P. 1
SR EN 671-1 din 2002

SR EN 671-1 din 2002

|Views: 2,377|Likes:
Published by andrei2002

More info:

Published by: andrei2002 on Nov 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

ICS 13.220.

20

STANDARD ROMAN

.~Mai 002 2 ·Indice de 'clastticare G 07

SR EN 671-1

SISTEME FIXE DE LUPTA IMPOTRIVA INCENDIILORSISTEME ECHIPATE CU FURTUN Partea 1: Hidrantl interiori echipatl cu furtunuri semirigide

Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi - rigid hose Installations fixes de lutte centre I'incendie - Syst~mes equipes de tuyaux - Partie 1:Robinets d'incendie annes equipes de tuyaux semi - rigides

APROBARE

, Aprobat de Directorul General al ASRO la 25 mai 2002 Star.dardul european EN 671-1:2001 arestatutul

roman

unui standard

~~ie~te
CORESPONDENTA

SR EN 671-1 :1996

I Acest

standard este identic cu standardul european EN 671-1 :2001 is identical with the European Standard

This standard EN 671-1:2001

I
J

La presents norme EN 671-1:2001

est

identique

a

la

Norme

europeenne

DESCRIPTORI

TIT

I

HidranLmanual, furtun semirigid, hidrant automat; tarnbur , robinet, hid rant interior pivotant; teavade refulare universala .DIN ROMANIA (ASRO)

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE

Adresa po~tala; str. Mendeleev nr. 21·25, 70168, Bucuresti 1 Dlrectia genemla: tel.: +40 1 211 3296; fax: + 4012100833 Directia Standardizare: tel.: + 401 31043 08; + 40 1 3104309; fax: +40 1 3155870

©ASRO
Ref.: SR EN

Reproducerea sau utilizarea integral sau partiala a prezentului.standard inorice publica~i ~i prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al ASRO

a

671-1 :2002

Editia 2

/

Preambul national

Acest standard reprezinta versiunea romans a textului in limba franceza a standardului

european EN 671-1. cu furtun

Acest standard stablleste conditille tehnice ~i metodele de verificare a hidr~htijor interiokechipati semirigid, destmati echlparil imobilelor ~i altor tipuri de cladlr! industriale.' ' Pentru standardele europene romans corespondente: EN 671-3 EN 694:2001 EN ISO 4892-1:1999 ISO 9227:1990 lOT SR ISO 9227:1995
~j'

internatlonale

la care se face referire in text, exista urmatoarele

standarde

Incercarl la coroziune in atmosfere artificiale. Incercan in ceata salina

Standardele EN 671-3, EN 694:, EN ISO 4892-1, pentru care nu exista standarde utilizeaza lmpreuna cu prezentul standard. Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaza standardele ( inclusiv standardul roman identic cu acesta).

romane corespondente,

se

europene ~i lnternationale

la care se face referinta

Simbolul gradului de echivalenta !IOT - identic), conform SR 10000-8.

STANDARD EUROPEAN NORME EUROPEENNE EUROpAISCHE NORM EUROPEAN STANDARD
ICS 13.220:20
Descriptori: Hidrant manual, furtun semirigid, refulare universal a

EN 671-1

Aprilie

2001

hidrant automat, tambur , robinet, H; Hidrant interior pivotant; teava de

Versiunea rornana

SISTEMEFIXE DE LUPTA iMPOTRIVA INCENDIILOR - SISTEME ECH1PATE CU FURTUN. PARTEA 1: HIDRANTIINTERIORI ECHIPATI CU • • FURTUNURI SEMIRIGIDE

Installations fixes de lutte contre I'incendie - Systemes equipes de tuyaux ..... artie 1: P Robinets d'incendie annes equipes de tuyaux semi - rigides

Ortfeste LoschanlaqenWandhydraten-Teil 1: Schlauchhaspein mit formstabilem Schlauch

Fixed firefighting systems Hose systems - Part 1: Hose reels with semi - rigid hose

Prezentul standard reprezinta versiunea romana a standardului european EN 671-1:2001. Standardul tradus de ASRO, are acelasi statut ca ~i versiunile oficiale ~i a fost publicat cu permisiunea CEN.

a fost

Prezentul standard european a fost adoptat de CEN la 1 03.2001. Membrii CEN sunt obliqati sa respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza conditifle in care prezentului standard european i se atribuie statutul de standard national. fara nici 0 modificare. Listele actualizate si referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe baza de cerere catre Secretariatul Central sau orice membru CEN .
•1'

Prezentul standard european exista in trei versiunioficiale (enqleza, franceza, germana). 0 versiune in oricare altalimba. realizata prin traducere sub responsabilitatea unui membru CEN, in limba sa nationala ~i notiflcata Secretariatului Central, are acelasi statut ca ~i versiunile oficiale. Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din: Austria, Belgia, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, republica Ceha, Spania si Suedia.

CEN
C'OMITETULEUROPEAN DE STANDARDJZARE Comite Europeen de Normalisation Europalsches Komitte fur Normunq European Committee for Standardization

Secretariat Central: str.Stassart 36, B-1050 Bruxelles
©CEN 2001 Toate drepturile de utilizare sub orice forma ~i prinorice procedeu sunt rezervate in toata lumea membrilor nationali-ai CENRef.:EN 671-1 :2001 RO

,

-0

SR EN 671-1

Cuprins
Pagina Preambul. Introducere 1 Domeniu de aplicare 2 Referlnte normative 3 Termeni ~i definitii....... 4 Tambur 5 Furtun 6 Teava de refulare universala 7 Robinet de oprire a alimentarii 8 Cutii 9 Materiale 10 Caracteristici hidraulice 11 Culori, simboluri, marcare ~i lnstructiunl 12 Evaluarea confcrrnitatil Anexa A (Normativ) Anexa B (Norrnativa) Anexa C (Normativa) plastic Anexa D (Norrnativa) aapei Anexa E~rilormativa) Anexa F(Normativa) Metoda de incercare a tevilor. Metode de incercare la anduranta rnecanica ~: ~.~.. . , .., , '" ,. '" .,. ... ... .. Proceduri pentru testarea initiala... , ,. '" .. ... ... . 17 . ,.......... 18 21 24 27 29 .. . " ,. . ;.. ,;; '" , ; '" '" -; :.: _. '" :........................................................................................... '" ..........................................................•.. '" . 3 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 15 16

Metoda de incercare a rezistentei la coroziune Metoda de incercare la imbatranire a componentelor din material ,

Metoda de Tncercarea rezistentei la coroziune a caller de transport

Anexa ZA (inforrnativa) Clauzele acestui Standard European sunt date de UE... Directivele producatorllor.; Bibliografie

2

SR EN 671-1

Preambul
Prezentul standard european a fost redactat de catre Comitetul Tehnic CENfTC Tmpotriva incendiului", al carui secretariat este detinut de SSI.
,
'.

