P. 1
Studiul Materialelor

Studiul Materialelor

|Views: 507|Likes:
Published by Naomi Nagy

More info:

Published by: Naomi Nagy on Nov 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2013

pdf

text

original

SM

INTRODUCERE
Disciplina "Studiul materialelor" cuprinde ansamblul cunoştinţelor despre metale şi aliajele lor, materialele utilizate în construcţia de maşini şi utilaje. Disciplina prezintă elaborarea materialelor metalice, structura cristalină a metalelor, teoria aliajelor (diagrame de echilibru binare şi ternare), teoria tratamentelor termice pe baza transformărilor izotermice şi continue, tratamentele termochimice şi termofizice, oţelurile şi fontele aliate, metalele şi aliajele neferoase, materialele plastice şi aliajele sinterizate din pulberi metalici. Cunoscând legătura dintre compoziţia chimică, structură şi proprietăţile materialelor metalice şi legile de modificare ale acestora sub influenţa acţiunilor termice, mecanice, chimice fizice etc. Pentru formarea viitorilor ingineri este necesar ca fiecare să cunoască şi să posede cunoştinţe profunde vizând studiul materialelor. Viitorii specialişti cu profil mecanic este necesar să fie pregătiţi pentru o alegere cât mai corectă a materialelor metalice, reducerea consumului de material şi valorificarea superioară a materialelor. Contribuţia disciplinei la pregătirea specialistului: Să cunoască : - procedeele de elaborare a materialelor metalice şi nemetalice ; - legătura dintre compoziţia chimică, structură şi proprietăţile materialelor; - modificarea structurii şi proprietăţilor sub influenţa acţiunilor termice, chimice, mecanice etc. ; - structura, proprietăţile şi domeniul de utilizare a materialelor; - scopul şi esenţa tratamentelor termice, termochimice, termofizice, termomecanice etc. Să posede: - determinarea proprietăţilor fizico-mecanice a materialelor; - analiza macro şi microscopică a materialelor metalice; - analiza termică a aliajelor binare; - alegerea şi întocmirea procesului tehnologic ale tratamentelor termice; - determinarea şi alegerea regimurilor tratamentelor termice; - alegerea eficienta a materialelor, conform cerinţelor tehnice; - reducerea consumului de materiale şi valorificarea lor superioară.

2

TEMA 1. OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA STUDIULUI MATERIALELOR
1.1. Obiectul şi scopul cursului „Studiului materialelor” 1.2. Dezvoltarea ştiinţelor metalelor. 1.3. Realizări şi perspective în ţările CSI şi pe plan mondial în vederea studiului materialelor. 1.4. Importanţa studiului materialelor.
1.1.Studiul materialelor cuprinde totalitatea cunoştinţelor despre metale şi aliaje şi poate fi numită „ŞTIINŢA MATERIALELOR”. Această ştiinţă se referă la următoarele noţiuni: • Construcţia (structura) metalelor; • Relaţia care există între structură şi compoziţia chimică a aliajelor la diferite temperaturi (diagrame de echilibru). • Proprietăţile fizice, chimice, mecanice, tehnologice etc., şi legătura lor, în funcţie de structură; • Tratamentele termice, termochimice, termomecanice, termofizice, care dau posibilitatea de modificare a structurii, cât şi a proprietăţilor. Termenul de metalografie sa identificat în deosebi cu cercetarea microscopică şi cu alte procedee fizice de cercetare a metalelor. În general legile care guvernează legăturile dintre metale sunt clar reprezentate de diagramele de echilibru în prezent trasate pentru toate aliajele binare şi pentru un număr mare de aliaje ternare chiar şi cele complexe. Analiza structurii a devenit din ce în ce mai precisă prin progresele micrografiei sau prin spectroradiografie cu raze X, care studiază arhitectura atomică a metalului, determină reţeaua cristalină şi imperfecţiunile ei. 1.2.Dezvoltarea industriei metalurgice a impus cunoaşterea cât mai profundă a proceselor de fabricare şi elaborare a unor metode tehnologice noi. A apărut necesitatea studierii mai profunde a proceselor, descoperirea relaţiilor şi interpretarea rezultatelor experienţelor şi observaţiilor cu ajutorul unor teorii, care să reflecte cât mai real. Astfel a luat naştere ştiinţa metalelor pe baza experienţelor practice de la uzinele metalurgice, care au permis dezvoltarea rapidă a industriei metalurgice în secolul XIX şi XX. Robert Hooke în anul 1665 a publicat observaţiile făcute la microscop în cartea sa „Micrographia”. În anul 1722 Rèaumur a examinat ruptura oţelurilor şi fontelor cenuşii, descoperind grafitizarea fontelor. În anul 1808 Widmannstiintten este primul care aplică lustruirea şi atacarea cu acizi la examinarea suprafeţelor metalice cu ochiul liber, creând macrografia (macroşlifuri).În anul 1864 Sorby întreprinde lucrările sale asupra fierului, arătând confecţionarea probelor metalografice. Dezvoltarea chimiei şi metalografiei din a doua jumătate a secolului XIX este legată cu numele lui D. I. Mendeleev şi D. C. Cernov (1868-1869). D. I. Mendeleev a deschis perspective largi pentru dezvoltarea unor ramuri ştiinţifice noi, formând şi bazele fizico-chimice ale ştiinţei metalelor şi aliajelor. Cernov a descoperit în anul 1868

punctele critice ale otelurilor. Prin legea sa periodică a elementelor (1869), În jurul anului 1900 punctele critice au fost adunate într-o diagramă de faze, diagrama Fe-C pe baza lui Roberts - Austen, Sauveur, Bakhuis Roozeboom. Astăzi activitatea de cercetări ştiinţifice este foarte rodnică, cuprinzând lucrări ştiinţifice văluroase în toate domeniile metalografiei, urmată de creşterea producerii şi elaborării metalelor şi aliajelor, dezvoltarea modernă a industriei constructoare de maşini şi utilaje. 1.3.Creştera activităţii industriale de astăzi şi de perspectivă, se poate de urmărit destul de minuţios după producţia de oţel din lume, care a atins cifra de aproximativ 900-950 ml. tone pe an până în anii 2000, iar după 2000 peste 1.400 ml. tone pe an. Aluminiul se produce anual în prezent peste 30 ml. tone pe an, iar după 2000 se consideră să ajungă la 40 ml. tone pe an. Paralel cu aceste creşteri de producţie se perfecţionează în continuu şi tehnologia de elaborare şi de prelucrare. În perspectivă se cercetează de obţinut oteluri de calitate superioară direct din minereuri de fier, deci realizarea unei metalurgii fără furnale. Perspectivele din domeniul studiului materialelor permit să se formeze o imagină a multor probleme ce asigură posibilităţi nelimitate de rezolvare la care îşi aduc un colosal efort şi contribuţia specialiştii din ţările CSI şi în toată lumea. 1.4 .Pe parcursul acestui secol, cuceririle industriale ale metalurgiei sau dezvoltat pe căi largi şi ştiinţifice. A revoluţionat tehnologia aşchierii prin intermediul sculelor aşchietoare confecţionate din oteluri rapide, aliaje dure sinterizate şi metalo-ceramice. Au favorizat utilizare pe scară largă a metalelor şi aliajelor neferoase, oţelirile şi fontele aliate, în special a otelurilor inoxidabile.
Aliajele inoxidabile au dat posibilitatea dezvoltării cu succes a industriei chimice, iar aliajele cu proprietăţi speciale fizice se utilizează în electrotehnică, telecomunicaţii, industria alimentară, industria nucleară etc.

3

ELABORAREA MATERIALELOR METALICE

2.1. Definiţia şi scopul elaborării materialelor metalice. 2.2. Minereuri. 2.3. Noţiuni generale despre metalurgie. 2.4. Metalurgia fontei. Principiul elaborării fontei. 2.5. Furnalul şi procesul metalurgic.

matriţate etc. . însă pentru a obţine un amestec omogen.Separarea magnetică cu forţe magnetice asupra părţii magnetice a minereului. carbonaţi etc. ca lingouri.) şi mai rar în stare liberă.introducerea minereului într-o suspensie cu colectoare. are loc separarea particulelor în mediul dens. nefolositoare numite sterilul S. 4 2. Clasificarea minereurilor se efectuează după următoarea schemă: METALUL PUR Forma în care metalul stă în minereu .Spălare cu curent de apă. metalurgia poate fi a fierului. spălarea sub acţiunea pulsatorică alternativă a apei. de obicei metale se găsesc în cantitate suficientă a unei extrageri. neomogenitatea structurală şi deci proprietăţi nesatisfăcătoare. b) Prin intermediul elaborării secundare se obţine metalul fabricat. M=U+S. Produsul sortat după granulaţii la măcinare se supune operaţii de concentrare. Recuperarea minereului şi prepararea prafului se realizează prin aglomerarea. După aceste operaţii se supune calcinării. sulfuri. Elaborarea metalelor se execută prin două metode: a) Prin elaborarea primară se înţelege totalitatea operaţiilor necesare extragerii lor din minereuri şi obţinerii metalului brut. după care impurităţile se evacuează. . unde se evacuează apa. După metalele care se elaborează. calitativ se execută operaţia.Flotarea . unde se realizează ciuruirea. Minereul este un conglomerat de substanţe minerale în care unul sau mai multe elemente. Metalurgia se ocupă cu procedeele industriale de extragere a metalelor din minereuri metalifere şi de prelucrarea ulterioară a lor cu scopul obţinerii semifabricatelor din metale şi aliaje.1. iar pentru a avea dimensiuni omogene se supune operaţii de măcinare în mori speciale.Separare în medii dense.2. sau a metalelor neferoase. Produsele furnalului. în majoritatea cauzelor.6. Concentrarea se poate realiza prin mai multe procedee: . realizată cu concasoare. produse trefilate. numită omogenizare. Metalul fabricat poate fi industrial şi pur (practic fără impurităţi). sub formă de compuşi chimici (oxizi. 2. Minereul M este format din două părţi componente. Metalul brut obţinut prin elaborarea primară prezintă o cantitate mare de impurităţi. Metalele se găsesc în natură. utilizat la obţinerea pieselor şi ansamblurilor. profiluri laminate. după acea este supus să treacă printr-un grup de site. . Minereul preparat se transportă la întreprinderea metalurgică.2. ştanţate. Minereul brut se sparge în bucăţi foarte mici numite concasoare. . utilul U adică minereul care conţine metalul M sau metalele ce urmează a fi extrase şi celelalte existente. O cantitate mare de substanţe minerale în care unul sau mai multe metale se găsesc în cantitate suficientă unei extrageri suficiente se numeşte minereuri.Zeţare. Prin elaborarea secundară metalul se prelucrează printr-o gamă specifică de operaţii.

