P. 1
Incisivul Central Maxilar

Incisivul Central Maxilar

|Views: 431|Likes:
Published by Sarinootza Sarita

More info:

Published by: Sarinootza Sarita on Nov 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2015

pdf

text

original

Incisivul central maxilar

1.1, D1, 1 , 1+, 8 2.1, S1, 1 , +1,9
Erupe la 7 ani , fiind primul din grupa frontalilor maxilari. Calcifierea începe în primul an dupã nastere si se terminã la aproximativ 10 ani. Incisivul central are lungimea totalã de 22-23 mm din care aproximativ 9-10 mm îi reprezintã coroana. Incisivul central superior este cel mai voluminos dintre incisivi. Coroana sa prezintã patru fete laterale: vestibularã (V), palatinalã (P), mezialã (M) si distalã (D) si o margine incizalã (I). Aspectul general al coroanei poate fi comparat cu o lopatã sau cu o scafã, având o puternicã aplatizare vestibulo-palatinalã (V-P).

Coroana
Fata vestibularã Are aspect de patrulater având diametrul cervico-incizal mai mare decât cel meziodistal (∅ CI > ∅ MD), raportul valorilor finnd aprox egal cu 1.Cele patru margini ale fetei vestibulare sunt: mezialã (M), distalã (D), cervicalã (C) si incizalã. Marginea mezialã este mai lungã si mai planã (usor convexã). Marginea distalã este mai scurtã si mai convexã decât meziala Cele douã margini proximale (M si D) sunt convergente spre colet. Marginea cervicalã este în formã de arc de cerc cu convexitatea orientatã apical. Marginea incizalã este rectilinie. Formeazã cu marginile proximale douã unghiuri: unghiul mezioincizal (MI) bine exprimat si unghiul disto-incizal (DI) mai rotunjit. Relieful fetei vestibulare: este convex atât în sens cervico-incizal cât si mezio-distal. Cervico-incizal convexitatea maximã este în 1/3 cervicalã si mezio-distal în 1/3 mezialã. Fata palatinalã Are tot aspect patrulater. Este ceva mai micã decât fata vestibularã (V); înscriindu-se în conturul acesteia. Cele patru margini sunt:mezialã, distalã, cervicalã, incizalã. Relieful fetei palatinale: este convex în 1/3 de colet si plan concav în 2/3 incizale. Douã creste marginale proximale delimiteazã fata palatinalã (P). Acestea sunt mai pronuntate spre colet si mai sterse spre incizal. Locul de întâlnire (contopire) al crestelor marginale este reprezentat de o formatiune hemisfericã, globuloasã numitã cingulum . Fata mezialã Are o formã triunghiularã cu vârful incizal si baza cervical. Cele trei laturi sunt reprezentate de marginea vestibularã (V), marginea palatinalã (P) si marginea cervicalã (C). Marginea vestibularã este convexã în 1/3 cervicalã (C) si plan convexã în 2/3 incizale.

Vârful rãdãcinii este usor înclinat spre distal. Relieful fetei distale este mai convex decât al fetei meziale datoritã dimensiunilor mai reduse.         . Tratamentul endodontic este usor. IV. Volumul rãdãcinii face ca incisivii centrali superiori sã aibã cea mai bunã implantare din grupul incisivilor. configuratia radicularã permite manevra de rotire în ax în timpul extractiei. Aspectul coloristic al coroanei incisivilor superiori este caracterizat prin repartitia pe trei zone aproximativ egale: zona coletului este o nuantã de galben. Convexitatea maximã este în 1/3 incizalã (I) unde se realizeazã punctul de contact interdentar Rãdãcina Are formã conicã alungitã de tãrus cu lungimea de 12-13 mm. devenind filiform. Aspectul conic al rãdãcinii si calitatea osului spongios al maxilarului sunt elemente care usureazã extractia. Implantarea incisivului central superior este apreciatã în douã planuri: • în plan sagital axul incisivului central superior este înclinat spre palatinal 5-7°. Marginea cervicalã are formã de (V) cu vârful orientat spre incizal. Relieful fetei meziale este în ansamblu usor convex. permeabil pe întreaga sa lungime. dar mult mai rotunjit decât pe fata mezialã. zona centralã este de culoare albgri iar zona incizalã este transparentã. Aceastã variatie coloristicã pe zone si pozitia anterioarã cu maxim de vizibilitate sunt elemente ce fac dificilã refacerea proteticã.5). Caracteristici clinico-tehnico-terapeutice   Incisivilor centrali le revine sarcina majorã în prinderea si incizia (tãierea) alimentelor. Complicatiile septice cu punct de plecare incisiv central superior evolueazã cel mai frecvent în vestibulul superior. Fata distalã Are un contur asemãnãtor fetei meziale în care se poate înscrie. sport sau circulatie. În interiorul rãdãcinii se aflã un singur canal radicular continuare a camerei pulpare care la colet are o formã cilindricã spre apex. convexitatea maximã fiind în 1/3 incizalã (I) unde se realizeazã punctul de contact proximal. Pozitia cea mai anterioarã a incisivilor centrali superiori face ca ei sã fie frecvent expusi traumatismelor prin accidente de muncã.Marginea palatinalã este convexã în 1/3 cervicalã (C) si plan concavã în 2/3 incizale. • în plan frontal axul este înclinat 2-3o distal (Fig. Volumul mare si accesibilitatea foarte bunã în timpul manoperelor practicianului sunt elemente care favorizeazã reusita tratamentului protetic. rãdãcina având un canal usor accesibil. Marginea cervicalã este în forma literei „V“ având vârful orientat incizal. Pe sectiune orizontalã la nivelul coletului are forma unui triunghi echilateral cu unghiurile rotunjite. Sunt frecvent afectati de carie si suferã mai rar îmbolnãviri parodontale.

