P. 1
WORD 2007

WORD 2007

|Views: 2,278|Likes:
Published by Marius Stoiculet

More info:

Published by: Marius Stoiculet on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2015

pdf

text

original

ECDL - Permisul european de conducere a computerului

"Procesare de text - Word 2007'" ECDL modulul 3

Casa de Editura Andreco Educational Grup 2010

ECDL- Permisul european de conducerc a computernlul

"Procesare de text - Word 2007" ECDL,modulul 3

Casa de Editura Andreco Educational Grup
2010

Crearea unui document llOU ... .... " L ecna 4' :' . 1. Inchiderea documentnlui .1 Folosirea Iistelor (numerotare... fraza. 1. Gasire & inlocnire 2.: . 13 14 "" .9 1.4 Indentarea paragrafelor " 3. marcatori) 4.. "" " 25 . ..3 Formatarea Paragrafelor (I) 3.••••. 25 .1. . 1. •. .4 Anularea si refacerea comenzilor " ".1 Formatarea fonturilor.. ". . "... " . . 25 " "" 27 " ". 3.2 Folosirea Chenarelor . alt format.. . Introducerea.. " "" . .1.8. . Copierea ~i mutarea textului 6 " . "" " "" ..•.. ..•. Deschiderea mai multor documente 1. 2. Introducerea textului . 4.. .. " 31 ". . " .9" Functia Help ~ 1...1 Deschiderea aplicatiei Wor . ' .. Iochilderea aplicatiei 1..4 ..5 Selectarea unui caraeter.. " . 22 23 23 . 18 " 19 ". .. .3 Introducerea datei calendaristice . paragraf sau a lntregului "19 "20 21 21 document ' .2.12 ..5 Folosirea si setarea tabulatorilor 3.3 impartirea documentnlui in sectiuni .2 Despartirea in silabe (Hyphenation) 3. " "" 33 33 34 35 ."" .21ntroducerea simbolurilor si a....... cuvant..19 L 13 Modificarea opti unilor de baza ale aplicatiei.Cuprins: Prefata . . " 1415 15 . . d ~ .Salvarea unui document. ." 28 30 .10 Modul de afisare al paginii " .' .. Lectia 1 .. 2.6 Stiluri de formatare a paragrafelor. 11 " . ' ...... Salvarea documentelor sub alr nume sau in. . . Formatare Paragraf (I) 3. " " " ")3 j Formatarea paragrafului (U) .. " Lectia 2 .. . Deschiderea unui document existent 1. caracterelor speciale " 2.6. . 2.. .7 Stergerea textului 2.. mutareasi stergerea textului.. .".. 4. 2. 9 9 11 1.'' ' .12 Modificarea barei de instrumente 0."" "15 " " 16 ....... .32 .... . . copierea..8 Gasire si inlocuire Lectia 3 Forrnatare text..:.7.11 Functia de modificare a dimensiunii vizualizarii paginii 1. " 1. .5.3.. . " 2 .4." . 2. "" 7 ..

'. ..... " " .e "." . ~ectia 6 ".. 6..5 Numerotarea paginilor "" . .4.52 5. '. ' Lectia 7 .. 58 . 4. . grafice si imagini .' 6 ....36 "" . . 50 50 1 . .1 Tabel.' '..... •••• "" " • "" ••• '...5........." .. " " " .. . "." ". '7. ..2·Inserare obiecte §. .. ..' . .. . ' ...." "" "" '. "'. ".' .' ' . " " ""." ..." . .' .' . '. .' 38 . . Lectia 8 .." ..."" ' .. '. : " " .' ". " "" ." " 7 . ..' . " Corectarea gramaticala & Imprimarea pe hartie .."." .....' Imbinare corespondenta . " " .... " . . " "" ...1 Corectarea gramaticala "...4 Introducerea antetului si a subsolului ....' T'abele. .. .38 ..37' . Lectia 5 " .5 55 Desenarea si manipularea obiectelor grafice Simulari: . '" "" ." . "" ..."".'." " . .44 " "44"..." ' ..'50 ..2 Imprimarea pe hartie "" ".1 Imbinare corespondents .i imagini " ".' . ' . ... "' '.. " ". ." e. . " " ". ". ......".' " .'. ." .'...''' •• ' 41 44 ". ' . ..." ..38 5.' ~.

oeq mai impo:rtanta asociatie eurooeana din comenlul liT.e mai multor tari. Pfizer~ Sientens-Nixdcrf. 1 j un Permis de conducere a computeruloi ob~inut tn Romania este acurn recunoscut Tn 14B de ~ari. Henkel. Ernst '& Younq. Suedia. 3M" Elve'lia: Firrnenich. Alegerea dumneavoastra este cea mad' po~rivitaI.' ECDL a test propus tuturor state/or memore ale UE. Handalsbanksn. SKANSKA. preluate din siite-ul ECDL ROMANIA (www. IBM! Irish Life Insurance.ea de' Guvern nr. in' prima faza in program vor ti implica. Societatea Na~ionalla de Electric:it. ce certificat standard pentru caJificare.fl eproximetiv 250. Cotiroute. Eurqpean Computer D'rivmngLicence. Rank 'Xerox.e (ENEL).a ECID'Ldreptstandard.Va'ioarea~ii r~cunoa§ter'ea iinternationala a Permisu~ui european de conducere a computerukn..S Bank. a initiat programull ECDL. First National Building Society. Northern Telecom. LM ~EriGssonData Oppna Dataskolan. Rea'lkm.a: Cn§dit Lyonnais. IK!EA. Volvo. ca exists in lurne peste 20.8 de baza in utiUzarea calculatorului.dit Danrnark.E. 000 de ang'ajafi publici. " fi I • ~ CEP'IS. 8anque de France. Germania:: Siemens. Banik of Eng. Nationali Health Service-s. GonsHiul European a.: Societatea natiortala iilaliana de cai terate (FS). {..il1. Danemarca: Den Danske Bank.Prefata t "~titi sa folosii~l computerul?" Probsbu pentru ca InU ai:i putea raspunde cu un « Da.000 de centre de testare §i examenele ECDL sa susfin In 25 de Nu trebuie uitat limbi. lmplementat acum in Bomania sub numele de Permisui 7 . !Italia. 8ank of' lreland. Vehicle Inspectorate.. in txectice electi'va pe calculator §i vor oecestte structun adecvate pe fntreg'Ul tetitoriu al tani. Guiness.Jnstitutu de Adminiistratiie' 'Publics. J Cursurile var conste. Irlanda: AI. 100'7/2001.1 Sodeta~ilor de Informatica Profesionale. circa 3 rnilioane.ro): Fran. L!ever/Elida IBM. Posta. Cateva exernple sunt prezentate in contlnuare. Nord Banken.i in cateva departamente univ. ECDl" sunt date de nurnarul mare de persoane care' au solicitat obtmerea acestula. Prlrnsrta din Dublln. UNIBANK. Marea Britanie: Shell UK. Renault DTSI KPMG. Sparbanken. anqajatilor lor. Pfizer. in mare parte.: TETRA PAK. Barca Brienz Oberhasn. care mentioneaza urrnatoarele : ~!Cursurile de instruire §l perfection-are vat urma modeiul"Ucentei /Europe'ne de Opetere pe Computer (ECDL) care a FOSt adoptat ca' standard de . ca ca Obtinerea permisului european de conducere a cornputerutul a fost legi'ferala prin Hotarar.. Centre' cu laboratoare' pentsu instruir:ea §f certiilceree ECDL vor fi lnflfntate tn teste municipme r:e§®dinta de jude't ~j in multe ticee. I)) hotairat v-ati uecis sa cumparali acest manual §i tneercaf sa obtine~i Permisul european de. Mini'sterul Educatleic:i Cercetij. numarul acestora crescane comlriuu. ' Valoarea permisululi este data §Ede prestigiu'l numeroaselor companii cam folosesc deja ECDL pentru at testaeompetentele 1n tehnologla informatiJiIor ale. ca :. BG Bank.rii trebuie sa recomende aceas'taabordare tututot liceetor cu protil tehnic.guvernel.ecdtol"g. si de recornandarea comisiieide specialitate a UniLmii Europene (inaUul Grup pentru Forta de MunC\31$i Dilmensiune' Sociala in Societates lnfnrmatonala) facuta statelor U. Electroliux. eonducere a cornputerulul.ersitare.land. pentru folosire. BMW).

european de corduoere a cornputerunn. Nu uita] cal in curand riscati « sa fiti tlra§.en~ru a ob~'ille P. sustiaerea examenelor EGDL fara sa f eteetuat 0pre. pentm ca.llga cunostintele corespunzatoare programei ECDL. P. IEditlJraAndreco Educational GrlUp 8 .. 0 serie de exerc:itU necesare famili.gatire organizata.srmi:su'l european de oonducere a computerului orice candidat trebuie sa aehizitioneze un Card de' Aptitudinl ECDL de la oricare csotru de testare acreditat sau de ta ECDL 'ROMANIA.a (ATIC)" asociatie membra a GEPIS. -' ~ Acest manual acopsra notiunile din modulul de Proeesare de text al programsi ECIDL a Editura Andreco Educational Grup va ureaza succes in lncercarea de cbtlnere perrnisului european de conducere a cornputerulul. din IRomani.ipe dreapta In cariera dvs. Un candidat se poate prezenta 118. . Asoctafla pentru Tehnologia lntorrnatisi !?i Comunica1ii. pregatindu-.enta ECDL pentru Romania. Acesta a devenit In scurta vrerne c'91 mai raspandlit program de certiflcars a cunostintelor de baza in utilizarsa computerului. Tn tcate ce:le trei cazuri lnsa acest manual va este mdispensebll.arizarii ou modul de testare folosit.se' singur sau participand la un curs de lnstnnre organizat de un centru ECDL. define lic. el ofera. pentru ca nu avef Permisul 'european de conoucere a cornouterului ». pe !li3. Administrarea §1sxercltarea acestor drepturt S9 face excluslv prln ECDL ROMANIIA. Testarea candidalillor se face nurnai in centre de testate ECDL acredltaie de ECDL ROMA'NIA~in baza testelor standard ale Funda1i'ei E:CDL. Cu seest document se poate prezeota la ooce centru de testare din Romania sau din lume pentru a sustine exarnenele necesare obtinerii Perrnisulul european de conducere a computeruluL .

InsBrt.Lectla 1 Utili. ".apas81 cornbmatia de taste Clrl ~i 0'" If ~ II :=i t~i.~'i""""''''''''..Pr. In aces! caz.. I In acest moment..Microsoft. . pe ecranul rnooitorulul apare imaginea specifica acesnn proqram. Indiferent de veriantaadoptata. ..~. Deschiderea docurnentului se poate realiza prin una din urmatoarele metode: > printr-un dublu click pe ourneleftsierului '9 . Programul.:.QI!I r-.e optiunea Open (1Des'ch'idere)w Sa .. ~~n .. Deschiderea Posibilitati:· :r )0- unul document: existent Pentru a deschide un document existent sa poate alege una dintre urrnatoarele 'h.\...2..:. poate .Micr. v. 1.11 Desohide'rea aplioatiei Word Pentru a deschide aplicatia de procesare de text exista rnai rnulte posibilitati: y Din meniul Start . desene 1.. 1J~w . ce confine prlntre altsle: tab-utile specmce aplicafiei Off ice 2007 (Home. etc.eg.-.: Avand aplicatia deschisa se apasa butonul Offlce ~i se a~..apli'catiei Word Microsoft Wordl este lin procesor de text modern. '..a..s .r.. texts. ajuta sa realiiza~i docurnente.. Microsoft PowerPo~nt ~i Microsoft Access. :.'f..am.osoft Office . pe desktop peats exista 0 pictograma a proqrarnului Microsoft Offic. care' face psne din pachetul de proqrame Microsoft Office lmpreuna cu Microsoft E:xcel..e Word.. ~. apare urmatoarsa tereastra de dialog' In care se spedfica locui unde este fi§ierull ce trebule deschis. raooarte.':~_~ : .zarea .(. . '.ogr.•. Office Word 2007 >- In functie de modul de configlurarel. sau sa rnodelaf. printr-un dublu click pe aceasta iconitase poate porni aplicatla.) !iii pagina alba pemru document. WttiLJU.

j:> printr-un selectarea (Deschldere) dceurnentul fi§lerul dorit §i apasarea butonului Open De aiel alege~i celea un(J.. ~~:.. J1J ~-. Printr-un click pe eel do-rit se efeciueaza deschldorea lui.N·. . r"ll·· · Se apasa pe butoriul Office ~i in partea dreapta a meniului derulant exista in ordinea folosirili ultimele f.asa .e documer1iu!ui ... i §i apot se descbids Fereastra Explorer ). ~ :' ror. t I .mit-".r S6 kicatlzeaza documentul dorit printr-un click dublu pe numele lul .J il.....1~ .MlI~~I..:..... -:1'".$iere accesate..10 ...."!.lore...ii.alIa Tipul docurnentutui Numel.i. 10 "tv' 1 t'f!.iN . in fereastra Exp.. . )- ApasatibuIonul Start: ..

. ve~i putea vizuafiza ~i sabloanele disponibile pe Mlicl"losoft Office Online. scrisoare CV. erearea unui do.' r·~<""~~· . (~ablo. 1..---~~ V" . fiecare in propria sa fereastra. asttel lncat. nu este necesars Inchiderea documenfului deschis. .'i!l1. • Pen~ru a crea un nou document 'gol alege~i optiunea IBlank document (Docu rnent necornpletat). Trecerea de la un document la altul sa face prln click.ch Windows (Comutare ferestre).~..luI'ifQrt. acesta va deschi'de un document nou..c>( Switch Windows. . - S~ Qi'bse-rva C:.). ca §i eel din sectiunea antencera. ·e!lefiind suprapuss pe j ecran (asernanator unor foii suprapuse) '~iisemnalate ln bara de jo. 11 .3 §:i apasarea ta5tel~~Ctr'I+N dues la orearee I." Ele SUint 7mparti..mui nou docu ment Pe ecran va aparea tereastra New Document (Document nou) din care va puteti alege optiunea doritil: ..4. in tao-ul View (V'izUlailiizar.a. pentru a lucra document nou. prima multor tntr-un curent f.e). :> Un document nou se poate crea prin apasarea butonului Office I ~'i alegerea optiuaii New (Nou).<..ieru'lui afisat in Taskbar sau . etc.cume. butonul !. 1~~t·l. Procedeul de deschldere este ace I. butonut Swit.ra continut.11. • Pentru a crea un document pe baza unui sahlon (memo.s (Taskber) sau In tab-ul Vilew '(Vlzualizar. denumit temperer "Document 1" (aceasta denurnire va f tnlocuita la operatie de salvers a fi~~.~1Cp~ ~Wrn~(:I~~l: ~ ~ ~ar. Deschld'erea mal muttor documente Exista posibilmtat'ea de a avea mai rnutte documente deschise simultan..es. pe nurnele fi:.lege~ioptlunea Installed Templat. (Comutare terestre)..e).3.iewlui)... in functle de necesitatile ournneavoastra. a..te pe categoril.a§.ecaredata cand se lanseaza proqrarnul Word.f"'~ ~ I alle'g.nt nou De fffi. fax.talate) . • Daca sunte] conectat la Internet.ane' iinls. Proqrarnul Word permits deschicerea mai documents slmultan. w".at1ldlJ-1 din llsta ali!?ata..

pe ecran apare caseta de Idialog Save As (Salva.lv.aleg. Sa.ar'ea unul document word.. 1.:> Alita posibillitate de ereare a unui document nou daca avef fereastra Explorer ceschisa este: cllick creacta tn directorul i'n care vre] sa ereaf docurnentul ~i apol aliegerea opt. Pentru a salva un document aie'gl6 optiunea Save (Salvare).iunii New .e salva documentul ~i numele ca care este salvat acesta. Tlpul documentullui .:i apa..a u~U'idocument Dupa . Microsoft Word Document (N.Document Mi:crosoft Word). (Qn~~rt Se observa ea ~.erea acestei optiuni. unde se va salva doeumentul NLJrnele documentul'ui 12. se apasa ibutonull Office ~' '~11 . Galea.5.sarea taste~oiCUI+S duce la sa:lvare.ou .re ca) in care se stabileste calea unde S6 doreste a s.

