Sunteți pe pagina 1din 12

CAPITOLUL IX.

SCHEME DE TRATAMENT REFLEXOGEN


Alcatuirea unei scheme de tratament reflexogen presupune in primul rSnd bune cunogtinfe de fiziologie, dar ~i cunoasterea intregului istoric ~itablou de afecfiuni ale fiecirui pacient in parte. Schema se alcatuie~tepe baza unui diagnostic alopat, pus de un medic specialist. Reflexoterapeutul este doar cel care aplic: o anurnit: proceduri de tratament.

Gal:, orice schema de tratament reflexogen incepe Si se incheie cu masarea


aparatului urinar (Rinichi - Uretere

Vezici urinara). Aceasta are ca scop stimularea

funcfionirii acestui aparat care este responsabil cu eliminarea din corp a toxinelor rezultate in urma aplicirii masajului reflex, indiferent de afeaunea careia i se adreseaz: masajul.
0 alta regula este masarea Sistemului Nervos Central fcreier mare

+ creier mic) in

cazul tuturor disfuncfiilor organismului de care nu sunt responsabili factori externi acestuia. Se mai maseaza din cadrul sistemului nervos PIexuI So@, in cazul tuturor afectiunilor care

implica dureri vii (migrene, afecfiuni dentare, ulcere, calculi biliari sau renali, etc.),
/

deasemeni $i 'prokctia

nervoas:

a orqanului afectatr> adici segmentul din coloana

vertebral: unde patrund in trunchiul nervos nervii provenind de la organul respectiv. Din cadrul sistemului limfatic, se maseaza obligatoriu circulatia limfatici si qanqlionii aflafi - in zona organului/sistemului afectat.

Data afecfiunea vizata are 5i implicafii endocrine, se maseaza ~iglandele endocrine


epifiza, i n cadrul tuturor pentru toatele deficiencele

responsabile: hipoka, care estp " ~ ~ P ~ P ~ I I I ~istemU&in"; afecciunilor cu implicatii psiho-emofionale, insomnii; paratJj&le,

de asimilare ale mineralelor; suprarenalele, pentru stimularea proceselor imunitare ale organismului; ~.a.m.d.I n cazul persoanelor in virsta de peste 50 de ani, se va stimula prin

sistem endocrin. Se va trece apoi la masajul efectiv al organelor/sistemelor afectate in cadrul -. diagnosticului pentru care se aplica schema respectivi de masaj refleogen. Se vor folosi pentru acestea timpi mai lungi de masai $i o atentie sporit:. Se vor folosi deasemeni cuno~tintelede fiziologie menfionate, pentru stabilirea tuturor organelor care participi la procesul afectat.

Pag. 24

fn incheierea schemei de masaj, se va trece din nou la masarea sistemului urinar,


_ I

pentru facilitarea eliminarii toxinelor care au fost puse in circulatie prin aplicarea respectivei ~edinfe masaj. de V i prezentzm in contiuare,cu titlu orientativ, c2teva scheme de masaj pentru anumite diagnostice:

AFECTIUNE

SIMPTOME

PRINCIPALELE ZONE
DE --

MASAT .. . . .

