P. 1
Programa Religie Ortodoxa Clasele I - IV

Programa Religie Ortodoxa Clasele I - IV

|Views: 472|Likes:
Published by Nazare Teofan

More info:

Published by: Nazare Teofan on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2014

pdf

text

original

Anexa ........... la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr.5229/01.09.2008 .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE

RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASELE I - a IV-a

Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008

BUCUREŞTI, 2008

NOTĂ DE PREZENTARE

Noua formă a curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-IV vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria persoană. Structura întregului curriculum la disciplina Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie. Influenţele educative de la disciplina religie completează misiunea Bisericii şi , astfel , vine în ajutorul societăţii în ansamblu deoarece promovează valorile fundamentale: dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni.Toate acestea sunt şi virtuţiile de bază ale

credinţei creştine. Revizuirea programei de Religie – cultul ortodox, pentru clasele I –a- IV-a, a pornit de la următoarele premise: • necesitatea revizuirii programelor şcolare anterioare, aprobate prin OMEC în anii 2001- 2004 şi la finalul unui ciclu de 4 ani de utilizare a acesteia în sistemul de învăţământ şi în contextul schimbării structurii sistemului de învăţământ, respectiv al coborârii vârstei de debut al şcolarităţii la 6 ani; • abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică şi confesională; • asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru comune pentru ciclul primar, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi standarde de performanţă pentru finalul fiecărui ciclu. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice, de-a lungul ciclului primar şi secundar inferior. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărei clase şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea unui sistem de cunoştinţe Organizarea conţinuturilor respectă principiile didactice specifice religiei dar şi pe cele ale didacticii. În prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor
Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 1

la sfârşitul învățământului primar. Standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului primar. în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV. urmând să fie un bun creştin implicat activ în Biserică şi societate.de referinţă. în vederea realizării obiectivelor prevăzute. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară.obiectiv major al disciplinei. în calitatea lor de standarde naţionale. Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. la sfârşitul ciclului gimnazial. Realizarea obiectivelor fiecărui domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât.de a sistematiza . de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate de învăţare. Modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate. repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza . Unităţile de conţinut sunt organizate tematic. Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor prevăzute. pe deplin. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora cu toate conţinuturile. partea educativă a fiecărui demers didactic .Volumul cunostinţelor a fost mult diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă . Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 2 . Titlurile domeniilor au fost accesibilizate pentru a orienta şi structura manualelor şi a materialelor auxiliare. pentru fiecare obiectiv de referinţă. cît mai eficient.

înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 3 . Educarea atitudinilor de acceptare. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Formarea virtuţilor creştine comportament moral-religios şi consolidarea deprinderilor de 5. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2.OBIECTIVE CADRU 1. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3.

2 să cunoască evenimente biblice .observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios. Domnului . măreţia acesteia. observarea si comentarea unor imagini despre crearea lumii.Clasele I . O. . .1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în observarea şi contemplarea lumii împrejurările concrete ale vieţii înconjurătoare: frumuseţea.memorarea unor rugăciuni.a IV-a 4 .exerciţii de ascultare şi reproducere a referitoare la creaţie. 2. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 3. 1.C. .C.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui prezentarea şi explicarea icoanei Dumnezeu Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. reproducerea.audiţii / vizionări a unor materiale media despre conţinuturile învăţate. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Religie – Cultul ortodox . audiţii / vizionări referitoare la Naşterea Domnului şi copilăria lui Iisus. 1.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii memorarea şi rostirea conştientă a de Dumnezeu rugăcinilor. .1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi .exerciţii de recunoaştere a Sfintei se găsesc în Sfânta Scriptură (Biblia) Scripturi dintre alte cărţi.CLASA I OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. 3. 1.dialog pentru antrenarea elevilor în învăţaţi folosirea termenilor nou învăţaţi.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2.exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1. dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume.exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice.C. 3. perfecţiunea. prin povestire orală. Iisus Hristos şi Maica cunoştinţelor transmise de profesor. O. a unor evenimente biblice prezentate de profesor.

