Sunteți pe pagina 1din 15

ªCOALA CU CLASELE I-VIII “GEORGE COªBUC”

BAIA MARE

Abordarea interdisciplinarã
a experimentului didactic
la fizicã

Buletin informativ
2005
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

Informaţii gnerale.
pag. 4-6
Descrierea proiectului

Sesiunea de comunicări

pag. 7 − Descrierea activităţii. Sesiunea de comunicări


pag. 8 − Deschiderea în plen
CUPRINS

pag. 9 − Deschiderea secţiunii fizică

Materiale prezentate

pag. 10 − Acum 100 de ani


− Albert Einstein– miraculosul an 1905
pag. 11 − Pledoarie pentru fizică
− La ceas aniversar
− Fascinaţia fizicii

pag. 13 Proiecte

I. Fluide. Masa. Densitate. Plutire


1. Curge aerul?- clasa a VIII-a B.................................... pag. 14
2. Masa şi greutatea aerului– clasa a VI-a B.................. pag. 16 pag. 60 Rezultate
3. Secretul dozei– clasa a VI-a A.................................... pag. 18
4. Magie cu o lămâie– clasa a VI-a A............................. pag. 20 − Evaluare proiecte. Criterii
5. Cartoful plutitor– clasa a VI-a A................................. pag. 22 − Lista premianţilor
6. Ca o lampă cu bule– clasa a VIII-a B......................... pag. 24 − Produse
II. Newton şi aplicaţii la principiile lui
7. Balon “rachetă”– clasa a VI-a B................................ pag. 26
8. Racheta “Blue Bullet”– clasa a VIII-a B.................... pag. 28 pag. 64 Produse
III. Presiunea
9. Balonul magic– clasa a VIII-a A................................. pag. 30 − Produse realizate în scopul
IV. Căldura– factor de schimbare prezentării sesiunii
10. Norul din sticlă-clasa a VIII-a A................................ pag. 32 − Produse realizate pentru
11. Poate gheaţa...– clasa a VIII-a B............................... pag. 34 prezentarea proiectelor
12. Convecţia în lichide-clasa a VIII-a B......................... pag. 36 − Produse realizate pentru
13. Efect de seră. Încălzire globală– clasa a VII-a B...... pag. 40 diseminarea rezultatelor
V. Electrizare. Curent electric
14.“ Formula unu”- clasa VIII-a A, a VII-a D................ pag. 44
15. Balonul buclucaş– clasa a VIII-a A........................... pag. 46 pag. 68 Diseminare
16. Circuite electrice– clasa a VIII-a A.......................... pag. 48
VI. Lumina. Sunetul − Prezentarea proiectelor în faţa
17. Microscopul.Mişcarea browniană-clasa a VIII-a B.. pag. 50 elevilor din ciclul primar—
18. Culori cu un CD– clasa a VII-a B.............................. pag. 52 descrierea activităţilor
19. Animaţie– clasa a VII-a A.......................................... pag. 54 − Fizica– ştiinţă experimentală
20. Propagarea sunetului-clasa a VII-a B....................... pag. 56 − Rolul laboratorului de fizică
21. Sunetul –undă longitudinală-clasa a VII-a A............. pag. 58 − Rolul CDI în realizarea proiectelor
individuale şi de grup

pag. 75 Anexe − Cuprinde diferite documente ce vin să argumenteze


demersul didactic al activităţilor desfăşurate.

pag. 2
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

10 Norul din sticlă


10
10 Echipa: clasa a VIII-a A
Norii se formează când apa sub formă de vapori,
întâlnită în aer, condensează şi apoi colectează Bâlc Ioana Alexandra
particule de praf. Sălăjeanu Ioana
SESIUNE
SESIUNEDE
DECOMUNICARI
Putem produce nori într-o sticlă? COMUNICARI

Modul de abordare: crosscurricular

Aria Disciplina Obiective din Standarde Unitatea/ Conţinuturi


curricu- vizată Curriculum-ul curriculare de clasa sau activităţi
Prezentarea proiectelor

lară Naţional performanţă


I Limba engleză 3.1; 3.2; 3.3 S4 traducere
II Fizică 1.1; 1.2;1.4* S1; S3; S4; S5; VIII Schimbarea stării de agregare
2.3; 2.4* S7; S8
3.1; 3.3
4.1; 4.2; 4.3;
5.1

Chimie 1.2 S2; S3; S5; S7 VII Proprietăţi fizice ale substanţei
2.3
4.7
III Geografie 3..2; 3...3*; S5 V Atmosfera
4.2; 4.3*; 4.4 Hidrosfera
5.1
VI Tehnologii 2.3; 2.6 S5; S6; S7; S8 VII Legate de IT şi munca în echipă
4.1
IV Desen Legate de realizarea
materialelor necesare
prezentării.

