P. 1
Referat PPJ-Conduite ludice şi jocuri în primul an de viaţă

Referat PPJ-Conduite ludice şi jocuri în primul an de viaţă

|Views: 140|Likes:
Published by sweet4rose

More info:

Published by: sweet4rose on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

PORTOFOLIUL DISCIPLINEI PSIHOPEDAGOGIA JOCULUI TITULAR CURS: CONF. UNIV. DR.

RAFAILĂ ELENA STUDENT DPIPP BUZĂU, ANUL III: CRISTESCU NICOLAE ANUL UNIVERSITAR : 2011–2012 DATA SUSŢINERII: 08. 11. 2011

CONDUITE LUDICE ŞI JOCURI ÎN PRIMUL AN DE VIAŢĂ I. Introducere 1. "Piaget arată că intelectul copilului ţese concomitent la două războaie, suprapuse parcă. Lucrul
desfăşurat la nivelul de jos este mult mai important în primii ani ai vieţii. Acesta este lucrul copilului însuşi, care fără nici o ordine atrage după sine şi cristalizează în jurul trebuinţelor sale tot ceea ce este în stare să-l satisfacă. Acesta este nivelul subiectivităţii, al dorinţelor, al jocului, al capriciilor, Lustprinzip, cum ar spune Freud. Nivelul superior, dimpotrivă, este clădit treptat de către mediul social, a cărui presiune este simţită din ce în ce mai mult de copil. Acesta este nivelul obiectivităţii, limbajului, concepţiilor logice, într-un cuvânt al realităţii." (Edouard Claparède – Prefaţă la cartea Jean Piaget, Limbajul şi gândirea la copii, 1932)

L. S. Vîgotski observă: "Chiar dacă Piaget şi Claparède nu ar fi amintit de Freud şi de principiul său –cel al satisfacerii– pentru nimeni nu ar fi existat dubii asupra faptului că ne aflăm în faţa unei concepţii pur biologice care încearcă să deducă specificul gândirii infantile din particularităţile naturii sale". Din punctul de vedere al lui Piaget, jocul ţine de lumea iluziilor autiste, de lumea dorinţelor nesatisfăcute în realitate, de lumea posibilităţilor inepuizabile. Este o lume extrem de importantă, care reprezintă pentru copil realitatea adevărată, lumea cauzalităţii, lumea celor adulţi. Piaget arată că până la vârsta de 2-3 ani "real este pur şi simplu ceea ce este de dorit". Cel de-al doilea stadiu se remarcă prin apariţia a două realităţi eterogene, la fel de reale: lumea jocului şi lumea observaţiei. Pentru copil, lumea jocului este cea mai importantă. După Piaget, jocul este simbolic, simbolistica fiind determinată de o logică specifică, sincretică, a construirii lumii imaginare a jocului. Lumea imaginară a jocului este opusă lumii reale dar pentru copil ea este lumea cea mai reală. II. Elemente ale teoriei lui Jean Piaget (1896-1980) În cursul primului său an de viaţă, bebeluşul va parcurge un drum lung şi va dobândi mai multe calităţi decât în oricare altă perioadă a vieţii sale. Cunoştinţele şi descoperirile pe care le va face copilul se vor realiza mai ales prin intermediul corpului şi simţurilor sale; este motivul pentru care aceasta se consideră a fi "perioada senzori-motorie".
1