. in fune-tie de neces itali:.. Modificarile tacute se vor salva automat in acelasi fi. Exista poslbllltatea salvarii unei copii a.i ~ 1 1"·. se salva copia docurnentclul.Save As..docx. k!~".I!'pttoc~ ..6.. reeunoscut de once procesor de Text (.format care recunoaste doar textul dlntr-undocument.e.~ier initial care a test deschis pentru editare. " I. deci I1U a rnai fest salvat anter'or.. 1.are ca) din rnaniul derulant aparut la apasarea butonulul ..format de pagina web 13 texte nu ~I .'8 ' . irnaqlnlle. '~My ~ CCiITqJ~er I •.a:zade regu:'la atunci cano fi§ierul a mai fast salvat anterior $i are deja un nume.e t. In cazul in care oocumentul nu are nurne. Noul nurne al documentulol De asernenea. torrnatarlle. se va folosI comanda Save As (Salv. un document word poate fi salvat sub alit format Cellemaii importante formate sunt: Rich Text Forma:t (.txt) . l:ti'.:~ ~~ .·-1 . insa sub alt nume. tabalele. Extensia lrnplicita a fi~ierelbr Word este . precurn §i noua denumlre a acestuia Calea unde va fl salvat documentul Dupa aleqerea acestel optiuni. pe ecran apare caseta de dialogl S. My NIltWllrio. Pentru aceasta se apeleaza flllnctta.au in alt f ormat .Dupa salvarea unui document. etc. (Salvare ca) din rneniul derulant aparut la apasarea butonului f ·.t~ As (salvare cal in care se staoileste calea unde S6 doreste a. cocumentului curent. Comanda Save permite salvarea in orlce moment a modifiearilor faGute asupra unui document ~i se ut~iliz..o~ . 'f.Qv.terestrel Word. numele fi§ierului va f afi~at automat in bara de titlu e..rtf) ~ format universal.htm'l) . r. Hyp'er Text Markup Langu:age (. s aivarea documente'l·or sub alt nume s.

§i Psntru a in-chide aplicafia.pcate revem din ncu Tnrereastra aplicatiei apasand butonul No (Revoc. ~). tt'!~ ."'..l~b partea de jos a menilului derulant. la secnunea Save as type (Tip fi§i'er) sa preclzeaza formatul dorit.'Template (. Opsratia de salvare poate f abanconata ~i se.ire din Word) X E~jtJ. se apasa butonul ~~ se selecteaza Exit W.8.ttext.cornanda Close (lnchldere] din meniul derulant aparut la apasarea butonului La lnchiderea documentului. proaramul W'ord a.fi~.format sablon (un sablon reprezinta un tip special de document In care sa rnernoreaza at.alre).' si apelarea comenzii Save as (Salvare ca). 14 .~ Salvarea unul document sub alt format se realizeaza prin apasarea butonului .7" lnchidere. atunci programul Word nu va rnai afisa nlci 0 fereastra.allvare ca). ceranc utilizatorului 0 confirmare privind salvarea modltlcarilor etectuate.s.. Gat $i diverse iorrnatari D'ocument §oi setari ale aeestuta) 'Word 97-:2003 Wo'rkbook (. inchiderea apUcatie.i .ord deschlsa pentru uttllzari ultcrioare se selecte.a documentului Pentru a inchide un document I!asand' apllcatla W.dQtx) . 1.3. 1.VI'a:r.format Dampalibil cu versiun i'ls' anterioare ale programullu:i '.ord (Ie.eaza 0 cas eta de dlaloq. In sltuatia tn care. a~j salvat ultirnele modificari etectuate. 0 alta optiune consta In din executarea unui dick pe butonul :~: din draapta sus a ferestrei. In caseta de dialog Save as (S.qZ. tnainte de Inchiderea documentului.do'c) .

: ... tntr-un mod mai user de eitit de utilizator.... ~!I' "'~.'.dimenslunii vizualizaril paginii se rea'lzeaza prin selectarea tab-ulul View (Vizualizare) §i apasarea butonului Zoom (Panoramar-e) .a.We'b Layout (Aspect pagina w$!b) arata docurnentul in format de pa:gin...'.' .avea 00 imag1ine' cat ma! _ .en90 prezentare succinta a dooumentului.e poate activa din prin l existent pe bara de instrumente. unei schite...Draft (Cioma) prezinta docurnentul intr-un format s. " :..~.9.este cell mai toloss mod de vizualizare.. Pe ecran va aparea fereastra Word Hellp (Ajuto'ir Word). S8' deschlde urrnatoarea tereastra de dialog:: 15 .'~..rd) 58 mal poate act iva ~i prin apasarea tastei F1" apasarea butonulu:i "!"l d'..'1:0..>.:..a1izarii pagini'i Modifiicar'8'a. Word va puns la dispozitie functia.. Modul de ati§.':::':tr:.... _ .'h!U'h • P .a._ .::.w. lntroduceti ceea ce dori'i sa cautati in caseta d!9st'in..w. Functta He lp Daca nu ~tit~isa tolosif toate func~nle programului.ta~i apoi apasati ~~~~ttt~~~~.l . ... folosit la irnprirnarea docurnentului). _ i reala a documentului creat...~..W. ~ •• ~""::: I ~~. Help care va ajut@1. .e-w (Vizualizare) putsfi vizuallza in diterite modurldocurnentul cu care lucrati: ~ Print Layout (Aspect pagina imprimataj . Aceasta func-tie s. _. . :q.p diverse situatii.. _ Full Screen Reading (Citire fn ecren complet) arata documenWI pe tot ecranul rnonitorulul.1.implificat I Observatle: Ests de preterat ca atunci cand scrietl un document sa 'folositi vizuallzarea Print Layout (Aspect pagii:naimprimats).~~!:L~J!~L.~ .' "" ". ...Outline (Schita) of. •.w... eb" W _..""'.11 Functia de Imodifio~re a dimensiunii viizu... . Fereastra Word Help (Ajutor Wo....are aJ .. tncepe cautarea. pentru a ._~ .rul vede marginile formatului ales (de' obicei forrnatul A4.. 1.. __ X butonul S'ear.."~~*J~_..• J.-..J:l:.paginU Prin intermediul tab-ului Vi. in care utillizato.. ~-'.....~ 1.... ••. sub forma."...ch (Pornire 'caumare) pentru a .

unde veti gasi toate opf u n ile-dori'te. in exernplul nostru au fost selectate patru pagini. orqanizate pe grupuri~ logice (denumite tab-uri):' Horne.a bare i de lns.Alegeli direct drnenslunea dorHa exprimata procentual lntrcoucetl dumneavoastra p roc ente dirnensiunea l. Vre~i access tab-ut View (Vizualiaare). La randul lui. caracter.ribbon").. Ribbon reprezlnts 0 rnultltudine de butoane.bwhWQ r" Jli vizuallzarea unul document.a.utorul lndicatorulul aflat in bara de state" o alta posibilitate rapida de rnod'tlcare a dlm. atunci cand paqinile documentului sunt prea late pentru a fi afisate ccrnplet in alte vizuafizari realizeaza cu aj. flecar'8' tab este structural In mal rnulte secfiuni. 1. !?i atte optiunl: . 16 .Page Width (Latime pagina) _ potriveste latrmea pagi'nii in zona de vlzualizare dlsponibila !ii"j este utila. 'J intuitiv.a: daca dorif sa mcdltlcati cava legal de t'.ect asupra marlrnl] male a paginili ~i a. doriita (once rnarlme) Vizualizati pe mal multe pag:ini Vizualizarea pe ecran a rnai multor paQllnl se realizeaza prin selectarea CUI mousa-ul a nurnsrulul de pagiilli dorit. .12 M'odificarre.trumente Word 2007 ofera utileatorulul 0 noua interfata rturnita "panglicai" {. afi§ieaza pagj:nain Ilntrr€gime:?i este utriil'a atunci cand paqinile dccamentului sunt prea lung!i pentru a fi aflsate complet in alte vizualizar! .ensi:unii L~~G~ vizualizarii paqmu se IMPORTANT: Modi~~carileasupra dlmensiunf de vizualizare nu au niioi un fel de ef.One Page (0 pagina) _. Interfata este extrern de _.. Insert.. View.Two Pages (Doua pagini) _ afiseaza alaturat doua pagini la latime complete In zona de vizualizare . Tab-ul Zoom (Panorarnare) ofer..?ior.

.' ~ t..ta posibfitatea mlnlmlzarll ribbon-ului.: Ui')GO ~ ~ Prir':!t :r"r':!"!/~e-v:. $PO. " ..i' respectlv Oonfirmarea final·a a iQP~ful1ilOlr atese se reallzeaza apasand butonul OK..nta! se selectsaza opflunea MOf!l9 Commands (M!ai r : E·1l1~~: j r. tPentru cresterea spatiuha de lucru. "'pentru a adauga respeetfvul but-on lnlista din partea dreapta. Acum se poate observa aparitia butonulul Borders and Shading (Bo[dur~ ~ii umbrire) in bara de acces rap:id.~. §i contine butoane pentru cele rnai uzuale comenzi ale proqrarnului Word. W ) r _ '.~tL. . apare un semn de bifa..._ .:W''l(l r. ubi Add (Ad comenza donte.. ". Daea ati adaugat din gre~ea.la un buton.. I'"" "'l""~"~"·."." m. ...'. cu alutorul optiunii Remove (~te. butoenelordeja existente In bara de ' ." 1 instrurrrente. . Curtoilli~~QUi~~A~tTiO:OrD~t.:.ugarea sau 9~ergeieadiverselor butoane. exis. pentru a reorcona butoanele din Quick Access Toobar. -r Open it~Ji 5. sa apasa butonul . Eaeste locatlzata 111direapt:a butonului ·Offic'e.T ~i se al"ege din lista derul!anta cornanda dorita. Pentru particularizarea acestel bare de lnstrumente. .. • 17 ...a.v.I. c'{H~. sa apasa _utonu 1'\: -"au'gare.I~bl~ "" _ De asemenea.:.· RMO i i:- multe comenzl).:. folosii:i ' partsa dreap~a a reresuet. "r~mllW' iht:.. Ribbon in vlzualizarea nOirmailil j.. . .j 6.ccess Toolbar (I~Clra de instruments de acces rapid).}.: • ~~. DUJpa selectarsa d...:. i. ~.. .(" [ l ..W~"].o alia bara de instrurnente este Quick A."~"~.""" In cazul in cam comanda dorita nu sa a~la in lista derul.lV~ Qo.'. In dreptuI... Aceasta bare de insnurneme poate fi particularizata prin adla. ...rgelre) puteti aoula operatia. .:..~. Ct" .. In f'ereastraWord Opt~ons(OptiuniWord) vor fi afisate in partes stanga comenzlle disponibile.il{l: Pri:".. -..

erUe optlum In tunctie de dorinte'le dumneaveastra...o 5i.".. .. ~ i\lhMIl' Pute~] modif'ica~i anumite op~iunlj.lt~VI'!!'. sa optiurri."ow .. Ot~....<IfI~~..ct..":..-~.ular .~.. '...i r r. .'1 >~t I'!udlr..~. 'ClIon .nite ale aplicatlei Word.~\J-~ ~-.oi apoi functta Word in care puteti modiiica Pop. Ollt" t""..: .It'fi<.~n~~ f.:: .~.•••.j l.in mal multe metode: Op~n '» ).. ~~...trn(l: IBlUr S '..'.a..'!(le ~~fJ Beafisarea rnai sus.. R.. prin cornblnatia de taste C1rl §i F1 " ribbon-ulul 5e reaizeaza prin repetarea operatiilor de JrJj >-JlrE' !. M" .. Pentru aceasta va trebui sa apelaf butonul Office ..! t"~J~llv~ "' ... " 18 .r\1 Blit~~' ~r.I~I.!~j'1! CO'''l11a'' ~S.: ~D!INI(." r~bl~ !::.. "1MI'M.v 14~W''I" ...'It User name )\!¥.. a-e ~-"~-..~.fil~I' 1 • ~ QI.>bf-Ci: utlllzator] putetl rnodlflca I )c:r. la In tereasna sec1iunea j:. !'" t<) .13 M'odifica. directorul implicit in care vor fi salvate documentele ~i alte ~ . ".. apasarea butonulul =r din bara de instruments de acces rapid §i selsctarea optiunli Min'imizethe Riibbon. i>... " •.~ • 'I<.- Minimlzarea se realizeaza pr.. ). va deschide 0 tereastra de dialog dif.. :...." Etio. "!I ). IY.n " 1.j1' CI•• I!/P! (Nurne ~.!' ~ "" .'I.vela'~" til!> m II>~ mQQ'l'''~'...l_~~i~.t...:' ..'. >'"~<1\lf.rea o p tlunltc r de baza ale aplic"a'tieii . • •• !'III"".~ ~"t "unf 1i'f<':\N~~.<WI' ll.-».. prln dublu clok pe numele tab-ului dorlt. . ca de exemplu: namele utlllzatorulul. ~-'lf.l P.: 'l'IW'll.~. .. ~ ' numele utllizateruhri ~·"'¥co...tU'lt il:!biac.. tl-~f-'ri~. Sl\-o. slyl. Apelarea acestsi funt~ii.II 1!!i0. ~Irl. . .~~ Ii..' Optlons (Optiuni Word). . predefi.$.

