P. 1
WORD 2007

WORD 2007

|Views: 2,267|Likes:
Published by Marius Stoiculet

More info:

Published by: Marius Stoiculet on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2015

pdf

text

original

ECDL - Permisul european de conducere a computerului

"Procesare de text - Word 2007'" ECDL modulul 3

Casa de Editura Andreco Educational Grup 2010

ECDL- Permisul european de conducerc a computernlul

"Procesare de text - Word 2007" ECDL,modulul 3

Casa de Editura Andreco Educational Grup
2010

... caracterelor speciale " 2.."" .". 25 ..3 impartirea documentnlui in sectiuni .. copierea. . . 1... " 1415 15 ..12 Modificarea barei de instrumente 0. . Lectia 1 . mutareasi stergerea textului. Formatare Paragraf (I) 3. ' ....Cuprins: Prefata .2 Folosirea Chenarelor .8. 2.. Introducerea textului . 13 14 "" .... 22 23 23 .4 Indentarea paragrafelor " 3.1..8 Gasire si inlocuire Lectia 3 Forrnatare text.'' ' .9 1.11 Functia de modificare a dimensiunii vizualizarii paginii 1.: . .. 2...9" Functia Help ~ 1.5 Folosirea si setarea tabulatorilor 3."" "15 " " 16 ... 2.3.. 1. .. . " . Gasire & inlocnire 2. "" " 25 . fraza.. .6. 11 " .. paragraf sau a lntregului "19 "20 21 21 document ' . Introducerea. .. . " 1.Salvarea unui document..••••.12 . " "" .4 .7 Stergerea textului 2..3 Introducerea datei calendaristice . Inchiderea documentnlui .6 Stiluri de formatare a paragrafelor. .. ".2 Despartirea in silabe (Hyphenation) 3.10 Modul de afisare al paginii " .. .19 L 13 Modificarea opti unilor de baza ale aplicatiei... 2. Salvarea documentelor sub alr nume sau in...1 Formatarea fonturilor. 2.... . " Lectia 2 . " " " ")3 j Formatarea paragrafului (U) .. .:. .. .. 4.32 .4..1 Deschiderea aplicatiei Wor .. 4. "" 7 . ' .. "" " "" .5. " 31 ". . . " L ecna 4' :' ..." .. •. alt format. .3 Formatarea Paragrafelor (I) 3.' . 18 " 19 ". d ~ . . Deschiderea mai multor documente 1. " . . Crearea unui document llOU .21ntroducerea simbolurilor si a.•.5 Selectarea unui caraeter. 25 " "" 27 " ".1 Folosirea Iistelor (numerotare.. . marcatori) 4. " "" 33 33 34 35 .4 Anularea si refacerea comenzilor " "." 28 30 ....2. . . " 2 . Copierea ~i mutarea textului 6 " . . 9 9 11 1. " . cuvant. Deschiderea unui document existent 1.. .1.....7. 3.•. . Iochilderea aplicatiei 1.... 1. . ".. .

1 Corectarea gramaticala ".." . " " "". 4... .." ..e ".' . . .' " ." ".'50 ..1 Imbinare corespondents . " " " ...4 Introducerea antetului si a subsolului ." .. " "" . . "' '.. '.. .' T'abele..." .." . .. . ' . 58 ." .. '." " 7 ...' '.' Imbinare corespondenta ...' ."" ' ." e...38 .".. ".5.. . " . ' .' .5 Numerotarea paginilor "" .' 38 ." . " "..... '7." .' . " " "." ' . . . "...." . Lectia 5 " .. '..'..'.1 Tabel. '" "" ." "" "" '...36 "" ..2 Imprimarea pe hartie "" ". grafice si imagini .' ".' ... ' Lectia 7 . ..." " ...i imagini " ".5 55 Desenarea si manipularea obiectelor grafice Simulari: .52 5..'.. . .. .. . .. " "" ..' ~...... .. Lectia 8 ...... "'. "" .. . "...' ..."".' 6 . ..4. " " .''' •• ' 41 44 ".' ' . ..44 " "44". . •••• "" " • "" ••• '. .. 50 50 1 ...'. " Corectarea gramaticala & Imprimarea pe hartie .. . ' .. 6... : " " . ~ectia 6 ".".. " " .37' ..38 5. .2·Inserare obiecte §. .

. Suedia..dit Danrnark. Pfizer.a: Cn§dit Lyonnais. ca ca Obtinerea permisului european de conducere a cornputerutul a fost legi'ferala prin Hotarar. Electroliux.' ECDL a test propus tuturor state/or memore ale UE. ' Valoarea permisululi este data §Ede prestigiu'l numeroaselor companii cam folosesc deja ECDL pentru at testaeompetentele 1n tehnologla informatiJiIor ale. Cotiroute. Irlanda: AI.Prefata t "~titi sa folosii~l computerul?" Probsbu pentru ca InU ai:i putea raspunde cu un « Da. Rea'lkm. anqajatilor lor. Marea Britanie: Shell UK. Northern Telecom.e mai multor tari. Rank 'Xerox.: Societatea natiortala iilaliana de cai terate (FS). Cateva exernple sunt prezentate in contlnuare. 100'7/2001. " fi I • ~ CEP'IS. Danemarca: Den Danske Bank.8 de baza in utiUzarea calculatorului. L!ever/Elida IBM. ca :. circa 3 rnilioane. Henkel. Nord Banken.: TETRA PAK. IBM! Irish Life Insurance.i in cateva departamente univ. Mini'sterul Educatleic:i Cercetij. J Cursurile var conste.E. oeq mai impo:rtanta asociatie eurooeana din comenlul liT. in' prima faza in program vor ti implica. Societatea Na~ionalla de Electric:it. {.guvernel..e (ENEL).land. Banik of Eng. BG Bank. lmplementat acum in Bomania sub numele de Permisui 7 . eonducere a cornputerulul. pentru folosire. Alegerea dumneavoastra este cea mad' po~rivitaI.il1. 8ank of' lreland.Jnstitutu de Adminiistratiie' 'Publics.a ECID'Ldreptstandard. Sparbanken. Barca Brienz Oberhasn. Ernst '& Younq. LM ~EriGssonData Oppna Dataskolan. ca exists in lurne peste 20. BMW). ECDl" sunt date de nurnarul mare de persoane care' au solicitat obtmerea acestula. Guiness. IK!EA. a initiat programull ECDL.1 Sodeta~ilor de Informatica Profesionale. !Italia.ro): Fran. Posta.Va'ioarea~ii r~cunoa§ter'ea iinternationala a Permisu~ui european de conducere a computerukn.S Bank. First National Building Society. preluate din siite-ul ECDL ROMANIA (www. 000 de ang'ajafi publici. Centre' cu laboratoare' pentsu instruir:ea §f certiilceree ECDL vor fi lnflfntate tn teste municipme r:e§®dinta de jude't ~j in multe ticee. 3M" Elve'lia: Firrnenich.ersitare. Vehicle Inspectorate. 1 j un Permis de conducere a computeruloi ob~inut tn Romania este acurn recunoscut Tn 14B de ~ari. Nationali Health Service-s. Eurqpean Computer D'rivmngLicence. in txectice electi'va pe calculator §i vor oecestte structun adecvate pe fntreg'Ul tetitoriu al tani. Renault DTSI KPMG. Germania:: Siemens. GonsHiul European a. care mentioneaza urrnatoarele : ~!Cursurile de instruire §l perfection-are vat urma modeiul"Ucentei /Europe'ne de Opetere pe Computer (ECDL) care a FOSt adoptat ca' standard de . I)) hotairat v-ati uecis sa cumparali acest manual §i tneercaf sa obtine~i Permisul european de.ecdtol"g.fl eproximetiv 250. 8anque de France. SKANSKA.ea de' Guvern nr. ce certificat standard pentru caJificare. Volvo. Handalsbanksn.. UNIBANK. si de recornandarea comisiieide specialitate a UniLmii Europene (inaUul Grup pentru Forta de MunC\31$i Dilmensiune' Sociala in Societates lnfnrmatonala) facuta statelor U.rii trebuie sa recomende aceas'taabordare tututot liceetor cu protil tehnic.000 de centre de testare §i examenele ECDL sa susfin In 25 de Nu trebuie uitat limbi. in mare parte. Prlrnsrta din Dublln. numarul acestora crescane comlriuu. Pfizer~ Sientens-Nixdcrf.

Testarea candidalillor se face nurnai in centre de testate ECDL acredltaie de ECDL ROMA'NIA~in baza testelor standard ale Funda1i'ei E:CDL.en~ru a ob~'ille P. IEditlJraAndreco Educational GrlUp 8 . pregatindu-. sustiaerea examenelor EGDL fara sa f eteetuat 0pre. Acesta a devenit In scurta vrerne c'91 mai raspandlit program de certiflcars a cunostintelor de baza in utilizarsa computerului.llga cunostintele corespunzatoare programei ECDL.a (ATIC)" asociatie membra a GEPIS. Asoctafla pentru Tehnologia lntorrnatisi !?i Comunica1ii. -' ~ Acest manual acopsra notiunile din modulul de Proeesare de text al programsi ECIDL a Editura Andreco Educational Grup va ureaza succes in lncercarea de cbtlnere perrnisului european de conducere a cornputerulul. din IRomani. Un candidat se poate prezenta 118. .arizarii ou modul de testare folosit.european de corduoere a cornputerunn.se' singur sau participand la un curs de lnstnnre organizat de un centru ECDL. Administrarea §1sxercltarea acestor drepturt S9 face excluslv prln ECDL ROMANIIA. 0 serie de exerc:itU necesare famili. Cu seest document se poate prezeota la ooce centru de testare din Romania sau din lume pentru a sustine exarnenele necesare obtinerii Perrnisulul european de conducere a computeruluL . P. Tn tcate ce:le trei cazuri lnsa acest manual va este mdispensebll.. pentru ca nu avef Permisul 'european de conoucere a cornouterului ».srmi:su'l european de oonducere a computerului orice candidat trebuie sa aehizitioneze un Card de' Aptitudinl ECDL de la oricare csotru de testare acreditat sau de ta ECDL 'ROMANIA. pentm ca.enta ECDL pentru Romania. Nu uita] cal in curand riscati « sa fiti tlra§. pe !li3. define lic. el ofera.ipe dreapta In cariera dvs.gatire organizata.

"..) !iii pagina alba pemru document. Office Word 2007 >- In functie de modul de configlurarel.ogr.apli'catiei Word Microsoft Wordl este lin procesor de text modern.-.~. InsBrt.'f. 1J~w . WttiLJU.2. In aces! caz.•. pe desktop peats exista 0 pictograma a proqrarnului Microsoft Offic.s ..a.. ce confine prlntre altsle: tab-utile specmce aplicafiei Off ice 2007 (Home. pe ecranul rnooitorulul apare imaginea specifica acesnn proqram.\.Lectla 1 Utili.. 1.zarea . raooarte. poate . sau sa rnodelaf. care' face psne din pachetul de proqrame Microsoft Office lmpreuna cu Microsoft E:xcel. ~. I In acest moment.: Avand aplicatia deschisa se apasa butonul Offlce ~i se a~.. Indiferent de veriantaadoptata.e Word. Deschiderea Posibilitati:· :r )0- unul document: existent Pentru a deschide un document existent sa poate alege una dintre urrnatoarele 'h..~'i""""''''''''. apare urmatoarsa tereastra de dialog' In care se spedfica locui unde este fi§ierull ce trebule deschis. ~~n .. .':~_~ : .eg. desene 1..Microsoft.(..Micr. .e optiunea Open (1Des'ch'idere)w Sa ....osoft Office . Deschiderea docurnentului se poate realiza prin una din urmatoarele metode: > printr-un dublu click pe ourneleftsierului '9 .apas81 cornbmatia de taste Clrl ~i 0'" If ~ II :=i t~i. . etc. Programul. '. v. ajuta sa realiiza~i docurnente. '.. :.QI!I r-.11 Desohide'rea aplioatiei Word Pentru a deschide aplicatia de procesare de text exista rnai rnulte posibilitati: y Din meniul Start .am.:.. printr-un dublu click pe aceasta iconitase poate porni aplicatla.. texts. Microsoft PowerPo~nt ~i Microsoft Access..Pr..r.:..

.. . Printr-un click pe eel do-rit se efeciueaza deschldorea lui...alIa Tipul docurnentutui Numel..:..i. r"ll·· · Se apasa pe butoriul Office ~i in partea dreapta a meniului derulant exista in ordinea folosirili ultimele f..mit-". i §i apot se descbids Fereastra Explorer ).lore. )- ApasatibuIonul Start: ..J il..j:> printr-un selectarea (Deschldere) dceurnentul fi§lerul dorit §i apasarea butonului Open De aiel alege~i celea un(J.. 10 "tv' 1 t'f!...r S6 kicatlzeaza documentul dorit printr-un click dublu pe numele lul .1~ ... ~ :' ror.ii..iN .N·.10 .. t I . J1J ~-."!....e documer1iu!ui . . in fereastra Exp. -:1'".MlI~~I.. ~~:.asa .$iere accesate..

acesta va deschi'de un document nou. • Pentru a crea un document pe baza unui sahlon (memo... - S~ Qi'bse-rva C:...---~~ V" .~..11.ch Windows (Comutare ferestre). in tao-ul View (V'izUlailiizar." Ele SUint 7mparti. pe nurnele fi:.. pentru a lucra document nou. Deschld'erea mal muttor documente Exista posibilmtat'ea de a avea mai rnutte documente deschise simultan. in functle de necesitatile ournneavoastra.. butonul !. ve~i putea vizuafiza ~i sabloanele disponibile pe Mlicl"losoft Office Online.te pe categoril.~1Cp~ ~Wrn~(:I~~l: ~ ~ ~ar.ane' iinls...ra continut. (~ablo..'i!l1. prima multor tntr-un curent f. etc. butonut Swit.ecaredata cand se lanseaza proqrarnul Word. • Pen~ru a crea un nou document 'gol alege~i optiunea IBlank document (Docu rnent necornpletat).' r·~<""~~· . Procedeul de deschldere este ace I. denumit temperer "Document 1" (aceasta denurnire va f tnlocuita la operatie de salvers a fi~~.a§.c>( Switch Windows.s (Taskber) sau In tab-ul Vilew '(Vlzualizar. ·e!lefiind suprapuss pe j ecran (asernanator unor foii suprapuse) '~iisemnalate ln bara de jo.e). scrisoare CV. nu este necesars Inchiderea documenfului deschis. w". erearea unui do. 11 . • Daca sunte] conectat la Internet..4. fiecare in propria sa fereastra. . ca §i eel din sectiunea antencera.nt nou De fffi. a.a.ieru'lui afisat in Taskbar sau . Trecerea de la un document la altul sa face prln click.<.e).lege~ioptlunea Installed Templat.3.mui nou docu ment Pe ecran va aparea tereastra New Document (Document nou) din care va puteti alege optiunea doritil: .es.talate) . ..3 §:i apasarea ta5tel~~Ctr'I+N dues la orearee I. asttel lncat.. (Comutare terestre).cume. fax.).iewlui). 1. 1~~t·l.at1ldlJ-1 din llsta ali!?ata. Proqrarnul Word permits deschicerea mai documents slmultan. :> Un document nou se poate crea prin apasarea butonului Office I ~'i alegerea optiuaii New (Nou).luI'ifQrt.f"'~ ~ I alle'g.

pe ecran apare caseta de Idialog Save As (Salva.sarea taste~oiCUI+S duce la sa:lvare.. (Qn~~rt Se observa ea ~.:i apa.ou .iunii New . Microsoft Word Document (N.Document Mi:crosoft Word).:> Alita posibillitate de ereare a unui document nou daca avef fereastra Explorer ceschisa este: cllick creacta tn directorul i'n care vre] sa ereaf docurnentul ~i apol aliegerea opt. unde se va salva doeumentul NLJrnele documentul'ui 12.5. Tlpul documentullui . Galea.lv.a u~U'idocument Dupa . 1.re ca) in care se stabileste calea unde S6 doreste a s.erea acestei optiuni. Pentru a salva un document aie'gl6 optiunea Save (Salvare).aleg. se apasa ibutonull Office ~' '~11 .ar'ea unul document word. Sa..e salva documentul ~i numele ca care este salvat acesta.