Extragerea metalului din minereu se poate realiza prin trei metode de elaborare.2. PIROMETALURGICE METODELE METALURGICE HIDROMETALURGICE ELECTROMETALURGICE Fig. a metalului brut (elaborarea primară) şi metalului industrial sau metalului pur (elaborarea secundară). UTIL MINEREU Elaborare AFINARE Metalul industrial Metalul fabricat primară Metal brut Elaborare secundară RAFINARE STERIL Metalul pur Fig. industrial şi pur. Fonta se elaborează în . au loc sub influenţa energiei electrice. concentraţia carbonului variază între 2. însă metoda electrometalurgică acţiunile termice.67%. P etc. Clasificarea minereurilor. in genere se bazează pe carburarea fierului şi transformarea parţială a acestuia in cementită (Fe3 C). Metoda pirometalurgice utilizează în procesul de elaborare căldura produsă prin arderea unui combustibil. Elaborarea fontei. numite metalurgice.Clasificarea metodelor metalurgice. numite impurităţi normale.116.2.Fonta este aliajul Fe cu C.3. Pe lângă Fe şi C se mai conţine şi alte elemente (Si. S.4. Metoda hidrometalurgică constă din dizolvarea metalului sub formă de compus chimic în apă şi lichide speciale. 2.).3. chimice etc.1.Procesele metalurgice de elaborare primară şi secundară au ca scop separarea metalului din minereu şi obţinerea în final. 2. Mn. 2. limitate procentual. Schema fabricării metalului brut. MONOMETALIC POLIMETALIC BOGAT MEDIU SĂRAC ACID BAZIC NEUTRU 2.5 COMPUS CHIMIC Numărul de metale ce se extrag MINEREU După concentraţia metalului în minereu Natura sterilului Fig.

În furnal utilul din minereu de fier. fondanţi 0. fiind susţinute pe o fundaţie corespunzătoare.0. vatra şi toate. şi foarte sărac (Fe<20%). numite furnale. FONTĂ BRUTĂ . e) Acţiunea directă a C asupra Fe O rezultă.. Procesul metalurgic din furnal decurge în următoarele etape: a) Carbonul din cocs în prezenţa oxigenului asigură pe toată înălţimea reacţia. aşa numite preîncălzitoare Coowper.0. Preîncălzirea se face în instalaţii speciale. produse prin arderea combustibilului. C+CO →2CO. Fe + C → Fe . Comburantul respectiv oxigenul necesar arderii cocsului. gaz de furnal. se obţine fie prin insuflarea oxigenului industrial special fabric.3t. ca produse secundare. Furnalul este un cuptor vertical din cărămidă refractară. sărac (20%<Fe<35%). b) Reducerea minereului de fier. Schema elaborării fontei în furnal. 2C+O → 2CO+110000 J/mol. în prezenţa fondanţilor..7. 2. sau prin efect termic al energiei electrice la furnalul electric este redus fierul pur. pornind de la minereu de fier.. format din două trunchiuri sub formă de con numite cuve şi etalaj unite cu bazele mari printr-un cilindru de înălţime mică faţă de diametrul pântece aşezat pe un alt cilindru numit creuzet. Fe O + CO → Fe + CO.. sub acţiunea căldurii. a anumitor varietăţi de carburi.5t de minereu.5500 m³ de aer încălzit. C+O →CO . cocsului şi comburantului. bogat (35%<Fe<55%).65t şi 5000. Fe + CO → Fe C + CO. Fe O + CO → Fe O + CO. Cocsul este un combustibil solid obţinut prin carbonizarea la temperaturi ridicate în absenţa aerului..3. Preîncălzitorul funcţionează în două faze.. Încălzirea se efectuează mecanizat şi automatizat prin sisteme mecanice de încărcare (schip). Furnalul şi procesul metalurgic..2.. c) Carbonizarea fierului. Prin gura furnalului se introduce minereul în amestec cu fondanţii şi cocsul în straturi alternative şi prin gurile de vânt se suflă aerul. Fondanţii utilizaţi în metalurgie se clasifică după natura lor în acizi (pe baza de Si). amfoteri (pe bază de Al) şi neutri. bazici (pe bază de Ca şi Mg). d) Reducerea Fe O la Fe se realizează şi de H Fe O + H → Fe + H O – 25000 J/ mol.. 3Fe O + CO → 2Fe O + CO.5.25.prezent. MINEREU DE FIER COCS FONDANT COMBURANT (AER-OXIGEN) 6 FURNAL ZGURĂ GAZ DE FURNAL Fig. Pentru o tonă de fontă se utilizează circa 1. cocs 0.4. încălzire şi răcire. Minereul de fier poate fi foarte bogat (Fe>55%). în cuptoare încălzite prin arderea unui combustibil. elaborându-se fonta ca produs principal şi zgura respectiv. 2.

1. METALURGIA OŢELULUI 3. • Fonta brută fonta de turnătorie – 20%.. 2. 7 TEMA 3.0.. conţinutul de carbon şi reducerea procentajului de elemente însoţitoare la limitele admise în oţelurile elaborate.8. 3.0. odată cu scăderea conţinutului de carbon .3% . • Zgura . Elaborarea oţelului în convertizoare clasice. S ---0. 3. 3. S. • Gazul de furnal În fontă sunt prezente următoarele elemente cu conţinutul: Si ---1. P-0...3. Elaborarea oţelului în cuptoare electrice.2%.1600.4. 3. este mai avansată reducerea sulfului şi fosforului din baia lichidă de oţel. peste temperatura de topire. Generalităţi. 3. Elaborarea oţelului în creuzet. Paralel cu reducerea oxizilor de fier în furnal se reduce Mn..5. Elaborarea oţelului în cuptorul Marten.6. procedee.1. În timpul elaborării prin afinare este necesar de micşorat.3 %. ce au loc. 3.. Zgura joacă un rol foarte important la elaborarea oţelului. 3. Mg.. Pentru elaborarea oţelului se utilizează ca materie primă fonta brută albă de afinare şi fierul vechi. în primul rând.2.Fe O + C → Fe + C O .amestec de compuşi chimici – oxizi de Si. Principiul elaborării oţelului. În prezent oţelul se elaborează prin patru procedee: a) prin suflare de aer sau oxigen în convertizoare.6. iar apoi prin dezoxidare şi aliere se continuă eliminarea elementelor dăunătoare a gazelor şi incluziunilor nemetalice.. Elaborarea oţelului în convertizoare cu oxigen. Al. care influenţează direct asupra tuturor proceselor fizico-chimice.1.7. Fe şi sulfuri CaS şi MnS.. P. astfel încât în timpul elaborării oţelului temperatura băii trebuie să crească în limitele 1550. . Lingouri de oţel. 3. având o bazicitate mai mare. Mn. Ca. La aliajele Fe-C temperatura de topire creşte. O etc. Si.3%. Produsele finite ale procesului metalurgic din furnal sunt: fonta de afinare –80 %. Mn – 1.156500 J/ mol.1.1. Elaborarea oţelului prin metode complexe.

Pentru afinarea fontei cu oxigen tehnic s-au dezvoltat trei variante: • convertizorul staţionar L D. Procedeul L D a fost introdus la încercare pe scară industrială.b) în cuptoare cu flacără. pentru umplerea cu fontă lichidă. 3. este dificil obţinerea oţelului de calitate înalt.18 min. Acţiunea sistemului hidraulic cilindru-piston. economie de energie.2000 2Fe O + Si = Si O2 +2Fe Fe O + Mn = Mn O +Fe Avantajele convertizorului: 1. Convertizorul este un agregat. de unde îi provine denumirea. 3. Aerul suflat prin masa topită de fontă de afinare oxidează carbonul şi elementele însoţitoare. • convertizorul rotativ Kalda. Dezavantajele convertizorului: 1. 3... În primele 5-8 minute are loc oxidarea Mn şi Si. d) în cuptoare cu creuzet (mai rar)..09. fiind din tablă de oţel căptuşit cu material refractar acid. prima dată în anul 1953 în Austria la uzinele metalurgice LINZ-DANAWITZ. Celălalt fus este tubular. Pe manta este un inel puternic din oţel cu două fisuri. se pierde o cantitate de fier la oxidare.2.. iar în anul 1879 savantul Thomas a introdus căptuşeala bazică. Convertizorul are formă de pară. cu o presiune de 80.. 8 c) în cuptoare electrice ..5% se suflă deasupra fontei lichide de la o distanţă de aproximativ 300 mm..03.20t. simplitatea constructivă. Procedeul de elaborare în convertizor a fost inventat în anul 1855 de savantul Bessemer (metoda acidică).100 N/cm2.60 t. În timp de 10-15 minute se oxidează carbonul. prin care întregul convertizor se sprijină pe lagărele celor doi stâlpi. 15 minute 5.. 2. ce-i permite să se rotească şi să fie basculant. Perioada de lucru a convertizorului este alcătuită din trei trepte: 1. 3. oxidând rapid fierul. perioada de dezoxidare. 3. Pe unul din fisuri este o roată dinţată în angrenare cu o cremalieră. Schema convertizorului Bessemer. Oxigenul cu o puritate de 97. • rotorul Oberhausen. Fig. productivitatea muncii înaltă. sau înclinat pentru evacuarea zgurei şi oţelului.3. într-o durată de elaborare a unei şarje este de 12.1. care permite afinarea fontelor fosforate. 2.99. Capacitatea convertizorului clasic este de 20.. 2.. în care are loc elaborarea oţelului prin afinarea fontei lichide cu aer. . pentru a permite aducerea aerului de la suflantă la cutia de aer. unde temperatura creşte peste 2000 0C. după procedeul Marten acid sau bazic.

