Sunteți pe pagina 1din 3

SUSPENDAREA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Notiune Suspendarea voluntara Suspendarea legala Pronuntarea Efectele suspendarii Reinceperea judecatii

1. Notiune = oprirea cursului judecatii datorita unor imprejurari voite de parti care nu mai staruie in solutionarea cauzei independente de vonita partilor cand sunt in imposibilitate fizica/ juridica de a se prezenta
2. Suspendarea voluntara Art. 242

1. cand amandoua partile o cer

este o aplicare a dr. partilor de a dispune de obiectul procesului;

acordul partilor in vederea suspendarii poate avea scopuri diferite incheierea unei tranzactii o plata viitoare la care se obliga paratul

2. daca niciuna din parti nu se prezinta la strigarea pricinii - desi au fost legal citate; - cel putin una din parti nu a cerut judecarea in lipsa:
pricina se judeca daca reclamantul sau paratul au cerut in scris judecarea in lipsa. norma care reglementeaza acest caz este o norma imperativa =>

instanta este obligata sa suspende cauza fara a mai efectua vreun act de procedura ori de cate ori sunt intrunite conditiile

3. Suspendarea legala DE DREPT


instanta este obligata sa o pronunte ori de cate ori constata ivirea uni caz prevazut de lege cazuri Art. 243 1. prin moartea uneia din parti, afara de cazul cand partea interesata cere termen pentru introducerea in judecata a

mostenitorilor;

2. prin interdictie sau punere sub curatela a unei parti - pana la numirea tutorelui sau curatorului;

3. prin moartea mandatarului uneia dintre parti - intamplata cu mai putin de 15 zile inainte de ziua infatisarii

4. prin incetarea functiei tutorelui sau curatorului;

5. prin deschiderea procedurii reorg. judiciare si a falimentului asupra reclamantului, - in temeiul unei hotarari judecatoresti irevocabile. A!!! Faptele aratate mai sus nu impiedica pronuntarea hotararii, daca ele s-au ivit dupa inchiderea dezbaterilor.

6. Art. 21 ivirea unui conflict de competenta


-

instanta in fata careia s-a ivit conflictul va suspenda din oficiu orice alta procedura si va inainta cauza instantei in drept sa hotarasca asupra suspendarii; suspendarea va dainui pana la solutionarea conflictului;

7. art.31 cererea de recuzare in cursul judecatii acesteia nu se va face nici un act de procedura

8. amanarea judecarii pricinii in temeiul invoielii partilor care nu mai staruie in judecata

9. art.19 C.proc.pen. penalul tine in loc civilul


-

judecata in fata instantei civile se suspenda pana la sol. definitiva a cauzei penale

10. invocarea exceptiei de neconstitutionaliate

FACULTATIVA SAU JUDECATOREASCA

este lasata la aprecierea instantei


cazuri: art. 244 C.proc.civ 1. cand dezlegarea pricinii atarna, in totul sau in parte, de existenta sau neexistenta unui drept

care face obiectul unei alte judecati;


2. cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare

asupra hotararii ce urmeaza sa se dea.

3. art.40 cererea de stramutare - presedintele instantei competente sa se pronunte asupra stramutarii poate sa ordone fara citarea partilor suspendarea judecatii pana la solutionarea cererii de stramutare;

4. art.1551 poate suspenda 4. Pronuntare Art. 244 1

INCHEIERE
poate fi atacata cu RECURS, in mod separat

cu exceptia celor pronuntate in recurs

o o

se poate formula recurs asupra incheierii prin care s-a dispus suspendarea cat si asupra incheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol atat timp cat dureaza suspendarea

5. Efectele suspendarii
orice act de procedura savarsit pe perioada suspendarii este lovit de nulitate relativa

- poate fi innvocata numai de catre partea in folosul careia curge suspendarea are efect general adica opereaza in bloc fata de toate partile din proces
6. Judecata reincepe Art. 245.

prin cerere de redeschidere facuta de una din parti, cand ea s-a suspendat prin invoirea partilor sau prin lipsa lor; prin cererea de redeschidere, facuta cu aratarea mostenitorilor, tutorelui sau curatorului, a celui reprezentat de mandatarul defunct, a noului mandatar sau, dupa caz, a partii interesate, a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, in cazurile prevazute de art. 243.

hotararea pronuntata in pricina care a determinat suspendarea a ramas irevocabila la data definitivarii solutiei procurorului daca nu a intervenit o HJ