Sunteți pe pagina 1din 16

Director onorific prof. dr.

Josif Constantin Dr`gan


Nr. 6618 - miercuri, 12 octombrie 2011 - 16 pagini - 1,5 lei

Vreme rece da, grip`... nc` nu


Temperaturile sc`zute din ultimele zile i-au f`cut pe b`n`]eni s` treac` la haine groase, ca s` se apere de posibile r`celi. Dac` n alte p`r]i ale ]`rii s-au nmul]it virozele [i pneumoniile, la Timi[oara nu s-a nregistrat deocamdat` o cre[tere semnificativ` a num`rului de mboln`viri determinate de

Cultivatorii de ]epe
s Peste 350 de mii de hectare de teren agricol pentru cultivarea c`ruia Uniunea European` a acordat ajutoare de milioane de euro au fost l`sate de izbeli[te s Peste 250 de mii de hectare de prloag` pentru care s-au primit subven]ii apar]in unor firme din str`in`tate s Pn` acum, aproape 20 de mii de fermieri au fost exclu[i din programele de sus]inere financiar`

Titlurile zilei

Pagina 2
Restaurat` cu... bisturiul, biserica din Giroc e gata de hram

Pagina 5
Fream`t n administra]ia lugojean`

r`cirea brusc` a vremii. "Nu s-a deschis nc` sezonul gripelor, cel pu]in nu la noi", ne-a spus Mihai Grecu, medic [ef al unit`]ii de primire a urgen]elor de la Spitalul Jude]ean. Pe de alt` parte, chiar dac` nici campania de vaccin`ri antigripale nu a nceput, Ministerul S`n`t`]ii a achizi]ionat deja un milion de doze de vaccin pentru distribuirea n teritoriu. Imunizarea este gratuit` [i obligatorie pentru persoanele de peste 65 de ani, cele cu boli cronice, copiii [i b`trnii institu]ionaliza]i, restul popula]iei putnd cump`ra vaccinul din farmacii sau s` l ob]in` gratuit de la medicul de familie. (C.D.T.)

Pagina 7
Monumentul ciuntit

Agricultura romneasc` este stimulat` printr-o serie de subven]ii acordate de Uniunea European`. Pentru a primi bani, proprietarii trebuie s` respecte o serie de condi]ii, cea mai important` fiind legat` de cultivarea efectiv` a p`mntului aflat n exploatare. Ultimele studii arat` c` nu pe toate suprafe]ele s-au desf`[urat lucr`ri

agricole, ns` banii pentru acestea s-au ncasat. Uniunea European` a pl`tit, anul acesta, ajutoare pentru desf`[urarea unor lucr`ri agricole pe o suprafa]` total` de peste 350 de mii de hectare de teren agricol, care ns` a fost l`sat` n prloag` de proprietari. Continuare n pagina 3

M`rul guvernamental al discordiei Ap` cu m`sur` pentru timi[eni


Programul "Fructe n [coli" s-a blocat ntre prim`rii [i inspectoratele [colare
Printre cele mai importante m`suri de mbun`t`]ire a calit`]ii serviciilor aplicate de Aquatim, n calitate de operator regional, n localit`]ile din jude] aflate n aria sa de operare, se num`r` montarea contoarelor de ap` la toate imobilele necontorizate. M`sura de contorizare, aplicat` cu succes n Timi[oara, este una dintre bunele practici pe care Aquatim a decis s` le implementeze [i n celelalte localit`]i. Rolul acesteia este de a reduce consumul [i risipa de ap`, plata facturii urmnd a se face pe baza consumului nregistrat de contor. Una dintre primele localit`]i incluse n programul de contorizare este ora[ul Reca[, din cauza fluctua]iilor mari de presiune [i debit nregistrate n special seara, n perioada verii, cnd se ud`, frecvent, gr`dinile. n Reca[ se vor monta 140 de contoare de ap`, dintre care 80 la blocuri, unde au fost construite c`mine de bran[ament, iar 60 la case. Pn` acum, n localitate au fost montate 22 de contoare, cu prec`dere la blocuri, pentru ca locatarii s` con[tientizeze pierderile din instala]ia interioar` [i s` se elimine, astfel, risipa de ap`. Apometrele, care vor fi montate n cadrul acestei ac]iuni, provin din nlocuirea n Timi[oara a circa 3.000 de contoare cu citire manual` cu unele cu transmisie radio. Acestea se afl` n termenul de scaden]` metrologic` [i dup` verificare, eventual reparare, vor fi montate n localit`]ile unde apar consumuri ridicate sau fluctua]ii mari de presiune. (D.D.)

Pagina 8
Pascot`, dublu campion na]ional

www.renasterea.ro
CURSUL VALUTAR

4,3312 lei 3,1853 lei 170,2985 lei/gram


VREMEA, MINE
Timi[oara 1/17 Arad

1/16

De luni, 31 octombrie, elevii vor primi, n cadrul programului comunitar de ncurajare a consumului de fructe, mere, pe lng` lapte [i corn. Printr-o recent` hot`rre de guvern s-a stabilit c` se vor da

gratuit mere, n limita valorii zilnice de 0,315 lei/elev, pentru o perioad` de maximum 94 de zile de [colarizare, ncepnd cu 31 octombrie 2011. Continuare n pagina 2

Lugoj

1/17 Re[i]a

1/11

Rena[terea b`n`]ean`

Actualitate

miercuri, 12 octombrie 2011


Subzidire cu tehnic` german`
Zidurile au fost sec]ionate la baz`, unde s-a pus tabl` de inox ondulat`, menit` s` ntrerup` capilaritatea, astfel nct, n prag de hram, ultimele tu[e necesare pentru des`vr[irea nf`]i[`rii sfntului l`ca[ au nsemnat simple gesturi de revopsire a lemn`riei [i zugr`vire a unor zone din exterior. Despre istoricul sfntul l`ca[ ortodox din Giroc vorbe[te limpede primul num`r al periodicului parohiei, revista Iconostas. "n anul 1843, n fa]a bisericii actuale mai era turnul din lemn adus de la vechea biseric` din Satul B`trn, unde era una din vetrele fostelor c`tune, al`turi de Giroace [i S`li[te, r`spndite pe malul nordic al Timi[ului [i care, din cauza deselor rev`rs`ri ale rului nendiguit atunci, trebuiau mutate pe actuala vatr`, ferit` de inunda]ii [i sistematizat` de c`tre autorit`]ile austriece", se spune ntrun articol semnat de prof. Octavian Grui]a. Acela[i autor men]ioneaz` c`, potrivit documentelor vremii, biserica ortodox` din Giroc a suferit un incendiu n 1844, fapt ce l-a determinat pe arhimandritul Samuil Masinevici, la nceputul lunii august a aceluia[i an, s` cear` ajutor pentru refacerea ei, "care acum de curnd se mistui n foc".

Restaurat` cu... bisturiul, biserica din Giroc e gata de hram


La doar c]iva kilometri de Timi[oara, n centrul comunei Giroc, se nal]` o biseric` splendid`, un monument istoric datnd din 1759, a c`rui str`lucire de odinioar` a fost redescoperit` odat` cu lucr`rile de restaurare la care l`ca[ul de cult ortodox a fost supus n intervalul 2006 - 2008. n aceste zile, o echip` de me[teri realizeaz` mici retu[uri pentru ca aceast` frumoas` cas` a Domnului s` fie preg`tit` pentru hramul din aceast` toamn`, pr`znuit de ziua Sf. Dimitrie Izvortorul de mir, la 26 octombrie, ns` povestea picturii murale vechi, scoas` la iveal` de sub straturi succesive de reprezent`ri iconografice mai recente, este suficient de spectaculoas` nct s-o nscrie n rndul relativ pu]inelor biserici de acest fel din Banat.

Pictura de sub pictur`


Mihail Pop, artist restaurator din Baia Mare, a desf`[urat aici o munc` de extrem` fine]e pentru a aduce la suprafa]`, pe bolta semicircular` a navei [i pe pila[tri, o etap` de pictur` figurativ` anterioar` celei realizate n ulei n 1922. Practic, din cte am aflat de la girocenii care au asistat la aceast` oper` de restaurare mig`loas`, vechile imagini au fost dezv`luite milimetru cu milimetru, cu vrful de bisturiu, astfel nct nimic s` nu le afecteze aspectul originar, iar rezultatul a fost unul pe m`sur`. Spre deosebire de ceea ce se ntmpl` n practica obi[nuit`, cnd un restaurator lucreaz` mpreun` cu o echip` de ucenici, expertul b`im`rean a muncit de unul singur, uneori [i cte zece ore pe zi, pentru a ndep`rta vopselurile aplicate deasupra picturii de demult, care ast`zi poate fi admirat` de orice vizitator al bisericii.

Stlpii gardului au fost zugr`vi]i ntr-o culoare vie

La biserica din Giroc se fac ultimele preg`tiri pentru hram

Hram de Sf. Dimitrie [i rug` de Pa[te


De[i hramul bisericii se s`rb`tore[te n luna octombrie, cnd ar fi trebuit s` se organizeze [i ruga satului, din motive necunoscute, Girocul [ia ]inut ruga, nc` dinainte de 1900, de Pa[te, tradi]ia p`strndu-se [i ast`zi. Altminteri, n 26 octombrie, de ziua Sf. Dimitrie, liturghia oficiat` de c`tre p`rintele paroh Adrian Chermeleu va fi urmat` de obi[nuita agap` de hram. G`tit` ca la vreme de mare praznic, biserica din Giroc e gata s`i ntmpine, chiar [i nainte de Sf. Dimitrie, "pe to]i cei ce cu credin]`, cu evlavie [i cu fric` de Dumnezeu intr`-ntr-nsa", dar [i pe aceia care se las` atra[i de frumuse]ea tainic` a iconografiei din Banatul de demult. CODRINA DIANA TOMOV

Interiorul bisericii a fost restaurat cu art`

Fresce ca-n Mehala, Goruia [i Doma[nea


Un studiu semnat de Dorina Sabina Prvulescu, cercet`tor [tiin]ific la Muzeul Banatului, arat` c`, n absen]a oric`ror informa]ii documentare asupra primei etape de pictare a bisericii, s-ar putea opta pentru ncadrarea cronologic` larg` a imaginilor recuperate, n primele decenii ale secolului al XIX-lea,

Sfntul l`ca[ ortodox poart` hramul Sfntului Dimitrie

pe baza asem`n`rii (n iconografie [i n limbajul stilistic) cu frescele din Timi[oara (Mehala), Goruia [i Doma[nea. Cu patru ani n urm`, interiorul bisericii [i-a redobndit nf`]i[area din trecut, pe banii prim`riei din localitate, dar [i ai credincio[ilor, ns` pentru prevenirea infiltra]iilor de ap` n pere]i a fost nevoie de o opera]iune de subzidire pentru care s-a folosit tehnologie nou`, german`.

M`rul guvernamental al discordiei


Urmare din pagina 1 Bugetul total alocat programului de ncurajare a consumului de fructe n [coli pentru anul [colar care va ncepe peste scurt timp este de 52.890.646 lei, echivalentul a 12.593.011 euro - din care 8,483 milioane euro din fonduri comunitare, iar 4,109 milioane euro din cofinan]are na]ional`. Sumele necesare implement`rii programului de ncurajare a consumului de fructe n [coli pentru anul [colar 2011-2012 se asigur` prin bugetul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale. Peste 1,6 de elevi din clasele I-IV, apar]innd sistemului public [i privat, vor beneficia de programul "Fructe n [coli". "Cu toate c` distribuirea de mere n [coli trebuia s` demareze nc` de anul trecut, acest lucru nu a mai avut loc, pentru c` de aceast` activitate trebuia s` se ocupe prim`riile", a declarat Francisc Halasz,
activitate, s` organizeze licita]iile, ns` de data asta proiectul este finan]at din bani europeni [i prin cofinan]are na]ional`", a precizat inspectorul general-adjunct, ns` reprezentan]ii Prim`riei Timi[oara a[teapt` ca omologii lor de la inspectoratul [colar s` ia leg`tura cu ei. Pn` n prezent sus]in c` nu au primit niciun semnal. "Noi am preg`tit caietele de sarcini pentru licita]ie, am ncercat s` identific`m num`rul de copii care urmeaz` s` primeasc` fructele, dar e nevoie ca reprezentan]ii Inspectoratului {colar Jude]ean Timi[ s` ia leg`tura cu noi, pentru a pune la punct aspectele financiare, pentru c` banii vor veni prin inspectorat. Pn` n prezent nu am primit nici un semnal de la reprezentan]ii justi]iei", a declarat L`cr`mioara Condea, consilier la biroul de rela]ii publice din cadrul Prim`riei Timi[oara. SIMONA VASI

"Te abonezi [i c[tigi!"

S`pt`mna [i televizorul
A doua extragere din luna octombrie 2011, pentru concursul "S`pt`mna [i televizorul", a avut loc ieri, la sediul redac]iei, [i a desemnat drept c[tig`tor al campaniei promo]ionale "Te abonezi [i c[tigi" pe abonatul David Ni]oiu cu domiNi]oiu, ciliul n Timi[oara, bd. M. Eminescu, nr. 24, ap. 15. Pentru a intra n posesia televizorului, c[tig`toarea este invitat` s` se prezinte la redac]ie mine sau vineri, la ora 14. Ridicarea premiului se face personal, pe baza c`r]ii de identitate. Rug`m participan]ii la concurs s`-[i scrie complet [i cite] numele [i adresa, n exteriorul plicului, [i s` men]ioneze lunile pentru care este valabil abonamentul. Urm`toarea extragere va avea loc mar]i, 18 octombrie, la ora 13. (L.N.)

inspector general-adjunct al Inspectoratului {colar Jude]ean Timi[. Totu[i, n jude] au existat unele localit`]i n care s-au distribuit mere: Deta, Birda, C`rpini[, Mo[ni]a Nou`, S`c`laz, Snnicolau Mare: "{i anul acesta, tot prim`riile sunt cele care trebuie s` se ocupe de aceast`

Debut de serie cu Mircea Pora


Biblioteca Jude]ean` Timi[ lanseaz` vineri, de la ora 18, la Muzeul Satului B`n`]ean din Timi[oara casa "La Birtu]", o nou` serie de ntlniri culturale: "Lecturi aprinse", consacrat` prezent`rii unor crea]ii literare care oglindesc locuri [i aspecte din metropola de pe Bega. n debutul acestei serii, va citi proz` scriitorul b`n`]ean Mircea Pora. LAUREN}IU NISTORESCU

cyan magenta yellow black

miercuri, 12 octombrie 2011

Actualitate

Rena[terea b`n`]ean`

Clujul, un fel de Scornice[ti Rectific`ri bugetare pentru actualii guvernan]i cu arom` imobiliar`
Acuz` senatorul Nicolae Robu
Senatorul Nicolae Robu a adresat o interpelare ministrului dezvolt`rii regionale [i turismului, Elena Udrea, pornind de la implicarea acesteia n campania de sus]inere a municipiului Cluj-Napoca n competi]ia pentru desemnarea drept capital` cultural` european` n 2020. Senatorul liberal a pornit de la panoul publicitar din centrul Timi[oarei, n care se f`cea reclam` Clujului, cu girul ministerului [i sub ochii ng`duitori ai prim`riei timi[orene. Dintre cele patru ora[e care [i-au anun]at candidatura la titlul de capital` cultural` european` - Alba-Iulia, Ia[i, Cluj-Napoca [i Timi[oara -, b`t`lia final` se pare c` se va da ntre ultimele dou`. Conform panoului publicitar respectiv, se pare c` lupta va fi inegal`, ntruct Clujul beneficiaz` direct de sprijin de la guvern. Interlege din demersul ministerului n spe]`, dect c` ajut` cu bani publici - deci, ai tuturor! - ora[ul natal al domnului prim-ministru Emil Boc, precum odinioar`, la o scar` de fapt mult mai mic`, puterea de atunci ajuta Scornice[tiul lui Nicolae Ceau[escu?", se ntreab` Nicolae Robu. n privin]a atitudinii ministrului Elena Udrea, senatorul i-a adresat [i dou` ntreb`ri directe, la care a solicitat r`spuns n dou` s`pt`mni: "C]i bani a destinat Ministerul Dezvolt`rii Regionale campaniei de imagine a municipiului Cluj-Napoca n competi]ia pentru a fi desemnat` Capital` cultural` european` n anul 2020?" [i "C]i bani a destinat acela[i minister [i celorlalte ora[e implicate n aceast` competi]ie, respectiv Alba Iulia, Ia[i [i Timi[oara?". DANIELA DAMIAN Membrii Consiliul Local al municipiului Caransebe[ au decis, n cadrul ultimei [edin]e n plen, s` redistribuie o sum` de aproape 630 de mii de lei din bugetul local pentru achizi]ionarea, prin licita]ie, a mai multor locuin]e pe care s` le poat` da n folosin]a familiilor ce urmeaz` a fi evacuate dintro cl`dire situat` n centrul civic al municipiului, aflat` n proprietatea autorit`]ii

ven]ia este apreciat` ca "o dovad` cras` de lips` de fair-play, un act indubitabil abuziv, de influen]are cu bani de la bugetul de stat a rezultatului unei competi]ii n cadrul c`reia to]i participan]ii ar fi trebuit s` aib` [anse egale. Ce altceva se poate n]e-

Baranyi Ferenc, la aniversar`


Filiala Timi[oara a Uniunii Scriitorilor Romni din Timi[oara l va s`rb`tori vineri, de la ora 12, n cadrul ntlnirilor s`pt`mnale ale comunit`]ii literare b`n`]ene, pe scriitorul de expresie maghiar` Baranyi Francisc, cu ocazia mplinirii vrstei de 75 de ani. Cu acest prilej, va fi lansat [i volumul "Zilele vin, zilele trec" care-i poart` semn`tura, recent t`lm`cit n limba romn` de traduc`toarea Ildiko Gabos-Foar]`. (L.N.)

locale. Conform evalu`rilor municipalit`]ii, opera]iunea de str`mutare reclam` achizi]ionarea a trei garsoniere [i patru apartamente. Situa]ia locativ` din Caransebe[ a fost vizat` [i de o alt` rectificare bugetar`, circa 55 de mii de lei fiind orienta]i pentru realizarea instala]iilor de utilizare a gazelor naturale la blocurile ANL [i cel de locuin]e sociale din cartierul Balta S`rat`. De cea mai recent` rectificare a bugetului caransebe[an va beneficia [i cel mai nou cartier al municipiului, str`vechiul sat Jupa, 25 de mii de lei fiind destina]i repar`rii bisericii ortodoxe locale. (L.N.)

