P. 1
Engleza

Engleza

|Views: 177|Likes:
Published by lore mihai

More info:

Published by: lore mihai on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

Sections

 • Lectia 1
 • Lectia 2
 • Lectia 3
 • Lectia 4
 • Lectia 5
 • Lectia 6
 • Lectia 7
 • Lectia 8
 • Lectia 9
 • Lectia 10
 • Lectia 11
 • Lectia 12
 • Lectia 13
 • Lectia 14
 • Lectia 15
 • Lectia 16
 • Lectia 17
 • Lectia 18
 • Lectia 19
 • Lectia 20
 • Lectia 21
 • Lectia 22
 • Lectia 23
 • Lectia 24
 • Lectia 25
 • Lectia 26
 • Lectia 27
 • Lectia 28
 • Lectia 29
 • Lectia 30
 • Lectia 31
 • Lectia 32

Lectia 1 often always - des - întotdeauna every day - în fiecare zi every morning - în fiecare dimineatã seldom - rar

Cuvintele ,,often,always,seldom” stau întotdeauna între verb si pronumele personal, pe când expresiile ,,every day, every morning” stau la începutul sau la sfârsitul propozitiei. Articolul nehotarât a Articolul hotarât the Articolele stau înaintea substantivelor. Articolul se schimbã în fata substantivelor care încep cu o vocalã; ,,a” devine “an” iar articolul hotãrât se pronuntã [Di]. an apartment, the entrance Când înaintea verbului nu stã un pronume personal poate sta particula to, care indicã modul infinitiv. În limba englezã este obligatoriu sã indicam printr-un pronume personal cine desfasoarã actiunea – I see. I often enter the church. They seldom visit the tower. We always see the train. You open the door every day. (Noi) întotdeauna vedem turnul. (Eu) intru în magazin în fiecare zi. (Tu) vezi statia în fiecare dimineatã. Viziteazã rar biserica. (Eu) deschid întotdeauna usa. (Voi) intrati des în casã. (Ei) vãd strada în fiecare zi. - (Eu) intru des în bisericã. - Ei viziteazã rar turnul. - Vedem întotdeauna turnul. - (Tu) deschizi usa în fiecare zi. - We always see the tower. - I enter the shop every day. - You see the station every day. - They seldom visit the church. - I always open the door. - You often enter the house. - They see the street every day.

Conjunctia ,,si” în limba englezã este ,,and” [End]. We often enter the railway station and I see the train - Intrãm des în garã si eu vãd trenul. You always open the door and I enter the house. – Deschizi întotdeauna usa, si eu intru în casã. to walk to look at to look - a se plimba, a merge pe jos - a se uita, a privi la ceva - a se uita, a privi to drive to go to to have - a conduce - a merge la - a avea

to go - a merge

Folosim cuvântul ,,to” dacã: 1. Precede verbul la infinitiv to see 2. Pentru a desemna miscarea într-o anumitã directie (la,spre,cãtre) to the hotel – la hotel În propozitia la timpul prezent dupã pronumele personale he, she sau substantivele care le înlocuiesc, verbul primeste terminatia –s. (she visits, he opens, the woman looks, the boy walks). Terminatia –s se pronuntã [s] dupã consoane surde (p, t, k, f) ex. looks si [z] dupã consoane sonore ex. drives > [draivz]. The woman often drives a car. She looks at the building every morning. He sees the car. - Femeia conduce des masina. - Ea priveste clãdirea în fiecare dimineatã. - (El) vede masina.

Verbele “to go” si “to have” se schimbã dacã sunt precedate de pronumele “he” sau “she”. He goes - el merge I go - eu merg she has - ea are I have - eu am The woman often goes to a shop. The street has a side-walk. She goes to church every-day. I seldom go to a bus station. He always looks at the apartment. - Femeia merge des la magazin. - Strada are trotuar. - Ea merge la bisericã în fiecare zi. - (Eu) merg rar la statia de autobuz. - El se uita întotdeauna la apartament.
1

The church has a tower. The shop has a door. We see a boy and a woman.

- Biserica are un turn. - Magazinul are o usã. - Vedem un bãiat si o femeie.

În expresia to go to church înaintea cuvântului church nu folosim articol. Peter often goes to Bucharest. He goes by train.When the train enters the station Peter looks at the buildings. He has no car, so he walks. He sees a church tower. The tower has a door.He visits the tower and looks at Bucharest. Then he goes to a shop. No– nu, nici un ,nici o; poate îndeplini în propozitie rolul negatiei. He has no car.(el nu are masinã) Pluralul : shop – shops train – trains car – cars street –streets Pentru pronuntia terminatiei –s sunt valabile aceleasi reguli ca si la verbe. El merge A conduce masina Nici un autobuz A privi turnul Masinile - he goes - to drive a car - no bus - to look at the tower - the cars tower – towers

Trotuarul - the side-walk Strada de cumpãrãturi - shopping street Apoi merg - then I go Femeia priveste des - the woman often looks Astfel întotdeauna - so always

Lectia 2
We seldom go to the factory. The room has a window. I have a bicycle. We see the traffic. He sees a hotel. A school and an office. You seldom go to a restaurant. - Mergem rar în fabricã. - Camera are o fereastrã. - Am o bicicletã. - Vedem circulatia. - El vede un hotel. - O scoalã si un birou. - Mergi rar la restaurant. - Aceasta este o statie. - nu - si, tot asa si …, deasemenea

“Acesta este” sau “acela este” în limba engleza se reda prin: “it is”. It is an office. - Acesta este un birou. It is a station. in near - în, la, înauntrul - aproape, în preajma, aproape de, lânga not also

“este, se afla, exista” se traduce prin there is Începem propozitia cu aceastã constructie când vrem sã exprimãm cã ceva este, existã. Propozitia este completã dacã rãspunde la întrebarea “unde?”. În fata substantivului stã articolul “a”, iar în fata adverbului de loc stã articolul “the”. Expresia it is se prescurteaza it’s si expresia there is : there’s. There is a bicycle in the house. There is a factory near the station. It’s a restaurant. There’s a school near the station. Este o bicicletã în clãdire. Vãd des bãietii. Mergem întotdeauna în apropierea scolii. Si ea viziteazã în fiecare zi femeia. Clãdirea nu este un oficiu. I am - eu sunt - I’m You are - tu esti, dvs sunteti - you’re - Este o bicicletã în casã. - Este o fabricã în apropierea statiei. - Acesta este un restaurant. - Este o scoalã în vecinãtatea statiei. - There’s a bicycle in the building. - I often see the boys. - We always go near the school. - She also visits the woman every day. - The building is not an office. It is - acesta, asta este (gen neutru) We are - noi suntem
2

- it’s - we’re

He is She is

- el este - ea este

- he’s - she’s

You are - voi sunteti, dvs sunteti They are - ei sunt - He is in the room. (He’s in the room.) - We are near the school. (We’re…) - I am in the office. (I’m …) - You are in Bucharest. (You’re...) - They are in the street. (They’re…) - It is a station. (It’s…) - You are near the station. (you’re…)

- you’re - they’re

El este în camerã. Suntem în apropierea scolii. Sunt în birou. Sunteti la Bucuresti. Ei sunt în stradã. Aceasta este o statie. Esti aproape de statie. to work - a lucra to get - a primi, a obtine

to wait - a astepta to speak - a vorbi

to like - a(-i) plãcea, a îndrãgi to know - a sti, a cunoaste

Ea întotdeauna obtine camera la hotel. El asteaptã des în apropierea scolii. Vorbesc rar. Lucrãm la Predeal. Ei iubesc femeia. to work at/in - a lucra la to wait for - a astepta pe cineva, ceva to speak to - a vorbi cu cineva to like to - a-i plãcea sã facã ceva to get a bicycle - a primi o bicicletã El merge des la hotel. El se afla în camerã. Ea se uita rar la masini. Vorbesc cu bãiatul în fiecare dimineatã. Întotdeauna primim camera. El asteaptã trenul în fiecare zi. Merg des la bisericã. Este aproape de scoalã. Este o fabricã la Buzau. Îmi place sã lucrez. Si el cunoaste hotelul. Si eu intru în clãdire în fiecare dimineatã. Ea merge des cu autobuzul. Unele verbe au aceeasi forma ca si substantivele: to walk - a se plimba > a walk - o plimbare

- She always gets a room in the hotel. - He often waits near the school. - I seldom speak. - We work in Predeal. - They like the woman. - to work in a factory - to wait for a bus - to speak to a boy - to like to speak to know the entrance – a cunoaste intrarea - He often goes to the hotel. - He is in the room. - She seldom looks at the cars. - I speak to the boy every morning. - We always get the room. - He waits for the train every day. - I often go to church. - It’s near the school. - There is a factory in Buzau. - I like to work. - He also knows the hotel. - I also enter the building every morning. - She often goes by bus. to work - a lucra > work - munca

Existã si substantive formate din verbe: to drive - a conduce > driver - sofer, conducãtor auto

to speak - a vorbi > a speech - vorbire, discurs

The driver goes for a walk every day. - Soferul merge la plimbare în fiecare zi. We go to work every morning. - Noi mergem sã lucrãm în fiecare dimineatã. There is also a speech. - Este si un discurs. În expresiile to go to work si to go to school omitem articolul ca si în cazul expresiei to go to church. Si soferul are o masinã rosie. Acesta este un discurs bun. El se plimbã des seara. Noi vedem clãdirea albã. - The driver also has a red car. - It’s a good speech. - He often walks in the evening. - We see the white building.
3

.John is not in the apartment. Este circulatie pe stradã.Then she goes to work.They also visit the office every day. . . Scoala este în strada statiei. . . El vede douã ferestre. . . Barbara deschide întotdeauna usa.It’s a Rolls Royce. El are si douã biciclete rosii. . Dupa aceea ea merge sã lucreze. .She is not in Bucharest in the morning. . . Si ei au cinci masini. Ea cunoaste munca. .He always opens the office and speaks to Peter.Ea nu este în Bucuresti dimineata. El viziteazã seara Bucurestiul. .Barbara always opens the door. Aceasta este o fabricã rea. Barbara conduce întotdeauna masina rosie. . vede hotelurile si restaurantele. . Lectia 3 Nu se foloseste articolul înaintea cuvâtului town atunci când reiese clar din context la care oras se referã. . Merg des acolo. .There’s a red and a white entrance.Tom often waits for Peter.He seldom looks at the cars.In the evening she always goes by bus. .Fata asteaptã de obicei trenul.He sees two windows. Si ei viziteaza biroul în fiecare zi. . . .The boy often looks at the tower. . Lui îi place sã meargã la turn. She likes to go to town. Tom lucreazã acolo. Apoi ea merge la garã. 4 .He likes to drive a car.The boy goes by train every morning.He likes to go to the tower.She knows the work. . El priveste rar masinile. . Dupa aceea ei merg cu masina.Then they go by car.The house is near the church. . Lui îi place sa conducã masina. .I see two boys near the school. În fiecare zi te plimbi la clãdire. Seara ea asteaptã masina.Tom works there.In the restaurant she speaks to the boy.Then he goes by train and sees the hotels and the restaurants. El este în starda de cumpãrãturi. . Este o intrare rosie si una alba. I have no time to visit Barbara. John nu este în apartament.There is also a factory near the station. . Bãiatul merge cu trenul în fiecare dimineatã. Casa este aproape de biserica. . . . În restaurant ea vorbeste cu baiatul. He goes to school in the afternoon. Ea este o femeie rea.He also has two red bicycles. . .Nu am timp sã o vizitez pe Barbara.Aceasta este o zi bunã pentru muncã. Tom are o masina bunã. . . Si fabrica are un birou. .In the evening he visits Bucharest.You walk to the building every day.Tom has a good car. Îl astept pe John în fiecare zi.Ei îi place sã meargã în oras.Then she goes to the railway station. It’s a good day to work. .She’s a bad woman.He is in shopping street. .I wait for John every day.It’s a bad factory. . Bãiatul se uitã des la turn.They also have five cars.The school is in Station Street. Când te asteptãm privim circulatia de pe strada. Acesta este un Rolls Royce.When we wait for you we look at the traffic. Seara ea merge întotdeauna cu autobuzul. .In the evening she waits for the car.There’s traffic in the street. . .I always open the door.She seldom looks at the traffic. . Tom îl asteaptã des pe Peter. . Înaintea cuvântului mother nu este necesarã folosirea articolului.They often go to church. .Barbara always drives the red car. . . The girl usually waits for the train. . Întotdeauna deschid usa.Dupa-amiazã el merge la scoalã. Este si o fabricã în apropierea statiei.I often go there. Dupa aceea merge cu trenul. Ea priveste rar circulatia. Ei merg des la bisericã. Vãd doi bãieti în apropierea scolii. .The factory also has an office. El deschide întotdeauna biroul si vorbeste cu Peter.

Am câteva ceasuri. Mother is in the room. Aceasta este o zi bunã pentru plimbare. .Este dragutã fata? . She’s there. Nu am timp sã merg la plimbare. În camerã sunt douã ceasuri.Bãiatul are douã mese în camerã.pentru o zi.De obicei mergem primii. to wait for for a day .Mother enters the shop every day. . Mama este în clãdire.Eu sunt (o) fatã? .Mama este în camerã.We go to church in the afternoon.Mary is often there. Câteva camere au cinci ferestre.Ea este acolo. . . .Este placut sã o vad/vedem pe Maria.We often go to town in the afternoon.There’s a big table in the office. În birou este o masã mare.It’s a town near Bucharest. .Mother is in the building. He is a boy.Aceasta este o tarã frumoasã. . Maria este des acolo. .Aceasta este o masinã mare.He’s a nice boy.Ei sunt în camerã.I often speak to mother.El vede o statie mare. . . . . . We usually go first.Acolo este o fabricã mare. . Dupa-amiaza mergem la bisericã. . Este timpul sã plecãm. It’s nice to see Mary. În cazul formãrii interogativului verbului to be se schimbã ordinea cuvintelor din cadrul propozitiei. . . Interogativ: Am I a girl? Is he a boy? Are they in the house? Is the girl nice? 5 . .Bucurestiul este frumos. . . . Ea merge câteva dupã-amieze la birou. . Noi suntem primii. It’s a nice country. . Astept des câte o zi în oras.It’s time to go. It’s a big car. ceva . Nu am timp pentru cumpãrãturi.Întâi el vede a clãdire albã.Fata este dragutã.. . adicã substantivul sau pronumele personal si verbul îsi schimbã locul între ele. . .I have no time for shopping.Unor fete le place sã se plimbe.El este (un) bãiat.Some people go for a walk in the evenings. Unii oameni merg seara la plimbare.The boy has two tables in the room. He drives a big car every day.I often wait in town for a day.a cauta She’s a nice girl. Acesta este un oras aproape de Bucuresti.a astepta pe cineva. The girl is nice. Aceasta este o tarã mare.I have no time to go for a walk. . Ceasul este frumos.Cunosc câteva magazine bune.Eu sunt (o) fatã. . . . .The clock is nice.a merge la plimbare . Some girls like to walk. I have some clocks. . . He sees a big station.There are two clocks in the room. They are in the room.It’s a big country. There’s a big factory there.Unii oameni au case. .El conduce zilnic o masinã mare. I know some good shops.It’s a good day to go for a walk. . Afirmativ: I am a girl.Ea este o fatã drãgutã. to go for a walk to look for .We are first. Some people have nice houses and some have apartments. Dupa-amiaza mergem des în oras. timp de o zi . . .Ei sunt în camerã? . Vorbesc des cu mama.Este el (un) bãiat? . Mama intrã în magazin în fiecare zi. First he sees a white building.She goes to the office some afternoons. .Some rooms have five windows. . . El este un bãiat drãgut. Bucharest is nice. iar unii au apartamente.

They înlocuieste substantivul la plural.a întreba. pe cine what .Oficiul este în spatele scolii. . . O întreb des pe Maria. > No.De obicei merge în urma lui John. > No. they are. Is he a nice boy? . animale sau abstractiuni. where.cine. when pot fi omise. .I think she wants to live in town.când Where is the boy? . we are. . a se gândi . Cred cã îi place sã locuiascã la oras. dacã ne referim la obiecte. a dori Ne place sã locuim în Bucuresti.Esti (un) bãiat bun? Is it a big car? Când rãspunsul la întrebare este afirmativ. ceva) . Are they in the office? . You are a good boy.I think he wants to be first. “are not” > “aren’t”. . Suntem întotdeauna acolo. apoi de verb si not. În propozitiile atributive. he is not.I often ask Mary. we aren’t. Who is it? What is it? Unde este biserica? Ce este pe masã? Cine este fata? Când esti în birou? to ask to think . . > No.She wants to live in Bucharest. . I seldom look through the window.Sunt clãdiri mari? Are you a good boy? .Este un baiat dragut? Yes.Acesta este un tren direct spre Londra.Where is the church? . Is the house big? .Then she wants to visit the church. where. cuvintele relativ-interogative who. . he isn’t. we are not. . it isn’t.Este mare casa? Yes. it is not. they are not.Esti în casã? Yes. Are the people nice? > No. Are the cars white? . Are you in the house? . cuvintele interogative who. .Unde ste baiatul? When are you in the building?.Ce este? when . Când rãspunsul este negativ folosim cuvântul no urmat de pronumele personal. încotro În întrebãri.We are always there. I am. they aren’t.We like to live in Bucharest. It înlocuieste substantivele la persoana a treia singular.Este o stradã pentru circulatie continuã. Vreau sã am o masinã. I am not. Apoi ea vrea sã meargã la bisericã.Când esti în cladire? . through and through It’s a through train to London.a gândi. a locui . . Eu cred cã aceasta nu este o scoalã bunã. what. .de la un capat la celalalt (de-a lungul si de-a latul) . when stau înaintea verbelor.I think it is a bad school. Are we near Bucharest? Yes. > No. > No. urmat de pronumele personal si de cãtre verb.Ei sunt în birou? Yes.I want to have a car. who . he is. a cere (cuiva.ce where . it is.What is on the table? . The office is behind the school. “am not” numai în “I am not” >” I’m not”. It’s a big car. He usually walks behind John.Is it a big car? > No. Is he in the car? > No. Are we near Bucharest? > No.a vrea. “is not” se prescurteazã “isn’t”.unde. It’s a street for through traffic. Trãim într-o tarã mare. .They are big buildings.Privesc rar prin geam (pe fereastrã).We live in a big country. Cred cã vrea sã fie primul.Who is the girl? . pe unde. . 6 .a trãi.Cine este? . Ea vrea sã vadã strada comercialã.Masinile sunt albe? Yes. Are they big buildings? .She wants to see the shopping street. acesta este formulat cu ajutorul cuvântului yes-da. . Substantivul folosit în întrebare va fi înlocuit cu pronumle personal.When are you in the office? to live to want . they are. . Ea vrea sã locuiascã la Bucuresti. I’m not. Are you a boy? > No.

El merge cu bicicleta prin oras în fiecare zi. pronumele personal se aflã dupã cuvântul “no”urmat de verbul auxiliar si cuvântul “not”.Tu mergi des la biserica din spatele statiei. John opens the door every day. În propozitiile interogative. No. he does.Ce fel de masini îi plac (ei)? Where does John walk every day? When do they visit the woman? What do we seldom see? When does he open the shop? Constructia interogativului formulatã cu ajutorul cuvântului “who” este asemãnãtoare cu cea a propozitiei afirmative. .Cine deschide usa în fiecare zi? .El o viziteazã rar pe Maria? Does Peter go to school every day? Ca si în cazul verbului “to be”. she. în întrebãri auxiliare folosim si cuvinte interogative (“where”. Peter goes to school every day. . atunci dupã cuvântul yes punem pronumele corespunzãtor. “when”. You often go to church behind the station. Where do you usually go in the morning? When do you usually open the shop? What cars does she like? John walks to work every day. We always wait for the train. Verbul va fi conjugat la persoana a treia singular. we do not. You like cars. Do we go to school in the morning? Yes. Does the boy like cars? Yes. I do not. I like the town. No. He opens the shop in the morning. . . Does she often go to Bucharest? . They often visit the woman. They often go to church. . she doesn’t.Când deschizi de obicei magazinul? . toate verbele cu exceptia lui to be. apoi verbul auxiliar. I know the town through and through.Cui îi plac masinile? Dacã rãspundem afirmativ la o întrebare care începe cu do/does. He goes by bicycle through the town every day.She is behind the shop.Unde mergi de obicei dimineata? . we do.Ea vede o masinã rosie pe fereastrã. The boys like the town. No. No. numai cã pronumele personal sau substantivul este înlocuit de cuvântul “who”. . 7 No. She sees a red car through the window. verbul auxiliar va fi does.Ea merge des la Bucuresti? Does he seldom visit Mary? . we don’t. Who opens the door every day? Who seldom sees the station? Who likes cars? . sunt însotite de verbul auxiliar to do. she does. We seldom see the buildings.Cine vede rar statia? . . “do not” se prescurteazã “don’t” iar “does not” > “doesn’t” Do you like the girl? Does she live in Bucharest? Do we go to school in the morning? No. She often goes to Bucharest. iar verbul aflat în propozitie nu primeste terminatia "-s“. Does she live in Bucharest? Yes.Ea este în spatele statiei. They seldom see the station. Do you like the girl? Yes. I don’t. deci va primi terminatia “-s”. Verbul to do stã înaintea subiectului dupã care urmeazã verbul de conjugat. etc) care stau înaintea verbelor auxiliare la începutul propozitiei.Cunosc orasul de la un capãt la celãlalt. You go to the shop every day. He seldom visits Mary.Îmi place orasul? Dacã în întrebare figureazã pronumele he. I do. Dacã rãspunsul este negativ. În propozitiile afirmative întâlnite pânã acum verbul era la prezentul simplu ( the Simple Present Tense). it sau un substantiv. Do I like the town? Do you go to the shop every day? Do we always wait for the train? Do they often go to church? Do the boys like the town? . she does not.

Do they visit the women every day? . he doesn’t. Your clock is nice.There is a blue room in the house.Who always waits for the boy? . În limba englezã adjectivele (ex. Este o camerã albastrã în casã.Aceasta este o casã verde.Ceasul tãu este frumos. cât si pentru plural my shop . dumneavoastra their . voastre.Masina noastrã este rosie.nostru.lor Aceste forme ale adjectivului posesiv se folosesc atât pentru singular.lui. he does not.Do some people go for a walk in the evening? 8 . . It is her bicycle.tau.Geamurile sale sunt mari. .Aceasta este bicicleta ei.Magazinele lui sunt mari.Tara voastrã este mare.When does she want to go to Bucharest? .I don’t like blue and green.Where do you often go? . I often go for a short walk.Scoala lor este bunã.magazinul meu my shops . mei . “short”) nu se conjugã.vostru. . tai.I often go to Bucharest for a day.Does he visit the women every day? Unde mergi adesea? Ei o viziteazã pe femeie în fiecare zi? Când mergi de obicei sã te plimbi? Cui îi place sã se uite la circulatie? Deschizi des fereastra? Unde este Petre? Si fata vrea sã meargã cu trenul? Cine îl asteaptã întotdeauna pe bãiat? Ei vãd autobuzul pe fereastrã? Cine este în clãdire? Cunosti hotelul din strada Gãrii? Vrei sã mergi acolo dupã-amiaza? Unde vrei sã mergi cu autobuzul? Când vrea sã meargã la Bucuresti? Acesta este un birou? No.Is your country big? . . nostri. forma de plural fiind aceeasi cu cea de singular.There are also short streets in the town.Where is Peter? .Do you know the hotel in Station Street? . It’s a long table. Its windows are big.We have no time to visit the girls.Where do you want to go by bus? .al ei/sa. I have a blue car. animale) our . tale his .magazinele mele It is my house. ale ei/sale its . Unii oameni merg seara la plimbare? .Where do you live? . mea. sale. a lui/sa. Their scool is good. Unde locuiesti? Merg des la Bucuresti pentru o zi. .When do you usually go for a walk? .There is a school behind the station. No. . voastra. Your country is big.It’s a long street.Is it an office? Adjective posesive: my . . .Do you often open the window? . a ei/ sa. Tara voastrã este mare? Nu avem timp sa vizitãm fetele. Nu îmi place albastrul si verdele În oras sunt si strãzi scurte. “long”. .meu. .Aceasta este casa mea. Aceasta este o stradã lungã.Întotdeauna asteptãm mult timp autobuzul.Aceasta este o masã mare/lungã. . .al lui/sau. noastre your . .Do they see the bus through the window? . “nice”. . . notiuni abstracte.Does the girl also want to go by train? . .Who is in the building? . . ei (pentru obiecte. ai ei/sai. În spatele statiei este o scoalã. Our car is red.Adesea merg sã fac o plimbare scurtã. “big”. vostri. . noastra. ta. It’s a green house. ale lui/sale her .Do you want to go there in the afternoon? . .mele your .Am o masinã albastrã. His shops are big. . .Who likes to look at the traffic? . We always wait for the bus for a long time. ai lui/sai.

. He/She isn’t in the building. Îmi place sã vorbesc cu mama lui. Este ora sase seara. . .Their mothers are in town. Al doilea autobuz merge în piatã? El are un scaun albastru. .Este ora sase dimineata. .În piatã este o statuie. Dacã vrem sã spunem cã la o anumitã orã se întâmplã ceva. Lectia 4 În fata lui “hour” stã “an” deoarece pronuntia cuvântului începe cu o vocalã. Formarea negatiei în cazul rãspunsurilor dezvoltate: I’m not in the office. Statuia este în piatã? one two half past . .unu three .cinci seven . . .Our mother thinks we are in the house.Nu esti primul.El/ea nu este în clãdire.What is it? .When do you wait for your mother? . Când o astepti pe mama ta? Ce este? Cred cã este un hotel drãgut. . .Este ora nouã. În oras este un trafic permanent. . .He has a blue chair..I think it’s a nice hotel.jumãtate de orã half past one .Este ora sase si zece minute.trecut (de).Trenul meu este la douã si jumãtate.at seven o’clock În vorbirea curenta adeseori se neglijeaza cuvântul o’clock. Mama noastrã crede cã suntem în casã.doi four .nouã . I wait for the bus five minutes every day.I like to speak to his mother. . There are some chairs in the room. .De obicei merg la scoalã la ora sapte dimineata. The second car is red.There are some big clocks in the town. . .jumãtate .Her mother often looks through the window. .Acesta nu este un scaun. My train is at half past two. .Nu suntem în Bucuresti.În fiecare zi astept autobuzul cinci minute. .There is through traffic in the town.Rareori mergem în oras pentru o orã. She thinks it’s nine o’clock. .unu si jumãtate Expresia o’clok apare în propozitie atunci când ne referim la ore fixe. Sunt câteva orologii mari în oras.I always wait for Mary one hour and five minutes.sapte six .Ei nu sunt drãguti.Ea crede cã este ora nouã.Tu nu esti tata.It’s six o’clock in the evening. There’s a statue in the square. We aren’t in Bucharest.Is the statue in the square? nine ten . Mamele lor sunt în oras.zece five . It isn’t a chair. It’s nine. It’s ten past six. . folosim prepozitia at înaintea orei respective: la sapte .În camerã sunt câteva scaune. It’s six o’clock in the morning.Does the second bus go to the square? . . . .sase eight . You aren’t first.patru . .There is a nice clock on the table. Întotdeauna o astept pe Maria o orã si cinci minute. 9 . . În acele propozitii în care nu folosim verbul to be not stã dupa verbul auxiliar si verbul nu primeste –s. În limba englezã propozitile de tipul este ora zece încep cu cuvântul it: It is ten.Nu sunt în birou. . You aren’t a father.trei .Who usually enter the building first? . I usually go to school at seven o’clock in the morning.Cine intrã de obicei primul în clãdire? Pe masã este un ceas frumos. si . They aren’t nice. Atunci când mentionãm ora si minutul nu este obligatoriu sã folosim si cuvântul minute. We seldom go to town for one hour. . Mama ei se uita des pe fereastrã.A doua masinã este rosie. În alte situatii nu folosim acest cuvânt.opt half an hour .

Has the boy a clock? to go into .Nu am masinã.When do you usually open these windows? .Are those chairs green? . She hasn’t a house. . . .You don’t like my father.She doesn’t want to go for a walk. Nu ne plac masinile.aceia Acesta este un ceas frumos. “have not” se prescurteaza “haven’t”.They often go to this bus. into . He does not know Mary.I haven’t a big car. .Is that table white? .Ea nu-l vede des pe tatãl ei. I have not. They always go first into the house. .I don’t want to wait.a intra undeva . Bãiatul are un ceas? .Nu mergi la plimbare în fiecare zi. .acesta. El nu vrea masina. I have a car. she has not. She has a nice car.acela. . this these . cu În propozitie cuvântul into sta dupa verb. tarã. . I have.This is his mother. those fac posibilã stabilirea precisã a persoanelor sau a altor substantive. .casã . Scaunele acelea sunt verzi? Le plac aceste orase? home . .Ea nu are casã. .I don’t like blue. that.We don’t like cars. Propozitia I haven’t a car are aceeasi semnificatie ca si I have no car.He doesn’t want the car. Dacã o persoanã sau un obiect sunt aproape de noi. Acesta nu este trenul meu.acestia. . . iar “has not” > “hasn’t” I haven’t a car. Nu vreau sã astept. You don’t go for a walk every day. Nu este mama lui.Do they like these towns? house 10 . She doesn’t see her father. Varianta a doua exprimã mai accentuat acelasi lucru.I think it’s that bus. . Has she a nice car? Yes.Nu o vizitãm des pe mama noastrã. Nu sunt în oras.Nu îmi place albastrul. . cãmin .I am not in town. . Ai timp? . Dacã în întrebare folosim verbul to have. atunci folosim la singular pronumele si adjectivul demonstrativ that. .They haven’t a car.Tu nu mergi de obicei seara la plimbare.This is a nice clock. Tu când deschizi de obicei ferestrele acestea? Cui îi plac fetele acelea? Cred cã este autobuzul acela. Dacã persoana sau obiectul sunt departe de noi. iar la plural those.Nu o cunoaste pe Maria. Nu le place sã meargã la scoalã.casã.în. înspre. .They don’t like to go to school. aceea . You do not usually go to work in the evening. No.Have you a restaurant? Nu am masinã mare.It isn’t my train. Nu îti place tatãl meu. Pronumele si adjectivele demonstrative this.Ei merg întotdeauna prima datã în casã. . acestea that those .Have you time? Ea nu are bicicletã. . No. Ai un restaurant? . Have you a car? Yes. spre. these.She isn’t his mother. locuintã. she has. . .She hasn’t a bicycle. . Nu au tatã.Who likes those girls? . Ei merg adesea în acest hotel. aceasta . utilizãm inversiunea ca si la to be. . folosim pronumele demonstrativ this (singular) sau these (plural). Ea nu vrea sã meargã la plimbare. We don’t often visit our mother. Masa aceea este albã? Aceasta este mama lui.

El ia întodeauna autobuzul acela.My chair is in the second room.Thank you for this bicycle.They usually take their books to school. . .He always takes the second bus.His mother and father are at work for a day. . Unele trenuri sunt trenuri directe.He hasn’t time to speak to his mother. It takes some time. .Thank you for this car. Esti acasã la noua si jumãtate? Dureazã o orã pîna îi scrie Mariei. El nu are timp sã vorbeascã cu mama lui. . Dacã verbul thank (for) se aflã la persoana întâi singular. .When I go to Bucharest I always visit this square and look at this statue .a prinde to thank (for) -a multumi pentru Îti multumesc pentru aceastã masinã.Ii ia o orã sã ajungã acasã.Some trains are through trains.Today I want to go for a walk. to take (…) for… -a lua drept. . .De obicei mã duc la lucru cu autobuzul. . El vrea sã scrie azi mamei sale. . .When I look through the window I see those shops in the shopping street.It’s eight past three. Cine vrea sã meargã acasã? Unde merg acesti oameni cu acest autobuz? Fetele acelea asteaptã întodeauna aceastã masinã. Nu le place sã mearga în aceastã piatã. Vezi masinile acelea albastre? Unde merge el seara? Mergi la plimbare în fiecare zi? Maria deschide magazinul sãu la ora opt dimineata.Where does he go in the evening? . . . Treceti mai departe doar dupã ce rezolvati farã gresealã urmãtorul exercitiu: Când merg la Bucuresti vizitez întodeauna aceastã piatã si mã uit la aceastã statuie. .atunci nu este precedat de pronumele personal I.Are you at home at half past nine? . . Aceste strãzi sunt cu circulatie continuã.Where are they? .a merge acasã to take -a lua. Crezi cã el este acolo? .Iti ia ceva timp. . De obicei îsi duc cãrtile la scoalã.These streets are for through traffic. . .They don’t like to go to this square. .There are some chairs in this room.I always go home by bus. De obicei îl asteaptã pe tatãl lor acasã.Do you go for a walk every day? .It takes an hour to write to Mary. In aceastã camerã sunt câteva scaune.When does he write to his father? . Când mã uit pe fereastrã vãd acele magazine de pe strada comercialã. . .Who wants to go home? .She often writes to Mary. It takes an hour to go home.He wants to write to his mother today. Ea are ceas în camera ei? Când îi scrie el tatãlui sãu? Ei merg la lucru la ora nouã dimineata. .Do you see those blue cars? .Mary opens her shop at eight in the morning. Îti multumesc pentru aceastã bicicletã.Are these streets long? .Has she a clock in her room? . He takes you for a driver. .El te ia drept sofer. Azi vreau sã merg la plimbare.Where do these people go by this bus? . . Întodeauna merg acasã cu autobuzul.It takes an hour to go home. . I usually take a bus to work.They go to work at nine in the morning.Those girls always wait for this car. a confunda cu El merge întodeauna cu al doilea autobuz. a considera. Drumul pâna acasã dureazã o orã.acasã to write (to) to go home -a scrie (cuiva) .He always takes that bus. . .at home . .They usually wait for their father at home. Scaunul meu este în camera a doua. Ea îi scrie des Mariei. Unde sunt ei? Strãzile acestea sunt lungi? Mama si tatãl lui sunt la serviciu toatã ziua.Do you think he’s there? 11 . . Este ora trei si opt minute.

Do you go to church on Sunday? . This man has a book. Mergi duminica la bisaricã? Marti suntem întotdeauna acasã. I live in Romania. .We haven’t time to speak to you. . Pe masã este o carte.There are some nice towns in Romania.Do you know those shopping streets? Cred cã el vrea sã viziteze acest turn. .I don’t like to go to work on Monday.I like the third house. . . . .Trãiesc în România.Romania is a nice country. . Tatãl lor este în bucãtãrie. Nu îmi plac bãietii aceia. . Întodeauna îl astept ceva timp. Fiul nostru merge la scoalã. . Aceasta este a treia casã de pe stradã.o sãptãmânã bunã a long letter . Vreau sã scriu o scrisoare mamei mele.The post-office is near the station. Acest bãrbat are o masinã rosie.She works at the post-office.I don’t like those boys.Fiul meu este la scoalã. .Merg des la oficiul postal.duminicã Înaintea zilelor sãptãmânii folosim prepozitia “on”.marti Wednesday . Cunosti acele strãzi comerciale? . every Monday . .Who thinks this building is nice? Sunt douã ceasuri în aceastã camerã.luni . .This letter is for you. El ia întotdeauna acest stilou la serviciu. Miercuri de obicei merg acolo dimineata.joi a nice pen . nu folosim prepozitia “on”. el nu este acolo.I live behind that apartment building. .Where do you usually go on Thursday? Dacã înaintea zilelor sãptãmânii se aflã cuvântul “every”.This man has a red car..This man and his son go to work by bus every day. Acest tren intrã întodeauna dimineata în garã? .There are four books in the kitchen.It’s a green pen.I want to write a letter to my mother. . . .Their father is in the kitchen.sâmbãtã Sunday .Does this train always go into the station in the morning? Locuiesc în spatele acelui bloc cu apartamente.It’s the third house in the street.un stilou frumos . My son is at the school. .Nu. Vreau sã-l vizitez pe tatãl meu sâmbãtã.vineri . . De obicei vineri scriu mamei mele o scrisoare. .. Acesta este un stilou verde. Monday Tuesday . Oficiul postal se aflã în apropierea statiei.There is a book on the table. . .Bãrbatul acesta are o carte. .Mama este în bucãtãrie. . Unde mergi de obicei joi? .he isn’t there. .No. România este o tarã frumoasã. . Lectia 5 The third car is red. Îmi place a treia casã. Friday Saturday .I want to visit my father on Saturday. a good week . . Aceastã scrisoare este pentru tine. Sãptãmâna are sapte zile. Nu avem timp sã vorbim cu tine. .He always takes this pen to work.There are two clocks in this room. .I always wait for him for some time. Cine crede cã aceastã clãdire este frumoasã? .o scrisoare lungã I often go to the post-office Ea lucreazã la oficiul postal. Acest bãrbat si fiul sãu merg în fiecare zi la serviciu cu autobuzul. . Nu-mi place sã merg luni la serviciu.A week has seven days. . . . Sunt câteva orase frumoase în România.I think he wants to visit this tower.I usually write a letter to my mother on Friday.A treia masinã este rosie.fiecare luni 12 . Mother is in the kitchen. În bucãtãrie sunt patru cãrti. Zilele sãptãmânii se scriu întotdeauna cu literã mare.Our son goes to school.miercuri Thursday .On Wednesday I usually go there in the morning.On Tuesday we are always at home.

în ordine.Ea citeste o carte în fiecare duminicã.to talk (to/with) . A Propozitiile la timpul prezent continuu se compun din: Subiect I He This poaple + Forma corespunzãtoare + Verb ( cu a verbului “to be” terminatia “ing”) am opening is going are reading + complement direct sau altã parte de propozitie the door. . to undestand .Acest bãrbat îsi iubeste fiul.În regulã! Acum mergem acolo. Accentuarea acestuia este posibilã cu ajutorul urmãtoarelor complemente de timp. Dacã în propozitie existã douã complemente de timp. folosim timpul prezent continuu (Present Continuous Tense). . .I want to read this book.Întelegi? . dreapta. a conversa to come . .I often talk to their father. now – acum at the moment . O întelegi pe mama ta? Ea îl iubeste pe fiul nostru. . .O vizitez întotdeauna pe mama mea duminicã la ora 5. Pentru descrierea actiunilor care nu au loc zilnic sau nu se repetã în mod regulat ci se desfãsoarã în momentul vorbirii. . corect . Vorbesc des cu tatãl lor. chiar acum . lucru).Priveste la dreapta! . chiar acum 13 just .drept. Dacã folosim acest timp verbul to be nu se traduce în aceste cazuri. books.Vorbim des cu fiii nostri.în acest moment.He comes to your house every Sunday.She loves our son. I always visit my mother at five o’clock on Sunday.a iubi .at six on Monday right to the right on the right .a citi to love .a întelege.Acesta este autobuzul potrivit? . în regula . I think you’re right.What books do they like to read? .a avea dreptate Is this the right bus? Look to the right! There is a school on the right.Do you understand your mother? . a pricepe to read . atunci pe primul loc trece definirea exactã a orei (invers ca în limba româna): seara la ora 8 . He comes to the post-office every Thursday. . . potrivit. El vine în fiecare duminicã la voi. .Do you often talk to your mother? . . a ajunge She reads a book every Sunday. All right! We are going there now. home.El vine la oficiul postal în fiecare joi. Vreau sã citesc aceastã carte.I love to go to this square. We often talk to our sons.When does he usually come to the office? .în dreapta. în partea dreapta all right to be right .a veni.Cred cã ai dreptate. . Deci timpul prezent continuu se foloseste pentru actiunile care se desfãsoarã în momentul vorbirii.I don’t understand it. Nu înteleg (aceasta.În dreapta este o scoalã. This man loves his son. Acest timp se foloseste în trei cazuri.la dreapta . . Do you understand it? Vorbesti des cu mama ta? Când vine el de obicei la birou? Ce fel de cãrti le place sã citeascã? Îmi place sã merg în aceastã piatã.at eight in the evening luni la ora 6 . Verbul to be este o parte a predicatului si avem nevoie de el doar pentru exprimarea timpului.a vorbi.tocmai.

Are we just going home? . . they are. .Is she taking the bus to work at the moment? .What are you reading at the moment? .Who is just writing a letter to mother? Rãspunsurile scurte afirmative si negative încep cu cuvintele yes/no care sunt urmate de pronumele personal si forma corespunzãtoare a verbului to be.Acum vizitãm biserica. .Chiar acum merge la serviciu cu masina. My father is going for a walk now.Where is John going now? . Chiar acum îl astepti pe tatal sãu. . They are just reading books. . He is driving to work at the moment.I am not going for a walk now. . .John is just talking with Mary.Yes. Ce iau ei acum? Ce viziteazã el acum? Unde merge ea cu masina în acest moment? Cine scrie tocmai acum o scrisoare mamei? .Who is just working? . John is going for a walk now. You are reading a letter at the moment.My father isn’t talking with Mary at the moment. Acum vizitãm aceastã piatã frumoasã.În acest moment ea o asteaptã pe mama sa.No. she is.She isn’t just entering the school.We are visiting this nice square now.No. . 14 . . .We aren’t driving home now.Is she talking to the boy at the moment? . Complementul circumstantial “just” stã înaintea verbului la aspectul continuu (cu terminatia ing). În acest moment mama mea deschide magazinul. . . Acum lucrez acasã. . Are you going home now? Is she looking at this building at the moment? Are they visiting the church now? Are you going for a walk now? Is she just entering the school? Are you driving home now? Is my father talking with Mary at the moment? Are they reading letters now? . .Is he looking at these girls at the moment? La începutul propozitiilor interogative putem folosi si pronume interogative. My mother is just working. John is reading a book now. . . John tocmai vorbeste cu Maria. she isn’t. Fii nostri conduc acum.Ei citesc niste cãrti chiar acum.We are visiting the church now.What are they taking now? . . La aceasta se adaugã cuvântul not dacã rãspunsul exprimã o negatie. . Forma interogativã a timpului prezent continuu se obtine prin acelsi procedeu (inversarea ordinii).At the moment you are waiting for your father. they aren’t.I am working at home now. .Yes.Tatãl meu merge la plimbare acum. I am not. Ei tocmai intrã în scoalã. We are just going home. .Yes.No.What is he visiting now? .They are not reading letters now.Are they waiting for you at the moment? . Ea vorbeste chiar în clipa aceasta cu bãiatul? Ei te asteaptã pe tine în acest moment? Acum lucrezi acasã? Acum mergem la plimbare? El priveste aceste fete chiar acum? . iar now si “at the moment” se gãsesc la începutul sau la sfârsitul propozitiei. I am. .They are just entering the school.Are we going for a walk now? .Our sons are driving now. În cazul verbelor care se terminã cu litera e (ex write) la adãugarea terminatiei ing e-ul se omite. She is waiting for her mother at the moment.Where is she driving at the moment? .Is John reading a book now? .Are you working at home now? . .My mother is opening the shop at the moment. She is taking the bus to work at the moment.

