilă. Utilizat pentru consolidarea structurilor din beton armat. Sistem de consolidare de ultimă generaţie bazat pe tehnologia cu fibre de carbon şi materiale compozite. Protecţie împotriva coroziunii cu performanţă ridicată. au făcut ca Sika să fie astăzi un lider de piaţă în domeniul întreţinerii şi renovării betonului. Sika a dezvoltat proceduri fundamentale şi produse de pionierat pentru repararea permanentă şi protejarea betonului dezagregat şi distrus. cerinţelor locale sau altor recomandări specifice. Rezistenţă şi protecţie înaltă. durabilitate crescută. Soluţii de reparaţii. cu proprietăţi de preluare a fisurilor din beton. mortarelor speciale pentru aplicaţiile extreme şi solicitante şi armarea structurală prin utilizarea tehnologiei cu fibră de carbon. împreună cu gândirea economică pentru soluţii durabile. Sika a fost primul producător care a dezvoltat şi a introdus pe piaţa globală tehnologia fibrelor de carbon pentru armarea şi consolidarea structurilor din beton. Strat de protecţie rezistent la apă. Capacităţile moderne de producţie. protecţii şi consolidări la Autostrada Ticino. Clienţii noştri solicită produse simple. utilizate global şi adaptate pentru a corespunde tuturor standardelor. Servicii şi Suport n Expertiza şi analiza betonului deteriorat n Alegerea produselor şi sistemelor potrivite n Recomandări pentru controlul calităţii n Specificaţii şi soluţii detaliate n Instruire practică şi asistenţă la aplicare şi în şantier n Concepte de garanţie personalizate Ghid de selecţie Soluţii şi Produse Sika Tipuri de aplicaţii Protecţia anticorozivă a armăturilor Mortare de reparaţie Protecţii anticorozive Soluţii Sika Sika® MonoTop®-910 N SikaTop®. a straturilor de protecţie pentru beton. Sika a fost asociată cu repararea betonului.

Mortar pe bază de ciment modificat sintetic. având în compoziţia sa atât Sikafume cât şi fibre sintetice. armat cu fibre.7 kg/Plv/mp/mm strat Mortar folosit atât ca punte de aderenţă. modificat sintetic. Poate fi folosit şi pentru reparaţia de BCA. Este folosit pentru reprofilări şi reparaţii locale. Timp de întărire 15-50 secunde. folosit atât ca punte de aderenţă. modificat sintetic.9 kg/Plv/mp/mm 25 kg Sikadur 12 Amorsă Amorsă Substanţa de bază: metacril Densitate: 1. în funcţie de raportul de amestec.2 kg/dmc Consum: 1.05 kg/dmc Substanţa de bază: substanţă hidrofobizantă Consum: 1:10 din masa apei Impermeabilizant pentru mortare.3 kg/dmc Substanţa de bază: substanţe anorganice Consum: 1:3 din masa cimentului Produs folosit pentru realizarea mortarelor impermeabile. cât şi ca protecţie anticorozivă aplicat pe armătura curăţată a elementelor de reparat. impermeabilizare şi elastifiere Sikalatex Lichid alb Densitate: 1. având în compoziţie substanţe hidrofobizante. aplicat într-o trecere: 50 mm. pe şape sau pentru impermeabilizarea diferitelor rosturi. Ambalaj 20 kg Sika-4a Lichid incolor Densitate: 1. pensula şi airless. Rezistent la sulfaţi. aplicabil atât mecanic cât şi manual. folosit pentru reparaţii şi reprofilări.1 kg/dmc Substanţa de bază: ciment Consum: 1.5 kg/mp/mm Descriere Descriere Mortar pe bază de ciment şi epoxid tricomponent. aplicat într-o trecere: 30 mm. Aplicabil cu rola. 25 kg Emulsii pentru sporirea aderenţei. 5 kg 25 kg 200 kg Protecţie armătură şi punte de aderenţă Ambalaj Produs SikaTop Armatec-110 Epocem SikaRepair-floor EC Modul A SikaRepair-floor EC Modul B Mortar epoxi-cimentos Densitate: 2 kg/dmc (A+B+C) Consum: 2-2. aplicabil atât mecanic cât şi manual.24kg/dmc Consum: 2. având în compoziţie fibre sintetice. aplicate pe faţade. ca amorsă pentru Sikadur 32. folosit atât ca punte de aderenţă.Aditivi pentru impermeabilizarea mortarelor Produs Sika 1 Lichid galben Densitate: 1. 1.1 kg/mp/mm 1 kg 5 kg Mortare aplicabile manual SikaRepair 13 Mortar Densitate: 1. Aplicabil cu rola.45 kg/dmc (PLV) Substanţa de bază: ciment Consum: 1. mortare care se pretează la astuparea găurilor de infiltraţie şi pentru impermeabilizarea suprafeţelor de infiltraţie a apei. având în compoziţia sa atât Sikafume cât şi fibre sintetice. 25 kg Mortare aplicabile mecanic şi manual Sika MonoTop-612 Mortar Densitate: 2.8 kg/mp Mortar pe bază de ciment şi epoxid tricomponent.95 kg/mp/mm Mortar de reparaţie monocomponent.9 kg/Plv/mp/mm Mortar pe bază de ciment. folosit la realizarea mortarelor impermeabile.3-0. cât şi ca protecţie anticorozivă aplicat pe armătura curăţată a elementelor de reparat.24 kg/dmc Consum: 0. 5 kg 25 kg Sika MonTop-910 N Mortar modificat sintetic Densitate: 2 kg/dmc stare umedă Consum: 1. cât şi ca protecţie anticorozivă aplicată pe armătura curăţată a elementului de reparat. Aplicabil cu rola. 25 kg Punte de aderenţă Sikadur 32 Lichid gri deschis Substanţa de bază: epoxid Densitate: 1. Grosime maximă strat. Grosime maximă strat. 25 kg SikaRepair 20 Mortar Densitate: 1.05 kg/dmc Substanţa de bază: SBR latex Consum: 1:1 din apă Emulsie sintetică folosită atât pentru realizarea punţii de aderenţă între diversele straturi din beton sau mortar.15 kg/dmc Substanţa de bază: ciment Consum: 1. cât şi ca protecţie anticorozivă aplicat pe armătura curăţată a elementelor de reparat. modificat sintetic. pensula şi airless. cât şi pentru realizarea unor mortare cu rezistenţe la întindere crescută şi cu o aderenţă mult îmbunătăţită la stratul suport. pe bază de ciment. Produs bicomponent pe bază de metacril. folosit la reparaţii locale şi reprofilări.7 kg/Plv/mp/mm strat Mortar pe bază de ciment. pensula şi airless.20 kg/dmc Substanţa de bază: ciment Consum: 1. folosit atât ca punte de aderenţă.88 kg/mp/mm Mortar de reparaţie monocomponent. pe bază de ciment. 1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 200 kg container Sika Repair 10 Mortar Substanţa de bază: substanţe anorganice Densitate: 1. 25 kg 21 Reparaţii şi protecţii Aditivi pentru mortare Mortare gata preparate şi de reparaţie A+B+C .2 kg 5 kg Sika MonoTop-614 Mortar Densitate: 2. Rezistent la sulfaţi.

piatră. aluminiu. mortar de egalizare.65 kg/mp/mm 6 kg Sikalastic 152 Mortar elastic bicomponent Densitate: ~1.2 kg/dmc Substanţa de bază: ciment Consum: 2. modificat sintetic. lemn. fără solvenţi. reparaţii minore. poliester. Folosit în special pentru repararea prefabricatelor. folosit ca adeziv. Pot fi lipite diverse elemente din beton sau buloane în masa betonului. aditivat cu Sikafume. cu priză rapidă. Componenta A este lichidă. lemn. Componenta A este lichidă. sticlă. masă de şpaclu. Poate fi folosit la repararea rosturilor. aplicabil cu bidineaua sau gletiera. plăci ceramice. fier. fără solvenţi.65 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 1.2 kg 6 kg Sika Minipack Waterplug Mortar 5 kg Sikadur-31 CF Rapid Emulsie epoxidică Densitate: 1. destinat în special hidroizolării încăperilor cu umiditate mare: băi.6 kg Sika 4a Pulbere Mortar elastic bicomponent Densitate: ~1.65 kg/mp/mm Descriere Mortar epoxidic bicomponent. componenta B este solidă. Are întărire rapidă.25 kg/Plv/mp/mm Mortar modificat sintetic. componenta B este solidă. Mortar gata preparat. fier. 25 kg SikaTop-Seal 107 A+B Mortar uşor elastic bicomponent Densitate mortar proaspăt: 2 kg/l Substanţa de bază: ciment şi polimer lichid Mortar de impermeabilizare bicomponent.5 . folosit pentru oprirea curgerilor de apă sub presiune şi ancorarea elementelor de construcţii. uşor elastic.Mortare pentru impermeabilizări Produs Sika Minipack Waterproofing Mortar Mortare epoxidice pentru reparaţii Ambalaj 5 kg Descriere Mortar cimentos impermeabil. 25 kg 23 Reparaţii şi protecţii Mortare gata preparate şi de reparaţie Mortare gata preparate şi de reparaţie . aplicabil pe beton. Mortar gata preparat. folosit pentru oprirea curgerilor de apă sub presiune şi ancorarea elementelor de construcţii. Pot fi lipite diverse elemente din beton sau buloane în masa betonului. gata preparat. folosit pentru impermeabilizarea diverselor suprafeţe umede.ro 25 kg SikaTop 109 ElastoCem Mortar flexibil Substanţa de bază: ciment şi polimer lichid Mortar de impermeabilizare bi-component.65 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 1. piatră.8 kg/l Consum: cca 1. tixotrop. plăci de PAL. folosit ca adeziv. folosit ca masă de şpaclu pentru repararea defectelor lăsate de cofraj. Mortar epoxidic bicomponent. cu priză rapidă. Poate fi folosit la repararea rosturilor. hell) Mortar de cosmetizare Substanţa de bază: ciment Consum: 2 kg/mp/mm Mortar de cosmetizare mono-component. poliester. plăci de PAL.8 kg/mp/2mm Mortar de impermeabilizare bicomponent elastic. închiderea porilor.25 kg/dmc Substanţa de bază: ciment Consum: 1.3 kg/mp/mm Mortar mono-component. A+B Aflaţi toate noutăţile pe www.sika. etc. bucătării.8 kg/l Consum: cca 1. pe bază de ciment. plăci ceramice. pentru a preveni infiltrarea apei freatice. Componenta A este lichidă.8 kg/mp/2mm 20 kg Sika 101 Schlaemme Şlam de impermeabilizare Densitate: 1. umplere goluri. pe bază de ciment. masă de şpaclu. Disponibil în 2 nuanţe: gri închis şi gri deschis. aplicabil pe beton. sticlă. componenta B este solidă. Produs Sikadur-31 CF Normal Emulsie epoxidică Densitate: 1. Ambalaj 1. aplicabil cu bidineaua. aplicabil cu bidineaua sau gletiera. spălătorii. 20 kg Sika Refit (dunkel. A+B 28 kg Mortare pentru finisaje Sika MonoTop-620 Mortar Densitate: 1. 24. aluminiu. uşor elastic. tixotrop.

25 kg 25 kg 25 kg Descriere Ambalaj Amorse Produs Sikagard-552 W Aquaprimer Pe bază de apă Consum: 100 .39 kg/dmc Substanţa de bază: dispersie acrilică Consum: 0.Adezivi placări ceramice Produs Sika Ceram 103 Mortar Adeziv de gresie şi faianţă recomandat pentru interior.2 kg/mp emulsie 0.03-0. oferă protecţie împotriva precipitaţiilor.9 kg/dmc Substanţa de bază: silicon-siloxan Consum: 0. Folosit pentru impregnarea elementelor de zidărie.4 kg/mp Emulsie epoxidică bi-componentă. Este folosit pentru protecţia rezervoarelor de apă.3 kg/mp Dispersie acrilică mono-componentă.15-0.2 kg Sika Ceram 255 Mortar Sika Ceram 253 Mortar Acoperiri elastice Produs Sikagard-550 W Elastic Dispersie acrilică Densitate: 1.2 kg/mp/strat strat absorbţie normală 20 l 194 l Acoperiri rigide Produs Sikagard 680 S Răşină acrilică Densitate: 1.2 . pe bază de siloxan. albastră sau verde Densitate: 1.120 g/mp Descriere Produs folosit ca primer pentru Sikagard 550 W. folosit ca un ultim strat de acoperire la realizarea piscinelor. folosit pentru protecţia betonului împotriva carbonatării şi a infiltraţiilor de apă. Stratul aplicat este elastic.1 kg/mp concentrat Microemulsie pe bază de silicon-siloxan. folosită pentru protejarea straturilor suport minerale. Produs mono-component.0. vopsele minerale). tencuială. Suprafaţa trebuie grunduită cu Sikagard 552 W sau cu Sikagard 551-S Primer. Adeziv de gresie şi faianţă flexibil. Se aplică cu pensula. Aplicat pe diversele suprafeţe din beton. împotriva carbonatării.25-0. recomandat pentru exterior şi pentru piscine.15 kg/mp/strat 13 kg Sikagard 700 S Lichid incolor Densitate: 0. Oferă o protecţie eficientă împotriva substanţelor antiîngheţ. beton. Ambalaj 10. Ambalaj 20 kg 30 kg Sikagard 703 W Lichid gălbui Densitate: 0. zidărie. Culori disponibile : alb | negru | verde | albastru | blue 32 15 l Protecţii suprafeţe beton aflate în medii agresive Impregnări Produs Sikagard-73 Emulsie epoxidică Densitate: 1 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 0. folosită pentru impregnarea suprafeţelor exterioare din beton şi a şapelor. folosit pentru impregnarea straturilor suport minerale (beton. Produs mono-component.3 kg/dmc Substanţa de bază: dispersie acrilică Consum: 0. rola sau airless (min. a umezelii şi sărurilor antiîngheţ. alb. Suprafaţa realizată este deschisă difuziei de vapori. 2 straturi). 4 kg 40 kg Descriere Ambalaj Descriere Ambalaj Sikagard Poolcoat Substanţă lichidă albă. Datorită consistenţei sale. 2l 5l 20 l Diluant C Diluant aferent Sikagard 680 S 0. având în compoziţie solvenţi.8 kg/dmc Substanţa de bază: siloxan monocomponent Consum: 0. unde dezinfectarea se face exclusiv cu clor. cu o capacitate mare de penetrare a stratului suport.0 kg/l Substanţa de bază: acrilat Descriere Răşină acrilică mono-componentă. a piscinelor. etc. după întărire durifică suportul. a suprafeţelor de beton.5 l 2l 5l 3l 10 l 25 l Sikagard 715 W Lichid pentru curăţat mucegaiul 25 Reparaţii şi prorecţii protecţii Mortare gata preparate şi de reparaţie Protecţii suprafeţe din beton aflate în medii agresive . cu o capacitate mare de penetrare a stratului suport. Adeziv de gresie şi faianţă recomandat pentru exterior şi pentru piscine. având o rezistenţă chimică foarte bună. este asigurată o bună penetrare a stratului suport.

