Sunteți pe pagina 1din 29

Capitolul 2

ANALIZA POZITIEI FINANCIARE A INTREPRINDERII


Analiza structurii patrimoniale 2.1 Analiza ratelor de structura ale activului bilantului SPECIFICATIE Rata imobilizarilor necorporale Rata imobilizarilor corporale Rata imobilizarilor financiare Rata activelor imobilizate totale Rata stocurilor Rata creantelor Rata disponibilitatilor banesti Rata activelor circulante total Total Activ UM AN 2007 % % % % % % % % % 0,02 57,03 0 57,05 18,57 22,83 1,55 42,95 100 AN 2008 0 45,69 0 45,69 22,91 30,76 0,64 54,31 100 INDICE % 0 80,1157 0 80,09 123,37 134,73 41,29 126,45

Ratele de structura ale activului evidentiaza destinatia economica a capitalului investit, gradul de lichiditate a capitalului investit si capacitatea intreprinderii de a-si modifica structura activului sub incidenta factorilor conjuncturali.

SPECIFICATIE Active imobilizate necorporale Indice de crestere a activelor imob. necorporale % Active imobilizate corporale Indice de crestere a activelor imob. corporale % Active imobilizate financiare Indice de crestere a activelor imob. financiare %

AN 2007 856

AN 2008 0 -----

2437175 0

2425947 99,54 0 -----

Active imobilizate nete(totale) Indice de crestere a activelor imob. totale % Stocuri Indice de crestere a stocurilor % Creante Indice de crestere a creantelor % Disponibilitati banesti Indice de crestere a disponibilitatilor banesti % Active circulante totale Indice de crestere a activelor circulante % Activ total Indice de crestere a activului total %

2438031 793719 975421 66406 1835546 4273577

2425947 99,50 1216445 153,26 1632840 167,40 34129 51,39 2883414 157,08 5309361 124,24

Rata activelor imobilizate a scazut de la 57,05%, in anul 2007, la 45,69%, n anul 2008, ceea ce nseamna ca gradul de investire al capitalului a scazut de la o perioada la alta. Acest lucru s-a ntmplat deoarece valoarea absoluta a activelor imobilizate a scazut, activul total a crescut, dar activele circulante au crescut prea mult, acest lucru observndu-se n rata activelor imobilizate. Scaderea gradului de investire a capitalului n active imobilizate de la 57,05%, in anul 2007, la 45,69%, n anul 2008 a avut loc datorita nerealizarii de investitii efective, cu toate ca volumul activelor imobilizate a scazut, iar cel al activelor circulante a crescut. Cu toate ca Rata imobilizarilor corporale este in scadere fata de anul precedent, valoarea de 45,69% exprima faptul ca intreprinderea are o capacitate relative redusa de transformare a patrimoniului sau in lichiditati, iar capacitatea sa de adaptare in conditii de criza este moderata. ntreprinderea aparine sferei productive, respectiv unui sector care necesit o dotare tehnic semnificativ, fapt reflectat de ponderea mare a activelor imobilizate n total activ n ambele perioade analizate. Rata activelor imobilizate corporale este foarte apropiat de cea a totalului activelor imobilizate, ceea ce demonstreaz preponderena acestui element n totalul imobilizrilor. Valoarea redus a ratei imobilizrilor necorporale (brevete, licene, mrci i branduri nregistrate, know-how, cheltuieli de dezvoltare, fond comercial, programe de calculator, etc.) este un punct negativ, tiind c acestea sunt dovada creativitii, cercetrii tiinifice i progresului tehnic i tehnologic. Valoarea redus a ratei imobilizrilor financiare semnific o activitate restrns de investiii financiare. Rata activelor circulante a crescut de la 42,95% n 2007, la 54,31% n 2008, ceea ce nseamna ca gradul de imobilizare al capitalului n activitatea de exploatare a crescut de la o perioada la alta. Acest lucru a fost posibil n conditiile n care valoarea absoluta a activelor circulante a crescut, n timp ce n aceeasi perioada, a crescut si activul total.

RAC2008>RAC2007 IAC>IAT (157,08%>124,24%) activele circulante au inregistarat un ritm de crestere de la o perioada la alta, care a depasit ritmul de crestere a activului total. Cresterea volumului activelor circulante s-a datorat urmatoarelor: - Valoarea stocurilor a crescut cu 53,26% de la o perioada la alta, iar rata stocurilor a crescut de la 18,57% in 2007 la 22,91 in 2008 (o crestere de 23,37%); - Valoarea creantelor a crescut cu 67,40% de la o perioada de analiza la alta, iar rata creantelor a crescut de la 22,83% in 2007 la 30,76 in 2008 (o crestere de 34,73%); - Valoarea disponibilitatilor banesti s-a diminuat cu 48,61% de la o perioada la alta, iar rata acestora a scazut de la 1,55% in 2007 la 0,64% (o scadere de 58,71). Diminuarea disponibilitatilor banesti nu a afectat ritmul de crestere a activelor circulante, deoarece ponderea disponibilitatilor banesti in activul circulant este mult mai mica decat ponderea creantelor si stocurilor. Cresterea creantelor (Icr=167,40%) poate fi determinat de creterea volumului de activitate, de acordarea unor termene de plat mai confortabile pentru clieni, dar i de apariia unor creane incerte. Se recomand astfel completarea acestei analize cu informaii referitoare la volumul de activitate i la structura creanelor dup natura lor, gradul de certitudine al realizrii lor precum la termenul de realizare. Modificarea ponderii activelor circulante, n total active este eficienta deoarece cu un volum de mijloace circulante mai mare, se realizeaza o crestere a cifrei de afaceri.

2.2 Analiza structurii pasivului Ratele de structura ale pasivului evidentiaza modul de structurare a surselor de finantare in functie de provenienta si de gradul de exigibilitate al acestora. Prin nivelul acestor rate se

poate identifica existenta sau inexistenta unei structuri financiare adecvate, rezultat al politicii financiare promovate de managementul unitatii. Structura resurselor pe termene de exigibilitate Structura resurselor pe surse de provenienta Analiza structurii surselor de finanare pe termene de exigibilitate Rata stabilitii financiare i rata resurselor curente Indicatori / Indici 2007 CAPITAL PERMANENT (CPM) INDICELE DE CRETERE AL CPM PASIV TOTAL (PT) INDICELE DE CRETERE AL PT CAPITAL PROPRIU INDICELE DE CRESTERE AL CP DATORII PE TERMEN MEDIU SI LUNG INDICELE DE CRESTERE AL DTML DATORII PE TERMEN SCURT (DTS) INDICELE DE CRETERE AL DTS Calculul ratelor de structura ale pasivului Formule uzuale: Rsf=(Cpm/PT)*100 Rrc=(DTS/PT)*100 Rafg=(Cpr/PT) *100 Raft1=(Cpr/Cperm)*100 Raft2= (Cpr/Dtml)*100 Rig=(DT/PT)*100 Rig1=(Dtml/Cperm)*100 Rig2=(Dtml/Cpr)*100 1305934 2264950 2008 2492066 110.02 5309361 124.23 1531860 117.29 959016 960206 100.12 2008627 2817295 140.25

4273577

Nr. Crt. 1

Specificatie

U.M.