Cultivatorii de ]epe
Urmare din pagina 1 Din ultimele controale, reiese c` peste 250 de mii de hectare dintre cele care nu au fost lucrate [i pentru care s-au primit subven]ii sunt de]inute de firme din str`in`tate. Suma total` acordat` de forurile europene de]in`torilor de terenuri agricole [i p`[uni se ridic` la 27 de milioane de euro. Controalele privind modul n care se ncaseaz` subven]iile sunt n plin` desf`[urare, pn` n prezent fiind exclu[i aproape 20 de mii de fermieri, din cauz` c` suprafe]ele nscrise n acte nu existau sau erau mai mari dect cele din realitate. De asemenea, un alt motiv a fost acela c` suprafe]ele nu au fost men]inute n bune condi]ii. Pe de alt` parte, ve[tile bune vin ca urmare a produc]iei agricole din acest an. Romnia a ncasat, n urma exporturilor de cereale, din primele [ase luni, cu 60 la sut` mai mult fa]`
de aceea[i perioad` a anului trecut. Valoarea total` a sumei ob]inute din exporturi se ridic` la 224 de milioane de euro. Totodat`, se estimeaz` o produc]ie foarte bun` de porumb, de circa 11 milioane de tone. Pre]ul porumbului a crescut [i datorit` faptului c` cererea a venit din domenii noi de utilizare, cum ar fi: produc]ia de bioetanol. Astfel, dup` 40 de ani, pre]ul porumbului este mai mare dect pre]ul grului. Tot n acest an agricol, s-a nregistrat cea mai mare produc]ie de cartofi din ultimii 20 de ani. Cantitativ, aceasta dep`[e[te cu 35 la sut` media anilor preceden]i. Fermierii se plng ns` c` seceta din ultima perioad` a mpiedicat ns`mn]area n condi]ii optime a culturilor de toamn`. Este de a[teptat ca efectul secetei s` se resimt` n prim`var` [i s` nu mai fie ob]inute produc]iile estimate. SILVIU FLORESCU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agentia National` de Administrare Fiscal` DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TIMIS ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BUZIAS Str.Principala Nr. 17 A Loc. Buzias Tel. 0256-321773 Fax 0256-321650 Nr. \nregistrare / data : Nr. inreg.ANSPDCP:759 13851 / 10.10.2011

In temeiul art.162 , alin.(1), din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 24.10.2011 ora 10, la sediul Administratiei Finantelor Publice Buzias, strada Principala, nr.17A, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile si imobile , proprietatea debitorilor : - SC "AVICOLA BUZIAS " SRL , dosar de executare nr. 13734041/ 2009 , cu sediul social declarat in Buzias, cod de identificare fiscala CUI 13734041, Licitatia 2 Denumirea bunului imobil , descriere sumara Constructii compuse din 5 grajduri, filtru sanitar, cabina energetica, alei si platforme betonate, imprejmuiri panouri beton si plasa sarma, teren cu suprafata de 17.421 mp, inscrise in CF 400740 Buzias, top 1360/2/1/a Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei (fara TVA) Cota TVA

Fantezie sco]ian` la sala Capitol


Sala Capitol a Filarmonicii "Banatul" din Timi[oara va g`zdui vineri, de la ora 19, un concert simfonic avndu-l la bagheta dirijoral` pe maestrul Radu Popa, iar ca solist, pe violonistul Florin Croitoru. n programul concertului figureaz` mai multe lucr`ri din crea]iile compozitorilor Franz Schubert [i Max Bruch, printre care [i notoria "Fantezie sco]ian` op. 46 pentru vioar` [i orchestr`" a celui din urm`, a c`rei prim` audi]ie s-a petrecut la Liverpool, n 22 februarie 1881. (L.N.)

289.274

24%

Ziua Culturii Srbe la Re[i]a


Uniunea Srbilor din Romnia, prin filiala proprie dn municipiul Re[i]a, organizeaz` duminic`, de la ora 16, la Palatul Culturii din municipiul de pe Brzava, o nou` manifestare desf`[urat` sub genericul "Ziua Culturii Srbe". n cadrul manifest`rii va avea loc vernisajul unei expozi]ii de carte, precum [i un nelipsit program folcloric, sus]inut de ansambluri de gen din localit`]ile Snmartinu Srbesc [i Moldova Nou`. (L.N.)

Conform art. 162, alin. 4, lit. (i), din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de pocedura fiscala, republicata, invitam pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte , in vederea vanzarii la licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare : "ofertele de cumparare, dovada platii taxei de participare reprezentand 10%din pretul de pornire al licitatiei, in contul RO16 TREZ 6265 067X XXXX .XXXX , deschis la Trezoreria Buzias, CUI 4358053, declaratie pe propria raspundere ca persoana fizica sau juridica participanta la licitatie in vederea adjudecarii bunurilor mobile sau imobile nu este persoana interpusa , declaratie ce va fi data si legalizata in fata notarului ; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de garantie bancara; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (procura speciala autentica); pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, iar pentru persoanele juridice straine, actul de identitate, dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligatii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare, la locul fixat in acest scop." Impotriva prezentului inscris, cei interesatii pot introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9, alin.(2), lit. d din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Informatii suplimentare cu privire la bununul imobil sau mobil se pot obtine consultand raportul de evaluare la sediul Administratiei Finantelor Publice Buzias, str. Principala, nr.17A, telefon 0256 321773, Fax 0256321650. (2466)

Rena[terea b`n`]ean`

Actualitate

miercuri, 12 octombrie 2011

Premier` la "Csiky Gergely"


O nou` premier`, prima din aceast` stagiune, este oferit` publicului timi[orean de foarte activul ([i n egal` m`sur` talentatul) colectiv al Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timi[oara. Este vorba de spectacolul "Devian]`" de Nmeth kos, montat n regia autorului, care va avea prima ie[ire la ramp` vineri, de la ora 19, n Sala Studio de pe strada Alba Iulia. Spectacolul "Devian]`" reprezint` o premier` absolut`, piesa nefiind montat` pn` acum de niciun teatru profesionist au precizat reprezentan]ii Teatrului "Csiky Gergely", men]ionnd c` n distribu]ia piesei se reg`sesc actorii Balzs Attila, Duksz Pter, Lrincz Rita, der Enik, Tasndi-Shy Nomi [i Tar Mnika. Scenaristul-regizor Nmeth kos este unul dintre cei mai cunoscu]i dramaturgi maghiari contemporani, cel mai nou spectacol al s`u propunndu-[i s` exploreze "o lume n care via]a social` este aproape complet exclus`, format` din copii f`r` p`rin]i [i p`rin]i f`r` copii". Urm`toarele reprezenta]ii sunt programate n 16 [i 25 octombrie, tot de la ora 19. L. NISTORESCU

Creionul chimic

Credin]` [i t`cere
De cte ori moa[tele vreunui sfnt sunt ar`tate credincio[ilor care iau cu asalt bisercile pentru a fi ct mai aproape de for]a Binelui, cam tot de attea ori lumea de pe la noi se mbulze[te ca [i cum acest Bine Etern ar fi atent dr`muit [i, dac` nu ajungi printre primii s` atingi recla f`c`toare de minuni, s-ar putea s` stai degeaba la coad`, avnd impresia c` al]ii, mai obraznici [i mai [mecheri, ]i-au luat-o nainte [i te-au l`sat cu minile goale. Cum s` interpretezi altfel aceast` nevoie de a cere ajutorul divinit`]ii f`r` s` te gnde[ti c` r`utatea din tine este prea mare, c` egoismul te orbe[te [i te preface ntr-o fiin]` care cere mil` f`r` a avea mil` de al]ii? Ce-]i pot da moa[tele unui sfnt dac`, la rndul t`u, n-ai tres`rit la suferin]ele altora, dac` te rogi doar pentru a c[tiga la loto sau pentru ca numai familiei tale s`-i fie via]a ct mai lung`, mai s`n`toas` [i mai u[oar`? Credin]a sincer` a fost la nceput, cnd lumea a sim]it c` exist` ceva care o poate ndrepta spre Bine, spre a[a-zisul umanism pe care l reg`sim n textele biblice. Apoi a devenit o form` de comer] [i de mp`r]ire a puterii confesionale. Regii au preluat de la faraoni descenden]a divin`, religiile s-au comb`tut reciproc, genernd cruciadele cre[tinilor, islamicii viseaz` "r`zboiul sfnt" mpotriva desfrului democratic, sectan]ii [i nal]` biserici c`utnd noi adep]i, unii se consider` poporul ales pentru c` lor li s-a adresat Dumnezeu pentru prima dat`, al]ii l invoc` pe Iisus [i a[teapt` revenirea acestuia pe P`mnt pentru a face ordine dup` ce a fost martirizat, al]ii cred n rencarnare, al]ii se rezum` la evolu]ia speciilor [i caut`, eventual, particula care a dat na[tere Universului, un Univers care [i continu` expansiunea n timp [i spa]iu f`r` s` [tim dac` este [i singurul, de[i, n orice caz, cel pe care ncepem s`-l cunoa[tem este plin de g`uri negre care nghit tot ce se afl` n preajma lor [i nimeni nu [tie ce se ntmpl` dup` aceea, unde se duce toat` acea materie. n schimb, despre banii care se volatilizeaz`, presupunem n buzunarele cui ajung, ba uneori avem [i date certe, dar asta nu ne folose[te la nimic, tot a[a cum am n]eles c` orice r`zboi are logica sa [i c` fiecare individ are ceva de ap`rat, de la propria sa via]` pn` la existen]a familiei [i a neamului s`u, a religiei sale, a miturilor sale, a istoriei sale [i, nu n ultimul r`u, a speran]elor sale. C`ci to]i ace[ti oameni care se mbulzesc dnd din coate, vocifernd, detestndu-se reciproc, sunt mna]i de speran]`. Speran]a c`, atingnd moa[tele sfinte, Binele Etern se va rev`rsa asupra lor, c` vor avea mai mult noroc, c` vor sc`pa de boli [i farmece, c` ochii li se vor limpezi instantaneu [i vor vedea ct au fost de orbi, de orbi]i de aceast` lume n care vor s` tr`iasc` ve[nic [i Dumnezeu s` le ierte p`catele, dndu-le, chiar [i cnd stau cu minile ntinse, pinea cea de toate zilele. Dar nmul]irea pinilor [i a pe[tilor de c`tre Iisus Hirstos a fost doar o metofar` pentru ca nici cei s`rmani s` nu rabde de foame, tot a[a cum [i cei schilozi au dreptul s` spere c` ntr-o zi nu se vor deosebi cu nimic de to]i ceilal]i, tot a[a cum a nvinge moartea prin exemplul lui Laz`r nseamn`, de fapt, s` nu ne mai fie fric` de ea. ns` mai avem mult de mers prin de[ert`ciunea lumii pentru a ne nsp`imnta de noi n[ine. Acolo s-au cuib`rit mon[trii c`rora Dumnezeu le-a d`ruit Cuvntul. {i prin cuvinte s`-L sl`veasc`. Pe El [i pe to]i ale[ii S`i. Un Dumnezeu care a[teapt` acea t`cere n care oamenii s` se n]eleag` din priviri. {i s` nu se mai nghesuie pentru a atinge moa[tele sfin]ilor, pentru c` moartea este a tuturor, iar sarmalele ajung la fiecare pe s`turate. ALEXANDRU P~DURARU

Burs` de training n microchirurgie


n cadrul Centrului de Chirurgie Laparoscopic` [i Microchirurgie "Pius Brnzeu" al Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie "Victor Babe[" Timi[oara se desf`[oar` n aceast` perioad` edi]ia 29 a Seminarului practic interna]ional de microchirurgie a vaselor [i nervilor, eveniment la care particip` 17 medici din Romnia, Serbia, Italia, Ungaria [i Israel. Cu ocazia acestui curs, parte integrant` a programului de training n microchirurgie al Societ`]ii Romne de Microchirurgie Reconstructiv` (SRMR), amintita orgnaniza]ie va acorda n premier`, n parteneriat cu o firm` de instrumente de microchirurgie, o burs` n domeniu pentru medicii reziden]i romni. Denumit` Werner Spingler Microsurgery Fellowship, ea va fi oferit` o dat` pe an, c[tig`torul fiind ales pe baza depunerii unei aplica]ii online pe website-ul www.srmr.org , n urma unui proces de evaluare. n valoare de 500 de euro, bursa este menit` s` faciliteze accesul medicilor reziden]i romni n diverse specialit`]i chirurgicale, la unul dintre cele mai calitative programe de training n microchirurgie la nivel european. La decernarea primei burse Werner Spingler vor fi prezen]i Markus Spingler, prof. univ. dr. Mihai Ionac, coordonatorul programului de training n microchirurgia reconstructiv`, conf. univ. dr. Lucian P. Jiga, pre[edintele SRMR. (C.D.T.)

Seniorii severineni au Vasile Andru, la Timi[oara vizitat Sibiul


(2479)

(2474/b)

30 de reziden]i ai Centrului de urgen]` pentru persoanele f`r` Ad`post [i C`minului pentru persoane vrstnice "Sfin]ii Constantin [i Elena" din municipiul Caransebe[ [i, respectiv, C`minului pentru persoane vrstnice din comuna Sacu, au beneficiat, ieri, de o excursie la Sibiu, oferit` de Asocia]ia "Rumanien Action" cu sediul n Aachen, Germania. Excursia, au precizat reprezentan]ii Consiliului Jude]ean Cara[-Severin, c`ruia i sunt subordonate cele trei institu]ii de ocrotire a persoanelor vrstnice, a fost organizat` din dorin]a de a da ocazia beneficiarilor s` [i diversifice via]a social`. Printre obiectivele vizitate de seniorii cara[-severineni s-au num`rat Muzeul Bruckental, Catedrala Mitropolitan` "Sfnta Treime" [i centrul istoric al cet`]ii de pe malurile Cibinului. LAUREN}IU NISTORESCU

Galeria Acces a Universit`]ii "Tibiscus" din Timi[oara va g`zdui duminic`, de la ora 12,30, o ntlniredezbatere cu filozoful Vasile Andru, prilejuit` de lansarea volumului de autor "P`s`rile cerului". Volumul, care a fost distins n acest an cu Premiul "Balkanika", va fi prezentat de prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru [i dr. Nicolae Col]oiu. Totodat`,

invitatul va sus]ine conferin]a "Psihoterapia isihast` [i taina schimb`rii vie]ii". Membru al Uniunii Scriitorilor din Romnia [i al Asocia]iei de Studii Ortodoxe Romno-Canadiene, Vasile Andru este cunoscut publicului timi[orean nc` din anii '80, cnd [i lansa la Casa Universitarilor primul s`u volum de eseuri sapien]iale, "Via]` [i semn". (L.N.)

(2474/c)

miercuri, 12 octombrie 2011

Actualitate

Rena[terea b`n`]ean`

Fream`t n administra]ia lugojean`


Cooperare interna]ional`
Primarul municipiului Lugoj, Francisc Boldea, a participat la evenimentele organizate de Consulatul German din Timi[oara, cu prilejul Zilei Gemaniei. Edilul a remarcat buna cooperare interna]ional`, de la aceast` ac]iune: "La invita]ia domnului Claus Christian Olasz, am luat Plopi. Acesta va fi folosit pentru deplasarea utilajelor de mare tonaj care vor executa forajele de mare adncime necesare pentru construc]ia noului pod pietonal. Astfel, se creeaz` o posibilitate de acces facil n zona Plopi, unde urmeaz` s` se desf`[oare n viitor evenimentele publice care se ]ineau n centrul ora[ului, a explicat primarul municipiului Lugoj.

Dr. Ioan B`lan. "Sunt condi]ii excep]ionale pentru mas`, dormit [i educa]ia copiilor. Este o cl`dire nou`, amenajat` la standarde superioare", a subliniat [eful executivului local.

Conservarea energiei
PG Solutions, n parteneriat cu Prim`ria Municipiului Lugoj, organizeaz`, n 19 [i 20 octombrie, n Sala de Consiliu a Prim`riei, ncepnd cu ora 18, o prezentare a unui nou sistem de construc]ie de tip Lego. Casa viitorului Casa Pasiv` este un proiect pe care Prim`ria Municipiului Lugoj l sus]ine n vederea promov`rii conceptului de conservare a energiei conceptul Casa verde. Casa mult visat` poate fi construit` acum n cel mai scurt timp avnd toate ingredientele necesare calitate - eficien]` rapiditate -, caracteristicile de baz` ale acestui sistem revolu]ionar n construc]ii, la un raport calitate-pre] de invidiat. La acest eveniment sunt invitate s` participe att persoanele fizice, ct [i juridice interesate s` construiasc`, n regie proprie sau nu, folosind acest sistem inovator.