Experimentul:
Materiale necesare
▪ chibrit
▪ apă
• un recipient din plastic transparent, de
dimensiuni mici, foarte flexibilă- de
apă minerală.
Procedeu experimental
1. Se adaugă o linguriţă cu apă în sticlă.
2. Se aprinde chibritul şi se lasă să cadă în
sticlă.
3. Se pune capacul imediat.
4. Se strânge sticla de căteva ori- 5-6 ori.
Scurtă explicaţie: Ştiaţi că...
Norii se formează când apa sub formă de vapori întâlnită în Această demonstraţie are la bază un experiment de
aer condensează şi apoi colectează particule de praf. În mai mare amploare: utilizarea unui container de
această demonstraţie, particulele de praf au fost înlocuite cu mici dimensiuni, folosit în înregistrarea traiectoriilor
fumul produs de chibritul aprins. Aerul din interiorul sticlei se particulelor subatomice, radiaţii alfa sau beta, de
răceşte. Cantitatea de aer din interior este constantă. Prin către Charles Wilson în 1911. În 1927 pentru
strângerea sticlei, volumul de aer se modifică- scade. descoperirea sa el a primit Premiul Nobel.
Revenirea sticlei după strângere produce o scădere a
temperaturii, suficient de mare ca vaporii de apă să se
transforme în lichid- norul. După: Cloud In A Bottle, www.abc.net.au/spark

pag. 32
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

Norul din sticlă 10


Metode utilizate pentru implementare/ diseminare:

Pregătirea materialelor.
Empirice:
• Demonstrarea rezultatelor
• Atelier de lucru
• Colaborare
De întărire:
• Afişul
Integrative:

Prezentarea proiectelor
Sesiunea de comunicări
Altă natură:
• Fotografia
• Expoziţia
• Prelegerea
• Planşa

Opinii

Sălăjeanu Ioana
Sesiunea de comunicări a
fost extraordinară; mi-a
plăcut foarte mult. Sper să se
organizeze şi în anii viitori,
pentru ca şi ceilalţi elevi să
se bucure şi să se amuze de
experimentele interesante de
la fizică.

Rezultatul ne-a convins că am


muncit bine.

pag. 33
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

11 Poate gheaţa... Echipa: clasa a VIII-a A


11
11 Dorolţi Andra
Putem obţine clopoţei de gheaţă?
Reţeta: sare, apă, gheaţă, un fir de aţă, îndemânare Dunca Andra
şi multă răbdare. SESIUNE
SESIUNEDE
DECOMUNICARI
COMUNICARI
Făt Roxana
Marchiş Ioana
Modul de abordare: crosscurricular

Aria Disciplina Obiective din Standarde Unitatea/ Conţinuturi


curricu- vizată Curriculum-ul curriculare de clasa sau activităţi
Prezentarea proiectelor

lară Naţional performanţă


I Limba engleză 3.1; 3.2; 3.3 S4 traducere
II Fizică 1.1; 1.2;1.4* S1; S3; S4; S5; VIII Schimbarea stării de agregare
2.3; 2.4* S7; S8
3.1; 3.3
4.1; 4.2; 4.3;
5.1

Chimie 1.2 S2; S3; S5; S7 VII Proprietăţi fizice ale substanţei
2.3
4.7
III Geografie 3..2; 3...3*; S5 V Atmosfera
4.2; 4.3*; 4.4 Hidrosfera
5.1
VI Tehnologii 2.3; 2.6 S5; S6; S7; S8 VII Legate de IT şi munca în echipă
4.1
IV Desen Legate de realizarea
materialelor necesare
prezentării.

pag. 34
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

Metode utilizate pentru implementare/ diseminare: Poate gheaţa... 11

Pregătirea materialelor .
Empirice:
• Demonstrarea rezultatelor
• Atelier de lucru
• Colaborare
De întărire:
• Afişul
Integrative:
• Sesiunea de comunicări

