Sunteți pe pagina 1din 14

aripi de zăpadă

capitolul i

cireşarii!

tinerii urcau spre c


Îiscusiţi,

albaştri
repede, repede, platourile de
Î
asta e! spuse alexx.
t! altceva nimic. nimic decît secret absolut! mormînt!
dar era prea
discuţia
nu e ni
acum nu mai
i
cîteva clipe nici unul n
atena

şi jumătate

Î
lat toate tainele.
tu... tibi."
ştii tu... Ştii tu...
.

inte... perfect!
c...
i!
eu sînt! se repez
..

Î"dacă aţi auzit ceva ― uitaţi! altminteri... cineva care nu glumeşte".


altminteri
Îtere mici, abia zgîriate pe hîrtie: un sfat: "zău că e bine să uitaţi. Ăl de sus nu
glumeşte. un binevoitor."
deocamdată!...
tiberiu
itase... spune!
tiberiu se gî

capitolul ii

a
undeva,
Înoi lămurim asupra unor lucruri. e foarte clar?
...
... foarte bine!
a".
după!
sugrumat aristide miron. nici după...
un individ cu numele ăsta.
prostie,
c
îi spunem între noi. iar numedomnului paul balău ― cabana poieniţa. vulturi am dat
pe
n transformat în u...
la cabana izvoarele, izvoarele.
izvoarele?
nu vine deloc! rizvoarele...
izvoarele?
i
:

re ei le rostise, înainte de plecare:


"nu
s-au consumat, rînji ionel. nu
ea nici umbra.
absorbţia
mizerabil.

absorbţia,
absorbţia
l?
Î
absorbit
poate-hoţ.
atmosfera se mai în
absorbit un portofel gol...
dar

vechi
e una din datoriile
ceasul

mai nimic...
În ciuda numărului mare de avioane, au fost mai puţine decît săptămîna trecută...
imediat la faţa locului echipele de salvare... eroismul populaţiei merită toate laudele,
dar cele mai frumoase... aici iar lipsesc cîteva cuvinte... se cuvin medicilor, neobosiţi,
mereu la datorie, uimind cu rezistenţa şi spiritul lor de sacrificiu... Şi în luna iunie,
capitala a avut cel mai mult de suferit..."
senzaţional.
... o evadare ca-n filme! o evadare demnă de eroul lui leslie charteris. În plin
proces, poate în cel mai mare proces al anului. cine nu-şi aminteşte de arestarea
senzaţională de la începutul lunii februarie? nu fusese făgăduită cu o zi mai înainte? nu
se ajunsese la un adevărat duel între... Îi declarase avocatului că va evada atunci cînd
nimeni nu se va aştepta. Şi iată că s-a ţinut de cuvînt... . cineva din sală a strigat: foc!
şi chiar în acea clipă s-a auzit şi sirena de alarmă, atît de aproape că-ţi vîjîiau urechile.
o panică de nedescris, zgomotul unei explozii chiar la uşa sălii de judecată... nici urmă
de acuzat... până s-au dezmeticit gărzile... Şi totul n-a fost decît o înscenare: şi focul, şi
alarma, şi explozia! o înscenare fantastică, neverosimilă, ca-n filmele cu james cagney,
şi astfel a scăpat... supranumit "prinţul"... pe care... Îl socoteau cel mai...
ce?
În oric
"...În ultima am aflat dintr-o seri...soare... so.. .sită la red..că evadarea ar fi fost orga-
nizată de banda rivală "mănuşile negre"... pentru a smul.. .ge de la... teribilul sec..
nesuf
tu
ea ca un înger.
"... am informat la timp cititorii noştri despre cele trei scrisori de ameninţare
primite în cursul lunii trecute... şi ne putem mîndri cu faptul că am fost primul ziar care
am atras atenţia despre primejdia care planează asupra vieţii cunoscutului nostru
industriaş... Şi iată că timpul cel drept şi neînduplecat ne dă dreptate, spre disperarea
tragică a aceluia care poate fi supranumit, pe drept cuvînt, speranţa industriei
româneşti. În ultima scrisoare primită cu zece zile în urmă, ameninţarea era foarte
vehementă. abia acum putem da în vileag brutalul ei conţinut. « dacă în seara zilei de
3 iulie nu veţi depune, la ora 10,30 la locul indicat în prima scrisoare, suma pe care v-
am cerut-o şi planul prototipului b 12 (n.r. e vorba de una din cele mai secrete şi mai
importante invenţii ale concernului industrial, care poate avea grave implicaţii pe
întreaga piaţă europeană) ne vom vedea nevoiţi să punem în aplicare, fără milă şi
întîrziere, un plan diabolic, de furie şi răzbunare, care va aduce mult sînge şi multe
lacrimi în familia dumneavoastră. numai hotărîrea noastră de a nu şovăi şi de a trece
imediat la consecinţe sîngeroase şi, bineînţeles, nevoia de a para eventualele măsuri
ale autorităţilor ne obligă să trecem sub tăcere şi să nu dezvăluim represaliile crunte
pe care le-am pregătit. ar fi păcat să simţiţi pe propria piele că ştim să ne ţinem
cuvîntul. orice măsuri de apărare se vor dovedi zadarnice. noi ştim cînd şi unde să
lovim şi mai ales sîntem hotărîţi să lovim fără nici o milă! atenţiune! e ultimul
avertisment! buboiul...»"