Protecţii rigide Produs Sikagard 63 N Densitate A+B: 1. Se aplică cu pensula. zone cu atac chimic intens.25 . şpaclul sau cu rola. 17 kg 35 kg A+B Icosit 2460 Primer Produs epoxidic Densitate: 0.3-1 kg/mp/strat aplicat Produs bi-component. Recomandată în special pentru staţii de epurare. folosit la protecţia silozurilor.ro 27 Reparaţii şi protecţii Protecţii suprafeţe imersate . piatră. în special în medii agresive. aplicabil pe beton. pe bază de epoxid.65 kg/mp 25 kg Icosit 2406 Deck/TopCoat Produs epoxidic Densitate: 1.35 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 0.sika. folosită ca amorsă în cadrul sistemului de protecţie a suprafeţelor din beton interioare ale turnurilor de răcire. folosită ca amorsă în cadrul sistemului de protecţie a suprafeţelor din beton interioare ale turnurilor de răcire. staţii de captare etc.0. zidărie.16 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 0. având o rezistenţă chimică deosebită. construcţii hidrotehnice. Produsul poate fi diluat cu Verdunner C şi curăţat cu Colma Reiniger. folosit atât ca masă de şpaclu cât şi pentru astuparea porilor. roşu Protecţie pe bază de epoxi-gudron. Formează un strat rezistent la uzură. 10 kg Descriere Ambalaj Sunteţi interesat şi de Catalogul de Distribuţie? Sika Poxitar F Protecţie pe bază de epoxigudron negru. A+B+C 21 kg 210 kg Îl puteţi consulta online la www. Pe acest strat pot fi aplicate produse de gen Sikagard sau SikaElastoColor.0. cu excelente proprietăţi chimice şi fizice. Răşină epoxidică bi-componentă.50 kg/mp Răşină epoxidică bi-componentă.95 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 0. pentru suprafeţe din beton sau din metal. 25 kg Catalog Produse Distribuţie Produse auxiliare Finisare rezistentă chimic Sikagard-720 Epocem Mortar epoxidic Densitate: 2 kg/l (A+B) Substanţa de bază: epoxid Consum: 2 kg/mp/mm Mortar epoxidic tri-component.15 . a staţiilor de epurare.

Utilizate în principal pentru etanşarea subsolurilor mari. a tunelurilor şi a structurilor pentru tratarea apei. cu performanţe ridicate. bi-component. Gamă de garnituri hidrofile şi materiale de sigilare pentru rosturi de construcţii şi izolarea în jurul străpungerilor din structuri. trebuie să vă bazaţi pe experienţa noastră de etanşare împotriva pătrunderii apei. straturi de poliuree. testate şi dovedite pentru cele mai dificile solicitări. oţel. Mortar de etanşare flexibil.. în strat subţire. Tehnologie şi Calitate Sika este numărul unu pe plan mondial în fabricarea produselor pentru etanşarea împotriva pătrunderii apei. Tehnologiile de etanşare împotriva pătrunderii apei Sika includ: conceptul integrat „White Box”. Mortar de etanşare protector.. Servicii şi Suport n Concepte de garanţie personalizate n Investigarea scurgerilor în structuri existente n Concepte şi specificaţii detaliate n Soluţii speciale pe şantier. sisteme de injecţii complete. Aplicaţiile tipice pentru etanşarea împotriva pătrunderii apei sunt la structuri îngropate ale clădirilor. Sika ia în considerare întregul proces de etanşare împotriva pătrunderii apei până la cel mai mic detaliu. tencuieli şi multe altele. aplicat manual sau prin pulverizare. Aditiv pentru capilarizarea porilor din beton şi mortar şi pentru obţinerea betoanelor şi mortarelor impermeabile. Sika furnizează soluţii optimizate pentru etanşarea împotriva pătrunderii apei. Materiale de injecţie cimentoase şi hibride pentru etanşarea betonului. Dubai. Sika furnizează de asemenea soluţii speciale pentru rezervoarele de apă menajeră şi pentru centrele de tratare a apei menajere uzate. Furtunuri de re-injectare pentru rosturi de construcţii şi sisteme de etanşare de rezervă. la tuneluri şi la alte elemente de construcţii. inclusiv toate accesoriile necesare pentru realizarea detaliilor. poliuretan şi epoxidice. Aprobat pentru apa potabilă. piatră. Benzi pentru rosturi de construcţie şi de dilatare. Bazându-se pe portofoliul său de produse unice calitativ. Sika oferă o gamă unică de sisteme complete bazate pe experienţele complexe ale specialiştilor şi oferă asistenţă beneficiarilor. piese preformate n Instruire tehnică şi asistenţă la aplicare şi în şantier n Sisteme de control al calităţii Ghid de selecţie Soluţii şi Produse Sika Tipuri de aplicaţii Beton impermeabil “White Box”: Aditivi pentru mortare şi betoane Impermeabilizarea rosturilor Soluţii Sika Sika® ViscoCrete® Sika 1 ® Descriere Superplastifiant deosebit de eficient pe bază de policarboxilaţi. ex. cu densitate înaltă. Sistem de benzi de rost universale corespunzătoare pentru etanşarea structurilor din beton. pe bază de materiale elastometrice. un beton etanşat împotriva pătrunderii apei. mortare.Soluţii Sika pentru Impermeabilizări Detalii la membrane hidroizolante Beton impermeabil Benzi pentru impermeabilizarea rosturilor Impermeabilizarea podurilor Impermeabilizarea tunelurilor Impermeabilizarea rezervoarelor de apă potabilă Impermeabilizarea iazurilor Impermeabilizarea piscinelor Competenţe Sika se dedică soluţiilor economice de etanşare împotriva pătrunderii apei. utilizate pentru crăpăturile şi terminaţiile rosturilor. Spume şi răşini pentru injecţie flexibile din acril şi poliuretan. EAU 29 . Membrane de etanşare lichide pe bază de poliuretan şi poliuree. pe bază de PVC şi TPO. adaptate pentru orice proiect. Răşini epoxidice pentru lipire şi injectare structurală. Aprobat pentru apa potabilă. Membrane sintetice flexibile de izolare. Sika furnizează de asemenea: membrane PVC şi FPO flexibile de o calitate superioară cu un sistem de compartiment unic. În combinaţie cu specificaţiile noastre de proiectare şi cu know-how-ul nostru de aplicare la faţa locului. o garanţie a sistemului Sika® devine o reală valoare adăugată pentru dumneavoastră. inginerilor şi antreprenorilor în procesele de proiectare şi construcţie. Sika® & Tricosal® Waterbar SikaFuko® SikaSwell® Sikadur® Combiflex® şi Sika® Dilatec® Membrane de impermeabilizare Sisteme de injectare Sikaplan® WP / WT Systems Sika® InjectoCem Sika® Injection series Sikadur® Membrane lichide Mortare de impermeabilizare Sikalastic® 800 range Sika®-101/102 HD SikaTop® Seal-107/207 Specialitatea Sika Pentru liniştea dumneavoastră şi pentru o structură rezistentă la apă. Soluţii de impermeabilizare a fundaţiilor cu membrane la Golden Mile. Numeroase dintre produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente standarde pentru apa potabilă. PVC / TPO.

2354/4. hidrofobizantă Consum: 1:10 din masa apei Impermeabilizant pentru mortare. 8 kg 20 kg Sika Mur Color E Vopsea Vopsea de finisare pentru interior în sistemul Sika Mur. 6358/26 (3) .2353/3. 6352/18.2351/1. 24. componenta B este solidă. aplicabil cu bidineaua. 6360/28. uşor elastic. pentru a preveni infiltrarea apei freatice. 6359/27. 2360/12.2351/1. Ambalaj 28 kg A+B Descriere SikaTop 109 ElastoCem Mortar flexibil Substanţa de bază: ciment şi polimer lichid Sika Mur SI Dry Mortar pentru asanarea zidurilor Mortar de tencuială pentru asanarea zidăriilor umede. din cărămidă 25 kg Sika Mur Finish VP Strat de finisare Produs folosit pentru realizarea mortarelor impermeabile.2353/3. 6357/25 20 kg Sika-4a pulbere Pulbere gri Densitate: 1 kg/dmc Dozaj apă: 40% din greutatea pulberii Mortar gata preparat. componenta B este solidă. mortare care se pretează la astuparea găurilor de infiltraţie şi pentru impermeabilizarea suprafeţelor de infiltraţie a apei. 2359/11. componenta B este solidă. 2358/10. 2359/11.05 kg/dmc Substanţa de bază: subst. 20 kg 31 Impermeabilizări Aditivi pentru impermeabilizarea mortarelor şi betoanelor Mortare de impermeabilizare . 6357/25 Mortar de impermeabilizare cu dublă acţiune: barieră contra apei şi penetrare capilară (cristalizare în porii betonului). 6360/28. cu priză rapidă. având în compoziţie substanţe hidrofobizante.3 kg/dmc Substanţa de bază: subst. 25 kg Sika-4a Lichid incolor Densitate: 1. 2354/4. 6354/20.2352/2. 2360/12. 2357/9. anorganice Consum: 1:3 din masa cimentului Sika Mur Color I Vopsea Vopsea de finisare pentru interior în sistemul Sika Mur. 2357/9. 5351/129 (2) . în funcţie de raportul de amestec.9 kg/dmc Consum: cca 2 kg / mp / strat 25 kg Mortar bicomponent uşor elastic Densitate mortar proaspăt: 2 kg/l Substanţa de bază: ciment şi polimer lichid Consum: 2 kg/mp/mm Sikalastic 152 Mortar elastic bicomponent Densitate: ~1. Descriere Mortar de impermeabilizare bi-component.8 kg/mp/2mm Mortar de impermeabilizare bicomponent elastic. aplicabil cu bidineaua sau gletiera. 6353/19. 25 kg SikaSeal 200 Migrating Mortar de impermeabilizare Substanţa de bază: ciment Densitate: 1.2 kg/dmc Substanţa de bază: ciment Consum: 2. 6354/20. şape sau pentru impermeabilizarea diferitelor rosturi. 5351/129 (2) . Componenta A este lichidă. 6351/17. 20 kg Mortare de impermeabilizare Mortare de impermeabilizare Sika-101 Schlaemme Mortar Densitate: 1.4365/121. folosit la realizarea mortarelor impermeabile. 6352/18. folosit pentru oprirea curgerilor de apă sub presiune şi ancorarea elementelor de construcţii. Culori conform paletarului Sika Italia: (1) . folosit pentru impermeabilizarea diverselor suprafeţe umede. uşor elastic. aplicabil cu bidineaua sau gletiera. Timp de întărire: 10-50 secunde. aplicate pe faţade.6 kg A+B Sika Top-Seal 107 Comp A+B Mortar de impermeabilizare bicomponent. 6359/27. închiderea porilor. 6351/17. 6353/19.8 kg/l Consum: cca 1. Culori conform paletarului Sika Italia: (1) . 6358/26 (3) .Mortare de impermeabilizare Produs Ambalaj 5 kg 25 kg 200 kg Impermeabilizanţi pentru mortare Produs Sika 1 Lichid galben Densitate: 1.2352/2. Componenta A este lichidă. Componenta A este lichidă.4365/121.5 kg-3 kg/mp Mortar monocomponent. 2358/10. 5 kg 25 kg Strat de acoperire şi finisare pe bază silicatică în sistemul Sika Mur.

folosit pentru hidroizolaţia elementelor de beton îngropate. folosit pentru hidroizolaţia elementelor de beton îngropate. 25 kg Materiale auxiliare pentru injectare Sika Igolflex N Subs.Injectări pe bază de poliuretan Produs Descriere Produs poliuretanic pentru injectări de sigilare şi închidere. a pereţilor exteriori şi pentru fixarea plăcilor cu izolare termică şi a drenurilor. 1 kg buc. partea 1 Caracteristici materiale : temperatura de lucru: -35 C până la + 55 C rezistenţa la tracţiune: minim 14N/mmp lungime de rupere: 300% culoare gri suprafaţă rugoasă pot fi sudate Sika Injection AC 10 Accelerator Densitate: 0.55 kg/mp/1mm Substanţa de bază: hypalon ML Sika Igolflex 101 Subs.5 l/mp/mm 32 l Injectări de impermeabilizare Injectări pe bază de poliuretan Produs Sika Injection 101 RC Lichid maro Densitate: 1. Produse pentru rosturi Sikadur Combiflex Sikadur Combiflex Bandă Bandă gri Densitate: 1. pentru realizarea legăturilor între metal şi tuburi din beton etc.95 kg/dmc Accelerator pentru Sika Injection 101 RC. 22 kg A+B Sistem pentru impermeabilizarea rosturilor solicitate hidrostatic. maro închis Densitate: 1. Este folosită pentru impermeabilizarea elementelor de beton. pentru rosturi subdimensionate. 1 kg Sika Igasol Schwarzanstrich Masă de etanşare a rosturilor Densitate: 1. folosit la protecţia suprafetelor de beton aflate în contact cu solul (fundaţii. a pereţilor exteriori şi pentru fixarea plăcilor de izolaţie termică. benzi din PVC testate cf. Se va aplica în minim două straturi. fără solvenţi. Straturi de acoperire buc. DIN 18541. Materiale auxiliare pentru injectare 33 Impermeabilizări Impermeabilizarea fundaţiilor şi a suprafeţelor aflate în contact cu solul Injectări de impermeabilizare . 1/100 mm x 25 m 1/150 mm x 25 m 1/200 mm x 25 m 1/250 mm x 25 m 2/100 mm x 20 m 2/150 mm x 20 m 2/250 mm x 20 m 2/300 mm x 20 m Descriere Ambalaj Benzi şi profile de etanşare din PVC Benzi izolare rosturi de lucru. Banda are proprietăţi deosebite.12 kg/dmc Substanţa de bază: poliuretan Consum: 30 g/l 21. diam = 13 mm Sika Injection Packer SP 44 Pompă manuală de injectare 25 kg 180 kg Accelerator pentru Sika Injection 201 CE.77 kg/dmc Chit plasto-elastic pe bază de bitum şi cauciuc pentru etanşarea de lungă durată a rosturilor în condiţii de imersie permanentă la tuneluri. pereţi de sprijin) sau a elementelor îngropate.12 kg/dmc Substanţa de bază: poliuretan Consum: 30 g/l Produs poliuretanic utilizat pentru injectări de impermeabilizare.65 kg/dmc Substanţa de bază: emulsie bitum cauciuc Consum: 1. etc. supuse la o presiune de 2 bar.2 kg-0. structuri de acoperiş. Masă de şpaclu bituminoasă cu conţinut de polistiren. Vopsitorii Produs Sika Igasol 101 Subs. maro Densitate: 0. maro închis Densitate: 1 kg/dmc Substanţa de bază: emulsie bitum aditivat Consum: 1. piloţi. 12 l Ambalaj A+B Descriere Ambalaj Sika Injection 201 CE Densitate: 1.05 kg/dmc Substanţa de bază: emulsie bitum cauciuc Consum: 0. Este folosită pentru impermeabilizarea elementelor de beton. benzinării. a fundaţiilor. rezistentă la intemperii şi solicitări chimice.3 kg/mp/ strat Produs pe bază de emulsie de bitum-cauciuc. Paker lipit buc.5 kg/mp/mm Masă de şpaclu bituminoasă modificată sintetic. structuri de retenţie a apei. a fundaţiilor. fără solvenţi.3 kg Sika Injection AC 20 Accelerator Packere 13/115 L = 115 mm. canale. Sistem folosit la impermeabilizarea rosturilor şi fisurilor în construcţii subterane (tuneluri). fundaţii.

