Sunteți pe pagina 1din 2

ClasiIicarea si descrierea medicamentelor dupa pozitionarea in gama produselor

Iarmaceutice
Organizatia Mondiala a Sanatatii deIineste medicamentul ca orice substanta sau
asociatie de substante care modiIica un proces Iiziologic sau patologic in beneIiciul celui
care il Ioloseste sau orice substanta sau combinatie de substante care poate Ii administrate
la om sau animale in vederea stabilirii unui diagnostic sau a restaurarii,corectarii sau
modiIicarii Iunctiilor Iiziologice .
In legislatia noastra, deIinitia medicamentului in ambele sale Iorme este prevazuta in
Legea 95\2006 privind ReIorma in domeniul sanatatii in Titlul17.
Tot in aceasta lege pe langa medicament este deIinite si substanta Iarmaceutica ca Iiind
orice materie indiIIerent de originea care poate Ii reprezentata prin:
-uman-sange sau derivate din sange
-animal-microorganisme,parti de organe,extracte,produse derivate din sange sau chiar
animale intregi
-substanta vegetala-plante,parti de plante
-chimic-elemente si substante chimice.
Medicamentele se clasiIica dupa pozitionarea in gama produselor Iamaceutice in:
Medicamente esentiale
Medicamente generice
Medicamente O.T.C.
1.Medicamente esentiale-sunt acele medicamente care satisIac nevoia de ingrijire
medicala a majoritatii populatiei.Ele nu tebuie sa lipseasca din rezerva de
medicamente,trebuie sa Iie disponibile in orice moment in cantitati
suIiciente,corespunzatoare ca Iorma Iarmaceutica si la un pret accesibil pentru toti
membrii comunitatii.Practic reprezinta,,Arsenalul therapeutic `al unui stat.
In Romania,in conIormitate cu dispozitiile hotararii de guvern 1841\2006 pentru
aprobarea listei cuprinzand Denumirile Comune Internationale (D.C.I.) corespund
medicamentede care beneIiciaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu cu sau Iara plata pe
baza de prescriptie medicala in sistemul de asigurari sociale de sanatate,li se pot prescrie
un numar de 1036 de denumiri comerciale.Dintre acestea119 corespund medicamentelor
ce se acorda un nivel de compensare de 50.
Deasemenea beneIiciaza de un numar de 275 cu procent de compensare 100 pentru
copii cu varste intre 0-18 ani.
2.Medicamente generice :- reprezinta acele medicamente care au aceiasi compozitie
calitativa si cantitativa in ceea ce priveste substantele active si aceiasi Iorma Iarmaceutica
si medicament de reIerinta si a carui bioehivalenta cu medicamentul de reIerinta a Iost
demonstrata prin studii de bidisonibilitate corespunzatoare.
DiIeritele saruri,eteri ,esteri,izomeri,amestecuri de izomeri complecsi sau derivati ai unei
substante active sunt considerate aceiasi substanta activa,numai daca nu prezinta
proprietati semniIicativ diIerite in ceea ce priveste siguranta si sau eIicacitatea sidiIeritele
Iorme Iarmaceutice orale cu eliberare imediata sunt considerate a Ii aceiasi Iorma
Iarmaceutica.
Se desprinde ideea ca medicamentul este constituit dintr-o substanta indiIerent de natura
sa,de amestec de substanta care prin intermediul unor operatiuni generale si
speciale(granulare,compimare) se transIorma intr-o Iorma Iarmaceutica dozata.
3.Medicamente O.T.C.-sunt medicamentelecare se elibereaza la cerere cu sau Iara
prescriptie medicala sau a condiciide aparat(pe sectii pentru urgente). Ele nu au regim
special de administrare si se pot elibera si Iara prescriptia
medicului,automedicatie(vitamine,minerale,aspirine ,paracetamol e.t.c.).