Investi]ii noi
{eful executivului local a f`cut cunoscute lugojenilor investi]iile aflate n derulare la nivelul muncipiului: "n prezent se lucreaz` n 23 de puncte, dintre care amintesc: str`zile Memorandului (amenajare trotuare partea dreapt`), Coloman Wallisch (amenajare trotuare ambele p`r]i), Pade[ului (amenajare trotuare partea stng`), Coriolan Brediceanu (amenajare trotuare partea stng`), 20 Decembrie zona Unic (amenajare trotuare partea dreapt`), Nicolae B`lcescu (amenajare trotuare partea stng`); efectuarea marcajelor n diferite zone din ora[; executarea bran[amentelor la ap` pe str`zile Oltului [i 13 Decembrie, inclusiv str`zile

parte la aceste ac]iuni, unde am avut onoarea s` stau de vorb` cu doamna Suzanne Kastner, pre[edinta Comisiei de ap`rare a Bundestag-ului, precum [i cu al]i parlamentari germani. Au mai fost prezen]i la manifest`ri domnul Mircea B`cal`, prefectul Jude]ului Timi[, domnul Adam Cr`ciunescu, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Timi[, domnul Gheorghe Ciuhandu, primarul municipiului Timi[oara, [i alte personalit`]i din zon`. Cu acest prilej, doamna Suzanne Kastner ne-a ncurajat n ceea ce prive[te men]inerea Consulatului German din Timi[oara, un lucru extraordinar, mai ales din prisma rela]iilor foarte bune pe care le avem cu domnul Claus Christian Olasz. Acesta este un factor foarte important pentru aducerea la Lugoj a unor noi investitori germani".

n privin]a lucr`rilor de modernizare a fa]adei prim`riei, termenul de execu]ie este data de 5 decembrie. "Consider`m c` la 1 decembrie se va finaliza [i partea din spate a cl`dirii, inclusiv montarea tmpl`riei termopan. Toate fondurile alocate sunt n limita contractului, cu care s-a c[tigat licita]ia, f`r` niciun act adi]ional de suplimentare a sumei, chiar dac` pe parcursul realiz`rii investi]iei a fost necesar` refacerea n ntregime a tencuielii [i a ornamentelor. Pn`

aducerea pompelor necesare pentru cele [ase foraje, respectiv a instala]iei de comand` [i dispecerat". Totodat`, au nceput procedurile de sp`lare a conductelor [i de verificare a presiunii pe magistralele mari.

Probleme sociale
To]i proprietarii terenurilor intravilane, l`sate n paragin`, vor primi soma]ii de la reprezentan]ii Prim`riei Lugoj. Aceste terenuri afecteaz` negativ imaginea ora[ului. "Dac` lucrurile nu se vor remedia ca urmare a avertismentelor scrise, vom trece la aplicarea amenzilor", a precizat Francisc Boldea. n acela[i context, edilul-[ef a solicitat poli]iei adoptarea unor m`suri drastice mpotriva persoanelor f`r` ad`post din diferitele zone ale ora[ului, care deranjeaz` cet`]enii. O alt` tem` abordat` de primarul Lugojului s-a referit

Responsabilitate local`
Autorit`]ile publice locale din Lugoj au noi atribu]ii, care apar]ineau angaja]ilor din unit`]ile publice centrale. Prim`ria Lugoj a primit r`spuns favorabil n acest sens, din partea Prefecturii Jude]ului Timi[. "Consider c` suntem preg`ti]i pentru preluarea urm`toarelor institu]ii: Laboratorul de S`n`tate Public` Lugoj, Agen]ia pentru Ocuparea For]ei de Munc`, Unitatea Fitosanitar` Lugoj, Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru

Noi drumuri de acces n Lugoj


Pe drumul Buzia[ului au fost efectuate marcaje rutiere, iar sensul giratoriu din cartierul Josif Constantin Dr`gan a fost desfiin]at. Lucr`rile din zon` au fost finalizate, amenajndu-se un loc de ntoarcere pentru autovehicule. De asemenea, n Lugoj vor fi finaliate lucr`rile de amenajare a noului drum de acces dinspre parcarea din zona autog`rii, c`tre zona Brndu[elor [i Horea; reabilitarea re]elei de canalizare pe str`zile Pandurilor, Smrdan, Dun`rii [i Romanilor; modernizarea iluminatului din Cimitirul Ortodox de pe strada }es`tori, respectiv din Cimitirul Reformat; asfaltarea str`zilor Oltului [i Comuna de Paris, unde au fost finalizate lucr`rile de reabilitare a re]elei de alimentare cu ap` [i canalizare". la 1 decembrie va fi amenajat [i trotuarul din fa]a prim`riei, n suprafa]` de 340 metri p`tra]i. Acesta va fi realizat din granit", a precizat domnul primar. Tot pe fa]ada prim`riei, sunt deja instalate suporturile pentru jardiniere. De asemenea, n aceste zile, se instaleaz` n zona Podului de Beton, pe partea dreapt` a rului Timi[, scara de acces c`tre malul Timi[ului. Edilul-[ef a vorbit [i despre demararea lucr`rilor de reabilitare a fa]adei Gr`dini]ei PN 13 de pe strada Bucegi. n paralel, vor ncepe lucr`rile pentru amenajarea s`lii de sport din curtea gr`dini]ei. Lucr`rile se execut` n regie proprie, de c`tre angaja]ii Serviciului public pentru administrarea [i ntre]inerea domeniului public din cadrul Prim`riei Lugoj. De asemenea, Francisc Boldea s-a referit [i la discu]iile purtate cu conducerea firmei Hidroconstruc]ia pe tema aliment`rii cu ap` a municipiului: "Am abordat problema termin`rii travers`rilor [i leg`rii celor dou` uzine de ap`, precum [i

la vizitele pe care le realizeaz`, la fiecare sfr[it de s`pt`mn`, n diferite zone din ora[: "Doresc s` continui [i pe viitor aceste vizite, la care voi invita s` participe, al`turi de reprezentan]ii Meridian 22, [i [efii diferitelor servicii [i birouri din prim`rie. Am constatat [i din ntlnirile avute cu reprezentan]ii asocia]iilor de proprietari c` acest mod de lucru este foarte eficient". De asemenea, Francisc Boldea a vorbit despre inaugurarea unei gr`dini]e private n municipiu. Aceasta este situat` la intersec]ia str`zilor Paul Chinezu cu Ep.

Agricultur`, Inspectoratul Teritorial de Munc` [i Casa Local` de Pensii. Suntem dispu[i s` prelu`m, de asemenea, n cadrul Poli]iei Locale, Serviciul de circula]ie rutier` [i Serviciul de ordine public` din cadrul Poli]iei Municipiului", a declarat Francisc Boldea. n acelasi context, [eful executivului a propus spre aprobare Consiliului Local Municipal achizi]ionarea n sistem leasing a trei autoturisme pentru poli]ia local`. Contractul de leasing va fi ncheiat pe un an. SILVIU FLORESCU

Rena[terea b`n`]ean`

Actualitate

miercuri, 12 octombrie 2011

Locuitorii din Saravale se Deces suspect tem de romii din comun` la Lovrin
Romnii din comuna timi[ean` Saravale au ajuns la cap`tul r`bd`rii. Oamenii spun c`, de vreo doi ani, sunt teroriza]i de romii din localitate [i despre care spun c`, pe lng` faptul c` sunt violen]i, le fur` sistematic toate culturile. Localnicii spun c` nu merg la poli]ie, pentru c` nu au ncredere n oamenii legii. "Poli]i[tilor le e fric` de ei. Anul trecut, un ]igan a intrat cu c`ru]a plin` de porumb furat n ma[ina poli]iei. Ce crede]i c` i-au f`cut? L-au pus s` pl`teasc` paguba, dar pe poli]i[ti nu i-a interesat de porumb! Trec c`ru]ele cu porumb prin sat ziua, n amiaza mare, [i nimeni nu le face nimic! Nici primarul, nici poli]ia. Eu am un v`r care, atunci cnd s-a dus s` [i recolteze porumbul, n-a mai g`sit nimic. {tia cine l-a furat, dar cum s` te pui cu ]iganii? n glum`, a zis c` merge s`-i ntrebe dac` nu vor pepeni la anul... V` da]i seama c` nu mai vrea nimeni s` mai pun` nimic n p`mnt...", a m`rturisit un tn`r din comun`. Furtul culturilor nu este singura fapt` de care sunt Poli]i[tii timi[eni au fost sesiza]i c` n curtea unei stne din localitatea Lovrin a fost g`sit corpul nensufle]it al unei persoane care prezenta mai multe urme de violen]` la nivelul capului [i trunchiului. La fa]a locului s-a deplasat o echip` operativ` care, din primele verific`ri, a stabilit c` persoana n cauz` este o femeie de 67 de ani, din localitatea Stna Sibiului, jude]ul Sibiu, trupul acesteia fiind transportat la Institutul de Medicin` Legal` n vederea efectu`rii necropsiei. Totodat`, n urma investiga]iilor efectuate, a fost conturat un cerc de suspec]i, n acest moment poli]i[tii efectund cercet`ri pentru a stabili cu exactitate n ce condi]ii a survenit decesul persoanei n cauz`. (G.I.)

Accident mortal
acuza]i romii din Saravale. Locuitorii se tem de ei pentru c`, sus]in ace[tia, sunt extrem de violen]i. Unul dintre localnici a povestit cum s-au nc`ierat pn` la snge, recent, la un botez pe care l-au ]inut n c`minul cultural: "Peste tot era plin de snge. {i pe geam se vedeau urme... Se iau [i de noi, trebuie s` ne ferim de ei, c` sunt tare r`i". n replic`, reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Timi[ sus]in c` nencrederea romnilor din Saravale n poli]ia local` nu este justificat`, ct` vreme exist` dosare penale (privind furturi [i distrugeri) pe numele unor romi, unele dintre ele aflndu-se n lucru chiar la parchet. Reprezentan]ii poli]iei timi[ene au ad`ugat c` cei care au re]ineri sau nu sunt mul]umi]i de poli]istul din comun` se pot adresa sec]iei rurale din Snnicolau Mare, la care este arondat` comuna. Contactat telefonic, primarul comunei, Liviu Petri[or, s-a ar`tat surprins de acuza]iile localnicilor: "Pot s` v` spun c`, dimpotriv`, anul acesta n-am primit nici o sesizare la prim`rie. De[i lucr`m cu un efectiv mai mic de oameni, am c`utat s` asigur`m paza cu [oferul nostru [i cu cei de la social. Colabor`m bine [i cu poli]ia, care are, de altfel, n lucru dosare cu plngeri mpotriva romilor". GIANINA IAN~{ (tobe). Aceast` a [aptea ntlnire cu iubitorii genului va cuprinde o serie de compozi]ii proprii din cele mai variate zone stilistice, nu doar din zona jazzului clasic. Intrarea la concert este liber`, n limita locurilor disponibile. L. NISTORESCU Un tn`r de 31 de ani din Chevere[u Mare [i-a pierdut via]a ntrun accident rutier, chiar n comuna n care locuia. Incidentul s-a petrecut n momentul n care Ciprian L. a ie[it, din curtea unui imobil, pe strada principal`, f`r` a se asigura. n acel moment, a fost lovit de o autoutilitar` condus` de Istvan B., de 31 de ani, din localitatea timi[ean` Folea. n urma accidentului, a rezultat decesul lui Ciprian L. Oamenii legii fac cercet`ri sub aspectul s`vr[irii infrac]iunii de ucidere din culp`. (G.I.)

S.C. PANORAMA GROUP S.R.L., anun]` publicul interesat asupra deciziei etapei de \ncadrare de c`tre ARPM Timi[oara de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului [i evaluarea adecvat` \n cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului [i de evaluare adecvat`, pentru proiectul "REALIZARE FORAJ" amplasat \n Snandrei, intravilan, Cf 402600, jud. Timi[. Proiectul deciziei de \ncadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot fi consultate la sediul ARPM Timi[oara, jud. Timi[, localitatea Timi[oara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A \n zilele de luni joi \ntre orele 8 16,30, vineri \ntre orele 8 14, precum [i la urm`toarea adres` de internet http:// arpmtm.anpm.ro-acorduri de mediu. Publicul interesat poate \nainta comentarii /observa]ii la proiectul deciziei de \ncadrare \n termen de 5 zile de la data public`rii prezentului anun], pn` la data de 18.10.2011. (2472)
"PRIMARIA GIROC, titular al proiectului "Amenajare parc de joaca, pista de role si biciclete, functiuni complemetare pe Calea Timisoarei", anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre ARPM Timisoara de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Amenajare parc de joaca, pista de role si biciclete, functiuni complemetare pe Calea Timisoarei", propus a fi amplasat in localitatea Giroc, Calea Timisoarei, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul ARPM Timisoara, jud. Timis, localitatea Timisoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmtm.anpm.ro acorduri de mediu.. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 18.10.2011" (2473/c)

Vinerea jazzului
n cadrul seriei de concerte "On jazz" pe care o organizeaz` n aceast` toamn`, clubul timi[orean "Jazz Office" prezint` vineri, de la ora 21, la sediul propriu din strada Traian Doda, nr. 1 (lng` Palatul Justi]iei Timi[), un concert sus]inut de cvartetul format din Sebastian Spanache (pian), Dan Mitrofan (chitar`), Mihai Moldoveanu (bas) [i Sergiu C`tan`
"PRIMARIA GIROC, titular al proiectului "Amenajare pista role cu spatii verzi si functiuni complementare strada Bega", anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre ARPM Timisoara de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Amenajare pista role cu spatii verzi si functiuni complementare strada Bega", propus a fi amplasat in localitatea Giroc, str. Bega, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul ARPM Timisoara, jud. Timis, localitatea Timisoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http:// arpmtm.anpm.ro acorduri de mediu.. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 18.10.2011" (2473/a)

ANUNT PUBLIC

SC ATLASSIB SRL angajeaz`


AGEN}I DE TURISM (specializarea turism-servicii constituie
un avantaj), domiciliul \n Timi[oara, cuno[tin]e operare calculator, permis de conducere. Rela]ii la telefon: 0256/226486 sau la sediul Agen]iei Atlassib Timi[oara, Calea Doroban]ilor nr. 59. (2469) "PRIMARIA GIROC, titular al proiectului "Amenajare parc si monument al eroilor strada Dunarea", anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre ARPM Timisoara de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Amenajare parc si monument al eroilor strada Dunarea", propus a fi amplasat in localitatea Giroc, str. Dunarea, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul ARPM Timisoara, jud. Timis, localitatea Timisoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmtm.anpm.ro acorduri de mediu.. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 18.10.2011" (2473/b)

CONSILIUL JUDE}EAN TIMI{ - DIREC}IA PENTRU ADMINISTRAREA DRUMURILOR {I PODURILOR JUDE}ENE TIMI{ anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,ASFALTARE DJ 693 BILED - SATCHINEZ, KM 12+100 - 17+000, L=4,9 KM " propus a fi amplasat \ntre localit`]ile Biled - Satchinez, jude]ul Timi[ . Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agen]iei Regionale pentru Protec]ia Mediului Timi[oara, Bd. Liviu Rebreanu Nr. 18 - 18A, [i la sediul Consiliului Jude]ean Timi[ - Direc]ia pentru Administrarea Drumurilor [i Podurilor Jude]ene Timi[, Timi[oara, Bd. Revolu]iei 1989 nr.17, \n zilele de luni - joi \ntre orele 800 - 1630, vineri \ntre orele 800 - 1400. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Timi[oara. (2476) Titular SC AUTO CARABULIA SRL, localitatea Giarmata, nr. 504, anun]` elaborarea primei versiuni a planului/programului "PUZ, introducere \n intravilan, construire fabric` ecopellets, localitatea Giarmata, jude]ul Timi[, nr. Cad. 405700 [i declan[area etapei de \ncadrare pentru ob]inerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul Prim`riei Comunei Giarmata, localitatea Giarmata, str. Principala, nr. 445, zilnic \ntre orele 9-12. Comentariile [i sugestiile se vor transmite \n scris la sediul ARPM Timi[oara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, \n termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anun]. (2467)

miercuri, 12 octombrie 2011

Actualitate
"Coloana ciumei"

Rena[terea b`n`]ean`
un alt protector mpotriva ciumei, [i Sfntul Carol Boromeus, patronul dragostei. Monumentul Sfintei Treimi se g`se[te n centrul Pie]ei Unirii [i a fost realizat din gresie n anul 1740 n memoria victimelor molimei de cium` din 1738-1739, la cererea lui De Jean, nobil de origine francez` (participant la asediul Timi[oarei sub conducerea Prin]ului Eugeniu de Savoya, apoi sfetnic al guvernatorului Mercy), sub supravegherea consilierului administra]iei locale de atunci, Johann Anton Deschan von Hannsen, (ini]iator si finan]ator al monumentului). O a doua denumire, mai pu]in cunoscut` a Statuii Sfintei Treimi, a fost dat` de locuitorii de etnie german` ai Timi[oarei, [i anume aceea de "Pestsule", n limba romn`, numele nseamn` "Coloana ciumei" [i se referea la scopul real pentru care a fost ridicat monumentul, [i anume acela de a aminti de marea cium` (1738 [i 1739), n urma c`reia o mul]ime din locuitorii ora[ului au pierit. O a doua epidemie de cium` a avut loc, n Timi[oara, ntre anii 1762 - 1763. Sculptura a

Monumentul ciuntit
De aproape patru luni, Statuia Sfnta Treime aflat` n Pia]a Unirii din Timi[oara a r`mas ciuntit`, lipsindu-i partea de sus, razele [i porumbelul din metal. Ioan Oprescu, cel care a restaurat monumentul ultima dat`, [i anume n 1994, ne-a declarat: "n 2003-2004, razele [i porumbelul s-au ag`]at de un balon cu aer cald [i atunci s-au ndoit. La ultima furtun`, din aceast` var`, ansamblul a devenit instabil, fiind mi[cat de vnt [i, ca s` nu aib` loc accidente, poli]ia comunitar` a decis s` cheme pompierii, ca s` dea jos partea superioar` a monumentului. "Acum, ansamblul este la muzeu [i va fi restaurat, iar n prim`var` va fi pus din nou la locul lui, dac` vor fi fonduri.

fost realizat` la Viena [i adus` la Timi[oara pe calea apei, pe Dun`re, Tisa [i pe canalul Bega. Locul ini]ial pe care a fost amplasat monumentul a fost ntre Cazarma Transilvaniei,

Sfin]ii protectori
Statuia Sfnta Treime, cunoscut` ca [i "Coloana Ciumei", a fost realizat` n stil baroc, la Viena [i este compus` dintr-o coloan` n vrful c`reia troneaz` Sfnta Treime, al`turi de Fecioara Maria. La baza coloanei se afl` statuia Sfntului Ioan de Nepomuk, sfntul ocrotitor al Banatului, la picioarele c`ruia este prezentat`, simbolic, noua provincie sub forma unei fecioare. La aceea[i n`l]ime cu statuia lui Nepomuk se g`sesc statuia regelui David [i cea a Sfintei Barbara, patroana minerilor.