folosite la plăci subţiri supuse la presiuni medii şi mari de apă. 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m Forte 19 gri Benzi aplicate în interiorul elementului de beton. pe stratul de egalizare. pentru presiuni mijlocii şi mari ale apei. Este aplicată pe stratul de egalizare sau pe partea exterioară a cofrajului. partea 2 Benzi aplicate în interiorul elementului de beton. 15 m 15 m 15 m Benzi aplicate în interiorul elementului de beton. 35 Impermeabilizări Produse pentru rosturi Produse pentru rosturi . Se aplică pe exteriorul cofrajului. întărite. Este folosit pentru sudarea şi prelucrarea benzilor de izolare. 15 m 15 m Element cupru sudare benzi Jug de lemn (difera in functie de tipodimensiunea benzii) Element de cupru folosit pentru sudarea cap la cap a benzilor de izolare. având următoarele caracteristici: Benzi aplicate în interiorul elementelor de beton. Sunt folosite pentru presiuni medii şi ridicate ale apei. Sunt folosite pentru presiuni mici şi mijlocii. Caracteristici materiale: temperatura de lucru: -35 C până la + 55 C rezistenţa la tracţiune: minim 14N/mmp lungime de rupere: 300% culoare gri suprafaţă rugoasă pot fi sudate Profile speciale din PVC Colţ în plan 15 m 15 m 15 m 15 m T în plan Cruce în plan Colţ vertical T vertical Cruce vertical M-25 M-35 Benzi aplicate pe exteriorul elementelor de beton. Sunt folosite atât pentru presiuni mici cât şi pentru presiuni extreme. Profile speciale din PVC Aparat de lipire benzi Este compus dintr-un cadru metalic şi un element de fixare profilat in funcţie de tipul benzii. buc Large clips (cleme fixare bandă) buc buc buc DR-21 yellow DR-26 DR-29 DR-32 Benzi aplicate pe exteriorul elementelor de beton. Sunt folosite atât pentru presiuni mijlocii cât şi presiuni mari.Benzi şi profile de etanşare din PVC Produs Descriere Ambalaj ML Benzi şi profile de etanşare din PVC Produs Descriere Ambalaj ML AR-20 gri AR-25 gri AR-28 gri AR-31 gri V-15 gri V-20 gri V-24 gri V-32 gri Benzi aplicate pe exteriorul elementelor din beton. folosite la plăci subţiri supuse la presiuni medii şi mari de apă. 30 m 30 m 30 m 15 m O-15 O-20 O-25 O-30 O-32 Benzi izolare rosturi de lucru şi de dilataţie în varianta NBR (elastomeri) Toate benzile de izolare pot fi livrate şi în varianta NBR. 30 m Benzi izolare rosturi de lucru de performanţă medie V-20L gri Flex-24 Benzi izolare rosturi de dilataţie benzi din PVC testate cf. uleiuri. 30 m temperatura de lucru: -35 C până la + 55 C rezistenţa la tracţiune: minim 14N/mmp lungime de rupere: 300% pot fi sudate rezistenţă chimică la benzină. bitum. DIN 18541. săruri. 15 m 15 m 15 m 15 m O-20L O-25L O-32L Benzi aplicate în interiorul elementelor de beton.

iazuri şi ape neuzate Sikaplan WP 5100-15 RE (Sikaplan TE 15) .42 Sikaplan WT 4220-18 H Membrană FPO-PE Dim.00 m x 20 m Descriere Furtune de injectare a rosturilor Sika Injectoflex Type HPM (40m) SET (SikaFuko Swell 1) Furtun din cauciuc.20 m x 20 m Membrane rezistente la ape uzate Membrană PVC nearmată.00 m x 20 m Membrane pentru piscine Sikaplan WP 3100-15 R Membrană cu inserţie pentru piscine (Sika Trocal WBV) .5 mm Greutate kg/mp: 1.: 2 m x 20 m x 1. 6 elemente de schimbare a direcţiei la 90 º.2 m x 20 mm x 1.4 mm Profile de etanşare. Furtune hidrofilice de injectare. albastru deschis. rolă 2. H=7 mm Sikaplan WP laminated Tabla caşerată pentru membrane pentru piscine metal (Sika Trocal Metal Sheet) blue 5098 Membrană din PVC plastifiat Dim.65 m x 25 m x 1. rolă 2.65 m x 25 m Profile izolare expandabile SikaSwell S-2 Pastă roşie Densitate: 1.6) Membrană PVC Dim.20) Dim.5 mm 0.62 Sikaplan WP 1100-20 HL (Sikaplan 14. cu feţele diferit colorate rolă 2. SikaSwell-P 2507-H B=25 mm.6) Membrană PVC Dim. 6 perechi de conectori de injectare. a zonelor de penetrare a conductelor şi pentru fixarea sistemelor Sika Injectoflex Typ HP şi SikaSwell-2507 H. Etanşarea propriu-zisă se realizează prin injectarea prin furtune a răsinilor poliuretanice/ acrilice sau a microcimenturilor. prevăzute cu benzi laterale expandabile.5 mm Greutate kg/mp: 2. expandabile în contact cu apa 10 m Membrane PVC pentru bazine.2 m x 20 mm x 2 mm Greutate kg/mp: 2. având proprietatea de a expanda în contact cu apa.: 2.Un kit este alcatuit din: 40 m furtun.3 l 0. kit Membrană FPO-PE cu inserţie.: 2 m x 20 m x 2 mm Greutate kg/mp: 1. cu feţele diferit colorate rolă 2. uitilizate la etanşarea rosturilor.67 Membrană FPO-PE cu inserţie.: 2 m x 20 m x 1.emerald Membrană PVC cu inserţie green Membrană PVC Dim.5 mm Greutate kg/mp: 1.38 rolă 2.62 Membrană PVC nearmată.6 l rolă 1.: 1.blue 5098) Membrană din PVC plastifiat Dim.20 m x 20 m Membrane PVC pentru hidroizolare lucrări subterane Sikaplan WP 1100-15 HL (Sikaplan 9. cu benzi expandabile laterale încorporate. iar injectarea se execută ulterior decofrării. Este folosit pentru impermeabilizarea rosturilor de lucru.: 2 m x 20 mm x 1.8 mm Greutate kg/mp: 1.20 m x 20 m Sikaplan WT 6220-20 H (Sikaplan GWPO .Materiale auxiliare Produs Curăţitor Colma Reiniger Diluant si curăţitor 1l 5l 25 l Membrane pentru rezervoare de apă potabilă Ambalaj Sikaplan WT 4220-15 C Membrană FPO-PE Dim.: 1 m x 2 m x 1. de bază: poliuretan Substanţă impermeabilizantă pe bază de poliuretan. Se înglobează în beton. 200 de bride de fixare.33 kg/l Subst. albastru deschis.: 2.8 kg Membrana FPO fără inserţie rolă 2 m x 20 m 37 Impermeabilizări Produse pentru rosturi Membrane PVC .

Sika are o experienţă îndelungată în sigilarea sistemelor de canalizare care trebuie să beneficieze de o formulă specială pentru o rezistenţă maximă la substanţe chimice. compatibilitate şi performanţă n Produsele sunt compatibile cu alte Sisteme Sika. Sika furnizează soluţii de etanşare a rosturilor nu doar pentru faţadele cu o capacitate înaltă de mişcare şi rezistenţă UV. produce şi furnizează diverse materiale de etanşare a rosturilor de tipuri diferite la nivel global şi este recunoscută ca lider în materialele de etanşare poliuretanice (PU). putem oferi cea mai eficientă. ideal pentru toate tipurile de rosturi de pardoseală.Soluţii Sika pentru Etanşarea Rosturilor Rosturi la faţade Rosturi la elementele prefabricate Rosturi la faţade Rosturi de mişcare în pardoseală Rosturi perimetrale la pardoseli Rosturi de închidere la acoperişuri Rosturi de pardoseală în parcări Rosturi în staţii de epurare Competenţe Sika furnizează o gamă completă de materiale de sigilare pentru rosturile elastice pentru clădiri şi structuri de construcţii. în situaţiile în care este necesar un modul scăzut pentru permiterea unui nivel înalt de mişcare. precum şi produsele auxiliare aferente. Sigilant PU monocomponent de performanţă înaltă. Sigilant pentru finisarea interioară a rosturilor fără mişcare şi a crăpăturilor. microorganisme. Sikaflex® ATConnection este un material de etanşare de calitate superioară pentru rosturile de conexiune şi de construcţii. Sigilant PU monocomponent superior. Sikaflex® PRO-3WF Sikaflex®-Tank N Sikaflex® AT-Façade Sikaflex® AT-Connection Sikaflex® PRO-2HP Sikaflex®-Construction Sika® Membrane System Rosturi în încăperi umede Rosturi de design interior Sikasil® / Sanisil® Sikacryl® Specialitatea Sika Sigilanţii Sika bazaţi pe Tehnologia Avansată (AT) definesc un nou nivel de performanţă pentru rosturile faţadelor. Rosturi la faţada unei clădiri comerciale. Servicii şi Suport n Concepte. pentru rosturile cu mişcare mare din cadrul faţadelor. rentabilă şi de încredere soluţie pentru fiecare cerinţă de etanşare a rosturilor. presiune mecanică. Sikaplan® şi Sarnafil® n Instruire referitoare la aplicare şi asistenţă pe şantier n Concepte de garanţie personalizate Ghid de selecţie Soluţii şi Produse Sika Tipuri de aplicaţii Rosturi pentru pardoseli industriale şi comerciale Rosturi pentru centralele de tratare a apei reziduale Rosturi la rezervoare în mediul petrolier Rosturi la faţade Soluţii Sika Sikaflex® PRO-3WF Descriere Sigilant PU monocomponent de performanţă înaltă. Canada 39 . cu rezistenţă mecanică şi chimică remarcabilă. utilizat în zonele de depozitare. bazat pe Tehnologia AT. Sistem de membrană EPDM elastică pentru etanşarea în jurul ferestrelor şi fixarea rosturilor de conexiune. Sigilant PU monocomponent superior. Sigilant PU monocomponent. are o rezistenţă UV deosebită şi o stabilitate a culorii care asigură o durată de viaţă îndelungată. Tehnologie şi Calitate Sika dezvoltă. de umplere şi de manevrare a lichidelor care poluează apa. abraziune şi presiune mecanică. precum amorse şi agenţi de curăţare. specificaţii şi detalii n Selectarea produsului n Teste de adeziune. microorganisme. ideal de asemenea pentru substraturile neporoase. în special pentru faţadele de acoperire ventilate. Sika furnizează sisteme pe bază de poliuretan (PU). precum Sikafloor®. ci şi pentru pardoselile aflate în zonele de trafic cu rezistenţă chimică şi mecanică. Sigilant PU monocomponent pentru rosturile cu mişcare scăzută şi rosturile de conexiune cu o adeziune bună la beton. Hibrid-PU (AT). Sikaflex® AT-Façade reprezintă materialul de etanşare de top pentru rosturile cu mişcare. bazat pe Tehnologia AT. Produsul are marcaj CE. putând fi aplicat cu o pregătire minimă a substratului.Cu ajutorul asistenţei locale Sika. Gama noastră curentă de produse a fost adaptată pentru o arie de aplicaţii bazată pe mai mult de 60 de ani de experienţă. cu rezistenţă maximă la substanţe chimice. pentru rosturile cu mişcare mare din cadrul faţadelor. Ideal pentru rosturile dintre elementele din beton prefabricat. abraziune etc. pentru etanşarea tuturor tipurilor de conexiuni dintre diverse materiale de construcţii Sigilant PU monocomponent superior. silicon şi acrili. Sigilant pe bază de silicon pentru rosturile din camere umede şi din jurul obiectelor sanitare. Aderă perfect pe diverse substraturi şi furnizează o siguranţă şi o durabilitate suplimentară. Substanţele de etanşare pentru materialele de izolare pentru prevenirea scurgerii poluanţilor reprezintă o altă specialitate Sika.

