P. 1
Engleza

Engleza

|Views: 184|Likes:
Published by lore mihai

More info:

Published by: lore mihai on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

Sections

 • Lectia 1
 • Lectia 2
 • Lectia 3
 • Lectia 4
 • Lectia 5
 • Lectia 6
 • Lectia 7
 • Lectia 8
 • Lectia 9
 • Lectia 10
 • Lectia 11
 • Lectia 12
 • Lectia 13
 • Lectia 14
 • Lectia 15
 • Lectia 16
 • Lectia 17
 • Lectia 18
 • Lectia 19
 • Lectia 20
 • Lectia 21
 • Lectia 22
 • Lectia 23
 • Lectia 24
 • Lectia 25
 • Lectia 26
 • Lectia 27
 • Lectia 28
 • Lectia 29
 • Lectia 30
 • Lectia 31
 • Lectia 32

Lectia 1 often always - des - întotdeauna every day - în fiecare zi every morning - în fiecare dimineatã seldom - rar

Cuvintele ,,often,always,seldom” stau întotdeauna între verb si pronumele personal, pe când expresiile ,,every day, every morning” stau la începutul sau la sfârsitul propozitiei. Articolul nehotarât a Articolul hotarât the Articolele stau înaintea substantivelor. Articolul se schimbã în fata substantivelor care încep cu o vocalã; ,,a” devine “an” iar articolul hotãrât se pronuntã [Di]. an apartment, the entrance Când înaintea verbului nu stã un pronume personal poate sta particula to, care indicã modul infinitiv. În limba englezã este obligatoriu sã indicam printr-un pronume personal cine desfasoarã actiunea – I see. I often enter the church. They seldom visit the tower. We always see the train. You open the door every day. (Noi) întotdeauna vedem turnul. (Eu) intru în magazin în fiecare zi. (Tu) vezi statia în fiecare dimineatã. Viziteazã rar biserica. (Eu) deschid întotdeauna usa. (Voi) intrati des în casã. (Ei) vãd strada în fiecare zi. - (Eu) intru des în bisericã. - Ei viziteazã rar turnul. - Vedem întotdeauna turnul. - (Tu) deschizi usa în fiecare zi. - We always see the tower. - I enter the shop every day. - You see the station every day. - They seldom visit the church. - I always open the door. - You often enter the house. - They see the street every day.

Conjunctia ,,si” în limba englezã este ,,and” [End]. We often enter the railway station and I see the train - Intrãm des în garã si eu vãd trenul. You always open the door and I enter the house. – Deschizi întotdeauna usa, si eu intru în casã. to walk to look at to look - a se plimba, a merge pe jos - a se uita, a privi la ceva - a se uita, a privi to drive to go to to have - a conduce - a merge la - a avea

to go - a merge

Folosim cuvântul ,,to” dacã: 1. Precede verbul la infinitiv to see 2. Pentru a desemna miscarea într-o anumitã directie (la,spre,cãtre) to the hotel – la hotel În propozitia la timpul prezent dupã pronumele personale he, she sau substantivele care le înlocuiesc, verbul primeste terminatia –s. (she visits, he opens, the woman looks, the boy walks). Terminatia –s se pronuntã [s] dupã consoane surde (p, t, k, f) ex. looks si [z] dupã consoane sonore ex. drives > [draivz]. The woman often drives a car. She looks at the building every morning. He sees the car. - Femeia conduce des masina. - Ea priveste clãdirea în fiecare dimineatã. - (El) vede masina.

Verbele “to go” si “to have” se schimbã dacã sunt precedate de pronumele “he” sau “she”. He goes - el merge I go - eu merg she has - ea are I have - eu am The woman often goes to a shop. The street has a side-walk. She goes to church every-day. I seldom go to a bus station. He always looks at the apartment. - Femeia merge des la magazin. - Strada are trotuar. - Ea merge la bisericã în fiecare zi. - (Eu) merg rar la statia de autobuz. - El se uita întotdeauna la apartament.
1

The church has a tower. The shop has a door. We see a boy and a woman.

- Biserica are un turn. - Magazinul are o usã. - Vedem un bãiat si o femeie.

În expresia to go to church înaintea cuvântului church nu folosim articol. Peter often goes to Bucharest. He goes by train.When the train enters the station Peter looks at the buildings. He has no car, so he walks. He sees a church tower. The tower has a door.He visits the tower and looks at Bucharest. Then he goes to a shop. No– nu, nici un ,nici o; poate îndeplini în propozitie rolul negatiei. He has no car.(el nu are masinã) Pluralul : shop – shops train – trains car – cars street –streets Pentru pronuntia terminatiei –s sunt valabile aceleasi reguli ca si la verbe. El merge A conduce masina Nici un autobuz A privi turnul Masinile - he goes - to drive a car - no bus - to look at the tower - the cars tower – towers

Trotuarul - the side-walk Strada de cumpãrãturi - shopping street Apoi merg - then I go Femeia priveste des - the woman often looks Astfel întotdeauna - so always

Lectia 2
We seldom go to the factory. The room has a window. I have a bicycle. We see the traffic. He sees a hotel. A school and an office. You seldom go to a restaurant. - Mergem rar în fabricã. - Camera are o fereastrã. - Am o bicicletã. - Vedem circulatia. - El vede un hotel. - O scoalã si un birou. - Mergi rar la restaurant. - Aceasta este o statie. - nu - si, tot asa si …, deasemenea

“Acesta este” sau “acela este” în limba engleza se reda prin: “it is”. It is an office. - Acesta este un birou. It is a station. in near - în, la, înauntrul - aproape, în preajma, aproape de, lânga not also

“este, se afla, exista” se traduce prin there is Începem propozitia cu aceastã constructie când vrem sã exprimãm cã ceva este, existã. Propozitia este completã dacã rãspunde la întrebarea “unde?”. În fata substantivului stã articolul “a”, iar în fata adverbului de loc stã articolul “the”. Expresia it is se prescurteaza it’s si expresia there is : there’s. There is a bicycle in the house. There is a factory near the station. It’s a restaurant. There’s a school near the station. Este o bicicletã în clãdire. Vãd des bãietii. Mergem întotdeauna în apropierea scolii. Si ea viziteazã în fiecare zi femeia. Clãdirea nu este un oficiu. I am - eu sunt - I’m You are - tu esti, dvs sunteti - you’re - Este o bicicletã în casã. - Este o fabricã în apropierea statiei. - Acesta este un restaurant. - Este o scoalã în vecinãtatea statiei. - There’s a bicycle in the building. - I often see the boys. - We always go near the school. - She also visits the woman every day. - The building is not an office. It is - acesta, asta este (gen neutru) We are - noi suntem
2

- it’s - we’re

He is She is

- el este - ea este

- he’s - she’s

You are - voi sunteti, dvs sunteti They are - ei sunt - He is in the room. (He’s in the room.) - We are near the school. (We’re…) - I am in the office. (I’m …) - You are in Bucharest. (You’re...) - They are in the street. (They’re…) - It is a station. (It’s…) - You are near the station. (you’re…)

- you’re - they’re

El este în camerã. Suntem în apropierea scolii. Sunt în birou. Sunteti la Bucuresti. Ei sunt în stradã. Aceasta este o statie. Esti aproape de statie. to work - a lucra to get - a primi, a obtine

to wait - a astepta to speak - a vorbi

to like - a(-i) plãcea, a îndrãgi to know - a sti, a cunoaste

Ea întotdeauna obtine camera la hotel. El asteaptã des în apropierea scolii. Vorbesc rar. Lucrãm la Predeal. Ei iubesc femeia. to work at/in - a lucra la to wait for - a astepta pe cineva, ceva to speak to - a vorbi cu cineva to like to - a-i plãcea sã facã ceva to get a bicycle - a primi o bicicletã El merge des la hotel. El se afla în camerã. Ea se uita rar la masini. Vorbesc cu bãiatul în fiecare dimineatã. Întotdeauna primim camera. El asteaptã trenul în fiecare zi. Merg des la bisericã. Este aproape de scoalã. Este o fabricã la Buzau. Îmi place sã lucrez. Si el cunoaste hotelul. Si eu intru în clãdire în fiecare dimineatã. Ea merge des cu autobuzul. Unele verbe au aceeasi forma ca si substantivele: to walk - a se plimba > a walk - o plimbare

- She always gets a room in the hotel. - He often waits near the school. - I seldom speak. - We work in Predeal. - They like the woman. - to work in a factory - to wait for a bus - to speak to a boy - to like to speak to know the entrance – a cunoaste intrarea - He often goes to the hotel. - He is in the room. - She seldom looks at the cars. - I speak to the boy every morning. - We always get the room. - He waits for the train every day. - I often go to church. - It’s near the school. - There is a factory in Buzau. - I like to work. - He also knows the hotel. - I also enter the building every morning. - She often goes by bus. to work - a lucra > work - munca

Existã si substantive formate din verbe: to drive - a conduce > driver - sofer, conducãtor auto

to speak - a vorbi > a speech - vorbire, discurs

The driver goes for a walk every day. - Soferul merge la plimbare în fiecare zi. We go to work every morning. - Noi mergem sã lucrãm în fiecare dimineatã. There is also a speech. - Este si un discurs. În expresiile to go to work si to go to school omitem articolul ca si în cazul expresiei to go to church. Si soferul are o masinã rosie. Acesta este un discurs bun. El se plimbã des seara. Noi vedem clãdirea albã. - The driver also has a red car. - It’s a good speech. - He often walks in the evening. - We see the white building.
3

.There’s traffic in the street.There’s a red and a white entrance.Aceasta este o zi bunã pentru muncã.Tom works there.Ei îi place sã meargã în oras. . Casa este aproape de biserica.Barbara always opens the door.It’s a bad factory. Ea este o femeie rea. .It’s a Rolls Royce.I always open the door.She is not in Bucharest in the morning.I often go there. Lui îi place sã meargã la turn. Si ei viziteaza biroul în fiecare zi.She’s a bad woman. . . Si ei au cinci masini.The boy goes by train every morning. Si fabrica are un birou.The factory also has an office. 4 .He is in shopping street.In the evening she waits for the car. .In the evening she always goes by bus.Fata asteaptã de obicei trenul. .They often go to church.I see two boys near the school. Când te asteptãm privim circulatia de pe strada. .John is not in the apartment. Tom îl asteaptã des pe Peter. . În fiecare zi te plimbi la clãdire. It’s a good day to work. . .They also visit the office every day.She knows the work. He goes to school in the afternoon.There is also a factory near the station.He sees two windows. El priveste rar masinile. .In the restaurant she speaks to the boy. . Barbara deschide întotdeauna usa. The girl usually waits for the train. Vãd doi bãieti în apropierea scolii. Este si o fabricã în apropierea statiei. El deschide întotdeauna biroul si vorbeste cu Peter.When we wait for you we look at the traffic.She seldom looks at the traffic. . El are si douã biciclete rosii. . În restaurant ea vorbeste cu baiatul. Merg des acolo. Tom are o masina bunã. Seara ea asteaptã masina.He also has two red bicycles. Aceasta este o fabricã rea. Este o intrare rosie si una alba. Dupa aceea merge cu trenul. vede hotelurile si restaurantele.Then they go by car. Tom lucreazã acolo.The boy often looks at the tower. Este circulatie pe stradã.He always opens the office and speaks to Peter. El vede douã ferestre. . . . . . John nu este în apartament. . . El este în starda de cumpãrãturi. Lectia 3 Nu se foloseste articolul înaintea cuvâtului town atunci când reiese clar din context la care oras se referã. . Îl astept pe John în fiecare zi.They also have five cars. Ei merg des la bisericã. Scoala este în strada statiei.Then she goes to work. Întotdeauna deschid usa. She likes to go to town. Acesta este un Rolls Royce.You walk to the building every day. .Tom has a good car. . . . . . . Înaintea cuvântului mother nu este necesarã folosirea articolului. . Lui îi place sa conducã masina. El viziteazã seara Bucurestiul. . . .In the evening he visits Bucharest. . . Ea priveste rar circulatia. . I have no time to visit Barbara.Nu am timp sã o vizitez pe Barbara. Bãiatul se uitã des la turn. . .He likes to go to the tower. Seara ea merge întotdeauna cu autobuzul.Ea nu este în Bucuresti dimineata. . .Dupa-amiazã el merge la scoalã. . . Apoi ea merge la garã. Dupa aceea ea merge sã lucreze. .The house is near the church. Ea cunoaste munca.He likes to drive a car.Barbara always drives the red car. .I wait for John every day. Bãiatul merge cu trenul în fiecare dimineatã.The school is in Station Street. . Dupa aceea ei merg cu masina.He seldom looks at the cars.Then he goes by train and sees the hotels and the restaurants. . .Tom often waits for Peter.Then she goes to the railway station. Barbara conduce întotdeauna masina rosie. .

. Dupa-amiaza mergem des în oras.Întâi el vede a clãdire albã. .It’s a town near Bucharest. . Este timpul sã plecãm. . Afirmativ: I am a girl. .I often speak to mother. He sees a big station. adicã substantivul sau pronumele personal si verbul îsi schimbã locul între ele. iar unii au apartamente. Mother is in the room. Aceasta este o tarã mare.Fata este dragutã. Vorbesc des cu mama. Astept des câte o zi în oras.De obicei mergem primii.It’s time to go. . . The girl is nice. There’s a big factory there. . Mama intrã în magazin în fiecare zi.We are first. .a merge la plimbare . În cazul formãrii interogativului verbului to be se schimbã ordinea cuvintelor din cadrul propozitiei. I have some clocks. .We go to church in the afternoon. Noi suntem primii.It’s a good day to go for a walk. First he sees a white building.He’s a nice boy. Ceasul este frumos.Aceasta este o masinã mare. .I have no time for shopping. . .El este (un) bãiat. It’s a nice country. .The boy has two tables in the room. . . . .It’s a big country. Maria este des acolo. Nu am timp sã merg la plimbare. timp de o zi . Aceasta este o zi bunã pentru plimbare.Bucurestiul este frumos.El vede o statie mare. .Mama este în camerã. He drives a big car every day.El conduce zilnic o masinã mare. She’s there.a cauta She’s a nice girl.Eu sunt (o) fatã? . .There are two clocks in the room. .Unor fete le place sã se plimbe.I have no time to go for a walk. .Cunosc câteva magazine bune. Nu am timp pentru cumpãrãturi. . Unii oameni merg seara la plimbare. He is a boy.Some people go for a walk in the evenings. El este un bãiat drãgut.She goes to the office some afternoons. to go for a walk to look for .We often go to town in the afternoon. Ea merge câteva dupã-amieze la birou. Câteva camere au cinci ferestre. . În camerã sunt douã ceasuri.Mary is often there. .I often wait in town for a day. . .Mother enters the shop every day. I know some good shops. Bucharest is nice. . . . It’s a big car.Eu sunt (o) fatã. to wait for for a day . It’s nice to see Mary. Acesta este un oras aproape de Bucuresti.Unii oameni au case. ceva .a astepta pe cineva. They are in the room. .Este dragutã fata? .Este el (un) bãiat? .. Mama este în clãdire. . . Interogativ: Am I a girl? Is he a boy? Are they in the house? Is the girl nice? 5 . În birou este o masã mare. We usually go first.There’s a big table in the office.Este placut sã o vad/vedem pe Maria.Bãiatul are douã mese în camerã.Ei sunt în camerã.Aceasta este o tarã frumoasã. . Dupa-amiaza mergem la bisericã. .Am câteva ceasuri. .pentru o zi.Acolo este o fabricã mare.Ea este o fatã drãgutã. .Some rooms have five windows. Some girls like to walk.Mother is in the building.Ea este acolo. . . . Some people have nice houses and some have apartments.Ei sunt în camerã? .The clock is nice.

when stau înaintea verbelor. urmat de pronumele personal si de cãtre verb. . they aren’t. dacã ne referim la obiecte. It’s a street for through traffic.Esti în casã? Yes. what. . through and through It’s a through train to London. a cere (cuiva. They înlocuieste substantivul la plural. Apoi ea vrea sã meargã la bisericã. it isn’t. Suntem întotdeauna acolo. It’s a big car. . .cine. it is not.I think it is a bad school.Este mare casa? Yes. .When are you in the office? to live to want .Este o stradã pentru circulatie continuã. > No. . Are the cars white? . a locui . Are you in the house? .Then she wants to visit the church. he is not.Sunt clãdiri mari? Are you a good boy? .Este un baiat dragut? Yes. . O întreb des pe Maria. they are.a vrea. “are not” > “aren’t”. acesta este formulat cu ajutorul cuvântului yes-da. “is not” se prescurteazã “isn’t”. încotro În întrebãri.They are big buildings.Cine este? . I seldom look through the window.de la un capat la celalalt (de-a lungul si de-a latul) .She wants to live in Bucharest.We are always there. who .We live in a big country. He usually walks behind John. it is. cuvintele interogative who.ce where .Ei sunt în birou? Yes. apoi de verb si not. > No.What is on the table? . Are they in the office? . It înlocuieste substantivele la persoana a treia singular. we are. Eu cred cã aceasta nu este o scoalã bunã. cuvintele relativ-interogative who. Vreau sã am o masinã. pe cine what .Unde ste baiatul? When are you in the building?. they are not.I think she wants to live in town. I’m not.Ce este? when .De obicei merge în urma lui John. Substantivul folosit în întrebare va fi înlocuit cu pronumle personal. În propozitiile atributive. Are they big buildings? . a dori Ne place sã locuim în Bucuresti. where. a se gândi .I often ask Mary. . . they are. . I am not. Cred cã vrea sã fie primul. we are not. . Are we near Bucharest? > No. pe unde. Are the people nice? > No. Trãim într-o tarã mare. Is he a nice boy? .a trãi. > No. Is the house big? . we aren’t. . > No.unde.Acesta este un tren direct spre Londra. . Who is it? What is it? Unde este biserica? Ce este pe masã? Cine este fata? Când esti în birou? to ask to think . Ea vrea sã locuiascã la Bucuresti. Ea vrea sã vadã strada comercialã.Oficiul este în spatele scolii. The office is behind the school. he is. > No.Where is the church? . .I want to have a car. Când rãspunsul este negativ folosim cuvântul no urmat de pronumele personal. animale sau abstractiuni. Are you a boy? > No.Privesc rar prin geam (pe fereastrã).Who is the girl? . where.Esti (un) bãiat bun? Is it a big car? Când rãspunsul la întrebare este afirmativ. when pot fi omise.She wants to see the shopping street. he isn’t. “am not” numai în “I am not” >” I’m not”.a gândi.Când esti în cladire? . Are we near Bucharest? Yes. .când Where is the boy? . ceva) .a întreba. I am. You are a good boy. Is he in the car? > No.I think he wants to be first. Cred cã îi place sã locuiascã la oras.We like to live in Bucharest. .Masinile sunt albe? Yes.Is it a big car? > No. 6 .

sunt însotite de verbul auxiliar to do. “do not” se prescurteazã “don’t” iar “does not” > “doesn’t” Do you like the girl? Does she live in Bucharest? Do we go to school in the morning? No. he does. 7 No. toate verbele cu exceptia lui to be. No.Cunosc orasul de la un capãt la celãlalt. Verbul to do stã înaintea subiectului dupã care urmeazã verbul de conjugat. They often go to church. .Cui îi plac masinile? Dacã rãspundem afirmativ la o întrebare care începe cu do/does. she. we do not. Do we go to school in the morning? Yes. it sau un substantiv. No. pronumele personal se aflã dupã cuvântul “no”urmat de verbul auxiliar si cuvântul “not”. Peter goes to school every day. Does she often go to Bucharest? . She sees a red car through the window. Does she live in Bucharest? Yes. Where do you usually go in the morning? When do you usually open the shop? What cars does she like? John walks to work every day. I like the town. The boys like the town. numai cã pronumele personal sau substantivul este înlocuit de cuvântul “who”. He seldom visits Mary. We seldom see the buildings. . I do. No. He goes by bicycle through the town every day.Cine vede rar statia? . verbul auxiliar va fi does. atunci dupã cuvântul yes punem pronumele corespunzãtor.Când deschizi de obicei magazinul? .Ea merge des la Bucuresti? Does he seldom visit Mary? . . deci va primi terminatia “-s”. We always wait for the train. I do not. He opens the shop in the morning. we don’t. În propozitiile afirmative întâlnite pânã acum verbul era la prezentul simplu ( the Simple Present Tense).She is behind the shop.Ea este în spatele statiei. we do. John opens the door every day. I know the town through and through. I don’t. No. They often visit the woman. Verbul va fi conjugat la persoana a treia singular.Tu mergi des la biserica din spatele statiei. Who opens the door every day? Who seldom sees the station? Who likes cars? . Dacã rãspunsul este negativ.Îmi place orasul? Dacã în întrebare figureazã pronumele he. They seldom see the station. You like cars. she does. În propozitiile interogative.El merge cu bicicleta prin oras în fiecare zi. She often goes to Bucharest. Do you like the girl? Yes. în întrebãri auxiliare folosim si cuvinte interogative (“where”. “when”. . iar verbul aflat în propozitie nu primeste terminatia "-s“. You go to the shop every day.Unde mergi de obicei dimineata? . . .Ea vede o masinã rosie pe fereastrã.Ce fel de masini îi plac (ei)? Where does John walk every day? When do they visit the woman? What do we seldom see? When does he open the shop? Constructia interogativului formulatã cu ajutorul cuvântului “who” este asemãnãtoare cu cea a propozitiei afirmative. she doesn’t. etc) care stau înaintea verbelor auxiliare la începutul propozitiei. You often go to church behind the station.El o viziteazã rar pe Maria? Does Peter go to school every day? Ca si în cazul verbului “to be”. she does not. apoi verbul auxiliar. . Do I like the town? Do you go to the shop every day? Do we always wait for the train? Do they often go to church? Do the boys like the town? . Does the boy like cars? Yes.Cine deschide usa în fiecare zi? .

When does she want to go to Bucharest? .magazinele mele It is my house. Nu îmi place albastrul si verdele În oras sunt si strãzi scurte. . I often go for a short walk. tai. nostri.I often go to Bucharest for a day.There is a school behind the station.Do you often open the window? . tale his .Am o masinã albastrã. cât si pentru plural my shop . Their scool is good.Magazinele lui sunt mari.vostru. Unii oameni merg seara la plimbare? .Scoala lor este bunã.Întotdeauna asteptãm mult timp autobuzul. voastre. It’s a long table.Do some people go for a walk in the evening? 8 .When do you usually go for a walk? . . “big”. vostri. notiuni abstracte. dumneavoastra their . It’s a green house. ai ei/sai. Tara voastrã este mare? Nu avem timp sa vizitãm fetele. mea.Who likes to look at the traffic? .Geamurile sale sunt mari. ta.Aceasta este casa mea.Does he visit the women every day? Unde mergi adesea? Ei o viziteazã pe femeie în fiecare zi? Când mergi de obicei sã te plimbi? Cui îi place sã se uite la circulatie? Deschizi des fereastra? Unde este Petre? Si fata vrea sã meargã cu trenul? Cine îl asteaptã întotdeauna pe bãiat? Ei vãd autobuzul pe fereastrã? Cine este în clãdire? Cunosti hotelul din strada Gãrii? Vrei sã mergi acolo dupã-amiaza? Unde vrei sã mergi cu autobuzul? Când vrea sã meargã la Bucuresti? Acesta este un birou? No. Our car is red.nostru. ei (pentru obiecte. noastre your . . Your clock is nice. mei . . În limba englezã adjectivele (ex. forma de plural fiind aceeasi cu cea de singular. .Where do you live? .Aceasta este bicicleta ei. voastra.It’s a long street. Its windows are big. I have a blue car. No.Who always waits for the boy? .Masina noastrã este rosie. . . he does not.Is your country big? . Aceasta este o stradã lungã.There are also short streets in the town.Do you want to go there in the afternoon? . . Unde locuiesti? Merg des la Bucuresti pentru o zi. We always wait for the bus for a long time. .Does the girl also want to go by train? . .magazinul meu my shops . His shops are big. “nice”. ale lui/sale her . Este o camerã albastrã în casã.Who is in the building? . ai lui/sai.lor Aceste forme ale adjectivului posesiv se folosesc atât pentru singular.al lui/sau.Do they see the bus through the window? . În spatele statiei este o scoalã.I don’t like blue and green. he doesn’t. . animale) our .Aceasta este o casã verde.There is a blue room in the house. .al ei/sa.Where is Peter? .Where do you want to go by bus? .Ceasul tãu este frumos. .Aceasta este o masã mare/lungã. Your country is big. .Do they visit the women every day? . . sale.Is it an office? Adjective posesive: my . . .tau. a lui/sa. . “long”. It is her bicycle.mele your .Do you know the hotel in Station Street? . noastra.We have no time to visit the girls. .Where do you often go? . a ei/ sa. ale ei/sale its .lui.meu.Tara voastrã este mare. .Adesea merg sã fac o plimbare scurtã. . “short”) nu se conjugã.

There is a nice clock on the table. . .Is the statue in the square? nine ten . We seldom go to town for one hour.I think it’s a nice hotel. The second car is red. Întotdeauna o astept pe Maria o orã si cinci minute. Statuia este în piatã? one two half past . It’s six o’clock in the morning. You aren’t a father. .nouã .Ei nu sunt drãguti. . . .Does the second bus go to the square? . Lectia 4 În fata lui “hour” stã “an” deoarece pronuntia cuvântului începe cu o vocalã. .jumãtate de orã half past one . . Mamele lor sunt în oras.Their mothers are in town. . .Nu esti primul. . În oras este un trafic permanent. În limba englezã propozitile de tipul este ora zece încep cu cuvântul it: It is ten.Este ora sase si zece minute.unu three .There are some big clocks in the town.cinci seven . .jumãtate .opt half an hour . Sunt câteva orologii mari în oras.I like to speak to his mother. folosim prepozitia at înaintea orei respective: la sapte . 9 . It isn’t a chair. It’s nine. Formarea negatiei în cazul rãspunsurilor dezvoltate: I’m not in the office.zece five . Mama noastrã crede cã suntem în casã.. . . .He has a blue chair. .Her mother often looks through the window. I usually go to school at seven o’clock in the morning.unu si jumãtate Expresia o’clok apare în propozitie atunci când ne referim la ore fixe.În fiecare zi astept autobuzul cinci minute.Trenul meu este la douã si jumãtate.sase eight .There is through traffic in the town. . There’s a statue in the square. .patru .trei . It’s ten past six. Dacã vrem sã spunem cã la o anumitã orã se întâmplã ceva.sapte six . They aren’t nice. Când o astepti pe mama ta? Ce este? Cred cã este un hotel drãgut.Este ora sase dimineata. .What is it? . În acele propozitii în care nu folosim verbul to be not stã dupa verbul auxiliar si verbul nu primeste –s.Our mother thinks we are in the house.În camerã sunt câteva scaune. There are some chairs in the room. Este ora sase seara.În piatã este o statuie. You aren’t first. . .at seven o’clock În vorbirea curenta adeseori se neglijeaza cuvântul o’clock. . Îmi place sã vorbesc cu mama lui.Acesta nu este un scaun.doi four .Este ora nouã.De obicei merg la scoalã la ora sapte dimineata. I wait for the bus five minutes every day. si . My train is at half past two.Cine intrã de obicei primul în clãdire? Pe masã este un ceas frumos. She thinks it’s nine o’clock.It’s six o’clock in the evening.I always wait for Mary one hour and five minutes. Al doilea autobuz merge în piatã? El are un scaun albastru.El/ea nu este în clãdire. Mama ei se uita des pe fereastrã. He/She isn’t in the building. . We aren’t in Bucharest.Who usually enter the building first? . . În alte situatii nu folosim acest cuvânt.Nu sunt în birou. . .Tu nu esti tata.Rareori mergem în oras pentru o orã.A doua masinã este rosie. .trecut (de). Atunci când mentionãm ora si minutul nu este obligatoriu sã folosim si cuvântul minute. .Ea crede cã este ora nouã.When do you wait for your mother? .Nu suntem în Bucuresti.

.Have you a restaurant? Nu am masinã mare.Who likes those girls? .We don’t like cars. that. Ea nu vrea sã meargã la plimbare. .I don’t like blue.This is his mother. .When do you usually open these windows? .Ea nu-l vede des pe tatãl ei. . .acela.You don’t like my father. . She hasn’t a house. Nu ne plac masinile. those fac posibilã stabilirea precisã a persoanelor sau a altor substantive.They don’t like to go to school.Is that table white? .I don’t want to wait. Dacã persoana sau obiectul sunt departe de noi. cãmin . .She isn’t his mother.Nu mergi la plimbare în fiecare zi. this these .Ei merg întotdeauna prima datã în casã. No. these. Scaunele acelea sunt verzi? Le plac aceste orase? home .Nu am masinã. tarã. she has not. . locuintã.în. “have not” se prescurteaza “haven’t”.a intra undeva .I am not in town.It isn’t my train. He does not know Mary. . Varianta a doua exprimã mai accentuat acelasi lucru.Are those chairs green? .They often go to this bus. She has a nice car. Nu au tatã. She doesn’t see her father. Nu vreau sã astept.She hasn’t a bicycle.Nu o cunoaste pe Maria. aceea .Do they like these towns? house 10 . .casã . You do not usually go to work in the evening.I haven’t a big car.This is a nice clock. înspre.I think it’s that bus.acesta. . acestea that those . .Have you time? Ea nu are bicicletã. into . They always go first into the house. utilizãm inversiunea ca si la to be. Bãiatul are un ceas? . Has she a nice car? Yes. Tu când deschizi de obicei ferestrele acestea? Cui îi plac fetele acelea? Cred cã este autobuzul acela. Masa aceea este albã? Aceasta este mama lui. . Dacã o persoanã sau un obiect sunt aproape de noi. iar “has not” > “hasn’t” I haven’t a car. We don’t often visit our mother. I have. I have a car.He doesn’t want the car. Ai un restaurant? .Nu îmi place albastrul. . . Ei merg adesea în acest hotel. . Nu este mama lui.Has the boy a clock? to go into . aceasta . Nu le place sã meargã la scoalã.casã. she has. . . . folosim pronumele demonstrativ this (singular) sau these (plural). . Nu sunt în oras.Tu nu mergi de obicei seara la plimbare.They haven’t a car. . El nu vrea masina. Propozitia I haven’t a car are aceeasi semnificatie ca si I have no car. . spre. Acesta nu este trenul meu.Nu o vizitãm des pe mama noastrã.aceia Acesta este un ceas frumos. Pronumele si adjectivele demonstrative this. You don’t go for a walk every day.acestia. Nu îti place tatãl meu. cu În propozitie cuvântul into sta dupa verb. No. Dacã în întrebare folosim verbul to have.Ea nu are casã. iar la plural those. . I have not. atunci folosim la singular pronumele si adjectivul demonstrativ that. Have you a car? Yes.She doesn’t want to go for a walk. Ai timp? . .

When I go to Bucharest I always visit this square and look at this statue .acasã to write (to) to go home -a scrie (cuiva) .Where are they? .a prinde to thank (for) -a multumi pentru Îti multumesc pentru aceastã masinã.Where does he go in the evening? . . Drumul pâna acasã dureazã o orã. .When does he write to his father? . Este ora trei si opt minute. El vrea sã scrie azi mamei sale. De obicei îsi duc cãrtile la scoalã.They go to work at nine in the morning. .They don’t like to go to this square. Unde sunt ei? Strãzile acestea sunt lungi? Mama si tatãl lui sunt la serviciu toatã ziua.a merge acasã to take -a lua. to take (…) for… -a lua drept. Ea îi scrie des Mariei. Vezi masinile acelea albastre? Unde merge el seara? Mergi la plimbare în fiecare zi? Maria deschide magazinul sãu la ora opt dimineata.There are some chairs in this room. .It’s eight past three. .He wants to write to his mother today. De obicei îl asteaptã pe tatãl lor acasã. .She often writes to Mary.These streets are for through traffic. Nu le place sã mearga în aceastã piatã. In aceastã camerã sunt câteva scaune.Thank you for this car. Azi vreau sã merg la plimbare.He always takes that bus. Ea are ceas în camera ei? Când îi scrie el tatãlui sãu? Ei merg la lucru la ora nouã dimineata. Dacã verbul thank (for) se aflã la persoana întâi singular.He always takes the second bus. . . . El nu are timp sã vorbeascã cu mama lui. .Who wants to go home? . . I usually take a bus to work. . It takes some time. . Întodeauna merg acasã cu autobuzul.Today I want to go for a walk. It takes an hour to go home.Do you see those blue cars? .It takes an hour to go home. . . .at home .Some trains are through trains.They usually wait for their father at home. He takes you for a driver. . Îti multumesc pentru aceastã bicicletã.Has she a clock in her room? .Where do these people go by this bus? . . Esti acasã la noua si jumãtate? Dureazã o orã pîna îi scrie Mariei. Cine vrea sã meargã acasã? Unde merg acesti oameni cu acest autobuz? Fetele acelea asteaptã întodeauna aceastã masinã.Are these streets long? .His mother and father are at work for a day.De obicei mã duc la lucru cu autobuzul.Are you at home at half past nine? .Do you think he’s there? 11 .It takes an hour to write to Mary. a confunda cu El merge întodeauna cu al doilea autobuz. Scaunul meu este în camera a doua. El ia întodeauna autobuzul acela.Iti ia ceva timp. Treceti mai departe doar dupã ce rezolvati farã gresealã urmãtorul exercitiu: Când merg la Bucuresti vizitez întodeauna aceastã piatã si mã uit la aceastã statuie. .They usually take their books to school. Unele trenuri sunt trenuri directe.When I look through the window I see those shops in the shopping street.atunci nu este precedat de pronumele personal I. .I always go home by bus. . Aceste strãzi sunt cu circulatie continuã. .Mary opens her shop at eight in the morning. Când mã uit pe fereastrã vãd acele magazine de pe strada comercialã. .Thank you for this bicycle. .He hasn’t time to speak to his mother. .My chair is in the second room.El te ia drept sofer. . a considera.Do you go for a walk every day? .Ii ia o orã sã ajungã acasã. .Those girls always wait for this car. . . Crezi cã el este acolo? .

.We haven’t time to speak to you. . Oficiul postal se aflã în apropierea statiei. Sunt câteva orase frumoase în România. . Lectia 5 The third car is red. This man has a book.marti Wednesday .Mama este în bucãtãrie. .I like the third house.. Vreau sã scriu o scrisoare mamei mele.No. . . .I don’t like those boys. Tatãl lor este în bucãtãrie.There are some nice towns in Romania.Fiul meu este la scoalã.Merg des la oficiul postal.He always takes this pen to work. El ia întotdeauna acest stilou la serviciu. .On Tuesday we are always at home.Trãiesc în România.It’s a green pen.This letter is for you. . Cunosti acele strãzi comerciale? .The post-office is near the station. . . Acest bãrbat are o masinã rosie. Îmi place a treia casã. ..joi a nice pen . Nu îmi plac bãietii aceia. Nu avem timp sã vorbim cu tine. .This man has a red car. .he isn’t there.o scrisoare lungã I often go to the post-office Ea lucreazã la oficiul postal.She works at the post-office. a good week . Friday Saturday . .I don’t like to go to work on Monday. . . În bucãtãrie sunt patru cãrti.Their father is in the kitchen.It’s the third house in the street.vineri .I always wait for him for some time. .I live behind that apartment building.Bãrbatul acesta are o carte. Nu-mi place sã merg luni la serviciu. . Miercuri de obicei merg acolo dimineata. . .I think he wants to visit this tower.duminicã Înaintea zilelor sãptãmânii folosim prepozitia “on”. .Does this train always go into the station in the morning? Locuiesc în spatele acelui bloc cu apartamente. every Monday . . De obicei vineri scriu mamei mele o scrisoare. Unde mergi de obicei joi? . Vreau sã-l vizitez pe tatãl meu sâmbãtã.I want to visit my father on Saturday. România este o tarã frumoasã.Where do you usually go on Thursday? Dacã înaintea zilelor sãptãmânii se aflã cuvântul “every”. Întodeauna îl astept ceva timp.o sãptãmânã bunã a long letter .I usually write a letter to my mother on Friday. Pe masã este o carte.sâmbãtã Sunday . el nu este acolo.This man and his son go to work by bus every day.A week has seven days.There are four books in the kitchen. . . .I want to write a letter to my mother.There are two clocks in this room.On Wednesday I usually go there in the morning.Our son goes to school. Zilele sãptãmânii se scriu întotdeauna cu literã mare. Monday Tuesday .A treia masinã este rosie. My son is at the school. I live in Romania. .fiecare luni 12 .luni . . Acest bãrbat si fiul sãu merg în fiecare zi la serviciu cu autobuzul.Nu.miercuri Thursday .Do you go to church on Sunday? . . Cine crede cã aceastã clãdire este frumoasã? . Aceasta este a treia casã de pe stradã. Fiul nostru merge la scoalã. .un stilou frumos . . Acest tren intrã întodeauna dimineata în garã? . Mother is in the kitchen. . Aceastã scrisoare este pentru tine.There is a book on the table. Acesta este un stilou verde. Sãptãmâna are sapte zile.Who thinks this building is nice? Sunt douã ceasuri în aceastã camerã.Romania is a nice country. Mergi duminica la bisaricã? Marti suntem întotdeauna acasã.Do you know those shopping streets? Cred cã el vrea sã viziteze acest turn. nu folosim prepozitia “on”. .

at six on Monday right to the right on the right . Acest timp se foloseste în trei cazuri.El vine la oficiul postal în fiecare joi.Întelegi? . He comes to the post-office every Thursday. a ajunge She reads a book every Sunday.în dreapta. chiar acum 13 just . chiar acum . to undestand .Cred cã ai dreptate.Vorbim des cu fiii nostri.Acesta este autobuzul potrivit? . home. Deci timpul prezent continuu se foloseste pentru actiunile care se desfãsoarã în momentul vorbirii. .to talk (to/with) .When does he usually come to the office? . O întelegi pe mama ta? Ea îl iubeste pe fiul nostru.a citi to love . All right! We are going there now. . în regula . .a vorbi.drept.În dreapta este o scoalã. corect . . . . atunci pe primul loc trece definirea exactã a orei (invers ca în limba româna): seara la ora 8 . a pricepe to read . Verbul to be este o parte a predicatului si avem nevoie de el doar pentru exprimarea timpului. potrivit. . a conversa to come .I often talk to their father. Do you understand it? Vorbesti des cu mama ta? Când vine el de obicei la birou? Ce fel de cãrti le place sã citeascã? Îmi place sã merg în aceastã piatã. . lucru). folosim timpul prezent continuu (Present Continuous Tense). now – acum at the moment .I love to go to this square. . dreapta.Do you often talk to your mother? . books.în ordine.În regulã! Acum mergem acolo.a avea dreptate Is this the right bus? Look to the right! There is a school on the right.Priveste la dreapta! . A Propozitiile la timpul prezent continuu se compun din: Subiect I He This poaple + Forma corespunzãtoare + Verb ( cu a verbului “to be” terminatia “ing”) am opening is going are reading + complement direct sau altã parte de propozitie the door. I always visit my mother at five o’clock on Sunday.tocmai.at eight in the evening luni la ora 6 .She loves our son. I think you’re right. Pentru descrierea actiunilor care nu au loc zilnic sau nu se repetã în mod regulat ci se desfãsoarã în momentul vorbirii.la dreapta .O vizitez întotdeauna pe mama mea duminicã la ora 5. Accentuarea acestuia este posibilã cu ajutorul urmãtoarelor complemente de timp.a veni. Vorbesc des cu tatãl lor. Dacã folosim acest timp verbul to be nu se traduce în aceste cazuri. El vine în fiecare duminicã la voi. . This man loves his son.Ea citeste o carte în fiecare duminicã. Nu înteleg (aceasta. în partea dreapta all right to be right .I want to read this book. . Dacã în propozitie existã douã complemente de timp.în acest moment.He comes to your house every Sunday.What books do they like to read? . .Do you understand your mother? . Vreau sã citesc aceastã carte.Acest bãrbat îsi iubeste fiul. .I don’t understand it.a întelege. We often talk to our sons.a iubi .

Fii nostri conduc acum.No. Complementul circumstantial “just” stã înaintea verbului la aspectul continuu (cu terminatia ing).Are you working at home now? .Are they waiting for you at the moment? .No. . În acest moment mama mea deschide magazinul. . .Our sons are driving now.What are they taking now? . . she isn’t. they are. 14 .Yes.Who is just working? . Ei tocmai intrã în scoalã. .Is he looking at these girls at the moment? La începutul propozitiilor interogative putem folosi si pronume interogative.În acest moment ea o asteaptã pe mama sa.We are visiting the church now.Who is just writing a letter to mother? Rãspunsurile scurte afirmative si negative încep cu cuvintele yes/no care sunt urmate de pronumele personal si forma corespunzãtoare a verbului to be. . . Forma interogativã a timpului prezent continuu se obtine prin acelsi procedeu (inversarea ordinii).Tatãl meu merge la plimbare acum. John is going for a walk now. . John tocmai vorbeste cu Maria.At the moment you are waiting for your father. . They are just reading books. she is.They are not reading letters now. . . iar now si “at the moment” se gãsesc la începutul sau la sfârsitul propozitiei.Chiar acum merge la serviciu cu masina.Ei citesc niste cãrti chiar acum. .My mother is opening the shop at the moment.What is he visiting now? .They are just entering the school.We aren’t driving home now. Are you going home now? Is she looking at this building at the moment? Are they visiting the church now? Are you going for a walk now? Is she just entering the school? Are you driving home now? Is my father talking with Mary at the moment? Are they reading letters now? . Acum vizitãm aceastã piatã frumoasã.John is just talking with Mary. I am not. Ce iau ei acum? Ce viziteazã el acum? Unde merge ea cu masina în acest moment? Cine scrie tocmai acum o scrisoare mamei? . Ea vorbeste chiar în clipa aceasta cu bãiatul? Ei te asteaptã pe tine în acest moment? Acum lucrezi acasã? Acum mergem la plimbare? El priveste aceste fete chiar acum? . . .No. .I am working at home now. I am.Yes. . You are reading a letter at the moment. Chiar acum îl astepti pe tatal sãu.We are visiting this nice square now.Yes.What are you reading at the moment? .Is she talking to the boy at the moment? .Acum vizitãm biserica. . John is reading a book now.I am not going for a walk now.She isn’t just entering the school. .Where is she driving at the moment? .Is John reading a book now? . She is waiting for her mother at the moment. She is taking the bus to work at the moment. My father is going for a walk now. We are just going home. He is driving to work at the moment. .Where is John going now? .Are we going for a walk now? . .Is she taking the bus to work at the moment? .Are we just going home? . . .My father isn’t talking with Mary at the moment. My mother is just working. La aceasta se adaugã cuvântul not dacã rãspunsul exprimã o negatie. they aren’t. Acum lucrez acasã. În cazul verbelor care se terminã cu litera e (ex write) la adãugarea terminatiei ing e-ul se omite.

