Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA FACULTATTEA DE CONSTRUCTII SI ARHITECTURA SPECIALIZAREA C.C.I.A.

CONSTRUCTII DIN LEMN


(PROIECT)

Stud. UNGUREANU Viorica Anul III, Gr. 132

2004-2005

FOAIE DE CAPAT

CONTRACT: 185/ 2005 DENUMIRE PROIECT: Refacere sarpanta Scoala generala CARANSEBES; BENEFICIAR: FAZA: PRIMARIA CARANSEBES AUTOTIZATIE DE CONSTRUCTIE

- IUNIE 2005

BORDEROU

A. PIESE SCRISE: 1. Foaie de capat 2. Borderou 3. Tema de proiectare 4. Memoriu tehnic justificativ 5. Note de calcul

B. PIESE DESENATE: 1. Plan sarpanta 2. Sectiune transversala prin sarpanta 3. Sectiune longitudinala prin sarpanta 4. Detalii de executie Sc. 1:50 Sc. 1:20 Sc. 1:20 Sc. 1:10

TEMA DE PROIECTARE

DENUMIRE: AMPLASAMENT: BENEFICIAR

REFACERE SARPANTA CLADIRE TIP P CARANSEBES PRIMARIA CARANSEBES

CERINTE PETRU PROIECTARE: Proiectarea unei sarpante din lemn pe structura de rezistanta din ziduri de caramida cu pereti transversali FAZE DE PROIECTARE: executie.

Beneficiar: PRIMARIA CARANSEBES

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

1. PREZENTARE La solictarea beneficiarului Primaria Caransebes s-a intocmit prezenta documentatie pentru obtinerea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE la lucrareaREFACEREA SARPANTEI SCOALA GENERALA CARANSEBES. 2. REGIMUL JURIDIC Constructia este amplasta in strada Merilor nr. 47, Caransebes, si este inscrisa in CF la nr. 12356, nr TOPO 14256/2. Aceasta cladire are eliberat CERTIFICATUL DE URBANISM CU Nr 255 din 1956. 3. REGIMUL TEHNIC 3.1- Constructia se incadreaza in Clasa de Importanta II Constructii de importanta normala (cladiri publice) in conformitate cu P100 1992 . 3.2- Constructia se incadreaza in Categoria de importanta C constructii de importanta normala in conformitate cu HGR 261/1994. 3.3- Regimul de inaltime al constructiei este P. Imaltimea la partea superioara a sarpantei este de 3.46 m fata de nivelul terenului. Constructia se caractezizeaza printr-un volum simplu fiind conceputa din forme regulate. 3.4- Structura de rezistenta ete alcatuita dupa cum urmeaza:
5

- fundatiile din beton armat de clasa C12/15 cu latimea talpii de 58 cm pentru zidurile exterioare si de 45 cm pentru zidurile interioare; - pereti portanti exteriori din zidarie de caramida de tip POROTHERM cu grosimea de 38 cm; - pereti portanti interiori din zidarie de caramida cu grosimea de 25 cm; - pereti despartitori din caramida cu grosimea de 12,5 cm; - planseu peste parter din beton armat monolit; - acoperisul este de tip sarpanta, pentru invelitoare utilizandu-se tigla solzi pe un rand.

Intocmit: UNGUREANU Viorica

CALCULUL SI ALCATUIREA SARPANTEI DIN LEMN


1. DATE GENERALE Se proiecteaza sarpanta din lemn pentru caldirea de tipul parter avand urmatoarele date generale precizate in cele ce urmeaza: -Scoala generala din Caransebes; -Structura de rezistenta este alcatuita din pereti portanti din zidarie de caramida; -Sarpanta se executa din lemn de rasinoase, tratat la suprafata, avand: -clasa I de calitate, pentru elemente intinse; -clasa II de calitate pentru elemente incovoiate si comprimate; -clasa I de exploatare din punct de vedere al conditiilor de umiditate. Invelitoarea este din tigla solzi pe un rand, cu panta invelitorii de 35. Forma in plan a cladirii este dreptunghiulara avand dimensiunile: L= 9m; (deschiderea) Ltot=21 m; (lungimea) 2. ALEGEREA SARPANTEI Pentru dimensiunile in plan si elevatie ale cladirii se alege o sarpanta pe scaune, cu popi verticali. Invelitoarea din tigle solzi este asezata pe un suport din sipci orizontale dispuse la o distanta de 25 cm. Fermele sarpantei se pozitioneaza pe peretii transversali de rezistenta, amplasati la distanta T=3 m. Capriorii se aleg cu sectiunea dreptunghiulara si se dispun la distanta de 75 cm interax.

