P. 1
Ulita Copilariei - Ionel Teodoreanu

Ulita Copilariei - Ionel Teodoreanu

|Views: 306|Likes:
Published by Clara Manea

More info:

Published by: Clara Manea on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2015

pdf

text

original

I E o umilă şi neştiută uliţă de margine de târg.

Nu răsfaţă ochiul cu mlădieri de râu gătite-n salturi de verdeaţă şi nici nu ispiteşte pasul cu caldarâm sonor. E firavă şi goală: numai pământ şi pietre. Dau năvală celelalte uiţi, înghesuite una întralta, cot la cot, sajungă mai degrabă la uliţa cea mare, cu pântec de piaţă, căreia îi duc larma grămădită pe tăvi de piatră. Ea e pustnică. A strâns pios tăcerea aruncată de celelalte uiţi şi s-a dat la o parte de ele. Năzuia poate să iasă din târg, să se îndrume departe, spre munţi: să fie acolo o potecă prin brădet. Dar au părăsit-o puterile la marginea târgului şi s-a lungit la pământ în dreptul bisericii, câtorva căsuţe liniştite, alături de căsuţa bunicilor şi noastră. Acolo a rămas. ... Odinioară, pe meleagurile acestea, stăpânea un sat gospodar. Pe-atunci, uliţele de astăzi erau ale pământului şi se numeau brazde şi frăţeşte vieţuiau, rodind. În satul acela e obârşia târgului, în acele brazde e obîrşia uliţelor - obârşii uitate şi nesocotite. Acum, uliţele înstrăinate de pământ s-au învrăjbit: se sfădesc între ele, cât le lasă gura căruţelor şi a trăsurilor şi se hărţuiesc, smulgându-şi una alteia smocuri de colb cărunt. Uliţa mea e paşnică, tăcută. Rareori o tulbură năvala târgului. Prin ea străbat carele cu boi venind de la ţară. Convoiul lui tihnit e o rugăciune murmurată cu buzele ei, şi colbul care le-nsoţeşte e un surâs blajin. Uliţele de căpetenie ale târgului au slujitorii lor: măturători care le piaptănă, stropitori care le spală, meşteri care le sulimenesc cu smoală şi asfalt. Ea se slujeşte singură. Îşi toarnă apă de ploaie prin uluce; îşi potriveşte părul cu vrăbii; şi chipul ei firesc e. Trufaşe de numele lor, celelalte uiţi au silit porţile caselor să li-1 înveţe şi să li-1 rostească statornic. Şi porţile, cu guri de tablă sau de lemn, îl au în toată clipa pe buze. Ea a şoptit doar casei noastre numele ei. Ploile 1-au şters, poarta 1-a uitat şi ea 1-a uitat. E o umilă şi neştiută uliţă de margine de târg.

Îl purta prin luncile de ţesături. şi parcă mai degrabă mieluşelul era păstorul. A trecut vreme până când. iscoditoare ca un copil în faţa uşii care ascunde pomul de Crăciun. să-şi moaie degetele în gavanosul cu dulceaţă de pe măsuţă. ochii mamei . III Copilăria. în trupul lui. palmele mamei erau singura uliţă prin care putea păşi. căci el privea doar. De câte ori coada motanului. în vârful picioarelor. prefăcută în toamnă arămie. Acolo a privit cele dintâi păsări şi a ascultat cele dintâi ciripiri: muştele cu bâzâitul lor. cu mâinile şi cu picioarele. după ce şi 1-a supt el. în tovărăşia unui mieluşel de lemn potcovit cu rotiţe. fum alb. ca un strugur de lână. Acolo a hoinărit. moţăind scuturată în rodii de rubin adormind cenuşă. Acolo s-a trudit zădarnic să treacă dealurile taburetelor. înhămându-şi toată puterea prin braţe: era întâiul avânt. privind vântoasa pădure de aur a flăcărilor din sobă potolindu-se. ca mai apoi. iar copilaşul păştea covorul.singurele ferestre prin care putea privi. Putea păşi singur prin cerdac: era întâia pribegie. Pe-atunci ştia doar să scâncească şi se numea Scâncea-voievod. mozolind. n-a încercat pornirea mâniei lui de floare! Acolo i s-au minunat ochii. Putea. creştea.II Când a venit pe lume fratele meu cel mic. să-1 întindă şi mamei: era întâia dărnicie. a prins să meargă de-a buşele prin molatica împărăţie a covorului. al tigrilor şi al altor sălbăticiuni de pâslă sau carton. sălaş al urşilor. urcându-se pe scăunel. al lupilor. în voie. bucălat şi fumuriu la trup. uliţa îl aştepta la poartă. Acolo s-a rătăcit prin codrul picioarelor de scaune şi de măsuţe. El nu ştia: era aşa de mic! Căsuţa lui de-atunci era un leagăn alb. * . se înălţa. Putea urni un scăunel. pe sub care motanul îşi croia tunel.