England isn’t a big country. I love Romanian towns. This is an English car. My father is speaking Romanian now. Their son doesn’t speak English when he’s in Ro. What time is it now? My son is here, in this room. I have little time to visit you. Ten and ten is twenty. Acum fiul lor merge cu masina în România. Acum merg la oficiul postal. Îmi plac bucãtãriile englezesti. El are douã stilouri verzi. Unde merge bãrbatul acesta acum? Nu îmi plac zilele de luni. Miercurea este a treia zi a sãptãmânii. El citeste acum o carte în englezã? Mama mea de obicei nu îmi întelege scrisorile. Trenul nostru tocmai soseste. Joi la ora opt îl vizitez întotdeauna pe fiul meu. Cine te asteaptã acum? La ce orã mergi la scoalã în fiecare zi? Acesti bãieti vorbesc acum cu fetele acelea? She has blue eyes. My baby is in the third room. Yoor mouth is red. My daughter is reading a book now. It is Monday tomorrow. One month has four weeks. There are three beds in the room. Her desk is good. Acest bebelus are ochi verzi si o gurã mare. Fiica lui are doi fii. Vreau sã merg la culcare. Nu am birou în camerã. Ce lunã este acum? Mâine este marti.

- Anglia nu este o tarã mare. - Iubesc orasele românesti. - Aceasta este o masinã englezeascã. - Tatãl meu vorbeste româneste acum. - Fiul lor nu vorbeste engleza atunc când este în Ro. - Cât este ceasul acum? - Fiul meu este aici, în aceastã camerã. - Am putin timp ca sã te vizitez. - Zece si cu zece fac douãzaci. - Their son is driving to Romania now. - I am going to the post office now. - I like English kitchens. - He has two green pens. - Where is this man going now? - I don’t like Mondays. - Wednesday is the third day of the week. - Is he reading an English book now? - My mother doesn’t usually understand my letters. - Our train is just coming. - I always visit my son at eight onThursday. - Who is waiting for you now? - What time do you go to school every day? - Are these boys talking to those girls now? - Ea are ochi albastri. - Bebelusul meu este în camera a treia. - Gura ta este rosie. - Fiica mea citeste acum o carte. - Mâine este luni. - O lunã are patru sãptãmâni. - În camerã sunt trei paturi. - Biroul ei este bun. - This baby has green eyes and a big moth. - His daughter has two sons. - I want to go to bed. - I have no desk in the room. - What month is it now? - It is Tuesday tomorrow.

Prepozitia “into” înseamnã în limba românã “în, spre, înspre”. Opusul acesteia adicã notiunea “afarã din, din” se exprimã prin “out of”. He is coming into the kitchen now. He is going out of the kitchen now. She is taking the baby out of the car now. - El intrã acum în bucãtãrie. - El iese din bucãtãrie. - Ea scoate acum bebelusul din masinã.

B

Un alt tip de situatie în care se utilizeaza timpul prezent continuu; acesta poate exprima timpul viitor, când este vorba despre o actiune pe care am plãnuit-o deja, de aceea în mod sigur ea va avea loc. Aceste propozitii se pot traduce în limba românã atât la timpul prezent cât si la timpul viitor. Tomorrow I am going to my mother. - Mâine merg la mama mea.
15

On Friday we are writing the letter to you. Tomorrow we are opening the shop. On Thursday they are working at home.

- Vineri îti scriem o scrisoare. - Mâine vom deschide un magazin. - Joi ei vor lucra acasã.

Pentru indicarea viitorului putem folosi urnãtoarele adverbe: next - urmãtor, care urmeazã, viitor in - în, peste, în decurs de, dupã Next Monday I am taking you to England. I am going to Romania today. - Luna viitoare te duc în Anglia. - Merg în România peste douã zile.

Sãptãmâna viitore mergem la mama mea. - Next week we are going to my mother. Mâine dupã-amiazã citesc aceastã carte. - I am reading this book tomorrow afternoon. Sâmbãtã dupã-amiazã nu merg cu masina la serviciu- On Sturday I am not taking the car to work. Unde merg ei luna viitoare? - Where are they going next month? Vizitãm Anglia peste trei sãptãmâni. - We ere visiting England in three weeks. El se duce la serviciu miercuri? - Is he going to work on Wednesday? Pronumele personale si adjective pronominale posesive Nominativ Adjective pronominale posesive I you he she it we you they - eu - tu, dvs - el - ea - el,ea - noi - voi, dvs - ei, ele my your his her its our your - meu, mea, mei, mele - ta, tãu, tãi, tale, dumitale, dvs - lui/sãu, lui/sa, lui/sãi (lui/sale) - ei/sãu, sãi, sale - lui, sale, ei (pt obiecte, animale) - nostru, noastrã, nostri, noastre - vostru, voastrã, vostri, voastre dumitale, dvs their - lor Acuzativ (si dativ) me you him her it us you - pe mine, mã, mie, îmi, mi - pe tine, te, tie, îti, ti, dumitale - pe el, îl, l-, lui, îi, l- pe ea, o, ei, îi - pe el, îl, lui,îi, i-, pe ea,o,ei,îi - pe noi, ne, nouã, ne, ni - pe voi,vã,pe dumneata, pe dvs,vouã, vã, vi them - pe ei/ele, lor, le li She loves me. - Ea mã iubeste. His father likes us. -Tatãl lui ne place.

I’m just talking to him. - Tocmai îi vorbesc. I don’t understand her. - Nu o înteleg. I’m writing a letter to them now.- Acum le scriu o scrisoare. We are talking about it now. - Acum vorbim despre aceasta. Tocmai vorbim despre el. O cunosti pe ea? Mâine mergi la scoalã cu noi? Cine se uitã la mine acum? Nu vreau sã vorbesc despre el. Mâine îi duc la Bucuresti. Tocmai citesc despre aceasta. Maria merge cu tine mâine la plimbare? He is giving me his pen now. I am just sending a letter. They are showing me their apartment now. Acum îti dau cartea mea. El tocmai îi scrie ei o scrisoare. Nu vorbim despre ei si masinile lor. Peste o saptamâna te duc la mama mea. 11 12 13 - eleven - twelve - thirteen 14 15 16 - fourteen - fifteen - sixteen 17 18 19

- I’m just speaking about him. - Do you know her? - Are you going to school with us tomorrow? - Who is looking at me now? - I don’t want to talk about him. - I’m taking them to Bucharest. - I’m just reading about it. - Is Mary going for a walk with you tomorrow? - Acum îmi dã stiloul lui. - Tocmai trimit o scrisoare. - Ei îmi aratã acum apartamentul lor. - I am giving you my book now. - He is just writing a letter to her. - We are not talking about them and their cars. - In a week I am taking you to my mother. - seventeen - eighteen - nineteen
16

Recapitularea lectiei: Mâine mergi la el (la casa lui)? Unde trimiti scrisoarea ei? Saptamâna viitoare îi ducem în Anglia pentru cincisprezece zile. A treia casã din dreapta are douãsprezece camere. Eu tocmai duc bebelusul lor în bucãtãrie. Pe biroul tãu este un stilou. Acest bãrbat are douã fiice. Nu înteleg engleza. Vreau sã-ti dau cãrtile mele. Ne place sã mergem la plimbare duminica. În fiecare vineri îl vizitez pe fiul meu. Acum ei nu se uitã la noi. Cine are ochi frumosi? Nu citesc aceastã carte acum. Tocmai scriu o scrisoare tatãlui nostru. Ei vorbesc acum despre fiica ta? Momentan nu-i arãtãm (ei) casa noastrã. Sâmbãtã venim întotdeauna la tine. Unde este? Stii despre aceasta?

- Are you going to his house tomorrow? - Where are you sending her letter? - Next week we are taking them to England for fifteen days. - The third house on the right has twelve rooms. - I’m just taking their baby to the kitchen. - There is a pen on your desk. - This man has two daughters. - I don’t understand English. - I want to give you my books. - We love to go for a walk on Sunday. - I visit my son every Friday. - They aren’t looking at us now. - Who has nice eyes? - I’m not reading this book now. - I’m just writing a letter to our father. - Are they talking about your daughter now? - At the moment we are not showing her our house. - On Saturday we always come to you. - Where is it? - Do you know about it?

Lectia 6
to ask a question - a pune o întrebare, a întreba ceva which way - pe unde My sister is a nice girl. I don’t want to eat this fish. Tomorrow we are going to her garden. Do you want to ask him this question? I haven’t money. Their suits are green. That woman has nice hands. Have you animals at home? The way to this town is long. Acum sunt în grãdina noastrã. Surorii tale îi place sã mãnânce peste. El are bani în mânã. Costumul tãu este frumos. Nu înteleg întrebarea ta. Pe unde mergi la serviciu de obicei? Iubesc animalele mari. this way - pe aici, pe aceastã cale - Sora mea este o fatã drãgutã. - Nu vreau sã mãnânc acest peste. - Mâine mergem în grãdina ei. - Vrei sã-i pui lui aceastã întrebare? - Nu am bani. - Costumele lor sunt verzi. - Femeia aceea are mâini frumoase. - Ai acasã animale? - Drumul spre acest oras este lung. - I’m in our garden now. - Your sister likes to eat fish. - He has money in his hand. - Your suit is nice. - I don’t understand your question. - Which way do you usually go to work? - I love big animals.

C Al treilea caz în care se foloseste timpul Present Continuous. Prezentul continuu se foloseste si atunci
când actiunea se desfãsoarã în prezent si se referã la o activitate exceptionalã. În acest caz folosim urmãtoarele complemente de timp: today - azi this (week, month) - acesta, aceasta/în aceastã (sãptãmânã, lunã) I usually go to work by bus, but today I am going by car. We usually eat at home, but this week - De obicei merg la lucru cu autobuzul, dar azi merg cu masina. - De obicei mâncãm acasã, dar în aceastã sãptãmânã
17

My mother usually works to eight. I like you.Nu-l vãd acum. That girl is just smiling at you. at the moment în mod obligatoriu se foloseste timpul Present Simple.a întelege. . a pricepe to think . De obicei merg pe jos la lucru. dar azi tatãl meu mã va lua cu masina. .a aduce.a fi I know his sister. Câteodatã o vãd pe sora lor.This month I am not driving the car.Tomorrow I’m flying to London. to smile (at) . Tatãlui lor îi place sã citeascã cãrti dupã-amiaza. but this week I’m going there. Acestea sunt verbe care exprimã senzatii sau sentimente: to see . Mama mea de obicei lucreaza pânã la opt. I don’t understand you now. I don’t understand him.What are their names? . dar în aceastã dimineatã merg la cumpãrãturi. . .a avea.Acum nu te înteleg. . De obicei ei merg la lucru dimineata. . dar îl ducem pe fiul nostru la Bucuresti. . .I usually walk to work.Nu-l înteleg. .Îmi placi.Mâine cãlãtoresc cu avionul la Berlin. but today he is visiting his mother.They usually go to work in the morning. just.a vrea to know . . Tomorrow I’m flying to Berlin. .De obicei seara el citeste cãrti. . He usually reads books in the evenings. Mâine calatoresc cu avionul la Londra.a vedea to want .a crede to be .a zbura (a cãlãtori cu avionul). În aceastã casã sunt trei dormitoare. to fly .This boy always smiles at me. 18 . but today my father is taking me by car. .a sti. .I sometimes see their sister. totusi mâncãm la restaurant.There are three bedrooms in this house. dar sãptãmâna aceasta mã duc la el. dar azi el merge la plimbare. but . Existã verbe pe care nu le putem folosi la timpul prezent continuu. Azi nu lucrãm.El aduce des cãrtile ei. Dimineata merg des la scoalã. .Fata aceea tocmai îti zâmbeste.This month I’m taking him to England.What is your name? . . Acest bãiat îmi zâmbeste întotdeauna. He often brings her books.but today I am waiting . Nu-mi place sã o astept pe sora lui. . but today they are going in the afternoon. a cunoaste to have .O cunosc pe sora lui. but today she is working to five.I often go to school in the morning.a-i plãcea to understand . At the moment I don’t see him. but this morning I am going shopping.I don’t like to visit this boy. . În aceastã lunã nu conduc masina.we are eating at a restaurant. însã. Tata aduce masa în a doua camerã. dar azi merg dupã-amiazã.Father is bringing the table to the second room.a zâmbi (cuiva) to bring . .dar. .I don’t like to wait for his sister. . dar azi lucreazã pânã la cinci. Chiar si în cazul în care pe lânga aceste verbe în propozitie se afla expresiile now.Acum nu stiu. I don’t know it now. . a poseda to like . dar azi o astept În aceastã lunã îl duc în Anglia. .Today we are not working but we are taking our son to Bucharest. . Cum te cheamã? Cum îi cheamã? Îmi place sã merg cu avionul. Nu-mi place sã-l vizitez pe acest bãiat. but today he is going for a walk.Their father likes to read books in the afternoon. dar azi o viziteazã pe mama sa. .I like to go by plane.

His father has offices in this building. Ea nu vrea sã meargã la scoalã. .offices Aceeasi regulã este valabilã si pentru verbe: to teach .This week I see her on Tuesday. Unde merg cu avionul surorile lui mâine? Acesti oameni lucreazã întotdeauna sâmbãta.Who is trying to go aut of the garden? Sunt câteva biserici frumoase în Bucuresti? .Acum stiu cã mâine el merge la Bucuresti. Petre merge acolo în fiecare marti. . În acele tãri oamenii trãiesc în case mici.My mother is teaches English in a school. . -ch. Tatãl nostru nu lucreazã acum în grãdinã.ways Aceeasi regulã este valabilã si pentru verbele cu terminatia –y. Sora mea vrea sã viziteze acele biserici. . -x. but today it is in his bedroom. Nu vreau sã le cer acestor bãieti sã scrie despre asta. Tatãl lui are birouri în aceastã clãdire. to pay – she pays Acesti bãieti nu vor sã meargã acasã. .a tine to hear . . Bebelusii lui sunt acum în grãdinã. boy .There are some nice churches in Bucharest. .a merge she goes La Bucuresti autobuzele sunt rosii. .a învata (pe altii). to try . .This boys don’t want to go home. dar azi este în dormitorul lui. la plural primeste doar –s si se pronunta la fel [iz]: house .a plãti to try .Now I know he is going to Bucharest tomorrow. Nu vor sã meargã cu noi acolo. . .. la plural primesc –es. . to go . Dacã înaintea sunetului y se aflã (la singular) o consoanã.I don’t want to ask these boys to write it.She tries to read one book every day. În aceastã sãptãmânã o vãd marti. Casele de pe strada Gãrii sunt frumoase.In Bucharest buses are red.Do you hear my father in the garden? Urmãtoarea regulã se referã la pluralul substantivelor care se terminã în y.Every week we send them five letters.a auzi .They don’t want to go there with us.Houses in Station Street are nice. Aceste fabrici sunt mari.he tries.a încerca.countries factory . . .churches Dacã substantivul se terminã în –e. to pay . Cine plãteste cãrtile? .Who pays for the books? Îl auzi pe tatãl meu în grãdinã? . Cine încearcã sã iasã din grãdinã? .She doesn’t want to go to school. . Cine lucreazã în a doua camerã acum? Fiul nostru vine acasã de obicei la ora cinci dupãa-amiaza. 19 . but today he is coming at two. Mama mea predã engleza într-o scoalã.His babies are in the garden now. . .These factories are big. a preda he teaches Terminatia –es se foloseste la persoana a treia si în cazul în care verbul la infinitiv se terminã în –o. . . to keep .Do you keep animals at home? Mâine plãtim aceste case.Our father is not working in the garden now. -sh.Where are his sisters flying tomorrow? .houses office .buses church .They are trying to write a long letter to their mother Ai animele acasã? .babies country . Ea încearcã sã citeascã o carte în fiecare zi.boys way . dar azi vine la douã. Acest ceas este de obicei în camera mea.He pays me twenty dollars every month.These people always work on Saturdays. baby . a proba Acum ei încearcã sã scrie o scrisoare lungã mamei lor . .This clock is usually in my room.factories Daca terminatia y a unui substantiv la singular este precedatã de o vocalã atunci cuvântul primeste la plural doar terminatia -s. atunci la plural terminatia y se schimbã în i si va fi urmat de terminatia –es.Tomorrow we are paying for these houses.My sister wants to visit those churches.Peter goes there every Tuesday. . În fiecare sãptãmânã le trimitem cinci scrisori.Who is working in the second room now? .In those countries people live in little houses.Our son usually comes home at five in the afternoon. Îmi plãteste lunar douãzeci de dolari. Substantivele care la singular au terminatia –s. care se pronuntã [iz]: bus .

Sâmbãtã voi merge la plimbare. În dormitorul meu se aflã un pat si un birou. Mama mea lucreazã acum în bucãtãrie.Mâine mergem cu vaporul în Anglia.Are you taking us with you tomorrow? .I know Romanian but I don’t now English. Cine îmi zâmbeste? Adu-mi acesti bani! Cum îl cheamã? Acum nu-l vad.Aduceti-mi tigãrile voastre! . Mâine ne iei si pe noi cu tine? Da-i lui aceastã bicicleta te rog! Sora lui se plimbã acum în grãdinã.I usually work on Monday.la radio 20 . Cui îi place sã citeascã cãrti? Miercuri la nouã sunt întotdeauna acasã. atunci înaintea verbului se poate pune forma negativã a auxiliarului do (don’t).He has a green suit.What is his name? . .His daughter has blue eyes and a red mouth. .A fish is also an animal. Fiica lui are ochi albastri si o gurã rosie.We often eat in the garden.On Saturday I’m going for a walk. Cine vorbeste englezeste? Acesti bebelusi sunt aici. Acum încearcã sã o citeascã? Maria nu viziteazã aceastã bisericã acum.There are a bed and a desk in my bedroom. Cât este ceasul acum? Stiu româneste dar nu stiu engleza. . Tine acest stilou si scrie-i o scrisoare.This bookm is for you. Bring me your cigarettes! I hear a song on the radio. Mâncãm des în grãdinã. please! Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Vreau sã trimit aceste scrisori vineri.Do you think it’s a good way to get this money? . .We are just going out oj the house. . Luna viitoare ei zboarã cu avionul în Anglia. Si pestele este un animal. We are going to England by ship tomorrow. but today I’m not working .Familiei noastre îi place sã viziteze Londra. Peste zece zile ne ducem la ei.Fratele meu se uitã la un cal mare. . on the radio . . . . .My mother is working in the kitchen now.Is he trying to read it now? .Next month they are flying by plane to England. Dacã vrem sã ordonãm cuiva sau sã rugãm pe cineva sã nu facã ceva. .Who is smiling at me? . .Who loves to read books? . . .Prietenul meu vine la mine anul acesta.Uitã-te la piciorul lui drept! . Lectia 7 My brother is looking at a big horse.Her sister is walking in the garden now.We are going to them in ten days. Don’t open the window! Don’t go out of your room! Don’t think about it. .I think this letter is long. . Look at his right foot! Do you like music? My friend is coming to me this year. .What time is it now? . Vrei sã mã întrebi ceva? Crezi cã este o cale bunã de a obtine acesti bani? De obicei lucrez luni dar azi nu lucrez.Locuiesc în a patra casã de pe aceastã stradã. . .Modul imperativ: Go home ! Bring me a chair! Read this book! Think about it! Pentru persoana a doua atât la plural cât si la singular folosim aceeasi expresie imperativã.Aud o melodie la radio. El are un costum verde. .Mary is not visiting this church now. Tocmai iesim din casã. . .Bring me this money! .Îti place muzica? . Our family is coming to me this year.Take this pen and write a letter to her.I don’t see it now. .Give him this bicycle please.At nine on Wednesday I’m always at home. . . .These little babies are here.Who speaks English? . .I want to send these letters on Friday.Do you want to ask me a question? . Cred cã aceastã scrisoare este lunga. Aceastã carte este pentru tine. I live in the fourth house in this street.

leu) are plural.o multime de masini a lot of . Mamei mele îi place muzica? Pritenul meu nu are surori. ceva a cup of coffee .o ceascã de cafea a lot of cars .câti?. cheese (din lapte) etc. . . multe. milk 2..apã . . .câtiva prieteni de-ai mei . dulceatã honey .câti?. . . substante solide : sugar.o multime de.Does your mother like music? .He is my fourth brother. Înaintea acestor substantive nu folosim articolul nehotarât “a/an”. Lui îi place sã meargã cu trenul si cu vaporul. . Vãd un cal pe fereastrã.Înaintea subsatantivului music nu stã nici un fel de articol. beer. water.mult.She has many English books. . tea water beer .How much tea do you want? . Cât ceai vrei? Câte cesti de ceai vrea sora dumneavoastrã? Câte bucãti de cascaval ai pe masã? How many people do you know? How much sugar do you want? .Their cigarettes are on the desk.Is there a radio in this factory? . Substantivul “money” face parte tot din aceastã grupã. Este un radio în aceastã fabricã? Nu cunoastem aceastã familie.ceai .I see a horse through the window. .Is your foot all right? . She has many cars. Îmi place mult acest cântec. brânzã bread .I haven’t much tea. Pentru exprimarea cantitãtii folosim urmãtoarele douã cuvinte: many . câte? (substantive care au plural) How much? . Nu am mult ceai.How much beer do they want to bring? . . foarte multi Cuvântul of este folosit la formarea structurii posesive. .My money is on the table. Putem exprima cantitatea cu aceastã structurã.pâine butter . Denumirea monedei ( dolar.Have you bread with jam? . Vrei cafea? Ai pâine cu dulceatã? Bãiatul acela mãnânca pâine cu miere. combinatiile materialelor de mai sus : bread (fainã+apã). Cum se simte piciorul tãu? La anul merg la scoalã. Câtã pâine vreti sã mâncati? Câtã bere vreti sã aducã? Avem multi prieteni.I’m going to school in a yaer.My friend has no sisters.How much bread do you want to eat? . . a piece of paper some of my friends some of . niste.We have many friends. El este cel de-al patrulea frate al meu.We don’t know this family. câte? (substantive care nu au plural) Ea are multe cãrti englezesti. foarte mult.How many cups of tea does your sister want? . tea.He likes to go by train and by ship. . Banii mei sunt pe masã. Tigãrile lor sunt pe birou. câtiva.unt Cuvintele de mai sus sunt substantive care nu au plural. . numeroase (doar cu substantive care au plural) much .I want to have a lot of money. Aceastã categorie cuprinde substantive care denumesc materia: 1.câtva.multi. multã (cu substantive care nu au plural) Întrebãrile referitoare la cantitate în limba englezã sunt: How many? . gaze : air (aer) 4.Do you want coffee? . I haven’t much money.bere sugar . lichide : coffee.That boy is eating bread with honey.I love this song.zahar jam . Vreau sã am o multime de bani.o bucatã de hârtie .miere (de albine) cheese .gem.How many pieces of cheese have you on the table? 21 .cascaval. numerosi. coffee 3.

1.Am putini bani.What about me? .Ce mai face Maria? . . Ambele sunt folosite cu substantive care nu au plural. .pentru cã.Scaunele sunt în jurul mesei.Este ieftin. English is easy.El are mai putini bani decât fratele sãu. dati-mi putinã bere. La singular genitivul se formeazã punând în fata posesorul urmat de un apostrof si litera “-s”.my brothers’ car 22 .ce ar fi sã…? cum stãm cu…? ce mai e cu…? . .a se aseza.We want to sit here. . . . putin I have little money. Am doi câini si îi iubesc. Merge întotdeauna repede? Cu mine cum rãmâne? to sit to smoke . Cuvântul little poate fi folosit si ca adjectiv.a cânta to worry to sing Ea fumeazã mai mult decât tatãl ei. because it’s expensive.Engleza este usoarã.She smokes more than her father. What about Mary? Do you love your dog? Are we going there together? Retineti deosebirile dintre expresiile de mai jos. Vrem sã ne asezãm aici. . I’m not buying this house.putin.Vã iubiti câinele? . sau substantivul comun ce defineste persoana asociatã într-un fel cu prima: Masina Mariei . Tatãl Mariei.The first car is cheap and the second is expensiv. a-si face griji . Buy me this bicycle! It’s cheap. infim”. a little .Mergem împreunã acolo? The chairs are around the table. . fiindcã.mai mult/mai multã decât. little . Vreti mai multi bani? El se plimbã în jurul acestei clãdiri. He has less money than his brother. ceva I have a little money.He is walking around this building.Mary’s car.Does he always walk fast? . . Peste o sãptãmânã mergem împreunã în Anglia. .Don’t worry! . a sedea . mai multi/mai multe decât . a doua este scumpã. I have more cars than you. – Mary’s father 2.Is it easy to write? .mai putin decât. Este usor sa scrii? Vreau sã mãnânc putinã pâine. câtva.I have two dogs and I love them.Cumpãrã-mi aceastã bicicletã! . . . a little more than less than because what about? – putin. deoarece . Apoi urmeazã obiectul posedat.In a week we are going to England together.Aceste vapoare sunt rapide. .Nu cumpãr aceastã casa.a fuma .a se nelinisti.I have less beer than Peter.I want to eat a little bread. These ships are fast.mic. câtva. Am mai putinã bere decât Peter. În acest caz. Folosirea genitivului cu apostrof ‘s (the Saxon Genitive) se face de obicei pentru numele de fiinte.Expresia “ a lot of” poate fi folositã atât cu substantivele care au plural cât si cu cele care nu au plural. La plural : Dacã substantivul este la plural si se terminã cu litera –s atunci se adaugã doar un apostrof Masina fratilor mei . .Am ceva bani. înaintea lui poate sta si un articol: She has a little dog. . .Do you want more money? . deoarece este scumpã. mai putin de .He wants to sing an easy song. Prima masinã este ieftinã. a se îngrijora.Am mai multe masini decât itne. ceva ( cu substantive care nu au plural) . please. .Vã rog. Give me a little beer. Nu-ti face griji!/Nu vã faceti griji! El vrea sã cânte o melodie usoarã. si atunci se traduce prin “mic. .Ea are un câine mic. . .

No. iar forma prescurtatã este can’t.Mary’s house the bicycle of my brother .She can’t eat this cheese. . I can’t.His father can’t talk with you now.We can smoke in this room. Can your daughter sing? Yes. Can her sister drive? . Do you like Mary’s dog? Do you know our driver’s sister? . No. Can I sing? .the room of my son the mouth of the horse .Unde este biroul tatãlui tãu? . Where is your father’s office? This is my friend’s house. La ce orã poate sã vinã? Când pot sã iau aceste scrisori? Unde putem sã vã asteptãm? Cine stie sã cânte? Cine nu stie româneste? . .Sora ei stie sã conducã? We can take the car.Can his son sing? Rãspusurile scurte se formeazã cu pronumele personal si verbul can. .Who can’t speak Romanian? 23 .the horse’s mouth Verbul CAN=a putea. Pot sã fumez în aceastã camerã? Poti sã-l astepti. she can.my brother’s bicycle my son’s room . Putem sã fumãm în aceastã camerã. .Fratele mamei mele are o masinã frumoasã.Can they come here in the afternoon? . Poti sã vorbesti cu noi despre asta.When can I take this latters? . Ea nu poate mânca aceastã brânzã. .I can visit you tomorrow. repetati propozitia originalã: my brother’s daughter .We can write it for you.the daughter of my brother a cup of coffe . .O cunosti pe sora soferului nostru? Transformati genitivul cu apostrof in genitivul format cu prepozitia ‘of’.Îti place câinele Mariei? . Sora mamei mele stie sã vorbeascã englezeste.You can talk with us about it.a cup of coffe my father’s book . .Dacã substantivul aflat la plural nu se terminã cu litera –s atunci se adaugã atât apostroful cât si litera “-s” casa acestor oameni . În rãspunsurile negative verbul can este urmat de cuvântul not. Dacã transformarea nu este posibilã.Who can sing? . a fi capabil. . Can we take the car? . Ei pot sã plãteascã biletele noastre.I can eat ten apples. she can’t. ceea ce înseamnã cã forma lui este identicã la toate pesoanele. .Aceasta este casa prietenilor mei. .Where can we wait for you? . Can you drive? Yes. Pot sa-mi arate casa lor? Tatãl lui nu poate vorbi acum cu dumneavoastrã.Pot sã cânt? Her sister can drive. Pot sã mãnânc zece mere. Putem sã scriem aceastã carte pentru tine. a stii. Interogativul se formeazã prin inversarea ordinii verbului auxiliar can si a subiectului: I can sing.the book of my father the house of Mary . iar verbul care-l urmeazã nu are particula to.My mother’s sister can speak English.Can they show me their house? .Can I take this book? .Putem sã luãm masina? Pot sã vinã ei aici dupã-amiazã? Pot sã iau aceastã carte? Fiul lui stie sã cânte? .these people’s house My mother’s brother has a nice car. Pot sã te vizitez mâine.Can I smoke in this room? . I can.What time can he come? .They can pay for our tickets. . . face parte din grupa verbelor auxiliare modale. dar se pot scrie si împreunã: cannot.You can wait for him.

to forget .Which book can I take? .Why does he never want to talk to me? great .How many dogs has your friend’s sister? .How much sugar do you want? .I never enter tall buildings. . She never goes to work in the morning. That rich woman has three houses. Câtã pâine cu unt poti mânca? Care carte pot sã o iau? Câti câini are sora prietenului tãu? Cât zahãr doriti? Dati-mi douã cesti de cafea. . Listen! Pink Floyd are singing.cum?. .ale cui cãrui/cãrei/cãror .Nu pot sã beau bere disearã. .better . Putem merge acolo împreunã? Ferestrele acestei camere sunt mari.Ea nu merge niciodatã la lucru dimineata. . . We often stop near this shop. . Her mother’s brother is a poor man. a întrerupe I always forget to write a letter to her. Ei nu pot niciodatã sã conducã o masinã. .I never sing songs.mare. . mare short . El de ce nu vrea niciodatã sã-mi vorbeascã? tall .a asculta.Eu nu beau niciodatã bere. a nu-si aminti . Ei cautã o casã spatioasã. Can we go to the park? I want to have many trees in my garden. larg .In three years I’m buying a car. Eu nu cânt niciodatã cântece. I like to listen to the radio in the evening. Priveste aceastã clãdire mare! Scrisoarea ei este scurtã.a opri.mai bun.ce how .Ascultã! Cântã Pink Floyd.They are looking for a large house. I never drink beer.a. În limba englezã acesta este un adverb de negatie.I never go for a walk to that park.Why can’t you go there by ship? . Verbul to stop are douã întelesuri: “a se opri pentru a face ceva”. . remarcabil . . de aceea alãturi de el nu poate fi folositã nici o altã negatie în propozitie. spatios.Whose songs are they singing now? . nicicând.Ne oprim des lângã acest magazin.Ce le place pisicilor sã bea? Complementul de timp never înseamna – niciodatã. scurt large big .înalt. sau “ a înceta sã facã ceva”. Ei nu cumpãrã niciodatã brânzã.How much bread and butter can you eat? .You are a great friend. a fi atent (la) to stop.din ce cauzã? whose .We have little cheese.Can we go there together? .Îmi place sã manânc mere vara. voluminos Nu intru niciodata în clãdirile înalte. Am ceva bani. to listen (to).They can never drive a car. I like to eat apples in summer.scund.Her letter is short.pe care.Vreau sã am multi copaci în grãdinã.al. .de ce?.Întotdeauna uit sã-i scriu (ei) o scrisoare.Look at this big building! .I have a little money.Fratele mamei ei este un om sãrac. mãret. . .mai bine which .a uita. Avem putinã brânzã. . I can’t drink beer tonight.mare. . 24 .pentru ce?. .care. Eu nu mã plimb niciodatã în parcul acela.They never buy cheese.Femeia aceea bogatã are trei case. .vara why . .Seara îmi place sã ascult radioul.Putem merge în parc? .mare.în ce fel? Ale cui cântece le cântã ei acum? De ce nu poti merge acolo cu vaporul? Peste trei ani voi cumpãra o masinã.ai. . a înceta. . Tu esti un prieten remarcabil. What do cats like to drink? Retineti expresia: in summer . .Give me two cups of coffe.The windows of this room are big. .

. Dã-mi douã cesti de cafea si ceva pâine.Ea vrea sã se opreascã ca sã fumeze. I can’t buy these expensive shoes.This is the best music.Nu pot cumpãra acesti pantofi scumpi. . Ea vrea sã-mi arate calul ei. . dintre .You can’t forget about it. . . Acestea sunt casele prietenilor lui? .Are they his friends’ houses? Camerele acestei case sunt mici.Tonight we are going to John.How much money can you give me? Dati-mi cinci felii de pâine. Lectia 8 It usually snows in winter.She wants to show me her house.I think this park is better. . Nu pot sã scriu asta. Fratele prietenului meu poate sã cânte aceste cântece.Why can’t you come tonight? Câti bani poti sã-mi dai? . Nu mai vreau sã merg cu autobuzul.Don’t forget I can write it for you.Iarna de obicei ninge. .I can’t look for it forever.Does she ever visit her mother? Nu poti sã uiti asta.My friend’s brother can sing these songs. El lucreazã vreodatã acasã? Nu pot sã-l caut mereu.Give me five pieces of bread.prea. Mã opresc întotdeauna ca sã privesc aceastã clãdire.Give me two cups of coffee and a little bread. and buy a car. Ea are multe masini dar prea putini bani. .I want to stop going by bus ci vreau sã cumpãr o masinã. She wants to stop smoking.He is too poor to fly by plane. . . Vreau sã ascult melodiile acestea acum. Ea o viziteazã vreodatã pe mama sa? . .fãrã.vreodatã. without something too .She wants to stop to smoke. . Dacã “to stop” înseamnã “a se opri”.I want to look for something.I never eat honey in the morning.I like to listen to music when I work. Pot ei sã scrie scrisori lungi? . mereu. . . Vreau sã mã las de fumat. O grãdinã fãrã copaci nu este frumoasã.Does he ever work at home? . . Poti veni la noi vara? . . .I want to stop smoking. . Vreau sã cumpãr cartea aceasta sau aceea.Can a rich man understand a poor man? Disearã mergem la John.I want to buy this or that book. El stã întotdeauna pe scaunul acela.She has many cars but too little money. Vreau sã caut ceva. . . Sunt îngrijorat pentru fiul surorii mele.I always stop here to look at this building. . El este prea sãrac ca sã zboare. . dar pot sã încerc.My brother is sitting between these two girls.He always sits on that chair.Can you come to us in summer? Dimineata nu mãnânc niciodatã miere.This large room is white. Aceasta este muzica cea mai bunã. Fratele meu stã între aceste douã fete.I want to listen to these songs now. . . . .I can’t write it but I can try.între (douã obiecte).They have something to show you. . Nu uitati cã pot s-o scriu pentru dumneavoastrã.pentru totdeauna.The rooms of this house are little. cândva . vesnic .Ea vrea sã se lase de fumat.Can they write long letters? De ce nu poti veni disearã? . lipsit de .ceva . el este urmat de un verb cu terminatia “-ing” fãrã particula to. . atunci verbul care-l urmeazã este însotit de particula “to” si nu are terminatia “-ing”.A garden without trees isn’t nice. Atunci când verbul “to stop” înseamnã “a înceta”. Aceastã camerã mare este albã. 25 . Au sã-ti arate ceva.I’m worrying about my sister’s son. Când lucrez îmi place sã ascult muzicã. foarte ever forever beetwen . Un om bogat poate întelege un om sãrac? . . . Cred cã acest parc este mai bun.

Do you want this brown suit? From time to time we go for a walk to that park. Substantive cu plural neregulat: man .This barber is my friend’s brother. .Stii ce datã este azi? . It often snows in winter.Iarna ninge des.It often snows in January. It often rains in summer.Which women have short hair? . deci nu putem merge în parc. Nu locuim în vest.fifty > ninety-nine > thirty-six > forty-four 60 70 80 71 83 65 .laba piciorului 30 40 50 99 36 44 . to rain si folosirea cuvântului it: It is raining.mai .El merge de la vest la est.octombrie .The sun seldom shows in February. .Vara plouã des.In February we are opening a big shop in this street.eighty > seventy-one > eighty-three > sixty-five men women feet .noiembrie .Vrei acest costum cafeniu? . .Does it often snow in December? . . .Caut pantofii mei verzi. He is a barber.femei [uimin] .Ea are picioare lungi.I can get work in October. Do you think yellow cars are nice? .iunie . Vrei sã mergi la scoalã în septembrie? În februarie deschidem un magazin mare pe aceastã stradã. . . He is going from the west to the east.august September October November December .Tuturor oamenilor le plac merele.Plouã.Plouã. . . .În curând. Is the weather always nice in summer? Do you know what date it is today? Can you see the sun? My hair is short. .thirty . It is snowing.aprilie May June July August . All people like apples.ianuarie .martie . . .Do you want to go to school in September? .What date is in this letter? . ea va merge în Anglia cu avionul.februarie .decembrie În ianuarie ninge des. . I’m looking for my green shoes. Trei luni au nouãzeci si trei sau o sutã de zile? Citesti multe cãrti? She has black shoes.Crezi cã masinile galbene sunt frumoase? 26 August are treizeci si una de zile? Acest frizer este fratele prietenului meu. .septembrie .bãrbati .Do you read many books? .Poti sã vezi soarele? .Vara vremea este întotdeauna frumoasã? .forty .Ea are pantofi negri. . January February March April .bãrbat woman . She’s flying to England soon.femeie foot .She has long legs.Has August thirty-one days? .Pãrul meu este scurt. .Some men like long hair. Ninge des în Decembrie? Care femei au pãrul scurt? Ce datã este în aceastã scrisoare? Soarele se aratã rar în februarie. .sixty .Din când în când ne plimbãm în parcul acela.Ninge. Pot sã gãsesc de lucru în octombrie. Unor bãrbati le place pãrul lung.ninety 100 . It’s raining so we can’t go to the park. .picioare (labe) 90 .a hundred 172 > a hundred and seventy-two 111 > a hundred and eleven 53 > fifty-three . Retineti felul în care se formeazã constructiile cu verbele to snow.seventy .iulie .Are three months ninety-three or a hundred days? . . but in the east. ci în est.We don’t live in the west.El este frizer. .

. .This book is too difficult to read. a luci .From time to time I listen to music on the radio.I must have forty-five minutes to do it. Ei tocmai taie copacii în parc. Acum mã uit la aceastã masinã neagrã.Is it difficult to understand it? .The weather is nice in summer. to put .Put this book on my table.Aceastã carte este prea dificilã pentru a fi cititã. .stopping sit . În cazul întrebãrilor care cer informatii aditionale se pune la începutul propozitiei un pronume interogativ. . What must she read? . . . a se ocupa cu Nu vreau sã fac asta azi. . Îmi trebuie 45 de minute ca sã fac asta.Ce trebuie ea sã citeascã? Mâine trebuie sã mergi la lucru.The barber wants to cut my hair. Mary must go to school.putting stop . get .My friend is just stopping the car. Prietenul meu tocmai opreste masina.I’m looking at this black car now. a aseza. . .Tatãl meu terbuie sã cumpere o masinã? She must read this book. What else do you want? În camera mea este un birou negru. . Priveste aceste femei si acesti bãrbati. Tatãl meu se plimbã acum în grãdinã. . Acum îmi caut pantofii galbeni.Who must give you this letter? .I don’t want to do it today.Aren’t you forgetting something? Verbul must – a trebui este un verb auxuliar modal asemãnãtor lui can si forma lui este identicã pentru toate persoanele iar verbul care îl urmeazã nu are particula to. Must my father by a car? . . Must Mary go to school? . Almost all woman like tall men.Who is sitting on that chair? .a pune. Vara vremea este frumoasã. .I’m looking for my yellow shoes now. Interogativul se formeazã prin inversarea verbului must cu subiectul.My faher is walking in the garden now. Priviti! Strãluceste soarele! Pune aceastã carte pe masa mea.You must go to work tomorrow.Aproape tuturor femeilor le plac bãrbatii înalti. a tunde .In March I must go to the east.What else does your dog eat? . Ei viziteazã acum aceastã bisericã mare. .Do you like to read difficult books? .sitting cut . . Sã veden câteva verbe a cãror consoanã finalã se dubleazã la adãugarea terminatiei ing. .There is a date in this letter. a lumina.She is sending letters to the post-office.Look at these women and these men. 27 .a tãia.Mai doriti ceva? . Îti place sã citesti cãrti dificile? Pisicile sunt galbene sau maro? Este aproape searã. to cut to shine .a strãluci. Nu uiti ceva? . Frizerul vrea sã mã tundã. a plasa to do .It’s almost evening. Este dificil de înteles asta? Ce altceva mãnâncã câinele tãu? Din când în când ascult muzicã la radio. Cine trebuie sã îti dea aceastã scrisoare? Ale cui cântece trebuie sã le cântãm? În martie trebuie sã merg în est.They are just cutting the trees in the park. .forgetting Dacã ultima silabã a verbului este accentuatã si contine o vocalã scurtã (scrisã cu o singurã literã) iar verbul se terminã într-o singurã consoanã atunci prin adãugarea terminatiei ing aceastã consoanã finalã se dubleazã. . Este o datã în aceastã scrisoare. Cine stã pe scaunul acela? Ea trimite scrisori la oficiul postal.cutting forget .There is a black desk in my room.a face. . În curând vizitãm toate aceste tãri.They are visiting this big church now.Whose songs must we sing? . .Are cats yellow or brown? .Look! The sun is shining! .We are visiting all these countries soon. .Maria trebuie sã meargã la scoalã? My father must by a car.getting put .

