P. 1
Programa Religie Ortodoxa Clasele I - IV

Programa Religie Ortodoxa Clasele I - IV

|Views: 485|Likes:
Published by Nazare Teofan

More info:

Published by: Nazare Teofan on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2014

pdf

text

original

Anexa ........... la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr.5229/01.09.2008 .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE

RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASELE I - a IV-a

Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008

BUCUREŞTI, 2008

NOTĂ DE PREZENTARE

Noua formă a curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-IV vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria persoană. Structura întregului curriculum la disciplina Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie. Influenţele educative de la disciplina religie completează misiunea Bisericii şi , astfel , vine în ajutorul societăţii în ansamblu deoarece promovează valorile fundamentale: dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni.Toate acestea sunt şi virtuţiile de bază ale

credinţei creştine. Revizuirea programei de Religie – cultul ortodox, pentru clasele I –a- IV-a, a pornit de la următoarele premise: • necesitatea revizuirii programelor şcolare anterioare, aprobate prin OMEC în anii 2001- 2004 şi la finalul unui ciclu de 4 ani de utilizare a acesteia în sistemul de învăţământ şi în contextul schimbării structurii sistemului de învăţământ, respectiv al coborârii vârstei de debut al şcolarităţii la 6 ani; • abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică şi confesională; • asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru comune pentru ciclul primar, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi standarde de performanţă pentru finalul fiecărui ciclu. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice, de-a lungul ciclului primar şi secundar inferior. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărei clase şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea unui sistem de cunoştinţe Organizarea conţinuturilor respectă principiile didactice specifice religiei dar şi pe cele ale didacticii. În prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor
Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 1

Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor prevăzute. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora cu toate conţinuturile. la sfârşitul ciclului gimnazial. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. în calitatea lor de standarde naţionale. Realizarea obiectivelor fiecărui domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât. elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate. Unităţile de conţinut sunt organizate tematic. urmând să fie un bun creştin implicat activ în Biserică şi societate. în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. pe deplin. Standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului primar. pentru fiecare obiectiv de referinţă. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară.Volumul cunostinţelor a fost mult diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă . cît mai eficient.de a sistematiza .de referinţă. Titlurile domeniilor au fost accesibilizate pentru a orienta şi structura manualelor şi a materialelor auxiliare. Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 2 . în vederea realizării obiectivelor prevăzute.obiectiv major al disciplinei. la sfârşitul învățământului primar. repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza . Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate de învăţare. Modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă. partea educativă a fiecărui demers didactic .

Educarea atitudinilor de acceptare.OBIECTIVE CADRU 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. Formarea virtuţilor creştine comportament moral-religios şi consolidarea deprinderilor de 5. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 3 . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4.

prin povestire orală.exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi.exerciţii de recunoaştere a Sfintei se găsesc în Sfânta Scriptură (Biblia) Scripturi dintre alte cărţi. Iisus Hristos şi Maica cunoştinţelor transmise de profesor. Domnului . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 3.C. 1. observarea si comentarea unor imagini despre crearea lumii. 1.dialog pentru antrenarea elevilor în învăţaţi folosirea termenilor nou învăţaţi. . 3. O. .2 să cunoască evenimente biblice . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2. audiţii / vizionări referitoare la Naşterea Domnului şi copilăria lui Iisus.exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice. .1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în observarea şi contemplarea lumii împrejurările concrete ale vieţii înconjurătoare: frumuseţea. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1. perfecţiunea.C. 2.a IV-a 4 . 1. O.observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios.1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi .audiţii / vizionări a unor materiale media despre conţinuturile învăţate.C.CLASA I OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui prezentarea şi explicarea icoanei Dumnezeu Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. a unor evenimente biblice prezentate de profesor. 3.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii memorarea şi rostirea conştientă a de Dumnezeu rugăcinilor.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine .memorarea unor rugăciuni. măreţia acesteia.Clasele I . reproducerea. dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume.exerciţii de ascultare şi reproducere a referitoare la creaţie. . Religie – Cultul ortodox .

