Sunteți pe pagina 1din 18

s Lucrarea 1

Transformatorul monofazat
Tema 1-1 Verificarea polaritatii si a raportului de transformare a transformatorului OBIECTIV Dupa efectuarea temei, studentii trebuie sa fie capabili sa demonstreze polaritatea sau raportul de transformare a unui transformator monofazat. ECHIP AMENTUL NECESAR Cantitate 1 1 3 1 1 Denumire echipament Modul sursa de alimentare trifazata Modul de protectie de limitare a curentului Voltmetru digital Set sigurante Transformator monofazat monofazat

Cod echipament EM-331O-1B EM-3310-2A EM-3310-3D EM-3310-5B EM 3340-1A

PROCEDURA: ATENTIE: In prezenta tern a de laborator exista tensiune periculoasal Nu faceti sau modificati conexiuni cu montajul pomit! La constatarea oricarei anomalii, apasati imediat butonul rosu de pe modulul de alimentare pentru a-I decupla. 1. Realizati montajul conform figurii 1-1-1 si schema de conexiuni din figura 1-1-2. 2. Pomiti pe rand protectia de limitare de curent si modulele de alimentare trifazate. 3. Notati In tabelul 1-1-1 tensiunea primara VI, tensiunea intre primar si secundar V2 si tensiunea secundara V3, citite cu ajutorul voltmetrelor digitale Tabelul l-f-I Tensiunile masurate pe infasurari VI V2 V3

4. Opriti pe rand lntai modulele de alimentare trifazate, apoi dispozitivul limitare a curentului. 5. Determinati polaritatea celor doua infasurari ale transformatorului. 6. Calculati raportul de transformare a transformatorului, utilizand relatia: V. Raportul de transformare K = _1

de protectie de

V;

Exemplu de calcul: 1. Tabelul 1-1-1 Tensiunile masurate pe infasurari (50Hz) VI 230V V2 206 V3 24

Pasul5: Deoarece V2=VI-V3, infasurarile primara si secundara au aceeasi polaritate Pasu16: Raportul de transformare = VIN3 =230124 = 9,583

2. Tabelul l-f -I

Tensiunile masurate pe infasurari (50Hz) V2 254 V3 24

VI 230V

Pasu15: Deoarece V2=VI +V3, infasurarile primara si secundara au polaritati diferite Pasul 6: Raportul de transformare = VIN3 =230124 = 9,583

_AC If'

22vV!f.0Ii2{50I'iz)

Lt

f
>fj3---- ---_
I V ---<~--l

~ I I
I

n~,_

L
I---=-~;:--_;:-=:---I I I
:

tI-_':~--,*-.. -. '\"j-.:-J'
or.

i_~I-~\-. -JI-----o:::rON

r--------

--------------1

-r..

I I
!

02

~I--------r
~c!
V

I I I L___ __

JI
-

__._ __ __..

-: - - - - - - - - ~ __.__ .. __ __ __

f--

n=====
2.tVo-----'

::.~---~~~~---~
Fig. 1-1-1 Schema de conexiune pentru testarea polaritatii si a raportului de transform are

r-- -- --- -.h . --.


. < . '_

rr Tr~ 'r
u...

11'.~..'i. I
.
! _,
u

-- -i
f.(l

9
t

.1"
....

o -.,.,-+.,-.-~
1'<'1 t"'l

,,-:---

-;......,~"- .__ 4.1 __ l

...,.-

t -

I
..

-- '~---I
c:J
.l'l)

..,

~l
.