Lectia 9 Cãmãsile acestea sunt ieftine.Don’t forget this date! . . .Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati acest exercitiu fãrã gresealã: Ei ne dau întotdeauna ceai bun. . Trebuie sã iau si o cravatã? . . .I want to have this green lamp. . . . Sotul tãu este fratele meu.There is often snow in December. .These black shoes are expensive. . A cui este aceastã casã? În curând cumpãrãm un birou mare.There are many plants in our house. music sau 28 . . don’t smoke in the bathroom.All cats don’t like water. .They always give us good tea.Don’t put this letter on the table in the kitchen. Nu vreau sã astept la nesfârsit.I want something else. Iulie este cea mai bunã lunã? Vreau altceva. . . Avionul zboarã spre vest. Trebuie sã-i duc cu masina la scoalã. În decembrie este des zãpadã. church. Nu vreau sã mã tund.These shirts are cheap. Cine ne predã engleza? Vã rog nu fumati în dormitor.I must take them to school by car. . Pune biblioteca aceasta în dormitorul nostru.I don’t like to be in hospital.This week is too long. În grãdina noastrã este multã zãpadã. Puteti sã-mi aduceti putinã miere? Avem prea putini bani ca sã cumpãrãm aceastã casã scumpã.They are coming in a quarter of an hour. Câtã dulceatã poti mânca. Nu pune aceastã scrisoare pe masã în bucãtãrie! Tocmai îl întrebãm despre fiul lui. . Pisicilor nu le place apa. Acest câine maro este cel mai bun prieten al meu. .This brown dog is my best friend.We are just asking him about his son.There is a lot of snow in our garden. . Nu îti face griji în ceea ce priveste vremea.Whose is this house? . Eu vreau sã am aceastã lampã verde. Ei nu ne pot auzi. . Ei vin peste un sfert de orã. De obicei mâncãm în sufragerie. .We usually eat in the dining-room.Ce avem azi la micul dejun? Nu-mi place sã fiu în spital.I must buy a tie.Put this bookcasein our bedroom.Is July the best month? . father.Please. .I don’t want to cut my hair. . Ce îti place sã mãnânci la micul dejun? Tatãl meu trebuie sã meargã la spital. . . . El vrea sã ia toate cãrtile. Trebuie sã cumpãr o cravatã. .Can you bring me some honey? . Sunt si pãrintii lui aici? În casa noastrã sunt multe plante. Putem sã luãm împreunã micul dejun? Pãrintii mei au bani putini.Can we eat breakfast together? .My parents have little money. Aceastã sãptãmânã este prea lungã. Retineti utilizarea cuvântului “for” în urmãtoarel expresii: What do you like to eat for breakfast? .He wants to take all the books.Must I also take a tie? Articolul hotãrât the se poate omite în cazul unor cuvinte ca: mother.The plane is flying to the east.Whi teaches us English? . Nu uitati aceastã datã! Acesti pantofi negri sunt scumpi.They can’t hereus. town. .We have too little money to buy this expensive house. . Disearã ascult radioul. .Ce îti place sã mãnânci la micul dejun? What’s for breakfast today? .Tonight I’m listening to the radio. . .Don’t worry about the weather! .Soon we are buying a big office.Are his parents also here? .I don’t want to wait forever.My father must go to hospital.What do you like to eat for breakfast? .Your husband is my brother.How much jam can you eat? .

dvs ati fost.. . sau la un anotimp anume. to eat breakfast = to have breakfast. eu eram you were . Ieri am fost în grãdina lui. Acesti oameni au fost în România anul trecut. a se scula din pat Îmbrãcati o cãmasã albã. Yesterday she was at work. În urmã cu doi ani am fost în Anglia. Nu-mi place sã mã scol dimineata.a se îmbrãca.My father is making a bookcase now. acum (-) last – ultim.eu am fost.tu ai fost. De obicei folosim alãturi de el urmãtoarele complemente de timp: yesterday – ieri ago – în urmã (cu). folosite la modul general: She always eats breakfast at seven. to drink tea = to have tea. she wasn’t. folosite la modul general: Do you like summer? Dacã vrem sã ne referim la o masã.These people were in Romania last year. Luna trecutã ati fost la scoala fiicei dvs. voi erati he was . a stationa to put on .a se ridica în picioare.a parca.My mother was in England a week ago.Which cigarette are you having now? Momentan nu am bani. - Înaintea cuvântului hospital nu folosim articolul hotãrât. a confectiona .ea a fost.Two years ago you were in England. trecut Formele verbului to be la trecut simplu: I was .Trebuie sã merg la spital.voi ati fost.Merg la spital în fiecare zi. atunci spunem: I go to the hospital every day.I must stay in hospital for ten days. Timpul trecut simplu (the Simple Past Tense) se foloseste pentru exprimarea unei actiuni care s-a petrecut în trecut.Now I have two dogs and one cat. The dinner which I am eating now is good. to smoke a cigarette = to have a cigarette Peter si Maria beau o cafea acum. a aseza to get up . (cel) din urmã. . . No. . to stay .I don’t like to get up in the morning. .Are they having breakfast now? Ce tigarã fumezi acum? . la un moment determinat si nu are legãturã cu prezentul.Do you always heve breakfast at eight? . Ei iau micul dejun acum? . .You were at your daughter’s school yesterday.We can’t park in this street. Forma de interogativ a verbului to be la timpul trecut simplu se formeazã prin inversare.Last year we were toghether. Trebuie sã stau zece zile în spital. Acum am doi câini si o pisicã.a face.Put on a white shirt.a rãmâne to have breakfast . .I know he was at your house yesterday. to park . Dacã mergem la spital în calitate de vizitator sau ca membru al personalului. . . În unele situatii însã.acesta a fost/asta a fost. she was. A fost anul trecut. el era she was . urmat de pronumele personal si de forma corespunzãtoare a verbului to be.ei au fost. Stiu cã el a fost la tine acasã ieri. urmat de pronumele personal. noi eram they were .înaintea denumirii meselor principale. În aceste cazuri putem folosi verbul to have si la timpul prezent continuu.el a fost. de forma corespunzãtoare a verbului to be si cuvântul not. atunci trebuie sã folosim articolul the. . cu ajutorul lui înlocuim alte verbe. Rãspunsului afirmativ: yes. Was she at work yesterday? 29 Yes. dvs erati it was . .noi am fost. Verbul to have cu sensul: a avea. înaintea denumirii anotimpurilor. era (genul neutru) you were .I have no money at the moment. . dacã participãm la activitate în calitate de bolnav: I must go to hospital . . . Dvs luati întotdeauna micul dejun la ora 8? Tatãl meu confectioneazã acum o bibliotecã.Yesterday I was in his garden. . a poseda nu se foloseste la prezentul continuu. Negatia: no. ei erau Mama mea a fost în Anglia în urmã cu o sãptãmânã. ea era we were .a lua micul dejun to make .Cina pe care o mãnânc acum este bunã. . tu erai. Nu putem parca pe aceastã stradã.It was last year. . Anul trecut am fost împreunã.Peter and Mary are having coffee now.

knives (cutite) wife .leaves (frunze) downstairs . Acelea sunt cutitele tale? .vizavi de. .wives (sotii) half .It’s almost a quarter past five. Dacã f-ul e urmat de e.I can perk there after eight. Formarea pluralului neregulat: 1.Când ai fost în Anglia? . .shelves (rafturi) leaf . . . în celelalte cazuri primind terminatia –es: loaf .feet (picioare) goose . Ea tocmai se duce la parter. mai . . Acest om este în fata casei noastre. . Sunt soareci în aceastã clãdire. .I aleays see him after brekfast. .în autobuz in the corner . .This man is in front of our house. Pune lampa pe bibliotecã. Substantive care se terminã în –f.loaves (franzele) life . When were you in England? Why wasn’t she at work yesterday? She wasn’t in England three years ago.We live opposite a church.An hour ago there were many children in the park.dupã. Vezi frunze în acest copac? .la parter. .Are those your knives? Îl vãd întotdeauna dupã micul dejun. . În urmã cu o orã erau multi copii în parc.halves (jumãtãti) shelf .They were in his office yesterday? Were they in his office yesterday? Yes. on the bus . No. Substantive care la formarea pluralului îsi schimbã rãdãcina si pronuntia: foot . .My husband likes this tie. în colt . Pãrintii tãi erau înalti? . Dintii lui nu sunt albi.teeth (dinti) mouse – mice (soareci) 2.I often see you in front of this factory.geese (gâste) child . în partea cealaltã after .She has geese in the garden.I want to buy three loaves of bread. La ce orã se scoalã el de obicei? .There are mice in this building. Luna strãluceste în fiecare noapte? . Vrei sã îmbraci cãmasa asta rosie? . .I must get up after four tomorrow.His teeth aren’t white. dupã aceea still . Vreau sã cumpãr trei franzele.Your bicycle is in the shed. . opposite . Structura there is/there are este la timpul prezent.Pãrintii mei nu au fost ieri aici.lives (vieti) knife . iar la plural acesta se schimbã în v.Do you want to put on this red shirt? Aceste plante au fost în grãdina noastrã în urmã cu un an. Mâine trebuie sã mã scol dupã patru. . Vara nu mergem cu masina.-These plants were in our garden a year ago.pe colt. Te vãd des în fata acestei fabrici. atunci îi adãugãm doar un –s.încã.Does he still visit you? .In summer we don’t go by car.Please. . .Does the moon shine every night? 30 Bicicleta ta este în sopron. .Ea nu a fost în Anglia în urmã cu trei ani. Ea are gâste în grãdinã.în fata.What time does he usually get up? Te rog.His office is opposite the bus station. stay after dinner. My parents weren’t here yesterday.children (copii) tooth . they weren’t.Do you see leaves in this tree? Locuim vizavi de o bisericã. .I usually have breakfast at nine. . jos in front of .Put the lamp on the bookcase.They had breakfast in the dining-room yesterday.She is just going downstairs. Ei au servit micul dejun în sufragerie ieri. Forma acestei structuri la trecutul simplu este there was/ there were. they were. El te viziteazã încã? Biroul lui este vizavi de statia de autobuz. dinaintea Pot parca acolo dupã opt. Sotului meu îi place aceastã cravatã. . De obicei iau micul dejun la nouã. rãmâi dupã cinã.De ce nu a fost ea la serviciu ieri? . .Were your parents tall? Este aproape cinci si un sfert.

Pune aceste cãrti pe aceste rafturi! Când a coborât el a vãzut doi copii în fata lui. . like – liked. Am câteva scrisori de scris.There are a lot of mice in the cellar. Scaunul este în colt. Ieri am asteptat-o douã ore. .Can we have dinner together? Verbe la trecutul simplu: Terminatia –ed se adaugã verbelor care nu au terminatia –e.tried 2.When he went downstairs he saw two children in front of him.Yesterday I waited for her for two hours. .Is this television set expensive? . Substantive a cãror plural se formeazã prin adãugarea sufixului –es:potato – potatoes tomato – tomatoes Substantive care primesc sufixul –en la plural: ox – oxen (bou) Substantive care au aceeasi formã si la plural si la singular deer (cãprioarã). . .Have you plants in the dinning room? . . Ea a fost atunci în spital? Ai plante în sufragerie? Sotiilor le place sã meargã la plimbare cu sotii lor.Last week we walked to school.It sometimes rains in summer and in winter it snows .He looked for his ties yesterday. Sãtãmâna trecutã am mers pe jos la scoalã. . Când a intrat el în casã noi eram în grãdinã.When he entered the house we were in the garden. oi) El a vrut sã facã ieri o bibliotecã dar nu a avut timp. Pisicilor le plac soarecii? Ai dinti frumosi.Can you get up? . De obicei iau micul dejun acasã si cina la un restaurant. . precedatã de o consoanã litera y se transformã în –i. but he had no time.Was she in hospital then? . . . stop . În cazul unor verbe consoanele de la sfârsitul cuvântului se dubleazã. Vara uneori plouã iar iarna ninge. . În cazul verbelor a cãror terminatie este litera –y. . Acest cinema este vizavi de scoala noastrã.I loved this town whem I was a boy.She thanked us for it yesterday. Poti sã te scoli? Trebuie sã mã îmbrac cu cel mai bun costum.Put these books on these shelves1 .I must put on my best suit.Go to the cellar and bring the green chairs! . . Îmi plãcea acest oras când eram copil.He wanted to make a bookcase yesterday. Noi am cãutat ieri cravatele lui. 31 .The chair is in the corner.I have some letters to write.They live opposite the cinema.Wives like to go for a walk with their husbands. .They wanted to go there a year ago. . Noi am lucrat în Anglia anul trecut.Este televizor în camera de zi? Vrei un loc? Nu-mi plac sosetele albe. La folosirea terminatiei –ed sã fim atenti la urmãtoarele: 1. .My parents opened an office yesterday. Soferul ne-a arãtat ieri masina sa.Those ties weren’t nice.Last year we worked in England. .I usually have breakfast at home and dinner at a restaurant. Ei locuiesc vizavi de cinema. Ea ne-a multumit ieri pentru asta.This cinema is opposite our school.stopped Pãrintii mei au deschis ieri un birou. sheep (oaie.Do cats like mice? .Do you want a seat? . wait – waited Dacã verbul are terminatia –e se adaugã doar litera –d. .Is there a TV set in the living-room? . visit – visited.A week ago I talked with your brother. . but it was too expensive. Mergi în pivnitã si adu scaunele verzi! Am vrut sã cumpãr un televizor bun dar era prea scump. . Este scump acest televizor? Putem sã cinãm împreunã? . Ei au vrut sã meargã acolo acum un an.I wanted to buy a good TV set. . . . .Her friend asked her for a book.I don’t like white socks. Prietenul ei i-a cerut o carte. Acele cravate nu erau frumoase.You have nice teeth. try . În urmã cu o sãptãmânã am vorbit cu fratele tãu. .The driver shoved us his car yesterday. Sunt multi soareci în colt. .

Did these typists like their work? .We had more money then. forma de afirmativ. .Read this magazine! .Two typists work in our office. Unde a lucrat aceastã infirmierã anul trecut? Aceste dactilografe îsi iubeau munca? Cine s-a dus în Anglia primãvara trecutã? Aceste ziare si reviste erau pe masã în bucãtãrie? Ieri ai dus uneltele în magazie? Ai vãzut sufrageria lor? Unde s-au dus ieri pãrintii Mariei? Ai luat ieri micul dejun? Cine a oprit circulatia? El a fost aici înainte de luni.Many policewomen work in our town. urmat de forma corespunzãtoare a pronumelui personal si de verbul auxiliar. . Ieri ti-am vãzut bicicleta în sura aceea din coltul grãdinii.More than a hundred birds are setting on that tree at the moment. . Trebuie sã am întotdeauna loc în autobuz.Did you take the tools to the shed yesterday? . În propozitiile în care folosim verbul auxiliar did verbul de conjugat rãmâne la prezent fãrã particula to. You took the noney. Douã dactilografe lucreazã în biroul nostru.Ieri mi-am fãcut griji pentru tine. . Yes. Atunci aveam mai muti bani.Where did this nurse work last year? . . They smoked many cigarettes last year. No. Mai mult de o sutã de pãsãri stau acum în copacul acela. .In spring the trees are green.Do you often go to the football matches? . She wanted these books.Yesterday I saw your bicycle in that shed in the corner of garden. . .Were these newspapers and magazines on the table in the kitchen? . . Asemãnãtor timpului Simple Present si la timpul trecut folosim un verb auxiliar did. 32 .He was here before Monday. Mergeti des la meciuri de fotbal? Magazinul acestui brutar este pe colt.Bring me my newspaper! Formarea interogativului verbelor la Simple Past.My mother is a nurse. Citeste aceastã revistã! Adu-mi ziarul meu! .Did you see their dining-room. pronumele personal. Ieri te-a asteptat un postas în fata casei. Where did John go yesterday? What did she want? When did they listen to music? Structura acelor întrebãri în care figureazã pronumele interogativ who este cea a unei propozitii afirmative de aceea verbul se aflã la forma a II-a Simple Past. . Mama mea este infirmierã.Did you have breakfast yesterday? .This baker’s shop is in the corner. They listened to music last night. Toamna frunzele sunt galbene. Who opened the shop last week.A postman waited for you in front of the house yesterday . Did you take the money. Primãvara copacii sunt verzi. Did Mary see John yesterday? Did they smoke many cigarettes last year? Rãspunsurile afirmative le formulãm folosind cuvântul yes. Propozitiile negative cuprind cuvântul no. Lectia 10 Aceste unelte sunt foarte scumpe. . Mary saw John yesterday. I didn’t.Who went to England last spring? .Who stopped the traffic? . forma corespunzãtoare a verbului auxiliar si cuvântul not (did not – didn’t). .Yesterday I worried about you. John went home yesterday.We ate two much yesterday. . . Multe femei politist lucreazã în orasul nostru.In automn the leaves are yellow. Peter spoke to me last Sunday? Who spoke to me last Sunday? We opened the shop last week.Where did Mary’s parents go yesterday? .I must always have a seat in a bus. . I did.These tools are very expensive. Ieri noi am mâncat prea mult.

33 . Cine mi-a bãut ceaiul? . .Who wrote this letter? .How did they do it? . He didn’t see his children yesterday. . Acest ziar este foarte bun. .They didn’t make this bookcase. Ai citi despre asta ieri în ziar? Ieri am fost prea ocupat sã vorbesc cu tine. . . .de toate felurile .My parents didn’t forget to visit me yesterday. . Esti gata? Trebuie sã mergem! Aceste douã masini sunt frumoase dar cealaltã este mai bunã. Acest om a fost brutar? De ce ai condus ieri masina? Cine a scris scrsoarea aceasta? Cum au fãcut asta? Ieri nu am bãut bere. El nu s-a trezit înainte de micul dejun. Sunt prea ocupat ca sã merg cu tine la cinema. Pãrintii mei nu au uitat sã mã vizitaze ieri. I-am întrebat pe politisti despre strada aceasta. La ce orã l-ati vãzut dvs pe celãlalt om? I-ai multumit ieri surorii tale pentru cartea aceasta? . .I tried to do this last year.They weren’t at work yesterday.Who drank my tea? Când au venit ei? . . . .Azi este foarte rece.He didn’t get up before breakfast.Prietena mamei mele nu a venit la noi sãptãmâna trecutã Atunci nu l-am înteles.We had many birds in the garden then.You must work till five o’clock.My husband ate dinner in the living room yesterday Ai vãzut aceste plante în grãdinã? .When did they come? Lectia 11 It’s very cold today.Where did you buy this television set? Atunci aveam multe pãsãri în grãdinã. Trebuie sã vorbesti cu sora lui John. .Who had four wives? Dupã cinã mergem la cinema.Did you watch the match yesterday? all kinds of – de toate tipurile În propozitiile negative se foloseste forma prescurtatã negativã didn’t sau did not.After dinner we are going to the cinema. Întotdeauna în cazul în care cuvântul did este prezent în propozitie atunci verbul principal se foloseste fãrã particul to.They didn’t want to look for it yesterday.Did the moon shine yesterday? Am încercat sã fac asta anul trecut. . .He had all kinds of tools. Luna a strãlucit ieri? .We didn’t drink beer yesterday. De unde ai cumpãrat acest televizor? . Cât ai stat acolo atunci? .Are you ready? We must go. Autobuzul era plin cu oameni. Biblioteca noastrã are 12 dulapuri.What time did you see the other man? . all sorts of Poftiti! Poftim! Este aici! . . .Why did you drive the car yesterday? . . . Trebuia sã lucrati pânã la ora cinci.Did you see these plants in the garden? Nu ei au fãcut aceastã bibliotecã. .Was this man a baker? .You must talk to John’s sister.This newspaper is very good.Did you read about it in the newspaper yesterday? .She saw him too. .Did you thank your sister for this book yesterday? Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Sotul meu a cinat ieri în camera de zi.How long did you stay there then? Ieri nu au fost la lucru. Cine a avut patru neveste? .Our bookcase has twelve shelves. . .Ea l-a vãzut si pe el.The bus was full of people. .Yesterday I was too busy to talk with you.I asked the policemen about this street. . My mother’s friend didn’t come to us last week.El nu si-a vãzut ieri copiii. Când ai vãzut acest meci? El avea tot felul de unelte.When did you see this match? . .I didn’t understand him then.These two cars are nice but the other is better. Nu am vrut sã caut asta ieri.I’m too busy to go with you to the cinema. . Te-ai uitat ieri la meci? Here you are.

Stiam de mama lui.What time is the weather-forecast on the radio? .Pãrintii mei au fumat o multime de tigãri.Can I put on this coat? . Constructia propozitiei la timpul Present Perfect este urmãtoarea: Pronume personal + Verbul auxiliar + forma a III-a a + sau substantiv have/has verbului principal She I We has have have bought seen been … a dog. My parents have smoked a lot of cigarettes. .Ea mi-a predat engleza.Cine este presedintele României? Who is the president of Romania? . .I must buy boots. .I can’t see the sun through the clouds. Când vorbim despre o functie care poate fi îndeplinitã doar de o singurã persoanã. verbului se adaugã sufixul –d sau –ed. Do you like high temperatures? There is usually fog in winter. We want to listen to the weather-forecast. . . . Articolul nehotãrât a/an este folosit întotdeauna înaintea substantivelor care denumesc ocupatii.Vrem sã ascultãm buletinul meteorologic.Îti plac temperaturile ridicate? . .Ieri vântul a fost puternic. .Am avut febrã. at home.Put on your coat.Cine este presedintele României? Timpul Present Perfect Tense (prezentul perfect) se confundã deseori cu Simple Past Tense (timpul trecut simplu).Sunt multi nori pe cer. Copiii nostri au febrã mare. He is a baker. Her husband is an Amercan.Aceasta este esarfa mea cea mai bunã. .Ea si-a cumpãrat un câine.Is the sun high in the sky? . Azi este ceatã la Londra.Was it cold yesterday? . I have a temperature. . She has looked for her coat. . . Who is president of Romania? . The wind was strong yesterday.Ea este dactilografã. She doesn’t like heat. În cazul unui verb regulat la fel ca în cazul timpului Simple Past.Unde îmi sunt cizmele? .The wind is too strong today. . care nu poate fi tradusã ad literam. .My father bought me a very nice shawl yesterday. De multe ori. Pot sã îmbrac aceastã hainã? Nu pot vedea soarele printre nori. . Soarele este sus pe cer? Luna trecutã a fost caniculã. religii sau nationalitãti: She is a typist. Where are my boots? Tata mi-a cumpãrat ieri o esarfã foarte frumoasã. atunci putem neglija folosirea articolului hotãrât the. . .Sotul ei este american.Eu sunt catolicã. În propozitie verbul auxiliar este reprezentat de forma corespunzãtoare a verbului to have.Last month we had heat.El este brutar. I have known about his mother.Pune-ti haina. Ieri a fost rece? La ce orã este buletinul meteorologic la radio? Vântul este prea puternic azi.Am vãzut casa aceea.Ea si-a cãutat haina. .pe cer. . Retineti expresia: in the sky . .Ei nu-i place cãldura. I am a Catholic. . She has taught me English.There is fog in London today. .Our children have a high temperature. There are many clouds in the sky. This is my best shawl. Folosim timpul Present Perfect în cazul unor evenimente care s-au terminat chiar acum sau ceva mai devreme. . that house. momentul desfãsurãrii actiunii nu este specificat cu exactitate. . . . Trebuie sã cumpãr cizme.Noi am fost acasã.De obicei iarna este ceatã. 34 . sau care au început în trecut (last week) si se continuã si în prezent (cu repercusiuni asupra prezentului).

. it didn’t. M-am gândit la asta. And it was windy. I stayed at home all day. . . Did the sun shine? No.She has come to us with John.Cum a fost vremea ieri? .This week I have bought a coat and a shawl. Was the temperature low? Yes. .Temperatura a fost scãzutã? . . Ea a venit la noi cu John.În seara aceasta (noi) am fost la cinematograf. Azi am vorbit cu tata.We have talked to our father today. Was it foggy? Did you go outside yesterday? No. . .It has been very cold. to blow blew . .Nu. . Noi am adus aceste ziare. . Anul acesta am plãtit casa.I have forgotten to bring you this.We have talked to them.We have brought these newspapers.My sister has taught English this year. .I have bought flowers today. . today. . Am auzit despre asta.We have worked with these people. Cerul a fost foarte înnorat.Ai fost ieri afarã? .…). În aceste cazuri vorbim despre evenimente care s-au petrecut în trecut. Am vorbit cu ei. What weather was it yesterday? It was awful.Nu. Pãrintii nostri au plecat azi în Anglia. . dar care au legãturã cu prezentul. I-am cerut (ei) esarfa mea.Azi am fost acasã.You have drunk to much beer.Ea si-a fãcut temele sãptãmâna aceasta.This week we have visited our parents. Anul acesta (noi) am fost la Londra. Luna aceasta am vãzut câteva filme la televizor. .A fost îngrozitoare.They have given us a very nice car.We have paid for the house this year. . I have been at home today. Ne-au dat o masinã foarte frumoasã. month. În seara aceasta Maria a vizitat-o pe sora sotului ei. Alãturi de complementele de timp this…( week.This week we have worked in the afternoon. . a fost foarte scãzutã.A fost ceatã? . . Aceste complemnte de timp se gãsesc la începutul sau la sfârsitul propozitiei.Azi (eu) am lucrat în grãdinã. Sãptãmâna asta ne-am vizitat pãrintii. sunny . . . A plouat foarte mult.Mary has visited her husband’s sister tonight. tonight. . .însorit blown . .We have heard the weather forecast on the radio.I have talked to my sister today. Ai bãut prea multã bere. . . Azi am vorbit cu sora mea. Am auzit la radio buletinul meteorologic. .This year we have been in London.They have waited for me at home. A fost foarte frig. Am trimis aceastã scrisoare sãptãmâna aceasta. . folosim timpul present perfect.I have sent this letter this week.I have a temperature this week.Ei m-au asteptat acasã.This month we have watched some films on TV. am stat toatã ziua în casã. În aceastã sãptãmânã am lucrat dupã amiazã. Sora mea a predat engleza anul acesta.I have asked her for my shawl. Si a fost vânt.Da. .They have asked me for money. Te-am asteptat timp îndelungat. . . .Father has written a letter to me.a bate (despre vânt) 35 . it was very low. Sãptãmâna aceasta am avut febrã.Our parents have gone to England today. .The summer has been very cold this year. We have been at the cinema tonight.I have thought about it. Azi am cumpãrat flori. Noi am lucrat cu acesti oameni. She has done her homework this week. Sãptãmâna aceasta am cumpãrat un sacou si o esarfã. Am uitat sã-ti aduc asta. Ei mi-au cerut bani. The sky was very cloudy. Tata mi-a scris o scrisoare.Tonight I have written a letter to my friend. . .Soarele a strãlucit? .I have waited for you a long time. . . . We had a lot of rain.We have heard about you. În aceastã searã i-am scris o scrisoare prietenului meu. Today I have worked in the garden. Vara a fost foarte rãcoroasã în acest an.

. We must go there by tram. Temperatura este joasã dar nu este ceatã. .Acum conducem spre est.We knew about it a week ago.Statia de autobuz este pe colt. Nu suflã vântul.Yesterday I bought him a coat and a shawl.deja lately .Azi vremea este frumoasã. I have seen your purse on the table.I think we can have dinner outside.Trebuie sã mergem acolo cu tramvaiul. Ieri am mers pe jos la serviciu. Anul trecut le-am dat cãrtile noastre.În bucãtãrie este un calendar.Banca este vizavi de casa lui Petre.Anul trecut ei nu aveau telefon.Ei locuiesc în strada Garii. .Mary has sent all the letters today. de curând already .The sun has shone today. Sãptãmâna trecutã a suflat un vânt puternic. . Urmãtorul exercitiu este o comparatie între utilizarea timpurilor Simple Past Tense si Present Perfect. în ultima vreme yet .recent. Câteva exemple în care nu se foloseste articolul hotãrât the: We went by car yesterday. . She has bought seven stamps. He read this novel last week. . .Ea a cumpãrat sapte timbre. They are still at work.Ieri am mers cu masina. Azi a fost o zi cetoasã. . We are driving east now. . . Ieri i-am cumpãrat (lui) un sacou si o esarfã. .The wind isn’t blowing.Ei lucreazã încã.They wanted to do it yesterday.pânã acum.El a citit acest roman sãptãmâna trecutã.They have entered this building. . . deja so far . They live in Station Street.Am vãzut portofelul tãu pe masã. . The bank is opposite Peter’s house. . We have been in town today.Today it has been a foggy day.Ea mi-a dat flori ieri.Yesterday I walked to work. . .Avem bilete de autobuz.Last year we gave them our books.A fost ceatã ieri? It is nice today. Cred cã putem sã cinãm afarã. Noi stiam despre asta în urmã cu o sãptãmânã. . Now it is sunny. Ei au vrut sã facã asta ieri. . . . .încã. never si just. . deocamdatã 36 .We have seen a lot of plants. but it isn’t foggy. . They didn’t have a telephone last year. . Soarele a strãlucit azi.I knew her a long time ago. She is Peter’s secretary.Last week a strong wind blew. Was it foggy yesterday? . dar acum este însorit. . Am vãzut o multime de plante. . The bus stop is at the corner. Timpul Present Perfect Tense se foloseste pentru descrierea evenimentelor petrecute în trecut si care include mai mult sau mai putin momentul actual. . ever.In the morning it was windy and cloudy but now it is sunny. de curând. alãturi de always. We have tickets for the bus. Where is the tram stop? There is a calendar in the kitchen. . .Dimineata a fost vânt si înnorat. . Maria a trimis toate scrisorile azi. Am cunoscut-o cu mult timp în urmã.recent. .Acum este însorit. .Unde este statia de tramvai? . Ei au intrat în aceastã clãdire.The temperature is low.Ieri a fost vânt.Azi am fost în oras. She gave me flowers yesterday. Obeservati folosirea cuvântului it cu referire la starea vremii: It was windy yesterday. .Ea este secretara lui Peter. . precum si alãturi de urmãtoarele complemente de timp: recently .

Pânã acum m-am dus la serviciu cu masina.În ultimul timp.I have read three novels so far.It was a sunny day yesterday. .I have already written five letters. . Seara ei s-au plimbat întotdeauna prin parc. next to to get on .She has never loved her husband.They have always walked in the park in the evening. Ea nu si-a iubit niciodatã sotul. We have just had dinner.Le-a plãcut întotdeauna aceastã casã.I must get off at the fourth stop.She says this house is too expensive.John’s mother has recently spoken to his wife. noi am muncit foarte mult. . . . El tocmai a spus cã nu poate merge cu noi.Did a strong wind blow yesterday? Pânã acum am citit trei romane. Noi am avut deja doi câini. . . ’so far’ la începutul sau la sfârsitul propozitiei.They have just brought these chairs.Can you sit next to me? . 37 . .a (se) urca . Ieri a fost o zi însoritã.Mary and her husband have opened a shop lately. Ea tocmai s-a dus la plimbare. Noi am vrut întotdeauna sã mergem în Anglia.She came to us late in the afternoon.Get on! I can take you to the bank. ca sã mergem acolo. Ei tocmai au adus aceste scaune. lângã . . I have never seen that girl. . . . Urcã! Pot sã te duc pânã la bancã. . We have worked a lot recently.Autobuzul a întârziat ieri. .Complementul de timp ‘yet’ se aflã întotdeauna la sfârsitul propozitiei. Am scris deja cinci scrisori. . . . say said Trebuie sã cobor la a patra statie. Ieri ai cumpãrat aceastã masinã? .He has just said he can’t go with us. It was too late to go there. He was late for breakfast in the morning. .a coborî said to say to get off Formele verbelor to get on si to get off sunt identice cu cele ale verbului to get.It has been very cold today.We have always wanted to go to England. . .We have seen some nice towns lately. . I have heard about him lately.She has just gone for a walk.We have already had two dogs. Azi copiii nostri au avut febrã mare. .Did you buy this car yesterday? Am cãutat-o pe mama mea. În ultima vreme am vãzut câteva orase frumoase. .Ei au confectionat deja zece biblioteci. Maria si sotul ei au deschis de curând un magazin. Pânã acum am lucrat dimineata. early) urmeazã de obicei dupã verb: I always get up early.Niciodatã nu am vãzut-o pe fata aceea.aproape de.I have looked for my mother. Complementul circumstantial (ex.A fost prea târziu.Our children have had a high temperature today. La sfârsitul lectiei vom repeta întrega materie: Azi a fost foarte frig. . . . Trebuie sã îmi pun o hainã si o esarfã pentru cã e frig. iar celelalte complemente de timp se gãsesc înaintea formei a III-a verbului sau la sfârsitul propozitiei. Poti sã te asezi lângã mine? Ea a venit la noi dupã-amiazã târziu. They have already made ten bookcases. They have always liked this house. .So far I have gone to work by car.El a întârziat dimineatã la micul dejun. Ea spune cã aceastã casã este prea scumpã. Ieri vântul a suflat cu putere? .I always get up early.Noi tocmai am cinat. . Mama lui John a vorbit recent cu sotia lui. .Am auzit despre el în ultima vreme. .So far we have worked in the morning. . Verbul to say face parte din grupa verbelor neregulate. Complementul de timp late poate avea mai multe întelesuri. Eu mã scol întotdeauna devreme. The bus was late yesterday.a spune .I must put on a coat and a shawl because it is cold. .

Did you have a fireplace then? . Dimineata am vãzut-o în statia de tramvai.My secretary has forgotten to take her purse today.I have put a floor lamp next to the window.Nu-mi plac diminetile cetoase. I also want to put the armchairs next to the table. Aceste perdele sunt prea scumpe.În plus. câtiva (înaintea substantivelor numãrabile): 38 . and there must be no lamp on the ceiling. .câtva. .putin.We have just had breakfast. I think we must put the settee next to the fireplace. 2.You must get on at this stop and get off next to the post-office. And what do you want to do with these pictures? .Nu le vreau aici. .Why have you given her flowers? . . .I saw her at the tram stop in the morning. . We must also have white wall-paper. .Camera aceasta este groaznicã. Aveai atunci un semineu? Când ai cumpãrat acest tapet? . Canapeaua este în coltul camerei.In the evening we are going outside. ceva (înaintea substantivelor nenumãrabile): There is a little bread on the table. [sokits] so we can have floor lamps. asa cã putem avea si lãmpi cu picior. . M-am lãsat deja de fumat. [si:ling] We have many sockets in the room.I was there early in the morning.I have already stopped smoking.Avem multe prize în camerã. Îmi place sã citesc romane englezesti. unii) sau înaintea unui substantiv care denumeste un obiect ce nu are formã de plural (putin. . Pot sã cumpãr bilete de cinema. Retineti constructia: there must be no lamp on the ceiling Priza este în spatele acelui scaun. Acesti oameni au telefon? De unde pot cumpãra un calendar? El nu a mers niciodatã la scoalã. De ce ai întârziat ieri la serviciu? Trebuie sã te urci la aceastã statie si sã cobori lângã oficiul postal. Ieri am vãzut un tablou foarte frumos. De ce i-ai dat flori? Azi secretara mea a uitat sã-si ia portmoneul. . vreau sã pun fotoliile lângã masã. . What do you think about a yellow carpet on the floor?.Why were you late for work yesterday? . trebuie sã punem tapet alb. De unde pot cumpãra un covor? Plafonul trebuie sã fie alb? Întotdeauna mi-a plãcut sã stau în fotoliul acesta.Where can I buy a calendar? . Trenul are întârziere? . . niste.De asemenea. .These curtains are too expensive. a little .The socket is behind that chair.When did you buy this wall-paper. Pronumele nehotãrât some poate sta înaintea unui substantiv numãrabil (câtva.I have always liked to sit in this armchair.I like to read English novels.I don’t like foggy mornings.He has never gone to school.Da. . .Ce zici de un covor galben (pe podea)? [ka:rpit] Yes. si nu trebuie nici o lampã pe tavan. Poti sã-mi dai douã timbre? Am cumpãrat un telefon rosu pentru bucãtãrie. . .nu trebuie sã fie nici o lampã pe tavan . câtva. . Am fost acolo dimineata devreme.I saw a very nice picture yesterday.I can buy tickets to the cinema. Copiii stau acum pe podea.Where can I buy a carpet? . niste). . .Is the train late? Lectia 12 This room is awful. Tocmai am luat micul dejun. Am pus o lampã cu picior lângã fereastrã.We have bought a red telephone for the kitchen.Si ce vrei sã faci cu aceste tablouri? I don’t want them there.Si perdelele? [kã:rtinz] They must be brown. ceva. câtiva.Este putinã pâine pe masã. . .Cred cã trebuie sã punem canapeaua lângã semineu. .Have these people a telephone? . .Trebuie sã fie cafenii.Must the ceiling be white? . . a few .The children are sitting on the floor now.Can you give me two stamps? . What about the curtains? . .The setee is in the corner of the room. . Seara mergem afarã. . Putem folosi acest pronume ca sinonimul altor douã pronume nehotãrâte: 1.

No.We haven’t sent this letter yet. a formei corespunzãtoare a verbului auxuliar si a cuvântului not.I visited a few friends yesterday.Nu am vizitat-o încã pe mama. . Ea a auzit deja despre asta? Nu am trimis încã aceastã scrisoare.I haven’t thought about it yet. .Ea nu a citit încã ziarul.Unde ai vãzut-o pe aceastã fatã? What has she done so far? .Cine a spus asta? How many books have you brought? . . La formarea întrebãrilor complexe asezãm pronumele interogativ înaintea verbului auxiliar: Where have you seen this girl? .Have you already been at home? . Structura have not poate fi prescurtatã. pe când forma prescurtatã constructiei has not este hasn’t: Have you cut your hair? No. ambele complemente circumstantiale pot fi folosite la formarea interogativului. În schimb. Complementul de timp already nu poate fi folosit în propozitii negative.Sunt câteva sticle pe podea.I’ve already understand it. Have you written two letters so far? . No. I haven’t. deasupra. Propozitiile negative se formeazã cu cuvântul no. from 39 . . I have. .We haven’t watched television recently.How much coffee have you drunk today? . Has she just come? Yes.sub .Ce a fãcut ea pânã acum? Who has said this? . Am înteles deja. she has not. We have written two letters so far. She has never read this book. a pronumelui personal. I have already seen this picture. Ai fost deja acasã? Dactilografele nu au venit azi la seviciu. .Bring me a little wall-paper. Has she already been in England? No. .Ati scris pânã acum 2 scrisori? Rãspunsul afirmativ se formuleazã cu ajutorul cuvântului yes. . Bring me some wall-paper.Nu a citit niciodatã aceastã carte. over . din under .Have you ever tried to stop smoking? .Încã nu mi-au vãzut casa. she hasn’t. pe . .There are a few bottles on the floor. .The typists haven’t come to work today.de la. I visited some friends yesterday. în timp ce complementul de timp yet nu poate fi folosit în propozitii afirmative. Interogativul timpului Present Perfect se formeazã prin inversiune. Formele negative se pot folosi si la formarea propozitiilor întregi: I haven’t visited my mother yet. Formele verbului to have se pot prescurta dupã cum urmeazã: I have = I’ve he has = he’s we have = we’ve you have = you’ve she has = she’s you have = you’ve it has = it’s they have = they’ve Ai încercat vreodatã sã te lasi te fumat? Câtã cafea ai bãut azi? Încã nu m-am gândit la asta. devenind haven’t.I haven’t talked to her yet. a pronumelui personal si a formei corespunzãtoare a verbului auxiliar: Have you cut your hair? Yes. I have not. Complementul circumstantial yet are douã întelesuri: deja (în propozitii interogative) si încã nu (în propozitii negative). Încã nu am vorbit cu ea.Câte cãrti ai adus? Pronumele interogativ when –“când” nu se foloseste în întrebãrile în care verbul este la timpul Present Perfect.peste.Ai vãzut deja acest tablou? Has she never read this book? . Have you already seen this picture? . They haven’t seen my house yet.Has she heard yet? . În ultima vreme nu ne-am uitat la televizor. . she has. She hasn’t read the newspaper yet.