a gândirii şi a limbajului la copil şi. Procesul de apariţie a inteligenţei senzorio-motorii este o "remarcabil de continuă succesiune de stadii. de exemplu. ceea ce constituie o reacţie circulară. Într-un al IV-lea stadiu subiectului i se impune un scop prealabil. fără un scop prealabil diferenţiat de mijloacele întrebuinţate". "capacitatea de adaptare". Pe parcursul unui al V-lea stadiu. după el. prin coordonarea mişcărilor braţului. sau să ridice ecranul (paravanul) care maschează obiectul ascuns. un cordon care atârnă de acoperământul leagănului. mijloacele acestea sunt încercate sau căutate. a judeca pe baza unor idei. deci o deprindere în stare incipientă. a deveni inteligent înseamnă mai întâi a concepe permanenţa obiectului. ceea ce are drept efect scuturarea tuturor jucăriilor suspendate deasupra lui. ea vine să se înscrie într-o schemă reflexă deja constituită şi se mărgineşte să o extindă prin integrarea unor elemente senzori-motorii până atunci independente de dânsa. la care voi prezenta câte un scurt comentariu. Inteligenţa. foarte simple. Această achiziţie nu este una oarecare. cum ar fi să apuce mâna unui adult şi s-o îndrepte în direcţia obiectului care trebuie atins. care ţine aproximativ de la 0 la 18 luni. care nu este capabil să vadă lucrurile decât din punctul său de vedere.Jean Piaget este renumit pentru lucrările sale cognitive despre dezvoltarea inteligenţei. comportamentelor precedente li se adaugă o reacţie esenţială: căutarea unor mijloace noi prin diferenţierea schemelor cunoscute. în care există o coordonare între vedere şi apucare (bebeluşul apucând şi manipulând tot ceea ce vede în spaţiul apropiat). Stadiul I face referire la reflexele sugaciului. începând cu prima perioadă. De-abia după aceea. El a insistat pe egocentrismul copilului mic. uneori încă din luna a doua la fenomenul sugerii degetului mare. nu fortuit sau accidental ci sistematic. despre rolul jocului în dezvoltarea inteligenţei şi socializării copilului. care începe pe la 11-12 luni. a unor ipoteze. primele deprinderi. mâinii şi gurii. de câteva ori la rând. pornind din clipa. de exemplu. independent de mijloacele pe care le va folosi. urmează apoi numărarea şi clasificarea obiectelor (stadiul operaţiunilor concrete la copil) şi. Stadiul III prezintă tranziţiile următoare. "În cazul suptului asistăm. fiecare marcând un nou progres parţial" [1]. cea senzorio-motrice. când. pentru că nu există reflex sau instinct de sugere a degetului. de mare însemnătate fiind cel al suptului şi cel palmar. În această privinţă poate fi citată ceea ce 2 . în medie pe la 4 luni şi jumătate. în sfârşit. să atingă un obiect prea îndepărtat sau care tocmai a dispărut sub un cearşaf sau o pernă. propoziţii logice etc. (stadiul operaţiunilor formale la adolescent). ca unitate de bază a realului. datorită unor mecanisme de asimilare şi de acomodare. se dezvoltă pe niveluri succesive. gestul cu rezultate neaşteptate. După un astfel de model se constituie primele obişnuinţe. Această integrare caracterizează deja stadiul II. în particular. Aici este vorba de o achiziţie propriuzisă. Jean Piaget identifică şase stadii. "Un subiect de vârsta aceasta înşfacă. El repetă imediat.