-.--J
i

!..:J

71 :L
S

~Fl
L__ L_J
.,.-,~

~I
l

t I Ql
,-1 ..., t:i1f ~J

u.;
.J

___

Fig. 1-1-2 Schema de conexiuni pentru determinarea raportului de transfonnare

Tema 1-2 incercarea de mers in gol a transformatorului OB1ECTIV:

monofazat

Dupa efectuarea acestei lucrari, yeti fi capabili sa realizati 0 incercare In gol a transformatorului rnonofazat si sa determinati pierderile in fier ale transformatorului monofazat. ECHIP AMENTUL NECESAR Cantitate 2 1 3 1 1 1 Denumire echipament Modul sursa de alimentare trifazata Sursa de alimentare trifazata c.a./c.c. Modul de protectie de limitare a curentului Ampermetru digital Voltmetru digital Transformator monofazat Cod echipament EM-3310-1B EM-3310-1D EM-3310-2A EM-3310-3C EM-3340-1D EM-3340-1A

PROCEDURA: ATENTIE: In prezenta tema de laborator exista tensiune periculoasa! Nu faceti sau modificati conexiuni cu montajul pomit! La constatarea oricarei anomalii, apasati imediat butonul rosu de pe rnodulul de alimentare pentru a-I deeupla. 1. Realizati montajul conform figurii 1-2-1 ;;i schema de conexiuni din figura 1-2-2. 2. Pe sursa de alimentare trifazata a.c./d.e. setati butonul de control al tensiunii pe pozitia 3. Pomiti pe rand protectia de limitare de curent si modulele de alimentare trifazate. 4. Pomiti sursa de alimentare trifazata a.c./d.c. Rotiti incet butonul de contro al tensiunii , , orar paua cand tensiunea primara VI este egala eu 24Vc.a. 5. Notati in tabelul 1-2-1 valorile tensiunii primare (eitite pe voltmetrul digital de altemativ) si curentului prin infasurarea primara II (eitit pe amperrnetrul digital de altemativ) Tabelull-2-1 Valorile masurate ale tensiunii ~i cur:...:e:.::n:.:.tu=l:.=u=-i
I

O. in sens curent curent

VI

I:....c..-

_--.-..::..1=-1 --

6. Opriti pe rand sursa trifazata c.a./c.c., apoi modulul de alimentare trifazata si in final dispozitivul de protectie trifazat de limitare a eurentului. 7. Calculati pierderile in fier utilizand ecuatia:

~n=O,4~~
Exemplu de calcul: Tabelul 1-2-1 Valorile masurate ale tensiunii si curentului VI 24V Pierderile in fier = 0,4x24xO,62=5,955W

II O,62A

L
-'

"'"' J
-.'""1

I I
I

"_

..J

e;....~~~==(.~'\h..--:-c-,."'-_, , __ --',

v,

1t

-~~':---G- "-

._ .,"-:~"-==.,.:~~~7=--=...~.-'

-l-~ PI

--

-----t
;aCt', ..

Figura 1-2-1 Schema circuitului pentru incercarea de mers in gol

Ii
II
,_ H .-... ~.__

-;::O~

~t=!!'.!O+:,

,I, ~l',i"~ 1> .;;r~:H~~ 0


I :

.6

...;'

I .
i

t:H

71

lJ
.l~

Ii

II

~ "'i j.1 ""1


f

,h I$.~~i
..... ,. _

t-;)l

___~W __

J..._ ..... __

[ "J';

J ,.
Ilg

I II
l.~

I~ .:.

[1'j~~l !if ., ~.. ~~.. .-:


I I l' \., L._J~ J,
t .

.-- t, I ~I', ,r.:::: ...- pI,~._:m_ ":-:'!:>' .J

._.....

. _...

. , . "

""1

'. \:!.>

(ji)~":'J

..I'r'~~

"',,'"

,"\ci!i

.' -

I
.;-1
I

t,iiiiiI --"..

?ITTiI

H
'Ii

C>i

!..Q l

I: .
~
">";)

'I [-... , .-I~

!
f.
.. I' '

I"

.. I~
h

~!
~l
I

211
l~)~

L~.t"~ - ......lW ' .._ .

I'

-- _.,,,, ..
"

I' j~;
I

'i" '-' r, H" o ffil Ii.' ; ;: _. L_


r

.-~

i '
:1
.I Ii

I
~i !Ii
.I

Ii

r',~
I.:

'I~ II I'

I!

t,;........ _..... .