O. . 4. 4. Dumnezeu a făcut cerul si pământul Religie – Cultul ortodox .3. concursuri pe teme religioase.. credinţei prin gesturi liturgice .învăţarea de colinde şi cântece religioase.exerciţii de caracterizare a unui bun creştin. O.dialog despre regulile de comportament ral-religios în familie şi societate creştin în clasă şi în familie. 4. .organizarea de serbări şcolare cu ocazia marilor sărbători creştine.a IV-a 5 .C. Rugăciunea la ieşirea din clasă III. Educarea atitudinilor de acceptare.1 să se implice în acţiuni comune cu pri. Rugăciunea la intrarea în clasă 2. Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 1.povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi. . vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici. serbări.organizarea de jocuri. proprii sau calităţi ale unui bun creştin ale altora. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor - - exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini cu diferite construcţii.prezentarea icoanei sfinţilor.C. . Despre credinţa creştină 1.1 să identifice faptele bune şi principalele . CONŢINUTURI CLASA I I.rezolvarea unor sarcini alături de colegi etenii şi colegii aparţinând altor etnii. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 5. Prima oră de Religie a micului creştin 2. 5.povestirea unor fapte bune.participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare. modele .3 să respecte regulile de comportament mo. Rugăciunea – cale spre Dumnezeu 1. .. Semnul Sfintei Cruci II.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a .Clasele I . religii sau confesiuni.organizarea de jocuri de rol.exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci. de comportament creştin .2 să recunoască în faptele sfinţilor. Dumnezeu – Prietenul copiilor 3. 4.

Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română Farago. Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 3. rai. Biblia sau Sfânta Scriptură. Stelian. Nicolae. 3. Eva.Clasele I . Dumnezeu şi copiii 1. Sf. Emil. Sfântul Nicolae – prietenul copiilor Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv) Rîureanu. Sf. Naşterea Domnului 3.. apostol sau ucenic. Al. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 3. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 2. închinarea magilor. Dumnezeu. Nazaret. Naşterea Domnului 2.2. “Colinde şi cântări de Crăciun”. în “Astăzi S-a născut Hristos”. Teodor Balş. Biblia pentru copii Chemarea credinţei. credinţa creştină. Sf. “Hristos a înviat”. Sus la poarta raiului. scenete. Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre VI. rugăciunea. Colinde: Astăzi S-a născut Hristos. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1 3. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Aş vrea să fiu Magdan. Sfinţii. Podoleanu. Fecioara Maria. Ioana et al. “Vremea bună”. Am plecat să colindăm 2. fapte bune. “Dovleacul şi ghinda”. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe (selectiv) Milutinovici. Povestiri morale (“Cine vede”. 5. Măndiţă. Dumnezeu iubeşte copiii 2. Dreptul Iosif. Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor 2. Dumnezeu l-a făcut pe om IV. nu mai dormiţi. serbări religioase.M. înger. Biblia ilustrată. boieri. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Adam. biserică. Marin Constantin. Sus. Steaua sus răsare. prietenii copiilor 1. Trei păstori.“Cântec de primăvară”. duminica (ziua Domnului).. Leon. I. facerea lumii. lecturi moral-religioase. 8. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . facerea omului. 4. Învierea Domnului (colinde. Timotei Popovici. Betleem. Gândăcelul Gârleanu. amin. “Pomişorul”. Măndiţă. “Lupul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repetoriul de cântece 1. aur. Domnul Iisus Hristos. Naşterea Domnului. Ghicitori creştine pentru copii Nicodim. Elena. 2. “Căţelul”. Fiul lui Dumnezeu 1. smirnă şi tămâie. 6. Sfânta Fecioară Maria 2.a IV-a 6 . “Iarba preţioasă”. Ioachim şi Sfânta Ana. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Nicodim. creştin. cruce (semnul Sfintei cruci). sărbătoare. craii de la Răsărit. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase Audiţii muzicale 1. 7. Copilăria lui Iisus V. Iisus Hristos. 9. Maica Domnului.