~:!'I. iar textul va fi aliniat corespunzator modelului de aliniere stabilit pentru paragraful curent.t-:-~1-n9-:S' o-:~-~u-rn~-!tt~I\SI . tolosif la sfan.. Pentru a sorie cu majuscule....itul fiecarul tasta En1'e.d. punctulde insertie se deplaseaza automat pe llnla urmatoare.(iI oeplasa pe linia urmatoare..... apare a bara vertlcala care .!n~t~-.. Din acest moment. pentru a.i!U1 C (ol' 1~~ ~m[ d~~lu J"tlltron S~rl!r.!:tY~.1Introduoereatex1:u Iu. eopterea. Programul Word accepts doua moduri de introducers atune' cand modltloatl dimensiunea . lntrooucerea textului in documentele Word reprezinta 0 operatie simpla. La deschiderea unui nou document.clipeste"..r.q-~. .d:-:-...Enter exists posibllitatea docu mentului. utilizatorul poate Introduce textul dorlt prin simpla tastare acaracterelor.j textulul..r(j'I<!ft. textul se lntroduce la nivel de paraqrat.. avsa secas atat Iia pagina utila.t~t ~~~ni'~IlI~t fli·~loe.! locMtQn: II'""'C~:"::'. La sfar~itulintroducerli unei linii. seapasa V. se apasa tasta Caps Lock sau se tine apasata tasta Shift. la secflunea De'falut (Loc.= Lectia ...?~~!~r~~. denurnita punet de insertle. aW'l'~r itle~ fi.atle me tocatlon iimplicUa ~~IJt\e ed~~fI!. care este pozitionata automat la inceputul documentului . Trsbuie tacuta distinctie clara intre punctul de inser~ie sl cursoru' rnouse-ului. Punetul de lnsertie nu poate fi deplaeat decaf strict in lirnltele date de' supratata utila a eocumentului Word..~iere) introduceii catea implicit~ in care donili sa salva1l fi§ie'rel~ s~v~ch~~.2 tntroducaraa.~.~-~rn-. III mod normal. punctu! de insertie se Atunci cane se doreste introducerea unui !lOU paragraf. pe fntreaga supratata a terestrei de lucru Word.:r si ca ~tent~Jl!: Daca rand tasta .I§'te'rgerea GasJre & Inlccutre 2. caracterelor sa rnodificaf ~ intregul aspect al a unul text: 19 . bare sau alte terestre. in firnp ce cursorul poate fj deplasat oriunde._...> i on UjJ~~om!) YI~f TMl!>: .in pagina Save {Sail/are}. mutarea .. .:7""~~~~:"'. cat ~i la rnaniuri.

e~. se face apasand suprascnere). tasta Insert .05 lEnd Home ta lPa_ge Up Paqe Down Ctrl « Home . car acteretor s.. mai ales dupa 10 practice indelunqata de utilizare a pmgramulu i Word. curenta a punetulul de inser~i. f~eprin tolosirsa unor combina~ii de taste.deplasarea punctului de lnsertie cu ajutorul rnouse-ului prln lmermedlul barelor de detilare~ se aduce pe Beran :zona din document ln care S8 ooreste pozitionarea punctului deinserfie se pozi1ioneaza cursorul unde sa doreste plasarea punctului de insertie.ede·ge optiunea Word Opttons (OptiuniWord).g.in mod auto mat . aceasta modalitate de deplasare este destul de: des Lltiliz. un cuvant la stanca un euvant la dreapta Gtrl-lt 1 Ctrl+1 la tnceputul paraQramuluicurent curents la lnceoutul Ih:rulei curente un ecran mai sus sf. deplasarsa punctulul de inserfie utiil~zandtastatura Desi pare' pufin mal greoaie.scrlere sa rsallzeaza astlel: ss apass butonul~' ~i se . punctul de insertie se poate depliasa ~n cadrul docurnentului fi·e utillizand rnouse-ul. dupa care S6 efectueaza click stanga pe butonul mouse-ului ).penmru ~ncepatori. anterior. in momentcl lansarll in execute a programul:ui Word~ modul de lucru curent este modui lnserare.J I llnie in joe. . constand "Indiferite sernne simple.an~itulliniei: uneeran mai i. Ctrl + End la lnceputul docurnentului la $[ars·itu'! dccurnentului 2. existent in pozitia omenta a purctului de insertie.. Modlul Suprascri:ere .fara a pierde nimic din intormatia intrcdusa 2. pe IEtn. trecerea de la un mod de scrlere la altul.2 I nt r Q d Uce re a slmb 0 tur H0 r. mal ales . Pentru a lnsera un 20 . se pot introduce ~i 0 serie de simbciurl. Htere grece~tij diferite sa. Dupa scrisrsa texlului.peciala Tntr-un text. Treeerea difol rnodul lnserare in modul Supra. De' asernenea.1.esc pe tastatura. sa poate bita caseta Use the lnsert key to control overtype mode (Se foloseste fasta Insert pentru a controla modul In acest caz. Tasta sau combinatia de taste De!plaseaz:a punctul un caracter la stanca de lnsertle I t un caracter la dreaota o llnie ln sus Q .eti ~i altele. textul nQU irnrodus va inlocLli textul deja.ata. ). in pagina Advanced (Co'mp'lex)~ sa biteaza cas eta Use overtype mode (Se utUizeaza modul supraserlerel .. Modul lnserare .g a ta caraeterele altamrrnerice §i speeiale care: se regas.textul introdus este lnserat in document lncepand din pozitla .

~iilorefec1uate. Sa aleg'8 simbolul dorlt din lista derulata In cazul in care simbolul corn nu apare lnllsta derulama. cum ar f salvarea docurnentului sau Anul'. simbolurile pot fi torrnatate asemenea unui text normal. Una dintre eels mal trnportante aspects ale caracteristicii proprarnului Word 0 constituie pos'ib!litatea de anulare a rnai multor actiuni. $tergerea]..caUy (Actualizare insera data Tn document.e & time Data·· sa aetualizeze data Ia. ' ' comenzi. 2. nu nurnai a celei mai recente. sa fie actuauzats permanent.. comanda 8ymbol (Simbo~) 'S"~Pl:ll. deplasarea.smbo! se etsctueaza click In locul unde se d mserat acesta §i~ S6 apeleaza tab- ul lnsert (lnserare). putef cetermlna proqramul Word sa preia aceasta informatie de la calculator~i sa 0 insereze ~n document pentru dumneavoastra . data automat[i. Sa ef.e:) slmbolurle vor fl Introduse Tn text Odata~ntroduse.4 Word permits anularea majo.3 Introd ucel'ea. se alege optamea More Symbols (Mai mulle sirnboluri).Aceasta data poate fi lnserata sub forma de carro. dat'ei c91ilendia ri s tl ce proqrarnului Word Pentru a insera data sub forma unui camp. In lac sa introducef data curenta de la tastaura. se selecteaza tab-ul Insert (~ns!erare)" comal1daD~t. nu pot fi anulate.a cu optiuni. Se selecteaza simbolul dorit ~i apoi prln apasarea butonuhr Insert. (~nser~u'. Daca S8 doreste ca. Apeland aceasta comanda $'e'descbtde 0 noua fereastr.i refacerea c omenatlor tiparirea lui. copierea t?i tcrrnatarsa textelor. se activeaza cas eta Update automata). cum ar f lntroducerea tsxtelor.ectueaza click pe butonul OK $i Word va . 21 . Oalculatorol este dotet cu un ceas cere psstreaza evidenta datei ~i orei.area.viltoarele deschideri ale docurnentulei.ritatii opera. ceea ce permite 2.

ect (Selectare).. l:nlregului document f. los sau de los in sus. (Porn ire). ). cuvant. Pentru a renunta la setecte trebuie sa dati un simpl:u click oriunde pe ecran.ferite m:oduri folcemd tastatura sau rnouse-ut.... care realizeaza se gase!§te tot Se observe anulate...raza~ paragraf sau a Se!lectalrea textului reprezinta 0 caractenstlce -esenflala a programel'or de prelucrare a textelor. e Iia dreapta Iia d stanga. :> Setectere« intregului text .nulare) unei operatii.5 Selectarea unui caracter . Selectsree unui ouvant _. ca ~i apssarea tastelor CUI §i V rsalizeaza retacerea ultimei operaff 2. in rnornentul jn care se doreste .-. trebuie selectat textul inainte de a executa 0 comanda pentru caWord cunoasca textol cane urmeaza a fi moclficat. de sus in. ~inand apasat butonul din smanga 9ii deplasand cursorul mcuse-ulul peste caracterul sau cuvantul care se doreste a fi.als) sau prin apasarea sirnultana a tastelor etrl ~i A. cuvant S8 face cu ajutorul rnouse-ulul. apasa butonul Undo (A. Functia Redo (Refacere). S8 atlat in bara de acces rapid." 1\-J. Ibutonul Se..re) refacerea ultirnei operafii anulate. de la stanqa la dreapta. Selectarea unui text sa r·eaUzeazain di. se mai poate realiza ~inand apasate tastele Shift si ~.) in functie de direcjiia_pe care a doriiti.se realizeaza file prin1r-un dublu dick in partea stanga a paragratukrl. se poate real'iza §oi prin dublu click pe cuvantul respectiv ~ Setectere« une! ireze _ se realizeaza click pe traza respectiva tinand tasta Gtrll apasata -?i executano »- Selectsree unui para:graf . -- Selectarea.S9 reallzeaza prin intermediul tab-ullui Home. selectat. Cea mai sirnpla mocalltate de selectarea unui caracter.Nu putsf maroa textul decat numai intr-o singura dire'O~i'e.M in bara de aoces rapid. optiunsa Select All (Selectare tot.. )Opusa funetllei Undo (Anulare) este munc~iaRedo (Heface.:. in afar a textului sao orlntr-un trlplu click pe paragraful respecfiv. Textul selectat va aparea scris pe un fundal '9rL sa ~[entia! .. _.a uUimei!operaJii . -_ .. sau oricare dintre acestea C. 0 alta modalitate ar fi prin 22 . In rnulte situatii. --_. Se observe ca apssarea tastelor ~trl ~i Z realizeaza anulalre.

~'li.'ului Home ('Pornire) sa' executa Glick dreapta mouse sl din meniul contextual se alege cornanda w . acesta poaie f repozitlonet sau copiat ill document. !ii C . Proqramul Word puns ~adlspozftia uti1izatoru1ui ma~rnulte metoda dereallzare a acestor operatii.elor mutatis sau copiate. fiind transterat in Cllipboard.Ii CrJJt ~ a'~ -" In sec. 2. in orice moment a'i sesiunf de editare. dlupa care se opteaza pentru una din 2. se pozttieneaza punctu'l de mserfie unde se dore!?te a fi copiat textut. S9 opteaza pentru una din urmatoarelevariante: sa foloseste cornblnatia de taste Ct~!. Pentru a muta 'un text in a.lunea CI'Ip b oal'i. sa executa click pe plctoqrarna ~:ttj' in sectiunea Clipboard a tab-ului Home (IPornire) se executa click dreapta mouse §i din meniul contextual se alege cornanda Paste (Upire) In acest moment. textul este readus din C'lipboard III document in pozitla curenta a punctulul de lnsertle .aste (Llplre).)Ii: ~c oN 'J t~ anata In acest rnornenttextul selectat dispare de pe ecran.6 Copie. Clipboardul este 0 rnernorie temporara tolosita I. Copy (Copie're) In acest moment. Apoi.:j V.rea !jd! mutarea textutul urrnatoarele variante: s'e foloseste coroblnatia de taste Clrl.7 Ster·g:erea textu lu i .e doreste rnutat textul §i se alege comanda P.pozitlonarea mouse-ului In parte a etsctuarea unui triplu click s. Copierea sl rnutarea textului In difer~te parti ale documentutul sau chlar In documents dlf'erite este posibila datorit.. dupa care. 't ~ ~~c" se executa click pe pictoqrarna c' aflata in sectiunea Clipboard a tab-ului Home (Pornlre) se executa click dreapta mouse ~i din rneniul contextual sa alege cornanda . Iolosind una din variamele prezentate mai sus! textul f~ind Cut . imagini:lor sao diagram.. dupa care se ale'g. 'Iata ·t' se executa C·1'k' pe pICt o'g:rama . Apoi.tanga a paginii" ln atara textului !?i Odata irrtrodus un text. Pernru a eopta un text in alta parte a documentului sau intra documents dite'rite.l ~ . se selecteaza textul Gam se doreste rnutat.andu~se spre stanqa sau prin aeasarea tastei lilelete (:~tergerea facandu-se spre dreapta) 23 .~tergerea textului se r'eahzeaza prin apasarsa tastelor Backspace (~tergerea fac.d a t a b Ie .(Decupare') readus din Clipboa.a eX'istentei Clipboard-u1ui. textul este copiat in Clipboard" ramanand tn continuare ~i pe ecran.e'una din variantele de' mal [os: se folossste cornbinatia de taste Ctrl .a pastrarea pe termen scurt a cuviruelor. se pozltioneaza rnouse-ul In locul unde $. 5e' selecteaza textul care S8 dorsste copiat.§l~ X .rd in document.lta parte a docurnentului sau trnre docurnente diferite.

utilizatorul este anuntat prin i'ntermediul unui rnesaj de forma: lnllocuilre' cuvant sau traza in rnulte caz. Ea se apeleaza din tab-ul Home (Pornlre) sau prin Cuvantul pe care doriti s8-1 C8'lJ'tarti se introduce ln carnpul nurnit IFiind wham «()Ie cautat).. Pentru a: relua procesul de cautare se apasa din nou butonul Find Next (Urmatorul gasit).ire) sau prin apasarea » simultana a. Daca dimensiunea docurnentului este mare. Pentru a declansa procesul de cautare. puteti repornl din nou csutarea prin apasarea butonului Fiind Next I(Urmatorul .8 Gaisire §i inlocuire ) Gas. De fiecare data cano cuvantul cautat a tost 'g'8sit.ocuire) se apeleaza din meniul Horne (. tastelor Ctrl §ii H. se apasa butonul Replace.gisit). Dac~ se doreste inloculrea automata in intnegl documsntul.ir. Dupa lnlcccirea cuvarnului.ocuir. se apasa butonul Find Next (Urmat.rea se realzeaza prln apasarea cutonului Replace (inlocuilre).lutat) se introduce textul care va fi gasjit.asi:tou un alt cuvant Functia Replaoe (inJ. cautarea acestuia este dificila. in caseta Find what (De c.). All (iiniocuire peste tot). De aceea Word ne pune la dispoznie funcfia find apasarea slmuhana a tastelor etrll §iIi F'.e cuvant sau frazi Uneori putef avsa nsvole de un anumim cuvant sau propoziVe.e cu) se tasteaza textul care tl va inlocui. 24 .2.orul gas~t).uri este necesara Inlocuirea cuvanfulul g. inl'ocui.Porn. Se va deschide urmatoarea fereastra de dla (Gas"ire.i. Word memoreaza operatiile de cautare din sesiunea cursnta intr-o lista derulanta aflat. csutarea este intr'ewpta :.· ' In cazul in care textul cautat nu apare tn document.i acest cuvant apare setectat.. Se va dsschide urmatoarsa fereastra de di.a in partes dreapta a campului Find what (De eautat). iar III easeta iRepl:ace with (inl~.

unea Fontului . forrnatare.agraf (I) F"0 rim a. sectamea Font Prin apasarea butonului !N din dreapta j08 al seC'iiuni. 3.i Fontl sa acceseaza fe-reastraFont: Fereasna de di'a~ogIFont "rn prima parte $Ie' poate modlflca tipul de font .0 asupra mal multor caractere consecutive.uitext. doar printr-un simplu dick pe optiunea dorita. caracteristicile stabilite prin opsrata de tormatare davin active pentru textul care se introduce in continuare.!o_ .poats f'iaplicatsfie asopra unui singur earacter.3 " - Formatalre I! ~ IPar. lnaintea operatlel de nu a 108t selectat anterior un text.r_.n.Fo·nnataretex:t. 1 tontuU rilo.stil:ul §i dimensiunea acsstuia. Forma~alrea.Daca orlee textlntrodus Tntr-un document pcate primi 0< serie de caractensticl de serlere cafe sa permita punerea lui tn evideril\8.1 • c Le!ctia . fie in arnoele cazuri. Aceasta operatle poarta denumirea de formatarea u. TipUI Fontulul Stilu! fontu!ui Oimensi. Op~iunile legate de formatarea textului se gasesc in tab-ul Hlom..25 . +a:rEl~C . textul va trebui selectat.e(IPorniire).