1.ABCESE

2.ABSENTEISM 3.ACNEE

4.ALERGIE

5.AMQELI 6.AMIGDALITA

7.ANEMIE

8.ANGINA

9.ANGINA PECTORAIA

Se va masa zona de proiectie a abcesului ~isistem limfatic (cap+g$t i n special) Stare de apatie si Masajul punctelor reflexe ale capului indiferenfa fat: de via12 (frunte,crestet,tample,creier) Infectii ale foliculilor piloSe recornand: masajul sebacei suprarenalelor, ficat, rinichi, vezic:, ureter2 l ~ e n t r u eliminarea toxinelor) ~i paratiroidelor Reacfie inflamatorie la Vor fi masate zonele suprarenalelor diferiti agenti agresori (produc cortizon), ficat, rinichi, (toxici) (alimente, praf, par, vezic2,uretere (eliminarea toxinelor) polen etc.) ~i masajul paratiroidelor (pentru metabolismul calciului) Stare de vertij cu tendinte Masajul organului de echilibru al de pierdere a cunostinlei urechii interne ~izona g2t-ceafZ Inflamage ~iinfectie a Masajul zonelor amigdale (gzt), amigdalelor sinusuri, coloan: cervical: ~iglande limfatice cap-g2t Scaderea numarului de Masajul splinei ~ial principalelor i globule r o ~ i~ia organe metabolice (ficat,stomac, pancreas) hemoglobinei Masajul laringelui, amigdalelor 5i al Dureri de gzt, durere toracici / de cord, care sistemului limfatic. Sistemele iradiaza adesea in jos, pe circulator ~irespirator in brat ~i sus, spre fafa Spasme ale arterelor ce Masajul zonelor inima, plex solar, hrZnesc inima, insofite de diafragm:, stomac, rinichi-vezic5 (pentru eliminarea toxinelor) si dureri de cord si toracice .. glandelor suprarenale (adrenalin:) Stare psihica tensionat: Se vor masa zonele rinichi, uretere, dominat: de neliniste si I vezica (eliminarea toxinelor), stomac,l intestine, cap (stimularea irigatiei) S i ~ frica inexplicabila organul de echilibru Inflamarea ~iinfectarea Vor fi masate zonele reflexe ale apendicelui cecal cecumului ~isistemul limfatic

Infecfie 5i inflamatie a gingiilor

I
I

AFECJIUNE

SIMPTOME

12.ARSURI

Distrugeri ale fesutului dermic prin expunerea la

PRINCIPALELE ZONE DE MASAT Masajul zonei reflexe anatornice afedate, a sistemului limfatic, a sisternului urinar (pentru eliminarea toxinelor) gi glandelor paratiroide

13.ARSURI DE STOMAC

14.ARTEROSCLEROZA

15.ARTRITE SI ARTROZE

Stare de iritafie a stomacului, datorata unei aciditafi crescute Pierderea elasticitafii gi ingrogarea arterelor datorata nivelului crescut de colesterol Durerile,tumefaqiile ~i anchilozarea articulafiilor

Masajul stomacului, plexului solar gi schimbarea alirnentauei Se vor masa zonele reflexe ale rinichilor, vezicii, ureterelor gi a glandelor suprarenale Masajul zonelor reflexe ale articulafiilor respective, plus sistem urinar, digestiv gi endocrin (rnai ales suprarenale) Vor fi rnasate sistemul urinar, su~rarenalele,stomacul, intestinele subfire gi gros, zona aiculafiei coxofemurale Vor fi masate intens zonele reflexe ale coloanei vertebrale gi creierului (zilnic) Vor fl masate: sistemul urinar (elirninarea toxinelor), plZrn2nii gi traheea, pieptul, suprarenalele gi paratiroidele (stimularea metabolismului calciului) Hipofiza, sistem urinar, tub digestiv, glande suprarenale gi sistem lirnfatic. Schirnbarea alimentatiei

16.ARTROZA COXOFEMURALA

Dureri, anchiloze si deteriorarea cartilaielor coxo-femurale Degenerare a cortexului cerebral care duce la pierderea mernoriei si paralizie Spasrne si blocaje ale bronhiilor care impiedica sau ingreuneaza respirafia

17.BOALA ALZHEIMER

18.ASTM BRONSIC

Degenerarea sisternului rnuscular,rnanifestati prin slabire ~ipierderea rnotrici&$i 2O.AUZ DEFICITAR Pierderea gradat;, Zonele reflexe ale urechilor, temporara sau definitiva a creierului si tiroidei. Se recomanda purtarea unei incZl(5minte lejere functiei auditive Masajul intestinului (cecumului) 5i 21.BALONAREA Stari inflamatorii, ABDOMENULUI INFERIOR determinate de acumularea organelor digestive (stornac, ficat, pancreas). Schirnbarea alirnentafiei de gaze in abdomenul inferior Masajul stomacului gi duodenului. 22.BALONAREA Stari inflamatorii, ABDOMENULUI SUPERIOR determinate de acumularea Regim alimentar de gaze in abdomenul superior Inflamatii ale tiroidei Masajul tiroidei gi hipofizei 23.BOALA BASEDOW Masajul zonelor intestinelor (subfire Forma cronica de enterit8 24.BOALA CROHN care afedeaza pofliunea gi gros) terminal: a ileonului