de bază: poliuretan 0. jgheaburi. Chit plasto-elastic pe bază de bitum aditivat şi cauciuc. Sigilant poliuretanic pentru sistemul de deck-caulking.14 kg/dmc Substanţa de bază: poliuretan Deformaţie la rupere >300% Adeziv poliuretanic monocomponent folosit în construcţii. pentru utilizări la interior. fier. Primer pentru Igas R.6 l buc Sika BlackSeal 1 Sigilant bituminos Sigilant bituminos destinat etanşărilor şi lipirilor la sistemele de învelitori din şindrile sau carton bitumat. la ferestre de mansardă.6 0. alb/transparent Sika Firesil N Silicon antifoc Sika Firestop Marine Silicon antifoc Sigilant siliconic antifoc. utilizat pentru aplicaţii sanitare. burlane şi la alte elemente expuse factorilor atmosferici. canalizărilor.6 0. la montarea elementelor din sticlă. Folosit pentru rosturi cu mişcări reduse.3 0.4 kg găleată 25 kg buc 0. ideal pentru sigilarea rosturilor în zone unde este necesară protecţia împotriva focului deschis. Sigilant siliconic universal Sigilant siliconic neutru.3 0. cu întărire în prezenţa umidităţii din mediu. băilor etc. Ambalaj 0. 0. buc Sikaflex PRO 3WF Duritate Shore-A 35 Densitate: 1.3 l Sika Multiseal Bandă bituminoasă pentru etanşare Igas R Sigilant pe bază de bitum-cauciuc Culoare neagră Igas Primer 10 20 cm x 3 m 22.28 l buc Sanisil Silicon sanitar 0.6 l gri negru alb buc Sikasil MP neutru Silicon neutru. folosit pentru impermeabilizarea rosturilor între elemente de sticlă. Se pretează pentru lipirea elementelor de beton. rosturilor de pardoseli industriale. tuneluri. sisteme de jgheaburi. 0.3 g/ml Substanţa de bază: poliuretan Def maximă 10% Produs poliuretanic mono-component.3 g/ml Substanţa de bază: poliuretan Def maximă 25% Produs poliuretanic monocomponent.31 l 0. Ideal pentru sigilarea rosturilor de dilataţie cu mişcare dintre straturi suport poroase şi neporoase.3 0. lemn şi ceramică. atât între ele cât şi cu materiale specifice.6 l l gri l maro l negru l bej l alb l alb l gri buc Sigilarea rosturilor Ambalaj Produs Sikasil C Silicon neutru Descriere Descriere Sigilant siliconic mono-component. Bandă bituminoasă autoadezivă.3 0. Este folosit pentru sigilarea rosturilor supuse la solicitări mecanice.Sigilarea rosturilor Produse pe bază de poliuretan . folosită la joncţiuni impermeabile la învelitori. a rosturilor staţiilor de epurare. plăci de ipsos.3 l Sikaflex Construction Duritate Shore-A 25 Densitate: 1.6 l buc Produse pe bază de poliuretan hibrid Sikaflex AT Connection buc Sikaprimer-290 DC Primer pentru Sikaflex 290 DC buc Primer pentru Sikaflex 290 DC Black. rosturi instalaţii de climatizare. rosturi montaje uşi. cu rezistente ridicate la chimicale.34 kg/dmc Subst.3 l 0. 13. rosturi lemn-metal. PVC. de bază: poliuretan Deformaţie la rupere: > 300% Adeziv poliuretanic mono-component folosit pentru lipirea plăcilor ceramice şi hidroizolarea balcoanelor. pe bază de polimeri cu conţinut de Silan. utilizat pentru aplicaţii la interior şi exterior. Sigilant pe bază de silicat anorganic care expandează la foc.3 l 0.PU SikaBond-T2 Adeziv poliuretanic Densitate: 1. care se încălzeste pănă la obţinerea unei consistenţe fluide. impermeabilizări rosturi faţade şi elemente metalice.3 0. teraselor. 0.3 l buc 0.6 l Sigilant acrilic Sigilant elasto-plastic pe bază acrilică. parcări. 0.33 g/ml Substanţa de bază: poliuretan Def maximă 25% Produs poliuretanic mono-component. pentru impermeabilizarea rosturilor şi ca adeziv. fibre minerale etc. Sigilant siliconic cu întărire acetică la umiditate. Sikaflex 290 DC Black Culoare neagră Subst.PU Produs Sikaflex-11FC+ Duritate Shore-A 40-45 Densitate: 1.3 l 41 Sigilări şi lipiri Produse pe bază de silicon buc . folosit ca sigilant.5 cm x 3 m 30 cm x 10 m 25 kg rolă SikaBond-T8 Adeziv poliuretanic Densitate: 1.3 l buc 0. folosit pentru sigilarea rosturilor la elemente de construcţie supraterane. garaje.3 l buc Sikasil Universal Silicon universal 0. aluminiu. carburanţi şi la solicitări mecanice. recomandat pentru sigilarea rosturilor orizontale la drumuri şi alte construcţii. 0. 0.3 l Produse pe bază de bitum buc Adezivi elastici Produse pe bază de poliuretan . rosturi suprapunere membrane. burlane şi la alte străpungeri în învelitori. rosturi pereţi-pardoseală. Adeziv poliuretanic hibrid Produse pe bază de acril Sikacryl AS buc Produs monocomponent. mono-component.

Produs Sika Boom S Densitate: 18 kg/m3 Expandare: 34 l (750 ml) Sika Boom GS Spumă poliurentică profesională pt pistol Densitate: 18 . buc 500 ml bidon 0.24 g/ml Subst.9 kg/dmc Subst.7 kg unipac Descriere Adeziv elastic monocomponent. aluminiu. folosit pentru toate tipurile de parchet şi în special pentru parchet. pe bază de poliuretan.34 g/ml Subst. cu miros specific imperceptibil. izolarea sau umplerea rosturilor la ferestre. uşi. Densitate: 1. de bază: poliuretan Consum: 0.18 g/ml Subst.24 kg/m3 Expandare: 34 l (750 ml) Sika Boom W Spumă poliuretanică pentru temperaturi joase Densitate: 15 kg/m3 Expandare: 34 l (750 ml) SikaBoom Cleaner Descriere Spumă poliuretanică expandabilă.25 l 1l 43 Sigilări şi lipiri Spume poliuretanice . Folosit pentru lipirea parchetului masiv. de bază: poliuretan Consum: 0. parchetului laminat etc. Ambalaj 0. 13 kg găleată Spumă poliuretanică cu grad mare de expandare. Cantitatea de spumă extrasă poate fi dozată cu uşurinţă.6 l unipac Sika Primer MB Lichid incolor Densitate: 1. Pentru plăci din HPL. realizând o aderenţă bună la stratul suport. Folosit pentru lipirea parchetului masiv. Produs izolant fonic.5 ml/metru Primer epoxidic utilizat pentru lipirea parchetului pe suporturi umede (umezeala 2. parchet laminat etc. Produs izolant fonic. luminatoare şi folii metalice.4 kg unipac găleată Alte produse Ambalaj 0. 0. fără solvenţi şi fără apă în compoziţia acestuia.6 l bidon 10 kg bidon Adeziv universal pentru lipiri profesionale pentru aproape orice material. Ambalaj 750 ml tub Adeziv elastic monocomponent.0 g/cmc Subst de bază: epoxid Consum: cca 3. de bază: poliuretan Consum:in funcţie de sistemul dorit Adeziv poliuretanic monocomponent. pentru aplicaţii la temperaturi joase de până la -10o C fixarea. în jurul conductelor.3 l Produs Sika Primer 3N Lichid gălbui transparent Densitate: 0. etc. GFRP. lemn. parchet nut-feder. de bază: epoxidpoliuretan Consum: 220 m cordon lipire pe beton mp Descriere Produs monocomponent pe bază de răşini epoxi-poliuretanice.Adezivi elastici Produse pe bază de poliuretan .6 l 13. înaintea aplicării produselor SikaFlex-PU. parchetului laminat etc. fără solvenţi şi fără apă. Produs cu emanaţie foarte slabă de miros. Aplicare uşoară. cu întărire rapidă. ceramică şi Adeziv placi faţadă altele. 750 ml tub SikaBond AT Metal Adeziv monocomponent Culori: arămiu şi gri închis SikaBond AT Universal Adeziv monocomponent universal Culori: alb şi gri beton Agent de curăţăre pentru SikaBoom® şi a pistoalelor de aplicare SikaBoom®-G. cu miros specific imperceptibil.0 kg/mp SikaBond T55 Adeziv pentru parchet Densitate:1. pentru lipirea plăcilor Adeziv de faţade ventilate. beton). se poate aplica şi pe suprafeţe usor umede. beton.6 kg / mp Sika Tack Panel Primer Lichid negru Densitate: 1. Pentru fixarea.1 kg/dmc Subst de bază: epoxid Consum: cca 0. aparate de aer condiţionat.28 g/ml Subst. poliuretanic. Adeziv universal pentru lipiri profesionale pentru metale. 0. de bază: poliuretan Consum: 40 ml/metru cordon 0. izolarea sau umplerea rosturilor la ferestre. folosit la aplicarea parchetului masiv.3 l Primere buc Adezivi elastici faţade ventilate Sika Tack Panel IVORYAdeziv elastic monocomponent. elemente de acoperiş.PU Produs SikaBond T54 FC Adeziv pentru parchet Densitate:1.5-1. uşi.3 kg/mp SikaBond-T52 FC Adeziv pentru parchet Densitate:1. 750 ml tub Spumă poliuretanică expandabilă. Masă de etanşare pe bază de silicon acetic utilizat pentru rosturi sanitare şi sticlă bidon 0.4%).0. sărac în solvenţi.5% . metal. aparate de aer condiţionat. pe bază de poliuretan. folosit pentru amorsarea straturilor suport poroase (ex. faţade de clădiri. cum ar fi PVC.7-1. aparate de aer condiţionat.4 . uşi. izolarea sau umplerea rosturilor la ferestre. Lipiri interioare sau exterioare pentru canale de cabluri sau materiale de construcţii uşoare. pentru fixarea. plăci ceramică. pentru aplicaţii profesionale.

Strat din spumă polietilenică de înaltă calitate cu decupări simetrice pentru cordoanele de adeziv.2 kg/mp Sika TopClean-T Şerveţele de curăţare 6 mm . 45 Sigilări şi lipiri Materiale auxiliare .ro Şerveţele pentru îndepărtarea murdăriei în construcţii. terase. rolă SikaBond Dispenser 5400 Dispozitiv de aplicare a adezivului pentru pardoseli din lemn pe întreaga suprafaţă.160 m 40 mm .220 m 30 mm . stabilă în timp.sika.83 kg/l Consum: 0. Sikalayer-03 Strat fonoabsorbant pentru pardoseli din lemn Culoare: gri închis Sikagard Teak-Oil Lichid gălbui Densitate: 0.5 m rolă Ulei pentru protecţia suprafeţelor din lemn. se aplică pentrui activarea suprafeţelor înainte de operaţiunea de lipire şi etanşare a rosturilor în cazul folosirii produselor Sikaflex.80 kg/dmc Substanţa are proprietăţi de curăţare şi activare a diferitelor suprafeţe. (balcoane.550 m 20 mm . cu proprietăţi fonoizolante deosebite. 1l bidon Îl puteţi consulta online la www. pe bază de polietilenă.180 m Catalog Produse Distribuţie Dispozitiv cu acţionare pneumatică pentru aplicarea adezivilor SikaBond dintr-o poziţie verticală foarte comodă. cu rezistenţă la apă şi la razele UV. Se utilizează pentru umplerea rosturilor şi limitarea adâncimii acesteia. 33 m x 12 mm x 3 mm 33 m x 25 mm x 3 mm Sika Cleaner 205 Lichid incolor Densitate: 0. 12.Materiale auxiliare Sika Montageband Bandă dublu adezivă Grosime 3 mm Bandă de montaj dublu adezivă în cadrul sistemului Sika Tack Panel. mobilier de gradină) Nu contine pigmenţi. Pistol manual Powerflow Combi 310 ml Pistol manual Powerflow Combi 600 ml Pistol manual cu arc Winchester Pistol cu aer comprimat Wilton Mipo cartus Pistol cu aer comprimat Wilton Mopo salam Pistol electric ACS-360/T-600 ml Transformator 30/120 VA 230 1l 5l bidon metal Sunteţi interesat şi de Catalogul de Distribuţie? Pistoale pentru aplicare adezivi şi sigilanţi buc Vârf pistol Cox alb Düsenrohr+ HD-Mundstück Fugenhinterfuellprofil Fund de rost buc Profil rotund cu porii închişi.270 m 50 mm .1-0.1500 m 10 mm .550 m 15 mm .350 m 25 mm .

Pentru a veni în sprijinul proiectanţilor structurişti. Lamele din fibre de carbon preformate sub forma literei „L“. Trase într-o matrice polimerică.Soluţii Sika pentru Consolidări Structurale Structuri stadioane Pereţi zidărie de cărămidă Stâlpi susţinere Grinzi şi planşee Consolidări turnuri de răcire şi furnale Poduri Structuri clădiri Tabliere poduri Competenţe Sika promovează soluţii moderne privind consolidarea structurală. punerea în operă uşoară şi rapidă. în vederea unei aplicări conform specificaţiilor tehnice. Pânză unidirecţională din fibre de sticlă ţesute. Sika este alături de firmele de execuţie specializate. Datorită caracteristicilor mecanice. organizând cu personalul acestora şcolarizări periodice teoretice şi practice. iar cele din fibre de carbon şi sub formă de lamele.sunt necesare consolidări structurale înainte sau după cutremur sau alte calamităţi naturale Tehnologie şi Calitate Produsele Sika din fibre de carbon sau de sticlă se prezintă sub formă de ţesături. pe bază de materiale compozite. În egală măsură. constând din fibre de carbon sau de sticlă şi răşini epoxidice. fără solvenţi Lamele Sika CarboDur® Sikadur®-30 Lamele Sika CarboShear® L Sikadur®-30 Specialitatea Sika În domeniul consolidărilor structurale Sika este implicată în proiecte de anvergură şi a căpătat notorietate în dezvoltarea şi implementarea acestor tehnologii noi pe scară din ce în ce mai extinsă. cu braţe de lungimi diferite şi unghi de 90o între ele. tixotropic. de ordinul mm. fără solvenţi. Sika a perfecţionat sistemul de consolidări structurale Sika CarboDur . Servicii şi Suport n Evaluarea stării de degradare a structurilor n Alegerea produselor adecvate n Recomandări privind controlul calităţii n Specificaţii tehnice detaliate n Asistenţă tehnică de specialitate în şantier n Suport tehnic pentru proiectanţi şi constructori n Concepte de garanţie particularizate pe fiecare situaţie în parte n Soluţii de consolidare a elementelor structurale din beton simplu şi armat. liniare sau de formă “L”. posibilitatea mascării suprafeţelor consolidate cu fibre. pentru aplicare în sistem uscat. Astfel de tehnologii sunt necesare în situaţiile în care: . care implică o durată de execuţie extrem de redusă şi care nu necesită o zonă tehnologică amplă şi nici o dotare costisitoare. pentru aplicare în sistem uscat. cât şi programul (softul) de calcul cu ajutorul căruia se determină necesarul de fibre. oferindu-le atât documentaţia completă pentru elaborarea proiectelor şi a caietelor de sarcini. rigips sau vopsea. Consolidare grinzi 47 . Adeziv epoxidic / răşină de impregnare bicomponentă. cuantificate prin: refacerea şi îmbunătăţirea capacităţii portante a elementelor structurale consolidate.se schimbă parţial sau total destinaţia structurii.se constată degradări structurale după incendii sau explozii . Avantajele utilizării acestor produse le recomandă pentru performanţele lor.nu este obţinută clasa betonului . Lamele din fibre de carbon unidirecţionale. bicomponent. greutatea redusă a materialelor şi prin urmare nesuplimentarea semnificativă a greutăţii proprii a structurii. Adeziv epoxidic pentru lamele. lamelele din fibre de carbon se livrează într-o gamă largă de tipo-dimensiuni. tixotropică. fără solvenţi. prin acoperire cu tencuieli clasice din mortar de ciment. Adeziv epoxidic pentru lamele. neafectând spaţiile utile prevăzute. a elementelor metalice şi din lemn Ghid de selecţie Soluţii şi Produse Sika Tipuri de aplicaţii Consolidare la moment încovoietor Consolidare la forţă tăietoare Confinare Consolidare la moment încovoietor Consolidare la forţă tăietoare Consolidare la forţă tăietoare Soluţii Sika SikaWrap®-230C SikaWrap®-430G Sikadur -330 ® Descriere Pânză unidirecţională din fibre de carbon ţesute. iar solicitările la care este supusă sunt superioare celor considerate la proiectare . aplicarea sub forma unor straturi subţiri de fibre şi răşini. pultruzionate.Sika Wrap. În acest sens. tixotropic. a zidăriei. Sika le acordă acestora întregul suport tehnic necesar. bicomponent.armarea existentă este insuficientă sau este afectată de coroziune . fibrele de carbon aplicate cu ajutorul adezivilor epoxidici înlocuiesc cu succes metodele clasice de consolidări prin cămăşuiri.