.din păcate, autorităţile şi chiar unii confraţi au considerat totul o glumă de prost
gust. autorităţile s-au mulţumit să posteze un detectiv în civil în preajma vilei
cunoscutului industriaş, şi aceasta după mari presiuni din partea opiniei publice pe
care cu cinste o reprezentăm. dar, vai! măsura s-a dovedit cu totul ineficace. detectivul
a fost găsit, ziua în amiaza mare, legat fedeleş şi cu căluş în gură, pe jumătate mort,
într-un boschet din grădina vilei, iar pe pieptul lui, prins într-o agrafa, un carton cu
următorul conţinut: «luaţi aminte! e doar prima măsură de represalii. vor urma altele şi
mai sîngeroase. buboiul...». Şi pentru că detectivul nu era rănit şi n-avea nici o urmă
de sînge, anchetatorii s-au gîndit la ceva mai rău. Şi într-adevăr, dînd alarma, au
descoperit dispariţia unicului fiu al industriaşului, un tînăr de mare viitor, proaspăt
bacalaureat. În camera lui de dormit s-a găsit o scrisoare cu acest emoţionant apel,
scris cu sînge, nu cu cerneală roşie, aşa cum insinuează un jurnal de dimineaţă:
«tăticule drag, salvează-mă. nu mă lăsa pradă unei morţi crîncene.» În afară de urmele
unei încleştări violente, în dormitor, nu s-a mai găsit nici o altă urmă care să ajute la
elucidarea dispariţiei. respingem cu indignare insinuările provocatoare ale unor
confraţi, din presa de dimineaţă, care încearcă să fluture ideea, inadmisibilă, că toată
întîmplarea ar fi un truc pus la cale de însuşi marele nostru industriaş cu triplu scop:
punerea la adăpost a unei mari părţi din averea sa lichidă, disimularea celebrului
prototip şi salvarea fiului de la încorporare. În ultima clipă, aflăm că bandiţii, folosind
cheile luate de la fiul dispărut, au pătruns în locuinţa celebrului industriaş, sustrăgînd
din casa de fier celebrul plan (unic) al prototipului b 12. vom reveni în numărul de
mîine cu toate amănuntele..."
... "... senzaţionale amănunte despre senzaţionalul furt învăluit în tăcere... au
trecut trei zile de la senzaţionalul şi misteriosul furt săvîrşit în plin centrul capitalei, în
plină zi, sub privirile îngrozite a zeci de cetăţeni, şi cu toate acestea nu am auzit încă o
părere autorizată, lăsîndu-se să se răspîndească zvonul că tot ceea ce s-a întîmplat a
fost repetiţia unei scene de film... unii dintre cititorii noştri poate că-şi mai amintesc...
chiar pe strada... vodă..., în spatele... ulte rînduri... În urma străduinţei întregii noastre
redacţii, astăzi sîntem în măsură să dăm cele mai sigure amănunte. iată cum s-au
desfăşurat lucrurile: ultima maşină a convoiului, o camionetă de fabricaţie germană, a
fost oprită brusc de o altă maşină care stopase în mijlocul străzii. imediat, cinci indivizi