o vargă. îi râdeau buzele. Asemeni tuturor voievozilor. care zburau fără de vânt şi se cârmuiau fără de sfoară: fluturi. . 1-a oprit să-1 întreacă. întâia coroană. sennoura curcanul în pene . ca un buratec pe iarbă. pe darnicul Moş Crăciun. Ea îi înălţa zeie mititele. mânuind mâni nevăzute. De Crăciun. ascultându-le: erau şăgile şoptite lui de buzele uliii. uliţa îl privea înduioşată pe sub poartă. Uliţa. care se înşirau singure: melci. Era prea mare pentru a se mulţumi cu ograda. Copilul şedea în braţele ei. şi a îs. dar prea mic pentru a se încumeta pe uliţă. chivăra de hârtie.În curând. care-1 însoţea supus.. felurit colorate. În chipul acesta ajunse voievod al ogrăzii: ograda era el.el fugea în cerdac. pe care doar le privea şi săreau: vrăbii. De Paşti. Gata să plângă. paşii lui se căzniră prin ogradă . El nu putea ajunge până acolo. făcându-i semne cu portiţa: îl chema la ea. risipindu-le. Ea îi dăruia mătănii de os întortocheat. Uliţa îl învăţase să privească primăvara. la poarta casei. s-a aşezat pe prag. IV Straiele băieţeşti îi fură întâia armură. ca un nimb vioriu . copilul preţui cerul: jucăria lui de mai târziu. Ea. pe acoperişurile caselor. cu cridă. Şi i se supuneau toţi. Supărarea curcanului îl speria ca o furtună. ea îl aducea din cer.capul unui Sfânt-copil. În ochii ei de apă. * Era într-un început de aprilie. întâiul sceptru. Îi râdeau ochii. Era prietenul ei răsfăţat. Uliţa se îmbrăcase cu soare.cu glas tânguitor de clopot . ciocnindule. Astfel a ajuns la portiţă. într-o dimineaţă acelea care împrejmuiesc pământul. Şi el a uitat plânsul. mâinile lui au cules pietricele de jos. a vrut să întreacă hotarele care-i îngrădeau puterea. şi s-a jucat zile de-a rândul cu buna şi bătrâna uliţă. Ştia acum că primăvara e o Duminică a pământului şi că florile pomilor sânt . străjuind în prag. căci colţii dulăului. Ea îi zugrăvea. Purta rochiţă pe atunci şi se numea Puiuţ. şi alungarea curcanului. întâia biruinţă. îi zburda inima în piept. Fără să vrea. erau pravilă temeinică şi temută.. ea îi cânta .basmul creştin al deniilor. le juca umbrele prin văzduh ca pe un zid: ciori. sate pentru păpuşi: hulubi. cu blândul Făt-Frumos-Iisus şi cu Dumnezeu. Ea îi făcea mingi minunate.