împreună cu fonta brută lichidă. Convertizorul Kaldo. 3.0 min-1.. o sudabilitate bună şi un cost mai redus. se realizează într-un cuptor cu vatră încălzit cu flacără. Oţelele elaborate în convertizoare cu insuflare de oxigen au o puritate ridicată. Regenerator pentru aer... 2. unde este posibil de a folosi de la 0. Procedeul Marten apărut în anul 1863. Fig. Canalul de aer. b) procedeul Marten acid. Baia metalică ..40 N/cm2.1. Oxigenul se introduce. 8... 9 Fig. Oţelul obţinut este de calitate superioară. cât şi deasupra băii (25. 4.40%). Convertizorul LD. În funcţie de caracterul chimic şi materialul refractat. cu diametrul interior de 3.. care se roteşte cu 0.. chiar şi minereu de fier şi de acea cuptoarele Marten pot fi amplasate oriunde şi neapărat în apropiată furnalului. Oxigenul se insuflă cu presiunea de numai 30. Bolta cuptorului. Canalul de gaz. direcţia de insuflare fiind oblică pe suprafaţa fontei lichide.4 m.. 6.500t în timp de 10..20 .. sau blocuri de fontă.. Vatra cuptorului.75%). la care arderea combustibilului gazos sau lichid se efectuează cu aer preîncălzit... Capacitatea cuptoarelor Marten este 200.Convertizorul rotativ Kaldo funcţionează în poziţie înclinată cu 0 15.. necesare elaborării în condiţii bune a diferitor sortimente de oţel.2. Capacitatea unui rotor orizontal ajunge la 150t. 5. faţă de orizontală şi se roteşte în jurul axei sale longitudinale cu circa 20.4.... Materia primă poate fi variată. din care este construit şi de compoziţia chimică a materiilor prime utilizate se deosebesc următoarele procedee: a) procedeul Marten bazic...100% fier vechi în încărcătura.3. Rotorul Oberhausen este un cuptor rotativ. pentru a avea posibilitatea realizării temperaturii înalte. 1.. de 1800.15 ore.30 min-1.20000C.. Regenerator de combustibil 7. 3. lung de circa 15m. Flacăra. 3.5. atât direct în baia metalică (60. 3.

2. Nu este economic.3. 10 3. Avantajele cuptorului electric: a) Reglarea uşoară a regimurilor b) Posibilitatea de a topi diferite încărcături. Reglarea temperaturii ridicate şi reglarea temperaturii joase. 3. Fig. Dezavantaje: a) Capacitatea de consumare a energiei electrice. 3.) Se pierde o cantitate de fier la oxidare 5.Bolta cuptorului.5. Temperatura arcului-34000C Intensitatea curentului I=15000A Tensiunea curentului U=220V Fig.3.... Creuzet din cărămidă.4..Sistema de bascul. Schema constructivă a cuptorului Marten. c) Posibilitatea de a căpăta oţeluri calitative şi calitate superioară. b) cuptoare electrice cu inducţie.Cuptor electric cu inducţie fără miez. 1.6000 kg. Procesul este de lungă durată. . Oţel topit V=60. Procedeul electric este cel mai modern şi mai perfecţionat procedeu de elaborare a oţelului. V.10%. Dezavantaje: Posibilitatea limitată de elaborare a oţelelor aliate cu elementele uşor oxidabile (Ti. 4. 2. 2. 5. 3.Electrozi din grafit. azi ajungând la o pondere de peste 20% din producţia mondială.Fig. Cuptorul electric cu arc electric. Avantajele cuptorului Marten: Posibilitatea de obţinere a oţelului de calitate înaltă. 1. 1.6.Gura de evacuare. Inductor tubular. Posibilitatea de obţinere a oţelului din diverse şarje. Cuptoarele electrice au apărut în anul 1920. Al etc. Se deosebesc două tipuri de cuptoare electrice : a) cuptoare electrice cu arc electric. 3. 2. 6.5. 4. 3.Corpul cuptorului. Transformator. Şarja. 1.. 4.

3. unde prin radiaţie se încălzeşte la temperaturi între 1900. Solidificarea începe de la pereţii exteriori spre axă. P. Metodele duplex sunt: a) CB + SMB (convertizorul Bessemer şi cuptorul Siemens Marten bazic). Datorită segregaţiei. Capacul creuzetului. Lingoul este piesa obţinută prin solidificarea metalului lichid (oţel). 1. Metodele duplex sunt mai economice. Creuzetele sunt vase din material refractar sau grafit cu capacitatea de 20. c) CO + CE (convertizorul cu oxigen şi cuptorul electric). Siemens Marten şi convertizorul cu oxigen LD) Metodele triplex sunt: a) CB + CT + CE (convertizorul Bessemer + convertizorul Thomas + cuptorul electric). d) SM+COLD(cupt. care aduce la încălzirea şi topirea şarjei.6. calitatea oţelelor elaborate este mai superioară decât din convertizoare. Procesul elaborării oţelului este asemănător celui din cuptoarele electrice. duce la o omogenitate structurală a lingoului. b) SMB + SMA (cuptorul Siemens Marten acid şi cuptorul Siemens Marten acid). în care eficienţa lor este maximă.. Datorită faptului. a) Metal. 2. aplicându-le pentru anumite faze ale procesului metalurgic. în lingoteră.. că încărcătura metalică nu vine în contact direct cu gazele de ardere.7... dând naştere unei porţiuni goale numită retasură.23000K. sau cuptoare cu vatră.8. că şarja se topeşte în rezultatul apariţiei curentului de inducţie. Se deosebesc următoarele metode complexe: a) Dublex – concură două procedee prezentate. Fenomenul numit segregaţie. Si. combustibil lichid sau solid). S etc. impurităţile separate plasează în partea centrală a lingoului.3.50 kg (în cazuri speciale 600 kg). 11 Fig.. care continue cu mai puţine impurităţi (Mn. b) Triplex – combinarea a trei procedee. Un număr mare de 50. Corpul creuzetului. Avantajul de bază este: capacitatea de obţinerea oţelului de calitate superioară.200 creuzete cu încărcătura metalică fondanţi se introduc în cuptoare cu vatră sau alte tipuri de cuptoare (cu gaz.Esenţa metodei este. fără oxidare.. sau cu oxidare parţială.). Schema unui creuzet Metodele complexe îmbină diferite metode şi procedee de elaborare. 3. De la început apar cristale de metal pur. b) CT + CB + CE (convertizorul Thomas + convertizorul Bessemer + cuptorul electric). .

Cristalizarea metalelor. Imperfecţiuni în metale. Structura cristalină a metalelor. 3. c) Incluziuni nemetalice.Noţiuni generale. Structura unui lingou. Proprietăţile materialelor metalice.1. TEMA 4 STRUCTURA METALELOR . Sulfuri Fig. Fisuri interne. 4. Noţiuni generale.12 d) e) b) Retasură.8.

în scopul realizării unei configuraţii electronice exterioare stabile. Efectivul cumulat al acestor forţe de interacţiune reprezintă legătura metalică. creşterea rezistenţei electrice odată cu temperatura. c) Legătura metalică este tot o legătură homopolară. care există în orice material metalic. 2. Noţiunea de metal este utilizată în două sensuri: a) Metalele sunt elementele care formează cationi. metalul în interiorul volumului său apare neutru. nu agregate. Între sarcinile de acelaşi semn acţionează forţa de respingere şi între cele de semn contrar de atracţie. Proprietăţile materialelor metalice ( metale şi aliaje) sunt condiţionate de tipul legăturii ce se formează între atomii individuali în cadru agregatului de atomi. slabe cuprind legăturile de tip Van der Waals. Atomii şi moleculele acestor forţe sunt în ansamblu neutre din punct de vedere electric. „starea metalică” cu proprietăţile specifice şi în general.o serie de proprietăţi. tot forţe de schimb. b) Legătura covalentă sau homopolară se bazează pe amplasarea în comun a câte un electron de valenţă între doi atomi vecini. Majoritatea proprietăţilor metalelor sunt influenţate de defectele structurale. 13 . aşa legătură se realizează la elementele Na Cl. puternice sau de bază. Forţe primare. Forţele primare cuprind următoarele legături: a) Legătura ionică sau heteropolară. forţele de legătură sunt tot de tip cuantic. Forţele de legătură dintre atomi sunt de natură electrică. Forţele de interacţiune care apar în diferite materiale lichide şi solide se divizează în două grupe: 1. Din punct de vedere electric sarcinile de semn contrar fiind egale ca număr. în general oxizi puternic bazici şi hidroxizi şi care se combină cu acizii. constă în atracţia electrostatică dintre ioni pozitivi (metal +) şi negativ (metaloid -) obţinuţi prin cedarea şi acumularea de electroni. Forţe secundare sau slabe. ca urmare a tendinţei electronice exterioare stabile. formând săruri. dar deseori pot fi încărcate pozitiv în anumite părţi. b) Ca agregat atomii există într-o stare caracteristică. În acest caz considerăm atomii individual.Metalele se caracterizează printr. altele încărcate negativ. Forţele secundare.

legaţi slab de nucleu. b) Proprietăţile magnetice. 4. magnetice. . c)–legătura metalică. Proprietăţile materialelor metalice sunt condiţionate de tipul legăturii ce se formează între atomii individuali în cadrul agregatului de atomi. Călibilitate De exploatare Fig:4. d). substanţele se împart în materiale metalice (conductoare) şi materiale nemetalice (metaloide: semiconductoare şi izolatoare). Se observă prezenţa fenomenelor de conductibilitate în cazul când există o zonă parţial umplută şi o zonă de nivel de energie mai ridicată. Reprezentarea schematică a legăturilor dintre atomi. Introducerea unui Termice Electrice Magnetice Turnabilitate Deformabil.2.legătura ionică.luciu metalic. sunt cei care posedă cel mult trei electroni de valenţă (pe ultima orbită).conductibilitatea electrică şi termică ridicată. În cazul metalelor.Clasificarea proprietăţilor materialelor metalice după natura proprietăţilor.coeficient de temperatură al rezistivităţii electrice pozitiv.forţe Van der Waals. Aplicând un câmp electric electronilor. Starea materiei care imprimă aceste proprietăţi se numeşte stare metalică. ce provocă neregularităţi în reţea. Cele mai importante proprietăţi fizice ale materialelor sunt proprietăţile mecanice. Curentul electric este un transport de sarcini sau particule. în ceea ce priveşte conductibilitatea – existenţa zonelor parţial umplute – este realizată. elasticitate etc. ei vor fi acceleraţi în direcţia câmpului. condiţia fundamentală.2. ce depind de structura atomică: a) Conductibilitatea electrică. Proprietăţile metalelor.14 Fig. Uzinabilitate Sudabilitate . Prezenţa electronilor liberi nu duce totdeauna obligatoriu la conductibilitate. Magnetizarea este condiţionată de circulaţia sarcinilor electrice la scara atomică sau electronică.plasticitate. Materialele metalice se caracterizează prin următoarele proprietăţi fizice: . materiale purtătoare de sarcini (electronii). 4.1. Creşterea rezistenţei electrice a metalelor cu temperatura este datorită agitaţiei termice a atomilor. . După proprietăţile fizice în stare solidă. Clasificarea proprietăţilor materialelor metalice se efectuează obişnuit după natura proprietăţilor. . electrice. b)–legătura covalentă. Atomii care pot forma corpuri metalice. termice etc.. Mecanice Chimice Fizice Proprietăţi Tehnologice etc. a).