2007 52.99 47

2008 46.93 53.06

Indice 88.56 112.8

Rata stabilitatii % financiare % Rata autonomiei financiare Globala % La termen % % Rata indatoririi Globala % La termen % %

Marimea asiguratorie >50% <50%

30.55 57.65 136.17 69.44 42.34 73.43

28.85 61.46 159.53 71.14 38.53 62.68

94.43 106.6 117.15 102.44 91 85.36

>33% >50% >100% <66% <50 <100%

Rata stabilitatii financiare, Cpm/Pt reflecta legatura dintre capitalul permanent de care unitatea dispune in mod stabil ( cel putin un an ) si patrimoniul total. Rata stabilitatii financiara (Rsf) reflecta masura in care firma dispune de resurse financiare cu caracter permanent fata de total resurse. Ponderea capitalului permanent in resursele financiare reflecta caracterul permanent al finantarii activitatii, conferind un grad ridicat de siguranta prin stabilitate in finantare. In anul de baza putem observa ca rata stabilitatii financiare s-a aflat peste nivelul asiguratoriu de 50%, insa in anul curent (2008) acesta a urmat un trend descendent nemai depasind nivelul asiguratoriu de 50%. Faptul ca in anul de baza aproximativ 53% din totalul resurselor societatii reprezinta surse permanente inseamna ca intreprinderea dispune de o marja de siguranta buna, adica de resurse permanente pe care le poate utiliza pentru finantarea ciclului de exploatare.In anul curent observam o usoara scadere a ratei stabilitatii financiare avand in vedere ca la randul lui componenta ratei, capitalul permanent s-a modificat de la o perioada la alta cu 10.2%.Avand in vedere ca in dinamica nivelul ratei prezinta o tendinta de scadere, concluzionam ca a scazut si ponderea capitalului permanent in totalul surselor de finantare, in cazul societatii HALM aceasta diminuare a Cpr se datoreaza pierderilor aferente exercitiului finaciar precedent. Rata resurselor curente reflecta masura in care datoriile pe termen scurt participa la formarea pasivului total si la finantarea activitatii intreprinderii.In ceea ce priveste societatea de fata,in anul 2007, static, nivelul indicatorului a fost de 47% nedepasind 50% din totalul pasivelor stabilitatea financiara fiind totusi compromis in decursul anului 2008 , nivelul indicatorului depasind valoarea de 50% din pasiv. In ceea ce priveste autonomia financiara globala putem observa ca firma nu dispune de un grad ridicat al autonomiei financiare , in ambele perioade de analiza aceasta situandu-se usor sub nivelul admis al marjei asiguratorii, este indicat ca firma sa nu se imprumute, Cpr reprezinta doar 30.55% din totalul pasivelor => ca intreprinderea nu dispune de autonomie financiara si nu poate garanta plata unor eventuale credite pe termen mediu sau lung. Putem concluziona ca intreprinderea se afla intr-o situatie nefavorabila in ceea ce priveste riscul de solvabilitate si de acces pe piata creditului.In dinamica, nivelul indicatorului

este in scadere , autonomia financiara reducandu-se de la o perioada la alta cu 1.7%, deoarece ca urmare a modificarii Cpr intr-un ritm mai lent decat modificarea pasivului total 40.25%> 17.29 In ceea ce priveste autonomia financiara la termen a intreprinderii HALM S.A., firma dispune de autonomie financiar la termen, ponderea capitalului propriu n capitalul permanent fiind de 57.65% in anul 2007 , respectiv 61.46% in 2008 depasind limita minim admis (50%).% . Nivelul Cpr a crescut in perioada analizata, iar nivelul datoriilot pe termen mediu si lung a ramas aproape nemodificat. Rata indatorarii globale, reflecta gradul in care datoriile totale finanteaza patrimonial intreprinderii (PT).Arata in ce masura sursele imprumutatesi atrase participa la finantarea activitatii. Nivelul maxim al acestui indicator de 66% a fost depasit in ambele perioade de analiza, in dinamica , nivelul indicatorului a crescut cu o valoare relativ scazuta deoarece datoriile s-au modificat in proprtie de 0.12% de la o perioada la alta, iar pasivul total s-a modificat cu o valoare de 24,27% de la o perioada la alta. Rata autonomiei financiare globale si rata indatorarii globale sunt complementare, 2007: 30.55+69.44 =~100% si 2008: 28.85+71.14=~100%. Rata indatorarii la termen reflecta gradul in care datoriile pe termen mediu si lung participa la formarea resurselor permanente, reflectand raportul dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile proprii.In perioada analizata, nivelul Rig 42.34 in 2007, respectiv 38.53 in 2008 se afla sub nivelul maxim al ratei de 50%, daca nivelul ar fi fost depasit intrprinderea s-ar fi aflat in pericol de insolvabilitate. Avand in vedere ca rata indatorarii la termen a intreprinderii , in ambele cazuri, inregistreaza tendinte de reducere ,inseamna ca finantarea acesteia depinde foarte putin de sursele permanente imprumutate, iar intreprinderea poate beneficia de credite pe termen lung fara a fi supusa unui risc financiar ridicat. Conform celei de-a doua formule de calcul , care reflecta ponderea DTML in totalul Cpr firma nu se afla in pericol de insolvabilitate deoarece nivelul maxim de 100% nu este deposit in nici una dintre perioadele analizate : in 2007 aceasta fiind 62.28%, respective 85.36% in 2007. Rata autonomiei financiare la termen si rata indatorarii la termen sunt si ele complementare. 2007: 57.65+42.34=~100% ; 2008: 61.46+38.53=~100 .