'f.txt) .a:zade regu:'la atunci cano fi§ierul a mai fast salvat anterior $i are deja un nume.. My NIltWllrio. s aivarea documente'l·or sub alt nume s. (Salvare ca) din rneniul derulant aparut la apasarea butonului f ·. etc. insa sub alt nume. pe ecran apare caseta de dialogl S..:~ ~~ . k!~". reeunoscut de once procesor de Text (. in fune-tie de neces itali:.Save As. se va folosI comanda Save As (Salv. Exista poslbllltatea salvarii unei copii a. Hyp'er Text Markup Langu:age (.6.terestrel Word..'8 ' .o~ .e. r. " I.Dupa salvarea unui document. In cazul in care oocumentul nu are nurne...i ~ 1 1"·. se salva copia docurnentclul.format care recunoaste doar textul dlntr-undocument.docx. un document word poate fi salvat sub alit format Cellemaii importante formate sunt: Rich Text Forma:t (. torrnatarlle. irnaqlnlle.t~ As (salvare cal in care se staoileste calea unde S6 doreste a..·-1 . l:ti'. Modificarile tacute se vor salva automat in acelasi fi. '~My ~ CCiITqJ~er I •. 1. Pentru aceasta se apeleaza flllnctta.rtf) ~ format universal. precurn §i noua denumlre a acestuia Calea unde va fl salvat documentul Dupa aleqerea acestel optiuni. deci I1U a rnai fest salvat anter'or.Qv. cocumentului curent.I!'pttoc~ .htm'l) . Noul nurne al documentulol De asernenea.. numele fi§ierului va f afi~at automat in bara de titlu e.format de pagina web 13 texte nu ~I .au in alt f ormat .. tabalele.are ca) din rnaniul derulant aparut la apasarea butonulul ..e t.~ier initial care a test deschis pentru editare. Extensia lrnplicita a fi~ierelbr Word este . Comanda Save permite salvarea in orlce moment a modifiearilor faGute asupra unui document ~i se ut~iliz.

la secnunea Save as type (Tip fi§i'er) sa preclzeaza formatul dorit..8. ceranc utilizatorului 0 confirmare privind salvarea modltlcarilor etectuate. §i Psntru a in-chide aplicafia.3.l~b partea de jos a menilului derulant.ord deschlsa pentru uttllzari ultcrioare se selecte. 1.i .~ Salvarea unul document sub alt format se realizeaza prin apasarea butonului . 1. tt'!~ .format sablon (un sablon reprezinta un tip special de document In care sa rnernoreaza at.VI'a:r.ire din Word) X E~jtJ. 14 .' si apelarea comenzii Save as (Salvare ca).pcate revem din ncu Tnrereastra aplicatiei apasand butonul No (Revoc.eaza 0 cas eta de dlaloq. In sltuatia tn care.format Dampalibil cu versiun i'ls' anterioare ale programullu:i '.qZ.7" lnchidere. Opsratia de salvare poate f abanconata ~i se. tnainte de Inchiderea documentului. proaramul W'ord a.s. a~j salvat ultirnele modificari etectuate. In caseta de dialog Save as (S..cornanda Close (lnchldere] din meniul derulant aparut la apasarea butonului La lnchiderea documentului. ~).alre).allvare ca).a documentului Pentru a inchide un document I!asand' apllcatla W.ord (Ie.'Template (. 0 alta optiune consta In din executarea unui dick pe butonul :~: din draapta sus a ferestrei.fi~. inchiderea apUcatie.do'c) . se apasa butonul ~~ se selecteaza Exit W.dQtx) . Gat $i diverse iorrnatari D'ocument §oi setari ale aeestuta) 'Word 97-:2003 Wo'rkbook (. atunci programul Word nu va rnai afisa nlci 0 fereastra.ttext."'.

...dimenslunii vizualizaril paginii se rea'lzeaza prin selectarea tab-ulul View (Vizualizare) §i apasarea butonului Zoom (Panoramar-e) ...ta~i apoi apasati ~~~~ttt~~~~...."~~*J~_...este cell mai toloss mod de vizualizare.. .~ .. •... 1. Aceasta func-tie s. _ Full Screen Reading (Citire fn ecren complet) arata documenWI pe tot ecranul rnonitorulul.. Functta He lp Daca nu ~tit~isa tolosif toate func~nle programului.. . tntr-un mod mai user de eitit de utilizator..'1:0... _ ..w.a.>. _ i reala a documentului creat.':::':tr:.rul vede marginile formatului ales (de' obicei forrnatul A4...1.implificat I Observatle: Ests de preterat ca atunci cand scrietl un document sa 'folositi vizuallzarea Print Layout (Aspect pagii:naimprimats).~~!:L~J!~L.• J. Help care va ajut@1.:.We'b Layout (Aspect pagina w$!b) arata docurnentul in format de pa:gin.: . __ X butonul S'ear.are aJ .a1izarii pagini'i Modifiicar'8'a..'.avea 00 imag1ine' cat ma! _ . in care utillizato..a....e-w (Vizualizare) putsfi vizuallza in diterite modurldocurnentul cu care lucrati: ~ Print Layout (Aspect pagina imprimataj .Draft (Cioma) prezinta docurnentul intr-un format s...rd) 58 mal poate act iva ~i prin apasarea tastei F1" apasarea butonulu:i "!"l d'.'~.w. _.w.en90 prezentare succinta a dooumentului.'. ..::.9. pentru a . eb" W _.p diverse situatii.e poate activa din prin l existent pe bara de instrumente...-.....""'. " :...~. Fereastra Word Help (Ajutor Wo. ~ •• ~""::: I ~~.... Pe ecran va aparea fereastra Word Hellp (Ajuto'ir Word).paginU Prin intermediul tab-ului Vi..Outline (Schita) of.~ 1.11 Functia de Imodifio~re a dimensiunii viizu. Modul de ati§... ~!I' "'~.. unei schite... ~-'. S8' deschlde urrnatoarea tereastra de dialog:: 15 .'h!U'h • P .' . tncepe cautarea. folosit la irnprirnarea docurnentului)._ .ch (Pornire 'caumare) pentru a ._~ ..J:l:.W. .l . lntroduceti ceea ce dori'i sa cautati in caseta d!9st'in.' "" ".".~. Word va puns la dispozitie functia... :q. ••.. . sub forma..

'J intuitiv.ect asupra marlrnl] male a paginili ~i a.a: daca dorif sa mcdltlcati cava legal de t'.One Page (0 pagina) _. Insert.Page Width (Latime pagina) _ potriveste latrmea pagi'nii in zona de vlzualizare dlsponibila !ii"j este utila.12 M'odificarre. Interfata este extrern de _. !?i atte optiunl: . afi§ieaza pagj:nain Ilntrr€gime:?i este utriil'a atunci cand paqinile dccamentului sunt prea lung!i pentru a fi aflsate complet in alte vizualizar! .bwhWQ r" Jli vizuallzarea unul document. unde veti gasi toate opf u n ile-dori'te. in exernplul nostru au fost selectate patru pagini. flecar'8' tab este structural In mal rnulte secfiuni.a.. Vre~i access tab-ut View (Vizualiaare). Ribbon reprezlnts 0 rnultltudine de butoane. La randul lui.ribbon"). 1.utorul lndicatorulul aflat in bara de state" o alta posibilitate rapida de rnod'tlcare a dlm. 16 . orqanizate pe grupuri~ logice (denumite tab-uri):' Horne.ensi:unii L~~G~ vizualizarii paqmu se IMPORTANT: Modi~~carileasupra dlmensiunf de vizualizare nu au niioi un fel de ef.?ior.Two Pages (Doua pagini) _ afiseaza alaturat doua pagini la latime complete In zona de vizualizare .. caracter.trumente Word 2007 ofera utileatorulul 0 noua interfata rturnita "panglicai" {.. Tab-ul Zoom (Panorarnare) ofer. . doriita (once rnarlme) Vizualizati pe mal multe pag:ini Vizualizarea pe ecran a rnai multor paQllnl se realizeaza prin selectarea CUI mousa-ul a nurnsrulul de pagiilli dorit.Alegeli direct drnenslunea dorHa exprimata procentual lntrcoucetl dumneavoastra p roc ente dirnensiunea l. View. atunci cand paqinile documentului sunt prea late pentru a fi afisate ccrnplet in alte vizuafizari realizeaza cu aj.a bare i de lns..

" ..:W''l(l r." 1 instrurrrente. pentru a reorcona butoanele din Quick Access Toobar. apare un semn de bifa. -..v..... ".: Ui')GO ~ ~ Prir':!t :r"r':!"!/~e-v:. ubi Add (Ad comenza donte.: • ~~.:... i.(" [ l .W~"]. -r Open it~Ji 5.'.o alia bara de instrurnente este Quick A. Eaeste locatlzata 111direapt:a butonului ·Offic'e.I.".:..}.rgelre) puteti aoula operatia." m. Daea ati adaugat din gre~ea.. .. tPentru cresterea spatiuha de lucru. DUJpa selectarsa d...lV~ Qo. W ) r _ '. .il{l: Pri:".~. exis.~. §i contine butoane pentru cele rnai uzuale comenzi ale proqrarnului Word.""" In cazul in cam comanda dorita nu sa a~la in lista derul.' ~ t. Aceasta bare de insnurneme poate fi particularizata prin adla. Ribbon in vlzualizarea nOirmailil j. In f'ereastraWord Opt~ons(OptiuniWord) vor fi afisate in partes stanga comenzlle disponibile...a..:. c'{H~. cu alutorul optiunii Remove (~te. "'pentru a adauga respeetfvul but-on lnlista din partea dreapta. . folosii:i ' partsa dreap~a a reresuet. In dreptuI. $PO.· RMO i i:- multe comenzl).ta posibfitatea mlnlmlzarll ribbon-ului. butoenelordeja existente In bara de ' .j 6. ~. . I'"" "'l""~"~"·.. sa apasa butonul ... .. • 17 .nta! se selectsaza opflunea MOf!l9 Commands (M!ai r : E·1l1~~: j r.. .ccess Toolbar (I~Clra de instruments de acces rapid).'.:... "r~mllW' iht:.. . Ct" ..la un buton.:. Acum se poate observa aparitia butonulul Borders and Shading (Bo[dur~ ~ii umbrire) in bara de acces rap:id. Pentru particularizarea acestel bare de lnstrumente.i' respectlv Oonfirmarea final·a a iQP~ful1ilOlr atese se reallzeaza apasand butonul OK. .I~bl~ "" _ De asemenea.~tL.."~"~.._ . sa apasa _utonu 1'\: -"au'gare.ugarea sau 9~ergeieadiverselor butoane. . Curtoilli~~QUi~~A~tTiO:OrD~t.T ~i se al"ege din lista derul!anta cornanda dorita.

.tU'lt il:!biac.l P.: ~D!INI(...:' .erUe optlum In tunctie de dorinte'le dumneaveastra.-~. IY... M" . .." Etio.~.r\1 Blit~~' ~r.~~ Ii..I~I..~..$..... . i>.vela'~" til!> m II>~ mQQ'l'''~'.a. !'" t<) . ~ ' numele utllizateruhri ~·"'¥co.. ~ i\lhMIl' Pute~] modif'ica~i anumite op~iunlj... slyl.!' ~ "" .."ow .<IfI~~.•••.: 'l'IW'll.....>bf-Ci: utlllzator] putetl rnodlflca I )c:r. " 18 . va deschide 0 tereastra de dialog dif. Pentru aceasta va trebui sa apelaf butonul Office .o 5i. apasarea butonulul =r din bara de instruments de acces rapid §i selsctarea optiunli Min'imizethe Riibbon. ..i r r. Sl\-o.. 'ClIon .- Minimlzarea se realizeaza pr. Ollt" t"". • •• !'III"".~. .' Optlons (Optiuni Word). . ~-'lf.!~j'1! CO'''l11a'' ~S.t.It'fi<..nite ale aplicatlei Word.. R...trn(l: IBlUr S '. a-e ~-"~-. ~Irl.v 14~W''I" . prin cornblnatia de taste C1rl §i F1 " ribbon-ulul 5e reaizeaza prin repetarea operatiilor de JrJj >-JlrE' !..lt~VI'!!'. >'"~<1\lf.fil~I' 1 • ~ QI.'!(le ~~fJ Beafisarea rnai sus. tl-~f-'ri~..-»..j l. predefi.j1' CI•• I!/P! (Nurne ~...'.! t"~J~llv~ "' .. Apelarea acestsi funt~ii.. "!I ).II 1!!i0..'I.ular ..l_~~i~. ). prln dublu clok pe numele tab-ului dorlt.oi apoi functta Word in care puteti modiiica Pop..~..'1 >~t I'!udlr.~\J-~ ~-.n " 1. sa optiurri.":...13 M'odifica. ~~.~ ~"t "unf 1i'f<':\N~~. '.'... ca de exemplu: namele utlllzatorulul.~.'It User name )\!¥.in mal multe metode: Op~n '» ).: ..~ • 'I<. Ot~.. la In tereasna sec1iunea j:.ct. "1MI'M... .rea o p tlunltc r de baza ale aplic"a'tieii . directorul implicit in care vor fi salvate documentele ~i alte ~ ..:: ..."." r~bl~ !::.. " •.~n~~ f. :. .<WI' ll. "..