J !;!

~".'.

I': i?l@"''1I' [ ,4.. ........_1 a I'm ED.< .',B.ID \..,11, ".lua..d f J, .


\.1.) ij) G'J;;;E'
.

~'1 .o;!!

1\;,1,

._...

__

,,__......

:1

---1 ,

!
~!

.,.,I '"

:=:1

'j I

':;1

~,I

rT]

.i ~

LJJ

~; ..
~J
w

f! oj

.. Tema 1-3 Incercarea de scurtcircuit a transformatorului OBIECTIV

monofazat

Dupa efectuarea acestei lucrari,veti fi capabili sa efectuati incercarea determinati pierderile in cupru ale unui transformator monofazat. ECHIP AMENTUL NECESAR Cantitate 1 1 1 1 2 1 Denumire echipament Modul sursa de alimentare trifazata Sursa de alimentare trifazata c.a./c.c. Modul de protectie de limitare a curentului Ampermetru digital Voltmetru digital Transformator monofazat

de scurtcircuit

~1

sa

Cod echipament EM-3310-1B EM-3310-1D EM-3310-2A EM-3310-3C EM-3340-1D EM-3340-1A

PROCEDURA: ATENTIE: In prezenta tema de 1aborator exista tensiune periculoasal Nu faceti sau modificati conexiuni cu montajul pomit! La constatarea oricarei anoma1ii, apasati imediat butonul rosu de pe modulul de alimentare pentru a-l decup1a. 1. Construiti circuitul in concordanta cu schema din figura 1.3.1. si schema de conexiuni din figura 1.3.2. Pe sursa de alimentare trifazata c.a./c.c., setati butonul de control a1 tensiunii pe pozitia O. 2. Porniti in ordine modu1ul de protectie de 1imitare a curentului si modulul de alimentare trifazata. 3. Pomiti sursa de alimentare trifazata c.a./c.c. Rotiti incet butonul de control al tensiunii in sensul acelor de ceasomic pana cand curentul in secundarul transformatorului 12 este egal cu curentul nominal de 5A. 4. Notati valorile tensiunii din primar V;, curentului din primar I} si a curentului din secundar 12' in tabelul1.3.1. Tabelul 1.3.1. Valorile masurate ale tensiunii ~i curentulu~i=--1 VI 1 II 1 12__ _

5. Opriti pe rand sursa de alimentare trifazata c.a./c.c., sursa de alimentare trifazata si modulul de protectie de limitare a curentului. 6. Calculati pierderile in cupru utilizand ecuatia: J3Pcu = V; . I} Rezultate experimenta1e Tabelul 1.3.1. Valorile masurate ale-tensiunii ~i curentulu_i=--1 1~~

I'

O,!~A

1----5-,O-~-A----

MUt =V; I} =12VO,54A=6,48W

I I
----

! I 1
i t.
.. .. " .. J

I',. ._.

.~. J

\;

Figura 1.3.1. Schema circuitului pentru incercarea In scurtcircuit

" "
"

r-Y-"I,l
L_., 'W

Ijj'" I'. l~
J.. __

"r
_J
~r,~l
Ll:J

J
<

r'""'- -GJ ! ({),,(9.$


1 ~ ~
,. G)

::

l!L

f!

I I II
_________ 1:

::;

'IV
i -I I

;i!1

.-~--.. i I i

I~
_

LlJ

-.-'.,

---i
r-:r---"!