fără solvenţi.4 mm Tip M: 614: 60 mm x 1.4 mm Tip M:1214: 120 mm x 1.4 mm Tip S 1214: 120 mm x 1.4 mm E = 210.2 mm Tip S 1212: 120 mm x 1. fier. diam. lemn. SikaWrap 430G Modul de elasticitate 76 000 N/mm2 Rezistenţa la tracţiune 2300 N/mm2 Sikadur 330 Adeziv epoxidic Densitate: 1. lemn.65 kg/dmc lamelelor de carbon cu stratul suport. fier. Este aplicabilă cu pompa airless sau cu pompa manuală.65 kg/mp/mm 1.4 mm Tip S 1014: 100 mm x 1.25 kg Sikadur 30 Adeziv epoxidic bi-component. zidărie. de bază: epoxid Consum: 0. buc Materiale auxiliare pentru injectare.4 mm Tip M:1014: 190 mm x 1. folosită pentru injectarea şi astuparea fisurilor rigide. tixotrop.4 mm Tip S 1514: 150 mm x 1.65 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 1.Injectări structurale Injectări pe bază de epoxid Produs Sikadur 52 Injection Lichid de culoare deschisă Densitate 1. 5 kg 30 kg bidon metal 49 Consolidări structurale . aplicabil pe beton. Poate fi folosit la repararea rosturilor. tixotrop. zidărie.000 N/mmp Tip S 512: 50 mm x 1. folosit ca adeziv.7-1. folosită pentru consolidarea elementelor de beton armat. cu proprietăţi tixoMortar epoxidic trope. diam. rolă 600 mm x 50 m rolă 300 mm x 50 m rolă 600 mm x 50 m Adezivi rigizi Sikadur-31 Normal Emulsie epoxidică Densitate: 1. pentru injecSuspensie de injectare tarea fisurilor şi crăpăturilor. Pot fi lipite diverse elemente din beton sau buloane în masa betonului. Pot fi lipite diverse elemente din beton sau buloane în masa betonului. fără solvenţi. Consolidarea se realizează prin aplicarea foliei (lipirea cu Sikadur-330) pe elementul deteriorat.6 kg/dmc E =165. Sikadur-31 Rapid Emulsie epoxidică Densitate: 1.2 mm Tip S 812: 80 mm x 1.4 mm Tip M: 914: 90 mm x 1. Conţine inhibitori de coroziune.2 mm Tip S 914: 90 mm x 1. sticlă. bi-componentă. lemn. pe elementele de consolidat. Poate fi folosit la repararea rosturilor. lemn.4 mm Tipuri de lamele: L 4/20/50 L 4/40/70 L 4/50/100 ml Materiale auxiliare pentru injectare. buc ml Paker lipit buc buc Sika CarboShear Elemente prefabricate din fibră de carbon în forma de L pentru sisteme de consolidări buc Injectări pe bază de microciment Sika InjectoCem 190 Suspensie de injectare cimentoasă. prin intermediul elementelor de injectare. folosit pentru realizarea unei legături deosebit de bune a Densitate: 1.2 mm Tip S 1012: 100 mm x 1. cimentoasă Densitate: 1.2 kg 6 kg Ţesătură din fibră de carbon. piatră. având proprietăţi tixotropice.7 kg/dmc Substanţa de bază: micro-ciment Consum: în funcţie de dimensiunea fisurii 8.31 kg/dmc Subst. masă de şpaclu. aluminiu. folosită pentru consolidarea elementelor de beton armat. Are întărire rapidă. masă de şpaclu.2 kg 6 kg Răşină epoxidică bi-componentă. folosit ca adeziv. Produs Descriere Ambalaj Sistemul Sika CarboDur Lamele Sika CarboDur Benzi carbon (negre) Densitate: 1. sticlă.65 kg/mp/mm Mortar epoxidic bicomponent. aluminiu. (A+B) Substanţa de bază: epoxid Consum: în funcţie de stratul suport 6 kg 40 kg bidon metal Sistemul Sika Wrap SikaWrap 230C Modul de elasticitate 238 000 N/mm2 Rezistenţa la tracţiune 4100 N/mm2 1. Consolidarea se realizează prin aplicarea foliei (lipirea cu Sikadur-330) pe elementul deteriorat.65 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 1. poliester.000 N/mmp Tip M: 514: 90 mm x 1.2 kg/mp Ţesătură din fibră de carbon.1 kg/dmc Substanta de bază epoxid Pakere 13/115 L=115 mm. Mortar epoxidic bicomponent. plăci ceramice.=13 mm Sika Injection Packer SP 44 Pompa manuală de injectare Consolidări cu fibre de carbon Produse de consolidare pe bază de fibră de carbon Ambalaj 1 kg 30 kg bidon metal Descriere Răşină epoxidică bi-componentă. poliester. plăci de PAL. fără solvenţi. fără solvenţi. folosită pentru aplicarea pânzei de SikaWrap. plăci ceramice.=13 mm Pakere 13/70 L=70 mm. aplicabil pe beton. plăci de PAL. piatră.

Rolă pentru aplicarea Sika CarboDur.ro www.Materiale auxiliare Materiale auxiliare Produs Colma Reiniger Densitate: 0.sika.ro 51 Consolidări structurale .sika.9 kg/dmc Descriere Produs universal de curăţare. de adezivi şi de spume poliuretanice. în special de răşini epoxidice. Ambalaj 1l 5l 25 l buc bidon metal Rolă de cauciuc SikaCarboDur Rolă plastic SikaWrap Sunteţi interesat şi de Catalogul de Distribuţie? Rolă pentru aplicarea SikaWrap. Este folosit ca produs pentru curăţarea sculelor. buc Acest catalog este disponibil gratuit şi online Catalog Produse Distribuţie Îl puteţi consulta online pe www.

Produsele de calitate Sika sunt proiectate pentru a corespunde ultimelor tendinţe şi cerinţe şi pentru a se conforma tuturor reglementărilor şi standardelor pentru zone de parcare. flexibil. flexibilă şi decorativă. Düdingen. pardoseli din lemn cu lipire elastică pentru o acustică îmbunătăţită etc. Soluţie pe bază de acril. Elveţia 53 . la abraziune şi uzură. Corespund celor mai recente standarde de calitate a aerului interior. „Pardoseli confortabile” pe bază de PU. AgBB. Combinaţie de poliuretan şi ciment pentru suprafeţele cu uzură ridicată. Tehnologie şi Calitate Soluţiile pentru pardoseli Sika se bazează pe numeroase tehnologii precum: răşini epoxidice. Fungicid. supuse condiţiilor stricte ale sălilor sterile.Soluţii Sika pentru Pardoseli Industriale Zone contaminate chimic Pereţi şi tavane Zone conductive Parcări Auto Camere curate Zone publice şi comerciale Lipirea pardoselilor tip Deck Lipirea pardoselilor din lemn Competenţe Sika deţine o poziţie de frunte la nivel global în furnizarea soluţiilor pentru pardoseli industriale. Strat neted. Răşină epoxidică special cu emisii scăzute de particule şi de VOC/AMC. Uşor de curăţat. cu rezistenţă chimică excelentă. cu rezistenţă la abraziune şi rezistenţă chimică înaltă. cu rezistenţă mare la abraziune şi impact. Sika oferă de asemenea soluţii de lipire elastică a pardoselilor din lemn bazate pe tehnologia PU şi AT mono-component. izolează fonic şi sunt decorative. Sikafloor -2530 W Sikafloor®-20 N Sikafloor®-PurCem® Sikafloor®-15 Pronto Camere Curate EPA (ESD – Zone protejate) Parcări subterane şi etajate Clăridi publice şi comerciale Protecţia rezervoarelor de apă potabilă Protecţia pereţilor Acoperiri anti-acide Lipirea pardoselilor din lemn Sikafloor®-266 CR Sikafloor -235 ESD ® Sikafloor®-263 SL/264 Sikafloor®-350N. Pardoseli de trafic intens poliuretanice. Pentru suprafeţele cu emisie minimă de particule sau de VOC. Sika este lider mondial în tehnologia pardoselilor ESD/ECF şi VOC. combinaţii de diverse tehnologii de lipire precum PU & ciment şi EP & ciment pentru soluţii care acoperă toate tipurile de cerinţe pentru aplicaţiile industriale şi comerciale. pardoseli comerciale/ rezidenţiale cu cerinţe estetice şi de emisii VOC scăzute. Lipire elastică şi durabilă pentru toate tipurile de parchet masiv şi triplustratificat. rezistente la substanţe chimice. cu uscare rapidă. cu proprietăţi de umplere a crăpăturilor şi de rezistente la abraziune. 359 N Sikafloor®-330/305 W Sikagard®-63 N Sikafloor®-390 Sikagard®-184 W CR Sikagard®-676 W Sika® Asplit® VE SikaBond® Sika® AcouBond® Specialitatea Sika Soluţiile pentru camere curate Sikafloor®-CR şi Sikagard®-CR: Sika este prima companie care a dezvoltat o soluţie unică avansată pentru pardoseli şi straturi de protecţie pentru mediile sălilor sterile care să corespundă standardelor CSM (Materiale corespunzătoare pentru sălile sterile). Uscare rapidă şi întreţinere uşoară . pardoseli pentru săli sterile. PUR şi PMMA. Sistem unic care combină lipirea excelentă cu reducerea semnificativă a sunetului de impact. netede. Servicii şi Suport n Specificaţii detaliate n Instruire tehnică şi asistenţă la aplicare şi în şantier n Soluţii inovative care reduc timpul de aplicare n Concepte de garanţie personalizate Ghid de selecţie Soluţii şi Produse Sika Tipuri de aplicaţii Spaţii logistice şi de depozitare Zone de producţie Soluţii Sika ® Descriere Strat expoxidic cu dispersie de apă pentru pardoseli netede. Pardoseli epoxidice antiderapante. Rezistenţă chimică. pentru suprafeţele cu o umiditate ridicată. Pardoseli industriale la Fabrica de Poliuretan Sika. Werk Kapaflex. CSM nu restricţionează doar emisiile VOC/AMC (Compuşi organici volatili/Contaminanţi moleculari cu circulare aeriană) ci şi emisiile de particule. pentru diverse acoperiri şi pentru lipirea pardoselilor din lemn. Soluţiile Sika corespund nevoilor clienţilor şi îndeplinesc o gamă largă de funcţii conform domeniilor de aplicare. Pardoseli ESD/antistatice epoxidice. Strat protector epoxidic fără solvenţi. cu VOC scăzut. Suprafeţe colorate şi netede. M1 etc.fără VOC în aplicare. Absorb zgomotul. cu rezistente la abraziune şi la uzură ridicată. Această dezvoltare corespunde celor mai recente reglementări din domeniul producţiei. Rezistentă la şoc termic şi poate fi curăţată cu abur. care îndeplinesc cele mai exigente cerinţe. precum pardoseli industriale cu rezistenţă mecanică şi chimică. pentru uzură medie.

mocheta etc.3-0.6 kg/mp/mm Grosime min/max: 2-10 mm.3-0. Produs pompabil fara contracţii.1 kg/dmc Subst. pompabilă. Are proprietăţi autonivelante.8 kg/mp/mm Grosime min/max: 5-25 mm Sika Level 100 Şapă autonivelanta cu întărire rapidă Substanţa de bază: ciment rapid şi nisip fin Consum: 1.25 kg . economică. Folosit ca amorsă pentru Sikafloor 81 Epocem. mochetă şi răşini sintetice. de baza: dispersie epoxidica Consum: 0. 279 kg A+B 837 kg A+B 1000 kg A+B 5 kg Şapă epoxidică cu adaos de ciment. 25 kg 55 Pardoseli industriale Mase de egalizare împotriva vaporilor Şape autonivelante şi epoxi-cimentoase .96 kg/l (mortar proaspăt) plăci ceramice. 31 kg A+B+C 310 kg A+B+Cl Şape autonivelante Sikafloor Level 25 Şapă autonivelantă profesională Substanţa de bază: ciment special şi nisip fin Consum: 1. cauciuc. Produs destinat nivelării pardoselilor interioare.4-1. fără solvenţi. 7-10 mm) sau pentru nivelarea şi reabilitarea suporturilor absorbante. pentru uzură intensă.20 mm Amorsă epoxidică bi-componentă. cu adaos de nisip până la 30%. 10 kg găleată A+B 25 kg A+B 240 kg A+B 10 kg A+B Şape epoxi-cimentoase / Bariere temporare împotriva umidităţii Sikafloor 81 EpoCem Şapă epoxidică (gri) Densitate: 2. cauciuc. Ambalaj predozat tri-component (ABC). Produsele din această gamă se folosesc pentru straturi suport umede. modificat sintetic. fără solvenţi. 10 .0 kg/dmc Subst. Grosimi indicate între 2 şi 10 mm.10 kg/dmc Substanţa de bază: epoxiciment Consum: 4. Şape autonivelante Descriere Produs epoxidic bicomponent. ce vor fi acoperite cu plăci ceramice. Se foloseşte ca bariera temporară vapori (min. 25 kg găleată Şapă epoxidică cu adaos de ciment. grosime min/max: 10-30 mm.Amorse Produs SikaRepair EpoCem Modul Lichid Densitate: 1. 23 kg A+B+C 230 kg A+B+Cl Sikafloor 161 Lichid transparent Densitate: 1. parchet. Amorsă acrilică pentru şape autonivelante cimentoase. Ambalaj 4 kg A+B 40 kg găleată Produs Descriere Ambalaj 25 kg Sika Level 200 Şapă autonivelantă cu întărire Şapă cimentoasă autonivelantă. de baza: epoxid Consum: 0.10 mm. de baza: epoxid Consum: 0. Poate fi folosit ca liant pentru mortare sintetice în combinaţie cu nisip de cuarţ. 56 kg A+B+C 560 kg A+B+Cl Şapă cimentoasă mono-componentă cu consistenţă fluidă autonivelantă şi întărire rapidă. piatră naturală. Poate fi folosit ca liant pentru mortar epoxidic de nivelare şi reparaţii. Produsul este indicat pentru uz intern şi extern.2-0.5 kg/mp Sika Level-01 Primer Amorsă pt Sika Level Amorsă epoxidică bi-componentă. Şapă autonivelantă de înaltă rezistenţă pentru uz industrial. Grosimi indicate între 5 şi 25 mm. Ambalaj predozat tri-component (ABC). folosit ca amorsă pentru Sikafloor EpoCem. fără solvenţi care asigură aderenţa pardoselilor sintetice la straturi suport. înainte de rapidă Densitate: 1. Ambalaj predozat tri-component (ABC). cu întărire rapidă. Asigură aderenţa produselor din gama Sikafloor EpoCem pe stratul suport. Şapa este destinată reacoperirii cu 1. Grosime strat: 0.3 kg/mp Sikafloor 156 Lichid transparent galbui Densitate: 1.2. 4-7 mm) sau pentru nivelarea şi reabilitarea suporturilor absorbante. în combinaţie cu nisip de cuarţ. În stare uscată este permeabil la vapori de apă. între 10 şi 30 mm.5 .25 kg/dmc Substanţa de bază: epoxiciment Consum: 2. strat intermediar. folosita la nivelarea şi netezirea pardoselilor interioare. 2 mm) sau pentru nivelarea şi reabilitarea suporturilor absorbante.4 kg/dmc Subst. Sikafloor 82 Epocem. Sikafloor Level-25 şi sisteme PurCem. cu adaos de nisip până la 30%.05 kg/l (pulbere) aplicarea stratului de finisare. parchet.5 kg/mp/strat 2 mm Sikafloor 82 EpoCem Şapă epoxidică (gri) Densitate: 2. Se foloseşte ca bariera temporară de vapori (min.5 kg/mp Sikafloor 155W N Amorsă bi-componentă pe bază de apă.10 kg/dmc Substanţa de bază: epoxiciment Consum: 9 kg/mp/strat 4 mm Sikafloor 83 EpoCem Şapă epoxidică (gri) Densitate: 2. Mortar de ciment. piatră naturală.4 kg/ mp/mm Şapă epoxidică cu adaos de ciment. Se foloseşte ca bariera temporară vapori (min. Produsul este indicat atât pentru spaţii interioare cât şi exterioare. Poate fi folosit împreuna cu sisteme de încălzire în pardoseală. Are proprietăţi autonivelante. folosită pentru asigurarea aderenţei pardoselilor finite la straturi suport absorbante.