înarmaţi cu pistoale obişnuite şi cu pistoale mitralieră au atacat camioneta. toţi
agresorii purtau pălării de paie şi ochelari de soare. doi dintre ei au imobilizat şoferul şi
gardianul din faţă, iar ceilalţi trei s-au năpustit asupra uşii din spate a camionetei,
aducînd în stare de nesimţire, doar în cîteva clipe, pe cei doi gardieni care nici n-au
avut vreme să-şi scoată armele. s-a sustras din camionetă o singură casetă de fier,
cam de mărimea unei maşini de scris remington, semiportabilă, care a fost
transportată în goană spre o altă maşină ascunsă într-una din străzile laterale. pînă să
se dea alarma, toate cele trei maşini cu ajutorul cărora s-a comis nemaipomenita
agresiune s-au făcut nevăzute. cei trei gardieni şi şoferul, loviţi toţi cu tocul pistoalelor
în ceafa, se află internaţi în spital în stare gravă, însă nu disperată. În ciuda
insistenţelor repetate ale ziarului nostru, autorităţile nu vor să dea nici un amănunt: cu
privire la scopul şi valoarea furtului, cu privire la stadiul în care se află cercetările şi
ancheta, cu privire la persoanele fizice sau juridice care vor suferi de pe urma acestui
furt, unic la noi, prin temeritatea şi precizia cu care s-a săvîrşit. În două minute, o
camionetă misterioasă, făcînd parte dintr-un convoi misterios, protejat însă de
autorităţi, a fost devalizată în ciuda unei paze excepţionale. care e misterul acestui
atac senzaţional? de ce atîta tăcere? dacă redactorii noştri n-ar fi văzut cu ochii lor
rănile hidoase ale celor loviţi şi dacă n-am avea la redacţie scrisorile atîtor martori
oculari, am crede şi noi că sîntem victima unei halucinaţii, sau că pur şi simplu am
asistat la repetiţia unei scene dintr-un film de groază. faptele însă sînt fapte... În ultima
clipă aflăm alte amănunte senzaţionale, pe care ne grăbim să le comunicăm cititorilor
noştri. convoiul atacat era un convoi oficial care dispersa depozitul uneia din cele mai
mari instituţii bancare din ţara noastră. caseta sustrasă conţinea bijuterii de o valoare
nepreţuită, printre care trei coliere princiare şi celebra diademă "dulcineea" pentru
care, cu cinci ani în urmă, s-a oferit, de către un colecţionar, o vilă cu 14 camere la
monte carlo. după toate probabilităţile, la săvîrşirea furtului au participat doi spărgători
cu renume, celebrul cuplu negrupop, a căror arestare e o problemă de ore, dacă nu de
minute... aflăm în ultima clipită, ultimissima, un zvon care circulă în brigada judiciară:
cei doi necunoscuţi ale căror cadavre, oribil mutilate, au fost descoperite pe calea
ferată, la punctul buda, şi despre care am relatat în numărul de ieri al ziarului, au fost
identificaţi: nae pop şi mihai negru, adică negrupop."..,
crime, jafuri...