England isn’t a big country. I love Romanian towns. This is an English car. My father is speaking Romanian now. Their son doesn’t speak English when he’s in Ro. What time is it now? My son is here, in this room. I have little time to visit you. Ten and ten is twenty. Acum fiul lor merge cu masina în România. Acum merg la oficiul postal. Îmi plac bucãtãriile englezesti. El are douã stilouri verzi. Unde merge bãrbatul acesta acum? Nu îmi plac zilele de luni. Miercurea este a treia zi a sãptãmânii. El citeste acum o carte în englezã? Mama mea de obicei nu îmi întelege scrisorile. Trenul nostru tocmai soseste. Joi la ora opt îl vizitez întotdeauna pe fiul meu. Cine te asteaptã acum? La ce orã mergi la scoalã în fiecare zi? Acesti bãieti vorbesc acum cu fetele acelea? She has blue eyes. My baby is in the third room. Yoor mouth is red. My daughter is reading a book now. It is Monday tomorrow. One month has four weeks. There are three beds in the room. Her desk is good. Acest bebelus are ochi verzi si o gurã mare. Fiica lui are doi fii. Vreau sã merg la culcare. Nu am birou în camerã. Ce lunã este acum? Mâine este marti.

- Anglia nu este o tarã mare. - Iubesc orasele românesti. - Aceasta este o masinã englezeascã. - Tatãl meu vorbeste româneste acum. - Fiul lor nu vorbeste engleza atunc când este în Ro. - Cât este ceasul acum? - Fiul meu este aici, în aceastã camerã. - Am putin timp ca sã te vizitez. - Zece si cu zece fac douãzaci. - Their son is driving to Romania now. - I am going to the post office now. - I like English kitchens. - He has two green pens. - Where is this man going now? - I don’t like Mondays. - Wednesday is the third day of the week. - Is he reading an English book now? - My mother doesn’t usually understand my letters. - Our train is just coming. - I always visit my son at eight onThursday. - Who is waiting for you now? - What time do you go to school every day? - Are these boys talking to those girls now? - Ea are ochi albastri. - Bebelusul meu este în camera a treia. - Gura ta este rosie. - Fiica mea citeste acum o carte. - Mâine este luni. - O lunã are patru sãptãmâni. - În camerã sunt trei paturi. - Biroul ei este bun. - This baby has green eyes and a big moth. - His daughter has two sons. - I want to go to bed. - I have no desk in the room. - What month is it now? - It is Tuesday tomorrow.

Prepozitia “into” înseamnã în limba românã “în, spre, înspre”. Opusul acesteia adicã notiunea “afarã din, din” se exprimã prin “out of”. He is coming into the kitchen now. He is going out of the kitchen now. She is taking the baby out of the car now. - El intrã acum în bucãtãrie. - El iese din bucãtãrie. - Ea scoate acum bebelusul din masinã.

B

Un alt tip de situatie în care se utilizeaza timpul prezent continuu; acesta poate exprima timpul viitor, când este vorba despre o actiune pe care am plãnuit-o deja, de aceea în mod sigur ea va avea loc. Aceste propozitii se pot traduce în limba românã atât la timpul prezent cât si la timpul viitor. Tomorrow I am going to my mother. - Mâine merg la mama mea.
15

On Friday we are writing the letter to you. Tomorrow we are opening the shop. On Thursday they are working at home.

- Vineri îti scriem o scrisoare. - Mâine vom deschide un magazin. - Joi ei vor lucra acasã.

Pentru indicarea viitorului putem folosi urnãtoarele adverbe: next - urmãtor, care urmeazã, viitor in - în, peste, în decurs de, dupã Next Monday I am taking you to England. I am going to Romania today. - Luna viitoare te duc în Anglia. - Merg în România peste douã zile.

Sãptãmâna viitore mergem la mama mea. - Next week we are going to my mother. Mâine dupã-amiazã citesc aceastã carte. - I am reading this book tomorrow afternoon. Sâmbãtã dupã-amiazã nu merg cu masina la serviciu- On Sturday I am not taking the car to work. Unde merg ei luna viitoare? - Where are they going next month? Vizitãm Anglia peste trei sãptãmâni. - We ere visiting England in three weeks. El se duce la serviciu miercuri? - Is he going to work on Wednesday? Pronumele personale si adjective pronominale posesive Nominativ Adjective pronominale posesive I you he she it we you they - eu - tu, dvs - el - ea - el,ea - noi - voi, dvs - ei, ele my your his her its our your - meu, mea, mei, mele - ta, tãu, tãi, tale, dumitale, dvs - lui/sãu, lui/sa, lui/sãi (lui/sale) - ei/sãu, sãi, sale - lui, sale, ei (pt obiecte, animale) - nostru, noastrã, nostri, noastre - vostru, voastrã, vostri, voastre dumitale, dvs their - lor Acuzativ (si dativ) me you him her it us you - pe mine, mã, mie, îmi, mi - pe tine, te, tie, îti, ti, dumitale - pe el, îl, l-, lui, îi, l- pe ea, o, ei, îi - pe el, îl, lui,îi, i-, pe ea,o,ei,îi - pe noi, ne, nouã, ne, ni - pe voi,vã,pe dumneata, pe dvs,vouã, vã, vi them - pe ei/ele, lor, le li She loves me. - Ea mã iubeste. His father likes us. -Tatãl lui ne place.

I’m just talking to him. - Tocmai îi vorbesc. I don’t understand her. - Nu o înteleg. I’m writing a letter to them now.- Acum le scriu o scrisoare. We are talking about it now. - Acum vorbim despre aceasta. Tocmai vorbim despre el. O cunosti pe ea? Mâine mergi la scoalã cu noi? Cine se uitã la mine acum? Nu vreau sã vorbesc despre el. Mâine îi duc la Bucuresti. Tocmai citesc despre aceasta. Maria merge cu tine mâine la plimbare? He is giving me his pen now. I am just sending a letter. They are showing me their apartment now. Acum îti dau cartea mea. El tocmai îi scrie ei o scrisoare. Nu vorbim despre ei si masinile lor. Peste o saptamâna te duc la mama mea. 11 12 13 - eleven - twelve - thirteen 14 15 16 - fourteen - fifteen - sixteen 17 18 19

- I’m just speaking about him. - Do you know her? - Are you going to school with us tomorrow? - Who is looking at me now? - I don’t want to talk about him. - I’m taking them to Bucharest. - I’m just reading about it. - Is Mary going for a walk with you tomorrow? - Acum îmi dã stiloul lui. - Tocmai trimit o scrisoare. - Ei îmi aratã acum apartamentul lor. - I am giving you my book now. - He is just writing a letter to her. - We are not talking about them and their cars. - In a week I am taking you to my mother. - seventeen - eighteen - nineteen
16

Recapitularea lectiei: Mâine mergi la el (la casa lui)? Unde trimiti scrisoarea ei? Saptamâna viitoare îi ducem în Anglia pentru cincisprezece zile. A treia casã din dreapta are douãsprezece camere. Eu tocmai duc bebelusul lor în bucãtãrie. Pe biroul tãu este un stilou. Acest bãrbat are douã fiice. Nu înteleg engleza. Vreau sã-ti dau cãrtile mele. Ne place sã mergem la plimbare duminica. În fiecare vineri îl vizitez pe fiul meu. Acum ei nu se uitã la noi. Cine are ochi frumosi? Nu citesc aceastã carte acum. Tocmai scriu o scrisoare tatãlui nostru. Ei vorbesc acum despre fiica ta? Momentan nu-i arãtãm (ei) casa noastrã. Sâmbãtã venim întotdeauna la tine. Unde este? Stii despre aceasta?

- Are you going to his house tomorrow? - Where are you sending her letter? - Next week we are taking them to England for fifteen days. - The third house on the right has twelve rooms. - I’m just taking their baby to the kitchen. - There is a pen on your desk. - This man has two daughters. - I don’t understand English. - I want to give you my books. - We love to go for a walk on Sunday. - I visit my son every Friday. - They aren’t looking at us now. - Who has nice eyes? - I’m not reading this book now. - I’m just writing a letter to our father. - Are they talking about your daughter now? - At the moment we are not showing her our house. - On Saturday we always come to you. - Where is it? - Do you know about it?

Lectia 6
to ask a question - a pune o întrebare, a întreba ceva which way - pe unde My sister is a nice girl. I don’t want to eat this fish. Tomorrow we are going to her garden. Do you want to ask him this question? I haven’t money. Their suits are green. That woman has nice hands. Have you animals at home? The way to this town is long. Acum sunt în grãdina noastrã. Surorii tale îi place sã mãnânce peste. El are bani în mânã. Costumul tãu este frumos. Nu înteleg întrebarea ta. Pe unde mergi la serviciu de obicei? Iubesc animalele mari. this way - pe aici, pe aceastã cale - Sora mea este o fatã drãgutã. - Nu vreau sã mãnânc acest peste. - Mâine mergem în grãdina ei. - Vrei sã-i pui lui aceastã întrebare? - Nu am bani. - Costumele lor sunt verzi. - Femeia aceea are mâini frumoase. - Ai acasã animale? - Drumul spre acest oras este lung. - I’m in our garden now. - Your sister likes to eat fish. - He has money in his hand. - Your suit is nice. - I don’t understand your question. - Which way do you usually go to work? - I love big animals.

C Al treilea caz în care se foloseste timpul Present Continuous. Prezentul continuu se foloseste si atunci
când actiunea se desfãsoarã în prezent si se referã la o activitate exceptionalã. În acest caz folosim urmãtoarele complemente de timp: today - azi this (week, month) - acesta, aceasta/în aceastã (sãptãmânã, lunã) I usually go to work by bus, but today I am going by car. We usually eat at home, but this week - De obicei merg la lucru cu autobuzul, dar azi merg cu masina. - De obicei mâncãm acasã, dar în aceastã sãptãmânã
17

a vrea to know .Mâine cãlãtoresc cu avionul la Berlin. to smile (at) . dar azi merg dupã-amiazã. Tatãlui lor îi place sã citeascã cãrti dupã-amiaza. De obicei ei merg la lucru dimineata. but today she is working to five.a avea. . I like you.a zbura (a cãlãtori cu avionul).a aduce.They usually go to work in the morning. I don’t understand him. . . a pricepe to think . .What are their names? . De obicei merg pe jos la lucru. dar azi o viziteazã pe mama sa. He often brings her books.This month I’m taking him to England.This month I am not driving the car. just. Tomorrow I’m flying to Berlin. . dar în aceastã dimineatã merg la cumpãrãturi.a vedea to want .Their father likes to read books in the afternoon.My mother usually works to eight. Mâine calatoresc cu avionul la Londra.a-i plãcea to understand .a crede to be . but today my father is taking me by car. but today they are going in the afternoon.Nu-l vãd acum. but today he is going for a walk. .Acum nu stiu.we are eating at a restaurant. Nu-mi place sã o astept pe sora lui. Azi nu lucrãm. but this morning I am going shopping. Existã verbe pe care nu le putem folosi la timpul prezent continuu.I like to go by plane.Acum nu te înteleg. At the moment I don’t see him. În aceastã casã sunt trei dormitoare. Nu-mi place sã-l vizitez pe acest bãiat.Îmi placi.but today I am waiting . Chiar si în cazul în care pe lânga aceste verbe în propozitie se afla expresiile now.What is your name? . Tata aduce masa în a doua camerã.This boy always smiles at me. În aceastã lunã nu conduc masina. . a poseda to like . He usually reads books in the evenings.Fata aceea tocmai îti zâmbeste. to fly . . .Father is bringing the table to the second room. Cum te cheamã? Cum îi cheamã? Îmi place sã merg cu avionul. . dar sãptãmâna aceasta mã duc la el. dar îl ducem pe fiul nostru la Bucuresti. Acestea sunt verbe care exprimã senzatii sau sentimente: to see . dar azi lucreazã pânã la cinci. I don’t know it now. but this week I’m going there. I don’t understand you now.a fi I know his sister.Nu-l înteleg.a întelege. dar azi o astept În aceastã lunã îl duc în Anglia. însã. .There are three bedrooms in this house. .De obicei seara el citeste cãrti. . .I usually walk to work.a sti. . . That girl is just smiling at you. 18 . totusi mâncãm la restaurant.El aduce des cãrtile ei.a zâmbi (cuiva) to bring .Tomorrow I’m flying to London. but today he is visiting his mother. dar azi el merge la plimbare.I sometimes see their sister. Acest bãiat îmi zâmbeste întotdeauna.Today we are not working but we are taking our son to Bucharest. Dimineata merg des la scoalã. dar azi tatãl meu mã va lua cu masina. .I often go to school in the morning. . a cunoaste to have . . at the moment în mod obligatoriu se foloseste timpul Present Simple. .O cunosc pe sora lui.I don’t like to visit this boy.I don’t like to wait for his sister. Mama mea de obicei lucreaza pânã la opt. . .dar. . . Câteodatã o vãd pe sora lor. but . .

Cine încearcã sã iasã din grãdinã? . a preda he teaches Terminatia –es se foloseste la persoana a treia si în cazul în care verbul la infinitiv se terminã în –o.factories Daca terminatia y a unui substantiv la singular este precedatã de o vocalã atunci cuvântul primeste la plural doar terminatia -s.His babies are in the garden now. .Every week we send them five letters.houses office . Substantivele care la singular au terminatia –s.buses church .His father has offices in this building. În acele tãri oamenii trãiesc în case mici. Aceste fabrici sunt mari. baby . -ch. dar azi vine la douã.She tries to read one book every day.This clock is usually in my room. Sora mea vrea sã viziteze acele biserici. care se pronuntã [iz]: bus . -sh.She doesn’t want to go to school.he tries. Îmi plãteste lunar douãzeci de dolari.These people always work on Saturdays.These factories are big.Now I know he is going to Bucharest tomorrow. but today it is in his bedroom.This boys don’t want to go home.Tomorrow we are paying for these houses. Tatãl lui are birouri în aceastã clãdire. .They are trying to write a long letter to their mother Ai animele acasã? .babies country . . .a învata (pe altii).Our father is not working in the garden now.This week I see her on Tuesday.ways Aceeasi regulã este valabilã si pentru verbele cu terminatia –y..In those countries people live in little houses. . . to pay – she pays Acesti bãieti nu vor sã meargã acasã. . la plural primesc –es. Acest ceas este de obicei în camera mea.Who pays for the books? Îl auzi pe tatãl meu în grãdinã? . la plural primeste doar –s si se pronunta la fel [iz]: house . . Nu vor sã meargã cu noi acolo. to pay .My sister wants to visit those churches. boy . În fiecare sãptãmânã le trimitem cinci scrisori.a încerca.a plãti to try . Cine lucreazã în a doua camerã acum? Fiul nostru vine acasã de obicei la ora cinci dupãa-amiaza.Do you keep animals at home? Mâine plãtim aceste case.a tine to hear .churches Dacã substantivul se terminã în –e. Unde merg cu avionul surorile lui mâine? Acesti oameni lucreazã întotdeauna sâmbãta. Casele de pe strada Gãrii sunt frumoase.Who is working in the second room now? .offices Aceeasi regulã este valabilã si pentru verbe: to teach . a proba Acum ei încearcã sã scrie o scrisoare lungã mamei lor .I don’t want to ask these boys to write it. . . . Ea încearcã sã citeascã o carte în fiecare zi. -x. .boys way .There are some nice churches in Bucharest. . Ea nu vrea sã meargã la scoalã. Dacã înaintea sunetului y se aflã (la singular) o consoanã. . . but today he is coming at two. Mama mea predã engleza într-o scoalã. Cine plãteste cãrtile? .a auzi .Where are his sisters flying tomorrow? . Tatãl nostru nu lucreazã acum în grãdinã.Who is trying to go aut of the garden? Sunt câteva biserici frumoase în Bucuresti? .Do you hear my father in the garden? Urmãtoarea regulã se referã la pluralul substantivelor care se terminã în y. Petre merge acolo în fiecare marti. .They don’t want to go there with us. . 19 . Bebelusii lui sunt acum în grãdinã. .My mother is teaches English in a school. to try . . În aceastã sãptãmânã o vãd marti.Peter goes there every Tuesday. to go . Nu vreau sã le cer acestor bãieti sã scrie despre asta.Acum stiu cã mâine el merge la Bucuresti.a merge she goes La Bucuresti autobuzele sunt rosii. to keep .Houses in Station Street are nice.Our son usually comes home at five in the afternoon. .He pays me twenty dollars every month.In Bucharest buses are red. dar azi este în dormitorul lui.countries factory . atunci la plural terminatia y se schimbã în i si va fi urmat de terminatia –es. .

Sâmbãtã voi merge la plimbare. Si pestele este un animal. . Cine îmi zâmbeste? Adu-mi acesti bani! Cum îl cheamã? Acum nu-l vad.Is he trying to read it now? .Mary is not visiting this church now.Modul imperativ: Go home ! Bring me a chair! Read this book! Think about it! Pentru persoana a doua atât la plural cât si la singular folosim aceeasi expresie imperativã.On Saturday I’m going for a walk.Locuiesc în a patra casã de pe aceastã stradã. . please! Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Vreau sã trimit aceste scrisori vineri. Mâine ne iei si pe noi cu tine? Da-i lui aceastã bicicleta te rog! Sora lui se plimbã acum în grãdinã. Lectia 7 My brother is looking at a big horse. atunci înaintea verbului se poate pune forma negativã a auxiliarului do (don’t).What is his name? .I know Romanian but I don’t now English.Who speaks English? . Luna viitoare ei zboarã cu avionul în Anglia. . În dormitorul meu se aflã un pat si un birou. Dacã vrem sã ordonãm cuiva sau sã rugãm pe cineva sã nu facã ceva. . . .I usually work on Monday. Tine acest stilou si scrie-i o scrisoare.A fish is also an animal. but today I’m not working .Take this pen and write a letter to her.Fratele meu se uitã la un cal mare. . Acum încearcã sã o citeascã? Maria nu viziteazã aceastã bisericã acum. .This bookm is for you.Her sister is walking in the garden now. Look at his right foot! Do you like music? My friend is coming to me this year. .Next month they are flying by plane to England. Don’t open the window! Don’t go out of your room! Don’t think about it. Bring me your cigarettes! I hear a song on the radio. Mâncãm des în grãdinã.Who loves to read books? . We are going to England by ship tomorrow.Mâine mergem cu vaporul în Anglia.At nine on Wednesday I’m always at home.la radio 20 . .Bring me this money! .He has a green suit.We are going to them in ten days. .Give him this bicycle please.Do you think it’s a good way to get this money? . Vrei sã mã întrebi ceva? Crezi cã este o cale bunã de a obtine acesti bani? De obicei lucrez luni dar azi nu lucrez.Who is smiling at me? . Tocmai iesim din casã. . . Mama mea lucreazã acum în bucãtãrie. Peste zece zile ne ducem la ei. . . .Prietenul meu vine la mine anul acesta.I think this letter is long. . I live in the fourth house in this street. . Cât este ceasul acum? Stiu româneste dar nu stiu engleza. Cine vorbeste englezeste? Acesti bebelusi sunt aici.We often eat in the garden. Fiica lui are ochi albastri si o gurã rosie.What time is it now? . El are un costum verde. . Cred cã aceastã scrisoare este lunga.I want to send these letters on Friday. Cui îi place sã citeascã cãrti? Miercuri la nouã sunt întotdeauna acasã.There are a bed and a desk in my bedroom.Îti place muzica? . Aceastã carte este pentru tine. .Uitã-te la piciorul lui drept! . . Our family is coming to me this year.We are just going out oj the house.These little babies are here. .Aduceti-mi tigãrile voastre! .Familiei noastre îi place sã viziteze Londra.My mother is working in the kitchen now.I don’t see it now.His daughter has blue eyes and a red mouth. . .Aud o melodie la radio. .Do you want to ask me a question? .Are you taking us with you tomorrow? . . . on the radio .

Înaintea subsatantivului music nu stã nici un fel de articol.pâine butter .She has many English books.ceai .câtiva prieteni de-ai mei . Cum se simte piciorul tãu? La anul merg la scoalã. . niste. Substantivul “money” face parte tot din aceastã grupã. multã (cu substantive care nu au plural) Întrebãrile referitoare la cantitate în limba englezã sunt: How many? . numerosi. Este un radio în aceastã fabricã? Nu cunoastem aceastã familie.We have many friends. . ceva a cup of coffee . Pentru exprimarea cantitãtii folosim urmãtoarele douã cuvinte: many . câte? (substantive care nu au plural) Ea are multe cãrti englezesti.bere sugar . leu) are plural. cheese (din lapte) etc.. Nu am mult ceai.Have you bread with jam? . . Aceastã categorie cuprinde substantive care denumesc materia: 1. water. lichide : coffee. El este cel de-al patrulea frate al meu. I haven’t much money.He likes to go by train and by ship.My friend has no sisters. Tigãrile lor sunt pe birou.We don’t know this family.apã . .câtva. Mamei mele îi place muzica? Pritenul meu nu are surori. Câtã pâine vreti sã mâncati? Câtã bere vreti sã aducã? Avem multi prieteni. numeroase (doar cu substantive care au plural) much .cascaval.He is my fourth brother. . Lui îi place sã meargã cu trenul si cu vaporul. câtiva. Putem exprima cantitatea cu aceastã structurã. multe. .How many cups of tea does your sister want? .o ceascã de cafea a lot of cars .That boy is eating bread with honey.I love this song. .Is there a radio in this factory? .zahar jam .o multime de.Do you want coffee? .câti?. tea. coffee 3. .mult. . Vrei cafea? Ai pâine cu dulceatã? Bãiatul acela mãnânca pâine cu miere.Is your foot all right? . Denumirea monedei ( dolar.câti?. .Their cigarettes are on the desk. Înaintea acestor substantive nu folosim articolul nehotarât “a/an”. substante solide : sugar. beer. tea water beer . . câte? (substantive care au plural) How much? . foarte mult. milk 2. foarte multi Cuvântul of este folosit la formarea structurii posesive.How much bread do you want to eat? . gaze : air (aer) 4.I want to have a lot of money.My money is on the table.miere (de albine) cheese .I’m going to school in a yaer. . Banii mei sunt pe masã. brânzã bread .I haven’t much tea. Vãd un cal pe fereastrã. Cât ceai vrei? Câte cesti de ceai vrea sora dumneavoastrã? Câte bucãti de cascaval ai pe masã? How many people do you know? How much sugar do you want? . a piece of paper some of my friends some of . Vreau sã am o multime de bani.o multime de masini a lot of .I see a horse through the window.How much beer do they want to bring? .unt Cuvintele de mai sus sunt substantive care nu au plural.o bucatã de hârtie .Does your mother like music? . She has many cars.How much tea do you want? .How many pieces of cheese have you on the table? 21 . Îmi place mult acest cântec. combinatiile materialelor de mai sus : bread (fainã+apã). .multi. .gem. dulceatã honey .

Give me a little beer.Engleza este usoarã.Does he always walk fast? .We want to sit here. fiindcã.Este ieftin. . . . Buy me this bicycle! It’s cheap. câtva.Mergem împreunã acolo? The chairs are around the table. Nu-ti face griji!/Nu vã faceti griji! El vrea sã cânte o melodie usoarã. infim”. Este usor sa scrii? Vreau sã mãnânc putinã pâine.What about me? . a se îngrijora.Ce mai face Maria? . mai multi/mai multe decât . Vreti mai multi bani? El se plimbã în jurul acestei clãdiri. deoarece este scumpã. . La singular genitivul se formeazã punând în fata posesorul urmat de un apostrof si litera “-s”. În acest caz. a-si face griji .a fuma . Vrem sã ne asezãm aici.He is walking around this building. . Folosirea genitivului cu apostrof ‘s (the Saxon Genitive) se face de obicei pentru numele de fiinte.The first car is cheap and the second is expensiv. What about Mary? Do you love your dog? Are we going there together? Retineti deosebirile dintre expresiile de mai jos.Am mai multe masini decât itne. a sedea . English is easy. dati-mi putinã bere.Am ceva bani.Expresia “ a lot of” poate fi folositã atât cu substantivele care au plural cât si cu cele care nu au plural. .Don’t worry! . La plural : Dacã substantivul este la plural si se terminã cu litera –s atunci se adaugã doar un apostrof Masina fratilor mei .pentru cã. I have more cars than you.a se aseza. .I have two dogs and I love them.Vã rog.I have less beer than Peter.a cânta to worry to sing Ea fumeazã mai mult decât tatãl ei.mic.putin. . These ships are fast. a little more than less than because what about? – putin.mai putin decât. I’m not buying this house. a little .She smokes more than her father. câtva. 1.In a week we are going to England together.Am putini bani. . . mai putin de .El are mai putini bani decât fratele sãu. . Tatãl Mariei. Cuvântul little poate fi folosit si ca adjectiv.Do you want more money? .ce ar fi sã…? cum stãm cu…? ce mai e cu…? . . deoarece .He wants to sing an easy song. Apoi urmeazã obiectul posedat.Mary’s car. – Mary’s father 2.Is it easy to write? . please. because it’s expensive. . ceva ( cu substantive care nu au plural) .Aceste vapoare sunt rapide. .Ea are un câine mic.Vã iubiti câinele? .Nu cumpãr aceastã casa. . . Am mai putinã bere decât Peter. He has less money than his brother. . Prima masinã este ieftinã. sau substantivul comun ce defineste persoana asociatã într-un fel cu prima: Masina Mariei . . little . ceva I have a little money. Peste o sãptãmânã mergem împreunã în Anglia.a se nelinisti. Ambele sunt folosite cu substantive care nu au plural. si atunci se traduce prin “mic. Merge întotdeauna repede? Cu mine cum rãmâne? to sit to smoke . . a doua este scumpã. Am doi câini si îi iubesc.Scaunele sunt în jurul mesei.I want to eat a little bread. înaintea lui poate sta si un articol: She has a little dog.Cumpãrã-mi aceastã bicicletã! . putin I have little money.mai mult/mai multã decât. .my brothers’ car 22 .

. Poti sã vorbesti cu noi despre asta. Pot sã te vizitez mâine.She can’t eat this cheese.Dacã substantivul aflat la plural nu se terminã cu litera –s atunci se adaugã atât apostroful cât si litera “-s” casa acestor oameni . Pot sa-mi arate casa lor? Tatãl lui nu poate vorbi acum cu dumneavoastrã.the daughter of my brother a cup of coffe . she can. a fi capabil. .Sora ei stie sã conducã? We can take the car. .the book of my father the house of Mary .We can smoke in this room.O cunosti pe sora soferului nostru? Transformati genitivul cu apostrof in genitivul format cu prepozitia ‘of’.Where can we wait for you? .Fratele mamei mele are o masinã frumoasã. I can’t.Mary’s house the bicycle of my brother . ceea ce înseamnã cã forma lui este identicã la toate pesoanele. . .Can I take this book? . Pot sã mãnânc zece mere. . Dacã transformarea nu este posibilã. Putem sã fumãm în aceastã camerã. No. Can you drive? Yes.His father can’t talk with you now.the room of my son the mouth of the horse . În rãspunsurile negative verbul can este urmat de cuvântul not.You can talk with us about it. Pot sã fumez în aceastã camerã? Poti sã-l astepti. Can her sister drive? . No. . iar forma prescurtatã este can’t.We can write it for you. repetati propozitia originalã: my brother’s daughter . . dar se pot scrie si împreunã: cannot. La ce orã poate sã vinã? Când pot sã iau aceste scrisori? Unde putem sã vã asteptãm? Cine stie sã cânte? Cine nu stie româneste? .Putem sã luãm masina? Pot sã vinã ei aici dupã-amiazã? Pot sã iau aceastã carte? Fiul lui stie sã cânte? .my brother’s bicycle my son’s room . face parte din grupa verbelor auxiliare modale. Can your daughter sing? Yes. .My mother’s sister can speak English. Can we take the car? .Unde este biroul tatãlui tãu? .a cup of coffe my father’s book .What time can he come? .Îti place câinele Mariei? . Where is your father’s office? This is my friend’s house. Can I sing? . .I can eat ten apples.Can they show me their house? .I can visit you tomorrow. Putem sã scriem aceastã carte pentru tine. Ea nu poate mânca aceastã brânzã.Aceasta este casa prietenilor mei. I can.these people’s house My mother’s brother has a nice car.Who can’t speak Romanian? 23 .When can I take this latters? . Do you like Mary’s dog? Do you know our driver’s sister? .They can pay for our tickets.the horse’s mouth Verbul CAN=a putea. iar verbul care-l urmeazã nu are particula to. Ei pot sã plãteascã biletele noastre.You can wait for him.Who can sing? . . Interogativul se formeazã prin inversarea ordinii verbului auxiliar can si a subiectului: I can sing.Can they come here in the afternoon? . a stii. .Pot sã cânt? Her sister can drive.Can his son sing? Rãspusurile scurte se formeazã cu pronumele personal si verbul can. Sora mamei mele stie sã vorbeascã englezeste. she can’t.Can I smoke in this room? .

Verbul to stop are douã întelesuri: “a se opri pentru a face ceva”.They never buy cheese. a nu-si aminti .a asculta. I can’t drink beer tonight. Her mother’s brother is a poor man.pentru ce?.cum?.I never enter tall buildings.Vreau sã am multi copaci în grãdinã.mare.I have a little money. 24 .care.Eu nu beau niciodatã bere.ce how .Her letter is short. voluminos Nu intru niciodata în clãdirile înalte. Câtã pâine cu unt poti mânca? Care carte pot sã o iau? Câti câini are sora prietenului tãu? Cât zahãr doriti? Dati-mi douã cesti de cafea.How much sugar do you want? .al. I like to listen to the radio in the evening.Fratele mamei ei este un om sãrac. Listen! Pink Floyd are singing. . Ei nu pot niciodatã sã conducã o masinã. În limba englezã acesta este un adverb de negatie. She never goes to work in the morning.din ce cauzã? whose . . Putem merge acolo împreunã? Ferestrele acestei camere sunt mari.How many dogs has your friend’s sister? .Ascultã! Cântã Pink Floyd. . Am ceva bani. .Seara îmi place sã ascult radioul.Femeia aceea bogatã are trei case.a. Eu nu mã plimb niciodatã în parcul acela.înalt.Whose songs are they singing now? .mare. .We have little cheese.vara why .a opri.Give me two cups of coffe.Why does he never want to talk to me? great . Ei nu cumpãrã niciodatã brânzã.ale cui cãrui/cãrei/cãror .Nu pot sã beau bere disearã.Întotdeauna uit sã-i scriu (ei) o scrisoare. Can we go to the park? I want to have many trees in my garden.Putem merge în parc? .în ce fel? Ale cui cântece le cântã ei acum? De ce nu poti merge acolo cu vaporul? Peste trei ani voi cumpãra o masinã. .a uita. Eu nu cânt niciodatã cântece.mai bun.better . Ei cautã o casã spatioasã.Ne oprim des lângã acest magazin. to listen (to). .Which book can I take? .Îmi place sã manânc mere vara.mai bine which .You are a great friend. to forget . de aceea alãturi de el nu poate fi folositã nici o altã negatie în propozitie.Why can’t you go there by ship? . a întrerupe I always forget to write a letter to her. . That rich woman has three houses.Can we go there together? . . larg . .Look at this big building! . .de ce?. .The windows of this room are big.How much bread and butter can you eat? .I never go for a walk to that park. .scund. nicicând. remarcabil .I never sing songs.In three years I’m buying a car. I like to eat apples in summer. We often stop near this shop. . . . Avem putinã brânzã. .They are looking for a large house. scurt large big .mare.Ea nu merge niciodatã la lucru dimineata.They can never drive a car. spatios. sau “ a înceta sã facã ceva”. . El de ce nu vrea niciodatã sã-mi vorbeascã? tall . . a fi atent (la) to stop. . mare short . mãret.Ce le place pisicilor sã bea? Complementul de timp never înseamna – niciodatã. Priveste aceastã clãdire mare! Scrisoarea ei este scurtã.pe care. . I never drink beer.ai. . . Tu esti un prieten remarcabil. a înceta. What do cats like to drink? Retineti expresia: in summer .

Cred cã acest parc este mai bun.How much money can you give me? Dati-mi cinci felii de pâine. lipsit de . .I want to stop going by bus ci vreau sã cumpãr o masinã. Vreau sã mã las de fumat. Vreau sã caut ceva. .A garden without trees isn’t nice.Can you come to us in summer? Dimineata nu mãnânc niciodatã miere. .Can a rich man understand a poor man? Disearã mergem la John. vesnic .I want to buy this or that book.I can’t write it but I can try.I always stop here to look at this building. .This is the best music. .între (douã obiecte). . O grãdinã fãrã copaci nu este frumoasã.fãrã. Dã-mi douã cesti de cafea si ceva pâine. Fratele prietenului meu poate sã cânte aceste cântece. . She wants to stop smoking. dar pot sã încerc. without something too .Ea vrea sã se opreascã ca sã fumeze.This large room is white.She wants to show me her house. Aceasta este muzica cea mai bunã.My friend’s brother can sing these songs.Why can’t you come tonight? Câti bani poti sã-mi dai? . Nu uitati cã pot s-o scriu pentru dumneavoastrã. . Vreau sã cumpãr cartea aceasta sau aceea. Acestea sunt casele prietenilor lui? . and buy a car.Nu pot cumpãra acesti pantofi scumpi. El lucreazã vreodatã acasã? Nu pot sã-l caut mereu. mereu.I want to listen to these songs now.You can’t forget about it.I want to stop smoking.I want to look for something. . . .I’m worrying about my sister’s son.I think this park is better. Nu mai vreau sã merg cu autobuzul.Can they write long letters? De ce nu poti veni disearã? . . .Are they his friends’ houses? Camerele acestei case sunt mici.Ea vrea sã se lase de fumat.The rooms of this house are little. Ea vrea sã-mi arate calul ei. Mã opresc întotdeauna ca sã privesc aceastã clãdire. . El este prea sãrac ca sã zboare.Tonight we are going to John. . dintre .She has many cars but too little money. . .She wants to stop to smoke. atunci verbul care-l urmeazã este însotit de particula “to” si nu are terminatia “-ing”. I can’t buy these expensive shoes. Poti veni la noi vara? .I like to listen to music when I work.vreodatã. Atunci când verbul “to stop” înseamnã “a înceta”. foarte ever forever beetwen . Fratele meu stã între aceste douã fete.Does she ever visit her mother? Nu poti sã uiti asta. . Când lucrez îmi place sã ascult muzicã. el este urmat de un verb cu terminatia “-ing” fãrã particula to.He is too poor to fly by plane.I can’t look for it forever.pentru totdeauna.They have something to show you. Lectia 8 It usually snows in winter. . Pot ei sã scrie scrisori lungi? . cândva .He always sits on that chair. . Ea o viziteazã vreodatã pe mama sa? . .Does he ever work at home? .I never eat honey in the morning.prea. Au sã-ti arate ceva. .My brother is sitting between these two girls. Sunt îngrijorat pentru fiul surorii mele.Give me five pieces of bread.Iarna de obicei ninge.ceva . . Ea are multe masini dar prea putini bani. . Nu pot sã scriu asta. El stã întotdeauna pe scaunul acela. 25 . . Dacã “to stop” înseamnã “a se opri”. Un om bogat poate întelege un om sãrac? . . .Don’t forget I can write it for you. . Vreau sã ascult melodiile acestea acum. Aceastã camerã mare este albã. .Give me two cups of coffee and a little bread. .

Do you read many books? . He is a barber. . It’s raining so we can’t go to the park.iunie .Plouã.Plouã.februarie .Vrei acest costum cafeniu? .Are three months ninety-three or a hundred days? .I can get work in October.Ea are picioare lungi.decembrie În ianuarie ninge des.femei [uimin] .Caut pantofii mei verzi.femeie foot .Stii ce datã este azi? . Do you think yellow cars are nice? . January February March April .The sun seldom shows in February.forty . I’m looking for my green shoes. All people like apples. Trei luni au nouãzeci si trei sau o sutã de zile? Citesti multe cãrti? She has black shoes. . . .noiembrie .Has August thirty-one days? .ninety 100 .She has long legs. She’s flying to England soon.El este frizer. Vrei sã mergi la scoalã în septembrie? În februarie deschidem un magazin mare pe aceastã stradã.eighty > seventy-one > eighty-three > sixty-five men women feet . . .Poti sã vezi soarele? .In February we are opening a big shop in this street. He is going from the west to the east. .august September October November December .bãrbat woman .El merge de la vest la est.Which women have short hair? . Pot sã gãsesc de lucru în octombrie.thirty .We don’t live in the west. . Unor bãrbati le place pãrul lung. It often snows in winter.Ninge. .sixty .iulie . .Does it often snow in December? .Crezi cã masinile galbene sunt frumoase? 26 August are treizeci si una de zile? Acest frizer este fratele prietenului meu. .fifty > ninety-nine > thirty-six > forty-four 60 70 80 71 83 65 .Some men like long hair.seventy . but in the east.aprilie May June July August . .bãrbati . Do you want this brown suit? From time to time we go for a walk to that park.martie .Tuturor oamenilor le plac merele. It often rains in summer.a hundred 172 > a hundred and seventy-two 111 > a hundred and eleven 53 > fifty-three .mai .It often snows in January. Nu locuim în vest. . . ci în est. . . .ianuarie .Vara plouã des.Vara vremea este întotdeauna frumoasã? . Substantive cu plural neregulat: man .octombrie . Ninge des în Decembrie? Care femei au pãrul scurt? Ce datã este în aceastã scrisoare? Soarele se aratã rar în februarie. Is the weather always nice in summer? Do you know what date it is today? Can you see the sun? My hair is short. .What date is in this letter? .Din când în când ne plimbãm în parcul acela.septembrie .Do you want to go to school in September? . Retineti felul în care se formeazã constructiile cu verbele to snow. deci nu putem merge în parc. .Pãrul meu este scurt.picioare (labe) 90 .În curând. to rain si folosirea cuvântului it: It is raining.Iarna ninge des. ea va merge în Anglia cu avionul.This barber is my friend’s brother.Ea are pantofi negri. It is snowing. . .laba piciorului 30 40 50 99 36 44 .

Priveste aceste femei si acesti bãrbati. Must Mary go to school? .From time to time I listen to music on the radio. Interogativul se formeazã prin inversarea verbului must cu subiectul. Cine stã pe scaunul acela? Ea trimite scrisori la oficiul postal.Ce trebuie ea sã citeascã? Mâine trebuie sã mergi la lucru.putting stop .cutting forget . În cazul întrebãrilor care cer informatii aditionale se pune la începutul propozitiei un pronume interogativ.Are cats yellow or brown? .Aceastã carte este prea dificilã pentru a fi cititã. Priviti! Strãluceste soarele! Pune aceastã carte pe masa mea. . a aseza. . În curând vizitãm toate aceste tãri.Look at these women and these men. . .I don’t want to do it today. .My faher is walking in the garden now. 27 .a pune. .getting put .stopping sit . Acum îmi caut pantofii galbeni. .forgetting Dacã ultima silabã a verbului este accentuatã si contine o vocalã scurtã (scrisã cu o singurã literã) iar verbul se terminã într-o singurã consoanã atunci prin adãugarea terminatiei ing aceastã consoanã finalã se dubleazã. . . Cine trebuie sã îti dea aceastã scrisoare? Ale cui cântece trebuie sã le cântãm? În martie trebuie sã merg în est. .a tãia. Ei tocmai taie copacii în parc.Put this book on my table. Este dificil de înteles asta? Ce altceva mãnâncã câinele tãu? Din când în când ascult muzicã la radio. a plasa to do . Mary must go to school.What else does your dog eat? .Whose songs must we sing? .There is a date in this letter. .The barber wants to cut my hair. to put . Este o datã în aceastã scrisoare. .a face.She is sending letters to the post-office. Must my father by a car? . .They are just cutting the trees in the park.I must have forty-five minutes to do it. .You must go to work tomorrow. . .This book is too difficult to read. to cut to shine . . Prietenul meu tocmai opreste masina.In March I must go to the east. Tatãl meu se plimbã acum în grãdinã.Mai doriti ceva? .Aproape tuturor femeilor le plac bãrbatii înalti. Acum mã uit la aceastã masinã neagrã.Is it difficult to understand it? . Ei viziteazã acum aceastã bisericã mare. a se ocupa cu Nu vreau sã fac asta azi.Do you like to read difficult books? . get .Look! The sun is shining! .I’m looking at this black car now. a tunde .The weather is nice in summer.They are visiting this big church now.Aren’t you forgetting something? Verbul must – a trebui este un verb auxuliar modal asemãnãtor lui can si forma lui este identicã pentru toate persoanele iar verbul care îl urmeazã nu are particula to.Who must give you this letter? . .I’m looking for my yellow shoes now.a strãluci. . Sã veden câteva verbe a cãror consoanã finalã se dubleazã la adãugarea terminatiei ing.sitting cut . Nu uiti ceva? . What else do you want? În camera mea este un birou negru. Vara vremea este frumoasã.Maria trebuie sã meargã la scoalã? My father must by a car.Tatãl meu terbuie sã cumpere o masinã? She must read this book. Îti place sã citesti cãrti dificile? Pisicile sunt galbene sau maro? Este aproape searã.My friend is just stopping the car. Îmi trebuie 45 de minute ca sã fac asta. What must she read? .We are visiting all these countries soon.Who is sitting on that chair? .There is a black desk in my room. a luci . Almost all woman like tall men. . a lumina. . Frizerul vrea sã mã tundã.It’s almost evening.