.0. la care componenţii luaţi în parte nu sunt feromagnetici. Mn – Al . Fig. În mod convenţional a fost definită drept limita de elasticitate σE valoarea tensiunii la care deformarea specifică permanentă nu depăşeşte 0. c) Proprietăţile mecanice ale materialelor metalice sunt cele corespunzătoare comportării lor la solicitările mecanice. oxigen). alcalino – pământoase.001. aliajele lor şi unele sulfuri sau oxizi de fier şi anumite aliaje Mn . metale de tranziţie. pentru un σ constant la o anumită valoare a lui E. Urmărind relaţia σ = ε E. Bi etc..03%.3. • Feromagnetice – corpuri paramagnetice care au susceptibilitatea K şi permeabilitatea μ mari şi pozitive. Clasificarea proprietăţilor mecanice. Au. pentru care K este mic şi pozitiv şi μ>1 (metalele alcaline.).corp într –un câmp magnetic. Din punct de vedere ai comportării magnetice.Bi. • Paramagnetice. el este magnetizat. Ni.2%. corpurile sunt: • Diamagnetice. Intensitatea de magnetizare J este legată de câmpul magnetizat H prin relaţia: K=J/H. Plasticitatea se numeşte proprietatea materialelor deformare de a nu mai reveni la forma iniţială după ce forţele exterioare şi–au încetat acţiunea. Este proprietatea contrară elasticităţii. pentru care K este mic şi negativ. Deformarea elastică a materialelor metalice este întotdeauna însoţită de o anumită deformaţie permanentă. Co. Elasticitatea se numeşte proprietatea materialelor de a se deforma sub acţiunea forţelor exterioare şi de a reveni la forma lor iniţială după ce solicitarea care a produs deformaţia şi-a încetat acţiunea. 15 . unde K este susceptibilitatea magnetică. Feromagnetice sunt Fe. 4.Cu. Ag. Rigiditatea se numeşte proprietatea materialelor de a se opune deformaţiilor elastice. Mărimea care reflectă capacitatea materialelor de a se opune deformaţiilor elastice. Convenţional s-a definit drept limită de curgere σC valoarea tensiunii de la care deformaţiile specifice permanente încep să fie mai mari de 0. deci o măsură a rigidităţii. iar permeabilitatea magnetică μ<1 (aşa elemente ca Cu. Elasticitate Rigiditate Plasticitate Proprietăţile mecanice Fragilitate Fluaj Duritate Etc. este modulul de elasticitate E.

Deformabilitatea. Structura cristalină a metalelor. sub acţiunea unor sarcini constante. Vickers. Rockwel etc. d) Proprietăţile tehnologice ale materialelor metalice sunt cele corespunzătoare prelucrabilităţii prin metode şi procedee tehnologice sunt: Turnabilitatea. Fluajul se numeşte proprietatea unor materiale de a se deforma în timp lent şi continuu.Fragilitatea este proprietatea unor materiale de a nu permite practic deformaţii plastice până la rupere. În cazul când energia de efect este mecanică şi particulele detaşate sunt relativ mari. Reprezentarea grafică a variaţiei deformării specifice ε funcţie de timpul t în care acţionează sarcina constantă σ se numeşte curba de fluaj. viteza de realizare a lucrului mecanic etc. în special la uzură abrazivă (prin deformare plastică. Panta curbei de fluaj se numeşte viteza de fluaj έ = dε / dt. Ca măsură a tenacităţii dinamice s-a introdus mărimea numită rezilienţă KCU = L/A (raportul dintre lucru mecanic L de rupere la încovoiere prin şoc şi aria A secţiunii de rupere a unei epruvete încrestată standatrizată sub formă de U). Duritatea este factorul determinat al rezistenţei la uzură. 16 . Tenacitatea este proprietatea materialelor solide de a acumula o energie mare de deformare plastică până la rupere. Tenacitatea mai este influenţată de temperatura la care se găseşte materialul. Călibilitatea reprezintă proprietatea unor materiale de a deveni mai dure în urma răcirii lor rapide de la o anumită temperatură. uzinabilitatea se numeşte eroziune. aşchiere şi zgâriere exercitate de particule dure) şi de aderenţă. Duritatea se măsoară în grade de duritate specifice metodei de măsurare (Brinell. Duritatea este proprietatea unui material de a opune rezistenţă la pătrundere din exterior în stratul său de suprafaţă a unui obiect din material mai dur. Materialele tenace se rup deci numai după deformaţii plastice specifice mari. Uzinabilitatea. indiferent de natura energiei efecti. uzinabilitatea se numeşte aşchiere şi când particulele detaşate sunt foarte mici. Sudabilitatea este proprietatea unor materiale de a se asambla nedemontabil prin intermediul forţelor de legătură inermetalice. 4. sau a se uza greu prin frecare. Turnabilitatea reprezintă proprietatea unor materiale de a lua dimensiuni impuse în urma solidificării materialului topit introdus într-o cavitate numită formă de turnare. Deformabilitatea este proprietatea unor materiale de a obţine deformări permanente mari sub acţiunea forţelor exterioare – solicitări. Materialele care prezintă o rezilienţă mare se numesc tenace şi cele cu rezilienţă mică se numesc fragile. Sudabilitatea şi Călibilitatea etc. Este proprietatea opusă plasticităţii. La rupere materialele fragile prezintă o deformaţie plastică redusă sau se rup înainte ca deformaţia plastică să înceapă. Uzinabilitatea reprezintă proprietatea unor materiale de a se lăsa prelucrate prin detaşare de particule mai mari sau mai mici sub acţiunea unei energii.3. Tenacitatea materialelor depinde de natura lor şi tipul solicitării.

Feγ. rezultă o reţea spaţială (fig. rămânând constante se numeşte izotropie. Sistemele şi reţelele cristaline Sistemul Lungimea axelor Reţeaua cristalină Elementele ce posedă cristalin şi valoarea < un. Schimbarea proprietăţilor fizice după direcţia orientării. 4. funcţie de valoarea relativă a parametrilor reţelei şi valoarea unghiurilor se divizează în şapte sisteme cristaline de bază (tabelul 4. Cu. 17 Fig. 0 α = β = γ = 90 Cu volum centrat Cu baze centrate Cu feţe centrate Ga. 4. V. spaţiale (c) şi a celulei elementare (d). 4.4. Moleculele sau atomii înşiraţi pe o anumită direcţie formează o reţea liniară (fig.b.4. datorită lipsei de omogenizare.1.4.1. Reţelele sunt constituite de repetarea unui număr de corpuri solide geometrice numite celule elementare (fig. 0 α = β = γ = 90 Cu volum centrat Sn.).4. W.d. Reţeaua cristalină reprezintă un complex de atomi distribuiţi regulat în spaţiu. se obţine o reţea plană (fig. Simplă C. Simplă B. Distanţele medii dintre atomi sunt menţinute constante de către forţele de atracţie şi respingere. Reprezentarea schematică a unei reţele liniare (a). Structura cristalină se cristalizează printr-o dispoziţie orientată.). Mo.).4.apoi prin repetarea reţelelor plane.a.). Toate tipurile de cristale care se întâlnesc în natură. Tabelul 4. Simplă Mn. Ni. 0 α = β = γ = 90 Cu volum centrat Cr. Printr-o translaţie a unui număr foarte mare de reţele liniare. plane (b). Tetragonal a= b ≠ c. Ortorombic a ≠ b ≠ c. Feα etc. sistemele cristaline Cubic a= b = c. 4. Cu feţe centrate Al. Însă când proprietăţile fizice se schimbă după direcţie în toate părţile.Corpurile solide care se găsesc în natură se divizează în corpuri cristaline amorfe şi combinaţi ai acestuia. strict geometrică a atomilor.c. Ag etc.4. se numeşte anizotropie. .

Ce . Un defect punctiform complex se formează în cristale ionice prin prezenţa unei perechi de vacanţe şi o vacanţă cationică. d . Os. Re. b) Defecte liniare sau dislocaţii. α =γ = 900≠ β a≠ b ≠ c. α = β = γ = 900 a= b ≠ c. Acele simple pot fi :vacanţe.18 Romboedric Hexagonal Monoclinic Triclinic a= b = c. Ca. Be. α =β=900 γ=1200 a≠ b ≠ c. atomi de substituţie. Cd. Co.cubic. Defecte punctiforme simple.hexagonal. Ti. c) Defecte de suprafaţă: Defectele punctiforme pot fi simple şi complexe. Sisteme cristaline: a . e – romboedric. Bi. Mg. 4. atomi interstiţiali . .7.4. α ≠ β ≠ γ ≠ 900 Simplă Simplă Simplă Cu baze centrate Simplă As. b – tetragonal. f – monoclinic. S. Mr etc. c – rombic. Rombică – P. Imperfecţiuni în cristale. Din punct de vedere geometric imperfecţiunile se divizează: a) Defecte punctiforme.5. Fig. 4. Sb. g – triclinic 4. Zn. Fig. Alt defect se întâlneşte în cristalele ionice prin trecerea atomului în poziţia interstiţială şi apariţia unei vacanţe. Zr etc.

Ele caracterizează temperaturile proceselor de solidificare şi schimbărilor structurale în funcţie de concentraţia aliajelor la răciri foarte lente. iar celelalte două mult mai mare. Apariţia câtorva atomi neregulaţi. Aceste temperaturi se determină după curbele de răcire sau încălzire. care se numesc temperaturi critice. C. dispersaţi în topitura amorfă se vor ordona.8. (formarea embrionilor). 19 Fig. care au loc în metale şi aliaje. Aceste puncte pe curba de răcire sau încălzire se numesc puncte critice. Analiza termică este o metodă fizică de cercetare a transformărilor fazice. Din punct de vedere convenţional cele mai simple dislocaţii se împart: dislocaţii marginale şi dislocaţii elicoidale. temperatura scade sau se măreşte lent. În caz contrar. 4. cristalizarea va începe în jurul unor centre de cristalizare. formând reţele spaţiale. apoi alte celule se ordonează. Cernov (1878) a demonstrat că procesul de cristalizare este compus din două procese elementare: .Defectele liniare sau dislocaţii sunt cele mai importante imperfecţiuni. Absorbirea sau degajarea căldurii are loc pe parcursul transformărilor fazice şi se explică prin energia consumată la formarea sau descompunerea reţelei cristaline. Formarea grăunţilor cristalini. Transformările fazice prezente în aliaje şi metale sunt însoţite de degajări de căldură la răcire şi de absorbirea căldurii la încălzire. Curbe de răcire.Formarea centrelor de cristalizare. Răcind un metal sau un aliaj topit aflat într-un creuzet. Dacă în aliaj n-au loc schimbări fazice. Transformările fazice au loc la anumite temperaturi. însoţite de efecte termice. Conform punctelor critice se construiesc diagramele de echilibru.concentraţie”. . Ea se bazează pe legile efectului termic. Cristalizarea metalelor. în care o dimensiune are ordinul de majorare a unei distanţe interatomice. Defecte de suprafaţă au o întindere pe suprafaţa. Savantul rus D. care se întâlnesc în reţea şi care se desfăşoară de-a lungul unei linei. . Pentru aliajele binare ele se construiesc în coordonatele „temperatură .Creşterea cristalelor şi apariţia altor centre noi. curbele de răcire sau de încălzire conţin puncte de inflexiune sau staţionare de temperatură. formând în anumite locuri primele celule elementare. construite în baza rezultatelor experimentale „temperatură în funcţie de timp”.