Prezentarea proiectelor
Altă natură:
• Fotografia
• Expoziţia
• Prelegerea
• Planşa

Rezultatul muncii în echipă

pag. 35
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

12 Curenţi de convecţie în lichide-1 Echipa: clasa a VIII-a B


12 Bela Ştefania
Ce poţi face cu câteva picături de colorant alimentar, apă Dumitrescu Andrada
rece şi apă caldă.
Giurgean Andreea
Fenomene care se întâlnesc în natură: convecţia naturală.
Explicaţii şi demonstraţii practice. SESIUNE
SESIUNEDE
DECOMUNICARI
COMUNICARI Motica Oana
Şuta Ana Maria
Modul de abordare: crosscurricular
Talpoş Luana

Aria Disciplina Obiective din Standarde Unitatea/ Conţinuturi


curricu- vizată Curriculum-ul curriculare de clasa sau activităţi
Prezentarea proiectelor

lară Naţional performanţă


I Limba engleză 3.1; 3.2; 3.3 S4 traducere
II Fizică 1.1; 1.2;1.4* S1; S3; S4; S5; S7; VI Densitatea corpurilor*
2.3; 2.4* S8
3.1; 3.3; 3.4* VIII Plutirea corpurilor
4.1; 4.2; 4.3* Căldura
5.2

Chimie 1.2 S2; S3; S5; S7 VII Proprietăţi fizice ale substanţei
2.3 Amestecuri
4.7
III Geografie 3.2; 3.3*; S5 V Atmosfera
4.2; 4.3*; 4.4 Hidrosfera
5.1
VI Tehnologii 2.3; 2.6 S5; S6; S7; S8 VII Legate de IT şi munca în echipă
4.1
IV Desen Legate de realizarea materialelor
necesare prezentării.

apă caldă
Experiment 1
Legătura dintre densitate şi temperatură apă rece
apă fierbinte
Materiale necesare
▪ acvariu
▪ apă de la robinet, apă fierbinte, apă caldă, apă
foarte rece
▪ 4 pahare din plastic Scurtă explicaţie:
• colorant alimentar sau 4 soluţii colorate diferit cu Corpurile îşi modifică densitatea în funcţie de
portocaliu, roşu, galben, albastru- vopsea pentru temperatură. Cele care au densitate mai mică decât
ouă densitatea apei de la robinet vor pluti mai aproape de
suprafaţa acesteia, iar cele care au densitatea mai
Procedeu experimental mare, vor pluti mai aproape de fundul acvariului.
1. Se umple acvariul cu apa la temperatura camerei. Constatare:
2. Se aşează paharele în cele 4 colţuri ale acvariului − Apa fierbinte are cea mai mică densitate- temperatura
după ce au fost umplute cu apă fierbinte, apă cea mai ridicată- pluteşte cel mai aproape de suprafaţa
caldă, apă foarte rece. apei de robinet.
3. Se colorează diferit apa din pahare utilizând − Apa caldă are densitatea mai mare decât a apei
colorantul alimentar. fierbinţi- temperatura mai scăzută decât a celei dintâi-
4. Se întreabă elevii ce s-ar putea întâmpla dacă se pluteşte puţin mai jos.
varsă apa din fiecare pahar în acvariu. − Apa de la robinet are aceeaşi densitate cu apa din
5. Se realizează un mic orificiu pe fundul paharelor acvariu- pluteşte la mijlocul acvariului.
şi se observă rezultatul. − Apa foarte rece are cea mai mare densitate-
temperatura cea mai scăzută- pluteşte la fundul
acvariului.
După:Atmospheric Processes- Convection, www.ucar.edu

pag. 36
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

Curenţi de convecţie în lichide 12


Metode utilizate pentru implementare/ diseminare:

Empirice:
• Demonstrarea rezultatelor
• Atelier de lucru Am realizat împreună cele două părţi ale experimentului
• Colaborare
De întărire:
• Afişul
Integrative:
• Sesiunea de

Prezentarea proiectelor
comunicări
Altă natură:
• Fotografia
• Expoziţia
• Prelegerea
• Planşa