Puteti sã-mi aduceti putinã miere? Avem prea putini bani ca sã cumpãrãm aceastã casã scumpã. .All cats don’t like water. Disearã ascult radioul.They are coming in a quarter of an hour.They always give us good tea. În grãdina noastrã este multã zãpadã.This brown dog is my best friend.Ce avem azi la micul dejun? Nu-mi place sã fiu în spital. father. Nu îti face griji în ceea ce priveste vremea. .Are his parents also here? . Iulie este cea mai bunã lunã? Vreau altceva.We have too little money to buy this expensive house. don’t smoke in the bathroom. El vrea sã ia toate cãrtile. Ei vin peste un sfert de orã.How much jam can you eat? . church. A cui este aceastã casã? În curând cumpãrãm un birou mare. Trebuie sã-i duc cu masina la scoalã.Soon we are buying a big office.They can’t hereus. . . Lectia 9 Cãmãsile acestea sunt ieftine. . Trebuie sã cumpãr o cravatã. . Ei nu ne pot auzi.These shirts are cheap.I don’t want to cut my hair.There is often snow in December.We usually eat in the dining-room. . . .Ce îti place sã mãnânci la micul dejun? What’s for breakfast today? . Pune biblioteca aceasta în dormitorul nostru. Retineti utilizarea cuvântului “for” în urmãtoarel expresii: What do you like to eat for breakfast? . Nu vreau sã astept la nesfârsit.Must I also take a tie? Articolul hotãrât the se poate omite în cazul unor cuvinte ca: mother. . Pisicilor nu le place apa. Acest câine maro este cel mai bun prieten al meu. . . music sau 28 .He wants to take all the books.I don’t like to be in hospital.Please. .There are many plants in our house.Don’t forget this date! .This week is too long.Tonight I’m listening to the radio. . .Whose is this house? . . . .There is a lot of snow in our garden. Aceastã sãptãmânã este prea lungã. De obicei mâncãm în sufragerie.What do you like to eat for breakfast? . Sunt si pãrintii lui aici? În casa noastrã sunt multe plante.I must buy a tie. Nu uitati aceastã datã! Acesti pantofi negri sunt scumpi.Your husband is my brother. Ce îti place sã mãnânci la micul dejun? Tatãl meu trebuie sã meargã la spital. . . Nu pune aceastã scrisoare pe masã în bucãtãrie! Tocmai îl întrebãm despre fiul lui. town. . Nu vreau sã mã tund.Is July the best month? . Avionul zboarã spre vest. .My parents have little money. .I don’t want to wait forever. În decembrie este des zãpadã. . Putem sã luãm împreunã micul dejun? Pãrintii mei au bani putini.We are just asking him about his son. .I must take them to school by car. . Sotul tãu este fratele meu.The plane is flying to the east. Câtã dulceatã poti mânca. Cine ne predã engleza? Vã rog nu fumati în dormitor.Whi teaches us English? . .Put this bookcasein our bedroom. . Eu vreau sã am aceastã lampã verde.I want something else.Can you bring me some honey? . Trebuie sã iau si o cravatã? .Don’t worry about the weather! .My father must go to hospital.These black shoes are expensive. .Can we eat breakfast together? . .Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati acest exercitiu fãrã gresealã: Ei ne dau întotdeauna ceai bun. .I want to have this green lamp.Don’t put this letter on the table in the kitchen.

noi eram they were .We can’t park in this street.Which cigarette are you having now? Momentan nu am bani. Nu-mi place sã mã scol dimineata. trecut Formele verbului to be la trecut simplu: I was . . .Trebuie sã merg la spital.I have no money at the moment.tu ai fost. eu eram you were . to stay . În urmã cu doi ani am fost în Anglia. a poseda nu se foloseste la prezentul continuu.I must stay in hospital for ten days. voi erati he was .a parca. . . folosite la modul general: Do you like summer? Dacã vrem sã ne referim la o masã.noi am fost. - Înaintea cuvântului hospital nu folosim articolul hotãrât. . Dvs luati întotdeauna micul dejun la ora 8? Tatãl meu confectioneazã acum o bibliotecã. Ieri am fost în grãdina lui. era (genul neutru) you were .ei au fost. Nu putem parca pe aceastã stradã. a se scula din pat Îmbrãcati o cãmasã albã.a rãmâne to have breakfast .Are they having breakfast now? Ce tigarã fumezi acum? . a confectiona .ea a fost.These people were in Romania last year. de forma corespunzãtoare a verbului to be si cuvântul not. . Yesterday she was at work. Ei iau micul dejun acum? . . . A fost anul trecut.eu am fost. Timpul trecut simplu (the Simple Past Tense) se foloseste pentru exprimarea unei actiuni care s-a petrecut în trecut. acum (-) last – ultim. Rãspunsului afirmativ: yes. to smoke a cigarette = to have a cigarette Peter si Maria beau o cafea acum. The dinner which I am eating now is good. No.It was last year. la un moment determinat si nu are legãturã cu prezentul. a stationa to put on . cu ajutorul lui înlocuim alte verbe. urmat de pronumele personal si de forma corespunzãtoare a verbului to be. În aceste cazuri putem folosi verbul to have si la timpul prezent continuu. ei erau Mama mea a fost în Anglia în urmã cu o sãptãmânã. . Negatia: no.My mother was in England a week ago. Stiu cã el a fost la tine acasã ieri. a aseza to get up . . dacã participãm la activitate în calitate de bolnav: I must go to hospital . Trebuie sã stau zece zile în spital. .a lua micul dejun to make . Acesti oameni au fost în România anul trecut.Now I have two dogs and one cat.Peter and Mary are having coffee now. Was she at work yesterday? 29 Yes. Anul trecut am fost împreunã. el era she was .înaintea denumirii meselor principale.a face. De obicei folosim alãturi de el urmãtoarele complemente de timp: yesterday – ieri ago – în urmã (cu).Last year we were toghether. to eat breakfast = to have breakfast. she wasn’t. to park . .I know he was at your house yesterday.I don’t like to get up in the morning. .Two years ago you were in England. Dacã mergem la spital în calitate de vizitator sau ca membru al personalului. . dvs erati it was . she was. înaintea denumirii anotimpurilor.el a fost. Acum am doi câini si o pisicã. Forma de interogativ a verbului to be la timpul trecut simplu se formeazã prin inversare. sau la un anotimp anume. .You were at your daughter’s school yesterday. folosite la modul general: She always eats breakfast at seven. . urmat de pronumele personal. În unele situatii însã.a se îmbrãca.Cina pe care o mãnânc acum este bunã.acesta a fost/asta a fost. atunci trebuie sã folosim articolul the. ea era we were .Merg la spital în fiecare zi.Do you always heve breakfast at eight? .voi ati fost. . Verbul to have cu sensul: a avea.Yesterday I was in his garden. atunci spunem: I go to the hospital every day.. tu erai.Put on a white shirt.a se ridica în picioare.My father is making a bookcase now. Luna trecutã ati fost la scoala fiicei dvs. dvs ati fost. (cel) din urmã. to drink tea = to have tea.

Substantive care la formarea pluralului îsi schimbã rãdãcina si pronuntia: foot .Put the lamp on the bookcase. Acest om este în fata casei noastre. Luna strãluceste în fiecare noapte? . .loaves (franzele) life .It’s almost a quarter past five. . .His office is opposite the bus station. . Dintii lui nu sunt albi.I must get up after four tomorrow.feet (picioare) goose . dupã aceea still .Your bicycle is in the shed. în partea cealaltã after . .My husband likes this tie. atunci îi adãugãm doar un –s.Does he still visit you? . . rãmâi dupã cinã.In summer we don’t go by car.vizavi de. My parents weren’t here yesterday.Are those your knives? Îl vãd întotdeauna dupã micul dejun. iar la plural acesta se schimbã în v.They were in his office yesterday? Were they in his office yesterday? Yes.I want to buy three loaves of bread. dinaintea Pot parca acolo dupã opt.lives (vieti) knife . .This man is in front of our house. on the bus .knives (cutite) wife .Were your parents tall? Este aproape cinci si un sfert. Ei au servit micul dejun în sufragerie ieri. jos in front of . .Când ai fost în Anglia? .I often see you in front of this factory. .They had breakfast in the dining-room yesterday.în autobuz in the corner . În urmã cu o orã erau multi copii în parc. Vrei sã îmbraci cãmasa asta rosie? . Acelea sunt cutitele tale? . Sunt soareci în aceastã clãdire. Vezi frunze în acest copac? .Does the moon shine every night? 30 Bicicleta ta este în sopron. Pãrintii tãi erau înalti? . When were you in England? Why wasn’t she at work yesterday? She wasn’t in England three years ago. Structura there is/there are este la timpul prezent. în colt .Ea nu a fost în Anglia în urmã cu trei ani. . they weren’t. Sotului meu îi place aceastã cravatã. Dacã f-ul e urmat de e. mai . La ce orã se scoalã el de obicei? . . .I aleays see him after brekfast. No. . Mâine trebuie sã mã scol dupã patru.children (copii) tooth .She has geese in the garden. . stay after dinner. . Vara nu mergem cu masina. Pune lampa pe bibliotecã.Do you want to put on this red shirt? Aceste plante au fost în grãdina noastrã în urmã cu un an.la parter.De ce nu a fost ea la serviciu ieri? .leaves (frunze) downstairs . . Te vãd des în fata acestei fabrici. Vreau sã cumpãr trei franzele. . . Ea tocmai se duce la parter. Formarea pluralului neregulat: 1. . .geese (gâste) child . El te viziteazã încã? Biroul lui este vizavi de statia de autobuz.pe colt.halves (jumãtãti) shelf . .Pãrintii mei nu au fost ieri aici.încã.Please.-These plants were in our garden a year ago. De obicei iau micul dejun la nouã.Do you see leaves in this tree? Locuim vizavi de o bisericã.shelves (rafturi) leaf .teeth (dinti) mouse – mice (soareci) 2. Ea are gâste în grãdinã.wives (sotii) half . Substantive care se terminã în –f.She is just going downstairs.We live opposite a church.An hour ago there were many children in the park. Forma acestei structuri la trecutul simplu este there was/ there were.There are mice in this building.What time does he usually get up? Te rog.în fata. în celelalte cazuri primind terminatia –es: loaf . .dupã. they were.I can perk there after eight.I usually have breakfast at nine. opposite .His teeth aren’t white.

.My parents opened an office yesterday. Ea a fost atunci în spital? Ai plante în sufragerie? Sotiilor le place sã meargã la plimbare cu sotii lor. Este scump acest televizor? Putem sã cinãm împreunã? .I don’t like white socks. . Pisicilor le plac soarecii? Ai dinti frumosi.You have nice teeth. . Pune aceste cãrti pe aceste rafturi! Când a coborât el a vãzut doi copii în fata lui. Acele cravate nu erau frumoase. Vara uneori plouã iar iarna ninge. În cazul verbelor a cãror terminatie este litera –y. Poti sã te scoli? Trebuie sã mã îmbrac cu cel mai bun costum. Ea ne-a multumit ieri pentru asta. Când a intrat el în casã noi eram în grãdinã. .Yesterday I waited for her for two hours.It sometimes rains in summer and in winter it snows .She thanked us for it yesterday.Last year we worked in England.Is there a TV set in the living-room? .Can we have dinner together? Verbe la trecutul simplu: Terminatia –ed se adaugã verbelor care nu au terminatia –e. În urmã cu o sãptãmânã am vorbit cu fratele tãu. Am câteva scrisori de scris.Do cats like mice? .When he went downstairs he saw two children in front of him. Sãtãmâna trecutã am mers pe jos la scoalã.Do you want a seat? . 31 . Sunt multi soareci în colt. like – liked.I have some letters to write.There are a lot of mice in the cellar.Can you get up? . oi) El a vrut sã facã ieri o bibliotecã dar nu a avut timp. . .A week ago I talked with your brother. . Scaunul este în colt.He wanted to make a bookcase yesterday. La folosirea terminatiei –ed sã fim atenti la urmãtoarele: 1. De obicei iau micul dejun acasã si cina la un restaurant. Prietenul ei i-a cerut o carte. . . visit – visited. Ieri am asteptat-o douã ore.This cinema is opposite our school.Last week we walked to school. but it was too expensive.Este televizor în camera de zi? Vrei un loc? Nu-mi plac sosetele albe.I wanted to buy a good TV set. Acest cinema este vizavi de scoala noastrã. .He looked for his ties yesterday. . . .Is this television set expensive? .tried 2. .I loved this town whem I was a boy. .They wanted to go there a year ago. . În cazul unor verbe consoanele de la sfârsitul cuvântului se dubleazã. Ei locuiesc vizavi de cinema.Wives like to go for a walk with their husbands. . precedatã de o consoanã litera y se transformã în –i. . try . . .The driver shoved us his car yesterday. Ei au vrut sã meargã acolo acum un an. Noi am lucrat în Anglia anul trecut. Îmi plãcea acest oras când eram copil. but he had no time. Soferul ne-a arãtat ieri masina sa. . .When he entered the house we were in the garden. .Have you plants in the dinning room? .They live opposite the cinema. .Her friend asked her for a book. stop .stopped Pãrintii mei au deschis ieri un birou. wait – waited Dacã verbul are terminatia –e se adaugã doar litera –d.The chair is in the corner. Mergi în pivnitã si adu scaunele verzi! Am vrut sã cumpãr un televizor bun dar era prea scump. .Was she in hospital then? .Put these books on these shelves1 .Go to the cellar and bring the green chairs! . . sheep (oaie.Those ties weren’t nice.I must put on my best suit. Noi am cãutat ieri cravatele lui.I usually have breakfast at home and dinner at a restaurant. Substantive a cãror plural se formeazã prin adãugarea sufixului –es:potato – potatoes tomato – tomatoes Substantive care primesc sufixul –en la plural: ox – oxen (bou) Substantive care au aceeasi formã si la plural si la singular deer (cãprioarã).

. Peter spoke to me last Sunday? Who spoke to me last Sunday? We opened the shop last week. They listened to music last night.Do you often go to the football matches? . urmat de forma corespunzãtoare a pronumelui personal si de verbul auxiliar. .A postman waited for you in front of the house yesterday .Did you have breakfast yesterday? .Did these typists like their work? .My mother is a nurse. You took the noney. Multe femei politist lucreazã în orasul nostru.In automn the leaves are yellow. Mergeti des la meciuri de fotbal? Magazinul acestui brutar este pe colt.In spring the trees are green. Asemãnãtor timpului Simple Present si la timpul trecut folosim un verb auxiliar did. Did you take the money. forma corespunzãtoare a verbului auxiliar si cuvântul not (did not – didn’t). Ieri noi am mâncat prea mult. Mai mult de o sutã de pãsãri stau acum în copacul acela. . Yes. Mama mea este infirmierã.Who went to England last spring? . Who opened the shop last week. . .We had more money then. .Where did this nurse work last year? . pronumele personal. She wanted these books. Propozitiile negative cuprind cuvântul no. John went home yesterday. Where did John go yesterday? What did she want? When did they listen to music? Structura acelor întrebãri în care figureazã pronumele interogativ who este cea a unei propozitii afirmative de aceea verbul se aflã la forma a II-a Simple Past.Who stopped the traffic? . . Trebuie sã am întotdeauna loc în autobuz. .These tools are very expensive.More than a hundred birds are setting on that tree at the moment. .Yesterday I worried about you.Where did Mary’s parents go yesterday? .Ieri mi-am fãcut griji pentru tine. .Bring me my newspaper! Formarea interogativului verbelor la Simple Past. Did Mary see John yesterday? Did they smoke many cigarettes last year? Rãspunsurile afirmative le formulãm folosind cuvântul yes. În propozitiile în care folosim verbul auxiliar did verbul de conjugat rãmâne la prezent fãrã particula to. . Primãvara copacii sunt verzi. . . .Did you take the tools to the shed yesterday? .Read this magazine! . .I must always have a seat in a bus. Citeste aceastã revistã! Adu-mi ziarul meu! . Mary saw John yesterday. I did.Were these newspapers and magazines on the table in the kitchen? .Two typists work in our office. forma de afirmativ. I didn’t.Did you see their dining-room. Atunci aveam mai muti bani. Toamna frunzele sunt galbene.Many policewomen work in our town.This baker’s shop is in the corner. Douã dactilografe lucreazã în biroul nostru.He was here before Monday. Unde a lucrat aceastã infirmierã anul trecut? Aceste dactilografe îsi iubeau munca? Cine s-a dus în Anglia primãvara trecutã? Aceste ziare si reviste erau pe masã în bucãtãrie? Ieri ai dus uneltele în magazie? Ai vãzut sufrageria lor? Unde s-au dus ieri pãrintii Mariei? Ai luat ieri micul dejun? Cine a oprit circulatia? El a fost aici înainte de luni. They smoked many cigarettes last year.We ate two much yesterday. Ieri te-a asteptat un postas în fata casei. No.Yesterday I saw your bicycle in that shed in the corner of garden. 32 . Lectia 10 Aceste unelte sunt foarte scumpe. Ieri ti-am vãzut bicicleta în sura aceea din coltul grãdinii.

. .You must talk to John’s sister.They didn’t make this bookcase. .We had many birds in the garden then. I-am întrebat pe politisti despre strada aceasta. .Did you see these plants in the garden? Nu ei au fãcut aceastã bibliotecã. .How did they do it? .When did you see this match? .Did you read about it in the newspaper yesterday? . . Luna a strãlucit ieri? .Our bookcase has twelve shelves. . .El nu si-a vãzut ieri copiii. Sunt prea ocupat ca sã merg cu tine la cinema. Cine mi-a bãut ceaiul? .My parents didn’t forget to visit me yesterday.Azi este foarte rece. Întotdeauna în cazul în care cuvântul did este prezent în propozitie atunci verbul principal se foloseste fãrã particul to.I asked the policemen about this street.These two cars are nice but the other is better. El nu s-a trezit înainte de micul dejun. .Ea l-a vãzut si pe el. Esti gata? Trebuie sã mergem! Aceste douã masini sunt frumoase dar cealaltã este mai bunã.My husband ate dinner in the living room yesterday Ai vãzut aceste plante în grãdinã? . De unde ai cumpãrat acest televizor? .The bus was full of people.Where did you buy this television set? Atunci aveam multe pãsãri în grãdinã.They weren’t at work yesterday. Pãrintii mei nu au uitat sã mã vizitaze ieri.He didn’t get up before breakfast. .Who wrote this letter? . Trebuia sã lucrati pânã la ora cinci. Autobuzul era plin cu oameni. Când ai vãzut acest meci? El avea tot felul de unelte. . . He didn’t see his children yesterday.Did the moon shine yesterday? Am încercat sã fac asta anul trecut. .How long did you stay there then? Ieri nu au fost la lucru. . . .Why did you drive the car yesterday? . Cine a avut patru neveste? .Did you thank your sister for this book yesterday? Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Sotul meu a cinat ieri în camera de zi.He had all kinds of tools.Was this man a baker? .When did they come? Lectia 11 It’s very cold today. .Who had four wives? Dupã cinã mergem la cinema.Are you ready? We must go.I’m too busy to go with you to the cinema.Who drank my tea? Când au venit ei? . My mother’s friend didn’t come to us last week. .I tried to do this last year.They didn’t want to look for it yesterday. La ce orã l-ati vãzut dvs pe celãlalt om? I-ai multumit ieri surorii tale pentru cartea aceasta? .After dinner we are going to the cinema.Prietena mamei mele nu a venit la noi sãptãmâna trecutã Atunci nu l-am înteles.de toate felurile .This newspaper is very good. . .You must work till five o’clock. Ai citi despre asta ieri în ziar? Ieri am fost prea ocupat sã vorbesc cu tine. . Acest ziar este foarte bun. Te-ai uitat ieri la meci? Here you are. Trebuie sã vorbesti cu sora lui John.Yesterday I was too busy to talk with you. all sorts of Poftiti! Poftim! Este aici! .She saw him too. Biblioteca noastrã are 12 dulapuri. . 33 .Did you watch the match yesterday? all kinds of – de toate tipurile În propozitiile negative se foloseste forma prescurtatã negativã didn’t sau did not.I didn’t understand him then. . Nu am vrut sã caut asta ieri. . . .What time did you see the other man? . Cât ai stat acolo atunci? . Acest om a fost brutar? De ce ai condus ieri masina? Cine a scris scrsoarea aceasta? Cum au fãcut asta? Ieri nu am bãut bere.We didn’t drink beer yesterday.

He is a baker.Aceasta este esarfa mea cea mai bunã. There are many clouds in the sky. Soarele este sus pe cer? Luna trecutã a fost caniculã.Is the sun high in the sky? .Am avut febrã. We want to listen to the weather-forecast. .Ea si-a cãutat haina.Ea si-a cumpãrat un câine. . Azi este ceatã la Londra. Pot sã îmbrac aceastã hainã? Nu pot vedea soarele printre nori.Îti plac temperaturile ridicate? . care nu poate fi tradusã ad literam. .Last month we had heat.Was it cold yesterday? . Constructia propozitiei la timpul Present Perfect este urmãtoarea: Pronume personal + Verbul auxiliar + forma a III-a a + sau substantiv have/has verbului principal She I We has have have bought seen been … a dog. . I am a Catholic. . . .Pune-ti haina.I must buy boots. My parents have smoked a lot of cigarettes.Pãrintii mei au fumat o multime de tigãri. that house. verbului se adaugã sufixul –d sau –ed. .Noi am fost acasã. . De multe ori. This is my best shawl. She doesn’t like heat. În propozitie verbul auxiliar este reprezentat de forma corespunzãtoare a verbului to have. Copiii nostri au febrã mare.There is fog in London today.Stiam de mama lui.pe cer. religii sau nationalitãti: She is a typist. .I can’t see the sun through the clouds. .Ei nu-i place cãldura. . . .The wind is too strong today. . În cazul unui verb regulat la fel ca în cazul timpului Simple Past.Unde îmi sunt cizmele? . sau care au început în trecut (last week) si se continuã si în prezent (cu repercusiuni asupra prezentului). . . . The wind was strong yesterday. Retineti expresia: in the sky . 34 .Can I put on this coat? . atunci putem neglija folosirea articolului hotãrât the.Eu sunt catolicã. Her husband is an Amercan.Vrem sã ascultãm buletinul meteorologic. She has taught me English.Put on your coat. Ieri a fost rece? La ce orã este buletinul meteorologic la radio? Vântul este prea puternic azi.Cine este presedintele României? Timpul Present Perfect Tense (prezentul perfect) se confundã deseori cu Simple Past Tense (timpul trecut simplu). Who is president of Romania? . . .Ieri vântul a fost puternic.De obicei iarna este ceatã. Where are my boots? Tata mi-a cumpãrat ieri o esarfã foarte frumoasã. Do you like high temperatures? There is usually fog in winter. Articolul nehotãrât a/an este folosit întotdeauna înaintea substantivelor care denumesc ocupatii.Am vãzut casa aceea.What time is the weather-forecast on the radio? . at home. Folosim timpul Present Perfect în cazul unor evenimente care s-au terminat chiar acum sau ceva mai devreme. momentul desfãsurãrii actiunii nu este specificat cu exactitate.Ea este dactilografã.Our children have a high temperature. .Sotul ei este american. She has looked for her coat. Trebuie sã cumpãr cizme. I have known about his mother.My father bought me a very nice shawl yesterday. . I have a temperature. Când vorbim despre o functie care poate fi îndeplinitã doar de o singurã persoanã. . . .El este brutar.Cine este presedintele României? Who is the president of Romania? . .Sunt multi nori pe cer.Ea mi-a predat engleza.

it was very low. Azi am vorbit cu sora mea. tonight. it didn’t.Tonight I have written a letter to my friend. Am vorbit cu ei. a fost foarte scãzutã. Azi am cumpãrat flori.Cum a fost vremea ieri? . .I have a temperature this week. Ei mi-au cerut bani.Azi (eu) am lucrat în grãdinã. folosim timpul present perfect.A fost îngrozitoare. .This year we have been in London. dar care au legãturã cu prezentul. . .însorit blown . . The sky was very cloudy.Ai fost ieri afarã? . Alãturi de complementele de timp this…( week. Pãrintii nostri au plecat azi în Anglia. We had a lot of rain.A fost ceatã? .It has been very cold. .I have thought about it.We have talked to our father today. Am trimis aceastã scrisoare sãptãmâna aceasta.This week I have bought a coat and a shawl. Anul acesta (noi) am fost la Londra.Da.We have heard about you. M-am gândit la asta.Temperatura a fost scãzutã? . I-am cerut (ei) esarfa mea. . . . . . . . . Did the sun shine? No. .a bate (despre vânt) 35 . . Azi am vorbit cu tata. Am auzit la radio buletinul meteorologic. Tata mi-a scris o scrisoare. . .We have worked with these people.They have waited for me at home. În aceste cazuri vorbim despre evenimente care s-au petrecut în trecut.The summer has been very cold this year.Azi am fost acasã. Anul acesta am plãtit casa. Sora mea a predat engleza anul acesta.În seara aceasta (noi) am fost la cinematograf. . .Our parents have gone to England today. And it was windy. .This week we have worked in the afternoon. What weather was it yesterday? It was awful. We have been at the cinema tonight.We have brought these newspapers. . Noi am lucrat cu acesti oameni. Am auzit despre asta. Si a fost vânt.We have talked to them. today.I have sent this letter this week. . Sãptãmâna asta ne-am vizitat pãrintii.This week we have visited our parents. . . Sãptãmâna aceasta am cumpãrat un sacou si o esarfã. Ai bãut prea multã bere. În aceastã searã i-am scris o scrisoare prietenului meu. am stat toatã ziua în casã.We have heard the weather forecast on the radio.…).We have paid for the house this year.I have bought flowers today.Ei m-au asteptat acasã. to blow blew . .I have forgotten to bring you this.Ea si-a fãcut temele sãptãmâna aceasta. Sãptãmâna aceasta am avut febrã. A fost foarte frig.My sister has taught English this year. Vara a fost foarte rãcoroasã în acest an. Luna aceasta am vãzut câteva filme la televizor. Ea a venit la noi cu John. Te-am asteptat timp îndelungat. În seara aceasta Maria a vizitat-o pe sora sotului ei. .This month we have watched some films on TV. .I have talked to my sister today. . .She has come to us with John. . sunny . Am uitat sã-ti aduc asta.Soarele a strãlucit? .Mary has visited her husband’s sister tonight. .Father has written a letter to me. Ne-au dat o masinã foarte frumoasã.They have asked me for money. . În aceastã sãptãmânã am lucrat dupã amiazã. She has done her homework this week.You have drunk to much beer.They have given us a very nice car. A plouat foarte mult. Aceste complemnte de timp se gãsesc la începutul sau la sfârsitul propozitiei. month. .Nu. . Noi am adus aceste ziare. Was the temperature low? Yes.Nu. I stayed at home all day.I have asked her for my shawl. . I have been at home today. Cerul a fost foarte înnorat. . Today I have worked in the garden.I have waited for you a long time. Was it foggy? Did you go outside yesterday? No.

. We must go there by tram. .deja lately .El a citit acest roman sãptãmâna trecutã. .Today it has been a foggy day. . ever.Am vãzut portofelul tãu pe masã. . deja so far . în ultima vreme yet . . Nu suflã vântul.Banca este vizavi de casa lui Petre. The bank is opposite Peter’s house. . Now it is sunny.I think we can have dinner outside. . Câteva exemple în care nu se foloseste articolul hotãrât the: We went by car yesterday. We have been in town today. They are still at work.Mary has sent all the letters today.Ieri a fost vânt.Ieri am mers cu masina. They didn’t have a telephone last year. . Sãptãmâna trecutã a suflat un vânt puternic. . Obeservati folosirea cuvântului it cu referire la starea vremii: It was windy yesterday. .pânã acum. .Ei lucreazã încã. . Noi stiam despre asta în urmã cu o sãptãmânã.We knew about it a week ago.recent. . precum si alãturi de urmãtoarele complemente de timp: recently . .Yesterday I bought him a coat and a shawl. . .Dimineata a fost vânt si înnorat. Was it foggy yesterday? . . Am cunoscut-o cu mult timp în urmã. The bus stop is at the corner.Azi vremea este frumoasã. Anul trecut le-am dat cãrtile noastre.Azi am fost în oras. . Temperatura este joasã dar nu este ceatã. . He read this novel last week. de curând already . . Urmãtorul exercitiu este o comparatie între utilizarea timpurilor Simple Past Tense si Present Perfect.Avem bilete de autobuz.The wind isn’t blowing. . Where is the tram stop? There is a calendar in the kitchen. .They wanted to do it yesterday. We are driving east now.Ei locuiesc în strada Garii. . deocamdatã 36 .recent. . She has bought seven stamps. Soarele a strãlucit azi.The sun has shone today. .Ea a cumpãrat sapte timbre. .Acum este însorit.Statia de autobuz este pe colt. dar acum este însorit.Last week a strong wind blew. Am vãzut o multime de plante. She is Peter’s secretary.They have entered this building.The temperature is low.Ea este secretara lui Peter. but it isn’t foggy. . Cred cã putem sã cinãm afarã.Unde este statia de tramvai? .Yesterday I walked to work.Anul trecut ei nu aveau telefon. She gave me flowers yesterday. . They live in Station Street.In the morning it was windy and cloudy but now it is sunny.I knew her a long time ago. I have seen your purse on the table.încã.A fost ceatã ieri? It is nice today. .Trebuie sã mergem acolo cu tramvaiul.Last year we gave them our books. Ieri am mers pe jos la serviciu. alãturi de always. de curând.We have seen a lot of plants. Timpul Present Perfect Tense se foloseste pentru descrierea evenimentelor petrecute în trecut si care include mai mult sau mai putin momentul actual. . Ei au intrat în aceastã clãdire. Maria a trimis toate scrisorile azi. . Azi a fost o zi cetoasã. Ei au vrut sã facã asta ieri. .Acum conducem spre est. never si just. . We have tickets for the bus. . Ieri i-am cumpãrat (lui) un sacou si o esarfã.Ea mi-a dat flori ieri.În bucãtãrie este un calendar.

I have looked for my mother. The bus was late yesterday.A fost prea târziu. . .She says this house is too expensive. Noi am avut deja doi câini. . early) urmeazã de obicei dupã verb: I always get up early.They have just brought these chairs. . They have always liked this house. Mama lui John a vorbit recent cu sotia lui. .Complementul de timp ‘yet’ se aflã întotdeauna la sfârsitul propozitiei.I have read three novels so far. .Can you sit next to me? . They have already made ten bookcases.It was a sunny day yesterday. . . . We have just had dinner. . Complementul de timp late poate avea mai multe întelesuri. . Pânã acum m-am dus la serviciu cu masina. . . .Autobuzul a întârziat ieri. Seara ei s-au plimbat întotdeauna prin parc. ’so far’ la începutul sau la sfârsitul propozitiei. Ea nu si-a iubit niciodatã sotul. Ea tocmai s-a dus la plimbare. . Poti sã te asezi lângã mine? Ea a venit la noi dupã-amiazã târziu.We have always wanted to go to England. . Verbul to say face parte din grupa verbelor neregulate.It has been very cold today.Did you buy this car yesterday? Am cãutat-o pe mama mea.We have seen some nice towns lately.She has never loved her husband. Trebuie sã îmi pun o hainã si o esarfã pentru cã e frig. El tocmai a spus cã nu poate merge cu noi. .Noi tocmai am cinat. Eu mã scol întotdeauna devreme.John’s mother has recently spoken to his wife. .aproape de. . Ieri ai cumpãrat aceastã masinã? . În ultima vreme am vãzut câteva orase frumoase. Ieri a fost o zi însoritã. iar celelalte complemente de timp se gãsesc înaintea formei a III-a verbului sau la sfârsitul propozitiei. noi am muncit foarte mult. Ieri vântul a suflat cu putere? . .Mary and her husband have opened a shop lately. I have never seen that girl. next to to get on .a spune . Ei tocmai au adus aceste scaune.I have already written five letters. .El a întârziat dimineatã la micul dejun. We have worked a lot recently. .I must get off at the fourth stop. La sfârsitul lectiei vom repeta întrega materie: Azi a fost foarte frig.They have always walked in the park in the evening. lângã . Maria si sotul ei au deschis de curând un magazin. .I must put on a coat and a shawl because it is cold.I always get up early. .Le-a plãcut întotdeauna aceastã casã.Ei au confectionat deja zece biblioteci. . Azi copiii nostri au avut febrã mare. . Noi am vrut întotdeauna sã mergem în Anglia. . Pânã acum am lucrat dimineata.We have already had two dogs.Our children have had a high temperature today. He was late for breakfast in the morning. Urcã! Pot sã te duc pânã la bancã. Complementul circumstantial (ex.Am auzit despre el în ultima vreme. 37 .a (se) urca . .Get on! I can take you to the bank.a coborî said to say to get off Formele verbelor to get on si to get off sunt identice cu cele ale verbului to get. ca sã mergem acolo.She has just gone for a walk. I have heard about him lately.În ultimul timp.So far we have worked in the morning.So far I have gone to work by car. It was too late to go there.Niciodatã nu am vãzut-o pe fata aceea. .Did a strong wind blow yesterday? Pânã acum am citit trei romane. . . . Ea spune cã aceastã casã este prea scumpã. Am scris deja cinci scrisori. say said Trebuie sã cobor la a patra statie.She came to us late in the afternoon.He has just said he can’t go with us.

unii) sau înaintea unui substantiv care denumeste un obiect ce nu are formã de plural (putin.The children are sitting on the floor now.These curtains are too expensive. What about the curtains? . De unde pot cumpãra un covor? Plafonul trebuie sã fie alb? Întotdeauna mi-a plãcut sã stau în fotoliul acesta.Si ce vrei sã faci cu aceste tablouri? I don’t want them there. Am pus o lampã cu picior lângã fereastrã.I can buy tickets to the cinema. . asa cã putem avea si lãmpi cu picior. I think we must put the settee next to the fireplace.Can you give me two stamps? . .Este putinã pâine pe masã. What do you think about a yellow carpet on the floor?. niste). si nu trebuie nici o lampã pe tavan.We have bought a red telephone for the kitchen. I also want to put the armchairs next to the table. [si:ling] We have many sockets in the room. Pot sã cumpãr bilete de cinema. niste. . .Did you have a fireplace then? .Is the train late? Lectia 12 This room is awful. Îmi place sã citesc romane englezesti. a few .I have always liked to sit in this armchair. . . trebuie sã punem tapet alb. .Nu le vreau aici.The setee is in the corner of the room.I have put a floor lamp next to the window. Retineti constructia: there must be no lamp on the ceiling Priza este în spatele acelui scaun.You must get on at this stop and get off next to the post-office. Copiii stau acum pe podea. Poti sã-mi dai douã timbre? Am cumpãrat un telefon rosu pentru bucãtãrie.nu trebuie sã fie nici o lampã pe tavan . Ieri am vãzut un tablou foarte frumos.He has never gone to school. .În plus. câtiva (înaintea substantivelor numãrabile): 38 . [sokits] so we can have floor lamps. vreau sã pun fotoliile lângã masã. .I was there early in the morning. Trenul are întârziere? .Where can I buy a carpet? . Dimineata am vãzut-o în statia de tramvai.The socket is behind that chair. Putem folosi acest pronume ca sinonimul altor douã pronume nehotãrâte: 1. . .We have just had breakfast.Why were you late for work yesterday? . M-am lãsat deja de fumat. a little .Da.My secretary has forgotten to take her purse today.Avem multe prize în camerã. Seara mergem afarã. . . Acesti oameni au telefon? De unde pot cumpãra un calendar? El nu a mers niciodatã la scoalã.De asemenea. Canapeaua este în coltul camerei. . .I don’t like foggy mornings. . We must also have white wall-paper. 2.Why have you given her flowers? .Si perdelele? [kã:rtinz] They must be brown.When did you buy this wall-paper.I have already stopped smoking. Aceste perdele sunt prea scumpe. .I saw her at the tram stop in the morning. ceva (înaintea substantivelor nenumãrabile): There is a little bread on the table. De ce i-ai dat flori? Azi secretara mea a uitat sã-si ia portmoneul.I saw a very nice picture yesterday. câtva.Must the ceiling be white? . . Am fost acolo dimineata devreme.putin.Nu-mi plac diminetile cetoase. . . câtiva.I like to read English novels. . Tocmai am luat micul dejun.Cred cã trebuie sã punem canapeaua lângã semineu.Have these people a telephone? . . De ce ai întârziat ieri la serviciu? Trebuie sã te urci la aceastã statie si sã cobori lângã oficiul postal.câtva. Pronumele nehotãrât some poate sta înaintea unui substantiv numãrabil (câtva. . Aveai atunci un semineu? Când ai cumpãrat acest tapet? . And what do you want to do with these pictures? .Camera aceasta este groaznicã.Ce zici de un covor galben (pe podea)? [ka:rpit] Yes. and there must be no lamp on the ceiling. ceva. . .Trebuie sã fie cafenii.In the evening we are going outside. . . .Where can I buy a calendar? .

Sunt câteva sticle pe podea.Has she heard yet? . în timp ce complementul de timp yet nu poate fi folosit în propozitii afirmative.We haven’t watched television recently. Complementul circumstantial yet are douã întelesuri: deja (în propozitii interogative) si încã nu (în propozitii negative). I have not.Ea nu a citit încã ziarul.How much coffee have you drunk today? .Nu a citit niciodatã aceastã carte. over . . We have written two letters so far. . din under . Încã nu am vorbit cu ea. I have. În ultima vreme nu ne-am uitat la televizor. No.Ati scris pânã acum 2 scrisori? Rãspunsul afirmativ se formuleazã cu ajutorul cuvântului yes. They haven’t seen my house yet. pe . ambele complemente circumstantiale pot fi folosite la formarea interogativului. Propozitiile negative se formeazã cu cuvântul no. În schimb.Câte cãrti ai adus? Pronumele interogativ when –“când” nu se foloseste în întrebãrile în care verbul este la timpul Present Perfect. Structura have not poate fi prescurtatã. Have you already seen this picture? . She has never read this book. pe când forma prescurtatã constructiei has not este hasn’t: Have you cut your hair? No. . Has she just come? Yes. I haven’t. No. Am înteles deja. she has not. . . . Ea a auzit deja despre asta? Nu am trimis încã aceastã scrisoare. a pronumelui personal.I haven’t thought about it yet.Have you already been at home? .Unde ai vãzut-o pe aceastã fatã? What has she done so far? . .I haven’t talked to her yet.Have you ever tried to stop smoking? . she hasn’t. . Has she already been in England? No.Ai vãzut deja acest tablou? Has she never read this book? . Interogativul timpului Present Perfect se formeazã prin inversiune.Cine a spus asta? How many books have you brought? .We haven’t sent this letter yet. . Formele negative se pot folosi si la formarea propozitiilor întregi: I haven’t visited my mother yet.peste.sub . a pronumelui personal si a formei corespunzãtoare a verbului auxiliar: Have you cut your hair? Yes.Încã nu mi-au vãzut casa.I visited a few friends yesterday. She hasn’t read the newspaper yet. deasupra. Complementul de timp already nu poate fi folosit în propozitii negative.Bring me a little wall-paper. . a formei corespunzãtoare a verbului auxuliar si a cuvântului not.de la. I have already seen this picture. Formele verbului to have se pot prescurta dupã cum urmeazã: I have = I’ve he has = he’s we have = we’ve you have = you’ve she has = she’s you have = you’ve it has = it’s they have = they’ve Ai încercat vreodatã sã te lasi te fumat? Câtã cafea ai bãut azi? Încã nu m-am gândit la asta.I’ve already understand it. Have you written two letters so far? . . Bring me some wall-paper. from 39 . devenind haven’t. I visited some friends yesterday. La formarea întrebãrilor complexe asezãm pronumele interogativ înaintea verbului auxiliar: Where have you seen this girl? .Ce a fãcut ea pânã acum? Who has said this? .The typists haven’t come to work today. she has.Nu am vizitat-o încã pe mama.There are a few bottles on the floor. Ai fost deja acasã? Dactilografele nu au venit azi la seviciu.

Am adus aceste pahare pentru ouã din Anglia. .I usually eat one egg every day.Put the table across the window.Do you see this plane over the park? Încã nu am vorbit cu el.He has never forgotten his friends. . . De ce mi-ai luat florile? . Care furculite vrei sã le cumperi? Ti-ai mâncat deja pâinile prãjite? . cu . .Have you ever driven big cars? În ultima vreme nu le-am scris scrisori prietenilor nostri-Lately we haven’t written letters to our friends.de-a curmezisul. Când m-am urcat în autobuz. . .Have you already eaten your toasts? În limba englezã pronumele posesiv se aflã de obicei înaintea substantivului: This is my car. .Look at the flowers by the window.Ei trebuie sã cumpere o solnitã. How many eggs did you eat for breakfast? Can you bring me a saucer? Have we red napkins at hame? Put the bread into the toaster.Which forks do you want to buy? .Our cat likes under the settee.Câte ouã ai mâncat la micul dejun? . .. De obicei mãnânc un ou în fiecare zi.They want to teach me to read. Nu au cumpãrat încã perdele în cea de-a doua camerã.Pune pâinea în prãjitorul de pâine! . . Pisicii noastre îi place sã stea sub canapea.Who has done it? La ce orã ai venit acasã? . . Statia noastrã de autobuz este pe partea cealaltã a strãzii. El a venit deja.Have you paid him for the wall-paper yet? Ieri am auzit buletinul meteorologic. Când au adus asta? . . I love toasts for breakfast.I tried to stop them.l-am vãzut pe fratele meu. Cine a fãcut asta? . These egg-cups are very nice. Am încercat sã-i opresc. Ai condus vreodatã masini mari? .What time did you come home? Uitã-te la florile de lângã fereastrã. . . . Azi ne-au pus câteva întrebãri. We don’t have salt at home. .across . pe partea cealaltã Pune masa aceea vis-à-vis de fereastrã.I haven’t talked to him yet. Bring a few forks.Acasã nu avem sare. Aceste flori sunt de la sotul tãu? Avionul zboarã deasupra orasului. .Why have you taken my flowers? Cine a vrut sã cumpere casa aceasta? .He’s already come.Avem acasã servetele rosii? . .Aceste pahare pentru ouã sunt foarte frumoase. .Who has wanted to buy this house? Acum cãutãm o canapea frumoasã si douã fotolii.Noi tocmai am cumpãrat farfurii mari.The plane is flying over the town. .I have written two letters so far. Pânã acum am scris douã scrisori. I-ai plãtit lui deja tapetul? . El nu si-a uitat niciodatã prietenii.Îmi place pâinea prãjitã la micul dejun.When did they bring it? Ei vor sã mã învete sã citesc.We heard the weather-forecast yesterday.When did you show them our house? Lectia 13 We have just bought large plates.Our bus stop is across the street. 40 . . Când le-ai arãtat casa noastrã? .When I got on the bus I saw my brother.(chiar) lângã.We have brought these egg-cups from England.So far they haven’t bought curtains for the second Sora mea a cumpãrat recent câteva cãrti.Adu câteva furculite.Pot sã iau aceastã lingurã? .Poti sã-mi aduci o farfurioarã? .The armchairs are by the window. .They have asked us a few questions today.My sister has recently bought a few books.We are looking for a nice settee and 2 armchairs now Vezi acest avion deasupra parcului? . Recapitularea celor învãtate pânã acum: by . Fotoliile sunt lângã fereastrã. . . Can I take this spoon? They must buy a salt-cellar.Are these flowers from your husband? .