2.3 Analiza bonitatii intreprinderii Analizam bonitatea financiara-capacitatea de plata a intreprinderii HALM S.A. din urmatoarele puncte de vedere :

LICHIDITATE SOLVABILITATE

Analiza lichiditatii intreprinderii urmareste masura in care intreprinderea dispune de capacitatea de a-si onora obligatiile cu termen de exigibilitate mai mic de un an (datorii pe termen scurt). Aceste datorii curente vor trebui achitate din active cu un termen de transformare in lichiditati similar, adica mai mic de un an (active curente). in consecinta datoriile pe termen scurt vor trebui acoperite din active circulante. Analiza lichiditatii se realizeaza cu ajutorul ratelor de lichiditate, logica analizei fiind testarea din ce in ce mai drastica a capacitatii de plata a datoriilor pe termen scurt din elemente de natura activelor circulante cu grade de lichiditate din ce in ce mai mari, pe trei nivele: rata lichiditatii curente; rata lichiditatii rapide; rata lichiditatii imediate.

Lichiditate curenta Formule :Rlc = ACmedii/DTSmedii Nr.Crt . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Specificatie Active circulante la inceputul perioadei Active circulante la sfarsitul perioadei Active circulante medii Pasive curente la inceputul perioadei Pasive curente la sfarsitul perioadei Pasive medii Lichiditate curenta[1:2) Variaia absolut a AC medii Indicele de crestere al AC medii Variatia absoluta a pasivelor curente Indicele de crestere al pasivelor curente Indicele de crestere al lichid. curente 2007 544353 1835546 1189949.5 726164 2008627 1367395.5 0.87 2008 1835546 2883404 2359475 2008627 2817295 2412961 1.02 1169525.5 198.28 1045565.5 176.46 111.49

Lichiditatea curenta se situeaza in ambele perioade de analiza in afara intervalului asiguratoriu, avand un nivel mai mic decat minimul.Chiar daca inregistreaza o tendinta de crestere intreprinderea nu are capacitatea de- a-si plati obligatiile pe t.s. din activele circulante sau curente.Intreprinderea risca sa acumuleze plati restante generatoare de costuri suplimentare , diminuarea rezultatelor financiare si deteriorarea relatiei cu tertii.

Nivelul subunitar al ratei lichiditatii curente in perioada analizata,reflecta un fond de rulment negative. Lichiditate rapida-capacitatea intreprinderii de a-si onora datoriile pe termen scurt din creante, disponibilitati banesti si investitii financiare pe termen scurt. Formula: Rl = (active circulante medii - stocuri medii)/datorii pe termen scurt Nr.Crt . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Specificatie Active circulante la inceputul perioadei Active circulante la sfarsitul perioadei Active circulante medii Stocuri la inceputul perioadei Stocuri la sfarsitul perioadei Stocuri medii Pasive curente la inceputul perioadei Pasive curente la sfarsitul perioadei Pasive medii Lichiditate rapida [0.6:1) Variaia absolut a AC medii Indicele de crestere al AC medii Variatia absoluta a stocurilor medii Indicele de crestere al stocurilor Indicele de crestere al pasivelor curente Indicele de crestere al lichid. Rapida 2007 544353 1835546 1189949.5 71970 793719 432844.5 726164 2008627 1367395.5 0.55 2008 1835546 2883404 2359475 793719 1216445 1005082 2008627 2817295 2412961 0.56 1169525.5 198.28 572237.5 132.2 176.46 101.81

Indicatorul s-a mentinut la un nivel constant in perioada analizata, nivelul acesteia apropiindu-se de pragul inferior al intervalului optim de [0.6 , 1) Lichiditatea rapida se inregistreaza in ambele perioade de analiza in afara marjei asiguratorii,cu toate acestea societatea si-ar putea acoperii obligatiile pe termen scurt din activele circulante mai lichide , precum creantele sau disponibilitatiile si investitiile financiare pe termen scurt. Nivelul inferor reflecta o structura necoraspunzatoare a activului circulant (variatia AC 1169525.5 )sub aspectul unei ponderi ridicate a stocurilor(variatia stocurilor 572237.5 ). Lichiditate imediata Li = disponibilitati medii / pasive curente medii Nr.Crt Specificatie 2007 2008

. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12

Disponib. Si inv. Fin. T.s. la inceput La sf. Disponib. Si inv. Fin. medii Pasive curente la inceputul perioadei Pasive curente la sfarsitul perioadei Pasive medii Lichiditate imediata [0.3:0.6] Indicele de cretere al pasivelor curente medii Indicele de crestere al disponibilitatilor Indicele de crestere al Rli

106736 66406 86571 726164 2008627 1367395.5 0.6

66406 34129 50267.5 2008627 2817295 2412961 0.2 176.46 58.06 33.33

Lichiditatea imediata in ambele perioade se afla sub nivelele asiguratorii inregistrand si o tendinta de inrautatire ceea ce inseamna ca ca disponibilitatiile si investitiile financiare pe termen scurt sunt insuficiente pentru acoperirea obligatiilor pe termen scurt. Analiza solvabilitii Aceasta este folosita pentru a urmari capacitatea intreprinderii de a-si achita obligatiile totale inclusiv pe termen mediu si lung. Formula uzuala : Rata solvabilitii generale Rsg=(AT/DT)*100 Indicatori si indici Datorii totale (DT) Indicele de crestere a DT Activ total (AT) Indicele de crestere al AT Rata solvabilitii generale (Rsg) Indicele de crestere al Rsg 2007 2967 643 4273 577 144 % 2008 3777501 127.28% 5309361 124.24% 140.55% 97.60%

Nivelul minim de solvabilitate generala de 133% a fost usor depasit, fiind 144% in 2007, respectiv 140.55 % in 2008.Datoriile totale ale intreprinderii au crescut de la o perioada la alta cu 27.28%, activele totale cu o pondere relative mai mica de 24.24% indicele de crrestere al Rsg scazand de la un an la celalalt cu 2.4%.

Analiza solvabilitatii financiare Aceasta masoara gradul in care activele totale ale intreprinderii pot acoperi datoriile financiare totale ale intreprinderii. Formula uzuala Rsf= AT/DFT*100 200 Indicatori si indici 2007 8 Datorii financiare 2005 281 628 8096 totale (Dft) Indicele de crestere al 140. 5 Dft 5309361 Activ total (AT) 4273577 Indicele de crestere al 124. AT 24% 188. Rata solvabilitii 213% 4% financiare (Rsf) Indicele de crestere al 88.4 % Rsf Nivelul minim recomandat de 166%,nu a fost atins,astfel societatea se poate confrunta cu pericolul insolvabilitatii.