Materialul final pregătit pentru prezentarea proiectului

pag. 37
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

Echipa: clasa a VIII-a B


12 Curenţi de convecţie în lichide II 12 Bela Ştefania
Dumitrescu Andrada
Ce poţi face cu câteva picături de colorant alimentar, apă
rece şi apă caldă. Giurgean Andreea
Fenomene care se întâlnesc în natură: convecţia naturală. SESIUNE
SESIUNEDE
DECOMUNICARI
COMUNICARI Motica Oana
Explicaţii şi demonstraţii practice.
Şuta Ana Maria

Modul de abordare: crosscurricular Talpoş Luana

Aria Disciplina Obiective din Standarde Unitatea/ Conţinuturi


curricu- vizată Curriculum-ul curriculare de per- clasa sau activităţi
Prezentarea proiectelor

lară Naţional formanţă


I Limba engleză 3.1; 3.2; 3.3 S4 traducere
II Fizică 1.1; 1.2;1.4* S1; S3; S4; S5; S7; VI Densitatea corpurilor*
2.3; 2.4* S8
3.1; 3.3; 3.4* VIII Plutirea corpurilor
4.1; 4.2; 4.3* Căldura
5.2

Chimie 1.2 S2; S3; S5; S7 VII Proprietăţi fizice ale substanţei
2.3 Amestecuri
4.7
III Geografie 3..2; 3...3*; S5 V Atmosfera
4.2; 4.3*; 4.4 Hidrosfera
5.1
VI Tehnologii 2.3; 2.6 S5; S6; S7; S8 VII Legate de IT şi munca în echipă
4.1
IV Desen Legate de realizarea materialelor
necesare prezentării.

Experiment 2 4. Utilizând pipeta, pune o picătură de colorant alimentar pe fundul vasului.


Curenţi de convecţie în lichide Trebuie să se lucreze foarte uşor pentru a nu distruge echilibrul apei.
5. Observă ce se întâmplă cu picătura de colorant alimentar şi notează
Materiale necesare datele. Desenează ceea ce observi.
6. Pune o picătură de colorant alimentar pe fundul recipientului în centrul
• Vas transparent de plastic- cutie alimentară formă
lui, deasupra paharului cu apă caldă. Te
dreptunghiulară
asiguri că apa nu este agitată.
• Vase pentru apa caldă şi apa rece 7. Plasează o picătură de colorant alimentar
• Colorant alimentar pe fundul vasului la jumătatea distanţei
• O pipetă dintre centru şi margine. Se realizează
• Un pahar mic pentru colorant alimentar totul în aşa fel încât apa să nu se agite.
• 4 pahare de plastic 8. Plasează două picături de colorant ali-
• Fişă pentru notarea observaţiilor mentar pe fundul recipientului, una în
centrul acestuia şi cealaltă la jumătatea
Procedeu experimental distanţei dintre centru şi margine. Te
1. Plasează 3 pahare de asiguri că apa nu este agitată.
plastic cu gura în jos
pe o foaie de hârtie. recipient apă rece Întrebări:
1. Pentru fiecare caz în parte, desenaţi
2. Plasează recipientul hârtie albă
observaţiile voastre şi indicaţi o posibilă
din plastic transparent
explicaţie pentru fiecare parte a
peste cele trei pahare. pipetă
desenului.
Sistemul trebuie să
2. Care este efectul plasării paharului de apă
fie la nivelul ochilor
caldă în centrul recipientului cu apă rece,
pentru a putea urmări mai bine experimentul.
sub acesta?
3. Umple cu apă rece recipientul de plastic transparent.
3. Ce tip de propagare a căldurii aţi pus în
Recipientul trebuie să fie ¾ plin cu apă.
evidenţă? Ce ştiţi despre aceasta?
Trebuie să aştepţi până când apa este liniştită pentru a
continua experimentul. Traducerea a fost realizată de:
Să nu mişcaţi masa în timpul experimentului. Dumitrescu Andrada,Giurgean Andreea, Motica Oana, Şuta Ana Maria

După:Atmospheric Processes- Convection, www.ucar.edu .

pag. 38
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

Scurtă explicaţie:
Curenţi de convecţie în lichide II 12
Picătura de colorant
este purtată de
curenţii de apă
Pregătirea experimentului.
invizibili. Aceştia
circulă dinspre
fundul vasului, unde
temperatura este mai
ridicată, deoarece acolo este paharul cu apă fierbinte,
sursa de căldură, spre partea superioară a vasului,
unde temperatura apei este mai scăzută. Apa mai rece
are densitate mai mare, este mai grea şi coboară spre

Prezentarea proiectelor
fundul vasului pentru a înlocui apa caldă care urcă
pentru că este mai uşoară. În acest fel se formează
curenţi de convecţie care sunt puşi în evidenţă de dâra
lăsată prin mişcarea picăturii de colorant alimentar.