2
2.25 2.25 9 2.25 2.25

3. EVALUAREA INCARCARILOR Incrcri permanente: Nr. crt 1 Tipul elementului Tigla solzi pe un rand Greutate normala daN/m2 65 n 1,1 Incarcari de calcul 71,5

Incrcri din vnt: pvn= Cni Ch (z) gv daN/m2 Cn1= 0,188 Cn2= -0,4 Cn3= 0,8 = 1,6 Ch = 0,65 gv= 55 daN/m2 pv1n= 1,6 0,188 0,65 55= 10,77 daN/m2 pv2n= 1,6 0,4 0,65 55= 22,88 daN/m2 pv3n= 1,6 0,8 0,65 55= 45,76 daN/m2

1.65
35

3.65

Clasa de importanta a cladirii III, zona de vant D. d=1,20 pvc= d pvn pv1c=1,2 10,75=12,9 daN/m2 pv2c=1,2 22,88=27,46 daN/m2 pv3c=1,2 45,76=55 daN/m2 Incarcari din zapada: pzn= czi ce gzn [daN/m2] gz= 90 czi=(60- )/30 ce= 0,8 czi=(60-35)/30=0,833 n pz =0,833 0,8 90=60 daN/m2 pzc= f pzn f= a pzn a=2,2 ce=0,8 gz=90 gp=71,5 pzc=1,8 60= 108 daN/m2 4.CALCULUL SI VERIFICAREA SIPCILOR dc=75 cm ds= 25 cm Combinatii de incarcari: 1. Permanenta + zapada: gp=71,5 daN/m2 pzc=108 daN/m2 gps=gp ds=71,5 0,25= 17,88 daN/m gpx=gp cos =17,88 cos35= 14,65 daN/m gpy=gp sin =17,88 sin35= 10,26 daN/m pzs=pz ds cos =108 0,25 cos 35= 22,12 daN/m pzx= pzs cos =22,12 cos35= 18,12 daN/m pzy= pzs sin =22,12 sin35= 12,69 daN/m
9

gpn=65 daN/m2 pzn=60 daN/m2 gps= 65 0,25= 16,25 daN/m gpx= 16,25 cos35= 13,32 daN/m gpy= 16,25 sin35= 9,33 daN/m pzs= 60 0,25 cos 35= 12,29 daN/m pzx= 12,29 cos35= 10,07 daN/m pzy= 12,29 sin35= 7,05 daN/m Verificarea de rezistenta a sipcii:( incarcari de calcul): Dimensiune sipca 38 x 38 mm.Verificare: Mefx/MrxMefy/Mry 1 Mefx=qx dc2/8=32,77 0,752/8=2,3 daNm qx= qpxs+ pzxs=14,65+18,12=32,77 daN/m Mefy= qy dc2/8=22,95 0,752/8=1,614 daNm qy= qpys+ pzys=10,26+12,69=22,95 daN/m Mr=Ri Wcalcul mTi mTi=0,9 Wcalcul Wx=3,8 3,82/6=9,15 10-6 m3 Wy=3,8 3,82/6=9,15 10-6 m3

Ric= Ri mdi mui/ i mui=0,9 mdi=1,0 i=1,1 Ri=16,8 N/mm2=16,9 105 daN/m2 Ric=16,8 105 1 0,9/1,1=13,75 105 daN/m2 Mrx= Mry13,75 105 9,15 10-6 0,9=11,32 daNm 2,3/11,32+1,614/11,32=0,346 1 fmax=(0,482+0,342)=0,59 mm fmax< fadm 0,59<5 mm
10

5. DIMENSIONAREA CAPRIORILOR -deschiderea maxima de calcul pe directie orizontala: d2=2.25 m; -distanta dintre capriori dc= 75 cm; -deschiderea maxima pe directia inclnata l2=2.75 m; -capriorul se calculeaza la incovoiere dreapta; -se alege pentru capriori sectiunea dreptunghiulara de 10x12cm avand W=240cm3, I=1440 cm4 Schema de calcul a capriorului este o grnda simplu rezemata. Incarcarile permanente si din zapada ce-i revin unui caprior se iau de pe suprafata aferenta a invelitorii si se considera uniform distribuita pe lungimea capriorului. Incarcare utila se considera o forta concentrata pe directia verticala, aplicata in pozitia cea mai defavorabila, cu: -valoarea nornata: Pun=1000 N; -valoarea de calcul: Puc=n Pun=1200 N; n=1.2 coeficientul supraincarcarilor. Capriorul se calculeaza la invoiere dreapta, determinandu-se momentele incovoietoare si sagetile din componenetele incarcarilor de pe directia normala la axa capriorului gpc, gzc, si Pu. Incarcarile de calcul pe directia normala la axa capriorului sunt: -pemanente gpc=gp dc cos =71,5 0,75 cos35=44 daN/m; -din zapada: gz c=pz dc cos2 =108 0.75 cos235=54.35 daN/m; -utila: Puc=Pu cos =120 cos35=98.3 daN/m; Incarcarile normate, pe directia normala la axa capriorului sunt:
11