191 nlnstala~ii fixe de lupta

Acest standard european trebuie sa primeascastatutul de standard national fleprin publicarea unui text identic prin ratificare cel mai tarziu tn octombrie 2001 ~i toate standardele nationale contradlctie trebuie anulate cel mai tarziu In ianuarie 2003.

in

Acest standard european Inlocuieste EN 671 - 1 :1994. EN 671 cuprinde trei parti ~i are titlul general "lnstalatli cu furtun ". Partea 1: Hidranti interiori echlpati cu furtunuri semirigide. Partea 2: Hidranti interiori echipati cu furtunuri plate. Partea 3:Mentenanta furtunuri plate. hidrantilor interiori echipati cu furtunuri semirigide ~i hldranti interiori cu echipati cu fixe de lupta impotriva incendiului - Sisteme echipate

Acest standard european a fost elaborat sub aprobarea data de Comisia European ~i Asociatia Europeana a liberului schimb la recomandarile esentiale EU directive 89/106/EEC. Pentru realizarea concordantei acestui Standard. cu Directivele EU trebuie consultata Anexa ZA care este parte inteqranta a

Anexele A, B, C, D, E, ~i F sunt normative. Acest standard european include
0

bibliografie.

Conform Regulamentului Intern CEN/CENELEC urrnatoarele tari au obliqatia de a pune In aplicare acest standard european: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elvetia ~i Marea Britanie.

3

- -SR EN 671-1

Introducere
Hidrantii cu furtun semirigid in stare de functionare, cu 0 alimentare continua ~i lrnediata cu apa, ofera un mijloc foarte eficient deIupta Irnpotriva incendiului, .-

Conditiile tehnice din prezentul standard au fost structurate astfel lncat hidrantilcu furtun semirigid sa poata fi utilizati in mod eficient de 0 singura persoana ~i aceste sisteme sa primita 0 utilizare indelungata fara a necesita lucrari de mentenanta complexe. •

1

Domeniu de aplicare

Prezentul standard european stabileste conditlile tehnice ~i metodele de verificare tehnica a fabricatiei ~i performantelor hidrantilor interiori echipati cu furtunuri semirigide, destlnati echiparii imobilelor ~i altor cladiri industriale, racordati in permanenta la 0 sursa de alimentarea cu apa, pentru a fi utilizati de ocupanti, Aceste conditii tehnice se pot referi ~i la alte cazuri, de exemplu utlllzari in atmosfera corozive dar in astfel de cazuri pot fi necesare conditii tehnice suplimentare. Prezentul standard european montati sau nu In cutii. se aplica hidrantilor interiori de incendiu,manuali marina sau in medii

sau automati

destinati a

fi

Pentru eonformitatea la lncercari, anexele normative ale acestui standard sunt prezentate astfel in cat anexa A prezinta metodele de evaluare a conformitatii iar anexele B, C, 0, E ~i F mentioneaza Incercarile, in ordinea indicata in anexa A.
NOTA - Toate presiunile sunt presiuni manometrice exprimate in megapascali (1 Mpa=10 bar).

2

Referinte normative ,

Acest standard european contine prin referinte datate sau nedatate prevederi ale altor publicatil, Aceste r~erinte normative sunt citate In locurile corespunzatoare in text ~i publlcatiile ~JJlntenumerate mai jos. Pentru referintele datate rnodificarile sau revizuirile ulterioare ale unora din aceste publicatii nu se aplica acestui standard european decat daca ele au fost introduse in el prin modificare sau revizuire. Pentru referintele nedatate se aplica ultima editie a publicatiei la care se face referire. EN 671 -3, EN 694:2001, EN ISO 4892 - 2 :1999, ISP 9227:1990, Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3 : Maitenace of hose reels with semi-- rigid-hose and hose systems with lay - flat hose. Fire - fighting hoses - Semi - rigid hoses for fixed systems. Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon - arc sources (ISO 4892- 2:1994). .Corrosion tests in artificial atmospheres:

salf spraytests.

3

Termeni ~i deflnitii ------'
urrnatorilor termeni ~i definitii:

Pentru utilizarea prezentului standard european este necesara cunoasterea

3.1 Hidrant interior manual cu furtun semirigid pentru incendiu I Hidrant interior manual cu furtun semirigid
lnstalatie de lupta impotriva incendiului carecuprinde un tam bur cu alimentare axiala .cu.apa ,un robinet de Inchidere-deschidere manual adiacent tamburului, un furtun semirigid, teava de refulare universala daca este cazul, un dispozitiv de ghidare a furtunului.

4

--------.~-.

SR EN 671-1

3.2 Hidrant interior automat cu furtun semirigid pentru incendiul Hidrant interior automat cu furtun semirigid
lnstalatie de lupta impotriva incendiului care cuprinde cu alimentareaxiala cu apa, un robinet de inchideredeschidere automat adiacent tamburului, un furtun semirigid, teava de refulare universals daca este cazul, un dispozitiv de ghidare a furtunului.

3.3

Subansamblu tambur ~i robinet de inchidere I deschidere
este campus dintr-un tambur, un robinet automat furtunul semirigid, teava de refulare universala ~i

Acest element al hidrantului interior cu furtun semirigid (eventual) ~i racordarea sa la tambur, dar nu cuprinde racordurile.

3.4

Hidrant interior fix cu furtun semirigid

Hidrant interior cu furtun semirigid cu tam bur rotativ tamburului.

lntr-un singur plan, dotat cu un sistem de ghidare adiacent

3.5

Hidrant interior pivotant cu furtun semirigid

hidrant interior cu furtun semirigid cu tambur rotativ in mai multe planuri, montat pe unul din urrnatoarele suporturi: - brat pivotant sau, - sistem de conducte pivotant sau, - u~a pivotanta.

3.6

'[eava de refulare unlversala

Accesoriu montat la extremitatea furtunului utilizat pentru a dirija ~i control a jetul de aoa.

4
4.1

Tambur
Tamburul trebuie sa se roteasca in jurul axei sale.

4.2 Tamburul trebuie dotat cu doua flanse circulare cu diametrul maxim de 800mm ~i cu sectoare interioare sau cu 0 bobina cu diametrul minim de 200mm pentru furtunurile de 19mm ~i 25mm ~i cu diametrul minim de 280mm pentru furtunurile de 33mm.

4.3 4.4

Tamburiinu

trebuie sa prezinte nici

0

scurgere vizibilaIn

tlmpul-Incercarilorefectuate

conform F.2 .. cu minimum-170°

Tamburii hidrantilorinteriorl pivotantitufurtun.·semitigid trebuiesa.perriiitap·ivotarea slnu trebuie sa prezinte rticio.sourqere vizibila in timpul lncercarilor efectuate conform F.3:-·

4.5 Fortele necesare pentru desfasurarea furtunutui.In toate dlrectiile orizontale nu.trebuie sa depaseasca valorile indicate in tabelul1, conform ..Incercarilor din F.4. . .. 4.6 F.5. Rotatia bobinei tamburului trebuie sa seopreascaIalimita unei singure rotatii cand este testat conform

4.7 Nici 0 deformatie nu trebuie sa se canstate pe tambur, Incercarilor efectuateconform F.6.

pe racordul

furtunului de alimentare , in timpul

5


SR EN 671-1

Tabelul 1 - Fortele necesare pentru desfa§urarea furtunului
Forta initiala maxima in oricare punct cu sistem de ghidare (N) Forta maxima in oricare punct pentru desfa§urarea intregului furtun (N)

Diametru furtun (mm)

Forta initiala maxima fara .sistem de ghidare (N)

19

25 33

70 70 100

150 200 300

250 300 350

.