Aliajele sunt materiale complexe obţinute pe calea difuziei din două sau mai multe elemente şi care posedă caracteristicile principale ale stării metalice. Totalitatea aliajelor alcătuite din aceiaşi componenţi în diferite proporţii se numeşte sistem. . Al-Cu-Mn-Mg. Structura aliajelor. 5. b) ternare cu trei componenţi (Fe-C-Mn. 5. Al-Cu-Mg.20 Fig.5. CONSTITUENŢII STRUCTURALI AI ALIAJELOR 5. Compoziţia aliajelor este caracterizată de următoarele: concentraţia atomică. Soluţii solide pe baza unui compus chimic. separabile prin mijloace mecanice sau vizuale.). carbonitrurare. concentraţia în greutate şi concentraţia electronică. siliciere etc.9. Soluţii solide pe baza unui element. (de exemplu cementare.Se topeşte componentul cu punct de fuziune mai ridicat şi se introduce în el componentul mai puţin fuzibil.6.1. Compuşi chimici. Structura aliajelor. 5.3.2. 5. Fe-C-Cr etc. TEMA 5.). cuprinzând părţi omogene diferite.1. Pb-Sb. Compuşi electronici. Elementele care formează aliaje poartă denumirea de componenţi. Din punct de vedere al constituţiei fizico-chimice un sistem poate fi: . Fe-C-Mn-Si-Cr-Ni etc. 5. Curbe de răcire: a –metal pur. Fe-C-W-Cr-V. prin difuzie în stare solidă.). . în cazuri speciale. Aliajele se elaborează în stare lichidă prin topirea împreună a componenţilor prin două metode: . După numărul componenţilor sistemele se clasifică: a) binare cu doi componenţi (Cu-Zn. b – aliaje diferite.eterogen. Al-Si. Aliajele se mai pot obţine. iar componentul celălalt se introduce în masa topită. c) polinare cu patru şi mai mulţi componenţi (Fe-C-Cr-Ni. cu aceleaşi caracteristici în toate părţile.Se topeşte şi se supraîncălzeşte componentul mai puţin fuzibil.4. Fe-C-Mo-Al-Si. . Cu-Zn-Be. 4. Pb-Sb-Sn. Faze de pătrundere. Fe-C. AlCu etc.) prin condensare în stare gazoasă. Pb-Sn.omogen. 5. nitrurare. Cu-Ni. la o temperatură sub temperatura de fuziune.

soluţiile solide se cristalizează într-un interval de temperatură. Se numeşte amestec mecanic de metale pure sau de soluţii solide atunci. Soluţii solide pe baza unui element.2. Soluţiile solide sunt amestecuri intime atomice de difuzie. majoritatea aliajelor formează o soluţie lichidă omogenă. iar cele eterogene pot forma câteva faze. se numeşte compus intermetalic sau compus definit. . 5. Se numeşte soluţie solidă atunci. Cele omogene formează o singură fază. cei doi componenţi se separă. având diferite proporţii între componenţii A şi B. greutatea specifică etc. Prin analiza chimică se obţine compoziţia chimică a acestor cristale de soluţie solidă.elementele să fie învecinate în sistemul periodic.să existe o diferenţă cât mai mică între razele atomice şi ionice ale componenţilor. Spre deosebire de metalele pure. 21 . soluţiile solide se clasifică în două categorii: . Se numeşte soluţie solidă ordonată atunci. unul net electronegativ faţă de celălalt. ca şi atomii A între ei sau B între ei. Iar la metale deferite. În stare lichidă. la metale cu caracteristici electrochimice asemănătoare. sau de înlocuire. Cu-Zn. când atomii diferiţi A şi B se atrag mai puţin decât cei asemănători A sau B. . când atomii diferiţi A şi B se atrag mai mult decât atomii asemănători A sau B. obţinându-se cristale formate din A şi B. După modul de alcătuire al reţelei cristaline.reţeaua cristalină să fie identică la ambii componenţi. sau invers. când atomii componenţilor A şi B se atrag aproape la fel.soluţii solide de interstiţie sau de pătrundere. Ni-Mn etc. adică apropiate prin natura lor fizică (prin structura învelişului de valenţă). constituentul posedă unele caracteristici compuşilor chimici.Constituenţii omogeni ai structurii aliajelor se numesc faze. Condiţiile pentru formarea de soluţii solide nelimitate (pentru solubilitate totală) sunt următoarele: . aglomerându-se. Însă când elementul este atât de electronegativ încât se stabileşte o legătură chimică (ionică) se formează un compus numit compus chimic. când atomii unui element pătrund în spaţiile libere ale reţelei metalului A sau invers. Există trei tipuri de constituenţi omogeni în aliaje: metale pure. La solidificare la cea mai mare parte din aliaje se păstrează solubilitatea. temperatura de topire. când atomii unui element B înlocueşte o parte din atomii reţelei metalului A. Printre sistemele de aliaje care formează soluţii solide ordonate se numără: Au-Cu. soluţii solide şi compuşi chimici. care se solidifică la temperatură constantă. fiecare atom va fi indiferent faţă de cei vecini. deci prin proprietăţi fizice şi chimice.soluţii solide de substituţie. .

22 Fig. însă uneori soluţii solide ale unui compus chimic Am Bn cu unul din componenţii lui. d) faze de pătrundere. în interiorul cărora atomii sunt legaţi de obicei covalent între ei. însă cu atomii într-un raport precis. Compuşii chimici pot forma în aliaje o serie de constituenţi numiţi – „faze intermediare”: a) soluţii solide pe bază de compuşi chimici. compusului CuAl2 corespunde la 54. fragili. atunci parametrii compusului se măreşte raza. Compuşii se clasifică după următoarele criterii ca: modul cum respectă legile valenţei. deci numai cu surplus de Al. A sau B. de exemplu la aliajele Al – Co cu surplus de atomi de aluminiu. 5. 5. prin dispersiunea lor fină în masa metalului măresc simţitor rezistenţa aliajelor. două tipuri de reţele: . Compuşi electronici.1% Cu. De exemplu. De exemplu. parametrul lui Am şi Bn scade. Compuşii chimici influenţează în special.reţea atomică asemănătoare cu cea a soluţiilor solide. factorul predominant în determinarea energiei libere etc. Soluţii solide pe baza unui compus chimic. sau de atomi C. care au prevăzut existenţa acestor faze. Fe3 C şi MnC se dizolvă în orice proporţie. diferită de a lui A sau B cu angajarea ordonată a componenţilor.25 – 53. 5. au în general. Soluţiile solide între componenţi au reţeaua cristalină a unuia din componenţi. În Fe3 C se dizolvă un element cu raza atomică mare cum ar fi W. Însă sunt cazuri. Caracteristicile compuşilor chimici sunt: a) atomii se găsesc într-o proporţie definită exprimată de formula Am Bn. b) soluţii ordonate. care înlocuesc câţiva atomi de A sau de B din reţea. Ceilalţi compuşi chimici prezentaţi mai sus există numai în raportul exact AmBn – daltonide. stă cu un alt element C. Compuşii chimici.reţea cu grupuri moleculare. c) au o temperatură anumită de topire. scăzând în acelaşi timp proprietăţile plastice.5. Ei sunt duri. b) au o reţea cristalină proprie. Compuşi chimici. (în memoria chimistului Berthollet şi fizicianului Dalton. Sunt compuşi chimici. .1.4.3. modul de comportare la topire. . Structura reticulară a soluţiilor solide. lărgimea domeniului de concentraţie în care există ca fază unică. la fel ca şi metalele pure.9% Cu. care pot exista numai ca soluţii solide aproape de raportul – bertolide. ele există însă între 53. când surplusul de atomi cu raza mare. c) compuşi electronici. având un surplus de atomi A sau B prin înlocuire. asupra proprietăţilor mecanice ale metalelor pure. când în nodurile reţelei se găsesc formaţii moleculare din atomii A şi B. 5. Se menţine reţeaua lui Am Bn.

Cu9Al4. N. Zn. Astfel. după cum sunt ordonate sau dezordonate. Ei au un raport anumit între atomi. In. C.6. Ge. III. sunt deci compuşi chimici. CuSi.59. Carburile. numite şi faze γ sau γ1.62. Cu39Sn39. IV şi V ale sistemului periodic (Be. Pd. Hg. 21/13 sau 7/4 şi proprietăţi tipic metalic. Când raportul este mai mare decât 0. Pt. B. Cu5Sn. numite şi faze ε sau ε1. CoZn3 etc. Cu3Sn. Li. rx / rm ≤ 0. La concentraţia electronică 7/4 se formează compuşi cu structura tip A3 cum sunt CuZn3. Au. Ni. Această carbură nu este deci fază de pătrundere. în care pătrund în goluri atomii metaloidului. Au3In etc. 23 . Rh. cu elementele care aparţin grupelor II. Pb. Fazele de pătrundere au un rol foarte important la construcţia oţelurilor. Se formează atunci când raportul între raza atomică a metaloidului şi raza atomică a metalului este mai mic decât 0. La. luciu metalic mai slab etc. Ag5 Cd8. Fazele cu structura tip C32 cu raportul c/a foarte apropiat de valoarea ideală 1. AgMn. Fazele cu structura tip A13 ca AgCd. Ag3Sn. are reţea cubică cu feţe centrate. Au5Zn8. Cd. Co. Cu5Ge39. nitrurile sunt extrem de dure şi modifică prin dispersiunea lor proprietăţile mecanice. Aceşti compuşi chimici intermetalici au unele proprietăţi mai slabe în comparaţie cu metalele (conductibilitate electrică şi termică mai joasă.Fe5Zn2. Faze de pătrundere formează metalele grupelor de trecere cu metaloizii cu raze atomice mici H. Raportului 21/13 îi corespund fazele cu structura tip D82 cum sunt Cu5Zn8. C12 sau H12). are reţea hexagonală compactă. în special în cele aliate. Concentraţiei electronice 3/2 îi corespund faze cu structura tip A2 cum sunt CuZn. Se ajunge astfel la constituenţi care corespund formulelor: M4X. Ga.) 5. Al. pentru cementită (Fe3C) raportul este egal 0. Mg. Na).63 numite şi faze ξ sau ξ1. MX şi MX2. reţea proprie şi o aşezare ordonată. Sn. Cu3Al. Ca. are reţea cubică complexă. numite şi faze μ sau μ1. Ag5Al3. La compuşii chimici din aliajele metalice apar legături metalice (ioni pozitivi şi electroni liberi). interstiţiile nu sunt suficiente şi se formează structuri mai complicate (cu grupuri moleculare). Fazele de pătrundere au o reţea metalică simplă (C8.Sb). Cu5Ge. numite şi faze β sau β1.59. As. AgZn.59. Si. Fe. P. Au proprietăţi metalice (luciu metalic. M2X. Ag5Zn8. conductibilitate electrică şi termică). Faze de pătrundere.Compuşi electronici numiţi şi faze electronice se formează pe baza factorului concentraţie electronică între metalele care aparţin grupelor întâia şi de tranziţie (Mn. Ag7Sb. Au3Sn. CuBe.Co5Zn21 etc. Aceste faze se caracterizează prin concentraţii electronice bine definite egale cu 3/2. As.