.exerciţii de observare asupra naturii ocrotite de Dumnezeu. 1.exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a care se poate deduce iubirea lui lui Dumnezeu faţă de lume.2 să utilizeze corect termenii religioşi .Clasele I . 2.exerciţii de identificare a faptelor bune este casa lui Dumnezeu necesare pentru mântuire. este o formă de manifestare a iubirii .2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. . .relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi. . .observarea unor planşe cu icoane/imagini reprezentative 1.1 să enumere si sa descrie situaţii din .exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin învăţaţi în enunţuri simple orale şi aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un scrise şir de cuvinte date .exerciţii de povestire a minunilor făcute de Domnul nostru Iisus Hristos. . . . . 7 Religie – Cultul ortodox .vizite la biserici.enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică. . 2.observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roaga O.a IV-a .exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase. .C.exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta.rezolvarea unor itemi de tip pereche si cu alegere duală.1 să explice înţelesul unor termeni . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. . . 1.3 să cunoască faptul că rugăciunea .discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a de Dumnezeu modului în care trebuie să se realizeze aceasta.exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi.C.CLASA A II-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.memorarea şi rostirea conştientă a rugăciunilor potrivite vârstei. pe baza contextului în care sunt folosiţi. Dumnezeu faţă de lume .descrierea şi/sau reprezentarea plastică a unei biserici cunoscute.exerciţii de identificare a termenilor religioşi religioşi învăţaţi în textele studiate.exerciţii de a deosebi minunile de faptele obişnuite.

ruga .învăţarea unor rugăciuni. 3. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4.O.2 să-şi formeze deprinderea de a se . oral. . 4.învăţarea unor cântări religioase şi a unor tradiţionale creştine colinde.2 să povestească. 5. în familie şi Biserică/ părinţi-copii. Educarea atitudinilor de acceptare. 3. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: Religie – Cultul ortodox .recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios-moral.C. O. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3. . cu ajutorul profesorului.C.1 să descrie principalele calităţi ale unui . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. unora faţă de ceilalţi . 4. cu ajutorul profesorului.4 să identifice.alcătuirea.exerciţii de recunoaştere a personajelor biprincipale din viaţa Domnului Iisus blice din icoane.a IV-a 8 . . . modalităţi de manifestare biserică a iubirii faţă de părinţi şi datoriile . O.Clasele I .povestirea unor evenimente religioase pe prin care Dumnezeu a pregatit lumea baza audierii/lecturării acestora.3 să participe la manifestările .exerciţii de autoevaluare a comportamentului bun creştin prin raportare la exemplele învăţate.exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator. pe baza analizei relaţiei . momente . . a personajelor biblice reguli de unor scurte portrete morale ale personajelor comportament moral-religios biblice studiate.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale .C. 4. oral. 3. .exerciţii de exemplificare a comportamentelor dezirabile. a scurte portrete morale ale personajelor biblice studiate. pentru venirea fiului Său . 4.participarea la sărbătorile comunităţii creştine căreia îi aparţin.jocul de rol pe tema relaţiei părinţi-copii.1 să precizeze evenimente şi persoane .scurte dezbateri pe marginea realităţilor zilnice. texte narative şi imagini Hristos: minuni şi învăţături biblice. . cu identificarea cazurilor pozitive şi a celor negative de comportament.exerciţii de explicare a necesităţii respectării poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor.exersarea rugăciunii în comun.redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului.alcătuirea. oral.dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate.exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase.

Modele de comportament 1. Sf. Canaan. aflaţi în lipsuri şi în mediul social apropiat (rude. Mica Biblie 2. Despre credinţa creştină 1.dar al lui Dumnezeu 2. Familia 1. faraon. discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/ negativ petrecute în imediata lor apropiere exersarea milosteniei. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur - 5. scenete.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare.a IV-a 9 . Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 3.Cuvioasa Filofteia . vecini. putiu.5.) CONŢINUTURI CLASA A II-A I. Botezul Domnului. Hristos în şcoală (selectiv) Religie – Cultul ortodox . evrei. popor ales.. lecturi moral-religioase. Dumitru. Familia . Iosif si fraţii săi IV. Isaac. Avraam – răsplata credinţei 2. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Egipt. Iacob. Pescuirea minunată 2.. Învierea fiului văduvei din Nain V. Iordan. jertfă.biserica 2. credinţă. Casa lui Dumnezeu . Rugăciunea micului creştin III. Naşterea Domnului 2. Dumnezeu iubeşte lumea II. Iosif. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Avraam. prin activităţi îndreptate spre cei de altă confesiune/ credinţă. Sfinţii. serbări religioase. Sfat bun! 2. datorie . israeliteni. mântuire. Iubirea copiilor faţă de părinţi 4. Minunile Mântuitorului 1. Sf. colegi. Iubirea părinţilor faţă de copii 3.Clasele I . Nain. familie creştină. Rugăciunea mamei 3. Castrişanu. Sarra. T. Sfânta Filofteia – model de milostenie Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Călugăr.1 să manifeste atenţie. Să ne ajutăm unii pe alţii! VI. Învierea Domnului (colinde. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 2. Moise. prietenii copiilor 1. iubire creştină. Ioan Botezătorul.

