Sunteți pe pagina 1din 8

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

CURRICULUM LA DECIZIA COLII - CURRICULUM ELABORAT N COAL

CULTIVAREA LIMBII
- PROGRAMA CURSULUI OPIONAL -

COALA CU CLASELE I-VIII NEGOI OPIONAL LA NIVELUL DISCIPLINEI CLASA a VIII-a 1 OR/SPTMN ANUL COLAR 2010-2011

Prof. NAGHIBAUR FLORIANA-DIANA

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

Nota de prezentare

Cursul optional Cultivarea limbii a fost gandit ca in ghid (in conformitate cu normele limbii literare) pentru evitarea greselilor de si din limba. Intr-o era in care se comunica direct din ce in ce mai putin, se poate observa tendinta de a se utiliza o limba de lemn, in detrimentul limbii literare. Avand alte surse de socializare unde nu conteaza felul incare se scrie si se vorbeste, elevii incep "sa strice" limba si in viata de zi cu zi. Astfe, fie ca se rostesc si se scriu gresit unele cuvinte, fie ca se utilizeaza cuvinte al caror sens nu este potrivit contextului, fiec ca nu se mai face acordul intre predicat si subiect, toate acestea "deterioreaza limba". Tocmai de aceea, in orele destinate acestui curs optional se va insista pe latura practica a limbii; elevii vor fi pioni activi in cunoasterea limbii noastre, fie prin rezolvarea unor exercitii gradate de la simplu la complex, fie prin realizarea unor lucrari practice pentru care vor consulta "piata" vorbitorilor de limba romana. Si aceasta deoarececursul are la baza idee conform careia limba literara, ca varianta cea mai ingrijita a limbii nationale, serveste ca instrument de exprimare a celor mai diverse manifestari ale culturii si se caracterizeaza prin respectarea unor norme impuse cu necesitate tuturor vorbitorilor.

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

Competenta generala: utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje scrise, in diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse Valori si atitudini: dezvoltarea interesului pentru comunicare prin constientizarea impactului limbajului asupra celorlalti si prin nevoia de a intelege si de a folosi limbajul intr-o maniera pozitiva, responsabila din punct de vedere social; cultivarea unei atitudini pozitive fata de limba romana si recunoasterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personala si imbogatirea orizontului cultural. Competente specifice si exemple de activitati de invatare Competente specifice Activitati de invatare 1. sa identifice categoriile - exercitii de stabilire a gramaticale ale partilor de formelor corecte ale cuvintelor in vorbire studiate functie de categoriile gramaticale specifice 2. sa recunoasca modalitatile - exercitii de formare a noi de imbogatire a vocabularului cuvinte; - exercitii de stabilire a sensurilor unor cuvinte 3. sa analizeze categoriile - exercitii de recunoastere a semantice studiate sensurilor unor cuvinte; - exercitii de diferentiere a cuvintelor in functie de sensul lor 4. sa evidentieze elementele - exercitii de analiza a de limba literara formelor corecte ale limbii
3

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

5. sa utilizeze formele literare in functie de context

romane - exercitii corecta

de

exprimare

Continuturi: semestrul I Cultivarea limbii Elemente de fonetica Accentul si limba literara Elemente de vocabular 5. Morfologie
1. 2. 3. 4. semestrul al II-lea: 1. Morfologie 2. Sintaxa 3. Greseli de exprimare

Modalitati de evaluare: evaluarea cunotinelor va fi continu, pe tot parcursul anului colar, prin probe scrise, probe orale, probe practice. Bibliografie: ***, Gramatica limbii romane, Editura Academiei Romane,
Bucuresti, 2005.

***, Dicionar ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 2005; Todi, Aida, Pentru o limba romana corecta, Editura All, Bucuresti,
2007. 4

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

PLANIFICAREA ORELOR

semestrul I Nr. crt. 1. Continuturile invatarii Cultivarea limbii


-definire;

Activitati de invatare

Sapt. S1

Evaluare

-prezentare generala S2 - ex. de analiz a structurii fonetice a cuvintelor; - ex. de desprire n silabe - ex. complexe.

-problematica 2. Elemente de fonetica -recapitularea unor notiuni teoretice; -accentul; -despartirea cuvintelor in silabe; -corespondenta litere sunete; -grupuri de sunete. Accentul si limba literara
-accentuari (DOOM2); 5

Activitate frontal

Fie Activitate individual Activitate pe grupe Fie Activitate frontal Activitate individual

3.

S3 S7

-ex. de identificare a noi cuvintelor accentuate corect; -sublete accentuale; -ex. de accentuare

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

-noi dublete accentuale corecta a cuvintelor. (DOOM2);

-probleme accentuare. 4. Lucrae practica Elemente de vocabular

de

Activitate pe grupe

S8 S13

- ex. de construire a cuvintelor -derivate in ean; noi cu ajutorul sufixelor date; - ex. de identificare a exceptii; -cuvinte compuse; modalitilor de compunere; - ex. de determinare a noutati sensurilor unor neologisme; -neologisme adaptate; - ex de comparare a sensurilor -neologisme unor cuvinte n contexte diferite.

Fie Activitate frontal Activitate individual Activitate pe grupe

5.

neadaptate; -neologisme cu forma dubla; -Evaluare formativa Morfologie Verbul --esc?; -forme de imperativ; -forme se gerunziu.

S14 S17
- ex. de recunoatere a formei corecte;

Substantivul -formarea pluralului; - ex. de folosire corect a -dublete morfologice de substantivelor; plural; - ex. ce stabilire a -omonime partiale; formelor corecte in -forme de G-D; functie de diferite categorii gramaticale; -articularea.

Fie Activitate frontal Activitate individual Activitate pe grupe

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

semestrul al II-lea

Nr. crt. 1.

Continuturile invatarii Morfologie

Activitati de invatare

Sapt. S1 S10

evaluare

Adjectivul - ex. de identificare i -formarea pluralului; a unor -neologisme terminate in difereniere adjective; ce; - ex. ce stabilire a -formarea femininului. Pronumele
-pronumele relativ care;

formelor corecte in functie de diferite categorii gramaticale;

-pronumele demonstrativ; -pronumele posesiv; - pronumele negativ.

Fie Activitate frontal Activitate individual Activitate pe grupe

Numeralul
-folosirea prepozitiei de

-ex. de utilizare corecta a pronumelor; -ex. de scriere corecta a unor forme pronominale; -ex. de diferentiere a fomelor pronominale omonime;

-ex. de utilizare corecta a prepozitiilor pe langa numerale; 2.


7

Sintaxa

S11 S13

Fie

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar: 1 Domeniul major de intervenie: 1.3 Numrul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carier de succes n nvmntul preuniversitar

Greseli de sintaxa -anacolutul; -acordul predicatului cu subiectul (formal, dupa inteles, prin atractie); -acordul atributului. 3. Greseli de exprimare

-ex. de recunoastere a greselilor de sintaxa; -ex. de corecatre a enunturilor gresite; S14 S17
-ex. de recunoastere

Activitate frontal Activitate individual Activitate pe grupe Fie Activitate frontal Activitate individual Activitate pe grupe Activitate individual

Redundanta in limba -pleonasmul; -tautologia; -contradictia in adaos; -hipercorectitudinea. 4. Recapitulare

a greselilor de exprimare; -ex. de corecatre a enunturilor gresite; -recapitularea exercitiilor dobandite. S18

Casa Corpului Didactic Dolj Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar

S-ar putea să vă placă și