4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a . 5.Clasele I .a IV-a 5 .3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor - - exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini cu diferite construcţii.3 să respecte regulile de comportament mo. Rugăciunea la ieşirea din clasă III. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 5. concursuri pe teme religioase.2 să recunoască în faptele sfinţilor.1 să se implice în acţiuni comune cu pri. Prima oră de Religie a micului creştin 2. Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 1. credinţei prin gesturi liturgice . modele . .povestirea unor fapte bune. Dumnezeu a făcut cerul si pământul Religie – Cultul ortodox . . . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4.organizarea de serbări şcolare cu ocazia marilor sărbători creştine. O.organizarea de jocuri de rol.prezentarea icoanei sfinţilor.învăţarea de colinde şi cântece religioase. proprii sau calităţi ale unui bun creştin ale altora. de comportament creştin . Educarea atitudinilor de acceptare. .. Semnul Sfintei Cruci II. Dumnezeu – Prietenul copiilor 3. vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici.povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi.rezolvarea unor sarcini alături de colegi etenii şi colegii aparţinând altor etnii. serbări.dialog despre regulile de comportament ral-religios în familie şi societate creştin în clasă şi în familie. 4. 4.1 să identifice faptele bune şi principalele . 4.3.C.exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci.participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare. Rugăciunea – cale spre Dumnezeu 1. CONŢINUTURI CLASA I I.C. Despre credinţa creştină 1. Rugăciunea la intrarea în clasă 2. O. .exerciţii de caracterizare a unui bun creştin.organizarea de jocuri. religii sau confesiuni..

prietenii copiilor 1. Măndiţă. Măndiţă. 4. 5. Dreptul Iosif.“Cântec de primăvară”. Steaua sus răsare. apostol sau ucenic. Ioachim şi Sfânta Ana. I. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase Audiţii muzicale 1. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română Farago. Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 3. biserică. “Căţelul”. Ghicitori creştine pentru copii Nicodim. Naşterea Domnului 2.. “Vremea bună”. Iisus Hristos. aur. Povestiri morale (“Cine vede”. 3. Aş vrea să fiu Magdan. Învierea Domnului (colinde. Sfântul Nicolae – prietenul copiilor Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Emil. boieri. Colinde: Astăzi S-a născut Hristos. în “Astăzi S-a născut Hristos”. scenete. 6. Fecioara Maria. Copilăria lui Iisus V. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 3. Timotei Popovici. Sfinţii. Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor 2. amin. Teodor Balş. Podoleanu. Elena. lecturi moral-religioase. sărbătoare. “Lupul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repetoriul de cântece 1.a IV-a 6 . Sus la poarta raiului. 8. Dumnezeu l-a făcut pe om IV. 7. 9. Domnul Iisus Hristos. rai. Maica Domnului. Ioana et al. “Hristos a înviat”.. Biblia ilustrată. Marin Constantin. facerea omului. înger. Sus. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . în Corul “Madrigal” cântă copiilor 2.2. “Dovleacul şi ghinda”. credinţa creştină. Stelian. creştin. Gândăcelul Gârleanu. craii de la Răsărit. Dumnezeu iubeşte copiii 2. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Nicodim. Naşterea Domnului 3. rugăciunea. Sf. Betleem. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1 3. 2.M. cruce (semnul Sfintei cruci). Leon. “Iarba preţioasă”. Sfânta Fecioară Maria 2. Naşterea Domnului. Fiul lui Dumnezeu 1. Trei păstori. Nicolae. fapte bune. “Pomişorul”. nu mai dormiţi. “Colinde şi cântări de Crăciun”.Clasele I . Dumnezeu şi copiii 1. serbări religioase. Sf. închinarea magilor. facerea lumii. Am plecat să colindăm 2. Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv) Rîureanu. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Adam. smirnă şi tămâie. Biblia sau Sfânta Scriptură. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe (selectiv) Milutinovici. Nazaret. Biblia pentru copii Chemarea credinţei. Sf. Dumnezeu. Eva. Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre VI. duminica (ziua Domnului). SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Al.