Rtf~~r:" -. Aid va putef erea orlce culoare doriti prin combinarea unor culorl. sau in [cs dupe cum doriti. Hidden (Ascuns) care face ca textul seiectat sa devina ascuns $1 All caps (Doar majuscule) care transtorrna toate caracterele in litera mare .· lntensitatea culorii S9 modihca prin deplasarea s.·~ t:ol""s • .nare). Culoarea pe care' 0 doriti se poate obtine prin cepl asarea crucii albe in fsreasira Colors (Cullori). stilul sau culoarea de subliniere a cuvlntslor solutia se gasle§te in me:niu! derulant Font color (Culoare 1ont)1 sau Underline Sty. 26 .Daca vretis8 modif~:cati culoarea tontulut..r:·~'ifik~tr!( Pentru a a'lege 0 culoare speciala va trebui sa da~i click pe meniul cerulant Fo. Se va deschkie fereastra COllars < .lrw~.ace definitive modific8lrUe.nt color (Culoare font) ce ceschide 0 paleta de culori din care se poate aleQ'e 0 culoare pentru font. " in fersastra de dialog Fan. Daca totusi nu sunteti rnulturnit de culorile prezentate ~i vreti 0 nuanta specials. putef opta pentru a 0 realiza apasand pe butonul More Colors (Mai rnulte culori).. rna apar ~i efeete ce pot fi activate prin marcarea acestora printr-un simplu dick.. Fiecare erect selectat va fi atribuit doar textului sel. ~iltitJ~~~i. Strikethrough (taier:e text cu 0 tmie) care taie textul prin mijloc cu I) llnle.i~r~).e (SUI subliin.. Pentru a f. 1 (none) 6!. in acest camp textul apare exact Gum arata dupa etectuarea modltlcarl i. Toate modificar'ile efectuate sa observa lnfereastra din [osul ferestre:l numita Preview (Exami. Efeetele mai importante sunt: Superscript (Exponent) care serie textul selsctat ca exponent ~'i Subscript (Indice) ee scrie textul selectat ca indies. Shadow (Umbra) ce iii of'era textului selectat 0 uscara umbra. In caz contrar aoasarea tastel Cancel (R:evocare) va lasa textul asa cum era. va trebui apasata tasta OK..agI8'\ii negre din partea oreapta in sus.II •• (Culorii).ectat.

l.fiecarui euvant in majuscula • tOGGLE cASE (cAZ.. curson . Conversia unui text de la un tip de caractere I:a altul s.2 De. a subltma textull ve1i aleg1e' optiunea Underline (Subliniiere). a tabului Home .o:zitie) .59 . cat ~i cu litere mici (minuscule).Orice text poate fil introdus atat cu liitere rnari (majuscule).Each Word (Fi. U.e 'Each WOI(I maluscuta prlrna Ilite-r. . Daca doriti ca un cuvant sa fie despartit d ln silabe putef aleqe una dln urmatoarele doua metode: 27 .E sau prin apasarea smultana a tastelor CI:rl+I .!.i iinvers . Acest instrument este utll la editarea textelor pe ecran.ege din paleta de culori eutoarea dorita...tastelor Ct. Word nu desparte automat cuvlntele 1n silabe.PPERCASf alegeti optiunea dorita.aJi. Din lista derulanta.. pentru: a scrle mal .ii) .converteste toate caracterele Tnrnaiuscule • Cap.converteste prima l'iter.a treaca pe randiul urrnator.a a. I ~owercase (mlrarscule) ~ convertsste teats earacterele in minuscule I UPPERCASE (MA. se efecuieaza click pe sageata atasata butonului aflat in sectiunea Font..ilr'tire. alege1i caracterele dorite din rneniurile derulante existente Word pune la dispozjtla utilizatorului 0 caractensfica de evidentiere ce poate fi fiQlosita slrnllar GU 0 carioca de tip marker..converteste rnaiusculele in minuscule ~. cOMUTARE) . cl oblige....eare ~. acestuia. In timp de fond Insearnna culoare de evidentlere.(:ASE . ten~ie!H Nu 'facetij confuzie Intra font !?i tondll Fontul se refera la caracterele textulul.JUSCULE) .e euvant cu majiuscull.ebui aleasa optiunea Bold (Aldin) prin apasarea butonului B". aR8sarea butanului Change Case (Modifi.~.ilngro~at va tr. 3..a a prirnului cuvant dintr-o propozitie lOGGLE.e'poate realiza in mice moment prin selectarea textului dorit :~j apoi . Putef economisi timp facand aceste lucrurl prin int'srmediul butoanelor prezente la sectiu nea Font. AsHel.~ dlUP'8 caz) Aa~ din sectiunea Font..ecar. I Sentenoe case (Cat 'prop...a in silabe (HyphenaUonr) Dacal un Guvant nu mai inc ape Tn rand. se selecteaza textul dorit. a scrie in~nat se va aleqe optiunea ItaUc (curslv) prin apasarea btnonului .ntuluii ap:asati butonul at sohimba fontul sau dlmenslunea r. permitand atraqerea aten~iiei ciitItorului asupra anumitor blocuri de text.cooverteste in ~p'tallz.rl+B . apasanc ~: butonul "1: : sau prin apasarea sirnultana a tastelor Ctrl . sau prtn apasarea s~multana a.ital:ize . a schimba culoarea fo. s.(Pornire) ~i .sIP. Pentru a evident~a un text (sau a apliea un fond textului re~peGtiv).

a introducef dumneavoastra a Iliniuta despartitoare. nu este necesara selectarea lui prealabila. .cand va trebui ca in loeul in care doritli sa se efectueze dsspartirea in sllabe s.ed) butonul !~ sau combinatia de taste Ctlrl §i J 28 .telo'r (I) A'linie. sectiunea Page Setup (Initiializ:are pagina).ire in sllabe).:._ cu ajutorul funlC'tiei Hyphenation (Despar1.fereastf~ d. Ocazlonal. Se peats arnplasa punctul de lnsertle oriunde in paraqrat.graph (P. se selecteaza optiunea Hypenation Options (Opttunii despar1.st~mga.a:ragraf) §..butonul sau .3.e d. apelat' tab-ul Home (Pomlre). Dacal insal se ooreste alinierea mai multor paraqrals sirnultan.rginile din dreapta $~stanqa ale paralgrafului In raport CUImarginile paginii. Caseta Hyphenation zone (Zona de despartire mnsiil. Daca se rnodifica alinierea unui singlur paraqraf. unde textul trebuie despartit.::.rea se refers la modul in care' sunt arnplasate ma.iaJog Pentru a despar] cuvlntele in timpull introducerii textului va trebui actlvata optiunea Automaticallly hyphenate document (Despat1Jre automata in sllabe in 1ocument).. Din llsta derulanta asociata butooulut. Word foloseste alinlerea la . ce des9~ urm ". care of era paraqratelor 0 margine stanga aliniata ~i .eapta a docurnenfulul.butonull sau comblnatia de taste Ctrl :!}i l _ Alinierea centrat _. De re'gulla" al'inieri:le eentrata sau la dreapta se 10108esc pentru' titluri ~i pemru alte llnii de' text scurte. ..rmatarea Paragra. In mod prestab'It..dr. ..ire in siifabe) existents in tab-ul Page Layout (Aspect pagina). este necesara afinierea paraqrafelor In raport CIJ arnbele margini ale paginii._ eomblnatia de taste Ctrtl §i E a ~=~ i~ B . Este recornandat avetl variante diferit'e cu zonele de despanlre modul in care va aperea texul nu este anticipat u~or.J~~ Aliniere. ~ Alinierea la stanpa .i apoi a~egeli optiunea dorita . Pentru alinierea textullui.h:: .abe) arata distanta de la marginea .sa ceoarece 3. ~~rilp.a ta dreapta- butonul lsau cornbinatia de taste Ctril ~i R ~~J. EXEMPILU exemplu de despartire in sl- labe >- Despartirea: automata in si/abe . este necesara selectarea lor in prealabik p .~~ - Alinierea stanqa-dreapta (justifi.. sectiur1ea 'p'ara. Despfuf1rea manuala . dupa care se efectueaza click pe alinierea dorita. Fo.0 marqlne dreapta zimtuita.

(wm... .!.~~ "_. Exactly.. I... la dteapta...::..~'I..J w..e de alinieri ale t:extul'ui: ~.. optiunile legate de' spatierea 4 I ....y.1.IfN'Y' .HN ~ .'¥..ft' "'..... se poate stabi:li spatiiul dintre doua pareqrate la sectiiuniJ..:t~'=j'~~:.. "" y.N-N ~ -:::.egeti optlunlle At I'east. ...:/.M "~. N.. ~_"fI'''_ ~ La stanga Lio..w.. ..~ __ ~._ ...- .----"""~ rw'_....5 lines). .-. De asernenea.t...:~ ... Multipl'8 (Cel putn.tiple ..~~ W'.... ~~~~ csntrat ~i Justifi. muUipla) va trebui sa adauqati date in carnpulAt (La)..~~~~"'C~to: rI·Wtt..pa. din dreapta jos a sectiunii Parag~r.1 £l Slngle moditica distanta d intre coua rand uri pentru a..rf2:~:~~~c~~ ~ .5 randuri (1...:..!!<101!!"_...¥o..f'WYWV~"i!V..poYnHoM. Oricand se peats 1Mu[... J::~'l.":A~.¥ ..... la dous nlnduri (double) .~. 'h...iY'. la introducerea unul text Tntr-un liniile sent spatiate la un rand..fW\"""~WN'''t.Alinierea paraglrafelor se poate realize §'j prin apasarea butonului J'i.. nNV"'o'Io <i''"'"'. .:-~-.i:.~ __ .:..: . .f~=..... ...~~~:t'~ .~~: f¥i'o.:."~_. Daca aii.. ·~AA.{·i'f" ~:=:.:..·Y_ ::.e. -~. exact.. -2] ' document.~~"'=:. ....i"'""'o?O~ ...t~....U"..:.. ce deschide urmatoarea tereastra de dialog':: Alege!~tipull de alnlers: la stanga. ..1 After (Du:pa)' Pentru sirnplitlcare.spacing: ' Centrat in La dreapta Justified mod normal. ~ dreapta) Exempl....A..". la 1...._~_"""._ ..ed (stanga..nto"i'iYY......~ ~ "":'.c!._. Ea po ate fi lid! un rand (S~ngle).~~~. ...:. 'VY'!I''I!'I!'i.. I.'J '''... obtine 0 1.i..i'\.~':"'_~~.-_.5 line~ spatiere corespunzatoare..Io:. ~!!~~tt 29 .~~.Hf'oi'!! .'if¥h.~~~ _NfNY'r/.j.N"iI'~'~ Mw.---.a!ph (Para'gll'ai). ..eBefore (in..(......':. ~ .-.o"MHM~iI''!.tf1..~-...ere). '...:.._~':'.. .aciing (S....J. Def nirea spatlerf dintre randuri Dowbt~ sle reafizeaza prin utilizarea meniului derulant Line Sp. :::::~:~YrN'~~:::..-:::.ainte) ~..¥.

Ii spatiere). poate fi oreata 0 indenfate de prima linie care indenteaza doar prima l.e).te fi reallzata tot din fereastra Pa. I~ ~ r~o .a a i~. .lei. rapida poate fi obtinuta ~i prin utllizarea indentarea butoanelor .e~indenmeaza existent Tn sectlunea .ga"tate. in afara de prima..rag.gl"aflJ Iui.gralel'or l.a marginea din slang a.rnir.zuall:izar. De asemenea.inie a unui paragraf sau 0 indentare "agatal€(" car.e) si se bifeaza le. aparea 0 IiInl:e gradata) asemanator ~1 tn parte a stang.(j. Programul Word permlte mdentarea para.se selecteazaopfiunea Hanog1ing (Aga~t)..ciall (Speci._ ~ realizeaza lntregullJi paracraf la pozitia urrnatoare de tabulate Elementele rig~el SUInt urrnatoarele: Indentarea prime: linii din paragraf Diferste tipuri tabu latori de int:rcgului paragraf ccenrarea randurilo:r din la stanga exceptia 30 .r paraqrafelor pot 11 stabiUte ~i CIJ ajutorul butonului Parag:r'aph (Paragra'f) a tab-ului Horne (Po. Se apeleaza tab-ul View (V. in dreptul casetei lndentation (lndentare) se stablleste valoarea cu care se face indemarea spre stanga sau spre dreapta a linii'lor para. u1in parte~a~e su~a documen~ulU'i va 'iM:. p'a.. R~lle.. iar pemru crearea unei indentari a. • rig.raph (Paraglraf).... in pag'ina Indents and spaci'n. doeumentulul. dindreapta sau la ambele margini.g Undentare.ragli'afel'Dr Indentarea unul paragr:'af reprezinta Introduce-rea textulul paragratului spre interior.j-.Iiniile paraqrafulu.~. realizeaza Indentarea ~n1mgluluiparaoref la pozltia anterioara de tabulare alta metoda ds lndentare impl:fca utllizareaelementelor .4 Indentarea toate . 3.i.e~ (Riighi). ca~eta IRUlI. o lndentare . Penlru a crea 0 Indemare de prima linie" sa selecteaza opuunea First line (Prilma linie) din caseta derulanta Spe. lndentarea unui paragraf poa.IA).~.

pentru a vedea numarul de Iinii alba dintre doua paragrafe sau pentru a conftrma tndentarea unui paragra.e·detL Daca dori] caaceste spafii.alta po.Hide (Af:i~alre~ Ascundere) existent In sectiunea Paragraph (Paragraf) a tab-ului Horne (!Porn ire}. pam-egrefesa devi:na vizibile puteti.. pentru a se actlva tipul de tabulator corit.. )- l4J .~ilpasul acestuia.. pe care nu Ie v. vor f afisate 0 seri de sirnboluri: . Pentru ca textul sa se alinieze exact la pozitia tabulatorului. Dupa apasarea acestui buton in document vor f afisate pe ecran loca~:iHeunde utillizatorul a.geata pentru a indica locul unde s-a apasat tasta Tab 3·1 la apasarea butonului 1.graJe lntregi ascunse. torrnatari..sibUitate de hrcru cu tabulator.w . S8 » An~area/ascunderea caracterelor netiparibile.texml pana la Tabulatorul eeperetonttzecimei ~. Tabulatorul de aJiniene /a centru textul este centrat tin. Aceasta optiune deschkie fereastra de dialog Tabs (Tabuletorl).f folosind tasta Tab. in document . apasat tasta spatiu sau Enter sau Tab. tabulatoruiui II]-textuleste I ..word toloseste un punct pemru a indica loculi unde s-a apasat tasta spatiu word toloseste 0 sa.3.. de a. Tebuletoru. Tabufatorul de afiniere la dreapta tabulator.de tabulator precum . Sa poate utiliza acest buton pentru a verlfica daca s-a tastat un spatiu suplirnerrtar intra doua cuvlnte. formatan. o .$terge':r·ea Tabulatori 110'1' tabulator oriunde in arara rlilglei.' - .5 Fo·lo·si'r'ea §d seta!rea tabutate ). iar dupa punctul zecimal S9 aliniaza la oreapta.. .--. Yeti constata flxarea pe riglla a tabulatorulul. dupa care se executa click pe rigls in I:QclIl in care se doreste pozi~io'nat tabu latorul. Uneorl in document pot exista spatii.textul se aliniaza Inainte de punctel zcdmal la stanqa.and cont de pozitia sa aliniaza la dreapta :.aph (iPalragraf)" In tereastra Para'graph (ParaIQlraf) apasa~i butonul Tabs (Tabulatorf).liniere Ja stanga rtl or introdus de la stanqa la dreapta - lrcepand de la tabulator... este prin apasarea butonulu fi· dil! dreaptajos a sec)iun1i Paraglf.ergerea unui tabulator se reallzeaza trag-and acest apasa tasta Tab. In care puteti stabi1li tipul . Dupa apasarea butonulul OK. para. apssa butonul Sho.. $t. ". ). Fixarea Tabulatoriler Sa apasa pe butonu din coltul stanga sus.