Sb. 3. 3. Diagramele de echilibru reprezintă: . Importanţa teoretică şi practică a diagramelor de echilibru. 3.7. Analiza diagramei de echilibru Cu .2. Cazurile de turnare sub presiune sau procedeele în vacuum sunt mai rare. pe care sunt reprezentate regiunile de stabilitate ale diferitor faze ce se pot găsi într-un sistem de aliaje în care presiunea este constantă (atmosferică). A treia condiţie. care ar influenţa direct asupra aliajului este presiunea. 3. 3.1. solidificare.) decurg la presiunea atmosferică.1. transformări etc. Clasificarea şi analiza sistemelor de aliaje după solubilitate. numite diagrame de faze sau diagrame de stare. care sunt asemănătoare cu nişte hărţi. Sunt diagrame de constituţie.6.5.3. deoarece determinarea fazelor pe care ne-o dau corespunde determinării constituţiei aliajului la diferite temperaturi şi concentraţii. SISTEME DE ALIAJE BINARE ŞI TERNARE 3. Starea de echilibru a unui sistem de aliaje se reprezintă grafic cu ajutorul diagramelor de echilibru. Diagramele de echilibru indică variaţia stării unui sistem de aliaje în funcţie de temperatură şi concentraţie. 3. Metoda de construire a diagramelor de echilibru. 3. Analiza diagramei de echilibru Pb . Diagrame binare.Ni. Sisteme ternare. Noţiuni generale.4. deoarece majoritatea proceselor metalurgice (topire. ce se consideră constantă. deoarece se determină pe aceste diagrame numai fazele în echilibru. Diagramele reprezintă deci stări stabile. Se numesc diagrame de echilibru sau diagrame de faze. corespunzătoare unei răciri lente.24 TEMA 3.

3. Cu-Sn. ca: Fe-C. Aceste soluţii se aşează după greutatea specifică.fazele de echilibru la diferite temperaturi. Este cazul sistemelor de aliaje: Fe–C.transformările în stare solidă. a) Sisteme cu solubilitate totală. În stare solidă vor arăta deci structura aliajului la răcire lentă. importante pentru tratamentele termice. Diagramele de echilibru se clasifică după mai multe criterii: solubilitatea componenţilor în stare în stare lichidă şi solidă. transformări în stare solidă etc. Formează o singură soluţie lichidă omogenă în toate proporţiile. Este cazul majorităţii aliajelor.2. este criteriu important de clasificare. când componenţii au diferite proprietăţi (greutate specifică. raze atomice.25 . În celelalte intervale există amestecuri de soluţii solide. însă numai până la o limită de concentrare. Componenţii formează soluţii. . deoarece majoritatea sistemelor sunt complet în stare lichidă. Ag–Au etc. de exemplu ca: Cu-Fe. numite soluţii conjugate. până la saturaţie. CuPb etc. cu constituenţii săi omogeni sau eterogeni. Clasificarea după solubilitate în stare lichidă are o importanţă secundară în cele mai multe cazuri. Cu-Zn. Solubilitatea (o singură soluţie lichidă) există numai în anumite proporţii şi este funcţie de temperatură. Atunci. punct de fuziune). a) Sisteme cu solubilitate totală (nelimitată). exemple: Fe-Pb. Cu-Al etc. conform greutăţii lor specifice. b) Sisteme cu solubilitate limitată. Se formează o singură soluţie solidă omogenă în toate proporţiile. formarea de compuşi chimici. După solubilitatea componenţilor în stare lichidă. În celelalte proporţii.formarea de eutectice şi eutectoide. Cu – Al etc. soluţia se descompune în două soluţii lichide (în două faze). Cu – Sn. Solubilitatea în stare solidă deosebit. temperatura de început şi de sfârşit a solidificării) şi invers. este . Componenţii lichizi formează două straturi. de exemplu: Cu–Ni. b) Sisteme cu solubilitate limitată (parţială). . deoarece interesul fazelor în stare solidă (structura). Cu–Zn. După solubilitatea în stare solidă. c) Sisteme cu insolubilitate totală.trecerea din stare lichidă în solidă (solidificarea. la temperaturi ridicate difuzia fiind puternică. Fe-Ca etc.

Fig. La solidificare. 3. Fig. însă aliajele amplasate la dreapta de cel eutectic (Sb>13%) se numesc aliaje hipereutectice. rezultat din descompunerea unei soluţii lichide la o temperatură constantă.2. . Curbe de răcire la aliaje şi un aliaj în diagrama de echilibru. Aliajele se încălzesc deasupra temperaturii de topire. precum şi cele de transformare în stare solidă (conform figurii 3. iar aliajul – aliaj eutectic. 3.26 c) Sisteme cu insolubilitate totală. Determinarea unei diagrame de echilibru din curbe de răcire.1).3. la aliaje pot exista diferite tipuri de curbe de răcire (fig.). spre deosebire de metalele pure. (pentru analiza termică se cercetează metalele pure şi un număr cât mai mare de aliaje cu diversă concentraţie) la răcire se urmăreşte variaţia funcţie de timp a temperaturii. formând simultan două faze: granule de Pb şi granule de Sb. Aliajul compus din 87% Pb şi 13% Sb se caracterizează la cea mai joasă temperatură (2460C). Eutecticul este un constituent structural eterogen. Aliajele se vor solidifica în general într-un interval de temperatură. conform transformării lichidului în stare solidă. Curbele de răcire primite cu punctele critice se transferă în coordonate «temperatură – concentraţie». Diagrama de echilibru a acestor elemente se numeşte diagramă cu solubilitate totală în stare lichidă şi insolubilitate în stare solidă.2. Elementele Pb şi Sb în stare solidă sunt insolubile. În anumite cazuri se separă întâi componentul cu punct de fuziune mai ridicat. amestec mecanic fin de două sau mai multe faze. Curbele de răcire servesc pentru determinarea experimentală a diagramelor de echilibru şi prezentă două discontinuităţi: începutul solidificării şi sfârşitul solidificării. formând un amestec mecanic. Aliajele sunt compuse din două faze: cristale de Pb şi cristale de Sb. Pe verticalele de compoziţie trasate ale aliajelor respective se unesc puncte critice. 3. 3. După felul cristalizării şi solubilitatea componenţilor. Aliajele amplasate la stânga de cel eutectic (Sb<13%) se numesc aliaje hipoeutectice.4. exemple: Ag–Pb. componenţii se separă din soluţie. Cristalizarea începe la temperatura t1 şi se termină la t2. Fe–Pb etc. Acest amestec mecanic se numeşte eutectică.1. 3. de început de cristalizare – linia lichidus şi sfârşit de cristalizare – linia solidus.

adică segmentul a la întregul segment L şi îmulţit cu 100. Si – Be etc. adică segmentul b. În raport cu punctul r punctele m şi n determină segmentele r–m= a. numită linia transformărilor eutectice la temperatura de 2460C. 3. Ni – 14510C) este reprezentat de o astfel de diagramă (fig. 3. iar linia DBE – linia solidus. este egală cu segmentul cel mai îndepărtat de punctul figurativ ai fazei solide m. Deci: QL% = a / L 100. QS% = b / L 100 Fig.6. Diagrama sistemului de echilibru Pb – Sb.4. împărţit la întregul segment L şi îmulţit cu 100. Fig. Sistemul Cu – Ni (Cu – 10830C.). adică se duce orizontala de temperatură până la intersecţia cu cele două curbe şi se coboară proiecţiile acestor puncte pe axa concentraţiei. Diagrama de echilibru Cu – Ni cu curba de răcire. cele două faze trebuie să se găsească la temperatură constantă. linia ABC – linia lichidus.27 Formă semănătoare cu diagrama Pb – Sb are diagramele sistemului Sn – Zn. Pentru a fi în echilibru. Fig.5 se observă că pentru aliajul de compoziţie medie 73% Cu în punctul r sunt în echilibru soluţia solidă α de compoziţie m cu 62% Cu şi lichid de compoziţie n cu 78% Cu. Sunt aliaje care au diagrama cu liniile lichidus şi solidus contopite în punctele unde formează maxime şi minime. Conform diagramei Pb – Sb. Diagramele de echilibru pentru sistemele se reprezintă în spaţiu. .4. n–r= b şi segmentul total n–m= l. în mod real separându-se în soluţii solide şi metale pure. 3.5 Regula segmentelor inverse ( regula pârghiei). Este nevoie de trei axe.3. Majoritatea aliajelor utilizate în practică sunt polinare. 3. 6. ele însă au o anumită solubilitate a compuşilor. Cantitatea de fază solidă în procente QS%. Si – Au. adică soluţia solidă α. Be – Al. temperatură. Cantitatea de fază lichidă în procente QL% este egală cu segmentul cel mai îndepărtat de punctul figurativ ai faze lichide n. Bi – Cd. Pentru determinarea cantităţii fazelor în echilibru se utilizează regula segmentelor inverse sau regula pârghiei. 3. Din figura 6.5.

în care pe verticală se indică . Diagramele dau posibilitatea de-a cunoaşte structura aliajelor în orice domeniul al diagramei. Diagramele de echilibru au o mare importanţă pentru alegerea temperaturii optime pentru executarea tratamentelor termice. a intervalului de temperatură dintre acestea indică valoarea segregaţiei dendritice şi temperaturile necesare pentru omogenizarea aliajelor. Spre deosebire de sistemele de aliaje binare. la aliajele ternare concentraţia nu se poate reprezenta cu ajutorul unei axe. cunoaşterea punctelor critice ale transformărilor fazice. Cunoscând temperatura de topire se poate utiliza mai raţional energia în procesul tehnologic de turnare. iar diagrama are aspectul unei prizme triunghiulare temperaturile.6. Fig. posibilitatea de transformare structurală. unde A + B + C = 100%. Al treilea component C va rezulta din relaţia: C = 100 – A – B.28 concentraţia lui A şi concentraţia lui B. 3.7. 3. Reprezentarea unei diagrame a aliajului ternar. ci este necesar construirea unui triunghi echilateral. Diagramele de echilibru se utilizează în diferite scopuri practice şi de cercetare. Cunoaşterea punctelor lichidus şi solidus ale diferitor aliaje. funcţie de concentraţie şi temperatură.