Zoe. Viflaime. Proloagele (selectiv) 12. vin colindători.a IV-a 10 . Corul de cameră “Madrigal” 2. O. Milutinovici. Magdan. “Calul furat”.Clasele I . Rîureanu. ce veste minunată. Colinde: Iată. Povestiri morale (“Cuibul de pasăre”. Chemarea credinţei. George. Lavsaicon (selectiv) 10. Colinde interpretate de coruri ale copiilor. Ioana et al. Ghicitori creştine pentru copii 8. Veniţi astăzi credincioşi. Viflaime. Ectenia cererilor. “Leul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română 5.M. în Astăzi S-a născut Hristos. Doamne2 Audiţii muzicale 1. Paladie. I. “Colinde şi cântări de Crăciun”... Moshu. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Muştele şi păianjenii”. Ţie. Patericul (selectiv) 11. Coşbuc. Mama 6. “Cele trei surori”. “Fiii neguţătorului”. Coborât-a coborât 2. Religie – Cultul ortodox . Leon. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 10. Duna..4. I. Limonariu ( “Leul şi Avva Gherasim”) 9.

observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios .2 să rostească conştient rugăciunile studiate Religie – Cultul ortodox . 2.) sau a unui plan de idei.3 O. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios să construiască texte scurte.1 2.a IV-a 11 . 1. mesaje religioase) religios 1. .exerciţii (orale). modele biblice morale cu ajutorul profesorului. 3.CLASA A III-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual (icoana.3 2.2 2. .Clasele I .C. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: Să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. de prezentare a portretelor marilor personaje. .1 1.exerciţii de memorare şi recitare a unor unor poezii şi povestiri cu caracter conţinuturi scurte (învăţături. imagini.audierea de lecturi care prezintă importanţa lumii Bibliei . cu conţinut moral-religios (oral şi scris) Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .C.răsfoirea Bibliei. .exerciţii de dialog pe o tema dată.1 3. mai importantă carte a creştinilor şi .să enumere (oral) cerinţele şi învăţăturile din rugăciunea Domnească aun text din Sfânta Scriptură 3. (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente) Să prezinte structura Rugăciunii Domneşti şi s-o rostească să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat .lecturarea unor texte biblice reprezentative. .exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi . O. numirea parţilor. . să manifeste interes pentru lecturarea .exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea .2 1. .exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie.C.exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios.audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru.

să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor.5 vizitarea bisericii din parohie.să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană .2 * Religie – Cultul ortodox . să precizeze căi personale de . creştinilor la sfintele slujbe .discutarea normelor de de comportament religiossublinieze importanţa participării moral în biserică şi în timpul slujbelor.exerciţii de argumentare/contraargumentare în relaţiile cu ceilalţi oameni soluţionarea unor situaţii-problemă apărute în grup.3.exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite comportamentului unor personaje de personajele biblice.3 să descrie (oral) clădirea bisericii - 3. 4. Educarea atitudinilor de acceptare.2 4.C. exerciţii practice de comportare prin simularea de situaţii concrete. biblice din Vechiul Testament lectura unor texte cu conţinut moral /vizionarea de filme cu subiect religios şi formularea învăţăturilor morale pentru propriul comportament. .Clasele I .a IV-a 12 . 5.1 5. exerciţii de observarea a părţilor (spaţiilor) şi a destinaţiei acestora.1 4.4 să sesizeze subiectul (natura .lecturarea şi comentrea unor povestiri care prezintă importanţa sfintelor slujbe. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: să prezinte argumente care să . O.să identifice din texte religioase virtuţile morale urmat pentru a-şi însuşi unele promovate de sfinţi. exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni.omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor - 3.discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin. cu toţi membrii grupului identificarea căilor de evitare a conflictelor cu aproapele şi în grup. vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să aplice porunca iubirii creştine în .3 O. exerciţii de dialog privind minunile. să formuleze aprecieri asupra . prezentarea calendarului creştin ortodox. observarea icoanelor unor sfinţi. 4. 5. discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini. exerciţii de enumerare orală a unor minuni săvârşite asupra naturii şi asupra oamenilor. virtuţi ale sfinţilor .C.