19.ATROFIE MUSCULARA

Pag. 26

AFECTIUNE 25.BOLI INFECTIOASE

SIMPTOME Scaderea qenerali a

PRINCIPALELE ZONE DE MASAT Masai rinichi. uretere. vezic5.

coloanei (lornbare pt. genunchi ~i cervicale pt. cot) Si al sisternului

35.CHISTURI

36.CISlTi-A

I
I

I CALCULI1 BILIARI

I / /

fesutului celular subcutanat, prin retentje de apZ Excrescenxe cavitare anormale, aparute ca urrnare a proliferzrii unui focar infectios Inflarnafie a sisternului urinar care afecteaza i n special vezica Stare arava datorati unei I . , insuficienfe circulatorii (poate fi cardiac:, respiratorie sau cerebral:) 1 Inflarnatia bacteriana [sau 1 datorat8~calculilor)a vezicii

sisternului lirnfatic, renal ~icele ale glandelor sexuale Se rnaseaza zona reflex: a organului respectiv ~ipunctele lirnfatice

Masajul zonelor rinichi, ureter& vezica urinara si sistemul limfatic Masaiul zonelor reflexe: inirn:. sistern circulator, creier ~iglande suprarenale
>

1
I

I b i ~ i a r kpuncte lirnfatice ~i

Masaiul zonelor duoden, vezic:

Pag. 27

PRINCIPALELE ZONE DE MASAT I 3 9 . ~ 0 ~ I T rDIVERTICULIT~/ DIVERTICULIT~Inflamafie insout: de iritare Masajul intestinului gros, punctele \, iritarel 51 SINDROMUL DE COLON a colonului limfatice si coloana vertebrala lombara 40,CONJUNCTIVITA Inflamaue sau infecfie a Masajul zonelor ochi, sinusuri $i coloana vertebrala cervical5 conjunctivei oculare 4 . O S I AA 1 NT J C P 'l Tranzit interstinal dificil ~i Masajul zonelor intestinului, rectului, dificultafi la scaun ficat, vezica biliara (ajuti lubrefierea intestinala) $i nervii coloanei lombare 42.COT (DURERI, Articulafia brafului Masajul zonelor reflexe ale cotului, ANCHILOZ~RI) brafului $i coloanei vertebrale 43.CRAMPE $1 DURERI Dureri vii, acumulate, Masajul zonelor stomac / duoden, ABDOMINALE iinsotite de obicei de ficat si intestine. Reaim alimentar indigestie aden/at 44.CRAMPE SI LEZIUNI I Dureri si r u ~ t u rale fibrelor / Masaiul zonei reflexe a locului i , MUSCULARE / musculare ' afectat $isistemul circulator sangvin 45.DEPRESIE (NERVOASA) Stare psihica de tristefe, Va fi masat tot sistemul endocrin descurajare $iapatie pentru echilibrarea secrefiilor zona cap-creier hormonale $i 46.DIABET Boala a pancreasului care Masajul zonelor reflexe: sistem determina un deficit de digestiv, endocrin, circulator ~i insulin2 respirator. Punctul diabetului 47,DIFICULTATI DE Afte, rZni, inflamafii ale Masajul zonelor maxilar superior ~i PURTARE A PROTEZELOR gingiilor maxilar inferior DENTARE 48.DISCOPATIE Afectiuni ale discurilor Masajul zonelor: sistem urinar, inter-vertebrate insofite de coloan: vertebrala, stomac, intestine dureri vezica biliar5. Se va schimba ficat ~i alimentafia 49.DISMENOREE Menstruafie dureroasa Masajul reflex al sistemului urinar, de reproducere, coloana lombar:, zona de detensionare a paflii inf. 5O.DISPNEE Respiratie dificila Se vor masa zonele: plamsni, zona cap (creier). ~ise va tine regim alimentar 51.DISTONII VEGETATIVE I Derealari ale sistemului I Se maseaza zona reflex5 a ~lexului nervos vegetativ solar pe ambele talpi 52.DURER.I DE CAP I Dereglari ale sistemului I Se va trata cauza. Se va masa zona new& vegetativ capului ~ise va schimba alimentaria " 53. DURERI DE CEAFA I Dureri i n arculatiile I Se maseaz.5 zona ceaf5, coloan: vertebral:, cervical: ~icoccigiana cervicale Vor fi masate zonele laringe, 54. DURERI DE GAT / Musculatura gatului amigdale ~ipuncte limfatice 55. DURERI (CHISTURI) Se maseaza zona ovarelor, sistem Afecfiuni ale ovarelor OVARIENE limfatic, paratiroidele, hipofiza ~i tiroida (denurnit: ~ial treilea ovar) Coloana dorso-lombara 56.DURERI DE SPATE Se maseaza zona coloanei vertebrale, plex, umarul ~icentura pelviana AFECJIUNE SIMPTnUe SIMPTOME

~~~~