5
5.1

Furtun
Generalitati

Furtunul trebuie sa fie semirigid ~i conform EN 694:2001.

5.2

Diametrul interior al furtunului

Furtunul trebuie sa aiba unul din urrnatoarele diametre interioare: -19 mm sau, - 25 mm sau, - 33 mm.

5.3

Lungimea maxima

Lungimea maxima a furtunului trebuie sa fie de 30 m.

6
6.1

Teava de refulare unlversala ,
Generalitati .
0

Extremitatea furtunului trebuie sa fie echipata cu pozltii de reglare: a) inchidere si, b) jet pulvenzat. sl/sau, .. c) jet compact.

teava de refulare universala care sa permita urmatoarele

NotA

-CanCl fetul pulverizat ~i [etulcornpact de inchidere ~i pozi1ia jetului compact.

sunt condijionate, ...

se recomanda

sase pozifioneze.jetul .

pulverizat Jntre.pozitia.

Jeturile de apa trebuie sa fie sub forma fie de jet pulverizat ,fie

sub forma compacta.

6.2

Rezistenta la socurl
nu trebuie sa se sparqa sau sa prezinte neetanseltati cand Incercarile sunt

Teava da refulare universals efectuate conform E. 1.

-- 6.3·

Cuplu de manevra

Cuplul necesar .pentru reglarea diferitelor pozitil ale tevii de refulare universale la presiunea maxima de lucru, nu tfebuie sa depaseasca valorile corespunzatoare indicate in tabelul 2 cand Incercarile se fac conform E.2.

6

SR EN 671-1

Tabelul 2-Cuplul

maxim de manevra

a tevll de refulare in functie

de diametrele

furtunurilor

Pozitie de reglare
Deschidere Difuziune Jet Controlul debitului

Cuplul maxim de manevra (Nm) Furtun cu diametrul de 19mm §i Furtun cu diametrul de 33mm 25mm 4 7 7 4 7 4 4 7
,

..

6.4

Marcare

condltii

de reglare

6.4.1 Robinetele difuzoare reglabile prin rotatie trebuie marcate astfel in cat sa se indice sensu I de inchidere ~i de deschidere. 6.4.2 Robinetele difuzoare cu rnaner trebuie marcate astfel in cat sa se indicate urrnatoarele pozitii:

a) inchidere sl, b) jet pulverizat, ~i/sau, c) jet compact.

7
7.1

Robinet de inchidere a alimentarii
Generalitati

,
trebuie prevazuta cu un robinet de inchidere a alirnentarii.
~i racordurile lor trebuie sa corespunda standardelor nationale ale tarii in care este instalat

Teava de refulare universala
NOTA - Robinetele de inchidere echipamentul.

7.2

Robinet

manual

de inchidere

a alimentarii
astfel in cat teava de refulare universala sa nu fie

NOTA 1 - Se recornanda se instaleze un dispozitiv de interblocare, utilizata decat daca robinetul de alimentare cu apa este deschis.

sa

NOTA 2 - Robinetul de inchidere poate fi cu supapa vcu deschidere rapida. La alegerea tipului trebuie se tina seama de rise de efectele datorate loviturii de berbee.

sa

de robinet de inchidere

7.2.1 7.2.2

Robinetul de inchidere trebuie sa fie manevrat Sensul deschiderii trebuie marcat,

sau rotit in sensu I acelor de ceasornic.

7.2.3 Roblnetele de lnchidere - cuaiutorul uneirof manevra,

de

cu sup_apa trebuie s~ fie deschise complet in maximum treiture

~i jumatate,

7~3=: Robinetde Inchldereautomat
Robinetul de inchidere automat trebuie sa fie deschis complet in maximumtrel ture complete ale tamburului. Nici 0 scurgere vizibila nu trebuie sa apara in timpul Incercarllor efectuate conform F.2. _. NOTA -Pentru a facilita mentenanta robinetilor de incendiu din cadrul hidrantilor automati de lncendiueste prevada robinetide taiere a alimentarii cu apa. -., convenabil

sa se

7


.,
SR EN 671-1
\_

8
8.1

Cutii
Generalitati
.

.

-

,-_

..

Cutiile trebuie prevazute cu 0 u!}a !}i pot fi echipate cu 0 incuietoare. cutiile care pot fi zavorate, trebuie prevazute cu un dispozitiv de deschidere in caz de urgen1a care sa fie protejat cu ajutorul unui material transparent care sa poata fi spart cu u!}urin1a. Pentru a permite accesul in vederea controalelor !}i Intretinerll , cutia trebuie sa poata fi deschisa cu ajutorul unei chei.

oaca dispozitivul de deschidere in caz deurqenta este protejat printr-un geam frontal acesta trebuie sa poata fi spart cu usurinta, fara a exista riscul de a lasa bucati sau corpuri ascutite care sa poata provoca rani rea celor care actioneaza dispozitivul de deschidere in caz de urgen1ii. Cutiile pot de asemenea sa contina !}i alte echipamente de lupta impotriva incendiilor cu conditia ca dimensiunile sa permita amplasarea acestora !}i sa nu influenteze destinatia hidrantului interior.
U!}ile cutillor trebuie sa se deschlda cu minimum 1700 pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate dlrectlile. Pentru anumite condifii cllrnatice este necesar sa se prevada cutia cu gauri de ventilare corespunzatoare,

8.2 Cutii pentru hidrantul interior manual cu furtun semirigid cu robinete de inchidere cu supapa
Robinetul de inchidere cu supapa trebuie pozitionat astfel lncat sa lase un spatiu de cel putin 35mm in jurul diametrului exterior al rotii de rnanevra cand valva este in pozitia da deschidere sau de inchidere totala.

9

Materiale

NOTA 1 - Atunci cand hidrantii interiori sunt conectaf la 0 retea publica de alimentare trebuie specifice materialele care sunt sau nu acceptate in mediul respectiv

sa

cu apa, autoritatea

cea mai apropiata

NOTA 2 - in cazul constatarii unui rise deosebit de coroziune

se recornanda consultarea

fabricantului.

9.1

Rezistenta la coroziune externa

Piesele meta lice trebuie sa alba protectie adecvata conform B1 cand sunt protejate !}i testate conform B2 cand sunt neprotejate.

9.2
9.2.1

Materiale plastice
-Cornponente supuse la presiune Imbatranire conform anexei C: nici 0 scurqere vizibila candse sa,'fr]deplineasca cerinteled.? testeazala __ presiunea de lucru

Dupa incercareade

componentele nu trebuie sa prezinte _maximacohformF.7. partile centrale trebuiedeasernenea teava trebuie sa Indeplineascacerintele 9.2.2.

cand sunt testate conform F:6.2.-

5.2 cand este testata conform ~.1 .. '

Componente care nu sunt supuse la presiuhe cu exceptia placilor de identificare

Dupa incercarea de lmbatranire conform anexei C toate componentele trebuie sa indeplineasca cerintele 4.7 cand sunt testate conform F6.1.