t ce-i negru...
dar nu mai avu vreme
Î

nu prea c
buboiul...
un minut mai tîrziu, confu
poieniţa...
erau mereu cu ochii pe voi...
e o prostie! se împotrivi lucia. ce avem noi cu colo
Î
"veniţi urgent la «poieniţa» şi aşteptaţi semnalul meu: trei ţipete de cucuvea."

atenţiune! atenţiune!" atragem serios atenţia că nu e vorba de o farsă" de rîsete.


v
ei prin hol.
ticuşor,
ineva dintre voi?
cineva dintre noi toţi...
cineva dintre noi, na!
Î
dpoieniţa poieniţa cine ne cheamă? ci: de ce ne cheamă... cine ne cheamă? de ce
ne cheamă?
idiot!

nu e o poveste prea
Î

.
sajul?
meu!
mpins numai de privirile lui tiberiu:
tic ascuns de draperie.
mar
i mari.
eu!
Î
tu!... ea!...
complimen
Î

capitolul iii

elul de culori.
re tavan.
iacolo
tat...
Î
cabanierul r
cabani
uns portofelul acolo?
Î
dan:
au prin geamurile alea de cauciuc...
întruna.
întîmplat trebuie pus cruce, ori punem noi. asta-i tot!
2

u putea fi amînat!
spectatori: dan.
Î
abia atunci descoperise ale
lise costin. alexandru?
eu!
est. altceva îl rîcîia:
ndul.

Î
utea controla cuvintele!
da şi nu, sau pentru da şi nu.
e-o fi?
ncurente.
.
undeva, printre s
obic
prima!
Î

dac
chiar eu sînt... începu

nu ştiu dacă voi spune cu adevărat un vers,


dar ştiu că din clipa asta ceilalţi nu mai pot fi ajunşi...

trebuia,
În
e haiducei.
jur! se gîtui vocea norocosului.
haiducei.

poieniţa.
mi-a pus
poieniţa
Î
spuse victor. mi se
n apropierea cabanei.
a... aici e poieniţa.
sei.
cabanierului.
poieniţa. izvoarele

capitolul iv

un singur lucru nu le spusese cabani


da sau ba,
ce.
Î
cînd îmi amintesc ce i s-a întîmplat lui victor... se cu
Î
..
nu numai
nu cred, îl contrazise ionel. nu cred c-au venit numai pentru as
le-am promis eu în scrisoare, spuse lucia care-i
p
ucia cu un ton foarte binevoitor.
i ursu:
dar
parc-ar fi mort, spuse ma
ecunde mai tîrziu.
ursu tocmai scotea colacul de frînghie din rucsac.
victor ajunse la
frînghia tremura, trimitea semna
victor mai ciupi de cîteva ori frînghia
ridice în picioare.
t.
izvoarele?
la izvoarele?!
'mneavoastră
'mneavoastră.
la

era a
Î
e sigure.
mare.
g nimic.
propriile lor urme. bine ai spus!
victor era într
rul nostru...
e. de aici încep! de aici, de unde îmi duc eu picioarele...
e tîrziu...
vic
mai întîi...
t...

cabana izvoarele 200 metri.


Î
fir-ar
Îtat.
tfel!
atenţiune! prăpastie la 15 metri.
s
ia uit
beni...
t!
, lampa lumii.

asta cum vin


primul semnal...
omul se întoarse la tejghea. deschise un registru, apoi scoase de undeva un toc:
clar...
cabanierul se apropie de masa lor:
Î
Î
cab

parc-am fi într-o sal


c
Î
Îi îi transformase mersul într-un chin... brîna iadului... brîna iadurilor...
de urechea lui:
Î
ii
r avusese dreptate!...
atenţiune! prăpastie la 15 metri!" iar cabana izvoarele: 200 metri.
ursu: în oric
lucia: argument decisiv!
victor: s-
ursu: ba da!
m? poate mai demult.
v timpul vijeliei.
dan: orice nenorocire cu reversul
ursu: nu sînt foarte sigur... ceva îmi amintesc...
ursu:
tic: bravo, ursu!
lucia: dublu argument decisiv!