Soclul triunghiular al monumentului are n col]uri statuile unor puteri ocrotitoare legendare: Sfntul Rochus, cu rana la picior, protector mpotriva ciumei [i a altor boli, Sfntul Sebastian str`puns de s`ge]i,

cl`dirile Iezui]ilor [i casa Deshan, pe locul actualului magazin Bega, teren ulterior cump`rat pentru construirea unei case, ocazie cu care statuia a fost demolat` iar ulterior ridicat` n Pia]a Unirii. SIMONA VASI Foto ADRIAN PCLI{AN

Young Ax concerteaz` la Timi[oara


Centrul Cultural German din Timi[oara [i Asocia]ia pentru Muzic` Electronic` Urban` TMBase organizeaz` smb`t`, de la ora 22, la Clubul "Setup Venue", un concert al cunoscutului DJ german Young Ax. De[i este un veteran al scenei muzicale, artistul berlinez continu` s` surprind` ne asigur` organizatorii prin identificarea de sonorit`]i noi, n special din combina]ia sunetelor de jazz, funk [i hip-hop cu ritmul D'n'B. (L.N.)

Un sat francez, pe simezele IFT


Dup` ce a fost prezentat` la Muzeul ]`ranului Romn din Bucure[ti [i la Centrul Cultural Francez din Oslo, expozi]ia fotodocumentar` "Ambronay alt sat, alt` poveste", apar]innd artistului fotograf rus Alexandr Volinsky, va putea fi vizionat` [i la Institutul Francez din Timi[oara (IFT), n perioada 18 octombrie 5 noiembrie. "Eroul principal" al expozi]iei este satul francez Ambronay, din apropiere de metropola Lyon, localitate care g`zduie[te de peste trei decenii unul dintre cele mai importante festivaluri de muzic` baroc` de pe continent. Vernisajul expozi]iei este programat mar]i, de la ora 18, la sediul IFT din bulevardul C.D. Loga nr. 46, publicul avnd acces liber. (L.N.)

cyan magenta yellow black

Rena[terea b`n`]ean`

Sport

miercuri, 12 octombrie 2011

Doi juc`tori incer]i


Fotbali[tii alb-viole]i au \nceput preg`tirea urm`torului meci de campionat. Elevii lui Valentin Velcea vor da piept smb`t`, cu \ncepere de la ora 11, la Oradea, cu nou-promovata Luceaf`rul. Cele dou` forma]ii s-au \ntlnit \n aceast` var` \ntr-un amical, c[tigat de timi[oreni cu scorul de 2-0. Golurile Politehnicii au fost marcate atunci de Tosaint Ricketts [i Artur P`tra[, juc`tori care, asemenea lui Florin Ilie, sunt a[tepta]i la antrenamente dup` \ncheierea ac]iunilor de la loturile na]ionale. Adrian Poparadu [i Samuel Jitaru r`mn \n continuare indisponibili, ei preg`tindu-se separat de restul lotului. DARIUS PETRU

Re\ntlnire cu Pesici
CSM Oradea, cea mai \n form` echip` a \nceputului de sezon, a pus gnd r`u [i "leilor" de la BC Timi[oara. Cele dou` forma]ii se vor \ntlni, vineri, pe parchetul S`lii "Constantin Jude", \ntr-o partid` care va \ncepe la ora 18 [i va fi televizat` de TVR 3. Bihorenii au avut un start ca din pu[c`, reu[ind s` elimine BC Perla Harghitei Miercurea Ciuc din Cupa Romniei [i s` treac` \n campionat de dou` foste campioane, CSU Atlassib Sibiu (8467, \n deplasare) [i CSU Asesoft Ploie[ti (86-79, pe teren propriu). Cele dou` adversare de vineri s-au \nt`rit \n intersezon cu cte un om de la Etoile du Sahel, de]in`toarea titlului [i a cupei \n Tunisia. BC Timi[oara l-a luat pe antrenorul srb Predrag Badnjarevici, iar CSM Oradea l-a cooptat \n lot pe funda[ul american William Franklin. "Anul trecut a fost unul foarte bun. Coach (n.r. - Predrag Badnjarevici) este un tehnician foarte bun, dur, [tie s` se impun` [i se dedic` rolului s`u de la \nceput pn` la sfr[it", a declarat Franklin, care va lipsi [ase luni de pe teren din cauza unei accident`ri suferite \n Cupa Romniei. El a fost op]iunea a doua de transfer a grup`rii b`n`]ene pentru postul de funda[, dar cum primul juc`tor de pe list` - bosniacul Zlatko Jovanovici - a acceptat oferta, baschetbalistul american nu a mai ajuns la Timi[oara. Meciul de vineri va fi unul special pentru Milos Pesici, care va reveni \n Sala "Constantin Jude" \n calitate de adversar al echipei la care a cunoscut cele mai mari satisfac]ii ale carierei. {i Silviu Lupusavei, juc`tor legitimat acum la CSM Oradea, a evoluat \n trecut la BCT, \ns` doar pentru cteva luni. DARIUS PETRU

Poli[tii trag tare la antrenamente

Meci reprogramat \n "D" Timi[


Partida dintre Spartak Gottlob [i Juventus Pi[chia, amnat` din cauza imposibilit`]ii forma]iei vizitatoare de a face deplasarea \n comuna lubeni]elor, a fost reprogramat` pentru mar]ea viitoare, ora 19. Meciul, contnd pentru runda cu num`rul 10 a Ligii a IV-a Timi[, trebuia s` se dispute vineri sear`, \n nocturn`. Oficialii grup`rii din Pi[chia au f`cut dovada defec]iunii mijlocului de transport, iar AJF Timi[ a stabilit o nou` dat` de disputare a confrunt`rii amintite. (D.P.)

Pascot`, dublu campion na]ional


Circuitul de la Serres a g`zduit, recent, sub organizarea BGS Motorsport, finala Campionatului Na]ional de Motociclism Vitez`. Membrii Pascot` Racing Team, \n frunte cu pilotul Ionel Pascot`, a f`cut deplasarea \n Grecia pentru a aduce acas` titlurile puse \n joc. Favorit la c[tigarea ambelor clase, sportivul din Giroc a \nceput antrenamentele cu probleme tehnice. Motorul motocicletei sale a cedat, cauza fiind supapele de la doi cilindri. Mecanicii echipei timi[ene au lucrat pn` la ora 2 diminea]a pentru a remedia problema ap`rut`, dar \n prima sesiune de calific`ri motorul i-a creat din nou probleme lui Pascot`, alegndu-se \n acel moment varianta \nlocuirii motocicletei de concurs. Totu[i, el a reu[it s` \ncheie \n poleposition ambele [edin]e, \n fa]a lui C`t`lin Cazacu (Supersport), respectiv, a lui Ionu] Mistode (1.000 cmc Superbike). Ionel Pascot` a repetat evolu]ia bun` din calific`ri [i \n cele dou` curse, pe care le-a c[tigat \n fa]a acelora[i rivali, trecndu-[i \n palmares alte dou` titluri de campion na]ional. "A fost o curs` foarte

Fetele au ratat podiumul


Echipa feminin` de gimnastic` a Romniei s-a clasat, ieri, pe locul 4, cu un total de 172.412 puncte, la Campionatul Mondial de la Tokyo. Titlul mondial a revenit echipei SUA (179.411 puncte), urmat` pe podium de Rusia (175.329) [i de China (172.820). Notele ob]inute \n finala pe echipe de gimnastele antrenate de Octavian Bellu sunt urm`toarele - paralele: Raluca Haidu 12.966, Amelia Racea 13.000, Ana Porgras 14.066 (locul 7, dup` prima rota]ie), brn`: Amelia Racea 14.633, C`t`lina Ponor 15.166, Ana Porgras 15.300 (locul 5); sol: Diana Chelaru 14.233, Diana Bulimar 14.266, C`t`lina Ponor 14.633 (locul 4); s`rituri: Diana Chelaru 14.566, Raluca Haidu 14.650, C`t`lina Ponor 14.933 (clasare final` locul 4). n calific`ri, echipa tricolor` a \ncheiat pe locul 4, cu un punctaj total de 227.228 puncte, ob]innd [i calificarea la JO de la Londra. La edi]ia precedent` a Campionatului Mondial, pe podium au urcat, \n ordine, Rusia, SUA [i China, \n timp ce Romnia s-a clasat tot pe locul 4. Dup` concursul pe echipe, Romnia va avea reprezentante [i \n finalele individuale, dup` cum urmeaz`: Raluca Haidu [i Ana Porgras (individual compus, va avea loc

Dr`gulescu s-a accidentat


Gimnastul Marian Dr`gulescu a suferit o accidentare \n calific`rile la s`rituri [i nu va concura \n finala pe echipe [i cea la individual compus, la CM de la Tokyo, potrivit anun]ului FR Gimnastic`. Bucuria calific`rii echipei masculine la Jocurile Olimpice a fost umbrit` de accidentarea lui Marian Dr`gulescu. "Accidentat la aterizarea la cea dea doua saritur`, se afl` acum sub control [i tratament medical, dup` un examen la una din clinicile de renume din Tokyo, el urmnd a intra doar \n finalele pe aparate, fiind retras din finala de la individual compus [i, de asemenea, din echipa pentru competi]ia de miercuri", se arat` \n comunicatul FR Gimnastic`. Astfel, \n finala pe echipe, Romnia \i va alinia pe gimna[tii Flavius Koczi, Ovidiu Buido[o, Marius Berbecar, Cristian B`]ag` [i Vlad Cotuna. n finalele pe aparate vor concura Flavius Koczi, la individual compus [i sol, Marius Berbecar, la paralele, Marian Dr`gulescu, la s`rituri [i sol. Calific`rile s-au \ncheiat luni, Romnia fiind pe locul 7, performan]` care i-a adus echipei masculine [i "biletele" pentru Jocurile Olimpice.

important`, la care pot spune c` din nou am fost urm`rit de ghinion, dar spre final totul s-a terminat cu bine. A fost un weekend greu [i din cauza motocicletei mele Yamaha, la care a cedat motorul, fiind necesar` mult` munc` din partea echipei pentru a aduce un echilibru [i lini[tea dinaintea cursei. Am fost foarte bine preg`tit [i hot`rt, \ntruct eram con[tient c` m` pot \ntoarce acas` cu titlurile de campion. Vreau s` mul]umesc \n special Consiliului Jude]ean Timi[, Consiliului Local Giroc, sponsorilor [i tuturor celor care au fost al`turi de noi, f`r` de care cu siguran]` aceste frumoase rezultate nu ar fi fost posibile", a declarat Ionel Pascot`. DARIUS PETRU

Mancini, dup` gratii?


Trei ani [i opt luni de \nchisoare a cerut un judec`tor din Milano pentru fotbalistul brazilian Amantino Mancini, acuzat de "agresiune sexual`" contra unei tinere, \n timpul unei petreceri a coechipierului s`u Ronaldinho, a anun]at presa italian` de ieri. Faptele dateaz` din noaptea de 9 decembrie 2010. Dup` o petrecere la Ronaldinho acas`, pe atunci coechipier la AC Milan, Mancini a plecat la locuin]a lui cu un model brazilian, tn`ra fiind sub influen]a alcoolului [i sus]innd c` ar fi fost violat` de fotbalist. Mancini \n schimb sus]ine c` tn`ra ar fi fost de acord cu rela]ia sexual`. Potrivit Gazzetta dello Sport, tn`ra [i-a retras plngerea, dar procesul continu`. Decizia este a[teptat` la 28 noiembrie. Fost juc`tor la AS Roma, Inter Milano [i AC Milan, Amantino Mancini, \n vrst` de 31 de ani, a revenit \n Brazilia, la Atletico Mineiro. El are [apte selec]ii \n na]ionala Braziliei.

mine), C`t`lina Ponor [i Amelia Racea (brn`) [i Diana Bulimar (sol), ambele finale fiind programate duminic`.

La un pas de aur
Echipa feminin` de tenis de mas` a Romniei sa calificat, ieri, pentru a doua oar` consecutiv, \n finala Campionatului European, competi]ie ce se desf`[oar` la Gdansk (Polonia). Echipa Romniei este format` din Daniela Dodean, Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Iulia Necula [i Camelia Po[toac`. n semifinale, sportivele antrenate de Viorel Filimon au \ntrecut cu scorul de 3-0 echipa Belarusului. Punctele Romniei

au fost aduse de Elizabeta Samara (victorie cu 3-2 asupra Veronic`i Pavlovici), Daniela Dodean (victorie cu 32 \mpotriva Victoriei Pavlovici) [i Bernadette Szocs (3-0 contra Alexandrei Privalova). La fel ca [i \n finala de anul trecut, ce a avut loc la Ostrava (Cehia), Romnia va \ntlni \n final` echipa Olandei. Atunci, olandezele s-au impus cu scorul de 3-0. Romnia a c[tigat toate meciurile disputate pn` \n prezent la Gdansk, 3-2 cu Ucraina, 3-2 cu Germania [i 3-0 cu Rusia, \n faza grupelor, 3-1 cu Polonia, \n sferturile de final`, [i 30 cu Belarus, \n semifinale.

cyan magenta yellow black

miercuri, 12 octombrie 2011

Sport
la 12 ianuarie 2010, proceduri disciplinare mpotriva juc`torilor Hulk [i Cristian S`punaru, mpotriva cluburilor Benfica Lisabona [i FC Porto [i mpotriva arbitrului Lucilio Baptista, dup` incidente ce au avut loc n tunelul de la vestiare, pe stadionul Da Luz, la un meci disputat la 20 decembrie. FC Porto a pierdut partida cu Benfica, scor 0-1, iar la finalul meciului, Hulk [i S`punaru au fost implica]i ntr-un incident la tunelul de acces la vestiare. Membrii Consiliului de Justi]ie al Federa]iei Portugheze de Fotbal au decis, n 24 februarie 2010, reducerea suspend`rii lui Cristian S`punaru, la patru etape, n urma recursului naintat de gruparea portughez` la decizia Comisiei de Disciplin` a Ligii Profesioniste de Fotbal.

Rena[terea b`n`]ean`

S`punaru risc` nchisoarea Formula 1 n... mun]i


Funda[ul Cristian S`punaru risc` nchisoarea n Portugalia, dup` ce Ministerul Public cere acuzarea romnului de v`t`mare corporal`, n urma incidentului din 2009, de la meciul Benfica - FC Porto, informeaz` Correio da Manha. Conform sursei citate, al]i patru coechipieri ai lui S`punaru Hulk, Helton, Rodriguez [i Fucile risc` trei ani de nchisoare. Pentru S`punaru, care are dou` capete de acuzare, procuratura cere ca pedeapsa s` fie mai mic` de cinci ani, deoarece nu are antecendente penale. Ministerul Public sus]ine c` juc`torii i-au agresat pe agen]ii Ricardo Silva [i Sandro Correia, ac]ionnd n "form` deliberat`, dorind [i reu[ind s`-i molesteze fizic pe cei doi". Conform presei portugheze, S`punaru l-a lovit pe Sandro Correia n cap [i la abdomen, iar Hulk doar la abdomen. n 22 decembrie 2009, Comisia de DisciUn monopost de Formula 1 Red Bull a ajuns n trec`toarea Khardung La, aflat` n zona indian` a mun]ilor Himalaya la o altitudine de 5.600 de metri, dup` ce a rulat pe cel mai nalt drum accesibil vehiculelor motorizate din lume. Mecanicii echipei austriece au modificat un monopost Red Bull din 2005 (RB1), astfel nct acesta s` fac` fa]` att atmosferei rarefiate de la acea altitudine, ct [i denivel`rilor [oselei. Ma[ina a fost condus` de Neel Jani, un pilot elve]ian de origine indian`. "Dintre toate locurile n

plin` a Ligii Profesioniste Portugheze i-a suspendat provizoriu pe S`punaru [i Hulk. Liga Profesionist` de Fotbal din Portugalia a ini]iat,

Chivu, ref`cut dup` accidentare


Funda[ul Cristian Chivu este ref`cut dup` accidentarea suferit` n urm` cu o s`pt`mn` [i jum`tate, n partida cu Napoli, [i este apt pentru a evolua n urm`torul meci din campionat al echipei sale Inter Milano, cel cu Catania, din deplasare. Chivu s-a accidentat la glezn` n prima repriz` a meciului Inter - Napoli, scor 0-3, din etapa a VI-a a Serie A [i a fost nlocuit, n minutul 43, cu Nagatomo. Acum el este ref`cut [i [i va relua locul pe partea stng` a defensivei echipei milaneze. Antrenorul Claudio Ranieri l va avea la dispozi]ie [i pe brazilianul Lucio, un alt funda[ care a avut acuzat probleme medicale n ultima perioad`. Partida Catania - Inter va avea loc smb`t`, n etapa a VII-a din Serie A.

care am pilotat n lume, Khardung La s-a dovedit a fi cea mai mare provocare. Mun]ii Himalaya impresioneaz` mai mult dect orice, astfel c` este o amintire de neuitat s` devii parte a istoriei aici", a declarat Jani. Anthony Ward, directorul de marketing al Red Bull Racing, a precizat c` "escaladarea" celui mai nalt drum din lume cu un monopost de Formula 1 a fost o provocare tehnic` [i logistic`. "Faptul c` am reu[it s` facem ca o ma[in` de Formula 1 s` urce de la 3.350 de metri la 5.600 de metri reprezint` o dovad` a calit`]ilor echipei noastre de ingineri. {i din punct de vedere logistic, acest proiect a demonstrat angajamentul Red Bull Racing de a dep`[i limitele", a afirmat Ward. Performan]a lui Neel Jani s-a produs la scurt timp dup` ce pilotul num`rul 1 al echipei, Sebastian Vettel, a concurat, duminic`, la Suzuka [i [i-a asigurat al doilea tilu mondial consecutiv n Formula 1. India va organiza n premier` n acest an o curs` din Marele Circ. Marele Premiu al Indiei se va desf`[ura n 30 octombrie la New Delhi.

