Sunteți pe pagina 1din 9

TEM DE CAS

la discipline electrotehnic pentru studentii specializrii Electromecanic


Se vor rezolva urmtoarele probleme care acopera complet tematica cursului.
Problema l
1.5. Dou bile sIerice mici, identice, de greutat e G 1 mN Iiecare, sunt
suspendate de un acelasi punct prin dou Iire izolante, inextensibile, de mase
neglijabile si lungimi egale l 1 m. S se calculeze si s se reprezinte graIic valoarea
sarcinilor egale q cu care se ncarc cele dou corpuri n Iunctie de unghiul ntre
Iire. Sist emul este plasat n aer.
#ezolvare:
q q F =

1
xs
- Iorta lui Coulomb pt cele 2 sIere 2 G =

2
sin 2

= l r
n situatia de echilibru:

2

9 G F = 1 =
raer
s F 2
9

1 9

1
=
xs

3
2
9
2 3
2
2
9
2 2
2
9
1
2 2
sin
3
2
2 2
sin
1 9
1
2
1
2
sin
1 9
2
2
sin
1 9

= = = =

9 q
9 q 9
q
9 G
l
q
F

Problema 2
1.32. Un condensator plan, cu dielectric aer, are capacitatea 4 1 pF. Se
umple 1/3 1/3) din spatiul dintre armturi cu un material dielectric avnd
permitivitatea relative s
r
2, ca n Iigurile alturat e. Se cer: 1) noile capacitti ale
condensatorului; 2) raportul int ensittilor cmpului electric n aer si n dielectric, n
C
2

C
1

cele dou cazuri.
1) Se echivaleaz Iig. a cu un sistem alctuit din dou condensatoare legate n paralel C
1

cu dielectric (c
r
2) iar C
2
cu dielectric aer (c
r
1)

/
$

/
$
q/
$
q
U
q

12
s s s
= = = =
/
$

r
s s

1
=
3
1 1
; = =
3 3
l
x $
5F F
3 /
l x
3 /
l x

r
66 , 6 1 66 , 6
3
1 1 2
3
2
2
1 2
12
12


1
= =

= =

s s s

/
$

r
s s

2
=
3
2 1
; =
'
+

'

=
3 3
l
l x $
5F
3 /
l x
/
3
l
l x

r
66 , 6
3
1 1 2
3
1
1
1
1 1
2
12

2
=

=
'
+

'

=
'
+

'

'
+

'

s
s s

5F 33 , 13 1 66 , 6 1 66 , 6
12 12
2 1
= + = + =


2) Se echivaleaz Iig. b cu un sistem alctuit din dou condensatoare legate n serie C
1
cu
dielectric (c
r
2) iar C
2
cu dielectric aer (c
r
1)

/
$

s
= 3 = 3 2 =
r
s
5F F 3
3
/
$

r
r
6 1 1 2 3
12

1
= = = =

s
s s

5F F

3
/
/
$

r
15 1
2
3
3
2
1 1
3
1
1
1
1
1
12
12

2
= =

s s

C
2
C
1

5F

12
75
9
15 6
15 6
2 1
2 1
= =
+

=
+

=
Problema 3
1.45. n dou vrIuri opuse ale hexagonului regulat din Iigur, cu latura l ,1
m, sunt plasate dou corpuri punctuale avnd sarcini de semne contrare, dar cu
aceeasi valoare absolut Q 1 C. S se calculeze lucrul mecanic eIectuat pentru
deplasarea lent a unui, alt corp punctual, avnd sarcina q 1 nC, ntre punctele: 1)
B- 2) B-E; 3) B-F ) -F.
Rezolvare:
F = = = =
)
`

|
,
|
=
+ =
=
F BF BE B B
B

B B
L L L L L
Q J
Q J
J J q L ) (
Pentru c lucrul mecanic nu depinde de drum
Atuci vom avea: 1 Q Q q L
B
. 2 1 2 1 2 1 )) ( (
15 6 9
= = + =


Problema 4
1.53. Un condensator plan este ncrcat cu o sarcina Q 1 nC si are o energi e
electric W 5 J. Pentru extragerea dielectricului dintre armturile sale,
condensatorul Iiind deconectat de la surs, se eIectueaz un lucru mecanic L 1 J.
Se cer: 1) capacitatea initial a condensatorului; 2) tensiunea la bornel e
condensatorului, initial si dup scoaterea dielectricului; 3) permitivitatea
dielectricului.
#ezolvare:

/
$

/
$
q/
$
q
U
q

12
s s s
= = = = ;
/
$

r
s s

1
= ;

W
U

W
U /ar U W
2 2
2
1
;
2
1
2 2
= = = =

Problema 5
2.28. Rezistenta unui bec electric avnd puterea nominal !