2.4 Analiza echilibrului financiar Pe baza bilantului financiar se pot calcula trei indicatori care exprim echilibrul dintre nevoi si resurse: - fondul de rulment financiar; - nevoia de fond de rulment; - trezoreria neta. 1. Analiza Fondului de Rulment (FR) CA2007=2510758 lei CA2008=6379016 lei Nr.crt SPECIFICATIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capital propriu (Cpr) Datorii >1 an(DTML) Capital permanent(Cperm)=Cpr+DTML Active imob nete (AIN) FR=Cperm-AIN Active circulante (AC) Dat. pe termen scurt totale(DTStot) FR=AC-DTStot FR Propriu=Cpr-AIN FR Strain=FR-FR Propriu FR Optim=1/3*CA SPECIFICATIE Capital permanent (Cperm) Indicele de crestere al Cperm % Active imobilizate nete (AIN) Indicele de crestere al AIN % Fond de rulment (FR) Variatia absolut a FR Indicele de crestere al FR % Capital propriu (Cpr) Indicele de crestere al Cpr % Fond de rulment propriu (FRp) Variaia absoluta a FRp AN 2007 1305934 959016 2264950 2438031 -173081 1835546 2008627 -173081 -1132097 959016 836919,24 AN 2007 2264950 2438031 -173081 AN 2008 1531860 960206 2492066 2425947 66119 2883414 2817295 66119 -894087 960206 2126338,4

AN 2008 2492066 110,03 2425947 99,50 66119 239200 1531860 117,30 -894087 238010

1305934 -1132097

Indicele de crestere al FRp % Fond de rulment strain (FRs) Variaia absolut a FRs Indicele de cretere al FRs %

959016

----960206 1190 100,12

Observam ca valoarea RF-ului in prima perioada de analiza (2007) este negativa, respectiv -173081. Valoarea negativa a FR reflecta utilizarea unei parti din datoriile pe termen scurt(resurse temporare) pentru acoperirea activelor imobilizate nete(nevoi permanente). Fondul de rulment negativ semnifica o mrime inferioara a activelor circulante dect cea a datoriilor de pana la un an. Ca urmare, ntreprinderea nu va putea sa-si achite imediat datoriile cu scadenta apropiata, daca i se va impune de ctre creditorii si, motiv pentru care fondul de rulment negativ este asimilat instabilitii financiare. Aprecierea perspectivei intreprinderii de a-si acoperi datoriile pe termen scurt presupune analiza detaliata a structurii activelor circulante si a datoriilor pe termen scurt: daca scadenta medie a activelor circulante este mai mica decat a datoriilor pe termen scurt, echilibrul financiar poate fi asigurat si in conditiile unui fond de rulment negativ. Se impun cateva interventii corectoare in acest caz: - Accelerarea incasarilor; - Obtinerea unor termene de plata mai lejere; - Apelarea la imprumuturi pe termen scurt. Aceasta situatie ar putea fi mai putin nefavorabil daca firma ar duce o politica de investitii - o orientare spre dezvoltare accentuate. Se observa ca in anul 2008 FR nu numai ca a inregistrat o crestere, dar are o valoare pozitiva, ceea ce inseamna ca intreprinderea dispune, in aceasta perioada, de un surplus de surse permanente ramas dupa finantarea in intregime a activelor imobilizate nete (AIN), surplus utilizat pentru finantarea unei parti a activelor ciclice (Aci). ICperm>IAIN (110,03% > 99,50%) adica ritmul de crestere al capitalului permanent este mai mare decat ritmul de crestere al AIN ceea ce inseamna ca intreprinderea dispune de mai multe surse permanente pentru acoperirea nevoilor temporare. Daca luam in considerare cea de-a doua modalitate de calcul a FR-ului, se observa ca activele circulante sunt mai mari decat datoriilepe termen scurt totale, ceea ce inseamna ca intreprinderea inregistreaza un excedent de lichiditati potentiale asupra exigibilitatilor potentiale pe termen scurt. In ceea ce priveste structura FR-ului, acesta are in componenta atat resurse proprii cat si resurse imprumutate. Astfel ca FR se imparte in: - Fond de rulment propriu (FRp): reprezint acea parte a capitalurilor proprii care depasesc valoarea imobilizarilor nete i care sunt destinate finanrii activelor circulante. - Fond de rulment strin (FRs): este dat de acea parte a datoriilor pe termen mediu i lung, care in afara de finantarea activelor imobilizate pot finanta si activele circulante. In ceea ce priveste fondul de rulment propriu, acea parte ce apreciaz cuantumul participrii Cpr la finantarea AC, situatia este una critic deoarece inregistreaza in ambele perioade de analiza valori negative. Cea mai mare pondere in FR o are FR strain.

Fata de nivelul considerat optim, se observa ca in ambele perioade de analiza nivelul FR inregistrat de intreprindere este mult sub nivelul optim. 2. Analiza necesarului de fond de rulment (NFR) Nr.crt SPECIFICATIE 1 2 3 4 5 6 7 8 Active circulante (AC) Disp si inv fin pe TS (DIFTS) Active ciclice (Aci)=AC-DIFTS Dat. pe termen scurt totale(DTStot) Credite pe termen scurt (CTS) Pasive ciclice (Pci)=DTStot-CTS NFR=Aci-Pci NFR optim=15%*CA AN 2007 1835546 66406 1769140 2008627 740000 1268627 500513 376613,7 AN 2008 2883414 34129 2849285 2817295 815000 2002295 846990 956852,4

SPECIFICATIE Active circulante (AC) Indice de crestere al AC Disponibiliti (DIFTS) Indice de crestere al DIFTS Datorii pe termen scurt tot(DTStot) Indicele de cretere al DTStot Credite pe termen scurt (CTS) Indicele de crestere a CTS Necesarul de fond de rulment (NFR) Variaia absolut a NFR Indicele de cretere al NFR % Active ciclice (Aci)=AC-DIFTS Indicele de crestere a Aci % Pasive ciclice (Pci)=DTStot-CTS Indicele de crestere a Pci %

AN 2007 1835546 66406 2008627 740000 500513

AN 2008 2883414 157,08 34129 51,39 2817295 140,26 815000 110,14 846990 346477 169,22 2849285 161,05 2002295 157,83

1769140 1268627

Necesarul de fond de rulment reprezinta partea din activele circulante care urmeaza sa fie finantata din surse stabile (cu exigibilitate mai mare de un an). Acest NFR apare datorit faptului ca intre fluxurile de incasari si plati exista un decalaj temporal. Se observa ca in ambele perioade de analiza necesarul de fond de rulment inregistreaza valori pozitive (NFR>0), ceea ce inseamna ca intreprinderea are un surplus de nevoi temporare (active ciclice) in raport cu

resursele temporare (pasive ciclice) posibil de mobilizat. In dinamica se observa ca NFR-ul creste de la prima perioada de analiza la a doua cu 346477 lei adica NFR2007>NFR2008. IAci>IPci (161,05% >157,83%) ceea ce inseamna ca ritmul de crestere a activelor ciclice a fost mai mare decat ritmul de crestere a pasivelor ciclice.