exerciţii de identificare a termenilor religioşi religioşi învăţaţi în textele studiate.exerciţii de a deosebi minunile de faptele obişnuite.exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta.CLASA A II-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. 7 Religie – Cultul ortodox . .relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume. . .exerciţii de identificare a faptelor bune este casa lui Dumnezeu necesare pentru mântuire. .vizite la biserici.a IV-a . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. pe baza contextului în care sunt folosiţi.exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase.exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a care se poate deduce iubirea lui lui Dumnezeu faţă de lume.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin învăţaţi în enunţuri simple orale şi aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un scrise şir de cuvinte date .rezolvarea unor itemi de tip pereche si cu alegere duală.1 să enumere si sa descrie situaţii din .2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică . 1. .memorarea şi rostirea conştientă a rugăciunilor potrivite vârstei. . . 1.exerciţii de observare asupra naturii ocrotite de Dumnezeu. . Dumnezeu faţă de lume . 2.exerciţii de povestire a minunilor făcute de Domnul nostru Iisus Hristos. . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.C.exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi.C. . 2. .3 să cunoască faptul că rugăciunea .discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a de Dumnezeu modului în care trebuie să se realizeze aceasta.2 să utilizeze corect termenii religioşi .1 să explice înţelesul unor termeni .enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică.descrierea şi/sau reprezentarea plastică a unei biserici cunoscute.observarea unor planşe cu icoane/imagini reprezentative 1. . este o formă de manifestare a iubirii .observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roaga O.Clasele I . .

4.C. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4. a scurte portrete morale ale personajelor biblice studiate.alcătuirea.dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate. .exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase.2 să-şi formeze deprinderea de a se . Educarea atitudinilor de acceptare.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale . oral. oral. cu ajutorul profesorului.1 să precizeze evenimente şi persoane .O. 5.scurte dezbateri pe marginea realităţilor zilnice. 4. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. 3. 3. oral.povestirea unor evenimente religioase pe prin care Dumnezeu a pregatit lumea baza audierii/lecturării acestora.exerciţii de autoevaluare a comportamentului bun creştin prin raportare la exemplele învăţate. pentru venirea fiului Său .Clasele I .C.redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului.exerciţii de explicare a necesităţii respectării poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor.C.1 să descrie principalele calităţi ale unui .alcătuirea. modalităţi de manifestare biserică a iubirii faţă de părinţi şi datoriile . 4.3 să participe la manifestările . în familie şi Biserică/ părinţi-copii. .4 să identifice. .2 să povestească.exersarea rugăciunii în comun. momente . . cu ajutorul profesorului.jocul de rol pe tema relaţiei părinţi-copii. ruga . pe baza analizei relaţiei . cu identificarea cazurilor pozitive şi a celor negative de comportament. unora faţă de ceilalţi .învăţarea unor rugăciuni. 3. O. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.exerciţii de recunoaştere a personajelor biprincipale din viaţa Domnului Iisus blice din icoane. O. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: Religie – Cultul ortodox .învăţarea unor cântări religioase şi a unor tradiţionale creştine colinde. .exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator.participarea la sărbătorile comunităţii creştine căreia îi aparţin. 4. a personajelor biblice reguli de unor scurte portrete morale ale personajelor comportament moral-religios biblice studiate.exerciţii de exemplificare a comportamentelor dezirabile.recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios-moral. . texte narative şi imagini Hristos: minuni şi învăţături biblice.a IV-a 8 . .

Iubirea copiilor faţă de părinţi 4. faraon. Familia . Avraam – răsplata credinţei 2. credinţă. Hristos în şcoală (selectiv) Religie – Cultul ortodox . iubire creştină. Minunile Mântuitorului 1.dar al lui Dumnezeu 2. colegi. Călugăr.. lecturi moral-religioase. Despre credinţa creştină 1. prietenii copiilor 1. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 3. Dumitru.a IV-a 9 . Sfânta Filofteia – model de milostenie Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Învierea Domnului (colinde. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 2. Naşterea Domnului 2. Învierea fiului văduvei din Nain V. Familia 1.Cuvioasa Filofteia . Egipt.) CONŢINUTURI CLASA A II-A I. Iubirea părinţilor faţă de copii 3. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Iordan. Rugăciunea mamei 3. Rugăciunea micului creştin III. Moise. serbări religioase. Să ne ajutăm unii pe alţii! VI.biserica 2. Botezul Domnului. Iosif si fraţii săi IV. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Avraam. Sf. vecini. scenete.1 să manifeste atenţie. T. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur - 5. jertfă. Mica Biblie 2.. Canaan.Clasele I . Sfinţii. Isaac. Castrişanu. Modele de comportament 1. Sfat bun! 2. Casa lui Dumnezeu . Ioan Botezătorul. Iacob. Dumnezeu iubeşte lumea II. israeliteni. familie creştină.5. aflaţi în lipsuri şi în mediul social apropiat (rude. datorie . Sf. prin activităţi îndreptate spre cei de altă confesiune/ credinţă. Iosif. Nain. putiu. Pescuirea minunată 2. discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/ negativ petrecute în imediata lor apropiere exersarea milosteniei.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare. mântuire. Sarra. popor ales. evrei.