3 ~.+ I
I

..,.' "... f ~
;:t
;.?:"j

L1J

'-1

if
__

f:J'
....,.......J

" Tema 1.4. Caracteristicile de sarcina ale transformatorului

monofazat

OBIECTIV Dupa realizarea acestei lucrari, yeti cunoaste alura caracteristicilor de sarcina ale unui transfonnator monofazat in sarcina rezistiva, inductiva si capacitiva. ECHIP AMENTUL NECESAR Cantitate 1 1 I I I 1 2 I 1 Denumire echipament Modul sursa de alimentare trifazata Modul de protectie de Iimitare a curentului Modul de sarcina rezistiva Modul de sarcina inductiva Modul de sarcina capacitiva Ampennetru digital Voltmetru digital Set de sigurante Transfonnator monofazat Cod echipament EM-3310-1B EM-3310-2A EM-3310-4R EM-3310-4L EM-3310-4C EM-3310-3C EM-3310~3D EM-3310-5B EM 3340-1A

PROCEDURA: ATENTIE: In prezenta tema de laborator exista tensiune periculoasal Nu faceti sau modificati conexiuni cu montajul pomit! La constatarea oricarei anomalii, apasati imediat butonul rosu de pe modulul de alimentare pentru a-I decupla. 1. Construiti circuitul in confonnitate cu figura 1.4.1. si schema de conexiuni din figura 1.4.2. Transfonnatorul monofazat este conectat la 0 sarcina rezistiva. 2. Porniti pe rand modulul de protectie la curent si sursa trifazata de alimentare. 3. In tabelul 1.4.1. inregistrati valorile tensiunii si curentului pentru fiecare pozitie a modulului de sarcina rezistiva. Calculati valorile puterii active. 4. Opriti pe rand sursa de alimentare trifazata si modulul de protectie de limitare a curentului 5. Utilizand rezultatele din tabelul 1.4.1. desenati graficul tensiunii in functie de curent pe graficul din figura 1.4.7. 6. Utilizand rezultatele din tabelul 1.4.1. desenati graficul puterii active functie de curent pe graficul din figura 1.4.8. Tabelul 1.4.1. Valorile masurate si calculate (sarcina rezistiva) Valori masurate Curentul in Pozitia Tensiunea Tensiunea comutatoarelor primara (V) secundara (V) secundar (A) Comutatoarele OFF CI=ON CI-C2=ON CI-C3=ON CI-C4=ON CI-C5=ON CI-C6=ON

Valori calculate Puterea activa (W)

24-0 -

285
2'30
~."-

,,225
L'!l.oJi,'~""

C:. Z2:t'J
,.

JlI::-~

i1t)

2:05

1nO,
OJ) n,1 0,2 0.3,

0.4

0.5" itA)

o.s

0.,1'

OJ!

(U~

1.0

Figura 1.4.7. Curba de sarcina (pentru sarcina rezistiva)

200
200

~ 15rl a
100

50

o
0.0
(I!. 1

0.2

0.3

0.4);

us
,~(A)

O.G

0.1

OJ~

0.9

1.0

Figura 1.4.8. Curba puterii active functie de curent (pentru sarcina rezistiva) 7. Reconstruiti circuitul in confonnitate cu figura 1.4.3. si schema de conexiuni din figura 1.4.4. Transfonnatorul monofazat este conectat la 0 sarcina inductiva. 8. Porniti pe rand modulul de protectie la curent si sursa trifazata de alimentare. 9. In tabelul 1.4.2. inregistrati valorile tensiunii si curentului pentru fiecare pozitie a modulului de sarcina inductiva. Calculati valorile puterii reactive. 10. Opriti pe rand sursa de alimentare trifazata ~i modulul de protectie de limitare a curentului 11. Utilizand rezultatele din tabelul 1.4.2. desenati graficul tensiunii in functie de curent pe graficul din figura 1.4.9. 12. Utilizand rezultatele din tabelul 1.4.2. desenati graficul puterii reactive functie de curent pe graficul din figura 1.4.1O. Tabelul1.4.2. Valorile masurate si calculate (sarcina inductiva) Valori masurate Curentul in Pozitia Tensiunea Tensiunea secundar (A) comutatoarelor primara (V) secundara (V) Comutatoarele OFF Cl=ON CI-C2=ON CI-C3=ON

Valori calculate Puterea reactiva (VAR)