I’m puoring you coffee. a lui/sa.That coat is hers.Are these cigarettes yours? .ai. to pass to use to leave to tell to hang .Aceasta este masina mea. 41 .Yesterday I hung the courtains. Mâine vom cina în grãdinã.Aceastã masinã este a mea. Take yours. Vom fi întotdeauna împreunã. ai mei. .These are our apples.They are our cats.Ei se grãbeau. .al tãu.al nostru.I will talk with him about this novel. infinitivul. Mâine searã vom asculta radioul.a turna. .Can you pass the sugar? . . . a ei/sa. a pleca [tel] ..I like fried fish.We will always be together. Farfuria ei este goalã? Îmi place pestele prãjit. .Is this salt-cellar theirs? . . .Acestia sunt banii lor.I will never tell him about it. ale mele his . Ieri am atârnat perdelele. .a pãrãsi. mine .Are you in a hurry? . ai lui/sãi. ai vostri. Sãptãmâna viitoare vom merge la Londra.We will get off at the third stop. a clocoti . a vãrsa left > [left] told > [tould] hung > [han(g)] to translate left told hung .Pronumele posesiv independent stã singur si nu este urmat de substantiv. ai ei/sãi. This is my car. Ai fiert ouã? Poti folosi telefonul lui.I will write to him tomorrow. a noastrã. Te grãbesti? Brânza aceasta este delicioasã.This cheese is delicious.Ia-l pe al tãu! This money is theirs. Peste douã zile îi vom vizita pe pãrintii nostri. .a atârna. ale voastre It is my car. ale noastre yours .Acesti bani sunt ai lor.Nu lua stiloul lui! This is their money. They were in a hurry. . Îti torn cafea. ai nostri.Those cups are yours. Sãptãmâna viitoare vom plãti masina.Next week we will go to London.a fierbe. a mea. She will write a letter today.al meu. .Is it her car? Sunt pisicile noastre. .al vostru. Sunt pantofii mei. . .al lui/sãu. . Acea hainã este a ei. Vom coborî la a treia statie.a. a agãta . Mâine îi voi scrie lui. Aceastã solnitã este a lor? Acestea sunt merele noastre. Don’t take his pen.a traduce > [left] > [tould] > [han(g)] Peste o sãptãmânã vom pleca la Bucuresti. .We will leave for Bucharest in a week.a spune [hEn(g)] .Have you boiled eggs? .Next week we will pay for the car. .Tomorrow evening we will listen to the radio.al.lui. . . caz în care îsi schimbã forma. ale lui/sale yours .Tomorrow we will have dinner in the garden.ale dumitale.This is my bicycle. Poti sã dai zahãrul? Nu-i voi spune lui despre asta niciodatã. .dvs hers .ai tãi. .Is this book yours? Acele cesti sunt ale tale. a da to boil . ei (pentru obiecte) theirs . . Acest ceasornic este al lui? . Pentru exprimarea actiunilor care se vor petrece în viitor se foloseste timpul Simple Future Tense. .a folosi. Aceasta este bicicleta mea.al/a/ai/ale lor ours . Aceastã carte este a ta?.You can use his telephone. Expresia to be in a hurry . . . . a voastrã. Pronumele personal + verbul auxiliar + forma I-a a + … will verbului principal I will come to you tomorrow. a utiliza to pour [li:v] .a ta. sale. Acest bãrbat gras mãnâncã prea mult.We will visit our parents in two days. ale ei/sale its .This fat man eats too much.They are my shoes.ale tale.This clock is his. Voi vorbi cu el despre acest roman.These pens are his.Is her plate empty? .al ei/sãu. Formarea lui este simplã: verbul auxiliar will urmat de forma I-a a verbului principal. Aceste tigãri sunt ale tale? Aceste stilouri sunt ale lui. Este masina ei? .a pasa. .

We will hang this picture in the bedroom. She will go to Bucharest tomorrow.I’ve already told you about it. .Where can I hang my coat? Trebuie sã traduc aceastã carte pânã în februarie. .Our children will come to us on Saturday. Every man has ten fingers and ten toes. . El spune cã nu-i place sora mea.How many toasts can you eat? Aceastã masinã este a mea. Cu ajutorul verbului tell spunem cuiva ceva (to tell . . That man has a big belly. Acest peste prãjit este delicios. Ti-am vorbit deja despre asta.Vor traduce aceastã scrisoare? Vor încerca sã facã asta mâine? Îmi vei cumpãra aceastã hainã? Ne va arãta el camera lui? .toe Întrebãrile la timpul Simple Future se formeazã prin inversarea ordinii verbului will si a subiectului.Cotul meu este bine acum. . Câte pâini prãjite poti mânca? . . . You have long arms. a spune) He’s told me about the book.Sofar I have translated two books.Mi-a povestit despre carte. Când vrei sã pleci la Bucuresti? . .belly genunchi – knee încheietura mâinii deget de la mânã deget de la picior .A spus câteva cuvinte despre acest roman.Don’t take my spoon. Verbele tell/say au acelasi înteles dar le folosim în contexte diferite.I must translate this book by February. . Copiii nostri vor veni la noi sâmbãtã.Ai un spate bronzat. . si a verbului auxiliar will: 42 .Tell me where the napkins are.Ea era în genunchi. Will she go to Bucharest tomorrow? .Va merge ea mâine la Buc? They will translate this letter.a povesti.Pânã acum am tradus douã cãrti. . Cu ajutorul verbului say. Is your wrist all right now? spate . She has a shawl on her shoulders. Will they translate this letter? . . Nu pot fierbe ouãle acum! .Fiecare om are 10 degete la mânã si zece la picior.Will you buy me this coat? .Will he show us his room? Rãspunsurile afirmative se formeazã cu ajutorul cuvântului yes. Încã nu mi-a spus despre asta. .chest brat . . You have a brown back. apronumelui personal. She was on her knees.Will they try to do it tomorrow? . They say we have a nice house.I can’t boil the egss now! Vom atârna acest tablou în dormitor. . take yours. Spune-mi unde sunt servetelele. Spune ceva despre munca ta. . .Tomorrow I will buy plates and saucers. spunem exprimãm ceva: He’s said a few words about this novel.Acest ceas de mânã este al ei. She will tell you about my brother.Încheietura mâinii tale este bine acum? stomac . si aceea este a lui. This wrist-watch is hers.Îti va spune despre fratele meu.nail piept .Ea are o esarfã pe umeri.He hasn’t told me about it yet.back umãr . . . Men usually have hair on the chest.When do you want to leave for Bucharest? Unde pot sã-mi agãt haina? .finger .shoulder cot .This car is mine and that is his. Când vrei sã-i spui nevestei tale despre aceastã masinã?.He says he doesn’t like my sister. . .He has said the sky is blue.arm .elbow unghie. . Nu lua lingura mea.Ei spun cã avem o casã frumoasã. .wrist .Omul acela are o burtã mare. . Your nails are too long.Ai brate lungi.Say something about your work.This fried fish is delicious.Unghiile tale sunt prea lungi. El a spus cã cerul este albastru. .Bãrbatii au de obicei pãr pe piept. . My elbow is all right now. ia-o pe a ta! . .When do you want to tell your wife about this car? Mâine voi cumpãra farfurii si farfurioare.

Yes.a prinde.The cat has just caught a bird. No.Este singurul meu frate. Ei nu au construit încã aceastã casã. . . It’s the only plant in this room. Ieri am început sã clãdim un sopron în grãdinã. . Semnificatia expresiei the only este: singurul. Întelesul expresiei “only” se schimbã în cazul în care este precedat de un articol hotãrât. .sens figurat .Cine va face asta? La ce orã te vei scula mâine? Ce masinã vei conduce la Londra? Unde vei agãta telefonul? Nu voi fi niciodatã dactilografã. Doresc … .Will they make a bookcase tomorrow? Will you ask him this question? Will she visit her brother next week? Yes. si a cuvântului not. Cina aceasta a fost delicioasã. I will. verbului auxiliar will.Have they electric tools? . a se prãbusi [fo:l] fell [fel] to catch . Nu voi merge cu un autobuz gol.I won’t go by an empty bus.Yesterday we began to build a shed in the garden. .a gusta Pisica tocmai a prins o pasãre.I will never be a typist. . Who will do it? .We will tell you about this shop. . . Articolul hotãrât the poate fi înlocuit cu un pronume posesiv. Will he send this letter? No.When will you begin to read it? .a începe. a atinge.sens figurat 2. I am thirsty . to feel . – sens propriu I am hungry . a apuca. He is my only brother.a clãdi.Where did you buy these sweet apples? .Who will wait for you? .They have sent me only one letter. . 2. Will you pay for dinner? No. a pipãi [fi:l] felt [felt] to build .Când vei veni? . Sunt însetat (de). Ai mâncat vreodatã ouã? Nu mi-e foame. . . Îmi este sete. Cine te va astepta? Unde ne vom opri? Vom vorbi cu tine despre acest magazin.We won’t have work in two weeks.When will you look for my dog? 43 .1.I fell on the floor yesterday. Peste douã sãptãmâni nu vom avea de lucru. .I was tired and hungry yesterday.a cãdea.I will go to the shop and buy plates and napkins. she will.This dinner was delicious. No. O voi lua pe a ei.a simti. they will. Îmi este foame – sens propriu Au instrumente electrice? Ieri am fost foarte obosit si înfometat. Când îmi vei cãuta câinele? felt built begun fallen [ko:t] [felt] [bilt] [bigan] [fo:ln] caught [ko:t] . he won’t.What car will you drive to London? . a retine.Where will we stop? . I will not.Have you ever eaten eggs? . unicul. When will you come? . Unde ai cumpãrat aceste mere dulci? Mi-au trimis numai o scrisoare. Azi nu iau masina mea. he will not. Ieri am cãzut pe podea. a se apuca de [bigin] began [bigEn] to fall .What time will get up tomorrow? . . (will not – won’t).Este singura plantã în aceastã camerã. Când vei începe sã citesti asta? Cum te-ai simtit când ti-a vorbit despre asta? Voi merge la magazin si voi cumpãra farfurii si servetele. Yes. I won’t. a se îmbolnãvi de [kEts] caught to taste . Sunt înfometat dupã . Negatia se formeazã cu ajutorul negatiei no. Mama mea va merge mâine la spital.Where will you hang the telephone? . a pronumelui personal.I’m not taking my car today.How did you feel when he told you about it? . . I will take hers.1. a construi [bild] built [bilt] to begin .I’m not hungry. .My mother will go to hospital tomorrow.They haven’t built this house yet.

There was an accident in the street.American cars are expensive.Who is this old man? . . . El a spus cã nu va fi sofer.I will give you my watch. Have you heard the news? There were many people on the platform. Will you eat meat tomorrow? He drank a glass of water. Don’t forget to take the keys. . Închide televizorul! Îl doare bratul.These plants are not clean.New books are expensive. Aceste farfurii nu sunt curate. I use my own tools.Au folosit lemn bun pentru confectionarea scaunelor. . .I will help nobody. . .Mâine vei mânca carne? . .Mary is just switching on the radio. nobody. Cine este acest om bãtrân? Voi spune asta la toatã lumea.El a bãut un pahar cu apã. .Ai auzit noutãtile? . Nu vreau sã beau. a durea [hã:rt] hurt [hã:rt] hurt [hã:rt] Sora ei i-a ajutat des.We must clean the house by Friday.How many nails has a dog? .Cine ti-a spus aceastã poveste? . Maria tocmai deschide radioul. . . Who has told you this story? We don’t have ashtrays at home. . legat de never.I can’t hang this picture. Nu vor traduce niciodatã aceastã carte.Yesterday I found this hammer. I saw nobody in the street.Everything is ready. Spune-mi unde este fratele tãu. Cãrtile noi sunt scumpe. . Do you want only vegetables for dinner? There are many woods in England. . 44 . .Switch off the TV set. I have a garden of my own.Sunt multe pãduri în Anglia. El mi-a dat sarea. . . . Cele douã structuri se pot înlocui reciproc.I will tell everybody about it. .Este o multime de sticlã pe podea.I can do nothing for you.Nu uita sã iei cheile. dar în acest caz se leagã de el prin prepozitia of.He passed me the salt. Masinile americane sunt scumpe. So far he has done nothing.He has just hurt his wrist. .Nu pot agãta acest tablou. a jigni. . . .Nu avem acasã scrumierã.He has said he won’t be a driver. El tocmai si-a rãnit încheietura mâinii. Totul este gata.I don’t want to drink but I am thirsty. Câte unghii are un câine? Îti voi da ceasul meu.a rãni. Nu voi ajuta pe nimeni. nothing. dar mi-e sete.Tell me where your brother is. .Erau multi oameni pe peron.Adu-mi ciocanul acela mare.Pânã acum el nu a fãcut nimic.They will never translate this book. . There is a lot of glass on the floor. cât si în urma lui.Her sister ofetn helped them. Nu pot face nimic pentru tine. . . . . to help – a ajuta to clean – a curãta to switch on – a aprinde (lumina) to switch off – a stinge (lumina) to sell .Have you sold many books? . Lectia 14 Bring me that big hammer. .a vinde [sell] sold [sould] sold [sould] to find .a gãsi [faind] found [faund] found [faund] to hurt . They used good wood to make the chairs.His arms hurts. . . Ai vândut multe cãrti? Ieri am gãsit acest ciocan.A fost un accident în stradã. Cuvântul own poate sta atât înaintea verbului.Nu am vãzut pe nimeni în stradã. În limba englezã nu existã negatie dublã.Vrei doar legume la cinã? . Trebuie sã curãtãm casa pânã vineri.

Were you walking in the park at the three yesterday?. he was. si exprimã desfãsurarea simultanã a douã actiuni. Ieri la ora cinci am scris o scrisoare. They were waiting for me from one to three.Noi ascultam radioul while our father was reading a newspaper.Te plimbai în parc ieri la trei? Was he drinking beer when you saw him? . . Pronumele everybody (fiecare.My mother was cooking the dinner when I entered the house. pronumele personal. se foloseste des cu timpul Past Continuous. . he wasn’t. His son was working at six two days ago. .Nothing is easy. Nimic nu este usor. . they were.I can talk to nobody. înaintea verbului auxiliar se pune un interogativ. Dacã vrem sã descriem o actiune din trecut. a pronumelui personal si a verbului auxiliar.At five the train was living from the platform three. Ploua când m-am trezit. atunci folosim timpul Past Continuous Tense. Mama mea gãtea cina când am intrat în casã. La formularea negatiei folosim cuvântul no.Vântul a suflat ieri toatã ziua.While I was cleaning my children were sitting in the garden.M-au asteptat de la unu la trei. dar poate reiesi si din context. Aceastã actiune din urmã se exprimã prin timpul Simple Past. . . forma corespunzãtoare de trecut a verbului to be (was/were) si verbul principal cu sufixul -ing. În timp ce eu fãceam curat copiii mei stãteau în grãdinã. în timp ce. We were listening to the radio. Was he driving home at six yesterday? Were they doing it all day yesterday? Trenul a plecat la cinci de pe peronul trei. The wind was blowing all day yesterday. weren’t).I was looking for this book from five to six.Cinam când a venit John. sau cu ajutorul unei propozitii la timpul trecut simplu. toti. they weren’t. .What were you doing this time yesterday? . precum si a verbelor care nu au formã continuã. Pronumele personal + verb auxiliar + verb principal -ing + … I was walking yesterday at five. În cazul întrebãrilor complexe. Toatã ziua am cãutat ieri cheile. Perioada se indicã printr-un complement de timp. care s-a desfãsurat la un moment dat sau într-o anumitã perioadã. Am cãutat aceastã carte de la cinci la sase.When I got up it was raining. . . În cazul folosirii sufixului –ing. The sun was shining while we were walking.When I was in Bucharest it was snowing all the time.El bea bere când l-ai vãzut? Where was he going when I came? . verbul auxiliar was/were si cuvântul de negatie not.I was looking for the keys all day yesterday. .Soarele strãlucea în timp ce ne plimbam.Where were you going at nine yesterday? 45 . . Interogativul la timpul Past Continuous se formeazã prin inversarea ordinii subiectului si a verbului auxiliar. Yes. La construirea propozitiei folosim pronumele personal sau substantivul. . (wasn’t. No.În urmã cu douã zile fiul sãu lucra la sase. . . toatã lumea) se aflã întotdeauna la persoana a III-a singular. No. . Unde te-ai dus ieri la nouã? Yes. Ce fãceai ieri la aceastã orã? Când am fost la Bucuresti a nins tot timpul.At five yesterday I was writing a letter. Conjunctia while – pe când. . Timpul Past Continuous se foloseste si atunci când vrem sã exprimãm cã în timpul desfãsurãrii unei actiuni a început o altã actiune. . sunt valabile regulile învãtate la timpul Present Continuous. în timp ce tatãl nostru citea ziarul. I was having dinner when John came.Unde mergea când am venit eu? Rãspunsurile afirmative se formeazã cu ajutorul cuvântului yes.Nu pot vorbi cu nimeni. They were cleaning their room all day yesterday.

.I won’t translate many letters tomorrow. Nimeni nu mi-a spus despre asta.We were walking in the wood all day yesterday.We were claning the room while father was working in the garden. .Di you want to say you haven’t read this book? Unde pot gãsi acest grãtar pentru prãjit pâine? . . Ei nu ne vor ajuta.Don’t tell me about this man.Say you are not tired. Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã. . .I have nothing. .Your father has more money than mine. . Nu mi-e foame dar mi-e foarte sete. . . in the bedroom all day. Cum te simti azi? . . Vei vorbi surorii tale despre acest om? . Am spus deja totul. Vom face întotdeauna mobilã bunã. .Their only child has just left for England. . Când sunt obosit merg întotdeauna . Unde vei duce copiii anul viitor? . Vrei sã spui cã nu ai citit aceastã carte? . Vom merge la magazin si vom cumpãra legume.I want to have an electric car. .Help me to find the keys. .We will listen to the news at eight.Have you cleaning the toaster yet? Tatãl tãu are mai multi bani decât al meu? . Nimeni nu vrea sã vorbeascã cu tine.Is this toast yours? Mã grãbesc deoarece la cinci trebuie sã fiu acasã. Mi-a spus povestea vietii lui.I have already said everything.What time was this accident/ La 8 vom asculta stirile.My back hurts. Trebuie sã cumpãrãm farfurii si farfurioare noi. . . Îti plac masinile americane? . . .Noi curãtam camera întimp ce tata lucra în grãdinã. Când cãutam ciocanul am gãsit aceastã scrisoare veche-When I was looking for the hammer I found this old Nu îmi vorbi despre acest om. .Nobody wants to talk woth you.We have already sold a hundred glasses. Carnea prãjitã este adesea unsuroasã.Will you buy me this wtch? Vreau sã am o masinã electricã. Lectia 15 46 .Last Wednesday they were hanging pictures tablouri în dormitor.We must buy new plates and saucers.Where will you take the children next year? Ieri la nouã au plecat în Anglia. Mã doare spatele. . . Petre este singurul bãrbat din familia noastrã.I am in a hurry because I must be at home at five.We will always make good furniture. Ce fãceai când te-am vãzut la geam? . Pe care peron este trenul nostru? .Where can I find this toaster? Unicul lor copil tocmai a plecat în Anglia? .Nobody has told me about it. Ieri searã încã mai construiau casa.Will you eat eggs and toasts for breakfast? Ai curãtat deja grãtarul pentru prãjit pâine? .When I am tired I always go for a short walk. Vei mânca ouã si pâine prãjitã la micul dejun? . Ieri dimineatã lucrau doar zece oameni. la o plimbare scurtã.I’m not hungry but very thirsty. .Can you pour me a cup of coffee? Miercurea trecutã au agãtat toatã ziua . Nu face asta în grabã.At which platform is our train? Toatã ziua ne-am plimbat ieri în pãdure.Do you like Americam cars? Nu am nimic. . .They won’t help us. Am vândut deja 100 de pahare.We will go to the shop and buy vegetables.Fried meat is often fat.Yesterday evening they were still building the house.Will you tell your sister about this man? Pãrintii mei tocmai pleacã la Londra.How are you feeling today/ Când a fost acest accident? . Aceastã pâine prãjitã este a ta? . . . Mâine nu voi traduce multe scrisori. Îmi vei cumpãra acest ceas? . Poti sã îmi torni o ceascã de cafea? .He told me the story of his life.Yesterday at nine they were living for England. .Don’t do it in a hurry. Ajutã-mã sã gãsesc cheile.Peter is the only man in our family. -Yesterday morning only ten people were working.What were you doing when I saw you in the window. Spune cã nu esti obosit.My parents have just left for London.

. This is the cheapest car in our shop.This break is too long.It’s been the saddest day of this week.There are apples and pears on the table. . . Ce culoare au ochii ei? Dã-mi altã carte. Este mai rece astãzi decât ieri? Cine este mai înalt decât tatãl meu? Îmi plac fructele proaspete. mai prost) better (mai bun) Dacã little este folosit în sensul de mic. .We had nice neighbours then.I forgot to buy food yesterday. .Who is taller than my father? . respectiv – est la superlativ: nice (amabil) nicer (mai amabil) the nicest (cel mai amabil) Adjectivele si adverbele care se terminã în –e mut. big (mare) bigger (mai mare) the biggest (cel mai mare) 4. prost) good (bun) . . .This women is stronger than two men. decât. Stii unde este aceastã bibliotecã? Vrei sã cumperi struguri? Toamna iarba este galbenã. Si în cazul adjectivelor consoana finalã se dubleazã în cazul adãugãrii unui sufix. much (mult) little (putin) bad (rãu. nostru. .Our father is the busiest man. Aceastã pauzã este prea lungã. Sunt scumpe portocalele? Ieri am uitat sã cumpãr mâncare.Azi ai venit mai devreme ca niciodatã. . .I don’t like these changes.He was very glad I was there.Is it colder today than yesterday? . My trousers are longer than yours. Gradul pozitiv many. Today you have come earlier than ever.This is the beautiful picture. cel mai prost) the best (cel mai bun) gradul comparativ more (mai mult) less (mai putin) worse (mai rãu. dupã aceeasi regulã. Ce-ai fãcut în timpul pauzei? Masina lui este urâtã. se folosesc formele adjectivului small adicã smaller.This apartment is too small for my family.Pantalonii mei sunt mai lungi decât ai tãi. . the smallest.Give me another book. .Are oranges expensive? . Adjectivele si adverbele formate dintr-o singurã silabã primesc sufixul –er la comparativ. . De ce esti trist? Aceasta este o picturã frumoasã. . . Aceastã locuintã este prea micã pentru familia mea.I like fresh friut. Aceastã femeie este mai puternicã decât 2 bãrbati. Our neighbours are poorer than we are.What did you do during the break? . Tatãl nostru este cel mai ocupat om.Do you want to buy only grapes? . Fratele meu are cea mai rapidã masinã din oras.Do you have bills to pay? . gradul superlativ the most (cel mai mult) the least (cel mai putin) the worst (cel mai rãu.Vecinii nostri sunt mai sãraci decât noi. Am mâncat în pauzã. În limba englezã înaintea superlativului se pune întotdeauna articolul hotãrât the: tall (înalt) taller (mai înalt) the tallest (cel mai înalt) short (scund) shorter (mai scund) the shortest (cel mai scund) 3. .I ate during the break.I want to be the richest man in Romania. Pe masã sunt mere si pere. 47 . Vreau sã fiu cel mai bogat om din România. Aceasta a fost ziua cea mai tristã a sãptãmânii. Gradele de comparatie ale adjectivelor si adverbelor 1.Do you know where this library is? . vor pierde acest e la adãugarea terminatiei –er sau -est. . În cazul adjectivelor sau adverbelor compuse din douã sau mai multe silabe care se terminã în y.What colour are her eyes? . Pe atunci aveam vecini amabili.Ai facturi de plãtit? Am vândut toate fructele.His car is ugly. .We have sold all the fruit.Why are you sad? . . 2. litera finalã se transformã în i la adãugarea sufixelor –er sau –est: windy (vântos) windier (mai vântos) the windiest (cel mai vântos) În cazul adjectivelor la gradul comparativ se foloseste adesea cuvântul than – ca si. . Nu-mi plac aceste schimbãri. El a fost foarte bucuros cã eu am fost acolo.My brother has the fastest car in town. .Aceasta este cea mai ieftinã masinã din mag.Grass is yellow in the automn. .

barbã van .furgonetã airport . .a se întâmpla to start .I have bought less fruit than yesterday.This is the saddest news today.a deveni to happen .Tomorrow I will come to you earlier. .-This is the saddest film I have ever seen. .plecare. .a se distra. . Vrei sã cumperi o masinã mai mare? . Aceasta este cea mai tristã veste azi.Dintre toti prietenii ei fiica mea este cea mai scundã. Acest accident groaznic s-a întâmplat acum 2 luni.This is the ugliest colour.Aceasta este cea mai rapidã bicicletã dintre toate.You must return the money earlier.This is the wors man I have ever seen. . De ce nu s-a întors încã? Trebuie sã îmi dai banii înapoi mai devreme. Ei sunt cei mai rãi vecini. Noi am cumpãrat cea mai proastã casã de pe aceastã stradã. This is the fastest bicycle of all. sedintã.a (se) întoarce. . .Aceasta este cea mai lungã scrisoare pe care am scris-o vreodatã.rãsãrit de soare grocer .a începe sleep [sli:p] become [bikam] to enjoy . Poftã bunã! Dintre toti prietenii mei.Those were the best days of my life. . . . Îmi place sã dorm pânã târziu.This dog is my best friend.This is the richest man of all my friends. . Acestea sunt cele mai mari schimbãri.They are the worst neighbours. . adunare homework . Fiul lui este mai în vârstã decât al meu. .This library had the most books of all in Engl Acesta este cel mai rãu om pe care l-am vãzut vreodatã. .Acelea au fost cele mai frumoase zile din viata mea.These changes are the greatest of all.aeroport departure . pornire 48 . Dacã adjectivul la gradul superlativ este precedat de un pronume posesiv articolul hotãrât the se eliminã: It is the best car.Enjoy your meal! .I like to sleep long.a dormi to become . a da înapoi slept > [slept] slept > [slept] became > [bikeim] become > [bikam] .What happened during the match? butcher .We must drink less coffee.temã pentru acasã sunrise . .His son is older than mine. el este omul cel mai bogat. . a se simti bine. De ce ai cumpãrat farfurii urâte? Trebuie sã bem mai putinã cafea.întâlnire. Acesta este cel mai trist film pe care l-am vãzut vreodatã.What colour is his coat? .a (-si) aminti. Aceastã bibliotecã a avut cele mai multe cãrti din Anglia. It is my best car.We have bought the worst house in this street. . Ce s-a întâmplat în timpul meciului? meeting . a schimba to return . Dã-mi o parã mai micã. . Dacã prepozitia than este urmatã de un pronume personal acesta este la cazul acuzativ: (me you him her it us you them).Why haven’t they returned yet? .vânzãtor la bãcãnie. Am cumpãrat mai putine fructe decât ieri. Mâine vin mai devreme la tine. This is the best song I have ever heart.sosire loss . . . Fratele tãu este mai înalt decât tine? .Why have you bought ugly plates? .a modifica.Breaks must be longer. a-si reaminti to change . Eu cumpãr întotdeauna cei mai buni struguri. .mãcelar arrival .We had more time to watch TV then. .I always buy the best graples. Acest câine ste cel mai bun prieten al meu. . .Is your brother taller than you? Aceasta este cea mai urâtã culoare.Do you want to buy a bigger car? Pauzele trebuie sã fie mai lungi. This is the longest letter I have ever written.Acesta este cel mai bun cântec pe care l-am auzit vreodatã My daughter is the shortest of all her friends. a se bucura to remember .This awful accident happened two months ago.Give me a smaller pear. bãcan beard . to sleep .pierdere Ce culoare are paltonul lui? Atunci aveam mai mult timp sã ne uitãm la tv.

Have you always had a beard? . Adjectivele compuse din douã sau mai multe silabe si care nu se terminã în y formeazã gradul comparativ cu ajutorul cuvintelor more/less. S-a întâmplat înainte de sosirea ei.lat strange .ciudat polite .usor. si fructe at Mary’s . Tatãl lui a fost bãcan. enough .This is the most beautiful town I have ever seen. Este mai greu decât am crezut. întunecat.The most expensive wall-paper is the most beautiful.la fratele meu at the greengrocer’s . . Aceastã cutie este prea grea pentru mine. iar superlativul cu expresiile the most/the least. . Ai multe teme pentru acasã? Vineri trebuie sã fii la sedintã. Tapetul cel mai scump este cel mai frumos. .la Maria Tu esti vânzãtor la magazinul de legume si fructe? Ei când au plecat? Vrei sã fii mãcelar? Am sã-l învãt sã conducã o furgonetã..You must be at a metting on Friday.întuneric. Ai întâl nit deja pe acest om ciudat? . . . strâmt .This table is to narrow.I will teach him to drive a van.destept. În ambele cazuri forma adjectivului este identicã cu cea de la gradul pozitiv.I can’t read in a dark room. suficient (de). El este destul de bogat ca sã cumpere asta. . . Adjectivele formate din douã silabe care au terminatia –ow sau –er formeazã comparativul si superlativul tot cu ajutorul terminatiilor –er si –est. narrow (îngust) narrower (mai îngust) the narrowest (cel mai îngust) clever (destept) cleverer (mai destept) the cleverest (cel mai destept) bad big good long nice short little (putin) cheap easy worse bigger better longer nicer shorter less cheaper easier the worst the biggest the best the longest the nicest the shortest the least the cheapest the easiest 49 polite busy fresh awful early late narrow many sunny more polite busier fresher more awful earlier later narrower more sunnier the most polite the busiest the freshest the most awful the earliest the latest the narrowest the most the sunniest .la bãcãnie at my brother’s . Masa aceasta este prea îngustã. Pentru noi va fi o mare pierdere.Do you want to be a butcher? . Trebuie sã traversãm aceastã stradã latã.îngust.The sunrise was beautiful.vânzãtor de legume si fructe at the butcher’s .She is very cleaver. închis la culoare wide . .I will see you at the airport. . . Nu pot citi într-o camerã întunecoasã. Ne întâlnim la aeroport.This box is too heavy for me.politicos [pãlait] Ea tocmai a cumpãrat un palton de culoare deschisã.She has just bought a light coat.It will be a great loss for us. Pozitiv Comparativ Superlativ beautiful (frumos) more beautiful (mai frumos) the most beautiful (cel mai frumos) Acesta este cel mai frumos oras pe care l-am vãzut vreodatã. clever . .destul (de).la mãcelãrie În cazul persoanelor at the grocer’s . luminos dark .greu narrow . .This is more difficult than I thought. de leg.Is there much homework to do? . deschis la culoare.When was their departure? .His father was a grocer.He is rich enough to buy it.greengrocer . Ai avut întotdeauna barbã? Rãsãritul de soare a fost frumos. . Ea este foarte desteaptã. istet heavy .la mag.Are you a greengrocer? . .We must cross this wide street. .It happened before her arrival.Have you met this strange man. îndeajuns light .

a (se) întâlni.Who is older than me? Este cea mai tristã scrisoare a lui. .I was at home when it was happening.colier ear-ring . .I like cheaper necklace more.This more expensive jersey is nicer.It is the worst dinner I have been eaten.I have bought her beautiful ear-rings. .I have enough money to buy this book.îmbrãcãminte button . .mânecã pocket . Toate bluzele mele sunt cu nasturi si cu mânecã lungã.How many oranges can you eat? Îmi trebuie o pauzã mai lungã.Remember to visit John.My most beautiful skirt is green. .Mary has taken your green blouse.a pierde [lu:z] lost [lost] lost [lost] to grow . Ti-ai fãcut deja tema pentru acasã? .The sleeves were too short. Du-te la bãcãnie si cumpãrã niste brânzã.Have you already done your homework? La ce orã a rãsãrit azi soarele? . M-am dus acolo îndeajuns de devreme ca sã vãd sosirea lor. Lectia 16 clothes .Keep the money in the pocket.Go to the grocer’s and buy some cheese.guler blouse .What time did he return home? Eram acasã când s-a întâmplat. La ce orã s-a întors el acasã? . a (se) cunoaste [mi:t] met [met] met [met] to shut . II. a (pe)trece (timp) [spent] spent [spent] spent [spent] 50 . . . .a cheltui (bani).cercel collar . Caut nasturi pentru aceastã hainã. Cine este mai în vârstã decât mine? . . Este o bãcãnie aproape de casa noastrã. .Do you have coats with bigger collars? Hainele tale sunt pe scaunul acela.This is strangest story you have ever told me..The meeting will be at the airport. Poti sã schimbi aceastã bacnotã. . .They sell the cheapest hats. . Mânecile erau prea scurte. . Did she like that book? Ei vând cele mai ieftine pãlãrii..I went there early enough to see their arrival.a închide [sat] shut [sat] shut [sat] to spend .Your clothes are on that chair. Îmi place mai mult colierul mai ieftin. III. a cultiva [grãu] grew [gru:] grown [grãun] to rise .sad ugly small much wide sadder uglier smaller more wider the saddest the ugliest the smallest the most the widest delicios light fast great difficult more delicios lighter faster greater more difficult the most delicios the lighest the fastest the greatest the most difficult Tocmai m-am întâlnit cu mãcelarul. . .a creste.nasture hat .All of my blouses are with buttons and lond sleeves.pãlãrie sleeve .I have just met the butcher.a rãsãri [raiz] rose [rãuz] risen [rizn] to meet . . Jerseul acesta mai scump este mai frumos.bluzã jersey .. .What time was the sun rise today? Este cea mai ciudatã poveste pe care mi-ai spus-o vreodatã.There is a grocer’s near our house. . Câte portocale poti sã mãnânci? . Cât timp vrei sã dormi? . I.I must have a longer break. Cea mai frumoasã fustã a mea este verde.I am looking for buttons for this coat.Can you change this bill? Nu uita sã-l vizitezi pe John. Am destui bani ca sã cumpãr cartea aceasta.jerseu Verbul like înseamnã “a plãcea”: I like this house.I like your handbag. Maria ti-a luat bluza albastrã. I-am cumpãrat cercei frumosi. Pãstreazã-ti banii în buzunar. Întâlnirea va fi la aeroport..How long do you want to sleep? Este cea mai proastã cinã pe care am mâncat-o vreodatã.It is saddest letter. to lose .fustã handbag .posetã necklace . Îmi place poseta ta. Aveti paltoane cu guler mai mare? . . .buzunar skirt .Îmi place aceastã casã. .

.Big collars are out of fashion now.Lucrez aici de doi ani.They were soaked when they entered the house. . Cu ajutorul lui for – de (un timp) exprimãm durata actiunii. în loc de not so… as putem folosi expresia not as… as.Masina mea este la fel de scumpã ca si a ta. .Have you already shut the door? .These clothes are waterproof. . . nu atât … cât În propozitii negative.His beard grow fast. Acest mãr nu este atât de dulce ca acela. folosit (despre haine) . They have lived in this house for many years.uzat. . Ieri nu a fost atât de frig ca acum douã zile. Împreunã cu timpul Present Perfect se folosesc adesea douã prepozitii.(confectionat din) de lânã . Am aceeasi vârstã ca si tine. We have visited them twice since last Monday. My car is as expensive as yours. .This apple is not as/so sweet as that. . Este cea mai simplã întrebare (dintre toate).Ea nu s-a întâlnit cu el de luna trecutã. . A rãsãrit soarele? Cheltuiesti prea multi bani pe haine I-a crescut repede barba. rezistent la apã Gulerele mari sunt demodate acum. Aceastã bluzã uzatã este urâtã. . .Is this woolen skirt expensive? . . They have changed since last year. Ai închis deja usa? Ea pierde totdeauna biletele.I am as old as you.It is the simplest question of all. He is not as old as me.Ieri s-au întâlnit la magazin.a (se) schimba (despre îmbrãcãminte) . . dar indicã si momentul din trecut în care a început actiunea. out of fashion soaked simple waterproof .She always loses tickets.Have you changed yet? .You spent too much money on clothes.Nu mai are bani de când si-a plãtit masina. I haven’t seen him for a week. Aceastã masã este la fel de grea ca cealaltã. They haven’t returned home for three months.Nu l-am mai vãzut de când ne-am întâlnit în august. Since se foloseste tot pentru exprimarea duratei actiunii.simplu woollen . asa… tot asa de (în propozitie afirmativã) not so… as > [not sãu… Ez] . She has known about it since June.la fel de. . He has had no money since he paid for his car. Prepozitia since poate fi urmatã de o propozitie secundarã la Simple Past: I haven’t seen him since we met in August.demodat to change . .Has the sun risen yet? .They met in the shop yesterday. She hasn’t talked to her husband since last Wednesday. Predicatul propozitiilor care contin since si for se traduce la timpul prezent sau trecut. . I haven’t driven a car for two months. de 3 zile. She hasn’t met him since last month.Locuiesc aici din 1975. Este scumpã aceastã fustã de lânã? Aceste haine sunt impermeabile. . .impermeabil.nu asa (de)… ca (si) (în propozitie negativã).Locuiesc aici de douãzeci si trei de ani. . 51 . .Nu l-am vãzut de o sãptãmânã. . . Te-ai schimbat deja? Erau uzi când au intrat în casã.umed. I have lived since 1975.Nu e asa de bãtrân ca mine. . Expresii utilizate pentru compararea obiectelor si persoanelor: as… as > [ez… Ez] . She hasn’t gone for a walk since last month. de exemplu: de 2 ani. . I have lived here for twenty-three years. I have worked here for two years.Yesterday it was not as/so cold as two days ago.We will grow vegetables in the garden.Ei s-au schimbat de anul trecut. ud worn .This table is as heavy as that. Noi vom cultiva legume în grãdinã.This worn blouse is ugly.

Fiicei mele îi sunt bune hainele mele. Toate hainele mele sunt ude.Who spent the least money? Iarna întotdeauna port cele mai cãlduroase sosete de lânã-In winter I always wear the warmest woollen socks Cine este cea mai frumoasã fatã din România? .I always use ass little salt as I can. Unde ai fost timp de 4 ani? Noi îl cunoastem de multi ani.She has knitted three jerseys since last year.a încerca.Where have you been for four years? .The accident happened after their departure. Aceasta este o întrebare foarte simplã. Unde este cel mai mare ciocan? . Cine ti-a dat aceastã veste? . . N-am mai fost acasã de când a venit Maria. Nimeni nu cumpãrã pãlãrii impermeabile. . . am vãzut-o vreodatã. Unde este fratele tãu mai mic? .Mary is zipping up her coat.a purta [ueãr] . Cine a cheltuit cel mai putin? . Tatãl meu este bãcan dintotdeauna. De anul trecut ea a tricotat 3 jerseuri.We have known him for many years. Pãlãria verde nu ti se potriveste. . . . Sora mea nu mai locuieste cu noi de vara trecutã.I never wear blouses with long sleeves in summer.All my clothes are soaked.Where is the biggest hammer? Când trebuie sã fii la aeroport? . .Aceste pãlãrii nu mai sunt la modã de 2 ani.My clothes fit my daughter.Long skirts are out of fashion now. .This is the ugliest building I have ever seen.We will grow vegetables in our garden. Nu l-am mai vãzut de când a plecat din orasul nostru. . Este mai greu decât am crezut. Copiii cresc foarte repede. .We have lived here for twenty years. L-ai probat deja? Vara nu port niciodatã bluze cu mânecã lungã. .What time must you be at the airport? Tocmai am devenit vecini.a închide fermoarul .It is a very simple question.Nobody buys waterproof hats.I will knit you a woollen jersey. .I haven’t been at home since Mary came. Casa noastrã nu este asa de mare ca a lor.Where is your younger brother? Nu am mai fost la Mary de când am început sã lucrez-I haven’t been at Mary’s since I started to work. .What time did the sun rise yesterday? Mi-am pierdut poseta. Aceasta este cea mai urâtã clãdire pe care .These hats have been out of fashion for two years. .I have lost handbag. Acesti pantofi nu mi-au fost buni niciodatã. Ai schimbat deja aceste bancnote? .My sister hasn’t lived with us since last summer. . Mary îsi închide fermoarul de la hainã.Who told you this news? Gulerul este destul de lung? .It is heavier than I thought.Our house is not so/as big as theirs.Children grow very fast. .My father has been a grocer since always.a tricota wore [uo:r] worn [uo:rn] . 52 . Toate femeile poartã cercei? . Acest jerseu este la fel de frumos ca si acela. to fit to zip up to wear . .I haven’t seen him since he left our town.Have you already changed these bills? Noi vom cultiva legume în grãdina noastrã. . Îti voi tricota un jerseu de lânã. .Do all women wear ear-rings? Locuim aici de 20 de ani. .This jersey is as nice as that. .These shoes have never fitted.-You have come early enough to meet him.Have you already shut the window? Ai venit îndeajuns de devreme ca sã te întâlnesti cu el. to try on .a (se) potrivi .Is the collar long enough? Când a rãsãrit ieri soarele? . Lui îi plac numai culorile deschise.We have just become neighbours. . Accidentul s-a întâmplat dupã plecarea lor.The green hat doesn’t fit you. .Have you tried it on yet? . a proba (despre îmbrãcãminte) to knit . . . Fustele lungi nu sunt la modã acum.Who is the most beautiful girl in Romania? Ai închis deja geamul? . Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Folosesc întotdeauna cât se poate de putinã sare. .He likes only light colours.