8

SR EN 671-1

9.3

Rezistentala coroziune lnterna ~ _cailorde transport a apei

Nu trebuie sa se constate nici 0 deteriorare semnificativa datorita coroziunii ~i functlonarea mecanica a tuturor pieselor nu trebuie sa fie afectata de Incercarile efectuate pe alimentarile cu apa, conform anexei D.

10
10.1

Caracteristici hldraullce Rezistentala presiune lnterna
realizate la presiunea indicata in tabelul

Hldrantii interiori nu trebuie sa prezinte scurgeri in timpul Incercarilor 3,cand sunt tncercaf conform F.7.

10.2

Rezlstenta

la distrugere
minima la care cedeaza hidrantul data in

Hldrantii interiori nu trebuie sa prezinte fisuri inainte de presiunea tabelul 3, cand sunt testati fara furtun conform Fa. Tabelul 3-Presiune de lucru !i'i incercarea la presiune

a minima de plesnire
Presiunea de incercare,[MPaj

pentru furtunuri

semirigide

Diametrul nominal al furtunului ,[mm]

Presiune de lucru, MPa

Presiunea minima de plesnire, [MPaj

19 25 33

1,2 1,2 0,7

1,8 1,8 1,05

3 3 1,75

10.3

Debit minim

Debitele minime ale jetului compact ~i pulverizat trebuie sa fie cel putin apropiate cu valorile date in tabelul 4, cand hidrantul este testat conform E 4.1.

Tab~lul 4- Debitele minime de curgere

!i'i coeficientul

K minim functle

de preslune

Diametrul duzei de refulare sau diametrul echivalent, [mm]

Debit minim de curgere

Q I/min

Coeficientul K (a se vedea NOTA)

P=O,2 MPa

P=O,4 MPa

P=O,6 MPa 22
_".

4 5 6
--

12 18 24 -31 - .. 39
..

18
_. -

9
-

26
34
-.

31 41
-.

13
..

-

17
22
-.

.7 8 9 10 12

~.-"-

--

44

-

_e.

53 68 80
-..
"_"_
...

56
66

28 33 42
64

48 59
-

90

-

84 128

-

102 156

Nota: Debitul MegaPascali.

6 la presiunea

P e;te calculat cu rela~a_ Q

:= K ·..J1 0 .P , in

care Q este exprimat in litri/minut ~i P in
._-_ .... _.

9

SR EN 671-1

10.4

Bitaia eficacea jetului

Batala eficace a jetului la presiunea de 0,2 MPa, determinata conform E 4.2 nu trebuie sa fie mai mica de: Bataia jetului compact 10m Batala jetulUi pulverizat sub forma de perdea 6m Bataia jetului pulverizat conic 3 m sau apropiate cu acestea.

10.5

Unghiuri de difuzie

Tevile de pulverizare trebuie

sa alba

un unghi stabilit conform E.3 conform valorilor de mai jos:

- pentru jet pulverizat sub forma de perdea: 90° - pentru jet pulverizat conic: eel putin 45 °

± 5°;

11

Culori , simboluri, marcare ~i Instructiunl

11.1 Culori
Flansele tamburului trebuie culori.

sa fie

de culoare rosie

chiar ~i atunci cand reqlementarile

permit utilizarea altor

NOTA: -Tn ISO 3864 - Culori ~i semne de securitate-

specifica 0 culoare apropiata de rosu,

11.2 Simbol de identificare
Hidrantul interior ~i cutia hidrantului trebuie marcate cu simbol conform cu Directiva Consiliului 92158/EEC.
NOTA - Simbolul poate avea 0 suprafata fluorescenta,

11.3 Marcare
Marcarea tamburului trebuie sa contina urrnatoarele inforrnatii: -a) numele furnizorului sau marca comerciala, sau ambele;

-b) nurnarul prezentului standard european -c) anul fabricatlei: -d) presiunea maxima de lucru; ..e) lunqimea
-.

~

~rdiametrul

interior al furtunu_lui; -

-f) diarnetrul echivalent al tevll (marcat pe teava),

11.4 Instructiuni deutlllzare _,
.

_
trebuie sa fle.Insotit de iristructiuni de utilizare .cornplete,

Ansamblul hidrant jnteriorpentru stinsincendii afisate pe sau In apropierea hidrantului interior;

11.5 Instalare §i lnstructiunl

de Intretinere.

Furnizorul trebuie sa puna la dispozitie un manual de.instalare ~i Intretinere a hldrantilor interiori. Operatiunile de Intretinere trebuie sa fie realizate fa fel ca In speclflcatia EN 671-3.

10

SR EN 671-1

Evaluarea conformitatii ,
Generalitati ,
Cpnformitatea hldrantilor interiori cu furtun semirigid cu cerintele teste initiale de tip; controlul productiei in uzina de catre producator. prezentului standard trebuie dernonstrata de:

12.2

Teste initiale de tip

Testele initiate de tip trebuie sa fie executate ca prima aplicatie a acestui standard. Testele executate anterior in conformitate cu dispozitiile prezentului standard testare, metoda de esantionare, sistem de evaluarea conformitatii identice) lncercarile de tip initiale trebuie realizate la inceputul productiei unei categorii in opera a unei noi metode de productie (unde acestea pot afecta proprietatile Toate caracteristicile date in Anexa A trebuie supuse la
0

(produs, caracteristici, metoda de pot fi luate in considerare. ln plus, de produs sau la inceputul punerii declarate)

incercare de tip initial.

12.3

Controlul productiel in uzina de catre producator

Producatorul trebuie sa stabileasca docurnentesi sa mentina la zi un sistem de control al productiei pentru a garanta ca produsele de pe plata sunt conforme cu caracteristicile de performanta declarate. Sistemul de control al productiei trebuie sa cuprinda proceduri, inspectii regulate ~i teste ~i/sau evaluarii cat ~i utilizari de rezultate obtinute pentru controlul materiilor prime ~i a altar materiale sau componente intrate, echipamentele, procesele de fabricatie ~i produsul. Acest sistem trebuie sa fie Indeajuns de detaliat pentru a garanta este realizata conformitatea produsului.

ca

Un sistem de control al productiei conform cu cerintele partilor importante din EN ISO 9000 ~i particularizat acest standard trebuie considerate ca suficiente la cerintele de mai sus.

la

Rezultatele inspectiilor, testelor sau evaluarilor care rezulta la punerea in aplicarea actiunilor trebuie inregistrate in acelasi mod ca actiunile urmate. Acnunite care trebuie urmate atunci cand criteriile de control nu sunt satisfacatoare trebuie inregistrate. Procedura.de control a productiei trebuieinregistrata Fumizorul trebuie sa efectueze Incercarile controlului productiei. intr-un manual. rezultatele ca parte integranta a

In productlei ~i. sa inregistreze

11

SR EN 671-1

AnexaA (normativa)

Procedura pentru testarea initiala
Incercarile se efectueaza in ordinea indi~tain tabelul-A 1.