în care a fost plasat un zar. Tot în acest stadiu este descoperită vestita conduită a bastonului. sau. Începând cu constanţa formei s-a constatat înrudirea unora dintre manifestările sale cu permanenţa obiectului. substructuri ale unor viitoare noţiuni corespunzătoare. 3 . brusc. Jean Piaget face o serie de cercetări privind construirea realului. nici a doua pe prima. lansare. dar după coordonarea vederii şi a apucării (pe la 4 luni şi jumătate). care duc la o înţelegere bruscă sau insight". marile categorii ale acţiunii care sunt schemele obiectului permanent. De exemplu. antrenare. el îl întorcea cu uşurinţă dacă zărea în planul doi o parte a tetinei de cauciuc roşu. îşi strecoară degetul în fantă şi ajunge astfel să deschidă cutia. ca pentru a imita rezultatul de atins. adică structurarea universului subiectului. greutate. Inteligenţa senzori-motorie organizează realul construind. copilul încearcă să deschidă cutia mai întâi prin tatonări materiale (reacţie a stadiului al V-lea). pus în faţa unei cutii de chibrituri uşor întredeschisă. prin însăşi funcţionarea sa. ambele legate de şoc. ca ajutor pentru atingerea scopului. În sfârşit. mâna. a ajuns să întoarcă fără greutate biberonul oferit invers. există o cauzalitate perceptivă vizuală dar şi una tactilo-kinestezică. rezistenţă şi alte concepte asemănătoare. Această constanţă debutează deci înainte de constituirea obiectului permanent. declanşare. după eşec.vom numi conduita suportului. Prezentându-i unui bebeluş de 7-8 luni biberonul invers. dar din momentul în care. adică mărirea deschizăturii): după care. aceasta începe pe la 6 luni: copilul. aşa restrâns cum este el la acest nivel practic. căci prima nu este suficientă pentru a o explica pe a doua (căutarea unui obiect dispărut nu ţine decât de forma sa). ca şi cum permanenţa şi forma constantă a obiectului erau legate una de cealaltă. ci şi prin combinări interiorizate. În ce priveşte cauzalitatea perceptivă. studiindu-le încă de la naştere şi pe parcursul întregii perioade senzori-motorii. ale timpului şi ale cauzalităţii. În ce priveşte constanţa mărimilor. sau conduita sforii. În legătură cu primul an şi jumătate de viaţă. Copilul acesta nu-i atribuia deci biberonului o formă constantă. odată învăţat să aleagă pe cea mai mare dintre două cutii. la un alt subiect. Piaget a cercetat şi dezvoltarea percepţiilor. ale spaţiului. la 9 luni. a început să caute obiectele din spatele ecranelor. împingere. dar. dar nu reuşea această repoziţionare dacă nu vedea deloc tetina şi nu avea în faţa lui decât baza albă a biberonului plin cu lapte. Două celebre probleme de percepţie pot fi puse în relaţie cu reacţiile senzori-motorii ale primului an: aceea a constanţelor şi aceea a cauzalităţii perceptive. va continua să aleagă bine dacă o îndepărtăm pe cea mai mare şi ea corespunde atunci unei imagini retiniene mai mici. un al VI-lea stadiu marchează terminarea perioadei senzori-motorii şi trecerea la perioada următoare: "copilul devine capabil să găsească mijloace noi nu doar prin tatonări exterioare sau materiale. prezintă reacţia foarte nouă de încetare a acţiunii şi de examinare atentă a situaţiei (în cursul căreia el deschide şi închide încet gura. Se poate spune că a intervenit în acest caz o interacţiune între percepţie şi schema senzori-motorie. studiată de Köhler sau Bühler.