4. Notarea punctelor prin acelea litere este unanim acceptată în toată lumea. Ţinând seama de cele două forme de separare ale carbonului în aliajele Fe – C.29 Tema 4. Particularităţile şi analiza diagramei de echilibru Fe – Fe3C. c) Diagrama Fe – Fe3C este compusă din trei diagrame: . 4.) Diagrama Fe – C este adoptată de STAS – ul 2500 – 80. EHILIBRU FIER – CARBON 4.1. la diagrama Fe – grafit multe puncte sunt deplasate puţin spre stânga şi temperaturi mai înalte (C1E1S1). Diagrama Fe – grafit. deoarece aliajele cu mai mult de 6. 4.2. Proprietăţile mecanice ale constituenţilor structurali de echilibru şi influenţa lor asupra proprietăţilor aliajelor. Aliajele fierului cu carbonul oţelurile şi fontele şi în special oţelurile. constitue cele mai importante produse. proprietăţile tehnologice favorabile (prelucrabilitatea.transformări alotropice ale fierului. ce formează baza construcţiei moderne de maşini. DIAGRAMA DE 4. sudabilitatea etc. 4. .3. diagrama de echilibru a sistemului Fe – C se prezintă în două variante: 1. turnabilitatea. ci numai până la concentraţia de 6. 4.5.1. Noţiuni generale. b) În partea dreaptă a diagramei Fe – C nu este construită până la 100% C. 2. Particularităţile diagramei de echilibru Fe – Fe3C sunt următoarele: a) Diagrama prezintă transformări în stare solidă. Pe diagramele de echilibru Fe – Fe3C şi Fe – grafit sunt indicaţi constituenţii structurali ai aliajelor de echilibru a sistemului Fe – C.variaţia cu temperatură a solubilităţii C în soluţiile solide α şi γ. Ponderea şi varietatea utilizării oţelurilor se justifică prin proprietăţile mecanice superioare. echilibru stabil. Diagrama Fe – Fe3C (cimentita). Punctele critice ale sistemului Fe – Fe3C. sudabilitatea.67% C. echilibru metastabil. În comparaţie cu diagrama de echilibru Fe – Fe3C.4. Constituenţii de echilibru ai aliajelor Fe – Fe3C.67% C sunt în mod practic greu de obţinut şi puţin utilizate în consecinţă nu au fost studiate mai amănunţit. cum sunt: .2.

transformarea eutectoidă.1. .diagrama cu transformare eutectică.variaţia cu temperatura a solubilităţii în stare solidă. . 4. La încălzire de lungă durată cementita se descompune ireversibil în grafit şi fier.diagrama cu transformare eutectoidă.transformări alotropice ale soluţiilor solide. Semnificaţia liniilor pe diagrama Fe – Fe3C. Liniile ABCD AHJECFD HJB ECF PSK NH NJ GS GP ES PQ MO Semnificaţie Temperaturile la care începe cristalizarea. potrivit reacţiei: Fe3C ↔ 3Fe + C (grafit).30 - diagrama cu transformare perlitică. Linia lichidus Temperaturile la care se termină cristalizarea Linia solidus Temperatura de transformare peritectică LB + δ H → austenităE Temperatura de transformare eutectică (ledeburitică) LC → austenităE + cementităF Temperatura de transformare eutectoidă (perlitică) austenitaS → ferităP + cementităK Temperaturile la care începe transformarea alotropică a fierului δ în austenită Temperaturile la care se termină transformarea alotropică a fierului δ în austenită Temperaturile la care începe transformarea alotropică a austenitei în ferită Temperaturile la care se termină transformarea alotropică a austenitei în ferită Temperaturile la care începe separarea cementitei secundare din austenită Temperaturile la care începe separarea cementitei terţiare Temperatura de transformare magnetică a feritei Fmagnetică → Fnemagnetică la încălzire Temperatura 1538-14951148-12270C 1538-14951148-12270C Temperatura 14950C Temperatura 11480C Temperatura 912-7270C Temperatura 1394-14950C Temperatura 1394-14950C Temperatura 727-9120C Temperatura 727-9120C Temperatura 727–11480C Temperatura 727-4000C Temperatura 7700C Tabelul În raport cu conţinutul de carbon faţă de punctul – S (punct eutectoid. . d) Pe diagrama de echilibru Fe – Fe3C se evidenţiază trei tipuri de transformări în stare solidă: . . transformarea perlitică) oţelurile carbon se divizează în trei clase: .

care conţin 4.67%C. la temperatura ordinară are o structură perlitică. cementită secundară şi ledeburită. În diagrama Fe – Fe3C există şase puncte critice. care conţin între 4.2. la temperatură ordinară structura este formată din perlită. În raport cu conţinutul de carbon faţă de punctul . Tabelul 4.31 a) oţeluri hipoeutectoide.) Transformarea soluţiei solide γ în soluţie solidă α . care conţin până la 0.77 . la răcire austenita Feγ → perlită Feα + Cell Transformarea magnetică a feritei Feα Transformarea feritei în austenită la încălzire Feα → Feγ Transformarea soluţiei solide γ în soluţie solidă α (δ) la încălzire (începutul transfor. la încălzire feromagnetică → paromagnetică Transformarea eutectoidă (perlitică). care conţine 0.C (punct eutectic. ele sunt reprezentate pe diagramă.77%C. la temperatura ordinară au o structură alcătuită din ferită şi perlită. 4. Fontele albe au tot carbonul legat sub formă de cementită şi prezintă în ruptură un aspect alb–argintiu.11%C. care conţin între 0.11 – 4.Transformările ce au loc în diagrama Fe – Fe3C au obţinut cu timpul o importanţă aparte în aplicarea tratamentelor termice la aliajele sistemului Fe–C.77%C. la temperatură ordinară au o structură formată din perlită şi cementită secundară. b) oţel eutectoid. c) oţeluri hipereutectoide.3 – 6. Punctele critice ale sistemului Fe – Fe3C Notarea punctului critic Temperatura (0C) Linia punctului critic Caracterul transformării A0 A1 A2 A3 A4 210 727 770 – 727 912 – 727 1495-1394 PSK MOSK GOSK NJ NH Transformarea magnetică a cementitei.3%C. care conţin între 2.3%C. la temperatură ordinară structura este formată din ledeburită şi cementită primară. transformarea lediburitică) fontele albe se divizează în trei clase: a) fonte albe hipoeutectice. c) fonte albe hipereutectice.3.2. b) fonte albe eutectice. structura formată din ledeburită.

. Evidenţierea punctelor critice pe diagrama Fe – Fe3C. formându-se grafitul: Fe3C= 3Fe + C (grafit). 4.32 (δ) la încălzire (începutul transfor. în care se conţine 0.1..3%C la t=11470C. eutectic de austenită şi cementită.5. e) Cementita (Fe3C) este un compus chimic definit cu reţea cristalină rombică complicată.4. care arată structura prezentată de aliajele Fe – Fe3C. cementita secundară (Cell) formată la modificarea solubilităţii C în Feγ de-a lungul linei ES. d) Ledeburita (Lel = A + Ce) este un amestec mecanic. relativ greu ρ = 7. moale cu duritatea 60. Constituenţii structurali ai aliajelor Fe – Fe3C sunt: a) Ferita [F = Feα(C)] este o soluţie solidă de penetrare (pătrundere) a carbonului în Feα cu construcţie poliedrică. La temperatura t = 7270C Feα dizolvă 0. 4.0218%C. Formele distincte cu aceiaşi compoziţie chimică: - cementita primară (Cel) separată din fază lichidă de-a lungul liniei CD. format prin solidificarea lichidului cu 4.80HB.77%C. b) Austenita [A = Feγ(C)] este o soluţie solidă de penetrare (pătrundere) a carbonului în Feγ. Conţinutul de carbon variază între 0. la răcire Fig. - În anumite condiţii cementita se descompune. Fierul este un metal de culoare cenuşie.2. în care se conţine 6.86 g/cm3.11%C. 1148 – 727 ES Separarea cementitei secundare din austenită. eutectoid din ferită şi cementită.. În câmpurile diagramei de echilibru Fe – Fe3C sunt prezenţi diferiţi constituenţi metalografici (structurali). c) Perlita (P = F + Cell) este un amestec mecanic. cementita terţială (Celll) formată datorită modificării solubilităţii C în Feα de-a lungul liniei PQ. Proprietăţile mecanice ale constituenţilor structurali de echilibru şi influenţa lor asupra proprietăţilor aliajelor Fe – Fe3C. cu rezistenţa limită la rupere medie σr = 250 MPa.) A cem. plasticitatea bună . 4.67%C. sub t=7270C ledeburita este alcătuită din perlită şi cementită (Lell = P + Ce). Se formează în rezultatul transformării austenitei la t = 7270C..

5.1. rezistenţa limită la rupere medie σr = 300 MPa. 5...Clasificarea fontelor.2. plastică δr = 40. Austenita este paramagnetică. Ferita este foarte aproape de fierul tehnic ρ = 7. 5.33 cu alungire relativă la rupere δr = 50% şi rezilienţă bună KCU=200.3. Cementita este foarte dură 800HB. Tema 5 CARACTERISTICA ALIAJELOR Fe – C.Influenţa carbonului şi a elementelor însoţitoare asupra microstructurii şi proprietăţilor oţelurilor carbon. scade alungirea δr şi rezilienţa KCU. Temperatura de topire a fierului este de 1539±50C şi cea de fierbere de 28800C. Ledeburita este foarte dură 700HB şi fragilă.80HB.Microstructura proprietăţilor şi utilizarea oţelurilor carbon. Fonte albe.86 g/cm3.. mai dură ca ferita 160. 5..Clasificarea şi notarea oţelului carbon. 5. . cu alungire relativă la rupere δr = 50%.200HB.Sistemul Fe – grafit.4. cu duritatea 60.....50%. Fonte cenuşii cu grafit lamelar.250 J/cm2. Odată cu creşterea conţinutul de carbon creşte rezistenţa la rupere σr.5. creşte duritatea.