.i!U1 C (ol' 1~~ ~m[ d~~lu J"tlltron S~rl!r.r.! locMtQn: II'""'C~:"::'. textul se lntroduce la nivel de paraqrat. apare a bara vertlcala care . seapasa V. care este pozitionata automat la inceputul documentului . Din acest moment. Pentru a sorie cu majuscule.... pentru a. .~.:7""~~~~:"'.1Introduoereatex1:u Iu. punctu! de insertie se Atunci cane se doreste introducerea unui !lOU paragraf. La deschiderea unui nou document. .d. Programul Word accepts doua moduri de introducers atune' cand modltloatl dimensiunea . III mod normal... in firnp ce cursorul poate fj deplasat oriunde.?~~!~r~~..j textulul. avsa secas atat Iia pagina utila.~:!'I. Punetul de lnsertie nu poate fi deplaeat decaf strict in lirnltele date de' supratata utila a eocumentului Word.. punctulde insertie se deplaseaza automat pe llnla urmatoare.d:-:-.. iar textul va fi aliniat corespunzator modelului de aliniere stabilit pentru paragraful curent. aW'l'~r itle~ fi..~-~rn-..t-:-~1-n9-:S' o-:~-~u-rn~-!tt~I\SI .t~t ~~~ni'~IlI~t fli·~loe..:r si ca ~tent~Jl!: Daca rand tasta .. tolosif la sfan.~iere) introduceii catea implicit~ in care donili sa salva1l fi§ie'rel~ s~v~ch~~.q-~. se apasa tasta Caps Lock sau se tine apasata tasta Shift._..> i on UjJ~~om!) YI~f TMl!>: . eopterea.clipeste". pe fntreaga supratata a terestrei de lucru Word.(iI oeplasa pe linia urmatoare.!:tY~.Enter exists posibllitatea docu mentului. caracterelor sa rnodificaf ~ intregul aspect al a unul text: 19 . denurnita punet de insertle. La sfar~itulintroducerli unei linii.in pagina Save {Sail/are}.!n~t~-..r(j'I<!ft.= Lectia . lntrooucerea textului in documentele Word reprezinta 0 operatie simpla..itul fiecarul tasta En1'e. utilizatorul poate Introduce textul dorlt prin simpla tastare acaracterelor.I§'te'rgerea GasJre & Inlccutre 2. bare sau alte terestre.atle me tocatlon iimplicUa ~~IJt\e ed~~fI!. mutarea ...2 tntroducaraa. la secflunea De'falut (Loc. Trsbuie tacuta distinctie clara intre punctul de inser~ie sl cursoru' rnouse-ului.. cat ~i la rnaniuri..

mai ales dupa 10 practice indelunqata de utilizare a pmgramulu i Word.g a ta caraeterele altamrrnerice §i speeiale care: se regas.J I llnie in joe.. Modlul Suprascri:ere .ata.esc pe tastatura. ). trecerea de la un mod de scrlere la altul. existent in pozitia omenta a purctului de insertie. un cuvant la stanca un euvant la dreapta Gtrl-lt 1 Ctrl+1 la tnceputul paraQramuluicurent curents la lnceoutul Ih:rulei curente un ecran mai sus sf.05 lEnd Home ta lPa_ge Up Paqe Down Ctrl « Home .ede·ge optiunea Word Opttons (OptiuniWord).scrlere sa rsallzeaza astlel: ss apass butonul~' ~i se . se face apasand suprascnere). constand "Indiferite sernne simple. aceasta modalitate de deplasare este destul de: des Lltiliz..2 I nt r Q d Uce re a slmb 0 tur H0 r. sa poate bita caseta Use the lnsert key to control overtype mode (Se foloseste fasta Insert pentru a controla modul In acest caz.textul introdus este lnserat in document lncepand din pozitla . car acteretor s.peciala Tntr-un text. textul nQU irnrodus va inlocLli textul deja. Tasta sau combinatia de taste De!plaseaz:a punctul un caracter la stanca de lnsertle I t un caracter la dreaota o llnie ln sus Q .penmru ~ncepatori. Dupa scrisrsa texlului. Modul lnserare .. se pot introduce ~i 0 serie de simbciurl. curenta a punetulul de inser~i.fara a pierde nimic din intormatia intrcdusa 2. Treeerea difol rnodul lnserare in modul Supra.deplasarea punctului de lnsertie cu ajutorul rnouse-ului prln lmermedlul barelor de detilare~ se aduce pe Beran :zona din document ln care S8 ooreste pozitionarea punctului deinserfie se pozi1ioneaza cursorul unde sa doreste plasarea punctului de insertie. Ctrl + End la lnceputul docurnentului la $[ars·itu'! dccurnentului 2.1.eti ~i altele. dupa care S6 efectueaza click stanga pe butonul mouse-ului ). in momentcl lansarll in execute a programul:ui Word~ modul de lucru curent este modui lnserare. punctul de insertie se poate depliasa ~n cadrul docurnentului fi·e utillizand rnouse-ul. . in pagina Advanced (Co'mp'lex)~ sa biteaza cas eta Use overtype mode (Se utUizeaza modul supraserlerel .an~itulliniei: uneeran mai i. pe IEtn. De' asernenea. anterior.g. Htere grece~tij diferite sa. f~eprin tolosirsa unor combina~ii de taste.in mod auto mat . mal ales . Pentru a lnsera un 20 . deplasarsa punctulul de inserfie utiil~zandtastatura Desi pare' pufin mal greoaie.e~. tasta Insert .

ritatii opera.4 Word permits anularea majo.viltoarele deschideri ale docurnentulei. $tergerea]. 2.smbo! se etsctueaza click In locul unde se d mserat acesta §i~ S6 apeleaza tab- ul lnsert (lnserare). comanda 8ymbol (Simbo~) 'S"~Pl:ll. In lac sa introducef data curenta de la tastaura. ' ' comenzi.3 Introd ucel'ea. Oalculatorol este dotet cu un ceas cere psstreaza evidenta datei ~i orei. cum ar f salvarea docurnentului sau Anul'. simbolurile pot fi torrnatate asemenea unui text normal. 21 . Una dintre eels mal trnportante aspects ale caracteristicii proprarnului Word 0 constituie pos'ib!litatea de anulare a rnai multor actiuni.e & time Data·· sa aetualizeze data Ia.. se alege optamea More Symbols (Mai mulle sirnboluri). dat'ei c91ilendia ri s tl ce proqrarnului Word Pentru a insera data sub forma unui camp. sa fie actuauzats permanent.a cu optiuni.caUy (Actualizare insera data Tn document. Apeland aceasta comanda $'e'descbtde 0 noua fereastr.area. (~nser~u'. Sa aleg'8 simbolul dorlt din lista derulata In cazul in care simbolul corn nu apare lnllsta derulama.. cum ar f lntroducerea tsxtelor. se activeaza cas eta Update automata). deplasarea. copierea t?i tcrrnatarsa textelor.ectueaza click pe butonul OK $i Word va .i refacerea c omenatlor tiparirea lui. nu nurnai a celei mai recente. ceea ce permite 2. Daca S8 doreste ca. data automat[i.Aceasta data poate fi lnserata sub forma de carro. se selecteaza tab-ul Insert (~ns!erare)" comal1daD~t.e:) slmbolurle vor fl Introduse Tn text Odata~ntroduse. putef cetermlna proqramul Word sa preia aceasta informatie de la calculator~i sa 0 insereze ~n document pentru dumneavoastra . Sa ef. nu pot fi anulate. Se selecteaza simbolul dorit ~i apoi prln apasarea butonuhr Insert.~iilorefec1uate.

:> Setectere« intregului text . los sau de los in sus.. apasa butonul Undo (A..a uUimei!operaJii . --_.5 Selectarea unui caracter .Nu putsf maroa textul decat numai intr-o singura dire'O~i'e. cuvant.ect (Selectare).:. cuvant S8 face cu ajutorul rnouse-ulul..als) sau prin apasarea sirnultana a tastelor etrl ~i A. ~inand apasat butonul din smanga 9ii deplasand cursorul mcuse-ulul peste caracterul sau cuvantul care se doreste a fi. Selectarea unui text sa r·eaUzeazain di. de sus in.-.. Functia Redo (Refacere). In rnulte situatii.. in rnornentul jn care se doreste .. Textul selectat va aparea scris pe un fundal '9rL sa ~[entia! . se mai poate realiza ~inand apasate tastele Shift si ~. optiunsa Select All (Selectare tot. -_ . care realizeaza se gase!§te tot Se observe anulate.raza~ paragraf sau a Se!lectalrea textului reprezinta 0 caractenstlce -esenflala a programel'or de prelucrare a textelor. (Porn ire). se poate real'iza §oi prin dublu click pe cuvantul respectiv ~ Setectere« une! ireze _ se realizeaza click pe traza respectiva tinand tasta Gtrll apasata -?i executano »- Selectsree unui para:graf .. e Iia dreapta Iia d stanga. Pentru a renunta la setecte trebuie sa dati un simpl:u click oriunde pe ecran. _... Selectsree unui ouvant _. in afar a textului sao orlntr-un trlplu click pe paragraful respecfiv. -- Selectarea." 1\-J..se realizeaza file prin1r-un dublu dick in partea stanga a paragratukrl. l:nlregului document f. S8 atlat in bara de acces rapid.S9 reallzeaza prin intermediul tab-ullui Home. ). 0 alta modalitate ar fi prin 22 . selectat.nulare) unei operatii. ca ~i apssarea tastelor CUI §i V rsalizeaza retacerea ultimei operaff 2.ferite m:oduri folcemd tastatura sau rnouse-ut. )Opusa funetllei Undo (Anulare) este munc~iaRedo (Heface. Se observe ca apssarea tastelor ~trl ~i Z realizeaza anulalre. de la stanqa la dreapta. Ibutonul Se. Cea mai sirnpla mocalltate de selectarea unui caracter. trebuie selectat textul inainte de a executa 0 comanda pentru caWord cunoasca textol cane urmeaza a fi moclficat.re) refacerea ultirnei operafii anulate.M in bara de aoces rapid. sau oricare dintre acestea C.) in functie de direcjiia_pe care a doriiti.

e'una din variantele de' mal [os: se folossste cornbinatia de taste Ctrl . dlupa care se opteaza pentru una din 2.pozitlonarea mouse-ului In parte a etsctuarea unui triplu click s. 2. S9 opteaza pentru una din urmatoarelevariante: sa foloseste cornblnatia de taste Ct~!.6 Copie. 'Iata ·t' se executa C·1'k' pe pICt o'g:rama . acesta poaie f repozitlonet sau copiat ill document.Ii CrJJt ~ a'~ -" In sec. Iolosind una din variamele prezentate mai sus! textul f~ind Cut .'ului Home ('Pornire) sa' executa Glick dreapta mouse sl din meniul contextual se alege cornanda w . Clipboardul este 0 rnernorie temporara tolosita I.a pastrarea pe termen scurt a cuviruelor. !ii C .(Decupare') readus din Clipboa.tanga a paginii" ln atara textului !?i Odata irrtrodus un text.elor mutatis sau copiate. Copierea sl rnutarea textului In difer~te parti ale documentutul sau chlar In documents dlf'erite este posibila datorit.~tergerea textului se r'eahzeaza prin apasarsa tastelor Backspace (~tergerea fac.:j V.aste (Llplre). Pentru a muta 'un text in a. Pernru a eopta un text in alta parte a documentului sau intra documents dite'rite. ~'li. fiind transterat in Cllipboard.l ~ . Proqramul Word puns ~adlspozftia uti1izatoru1ui ma~rnulte metoda dereallzare a acestor operatii.e doreste rnutat textul §i se alege comanda P.rd in document. textul este readus din C'lipboard III document in pozitla curenta a punctulul de lnsertle .. se selecteaza textul Gam se doreste rnutat. Apoi. se pozltioneaza rnouse-ul In locul unde $. imagini:lor sao diagram.)Ii: ~c oN 'J t~ anata In acest rnornenttextul selectat dispare de pe ecran.rea !jd! mutarea textutul urrnatoarele variante: s'e foloseste coroblnatia de taste Clrl.§l~ X . textul este copiat in Clipboard" ramanand tn continuare ~i pe ecran. dupa care. dupa care se ale'g. 't ~ ~~c" se executa click pe pictoqrarna c' aflata in sectiunea Clipboard a tab-ului Home (Pornlre) se executa click dreapta mouse ~i din rneniul contextual sa alege cornanda .lunea CI'Ip b oal'i. Apoi. 5e' selecteaza textul care S8 dorsste copiat. Copy (Copie're) In acest moment.d a t a b Ie . in orice moment a'i sesiunf de editare.lta parte a docurnentului sau trnre docurnente diferite. sa executa click pe plctoqrarna ~:ttj' in sectiunea Clipboard a tab-ului Home (IPornire) se executa click dreapta mouse §i din meniul contextual se alege cornanda Paste (Upire) In acest moment.a eX'istentei Clipboard-u1ui..andu~se spre stanqa sau prin aeasarea tastei lilelete (:~tergerea facandu-se spre dreapta) 23 . se pozttieneaza punctu'l de mserfie unde se dore!?te a fi copiat textut.7 Ster·g:erea textu lu i .

All (iiniocuire peste tot).).8 Gaisire §i inlocuire ) Gas. cautarea acestuia este dificila.. tastelor Ctrl §ii H. puteti repornl din nou csutarea prin apasarea butonului Fiind Next I(Urmatorul . Daca dimensiunea docurnentului este mare. Ea se apeleaza din tab-ul Home (Pornlre) sau prin Cuvantul pe care doriti s8-1 C8'lJ'tarti se introduce ln carnpul nurnit IFiind wham «()Ie cautat). 24 .Porn.e cuvant sau frazi Uneori putef avsa nsvole de un anumim cuvant sau propoziVe. iar III easeta iRepl:ace with (inl~. Word memoreaza operatiile de cautare din sesiunea cursnta intr-o lista derulanta aflat. se apasa butonul Replace.orul gas~t). se apasa butonul Find Next (Urmat.rea se realzeaza prln apasarea cutonului Replace (inlocuilre).a in partes dreapta a campului Find what (De eautat). in caseta Find what (De c. Pentru a declansa procesul de cautare..ocuire) se apeleaza din meniul Horne (.ire) sau prin apasarea » simultana a.ir.lutat) se introduce textul care va fi gasjit. Se va deschide urmatoarea fereastra de dla (Gas"ire.i. inl'ocui.e cu) se tasteaza textul care tl va inlocui. Se va dsschide urmatoarsa fereastra de di.ocuir. utilizatorul este anuntat prin i'ntermediul unui rnesaj de forma: lnllocuilre' cuvant sau traza in rnulte caz. Dupa lnlcccirea cuvarnului.2.i acest cuvant apare setectat. Pentru a: relua procesul de cautare se apasa din nou butonul Find Next (Urmatorul gasit). De fiecare data cano cuvantul cautat a tost 'g'8sit.uri este necesara Inlocuirea cuvanfulul g.gisit). csutarea este intr'ewpta :.· ' In cazul in care textul cautat nu apare tn document. De aceea Word ne pune la dispoznie funcfia find apasarea slmuhana a tastelor etrll §iIi F'. Dac~ se doreste inloculrea automata in intnegl documsntul.asi:tou un alt cuvant Functia Replaoe (inJ.

TipUI Fontulul Stilu! fontu!ui Oimensi. fie in arnoele cazuri.Fo·nnataretex:t. Forma~alrea.n. Aceasta operatle poarta denumirea de formatarea u. Op~iunile legate de formatarea textului se gasesc in tab-ul Hlom. +a:rEl~C ..stil:ul §i dimensiunea acsstuia. textul va trebui selectat.3 " - Formatalre I! ~ IPar. forrnatare. 3.Daca orlee textlntrodus Tntr-un document pcate primi 0< serie de caractensticl de serlere cafe sa permita punerea lui tn evideril\8. caracteristicile stabilite prin opsrata de tormatare davin active pentru textul care se introduce in continuare. lnaintea operatlel de nu a 108t selectat anterior un text.0 asupra mal multor caractere consecutive. sectamea Font Prin apasarea butonului !N din dreapta j08 al seC'iiuni.1 • c Le!ctia .i Fontl sa acceseaza fe-reastraFont: Fereasna de di'a~ogIFont "rn prima parte $Ie' poate modlflca tipul de font .unea Fontului .uitext.e(IPorniire).agraf (I) F"0 rim a. 1 tontuU rilo. doar printr-un simplu dick pe optiunea dorita.r_.25 .poats f'iaplicatsfie asopra unui singur earacter.!o_ .