capitolul v

i
petric se oprise lî
perna lui iordan.
i
îndi iordan
iordan se ridicase într-un cot pentru a asculta de
poieniţa,
mai întîi a
absolut nicio
Înainte
Î
da... spuse el cu un glas cel unde te-a cunoscut?
uflaj.
ba da... ne-am potrivit ceasurile... de fapt ni
celălalt.
înt cu celălalt?
el "iulie".
la spitalul z.i. 287, îi aminti iordan.
la spitalul z.i. 319. În pavilionul cinci.
dar eu
ale... da...
Î
prin urmare n-ai citit ziarele în ziua aceea...
nu
încredere în el... spuse liviu iordan.
ot corpul.
iulie. nimic. atît: iulie.
criza îi trecu l
absolut,
aici e un misterputeţi să vorbiţi în linişte. eu am plecat asta
nu... cum e, domnule?
:
i întîlneam portretul... hai!

at bordeiul despre care le vorbise cabanierul de la poieniţa.


haita.
era
era un atac orb, dement, o explozie de distrugere,
nu!"
auzi o voce, vocea lui ursu:
.. ?
n ofensat.
ta?
din cauza frigului.
acum e-acum! începu dan. mai î
ntea tuturor:
poieniţa...
acum s-a adeverit...
Î
lui, îl cuprinse groaza.
unul...
nilor.
Î

dum
eu nu vreau alt
cine cîţi e! de ce?
le. de ce n-ai folosit egalitatea, domnule? de ce n-ai spus: un prost sau un nebun
vizibil în preajma mea... nu
Î
Î
re...
re cuvînt.
ai gîndit cînd îl cunoşti, domnule!
Î
ntul meu?
i cul!
Î
oarte clar!
:
cabanierul s
acum
eorge iordan?
cum să vină la cabană? cum să vină la cabană!...
pentru mine
sa peste noi. n-am avut întîlnire cu el... nu l-am cunoscut...

capitolul vi

gerul idicîndu-se uneori în capul oaselor.


. ssssst!
ase: fraţilor! am dat lovitura!...
poieniţa...
În timp normal, victor...
tîmplarea. atunci
ursu era pr
în voce. bra
tiu cum s-o aducem...
Î
începem peretele chiar de la mijlocul i
foc.
Î
răzbunarea
aoleu! am uitat dincolo ceva!
dan juca teatru. formulase anume întrebarea lui
Î
loc moale.
Î

capitolul vii

eu
-i convenea în clipa aceea.
.

uite în spate. venea. Îl


dar chiar în clipa aceea .

te tot.
Î
atunci...?
Î
Î
pentru orice eventualitate, auzi vocea lui iordan.
m metodic! începu liviu iordan. cum l-ai cunoscut pe george iordan?
rat.
ata...
i stat pe strada aceea?
at, liviu iordan.
"pleacă!"
e cla
din
fie ceva extraordinar...
Î
cum...
mine în anumite momente şi
Î
pital ca pe dumneata...
cu boxul.
cum a murit? i-au zdrobit schijele capul?

capitolul viii

Î numai patru!
buzele de urechea lui:
era un moment prelungit, de
Î
ursu
ii...
bucur
oane de tone. venise urgia.

zdrobite", gîndi ursu.


lui victor, acesta lui ionel, de la ionel la tic, de la tic la lucia. totul se petrecu aproape
simultan.
Îgenunchi sau tîr
Î

i. iar în
Î
Î

la
cs ila
1900

care trebuie puse la loc!


e.
ne...
.
hisoare te gîndeai?
Î
e un mister! spuse ioneluat-o pe drumul cel bun?
brrrrr! î
sînt singurul care mai înghite
.
casei!
Î
se întîm

capitolul ix

înternizat...
n-avem nevoie de nici un helicopter. scurt!
asta n-o mai cred, rîse cabanierul. a
em alimente?
ulover. dar cabanierul nici nu se sinchisi de gestul lui.
da,
nu, domnule! nu vom muri de
va.
dat!

