Sunteți pe pagina 1din 1

ILkICIkLAAkIS1C1LL

ArlsLoLel conslder c blnele suprem decl valoareascop prln excelen( esLe ferlclrea
inLrucL Lo(l oamenll vor in mod naLural s fle ferlcl(l ;l nlmenl nu urmre;Le s dobndeasc ferlclrea
ca ml[loc penLru alLceva cl numal ca scop in slne
uesvr;lL in mod absoluL esLe scopul urmrlL inLoLdeauna penLru slne ;l nlclodaL penLru
alLceva un asemenea scop pare s fle ferlclrea pe ea o dorlm LoLdeauna penLru slne ;l nlclodaL
penLru alLceva "
Ce esLe ferlclrea in vlzlunea lul ArlsLoLel? ln prlmul rnd el preclzeaz fapLul c ferlclrea nu esLe o
sLare momenLan o cllp LrecLoare de mul(umlre cl o condl(le durabll ;l sLabll dobndlL de
cLre lndlvld pe Lermen lung pn la sfr;lLul zllelor sale penLru c spune ArlsLoLel a;a cum cu o
rndunlc nu se face prlmvar la fel o slngur zl sau un scurL rsLlmp nu fac pe nlmenl absoluL
ferlclL"
L1kL ANDkLI
Asa cum spunea fllosoful eLre Andrel Ceea ce provoaca ferlclrea unula nu esLe uneorl
penLru alLul nlcl macar un moLlv de mulLumlre LrecaLoare ceea ce descreLesLe o frunLe sl lnveselesLe
un chlp poaLe produce alLculva durere cacl un soare ce rasare lnLro parLe apune ln parLea cealalLa
AL1I IILCSCII
laLon credea ca ferlclrea e numal placerea purlflcaLa prln lnLellgenLaleuerbach a susLlnuL ca
ferlclrea esLe lzvorul orlcarel morale sl legea absoluLa a volnLel noasLre

S-ar putea să vă placă și