Saul. Duna. Potolirea furtunii pe mare 4. Nicodim. Carte de rugăciuni 6.texte selective 4. sfinţi români locali. Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 2.CONŢINUTURI CLASA A III-A I. Biblia sau Sfânta Scriptură II. viţelul de aur. învieri făcute de Mântuitorul. rege al poporului ales. Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 3. Bolintineanu. minuni asupra naturii. scenete. Învierea Domnului (colinde. minune. Zoe. idol. Solomon. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Religie – Cultul ortodox . Regele David 3. Din nou la şcoală 2. Personalităţi biblice 1. Sfinţii. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 9. David. încredere în Dumnezeu. Învierea fiicei lui Iair IV. Tablele Legii. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. serbări religioase. Bălan. Sfintele slujbe ale Bisericii 3. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Biblia. Sfânta Parascheva Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Evangelie. Goliat. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Magdan. Sf. sfinţirea templului. Sf. Decalog.a IV-a 13 . Muntele Sinai. Despre credinţa creştină 1. Ioan de la Neamţ (Hozevitul). Biblia 2. Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă V. ieşirea evreilor din Egipt. prietenii copiilor 1. Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor 2. Mica Biblie 3. Leon. Patericul românesc . Daniel Sihastru 5. Dimitrie cel Nou. robia egipteană. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Sfântu Andrei. lecturi moral-religioase. asupra oamenilor . Vechiul şi Noul Testament. Micul creştin în biserică 2. Sfântul Dimitrie cel Nou 3. Ioanichie. Poezii 8. Naşterea Domnului 2. Regele Solomon III. Măndiţă. sfinţirea bisericii. Moise – alesul lui Dumnezeu 2.Parascheva . membru al Bisericii. Sf. Iisus Hristos.Clasele I . Dimitrie. Fiul lui Dumnezeu 1.

“Cele două surori”) 14. Mărire Ţie. Maică sfântă. Povestiri morale (“Dumnezeu”. Lăsaţi copiii să vină la Mine. “Ploaia”. Doamne 3 3.texte selectate pe temele de studiu 13. Versul Preacuratei.a IV-a 14 . Colo-n sus şi mai în sus. Bucură-te. 2. vol. a Tale cuvinte. Nicolae Lungu. Hristos a înviat SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1.M. Câţi în Hristos.10. Sfinte Dumnezeule. Ghicitori creştine pentru copii 11.. “Stejarul”. Crucii Tale. Maică Preacurată. “Măgarul”.. Aliluia. Patericul (selectiv) 12. Colinde: Doamne. Proloagele. Pr. Rîureanu. Timotei Popovici. Praznic luminos. Audiţii muzicale 1. I-II. Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române (fragmente) Religie – Cultul ortodox .Clasele I . “Cine vede”. Din an în an etc. Sebastian. Ioana et al. Milutinovici. Şebu. Vlahuţă. Ectenia mare. Al.. Mic catehism 15. La Vifleem colo-n jos. Ectenia mică. I.