~iltitJ~~~i.r:·~'ifik~tr!( Pentru a a'lege 0 culoare speciala va trebui sa da~i click pe meniul cerulant Fo. Efeetele mai importante sunt: Superscript (Exponent) care serie textul selsctat ca exponent ~'i Subscript (Indice) ee scrie textul selectat ca indies. Toate modificar'ile efectuate sa observa lnfereastra din [osul ferestre:l numita Preview (Exami..agI8'\ii negre din partea oreapta in sus.. " in fersastra de dialog Fan.nt color (Culoare font) ce ceschide 0 paleta de culori din care se poate aleQ'e 0 culoare pentru font.Rtf~~r:" -.ace definitive modific8lrUe.. putef opta pentru a 0 realiza apasand pe butonul More Colors (Mai rnulte culori). Hidden (Ascuns) care face ca textul seiectat sa devina ascuns $1 All caps (Doar majuscule) care transtorrna toate caracterele in litera mare . 1 (none) 6!. rna apar ~i efeete ce pot fi activate prin marcarea acestora printr-un simplu dick.nare). Fiecare erect selectat va fi atribuit doar textului sel. Pentru a f. stilul sau culoarea de subliniere a cuvlntslor solutia se gasle§te in me:niu! derulant Font color (Culoare 1ont)1 sau Underline Sty. Shadow (Umbra) ce iii of'era textului selectat 0 uscara umbra..· lntensitatea culorii S9 modihca prin deplasarea s.ectat. va trebui apasata tasta OK.II •• (Culorii).e (SUI subliin. sau in [cs dupe cum doriti.Daca vretis8 modif~:cati culoarea tontulut.·~ t:ol""s • . in acest camp textul apare exact Gum arata dupa etectuarea modltlcarl i. Strikethrough (taier:e text cu 0 tmie) care taie textul prin mijloc cu I) llnle.. In caz contrar aoasarea tastel Cancel (R:evocare) va lasa textul asa cum era. Culoarea pe care' 0 doriti se poate obtine prin cepl asarea crucii albe in fsreasira Colors (Cullori). 26 . Daca totusi nu sunteti rnulturnit de culorile prezentate ~i vreti 0 nuanta specials.lrw~. Aid va putef erea orlce culoare doriti prin combinarea unor culorl.i~r~). Se va deschkie fereastra COllars < .

.E sau prin apasarea smultana a tastelor CI:rl+I . a subltma textull ve1i aleg1e' optiunea Underline (Subliniiere).a in silabe (HyphenaUonr) Dacal un Guvant nu mai inc ape Tn rand.sIP.eare ~. alege1i caracterele dorite din rneniurile derulante existente Word pune la dispozjtla utilizatorului 0 caractensfica de evidentiere ce poate fi fiQlosita slrnllar GU 0 carioca de tip marker.. Conversia unui text de la un tip de caractere I:a altul s.ii) . se efecuieaza click pe sageata atasata butonului aflat in sectiunea Font.e euvant cu majiuscull.!. sau prtn apasarea s~multana a. cat ~i cu litere mici (minuscule).. Din lista derulanta.rl+B .(Pornire) ~i .a a prirnului cuvant dintr-o propozitie lOGGLE.(:ASE .ilr'tire. Daca doriti ca un cuvant sa fie despartit d ln silabe putef aleqe una dln urmatoarele doua metode: 27 ...e 'Each WOI(I maluscuta prlrna Ilite-r.converteste rnaiusculele in minuscule ~.ebui aleasa optiunea Bold (Aldin) prin apasarea butonului B".e'poate realiza in mice moment prin selectarea textului dorit :~j apoi .fiecarui euvant in majuscula • tOGGLE cASE (cAZ... 3.converteste toate caracterele Tnrnaiuscule • Cap. se selecteaza textul dorit. cl oblige. s.. In timp de fond Insearnna culoare de evidentlere. Word nu desparte automat cuvlntele 1n silabe. pentru: a scrle mal .l.~.ege din paleta de culori eutoarea dorita. Acest instrument este utll la editarea textelor pe ecran.aJi. Pentru a evident~a un text (sau a apliea un fond textului re~peGtiv).a treaca pe randiul urrnator. apasanc ~: butonul "1: : sau prin apasarea sirnultana a tastelor Ctrl .PPERCASf alegeti optiunea dorita. acestuia. AsHel.Each Word (Fi. a tabului Home .ntuluii ap:asati butonul at sohimba fontul sau dlmenslunea r. ten~ie!H Nu 'facetij confuzie Intra font !?i tondll Fontul se refera la caracterele textulul. Putef economisi timp facand aceste lucrurl prin int'srmediul butoanelor prezente la sectiu nea Font.o:zitie) .. .~ dlUP'8 caz) Aa~ din sectiunea Font. I Sentenoe case (Cat 'prop.a a. U.converteste prima l'iter. a schimba culoarea fo. cOMUTARE) .tastelor Ct. a scrie in~nat se va aleqe optiunea ItaUc (curslv) prin apasarea btnonului . curson . permitand atraqerea aten~iiei ciitItorului asupra anumitor blocuri de text.Orice text poate fil introdus atat cu liitere rnari (majuscule)..ital:ize . I ~owercase (mlrarscule) ~ convertsste teats earacterele in minuscule I UPPERCASE (MA.2 De.i iinvers .cooverteste in ~p'tallz.. aR8sarea butanului Change Case (Modifi.JUSCULE) ..ecar.ilngro~at va tr.59 ..

ed) butonul !~ sau combinatia de taste Ctlrl §i J 28 . EXEMPILU exemplu de despartire in sl- labe >- Despartirea: automata in si/abe . care of era paraqratelor 0 margine stanga aliniata ~i ..J~~ Aliniere.a:ragraf) §. ~~rilp._ cu ajutorul funlC'tiei Hyphenation (Despar1.iaJog Pentru a despar] cuvlntele in timpull introducerii textului va trebui actlvata optiunea Automaticallly hyphenate document (Despat1Jre automata in sllabe in 1ocument).butonul sau .sa ceoarece 3. . apelat' tab-ul Home (Pomlre).3.0 marqlne dreapta zimtuita._ eomblnatia de taste Ctrtl §i E a ~=~ i~ B .h:: .ire in siifabe) existents in tab-ul Page Layout (Aspect pagina).butonull sau comblnatia de taste Ctrl :!}i l _ Alinierea centrat _.st~mga.e d.i apoi a~egeli optiunea dorita .graph (P. ..rmatarea Paragra. se selecteaza optiunea Hypenation Options (Opttunii despar1. ~ Alinierea la stanpa . nu este necesara selectarea lui prealabila.:. Dacal insal se ooreste alinierea mai multor paraqrals sirnultan. dupa care se efectueaza click pe alinierea dorita.rea se refers la modul in care' sunt arnplasate ma. Caseta Hyphenation zone (Zona de despartire mnsiil. De re'gulla" al'inieri:le eentrata sau la dreapta se 10108esc pentru' titluri ~i pemru alte llnii de' text scurte.. Se peats arnplasa punctul de lnsertle oriunde in paraqrat. unde textul trebuie despartit. ce des9~ urm ".fereastf~ d.~~ - Alinierea stanqa-dreapta (justifi. Pentru alinierea textullui. Ocazlonal.abe) arata distanta de la marginea .dr. este necesara selectarea lor in prealabik p . . Fo.eapta a docurnenfulul.ire in sllabe).rginile din dreapta $~stanqa ale paralgrafului In raport CUImarginile paginii. Daca se rnodifica alinierea unui singlur paraqraf. este necesara afinierea paraqrafelor In raport CIJ arnbele margini ale paginii. Din llsta derulanta asociata butooulut.a introducef dumneavoastra a Iliniuta despartitoare. Word foloseste alinlerea la . Despfuf1rea manuala . sectiur1ea 'p'ara. sectiunea Page Setup (Initiializ:are pagina)..::..telo'r (I) A'linie.a ta dreapta- butonul lsau cornbinatia de taste Ctril ~i R ~~J. In mod prestab'It. Este recornandat avetl variante diferit'e cu zonele de despanlre modul in care va aperea texul nu este anticipat u~or..cand va trebui ca in loeul in care doritli sa se efectueze dsspartirea in sllabe s.

.. ..N-N ~ -:::.:~ . :::::~:~YrN'~~:::..:. ..5 lines).egeti optlunlle At I'east. ~_"fI'''_ ~ La stanga Lio.....~'I.Alinierea paraglrafelor se poate realize §'j prin apasarea butonului J'i.. la introducerea unul text Tntr-un liniile sent spatiate la un rand..:.. 'VY'!I''I!'I!'i.(.. N. De asernenea.i:.5 randuri (1.. I.~~ "_.HN ~ .e de alinieri ale t:extul'ui: ~. I..... '.-.~.J w..e.."._.t..:. .·Y_ ::.---.-. .rf2:~:~~~c~~ ~ .c!...U"..... 'h...ainte) ~. .- .~~~..i.nto"i'iYY.:..¥.._ .i"'""'o?O~ . "" y.....~~~:t'~ .a!ph (Para'gll'ai).:. ..._ .'J '''.._~_""".. ~~~~ csntrat ~i Justifi...ed (stanga.. Oricand se peats 1Mu[.Io:..~~ W'...~-.t~.¥o.... optiunile legate de' spatierea 4 I .::.~ __ .... .iY'..~~~ _NfNY'r/. ~ .:t~'=j'~~:.:-~-.ft' "'.1.{·i'f" ~:=:..... ..Hf'oi'!! ....1 After (Du:pa)' Pentru sirnplitlcare.IfN'Y' ...M "~. ~!!~~tt 29 ..~~.'¥.y. la dous nlnduri (double) .. Daca aii...... se poate stabi:li spatiiul dintre doua pareqrate la sectiiuniJ.."~_...~~: f¥i'o. ...~ ~ "":'.poYnHoM.. Exactly.!.N"iI'~'~ Mw. ~ dreapta) Exempl. la dteapta.aciing (S._~':'....~':"'_~~..-:::...:/.:.. ce deschide urmatoarea tereastra de dialog':: Alege!~tipull de alnlers: la stanga...tiple . .. Multipl'8 (Cel putn. nNV"'o'Io <i''"'"'. -~. Ea po ate fi lid! un rand (S~ngle)..(wm..5 line~ spatiere corespunzatoare...i'\....~~"'=:..tf1...~~~~"'C~to: rI·Wtt...¥ ...1 £l Slngle moditica distanta d intre coua rand uri pentru a.w. la 1.spacing: ' Centrat in La dreapta Justified mod normal...f~=. Def nirea spatlerf dintre randuri Dowbt~ sle reafizeaza prin utilizarea meniului derulant Line Sp. obtine 0 1..:..ere).f'WYWV~"i!V.pa..o"MHM~iI''!..j. ·~AA.A....eBefore (in. . .: ..----"""~ rw'_.~ __ ~.fW\"""~WN'''t. din dreapta jos a sectiunii Parag~r. -2] ' document.... exact... muUipla) va trebui sa adauqati date in carnpulAt (La).-_..J...":A~.'if¥h.':... J::~'l..!!<101!!"_.

realizeaza Indentarea ~n1mgluluiparaoref la pozltia anterioara de tabulare alta metoda ds lndentare impl:fca utllizareaelementelor .. in pag'ina Indents and spaci'n.~.e). iar pemru crearea unei indentari a. in dreptul casetei lndentation (lndentare) se stablleste valoarea cu care se face indemarea spre stanga sau spre dreapta a linii'lor para.lei. doeumentulul.ciall (Speci. R~lle.gl"aflJ Iui._ ~ realizeaza lntregullJi paracraf la pozitia urrnatoare de tabulate Elementele rig~el SUInt urrnatoarele: Indentarea prime: linii din paragraf Diferste tipuri tabu latori de int:rcgului paragraf ccenrarea randurilo:r din la stanga exceptia 30 .gralel'or l. p'a. I~ ~ r~o .e~ (Riighi).~. dindreapta sau la ambele margini.ragli'afel'Dr Indentarea unul paragr:'af reprezinta Introduce-rea textulul paragratului spre interior. lndentarea unui paragraf poa.a a i~..4 Indentarea toate ..e~indenmeaza existent Tn sectlunea .raph (Paraglraf). rapida poate fi obtinuta ~i prin utllizarea indentarea butoanelor .inie a unui paragraf sau 0 indentare "agatal€(" car..Iiniile paraqrafulu. poate fi oreata 0 indenfate de prima linie care indenteaza doar prima l.(j.e) si se bifeaza le. . u1in parte~a~e su~a documen~ulU'i va 'iM:.i. ca~eta IRUlI.Ii spatiere).IA).r paraqrafelor pot 11 stabiUte ~i CIJ ajutorul butonului Parag:r'aph (Paragra'f) a tab-ului Horne (Po. o lndentare .te fi reallzata tot din fereastra Pa. De asemenea.rag. aparea 0 IiInl:e gradata) asemanator ~1 tn parte a stang.. Se apeleaza tab-ul View (V. 3.ga"tate. in afara de prima.j-. Programul Word permlte mdentarea para...zuall:izar.g Undentare. Penlru a crea 0 Indemare de prima linie" sa selecteaza opuunea First line (Prilma linie) din caseta derulanta Spe.se selecteazaopfiunea Hanog1ing (Aga~t).rnir.a marginea din slang a. • rig.

vor f afisate 0 seri de sirnboluri: .3. este prin apasarea butonulu fi· dil! dreaptajos a sec)iun1i Paraglf. pentru a vedea numarul de Iinii alba dintre doua paragrafe sau pentru a conftrma tndentarea unui paragra.de tabulator precum .alta po..sibUitate de hrcru cu tabulator. $t.. )- l4J .e·detL Daca dori] caaceste spafii. ". Pentru ca textul sa se alinieze exact la pozitia tabulatorului. Tabufatorul de afiniere la dreapta tabulator.' - . Sa poate utiliza acest buton pentru a verlfica daca s-a tastat un spatiu suplirnerrtar intra doua cuvlnte.. torrnatari. Tebuletoru. para.. in document . apssa butonul Sho. ).graJe lntregi ascunse. ..textul se aliniaza Inainte de punctel zcdmal la stanqa. iar dupa punctul zecimal S9 aliniaza la oreapta.5 Fo·lo·si'r'ea §d seta!rea tabutate ).w . Dupa apasarea acestui buton in document vor f afisate pe ecran loca~:iHeunde utillizatorul a. Fixarea Tabulatoriler Sa apasa pe butonu din coltul stanga sus. Tabulatorul de aJiniene /a centru textul este centrat tin. o .aph (iPalragraf)" In tereastra Para'graph (ParaIQlraf) apasa~i butonul Tabs (Tabulatorf).Hide (Af:i~alre~ Ascundere) existent In sectiunea Paragraph (Paragraf) a tab-ului Horne (!Porn ire}. Aceasta optiune deschkie fereastra de dialog Tabs (Tabuletorl).liniere Ja stanga rtl or introdus de la stanqa la dreapta - lrcepand de la tabulator. pentru a se actlva tipul de tabulator corit.ergerea unui tabulator se reallzeaza trag-and acest apasa tasta Tab..geata pentru a indica locul unde s-a apasat tasta Tab 3·1 la apasarea butonului 1.$terge':r·ea Tabulatori 110'1' tabulator oriunde in arara rlilglei.and cont de pozitia sa aliniaza la dreapta :. S8 » An~area/ascunderea caracterelor netiparibile. In care puteti stabi1li tipul . pe care nu Ie v.~ilpasul acestuia.. pam-egrefesa devi:na vizibile puteti. apasat tasta spatiu sau Enter sau Tab. formatan.word toloseste un punct pemru a indica loculi unde s-a apasat tasta spatiu word toloseste 0 sa.. Uneorl in document pot exista spatii.texml pana la Tabulatorul eeperetonttzecimei ~. Yeti constata flxarea pe riglla a tabulatorulul. de a.--. dupa care se executa click pe rigls in I:QclIl in care se doreste pozi~io'nat tabu latorul. tabulatoruiui II]-textuleste I .f folosind tasta Tab... Dupa apasarea butonulul OK.