III. nu este posibilă nici o operaţie cu el şi. care constă în apariţia şi dezvoltarea intensivă a diferitelor mişcări repetate sau mişcări în lanţ. Despre apariţia jocului se poate vorbi numai după formarea principalelor coordonări senzoriomotorii. Prima jumătate a primului an de viaţă revine formării sistemelor senzoriale. Dezvoltarea aparatelor senzoriale este de la bun început inclusă în interacţiunea dintre copil şi adulţii ce-l îngrijesc şi se produce în cadrul procesului de învăţare. După formarea actului de apucare. În provocarea şi susţinerea reacţiilor repetate şi în lanţ un mare rol îi revine activităţii de orientare-cercetare. O importanţă deosebită pentru dezvoltarea ulterioară a actului de apucare o au mişcările de pipăit ale mâinii. deci. Tot acum apare studierea activă a obiectului-jucărie pe care copilul îl ţine în mâini. În primul an de viaţă. conform lui Elkonin Dezvoltarea activităţii de joc este strâns legată de întregul curs al dezvoltării copilului. continuă cu apucarea şi agitarea sa. 4 . dezvoltarea mişcărilor trece într-o nouă fază. S-a tras concluzia că interesul primordial pentru nou constituie o particularitate a copilului. în timp ce la obiectul vechi nu se uită aproape deloc şi nici nu-l apucă. ce crează posibilitatea manipulării. convergenţa oculară şi urmărirea. că în procesul acestor mişcări de pipăit are loc formarea sensibilităţii tactile specifice şi transformarea suprafeţei palmei copilului într-un aparat receptor ce funcţionează ordonat. Elkonin apreciază că la baza formării actului de apucare stă concentrarea privirii asupra obiectului. Fără deprinderea de a ţine obiectul în mână. Mişcările copilului sunt încă haotice. Apariţia jocului în ontogeneză. s-a constatat că mai întâi copilul se concentrează asupra obiectului nou. ce se poate manifesta încă din a cincea lună de viaţă. legată de noutatea obiectelor şi diversitatea caracteristicilor lor. în timp ce sistemele senzoriale sunt cât de cât controlabile. Dezvoltarea coordonărilor oculomotorii (ochi-mână) se încheie cu actul apucării şi reţinerii obiectelor. a operării cu obiectele. Acest proces începe cu lovirea repetată a obiectului cu palmele. O serie de cercetări efectuate în spaţiul ex-sovietic au arătat că propunând copilului în acelaşi timp un obiect vechi. apucându-l. îi aduce copilului un obiect viu colorat provocând astfel fixarea privirii asupra obrazului său sau asupra jucăriei. copiii petrecând ore în şir în inactivitate. nici o operaţie de joc. îşi apropie şi îşi îndepărtează faţa. se retrage şi apoi se apropie. mulţumindu-se cu suptul degetelor şi legănarea monotonă a corpului. Dezvoltarea sistemelor senzoriale anticipează dezvoltarea sferei operaţiilor de manipulare. trecerea obiectului dintr-o mână în alta. lovirea unui obiect cu altul etc. nivelul dezvoltării acestei manipulări depinde de asistenţa educaţională acordată copiilor. Adultul se apleacă asupra copilului. cu care acţionase în prealabil timp de 15 – 20 minute şi un obiect nou. Se poate presupune. În absenţa muncii cu copiii dezvoltarea mişcărilor este întârziată. d upă Elkonin. pe care nu-l mai întâlnise. împingerea repetată a obiectului care atârnă deasupra sa.

precum şi capacitatea de coordonare a mişcărilor sub reglaj vizual. Epuizarea posibilităţilor de noutate duce la încetarea acţiunii cu obiectul. 3) obiecte complexe nedefinite suficient ca formă. iar pe de altă parte. pe de o parte stimulează activismul copilului în raport cu obiectul. operaţiile de manipulare apar atuncă când există toate premisele necesare: capacitatea de concentrare a privirii şi urmărirea. Reacţiile copilului în primul an de viaţă sunt asimilate de noutatea obiectului şi sunt susţinute de efectul noilor calităţi ale obiectelor. 3. constă în punerea obiectului. Abramovici (1946) a studiat unele condiţii suplimentare ale apariţiei preferinţei pentru nou. pipăirea. obiectul absolut necunoscut şi neclar ca formă nu-l atrage deloc pe copil. S-a stabilit că: a) în ciuda culorii vii şi a clarităţii formelor. ascultarea ş. În legătură cu formarea reacţiilor active de apucare. Datele experimentale cu privire la actele repetate şi în lanţ din primul an de viaţă al copilului permit caracterizarea lor după cum urmează: 1. Noul.. obiectele bine cunoscute provoacă atitudinea negativă a copilului faţă de ele.R. Orientare la nou. adulţii au observat de mult particularităţile activismului de orientare-cercetare la copil şi posibilitatea formării pe această bază a anumitor operaţii de manipulare a obiectelor. Noi le numim exerciţii elementare de operare cu obiectul. este de acum o formă de comportament şi nu o simplă reacţie. b) obiectul cu o formă complicată şi absolut necunoscut copilului.m. c) obiectele necunoscute îl pot atrage pe copil numai în cazul când apar împreună cu adultul ce îi este apropiat şi care le va manipula în faţa copilului. "Se naşte însă întrebarea dacă operaţiile iniţiale de manipulare a obiectelor pot fi numite joc. îl şi menţine.a. 4) obiecte din categoria precedentă dar cunoscute din jocul comun cu adulţii. activismul de orientarecercetare trece într-o nouă formă. pe când cel prea cunoscut nu-l atrage. viu colorate şi noi. d) obiectul aproape necunoscut îl atrage puternic pe copil. în care felul operaţiilor este impus de 5 . de către copil în noi şi noi ipostaze. nu îi atrage privirea şi nu este observat de acesta. 2. dezvăluite în cursul manipulării lor. continuând să-şi menţină concentrarea atenţiei până sunt epuizate posibilităţile noutăţii. însă viu colorate şi noi pentru copil. În primul an de viaţă. dezvoltate în prima jumătate de an de viaţă. 2) obiecte similare cu cele din experimentul anterior pe care copilul le cunoştea şi le avea tot timpul la îndemână. Studiul obiectului. Nouă ni se pare că o asemenea denumire este inoportună. însoţindu-şi acţiunea de cuvinte. După cât se pare. dezvoltată în decursul celei de-a doua jumătăţi a primului an de viaţă.d. În experimentele sale ea a prezentat copilului: 1) obiecte simple ca formă. legat de manipulare.I. folosindu-le în construirea jucăriilor pentru sugari.