They are talking about the last strike. After the employees had got a raise they started to work. .Have all your employees families? Timpul trecut perfect (Past Perfect Tense) se foloseste pentru a descrie o actiune care s-a desfãsurat înaintea unei alte actiuni trecute.I think we must raise wages. . . a duce tratative to earn .My mother’s necklace is more beautiful. . . to negotiate .a concedia Forma a III-a a verbului principal +… this book … the house … .Change before dinner. . .El si-a pierdut slujba. .Salariatii vor sã vorbeascã. . aceasta din urmã exprimându-se cu timpul Simple Past (trecut simplu). .El este muncitor în aceastã fabricã? .The food was worse there than at home. dupã aceea. Conducerea vrea sã concedieze o sutã dintre ei. .I had tried on this coat before I bought it. a mãri to fire . We have great unemployment in Romania. Înainte de a cumpãra aceastã masinã am lucrat mult timp într-o bancã. We are waiting for the management. Ei câstigã mai putin decât pãrintii nostri? Vom negocia asta cu ei. Aminteste-ti însã cã trebuie sã reducem somajul.Ei vorbesc despre ultima grevã. 53 .Ieri am primit o mãrire de salariu. Colierul mamei mele este mai frumos. .Negocierile vor fi mâine. Ea a început sã se îngrijoreze dupã ce a primit aceastã scrisoare. . dupã ce.Have you the news about the strike? . . Am încercat aceastã hainã înainte de a o cumpãra.a negocia. . Înainte de a solicita o slujbã nouã.She started to worry after she had got this letter. . .Mâncarea a fost mai proastã acolo decât acasã. I got a raise yesterday. . He is a member of a trade-union.All labourers have a meeting on Wednesday.a cere. . Complementele circumstantiale utilizate cu timpul Past Perfect Tense sunt: after – dupã. .În România somajul este foarte mare. au început sã lucreze. . a micsora Cred cã trebuie sã mãrim salariile. Toti muncitorii au sedintã miercuri.The management wants to fire a hundred of them.a reduce. Lectia 17 I have many colleagues. Pot sã încerc aceastã fustã? . Avem portocale destule pentru toatã lumea.After he had returned home fe ate some bread.Before I applied for a new job I had worked in an office.Dupã ce salariatii au obtinut o mãrire de salariu. Dupã ce s-a întors acasã el a mâncat niste pâine. ulterior before – înainte de.We will negotiate it with them. to raise .We have enough oranges for everybody. .El este membru de sindicat. Do you think my wages are high? Is he a labourer in this factory? Ai vesti despre grevã? Peste o lunã salariile noastre vor fi mai mari.-This is the best cinema in our town.Can I try on this skirt? Schimbã-te înainte ce cinã.a spori. înaintea.Asteptãm conducerea. Toti angajatii tãi au familie? . .But remember we must reduce unemployment.In a month our wages will be higher.Am multi colegi. dinaintea Subiect + Verb auxiliar + She had read They had built I had eaten breakfast before I went to work. He has lost his job. am lucrat într-un birou. Acesta este cel mai bun cinematograf din orasul nostru. .Before I bought this car I had worked in a bank for a long time.Crezi cã salariul meu este mare? . The employees want to talk.a câstiga (bani prin muncã) to apply for .Do they earn less than our parents? . [koli:gz] The negotiations will be tomorrow. a solicita to reduce .Am luat micul dejun înainte de a merge la lucru. .

recunostintã savings .Where are the contents of this book? . al pronumelui personal si al verbului auxuliar had. .How can we do it if they want to fire people? Propozitia interogativã la Past Perfect Tense se formeazã prin inversare ordinii subiectului si a verbului auxiliar. . Ai încercat sã negociezi înainte ca ei sã te concedieze? .Horses like to eat oats. contents . . I had. . . Constructia negativã hadn’t se poate folosi si în propozitii afirmative: They hadn’t seen Mary before she visited them.împrejurimi riches .multumiri. . Ai fost aici înainte de a se întâmpla asta? . . . the employees were very glad. dar trebuie sã obtinem mãrirea salariilor. . . Nu am vãzut acest tablou înainte de a sosi aici. verbul auxiliar had si cuvântul not. . It was a great bargain. El a cumpãrat o casã nouã dupã ce a început sã câstige mai mult.His earns too little to have savings. El câstigã prea putin ca sã si economiseascã. Had you been here before I came? Yes. And they often have sales.Nu au stiut despre asta înainte ca eu sã le fi spus.Da. Unde este cuprinsul acestei cãrti? Cailor le place sã mãnânce ovãz. pronumele personal.After I had got up I went to the kitchen.The contents of this box are interesting. .How has he earned his riches? . No. Oh.I hadn’t thought about it before I read this book. . .I hadn’t seen this picture before I arrived here.cuprins. but we must get a raise. Dupã grevã conducerea a concediat multi angajati. Yesterday I bought a lot of things at discount. You can take a trolley in this supermarket.I keep my savings at home. Cum si-a câstigat el averea? Le-am transmis multumirile mele. .Before I met John I had worked with Peter.What proceeds have you every year? . . Împrejurimile sunt frumoase.A fost o adevãratã afacere.I gave them my thanks. I hadn’t.Had you tried to negotiate before they fired you? Dupã ce adminsistratia le-a mãrit salariile. . au foarte multi cumpãrãtori.Poti sã iei un cãrucior în acest supermarket. Negocierile vor fi foarte dificile. Nu m-am gândit la asta înainte sã fi citit aceastã carte. . .Ieri am cumpãrat o multime de lucruri la pret redus. 54 . They had been here before I came.economii Cuvintele învãtate anterior sunt la plural la fel ca si wages si oats – ovãz.These are nice surroundings.avere. continut proceeds . Te-ai întâlnit deja cu salariatii noi? Înainte de a-l cunoaste pe John am lucrat cu Peter.The negotiations will be very difficult. bogãtie thanks . No.We must do something to reduce unemployment. . Had he bought a book before he went home? Rãspunsul afirmativ se formeazã cu ajutorul cuvântului yes.After the management had raised wages angajatii au fost foarte bucurosi. . Ce câstig anual ai? Îmi tin economiile acasã. they have a lot of customers there. Had they been here before I came? He had bought a book before he went home.He bought a new house after he had started to earn more. Negatia se compune din: cuvântul no.After the strike the managemant fired many employees .Ai fost deja în noul supermarket? .Ei n-au vãzut-o pe Maria înainte ca ea sã-i fi vizitat. Ai mai lucrat înainte de-a solicita aceastã slujbã? Muncitorii nostri sunt membri ai sindicatului de 5 ani.Have you ever worked before you applied for this job? . Continutul acestei cutii este interesant.Our labourers have been members of a trade-union for five years. I had not.câstig (dintr-o activitate) surroundings . Si au des reduceri. Have you already been in the new supermarket? Yes.Da.Cum putem sã facem asta dacã ei vor sã concedieze?. Trebuie sã facem ceva ca sã reducem somajul.Had you been here before it happened? Dupã ce m-am sculat m-am dus în bucãtãrie. They hadn’t known about it before I told them. . yes.Have you already met the new employees? .

No. Nu avem tablouri. .Did he see any cars? My parents have some friends.Have my parents any friends? Her sister has some good books.Avem (niste) ceai acasã? Has she any coffee? -Ea are (niste) cafea? Have they any children? . (pe nimeni) Am putin unt. . I have some sugar.Nu am chitantã. Pronumele some (câtva. de asemenea. unii. putin/un pic hardly ever . .We give large discounts.I have some/a little butter. .Have you any dogs? . . I have some books. You can always get a recipt at the cash-desk. . Aceastã casã este la un pret foarte bun. mai niciodatã. mai ales când se referã la cantitãti mici. I haven’t any receipts. I have some. . . they have no money. even . they have a lot of cars. prea putin hardly any . (nici una) . (nici un tablou) Ai câini? Nu vãd oameni aici.This house is a bargain. atunci putem folosi 2 constructii: Have you any receipts? No. Puneti la forma interogativã urmãtoarele propozitii: He saw some cars.Ai (niste) pâine acasã? Have we any tea at home? . (ex ant). too much money. . We have no pictures.Has her sister any goog books? Dacã rãspundem afirmativ la întrebarea în care apare pronumele any. Have they any cars? Yes.abia.We haven’t any pictures. putin). I have no receipts.Au copii? În limba englezã pronumele any nu poate fi omis din propozitiile interogative. multumit (de) unskilled . and I didn’t spend . Dacã rãspunsul este negativ.My shopping-bag was full. .I know no typists. . La forma negativã si interogativã în locul lui some se foloseste pronumele any. Have you any receipts? Yes. some.nu prea. . . I don’t know any typists. .I have only one shopping-bag.Si au întotdeauna vitrine frumoase. mai deloc. . a few si/sau alte pronume care fac referire la cantitate. 55 . (ea) are putin. nici mãcar satisfied (with) .Acest pronume se foloseste în urmãtoarele cazuri: la singular si plural.satisfãcut. ceva. Have you any bread at home? .abia. niste.I see no people here. de cumpãrãturi si sã astepti lângã iesire. .Poti.Sacosa mea era plinã si nu am cheltuit prea multi bani. am câteva. . Have they any money? No. I don’t see any people here.They have some/ a few dogs. foarte rar Adverbul hardly exprimã o negatie. I have hardly any friends. Has she any milk? Yes. Nu uitati cã not any si no înseamnã acelasi lucru – a nu avea de loc. . Facem mari reduceri.Poti obtine întotdeauna o chitantã la casã. a little. Au câtiva câini.Ea îti va aduce cumpãrãturile.Da. sã-i dai vânzãtoarei lista ta shopping-list and wait near the exit.Abia dacã mai am un prieten.Da. they haven’t any money. au o multime de masini.Da. Alãturi de el nu se foloseste alt cuvânt de negatie. She will bring you your shopping. pânã si. And the shop-assistants are always ready to help you-Si vânzãtorii sunt gata întotdeauna sã te ajute. she has a little. Nu cunosc dactilografe. No. cu substantive care au plural si cu cele care nu au formã la plural si în propozitii interogative si negative (în unele cazuri si în cele afirmative).Nu au bani. Am doar o sacosã pentru cumpãrãturi. atunci rãspunsul poate cuprinde: a lot of. câtiva. You can also give the shop-assistant your . În limba românã traducerea acestui cuvânt nu este necesarã.necalificat hardly . Uneori se traduce totusi. . And they always have beautiful shop-windows.chiar.

Formele compuse ale pronumelui some: something – ceva. I know nobody here. atunci verbul va fi la forma afirmativã. he didn’t give me anything.Our colleagues are applying for a raise.How many labourers have they recently fired? .Can anybody pay in cash? . .The employsees and the management are meeting tomorrow to negotiate wages. I want to talk to nobody.Before I bought this book I had asked about its contents. No.Vreau sã schimb ceva în bucãtãrie. . I don’t know anybody here. I like nobody.After I had started work John came. . Când folosim formele compuse ale lui no.Esti multumit de locul tãu de muncã? Toatã lumea spune cã este o poveste adevãratã.Can I get a discount? . Nu merg aproape niciodatã la meciuri.I hardle ever go to the matches. Trebuie sã reducem somajul în SUA. . . Ai întâlnit acolo pe cinva important? . -There will be sales in our supermarket next week. iar verbul din propozitie va fi la forma negativã. .You will get the receipt at the cash-desk. Înainte de a cumpãra aceastã carte m-am interesat de continutul ei. Câti muncitori au concediat în ultima vreme? Ai vãzut ceva interesant în împrejurimi? Câstigul lui este foarte mare.I will tell nobody about it .She hardly spoke. Nu vrem angajati necalificati.It is very important for me. he gave me nothing. Clientii nostri sunt întotdeauna satisfãcuti de cumpãrãturile avantajoase.I don’t like anybody.I don’t want to talk to anybody. Cât costã aceastã fustã? Nu voi spune nimãnui despre asta. .Are you satisfied with your job? . . Dupã ce am început lucrul a venit Ion.How much is this skirt? . Le-ai vãzut undeva pe aceste fete? Nu-mi place de nimeni. No.We always pay in cash. . Salariatii si conducerea se întâlnesc mâine sã negocieze salariile.We don’t want unskilled employsees. . Ea nu a vorbit mai deloc.Everybody says it is a true story.This man doesn’t love anybody. . somebody – cineva. .We must reduce unemployment in USA.Our clients are always satisfied with their bargains. Acest om nu iubeste pe nimeni.How much is this bicycle? . . . . Este foarte important pentru mine. Înainte de a merge la cumpãrãturi am scris o listã de cumpãrãturi. . Nu vreau sã vorbesc cu nimeni.Have you seen anything interesting in the surroundings . This man loves nobody. . . Vei primi chitanta la casã.My sister is somewhere in England. Colegii nostri solicitã o mãrire de salariu.Have you any clock at home? . Sãptãmâna viitoare vor fi reduceri la mag nostru. . Pot sã primesc o reducere? Ai ceas acasã? Nu prea ascult muzicã. Plãtim întotdeauna cu bani gheatã. .I hardly ever listen to music. 56 .I won’t tell anybody about it. În propozitiile negative în locul lui some se folosesc formele compuse ale pronumelui any: Do you know anybody here? Did he give you anything? Do you see Mary anywhere? Dacã rãspunsul este negativ atunci folosim formele compuse ale cuvântului any. .His proceeds are very high.The members of our trade-union earn more.Before I went shopping I had written a shopping-list. Lectia 18 I want to change something in the kitchen.They didn’t ever fire him. No. Cât costã aceastã bicicletã? Nici mãcar nu l-au concediat. Do you anybody here? Did he give you anything? No.Did you meet anybody important there? . .Have you seen these girls anywhere? . Membrii sindicatului nostru câstigã mai mult. Poate cineva sã plãteascã cu bani gheatã? Sora mea este undeva în Anglia. somewhere – undeva.

. Acum trebuie sã mergem repede. .Our fridge is old.Iar prosopul poate fi agãtat lângã chiuvetã.This saucepan is not big enough. Cautã ceaiul în acest dulap. . a rãsuna feel [fi:l] felt [felt] felt [felt] smell [smel] smelt [smelt] smelt [smelt] Aceste verbe pot fi urmate doar de adjective.Have you any clean towels? . . a avea gust (de) to sound – a suna. Azi mã simt foarte trist. Nu se folosesc adverbe împreunã cu ele.Where can I get big taps? . And I want to have tiles on the wall over the sink.The train is going very slowly.He said it very sadly. adjectivul si adverbul se traduc prin acelasi cuvânt în limba românã.We clean th floor with a mop.We must buy a new gas-cooker. I think we can also change the tap. . splendid În acelasi mod. .Look for the tea in this cupboard.Vom cumpãra un aragaz nou si un cuptor electric. putem forma adverbe din substantive care exprimã timpul: month .repede. . Frigiderul nostru este vechi. devreme În cazul lui cheap si wide putem folosi si terminatia ly: cheaply.târziu.I will put the fridge near the door. Farfuriile murdare sunt în chiuvetã. . ca si în românã unele adverbe au forme identicã cu adjectivele care le corespund: late .Si vreau sã am faiantã pe perete deasupra chiuvetei. . Trenul merge foarte încet. . în fiecare lunã week > weekly . . îndelungat wide . widely. cu întârziere cheap . . 57 .I like the tiles in the shop. . . Îmi place faianta din acest magazin.Take the rubbish-bin.Dirty plates are in the sink.Aceste dulapuri vor fi agãtate pe pereti. Ea aratã foarte ciudat. These cupboards will hang on the walls. And the towel can be hanged near the sink.We must go fast now. We will buy a new gas-cooker and an electric oven. to look – a arãta. dur early . . Sotia mea tricoteazã minunat.Si ce facem facem cu cratitele? Curãtãm podeaua cu cârpa de sters pe jos.Voi pune frigiderul lângã usã.Cred cã putem schimba si robinetul.timpuriu. Aceastã cratitã nu este suficient de mare.I feel very sad today. Corespondentul lui bine este well si gradele sale de comparatie sunt identice cu ale adjectivului good: well – bine better – mai bine the best – cel mai bine În englezã. . .My wife knits beautifully. pot fi puse aici. .She sings beautifully.înalt.This child writes awfuly. . iute long .sãptãmânal.She looks very strange.We must talk with them politely. sus fast . . Trebuie sã cumpãrãm un aragaz nou. Ai prosoape curate? Cât costã acest cuptor? .zilnic. De unde pot procura robinete mari? Este ceva în gãleata aceea. Acest copil scrie groaznic. The rubbish-bin and the bucket with the mop . a pãrea sã fie to taste – a gusta. Adverbele se pot forma din adjective. El a spus asta foarte trist. .lung. Trebuie sã vorbim cu ei politicos.Cosul de gunoi si gãleata cu cârpa de sters pe jos can be put here. Ea cântã minunat. . în fiecare zi În cuvâtul daily litera y s-a transformat în i. . Si dacã este precedatã de o consoanã easy > easily – usor În multe cazuri.How much is this oven? Reguli de formare a adverbelor.tare.larg hard . în fiecare sãptãmânã day > daily . prin adãugarea terminatiei –ly: beautiful – minunat beautifully [biu:tifãli] – minunat. And what about the saucepans? .lunã > monthly . .lunar.ieftin high .There is something in that bucket. Ia cosul de gunoi.

unsuros.My father always walks very slowly. a fi de închiriat La ce orã vei livra acest frigider? Casa noastrã este izolatã. Casa vecinilor nostri este de vânzare.She writes strangely. There is a book on the table.Peter will tell us which house is to let.Before I started to eat breakfast I had turned on the toaster.Do you know what his children are doing? to mop .We can do it very easily. Am cumpãrat asta foarte ieftin.Tell me when I can visit you.How long has the car been out of order? . I don’t know where this book is.We empty the rubbish-bin every morning. to support .You have greasy hands.I remember that I had turned off the radio before I left.a servi. Is there a book on the table? .Why are you working so hard? . defect for sale . Stii ce fac copiii lui? . a aprinde (lumina) to turn off .de vânzare to let . alunecos to serve .Our neighbour’s house if for sale. .Our house is insulated. Ai mâinile unsuroase.Mother. Ea scrie ciudat. . . Stii cât costã asta? Spune-mi când pot sã te vizitez.a opri. a descãrca to turn on – a deschide.Este o carte pe masã? 58 . . Ne vei sustine la sedintã? Acest avion este de închiriat? Am avut asta pe stoc acum 5 ani. . Înainte de a începe micul dejun am pornit aparatul de prãjit pâine. . a da drumul.We stocked it five years ago.a închiria. Vrei sã împachetezi aceastã posetã? .This tool serves to cut wood. Existenta sau prezenta. De cât timp nu functioneazã masina? Aceastã unealtã se foloseste la tãierea lemnului. . a curãta (legume) to iron . Don’t tell them where I have put my savings.Do you know how much it is? . .Do you want to wrap up this handbag.a goli.Nu stiu unde este aceastã carte.I have bought it very cheap/cheaply. Forma interogativã a acestei expresii se formeazã prin inversarea subiectului gramatical there si a verbului auxiliar. Mamã.You must dust your bookcase. respectiv absenta unei fiinte sau a unui obiect se exprimã prin constructia there is/there are.Are you still peeling these vegetables? . a sustine to stock . . Mama mea conduce foarte bine. .a cãlca (cu fierul) to empty . Propozitia supordonatã scrisã cu caractere îngrosate se numeste întrebare indirectã si este introdusã de un pronume interogativ (where.stricat.a împacheta to deliver . . . .a sprijini.a se aproviziona greasy .What time will you deliver this fridge? .I don’t know who serves here. Peter ne va spune care casã este de închiriat. we can mop the flour in the bathroom? . Putem face asta foarte usor. a închide În timp ce cãlcam fusta s-a întors sotul meu. . . Încã mai cureti aceste legume? Golim cosul de gunoi în fiecare dimineatã. a folosi to wrap (up) .a distribui.Is this plane to let? .a sterge praful to peel .De ce lucrezi asa de mult? Câti bani cheltuiesti pe sãptãmânã? Tatãl meu merge întotdeauna foarte încet. . a livra insulated . .How much money do you spend weekly? .a sterge (pe jos) to dust . Tell me when they will come.While I was ironing the skirt my husband returned. Nu stiu cine serveste aici.izolat out of order .Nu le spune unde mi-am pus economiile.Will you support us at the meeting? . dupã care urmeazã topica obisnuitã a unei propozitii afirmative.My mother drives very well. . who. a stinge.Spune-mi când vor veni. . . . putem sã stergem pe jos în baie? Îmi amintesc cã am oprit radioul înainte de a pleca. when).a coji. Trebuie sã stergi praful de pe biblioteca ta.

hail . in our supermarket. Ti-ai cumpãrat deja o umbrelã nouã? A fost o nuantã de zâmbet pe fata lui.grindinã ice .umbrelã shade .We must empty the fridge fast. there isn’t. .My colleagues don’t want this strike. to offer .After I had written a letter I bought two stamps. Poti sã opresti radioul? . .umbrã.a refuza to allow . . topire thunderstorm . .Our employees want to change the management.vânt puternic.Are there any books here? Lectia 19 gale .Two years ago we lived in beautiful surroundings. Au mãrit deja salariile? .The shop-assistant is just wrapping up my shopping Întreabã-l când închide magazinul. El merge foarte ciudat.a permite to refuse .The TV set is out of order./I have no friends… Ei nu îsi fac aproape niciodatã tema pentru acasã. Pentru forma negativã folosim cuvântul de negatie no.dezghet. . .drum. . Dupã ce am scris o scrisoare am cumpãrat 2 timbre.aversã. wages.Have you anything to tell me? Unde sunt prosoapele? . Cât costã aceastã bicicletã? . .Forma afirmativã se formeazã cu adverbul yes.Have they already raised wages? Toti clientii sunt satisfãcuti de cumpãrãturile .Do you think this cupboard will be usefull in the k.The last sunny spell was a month ago. . – Nu.furtunã cu trãznete Nu-mi place dezghetul. .I love thunderstorms in summer. nuantã road . Poate cineva sã-mi calce bluza? .a oferi to promise .Tell me where these saucepans are.I don’t like the thaw.They want to grow oats this year. a admite Trebuie sã golim repede frigiderul. ploaie torentialã thaw . Anul acesta ei vor sã cultive ovãz. Angajatii nostri vor sã schimbe conducerea. Sterge parful de pe mese si calcã aceste haine.Can you turn off the radio? Sunt niste cãrti aici? . Televizorul nu functioneazã.There was a shade of smile on his face.This story can’t be true.Don’t forget to take the shopping-list and the sh. vijelie shower . . Aceastã stire este foarte importantã. .They hardly ever do homework. Is there coffee at home? Yes. Acum 2 ani am locuit într-o zonã minunatã.This news is very important.I haven’t any friends in this town. În aceastã primãvarã nu va fi grindinã. Nu am prieteni în acest oras.vreme însoritã . .Before we went to Mary we had mopped the floors. Cred cã voi solicita o slujbã mai bunã si un salariu . cuvântul there. .He walks very strangely. – Da este.There won’t be any hail this spring. there is. . Ne vom întâlni ca sã negociem mãririle de salar.uragan sunny spells .gheatã dew . . No. sosea hurricane .We must take this road. Trebuie sã o luãm pe acest drum. Spune-mi unde sunt aceste cratite.All customers are satisfied with the shopping din supermagazinul nostru.He earns a lot and buys only bargains. Înainte sã începem lucrul i-am asteptat. subiectul there si verbul auxiliar. Ultima zi însoritã a fost în urmã cu o lunã. . Crezi cã acest dulap va fi util în bucãtãrie? .Dust the tables and iron these clothes.Where are the towels? Înainte sã mergem la Mary noi am sters pe jos.How much is this bicycle? Aceastã poveste nu poate fi adevãratã. . . Nu uita sã iei lista de cumpãrãturi si sacosa.I think I will apply for a better job and higher mai mare. Vara îmi plac furtunile cu trãznete. Vânzãtorul tocmai îmi împacheteazã cumpãrãturile. El câstigã multi bani si cumpãrã numai la pret redus .a da voie. . .a promite to permit .Have you already bought a new umbrella? . verbul auxiliar si adverbul not. .-bag.rouã umbrella .Can anybody iron my blouse? Colegii mei nu vor aceastã grevã. . .We will meet to negotiate raises. . 59 .Ask him when he shuts the shop.Before we started work we had waited for them. nu este. Ai ceva sã-mi spui? .

.I don’t like showers. Dacã mâine va îngheta vom rãmâne acasã.sever. doua.Do you really want to go out in this gale? . fourth – patrulea. .alunecos changeable . . Luna aceasta au fost multe vijelii. .Vremea va fi plãcutã dacã temp nu va fi mai joasã Desigur ati observat cum se utilizeazã if (dacã pp cã). Întradevãr îti place ceaiul rece cu gheatã? Sper cã va fi vreme însoritã toamna.If it rains we won’t go for a walk. .When there is thaw the streets are wet. . Nu îmi plac aversele.. Drumul a fost alunecos asa cã noi am mers pe jos. Umbra mea umblã întotdeauna în urma mea. .schimbãtor dense . Când este dezghet strãzile sunt ude.Severe frost has set in. patra Celelalte numerale ordinale se formeazã prin adãugarea terminatiei –th numeralelor cardinale. Aceste animale pot fi periculoase.It was our tenth day of work.third A fost a zecea noastrã zi de lucru.The forty-seventh teacher has just applied for the job to drizzle . Acest drum este cel mai bun.Spring will come after the last thaw. Nu vei fi un medic bun dacã nu înveti. . second – doilea. .This road is the best. aspru. third: douãzecisiunulea – twenty-first treizecisidoilea – thirty. twelve – twelfth În cazul în care numeralele se terminã în –y acesta se preschimbã în ie: twenty – twentieth . second. . The weather will be nice if the temperature isn’t lower. Dimineata este întotdeauna rouã pe iarbã. .I hope there will be sunny spells in autumn. .Yesterday we had rain and hail.second saizecisitreilea – sixty. . Al 47-lea profesor tocmai a solicitat slujba. treia. .This month there have been many thunderstorms.. .This summer there has been oppresive heat. a se topi 60 . Dacã numeralul ordinal se terminã în –întâi. înãbusitor S-a depus un ger cumplit.This book is on the twenty-sixth shelf on the right.I think there will be showers tomorrow.Put on your shoes! There is a dew on the grass. întâi. third – treilea. Pune-ti pantofii! Este rouã pe iarbã.My shade always goes behind me.The road was slippery so we went on foot.Chiar vrei sã iesi pe acest vânt puternic? Uraganul este în apropierea SUA.apãsãtor. Este un trafic intens pe strãzi.The hurricane is near USA.Do you really like cold tea with ice? . -treilea atunci în englezã folosim cuvintele first. cumplit oppresive .If she doesn’t take her umbrella she will return home wet slippery .a topi. . Dacã plouã nu vom merge la plimbare. .There are often gales in winter.There is always dew on the grass in the morning. Aceastã carte este pe al 26-lea raft la dreapta. -doilea. a trebui . compact dangerous . .We lost everything in the hurricane. Pot sã iau umbrela ta? Noi am pierdut totul în timpul uraganului. Ieri a fost ploaie si grindinã. .There is dense traffic in the streets. If you return this book you will get another.periculos severe . .These animals can be dangerous. În propozitia conditionatã care se aflã dupã if se foloseste timpul prezent simplu iar la propozitia principalã se utilizeazã viitorul simplu.We have changeable weather in Romania. Dacã nu îsi ia umbrela ea se va întoarce acasã udã. .dens. Numerale ordinale: first – prim. Cred cã mâine vor fi averse. to need .If there is frost tomorrow we will stay at home. six – sixth seven – seventh Ortografia unor numerale ordinale se schimbã prin adãugarea terminatiei –th: five – fifth. . Vara aceasta a fost o cãldurã înãbusitoare.a avea nevoie de. . Modul conditional Propozitia conditionatã este de 3 feluri: Tipul 1 se referã la viitor.a burnita to melt . . . Iarna sunt des vânturi puternice.You won’t be a good doctor if you don’t learn.Can I take your umbrella? . .Dacã înapoiezi aceastã carte vei primi alta. Primãvara va sosi dupã ultimul dezghet. În România avem o vreme schimbãtoare. Îndeplinirea conditiei respectiv realizarea activitãtii viitoare este probabilã.

.The twelfth policeman came too late. Propozitia a doua se aflã la diateza pasivã (Passive Voice). a se instala froze [ frouz] set in frozen [frouzn] set in [set in] A cãzut ceva de pe masã. Trebuie sã-i cumpãr nevstei mele un halat nou.a începe.vis sheet . Am avut doar câteva furtuni cu trãsnete vara asta. .Somethins has dropped from the table.How much is this alarm clock? . They make cars in this factory. Puloverul mau a fost crosetat. Putem sã-ti dãm doar pãturi si perne. . . nu vom vedea nimic. sifonier. . .pat dublu bedspread . capot sheets . Diateza pasivã se compune din forma corespunzãtoare a verbului to be si forma a III-a a verbului principal. Am nevoie de o multime de haine noi.cuverturã de pat dream . double bed . .All letters have already been sent.The basket was emptied.The bedspread must be white.covoras. . a scãpa to freeze .cosmar blanket . we will see nothing. . .This is our fiftieth employee.pãturã single bed . The hammer was found in the shed. Am uitat sã iau umbrela. . Acesta este al 50-lea angajat al nostru. Al 12-lea politist a sosit prea târziu. She has ironed her son’s shirts.a îngheta. care se foloseste atunci când subiectul este obiectul care suferã actiunea iar autorul actiunii este exprimat printr-un complement.Se fac masini în aceastã fabricã.Did you see the green sheets in the shop? . Trebuie sã congelãm ceva mâncare.I have forgotten to take the umbrella. Gheata se va topi primãvara.Newspapers are delivered every day.We’ll take one single bed for our daughter. They deliver newspapers every day. Complementul direct al propozitiei la diateza activã devine subiectul propozitiei la diateza pasivã. We will negotiate a raise tomorrow. . .My sweater has been knitted.cearsaf alarm clock .Ciocanul a fost gãsit în surã. . Acest drum a fost construit în urmã cu 2 ani.halat. .Slippery roads are very dangerous.garderobã. A burnitat ieri toatã ziua.Ice will melt in spring. . Ce culoare au covorasele tale? Cuvertura de pat trebuie sã fie albã. vom pãrãsi acest oras. Ai nevoie azi de masinã? Dacã începe un înghet aspru.Ei fac masini în aceastã fabricã. Ii vom vizita pe Ion si Maria dacã nu plouã mãrunt. Dacã nu lucrezi nu vei avea bani.cearsafuri. .They have rooms with double beds here. Transformati propozitiile din diateza activã în diateza pasivã: She emptied the basket.pat de o persoanã rug .a picura.It was drizzling all day yesterday.We can only give you blankets and pillows. .We must freeze some food.If the fog is dense. Ai vãzut cearceafurile verzi în magazin? Vom lua un pat simplu pantru fiica noastrã.ceas desteptãtor nightmare . . Drumurile alunecoase sunt foarte periculoase. Cars are made in this factory. a degera [fri:z] to set in .I must buy my wife a new dressing gown. . . . Toate scrisorile au fost trimise deja.to drop .We have had only a few thunderstorms this summer.This road was built two years ago.pernã dressing-gown .A raise will be negotiated tomorrow. The floor in the kitchen will be mopped tomorrow. . 61 . . . Dacã ceata este deasã. . .Do you need the car today? . Cât costã acest ceas desteptãtor. . dulap de haine Ei au aici camere cu paturi duble.If you don’t work you will not have money.If severe frost sets in we will leave this town.Podeaua din bucãtãrie va fi spãlatã mâine.What colour are your rugs? . foi de hârtie wardrobe . carpetã pillow . .Her son’s shirts have been ironed. . a cãdea.I need a lot of new clothes.We will visit John and Mary if it doesn’t drizzle.

a se trezi [ueik] to get . Uitã-te la mâinile tale murdare! Vreau sã trãiesc într-un oras linistit.Vom face un sifonier si-l vom aseza în colt. . Un copil si-a pierdut viata în accident. Nu am întâlnit niciodatã un om mai neplãcut! . adormit quiet .modern.Aceastã scrisoare a fost scrisã pe 31 iulie. .a arde. . contemporan Copiii nostri sunt foarte somnorosi.The trees were blown down in the gale.A child was killed in accident.We’ll make a wardrobe and put it in the corner. .People kill other people every day. 62 .a (se) dezbrãca to dream .neplãcut dirty . potolit unpleasant . a ajunge.Six people were killed in this hurricane.ochelari Pentru a defini cantitatea exactã a acestor obiecte. . This letter was written on 31st July. . to shave . a distruge. Datele se scriu în felul urmãtor: on 21st October – pe 21 octombrie În limbajul oral apar cuvinte aditionale care nu se folosesc în scris: the – înaintea numeralului si of – înaintea lunii.Azi noi am vândut 10 perechi de ochelari. Am avut vecini gãlãgiosi. calm. a deveni [get] Pe data de 25 mai a fost un vânt puternic.I want to live in a quiet town. The bed will delivered on 15th November.binoclu glasses .Do you burn wood in the winter? Focul a fost stins.You can drown if you swim tomorrow.a visa. a prãji. .a bãrbieri.pantaloni spectacles .The last days were a nightmare for me. Masinile moderne sunt scumpe.Do you often have dreams at night? . gãlãgios modern . .murdar noisy . I must buy three pairs of scissors. . Copacii s-au rãsturnat în vântul puternic.Vreau sã cumpãr o pereche de pantaloni. We have sold ten pairs of spectacles today. . . sleepy .Ea nu-si gãseste ochelarii. Visezi des noaptea? Ultimele zile au fost un cosmar pentru mine.Our house was burnd down last week. She cannot find her glasses. Sase oameni si-au pierdut viata în acest uragan. Mai mult de 100 de oameni s-au înecat când .If it gets dark we won’t find this house. Încãlzesti cu lemne iarna? . . the ship was wrecked.somnoros.foarfecã binoculars .Modern cars are expensive. a avaria to burn . .a sforãi to undress .Unde este binoclul meu? Nu-l vãd.a ucide to drown – a îneca.a obtine.Look at your dirty hands! . a-si închipui [dri:m] to wake up . I want to buy a pair of trousers. .We had noisy neighbours. se foloseste expresia a pair of – o pereche.Thunderstorms are always dangerous. Casa noastrã a ars pânã în temelii sãptãmâna trecutã . nou. to kill . a se bãrbieri dreamt [dremt] dreamt [dremt] woke [uouk] woken [uoukn] got [got] got [got] to snore .More than a hundred people were drowned when vaporul a suferit un naufragiu. Poti sã te îneci dacã înoti mâine. .linistit. a fi aprins [bã:rn] burnt [bã:rnt] burnt [bã:rnt] Furtuna a avariat hotelul în data de 23 august.zgomotos.This alarm clock was bought in this shop. . .I have never met a more unpleasant man! Substantive care apar întotdeauna la plural: trousers . .The hurricane wrecked the hotel on 23rd August. . Oamenii ucid alti oameni în fiecare zi. . Where are my binoculars? I don’t see them.Our children are very sleepy. . a se îneca to wreek – a sfãrâma.Trebuie sã cumpãr 3 foarfece. Dacã se întunecã nu vom gãsi aceastã casã. Furtunile cu trãznete sunt întotdeauna periculoase.Patul va fi livrat la 15 noiembrie. .There was a strong gale on 25th May. .The fire has been blown out.ochelari scissors . Acest ceas desteptãtor a fost cumpãrat în acest magazin .

All witnesses understood the questions? Care este destinatia ta? .O carte este cititã. . . avariat serious – serios.inconstient. involuntar necessary . 0 – pronuntat ca si [ou] se utilizeazã atunci când însirãm mai multe cifre: Her telephone number is nine. – The house was being built at ten yesterday.This time-table is old. . Semafoarele nu functioneazã de 2 zile.They sell mainly vegetables. El a fost inconstient mai mult de o sãptãmânã. Vaporul a suferit un naufragiu în ceatã deasã. se foloseste la prezentarea rezultatelor sportive: The result of the match is four nil. Unde merg acesti pietoni? . .There have been many showers this week.Numãrul ei de telefon este 9.If the ambulance doesn’t come we will take you by car. Am luat un taxi ca sã merg la birou.What is your destination? Avem prioritate? .It is on the twentieth shelf. Toti martorii au înteles întrebãrile? .The food is frozen. . Merg des cu metroul . Nil [nil]. . Tatãl meu a pus o întrebare serioasã.Your trousers are in the wardrobe. .Do we have the right of way? Forma continuã la prezent si trecut a verbelor la diateza pasivã se alcãtuieste cu forma continuã a verbului to be. Dacã nu vine ambulanta te vom lua cu masina. În limba englezã zeroul are mai multe echivalente: 1. inevitabil mainly .prioritate de trecere onlookers . 0. injured – rãnit.Do you like changeable weather? . . semafor time-table .orar. Aici este necesarã o trecere de pietoni. . Este pe al 20-lea raft. They were changing the management yesterday.martor pedestrian . Copiii nu s-au trezit încã. 2.zadarnic. Fiica lor s-a înecat anul trecut.The ship was wrecked in a dense fog.stop. . inutil. She is reading a book.metrou traffic lights .taxi Acest orar este vechi. lovit.trecere de pietoni right of way .Where are these pedestrians going? Au fost prea multi privitori. four.I took a cab to get to the office.Their daughter drowned last year.Even a zebra-crossing can be dangerous. Ei vând mai ales legume. .He tried to understand it but in vain.pieton destination . .The management was being changed yesterday.. dar în zadar. .Her room is being cleaning now. – A book is being read.The children have not woken up yet.mai ales.Seven pedestrians were injured. în zadar El a încercat sã înteleagã asta.ambulantã witness . 63 . Nu vei cumpãra aceastã carte dacã cheltui toti banii pe haine.My father asked a serious question. .necesar.A zebra-crossing is necessary here.Raises are being negotiated at the moment. They were building the house at ten yesterday. . Sãptãmâna aceasta au fost multe averse.There were too many onlookers. . . . . . Au fost rãniti 7 pietoni. They are negotiating raises at the moment. 0. Pânã si trecerea de pietoni poate fi periculoasã. 4.He was unconscious for longer than a week. 2.Rezultatul meciului este patru-zero. Mâncarea e congelatã.I often go by underground.destinatie cab . Lectia 20 zebra-crossing . . mai cu seamã in vain . . spectatori underground .Îti place vremea schimbãtoare? Pantalonii tãi sunt în dulap. two.You won’t buy this book if you spend all the money on clothes. program ambulance . ca verb auxiliar.privitori.The traffic lights have been out of order for two days. si forma being aflatã înaintea formei a III-a verbului principal. 7. . . . . Transformati propozitiile de la diateza activã la cea pasivã: She is cleaning her room now. seven. important unconscious .

se foloseste la descrierea unitãtilor de mãsurã: It is six degrees below zero. întrebarea se referã doar la persoanã si who poate fi folosit ca substantiv. .Toatã munca ei nu a valorat nimic. the trade union. forma corespunzãtoare a verbului to be sau a verbelor modale: Who were these people? – Cine au fost acesti oameni? Who did you meet? – Cu cine te-ai întâlnit? Cine si-a piredut viata? Pe cine vezi pe stradã în fiecare zi? Cine este acest bãrbat în hainã maro? Cine scrie aceste scrisori minunate? Pe cine cauti acum? .Raises are being negotiated by negotiating raises. interogativul se formeazã cu ajutorul verbelor auxiliare.He has a doctor’s degree. Was anybody killed? Yes. . Peter made this chair. Nought (sau naught) [no:t]. He directed the traffic but could not prevent the accident. Were there any policemen there? There was one policeman. structura sa este afirmativã. a preveni to run over – a cãlca.Who are you looking for now? Pentru a indica persoana care executã activitatea în propozitia la diateza pasivã se foloseste prepozitia by. the car ran over three people.It’s there. Zero [zirou].Who is this man in a brown coat? . treaptã . but wait a moment. .Da. . Îmi place asta doar într-o oarecare mãsurã. . masina a cãlcat trei oameni. În SUA se foloseste mai des zero-ul. Two of them were killed and one woman was seriously injured. a lovi cu masina run [ran] ran [rEn] ran [ran] degree – grad. sub Este acolo. to prevent – a preîntâmpina. Were there any pedestrians in the street? Yes. iar în Marea Britanie nought-ul. a conduce to travel – a cãlãtori hit [hit] hit [hit] hit [hit] . .A fost un politist. .A fost acolo vreun politist? . The trade-union is .El a dirijat circulatia. jos. pe care. Pronumele interogativ who are mai multe întelesuri: cine.Si-a pierdut cineva viata? . . 64 .Cred cã masina a fost defectã. Azi temperatura este de minus 5 grade.Who writes these beautiful letters? . . . to hit – a lovi. iar verbul este la persoana a III-a singular. El are doctoratul.O masinã mare a lovit o clãdire.I like it only to some degree. . .Who do you see in the street every day? . When we were travelling to Madrid we saw a terrible accident.Who was killed in this accident? . dar nu a putut preîntâmpina accidentul. A big car hit a building.Când cãlãtoream spre Madrid am vãzut un accicent groaznic. care. cui.Da.Mãririle de salarii sunt negociate de cãtre sindicat. . 4.The chair was made by Peter.Sunt sase grade sub zero.Au fost pietoni pe stradã? . dar asteaptã o clipã. below. jos. mai jos. În acest caz ordinea propozitiei este directã. Do you know what caused the accident? I think the car was out of order.Doi dintre ei si-au pierdut viata si o femeie a fost grav rãnitã.The temperature is minus five today. a nimeri to cause – a cauza. . Who likes you? – Cine te iubeste? Who went home? – Cine s-a dus acasã? În cazul în care pronumele interogativ who apare cu celelalte întelesuri.3. pe cine. . mãsurã. Dacã întelesul lui who este cine.Doi minus doi fac zero. . a provoca to direct – a dirija. All her work was for nought. below – dedesubt.Acest scaun a fost fãcut de Peter.Stii ce a cauzat accidentul? . se foloseste de obicei în matematicã si literaturã: Two minus two is nought.