lăsîndu-1 singur. să fie candelă de veghe pământului trudit. un moşnegel ghebos venea şchiopătând până la felinar. Copilul îi zărise. începu să scîncească : . * „Papaie! Papaie!” Bunicul venea spre casă. pripăşit printre rarii ei copaci În fiecare seară.O fi vorbit oare moşnegelul şi copacilor? Dar de ce ard ziua?” Şi uliţa l-a învăţat că toamna e o lumină blîndă. Chibzuia el: . cu ochii înlăcrimaţi.şi o luase la goană înspre el. să-l mângâie.. când se împiedică de o piatră şi căzu. fără să-i ceară încuviinţarea. Copilul. Şi sufletul. copilul care şedea de la prânz pe uliţă văzu pe moşnegel venind ca de obicei. Bunicul. era aşa de prielnică! .. V Când 1-au trimis părinţii la învăţătură. şi felinarul îi răspundea cu o lumină care dăinuia toată noaptea. s-a furişat acasă. Copilul îi ştia numele. aprinsă de copaci. Era gata-gata să-i sară în braţe.. Asemeni moşnegelului. trupul îi îngheţase pe o bancă. Când se aplecă să-l ridice.. * La şcoală.Papaie. Într-o zi. ele tot râd. sufletul îi era departe. îi vorbea ceva la ureche. felinarul era stins. dăruindu-i cireşie risipite din punga adusă de bunic. mai mult nu putea. uliţa l-a întovărăşit până la colţ. A doua zi. Ochii copilului nu se dumereau.drăgălaşe ca surâsul unui copilaş din leagăn. scăpă jos punga din mână. îşi strânse prieteni mici ca şi el şi-i aduse la joacă pe uliţa lui . copacii aprinşi. în braţele uliţei.. punga de hârtie pe care bunicul uitase s-o ascundă din vreme . sufletul. ocrotindu-şi vorbele cu mânile. Paşii lui se sfiiau pe celelalte uliţe. mi-o ieşit un cucui” . ochii îi erau uluiţi de vălmăşeală. venit pentru felinar. urechile asurzite de larmă. deschizând braţele să-1 prindă. venise şi Septembrie pentru copaci. De acolo 1-a privit o clipă şi s-a întors spre casă. înfricoşat. cu obrajii colbăiţi. * Uliţa avea şi un felinar. căzute de pe crengi . dar nu-i ştia rostul. bunicul îl văzu râzând: uliţa îl împăcase. de departe. Când s-a deşteptat din toropeala de care fusese cuprins.

„Eşti bărbat de-acum”. VI Isprăvise liceul. Iar el. cînd rămînea singur. De mult nu mai şedea în braţele uliţei. şi atît: drumeţ. Cădeau frunzele prea grele de aur pentru istovul crengilor. de mult nu se mai juca pe ea. şi o răsplăteau cu ce avea mai bun cămara. fluturându-i visurile. aplecându-i tinereţea spre viaţă. Era mare. Dorul de pribegie i se-mplinea. ca zborul unei ciocârlii spre soare. căpetenia lor. * Uneori numai pe înserate. VII Urma să plece în ţară străină. Acum păşea pe uliţă. ascultând şuierele trenurilor străpungând slăvile. care năpădiseră ograda. Acum. În fiecare zi. gonind. ca nişte plopi sonori. decât ce avea: o casă cu părinţi şi cu bunici. să se călească.De atunci. îi spuneau părinţii. pe uliţă râurea veselia gureşă ca un pârâu în matca lui. . odrasla uliţei. şi uliţa o dăruia căsuţei. mai zdrenţăroşi. „Tot copil eşti. Era în ajunul plecării. Lăsase pe mama să-i rânduiască lucrurile şi ieşise afară să-şi răcorească fruntea în largul vântului. ca vrăbiile. deşi alături de ea. Mama şi bunica erau măgulite văzând atâta voioşie în oastea odorului. să-şi întregească mintea. Dorea ceva: nu ştia ce. o uliţă cu joacă şi cu jucării. îi pierea zburdălnicia. bombănindu-i fruntea. În mersul ei spre casa noastră. cozonacii şi dulceţurile casei piereau în gurile flămânde. urmând îndemnul ei le îndrumă joaca spre casa părintească. Copilăria lui creştea spre viaţă. care de care mai golaşi. ferind-o de a se irosi pe uliţe străine. prea greu de lumină pentru creanga zării. Atunci uita de uliţă. uliţa se înavuţi cu o droaie de copii. Dorul de pribegie zvâcnea în el ca avântul mării în pânzele unui însufleţit catarg îngândurându-i ochii. Apunea soarele. mai zburdalnici. măi băieţelule!” oftau bunicii. Zburau cocorii goniţi de toamnă. uliţa nu mai avea tovarăş: era o albie secată. Şi nu râvnea nimic alt copilul.