vin colindători. Veniţi astăzi credincioşi. Religie – Cultul ortodox .. “Cele trei surori”. Ghicitori creştine pentru copii 8. Ioana et al. Rîureanu. Muştele şi păianjenii”. Viflaime. Proloagele (selectiv) 12. Colinde interpretate de coruri ale copiilor. Lavsaicon (selectiv) 10. I. Duna. Coşbuc. Coborât-a coborât 2.4.Clasele I . ce veste minunată. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Mama 6. Milutinovici. Chemarea credinţei. Zoe. Viflaime. O.. “Leul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. “Colinde şi cântări de Crăciun”. Doamne2 Audiţii muzicale 1. Limonariu ( “Leul şi Avva Gherasim”) 9. “Fiii neguţătorului”. Magdan. în Astăzi S-a născut Hristos. Ţie. Corul de cameră “Madrigal” 2. Povestiri morale (“Cuibul de pasăre”.M.a IV-a 10 . Moshu. Leon. I. Patericul (selectiv) 11. Colinde: Iată. Ectenia cererilor. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 10.. Paladie. George. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română 5. “Calul furat”.

.să enumere (oral) cerinţele şi învăţăturile din rugăciunea Domnească aun text din Sfânta Scriptură 3. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea .3 2. (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente) Să prezinte structura Rugăciunii Domneşti şi s-o rostească să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat .2 2.3 O.răsfoirea Bibliei. cu conţinut moral-religios (oral şi scris) Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi .exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice . 1. să manifeste interes pentru lecturarea . .2 să rostească conştient rugăciunile studiate Religie – Cultul ortodox .exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios.) sau a unui plan de idei. imagini.audierea de lecturi care prezintă importanţa lumii Bibliei .exerciţii de memorare şi recitare a unor unor poezii şi povestiri cu caracter conţinuturi scurte (învăţături. .exerciţii de dialog pe o tema dată.CLASA A III-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.C. O.observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru.C.Clasele I . de prezentare a portretelor marilor personaje. . mesaje religioase) religios 1. . numirea parţilor.exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual (icoana.exerciţii (orale). modele biblice morale cu ajutorul profesorului. . 3. mai importantă carte a creştinilor şi . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios să construiască texte scurte. 2.C.a IV-a 11 . .exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie.2 1.1 1.1 2. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: Să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .lecturarea unor texte biblice reprezentative.1 3.

biblice din Vechiul Testament lectura unor texte cu conţinut moral /vizionarea de filme cu subiect religios şi formularea învăţăturilor morale pentru propriul comportament. cu toţi membrii grupului identificarea căilor de evitare a conflictelor cu aproapele şi în grup. exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni.C. să formuleze aprecieri asupra .2 * Religie – Cultul ortodox . exerciţii de dialog privind minunile.1 4. să precizeze căi personale de . discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini. exerciţii de enumerare orală a unor minuni săvârşite asupra naturii şi asupra oamenilor. vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi.4 să sesizeze subiectul (natura .omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor - 3. 4.exerciţii de argumentare/contraargumentare în relaţiile cu ceilalţi oameni soluţionarea unor situaţii-problemă apărute în grup.3 O. 5.să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană .C.3. să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor.3 să descrie (oral) clădirea bisericii - 3. 4. O.lecturarea şi comentrea unor povestiri care prezintă importanţa sfintelor slujbe.discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin. exerciţii practice de comportare prin simularea de situaţii concrete. . observarea icoanelor unor sfinţi.1 5. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: să prezinte argumente care să . exerciţii de observarea a părţilor (spaţiilor) şi a destinaţiei acestora. 5.să identifice din texte religioase virtuţile morale urmat pentru a-şi însuşi unele promovate de sfinţi.a IV-a 12 . Educarea atitudinilor de acceptare. prezentarea calendarului creştin ortodox. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să aplice porunca iubirii creştine în .2 4. virtuţi ale sfinţilor .exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite comportamentului unor personaje de personajele biblice. creştinilor la sfintele slujbe .discutarea normelor de de comportament religiossublinieze importanţa participării moral în biserică şi în timpul slujbelor.5 vizitarea bisericii din parohie.Clasele I .