Comparand NFR obtinut de intreprindere cu nivelul considerat optim, de 15% din CA se observa ca in prima perioada de analiza (2007) nivelul inregistrat de intreprindere depaseste nivelul optim. In a doua perioada de analiza (2008) nivelul inregistrat de intreprindere este mai mic decat nivelul optim. Deci NFR>0 semnifica faptul ca nevoia de finantare in exploatare este mai mare decat sursele de finantare din exploatare. Lipsa de surse de finantare pentru exploatare se completeaza din fondul de rulment.

3. Analiza trezoreriei nete (TN) Trezoreria neta reprezinta disponibilitatile banesti ramase la dispozitia intreprinderii rezultate din activitatea desfasurata pe parcursul unui execitiu financiar. Este de fapt excendentul de lichiditati, imaginea disponibilitatilor monetare si a plasamentelor pe termen scurt, aparute din evolutia curenta a incasarilor si platilor. Nr.crt SPECIFICATIE 1 2 3 4 5 6 FR NFR TN=FR-NFR Disponibilitati si inv. fin. pe t. scurt (DIFTS) Credite pe termen scurt (CTS) TN=DIFTS-CTS AN 2007 -173081 500513 -673594 66406 740000 -673594 AN 2008 66119 846990 -780871 34129 815000 -780871 INDICE % ----169,22 ----51,39 110,14 -----

SPECIFICATIE Trezoreria net (TN) Variaia absolut a TN Indicele de cretere al TN

AN 2007 -673594

AN 2008 -780871 -107277 -----

Trezoreria neta in ambele aprioade de analiza, inregistreaza valori negative, ceea ce inseamna ca FR nu a fost suficient pentru a asigura finantarea ciclului de exploatare respective a NFR. Astfel intreprinderea este nevoita sa apeleze la creditele de trezorerie, credite care au un cost ridicat. Trezoreria neta isi pastreaza tendinta descendenata, astfel ca in a doua perioada de analiza (2008) inregistreaza o valoare cu 107277 lei mai mica fata de prima perioada de analiza (2007). Aceasta situatie reflecta o crestere a dependintei fata de finantarea externa.
Deci exista o insuficien a resurselor de finanare cumulat pentru nevoile pe termen lung plus cele pe termen scurt; este necesar s se apeleze credite bancare pentru completarea capacitii de finanare.

Se recomanda incasarea mai rapida a clientilor sai, in aaa fel incat sa se poata autofinanta, fara sa mai fie nevoita sa recurga la finantare externa.

2.5 Analiza modului de gestionare a resurselor

Viteza de rotaie a activului total nrAt=CA/AT; dzAt=(At/CA)*360; Indicatori si indici Cifra de afaceri (CA) Indicele de cretere al CA Active totale nete (At) Indicele de cretere al At Numr de rotaii At (NrAt) Indicele de crestere a NrAT Durata in zile a unei rotaii a At (DzAt) Indicele de crestere a DzAT 612.75 2007 2510758 4273577 0.58 2008 6379016 254.06 5309361 124.23 0.12 20.6 299.63 48.89

Se poate observa ca in perioada analizata viteza de rotatie a activului total descreste, adica, scade eficienta utilizarii activelor, scade gradul de lichiditate a activului.Reducerea vitezei de rotatie are ca efect principal o presiune financiara degajata de cresterea gradului de imobilizare al activelor. Viteza de rotaie a activelor imobilizate nrAt=CA/Ai; dzAi=(Ai/CA)*360; Indicatori si indici Cifra de afaceri (CA) Indicele de cretere al CA Active imob. nete (Ai) Indicele de cretere al Ai Numr de rotaii Ai(NrAi) Indicele de crestere a NrAi Durata in zile a unei rotaii a Ai (DzAi) Indicele de crestere a DzAi 1.02 349.5 2438031 2007 2510758 2008 6379016 254.06 2425947 99.5 2.62 256.86 136.9 346.58

Viteza de rotatie a AI, creste ceea ce inseamna ca a crescut nivelul de eficienta al acestora in gestiune.Aceasta va creste si mai mult odata cu modificarea structurii activelor imobilizate si cu cresterea randamentului utilizarii acestora. Viteza de rotaie a activelor circulante nrAc=CA/Ac; dzAc=(Ac/CA)x360; Indicatori si indici Cifra de afaceri (CA) Indicele de cretere al CA Active circulante (Ac) Indicele de cretere al Ac Numr de rotaii Ac (NrAc) Indicele de crestere a NrAc Durata in zile a unei rotaii a Ac (DzAc) Indicele de crestere a DzAc 1.36 263.18 183554 6 2007 251075 8 2008 6379016 254.06 2883414 157.08 2.21 162.5 162.7 61.82

Prin viteza de rotatie a AC , se reflecta schimbarile intervenite in activitatea de exploatare si cea financiara a intreprinderii.Nu este atins in nici unul dintre anii analizati viteza de 4 rotatii considerata a fi optima.Totusi viteza de rotatie creste ceea ce inseamna ca a crescut eficienta de utilizare a acestora. Analiza gestiunii stocurilor NrSt=CA/St; DzSt=(St/CA)x360; Indicatori si indici Cifra de afaceri (CA) Indicele de cretere al CA Stocuri (St) Indicele de cretere al St Numr de rotaii St (NrSt) Indicele de crestere a NrSt Durata in zile a unei rotaii a St (DzSt) Indicele de crestere a DzSt 113.8 2007 2510758 793719 3.16 2008 6379016 254.06 1216445 153.25 5.24 165.82 68.65 60.32

Numarul de rotatii a crescut de la o perioada la alta cu 65.82%, ceea ce inseamna ca a eficienta de utilizare a acestora.Cu toate ca durata in zile a unei rotatii este foarte mare, ceea ce inseamna ca stocurile trec prin faza de aprovizionare, productie, vanzare foarte lent.In 2008 situatia se mai remediaza.Trebuie accelerata viteza de rotatie a stocurilor prin alegerea unor furnizori buni , reducerea costurilor,perfectionarea si modernizarea tehnologiei. 2 Analiza gestiunii creanelor i datoriilor Creantele clienti reprezinta o importanta deosebita pentru firma , precum si datoriile fata de furnizori.Gestiunea clientilor reprezinta un ansamblu de metode si instrumente folosite pentru eficientizarea creditului comercial . 1.Gestiunea clienilor Formule uzuale : NrCl=CA/Cl; dzCl=(Cl/CA)x360; Indicatori si indici Cifra de afaceri (CA) Indicele de cretere al CA Clienti (Cl) Indicele de cretere a Cl Numr de rotaii Cl (NrCl) Indicele de crestere a NrCl Durata in zile a unei rotaii a Cl (DzCl) 5 71.96 2007 2510758 2008 6379016 254.06% 501939 994866 198.2% 6.41 128.2% 56.14 78%