Metode utilizate pentru implementare/ diseminare:

Empirice: Prezentarea.
• Demonstrarea rezultatelor
• Atelier de lucru
• Colaborare
De întărire:
• Afişul
Integrative:
• Sesiunea de comunicări
Altă natură:
• Fotografia
• Expoziţia
• Prelegerea

Opinii
Dumitrescu Andrada, Giurgean Andreea, Motica Oana şi Şuta Ana Maria:
Am avut multe emoţii dar toate au trecut pe măsură ce ne concentram asupra experimentului. În final,
am fost apreciate atât de cadrele didactice cât şi de colegi, unii veniţi chiar şi de la alte şcoli.
Doamna profesoară a ştiut să ne deschidă calea spre lumea fizicii prin experimente. Vom rămâne cu o
amintire frumoasă despre orele de fizică pe parcursul anilor ce vor urma.

pag. 39
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

13 Efect de seră. Încălzire globală - I Echipa: clasa a VII-a B


13 Cherecheş Cristina
Unele dintre cele mai acute probleme ale omenirii: Filip Ionela
efectul de seră, încălzirea globală, distrugerea stratului
Mureşan Camelia
de ozon...
Ce sunt? Ce efecte au asupra vieţii de pe Pământ? Le SESIUNE
SESIUNEDE
DECOMUNICARI
COMUNICARI Mureşan Diana
putem înţelege şi noi? Ce putem face pentru a diminua Paşca Bolte Lavinia
efectele?

Modul de abordare: crosscurricular


Prezentarea proiectelor

Aria Disciplina Obiective din Standarde Unitatea/ Conţinuturi


curricu- vizată Curriculum-ul curriculare de per- clasa sau activităţi
lară Naţional formanţă
I Limba engleză 3.1; 3.2; 3.3 S4 traducere
II Fizică 1.1; 1.2;1.3; 1.4; 1.5 S1; S3; S4; S5; S7; VI Temperatura. Transformare de
2.1; 2.2; 2.3; 2.4*;2.5* S8 stare.
3.1
4.1; 4.2* VIII Căldura
5.2
Chimie 1.2; 1.3 S2; S3; S5; S7 VII *Proprietăţi fizice ale substanţelor.
2.5 *Determinarea experimentală a
4.2; 5.1 unor constante fizice: punct de
topire, punct de fierbere.
Fenomene fizice şi fenomene
chimice.
*Aerul - soluţie gazoasă. *Poluarea
aerului.
Biologie 1.1; 1.3 S1; S4; S5; S7 Circuitul materiei şi energiei
2.2; 2.3; 2.4
4.1
III Geografie 3..2; 3...3*; S5 V Atmosfera
4.2; 4.3*; 4.4 Hidrosfera
5.1
VI Tehnologii 2.3; 2.6 S5; S6; S7; S8 VII Legate de IT şi munca în echipă
4.1

IV Desen Legate de realizarea materialelor


necesare prezentării.

Experiment 1 5. Se măsoară temperatura apei din fiecare pahar


Materiale necesare
Ce vei descoperi:
• două pahare de sticlă identice Sub acţiunea soarelui apa se încălzeşte şi gheaţa se
• apă rece va topi. Încălzirea este mai rapidă pentru apa din
• 10 cuburi de gheaţă punga de plastic deoarece radiaţia termică rămâne
• o pungă din plastic transparent în interior datorită izolatorului din plastic- efect de
• termometru seră.

Procedeu experimental
După:Science Projects- Greenhouse
1. Se pune apă în cantităţi egale în cele două pahare Effect, www.energyquest.ca.gov/
2. Se adaugă în fiecare pahar 5 cuburi de gheaţă projects
3. Se închide într-o pungă unul dintre pahare
4. Se aşează paharele timp de o oră la soare sau sub un
reflector.

pag. 40
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

Metode utilizate pentru implementare/ diseminare: Efect de seră. Încălzire globală -I 13

Empirice: Pregătirea materialelor


• Demonstrarea
rezultatelor
• Atelier de lucru
De întărire:
• Afişul
Integrative:
• Sesiunea de
comunicări