tragere. se diferenţiază. capătă note de intenţionalitate definită.intelectuale • jocuri cu antrenări complexe psihologice (în special organizate de adult prin intermediul jucăriilor) b) după funcţiile formative îndeplinite: • cu rol de organizare şi fixare a unor structuri simple şi complexe de mişcări şi intenţionalităţi (jocuri de mânuire) • jocuri care organizează şi fixează structuri verbale simple şi complexe • jocuri prin care se flexionează planul general intelectual (jocuri cu subiect foarte simplu. atât cea emoţională. sugerat de jucării sau de momente concrete ale vieţii zilnice). de exercitare generală motorie şi senzorioperceptivă • jocuri verbal. coordonările senzorio-motorii. Jucăria în balans. prin care copilul caută noul în obiecte [2]. lovire. Din această reactivitate primară manipulativă apar. În cursul unor asemenea operaţii de manipulare se exersează o serie de procese esenţiale pentru dezvoltarea ulterioară şi. este vorba de activitatea obiectuală în cadrul căreia se asimilează operaţii social elaborate şi de "cercetare". refuzând mângâierea adultului necunoscut care nu are nici o legătură cu propria lor activitate. apucare. Prima formă elementară de conduită ludică este contemplarea activă născută din necesitatea de orientare-investigare a copilului. provoacă bucurie. Copiii aşteaptă aprecierile adulţilor la adresa succeselor lor şi a îndeplinirii anumitor operaţii obiectuale şi de joc. Pentru dezvoltarea intensivă a acţiunilor obiectuale trebuie dezvoltată comunicarea cu copilul. În primul rând. propriile mânuţe. Jocul cu mâinile se complică treptat. aprecierea lui îi provoacă copilului o intensă trăire a bucuriei. împingere. după Ursula Şchiopu În primul an de viaţă se constituie primele forme de joc. alte genuri distincte de activităţi. IV. ca expresie a trebuinţei elementare de cunoaştere. Ele se clasifică după mai multe criterii (U. devenite pe la şase luni o jucărie mereu la îndemână sunt contemplate activ. înainte de toate.Evoluţia jocului în ontogeneză. Îi urmează jocul de manipulare a obiectelor. Dacă însă adultul îşi exprimă atitudinea sa pozitivă în timpul desfăşurării unei activităţi.construcţia specială a obiectului. cât şi comunicarea mediată de diverse acţiuni cu obiectele. Copilul realizează actele cu intenţionalitate şi conduitele sale simple în plan motor sunt însoţite de un acompaniament afectiv cu valenţe energizante.Şchiopu): a) după structura psihologică a componentelor ce se organizează şi se integrează în activitatea şi comportamentul de tip ludic: • jocuri simple • jocuri mai complexe. Jocul de 6 .