asttel tneat in lee sa folosi~. etc . dirnensiune.l'mata.. _ r rapid nou). ape i se executa click dreapta pe aces! text. Pentru a reallza o lntrerupere de llnie va trebui s. tn pri mul rand se tormateazs textul dorn.es (Stiluri} §i sa cauta stilul do.. culoare..eria de stiiluri! se apasa pe butonul dreapta [os a sectiunii Styil. if. de stilurl.. .vol" apal"eal" semntt· carearata' locull'unde' exi sta'un" paragt'lQ f. aftat in 32 . Dupa apasarea butonului OK.--- Uneori aVleti nevoie de a scrie linH de dimensjunl reduse (ca de exsrnplu atune] ' .o 31"S "II='..nt· ~i·101.I" •• . ~n: locum.i tasta Enter puteti. . cQl"e·exidQ"~fIII'agrafe·vC!!·tr~bl. introduce 0 Intrerupere de linie (nne brea1k).._ word toloseste sirnbolul Sf pentru a indica Iocul unde s~a apasat tasta Enter +-" .Save seleetlon as a New Quick Style (S..a:rula se defmeste nurnele stllului..docunumt.word folose~t:e simbolul intrerupere de linie pentru a: iindica locul unde $-'a lnserat . lndentare chenare.g-l'o. aro.. Ele' apar In document sub forma: .111-'1\1' p d . Din meniul derulant aparut. caruia ) i se atribuls un nurne §i care.ife·Q\IIeti'. Hevenirea la forma initiala a documentului sa realizeaza apasand din nou butonul cano scrief 0 poezie).a dati un dick in locul unde doriti sa apara lntreruperea ~i sa apasali tastele Shiil Enter" -..g. se alege' optrunea Styles (StUulI'i) .ii·$ij'''iI'a1iQti:·:butonlul' . existentse AaBbCcl 'AaBbC ~ t' i Dace sfilul cautat nu sa ragase~te' In gal.6. S8 constata aparltia stilului nou creat in gal'eriiade stilur1.Gfol.: vedeC)' Qit~·. qJ f/j ~!.. ·existeil'lt·pe·bara·ae· menillri. . aliniere. Stilluri Bf] .alvare selectls cal stil ~ . poate fi apllcat oricarui paraqraf aJ dceumentului.alege sfilul dorit din glaleria Aplicarea unui 5t!1 deja.:>.. dupa definire..i Aceste lntreruperi de linie tn mod normal nu sunt vizibile in document! dar daca vreti ." D1.Ipo: a:pasare!l:' aeefirui· bl!fton·lin.l· 0. " :> -+ Pentl"ll. _(Afi§are/A~c::unde're) 3. In Iereastra de dlialog ap._JI de tormatare a paragli'afe~ar Ull stil de paraqrat reprezinta un ansarnblu de pararnefri oe caractertaeaza un paragraf (font. sa vedeti daca In document exista lntreruperl de linie putef apasa butorul Sho'w/Hide .·PQ!"G. spatiere.. reallzeaza asttel: SI! selecteaza textul dorit ~i din sectiunea Styles (5Ii~luri) a tab-ulul Home (Pornire) se . Pentru a crea un snI nou.1. ·:t.rlitin aceasta 'Iista.

$'e introduc diferite pentru a se rernarca rnai user an um it... .. . ~ - .... __ .... d\'j" .'~'~':" '".. ......QtMei< pentru Formatarea pa:r. 1~~!lW'of"....3 Da. 1.__ II 1 v .. selectatl textul a can.. . 'JI-.. ....a apliica~i acelasi format mai rnultor cuvinte dtn dife:rite pat1i aile docurnentului.1' . . sa selectsaza textul a carui elemente deformatare dorim sa Ie coplern si se apasa ~ ... .. slrnbolari )- .. .!".~ ... -~ ......... se realizeazs (Marcatori) din sectiunea 1l1o~": .J -.ati term i nat.""" ~..W..grafu1Iuii (II) Lectia ._ i . ( Tipur'il. butonu' Se selscteaza textull csruia i se va apllca tormatarea..1.. Nurnerotarea se Tace automat.. sau a literelor.Ianga. r -I .... -! ._-..•::.)Pemru a copra elernentels de torrnatare ale unui paraqrat. citre arabs sau romane.fPrl~tPjfWj~~.. din tao-u' Horne (IP.e de rnarcatorl sunt: BuHeted (cu rnarcatori) .agrafele din document cu aiutorul cifrelor arabe.1 -_ .. executa] dublu click pe butonul .III-7i - I.ornire).. .J !. ~ ~. ...': ~ sa contina acelasi format. Daca dori1i $.t.. _ . __ c... 1. ! Numbered (sch:ila numerotata) ~ ofera posibilitatea de a ordona par.... ••••• : oI.!-"""\ . care S€ afh3 irnaqinea unei pensule..:fEfI~t~~'iapol §i ..e paraqrate. . t.8. 11/. $.. lntr-o secventa crescstoare care poate lncepe de la 0 anurnita valoare..__ .. cornblnatil de llitere §i clfrs).ca dori] . ormat P.... Cand .! i ~. 6..1.~ ~.. lndicatorul rnouse-ulul se transtorrna intr-un cursor CUi forma de bare .i?-~r'~~1:0 ' - I selectati cuvintele care doriti . dupa care se elibereaza butonul rnouse-uul.... - . ~~~'f... ~.. __ t.lj elernente de tormatare doriti sa Ie...graph (Paragraf) ell ajutorul butoanelor BuUets Ni' ~i Numbe'tingl (Nume:rotare) . _ 1.~ .. Aplicarea sau $tergerea marcatorllor . apasaf butonul " deselectare. IProgramu'l WOlrd permits iolosirea rna.".__--~ modifica~i tipul marcatorilor..i rnuhor modele de nurnerotare (lltere.copiati.. ---... 'i..l. Para...._.. .".> 4 Ev:id:enlierea elernentejor dintr-o listafolosind numere sau marcaje de lista reprezlnta 0 modalitate excelenta de prezentare clara a lntormatlei.. apasat'i pe sageata aterenta butonului Bullets (Marcatori) sl aleqetiforma dorlta din lista derulanta. 'f~rnr~t." ..

af.pUca pentru) se alege opfhmea.Cul.o. Daca vreti sa. 34 .1I.alizata ~i prin tncadraree IU!~ trntr-un chenar §:i prin crearea unui efect de [umbra.egle' fipul de' chenar dorit in lista Stylle' (StU) sa poate a'lege stilul bordurf din !ista derlJlal1ta Col.s pe una.de chenar dorit DIll llsta derulanta sa.s apasa~i butonul Borders (Bo!rduri) H~i" d.chenarul s.a fie trasat 1'n ]UWII Intn~.rduri §Ii urnbrlre): Aici cum . . Oonturarea poate f facllt. trei sal! pie. . va trsbul selectaf rnai 1ntai textu: pe care dorif s. Sa' deschids fereastra de dialog Botders and S.chenarul sa fie trasat doar in jurul textului selectat sau " P'aragraph (Paragraf) .ept.unghiu!ui ce inconjoara paraoraful.toate laturjle dr. • Te.eviden~a at unui p.n.!it. Linia de contur ocate avea 0 anumlta girosime §:Iculoare. ooua. adaugati anumilte borduri unor porti!uni die text.xt . se seleeteaza paragraful: respectv.in sectiunea Paragraph (Paragraf).aragraf mal poate fi: re.\ vedef va chenarnl Din aceastatereastra pute~i alege una din urrnatoarsle optiuni: la rubrica Setting (Setare) sa .i paragraf.al. la sectlunea Setting (Setaire) se selecteeza None (Niici una).or (.oar'e) se selecteaza culoarea bordurli din HstaWidth (Ultima) se alege qroslrnea Hniei de contur din lista Apply to (Sa a.ading (B. se allege op'tiunea Borders and S:hadi'ng (Bordu:ri ~i umbrlre) dinlista derulanta.alege t~pul Pentru optluni suplimentare. Daca 5e doreste ellrninarea cbenarelor Ull1uii paragr. in fiLa Borders (Bordurii).~gulu.Punerea in .a III incadraf §i apoi s.

3 lmpar!'irea documentului in sectiuni Si este utill~i mai ates in lmpartirea dccumentului in secfluni este optionala condftiile in care exiSa<3diferen~ieri intre pa.e' va 81legle Who.age tnsert 1i .cUlment. Pentru a apllica diverse etecte de umbra linmor de contur. 4.i19~.ctieo-f't -I'l tilt lfI. Pentru a adauga un chenar intregu'lui document.J s. Din lista derulants.: ~:e-ctt()n on the n::xt od-d-numberred pllg"".~i:rnodelul de umbrire.ly to (Se aplica pentru) s.'n care se stabileste cuJoarea . Dupa alegerea optiunilor legate de stilul. din -fereastra Borders. (Do'cument 'intreg). culoarea §i grosimea chenarului. - . pagina).ectiM blell. zona Section breaks (Sfar'iituri de sectiurne) permits urmatoarele patru variante de inserare a unui caracter iYen P'agt' ]ns~rt a sed.e nev.lIrtbl!fed !)age.a sectlune.d [P.~drol1 bl'tak ~l1d start-til". Crearea un. tot din tereastra Borders and Shading (Bord'Uri §i umbrire) se selecteaza toaia Shading (Umbrire) . .I'e Do. din m.ext 'e'J-'!n-m. cornenzil ..Breaks (1n:treruperi) aflata In tab-ul Pa'ge Layout (Aspeot pagin.and Shading (Borduri $i urnbrlre) se apeleaza eticheta Page Border (Borduri de pa. in momentul crearll unui nou document. ne~f sectfcrnon·t!u same P.gini din punct de vedere al caracteristicllor._ . el a singur.eniul derulant App. and start th..and ~-t_"rtth~ new se.a)~ sectiunea P'age Setup (Initializare ~r::r~~i? are Tn mod automat: i~~ ~ CIDlUnlKlus: !n~crt .hon br"OlI1.gina). O OQ. 35 .ei nol sectiuni se reallzeaza cu ajuto~ul..

Pentru a introduce un antet sau un subsoil.noua sscflune este generata odata cu lnceputul unsl noi pagini imp.:J [I ~~. aleqerea ...e reallza executand dick pe ea $i apasand tasta Delete sau Backspace. eornanda Pag.4Introducerea Un antet sau un subsol de pagina reprezlnta 0 zona de document care poate confine o informati.Continuous (cont:inuu) .ere.gi.a:re . Aceasts ilnforma. Header (Antet) antet). iar din lista derulantaall.reallzeaza salltuf automat la Q noua pagiina pentru 0..Hide (Afi!1are .noua sectiune ests generata. coats GU lnceputul unei noi pagini pare Pentru vizualizarea sa!t!:'rilor la 0 noua sectluns. localizata in afara pagin. Word.cunder.As.-1 .ge (pagina par. apelati tab-ul Insert (lnserare).rea subsolului.(Palragraf) a tab-ulu Home (Pornira).Odd pag.Next p.ec!iune este generata pe aceeasi paglina . sig'la tirmei)..ina sa poat. Saltul la 0 no us.l subsotului 9i va afi.noua $. • • I . ea fiind introdusa 0 singiura data. docurnentului.zuaUzari.it die seetlune).onta~e intrerupte care contine textul Pa.e) existent in sectiunea Paragraph .. noua secnone .. 4·.ina). in celelalte vi.r!Iz. butonul .ge Break (Sf. \~.. pa. ~~~r.ege'ti optiunea 'Edit Header (Ed~tare Dupa.e (pagina impar. in timp ce partea inferioara perrnhe defi:ni. antetul l?i subsolul nu sunt vlzioile. lnserarea rapida a unei lntreruperl de pagi.~.Even pa..\ie va f repetata automat pe flscare anretutut $1 a sub so luf ul pagiina in parts.a.age (pa'Qlina urmatoare) .". - Antetul sste vizibil nurnal daca documentul este vizuahzat sub aspectul Page Layout (Aspect pagini 'im'Priimanti). acestsl oPtiuni. in partea de sus a paginii apare 0. acestel intrerupen de pag.:..a) . se apasa butonul Show .e text sau grafica (titlul. lncadrata ce prezlnta poziti. Partea superioara a terestrei sa retera ~a detlnirea ametulul.special care sa marcheze inceputul unei nol sec~~U'ni: .na este reprezentat sub formaunei lini'i orizontale lntrerupte care contine textul seetlon Brea'k (Sfar§. numele autorulul.e Break (int1rerupere de pag!ina) :¥de~t• Intreruperea de pa9ina este reprezentata sub forma unei IIniii o.a) . sectiune ..na (echlvalennn tntroducern unel noi seetluni Incepand CU pagina urrnatoare) sa realizeaza din tab-u' 'Insert (tnserare). vaactiva automat reqlunea ametulul ~.~atab-ul Design (Prnleet) desflnat lucrului per~tnJ antete ~'~suosoturt.iii utile. .ar~itde pag. La generarea entetululsl sucsolulul.8 antetului. $~errg.

(Fo:rmatare numere de pagiina).~ ~.~~. w )- Pentru inserar6'a numarului de pagina sa apasa but:onul ~ N~~~~r~ ~ . Textul diin document apare scns cu gri in fundall :.r'lrn"t Pag~ ~JU!flI:li!'~' nurnerctarea paginilor unui document...r. se foloseste tab-ul lnsert (lnserare).aginii.ag.~ : ?a9le "1.<eo Butoansle pentru partlculartzarea antetului sau subsolului. Fp"c). Dupa: crearea antetului putef crea subsolul.arului de capitol in generarea nurnarului de pagiim3 vaoarea ini~iala cu care incepe numerotarea p.$. Doar dupa ce se acass butonul Close Header and Footer (lnohidere an. tsxtul antetulul devine gri si nu se mali poate pretucra.reastra Page iNumber Format (Formatare numere de' pagina)... Acesta poate fi formatat in t= acelasi mod 'in care s-a format ~i HeadiIT FIJot~1' Page Date Q i..! : IoJp of Page ~ctlOI"i.~:ia utillzatorului posibilitatea insera:rii nurnerelor de pagini in docurnente. comanda Pa·ge Number (Numalr de Oiin lista derulants a butonuiui Pa.:. Dupa apasarea pe acest buton.. in f. Pentru aceasta.. butonul PiClt.tet §i subsol) din 1ab-ul Des:jgn (Prclect) se peats prelucra din nou tsxtul.aginHor 37 .t Pict!Jfc Clip Nu mber '" &: TIme Pinh· J. se selecteaza optiunea Format P. . .ag i:lnnor Word punala di$po:zi. precurn ~i modul de aliniere a numarului de pagina.ee d optiuni SUpIimentare Pentru 11 stabili ~ r:. se utilizeaza butoanele din tab-ul Design (Project) . 4.a) " .ag:in..ge Number ('Nrumar de pa'9'ina) sa a!l.tns l:l ~urrent .. Pentru lnserarsa datel ~jiorei se apasa butonul £Iilt~ i'''nTI~ Pentru inserarea uneii imagini de pe hard disk SIS· a pas a.. Pentru construirea unui antet cu elemerns predefinite.ege zona in care se va insera numsrul pa-ginii.e Number f. se pot seta elementelega.m~ Pentru inserarea unei irnaqini din galeria Office se apasa butonul. ~ t . raportat la Clip p·.S N u merota rea p. ·1· li 00 '=.te de': formatul de numerotare preluarea num.. sunt: !"1.Introduoerea 9i editarea textulu: In antet ~i subsol se face respectand aceleasi regul.1 01 Pil9.~ dlmensiunea p..j ca pentru arlee text din document.i '1u mail poate f modificat.-..iw."oSition Iegat.r:: antstul..e.