Real Madrid l vrea pe "Chicharito"


Gruparea Real Madrid este preg`tit` s` ofere 30 de milioane de lire sterline pentru serviciile atacantului mexican al forma]iei Manchester United, Javier "Chicharito" Hernandez, a scris, ieri, cotidianul The Sun. "Managerul sco]ian al Manchester United, Alex Ferguson, este disperat s`-l ]in` pe mexicanul de 22 de ani pe Old Trafford. United vrea s`-i ofere un nou contract pe cinci ani, triplndu-i salariul, de la 25.000 de lire sterline, la 75.000. Dar Real este preg`tit` s`-i ofere dublu [i s` pl`teasc` [i pentru transfer, ceea ce reprezint` de cinci ori mai mult fa]` de suma dat` de United grup`rii Chivas, n urm` cu 18 luni, adic` [ase milioane de lire sterline", scrie The Sun. Conform The Sun, managerul Realului, Jose Mourinho, vrea s`-l aduc` pe mexican n perioada de transferuri din ianuarie, ns` crede c` are mai multe [anse

Meciuri anulate n NBA


NBA a anulat primele dou` s`pt`mni ale sezonului regulat 2011/ 2012 deoarece proprietarii cluburilor [i juc`torii nu s-au n]eles n privin]a unui nou acord de munc`. "Avem dezacorduri pe toate planurile", a declarat patronul NBA, David Stern. "Nu suntem la stadiul la care se poate g`si un acord cu NBA", a declarat pre[edintele sindicatului juc`torilor (NBAPA), Derek Fisher, care evolueaz` la Los Angeles Lakers. Sezonul regulat nu va ncepe a[adar la 1 noiembrie. Greva actual`, care dureaz` de la 1 iulie, a fost decretat` de proprietari cnd precedentul acord colectiv a expirat. Este pentru a doua oar` cnd se anuleaz` meciuri din NBA, dup` ce n 19981999 sezonul a fost redus la 50 de meciuri (din 82) per echip`, tot din cauza unei greve.

Anji ar putea detona nc` trei bombe


Antrenorul-juc`tor al echipei Anji Mahacikala, Roberto Carlos, a declarat, pentru un post de televiziune francez, c` gruparea rus` este interesat` de achizi]ionarea juc`torilor Robin Van Persie (Arsenal Londra), Nicolas Anelka (Chelsea Londra) [i Neymar (Santos). De asemenea, potrivit lui Roberto Carlos, echipa pe care o preg`te[te ar urma s` nainteze o ofert` [i pentru vedeta forma]iei PSG, Nene. Fost funda[ al echipei na]ionale a Braziliei [i campion mondial n 2002, Roberto Carlos a fost primul transfer notabil dup` preluarea grup`rii de c`tre omul de afaceri Suleiman Kerimov. n vrst` de 38 de ani, al`turi de Roberto Carlos au mai venit n statul Daghestan juc`tori ca Samuel Eto'o [i Iuri Jirkov. "Anelka nu este singurul juc`tor pe care ni-l dorim. Nene de la PSG [i Van Persie de la Arsenal sunt juc`tori pe care i urm`rim. Neymar? Am vorbit cu el. Dac` Real, Barcelona sau Manchester United nu pot pl`ti suma de transfer, atunci o vom face noi. Suleiman Kerimov poate oferi ct vrea. Vrem s` facem un club de nivelul Real-ului sau Barcelonei. Avem poten]ialul s` devenim o echip` puternic`. Suntem deja cea mai bun` echip` din Rusia [i sunt realist cnd spun asta", a spus Roberto Carlos. Despre Anji s-a mai scris c` ar fi interesat` de achizi]ionarea juc`torilor Steven Gerrard (FC Liverpool) [i Frank Lampard (Chelsea Londra), n timp ce Fabio

n var`. n schimb, Ferguson sper` c`, spre deosebire de Cristiano Ronaldo, Hernandez nu-[i va dori s` joace la Real Madrid.

Caleidoscop
s Fostul portar englez Chris Woods se va ocupa de preg`tirea portarilor din na]ionala SUA, el avnd acela[i post [i la echipa Everton, de 13 ani, a anun]at federa]ia american`. Woods, n vrst` de 51 de ani, a fost adus la na]ionala SUA de selec]ionerul Jurgen Klinsmann cu acordul Everton. s Rezultate nregistrate n partidele disputate, luni, n liga profesionist` nord-american` de hochei pe ghea]` (NHL): Boston - Colorado 0-1, New Jersey - Carolina 4-2, NY

Islanders - Minnesota 2-1, St. Louis - Calgary 5-2, Washington - Tampa Bay 6-5 (dup` lovituri de departajare), Columbus - Vancouver 2-3, Dallas - Phoenix 2-1 (dup` lovituri de departajare).

Roberto Carlos a anun]at urm`toarele ]inte ale grup`rii pe care o antreneaz`

Capello [i Jose Mourinho au fost dorin]i pentru preluarea conducerii tehnice. Atacantului Nicolas Anelka i expir` contractul n vara anului viitor, la fel ca [i antrenorului Angliei, Fabio Capello, n timp ce Van Persie mai are doi ani cu Arsenal.

cyan magenta yellow black

10

Rena[terea b`n`]ean`

Sport

miercuri, 12 octombrie 2011

Mourinho vrea s` r`mn` n istoria fotbalului


Tehnicianul forma]iei Real Madrid, Jose Mourinho, a declarat, ntr-un interviu acordat cotidianului turc Hrriyet, c` vrea s` c[tige Liga Campionilor pentru a treia oar`, cu o a treia echip`, [i este convins de reu[it`. "Mi-ar pl`cea s` c[tig Liga Campionilor pentru a treia oar` cu o a treia echip`, iar n acest mod numele meu va avea un loc special n istoria fotbalului. Voi reu[i acest lucru", a declarat Mourinho. El a mai c[tigat Liga Campionilor n 2004 cu FC Porto [i n 2009 cu Internazionale Milano. Mourinho a vorbit [i despre faptul c` la meciul cu FC Barcelona, din man[a secund` a Supercupei Spaniei, i-a b`gat degetul n ochi secundului catalanilor, Tito Vilanova: "Fotbalul nseamn` emo]ie [i uneori e[ti provocat. n unele cazuri reac]ionezi, n altele nu. Dar n cazul acesta, ei ne-au provocat. Da, probabil c` am ac]ionat gre[it, dar a fost ceva normal". Pentru Mourinho nu este complicat s` conduc` un vestiar plin de vedete: "Juc`torii nici s`rac` [i c` a avut parte de educa]ia dorit` [i a putut c`l`tori. "Fotbalul este destinul meu. A fost mereu n via]a mea. De exemplu, cnd mam n`scut eu, tat`l meu era n teren [i cnd s-a n`scut fiica mea, eu eram n teren. Fotbalul este foarte important, iar so]ia mea nu se sup`r`. So]iei mele nu-i place fotbalul. Ea s-a c`s`torit cu Jose, nu cu Mourinho", a spus Mourinho. ntrebat dac` a fost dezam`git cnd a realizat c` nu este un fotbalist bun, Mourinho a r`spuns: "Nu am fost dezam`git. Nu exist` o regul` care s` spun` c` trebuie s` fii bun n toate aspectele. Cnd aveam 14 sau 15 ani eram bun pentru fotbal, dar apoi m-am dus la facultate [i aveam dou` op]iuni: s` fiu un fotbalist oarecare sau un antrenor extraordinar. Am ales a doua op]iune". Jose Mourinho nu simte nici o presiune pentru c` este foarte admirat, spune c` este prietenos, n special cu cei mici [i consider` o exagerare faptul c` femeile l "ador`".

Cumul de func]ii
Danezul Frank Arnesen, director sportiv, va fi [i antrenor la Hamburger SV, ocupanta ultimului loc n campionatul Germaniei, urmnd s` debuteze la meciul cu SC Freiburg, din etapa a noua. "Voi r`mne pn` la angajarea unui nou antrenor [i asta ar putea dura pn` n iarn`", a declarat Arnesen. Arnesen va colabora cu Rodolfo Cardoso, cel ce a asigurat interimatul dup` demiterea lui Michael Oenning luna trecut`, dar care nu de]ine licen]a de antrenor.

Numire oficializat`
Tehnicianul Mihai Stoichi]`, care n ultimele trei s`pt`mni s-a ocupat de echipa CS Mioveni din postura de consilier, a devenit oficial antrenor principal semnnd, ieri, un contract valabil pn` la sfr[itul acestui sezon cu gruparea arge[ean`. Obiectivul tehnicianului va fi salvarea de la retrogradare. Stoichi]` va fi ajutat la CS Mioveni de secunzii Mihai Stoica [i Constantin Stancu [i de antrenorul de portari Nicolae Bratu. Mihai Stoichi]` s-a ocupat de preg`tirea echipei nc` de acum trei s`pt`mni, cnd Ilie Stan a renun]at la func]ia de antrenor principal. n aceast` perioad`, Stoichi]` a condus antrenamentele, a alc`tuit echipa [i a comandat schimb`rile, la fel cum a f`cut Cosmin Ol`roiu cu Steaua n finalul sezonului trecut.

m` respect`. Ei se v`d ca ni[te vedete ale fotbalului [i m` v`d [i pe mine la fel. Nu este u[or s` conduci un astfel de vestiar dac` nu e[ti la fel. Nu exist` nici o diferen]` de statut ntre mine [i ei". El a afirmat c` familia sa nu a fost una bogat`, dar

Dario Bonetti, demis


Selec]ionerul italian al Zambiei, Dario Bonetti, a fost demis, luni, la dou` zile dup` ce a calificat echipa la Cupa Africii pe Na]iuni (CAN2012), a anun]at federa]ia na]ional`. Bonetti a devenit selec]ionerul Zambiei n iulie 2010, n locul francezului Herv Renard, el semnnd un contract pe doi ani. Zambia a ncheiat, smb`t`, pe primul loc n grupa C de calificare la CAN-2012, cu patru victorii, o remiz` [i o nfrngere, adversarele sale fiind Libia, Mozambic [i Insulele Comore. n 2009, Dario Bonetti a antrenat [i echipa Dinamo Bucure[ti.

Totti, incert pentru derby-ul cu Lazio


Organizatorul Turului Fran]ei, ASO (Amaury Sport Organisation), ar fi difuzat, luni, din gre[eal`, pe site-ul oficial al Marii Bucle, parcursul pentru 2012, cu prologul la Liege, n Belgia, la 30 iunie, conform mai multe site-uri specializate. Pagina nu mai este accesibil`, dar jurnalistul olandezul Stephan van der Zwan a prezentat capturi de pe ecran pe www.Wielerland.nl, un site care a dezv`luit informa]ia. Turul 2012 va avea 20 de etape pe 3.479 kilometri. Vor fi cinci etape de munte, dou` de contratimp [i dou` zile de pauz`. Prezentarea oficial` pentru Marea Bucl` este programat` la 18 octombrie, la Paris. C`pitanul forma]iei AS Roma, Francesco Totti, este incert pentru derbiul cu Lazio, de duminic`, din etapa a [aptea a campionatului Italiei, el avnd o leziune muscular` la coapsa dreapt`. Totti nu a participat la antrenamentul de luni, de la Trigoria [i urmeaz` s` fie supus, mine, unor noi teste. Argentinianul Erick Lamela ar putea juca n locul lui Totti.

Parcurs dezv`luit din gre[eal`

Jankulovski a semnat cu Banik Ostrava


Fostul interna]ional ceh Marek Jankulovski a semnat pn` la finalul sezonului cu Banik Ostrava, dup` 11 ani petrecu]i la mai multe echipe italiene, ultima fiind AC Milan, a anun]at luni clubul ceh. "Sunt foarte fericit c` un astfel de juc`tor va evolua la Banik", a declarat patronul grup`rii cehe, Tomas Petera, preciznd c` nu este exclus` o prelungire a contractului. n vrst` de 34 de ani, Jankulovski a mai jucat la Ostrava n perioada 1994-2000, apoi la Napoli (2000-2001), Udinese (2002-2005) [i AC Milan (20052011). Cel mai bun fotbalist ceh al anului n 2007, Jankulovski are 78 de selec]ii n na]ionala Cehiei (11 goluri), n 2000-2009. El a participat la Euro-2000 [i Euro-2004 precum [i la Cupa Mondial` din 2006 cu na]ionala Cehiei.

Puloverul lui Joachim Low ajunge la muzeu


Puloverul albastru n V purtat de selec]ionerul german Joachim Low la Cupa Mondial` din Africa de Sud [i-a "c[tigat" un loc n viitorul muzeu al Fedeta]iei Germane de Fotbal (DFB), de la Dsseldorf. "Sper c` puloverul va avea un loc demn [i va fi p`strat bine. Poate c` voi mai avea nevoie de el la turneelor viitoare", a declarat Lw n momentul n care a oferit DFB puloverul de ca[mir. Evenimentul a avut loc cu o zi nainte de meciul cu Belgia, din ultima etap` a preliminariilor campionatului European din 2012. "Fanii vor putea retr`i euforia Cupei Mondiale din 2010 [i se pot gndi la turneele viitoare", a declarat un reprezentant al MetroGroup, care a achizi]ionat puloverul lui Low n decembrie 2010 pentru un milion de euro, ntr-o gal` de caritate. Lw a purtat acest pulover n timpul Cupei Mondiale, unde Germania a surclasat Argentina n optimi (4-0) [i Anglia n sferturi (4-1), fiind apoi eliminat` de Spania, viitoarea campioan` mondial` (0-1). Lucr`rile pentru construirea muzeului vor ncepe n 2012 pe o suprafa]` de 6.000 de metri p`tra]i, inaugurarea fiind prev`zut` pentru 2014.

cyan magenta yellow black

miercuri, 12 octombrie 2011

Diverse
Societatea Comercial` AUTO EUROPA SRL cu sediul \n Timi[oara, str. Miresei nr. 1 angajeaz` angajeaz`:

Rena[terea b`n`]ean`

11

Reperele zilei
Azi \n Timi[
FILME
Cinema City, Timi[oara: Carei num`rul t`u? (13,20; 17,40; 19,50; 22); Cursa (15,30); Final Destination 5 3D(18,20); Killer Elite: nfruntarea (14,10; 17; 19,20; 21,50); Loverboy (18,30; 20,10); Noaptea rechinilor (14,10; 20,20; 22,20); Pericol nev`zut (15,40; 20,30; 22, - 2011; Papillon Caf "Vntul n Caf: p`r...", expozi]ie de fotografie Marina Smorodinova; Muzeul de Art` Veche Religioas` al Catedralei Mitropolitane: Mitropolitane expozi]ie permanent` de art` religioas`

INGINER MECANIC COR 214401


pentru punctul de lucru Lugoj, str. Caransebe[ului nr. 5, jud. Timi[. CV-urile se depun personal la secretariatul SC AUTO EUROPA SRL sau pe mail secretariat@autoeuropa.ro. (2470)

Oferim pentru \nchiriere spa]ii de birou, \n zona central`.


Tel.: 0722348021; 0256/497176; 0256/495035.

RECOMAND~RI TV
Filme

ANUNT PUBLIC
CONSILIUL JUDE}EAN TIMI{ - DIREC]IA PENTRU ADMINISTRAREA DRUMURILOR {I PODURILOR JUDE}ENE TIMI{, anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, LUCRRI DE REFACERE {I PREVENIRE A EFECTELOR INUNDA]IILOR LA PODE}UL SITUAT PE DJ 692, KM 20+100" propus a fi amplasat \n Satchinez, sat B`r`teaz, jud Timi[. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agen]iei Regionale pentru Protec]ia Mediului Timi[oara, Bd. Liviu Rebreanu Nr. 18 - 18A, [i la sediul Consiliului Jude]ean Timi[ - Direc]ia pentru Administrarea Drumurilor [i Podurilor Jude]ene Timi[, Timi[oara, Bd. Revolu]iei 1989 nr.17, \n zilele de luni - joi \ntre orele 800 - 1630, vineri \ntre orele 800 - 1400. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Timi[oara. (2477)

40); Pumni de o]el (14,30; 17,30; ; 20; 22,30); R`pirea (22,10); {trumpfi 3 D dublat (11; 13,10; 15,20; 16,10); - Johnny English... se ntoarce (15; 17,20; 19,30; 21,40); A naibii dragoste (13,20; 17,50); Oare cum o reu[i? (16,30);

EXPOZI}II
Timi[oara: Galeria "Helios" Timi[oara "B`r`gan", expozi]ie personal` Dumitru Popescu; Galeria Calina Calina: Expozi]ie personal` Koteles Robert; Galeria Triade "Nobody"; Muzeul Triade: de Art` Timi[oara: "Nu scurta vremea menit` bucuriei", expozi]ia Taberei de crea]ie de la G`rnic 2010

- ora 20,00 - Digi Film - 10 lucruri nu-mi plac la tine (comedie romantic`, SUA, 1999). Cu Heath Ledger [i Julia Stiles n rolurile principale. - ora 20,10 - Cinestar Asistentul ( (dram`, coprod., 1997). Cu Gil Bellows n rolul principal. - ora 21,00 - MGM - Moby Dick (aventuri, coprod., 1956). Cu Gregory Peck n rolul principal. - ora 21,25 - HBO Comedy (comedie, Germania, 2008). Cu Da! ( Tim Seyfi n rolul principal. - ora 23,10 - TVR 1 - Leningrad (r`zboi, coprod., 2009). Cu Gabriel Byrne [i Mira Sorvino n rolurile principale.

Rebus
ORIZONTAL. 1) 49% din totalul de oameni. 2) Pune ntreb`rile. 3) Nora Crneci Ca fierea. 4) Alifii moldovene[ti Rame puse invers! 5) Se aud dup` fulgere Careuri agricole. 6) R`s`rit A sc`pa gaze. 7) Bagajul motocicletei A enerva. 8) Animale dungate Bold. 9) Miez de cartof! Asta. 10) Epatat Contingent. VERTICAL.1) VERTICAL. Teatru pentru copii. 2) S`pa]i n filde[. 3) Ne]! Vinde unt. 4) Programe Ciulin. 5) A nmna Document. 6) Din Liban! A difuza n eter. 7) Rezistent Zon` de r`spndire. 8) Pescari [efi Case! 9) Puse n stoc! Indicat`. 10) Gre[eli Salcm din ardeal. Dic]ionar: EMAR, IBA, ACA}. VICTOR STOIAN Dezlegarea careului PNZARI: MINIMALIZA NCREMENIT NT IT NAD~ IROSITE AS FA{INE ARA OR~ OLAN T TENIS FUGI B AMICALE AUL~ FRANC LOESS ATEI.

