Sunteți pe pagina 1din 3

Dispozitie privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

Avand in vedere: -prevederile Art. 28, alin. 1, litera f, din Legea 481/2004 privind protectia civila, Art. 19, litera a, in Legea nr. 307/2006, Art. 3 din Dispozitiile Generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor aprobate cu ordinal MAI 712/2005: Art. 1. Instruirea persoanelor angajate in munca in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor este parte componenta a pregatirii profesionale a acestora si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si reducerii efectelor negative ale incendiilor la locul de munca si in incinta institutiilor si operatorilor economici. Art. 2. Categoriile de instructaj in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prin care se realizeaza instruirea la angajare si instruirea periodica sunt: a) b) c) d) e) f) g) instructajul introductive general instructajul specific locului de munca instructajul periodic instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune instructajul special pentru lucrari periculoase instructajul la recalificarea profesionala instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei

Art. 3. Instructajul introductive general are o durata de 8 ore si se executa de catre cadrul tehnic PSI, pe baza unei tematici stabilite din timp, cu urmatoarele categorii de personae: noii angajati in munca salariatii transferati sau detasati lucratori sezonieri, temporari, zilieri

Aceste personae pot fi organizate pe grupe de maxim 20 membri. Instructajul se va incheia cu o verificare a cunostintelor si persoanele care obtin calificativul minim de Bine, respective nota minima 6 sunt admisi la locurile de munca. Art. 4. Instructajul specific locului de munca are o durata de 8 ore, se executa individual, dupa instructajul introductiv general, de catre seful locului de munca.

Tematica va fi stabilita din timp, specifica pentru fiecare punct de lucru (domeniu de activitate) in parte, de catre cadrul tehnic PSI si seful fiecarui punct de lucru. Instructajul specific locului de munca se va executa si in urmatoarele situatii: - cand un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munca - cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse alte tehnologii - la reluarea activitatii dupa producerea unui incendiu, explozii, sau situatie de urgenta Instructajul se va incheia cu o verificare a cunostintelor si persoanele care obtin calificativul minim de Bine, respective nota minima 6 sunt admisi la locurile de munca. Art. 5. Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de angajati si are o durata de 2 ore. Acesta se desfasoare pe baza tematicii orientative anuale si a graficului de instruire. Art. 6. Intervalul dintre doua instructaje periodice va fi de cel mult: prin sondaj. Art. 8. Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de test tip chestionar, rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj. Art. 9. Instructajul periodic se executa astfel: pentru personalul muncitor, de catre conducatorul locului de munca pentru personalul incadrat in functii tehnice si administrative, de catre sefii compartimentelor pentru personalul cu functii de conducere, functionari publici, de catre persoana cu atributii de 30 de zile pentru personalul muncitor 1-3 luni pentru personalul administrative 6 luni pentru personalul cu functii de conducere

Art. 7. Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite in timpul instructajului periodic se va face

respective indrumare, control si constatare a incalcarilor legii in domeniul PSI Art. 10. Instructajul special pentru lucrari periculoase se consemneaza in permisul (autorizatia) de executie a lucrarii sau in fisele individuale, se executa la inceperea lucrarii si se refera la: executarea unor operatiuni de manevra ori de comanda a unor instalatii sau utilaje tehnologice de importanta ori interventia asupra acestora, a caror operare gresita poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamitati naturale ori a alotor situatii de urgenta lucrari de sudare lucrari de taiere sau lipire cu flacara

lucrari care pot provoca scantei mecanice lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite lucrari de topire a bitumului sau asfaltului lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conducte electrice lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari, decongelari, aprinderea cuptoarelor punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflamabile curatarea interioara a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare in care au fost depozitarea, manipularea si transportul de substante/materiale periculoase spectacole cu foc deschis/ jocuri de artificii

tehnologice, cazanelor etc.) mare de incendiu sau oprirea acestora si/sau explosive stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile etc.

Art. 11. Instructajele de conversie profesionala se desfasoara cu toate categoriile de salariati care se incadreaza in aceasta categorie. Art. 12. Instructajul pentru personalul din afara institutiei ce executa temporar diferite activitati sau lucrari se efectueaza de catre persoana cu atributii PSI care va consemna acest lucru intr-un process verbal intocmit in acest scop. Art. 13. Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se certifica prin consemnarea in fisa individuala de instructaj, care se intocmeste pentru toate categoriile de angajati. Art. 14. Dupa completarea fisei de instructaj, aceasta se semneaza de catre persoana instruita si persoana care a efectuat si verificat instructajul si se pastreaza la conducatorul locului de munca.