~~~

I
I

I / 1

Pag. 28

AFECnUNE

SIMPTOME
"

57.DURERI DE SPLINA

Insuficientz splenic2

PRINCIPALELE ZONE DE MASAT Zona reflex: a splinei

58.DURERI DE UMAR 59.ECZEME $1TOATE AFECTIUNILE PIELII 60.EDEME

Articulatie scapulohumerala Inflamatii ~iiritacii ale tegumentelor

Cantitati anormale de lichide i n (esuturi (produc tumefiere, i n special a gleznelor) Distensia excesiva a plamanilor ~ia alveolelor pulmonare cu aer (datoritil atrofiei peretilor alveolari) Inflamatie a endometrului (mucoasi uterina) I Inflamatie a intestinului subtire provocatz de o boala general; (dezinterie, hoiera, febrz tifoida) sau o alimentafie alter at^ / Leziune articulara orodusz 1 de o miscare fortati,. fzra deplasarea articulatiei Eliminarea spontana a urinei ide obicei nocturnal i n timpul somnului. Autocontrolul urinarii se instaleaza la varsta de 2 ani Afeqiune a creierului caracterizata prin crize cu convulsii Infectii si inflarnafii ale pielii

Se maseaza zona reflex: a umarului ~oldului va fi masat direct soldul. ~i Va fi purtat; incaltzminte lejera Se maseaz: zona reflex; a sisternului urinar (pt eliminarea toxinelor) suprarenalele, inima ~i glandele lirnfatice Se maseazil zona sistemului urinar, inima, suprarenale si sistem limfatic

61.EMFIZEM PULMONAR

Vor fi masate zonele: plimsni, inima, suprarenale, coloana vertebral; toracica Masaiul sistemului de re~roducere si sistekulu~ endocrin Vor fr masate zonele sistemului digestiv (intestin subtire), limfatic si va fi schirnbata alimentatia Se maseazz zona reflex3 a

62.ENDOMETRIOZA
. .

I I /

64.ENTORSA

"

/ articulatiei corespunzZtoare. (La cot I se va ;ass gen;nchiul ~iinvers)


Vor fi masate zonele rinichi, ureteril, vezica, coloan; vertebral; lombara si sacral: ~icreier

65.ENUREZIS

66.EPILEPSIE

67.ERUPTII CUTANATE

68.FEBRA

69.FIBROM

Cresterea excesiva a temperaturii corpului peste 36.60 C, insotita de stare de r2u si tianspi;afii Tumor5 format2 din fesut Vor fi masate zonele reflexe ale mixt, muscular ~i fibros cu sistemului de reproducere localizare uterina

Se vor masa zonele: cap, creier, coloana vertebrala, sistem endocrin ~i sistem limfatic. Vor fi masate zonele rinichi, ureter:, vezica, suprarenale, paratiroida si principalele organe rnetabolice Vor fi masate punctele lirnfatice, splina. zona amigdale ~i

Pag. 29

AFECTIUNE

70.FISTULE

71.FLEBITA
"

"