In Iereastra de dlialog ap.g.·PQ!"G. Dupa apasarea butonului OK.o 31"S "II='. Ele' apar In document sub forma: ..i Aceste lntreruperi de linie tn mod normal nu sunt vizibile in document! dar daca vreti . ._JI de tormatare a paragli'afe~ar Ull stil de paraqrat reprezinta un ansarnblu de pararnefri oe caractertaeaza un paragraf (font.docunumt.1.i tasta Enter puteti.: vedeC)' Qit~·.. dupa definire.ife·Q\IIeti'. etc . _ r rapid nou). existentse AaBbCcl 'AaBbC ~ t' i Dace sfilul cautat nu sa ragase~te' In gal.Gfol.:>. culoare..vol" apal"eal" semntt· carearata' locull'unde' exi sta'un" paragt'lQ f. aro." D1..l· 0.word folose~t:e simbolul intrerupere de linie pentru a: iindica locul unde $-'a lnserat . ape i se executa click dreapta pe aces! text. dirnensiune.111-'1\1' p d .ii·$ij'''iI'a1iQti:·:butonlul' . sa vedeti daca In document exista lntreruperl de linie putef apasa butorul Sho'w/Hide . Hevenirea la forma initiala a documentului sa realizeaza apasand din nou butonul cano scrief 0 poezie).eria de stiiluri! se apasa pe butonul dreapta [os a sectiunii Styil.a:rula se defmeste nurnele stllului. asttel tneat in lee sa folosi~. tn pri mul rand se tormateazs textul dorn. introduce 0 Intrerupere de linie (nne brea1k). Pentru a crea un snI nou. aftat in 32 ..a dati un dick in locul unde doriti sa apara lntreruperea ~i sa apasali tastele Shiil Enter" -. de stilurl...alege sfilul dorit din glaleria Aplicarea unui 5t!1 deja.. Pentru a reallza o lntrerupere de llnie va trebui s. . caruia ) i se atribuls un nurne §i care...Save seleetlon as a New Quick Style (S. qJ f/j ~!.. if. ._ word toloseste sirnbolul Sf pentru a indica Iocul unde s~a apasat tasta Enter +-" . ~n: locum. ·:t. poate fi apllcat oricarui paraqraf aJ dceumentului. ·existeil'lt·pe·bara·ae· menillri.g-l'o. se alege' optrunea Styles (StUulI'i) . aliniere.--- Uneori aVleti nevoie de a scrie linH de dimensjunl reduse (ca de exsrnplu atune] ' ..Ipo: a:pasare!l:' aeefirui· bl!fton·lin. reallzeaza asttel: SI! selecteaza textul dorit ~i din sectiunea Styles (5Ii~luri) a tab-ulul Home (Pornire) se . cQl"e·exidQ"~fIII'agrafe·vC!!·tr~bl. lndentare chenare.es (Stiluri} §i sa cauta stilul do.6. " :> -+ Pentl"ll. spatiere..rlitin aceasta 'Iista.alvare selectls cal stil ~ . _(Afi§are/A~c::unde're) 3. Din meniul derulant aparut. Stilluri Bf] .nt· ~i·101. S8 constata aparltia stilului nou creat in gal'eriiade stilur1.I" •• .l'mata..

. butonu' Se selscteaza textull csruia i se va apllca tormatarea. ••••• : oI.8..3 Da.•::.!"....~ ~. 1. 11/.ornire). r -I .__ II 1 v .:fEfI~t~~'iapol §i .. Nurnerotarea se Tace automat. . lndicatorul rnouse-ulul se transtorrna intr-un cursor CUi forma de bare . t. _ 1..QtMei< pentru Formatarea pa:r...grafu1Iuii (II) Lectia .)Pemru a copra elernentels de torrnatare ale unui paraqrat. __ t.... Para..$'e introduc diferite pentru a se rernarca rnai user an um it. ... 1. ~..'~'~':" '". . Daca dori1i $..!-"""\ .III-7i - I.e paraqrate..... apasaf butonul " deselectare. -! .ca dori] . .': ~ sa contina acelasi format. . ~~~'f... __ c.i?-~r'~~1:0 ' - I selectati cuvintele care doriti .... IProgramu'l WOlrd permits iolosirea rna... .... ...W..""" ~." . ormat P...copiati.. -~ . Cand .....ati term i nat. ! Numbered (sch:ila numerotata) ~ ofera posibilitatea de a ordona par. din tao-u' Horne (IP... 'f~rnr~t... selectatl textul a can.1 -_ .> 4 Ev:id:enlierea elernentejor dintr-o listafolosind numere sau marcaje de lista reprezlnta 0 modalitate excelenta de prezentare clara a lntormatlei.e de rnarcatorl sunt: BuHeted (cu rnarcatori) ..1._ i .i rnuhor modele de nurnerotare (lltere.. ( Tipur'il.graph (Paragraf) ell ajutorul butoanelor BuUets Ni' ~i Numbe'tingl (Nume:rotare) ...... ~ - . . citre arabs sau romane... 1~~!lW'of". .agrafele din document cu aiutorul cifrelor arabe. $.".l... se realizeazs (Marcatori) din sectiunea 1l1o~": ..._-. 'i.fPrl~tPjfWj~~....... sau a literelor.1' . ._. _ ...a apliica~i acelasi format mai rnultor cuvinte dtn dife:rite pat1i aile docurnentului. sa selectsaza textul a carui elemente deformatare dorim sa Ie coplern si se apasa ~ .~ ... .lj elernente de tormatare doriti sa Ie..! i ~. care S€ afh3 irnaqinea unei pensule.........~ .__--~ modifica~i tipul marcatorilor.__ . d\'j" . . apasat'i pe sageata aterenta butonului Bullets (Marcatori) sl aleqetiforma dorlta din lista derulanta. __ . ~ ~...Ianga..J !.J -..t..".. slrnbolari )- .. Aplicarea sau $tergerea marcatorllor . 'JI-. dupa care se elibereaza butonul rnouse-uul.1.. ---.. cornblnatil de llitere §i clfrs). 6. executa] dublu click pe butonul . lntr-o secventa crescstoare care poate lncepe de la 0 anurnita valoare. - ...

ading (B.unghiu!ui ce inconjoara paraoraful.a III incadraf §i apoi s.a fie trasat 1'n ]UWII Intn~. .n.chenarul sa fie trasat doar in jurul textului selectat sau " P'aragraph (Paragraf) . • Te. adaugati anumilte borduri unor porti!uni die text.toate laturjle dr.de chenar dorit DIll llsta derulanta sa. va trsbul selectaf rnai 1ntai textu: pe care dorif s. se seleeteaza paragraful: respectv. se allege op'tiunea Borders and S:hadi'ng (Bordu:ri ~i umbrlre) dinlista derulanta.1I. .in sectiunea Paragraph (Paragraf).or (. ooua.!it.al. Sa' deschids fereastra de dialog Botders and S. in fiLa Borders (Bordurii).~gulu. Daca vreti sa.s apasa~i butonul Borders (Bo!rduri) H~i" d.aragraf mal poate fi: re. Daca 5e doreste ellrninarea cbenarelor Ull1uii paragr. Linia de contur ocate avea 0 anumlta girosime §:Iculoare.o.oar'e) se selecteaza culoarea bordurli din HstaWidth (Ultima) se alege qroslrnea Hniei de contur din lista Apply to (Sa a.eviden~a at unui p.s pe una.ept.\ vedef va chenarnl Din aceastatereastra pute~i alege una din urrnatoarsle optiuni: la rubrica Setting (Setare) sa .alizata ~i prin tncadraree IU!~ trntr-un chenar §:i prin crearea unui efect de [umbra.chenarul s. Oonturarea poate f facllt.alege t~pul Pentru optluni suplimentare.pUca pentru) se alege opfhmea.Cul.Punerea in . 34 . trei sal! pie.xt .rduri §Ii urnbrlre): Aici cum .af. la sectlunea Setting (Setaire) se selecteeza None (Niici una).i paragraf.egle' fipul de' chenar dorit in lista Stylle' (StU) sa poate a'lege stilul bordurf din !ista derlJlal1ta Col.

ctieo-f't -I'l tilt lfI. ne~f sectfcrnon·t!u same P.e' va 81legle Who. - . (Do'cument 'intreg). Din lista derulants.3 lmpar!'irea documentului in sectiuni Si este utill~i mai ates in lmpartirea dccumentului in secfluni este optionala condftiile in care exiSa<3diferen~ieri intre pa. Dupa alegerea optiunilor legate de stilul.gini din punct de vedere al caracteristicllor. din m.~i:rnodelul de umbrire. culoarea §i grosimea chenarului.ectiM blell.~drol1 bl'tak ~l1d start-til".ext 'e'J-'!n-m.'n care se stabileste cuJoarea .d [P.a)~ sectiunea P'age Setup (Initializare ~r::r~~i? are Tn mod automat: i~~ ~ CIDlUnlKlus: !n~crt .i19~. 35 .Breaks (1n:treruperi) aflata In tab-ul Pa'ge Layout (Aspeot pagin. el a singur.hon br"OlI1.. Crearea un.. .age tnsert 1i . zona Section breaks (Sfar'iituri de sectiurne) permits urmatoarele patru variante de inserare a unui caracter iYen P'agt' ]ns~rt a sed.lIrtbl!fed !)age.and Shading (Borduri $i urnbrlre) se apeleaza eticheta Page Border (Borduri de pa. cornenzil .ly to (Se aplica pentru) s.cUlment. and start th. pagina). O OQ. Pentru a adauga un chenar intregu'lui document. tot din tereastra Borders and Shading (Bord'Uri §i umbrire) se selecteaza toaia Shading (Umbrire) .eniul derulant App.and ~-t_"rtth~ new se.a sectlune.ei nol sectiuni se reallzeaza cu ajuto~ul. din -fereastra Borders. 4.I'e Do.gina). Pentru a apllica diverse etecte de umbra linmor de contur. in momentul crearll unui nou document.J s.e nev._ .: ~:e-ctt()n on the n::xt od-d-numberred pllg""..

apelati tab-ul Insert (lnserare).e (pagina impar.a) . sectiune .l subsotului 9i va afi.\ie va f repetata automat pe flscare anretutut $1 a sub so luf ul pagiina in parts.iii utile.~. lnserarea rapida a unei lntreruperl de pagi..ar~itde pag.rea subsolului.. se apasa butonul Show .:J [I ~~. ea fiind introdusa 0 singiura data.onta~e intrerupte care contine textul Pa.noua sscflune este generata odata cu lnceputul unsl noi pagini imp.na (echlvalennn tntroducern unel noi seetluni Incepand CU pagina urrnatoare) sa realizeaza din tab-u' 'Insert (tnserare).gi.e text sau grafica (titlul. sig'la tirmei).. $~errg..a.age (pa'Qlina urmatoare) .noua sectiune ests generata.noua $. in celelalte vi.Continuous (cont:inuu) ..cunder.~atab-ul Design (Prnleet) desflnat lucrului per~tnJ antete ~'~suosoturt. iar din lista derulantaall. in partea de sus a paginii apare 0. Partea superioara a terestrei sa retera ~a detlnirea ametulul.Even pa.ege'ti optiunea 'Edit Header (Ed~tare Dupa. La generarea entetululsl sucsolulul. numele autorulul.ere.e) existent in sectiunea Paragraph ..As.e reallza executand dick pe ea $i apasand tasta Delete sau Backspace.ina).:.. localizata in afara pagin. pa. Pentru a introduce un antet sau un subsoil.4Introducerea Un antet sau un subsol de pagina reprezlnta 0 zona de document care poate confine o informati. noua secnone . in timp ce partea inferioara perrnhe defi:ni. antetul l?i subsolul nu sunt vlzioile. aleqerea .r!Iz.special care sa marcheze inceputul unei nol sec~~U'ni: . acestsl oPtiuni. eornanda Pag.zuaUzari. - Antetul sste vizibil nurnal daca documentul este vizuahzat sub aspectul Page Layout (Aspect pagini 'im'Priimanti). docurnentului. Header (Antet) antet).ge Break (Sf..Hide (Afi!1are .a) .".ge (pagina par. • • I . coats GU lnceputul unei noi pagini pare Pentru vizualizarea sa!t!:'rilor la 0 noua sectluns.. Word.-1 .Next p..Odd pag.ina sa poat. Saltul la 0 no us. . \~.reallzeaza salltuf automat la Q noua pagiina pentru 0.(Palragraf) a tab-ulu Home (Pornira).it die seetlune). butonul . vaactiva automat reqlunea ametulul ~.a:re . lncadrata ce prezlnta poziti.e Break (int1rerupere de pag!ina) :¥de~t• Intreruperea de pa9ina este reprezentata sub forma unei IIniii o. 4·. ~~~r.ec!iune este generata pe aceeasi paglina . Aceasts ilnforma.na este reprezentat sub formaunei lini'i orizontale lntrerupte care contine textul seetlon Brea'k (Sfar§.8 antetului. acestel intrerupen de pag.

~ : ?a9le "1. Dupa: crearea antetului putef crea subsolul. in f..i '1u mail poate f modificat.r.te de': formatul de numerotare preluarea num. raportat la Clip p·.arului de capitol in generarea nurnarului de pagiim3 vaoarea ini~iala cu care incepe numerotarea p.! : IoJp of Page ~ctlOI"i."oSition Iegat.tet §i subsol) din 1ab-ul Des:jgn (Prclect) se peats prelucra din nou tsxtul.iw.m~ Pentru inserarea unei irnaqini din galeria Office se apasa butonul.j ca pentru arlee text din document..tns l:l ~urrent . Fp"c).ee d optiuni SUpIimentare Pentru 11 stabili ~ r:. Pentru aceasta. . Textul diin document apare scns cu gri in fundall :.e Number f. (Fo:rmatare numere de pagiina).r:: antstul... se utilizeaza butoanele din tab-ul Design (Project) . . se pot seta elementelega. sunt: !"1.e. Doar dupa ce se acass butonul Close Header and Footer (lnohidere an.ge Number ('Nrumar de pa'9'ina) sa a!l. butonul PiClt.<eo Butoansle pentru partlculartzarea antetului sau subsolului.~:ia utillzatorului posibilitatea insera:rii nurnerelor de pagini in docurnente.ag:in. Acesta poate fi formatat in t= acelasi mod 'in care s-a format ~i HeadiIT FIJot~1' Page Date Q i.ege zona in care se va insera numsrul pa-ginii.. ~ t .1 01 Pil9.$. w )- Pentru inserar6'a numarului de pagina sa apasa but:onul ~ N~~~~r~ ~ .a) " . Dupa apasarea pe acest buton. precurn ~i modul de aliniere a numarului de pagina.ag i:lnnor Word punala di$po:zi.aginii.ag..~ dlmensiunea p. 4... tsxtul antetulul devine gri si nu se mali poate pretucra. comanda Pa·ge Number (Numalr de Oiin lista derulants a butonuiui Pa. Pentru lnserarsa datel ~jiorei se apasa butonul £Iilt~ i'''nTI~ Pentru inserarea uneii imagini de pe hard disk SIS· a pas a.:..aginHor 37 . se selecteaza optiunea Format P.. ·1· li 00 '=. se foloseste tab-ul lnsert (lnserare).~~..reastra Page iNumber Format (Formatare numere de' pagina)..t Pict!Jfc Clip Nu mber '" &: TIme Pinh· J..r'lrn"t Pag~ ~JU!flI:li!'~' nurnerctarea paginilor unui document. Pentru construirea unui antet cu elemerns predefinite.-.S N u merota rea p.~ ~.Introduoerea 9i editarea textulu: In antet ~i subsol se face respectand aceleasi regul..