mod de manifestare a lui Dumnezeu . cuminţenie. greşeală. milostenie.exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri. 3. temele studiate . a listelor de termeni. Mântuitor. respect .utilizarea dicţionarelor. . rabdare.CLASA A IV-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.plan dat sau compuneri libere pe teme religioase.prezentarea generală a Sf Taine a Botezului .2 să prezinte elemente definitorii ligvistice şi faptice pentru definirea creştine după repere ligvistice şi faptice : Biblia.dialog pe tema necesitatii iubirii . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. credinţei creştine botez. 1.iertare. utilizând .ascultare.exerciţii de descriere orală.împărtăşanie.Taine la care au participat. .participarea la activităţi caritabile. alegere duală.sumară . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 1. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: Religie – Cultul ortodox . porunca mântuitoare. ca părinte spiritual.exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei 1. discutarea unor aspecte concrete : naşi.lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin .3 să prezinte importanţa iubirii ca .învăţarea salutului . .1 Să prezinte Sfânta Taină a Botezului .exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios . 2. .C.discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă ca poartă de intrare în creştinism a elevilor. etc. . pereche.descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să în lume reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni. . dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunostinţe generale despre Sfintele Taine: botez.Clasele I . O. iubire creştină.rezolvarea unor fişe cu itemi de tip pereche. d de repetare alcătuirea de fişe de lucru.a IV-a 15 .nuntă) . îndreptare .(cu ajutorul profesorului) a unor Sf. a glosarelor.audierea / vizionarea unor materiale adecvate temei. acceptare etc . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 2.C. a modului de adresare către un preot.ca poruncă dumnezeiască . O. 2. 1. .spovedanie.C.alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date . . bunatate.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din texte corect cuvintele şi expresiile noi din date.1 să-şi dezvolte vocabularul.dialog pe baza învăţăturilor de credinţă . intrebare structurată.

exerciţii de identificare a modalităilor de cinstire a profeţilor în Biserica noastră.exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor geografice legate de viaţa Mîntuitorului.exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere . . în succesiune logică.1 să explice rolul profeţilor Vechiului .exerciţii de citire. evenimentele din viaţa .etc. de itemi pereche.repovestirea textului lecturat.discutarea principalului scop al lucrării profeţilor din Testament în pregătirea lumii pentru Vechiul Testament.rezolvarea de texte lacunare. venirea Mântuitorului . memorare logică a celor învăţăturile în viaţa zece porunci.prezentarea principalelor profeţii mesianice.relatarea. adevărat .lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului şi comentate cu ajutorul profesorului.4 Religie – Cultul ortodox . să cunoască Decalogul şi să aplice . .lectura textului din manual şi desprinderea ideilor Mântuitorului principale.3.3 3. .a IV-a 16 .Clasele I . 3. . a evenimentelor din Hristos că Mântuitor al lumii şi Om viaţa Mântuitorului. să-L descrie pe Domnul nostru Iisus . . transcriere.2 3.discuţii . să cunoască.

biserici care au ca protectori. Cina cea de Taină 3. .3 O.C. Învierea Domnului 5. Despre credinţa creştină 1. Profetul Daniel III. . .O. din vieţile sfinţilor. Patimile Domnului 4. . Cum ne păstrăm sufletul curat II.2 să cunoasca binele şi răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu să prezinte necesitatea urmării modelului pozitiv oferit de sfinţi . . sfinţi.exerciţii de dialog pe tema dată. poruncilor divine pentru mântuire . indiferent de credinţa fiecăruia. CONŢINUTURI CLASA A IV-A I. a vizând relaţiile cu semenii. Intrarea Domnului în Ierusalim 2. Iisus Hristos. 5. .jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns. Cum devenim creştini 3.exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni.Clasele I .vizitarea de mănăstiri. argumentarea opţiunilor.exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane.a IV-a 17 . . Profetul Ilie 2.lecturarea unor texte cu conţinut religios-moral.1 să argumenteze rolul respectării .exerciţii de autocunoaştere prin dialog. Modele de credinţă în Vechiul Testament 1.lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor. Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2. în situaţii care cer atitudini moral-creştine 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 4.argumentarea biblică. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 5. Educarea atitudinilor de acceptare.1 să compare tipuri de comportament . C. Iisus Hristos se arată după Înviere Religie – Cultul ortodox . 4. .mici studii de caz. .exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje din textele biblice studiate cu cele din viaţa cotidiană. pornind aspectelor care demonstrează dragostea lor ne de la situaţii concrete condiţionată faţă de semeni. . . 4.exerciţii de identificare şi descriere.discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios.discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă.exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor.încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic. Dumnezeu şi om 1. .

audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Anna şi Caiafa. Şt.Clasele I . profeţii (prorocii) Ilie şi Daniei. George. I. Osana. Şebu. Mare-i seara etc. Povestiri morale (“Roza de Tanneburg”. Petru şi Pavel. sinteză / rezumat a învăţăturii dumnezeieşti. Acatistier 4. Proloagele . Decalog. Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale 1. Pilat. Decalogul – datoriile faţă de aproapele 3. arhiereii Vechiului şi Noului Testament. Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe 10. Magdan. Muntele Golgota. Rîureanu. Lăsaţi copiii să vină la Mine. Apărătoare Doamnă. “Spicele de grâu”. Sfântul Ioan Iacob Românul . SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1.. Porunci dumnezeieşti. Îngroprea şi Învierea Domnului. Antifonul I. mironosiţe. Naşterea Domnului 2. Milutinovici. Ap. Duna. Mic catehism SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Colindătorii 7. “Nu mă uita”. Minunile Maicii Domnului 11..a IV-a 18 . Ioana et al. Fericirile. scenete. Tismana 5. N. Marea poruncă a iubirii V.6. Alexandrescu.. Sfinţii Apostoli Petru si Pavel 2. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 2.. Mica Biblie 3. “Comoara”. Grigore. Iuda vânzătorul. Sebastian.M. Intrarea Domnului în Ierusalim. Muntele Măslinilor. “Napii”) 15. Hristos a înviat! 12. Doamne Iisuse Hristoase4 Religie – Cultul ortodox . Sfântul Ioan Iacob Românul Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. V. Patimile. Sfinţii. “Sămânţa de in”. Militaru. Măndiţă. giulgiu. profeţii mesianice. Iosif. Leon. Isus 9. Antologie de poezie religioasă 8. Cina cea de Taină. “Sticletele”. Înălţarea la cer IV. serbări religioase. Trei crai de la răsărit. Carte de rugăciuni 6. Sf.Înălţarea la Cer.O. prietenii copiilor 1. Zoe. Muntele Carmel. 2. Colinde: Nouă azi ne-a răsărit. Ghicitori creştine pentru copii 13. trădarea lui Iuda.. lecturi moral-religioase. Coşbuc. Învierea Domnului (colinde. Baal. “Ţarina”. Antifonul II. Biblia 2.selectiv 14. “Racii”.

în Patimile şi Învierea lui Iisus. II. Vasile Stanciu. Prea Sfântă Născătoare”. Corul “Madrigal” 4. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase” Audiţii muzicale 1.a IV-a 19 . Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Caseta nr. Caseta nr. Corul de cameră “Madrigal” 2. în Patimile şi Învierea lui Iisus. Colecţia Pr. în Documente ale culturii vocale în Muntenia. Colinde. D. “Prohodul Domnului “. Moldova şi Transilvania. “O.3.Clasele I . 1. Discul nr. Corul “Madrigal” 3. “Tropar din Canonul Floriilor”. “Axion la duminica Floriilor”. Măicuţă sfântă. Chirescu. 2.

S5. în situaţii variate. evenimente biblice. fapte.a IV-a 20 . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. Aplicarea. Utilizarea corectă. Relatarea în cuvinte proprii a unor evenimente. cu termeni specifici . situaţii care vizează diferite aspecte religioase ale vieţii.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ La sfârșitul învăţământului primar Obiective cadru 1. S6. Prezentarea/ explicarea/ argumentarea clară şi concisă a caracteristicilor unor elemente religioase: adevăruri de credinţă. S2. eficientă a unui vocabular religios minimal.în prezentarea învăţăturii de credinţă şi a faptelor religioase. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Prezentarea /definirea / descrierea sintetică a unor elemente definitorii ale propriei credinţe. S3. în diferite contexte: viaţa şi activitatea unor personaje biblice. tradiţii religioase. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S4.Clasele I . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. evenimente biblice. situaţii de viaţă. a tradiţiilor religioase şi a Istoriei Bisericii 4. a normelor de comportament creştin. Manifestarea virtuţilor creştine în comportamentul propriu şi cotidian . Identificarea virtuţilor creştine. prezentare argumentată şi formată pe baza afirmării iubirii lui Dumnezeu faţă de lume . Educarea atitudinilor de acceptare. Religie – Cultul ortodox . 3. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Standarde S1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->