The traffic is being directed by a policeman now.Is he seriously injured? .Who wrote this time-table? . singurã persoanã.This happened on the ninth day.The customer is just being served by a shop-assistant.Many people are killed on this narrow road.After the sunny spells there was a thunderstorm.These cars are made by a factory in Chicago. .In this changeable weather I don’t forget my umbrella. .Have they prevented the accident? Lectia 21 65 .Did they have the right of way? . Gheata s-a topit deja.How much are these alarm clocks? Dupã vremea însoritã a fost o furtunã cu trãsnete.She was unconscious when she was taken to hospital. Cinci oameni si-au pierdut viata în acel dezastru.Many ships were wrecked. . Aceste masini sunt fãcute de o fabricã din Chicago. Casa noastrã a ars pânã în temelii sãptãmâna trecutã . Ea era inconstientã când a fost dusã la spital.They bought six pairs of trousers.The radio has been turned on by John. . . . .In that severe winter there was a lot of dense fog. . .I was woken up by noisy children. . de exemplu wait for. . . Au fost 5 grade sub zero.The temperature will drop below zero. Focul a fost stins de un vânt puternic. .Who do you need? Ei au prevenit accidentul? . am nevoie de unul nou. Cine a scris acest orar? El s-a rãnit grav? Circulatia este dirijatã acum de un politist.These scissors are dangerous for children. Dacã verbul se compune din douã pãrti.Radioul tocamai fost pornit de cãtre John. – It was looked for yesterday.These people tried to help but in vain. Aceste averse de ploaie sunt bune pentru grãdinã. . Nimãnui nu-i place aceastã cãldurã înãbusitoare. Aceasta este o cuverturã pentru un pat de o . . .It was five degrees below zero. . .These binoculars are old. .Nobody likes this oppressive heat. În acea iarnã asprã a fost de multe ori ceatã deasã. Cumpãrãtorul tocmai este servit de un vânzãtor. Asta s-a întâmplat în a noua zi. . . .We sold ten pairs of shoes. . . . El a fost ucis de 2 oameni. Mi-am ars mâna. Aceasta este deja a patra furtunã în 11 zile.Who applied for this job? De cine ai nevoie? . . El a sforãit zgomotos.He travels mainly by underground.This is already the fourth gale in eleven days.The ice has already melted. . Cine a fost cãlcat de un taxi? Ei au avut prioritate de trecere? Acesti oameni au încercat sã ajute dar zadarnic. Multi oameni îsi pierd viata pe acest drum îngust.I have burnt my hand.These showers are good for the garden. Acest binoclu este vechi. În aceastã vreme schimbãtoare nu-mi uit umbrela.Five people were killed in that disaster. I need a new pair. Acest accident s-a întâmplat în data de 27 iunie.Is that wardrobe made of wood? Ochelarii tãi sunt pe perna ta. El cãlãtoreste mai ales cu metroul.Our house burnt down last week. Cine a solicitat aceastã slujbã? . Cât costã aceste ceasuri desteptãtoare? .If you need this money you will find it on the shelf. Multe vapoare au suferit naufragiu.This accident happened on 27th June. Aceste foarfece sunt periculoase pentru copii. . Dacã ai nevoie de acesti bani. Au cumpãrat 6 perechi de pantaloni.This road is dangerously slippery. Acest drum este alunecos în mod periculos. . . .He was killed by two men.This is a bedspread for a single bed. Am fost trezit de copii gãlãgiosi. . îi vei gãsi pe raft. . Acel dulap este fãcut din lemn? . . look for. Noi am vândut 10 perechi de pantofi. Temperatura va coborî sub zero grade. prepozitia trebuie sã aparã si în diateza pasivã: I looked for it yesterday.The fire was blown out by a strong wind.He needs a new pair of glasses.Who was run over by a cab? .He was snoring noisily. . Acesti martori au vãzut cel mai bine accidentul.These witnesses saw the accident best. El are nevoie de o pereche nouã de ochelari.Your specatcles are on your pillow.

Does this book tire you? În propozitia conditionalã de tipul I conjunctia if poate fi înlocuitã cu alte conjunctii: when – când as soon as – îndatã ce before – înainte. Când începe sã plouã vom duce câinele acasã. El cunoaste situatia lor? Sarcina voastrã este sã scrieti un eseu. dupã aceea.This play is very short. .Munca este obositoare. Aceastã piesã este foarte scurtã. .I don’t know any of these persons. a soca [straik] Aceastã boalã molipsitoare este periculoasã.This invention is very useful. . Propunerea ta este tentantã. M-ai surprins foarte tare. Aceasta este ultima scenã a filmului. a istovi struck [strak] struck [strak] .sarcinã. Nu sunt vesti despre întrecere.Când te vei afla în aceeasi situatie mã vei întelege. . . El a fost spion? Aceastã inventie este foarte utilã.Your task is to write an essay. maladie struggle – luptã. . . A fost un gest ciudat. His gesture was inviting.Gestul lui a fost ispititor. a izbi. Voi face curãtenie în casã dupã ce lucrez în grãdinã. Dacã la forma de infinitiv scurt (fãrã particula to a verbului) adãugãm terminatia –ing.Was he a spy? .Vestile sunt surprinzãtoare This disease is catching. . . alarming . . . . .This catching disease is dangerous. . . something about it. Verbul din propozitia subordonatã introdusã de aceste conjunctii este la timpul prezent simplu. deosebire disease – boalã. When you are in the same situation you will understand me. a lua prin surprindere to strike – a lovi. dupã ce. a frapa. .As soon as you read this book you will tell me ceva despre asta. obtinem participiul prezent. pe care-l putem folosi în propozitii ca adverb.Before we leave we will turn off the radio. nefolositor . Înainte de a pleca vom închide radioul. De îndatã ce citesti aceastã carte îmi vei spune .I will clean the house after I work in the garden.I don’t know that disease. Nu cunosc boala aceea. Nu cunosc nici una din aceste persoane. . . ulterior Propozitia care începe cu oricare dintre conjunctiile de mai sus.alarmant.The differences are not important. .gest Diferentele nu sunt importante. to invite – a invita to tire – a obosi to surprise – a surprinde. stare difference – diferentã.El va cumpãra masina de îndatã ce primeste banii. The difference is striking.situation – situatie. The news is surprising. .Does he know their situation? . . I will have dinner before I go to him.Your proposition sounds inviting.When it starts to rain we will take the dog home. Ne-am cheltuit deja toti banii.emotionant 66 useless . . îndatorire gesture . .Aceastã boalã este molipsitoare. Nu este nici o diferentã între structura propozitiei conditionale de tipul I si propozitia circumstantialã de timp.We have already exhausted all our money.This is the last scene of the film.There is no news of the struggle. .You have surprised me very much. dinaintea after – dupã.It was a strange gesture. Te oboseste aceastã carte? to exhaust – a epuiza. The work is tiring.Aceastã muncã este epuizantã. întrecere task . a uimi. îngrijorãtor moving . se numeste propozitie circumstantialã de timp. He will buy the car as soon as he gets the money. .Deosebirea este frapantã.inutil. After I finish this book I will go for a walk.Voi cina înainte sã merg la el. This job is exhausting.Dupã ce termin cartea aceasta o sã fac o plimbare. .

.anvelopã.When do you want to move? . Nu stiu care este problema. Ai douã cauciucuri uzate. . a (se) emotiona to alarm – a alarma. captivant foreign .ulei battery . to disappoint .Before we see this film. the exciting ones.Au douã masini.strãin remarkable . Aceastã carte îmi este nefolositoare. A fost cel mai interesant meci pe care l-am vãzut vreodatã. El o vrea pe cea mare.I don’t know what the trouble is. 67 . .a ascunde.a provoca. . Aceastã scenã este foarte emotionantã. . Utilizarea pronumelui nehotãrât one este obligatorie alãturi de adjective. a deceptiona to excite . deosebit Filmul a fost foarte captivant.He has lost his watch and paid a lot of de bani pentru unul nou. but this isn’t nice one. .necaz. He wants the big one.The weather forecast is alarming.litru lorry . Pronumele nehotãrât one are si formã de plural: Have you ever seen cheapers ones? .It was the most exciting match I have ever seen.This book is useless to me. Stiu cã ochelarii sunt scumpi. a speria chose [tsãuz] chosen [tsãuzn] hid [hid] hidden [hidn] .Has anything remarkable happened? .remarcabil. Când vrei sã te muti? Chiar crezi cã este inutil? S-a întâmplat ceva deosebit? Cartea lui cea mai nouã m-a socat. . I will send these old ones. Aceastã masinã este ieftinã.Of all these books I want to read only doar pe cele captivante. . . a selecta [tsu:z] to hide .The mechanic fixed my (car) brakes. to move – a se misca. Dintre toate cãrtile acestea vreau sã le citesc . . .This car is a cheap one.mecanic engine .motor litre . Cât ai plãtit . ne vom face datoria.Do you really think it is useless? . .I like dogs. .Do you also sell foreign ones? Îmi plac câinii.Is there any difference between these two diseases? brake . They have two cars. .baterie. El si-a poerdut ceasul si a plãtit o grãmadã . Aveti de vânzare si unele strãine? . I have two red chairs and a white one.Îmi plac acestea negre.a alege.I know that glasses are expensive. Ti-a plãcut piesa? Tocmai am primit câteva vesti surprinzãtoare. .The film was very exciting.a dezamãgi.I had a remarkable dream. El nu are bani strãini. Prognoza meteo este alarmantã. Am multe ceasuri dar nici unul modern. .carburant tyre . iar lângã adjective este deseori un articol hotãrât. How much pentru acestia noi? have you paid for these new ones? Ultima ei scrisoare a fost scurtã.benzinã.Our situation is very difficult. le voi trimite pe acestea vechi. .camion oil .Am douã scaune rosii si unul alb.Ai vãzut vreodatã unele mai ieftine? I like the black ones.Ten litres please. . neplãcere petrol . . Este vreo diferentã între aceste douã boli? trouble . we’ll do our task.cauciuc Zece litri vã rog.I have many clocks. Am avut un vis deosebit. . a emotiona to choose . a se muta.frãnã mechanic . but no modern ones. . Mecanicul mi-a reparat frânele.He has no foreign money.You have two worn out tyres.interesant.exciting .His newest book struck me.I have just got some surprising news.I haven’t many magazines. acumulator . dar acesta nu este unul frumos.Did you like the play? . money for a new one.Her last letter was a short one. Înainte sã vedem acest film. a acoperi [haid] Situatia noastrã este foarte dificilã.This scene is very moving. Nu am multe reviste. .

sigur left .spate.a depãsi overtook overtaken Masina lui este reparatã întodeauna de acelasi mecanic. din spate broken .All the plates were broken. Farurile din fatã nu functioneazã.His car is always repaired by the same mechanic.This is the more difficult question of the two. Do come and visit me! -Vino si viziteazã-mã (insist)! Do sit down! .Ei au vorbit din ce în ce mai tare. Ei devin din ce în ce mai bogati.She drives a breakdown van. .trebuie.How much is this engine? . econom Poti sã-mi dai cauciucul tãu de rezervã? . .a verifica to brake -a frãna to overtake -a ajunge din urmã..The front lights are out of order. .Use the indicators! Când comparãm substantive. Is this the taller of the two buildings? .Cãt costã acest motor? Ea conduce o masinã de depanare auto. Unde putem parca aceste camioane? Benzina este scumpã în aceastã tarã.They are becoming richer and richer.Where can we park these lorries? . stricat front . . legate prin conjunctia and.de rezervã.dos. .. superioritatea se exprimã prin forma de comparativ precedatã de articolul hotãrât the.Do help me! to fill up . Dintre cele douã întrebãri aceasta este mai dificilã.suplimentar reliable . Ei au vorbit din ce în ce mai tare. Ai nevoie de un alt fel de ulei.a ocupa.This battery is out of order. .neapãrat.They were talking loudlier and loudlier. . .de dinainte. Petrol is becoming more and more expensive. -Pot sã-ti spun cã el lucreazã(într-adevãr).There is something in his left eye. Dintre cei doi bãieti el este mai mare. Care este cea mai economicoasã masinã? . .Can you give me your spare tyre? Masinile devin din ce în ce mai sigure.Stai jos (dacã îti spun)! I can tell you that he does work. . . În unele situatii verbul auxiliar to do se foloseste si în propozitii afirmative pentru a accentua o afirmatie sau verbul principal. Ajutã-mã! .Dintre cele douã clãdiri aceasta este mai înaltã? Crestera sau descresterea progresivã se exprimã prin utilizarea repetatã a gradului comparativ al adjectivului sau adverbului. .Petrol is expensive in this country. spart. Acest acumulator nu functioneazã. E ceva în ochiul lui stâng. .You need another kind of oil.partea din fatã. The car moved faster and faster.Do have dinner with us! El a citit aceastã carte. This is the cheaper of the two cars. Ia masa cu noi! .a îndrepta to accelerate .a umple.fatã economical -economicos..The right rear tyre is getting worse and worse. Do listen to me! -Ascultã-mã! În limba romãnã aceastã accentuare a verbului principal se redã prin cuvintele:într-adevãr. În aceste situatii verbul auxiliar va fi accentuat.din stãnga rear .a repara. Toate farfuriile erau sparte.sfãrãmat.Benzina e din ce în ce mai scumpã.Dintre cele douã masini aceasta este mai ieftinã.Is there a mechanic to help me? .Which is the most economical car? Cauciucul din spate dreapta e din ce în ce mai prost.a completa to repair . spare .Masina mergea din ce în ce mai repede.stãng . Ea a învãtat mult.He is the older of the two boys. .Cars are becoming more and more reliable.Who has filled it up? 68 .She did learn a lot.a accelera Formele verbului ‘to overtake’: overtake to check -a controla.demn de încredere. .He did read this book. They talked less and less quietly. . . Cine a fãcut plinul? . Este aici un mecanic care sã mã ajute? Foloseste indicatoarele! .

I asked him to go to the theatre with me and he did so. depunere information .Scrie la fel de frumos ca si tatãl lui.His struggle was a useless one. Am vizitat multe tãri strãine. Ai schimbat cauciucurile din fatã.You have changed the front tyres.El încearcã sã o depãseascã.facturã. Cu ajutorul lui. . . . . . He writes as beautifully as his father did. ridicare de bani rate of interest – rata dobânzii. 2.The indicators have been checked by me.împrumut coin . dobândã Rata dobânzii creste.Ea i-a spus sã astepte dar el nu a asteptat.formular cheque . Motoarele devin din ce în ce mai economicoase. . Pantru ce este acest formular? Azi voi ridica banii.Where is the balance? . dar Danemarca a fost cea mai frumoasã.We need this loan. . She works as hard as you do. .cec loan . De cât timp ai un cont? I-am dat un cec.Munceste la fel de mult ca si tine. 69 .This is the last instalment.The rate of interest is rising. cu exceptia verbelor to be. . We told them to leave quietly and they did so.L-am rugat sã repare masina si el a fãcut-o (a reparat-o).We need more information. Aceastã inventie este interesantã. Aceastã sarcinã este (una) dificilã. . but what About the rear ones? Lectia 22 account – cont.He is trying to overtake her. Aceasta este ultima ratã.I visited many foreign countries.This task is a difficult one. .What is this form for? . Aceasta este prima mea depunere.Le-am spus sã plece în liniste si asa au fãcut. Ea depãseste tot atât de multe masini ca si tine. .How long have you had an account? . El vrea sã schimbe aceste monede. Ai frânat vreodatã pe un drum alunecos? . Aceastã situatie este (una) îngrijorãtoare.The engines are getting more and more economical.monedã .He saw many films but he only liked the English ones. .She overtakes as many cars as you do.This mechanic is a reliable one.He moves more quietly than you do.My job is getting more and more tiring. El se miscã mai încet decât tine. Slujba mea devine din ce în ce mai obositoare. . Care dintre cauciucurile din fatã este mai vechi? L-am rugat sã astepte masina de depanare auto si asa a fãcut.The film was very disappointing for me. .informatii form .bilant.This invention is exciting.ratã. Accelereazã frumos. ne putem referi la verbul mentionat anterior: I asked him to repair the car and he did so. Lupta lui a fost (una) inutilã. . dar nu i-au plãcut numai cele englezesti. .I gave him a cheque. to have si a verbelor auxiliare modale. .depozit. instalment . .This is my first deposit. . . Unde este bilantul? Avem nevoie de mai multe informatii.He wants to change these coins. Avem nevoie de acest împrumut. Who knows this man? I do.Have you ever braked on a slippery road? Verbul to do se foloseste în urmãtoarele cazuri: 1. . . . .I asked him to wait for the breakdown van and he did so.notã de platã balance – balantã. . . .I will make a withdrawal today. platã în rate deposit . . Acest mecanic este (unul) de încredere. dar care e situatia cu cele din spate? . Indicatoarele au fost verificate de cãtre mine.This situation is an alarming one.echilibru. She told him to wait but he didn’t. Pentru a evita repetarea verbului principal al propozitiei.sold withdrawal – retragere. but Denmark was the most beautiful one.It accelerates beautifully.Cine-l cunoaste pe acest om? Eu (îl cunosc). . El a vãzut multe filme. L-am rugat sã vinã cu mine la teatru si a venit. Filmul a fost foarte dezamãgitor pentru mine.Which is the older of the front tyres? .

Eating too much is not good for you.stire.a împrumuta. risky .a chema. Cecurile sunt mai sigure decât bancnotele.Au vorbit despre faptul cã merg la cinema. . .A mânca prea mult nu-ti face bine. . a boteza withdraw . în limba românã ea se traduce printr-un substantiv sau un verb la infinitiv. Esti pregãtit sã plãtesti în numerar? Acest împrumut este foarte riscant. În limba românã unele se traduc la singular. .Do you want to deposit much? .We have borrowed a lot of money from him. convins .progres merchandise . acest formular pentru ridicarea banilor. . business .Fumatul este dãunãtor (pentru dvs). a denumi.Poti sã înveti ceva fãcând (asta).Are you sure you have an account here? . Soldul actual este foarte scãzut.Ce pãrere ai despre cumpãrarea unui câine? A te iuta la TV poate fi obositor.Are you prepared to pay cash? . Ne gândim sã concediem 10 angajati. .Fill in this form to withdraw money.a ridica o sumã. Subiect: Walking in the woods is nice.Zborul este periculos? Before leaving he wrote a short letter.Înaintea de a pleca el a scris o scrisoare scurtã. Dupã prepozitii : They talked about going to the cinema.În limba englezã existã mai multe substantive care nu au plural. altele la plural.riscant.How much did he lend you? Forma verbului cu terminatia –ing desemneazã substantivul format din verb. 2. precedent Esti sigur cã ai un cont aici? Ultima mea depunere a fost micã. prealabil. . veste/stiri. tãrie furniture . noutãti. Noi am împrumutat multi bani de la el.a retrage. fortã. . Smoking is bad for you. What do you think about buying a dog? .a scoate. Is flying dangerous? .Plimbarea în pãdure este plãcutã. În limba englezã aceastã formã a verbului se numeste gerund.sigur. 70 . noutate. actual sure . datoritã faptului cã cere prepozitiile si cazurile specifice formei de bazã a verbului.The present balance is very low.I don’t like dusting the floors.marfã information . mobilier property . a da cu împrumut to fill in . Ai încasat deja acest cec? Cu cât te-a împrumutat? . vesti progress .My previous deposit was small.putere. lipsit de pricol present .Cheques are safer than bills.prezent. . . . .Have you cashed this cheque already? .Applying for a job is exhausting. gata (de.a învãta.Have you learnt how to repair it? .Watching TV can be tiring.What did she call to you? . a plãti în numerar to borrow .mobilã. În propozitii ea are roluri specifice substantivului dar îsi pãstreazã caracterul verbal.a completa (un formular.sã) previous – anterior. . a striga. prepared – pregãtit. . . avere revenue .We are thinking about firing ten employees. Solicitarea unui loc de muncã este epuizantã.venit. Nu-mi place sã sterg pe jos.informatii to cash . a da cu împrumut [lend] lent [lent] lent [lent] to learn .sigur. please. You can learning something by doing it. a afla [lã:rn] learnt [lã:rnt] learnt [lã:rnt] withdraw [uiDzdro:] withdrew [uiDzdru:] withdrawn [uiDzdro:n] Vrei sã depui multi bani? Încã nu l-ai completat.afacere. chestionar) to call (to) . vã rog. Ca orice substantiv gerunziul poate sã aparã în propozitii ca: 1. în special din impozit news .a ridica bani to lend .This loan is very risky.proprietate.a împrumuta.a lua înapoi. ele sunt urmate de un verb la persoana a III-a singular. .You haven’t filled it in yet. periculos safe . Ai învãtat cum se reparã asta? Ce ti-a strigat? Completati. treabã strength .

. . . . . Masinile strãine devin din ce în ce mai ieftine.Some inventions are useless.În acel accident si-au pierdut viata. . As putea sã-l depãsesc usor.Not all films are exciting.Foreign cars are getting cheaper and cheaper. Nu toate filmele sunt interesante.He is asking the older of the two boys where the bank is. Ultima scenã a fost una remarcabilã. Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Seara trecutã noi am vãzut o piesã emotionantã.I could overtake him easily. Nu are rost sã iei asta acum. .We have lent them some oil. fãrã rost. Noi le-am împrumutat niste ulei.After filling in the forms we got the money. Ei pot face asta fãrã toate gesturile acestea. L-am rugat pe macanic sã verifice motorul si el a fãcut-o. nu are rost.Before repairing the brake. We all drove our own cars. Tu te uiti la mai multe filme decât mine. it is worth – (care) meritã It is no use talking to him. The book is worth reading. .Noi toti ne-am cumpãrat biletele proprii. . .We saw a moving play last night. They have lived here for three years.Do they like drinking coffee? . . Dupã completarea formularelor am primit banii. Esti sigur cã acumulatorul nu functioneazã? Este mai sigur sã nu accelerezi prea mult. We all bought our own tickets. Nu este greu sã schimbi un cauciuc.This information is reliable. Do you like swimming? . . Esti gata sã ajuti un spion? Situatia este încã alarmantã? Poti face asta înainte de a încasa cecul? Camioanele trebuie sã aibã frâne foarte bune. – Nu are rost sã vorbim cu el. Forma de gerunziu se foloseste în urmãtoarele cazuri: 1. . Aceste informatii sunt demne de încredere.You watch more films than I do. . Lor le place sã bea cafea? Aceastã masinã meritã sã fie cumpãratã. . Dacã substantivul are semnificatie de plural atunci trebuie sã fie la plural: In that accident they lost their lives. .The last scene was a very remarkable one. Noi toti am folosit bicicletele proprii. .Can you do this before cashing the cheque? .Lorries must have very good brakes. . . Înainte sã repare frâna el a verificat indicatoarele. . Dupã anumite verbe: They stopped working after a few hours. . Câteva inventii sunt nefolositoare. . .I saw a policeman through the rear window. . Am avut un cont aici timp de 10 ani.He has just stopped writing. atunci substantivul este la plural: We waited for one and a half hours. he checked the indicators. .I asked the mechanic to check the engine and he did so.We all used our own bicycles.Dacã substantivul este precedat de un numeral.He cashed the cheque one and a half months ago. El tocmai s-a oprit din scris.Is the situation still alarming? . .Are you sure the battery is out of order? .Are you sure that lending them money is risky? .He has chosen a foreign car. Dar mie îmi plac cele bune. El a încasat cecul în urmã cu o lunã si jumãtate.This car is worth buying. Ei au fãcut plinul în grabã.They can do it without making all these gestures.He could not give us the necessary information. . .It’s no use taking it now. El nu ne-a putut da informatiile necesare. El a ales o masinã strãinã.Locuiesc aici de trei ani.They filled up the car in a hurry.I have had an account here for ten years.But I like the good ones.Changing a tyre is not difficult.Am asteptat o orã si jumãtate.It is safer not to accelerate too fast.Are you prepared to help a spy? . Esti sigur cã este riscant sã le împrumutãm bani? Poti face asta vânzând proprietatea ta. . . Cu urmãtoarele expresii: it is no use – nefolositor. . . 71 . . Este un motor foarte economic.Fiecare si-a condus masina. . . altul decât unu.Ei au încetat lucrul dupã câteva ore.It is a very economical engine.You can do it by selling your property. . Dintre cei 2 bãieti el îl întrebã pe cel mai mare unde este banca. Am vãzut un politist prin geamul din spate.Îti place sã înoti? (înotul) 2.

Meritã sã cumpãrãm un acumulator nou? A devenit din ce în ce mai riscant. Ea s-a lãsat de fumat sãptãmâna trecutã. a termina to continue . a renunta. Controloazã neapãrat si uleiul! Aceasta este ultima ratã. .We spent a week in that region. Primãvara valea Dunãrii aratã minunat.I hate getting up early. -We must choose between withdrawing money and borrowing it.plat. . . Am rugat-o sã ridice banii si ea a fãcut-o. Ai terminat de sters pe jos? Nu pot sã renunt acum la cântat.She prefers going by train.It is worth buying a new battery? . but when were the previous ones? .This information is from a good source. . a se lãsa (de) Ea preferã sã meargã cu trenul.I asked her to withdraw money and she did so. Acest râu este în Anglia? . . Acest canal este foarte îngust. Au continuat învãtarea limbii engleze.There are vast valleys in these mountains. . .Do check the oil! . Urãsc sã mã scol devreme.muntos.Harbours must be deep.Many animals need the sea to live.Our continent is called Europe.It’s no use hiding. main . a duce mai departe to prefer – a prefera. a continua to finish – a sfârsi. .putin adânc mountainous .They went to the lake by bus.This is the last instalment.They went on talking.Is this river in England? Verbe dupã care utilizarea gerunziului este obligatorie: to hate – a urî. neted Oceanele nu sunt putin adânci. Pãmântul este foarte mare? Multe animale au nevoie de mare pentru a trãi.Vezi diferenta? Nu are rost sã te ascunzi.It was getting riskier and riskier.Is the Earth very large? .Is Romania a mountainous country? 72 . .We live in a flat region. . .a abandona. Am vrut sã cumpãrãm o masinã si am ales-o pe cea economicã. Lectia 23 Oceanele sunt foarte mari. . Aceastã informatie provine dintr-o sursã bunã.principal.This canal is very narrow. de munte vast . . .We wanted to buy a car and we chose the economical one.vast.a continua.This is the main canal.Four people lost their lives.Can you see what the difference is? . Locuim într-o regiune de câmpie.Have you finished mopping the floor? . . Sunt doar câtiva munti în aceastã tarã. esential flat . În acesti munti sunt vãi întinse.You can sell your property. Patru oameni si-au pierdut viata. .The cheaper of the two is the more reliable one. . Trebuie sã alegem între a scoate bani si a-i împrumuta.Oceans aren’t shallow. a urma. . . Noi am petrecut o sãptãmânã în regiunea aceea. foarte mare .In spring the valley of the Danube looks beautiful.They continued learning English. .adânc shallow . întins. .She gave up smoking last week. deep . Acesta este canalul principal.I can’t give up singing now. .Has Romania modern harbours? .There are few mountains in this country. . Dintre cele 2 cea ieftinã este cea mai sigurã. a-i place (mai mult) to give up . Ei au continuat sã vorbeascã. .a merge mai departe. România este o tarã muntoasã? . Continentul nostru se numeste Europa. dar când au fost cele anterioare? Este important sã avem o roatã de rezervã. . .Oceans are very big. . România are porturi moderne? Acest animal trãieste pe uscat. Îti poti vinde proprietatea. .This animal lives on the land. a dusmãni to go on . Ei s-au dus la lac cu autobuzul. Porturile trebuie sã fie adânci.It is important to have a spare tyre.

Acesta este cel mai înalt munte în America.Nu pot sã nu.If I hated him I would not visit him. 73 .. a azvârli to throw out – a arunca.This is the largest land on the Earth. Sunt o multime de canale în Anglia. a zace [lai] lay [lei] lain [lein] to cost – a costa [kost] cost [kost] cost [kost] to mean – a însemna. . De ce nu ai perdele? – Why haven’t you got any curtains? to laugh at – a râde de to throw – a arunca. . Ei mi-au furat toate instrumentele.Do you want to live near the see? . Dacã l-as urâ.If it cost less I would buy it. Când vei termina cina vom merge la lac. Vrei sã locuiesti în apropierea mãrii? Acesta este cel mai mare uscat pe pãmânt.Dacã as avea timp as veni la tine.If we had money we would have dinners at a restaurant . In locul tãu m-as lãsa de fumat. . Cuvântul would este forma de trecut a verbului auxiliar will. . Ai înotat adesea în lac? Ea a aruncat cheile pe masã. Dupã urmãtoarele expresii folosirea gerunziului este obligatorie: Do you mind… .Este la fel ca si … It’s no good … . . . . . Ai putin timp? – Have you got any time? Ea nu are câine.Imi permiteti sã. Dacã am avea bani am cina la restaurant.Romania is in Europe. . Nu se poate stii ce va face el. .I don’t mind writing this letter.Nu se … I can’t help … .I can’t help buying new books.Este fãrã sens.nu mã deranjeazã Esti atât de amabil sã conduci masina? Nu mã deranjeazã cã scriu aceastã scrisoare.It’s no good telling him about it. . îndeplinirea conditiei este posibilã dar realizarea consecintei este irealã.Verbul to have este verb principal cu semnificatia a avea. Structura conditionalului prezent este urmãtoarea: propozitia principalã se compune din would +forma a-1-a a verbului (infinitivul fãrã particula to) iar propozitia subordonatã introdusã de conjunctia if este la timpul trecut simplu (simple past). De ce zace asta aici? Asta înseamnã cã totul e pierdut.Nu-mi pasã.. a poseda putând fi înlocuit cu constructia to have got: She has got many books.Why is it lying here? . Nu mã pot abtine sã This is like… .I prefer swimming in the river.Did you often swim in the lake? .She threw the keys on the table. . – She has got no dog.. Have you got anything for me? He hasn’t got a car. Sunteti atât de amabil sã There is no… . Propozitia conditionalã de tipul 2 (conditionalul prezent) La modul conditional prezent.We must throw out these things. Ei au 2 case. If I had time I would come to you. .This is the highest mountain in America. România este în Europa.nu l-as vizita.When you finish dinner we will go to the lake. .There is no saying what he will do. . . . Prefer sã înot în râu. .There are a lot of canals in England.How much did it cost you? . Vreau sã continui studiul. .They stole all my tools.I want to continue learning. a avea de gând [mi:n] meant [ment] meant [ment] to throw [Tsrou] threw [Tsru:] thrown [Tsroun] Forma de gerunziu a verbului to lie este lying.` Nu meritã sã-i spunem.Ea ar scrie o scrisoare dacã ar avea un stilou. She would write a letter if she had a pen. a scoate afarã to steal – a fura [sti:l] stole [stoul] stolen [stoulãn] to swim – a înota [suim] swam [suEm] swum [suam] to lie – a sta culcat. Cât te-a costat? Trebuie sã aruncãm aceste lucruri. Nu mã pot abtine sã cumpãr cãrti noi.This means that everything is lost. Nu are rost sã. – They have got two houses. Dacã ar costa mai putin as cumpãra asta. .If I were you I would give up smoking.Do you mind driving the car? . Nu meritã I don’t mind.

The railway station is in the centre of the city.London is a large city.Children like going to the zoo.pãrãsit.Industrial towns are not beautiful. .He saw a horrible accident yesterday. . Gara este în centrul orasului.This town hall is impressive.Your books are lying on the table in the room now.What are you writing now? Ce a lãsat el? . gãlãgie thoroughfare . Tot asa nu se pune articol înaintea substantivelor care au numai formã de singular.What do you mean? . atunci propozitia va avea structura obisnuitã a propozitiei afirmative: What happened yesterday? . department store .Ce creste în grãdina ta? Dar dacã what înseamnã ce. sau apare într-un alt caz decât nominativul. pustiu. .The streets of the city are often deserted.What car does he mean? on foot . . groaznic Ce scrii acum? . Copiilor le place sã meargã la grãdina zoologicã. Orasele industriale nu sunt frumoase. Aceastã piatã este întotdeauna aglomeratã. stradã principalã . . Londra este un oras mare.Are there many one-way streets here? .If I were you. . . . Locuitorilor le place sã meargã vara la munte.Do you mind watching this play? .I always go on foot when the weather is nice.cartier sãrac one-way street .It’s no good buying expensive food.Ce s-a întâmplat ieri? What grows in your garden? .There are few offices in the suburbs.locuitor. Nu sunt cartiere sãrãcãcioase în acest oras.oribil. de.This square is always crowded. Esti atât de amabil sã te uiti la aceastã piesã? În locul tãu ei nu i-as vorbi despre asta.This is the main thoroughfare of this town. dar nu se pune articol înaintea acestor substantive dacã ele sunt la plural.stradã cu sens unic noise . . . Ce vrei sã spui? Nu are rost sã cumperi mâncãruri scumpe. inhabitant .The inhabitants like to go to the mountains in summer. Când este vremea frumoasã merg întotdeauna pe jos.arterã principalã de circulatie.zgomot. Ce este zgomotul acesta? Dacã propozitia interogativã care începe cu pronumele interogativ what se referã la subiect.What did he leave? impressive . În suburbii sunt putine birouri. .magazin slums . . gol horrible .primãrie .pe jos crowded . . Aceastã primãrie este impresionantã. locatar outskirts . Ne vreau sã locuiesc la periferia orasului.Do you often do chopping in this department store? . Faci des cumpãrãturi în acest magazin? Este veche aceastã primãrie? Bucurestiul este capitala României. atunci propozitia va avea structura inversã a propozitiei interogative: What colour is the sea? – Ce culoare are marea? What did you see then? – Ce ai vãzut atunci? What mountains do you like? – Ce fel de munti îti plac? Ce trãieste pe lunã? .I would not tell her about it.What lives on the moon? La ce masinã se referã el? .impresionant industrial .There are no slums in this town. Pronumele what se foloseste si în propozitii exclamative care exprimã sentimente si emotii: What a good film! What a beautiful building! What a nice people! What heat! – Ce caniculã! Înaintea substantivelor care au formã de singular si plural se foloseste articolul nehotãrât “a/an” la singular.I cannot help laughing.What is that noise? Sunt multe strãzi cu sens unic? Aceasta este cea mai importantã stradã principalã a acestui oras.Is this town hall old? . 74 .I don’t want to live in the outskirts.Cãrtile tale zac acum pe masã în camerã. . El a vãzut ieri un accident groaznic.The capital of Romania is Bucharest. . . .periferie (a unui oras) town hall .industrial Strãzile orasului sunt deseori pustii.aglomerat deserted . ce fel. cum. . Nu mã pot abtine sã nu râd.

Traversati strada doar pe trecerea pentru pietoni! Am hrãnit animalele dupã micul dejun. a sosi (la) broke [brouk] forbade [forbeid] fed [fed] drew [dru:] broken [broukn] forbidden [forbidn] fed [fed] drawn [dro:n] to cross – a traversa.Is the soil good in this mountainous region? .They live in this village.My parents forbid me everything. .Does rye grow fast? .Cât esti de bun cã mã vizitezi! How noisy these children are! How nice of them to help! . Este bun pãmântul în aceastã regiune muntoasã? Produsele de casã sunt cele mai bune.a împiedica [forbid] to feed – a hrãni ( a alimenta) [fi:d] to draw – a desena. Ogoarele din apropierea râului sunt bune.fãinã wheat – grâu crop . El preferã sã meargã pe jos.What a fast car! Ce întrebare dificilã! . .It’s no good departing now. Nu m-am putut abtine sã nu zâmbesc când l-am vãzut dupã atâtia ani.a strãbate.a trece dintr-o parte în alta to depart – a pleca.This child’s bicycle has been stolen.secarã soil . tãran fertilizer . . . . cât de. .The fields near the river are good. Ei locuiesc în acest sat. Ei au continuat lucrul toatã noaptea.Fertilizer is getting more and more expensive.I could not help smiling when I saw him after many years. a pleca din to break – a sparge. . a rupe.What delicious apples! to reach . .He hates living in this industrial town. câmpie field . . a trasa. În grãdinile zoo hrãnirea animalelor este interzisã. ce. a porni. Ce ai desenat acolo? Ei au plecat la 7.They went on working all night.He prefers going on foot.a ajunge (pânã) la.There is no saying which regions we will visit. Îngrãsãmântul devine din ce în ce mai scump. Te-ai lãsat de fumat? Eu am 3 pisici.îngrãsãmânt artificial meadow . .câmp.Have you given up smoking? .What happened? . Câtã fãinã trebuie sã cumpãrãm? . . a sfãrâma.Ce pantaloni frumosi! .They departed at seven. Bicicleta acestui copil a fost furatã.In zoos feeding the animals is forbidde. pãmânt Nu am avut recoltã bunã 3 ani.What did you lose? .What have you drawn there? . a frânge [breik] to forbid – a opri.I have got three cats.pajiste. .Domestic produce is the best.sol. Nu se stie ce regiuni vom vizita.a atinge.All my brothers are farmers.fermier. Ce s-a întâmplat? Ce ai pierdut? Esti atât de amabil sã-mi împrumuti bani? .We haven’t had a good crop for three years.Cross the street only at a zebra crossing! .How much flour must we buy? În propozitiile exclamative care exprimã sentimente se foloseste des pronumele how – cum. .What a difficult question! Ce mere delicioase! . Toti fratii mei sunt fermieri. Au ajuns la Londra? Pãrintii mei îmi interzic totul. comunã farmer .a interzice. . El urãste sã locuiascã în acest oras industrial. Secara creste repede? Este rouã pe câmpii.Do you mind lending me money? Lectia 24 village .What nice trousers! Ce masinã rapidã! .I fed the animals after breakfast. . a trage [dro:] Ea si-a rupt bratul când a cãzut. .She broke her arm when she fell. . .Have they reached London? . .produse agricole flour .recoltã rye .Ce drãgut din partea lor cã ne ajutã! 75 .What crowded streets! . .sat. care stã de obicei lângã un adjectiv sau un verb: How good of you to visit me! .There is dew on the meadows. ogor produce . Ce strãzi aglomerate! Acum nu are rost sã plecãm.