Zoe. Sf. Muntele Sinai.Parascheva . Învierea fiicei lui Iair IV. Sfintele slujbe ale Bisericii 3. Magdan. Sfântul Dimitrie cel Nou 3. sfinţirea templului. Tablele Legii. sfinţirea bisericii. lecturi moral-religioase. Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 3. Bolintineanu. Moise – alesul lui Dumnezeu 2. Personalităţi biblice 1. sfinţi români locali. Dimitrie. Saul.Clasele I . Regele David 3. scenete. rege al poporului ales. Patericul românesc . Regele Solomon III. Biblia 2. idol. încredere în Dumnezeu. Despre credinţa creştină 1. membru al Bisericii. ieşirea evreilor din Egipt. Sfânta Parascheva Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Duna.CONŢINUTURI CLASA A III-A I. Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă V. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Religie – Cultul ortodox . Nicodim. Ioan de la Neamţ (Hozevitul). Sf. robia egipteană. Naşterea Domnului 2. Fiul lui Dumnezeu 1. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Mica Biblie 3. Solomon. Leon. Poezii 8. Micul creştin în biserică 2. Biblia sau Sfânta Scriptură II.texte selective 4. Sfântu Andrei. Decalog. Potolirea furtunii pe mare 4. Bălan.a IV-a 13 . Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 9. viţelul de aur. Daniel Sihastru 5. Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor 2. Din nou la şcoală 2. învieri făcute de Mântuitorul. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 2. Sf. David. Vechiul şi Noul Testament. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Biblia. Măndiţă. serbări religioase. prietenii copiilor 1. Iisus Hristos. minune. asupra oamenilor . Goliat. Sfinţii. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Evangelie. Ioanichie. Dimitrie cel Nou. Carte de rugăciuni 6. minuni asupra naturii. Învierea Domnului (colinde.

Crucii Tale. Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române (fragmente) Religie – Cultul ortodox . Hristos a înviat SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1.. I. Praznic luminos. Milutinovici.texte selectate pe temele de studiu 13. 2. Ectenia mare. Pr.10. Şebu.a IV-a 14 . Ectenia mică. “Stejarul”. Colinde: Doamne. “Cine vede”. Versul Preacuratei. Maică sfântă. “Măgarul”. Ghicitori creştine pentru copii 11. Mărire Ţie. Sebastian. a Tale cuvinte. Povestiri morale (“Dumnezeu”. “Cele două surori”) 14.. Al. Mic catehism 15. “Ploaia”. Câţi în Hristos.Clasele I . vol. Din an în an etc. Bucură-te. Proloagele. Patericul (selectiv) 12. Sfinte Dumnezeule.M. Nicolae Lungu. Timotei Popovici. La Vifleem colo-n jos. Lăsaţi copiii să vină la Mine. Vlahuţă. Colo-n sus şi mai în sus. Doamne 3 3.. Ioana et al. Audiţii muzicale 1. Maică Preacurată. Rîureanu. Aliluia. I-II.