. We don’t have salt at home.The plane is flying over the town. Pânã acum am scris douã scrisori.So far they haven’t bought curtains for the second Sora mea a cumpãrat recent câteva cãrti.Put the table across the window. De ce mi-ai luat florile? .Who has done it? La ce orã ai venit acasã? . .de-a curmezisul.Acasã nu avem sare. . Fotoliile sunt lângã fereastrã. .Câte ouã ai mâncat la micul dejun? .I tried to stop them.My sister has recently bought a few books. How many eggs did you eat for breakfast? Can you bring me a saucer? Have we red napkins at hame? Put the bread into the toaster. De obicei mãnânc un ou în fiecare zi.Poti sã-mi aduci o farfurioarã? . Bring a few forks. Am încercat sã-i opresc. cu . El a venit deja. .They want to teach me to read.Are these flowers from your husband? .Have you ever driven big cars? În ultima vreme nu le-am scris scrisori prietenilor nostri-Lately we haven’t written letters to our friends. . . Ai condus vreodatã masini mari? . Am adus aceste pahare pentru ouã din Anglia.Avem acasã servetele rosii? . Aceste flori sunt de la sotul tãu? Avionul zboarã deasupra orasului.We have brought these egg-cups from England.I usually eat one egg every day.Pune pâinea în prãjitorul de pâine! .Look at the flowers by the window.Aceste pahare pentru ouã sunt foarte frumoase. . Can I take this spoon? They must buy a salt-cellar.When I got on the bus I saw my brother.Pot sã iau aceastã lingurã? .across . pe partea cealaltã Pune masa aceea vis-à-vis de fereastrã.They have asked us a few questions today. .We heard the weather-forecast yesterday.When did you show them our house? Lectia 13 We have just bought large plates. . Recapitularea celor învãtate pânã acum: by . Care furculite vrei sã le cumperi? Ti-ai mâncat deja pâinile prãjite? .Noi tocmai am cumpãrat farfurii mari.Îmi place pâinea prãjitã la micul dejun. .Have you already eaten your toasts? În limba englezã pronumele posesiv se aflã de obicei înaintea substantivului: This is my car.Ei trebuie sã cumpere o solnitã. . . Statia noastrã de autobuz este pe partea cealaltã a strãzii.Adu câteva furculite. Când le-ai arãtat casa noastrã? .Our bus stop is across the street.Have you paid him for the wall-paper yet? Ieri am auzit buletinul meteorologic. Pisicii noastre îi place sã stea sub canapea.The armchairs are by the window. Azi ne-au pus câteva întrebãri. 40 .Why have you taken my flowers? Cine a vrut sã cumpere casa aceasta? . Când m-am urcat în autobuz. I love toasts for breakfast. .Which forks do you want to buy? .Our cat likes under the settee. I-ai plãtit lui deja tapetul? .He’s already come.When did they bring it? Ei vor sã mã învete sã citesc. . . .We are looking for a nice settee and 2 armchairs now Vezi acest avion deasupra parcului? . These egg-cups are very nice. Cine a fãcut asta? . . Când au adus asta? .I haven’t talked to him yet.He has never forgotten his friends.l-am vãzut pe fratele meu. . Nu au cumpãrat încã perdele în cea de-a doua camerã.Do you see this plane over the park? Încã nu am vorbit cu el.(chiar) lângã.. .I have written two letters so far. El nu si-a uitat niciodatã prietenii. .Who has wanted to buy this house? Acum cãutãm o canapea frumoasã si douã fotolii.What time did you come home? Uitã-te la florile de lângã fereastrã. . .

a utiliza to pour [li:v] . ai vostri. .al nostru.a pãrãsi. ale noastre yours . Îti torn cafea.Have you boiled eggs? . Pentru exprimarea actiunilor care se vor petrece în viitor se foloseste timpul Simple Future Tense.lui.al ei/sãu.Is it her car? Sunt pisicile noastre. Poti sã dai zahãrul? Nu-i voi spune lui despre asta niciodatã. . .Nu lua stiloul lui! This is their money. a mea. Acest bãrbat gras mãnâncã prea mult.We will visit our parents in two days. ale voastre It is my car. mine . Vom fi întotdeauna împreunã.a atârna. a pleca [tel] . Mâine îi voi scrie lui. Aceste tigãri sunt ale tale? Aceste stilouri sunt ale lui.Next week we will pay for the car..These are our apples.This fat man eats too much. .a turna.ale dumitale. a lui/sa. . Vom coborî la a treia statie. . Este masina ei? . ai ei/sãi. .We will always be together. Aceastã carte este a ta?.Are you in a hurry? .a ta. ai mei.I will talk with him about this novel. ale ei/sale its .Tomorrow evening we will listen to the radio. ei (pentru obiecte) theirs . .I’m puoring you coffee.I will never tell him about it.This clock is his.a fierbe.I will write to him tomorrow.Is this book yours? Acele cesti sunt ale tale. .a traduce > [left] > [tould] > [han(g)] Peste o sãptãmânã vom pleca la Bucuresti.We will get off at the third stop. Te grãbesti? Brânza aceasta este delicioasã. Ai fiert ouã? Poti folosi telefonul lui. a ei/sa. .They are our cats.Is this salt-cellar theirs? . . They were in a hurry. a clocoti . a vãrsa left > [left] told > [tould] hung > [han(g)] to translate left told hung . a da to boil .al tãu.Yesterday I hung the courtains.Pronumele posesiv independent stã singur si nu este urmat de substantiv.We will leave for Bucharest in a week. a noastrã. Acest ceasornic este al lui? . Acea hainã este a ei. . This is my car. . . . . Voi vorbi cu el despre acest roman.a spune [hEn(g)] . Pronumele personal + verbul auxiliar + forma I-a a + … will verbului principal I will come to you tomorrow. 41 .ai tãi. Take yours.Is her plate empty? . She will write a letter today.Tomorrow we will have dinner in the garden. . .Acesti bani sunt ai lor. Don’t take his pen.These pens are his. Sunt pantofii mei. . .Acestia sunt banii lor.al.Can you pass the sugar? .al vostru. .This cheese is delicious. ale mele his .al/a/ai/ale lor ours .al meu.This is my bicycle.I like fried fish. .Aceasta este masina mea.a folosi. . a voastrã. Formarea lui este simplã: verbul auxiliar will urmat de forma I-a a verbului principal.Ei se grãbeau. .a. Farfuria ei este goalã? Îmi place pestele prãjit.dvs hers .a pasa. sale. Sãptãmâna viitoare vom plãti masina. a agãta . Mâine searã vom asculta radioul.al lui/sãu. ale lui/sale yours .Aceastã masinã este a mea. Aceastã solnitã este a lor? Acestea sunt merele noastre. . .That coat is hers.Next week we will go to London.Are these cigarettes yours? . Sãptãmâna viitoare vom merge la Londra. to pass to use to leave to tell to hang . infinitivul. Expresia to be in a hurry .Ia-l pe al tãu! This money is theirs. . Aceasta este bicicleta mea.ai. Mâine vom cina în grãdinã. Ieri am atârnat perdelele. ai lui/sãi.You can use his telephone.Those cups are yours. Peste douã zile îi vom vizita pe pãrintii nostri. caz în care îsi schimbã forma.They are my shoes. ai nostri. .ale tale.

Omul acela are o burtã mare. .I must translate this book by February.Tomorrow I will buy plates and saucers. . . Spune-mi unde sunt servetelele.Îti va spune despre fratele meu.Will he show us his room? Rãspunsurile afirmative se formeazã cu ajutorul cuvântului yes.Încheietura mâinii tale este bine acum? stomac .Ai un spate bronzat.Pânã acum am tradus douã cãrti.Don’t take my spoon. El spune cã nu-i place sora mea. Will she go to Bucharest tomorrow? . .When do you want to tell your wife about this car? Mâine voi cumpãra farfurii si farfurioare. . . Copiii nostri vor veni la noi sâmbãtã. . Ti-am vorbit deja despre asta.Will you buy me this coat? . .a povesti.How many toasts can you eat? Aceastã masinã este a mea.arm .Ei spun cã avem o casã frumoasã.nail piept .This fried fish is delicious. You have long arms.When do you want to leave for Bucharest? Unde pot sã-mi agãt haina? .Ai brate lungi. a spune) He’s told me about the book.wrist . Spune ceva despre munca ta.He hasn’t told me about it yet.Will they try to do it tomorrow? . Verbele tell/say au acelasi înteles dar le folosim în contexte diferite.Fiecare om are 10 degete la mânã si zece la picior.Unghiile tale sunt prea lungi. She has a shawl on her shoulders. Will they translate this letter? . .He has said the sky is blue. Every man has ten fingers and ten toes. .toe Întrebãrile la timpul Simple Future se formeazã prin inversarea ordinii verbului will si a subiectului.back umãr . .elbow unghie. .Sofar I have translated two books. You have a brown back. si aceea este a lui.Ea era în genunchi. . . Cu ajutorul verbului say.This car is mine and that is his. She will go to Bucharest tomorrow. That man has a big belly. Your nails are too long.chest brat .I’ve already told you about it. . . .Mi-a povestit despre carte. .finger . .Tell me where the napkins are. Când vrei sã pleci la Bucuresti? . El a spus cã cerul este albastru. . She will tell you about my brother. Când vrei sã-i spui nevestei tale despre aceastã masinã?. Încã nu mi-a spus despre asta. .Say something about your work.belly genunchi – knee încheietura mâinii deget de la mânã deget de la picior .Bãrbatii au de obicei pãr pe piept. .Va merge ea mâine la Buc? They will translate this letter.I can’t boil the egss now! Vom atârna acest tablou în dormitor. .shoulder cot .He says he doesn’t like my sister. . si a verbului auxiliar will: 42 . ia-o pe a ta! . My elbow is all right now. .Where can I hang my coat? Trebuie sã traduc aceastã carte pânã în februarie. Men usually have hair on the chest. She was on her knees. Câte pâini prãjite poti mânca? .Ea are o esarfã pe umeri. This wrist-watch is hers.A spus câteva cuvinte despre acest roman. Acest peste prãjit este delicios.Vor traduce aceastã scrisoare? Vor încerca sã facã asta mâine? Îmi vei cumpãra aceastã hainã? Ne va arãta el camera lui? . Nu pot fierbe ouãle acum! . apronumelui personal. spunem exprimãm ceva: He’s said a few words about this novel.Cotul meu este bine acum.We will hang this picture in the bedroom. Is your wrist all right now? spate .Our children will come to us on Saturday. Cu ajutorul verbului tell spunem cuiva ceva (to tell . take yours. . They say we have a nice house. .Acest ceas de mânã este al ei. Nu lua lingura mea.

What car will you drive to London? .My mother will go to hospital tomorrow. .a clãdi.sens figurat .Where did you buy these sweet apples? . a retine. . Azi nu iau masina mea.When will you look for my dog? 43 .We will tell you about this shop. No. a se apuca de [bigin] began [bigEn] to fall .Când vei veni? . Când îmi vei cãuta câinele? felt built begun fallen [ko:t] [felt] [bilt] [bigan] [fo:ln] caught [ko:t] . a pronumelui personal. .The cat has just caught a bird. Negatia se formeazã cu ajutorul negatiei no. Articolul hotãrât the poate fi înlocuit cu un pronume posesiv. they will. a apuca.This dinner was delicious. Will you pay for dinner? No. Îmi este foame – sens propriu Au instrumente electrice? Ieri am fost foarte obosit si înfometat. . It’s the only plant in this room. he will not. I won’t.Where will you hang the telephone? . a construi [bild] built [bilt] to begin .a prinde. a atinge. When will you come? . si a cuvântului not. O voi lua pe a ei.Este singura plantã în aceastã camerã.a începe. Cine te va astepta? Unde ne vom opri? Vom vorbi cu tine despre acest magazin.Este singurul meu frate. He is my only brother. . Doresc … . I am thirsty .Have you ever eaten eggs? .a gusta Pisica tocmai a prins o pasãre. . he won’t.Yesterday we began to build a shed in the garden. verbului auxiliar will. Yes. a pipãi [fi:l] felt [felt] to build . a se îmbolnãvi de [kEts] caught to taste . Când vei începe sã citesti asta? Cum te-ai simtit când ti-a vorbit despre asta? Voi merge la magazin si voi cumpãra farfurii si servetele.1. to feel .What time will get up tomorrow? . .Cine va face asta? La ce orã te vei scula mâine? Ce masinã vei conduce la Londra? Unde vei agãta telefonul? Nu voi fi niciodatã dactilografã.I’m not taking my car today. 2. . I will. . Peste douã sãptãmâni nu vom avea de lucru.When will you begin to read it? . No. Who will do it? .Have they electric tools? . Ieri am început sã clãdim un sopron în grãdinã.sens figurat 2.They haven’t built this house yet. I will not. .Will they make a bookcase tomorrow? Will you ask him this question? Will she visit her brother next week? Yes. . .a simti. Întelesul expresiei “only” se schimbã în cazul în care este precedat de un articol hotãrât. a se prãbusi [fo:l] fell [fel] to catch .1. Ai mâncat vreodatã ouã? Nu mi-e foame. Mama mea va merge mâine la spital.Who will wait for you? .I was tired and hungry yesterday. .I fell on the floor yesterday.I will go to the shop and buy plates and napkins.They have sent me only one letter.I’m not hungry. Cina aceasta a fost delicioasã.I will never be a typist. Nu voi merge cu un autobuz gol. she will. unicul. .I won’t go by an empty bus. Sunt înfometat dupã . – sens propriu I am hungry . Unde ai cumpãrat aceste mere dulci? Mi-au trimis numai o scrisoare. Yes.We won’t have work in two weeks. Will he send this letter? No.How did you feel when he told you about it? . Ieri am cãzut pe podea. (will not – won’t).a cãdea. Îmi este sete. I will take hers.Where will we stop? . Sunt însetat (de). . Semnificatia expresiei the only este: singurul. Ei nu au construit încã aceastã casã.

Lectia 14 Bring me that big hammer. .Mary is just switching on the radio.New books are expensive.Cine ti-a spus aceastã poveste? . . Masinile americane sunt scumpe.Sunt multe pãduri în Anglia.How many nails has a dog? . .a gãsi [faind] found [faund] found [faund] to hurt . .Este o multime de sticlã pe podea.These plants are not clean.I can’t hang this picture. . Nu pot face nimic pentru tine. I have a garden of my own. . Cãrtile noi sunt scumpe. .Who is this old man? . . .Erau multi oameni pe peron.Have you sold many books? . .He has said he won’t be a driver. Închide televizorul! Îl doare bratul.He passed me the salt. .Pânã acum el nu a fãcut nimic. . Totul este gata. . .I will help nobody.El a bãut un pahar cu apã. În limba englezã nu existã negatie dublã. Cele douã structuri se pot înlocui reciproc.Ai auzit noutãtile? . . Have you heard the news? There were many people on the platform.I can do nothing for you. There is a lot of glass on the floor.Nu avem acasã scrumierã. legat de never. El mi-a dat sarea. . They used good wood to make the chairs. I saw nobody in the street. nothing. dar în acest caz se leagã de el prin prepozitia of. .Tell me where your brother is.a rãni. . Nu voi ajuta pe nimeni. .He has just hurt his wrist. Spune-mi unde este fratele tãu.They will never translate this book.Adu-mi ciocanul acela mare. . . Trebuie sã curãtãm casa pânã vineri. . cât si în urma lui. Ai vândut multe cãrti? Ieri am gãsit acest ciocan. Cuvântul own poate sta atât înaintea verbului.His arms hurts.Her sister ofetn helped them. a jigni.A fost un accident în stradã. Câte unghii are un câine? Îti voi da ceasul meu.Nu pot agãta acest tablou.I will give you my watch.Mâine vei mânca carne? .I will tell everybody about it. . Don’t forget to take the keys. Maria tocmai deschide radioul. .a vinde [sell] sold [sould] sold [sould] to find . nobody. Aceste farfurii nu sunt curate. . . . to help – a ajuta to clean – a curãta to switch on – a aprinde (lumina) to switch off – a stinge (lumina) to sell . dar mi-e sete. Nu vor traduce niciodatã aceastã carte. 44 . Do you want only vegetables for dinner? There are many woods in England. So far he has done nothing. . .American cars are expensive. There was an accident in the street.I don’t want to drink but I am thirsty. Nu vreau sã beau. El tocmai si-a rãnit încheietura mâinii.Yesterday I found this hammer. Will you eat meat tomorrow? He drank a glass of water.We must clean the house by Friday.Nu uita sã iei cheile. I use my own tools.Switch off the TV set. a durea [hã:rt] hurt [hã:rt] hurt [hã:rt] Sora ei i-a ajutat des.Vrei doar legume la cinã? .Nu am vãzut pe nimeni în stradã.Au folosit lemn bun pentru confectionarea scaunelor. El a spus cã nu va fi sofer. . Who has told you this story? We don’t have ashtrays at home. Cine este acest om bãtrân? Voi spune asta la toatã lumea. . .Everything is ready.

dar poate reiesi si din context. înaintea verbului auxiliar se pune un interogativ. toti.Soarele strãlucea în timp ce ne plimbam. La construirea propozitiei folosim pronumele personal sau substantivul. he was. . Ploua când m-am trezit. si exprimã desfãsurarea simultanã a douã actiuni. sunt valabile regulile învãtate la timpul Present Continuous. Was he driving home at six yesterday? Were they doing it all day yesterday? Trenul a plecat la cinci de pe peronul trei. . verbul auxiliar was/were si cuvântul de negatie not.I was looking for this book from five to six. Timpul Past Continuous se foloseste si atunci când vrem sã exprimãm cã în timpul desfãsurãrii unei actiuni a început o altã actiune. . . Am cãutat aceastã carte de la cinci la sase. precum si a verbelor care nu au formã continuã.When I got up it was raining. . în timp ce. forma corespunzãtoare de trecut a verbului to be (was/were) si verbul principal cu sufixul -ing. They were waiting for me from one to three. . . they were.Cinam când a venit John. .Nothing is easy.At five the train was living from the platform three. . În cazul întrebãrilor complexe. Dacã vrem sã descriem o actiune din trecut. Interogativul la timpul Past Continuous se formeazã prin inversarea ordinii subiectului si a verbului auxiliar. . Pronumele everybody (fiecare. Aceastã actiune din urmã se exprimã prin timpul Simple Past.When I was in Bucharest it was snowing all the time. Yes.My mother was cooking the dinner when I entered the house. Ce fãceai ieri la aceastã orã? Când am fost la Bucuresti a nins tot timpul. We were listening to the radio.At five yesterday I was writing a letter. care s-a desfãsurat la un moment dat sau într-o anumitã perioadã. a pronumelui personal si a verbului auxiliar. Were you walking in the park at the three yesterday?. Pronumele personal + verb auxiliar + verb principal -ing + … I was walking yesterday at five. . sau cu ajutorul unei propozitii la timpul trecut simplu. În cazul folosirii sufixului –ing. .Nu pot vorbi cu nimeni.I was looking for the keys all day yesterday. .What were you doing this time yesterday? .While I was cleaning my children were sitting in the garden. .I can talk to nobody. (wasn’t.În urmã cu douã zile fiul sãu lucra la sase. se foloseste des cu timpul Past Continuous. atunci folosim timpul Past Continuous Tense. Perioada se indicã printr-un complement de timp. pronumele personal. În timp ce eu fãceam curat copiii mei stãteau în grãdinã.El bea bere când l-ai vãzut? Where was he going when I came? . La formularea negatiei folosim cuvântul no. Ieri la ora cinci am scris o scrisoare. They were cleaning their room all day yesterday. Unde te-ai dus ieri la nouã? Yes. .Noi ascultam radioul while our father was reading a newspaper. . they weren’t.M-au asteptat de la unu la trei. The sun was shining while we were walking. Mama mea gãtea cina când am intrat în casã.Vântul a suflat ieri toatã ziua. No. Conjunctia while – pe când.Unde mergea când am venit eu? Rãspunsurile afirmative se formeazã cu ajutorul cuvântului yes. weren’t). His son was working at six two days ago. No. toatã lumea) se aflã întotdeauna la persoana a III-a singular. I was having dinner when John came. în timp ce tatãl nostru citea ziarul. . The wind was blowing all day yesterday. he wasn’t.Where were you going at nine yesterday? 45 . Nimic nu este usor.Te plimbai în parc ieri la trei? Was he drinking beer when you saw him? . Toatã ziua am cãutat ieri cheile.

We were claning the room while father was working in the garden. Vrei sã spui cã nu ai citit aceastã carte? . .Can you pour me a cup of coffee? Miercurea trecutã au agãtat toatã ziua . . . . Nu face asta în grabã. Mâine nu voi traduce multe scrisori. Poti sã îmi torni o ceascã de cafea? .We have already sold a hundred glasses. . .Nobody has told me about it.Yesterday at nine they were living for England.Yesterday evening they were still building the house.Peter is the only man in our family. -Yesterday morning only ten people were working.We will always make good furniture.Help me to find the keys. Petre este singurul bãrbat din familia noastrã.Last Wednesday they were hanging pictures tablouri în dormitor.I want to have an electric car. .Will you buy me this wtch? Vreau sã am o masinã electricã. Lectia 15 46 . Aceastã pâine prãjitã este a ta? . Vom merge la magazin si vom cumpãra legume. Îti plac masinile americane? . . .Do you like Americam cars? Nu am nimic. Mi-a spus povestea vietii lui. .We will go to the shop and buy vegetables. Cum te simti azi? .Noi curãtam camera întimp ce tata lucra în grãdinã.Will you eat eggs and toasts for breakfast? Ai curãtat deja grãtarul pentru prãjit pâine? . . Ieri dimineatã lucrau doar zece oameni. . Vei mânca ouã si pâine prãjitã la micul dejun? . Pe care peron este trenul nostru? .Where can I find this toaster? Unicul lor copil tocmai a plecat în Anglia? .Is this toast yours? Mã grãbesc deoarece la cinci trebuie sã fiu acasã. Nimeni nu mi-a spus despre asta. la o plimbare scurtã. Îmi vei cumpãra acest ceas? .We were walking in the wood all day yesterday. Când sunt obosit merg întotdeauna . Nu mi-e foame dar mi-e foarte sete.I have already said everything.We must buy new plates and saucers.My back hurts. Când cãutam ciocanul am gãsit aceastã scrisoare veche-When I was looking for the hammer I found this old Nu îmi vorbi despre acest om.I’m not hungry but very thirsty. . .What were you doing when I saw you in the window.Say you are not tired.Nobody wants to talk woth you.How are you feeling today/ Când a fost acest accident? . Ajutã-mã sã gãsesc cheile. . Ieri searã încã mai construiau casa.I won’t translate many letters tomorrow. Ei nu ne vor ajuta.My parents have just left for London. . . .Have you cleaning the toaster yet? Tatãl tãu are mai multi bani decât al meu? . Mã doare spatele.What time was this accident/ La 8 vom asculta stirile. Unde vei duce copiii anul viitor? . Spune cã nu esti obosit.When I am tired I always go for a short walk.I have nothing. .At which platform is our train? Toatã ziua ne-am plimbat ieri în pãdure. .Di you want to say you haven’t read this book? Unde pot gãsi acest grãtar pentru prãjit pâine? . in the bedroom all day.Don’t tell me about this man. .They won’t help us.Your father has more money than mine. Vom face întotdeauna mobilã bunã.Don’t do it in a hurry.Fried meat is often fat. Am spus deja totul. . Vei vorbi surorii tale despre acest om? . . Ce fãceai când te-am vãzut la geam? . Carnea prãjitã este adesea unsuroasã. . Nimeni nu vrea sã vorbeascã cu tine.He told me the story of his life.Their only child has just left for England.I am in a hurry because I must be at home at five. .Will you tell your sister about this man? Pãrintii mei tocmai pleacã la Londra. . Trebuie sã cumpãrãm farfurii si farfurioare noi.We will listen to the news at eight. Am vândut deja 100 de pahare. Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã.Where will you take the children next year? Ieri la nouã au plecat în Anglia. .

He was very glad I was there.Is it colder today than yesterday? . . gradul superlativ the most (cel mai mult) the least (cel mai putin) the worst (cel mai rãu.This women is stronger than two men.I don’t like these changes. cel mai prost) the best (cel mai bun) gradul comparativ more (mai mult) less (mai putin) worse (mai rãu.What did you do during the break? . nostru. Ce culoare au ochii ei? Dã-mi altã carte.What colour are her eyes? . the smallest. .I like fresh friut. . . În limba englezã înaintea superlativului se pune întotdeauna articolul hotãrât the: tall (înalt) taller (mai înalt) the tallest (cel mai înalt) short (scund) shorter (mai scund) the shortest (cel mai scund) 3.My brother has the fastest car in town. . prost) good (bun) . vor pierde acest e la adãugarea terminatiei –er sau -est. Sunt scumpe portocalele? Ieri am uitat sã cumpãr mâncare. . . Aceasta a fost ziua cea mai tristã a sãptãmânii. .I want to be the richest man in Romania.Vecinii nostri sunt mai sãraci decât noi. mai prost) better (mai bun) Dacã little este folosit în sensul de mic. Pe atunci aveam vecini amabili.This break is too long.Pantalonii mei sunt mai lungi decât ai tãi. . Fratele meu are cea mai rapidã masinã din oras.Our father is the busiest man. . My trousers are longer than yours. se folosesc formele adjectivului small adicã smaller. În cazul adjectivelor sau adverbelor compuse din douã sau mai multe silabe care se terminã în y. De ce esti trist? Aceasta este o picturã frumoasã. Today you have come earlier than ever. .Grass is yellow in the automn. litera finalã se transformã în i la adãugarea sufixelor –er sau –est: windy (vântos) windier (mai vântos) the windiest (cel mai vântos) În cazul adjectivelor la gradul comparativ se foloseste adesea cuvântul than – ca si. dupã aceeasi regulã. .We had nice neighbours then. . Our neighbours are poorer than we are.I ate during the break.Who is taller than my father? .Do you have bills to pay? . .Do you want to buy only grapes? . This is the cheapest car in our shop. Pe masã sunt mere si pere. . Aceastã locuintã este prea micã pentru familia mea. Este mai rece astãzi decât ieri? Cine este mai înalt decât tatãl meu? Îmi plac fructele proaspete.Are oranges expensive? . Vreau sã fiu cel mai bogat om din România. Adjectivele si adverbele formate dintr-o singurã silabã primesc sufixul –er la comparativ.Aceasta este cea mai ieftinã masinã din mag. Ce-ai fãcut în timpul pauzei? Masina lui este urâtã.Why are you sad? . Gradele de comparatie ale adjectivelor si adverbelor 1.Azi ai venit mai devreme ca niciodatã. . Stii unde este aceastã bibliotecã? Vrei sã cumperi struguri? Toamna iarba este galbenã. El a fost foarte bucuros cã eu am fost acolo. Gradul pozitiv many.This apartment is too small for my family. . much (mult) little (putin) bad (rãu. Aceastã femeie este mai puternicã decât 2 bãrbati. Aceastã pauzã este prea lungã.Do you know where this library is? . . Tatãl nostru este cel mai ocupat om. decât. 2. respectiv – est la superlativ: nice (amabil) nicer (mai amabil) the nicest (cel mai amabil) Adjectivele si adverbele care se terminã în –e mut. .We have sold all the fruit. big (mare) bigger (mai mare) the biggest (cel mai mare) 4.Ai facturi de plãtit? Am vândut toate fructele.This is the beautiful picture. Nu-mi plac aceste schimbãri. . Si în cazul adjectivelor consoana finalã se dubleazã în cazul adãugãrii unui sufix.His car is ugly.There are apples and pears on the table. . Am mâncat în pauzã. 47 .It’s been the saddest day of this week.I forgot to buy food yesterday.Give me another book. .

el este omul cel mai bogat. .aeroport departure .They are the worst neighbours.Why have you bought ugly plates? .sosire loss . De ce ai cumpãrat farfurii urâte? Trebuie sã bem mai putinã cafea. .I have bought less fruit than yesterday. . a se bucura to remember .Enjoy your meal! .mãcelar arrival . a da înapoi slept > [slept] slept > [slept] became > [bikeim] become > [bikam] . . . This is the fastest bicycle of all.His son is older than mine. De ce nu s-a întors încã? Trebuie sã îmi dai banii înapoi mai devreme. It is my best car.This dog is my best friend. . bãcan beard .We have bought the worst house in this street.a (-si) aminti. .a se distra. Acestea sunt cele mai mari schimbãri.This is the ugliest colour.I like to sleep long.This library had the most books of all in Engl Acesta este cel mai rãu om pe care l-am vãzut vreodatã.Is your brother taller than you? Aceasta este cea mai urâtã culoare. . Acesta este cel mai trist film pe care l-am vãzut vreodatã. Noi am cumpãrat cea mai proastã casã de pe aceastã stradã. Fiul lui este mai în vârstã decât al meu. .a deveni to happen . to sleep . Vrei sã cumperi o masinã mai mare? . Ei sunt cei mai rãi vecini. Aceastã bibliotecã a avut cele mai multe cãrti din Anglia. pornire 48 . Fratele tãu este mai înalt decât tine? .We must drink less coffee. Ce s-a întâmplat în timpul meciului? meeting . Acest accident groaznic s-a întâmplat acum 2 luni.a dormi to become .Tomorrow I will come to you earlier. Aceasta este cea mai tristã veste azi.We had more time to watch TV then. Mâine vin mai devreme la tine.Do you want to buy a bigger car? Pauzele trebuie sã fie mai lungi.What colour is his coat? .Dintre toti prietenii ei fiica mea este cea mai scundã.întâlnire.vânzãtor la bãcãnie.This is the richest man of all my friends. Am cumpãrat mai putine fructe decât ieri. . This is the best song I have ever heart.-This is the saddest film I have ever seen. .This is the wors man I have ever seen. . .Give me a smaller pear. .pierdere Ce culoare are paltonul lui? Atunci aveam mai mult timp sã ne uitãm la tv. sedintã. a se simti bine.furgonetã airport . a schimba to return . .Breaks must be longer.a (se) întoarce. .a începe sleep [sli:p] become [bikam] to enjoy .This awful accident happened two months ago.rãsãrit de soare grocer . .barbã van . Dacã adjectivul la gradul superlativ este precedat de un pronume posesiv articolul hotãrât the se eliminã: It is the best car.a se întâmpla to start .a modifica. .Aceasta este cea mai rapidã bicicletã dintre toate. . Dã-mi o parã mai micã.plecare. a-si reaminti to change .Acelea au fost cele mai frumoase zile din viata mea. This is the longest letter I have ever written. .Aceasta este cea mai lungã scrisoare pe care am scris-o vreodatã. Dacã prepozitia than este urmatã de un pronume personal acesta este la cazul acuzativ: (me you him her it us you them).Those were the best days of my life. . adunare homework . . Acest câine ste cel mai bun prieten al meu. Poftã bunã! Dintre toti prietenii mei.These changes are the greatest of all. Îmi place sã dorm pânã târziu. . Eu cumpãr întotdeauna cei mai buni struguri.I always buy the best graples. .What happened during the match? butcher .temã pentru acasã sunrise .This is the saddest news today.Acesta este cel mai bun cântec pe care l-am auzit vreodatã My daughter is the shortest of all her friends. .You must return the money earlier.Why haven’t they returned yet? .

Pentru noi va fi o mare pierdere. întunecat.politicos [pãlait] Ea tocmai a cumpãrat un palton de culoare deschisã.We must cross this wide street. .usor.He is rich enough to buy it.I will see you at the airport. .Do you want to be a butcher? .. . . El este destul de bogat ca sã cumpere asta.Have you always had a beard? . Ai avut întotdeauna barbã? Rãsãritul de soare a fost frumos. .Are you a greengrocer? .She has just bought a light coat. deschis la culoare.destul (de).I can’t read in a dark room. iar superlativul cu expresiile the most/the least. suficient (de).It happened before her arrival. clever . Este mai greu decât am crezut.întuneric. . enough .la mag.She is very cleaver.la mãcelãrie În cazul persoanelor at the grocer’s . Tapetul cel mai scump este cel mai frumos. si fructe at Mary’s . . În ambele cazuri forma adjectivului este identicã cu cea de la gradul pozitiv. îndeajuns light .When was their departure? .Is there much homework to do? .la fratele meu at the greengrocer’s . . . închis la culoare wide .vânzãtor de legume si fructe at the butcher’s .The most expensive wall-paper is the most beautiful. .lat strange . Aceastã cutie este prea grea pentru mine.The sunrise was beautiful.destept.You must be at a metting on Friday. Nu pot citi într-o camerã întunecoasã. . Trebuie sã traversãm aceastã stradã latã. Masa aceasta este prea îngustã. Ai întâl nit deja pe acest om ciudat? .It will be a great loss for us.la Maria Tu esti vânzãtor la magazinul de legume si fructe? Ei când au plecat? Vrei sã fii mãcelar? Am sã-l învãt sã conducã o furgonetã.This is the most beautiful town I have ever seen. .This table is to narrow.This is more difficult than I thought. S-a întâmplat înainte de sosirea ei. de leg.Have you met this strange man. Ne întâlnim la aeroport.ciudat polite . Ai multe teme pentru acasã? Vineri trebuie sã fii la sedintã. Adjectivele compuse din douã sau mai multe silabe si care nu se terminã în y formeazã gradul comparativ cu ajutorul cuvintelor more/less.greu narrow .îngust. . narrow (îngust) narrower (mai îngust) the narrowest (cel mai îngust) clever (destept) cleverer (mai destept) the cleverest (cel mai destept) bad big good long nice short little (putin) cheap easy worse bigger better longer nicer shorter less cheaper easier the worst the biggest the best the longest the nicest the shortest the least the cheapest the easiest 49 polite busy fresh awful early late narrow many sunny more polite busier fresher more awful earlier later narrower more sunnier the most polite the busiest the freshest the most awful the earliest the latest the narrowest the most the sunniest . . istet heavy . Ea este foarte desteaptã.His father was a grocer.greengrocer . Tatãl lui a fost bãcan.I will teach him to drive a van.This box is too heavy for me. luminos dark . Pozitiv Comparativ Superlativ beautiful (frumos) more beautiful (mai frumos) the most beautiful (cel mai frumos) Acesta este cel mai frumos oras pe care l-am vãzut vreodatã.la bãcãnie at my brother’s . . strâmt . Adjectivele formate din douã silabe care au terminatia –ow sau –er formeazã comparativul si superlativul tot cu ajutorul terminatiilor –er si –est.

posetã necklace . Did she like that book? Ei vând cele mai ieftine pãlãrii.. .I am looking for buttons for this coat.I was at home when it was happening.Remember to visit John. ..I have bought her beautiful ear-rings. M-am dus acolo îndeajuns de devreme ca sã vãd sosirea lor.jerseu Verbul like înseamnã “a plãcea”: I like this house. Am destui bani ca sã cumpãr cartea aceasta. . . .They sell the cheapest hats. . Cine este mai în vârstã decât mine? . Caut nasturi pentru aceastã hainã.There is a grocer’s near our house. . . Poti sã schimbi aceastã bacnotã.a creste.All of my blouses are with buttons and lond sleeves. Cât timp vrei sã dormi? . I. III. .pãlãrie sleeve .I like your handbag.This more expensive jersey is nicer.fustã handbag .cercel collar . Pãstreazã-ti banii în buzunar.nasture hat . .I must have a longer break. Este o bãcãnie aproape de casa noastrã.It is the worst dinner I have been eaten.mânecã pocket .colier ear-ring .Mary has taken your green blouse. Îmi place mai mult colierul mai ieftin. Aveti paltoane cu guler mai mare? .Your clothes are on that chair.sad ugly small much wide sadder uglier smaller more wider the saddest the ugliest the smallest the most the widest delicios light fast great difficult more delicios lighter faster greater more difficult the most delicios the lighest the fastest the greatest the most difficult Tocmai m-am întâlnit cu mãcelarul.I went there early enough to see their arrival. a (se) cunoaste [mi:t] met [met] met [met] to shut . .I have just met the butcher.My most beautiful skirt is green. . . .What time was the sun rise today? Este cea mai ciudatã poveste pe care mi-ai spus-o vreodatã..buzunar skirt . Întâlnirea va fi la aeroport.guler blouse .Have you already done your homework? La ce orã a rãsãrit azi soarele? ..I have enough money to buy this book.a închide [sat] shut [sat] shut [sat] to spend . Jerseul acesta mai scump este mai frumos.It is saddest letter. . Cea mai frumoasã fustã a mea este verde. .I like cheaper necklace more.a cheltui (bani). .Who is older than me? Este cea mai tristã scrisoare a lui. . .a (se) întâlni. Câte portocale poti sã mãnânci? . Toate bluzele mele sunt cu nasturi si cu mânecã lungã.This is strangest story you have ever told me. a cultiva [grãu] grew [gru:] grown [grãun] to rise .What time did he return home? Eram acasã când s-a întâmplat.Do you have coats with bigger collars? Hainele tale sunt pe scaunul acela. .Go to the grocer’s and buy some cheese.How long do you want to sleep? Este cea mai proastã cinã pe care am mâncat-o vreodatã. . Mânecile erau prea scurte. Du-te la bãcãnie si cumpãrã niste brânzã.The sleeves were too short.îmbrãcãminte button .Can you change this bill? Nu uita sã-l vizitezi pe John. .a rãsãri [raiz] rose [rãuz] risen [rizn] to meet . Ti-ai fãcut deja tema pentru acasã? .bluzã jersey . to lose .a pierde [lu:z] lost [lost] lost [lost] to grow .Îmi place aceastã casã. I-am cumpãrat cercei frumosi. Îmi place poseta ta.How many oranges can you eat? Îmi trebuie o pauzã mai lungã. Maria ti-a luat bluza albastrã.Keep the money in the pocket.The meeting will be at the airport. La ce orã s-a întors el acasã? . Lectia 16 clothes . a (pe)trece (timp) [spent] spent [spent] spent [spent] 50 . II.

Since se foloseste tot pentru exprimarea duratei actiunii. They haven’t returned home for three months.We will grow vegetables in the garden. .Lucrez aici de doi ani.Nu mai are bani de când si-a plãtit masina. . out of fashion soaked simple waterproof .uzat. rezistent la apã Gulerele mari sunt demodate acum. dar indicã si momentul din trecut în care a început actiunea.This apple is not as/so sweet as that.His beard grow fast. Aceastã bluzã uzatã este urâtã.Ei s-au schimbat de anul trecut. . ud worn . . folosit (despre haine) . . Ieri nu a fost atât de frig ca acum douã zile.Locuiesc aici din 1975. în loc de not so… as putem folosi expresia not as… as. I have lived since 1975. She hasn’t met him since last month. . I have lived here for twenty-three years. . .(confectionat din) de lânã . . Este scumpã aceastã fustã de lânã? Aceste haine sunt impermeabile.umed. I haven’t driven a car for two months.I am as old as you.Masina mea este la fel de scumpã ca si a ta.Ea nu s-a întâlnit cu el de luna trecutã.She always loses tickets. Am aceeasi vârstã ca si tine. . . . .They were soaked when they entered the house. She hasn’t gone for a walk since last month.Have you already shut the door? .Yesterday it was not as/so cold as two days ago. Prepozitia since poate fi urmatã de o propozitie secundarã la Simple Past: I haven’t seen him since we met in August.Is this woolen skirt expensive? . They have lived in this house for many years. They have changed since last year.impermeabil.simplu woollen . nu atât … cât În propozitii negative. . .Has the sun risen yet? . I haven’t seen him for a week. . asa… tot asa de (în propozitie afirmativã) not so… as > [not sãu… Ez] . Este cea mai simplã întrebare (dintre toate). A rãsãrit soarele? Cheltuiesti prea multi bani pe haine I-a crescut repede barba. . Predicatul propozitiilor care contin since si for se traduce la timpul prezent sau trecut.They met in the shop yesterday. Aceastã masã este la fel de grea ca cealaltã.Ieri s-au întâlnit la magazin. She hasn’t talked to her husband since last Wednesday.a (se) schimba (despre îmbrãcãminte) .Locuiesc aici de douãzeci si trei de ani. He has had no money since he paid for his car. He is not as old as me. 51 . Acest mãr nu este atât de dulce ca acela. My car is as expensive as yours.You spent too much money on clothes. . .This worn blouse is ugly.Big collars are out of fashion now.Have you changed yet? . .Nu l-am vãzut de o sãptãmânã. de 3 zile.These clothes are waterproof.demodat to change . . Expresii utilizate pentru compararea obiectelor si persoanelor: as… as > [ez… Ez] . Cu ajutorul lui for – de (un timp) exprimãm durata actiunii.Nu l-am mai vãzut de când ne-am întâlnit în august.It is the simplest question of all. Noi vom cultiva legume în grãdinã. Te-ai schimbat deja? Erau uzi când au intrat în casã. . . Împreunã cu timpul Present Perfect se folosesc adesea douã prepozitii.la fel de. Ai închis deja usa? Ea pierde totdeauna biletele. de exemplu: de 2 ani. We have visited them twice since last Monday. She has known about it since June. .nu asa (de)… ca (si) (în propozitie negativã).This table is as heavy as that. I have worked here for two years.Nu e asa de bãtrân ca mine.

She has knitted three jerseys since last year. to fit to zip up to wear .Who is the most beautiful girl in Romania? Ai închis deja geamul? . . .Where is your younger brother? Nu am mai fost la Mary de când am început sã lucrez-I haven’t been at Mary’s since I started to work. Unde este cel mai mare ciocan? .Long skirts are out of fashion now. . Nimeni nu cumpãrã pãlãrii impermeabile. . . .My father has been a grocer since always. Casa noastrã nu este asa de mare ca a lor.Where is the biggest hammer? Când trebuie sã fii la aeroport? .All my clothes are soaked.These shoes have never fitted. . Fiicei mele îi sunt bune hainele mele.Aceste pãlãrii nu mai sunt la modã de 2 ani. Este mai greu decât am crezut.Who spent the least money? Iarna întotdeauna port cele mai cãlduroase sosete de lânã-In winter I always wear the warmest woollen socks Cine este cea mai frumoasã fatã din România? .My sister hasn’t lived with us since last summer.My clothes fit my daughter. Unde este fratele tãu mai mic? .Mary is zipping up her coat.Have you tried it on yet? . am vãzut-o vreodatã. Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Folosesc întotdeauna cât se poate de putinã sare.We have lived here for twenty years. Nu l-am mai vãzut de când a plecat din orasul nostru.a tricota wore [uo:r] worn [uo:rn] .We have just become neighbours. Lui îi plac numai culorile deschise.What time must you be at the airport? Tocmai am devenit vecini. . .Who told you this news? Gulerul este destul de lung? . . . Ai schimbat deja aceste bancnote? .Our house is not so/as big as theirs. Toate hainele mele sunt ude. Aceasta este cea mai urâtã clãdire pe care .I haven’t been at home since Mary came.We have known him for many years.I will knit you a woollen jersey.I never wear blouses with long sleeves in summer.Nobody buys waterproof hats. .It is heavier than I thought.These hats have been out of fashion for two years.Children grow very fast.I have lost handbag.I always use ass little salt as I can. . Acest jerseu este la fel de frumos ca si acela. . . . Tatãl meu este bãcan dintotdeauna.This is the ugliest building I have ever seen. . Acesti pantofi nu mi-au fost buni niciodatã. Cine ti-a dat aceastã veste? . Toate femeile poartã cercei? . Aceasta este o întrebare foarte simplã.I haven’t seen him since he left our town.Have you already changed these bills? Noi vom cultiva legume în grãdina noastrã.This jersey is as nice as that.The green hat doesn’t fit you.Have you already shut the window? Ai venit îndeajuns de devreme ca sã te întâlnesti cu el.a (se) potrivi . Mary îsi închide fermoarul de la hainã. . to try on . a proba (despre îmbrãcãminte) to knit . Pãlãria verde nu ti se potriveste.It is a very simple question.Do all women wear ear-rings? Locuim aici de 20 de ani. . .What time did the sun rise yesterday? Mi-am pierdut poseta. . Unde ai fost timp de 4 ani? Noi îl cunoastem de multi ani. Cine a cheltuit cel mai putin? . L-ai probat deja? Vara nu port niciodatã bluze cu mânecã lungã. .-You have come early enough to meet him. .We will grow vegetables in our garden. . Îti voi tricota un jerseu de lânã. N-am mai fost acasã de când a venit Maria.Is the collar long enough? Când a rãsãrit ieri soarele? . 52 . Sora mea nu mai locuieste cu noi de vara trecutã. Fustele lungi nu sunt la modã acum.a încerca. De anul trecut ea a tricotat 3 jerseuri. . Accidentul s-a întâmplat dupã plecarea lor.The accident happened after their departure.a închide fermoarul .a purta [ueãr] .Where have you been for four years? . Copiii cresc foarte repede.He likes only light colours. .