Care dintre aceste case îti place cel mai mult? . Propozitia atributivã restrictivã dã informatiile necesare pentru identificarea subiectului: Omul care a cauzat accidentul este grav rãnit.Pe care dintre ei îl cunosti? . Pronumele who. .How good a week that was! . Fãrã propozitia subordonatã relativã nu am stii despre cine este vorba: Toti cei care au 18 ani.. Toti fermierii îsi treierã secara proprie? Sãparea cartofilor este o muncã grea? Când grâul este mãcinat devine fãinã. pe care ai cumpãrat-o? .zi de odihnã. La tarã nu este multã circulatie. . . a face sãpãturi to grind – a mãcina.We have been very busy ploughing.The woman who is standing near this shop 76 . Dacã constructia which of – care din/dintre stã într-o propozitie interogativã care se referã la subiect. Aceastã recoltã este mai bogatã decât cea anterioarã. .We must make hay fast.Is digging up potatoes hard work? .How good of you to do it! . a râsni .Care dintre acesti angajati lucreazã cel mai bine? Which of these dogs ran faster? . .Do all farmers thresh their own rye? .Only flour which is well ground can be used to folositã pentru a face pâine.Care dintre aceste râuri este cel mai lung? . deci cea a propozitiei interogative: Which of them do you know? Which of those cars have you bought? Which of them have you recently met? Which of these houses do you like the best? Which of these rivers is the longest? Which of these books have you already read? to thresh – a treiera to dig – a sãpa. .This crop is more abundant than the previous one. Doar fãina care a fost bine mãcinatã poate fi . it becomes flour.Dintre acele masini.rural. Mi-am petrecut concediul acasã. bogat Azi este un vânt favorabil. îmbelsugat. . înaintea subsatntivelor cu formã de singular si plural aflate la singular. putem folosi articolul nehotãrât a/an: How delicious an apple that was! – Ce delicios a fost mãrul acela! How nice a man he is! – Ce om drãgut este (el)! Ce drãgut din partea ta cã faci asta! Ce sãptãmânã bunã a fost aceasta! Ce frumoasã era casa aceea! Ce minunate sunt aceste câmpii! in the country .Everybody who is eighteen years old can have a car. Trebuie sã cosim repede fânul.How beautiful these meadows are! rural .Pe care dintre aceste cãrti ai citit-o deja? to fertilize – a fertiliza dug [dag] ground [graund] to plough – a ara (pãmântul) [dig] dug [dag] [graind] ground [graund] Pãmântul trebuie fertilizat des. structura propozitiei este inversã. make bread. whose pot fi folosite în asa numitele propozitii subordonate relative sau atributive.How nice a house it was! . Femeia care stã în aproprierea acestui magazin . atunci propozitia va avea ordine directã a propozitiei afirmative.Care dintre voi stie unde sunt cheile mele? Which of these employees works the best? .Cu care dintre ei te-ai întâlnit recent? . which si pronumele relative whom.These rural surroundings are very quiet. de tarã.I spent my holiday at home.a cosi/ a usca fânul abundant . Which of you knows where my keys are? .abundent. . vacantã to make hay . Aceste împrejurimi rurale sunt foarte linistite. . Propozitia subordonatã relativã dã informatii necesare pentru identificarea subiectului: 1.rustic holiday .Care dintre acesti câini a alergat mai repede? Când întrebarea nu se referã la subiect.When wheat is ground. Am fost foarte ocupati cu aratul.There is not much traffic in the country.The man who caused the accident is seriously injured.Dupã constructia how+adjectiv.Bad soil must often be fertilized. pot avea masinã. .There is a favourable wind today.favorabil .la tarã favourable .

putem folosi si pronumele that: Oamenii care câstigã mult cheltuiesc mult.We live in the outskirts.Peter. este foarte rapidã. .Who nows where my mother is? . Recolta de anul trecut a fost mai bunã. is a farmer. which is standing in the street. a cãrui sotie a fost dusã la spital.The woman whose car has been stolen trebuie sã meargã pe jos. . În propozitia atributivã restrictivã în locul pronumelor who si which. Îmi place sã fac afaceri cu oameni care sunt demni de încredere. are 2 copii. Copilul care aleargã în grãdinã este al meu.The man who/that is talking to Peter now works in my office. .care locuieste în provincie.Towns which lie in an industrial region are dirty. de aceea propozitia secundarã este plasatã între 2 virgule: Fratele meu. whose wife has been taken to hospital. learn English. Nu uitati cã pronumele who si whom se folosesc doar când ne referim la persoane! Care dintre voi este cel mai în vârstã? Bãrbatul care vorbeste acum cu Peter lucreazã în biroul meu. . care este mecanic.The rye which was threshed yesterday has already been sold.I like doing business with people who are reliable. 2. who is mechanic. Ce ai pus pe masã? .My brother. has just bought a house. Nu se poate sti de cât îngrãsãmânt vei avea nevoie.has a job in town. Femeia a cãrei masinã a fost furatã acum . Fiica mea.Have you got a few cigarettes for me? Ce tablou urât este acesta ? . În propozitiile subordonate atributive descriptive nu putem folosi pronumele that. În acest caz dã informatii suplimentare depre subiectul sau complementul propozitiei principale. . merge la ea acum. care are 3 ani. whose husband is doctor. . . El preferã sã înoate în lac. tocmai si-a cumpãrat o casã. . Locuim la preiferia orasului.are slujbã în oras. who are in London now. Tatãl lui.His bicycle. a cãrui sot este medic. învatã engleza. .His father.This child has drawn a horse.You can’t go on forbidding it. Aceste informatii nu sunt necesare pentru identificarea subiectului sau complementului. Bãrbatul care stã acum în masina aceea este o persoanã foarte importantã. whom you saw yesterday. . astfel restul informatiilor sunt suplimentare. .este profesoara mea. . has two children. Nu meritã sã vizitãm aceastã regiune de câmpie. În aceastã propozitie subiectul este definit de la bun început (my brother).I always hated getting up early. Bãrbatul pe care l-am vãzut este prietenul meu. .There is no saying how much fertilizer you will need. . Propozitia subordonatã atributivã poate fi si descriptivã.Our dog. este negru. Acest copil a desenat un cal. is going to her now.The crop which we had last year was better.My daughter. este fermier. which has three years old. .It’s no good visiting this flat region.What have you put on the table? Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Am urât întotdeauna sã mã scol devreme. Ai câteva tigãri pentru mine? .The man who is sitting in that car now is a very important person. .Our children. Sunt multe canale care sunt strâmte. must walk now. Cine stie unde este mama mea? Peter.How ugly a picture this is! Nu poti continua sã interzici aceasta.He prefers swimming in the lake.who lives in the country. is my teacher. . is very fast. Câinele nostru. is black.There are many canals which are narrow. .The child who is running in the garden is mine. . . . Vecinul meu.My neighbour. Bicicleta lui. pe care l-ai vãzut ieri. care sunt acum la Londra. . 77 .People that earn a lot spend a lot. Orasele care se aflã în regiuni industriale sunt murdare. . care stã în stradã. Copiii nostri.Which of you is the oldest? . Secara care a fost treieratã ieri a fost deja vândutã.The man whom we saw is my friend.

orz furrow .What does moving mean to you? Traversarea acestei strãzi principale este periculoasã. Nu mã deranjeazã sã duc asta la primãrie. .People who live in the suburbs are rich.cu exceptia. Constructia to have to nu este un verb auxiliar modal. . . care sunt locuitorii satului nostru.The mountains are very impressive. Brazdele trebuie sã fie suficient de largi. Semintele se pun în brazde. .If I had more time I would go for a walk.muncitor agricol barn .She has to take the cows to the pasture.We want to buy a modern plough. .Rye and wheat are produce. .fertil.Do you mind feeding the animals today? Muntii sunt impresionanti. Dacã as avea mai mult timp. have been fired.(în mod) regulat/obisnuit except .The department stores are in the center.Have you ever swum in this canal? Sunt prea multe strãzi cu sens unic. .The grains are ground into flour. Magazinele mari sunt în centru. who are the inhabitants of our village. . A costat mult? .Do people earn much in agriculture? . . au fost concediati. În locul verbului auxiliar must – trebuie.We don’t have to grind wheat today.This corn is from that field. Ea trebuie sã ducã vacile pe câp. .The cows are in the pasture.The seeds are thrown into the furrows. as merge la plimbare. . .I live in a street which is often deserted. . Când va trebui sã termini lucrul? Nu trebuie sã mãcinãm grâu azi. sopron. Esti atât de drãgut sã hrãnesti azi animalele? .Locuiesc într-o stradã care deseori este pustie. Ieri a trebuit sã repar robinetul. . Acest agricultor lucreazã de multi ani aici? Câstigã mult oamenii în agriculturã? Vacile sunt pe pãsune.There are too many one-way streets.agricol fertile .This tractor is often out of order. .sãmântã pasture . o necesitate în anumite cazuri se foloseste constructia to have to. . Sunt animale domestice în grãdina zoologicã? .hambar. .People who steal are not reliable.Trebuie sã lucrezi azi? I won’t have to go there tomorrow.brazdã plough . rodnic . Ai înotat vreodatã în acest canal? .What will I have to write tomorrow? interesting . . Verbul auxiliar must poate fi folosit doar la timpul prezent! La timpul trecut si viitor în locul lui se foloseste constructia to have to.Has it cost much? Pe care câmpii ai pus îngrãsãmintele? . surã grain . bob .Nu va trebui sã merg acolo mâine. . Orzul este scump anul acesta? Grãuntele sunt mãcinate pentru fãinã.grãunte. Acesti oameni. Secara si grâul sunt produse agricole. .Are there domestic animals in the zoo? Oamenii care locuiesc în suburbii sunt bogati. a fi obligat – care exprimã o obligatie. . Oamenii care furã nu sunt demni de încredere.When will you have to finish work? . Vrem sã cumpãrãm un plug modern.cereale farmhand . Lectia 25 barley . Acest grâu este de pe acel ogor. În septembrie hambarul nostru este plin.These people.I don’t mind taking it to the town hall.In September our barn is full.Is barley expensive this year? .Ea trebuie sã bea mai putinã cafea. Ce va trebui sã scriu mâine? agricultural .I had to repair the tap yesterday.Has this farmhand worked here for a long time? .Crossing this thoroughfare is dangerous. în afarã de 78 .On what fields have you thrown the fertilizer? Ce înseamnã deplasarea pentru tine? . .interesant healthy .plug seed .The furrows must be wide enough. Acest tractor este adesea defect. She has to drink less coffee.pãsune corn . Do you have to work today? .sãnãtos regularly .

We can all come.Have you stored it in a barn? Vacile au pãscut întotdeauna pasnic în apropierea râului-The cows always grazed quietly near the river. în). . Jane a spus cã scrie o scrisoare.Have you harvested much rye this year? Au muls vacile foarte regulat.a mulge Ai recoltat multã secarã anul acesta? . Mama mi-a spus cã nu are bani.Mother said she had no money.drum de tarã cattle . Vorbirea indirectã se foloseste de obicei atunci când citãm pe cineva. “She is cooking dinner” said Peter.They are always talking about horses! .“Ea pregãteste cina” a spus Peter. .John a spus cã îi place cafeaua. .rozãtoare arable farming . care contine citatul. Structura vorbirii indirecte este urmãtoarea: dacã verbul propozitiei principale (John said) este la timpul trecut (Simple Past. a însãmânta .Aceste vaci nu sunt sãnãtoase.a paste. În propozitia principalã verbul se aflã cel mai des la timpul trecut simplu. John said he liked coffee. . vesnic. .My father is always drinking only coffee! crow . supãrare) în legãturã cu o activitate sau un eveniment.produse lactate cattle farming . Past Continuous. Satul nostru se aflã într-o vale fertilã. .These cows are not healthy. a depozita to harvest . se schimbã conform regulii de concordantã a timpurilor: Simple Present ---------------- Simple Past Present Continuous ---------------- Past Continuous He told me he grew all kinds of corn.They milked the cows very regularly.cioarã hedge .sperietoare dairy . mereu: He is always forbidding me watching TV! .vite.lãptãrie rodent .We sowed the barley yesterday.a tine.El mi-a spus cã cultivã toate soiurile de grâne.He told me he was tired. . Mergem în mod regulat la meciul de fotbal.“Îmi place cafeaua” a spus John.He has failed to return in time. Noi am semãnat orzul ieri. .cultivarea plantelor 79 .Our village lies in a fertile valley.Is it possible to sell these tickets? .sobolan scarecrow .gard viu rat .Peter a spus cã ea pregãteste cina. Cine a spus cã nu le place sã lucreze? to store . .Jane said she was writing a letter. bovine dairy produce .He is always reading newspapers! . . Citesc întotdeauna stirile agricole în ziar. Cu ajutorul timpului prezent continuu se exprimã si atitudinea criticã (nerãbdare. Peter said she was cooking dinner. a cãdea sowed [soud] sown [soun] to milk . Complementul de timp utilizat în acest caz este always cu semnificatia de (în)totdeauna.We regularly go to a football match. Propozitia citatã a fost “I grow all kinds of corn. Ei mã refuzã întotdeauna! El citeste mereu ziarele! Ei vorbesc mereu despre cai! Tatãl meu bea întotdeauna doar cafea! country lane .I always read the agricultural news in the newspaper. a secera to sow . El nu a reusit sã se întoarcã la timp.” . Este posibil sã vinzi aceste bilete? Putem veni toti cu exceptia lui Mark. .a recolta. “I like coffee” said John. . .They are always refusing me! .Who said they didn’t like working? to graze .Îmi interzice întotdeauna sã mã uit la TV! She is always smoking cigarettes! . except Mark. .crescãtorie de vite . El mi-a spus cã este obosit. Past Perfect) atunci timpul verbului din propozitia secundarã. L-ai depozitat în hambar? .a nu reusi (la. .Ea fumeazã mereu. a duce la pãscut to fail .a semãna.

Priveste-te! . .ud.fireste along .umed.profitabil. I can’t see myself in this mirror. . . în lungul Strãzile nu sunt încã uscate.S-au oferit (ei însisi) pentru aceastã muncã. They offered themselves for this job. Gardurile vii nu sunt foarte înalte. .Do you know what rodents are? .Nu mã pot vedea în aceastã oglindã.ourselves you . .What grows well along the roads? . Ion a spus cã nu l-a cunoscut pe omul acela. 80 .desigur.There is a lot of mixed farming in this region. cultivarea plantelor sau cresterea vitelor? Rozãtoarele sunt foarte dãunãtoare.Do you like dairy produce? .Of course he can drive a car.John said he had never seen a scarecrow. Îti plac produsele lactate? Ne-am plimbat pe un drum de tarã.The streets are not dry yet. Sunt multe ferme mixte în aceastã regiune. Lui nu-i place sã cultive plante. Look at yourself! Mi-am cumpãrat o masinã.Rodents are very harmful.Mary told me she had been there 3 years before.The hedges are not very high.She ironed a blouse for herself. rãu . În vorbirea indirectã în locul adverbului “ago” se foloseste adverbul “before”! Peter a spus cã nu a vãzut acel film.S-a rãnit (el însusi). .uscat profitable . of course .He doesn’t like arable farming.What colour is a crow? . but yourself! Regulile de concordantã ale timpurilor în cazul trecutului simplu si al prezentului perfect în vorbirea indirectã sunt: Simple Past -------------- Past Perfect Present Perfect -------------- Past Perfect John said “I have never seen a scarecrow”. Este imposibil sã crestem vite aici. .I have bought a car for myself. .dãunãtor.It’s no use having a scarecrow. . arable farming or cattle farming? . .Peter said he hadn’t watched that film. Ce creste bine de-a lungul drumurilor? Ce este mai rentabil.herself He hurt himself.yourselves she .himself we . Stii ce sunt rozãtoarele? Ne-am vândut anul trecut anul vitele. Nu are rost sã folosim sperietori. .rentabil harmful .We sold our cattle last year. I . M-am rãnit. ci pe tine însuti! . Asta nu-i va rãni pe ei. . it . .ploios dry . Ea si-a cãlcat o bluzã.Ce culoare are cioara? În satul nostru este o lãptãrie.yourself he .John said he hadn’t known that man. . .I have caught a rat.There is a village in our village.This will not hurt them. Mary told me “ I was there three years ago”.Cattle farming is not possible here.bineînteles. .itself they . . . .myself you . Am prins un sobolan. Care este cea mai umedã lunã a anului? Bineîntels cã el poate conduce o masinã.I have hurt myself. . .themselves Pronumele reflexiv se foloseste atunci când facem o trimitere la subiect. Maria a citit cã administratia acestei fabrici nu a concediat muncitorii.We were walking in a country lane.I heard yesterday they hadn’t returned yet.Which is the wettest month of the year? .de-a lungul. wet .Which is more profitable. . Am auzit ieri cã ei nu s-au întors acasã. .Mary read that the management of this factory hadn’t fired the labourers.

Doar pãmânturile fertile vor da o recoltã mare. . Ai muls deja toate vacile? . Unde vom depozita orzul? . .a tunde [siãr] Ei au tuns oile într-o zi însoritã. canal dawn .curcubeu hailstone . Ce animale trãiesc în canale? Noi nu am vãzut fulgerul. .We found a shelter during the thunderstorm. a aseza. .a ceda to set . Noi am gãsit adãpost pe timpul furtunii. . a sãdi to cover . În vorbirea indirectã verbul auxiliar will. Mâine vom secera.We didn’t see the lightning. . . Curcubeul apare adesea în ploile torentiale.The cattle grazed in the pastures. În hambarul nostru sunt sobolani. El a uitat sã acopere mâncarea. Tunetul a speriat copiii.adãpost.I like the dawn. .He said rodents had eaten all the rye. . John said “I will have dinner at seven”. Este lãptãrie în satul vostru? .a da. .a planta.a înspãimânta to yield . .We are harvesting tomorrow.Where will we store the barley? Ei vorbesc mereu despre masinile lor rapide.Only the fertile fields will yield much.a înveli set sheared [siãrd] to dry . .apus de soare A fost putin înghet iarna aceea. .The corn dried well. to plant . depãrtare rainbow .zori heat-wave . Rozãtoarele mãnâncã grãunte de cereale. . Unele apusuri de soare sunt minunate.Look at yourself! El a spus cã a vãzut-o acum douã sãptãmâni. . .folosit la formarea timpul viitor simplu are forma de trecut would.They are always talking about their fast cars.Rodents eat grains of corn. Noi am pus ieri cartofii.John said he would have dinner at seven. Priveste-te! .She is always storing old newspapers! El a spus cã rozãtoarele au mâncat toatã secara.a produce.ger. Sperietoarea nu sperie pãsãrile. .You must set it next to the window.I like walking along the country lanes.Father said he was healthy. Ce distantã este între cele douã sate? Nu ne-am întâlnit cu nimeni în amurg. . Peter a spus cã va fi acolo. . a situa [set] to shear . She said “I will not go there”.amurg. Tata a spus cã este sãnãtos.Some sunset are beautiful. crepuscul distance .distantã.They sheared the sheep on a sunny day. Mâine va trebui sã semãnãm grâul. . Lectia 26 frost .There are rats in our barn. .Is there a dairy in your village? Bineînteles cã am tuns deja oile.The thunder scared the children.fulger sunset .He forgot about covering the food.to scare .Tomorrow we will have to sow wheat. .Have you milked all the cows yet? Ea pãstreazã întotdeauna ziarele vechi! . .Of course we have shorn the sheep already.val de cãldurã shelter .She said she would not go there.sant. Valurile de cãldurã nu sunt dese. .There was little frost that winter.The corn cannot be harvested yet. . Cerealele s-au uscat bine. Mama a spus cã vom sãdi rosiile în pãmântul acela. .grindinã lightning .There is often a rainbow after a showet. . Trebuie sã pui asta lângã fereastrã.What animals live in the ditches? . Vitele pasc pe pãsune. . 81 .a îngrozi.a pune.The scarecrow doesn’t scare the birds. a rezulta.refugiu twilight .a usca set shorn [so:rn] . .We met nobody in the twilight. înghet thunder – tunet ditch . Îmi plac zorile. Grâul nu poate fi arat încã.We planted the potatoes yesterday.a acoperi.He said he had seen her two weeks before. .Peter said he would be there.a speria.Heat-waves don’t often happen.Mother said we would plant tomatoes in that field.What is the distance between the two villages? . Îmi place sã mã plimb de-a lungul drumurilor de tarã.

De-ar conduce mai repede! Sã presupunem cã ne oprim aici. mild . Noi am tremurat în frigul pãtrunzãtor. as vrea (sã fie …) if . aspru gloomy .crud.Eu însumi ti l-am dat. fãrã a-si pierde caracterul de întãrire: You yourself have done it. . a da impresia to suffer . .We had to work in the raw wind.We can work better when it is cool. forma de trecut were.Pronumele de tipul myself. blajin.To some people a week can be endless. Nu-mi place acest frig pãtrunzãtor. sumbru unsettled . . În aceste cazuri pronumele poate sã stea la mijlocul sau la sfârsitul propozitiei.He is a gloomy man. .a-si imagina. Ei au suferit de prea multã vreme deja. . . Este timpul sã-ti scrie o scrisoare. . a-si închipui imagine .Noi însine ne vom ara pãmânturile. Ea a murit într-un accident.It is time he wrote a letter to you. moderat raw .In this country the weather is usually unsettled.sã presupunem fancy . . . 82 . a-si închipui it would be better if – ar fi mai bine dacã … În aceste propozitii secundare se foloseste doar o singurã formã a verbului to be. .a-si imagina.Tu însuti ai fãcut-o.a dârdâi (de frig) to damage .este timpul I wish . .blând. presupunând cã if only .Imagine if John were a good driver.It would be better if they didn’t buy a dog.dacã. .ascutit În luna martie vremea a fost mai blândã decât în mai. Ar fi mai bine dacã ei nu si-ar lua câine. Închipuieste-ti cã aceastã casã ar fi a mea.pãtrunzãtor. sau You have done it yourself.Who damaged our car last night? .It has seemed useless so far.întunecos. .If only he drove faster! . . schimbãtor cool . dacã le folosim pentru accentuarea altor substantive sau adverbe.a suferi to rumble – a bubui to die .Este cel mai bun film pe care l-am vãzut.El a auzit asta chiar de la doctor. În aceastã tarã vremea este de obicei schimbãtoare. În cazul propozitiei secundare restrictive în locul pronumelui which se foloseste în mod obligatoriu acest pronume. Imagineazã-ti cã Ion ar fi un bun conducãtor auto. Dupã superlative: It is the best film (that) I have seen. .rãcoros piercing .They have suffered too long already.a strica. . nefiert.cât de bine ar fi. Lucrãm mai bine atunci când este rãcoare.a distruge to seem . În multe cazuri pronumele that poate fi omis: 1. . We shall plough the fields ourselves. Un alt caz de folosire a timpului trecut simplu (Simple Past). În aceste cazuri le numim pronume de întãrire: I myself have given it to you.I wish I knew what to do. As vrea sã stiu ce sã fac. . Noi a trebuit sã lucrãm în vântul acela aspru. You have done it yourself. He has heard it from the doctor himself. dorintelor în acele propozitii secundare precedate de urmãtoarele cuvinte si expresii: it is time . Este un om sumbru.as dori …. Cine ne-a stricat masina noaptea trecutã? Pânã acum pãrea a fi nefolositor. .variabil.a muri Forma de gerund a verbului to die este dying. Pronumele that poate introduce propozitia secundarã relativã restrictivã.I don’t like this piercing cold. Pentru unii oameni o sãptãmânã poate fi interminabilã. Forma de trecut a verbului se foloseste pentru descrierea ipotezelor.a deteriora.a tremura.We shivered in the piercing cold.March was milder than May.Fancy if this house were mine. themselves pierd caracterul reflexiv. .She died in an accident. as dori mult (nu se traduce) suppose . to shiver .a pãrea.Suppose we stopped here.

The only thing that was damaged was my bicycle De n-ar fi vremea atât de sumbrã! .The most harmful animals that pe care le cunoastem sunt sobolanii. . . . . Este cea mai blândã vreme pe care noi am avut-o . Vreau sã semãn orz.This is the widest river (that) I have ever seen.Is cattle farming still profitable? Animalele cele mai dãunãtoare . Nu au nimic care ar merita acei bani.Acesta este cel mai rapid avion pe care l-am vãzut vreodatã. Cine citeste cãrti va învãta mult.Tot ceea ce am cumpãrat este în bucãtãrie. Rozãtoarele mãnâncã multe cereale.Is there anything (that) I must know? Ai vreo carte pe care as putea sã o iau? . .He is driving me home tonight.I will do everything that is necessary. . . .Rodents eat a lot of corn. . . Is there anything (that) I have forgotten? .This was the longest heat-wave (that) l-am avut vreodatã.We are leaving for Madrid tomorrow.Este ceva ce am uitat? These is little (that) I can do for you. . Recapitulare finalã: Nu poate fi adevãrat ce spui. few. Acesta este ceva ce nu am vãzut niciodatã pânã acum. . Dupã urmãtoarele cuvinte englezesti: everything.I have seen it myself. . we know are rats. Voi face tot ce este necesar.Acestea sunt cele mai ridicate salarii pe care le plãtesc This is the fastest plane (that) I have ever seen.If only the weather weren’t so gloomy! Ei însisi au vãzut grindina. .Este putin ceea ce pot face pentru tine. i-au arãtat-o. for a long time. much. Ei însisi au plantat acesti cartofi. Singurul lucru care a fost deteriorat a fost bicicleta mea. .Are country people the healthiest ones? Cresterea vitelor este încã rentabilã? .Have you any books (that) I can take? El însusi vrea sã o facã. we have ever had. El mã duce acasã cu masina. . El vorbeste mereu despre masina lui rapidã.They planted these potatoes themselves.This is the only corn that has been stored already.If only the weather changed! Ei s-au oferit (singuri) sã recolteze secara.Acesta este ceva ce nu înteleg.This is something that I have never seen before. .He wants to do it himself.This is the mildest weather that we have had de mult timp. Everything (that)you see is his. 83 . . . 3. .I wish the weather were not unsettled.He bought the cheapest bicycle (that) . Mâine plecãm la Madrid.I want to sow barley. . . nothing.El a cumpãrat cea mai ieftinã bicicletã pe care they showed him. De s-ar schimba vremea! . A fost cel mai lung val de cãldurã pe care . Este râul cel mai lat pe care l-am vãzut vreodatã.Este singura stire pe care am auzit-o.When do you want to shear the sheep? Am vãzut eu însumi asta. All (that) we have bought is in the kitchen. As vrea sã nu tremur atât! .There was not much that we could see in the twilight. These are the highest wages (that) they pay. .They have nothing that is worth the money. Dupã adjectivele any si only: Is there any information (that) you can give me? .Who reads books will learn much. This is something (that) I don’t understand. Când vrei sã tunzi oile? .It is time you worked a little harder.What you say cannot be true.They offered themselves to harvest the rye. Oamenii de la tarã sunt cei mai sãnãtosi? .Este vreo informatie pe care mi-o poti da? This is the only news (that) I have heard. . . 2. . Nu a fost mult ce am putut vedea în amurg. Va fi rãcoare la noapte. little. anything.They have see hailstones themselves. Dupã “all” dacã acesta se referã la obiect. .It will be cool tonight. Este timpul sã lucrezi mai din greu.Tot ceea ce vezi. Este ceva ce ar trebui sã stiu? .He is always talking about his fast car. Este singurul grâu pe care l-au depozitat deja. este al lui.I wish I didn’t shiver so! As vrea ca vremea sã nu fie schimbãtoare. something.

dacã îmi spuneai ieri. . Propozitia conditionalã se aflã la timpul Past Perfect. Hotii pot fi periculosi.He would have told me about it earlier dacã ar fi stiut mai devreme. he would not have gone to prison.The burglar broke a leg in our house. we would have sold it.They went on harvesting in the twilight. Aceasta este împotriva legii? A trebuit sã plãtim o amendã. deci conditia nu mai poate fi îndeplinitã.We had to pay a fine.Vitele suferã de frigul aspru. I would have had time to do it if you had told me yesterday. .Is there anything that has been damaged by hailstones? De ce sunt garduri vii de-a lungul drumurilor de tarã.If we had made hay earlier.spãrgãtor burglary .Is this against the low? .Many criminals are not in prison.Dacã spãrgãtorul nu ar fi fost prins.Thieves can be dangerous. l-am fi vândut. . iar în propozitia subordonatã apare constructia: would + have + forma a III-a a verbului principal If the burglar hadn’t been caught we would have lost a lot of money.Many old people died during the heat-wave. if he had known. Al treilea tip al propozitiei conditionale este trecutul conditional (III Conditional) care se referã la trecut. Politia cautã doi oameni.furt Cuvântul police este un substantiv colectiv. Ce ai fi fãcut dacã te concediau atunci? .As fi avut timp sã o fac. Ei au continuat sã recolteze în amurg. Lectia 27 crime . .This is something that doesn’t seem to be possible. .This pasture is too wet. Acest câmp nu a dat nimic ce poate fi vândut. pierdem multi bani.Is car theft a serious crime? .Pickpockets have to be very fast. dacã nu ar fi furat . if I had had time.Have the sheep been shorn yet? Acesta este ceva ce nu pare a fi posibil.hot de buzunare shoplifter . precedat întotdeauna de articol hotãrât the. Multi criminali nu sunt în închisoare. . Dacã noi coseam fânul mai devreme. Aceastã pãsune este prea umedã. Ieri a avut loc un jaf în apropierea oficiului postal. penalizare thief. . . . El nu ar fi ajuns la închisoare. . Hotul de magazine a fost prins. thieves – hot.amendã.There was a robbery near the post-office yesterday.jaf. Este ceva ce a fost deteriorat de grindinã? . As fi mers cu tine la cinematograf.Why are there hedges along the country lane? Multi oameni bãtrâni au murit în timpul .I would have gone to the cinema with you yesterday. . Mi-ar fi vorbit despre acel lucru.. iar predicatul propozitiei stã la plural.The police are looking for two people. . . .What would you have done if they had fired you then? 84 . . crimã fine . Furtul de masini este o infractiune serioasã? Hotii de buzunare trebuie sã fie foarte rapizi.infractiune.furt cu spargere theft . Spãrgãtorul si-a rupt piciorul în casa noastrã. . Noi am auzit bubuitul tunetului în depãrtare. .If he hadn’t stolen this book then aceastã carte.The cattle are suffering from the raw cold. .This field has yielded nothing that can be sold. hoti pickpocket . dacã as fi avut timp. furt burglar . .When was that burglary? . în timp ce pãrãsea magazinul.hot de magazine robbery . Au fost tunse deja oile? .The prisoners spent a long time in prison. Când a avut loc spargerea aceea? Detinutii au stat mult timp în închisoare.The shoplifter was caught when he was leaving the shop. valului de cãldurã.We heard the thunder rumbling in the distance.

Verbele would si could sunt verbe auxiliare, de aceea propozitia interogativã în cazul lor se formeazã prin inversiune: Could you leave yesterday? - Ai putut pleca ieri? What would you do if you were rich? - Ce ai face dacã ai fi bogat? Formele negative ale verbelor auxiliare de mai sus sunt: could not couldn’t would not wouldn’t

They couldn’t see us there. - Nu puteau sã ne vadã acolo. My mother wouldn’t pay for this if she hadn’t money. - Mama mea nu ar plãti astea, dacã nu ar avea bani. innocent - inocent, nevinovat brutal - brutal, crud obviously - (în mod) evident outrageous - imoral, revoltãtor guilty - vinovat

Ai auzit vreodatã despre aceastã crimã revoltãtoare? - Have you ever heard of this outrageous crime? Este posibil cã ea este vinovatã? - Is it possible that she is guilty? Bãrbatul pãrea sã fie nevinovat. - The man seemed to be innocent. Evident, ei au auzit stirile. - They have obviously heard the news. Crimele brutale apar în mod regulat la stiri. - Brutal crimes are regularly in the news. Ordinea în propozitia indirectã interogativã este identicã cu cea din propozitia afirmativã. În cazul întrebãrii decizionale (da/nu) propozitia secundarã care urmeazã dupã propozitia principalã este introdusã prin prepozitia if. În cazul propozitiei interogative complementare pronumele interogativ rãmâne neschimbat. Nu uitati timpul varbelor se schimbã! John asked “Are you at home?” Peter asked “When were you in England?” Mary asked “Where is he going?” Jane asked “Who has taught her how to swim?” - John asked if I were home. - Peter asked when I had been in England. - Mary asked where he was going. - Jane asked who had taught her how to swim.

Peter a întrebat dacã legea interzice acel lucru. - Peter asked if the law forbade it. Mary a întrebat când l-a prins politia pe hot. - Mary asked when the police had caught the thief. Ion a întrebat dacã hotii de buzunare sunt infractori. - John asked if pickpockets were criminals. Jane a întrebat unde vrem sã mergem. - Jane asked where we wanted to go. Peter a întrebat câte spargeri au avut loc - Peter asked how many burglaries there had been în acest oras. in this city. to arrest - a aresta, a pune sub interdictie fura to prosecute - a institui/a intenta (un) proces to confess - a mãrturisi, a recunoaste Vecinul lui a comis un furt. Cine a fost arestat? Ieri cinci oameni l-au jefuit pe bãcan. Fereste-te de strãzile întunecoase! De ce nu li s-a intentat proces? El si-a recunoscut toate infractiunile. Cine i-a condamnat? to commit - a comite to rob - a jefui,a

to beware of - a se feri, a se pãzi to sentence (to) - a condamna - His neighbour commited a theft. - Who has been arrested? - Five men robbed the grocer’s yesterday. - Beware of dark streets! - Why haven’t they been prosecuted? - He confessed to all his crimes. - Who has sentenced them?

El m-a întrebat când îl vor condamna. - He asked me when they would sentence him. Dacã as fi stiut mai devreme, nu m-as fi întors acasã- If I had known earlier I would not have returned home. Stii cã fratelui nostru i s-a intentat un proces? - Do you known our brother was prosecuted? El a fost arestat pentru cã a comis o infractiune. - He was arrested because he commted a crime. Mary a întrebat dacã aceastã întâmplare - Mary asked if this story was outrageous.
85

a fost revoltãtoare. Au avut loc recent multe spargeri în împrejurimile noastre. Stii cã legile noastre interzic furtul? Fereste-te de acest om brutal! I-au condamnat la cinci ani. Ea a mãrturisit, dar a fost nevinovatã! remorse - remuscare, cãintã ticket - bilet, proces verbal behaviour - purtare, comportament evidence - dovadã, mãrturie

- There have been a lot of burglar in our surroudings recently. - Do you known our law forbids theft? - Beware of this brutal man! - They sentenced them to five years! - She confessed but she was innocent.

death sentence - condamnare la moarte capital punishment - pedeapsã capitalã speeding - exces de vitezã blackmail - santaj murderer - ucigas, asasin

Sãptãmâna aceasta au avut loc trei crime. - There have been three murders this week. Postul de politie este lângã hotel. - The police-station is next to the hotel. Dovezile sunt putine. - There is a little evidence. Comportamentul lor este foarte ciudat. - Their behaviour is very strange. Ucigasii au fost arestati. - The murderers have been arrested. Santajul este adesea profitabil. - Blackmail is often profitable. Ce pedeapsã au primit? - What sentence did they get? Unii oameni cred cã pedeapsa capitalã este fãrã rost.- Some people think capital punisment is useless. Politistul i-a dat un proces verbal de contraventie. - The policeman gave him a ticket. Se condamnã la moarte pentru furt? - Is there a death sentence for theft? Excesul de vitezã este periculos. - Speeding is dangerous. Conjugarea viitorului se face cu ajutorul constructiei to be going to - a vaea de gând sã; în care se conjugã doar verbul to be în functie de persoanã si timp (I am going to, they are going to etc.). I am going to watch a film tonight. - Desearã mã uit la un film. They were going to fly to England. - Ei au avut de gând sã zboare în Anglia. Interogativul se formeazã prin schimbarea ordinii subiectului si a formei corespunzãtoare a verbului to be, iar negatia prin adãugarea la forma corespunzãtoare a verbului to be a cuvântului de negatie not. Where are you going to spend your holiday? - Unde îti vei petrece concediul? She was not going to visit us yesterday. - Ea nu a avut de gând sã ne viziteze ieri. Nu avem de gând sã-l arestãm pe acest om. Unde îti vei duce copiii? Tatãl meu va vinde masina noastrã veche. Politia îi va duce la postul de politie? Nu-ti voi povesti aceastã întâmplare. relieved – usurat - We aren’t going to arrest this man. - Where are you going to take your children? - My father is going to sell our old car. - Are the police going to take them to the police-station? - I’m not going to tell you this story. gentle – blând, gingas, amabil

envious (of) – invidios (pe)

Acestia sunt oameni decenti. Te-ai (simtit) usurat si tu? Fii amabil cu ei! Este suficient ulei? Sunt întotdeauna atât de violenti? Nu are rost sã fi invidios.

- These are decent people. - Were you relieved, too? - Be gentle to them! - Is there sufficient oil? - Are they always so violent? - It’s no use being envious.

Pronumele relative compuse whoever – oricine; whatever – orice; whichever – oricare. Dupã pronumele relative compuse, pentru exprimarea viitorului se foloseste Simple Present. Oricare casã o cumperi, va fi prea micã pentru familia ta. - Whichever house you buy it will be too small for your family.
86

Oricine îmi cere bani, îl voi refuza. Orice scrii va fi bine. to release - a elibera, a pune în libertate to find out - a constata, a descoperi to convict (of) - a condamna, a declara vinovat

- Whoever asks me for money, I will refuse him. - Whatever you write it will be all right. to accuse (of) - a acuza, a învinui (de) to report - a raporta, a anunta to punish - a pedepsi to murder - a ucide

Noi am anuntat furtul la politie. - We reported the theft at the police-station. De ce l-au eliberat? - Why have they released him? El m-a acuzat cã i-am furat cizmele. - He accused me of stealing his boots. De ce nu i-au pedepsit? - Why haven’t they punished them? Pentru ce l-au condamnat? - What did they concict him of? El si-a omorât secretara. - He was murdered his secretary. Am descoperit deja cine mi-a mâncat cina. - I have already found out who ate my dinner. Doi hoti de buzunare au fost arestati azi. - Two pickpockets have been arrested today. Politia nu stie unde se aflã acest criminal. - The police don’t know where this criminal is. Spãrgãtorul ar fi fost prins mai devreme, - The burglar would have been caught earlier dacã am fi avut telefon atunci. if we had had a telephone then. Evident, ei au comis aceastã infractiune. - They obviously commited this crime. Continutul acestei cãrti este revoltãtor. - The contents of this book are outrageous. Peter a întrebat dacã prietenul lui a fost condamnat. - Peter asked if his friend had been sentenced. Ei au întrebat când vom intenta proces împotriva ei. - They asked when we would prosecute her. Feriti-vã de oamenii rãi! - Beware of bad people! El a primit pedeapsa cu moartea. - He got a death sentence. Dacã ai fi condus mai încet, nu ai fi primit - If you had driven slowlier you wouldn’t have got un proces verbal. a ticket. Nu avem suficiente dovezi sã-i acuzãm de acest jaf. - We don’t have sufficient evidence to accuse them of this robbery. Acest hot are vreo remuscare? - Does this thief have any remorse? Politia are de gând sã-l ducã pe ucigas la postul - The police are going to take the murderer de politie. to the police-station. Oricine va veni aici, îl voi da afarã. - Whoever comes here I will throw him out. Cum ai de gând sã-l pedepsesti? - How are you going to punish him?

Lectia 28
guest - musafir, invitat service - service, ceremonie bachelor - celibatar bride - mireasã relatives - rude bridegroom – mire

Cãsãtoria nu este pentru mine. Nu voi fi acolo la nunta lor. Stiu cã existã Dumnezeu. Toatã lumea a vorbit despre divortul lor. Ai cumpãrat deja verighetele? El a spus cã nu va uita niciodatã ziua nuntii lor. Au întârziat la ceremonie. Mireasa si mirele au avut putine rude. Ai fost unul dintre musafiri? Mã bucur cã sunt celibatar. De cât timp l-a cunoscut mireasa? Mirele este fratele meu.

- Marriage is not for me. - I will not be at their wedding. - I know there is God. - Everybody talked about their divorce. - Have you bought the wedding-ring yet? - He said he would never forget his wedding-day. - They were late for the service. - The bride and the bridegroom had few relatives. - Were you one of the guests? - I’m glad I’m a bachelor. - How long has the bride known him? - The bridegroom is my brother.

Pronumele relative aflate la începutul propozitiilorrelative restrictive, pot fi omise în anumite cazuri: The people (whom) I visited were very nice to me. - Oamenii pe care I-am vizitat, au fost foarte drãguti cu mine.
87

Ei au fost logoditi doar pentru scurt timp.Where have you bought the suit you are wearing? Acest scaun.Were you happy? 1. Is the car (which) you drove yesterday expensive? .Stirea pe care ai citit-o a fost foarte proastã.Mary said it was time she went home.Nu pierde biletul pe care ti l-a dat. . engaged .Mary said that if she had had the money earlier I would have paid for the car”.The car I bought last week is very fast.It is incredible that he is already here.religios single . urias religious . Mary said “It’s time I went home”. Politistul care l-a arestat pe infractor.logodit enormous .My mother said that if she wanted to go there She would go. whom I have known for a long time. .enorm.a se cãsãtori (cu). Propozitii conditionale. Este incredibil cã el este deja aici. which is very old. to divorce – a divorta swore [suo:r] to believe – a crede sworn [suo:rn] . . 2.The policeman that arrested the criminal a spus cã nu a fost usor. Maria mi-a spus cã este timpul sã-l pãrãsesc. Sunt religiosi acesti oameni? Ai fost fericit? . is not for sale. Do you like the book (that) you have read? The news (which) we have heard was very bad. . Expresii dupã care propozitia secundarã trece la timpul Simple Past.nu este de vânzare-This chair. au fost concediati ieri. este foarte rapidã.There is an enormous car factory in our town. . she would have paid for the car..The potatoes we have dug are small. .Don’t lose the ticket (which) he has given to you. . mi-ar împrumuta si mie câtva. Petre a spus cã dacã ar avea suficienti bani. s-ar duce. . Masina pe care am cumpãrat-o sãptãmâna trecutã.Îti place cartea pe care ai citit-o? .a fi prezent. . .celibatar În orasul nostru este o fabricã uriasã de masini. to marry . În cazul vorbirii indirecte în propozitia conditionalã de tipul I.Are these people religious? . . Casa pe care am construit-o nu este foarte înaltã.They have been engaged for only a short time.Peter said that he had time he would go to the cinema În cazul propozitiei conditionale de tipul II si III. Mary said “If I had had the money earlier .care este foarte vechi.Este scumpã masina pe care ai condus-o ieri? Acesti oameni pe care îi cunosc demult. . . timpul verbului se schimbã conform regulii de concordantã a timpurilor (timpul prezent se schimbã în timp trecut): Peter said “If I have time I will go to the cinema”.John said that if he were me he would not do it. . .Can you swear that it is true? 88 .Peter said he wished he had a house. este sora tatãlui meu. Mama mea a spus cã dacã ar vrea sã meargã acolo.Joan said she wished she were richer. nu se schimbã: Peter said “I wish I had a house”. În urmãtoarele expresii se schimbã timpul verbului: it is time – it was time I wish – I wished Timpul verbului din propozitiile secundare care urmeazã dupã aceste expresii.Peter said that if he had enough money He would lend me some.Mary told me that it was time I left him. Femeia care se plimbã acolo. said that it hadn’t been easy. were fired yesterday.The house we have built is not very high. Unde ai cumpãrat costumul pe care tocmai îl porti? .She said that she wanted to stay single. timpul verbului rãmâne neschimbatã. a se însura to attend .These people. .The woman who is walking there is my father’s sister. a frecventa to swear – a jura [sueãr] Poti sã juri cã este adevãrat? . Ion a spus cã dacã s-ar fi însurat cu Maria. . .John said that if he had married Mary Then he would have been happy. Ea a spus cã vrea sã rãmânã necãsãtoritã. John said “If I were you I would not do it”. atunci ar fi fost fericit. Joan a spus cã ar vrea sã fie mai bogatã. . Cartofii pe care I-am scos sunt mici.

a fost una violentã. . . always gentle. . .Could you forget these words? . . Te-ai fãcut vreodatã vinovat de exces de vitezã? . .Whom have you married? Douã forme de utilizare a verbelor auxiliare could si would. Santajul este infractiune foarte profitabilã. Ea este cea mai frumoasã mireasã pe care am vãzut-o vreodatã.How many people attended the wedding? . Anul în care recolta s-a distrus. El a spus cã nu se va simti în sigurantã . Celibatarul despre care a vorbit ea. .She said she had not seen him since the divorce. Nu ma voi mãrita cu el.Blackmail is a very profitable crime. nu a mãrturisit încã.Many brutal murders were commited that month. pentru prima datã.Ei au crezut întotdeauna în Dumnezeu.They would hace convicted the prisoner if there had been more evidence. . dacã ar fi avut mai multe dovezi.The books which are on the table are yours. . Au fost multe ceremonii sãptãmâna asta.Ai putea deschide geamul? Would you give me some tea? .The wedding-rings we were shown were outrageously expensive. Cãrtile care se aflã pe masã sunt ale tale. Dacã as fi avut timp. .The enormous plane looked impressive. L-am întrebat dacã omenii religiosi sunt . . as fi fost prezent la ceremonie.(Esti atât de amabil) Poti sã-mi dai putin ceai? Esti atât de amabil sã-mi cumperi biletele? Ai putea sã te uiti la scrisoarea mea? Esti atât de amabil sã-mi împrunuti cãrtile tale? Ai putea sã uiti aceste cuvinte? Esti drãgut sã-ti cureti camera? Omul care a fost arestat. till the murderer was arrested.I asked him if the religious people were întotdeauna amabili. Ea nu este acea femeie fericitã care a fost în ziua nuntii sale.Could you look at my letter? .The man who was released was obviously relieved. au fost revoltãtor de scumpe. . . L-ar fi condamnat pe prizonier.They have always believe in God. În ziua nuntii a fost incredibil de cald.Have you ever been guilty of speeding? Nu vreau sã plãtesc amenda pentru cã sunt nevinovat-I don’t want to pay the fine because I am innocent.The man they have arrested has not confessed yet.Would you clean your room? .It was raining when we were going to the ca sã anuntãm spargerea.Would you lend me your books? . Could you open the window? . . .She is not the happy woman she was on her wedding-day.Why has he sworn to stay single? .I am not going to marry him.The bachelor she talked about was one of my relatives. .If I had had time I would have attended the service. . Recapitulare finalã: Ploua când ne-am dus la postul de politie . Câti oameni au fost prezenti la nuntã? Au divortat cu multi ani în urmã. El de ce a jurat sã rãmânã celibatar? Verighetele pe care ni le-au arãtat.He said that he would not feel safe pânã când criminalul nu va fi arestat. Cumpãrarea de lucruri furate. .Would you buy me the tickets? . a fost prea secetos. Omul care a fost eliberat a fost evident usurat. El nu este omul care era când ne-am întâlnit . este împotriva legii. Mirele o cunostea pe mireasã de mult timp. Uriasul avion arãta impresionant. .They have been divorced for many years. . Ea a spus cã nu l-a vãzut de la divort. .Buying stolen things is against the law. Cu cine te-ai cãsãtorit? .There have been many services this week. 89 . În luna aceea au fost comise multe crime brutale.The bridegroom has known the bride for a very long time.she is the most beautiful bride I have ever seen. police-station to report the burglary. . a fost une dintre rudele mele.The crime he was accused of was a violent one.He is not the man he was when we first met.The year our crop failed was too dry. Crima de care a fost acuzat.The wedding-day was incredibly hot.

