Sunteți pe pagina 1din 14

SNTATEA I SECURITATEA MUNCII

FACTORI DE RISC

FACTORI DE RISC

DEFINITIE RISCURI :
INSUSIRI , STARI , PROCESE, FENOMENE , COMPORTAMENTE PROPRII ELEMENTELOR SISTEMULUI DE MUNCA , CARE IN ANUMITE CONDITII PROVOACA ACCIDENTE SI IMBOLNAVIRI PROFESIONALE

FACTORI DE RISC
Primul criteriu de casificare este cel al elementului generator , conform caruia avem : Factori de risc proprii executantului ; Factori de risc proprii sarcinii de munca ; Factori de risc proprii mijloacelor de productie ; Factori de risc proprii mediului de munca Pentru a incadra diversii factori in una din categoriile enumerate , se foloseste un al doilea criteriu combinat element generator si forma concreta de manifestare specifica factorului de risc. Factorii de risc proprii executantului : Abaterea de la o forma normala in indeplinirea sarcinii de munca , conduce la erori de natura : Receptiei , prelucrarii si interpretarii informatiei ; Deciziei; Executiei; Autoreglajului. Eroarea executantului se manifesta sub forma unei actiuni gresite sau omisiuni.

FACTORI DE RISC
Factorii de risc proprii mediului de munca au doua forme de manifestare si anume : Continut sau structura necorespunzatoare a sarcinii de munca in raport cu cerintele impuse de situatiile de risc ; Sub / supradimensionarea cerintelor impuse executantului sau necorespunzatoare posibilitatilor sale.

Factorii de risc proprii mediului de munca sunt determinati de : mediul fizic ambiant : Factori de risc fizic ; Factori de risc chimic ; Factori de risc biologic ; Factori de risc sub / suprasolicitare psiho-fiziologica .
mediul social ( ambianta imediata ) prin risc psihic . Factorii de risc proprii mijloacelor de productie , dupa natura actiunii lor se pot manifesta sub forma de : Factori de risc fizici ( mecanic , termic , electric ); Factori de risc chimic ; Factori de risc biologic ; Factori de risc sub / suprasolicitare determinati de caracteristicile mijloacelor de productie ;

FACTORI DE RISC
FACTORII DE RISC DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA DIN SISTEMUL DE MUNCA pot sa depinda de : A.EXECUTANT 1.ACTIUNI GRESITE -executarea defectuoasa de operatii ; -nesincronizari de operatii; -efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca; -comunicari accidentogene. 2.OMISIUNI -omiterea unei operatii ; -neutilizarea mijoacelor de protectie.

FACTORI DE RISC
B.SARCINA DE MUNCA 1.CONTINUT NECORESPUNZATOR AL SARCINII DE MUNCA IN RAPORT CU CERINTELE DE SECURITATE -operatii , reguli , procedee gresite; -absenta unei operatii; -metode de munca necorespunzatoare ( succesiune gresita ); 2.SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATA IN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI -solicitare fizica; -solicitare psihica;

FACTORI DE RISC
C.MIJLOACE DE PRODUCTIE 1.FACTORI DE RISC MECANIC -miscari periculoase; -suprafete cu contururi periculoase; -recipienti sub presiune; -vibratii excesive ale ET. 2.FACTORI DE RISC TERMIC -temperatura ridicata a obiectelor sau suprafetelor ; -temperatura coborata a obiectelor sau suprafetelor ; -flacari , flame; 3.FACTORI DE RISC ELECTRIC -atingere directa; -atingere indirecta; -tensiune de pas.

FACTORI DE RISC
4.FACTORI DE RISC CHIMIC -substante toxice; -substante caustice; -substante inflamabile; -substante explozive; -substante cancerigene. 5.FACTORI DE RISC BIOLOGIC -culturi sau preparate cu microorganisme; -plante periculoase; -animale periculoase;

FACTORI DE RISC
D.MEDIUL DE MUNCA 1.FACTORI DE RISC FIZIC -temperatura aerului; -umiditatea aerului; -curenti de aer; -presiunea aerului; -suprapresiunea in adancimea apelor; -zgomot; -ultrasunete; -vibratii; -iluminat; -radiatii; -potential electrostatic; - pulberi pneumoconiogene; -calamitati naturale.

FACTORI DE RISC

2.FACTORI DE RISC CHIMIC -gaze , vapori , aerosoli toxici sau caustici; -pulberi in suspensie , gaze, vapori inflamabili sau explozivi. 3.FACTORI DE RISC BIOLOGIC -microorganisme in suspensie; 4.CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI -subteran; -acvatic; -subacvatic; -mastinos; -aerian; -cosmic etc.

FACTORI DE RISC

Accidentele de munca si bolile profesionale isi pun amprenta nefavorabil asupra elementelor componente ale sistemului de munca , in speta asupra : executantului, sarcinii de munca , mijloacelor de productie si mediului de munca. Consecinte asupra executantului ca : Fiinta umana : viata , sanatate, integritate, capacitate creativa , afectiva , etc. Executant al sarcinii de munca : capacitate de munca , aptitudini , cunostinte , etc. Consecinte asupra sarcinii de munca : - Neindeplinire; - Intarziere; - Eronata;

FACTORI DE RISC
Consecinte asupra mijloacelor de productie : Deteriorari; Distrugeri; (Cazul de explozii, incendii). Consecinte asupra mediului de munca : Mediul fizic : degradarea elementelor materiale; Mediul social : stres. In functie de nivelul consecintelor producerii accidentelor de munca si bolilor profesionale distingem : La nivel de individ : victima (suferinta fizica si psihica); apropiatii victimei;

FACTORI DE RISC
Microeconomic :pierderi de productie , deteriorarea si distrugerea mijloacelor fixe , deteriorarea mediului social ; Macroeconomic : cheltuieli cu asigurari sociale , asistenta medicala etc. O singura rezultanta pentru toate situatiile : P I E R D E R I
Natura consecintelor : Sociale (extraeconomic) = afectarea valorilor fiintei umane , a executantului , necuantificabile , neexprimate cantitativ; Economice = afectarea valorilor de executant; Costurile directe sunt legate de asigurarea pentru accident ( boala si cele pentru prevenirea riscurilor) Costurile indirecte reprezinta pierderile economice neacoperite prin asigurari , afectand bugetul persoanei juridice (inlocuire sau reparare utilaje/ instalatii , pierderi materiale , timp de munca , costuri forta de munca inlocuita , penalitati la contracte intarzieri , etc.)

FACTORI DE RISC
CELE PATRU ELEMENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA Indiferent de natura activitatii , in orice proces de munca sunt implicate patru elemente , care interactioneaza si se influenteaza reciproc in vederea realizarii unui scop unic : Om ( factorul uman); Sarcina de munca; Mijloacele de productie; Mediul de munca. Cu alte cuvinte , procesul de munca poate fi analizat ca un sistem format din patru componente : OM SARCINA DE MUNCA MIJLOACE DE PRODUCTIE MEDIUL DE MUNCA