NOTA - Oaca testele sunt efectuate pe acetasl hidrant interior echipat cu furtun de lungime maxima cu fiecare diametru specificat de producator poate ficonsiderata ca numai este necesar efectuarea testelorla tambur, teava de refulare universala ~i furtunuri cu lungimea mai mica decat cea maxima de aceeasi conceptie,

Tabelul A.1 - Ordinea Incercarllor

-

---

Testul

Paragraf

Anexa

Deschidere

Deschiderea supapei

7.2.3. 7.3

Oeschiderea robineru!ui eealimentare

Teste de coroziune
a pieselor cu acoperiri ~itara acoperiri de protecfie

~ta

la coroziune externa

9.1

B.1, B.2

incercarea

la imbatranire

a componentelor

din material plastic

I-CO.-Tlponente supuse Ia presiune

_-componente !
t,
1

i __
--

care nu sunt supuse la presiune

9.2.1 ___ 9.2.2
I

c
-_._C

1-~_:

-Rezistenta lacoroziune interna a cailor de.transport a apei 0

12

SR EN 671-1

...

Tceste hidraulice

Metode de testare a tevilor de refulare universale

-rezistenta la impact

6.2

E.1

- cuplu de rnanevra

f.:%~iiUrarea unghiului de difuzie
.~

10.5

E.3

:.:.:aracteristicile hidra •.ilice

- debit minim

10.3

EA.1

, ·,----------------'------------"---------1f-----4------I """,.
i
i:

,:!:State

i

1

>'I'laXimaa jetului compact

lOA

EA.2

~~a'1{3mecanica..

Rota~e

4.3

.-

F..2

Pivotare

4.4

F.3

Desfasurare

----

-- .' 4.5

FA

13

SR EN 671-1

Franare dina mica

4.6

F.5

Rezistenta la impact ~i incarcare statica

4.7

F.6

Rezistenta la presiune interna

10.1

F.7

.Rezistentala

distrugere

.-- .- ----... -~-----------.---.-~.---------.--... -

---1U:2'--- ----F.a---

14

SR EN 671-1

Anexa B
(normativa)

Metode de testare pentru rezlstenta la coroziune 8.1 Pa'1i protejate

NOTA - A se vedea 9.1 pentru condifii.

8.1.1 Epruveta
incercarea se efectueaza pe 0 epruveta dreptunghiulara ca cea prezentata In figura B.1 cu dimensiunile nominale de 150 mm x 100 mm, cu aceeasi grosime cu a materialului folosit la fabricarea produsului !?i cu arosimea stratului de protectie nu mai mica de 0,8 ori din cea aplicata In mod normal pe prod us !?i nici mai 9ros decat aceasta.

8.2.1 Procedura

de lucru

Cu un varf de otel se traseaza 0 cruce (a se vedea figura B. -jf p.e tiiagur~e ecruvetei pentru a face vizibil materialul. Se aseaza epruveta de Incercare lntr-o incir.ta OJ cs.a- Sie\\..~ de concerrtratie 5%, timp de (240 ± 8 ) h conform ISO 9227 190. Dupa test se exarnineaza epn:~ -::;aca acoperirea d'S protectie nu s-a deprins mai muit de 2 mm. de fiecare parte a zqarieturii In cruce, n ~este protejat corespunzator.

E E o

o

I.
B.2 Parti neprotejate
NOTA -A se.vedea 9.1 pentru condltii.

1:;0 mm

8.2.1 Procedura de lucru
Se introduce hidrantul complet fara furtun lntr-o incinta cu ceata salina __ de_ concentratle 5%timp de (240 ± 8 ) h. conform ISO 9227 190. Dupa test se verifica daca functionarea rnecanica a tuturor partilor nu este afectata !?inu sunt deteriorari semnificative datorate coroziunii externe sau interne. Deteriorarile semnificative sunt pori, fisuri !?iruperi.

15

SR EN 671-1

Anexa C (normativa) Metoda de testare la imbatranire a componentelor
NOTA - A se vedea condi1iile 9.2

din material plastic

Componentele de material plastic sunt expuse la lumina ultravioleta !ili la jet de apa pulverizat conform cerintelor standardului EN ISO 4892,.2 :99, metoda A, surse cu arc de xenon, conform urmatoarelor conditii: - (65 ± 3) °C plaja neaqra de temperatura; - umiditate relativa: (50 ± 5) %; - ciclu de pulverizare: 18min de pulverizare cu apa cu un interval de 102min, - doza total de expunere: 2GJ/m2 (1000 h la 550 W/m2). Se exarnineaza vizual componentele pentru a se constata to ate fisurile sau deteriorarile.

\

.

SR EN 671-1

Anexa 0 (normativa) Metoda de incercare la rezistenta la coroziuneinterna ,
,

acailor de transport a apei

NorA - A

se vedea conditille

9.3.
cu furtun semirigid complet sau anumite parii ale acestuia care

incercarea se efectueaza pe un hidrantinterior sunt utilizate pentru transportul apei.

Se umple complet caile de transport a apei de la vana de alimentare pana la capatul tevii cu solutle de 1 % m/m clorura de sodiu ~i apa distilata, Solutia trebuie sa se pastreze 3 luni ± 5 zile la 0 temperatura de (20 ± 5tC. Dupa test se verifica daca functionarea mecanlca a tuturor partilor nu este afectata ~i nu sunt deteriorari semnificative datorate coroziunii exteme sau interne. Detertorarile semnificative sunt pori, fisuri ~i ruperi.

17

,-- ._::-,--.,.;:~:.:'1.-...

SR EN 671-1

Anexa E (normativa) Metode de incercare a tevilor

E.1

Rezistenta fa'impact
SE

NOTA - A

vedea condipile

6.2.

ineercarea se efectueaza pe un hidrant interior eu furtun semirigid echipat complet. Se umple furtunul eu apa la presiunea maxima de lueru ~i se desfasoara furtunul astfel in cat sa fie in contact eu 0 pardoseala de beton asa cum se prezinta in figura E.1. Se mentine teava de refulare in pozitie lnchlsa la (1,5 ± 0,05) m deasupra pardoselii ~i se lasa sa cada liber de einci ori fara impuls initial. Se examineaza teava de refulare universala pentru a constata eventualele deterioran.

Figura E.1 - Dispunerea

pentru D:::ercarea

la impact

E.2

Cuplu de rnanevra

NOTA - A se vedea ~,a:3.

incercarea se etectueaee ~!,,",o;,ind de refulare universaJa pt:'.JfiI. ~rt

0

teava de refulare unh/et::.c=iaidentica eu cea de mai sus. Se fixeaza teava fix fara a inftuenta functionarea aeesteia. maxirnade-lucru ~i se verifica ca momentele de rnanevra nu

Se mascara cuptul de ~11~er.a!a presiunea depasesc va!orile~c~" ~be~v, 2.

E.3

Masurareaunghiului
10.5.

de difuzie

NOTA - A sevedeacondlfille

c.