. . înaintea.In a month our wages will be higher. ulterior before – înainte de.El este muncitor în aceastã fabricã? . . am lucrat într-un birou.Have you the news about the strike? .All labourers have a meeting on Wednesday. Acesta este cel mai bun cinematograf din orasul nostru.The food was worse there than at home. .-This is the best cinema in our town.After he had returned home fe ate some bread.Am multi colegi. .Have all your employees families? Timpul trecut perfect (Past Perfect Tense) se foloseste pentru a descrie o actiune care s-a desfãsurat înaintea unei alte actiuni trecute.Negocierile vor fi mâine.În România somajul este foarte mare.Dupã ce salariatii au obtinut o mãrire de salariu. Pot sã încerc aceastã fustã? . Ei câstigã mai putin decât pãrintii nostri? Vom negocia asta cu ei. au început sã lucreze. a mãri to fire . . Ea a început sã se îngrijoreze dupã ce a primit aceastã scrisoare. After the employees had got a raise they started to work.I had tried on this coat before I bought it. He is a member of a trade-union. Aminteste-ti însã cã trebuie sã reducem somajul. .But remember we must reduce unemployment. He has lost his job. Complementele circumstantiale utilizate cu timpul Past Perfect Tense sunt: after – dupã.Asteptãm conducerea. . to raise . .Mâncarea a fost mai proastã acolo decât acasã.Before I applied for a new job I had worked in an office. .a spori.We have enough oranges for everybody. Lectia 17 I have many colleagues. We are waiting for the management. aceasta din urmã exprimându-se cu timpul Simple Past (trecut simplu). Colierul mamei mele este mai frumos.a cere. 53 .Ei vorbesc despre ultima grevã.a negocia. a micsora Cred cã trebuie sã mãrim salariile.Am luat micul dejun înainte de a merge la lucru. Avem portocale destule pentru toatã lumea. dinaintea Subiect + Verb auxiliar + She had read They had built I had eaten breakfast before I went to work.Crezi cã salariul meu este mare? .Salariatii vor sã vorbeascã. .El si-a pierdut slujba. . . .We will negotiate it with them. Înainte de a solicita o slujbã nouã. . Toti muncitorii au sedintã miercuri. . . dupã ce. . to negotiate .a câstiga (bani prin muncã) to apply for .Before I bought this car I had worked in a bank for a long time. . Înainte de a cumpãra aceastã masinã am lucrat mult timp într-o bancã. . Dupã ce s-a întors acasã el a mâncat niste pâine.Can I try on this skirt? Schimbã-te înainte ce cinã. I got a raise yesterday.Do they earn less than our parents? . Am încercat aceastã hainã înainte de a o cumpãra. They are talking about the last strike.Ieri am primit o mãrire de salariu. . Toti angajatii tãi au familie? .a concedia Forma a III-a a verbului principal +… this book … the house … .The management wants to fire a hundred of them.I think we must raise wages. .a reduce. Do you think my wages are high? Is he a labourer in this factory? Ai vesti despre grevã? Peste o lunã salariile noastre vor fi mai mari.My mother’s necklace is more beautiful. . . The employees want to talk. We have great unemployment in Romania.Change before dinner.El este membru de sindicat. [koli:gz] The negotiations will be tomorrow. dupã aceea. a solicita to reduce . Conducerea vrea sã concedieze o sutã dintre ei.She started to worry after she had got this letter. a duce tratative to earn . .

Dupã grevã conducerea a concediat multi angajati. recunostintã savings . Te-ai întâlnit deja cu salariatii noi? Înainte de a-l cunoaste pe John am lucrat cu Peter. 54 . .Poti sã iei un cãrucior în acest supermarket. Ai fost aici înainte de a se întâmpla asta? . I hadn’t. . dar trebuie sã obtinem mãrirea salariilor. Constructia negativã hadn’t se poate folosi si în propozitii afirmative: They hadn’t seen Mary before she visited them. Had they been here before I came? He had bought a book before he went home.I keep my savings at home.His earns too little to have savings. verbul auxiliar had si cuvântul not. . the employees were very glad.Nu au stiut despre asta înainte ca eu sã le fi spus. . contents . El a cumpãrat o casã nouã dupã ce a început sã câstige mai mult. It was a great bargain. . continut proceeds . .Da. . Negatia se compune din: cuvântul no.Before I met John I had worked with Peter.How can we do it if they want to fire people? Propozitia interogativã la Past Perfect Tense se formeazã prin inversare ordinii subiectului si a verbului auxiliar.Ei n-au vãzut-o pe Maria înainte ca ea sã-i fi vizitat. .These are nice surroundings. They had been here before I came. . yes.I hadn’t seen this picture before I arrived here. And they often have sales. .The negotiations will be very difficult.Cum putem sã facem asta dacã ei vor sã concedieze?. . . . You can take a trolley in this supermarket. Had you been here before I came? Yes. Ai încercat sã negociezi înainte ca ei sã te concedieze? . .Ai fost deja în noul supermarket? . Ai mai lucrat înainte de-a solicita aceastã slujbã? Muncitorii nostri sunt membri ai sindicatului de 5 ani.A fost o adevãratã afacere. I had not. . Oh. but we must get a raise.After the strike the managemant fired many employees . Si au des reduceri.câstig (dintr-o activitate) surroundings .We must do something to reduce unemployment.After I had got up I went to the kitchen. they have a lot of customers there.cuprins.Our labourers have been members of a trade-union for five years. Yesterday I bought a lot of things at discount.I gave them my thanks. Continutul acestei cutii este interesant.multumiri.What proceeds have you every year? .Had you tried to negotiate before they fired you? Dupã ce adminsistratia le-a mãrit salariile.I hadn’t thought about it before I read this book.Where are the contents of this book? .Have you ever worked before you applied for this job? . . . They hadn’t known about it before I told them. No. . Nu m-am gândit la asta înainte sã fi citit aceastã carte. . .He bought a new house after he had started to earn more. bogãtie thanks . Împrejurimile sunt frumoase.The contents of this box are interesting. Negocierile vor fi foarte dificile. I had. El câstigã prea putin ca sã si economiseascã.economii Cuvintele învãtate anterior sunt la plural la fel ca si wages si oats – ovãz.împrejurimi riches . Nu am vãzut acest tablou înainte de a sosi aici. . au foarte multi cumpãrãtori.How has he earned his riches? . Trebuie sã facem ceva ca sã reducem somajul. Have you already been in the new supermarket? Yes. Ce câstig anual ai? Îmi tin economiile acasã. Had he bought a book before he went home? Rãspunsul afirmativ se formeazã cu ajutorul cuvântului yes. pronumele personal. . Cum si-a câstigat el averea? Le-am transmis multumirile mele.Ieri am cumpãrat o multime de lucruri la pret redus.Da. Unde este cuprinsul acestei cãrti? Cailor le place sã mãnânce ovãz.Had you been here before it happened? Dupã ce m-am sculat m-am dus în bucãtãrie. No.avere.Have you already met the new employees? . al pronumelui personal si al verbului auxuliar had.Horses like to eat oats.After the management had raised wages angajatii au fost foarte bucurosi.

No. I don’t see any people here. (ea) are putin. Nu cunosc dactilografe. mai niciodatã.chiar. nici mãcar satisfied (with) . even . .abia. Have they any money? No. I have some books.I have some/a little butter. We have no pictures. Have you any receipts? Yes. 55 . And they always have beautiful shop-windows.Have my parents any friends? Her sister has some good books. a few si/sau alte pronume care fac referire la cantitate.Au copii? În limba englezã pronumele any nu poate fi omis din propozitiile interogative. pânã si. În limba românã traducerea acestui cuvânt nu este necesarã.I see no people here.Acest pronume se foloseste în urmãtoarele cazuri: la singular si plural. mai deloc. .abia.Poti obtine întotdeauna o chitantã la casã. unii. . prea putin hardly any . too much money. I have some.I have only one shopping-bag. I have hardly any friends. . . a little. Alãturi de el nu se foloseste alt cuvânt de negatie. Nu avem tablouri.Da. atunci rãspunsul poate cuprinde: a lot of.They have some/ a few dogs. I have no receipts. . (ex ant). câtiva.Have you any dogs? . de cumpãrãturi si sã astepti lângã iesire. Has she any milk? Yes. .satisfãcut. La forma negativã si interogativã în locul lui some se foloseste pronumele any. Nu uitati cã not any si no înseamnã acelasi lucru – a nu avea de loc.Ai (niste) pâine acasã? Have we any tea at home? .Nu am chitantã.This house is a bargain. . ceva.Da. . . au o multime de masini.Da. Puneti la forma interogativã urmãtoarele propozitii: He saw some cars. Facem mari reduceri. .Si au întotdeauna vitrine frumoase. Dacã rãspunsul este negativ.We give large discounts. Aceastã casã este la un pret foarte bun.My shopping-bag was full. . multumit (de) unskilled . . they haven’t any money. foarte rar Adverbul hardly exprimã o negatie. she has a little. Am doar o sacosã pentru cumpãrãturi. Have they any cars? Yes. am câteva. and I didn’t spend . Au câtiva câini. putin/un pic hardly ever . they have a lot of cars.Has her sister any goog books? Dacã rãspundem afirmativ la întrebarea în care apare pronumele any. I haven’t any receipts. . . (pe nimeni) Am putin unt. .Did he see any cars? My parents have some friends.We haven’t any pictures. .Nu au bani. You can always get a recipt at the cash-desk. And the shop-assistants are always ready to help you-Si vânzãtorii sunt gata întotdeauna sã te ajute. niste. She will bring you your shopping. Uneori se traduce totusi.nu prea.Avem (niste) ceai acasã? Has she any coffee? -Ea are (niste) cafea? Have they any children? .Abia dacã mai am un prieten.necalificat hardly . . I have some sugar.Ea îti va aduce cumpãrãturile. Have you any bread at home? . putin). I don’t know any typists.I know no typists.Sacosa mea era plinã si nu am cheltuit prea multi bani. de asemenea. sã-i dai vânzãtoarei lista ta shopping-list and wait near the exit. mai ales când se referã la cantitãti mici. atunci putem folosi 2 constructii: Have you any receipts? No. You can also give the shop-assistant your . cu substantive care au plural si cu cele care nu au formã la plural si în propozitii interogative si negative (în unele cazuri si în cele afirmative). Pronumele some (câtva. . (nici una) . some. they have no money.Poti. No. (nici un tablou) Ai câini? Nu vãd oameni aici.

The employsees and the management are meeting tomorrow to negotiate wages.We always pay in cash. Acest om nu iubeste pe nimeni.Have you seen these girls anywhere? .This man doesn’t love anybody. Dupã ce am început lucrul a venit Ion.You will get the receipt at the cash-desk. Do you anybody here? Did he give you anything? No. .Can I get a discount? .They didn’t ever fire him.Our clients are always satisfied with their bargains. .Have you any clock at home? . No. I don’t know anybody here. Clientii nostri sunt întotdeauna satisfãcuti de cumpãrãturile avantajoase.After I had started work John came.I won’t tell anybody about it. Colegii nostri solicitã o mãrire de salariu. This man loves nobody.Our colleagues are applying for a raise. Le-ai vãzut undeva pe aceste fete? Nu-mi place de nimeni. Când folosim formele compuse ale lui no. Sãptãmâna viitoare vor fi reduceri la mag nostru. Ai întâlnit acolo pe cinva important? .The members of our trade-union earn more.Esti multumit de locul tãu de muncã? Toatã lumea spune cã este o poveste adevãratã.Are you satisfied with your job? . . .His proceeds are very high. Înainte de a merge la cumpãrãturi am scris o listã de cumpãrãturi. . . . Trebuie sã reducem somajul în SUA. I want to talk to nobody. No. .Did you meet anybody important there? .My sister is somewhere in England. Nu vrem angajati necalificati. Plãtim întotdeauna cu bani gheatã. Nu vreau sã vorbesc cu nimeni.Before I bought this book I had asked about its contents.Everybody says it is a true story.How many labourers have they recently fired? . .We don’t want unskilled employsees.It is very important for me.I hardly ever listen to music. iar verbul din propozitie va fi la forma negativã. . Formele compuse ale pronumelui some: something – ceva.I don’t want to talk to anybody.I don’t like anybody. he gave me nothing. Înainte de a cumpãra aceastã carte m-am interesat de continutul ei.How much is this bicycle? . Este foarte important pentru mine. .She hardly spoke. he didn’t give me anything.Vreau sã schimb ceva în bucãtãrie. I know nobody here. . Pot sã primesc o reducere? Ai ceas acasã? Nu prea ascult muzicã. . somebody – cineva. . . Câti muncitori au concediat în ultima vreme? Ai vãzut ceva interesant în împrejurimi? Câstigul lui este foarte mare. Salariatii si conducerea se întâlnesc mâine sã negocieze salariile.Have you seen anything interesting in the surroundings .Before I went shopping I had written a shopping-list.Can anybody pay in cash? . 56 .How much is this skirt? . .We must reduce unemployment in USA. Membrii sindicatului nostru câstigã mai mult. Ea nu a vorbit mai deloc. I like nobody. . Poate cineva sã plãteascã cu bani gheatã? Sora mea este undeva în Anglia. . . Nu merg aproape niciodatã la meciuri. No.I hardle ever go to the matches. Lectia 18 I want to change something in the kitchen. Vei primi chitanta la casã. atunci verbul va fi la forma afirmativã. Cât costã aceastã bicicletã? Nici mãcar nu l-au concediat. . somewhere – undeva. În propozitiile negative în locul lui some se folosesc formele compuse ale pronumelui any: Do you know anybody here? Did he give you anything? Do you see Mary anywhere? Dacã rãspunsul este negativ atunci folosim formele compuse ale cuvântului any. Cât costã aceastã fustã? Nu voi spune nimãnui despre asta. -There will be sales in our supermarket next week. .I will tell nobody about it . .

We must go fast now. prin adãugarea terminatiei –ly: beautiful – minunat beautifully [biu:tifãli] – minunat. . Sotia mea tricoteazã minunat.Aceste dulapuri vor fi agãtate pe pereti. to look – a arãta. sus fast .I will put the fridge near the door.lung.tare.Si ce facem facem cu cratitele? Curãtãm podeaua cu cârpa de sters pe jos. a pãrea sã fie to taste – a gusta. . Acum trebuie sã mergem repede. dur early . We will buy a new gas-cooker and an electric oven.Dirty plates are in the sink.We clean th floor with a mop. These cupboards will hang on the walls.This child writes awfuly. . Ia cosul de gunoi. . îndelungat wide .The train is going very slowly. iute long . Si dacã este precedatã de o consoanã easy > easily – usor În multe cazuri.sãptãmânal.This saucepan is not big enough.Voi pune frigiderul lângã usã.larg hard .Cosul de gunoi si gãleata cu cârpa de sters pe jos can be put here. . Corespondentul lui bine este well si gradele sale de comparatie sunt identice cu ale adjectivului good: well – bine better – mai bine the best – cel mai bine În englezã. pot fi puse aici. . I think we can also change the tap. . a rãsuna feel [fi:l] felt [felt] felt [felt] smell [smel] smelt [smelt] smelt [smelt] Aceste verbe pot fi urmate doar de adjective. . El a spus asta foarte trist.I feel very sad today. .Our fridge is old. Ea cântã minunat. Adverbele se pot forma din adjective.lunã > monthly .We must talk with them politely. în fiecare lunã week > weekly . . . Îmi place faianta din acest magazin.repede. widely. Nu se folosesc adverbe împreunã cu ele. Ai prosoape curate? Cât costã acest cuptor? .Have you any clean towels? .timpuriu. Trenul merge foarte încet. Acest copil scrie groaznic. Ea aratã foarte ciudat. Aceastã cratitã nu este suficient de mare. . .Where can I get big taps? . devreme În cazul lui cheap si wide putem folosi si terminatia ly: cheaply.înalt. putem forma adverbe din substantive care exprimã timpul: month .I like the tiles in the shop.Iar prosopul poate fi agãtat lângã chiuvetã. . . . . în fiecare zi În cuvâtul daily litera y s-a transformat în i. . De unde pot procura robinete mari? Este ceva în gãleata aceea. .târziu. .We must buy a new gas-cooker.lunar. Azi mã simt foarte trist. And the towel can be hanged near the sink. Cautã ceaiul în acest dulap. Frigiderul nostru este vechi. ca si în românã unele adverbe au forme identicã cu adjectivele care le corespund: late . cu întârziere cheap . . Trebuie sã cumpãrãm un aragaz nou. And what about the saucepans? .Take the rubbish-bin.She looks very strange.ieftin high .There is something in that bucket.Vom cumpãra un aragaz nou si un cuptor electric. splendid În acelasi mod.She sings beautifully. Farfuriile murdare sunt în chiuvetã.My wife knits beautifully. a avea gust (de) to sound – a suna.Look for the tea in this cupboard. The rubbish-bin and the bucket with the mop . 57 .He said it very sadly. And I want to have tiles on the wall over the sink. în fiecare sãptãmânã day > daily . adjectivul si adverbul se traduc prin acelasi cuvânt în limba românã.How much is this oven? Reguli de formare a adverbelor.zilnic. . . Trebuie sã vorbim cu ei politicos.Si vreau sã am faiantã pe perete deasupra chiuvetei.Cred cã putem schimba si robinetul. .

This tool serves to cut wood.You must dust your bookcase.Is this plane to let? .a servi. Mama mea conduce foarte bine.Do you know how much it is? .Nu stiu unde este aceastã carte.a sprijini. who. . . a da drumul. . I don’t know where this book is.Our neighbour’s house if for sale.I have bought it very cheap/cheaply. a descãrca to turn on – a deschide. Don’t tell them where I have put my savings.a goli. .How much money do you spend weekly? . dupã care urmeazã topica obisnuitã a unei propozitii afirmative.a coji. Am cumpãrat asta foarte ieftin.Este o carte pe masã? 58 .Are you still peeling these vegetables? . a folosi to wrap (up) . .What time will you deliver this fridge? .Why are you working so hard? .We stocked it five years ago. Is there a book on the table? . Înainte de a începe micul dejun am pornit aparatul de prãjit pâine.de vânzare to let . Ne vei sustine la sedintã? Acest avion este de închiriat? Am avut asta pe stoc acum 5 ani.We empty the rubbish-bin every morning. Vrei sã împachetezi aceastã posetã? .a cãlca (cu fierul) to empty .a împacheta to deliver . a fi de închiriat La ce orã vei livra acest frigider? Casa noastrã este izolatã. to support .Will you support us at the meeting? . . Forma interogativã a acestei expresii se formeazã prin inversarea subiectului gramatical there si a verbului auxiliar. when).Spune-mi când vor veni. Nu stiu cine serveste aici. alunecos to serve . . .unsuros.While I was ironing the skirt my husband returned. . . . . Ai mâinile unsuroase. De cât timp nu functioneazã masina? Aceastã unealtã se foloseste la tãierea lemnului. a închide În timp ce cãlcam fusta s-a întors sotul meu. Tell me when they will come.stricat. .She writes strangely. Existenta sau prezenta. Putem face asta foarte usor. . Propozitia supordonatã scrisã cu caractere îngrosate se numeste întrebare indirectã si este introdusã de un pronume interogativ (where. Mamã. . Stii ce fac copiii lui? . . Peter ne va spune care casã este de închiriat. . .How long has the car been out of order? . a curãta (legume) to iron .De ce lucrezi asa de mult? Câti bani cheltuiesti pe sãptãmânã? Tatãl meu merge întotdeauna foarte încet. putem sã stergem pe jos în baie? Îmi amintesc cã am oprit radioul înainte de a pleca.Do you know what his children are doing? to mop .a se aproviziona greasy . Ea scrie ciudat. .Before I started to eat breakfast I had turned on the toaster. . a aprinde (lumina) to turn off .izolat out of order . Încã mai cureti aceste legume? Golim cosul de gunoi în fiecare dimineatã.My father always walks very slowly. a livra insulated . Casa vecinilor nostri este de vânzare. .Do you want to wrap up this handbag.a distribui.Tell me when I can visit you. we can mop the flour in the bathroom? . defect for sale .Our house is insulated. Stii cât costã asta? Spune-mi când pot sã te vizitez. Trebuie sã stergi praful de pe biblioteca ta.Mother.a închiria. a stinge.Peter will tell us which house is to let.a sterge praful to peel .My mother drives very well. respectiv absenta unei fiinte sau a unui obiect se exprimã prin constructia there is/there are.You have greasy hands.Nu le spune unde mi-am pus economiile.We can do it very easily.I don’t know who serves here.I remember that I had turned off the radio before I left. There is a book on the table.a sterge (pe jos) to dust . a sustine to stock .a opri.

Au mãrit deja salariile? .Can anybody iron my blouse? Colegii mei nu vor aceastã grevã. Vânzãtorul tocmai îmi împacheteazã cumpãrãturile.Before we went to Mary we had mopped the floors. . Vara îmi plac furtunile cu trãznete.Don’t forget to take the shopping-list and the sh.Have they already raised wages? Toti clientii sunt satisfãcuti de cumpãrãturile .umbrã.We must empty the fridge fast. 59 .My colleagues don’t want this strike.How much is this bicycle? Aceastã poveste nu poate fi adevãratã.rouã umbrella .a permite to refuse . Angajatii nostri vor sã schimbe conducerea.The shop-assistant is just wrapping up my shopping Întreabã-l când închide magazinul. subiectul there si verbul auxiliar.-bag. .grindinã ice . cuvântul there.umbrelã shade . – Da este. Crezi cã acest dulap va fi util în bucãtãrie? .gheatã dew . a admite Trebuie sã golim repede frigiderul.Do you think this cupboard will be usefull in the k. . . nuantã road .Have you anything to tell me? Unde sunt prosoapele? . nu este. Televizorul nu functioneazã.Have you already bought a new umbrella? .I haven’t any friends in this town. verbul auxiliar si adverbul not.This story can’t be true.I love thunderstorms in summer. În aceastã primãvarã nu va fi grindinã.a promite to permit . . .Dust the tables and iron these clothes. Sterge parful de pe mese si calcã aceste haine. . – Nu.dezghet. Nu uita sã iei lista de cumpãrãturi si sacosa. Is there coffee at home? Yes. Ai ceva sã-mi spui? .vânt puternic. . sosea hurricane . . .Forma afirmativã se formeazã cu adverbul yes.Our employees want to change the management. . Nu am prieteni în acest oras. hail . Poate cineva sã-mi calce bluza? .furtunã cu trãznete Nu-mi place dezghetul. .a refuza to allow . .He walks very strangely. topire thunderstorm .I don’t like the thaw.a oferi to promise ./I have no friends… Ei nu îsi fac aproape niciodatã tema pentru acasã.The last sunny spell was a month ago. Acum 2 ani am locuit într-o zonã minunatã. Dupã ce am scris o scrisoare am cumpãrat 2 timbre.Can you turn off the radio? Sunt niste cãrti aici? . ploaie torentialã thaw .There won’t be any hail this spring. . .a da voie. . to offer . .Before we started work we had waited for them.Where are the towels? Înainte sã mergem la Mary noi am sters pe jos.uragan sunny spells .They hardly ever do homework. . there is.We will meet to negotiate raises.This news is very important. Cred cã voi solicita o slujbã mai bunã si un salariu . . Aceastã stire este foarte importantã.All customers are satisfied with the shopping din supermagazinul nostru. wages. Anul acesta ei vor sã cultive ovãz. . El merge foarte ciudat.There was a shade of smile on his face. .Ask him when he shuts the shop. . Trebuie sã o luãm pe acest drum.Are there any books here? Lectia 19 gale . Înainte sã începem lucrul i-am asteptat. .Tell me where these saucepans are. Ne vom întâlni ca sã negociem mãririle de salar. Ultima zi însoritã a fost în urmã cu o lunã. No. . Spune-mi unde sunt aceste cratite.They want to grow oats this year. there isn’t.drum.Two years ago we lived in beautiful surroundings. Ti-ai cumpãrat deja o umbrelã nouã? A fost o nuantã de zâmbet pe fata lui. in our supermarket. vijelie shower .The TV set is out of order.He earns a lot and buys only bargains. Poti sã opresti radioul? .aversã.We must take this road. El câstigã multi bani si cumpãrã numai la pret redus .After I had written a letter I bought two stamps. Cât costã aceastã bicicletã? . Pentru forma negativã folosim cuvântul de negatie no.I think I will apply for a better job and higher mai mare. .vreme însoritã .

.We lost everything in the hurricane.These animals can be dangerous. . compact dangerous . Dimineata este întotdeauna rouã pe iarbã. . Ieri a fost ploaie si grindinã. Îndeplinirea conditiei respectiv realizarea activitãtii viitoare este probabilã. cumplit oppresive . fourth – patrulea.The road was slippery so we went on foot. . . .Chiar vrei sã iesi pe acest vânt puternic? Uraganul este în apropierea SUA. treia. . twelve – twelfth În cazul în care numeralele se terminã în –y acesta se preschimbã în ie: twenty – twentieth . .a topi.Spring will come after the last thaw.Put on your shoes! There is a dew on the grass. . patra Celelalte numerale ordinale se formeazã prin adãugarea terminatiei –th numeralelor cardinale. .Do you really like cold tea with ice? . .I think there will be showers tomorrow. Vara aceasta a fost o cãldurã înãbusitoare. . . Drumul a fost alunecos asa cã noi am mers pe jos. Numerale ordinale: first – prim.This summer there has been oppresive heat.I don’t like showers.alunecos changeable . Cred cã mâine vor fi averse.It was our tenth day of work. . Dacã nu îsi ia umbrela ea se va întoarce acasã udã.This book is on the twenty-sixth shelf on the right.dens. Modul conditional Propozitia conditionatã este de 3 feluri: Tipul 1 se referã la viitor. Pot sã iau umbrela ta? Noi am pierdut totul în timpul uraganului. Când este dezghet strãzile sunt ude. .apãsãtor. întâi. . . six – sixth seven – seventh Ortografia unor numerale ordinale se schimbã prin adãugarea terminatiei –th: five – fifth. Al 47-lea profesor tocmai a solicitat slujba.Yesterday we had rain and hail.Can I take your umbrella? . Dacã plouã nu vom merge la plimbare. Este un trafic intens pe strãzi. Aceastã carte este pe al 26-lea raft la dreapta. to need .When there is thaw the streets are wet.. .My shade always goes behind me. Acest drum este cel mai bun.If there is frost tomorrow we will stay at home. Iarna sunt des vânturi puternice.Dacã înapoiezi aceastã carte vei primi alta. Umbra mea umblã întotdeauna în urma mea.If she doesn’t take her umbrella she will return home wet slippery . . aspru.This road is the best. a se topi 60 .There are often gales in winter. Luna aceasta au fost multe vijelii. Pune-ti pantofii! Este rouã pe iarbã. doua. Nu îmi plac aversele. În România avem o vreme schimbãtoare. -treilea atunci în englezã folosim cuvintele first. Dacã numeralul ordinal se terminã în –întâi. second.There is dense traffic in the streets.Severe frost has set in.You won’t be a good doctor if you don’t learn. Dacã mâine va îngheta vom rãmâne acasã. . If you return this book you will get another.sever. înãbusitor S-a depus un ger cumplit. The weather will be nice if the temperature isn’t lower.If it rains we won’t go for a walk. În propozitia conditionatã care se aflã dupã if se foloseste timpul prezent simplu iar la propozitia principalã se utilizeazã viitorul simplu.This month there have been many thunderstorms. . a trebui .a avea nevoie de. .There is always dew on the grass in the morning.I hope there will be sunny spells in autumn.Vremea va fi plãcutã dacã temp nu va fi mai joasã Desigur ati observat cum se utilizeazã if (dacã pp cã). . -doilea. second – doilea. Aceste animale pot fi periculoase.schimbãtor dense .periculos severe . Primãvara va sosi dupã ultimul dezghet. third: douãzecisiunulea – twenty-first treizecisidoilea – thirty. third – treilea. .The forty-seventh teacher has just applied for the job to drizzle .The hurricane is near USA.third A fost a zecea noastrã zi de lucru..Do you really want to go out in this gale? . . Întradevãr îti place ceaiul rece cu gheatã? Sper cã va fi vreme însoritã toamna. .We have changeable weather in Romania. Nu vei fi un medic bun dacã nu înveti.second saizecisitreilea – sixty.a burnita to melt .

. . Toate scrisorile au fost trimise deja.It was drizzling all day yesterday.Do you need the car today? . Am avut doar câteva furtuni cu trãsnete vara asta. Cars are made in this factory. Propozitia a doua se aflã la diateza pasivã (Passive Voice). . nu vom vedea nimic. . . care se foloseste atunci când subiectul este obiectul care suferã actiunea iar autorul actiunii este exprimat printr-un complement. . .The basket was emptied.Slippery roads are very dangerous. . .They have rooms with double beds here.pãturã single bed . Gheata se va topi primãvara.pat dublu bedspread .The bedspread must be white. Putem sã-ti dãm doar pãturi si perne. . . . Acest drum a fost construit în urmã cu 2 ani.Ice will melt in spring. The floor in the kitchen will be mopped tomorrow.We can only give you blankets and pillows.How much is this alarm clock? . Ai nevoie azi de masinã? Dacã începe un înghet aspru. vom pãrãsi acest oras.halat. carpetã pillow .garderobã.Did you see the green sheets in the shop? . . foi de hârtie wardrobe . .Newspapers are delivered every day. Cât costã acest ceas desteptãtor. They make cars in this factory. .vis sheet . Dacã ceata este deasã. Am nevoie de o multime de haine noi. A burnitat ieri toatã ziua.Podeaua din bucãtãrie va fi spãlatã mâine. .cuverturã de pat dream . . .My sweater has been knitted. Complementul direct al propozitiei la diateza activã devine subiectul propozitiei la diateza pasivã.Somethins has dropped from the table.I have forgotten to take the umbrella.pernã dressing-gown .a picura.cearsaf alarm clock . sifonier.If you don’t work you will not have money.If severe frost sets in we will leave this town.covoras. 61 . a cãdea.A raise will be negotiated tomorrow.This road was built two years ago. .a îngheta. The hammer was found in the shed. They deliver newspapers every day. . Al 12-lea politist a sosit prea târziu. .The twelfth policeman came too late. Ce culoare au covorasele tale? Cuvertura de pat trebuie sã fie albã. She has ironed her son’s shirts. Transformati propozitiile din diateza activã în diateza pasivã: She emptied the basket. .Ei fac masini în aceastã fabricã.pat de o persoanã rug . We will negotiate a raise tomorrow.We have had only a few thunderstorms this summer. Drumurile alunecoase sunt foarte periculoase.I must buy my wife a new dressing gown. Am uitat sã iau umbrela.We must freeze some food. . Dacã nu lucrezi nu vei avea bani.I need a lot of new clothes. Trebuie sã-i cumpãr nevstei mele un halat nou. capot sheets . Trebuie sã congelãm ceva mâncare.Ciocanul a fost gãsit în surã.If the fog is dense. we will see nothing.All letters have already been sent.We’ll take one single bed for our daughter.ceas desteptãtor nightmare . Diateza pasivã se compune din forma corespunzãtoare a verbului to be si forma a III-a a verbului principal. dulap de haine Ei au aici camere cu paturi duble. Ai vãzut cearceafurile verzi în magazin? Vom lua un pat simplu pantru fiica noastrã. a scãpa to freeze . double bed . .cosmar blanket . Ii vom vizita pe Ion si Maria dacã nu plouã mãrunt.Her son’s shirts have been ironed.to drop . .Se fac masini în aceastã fabricã. Acesta este al 50-lea angajat al nostru.This is our fiftieth employee. a degera [fri:z] to set in .What colour are your rugs? . Puloverul mau a fost crosetat. . a se instala froze [ frouz] set in frozen [frouzn] set in [set in] A cãzut ceva de pe masã. . . .a începe. .cearsafuri.We will visit John and Mary if it doesn’t drizzle.

. Datele se scriu în felul urmãtor: on 21st October – pe 21 octombrie În limbajul oral apar cuvinte aditionale care nu se folosesc în scris: the – înaintea numeralului si of – înaintea lunii. I want to buy a pair of trousers. Acest ceas desteptãtor a fost cumpãrat în acest magazin .We had noisy neighbours.a visa. a distruge. adormit quiet . . .Thunderstorms are always dangerous. .Do you often have dreams at night? . nou.a arde. 62 .There was a strong gale on 25th May. .neplãcut dirty .Trebuie sã cumpãr 3 foarfece.Our children are very sleepy. se foloseste expresia a pair of – o pereche.The hurricane wrecked the hotel on 23rd August. . Where are my binoculars? I don’t see them. to shave . .Our house was burnd down last week. a prãji.Azi noi am vândut 10 perechi de ochelari. .The trees were blown down in the gale.This alarm clock was bought in this shop. Nu am întâlnit niciodatã un om mai neplãcut! . a se îneca to wreek – a sfãrâma. Mai mult de 100 de oameni s-au înecat când .linistit.I want to live in a quiet town. . gãlãgios modern . . a ajunge. .Unde este binoclul meu? Nu-l vãd. a fi aprins [bã:rn] burnt [bã:rnt] burnt [bã:rnt] Furtuna a avariat hotelul în data de 23 august.Six people were killed in this hurricane. a-si închipui [dri:m] to wake up . .a sforãi to undress .I have never met a more unpleasant man! Substantive care apar întotdeauna la plural: trousers . Un copil si-a pierdut viata în accident. The bed will delivered on 15th November. Sase oameni si-au pierdut viata în acest uragan. .We’ll make a wardrobe and put it in the corner. calm.pantaloni spectacles .Aceastã scrisoare a fost scrisã pe 31 iulie. Am avut vecini gãlãgiosi.zgomotos. Copacii s-au rãsturnat în vântul puternic. We have sold ten pairs of spectacles today. the ship was wrecked. . Furtunile cu trãznete sunt întotdeauna periculoase.ochelari Pentru a defini cantitatea exactã a acestor obiecte. . .Vreau sã cumpãr o pereche de pantaloni. contemporan Copiii nostri sunt foarte somnorosi.a obtine. .a ucide to drown – a îneca.binoclu glasses . Uitã-te la mâinile tale murdare! Vreau sã trãiesc într-un oras linistit. .More than a hundred people were drowned when vaporul a suferit un naufragiu. Poti sã te îneci dacã înoti mâine. a se bãrbieri dreamt [dremt] dreamt [dremt] woke [uouk] woken [uoukn] got [got] got [got] to snore .somnoros. Casa noastrã a ars pânã în temelii sãptãmâna trecutã .foarfecã binoculars .ochelari scissors . sleepy . .Vom face un sifonier si-l vom aseza în colt. Încãlzesti cu lemne iarna? . Masinile moderne sunt scumpe. Oamenii ucid alti oameni în fiecare zi. . a deveni [get] Pe data de 25 mai a fost un vânt puternic.If it gets dark we won’t find this house.You can drown if you swim tomorrow.A child was killed in accident.Ea nu-si gãseste ochelarii. .a se trezi [ueik] to get .Look at your dirty hands! .People kill other people every day.Patul va fi livrat la 15 noiembrie. potolit unpleasant . to kill . Dacã se întunecã nu vom gãsi aceastã casã.The fire has been blown out. This letter was written on 31st July. Visezi des noaptea? Ultimele zile au fost un cosmar pentru mine.Modern cars are expensive.The last days were a nightmare for me. .Do you burn wood in the winter? Focul a fost stins.modern. a avaria to burn . She cannot find her glasses. .murdar noisy .a bãrbieri. I must buy three pairs of scissors.a (se) dezbrãca to dream .

.Your trousers are in the wardrobe. .He was unconscious for longer than a week. .Îti place vremea schimbãtoare? Pantalonii tãi sunt în dulap. . avariat serious – serios.I took a cab to get to the office.The ship was wrecked in a dense fog. – A book is being read.O carte este cititã. se foloseste la prezentarea rezultatelor sportive: The result of the match is four nil.pieton destination . spectatori underground .Rezultatul meciului este patru-zero. They were changing the management yesterday. Transformati propozitiile de la diateza activã la cea pasivã: She is cleaning her room now. . Pânã si trecerea de pietoni poate fi periculoasã.My father asked a serious question. seven.trecere de pietoni right of way . . four. They were building the house at ten yesterday. Sãptãmâna aceasta au fost multe averse. Semafoarele nu functioneazã de 2 zile.It is on the twentieth shelf. . .Seven pedestrians were injured. .The management was being changed yesterday.They sell mainly vegetables.martor pedestrian . . Ei vând mai ales legume. 0. inevitabil mainly .orar.He tried to understand it but in vain. lovit. – The house was being built at ten yesterday. Nil [nil]. Dacã nu vine ambulanta te vom lua cu masina.Even a zebra-crossing can be dangerous. Aici este necesarã o trecere de pietoni. 2. 2. . important unconscious . 63 . Lectia 20 zebra-crossing .Raises are being negotiated at the moment.Where are these pedestrians going? Au fost prea multi privitori.The children have not woken up yet. În limba englezã zeroul are mai multe echivalente: 1. semafor time-table .Do we have the right of way? Forma continuã la prezent si trecut a verbelor la diateza pasivã se alcãtuieste cu forma continuã a verbului to be. El a fost inconstient mai mult de o sãptãmânã. Mâncarea e congelatã.If the ambulance doesn’t come we will take you by car. si forma being aflatã înaintea formei a III-a verbului principal. Merg des cu metroul . . two.inconstient.Numãrul ei de telefon este 9. în zadar El a încercat sã înteleagã asta. Toti martorii au înteles întrebãrile? .. . Au fost rãniti 7 pietoni.The traffic lights have been out of order for two days.There were too many onlookers. 4. 7.mai ales.I often go by underground. . . . ca verb auxiliar. 0 – pronuntat ca si [ou] se utilizeazã atunci când însirãm mai multe cifre: Her telephone number is nine.Do you like changeable weather? . Unde merg acesti pietoni? .prioritate de trecere onlookers .There have been many showers this week.metrou traffic lights .ambulantã witness .All witnesses understood the questions? Care este destinatia ta? . . Am luat un taxi ca sã merg la birou. Este pe al 20-lea raft. 0. Fiica lor s-a înecat anul trecut. . .You won’t buy this book if you spend all the money on clothes. inutil. .A zebra-crossing is necessary here. dar în zadar. involuntar necessary . Vaporul a suferit un naufragiu în ceatã deasã.What is your destination? Avem prioritate? .taxi Acest orar este vechi.necesar. Tatãl meu a pus o întrebare serioasã.The food is frozen.stop. . program ambulance .destinatie cab .Their daughter drowned last year. . Copiii nu s-au trezit încã.zadarnic. injured – rãnit. .Her room is being cleaning now. . Nu vei cumpãra aceastã carte dacã cheltui toti banii pe haine. . She is reading a book. . They are negotiating raises at the moment.This time-table is old.privitori. mai cu seamã in vain .

I like it only to some degree. sub Este acolo.Toatã munca ei nu a valorat nimic. interogativul se formeazã cu ajutorul verbelor auxiliare. El are doctoratul. cui. care. . the car ran over three people. Zero [zirou]. to hit – a lovi.Sunt sase grade sub zero. a nimeri to cause – a cauza.Mãririle de salarii sunt negociate de cãtre sindicat. . .It’s there. Îmi place asta doar într-o oarecare mãsurã. Peter made this chair. . below. . Were there any policemen there? There was one policeman. mãsurã.Raises are being negotiated by negotiating raises.He has a doctor’s degree.Who is this man in a brown coat? .El a dirijat circulatia.3.Si-a pierdut cineva viata? . iar în Marea Britanie nought-ul.Who was killed in this accident? . but wait a moment. . În SUA se foloseste mai des zero-ul. . 4. dar asteaptã o clipã. dar nu a putut preîntâmpina accidentul.Când cãlãtoream spre Madrid am vãzut un accicent groaznic.Who do you see in the street every day? .Acest scaun a fost fãcut de Peter. . .The chair was made by Peter.Da.Who are you looking for now? Pentru a indica persoana care executã activitatea în propozitia la diateza pasivã se foloseste prepozitia by.The temperature is minus five today. When we were travelling to Madrid we saw a terrible accident.A fost acolo vreun politist? . . . forma corespunzãtoare a verbului to be sau a verbelor modale: Who were these people? – Cine au fost acesti oameni? Who did you meet? – Cu cine te-ai întâlnit? Cine si-a piredut viata? Pe cine vezi pe stradã în fiecare zi? Cine este acest bãrbat în hainã maro? Cine scrie aceste scrisori minunate? Pe cine cauti acum? . A big car hit a building. structura sa este afirmativã.Cred cã masina a fost defectã. below – dedesubt. Nought (sau naught) [no:t]. to prevent – a preîntâmpina.Stii ce a cauzat accidentul? . treaptã .Au fost pietoni pe stradã? . pe care. jos. Dacã întelesul lui who este cine. mai jos. Were there any pedestrians in the street? Yes. se foloseste la descrierea unitãtilor de mãsurã: It is six degrees below zero. pe cine. a provoca to direct – a dirija. Pronumele interogativ who are mai multe întelesuri: cine. Two of them were killed and one woman was seriously injured. Was anybody killed? Yes. Who likes you? – Cine te iubeste? Who went home? – Cine s-a dus acasã? În cazul în care pronumele interogativ who apare cu celelalte întelesuri. All her work was for nought. the trade union. The trade-union is . . . masina a cãlcat trei oameni. .A fost un politist.Who writes these beautiful letters? . He directed the traffic but could not prevent the accident. a lovi cu masina run [ran] ran [rEn] ran [ran] degree – grad.Da. se foloseste de obicei în matematicã si literaturã: Two minus two is nought. Azi temperatura este de minus 5 grade. a preveni to run over – a cãlca. În acest caz ordinea propozitiei este directã. . iar verbul este la persoana a III-a singular. Do you know what caused the accident? I think the car was out of order. .Doi dintre ei si-au pierdut viata si o femeie a fost grav rãnitã. jos.O masinã mare a lovit o clãdire. 64 . a conduce to travel – a cãlãtori hit [hit] hit [hit] hit [hit] . întrebarea se referã doar la persoanã si who poate fi folosit ca substantiv.Doi minus doi fac zero.