. n "mn ... il pute~i aiege din sectiunea Table Styles (Stilur~ 'label) a tab-ului Design..._ . . .----- .'-~ Dupaaleqersa tipul1ui die label pentru a va depiasa de la 0 coloana la alta puteti iolos: tastels '-7.......... In acest moment trebuie sa apara 0 sa'geata neagr....[nea.._-.e ctia 5 Tabef e..Pentru a selects 0. (Proleet)... Daca apasaf butonul OK ve~:iobtine un tabel cu 5 coloane si 2 randuri.. fie alegeli optiunea Iinsert Table (lnserare tabel).. . existent€: pe tastatura sau puteti d.......a un cllck in celula in cane dorm sa introduceti ..t.oo-..... "....... .. fie g'lisa~ipemru a staolf numarul de linili §:i coloane. 1"1 Wi ~...~ un va s.. .~ _± I I I I Daca doriti un format special pentru tabelul durnneavoastra. ....1 Tabele Caracterlsfica proqramului Word de creare si forrnatare a tabelelor pune la dispozifia utilizatorului 0 modalitate extrem de flexibila de alinier'e a textuilu'j tntr-o grlla de randuri 9i coloane. glraf.. .coloana pozltionatl mouseul dsasupra coloanei pe care dbriti sa 0 selectatl.. . 38 ....a deasupra coloanei.... - '"'~ Aceasta ultima opfiuns va dues la aparitla unei casete de dialog In care va trebui sa preclzati nurnarul de· randuri side coloane ale tabelului.. textul sau imag..a ca ceea ce dori~i sa formataf sa fie selectat.. Din lista derulanta.. Pentru a selects coloana da..ice 5... If.... " .. ~ §li i magini _: :> creeree unui tebei> se realizeaza usor cu optiunea 'labile (Tabel) "i~~.... Pentru a formata fontul din tabe IIprocedati la fel ca la formatarea textuluiii1 dar ave~i grmj... " .erare)....implu click au mou se-u. juIu. ~ Seiecieree unei coloene din tabel . __ _.e din tab-ul Insert (lns.

.l:B:~~~ --7 Automat prin apelarea tab-u' Lay...""_... '-----'---T-'-! ~~___:_~~!!!!_.... Pozi~iionati rnouse-ul In dreptul randulul pe care dorlf sa ill selectatl §oi apoi cu un click simplu selectati tot randul. In tab-u Layout: (Aspect) apasaf butontJI §i alege\i optlunea dorita..5e face printr-un click pe steluta sta. ..L§J"..:o3:. Selectsree fntregului label .himbarea dimensiunii §i a cular!i unei celato • Pentru a schirnba dimensfunea unei celule avef urrnatoarele posibilits'ti: ..57 ~ [ '~lJ ~.linii §i cotosne 3.iI) Select. Row (Seiecta're Rand) Se~lect:Table (setectere Tabel) ~ Sc..'~?iH Oijt(iil'ut~ P. Se~ect Column (Selectare' Coiloan.. secfiunea Celli Size (Dimensiune Celula)."'I'-1 :i.prin pozjtlonarea mouse-ulei pe linia de demarcatie dintre coloane saw randuri §I.__... ..1 $ nistrll)uM " @ 'r"Mth. ..ect (Selectar..._.~.9 ..:t. Setecteree Unfed rand din tebe! ~ tace asernanator CUI selectarsa unei ooloane singura diferenta fiind pozitionarea rnouse-ulul.. apanJta o in partea o alta click Se'I. Manual .. introducere §i §terg...::.tinand rnouse-ul apasat.~_ . SE! + I.. prln traqerea de coloaoa sau randul pe care dori1i sa-l rnodflcati......r. 1\ I H'-"1ht ··i. '__~.4.:J".out (As:pect)....:.. ~ Colvmns • s:a Pentru a schimba culoarea de umplere a unei clelul:e '§-i a llniei va trebui ~ucraticu butoanele Shading (Umplere) §ii Borders (Borduri) din sectiunea Table Styl:es (StHuri tabe:l)a tab-ulul Design (Proiect)..".nga a tabelul u i. .:"..ere de .:.e) in modalitate de a selecta un element din tabel este: executaf imeriorul tabelului.

..

...... --"'I!.
~~;a

lnserarea linmor noi sau 8! cotoanelor ln tabel S9 !realilzeaza din tab-ul L.ayout (Aspect), sectiunea Row-sand Co,lumns (Randu,r'i $i Coloane).

1:r1>'~r1. r'l~¢
~\}V\!

!i,·t,.,,,,,,

lnl~!~ ~li

lli';er PiSltl;

I~'I!'~ i;l:.,.(jtoi>,11!':'~~

tnserarea se realizeaza la slliangia;, la dreapta, deasupra sau sub locul unde

este pozitionat cursorul, Avetl grija unde este poziticnat cursorul Inainte s,a lnseraf 0

,Iinie sau

0

colo ana "

-$tergerea coloanetor se realizeaza din tab-ull Layout {Aspect.), seo~lu~e_aRows and Columns (Rinduri~. Co~oane), butanu:1De,Jete·($terg,ere).

.

1O-=I~~" !nnt1
\1f'
'Q<'ct,
!)l}lm

r
11

_ ~r~ ..•""",.. ,,.,"':e-M t~' :~:~
1?'
c

a.t.R ~ISD
.oi._,j34;..,j

"""<l!I" ....

"'. J.:...:,,!:~e

ZI1Ir.!'" fel~

.ki>!\Mtll

c,......

€f'

Oddl!E",Wl

~U UlITATI

!I Daca nu ati inserat sau sters cine

I ~.

Dett!e able

0

coloana sau un

. de

rand! pentru a rev,eini I!a structure iinii!~:iala taoelului putef frOllosi functla Undo a pe bara de acces rapid, . . "» imbinare/soindare cetule tntr-un tabel ~om.anda Merge Cells (lmbinare celule) din sectiunea Merge (Ilmbinalre) a tab-ulul Layo,ut (Aspect) uneste celulele adiacents selectate §i Ie transtorrna Intr-o singura celulla·. EE3 Gomanda Split CeUs; (Scindare celule) sclndeaza 0 celula tn Merge Splft mal rnulte, in functie de optiunea utillizatorului. Celis C~II'S

~ffiil ~

EB~'
Spilt Table

,.

Sortere date In tebe!

Sortarea unui t.abel reprezinta rearanjarea illforma~mor cuprinse in I'i!ilii~,etaoeluhn In functie de Illin anumit criteriu. Sortarea sa realizeaza asttel: ,. - se selecteaza intreg tabelull sau nurnai liniile ce urrneaza a fi sortate - din sectiunea Data (Date) a tab-uluii Layout (Aspect) se aleqe cornanda Sort AI .Zf (Sortare) Sort - in fereastra de dialog SO!rt (Sort·alre) se stabilesc campurile In tunctie de care se face sortarea, precum §i ordinea sortarii (ascendent sau descendent).
-

40

Uneori aveti nevoie sl de alte elemente oe care sa lie introduceti in document, ca die exernplu: foi de calcul, imaginli, alte documente, Pernru aceasta t'olosit~ tab-ul Insert (Inserare),_ ~. Pemru a inssra in document diterite imagini puteti alege una dintre cele doua optiuni: • Inserarea clipart~Uliilor - cu ajutorul functiei Cliip Art (Mini,atur,i) din ssctlunea lIIustrat:iiolls (liustraIU).

Pe ecran va aparea in partea crsapta fereastra Clip Art (Miniaturi). Pentru a, selecta 0 irnaqine dintr-o anumita oategorha scrletl in c,ampul Search for (Cautar,e) numele cateqoriei dorite !iii apol apasaf butonull Go, (Sa,lt). Daca dQri~i sa fle af'i§ate toate imaginile existents In cadrul gai'eriei de· imaginl~ apasati butonul Go (8alt) fara a scrie n:iimic in cadrul campului Search for (C,But8Ire). Pu:te'ti rafina cautarea ~i mai' mult cu ajtJtorul campurilor Search in (Ciulalr(~ in) si Besutts should be (Rezu'l'tate,llear fi). Pentru a msera imaqinea dorits da~i un si:mplu click pe aceasta sau apasatl sageata existenta in dreapta

im.aginii iii alegeti optiunea

Insert

(,fnserareo). Acum imaginea va aparea in cadrul docurnentutui §i 0 pute~i muta in oree lac dori\i ournneavoastra, lnserarea unei imagini de pe hard disk - se folosestefunctla Picture (lm,agine) din sectiunea mustratio,ns (lIus,u-,alii).

41

Aceasta functie desehide urrnatcarea tereastra din care pute'ti alege imaqlnea pe care doriti sao inserati -in document
~ .1-

De aici se alege calea !:litre
imagine

butonul Insert (1IInserare)

insera im.aginea apasati

Pentru a

Pentru a tntroduce in document un grafic.apela\i functia Chart (Diagra.ma) din tab-urI Insel1

(Inserare].

42

linand apasata tasta stanga a mouseului. .Past.c plasat deasupra plasat punctelor din mijloc in partea de sus sau jos a obiectullui va arata: :.''''!I.g.'.. P Redimensionarea unei lrnagini sau a unuii gratia In prlrnul r€md va trebui sa selectaf imaginea dorita .i'!'l. imaqinilor Pentru a §Ierge irnaqinea. plasan cursorul deasupra oblectulel pane in rnornentel ln care cursorul devine: . Daca plasaf cursorul in punctels din laterals cursorul vaavea.e (Co'IPiere _ Lipiire) (pentru coplere) ~~ Cut _.n~~~. Acurn puteti rnodfica dimensiunea obiectulu plasand cursond mouse: ului pe unul din cele 8 puncta..(~.e selecteaza Posttion tnalnte de a debifa caseta Lock aspect rat~o (Blocarea report aspect).. Pentru a fixa vaori specifice pentru lnall~ime ~i 16itime. Cursorul in celelalte puncte va ii de forma: rffJ sau {. ~."~··1 Widt~. urmatoarea forma: . Veti constata ililsa ca la rnodiflcarea unei valori (inaltimea sau la~ime'a:).i apoi sa apasa1i una din tastele 43 . lrnaqinea va aparea tntr-un patrat incadrat de 8 puncte.·..te ca irnaqinea sa aiba o anurnita dimensiune b.cealialta vall0 an: s'e ajusteaza singura.Llpire) (pentru mutare). nu sa 0 selectati §.e (Dimensiune).. cursorul . irnaqinea §i din tab-ul Format se tolcseste sectamea Siz..6·. Paste (Deeupare . lDa'ca se dore. staibilita 1 s..ea. In acest caz. Selectarea iimagiiniii > sa ss face printr-un click pe aceasta. muta imaginea sau obiectul In alta parte a docurnentulul sau lntre doua documents diferite va trebui lucratl cu functiile Copy ..:: i::U Crep ~ HeiQM! :i~"~~-~":~~:I .'. Cursorul va avea diferite forme tn functie de punctul deasupra caruia il plasati.Pentru a copla.ce sau Delete. Aourn. Putef chiar deplasa obiectul. sa apasa p'e butorun din coltul din dreapta jos al sectiunii Size (Dimensiune) ~i in tereasira Size and (EJ!imensiune :~. $terger. va trebul sa.'~··. trebuie Back Spa. puteti deplasa irnaqinea In orice parte a ~ diapozitlvulul dorlti.i Pozltie) se staoileste lnil~:imea ii h3~i:mea iimaginii.

rt Mail! Merge (Pornire imbinare corespondenta] ~i din I'is. invltatiei pentru fi'ecare persoana din sursa de etectueaza Imbinarea de corespondenta.eor1espondenti ~ . docurnentului Adaugar.re vor primi aceasta invitafie. sectiunsa Start: M. fiecare copie a sa ProgramulWord 2007 ofera tab-ul Mamngs (Corespondiente). Conecteree documentului 18:0 sursa de date. )- Setetee documentului principa/documentul princ'pal contiae textul ~i elementele grafic1e" care sunt aceleasi pentru toate persoanele care prlmesc invitatia. care conduce pas CUI pas de-a lungul procesului AsHe.eorespondenta Uneori ave~i nevoie de a trimite 0 invitCl'tie sau a serisoare la mal rnulte persoane. numele §i ad resele des ti natari lor invltatiilor). la care trlrnitef illvita~ia Bunt: diterite. a trece la pasul urmator {UrmatorI.scrls acesasl lnvitatle pentru fiecare persoana. Penlru a econornlsl timp §i a nu .ta derulanta se aleg.a~utoru~carela putetl Textul invitatiei este aeelasi.1 imbinare .rali.a sursa de dlate este un fisier care con'tine informa~iile de lrnblnat in document (de exemplu.e optiunea Step by Step MaU Merge Wizar.1 Merge (1'mbinare corespondents) cu . sa ln prima etapa il realizaf alege~citipul de' document pe care dorif (scrisorl.II. .. Word va orerafunctia Maj. Daca dori~i sa creaf o invita~ie veti aleg'e' opfiunea iLetters (Sc..ail Merge (Pornlre imbinare corespondenta).~sa~i utonul Next b .d (Exper1 pes va cu pas de imbinare corespondenta).eicu numele persoanelor ca.rea listei destinatarilor . dar persoanele lrnbina textul invita. plicuri 9i aUells).JJ) pentru Ap. in acest pas. se pot alege din sursa de date doar anurnite persoane care' prtmeasea invi'ta~ia. Ajusta.f Lectl a 6 6. Pent:ru a.e. Procssul de lmbinars die corespondents ccnsta din urrnatoril pasi glen. se apas.ti.Microsoft Office Word va genera 0 copie a date.'" Imblnare . campurilor de fmb'inare'de corespondenta in document» cand se acests campuri vor fi completate cu Examinarea §l completarea fmbinarlise poate examina inainte de a imprima Intregul set de documents. .a butonul Sta.ea.ris1ori).. trece rnai deperte apasatii butanul (Urmatorul) din parte a de j09 Ne:xt a ferestrei. informa~ii din sursa de date. Va aparea in partea dreapta 0' tereastra "in care mtroducef optiunile dome.

I!fiellt.:5t.. .the rCul'reiltdQcl..dd roc . r . ~~ ~ ~..e-iA@u:.. sau va put'e!i urrnaior lntcarce la pasul anterior apasand butonul PreviollJs (Anleli~ol'iUl).·"-. 2 of Ii ::: )f:... Daca nu ave'ti nici -0 sursa creata. .Ii{ime$ end OOdt~::>~!!'~ of ~~m>....li butonul Customize Columns (Particularizare eeloane) pentru a defini siinguri strucnira dorita va Aceasta tereastra ClUpr~nde datele implic...#e from .eti tolosi Uin document existent).Merge. ..~ ..' " . Pentru a tolosi document:ul curent selectaf optiunea Use the 'current document (Utilizare~ document curent)._ .lrt from eXli. . -:-~ ._.. .r.'.Nexf (Urmato:rul}. N\~xt: Vl1)<i~' \'Our. !~~j._. ~etwr $' Pf.'. ce va duce la deschiderea urmatoarei ferestre de diallog: 45 . . perscana. " . Acum trecef la urmatoarea . sa I. In document._~_. 5'.sting document (Pornlre de '1aun document existent) Pute~i trece la pasul 1!1rt.e~iioptiunea de a crea 0 lista noua prin selectarsa opnunf Type a new Ilist (Tastarea unei noi Iliste) si apoi apasarea butonului c. Dupa aleqerea acestsi opthml se va deschide 0 f'er.!st. . ""IOJ"".. dar daca dorif sa adaugatli campuri noi sau vreti s.reate.§_~_\"" •.ite referitoare la 0.~~~i...e mseraf ..rrMitklri.a. alleg.!. '.: ~.:~rdto <l.. . Pentru a utillza un document deja creat sslectaf optiunea Sta..> start () ~tl'll t from'a tCerrnp. INI..: ..:.ati butonul Customi'ze Col:un:ms (Particularlzare cotcane)..l(~irlii!dcrcume~~~ Apas."_ " ".-~~-.. Usc....n~J!!. ~ .~... . '. th<.... (creare).. ''..I~~r\>.eti mea noua scrlsoare (in documentul curen: sau put. Alleger'ea acestei opt~unj va deschide 0 tereastra in care v'eli' alege randuril!e pe care doriti.eastra ce va va pesmrte sa cdegeti: undo v. -_..: .. ..etap..: dO>:l..a ~te'rgle..~Q~~...ti'unete carnpuri apas.)'·· ..!r'~e&..a ~i anume csa In care precizaf care este sursa de date.' apasand butorul . 1 .~_""' St~rt:'fmm ... her~ {md use the 1!'1?UI.....l d~'::lJiiteJ'lt ~y~.