VIII Plecase de mult. de-i părea că palmele lui sprijineau un soare de asfinţit. măi băiete . Iarăşi scâncetul scârţâitor . ca un obraz bolnav . IX Veni războiul... cu mînile : . cuconaşule! Să te întorci cu bine!” Surse înduioşat moşnegelului: „Să te găsesc sănătos... jos. Rămase la portiţă..Îl purtară paşii spre poartă.”. oftând: „Pleci mâni. abia ajungea creştetul copilului prea mic să se încumete pe uliţă. Şi mîinile lui fără să vrea.. cu ochii înlăcrimaţi. Şi sufletu-i cânta de nădejdi. goarne şi fanfare. Prin faţa lui. Tata intră. copite de cai. se opriră deasupra uliţii. Era atâta povară în falnica bucurie care-i umplea sufletul.” I se umeziră ochii. zărită printr-o lacrimă. maşini ferecate. Se apropiau paşi grăbiţi : era tata. moşnegelul felinarului trecu descoperindu-se: „Drum bun. aproape de pămînt. măi băieţelule . cântece şi chiote. Se scofîlcea văzînd cu ochii.prăpădită. ca cerul toamnei de cocori. îl dezmierdă cu privirea. răcnete şi sudălmi sfărmară şi pîngăriră tihna uliţii. Un scâncet scârţâitor: portiţa. Zile şi zile de-a rîndul... Deodată se trezi faţă în faţă cu bunicul. în locul unde. Bătrâna noastră bucătăreasă vorbea la portiţă cu bucătăreasa vecinilor : „Dragul lui băiat! O plâns cuconiţa de bucurie. îşi cuprinse capul în palme. fără să vrea. Şi sufletul lui dezmierdă prin noapte. Se înserase de-a binele. Uitase de uliţă şi ea îi vorbise : „Vezi! Toţi vin spre casă. moş Neculai!” .Te duci de-acum. Şi trupul lui. îşi sprijini coatele de poartă. În lumina lunii o pietricică. cînd o primit scrisoarea cu portretul lui. care se întorcea acasă. I se strânse inima … Răsăritul lunii îl prinse tot la portiţă. Se însera. odinioară. tresări. Bunicul îl privi lung. Nu-l auzise venind. numai tu te duci!”. sclipea ca o lacrimă.. Să vezi ce mîndreţe de flăcău s-o făcut !” Uliţa asculta. Ajuns acolo. X . se plecă. capul unui copil care plîngea: copilăria lui.

Mamă Mario! Ce veşti mai aveţi de la copil? . Prin fereastra deschisă de la odaia părinţilor se zărea capul mamei aplecat pe măsuţă : scria copilului. îşi ştergea ochii cu o mână tremurătoare.. moş Neculai! L-o prins pacostea asta de război şi o intrat acolo la oaste! . . la fel pierise copilul. ecoul plângător al celor două peniţe. aşezat pe o bancă. în ţârâitul greierilor.. mai zăboviră puţin în prag. Şi uliţa asculta. scârţâind două doruri risipite în nemărginirea nopţii. XI Toi de noapte cărunţită de lună. adormită. în aceeaşi clipă. că amarnic mai plânge cuconiţa! În lumina lunii. din biserica uliţii. copilul. fanaragiul.I-auzi ! . atât de uşor că l-ai fi spulberat cu o suflare dinadins.Ei. între străini. mamă ario! . răsărind încercănaţi în sufletul lui . Vântul.ca două zorele pe un zid năruit. . potolit. O vedenie îi înlăcrimase: ochii copilulul. uliţa se făcuse albă. sau de pe un câmp de luptă. fumegând de flori prin pomii albi. Paşii bătrânilor răsunară ca bătăi grele de inimă amărâtă .Doamne-doamne! Ce pustiu de gând l-o mânat să se suie în maşinile cele care zboară pe sus? Sărăcuţ de el! . moş Neculai. XII Piuiau cuiburile pe sub streşini. dezmierdat de soare. Un cer de primăvară plutea învolt pe apele aurii ale văzduhului. albă.Să-i ajute Dumnezeu. atât de îndepărtate.Să-i ajute. Bunicul. Bucătăreasa noastră şi cu moş Neculai. scria mamei dintr-o cazarmă. cu capul aplecat pe genunchi.Ieşiseră credincioşii de la denii. se alinta cald. Prin noapte ţârâiau greierii. XIII Vestea se prăbuşi în noi ca o ciocîrlie fulgerată de soare. Desigur că.

fugeam de acolo. să împărtăşim împreună spovedaniile unui trecut atât de scump nouă. trecu . pe braţele căreia râdeau alţi copii . Curând. îşi urma nepotul. părăseam căsuţa. Plecase după morminte. Şi într-o zi.. în coşciug. poarta ogrăzii s-a deschis larg. cei rămaşi.cel sortit să fiu cel de pe urmă din copiii de odinioară m-am pornit pe uliţa părăsită. . Şi n-am găsit-o! O viaţă întreagă o ştiusem de veghe la poarta casei. Căci peste puţin. Bunicul. acum nu mai era. aşa cum deschide bocetul o gură de om.. eu . Şi-n locul ei era o altă uliţă.. XIV Trecu vremea..Uliţa ştiu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->