discutarea unor aspecte concrete : naşi.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din texte corect cuvintele şi expresiile noi din date.a IV-a 15 .2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios . respect . iubire creştină.Clasele I . îndreptare .1 Să prezinte Sfânta Taină a Botezului . pereche.(cu ajutorul profesorului) a unor Sf.plan dat sau compuneri libere pe teme religioase. Mântuitor.nuntă) .dialog pe baza învăţăturilor de credinţă .exerciţii de descriere orală. cuminţenie. . 1. credinţei creştine botez.Taine la care au participat.învăţarea salutului . mod de manifestare a lui Dumnezeu . 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 1.împărtăşanie.exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse.iertare. porunca mântuitoare. . a glosarelor.descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să în lume reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni. 2. a listelor de termeni. d de repetare alcătuirea de fişe de lucru. .alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date .exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri.C.prezentarea generală a Sf Taine a Botezului . . utilizând . ca părinte spiritual. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: Religie – Cultul ortodox . . . rabdare. dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunostinţe generale despre Sfintele Taine: botez. 3.C.C. etc. acceptare etc . O.ascultare.dialog pe tema necesitatii iubirii .ca poruncă dumnezeiască .participarea la activităţi caritabile. 2.spovedanie. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.audierea / vizionarea unor materiale adecvate temei.CLASA A IV-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 2. a modului de adresare către un preot.2 să prezinte elemente definitorii ligvistice şi faptice pentru definirea creştine după repere ligvistice şi faptice : Biblia. O. . bunatate. greşeală.lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin .exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei 1. alegere duală.1 să-şi dezvolte vocabularul. milostenie. temele studiate . .discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă ca poartă de intrare în creştinism a elevilor. intrebare structurată.utilizarea dicţionarelor.3 să prezinte importanţa iubirii ca .sumară .rezolvarea unor fişe cu itemi de tip pereche.

.3 3.Clasele I .rezolvarea de texte lacunare. în succesiune logică.exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor geografice legate de viaţa Mîntuitorului. a evenimentelor din Hristos că Mântuitor al lumii şi Om viaţa Mântuitorului.exerciţii de citire. . să cunoască.1 să explice rolul profeţilor Vechiului . 3.a IV-a 16 . transcriere. să cunoască Decalogul şi să aplice . . adevărat . .relatarea. de itemi pereche.prezentarea principalelor profeţii mesianice. memorare logică a celor învăţăturile în viaţa zece porunci. venirea Mântuitorului . să-L descrie pe Domnul nostru Iisus .etc.4 Religie – Cultul ortodox .2 3. .repovestirea textului lecturat.3.exerciţii de identificare a modalităilor de cinstire a profeţilor în Biserica noastră.lectura textului din manual şi desprinderea ideilor Mântuitorului principale.discutarea principalului scop al lucrării profeţilor din Testament în pregătirea lumii pentru Vechiul Testament.exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere .discuţii .lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului şi comentate cu ajutorul profesorului. evenimentele din viaţa .

1 să compare tipuri de comportament . .jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns.exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane. indiferent de credinţa fiecăruia. Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2.exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje din textele biblice studiate cu cele din viaţa cotidiană. .exerciţii de dialog pe tema dată. Profetul Ilie 2.lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor. Învierea Domnului 5. Iisus Hristos se arată după Înviere Religie – Cultul ortodox . Modele de credinţă în Vechiul Testament 1.a IV-a 17 . Dumnezeu şi om 1. în situaţii care cer atitudini moral-creştine 4. Educarea atitudinilor de acceptare. a vizând relaţiile cu semenii.Clasele I . . .1 să argumenteze rolul respectării .discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios.O. . Intrarea Domnului în Ierusalim 2. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 5. . . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 4.lecturarea unor texte cu conţinut religios-moral.exerciţii de autocunoaştere prin dialog. CONŢINUTURI CLASA A IV-A I.2 să cunoasca binele şi răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu să prezinte necesitatea urmării modelului pozitiv oferit de sfinţi . . 4.mici studii de caz. Profetul Daniel III.încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic. pornind aspectelor care demonstrează dragostea lor ne de la situaţii concrete condiţionată faţă de semeni. Cum devenim creştini 3.argumentarea biblică. .exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor.exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni. Iisus Hristos. .exerciţii de identificare şi descriere.3 O. . poruncilor divine pentru mântuire .vizitarea de mănăstiri. 4. Cum ne păstrăm sufletul curat II. Despre credinţa creştină 1. din vieţile sfinţilor. biserici care au ca protectori. 5. argumentarea opţiunilor. C. . Cina cea de Taină 3. sfinţi.discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă.C. Patimile Domnului 4.