72.FRACTURA m fracturs, stomac, intestine ~i paratiroide (pentru producerea de calciu) Diminuarea sau absenta Vor fi masate zonele reflexe ale totals a libidoului la femei hipofizei, ovarelor ~iuterului Afectiune ocular2 gravs Se maseazs zonele rinichi, ureter& caracterizats prin cregterea vezica urinara, ochi, cap gi su~rarenale tensiunii intraoculare si alterarea funcfiilor &ale ' Boa% infecfioass gravs, Se vor masa zonele limfatice, evoluand in mari epidemii ~iamigdalele, splina, nasul ~isinusurile produs: de virugi A B sau C , Boals datorata unor Vor fi masate zonele reflexe rinichitulbur3ri de metabolism, ureter:-vezics urinar;, articulatiile caraderizat: de cresterea afectate, suprarenalele ~iva fi acidului uric in sange gi schimbata alimentatia depuneri i n tesutul cartilaginos articular Cresterea i n volum a Vor fi masate zonele tiroida gi gland: glandei tiroide, ameliorata hipofiz2. Va fi administrat iod 5i de aportul de iod gi vitamine polivitamine Forma clasica de r2ceala Se maseaza zonele nas, trahee / insofit: de febr2, tuse, stare bronhii ~isistem limfatic proastz I Ru~turS unei artere a I Vor fi masate zonele reflexe: coloani a creikrului datorata vertebrala, rinichi, sistem respirator hipertensiunii sau unui goc circulator, zons hipotensoare psihic Se vor masa zonele: intestine, mai Vene varicoase la nivelul rectului rectul, ales colonul descendent $i zona reflex: de pe gambi Vor fi masate zonele: diafragma, organe metabolice $isistem (intestine) din cavitzfile naturale ale corpului prin muscular. Va fi schimbata alimentati~ ruperea straturilor un traumatism

PRINCIPALELE ZONE DE MASAT Canal fin care face legatura Va fi masata zona corespondents intre o colectie purulent5 ~i organului cu fistule, glandele exterior (anale, lacrimale, limfatice $isuprarenale gastrice, intestinale) Inflamatie a venelor Se vor masa zonele sistem circulator respirator $i sistem limfatic SIMPTOME
- ~ ~~ ~ ~

75.GRIPA
~~.GuTJ\
"

I
I

I
I

77.GUSA

78.GUTURAI

I
79.HEMORAGIE CEREBRA^ (AVC)

80.HEMOROIZI

Se vor masa sistemele circulator, respirator, urinar gi zona hipotensoare. Nu se lucreazs pe glandele suprarenale la tratamentul hipertensiunii

Pag. 30

AFEqIUNE

SIMPTOME

83.HIPOCALCEMIE 84.HIPOTENSIUNE

Concentrafie scazuta a calciului i n sange Tensiune arterial: scazut:

PRINCIPALELE ZONE DE MASAT Masajul zonelor reflexe ale paratiroidelor Masajul zonelor sistem urinar, baza creierului, organul de echilibru ~i glandele suprarenale

85.ICTER (HAPATITA)