. conduita de mânuire a jucăriilor devine mediată de un plan mental relativ evoluat. coordonată mental . Jocul penetrează din ce în ce mai mult în viaţa copilului şi devine. conduita ludică devine treptat releu de transmitere a informaţiei dar şi rezultat al cunoaşterii. Se caracterizează în această etapă prin: . de răspunsul prin imitaţie activă la conduita altora şi urmate de jocul simbolic în care imitaţia devine mai complexă. . Copilul doreşte să se joace introducând treptat elemente de imitaţie în jocul lui şi chiar aspecte simbolice simple „se preface că". cu secvenţe discontinue. (U. .vocalizare apare tot în această perioadă: gânguritul urmat de emisii silabice.adult. După vârsta de 6 luni jocurile cu primele frânturi de cuvinte se complică. treptat. apoi primele reprezentări fac posibile alte raporturi cu lumea exterioară. În general. Treptat jocul devine o activitate investită cu funcţii formative. conturându-se funcţia de prefigurare şi anticipate a acţiunii. locul de creare şi rezolvare a situaţiilor problemă ivite. în forme rudimentare de la 6 luni.sunt implicate simbolurile verbale (ne aflăm la 12-18 luni).dar şi anticipativ.jocul simbolic angajează primele elemente ale activităţii imaginative prin construcţia planului fictiv elementar. când se conturează o nouă etapă a relaţiei copil. Combinaţiile dintre jocurile de manipulare şi cele de vocalizare sunt de natură a stimula relaţiile cu adulţii. având importante valenţe şi în planul socializării. jocurile precedate de imitaţia reflexă.posibilitatea de a executa unele acţiuni în afara contextului situativ în care s-au constituit schemele acţionale corespunzătoare.se constituie ca teren de desfăşurate a gândirii. mâinile care continuă să fie obiecte de joacă dar şi instrumente utile în jocul cu alte jucării.). Copilul învaţă în permanenţă. li se adaugă jocul cu picioarele. o formă de activitate prin care se reflectă realitatea obiectivă. alături de acele momente care nu sunt neapărat impregnate de aspecte ludice (hrănirea. instabil. partener chiar dacă jocul cu el este ceva mai dificil şi este posibil. „cererea specifică" de curăţenie etc.este angajată din ce în ce mai mult capacitatea de a crea şi combina în mod variat acţiunile copilului în absenţa obiectului. cale importantă de dezvoltare psihică în etapa de debut a existenţei sale. Mai toate activităţile non-ludice se prelungesc acum în joc (baia zilnică. Jucăria îşi câştigă din ce în ce mai mare importanţă în lumea copilului.Şchiopu) Obiectul permanent. . Jocul simbolic acum este de scurtă durată. ora de masă devin momente de joc).prezent situativ . Este perioada când copilul se joacă fără probleme singur. Acum se schiţează primele motive ludice interne. 7 . La această vârstă se ajunge pentru prima dată la imitaţie în jocurile în „oglindă" (de tip „cu-cu!”). dar începe să prefere prezenţa unui „spectator".