dar lucrul cel mai important est


În iulie cabană cabană şi iulie. iulie şi cabană! ce poate fi, domnule?
Î
2

nteau pe cabanier...
.
decît în iad.
l de la poieniţa
poieniţa
banierul cu presupusul. dar nu aristide, asta în nici un caz... altcineva...
poieniţa...
ion petric se supuse c
vem... spuse ursu.
.
Î
mai fi. e clar?
era un
cabană
cei doi tineri priveau ostentativ bucatele de pe masa la care pr
e...
ia...
nu este!
totdeauna a scuza.
e cuvântului.
poieniţa.
Î
de cîteva minute, cabanierul era martorul mut

tie ca vai de lume. primul transport de lemne fu mai greu.


apoi încep
poieniţa...
ionel se apropie de patul invalidului:
Î
:
la izvoarele.
gata!
de ce din zece oame
us aici.
diat?

capitolul x

Î
nici la fete? s
Î
e, te-a fript,
nu... r
Î

spusese prea mul


magazie?
le:
cat cu întrebarea...
bun.
"perfect!
aţi avut nevoie...?

seama pentru ce au venit?


au avut au am avut".
ii
acum îmi dau seama, îl întrerupse ion pe
era cald", bsedeze şilungulaşul.
caseta albastră. casetei albastre
Î
caseta albastră: caseta albastră,
cutiei albastre? cutia albastră, dar nu l-am mai întrebacutia albastră, cutia albastră
cutia albastră caseta albastră... caseta albastră caseta albastră, ic...
caseta albastră?!
cine va deschide caseta albastră? loc cu cel pe care-l interpreta în pat.
caseta albastră... caseta albastră,
grupop!... asta e povestea casetei albastre. casete albastre...
erit...
cutia albastră... cutia albastră. Îcabană. iar iulie. lovitura s-a dat în iulie. cutia al-
bastră, cabană.

iulie cabanăcutia albastră.
caseta albastră.
albastră, cutia albastră
de cutie!
da! spuse el. am complicat stupid lucrurile! nici nu se puÎn iulie am fost la cabană!
În iulie, cabană, cutia albastră cutiei albastre! cutia albastră!
cutiei albastre. În s
Î
poate din respect pentru proprietatea altuia,
cutia albastră...
, sus, pe coridorul dormitoarelor.
o mie.
Î

Î
am avut mare nevoie... am avut!
numai
în timp ce noi discutam despre cutia albastră.
îngrozi cabanierul.

capitolul xi

Î
te rog, ursule... hai, du-te!
Îticuşorule?

ace în proiectile.
nu, maria! se auzi vocea lui victor. Începî
mai sînt
e.
deschis
sus.
cam ace
Î e cel mai bun moment psihologic pentru atac. tu ce crezi?
r. acum ar fi contramomentul psihologic.
doamne! spuse maria. la asta nu
Î

cutia albastră.
cutia albastră.

agresive.
visau o cutie albastră cutie albastră? cutia albastră
cutiei albastre, povestea cutieicutia albastră?
de ce
Î
i, iar din al treilea litera v. i, i i, i mare.
constituiau cuvîntul presupus costila.
i i.
i victor:
i
i
l-a. ia spune,
x, x i.
i
x i,
te. c gol, s gol, x i
la mic dedesubt... deci: bii, i cutiei albastre, cabana, celuilalt: iulia. cabana iulia. casa
iulia. este testamentul lui george iordan: cabana iulia, cutia albastră, nu la izvoarele.
doamne! se îngrozi maria o
cutiei albastre.
Îtic:
cutia albastră?