Se monteaza teava de refulare unlversala orizontal pe unsuport fix, la (1,5 ± 0,05) m deasupra pardoselii intr0 zonti-protejata decurenti de aer (vitezavantululmai mica deZm/s)~ila (0;5 fO;005}m-de o-rigla vertical a corectgradata caeea reprezentata in-figura E.2. ., ,---Se reqleaza presiunea deintrare refularesi se ineepe refularea. Se.verifica a) b) la (0,6

± 0,025) MPa. Se asaza teava de refulareuniversala
----------------

inpozi\ia ---

de

ca refularea

se desfasoara.ln
.~.. .

modul urmator:

pentru tevi de' refulare eu jet pulverizat refularea zona D-D; . -'____

estesimetrica
--' •• ~,. __ ·d" .~~~ _',,_., ••• ~ .• ~ ~

--

-

in raporteu axa A-A, acoperinc:!c:;~_I_PLJtin -- -- - ---- - - -----'----:_:------·,,·,'-,,-'O~~·::c',c
• __ ._.,. -~_ "_ ••••• __ .. '~_"'. ~, ._...., •• ..-'..,.. ~_._ • __ -.-_,.,...._ ... < •. ,__~ .... ~"..__ ...... ,,', _"" __ '''''',

-._ .. '.~... _-,,_ .._-."-

--_ .. -.--.---.--.--.

.._

--.---.-- ..~-----. ,.

----

pentru tevi de-refuiarecu)erp~uh/enzat st.i-b]onn~-deperdea-aeopedncrrarTlrucim zona~B:B~lminlmum-=-~----zona C-C de
0

parte side alta a zonei A-t..,_--:~~,~-,-,-~-:cc:: .._._._ ... _._
-"

18

'~-'-'

~
.. -

_

.... -.

..._".

_

,.

,~-

.
.-,,"""__:__'-""='-"' ~-

. _'--'---,

~'"

-.. ,--.---~ ._

SR EN 671-1

ED

o
E E 0 an U)
0

~

:~

A

._E E
0
It)

~

-

,..
Q (\j

--~

A

E

E

CI ,..
C\I

~

0

It)

an

"It

0
(,J

~

il -,
Figura E.2 - Dispozitiv de testare~"'masurarea

E.

- ..

~

unghiului de difuziune

NOTA - Tevile cu jet pulverizat sub fOrma de perdea sau cu jet pulverizat conic sunt ;~ezate in plan verticaL

E.4

Masurarea debitului ~i bataleeflcace a jetului

E.4.1 Debit
NOTA - A sevedea conditiile 10.3.

Se instaleaza hidrantul interior conform insttuctiunilor fU!"Qil!:Or~'~ dupa dispunerea prevazuta in figura E.3. Se infa~oara furtunul pe tambur, asiqurandu-se ~tui de inchidere/deschidere, sau daca este cazul valva automata este totaldeschisa lasand (1 ± 0,1 ) m ~ funun desfasurat. Se rnasoara.si.se inregistreaza debitul Q In jet pulverizat ~i jet compact la (0.-6 ± LU::::Z~:~a

ca

---..---

. A.

8

c
19

o
peritru masurarea debitului

Figura E.3 - Metoda detestare

SR EN 671-1

E.4.2 Bitaia eficace a Jetului
NOTA - A

seveoea

condifiile 10.4.

extremitatea tevil de refulare fiind la (0,6 ± 0,01) m deasupra lui asa cum este prezentat Tn figura EA. Se regleaza presiunea la (0,2 ± 0,025) MPa. Se mascara valoarea bataii eficace a jetului cu teava de refulare universala aflata Intr-o pozitie interrnediara (lntre jet compact ~i pulverizat). Se regleaza teava pe jet pulverizat conic care realizeaza jet minim. Masurarea bataii eficace trebuie sa fie 0,9 din bataia maxima.

Se monteaza teava de refulare universala pe un suport Tnclinat la 30° fatadesol,

E

E

Figura E.4 - Metoda de testare

pentru masurarea

bataH eficace

20

SR EN 671-1

AnexaF (:::lormativ) Metode de testate
F.1 Generalitati

de anduranta rnecanica ,

Pentru lncercarlle de la F,2. pana la F.7. inclusiv, se fixeaza pe un suport fix cu lungimea maxima de furtun de 1,5 m deasupra pardoselii de beton la 0 temperatura ambianta de (20 ± 5) DC. Hidrantul interior se umple complet cu apa la presiunea de lucru maxima, conform tabelului 3.

F.2

Metoda de testare a tamburului la rotatle

NOTA - A se vedea condifiile 4.3 ~i 7.3.

Se preqateste hidrantul interior conform F. 1 ~i se infa~oara furtunul pe tambur. Se efectueaza ale tamburului cu 0 frecventa de 30 rotatii Iminut. Pentru hidrantil interiori cu valve automate sensu I de rotatie la fiecare 25 de retatii (orar ~i antiorar).

3000 de rotatii . se inverseaza

F.3

Metoda de testare a .~burului

la pivotare

NOTA - A se vedea condiiifte"J;

Se preqateste hidra,7~ i.r:rtecic;""::,,,(ibfm P. :. Se pivoteaza hidrantul interior de 1000 de ori de la pozitia de 00 ( pozitia de repairs) Ia unghbi.,_,'r.'m de prvotare la 0 frecventa de 0 pi.... tare la 4 secunde. o

F.4

Metoda de testare a desfa~urarij furtunului

NOTA - A se vedea condi~ile 4.5

Sa preqateste hidrantul interior conform F.1. Pentru hirirar;?i interiO"'i :::::..·,~tilitati de rnlscare intr-un singur plan trebuie montat un SiS?:""f,"~r~Jl5lhidareonform producatorului. Se Llu1izeaza un dinarnometru pentru c rnasurarea urrnatoareorfoste; a) b) c) torta ini1icwapentru a'~"'T! roxana tamburuaz; ~i forta.maxima pentru ~ forta maxima rotatiei tamburului tragand furtunului pe
0

furtunu! orizontal prin sistemul de ghidare; ~i beton.

pernru ~~vr.area

pardcseala-de

F.S

Metoda de tes·~;·~tra

franare dtnarnlca-a-tarsberulul

NOTA -Ase vedea condi~ile 4.6.

Sepreqatestehidrantullnterior conformF.LSe desfasoaraaproximativB metride furtun cu 0 viteza de lm/s. Se opreste desfasurareasi se verifica daca oprirea tamburuluise face dupa 0 rotatie completa.
~.

F.6

Metoda de testarela

impact §iSg£arcare statica

NOTA - A se vedea condipile 4.6.,9.2.1,9.2.2

F.S.1

Testare la impact
pe cele doua flanse ale

Se asaza 0 placa de otel cu dimensiunile 100 X 25 mm. centrata perpendicular tamburului, pe verticala !?ideasupraliniei mediane a axel.

_21


SREN 671;.1

Se rnonteaza un cilindru circular drept, de otel, cu diametrul de aproximativ 125 mm si masa de 25kg±100g, pe ghidajele de deasupra placii de otet, astfel tncat sa poata cadea liber de la a inal~ime de (300±5)mm lovind placa de otel la mijloculdeschiderii sale.Jntre cele doua flan!?e:------....Figura F.1. arata standul de probe. Se examineaza flansele tarnbunaucpentru depistarea oricaror deteriorari.