Pnzi[
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale DGP-AMPOP

Programul Operational pentru Pescuit POP 2007-2013

ANUNT DE LANSARE A PROIECTULUI


"Investitie noua. Tehnologia si instalatiile aferente pentru reproducerea, predezvoltarea si cresterea intensiva a sturionilor in hala amplasata in orasul Jimbolia ,Jud Timis" cofinantate din FEP prin POP 2007-2013 la S.C. 'ABELDA STURIO JIM ' S.R.L. Timisoara 11octombrie 2011 Societatea comerciala "Abelda Sturio Jim SRL" cu sediul in judetul Timis, oras Jimbolia, str. Calea Timisorii nr. 63 camera 2 inregistrata la O.R.C. Timis sub numarul J35/1861/2009 si CUI 26093038, anunta inceperea proiectului "Investitie noua. Tehnologia si instalatiile aferente pentru reproducerea, predezvoltarea si cresterea intensiva a sturionilor in hala amplasata in orasul Jimbolia ,Jud Timis" cofinantate din FEP prin POP 2007-2013 la SC Abelda Sturio Jim SRL finantat din fonduri proprii si din fondul europen pentru pescuit 2007-2013 in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia generala Pescuit Autoritatea de Management pentru POP .Obiectul contractului este: "Investitie noua. Tehnologia si instalatiile aferente pentru reproducerea, predezvoltarea si cresterea intensiva a sturionilor in hala amplasata in orasul Jimbolia ,Jud Timis" cofinantate din FEP prin POP 2007-2013. Valoarea totala a proiectului este de 15.788.845,23 lei iar valoarea finantarii nerambursabile este de 7.652.202,69 lei. Proiectul se implementeaza in localitatea Jimbolia. Durata de executie a proiectului este de 24 de luni. Detalii suplimentare puteti obtine de la persoana de contact Dl. Administrator Raut -Babuta Cornel la nr. de telefon/fax 0256360987 . (2481)

M
SPORTIVE

LIDOKU
Rezolvarea problemei PLOD

D I O N A L M R P

R M P O D I N A L

A L N P R M D I O

M O R L P A I N D

P A L I N D R O M

I N D R M O P L A

O D M A I N L P R

N R A D L P O M I

L P I M O R A D N

A I T N E G O S M E A G M I N S E T E O E A O O M G N I N

Litere folosite: A, E, G, I, M, N, O, S, T.

Secretar de redac]ie

CIPRIAN BRINDESCU

Competnd corect c`su]ele goale, folosind regulile de la sudoku, ve]i ob]ine, n spa]iile cu raster, cuvinte corespunz`toare urm`toarelor defini]ii: Orizontal: 2) Rom (5 litere). 3) A nu avea de lucru (4). 4) Calapod (3). 5) Ni[te sportive (8) Oxigen (1). 7) P`s`ri r`pitoare de zi (3). 8) Curm`tur` (2). 9) Noroi (2). Vertical: 1) Locuitorii principatului Monaco (9). 3) Persoan` (2). 4) Ioan Slavici (2). 5) Comportare excesiv de protocolar` (4). 6) Puse n ram`! (2). 7) Ruda din tren (3) Unt! (1). 8) Adrian Enache (2). 9) Garnitur` (3) Recen]i (3) Astrolog (3). DUMITRU RADA

12

Rena[terea b`n`]ean`

Memento
Cu adnc` durere, ne aducem aminte c` se \mpline[te 1 an de cnd s-a ridicat la cer, dup` o grea suferin]` [i a plecat pe drumul ve[niciei, iubita noastr` so]ie, mam` [i bunic` Cu mult` durere [i dor, comemor`m pierderea dragilor no[tri EVA GAGEA decedat` \n octombrie 2007 [i PETRU GAGEA \n octombrie 1981. Mul]umim c-a]i existat! Dumnezeu s` v` odihneasc`! Familia. (1159) 40 de zile de lacrimi [i dor de cnd ne-a p`r`sit draga noastr` mam`, sor` [i veri[oar` ILI{ GHEORGHINA Ct ai tr`it te-am iubit, ct vom tr`i te vom plnge. Doamne, d`-i odihn` ve[nic`. Luci, George, Mircea [i veri[oarele cu familiile lor. (ap143/987)

miercuri, 12 octombrie 2011


Rostyl

Comemor`ri
Cu adnc` durere, ne aducem aminte c` se \mplinesc 6 s`pt`mni de cnd s-a ridicat la cer, dup` o grea suferin]`, [i a plecat pe drumul ve[niciei, iubitul nostru fiu

NO U!! !

CAS~ FUNERAR~ PE STR. BRNCOVEANU NR. 17, (Col] cu str. Romulus, fostul magazin Bosch)

DESCHIS~ ZI-NOAPTE

q PLATA DUP~ |NMORMNTARE

q ASIGUR~: MEDIC CONSTATATOR DECES, LOC CIMITIR, : PENSII, AJUTOR CAS~ DE PENSII, COLIV~, CAPAC FRIGORIFIC q S~LI DE PRIVEGHI SPA}IOASE (gratuit) + FRIGIDERE + SALOANE CAFE (100 DE LOCURI)

q SICRIE DE LA : 300, 400, 600, 800, 1600, pn` la 9000 LEI

OFERT~ SPECIAL~: \nmormntare complet` cu loc la cimitir 2000 RON


Pentru detalii 0256-295 779, 0744 558 712 www.rostyl-company.ro

le
TOLCI CRISTIAN CODRU} Cu ochii plini de lacrimi, c`ut`m mngierea ta de alt`dat`. R`mi \ngerul nostru p`zitor. Te vom p`stra ve[nic \n sufletul nostru. Ne rug`m Bunului Dumnezeu s`-]i vegheze lini[tea [i pacea ve[nic`. Recuno[tin]` celor care \i vor p`stra o clip` de amintire. Parastasul de pomenire va avea loc azi, 12.10.2011, la biserica Pia]a 700, la ora 12,30. Mami [i tati. (1147) AU TRECUT 5 ANI DE LACRIMI {I DOR DE CND A PLECAT DE LNG~ NOI CEL CARE A FOST FIU, SO}, TAT~ {I SOCRU IUBITOR

RITTER MARGARETA Cu ochii plini de lacrimi, c`ut`m mngierea ta de alt`dat`. R`mi \ngerul nostru p`zitor. Te vom p`stra ve[nic \n sufletul nostru. Bunul Dumnezeu s`-]i vegheze lini[tea [i pacea ve[nic`. So]ul Niky, copiii [i nepo]ii. Se \mplinesc 2 ani de cnd a plecat \n ve[nicie

Decese
ndurera]i, fiii Valentin [i Marcel, nurorile Adina [i Niculina, nepo]ii D`nu], Mircea [i Mihai anun]` decesul, dup` o grea suferin]`, al tat`lui, socrului [i bunicului

Am a[teptat pn` \n ultima clip` c` Dumnezeu va face o minune, dar inima lui bun` a \ncetat s` bat`. Cu nem`rginit` durere, anun]`m decesul scumpului nostru

Anun]`m cu durere, c` artista textilist`

ANA ROGOBETE n`scut` STROIA cea care a fost so]ie devotat`, mam` deosebit` [i bunic` iubitoare. O vom p`stra ve[nic \n amintire. So]ul, fiul, nora [i nepo]ii. (1175) Cu adnc` durere, ne aducem aminte c` se \mplinesc 6 luni de cnd s-a ridicat la cer [i a plecat pe drumul ve[niciei iubitul nostru so], tat` [i bunic PETROV LIUBINCO R~MNE VE{NIC N GNDUL {I SUFLETELE NOASTRE. DUMNEZEU S~-L ODIHNEASC~. FAMILIA. (1101) Cu durere \n suflet, anun]`m celor care au cunoscut-o c` se \mplinesc 3 ani de la trecerea \n nefiin]` a dragei noastre so]ii, mam`, soacr` [i bunic` Cnd se stinge o lumnare o aprinzi din nou, dar cnd se stinge o via]` o plngi mereu. Te vom p`stra ve[nic \n sufletele noaste, dragul nostru

BUTUZA VASILE la numai 65 de ani. Dormi \n pace, suflet blnd! So]ia iuli, fiica Diana [i bunica. nmormntarea azi, 12.10.2011, ora 12, la cimitirul din Calea {agului. (1205) IOAN S~MN}~, \n etate de 80 de ani. nmormntarea va avea loc joi, ora 14, la Ferendia. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace! Colectivul SC Timpress SA Rena[terea b`n`]ean` este al`turi de colegul Marcel S`mn]` \n grelele clipe ale pierderii tat`lui. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace! Personalul Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" din Timi[oara este al`turi de distinsa doamn` Cora Vulc`nescu \n aceste clipe de grea cump`n` [i cumplit` suferin]`, determinate de trecerea \n ve[nicie a so]ului s`u drag ing. MIHAI VULC~NESCU Bunul Dumnezeu s`l primeasc` \n mp`r`]ia Sa. (1167) Colegii de la Facultatea de Mecanic` din Timi[oara Sec]ia T.C.M., promo]ia 1975 transmit sincere condolean]e familiei greu \ncercate, pricinuit` de moartea fulger`toare a celui ce a fost ing. VULC~NESCU MIHAI Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. (1173) S-a \n`l]at la ceruri sufletul unui om foarte drag tuturor celor care l-au cunoscut BUTUZA VASILE Nu te vom uita niciodat`. Fam. Mller Heinrich [i Lucia. (1206) Sunt al`turi de fo[tii colegi de clas`, regretnd desp`r]irea de prietenul nostru din copil`rie VASILE BUTUZA Condolean]e familiei \ndoliate. Dumnezeu s`-l ierte. Valentin Bebe Munteanu. (1207) Disciplina de Pedologie din cadrul Facult`]ii de Agricultur` Timi[oara deplnge trecerea \n nefiin]` a distinsului profesor dr. MIRCEA GOIAN Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. (1195) Cu nem`rginit` durere, anun]`m decesul dragului nostru MIHAI VULC~NESCU pe care \l vom \nso]i pe ultimul drum joi, 13.10.2011, ora 13, la cimitirul din Calea Buzia[ului. ndurera]i mama, sora Rodica, cumnatul Nelu [i nepotul Gra]i. (1198)

BR KLRA BR-JECZA (1937-2011) membr` a Filialei din Timi[oara a UAPR, a trecut la cele ve[nice, l`snd \n urma sa o oper` artistic` semnificativ` [i extrem de valoroas`. nmormntarea va avea loc azi, 12 octombrie 2011, ora 15, \n Cimitirul din Calea Buzia[ului (Capela mic`). Dumnezeu s` o odihneasc` \n pace! (1188) Cu adnc` durere, anun]`m decesul celui care a fost

VANVORE IOAN 64 ani nmormntarea va avea loc la cimitirul din Calea Buzia[ului, joi, 13 oct. 2011, ora 15. Familiile Corsei [i Bicu. (1184) Disciplina de Agrochimie anun]`, cu durere, trecerea \n nefiin]` a celui ce a fost prof. dr. MIRCEA GOIAN Condolean]e familiei \ndoliate. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. (1194) Suntem profund \ndurera]i de moartea fulger`toare a colegului [i prietenului nostru ing. VULC~NESCU MIHAI Sincere condolean]e familiei \ndurerate. Ing. Pop Liviu [i so]ia Doina. (1174)

DUDUI {TEFANIA (DOINA) Dumnezeu s` te odihneasc` \n pace. Familia. (1135)

BRUNO BALBIERER Recuno[tin]` celor care \i vor p`stra o clip` de amintire acum la \mplinirea a 7 ani de la desp`r]ire. Familia. (1196)

HEGHEDU{ IOAN Cu ochii plini de lacrimi, c`ut`m mngierea ta de alt`dat`. R`mi \ngerul nostru p`zitor. Te vom p`stra ve[nic \n sufletele noastre. Ne rug`m Bunului Dumnezeu s`-]i vegheze lini[tea [i pacea ve[nic`. So]ia Ana, copiii Ionel [i Marian, nurorile Camelia [i Dorina, fratele Giuri, sora Iu]i, cumnata Veronica [i cumnatul Andra[, nepo]ii Darius, Marius, Carol, Viorica [i Andrei. (1149)

Continuare \n pagina 13 

miercuri, 12 octombrie 2011


 Urmare din pagina 12

Memento
CADRELE DIDACTICE, STUDEN}II {I PERSONALUL AJUT~TOR DIN CADRUL FACULT~}II DE AGRICULTUR~ DEPLNG DISPARI}IA PREMATUR~ A CELUI CARE LE-A FOST PROFESOR DRAG MIRCEA GOIAN PERSONALITATE MARCANT~ A NV~}~MNTULUI {I CERCET~RII AGRICOLE DIN ROMNIA, OM DE VAST~ CULTUR~ {I EXCEP}IONAL~ MORALITATE, SPIRIT CIVIC AUTENTIC, MODEL PENTRU TO}I CEI CARE AM AVUT PRIVILEGIUL S~-I FIM APROAPE, PROF. DR. UNIV. MIRCEA GOIAN {I-A DEDICAT VIA}A SLUJIRII BINELUI COMUN. PRIN TRECEREA SA N NEFIIN}~, TIMI{OARA PIERDE UNA DIN PERSONALIT~}ILE EI REPREZENTATIVE. NE VE}I LIPSI, DOMNULE PROFESOR, DAR SPIRITUL DUMNEAVOASTR~ VA D~INUI VE{NIC, ESTE PARTE A FACULT~}II NOASTRE. SUNTEM AL~TURI DE FAMILIA GREU NCERCAT~. DUMNEZEU S~-L ODIHNEASC~ N PACE! (1213) c`toria Snnicolau Mare, sala nr. 13, ora 9, pentru termenul de judecat` din data de 12.10.2011, \n proces cu reclamant Venter Ioachim, avnd ca obiect Uzucapine. Pre[edinte Marcu Daniel grefier Nu]a[ Liliana. (1185) Tribunalul Timi[, dosar nr. 5298/325/2010. Cita]ie emis` la data de 20.09.2011. Intimatul Gliga Adrian Iulius, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Timi[oara, jude] Timi[, cu sediul \n Timi[oara, str. Pia]a }epe[ Vod` nr. 2 A, \n dosarul nr. 5298/325/2010 pentru termenul de judecat` din data de 27 octombrie 2011, completul CM 6, sala 161, ora 9, \n ac]iune promovat` de recurenta C\rstea Amalia Claudia, pentru \ntoarcere executare. Pre[edinte Ciucur Lucian, grefier Nae Laura. (1176) Tribunalul Timi[, sec]ia civil`, dosar nr. 2321.1.1/252/ 2008, cita]ie. Pr]ii Gomoiu Elena, cu ultimul dom. cunoscut \n Haifa, Sorocha Moshe nr. 14, ap. 3, Israel [i Haifa, str. Eder nr. 8 ap. 6, Israel, Nistor Ioan [i Nistor Adrian, ambii cu ultimul domiciliu cunoscut \n Haifa, Sadia Gaon nr. 17, ap. 9, Israel [i Nistor Cristina-Viorica, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Singapore, 140 Coronation Road Coronation Grove Condominium, nr. 02-01, to]i \n prezent cu domiciliu necunoscut, sunt cita]i la Tribunalul Timi[, pentru termenul de judecat` din 18 noiembrie 201, sala 165, ora 11, \n proces cu reclamanta recurenta Veluch (fosta Nistor) Floare avnd ca obiect ac]iune oblic`. Pre[edinte Zorina Horvath, grefier Rodica Kovaci. (1171)

Rena[terea b`n`]ean` 13

Decese
Resemna]i \n fa]a destinului, ne lu`m r`mas bun de la scumpul notru so], tat`, socru [i bunic

CU ADNC~ DURERE N SUFLET, ANUN}~M DISPARI}IA DRAGULUI NOSTRU SO}, TAT~ {I BUNIC PROF. DR. ING. MIRCEA GOIAN N DATA DE 11.10.2011. VA R~MNE MEREU N AMINTIREA NOASTR~, SO}IA MARIA, COPIII DANA, WERNER {I NEPOATA SILVIA. (1189) Cu durere \n suflet, ne lu`m r`mas bun de la nepotul nostru VULC~NESCU MIHAI l vom p`stra mereu \n inimile noastre [i ne va lipsi harul lui cu care ne \nveselea mereu. Unchiul Gra]ian, m`tu[a Ida [i veri[orul Cristian. (1201) Am pierdut un tat` [i bunic minunat, a c`rui inim` prea bun` a \ncetat s` mai bat`. Fiica Laura, fiul Mihai, nora Anca [i ginerele Adrian plng dispari]ia fulger`toare a dragului lor tat` VULC~NESCU MIHAI-GHEORGHE Ai plecat mult prea devreme dintre noi! Dumnezeu s` te odihneasc` \n pace! (1199) Cu durere \n suflet, m` despart de nepotul [i finul meu MIHAI VULC~NESCU Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace [i s`-i fie ]`rna u[oar`! M`tu[a Cornelia. (1200) COLECTIVUL SOCIET~}II SC SAIF TIM SA ESTE AL~TURI DE FAM. APOSTOL FELICIA {I MIRCEA {I A NEPOTULUI DUMITRU N ACESTE MOMENTE GRELE PRICINUITE DE DECESUL MAMEI {I BUNICII CREANG~ ELENA DUMNEZEU S~ O ODIHNEASC~ N PACE. (1204) Colegii din Catedra de Management din cadrul Facult`]ii de Economie [i de Administrare a Afacerilor UVT Timi[oara sunt al`turi de d-na prof. univ. Maria Goian \n aceste clipe grele prin trecerea \n nefiin]` a distinsului prof. univ. dr. GOIAN MIRCEA Dumnezeu s`-l odihneasc`-n pace! (1210) Suntem al`turi de prietenii no[tri fam. Apostol \n aceste clipe de grea \ncercare [i durere, pricinuite de moartea celei care a fost ELENA CREANG~ Fam. Srb [i St`nu[. (ap56/1209)

Pierderi
Bojan Iuliana-Andreea, pierdut legitima]ie student [i cupoane CFR. Le declar nule. (1179)

Vnz`ri
Ocazie!!! Vnd vil` deosebit` zona FavoritMendeelev. Tel. 0752/ 216006. (1110) Vnd ma[ini de scris, damigene, mohair, c`r]i beletristic`, taper, cizme ofi]er, aparate glicemie cu teste, butelie turist 5L. Tel. 0356/ 447588.. (ac354) Vnd urgent \n Ghiroda, cas` mansardat`, mobilat`, termoficat`, canalizare, gaz, garaj, curte cu pomi fructiferi, 75.000 euro, negociabil. Tel. 0729/060708. (1142) Vnd apartament o camer`, zona Lipovei, 20.000 euro, f`r` intermediari. Tel. 0765/424659. (1192)

Servicii
Colectez la domiciliul clientului fier vechi, tabl`, ziare, reviste, acumulatori, navete plastic, transport mobilier, moloz, bunuri de uz casnic. Tel. 0741/392546. (1043) Execut/montez burlane, jgheaburi, 30 lei/ml. Tel. 0730/373592, 0747/ 329898. (1129)

VANVORE IOAN 64 ani care a trecut \n lumea celor drep]i. l regret` so]ia Georgeta, fiica Nicoleta cu Viorel, fiul Constantin, nora Alina [i nepoatele Alexandra [i Anastasia. nmormntarea va avea loc \n cimitirul din Calea Buzia[ului, joi, 13 octombrie 2011, la ora 15. Dumnezeu s`-l ierte. (1183) Cu nem`rginit` durere \n suflet, so]ia Cora anun]` moartea fulger`toare a iubitului ei so]

RENA{TEREA B~N~}EAN~
V` ofer` zilnic spa]ii importante pentru anun]urile dumneavoastr` de mic` publicitate la rubricile: vnz`ri, cump`r`ri, servicii, diverse, pierderi, felicit`ri, matrimoniale, comemor`ri, decese, \nchirieri.