Prezentarea proiectelor
Altă natură:
• Fotografia
• Expoziţia
• Prelegerea
• Planşa

Opinii

Cherecheş Cristina:
Am reuşit să-mi înving frica şi emoţiile de a mă exprima
în public.
Participarea mea o consider ca o experienţă minunată
şi educativă. Am învăţat foarte multe şi îndeosebi
abordarea multidisciplinară a unei teme.
Mureşan Camelia:
Când ne pregăteam materialele nu aveam deloc emoţii.
Credeam că nu va fi greu să ieşi în faţa publicului şi să
expui ceea ce ai realizat. Momentul crucial a fost când
s-a anunţat numărul lucrării care urma: 13– lucrarea
nostră. M-am impacientat puţin, dar am încercat să mă
controlez. În rest, totul a ieşit perfect, sesiunea a reuşit
bine, iar subiectele au fost foarte frumoase.
Paşca Bolte Lavinia:
Credeam că va fi uşor, dar am fost puţin nervoasă Materialul final pentru prezentare
înainte de prezentare. Emoţiile au trecut repede şi totul
a ieşit minunat. În final toţi ne-au aplaudat şi ne-au
apreciat munca depusă.

pag. 41
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

Echipa: clasa a VII-a B


13 Efect de seră. Încălzire globală - II 13 Ardelean Vlad
Florian Bogdan
După:Activity 12 - What is a Greenhouse,
www.ucar.edu/learn Grumaz Iulia
SESIUNE
SESIUNEDE
DECOMUNICARI
COMUNICARI Henciu Andreea
Sabou Amalia
Modul de abordare: crosscurricular

Aria Disciplina Obiective din Standarde Unitatea/ Conţinuturi


curricu- vizată Curriculum-ul curriculare de per- clasa sau activităţi
lară Naţional formanţă
Prezentarea proiectelor

I Limba engleză 3.1; 3.2; 3.3 S4 traducere

II Fizică 1.1; 1.2;1.3; 1.4; 1.5 S1; S3; S4; S5; S7; VI Temperatura. Transformare de stare.
2.1; 2.2; 2.3; 2.4*;2.5* S8
3.1 VIII Căldura
4.1; 4.2*
5.2
Chimie 1.2; 1.3 S2; S3; S5; S7 VII *Proprietăţi fizice ale substanţelor.
2.5 *Determinarea experimentală a
4.2; 5.1 unor constante fizice: punct de
topire, punct de fierbere.
Fenomene fizice şi fenomene
chimice.
*Aerul - soluţie gazoasă. *Poluarea
aerului.
Biologie 1.1; 1.3 S1; S4; S5; S7 Circuitul materiei şi energiei
2.2; 2.3; 2.4
4.1
III Geografie 3..2; 3...3*; S5 V Atmosfera
4.2; 4.3*; 4.4 Hidrosfera
5.1
VI Tehnologii 2.3; 2.6 S5; S6; S7; S8 VII Legate de IT şi munca în echipă
4.1

IV Desen Legate de realizarea materialelor


necesare prezentării.

Experiment 1I 5. Se lipeşte în interiorul fiecărei butelii din plastic


câte un termometru
Materiale necesare la aceeaşi înălţime.
▪ două recipiente din plastic de 2 l, cu capac 6. Se aşează sub un
▪ cuţit sau foarfecă reflector la aceeaşi
▪ 2 termometre distanţă.
▪ bandă scotch 7. Se măsoară tempera-
• sursă de lumină de 150 w tura din minut în
taietura minut timp de 20
Procedeu experimental minute.
cutie
1. Se taie fundul de la cele alimente 8. Se trasează graficul temperaturii în funcţie de
două butelii din plastic. timp pentru fiecare recipient.
2. Se aşează într-o cutie de Observaţii
alimente- vezi imaginea. ▪ Se compară cele două grafice
3. Se pune capacul. Fante ▪ Acest experiment nu reflectă complet efectul de
4. La un recipient se realizează înguste
seră la nivel planetar, dar te ajută să-ţi poţi explica
nişte fante laterale, înguste. acest fenomen foarte complex.

pag. 42
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

Metode utilizate pentru implementare/ diseminare: Efect de seră. Încălzire globală –II 13
O parte dintre materialele pregătite
Empirice:
• Demonstrarea
rezultatelor
• Atelier de lucru
De întărire:
• Afişul
Integrative:
• Sesiunea de
comunicări