Indicele de crestere a DzCl Situatia clientilor a fost preluata din tabelul CREANTE SI DATORII(ANEXA)

Numarul de rotatii a crescut de la o perioada la cealalta cu 5.41 rotatii , ceea ce inseamna ca asistam la o accelerare a vitezei de de rotatie a clientilor, fiind influentata de doi factori : CA si Cl. Durata in zile a unei rotatii s-a diminuat de la o perioada la alta cu aproximativ 16 zile fiind influentata de aceeasi doi factori.Incasarea cu 16 zile mai devreme a clientilor reprezinta un aspect pozitiv pentru gestiunea societatii totusi durata de incasare din perioada curenta 2008, cat si precedenta 2007 depaseste cu mult durata normala de incasare , decontare de 30 de zile.

Gestiunea furnizorilor Formule uzuale: NrFz=CA/Fz dzFz=(Fz/CA)x360

Indicatori si indici Cifra de afaceri (CA) Indicele de cretere al CA Furnizori(Fz) Indicele de cretere a Fz Numr de rotaii Cl (NrCl) Indicele de crestere a NrCl Durata in zile a unei rotaii a Cl (DzCl)

2007 2510 758 1924 885 1.3

2008 6379016 254.06 2724497 141.54 2.3 177

276

153.75

Indicele de crestere a DzCl 55.7 Situatia FURNIZORILOR a fost preluata din tabelul CREANTE SI DATORII(ANEXA) Numarul de rotatii s-a majorat de la o perioada la alta cu o rotatie ceea ce inseamna ca asistam la o mica accelerare a vitezei de rotatie a furnizorilor, fiind influentata de doi factori CA si Fz. Durata in zile a unei rotatii s-a diminuat de la o perioada la alta cu 123 de zile un aspect pozitiv, find influentat de aceeasi doi factori.Faptul ca furnizorii snt platiti cu 123 de zile mai rapid decat in 2007 poate fi considerat un aspect pozitiv doar daca nu sunt afectate raporturile comerciale cu acestia sau daca este efectul acordarii unui credit commercial mai mare pentru intreprindere.Altfel situatia se poate explica ca fiind efectul lipsei de disponibilitati pentru plata obligatiilor curente ceea ce poate conduce spre intreruperea livrarilor de catre furnizori si blocarea procesului de productie. Plata cu 123 de zile ai devreme reprezinta un aspect pozitiv pentru gestiunea intreprinderii, totusi durata de plata din 2007 cat si 2008 depaseste cu mult perioada optima de 30 de zile.

CAPITOLUL 3 ANALIZA PERFORMANELOR FINANCIARE ALE NTREPRINDERII

3.1. Aprecierea principalelor rezultate financiare obinute Cifra de afaceri CA = Pv + Vm + Se N r.rd. 1 2 3 4 5 6 Specificare\ an Productia vndut (Pv) Venituri din vnzarea mrf. (Vm) Venituri din subventii de expl. (Vse) Cifra de afaceri (CA) Variaia absolut a CA Indicele de cretere al CA 7 244 6611 641 47 0 251 0758 200 8 634 3550 354 66 0 637 9016 386 8258 254. 06 200

Cifra de afaceri reprezinta cuantumul valoric al vanzarilor efectuate intr-o perioada de timp de catre o societate. Altfel spus, Cifra de afaceri cuprinde suma totala a veniturilor din operatiunile comerciale efectuate de firma, respectiv vanzarea de marfuri si produse ori prestarea de servicii intr-o perioad de timp determinata. In cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare si veniturile exceptionale. Cifra de afaceri este inregistrata la valoarea neta, dupa deducerea eventualelor discounturi, rabaturi acordate clientilor si a pierderilor probabile cu garantiile. Se poate observa ca in perioada analizata, atat anul 2007 cat si anul 2008 , CA cifra de afaceri a societii provine n special din producia vndut .Avand in vedere ca cifra de afaceri a crescut de la un an la celalalt cu 154.06 putem concluziona ca intreprinderea produce intr-un ritm bun de asemena exista comenzi, adica societatea are o activitate buna. Intreprinderea a crescut productia, ceea ce inseamna ca au crescut si cererea pentru produsele oferite.

CA=Pv+Vm+Se CA= NP * (Mf/NP)*(CA/Mf) Indicatori si indici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2 Cifra de afaceri (CA) Variaia absolut a CA Indicele de cretere al CA Numrul de personal (Np) Variaia absolut a Np Indicele de cretere al Np Mijloace fixe (Mf) Grd. nz. tehn. a muncii (Mf/Np) Variaia absolut a Mf/Np Indicele de cretere al Mf/Np Randamentul mijl. fixe (CA/Mf) Variaia absolut a CA/Mf Indicele de cretere al CA/Mf 200 7 251 0758 2008 6379016 3868258 254.06 73 -4 94.8 2789750 3322.598 109.52 0.93 2.28 1.35 2.45

77

268 6773 34893.155 38215.753

Formule uzuale :

CA(Np)

= Np2008*Mf/Np2007*CA/MF2007 Np2007*Mf/Np2007*CA/MF2007 = 73*34893.155*0.93 77*34893.155*0.93 = 2368896 2498698 = - 129802

CA(Mf/Np)=Np2008*Mf/Np2008*CA/MF2007Np2008*Mf/Np2007*CA/MF2007= 73*38215.753*0.93 73*34893.155*0.93 =2594467-2368896 =225571

CA(CA/Mf)

= Np2008*Mf/Np2008*CA/MF2008Np2008*Mf/Np2008*CA/MF2007=73 *38215.753*2.28-73*38215.753*0.93=6360629-2594467=3766162

Avand in vedere ca in perioada studiata numarul de personal s-a modificat, relativ usor , a scazut cu 4 angajati , aceasta modificare nu influenteaza foarte mult CA. Lei. Randamentul mijloacelor fixe a crescut de la o perioada la cealalta cu 1.35, datorita scaderii numarului de personal, ceea ce inseamna ca a crescut gradul de inzestrare al companiei cu mijloace fixe. Cresterea randamentului mijloacelor fixe a determinat o crestere a cifrei de afaceri 3766162 lei.