implu click au mou se-u.e ctia 5 Tabef e...... textul sau imag.. fie alegeli optiunea Iinsert Table (lnserare tabel). juIu. Pentru a formata fontul din tabe IIprocedati la fel ca la formatarea textuluiii1 dar ave~i grmj....... ~ §li i magini _: :> creeree unui tebei> se realizeaza usor cu optiunea 'labile (Tabel) "i~~... .oo-. In acest moment trebuie sa apara 0 sa'geata neagr.coloana pozltionatl mouseul dsasupra coloanei pe care dbriti sa 0 selectatl... . __ _..Pentru a selects 0. glraf..... " .a ca ceea ce dori~i sa formataf sa fie selectat......~ un va s. .----- . .a deasupra coloanei. 1"1 Wi ~. - '"'~ Aceasta ultima opfiuns va dues la aparitla unei casete de dialog In care va trebui sa preclzati nurnarul de· randuri side coloane ale tabelului... Daca apasaf butonul OK ve~:iobtine un tabel cu 5 coloane si 2 randuri.........ice 5.. (Proleet).. Pentru a selects coloana da.erare)......_-. .... Din lista derulanta._ . ".~ _± I I I I Daca doriti un format special pentru tabelul durnneavoastra.. 38 .1 Tabele Caracterlsfica proqramului Word de creare si forrnatare a tabelelor pune la dispozifia utilizatorului 0 modalitate extrem de flexibila de alinier'e a textuilu'j tntr-o grlla de randuri 9i coloane. ..'-~ Dupaaleqersa tipul1ui die label pentru a va depiasa de la 0 coloana la alta puteti iolos: tastels '-7. " ... If...[nea.... il pute~i aiege din sectiunea Table Styles (Stilur~ 'label) a tab-ului Design.a un cllck in celula in cane dorm sa introduceti ... n "mn . .t..e din tab-ul Insert (lns........ existent€: pe tastatura sau puteti d. .... fie g'lisa~ipemru a staolf numarul de linili §:i coloane..... ~ Seiecieree unei coloene din tabel ...

l:B:~~~ --7 Automat prin apelarea tab-u' Lay....:..""_..9 . Selectsree fntregului label . Row (Seiecta're Rand) Se~lect:Table (setectere Tabel) ~ Sc.~_ .::. apanJta o in partea o alta click Se'I...~. ~ Colvmns • s:a Pentru a schimba culoarea de umplere a unei clelul:e '§-i a llniei va trebui ~ucraticu butoanele Shading (Umplere) §ii Borders (Borduri) din sectiunea Table Styl:es (StHuri tabe:l)a tab-ulul Design (Proiect). Pozi~iionati rnouse-ul In dreptul randulul pe care dorlf sa ill selectatl §oi apoi cu un click simplu selectati tot randul._.57 ~ [ '~lJ ~.prin pozjtlonarea mouse-ulei pe linia de demarcatie dintre coloane saw randuri §I. .iI) Select..:.out (As:pect)..:"..linii §i cotosne 3. ..__..5e face printr-un click pe steluta sta.."'I'-1 :i... In tab-u Layout: (Aspect) apasaf butontJI §i alege\i optlunea dorita. . '__~.. introducere §i §terg.. Se~ect Column (Selectare' Coiloan.... ..e) in modalitate de a selecta un element din tabel este: executaf imeriorul tabelului...himbarea dimensiunii §i a cular!i unei celato • Pentru a schirnba dimensfunea unei celule avef urrnatoarele posibilits'ti: . 1\ I H'-"1ht ··i....'~?iH Oijt(iil'ut~ P.1 $ nistrll)uM " @ 'r"Mth..:J"... Manual .nga a tabelul u i. '-----'---T-'-! ~~___:_~~!!!!_..4.. secfiunea Celli Size (Dimensiune Celula).ect (Selectar. SE! + I.:o3:. prln traqerea de coloaoa sau randul pe care dori1i sa-l rnodflcati..L§J"..:t.r..ere de . Setecteree Unfed rand din tebe! ~ tace asernanator CUI selectarsa unei ooloane singura diferenta fiind pozitionarea rnouse-ulul.."...tinand rnouse-ul apasat.

..

...... --"'I!.
~~;a

lnserarea linmor noi sau 8! cotoanelor ln tabel S9 !realilzeaza din tab-ul L.ayout (Aspect), sectiunea Row-sand Co,lumns (Randu,r'i $i Coloane).

1:r1>'~r1. r'l~¢
~\}V\!

!i,·t,.,,,,,,

lnl~!~ ~li

lli';er PiSltl;

I~'I!'~ i;l:.,.(jtoi>,11!':'~~

tnserarea se realizeaza la slliangia;, la dreapta, deasupra sau sub locul unde

este pozitionat cursorul, Avetl grija unde este poziticnat cursorul Inainte s,a lnseraf 0

,Iinie sau

0

colo ana "

-$tergerea coloanetor se realizeaza din tab-ull Layout {Aspect.), seo~lu~e_aRows and Columns (Rinduri~. Co~oane), butanu:1De,Jete·($terg,ere).

.

1O-=I~~" !nnt1
\1f'
'Q<'ct,
!)l}lm

r
11

_ ~r~ ..•""",.. ,,.,"':e-M t~' :~:~
1?'
c

a.t.R ~ISD
.oi._,j34;..,j

"""<l!I" ....

"'. J.:...:,,!:~e

ZI1Ir.!'" fel~

.ki>!\Mtll

c,......

€f'

Oddl!E",Wl

~U UlITATI

!I Daca nu ati inserat sau sters cine

I ~.

Dett!e able

0

coloana sau un

. de

rand! pentru a rev,eini I!a structure iinii!~:iala taoelului putef frOllosi functla Undo a pe bara de acces rapid, . . "» imbinare/soindare cetule tntr-un tabel ~om.anda Merge Cells (lmbinare celule) din sectiunea Merge (Ilmbinalre) a tab-ulul Layo,ut (Aspect) uneste celulele adiacents selectate §i Ie transtorrna Intr-o singura celulla·. EE3 Gomanda Split CeUs; (Scindare celule) sclndeaza 0 celula tn Merge Splft mal rnulte, in functie de optiunea utillizatorului. Celis C~II'S

~ffiil ~

EB~'
Spilt Table

,.

Sortere date In tebe!

Sortarea unui t.abel reprezinta rearanjarea illforma~mor cuprinse in I'i!ilii~,etaoeluhn In functie de Illin anumit criteriu. Sortarea sa realizeaza asttel: ,. - se selecteaza intreg tabelull sau nurnai liniile ce urrneaza a fi sortate - din sectiunea Data (Date) a tab-uluii Layout (Aspect) se aleqe cornanda Sort AI .Zf (Sortare) Sort - in fereastra de dialog SO!rt (Sort·alre) se stabilesc campurile In tunctie de care se face sortarea, precum §i ordinea sortarii (ascendent sau descendent).
-

40

Uneori aveti nevoie sl de alte elemente oe care sa lie introduceti in document, ca die exernplu: foi de calcul, imaginli, alte documente, Pernru aceasta t'olosit~ tab-ul Insert (Inserare),_ ~. Pemru a inssra in document diterite imagini puteti alege una dintre cele doua optiuni: • Inserarea clipart~Uliilor - cu ajutorul functiei Cliip Art (Mini,atur,i) din ssctlunea lIIustrat:iiolls (liustraIU).

Pe ecran va aparea in partea crsapta fereastra Clip Art (Miniaturi). Pentru a, selecta 0 irnaqine dintr-o anumita oategorha scrletl in c,ampul Search for (Cautar,e) numele cateqoriei dorite !iii apol apasaf butonull Go, (Sa,lt). Daca dQri~i sa fle af'i§ate toate imaginile existents In cadrul gai'eriei de· imaginl~ apasati butonul Go (8alt) fara a scrie n:iimic in cadrul campului Search for (C,But8Ire). Pu:te'ti rafina cautarea ~i mai' mult cu ajtJtorul campurilor Search in (Ciulalr(~ in) si Besutts should be (Rezu'l'tate,llear fi). Pentru a msera imaqinea dorits da~i un si:mplu click pe aceasta sau apasatl sageata existenta in dreapta

im.aginii iii alegeti optiunea

Insert

(,fnserareo). Acum imaginea va aparea in cadrul docurnentutui §i 0 pute~i muta in oree lac dori\i ournneavoastra, lnserarea unei imagini de pe hard disk - se folosestefunctla Picture (lm,agine) din sectiunea mustratio,ns (lIus,u-,alii).

41

Aceasta functie desehide urrnatcarea tereastra din care pute'ti alege imaqlnea pe care doriti sao inserati -in document
~ .1-

De aici se alege calea !:litre
imagine

butonul Insert (1IInserare)

insera im.aginea apasati

Pentru a

Pentru a tntroduce in document un grafic.apela\i functia Chart (Diagra.ma) din tab-urI Insel1

(Inserare].

42

Past... trebuie Back Spa.. imaqinilor Pentru a §Ierge irnaqinea.6·.:: i::U Crep ~ HeiQM! :i~"~~-~":~~:I . nu sa 0 selectati §.'~··.(~."~··1 Widt~.e (Co'IPiere _ Lipiire) (pentru coplere) ~~ Cut _. puteti deplasa irnaqinea In orice parte a ~ diapozitlvulul dorlti.Llpire) (pentru mutare).. In acest caz. va trebul sa. Cursorul va avea diferite forme tn functie de punctul deasupra caruia il plasati.. lrnaqinea va aparea tntr-un patrat incadrat de 8 puncte.Pentru a copla. ~. cursorul .'. Acurn puteti rnodfica dimensiunea obiectulu plasand cursond mouse: ului pe unul din cele 8 puncta. irnaqinea §i din tab-ul Format se tolcseste sectamea Siz.i apoi sa apasa1i una din tastele 43 . Paste (Deeupare .e (Dimensiune).. $terger..cealialta vall0 an: s'e ajusteaza singura.ce sau Delete. lDa'ca se dore. Pentru a fixa vaori specifice pentru lnall~ime ~i 16itime.i'!'l. plasan cursorul deasupra oblectulel pane in rnornentel ln care cursorul devine: . Selectarea iimagiiniii > sa ss face printr-un click pe aceasta. Cursorul in celelalte puncte va ii de forma: rffJ sau {. .c plasat deasupra plasat punctelor din mijloc in partea de sus sau jos a obiectullui va arata: :.ea..g.'. P Redimensionarea unei lrnagini sau a unuii gratia In prlrnul r€md va trebui sa selectaf imaginea dorita . linand apasata tasta stanga a mouseului.e selecteaza Posttion tnalnte de a debifa caseta Lock aspect rat~o (Blocarea report aspect). urmatoarea forma: . sa apasa p'e butorun din coltul din dreapta jos al sectiunii Size (Dimensiune) ~i in tereasira Size and (EJ!imensiune :~. Veti constata ililsa ca la rnodiflcarea unei valori (inaltimea sau la~ime'a:). Putef chiar deplasa obiectul.i Pozltie) se staoileste lnil~:imea ii h3~i:mea iimaginii. Daca plasaf cursorul in punctels din laterals cursorul vaavea.''''!I. Aourn.n~~~. staibilita 1 s. muta imaginea sau obiectul In alta parte a docurnentulul sau lntre doua documents diferite va trebui lucratl cu functiile Copy .·.te ca irnaqinea sa aiba o anurnita dimensiune b.

Penlru a econornlsl timp §i a nu .a~utoru~carela putetl Textul invitatiei este aeelasi. se pot alege din sursa de date doar anurnite persoane care' prtmeasea invi'ta~ia.f Lectl a 6 6. sectiunsa Start: M. . numele §i ad resele des ti natari lor invltatiilor).eorespondenta Uneori ave~i nevoie de a trimite 0 invitCl'tie sau a serisoare la mal rnulte persoane.ail Merge (Pornlre imbinare corespondenta). a trece la pasul urmator {UrmatorI.. invltatiei pentru fi'ecare persoana din sursa de etectueaza Imbinarea de corespondenta. docurnentului Adaugar.'" Imblnare . Daca dori~i sa creaf o invita~ie veti aleg'e' opfiunea iLetters (Sc.rea listei destinatarilor . Pent:ru a.JJ) pentru Ap.scrls acesasl lnvitatle pentru fiecare persoana. .ris1ori).Microsoft Office Word va genera 0 copie a date.eor1espondenti ~ . Va aparea in partea dreapta 0' tereastra "in care mtroducef optiunile dome. )- Setetee documentului principa/documentul princ'pal contiae textul ~i elementele grafic1e" care sunt aceleasi pentru toate persoanele care prlmesc invitatia. Procssul de lmbinars die corespondents ccnsta din urrnatoril pasi glen.rt Mail! Merge (Pornire imbinare corespondenta] ~i din I'is. care conduce pas CUI pas de-a lungul procesului AsHe.d (Exper1 pes va cu pas de imbinare corespondenta). informa~ii din sursa de date. se apas. in acest pas.1 Merge (1'mbinare corespondents) cu . Word va orerafunctia Maj.ta derulanta se aleg.1 imbinare .. dar persoanele lrnbina textul invita. trece rnai deperte apasatii butanul (Urmatorul) din parte a de j09 Ne:xt a ferestrei.e optiunea Step by Step MaU Merge Wizar.ea. Conecteree documentului 18:0 sursa de date. sa ln prima etapa il realizaf alege~citipul de' document pe care dorif (scrisorl..a sursa de dlate este un fisier care con'tine informa~iile de lrnblnat in document (de exemplu.ti.re vor primi aceasta invitafie.~sa~i utonul Next b .II. Ajusta.e. plicuri 9i aUells). la care trlrnitef illvita~ia Bunt: diterite.a butonul Sta. fiecare copie a sa ProgramulWord 2007 ofera tab-ul Mamngs (Corespondiente).eicu numele persoanelor ca. campurilor de fmb'inare'de corespondenta in document» cand se acests campuri vor fi completate cu Examinarea §l completarea fmbinarlise poate examina inainte de a imprima Intregul set de documents.rali.

§_~_\"" •. th<. ..~.'.!r'~e&. .~~~i. sa I. -_....: ~.. ..."_ " ".. 2 of Ii ::: )f:.e~iioptiunea de a crea 0 lista noua prin selectarsa opnunf Type a new Ilist (Tastarea unei noi Iliste) si apoi apasarea butonului c. Acum trecef la urmatoarea . Dupa aleqerea acestsi opthml se va deschide 0 f'er._~_.ite referitoare la 0..li butonul Customize Columns (Particularizare eeloane) pentru a defini siinguri strucnira dorita va Aceasta tereastra ClUpr~nde datele implic. Pentru a utillza un document deja creat sslectaf optiunea Sta.e mseraf . ""IOJ"". dar daca dorif sa adaugatli campuri noi sau vreti s.' apasand butorul . r ...:.sting document (Pornlre de '1aun document existent) Pute~i trece la pasul 1!1rt...-~~-.reate.....·"-..eastra ce va va pesmrte sa cdegeti: undo v.~_""' St~rt:'fmm .._. perscana.: dO>:l....a ~te'rgle. Pentru a tolosi document:ul curent selectaf optiunea Use the 'current document (Utilizare~ document curent). . Alleger'ea acestei opt~unj va deschide 0 tereastra in care v'eli' alege randuril!e pe care doriti. .' " . ..!.. INI. .!st.ati butonul Customi'ze Col:un:ms (Particularlzare cotcane)..eti tolosi Uin document existent).~ .ti'unete carnpuri apas. her~ {md use the 1!'1?UI.. .. '.#e from ._ .Ii{ime$ end OOdt~::>~!!'~ of ~~m>..... ~ .. ~~ ~ ~.:~rdto <l.Nexf (Urmato:rul}..l d~'::lJiiteJ'lt ~y~.. '....: .l(~irlii!dcrcume~~~ Apas.. !~~j..I~~r\>...lrt from eXli.. Daca nu ave'ti nici -0 sursa creata. 1 ..> start () ~tl'll t from'a tCerrnp. ''..eti mea noua scrlsoare (in documentul curen: sau put..'.. ~etwr $' Pf. N\~xt: Vl1)<i~' \'Our.:5t. alleg. sau va put'e!i urrnaior lntcarce la pasul anterior apasand butonul PreviollJs (Anleli~ol'iUl).a ~i anume csa In care precizaf care este sursa de date.Merge.~Q~~.. -:-~ ..I!fiellt. 5'..r.)'·· . .e-iA@u:._. ce va duce la deschiderea urmatoarei ferestre de diallog: 45 . Usc..etap.dd roc . .n~J!!. (creare).rrMitklri.a. " .the rCul'reiltdQcl. In document.: .

or Region Phone E-ma. introducef datele.-. campul selecratln sus (Up) san III jos (Down) Dupa stabillrea dsnurnlrf coloarrelor dorlte. va trebui sa introduce~i date. Programull 46 .$ Une 1 AddreSis Line 2 Pute!i1?terge Uri camp din tabeia Puteti redenumi un camp din tabela .ii Addres:s ell ajmorul acestor butcane doui'!.asati butonul OK pentru a inch ide fereastra..n=I..one . Ap. . . Adauga{i rlOUia 0 inre'gislrare inl"eg istral"€ a curenta $tergel~ Word vs deschide 0 tereastra in care va ~rebui sa predza~i numele sursei de date §i iiocatia in care va f aeeasta salvata...Puteti adauga un camp nou Last NQme Company NQme Addres..".. Dupa ce ali flnalizat de introcus teats persoanele. apasati butonul OK. In fereastra nou deschisa.. Ph..~'l-"_"'.