Prezentarea proiectelor
Altă natură:
• Fotografia
• Expoziţia
• Prelegerea
• Planşa

Echipa noastră la lucru

Opinii

Realizarea experimentului şi prezentarea rezultatelor

Opinii

Grumaz Iulia :
Sesiunea de comunicări la fizică a fost
o adevărată provocare pentru mine. A
fost cu adevărat interesant modul de
desfăşurare şi prezentare.
Experimentele au fost diverse,
interesante , mai ales că se puteau
realiza şi acasă. Am avut parte de un
subiect de actualitate, efectul de seră la
nivel planetar, ceea ce a făcut ca
lucrarea noastră să fie privită atent de
public. Efortul nostru din orele în care
am stat să realizăm proiectul, a fost
răsplătit. Singurul regret a fost faptul
că nu am reuşit să vedem celelalte
experimente. În final, noi, echipa de
mici fizicieni, am plecat fericiţi şi, cu
siguranţă, că nu vom uita această
activitate şi vom realiza şi altele în
viitor.
Pliantele noastre au avut rolul de a sensibiliza asistenţa
asupra problemelor care apar datorită efectului de seră.

pag. 43
Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare
BULETIN INFORMATIV– Abordarea interdisciplinară a experimentului didactic la fizică– Sesiune de comunicări– elevi

14 “Formula unu” Echipa:

Utilizează electricitatea statică pentru a face să


14
14 Toma Diana– clasa a VIII-a A
alerge o cutie goală de coca-cola! Ştef Carla– clasa a VII-a D
− Explicaţii şi trimiteri spre aplicaţii în Perşe Lavinia– clasa a VII-a D
SESIUNE
SESIUNEDE
DECOMUNICARI
COMUNICARI
tehnologie.
Szabo Andreea– clasa a VII-a D
Pal Eduard– clasa a VII-a D
Modul de abordare: crosscurricular

Aria Disciplina Obiective din Standarde Unitatea/ Conţinuturi


Prezentarea proiectelor

curricu- vizată Curriculum-ul curriculare de clasa sau activităţi


lară Naţional performanţă
I Limba engleză 3.1; 3.2; 3.3 S4 traducere
II Fizică 1.1; 1.3; 1.4 S1; S2; S3; S4; VII *Interacţiuni electrostatice
2.1; 2.2; 2.4; 2.5 S5; S6; S7;
3.1; 3.3;
4.1; 4.2
5.1
1.2; VIII Explicarea electrizării
2.3; 2.4 corpurilor
3.1; 3.2; 3.3; 3.4*
4.1; 4.2; 4.3*
5.2
Chimie 1.2 S2; S3; S5; S7 VII Structura substanţelor. Atomul
2.3
4.7
VI Tehnologii 2.3; 2.6 S5; S6; S7; S8 VII Legate de IT şi munca în echipă
4.1
IV Desen Legate de realizarea
materialelor necesare
prezentării.

Experimentul:
Scurtă explicaţie:
Materiale necesare Când se freacă balonul de păr acesta se
• Cutie goală de Coca-cola electrizează negativ, primeşte electroni.
• Balon Aceşti electroni în exces atrag protonii
• Părul tău din cutia de coca-cola, din jetul de apă,
de pe fruntea ta, de pe perete. Atracţia
Procedeu experimental dintre protoni şi electroni se poate pune
1. Aşează doza goală de cola pe masă. Asigură-te în evidenţă prin mişcarea cutiei spre
că nu se va mişca. balon.
2. Freacă puternic balonul umflat de părul tău.
Aplicaţii în tehnologie: Funcţionarea
3. Aşează balonul la o distanţă foarte mică de
copiatorului
cutie. Aceasta va începe să se mişte.
În interiorului copiatorului se află un tub
4. Mişcă balonul în faţa cutiei. Aceasta va urma
de plastic care se electrizează. Acesta
balonul.
atrage pulberea neagră a tonerului.
5. Dacă schimbi sensul de
Pulberea se aşează pe hârtia care este
mişcare al balonului, cutia
fierbinte. Tonerul se topeşte şi se imprimă
îşi va schimba şi ea sensul
astfel pe hârtie.
de mişcare.

După: Remote Control Roller, www.exploratorium.edu

pag. 44

S-ar putea să vă placă și