F.6.2

Metoda de testare la Incareare statica

Dupa terminarea testartl de la F.6.1, se desfasoara complet furtunui. Se apnea timp de 5 minute a masa de 75kg±100g cu ajutorul unui dispozitiv fixat la furtun la 500 mm de la lesirea de pe tambur conform figurii F.2. Se exarnlneaza ffansele tamburului pentru depistarea oricaror deteriorari.

m
~
--_
..

---------_.

__ .

__

.

Figura F.t- Metod.a de testare la impact

----

.. _--

.--

----

Figura F.2- Metoda de testare la

incarcarea statica

NOTA: Ase vedeacol'ldi~ile92.1: ~L1 : O.t~.::~ ... ~.".

-_ .... _--_._..

~.~

:::::_ --:--==~=... _.=-:-.:.: . .-~ ., :=~.~:::=~-'~.:--':';:~~;:-:==:::-:=':':':"::='~ ~.. ...-.-... ._.
.
_

-_. __ ..

-_ ..• .... ..------ . - -: -----__._--_._-_. ._------_.---_ _'-

..

__ ._-_

C_··· _.

_ .• ~_

.... -

- -,..----- ...,.._-_ -_-_ ... _-- ..------.-.. ,

-.--,_."

_-

.-----.---~--~-'---".-.- .. --.- ..--.' "-"-'-~-~-'---"-'--'-'----'----

22

SR EN 671-1

Se pregate~te hidrantul interior conform F.1. Se scade presiunea. Se ridica presiunea ( tntr-un timp minim de 60s conform figurii F.3) pana la presiunea de testare conform tabelului 3. Se mentine aceasta presiune timp de (305±5)s.Se scade presiunea (intr-un timp aproximativ de minim 10 s conform figurii F.3). Se repeta ciclul de inca doua ori. Se examineaza sa nu fie scurgeri.

-,.-------.,--------------------_.

~
o
60

~~
30C 370430

~~
730 740 800

--~-L---------~
1100 1110

Figura F.3-Meroda de testare pentru testulla

preslune intema nedistructiv

F.8

Metoda de testare a rezlstentel la distrugere

NOTA - A se vedea condifiile 102

Se dernonteaza furtunul ~i tesva de refulare de pe tambur ~i se obtureaza iesirea tamburului, Se ~~ presiunea pana la valorile indcate in tabelul 3 ~i se rnentine aceasta presiune timp de (65±5) s. Sevri:f.l integritatea tamburului. .

23

'I

SR EN 671-1

AnexaZA (informativ) Articolele prezentei norme europene privind dispozitiile prod use de constructil directivei europene pentru

ZA1 Articolele prezentului standard european prod use de constructll (89/10S/eec)
Acest standard european a fost elaborat Europeans a liberului schimb. '

privind dispozitiile

directivei europene pentru

sub un mandat dat la CEN de catre Comisia Europeana ~i Asociatia

Prevederile acestui standard european prezentate in aceasta anexa indeplinesc produselor utilizate in constructli din UE 891106.

cerintele date sub Directivele

Conformitatea cu aceste articole confers prezumtia de aptitudine al produselor de constructii pentru scopul prevazut dependent de prezenta norma europeana.--', . . ..,' .,' -Avertisment! Alte cerinte lii alte directive care nu privesc aptitudinea la folosire prevazuta, produsului de constructie, depinzand de domeniul de aplicatie al prezentului standard. pot fi aplicabile

NOTA 1 - in completarea de articole specifice referitoare la substante pericutoase eventual cormnute in acest standard pot exista alte cerinte aplicabile produselor acoperite de domeniul sau de apliC3'e (de exemplu transpuneri ale reqlernentarilor europene, reqlernentari na\ionale ~i dispozipi admiristrative nationale), Perrtm a fi conform cu dispozitiile directivei produse tie eonstrucpl a UE este necesar sa se respecte in acela~i timp aceste exigente unde sau cand ele se apfica. NOTA 2 - a baza de date informative consultata pe site-ul EUROPA asupra dispozi1iilor europene ~i naionale privind substantele periculoase poate fi

Prcduse de construqie:

hidrant interior cu furtun semirigid

Domeniul de aplicati€: ~:s;;;:::ta~ifixe care permit ocupantilor unei ctadtri de a controla ~i a stinge un foc in apropie:e. Ce:irnele ~~i standard se pot raporta ~i la alte cazuri ca de exemplu, aplicatii in atmosfera marina sau coroziva, ::"ia" ,f' 31eestcaz, cerinte suplimentare pot fi necssare.

Tabelul ZA,1 - Articole de referinta ' ,
Ceri$/Caracteristici mandat

im.pus de

Articole ~ paragrafe ale

i Nivele

prezentului
standard Difuzia agentiilor de stiooere FIabilit:te f;..~

utilizate

§i/sau

clzse

Observatll

10.3, 10.4, 10.5 4.1, 42, 4.3, 4.4, 4.7,5,J, 6,7 10.1,10.2 4.5, 4.6, 5.3 9.1
-

.....

--

..

_.-

--

--

Capadt-atea de a derula furtunul Durabilitate afiabilitatii de funcponare, rezistenta.la coroziune a partilorprotejate,~i neprotejate - - Durabilitate a fiabilitatii de ftmcficnare, rezistenta la coroziune a caller de transport a apei. Durabilitate a fiabilitatii de funcfionare, teste de Irnbatranire a materialelor plastice
-

-,

---

..

.---

------

..

_._" --

..
-

.as

"_-_

--

9.2

-

-

_
-

..

-

---

24

".

..'

-SREN 671-1

ZA.2

Procedura pentru atestarea conformititii -_.

hidrantilor interiori cu furtun semirigid ._
...

Hldrantii lnterorrcu furtun semirigid destinati dorneniului indicat prevazut atestare a COI.J,;Utatii prezentate in tabelul ZA.2

trebuie sa confonneze sistemelor de

Tabelul ZA.2 - Sisteme de atestare a conformitatii ,
Produs hidranf interiori cu furtun semi.rigid Domeniul utilizarii Nivelesau clase

I
I
I

Protecne In cazde incendiu

-

Sisteme de atestare conformitiitii 1

a

I

Sistemul 1 : De urmarit Directiva Produselor de Constructe 89/196/EEC(CPD) sondaj de esantioane.
~'"

Anexa 1112(i).fara teste prin
-------------_.

I

-~-~----

-- -

--

-

--

_._

----_-_. -

-.~.

----

---

----- - - _,--

-

--._

-

__

"

-

_------_--

-

In conformitate Cti CPO Anexa 111.2(i), isteme de atestare a conformltatii S produsului de ur organism de certificare agrementat irnptica:

1, certificarea de conformitate

a

1) ~';';)h,,;J 'f-'--' esuHioe
2) teste S'~re prestaoi lit

procuctie in uzina prelevate in uzina de prodocatcr din dupa un plan de testare

asupra esantioanelor

b) sarcini aie organismelor aqrementat 1) testareede tip initial a produsului
r! ~

2 )inspectia initiala in uzfna ~i controe 3) SUpfO'..::::'~0-~continua.