Did they have the right of way? . . Cinci oameni si-au pierdut viata în acel dezastru. Cine a fost cãlcat de un taxi? Ei au avut prioritate de trecere? Acesti oameni au încercat sã ajute dar zadarnic.Your specatcles are on your pillow.The ice has already melted.How much are these alarm clocks? Dupã vremea însoritã a fost o furtunã cu trãsnete. .It was five degrees below zero.He was snoring noisily. prepozitia trebuie sã aparã si în diateza pasivã: I looked for it yesterday.Who wrote this time-table? . .If you need this money you will find it on the shelf. singurã persoanã.He needs a new pair of glasses. . . Acest binoclu este vechi. Nimãnui nu-i place aceastã cãldurã înãbusitoare. .Is that wardrobe made of wood? Ochelarii tãi sunt pe perna ta. . Am fost trezit de copii gãlãgiosi. Mi-am ars mâna.Who do you need? Ei au prevenit accidentul? .He was killed by two men. .We sold ten pairs of shoes. Casa noastrã a ars pânã în temelii sãptãmâna trecutã . .These people tried to help but in vain.They bought six pairs of trousers. Acest accident s-a întâmplat în data de 27 iunie. . În aceastã vreme schimbãtoare nu-mi uit umbrela. Au fost 5 grade sub zero.The radio has been turned on by John. Au cumpãrat 6 perechi de pantaloni. Focul a fost stins de un vânt puternic.Have they prevented the accident? Lectia 21 65 . .In that severe winter there was a lot of dense fog.The fire was blown out by a strong wind.Who was run over by a cab? . .In this changeable weather I don’t forget my umbrella. . Aceasta este deja a patra furtunã în 11 zile. .These witnesses saw the accident best. am nevoie de unul nou.I was woken up by noisy children.These showers are good for the garden. . El a sforãit zgomotos. . Aceste foarfece sunt periculoase pentru copii.These cars are made by a factory in Chicago.The customer is just being served by a shop-assistant. Cât costã aceste ceasuri desteptãtoare? .Our house burnt down last week. de exemplu wait for. . .Nobody likes this oppressive heat. Aceste masini sunt fãcute de o fabricã din Chicago. . .Is he seriously injured? . Temperatura va coborî sub zero grade.This road is dangerously slippery.This is already the fourth gale in eleven days.After the sunny spells there was a thunderstorm. . El are nevoie de o pereche nouã de ochelari. El cãlãtoreste mai ales cu metroul.I have burnt my hand. . . Aceasta este o cuverturã pentru un pat de o .The traffic is being directed by a policeman now.Many people are killed on this narrow road.He travels mainly by underground. .These scissors are dangerous for children. Acesti martori au vãzut cel mai bine accidentul.This happened on the ninth day. Multi oameni îsi pierd viata pe acest drum îngust. El a fost ucis de 2 oameni. Multe vapoare au suferit naufragiu. .This accident happened on 27th June. În acea iarnã asprã a fost de multe ori ceatã deasã.These binoculars are old. . . look for. . I need a new pair. . . .The temperature will drop below zero. Ea era inconstientã când a fost dusã la spital.This is a bedspread for a single bed.Who applied for this job? De cine ai nevoie? .Five people were killed in that disaster. Asta s-a întâmplat în a noua zi. Cine a scris acest orar? El s-a rãnit grav? Circulatia este dirijatã acum de un politist. îi vei gãsi pe raft. Gheata s-a topit deja. Noi am vândut 10 perechi de pantofi. – It was looked for yesterday.She was unconscious when she was taken to hospital. .Radioul tocamai fost pornit de cãtre John. Cumpãrãtorul tocmai este servit de un vânzãtor. . . Aceste averse de ploaie sunt bune pentru grãdinã. Cine a solicitat aceastã slujbã? .Many ships were wrecked. Dacã ai nevoie de acesti bani. Acel dulap este fãcut din lemn? . Dacã verbul se compune din douã pãrti. Acest drum este alunecos în mod periculos. .

. . deosebire disease – boalã.Gestul lui a fost ispititor. Nu sunt vesti despre întrecere. . . .As soon as you read this book you will tell me ceva despre asta. A fost un gest ciudat.sarcinã. Aceastã piesã este foarte scurtã. Nu cunosc nici una din aceste persoane. Când începe sã plouã vom duce câinele acasã. El a fost spion? Aceastã inventie este foarte utilã.When it starts to rain we will take the dog home. .Was he a spy? . . to invite – a invita to tire – a obosi to surprise – a surprinde. îngrijorãtor moving .alarmant. Voi face curãtenie în casã dupã ce lucrez în grãdinã. ulterior Propozitia care începe cu oricare dintre conjunctiile de mai sus.You have surprised me very much.This catching disease is dangerous. stare difference – diferentã.Aceastã muncã este epuizantã.emotionant 66 useless .Când te vei afla în aceeasi situatie mã vei întelege.There is no news of the struggle. Nu cunosc boala aceea. El cunoaste situatia lor? Sarcina voastrã este sã scrieti un eseu. a lua prin surprindere to strike – a lovi. . When you are in the same situation you will understand me.Voi cina înainte sã merg la el. a frapa.Munca este obositoare. Nu este nici o diferentã între structura propozitiei conditionale de tipul I si propozitia circumstantialã de timp. .Your task is to write an essay. dupã ce. . .gest Diferentele nu sunt importante. a uimi. Propunerea ta este tentantã. De îndatã ce citesti aceastã carte îmi vei spune . .We have already exhausted all our money. Te oboseste aceastã carte? to exhaust – a epuiza.Aceastã boalã este molipsitoare. The news is surprising. His gesture was inviting. Verbul din propozitia subordonatã introdusã de aceste conjunctii este la timpul prezent simplu. . The work is tiring.It was a strange gesture. alarming .Vestile sunt surprinzãtoare This disease is catching. nefolositor .Deosebirea este frapantã. a izbi. . a soca [straik] Aceastã boalã molipsitoare este periculoasã.Your proposition sounds inviting.situation – situatie.This play is very short.Does this book tire you? În propozitia conditionalã de tipul I conjunctia if poate fi înlocuitã cu alte conjunctii: when – când as soon as – îndatã ce before – înainte. This job is exhausting. . întrecere task . something about it. He will buy the car as soon as he gets the money.Dupã ce termin cartea aceasta o sã fac o plimbare.Does he know their situation? . .The differences are not important. Ne-am cheltuit deja toti banii. . pe care-l putem folosi în propozitii ca adverb. . îndatorire gesture . . Aceasta este ultima scenã a filmului.El va cumpãra masina de îndatã ce primeste banii.inutil. . . . Înainte de a pleca vom închide radioul. After I finish this book I will go for a walk. se numeste propozitie circumstantialã de timp. .I don’t know that disease. a istovi struck [strak] struck [strak] . Dacã la forma de infinitiv scurt (fãrã particula to a verbului) adãugãm terminatia –ing.I don’t know any of these persons. dupã aceea. I will have dinner before I go to him. obtinem participiul prezent.This is the last scene of the film. . M-ai surprins foarte tare. . dinaintea after – dupã.This invention is very useful. . The difference is striking. maladie struggle – luptã.Before we leave we will turn off the radio.I will clean the house after I work in the garden.

Of all these books I want to read only doar pe cele captivante. Pronumele nehotãrât one are si formã de plural: Have you ever seen cheapers ones? .motor litre . iar lângã adjective este deseori un articol hotãrât.interesant. Când vrei sã te muti? Chiar crezi cã este inutil? S-a întâmplat ceva deosebit? Cartea lui cea mai nouã m-a socat.I like dogs. a acoperi [haid] Situatia noastrã este foarte dificilã.I don’t know what the trouble is.carburant tyre . . Am multe ceasuri dar nici unul modern. .necaz. .He has lost his watch and paid a lot of de bani pentru unul nou.Did you like the play? .The weather forecast is alarming. Nu stiu care este problema.a ascunde.Before we see this film. . the exciting ones. Aceastã masinã este ieftinã.Ten litres please.a dezamãgi. captivant foreign .exciting . Aceastã scenã este foarte emotionantã. . a se muta. A fost cel mai interesant meci pe care l-am vãzut vreodatã. . . Mecanicul mi-a reparat frânele. I have two red chairs and a white one. Aceastã carte îmi este nefolositoare. Aveti de vânzare si unele strãine? . El o vrea pe cea mare. . Dintre toate cãrtile acestea vreau sã le citesc .It was the most exciting match I have ever seen.This car is a cheap one.Au douã masini. but this isn’t nice one. a (se) emotiona to alarm – a alarma.I had a remarkable dream.You have two worn out tyres.camion oil .Do you also sell foreign ones? Îmi plac câinii. to disappoint .Our situation is very difficult. El si-a poerdut ceasul si a plãtit o grãmadã .mecanic engine . They have two cars. . Utilizarea pronumelui nehotãrât one este obligatorie alãturi de adjective.This scene is very moving.Do you really think it is useless? . we’ll do our task. money for a new one.a provoca.I haven’t many magazines.His newest book struck me. but no modern ones.Is there any difference between these two diseases? brake . a emotiona to choose .Am douã scaune rosii si unul alb.He has no foreign money. .Ai vãzut vreodatã unele mai ieftine? I like the black ones. a selecta [tsu:z] to hide . neplãcere petrol .Has anything remarkable happened? .When do you want to move? .strãin remarkable .I know that glasses are expensive. deosebit Filmul a fost foarte captivant.Îmi plac acestea negre. Cât ai plãtit .remarcabil. Este vreo diferentã între aceste douã boli? trouble . Înainte sã vedem acest film. dar acesta nu este unul frumos. Ai douã cauciucuri uzate. to move – a se misca. . . How much pentru acestia noi? have you paid for these new ones? Ultima ei scrisoare a fost scurtã.Her last letter was a short one. . a speria chose [tsãuz] chosen [tsãuzn] hid [hid] hidden [hidn] . Ti-a plãcut piesa? Tocmai am primit câteva vesti surprinzãtoare. . a deceptiona to excite .a alege. .benzinã. . .ulei battery . .litru lorry . . He wants the big one. Nu am multe reviste. 67 .cauciuc Zece litri vã rog.The mechanic fixed my (car) brakes. .I have many clocks. I will send these old ones.frãnã mechanic .baterie. Stiu cã ochelarii sunt scumpi. le voi trimite pe acestea vechi. Am avut un vis deosebit. . ne vom face datoria.anvelopã.The film was very exciting. Prognoza meteo este alarmantã.This book is useless to me. acumulator .I have just got some surprising news. El nu are bani strãini. .

sigur left . stricat front . Is this the taller of the two buildings? . Ei devin din ce în ce mai bogati. Ei au vorbit din ce în ce mai tare. .a verifica to brake -a frãna to overtake -a ajunge din urmã. Dintre cei doi bãieti el este mai mare.Benzina e din ce în ce mai scumpã. spart.a depãsi overtook overtaken Masina lui este reparatã întodeauna de acelasi mecanic.a îndrepta to accelerate . Ea a învãtat mult.There is something in his left eye. .a accelera Formele verbului ‘to overtake’: overtake to check -a controla. Unde putem parca aceste camioane? Benzina este scumpã în aceastã tarã. Ia masa cu noi! . econom Poti sã-mi dai cauciucul tãu de rezervã? . Farurile din fatã nu functioneazã.Where can we park these lorries? .Ei au vorbit din ce în ce mai tare. . În aceste situatii verbul auxiliar va fi accentuat. În unele situatii verbul auxiliar to do se foloseste si în propozitii afirmative pentru a accentua o afirmatie sau verbul principal. .They were talking loudlier and loudlier.. -Pot sã-ti spun cã el lucreazã(într-adevãr). Cine a fãcut plinul? .She drives a breakdown van.de rezervã.trebuie.Cãt costã acest motor? Ea conduce o masinã de depanare auto. .Use the indicators! Când comparãm substantive. Ai nevoie de un alt fel de ulei. Ajutã-mã! .. din spate broken . Dintre cele douã întrebãri aceasta este mai dificilã.She did learn a lot.neapãrat. Do come and visit me! -Vino si viziteazã-mã (insist)! Do sit down! .The front lights are out of order.stãng . superioritatea se exprimã prin forma de comparativ precedatã de articolul hotãrât the.Dintre cele douã masini aceasta este mai ieftinã.a ocupa..Do help me! to fill up .He is the older of the two boys.sfãrãmat.demn de încredere.fatã economical -economicos.The right rear tyre is getting worse and worse. Care este cea mai economicoasã masinã? .This battery is out of order.This is the more difficult question of the two.His car is always repaired by the same mechanic.Cars are becoming more and more reliable.din stãnga rear . .spate. Petrol is becoming more and more expensive. . Toate farfuriile erau sparte. Acest acumulator nu functioneazã. .dos. . .Who has filled it up? 68 . The car moved faster and faster. .de dinainte. .a umple. .partea din fatã.Can you give me your spare tyre? Masinile devin din ce în ce mai sigure.Stai jos (dacã îti spun)! I can tell you that he does work.Petrol is expensive in this country. . spare .How much is this engine? . This is the cheaper of the two cars. They talked less and less quietly. legate prin conjunctia and. .All the plates were broken.He did read this book. .suplimentar reliable . E ceva în ochiul lui stâng.a completa to repair .Which is the most economical car? Cauciucul din spate dreapta e din ce în ce mai prost. Do listen to me! -Ascultã-mã! În limba romãnã aceastã accentuare a verbului principal se redã prin cuvintele:într-adevãr.a repara.They are becoming richer and richer.Masina mergea din ce în ce mai repede. Este aici un mecanic care sã mã ajute? Foloseste indicatoarele! .You need another kind of oil.Is there a mechanic to help me? .Dintre cele douã clãdiri aceasta este mai înaltã? Crestera sau descresterea progresivã se exprimã prin utilizarea repetatã a gradului comparativ al adjectivului sau adverbului. .Do have dinner with us! El a citit aceastã carte.

. 2.The engines are getting more and more economical. . She works as hard as you do. Pentru a evita repetarea verbului principal al propozitiei. He writes as beautifully as his father did. Pantru ce este acest formular? Azi voi ridica banii.Ea i-a spus sã astepte dar el nu a asteptat.The rate of interest is rising. .This invention is exciting.notã de platã balance – balantã. El a vãzut multe filme.He is trying to overtake her. Aceastã inventie este interesantã.L-am rugat sã repare masina si el a fãcut-o (a reparat-o). Cu ajutorul lui.This is the last instalment. instalment . . Motoarele devin din ce în ce mai economicoase.His struggle was a useless one.I asked him to go to the theatre with me and he did so.ratã.împrumut coin . Slujba mea devine din ce în ce mai obositoare. She told him to wait but he didn’t.It accelerates beautifully. .Le-am spus sã plece în liniste si asa au fãcut. De cât timp ai un cont? I-am dat un cec. .I gave him a cheque. L-am rugat sã vinã cu mine la teatru si a venit. Filmul a fost foarte dezamãgitor pentru mine. . El vrea sã schimbe aceste monede.This task is a difficult one.Where is the balance? . . Aceasta este ultima ratã.You have changed the front tyres. El se miscã mai încet decât tine. Lupta lui a fost (una) inutilã.facturã. Ai frânat vreodatã pe un drum alunecos? .What is this form for? . . . .Munceste la fel de mult ca si tine. dar Danemarca a fost cea mai frumoasã.I visited many foreign countries. . .echilibru. . to have si a verbelor auxiliare modale.formular cheque . Acest mecanic este (unul) de încredere. cu exceptia verbelor to be. . Care dintre cauciucurile din fatã este mai vechi? L-am rugat sã astepte masina de depanare auto si asa a fãcut. ne putem referi la verbul mentionat anterior: I asked him to repair the car and he did so.informatii form . .Scrie la fel de frumos ca si tatãl lui. but what About the rear ones? Lectia 22 account – cont. platã în rate deposit . 69 . . dar nu i-au plãcut numai cele englezesti.This is my first deposit.Have you ever braked on a slippery road? Verbul to do se foloseste în urmãtoarele cazuri: 1. Indicatoarele au fost verificate de cãtre mine. .He moves more quietly than you do. Accelereazã frumos.I asked him to wait for the breakdown van and he did so. Unde este bilantul? Avem nevoie de mai multe informatii. Avem nevoie de acest împrumut.depozit.She overtakes as many cars as you do. but Denmark was the most beautiful one. .This situation is an alarming one.The film was very disappointing for me.How long have you had an account? . .He wants to change these coins. .We need more information. .My job is getting more and more tiring. dobândã Rata dobânzii creste. Ea depãseste tot atât de multe masini ca si tine.bilant. Aceastã sarcinã este (una) dificilã.monedã . .El încearcã sã o depãseascã. Aceasta este prima mea depunere. Who knows this man? I do.He saw many films but he only liked the English ones.The indicators have been checked by me. .Cine-l cunoaste pe acest om? Eu (îl cunosc). .I will make a withdrawal today. . depunere information . Aceastã situatie este (una) îngrijorãtoare.sold withdrawal – retragere. . . We told them to leave quietly and they did so. .Which is the older of the front tyres? .This mechanic is a reliable one. . ridicare de bani rate of interest – rata dobânzii.cec loan . Am vizitat multe tãri strãine.We need this loan. Ai schimbat cauciucurile din fatã. dar care e situatia cu cele din spate? .

Nu-mi place sã sterg pe jos.a ridica bani to lend . În limba englezã aceastã formã a verbului se numeste gerund.How much did he lend you? Forma verbului cu terminatia –ing desemneazã substantivul format din verb. . 2. business . prealabil.Înaintea de a pleca el a scris o scrisoare scurtã. a denumi. Eating too much is not good for you. Cecurile sunt mai sigure decât bancnotele. . actual sure .Fumatul este dãunãtor (pentru dvs).Have you learnt how to repair it? .You haven’t filled it in yet.Fill in this form to withdraw money.What did she call to you? .mobilã. .a lua înapoi.Do you want to deposit much? . Ca orice substantiv gerunziul poate sã aparã în propozitii ca: 1. a boteza withdraw .a împrumuta. . Solicitarea unui loc de muncã este epuizantã.venit. noutate.sã) previous – anterior. tãrie furniture . .riscant.prezent.a completa (un formular. în limba românã ea se traduce printr-un substantiv sau un verb la infinitiv. a plãti în numerar to borrow .Are you prepared to pay cash? . Ai învãtat cum se reparã asta? Ce ti-a strigat? Completati. fortã.Ce pãrere ai despre cumpãrarea unui câine? A te iuta la TV poate fi obositor.a scoate.Applying for a job is exhausting.Au vorbit despre faptul cã merg la cinema. datoritã faptului cã cere prepozitiile si cazurile specifice formei de bazã a verbului. .stire.afacere. . chestionar) to call (to) .a ridica o sumã.We have borrowed a lot of money from him. mobilier property . . treabã strength . ele sunt urmate de un verb la persoana a III-a singular. periculos safe . . gata (de.a chema.sigur. Subiect: Walking in the woods is nice. Ai încasat deja acest cec? Cu cât te-a împrumutat? .putere. În propozitii ea are roluri specifice substantivului dar îsi pãstreazã caracterul verbal.This loan is very risky.The present balance is very low. prepared – pregãtit.Have you cashed this cheque already? . a striga. altele la plural. . . noutãti. .În limba englezã existã mai multe substantive care nu au plural. . vesti progress . precedent Esti sigur cã ai un cont aici? Ultima mea depunere a fost micã.a retrage.sigur.Zborul este periculos? Before leaving he wrote a short letter.My previous deposit was small. .proprietate. în special din impozit news . .Plimbarea în pãdure este plãcutã. a da cu împrumut to fill in .a împrumuta. avere revenue .We are thinking about firing ten employees.informatii to cash . 70 .Watching TV can be tiring.marfã information . convins .Cheques are safer than bills. veste/stiri. acest formular pentru ridicarea banilor. Soldul actual este foarte scãzut.a învãta.I don’t like dusting the floors. lipsit de pricol present . .A mânca prea mult nu-ti face bine.progres merchandise . You can learning something by doing it.Are you sure you have an account here? . What do you think about buying a dog? . În limba românã unele se traduc la singular. Is flying dangerous? . Noi am împrumutat multi bani de la el. risky .Poti sã înveti ceva fãcând (asta). Esti pregãtit sã plãtesti în numerar? Acest împrumut este foarte riscant. a da cu împrumut [lend] lent [lent] lent [lent] to learn . please. Smoking is bad for you. a afla [lã:rn] learnt [lã:rnt] learnt [lã:rnt] withdraw [uiDzdro:] withdrew [uiDzdru:] withdrawn [uiDzdro:n] Vrei sã depui multi bani? Încã nu l-ai completat. Dupã prepozitii : They talked about going to the cinema. Ne gândim sã concediem 10 angajati. vã rog.

Changing a tyre is not difficult. .We have lent them some oil.În acel accident si-au pierdut viata.We all used our own bicycles. Noi toti am folosit bicicletele proprii. Ei au fãcut plinul în grabã. Lor le place sã bea cafea? Aceastã masinã meritã sã fie cumpãratã. Ultima scenã a fost una remarcabilã.I saw a policeman through the rear window.Locuiesc aici de trei ani. . .Are you sure the battery is out of order? . .Fiecare si-a condus masina. As putea sã-l depãsesc usor. L-am rugat pe macanic sã verifice motorul si el a fãcut-o. .This information is reliable. Esti gata sã ajuti un spion? Situatia este încã alarmantã? Poti face asta înainte de a încasa cecul? Camioanele trebuie sã aibã frâne foarte bune.He cashed the cheque one and a half months ago. .Before repairing the brake. .He is asking the older of the two boys where the bank is. Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Seara trecutã noi am vãzut o piesã emotionantã. 71 . it is worth – (care) meritã It is no use talking to him.You watch more films than I do. – Nu are rost sã vorbim cu el. .I have had an account here for ten years. .Noi toti ne-am cumpãrat biletele proprii. . . . . nu are rost.Is the situation still alarming? . atunci substantivul este la plural: We waited for one and a half hours. El a încasat cecul în urmã cu o lunã si jumãtate. Câteva inventii sunt nefolositoare. Noi le-am împrumutat niste ulei. The book is worth reading. . . Dupã anumite verbe: They stopped working after a few hours. .Some inventions are useless.Are you sure that lending them money is risky? .He could not give us the necessary information. . . We all drove our own cars.I asked the mechanic to check the engine and he did so.We saw a moving play last night.Not all films are exciting. Dar mie îmi plac cele bune. Am vãzut un politist prin geamul din spate. Dacã substantivul are semnificatie de plural atunci trebuie sã fie la plural: In that accident they lost their lives.I could overtake him easily.Ei au încetat lucrul dupã câteva ore.After filling in the forms we got the money. . . Dupã completarea formularelor am primit banii.It is a very economical engine.The last scene was a very remarkable one. . . We all bought our own tickets. Do you like swimming? . Este un motor foarte economic. altul decât unu. Forma de gerunziu se foloseste în urmãtoarele cazuri: 1.They can do it without making all these gestures. Esti sigur cã acumulatorul nu functioneazã? Este mai sigur sã nu accelerezi prea mult.It’s no use taking it now.Lorries must have very good brakes. . Nu are rost sã iei asta acum. Tu te uiti la mai multe filme decât mine. . El a ales o masinã strãinã. Esti sigur cã este riscant sã le împrumutãm bani? Poti face asta vânzând proprietatea ta.Can you do this before cashing the cheque? .Îti place sã înoti? (înotul) 2.Am asteptat o orã si jumãtate.Dacã substantivul este precedat de un numeral. Masinile strãine devin din ce în ce mai ieftine. .Do they like drinking coffee? . fãrã rost. Ei pot face asta fãrã toate gesturile acestea. .Are you prepared to help a spy? . .It is safer not to accelerate too fast.They filled up the car in a hurry. . Dintre cei 2 bãieti el îl întrebã pe cel mai mare unde este banca.You can do it by selling your property.This car is worth buying. .Foreign cars are getting cheaper and cheaper. Cu urmãtoarele expresii: it is no use – nefolositor.He has just stopped writing.He has chosen a foreign car. he checked the indicators.But I like the good ones. . Am avut un cont aici timp de 10 ani. Nu este greu sã schimbi un cauciuc. El nu ne-a putut da informatiile necesare. . They have lived here for three years. . El tocmai s-a oprit din scris. . . Nu toate filmele sunt interesante. . Aceste informatii sunt demne de încredere. . Înainte sã repare frâna el a verificat indicatoarele.

Oceans aren’t shallow. Trebuie sã alegem între a scoate bani si a-i împrumuta. . Pãmântul este foarte mare? Multe animale au nevoie de mare pentru a trãi. a urma.They continued learning English. Îti poti vinde proprietatea. .In spring the valley of the Danube looks beautiful.There are few mountains in this country.I can’t give up singing now.Our continent is called Europe. întins. a se lãsa (de) Ea preferã sã meargã cu trenul.a abandona. . Sunt doar câtiva munti în aceastã tarã. .This is the main canal. but when were the previous ones? . dar când au fost cele anterioare? Este important sã avem o roatã de rezervã. .Do check the oil! .adânc shallow .Can you see what the difference is? . . Noi am petrecut o sãptãmânã în regiunea aceea. Ei au continuat sã vorbeascã.a continua. . . .It’s no use hiding.She prefers going by train. a duce mai departe to prefer – a prefera. Urãsc sã mã scol devreme. .Many animals need the sea to live. main . . esential flat . -We must choose between withdrawing money and borrowing it.They went on talking. a continua to finish – a sfârsi. Continentul nostru se numeste Europa.Is the Earth very large? .I asked her to withdraw money and she did so. Ei s-au dus la lac cu autobuzul.Have you finished mopping the floor? . .Four people lost their lives.muntos. . a termina to continue . În acesti munti sunt vãi întinse. Acesta este canalul principal.plat.She gave up smoking last week.It is worth buying a new battery? . a renunta.There are vast valleys in these mountains. Ai terminat de sters pe jos? Nu pot sã renunt acum la cântat.principal. Primãvara valea Dunãrii aratã minunat.It is important to have a spare tyre. România are porturi moderne? Acest animal trãieste pe uscat.putin adânc mountainous . . Patru oameni si-au pierdut viata. neted Oceanele nu sunt putin adânci. Aceastã informatie provine dintr-o sursã bunã. .We live in a flat region. . . Am vrut sã cumpãrãm o masinã si am ales-o pe cea economicã. România este o tarã muntoasã? .You can sell your property. Locuim într-o regiune de câmpie. . deep .We wanted to buy a car and we chose the economical one.a merge mai departe. . a dusmãni to go on .Has Romania modern harbours? .Oceans are very big. Lectia 23 Oceanele sunt foarte mari.vast. Am rugat-o sã ridice banii si ea a fãcut-o. Dintre cele 2 cea ieftinã este cea mai sigurã.Harbours must be deep. Acest râu este în Anglia? . .Vezi diferenta? Nu are rost sã te ascunzi. foarte mare . a-i place (mai mult) to give up . Meritã sã cumpãrãm un acumulator nou? A devenit din ce în ce mai riscant. .Is Romania a mountainous country? 72 . de munte vast . .They went to the lake by bus.This is the last instalment. Ea s-a lãsat de fumat sãptãmâna trecutã. Acest canal este foarte îngust. Controloazã neapãrat si uleiul! Aceasta este ultima ratã.This canal is very narrow.I hate getting up early. .This information is from a good source. .Is this river in England? Verbe dupã care utilizarea gerunziului este obligatorie: to hate – a urî.We spent a week in that region. Porturile trebuie sã fie adânci. . Au continuat învãtarea limbii engleze. .The cheaper of the two is the more reliable one. .This animal lives on the land. .It was getting riskier and riskier.

Cuvântul would este forma de trecut a verbului auxiliar will.Why is it lying here? . Dupã urmãtoarele expresii folosirea gerunziului este obligatorie: Do you mind… . In locul tãu m-as lãsa de fumat. – She has got no dog.Este la fel ca si … It’s no good … . a scoate afarã to steal – a fura [sti:l] stole [stoul] stolen [stoulãn] to swim – a înota [suim] swam [suEm] swum [suam] to lie – a sta culcat.Ea ar scrie o scrisoare dacã ar avea un stilou..If it cost less I would buy it.I want to continue learning.Dacã as avea timp as veni la tine. . . . . Acesta este cel mai înalt munte în America. De ce nu ai perdele? – Why haven’t you got any curtains? to laugh at – a râde de to throw – a arunca.This means that everything is lost.` Nu meritã sã-i spunem.We must throw out these things. .nu l-as vizita. Ei au 2 case. România este în Europa.Do you mind driving the car? . a poseda putând fi înlocuit cu constructia to have got: She has got many books. .Did you often swim in the lake? . . . . If I had time I would come to you.If we had money we would have dinners at a restaurant . Ei mi-au furat toate instrumentele. She would write a letter if she had a pen.There is no saying what he will do. a avea de gând [mi:n] meant [ment] meant [ment] to throw [Tsrou] threw [Tsru:] thrown [Tsroun] Forma de gerunziu a verbului to lie este lying.She threw the keys on the table. Dacã ar costa mai putin as cumpãra asta. Sunt o multime de canale în Anglia.Verbul to have este verb principal cu semnificatia a avea. Sunteti atât de amabil sã There is no… . Nu mã pot abtine sã cumpãr cãrti noi.How much did it cost you? . – They have got two houses.Do you want to live near the see? . . Have you got anything for me? He hasn’t got a car.When you finish dinner we will go to the lake.nu mã deranjeazã Esti atât de amabil sã conduci masina? Nu mã deranjeazã cã scriu aceastã scrisoare. Nu meritã I don’t mind.This is the highest mountain in America. 73 . îndeplinirea conditiei este posibilã dar realizarea consecintei este irealã.. Propozitia conditionalã de tipul 2 (conditionalul prezent) La modul conditional prezent.Nu se … I can’t help … . Ai putin timp? – Have you got any time? Ea nu are câine. Vrei sã locuiesti în apropierea mãrii? Acesta este cel mai mare uscat pe pãmânt.If I hated him I would not visit him. Structura conditionalului prezent este urmãtoarea: propozitia principalã se compune din would +forma a-1-a a verbului (infinitivul fãrã particula to) iar propozitia subordonatã introdusã de conjunctia if este la timpul trecut simplu (simple past).. .Nu-mi pasã. . . a azvârli to throw out – a arunca.It’s no good telling him about it.I don’t mind writing this letter. . De ce zace asta aici? Asta înseamnã cã totul e pierdut. .There are a lot of canals in England. Nu se poate stii ce va face el. Nu are rost sã. Dacã l-as urâ.Nu pot sã nu. Dacã am avea bani am cina la restaurant.I can’t help buying new books. Ai înotat adesea în lac? Ea a aruncat cheile pe masã.I prefer swimming in the river.If I were you I would give up smoking.They stole all my tools. .Romania is in Europe. . Nu mã pot abtine sã This is like… .Imi permiteti sã. . Cât te-a costat? Trebuie sã aruncãm aceste lucruri. . a zace [lai] lay [lei] lain [lein] to cost – a costa [kost] cost [kost] cost [kost] to mean – a însemna. Când vei termina cina vom merge la lac.This is the largest land on the Earth. Prefer sã înot în râu. Vreau sã continui studiul.Este fãrã sens. .

Tot asa nu se pune articol înaintea substantivelor care au numai formã de singular. dar nu se pune articol înaintea acestor substantive dacã ele sunt la plural. Londra este un oras mare. department store . locatar outskirts . Locuitorilor le place sã meargã vara la munte.Your books are lying on the table in the room now.Cãrtile tale zac acum pe masã în camerã. Pronumele what se foloseste si în propozitii exclamative care exprimã sentimente si emotii: What a good film! What a beautiful building! What a nice people! What heat! – Ce caniculã! Înaintea substantivelor care au formã de singular si plural se foloseste articolul nehotãrât “a/an” la singular. Ce este zgomotul acesta? Dacã propozitia interogativã care începe cu pronumele interogativ what se referã la subiect. Nu mã pot abtine sã nu râd.This is the main thoroughfare of this town.This town hall is impressive. gol horrible .It’s no good buying expensive food.pãrãsit.Are there many one-way streets here? .Industrial towns are not beautiful.I cannot help laughing.The streets of the city are often deserted. El a vãzut ieri un accident groaznic.The inhabitants like to go to the mountains in summer.oribil.London is a large city. . stradã principalã .If I were you. . .periferie (a unui oras) town hall .I always go on foot when the weather is nice. Copiilor le place sã meargã la grãdina zoologicã. În suburbii sunt putine birouri. .cartier sãrac one-way street . . sau apare într-un alt caz decât nominativul. .primãrie .Children like going to the zoo.Is this town hall old? . cum. . .I don’t want to live in the outskirts. .The railway station is in the centre of the city.What car does he mean? on foot .locuitor. inhabitant . Orasele industriale nu sunt frumoase.magazin slums .Do you mind watching this play? . atunci propozitia va avea structura obisnuitã a propozitiei afirmative: What happened yesterday? .What lives on the moon? La ce masinã se referã el? . .Ce s-a întâmplat ieri? What grows in your garden? .What are you writing now? Ce a lãsat el? .There are few offices in the suburbs.I would not tell her about it. Ce vrei sã spui? Nu are rost sã cumperi mâncãruri scumpe.zgomot. ce fel. Aceastã piatã este întotdeauna aglomeratã. . Gara este în centrul orasului. .Do you often do chopping in this department store? . Nu sunt cartiere sãrãcãcioase în acest oras. .arterã principalã de circulatie.aglomerat deserted .There are no slums in this town. .stradã cu sens unic noise .This square is always crowded.What did he leave? impressive . Esti atât de amabil sã te uiti la aceastã piesã? În locul tãu ei nu i-as vorbi despre asta. de.pe jos crowded .What do you mean? . gãlãgie thoroughfare .What is that noise? Sunt multe strãzi cu sens unic? Aceasta este cea mai importantã stradã principalã a acestui oras. groaznic Ce scrii acum? . Ne vreau sã locuiesc la periferia orasului. Când este vremea frumoasã merg întotdeauna pe jos. atunci propozitia va avea structura inversã a propozitiei interogative: What colour is the sea? – Ce culoare are marea? What did you see then? – Ce ai vãzut atunci? What mountains do you like? – Ce fel de munti îti plac? Ce trãieste pe lunã? . . . 74 . Aceastã primãrie este impresionantã.industrial Strãzile orasului sunt deseori pustii. pustiu.He saw a horrible accident yesterday.The capital of Romania is Bucharest. Faci des cumpãrãturi în acest magazin? Este veche aceastã primãrie? Bucurestiul este capitala României. . .Ce creste în grãdina ta? Dar dacã what înseamnã ce.impresionant industrial .

.a ajunge (pânã) la.Have they reached London? .îngrãsãmânt artificial meadow .What a fast car! Ce întrebare dificilã! .a interzice. comunã farmer .The fields near the river are good.Is the soil good in this mountainous region? . Ce ai desenat acolo? Ei au plecat la 7.I fed the animals after breakfast.There is dew on the meadows.a împiedica [forbid] to feed – a hrãni ( a alimenta) [fi:d] to draw – a desena.This child’s bicycle has been stolen. Ei locuiesc în acest sat. Bicicleta acestui copil a fost furatã.I could not help smiling when I saw him after many years. Nu se stie ce regiuni vom vizita.All my brothers are farmers.They went on working all night. tãran fertilizer .What crowded streets! .What nice trousers! Ce masinã rapidã! . .Ce pantaloni frumosi! .câmp.My parents forbid me everything.Have you given up smoking? . .He hates living in this industrial town. .It’s no good departing now. a trasa. Au ajuns la Londra? Pãrintii mei îmi interzic totul.Does rye grow fast? . care stã de obicei lângã un adjectiv sau un verb: How good of you to visit me! .a trece dintr-o parte în alta to depart – a pleca.Domestic produce is the best.recoltã rye .Ce drãgut din partea lor cã ne ajutã! 75 . . . pãmânt Nu am avut recoltã bunã 3 ani.What have you drawn there? . .How much flour must we buy? În propozitiile exclamative care exprimã sentimente se foloseste des pronumele how – cum. Ogoarele din apropierea râului sunt bune.secarã soil .He prefers going on foot. Îngrãsãmântul devine din ce în ce mai scump. . Toti fratii mei sunt fermieri. a sosi (la) broke [brouk] forbade [forbeid] fed [fed] drew [dru:] broken [broukn] forbidden [forbidn] fed [fed] drawn [dro:n] to cross – a traversa.pajiste.In zoos feeding the animals is forbidde. a sfãrâma.Do you mind lending me money? Lectia 24 village . Ce s-a întâmplat? Ce ai pierdut? Esti atât de amabil sã-mi împrumuti bani? . câmpie field . a trage [dro:] Ea si-a rupt bratul când a cãzut.We haven’t had a good crop for three years. ce.What happened? . Nu m-am putut abtine sã nu zâmbesc când l-am vãzut dupã atâtia ani. Ei au continuat lucrul toatã noaptea. Traversati strada doar pe trecerea pentru pietoni! Am hrãnit animalele dupã micul dejun.Fertilizer is getting more and more expensive. Ce strãzi aglomerate! Acum nu are rost sã plecãm. a frânge [breik] to forbid – a opri.What a difficult question! Ce mere delicioase! .They departed at seven. . .Cross the street only at a zebra crossing! .fermier. Este bun pãmântul în aceastã regiune muntoasã? Produsele de casã sunt cele mai bune. ogor produce . . El preferã sã meargã pe jos. a porni. .She broke her arm when she fell.sat. Te-ai lãsat de fumat? Eu am 3 pisici. .I have got three cats.Cât esti de bun cã mã vizitezi! How noisy these children are! How nice of them to help! . Secara creste repede? Este rouã pe câmpii.There is no saying which regions we will visit. . .They live in this village.fãinã wheat – grâu crop . El urãste sã locuiascã în acest oras industrial.What did you lose? .produse agricole flour .sol. a rupe. . . cât de.a strãbate. În grãdinile zoo hrãnirea animalelor este interzisã.What delicious apples! to reach . a pleca din to break – a sparge. . .a atinge. . Câtã fãinã trebuie sã cumpãrãm? .

Toti fermierii îsi treierã secara proprie? Sãparea cartofilor este o muncã grea? Când grâul este mãcinat devine fãinã. Dacã constructia which of – care din/dintre stã într-o propozitie interogativã care se referã la subiect.How nice a house it was! . putem folosi articolul nehotãrât a/an: How delicious an apple that was! – Ce delicios a fost mãrul acela! How nice a man he is! – Ce om drãgut este (el)! Ce drãgut din partea ta cã faci asta! Ce sãptãmânã bunã a fost aceasta! Ce frumoasã era casa aceea! Ce minunate sunt aceste câmpii! in the country . .zi de odihnã.Everybody who is eighteen years old can have a car. Pronumele who.Is digging up potatoes hard work? .Care dintre aceste case îti place cel mai mult? .Care dintre acesti angajati lucreazã cel mai bine? Which of these dogs ran faster? . Propozitia subordonatã relativã dã informatii necesare pentru identificarea subiectului: 1. . Mi-am petrecut concediul acasã.The woman who is standing near this shop 76 .Only flour which is well ground can be used to folositã pentru a face pâine.rural. it becomes flour.Care dintre aceste râuri este cel mai lung? .Cu care dintre ei te-ai întâlnit recent? . a râsni . make bread.These rural surroundings are very quiet.la tarã favourable . Which of you knows where my keys are? .favorabil . . Fãrã propozitia subordonatã relativã nu am stii despre cine este vorba: Toti cei care au 18 ani. vacantã to make hay . La tarã nu este multã circulatie. îmbelsugat. înaintea subsatntivelor cu formã de singular si plural aflate la singular. . atunci propozitia va avea ordine directã a propozitiei afirmative.We have been very busy ploughing. . deci cea a propozitiei interogative: Which of them do you know? Which of those cars have you bought? Which of them have you recently met? Which of these houses do you like the best? Which of these rivers is the longest? Which of these books have you already read? to thresh – a treiera to dig – a sãpa. Femeia care stã în aproprierea acestui magazin . a face sãpãturi to grind – a mãcina.Dintre acele masini. which si pronumele relative whom.We must make hay fast. whose pot fi folosite în asa numitele propozitii subordonate relative sau atributive.Pe care dintre aceste cãrti ai citit-o deja? to fertilize – a fertiliza dug [dag] ground [graund] to plough – a ara (pãmântul) [dig] dug [dag] [graind] ground [graund] Pãmântul trebuie fertilizat des.Do all farmers thresh their own rye? . Propozitia atributivã restrictivã dã informatiile necesare pentru identificarea subiectului: Omul care a cauzat accidentul este grav rãnit.The man who caused the accident is seriously injured.rustic holiday . Doar fãina care a fost bine mãcinatã poate fi . .abundent.I spent my holiday at home. .. Trebuie sã cosim repede fânul. .Dupã constructia how+adjectiv. Am fost foarte ocupati cu aratul.This crop is more abundant than the previous one. structura propozitiei este inversã. .How beautiful these meadows are! rural .a cosi/ a usca fânul abundant .Care dintre acesti câini a alergat mai repede? Când întrebarea nu se referã la subiect. .Pe care dintre ei îl cunosti? .Care dintre voi stie unde sunt cheile mele? Which of these employees works the best? . Aceste împrejurimi rurale sunt foarte linistite. bogat Azi este un vânt favorabil.There is not much traffic in the country.How good a week that was! .How good of you to do it! .When wheat is ground.Bad soil must often be fertilized. de tarã. pe care ai cumpãrat-o? . Aceastã recoltã este mai bogatã decât cea anterioarã. pot avea masinã.There is a favourable wind today.

