Sunteți pe pagina 1din 7

Start

clrscr()

Dati x,a1,a2,da

x,a1,a2,da

a=a1 n=0

Nu a<=a2

Da

n++; B=1+pow(cos(a),2)/ pow(sin(a),2)-1;

Nu a<6

Da

Nu a==x

Da

W=exp(sin(a+log(B)));

W=pow(fabs(log(a)-B*B),1/3)

W=a*a*a+sin(x*x)-log(B)

printf(" n=%i a=%f B=%f W=%f",n,a,B,W);

a=a+da ;

Stop

Ministerul

Universitatia Tehnic a Moldovei

Catedra:Informatica Aplicat

RAPORT
Lucrare de laborator Nr.3 la Programarea Calculatoarelor

A efectuat: Onorina

st.gr.C-111 Maznic

A verificat: dr.,conf.univ. M.Kulev

Chiinu 2011

Lucrarea de laborator Nr.3 Prelucarea tablourilor inideminsionale Scopul lucarii: Obinerea deprindelor practice de lucru cu tablouri unidimensionale, cunoaterea particularitailor de declarare de introducere i de prelucrare a tablorilor unideminsionale. Sarcini de lucru: De prelucrat tobloul n conformitte cu sarcina primit,De afiat tabloul i rezultatul n forma corespunztoare. Varianta 13: Suma elementelor cu valori impare care se afla pe locuri pare.

Mersul lucrrii: Noiuni principale din teorie i metode folosite: Tablou este o variabil compus sau structurat, de acelai tip. Tipuri de tablou : 1)unidimensional 2)bideminsional 3)multiimensionale n lucarea nr.3 folosim toblou unideminsinal: Un sir de elemente de acelasi tip, in care conteaza ordinea elementelor, se numeste tablou unidimensional. Un tablou(array) este o structura formata dintr-un numar fixat de componente de acelasi tip, numit tip de baza. Numarul de componente este determinat de numarul de valori ale indicilor, care sunt obligatoriu tipuri ordinale. Pozitia unui element se mai numeste si indicele sau rangul elementului, iar elementele se mai numesc si componente ale vectorului.

Analiza datelor :
a) date de intrare:
n-numarul de elemente al tabloului( tipul ntreg). - elementele tabloului
b) date de ieire:

afim elementele tabloului numarul de elemente care indeplinesc conditia sau mesaj care anunta ca conditia nu este indeplinita de nici un element.

c) date intermediare: nu sunt.

Analiznd datele construim shema logic :

Start

clrscr( )
Introduceti nr. De elemente n

n>5 0

Introducem elementele tabloului

Stop

getch()

Textul programului in limbajul- C


// laborator3.cpp: . // #include #include #include #include "stdafx.h" <stdio.h> <conio.h> <math.h>

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { int A[50]; int n=0; int i; printf ("dati n(n<=50):"); scanf("%i",&n); printf("dati elementele tabloului:\n"); for(i=0; i<n; i++) { printf("A[%i]=",i); scanf("%i",&A[i]); } printf("Elementele introduse:\n"); for(i=0; i<n; i++) { printf("%i ",A[i]); } int S=0; for(i=0; i<n; i++) { if ((A[i]%2 != 0) && ( (i+1)%2==0)) { S=S+A[i]; } } printf("\n suma elementelor impare %i\n",S); } return 0;

Rezultatele obtinute:

Verificarea rezultatelor:

Analiza rezultatelor si concluzii: 1.Verificarea ne demonstreaza c rezultatele obinute sunt corecte i programul lucreaz corect. 2.Algoritmii cu structur ciclica si ramificata ne ajuta sa rezolvam probleme matematice complexe . 3.In urma acestei lucari am invatat noi lucruri despre programare in limbajul C si am obtinut experienta in lucrul cu ciclurile si cu struturile ramificate.