93. 3. /89.439:7: .. 005.089-:.0.0L3.97:2.73/: 80L3. .95..  .20..00890.850./0.907 890.9.5.7 ' L38.2.43.93.9..2.. 70949.07.97:.738:3920.0890.  #001:10905...91..

40985./0.43.L3...3.

 5743:39.73.20. 4.73.908570.4394570 .9.8:392.5.7 ' 2..0L3.89078085703.9/041472.089-:.. ! 82.730.93.730.... 00970..9.  .:/0L39370 .730..5.0089070570039.70890472..83:29. 704147297:3:..730.708902.9:78:3970570039.90 /02.07.:..43.93..05742.40982.0/0290.0890.0 4:.8-..9:30 028107.. ! .3.71:3.. 4-:4.089-:..7.70890.1.07.3::2 .

43.. 85..3.07..0L3.

0 ..3.

0890.0L3.730.43.93..5..

. 85..07..43.3..L3..

0 .3.38.  #001:109020..0 .09..07..:.71:47039.00890L3.43..730..2-::847.2.701472/0 ' .90.985703..43.213/L3.

95742.9070 ' .3..9.  .70  .20..5:3. /./89.0/0.9:/0.2.109020.43.749:39/0.90..0/.  :3/08070.71:47039..008902.9501.0890L31472..07.0L3.20890L3.  #001:1090/89.439:7. 70:3.9.93.09.90L38. 70/:80 43.0.72:9 2..8023947109020..9479/2038:3472...439.9.708054.730.3/.

9/050..701.7.43.9:.3450704757.01.7..38.97.0397.8.570..50 /0. O $:39170. :3/08070. '  S^SU`W^_`UUZU[`WZU[`W^S\Wa`UW O 3.:847.3.439.:39/097:8.3..431:7.70.7039  O ./.385..3....2...743.474.3..39.:2..:.30..703.3..0 O '4:2:7/.2.::.2039:03/4/439.908:390020390 .9.10.:.75.3.2.5742.70..2039::574909.0397.7.409::089043:.0890/0..089-::8:50747 O %7.574909.9.39074..7.:5:3..9 4/89.30890:847L3.0.3./.8:507471.070..3::8:390020390 .L3925:097..75072902.7/...7.-:325.470.0397..9.0890:847 7/..9.0397.9.:3:97:30.08-9...08- 50720..70.0397..701472.409.7.39.0810170.7.701.9 8570/89.90.3.380.90  O '4:2:2.-03 43. 3390747:7/. 9070.039L3 .:2.-50 L3970.44789.089097..7.0..3/:3.4393:.3..39/0.2039047 O 850.:4.::.70 :8:70.20705:5.:3..3.8.03905:8 97.3.90..0.0..47L3573/070.7.790-:3L3925:2. ..-...9L3/4:5.::3:70749:390 '71:7/.9/0.478:507470890.8:507478...9.:0890L3.02./1.8.- 7. S WL35...907.907.7.9..39074.8.9:/0.0.3/7.74/439./074970L3.7L2-43.317439.3.7041472.070.-9. 854798..9573705.7.. O !49.89..799.43.44789...0.8.033/11472  25..90.48::854348..908059.2.9:3047439.83...8.0397..47.70:89.308..:320 .170.708.4:0.3.0..8:507470890.9 3907/039.5:3..:.985705..70 .7  V UZS 701472.70/37:5: 3.043.14.0: .8.409::.90 O 425..2/0.47..9.8.504308549..1:383:7.0397..8.::320.93.9:.097.47 O 850.8:507470890L3.982047573.0.039.8570.31..7::8:390020390./0390/02:3./0 22 !080..3:7 WL35.50970430 ..303.9.:.8:507470.70.7088:1072.38.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->