Sunt multe canale care sunt strâmte.He prefers swimming in the lake.has a job in town. a cãrui sot este medic. are 2 copii.The rye which was threshed yesterday has already been sold. Acest copil a desenat un cal. Aceste informatii nu sunt necesare pentru identificarea subiectului sau complementului. . .We live in the outskirts. merge la ea acum.The man whom we saw is my friend.How ugly a picture this is! Nu poti continua sã interzici aceasta. Ai câteva tigãri pentru mine? . is going to her now. whose wife has been taken to hospital. este fermier.This child has drawn a horse. este negru.You can’t go on forbidding it. whose husband is doctor.I always hated getting up early. . Câinele nostru. . care stã în stradã.Towns which lie in an industrial region are dirty. Cine stie unde este mama mea? Peter. . has just bought a house.Who nows where my mother is? .are slujbã în oras. . Orasele care se aflã în regiuni industriale sunt murdare. whom you saw yesterday.who lives in the country. care are 3 ani. is very fast. .The crop which we had last year was better. . is black.The woman whose car has been stolen trebuie sã meargã pe jos. 2. care este mecanic. învatã engleza. În propozitiile subordonate atributive descriptive nu putem folosi pronumele that. which has three years old. Propozitia subordonatã atributivã poate fi si descriptivã.Have you got a few cigarettes for me? Ce tablou urât este acesta ? . tocmai si-a cumpãrat o casã. . Nu uitati cã pronumele who si whom se folosesc doar când ne referim la persoane! Care dintre voi este cel mai în vârstã? Bãrbatul care vorbeste acum cu Peter lucreazã în biroul meu.His bicycle. . putem folosi si pronumele that: Oamenii care câstigã mult cheltuiesc mult.My daughter. Tatãl lui. has two children. . astfel restul informatiilor sunt suplimentare. is a farmer. who are in London now.What have you put on the table? Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Am urât întotdeauna sã mã scol devreme. . Îmi place sã fac afaceri cu oameni care sunt demni de încredere. Copilul care aleargã în grãdinã este al meu.Our dog. Fiica mea.care locuieste în provincie.I like doing business with people who are reliable. Nu meritã sã vizitãm aceastã regiune de câmpie. Femeia a cãrei masinã a fost furatã acum . is my teacher. Locuim la preiferia orasului. Copiii nostri.There are many canals which are narrow. În propozitia atributivã restrictivã în locul pronumelor who si which. .Our children. . 77 .The child who is running in the garden is mine.Which of you is the oldest? .este profesoara mea.It’s no good visiting this flat region. .There is no saying how much fertilizer you will need. Bãrbatul pe care l-am vãzut este prietenul meu.The man who is sitting in that car now is a very important person. . În acest caz dã informatii suplimentare depre subiectul sau complementul propozitiei principale.His father.People that earn a lot spend a lot. . este foarte rapidã.My brother. . . Bãrbatul care stã acum în masina aceea este o persoanã foarte importantã. learn English. pe care l-ai vãzut ieri. a cãrui sotie a fost dusã la spital. who is mechanic. must walk now.The man who/that is talking to Peter now works in my office. Nu se poate sti de cât îngrãsãmânt vei avea nevoie. Secara care a fost treieratã ieri a fost deja vândutã. . El preferã sã înoate în lac. Bicicleta lui. Vecinul meu. de aceea propozitia secundarã este plasatã între 2 virgule: Fratele meu. Recolta de anul trecut a fost mai bunã.Peter. care sunt acum la Londra. which is standing in the street. . .My neighbour. . Ce ai pus pe masã? . În aceastã propozitie subiectul este definit de la bun început (my brother).

În septembrie hambarul nostru este plin.People who steal are not reliable.Rye and wheat are produce.The seeds are thrown into the furrows.plug seed . Dacã as avea mai mult timp. Orzul este scump anul acesta? Grãuntele sunt mãcinate pentru fãinã.Have you ever swum in this canal? Sunt prea multe strãzi cu sens unic.interesant healthy . Esti atât de drãgut sã hrãnesti azi animalele? .People who live in the suburbs are rich.fertil. Ai înotat vreodatã în acest canal? . .Are there domestic animals in the zoo? Oamenii care locuiesc în suburbii sunt bogati.brazdã plough .She has to take the cows to the pasture. surã grain . A costat mult? . Oamenii care furã nu sunt demni de încredere. Ieri a trebuit sã repar robinetul. Do you have to work today? . . .If I had more time I would go for a walk. rodnic . who are the inhabitants of our village.agricol fertile . Acesti oameni.The mountains are very impressive.grãunte.I had to repair the tap yesterday. Secara si grâul sunt produse agricole. în afarã de 78 . . care sunt locuitorii satului nostru.The cows are in the pasture. Nu mã deranjeazã sã duc asta la primãrie. au fost concediati.The grains are ground into flour. as merge la plimbare.Nu va trebui sã merg acolo mâine.Crossing this thoroughfare is dangerous. Magazinele mari sunt în centru.What will I have to write tomorrow? interesting .Has it cost much? Pe care câmpii ai pus îngrãsãmintele? . Când va trebui sã termini lucrul? Nu trebuie sã mãcinãm grâu azi.orz furrow . .I live in a street which is often deserted.Do people earn much in agriculture? .hambar.These people. . Acest grâu este de pe acel ogor.Do you mind feeding the animals today? Muntii sunt impresionanti.There are too many one-way streets. .pãsune corn .On what fields have you thrown the fertilizer? Ce înseamnã deplasarea pentru tine? . Ce va trebui sã scriu mâine? agricultural . . . a fi obligat – care exprimã o obligatie.What does moving mean to you? Traversarea acestei strãzi principale este periculoasã.Has this farmhand worked here for a long time? . She has to drink less coffee. . Vrem sã cumpãrãm un plug modern. Acest agricultor lucreazã de multi ani aici? Câstigã mult oamenii în agriculturã? Vacile sunt pe pãsune.sãnãtos regularly . Brazdele trebuie sã fie suficient de largi. . . Acest tractor este adesea defect. have been fired. Ea trebuie sã ducã vacile pe câp. . .Trebuie sã lucrezi azi? I won’t have to go there tomorrow.muncitor agricol barn .cereale farmhand . o necesitate în anumite cazuri se foloseste constructia to have to.Locuiesc într-o stradã care deseori este pustie.This corn is from that field. .We want to buy a modern plough. În locul verbului auxiliar must – trebuie.(în mod) regulat/obisnuit except .Is barley expensive this year? . . Lectia 25 barley .The department stores are in the center.cu exceptia. .Ea trebuie sã bea mai putinã cafea.The furrows must be wide enough. . .I don’t mind taking it to the town hall. Sunt animale domestice în grãdina zoologicã? . sopron. . bob .sãmântã pasture . .In September our barn is full. . Semintele se pun în brazde. Constructia to have to nu este un verb auxiliar modal.This tractor is often out of order.When will you have to finish work? .We don’t have to grind wheat today. Verbul auxiliar must poate fi folosit doar la timpul prezent! La timpul trecut si viitor în locul lui se foloseste constructia to have to.

Mergem în mod regulat la meciul de fotbal. a secera to sow . El nu a reusit sã se întoarcã la timp. bovine dairy produce .” .gard viu rat . se schimbã conform regulii de concordantã a timpurilor: Simple Present ---------------- Simple Past Present Continuous ---------------- Past Continuous He told me he grew all kinds of corn.a semãna.a mulge Ai recoltat multã secarã anul acesta? .Who said they didn’t like working? to graze . El mi-a spus cã este obosit.Our village lies in a fertile valley.a tine. Este posibil sã vinzi aceste bilete? Putem veni toti cu exceptia lui Mark. .lãptãrie rodent . Cu ajutorul timpului prezent continuu se exprimã si atitudinea criticã (nerãbdare. a însãmânta . Ei mã refuzã întotdeauna! El citeste mereu ziarele! Ei vorbesc mereu despre cai! Tatãl meu bea întotdeauna doar cafea! country lane .Aceste vaci nu sunt sãnãtoase. Jane a spus cã scrie o scrisoare.Is it possible to sell these tickets? . “I like coffee” said John. . Propozitia citatã a fost “I grow all kinds of corn. John said he liked coffee.cultivarea plantelor 79 .They are always talking about horses! . în). Structura vorbirii indirecte este urmãtoarea: dacã verbul propozitiei principale (John said) este la timpul trecut (Simple Past.Have you stored it in a barn? Vacile au pãscut întotdeauna pasnic în apropierea râului-The cows always grazed quietly near the river. . În propozitia principalã verbul se aflã cel mai des la timpul trecut simplu.vite. . “She is cooking dinner” said Peter.These cows are not healthy.drum de tarã cattle .I always read the agricultural news in the newspaper. L-ai depozitat în hambar? . . Citesc întotdeauna stirile agricole în ziar. Past Continuous. except Mark. Vorbirea indirectã se foloseste de obicei atunci când citãm pe cineva. a duce la pãscut to fail . mereu: He is always forbidding me watching TV! .We regularly go to a football match. .We sowed the barley yesterday. Past Perfect) atunci timpul verbului din propozitia secundarã. Noi am semãnat orzul ieri. Peter said she was cooking dinner.a recolta. .We can all come. vesnic.Mother said she had no money. . supãrare) în legãturã cu o activitate sau un eveniment.crescãtorie de vite .He is always reading newspapers! . Mama mi-a spus cã nu are bani.Jane said she was writing a letter. .They are always refusing me! .Peter a spus cã ea pregãteste cina.a paste. . a depozita to harvest .Îmi interzice întotdeauna sã mã uit la TV! She is always smoking cigarettes! .a nu reusi (la. . . Cine a spus cã nu le place sã lucreze? to store . .Have you harvested much rye this year? Au muls vacile foarte regulat. a cãdea sowed [soud] sown [soun] to milk .He has failed to return in time.El mi-a spus cã cultivã toate soiurile de grâne.rozãtoare arable farming . Satul nostru se aflã într-o vale fertilã.“Ea pregãteste cina” a spus Peter.“Îmi place cafeaua” a spus John. . .John a spus cã îi place cafeaua.produse lactate cattle farming .sobolan scarecrow .sperietoare dairy . Complementul de timp utilizat în acest caz este always cu semnificatia de (în)totdeauna.He told me he was tired.Ea fumeazã mereu.They milked the cows very regularly.cioarã hedge . care contine citatul.My father is always drinking only coffee! crow .

Care este cea mai umedã lunã a anului? Bineîntels cã el poate conduce o masinã.himself we .myself you . .rentabil harmful .I heard yesterday they hadn’t returned yet. . . . of course .umed. Ea si-a cãlcat o bluzã. .S-a rãnit (el însusi).We were walking in a country lane. Ce creste bine de-a lungul drumurilor? Ce este mai rentabil. . wet .He doesn’t like arable farming. Este imposibil sã crestem vite aici. . Nu are rost sã folosim sperietori. .I have hurt myself.S-au oferit (ei însisi) pentru aceastã muncã.Peter said he hadn’t watched that film. Sunt multe ferme mixte în aceastã regiune.uscat profitable . Look at yourself! Mi-am cumpãrat o masinã. it .yourself he .Ce culoare are cioara? În satul nostru este o lãptãrie.What grows well along the roads? . Gardurile vii nu sunt foarte înalte. .John said he hadn’t known that man. They offered themselves for this job.What colour is a crow? . Stii ce sunt rozãtoarele? Ne-am vândut anul trecut anul vitele. .Rodents are very harmful. .ploios dry . .de-a lungul. rãu . Am auzit ieri cã ei nu s-au întors acasã. ci pe tine însuti! .ourselves you .profitabil. . .dãunãtor. .Do you like dairy produce? .Priveste-te! .Nu mã pot vedea în aceastã oglindã. Lui nu-i place sã cultive plante. . . Ion a spus cã nu l-a cunoscut pe omul acela.We sold our cattle last year. .There is a village in our village.The streets are not dry yet.Cattle farming is not possible here. .bineînteles.I have caught a rat. arable farming or cattle farming? .The hedges are not very high. I can’t see myself in this mirror. I . Mary told me “ I was there three years ago”.Which is the wettest month of the year? .John said he had never seen a scarecrow. 80 . .She ironed a blouse for herself. în lungul Strãzile nu sunt încã uscate. .I have bought a car for myself.This will not hurt them.itself they . M-am rãnit.ud.Which is more profitable. .It’s no use having a scarecrow.desigur.Of course he can drive a car. Îti plac produsele lactate? Ne-am plimbat pe un drum de tarã. but yourself! Regulile de concordantã ale timpurilor în cazul trecutului simplu si al prezentului perfect în vorbirea indirectã sunt: Simple Past -------------- Past Perfect Present Perfect -------------- Past Perfect John said “I have never seen a scarecrow”. Asta nu-i va rãni pe ei.Mary read that the management of this factory hadn’t fired the labourers.herself He hurt himself. Am prins un sobolan. Maria a citit cã administratia acestei fabrici nu a concediat muncitorii.yourselves she .Mary told me she had been there 3 years before. .fireste along .Do you know what rodents are? .There is a lot of mixed farming in this region.themselves Pronumele reflexiv se foloseste atunci când facem o trimitere la subiect. În vorbirea indirectã în locul adverbului “ago” se foloseste adverbul “before”! Peter a spus cã nu a vãzut acel film. cultivarea plantelor sau cresterea vitelor? Rozãtoarele sunt foarte dãunãtoare.

a îngrozi.Rodents eat grains of corn.ger.They are always talking about their fast cars. Cerealele s-au uscat bine. Noi am gãsit adãpost pe timpul furtunii.val de cãldurã shelter .We didn’t see the lightning. . . Ce animale trãiesc în canale? Noi nu am vãzut fulgerul.amurg. Peter a spus cã va fi acolo. Trebuie sã pui asta lângã fereastrã. .The corn dried well. . .Of course we have shorn the sheep already. .a produce. Mâine vom secera. .a da.folosit la formarea timpul viitor simplu are forma de trecut would.What is the distance between the two villages? . a sãdi to cover . .He forgot about covering the food. .I like the dawn. depãrtare rainbow . . .We are harvesting tomorrow. .a pune.He said rodents had eaten all the rye.We met nobody in the twilight.zori heat-wave .a ceda to set . .a acoperi.We found a shelter during the thunderstorm.a usca set shorn [so:rn] .Tomorrow we will have to sow wheat.He said he had seen her two weeks before. Lectia 26 frost . .to scare .fulger sunset . a aseza.The scarecrow doesn’t scare the birds. Vitele pasc pe pãsune.What animals live in the ditches? . .apus de soare A fost putin înghet iarna aceea. Sperietoarea nu sperie pãsãrile. Mama a spus cã vom sãdi rosiile în pãmântul acela. În vorbirea indirectã verbul auxiliar will. . Este lãptãrie în satul vostru? . Noi am pus ieri cartofii. Îmi plac zorile.a înveli set sheared [siãrd] to dry . a rezulta.Only the fertile fields will yield much. Priveste-te! .Where will we store the barley? Ei vorbesc mereu despre masinile lor rapide. Ce distantã este între cele douã sate? Nu ne-am întâlnit cu nimeni în amurg.curcubeu hailstone . El a uitat sã acopere mâncarea. Tata a spus cã este sãnãtos.She said she would not go there. .a tunde [siãr] Ei au tuns oile într-o zi însoritã. She said “I will not go there”.a speria.a înspãimânta to yield . Doar pãmânturile fertile vor da o recoltã mare. . .adãpost.Heat-waves don’t often happen.sant. .Mother said we would plant tomatoes in that field. crepuscul distance . Unde vom depozita orzul? . . Rozãtoarele mãnâncã grãunte de cereale.Look at yourself! El a spus cã a vãzut-o acum douã sãptãmâni.Father said he was healthy.John said he would have dinner at seven. . . . înghet thunder – tunet ditch . Grâul nu poate fi arat încã.I like walking along the country lanes.They sheared the sheep on a sunny day. Îmi place sã mã plimb de-a lungul drumurilor de tarã. John said “I will have dinner at seven”.Have you milked all the cows yet? Ea pãstreazã întotdeauna ziarele vechi! . . . a situa [set] to shear .The thunder scared the children.grindinã lightning .You must set it next to the window. . Valurile de cãldurã nu sunt dese. . .Some sunset are beautiful.There was little frost that winter.We planted the potatoes yesterday. Ai muls deja toate vacile? .She is always storing old newspapers! El a spus cã rozãtoarele au mâncat toatã secara. canal dawn .refugiu twilight . Curcubeul apare adesea în ploile torentiale.distantã.There is often a rainbow after a showet.The cattle grazed in the pastures.The corn cannot be harvested yet. . Unele apusuri de soare sunt minunate.Peter said he would be there. Mâine va trebui sã semãnãm grâul. În hambarul nostru sunt sobolani. Tunetul a speriat copiii.Is there a dairy in your village? Bineînteles cã am tuns deja oile. 81 . to plant .a planta.There are rats in our barn.

as dori mult (nu se traduce) suppose . as vrea (sã fie …) if . Dupã superlative: It is the best film (that) I have seen. .El a auzit asta chiar de la doctor.a tremura. aspru gloomy . . Ar fi mai bine dacã ei nu si-ar lua câine. Imagineazã-ti cã Ion ar fi un bun conducãtor auto. Pentru unii oameni o sãptãmânã poate fi interminabilã.a muri Forma de gerund a verbului to die este dying. forma de trecut were.a deteriora.We can work better when it is cool.We shivered in the piercing cold. .Suppose we stopped here. presupunând cã if only . Este un om sumbru.It has seemed useless so far.pãtrunzãtor. to shiver . nefiert.March was milder than May. He has heard it from the doctor himself.I don’t like this piercing cold. dorintelor în acele propozitii secundare precedate de urmãtoarele cuvinte si expresii: it is time . Cine ne-a stricat masina noaptea trecutã? Pânã acum pãrea a fi nefolositor.She died in an accident.I wish I knew what to do.Noi însine ne vom ara pãmânturile.In this country the weather is usually unsettled. .blând.They have suffered too long already. . . . În aceste cazuri le numim pronume de întãrire: I myself have given it to you. mild . a da impresia to suffer . sumbru unsettled .a pãrea.It is time he wrote a letter to you.Who damaged our car last night? . . De-ar conduce mai repede! Sã presupunem cã ne oprim aici.Imagine if John were a good driver.If only he drove faster! . Forma de trecut a verbului se foloseste pentru descrierea ipotezelor.a distruge to seem .este timpul I wish . . . Pronumele that poate introduce propozitia secundarã relativã restrictivã. a-si închipui imagine . . a-si închipui it would be better if – ar fi mai bine dacã … În aceste propozitii secundare se foloseste doar o singurã formã a verbului to be. . 82 . Noi am tremurat în frigul pãtrunzãtor.Este cel mai bun film pe care l-am vãzut.as dori …. Ei au suferit de prea multã vreme deja. Un alt caz de folosire a timpului trecut simplu (Simple Past). dacã le folosim pentru accentuarea altor substantive sau adverbe.a strica.He is a gloomy man. Este timpul sã-ti scrie o scrisoare. În multe cazuri pronumele that poate fi omis: 1. În aceastã tarã vremea este de obicei schimbãtoare. În cazul propozitiei secundare restrictive în locul pronumelui which se foloseste în mod obligatoriu acest pronume. Închipuieste-ti cã aceastã casã ar fi a mea. blajin.Pronumele de tipul myself.ascutit În luna martie vremea a fost mai blândã decât în mai.crud. . Noi a trebuit sã lucrãm în vântul acela aspru.To some people a week can be endless.a-si imagina. . . . Lucrãm mai bine atunci când este rãcoare. As vrea sã stiu ce sã fac. sau You have done it yourself. fãrã a-si pierde caracterul de întãrire: You yourself have done it.cât de bine ar fi. . .a-si imagina.It would be better if they didn’t buy a dog.We had to work in the raw wind. În aceste cazuri pronumele poate sã stea la mijlocul sau la sfârsitul propozitiei.Tu însuti ai fãcut-o. schimbãtor cool . We shall plough the fields ourselves.rãcoros piercing . moderat raw .Fancy if this house were mine.sã presupunem fancy . You have done it yourself.dacã.a dârdâi (de frig) to damage . Nu-mi place acest frig pãtrunzãtor. .a suferi to rumble – a bubui to die .variabil. .întunecos.Eu însumi ti l-am dat. Ea a murit într-un accident. themselves pierd caracterul reflexiv.

. Cine citeste cãrti va învãta mult. for a long time.This is something that I have never seen before.What you say cannot be true.I will do everything that is necessary.Rodents eat a lot of corn. Acesta este ceva ce nu am vãzut niciodatã pânã acum.He wants to do it himself. Oamenii de la tarã sunt cei mai sãnãtosi? . much.This was the longest heat-wave (that) l-am avut vreodatã.I have seen it myself. . Nu a fost mult ce am putut vedea în amurg. 83 . . El vorbeste mereu despre masina lui rapidã. Dupã “all” dacã acesta se referã la obiect. Recapitulare finalã: Nu poate fi adevãrat ce spui.When do you want to shear the sheep? Am vãzut eu însumi asta. . . Când vrei sã tunzi oile? . Nu au nimic care ar merita acei bani. . All (that) we have bought is in the kitchen. Everything (that)you see is his. we know are rats.He bought the cheapest bicycle (that) . .Acestea sunt cele mai ridicate salarii pe care le plãtesc This is the fastest plane (that) I have ever seen. Va fi rãcoare la noapte. Voi face tot ce este necesar. Singurul lucru care a fost deteriorat a fost bicicleta mea.Este singura stire pe care am auzit-o. Este ceva ce ar trebui sã stiu? . De s-ar schimba vremea! .It is time you worked a little harder. . .I want to sow barley.Acesta este cel mai rapid avion pe care l-am vãzut vreodatã.The most harmful animals that pe care le cunoastem sunt sobolanii. i-au arãtat-o. These are the highest wages (that) they pay. . . . A fost cel mai lung val de cãldurã pe care . few. 2.El a cumpãrat cea mai ieftinã bicicletã pe care they showed him.There was not much that we could see in the twilight. . Is there anything (that) I have forgotten? . .Tot ceea ce vezi.Este vreo informatie pe care mi-o poti da? This is the only news (that) I have heard.Tot ceea ce am cumpãrat este în bucãtãrie. .They have nothing that is worth the money. Vreau sã semãn orz. . This is something (that) I don’t understand.He is driving me home tonight.I wish I didn’t shiver so! As vrea ca vremea sã nu fie schimbãtoare. anything.This is the widest river (that) I have ever seen. este al lui. Este cea mai blândã vreme pe care noi am avut-o .They planted these potatoes themselves. Este timpul sã lucrezi mai din greu.The only thing that was damaged was my bicycle De n-ar fi vremea atât de sumbrã! . Este râul cel mai lat pe care l-am vãzut vreodatã.If only the weather changed! Ei s-au oferit (singuri) sã recolteze secara. . .They have see hailstones themselves.Este ceva ce am uitat? These is little (that) I can do for you. El mã duce acasã cu masina.Who reads books will learn much. little.He is always talking about his fast car. .This is the only corn that has been stored already. .If only the weather weren’t so gloomy! Ei însisi au vãzut grindina.Acesta este ceva ce nu înteleg. . Dupã urmãtoarele cuvinte englezesti: everything. .I wish the weather were not unsettled.Is cattle farming still profitable? Animalele cele mai dãunãtoare .Este putin ceea ce pot face pentru tine. As vrea sã nu tremur atât! . . . Mâine plecãm la Madrid. Rozãtoarele mãnâncã multe cereale.Have you any books (that) I can take? El însusi vrea sã o facã. .It will be cool tonight. 3. .Are country people the healthiest ones? Cresterea vitelor este încã rentabilã? .This is the mildest weather that we have had de mult timp. Dupã adjectivele any si only: Is there any information (that) you can give me? .Is there anything (that) I must know? Ai vreo carte pe care as putea sã o iau? .We are leaving for Madrid tomorrow. . we have ever had. Este singurul grâu pe care l-au depozitat deja. something.They offered themselves to harvest the rye. nothing. Ei însisi au plantat acesti cartofi.

Is there anything that has been damaged by hailstones? De ce sunt garduri vii de-a lungul drumurilor de tarã. iar în propozitia subordonatã apare constructia: would + have + forma a III-a a verbului principal If the burglar hadn’t been caught we would have lost a lot of money. . .Is this against the low? . thieves – hot. As fi mers cu tine la cinematograf. I would have had time to do it if you had told me yesterday. . furt burglar .When was that burglary? . Hotul de magazine a fost prins. valului de cãldurã. Ieri a avut loc un jaf în apropierea oficiului postal. . . .What would you have done if they had fired you then? 84 . . he would not have gone to prison.Thieves can be dangerous.This pasture is too wet. Când a avut loc spargerea aceea? Detinutii au stat mult timp în închisoare. . dacã îmi spuneai ieri.Pickpockets have to be very fast. Aceastã pãsune este prea umedã.The cattle are suffering from the raw cold.hot de buzunare shoplifter . Ce ai fi fãcut dacã te concediau atunci? .I would have gone to the cinema with you yesterday.hot de magazine robbery .The shoplifter was caught when he was leaving the shop. Al treilea tip al propozitiei conditionale este trecutul conditional (III Conditional) care se referã la trecut. . El nu ar fi ajuns la închisoare.If we had made hay earlier. Politia cautã doi oameni.He would have told me about it earlier dacã ar fi stiut mai devreme.We had to pay a fine. if I had had time. . Propozitia conditionalã se aflã la timpul Past Perfect. dacã as fi avut timp. Este ceva ce a fost deteriorat de grindinã? . . Spãrgãtorul si-a rupt piciorul în casa noastrã. .Many criminals are not in prison.If he hadn’t stolen this book then aceastã carte.Why are there hedges along the country lane? Multi oameni bãtrâni au murit în timpul . .As fi avut timp sã o fac. Aceasta este împotriva legii? A trebuit sã plãtim o amendã.Vitele suferã de frigul aspru.They went on harvesting in the twilight.amendã.Many old people died during the heat-wave.We heard the thunder rumbling in the distance.Is car theft a serious crime? .jaf. if he had known. Ei au continuat sã recolteze în amurg. crimã fine . .Have the sheep been shorn yet? Acesta este ceva ce nu pare a fi posibil. .spãrgãtor burglary .infractiune. . dacã nu ar fi furat . Lectia 27 crime . .The police are looking for two people. Noi am auzit bubuitul tunetului în depãrtare. we would have sold it. Mi-ar fi vorbit despre acel lucru.. hoti pickpocket .The burglar broke a leg in our house. pierdem multi bani. . Multi criminali nu sunt în închisoare. iar predicatul propozitiei stã la plural.There was a robbery near the post-office yesterday.This field has yielded nothing that can be sold. în timp ce pãrãsea magazinul. penalizare thief. Hotii pot fi periculosi. deci conditia nu mai poate fi îndeplinitã.This is something that doesn’t seem to be possible. .Dacã spãrgãtorul nu ar fi fost prins. Dacã noi coseam fânul mai devreme.The prisoners spent a long time in prison. Acest câmp nu a dat nimic ce poate fi vândut.furt cu spargere theft . precedat întotdeauna de articol hotãrât the. l-am fi vândut.furt Cuvântul police este un substantiv colectiv. Furtul de masini este o infractiune serioasã? Hotii de buzunare trebuie sã fie foarte rapizi. Au fost tunse deja oile? .

Verbele would si could sunt verbe auxiliare, de aceea propozitia interogativã în cazul lor se formeazã prin inversiune: Could you leave yesterday? - Ai putut pleca ieri? What would you do if you were rich? - Ce ai face dacã ai fi bogat? Formele negative ale verbelor auxiliare de mai sus sunt: could not couldn’t would not wouldn’t

They couldn’t see us there. - Nu puteau sã ne vadã acolo. My mother wouldn’t pay for this if she hadn’t money. - Mama mea nu ar plãti astea, dacã nu ar avea bani. innocent - inocent, nevinovat brutal - brutal, crud obviously - (în mod) evident outrageous - imoral, revoltãtor guilty - vinovat

Ai auzit vreodatã despre aceastã crimã revoltãtoare? - Have you ever heard of this outrageous crime? Este posibil cã ea este vinovatã? - Is it possible that she is guilty? Bãrbatul pãrea sã fie nevinovat. - The man seemed to be innocent. Evident, ei au auzit stirile. - They have obviously heard the news. Crimele brutale apar în mod regulat la stiri. - Brutal crimes are regularly in the news. Ordinea în propozitia indirectã interogativã este identicã cu cea din propozitia afirmativã. În cazul întrebãrii decizionale (da/nu) propozitia secundarã care urmeazã dupã propozitia principalã este introdusã prin prepozitia if. În cazul propozitiei interogative complementare pronumele interogativ rãmâne neschimbat. Nu uitati timpul varbelor se schimbã! John asked “Are you at home?” Peter asked “When were you in England?” Mary asked “Where is he going?” Jane asked “Who has taught her how to swim?” - John asked if I were home. - Peter asked when I had been in England. - Mary asked where he was going. - Jane asked who had taught her how to swim.

Peter a întrebat dacã legea interzice acel lucru. - Peter asked if the law forbade it. Mary a întrebat când l-a prins politia pe hot. - Mary asked when the police had caught the thief. Ion a întrebat dacã hotii de buzunare sunt infractori. - John asked if pickpockets were criminals. Jane a întrebat unde vrem sã mergem. - Jane asked where we wanted to go. Peter a întrebat câte spargeri au avut loc - Peter asked how many burglaries there had been în acest oras. in this city. to arrest - a aresta, a pune sub interdictie fura to prosecute - a institui/a intenta (un) proces to confess - a mãrturisi, a recunoaste Vecinul lui a comis un furt. Cine a fost arestat? Ieri cinci oameni l-au jefuit pe bãcan. Fereste-te de strãzile întunecoase! De ce nu li s-a intentat proces? El si-a recunoscut toate infractiunile. Cine i-a condamnat? to commit - a comite to rob - a jefui,a

to beware of - a se feri, a se pãzi to sentence (to) - a condamna - His neighbour commited a theft. - Who has been arrested? - Five men robbed the grocer’s yesterday. - Beware of dark streets! - Why haven’t they been prosecuted? - He confessed to all his crimes. - Who has sentenced them?

El m-a întrebat când îl vor condamna. - He asked me when they would sentence him. Dacã as fi stiut mai devreme, nu m-as fi întors acasã- If I had known earlier I would not have returned home. Stii cã fratelui nostru i s-a intentat un proces? - Do you known our brother was prosecuted? El a fost arestat pentru cã a comis o infractiune. - He was arrested because he commted a crime. Mary a întrebat dacã aceastã întâmplare - Mary asked if this story was outrageous.
85

a fost revoltãtoare. Au avut loc recent multe spargeri în împrejurimile noastre. Stii cã legile noastre interzic furtul? Fereste-te de acest om brutal! I-au condamnat la cinci ani. Ea a mãrturisit, dar a fost nevinovatã! remorse - remuscare, cãintã ticket - bilet, proces verbal behaviour - purtare, comportament evidence - dovadã, mãrturie

- There have been a lot of burglar in our surroudings recently. - Do you known our law forbids theft? - Beware of this brutal man! - They sentenced them to five years! - She confessed but she was innocent.

death sentence - condamnare la moarte capital punishment - pedeapsã capitalã speeding - exces de vitezã blackmail - santaj murderer - ucigas, asasin

Sãptãmâna aceasta au avut loc trei crime. - There have been three murders this week. Postul de politie este lângã hotel. - The police-station is next to the hotel. Dovezile sunt putine. - There is a little evidence. Comportamentul lor este foarte ciudat. - Their behaviour is very strange. Ucigasii au fost arestati. - The murderers have been arrested. Santajul este adesea profitabil. - Blackmail is often profitable. Ce pedeapsã au primit? - What sentence did they get? Unii oameni cred cã pedeapsa capitalã este fãrã rost.- Some people think capital punisment is useless. Politistul i-a dat un proces verbal de contraventie. - The policeman gave him a ticket. Se condamnã la moarte pentru furt? - Is there a death sentence for theft? Excesul de vitezã este periculos. - Speeding is dangerous. Conjugarea viitorului se face cu ajutorul constructiei to be going to - a vaea de gând sã; în care se conjugã doar verbul to be în functie de persoanã si timp (I am going to, they are going to etc.). I am going to watch a film tonight. - Desearã mã uit la un film. They were going to fly to England. - Ei au avut de gând sã zboare în Anglia. Interogativul se formeazã prin schimbarea ordinii subiectului si a formei corespunzãtoare a verbului to be, iar negatia prin adãugarea la forma corespunzãtoare a verbului to be a cuvântului de negatie not. Where are you going to spend your holiday? - Unde îti vei petrece concediul? She was not going to visit us yesterday. - Ea nu a avut de gând sã ne viziteze ieri. Nu avem de gând sã-l arestãm pe acest om. Unde îti vei duce copiii? Tatãl meu va vinde masina noastrã veche. Politia îi va duce la postul de politie? Nu-ti voi povesti aceastã întâmplare. relieved – usurat - We aren’t going to arrest this man. - Where are you going to take your children? - My father is going to sell our old car. - Are the police going to take them to the police-station? - I’m not going to tell you this story. gentle – blând, gingas, amabil

envious (of) – invidios (pe)

Acestia sunt oameni decenti. Te-ai (simtit) usurat si tu? Fii amabil cu ei! Este suficient ulei? Sunt întotdeauna atât de violenti? Nu are rost sã fi invidios.

- These are decent people. - Were you relieved, too? - Be gentle to them! - Is there sufficient oil? - Are they always so violent? - It’s no use being envious.

Pronumele relative compuse whoever – oricine; whatever – orice; whichever – oricare. Dupã pronumele relative compuse, pentru exprimarea viitorului se foloseste Simple Present. Oricare casã o cumperi, va fi prea micã pentru familia ta. - Whichever house you buy it will be too small for your family.
86

Oricine îmi cere bani, îl voi refuza. Orice scrii va fi bine. to release - a elibera, a pune în libertate to find out - a constata, a descoperi to convict (of) - a condamna, a declara vinovat

- Whoever asks me for money, I will refuse him. - Whatever you write it will be all right. to accuse (of) - a acuza, a învinui (de) to report - a raporta, a anunta to punish - a pedepsi to murder - a ucide

Noi am anuntat furtul la politie. - We reported the theft at the police-station. De ce l-au eliberat? - Why have they released him? El m-a acuzat cã i-am furat cizmele. - He accused me of stealing his boots. De ce nu i-au pedepsit? - Why haven’t they punished them? Pentru ce l-au condamnat? - What did they concict him of? El si-a omorât secretara. - He was murdered his secretary. Am descoperit deja cine mi-a mâncat cina. - I have already found out who ate my dinner. Doi hoti de buzunare au fost arestati azi. - Two pickpockets have been arrested today. Politia nu stie unde se aflã acest criminal. - The police don’t know where this criminal is. Spãrgãtorul ar fi fost prins mai devreme, - The burglar would have been caught earlier dacã am fi avut telefon atunci. if we had had a telephone then. Evident, ei au comis aceastã infractiune. - They obviously commited this crime. Continutul acestei cãrti este revoltãtor. - The contents of this book are outrageous. Peter a întrebat dacã prietenul lui a fost condamnat. - Peter asked if his friend had been sentenced. Ei au întrebat când vom intenta proces împotriva ei. - They asked when we would prosecute her. Feriti-vã de oamenii rãi! - Beware of bad people! El a primit pedeapsa cu moartea. - He got a death sentence. Dacã ai fi condus mai încet, nu ai fi primit - If you had driven slowlier you wouldn’t have got un proces verbal. a ticket. Nu avem suficiente dovezi sã-i acuzãm de acest jaf. - We don’t have sufficient evidence to accuse them of this robbery. Acest hot are vreo remuscare? - Does this thief have any remorse? Politia are de gând sã-l ducã pe ucigas la postul - The police are going to take the murderer de politie. to the police-station. Oricine va veni aici, îl voi da afarã. - Whoever comes here I will throw him out. Cum ai de gând sã-l pedepsesti? - How are you going to punish him?

Lectia 28
guest - musafir, invitat service - service, ceremonie bachelor - celibatar bride - mireasã relatives - rude bridegroom – mire

Cãsãtoria nu este pentru mine. Nu voi fi acolo la nunta lor. Stiu cã existã Dumnezeu. Toatã lumea a vorbit despre divortul lor. Ai cumpãrat deja verighetele? El a spus cã nu va uita niciodatã ziua nuntii lor. Au întârziat la ceremonie. Mireasa si mirele au avut putine rude. Ai fost unul dintre musafiri? Mã bucur cã sunt celibatar. De cât timp l-a cunoscut mireasa? Mirele este fratele meu.

- Marriage is not for me. - I will not be at their wedding. - I know there is God. - Everybody talked about their divorce. - Have you bought the wedding-ring yet? - He said he would never forget his wedding-day. - They were late for the service. - The bride and the bridegroom had few relatives. - Were you one of the guests? - I’m glad I’m a bachelor. - How long has the bride known him? - The bridegroom is my brother.

Pronumele relative aflate la începutul propozitiilorrelative restrictive, pot fi omise în anumite cazuri: The people (whom) I visited were very nice to me. - Oamenii pe care I-am vizitat, au fost foarte drãguti cu mine.
87

Peter said that if he had enough money He would lend me some.Stirea pe care ai citit-o a fost foarte proastã. . is not for sale. Masina pe care am cumpãrat-o sãptãmâna trecutã. a frecventa to swear – a jura [sueãr] Poti sã juri cã este adevãrat? .The car I bought last week is very fast.The woman who is walking there is my father’s sister.logodit enormous . . Propozitii conditionale. Femeia care se plimbã acolo.My mother said that if she wanted to go there She would go. . Do you like the book (that) you have read? The news (which) we have heard was very bad.Were you happy? 1.Are these people religious? .The policeman that arrested the criminal a spus cã nu a fost usor.celibatar În orasul nostru este o fabricã uriasã de masini. timpul verbului rãmâne neschimbatã.There is an enormous car factory in our town. Expresii dupã care propozitia secundarã trece la timpul Simple Past. Mary said “If I had had the money earlier . . În cazul vorbirii indirecte în propozitia conditionalã de tipul I. În urmãtoarele expresii se schimbã timpul verbului: it is time – it was time I wish – I wished Timpul verbului din propozitiile secundare care urmeazã dupã aceste expresii.Mary said it was time she went home. .It is incredible that he is already here. Mary said “It’s time I went home”.John said that if he were me he would not do it.a fi prezent. Petre a spus cã dacã ar avea suficienti bani. Unde ai cumpãrat costumul pe care tocmai îl porti? . Cartofii pe care I-am scos sunt mici. Maria mi-a spus cã este timpul sã-l pãrãsesc. John said “If I were you I would not do it”.Can you swear that it is true? 88 . s-ar duce. . atunci ar fi fost fericit. Ion a spus cã dacã s-ar fi însurat cu Maria.Îti place cartea pe care ai citit-o? . were fired yesterday. Mama mea a spus cã dacã ar vrea sã meargã acolo. . Ea a spus cã vrea sã rãmânã necãsãtoritã. to divorce – a divorta swore [suo:r] to believe – a crede sworn [suo:rn] . Is the car (which) you drove yesterday expensive? .She said that she wanted to stay single. urias religious . Casa pe care am construit-o nu este foarte înaltã. which is very old.Este scumpã masina pe care ai condus-o ieri? Acesti oameni pe care îi cunosc demult. .Peter said that he had time he would go to the cinema În cazul propozitiei conditionale de tipul II si III.The potatoes we have dug are small. este foarte rapidã. timpul verbului se schimbã conform regulii de concordantã a timpurilor (timpul prezent se schimbã în timp trecut): Peter said “If I have time I will go to the cinema”. a se însura to attend . . . . au fost concediati ieri. Ei au fost logoditi doar pentru scurt timp.Mary said that if she had had the money earlier I would have paid for the car”.care este foarte vechi.Joan said she wished she were richer.Nu pierde biletul pe care ti l-a dat.enorm.Mary told me that it was time I left him. . to marry . . whom I have known for a long time. . . .. engaged . Politistul care l-a arestat pe infractor. Sunt religiosi acesti oameni? Ai fost fericit? . este sora tatãlui meu. mi-ar împrumuta si mie câtva.nu este de vânzare-This chair. 2. she would have paid for the car.Don’t lose the ticket (which) he has given to you.a se cãsãtori (cu).These people. . . said that it hadn’t been easy.religios single .Peter said he wished he had a house.The house we have built is not very high.John said that if he had married Mary Then he would have been happy. nu se schimbã: Peter said “I wish I had a house”. Este incredibil cã el este deja aici. Joan a spus cã ar vrea sã fie mai bogatã. .They have been engaged for only a short time.Where have you bought the suit you are wearing? Acest scaun.

a fost prea secetos. . În luna aceea au fost comise multe crime brutale. În ziua nuntii a fost incredibil de cald. . Au fost multe ceremonii sãptãmâna asta.Could you look at my letter? . .Could you forget these words? . . Cumpãrarea de lucruri furate. Crima de care a fost acuzat. .The enormous plane looked impressive. . . Anul în care recolta s-a distrus.Would you clean your room? .He said that he would not feel safe pânã când criminalul nu va fi arestat. .The wedding-rings we were shown were outrageously expensive. as fi fost prezent la ceremonie.Why has he sworn to stay single? .They have always believe in God. .The wedding-day was incredibly hot.He is not the man he was when we first met. Cu cine te-ai cãsãtorit? . police-station to report the burglary. Mirele o cunostea pe mireasã de mult timp. nu a mãrturisit încã. Nu ma voi mãrita cu el. El a spus cã nu se va simti în sigurantã . pentru prima datã. .(Esti atât de amabil) Poti sã-mi dai putin ceai? Esti atât de amabil sã-mi cumperi biletele? Ai putea sã te uiti la scrisoarea mea? Esti atât de amabil sã-mi împrunuti cãrtile tale? Ai putea sã uiti aceste cuvinte? Esti drãgut sã-ti cureti camera? Omul care a fost arestat. au fost revoltãtor de scumpe. Recapitulare finalã: Ploua când ne-am dus la postul de politie .Have you ever been guilty of speeding? Nu vreau sã plãtesc amenda pentru cã sunt nevinovat-I don’t want to pay the fine because I am innocent. .Blackmail is a very profitable crime. Celibatarul despre care a vorbit ea.If I had had time I would have attended the service. L-ar fi condamnat pe prizonier.Buying stolen things is against the law. . Omul care a fost eliberat a fost evident usurat. . till the murderer was arrested.They would hace convicted the prisoner if there had been more evidence.The year our crop failed was too dry.The crime he was accused of was a violent one.The books which are on the table are yours. . . Santajul este infractiune foarte profitabilã. Te-ai fãcut vreodatã vinovat de exces de vitezã? . a fost une dintre rudele mele.She said she had not seen him since the divorce.She is not the happy woman she was on her wedding-day. El nu este omul care era când ne-am întâlnit . Could you open the window? .I asked him if the religious people were întotdeauna amabili. Uriasul avion arãta impresionant.They have been divorced for many years.I am not going to marry him. .The bachelor she talked about was one of my relatives.Ai putea deschide geamul? Would you give me some tea? .Would you buy me the tickets? .The man who was released was obviously relieved.The bridegroom has known the bride for a very long time. .Ei au crezut întotdeauna în Dumnezeu. dacã ar fi avut mai multe dovezi. always gentle. . a fost una violentã. Câti oameni au fost prezenti la nuntã? Au divortat cu multi ani în urmã.Whom have you married? Douã forme de utilizare a verbelor auxiliare could si would. .Would you lend me your books? . .she is the most beautiful bride I have ever seen.It was raining when we were going to the ca sã anuntãm spargerea. L-am întrebat dacã omenii religiosi sunt . . 89 .The man they have arrested has not confessed yet. Dacã as fi avut timp. El de ce a jurat sã rãmânã celibatar? Verighetele pe care ni le-au arãtat. . este împotriva legii.How many people attended the wedding? .Many brutal murders were commited that month. Ea este cea mai frumoasã mireasã pe care am vãzut-o vreodatã.There have been many services this week. Ea nu este acea femeie fericitã care a fost în ziua nuntii sale. Cãrtile care se aflã pe masã sunt ale tale. Ea a spus cã nu l-a vãzut de la divort.