Rezultatul din exploatare al societii, acesta este pozitiva n perioada analizata crescand in 2008 fata de 2007 cu 709833 lei, avand in vedere ca in perioada analizata veniturile din exploatare cresc si ele semnificativ de la o perioada la alta, depasind in ambele nivelul cheltuielilor din exploatare. Veniturile din exploatare au crescut deoarece a crescut atat producttia vanduta cat si cifra de afaceri. Cheltuielile financiare au crescut avand in vedere ca au crescut cheltuielile cu materile prime de asemenea au crescut cheltuielile externe(cheltuieli cu apa, energia) precum si alte cheltuiei privind prestatiile externe .R In anul 2007 rezultatul financiar al intreprinderii este pierdere 150047, iar in anul 2008 tot pierdere 488716, situatia neimbunatatindu-se. In anul 2007, intreprinderea a realizat pierdere in valoare de 128034 lei, iar in anul 2008 a inregistrat un profit in valoare de 222716 lei fiind un lucru pozitiv.

3.2Analiza randamentului financiar Rentabilitatea economic Rre = (Re/At)x100 Indicatori si indici 1 Rezultatul exploatrii (Re)

2007 22 013

2008 731846 709833 3324 5309361 1035784 124.23% % 13.7% 6.3 9% 20% 13.2 7.4

2 Variaia absolut a Re 3 Indicele de cretere al Re 4 Active totale nete (At) 5 Variaia absolut a At 6 7 8 9 10 11 12 Indicele de cretere al At Rent. ec. a activelor (Rre) Rata inflaiei Rata medie a dobanzii Valoare de referin Variaia absolut a Rre Rata real de rentabilitate

4273577

0.5 % 6.5 7 7 % 20 % 6.07

Rentabilitatea economica este formata din rentabilitate economic a activului total care reprezint interes pentru managementul ntreprinderii si din rentabilitate economic a capitalului investit care reprezint interes pentru furnizorii de capital. Rata rentabilitii economice msoar performanele resurselor angajate n procesul de exploatare fr a lua n considerare mecanismul de finanare proveniena surselor de finanare), rezultatul excepional i incidena fiscal (impozitul pe profit). Rata rentabiliti economice este sub valoare de referin de 20% in perioada analizata, in anul 2008 rata rentabilitatii este mai mare decat rata inflatiei depaseste rata medie a dobanzii cu 4.7%. Variatatia Rre de la un an la altul este de 13.2%, fiind un semn pozitiv de redresare a situatiei.

Rentabilitatea financiar Rrf = (Pn/Cpr)x100 Nr. rd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indicatori i 200 indici 7 2008 Profit net (Pn) 0 222716 Variaia absolut a Pn 222716 Indicele de cretere al Pn Capital propriu 1305934 1531860 Indicele de crestere al Cpr 117.29 Variatia absoluta a CPR 225926 Rata rent. Financiare (Rrf) 0 14.5% 6.5 Rata inflaiei 7 6.3 Rata medie a dobanzii 7% 9% Valoare de 20 referin % 20% Variaia absolut a Rrf 14.5% Indicele de cretere al Rrf Rata real a rent.fin. 0 6.3

Rata rentabilitii financiare msoar performanele resurselor proprii angajate n procesul de exploatare, innd cont de influena politicii de finanare a firmei.

Societatea a inreistrat pierdere pe anul 2007. Rata rentabilitatii financiare, exprim capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit, deci eficiena utilizrii capitalului propriu al firmei. Rata rentabilitii financiare msoar remunerarea capitalurilor acionarilor aduse ca aport sau a profitului net lsat la dispoziia firmei pentru autofinanare. Rata rentabilitii financiare reprezint o importan deosebit pentru aprecierea, n funcie de nivelul acesteia, dac investiia este justificat i dac asociaii vor continua s sprijine dezvoltarea firmei prin aportul unor noi capitaluri sau prin renunarea, pentru o perioad limitat, la o parte din dividendele de primit. Rata rentabilitatii financiare a fost calculata doar pentru anul 2008, societatea inregistrand pierdere in anul precedent.In anul 2008, rata rentabilitatii financiare nu a depasit valoarea de referinta.Pentru a stabiliza situatia firmei, cifra de afaceri ar trebui sa creasca intr-un ritm mai alert fata de capitalurile proprii.Societatea nu poate contracta noi credite datorita indatoririi deja mari. Optim :Rfin > Rec> Rdob.> Rinflaie Situatia societatii analizate :

Pentru anul 2008 este respectata regula expusa anterior. Indic ator Rfin Rec Rdob Ri 2007 0.5% 7% 6,57% Anul 2008 14.5 13.7% 9% 6,3% Anul

3.3. Aprecierea riscului de exploatare si de faliment Riscul de exploatare Riscul de exploatare exprim capacitatea ntreprinderii de a se adapta la timp i cu cel mai mic cost la variaia mediului n care activeaz, respectiv exprim flexibilitatea rezultatului economic de exploatare. Aprecierea riscului de exploatare se realizeaz cu ajutorul pragului de rentabilitate de exploatare. Evaluarea riscului de exploatare se poate face cu ajutorul indicatorilor din urmatorul tabel: nr.crt SPECIFICATIE 1 Venituri din exploatare 2 Cheltuieli de exploatare 3 Profit din exploatare 4 5 6 7 8 9 Cheltuieli variabile totale Cheltuieli fixe totale Marja cheltuielilor variabile Rata marjei cheltuielilor variabile % Pragul de rentabilitate de exploatare (Vepr) Indicatorul de poziie - absolut (Ipoz) - relativ (Ipoz)% Momentul realizrii pragului de rentabilitate(Pm) (zile) Coeficientul de elasticitate (ke) SIMB/FORMULA AN 2007 Ve 2652186 Che 2630173 Pe = Ve Che 22013 1841121, Cv 1 Cf 789051,9 Mcv = Ve - Cv 811064,9 Rmcv=Mcv/Ve 0,31 2545328, Vepr=Cf/Rmcv 7 Ipoz=VeVepr Ipoz=Ipoz/Vepr Pm=(Vepr/Ve)*36 0 ke =Ve/(Ve-Vepr) 106857,3 0,4 345 24,82 AN 2008 6354091 5622245 731846 3935571,5 1686673,5 2418519,5 0,38 4438614,4 1915476,6 0,43 251 3,32