1 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: funcţie de sistem Sikafloor 381 Răşină epoxidică Densitate: 1. cu proprietăţi de preluare a fisurilor. Folosit pentru parcari auto. magazine. Rezistenţe chimice şi mecanice ridicate.3 kg/mm/strat Sikafloor 263 SL Sistem autonivelant epoxidic. magazine şi depozite. Sikafloor Level-25 şi sisteme PurCem. platforme parcări auto. economic. cu conţinut scăzut de compuşi organici volatili.3 kg/mp/mm Sikafloor 325 Răşină poliuretanică Densitate: A+B 1.3-0. 10 kg 279 kg A+B 837 kg A+B 1000 kg A+B 25 kg A+B Produs epoxidic bi-component folosit pentru realizarea pardoselilor industriale.16 kg/dmc Substanţa de bază: poliuretan Consum: 2. în special pentru camere curate.43 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: în funcţie de sistemul aplicat Sikafloor 263 SL Substrat Răşină epoxidică necolorată. Sikafloor 350 N Elastic Răşină poliuretanică cu grad ridicat de elasticitate Culoare: bej Densitate: A+B: 1.2 kg/mp/ mm Produs poliuretanic bi-component. Poate fi folosit ca liant pentru mortare sintetice în combinaţie cu nisip de cuarţ. fără solvenţi.1 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 0. fără solvenţi.3-0. Produsul este indicat pentru uz intern şi extern. Satisface majoritatea cerinţelor în diverse ramuri de industrie. 262 kg 6 kg 18 kg găleată Produs poliuretanic bi-component. Răşină epoxidică transparentă. fără solvenţi. farmaceutică. folosită pentru asigurarea aderenţei pardoselilor finite la straturi suport absorbante. Poate fi folosit ca liant pentru mortar epoxidic de nivelare şi reparaţii. Produsul este indicat atât pentru spaţii interioare cât şi exterioare.6 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 1. folosită ca liant în cadrul sistemelor Terrazzo sau ca sigilare transparent lucioasă pentru sistemele Sikafloor decorative. Folosit în industria automobilelor. strat intermediar.8-1. Ambalaj 10 kg găleată A+B 25 kg A+B 240 kg A+B 10 kg A+B Produs Sikafloor 266 CR Sistem autonivelant epoxidic. fără solvenţi. Sisteme elastice Sikafloor 300 N UV Elastic Răşină poliuretanică bi-componentă folosită pentru realizarea Răşină poliuretanică Densitate: 1. 30 kg A+B 57 Pardoseli industriale Pardoseli sintetice Pardoseli sintetice . proprietăţi antifonice. Rezistenţă la compresiune 80 N/mm2. fără solvenţi.28 kg/dmc Substanţa de bază: poliuretan Consum: 1. economică. pe bază de apă.8 kg/mp/mm grosime Descriere Produs epoxidic bi-component. cu vâscozitate redusă şi risc redus de alergii. Sisteme rigide Descriere Amorsă epoxidică bi-componentă. Poate fi folosit ca liant pentru mortar epoxidic de nivelare şi reparaţii. folosit pentru realizarea pardoselilor autonivelante în camere curate. în combinaţie cu nisip de cuarţ. Aplicat în strat de 2 mm se pot realiza pardoseli cu rezistenţe mecanice şi chimice ridicate.2-0.Amorse Produs Sikafloor 156 Lichid transparent gălbui Densitate: 1. Ambalaj 25 kg Sikafloor 161 Lichid transparent Densitate: 1. bază pentru Sikafloor 263 SL. diverse culori Densitate: 1. conform Responsible-Care. folosită pe suŞapă autonivelantă porturi absorbante. foarte elastic.32 kg/dmc (A+B) pardoselilor în spitale.4 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 0. centre comerciale. lucioasă. Rezistenţe chimice şi mecanice ridicate. Rezistenţe chimice şi mecanice ridicate. degajare redusă de gaze.1 kg/dmc SSubstanţa de bază: epoxid cu risc redus de alergii Consum: 0. birouri. Produsul este indicat pentru uz intern şi extern. Consum: 1. Este Substanţa de bază: poliuretan caracterizată printr-o nivelare foarte bună. ca strat sigilant colorat cu rezistente chimice profesională ridicate. epoxidică pe bază de apă Consum: 0.28 kg/mp/ mm 20 kg A+B 279 kg A+B 837 kg A+B 20 kg A+B Sisteme rigide Sikafloor 2530 W Rasină epoxidică bicomponentă. fără solvenţi. poduri etc. o elasticitate ridicată. alimentară. Sikafloor 82 Epocem. pentru straturi de uzură cu trafic constant şi antiderapante.9 kg/mp Sikafloor 162 N (A+B) Răşină epoxidică Densitate: 1.5 kg/mp Sikafloor 144 Lichid transparent Densitate: 1. Disponibil în mai multe culori RAL. Aplicarea se face cu trafaletul Substanţa de bază: răşină în două straturi. Folosit ca amorsă pentru Sikafloor 81 Epocem.3-0. asigură aderenţa pardoselilor sintetice la straturi suport. 25 kg A+B Produs epoxidic bicomponent. pardoseli sintetice în garaje. cu conţinut scazut de VOC. Rezistenţă la uzură medie.5 kg/mp Sikafloor 155W N Amorsă bi-componentă pe bază de apă. asigură aderenţa pardoselilor sintetice la straturi suport.5 kg/mp Amorsă epoxidică bi-componentă. Aplicat în strat de 3 mm este destinat spaţiilor frigorifice. diverse nuanţe Densitate: 1.45 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 1. folosit pentru realizarea suprafeţelor autonivelante şi a şapelor sintetice. 25 kg A+B Amorsă epoxidică bi-componentă.

de bază: PMMA Consum: 1-1.3-0. Rezistenţe mecanice şi chimice ridicate. foarte rezistentă chimic. balcoane. Consum: 2.6 kg/mp Sikafloor 17 Pronto Sigilare Densitate: 1kg/dmc Subst. folosită ca sigilare în cadrul sistemului Sikafloor Pronto. de bază: PMMA Consum: 0. Pronto Pigment RAL 10021/1020/6002/6021 /70237030/7031 /7032/7033/7035 0. 25 kg Sikafloor 230 ESD TopCoat Sigilare epoxidică pe bază de apă.5 kg/dmc Sikafloor 15 Pronto Strat de egalizare Densitate: 1. pe bază de apă.7 kg/dmc 6 kg Descriere Răşină pe bază de PMMA.5x105Ω Catalizator pentru răşinile din gama Pronto. 6 kg Sikafloor Pronto Filler Filler special pentru realizarea stratului autonivelant. folosită ca amorsă în cadrul sistemului Sikafloor Pronto. 0.08-0. de bază: PMMA Consum: 0.95 kg/dmc Subst. etc.7 kg/dmc Subst.2 . folosită ca strat de egalizare. Este destinată în exclusivitate suprafeţelor exterioare.5 kg/mp Răşină poliuretanică monocomponentă.60 kg/dmc curăţare. autonivelantă. pentru realizarea pardoselilor cu proprietăţi conductive.16 kg/mp 6 kg Sikafloor Pigment de colorare pentru sistemele Sikafloor Pronto. Rezistenţe mecanice şi chimice ridicate.5 kg/mp Sikafloor 400 N Elastic Răşină poliuretanică Densitate: 1.Sisteme elastice Produs Descriere Ambalaj 25 kg A+B 40 kg PMMA Sikafloor Pronto Produs Sikafloor 13 Pronto Amorsă Densitate: 0. 6 kg 18 kg Răşină pe bază de PMMA. folosită ca strat de egalizare în cadrul sistemului Sikafloor Pronto. strat autonivelant sau mortar. Rezistenţe mecanice şi chimice ridicate.6 kg/mp Sikafloor Pronto Hardener 25 kg Răşină epoxidică bicomponentă.14 . Substanţa de bază: răşină epoxidică pe bază de apă Consum: 0. 25 kg 180 kg Sikafloor 235 ESD Răşină epoxidică Rezistenţa la pământ < 109 Ω Rezistenta: omîncălţăminte-pardoseală > 7. 25 kg Sikafloor 16 Pronto Sigilare Densitate: 1kg/dmc Subst.1 kg Răşină epoxidică autonivelantă pentru pardoseli conductive. În funcţie de gradul de umplere.4-0. realizând totodată şi hidroizolaţia suprafeţei. 25 kg A+B Răşină pe bază de PMMA elastificată.5 kg 59 Pardoseli industriale Pardoseli sintetice Pardoseli sintetice . Ambalaj 25 kg Sikafloor 390 Răşină epoxidică elastificată.1 kg/mp Sikafloor 262 AS Răşină epoxidică Densitate: 1. în cadrul sistemului Sikafloor Pronto. folosit pentru reRăşină epoxidică neagră alizarea unui film conductiv.4-0. rezistentă la UV.3 kg/dmc Consum: 0. de bază : PMMA Consum: 0.6 kg/dmc Substanţa de bază: poliuretan Consum: 1. 25 kg Sisteme antistatice (AS) Sikafloor 220 W Conductive Produs epoxidic bicomponent. Diverse structuri de sistem. cu capacitate ridicată de Răşină epoxidică conductivitate.5 kg/mp Sikafloor 14 Pronto Strat de egalizare Densitate: 1. elastică. Răşină pe bază de PMMA elastificată. Este o parte a sistemelor conductive Densitate: 1.02 kg/dmc din gama Sikafloor. Datorită gradului de elasticitate ridicat este indicat pentru suprafeţe cu vibraţii. Are Răşină epoxidică capacităţi de acoperire a fisurilor şi rezistă la mijloacele de bicomponentă Densitate: A+B 1. Corespunde celor mai severe standarde în domeniu.0 kg/mp Răşină pe bază de PMMA elastificată.1.5 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: 2. folosită ca sigilare în cadrul sistemului Sikafloor Pronto. ESD=Electrostatic Discharge Densitate: 1. terase.0.

garaje şi rampe de încărcare etc. 25 kg 61 Pardoseli industriale Sigilări Pardoseli sintetice . 7035 RAL 7032. 279 kg A+B 30 kg A+B 837 kg A+B 30 kg A+B RAL 7032. 0.Sigilări elastice Produs Sikafloor 302 W (transparent) Sikafloor 356 N (A+B) Lichid transparent Densitate: 0.6 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: cca. transparent.0.15-0. 32.000 kg Sikafloor 3 Quarztop orange Durificator de pardoseală pe bază de agregate minerale minim 3. Rezistenţe chimice şi mecanice bune. de bază: poliuretan Consum: cca.25 kg/mp Sikafloor 357 N (A+B) Lichid pigmentat Densitate: 1. prezintă rezistenţă UV. folosit în special pentru parcari.25 . strat de sigilare pentru sisteme autonivelante şi antiderapante. folosită la interior şi exterior.3 kg/mp Sikafloor 359 N (A+B) Lichid pigmentat Densitate: 1. Se împrăştie pe betonul proaspăt şi se prelucrează bază de agregate sintetice în masa betonului. 7040 în masa betonului. strat de sigilare pentru pardoseli industriale antiderapante.0. pe bază de poliuretan.000 kg 25 kg Produs bi-component. Prezintă rezistenţă mare la trafic şi UV. poliuretanic (PUR). mat transparent. pe bază de poliuretan.3 kg/dmc Subst.3 kg/dmc Subst.3 kg/ mp/strat Descriere Produs epoxidic bi-component dur-elastic. depozite. fără solvenţi. cu conţinut scăzut de solvenţi.- Ambalaj 25 kg A+B Sikafloor 2 SynTop 60 Durificator de pardoseală pe Produs pentru durificarea pardoselilor industriale cu rezistente ridicate la uzură. ridicate la uzură. 10 kg Sikafloor 3 Quartztop gri Durificator de pardoseală pe bază de agregate minerale Sikafloor 3 Quarztop rosu Durificator de pardoseală pe bază de agregate minerale minim 3. Se împrăştie pe betonul proaspăt şi se prelucrează în masa betonului.000 kg Sikafloor 3 Quarztop verde Durificator de pardoseală pe bază de agregate minerale minim 3. cu solvenţi. Se împrăştie pe betonul proaspăt şi se prelucrează Produs epoxidic bi-component.9 kg/ mp Sikafloor 264 Lichid colorat Densitate: A+B: 1. prezintă rezistenşă UV.4 kg/dmc Substanţa de bază: epoxid Consum: cca.7 . rampe şi depozite. colorat.97 kg/dmc Subst. 0. 7035 RAL 7032. ateliere. pentru sigilarea pardoselilor cu proprietăţi elastice (tip parcare). de bază: poliuretan Consum: cca. 0. colorat.7 . Produs bi-component. Produs Descriere Ambalaj 30 kg Sikafloor 3 Quartztop 60 Durificator de pardoseală pe Produse pentru durificarea pardoselilor industriale cu rezistenţe bază de agregate minerale ridicate la uzură. Este rezistent la intemperii. economic. fără solvenţi. 7037. aplicat pe suprafeţe interioare. 30 kg Sikafloor 1 Metaltop Durificator de pardoseală pe Produs pentru durificarea pardoselilor industriale cu rezistente bază de agregate metalice.8 kg/ mp Mortare de presărare Ambalaj 10 kg A+B Descriere Strat de sigilare bi-component. de bază: poliuretan Consum: 0. folosit pentru sigilări colorate diverse. Folosit in industria alimentară. Este rezistent la intemperii. 7035 RAL 7030. 10 kg 25 kg Raşină epoxidică bi-componentă pe bază de poliuretan.0. pe bază de apă.5 kg A+B 25 kg 30 kg 25 kg Sigilări rigide şi semirigide Produs Sikafloor 354 (A+B) Lichid colorat Densitate: A+B: 1. 0. cu conţinut de solvenţi. folosit pentru sigilarea pardoselilor Sikafloor rigide.