1-'
240

~d~!----l

235
230 225

,.. 2tl
21,0 20'S'

~Z~O

mai'
0:0
0.1\ 0.2 0.3 {14

as
I (Ai

0.6

(1.7

(LS

Figura 1.4.9. Curba de sarcina (pentru sarcina inductiva)

~. 100
....

o
(to. 0"1 G..2 Q,S 0.,4

0.5 !, (1\)

0;(;

Q.1

e.a

0,9

1.0

Figura 1.4.10. Curba puterii active functie de curent (pentru sarcina inductiva) 13. Reconstruiti circuitul in conformitate cu figura 1.4.5. si schema de conexiuni din figura 1.4.6. Transformatorul monofazat este conectat la 0 sarcina capacitiva. 14. Porniti pe rand modulul de protectie la curent si sursa trifazata de alimentare. 15. In tabelull.4.3. inregistrati valorile tensiunii si curentului pentru fiecare pozitie a modulului de sarcina capacitiva, Calculati valorile puterii reactive. 16. Opriti pe rand sursa de alimentare trifazata si modulul de protectie de limitare a curentului 17. Utilizand rezultatele din tabelul 1.4.3. desenati graficul tensiunii in functie de curent pe graficul din figura 1.4.11. 18. Utilizand rezultatele din tabelul 1.4.2. desenati graficul puterii reactive functie de curent pe graficul din figura 1.4.12. Tabelul 1... Valorile masurate si calculate (sarcina capacitiva) 43 Valorimasurate Curentul in Pozitia Tensiunea Tensiunea secundar (A) comutatoarelor primara (V) secundara (V)

Valori calculate Puterea reactiva (VAR)

Comutatoare1e OFF Cl=ON C1-C2=ON C1-C3=ON CI-C4~ON C1-C5=ON C1-C6=ON

24{}'

235

.~::
..- 2t5
'-oil> .

~3a

21'0

zcs
~n@
0.0
Q,1 0,2 0.3, OA 0.0, 0.6 {),1 O.S t19

1.0

I tAl
Figura 1.4.11. Curba de sarcina (pentru sarcina capacitiva)

2m

!f 150

~ CL. 1{)0

50

e
ae
0'.1 0.2 0.3 0,,405 I: (,A),

fur;

e.r

0.8

0.9

1,(}

Figura 1.4.12. Curba puterii active functie de curent (pentru sarcina capacitiva)

r-- ..

y----.-.-

Figura 1.4.1. Schema circuitului cu transformatorul incarcat cu sarcina rezistiva

-..
~ ~

~}

ff

i-

_- ..
i

0~~
",_~_l

-'----"Q

1'1! !---! I 1 i !
L-J._l

I I "'I
:;
":l
f~

IJ
!oJ

-.~
l
---"-"""~.

i(;:;1

-0

"0

~0

~j
~..t

6!
....
<",,"I ~~ t

w
"'<!':;

I;

Figura 1.42. Schema de conexiuni cu transformatorul incarcat cu sarcina rezistiva

::==m

=== ..
.~ -- _ .. --- --

'_~f.5----:--:~'

.. -

h
m

i-

I "-

-- -.---------

-1
!

, L~

__ .

.. J

~~--~-.~~-,~----~~
v,
n: :

~~I
.--" 3- -. ~,'. ~,_.:;:.;_:

............. f

r;, ..

! ~.: ,," .. ..

Figura 1.4,3. Schema circuitului cu transfonnatorul incarcat cu sarcina inductiva

.-

r ._.
!
,
;;2 ~

~~~=~=~---

I
J

I L

~=----".
T . ~.~.

i 1 I

___ J

"

'I "~"""""~' .....~J ~


---------

~.

Figura 1.4.5. Schema circuitului cu transformatorul incarcat cu sarcina capacitiva

i
If

III ~., ..,~


J

"

~.

; (lJ

(j

~ f)

-----

~"

_"

~_

__

_'J

S-ar putea să vă placă și