Intrând în camerã l-am vãzut la masã. .m. . nu-i da drumul. Lucrezi în fiecare zi lucrãtoare? Vor pleca peste douã sãptãmâni. When I opened the door. La 6 seara magazinele sunt închise. Asteptând autobuzul. . . . Uitându-se pe geam.Firing these people. În viitor ea va trebui sã scrie toate scrisorile. Cât de nevinovat pãrea ucigasul! Esti sigur cã hotul se ascunde prin împrejurimi? . As vrea sã fiu din nou celibatar. I saw the children in the room.Driving home. I couldn’t believe my eyes.The twenty-first century will start soon. Accidentul a avut loc alaltãieri. .This is something that can be used as evidence. Ascultând muzica. Ion nu si-a putut cumpãra cãmasã nouã. .We don’t know anything about the future. . Într-o zi mã vei întelege. . we could see the sea. he heard the news on the radio. she saw that there was a lot este traficul.Summer is the hottest season of the year. the shops are closed. 90 . . . Orice faci. – dupã amiazã in (the) future – în viitor Lucrul începe la 8 dimineata.At 6 p. Mark I-a vãzut. I saw him at the table.Everything was better in the past. If they fire these people.Looking through the window. în care apare forma de participiu prezent entering si propozitia principalã care contine verbul saw. they will make a mistake. . vã rog. Secolul 21 va începe în curând. partea de propozitie scrisã accentuat se înlocuieste cu participiul –ing: Entering the room. . Ei se vor cãsãtori poimâine.m.A moment.They will marry the day after tomorrow.Standing on the mountain. Vãzând camera. el a auzit stirile la radio. Propozitia subordonatã. Fiind sãrac. . De pe munte se vedea marea. . Mark saw them.Waiting for the bus.They are leaving in a fortnight. odinioarã a.Sãptãmâna viitoare participãm la o nuntã. ea a vãzut cât de intens . . Anne said it wasn’t large enough. Nu stim nimic despre viitor. . .Opening the door. Pentru prescurtarea propozitiilor subordonate. pronumele I. John couldn’t buy a new shirt for himself formerly – altãdatã. De ce existã ani bisecti? Toate erau mai bune în trecut. Asta este ceva care poate fi folosit ca dovadã. Perticipiul –ing în limba englezã se foloseste frecvent în propozitii asemãnãtoare exemplelor de mai jos: When I entered the room. please. .She will have to write all letters in the future. . Conducând spre casã.Reading the letter. . I saw him at the table. O clipã. I saw the children in the room.Listening to the music. La amiazã ploua. .Work starts at 8 a. of traffic. .One day you will understand me. – înainte de prânz one day – într-o zi p.We are attending a wedding next week. el a uitat de timp. .poimâine century – secol fortnight – douã sãptãmâni leap-year – an bisect midnight – miezul noptii Nu mã culc niciodatã înainte de miezul noptii. Citind scrisoarea.alaltãieri the day after tomorrow .I wish I were a bachelor again. Ana a spus cã nu este destul de mare-Seeing the room.Are you sure the thief is hiding in the surroundings? Lectia 29 the day before yesterday .It was raining at noon.Why are there leap-years? . .The accident happened the day before yesterday.Când am intrat în camerã l-am vãzut la masã. they will make a mistake.m. don’t release him. . .Being poor.How innocent the murderer looked! . he forgot the time.I never go to bed before midnight. Vara este anotimpul cel mai fierbinte al anului. au acelasi subiect. Participiul prezent se traduce în limba românã prin gerunziu.. nu-mi venea sã-mi cred ochilor.Do you work on all weekdays? .Whatever you do.m.

Vara este cel mai frumos anotimp? Odinioarã nu erau multe orase.The sun has disappeared behind the clouds.This house was built in eighteen hundred. 966 – nine hundred and sixty-six 2.a descrie.întârziere. Dacã sari poti sã-ti rupi piciorul.a dispãrea to bury .Lasã-ne sã terminãm acum! “let us” se prescurteazã “let’s” Let’s go! . a îngãdui. amânare opportunity . Alatãieri. Am vrut sã-i spun ceva.When will these people be buried? .a apãrea. Când va apãrea din nou? Poti sã descrii spãrgãtorul? Când vor fi înmormântati acesti oameni? Avioanele au apãrut în depãrtare. a se vedea to describe . a lãsa Let me read it! .Can you describe the burglar? . .I wanted to tell him something but he disappeared.Leaping you can break your leg.Lasã-mã sã o citesc! Let them invite us! . . . mergând la scoalã m-am oprit lângã acest magazin. Sã încercãm sã ne întâlnim la prânz.She gave the party on the occasion of our wedding.I had another opportunity later.It will be nineteen ninety-nine in a fortnight.Înainte nu erau multe masini.Let’s have dinner at home today! to appear . . Am avut un alt prilej favorabil mai târziu.It happened in seven hundred and fifty-three. a înmormânta leapt [lept] leapt [lept] .Let them come here! Lasã-mã sã mã uit! .excursie absence . a prezenta to leap . Aceastã casã a fost construitã în 1800. . 1.Is summer the nicest season? . el a aprins lumina.absentã.Let me see it! to disappear . dar el a dispãrut. .He didn’t say a word. singular si plural.a îngropa.The aeroplanes appeared in the distance.When will he appear again? .rãbdare trip . .The second-hand is broken.prilej favorabil.Sã mergem! Lasã-l sã uite asta repede!. Pentru formarea imperativului la persoana I si a III.a sãri.In nineteen ninety-nine I will finish school. .Going to school the day before yesterday I stopped near this shop. . Denumirile anilor compusi din 3 cifre se citesc astfel: 537 – five hundred and thirty-seven. Peste douã sãptãmâni va fi 1999. expunere. he switched on the light. Intrând în casã. lipsã display . 2000 – twenty hundred (20 sute) 3.Entering the house. Denumirile anilor formati din 4 cifre. aceasta se citeste ca si oh [ou]: 1806 – eighteen oh six (18 zero 6) S-a întâmplat în 753. Absenta lor a fost alarmantã. . Celelalte denumiri din 4 cifre se împart în douã grupuri si sunt citite ca douã numere de câte douã cifre: 1995 – nineteen ninety-five 1961 – nineteen sixty-one 4. . Lasã-I sã vinã aici! . .Lasã-I sã ne invite! Let her take the car! . . dintre care ultimele douã sunt 0 sunt citite ca multiplu de sute: 1700 – seventeen hundred (17 sute).etalare.Formerly there weren’t many towns. . 91 . . . Secundarul este stricat. moment potrivit second hand . .Their absence was alarming. Dacã a treia cifrã este 0. se foloseste verbul let – a permite.Las-o sã ia masina! Let us finish it now! . El nu a spus nimic. a se înfãtisa. În 1999 voi termina scoala. patience . afisaj delay .Formerly there were not many cars. a sãlta [li:p] Soarele a dispãrut în spatele norilor.secundar (al ceasului) Expresia to have a word with somebody = a vorbi cu cineva (a schimba o vorbã cu cineva) Can I have a word with you? Ea a dat petrecerea cu ocazia cãsãtoriei noastre.Let him forget about it fast! Sã cinãm azi acasã! .Let’s try to meet at noon.

din când în când. în realitate.A number of people were fired. Complement direct – rãspunde la pe cine? Ce? Complement indirect – cui? Atunci când complementul indirect stã înaintea celui direct.I will write to him unless I get a letter tomorrow.They fixed a date for the wedding. I have described that accident to them. second-hand .My birthday is on the ninth. . If you don’t come at 7 we will be late.Unless it rains we will go on foot.a întârzia/ a rãmâne în urmã (ceasul) . .Our trip was only a short one.într-adevãr. predicatul propozitiei subordonate nu mai poate fi negat pentru cã în limba englezã nu existã negatie dublã. dar de fapt are 50 ani. Dacã nu ai bani. a bate to ring – a suna to mend – a repara [straik] [rin(g)] to fix – a fixa.The clock was striking four when we came home. folosit. de fapt to be fast . Excursia noastrã a fost doar una scurtã.You’ll need a sharp knife for this. Nu au fost întârzieri. .Has she dialled the right number? . exact to be slow . . . .Have you rung them yet? 92 . . Dacã nu mãnânci.Their clock is hardly ever fast. Ceasul a rãmas în urmã din nou.Give him more bread! Give more bread to him! to dial – a forma un numãr to strike – a lovi.She often loses petience with her children.uzat. uneori sharp . Afisajul aratã numere.Digital watches are not expensive. Ceasul lor nu o ia înainte niciodatã. Uneori trebuie sã ridicãm bani. .The clock is slow again. . de la mâna a II-a actually .a se grãbi/ a fi înainte (ceasul) Vei avea nevoie de un cutit ascutit pentru asta. Vom începe lucrul dacã nu apare. Dacã nu voi primi mâine o scrisoare îi voi scrie. structura propozitiei este urmãtoarea: She gave me a book.Ea mi-a dat o carte. Ea a format numãrul corect? I-ai sunat deja? . Dacã nu vii la 7. .Who has mended your watch? . Ordinea complementelor poate fi schimbatã dar în acest caz înaintea complementului indirect se foloseste particula to: She gave a book to me.Unless you have money I will lend you. we will start to work unless he appears. precis. Voi scrie scrisoarea în prezenta ta. Ziua mea de nastere este în data de 9. a consolida.She doesn’t like buying second-hand things.I have described them that accident. Ea îsi pierde adesea rãbdarea cu copiii ei.We have to withdraw money occasionally.There were no delays. . . Dacã nu plouã.He looks very young but he’s actually 50.Ea mi-a dat o carte.The display shows numbers. . vom întârzia. We will start to work if he doesn’t appear. . .Unless you eat we won’t go to the zoo. . . Dã-i (lui) mai multã pâine. . nu mergem la zoo. occasionally .Unless you tell them they won’t know how to do it. Unless you come at 7 we will be late.I’ll write the letter in your presence. El aratã foarte tânãr.Will you show me your room? Will you show your room to me? Le-am descris acel accident. a prinde struck [strak] struck [strak] rang [rEn(g)] rung [ran(g)] Ceasul tocmai bãtea ora 4 când am venit acasã. . îti voi împrumuta. . . Dacã nu le spui. Ceasurile digitale nu sunt scumpe. Îmi vei arãta camera ta? . mergem pe jos. . în afarã de cazul când. ei nu vor sti cum sã facã asta.ascutit. .Un numãr de oameni au fost concediati. Ei nu-i place sã cumpere lucruri uzate. Folosind unless cu sensul de if not. Propozitia subordonatã conditionalã poate fi introdusã si de unless care înseamnã if not – dacã nu. . Cine ti-a reparat ceasul? Ei au fixat odatã pentru nunta lor.

Negocierile vor avea loc în 1999. she has never seen a modern airport. Citesc întotdeauna ziarul de dimineatã. .Unless you write this letter we won’t go for a walk. he couldn’t buy much.prost fatherly . Si a doua sa încercare a esuat.prietenos. Lectia 30 appearance .I have lost the keys three times already.Also his second attempt failed. L-am întâlnit o singurã datã.Her appearance made us smile.He doesn’t know the answer.drãgut. Mobila a fost recent livratã.My watch is always slow. Ceasul meu rãmâne mereu în urmã.Have you read the headlines? Adverbele once – odatã.înfãtisare environment .One day I will not have much patience with them. deocamdatã wait a minute . .There was plenty of time to return the book. tentativã habit . simpatic.tocmai la timp plenty of time . deprindere headline – titlu (în ziar) subscription – abonament Mediul înconjurãtor este foarte important.Hearing his words.Think twice before you say something.aparitie. Lasã-l sã cumpere un numãr mare de pahare noi. just in time .pãrintesc. . .In the meantime clean your room.I have read this book five times. . în limba englezã sunt si alte adjective a cãror terminatie este –ly: lovely . I couldn’t help smiling.ambiantã attempt . Câstigând putin.Wait a minute.mediu. amical 93 . . Într-o zi nu voi mai avea multã rãbadre cu ei. Crezi cã istoria este o materie plãcutã la scoalã? Abonamentul este mai ieftin.obicei. . el nu a putut cumpãra mult. ea nu a vãzut nuciodatã un aeroport modern.Did you think history was a nice subject in school? .They have an impressive collection. .încercare. Dacã nu scrii aceastã scrisoare nu vom merge la plimbare.ivire.The subscription is cheaper. Auzind vorbele lui nu m-am putut abtine sã nu zâmbesc. .Living in the country. Nu promite prea mult! Înfãtisarea ei ne-a fãcut sã zâmbim. twice – de douã ori. I won’t give this money to them. .We were just in time to see their departure.I always read the morning-paper.timp destul in the meantime .… Am citit de 5 ori aceastã carte. . I saw a serious accident.Let him buy a big number of new glasses. weekly. . Celelalte adverbe se formeazã cu ajutorul unui numeral si al substantivului “time”: three times. Gândeste-te de douã ori înainte de a spune ceva. pânã una alta. . .I have met him once.The furniture has recently been delivered. si biletele tale? Am ajuns tocmai la timp ca sã vedem plecarea lor.The negotiations will be in nineteen ninety-nine. frumos silly . . . El nu cunoaste rãspunsul.I won’t give them this money. Nu le voi da acesti bani. Ai citit titlurile principale? . În afarã de adjectivele daily.Don’t give too many promises! . . . Între timp fã curat în camera ta! . .În drum spre birou am vãzut un accident grav. Am pierdut cheile deja de trei ori. Ei au o colectie impresionantã. Acestea sunt obiceiuri proaste. A fost timp suficient pentru a înapoia cartea. .Walking to my office. Trãind la tarã.Our environment is very important. folosite ca si adverbe.asteaptã putin/ o clipã. sunt folosite foarte des pentru a exprima frecventa cu care se petrece o actiune.între timp. ai putinã rãbdare Stai putin.Earing little money. . . patern friendly . and your tickets? . . . .These are bad habits.

atunci la diateza pasivã oricare dintre ele poate fi subiectul propozitiei: He showed me his garden. El s-a abonat la acest ziar. Acesti copii au fost neglijati ani de-a rândul. .He has subscribed to this paper.Who are the people sitting there? Îl cunosti pe acel om care vine la noi? . participiul –ing determinã substantivul. . .People neglecting their appearance think 94 . .People wanting more information can return dupã ora 5.The people visiting our village are from England. .într-un mod prietenos in a silly manner . Femeia care se plimbã acolo este o secretarã.Don’t do it in a silly manner! . A man who lives in this street was insured . Cei care vor mai multe informatii se pot reintoarce . . . . .Dacã din adjectivele cu terminatia –ly vrem sã formãm un adverb. rãnit ieri într-un accident. Nu am reusit sã ne întoarcem la timp.El mi-a arãtat grãdina lui. Fratele meu îmi vorbeste întotdeauna pãrinteste.într-un mod prostesc Nu face asta într-un mod prostesc! Ne-au vorbit prietenos. În aceste cazuri adverbele se formeazã cu urmãtoarele structuri: in a lovely way . . satisfãcuti-The people using these tools are very satisfied. after five. . holidays here. The money won’t be given to you.a polua to subscribe (to) .The pen lying on the table is mine.My brother always speaks to me in a fatherly manner to neglect . a fost in an accident yesterday.Do you know the man coming to us? Oamenii care folosesc aceste unelte sunt f.We have not succeeded in returning in time.This lake is not polluted yet.They talked to us in a lovely way. .Am reusit (sã fac ceva) She succeeded in mending her car.They wasted half an hour on talking. nu putem sã dublãm sufixul –ly.a se abona Verbul to succeed este folosit si în urmãtoarea constructie: to succeed in + verb cu terminatia ing I succeeded in … .într-o manierã drãgutã in a fatherly manner . He won’t give you the money.What have you subscribed to? . Dacã verbul are douã complemente (direct si indirect). a pierde (inutil) to succeed (in) .These children have been neglected for years. Au irosit ½ de orã vorbind. . . Acest lac nu este încã poluat. participiul terminat în –ing poate înlocui propozitia relativã.I have asked her twice to leave quietly. He described the accident to us.Grãdina lui mi-a fost arãtatã. Exersati participiul prezent: Stiloul care se aflã acolo pe masã este al meu.He spoke to us in a fatherly way. . . Au fost oameni care au vândut portocale si struguri. . Sunt întotdeauna multi oameni care-si petrec -There are always many people apending their vacanta aici. a izbuti .The woman walking there is a secretary. I was shown his garden.a neglija to pollute . În propozitia astfel transformatã.You won’t be biven the money. A letter was sent to him. Ne-a vorbit pãrinteste.We were described the accident.într-un mod pãrintesc in a friendly way . Oamenii care-si neglijeazã înfãtisarea cred cã .Ea a reusit sã-si repare masina.He was sent a letter. În limba englezã. to waste . They sent him a letter. Oamenii care viziteazã satul nostru sunt din Anglia.Un bãrbat care locuieste pe aceastã stradã. His garden was shown to me. .The pictures hanging here will be sold. La ce te-ai abonat? Am rugat-o de douã ori sã plece în liniste. Cine sunt acei oameni care stau acolo? .a reusi.There were people selling oranges and grapes. . .a irosi.Mi-a fost arãtatã grãdina lui. The accident was described to us. Tablourile care atârnã aici vor fi vândute.

nu este important sã arate bine. .She has dialled their number twice. Acesta este geamul prin care a dispãrut spãrgãtorul. Între timp vom fixa o datã. Ea a rãspuns prosteste.This is the window through which the burglar disappeared. Negocierile vor aduce pacea? Acele idei sunt greu de înteles.Some people have strange habits. it is not important to look good. .Reading the morning paper. problemã. Lectia 31 matter – chestiune. El nu poate sã acorde mult timp acestei probleme. nu a trebuit sã asteptãm.The aeroplane leaves at 3 p. .They came just in time. Mi s-a promis o slujbã mai bunã. Scopul nostru este sã obtinem o mãrire de salariu cât mai curând posibil.Two films were shown to us .I have read much about that war.Animals living in the woods can find enough food. Ei i s-a permis uneori sã plece mai devreme.She was occasionally permitted to leave early.You’ll have to be there at eight o’clock sharp. realitate space – spatiu. haven’t you left your umbrella? .We succeeded in finishing the work before midnight.Those ideas are difficult to understand. Recapitulare finalã: Citind ziarul de dimineatã m-am gândit la promisiunea pe care am fãcut-o. am pãrãsit casa în grabã. . Îmi place sã cãlãtoresc fãrã bagaje.We were shown two films.There will be more opportunities in the future. .I saw many people wearing dark glasses.Our object is to get a raise as soon as possible. . . . Au sosit tocmai la timp. .How many leap years are there in a century? . Câtiva oameni cred cã este timp destul pentru a opri poluarea pãmântului.univers luggage . we didn’t have to wait. .There was a delay twice.In the meantime we’ll fix a date. În viitor nu vom pierde timpul. .The ship was wrecked a fortnight ago. . A better job was promised to me. Noi am reusit sã terminãm lucrul înainte de miezul noptii. . I thought of the promise I had made.plângere. . Masinile polueazã mediul. . Animalele care trãiesc în pãdure.Some people think there is a plenty of time To stop polluting the Earth. I left the house in a hurry.She got the letter just in time.Zipping up my coat.Let’s go to the cinema today! . Câti ani bisecti sunt într-un secol? Sã mergem azi la cinema! Prezenta lor nu este necesarã.In future no time will be wasted. Ce materii ti-au plãcut cel mai mult la scoalã? În trecut multe lucruri erau mai ieftine. . .I was promised a better job. . . Trãgând fermoarul hainei. Stai putin. 95 . fact – fapt. Va trebui sã fii acolo exact la ora 8.m.What subjects did you like the best in school? . treabã complaint – nemultumire. Avionul pleacã la 3 dupã-amiaza. . pot gãsi mâncare suficientã.Wait a minute.He visited her sister on the occasion of her birthday.She answered in a silly way.reclamatie Am citit mult despre acel rãzboi.bagaj mistake – gresealã . .We saw a man having no hair on his head. .In the past many things were cheaper. nu ti-ai pierdut umbrela? Ne-au arãtat douã filme. . Unii oameni au obiceiuri stranii. Au fost întârzieri de douã ori.Cars pollute the environment.I like travelling without any luggage. . Ea a primit scrisoarea tocmai la timp. Vor fi multe ocazii favorabile în viitor. Vasul a naufragiat în urmã cu douã sãptãmâni. Am vãzut multi oameni care purtau ochelari fumurii. .The fact that he helped me impressed my mother. Noi am vãzut un bãrbat care nu avea pãr pe cap. . Faptul cã el m-a ajutat a impresionat-o pe mama. . . ..Will negotiations bring peace? .Their presence is not necessary. El si-a vizitat sora cu ocazia zilei ei de nastere. .He cannot spend much time on this matter. Ea a format numãrul lor de douã ori.

We decided not to wait for them. . . .We’ll finish it presently. Nu conteazã! . palpabil presently – imediat. – Ea nu are voie sã fumeze. Nu trebuie sã ascult plângerile tale. Ai observat cã el a bãut prea mult? S-au plâns de cãldurã. . Structura negativã – nu trebuie. . El are o idee bunã. 96 . Noi am decis sã nu-I asteptãm. a reclama to agree . Sã nu luãm bagajul cu noi! . Nu trebuie sã mergem acolo.Nu trebuie sã citesti toate aceste cãrti. a nu accepta . . . Cãlãtoria în spatiu este captivantã.Space is incredibly vast.You have made the same mistake twice. .I needn’t listen to your complaints. – Nu ai voie sã vorbesti aici. Masa este un obiect concret.This news needn’t be facts. a bãga de seamã to decide – a decide. let him speak. a fi interzis: She mustn’t smoke. Sã nu-l lãsãm sã vorbeascã tot timpul despre rãzboi. . linistit concrete – concret.These complaints are worth listening to.I know they don’t agree. .It has to be shown in an objective way. .Space travel is exciting. to complain .You needn’t think about this matter.Have you noticed that he has drunk too much? .Abstract ideas are difficult to understand.Have you noticed this man in a green hat? . . Soldatii sunt gata de luptã.. . .They complained of the heat. objective – obiectiv. 2. . se exprimã cu forma scurtã needn’t: You needn’t read all these books. You mustn’t talk here. Forma negativã a verbului must se obtine prin adãugarea adverbului de negatie not: must not (mustn’t) – a nu fi permis/îngãduit. Ai fãcut de douã ori aceeasi gresealã.a fi de acord. Nu ai voie sã-ti lasi bagajul aici.a se plânge.We needn’t go there. îndatã decisive – decisiv Ideile abstracte sunt dificil de înteles.He has a good idea. Acest incident nu trebuie sã se mai întâmple.It mattered a lot to me. . a accepta to disagree .Este periculoasã cãlãtoria în spatiu? Universul este incredibil de vast.We disagreed on that matter. . nepãrtinitor peaceful – pasnic. Avem nevoie urgentã de mai mult îngrãsãmânt chimic. Aceasta trebuie prezentatã într-un mod obiectiv.The soldiers are ready for the fight.Let’s not take the luggage with us. Vom termina imediat. a avea importantã to notice – a observa.Sã nu decidã ei însisi! Las-o sã nu facã aceastã greselã! . . a hotãrî A contat mult pentru mine.Why mustn’t I come here? Nu avem voie sã facem aceastã gresealã. Este greu sã fii obiectiv în aceastã problemã. 1.Do these incidents happen regularly? . . She needn’t worry about it.It is difficult to be objective in this matter. Aceste stiri nu sunt neapãrat adevãrate.You mustn’t leave your luggage here..It doesn’t matter.We mustn’t make this mistake. . a nu avea voie. .Let him not talk about the war all the time. Let’s not agree.They live in a peaceful region. . De ce nu am voie sã vin aici? . .Ea nu trebuie sã-si facã griji în legãturã cu asta.Sã nu fim de acord! Let them not decide themselves. .Let her not make this mistake. . . Nu trebuie sã te gândesti la aceastã problemã. Ei trãiesc într-o regiune linistitã. L-ai observat pe bãrbatul cu pãlãria verde? Nu ai voie sã hotãrãsti fãrã sã vorbesti cu Jane.Is space travel dangerous? .This incident mustn’t happen again. Stiu cã ei nu sunt de acord.A table is a concrete object. Nu am fost de aceeasi pãrere în acea problemã. to matter – a conta.a nu fi de acord. Aceste incidente se petrec în mod regulat? Aceste nemultumiri meritã sã fie ascultate. . Dacã imperativul are o negatie în continut atunci se foloseste cuvântul de negatie not.You mustn’t decide without talking to jane. .We urgently need more fertilizer. sã-l lãsãm sã vorbeascã.

dacã în propozitie se aflã si pronumele own. . Mary s-a nãscut în anii saizeci. foloseste-l pe-al tãu.The enemy has modern planes. a se bate [fait] to sink . iar aceasta este urmatã de terminatia –es.inamic ally .Mary was born in the 60s (sixties).The soldiers were wearing civilian clothes.The battle has continued for a week. Acesti copii au gãsit cartuse adevãrate. Aliatii nostri ne sprijinã. live . . . anii 50 etc.Our allies support us. tactical . a capitula to join .În anii 40 au fost multe lupte. to arm .Nu cumpãrãm niciodatã zarzavaturi. . Cuvântul one se foloseste pentru înlocuirea unui substantiv care se repetã în propozitie. .My brother is in the air force. Aceastã casã a fost construitã în anii 1790. . Bãtãlia navalã a fost decisivã. navy – flotã maritimã. Soldatii purtau haine civile. Litera –y de la sfârsitul cuvântului se transformã în –i. Expresiile ca anii 40.It is not easy to damage an armoured plane.The army needs a lot of petrol.marinã militarã atom-bomb – bombã atomicã air force – fortã aerianã .El are propria masinã.This house was built in the 1790s (seventeen nineties). to surrender . Unele tãri nu au flotã maritimã.a trage (cu o armã) fought [fo:t] fought [fo:t] sank [sEn(g)k] sunk [san(g)k] 97 . the 1970s .anii 1970 Rãzboiul a început în anii 1930.We needn’t agree now. We grow our own.a se preda.We are using the latest weapons.Many civilians are leaving the town. Armata are nevoie de mult petrol. . Fratele meu este în aviatia militarã.Are there enough cartridges? . Noi folosim cele mai moderne arme. . In the forties there were many battles.cartus enemy . . . . army . He has his own.În the 40s (forties) there were few cars in Romania.Some countries haven’t got a navy. se formeazã adãugând la numeral articolul hotãrât si sufixul –es.transeu weapon .The trenches are deep enough.civil .They are building many submarines. În anii ’40 au fost putine masini în Romania.anii o mie opt sute treizeci. De obicei avioanele tactice nu sunt foarte mari.aliat Sunt destule cartuse? Inamicul are avioane moderne.the nineteen seventies . He doesn’t need your car.a se uni.Nu-ti voi da stiloul meu.The war started in the 1930s (nineteen thirties). .tactic civilian . . Ei construiesc multe submarine. .The enemy has two nuclear submarines. . .the eighteen thirties . .The naval battle was decisive.a (se) lupta.These children have found live cartridge. Noi însine le cultivãm. .a (se) înarma to fire at .a (se) scufunda [sin(g)k] . Transeele sunt suficient de adânci. . atunci data se scrie în felul urmãtor: the 1830s .viu.armã battle . We never buy vegetables.The atom-bomb was used by our ally. use your own.bãtãlie cartridge . Bãtãlia a continuat timp de o sãptãmânã. the fifties – anii cincizeci the sixties – anii saizeci Aceste expresii pot fi scrise cu ajutorul cifrelor în modul urmãtor: the 80s – the eighties – anii optzeci the 20s – the twenties – anii 20 Dacã vrem sã subliliem secolul.El nu are nevoie de masina ta. Nu este usor sã distrugi un avion blindat.Let them not complain! . Bomba atomicã a fost folositã de aliatul nostru. I won’t give you my pen.armatã trench .Sã nu-i lãsãm sã se plângã1 Nu trebuie sã ajungem la un acord acum. intens armoured – blindat Inamicul are douã submarine nucleare.The tactical planes are usually not very big. El nu se foloseste pentru înlocuirea unui substantiv care se repetã. a intra (în) to fight . . Multi civili pãrãsesc orasul. . . .

Nu ai voie sã iei asta. those: If you want cigarettes. Câte nave au fost scufundate în aceastã sãptãmânã? . Nu avem nevoie de submarinele flotei lor militare. ne-am alãturat aliatilor nostri. Ei au decis sã foloseascã bomba atomicã. Acest bãiat este cel mai înalt. Ei s-au predat fãrã sã lupte. this is the fastest. 3. .The weapons of the enemy are not modern.This boy is the tallest.The planes are heavily armed.When we noticed it was getting dark. .They have decided to use the atom-bomb. . Dupã forma de superlativ a adjectivelor: Of all the cars we have. Nu trebuie sã împrumut bani. It was not her mistake. Am camera mea si el o are pe a sa. .Dintre toate masinile pe care le avem.port-avion 98 aircraft ..We will stop fighting as soon as the enemy surrenders Dupã o sãptãmânã el a venit dupã sotia sa la Londra.John’s parents are older than Mary’s.Aceastã bicicletã nu este atât de scumpã ca a lui Ion . .I have my own room and he has his own. Am obosit repede pentru cã bagajul meu a fost greu.How many ships have been sunk this week? Cazuri în care cuvântul one poate omis: 1. we have our own.munitie aircraft carrier . Dupã numerele cardinale: I have three chairs and she has five. Nu am tras niciodatã asupra nimãnui. dar nu a vãzut niciuna. Reclamatiile cumpãrãtorilor meritã ascultate. . .We have 2 children and our neighbours have five. îi am pe ai mei. ci a surorii sale. .Eu am trei scaune si ea are 5. Lectia 32 ammunition .We will fight to the last man.El a cãutat perdele ieftine. Avioanele sunt foarte înarmate. She bought two coats and stole three.I needn’t borrow any money. these. . but you made six. any.You needn’t do it today. .You mustn’t take it. le avem pe ale noastre. 2.We don’t need the submarines of their navy.I soon got tired because my luggage was heavy.His car is not so/as fast as Mary’s. Dupã pronumele some.He made two mistakes. iar vecinii nostri au 5.His wife is the most beautiful. -The two armies joined before the last battle. . Vom lupta pânã la ultimul om. acestea sunt cele mai frumoase.Vom înceta lupta de îndatã ce inamicul se va preda. aceasta este cea mai rapidã.They surrendered without fighting. . . Noi am cumpãrat douã vapoare si ei au cumpãrat 5. . . but he didn’t see any.We bought two ships and they bought five. I have my own. . Armele inamicului nu sunt moderne. . El a fãcut douã greseli dar tu ai fãcut sase.avion . . we joined our allies.-After a week he joined his wife in London. I can give you some.In the 20s (twenties) we had a small army. He was looking for cheap curtains. Dupã genitivul saxon: This bicycle is not so expensive as John’s. . .Ea a cumpãrat douã haine si a furat trei. .We sank a ship at midnight. . Nu trebuie sã faci asta azi. Of all the flowers I have seen today these are the most beautiful. . îti pot da câteva. Noi avem 2 copii.Nu a fost greseala ei . but her sister’s. .The complaints of the customers are worth listening to. În anii ’20 aveam o armatã micã. Când am observat cã a început sã se întunece. . Cele douã armate s-au unit înainte de ultima bãtãlie. . Pãrintii lui Ion sunt mai bãtrâni decât ai lui Maria.Dintre toate florile pe care le-am vãzut azi. . . Sotia lui este cea mai frumoasã.I have never fired at anybody. Am scufundat un vapor la miezul noptii.Dacã vrei tigãri. . Masina lui nu este atât de rapidã ca a lui Mary. 4. .

Sunt interesati sã cumpere casa ta. dispozitii . Cunosti rezultatele de lunea trecutã? .Many military buildings are damaged.) . . . Bombardierele inamice sunt înarmate. a-si lua zborul to bring down – a doborî (un avion etc.The hostile bombers are armed.The tanks are reliable. De ce ti-e fricã de mine? Te intereseazã aceastã stire? Cred cã o va interesa.These measures are not sufficient.On an aircraft carrier there is space for many aircraft .a se teme de Aceste expresii se folosesc la toate timpurile din limba englezã.Our anti-aircraft guns were useless.Their last aircraft carrier was sunk at dawn. prin conjugarea corespunzãtoare a verbului to be. to destroy – a distruge.They were afraid of the second atteck.tun anti-aerian . to be interested in – a fi interesat de/sã to be afraid of. . . . Au fost putine victime. Scoala se aflã la o distantã de 1 km si ½ de casa mea.Are you interested in this news? .avion de vânãtoare measures .The bombers fly very high.The school is a mile’s distance from my house. How long have you been interested in weapon? . . a dãrâma to take off – a decola.Why are you afraid of me? . Tancurile sunt sigure. I am afraid of big dogs. victime anti-aircraft gun .bombardier. Ultimul lor port-avion a fost scufundat în zori.I am interested in submarines. to defend – a apãra attack – a ataca. .These are foreign rifles. Genitivul saxon se foloseste înaintea substantivului care exprimã timpul sau distanta.avion cu reactie hostile . Nu uitati sã adãugati substantivelor la singular sau plural apostroful si litera s! Stii ceva despre înâlnirea de sãptãmâna trecutã? .Many industrial targets were chosen. Pe un port-avion este loc pentru multe avioane.My parents are not interested in my friends. . . . a asalta to carry – a transporta. The building was a mile’s distance from us.Mi-e fricã de câini mari.Le-a fost fricã de dusman.There were hardly any casualties.casualties fighter bomber . Vom avea nevoie de mai multe arme defensive. Did you hear last night’s news? . .Ai auzit stirile de ieri searã? There was a two hours’ delay. Au dispãrut cinci avioane.Ships are vulnerable to attacks by submarines. de apãrare jet .tintã rifle .defensiv. Nu avem munitie pentru aceste arme. Au fost alese multe tinte industriale. .tanc Tunurile noastre anti-aeriene au fost nefolositoare.De când te intereseazã armele? They were afrid of the enemy.Their jet fighters are very fast. . Acestea sunt pusti strãine. . They are interested in buying your house.Two fighters were reported damaged. Vapoarele sunt vulnerabile la atacurile submarinelor. inamic vulnerable (to) – vulnerabil Avioanele lor de vânãtoare cu reactie sunt f. S-au raportat douã avioane de vânãtoare avariate. . .The attack will be made in fog.ostil. a duce 99 to bomb – a bombarda to receive – a primi .A fost o întârziere de douã ore. . avion de bombardament target .Do you know anything about last week’s meeting.puscã tank . Pe pãrintii mei nu-i intereseazã prietenii mei. Le-a fost fricã de cel de-al doilea atac. . .dispãrut defensive . Bombardierele zboarã la înãltime foarte mare. Aceste mãsuri nu sunt suficiente. .Clãdirea era la o distantã de o milã de noi.We shall need more defensive weapons. .Do you know last Monday’s results? military . . Multe clãdiri militare sunt avariate.militar missing . rapide.mãsuri.pierderi. Mã intereseazã submarinele. Atacul va avea loc în ceatã.We have no ammunition for these weapon. . .Five planes are missing.I think she will be interested in it.

They can carry the heaviest bombs. .Any bomber can be brought down.Any room is good enough for me. . Orice carte cumpãratã va fi împachetatã frumos. Oricine a fost acolo stie cât de intens este traficul. În acest caz înseamnã: orice. . . Orice mãsurã de apãrare ne va ajuta. Adjectivul pronominal any se foloseste si în propozitii afirmative. oricare. . . . . You can put that chair anywhere. this is the fastest. Poate fi folosit în orice tarã. Oricine poate nimeri aceastã tintã. we can give them some. Any child knows the answer to that question. He will take any room you can offer to him. . but there were four. You can come any day.Oricine îti poate spune asta. Poate fi fãcut cu orice lucru ascutit. .It can be used in any country.The attack can start anywhere. Orice bombardier poate fi doborât. si se foloseste pentru determinarea persoanelor si obiectelor. În mod asemãnãtor se folosesc si formele pronominale compuse ale acestui cuvânt: anybody.Of all the targets we have to defend aceasta este cea mai vulnerabilã.Va accepta orice camerã pe care poti sã i-o oferi. . . . . . this is the most vulnerable. dar au fost patru. . Aceste cauciucuri sunt cele mai bune.Poti pune oriunde scaunul acesta. they could take off.Anyone who has been there knows how much traffic there is. . Tunurile anti-aeriene au doborât multe avioane. . putem sã le dãm câteva.Orice copil stie rãspunsul la acestã întrebare. oricare anything – orice anywhere – oriunde. Dintre toate tintele pe care trebuia sã le apãrãm.Oamenii aceia vor face orice pentru bani.They bombed our fighters before înainte sã poatã decola. Those people will do anything for money. . .The anti-aircraft guns have brought down many aircraft Bombardierele au atacat de douã ori în acea zi.Any defensive measure will help. anyone – oricine.Half of the tanks were destroyed in the first câteva minute.Anybody can hit this target..The news I have received is awful. . Orice camerã este destul de bunã pentru mine. Jumãtate din tancuri au fost distruse în primele . în orice loc Anybody can tell you that.He thought there would be no complaints. Criminalul se poate ascunde oriunde.The planes took off into the wind.Can we defend our harbours? Avioanele s-au înãltat în directia vântului. Pustile pe care le folositi sunt mai bune decât acestea. . acesta este cel mai rapid. 100 .The rifles you are using are better than these. Atacul poate începe oriunde. . Stiu cã ideile tale sunt mai bune decât ale mele. Oricine poate vedea cã acele flori nu sunt proaspete.These tyres are the best.If our allies need bombers. Dacã aliatii nostri au nevoie de bombardiere .I know your ideas are better than my own. . Au bombardat avioanele noastre de vânãtoare . Ele pot transporta bombele cele mai grele. Vestea pe care am primit-o este îngrozitoare. few minutes. . Te intereseazã aceste fapte? . .The bombers attacked twice that day.Poti sã dai asta oricãrei persoane pe care o întâlnesti acolo.Are you interested in these facts? Recapitulare finalã: El a crezut cã nu vor fi reclamatii.It can be done with anything that is sharp. You can give it to anyone you meet there. .Of all the tanks I have driven.Ne putem apãra porturile? . Dintre toate tancurile pe care le-am condus.Poti veni în orice zi.Any book that is bought will be wrapped up nicely.Anybody can see that those flowers are not fresh.The criminal can be hiding anywhere.

Care dintre navele lor este cea mai vulnerabilã? . Oricine poate transporta aceste cartuse.A trebuit sã cãutãm port-avioane.Anybody can carry these cartridges.Our allies have surrendered.They have joined the navy. Acum nu trebuie sã-i cãutãm. Orice bombardier cu reactie poate distruge acele tinte. Te intereseazã aceste mãsuri? . . .Anybody can see that the enemy is losing the war. S-au construit multe avioane în anii 70. Nu-i lãsa sã vorbeascã despre arme! .We had to look for aircraft carriers. dar nu am gãsit . . but we didn’t niciunul.I had lost my own rifle and took Mark’s. Ei au decolat pentru a ataca fabrici de munitie.Let them not talk about weapons. Nu sunt cunoscute încã toate faptele legate .Which of their ships is the most vulnerable? S-a tras si asupra avioanelor civile.Two naval aircraft were missing after lupta aerianã.Any set bomber can destroy those targets. . . Aliatii nostri au capitulat. .A few tactical mistakes were made.Also civilian planes were fired at. . Nu crede cã un tanc poate fi folosit oriunde. Ce s-a decis în legãturã cu armele nucleare? . .We mustn’t use the atom-bomb. . S-au fãcut putine greseli tactice.Have you noticed the large number of Anti-aircraft guns? Ei au intrat în marina militarã. .What has been decided about nuclear weapons? Nu trebuie sã folosim bomba atomicã. find any. Oricine poate vedea cã dusmanul va pierde rãzboiul. de acel rãzboi.In the 70s (seventies) a lot of aircraft were built.What defensive weapons have their bombers got? Douã avoiane ale flotei militare au dispãrut dupã .Are you interested in these measures? 101 ..All the facts about that war are not yet known. Ai observat numãrul mare de tunuri anti-aeriene? .They took off to attack ammunition factories. Ce arme defensive au bombardierele lor? .Don’t think that a tank can be used anywhere. . the air battle. Mi-am pierdut pusca si am luat-o pe a lui Mark.We needn’t look for them now.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->