)"".Dupa apasarea butonului Save (Salv.a confrmare a datelor existe in sursa de date.eaz. N.~ ~~~~..:.. '.. 1f. 0 tereastra in care ne va prezenta contlnutul sursei de " ''~ "'..•. ale'Q.' ~~~ W1it(o 'i'Qtl.t.i apoi apasatl butonul Browse (Rast.~. r. ' ' ceschide date..:oWIe. ·rl ~ ..P£H"'O"~ Il/~·.'~"Kf>'.are). Aleg'1erea acestei optiuni va ceschioe 0 tereastra in care vef preciza locatla pe hard disk a sursei de date.< .eti optiunea Use an eXi'sting Ilist (UtiUzarea unei liste existente) ~.5~..>l/l1. la pasul Select recipients (Selectalli'e' destlnatarl).1re Nfl'!eHod i!d~rto!ISfff.. il'l!rtO'~~..g'~~.!&G .oire). 0 tereastrs de in conditiile in care sursa de dateexista deja.. Dupa localizarea sursel de date Word va ~(1 ('..ont' 47 .lin<g~. . . ~~ I.~~')W:'t~ ht' ' r. ". prograrnul afi:..6r. .' .. t1lf or <J MaNs~.~·Ic~~.ji:..

rt Merge Fiie 1d (Iinserare c:ampurli pentru imbinare) conf nand campurile din sursa die date. Apasand butonul More Items ('Mai rnulte elements).se deschide rereastra Inse. ]IOS 1 Apasa. Cu ajutorul butonuui Insert (lnserare) se introcuc pe rand campune dorite.:iapoi Next (Urmat. se realizeaza trecerea la urrnatorul pas.nd butonul OK ~.a terestrel.ol:'ul) din partea de Pentru a adalJga in document carnpul lectat apasafi butonullnsert ('Ilnserare) «N ume» «Prenum e» Campuiile intrcduse in document vor arata asttel: «Oras» «Telefon» 48 .

(Urmatorul}. aj. imbinarii.. In acest pas puteti ~I vizualizascrlsorlle lndlvlduale.docx (S.Se apasa butonul Next .istrari. Pu1eti lrnblna docurnentul Intr-un Cu document nou (optunea 'Edlit individual leUers (Edilare scrlsorl indiviiduale)) sau ill pute.crisoalll'e1. in care vef.eii perscane. Cu a]Lltorul butoanelor pUltetinaviga printre scrisorile destinate fiecar. finaliza Tmbinarea de coresp ondenta . prtn crearea.e din sursa de date sau doar cu anumite inreg.i imprirna (optiunea Print (lmprlrnare )1) In fereasna Merge' to new document (Irnbinar'e in document nouj va trebui sa. In urma 49 . va rezulta un document word denumtt simbolic LeHerst.docx) care. a scrisorii. se trees la ummuf paS'. docurnentul cornpus din to ate scrisortle.ut'Q. confirmati daca scrlsoarea se va imbina cu: toate inrregistrarU. va confine forma finale.rul butonului NJe:xt (Urmatorul).

r.a) pentru conflrmarea limbil alese ~i apoi butonul OK pentru ainchide tereastra Word.leit)" care va avea ca etect afisarea unel casete de mesal. acest exernplu s-a foiosit In corectarea gr.ografilca . Se desehiderea Se apasa butonul 'Default (. Pentru aceasta.0 .§i evidentiaza.Le.aHi* lnaime de verificarea ortografica a docurnentului va trebut sa va aleg1eti timba dictionarutui. FacUitatea proqrarnukii Word de verificare automata a ortografiei tntr-un document rnonitorizeaza caracterele introduse de la tastatura .na.m.p.Revizuire)" Apelarea acestei flLmctli va conduce ferestrei ILanguag.clia 7 Co. .cala sa face cu aiUitlorul optiunii Spellingl and Grammar din tab-u' Review (IRevizuire).m. cuvintele care nu se regasesc In dicti10narul ssu .ua!lge (Stabi. . se selscteazairsreq textul din document.llire limba) tab-ul Review (.rectarea 7. .1 Corectarea 'gra.aticala & Imprf mare a pe hartie '9iramatic.0 . respectiv cea Tn care realizatl corectarea ortlQgr:afica.. 5. Corectarea gramatiJ. existerna In apelesza tunctla Set Lang.e on.~i~din bara de stare. Se apasa butonul Yes (D.e (Umb din care va 'I limba dorita.a~ta posibilaate de modificare a limbii dictionarulul este prln lnterrnsdiul butonukn Enis~ttl~. . prin ~inii ondulate de culoarea rosie. $i gramaticala) (Corecta.ama~ica~a pentru ~imbamm~.

. dar nu este foiosiit Tn mod frecvent. Va aparsa un meniu contextual cu 0 Usta de posibile variante corecte din punct de vedere ortoqralic.ea o.la.fioa ~i: gramatiicalii) sau prin apasar. IDad~ aceasta functie este act ivata " to ate' cuvintele ce nu exists Tn CIJ rosu.!tf.. In .i ime'gistrat ca erosre.otali) pemru a-l ignora pe tot psreursul documentuluL l· coreetura AutoCorrect ~'~.iuni W.. .eview (Revizuire) . Daca un cuvant este ortooratiat corset.1 nu se gaS8!?te in dictionarul predefinit Cum se pot corecta gre§...atica. CUI 0 Pentru a corecta ortografia unuii euvant marcat Ilinie onoulata rosie.i este utilizat frecvent se alege optlunea Add to D'ictionalry (Adaugare ~a dict~onar) din m'eniul 'contextual pentru a a.' (C..''''''''''''''''''''''' A..~~...e AUUgnorare t.elil~ existente? .dauga cuvantut respeotlv in dictionar '9i pentru :a nu rna: f.~ 'A dlcfionsr sum subllniate aeeasta fereastra doar prjntr~un sirnplu click puteti activa sau deaactiva corecterea gra. ss poate ailege o-ptiunea Ignof.. sa etectaeaza click dreepta pe cuvantul respectiv.rcp.rtograf~ei in timpul: tastarll). Sunt scrise incorect ) Cu:vantuil.dacafunctia Oorectare gramaticala este ~nacit:iva..ele eernitele: Dace eroarea aparein mod lrecvent. se selecteaza acesta ~i programul Word va opera c:erint. sectiunea Proofilng (Verifiicare)1 se debiweaza caseta Check ."~~'''V"~.l)1.. Prin corectere manuala .speUi"ng as you type (Velr:jficar.~~ttlO~ AyboCClrr~t !~ ).8.este scris corect. diin men iul contextcal se alege optiunea Aut.ea tastel F7. ~Y""'~A'T'".P'entw a dezaefiva aosasta eptiune se apasa butonul ~i se allege functia Word Options '(Opt.oCorrect (Au:tooorectie) !?i se alepe varianta ortografica corecta pentru a introduce aceasta imrara in lisla' Daca un ouvant este GO rect ortoq rafiat ~.~~ lueru e ste demo astret Cuvintel'e'sLlbliniate ell ro~y au una din urmatoarele caracterlsucl: :.orectare ortolgra. Apare urmatoarea feireastra de dialog: ~~~rl!~~ din tab-ul R. dar . ~ Prin corectere automata ~ eu ajutorul functlel Spelling and Grammar .ard) La. Dad] in rneniul contextual exista vananta dorita.

. marcata cu rosu._ Exa.De fiecare data cand este semnalata 0 greeeala ea apare in partea de sus a ferestrei.. iiiI:'J 5. Butonul Ignore all (lgno'rare totali) va determina ignorarea tuturor a'pari·tiilior eroril respective. s'e apasa butonul lqnore (Ignorare) 9:i Word va trece automat la urmatorul euvant ..artea de jos sa afla 0 lism cu optluni ce cuprinde suqestiile de rnodificara. lar in p. Daca nu se doreste corectarea cuvantuiui gre~it.•• §i ·r( apoi se allege op~iullea Print. !"'II Pemru a vedea modul in care va arata docurnentul..li" se apasa butonul Change (Modificar.Print Preview (lmp'rimar'e .. (Modificare peste tot) deterrnina Inlocuirea peste tot in document. Se va deschlde 0 iereastra in care sa va vedea cum arata documentut .minare Inaintea imprimariil).t. Dupa alegerea varlantei corecte a cuvantuh. a cuvantulul ortografiatgre§lit cu varlanta corsets .gre~i.2 . se apasa butonul OfficeK:: . se doreste irnprlrnarea acestula pe nartle.e) ~i Word vaefectua corectura ~i va trees ta urrnatorul cuvant gre~it. Dupa ce documentul a tost creat. Oorectarea se poate intrerupe orlcano apasand butonul Cancel (Bevocare). . Apasama butonului Change all.

letter. trnparirea se va face pe harti'e sautn fi..jos Tipul de vlzuaazare a paQlinil "Tip portrem (Portrait) sau "tip Modificarea..rgins (NI.. Tot din sectiunea Page Setup (Initi:aHzare pagini) Pl. A '~~I1Q1f'I. caseta corespunzatoare. .. Ie rnoclflca.din stangaJ drsapta. aceasta are posibillifatea de a.iI.ec1 p!agina)" grupul Page Setup (Ini~~anzaref pagilnaJ.. paginii Cu ajutorul: butonului Size (Dimensiune) (A4.. nurnarul de exemplars ~i se specillca daca. :~ de taste Ctrl+P.)..Landscape (Tip va . va d. sau cornblnatla 53 . executive §i aitele).111 cazul ln care caracteristicile paginii de lueru stabilite pe baza modelului ales la generarea documentului nu sattstac cerintele utfizaterului. . . Aceasta cornanda va deschice 0 tereastra diin care va puteti alege limprimanta la sa apelaf func~ia Print (illmp~rim:an!) din meniol butonului OHice.entru stabillrea marginilor p. " .. Pentru aceasta va trebui '0'.ere apasand b butonuI Orientation (0-· . executati cli~ckpe Customs IMar'Q'ins (IMar'Qini perttculartzate). margini!or ~.osind bmoanete sageata.l. . sus. Pentru mai multe optarnl. care se reaazeaza printarea. . ~i modificarea acestora sa resllzeaza din tab-ul IPage Layout (AslP. Modj~icarea unei margini se realizeaza prin modificarea valorii din.lteti alege orlentarea scrisulu in pagiina (Pe lung ..pon:rai:t (Tip portret) sau Pe lat . legal.) ~ -. Setarea.~: putetl stabili dimensiunea j Acum putef trace la imprimarea ef. P. fie pas GU pas fo. fie manual prin scrierea unei valori. vedere" (Ilandscape) dreapta ~stanga Aspectul Modificarile sunt valabile pagrnii cs include modificilirile fa cute in aceasta fereastra se pot observa marg:inile ..aginii" executa~i dick pe butonul Ma. Moditicarea marginHor sus .argiini) §oi din rnenlul derularrt allegeti optiunile dorite.' rientarel -) ~". jos.~.er.ec~ivaa docurnentulul.

are) este urmatoarea: De aid aJiegel1 imprimanta Pennru a. lrnprlrna in fi:..li . Pennu a.l"e In f'isierl' impnmaots instai~atel Daca nu doriji sa irnprlrnaf tot copii pe documentul putef care le dodli introduce numarul pagini~or ce doriti sa Ie imprima. va ii afi~ata 0 fereastra de dialoq Sa.v'eas. va permi~e sa alegetii nurnels fisierului In care va Ii ti:parit documentel cumneavoasfra.~ielr va f salvat cu extensla . in mod special daca dorif sa tipariti Fereastra Pdnt (Imprirn.unea Print to.er poeun calculator anat in atara Ire~elieiournrreavoastra si sa il tipari\i loeal .rint to file' pe care a folosil~(daca lexist~ mai multe ('lm·plI'im:a. Acest fi..document creat pe un laptop care nu are" atasata 0 irnprirnanta sau sa transterati un asemenea ri9i.ilsr sel~ectati optiunea P.prn LIn OPti. care va. Daca bitati aceasts optune. file este utils. tncepe imprimarea apasa1i butorua OK 54 ...

selectaf apoi folositi optiunile oterite de tab-ul Format. Se selecteaza forma dorita ::?. printr-un click s. 'T" ''1. Desenul va aparea intr-un patrat incadrat de 8 puncte. .i apoi se plaseaza lrdlcatorul rnouse-ulul (in forma de cruce) in cOiltul cln stan9a. .~k:'. apoi se traqe indicatorul rnouse-ului pe diaqonala in jos~i la dreepra.Lectia .8 .{ "A: "" ". Pentru a modsica proprietatlle obiectulul respectlv. butonul Shapes (Forme).. seelibersaza butonull mouse-unn._ .J~$.tanga pe desen.e Uneori avetl nevole de iimagini: mai complicate.~~." .[. aparea 0' lista GLI cateqori de forme predefinite. I ~ ~ obiectul lntrocus ~i De aid alegeti culcarea de urnplerc a obicctului De aid puteti aplica umbre obiecmlui . . d). ~~ .~~'c) (§'(~' r:.!I. (... De s en are. -L. <. Exemplu. " 'GC) c:] :6:l..:t I'~ •• OIQ)@q. L\'.ert (laserare).-sus al regiunii unde se dsseneaza forma.:. t":lJ " ".~ )~~!!~k~ "" . ". Selectarea . pe care vi Ie putef desena foarte user singuri cu aiutorul tab-ul Ins. } " 1. .]©v' C){} C J { } oS (7 ('> CJOr" r:k P Sio ~(~. respectva.a - §:I mantputarea obtectetcr grafic. Va. obiec: grafic In prirnul rand va trebui selsctati desenul dorit. s.lOti1'('jJ '"¢r (( <0 <. "t·t I\.."iJ 0'0 <"..a desenuluii se face 55 .."~¢{)~' 0.1~' ~ ~':f\.' OOOCJowOOD " . Pentru a finallza cesenarea forme].