1 W si
tensiunea nominal U

22 V est e de 1,5 ori mai mic la temperatura camerei (


2HC), dect la temperatura normal de lucru ( 232SC). Se cer: 1) rezist enta
Iilamentului rece si a Iilamentului incandescent; 2) puterea absorbit de bec n
primele momente dup conectarea la ret eaua de 22V, cnd Iilamentul este nc rece;
3) coeIicientul de temperatur al materialului Iilamentului.
Problema 6
2.33. O surs are tensiunea la borne U
1
8 V cnd i se leag la borne un
rezistor de rezistent R
1
2 si o tensiune U
2
9 V cnd rezistorul legat la borne
are rezistenta R
2
3 . Se cer: 1) rezistenta intern r a sursei; 2) tensiunea
electromot oare E a acesteia; 3) relatia pe care trebuie s o satisIac U
1
, U
2
, R
1
, si R
2

pentru ca problema s Iie posibila.
Problema 7
2.75.(#. Ce tensiune maxim se poate aplica la bornele circuitului din Iigur,
n care rezist entele rezist oarelor sunt R
1
6 ; R
2
1 si R
3
15 , dac puterile
maxime admisibile ale celor trei rezistoare sunt !
1 2ax
2 W; !
2 2ax
1 W; !
3 2ax

3W ? Ct este n acest caz puterea pri mit de Iiecare rezistor?
Problema 8

2.101. ntre ce limit e poate varia rezisteta R
2
din circuitul din Iigura? Care est e
valoarea lui R
2
pentru care puterea disipat n rezistorul R
3
este !
3
2 W?
Problema 9
2.102 (#. S se calculeze tensiunile U
1
si U
2
din circuitul din Iigur, cnd se
cunosc: tensiunea la borne U 6 V; rezistentele R
1
1 si R
2
2 ale
rezistoarelor.
Problema 11
3.22. Un conductor rectiliniu Ioart e lung, parcurs de un curent cu intensitatea
1

1 A, est e coplanar cu o spir circular de raza R 25 cm. 1) Care este distanta de
la centrul spirei la conductorul rectiliniu, dac dublarea intensittii
2
2 A a
curentului prin spir duce la cresterea intensittii cmpului magnetic total n centrul
acest eia de 1,5 ori?
Problema 11
3.26. Un solenoid este realizat prin nIsurarea unei srme izolat e, cu diametrul
ext erior / , mm, pe o carcas izolant cilindric cu diametrul 5 cm si
lungimea l 5 cm. Se impune c intensitatea cmpului magnetic n centrul
solenoidului s Iie H 5 A/ m, cnd inIsurarea est e parcurs de un curent cu
intensitatea I 1 A. Se cer: 1) numrul total de spire necesar, 2) numrul de straturi
ale inIsurrii, presupunnd spirele distribuite uniIorm pe carcas, n modul cel mai
compact posibil.
Problema 12
3.31. Un solenoid, cu lungimea l 2 cm, este alctuit din 2 spire
circulare, avnd diametrul 2 cm. Se cer: 1) inductivitatea solenoidului; 2) Iluxul
total al solenoidului, cnd nIsurarea sa este parcurs de un curent cu int ensitat ea
9 sin 2 1 A, cu pulsatia 1 x rad/s; 3) tensiunea u la bornele solenoidului. Se
consider cmpul magnetic omogen n interiorul solenoidului si se neglijeaz
rezistenta nIsurrii. Solenoidul nu are miez Ieromagnetic.
Problema 13
3.32. S se rezolve problema precedent pentru cazul n care solenoidul are un
miez Ieromagnetic, dintr-un material cu permeabilitatea relativ a
r
2, la Irecventa
de 5 Hz. Se neglijeaz pierderile de Iier prin curenti turbionari si pierderile prin
histerezis.
Problema 14
3.36. Pe un suport cilindric, cu diametrul 5 cm si lungimea l cm, sunt
dispuse trei nIsurri suprapuse, avnd
1
1, N2 5 si, respectiv, N3 8
de spire, uniIorm distribuit e de-a lungul suportului, astIel nct Iiecare nIsurare are
aceeasi lungime l. Se neglijeaz grosimea conductoarelor si dispersia. Se cer : 1)
inductivittile proprii; 2) inductivittile mutuale ale bobinelor.
Problema 15
3.51. O spir dreptunghiular, avnd laturile a 2 cm si b 3 cm, este situat
ntr-un cmp magnetic omogen, avnd liniile de cmp orientate sub un unghi 3S,
Iat de normal la planul spirei. Se cere tensiunea electromot oare indus n spir,
cnd inductia magnetic variaz n timp conIorm relatiei B 1, 5sin(1
3
9) tesla, cu 9
considerat n secunde.
Problema 16
3.98. Dou conductoare IiliIorme rectilinii, Ioarte lungi, paralele, situate n aer
la distanta / ,2 m unul de cellalt, sunt parcurse de doi curenti avnd acelasi sens
si intensitti egale
1