-pemanente gpn,c=gpn dc cos =65 0,75 cos35=40 daN/m; -din zapada: gzn,c=pzn dc cos2 =60 0.75 cos235=30.19 daN/m; -utila: Pu=Pun cos =100 cos35=81.9 daN/m; Pentru calculul eforturilor in capriori s-a utilizat programul de calcul gric. S-au determinat momentele incovoietoare in cele doua ipoteze de incarcare, ipoteza I (permanente+zapada) si ipoteza II( permanente +utila) MI=93 daNm; MII=135 daNm; Dimensionarea capriorilor facandu-se la momentul maxim rezultat, in ipoteza II. Mmax=135 daNm Verificarea de rezistenta Mr Mmax, unde Mr -capacitatea portanta la incovoiere statica dreapta Mrx=Ric Wcalculx mTi Ric=137.5 daN/cm2; mTi=0,9; Mrx=137,5 240 0,9=297 daNm; 135 297 satisfacut Verificarea de rigiditate

12

fmax fadm; fadm=L/200; L=2,75m; fadm=275/200=1,375 cm; fmax=f1+f2; f1=f1inst,p (1+kdef,p); f2=finst,z (1+kdef,z); kdef,p=0,5; kdef,z=0,25;

finst,p=5/384 q l4/EI=0,183cm; finst,z=5/384 q l4/EI=0,138cm; f1=0.275 cm; f2=0.173 cm; fmax=0,448 1,375 dimensiunile capriorilor vor fi de 10x12 cm 6. DIMENSIONAREA PANEI -deschiderera maxima pe directie orizontala este distanta dintre ferme, T=3,00 m; -distanta echivalenta de pe care sunt preluate incarcarile pe orizontala este d=2,25m; -se alege pentru pana sectiunea dreptunghiulara de 19x25 avand: W=1979 cm3; I=24739cm4; Incarcarile se determina pe baza relatiilor: gp,yp=gp l+gpr,p gz,pp=gz d2; Pv,yp=Pv cos ; Py=P;

13

Incarcarile de calcul: gpr,p=1,1 0,25 0,19 600=31.4 daN/m; gpp=71,5 2,25/cos35+31,4=227,8 daN/m; gzp=108 2,25=234 daN/m Pc=120 daN Calculul eforturilor in pana: Mg=227,8 3 3/8=256,28 daNm; Mgz=243 3 3/8=273.38 daNm; Mp=120 3 3/4=270 daNm; Dimensionarea se face la momentul incovoietor maxim Mmax=256,28+273,38=529,66 daNm; Momentul incovoietor capabil este dat de relatia: Mr=Ric W mTi Ric=137,5 daN/cm2; Mr=137,5 1979 0,9=244901daNcm=2449,01 daNm >Mmax; Sageata admisibila pentru pane este: fadm=L/200=300/200=1,5 cm fmax=f1+f2 f1- sageata datorata incarcarilor permanente; f2- sageata datorat incarcarior temporare; fi,inst=5/384 q l4/EI; E=11300 N/mm2- modulul de elasticitate pe directia paralela cu fibrele; q-incarcarea normata; Incarcarile normate sunt:
14

gpr,p=0,25 0,19 600=28,5 daN/m; gpp=65 2,25/cos35=178,53 daN/m; gzp=60 2,25=135 daN/m; P=100 daN; Sagetile instantanee finale: -din incarcarile permanente: f1,inst=5/384 1,7853 2254/113000 24739=0,02cm; -din incarcarile temporare: f2,inst=5/384 1,35 2254/113000 24739=0,016cm; f1=0,02 (1+0,5)=0,03 cm; f2=0,016 (1+0,25)=0,02 cm; fmax=0,05 cm <fadm=1,5 cm;

7. DIMENSIONAREA POPILOR Se alege o sectiune a popului de 15x15cm, cu AC=225 cm2 iar lungimea este considerata pana sub pana, l=300 cm. Suprafata de pe care preia popul curent incarcarea este 3x3=9 m2 pe proiectie orizontala. Incarcarea totala aferenta popului este: Npop=2440,97 daN; Capacitatea portanta apopului rezulta din relatia: Cr=RcII Ac c mTc; c- coeficientul de flambaj, functie de =lf/i zveltetea;

15

lf=300 cm; i= I / A = 833 ,33 / 2,25 =4,33 = lf/i=300/4,33=69,28 < 75 =1-0,8( /100)2=0,616; c=0,617 (limitat la valorile din tabelul 4.15) RCII=57,6daN/cm2; Cr=57,6 225 0,617 0,9=7185 daN >2440,97 daN

8. VERIFICAREA TALPILOR Talpile sub popii verticali sunt solicitati la compresiune perpendiculara pe directia fibrelor. Se aleg talpi de dimensiuni 15x15x50cm. Se verifica relatia: Ni Qr; Unde: Ni=2440.97 daN (forta axiala maxima din pop); Qr - capacitateta portanata a talpii solicitate la compresiune perpendiculara pe fibre. Qr= Rc Ac mTc mr; Rc=1,92 daN/cm2; Ac= 15 15=225 cm2; mTc= 0.9; mr=1.6; Qr=19,2 225 0,9 1,6=6220,8>Ni=2440,97

16

S-ar putea să vă placă și