10 11

Pornind de la momentul realizarii pragului de rentabilitate i avnd n vedere relaiile existente ntre indicatori, putem stabili cateva limite pentru a aprecia situaia i tendina firmei n funcie de rezultatele activitii de exploatare. Indicatorul de poziie fa de pragul de rentabilitate pentru anul 2007 este de 0,4%, ceea ce inseamna ca societatea nu prea are posibilitatea de a-si varia productia. In 2008 se observa o usoara crestere fata de perioada precedenta, 0,43%. Pentru momentul realizrii pragului de rentabilitate, punctul mort se situeaza intre 251345 zile, moment dupa care societatea devine rentabila. In cazul coeficientului de elasticitate al exploatrii se observa variatii importante de la o perioada la alta. In anul 2007 acesta atinge un nivel ridicat egal cu 24,82 (e>11). Acest fapt evideniaz o sensibilitate mare a rezultatului exploatrii la modificarea volumului de activitate, acest lucru face ca rezultatul exploatrii s creasc foarte mult atunci cnd volumul de activitate crete dar i s scad foarte mult cnd volumul scade sub incidena factorilor de mediu. Aceste

fluctuaii mari nu nseamn altceva dect o mare expunere la risc. In anul 2008 coeficientul scade brusc fata de 2007 pana la 3,32 (e<6). Acest lucru evideniaz o multiplicare mai lent a rezultatului exploatrii odat cu sporirea volumului de activitate dar i o multiplicare mai lent a pierderilor atunci cnd volumul scade, deci expunerea la risc este mai redus. Mrimea riscului de exploatare pentru anul 2007 este de foarte ridicat in timp ce in anul 2008 este in continua crestere, observandu-se o tendinta de instabilitate. Acest lucru se datoreaza faptului ca cheltuielile din exploatare au valori foarte apropiate de veniturile inregistrate in activitatea de exploatare.

Riscul de faliment (de insolvabilitate) Solvabilitatea reprezint capacitatea ntreprinderii de a face fa tuturor obligaiilor de plat angajate anterior i ajunse la scaden. Atunci cnd obligaiile ajunse la scaden nu mai pot fi achitate din fondurile ntreprinderii i nici nu mai pot fi mobilizate alte surse financiare externe se spune c ntreprinderea a intrat n ncetate de plat i se declaneaz procedura de faliment. Principalele criterii care stau la baza determinrii insolvabilitatii i implicit a falimentului sunt : lipsa de solvabilitate i gradul de ndatorare. Pentru evaluarea riscului de faliment am folosit metoda scorurilor. Metoda scorurilor, in aprecierea riscului de faliment al ntreprinderilor, apeleaz i la o serie de indicatorii financiari cum ar fi: indicatori de rentabilitate, indicatori de structura ai activelor, indicatori de lichiditate sau indicatori de eficien.

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune Denumirea indicatorilor r. r d. A + = + Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607) Marja comercial (01-02) Producia (ct.701+702+703+704+705+706+708) vndut 4 0 5 0 6 0 7 0 = + Producia exerciiului (rd. 04+05-06+07) 8 0 Marja comercial (03) Consumuri intermediare (ct.601+602+603+604+ +605+606+608+611+612+613+614+621+622 - +623+ 624+625+626+627+628) = + + Valoarea adugat (08+09-10) Venituri din subvenii (ct. 7411+7417) Alte venituri din exploatare (ct. 758) Cheltuieli cu personalul - totale Cheltuieli cu alte impozite i taxe (ct. 635) 9 1 0 6 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 Alte cheltuieli de exploatare (ct.658) Rezultatul brut al exploatrii (11+12+13= 14-15-16) + Venituri din provizioane (ct. 6 1 7 1 0 11312 76 10300 3 44008 6 90338 6 0 0 25777 51 60770 39 0 0 13507 37 39334 33943 9 43475 29 0 32509 22308 0 25880 39 0 1 0 2 0 3 0 22308 24466 11 14142 8 41839 12992 22474 63435 50 0 24925 0 63186 25 22474 26406 0 B 0 prece dent 1 64147 nche iat 2 35466 N - lei Exerciiul financiar

Solduri Venituri din producia creditoare stocat Solduri (ct. 711) debitoare Venituri din producia de imobilizri (ct. + 721+722)

7812+7813+7814) Ven. din creane reactivate i debitori diveri + (ct. 754) Cheltuieli cu amortizri i provizioane (ct. 6811+6812+6813+6814) = + = + = Pierderi din creane i debitori diveri (ct. 654) Rezultatul exploatrii (17+18+19-20-21) Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul curent (22+23-24) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Cheltuieli privind impozitul pe profit Rezultatul net (25+26-27-28)

8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 0 65614 4 0 0 38410 18854 7 65614 4 0 80628 1 97105 0 0 11654 7 0 42309 82 14962 7 63834 3 37422 66 0 0 2414 37398 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Specificaie Creante Disponibilitati banesti Datorii pe termen scurt Capital permanent Pasiv total Cheltuieli financiare Venituri totale Cheltuieli cu personalul Valoarea adugat Rezultatul brut al exploatrii R1 R2 R3 R4 R5

Simbol

2007 975421 Cr 66406 Db 2008627 DTS Cperm 2264950 4273577 PT Chf 188457 Vt 2690596 Chp 1131276 VA 2577751 RBE 903386 (Cr+Db) / DTS 0,52 Cperm / PT 0,53 Chf / Vt 0,07 Chp / VA 0,44 RBE / VA 0,35

2008 1632840 34129 2817295 2492066 5309361 638343 6503718 1350737 6077039 4347529 0,59 0,47 0,098 0,22 0,72

Z=0.16R1+0.22R2-0.87R30.1R4+0.24R5

0,18

0,26

In urma calculului scorul Z poate lua valori care incadreaza starea intreprinderii in urmatoarele situatii: - Situatie nefavorabila Z <= 4 probabilitatea de faliment este intre 70% - 80% - Situatie incerta 4 < Z < 9 probabilitatea de faliment este intre 35% - 70% - Situatie favorabila 9 <= Z < 16 probabilitatea de faliment este intre 15% - 35% - Situatie foarte buna Z >= 16 probabilitatea de faliment este sub 15% Din cele calculate mai sus, se observa ca in ambele perioade de analiza scorul Z are o valoare scazuta: 0,18% in 2007, respective 0,26% in 2008. Acest lucru incadreaza intreprinderea in prima situatie si anume situatie nefavorabila. Starea intreprinderii Situaie nefavorabil Z <= 4 Scor Z Negative 0 1,5 1,5 - 4 Probabilitatea de faliment 80% 75% - 80% 70% - 75%

Se observa ca in ambele perioade valoarea scorului Z se afla intre 0 si 1,5, ceea ce inseamna ca probabilitatea de faliment este intre 75% - 80%. Inconcluzie riscul de faliment al intreprinderii este foarte mare.