. va trebui sa introduce~i date.Puteti adauga un camp nou Last NQme Company NQme Addres.ii Addres:s ell ajmorul acestor butcane doui'!. Ph. Adauga{i rlOUia 0 inre'gislrare inl"eg istral"€ a curenta $tergel~ Word vs deschide 0 tereastra in care va ~rebui sa predza~i numele sursei de date §i iiocatia in care va f aeeasta salvata. . In fereastra nou deschisa. Programull 46 . apasati butonul OK. or Region Phone E-ma..$ Une 1 AddreSis Line 2 Pute!i1?terge Uri camp din tabeia Puteti redenumi un camp din tabela . Dupa ce ali flnalizat de introcus teats persoanele. . campul selecratln sus (Up) san III jos (Down) Dupa stabillrea dsnurnlrf coloarrelor dorlte.... Ap.n=I. introducef datele.".~'l-"_"'..one .asati butonul OK pentru a inch ide fereastra.-...

.>l/l1. Aleg'1erea acestei optiuni va ceschioe 0 tereastra in care vef preciza locatla pe hard disk a sursei de date. 0 tereastrs de in conditiile in care sursa de dateexista deja..are). r. il'l!rtO'~~.~·Ic~~. .eaz.< ..)"". N. Dupa localizarea sursel de date Word va ~(1 ('. 1f.5~. prograrnul afi:.1re Nfl'!eHod i!d~rto!ISfff.'~"Kf>'. . . 0 tereastra in care ne va prezenta contlnutul sursei de " ''~ "'. ~~ I.. ·rl ~ .!&G . ale'Q.•.' .:oWIe.lin<g~.i apoi apasatl butonul Browse (Rast..... '.:.~ ~~~~.~~')W:'t~ ht' ' r.a confrmare a datelor existe in sursa de date.ont' 47 ..Dupa apasarea butonului Save (Salv.ji:. t1lf or <J MaNs~... la pasul Select recipients (Selectalli'e' destlnatarl).g'~~.6r.. "..~.eti optiunea Use an eXi'sting Ilist (UtiUzarea unei liste existente) ~.P£H"'O"~ Il/~·. ' ' ceschide date.t.oire).' ~~~ W1it(o 'i'Qtl..

a terestrel. ]IOS 1 Apasa.se deschide rereastra Inse. Cu ajutorul butonuui Insert (lnserare) se introcuc pe rand campune dorite. se realizeaza trecerea la urrnatorul pas.nd butonul OK ~.rt Merge Fiie 1d (Iinserare c:ampurli pentru imbinare) conf nand campurile din sursa die date.:iapoi Next (Urmat. Apasand butonul More Items ('Mai rnulte elements).ol:'ul) din partea de Pentru a adalJga in document carnpul lectat apasafi butonullnsert ('Ilnserare) «N ume» «Prenum e» Campuiile intrcduse in document vor arata asttel: «Oras» «Telefon» 48 .

va confine forma finale. docurnentul cornpus din to ate scrisortle. aj. a scrisorii. Cu a]Lltorul butoanelor pUltetinaviga printre scrisorile destinate fiecar.docx (S.rul butonului NJe:xt (Urmatorul). Pu1eti lrnblna docurnentul Intr-un Cu document nou (optunea 'Edlit individual leUers (Edilare scrlsorl indiviiduale)) sau ill pute.ut'Q.crisoalll'e1. in care vef. prtn crearea.Se apasa butonul Next . In acest pas puteti ~I vizualizascrlsorlle lndlvlduale.eii perscane. In urma 49 .i imprirna (optiunea Print (lmprlrnare )1) In fereasna Merge' to new document (Irnbinar'e in document nouj va trebui sa.(Urmatorul}. se trees la ummuf paS'. imbinarii.. confirmati daca scrlsoarea se va imbina cu: toate inrregistrarU.e din sursa de date sau doar cu anumite inreg. va rezulta un document word denumtt simbolic LeHerst. finaliza Tmbinarea de coresp ondenta .docx) care.istrari.

. acest exernplu s-a foiosit In corectarea gr.rectarea 7.cala sa face cu aiUitlorul optiunii Spellingl and Grammar din tab-u' Review (IRevizuire).Revizuire)" Apelarea acestei flLmctli va conduce ferestrei ILanguag. . Se apasa butonul Yes (D. . se selscteazairsreq textul din document.llire limba) tab-ul Review (.m.a) pentru conflrmarea limbil alese ~i apoi butonul OK pentru ainchide tereastra Word.. existerna In apelesza tunctla Set Lang.~i~din bara de stare.e (Umb din care va 'I limba dorita. 5. respectiv cea Tn care realizatl corectarea ortlQgr:afica.na.ama~ica~a pentru ~imbamm~.clia 7 Co. . FacUitatea proqrarnukii Word de verificare automata a ortografiei tntr-un document rnonitorizeaza caracterele introduse de la tastatura . Corectarea gramatiJ.§i evidentiaza.e on. prin ~inii ondulate de culoarea rosie.m. Pentru aceasta.aHi* lnaime de verificarea ortografica a docurnentului va trebut sa va aleg1eti timba dictionarutui.0 .aticala & Imprf mare a pe hartie '9iramatic.r.ografilca .a~ta posibilaate de modificare a limbii dictionarulul este prln lnterrnsdiul butonukn Enis~ttl~. cuvintele care nu se regasesc In dicti10narul ssu . $i gramaticala) (Corecta.ua!lge (Stabi.Le.p.0 .leit)" care va avea ca etect afisarea unel casete de mesal. Se desehiderea Se apasa butonul 'Default (.1 Corectarea 'gra.

ele eernitele: Dace eroarea aparein mod lrecvent.oCorrect (Au:tooorectie) !?i se alepe varianta ortografica corecta pentru a introduce aceasta imrara in lisla' Daca un ouvant este GO rect ortoq rafiat ~. .. IDad~ aceasta functie este act ivata " to ate' cuvintele ce nu exists Tn CIJ rosu. dar nu este foiosiit Tn mod frecvent.. Apare urmatoarea feireastra de dialog: ~~~rl!~~ din tab-ul R.fioa ~i: gramatiicalii) sau prin apasar.."~~'''V"~.rtograf~ei in timpul: tastarll).este scris corect.P'entw a dezaefiva aosasta eptiune se apasa butonul ~i se allege functia Word Options '(Opt.i ime'gistrat ca erosre.i este utilizat frecvent se alege optlunea Add to D'ictionalry (Adaugare ~a dict~onar) din m'eniul 'contextual pentru a a.ea o...' (C... diin men iul contextcal se alege optiunea Aut..dacafunctia Oorectare gramaticala este ~nacit:iva.l)1. se selecteaza acesta ~i programul Word va opera c:erint..8.''''''''''''''''''''''' A.ea tastel F7.. Daca un cuvant este ortooratiat corset. ss poate ailege o-ptiunea Ignof. In .elil~ existente? .la. dar . Va aparsa un meniu contextual cu 0 Usta de posibile variante corecte din punct de vedere ortoqralic. sectiunea Proofilng (Verifiicare)1 se debiweaza caseta Check ..iuni W.otali) pemru a-l ignora pe tot psreursul documentuluL l· coreetura AutoCorrect ~'~.!tf.rcp. Sunt scrise incorect ) Cu:vantuil.~~.dauga cuvantut respeotlv in dictionar '9i pentru :a nu rna: f.1 nu se gaS8!?te in dictionarul predefinit Cum se pot corecta gre§.ard) La.~~ lueru e ste demo astret Cuvintel'e'sLlbliniate ell ro~y au una din urmatoarele caracterlsucl: :.speUi"ng as you type (Velr:jficar.e AUUgnorare t. Dad] in rneniul contextual exista vananta dorita.~~ttlO~ AyboCClrr~t !~ ). CUI 0 Pentru a corecta ortografia unuii euvant marcat Ilinie onoulata rosie.orectare ortolgra.atica. ~Y""'~A'T'".~ 'A dlcfionsr sum subllniate aeeasta fereastra doar prjntr~un sirnplu click puteti activa sau deaactiva corecterea gra. Prin corectere manuala . ~ Prin corectere automata ~ eu ajutorul functlel Spelling and Grammar .eview (Revizuire) .. sa etectaeaza click dreepta pe cuvantul respectiv.

li" se apasa butonul Change (Modificar. s'e apasa butonul lqnore (Ignorare) 9:i Word va trece automat la urmatorul euvant . lar in p. Oorectarea se poate intrerupe orlcano apasand butonul Cancel (Bevocare).t. marcata cu rosu.. Apasama butonului Change all.gre~i. se doreste irnprlrnarea acestula pe nartle.De fiecare data cand este semnalata 0 greeeala ea apare in partea de sus a ferestrei. Butonul Ignore all (lgno'rare totali) va determina ignorarea tuturor a'pari·tiilior eroril respective. a cuvantulul ortografiatgre§lit cu varlanta corsets . Dupa alegerea varlantei corecte a cuvantuh.•• §i ·r( apoi se allege op~iullea Print. .. !"'II Pemru a vedea modul in care va arata docurnentul. se apasa butonul OfficeK:: .artea de jos sa afla 0 lism cu optluni ce cuprinde suqestiile de rnodificara. Se va deschlde 0 iereastra in care sa va vedea cum arata documentut . Dupa ce documentul a tost creat. Daca nu se doreste corectarea cuvantuiui gre~it..Print Preview (lmp'rimar'e .2 ._ Exa..e) ~i Word vaefectua corectura ~i va trees ta urrnatorul cuvant gre~it.minare Inaintea imprimariil). (Modificare peste tot) deterrnina Inlocuirea peste tot in document. iiiI:'J 5..

. Moditicarea marginHor sus . vedere" (Ilandscape) dreapta ~stanga Aspectul Modificarile sunt valabile pagrnii cs include modificilirile fa cute in aceasta fereastra se pot observa marg:inile .). Aceasta cornanda va deschice 0 tereastra diin care va puteti alege limprimanta la sa apelaf func~ia Print (illmp~rim:an!) din meniol butonului OHice. .argiini) §oi din rnenlul derularrt allegeti optiunile dorite. paginii Cu ajutorul: butonului Size (Dimensiune) (A4..~. Tot din sectiunea Page Setup (Initi:aHzare pagini) Pl.ec~ivaa docurnentulul. Setarea. trnparirea se va face pe harti'e sautn fi.din stangaJ drsapta. caseta corespunzatoare.111 cazul ln care caracteristicile paginii de lueru stabilite pe baza modelului ales la generarea documentului nu sattstac cerintele utfizaterului. nurnarul de exemplars ~i se specillca daca. sau cornblnatla 53 . Ie rnoclflca.. fie manual prin scrierea unei valori.Landscape (Tip va ..er. Modj~icarea unei margini se realizeaza prin modificarea valorii din. aceasta are posibillifatea de a. letter.l.ere apasand b butonuI Orientation (0-· . legal.lteti alege orlentarea scrisulu in pagiina (Pe lung ..aginii" executa~i dick pe butonul Ma.osind bmoanete sageata.ec1 p!agina)" grupul Page Setup (Ini~~anzaref pagilnaJ. jos. ~i modificarea acestora sa resllzeaza din tab-ul IPage Layout (AslP. " . care se reaazeaza printarea.jos Tipul de vlzuaazare a paQlinil "Tip portrem (Portrait) sau "tip Modificarea. ..iI.rgins (NI.) ~ -. sus.entru stabillrea marginilor p. executati cli~ckpe Customs IMar'Q'ins (IMar'Qini perttculartzate).. Pentru mai multe optarnl. A '~~I1Q1f'I. margini!or ~. . .. :~ de taste Ctrl+P.. fie pas GU pas fo.pon:rai:t (Tip portret) sau Pe lat .' rientarel -) ~".~: putetl stabili dimensiunea j Acum putef trace la imprimarea ef. P. Pentru aceasta va trebui '0'. executive §i aitele)... va d.

l"e In f'isierl' impnmaots instai~atel Daca nu doriji sa irnprlrnaf tot copii pe documentul putef care le dodli introduce numarul pagini~or ce doriti sa Ie imprima.rint to file' pe care a folosil~(daca lexist~ mai multe ('lm·plI'im:a. in mod special daca dorif sa tipariti Fereastra Pdnt (Imprirn..er poeun calculator anat in atara Ire~elieiournrreavoastra si sa il tipari\i loeal . care va. va permi~e sa alegetii nurnels fisierului In care va Ii ti:parit documentel cumneavoasfra.are) este urmatoarea: De aid aJiegel1 imprimanta Pennru a.li . lrnprlrna in fi:. tncepe imprimarea apasa1i butorua OK 54 . Pennu a.. Daca bitati aceasts optune.. va ii afi~ata 0 fereastra de dialoq Sa.prn LIn OPti.document creat pe un laptop care nu are" atasata 0 irnprirnanta sau sa transterati un asemenea ri9i.ilsr sel~ectati optiunea P.~ielr va f salvat cu extensla .unea Print to.. Acest fi. file este utils.v'eas.

a desenuluii se face 55 . respectva.. Selectarea .-sus al regiunii unde se dsseneaza forma. ".. De s en are.a - §:I mantputarea obtectetcr grafic. Se selecteaza forma dorita ::?.~~. . apoi se traqe indicatorul rnouse-ului pe diaqonala in jos~i la dreepra..~ )~~!!~k~ "" . obiec: grafic In prirnul rand va trebui selsctati desenul dorit.tanga pe desen..1~' ~ ~':f\. " 'GC) c:] :6:l. . Exemplu. I ~ ~ obiectul lntrocus ~i De aid alegeti culcarea de urnplerc a obicctului De aid puteti aplica umbre obiecmlui .. <. s.~k:'.:. L\'. Pentru a finallza cesenarea forme]. 'T" ''1. . ~~ .' OOOCJowOOD " .e Uneori avetl nevole de iimagini: mai complicate. pe care vi Ie putef desena foarte user singuri cu aiutorul tab-ul Ins. } " 1. Desenul va aparea intr-un patrat incadrat de 8 puncte. "t·t I\. t":lJ " "._ .Lectia ...:t I'~ •• OIQ)@q. printr-un click s.]©v' C){} C J { } oS (7 ('> CJOr" r:k P Sio ~(~. selectaf apoi folositi optiunile oterite de tab-ul Format. aparea 0' lista GLI cateqori de forme predefinite. seelibersaza butonull mouse-unn.!I. (."~¢{)~' 0. ."iJ 0'0 <".lOti1'('jJ '"¢r (( <0 <.i apoi se plaseaza lrdlcatorul rnouse-ulul (in forma de cruce) in cOiltul cln stan9a.ert (laserare).{ "A: "" ". d).8 .~~'c) (§'(~' r:.J~$. butonul Shapes (Forme). -L. Va.[." . Pentru a modsica proprietatlle obiectulul respectlv.

