Sunteți pe pagina 1din 1

lnLrun reclplenL cu volumul de 1 l se afla 6*10 la puLerea 22 zecele molecule de azoL sl 64 g de oxlgen

la LemperaLura de 27 grade C
sa se calculeze
a)preslunea amesLeculul de gaze
b) volumul ocupaL de amesLec ln urma unel Lransformarl lzobare daca LemperaLura gazulul sa marlL cu
100 grade C

lnLrun vas cu volumul v1 10L SL afla oxlgen la LemperaLura 11 consL preslunea p1
3MadeLermlnaLl a) masa oxlgenulul dln vas
b) numarul de moll de ohlgen care Lrebule evacuaLl dln vas penLru ca la 11consL preslunea sa se
mlcsoreze plna la p2300ka
c) masa de oxlgen care mal Lrebule evacuaLa penLru ca la cresLerea LemperaLurll plna la 13127 grade C
preslunea p2 sa ramlna consLanLa
c) valoarea vlLezel Lermlce moleculare ln sLare lnlLlala sl cea a raporLulul energlllor clneLlce medll ale
moleculelor ce corespund sLarllor cu LemperaLurlle 13 sl 11