Diverse
Judec`toria Timi[oara, dosar nr. 11178/325/2011, cita]ie emis` la data de 10.10.2011. Prtul Mahu Nicolae, cu ultimul domiciliu \n Timi[oara, str. Mare[al Ctin Prezan nr. 127, sc. E, ap. 2, jude] Timi[ \n prezent cu domiciliul necunoscut, este chemat \n judecat` la Judec`toria Timi[oara, P-]a }epe[ Vod` nr. 2A, de c`tre reclamanta Mahu Anca Lavinia pentru termenul de judecat` din data de 17.11.2011, Completul 19, sala 329, avnd ca obiect desfacerea c`s`toriei. Pre[edinte Dana Pope]i, grefier Mariana Corogeanu. (1138) Cita]ie nr. 1125/295/ 2011. Pr]ii Kihlburger Gheorghe [i Kihlburger Agnes, cu ultimul domiciliu cunoscut \n localitatea Lovrin, jud. Timi[, \n prezent cu domiciliul necunoscut, sunt cita]i la Judec`toria Snnicolau Mare, sala nr. 13, ora 9, pentru termenul de judecat` din data de 12.10.2011, \n proces cu reclamant Venter Ioachim, avnd ca obiect Uzucapiune. Pre[edinte Maarcu Daniel, grefier Nu]a[ Liliana. (1185) Cita]ie nr. 1124/295/ 2011. Prtul Grosz Iozsef cu ultimul domiciliu cunoscut \n localitatea Lovrin, jud. Timi[, \n prezent cu domiciliul necunoscut este citat la Jude-

MIHAI-GHEORGHE VULC~NESCU Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace! Corpul ne\nsufle]it este depus pe str. Iuliu Grozescu nr. 16, la firma Obelisc, iar \nmormntarea va avea loc joi, 13.10, ora 13, la cimitirul din Calea Buzia[ului. (1197) Departamentul {tiin]ele Solului [i Nutri]ia Plantelor din cadrul Facult`]ii de Agricultur` deplnge trecerea la cele ve[nice a ilustrului prof. dr. ing. MIRCEA GOIAN care, cu deosebit profesionalism, ne-a \ndrumat timp de 10 ani ca [ef de catedr`. Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace! (1193) Organiza]ia P.N.}.C.D. Timi[oara este al`turi de colega Cora Vulc`nescu \n greaua pierdere pricinuit` de decesul celui care a fost iubit so], tat` [i bunic ing. MIHAI VULC~NESCU Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace. (1186)

(2475)

(2478)

14

Rena[terea b`n`]ean`

Memento
Mireas` pentru fiul meu; 11,30 Plasa de stele (r); 13,00 Observator (live); 14,00 Mireas` pentru fiul meu; 16,00 Observator (live); 17,00 Acces Direct (live); 19,00 Observator (live); 20,20 C[tigi n 60 de secunde; 21,50 Narcisa: Iubiri nelegiuite (serial de dram`, Romnia, 2011); 23,00 Observator (live); 23,50 Un Show P`c`tos (live); 1,05 Comoara lui Da Vinci (thriller de ac]iune, SUA, 2006) Cu: C. Thomas Howell, Nicole Sherwin, Lance Henriksen; 3,00 Observator (r); 3,45 Acces Direct (r).

miercuri, 12 octombrie 2011

Programe TV
6,55 Imnul Romniei; 7,00 Telejurnal Matinal; 8,00 Romnia, zi de zi!; 10,10 Furtun` la palat (s); 11,25 Celebrit`]ile timpului t`u - Audrey Hepburn; 12,20 TVR 55; 12,40 Legendele Palatului: T`rmul dintre vnturi (s/r); 14,00 Telejurnal; 14,45 M.A.I. aproape de tine; 15,30 Oameni ca noi (live); 16,00 Convie]uiri (r); 17,00 Telejurnal; 17,30 Regina Esther; 18,25 Legendele Palatului: T`rmul dintre vnturi (s); 19,45 Sport; 20,00 Telejurnal Tema zilei Meteo; 21,10 Dr. House (s); 22,45 Dincolo de celebritate; 22,50 Iubiri dincolo de ecran; 23,10 Leningrad (r`zboi, coprod., 2009) Cu: Mira Sorvino, Gabriel Byrne, Olga Sutulova; 1,00 Agen]ia Psych (serial, SUA, 2006); 1,50 Interes general (r); 2,20 La vie en rose (r); 3,05 Sport (r); 3,20 Telejurnal (r).

Radio Timi[oara
6,00 Matinal Expres 6,15 Sport 6,20 Coresponden]ele dimine]ii 7,00 Radiojurnal 7,15 Radioactiv 630 8,05 Din suflet pentru tine 10,00 De zece ori Romnia 11,05 n rnd cu lumea 12,00 Pic`tura de n]elepciune 12,05 Miez de zi la polul vest 13,00 Emisiuni ale minorit`]ilor etnice 16,00 Radiojurnal 16,10 Actualitatea radio 17,30 Cultura la doi pa[i 18,00 Radiojurnal 18,07 Actualitatea n economie 19,00 Jurnal regional 19,15 Clubul de muzic` 20,05 Agora vox plus 21,30 De dor [i drag 22,00 Radiojurnal

6,00 Ora de [tiri (r); 8,00 Hannah Montana (serial, SUA, 2006); 8,35 Cercul vie]ii (serial, Germania, 2004); 9,35 La musta]` (r); 10,20 Natur` [i aventur` (r); 10,50 Documentar; 11,00 Confesiuni (r); 12,00 Telejurnal; 12,30 Ora de business (r); 13,20 Documentar; 13,30 Jamie Oliver: C`l`torii culinare; 14,00 Sfin]i [i meserii (r); 14,35 mpreun` n Europa!; 16,00 Cercul vie]ii (serial, Germania, 2004) (r); 17,00 Confesiuni; 18,00 Telejurnal; 18,30 Darul vie]ii (comedie, SUA, 2000) (f/r); 20,15 Iubiri dincolo de ecran Marea Britanie, 2009; 20,25 Ora de business (live); 21,10 La musta]`; 22,00 Ora de [tiri; 23,00 Fr`]ia vinului; 23,30 30 Rock (serial de comedie, SUA, 2006); 0,00 Battlestar Galactica (serial de ac]iune, SUA/Anglia, 2004).

6,00 Cirea[a de pe tort (r); 7,00 Iubiri secrete (telenovel`) (r); 8,00 n familie (serial, Romnia, 2002) (r); 9,30 ntlnirea inimilor (serial, India, 2007) (r); 10,30 Anchet` militar` (serial poli]ist, SUA, 2003) (r); 11,30 F Pod, Podul lui Fin]escu; 13,00 Camera de rs; 14,00 ntlnirea inimilor (serial, India, 2007); 15,00 n familie (serial, Romnia, 2002); 16,00 Cirea[a de pe tort; 17,00 Tr`sni]ii (serial de comedie, 2007) (r); 18,00 Focus 18; 19,00 Focus Sport; 19,30 Iubiri secrete (telenovel`); 20,30 Cronica Crcota[ilor; 22,15 Tr`sni]ii (serial de comedie, 2007); 23,15 Mondenii; 23,45 Anchet` militar` (serial, SUA, 2003); 1,00 F Pod, Podul lui Fin]escu (r); 2,00 Focus (r); 3,00 Autoforum (r); 3,30 Teo; 5,00 Tr`sni]ii (serial de comedie, 2007) (r); 6,00 Cirea[a de pe tort (r).

Farmacii

servicii non-stop

Vlad (bd 16 Decembrie 1989 nr. 53, tel. 492650); Vlad (bd Gh. Laz`r nr. 8, tel. 220419); Vlad (str. Dacilor nr. 4); Vlavarmed (str. Brndu[ei nr. 13, tel. 425380); Help Net (Bd. Gh. Laz`r, nr. 30-32, tel. 426793).

6,00 Observator (live); 8,00 'Neatza cu R`zvan [i Dani (live); 10,00 n gura presei Cu Mircea Badea; 10,50 Deveni]i irascibil din cauza surmenajului. V` sf`tuim s` evita]i activit`]ile care necesit` efort [i putere de concentrare. CAPRICORN

|ntruct posturile de televiziune transmit, mereu, modific`ri de ultim moment, acestea vor fi publicate, atunci cnd este cazul, \n pagina de fa]` a ziarului.
De[i trece]i printr-o perioad` dificil` pe plan financiar, reu[i]i s` r`mne]i optimist [i ncerca]i s` v` mobiliza]i partenerii de afaceri. TAUR BERBEC

HOROSCOP

Se pare c` deveni]i irascibil din cauza schimb`rilor de program. Dac` nu v` tempera]i nervozitatea, risca]i s` strica]i rela]iile cu colegii de serviciu [i cu partenerul de via]`. V` sf`tuim s` fi]i foarte atent n activitatea profesional`, pentru a evita ntrzierile [i gre[elile, care v` pot atrage repro[uri din partea [efilor.

Curs valutar

6,00 Happy Hour (r); 7,00 {tirile Pro TV; 10,00 Departe de ea (dram` romantic`, Canada, 2006) (f/ r) Cu: Julie Christie, Gordon Pinsent, Olympia Dukakis; 12,00 Tn`r [i nelini[tit (serial, SUA, 1973) (r); 13,00 {tirile Pro TV; 14,00 Cum ]i-e scris (comedie romantic`, SUA, 1994) Cu: Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Bonnie Hunt; 16,00 Tn`r [i nelini[tit (serial, SUA, 1973); 17,00 {tirile Pro TV; 17,45 Happy Hour; 19,00 {tirile Pro TV; 20,30 Asasinul din Bangkok (thriller de ac]iune, SUA, 2008) Cu: Shahkrit Yamnarm, Nicolas Cage, Panward Hemmanee *Sport; 22,30 {tirile Pro TV; 23,00 Fringe (serial thriller, SUA/Canada, 2008); 0,00 Asasinul din Bangkok (thriller, SUA, 2008) (f/r); 2,00 {tirile Pro TV (r); 3,30 Fringe (serial thriller, SUA/Canada, 2008) (r).

8,00 Re]eta de ACAS~ (r); 8,15 Cealalt` fa]` a Analiei (serial, SUA, 2008); 9,45 Dona Barbara (serial, Columbia/SUA, 2008); 11,15 Dona Barbara (serial, Columbia/SUA, 2008); 12,45 Leg`mntul (serial, Mexic/SUA, 2008); 14,15 Clase 406 (serial, Mexic, 2002); 15,15 Re]eta de ACAS~; 15,30 Amor real (serial, Mexic, 2003); 16,30 Pove[tiri adev`rate; 17,30 Inim` s`lbatic` (serial, Mexic, 2009); 18,30 Sub cerul n fl`c`ri (serial de dram`, Mexic, 2011); 19,30 St`pna (serial, Mexic, 2010); 20,30 Triumful dragostei (serial de dram`, Mexic, 2010); 22,00 Pove[tiri de noapte; 22,30 Jocul seduc]iei (serial, SUA, 2010); 23,30 Lacrimi de iubire (serial, Romnia, 2005); 0,30 Re]eta de ACAS (r); 0,45 Clase 406 (serial de comedie, Mexic, 2002) (r).

s Afl`m de la Electrica s
q Mine, \ntreruperi \n furnizarea energiei electrice
Timi[oara: Calea Aradului (p), Calea Lipovei (p) 916; Str.Cmpina (p), Gh.Iv`nescu. Jude]: Bethausen (p) 914; Chi[oda, Giroc, Giarmata (p), Beregs`u Mic, Beregs`u Mare 917; Deta (ferma Botorea Costel), Moravi]a (p) 816; Lugoj (str.Siretului, Unirii) 818; M`guri, Cire[u, Criciova, Jdioara 919. Obs.: Durata ntreruperii este orientativ`; ea poate s` creasc` sau s` scad` n func]ie de starea instala]iei retrase din exploatare.

SC GAROFI}A SA [i SC UTT SA \nchiriaz` spa]ii de produc]ie, depozitare [i birouri de la 50-2000 mp, \n urm`toarele loca]ii: str. Pestalozzi, str. Simion B`rnu]iu [i Calea Aradului. Informa]ii suplimentare la tel. 0722/275504, 0744/515755, 0722/302208. (2460)
Cursurile pie]ei valutare din 11 octombrie, anun]ate de BNR: 1 Dolar australian 3,1634; 1 Leva bulg`reasc` 2,2145; 1 Dolar canadian 3,0879; 1 Franc elve]ian 3,5015; 1 Coroan` ceh` 0,1748; 1 Coroan` danez` 0,5819; 1 Lir` egiptean` 0,5338; 1 Lir` sterlin` 4,9775; 100 Forin]i maghiari 1,4662; 100 Yeni japonezi 4,1550; 1 Leu moldovenesc 0,2693; 1 Coroan` norvegian` 0,5561; 1 Zlot polonez 0,9993; 1 Rubl` ruseasc` 0,1008; 1 Coroan` suedez` 0,4759; 1 Lir` turceasc` nou` 1,7275; 1 Rand sud-african 0,3990; 1 Real brazilian 1,8074; 1 Renminbi chinezesc 0,4997; 1 Rupia indian` 0,0646; 100 Woni sud-coreeni 0,2718; 1 Peso mexican 0,2382; 1 Dolar neo-zeelandez 2,4853; 1 Dinar srbesc 0,0428; 1 Hryvna ucrainean` 0,3979; 1 Dirham EAU 0,8672; 1 DST 5,0247. Se pare c` nu sunte]i n apele dumneavoastr`. V` sf`tuim s` nu v` asuma]i noi responsabilit`]i, pentru c` risca]i s` v` irosi]i energia. BALAN}~

0.00 Videotext; 15.00 Cronica rutier` (r); 16.00 Fotbal (r); 17.30 Melodii preferate; 18.30 OBSERVATOR; 19.00 Convergen]e Tiberiu Ciobanu; 19.55 Info Nova; 20.00 Drumul bun- Nadia Iucu; 21.00 Bursa afacerilor- Gigi Ila[; 22.00 {tiri Ten; 22.30 Ast` sear` m` petrec dedica]ii Ramona Ilie[i; 23.55 Info Nova; 00.00 Videotext.

RAC

HOROSCOP

n cursul dimine]ii sunte]i pu]in cam agitat [i nu reu[i]i s` v` controla]i impulsivitatea. Risca]i s` provoca]i discu]ii aprinse.

V` recomand`m s` acorda]i mai mult` aten]ie familiei [i, mai ales, partenerului de via]`. mpreun`, pute]i rezolva o problem` financiar`.

Dup`-amiaz` primi]i o sum` important` de bani. S-ar putea s` fie vorba despre o recompens` pentru rezultatele bune pe plan profesional. Este posibil s` ave]i probleme de s`n`tate din cauza oboselii acumulate [i a st`rii de tensiune n care v` afla]i. SAGETATOR

V~RS~TOR

S-ar putea s` ave]i o discu]ie aprins` cu o persoan` tn`r` [i s` spune]i cuvinte jignitoare la adresa acesteia.

V-a]i propus s` face]i ceva folositor pentru cas`. Pute]i s` v` baza]i pe intui]ie. V` recomand`m s` acorda]i mai mult timp odihnei [i rela]iilor sentimentale.

GEMENI

V` recomand`m s` v` tempera]i impulsivitatea. Dac` reu[i]i s` evita]i o ceart`, situa]ia se va rezolva n scurt timp.