Colinde: Nouă azi ne-a răsărit..6. Cina cea de Taină. Acatistier 4. Sfântul Ioan Iacob Românul Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Militaru.. “Sticletele”. Magdan. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 2. Antifonul I. Sfântul Ioan Iacob Românul . Muntele Măslinilor. Marea poruncă a iubirii V. Minunile Maicii Domnului 11. Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale 1. Antologie de poezie religioasă 8. mironosiţe. Îngroprea şi Învierea Domnului. “Racii”. Colindătorii 7. Sfinţii. “Ţarina”.a IV-a 18 . Fericirile. Duna. Mica Biblie 3. Muntele Golgota. lecturi moral-religioase. profeţii mesianice. Iosif.O. V. Coşbuc.. Patimile. Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe 10. Trei crai de la răsărit. Isus 9.. Măndiţă. Doamne Iisuse Hristoase4 Religie – Cultul ortodox . Antifonul II. Ghicitori creştine pentru copii 13. Intrarea Domnului în Ierusalim. Petru şi Pavel. Proloagele . Ioana et al. Rîureanu. “Nu mă uita”.. Învierea Domnului (colinde. Alexandrescu. Grigore. Iuda vânzătorul. Apărătoare Doamnă. giulgiu. Decalog. “Comoara”. Baal. Şt. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1.M. Osana. sinteză / rezumat a învăţăturii dumnezeieşti. trădarea lui Iuda. Şebu. serbări religioase. Lăsaţi copiii să vină la Mine. Biblia 2. scenete. profeţii (prorocii) Ilie şi Daniei. Decalogul – datoriile faţă de aproapele 3. Pilat. prietenii copiilor 1.Înălţarea la Cer. Naşterea Domnului 2. Carte de rugăciuni 6. 2. Sfinţii Apostoli Petru si Pavel 2. Hristos a înviat! 12. Sebastian. Muntele Carmel. Sf. “Sămânţa de in”. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Anna şi Caiafa. Ap. Tismana 5. N. Povestiri morale (“Roza de Tanneburg”. “Napii”) 15. George. I. Mic catehism SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Înălţarea la cer IV. Leon. arhiereii Vechiului şi Noului Testament. Zoe. Porunci dumnezeieşti.selectiv 14.Clasele I . Mare-i seara etc. Milutinovici. “Spicele de grâu”.

în Patimile şi Învierea lui Iisus. Discul nr. Corul “Madrigal” 3. Caseta nr. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Corul “Madrigal” 4. 1. Chirescu. Colecţia Pr. “Tropar din Canonul Floriilor”.3. Prea Sfântă Născătoare”. 2. D.a IV-a 19 . Colinde. Caseta nr.Clasele I . “Axion la duminica Floriilor”. II. în Patimile şi Învierea lui Iisus. în Documente ale culturii vocale în Muntenia. Vasile Stanciu. Corul de cameră “Madrigal” 2. Măicuţă sfântă. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase” Audiţii muzicale 1. “O. Moldova şi Transilvania. “Prohodul Domnului “.

S5. Educarea atitudinilor de acceptare. fapte. evenimente biblice. în diferite contexte: viaţa şi activitatea unor personaje biblice. cu termeni specifici .STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ La sfârșitul învăţământului primar Obiective cadru 1. 3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. a normelor de comportament creştin. Relatarea în cuvinte proprii a unor evenimente. Utilizarea corectă. în situaţii variate.Clasele I . eficientă a unui vocabular religios minimal. evenimente biblice. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S4. Prezentarea/ explicarea/ argumentarea clară şi concisă a caracteristicilor unor elemente religioase: adevăruri de credinţă. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. S6. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Standarde S1. Manifestarea virtuţilor creştine în comportamentul propriu şi cotidian . situaţii de viaţă. a tradiţiilor religioase şi a Istoriei Bisericii 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. Identificarea virtuţilor creştine.a IV-a 20 . S2. Religie – Cultul ortodox . Prezentarea /definirea / descrierea sintetică a unor elemente definitorii ale propriei credinţe. S3. tradiţii religioase. prezentare argumentată şi formată pe baza afirmării iubirii lui Dumnezeu faţă de lume . Aplicarea.în prezentarea învăţăturii de credinţă şi a faptelor religioase. situaţii care vizează diferite aspecte religioase ale vieţii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->