cutiei albastre.
em într-un minut...
Î
.
te gînduri!
le.
cutia albastră.
nu mai î
ografiile.
"săruturi şi sărutări cu miile şi jurăminte... "auzi, domnule! "ca stînca pe care-am
urcat să fie dragostea noastră. semeaţă şi veşnică şi cu fruntea în curatul cerurilor..."
"de ce nu-mi mai scrii, iubito, neţărmuritul meu amor?... oare e adevărat ce se spune
despre tine şi biri? nu se poate! mă sinucid... pînă atunci te sărut de mii de ori, ah! ştii
tu, iubito". domnule! cumplit de imbecili mai sînt oamenii!
ordan. cabana izvoarele...
Î
ino, dobitocule!
cabana iulia"? de ce scrie, domnule, cabana iulia...?
i
na iulia...
e iordan înainte de a muri? acolo, sub bombe...
cabană...
iulie...
cabana iulia
cabana iulia!
cabana iulia. cabana iulia! acolo e cutia albastră!
e mult... unde se putea ascunde cutia albastră acolo...?
cabana iulia s-a ascuns cutia albastră!

cutia albastră!
― e numele cabanei noastre.
cutia albastră. poate numai sub una din lespezile astea care pardosesc camerele...
cutia albastră. optzeci simetrice, vreo cincizeci sînt de cremene...
cutia albastră?
i?
decît în camercutia albastră
cutia albastră!
vînt!... iar despre cutia albastră...

de orice surprize.
înainteze.
Î în atac.
Î
erau în apropierea unui bolovan.
Înapoi! porunci liviu iordan. atît, deo
Î
e rezultatul bun rău,

Î
ursu, în schimb, era posomorît. nu-i izbutis
. În moalele capului îi ating.
asta e!...
. ce zici?
a înnebunit? singur... pentru ce?"
cutia albastră

capitolul xii

1
ngîne tiberiu. cînd au plecat?
iciune.
aie de hîrtie se vedeau cîteva cuvinte: "amintire de la tic".

da, domnule! îl privi iordan cu mai mult


trebuia
au voleur, un voleur et demi...
cutia albastră?
cutia albastră... cutia albastră...
cutia albastră?
cutia albastră.
cutia albastră.
.
atunci vom face schimbul, domnule. mi se va aduce cutia albastră,

eu s
Î
daa... îngî
cutiei albastre. cutia albastră?
înt de cutiei albastre.
cutia albastră.
cutia albastră,

cutia albastră.
Î
gere cu un obiectiv mai mare.
mi-ai spus prea mucutia albastră.
cutia albastră..
cutia albastră
nu e scump,cutia albastră
spuse victor politicos.
cutia albastră. cutiei albastre.
îmbi superior liviu iordan.
cutia albastră?
― cutia albastră! deci nu veţi putea niciodată să descoperiţi cutia albastră,
ascunzişul cutiei albastre. Îmi pot pun
îmi vi
încep să cred că ai dreptate. că voi aţi găsit-o. Î

prizonierul fusese coborît din nou, cu tot cu scaun, în sufrager


ce, domnule, de ce?
cutia albastră. cutia albastră. cutia albastră!
cutia albastră...
cutia albastră cutiei albastre,
cutiei albastre.
cutia albastră. n...

capitolul xiii

aiurea!...
pe petr

uh, dac-ar
ezista?
sit cutia albastră cutia albastră...
cum de-ai fost atît decutia albastră?
Îe face un gest mai frumos în lume... dar de ce nu ne vei spune?
fi pe poteca pe care am urcat...
!
dan.
dar maria îl scoase i
ateriza aproape de zaruri.
înt
cutia albastră
Î
cutia albastră,
cutia albastră.
î

poieniţa.
primele echipe conduse de tiberiu aj

a
. victor... maria...
cutie albastră e ceva foarte important.

amurile sparte.
to
cutia albastră
mai întîi spune de ce
cutia albastră
le voi spune... se supuse ursu. dar cutia albastră
cutia albastră, cutia albastră...
ideea
atunci se petrecu acel miracol p
at.
cutia albastră. a iulia!
cutie albastră, cutiei albastre, care-l fascina pe liviu iocutiei albastre... cutia
albastră. cutia albastră, cutiei albastre, mea Îcutia albastră...
cutia albastră. cutia albastră. cutia albastră,
sfîrşit