Copilul mic se dezvoltă şi învaţă amuzându-se. Trebuie sesizat prompt momentul în care copilul nu mai reacţionează. fie prin stimulare exagerată şi atuncă jocul trebuie oprit imediat. jocurile propuse de specialişti reiau modalităţile prin care bebeluşul explorează mediul înconjurător: prin simţurile sale. de multe ori.V. este de a stimula dezvoltarea inteligenţei copilului. pentru că bebeluşul este foarte sensibil la starea noastră de spirit. la care se adaugă rolul mâinii şi al corpului în întregul său. ce nu pot fi înghiţite. ca instrumente de explorare şi cunoaştere. iar inteligenţa se construieşte plecând de la coordonarea şi de la repetarea acestor acţiuni. Cum ne jucăm cu copilul în primul an de viaţă Pe lângă dotarea nativă. 8 . Ceea ce copilul îşi doreşte cel mai mult este ca adultul să fie interesat de el şi să-i acorde timpul şi afecţiunea sa. De aceea. Cu cât copilul este mai mic cu atât perioada în care poate fi atent este mai mică. el are nevoie şi doreşte să fie activ. nu există diferenţe între a se juca şi a învăţa. fie din oboseală. Copilul învaţă. metal etc. copilul mic este şi foarte interesat de orice joc care i-ar putea stimula capacităţile şi care l-ar ajuta să dezvolte ceea ce a asimilat. În joc trebuie avute în vedere unele precauţii. în aşa fel încât să-i poată face să sune atunci când mişcă braţul sau piciorul. să-i favorizeze copilului posibilitatea de a experimenta şi să petreacă împreună cu el cât mai mult timp posibil. parfumuri. De asemenea. obiecte de plastic. Pentru stimularea olfactivă. explicându-i cu voce domoală ce reprezintă fiecare. În primul an de viaţă. vom da copilului să miroasă diverse mirodenii. fizice sau mentale. Dar va trebui să ne oprim la primul lui semn de oboseală. Bebeluşul este cel care stabileşte ritmul. prezentate în continuare. arătându-i copilului că aceasta vă face plăcere. Daţi-i apoi să simtă feluritele miresme. materiale textile. pe care le înnodaţi apoi de încheietura mâinii sau de glezna copilului. Nu-i este foame. Începeţi prin a inspira chiar dv. de asemenea. trebuie deci să stăm exact în faţa lui ca să-i atragem atenţia. pe lângă rolul lor de amuzament. prin manevrarea obiectelor sau ideilor pe care vrea să le cunoască. nu ne vom juca cu el decât dacă noi înşine ne simţim disponibili. Pentru el. ca şi descoperirile mentale ce caracterizează această vârstă. parfumurile. Arătaţi-i cum poate produce sunete dacă face o mişcare iar copilul va pricepe foarte rapid şi va încerca singur. le va da drumul sau le va explora cu gura. Scopul principal al jocurilor în primul an de viaţă. cauciuc. Pentru stimularea tactilă copilul poate fi antrenat să apuce un lucru şi să-i dea drumul ( e vorba de obiecte mai mari. Copilul va manipula lucrurile. veseli şi destinşi. este calm: acesta este momentul potrivit. plante etc. Părinţii sunt cei care trebuie să creeze o ambianţă specifică pentru joacă. Bebeluşul reacţionează mai bine dacă poate vedea figura şi mai ales ochii celui care-i vorbeşte sau se joacă cu el. În primele luni. flori. un joc de stimulare motorie ar fi să legaţi nişte clopoţei cu panglici.). nu-i este somn.