PE{TI

FECIOAR~

LEU

SCORPION

miercuri, 12 octombrie 2011

Magazin

Rena[terea b`n`]ean`

15

Cel mai vechi automobil n stare de func]ionare, vndut la licita]ie


Cel mai vechi automobil n stare de func]ionare din lume, numit "La Marquise" [i construit n urm` cu 127 de ani, a fost vndut pentru 4,62 milioane de dolari la o licita]ie care a avut loc n ora[ul american Hershey, din statul Pennsylvania. Automobilul echipat cu un motor cu aburi, o crea]ie a firmei franceze De Dion-Bouton et Trpardoux, a fost vndut vineri la o licita]ie organizat` n Hershey, Pennsylvania. Capabil s` ating` o vitez` mazim` de 61 km/ h, La Marquise nu a avut dect patru proprietari din 1884, anul n care a fost construit`, potrivit casei de licita]ii RM Auctions, care nu a comunicat identitatea noului cump`r`tor, al cincilea proprietar al automobilului. Precedentul, John O'Quinn, un colec]ionar din Texas, a cump`rat ma[ina n 2007, pentru 3,5 milioane de dolari. Contele Jules-Albert de Dion a avut ideea s` construiasc` La Marquise dup` ce a admirat munca a doi me[teri, Georges Bouton [i Charles-Armand Trpardoux, care lucrau ntr-un magazin de juc`rii la Paris, n 1881. Jules-Albert de Dion i-a angajat pe cei doi me[teri [i a deschis astfel o nou` pagin` din istoria automobilelor. Supranumit` "La Marquise" (marchiza), n semn de omagiu fa]` de mama contelui, ma[ina a participat la prima curs` autoscrie totu[i c` o alt` ma[in`, expus` la National Motor Museum din Marea Britanie, se prezint` drept "cel mai vechi automobil n stare de func]ionare din lume". ns` vehiculul

Anivers`ri
Y Ast`zi, cnd la buchetul vie]ii adaug` a 50-a floare \mpreun`, dorim familiei

ANA [i GHEORGHE GIURCONIU "La mul]i ani", mult` s`n`tate [i lini[te sufleteasc`. Sora Silvia [i cumnatul Metodie Bon]ica cu familia. (1139)

mobilistic`, n 1887, ntre Paris [i Versailles. Rezervorul de 20 de litri i permite s` parcurg` 32 de kilometri. Cu o lungime de 2,7 metri [i o greutate de 952 de kilograme, La Marquise, decorat` cu piese aurite, este o ma[in` elegant` de patru locuri, cu ro]i fine. Presa american`

britanic, construit n 1875 de Robert Neville Grenville, este un triciclu care nu seam`n` deloc cu o ma[in` modern` [i necesit` prezen]a a dou` persoane, una care s` l conduc` [i alta care s` se ocupe de motorul cu aburi, n timp ce "La Marquise" poate fi condus` de o singur` persoan`. (M.F.)

Lucy Liu picteaz`


Cteva tablouri ale actri]ei sunt expuse la Londra
Actri]a american` Lucy Liu, care a hot`rt de curnd c` a sosit vremea s` exploreze [i alte fa]ete ale universului ei spiritual, [i expune cteva dintre talourile pe care le-a pictat la galeria de art` Salon Vert din Londra. Punctul central al expozi]iei sale este tabloul intitulat "Seventy Two", o pictur` ce con]ine 72 de desene individuale n cerneal`, inspirate din cele 72 nume sub care este cunoscut Dumnezeu, un concept derivat din Cartea Exodului, informeaz` huffingtonpost.com. Cele 72 de desene individuale din acest tablou variaz` de la pictograme din caligrafia chinez` la forme occidentale abstracte, nso]ite de diverse obiecte precum aripi de fluturi, oase [i buc`]i de sticl`. De[i era deja o actri]` cunoscut` pe plan interna]ional, Lucy Liu a decis n urm` cu [apte ani s` p`r`seasc` Hollywoodul [i s` se mute din nou la New York, unde [i-a cump`rat un apartament, [i-a amenajat un studio de crea]ie [i s-a nscris la New York Studio School. Actri]a american` de origine chinez` [i-a expus deja tablourile la New York, Los Angeles [i Mnchen. Expozi]ia "Seventy Two" care este dedicat` actri]ei americane la galeria Salon Vert din Londra poate

Tat`l lui Amy Winehouse vrea s` scrie o carte despre aceasta


Tat`l lui Amy Winehouse, Mitch, vrea s` scrie o carte despre via]a fiicei sale - care a murit pe 23 iulie, la vrsta de 27 de ani -, pentru a ncerca s` treac` mai u[or peste [ocul suferit. Fostul [ofer de taxi, devenit la rndul lui muzician, a ncheiat un contract cu editura HarperCollins pentru a scrie un volum de memorii cu titlul "Amy, My Daugter" ("Amy, fiica mea"). "Simt c` am nevoie s` scriu aceast` carte, s` spun adev`rata poveste a lui Amy [i s` m` ajut s` trec peste (moartea ei, n.r.)", a spus Mitch Winehouse. Toate ncas`rile din vnzarea c`r]ii, care urmeaz` s` fie lansat` vara viitoare, vor fi direc]ionate c`tre Funmai mul]i bani pentru funda]ie, destinat` s` ajute tinerii care se confrunt` cu probleme de s`n`tate [i dependen]`, informeaz` contactmusic. com. "Cred c` prin muzica lui Amy, funda]ia ei [i aceast` carte, numele s`u va d`inui pentru totdeauna", a mai spus Mitch Winehouse. El urmeaz` s` cnte mai multe piese de pe albumul s`u de jazz, "Rush of Love", la un eveniment caritabil n beneficiul funda]iei, care va avea loc pe 22 octombrie, la O2 Arena din Londra. Acesta va fi al doilea concert al lui Mitch Winehouse de la moartea fiicei sale, dup` cel sus]inut n show-ul caritabil "Big Reveal", la Londra, n septembrie. (M.F.)

da]ia Amy Winehouse, inaugurat` pe 14 septembrie, cnd cnt`rea]a ar fi mplinit 28 de ani. Tat`l artistei a mai spus c` vrea s` strng` ct

Merele sunt mai d`un`toare pentru din]i dect b`uturile carbogazoase Beyonce, acuzat` de plagiat
Merele pot fi de patru ori mai d`un`toare pentru dantur` dect b`uturile carbogazoase, potrivit unui nou studiu realizat de cercet`torii britanici. "Nu este vorba numai de ceea ce mnc`m, ci [i de cum mnc`m", a declarat David Bartlett, de la Institutul de stomatologie din cadrul King's College din Londra, coordonator al noului studiu, care mai indic` faptul c` vinul [i berea blond` sunt la fel de d`un`toare pentru smal]ul din]ilor. n acela[i timp, ceapa murat` [i grapefruitul, care sunt consumate mai rar, nu au acela[i efect d`un`tor asupra smal]ului din]ilor, scrie dailymail.co.uk. "Doctorii au dreptate s` recomande consumul de mere, dar, dac` le m`nnci lent, nivelul ridicat de acizi din fructe poate afecta smal]ul din]ilor. B`uturile asociate cel mai frecvent cu erodarea, mai ales cola, nu au prezentat un risc crescut", a mai spus acesta. Rezultatele acestui studiu vin n sprijinul ideii c` sfaturile n materie de diet` ar trebui s` aib` n vedere, mai degrab`, con]inuturile ridicate de acizi dect cele mai comune b`uturi carbogazoase. Pentru noul studiu - la care au participat peste 1.000 de persoane, cu vrste ntre 18 [i 30 de ani -, cercet`torii au analizat posibile leg`turi dintre smal]ul din]ilor (stratul de 2 milimetri care acoper` din]ii [i dentina, principala structur` de sus]inere a dintelui situat` sub smal]) [i dieta alimentar`. Astfel, persoanele care m`nnc` regulat mere prezint` cu 3,7 ori mai multe probabilit`]i de a suferi distrugeri ale dentinei, n timp ce consumatorii de b`uturi carbogazoase nu se confrunt` cu riscuri suplimentare. Sucul de fructe cre[te de patru ori riscul de distrugere a smal]ului de lng` gingii, iar berea blond`, care este acid`, cre[te de trei ori riscul de distrugere a dentinei. Unele mere con]in echivalentul a pn` la patru linguri]e de zah`r, fapt care contribuie la cre[terea nivelului de aciditate n gur`. Medicul Glenys Jones, nutri]ionist la Medical Research Council, a spus: "Fructele pot fi acide [i evident c` au un anumit con]inut de zah`r, dar nu a[ descuraja pe nimeni care consum` fructe sau sucuri de fructe". O sugestie ar fi ca merele s` fie consumate cu lapte sau brnz`, pentru c` ambele con]in calciu, care neutralizeaz` acizii. O alt` solu]ie ar fi apa b`ut` dup` consumul de fructe. Totodat`, sucurile de fructe pot fi b`ute cu paiul, pentru a proteja din]ii. Potrivit speciali[tilor, sp`larea din]ilor nainte de consumul de alimente acide poate fi o solu]ie, pentru c` ajut` la crearea unei bariere ntre hran` [i din]i. (M.F.) Beyonce a fost acuzat` de plagiat de o coregraf` belgian`, care spune c` artista american` a copiat n cel mai recent videoclip al ei,

fi vizitat` pn` pe 22 octombrie, iar un procent de 10% din ncas`rile aduse de fiecare copie vndut` va fi donat pentru UNICEF, o organiza]ie pentru care Lucy Liu este ambasadoare. (M.F.)

"Countdown", un dans pe care ea l-a conceput pentru propriul s`u clip. ntr-o nregistrare video care a ap`rut online se poate vedea c` dansul starului american seam`n` cu o coregrafie conceput` de Anne Teresa De Keersmaeker pentru propriul ei videoclip, informeaz` nme.com. "Nu [tiam nimic despre acest lucru. Nu sunt nebun`, dar acesta este un plagiat", a spus coregrafa belgian`. "Este un furt", a mai spus aceasta. "Ceea ce este nepoliticos e c` nici m`car nu s-au str`duit s` ascund` acest lucru. Par s` cread` c` pot face asta pentru c` este vorba de o celebritate", a ad`ugat De Keersmaeker. Beyonce a mai provocat recent o controvers`, fiind acuzat` c` a purtat o fals` burt` de femeie gravid` la gala MTV Video Music Awards, cnd a anun]at c` este ns`rcinat` cu primul ei copil. (M.F.)

cyan magenta yellow black

16

Rena[terea b`n`]ean`

Mapamond

miercuri, 12 octombrie 2011

Iulia Timo[enko a fost condamnat` la [apte ani de nchisoare


Iulia Timo[enko a fost g`sit` vinovat` de abuz de putere, ieri, de un tribunal din Kiev, [i condamnat` la [apte ani de nchisoare, a anun]at anterior judec`torul Rodion Kireev. "Tribunalul a decis s` o declare pe Iulia Volodimirovna Timo[enko vinovat` (...) [i s` o condamne la [apte ani de nchisoare", a notat judec`torul n sentin]a sa, care i interzice de asemenea opozantei s` exercite func]ii oficiale timp de trei ani. "n ianuarie 2009, Iulia Timo[enko, fiind prim-ministru (...) [i-a folosit autoritatea [i prerogativele n scopuri infrac]ionale, comi]nd acte care dep`[esc clar drepturile [i autoritatea sa", a afirmat anterior judec`torul Rodion Kireev. De asemenea, Iulia Timo[enko a fost condamnat` s` achite circa 200 de milioane de dolari companiei publice de hidrocarburi Naftogaz, pentru a rambursa pierderile cauzate n perioada n care ea era prim-ministru. "Tribunalul a decis s` satisfac` reclama]ia companiei na]ionale Naftogaz [i i ordon` lui Timo[enko I. V. s` ramburseze pierderile acestei companii de circa 1,516 miliarde de grivne" (aproximativ 200 de milioane de dolari), a declarat judec`torul Rodion Kireev. Aflat` n arest preventiv de la

Pe scurt
w HELSINKI (Reuter) - Autorit`]ile finlandeze au anun]at ieri arestarea altor dou` persoane suspectate de leg`turi cu o re]ea terorist`, la o lun` dup` arestarea primilor doi suspec]i n ancheta care vizeaz` mediile islamiste somaleze. w CARACAS (Reuter) - O nav` belgian` din echipajul c`reia fac parte [i romni a fost oprit` ntr-un port din Venezuela dup` ce la bord au fost descoperite 460 de kilograme de cocain`. w WASHINGTON (Reuter) - Protestatarii "anti-Wall Street" care ocup` de cinci zile o Pia]` din Washington sunt hot`r]i s` continue manifesta]iile, n pofida expir`rii autoriza]iei. w PARIS (Reuter) - Traficul feroviar era perturbat ieri diminea]` n Fran]a, potrivit conducerii companiei na]ionale SNCF, din cauza unui apel la grev` al sindicatelor, care se nscrie ntr-o zi de mobilizare mpotriva planului de rigoare anun]at de Guvern. w BELGRAD (Reuter) Fostul lider militar al srbilor din Bosnia, Ratko Mladici, a fost spitalizat din cauza unei pneumonii, a declarat ieri avocatul s`u, Milos Saljici. w VALVERDE (Reuter) - O erup]ie vulcanic` submarin` s-a produs luni la cinci kilometri de insula Hierro, din arhipelagul spaniol al Canarelor, care se confrunt` cu seisme de aproape trei luni, dar "nu se va vedea pe insul`", au afirmat luni exper]i [i autorit`]ile locale. w SOFIA (Reuter) - Kiril Ra[kov Jr, nepotul liderului interlop bulgar Kiril Ra[kov care este supranumit "]arul Kiro", a decis s` nu fac` apel mpotriva arest`rii sale de c`tre Tribunalul regional Asenovgrad [i va r`mne n deten]ie, din cauza tensiunilor din Katuni]a. w KABUL (Reuter) - Serviciile de informa]ii afgane (NDS) i tortureaz` n mod sistematic pe de]inu]ii lor, inclusiv pe cei minori, n anumite nchisori care le apar]in, a denun]at ONU luni, ntrun raport. w BERLIN (Reuter) - Autorit`]ile bavareze au recunoscut luni c` se afl` la originea unui virus informatic de tip "cal troian", care permitea spionarea unui calculator virusat [i care a fost dezv`luit de o asocia]ie a hackerilor germani. w BAGDAD (Reuter) - Nou` persoane au fost ucise [i cel pu]in 21 r`nite n explozia a dou` bombe, luni seara, la interval de cteva minute, ntr-un cartier din Bagdad, au anun]at surse oficiale. Pagin` realizat` pe baza informa]iilor furnizate de agen]ia de pres` Mediafax

5 august, Timo[enko a fost judecat` pentru c` a semnat n 2009, f`r` autorizarea Guvernului pe care l conducea, acorduri cu Rusia n domeniul gazelor, considerate defavorabile Ucrainei. Aceste contracte au pus cap`t unui conflict ntre Kiev [i Moscova, care a perturbat grav aprovizion`rile cu gaz rusesc ale Uniunii Europene. Parchetul a cerut [apte ani de nchisoare mpotriva Iuliei Timo[enko, n timp ce ap`rarea a pledat pentru eliberarea ei, denun-

]nd un proces "politic" [i absen]a unui delict. Iulia Timo[enko a anun]at c` va contesta sentin]a n justi]ia european` [i a f`cut apel la lupt` mpotriva autoritarismului n Ucraina. "Ne vom lupta pentru a ne ap`ra reputa]ia n fa]a instan]elor europene. Trebuie s` fim puternici [i s` protej`m Ucraina de autoritarism [i de absen]a libert`]ii", a declarat ea, dup` citirea verdictului. Uniunea European` a amenin]at ieri Ucraina cu "consecin]e importante" dac` fostul pre-

mier Iulia Timo[enko nu beneficiaz` de o procedur` n apel echitabil` dup` condamnarea sa, n special n ceea ce prive[te "ncheierea" unui acord bilateral. UE este "profund dezam`git`" [i dac` situa]ia nu se amelioreaz` acest lucru risc` s` aib` "consecin]e importante", n special n raport cu ncheierea acordului de asociere UE-Ucraina, aflat n curs de negociere, a declarat naltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Catherine Ashton.

Catastrof` ecologic` maritim` n Noua Zeeland`


Nava portcontainer care a e[uat ntr-un golf turistic din Noua Zeeland`, amenin]at de o maree neagr`, a provocat "cea mai important` catastrof` ecologic` maritim`" din istoria ]`rii, a declarat ieri Nick Smith, ministrul neozeelandez al mediului. "Este vorba despre catastrofa ecologic` maritim` cea mai grav` cu care s-a confruntat (vreodat`) Noua Zeeland`", a declarat Smith, ntr-o conferin]` de pres`. "Evenimentele tragice la care asist`m erau inevitabile dup` e[uarea (navei) Rena pe recif", a ad`ugat el. ntre

130 [i 350 de tone de p`cur` s-au scurs deja de pe Rena, a c`rei coc` amenin]` s` se sparg` [i s` elibereze 1.700 de tone de carburant pe reciful Astrolabe, cunoscut pentru bog`]ia faunei [i florei sale, la 22 de kilometri n largul ora[ului Tauranga, de pe insula nordic`. Portcontainerul Rena, cu o capacitate de 47.000 de tone, care transport` aproximativ 2.000 de containere, a e[uat miercurea trecut` n Golful Plenty, n circumstan]e nc` nedeterminate. Opera]iunile de pompare, accelerate la sfr[itul s`pt`mnii, naintea sosirii unei furtuni anun]ate, se efectuau mar]i n condi]ii foarte dificile, cu valuri de cinci metri [i rafale puternice de vnt. O echip` de 36 de speciali[ti, mbarca]i la bordul navei Rena, a fost evacuat` ieri diminea]`, ca m`sur` de precau]ie. ISSN 1221-4051

Biroul Romn de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit 0256/4 0256/490370, 0256/490145, 0256/490146, 0256/495317, TIMI{OARA, Bd Revolu]iei 1989 nr. 8. Tel. secretariat: 0256/497176, fax 0256/490370, central` 0256/490145, 0256/490146, publicitate tel./fax 0256/495317, www.renasterea.ro, e-mail: pentru ziarul "Rena[terea publicitate@renasterea.ro, difuzare 0256/498524, E-mail: renasterea@renasterea.ro. RE{I}A, Pia]a 1 Decembrie 1918 nr.1, tel./fax 0255/210116. Tipar: S.C. FED Print S.A. Timi[oara. b`n`]ean`" \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit. Opiniile exprimate \n articolele publicate apar]in \n exclusivitate autorilor!

DIRECTORII S.C. "TIM-PRESS" S.A. TIMI{OARA: VARTIADE {TEFAN, CONSTANTIN ALEXANDRESCU RO{A; Redactor-[ef OCTAVIAN RO{A; redactor-[ef adjunct [i secretar general de redac]ie IOAN CRI{AN; secretari secretari de redac]ie GHEORGHE TELBISZ, CIPRIAN BRINDESCU sec]ii: (actualit`]i-investiga]ii investiga]ii). {efi sec]ii: MARCEL S~MN}~ (social-economic), SILVIU FLORESCU (actualit`]i-investiga]ii).

cyan magenta yellow black