Regirn alimentar strict. Zonele ficat, vezica biliar:, sistem digestiv 5i endocrin, creier, C.V. toracic: 5i lombar: 86.IMPOTENTA S E X U A ~ Diminuarea sau pierderea Se va aplica schema general: de total: a libidoului 5i ereqiei masaj 5i masajul zonei testiculelor la barbati INAPE APE TENT& Lipsa sau diminuarea poftei Vor fi masate zonele stomac, de mancare intestine 5i tiroida 88.INDIGESTIE Disfunctie a sistemului Masaiul orqanelor diqestive si a digestiv zonei rntesthelor 89.INFLAMATII SI DURERI I Disfunctii diverse ale I Vor fi masate zonele sistemului ARTICULARE sistemului articular urinar, articulafia respectiva, suprarenalele 5i punctele limfatice 90.INFLAMATIE i n CORP ... Masajul punctelor limfatice, suprarenale 5i zona organului inflamat 91.INFLAMApA RECTULUI Intestinul gros, red, anus Se va masa zona rect si organe digestive 92.INFLAMApA TROMPEI Dureri ale urechii Vor fi masate zonele urechii, puncte si LUI EUSTACHE lirnfatice, su~rarenalele paratiroide~e 93.INFLAMApA UTERULUI ... Se maseazs zona rinichi, ureter:, vezic: urinars, punctele limfatice ~i uterul Tulburari ale proceselor Vor fi rnasate zonele creier, coloans somnului vertebral;, epifiz:, sistem respirator ~i circulator. Seara se va manca rnai putin 5i mai devreme 95.INSUFICIENTA TulburZri ale circulatiei Se vor masa inima, suprarenalele, sangvine profunde 5i paratiroidele si sistemul urinar. Se va CIRCULATORIE adopts o a ~ i ~ e n t a fvegetarians. ie periferice Imbolnavirea sistemului Se vor masa zonele stomac, duoden 96.INTOXICATIE si sistem limfatic. Va fi favorizat diqestiv prin inqerarea de GASTRIC~ alhente'toxice-sau alterate ;omismentul Stare acuti, mai mult sau Vor fi masate zonele inima ~i 97.LESIN (LIPOTIMIE) I mai putin qrav3 de pierdere I suprarenale a cunostinfei Boals a ssngelui, scaderea Vor fi masate punctele limfatice, 98.LEUCEMIE amigdalele, splina 5i organele num8rului hematiilor (celulelor r o ~ i i ) cresterea metabolice. Va fi adoptat: de urgent: 5i masiv: a leucocitelor o alimentatie naturist:

"

Boala inflamatorie acuts a ficatului, de origine toxic: sau infecfioas:

I
I

I I I
I

I I
I

AFECPUNE

99.LEUCOREE b d i M E N I S C

PRINCIPALELE ZONE DE MASAT Scurgeri vaginale anormale Se vor masa zonele reflexogene: fiziologice sau infectioase I vag?, uter ~ipuncte lirnfatice Tulburari ale functionalit5tii Se vd;-iasa zonele reflexe ale SIMPTOME

111.NEVRALGIE DE TRIGEMEN 112.NEVRITA


"

113.NEVROZE

I
114.0BEZITATE

115.0BOSEALA

coloana vertebrala lornbara Dureri la nivelul fefei ~i Vor fi masate zonele: tsmpla / new maxilarelor, datorate triqemen, sinusuri, maxilar, ochi, nervului trigemen urechi ~i bat. Inflamafie a unui new, Se maseaza coloana vertbrala, insofit: de tulburari locale sji paratiroidele ~izona reflexa afectata dureri Boala psihica datorata Se maseaza zonele: tiroid;, organe su~rasolicit3rii nervoase. cu de metabolism. si sistemul urinar . diierse manifestari Stare maladiva metabolica Vor fi masate zonele tiroida, sistem constsnd in depuneri circulator 5i metabolic. Se va fine masive de lipide sub piele regirn alimentar. sau alte organe Masajul zonelor rinichi- uretersStare temporarz de vezica, orqane de metabolism, capul epuizare musculara sau
>

$I

REFLEXOTERAPIE

AFECJIUNE

SIMPTOME

116.0STEOPOROZA

"

117. OSTEO-ARTROZA

I.

Se maseaza zona articulafiei afectate, coloana vertebral: ~i sistemul urinar " 118.0TITA MEDIE Boala grava a urechii medii Se vor masa zonele urechi, glande insofit5 de supuratii ~i limfatice ~i paratiroide hipoacuzie ~ ~ ~ . P A N C R E A ~ ~ \ Boala deosebit de grava a Vor fi masate zonele stomac, pancreasului duoden, pancreas ~isistemul limfatic " 120.PARADONTOZA Afecfiune dentara Se rnaseaza zonele maxilar superior, manifestat: prin maxilar inferior 5i organe de deteriorarea stratului metabolism. Se recomanda regim alimentar ~iaport vitaminic. alveolar de prindere a dintilor i n maxilar (conduce ' la &derea lor) IZI.PAREZA CEREBRAL^ Afecfiune a creierului prin Se vor masa coloana vertebral3 ~i (SPASTICITATE] care este afectat sistemul creierul llucrati aceste zone frecvent motor al organismului

"

Boala a batrsnefii care determina o fragilitate a oaselor prin pierderea de calciu si vitamina D Afecfiune datorata uzurii suprafefelor articulare

PRINCIPALELE ZONE DE MASAT Va fi masata zona paratiroidelor 5i se va aplica schema generala.