2
5 A. Se cer: 1) Iorta de atractie pe unitatea de lungime;
2) lucrul mecanic pe unitatea de lungime a conductoarelor pentru a le deprta la o
distant / , m.
Prolema 17
5.67. O bobin ideal de inductivitate
x
2
= L mH este legat n paralel cu un
rezistor de rezistent R . Puterea activ primit de circuit est e ! 16 W, cnd
se aplic la borne o tensiune cu Irecventa D 5 Hz. Se cer: 1) valoarea eIectiv a
tensiunii aplicate; 2) valorile eIective ale int ensittilor curentilor
L
,
R
, ; 3)
diagrama vectorial; ) puterile reactiv si aparent.
3) J R ! U
R
U
!
R
U

U !
8 6 16
2
= = = = =

=
=

)
R
U

R
2

8
= = =

L
L

2
8
= = = = = = = =

2 1 2 1
2
5 2 2
3 3
x
x x 1L L
L


L R
7 , 2 16
2 2
= = + = + =
5) diagrama vectorial
6) JR U Q sin 76 , 35 sin 7 , 8 sin = = = J U $ 76 , 35 7 , 8 = = =
Problema 18
5.71. Circuitul R derivatie din Iigur este alctuit dintr-un rezistor cu
rezistenta R 1 si un condensator. Aplicndu-se la borne o tensiune cu Irecventa D
5 Hz, circuitul primeste o put ere activ ! 9 W si o put ere reactiv Q -12 var.
Se cer: 1) valoarea eIectiv a tensiunii U; 2) valorile eIective ale intensittilor
curentilor
R
,

si ; 3) diagrama vectorial; ) puterea aparent.


Problema 19
5.73. (#. Circuitul RL din Iigur are rezistenta R 2 , reactanta inductiv

R

U
L

3 , reactanta capacitiv

1
6 , pentru o Irecventa D 5 Hz. Valoarea
eIectiv a tensiunii est e U 12 V. Se cer: 1) valorile eIective ale curentilor
R
,
L
,


si ; 2) diagrama vectorial; 3) put erea activ, reactiv si aparent; ) Iactorul de
putere.
1)
R
U

R
6
2
12
= = =

L
L

3
12
= = =

2
6
12
= = =

L R
8 , 7 56 16 36
2 2 2
= = + + = + + =
2) diagrama vectorial
3) W U ! 76 , 89 8 , 7 12 = = = JR

U
Q
L
72
2
1
2
= =

=
J Q ! $ 6 , 115 85 , 132 518 85 , 856
2 2
= = + = + =
) 78 ,
6 , 115
76 , 89
cos = = =
$
!

Problema 20


R


U
L

5.90. (#. Receptorul triIazat echilibrat cu conexiune in stea din Iigur, Iormat
din trei rezistoare de rezistent R si trei bobine de inductivitti
x
3
= L
mH, est e
legat la o retea triIazat simetric, cu tensiunea de linie U
l
28 V si Irecventa D
5 Hz. Se cer: 1) intensittile curenitilor de Iaze si de lini e ai recept orului; 2)
diagrama vectorial; 3) puterile activ, reactiv si aparent.