Ambalaj 1 kg 25 kg Durificator de suprafaţă lichid cu rol de tratare anti-praf şi sigilant. 5 kg PurCem Mortare poliuretan-ciment Produs Sikafloor-20N PurCem (A+B+C) min. Este folosit atât ca produs antievaporant pentru tratare ulterioară a suprafeţelor de beton proaspăt turnate. 20 kg A+B+C Aflaţi toate noutăţile pe www. 6010.3 mm Sikafloor Earthing Kit Kit de împământare Sikafloor Copper Tape bandă de cupru 9mm x 20 m/rola Descriere Adaos special pentru răşini EP sau PU. window grey.7032. 10 tone Sikafloor-21N PurCem (A+B+C) min.3009. Sigilează porii superficiali. antiderapantă.Antievaporanţi durificatori Produs Sikafloor Proseal Lichid incolor Densitate: 0.sika. pentru tixotropizarea acestora. uşor de prelucrat. zinc yellow Kit de împământare pentru pardoseli antistatice. 10 tone Sikafloor-22N PurCem (A+B+C) min. cât şi ca durificator şi sigilant pentru suprafeţe de beton noi sau vechi. brown beige. 10 tone Sikafloor-29N PurCem (A+B+C) min. pastel blue. Produs Agent de tixotropizare (Sika Stellmittel T) Praf alb Densitate: 0. de diverse culori Culori: pure white. fără conţinut de solvenţi. dă luciu suprafeţei.5-2 % din masa răşinii Sikafloor Colorchips color .ro Şapă poliuretanică-cimentoasă autonivelantă pentru încărcări medii şi grele.1001.05 kg/dmc Consum: 0.7037 set 10 buc rolă Descriere Şapă poliuretanică-cimentoasă pentru condiţii grele de lucru. 1 tonă Sikafloor-31N PurCem (A+B+C) min.1006. Bandă conductivă de cupru pentru sisteme antistatice conductive. cu rezistenţă mare. Sigilare poliuretanic-cimentoasă pe bază de apă. 25 l 200 l Chipsuri colorate pentru pardoseli.90 g/cmc Substanţa de bază: polimeri acrilici Consum: 1l / 5-10 mp Sikafloor CureHard 24 Lichid incolor Produse auxiliare Ambalaj 25 l 200 l Descriere Produs incolor pe bază de polimeri acrilici. 1 tonă Ral 7038. Ambalaj 31 kg A+B+C Şapă poliuretanică-cimentoasă autonivelantă pentru încărcări medii şi grele. Mortar poliuretanic-cimentos pentru detalii şi tencuire de rezistenţă crescută. 22 kg A+B+C 22 kg A+B+C 4.7 kg A+B+C 63 Pardoseli industriale Antievaporanţi Produse auxiliare .

pentru acoperişuri cu efecte estetice speciale. aplicări directe pe XPS/EPS şi bitum. soluţiile de acoperişuri Sika sunt corespunzătoare pentru a fi aplicate pe majoritatea substraturilor şi a formelor de acoperiş (acoperişuri plate. Lipire completă pe substrat. membrane lichide bazate pe poliuretan cu performanţă înaltă (PU mono-component acu întărire declanşată de umiditate MTC) care permit o aplicare manuală uşoară sau mecanică pe acoperişurile complexe şi pe detalii. Performanţă estetică înaltă şi posibilităţi de proiectare. flexibilitatea la rece şi stabilitatea termică la căldură. 1 în lume în tehnologiile pentru materialele pentru acoperişuri care includ: membrane flexibile de calitate superioară (PVC şi FPO) care pot fi fixate mecanic sau care se pot lipi pe substraturile din sistemele de acoperişuri expuse sau care pot fi aşezate liber sub balast. rezistenţă chimică înaltă. În plus. Acoperişuri balastate Acoperişuri solare Grafică pe acoperişuri Imitarea acoperişurilor metalice Acoperişuri industriale plane Acoperişuri verzi Acoperişuri utilitare Reparaţia acoperişurilor cu membrane lichide Competenţe Membranele Sika etanşează acoperişurile şi îndeplinesc şi alte cerinţe suplimentare.Soluţii Sika pentru Acoperişuri MTC Moisture Triggered Chemistry ca. aplicări directe pe XPS/EPS şi bitum.Policlorură de vinil plastifiată FPO . membranele nu prezintă nicio îmbinare şi nu vor indica nicio reacţie adversă la apă. acestea pot fi aplicate extrem de uşor cu un trafalet obişnuit. Rezistenţă chimică ridicată. Lipire completă pe substrat. parţial fixată pe substrat. precum rezistenţa mecanică şi la UV. 10 min. permeabilitate ridicată la vapori. Servicii şi Suport n Sisteme complete incluzând toate componentele şi accesoriile n Concepte de garanţie personalizate n Calculul rezistenţei la vânt n Analiza acoperişului n Specificaţii şi detalii AutoCAD n Echipamente specializate de aplicare n Asistenţă tehnică la aplicare şi în şantier Ghid de selecţie Soluţii şi Produse Sika Tipuri de aplicaţii Acoperişuri expuse Soluţii Sika Produs Sikaplan® G / VG / VGWT Sikaplan® SGK Sarnafil® S327 Sarnafil® G410 / 410 Felt Sarnafil® TS77 Sarnafil® TG76 Felt SikaRoof® MTC (Sikalastic®) Descriere Material Aplicaţie PVC PVC PVC PVC FPO FPO 1-C PU PVC FPO 1-C PU MF A MF A MF A LA LL LL LA Izolare rapidă şi care depinde mai puţin de intemperii. permeabilitate înaltă la vapori. Germania MTC Moisture Triggered Chemistry ca. rezistent la penetrarea rădăcinilor. Adeziune maximă la substrat. acestea nu eliberează CO2 şi sunt rezistente la foc. cu aplicare adezivă rapidă în benzi. cu o durabilitate ridicată datorită formulei lipsite de plastifianţi. deosebit de ecologic. lipire integrală pe substrat. produs deosebit de elastic . A . Rezistenţă chimică ridicată. Soluţie economică. Berlin. cea mai rapidă instalare care este mai puţin dependentă de condiţiile meteorologice. suprafaţă lăcuită. curbe şi cu unghi mare de înclinare). având capacităţi deosebite şi pentru toate tipurile de renovări de acoperişuri. rezistenţa la forţele de sucţiune ale vântului. Suprafaţă lăcuită. etc. aplicare simplă cu rola. rezistenţă înaltă datorită formulei lipsite de plastifianţi. rezistenţă la penetrarea rădăcinilor. deosebit de ecologic. Beneficiind de experienţă şi de succes în toate tipurile de aplicări pe toate tipurile de clădiri. aplicare simplă cu trafaletul. gamă largă de culori. Odată aplicate.Prinsă mecanic LL . 10 min. disponibilă într-o gamă largă de culori. 65 . care include limitele extreme de temperatură şi variaţiile de umiditate. include tehnologia MTC. Aplicare rapidă prin aşezare liberă. compusă din membrana lichidă Sikalastic® : incorporează o tehnologie unică care îi permite materialului să utilizeze umezeala atmosferică pentru a declanşa procesul de uscare într-o gamă largă de condiţii. pe cele mai complicate acoperişuri. Acoperiş curbat protejat de membrane Sarnafil® Tempodrom. tehnologie MTC. cu diverse tipuri de accesorii sau perforaţii. aplicări directe pe XPS/EPS şi bitum. Datorită stării lichide a acestora şi a armăturii dezvoltate special (Sikalastic® Reemat).Membrană Lichidă Acoperiş balastat/ Acoperiş verde/Acoperiş utilitar Sikaplan® SGmA Sarnafil® TG66 SikaRoof® MTC Ballast (Sikalastic®) PVC . cu permeabilitate înaltă la vapori. rezistenţă înaltă datorită formulei lipsite de plastifianţi.uşor de manevrat şi de fixat.Lipit MF . pentru acoperişuri solare. rezistent la penetrarea rădăcinilor. flux lateral limitat. detaliere facilă.Polilefine flexibile (pe bază de polipropilenă sau polietilenă) Specialitatea Sika Tehnologia MTC. Suntem competenţi în furnizarea unor soluţii dovedite în timp pentru acoperişuri cu diverse utilizări. Tehnologie şi Calitate Sika este nr.Aşezat liber LA . deosebit de ecologic.

00 x 20.00 x 20.5 mm Greutate kg/ mp: 1. rolă 2.8 mm.90 Sikaplan Walkway Membrană PVC gri / rosu pentru zone de circulaţie Grosime: 2 mm Sikaplan 18 G Membrană PVC gri Grosime: 1.20 Trocal SGmA . pe diferite straturi suport.00 m din PVC în grosime de 0.00 m 5 kg 10 Kg 4 kg Membrană nearmată din PVC.90 Sikaplan 15 G 62 Membrană PVC gri Grosime: 1.8 mm Greutate kg/ mp: 2. Produse auxiliare .00 m Descriere Ambalaj Membrană pentru zone traficabile.5 mm Greutate kg/mp: 1. rolă 2. Membrană armată din PVC.00 x 2.00 x 15.pentru membrane PVC Produs Sika Trocal Metal Sheet type S Tablă caşerată cu PVC Grosime: 1.20 Sikaplan 18 D Membrană PVC gri pentru detalii Grosime: 1. Ambalaj rolă 2.60 Sikaplan 15 G Membrană PVC gri Grosime: 1.4 mm Greutate kg/ mp: 5. cu excelentă rezistenţă la factori climatici.00 m rolă 2. inclusiv raze UV şi IR Produs Sikaplan 12 G Membrană PVC gri Grosime: 1. cu rezistenţă mare la microorganisme. armate cu fibre de poliester. reziduuri şi a altor depuneri de pe suprafaţa membranei. rolă gri 1.8 mm Greutate kg/ mp: 2. rolă 1.00 x 20.Membrane PVC.89 Membrană PVC SikaTrocal SGmA 1.2 mm Greutate kg/ mp: 1. (thinner) Diluant pentru adeziv de contact Sika Trocal Cleaner 2000 Soluţie de curăţat Soluţie de activare a suprafeţelor de contact înainte de termosudare şi soluţie de curăţat pentru îndepărtarea resturilor de adeziv.00 m Membrană din PVC pentru acoperişuri balastate sau verzi.00 x 20.00 x 20.27 Membrană PVC Descriere Membrană armată din PVC.00 m 1. Ambalaj rolă 2.Membrane PVC pentru acoperişuri.00 m roşie 1.8 mm Greutate kg/mp: 2.00 x 10.00 m Membrană din PVC calandrată.00 x 10. Membrană din PVC extrudată.5 mm Greutate kg/ mp: 1.6 mm grosime caşerată cu membrană 1.00 x 15.00 m foaie Tablă din oţel galvanizat de 0. pentru acoperişuri balastate şi acoperişuri verzi Produs SikaTrocal SGmA 1. Sika Trocal C705 Diluant pentru reglarea vâscozităţii adezivului de contact C 733. armate.00 m foaie 2.00 x 15.75 x 15.00 m Descriere Membrană din PVC pentru acoperişuri balastate sau verzi. rolă 2.00 m 5 kg 67 Soluţii pentru acoperiş Membrane PVC Sikaplan® Membrane PVC acoperişuri balastate .76 Sika Trocal Metal Sheet Futura/PO Sika Trocal Adhesive C733 Adeziv de contact pentru lipirea membranelor din PVC în Adeziv de contact zonele de detaliu. pentru detalii.

35 kg/ mp/strat Descriere Acoperire poliuretanică mono-componentă. Substanţa de bază: poliuretan Densitate: 0.80 kg/l Consum: 0. Strat de separaţie din poliester. colorată. Se întăreşte în prezenţa umidităţii din aer pentru a forma o acoperire hidroizolantă foarte elastică. 7 kg 18 kg Acest catalog este disponibil gratuit şi online Sikalastic 490 T Membrană lichidă pentru hidroizolarea teraselor.ro 69 Soluţii pentru acoperiş Membrane lichide . Membrană lichidă Culori: transparent Densitate: ~ 0.4 kg/dmc Consum: cca 0. rolă 5 x 25 m Barieră de vapori din polietilenă.0. care dupa întărire formează o peliculă hidroizolantă elastică. Ambalaj 18 kg RAL 9010 RAL 3009 Membrană lichidă poliuretanică.2 . serelor.sika.Membrane lichide Produs Sikalastic 445 Membrană lichidă Substanţa de bază: poliuretan Densitate: 1.6 kg/l Sikalastic 450 Membrană lichidă Substanţa de bază: poliuretan Densitate: 1. aplicabilă cu rola sau pensula. balcoanelor. conţinând solvenţi.08 kg/m2 5 kg 20 kg 1l Barieră de vapori din polietilenă Sarnavap 500 E white 5 x 25 m grosime 0. asigurând simultan protecţie transparentă împotriva îngheţului. iluMembrană lichidă minatoarelor de acoperiş.15mm Sarnavap 1000 E white 5 x 25 m grosime 0.03 . rolă 5 x 25 m Straturi de separaţie din poliester sau fibră de sticlă S-Glass Fleece 120 2 x 100 m S-Felt A 300 2 x 50 m Strat de separaţie din fibră de sticlă.4 kg/m2 per strat Sika Primer 490 T Primer pentru membrana Sikalastic 490 T.99 g/ml Consum: 0. rolă 2 x 100 m rolă 2 x 50 m www. special formulată.2 mm Barieră de vapori din polietilenă. dioxidului de carbon şi ploii acide.0.