Jocul numit Carte de sărbătoare presupune să păstraţi diferitele vederi şi felicitări pe care le-aţi primit. Apoi întindeţi mâna către obiect. Alt joc ar fi Cutia magică. cum ar fi aruncatul pe jos. sunetul unor voci. cum ar fi fulgii de porumb. seminţe. care trebuie pornit în faţa copilului. În ciuda unui aspect repetitiv. cum ar fi ticăitul ceasului. bucăţele mici de crengi etc. stafidele etc. alunele. Începând de la 8-9 luni se trece la jocuri puţin mai complexe. petrecând panglici prin orificii şi astfel veţi confecţiona o carte originală şi colorată. zgomotul tacâmurilor. Un joc de manipulare ar fi să lăsaţi la îndemâna copilului o cutie mare care se deschide uşor (o cutie de pantofi). De pe la 6-7 săptămâni se recomandă să-i puneţi copilului muzică simfonică. atât cu mâna cât şi cu gura. puteţi improviza un joc. se vor evita zgomotele prea puternice. Ulterior jocul poate fi extins. Schubert etc. copilului îi va face plăcere să golească această cutie şi să-i exploreze conţinutul. Înnoiţi frecvent conţinutul cutiei. El poate fi diversificat prin alegerea de obiecte de greutate. Veţi obţine astfel un set de sticle şi fiecare va produce un sunet diferit atunci când va fi mişcată de către copil. stridente sau agresive. copilul să fie înspăimântat de zgomotul tunetelor.Pentru stimularea auditivă. Evident că trebuie să aveţi grijă să comentaţi tot ceea ce faceţi. Jocul de-a tunetul : Este posibil ca atunci când este o furtună mare. În acest caz. astfel încât să-i trezească mereu curiozitatea. luaţi-i-o şi faceţi ceva amuzant apoi returnaţi-i-o. Dacă v-o întinde. Curând. zgomotul de hârtie şifonată sau de pagini întoarse. Mi-o dai? Este un joc de manipulare în care daţi copilului un obiect mic şi îl lăsaţi să se joace câteva minute cu el. care să producă zgomote diverse la cădere. Copilul trebuie obişnuit cu zgomotele curente. formă. dându-i 9 . sunete muzicale etc. boabe de orez. mărgele de plastic. Pe la 6 luni. cu care copilul poate recupera uşor obiectul aruncat. modificând şi intensitatea sunetului. Copilul îşi va îmbunătăţi astfel coordonarea motorie. În acest fel copilul are posibilitatea să descopere o lume sonoră de nebănuit. pe care copilul o va putea folosi după cum doreşte. cerându-i-l cu voce domoală: "Îmi dai jucăria?". folosind ideea de schimb: "Îmi dai mingea şi iei linguriţa în locul ei". copilul poate fi lăsat să se joace cu un bol umplut cu diverse alimente mici. legume uscate. Adultul trebuie să dea copilului înapoi obiectul până ce acesta se plictiseşte. să cadă pe diverse suprafeţe (de exemplu într-un lighean metalic) sau putem lega obiectele-jucării cu sfori/panglici. Perforaţi-le pe o margine şi legaţi toate aceste cartoane între ele. cu sonorul mic şi ne vom plimba prin game. de la un post la altul. gen Bach. pe care aţi umplut-o cu o duzină de jucării sau de obiecte nepericuloase. să se rostogolească sau nu. Umpleţi sticle de plastic cu un singur tip de obiecte: pietricele. acest joc favorit pentru cei mici e important în dezvoltarea copiilor. soneria. un joc recomandat ar fi sticlele care fac zgomot. Această cutie nu este altceva decât un aparat de radio. Sub supraveghere. pentru a dezvolta vocabularul copilului. densitate diferite.

1995 7. Ursula – Psihologia vârstelor. Anne – Jocuri pentru copii de la o zi la şase ani. EDP. Bärbel – Psihologia copilului. Piaget. de exemplu. Acum se exersează permanenţa obiectului. 1970 10 . Bucureşti. Jocuri cu cuburi se recomandă de la 9 luni. 2007 4. ciclurile vârstelor. Bucureşti. Şchiopu. Şchiopu. 2007 5. pentru dezvoltarea orientării în spaţiu. Jean şi Inhelder. Bucureşti. a manipulării etc. Elkonin. 150 de jocuri antrenante. nu-i va mai fi aşa de multă frică. Bucureşti. Astfel. (coordonator). EDP. Pauline – Psihologia copilului. Ursula. Editura Teora. Editura Cartier. Olivier – Psihologia copilului. BIBLIOGRAFIE 1. Bucureşti. Daniil Borisovici – Psihologia jocului. Editura Cartier. 2009 6. – Probleme psihologice ale jocurilor şi distracţiilor. Bacus. 1980 3. Houdé. Bucureşti.un cub sau o lingură de lemn şi arătându-i cum să lovească de masă ca să facă şi el ca tunetul. Morand de Jouffrey. 2005 2. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Teora. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->