.We are attending a wedding next week.Summer is the hottest season of the year. . I saw him at the table.It was raining at noon. Nu stim nimic despre viitor. . Perticipiul –ing în limba englezã se foloseste frecvent în propozitii asemãnãtoare exemplelor de mai jos: When I entered the room. . el a uitat de timp. Asteptând autobuzul.They will marry the day after tomorrow. Ion nu si-a putut cumpãra cãmasã nouã. .Being poor. the shops are closed. ea a vãzut cât de intens . De ce existã ani bisecti? Toate erau mai bune în trecut.At 6 p. .m. If they fire these people.m. Lucrezi în fiecare zi lucrãtoare? Vor pleca peste douã sãptãmâni. .Opening the door.How innocent the murderer looked! .Când am intrat în camerã l-am vãzut la masã. he forgot the time.She will have to write all letters in the future.m.Whatever you do. I saw the children in the room. Ei se vor cãsãtori poimâine. Citind scrisoarea. Cât de nevinovat pãrea ucigasul! Esti sigur cã hotul se ascunde prin împrejurimi? . Vãzând camera.poimâine century – secol fortnight – douã sãptãmâni leap-year – an bisect midnight – miezul noptii Nu mã culc niciodatã înainte de miezul noptii. .We don’t know anything about the future. Participiul prezent se traduce în limba românã prin gerunziu.Listening to the music. they will make a mistake. Mark I-a vãzut. I saw him at the table. partea de propozitie scrisã accentuat se înlocuieste cu participiul –ing: Entering the room.One day you will understand me. Vara este anotimpul cel mai fierbinte al anului. – dupã amiazã in (the) future – în viitor Lucrul începe la 8 dimineata. . . Anne said it wasn’t large enough.I never go to bed before midnight. Conducând spre casã. Pentru prescurtarea propozitiilor subordonate. Mark saw them.The twenty-first century will start soon. . nu-mi venea sã-mi cred ochilor.A moment. . Într-o zi mã vei întelege.alaltãieri the day after tomorrow . Asta este ceva care poate fi folosit ca dovadã. . . 90 . . Propozitia subordonatã. De pe munte se vedea marea. he heard the news on the radio.Driving home. O clipã. Accidentul a avut loc alaltãieri. . .Everything was better in the past. .Sãptãmâna viitoare participãm la o nuntã.I wish I were a bachelor again. Orice faci.Looking through the window.Work starts at 8 a. Secolul 21 va începe în curând. they will make a mistake.m.Firing these people. La 6 seara magazinele sunt închise.Do you work on all weekdays? .This is something that can be used as evidence. of traffic. . I couldn’t believe my eyes. we could see the sea. When I opened the door. I saw the children in the room. vã rog. el a auzit stirile la radio. nu-i da drumul. she saw that there was a lot este traficul.Standing on the mountain.Waiting for the bus. . pronumele I.Intrând în camerã l-am vãzut la masã. Ascultând muzica. Fiind sãrac. Ana a spus cã nu este destul de mare-Seeing the room. Uitându-se pe geam. . odinioarã a. . . . don’t release him. – înainte de prânz one day – într-o zi p.Why are there leap-years? . .. . În viitor ea va trebui sã scrie toate scrisorile.The accident happened the day before yesterday. As vrea sã fiu din nou celibatar. în care apare forma de participiu prezent entering si propozitia principalã care contine verbul saw. au acelasi subiect. John couldn’t buy a new shirt for himself formerly – altãdatã.Reading the letter.Are you sure the thief is hiding in the surroundings? Lectia 29 the day before yesterday . La amiazã ploua.They are leaving in a fortnight. please. .

The sun has disappeared behind the clouds.Lasã-mã sã o citesc! Let them invite us! .Înainte nu erau multe masini.Las-o sã ia masina! Let us finish it now! .Let me see it! to disappear . Am vrut sã-i spun ceva. expunere.Their absence was alarming.Is summer the nicest season? . Denumirile anilor compusi din 3 cifre se citesc astfel: 537 – five hundred and thirty-seven.Entering the house.Lasã-I sã ne invite! Let her take the car! .excursie absence . 1. . el a aprins lumina. . patience . a se înfãtisa.prilej favorabil. a se vedea to describe . . .This house was built in eighteen hundred. a lãsa Let me read it! .a descrie.Sã mergem! Lasã-l sã uite asta repede!. . .Can you describe the burglar? .secundar (al ceasului) Expresia to have a word with somebody = a vorbi cu cineva (a schimba o vorbã cu cineva) Can I have a word with you? Ea a dat petrecerea cu ocazia cãsãtoriei noastre. a prezenta to leap .etalare. a îngãdui. afisaj delay . lipsã display .Formerly there were not many cars.Lasã-ne sã terminãm acum! “let us” se prescurteazã “let’s” Let’s go! .The aeroplanes appeared in the distance.Let’s try to meet at noon.a îngropa. Secundarul este stricat. Alatãieri.Going to school the day before yesterday I stopped near this shop. dintre care ultimele douã sunt 0 sunt citite ca multiplu de sute: 1700 – seventeen hundred (17 sute). Vara este cel mai frumos anotimp? Odinioarã nu erau multe orase.întârziere.The second-hand is broken. Pentru formarea imperativului la persoana I si a III. Aceastã casã a fost construitã în 1800.a sãri. . aceasta se citeste ca si oh [ou]: 1806 – eighteen oh six (18 zero 6) S-a întâmplat în 753. Când va apãrea din nou? Poti sã descrii spãrgãtorul? Când vor fi înmormântati acesti oameni? Avioanele au apãrut în depãrtare. he switched on the light. Denumirile anilor formati din 4 cifre. 2000 – twenty hundred (20 sute) 3. . Sã încercãm sã ne întâlnim la prânz.Let him forget about it fast! Sã cinãm azi acasã! . dar el a dispãrut.a dispãrea to bury . mergând la scoalã m-am oprit lângã acest magazin.rãbdare trip . . Intrând în casã.It will be nineteen ninety-nine in a fortnight.It happened in seven hundred and fifty-three. . . El nu a spus nimic.Let’s have dinner at home today! to appear . 91 .absentã. se foloseste verbul let – a permite. a înmormânta leapt [lept] leapt [lept] . Celelalte denumiri din 4 cifre se împart în douã grupuri si sunt citite ca douã numere de câte douã cifre: 1995 – nineteen ninety-five 1961 – nineteen sixty-one 4.Let them come here! Lasã-mã sã mã uit! . Peste douã sãptãmâni va fi 1999.He didn’t say a word. Lasã-I sã vinã aici! . Dacã a treia cifrã este 0.She gave the party on the occasion of our wedding. amânare opportunity . . a sãlta [li:p] Soarele a dispãrut în spatele norilor. .When will these people be buried? . . singular si plural.When will he appear again? . Am avut un alt prilej favorabil mai târziu.I had another opportunity later.Leaping you can break your leg. . . 966 – nine hundred and sixty-six 2. moment potrivit second hand .I wanted to tell him something but he disappeared. Dacã sari poti sã-ti rupi piciorul. În 1999 voi termina scoala. Absenta lor a fost alarmantã.Formerly there weren’t many towns.a apãrea. .In nineteen ninety-nine I will finish school.

. Dacã nu plouã. structura propozitiei este urmãtoarea: She gave me a book. occasionally .Will you show me your room? Will you show your room to me? Le-am descris acel accident. . . Ordinea complementelor poate fi schimbatã dar în acest caz înaintea complementului indirect se foloseste particula to: She gave a book to me. mergem pe jos. în afarã de cazul când. folosit. Dacã nu vii la 7. Nu au fost întârzieri. ei nu vor sti cum sã facã asta.There were no delays. Complement direct – rãspunde la pe cine? Ce? Complement indirect – cui? Atunci când complementul indirect stã înaintea celui direct. Vom începe lucrul dacã nu apare.Unless you have money I will lend you. Ea îsi pierde adesea rãbdarea cu copiii ei. . Ziua mea de nastere este în data de 9. de la mâna a II-a actually .I’ll write the letter in your presence. We will start to work if he doesn’t appear. . a consolida.din când în când. . Voi scrie scrisoarea în prezenta ta. . . Dacã nu mãnânci. predicatul propozitiei subordonate nu mai poate fi negat pentru cã în limba englezã nu existã negatie dublã. If you don’t come at 7 we will be late.Digital watches are not expensive. .We have to withdraw money occasionally. în realitate.Ea mi-a dat o carte.Has she dialled the right number? . . uneori sharp . exact to be slow .They fixed a date for the wedding.I have described them that accident.The clock is slow again. Ei nu-i place sã cumpere lucruri uzate. Dã-i (lui) mai multã pâine.Unless you tell them they won’t know how to do it. Ceasul a rãmas în urmã din nou.The display shows numbers.Who has mended your watch? . . . a bate to ring – a suna to mend – a repara [straik] [rin(g)] to fix – a fixa. Ceasul lor nu o ia înainte niciodatã.ascutit. Propozitia subordonatã conditionalã poate fi introdusã si de unless care înseamnã if not – dacã nu. Îmi vei arãta camera ta? .uzat.într-adevãr. .I will write to him unless I get a letter tomorrow.A number of people were fired. Excursia noastrã a fost doar una scurtã. Cine ti-a reparat ceasul? Ei au fixat odatã pentru nunta lor. Uneori trebuie sã ridicãm bani. Ceasurile digitale nu sunt scumpe. precis.Have you rung them yet? 92 . Dacã nu le spui.The clock was striking four when we came home. Dacã nu voi primi mâine o scrisoare îi voi scrie. Ea a format numãrul corect? I-ai sunat deja? . El aratã foarte tânãr. . . îti voi împrumuta. second-hand . . . Dacã nu ai bani.She often loses petience with her children. vom întârzia. .My birthday is on the ninth.Our trip was only a short one. a prinde struck [strak] struck [strak] rang [rEn(g)] rung [ran(g)] Ceasul tocmai bãtea ora 4 când am venit acasã. . . . Unless you come at 7 we will be late.You’ll need a sharp knife for this.Give him more bread! Give more bread to him! to dial – a forma un numãr to strike – a lovi.a se grãbi/ a fi înainte (ceasul) Vei avea nevoie de un cutit ascutit pentru asta. dar de fapt are 50 ani.Their clock is hardly ever fast. Folosind unless cu sensul de if not. .He looks very young but he’s actually 50.Unless you eat we won’t go to the zoo.Ea mi-a dat o carte. .She doesn’t like buying second-hand things. .Unless it rains we will go on foot. nu mergem la zoo. de fapt to be fast . Afisajul aratã numere. we will start to work unless he appears. I have described that accident to them.Un numãr de oameni au fost concediati.a întârzia/ a rãmâne în urmã (ceasul) .

In the meantime clean your room.I have lost the keys three times already.Also his second attempt failed. Si a doua sa încercare a esuat. I won’t give this money to them. .The furniture has recently been delivered. .I have read this book five times. . Nu le voi da acesti bani. frumos silly . Între timp fã curat în camera ta! . Dacã nu scrii aceastã scrisoare nu vom merge la plimbare.În drum spre birou am vãzut un accident grav.The subscription is cheaper. . Lectia 30 appearance . El nu cunoaste rãspunsul.We were just in time to see their departure.Our environment is very important. Acestea sunt obiceiuri proaste. Ai citit titlurile principale? . în limba englezã sunt si alte adjective a cãror terminatie este –ly: lovely . . si biletele tale? Am ajuns tocmai la timp ca sã vedem plecarea lor.Earing little money.Living in the country.prost fatherly . Lasã-l sã cumpere un numãr mare de pahare noi. .între timp. she has never seen a modern airport. . Celelalte adverbe se formeazã cu ajutorul unui numeral si al substantivului “time”: three times.These are bad habits. . amical 93 . . .încercare. I saw a serious accident. Nu promite prea mult! Înfãtisarea ei ne-a fãcut sã zâmbim.asteaptã putin/ o clipã. he couldn’t buy much. L-am întâlnit o singurã datã. deprindere headline – titlu (în ziar) subscription – abonament Mediul înconjurãtor este foarte important.One day I will not have much patience with them. .There was plenty of time to return the book. Auzind vorbele lui nu m-am putut abtine sã nu zâmbesc.înfãtisare environment . tentativã habit .Hearing his words. Mobila a fost recent livratã. . . . .mediu. Negocierile vor avea loc în 1999. Într-o zi nu voi mai avea multã rãbadre cu ei. el nu a putut cumpãra mult. Crezi cã istoria este o materie plãcutã la scoalã? Abonamentul este mai ieftin. .I won’t give them this money.Her appearance made us smile. and your tickets? .Wait a minute.Did you think history was a nice subject in school? . folosite ca si adverbe.obicei. . . În afarã de adjectivele daily.ivire. twice – de douã ori. Ceasul meu rãmâne mereu în urmã.prietenos. ai putinã rãbdare Stai putin. sunt folosite foarte des pentru a exprima frecventa cu care se petrece o actiune.Walking to my office. . patern friendly .Think twice before you say something.… Am citit de 5 ori aceastã carte. Citesc întotdeauna ziarul de dimineatã.My watch is always slow.drãgut. simpatic. . just in time . . . pânã una alta.Unless you write this letter we won’t go for a walk.They have an impressive collection.tocmai la timp plenty of time .Let him buy a big number of new glasses.aparitie. . . deocamdatã wait a minute .I have met him once.ambiantã attempt . A fost timp suficient pentru a înapoia cartea. ea nu a vãzut nuciodatã un aeroport modern.pãrintesc. Trãind la tarã. Câstigând putin. Gândeste-te de douã ori înainte de a spune ceva. .Don’t give too many promises! . I couldn’t help smiling.timp destul in the meantime .The negotiations will be in nineteen ninety-nine.Have you read the headlines? Adverbele once – odatã.I always read the morning-paper. Ei au o colectie impresionantã.He doesn’t know the answer. weekly. Am pierdut cheile deja de trei ori.

People wanting more information can return dupã ora 5.My brother always speaks to me in a fatherly manner to neglect . . participiul terminat în –ing poate înlocui propozitia relativã.He has subscribed to this paper. Ne-a vorbit pãrinteste.The pen lying on the table is mine. a pierde (inutil) to succeed (in) .They wasted half an hour on talking.There were people selling oranges and grapes. În propozitia astfel transformatã. His garden was shown to me.a polua to subscribe (to) . after five. I was shown his garden.Am reusit (sã fac ceva) She succeeded in mending her car. . . Cei care vor mai multe informatii se pot reintoarce .This lake is not polluted yet.a neglija to pollute . .The woman walking there is a secretary. rãnit ieri într-un accident. A letter was sent to him. Acesti copii au fost neglijati ani de-a rândul.într-un mod pãrintesc in a friendly way .Ea a reusit sã-si repare masina.într-un mod prostesc Nu face asta într-un mod prostesc! Ne-au vorbit prietenos. Au irosit ½ de orã vorbind. . Femeia care se plimbã acolo este o secretarã.Do you know the man coming to us? Oamenii care folosesc aceste unelte sunt f.Mi-a fost arãtatã grãdina lui.Dacã din adjectivele cu terminatia –ly vrem sã formãm un adverb.People neglecting their appearance think 94 . Fratele meu îmi vorbeste întotdeauna pãrinteste. .The people visiting our village are from England.The pictures hanging here will be sold. a izbuti . În aceste cazuri adverbele se formeazã cu urmãtoarele structuri: in a lovely way . He won’t give you the money. participiul –ing determinã substantivul. . Au fost oameni care au vândut portocale si struguri. . The money won’t be given to you.We were described the accident. El s-a abonat la acest ziar. . Cine sunt acei oameni care stau acolo? . . .These children have been neglected for years. . a fost in an accident yesterday. They sent him a letter. . nu putem sã dublãm sufixul –ly. Oamenii care-si neglijeazã înfãtisarea cred cã .a irosi.They talked to us in a lovely way. La ce te-ai abonat? Am rugat-o de douã ori sã plece în liniste. Exersati participiul prezent: Stiloul care se aflã acolo pe masã este al meu. He described the accident to us.What have you subscribed to? .I have asked her twice to leave quietly. Tablourile care atârnã aici vor fi vândute. . .într-o manierã drãgutã in a fatherly manner .Don’t do it in a silly manner! .He was sent a letter. .Grãdina lui mi-a fost arãtatã.He spoke to us in a fatherly way.Who are the people sitting there? Îl cunosti pe acel om care vine la noi? .You won’t be biven the money. satisfãcuti-The people using these tools are very satisfied.Un bãrbat care locuieste pe aceastã stradã.într-un mod prietenos in a silly manner . Dacã verbul are douã complemente (direct si indirect).El mi-a arãtat grãdina lui. .a se abona Verbul to succeed este folosit si în urmãtoarea constructie: to succeed in + verb cu terminatia ing I succeeded in … . Acest lac nu este încã poluat. . A man who lives in this street was insured . to waste . Oamenii care viziteazã satul nostru sunt din Anglia. Nu am reusit sã ne întoarcem la timp.a reusi. atunci la diateza pasivã oricare dintre ele poate fi subiectul propozitiei: He showed me his garden. . . Sunt întotdeauna multi oameni care-si petrec -There are always many people apending their vacanta aici. The accident was described to us.We have not succeeded in returning in time. holidays here. În limba englezã.

. problemã.Some people think there is a plenty of time To stop polluting the Earth.reclamatie Am citit mult despre acel rãzboi. . Acesta este geamul prin care a dispãrut spãrgãtorul. Mi s-a promis o slujbã mai bunã.We saw a man having no hair on his head.Those ideas are difficult to understand. . .nu este important sã arate bine. . Animalele care trãiesc în pãdure. Ei i s-a permis uneori sã plece mai devreme.We succeeded in finishing the work before midnight. A better job was promised to me. nu ti-ai pierdut umbrela? Ne-au arãtat douã filme.I like travelling without any luggage. pot gãsi mâncare suficientã. . Noi am reusit sã terminãm lucrul înainte de miezul noptii.univers luggage .The aeroplane leaves at 3 p. .In the meantime we’ll fix a date.She got the letter just in time..What subjects did you like the best in school? . I thought of the promise I had made. Ea a format numãrul lor de douã ori. . Negocierile vor aduce pacea? Acele idei sunt greu de înteles. Ea a primit scrisoarea tocmai la timp. Câtiva oameni cred cã este timp destul pentru a opri poluarea pãmântului. .In future no time will be wasted.bagaj mistake – gresealã . .He cannot spend much time on this matter.Animals living in the woods can find enough food. . . . nu a trebuit sã asteptãm. Ea a rãspuns prosteste. Între timp vom fixa o datã. Au sosit tocmai la timp.There will be more opportunities in the future.How many leap years are there in a century? .Our object is to get a raise as soon as possible.Their presence is not necessary.There was a delay twice. Lectia 31 matter – chestiune. .Cars pollute the environment. . it is not important to look good.You’ll have to be there at eight o’clock sharp.I was promised a better job. În viitor nu vom pierde timpul. . am pãrãsit casa în grabã. haven’t you left your umbrella? .Reading the morning paper. El si-a vizitat sora cu ocazia zilei ei de nastere. .plângere.The fact that he helped me impressed my mother. . 95 .m. Stai putin.This is the window through which the burglar disappeared.We were shown two films. .The ship was wrecked a fortnight ago. .He visited her sister on the occasion of her birthday. Recapitulare finalã: Citind ziarul de dimineatã m-am gândit la promisiunea pe care am fãcut-o. Au fost întârzieri de douã ori. Masinile polueazã mediul. I left the house in a hurry. Ce materii ti-au plãcut cel mai mult la scoalã? În trecut multe lucruri erau mai ieftine. fact – fapt. Faptul cã el m-a ajutat a impresionat-o pe mama. realitate space – spatiu.Zipping up my coat. .Let’s go to the cinema today! . . . .Some people have strange habits.Will negotiations bring peace? . .I saw many people wearing dark glasses. . El nu poate sã acorde mult timp acestei probleme. Avionul pleacã la 3 dupã-amiaza. . Am vãzut multi oameni care purtau ochelari fumurii. we didn’t have to wait. .Wait a minute. Scopul nostru este sã obtinem o mãrire de salariu cât mai curând posibil.She has dialled their number twice.She was occasionally permitted to leave early. Va trebui sã fii acolo exact la ora 8. Vasul a naufragiat în urmã cu douã sãptãmâni.Two films were shown to us .In the past many things were cheaper. Unii oameni au obiceiuri stranii.She answered in a silly way. . Vor fi multe ocazii favorabile în viitor.They came just in time. Îmi place sã cãlãtoresc fãrã bagaje. Câti ani bisecti sunt într-un secol? Sã mergem azi la cinema! Prezenta lor nu este necesarã. Noi am vãzut un bãrbat care nu avea pãr pe cap. . Trãgând fermoarul hainei. treabã complaint – nemultumire.I have read much about that war.

Nu trebuie sã te gândesti la aceastã problemã.It mattered a lot to me. Structura negativã – nu trebuie. De ce nu am voie sã vin aici? . Stiu cã ei nu sunt de acord. . . a accepta to disagree .Sã nu fim de acord! Let them not decide themselves. . palpabil presently – imediat.They live in a peaceful region. linistit concrete – concret.We decided not to wait for them.He has a good idea.. . a fi interzis: She mustn’t smoke. a nu avea voie.You mustn’t decide without talking to jane. . to matter – a conta.Abstract ideas are difficult to understand. El are o idee bunã.It has to be shown in an objective way. a reclama to agree . . .a nu fi de acord. . Nu conteazã! .Have you noticed that he has drunk too much? . . You mustn’t talk here. Noi am decis sã nu-I asteptãm. Nu am fost de aceeasi pãrere în acea problemã. L-ai observat pe bãrbatul cu pãlãria verde? Nu ai voie sã hotãrãsti fãrã sã vorbesti cu Jane. . Avem nevoie urgentã de mai mult îngrãsãmânt chimic.We urgently need more fertilizer.Have you noticed this man in a green hat? . Este greu sã fii obiectiv în aceastã problemã. to complain . Cãlãtoria în spatiu este captivantã. .We disagreed on that matter. a hotãrî A contat mult pentru mine. . Dacã imperativul are o negatie în continut atunci se foloseste cuvântul de negatie not. . . objective – obiectiv.They complained of the heat. . . Masa este un obiect concret.Let her not make this mistake.You needn’t think about this matter.You mustn’t leave your luggage here.I know they don’t agree. Ei trãiesc într-o regiune linistitã. let him speak.Let him not talk about the war all the time.Ea nu trebuie sã-si facã griji în legãturã cu asta.Sã nu decidã ei însisi! Las-o sã nu facã aceastã greselã! .The soldiers are ready for the fight. . 1. – Ea nu are voie sã fumeze.It is difficult to be objective in this matter. Sã nu-l lãsãm sã vorbeascã tot timpul despre rãzboi. . Vom termina imediat. 2. .. Sã nu luãm bagajul cu noi! . îndatã decisive – decisiv Ideile abstracte sunt dificil de înteles.Is space travel dangerous? . Ai fãcut de douã ori aceeasi gresealã. .We’ll finish it presently.You have made the same mistake twice. .Do these incidents happen regularly? . nepãrtinitor peaceful – pasnic. . a nu accepta . Aceasta trebuie prezentatã într-un mod obiectiv.a se plânge. Aceste incidente se petrec în mod regulat? Aceste nemultumiri meritã sã fie ascultate.Este periculoasã cãlãtoria în spatiu? Universul este incredibil de vast.This incident mustn’t happen again. sã-l lãsãm sã vorbeascã. 96 .Why mustn’t I come here? Nu avem voie sã facem aceastã gresealã. Nu trebuie sã ascult plângerile tale. . She needn’t worry about it.It doesn’t matter.A table is a concrete object. . Let’s not agree.These complaints are worth listening to.We mustn’t make this mistake.Nu trebuie sã citesti toate aceste cãrti. . . a avea importantã to notice – a observa. Acest incident nu trebuie sã se mai întâmple.I needn’t listen to your complaints.Space travel is exciting. Aceste stiri nu sunt neapãrat adevãrate. se exprimã cu forma scurtã needn’t: You needn’t read all these books. a bãga de seamã to decide – a decide.We needn’t go there. Nu trebuie sã mergem acolo.Let’s not take the luggage with us. . Nu ai voie sã-ti lasi bagajul aici. – Nu ai voie sã vorbesti aici. Forma negativã a verbului must se obtine prin adãugarea adverbului de negatie not: must not (mustn’t) – a nu fi permis/îngãduit.a fi de acord. . Soldatii sunt gata de luptã. Ai observat cã el a bãut prea mult? S-au plâns de cãldurã.This news needn’t be facts.Space is incredibly vast.

transeu weapon . . a capitula to join . se formeazã adãugând la numeral articolul hotãrât si sufixul –es. a intra (în) to fight .civil . to surrender . .În anii 40 au fost multe lupte.armatã trench . He has his own. atunci data se scrie în felul urmãtor: the 1830s . Multi civili pãrãsesc orasul.armã battle . .The enemy has two nuclear submarines.The naval battle was decisive.a (se) înarma to fire at . Bomba atomicã a fost folositã de aliatul nostru.cartus enemy . .a (se) lupta. .We are using the latest weapons.the eighteen thirties . a se bate [fait] to sink .We needn’t agree now.The war started in the 1930s (nineteen thirties).Sã nu-i lãsãm sã se plângã1 Nu trebuie sã ajungem la un acord acum. În anii ’40 au fost putine masini în Romania. We never buy vegetables.Nu cumpãrãm niciodatã zarzavaturi. Aceastã casã a fost construitã în anii 1790. intens armoured – blindat Inamicul are douã submarine nucleare. . Ei construiesc multe submarine. Litera –y de la sfârsitul cuvântului se transformã în –i. De obicei avioanele tactice nu sunt foarte mari. . Bãtãlia a continuat timp de o sãptãmânã. . Aliatii nostri ne sprijinã. the 1970s . .These children have found live cartridge. iar aceasta este urmatã de terminatia –es.a trage (cu o armã) fought [fo:t] fought [fo:t] sank [sEn(g)k] sunk [san(g)k] 97 .a se uni. . .The trenches are deep enough. navy – flotã maritimã.viu. He doesn’t need your car.Some countries haven’t got a navy. .The army needs a lot of petrol. Transeele sunt suficient de adânci.Mary was born in the 60s (sixties). .The enemy has modern planes.marinã militarã atom-bomb – bombã atomicã air force – fortã aerianã . Noi folosim cele mai moderne arme. anii 50 etc.This house was built in the 1790s (seventeen nineties). .The battle has continued for a week. live .aliat Sunt destule cartuse? Inamicul are avioane moderne. In the forties there were many battles. dacã în propozitie se aflã si pronumele own.Are there enough cartridges? . . Fratele meu este în aviatia militarã.Nu-ti voi da stiloul meu.a (se) scufunda [sin(g)k] . foloseste-l pe-al tãu.inamic ally . . . the fifties – anii cincizeci the sixties – anii saizeci Aceste expresii pot fi scrise cu ajutorul cifrelor în modul urmãtor: the 80s – the eighties – anii optzeci the 20s – the twenties – anii 20 Dacã vrem sã subliliem secolul.bãtãlie cartridge . Unele tãri nu au flotã maritimã. I won’t give you my pen.the nineteen seventies . to arm .anii o mie opt sute treizeci. tactical . Expresiile ca anii 40. Soldatii purtau haine civile. army .They are building many submarines. use your own. Armata are nevoie de mult petrol.anii 1970 Rãzboiul a început în anii 1930.În the 40s (forties) there were few cars in Romania.Many civilians are leaving the town. .tactic civilian . We grow our own.El nu are nevoie de masina ta. Nu este usor sã distrugi un avion blindat. Mary s-a nãscut în anii saizeci. El nu se foloseste pentru înlocuirea unui substantiv care se repetã.It is not easy to damage an armoured plane. .The atom-bomb was used by our ally. .Our allies support us.El are propria masinã.a se preda. Cuvântul one se foloseste pentru înlocuirea unui substantiv care se repetã în propozitie.Let them not complain! . Bãtãlia navalã a fost decisivã. Noi însine le cultivãm. . Acesti copii au gãsit cartuse adevãrate. .The tactical planes are usually not very big.The soldiers were wearing civilian clothes.My brother is in the air force. .

Câte nave au fost scufundate în aceastã sãptãmânã? .Aceastã bicicletã nu este atât de scumpã ca a lui Ion . . -The two armies joined before the last battle. . îti pot da câteva. . . Nu ai voie sã iei asta. we joined our allies.They have decided to use the atom-bomb. Reclamatiile cumpãrãtorilor meritã ascultate. Pãrintii lui Ion sunt mai bãtrâni decât ai lui Maria.This boy is the tallest.His wife is the most beautiful. but he didn’t see any. aceasta este cea mai rapidã.We will fight to the last man.Dintre toate masinile pe care le avem.The weapons of the enemy are not modern. În anii ’20 aveam o armatã micã.Ea a cumpãrat douã haine si a furat trei. She bought two coats and stole three. . . Nu avem nevoie de submarinele flotei lor militare.They surrendered without fighting.avion .Dacã vrei tigãri. Armele inamicului nu sunt moderne. Nu am tras niciodatã asupra nimãnui. 4. those: If you want cigarettes. Dupã pronumele some.You needn’t do it today. le avem pe ale noastre. .We have 2 children and our neighbours have five.I needn’t borrow any money. . . Avioanele sunt foarte înarmate. Am scufundat un vapor la miezul noptii.I have never fired at anybody.Nu a fost greseala ei . but you made six. . dar nu a vãzut niciuna. acestea sunt cele mai frumoase. . Am camera mea si el o are pe a sa. . Nu trebuie sã faci asta azi. ci a surorii sale. . Cele douã armate s-au unit înainte de ultima bãtãlie. Dupã forma de superlativ a adjectivelor: Of all the cars we have.We don’t need the submarines of their navy. Am obosit repede pentru cã bagajul meu a fost greu.When we noticed it was getting dark. .How many ships have been sunk this week? Cazuri în care cuvântul one poate omis: 1. Masina lui nu este atât de rapidã ca a lui Mary. Lectia 32 ammunition .You mustn’t take it. . Acest bãiat este cel mai înalt. Noi am cumpãrat douã vapoare si ei au cumpãrat 5. ..Dintre toate florile pe care le-am vãzut azi. 2. . El a fãcut douã greseli dar tu ai fãcut sase. I have my own.He made two mistakes. . we have our own.The planes are heavily armed. this is the fastest.We will stop fighting as soon as the enemy surrenders Dupã o sãptãmânã el a venit dupã sotia sa la Londra. Vom lupta pânã la ultimul om. .John’s parents are older than Mary’s. îi am pe ai mei.We bought two ships and they bought five. Dupã numerele cardinale: I have three chairs and she has five. any. Dupã genitivul saxon: This bicycle is not so expensive as John’s. Of all the flowers I have seen today these are the most beautiful.port-avion 98 aircraft .I soon got tired because my luggage was heavy. 3. . .-After a week he joined his wife in London. Nu trebuie sã împrumut bani.Vom înceta lupta de îndatã ce inamicul se va preda.The complaints of the customers are worth listening to. .Eu am trei scaune si ea are 5. . . . .I have my own room and he has his own.munitie aircraft carrier . He was looking for cheap curtains. Când am observat cã a început sã se întunece.El a cãutat perdele ieftine. I can give you some. these. ne-am alãturat aliatilor nostri.His car is not so/as fast as Mary’s.In the 20s (twenties) we had a small army. Ei s-au predat fãrã sã lupte. . . Noi avem 2 copii.We sank a ship at midnight. . Ei au decis sã foloseascã bomba atomicã. but her sister’s. It was not her mistake. . iar vecinii nostri au 5. Sotia lui este cea mai frumoasã.

Scoala se aflã la o distantã de 1 km si ½ de casa mea.We shall need more defensive weapons.Ai auzit stirile de ieri searã? There was a two hours’ delay. Nu uitati sã adãugati substantivelor la singular sau plural apostroful si litera s! Stii ceva despre înâlnirea de sãptãmâna trecutã? . Atacul va avea loc în ceatã.Five planes are missing. . .The school is a mile’s distance from my house.avion de vânãtoare measures .I am interested in submarines.Why are you afraid of me? . .I think she will be interested in it. De ce ti-e fricã de mine? Te intereseazã aceastã stire? Cred cã o va interesa.avion cu reactie hostile . .Mi-e fricã de câini mari. The building was a mile’s distance from us. Acestea sunt pusti strãine. to be interested in – a fi interesat de/sã to be afraid of. a asalta to carry – a transporta. . Nu avem munitie pentru aceste arme. Vapoarele sunt vulnerabile la atacurile submarinelor.tanc Tunurile noastre anti-aeriene au fost nefolositoare. prin conjugarea corespunzãtoare a verbului to be. .These are foreign rifles. Tancurile sunt sigure. Cunosti rezultatele de lunea trecutã? .tun anti-aerian . rapide.Our anti-aircraft guns were useless.defensiv. Au dispãrut cinci avioane. de apãrare jet .The attack will be made in fog. .) . Bombardierele inamice sunt înarmate. They are interested in buying your house. .These measures are not sufficient. avion de bombardament target . .Ships are vulnerable to attacks by submarines. Pe un port-avion este loc pentru multe avioane.dispãrut defensive .mãsuri. Mã intereseazã submarinele. a dãrâma to take off – a decola.Do you know anything about last week’s meeting.Clãdirea era la o distantã de o milã de noi. Did you hear last night’s news? .De când te intereseazã armele? They were afrid of the enemy. Au fost putine victime. . Multe clãdiri militare sunt avariate.My parents are not interested in my friends.Sunt interesati sã cumpere casa ta. Au fost alese multe tinte industriale. Aceste mãsuri nu sunt suficiente.On an aircraft carrier there is space for many aircraft . I am afraid of big dogs.There were hardly any casualties. Bombardierele zboarã la înãltime foarte mare.Two fighters were reported damaged.tintã rifle . .Le-a fost fricã de dusman.Many industrial targets were chosen. . . a duce 99 to bomb – a bombarda to receive – a primi .casualties fighter bomber .We have no ammunition for these weapon. dispozitii . a-si lua zborul to bring down – a doborî (un avion etc.The hostile bombers are armed. to defend – a apãra attack – a ataca. How long have you been interested in weapon? . inamic vulnerable (to) – vulnerabil Avioanele lor de vânãtoare cu reactie sunt f. .bombardier. Genitivul saxon se foloseste înaintea substantivului care exprimã timpul sau distanta. Ultimul lor port-avion a fost scufundat în zori. .puscã tank .a se teme de Aceste expresii se folosesc la toate timpurile din limba englezã.militar missing . .Do you know last Monday’s results? military . Le-a fost fricã de cel de-al doilea atac.Are you interested in this news? . . .They were afraid of the second atteck. . victime anti-aircraft gun . Vom avea nevoie de mai multe arme defensive.The bombers fly very high.Many military buildings are damaged. .The tanks are reliable. . . Pe pãrintii mei nu-i intereseazã prietenii mei.Their jet fighters are very fast. .Their last aircraft carrier was sunk at dawn.ostil. . to destroy – a distruge.A fost o întârziere de douã ore. S-au raportat douã avioane de vânãtoare avariate.pierderi.

Poti veni în orice zi. Atacul poate începe oriunde.Of all the tanks I have driven. .Ne putem apãra porturile? . You can put that chair anywhere. Poate fi folosit în orice tarã. . .Va accepta orice camerã pe care poti sã i-o oferi.Oamenii aceia vor face orice pentru bani.The criminal can be hiding anywhere. . Vestea pe care am primit-o este îngrozitoare.They can carry the heaviest bombs. this is the most vulnerable. . Oricine a fost acolo stie cât de intens este traficul.He thought there would be no complaints. Poate fi fãcut cu orice lucru ascutit.Are you interested in these facts? Recapitulare finalã: El a crezut cã nu vor fi reclamatii.Can we defend our harbours? Avioanele s-au înãltat în directia vântului. . Pustile pe care le folositi sunt mai bune decât acestea. . Criminalul se poate ascunde oriunde. He will take any room you can offer to him.The anti-aircraft guns have brought down many aircraft Bombardierele au atacat de douã ori în acea zi. . . . . Orice camerã este destul de bunã pentru mine. Au bombardat avioanele noastre de vânãtoare . oricare. You can come any day. anyone – oricine. Any child knows the answer to that question. În acest caz înseamnã: orice. 100 . . Tunurile anti-aeriene au doborât multe avioane. .Any bomber can be brought down. Dintre toate tintele pe care trebuia sã le apãrãm. .I know your ideas are better than my own. . . . . .They bombed our fighters before înainte sã poatã decola.Anyone who has been there knows how much traffic there is. Adjectivul pronominal any se foloseste si în propozitii afirmative.If our allies need bombers. Dintre toate tancurile pe care le-am condus.Poti sã dai asta oricãrei persoane pe care o întâlnesti acolo.Poti pune oriunde scaunul acesta. oricare anything – orice anywhere – oriunde. În mod asemãnãtor se folosesc si formele pronominale compuse ale acestui cuvânt: anybody. Orice bombardier poate fi doborât. . Orice carte cumpãratã va fi împachetatã frumos. they could take off. Those people will do anything for money. .The planes took off into the wind.The bombers attacked twice that day. we can give them some.Any defensive measure will help.Orice copil stie rãspunsul la acestã întrebare.Oricine îti poate spune asta. în orice loc Anybody can tell you that.The attack can start anywhere..It can be used in any country. .Any room is good enough for me. but there were four. Oricine poate nimeri aceastã tintã.Anybody can see that those flowers are not fresh. few minutes.The rifles you are using are better than these. You can give it to anyone you meet there. putem sã le dãm câteva. . Ele pot transporta bombele cele mai grele.Anybody can hit this target. . acesta este cel mai rapid. Aceste cauciucuri sunt cele mai bune. Oricine poate vedea cã acele flori nu sunt proaspete. Stiu cã ideile tale sunt mai bune decât ale mele. .Any book that is bought will be wrapped up nicely. si se foloseste pentru determinarea persoanelor si obiectelor. this is the fastest.Half of the tanks were destroyed in the first câteva minute.Of all the targets we have to defend aceasta este cea mai vulnerabilã. dar au fost patru.It can be done with anything that is sharp. . . Dacã aliatii nostri au nevoie de bombardiere . Te intereseazã aceste fapte? . Jumãtate din tancuri au fost distruse în primele .The news I have received is awful.These tyres are the best. Orice mãsurã de apãrare ne va ajuta.

Acum nu trebuie sã-i cãutãm.Don’t think that a tank can be used anywhere.We mustn’t use the atom-bomb.All the facts about that war are not yet known. . Nu-i lãsa sã vorbeascã despre arme! . find any. Oricine poate transporta aceste cartuse.Also civilian planes were fired at. de acel rãzboi. . .Two naval aircraft were missing after lupta aerianã. Ce s-a decis în legãturã cu armele nucleare? .Any set bomber can destroy those targets. Te intereseazã aceste mãsuri? .A trebuit sã cãutãm port-avioane.In the 70s (seventies) a lot of aircraft were built. .Let them not talk about weapons.Anybody can carry these cartridges.We had to look for aircraft carriers.Are you interested in these measures? 101 .Our allies have surrendered.Which of their ships is the most vulnerable? S-a tras si asupra avioanelor civile. Ce arme defensive au bombardierele lor? . Nu sunt cunoscute încã toate faptele legate .They took off to attack ammunition factories. Aliatii nostri au capitulat.Have you noticed the large number of Anti-aircraft guns? Ei au intrat în marina militarã.They have joined the navy. .Anybody can see that the enemy is losing the war.A few tactical mistakes were made. . . Care dintre navele lor este cea mai vulnerabilã? . S-au construit multe avioane în anii 70.We needn’t look for them now. Orice bombardier cu reactie poate distruge acele tinte. . dar nu am gãsit . ..What has been decided about nuclear weapons? Nu trebuie sã folosim bomba atomicã. Ai observat numãrul mare de tunuri anti-aeriene? . . S-au fãcut putine greseli tactice. Oricine poate vedea cã dusmanul va pierde rãzboiul.I had lost my own rifle and took Mark’s. Nu crede cã un tanc poate fi folosit oriunde. the air battle. but we didn’t niciunul. . Ei au decolat pentru a ataca fabrici de munitie.What defensive weapons have their bombers got? Douã avoiane ale flotei militare au dispãrut dupã . Mi-am pierdut pusca si am luat-o pe a lui Mark.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->