.a pl.I!.nui singur obiect.C':jliY. De aceea Microsoft PowerPoint ofera posilbUitatea gruparH formelor §i reallzarea u..a lui... pu:teti modflca dlmensianea oblectului.!~I".Acurn. f2'~ ~MDt'". .poi ca orioe text no rrnal.!.... ~ ~ '''''''''.~! e :.\. ~. s.. Dac.apasata tasta S:hift..sntru a.~ J..... Psmru a selects slrnultan toate obiectele va trebui tinuta . se 'executa: cHck dreapta pe chenarul acestuia ~Iise allege optiunea Edit text (Edi'tare text).. Gruperee §i ciegruparea ooiectetor grafice l : ~. Dar este mult mai usor sa Ie grupez tntr-un singur obiect $i apoi il rnut pe acesta. In acest caz va trebul sa pl'asat.fOrme'lof perfecta Daca dori\i sa des.asatal tasta stanga a mouse-ului putef de plas a.d Ptt~dJon .... La fel se procedeaza daca dori~:isa dssenati un cere: alege~.enati un patrat perfect.. in interiOful unui obiea gratic r~ P..8 puncte.1: 1I_r....alt. in timp ce cu un click stanga ail mouse-ului selectaf toate obiectels.i 0 forma oval $i tineti apasata tasta Shift in tlmp ce cesenan.. obiectul in docu mentulLli dor~iti...j.erit 9 forme. Cursorui plasat deasupra punctelor din mijl!oc in partea de sus sau ~os a oblectului va srata: t.. Daca vrsti sa mutaf oesenul in . •..:t_l=£. >- Deseneree .[g j ~.. Textol introdus S9 poate fermata a....• ~ " ."I. a tmroduoeree textulu.• Uneor~! cand real!i..r:k~~... introduce un text In int:eriOnJll unui obiect . ~j.asali cursorul in punctele din taterate acesta va avea urmatoarsa fo. ~dege~i de pe bara de desenare forma dr'eptunghitllara $..rma: .i mentine'ti apssata tasta Sh~ltin ~imp ce trasaf cu mouse-ul forma dorita. cu ajutorul optiunii GlroLlip (GrupareJ..liI: ~I. Cursorul Piasa! in celelalte puncta va Ii de forma: rfJ sau ~: Puteti chiar deplasa oblectul..grafic..(i:(QUr.za~i desene compacate.i cursorul Acum tinand orice parte a deasupra obiectului pana In momentul in care cursorul deville: . fol:ositi dif.e fQrma .. 1l3~~ t " .a parte a docurnentului va fi toerte greu sa rnutatl f~ecar. Daca as dort sa mut acest desen ar trebui sal selectez fiecare obiect ~ilsal ill rnut. .: iring ~o f!~1"It Sen::HoS~ct ~ " OM ~:! ~'! . ap.a . plasand cursorul mousa-ului deasupra unuia din cete . Cursorul va avea dilferite forme in functie de punctol deasupra caru ia 71 plasati.t~ .

57 . ...--.. AClIm pute] rnuta toarte user desenul in cries parte at prezentarf dori1i.... --_ --- sa se'lecta~i eel pU~lin Dupa realizarea grupari!i desenul va 'arata ca un singur obiect ~iva f Tncedrat ._j_ .- ..-. ---~ ----.e grupat puteti alege func~ia UngrloU'p (Anulare grupare) din meniuli derulant a~butonului Glro'up (Grupare). . Daca vrsf ca acest desen sa nu mal fi... ·_. 0.I ! I Pentru a putea alege opfiunea Group (~'ruparle)va..Obiectele seleetate vor arata: .. totu'l de 8 puncte (atuncl cand II selectatl). -.... trebui doua obiecte._'"_m .

. Salvati !?i~nchide~itoate . Word 2. 18. . 7.. Modif~ca1i nurnele utill. 19. Selectati cuvantul Instructiuni $i adauga. 8. 1.. Seleetaf tot textu~ si mod. . 4. V. 17.t..2 puncte.zato. ModiMicati orientarea docurrentului Tnlandscape. 3. Dupa aleqerea acestei optiunl va apsrea bara de instrurnente de tucru pentru antete §i subsoluri. Folosind mstrumentele de mar-ire ~i mlcsorare stabiliti dlrnensiunea pagiinii ta 75%~.ula!ri: Simuliri ECDL MODUL 3 . lnseratl un paraqraf nou tnainte de textul Dupa . Selectati primul paraqrat 9.. Salva~.~icuvantul Header9i lnloculti-l cu Ante.doc~i Inchidefi-I. doc' {ce confine textul din caseta alaturata). 4.sau 0 irnaglne care d01riti sa apara partea stanga ta .In~mduce. .2 tngro~ate. Schimba~i cuoarea textului in verde. 6.. Deschidef documentul Leee (care contine textul dln casuta de mai sus).2:. alege'rea ace.lectati tot texuil ~i stabilif dlstanta intre randurt la . lnstrucnum 11. 16..dot. 5" Centrati paragraful ali doilea.i modficati caractersle ln Comic Sans MIS de dimensiuneto..optiuni. 1. Selectaf cuvantul Footer!?i scrietl-l subliniat GU culoarea rosu..i nurnere de' pagina lncspand cu citra 3.. I - lntrod uce] urmatoarete dOU8 paraprate : Antetull este vizibll numai daca cccumeruul este vizuaHzat sub aspectul page. Deschideti documentuldocument:doc $:i salrvati&1 Tn torrnar sablon (template) cu denumirea .Salvati docurnentul t.ificati fontuil caracterelor In Times New Roman . 3. qramaticale ~i daca exists corectatl-le.l'ului in tonescu.idocumentul sub osnurnlrea docume'nt. de culoare verde ~i de dimenstune 6.erificati daca exista In text anumite erori documentulul 1111.1 trebuie sa 0 face'~ide mana.doc . 58 aocument. 15. 2. 14. in celelalte vizualizarl antetul §I subsolul nu sunt vizibile.~itnchideti-l.9 em. 10.. De'schideti aplicatla de procesare de texte. layout. Creati un document nou. Modificati textul pag'e.~i-i un chenar urnbrit.. 9. 13. pe 'fiecare pagina a 12 . Selec:tati primul paraarat §ii seta~i-li sa inceapa din Daca aveti Wl text. 8.Sim. Scrieti cuvlntsle antetul fi subsolul din paragraful .. II Deschideti fi§ierul II. Put·eti aoela tuncfia Header and Footer din me'niull View.---~~--------.Cauta. Se. ' 20.layout'in caractere de tip titlu (tilile case).stei .aplicatiille' deschise..

rand . paginilor nu SEl face 19. Adaugati umbra cuvantulul Paper. 16. nurnarului de paginal.el tncat s. Seta~i paragraful al doilea astfel ineat prima linie a acestuia sa fie aliniata la 2.com .(ie. 10. 2.• ell 1.scum@vahoo.1 5 em.doc.i::maii».din document §'i ~tergeti-L 9. Deschidef dlocumentull/ll.eda Andreea" Galati.e numita date.txt. 8. Salivati toate documentele deschise ~I inchidetii intotdeauna lncepand cu 1. .. «Adres.af.. 7. Schiimbati modul de vlzuanzare a dccurnemului in print layout. 101.da'te. apllcana de procesare de texts. Folosi~ifi~ierul . 5.j§extste 12 puncte spatlere Inainte de fiecare paragr. lrnprimaf flslerul imbinare.a» «.' 14. Dupa palragraful. 13. Setati marglin He stang . 11. o_oJ)c'e.. actuallzata automat.j un paraqrat nou dupa ouvantul . Apas8Ire'a.doc ca 'fi~j:er in format txt cu denumlrea 3.ului formatln majuscule. . 12. Salva~.Sel18ctali paraglraful 2 !?i stabiliti spatierea intre randuri la .doc ~i satvan-c Tndlrectorul My Documents.... Taiati CU 0: linie cuvantul FOR'MAT .· Folosif comanda Undo pentru a reface textull sters. lntroeucef in subsolul docurnenuilul data curenta. 1mbjna~i cete doua documente ~i sa~vati nout document cu denumirea imbina.ro I Pop:escu . lntrnducef in subsolul docurnentului numele .aoc ca surss de date pentru tmcmarea de corespondenta Intmdu:ceti In document urmafoarele earnpurl: «Nume» «Prenume» 1 s.. 'Introduceti urrnatorul tabel: Nume Prenume Adlresa Emai~ I lonescu Ana I Bucurestil ana@_k. Deschideti un document nou ~i creaf 0 lista nlOlJade. '9. 7. Introdluceti ln document un simbol din lista de slmbolun. 4. 6. 8.oreda@amail.. Selelota.. Scrieti citra 1 din text ca indice. Compunetii un mesaj po§tal (mail merge). Format-are o functie des utilizata este 17.Formataf toate paraqratele astf.com I.doc. andre..doc. Mirella ora:dea. Oolora~i simbollil in rO§LI. 111I 1. acestul buton are . 3 mtroduceti 0 tntrerupere de pag. i 1. Introducet.doc la 0 irnprlrnanta disponi'bila.5. 3. B. Transtorrnati literele cuvant..5 ern fata de marqinea din stanqa. dat. . Apllica~i numerotare paragrafelor din document 12. Folosi1i varianta cursnta a fi~ileru:lui II.. 1.na.t~ultimul. cea de torrnatare a dumneavoastra ..a eeoarece numerotarea documentuluii la 3 em ..ea. 5'9 ca rezultat deschiderea urmato are i ferestre de dialog P'age Nlumb·er Format .i fisierul IIl. dreapta ale 18. Pr. Mutati fitlul dupa a!1doilea paragraf.

s.Va mai aparea ~j 0 bars de a~egs difewite semlns Dupa apasarea pe butenulul OK in document va apalre·a0 lModifiica. aparfine ~i altele). ~ Sa. 20. 13" 14.. Adaugati numere die pagiin8 Incepand cu citra 5.de text. 7.lvati toate documentele exlstente. Crea~:i un tabs! cu 4 co IIDane' !?i 3 rand uri.a aiba 3 em rnaillime §i 3 em latime. Redimensionali dessnul asttel incat aceasta sa coupe aproxirnativ partea de jos a primei pagintL 17 . 3.crie~i In interiorul ei~anul ln care suntern.oie pemru a ie~li din aceasts zona datil un die stElJJgain dccument acestei zone. mtroducef 00 tntrerupere de Ilinie dupa cuvantul mstrurnente din cars.doc. 17.. 18. f.2. Creati eu aiutorul baret de desen 0 steluta rosie. cu butonul Close de poebara de illlstrum errte se poate prelucra di'n nau text. • antetul oocurnennnat.doc §i salvati-l .n label introducef urmatoarele date. butan textul 8ntetului . '15. S. V. inchide~i aplicatia tv..zona fneadrata in care ve!i intm.i tormatul paghii In portret. lmroducef 16. Deschide!i fi~ierul durnneavoastra.i lmaqlnea la inceputulI documentului. die' procesare de text. . 11.~ Fotmatare in . 1..do·c..13. 2. 100 II SO I I 8. Forrnatati tabelul cu un stil ales. 16. - 1. integl"ala. Creati: uri grafic pe baza datelor din tablet Modificati coloana 1 astfel tncat acesta sacuprinda in intregime pe un singur rand textul existent.Ier. 18. . puteU " rnatemafice (sums. Sa. Doar dupa ce S9 apasa 1. Tipa:ri~idoeUlilentul in fi:$.imea tuturor chenarelor din tabella. lntroducetl euvlntele ECDL . Dupif ce a1i terminat de scrts ceea ce ave ali nev. . Modificati .aoo. . Muta.. Dupa apasarsa pe acest devine gri si! nu se mai poate prelucra.. Colorati icate liniile tabelulul cu cul!oarea verde. Salvati documentul 19. ~terge~j imaginea din pagina a doua a doeumentului. Urnpleti prima linie eu 10. In caractere cursive textul EC:DL Formatare.lvati documemul sub numele de AAA. Stabllliti dirnenslunea eolcanelor la -4 em. In afara I I Tara 1 Tara 2 Tara 3 100 ! 50 110 0 150 75 95 175. Modificati dlrnensnmsa 0 hartiei In A4. ecuetie.IV I Deschideti documentul/V.ul. culoare deschisa si tncadrafi-o intr-un chenar verde 9. 19. 3 puncte . 1S. 16. Hedlmensionati J imaqineaasttel -- tnoat s. 5. 4. 14. Fixatl gro. hrtroducers Antet Textul normal apare sorts cu gri :§1i mai poate fl nu modifi:cat.. Iinchide'ti apHoatia de procesare . imagine din gal'eria de irnaqinl.duce ecua~iia.

. Ap'lieati textului Tebele stilul . S. o in to.doc.. Folasi~i ca Ilista noua de date fi~i:erul «Adresa» « Telefon» 19. Salvati documentu VI. Afi§iati pe ecran bam. Selectatititlul sialiniafi-l la draapta. g. 14. Selectati texnn !}i al~niati-I la stanqa . uneti-llla5far~ituil docurnentului.. Coplatl formatul textulul Ta'beJe' ~i aplicafi-l ulfirnului I textului. Adau:ga\i un chenar Intregii paoini 7. Seta~i marginile de sus-josale p. Salvati si inchideti tcate apllcatsle deschise .af. 13. ScrietiJ textu 1 Close ca exponent. Copiati prtmul paraqrat :~i..f adaugati diferitil rnarcatorl.rge.. 4.Documents. . 13.2 a fi§ierului. ca ceea ce doriti Iormataf selectar. 1: .ina din~re paginile 1 ~i 2:. 11. de instrumente pentru taoete (Tables and Borders] . UtilizEmdlfunctia Help C. uncs se vor salva fiiierele ca fiind My. sa fie sa 12. Forrnatati tcate parag'rafe!e din scrisoare asnel lncat Dupe aleqerea tipului de tabel pentru a: va deplasa de la 0: coloana la alta putetl folosi tasteleexlstente pe tastatura sau puteti da un die in celula In imaginea.. 4. 18. lmprimaf pa:gina.rtf: paraqrat 61 . Adauga~i pie bara de Iormatare un buton pemru exponent. §tergeti intreruperea oe pag. In drep~ul fiecarui p.aginii asttel incet 8. p 3.ooc. Imbina. Pentru a formata fontull din taoel proceda] Iia fieI ca la forma~area I care' dor~~i a s i ntroduceti textul sau sa exlste 12 puncta spatiere sub fiecare paragr. 9. 20. oreapta (j ustiUed) . Folosind funetia Tab aJinia~~1 em fat. Copiati imaginea la tnceputul dooumennnui.2. ~Herget~ lntreruperea de linie de dupa cuvantul normal. Coloraf rnarcatorf In albasiiru . lntroducef In document 0 imagine.Headin~J 1.aoc: 1.antului Close. r ... 5. 6. dar aveti 9rija. Ascundef textul scris la punetul anterior .3Ut:atil informatii oespre font. 11. Copiat~ trei paragrafe din lntorrnatille glasite in documsntul vt. 10. - I 2. Stalbili~:i aleaimplldta. Desparti~i in silabe textul din 'intregul document. 3.avea in document diferite imagini pllte~'i folosi rnai multe op(iuni. Compune] un mesa postal (mail merge).aragra. Aedimensionati i'mag~nea la 500/0.&]: lnceepa de la 4 em. 12. 5. 10.. Aplieatiun fond de culoare gca1lbenuv. c 7.. Introduceli ~n document textul: Pentru a .a de rnarqinea La4 d~n stanga titlului Tabele. Tipari1i documeotul ln 2 exemplare Iia 0 iimprimanta disponibiha. 4 i5.doc. V1Deschideti documentul nou vt. 8. Introduceti In document urrnatoarele csrnpurl: «:Nu me~Prenume» 17. 116.\i cele doua docum:en~e~i salvan noul document eu denusnirea me. 8.doc In format rtf (rich text format) cu numele 6.

15. Greati urmatarul tabel': . Nume Prenume Telefon lonsscu I Griglore 123 Aldea Mihai 586 16.Sortati in ordine altabetica (de Ie A la Z) tabelul de rnai a doua coloana. lnserati dupa ultimull rand . I. '19.. 8allva~itoate documemete deschise $i inchide~iaplicatla de procesare text 62 . I~782 ~IOSdupa 118.al taoelulei inca un rand care sa con~i:na urrnatoarele date: Colltea I Andreea 1. $1ergleti ultima coloana a tabelului.7.. . ".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->