.sntru a. obiectul in docu mentulLli dor~iti.apasata tasta S:hift.[g j ~....1: 1I_r.a lui.za~i desene compacate.erit 9 forme.r:k~~.8 puncte."I. introduce un text In int:eriOnJll unui obiect .asali cursorul in punctele din taterate acesta va avea urmatoarsa fo.. plasand cursorul mousa-ului deasupra unuia din cete .enati un patrat perfect.C':jliY.(i:(QUr.:t_l=£.~ J. ~.a parte a docurnentului va fi toerte greu sa rnutatl f~ecar. Dac.. Psmru a selects slrnultan toate obiectele va trebui tinuta .. Dar este mult mai usor sa Ie grupez tntr-un singur obiect $i apoi il rnut pe acesta.i cursorul Acum tinand orice parte a deasupra obiectului pana In momentul in care cursorul deville: .• Uneor~! cand real!i.t~ . >- Deseneree . f2'~ ~MDt'".... a tmroduoeree textulu.a . 1l3~~ t " .. Cursorui plasat deasupra punctelor din mijl!oc in partea de sus sau ~os a oblectului va srata: t.i 0 forma oval $i tineti apasata tasta Shift in tlmp ce cesenan. in timp ce cu un click stanga ail mouse-ului selectaf toate obiectels.poi ca orioe text no rrnal.~! e :...nui singur obiect.. ~dege~i de pe bara de desenare forma dr'eptunghitllara $..a pl. se 'executa: cHck dreapta pe chenarul acestuia ~Iise allege optiunea Edit text (Edi'tare text).liI: ~I..e fQrma .• ~ " .j.rma: ... ~ ~ '''''''''. Cursorul Piasa! in celelalte puncta va Ii de forma: rfJ sau ~: Puteti chiar deplasa oblectul. in interiOful unui obiea gratic r~ P.. Gruperee §i ciegruparea ooiectetor grafice l : ~..: iring ~o f!~1"It Sen::HoS~ct ~ " OM ~:! ~'! .. cu ajutorul optiunii GlroLlip (GrupareJ.. ap.i mentine'ti apssata tasta Sh~ltin ~imp ce trasaf cu mouse-ul forma dorita..Acurn.!~I".grafic. ~j.\.. s.... La fel se procedeaza daca dori~:isa dssenati un cere: alege~. De aceea Microsoft PowerPoint ofera posilbUitatea gruparH formelor §i reallzarea u. .. Textol introdus S9 poate fermata a. Daca as dort sa mut acest desen ar trebui sal selectez fiecare obiect ~ilsal ill rnut. pu:teti modflca dlmensianea oblectului. .alt...!.asatal tasta stanga a mouse-ului putef de plas a.. •..fOrme'lof perfecta Daca dori\i sa des. fol:ositi dif.. In acest caz va trebul sa pl'asat.I!. Cursorul va avea dilferite forme in functie de punctol deasupra caru ia 71 plasati..... Daca vrsti sa mutaf oesenul in ...d Ptt~dJon .

e grupat puteti alege func~ia UngrloU'p (Anulare grupare) din meniuli derulant a~butonului Glro'up (Grupare). totu'l de 8 puncte (atuncl cand II selectatl).. 57 ._j_ . 0. AClIm pute] rnuta toarte user desenul in cries parte at prezentarf dori1i...-....I ! I Pentru a putea alege opfiunea Group (~'ruparle)va..--.. ---~ ----. . .... Daca vrsf ca acest desen sa nu mal fi.Obiectele seleetate vor arata: .. --_ --- sa se'lecta~i eel pU~lin Dupa realizarea grupari!i desenul va 'arata ca un singur obiect ~iva f Tncedrat .- . ·_..._'"_m . trebui doua obiecte. -.

13. 4.lectati tot texuil ~i stabilif dlstanta intre randurt la .doc .1 trebuie sa 0 face'~ide mana. Seleetaf tot textu~ si mod. Schimba~i cuoarea textului in verde.sau 0 irnaglne care d01riti sa apara partea stanga ta .layout'in caractere de tip titlu (tilile case). Deschidef documentul Leee (care contine textul dln casuta de mai sus).. 17. .---~~--------. 1. lnseratl un paraqraf nou tnainte de textul Dupa . Scrieti cuvlntsle antetul fi subsolul din paragraful . qramaticale ~i daca exists corectatl-le.. pe 'fiecare pagina a 12 ..dot. lnstrucnum 11.doc~i Inchidefi-I. 58 aocument.optiuni.t. De'schideti aplicatla de procesare de texte. 4. 15. V. 19. 1. 14. .i nurnere de' pagina lncspand cu citra 3. .. Selectati cuvantul Instructiuni $i adauga..2 puncte.~itnchideti-l. 9.idocumentul sub osnurnlrea docume'nt.. de culoare verde ~i de dimenstune 6.l'ului in tonescu. 8.2:.Sim..In~mduce. 3. in celelalte vizualizarl antetul §I subsolul nu sunt vizibile. Selectaf cuvantul Footer!?i scrietl-l subliniat GU culoarea rosu.ificati fontuil caracterelor In Times New Roman . Dupa aleqerea acestei optiunl va apsrea bara de instrurnente de tucru pentru antete §i subsoluri. Word 2.. Put·eti aoela tuncfia Header and Footer din me'niull View.~icuvantul Header9i lnloculti-l cu Ante. doc' {ce confine textul din caseta alaturata).stei . II Deschideti fi§ierul II.. Selectati primul paraqrat 9.ula!ri: Simuliri ECDL MODUL 3 .zato.~i-i un chenar urnbrit. Selec:tati primul paraarat §ii seta~i-li sa inceapa din Daca aveti Wl text. Salva~.i modficati caractersle ln Comic Sans MIS de dimensiuneto. Creati un document nou. Modificati textul pag'e. 3. I - lntrod uce] urmatoarete dOU8 paraprate : Antetull este vizibll numai daca cccumeruul este vizuaHzat sub aspectul page.aplicatiille' deschise.Cauta. 8.9 em. 7. 16..erificati daca exista In text anumite erori documentulul 1111..Salvati docurnentul t. Salvati !?i~nchide~itoate . ModiMicati orientarea docurrentului Tnlandscape.. 5" Centrati paragraful ali doilea. Deschideti documentuldocument:doc $:i salrvati&1 Tn torrnar sablon (template) cu denumirea . ' 20.. 2.2 tngro~ate. Se. 6. Folosind mstrumentele de mar-ire ~i mlcsorare stabiliti dlrnensiunea pagiinii ta 75%~. layout.. alege'rea ace. 10. 18. Modif~ca1i nurnele utill.

' 14. lntroeucef in subsolul docurnenuilul data curenta. Setati marglin He stang . 2.i fisierul IIl. 8. 101.Sel18ctali paraglraful 2 !?i stabiliti spatierea intre randuri la . Oolora~i simbollil in rO§LI.(ie. 13. 12. i 1. cea de torrnatare a dumneavoastra . 5.ro I Pop:escu . 7. Deschideti un document nou ~i creaf 0 lista nlOlJade. 1mbjna~i cete doua documente ~i sa~vati nout document cu denumirea imbina. 111I 1.txt... 1..j§extste 12 puncte spatlere Inainte de fiecare paragr.. Introdluceti ln document un simbol din lista de slmbolun.doc ~i satvan-c Tndlrectorul My Documents.doc ca 'fi~j:er in format txt cu denumlrea 3. 16. rand . Apllica~i numerotare paragrafelor din document 12. 8.na.t~ultimul. 4.din document §'i ~tergeti-L 9. o_oJ)c'e. 'Introduceti urrnatorul tabel: Nume Prenume Adlresa Emai~ I lonescu Ana I Bucurestil ana@_k. nurnarului de paginal.• ell 1. Taiati CU 0: linie cuvantul FOR'MAT ... 3.. lntrnducef in subsolul docurnentului numele . '9.. Compunetii un mesaj po§tal (mail merge). B. Folosi1i varianta cursnta a fi~ileru:lui II. Apas8Ire'a.scum@vahoo. 6. Pr.i::maii». 5'9 ca rezultat deschiderea urmato are i ferestre de dialog P'age Nlumb·er Format .ului formatln majuscule.com . Folosi~ifi~ierul . Format-are o functie des utilizata este 17. «Adres. Deschidef dlocumentull/ll.5. dreapta ale 18.· Folosif comanda Undo pentru a reface textull sters. Mirella ora:dea.eda Andreea" Galati. Selelota.5 ern fata de marqinea din stanqa. lrnprimaf flslerul imbinare. acestul buton are . Salva~.com I. .ea. andre. Adaugati umbra cuvantulul Paper.Formataf toate paraqratele astf. Salivati toate documentele deschise ~I inchidetii intotdeauna lncepand cu 1. dat.aoc ca surss de date pentru tmcmarea de corespondenta Intmdu:ceti In document urmafoarele earnpurl: «Nume» «Prenume» 1 s.1 5 em. Scrieti citra 1 din text ca indice. apllcana de procesare de texts. actuallzata automat. paginilor nu SEl face 19. 10. Transtorrnati literele cuvant. Introducet. .doc. Mutati fitlul dupa a!1doilea paragraf..oreda@amail.el tncat s.doc la 0 irnprlrnanta disponi'bila. 7.. Schiimbati modul de vlzuanzare a dccurnemului in print layout.a» «.da'te..doc... 11.j un paraqrat nou dupa ouvantul ..e numita date.doc.a eeoarece numerotarea documentuluii la 3 em . Seta~i paragraful al doilea astfel ineat prima linie a acestuia sa fie aliniata la 2. 3 mtroduceti 0 tntrerupere de pag.af. Dupa palragraful. .

. Modificati dlrnensnmsa 0 hartiei In A4. inchide~i aplicatia tv.duce ecua~iia.Ier. lntroducetl euvlntele ECDL . Doar dupa ce S9 apasa 1. culoare deschisa si tncadrafi-o intr-un chenar verde 9. Forrnatati tabelul cu un stil ales. 100 II SO I I 8. Iinchide'ti apHoatia de procesare . '15. Fixatl gro. 17. In caractere cursive textul EC:DL Formatare. . hrtroducers Antet Textul normal apare sorts cu gri :§1i mai poate fl nu modifi:cat. butan textul 8ntetului . lmroducef 16.aoo. 16. In afara I I Tara 1 Tara 2 Tara 3 100 ! 50 110 0 150 75 95 175.do·c.doc §i salvati-l . Urnpleti prima linie eu 10. puteU " rnatemafice (sums. 1S.13. Colorati icate liniile tabelulul cu cul!oarea verde.s.Va mai aparea ~j 0 bars de a~egs difewite semlns Dupa apasarea pe butenulul OK in document va apalre·a0 lModifiica. Sa.~ Fotmatare in . S. . 11. • antetul oocurnennnat.ul.IV I Deschideti documentul/V. Muta.zona fneadrata in care ve!i intm.. - 1. Dupa apasarsa pe acest devine gri si! nu se mai poate prelucra. Dupif ce a1i terminat de scrts ceea ce ave ali nev. Tipa:ri~idoeUlilentul in fi:$. ecuetie.. Redimensionali dessnul asttel incat aceasta sa coupe aproxirnativ partea de jos a primei pagintL 17 . 20. 19. V.a aiba 3 em rnaillime §i 3 em latime. ~ Sa. 18.crie~i In interiorul ei~anul ln care suntern. Creati eu aiutorul baret de desen 0 steluta rosie..2... .oie pemru a ie~li din aceasts zona datil un die stElJJgain dccument acestei zone. 5. 18. aparfine ~i altele). 7. cu butonul Close de poebara de illlstrum errte se poate prelucra di'n nau text. 14. Adaugati numere die pagiin8 Incepand cu citra 5. Salvati documentul 19. die' procesare de text. 4.lvati toate documentele exlstente.. f. Stabllliti dirnenslunea eolcanelor la -4 em.de text.i lmaqlnea la inceputulI documentului.doc. Modificati . 2. 13" 14. 1.imea tuturor chenarelor din tabella. 3.n label introducef urmatoarele date.lvati documemul sub numele de AAA.i tormatul paghii In portret. mtroducef 00 tntrerupere de Ilinie dupa cuvantul mstrurnente din cars. 16. Hedlmensionati J imaqineaasttel -- tnoat s. Creati: uri grafic pe baza datelor din tablet Modificati coloana 1 astfel tncat acesta sacuprinda in intregime pe un singur rand textul existent. Deschide!i fi~ierul durnneavoastra.. Crea~:i un tabs! cu 4 co IIDane' !?i 3 rand uri. 3 puncte . integl"ala. imagine din gal'eria de irnaqinl. ~terge~j imaginea din pagina a doua a doeumentului..

Stalbili~:i aleaimplldta. Salvati si inchideti tcate apllcatsle deschise . 1: . Selectati texnn !}i al~niati-I la stanqa . 116. - I 2. Copiati prtmul paraqrat :~i.rge. §tergeti intreruperea oe pag. Salvati documentu VI. Pentru a formata fontull din taoel proceda] Iia fieI ca la forma~area I care' dor~~i a s i ntroduceti textul sau sa exlste 12 puncta spatiere sub fiecare paragr. Compune] un mesa postal (mail merge). dar aveti 9rija.. Folasi~i ca Ilista noua de date fi~i:erul «Adresa» « Telefon» 19. Copiati imaginea la tnceputul dooumennnui.avea in document diferite imagini pllte~'i folosi rnai multe op(iuni. Ap'lieati textului Tebele stilul . o in to. V1Deschideti documentul nou vt. Afi§iati pe ecran bam. Adau:ga\i un chenar Intregii paoini 7. 20. Desparti~i in silabe textul din 'intregul document. UtilizEmdlfunctia Help C. 10.Documents. 13.f adaugati diferitil rnarcatorl.doc. ScrietiJ textu 1 Close ca exponent.2 a fi§ierului.. lmprimaf pa:gina.antului Close. 11. uneti-llla5far~ituil docurnentului. c 7. 12.aoc: 1. Selectatititlul sialiniafi-l la draapta. Coloraf rnarcatorf In albasiiru . In drep~ul fiecarui p.a de rnarqinea La4 d~n stanga titlului Tabele.ooc. ca ceea ce doriti Iormataf selectar. 13. 8. oreapta (j ustiUed) . 10.&]: lnceepa de la 4 em..\i cele doua docum:en~e~i salvan noul document eu denusnirea me. . 4 i5.rtf: paraqrat 61 .aginii asttel incet 8... Ascundef textul scris la punetul anterior .Headin~J 1. Folosind funetia Tab aJinia~~1 em fat. Adauga~i pie bara de Iormatare un buton pemru exponent.. 14. Introduceti In document urrnatoarele csrnpurl: «:Nu me~Prenume» 17.. Coplatl formatul textulul Ta'beJe' ~i aplicafi-l ulfirnului I textului. 4. Copiat~ trei paragrafe din lntorrnatille glasite in documsntul vt.. 3. 9.af.doc In format rtf (rich text format) cu numele 6. lntroducef In document 0 imagine. de instrumente pentru taoete (Tables and Borders] . 18. p 3. Seta~i marginile de sus-josale p.aragra. Aedimensionati i'mag~nea la 500/0. g... uncs se vor salva fiiierele ca fiind My. Aplieatiun fond de culoare gca1lbenuv. 5. Imbina.3Ut:atil informatii oespre font. sa fie sa 12. 4. ~Herget~ lntreruperea de linie de dupa cuvantul normal. 6.ina din~re paginile 1 ~i 2:. Forrnatati tcate parag'rafe!e din scrisoare asnel lncat Dupe aleqerea tipului de tabel pentru a: va deplasa de la 0: coloana la alta putetl folosi tasteleexlstente pe tastatura sau puteti da un die in celula In imaginea.2. 11. Introduceli ~n document textul: Pentru a . r .doc. Tipari1i documeotul ln 2 exemplare Iia 0 iimprimanta disponibiha. 8. S. 5.

al taoelulei inca un rand care sa con~i:na urrnatoarele date: Colltea I Andreea 1. $1ergleti ultima coloana a tabelului. I~782 ~IOSdupa 118.Sortati in ordine altabetica (de Ie A la Z) tabelul de rnai a doua coloana. ".. 8allva~itoate documemete deschise $i inchide~iaplicatla de procesare text 62 .15. Nume Prenume Telefon lonsscu I Griglore 123 Aldea Mihai 586 16. . I.7.. '19. lnserati dupa ultimull rand . Greati urmatarul tabel': .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->