-

IZZ.PAROTIDITA

(OREION)

Boala contagioasa care afecteaza glandele salivare, ovarele ~iiesticulele Se mai numeste si "paralizie agitata" 5i se manifest3 prin tremor al extremitatilor $i disfunctii grave moiorii Inflamafie a fesutului pulmonar, care afecteazs unul sau ambii lobi pulrnonar Inflamafie a prostatei, insofit; de disfuncrii Boala de piele insofit2 de ~i pete ro~iatice prurit
I

/ (ovare, testicule)
/

amiqdalele si qlandele sexuale

Se vor masa zonele rinichi-ureteravezica, cap, ceafz, coloana, suprarenale, paratiroide 5i organe metabolice. Se evita fumatul, alcoolul ~ioboseala nervoasa Se vor masa zonele plamani, puncte limfatice, suprarenale $iparatiroide. r ; Se recornand5 aerul p be rnunte Se maseaza zonele: sistem urinar, sistem de reproducere ~icoloana

126.PSORIAZIS
"
v

suprarenale, paratiroide, organe Se maseaza larinaele. amicldalele si

127.RAGUSEALA 128.RETINITA 129,REUMATISM


"

Irtatie si inflamatie a orginelor fonafiei Inflarnafie a retinei Boala produsa prin infectare cu streptococ hemolitic ~iinflamafia tesutului conjunctiv (articulatii, inima)

vezica, paratiroide, organe de metabolism ~izona afectata

SI REFLEXOTERAPIE

AFECTIUNE

130.~1~lTA ERGI~~ AL SAU SEZONIERA

SIMPTOME

PRINCIPALELE ZONE DE MASAT

Afeaiune a mucoaselor cavit3tii nazale Inflamafie a trompelor

/ u Boala determinata de i lezarea n e ~ u l usciatic manifestat5 prin dureri si parestezii

I suprarenale

gat, sistemul digestiv 5i glande Tot sistemul de reproducere 5i cel

Masajul zonelor rinichi-ureteravezic3, suprarenale 5i coloana vertebral3 lombara. Se va masa i traiectul n e ~ u l usciatic direct pe

organe de metabolism, paratiroide,

Pag. 34

AFECTIUNE ~~~.TROMBOZ&

SIMPTOME

Coagulare anorrnali a sangelui i n vasele sanguine

Tulburiri ale ritmului ~i intensitzfii contracgilor cordului " 146.TULBURARI DE Incetinirea sau accelerarea Se indica rnasajul reflexogen al CRESTERE cronici a proceselor de hipofizei 5i se aplici schema general2 dezvoltare a corpului " 147.TULBURARI DE Afecfiuni ale cerebelului Se va rnasa organul de echilibru ~i ECHILIBRU sau urechii interne coloana cervicali. Se va purta incalgirninte cornodi ~~~.TULBU~RI HEPATICE Afeqiuni diverse ale Vor fi masate zonele stomac, ficatului duoden, ficat, colecist, sistem lirnfatic ~ise va fine regirn alirnentar " 149.TULBURARI DE Dereql2ri de durati ale Se rnaseazi zonele reflexe ovare si

~~~.TULBU~RI CARDIACE

PRINCIPALELE ZONE DE MASAT Se vor rnasa zonele sisternului respirator, circulator 5i coloana vertebral2 Se rnaseaz2 zonele stornac, suprarenale, inirni.

158,VARICE

Inflamafii ale venelor (rnai ales la picioare) Boa12 infeqioasi care afecteazi tesutul nervos

I echilibrului ~icoloani cervicai2


Se vor masa zonele reflexe ale sisternului urinar, suprarenale ~i coloana vertebrali Se maseaz2 zonele sisternului urinar, suprarenalele ~iparatiroidele

159.ZONA ZOSTER

Pag. 35