• • • - . După compoziţia chimică: oţelurile carbon: hipoeutectoide: 0-0. ♦ ♦ ♦ 2.11. după gradul de dezoxidare se clasifică: КП . foarte dure.7.80 % C. ♦ ♦ ♦ ♦ 3.40…0.60 % C.9.80 % C. 5. eutectoide: 0.07 – 0.34 5.17%Si. 5.Factorii care influenţează grafitizarea. cu 0.10.10…0. ♦ ♦ ♦ după compoziţia chimică (conţinutul de C %). După modul de elaborare: oţeluri Martin.1.60 …0. 5. cu 0. peste 0.Influenţa grafitului asupra proprietăţilor fontelor.77 % C.Fonte maleabile. semimoi.25 … 0.Domeniul de utilizare. 5.07% Si.Fonte modificate. oţeluri de cuptor electric. după modul de elaborare.8. 5.40 % C. oţeluri de convertizor.77 % C. dure. cu 0.Fonte antifricţiune. cu 0. extra dure.oţeluri semicalmante între 0. moi.70 % C. ПС .10 % C.25 % C.77 – 2.oţeluri necalmante până 0. cu 0. după destinaţie.70 …0.6. După duritate în raport cu conţinutul de carbon: extra moi.11 % C. Pentru clasificarea oţelurilor se folosesc numeroase criterii: a) b) c) d) e) f) 1. 5. semidure. din punct de vedere al tratamentelor termice. hipereutectoide: 0. sub 0. după duritate în raport cu conţinutul de C. după modul de obţinere.

Сталь 70. cu conţinut înalt de carbon . OL 37. Б Ст 1 кп.…. У 10.  oţeluri carbon pentru scule: У 7.…. Сталь 20.55. Ct 3. Din punct de vedere al TT: oţeluri de cementare sub 0. OLC 10X. Ct 1. Б Сто.0. grupa A nu se indică. Сталь 20 A.0. OL 60. după gradul de dezoxidare se scrie literele сп – oţel calmat. 4.  cu conţinut scăzut de carbon până la 0. OL 34. După modul de obţinere a semifabricatelor: oţeluri deformabile: destinaţie generală.37%Si. Notarea oţelurilor carbon se efectuează cu litere. destinaţie precisă oţeluri turnate. OLC 15… OLC 70. У 12. OLC 0. OL 50. urmate de cifre: oţelurile carbon de construcţie de uz general: Ct O. Oţelurile calitative după conţinutul de carbon se clasifică în trei grupe: I. У 13A .8. uz general calitative calitate superioară oţeluri cu destinaţie specială (automate).5 % C…0. III. oţeluri al tratamentelor termice sau de îmbunătăţire.0. В Ст 2 сп…… În literatura română : OL 32. Ct 5. Ct 2. кп – necalamat.17.. У 9. OL 44. OL 52.25 % C. OL 70. Ct 4. În funcţie de destinaţie sunt trei grupe: A.6 … 0. Сталь 10. σr=320MPa. Ct 6. OL 42. OLC 10. пс – oţel semicalmat. В.35 - СП   • • ♦ ♦ ♦  - oţeluri calmate între 0. 6. oţeluri carbon de calitate superioară Сталь 10A. II.25 % C. Сталь 50 A.  oţeluri de carbon de construcţie calitative: Сталь 08. У 11. OLC 20X. 5.85 % C. cu conţinut mediu de carbon . OT 32. Б. După destinaţie oţeluri de construcţie: oţeluri pentru scule. У 8А.. Сталь 15.

Sulful ajunge în oţel din minereuri în timpul elaborării. F înrăutăţeşte plasticitatea.se găseşte în proprietăţi foarte mici. A 30. AUT 12. se introduc Mn şi Si. H2. Manganul este introdus la elaborarea pentru dezoxidare. Se deformează bine în timpul prelucrărilor la cald. A 40. AUT 30. AUT 40. N2) Carbonul – după cum s-a observat microstructura oţelurilor carbon se schimbă în funcţie de conţinutul de carbon. rezistenţa la rupere. A 20. OSC 11. de culoare gri. alungirea relativă. fosforul este strict limitat până la 0.36 OSC 7. H2.9 Mn. Manganul se dizolvă în ferită şi în Ce. Siliciul deserveşte la dezoxidarea oţelului 2FeO+Si → SiO2+ 2Fe. permeabilitatea magnetică µ. Fosforul se dizolvă în ferită. Cu creşterea conţinutului de carbon creşte suprafaţa ocupată de perlită şi scade ferita. După proprietăţile mecanice am observat în tema precedentă că cu mărirea conţinutului de carbon creşte duritatea. OSC 10. are temperatură. N.  oţeluri automate: A 12.15…0. AUT 20. Oţelurile conţin şi alte elemente însoţitoare permanente care sunt introduse pentru dezoxidare şi desuflare cu Mn şi Si. O2 .035P. …OSC 13X.2.5…0. pentru eliminarea H se spală cu acizi. gâtuire la rupere – z. OSC 9. MnS are aspect globular. FeO+Mn →Fe+MnO şi desuflare FeS + Mn → MnS+ Fe. OSC 8X.. 5. iar N – dezoxidarea suplimentară cu aluminiu AlN. A 25.30 S şi un conţinut de 0. este plastică. iar O2. După proprietăţile fizice cu creşterea conţinutului de carbon creşte forţa coercitivă Hc şi rezistivitatea P. La oţelurile automate 0. în procesul de elaborare nu sunt totdeauna eliminate (S şi P). scade rezistenţa. de topire înaltă. Oţelurile conţin şi elemente gazoase (O2. . Ce aliată cu manganul se dizolvă uşor în cea mai mare parte a Mn se găseşte în forma MnS ca incluziuni nemetalice. A 15. Si este solubil în ferită. Prezenţa FeS provoacă fragilitatea la cald. scade greutatea specifică j. se găseşte în structura sub formă de eutectic disociat Fe-FeS uşor fuzibil 880C. S nu este solubil în ferită.

Oţelurile automate au un conţinut mărit de P şi S şi sunt utilizate pentru prelucrarea automată la maşini unelte automate. precum şi conţinutul mărit de carbon.3 structura P + Ce + Le .4. . 2.3-6. fonte albe eutectice.67 structură Ce + Le. piese din fontă maliabilă. Microstructura se observă la oţelurile hipoeutectoide ferita şi perlita. la suprafaţă fonta albă cu transformările. După baza metalică. 5. Fontele albe sunt supuse operaţiei ulterioare de maliabilizare. Oţelurile de calitate superioară au un conţinut controlat de S şi P şi sunt utilizate la confecţionarea pieselor. 4.cu baza metalică perlitică . prin tăiere. eutectoide – perlita. roţile la vagoane. .cu bază metalică. iar miezul după diagrama Fe – grafit transformările au loc în fontă cenuşie.3. Microstructura fontelor cenuşii este formată din incluziuni de grafit. tăvălugi pentru mori.cementită. Cu. Din fonta albă ca crusta dură se toarnă piese care lucrează în condiţii de uzare foarte intensă cum sunt: cilindrii de laminor.37 5. transferul are loc în sistemul Fe – Fe3C iar cementita nu a suferit descompunere sau a suferit parţial. prin pilire prin deformabile. amplasat întro aşa numită bază metalică . Al. Oţelurile pentru scule se folosesc la prelucrarea prin aşchiere. perlito . hipereutectoide – perlita şi cementita secundare.transformări eutectoide a avut loc după sistemul Fe-Fe3C. 4. Fontele albe se clasifică după punctul C eutectoid: fonte albe hipoeutectice.3 structură – ledeburită. Oţelurile carbon de uz general se utilizează în construcţii metalice şi mecanice sunt ieftine. 5.5. fontele cenuşii în: de concentraţie şi condiţii concrete: . Fontele albe sunt utilizate la turnare pentru fabricarea pieselor . fontele albe hipereutectice. arborele cu caneluri. 11-4. construcţii de maşini. Fontele albe perlitice pentru executarea corpurilor de măcinare ale morilor de ciment. după diagrama Fe – Fe3C. Fontele albe sunt foarte dure şi fragile datorită durităţii cementitei şi ledeburitei. Adâncimea acestui strat este 12-30 mm. După o răcire mai lentă a topirii şi în prezenţa elementelor grafitizate ca Si. la suprafaţă o duritate înaltă – fontă cu crusta dură.

când cementita a suferit o transformare . urmate de cifre. Duritatea HB 120 – 205 130 – 241 143 – 255 156 – 260 163 – 270 179 – 290 207 – 287 229 – 289 5. MPa 100 150 200 250 300 350 400 450 MPa 280 320 400 460 500 550 600 650 σînc. Al. o grafitizare totală. respectiv după rezistenţa limită la rupere σr. Proprietăţile mecanice ale fontelor maliabile STAS 569 – 79 Nr. grafitul se prezintă sub formă de cuiburi sau carbon de recoacere –recoacerea de maleabilizare. conform STAS – ului 568 – 82. 5. ci în urma descompunerii cementitei conform reacţiei: Fe3C → 3Fe + C grafit . Tabelul 5. nodulară – fonta nodulară ВЧ. descompune parţial cementita din eutectoid. În urma acestei reacţiei.5.cu baza metalică perlito . 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca fontei СЧ 10 СЧ 15 СЧ 20 СЧ 25 СЧ 30 СЧ 35 СЧ 40 СЧ 45 Marca fontei Fc 100 Fc 150 Fc 200 Fc 250 Fc 300 Fc 350* Fc 400* După o răcire mai lentă a topirii şi în prezenţa elementelor grafitizate ca Si. Fc150.38 . O trăsătură caracteristică a fontelor maliabile o constituie obţinerea grafitului nu direct din topitură. precum şi conţinutul mărit σr. Forma mai convenabilă a grafitului obţinut în fontele maliabile. de carbon. % Duritatea HB . MPa δ. face ca aceste fonte să posede proprietăţi mecanice superioare fontelor cenuşii . σr = 400 MPa.fonta cenuşie. care indică rezistenţa limită la rupere în MPa.1.6.2. Marca fontei Marca fontei σr.cu baza metalică feritică. Proprietăţile mecanice ale fontelor cu grafit lamelar – cenuşii STAS 568 – 82 Nr. fulgi – fonta maliabilă КЧ. .Fc400. însă forma cea mai ideală fiind globulară. Simbolul se compune «СЧ» sau «Fc» . СЧ20…СЧ45 sau Fc100. Tabelul 5. Cu.feritică. De exemplu СЧ10. S-a dovedit că forma cea mai convenabilă este rotungită sub formă de cuiburi.. Simbolizarea fontei cenuşii cu grafit lamelar se efectuează după proprietăţile ei mecanice..

39 1 2 3 4 5 6 7 8 FF KЧ 30-6 KЧ 33-8 KЧ 37-12 FP KЧ 50-4 KЧ 60-3 Fmn300 Fmn350 Fmn370 Fma350* Fma400* Fmp450* Fmp500 Fmp600 300 350 370 350 400 450 500 600 6 8 12 6 8 10 4 3 160 165 163 150 170 220 240 280 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->