~.~~#::..A.,"1ie conrroiului procesului de productie in uzina

evaluare ~i acceptarea

Or:;;<3nismui de. ~R!%!;::~.~ a produsunn va certifica {nee "",;,.,Ie de tip initial de sustiriere a tuturor casacterlstlcile date Intabelul :$L~alizate conform 12_2, toate caracteristicile inainte de aflluateInconsderatle -de~~ --organi-smul notitl!C3i ~ ~j eele care se refera la controlu! lnitial al uzinei ~i controlul procesului de plfoductie in uzina, suprav~rea continua evaluarea ~i acceptarea controlului procesului de productie in uzina, Prooucatorul tre;.,~{~tes,;;; ealizeze un sistem de tip FPC conform cu 12.3 r

ZA!

Marcajul CE trebuie pus pe p~tja,...; conform prezentului s1andard am::.i-£an_

krce:~ecorespunzatoare
n

-au fost confirmate satisfacatoare,
•• _ _._

-.Urmatoarele intorrrratii -trebuie sa Insoteasca marcajl,J1CE:
-'-a -_

-nurnarul.de identificare alorganismuluLde.certificare .-numele sau marcadistinctiv~n3producatorului/furnizorului,· -ulfimele doua citrealeanululde aplicare a marcajului, ~i -nurnarul corespunzator al certificatului de (:onformitateEC, -- -. ---nurnarul prezentului standard (EN 671-1), ~i -tipul produsului !iii si.

---.-- .. ,-_ ..•...... -----_

25
-;.-_.

_:'_:-_;_':'::;'-,-

._


SR EN 671-1

Marcajele care permit identificarea 1) 2) 3) diametrul hidrantului (mm), tipul de teava jet, jet pulverizat

caracteristicilor

produsului pe baza speciflcatillor

tehnice trebuie

sa cantina:

~i/sau conic,

unghiul de difuzie conic (daca este mai mare-de 45 \ diametrul echivalent al teviide debitul minim, presiunea de lucru. refulare universaie,

4)
5) 6)

26

SR EN 671-1

Tabelul ZA:3 -Exemple

de marcare

CE

Numele producatorului ~i date de identificare

EN 671-1 Hidrant interior cu furtun semirigid Diarnetnn furtunului (mm) Tipul de teava Diametrul tevii

25
tabla 9

Debitul (lJmin)

0,4166

Presiunea de lucru (MPa)

1,2

---'

i

In completarea eventualelor informatii specifice despre substantele perir:;'¥ ~ ,~:r.,el;e..~e mai sus. se convine In Insotirea produsului, cand ~i unde acesta este necesar ~ intr-o ;'-"-;~:8j...--.ropiata sa se faca mentiunea tuturor celorialtereglementari privitoare la substantele periculoase fa care produsul se PI.-_;;IlCe conform cat ~i toate informatiile necesare prinaceasta reglementarele.-NOTA - Nu este necesar a 5e cita reqlernentari europene daca nu sunt.derogartnationale.

ZA.4 Certiflcatuls!

-declaratia de conformltate
odeclaratie de

Producatorul sau reprezentantul sau stabilit In EEA trebuie sa elaboreze ~i sa pastreze conformitate care autorizeaza aplicarea rnarcii CEo Aceasta _declaratie va confine:

Numele ~i adresa producatorulul, sau a reprezentantului stabilit In EEA cat ~i locul de productie, Descrierea produsului(tip, identificare, utilizare) ~i 0 copie a informatiilor care Insotesc marcajul CEo Dlspozitiile la care raspunde produsul(de exernplu Anexa ZAal prezentului standard) Condi!ii _particulare de utilizarea produsului (~~~_~~~_!:1ecesClr)
------.----~ ...

_--

27

.'
::

SR EN 671-1

::

Numele ~i adresa (sau nurnarul de identificare) al organismului sau al organismelor acreditate. Numele ~i calitatea persoanei imputemicite sa semneze declaratia de conformitate in numele producatorului sau reprezentantul autorizat. Pentru caracteristicile care necesita 0 certificare (sistemul 1 ), declaratia va contine un certificat de conformitate care da lnformatllle urmatoare in plusfata de cele mentionate mai sus: Numele ~i adresa organismului de certificare Numarul certificatului Conditille ~i perioada de valabilitate a certificatului cand acesta se aplica Numele ~i calitatea persoanei stablltta sa semneze certificatul Trebuie evitata 0 repetare a informatiilor intre declaratie ~i certificat. Declaratia ~i certificatul trebuie prezentate Intr-o limba oficlala al statului membru unde se utilizeaza produsul.

28

Bibliografie

_
production, installation

EN ISO 9001, Quality systems - Models for quality assurance in design, development, and servicing (ISO 9001:1994, including Technical Corrigendum 1:1995). EN ISO 9002, Quality systems - Models for quality assurance (ISO 9001 :1994, including Technical Corrigendum 1:1995).ISO 3864, Safety colour and safety signs. in production,

installation

and servicing

Council Directive 92158/EEC, Minimum requirments for the provision of safety and/or health signs at work.

_

..

_-

. ----

--_. --

-,--_ •...•..

,-------_.

- ..--

._ - - --- .._ .. ,--- -_ .. _--------

- _. __ ._._._. ----_,

_,r'

_ . -~---_--

-.--.-.--~~-.------- _._.-_---,---_._

.. ~.-~_'-' ~.". ..

.-_._ ,.-, _ =~~=.,--.--.,-_._."- "_..__ ~------ -- -_..

._

_-

:~ :- ..;.:_--

- .----.-~ -- _- _ -.~,. - _._ .. __ .._~.- " ..,, -..--.r•. , .. .. :;_ .. -.------- - - -~

-

_ ...•-_ ..

--_,---,.

-__ ....",----_ .._-_.

----------_-._

~

,~--.',~",-"

-~.

-

_._----_-

29

".--

--------,----_

..

--_--_._----._--_.-._._

-.-----.--=::::::-~::--..----,---:~-"

Standardul european EN 671-1:2001 a fost acceptat ca standard roman de catre comitetul tehnic CT 216 Echipamente de protectie §i de lupta impotriva focului. Membrii Comitetului de l.ectura care au verificat aceststandard dl Sorin CALOTA CSES-PSl european EN 671-1:2002:

Presedinte al comitetului tehnic CT 216 Echipamente de protectie ~i de lupta impotriva focului

dl

Gabriel

MARINESCU

CSES-PSI

Secretar al comitetului tehnic CT 216 Echipamente de protectie ~i de lupta impotriva focului

dl

Paul

MANEGUT

Expert ASRO

Un standard roman nu confine neaparat t~)'i~~~B, prevederilor necesare Utilizatorii standardului sunt raspunzatori de apficaree ;;orecta a acestuia Este important ca utilizatorii standardelor tuturor modlflcarilor. romans sase ~Jure

pentru

contractare.

ca sunt in posesia ultimei editli ~i a

lnformatiile referitoare la standardele romane sLti ~;:micate in Gata/ogul Standardelor Buletinul Standardizarii.

Romene ~i in

- Modificaridupa

publicare:
-

..

- ---~-.--. -

_

Amendamentul
..

-

-BuletinulStandardizarii Nr/an
..

-_

..
..

-- --------

Punctele modificate

_--

._...
_
..
,-

LEI

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->