fără solvenţi. inclusiv SR EN 12944. soluţiile Sika au avantajul unei vieţi îndelungate. Acestea includ numeroase produse specializate precum sistemele cu VOC scăzut şi sisteme de înaltă performanţă pentru reducerea costurilor de aplicare. Industria petrochimică şi generală Sika® Permacor-2807 HS-A Sika® Permacor-337 VHS Protecţia ignifugă a oţelului Sika® Unitherm® DS Specialitatea Sika Straturile de acoperire Sika® Unitherm® sunt aprobate şi atestate la nivel global.Soluţii Sika pentru Protecţii Anticorozive şi la Foc Centrale nucleare Parcuri de distracţie Aeroporturi Gări Industrie Infrastructură Stadioane Energie eoliană Competenţe Sika oferă straturi de protecţie economice. Straturi de protecţie împotriva coroziunii extrem de economice şi de durabile cu un conţinut scăzut de solvenţi. Rezistenţă mecanică şi chimică extrem de înaltă şi rezistenţă mare la abraziune şi impact. Elveţia 71 . Ideal pentru parcurile eoliene expuse în largul mării şi pe sol. Aceste straturi intumescente se măresc în situaţiile de apariţie a incendiului pentru crearea unui strat de izolare umplându-se cu aer împotriva temperaturilor înalte. În plus. Performanţă înaltă şi consum relativ scăzut. Produsele de calitate Sika se conformează celor mai înalte cerinţe ale standardelor naţionale şi internaţionale. Straturi de protecţie în strat subţire cu un conţinut scăzut de solvenţi. Sistem de acoperire internă pentru conductele de gaz natural. Sika a reuşit să acopere şi să protejeze cu succes. Protecţie anticorozivă pentru Podul Fuchsberg. care reduc rezistenţa la fricţiune pentru debitul de gaz. centrale energetice. poliuretanice şi pe alte răşini modificate. în întreaga lume. Exemplele tipice includ structuri industriale. proiecte de infrastructură. Pfaeffikon. Tehnologie şi Calitate Tehnologiile Sika se bazează pe răşini epoxidice. beton sau lemn. Aprobat ca strat intern pentru depozitele din oţel care conţin lichide inflamabile. abraziunii mecanice şi atacului chimic. Servicii şi Suport n Specificaţii detaliate n Asistenţă tehnică la aplicare şi în şantier n Soluţii inovative care reduc timpul de aplicare n Concepte de garanţie personalizate Ghid de selecţie Soluţii şi Produse Sika Tipuri de aplicaţii Cadre structurale din oţel Infrastructură în transport Generare & distribuţie energie Soluţii Sika SikaCor® Steel Protect VHS Sika® Poxicolor® Plus SikaCor® NCG Base Coat Sika® Permacor 2230VHSWEA SikaCor®-6630 M Descriere Straturi de protecţie universale pentru protejarea structurilor din oţel împotriva coroziunii. unui compus organic volatil scăzut (VOC) şi unui aspect foarte estetic. bazate pe combinaţii de răşini modificate special pentru protejarea turnurilor de transmisie şi a cadrelor metalice. Acestea furnizează protecţie împotriva incendiului care durează între 30 de minute şi 2 ore şi sunt corespunzătoare atât pentru utilizarea interioară. Combinaţie de straturi epoxidice cu 2 componente de zinc şi straturi superioare PU. Straturile de protecţie ignifugă Sika pentru oţel pot fi aplicate şi pe alte substraturi precum structurile din beton armat şi din lemn. bazate pe combinaţii de răşini modificate special pentru protejarea turnurilor de transmisie şi a cadrelor metalice. Acestea pot fi aplicate pe oţel. Straturi de protecţie bicomponente. Sistem de protecţie împotriva incendiului intumescent pe bază de apă. Rezistenţă mecanică înaltă şi suprafeţe extrem de fine. cât şi exterioară. durabile şi de încredere pentru protejarea structurilor din oţel împotriva incendiului şi a coroziunii. parcuri eoliene şi facilităţi petrochimice etc. Straturi de protecţie în strat gros cu un conţinut scăzut de solvenţi. Produsele Sika pot rezista de asemenea efectelor condiţiilor meteorologice extreme. numeroase tipuri de clădiri.

cu uscare rapidă. Putere de acoperire ridicată şi uscare rapidă. 30 kg A+B Diluant EG Diluant aferent sistemului SikaCor EG. Ambalaj 30 kg A+B SikaCor Aktivprimer Plus Produs cu adaos de fosfat de Grund aplicabil pe suprafeţe pregătite manual şi mecanic. . .155 kg/ mp pentru grosime strat uscat 60 µm Grund epoxidic bi-component. poliuretanic. fosfat de zinc Densitate: 1. (Friazinc ZS) Uscare rapidă în condiţii de umiditate ridicată.4 kg/l Consum: 0. cu adaos de zinc.80 kg/l Consum: 0.190 kg/ mp pentru grosime strat uscat 100 µm SikaCor EP Primer Grund epoxidic cu fosfat de zinc Densitate 1.6 kg/l Consum teoretic 0. de zinc Densitate: 2. bogat în zinc. Uscare rapidă şi aplicare uşoară. pentru sistemul Icosit EG.205 kg/mp la 80 µm strat uscat Descriere Grund epoxidic bi-component cu substanţa activă fosfat de zinc.6 kg/l Consum: 0. ce se poate aplica şi pe suprafeţe metalice din oţel pregătite manual St2.345 kg/mp la 80 µm strat uscat Diluant S Diluant aferent SikaCor Zinc PUR SikaCor Zinc ZS Grund mono-component pe bază de etil silicat.3 kg/l Culoare: roşu-maroniu Consum teoretic 0. Poxicolor 3l 10 l SikaCor Zinc R Produs epoxidic bi-component Densitate: 2.225 kg/mp la 80 µm strat uscat Sika Poxicolor Primer HE new Grund epoxidic Densitate 1.5 kg A+B 28 kg A+B 3l 10 l 25 l 25 kg Grund epoxidic bi-component reacoperibil cu o gamă variată de produse Sika.6 kg/l Consum: 0. Indicată în special pentru structuri de metal cu solicitări mecanice dure. RAL 7046. pentru sistemul SikaCor EG Phosphat.3 kg/l Consum: 0. Rezistenţă termică ridicată. grosime mare de strat. Produs pe bază de etil silicaţi de zinc Densitate: 2.250 kg/mp strat pentru grosime strat uscat 60 µm 3l 10 l 25 l 26 kg A+B 7 kg A+B 15 kg A+B 26 kg A+B Protecţie anticorozivă cu aplicare universală. (Friazinc PUR) Produs poliuretanic cu adaos pentru sistemul SikaCor Zinc PUR. Densitate: 2.355 kg/mp pentru 80 µm strat uscat Diluant K Diluant aferent SikaCor Zinc R Sikacor HM Primer Grund epoxidic cu MIO (micaceu) Grund bi-component pe bază de răşini epoxidice cu aderenţă excelentă la suprafeţe din oţel pregătite în prealabil 3l 10 l 25 l 30 kg A+B 73 Protecţii anticorozive Grunduri Grunduri . SikaCor Zinc R Rapid Produs epoxidic bi-component Grund epoxidic cu conţinut ridicat de zinc. pe bază de zinc.205 kg/mp la 80 µm strat uscat Diluant B Diluant aferent SikaCor Aktivprimer Plus SikaCor Zinc PUR Grund mono-component. St3.80 kg/l Consum: 0. Densitate: 1.Grunduri mono-componente Produs Descriere Ambalaj 15 kg Grunduri bicomponente Produs SikaCor EG Phosphat Produs epoxidic cu adaos de fosfat de zinc Densitate: 1.215 kg/mp la 60 µm strat uscat Diluant B Diluant aferent SikaCor Zinc ZS 3l 10 l 30 kg SikaCor EG Phosphat Rapid Produs epoxidic cu adaos de Grund epoxidic rapid bi-component cu substanţa activă fosfat de zinc. Poate fi aplicată şi ca acoperire finală. 28. Se poate zinc reacoperi cu sisteme finale mono-componente.80 kg/l Consum: 0. Culori: sand-yellow.

recomandat pentru suprafeţe din oţel şi oţel galvanizat 75 Protecţii anticorozive Acoperiri finale Acoperiri finale . conducte. cupru.Acoperiri mono-componente Produs SikaCor 6630 high-solid Produs sintetic cu pigment activ Densitate: 1.6 kg/l Consum teoretic: 0. apa de mare. structuri industriale bi-component.30 kg/l Consum: 0.180 kg/mp la 80 µm strat uscat Diluant B Diluant aferent SikaCor 6630 high-solid SikaCor Steel Protect VHS Grund şi acoperire mono-componentă. negru. marin. Rapid VP Răşină sintetică cu uscare rapidă Densitate: 1. folosit la produsele poliuretanice. ind. componenţa sistemului SikaCor EG Densitate: 1. Densitate: 1. Pentru poduri. inox.4 kg/l Consum: 0. zinc. Special destinat protejării structurilor metalice aflate în contact cu apa.175 kg/mp pentru 80 µm strat uscat Diluant EG Diluant aferent sistemului SikaCor EG Sikacor PUR Accelerator Sika Poxicolor SW (A+B) arămiu. Diluant S Diluant aferent SikaCor PUR 1 SikaCor PUR SW arămiu/negru Produs poliuretanic rezistent la abraziune Densitate: 1. cu uscare în prezenţa umidităţii. RAL 9002 Produs epoxidic cu conţinut scăzut de solvent Densitate: 1. PVC dur şi lemn.360 kg/mp grosime strat uscat 200 µm Accelerator pentru uscare rapidă. pe bază de răşină Produs epoxidic în epoxidică cu adaos de oxizi de fier şi micaceu.6 kg/l Consum teoretic: 0. Produs epoxidic destinat protecţiei suprafeţelor metalice aflate în medii agresive: industrial.5 kg/l Consum: 0. 3l 10 l 30 kg 30 kg A+B 30 kg A+B 3l 10 l 25 l 30 kg 3l 10 l 25 l 1l 3l 10 l 25 l 15 kg 15 kg Diluant S diluant aferent Sika Poxicolor SW 3l 10 l 25 l 3l 10 l 25 l 28 kg A+B Sika Poxicolor Plus Produs epoxidic cu adaos de MIO Densitate 1.215 kg/mp pentru 80 µm strat uscat SikaCor EG 5 Protecţie anticorozivă robustă pentru solicitări termice. componenţa sistemului SikaCor EG Densitate: 1. chimic.220 kg/ mp pentru 80 µm strat uscat.6 kg/l Consum: 0. Destinat zonelor industriale. RAL 7032. mecanice Produs poliuretanic şi chimice ridicate.40 kg/l Consum: 0.4 kg/mp pentru 200 µm strat uscat. şi portuare.190 kg/mp la 80 µm strat uscat Diluant S Diluant aferent SikaCor Zinc PUR SikaCor PUR 1 DB 702 Produs poliuretanic bogat în zinc Densitate: 1. staţii de epurare etc.215 kg/mp pentru 80 µm strat uscat SikaCor EG 1 Rapid Strat intermediar în sistemul SikaCor EG. foarte rezistent la abraziune. pe bază de răşină Produs epoxidic în epoxidică cu adaos de oxizi de fier şi micaceu.6 kg/l Consum: 0. Produs Descriere Ambalaj 30 kg A+B SikaCor EG 1 Strat intermediar în sistemul SikaCor EG. Diluant S Diluant aferent SikaCor PUR SW Produs poliuretanic. Se poate aplica la temperaturi scăzute şi umiditate relativă a aerului ridicată. etc. bi-componentă cu conţinut scăzut de solvenţi. Aderenţă impecabilă la metal. chimică etc. agricole şi maritime. staţii de epurare. Acoperiri bi-componente Ambalaj 15 kg 30 kg Descriere Protecţie anticorozivă pentru structuri de metal normale sau zincate în toate mediile. Recomandat în protejarea structurilor metalice din oţel şi galvanizate în medii agresive: marin şi industrial.210 kg/ mp pentru100 µm strat uscat Protecţie anticorozivă epoxidică.55 kg/l Consum: 0. Produs poliuretanic mono-component cu conţinut ridicat de zinc.

poate duce la acţionarea în justiţie şi pedepsirea celor găsiţi vinovaţi. prezintă rezistenţă chimică. Baar. Diluant EG Diluant aferent sistemului SikaCor Elastomastic TF Sika Poxitar F Protecţie pe bază de epoxigudron. +4 0268 40 62 12 Fax. 7035. roşu şi maroniu.5 kg/l Consum: 0. folosit în medii de clasa de agresivitate cel mult C3. A nu se dilua! 13 kg A+B Acoperire epoxidică în diverse nuanţe. Informaţiile prezentate reprezintă doar o descriere pe scurt a produselor. triunghiul Sika®.Imaginile şi informaţiile prezentate în acest catalog sunt proprietatea Sika AG. Înainte de orice utilizare. Se poate aplica pe grunduri precum SikaCor HM Primer sau Sikafloor 156.Acoperiri finale Acoperiri bicomponente Produs Descriere Ambalaj 30 kg A+B NotăProdusele din acest catalog sunt disponibile în funcţie de stocul existent. +4 0268 40 62 13 Catalog Produse Distribuţie SikaCor SW 500 Produs epoxidic fără conţinut Protecţie epoxidică pentru structuri hidraulice din oţel.ro 3l 10 l 25 l 17 kg A+B 35 kg A+B 3l 10 l 25 l 15 kg © Copyright Sika România SRL . fără acordul scris al proprietarului. Produs ce poate fi utilizat pentru protecţia suprafeţelor din oţel şi din beton. roşu Densitate: 1. Recomandată în special pentru staţii de epurare. Culori: bej.540 kg/mp la 400 µm grosime strat uscat . fără solvenţi Densitate: 1. Braşov 500450. SikaCor EP Color Acoperire epoxidică pentru suprafeţe din oţel Densitate: 1. emisă şi adoptată de Parlamentul României. Elveţia. România Str. Sikagard 136 DW Produs epoxidic fără solvenţi Densitate: 1. Culori: RAL 7001. culorile acestuia şi numele produselor sunt mărci înregistrate (® şi ™) ale Sika AG. Ioan Clopoţel nr. 4 Tel. Poxicolor Sika Elastomastic TF Produs bi-component pe bază de răşini epoxidice şi poliuretanice. Este foarte rezistent la şoc şi impact. modificarea sau utilizarea lor sau a unor părţi din ele. 3l 10 l 25 l 20 kg A+B Versiunile electronice ale Catalogului General şi Catalogului de Distribuţie pot fi consultate/descărcate online.35 kg/l Consum: 0.sika. RAL 7032 / red-brown / black de solvenţi Densitate: 1. SikaCor EG 120 Protecţie anticorozivă poliuretanică bi-componentă pentru Produs poliuretanic suprafeţe din oţel şi oţel galvanizat. În cazul în care aveţi nelămuriri asupra termenilor legali. albastru. în funcţie de stratul suport.750 kg/mp grosime strat uscat 500 µm.6 kg/l Consum: 0. elasticitate ridicată. Produs epoxidic pentru protecţie rezervoare apă potabilă şi medii alimentare. la www. Diluant S diluant aferent Sika Poxitar F Protecţie pe bază de epoxi-gudron pentru suprafeţe din beton sau metal.8 kg/l Consum: 0. cu excelente proprietăţi chimice şi fizice. 8012 Alte culori sunt disponibile la cerere. Ediţia 2011 Termeni legaliSika®.3 kg/l Consum: 0.310 kg/mp grosime strat uscat 150 µm .225 kg/l grosime strat uscat 120 µm” Diluant EG Diluant aferent sistemului SikaCor EG. 30 kg A+B 77 . 7046. în conformitate cu prevederile Legii Drepturilor de Autor şi a Drepturilor Conexe Nr 8/14. negru. 7032.205 kg/mp grosime strat uscat 80 µm. bi-component cu conţinut scăzut de solvenţi Densitate: 1. vă rugăm să vă adresaţi:Departamentul Marketing.031996. construcţii hidrotehnice.2 kg/l Consum: vezi fişa tehnică. chiar şi la temperaturi sub 0° C. Copierea.Catalog General de Produse. vă recomandăm să consultaţi cu atenţie fişele tehnice ale produselor. zone cu atac chimic intens.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful