P. 1
Curs Lucrator Comercial

Curs Lucrator Comercial

5.0

|Views: 2,043|Likes:
Published by vladpopa20

More info:

Published by: vladpopa20 on Nov 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2014

pdf

text

original

Lucrător în comerţ Mureş

I. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII CONŢINUTUL PROTECŢIEI MUNCII

CRFPA

Dezvoltarea şi modernizarea societăţii, evoluţia omului au dus la apariţia unor noi domenii de muncă, la dezvoltarea şi la perfecţionarea proceselor de producţie. Totodată a crescut volumul şi complexitatea mijloacelor de muncă şi a tehnologiilor de fabricaţie care evoluează şi se modernizează în fiecare zi. Odată cu acestea au crescut numărul solicitărilor şi factorii de risc, au crescut riscurile de producere a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Astfel, prevenirea acestor accidente şi boli a început să devină o preocupare importantă a omului. În acest sens, au apărut noi concepte de protecţie şi de securitate a muncii care se referă la asigurarea stării generale de sănătate şi a integrităţii fizice şi psihice a întregului personal. Totalitatea măsurilor tehnice, sanitare, juridice şi organizatorice, având drept scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă reprezintă domeniul protecţiei muncii. De asemenea, protecţia muncii are în vedere asigurarea unor condiţii de muncă speciale pentru cei care efectuează munci grele şi vătămătoare, pentru munca femeilor şi a tinerilor. Scopul principal al programelor şi al reglementărilor legale privind protecţia şi securitatea muncii este de a preveni leziunile şi accidentele de muncă. În statele dezvoltate există pachete de legi care protejează salariatul. De exemplu, în Marea Britanie sănătatea şi securitatea angajaţilor care lucrează în birouri este protejată prin Legea privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă din 1974. Deşi acest act este redactat numai în termeni generali, Ministerul Muncii are putere de a redacta regulamente specifice pentru diferite locuri de muncă după consultarea Comisiei pentru Sănătate şi Securitate. Acte legislative anterioare (Legea din 1961 privind fabricile şi birourile, cel din 1963 privind magazinele şi căile ferate) au rămas în vigoare pentru a furniza regulile generale. În reglementările actuale cu privire la munca de birou, de exemplu, gravidelor le este interzis lucrul la videoterminale sau nivelul radiaţiilor X răspândite de monitoare trebuie să se încadreze în anumite limite precizate de standarde internaţionale. La noi în ţară protecţia muncii este reglementată în Constituţia României ca o importantă problemă de stat care antrenează preocupări şi răspunderi multilaterale şi la toate nivelurile din partea celor care organizează şi conduc activitatea productivă. [1] Codul muncii (Legea nr. 10 din 23 noiembrie 1972) conţine prevederi potrivit cărora “protecţia muncii se va asigura încă din faza de proiectare a obiectivelor şi de realizare a investiţiilor…, precum şi introducerea de noi procese tehnologice, corespunzător nivelului ştiinţei şi tehnicii moderne“. Noile reglementări legale cu privire la protecţia muncii, respectiv Legea nr. 90/1996 (Legea protecţiei muncii) şi normele metodologice de aplicare a acesteia, au îmbogăţit aceste prevederi. De asemenea, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Sănătăţii elaborează norme privind protecţia şi securitatea muncii, obligatorii pe întreaga economie, iar ministerele şi departamentele pe ramuri de activitate au obligaţia de a elabora norme specifice de protecţie şi de securitate a muncii pentru fiecare loc de muncă. Din păcate, lipsesc normele de protecţie a muncii în birouri şi în special cele privitoare la munca cu noile echipamente de calcul, activităţi care în ţările dezvoltate sunt reglementate prin legi. Un rol important în asigurarea protecţiei muncii revine şi contractului colectiv de muncă, care se încheie între unitate şi angajaţi, şi care constituie instrumentul juridic al cărui scop constă în organizarea superioară a muncii şi în găsirea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi de viaţă în unitate. Modul în care se amplasează şi se construiesc clădirile unde urmează să se desfăşoare activităţi productive, proiectarea şi instalarea utilajelor şi echipamentelor şi dotarea lor cu dispozitive de protecţie a muncii precum şi instruirea tuturor angajaţilor constituie măsuri tehnico-organizatorice cuprinse în conceptul de protecţie. Aceste norme tehnice reglementează nu numai conduita oamenilor şi condiţiile pentru obţinerea unui cât mai mare randament cu minim de efort şi cheltuieli, ci şi asigurarea ocrotirii sănătăţii şi integrităţii corporale. Noţiunea de protecţie a muncii are, deci, un conţinut complex care, privit din punct de vedere tehnic, cuprinde măsurile tehnico-ştiinţifice luate pentru înlăturarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, iar din punct de vedere juridic, totalitatea normelor de drept referitoare la obligaţiile conducerii unităţilor de a asigura personalului condiţii bune pentru desfăşurarea muncii. Dezvoltarea forţelor de producţie şi introducerea progresului tehnic a impus necesitatea efectuării de studii şi de cercetări referitoare la muncă, cu scopul de a menţine la un nivel cât mai înalt starea fizică şi psihică a omului. Angajatul, indiferent că lucrează în birou sau în sectorul productiv, trebuie să poată răspunde în mod corespunzător cerinţelor impuse de introducerea progresului tehnic, fără ca acesta să-i afecteze sănătatea sau rezistenţa. Alături de progresul tehnic, care a determinat schimbări fundamentale în muncă, un rol deosebit în dezvoltarea studiilor şi cercetărilor în domeniul protecţiei muncii l-a avut concepţia omului despre muncă şi în general evoluţia ştiinţelor care au ca obiect munca, în special ergonomia.

1

Lucrător în comerţ Mureş
⇒ Accidentele de muncă

CRFPA

Deşi munca în birou, din punct de vedere fizic, cu câteva excepţii, este relativ uşoară, iar elementele de risc sunt minime, nu este exclusă apariţia accidentelor şi a bolilor profesionale. Accidentele de muncă pot fi definite ca fiind: “ vătămări corporale ale organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care se produc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin o zi, invaliditate sau deces“. [2] Accidentele de muncă pot fi clasificate după următoarele criterii: a) după numărul persoanelor afectate: accident individual şi colectiv; b) după urmările asupra victimei: accidente care produc incapacitate temporară de muncă (max. 30 de zile), accidente care produc invaliditate şi accidente mortale; c) după natura cauzelor directe: accidente mecanice, electrice, chimice, termice, prin iradiere sau combinate; d) după natura leziunilor: contuzii, plăgi, înţepături, tăieturi, striviri, arsuri, entorse, fracturi, amputări, intoxicaţii, electrocutări, insolaţii, leziuni multiple; e) după locul leziunii: la cap, la trunchi, la membrele superioare sau inferioare, cu localizări multiple; f) după momentul în care se resimt efectele: cu efect imediat sau cu efect ulterior. Cauzele producerii accidentelor de muncă pot fi de natură tehnică sau organizatorică, ele pot proveni fie din condiţiile de muncă fie datorate angajatului. Pentru eliminarea accidentelor de muncă, mai exact a cauzelor care le-au generat, se folosesc câteva metode. a) Metoda statistică. Această metodă are la bază calculul a trei indicatori: coeficientul de frecvenţă, coeficientul de gravitate, coeficientul de incapacitate temporară de muncă. Cu ajutorul lor se determină numărul accidentelor de muncă într-o anumită perioadă sau numărul mediu al zilelor de incapacitate de muncă dintr-o anumită perioadă. b) Metoda topografică constă în reprezentarea pe planul unei structuri (uzină, atelier) prin semne convenţionale a locurilor unde s-au produs accidente într-o anumită perioadă de timp în scopul determinării cauzelor care le-au generat. c) Metoda monografică constă în studierea tehno-logiilor, a echipamentelor şi mobilierului, a condiţiilor de mediu în scopul stabilirii locurilor de muncă periculoase şi a cauzelor care le-au provocat, în vederea elaborării măsurilor necesare. Este considerată metoda cea mai eficientă. În munca de birou, odată cu creşterea numărului echipamentelor moderne (calculatoare, maşini electrice de scris, copiatoare), cel mai mare pericol de vătămare corporală îl reprezintă electrocutarea. De aceea, alegerea locului pentru instalarea echipamentelor, precum şi realizarea unor instalaţii electrice corespunzătoare sunt esenţiale. Chiar înainte de instalarea unor astfel de echipamente (unele calculatoare au nevoie de prize trifazice, 380 V), trebuie efectuate lucrări corespunzătoare la instalaţiile electrice cu electricieni autorizaţi. De asemenea, trebuie rezolvată problema instalaţiei de împământare. Aceasta se va efectua de către tehnicienii care vor instala noile echipamente în strânsă cooperare cu electricienii autorizaţi ai instituţiei. Pentru prevenirea accidentelor în birouri este necesar un mobilier adecvat care să permită încorporarea cablurilor astfel încât să fie împiedicată agăţarea sau smulgerea acestora. Atenţie sporită din partea angajaţilor necesită şi utilizarea unor echipamente precum maşina de tăiat hârtie sau copiatorul (raza laser poate provoca orbirea iar unele componente sunt fierbinţi). ⇒ Măsuri de protecţia muncii în birou Menţinerea condiţiilor sănătoase şi sigure de muncă în birouri impune angajaţilor respectarea următoarele cerinţe: - să păstreze ordinea în aria de lucru; - să recunoască şi să anunţe orice potenţial pericol; - să raporteze şi să înregistreze accidentele corect, complet şi clar, în concordanţă cu procedurile stabilite (anexa 10); - să urmeze instrucţiunile de folosire pentru echipa-mentele şi pentru accesoriile din birou; - să folosească metode aprobate şi sigure pentru ridicarea şi pentru manevrarea obiectelor grele şi voluminoase; - să studieze regulamentele şi regulile directoare pentru posturile ce implică expunerea la un monitor al calculatorului. Având în vedere absenţa legislaţiei privitoare la protecţia muncii în birou la noi în ţară, prezentăm în continuare câteva norme de securitatea muncii cuprinse în legislaţia britanică [3] . În Legea din 1974 privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă se arată că angajaţilor trebuie să li se ofere: - un loc sigur în care să îşi desfăşoare activitatea cu acces şi cu ieşire sigure; - echipamente de siguranţă (cu întreţinere eficientă); - sisteme de lucru stabile; - un mediu de lucru sigur;

2

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

- metode sigure pentru manevrarea, pentru depozitarea şi pentru transportul bunurilor; - facilităţi de prim ajutor conform normelor Ministerului Sănătăţii; - instruire şi supervizare a practicilor pentru asigurarea sănătăţii; - consultaţii cu privire la punerea la punct şi la menţinerea unor măsuri eficiente de păstrare a sănătăţii şi securităţii; - declaraţii scrise în legătură cu sănătatea şi cu securitatea la locul de muncă şi motivele pentru care este adoptată acea politică. Acelaşi act conţine şi îndatoririle angajaţilor: - să aibă grijă de propria lor sănătate şi de sănătatea celorlalţi, care poate fi afectată de acţiunile sau de omisiunile lor; - să respecte măsurile de securitate; - să coopereze pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă; - să nu modifice sau să nu folosească în mod greşit instrumentele necesare asigurării securităţii locului de muncă. Măsurile de securitate se extind şi dincolo de birou, deoarece uneori cei care lucrează în birouri trebuie să se deplaseze în alte locuri cum ar fi depozite sau secţii de lucru. Faptul că personalul de birou nu vizitează frecvent aceste spaţii de lucru măreşte riscul producerii accidentelor, dacă aceştia nu sunt atenţi şi conştienţi de eventualele pericole. Legea din 1963 privind securitatea birourilor, magazinelor şi căilor ferate Ca urmare a acestui act normativ, firmele au obligaţia de a oferi angajaţilor următoarele: - un spaţiu de lucru de minim 3,715 m2 pentru fiecare persoană; - curăţenie cel puţin o dată pe săptămână; - temperatura la începutul zilei de lucru, cel puţin 160C; - lumină potrivită şi suficientă; - ventilaţie adecvată; - toalete adecvate, apă potabilă şi facilităţi pentru spălare şi pentru uscare; - scaune solide şi comode; - echipamente de protecţie în apropierea maşinilor periculoase; - echipamente de transport şi de ridicare. Legea din 1971 privind prevenirea incendiilor cuprinde următoarele norme de securitatea muncii: 1. Echipamente - Citiţi şi înţelegeţi instrucţiunile de folosire; - Închideţi butonul de pornire şi debranşaţi de la curent echipamentele nefolosite; - Învăţaţi cum se întrerupe curentul electric în caz de urgenţă; - Evitaţi îndoirea cablurilor de alimentare ale maşinilor; - Stabiliţi şedinţe regulate de verificare şi de întreţinere pentru echipamente; - Anunţaţi fără întârziere defectele apărute la echipamente; - Verificaţi dacă părţile periculoase ale maşinilor sunt prevăzute cu dispozitive de protecţie, în special maşinile de tăiat hârtie; - Aşezaţi echipamentele în locuri sigure, pe birouri sau pe mese. - Poziţionarea şi aşezarea echipamentelor să se facă astfel încât să se prevină blocarea căilor de acces. 2. Clădirea şi împrejurimile - Afişaţi un plan general al biroului şi al clădirii; - Aranjaţi mobilierul şi echipamentele în locuri sigure; - Asiguraţi-vă că toate coridoarele, scările sunt sigure şi că nu au depozitate materiale inflamabile; - Rezervaţi un loc pentru prepararea băuturilor calde departe de punctul de lucru. 3. Măsuri de prevenire a incendiilor - Păstraţi căile de evacuare libere, pentru a putea fi folosite în caz de urgenţă; - Asiguraţi-vă că ştiţi ce trebuie făcut în caz de incendiu: - cum se declanşează alarma de incendiu; - cum se foloseşte echipamentul de stingere a incendiilor; - care este cea mai scurtă cale de evacuare şi ce alte căi pot fi folosite dacă aceasta este blocată. - Nu este permis fumatul în locuri din clădire unde există riscul incendiilor; - Asiguraţi-vă că materialele inflamabile sunt depozitate în magazii ventilate sau în dulapuri metalice; - Verificaţi periodic dispozitivele de alarmă şi extinctoarele; - Organizaţi periodic antrenamente pentru evacuare în caz de incendiu. Anexa 11 conţine o notă de instrucţiuni pentru proceduri de evacuare în caz de incendiu. Asemenea norme sunt extrem de importante pentru birouri, mai ales că acestea deţin materiale care se aprind şi ard foarte uşor, de aceea considerăm că este necesară şi în ţara noastră o lege privind securitatea birourilor care să cuprindă astfel de reguli. Utilizarea normelor de protecţie a muncii în birou au rolul de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, la înlăturarea cauzelor care pot provoca accidente şi îmbolnăviri profesionale, prin aplicarea unor procedee moderne de securitate, prin folosirea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi prin organizarea corespunzătoare a muncii. ORDINEA ŞI CURĂŢENIA LA LOCUL DE MUNCĂ

3

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Pentru a fi eficace, în zonele în care se aplică managementul vizual, procesele trebuie să fie clar identificate şi controlate. In primul rind, este nevoie de ordine, curatenie si reguli de pastrare a curateniei. Un instrument util pentru organizarea locurilor de muncă este 5S. Denumirea vine de la cinci cuvinte japoneze care încep cu litera S, respectiv Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu şi Shitsuke. 5S este un program structurat pentru a obţine în mod sistematic: organizare, curăţenie şi standardizare la locul de muncă, contribuind astfel la îmbunătăţirea productivităţii şi la reducerea problemelor de calitate şi de securitatea muncii. Procesul celor 5S include 5 etape: 1. Seiri (Sortare) Primul pas al procesului se referă la eliberarea spaţiului de la locul de muncă şi eliminarea tuturor materialelor şi obiectelor ne-necesare (de exemplu, programe, piese de probă, desene, scule vechi sau defecte, accesorii, materiale nefolosite, etc.). Sortarea are impact la nivelul mentalităţii oamenilor, care trebuie să renunţe la obiceiul de a strînge şi de a păstra fără rost fel de fel de materiale şi obiecte. Iar în tradiţia românească se ştie că orice gospodină găseşte în gospodărie la curăţenia de Paşti sau de Crăciun cel puţin un sac de haine sau obiecte nefolosite peste an! 2. Seiton (Stabilizare, ordine) Cel de-al doilea pas al procesului se referă la eficienţă şi la reducerea timpului necesar pentru accesul la echipamente şi realizarea sarcinilor de lucru. Acest pas constă în depozitarea elementelor utile într-o locaţie dinainte stabilită şi într-o ordine logică pentru a facilita utilizarea lor, pentru a fi uşor accesate sau aduse înapoi în acelaşi loc cît mai rapid. Trebuie stabilite locaţii fixe, ca recipiente, rafturi modularizate, dulapuri cu uşi transparente, panouri, marcaje pe pardoseală pentru căile de acces, containere sau tomberoane pentru toate materialele şi sculele uzuale, depozitarea acestora fiind făcută în funcţie de frecvenţa utilizării lor. Dacă toată lumea are acces rapid la orice element sau material, fluxul muncii devine mai eficient şi, ca urmare, personalul devine mai productiv. 3. Seiso (Strălucire) Al treilea pas al procesului 5S constă în curăţarea locului de muncă (pardoseală, maşini, dulapuri, etc.), făcîndu-l să “strălucească”. Curăţenia trebuie realizată de fiecare persoana angajată, de la manageri şi pînă la operatori. Toate spaţiile care formează un loc de muncă trebuie curăţate, fără excepţie, pentru ca orice abatere de la ordinea stabilită în cel de-al doilea S să poată fi imediat observată. 4. Seiketsu (Standardizare) Cel de-al patrulea pas al procesului 5S constă în definirea standardelor (reguli, obiceiuri şi proceduri standard) la care trebuie să se raporteze personalul în măsurarea şi menţinerea gradului de ordine şi curăţenie. Un ingredient important al seiketsu îl reprezintă managementul vizual. Codificarea cu culori în mod uniform şi standardizat a diferitelor elemente poate fi o modalitate eficientă de identificare a anormalităţilor prezente la un loc de muncă. 5. Shitsuke (Susţinerea schimbării) Ultimul pas al procesului înseamnă disciplina şi respectarea celor 4 S anteriori. Presupune voinţă comună a întregului personal de a păstra ordinea şi de a practica primii 4S ca un mod curent de lucru. Fundamentul Shitsuke este eliminarea obiceiurilor proaste şi generalizarea bunelor practici. Fără susţinerea schimbării, totul poate reveni rapid la o situaţie similară celei de început. 5S nu este o activitate de cîteva săptămîni, iar avantajele acestei metode apar doar atunci cînd se aplică toţi cei cinci S. De multe ori este necesar de considerat un al şaselea S – Siguranţa şi securitatea la locul de muncă, care depind de folosirea de scule adecvate / marcate adecvat, utilizarea echipamentului de protecţie acolo unde este nevoie (salopete, mănuşi, ochelari de protecţie, măşti, căşti, etc.); prin menţinerea liberă a culoarelor de acces; depozitarea echipamentului de protecţie în locaţii predeterminate şi uşor de accesat. Trebuie avut grijă să nu existe material împrăştiat pe jos, pardoseli denivelate, colţuri ascuţite, stocuri suspendate nemarcate. Deci, 5S nu înseamnă doar curăţenie, ci înseamnă organizare şi siguranţă la locul de muncă, marcare şi etichetare, audit pentru determinarea progresului şi menţinerea rezultatelor îmbunătăţite Beneficiile 5S se traduc prin creşterea productivităţii datorită creşterii calităţii produsului şi proceselor, eliminării timpului de căutare a sculelor, reducerea timpului de staţionare a maşinilor, identificării mai rapide a problemelor; îmbunătăţirea securităţii la locul de muncă; identificarea rapidă a produselor sau a locurilor de muncă cu neconformităţi; îmbunătăţirea moralului angajaţilor, introducerea celor mai bune practici, promovarea unei mai bune comunicări la locul de muncă, delegarea responsabilităţii de a îmbunătăţi locul de muncă.

4

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Iar dacă citind despre aceste metode vă gîndiţi că nu vă sunt utile pentru că nu lucraţi în ateliere de producţie ci în birouri în care nu aveţi utilaje productive sau materii prime, tot ce vă pot spune este că 5S este la fel de benefic şi pentru cei care oferă servicii. Timpul de reacţie la solicitarea telefonică a unui client depinde de timpul necesar pentru a regăsi informaţia utilă, şi doar cine nu a căutat vreodată un document într-un dulap plin cu bibliorafturi sau un fişier în calculatorul unui coleg nu înţelege la ce ne referim cînd vorbim de ordine, standardizare şi curăţenie într-un birou. Se spune că cei 5S într-un birou vin de la Strecurare (printre mese, dosare, cabluri de calculatoare), Sustragere (de documente din teancuri şi tăviţe), Strînsoare (de fel de fel de dosare, consumabile, căni şi calendare), Spontaneitate („Se poate şi aşa!”) şi Scotocire (pentru a găsi ceea ce „ştiu sigur unde am pus!”). Un studiu făcut în 2005 în SUA arăta că peste 50% din managerii intervievaţi considerau ordinea de pe biroul angajaţilor ca un plus la promovarea acestora şi că 51% făceau o corelare între curăţenia de pe birou şi productivitate. Dar, în acelaşi timp, 49% dintre aceşti manageri se considerau „profesionişti şi relaxaţi” dacă aveau pe mese cîteva teancuri ordonate de documente, 31% acceptau un „haos organizat” pe birourile lor, 13% aparţineau unui „tip creativ” de manager, în timp ce numai 7% se considerau a fi „organizaţi şi ordonaţi”. Iar dacă vorbim de 5S în birouri, gîndiţi-vă ce ar însemna aplicarea acestei metode pentru a controla modul de utilizare a căsuţelor de e-mail. Dacă folosiţi intensiv această metodă de comunicare, puteţi spune ce dimensiune au fişierele dvs. de tip .dbx, de exemplu, sau care este procentul de mesaje de tip spam primite şi neşterse, sau cîte grupuri aţi creat pentru a transmite unele mesaje în circuit, ce apoi sunt stocate pe hard-ul mai multor calculatoare? Dacă am aplica binecunoscutul principiu Pareto, putem spune că doar 20% dintre obiectele şi documentele cu care lucrăm ne permit să realizăm 80% dintre sarcinile curente, de aceea nu trebuie să uităm o altă lege faimoasă, care spune că „documentele dintr-un birou tind să se multiplice pînă cînd ocupă întreg spaţiul disponibil existent” (legea lui Douglas). De aceea, 5S este instrumentul optim de luptă cu dezordinea şi acumularea de date şi obiecte inutile pentru furnizorii de servicii Din 2005, de cînd am început colaborarea cu diverse firme pentru implementarea sistemului Lean de management, metoda celor 5S a fost frecvent considerată a fi foarte simplă şi deosebit de utilă. Totuşi, majoritatea firmelor nu au reuşit să treacă pînă acum de 3 S. Dar dacă este atît de uşor de înţeles şi de aplicat, de ce oare este atît de greu de aplicat 5S permanent? Un motiv invocat adesea este că, atunci cînd ne presează termene, cerinţe urgente ale clienţilor sau fel de fel de probleme zilnice, cine mai are timp să se mai preocupe şi de ordine şi de curăţenie?!?. Cauza vine însă din atitudinea noastră la locul de muncă – dacă tot ştim că vine cineva după noi să măture, ce sens mai are să ne aplecăm să luăm o agrafă de pe jos? Sau de ce să scriem pe un biblioraft ce conţine, dacă toată lumea poate să caute ceea ce are nevoie? Şi de cîte ori nu ne-am surprins făcînd referire la celebrul principiu de viaţă „Nu lăsa pe mîine ce poţi face azi, că … fie nu mai trebuie, fie o va face altul!”? > Igiena este ştiinţa care se ocupă cu studiul conduitei de viaţă şi muncă şi influenţa acesteia asupra stării de sănătate. > Igiena are rolul de a elabora norme de muncă şi viaţă, care, puse în practică, să ducă la prevenirea îmbolnăvirilor, scăderea mortalităţii şi reducerea morbidităţii, promovarea stării de sănătate şi prelungirea duratei de viaţă. > În sens strict, igiena muncii se ocupă de studiul condiţiilor de muncă şi influenţa lor asupra stării de sănătate a oamenilor muncii, în vederea prevenirii şi combaterii bolilor profesionale care duc la scăderea capacităţii de muncă şi, deci, la scăderea productivităţii. Microclimatul de muncă Noxele profesionale Bolile profesionale Prin microclimat de muncă se înţelege ansamblul factorilor de mediu (fizici, chimici, biologici, psihologici), care acţionează pe un teritoriu delimitat (încăpere de producţie, teren agricol, localitate etc.). Acţiunea factorilor de mediu asupra muncitorului din diferite domenii poate căpăta mai multe aspecte dependente, mai ales, de intensitatea sau de nivelul acestor factori. Diferitele niveluri - mai scăzute sau mai ridicate decât limitele admise ale acestor factori -pot da naştere fie la acţiuni acute sau imediate, în care reacţiile organismului celui ce munceşte apar rapid şi sunt uşor evidenţiate, fie de cele mai multe ori se desfăşoară la niveluri de intensitate redusă, ceea ce determină o acţiune cronică, de lungă durată. Măsurile de supraveghere a stării de sănătate - la nivel individual sau al colectivităţilor - se bazează pe norme igienice care stabilesc în primul rând limitele concentraţiilor sau nivelurilor admise pentru diferiţi factori de mediu. Aceste norme igienice trebuie însuşite şi respectate. Ele devin obligatorii la nivelul locurilor de muncă şi pot preveni îmbolnăvirile cauzate de toxine (noxe), profesionale sau neprofesionale. Noxele profesionale Denumim noxe profesionale totalitatea factorilor nocivi prezenţi la locul de muncă şi care pot ameninţa sănătatea muncitorilor dacă nu se iau măsuri de protecţie necesare. Clasificarea factorilor nocivi prezenţi la locul de muncă:

5

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

A. Organizarea defectuoasă a muncii • poziţia forţată a corpului, timp îndelungat, în supraîncordare; • efortul exagerat; • regim neraţional de muncă (lipsa echilibrului între muncă şi repaus). B. Nerespectarea regulilor de igienă privind procesul muncii, cu înlesnirea acţiunii unor factori care trebuie îndepărtaţi sau neutralizaţi: • factori fizici: temperatură normală, radiaţii termice, umiditate crescută sau scăzută, raze ultraviolete, zgomot, trepidaţii; • factori chimici: substanţe toxice, praf industrial, fum; • factori biologici: infecţii sau invazii microbiene, parazitare, animale bolnave. C. Nerespectarea regulilor de igienă în sălile de producţie: • insuficienţa volumului de aer; • deficienţe ale sistemului de ventilaţie, de încălzire, de iluminat; • amenajarea defectuoasă a locului de muncă; • influenţa nocivă a factorilor atmosferici Măsuri generale pentru combaterea noxelor profesionale 1. Combaterea riscului de supraîncălzire : producerea unei mişcări a aerului cu cel puţin 0,3 m/sec.; duşuri de aer; ecrane protectoare sau perdele de apă; izolarea zonei de lucru în jurul muncitorului prin crearea de spaţii aclimatizate; locuri speciale pentru repaus în pauze; mijloace individuale; instalaţii speciale; asigurarea posibilităţilor unui consum de apă în cantităţi suficiente. 2. Combaterea căldurii excesive, normalizarea umidităţii, înlăturarea fumului a vaporilor toxici, a substanţelor urât mirositoare: instalaţia de ventilare a aerului; micşorarea gradului de impurificare a aerului (instalaţii speciale, hote, nişe de aspiraţie); măsurile vizând gradul scăzut de impurificare a aerului se iau inclusiv la nivelul localităţii/zonei; suprimarea sau reducerea la minimum a surselor producătoare de factori nocivi; instalaţii speciale de desprăfuire (la concasoare, malaxoare); folosirea mijloacelor mecanizate sau pneumatice de transport al unor pulberi toxice care se manipulează în vrac. 3. Realizarea unui iluminat igienic: pe cât posibil, lumină naturală, directă; iluminatul artificial suficient şi uniform; eliminarea riscului de orbire prin lumină directă sau prin lumină reflectată. 4. Combaterea zgomotului: izolarea încăperilor zgomotoase (din punct de vedere al amplasării şi al materialelor speciale utilizate în construcţia lor); mijloace tehnice speciale individuale (ex.: antifoane); căptuşirea pereţilor cu materiale absorbante de zgomote. 5. Atenuarea vibraţiilor: se recomandă ca utilajele care produc vibraţii puternice să fie instalate la parter sau la subsol; amortizoare elastice speciale ş.a. Bolile profesionale Bolile profesionale apar tocmai ca rezultat al persistenţei, timp îndelungat, a unor noxe profesionale, la care se adaugă insuficienţa măsurilor de protecţie sau nerespectarea lor. Dintre acestea putem enumera: • silicozela • pneumocoza • saturnism • surditatea profesională • dermatoze • intoxicaţii cu diverse substanţe….. Intoxicaţiile accidentale profesionale Diagnosticarea şi tratamentul de urgenţă în caz de intoxicaţii accidentale profesionale sunt condiţionate de natura agentului toxic şi de modalitatea sa de a acţiona asupra organismului. A. Intoxicaţii cu substanţe iritante în această categorie intră un număr mare de substanţe care pot produce asupra organismului fenomene de iritaţie a căilor aeriene superioare, pneumonie toxică şi chiar edem pulmonar acut. Putem enumera: acetona, acidul azotic, acidul clorhidric, acidul sulfuric, acidul acetic, acidul formic, amoniacul, bioxidul de sulf, oxizii de azot, hidrogenul sulfurat ş.a. De asemenea, beriliul, cadmiul, acidul cromic, manganul, benzina produc pneumonie chimică. B. Intoxicaţii cu substanţe ce acţionează asupra sistemului nervos central în raport cu acţiunea lor toxică, sunt mai multe grupuri de substanţe: 1. In primul grup intră substanţele a căror acţiune se caracterizează prin aceea că pot produce stări ebrionarcotice (asemănătoare beţiei alcoolice), care pot merge până la pierderea cunoştinţei şi chiar pierderea vieţii accidentatului.

6

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Dintre substanţele toxice din această grupă menţionăm: benzenul şi derivaţii lui, tetraclorura de carbon, alcoolul metilic, etilic, omilie, bioxid de carbon ş.a. 2. In al doilea grup de substanţe toxice cu acţiune asupra sistemului nervos central sunt cuprinse toxinele ce produc encefalopatie toxica. Dintre acestea menţionăm: compuşi organici ai plumbului (oxizi, pulberi de metal),plumb tetraetilic, bromură de etil, cadmiu, compuşi organici ai staniului, nichelul carbonic lichid ş.a. 3. În al treilea grup de substanţe cu acţiune asupra sistemului nervos sunt cuprinse substanţe care produc acţiune convulsionantă (ex.: tresăriri şi mişcări bruşte ale muşchilor până la accesul de epilepsie şi comă). Dintre toxinele care produc acest tip de intoxicaţii menţionăm: insecticidele (DTT, Aldrin, Gamexan), raticidele, combustibilii utilizaţi pentru motoarele cu reacţie şi rachete, unele explozibile. C. Intoxicaţii cu substanţe ce acţionează asupra respiraţiei prin folosirea deficitară a oxigenului, care fie că nu poate fi transportat la ţesuturi, fie că nu poate fi utilizat la acest nivel. În grupa substanţelor care produc oprirea respiraţiei prin acţiune la nivelul sângelui, menţionăm: oxidul de carbon, compuşii daniei, oxizii de azot, nitroderivaţii, hidrocarburile aromatice etc. Intoxicaţia cu oxid de carbon Manifestările intoxicaţiei constau, pentru formele uşoare, în dureri de cap sub forma unor zvâcnituri în tâmple, greaţă, vărsături, slăbiciune generală, tendinţa de ameţeală, mai ales la eforturi; după scoaterea intoxicatului la aer curat, fenomenele dispar, într-o fază mai avansată apare o stare de oboseală mai accentuată, agitaţie, slăbire a memoriei, uneori culoarea roz a pielii, în acest caz bolnavii se restabilesc în câteva zile. În intoxicaţiile grave,la concentraţii mari de oxid de carbon, respiraţia devine rapidă, pulsul frecvent şi neregulat, musculatura devine rigidă. Poate surveni moartea prin oprirea respiraţiei şi a circulaţiei. În intoxicaţiile cu oxid de carbon se produc modificări la nivelul sângelui. Astfel, oxidul de carbon formează cu globulele roşii o substanţă care nu mai permite transportul şi cedarea oxigenului către ţesuturile organismului, realizând o stare de asfixie. Legătura dintre oxidul de carbon şi globulele roşii nu e fixă, astfel încât la contactul cu aerul curat sau cu oxigenul pur oxidul de carbon se desprinde de pe globulele roşii lăsându-le să-şi reia funcţia normală de cărăuşi ai oxigenului la ţesuturi. IGIENA MUNCI ÎN DIFERITE SECTOARE ECONOMICE NORME DE IGIENĂ ÎN INDUSTRIE Desfăşurarea vieţii şi muncii în colectivităţile industriale cere aplicarea unor norme de igienă specifice, care se referă atât la angajaţi, cât şi la mediul de muncă. 1. Controlul medical periodic şi necesitatea respectării indicaţiilor medicale ce se dau cu ocazia acestui control; 2. Servirea unei mese consistente înainte de a pleca; 3. Folosirea echipamentului de protecţie pe toată durata muncii, nu şi în afara muncii, întreţinerea în bune condiţii a echipamentelor de protecţie. 4. Spălatul pe mâini ori de câte ori e necesar (obligatoriu înaintea servirii mesei); 5. Respectarea orelor de masă şi alimentaţie completă (indică numărul de calorii necesare în 24 ore pentru fiecare ramură industrială); masa nu se va servi în atelierul de lucru; 6. Folosirea raţională a odihnei active şi pasive; 7. Interzicerea consumului de băuturi alcoolice; 8. Respectarea cu stricteţe a normelor de igienă individuală şi colectivă, (menţiune specială pentru muncitorii din sectorul alimentar); 9. Respectarea termenelor de vaccinare. ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI PETROCHIMICĂ Particularităţi ale microclimatului: temperaturi înalte, zgomot, radiaţii, efort fizic. În acest sector, muncitorii pot veni în contact cu substanţe toxice. 1. Ventilaţie corespunzătoare; 2. Iluminat suficient; 3.Utili zarea alifiilor pentru protecţia mâinilor 4. Interzicerea fumatului ÎN SECTORUL AGRICOL ŞI FORESTIER 1.Contrulul medical periodic 2. Alimentarea cu apă potabilă 4. Respectarea cu stricteţe a normelor de folosire a insecte fungicidelor. Pentru sectorul zootehnic, se insistă asupra igienei stricte a grajdurilor, asupra spălării mâinilor înainte de mulgere şi asupra controlului medical periodic. NORME GENERALE DE P.S.I. Măsurile de prevenire care trebuie respectate în orice domeniu de activitate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) sunt:

7

1 Potrivit statisticilor europene. Dacă se aprind hainele. nu se stinge lumina. dar fără panică. oricare ar fi ele. şantier. 2005 1 8 . incapacitate temporară de muncă şi pierderi financiare.. trebuie să fie spălate cu apă. se varsă o cantitate oarecare de lichid inflamabil. 15% dintre cazurile de incapacitate temporară de muncă au legătură cu afecţiunile spatelui. pături. în locurile stabilite prin instrucţiunile pazei contra incendiilor să se găsească mijloace pentru asigurarea împotriva incendiilor: stingătoare (extinctoare). Aparatele care radiază multă căldură. ci să i se stingă îmbrăcămintea prin învelirea într-o pătură. becurile de gaze. 3. 46% sunt expuşi la poziţii de lucru dureroase sau obositoare şi 35% la purtarea sau deplasarea maselor (greutăţilor) mari. petrol lampant sau alte produse volatile şi inflamabile. Fundaţia europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă. se întrerupe aerisirea numai după îndepărtarea completă a lichidului vărsat. întâmplător. În noile State Membre ponderea acestor afecţiuni este chiar mai mare. nu se vor păstra în vase deschise. iar dacă nu se stinge nici în acest mod. INFORMAŢII PENTRU LUCRĂTORI ŞI ANGAJATORI SECTORUL COMERŢ CU AMĂNUNTUL NORME PSI De ce trebuie să ne preocupe manipularea manuală? Nu vă împovăraţi spatele! În Uniunea Europeană. găleţi. prosoape şi dacă nu se stinge se împrăştie nisip. E interzis a se usca mâinile la foc după ce au fost spălate cu produse petroliere. accidentatul nu trebuie să fugă. se va evita vărsarea lor şi nu se vor ţine şi turna în apropierea focului. ladă cu nisip. ajungând la 39% şi respectiv 36%. se întrerupe mai întâi curentul de la comutator sau tablou şi se procedează la stingerea incendiului. înainte de începerea lucrului se va verifica dacă atmosfera nu e încărcată cu gaze inflamabile sau toxice provenite de la instalaţia de gaze defectă sau de la vasele cu reactivi. se folosesc extinctoare şi. săpun şi şterse cu un prosop. Mâinile. 11. ci numai într-o baie de apă. nu se încălzesc la foc direct sau în vase deschise. 10. lămpile de spirt. Studiu european privind condiţiile de muncă. să se usuce obiecte sau sa se lucreze cu produse volatile pe conductele sau radiatoarele caloriferului. Pentru prevenirea şi combaterea incendiilor e necesar ca în laborator. flacoanele. 4. şi se îndepărtează vasele cu substanţe inflamabile. jumătate din pensionările anticipate sunt cauzate de modificări patologice ale coloanei vertebrale. lopeţi. palton etc. 5. 24% dintre lucrători au declarat că suferă de dureri de spate iar 22% acuză dureri musculare. se acoperă flacăra cu o pătură. să se ţină cârpe. În plus. În UE. la nevoie se cheamă pompierii. în depozitele de materiale etc. Dacă se aprinde un lichid inflamabil (de ex. încălzitoarele electrice. dacă e stinsă lumina. Se va cunoaşte locul exact al gurilor de incendiu şi al furtunurilor. borcanele cu reactivi sau substanţe volatile. toate focurile din încăperi trebuie stinse. Aceste afecţiuni reprezintă una dintre principalele cauze ale absenţei de la lucru în mai toate Statele Membre ale UE.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA 1. lichidul vărsat se absoarbe cu un burete şi se toarnă într-un vas din care apoi se va turna într-o sticlă ce se poate închide ermetic. In laboratoare. lămpile de spirt. în locurile de muncă. nu se vor vărsa în chiuvete. prosoape. atunci se sting ' imediat toate becurile de gaz. Dacă. este categoric interzis să se spele pardoselile cu benzină. după ce au fost spălate cu benzină sau alte produse uşor inflamabile. lămpile de spirt. 6. 2. încălzitoarele electrice. halate îmbibate cu produse volatile. La terminarea lucrului se va verifica dacă sunt închise ventilele instalaţiei de gaze şi robinetele de apă. La instalaţiile electrice se vor folosi extinctoare de tip uscat. dacă ventilaţia e în funcţiune. nu se vor ţine în cantităţi mari. folosindu-se un refrigerent. 9. nu se aprinde şi. Dacă se aprind conductoarele reţelei electrice. încălzitoarele electrice etc. să se facă curăţenie în timp ce becurile cu gaz sunt aprinse. 8. să se lase neşterse produsele petroliere răspândite pe mese sau pardoseală. se sting becurile de gaz. ateliere etc. se închid uşile şi se deschid ferestrele. Pe lângă faptul că ele pot provoca lucrătorilor suferinţe. atelier. 7. precum şi aparatele electrice de încălzit trebuie izolate cu plăci de azbociment şi aşezate la distanţă de substanţele inflamabile. aceste afecţiuni pot genera şi costuri ridicate pentru angajatori şi pentru economia naţională. La transvazarea lor. 62% din lucrătorii din UE27 (cele 27 de state membre ale Uniunii Europene) sunt expuşi la mişcări repetitive ale mâinilor şi braţelor timp de un sfert sau mai mult din durata programului de lucru. Lichidele inflamabile şi volatile sunt mânuite cu mare atenţie.: spargerea unui vas) repede.

asupra prevenirii afecţiunilor musculo-scheletice (AMS) şi a vătămărilor care apar în procesul de muncă.  suferinţă – durerile permanente reduc pofta de viaţă. Costuri pentru economia naţională (costuri sociale):  îngrijire medicală suplimentară pentru lucrătorii afectaţi.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Costuri pentru lucrător:  înrăutăţirea stării de sănătate. respectiv în modul în care munca este planificată. Obiectivele campaniei şi publicul ţintă Încurajarea schimbărilor în comportamentul lucrătorilor şi stimularea angajatorilor de a întreprinde acţiuni care să protejeze sănătatea lucrătorilor. În concordanţă cu priorităţile Comisiei Europene incluse în Strategia comunitară 2007-2012 privind securitatea şi sănătatea în muncă. coerente şi cuprinzătoare. Se estimează că.  probleme organizatorice – lipsa personalului calificat. soluţiile se concentrează.2% din PIB.  pensii sau alte ajutoare sociale ca urmare a invalidităţii şi a bolilor profesionale. Ea poate şi trebuie să fie eliminată. Costuri pentru angajator:  eficienţă mai scăzută şi o calitate mai slabă a muncii lucrătorilor afectaţi. Obiectivele sunt următoarele:  realizarea unei mai bune aplicări a Directivei europene 90/269/CEE.  compensaţii pentru accidente de muncă. am elaborat o broşură pe problema manipulării manuale a maselor.  pierderea lucrătorilor capabili. organizată şi realizată.  invaliditate – stigmatizare şi sentimentul de a fi o povară pentru angajator.5% . costul total se ridică la 0. precum şi pentru dezvoltarea societăţii. prin utilizarea de dispozitive mecanice.. Ea se adresează atât lucrătorilor. în conformitate cu cerinţele ergonomice. ci şi o schimbare pe termen lung în deprinderile de muncă ale acestora. de asemenea. pentru economia naţională. 9 . în acest caz.: SLIC) promovează implementarea corectă şi consecventă a legislaţiei comunitare referitoare la SSM şi.  reabilitarea profesională a persoanelor invalide. Dacă este absolut necesar ca masele/sarcinile să fie manipulate manual.  concedii medicale. 1. Modalitatea de bază de a preveni cu succes riscul profesional este de a implementa soluţii în vederea îmbunătăţirii SSM prin reglementări juridice eficace.  instruirea noului personal. calificaţi – pierderea potenţialului acestora. cât şi angajatorilor din sectorul comerţ cu amănuntul şi conţine exemple de bune practici care vor înlesni crearea unei culturi de prevenire.  conştientizarea angajatorilor şi lucrătorilor cu privire la riscurile legate de manipularea manuală a maselor şi la măsurile de prevenire corespunzătoare. familie şi societate. Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (en.  absenţa lucrătorilor de la muncă.  promovarea unui schimb cultural în ceea ce priveşte abordarea riscurilor legate de manipularea manuală mai degrabă prin tratarea problemelor la sursă decât prin concentrarea asupra modului în care muncesc oamenii. adică promovarea cu succes a securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) poate avea o importanţă covârşitoare asupra rezultatelor economice ale întreprinderilor. pentru a reduce problemele legate de AMS în diversele ţări membre ale UE. Rezultatele campaniei trebuie să includă nu numai conştientizarea lucrătorilor şi a angajatorilor cu privire la pericolele legate de manipularea manuală a maselor. Manipularea manuală a maselor trebuie eliminată oriunde acest lucru este posibil.  accidente de muncă. a abilităţilor profesionale – aşa-numita întrerupere a coeziunii sociale. de ex. Pentru a sprijini campania SLIC de anul acesta. prin recurgerea la soluţii organizatorice pentru depozitarea bunurilor etc. a cunoştinţelor. munca trebuie realizată în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lucrătorului.  o ameninţare pentru situaţia materială a lucrătorului şi a familiei sale.  pierderea timpului = pierderea profiturilor. analizează aspectele practice care ies la iveală când este monitorizată aplicarea legislaţiei în domeniu.  izolare socială.  eficienţă mai scăzută şi o calitate mai slabă a muncii – posibilitatea pierderii locului de muncă.

europa. Aceasta atrage atenţia asupra faptului că o mai bună securitate. condiţiile de muncă. 1051/2006.4). Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a elaborat o campanie de informare menită să sporească gradul de conştientizare asupra importanţei evaluării riscurilor în toate statele membre ale UE şi nu numai. Potrivit acesteia. împingerea. Campania Locuri de Muncă Sănătoase arată că evaluarea riscurilor reprezintă cheia pentru reducerea numărului de accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale. inclusiv ridicarea. Directiva implementează 9 principii de prevenire a riscurilor profesionale:  evitarea riscurilor. purtarea sau deplasarea unei mase.Lucrător în comerţ Mureş Evitaţi.1989): a fost transpusă în Legea 319/2006. 3 4 10 . p. angajatorul este obligat: . Mai multe informaţii legate de campanie găsiţi la http://hw.  dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile. în funcţie de nivelurile riscurilor aferente.eu/topics/riskassessment Studiu european privind condiţiile de muncă. în special dorsolombare (JOCE L156. datorită caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice necorespunzătoare. în special de afecţiuni dorsolombare. campania se desfăşoară pentru prima dată pe o perioadă de doi ani (2008/2009). Parlamentul. reorganizaţi CRFPA În 2008. Principalele direcţii de îmbunătăţire a securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor în muncă sunt cuprinse în Directiva cadru 89/391/CEE5. Cerinţele minime legate de manipularea manuală a maselor sunt specificate în Directiva 90/269/CEE. 29. relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă.  evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. iar prin aceasta se înţelege orice tip de transport sau susţinere a unei mase (sarcini. echipamentele şi sistemele de muncă.  înlocuirea pericolelor cu non-pericole sau cu pericole mai mici. Lărgirea orizontului campaniei la mai multe întreprinderi va permite cu siguranţă o mai bună implementare a celor mai bune practici. campania europeană de informare şi control se va concentra asupra sectoarelor comerţ şi construcţii şi continuă campania de anul trecut.  adoptarea prioritară a măsurilor de protecţie colectivă faţă de cele de protecţie individuală.  prezintă cel mai scăzut nivel posibil de autonomie în muncă (lucrătorul nu poate influenţa organizarea muncii. organizarea muncii. Angajatorii trebuie să fie informaţi cu privire la cele mai recente progrese ştiinţifice şi tehnologice despre proiectarea locurilor de muncă.(v. În cazurile în care nu se poate evita activitatea de manipulare manuală a maselor de către lucrători. Activităţile campaniei sunt coordonate cu Campania europeană de evaluare a riscurilor condusă de Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă de la Bilbao2. aşezarea.  adaptarea muncii la om.  combaterea riscurilor la sursă. angajatorul trebuie să evite necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători (art. 3). alegerea sau schimbarea sarcinilor îndeplinite. 5 Directiva Consiliului 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă (JOCE L183.  furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.osha.europa. 2 Susţinută de Preşedinţia. Campania încurajează întreprinderile să-şi realizeze propria evaluare. tragerea. 21.1990. Cerinţe legale Această frecvenţă a AMS poate fi redusă prin organizarea şi îndeplinirea sarcinilor de muncă potrivit legii.4 2.6. Fundaţia europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă. art. implicând pe toată lumea de la locul de muncă şi promovează bune practici care pot fi adaptate la alte locuri de muncă. Comisia UE şi de partenerii sociali. 2005 Definiţia derivă din Directiva Consiliului 90/269/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători. Directiva a fost transpusă prin HG nr.să evalueze riscul. precum şi metodele de lucru)3. încărcături) de către unul ori mai mulţi lucrători. Tema campaniei este „manipularea manuală a maselor” (MMM).  adaptarea la progresul tehnic. care.9). reduceţi.6. ritmul muncii şi intervalele.eu Mai multe informaţii legate de evaluarea riscurilor găsiţi la http://osha. prezintă riscuri pentru lucrători. greutăţi. Sectorul comerţ cu amănuntul a fost ales drept ţintă a campaniei din mai multe motive:  cele mai multe dintre problemele de sănătate pe care le acuză lucrătorii sunt asociate cu durerile de spate şi durerile musculare. îmbunătăţirea igienei şi protecţia sănătăţii lucrătorilor în muncă reprezintă un obiectiv care nu ar trebui abordat doar din considerente economice.

care poate fi comparat cu o anvelopă umflată. Discurile intervertebrale au o mare importanţă. 11 . 5 vertebre lombare. împingere sau tragere poate avea drept rezultat vătămarea dureroasă a coloanei vertebrale. Evaluarea riscurilor este un proces cu mai multe etape. datorită funcţiilor lor:  amortizează şocurile: un disc. tendoanele şi ligamentele.să asigure măsuri tehnice specifice locului de muncă. sexul. în concordanţă cu prevederile Directivei 90/269/CEE.Lucrător în comerţ Mureş . care sunt parte a sistemului nervos. vârsta. 5 vertebre sacrale. Totuşi. manipulare statică. comportamente şi acţiuni adecvate. De asemenea. cum ar fi ridicarea în echipă. membrele superioare şi inferioare. CRFPA Ce părţi ale corpului pot fi afectate în urma manipulării manuale a maselor? (paginile 8-11) AMS care apar în urma manipulării manuale a maselor pot afecta spatele. condiţia fizică. cum ar fi ridicare. care este o substanţă gelatinoasă. Discul intervertebral poate îndeplini toate aceste funcţii datorită construcţiei sale specifice. Măduva spinării (adăpostită în canalul vertebral) şi nervii măduvei. Îndeplinirea sarcinilor de muncă legate de manipularea manuală a maselor. Realizarea adecvată a evaluării de risc poate reduce semnificativ riscul profesional şi poate conduce la scăderea numărului de accidente de muncă şi a efectelor negative asupra sănătăţii lucrătorilor pe termen lung. în procesul evaluării trebuie implicaţi lucrătorii şi angajatorii.colectarea de informaţii privind modul în care se efectuează sarcinile de muncă. înlesnind mobilitatea. Acesta este motivul pentru care hrănirea lui (furnizarea de substanţe vitale şi eliminarea toxinelor) se realizează prin mişcare. 3. Evaluarea periodică a riscurilor trebuie să garanteze o îmbunătăţire permanentă a condiţiilor de muncă. Măduva spinării. . managementul sistemelor de muncă. Conştientizarea acestor pericole reprezintă o primă condiţie pentru adoptarea unor atitudini. ilustrat în schema de mai jos: A.monitorizarea procesului de muncă . 4 coccigiene) şi 24 de discuri intervertebrale. cu părţile ei separate.  factori legaţi de încordarea fizică pe care o presupune munca – de ex. întoarcerea. Discul intervertebral are foarte puţine celule nervoase şi nu are vase de sânge. .. Riscuri legate de manipularea manuală a maselor Afecţiunile dorsolombare sunt o consecinţă a modului necorespunzător de îndeplinire a sarcinilor de muncă. Evaluarea riscurilor profesionale trebuie să identifice pericolele şi să conducă la dezvoltarea şi implementarea de măsuri de prevenire. 12 vertebre toracice.d.  asigură mobilitatea: discul permite aplecarea. absoarbe variaţiile de presiune. Deoarece evaluarea riscurilor profesionale constituie un element-cheie al managementului muncii sigure şi sănătoase. identificarea riscurilor asociate manipulării manuale a maselor. este reprezentată pe marginea acestei pagini.să îi informeze şi să îi instruiască pe lucrători cu privire la metodele de muncă sigure. pentru care sunt responsabili următorii factori:  factori umani – de ex. Acest inel este format dintr-o reţea de fibre care se intersectează şi menţine nucleul în poziţie centrală sau îi schimbă unghiul rezultat din contractarea şi dilatarea părţilor lui înspre măduva spinării. echipamentul disponibil la postul de lucru etc. precum şi lucrătorii cu atribuţii privind SSM. permit mobilitatea şi transferul de informaţii înspre şi dinspre creier. prin: .  factori organizatorici – de ex. Din ce este compusă coloana vertebrală? Coloana vertebrală este alcătuită din 33 de vertebre (7 vertebre cervicale.să întreprindă acţiuni de remediere pentru a reduce riscul. 4. îndoirea spatelui.a. coloana asigură o flexibilitate adecvată. frecvenţa activităţilor repetate de ridicare. El constă dintr-un nucleu. Aceste afecţiuni sunt rezultatul manipulării unor mase grele şi foarte grele şi al neutilizării dispozitivelor mecanice pentru a evita şi reduce la minim riscurile legate de manipularea manuală a maselor. Ea formează un fel de schelărie pentru corp şi locul unde se fixează muşchii. înconjurat de un inel. purtare ş.m. această broşură se va concentra asupra coloanei vertebrale.

ca urmare a întinderii ligamentelor posterioare. Un ritm excesiv în activităţile care presupun aplecare implică expunerea la acelaşi tip de riscuri.1 Factori de risc generaţi de modul de îndeplinire a sarcinilor de muncă Din perspectiva suprasolicitării discurilor intervertebrale şi a ligamentelor. 5. Prevederile europene nu stipulează în mod explicit valorile admise ale greutăţii maselor care pot fi transportate în siguranţă. Răsucirea într-o parte concomitent cu aplecarea înainte Cel mai mare risc pentru discuri şi ligamente este determinat de executarea muncii prin răsucirea şi aplecarea simultană a corpului. Aplecarea înainte (cu spatele încovoiat) Lucrul în această poziţie determină contractarea părţii din faţă a discului intervertebral şi dilatarea părţii din spate (mai subţire) a discului. Cu cât este mai mare distanţa dintre corp şi masa/sarcina purtată (având aceeaşi greutate). totuşi. ca urmare a contractării simultane a discului în faţă şi lateral. deoarece toate acestea pot influenţa decizia privind riscul acţiunii. ori prin utilizarea de echipamente mecanice pentru a uşura povara.eu). 12 . Este de preferat ca masa/greutatea să fie ridicată din poziţia în genunchi/ghemuit prin sprijinire pe muşchii femurali. Un bun indicator se poate dovedi a fi modelul elaborat de organismul de inspecţia muncii din Marea Britanie (HSE). poate fi periculoasă pentru sănătate. trebuie să nu uităm să îndoim genunchii la un unghi mai mic de 900. 5. ceea ce conduce la o creştere a presiunii asupra discurilor. pentru că astfel discurile şi ligamentele sunt solicitate în mod egal. în cadrul acestui proces. O definire corectă şi cuprinzătoare a riscurilor va conduce la stabilirea nivelului de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. a corpului în spate sau înapoi Un pericol pentru discurile intervertebrale în timpul executării muncii în acest fel constă în contractarea părţilor posterioare. şi anume a acelor factori de risc care pot provoca AMS. dar şi pe muşchi şi piept. Fiecare dintre activităţile prezentate mai jos. poziţia cel mai puţin periculoasă a corpului este cea în picioare. Mai mult. Poziţia ghemuit (cu spatele încovoiat) În timpul executării sarcinii de muncă în această poziţie. fără un echipament de protecţie adecvat. în special pentru zona dorsolombară a coloanei vertebrale. mai cu seamă pentru o perioadă mai lungă de timp. volumul ei. când sunt repetate de prea multe ori sau pe perioade lungi de timp (o poziţie ortostatică). Mai jos veţi găsi câteva exemple de factori de risc. Aceste poziţii determină creşterea presiunii asupra discului intervertebral în timp ce se măreşte distanţa dintre corp şi sarcina manipulată (purtată). evaluare periodică a riscurilor Un element-cheie în procesul evaluării riscurilor îl constituie identificarea pericolelor. cu atât mai lung este braţul forţei de contractare.handlingloads. putând conduce la vătămarea lui. (Informaţii suplimentare sunt disponibile pe: www. distanţa la care urmează să fie transportată o masă. precum şi a dilatării părţilor opuse. Pentru a determina greutatea masei care poate fi transportată fără ca aceasta să provoace efecte nedorite asupra sănătăţii. grupaţi în funcţie de caracteristicile lor. aceasta implică aşa-numitul „efect al mecanismului cu pârghii”. Această mişcare poate provoca vătămarea discului.2 Factori de risc legaţi de tipul masei manipulate Greutatea prea mare a masei/sarcinii Greutatea prea mare a unei mase şi care depăşeşte capacitatea umană poate reprezenta un risc grav pentru sănătate. la fel ca la cele două poziţii ilustrate mai sus. precum şi în solicitarea. Purtarea masei pe umăr şi aplecarea.Lucrător în comerţ Mureş B. a articulaţiilor din spatele discurilor. este recomandabil să se ia în considerare nu numai greutatea. în acelaşi timp. Poate că este necesară o diminuare a greutăţilor. şi alternat cu perioade de odihnă într-o altă poziţie. ci şi frecvenţa sarcinilor. acolo unde acest lucru este posibil. activităţi de prevenire în vederea eliminării operaţiunilor de manipulare manuală a maselor sau a reducerii riscurilor asociate lor CRFPA C. o greutate considerabilă este plasată nu numai pe articulaţii. de exemplu prin divizarea masei/încărcăturii în mai multe părţi. la care sunt (de obicei) expuşi lucrătorii din sectorul comerţ cu amănuntul.

lucrătorul va adopta o poziţie forţată care poate afecta zona lombară a spatelui. Mai mult. condiţie fizică precară din lipsă de activitate fizică. afecţiuni deja instalate ale sistemului de mobilitate. legate de pericolul de cădere. conducând. cât şi asupra celui osos.3 Factori de risc legaţi de caracterul mediului de muncă Lipsa spaţiului suficient pentru realizarea activităţilor (pe verticală şi pe orizontală) Structura spaţială a locului de muncă determină poziţia aleasă de lucrător. întrucât încărcătura poate aluneca din mâini. conducând la o degradare considerabilă şi inegală a muşchilor şi oaselor. aceasta poate necesita o forţă mai mare. precum şi pe una alunecoasă poate determina riscul de accidentare. acest lucru poate determina vătămări grave. denivelată Deplasarea masei/încărcăturii pe o suprafaţă denivelată. de asemenea. creează dificultăţi la prinderea masei/încărcăturii.4 Factori de risc legaţi de caracteristicile individuale ale fiecărui lucrător Acest grup de factori creşte riscul afecţiunilor musculo-scheletice (AMS) şi cuprinde: a) capacitate fizică redusă a lucrătorilor ca urmare a stării lor de sănătate. Printre alţi factori se numără vibraţiile mecanice. incluzând. Distanţă de transport prea lungă Dacă distanţa pe care trebuie transportată sarcina/greutatea este prea lungă. dificultăţi la prinderea încărcăturii. Discurile şi ligamentele pot fi expuse vătămărilor mai ales atunci când distanţa dintre sarcina de ridicat şi trunchiul operatorului este mare. Activităţi de prevenire După ce au fost identificate cu atenţie riscurile. de exemplu. la rândul ei. 13 . iar după aceea. 5. este foarte important să se decidă şi să se aducă îmbunătăţiri pentru a evita sau reduce la minim aceste riscuri. nu se utilizează dispozitive pentru manipulare. Temperatură prea ridicată sau prea scăzută a mediului de muncă. c) efort care determină tensiune musculară permanentă – creşterea presiunii pe discurile intervertebrale care afectează funcţionarea corespunzătoare a acestora. Suprafaţă alunecoasă. Totuşi.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA (In)stabilitatea masei O masă/sarcină instabilă poate provoca răsucirea corpului unui lucrător sau aplecarea (într-o parte): ea poate. nivelurile mari de praf şi zgomot. O temperatură prea ridicată poate determina transpiraţia abundentă a palmelor care. instabilitatea masei/încărcăturii poate avea efecte negative atât asupra sistemului muscular. Un iluminat insuficient poate determina dificultăţi în vizualizarea traseului de transport al greutăţii. apare un risc suplimentar de coliziune sau de cădere. pe cât posibil. Aplicarea unor măsuri eficace va reduce afecţiunile dorsolombare ale lucrătorilor. oboseala poate apărea mai devreme. 6. cât mai aproape de corp) pot apărea AMS şi acestea pot determina în special deformarea gravă a discurilor şi a ligamentelor intervertebrale. de asemenea. care determină. b) lipsa unei pregătiri adecvate pentru realizarea activităţilor de manipulare manuală – care rezultă din faptul că lucrătorii nu au fost instruiţi cu privire la tehnicile de manipulare în siguranţă a sarcinilor/greutăţilor. de exemplu. în special ca urmare lucrului de durată într-o anumită poziţie atunci când se manipulează sarcini/încărcături. Masa voluminoasă Absenţa mânerelor de prindere se poate dovedi periculoasă. Dacă masa este prea mare Dacă masa/sarcina este prea mare pentru a fi transportată corespunzător (adică. organizarea muncii se dovedeşte a fi necorespunzătoare. 5. sunt evidente. pentru a-şi păstra echilibrul. În cazul în care mărimea sarcinii nu este adecvată lăţimii sau înălţimii spaţiilor prin care se transportă şi dacă aceasta împiedică vizibilitatea. De asemenea. Consecinţele. determina brusc nevoia lucrătorului de a-şi schimba poziţia corpului sau de a se mişca. la vătămări. în consecinţă. o temperatură prea scăzută duce la rigidizarea (amorţirea) mâinilor. iluminat şi alte condiţii de mediu necorespunzătoare Temperatura mediului de muncă poate influenţa producerea de situaţii periculoase. ceea ce poate provoca accidente. vârsta – capacitatea de a ridica mase/greutăţi este mai mică atât în cazul tinerilor. fiind necesară o forţă mai mare pentru susţinerea acesteia. dacă marginile sunt ascuţite şi conţinutul periculos. pentru a-şi realiza sarcina de muncă. Dacă nu există spaţiu suficient pentru deplasarea masei. cât şi în cel al persoanelor în vârstă.

Tom I. acest lucru nu este întotdeauna posibil. Indulski. activitatea trebuie realizată cu respectarea cerinţelor ergonomice. Dacă este absolut necesar ca masele/greutăţile/sarcinile să fie manipulate manual.  cu cât activitatea este mai solicitantă şi mai stresantă. se poate menţiona distribuirea unor produse în ambalaje uşor de mânuit. … de mai jos). 6. trebuie aplicate măsuri tehnice sau/şi organizatorice. iar condiţiile de muncă şi imaginea întreprinderii vor fi îmbunătăţite. Acest lucru necesită o politică de prevenire globală şi coerentă. Aplicarea de soluţii şi tehnologii noi Graba şi efortul conduc la utilizarea unor metode şi tehnologii de lucru periculoase care nu respectă reglementările în vigoare şi pot provoca vătămări. Totuşi.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Măsurile de prevenire pot fi grupate potrivit obiectivelor stabilite de Directiva cadru şi de cele 9 principii de prevenire a riscurilor profesionale (pag. 6. cu atât mai devreme ar trebui prevăzută prima pauză. ori potrivit domeniilor de activitate legate de planificarea. Măsurile organizatorice pot să cuprindă modificarea metodelor de lucru sau a succesiunii activităţilor. de ex. Instruirea lucrătorilor Cel mai slab dar în acelaşi timp cel mai important element în procesul de muncă este omul. distribuirea bunurilor în ambalaje mai uşor de mânuit. Reducerea surselor de pericol O nouă abordare a securităţii în muncă presupune eliminarea pericolului încă din faza de planificare şi proiectare a locului de muncă. Instruirea unui lucrător cu privire la folosirea corespunzătoare a dispozitivelor mecanice de ridicare şi la tehnicile de manipulare manuală conduce la îmbunătăţirea cunoştinţelor acestuia. Măsurile tehnice includ folosirea de ambalaje care înlesnesc transportul maselor/încărcăturilor. În continuare este prezentat ca exemplu un model de măsuri de prevenire.. Astfel de activităţi necesită mecanizarea sau automatizarea sarcinilor care pot să implice activităţi de manipulare manuală. de exemplu utilaje de ridicare (macarale). O metodă de bază pentru prevenirea acestui fenomen este prevederea unor pauze adecvate la locul de muncă. Înlocuirea aspectelor periculoase ale muncii cu unele mai sigure Apariţia şi acumularea oboselii la un lucrător fac parte din aspectele periculoase ale muncii. sub 12 kg sau punerea lor în ambalaje comune. dacă există un factor de încordare de o intensitate ce depăşeşte media. acest cost crescut poate fi compensat prin reducerea timpului necesar. În aceste condiţii. trebuie avute în vedere următoarele:  se recomandă prevederea unor pauze de lucru suplimentare. Totuşi. deoarece necesitatea de a utiliza echipament de muncă. organizarea locurilor de muncă şi a muncii. Situaţia optimă este când lucrătorul îşi poate stabili singur ritmul de lucru şi poate lua pauză atunci când se simte obosit.  în schimbul de după-amiază şi în cel de noapte vor trebui prevăzute mai multe pauze decât în schimbul de dimineaţă. pentru a reduce riscul de vătămare. Amenajarea unui loc de muncă trebuie adaptată la sarcinile de muncă pe care le are de îndeplinit lucrătorul. de exemplu. Wydawnictwo IMP 1999.1 Eliminarea riscului Cea mai eficientă metodă de reducere a AMS este evitarea manipulării manuale a maselor. Ca exemplu. adaptate la dimensiunea mijloacelor de transport disponibile. o alternanţă optimă între perioadele de lucru şi cele de repaus. scăderea costurilor salariale aferente perioadelor de concedii medicale ale lucrătorilor. în cazul operatorilor de la casele de marcat. Atunci când se determină mărimea pauzelor de lucru. Eliminarea sau reducerea riscului nu presupune întotdeauna o creştere a costurilor angajatorului.6 Politică globală şi coerentă Angajatorul este obligat să considere aspectele de securitate în muncă la fel de importante ca şi activitatea de bază de pe un şantier.  un ritm intens de lucru trebuie prevăzut cu pauze mai dese. Adaptarea locului de muncă la necesităţile lucrătorului Locurile de muncă trebuie echipate cu unelte şi echipamente proiectate ergonomic. precum şi de promovarea sănătăţii în muncă. mânerele de carton (ale cutiilor). recipiente de 5 litri.2 Reducerea riscului Anumite activităţi de MMM nu pot fi evitate. Łódź 14 . În continuare sunt prezentate câteva soluţii tehnice şi organizatorice. Utilizarea utilajelor de ridicare constituie un exemplu de bună practică. Higiena pracy. Manipularea manuală a maselor (MMM) trebuie eliminată oriunde acest lucru este posibil. poate creşte costul organizării locului de muncă. J. Utilizarea de dispozitive ajutătoare pentru manipulare reduce riscul de producere a accidentului sau de îmbolnăvire. îl ajută să identifice pericolul şi să dezvolte o atitudine corespunzătoare în 6 Ed.

 identificarea riscurilor. Promovarea sănătăţii trebuie să aibă ca rezultat ceea ce este poate cel mai bine descris de acest slogan: „Minte sănătoasă în corp sănătos”. lucrătorul trebuie informat cu privire la caracteristicile materialelor ce urmează să fie manipulate (de ex.3 Evaluarea periodică a riscurilor Scopul evaluării periodice a riscurilor este îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de muncă. este recomandabil ca lucrătorii să fie încurajaţi să se implice în activităţi fizice care le-ar îmbunătăţi condiţia fizică şi starea de bine. În plus.  asigurarea echipamentului de sprijin adecvat pentru activităţile de manipulare manuală (dispozitive de ridicare şi manipulare).  creşterea conştientizării lucrătorilor cu privire la riscurile asociate MMM. B.  respectarea procesului de muncă (metodele de lucru. Identificarea şi evaluarea riscurilor Pentru a identifica toate riscurile şi pentru a evalua influenţa lor asupra sănătăţii lucrătorilor este necesară:  instruirea persoanelor astfel încât acestea să poată realiza evaluări ale riscurilor profesionale (cunoaşterea riscurilor în domeniu. sarcina/masa de manipulat.  integrarea securităţii şi sănătăţii în managementul general al întreprinderii. Mai mult. precum şi crearea unei culturi de prevenire. Promovarea sănătăţii la locul de muncă Pentru a promova sănătatea. procedurile adoptate trebuie să elimine intimidările.  organizarea procesului de muncă. Mediul de muncă nu trebuie să fie discriminatoriu. Evaluarea periodică a riscurilor Realizarea o singură dată a evaluării riscurilor nu este suficientă. iar munca în sine nu trebuie să provoace stres. şi în vederea evitării unor riscuri viitoare. este necesară realizarea de evaluări periodice ale SSM. Verificările periodice ale securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) se realizează pentru a identifica noi pericole şi pentru a elabora metode de a le gestiona. a cauzelor şi efectelor acestora. la cerinţele ergonomice. caracteristicile lucrului. metode de evaluare a riscurilor în activităţile de manipulare manuală). Implementarea celor menţionate mai sus este posibilă prin introducerea unor schimbări în procesele de muncă. 6. în echipamentele şi modurile de realizare a sarcinilor de lucru. dacă acest lucru nu este posibil. Măsuri de prevenire Scopul este eliminarea riscurilor şi. Mai mult. astfel încât să fie asigurate perioade optime de lucru şi perioade de repaus.rezumat A. LUCRUL ÎN ECHIPĂ 15 . II. reducerea lor prin:  introducerea de utilaje mecanice. mediul de muncă. Pentru a preveni creşterea riscurilor. centru de greutate).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA timpul lucrului.: greutate.  instruirea lucrătorilor cu privire la utilizarea adecvată a dispozitivelor de ridicare şi în tehnicile de manipulare manuală. lucrătorul). precedate de evaluarea eficienţei acestora. la rezultatele evaluării riscurilor profesionale şi la măsurile de securitate împotriva vătămărilor. 7. Un avantaj suplimentar al acestei activităţi este un grad crescut de conştientizare a securităţii printre lucrători. Evaluarea riscurilor profesionale . Procesele de instruire trebuie să fie utile. ei trebuie să îi încurajeze pe lucrători să se lase de fumat şi să reducă excesul de greutate corporală. C.  informarea lucrătorilor cu privire la caracteristicile masei/sarcinii de manipulat. angajatorii trebuie să aibă ca obiectiv modificarea comportamentului lucrătorilor care manipulează greutăţi/sarcini/încărcături.

Grupurile oferă stimuli. Formarea încrederii şi dezvoltarea grupului Teoriile despre dezvoltarea grupului ne oferă modele cu care să examinăm etapele previzibile ale comportamentelor în grupuri. În mod ironic. dacă se află la locul potrivit. calitatea de membru. Premisa lui este simplă: pe măsură ce creşte încrederea. Există etape de dezvoltare prin care trec toate grupurile în mod secvenţial şi ciclic şi probleme specifice pe care le au grupurile în fiecare din aceste etape. luarea deciziilor şi coordonarea sarcinilor. Tipuri de grupuri CRFPA Grupurile de muncă se formează ca o consecinţă directă a nevoii organizaţiei de a se diferenţia. La nivelul grupului interesele planează în jurul unor teme ca: luarea deciziilor. dacă le vor plăcea acei membri. acceptarea este o problemă pe care şi-o pune fiecare individ din cadrul grupului. În stadiul acceptării indivizii sunt adesea nehotărâţi între a accepta riscul de a fi membru al grupului său de a avea nevoie de protecţie. La fiecare nivel există două forţe opuse care operează în fiecare individ. critici şi să laude. 16 . crearea de noi idei. chiar indivizii au nevoie de grupuri. În consecinţă grupurile pot acţiona în interesul organizaţiilor. Nivelul acceptării calitatea de membru La acest nivel. se diminuează comportamentul defensiv şi neproductiv. Funcţiile acestor grupuri se reflectă în ceea ce organizaţia are nevoie pentru a-şi îndeplini scopul. Indivizii vin în grupuri cu multe nevoi. Teoria lui Jack Gibb despre dezvoltarea grupului oferă un model solid pentru examinarea felului în care lucrează grupurile. cu atât este mai uşor pentru membrii grupului să preia roluri şi să renunţe la atitudini care blochează cursul informaţiilor importante. Definire. membrii grupului se simt mai liberi să ofere opinii. grupurile au două vieţi: viaţa grupului în sine. Această teorie sugerează că dacă dedicăm un timp adecvat pentru a studia cine suntem. Nevoia de acceptare (ca nevoia de a se proteja) este tratată în diferite moduri. alţii pot avea tentative de a intra în discuţie cu o glumă. puţine grupuri de lucru discută în mod direct problemele încrederii şi sunt condamnate la ore de întâlniri frustrante şi neproductive. 2. Problemele care preocupă grupul sunt: • Cine va face parte din acest grup ? • Cine deţine puterea de decizie în acest grup ? (luarea deciziilor) • Ce putem face împreună ? (productivitate) • Cum ne vom structura activitatea în aşa fel încât să ne atingem obiectivele? (organizare). una din cele mai frecvente fiind cea de a se simţi inclus. Apariţia problemelor diferă de la grup la grup şi pornind de la acest lucru Gibb a identificat patru nivele sau etape ale dezvoltării grupului şi a oferit câteva sugestii despre cum s-ar putea mări productivitatea grupului la fiecare nivel. Când intră în grup. în realitate folosim mai puţin timp decât nu am fi examinat aceste probleme. În esenţă. • Probleme ale individului în grupul cu care trebuie să lucreze: • Mă voi integra în grup ? Pot fi eu însumi ? • Cine sunt eu aici ? (problema acceptării) • Voi fi ascultat ? • Care sunt problemele tale ? • Îmi vei asculta problemele ? (cursul informaţiilor) • Ce vreau să realizez ? • În ce direcţie ne îndreptăm ? • Vreau să merg în această direcţie ? (constituirea grupului) • Cine deţine controlul ? • Voi deţine şi eu o parte din control ? (control). precum şi în interesul unor membri individuali. şi viaţa fiecărui individ din interiorul său. ca un întreg. organizarea. Unii vor aştepta să fie invitaţi să ia parte la discuţii. Un grup. dacă grupul va fi la fel de bun sau de slab ca precedentul. Grupurile sunt folosite pe scară largă şi pentru rezolvarea problemelor. un comentariu uşor în timp ce alţii pot deveni lideri. Diferenţierea sau specializarea nu înseamnă numai împărţirea organizaţiei pe funcţii.Lucrător în comerţ Mureş Formarea şi dezvoltarea grupurilor de muncă şi rolul lor în cadrul organizaţiilor 1. ci şi formarea de grupuri care să sprijine realizarea sarcinilor aferente acestor funcţii. Pe măsură ce creşte încrederea. este în esenţă un colectiv de indivizi care contribuie la realizarea unui scop comun sub conducerea unui lider şi care împărtăşesc un sentiment de identitate comună. ce vom face. calitatea de membru este problema generală a grupului. asistenţă şi alte cerinţe sociale şi psihologice. Grupurile de muncă. În orice caz. Un grup are un ţel principal. productivitatea. şi în ce direcţie ne îndreptăm. protecţie. Cu cât gradul de încredere este mai mare. temporar sau permanent şi un anumit grad de conştiinţă de sine ca grup. A. indivizii sunt preocupaţi de modul în care se vor integra.

Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Acceptarea pune bazele lucrului eficient în echipă. Problemele legate de productivitate apar datorită întreruperii fluxului informaţional. Din contră. • grupul foloseşte metode necorespunzătoare de strângere a informaţiilor sau de luare a deciziilor. se împotrivesc exprimării şi colectării informaţiilor devin închişi şi adoptă o defensivă. Când grupul ia o decizie. membrii grupului trebuie să îşi verifice părerile. C. Această etapă este marcată de productivitate. B. trebuie să dorească să se exprime şi să se implice într-un obiectiv semnificativ împreună cu grupul când întrebarea „Ce vom face împreună?” îşi găseşte răspuns. iar echipele care nu au rezolvat problema acceptării pot părea că lucrează eficient. este ca şi când decizia s-a luat ca să fie luată. Când încrederea începe să se clatine. apatia. sau când stabileşte termene sau criterii pentru îndeplinirea deciziei respective. • determinarea modului în care grupul va lua decizii şi apoi adoptarea acestui mod de lucru. Iau decizii. ostilitatea. manifestă interes pentru ceilalţi şi sunt dornici să-şi comunice ideile. Această lipsă de încredere se traduce printr-un grad scăzut de implicare în decizii luate de echipă şi prin refuzul membrilor de a spune lucruri care pot ameninţa calitatea lor de membru încă nesigură în cadrul echipei. închis şi a adopta o poziţie defensivă deoarece nu ne simţim în siguranţă Pe măsură ce membrii grupului devin mai deschişi şi încep să vorbească despre ei şi ideile lor (comportamente care apar într-un grup eficient). În situaţia în care grupul a tratat cum trebuie problema acceptării. următoarele acţiuni pot încuraja comunicarea deschisă şi fluxul informaţional: • criticarea şi preţuirea ideilor în mod direct şi sincer. comportamente reduse şi retrase. membrii grupului se simt implicaţi în grup. dar le pot şi îndeplini. Dacă problemele legate de formarea obiectivului / productivitatea nu sunt rezolvate vor apare simptome ca lipsa de implicare în aplicarea deciziilor şi urmărirea mai curând a propriilor interese decât ale grupului. Echipele nu numai că pot lua decizii. grupul poate trece la nivelul fluxului informaţional al luării deciziilor. dar le lipseşte încrederea. apar concurenţa. Nivelul fluxului informaţional al luării deciziilor Odată ce problemele legate de acceptarea calitatea de membru au fost măcar parţial rezolvate pentru majoritatea membrilor. Deciziile nu pot fi luate bine dacă nu există fluxul informaţional. Calitatea de membru (problema grupului) este o problemă de scădere a temerii şi de formare a încrederii: când energia defensivă a individului scade. În etapa formării obiectivului productivităţii grupurile trebuie să examineze aspectele: • sunt aceste decizii într-adevăr ale echipei • sunt membrii grupului adânc implicaţi în aceste decizii • am stabilit persoana responsabilă pentru îndeplinirea cu succes a sarcinii • am stabilit criterii clare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinii ? 17 . Nivelul formării obiectivului productivităţii Când un grup poate începe să ia decizii de colaborare se produce o trecere de la motivaţia individuală la o motivaţie de grup. există un spirit de grup şi grupul se poate deplasa de la productivitate la problema controlului. Problemele legate de acceptare pot să nu fie rezolvate dacă în grup se observă următoarele comportamente: • indivizii părăsesc echipa • întâlnirile nu încep la timp • sunt certuri şi se dă prea multă atenţie detaliilor • se evită în mod constant dezacordul • certurile nu se mai termină şi nu sunt decât vag legate de subiect • oamenii sunt apatici. Creşterea şi descreşterea încrederii trebuie să fie examinate pe toată durata vieţii unui grup. Pentru a atinge productivitatea stabilită. • încurajarea tuturor membrilor să vorbească. Când membrii grupului nu au rezolvat problemele legate de acceptare. aceasta va avea impact profund asupra capacităţii grupului de a funcţiona în mod productiv. se pot observa următoarele simptome: • întâlnirile durează mai mult decât este necesar. • deciziile nu sunt clare. Cele două forţe opuse care apar la nivel individual în această etapă sunt: a) a fi deschis şi a-ţi spune ideile (numai dacă avem încredere). membrii grupului matur sau eficient au energie. Dacă această problemă nu este rezolvată. În situaţia în care problemele legate de fluxul informaţional / luarea deciziilor nu au fost rezolvate. din aceasta rezultând o politeţe excesivă. informaţia începe să circule liber. ajung la timp. acţionează. dar nu reuşeşte să obţină responsabilitatea nimănui pentru acesta. confuzia. • discuţiile sunt neclare sau greu de urmărit. b) a sta ascuns. creşte energia pe care acesta o poate oferi în sprijinul eficienţei grupului.

nimeni nu va deţine controlul absolut – indivizii îşi vor asuma rolul de lideri ori de câte ori este necesar pentru a îndeplini sarcina. structura se poate schimba potrivit naturii sarcinii sau membrilor. 18 . Confruntare. după necesităţi. indivizii şi feed-back-ul vor fi spontani. Individual este preocupat de gradul de control pe care-l va exercita. Conflictul este un aspect al vieţii de zi cu zi. grupul se va distra. în timp ce problema care se pune la nivelul grupului planează în jurul a cum se va organiza grupul pentru a-şi atinge obiectivul stabilit. valorile şi perspectivele diferă doar din simplul motiv că oamenii sunt diferiţi. stabilesc condiţiile deciziei şi rezultă o decizie prin consens. Dacă problemele menţionate anterior nu sunt rezolvate. • la care nu se opune nimeni. funcţii şi putere vor fi rezolvate. folosind judecăţi bazate pe informaţii. care apare ori de câte ori un grup sau un individ este influenţat de forţe opuse. o decizie eficientă este aceea: • care este înţeleasă de toată lumea. diferiţi membri vor manifesta dependenţă şi sau contradependenţă. Cei trei C (Conflict. mai ales atunci când un conflict este evident. Gibb spune că dacă prima problemă (acceptarea) este rezolvată – aceasta însemnând că s-au cheltuit timpul şi energia necesare construirii unui climat de încredere solid – următoarele probleme vor putea fi mai uşor rezolvate. Dacă primele trei etape au fost rezolvate satisfăcător. Conflictul. tu te pricepi la altele şi putem beneficia de acest lucru împreună – devine o realitate. Luarea deciziilor în grup. Grupurile iau tot timpul decizii. Interdependenţa – eu mă pricep la unele lucruri. Comportamentele dependente sau contradependente pot apărea în acelaşi grup. Uneori. Grupurile vor acţiona diferit în momente diferite. sau pot să nu facă nimic. Într-un grup matur. una din deciziile luate de grupuri este aceea de a evita orice decizie. În unele grupuri dependenţa faţă de lider (desemnat sau autoproclamat) poate fi excesivă. Aceste nivele sau etape de dezvoltare pe care le tratează Jack Gibb nu trebuie privite în mod liniar. Se poate spune că dacă stăpâneşti cei 3C te afli pe calea cea bună în ceea ce priveşte deciziile eficiente în grup. dar de fiecare dată conflictul indică faptul că ceva nu este în regulă. teamă Independenţa Productivitate „putem face acest lucru” Flux informaţional Încredere „te accept” 3. folosesc abilitatea de a se confrunta. ideile nu vor înceta să apară. Modul de gândire şi informaţiile variază într-un grup şi datorită acestor diferenţe vor exista întotdeauna conflicte la un nivel sau altul. contradependenţa Ostilitate. Consens) – sunt elemente de bază pentru luarea deciziilor. membrii îşi îndeplinesc sarcinile individual sau în grupuri mici.Lucrător în comerţ Mureş • am stabilit o structură sau nişte linii directoare pentru această acţiune ? CRFPA D. ele trebuie privite ciclic. Un grup poate lua o decizie rezolvând un conflict: membrii grupului cercetează problema care a cauzat conflictul. Toate problemele sunt prezente mereu într-o anume măsură. Teoria asupra formării încrederii Problema Problema Grup imatur care Grup care funcţionează bine grupului individuală nu funcţionează bine Organizare Productivitate Luarea deciziilor Calitate de membru Control Formarea scopului Flux informaţional Acceptarea Dependenţa. Deciziile se iau alegând. Conflictul apare adesea când suntem pe punctul de a lua o decizie. Astfel. Nivelul controlului organizării Grupurile care nu au rezolvat problemele de control şi organizare sunt permanent confruntate cu lupte pentru putere şi conflicte în ceea ce priveşte modul de acţiune. fie că sunt conştiente de acest lucru sau nu. relaţiile. nivelul controlului organizării este marcat prin independenţă: conducerea poate fi împărţită. Consens) Cei trei C (Conflict. creativitatea va preleva. dar se îndreaptă mereu spre acest obiectiv. Un grup nu va funcţiona mereu la parametrii maximi. grijă Neîncredere. Tabelul 1. o dată vor fi productive. este bine să ne amintim că luăm decizii mai bune dacă recunoaştem că percepţiile. • care ajută grupul să se apropie de obiectivul său. suntem în conflict. Este clar că atunci când ne confruntăm în mod direct cu cineva. care funcţionează bine. unii membri ai grupului nu vor lucra la sarcinile trasate dacă liderul nu le sugerează o procedură. altă dată vor fi în conflict. pot apărea lideri auto proclamaţi. Totuşi. Unele grupuri pot fi foarte creative în ceea ce priveşte găsirea de modalităţi pentru a evita problema respectivă. În cazul grupurilor mature va predomina o atmosferă de încredere. apatie Politeţe. Confruntare. Ori de câte ori trebuie luată o decizie. O decizie implică faptul că există alternative. toate aceste aspecte pozitive nu apar automat şi în acelaşi timp. problemele legate de proceduri. Poate apărea de asemenea contradependenţa – membrii grupului pot acţiona exact opus faţă de sugestia liderului.

Deciziile bazate pe consens necesită timp. Fiecare membru trebuie să renunţe la confortul subiectelor nepericuloase şi să rişte posibilitatea unui conflict. A nu se opune unei decizii înseamnă adesea că unii indivizi sunt de acord să lase pe seama grupului decizia şi să o pună în aplicare deşi ei ca indivizi ar prefera o altă soluţie şi pot face acest lucru liber dacă simt că părerea lor a fost ascultată şi luată în consideraţie. dorinţele celorlalţi. Astfel. ele sunt coduri de conduită care specifică ceea ce indivizii ar trebui sau nu să facă sau standarde faţă de care să putem evalua cât de potrivit este comportamentul. identificarea normei respective ajută la rezolvarea conflictului.. ne lăsăm stăpâniţi de ele. atunci când încercăm să fim altceva decât suntem. am aflat că este o dovadă de egoism sau că nu este potrivit să le afirmăm direct. Confruntările sunt evitate din mai multe motive: mulţi dintre noi sfârşesc prin a se afla în situaţia de a nu şti exact ce vor. sau că sentimentele şi părerile lor nu contează. Cea mai eficientă metodă este acea de a recepta activ sentimentele. regulilor şi metodelor. nu se pot lua uşor şi repede. El a considerat grupurile ca trecând prin 4 etape de dezvoltare după cum urmează: . dar devine dificil de pus în practică. Formarea preferinţelor pentru viitoarele subgrupe. Când încercăm să clarificăm. Confruntarea oferă membrilor posibilitatea de a aduce informaţii. Dezvoltarea normelor de grup. Când nu pot fi rezolvate în acest mod. putem lua cunoştinţă de el ori la nivel interpersonal ori la nivel intrapersonal. Mulţi dintre noi au primit mesaje culturale sau parentale puternice precum că nu merită ceea ce îşi doresc. Acest fond iraţional poate fi schimbat. din moment ce informaţiile care lipsesc pot fi completate şi informaţia greşită poate fi corectată. O decizie luată numai pe baza autorităţii cuiva întâmpină adesea rezistenţa. şi care ajută grupul să îşi îndeplinească obiectivul – putem demonstra contribuţia consensului la producerea unei asemenea decizii. Acumularea de informaţii şi resurse. de ce avem nevoie. În mod ideal consensul apare când grupul este din nou împreună. Consensul nu implică unanimitate. grupurile mature adesea „sunt de acord să nu fie de acord”. ce simt sau care sunt priorităţile în ceea ce priveşte valorile personale. valorilor şi dorinţelor personale în orice situaţie dată). Confruntarea.Etapa 1: Formarea. dar dacă ne întoarcem la definiţia deciziei de grup eficiente – decizie pe care o înţelege toată lumea. Consensul. chiar şi numai pentru motivul că membrii nu şi-au adus nici o contribuţie. sau că sunt egoişti dacă se concentrează asupra lor. Descoperim existenţa acestor mesaje care sunt credinţe iraţionale. Grupurile funcţionează eficient când trec prin conflict în aşa fel încât vor produce decizii de grup de calitate. Conflictele de valori produc cele mai puternice sentimente. Relaţiile personale sunt caracterizate prin dependenţă. Acestea sunt explozive când cineva calcă în picioare valorile altcuiva.Votul. nimeni nu i se opune. când nu ne exprimăm clar în legătură cu interesul personal gândim şi ne exprimăm automat folosind clişee verbale sau comportamentale. Interesul personal determină modul în care ne comportăm. 4 Norme de grup. chiar şi atunci când nu joacă nici un rol. conflictele apar referitor la ceea ce trebuie făcut. nu contează. Tuckman în 1965. Pentru a dezvolta această aptitudine trebuie să dispară această presiune sau altă posibilitate ar fi să se stabilească interesele personale ale unei persoane şi să se observe apoi ce se potriveşte cu propria persoană.. 19 . din moment ce nu este nici posibil nici de dorit să schimbi valorile altcuiva. . Alte strategii de luare a deciziilor . Conflictul mobilizează grupul să discute despre meritele relative ale informaţiei şi variaţiile în ceea ce priveşte investiţia. dacă ştim exact ceea ce vrem.Dezvoltarea abilităţii de a identifica dorinţele proprii (pornind de la sentimente proprii) şi care sunt valorile personale în orice situaţie dată. conflictele apar când există diferenţe de opinie în ceea ce priveşte modul în care trebuie făcut ceva.Înţelegerea rolului pe care îl joacă interesele celorlalţi. strategii sau valori personale. Considerente simple pentru folosirea intereselor personale într-o confruntare productivă: . Coeziunea grupului Normele sunt aşteptările colective pe care membrii unităţilor sociale le au cu privire la comportamentul lor unii faţă de alţii. Nu putem face nimic cu conflictul dintre noi şi alţii până nu ne confruntăm. Votul polarizează grupul în jurul deciziei. valorile.Decizia impusă grupului prin autoritate. răbdare şi implicare. ce doresc. în acest caz.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Conflictele la nivel informaţional sunt cel mai uşor de rezolvat. Majoritatea câştigă până în momentul când este nevoie şi de minoritate pentru îndeplinirea deciziei. Un mod folositor de a privi dezvoltarea grupurilor a fost realizat de către B. Ascultându-i pe ceilalţi se poate identifica despre ce este vorba în înţelegerea sau neînţelegerea respectivă. Când apare un conflict. obiective. în loc să ne stăpânim emoţiile. Când există consens într-un grup acesta înseamnă pur şi simplu că nimeni nu se opune deciziei propuse. Nu este atât de important cum se ajunge la conflict. „Eu sunt şeful şi spun . procesul este acelaşi. Uneori conflictele de valori pot fi rezolvate clarificând şi stabilind o ordine a priorităţilor acestor valori. La nivelul scopurilor. Adesea. ne cunoaştem valorile. individul trebuie să devină conştient de propriile interese şi de eventualele conflicte dintre ele. . La nivelul normelor conflictele apar deoarece comportamentele aşteptate nu sunt folosite. Aflarea sarcinilor.Încrederea că meriţi ceea ce doreşti. La nivelul strategiilor. dar este adesea neclar dacă toată lumea a înţeles decizia sau meritele sale. . poate veni cineva care se poate exprima mai clar sau are mai multă îndrăzneală decât noi. Baza unei confruntări eficiente este interesul personal (o conştientizare a sentimentelor. Sau. ci cum se rezolvă acesta.” Această decizie poate ajuta grupul să îşi îndeplinească obiectivul. Pentru a rezolva un conflict. Decizia este luată. Apoi ne simţim daţi la o parte şi devenim defensivi (sau ofensivi) şi nimeni nu câştigă nimic.

Un grup foarte coeziv va demonstra o puternică loialitate faţă de membrii săi individuali şi o puternică aderenţă la propriile norme stabilite. Scopul global este productivitatea prin rezolvarea problemelor şi prin muncă. sunt fericiţi când grupul are succes şi trişti când grupul are un eşec. chiar dacă o ostilitate activă nu este îngrădită. Revizuind studiile asupra ipotezei sale în 1977. Trebuie să existe capacitatea de a asculta. Rezolvarea problemelor la nivelul sarcinilor. Grupurile. Această grijă pentru grup poate fi însă disfuncţională pentru organizaţiile mari. . activităţile sau membrii grupului. Câteva dintre normele tipice sunt: .norme privind ţinuta. pe drumul către atingerea eficienţei de grup va apărea fără îndoială nesiguranţa dacă nu chiar conflictul dar aceste procese trebuie văzute drept costuri necesare pentru atingerea atât a armoniei cât şi a comportamentului propus. Membrii pot începe să se teamă de destrămarea inevitabilă a grupului în viitor. se dezvoltă cooperarea. nu lipsesc de la întâlnirile grupului. Chiar şi acţiunile neconspirative ale grupurilor din afară pot fi interpretate într-un mod negativ. Interdependenţa la nivelul relaţiilor personale. Membrii grupului opun rezistenţă sarcinilor la nivel emoţional. Competiţie şi conflict în cadrul relaţiilor personale şi de organizare la nivelul funcţiilor legate de sarcini. Acesta poate veni în contradicţie cu normele organizaţionale în ceea ce priveşte siguranţa angajaţilor la locul de muncă. există o presiune puternică asupra oamenilor ca să se conformeze acestora. Se referă de asemenea şi la capacitatea grupului de a atrage noi membri. 20 . o normă de grup pentru cei tineri într-un magazin tehnic poate să fie să urmeze moda părului lung. Indivizii care nu pot accepta aceste norme nu mai sunt sub protecţia grupului. cu atât este mai mare posibilitatea ca membrii lor să diferenţieze „insiderii” de „outsideri”. grupurile coezive este de aşteptat să reziste schimbărilor ce afectează structura. Ei sunt mai energici în ceea ce priveşte activitatea grupului. Normele în acest context sunt standardele comune de comportament social şi de muncă aşteptat de la indivizii care formează grupul. . Deci. coeziunea determină o forţă conservativă în favoarea acelui „status quo”. Normele de grup se dezvoltă în etapa 3 după cum arată analiza de mai sus. Normele sunt influenţate de factori politici. membrii unui grup coeziv realizează o activitate mai responsabilă. Deci şi acele decizii manageriale ce par neimportante pot deveni profunde şi pot fi privite ca ameninţări şi neechitate. Odată ce astfel de norme au fost stabilite. Se dezvoltă noi standarde (norme). Coeziunea unui grup are impact asupra atitudinilor. Membrii grupului trebuie să treacă de la mentalitatea care cere „teste şi dovezi” la mentalitatea de a rezolva problema. Viziunile sunt schimbate. care sunt efectele coeziunii asupra realizării cu performanţă a sarcinilor unui grup ? Logic. Răspunsul grupului coeziv poate determina o succesiune de mişcări sau contramişcări care determină o luptă psihologică. Aceste tendinţe prezintă clar potenţialele avantaje ale coeziunii. Coeziune este de aceea o importantă sursă de satisfacţie pentru angajaţi. Rolurile sunt flexibile.Etapa 2: Furtuna. . Membrii unui grup coeziv sunt în general mai satisfăcuţi de grup decât membrii unui grup mai puţin coeziv. pe măsură ce grupul începe să înţeleagă ce se cere de la el. De exemplu.norme de loialitate. În final. În acelaşi mod. Ambele înclinaţii se combină pentru a mări probabilitatea că grupurile din afară sunt percepute ca fiind inferioare sau ca ameninţări. participă mai mult la întâlniri.norme privind alocarea recompenselor. Coeziunea grupului se referă la abilitatea membrilor grupului de a sta uniţi. Cele mai bine intenţionate încercări ale managementului de a implementa motivarea muncitorilor şi satisfacţia prin redefinirea sarcinilor nu are succes deoarece redefinirea sarcinilor. identitate completă. Ele sunt de asemenea influenţate de angajaţii individuali ale căror standarde pot sau nu să fie în conformitate cu acelea ale organizaţiei oficiale.Etapa 4: Performanţa. de reguli şi proceduri. cu cât sunt mai coezive. Se pune accent pe realizări. Truckman s-a hotărât să adauge o a cincia etapă în dezvoltarea grupului si anume: . Esenţa acestor analize a dezvoltării grupului este că eficienţa este un rezultat care se naşte în timp. Situaţia ideală din punct de vedere al organizaţiei este atinsă atunci când normele neoficiale ale grupului sunt în armonie cu normele oficiale ale organizaţiei. Conflictele sunt rezolvate. percepţiilor şi comportamentelor1. sparge de cele mai multe ori grupul. . de stilul de management al superiorilor. Se ajunge la lucrul în echipă. atunci se pot opune schimbării de orice fel. Membrilor unui grup necoeziv le pasă mai puţin şi sunt mai puţin implicaţi în activităţile grupului. Dar numeroase investigaţii pe seama acestei întrebări au dat diferite rezultate – s-a găsit o relaţie pozitivă între coeziune şi productivitate sau s-a găsit relaţia ca fiind negativă sau alţii au găsit că nu există nici o relaţie între aceste două elemente. Grupul dezvoltă o percepţie pozitivă în ceea ce priveşte proprii membrii şi o percepţie negativă sau dezaprobare faţă de alţii.Etapa 3: Normarea. În general.Etapa 5: Încheierea. Soluţiile sunt găsite şi implementate. un grup care este coeziv este mai capabil să realizeze efectiv şi eficient performanţele faţă de un grup necoeziv. Grupurile foarte coezive se identifică puternic şi imediat cu propriile produse sau funcţii faţă de scopurile mult mai largi ale organizaţiei din care fac parte. Grup unit. ceea ce poate duce mai târziu la conflict sau la ostilitate.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . Încetarea comportamentelor legate de sarcini şi renunţarea la implicarea în relaţii. moralul şi nivelul loialităţii sunt ridicate.

Impactul total al înaltei coeziuni în comportamentul grupului. Evident imaginea organizaţiei despre eficienţă relevă mai mult preocuparea faţă de rezultat şi alte beneficii decât de satisfacerea nevoilor individului.similaritatea grupului. 1954). Menţinerea valorilor comune faţă de obiecte sau probleme specifice. toate celelalte elemente fiind egale. ceea ce va creşte valoarea care se pune pe „a fi membru în acel grup”. evreiască etc. Eficienţa de grup. Grupurile coezive cu scopuri înalte în productivitate vor avea realizări mai înalte decât grupurile necoezive având scopuri înalte. Cea mai bună situaţie a managementului este să aibă un grup coeziv de muncă cu scopuri care să coincidă cu cele ale managementului. familia. Muncitorii. este o mândrie. ideologiile. A fi unul dintre cei câţiva care au fost selectaţi pentru a intra la Harvard sau a ajunge în marină. poate fi deci foarte pozitiv sau foarte negativ. ale căror scopuri să coincidă cu scopurile managementului? Există numeroşi factori care influenţează nivelul de coeziune al unui grup.Consecinţele şi cauzele coeziunii grupurilor: Consecinţele coeziunii unui grup Satisfacţie Activitate responsabilă Comunicare Sentimentul unirii Rezistenţa la schimbări Suboptimizare Performanţă Cauzele coeziunii unui grup Similaritatea grupului Mărimea grupului Standardele de intrare Izolarea Temeri externe Participare Dependenţă Cauzele coeziunii. Omogenitatea caracteristicilor ca: sex. Studiind problema în termeni ideali eficienţa este atinsă atunci când nevoile şi aşteptările organizaţiei sunt aceleaşi cu cele ale indivizilor. Viziunea lui McGregor asupra eficienţei grupurilor corespunde etapelor 3 şi 4 – normare şi performanţă – din modelul Tuckman. . managerul ar trebui să înţeleagă factorii care cauzează coeziunea. reprezintă un factor critic. Tabelul 2. conştienţi de moştenirea lor (maghiară. Următorii factori sunt folositori unui lider ce se ocupă de formarea unui nou grup: . 5. Grupurile mai mari asigură şanse mai mari pentru dezvoltarea treburilor interne şi un număr mai mic de membrii determină o disproporţionalitate procentuală în activităţile grupului. De exemplu. a fi angajaţi în cadrul companiei IBM sau a trece de dificilele iniţieri ale unei fraternităţi prestigioase. grupurile coezive sunt în general mai bune decât cele necoezive în realizarea scopurilor.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Concluzia acestor rezultate diferite a venit o dată cu realizarea faptului că relaţia depinde în mare măsură de scopurile grupului. Managerul trebuie să considere coeziunea unui grup înainte să ia decizii importante.) se coalizează în jurul valorilor comune împărtăşite privind religia. Acest lucru determină de asemenea o atitudine pozitivă în rândurile membrilor. Mai mult.Mărimea grupului. Alte dimensiuni ale similarităţii sunt de asemenea importante. îndeplinirea rolului şi / sau satisfacţia personală de a fi membru al unei echipe. etnia a servit frecvent ca o bază pentru coeziune unui grup de muncă. viziunea despre lume promovează înţelegerea pe criteriul comportamentului în grup şi a scopurilor grupului. grupurile foarte coezive pot fi asociate cu o productivitate slabă dacă scopurile grupului sunt contrare cu scopurile organizaţiei şi sau managementului. Întrebarea care se pune având în vedere performanţa realizării sarcinilor este: „Care sunt scopurile grupului ?”. Consecinţele cele mai importante ale coeziunii sunt arătate în tabel. depinzând în mare parte de ceea ce crede grupul: managementul este de partea lor sau îi sperie (Seashore. Performanţa este determinată de realizarea la standardele înalte sau joase a sarcinilor. Prin comparaţie imaginea individului asupra eficienţei relevă preocuparea faţă de succesul personal. Rezolvarea problemelor în cadrul echipei Eficienţa grupului trebuie considerată din cel puţin două direcţii – eficienţa în îndeplinirea sarcinilor şi eficienţa în satisfacerea membrilor grupului. Pe scurt. În lucrarea sa clasică „The Human Side of Entreprise” (1960) Douglas McGregor oferă o descriere a diferenţelor între grupurile eficiente şi cele ineficiente. Caracteristicile grupurilor ineficiente sunt asemănătoare cu cele din etapa a doua – etapa furtunii. tradiţii. perceperea muncii. Mărimea mică asigură uşurinţa interacţiunii între membrii întregului grup şi-i ajută pe membri să se simtă ca o parte a întregului. Concluzionând. vârstă sau educaţie nu pare fi atât de critică pentru coeziunea grupului.Standarde înalte de intrare. S-a notat mai devreme că o atitudine similară contribuie la realizarea unor legături între indivizi. Un rezumat al celor mai importante caracteristici pe care le-a observat sunt prezentate în Tabelul 3. germană. Ce poate face un manager pentru a construi grupuri coezive. Grupurile mai mici pot deveni mult mai rapid grupuri coezive. O diferenţă între McGregor şi Tuckman pare a fi aceea că primul priveşte unele grupuri ca fiind fixe în comportamentul 21 . Valorile. .

Motivele sunt atât specializarea cunoştinţelor şi aptitudinilor cât şi încrederea din ce în ce mai răspândită în valoarea şi nevoia de forme mai participative de conducere. Productivitatea unei echipe este determinată într-o mare măsură de eficienţa în rezolvarea problemelor. nu prezenţa sau absenţa problemelor afectează productivitatea echipei. sau că individul simte satisfacţia lucrului dus la bun sfârşit.Capacitatea de confruntare – sinceritate şi onestitate.Caracter imediat – caracter imediat – capacitatea de a înţelege ce putem face acum. Echipa poate fi definită ca un grup de persoane unite prin dorinţa de a realiza un obiectiv comun. Din păcate. Experienţa a arătat că o echipă care funcţionează bine. în timp ce ultimul presupune că grupurile tind să se mişte din etapele lor ineficiente la un comportament mai eficient. diferenţe insuportabile şi soluţii imposibile pentru rezolvarea sarcinii trasate. Echipele eficiente sau productive nu sunt acelea care nu au niciodată probleme.Empatie – capacitatea de a-i asculta pe alţii şi de a-şi da seama de poziţia lor. .A fi concret – capacitatea de a lucra pe coordonatele „aici şi acum”.to . Echipele care pot rezolva bine problemele au câteva calităţi: . . Diferenţele interpersonale sunt inerente în orice echipă. „Termenul este rezonabil?”. „Avem destule informaţii la dispoziţie?”. rar se face vreun efort pentru a se asigura că se obţin cele mai bune rezultate posibile. „Facem toţi aceleaşi presupuneri?”. Pe de altă parte. De asemenea.Sinceritate – a se implica emoţional nu numai a trece prin acţiuni. Grupuri eficiente şi ineficiente Grupuri Eficiente Atmosfera relaxată. Deci abilitatea de a rezolva bine problemele favorizează productivitatea. existenţa problemelor nu înseamnă neapărat că echipa nu este eficientă. ia decizii mai creative şi mai productive decât o singură persoană sau mai multe persoane care lucrează separat şi apoi îşi adună rezultatele. pe când lipsa acestei abilităţi afectează productivitatea. cu grad ridicat de participare Sarcinile şi obiectivele grupului sunt clar înţelese şi există un angajament pentru atingerea lor Membrii ascultă unii de alţii Conflictele nu sunt evitate. credite şi puncte de vedere diferite?”. „Avem la dispoziţie toate resursele necesare?”. neoficială Discuţii importante. cât şi problemele interpersonale. Problemele întâlnite de o echipă pot fi de două feluri: dificultăţi în ceea ce priveşte sarcinile şi dificultăţile interpersonale. Dificultăţile interpersonale sunt cele care apar din interacţiunea diferitelor tipuri de personalitate care încearcă să colaborează şi implică adesea următoarele întrebări: „Putem să ne facem înţeleşi şi să înţelegem ideile celorlalţi?”. . când echipele nu lucrează eficient pot apărea conflicte. Tabelul 3. „Suntem deschişi la ideile noi?”. „Putem lucra bine în stiluri diferite şi cu personalităţi diferite?”. „În ce măsură putem tolera valori. „Ritmul în care lucrăm este potrivit pentru toată lumea?”. ci acelea care pot recunoaşte şi trata problemele pe măsură ce apar. . Întâlnirile deschise (face . întreruperi.Respect – respectul pentru ceilalţi şi părerile lor. capacitatea de a spune adevărul şi de a-şi manifesta interesul şi grija pentru celălalt. totuşi. Aceasta poate să apară la prima vedere o contradicţie. Este de aşteptat ca eforturile combinate ale acestor persoane să dea un anumit rezultat. de fapt echipele sunt valoroase tocmai pentru că indivizii care le formează sunt diferiţi.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA lor neproductiv. în care membrii contribuie cu diferite puncte de vedere. 6. . Orice tip de probleme poate bloca productivitatea grupului dacă sunt ignorate sau tratate ineficient. Rolurile în cadrul grupului 22 . echipele trebuie să recunoască şi să trateze atât problemele legate de sarcini. Productivitatea unei echipe se bazează pe capacitatea acesteia de a trata eficient problemele inevitabile care apar. Pentru a fi eficiente. dar ele sunt declarate şi sunt rezolvate constructiv Majoritatea deciziilor sunt luate prin consens general cu un vot minimum sau formal Ideile sunt exprimate liber şi deschis Conducerea nu aparţine întotdeauna liderului şi tinde să fie corespunzător imparţială Grupul îşi examinează propriul progres şi comportament Grupuri ineficiente  Atmosferă tensionată şi de plictiseală  Discuţii dominante de una sau două persoane şi adesea neimportante  Nu există nici un obiectiv comun  Membrii tind să nu asculte unii de alţii  Conflictele sunt fie evitate fie li se permite să se dezvolte într-un război declarat  Majoritatea simplă este considerată drept baza pentru deciziile grupului pe care minoritatea trebuie să le accepte  Sentimentele personale sunt ţinute ascunse iar critica este jenantă  Conducerea este asigurată de lider  Grupul evită orice discuţie despre proprii comportament          În ultimii ani lucrul în echipă tinde să capete o semnificaţie din ce în ce mai importantă în cadrul vieţii organizaţionale.face) ale echipei permit indivizilor să îmbogăţească ideile celorlalţi. Dificultăţile legate de sarcini sunt acelea legate de natura sarcinii stabilite şi adesea implică următoarele întrebări: „Ne este tuturor clară natura exactă a sarcinii?”.

dar în organizaţii multe din responsabilităţile liderilor sunt formale. dar nu sunt în totalitate sinonime. Sursa: Gary Johns.  Persoana vizată. Ambiguitatea poate fi caracterizată de confuzie asupra modului în care este evaluată activitatea. concepute în rolul liderului. pe scurt „a duce munca până la capăt”. Managerul se ocupă de resurse: bani. dar poate de asemenea presupune forme de influenţă care sunt independente de rolul managementului. stabilirea scopurilor. Acestea sunt roluri care se dezvoltă natural pentru a satisface nevoile socio-emoţionale ale membrilor grupului sau pentru a ajuta la realizarea sarcinilor de muncă formale. Figura 1. Un model al asumării rolului. Conceptul de „leadership” include multe din ceea ce noi asociem cu practica managementului. În plus faţă de rolurile alocate. Liderii pot fi informali. „Comportament Organizaţional”.  a coordona activităţile grupului. putem vedea cum se dezvoltă roluri emergente.  a formula ideologia grupului. De aceea. Conceptele de „lider” şi „manager” se pot suprapune. Liderii Fără îndoială grupurile sunt o forţă în organizaţie. 23 . întrun anumit sens.  Emiţătorul rolului. rolurile reprezintă pachete de norme care se aplică unor membrii anume ai grupului. prin prisma cărora liderii diferă: Consideraţia – presupune ca liderul să stabilească încrederea mutuală.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Rolurile sunt poziţii din cadrul grupurilor cărora le este ataşat un set de comportamente aşteptate. Figura 1 arată un model al procesului care este implicat în asumarea unui rol organizaţional. În primul rând putem desemna roluri desemnate sau alocate. Bucureşti. Aşa cum se poate vedea. iar managementul presupune calităţi de leadership. motive şi ambiţii ale indivizilor1. Emiţătorii de roluri pot avea aşteptări neclare despre persoanele vizate. În organizaţii găsim două categorii de roluri. raportul şi comunicarea cu subordonaţii. Aceste roluri sunt precizate formal de către o organizaţie ca metode de diviziune a muncii şi a responsabilităţii pentru a uşura realizarea sarcinilor. anumiţi factori organizaţionali îi fac pe cei care emit rolurile (cum ar fi managerii) să dezvolte anumite aşteptări şi să „emită” rolurile unor oameni-ţintă (subordonaţii). există două dimensiuni de comportament relativ independente. Folosirea eficientă a acestor resurse este evident o importantă dimensiune a managementului. Persoanele ţintă „recepţionează” rolul şi apoi încearcă să se angajeze într-un comportament care să satisfacă rolul. fie o postură distantă şi impersonală din partea liderului (în cazul unei consideraţii scăzute). asupra modului de realizare a unei bune performanţe sau asupra limitelor în ceea ce priveşte autoritatea şi responsabilitatea cuiva. Dezvoltarea rolurilor indică faptul că membrilor grupului li se poate cere să acţioneze şi diferit unul faţă de altul. Ambiguitatea tinde să scadă pe măsură ce creşte timpul petrecut în acest rol. Liderii trebuie să conducă diferite personalităţi.  a acorda recompense membrilor grupului. Referitor la comportamentul liderilor. 7. Diferenţa subtilă pare să rezide din influenţa asupra comportamentului grupului. Economică. Leadership-ul poate include folosirea prerogativelor formale ale managementului. Specialiştii sunt în general de acord ca indiferent de „talentul” grupului. acesta presupune exercitarea unei influenţe asupra grupului.1998. În general rolurile alocate indică „cine ce face” şi „cine poate spune altora ce să facă”. Ed. Funcţiile liderului pot fi sugerate astfel:  a fi un model de comportament pentru grup. Acest model relevă o serie de elemente ce pot conduce la ambiguitate:  Factori organizaţionali.  a dezamorsa conflictele interne. materiale timp. Ambiguitatea rolului apare atunci când scopurile muncii cuiva sau metodele de execuţie sunt neclare. Anumite roluri par a fi inerent ambigue datorită funcţiei lor în organizaţii. Există în ceea ce priveşte consideraţia fie o mare apropiere între lider şi subordonat (consideraţie înaltă). Definirea Structurii – presupune definirea relaţiilor.  a reprezenta grupul în afară. performanţa lui va fi determinată de lideri. dar nu implică în mod necesar leadership. Chiar aşteptările referitoare la rol care sunt emise şi dezvoltate foarte clar pot să nu fie înţelese complet de către persoana vizată.

a cărui influenţă se naşte direct din poziţia sa. III. reginele. Hitler. Cu excepţia afacerilor mici de familie există puţine oportunităţi pentru conducerea tradiţională la locul de muncă. În al treilea rând stilul de conducere şi reacţiile grupului vor fi determinate considerabil de situaţia respectivă (sarcina. Dificultatea acestui tip este că puţini oameni au calităţile excepţionale necesare transformării celor din jur în adepţi gata să-l urmeze. modul în care un individ îi influenţează pe ceilalţi pentru a contribui voluntar la atingerea sarcinilor grupului într-o situaţie dată. Acest gen de conducere este prea temporară prin natura sa pentru a valora prea mult în afaceri. de exemplu majoritatea managerilor şi supraveghetorilor. e) liderul funcţional. liderii funcţionali îşi adaptează comportamentul pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de competitivitate ale situaţiei. nu este bine să se încredinţeze aceluiaşi responsabil atât gestiunea produselor noi. şefii de trib. le poate avea mai puţin dezvoltate pe ambele sau poate avea una din cele două dimensiuni mai dezvoltată decât cealaltă. cât şi a celor vechi. deoarece nu se ridică în ambele cazuri aceleaşi probleme. Este legată foarte strâns de comportament. b) liderul tradiţional. accident sau desemnare. iar arta conducerii este de a găsi cel mai bun echilibru în lumina întregii situaţii. 24 . ceea ce reprezintă o altă problemă. Elementele de bază ale definiţiei conducerii de mai sus sunt patru la număr. sarcinile scopurile. presiuni externe etc. a cărui influenţă se naşte în special din personalitate (de exemplu Alexandru Macedon. şi anume: structura pe funcţiuni. Conducerea. Intuitiv. Tipuri de lideri: a) liderul carismatic. Ceea ce se caută este cineva care este capabil să-şi asume rolul de conducător într-o diversitate de situaţii pe parcursul unei perioade de timp. în plus. Ca o definiţie de lucru conducerea poate fi descrisă drept un proces dinamic. rolul liderului este acela de a direcţiona grupul către scopurile acestuia. Avantajul acestei organizări ţine de claritatea sa şi de caracterul său centralizat. este ceva mai mult decât personalitate. Calităţile personale sau caracteristicile conducerii nu pot fi obţinute prin pregătire. Barrie. care îşi asigură poziţia conducătoare mai degrabă prin ceea ce el sau ea fac decât prin ceea ce ei sunt. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ Organizarea structurală a compartimentului de vânzări Există patru tipuri de structură organizatorică comercială. Chiar dacă „cel mai bun”. În al doilea rând. structura pe regiuni şi structura mixtă. c) liderul de situaţie. Este o altă categorie la care puţini oameni pot aspira. lipsa de pregătire sau alţi factori. Ea are ca inconvenient complicarea coordonării compartimentelor pe măsură ce se dezvoltă întreprinderea. Acesta este tipul birocratic de conducere în care puterea de legitimare se naşte din natura şi scopul poziţiei în interiorul ierarhiei. Napoleon. Churchill şi alţii). structura pe produs sau divizionară. Structura pe funcţiuni presupune divizarea funcţiunii comerciale într-un anumit număr de funcţiuni specializate. a cărui poziţie este asigurată prin naştere. a cărui influenţă poate efectiva numai fiind la locul potrivit la momentul potrivit de exemplu majordomul din „The Admirable Crichton” de J. Elementele de bază ale definiţiei conducerii SARCINI/ SCOPURI MEDIU/ SITUAŢIE Luate împreună aceste variabile – liderul. în concluzie. Deci în primul rând conducerea este un proces dinamic şi nu unul static. subordonaţii şi mediul situaţia – formează o situaţie completă de conducere. Sunt motive pentru care a fost mult timp utilizată. Mai există riscul pentru responsabil de a fi acaparat de problemele cotidiene pe termen scurt şi de a ignora problemele de dezvoltare a produselor pe termen lung. d) liderul desemnat.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Tipul liderilor este o combinaţie a acestor dimensiuni de comportament. ca în figura următoare: LIDER Pregătire cunoştinţe personalitate SUBORDONAŢI pregătire motivaţie Figura 2. cel care o deţine poate să nu fie capabil să o folosească din cauza unei personalităţi mai slabe. de exemplu regii. Cu alte cuvinte. Consideraţia liderilor pare a fi o consistentă sursă de satisfacţie a subordonaţilor. putem susţine că o combinaţie optimă este aceea în care ambele dimensiuni sunt bine dezvoltate.). ci doar modificate prin intermediul ei. Problema este că deşi puterile poziţiei pot fi definite.M. un lider poate avea dezvoltate ambele dimensiuni de comportament. Definirea structurii facilitează realizarea sarcinilor şi consideraţia promovează menţinerea grupului şi implicarea personală.

ca urmare a unei politici de produse şi de acţiuni comerciale elaborate de către directorul general.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA fig. dar numai pentru o categorie de produse. Fiecare responsabil deţine prerogative specifice unui director comercial (publicitate. Această structură poate fi extinsă pentru a îngloba funcţiunea de producţie în cadrul unei divizii. Această variantă este preferabilă atunci când relaţiile comerciale cu clienţii sunt suficient de intense. administrarea vânzărilor şi. Avantajele acestei structuri se referă la dispariţia dificultăţilor de coordonare. Structura pe regiuni presupune repartizarea sarcinilor operaţionale pe sectoare geografice (regiuni sau ţări). responsabilităţile sunt definite clar la nivelul produsului. personale sau specifice (de exemplu. adaptându-1 la necesităţile locale. Acest inconvenient poate fi redus prin centralizarea sarcinilor care nu prezintă un caracter specific. cum ar fi: gestiunea depozitelor. mediile şi suporţii sunt impuşi. Structura mixtă a apărut datorită complexităţii problemelor comerciale. studii comerciale. studii comerciale etc.).1 Structura pe produs Structura pe produs sau divizionară foloseşte produsul drept criteriu de repartizare a sarcinilor. Acest tip de structură permite adesea combinarea avantajelor structurilor precedente prin centralizarea unui anumit număr de compartimente şi prin reducerea costurilor. serviciul de publicitate elaborează un plan de publicitate. vânzare. facturarea a cărei centralizare este impusă de utilizarea calculatoarelor. De exemplu. Este vorba de o adevărată descentralizare a funcţiilor directorului comercial. Ea ţine seama de mai multe criterii de repartizare a sarcinilor. Compartimentele regionale corespunzătoare au drept rol punerea în aplicare a planului. ceea ce permite o bună apreciere asupra performanţelor responsabilului. obişnuinţe de consum diferite. publicitate pot fi centralizate sau nu. în funcţie de ţări). se ajunge astfel Ia tipul de organizare adoptat de întreprinderile mari. în mod deosebit. în care temele. după caz. Această structură nu trebuie însă confundată cu cea a şefilor de produse. 25 . Compartimentele de concepţie. Inconvenientele structurii rezidă în dublarea compartimentelor care îndeplinesc aceleaşi funcţiuni.

produse de tipul 2 . Introducerea cercetarilor de ergonomie in birouri poate fi sustinuta prin prisma unor caracteristici proprii muncii din 26 . fata de mijloacele de munca si fata de intregul sistem “om-masina-mediu”. In aceste conditii apar cerinte noi fata de componentele procesului de munca.). de tip l şi de tip 2 (produse de tipul l . Aceste aspecte ale organizarii stiintifice a muncii isi gasesc rezolvare prin aplicarea in serviciile si birourile firmelor a cercetarilor de ergonomie care sa asigure adaptarea muncii la om.aparate electrocasnfce mari. ERGONOMIA LOCULUI DE MUNCA IN BIROU ⇒ Necesitatea organizarii ergonomice a muncii in birou Dezvoltarea economiei de piata si extinderea proprietatii private au facut ca munca de birou sa cunoasca o amploare deosebita. în timp ce directorul pentru bunurile de producţie se adresează unui număr mic de clienţi pentru a le vinde aparate electrice de dimensiuni mari (restaurante. cresterea productivitatii si scaderea solicitarilor de efort in munca. cofetării etc. fata de om.echipament pentru înzestrarea bucătăriei).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Directorii regionali sunt însărcinaţi cu vânzarea către marele public a produselor. brutării.

studiile de ergonomie indica o serie de calitati pe care trebuie sa le aiba lucratorii dintr-un astfel de serviciu si anume: cunostinte temeinice in domeniul solicitat. stabilirea unor forme specifice de stimulare in munca si aplicarea acestora. datorita conditiilor de amenajare a locurilor de munca. deoarece numai prin intermediul acestora se poate realiza adaptarea muncii la posibilitatile umane firesti. Aceasta apare in special la cei implicati in activitati de cercetare-dezvoltare. insa exista numeroase activitati care necesita un efort fizic intens. in special cele ale secretarelor. Acestea sunt diverse si pot fi provocate fie de lucratori. atentie distributiva. prin mecanizarea si prin informatizarea unor activitati si prin stabilirea corecta a numarului si a structurii personalului se poate actiona eficient pentru reducerea efortului fizic. Pentru a se putea face fata acestor solicitari. cantitatea si varietatea informatiilor solicitate.  amplificarea factorilor de stres si de oboseala. arta de a vorbi cu oamenii. O alta caracteristica a activitatii desfasurate in birouri si. Aceasta este pozitia sezand. dar cu deosebire la cei implicati in procesul de intocmire si de prelucrare a documentelor.  varietatea si complexitatea operatiilor (in special de ordin intelectual) pe care trebuie sa le execute lucratorii. precum si relatiile dintre membrii colectivelor de munca. relatiile cu clientii. umiditatea si lumina). cautarea si regasirea informatiilor sunt grele. dotarea birourilor si a serviciilor cu mobilier potrivit caracteristicilor antropometrice ale lucratorilor. selectia. in acelasi timp. Solicitarea neuropsihica in birou este predominanta fata de solicitarile de alta natura la principalele categorii de personal. uneori nerationala. incadrarea. Alti factori care influenteaza substantial solicitarea psihica sunt factorii de mediu (zgomotul. dinamism. financiar contabile. diminuarea efortului fizic si intelectual prin achizitionarea unor echipamente informatice moderne. Aceasta caracteristica se intalneste la toate categoriile de personal cu o pondere mai mica sau mai mare. Aceste masuri determina servirea civilizata a clientilor si cresterea randamentului in munca in conditii de solicitare normala a lucratorilor. care nu vad in acesta un partener egal care contribuie prin munca sa la satisfacerea cererilor lor. Avand in vedere toate aceste solicitari. Din prima categorie face parte gradul de oboseala al lucratorilor (zilnica plus cea acumulata) cu implicatii asupra modului de comportare fata de clienti. Din punct de vedere fizic se poate considera ca activitati precum cele de procesare a corespondentei. gradul de aglomeratie. In multe cazuri efortul lucratorilor de a avea un comportament civilizat poate duce la suprasolicitare. In cadrul serviciilor de relatii cu publicul sau in secretariate exista elemente care au o contributie insemnata la cresterea efortului psihic. spirit de observatie. solicitand intr-un grad ridicat posibilitatile fiziologice ale personalului.Lucrător în comerţ Mureş aceste structuri. fara amenintarea sanatatii lucratorilor. prin folosirea unor grafice de munca. structurile respective pot actiona printr-o mai mare flexibilitate in stabilirea programelor de lucru si prin dimensionarea optima a formatiilor de lucratori. Dificultati pot crea si clientii prin modul de comportare fata de lucratorii serviciilor. stabilirea dimensiunii optime a colectivelor de munca. Practica a demonstrat ca in serviciile de relatii cu publicul exista o serie de cauze care conduc de regula la suprasolicitare. gradul scazut de dotare tehnica si existenta unor multiple solicitari de efort fizic si psihic in munca. pregatire si performante. manifestat prin lipsa de amabilitate si prin nervozitate. In legatura cu acest aspect trebuie mentionat ca organizarea ergonomica a muncii trebuie sa asigure concordanta dintre numarul angajatilor existenti si afluenta solicitantilor. calitatea si structura acestuia. a potentialului uman. necesitatea studiilor ergonomice este evidenta. raspunderea materiala si morala. care uneori nu se modifica nici in timpul pauzelor. de neadaptarea orarelor de functionare a acestora la fluxul clientilor si de existenta unor lipsuri in organizarea muncii. Pentru personalul secretariatelor apar alte cauze care pot determina cresterea efortului fizic si anume: fluxul clientilor. un factor de influenta a efortului este pozitia de lucru. fie de clienti. sarcinilor de indeplinit si locului zonei de munca. reducerii      27 . In acest caz studiile de ergonomie trebuie indreptate spre organizarea rationala a timpului de lucru si spre crearea conditiilor de schimbare a pozitiei corpului. Munca in birou se prezinta in general ca o munca psihica ce solicita din partea personalului un efort intelectual deosebit. In acest sens se remarca indeosebi dialogul ce trebuie mentinut cu fiecare persoana pentru stabilirea informatiilor dorite. in scopul crearii unui echilibru optim intre om si mediul sau de lucru. Solicitarea neuropsihica a angajatilor din serviciile de relatii cu publicul sau a celor din secretariate mai este influentata si de neritmicitatea fluxului clientilor. ci o persoana care trebuie in orice conditii sa-i serveasca cu promptitudine si cu amabilitate. promovarea personalului dupa aptitudini.Directiile de organizare ergonomica si de perfectionare a activitatii din birou ar trebui sa aiba in vedere urmatoarele aspecte: recrutarea. temperatura. Avand in vedere ca fluxul acestora este in general aleator.  folosirea. capacitate de decizie si initiativa.  studierea microclimatului. cum ar fi: CRFPA  caracterul muncii. Printr-o organizare corespunzatoare a muncii pe baza principiilor ergonomice. introducere a datelor. pozitiei acestora in timpul muncii. de intocmire si de prelucrare a documentelor si la cei din serviciile de relatii cu publicul.

beneficiarul poate apela la mai multi furnizori. dezbateri etc. capacitatea de stocare. De asemenea. Alegerea mobilierului va fi relativ usoara daca beneficiarul se adreseaza unor producatori specializati. tutor) în persoana unui coleg mai experimentat sau a şefului direct şi la înmânarea unui manual al angajatului care conţine informaţii referitoare la:         prezentarea firmei condiţii de muncă proceduri disciplinare organizare sindicală facilităţi medicale. Mobilierul unui birou modern dotat cu aparatura electronica (computere. . imprimante. turul firmei cu prezentarea noului angajat persoanelor cheie din cadrul organizaţiei. Aceste statii de lucru faciliteaza colaborarea iar mobilierul se adapteaza usor la necesitatile echipamentelor. temperatura. demontabile.mobilierul sa fie simplu. PREGĂTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ Integrarea angajatilor : are drept scop facilitarea integrarii mai rapide in organizatie. plasticul si metalul. culoare) trebuie adaptate la specificul activitatii din fiecare birouCateva din cerintele la care trebuie sa raspunda un loc de munca organizat pe baza principiilor ergonomice ce au ca obiectiv optimizarea relatiei "om-mijloc de munca-mediu" se refera la mobilier: . Pentru mobilierul de birou se pot folosi mai multe materiale. este necesar sa existe cabluri suficient de lungi care sa fie asezate astfel incat sa fie cat mai putin vizibile. iar mesele pentru imprimante pot avea un sertar dedesubt in care este pastrata hartia. Cea mai mare parte dintre acestia au experienta si dispun de echipe care se pot deplasa si pot propune proiecte de implementare care sa corespunda cat mai exact posibil nevoilor beneficiarului. de transport. Cablurile pot fi incorporate in birouri astfel incat computerele. Incercand sa obtina cel mai bun pret. Mobilierul de birou a facut obiectul unor norme si recomandari precise care le stabilesc dimensiunile. Pentru integrarea personalului de execuţie se recurge la stabilirea unui ghid (mentor. Numeroase firme ofera astazi mobilier modern pentru personalul care lucreaza in grup cu echipamente legate la retea. terminale. in felul acesta securitatea in lucru creste si se creeaza economii importante de cablu. Mobilierul nepotrivit poate avea serioase repercusiuni asupra sanatatii si starii fizice a personalului. Nu trebuie pierdut din vedere si faptul ca implementarea mobilierului nu este niciodata definitiva si dupa un timp pot fi necesare unele modificari. posibilitatilor financiare si planurilor arhitectului. 28 . Multe probleme datorate unei previziuni deficitare la nivelul stabilirii planurilor se pot rezolva sau ameliora prin dispunerea variabila a mobilierului. din punct de vedere functional si estetic. sa asigure pozitia corecta a partilor corpului in timpul executarii operatiilor si sa corespunda cerintelor ergonomice si estetice. spatiul necesar pentru utilizare. telefoanele sau sursele de lumina sa poata fi pozitionate in locuri corespunzatoare. Alegerea cu grija a mobilierului de birou poate avea o contributie importanta asupra moralului personalului si de asemenea poate fi o cale de crestere a eficientei in munca. scaune ergonomice sau pliante.amplasarea si combinarea adecvata a mobilierului. Includem aici si incadrarea personalului care consta in ansamblul proceselor de atribuire efectiva a posturilor persoanelor selectionate.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA efortului senzorial si cresterii posibilitatilor de concentrare in executarea sarcinilor. Pupitrele pentru terminale pot avea extensii de tastatura pentru operare confortabila. echipamente pentru microfilme) trebuie sa fie proiectat astfel incat sa satisfaca toate necesitatile personalului care lucreaza cu aceste echipamente. dar uzuale sunt: lemnul. Pentru personalul managerial se pot organiza şedinţe de instruire speciale. usor de deplasat si de asezat (rafturi independente cu fata dubla. de aceea este preferabil mobilierul format din module mici. inclusiv intocmirea tuturor formalitatilor necesare. mese de lucru ce pot lua diferite forme). acestui mobilier i se asociaza echipamentele si materialele utilizate in mod curent sau cu intermitente in serviciile si in posturile de lucru. IV. fotolii dispuse individual sau in banchete. cantina politici de instruire salarizare parcursuri de carieră etc. Elementele de microclimat (zgomot. iluminat. care in final se poate transpune intr-un nivel ridicat de absenteism si intrun randament redus. retinand pe cei care ofera livrarea si montarea pe loc in termene rezonabile.

asigura expansiunea pieţei. 2. relaţiile de schimb dintre participanţi nu mai pot fi spontane ceea ce presupune cunoaşterea prealabila a pieţei printr-un flux informaţional producator-comerciant-consumator si invers. sa se cunoască în prealabil si sa-si cunoască preferinţele. Armonizarea intereselor partenerilor se face prin clauzele formulate în cadrul contractelor economice. relaţii precontractuale – se materializează printr-un schimb de informaţii si se realizează prin: a. Interesele partenerilor materializează comportamentul agenţilor economici pe piaţa. c.comerciantul obţine informaţii utile pentru realizarea politicilor de aprovizionare. informarea larga de către producători a comercianţilor asupra produselor oferite. Astăzi. studierea sistematica a pieţei are în vedere: . 1. c. relaţii contractuale – care sunt un rezultat al negocierilor dintre producător si comerciant si se materializează în contracte economice. necesitatea armonizării intereselor economice ale partenerilor. Cu timpul. În aceste condiţii trebuie sa existe legături strânse între producător si comercianţi din următoarele motive: 1. comercianţii. b. 2. sa-si armonizeze interesele lor economice prin negocierea condiţiilor de vânzare-cumpărare. Creşterea numărului de intermediari a determinat o anumita separare a producătorilor de pieţele lor ceea ce a sporit rolul comerciantului. 2. c. printr-o buna orientare a reţelei de distribuţie. 3. În cadrul relaţiilor postcontractuale. legături permanente. 3. relaţiile pe piaţa au devenit tot mai complexe iar numărul intermediarilor a crescut.producătorul obţine informaţii care îi sunt utile pentru dimensionarea producţiei si pentru realizarea politicii de produs. Relaţia comerţ-producător se materializează în: 1. Necesitatea unor legături permanente rezulta din: a. CRFPA Cele doua cerinţe 1) si 2) reprezintă coordonatele de baza ale relaţiei comerţ-producător. Aceste forme sunt grupate după succesiunea lor: 1. mutaţiile intervenite în evoluţia comerţului: 29 . 2. 1. pe o asemenea piaţa complexa. comercianţii cunosc cel mai bine potenţialul pieţei pentru diversele produse. mutaţiile intervenite în evoluţia comerţului. efortul comun al producătorilor de a se apropia de piaţa produselor lor si de a contribui la extinderea acestora. caracterul complex al pieţei din oricare economie naţionala b. comercianţii dispun de mijloace de informare adecvate. legături ocazionale. necesitatea armonizării intereselor economice ale partenerilor. un moment important este recepţia mărfurilor care din punct de vedere economic conferă îndeplinirea prevederilor contractuale iar din punct de vedere juridic generează schimbarea titlului de proprietate precum si stabilirea răspunderilor si a responsabilităţilor. 2. relaţii postcontractuale – pe baza contractului încheiat se trece la derularea acestuia. a. mutaţiile intervenite în evoluţia consumatorilor. La început simpla prezenta a mărfurilor la locul unde se efectua schimbul si negocierea preţului erau suficiente pentru realizarea actului de vânzare-cumpărare. se materializează în activitatea de creaţie a noilor produse. caracterul complex al pieţei din oricare economie naţionala. de sortiment precum si pentru negocierea condiţiilor de cumpărare. b. RELAŢIILE COMERŢULUI CU CONSUMATORII Locul relaţiei comerţ-consumator în ansamblul activităţii comerciale Locul pe care relaţia comerţ-consumator îl ocupa în ansamblul activităţilor comerciale este determinat de: 1.Lucrător în comerţ Mureş V. efortul comun al producătorilor de a se apropia de piaţa produselor lor si de a contribui la extinderea acestora. . Formele relaţiei comerţului cu producătorii Relaţia comerţ-producător se concretizează în forme specifice corespunzător fiecărei etape de desfăşurare a schimbului. SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR RELAŢIILE COMERŢULUI CU PRODUCĂTORII Necesitatea si conţinutul relaţiei comerţ – producători Corelarea ofertei cu cererea de mărfuri este condiţionata de măsura în care participanţii la relaţiile de piaţa reuşesc: 1.

mutaţiile intervenite în evoluţia consumatorilor: a. sporirea dimensiunilor comerţului si a ariei sale de preocupări. în nivelul de educare si în structura socio-profesionala. comerţul se va confrunta cu fenomenul de trecere de la o activitate comerciala fără probleme la una cu probleme care va implica suprapunerea în timp şi spaţiu nu numai a nevoii de produs şi a puterii de cumpărare ci şi voinţa de cumpărare a consumatorului. evoluţia în timp a acestuia si factorii săi de influenţă. Decizia de cumpărare se ia tot mai mult în raport cu ansamblul produselor ce contribuie la un anumit standard de viata. 3. Conţinutul relaţiei comerţ-consumatori Sistemul de relaţii comerţ-consumator poate fi descompus în: 1. 2. 1. d. Aceasta coordonata reprezintă componenta de baza în relaţia comerţ-consumator. Activitatea personalului comercial trebuie sa contribuie la formarea reprezentărilor consumatorilor cu privire la: a. 3. b. Presupune: i. trecerea de la cumpărarea independenta a unui produs la achiziţionarea optimizata în cadrul unui ansamblu de produse. utilizarea mijloacelor mass-media. b. îmbunătăţirea sistemului de informare a consumatorilor . crearea unei ambiante favorabile procesului de vânzare cumpărare. Comerţul în organizarea sistemului de relaţii cu consumatorii acţionează pe 2 cai: 30 . 2. Relaţia vânzător-comparator reprezintă o înlănţuire de roluri îndeplinite succesiv de către aceştia. asigurarea unui raport corespunzător personal-comercial-consumator. unităţile de desfacere. produsele oferite. serviciile comerciale oferite. testarea produselor noi de potenţialii consumatorii. consumatorul este omniprezent. c. Comportamentul consumatorului presupune un ansamblu de manifestări sistematice care. dezvoltarea si modernizarea reţelei comerciale. adaptează schemele de activitate umana la un context sociointegrator în vederea optimizării acţiunilor în curs de efectuare. crearea unei ambulante favorabile procesului de vânzare-cumpărare – are în vedere doua aspecte: a. b.crearea. introducerea si extinderea unor forme moderne de vânzare. c. ii. Relaţia consumatorsocietate poate constitui cadrul general în care urmează sa se circumscrie întreg sistemul de relaţii comerţ-consumator pentru ca în orice tip de economie. activitatea comerciala în general. 3. c. b. asigurarea unui raport corespunzător personal-comercial-consumator. 5. e. Baza motivaţionala a relaţiei comerţ-consumator Orientarea si buna organizare a sistemului de relaţii comerţ-consumator presupune o bună cunoaştere a comportamentului consumatorului. organizarea unui cadru propice de dialog cu consumatorii.organizarea şi 2). organizarea unui cadru propice de dialog cu consumatorii – presupune: a. publicitate la locul vânzării). cunoaşterea fenomenelor ce caracterizează relaţia consumator-societate. 2. operativitatea practicilor promoţionale.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA a. Relaţia comerţ-consumator ca atare. trecerea în timp de la actul izolat al consumului la sistemul de consum. b. întâlniri periodice cu consumatorii. modificări în structura puterii de cumpărare. modificări în exigentele consumatorilor. d.atât a informaţiilor exterioare mass-media cât şi a informaţiilor interioare (etalarea mărfurilor. în temeiul unor informaţii din mediul socio-economic înconjurător. Formele concrete ale cadrului de dialogare cu consumatorii: 1. 2. 4. Personalul comercial trebuie sa asigure materializarea acţiunilor ce dau conţinut relaţiilor de la coordonatele 1). actul comercial. consultarea consumatorilor. Aceste aspecte presupun un dialog larg cu consumatorii deoarece sistemul macroeconomic nu va putea funcţiona decât daca consumatorii vor fi satisfăcuţi de bunurile si serviciile create de producţie si oferite prin procesul de comercializare. OBS. prezentarea si întreţinerea unitarilor comerciale – o unitate comerciala trebuie sa reprezinte un cadru ambiental care sa corespunda nivelului de exigente cerute de consumator. demonstraţii privind funcţionarea produselor.

decid singuri în toate împrejurările şi în cunoştinţă de cauză. decizia de cumpărare care presupune un act de alocare a resurselor compus dintr-o motivaţie raţionala si o motivaţie emotiv-psihologica (piramida lui Maslow). manifestă preferinţă pentru noutăţi. cunosc mai bine majoritatea produselor. discurile. Cunoaşterea clientului Arta de a vinde necesită identificarea rapidă a personalităţii fiecărui cumpărător. au o atitudine mai critică faţă de munca vânzătorilor şi caută să-şi impună părerea. consultă cu grijă preţurile. 2. 2. preferă vânzătorii mai vârstnici faţă de care au mai mare încredere. presupune utilizarea caracteristicilor psihologice si psihosociologice ale consumatorilor. De aici. în general. adoptând mai degrabă o atitudine din care să rezulte că le apreciază priceperea şi siguranţa. dar într-o manieră din care să rezulte respect pentru personalitatea lor. sunt influenţabile. o structură a consumului specifică vârstei înaintate. acordând atenţie doleanţelor particulare. asupra cărora sunt mai bine documentaţi. cunoaşterea psihologiei clientului şi folosirea argumentelor de convingere adecvate. Adolescenţii reprezintă o categorie importantă de cumpărători. Tipuri de consumatori în funcţie de vârstă: Copiii alcătuiesc un segment însemnat de consumatori datorită faptului că participă alături de părinţi la efectuarea cumpărăturilor. reduceri de preturi. dar siguri pe ei în cadrul unui grup. unor stimuli concurenţiali (publicitate. hotărâţi să nu piardă timpul inutil. au un comportament constant. sunt afectivi dar nu-şi pot exprima cu claritate dorinţele. chiar dacă nu arată acest lucru. influenţează. articolele de toaletă şi produsele cosmetice. A. dintre care dulciurile. mărimea şi structura cumpărăturilor. Adulţii. revistele. articolele de îmbrăcăminte cu notă predominant sportivă. au mare încredere în propria persoana şi de aceea nu primesc uşor sfaturile personalului comercial. sunt mai grijulii în privinţa cheltuielilor. 3. ei trebuie ascultaţi cu mult interes şi eventual sfătuiţi. persoane mature reprezentând cea mai importantă categorie de consumatori. argumentele raţionale care se aduc în favoarea produselor şi mai puţin cele de ordin afectiv. sunt timizi când vizitează magazinele în mod individual. manifestă independenţă în luarea deciziei de cumpărare. categoria cea mai numeroasă de consumatori. iniţierea unor masuri care sa influenţeze comportamentul de cumpărare. sunt mai exigente faţă de mărfuri şi mai atente la preţul acestora. trăind intens actul de cumpărare a unui produs. pachete promoţionale). 2. evitându-se contrazicerile şocante. rezistenţa. Acest comportament al consumatorului se materializează într-un proces global de cumpărare care are 3 faze: 1. de aceea trebuie trataţi cu multă seriozitate. Faţă de această categorie de consumatori. doresc să fie informaţi cu competenţă. în mod autonom. o anumită rezistenţă la nou şi la schimbare. o serie de cumpărături. faza anterioara cumpărării care presupune o întâlnire între caracteristicile cerute (nevoie) si produs (caracteristicile reale). apreciază la mărfuri calităţi precum: utilitatea. sfătuiţi şi ajutaţi. Tipuri de consumatori în funcţie de ocupaţie 31 . cunoscători a articolelor tehnice şi mai puţin a altora ceea ce îi determină să evite cumpărăturile care îi pun în ”inferioritate". sunt sensibili la modul de prezentare a mărfurilor în magazin. mărfurile destinate lor au o pondere mare în volumul total al desfacerilor. o anumită încetineală în luarea deciziei de cumpărare. B. îi imită pe adulţi dar nu acceptă să se „vadă" aceasta. cărţile. doresc să li se acorde atenţie. au un comportament de consum caracterizat prin: sensibilitate mai accentuată. mai ales pentru faptul că realizează. Bărbaţii sunt consumatori decişi. au spirit gospodăresc mai dezvoltat. faza deciziei de cumpărare – este faza în care consumatorul este supus. întreţinerea uşoară. Ca tip de consumatori. sensibili la eventualele neatenţii sau abuzuri ale lucrătorilor din comerţ. copiii prezintă următoarele caracteristici specifice: diferenţiază mai greu esenţialul de neesenţial. Personalul comercial trebuie să evite poziţia de sfătuitor. necesitatea de a fi tratate cu foarte multă atenţie din partea vânzătorului. Tipuri de consumatori în funcţie de sex Femeile. Comportamentul consumatorului are la baza doua elemente esenţiale: 1. de multe ori. ziarele. experienţă în domeniul consumului etc. sunt influenţaţi de culorile vii ale produselor. faza post-vânzare în care consumatorul apreciază satisfacţia obţinută în urma consumării sau utilizării bunului. apreciază.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA 1. gusturi şi preferinţe diferenţiate şi stabile. motivaţia actului de cumpărare care presupune optimizarea rezultatului apărut în urma cumpărării. de cele mai multe ori. vânzătorii trebuie să manifeste multă înţelegere şi răbdare. Persoanele în vârstă constituie un segment special de consumatori cu următoarele caracteristici comportamentale: ataşament puternic faţă de produsele existente de mult timp pe piaţă şi faţă de metoda tradiţională de vânzare. C. Trăsâfurile specifice ale adolescenţilor: preferă produsele cu ajutorul cărora îşi scot în evidenţă personalitatea.

se adaptează uşor la situaţii noi de mediu. Sigur pe el. F. în timp ce mecanicii auto. Vânzătorul trebuie să adopte un comportament din care să rezulte acordul cu opinia unui astfel de consumator. Cumpărătorul cu temperament flegmatic este mai lent. deci aceasta va influenţa şi calitatea sa de consumator.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Personalitatea unui om se identifică strâns cu profesiunea. dar nu acceptă cu uşurinţă sfaturile personalului din comerţ. fiind nestăpânit. Tipuri de consumatori în funcţie de caracter (profilul psiho-moral al personalităţii) Consumatorul dificil este foarte pretenţios. renunţând la cumpărături în caz de aglomeraţie. D. optimist. cu condiţia ca acesta să fie delicat şi plin de tact. predominant. este sigur pe el. Vânzătorul trebuie să se alăture acestui entuziasm al consumatorului întărindu-i convingerea că a făcut o alegere bună. preferinţele şi obiceiurile de consum ale oamenilor. fiind foarte atent la preţul produsului. sociabil. Cumpărătorul econom apreciază mai toate produsele în funcţie de bugetul său bănesc. acceptând destul de greu sugestiile vânzătorului. de marca lui. calm. mai rezervat şi nu-şi exprimă vizibil gusturile şi preferinţele. spre cărţi şi articole care le servesc pentru studiu. acordă o atenţie deosebită magazinelor sau raioanelor de specialitate. acesta vrea să fie înţeles şi servit imediat. nu suportă contrazicerile.cumpărător s-au stabilit tipuri complexe de consumatori şi s-au făcut recomandări pentru comportamentul vânzătorului faţă de tipul respectiv de cumpărător. îşi iese repede din fire. pe zone geografice sau în interiorul aceleiaşi localităţi. se hotărăşte greu.să fie concret . energic. respingând argumentele vânzătorului. liniştit. Tipuri de consumatori în funcţie de cunoaşterea precisă a intenţiilor de cumpărare Consumatorul hotărât ştie precis ce vrea şi mai ales ştie că produsul se găseşte în magazinul respectiv. Consumator nehotărât fie nu ştie precis ce doreşte. Astfel. chibzuind mult până la decizia de cumpărare pentru care acceptă sugestiile vânzătorului. se decide imediat asupra cumpărăturii. de exemplu. fie nu ştie că produsul dorit se află în magazin. îndrăzneţ şi rapid în luarea deciziei de cumpărare. nehotărât. Cumpărătorul impulsiv ia decizii de cumpărare în mod subit. chiar dacă nu are motiv. Cumpărătorul cu temperament melancolic este foarte sensibil.să fie precis şi limitat în discuţii 32 . rapid în gesturi. foarte rapid şi mobil. Vânzătorul trebuie să insiste mai mult asupra calităţii produsului şi nu asupra preţului acestuia. răbdător. Tip de cumpărător Atitudinea vânzătorului 1. elevii şi studenţii se orientează.să insiste asupra rezolvării problemelor . Cumpărătorul autoritar hotărât pragmatic neliniştit direct activ impulsiv 2 Cumpărătorul prietenos . În această accepţie se poate spune că există unele tipuri socio-profesionale de consumatori distincte. chibzuind îndelung până când se decide să cumpere. cu mimică şi gesturi mai puţin expresive. având nevoie de sprijinul vânzătorului. Consumatorul grăbit este persoana care se găseşte întotdeauna în mare criză de timp şi nu-şi permite să piardă timpul pentru a cumpăra. impresionabil. Trebuie să fie tratat de către vânzător cu atenţie şi înţelegere. spre îmbrăcămintea sport.să fie direct . Cumpărătorul cu temperament coleric este foarte nervos. Consumatorul atotştiutor se consideră competent în legătură cu orice produs. de regulă aceşti consumatori nu admit să fie contrazişi. De aceea se impune a fi tratat cu răbdare şi să nu fie contrazis. Cumpărătorul entuziast este impresionat repede de un produs pe care-l laudă şi-l admiră în mod excesiv. pregătirea profesională determină în anumite limite gusturile. E. Pe baza observaţiilor asupra comportamentului consumatorilor şi asupra modului în care se stabilesc relaţiile vânzător . fără sâ se gândească prea mult. vrând să facă în orice împrejurare. este impresionat de înfăţişarea produsului. O astfel de persoană trebuie servită cât mai repede pentru a-i câştiga aprecierea. Astfel de client este influenţat de modul de prezentare a mărfurilor în magazin Consumatorul nemulţumit este persoana care nu găseşte marfa dorită sau nu a fost servită potrivit aşteptărilor. dovada acestei competenţe. Profesiunea. Tipuri de consumatori în funcţie temperament Cumpărătorul cu temperament sanguin este vioi.

Lucrător în comerţ Mureş amical. Comerciantul trebuie sa cunoască: a. stabil. meticulos controlat. să îl facă să vorbească . gradul de informare al consumatorului. Cumpărătorul ”om de fier” raţional. servicii asigurate înaintea vânzării – pe de o parte este vorba despre publicitatea comerciala care are rol de informare. Servicii comerciale: 1.profesionist . Orice tranzacţie trebuie sa furnizeze comparatorului argumentele care sa-i dea posibilitatea justificării propriilor acţiuni. 2. serviciile din timpul vânzării – prin aceste servicii se urmăresc 2 obiective: a. deschis.să îi răspundă la toate întrebările .sa folosească cifre . (intangibilitatea. motivele de cumpărare: c. condiţiile de luare a deciziei de cumpărare.să îi cunoască perfect intenţiile .să fie natural .să fie precis şi concis . ponderat disponibil constructiv flexibil . rezervat distant exigent. dar fără a-l flata sau linguşi . riguros precis. orientare si educare a consumatorului si pe de alta parte se refera la asigurarea unei distribuţii corespunzătoare prin servicii de proximitate (de facilitare. fără simţul umorului 4 Cumpărătorul ”cap de familie" echilibrat. inseparabilitatea fata de prestator.să nu îi impună opinia sa . asigurarea confortului de cumpărare. crearea condiţiilor optime de vânzare.să îl implice. Serviciul comercial reprezintă suma satisfacţiilor sau utilitarilor pe care un magazin le oferă clientelei sale. b.să îi dea sentimentul că beneficiază de un tratament privilegiat.să nu se piardă in detalii . Categorii de servicii comerciale Prestarea unei game mai largi sau mai restrânse de servicii comerciale este determinata de puterea economica a acestei firme. de apropiere fata de consumator).să îl ajute. 33 . b. simpatic vorbăreţ emfatic vesel putm sensibil la timp simţul umorului 3.). variabilitatea etc.să îi consacre o bună parte din timp . să îl asiste prin sugestii CRFPA concret plăcut respectuos punctual SERVICIILE COMERCIALE Natura si caracteristicile serviciilor DEF.

gospodăriile preluând realizarea unor servicii care constituiau atribute ale unor unităţi specializate. de multe ori nici nu ştie la ce se pot folosi.) sau se poate efectua repararea articolelor de uz gospodăresc. În ultima perioadă se constată că tot mai multe unităţi includ această sumă în valoarea mărfurilor sau în cazul cumpărării unor cantităţi mari transportul se face gratuit. crearea condiţiilor optime de vânzare – se refera la ansamblul facilitaţilor care sa stimuleze cumpărarea: acordarea de credite cumpărătorilor. Suma poate fi fixă sau variabilă în funcţie de valoarea cumpărăturilor.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA a. Consultanţii. 3. accelerează viteza de circulaţie a mărfurilor. Consultaţii tehnice speciale se oferă în special pentru mărfurile noi introduse pe piaţă sau pentru unele mărfuri care necesită acest lucru (mobilă. autoturisme etc). tendinţele eterogene si contradictorii în dezvoltarea serviciilor comerciale generate de evoluţia unor fenomene ecologice si sociale. Dacă cumpărătorul nu le vede funcţionând. Se practică atât pentru produse alimentare cât şi nealimentare. b. televizoare. 34 . realizarea unor servicii nelegate de actul de vânzare-cumpărare 3. CEC-uri etc. distanţă. precum şi la mărfuri de cerere curentă: lapte. garanţia. astfel de servicii încearcă sa evidenţieze performantele produsului: livrarea la domiciliu. Pe plan mondial: 1.. puncte de divertisment. imitarea unor servicii ca urmare a creşterii timpului liber al populaţiei. electrocasnice. unde la cererea cumpărătorilor se fac mici modificări (scurtarea mânecilor la haine. Vânzarea unor articole nealimentare presupune uneori mici transformări sau ajustări. scuteşte vânzătorul de a da o serie de explicaţii în timpul vânzării. Consultaţiile trebuie să fie de o competenţă ridicată. Unele mărfuri se pot cunoaşte complet şi verifica numai în stare de funcţiune. Tendinţe în dezvoltarea serviciilor comerciale În prezent se constata: 1. Servirea direct la domiciliul cumpărătorului prin livrarea produselor după ce în prealabil au fost comandate. 2. contracost. Transportul mărfurilor cumpărate. o puternica interferenta produse-servicii. colaborarea din ce în ce mai strânsa între firmele comerciale si firmele specializate în prestări de servicii. mobilă etc. Transportul mărfurilor la domiciliul clientului se face cu mijloace auto mici. 2. Prezentarea mărfurilor în stare de funcţiune. Prezentarea mărfurilor în stare de funcţiune uşurează cumpărătorului alegerea. Sunt unităţi mari comerciale care au amenajate încăperi speciale pentru încercarea şi probarea produselor. scurtarea pantalonilor. trecerea la o gestiune strategica a serviciilor comerciale prin crearea de noi sisteme de conducere. asigurarea confortului de cumpărare. Aceste doua motive determina revenirea la “consumul natural de servicii”. grija copiilor etc. la domiciliul cumpărătorului sau la altă adresă indicată de acesta se practică pentru produse electrotehnice. pâine etc. asigurarea si vânzarea pieselor de schimb. dovedeşte că produsul respectiv nu are defecte de construcţie şi funcţionare. întreţinerea si reparaţia produsului. serviciile sunt oferite din ce în ce mai mult în scopul individualizării produsului si personalizării unităţii comerciale.. Comerţul foloseşte mijloace specifice. apă minerală. scăderea puterii de cumpărare a unor categorii de cumpărători. Magazinele dispun în acest sens de ateliere proprii dotate cu cele necesare. greutatea mărfii. contribuie indirect la sporirea productivităţii muncii. mobilei sau jucăriilor cumpărate din magazinul respectiv. Recondiţionarea şi micile reparaţii se fac gratuit. mutarea nasturilor. multiplicarea si diversificarea serviciilor comerciale. Cumpărătorul poate folosi altfel timpul pe care l-ar fi cheltuit pentru efectuarea cumpărăturilor din magazin iar unitatea comercială îşi măreşte volumul desfacerilor. Consultaţiile date ajută cumpărătorii la alegerea mărfurilor. de alimentaţie publica. Asigurarea confortului de cumpărare se poate crea prin: crearea de parcări. În principal marile magazine prestează aceste activităţi care sporesc valoarea produselor achiziţionate. posibilitatea plăţii produselor prin carduri. maşini electrocasnice. specializaţi pe anumite probleme pot fi încadraţi permanenţi ai magazinului sau colaboratori externi ai magazinului. 3 Servicii suplimentare oferite în comerţul modern Aceste servicii sunt oferite clienţilor şi sunt legate de cumpărarea şi utilizarea mărfurilor vândute. b. îl iniţiază în modul de întrebuinţare a obiectului. de segmentele de cumpărători etc. În general. serviciile post-vânzare – sunt servicii extrem de importante în satisfacerea pe deplin a cerinţelor consumatorului. călcarea pălăriilor etc. locuri de recreere. în funcţie de tipul unităţii. 3. Recondiţionarea obiectelor cumpărate. Tofler: a.

minipizerii. desfăşoară activităţi comune. Biroul de informaţii funcţionează ca un birou de relaţii publice. calculatoare etc. servicii care pot fi considerate conexe vânzării sau utilizării mărfurilor. Serviciile suplimentare prestate în folosul clienţilor de către unităţile comerciale se îmbogăţesc treptat pe măsura perfecţionării formei de vânzare. firme pentru decoraţiuni interioare. au un termen de garanţie în cadrul căruia dacă se defectează firma comercială care le-a vândut sau fabrica producătoare trebuie să le readucă în stare bună de funcţionare. COMUNICAREA ÎN GRUPURILE ORGANIZAŢIONALE Obiectivele temei Cunoaşterea şi înţelegerea caracteristicilor şi funcţionării grupurilor. ai unei ţări) persoanele aflate întâmplător într-un loc public . Prin natura sa. bancă. Unităţile de alimentaţie publică sunt din ce în ca mai prezente în peisajul marilor suprafeţe comerciale Baruri. Grupurile în viaţa socială Din punct de vedere psihosociologic. înlocuirea produselor în termen de garanţie sunt suportate de firmă. etnii. societatea umană are o organizare grupală. Membrii grupului au scopuri comune. durata în timp a relaţiilor. bancă. Cunoaşterea şi înţelegerea funcţionării relaţiilor interpersonale în grupurile de muncă . Instalarea obiectelor la domiciliul cumpărătorului se face de către lucrători specializaţi pentru mobilă. remedierile. valori. afectiv şi normativ. deoarece unui astfel de ansamblu de persoane îi lipsesc una sau mai multe din trăsăturile definitorii ale grupului: scop. servicii suplimentare. Servicii cu caracter social prestate în favoarea cumpărătorilor Magazinele oferă anumite servicii pentru clienţii ce vin în magazin. Cheltuielile cu reparaţiile. devenind o componentă a conceptului. familii. Spaţii pentru odihna clienţilor. Spaţiile de joacă pentru copii sunt locuri amenajate unde copii mici se pot juca cât timp părinţii lor sunt ocupaţi cu cumpărăturile. În cadrul magazinelor mari cu mai multe etaje se organizează spaţii cu mese. comunică şi stabilesc relaţii care au o anumită evoluţie în timp. pot coopera în acţiuni comune. fără a constitui. divizate în mai multe suprafeţe în funcţie de posibilităţile de acces. electrocasnice. În incinta magazinelor mari sunt amenajate încăperi şi locuri speciale pentru poştă. maşini etc. îngheţată. pot stabili relaţii pasagere de simpatie / antipatie. Organizarea de saloane cosmetice pe lângă unităţile comerciale. grupuri de prieteni. fiind formată din grupuri mari (popoare. altfel spus de a crea un grad de atractivitate crescută a unităţii în ansamblu. tonete sau alte tipuri de unităţi de alimentaţie îi servesc pe cumpărători cu răcoritoare. Noi forme organizatorice şi tehnice vin să îmbunătăţească servirea cumpărătorilor. Persoanele care deservesc biroul de informaţii transmit diverse informaţii prin sistemul propriu de radiofonie şi în interiorul magazinului. telefoane automate.stadion. grupul poate fi definit ca un ansamblu de persoane între care există legături integrative de tip funcţional. etc. pot comunica. VI. Biroul de informaţii gestionează sistemul sau camera de păstrare a obiectelor care nu pot fi introduse de către clienţi în sala de vânzare (biciclete. bufere. norme comune. un grup. amplasarea raioanelor. clase sociale) care includ diverse alte tipuri de grupuri mijlocii şi mici (colective de muncă. de a răspunde unor nevoi concrete ale clienţilor.Formarea capacităţii de identificare a comportamentelor specifice diferitelor tipuri de roluri informale. cupluri). În general aceste servicii se fac la cererea clientului şi contra cost. activitate. se primesc solicitările de angajare. O variantă simplificată a acestor spaţii este conceperea de cărucioare pentru cumpărături având ataşat un sistem destinat copilului. Aceste servicii au rolul de a face mai plăcută petrecerea timpului în magazin. etc Spaţiile de parcare auto sunt o necesitate obligatorie mai ales în condiţiile unităţilor comerciale foarte mari (hipermagazine). În marile magazine există un birou de informaţii unde se dau informaţii direct sau la telefon oricărui solicitant cu privire la mărfuri. care stau la dispoziţia cumpărătorilor intraţi în magazine. firme de reparaţii diverse. agenţii imobiliare. Deşi aparţin aceluiaşi grup social mare (cetăţenii unui oraş. Fiecare individ aparţine de-a lungul vieţii mai multor astfel de grupuri. pentru odihna temporară a clienţilor intraţi în magazin sau pentru aşteptare (in special pentru cei vârstnici sau suferinzi). compartiment de tren etc. telefon. Poştă. pachete etc).agenţii imobiliare. în sensul definiţiei de mai sus. În funcţie de dimensiunea unităţii se construiesc parcări acoperite cu diverse capacităţi. aperitive. condiţii de acces în magazin. 1. clase de elevi. Păstrarea este gratuită. Biroul de informaţii. Parcările servesc şi ca platforme de descărcare – transbordare a mărfurilor din cărucioare în maşinile clienţilor. sunt forme ce se practică sau se pot practica în (în apropierea) unităţile(lor) comerciale. fotolii. Parcarea este gratuită şi este dotată cu sistem de supraveghere.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Asistenţa tehnică acordată cumpărătorilor. etc. genţi. Unele articole electrotehnice. scaune. televizoare. O astfel de aglomerare 35 . comunicativ.

apartenenţa la grup este şi ea reglementată de relaţiile contractuale dintre individ şi organizaţie: scopul comun este precis definit.reglementare a relaţiilor prin intermediul unor prescripţii (reguli. elevii dintr-o clasă. au o durată mare în timp. muncitorii dintr-un atelier. interacţiunile membrilor fiind guvernate de un număr mare de reguli. practic. fără de care nu ar fi posibilă realizarea primelor două. dar nu grup. “faţă în faţă” (spre deosebire de grupurile mari. membrii lor se cunosc mai mult sau mai puţin. iar relaţiile fiecăruia cu ceilalţi sunt preponderent indirecte. din punct de vedere psihosociologic. grupurile informale apar 7 Normativitate . regulile şi nomele sunt explicite şi impuse (orice organizaţie are un regulament de organizare-funcţionare). sunt formale. biroul Y îndeplineşte un anumit tip de activitate funcţională. durata în timp a grupului este nedeterminată. pentru că relaţiile dintre membri se stabilesc pe baza statusului organizaţional. relaţiile fiind caracterizate prin durată şi evoluţie în timp. serviciile funcţionale sunt compuse din mai multe birouri. bazat pe afinităţi. Constituind veriga de legătură între nivelul social şi cel individual. • Grupurile secundare au. gloată. funcţionarii dintrun birou sau serviciu. În orice organizaţie grupurile formale sunt constituite după criteriul activităţii comune: atelierul X produce un anumit subansamblu al produsului fabricii. un număr mai mare de membri şi sunt compuse din subgrupuri primare. studenţii unei grupe muncesc sau învaţă într-un spaţiu care le permite să interacţioneze direct. angajaţii unei firme de mărime mijlocie sau mare). fiecare secţie este compusă din mai multe ateliere. caracterizate prin relaţii instituţionalizate (prescrise prin modul de organizare al grupului). nu-i pot cunoaşte pe toţi ceilalţi).d. 2. ş. b) După criteriul tipului de relaţii existente între membri distingem: • Grupuri primare . interese comune.în care există posibilitatea ca fiecare membru să-i cunoască pe ceilalţi. care constituie însăşi raţiunea de a fi a grupului • funcţia de satisfacere diferenţiată a trebuinţelor membrilor grupului • funcţia de menţinere a limitelor grupului (coeziune şi autoreglare). de simpatii sau antipatii. Subordonarea grupurilor formale mici şi constituirea grupurilor mijlocii este realizată pe acelaşi principiu funcţional: mai multe echipe formează un atelier. valori. Clasificarea grupurilor a) Mărimea poate constitui un prim criteriu de clasificare a grupurilor: • Grupurile mari . simpatie. dimpotrivă. funcţionarea grupului mic presupune un sistem bine precizat de statute şi roluri. • Grupurile mici . de aceea grupurile formale se constituie pe baza specializării şi complementarităţii funcţionale. indiferent de mărimea lor. Grupurile organizaţionale Formarea grupurilor de muncă Tendinţa de grupare formală şi informală a indivizilor în cadrul organizaţiilor este dictată de o serie de cauze obiective (ţinând de sarcina de muncă) şi subiective (individuale şi sociale): • Majoritatea sarcinilor de muncă presupun competenţa şi efortul mai multor persoane. de regulă.popoare. durata în timp este predeterminată. relaţiile sunt mai puţin reglementate. între care există relaţii directe. clase sociale. ai căror membrii. mulţime. norme şi reguli recunoscute şi acceptate de toţi. din acest punct de vedere majoritatea grupurilor organizaţionale sunt secundare (ex. în acest sens. Grupurile organizaţionale. să interacţioneze şi să comunice cu fiecare în mod direct. apartenenţa la grup este dată de specializarea şi complementaritatea muncilor realizate de fiecare participant şi nu de preferinţele sale interpersonale. poate fi considerată. Paralel cu existenţa şi funcţionarea grupurilor formale iau naştere grupuri informale. a căror activitate poate interfera şi stânjeni bunul mers al organizaţiei sau. a poziţiei şi funcţiei fiecărui individ.m. indiferent de mărimea ei. adeziunea sau apartenenţa la grup şi relaţiile interpersonale au un caracter spontan. dispun de un instrument de comunicare (limba). grupul îndeplineşte următoarele funcţii: • funcţia de realizare a sarcinii. îl poate optimiza. statusurile şi rolurile se conturează şi evoluează mai puţin rigid.sunt formate dintr-un număr restrâns de membri.a. norme) 36 . • Grupurile informale se constituie paralel sau în afara grupurilor formale. Ele constituie obiect de studiu pentru sociologie. etnii se caracterizează prin relaţii sociale stabile. iar rezultatele activităţii comune se obiectivează în cultura materială şi spirituală. c) După tipul de normativitate7 existent în cadrul grupului pot fi întâlnite: • Grupuri formale. grupul mic este totodată şi grup primar pentru că satisface toate cerinţele susmenţionate: echipa de lucru. activitatea comună este variabilă şi nedeterminată.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA incidentală sau grupare spontană.

un mediu în care îşi dezvoltă capacităţile.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA din necesitatea de a opune rezistenţă la unele presiuni ale conducerii. Motivaţie şi productivitate: depăşirea celei de-a doua faze creează satisfacţie legată de participarea la grup. apartenenţă. atitudinile şi opiniile celorlalţi pot contribui la conformarea individului (în ambele tipuri de grup). 4. Performing. Mourning ): Stadiul formării Preocupări în domeniul: Personal / Sarcinii interpersonal includere. să se “testeze” unul pe celălalt. programare. la ce este conduită acceptabilă în organizaţie (grup formal). ele parcurg aceleaşi stadii de evoluţie: 1. Mult mai cunoscută este etapizarea lui Tuckman (Forming. acceptare sarcinii Comportamente domeniul: Personal / interpersonal politeţe. Stadiul structurării Preocupări în domeniul: Personal / interpersonal controlul puterii. întrebări de genul: care criticism sunt regulile jocului? cum Cerinţe pentru a putea progresa: stabilirea statutelor şi rolurilor 37 . evitarea conflictului caracteristice Sarcinii se pun întrebări de genul: ce trebuie făcut? care sunt scopurile? în Cerinţe pentru a putea progresa: depăşirea conflictelor În acest stadiu individul ia cunoştinţă de scopurile şi structura grupului. securitatea şi stimularea create de grup încurajează iniţiativa şi creativitatea. Evoluţia grupurilor Modul în care se structurează relaţiile interpersonale în cadrul grupului şi evoluează fenomenele psihosociale influenţează atât eficienţa lui în activitatea comună. de compoziţia sa şi de cadrul de referinţă. abordează teme neutre. tipul de conducere promovat de organizaţie. • Pentru individ. strategii de decizie şi rezolvare de probleme. pun întrebări puţine. 3. Problemele specifice acestei etape sunt cele legate de simpatie / antipatie şi instituirea raporturilor de putere / dependenţă. Storming. precauţie. de a se securiza. Comunicare şi decizie: odată clarificate raporturile. Bass şi Ryterband (1971). putere. rolurile şi responsabilităţile individuale. munca în grup poate constitui o sursă de motivaţie şi satisfacţie. 2. beneficiază de experienţa comună. învaţă de la cei mai vechi. se comportă conformist. grupul exercită o formă de control social: există reguli implicite şi explicite referitoare la rezolvarea sarcinilor. au ajuns la concluzia că. grupul reprezintă un cadru de satisfacere a nevoilor sociale. Sarcinii organizare. de a-şi apăra drepturile. când munca este împărţită prin consens şi considerarea competenţelor individuale. Acceptare reciprocă: la început membrii grupului manifestă neîncredere reciprocă şi teamă de nepotrivire. studiind viaţa grupurilor. începe o etapă de comunicări deschise. de dominare a celorlalţi. se stabilesc reguli de conduită. capătă o importanţă tot mai mare consensul şi apar sentimentele de apartenenţă şi solidaritate. ritualizat (folosesc formule de politeţe distante. • Prin cadrul normativ pe care îl impune individului. participanţii sunt tensionaţi. Norming. rezervat. sunt importante în această etapă structura ierarhică existentă la nivel formal. să-şi stabilească identitatea în grup. cât şi moralul participanţilor. normele de conduită. încearcă să facă impresie. organizarea grupului este flexibilă şi adaptabilă la schimbare. Comportamente caracteristice în domeniul: Personal / Sarcinii interpersonal certuri. indiferent de natura activităţii comune. de încercările unora de a se impune şi de a dobândi o poziţie privilegiată. prin toate acestea. membrii se simt implicaţi în activitatea grupului. de afirmare şi raportare valorică. grupul oferă sprijin în situaţii dificile (ex. Control şi organizare: grupul a ajuns într-o etapă matură a existenţei sale. indivizii îşi exprimă trăirile. orientarea respingere. conflicte cu conducerea). discută relativ puţin). statut. de a obţine unele avantaje. cooperează şi acest lucru duce la creşterea productivităţii în cadrul activităţii comune.

de reputaţie. provocări. Stadiul normării Preocupări în domeniul: Personal / interpersonal afecţiune. dacă acest impas este trecut cu succes. stabilirea unor relaţii durabile între toţi membrii grupului este dificilă dacă numărul lor este mai mare de 12 (număr considerat de unii specialişti ca limita superioară a grupului mic) şi dacă între membri există mari diferenţe de statut. Formarea grupurilor de muncă este favorizată de îndeplinirea unor condiţii: apropierea fizică între indivizi şi sarcinile de muncă legate între ele. Coalizarea indivizilor aflaţi în acelaşi loc de muncă şi structurarea lor grupală poate fi favorizată de ameninţarea externă. stabilite de obicei la nivelul performanţei medii). membrii grupului pot impune prin consens limitarea productivităţii individuale pentru a nu da conducerii ocazia să mărească normele de muncă. înlesnesc interacţiunea şi comunicarea. exigenţă sine în Cerinţe pentru a putea progresa: - la de de Consolidarea relaţiilor şi a normelor de grup duce la centrarea activităţii pe scopuri şi performanţe comune. conflicte. Apariţia spontană de grupări informale este paralelă cu constituirea celor formale şi ea răspunde trebuinţelor afective. Stadiul disoluţiei Preocupări în domeniul: Personal / interpersonal ruperea relaţiilor Sarcinii sentimente confuze Comportamente caracteristice în domeniul: Personal / interpersonal conflict şi furie împotriva liderului. letargie. cooperarea şi adeziunea individuală poate acţiona împotriva performanţei în muncă (de ex. se manifestă mai deschis şi mai intens. dar de regulă se instalează atunci când sarcina comună se apropie de sfârşit. a-i asculta pe ceilalţi. din această cauză apar neînţelegeri. oferirea sprijin. de putere ale membrilor. căldură Sarcinii rezolvarea problemelor într-o manieră mereu mai creativă Comportamente caracteristice domeniul: Personal / Sarcinii interpersonal acord sau adaptarea dezacord schimbări. dacă nu sunt îndeplinite cerinţele de progres specifice. manifestarea deschiderii. fie prin scopul comun. fie prin succesiunea operaţiilor. se stabilesc repere şi standarde de grup şi se conturează norme proprii de conduită. membrii grupului acţionează prin consens. se fac glume. grup. concomitent cu sporirea coeziunii între membrii "de rând" Sarcinii scăderea dramatică a competenţei de grup. este etapa în care eforturile sunt convergente şi grupul îşi manifestă din plin influenţa stimulatoare asupra fiecărui membru. abilităţi sau educaţie. încercări sporadice de a lucra bine Cerinţe pentru a putea progresa: relansarea evoluţiei unui nou grup sau orientarea spre noi scopuri Acest stadiu se poate instala după oricare din cele precedente. totuşi. grupul îşi consolidează structura.Lucrător în comerţ Mureş autoritate. ostilitate. Este inevitabil ca în orice organizaţie 38 . Dacă grupul are scopuri proprii divergente de cele ale organizaţiei. se dorinţa de a consolidează spiritul schimba unele de echipă atitudini Cerinţe pentru a putea progresa: încrederea în sine şi în ceilalţi Ostilitatea şi conflictul sunt controlate. schimbul de preocuparea pentru informaţii. implicare înaltă. a face parte din grup Sarcinii fluxul informaţiilor şi al operaţiilor Comportamente caracteristice în domeniul: Personal / Sarcinii interpersonal coeziune. Stadiul performanţei Preocupări în domeniul: Personal / interpersonal independenţă şi interdependenţă. stres reguli se va face rezultatelor? evaluarea CRFPA Membrii grupului se cunosc mai bine.

grupuri care îşi petrec timpul liber împreună. cetăţenie). grup de muncă. să le execute. rasă. acţionând prin tatonări. aceasta va contraveni obligaţiilor de sprijin reciproc între prieteni. Statusul poate fi definit ca un loc al individului în societate. care sunt prescripţiile rolului). uneori cel economic etc. pe de altă parte din valori. Dar A poate fi. îi va asculta îndrumările. trăsături de personalitate. persoana optând şi depunând eforturi pentru a le dobândi (statusul profesional. În cazul relaţiilor interpersonale dintr-o organizaţie normele pot fi prescrise formal. pe de o parte din normele informale de grup şi. de tipul de statusuri pe care le presupune. În cazul acesta conflictul se va extinde şi la nivelul rolurilor: A va fi pus în situaţia de alege între a-şi juca rolul formal. preferinţele şefilor sau ale membrilor influenţi ai grupului. În fiecare situaţie.într-o situaţie oarecare nu trebuie să pierzi timp.a.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA să apară grupuri şi reţele de influenţă şi interese. dar parţial influenţate şi de prescripţii informale şi autoimpuse. Deci normele ghidează şi totodată reprezintă un cadru de evaluare a comportamentului (se spune despre o persoană că s-a purtat sau nu “aşa cum trebuie” într-o anumită situaţie). în virtutea căreia are un ansamblu legitim de aşteptări faţă de cei care ocupă poziţii în cadrul aceluiaşi sistem. grup de prieteni) persoana posedă un “set de statusuri” strict individualizat. el este conştient şi de obligaţiile pe care le are. indiferent de natura lui (formal. sex. Noului venit i se comunică explicit sau i se sugerează de către un membru mai vechi “regulile nescrise” de comportare faţă de superiori. Prescripţiile informale ale rolului nu sunt obligatorii. de sprijin reciproc între colegi. ea neavând nici o opţiune (statusul de vârstă. de prieten. standarde comportamentale care au o funcţie importantă în relaţiile interpersonale: reduc incertitudinea . reglementate preponderent de norme şi prescripţii formale. chiar dacă. diferenţele ierarhice sunt aceleaşi ca în primul caz. Comportamentul nostru în cadrul unei relaţii interpersonale. O altă definire a rolului ar fi în termenii aşteptărilor celorlalţi referitoare le comportamentul deţinătorului unui anumit status. desfăşurarea lui comportamentală şi totodată aspectul normativ al comportamentului (cum anume trebuie să te comporţi. sub aspect formal.m. la rândul său are un tip de drepturi şi îndatoriri în raport cu A şi alt tip faţă de colegii lui C şi D. pentru a găsi un comportament potrivit. ataşat statusului formal de şef) adică îi va conduce. dar. îndruma. O parte din aceste statusuri îi sunt atribuite. sau pe cel informal. iar ca set de comportamente reale rolul este o faţetă a unei configuraţii de relaţii sociale”. în calitate de şef. se va comporta în relaţiile cu acesta conform rolului de subaltern (rol formal. B. o persoană este ghidată în relaţiile sale de statusurile celorlalţi în raport cu propriul status. ele fiind impuse de grup individului. în acest caz ele au un caracter general. fiecare membru va juca atât roluri formale. în virtutea acestui status formal el se aşteptă de la subalternul său B ca acesta să-i recunoască dreptul de a-i da dispoziţii. eventuale aspecte legate de înfăţişare (mod de a se îmbrăca). de exemplu în “Fişa postului”. Dacă E ar fi subordonatul lui este posibil ca. limitele de competenţă. Făcând parte simultan din mai multe subsisteme sociale (familie. informal) îi este ataşat un rol. pur şi simplu. Prescripţiile rolului pot fi definite şi sub alte forme: regulamente de organizare-funcţionare. ataşat statusului formal de subaltern): îi va executa dispoziţiile. în acelaşi timp prieten (status informal) cu E. cât şi roluri informale. În cazul rolurilor informale ponderea acestor tipuri de norme şi prescripţii este mult mai mare. Interacţiunea socială în cadru organizaţional Statut şi rol în interacţiunea socială Statusul Fiecare persoană ocupă o anumită poziţie (status) în sistemul relaţiilor sociale.). care este subordonat altui şef. va raporta despre îndeplinirea sarcinilor sale de şef de echipă. organizaţiile mari ca număr de angajaţi dispun de un sistem de semne şi simboluri distinctive care marchează statusul organizaţional (formal): uniforma şi însemnele de grad în organizaţiile de tip militar. sindicate sau. Rolul organizaţional (formal) al unui individ poate fi descris. Drepturile şi îndatoririle lui faţă de acesta sunt diferite. dar sunt de dorit. dar. în anumite situaţii. reguli de comportare explicite (de comunicare. deprinderi comportamentale. mai puţin individualizat decât cele din fişa postului. relaţia se derulează pe baza unui status actual. Prin natura complexă a relaţiilor interpersonale din grupul de muncă. la rândul său. cu drepturile şi îndatoririle presupuse de această poziţie. este ghidat de prescripţii şi norme: dacă A este şeful unei echipe el se va comporta faţă de subordonaţii săi în conformitate cu rolul său de şef (rol formal. în acelaşi timp. legat de respectiva situaţie. trebuie să-l sancţioneze. mărimea şi mobilierul biroului în instituţii ş.d. maniere 39 . 3. cele două statusuri să fie conflictuale: dacă E săvârşeşte o abatere şi A ca şef. faţă de acesta. controla. relaţiile funcţionale cu celelalte posturi. de şef. celelalte fiind latente. dar. La locul de muncă. Pentru a facilita această orientare în situaţie. simplifică şi fac predictibil comportamentul aşteptat de la fiecare membru şi evită situaţiile interpersonale stânjenitoare. În grupul de muncă aşteptările rolului reflectă cerinţele muncii şi ale organizaţiei. Relaţia se derulează în virtutea acestor aşteptări ale persoanei faţă de comportamentele celorlalţi: dacă A este şef. regulamente de ordine interioară. Rolul Fiecărui status social. ecusoanele de forme şi culori codificate. Luthans spune: “ca set de comportamente prescrise rolul este o configuraţie de norme. care este aspectul dinamic al statusului. de vreme ce există standarde comportamentale pentru majoritatea situaţiilor. tipul şi culoarea salopetei sau a halatului în întreprinderile industriale. responsabilităţile) derivate din natura sarcinilor de muncă. grupuri de presiune. Normele sau aşteptările rolului constituie repere. instrucţiuni. etnie. felul în care “ne jucăm rolul” depinde de natura relaţiei. atitudini personale. de salut etc). în timp ce altele sunt achiziţionate. de adresare. ca îndatoriri şi obligaţii prevăzute de contracte scrise. care cuprinde principalele “aşteptări” comportamentale faţă de ocupantul acelui post (lista atribuţiilor. fiind subordonatul unui şef de rang superior F. Normele şi prescripţiile informale care intervin în rolurile formale provin.

atitudinilor. Atunci când între individ şi grup există incompatibilităţi în privinţa valorilor.d. prin caracterul formal al relaţiilor. dă indicaţii Modest. rezistenţă sprijin. opiniilor. ci şi de măsura în care grupul devine un tot unitar. Respectarea acestui “contract psihologic” sui generis între individ şi grup garantează buna funcţionare a relaţiilor interpersonale. cu atât prescripţiile de rol sunt mai precise şi lasă mai puţin loc manifestărilor creative. Nivelul instrumental: implică asumarea şi exercitarea de roluri în grup. Nivelul acţional-formal: exprimă integrare superficială şi formală în acţiunea grupului.a. scopurilor. Prescripţiile autoimpuse sunt manifestări ale creativităţii individului în rolul său atunci când prescripţiile formale şi informale sunt puţine . În acest fel relaţia însăşi se structurează prin exercitarea rolurilor şi. Integrarea individului în grup depinde de 40 . se confiază. Aceste modificări la nivel interpersonal (relaţie) şi intrapersonal (trăsături de personalitate) vor influenţa comportamentele în situaţii ulterioare. Nivelul axiologic: presupune identificarea individului cu grupul. refuză ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ respect. fără a se abate de la prescripţiile de rol (atribuţii. este prietenos este dur. cooperează. repere precise pentru asumarea rolurilor formale de către indivizi: • Prescripţii de rol mai mult sau mai puţin detaliate există în Fişa postului (descrierea atribuţiilor şi sarcinilor de muncă. dirijează. în acelaşi timp. II. Creativitatea în rol se manifestă prin elementele noi pe care individul le introduce în maniera de performarea rolului.cazul subalternilor unui şef “laissez-faire” sau al persoanelor aflate în poziţii ierarhice superioare atunci când doresc să imprime compartimentului condus un nou stil de lucru sau un nou climat. pe care le promovează activ şi le respectă. a relaţiilor postului în cadrul organigramei. supunere aroganţă. Comportamentul indivizilor în grup Rolurile formale Contextul organizaţional oferă. Parcurgerea acestor etape se face de regulă în timp: cu cât activitatea comună are o durată mai lungă. 4. Noii membri.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA acceptate şi apreciate. cu atât este posibilă o integrare mai profundă. Roluri spontane (informale) în grupuri Actul interpersonal presupune “jucarea” unor roluri între parteneri. V. Cu cât organizaţia este mai ierarhizată. este rezervat sau anticonformist este de acord. ajutor neîncredere. D. privite ca ceva exterior. afecţiune ostilitate. în funcţie de personalitatea sa. personalitatea fiecăruia este modelată de rolurile jucate. pozitive. în timp ce altele produc tensiuni şi proastă funcţionare a grupului. în derularea situaţiei. aşa cum am arătat mai sus norme informale şi modele comportamentale care influenţează modul de performare a rolurilor formale. inevitabil. necesar. Creativitatea în comportamentul organizaţional al indivizilor se manifestă mai ales la nivelul rolurilor informale. respingere sprijin. ca modalitate de afirmare de sine. Cristea distinge următoarele niveluri de integrare: I. ş. III. compătimeşte se revoltă. comportamentul unuia provocând o reacţie de răspuns a celuilalt.m. 4. la venirea lor în organizaţie. timpul petrecut împreună şi cooperarea în sarcină contribuie într-o măsură redusă la integrare. Tipuri de comportament interpersonal şi reacţiile pe care le produc (în perechi complementare) Unele din comportamentele de mai sus duc la formarea unor relaţii interpersonale durabile. ca urmare a influenţei unor factori coercitivi exteriori sau a unor nevoi materiale personale care nu pot fi satisfăcute decât pe această cale. se găsesc aşadar în faţa unor modele comportamentale destul de clare care le ghidează performarea rolului. Nivelul normativ: exprimă integrarea prin respectarea normelor şi modelelor comportamentale ale grupului. productive. • Regulamentul de organizare-funcţionare descrie comportamentele dezirabile şi indezirabile şi prevede modalităţi de obţinere a conformării indivizilor la modelele dezirabile. dar acest lucru nu este obligatoriu. admiră exploatează. ascultă ce i se spune ajută. existând şi alte variabile moderatoare. atacă. respinge. Sursa acestor prescripţii informale poate fi cultura de organizaţie. tradiţia grupului de muncă. IV. acceptare penalizare. inferioritate Fig. Integrarea individului în grupul de muncă Eficienţa grupului este determinată nu numai de competenţa membrilor în realizarea sarcinilor individuale sau comune de muncă. docil. Rolurile formale permit creativitate într-o măsură redusă. Nivelul socio-afectiv: presupune adeziunea la grup ca modalitate de satisfacere a unor trebuinţe afective şi de relaţionare interpersonală. penalizează respectă. sfătuieşte. dominare încredere. responsabilităţi). ceea ce presupune integrarea individului în grup. susţine. cu valorile şi normele sale. Grupurile organizaţionale generează.1.

Mai ales aspectele neverbale ale comportamentului lor sunt importante pentru că încurajează pe cei mai timizi şi ajută în acest fel la realizarea sarcinii. Toate cele trei categorii de roluri duc la satisfacerea cerinţelor grupului şi a indivizilor. Funcţionarea grupurilor presupune asumarea.. este orientat spre evaluarea calităţii rezultatelor. deoarece atingerea lor presupune nu numai realizarea sarcinii propriu-zise. • Clarificatorul . aşa e. îi încurajează pe ceilalţi să fie mai precişi şi să evite greşelile (expresii specifice: "dacă înţeleg eu bine. privire directă. dar poate exista şi o variantă formală a rolului. care să favorizeze creativitatea şi satisfacţia. de menţinere a grupului ca unitate coezivă. mai ales când grupul se află într-un impas..rolul lui este de a manifesta o atitudine critică referitoare la natura sarcinii sau la modul în care membrii grupului îşi îndeplinesc sarcinile individuale. Contribuţia lui poate fi importantă pentru că furnizează un punct de pornire clar pentru o etapă ulterioară de activitate. Relatarea nu este neapărat o dezvăluire a ceva intim.". "aşa cum spuneai. de alocare a resurselor. zâmbet).. îndeplinind funcţii de facilitare a definirii sarcinilor. Oferind celorlalţi ceva din experienţa proprie.are rolul de a destinde atmosfera şi de a prilejui descărcarea tensiunilor apărute în momente dificile ale activităţii. fiind o rezultantă în timp a interacţiunilor sale sociale. fanaticul aplicării standardelor. de verificare a performanţelor şi controlare a calităţii. găseşte punctele de legătură între contribuţiile membrilor. El se poate oferi să caute informaţii. rolul favorizează relaţionarea la un nivel mai intim şi "spargerea gheţii" care este caracteristică relaţiilor formale. canalizând eforturile membrilor spre atingerea obiectivelor. are o competenţă de sarcină deosebită. constând din cunoştinţe sau experienţe utile de natură tehnică.caută să pună de acord părerile şi atitudinile membrilor. care jignesc."). de revizuire a activităţii. în diferitele momente ale acţiunilor comune. treaba.. orientate fie spre realizarea sarcinii. sau poate orienta ulterior activitatea grupului spre o nouă direcţie...Lucrător în comerţ Mureş CRFPA personalitatea lui şi de modul în care îşi ajustează comportamentul în raporturile cu ceilalţi membri ai grupului. când cineva îndeplineşte o funcţie de secretar. a unor roluri complementare.. • Rezonerul . dar tendinţa este distructivă. Rolurile orientate spre sarcină aparţin vieţii "raţionale" a grupului. furnizând periodic membrilor o dare de seamă."ochiul soacrei" . de planificare a activităţilor."). Contribuţia lui caracteristică este de a veni cu informaţii la momentul potrivit. informal (expresie tipică: "chiar aşa mi s-a întâmplat şi mie.mereu optimist. El este relativ detaşat de ceea ce se întâmplă şi poate feri grupul de devieri de la scopurile iniţiale. În varianta pozitivă.furnizează informaţii care contribuie la realizarea sarcinii." la propriu.este caracterizat prin căldura raporturilor interpersonale. El poate fi la început şi lider al grupului. în procesul de îndeplinire a sarcinii comune. el îi susţine pe ceilalţi în ceea ce fac sau îi ajută să se integreze în grup (expresii tipice: "da. de către membri.maestrul procedurilor.analizează contribuţiile individuale şi desprinde semnificaţia lor în raport cu sarcina grupului.". • Încurajatorul . mai ales în primele momente de existenţă a grupului şi este jucat de cel care îi adună laolaltă pe membri. • Armonizatorul .. fie spre afirmarea şi întărirea propriului statut. 41 . ci şi optimizarea interacţiunii membrilor. • Împăciuitorul . Primele două categorii de roluri sunt în egală măsură productive pentru scopurile grupului.. • Sfătosul . de construire a spiritului de echipă. de distribuire a îndatoririlor şi responsabilităţilor. sau chiar informaţii care precizează natura sarcinii.comportamentul este manifestat atunci când cineva face o remarcă personală privitoare la o problemă care preocupă grupul.este preocupat de mobilizarea eforturilor în respectarea termenelor. Iată câteva posibile roluri orientate spre sarcină: • Iniţiatorul . • Elaboratorul . glumeţul poate contribui la un climat destins.". • Coordonatorul . Deseori glumeţul face glume deplasate. • Energizatorul . ci şi la un nivel mai cald..este cel care "linişteşte apele" şi caută soluţii în situaţiile conflictuale. • Glumeţul . Rolurile de menţinere fac parte din viaţa "emoţională" a grupului. comportamente neverbale: înclinări aprobatoare ale capului. rolul poate fi jucat de cel care expune pe scurt ce s-a făcut până la un moment dat.poate fi liderul grupului. îşi manifestă deschis încrederea în capacitatea grupului şi a fiecărui individ de a-şi atinge scopurile. Grupul se poate antrena în tachinări. dar permiţând grupului să verifice unde s-a ajuns. • Ofertantul de informaţie . vrei să spui că. ridiculizează pe ceilalţi sau chiar sarcina. de atingere a obiectivelor. ducând la pierderea încrederii şi a coeziunii.surprinde cu uşurinţă deficienţele şi punctele slabe ale contribuţiilor celorlalţi.este cel care "porneşte.are rolul de a însuma contribuţiile celorlalţi membri. • Cel care pune întrebări . • Tehnicianul . consideraţi ca entităţi. fie spre menţinerea relaţiilor dintre membri. "bine ai zis. fără a aduce nimic nou. de formare a membrilor pe post: • Suporterul . îndeplinind funcţii de menţinere a moralului grupului. de menţinere a disciplinei. • Evaluatorul critic . Informal. ci mai degrabă o cale de a permite relaţionarea nu numai al nivel "profesional".omul planurilor strategice. care notează ce se spune şi / sau face. ocazională sau permanentă.

• Infatuatul .este plin de sine. 4. Rolurile centrate pe afirmarea individului nu au nici o legătură cu sarcina sau cu ceilalţi. Stilul democratic 1. capacitatea grupului de finaliza. care este deosebit de pregnant în situaţiile de decizie: liderul autoritar ia singur deciziile şi le comunică membrilor grupului sub forma unor dispoziţii. ci doar cu individul. 4. nu este preocupat(ă) de sarcina propriu-zisă.comentează orice: evenimentele. obiectivele. Scala comportamentelor de conducere (Tannenbaunm Schmidt) AUTORITAR LAISSEZ-FAIRE Caracteristicile celor trei stiluri deDEMOCRAT viziunea cercetărilor Lippitt şi White sunt următoarele: conducere în Stilul autoritar 1. 5.contestă totul.2. încurajat şi asistat de lider. formulează decizii prin consens Şeful defineşte limitele. 2. să faciliteze participarea tuturor. de importanţa meritelor sale. Stilul de conducere şi comunicarea Fiecare conducător. certăreţ şi revendicativ. comportamentele celorlalţi.îi place să fie şef. 3.este mereu în atac. în fapt. exercită puterea într-un mod personal. Membrii sunt liberi să lucreze cu cine doresc şi împărţirea sarcinilor este lăsată la latitudinea grupului.Lucrător în comerţ Mureş • CRFPA Standardizatorul . • Dominatorul . participă la viaţa grupului. • Neajutoratul . puterea. cere grupului să decidă Fig. Deciziile sunt luate în grup. fără a-şi exercita. fiind mai degrabă expresia imaturităţii: • Agresivul . • Observatorul / comentatorul . valoarea obiectivelor. Conducere axată pe şef Utilizarea autorităţii de către şef Conducere axată pe subalterni Aria de libertate a subalternilor Şeful permite subalternilor să lucreze fără restricţii impuse de superior Fig. Liderul este obiectiv în evaluări şi centrat pe fapte atunci când laudă sau critică.îşi manifestă apartenenţa la grup urmând majoritatea. ci pentru prestigiu (elemente expresive tipice: tonul autoritar. încearcă să iasă în evidenţă contrazicând şi întrerupând mereu pe ceilalţi.este fluşturatic(ă). Tehnicile şi etapele activităţii sunt iniţial dictate de către autoritate astfel încât următorii paşi sunt în mare măsură incerţi pentru subordonaţi. Scala comportamentelor de conducere (Tannenbaunm Schmidt) Şeful adoptă decizii şi le anunţă Şeful “vinde” decizii Şeful prezintă idei şi provoacă întrebări Şeful prezintă schiţe de decizii susceptibil e de modificare Şeful prezintă probleme. în situaţia sa concretă de conducere. Stilul laissez-faire 42 .elaborează şi propune reguli pentru comportamentele legate de sarcină şi propune standarde de evaluare a performanţei. sarcina. Deciziile sunt luate integral de lider. nu neapărat pentru responsabilităţile pe care le are. 2.încearcă să menţină în funcţiune canalele de comunicare. 4. valoarea fiecărui individ. participarea la activitatea grupului fiind mai degrabă un mijloc de a-şi testa capacităţile de seducţie asupra sexului opus. obţine sugestii. • Dispecerul . ceilalţi membri ai grupului sunt mai degrabă "public" pentru spectacolul pe care îl oferă. în timp ce liderul laissez-faire lasă deplină libertate grupului de a lua decizii.2. 3. întreruperile frecvente ale vorbitorilor. este lipsit de tact şi jigneşte pe ceilalţi prin dispreţul afişat. Membrii se implică activ în discuţie şi decizie. dacă sunt necesare sfaturi tehnice. • Negativistul . Autoritarul tinde să dea o notă personală laudei şi criticii faţă de fiecare persoană. priveşte "de sus"). • Playboy-ul / cocheta . 4. membrii grupului nu se implică activ în viaţa grupului. • Solidarul . activitatea de grup fiind un prilej de a le etala şi de a dobândi o recunoaştere publică. cel democratic încurajează dezbateri în grup pentru adoptarea deciziilor prin consens. Liderul impune fiecărui membru sarcina de lucru şi persoana cu care să coopereze.se plânge mereu că nu poate să facă singur ce are de făcut pentru a ieşi în evidenţă. liderul furnizează două sau mai multe alternative între care ei să poată alege.

în grup individul se comportă mai degrabă conform aşteptărilor membrilor grupului decât propriului fel de a fi. Sub aspect motivaţional. Liderul nu ia parte la discuţiile de grup dar furnizează informaţii membrilor atunci când îi sunt cerute.creşte tensiunea dintre grup şi lider. Stilurile extreme generează o serie de fenomene negative: • stilul autoritar .liderii au tendinţa de a fi stabili emoţional. au o imagine de sine pozitivă şi clară. realizează un control mai degrabă general decât strâns. Comportamentul organizaţional al grupurilor Verigă de legătură între macrosocial şi individ. decât dacă personalitatea acestuia este foarte puternică sau dacă deţine o poziţie influentă. dar când conflictul este latent sau s-a atenuat. în astfel de situaţii apar lideri neoficiali care se opun conducerii oficiale. Rare comentarii spontane despre activităţile membrilor. neimplicare. 4. deciziilor la care nu a luat parte pentru că le percepe ca ameninţări la existenţa. cu interese şi activităţi diverse. Grupul produce relaţii şi obiceiuri. Comportamentul şefului eficient: îşi foloseşte majoritatea timpului pentru supravegherea subordonaţilor. de la stilul autoritar radical spre stilul laissez-faire absolut. este mulţumit cu autoritatea şi responsabilitatea pe care o are.stare de tensiune şi nemulţumire survenită atunci când în calea atingerii unor scopuri se interpune un obstacol 8 43 . de consideraţie şi respect. sunt prezentate în figura de mai sus. Grupul are libertate deplină atât în deciziile individuale cât şi în cele de grup. Scala prezintă o descreştere progresivă a utilizării autorităţii de către şef. exercită presiuni asupra membrilor în sensul conformării la valorile şi normele sale. tinde să-şi atingă scopurile proprii. • Atitudinea faţă de ceilalţi . acceptând sau adoptând un rol şi un statut. au o atitudine empatică. 6. Frustrare .3. În domeniul sarcinii În domeniul procesului Definirea sarcinii Implicarea celorlalţi Planificarea Înţelegerea întrebărilor Stabilirea scopurilor. 4. fără a fi cerute. • Maturitate socială şi deschidere spre alţii . duce la apariţia unor manifestări agresive deschise sau mascate. regresie. 3. asemeni individului. dar intensitatea acestei respingeri variază şi în funcţie de abilitatea individului de a se face acceptat. implicarea în acest proces şi ponderea responsabilităţii liderului şi grupului în cele trei stiluri şi în variantele intermediare. impune restricţii asupra producţiei. • stilul laissez-faire . cu o minimă participare a liderului. Grupul se opune schimbărilor impuse dinafară. ori. etichetate ca “agitatori” au mai mari şanse să fie aleşi lideri. este orientat cu precădere spre subordonat. Completă non-participare din partea liderului. securitatea şi normele proprii.duce la indisciplină. 2. grupul. fixare etc. fiind orientaţi atât spre subordonaţi cât şi spre producţie. obiectivelor şi sarcinilor Generarea deschiderii şi a încrederii Instruirea colaboratorilor Stimularea Stabilirea standardelor Folosirea umorului pentru a defula agresiunea Încadrarea în timp (respectarea termenelor) Rezolvarea conflictelor Evaluarea ideilor Prevederea unui timp de relaxare Luarea deciziilor Îmbunătăţirea comunicării Monitorizarea şi controlarea performanţei Folosirea plenară a competenţelor Delegarea muncii Înţelegerea nevoilor oamenilor Negocierea Motivarea colaboratorilor Fig. insatisfacţie. nici o încercare de a aprecia sau regla cursul evenimentelor Modul de adoptare a deciziilor. insatisfacţie generată de anxietate. Activităţile liderului eficient Caracteristicile liderului eficient • Inteligenţă .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA 1. Noii veniţi sunt la început ţinuţi la distanţă sau chiar respinşi. Ponderea implicării grupului în luarea deciziei creşte proporţional cu aria de libertate a subalternilor şi cu responsabilitatea pe care şi-o asumă. grupul constituie un mediu cu o puternică influenţă modelatoare atât asupra individului cât şi asupra organizaţiei în care există şi funcţionează. nu spre produs.liderii eficienţi recunosc valoarea şi demnitatea celorlalţi. Frustrarea8 se manifestă prin reacţii negative: agresiune împotriva obstacolului sau deplasarea ei spre un substitut (“ţapul ispăşitor”).liderii sunt sensibili mai degrabă la recompense intrinseci şi motivaţia lor este orientată spre succes şi autorealizare. Când conflictul este făţiş persoane combative. Sintalitatea grupului nu se modifică dacă pleacă cineva sau dacă vine un nou membru.nivelul de inteligenţă al liderilor eficienţi este peste media grupului condus. • Motivaţie intrinsecă şi aspiraţii de autorealizare . creşterea frecvenţei manifestărilor agresive. în locul lor sunt preferate persoanele etichetate ca “diplomate”. dimpotrivă la apatie. dar este de preferat ca diferenţa să nu fie prea mare. la rândul său este supravegheat în acelaşi mod general. maturi.

atitudinile şi comportamentele care să-i faciliteze integrarea şi buna lui funcţionare ca membru al organizaţiei. La rândul său. în situaţia de muncă. Influenţa grupului asupra cunoştinţelor şi abilităţilor: grupul de muncă este un cadru de formare profesională specifică prin care se transmit cunoştinţele şi abilităţile necesare. el nu ar putea realiza o decizie de acelaşi nivel. pe care le impun noilor veniţi. are tendinţa de a se conforma. Strategii 2. la rândul lor îi evaluează comportamentul. idei. Efort Comportarea de muncă Nivelul de performanţă Caracteristici personale Influenţele grupului asupra individului 1. 4.4. stimulare. Contingenţe critice legate de sarcină Planificarea muncii 1. Cunoştinţe şi abilităţi 2. grupurile prea suportive (care manifestă o excesivă încurajare şi toleranţă faţă de greşeli şi inconsecvenţe) încetinesc învăţarea unor tehnici noi tocmai pentru că lipseşte ameninţarea sancţiunii pentru nonperformanţă (ca factor motivator) şi individul nu se străduieşte îndeajuns. decizii). Cu cât organizaţia este mai complexă şi mai formalizată (are un număr mai mare de reguli şi mai multe niveluri ierarhice) cu atât această ucenicie (formală şi informală) este mai importantă. eficienţă grupală Este discutabil dacă grupul este mai productiv decât membrul mediu sau membrul cel mai bun. În cazul deciziei grupul este mai bun decât membrul mediu. sub influenţa presiunilor grupului. 44 . metode de muncă standard). dacă apar defecţiuni ale utilajelor. individul îşi face o idee despre nivelul acceptabil de efort şi. în perioada de “ucenicie”. pentru că performanţa de grup depinde nu numai de vechimea. dar modul în care individul. pentru a realiza un raport optim între calitate şi cantitate. constituie un factor motivaţional stimulator. Influenţa grupului asupra stimulării: Faptul că individul este conştient de nivelul de performanţă al celorlalţi membrii ai grupului şi că ceilalţi. Grupurile bine structurate îşi au propriile lor norme în această privinţă. de efortul depus de individ şi este influenţat de caracteristicile personale (cunoştinţe. prin încurajarea performanţei şi prin recompense în caz de reuşită. Influenţa asupra efortului: evaluând modul în care muncesc ceilalţi. abilităţi. singur. coeziunea lui. cum să folosească canalele de comunicare existente în organizaţie.). într-un sens sau altul de la acest nivel (cei prea harnici sau prea leneşi sunt sancţionaţi în egală măsură pentru că atentează la norma de grup). învaţă valorile şi normele specifice acesteia. Determinanţi majori ai comportamentului în grup şi ai nivelului de performanţă Influenţa grupului asupra strategiilor: Modul în care sunt folosite resursele materiale şi cele individuale în realizarea performanţei este parţial prescris de normele organizaţionale (există reglementări tehnice de execuţie. ci şi de natura sarcinii (dacă el produce obiecte. Grupul acţionează asupra individului la nivelul tuturor determinanţilor susmenţionaţi ai comportamentului.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Influenţa grupului asupra eficienţei individuale Eficienţa individuală sau performanţa în muncă este determinată de comportamentul de muncă şi este influenţată de contingenţele critice legate de sarcină (dacă locul de muncă este aprovizionat cu materiile prime necesare. individul învaţă de la ceilalţi membrii ai grupului cum să muncească corect. Eficienţă individuală. comportamentul propriu-zis de muncă este determinat de strategiile folosite (metode şi mijloace). este învăţat. compoziţia. îşi gestionează efortul şi resursele personale într-o sarcină anume. reguli de protecţie a muncii. Totuşi. de la ceilalţi membri ai grupului. Grupul descurajează abaterile. Stimulare Fig. cu atât numărul variantelor de strategie este mai mare şi grupul poate exercita o influenţă mai puternică asupra individului. influenţând astfel performanţa în muncă. Membrul mediu beneficiază de informaţie suplimentară şi este condus spre decizie de către ceilalţi. Acest lucru poate duce la creşterea implicării individului pentru lucrul bine făcut. întreruperi incidentale ale procesului tehnologic etc. Cu cât sarcina de muncă este mai complexă. motivaţie).

Simptomele tipice sunt sentimentul invulnerabilităţii. în organizaţii. dificile. “cozi de topor” etc). S-a constatat că persoanele înclinate spre a risca sunt mai influente în situaţii de grup decât cele prudente.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Atunci când este vorba de producţia de idei. mişcarea “relaţii umane” şi-a diminuat influenţa în teoria şi practica managerială. rezolvarea ei necesitând demersuri puţine şi dacă toţi membrii au aceeaşi informaţie iniţială. afectând astfel performanţa) • Sunt create condiţii pentru grupuri coezive • Există competiţie între grupuri (aceasta duce la creşterea coeziunii şi a performanţei. a ritmului de lucru. de unde se poate “alimenta” cu informaţii diverse. explicabil prin faptul că prezenţa celorlalţi creează o stare de activare psihică suplimentară (o echipă de fotbal joacă mai bine atunci când tribunele sunt pline. Adepţii “relaţiilor umane” se preocupă prea puţin de CE face omul. Cel mai bun membru îmbunătăţeşte performanţa grupului prin calităţile sale. nu numai încurajarea manifestă. Riscul devine. Schimbările tehnologice actuale din industrie au produs şi schimbări în aranjarea spaţială a membrilor unei formaţii de lucru şi astfel. dacă problema este relativ simplă. credinţă necondiţionată în moralitatea grupului. sau.fenomen de încurajare produs de sentimentul apartenenţei la grup.tendinţa de asumare facilă a riscului în prezenţa celorlalţi. proşti. ceea ce nu se întâmplă în cazul deciziilor individuale 12 Întărire socială . Dacă sarcina este complexă. fără a fi interesate de relaţiile sociale. autocenzurarea ideilor neconformiste. a zgomotului produs de utilaje. în felul acesta grupul are o arie mai largă de informare decât individul dar. dacă nu. din cauza distanţei. care constituie factori de motivaţie intrinsecă. uneori. neconsolidate. Grupurile pot fi adevărate forţe în creşterea productivităţii şi în promovarea schimbărilor dacă: • Structura grupului formal coincide cu cea a grupului informal • Liderul formal şi cel informal coincid. ajungând să fie mai productiv în idei şi furnizare de informaţii.fenomen de distorsiune a raţionamentelor produs în grup sub influenţa presiunii spre conformare 11 Risky shift . risc asumat cu excesiv optimism. Aceste fenomene explică de ce. penibile. grupurile iau decizii catastrofale (există exemple celebre. trebuie să parcurgă. Grupul poate realiza în acest sens performanţe la nivelul celui mai bun membru dacă există un răspuns la problema supusă dezbaterii. Este mai util să faci munca interesantă şi atractivă în sine decât să manipulezi gruparea socială. Aceste neajunsuri nu sunt însă motive de ignorare sau desconsiderare a aspectelor psihosociale în practica managerială. Recunoaşterea crescândă a importanţei Eului şi a trebuinţelor de autoactualizare a deplasat accentul pe conţinutul şi semnificaţia muncii. mai ales în cazul grupurilor noi. acordând atenţie doar climatului social. ceea ce face ca deciziile să fie mai uşor acceptate şi să se opună mai puţină rezistenţă la aplicarea lor. de grup (efectul de facilitare socială9) prin creşterea stimulării şi aprobare specială. Tendinţe contemporane în valorizarea grupului După euforia primelor decenii care au urmat descoperirii fenomenelor psihosociale în grupurile de muncă. 10 Groupthink . pentru bani. au luat decizii proaste escaladarea războiului din Vietnam fiind cel mai cunoscut şi cel care a atras atenţia cercetătorilor asupra fenomenului). climatul grupal are o acţiune relativ limitată. Fiind un factor de motivaţie extrinsecă. dacă se poate stabili în timp scurt corectitudinea răspunsului. pentru a funcţiona ca entitate. iluzia unanimităţii şi. dar nu unul suprem. în care intervine fenomenul de “întărire socială” 12. dar este ajutat. care are o probabilitate mai mare de a fi exprimată în situaţii de grup. ele au unele avantaje. etapele de structurare menţionate anterior. la rândul său. aceasta depinzând de cât de expert şi cât de convingător este. decât pe un stadion gol. decizii de acest tip. Deşi deciziile de grup sunt mai lente. multe persoane acceptând munci neinteresante. Pentru a realiza un nivel optim de motivare se pot folosi şi alte pârghii motivaţionale extrinseci.efect produs de grup asupra individului în sensul creşterii performanţei. Absolutizarea valorii şi eficienţei deciziei de grup este periculoasă din cauza unor efecte negative care pot apărea în orice situaţie când se iau. o trăsătură dezirabilă. ceea ce constituie un argument în plus pentru folosirea şi a altor forme de motivare. formate din experţi valoroşi. presiuni asupra indivizilor în sensul conformării. comunicarea între ei este dificilă. Cele mai frecvente efecte negative sunt “gândirea colectivă” (groupthink10) şi înclinaţia spre risc (risky shift11). actorul joacă mai bine atunci când are spectatori). cel mai bun îi va convinge mai greu pe ceilalţi. în consecinţă. măcar se înţeleg (rivalitatea dintre ei produce confuzie şi lipsă de control. Eficienţa grupului în munca propriu-zisă este dificil de prognozat. Grupul continuă să fie considerat ca un factor important în productivitatea în muncă. Performanţa grupului în producţia de idei poate fi mai scăzută decât a membrului mediu în cazul sarcinilor foarte complexe (când se verifică proverbul “lanţul are tăria celei mai slabe verigi”) sau în cazul în care nu există o diviziune clară a sarcinilor şi o coordonare a eforturilor. chiar dacă ceilalţi nu sunt prezenţi 9 45 . în sensul că discuţiile premergătoare modifică ideile şi atitudinile membrilor în sensul convingerii. ci şi simpla prezenţă produc acest fenomen. el influenţând mai ales absenteismul şi fluctuaţia şi mai puţin productivitatea propriu-zisă. în care grupuri de decizie. mai întâi. dar numai până la un anumit punct) • Atunci când se fac schimbări se ţine cont de opinia grupului şi de eventualele opoziţii • Sunt cunoscute interesele companiei care concordă cu ale grupului Facilitare socială . se pierde mult timp tocmai datorită faptului că grupul. grupul este superior individului pentru că fiecare membru îşi are propria lui reţea de comunicări externe. slabi. în această situaţie. reprimarea ideilor “nepopulare” (cei care se opun grupului sunt etichetaţi drept răi. existând grupuri înalt coezive care sunt slab productive.

comunicarea intre diferite subdiviziuni si grupuri ale organizaţiei. numită comunicare organizaţională.. la nivel de firma după sursa emitentului. Comunicarea organizaţională Comunicarea. Cu furnizorii poţi negocia urmărind încheierea unor acorduri pe termen scurt sau lung etc.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA • Personalul de conducere are cunoştinţe în domeniul relaţiilor umane şi posedă totodată abilităţile şi motivaţia necesare aplicării lor în practică. acţiuni de cercetare a pieţei. Comunicarea externă – cuprinde relaţiile firmei cu piaţa. comunicarea interpersonală fiind aproape întotdeauna parte componenta a comunicării organizaţionale. negociere. comunicare cu ocazia derulării contractelor cu concurenţii. este de doua tipuri: externa si interna. cu furnizorii. relaţiile publice. Aceste două forme de comunicare sunt interdependente. băncile. comunicarea cu concurenţii. acţionarii. comunicarea de marketing. Partenerii sociali sunt reprezentaţi de comunitatea locala. după cum reiese şi din schema de mai jos. acţiuni de relaţii publice. reclamă şi publicitate. Partenerii financiari sunt cei de la care organizaţia îşi procura fonduri sau alte servicii financiare. dar interesul şi consideraţia faţă de angajaţi trebuie să se manifeste şi prin crearea unor condiţii bune de lucru şi adoptarea unei politici salariale corecte. stabileşte relaţii şi comunică permanent cu partenerii săi exteriori. societăţi de asigurări. TIPOLOGIA COMUNICĂRII Există o diversitate de criterii pentru clasificarea comunicării. Partenerii politici sunt autorităţile publice locale sau puterea publică centrala. Cu clienţii. • 46 . foruri ierarhice. vânzare. alte instituţii financiare. bursa. clienţi. asociaţiile si sindicatele. Organizaţia acţionează într-un mediu economic. cumpărători şi concurenţi. Partenerii externi ai organizaţiei pot fi grupaţi astfel: Parteneri economici – furnizori. opinia publica. 1. Performanţa în muncă la nivelul organizaţiei va fi influenţată de respectarea condiţiilor de mai sus. vânzarea sau negocierea. La nivelul unei organizaţii comunicarea poate fi privita din doua perspective: comunicarea intre indivizi numita si comunicare interpersonala. Formele de comunicare cu aceşti parteneri externi sunt variate: comunicarea financiară. social si politic.

de a explica o noua orientare. economice organizatorice. o noua metoda. 47 . de a transmite informaţii. o noua tehnologie etc. cunoştinţe si decizii.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Sistemul de comunicare externa al organizaţiei PARTENERI ECONOMICI n e g o c ie re re la ţii p u b lic e PARTENERI SOCIALI fu zio n a re FURNIZORI c e rc e t a re a p ie ţe i re c la m ă şi p u b lic it a t e O R G A N I Z A re la ţii p u b lic e n e g o c ie re SNDICATE re la ţii p u b lic e COMUNITĂŢ I LOCALE ŞI OPINIA PUBLICĂ ASOCIAŢII CLINEŢI vâ n za re şi n e g o c ie re fu zio n a re CONCUREN ŢI PARTENERI FINANCIARI BANCA BURSA ASIGURĂRI în ţe le g e ri ilic it e n e g o c ie re Ţ I A PARTENERI POLITICI AUTORITĂ ŢI LOCALE PUTEREA CENTRAL Ă c o m u n ic a re fin a n c ia ră c o m u n ic a re fin a n c ia ră • Comunicarea interna are in principal rolul de a prezenta rezultatele tehnice.

permisiva. Reprezentarea grafica a comunicării formale MANAGER SUBALTERN SUBALTERN • Comunicarea de sus in jos este cea dintre superior si subaltern (indiferent daca este vorba de superiorul direct sau nu). Comunicarea interpersonală reprezintă acea trainică relaţie in care o persoana asculta propria voce interioara si poarta un dialog cu sine. Comunicarea oblică apare. In cadrul firmei aceasta comunicare este dictata de atribuţiile postului si obiectivele grupului. Comunicarea de jos in sus este cea dintre subalterni si superiori. Comunicarea neformală (neoficială) Orice comunicare ce are loc in afara canalelor formale de comunicare.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA • Comunicarea formala (oficiala) face parte integranta din structura organizatorica formala a organizaţiei. opinie sau o informaţie unui alt individ sau unui grup de indivizi. 48 .tipurile de reţele ce se pot forma la nivel organizaţional sunt: Comunicarea interpersonală 2. are loc o comunicare interpersonală. comunicarea pe orizontala. satisfacţie mare  model centralizat de comunicare în grup  dependenţă mare de leader în luarea deciziei  structură stabilă Tip ROATĂ  descentralizare şi comunicare Tip STEA  implicare egală între membrii  feed-back rapid şi eficient  viteză transmitere informaţie mică . pe de altă parte în raport cu interesele indivizilor (grupuri informale). a treia are un statut diferit feed-back rapid. Atunci când un individ transmite o idee. si are ca scop sa faciliteze îndeplinirea sarcinilor. de obicei între persoane ce ocupă posturi situate pe niveluri ierarhice diferite. O buna comunicare se poate realiza atunci când se creează o atmosfera propice. pe de o parte în raport cu structura firmei (departamentele). Stilul de conducere predominant în organizaţie îşi pune amprenta asupra comunicării orizontale. Comunicarea formala este de mai mute feluri: comunicarea verticala de sus in jos. Comunicarea pe orizontala dispune de canale mai puţin variate: contactele personale. Relaţia „de la om la om” ce ia naştere in dialogul dintre doi interlocutori poarta denumirea de comunicare interpersonala. notele interne si rapoartele. comunicare verticala de jos in sus. CARACTERISTICI  între persoane dispuse pe acelaşi nivel ierarhic  distorsiunea mesajului datorată serialităţii fluxului informaţional     două persoane au acelaşi statut. se încadrează în comunicarea neformală. fără ca între acestea să existe relaţii de autoritate de tip ierarhic. reprezentata prin organigrama. Comunicarea în reţea .în interiorul organizaţiei se configurează diverse grupuri. eficient număr redus de legături există un grad de centralizare TIP DE REŢEA Tip LANŢ Tip Y Tip CERC  grad redus de interacţiune a grupului– un membru comunică doar cu alţi doi  feed-back dificil  organizare stabilă. şedinţele. prin prescrierea si controlul circulaţiei mesajelor in rândul personalului angajat.

. Ea are un grad mai mare de exactitate decât comunicarea orală.  Comunicare in fata publicului – adesea angajatul este pus în situaţia să vorbească in fata unui auditoriu. Prin percepţii diferite oamenii selectează si organizează informaţiile în diverse moduri. scrisori. având în plus avantajul păstrării facile a informaţiilor vehiculate. verticală etc. amortizarea.să fie adaptată – să se folosească sistemele de informare specifice fiecărui sector de activitate şi să concorde cu cultura organizaţională promovată. chestionându-se asupra trebuinţelor si aspiraţiilor sale. Sistemele de informare la rândul lor suferă de anumite patologii.să fie instrumentală – să se sprijine pe o varietate de suporturi în funcţie de obiectiv. se poate face distincţie intre ipostazele comunicării de la persoana la persoana. calitatea informaţiei. discuţie in grup. VII. PROTECTIA CONSUMATORILOR Motto: “Statul.să fie flexibilă – pentru a integra comunicarea informală şi pentru a crea structura care o favorizează.  Comunicare in cadrul grupului – funcţionează grupuri si echipe pe structura si durata de funcţionare permanente sau temporare. pe orizontală. teleconferinţă. cu rol important in comunicarea interpersonala. pot fi puse în evidenţă mai multe tipuri de comunicare orală.În funcţie de numărul participanţilor. care pot sau nu să reflecte realitatea. Comunicarea organizată Pentru a fi caracterizata drept organizata. Comunicarea trebuie sa fie gestionata in conformitate cu un plan strategic de ansamblu ale activităţii specifice organizaţiei. prin mijloacele prevăzute de lege. cauzate de o proiectare defectuoasă. protejează cetăţenii. Procesul subconştient de neglijare sau evitare a informaţiilor provenite din domeniul cunoaşterii. Comunicarea nonverbală are un impact deosebit in transmiterea mesajelor. . Drept urmare. se transmite mai mult decât simplul lor înţeles literal. Comunicarea nonverbală este. O altă componentă de aceeaşi factură. daca sunt utilizate si cuvinte.să fie orientată spre finalitate (scop). Comunicarea orală – transmiterea ideilor cuvântul rostit: conversaţie directă. propagarea informaţiei. Ea trebuie proiectată în aşa fel încât să permită: coordonarea. comunicarea organizaţională nu este un proces spontan şi natural. fata cu propria sa conştiinţă morală. . comunicarea se desfăşoară aleatoriu. fie ca acesta este format din persoane din interiorul organizaţiei sau din afara acesteia. care nu ne sunt familiare sau a informaţiilor care nu ne sunt pe plac.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Astfel omul se consiliază pe sine. in fond. un element de psihologie a comportamentului.să fie multidirecţională – să se realizeze de sus în jos. Comunicarea nonverbală Aceasta consta în transmiterea unui gând sau a unei idei fără cuvinte sau. este percepţia. . care presupun reguli si fac apel la tehnici diferite:  Comunicare de la persoana la persoana (interpersonala) – in care sunt angajaţi doi indivizi poate avea un grad diferit de formalizare. în calitatea lor de consumatori” 49 .conferinţa clasica Conferinţa cu preopinenţi Expunerea Discursul Predica Interpelarea Dialogul Dezbaterea Interviul Comunicarea scrisa include rapoarte.După modalitatea de exprimare. note si alte documente bazate pe cuvântul scris. Dacă acest plan nu există. Cele mai utilizate forme ale comunicării orale sunt: Monologul Conferinţa . se numeşte percepţie selectivă. limbajul corpului si ambianţa spaţială sunt formele principale de comunicare nonverbală. Ele pot fi grupate în trei categorii. . in grup sau de la o persoana către un public larg. . Stilul de exprimare. comunicarea dintr-o organizaţie trebuie sa prezinte următoarele caracteristici: . memorii. fiind de fapt problemele legale de: volumul informaţiei. scrisă şi nonverbală.

ea trebuie. se poate considera ca politica de protectie a consumatorilor vizeaza urmatoarele obiective: -promovarea unei cooperari internationale in domeniul protectiei consumatorilor.asigurarea calităţii bunurilor şi serviciilor oferite spre vânzare în cadrul pieţei. . -organizatiile sau asociatiile de consumatori. asociatiile. la preturi avantajoase pentru consumatori. trebuie mentionat ca toate comentariile legate de politica consumatorista incep cu expresia formulata pentru prima oara de scotianul Adam Smith. consumatorul în calitatea sa de purtător al cererii de mărfuri a devenit un real partener de piata. are in vedere: -legislati asigurata la nivel national si international care sa stea la baza protectiei consumatorilor. -asigurarea unor posibilitati reale de despagubire a consumatorilor. se 50 . -institute sau centre nationale de cercetare stiintifica. este rezultatul eforturilor pe plan international ale Organizatiei Mondiale a Consumatorilor. . pe langa obiectivele de baza specifice sectorului in cadrul caruia activeaza.document adoptat de Adunarea Generala a ONU in 1985. Aceste domenii sunt : . În prezent. institutiile si organismele cu implicatii in protectia consumatorilor. Aceste organizatii s-au intalnit in noiembrie 1997 la Santiago. joaca un rol crucial in dezvoltarea institutiilor care apar ca urmare a procesului continuu de democratizare si liberalizare economica. -organizatiile internationale de protectie a consumatorilor. in fiecare tara. au in sarcina si protectia consumatorilor. in care este implicata atat puterea publica. Organizaţia Mondială a Consumatorilor cuprinde peste 200 de organizatii membre din aproape toate tarile lumii. organizatii. Consumers International. -incurajarea si sustinerea concurentei si competitivitatii care sa contribuie la cresterea gamei sortimentale. . să se constituie într-o politică de sine stătătoare cu obiective. cat si consumatorul insusi.organizarea unui sistem de informare util pentru consumatori. Problematica protecţiei consumatorilor pe plan internaţional Incercand un scurt istoric. cat si alte organisme ce activeaza in domeniul protectiei consumatorilor isi stabilesc anumite structuri si domenii pentru programele lor de protectie a consumatorilor. Consumatorii in societatea civila”. in secolul al XVIII-lea aceea ca unicul scop final al produsului este consumul. datorită importanţei pe care o prezintă. -facilitarea producerii si distribuirii de produse corespunzatoare cerintelor consumatorilor. consumatorului ii este acordata o atentie din ce in ce mai mare. menite sa asigure guvernelor tuturor tarilor un cadru care să poată fi folosit în elaborarea şi fundamentarea politicii şi legislaţiei pentru protecţia consumatorilor. Atat guvernele. oamenii. -institutiile publice create special pentru a veghea asupra protectiei consumatorilor din fiecare tara (Oficiul de Protectie a Consumatorilor). Organizaţia Naţiunilor Unite a stabilit prin rezoluţia 39/248 din aprilie 1985 o serie de „principii directoare” pentru protecţia consumatorilor. -consiliile consultative de consumatori. Totodată. in cadrul celui de-al 15-lea congres mondial. producatorul fiind subordonat in toate cerintele consumatorilor.îmbunătăţirea consumului populaţiei prin politicile sociale ale statelor. Organizare protectie consumatorilor sub forma unui proces complex. . Mesajul congresului a fost foarte clar:in toate tarile. a unor organisme care sa-si asume responsabilitati de protectie a consumatorilor. Relatiile complexe dintre agentii economici genereaza aspecte extrm de diverse care pot face obiectul unor programe de protectie a consumatorilor. . -crearea. sau alte organisme guvernamentale ce actioneaza in ramuri in care. Intr-o formulare moderna.Lucrător în comerţ Mureş PROTECŢIA CONSUMATORILOR-TEORIE ŞI REALITATE CRFPA Protecţia consumatorilor se înscrie în cadrul politicilor sociale promovate de către orice stat. -promovarea eticii producatorilor si distribuitorilor de produse si servicii catre consumatori. priorităţi şi instrumente proprii. Potrivit acestui cadru. „Principiile directoare” privind protecţia consumatorilor. sub deviza „Puteri sporite pentru consumatori in secolul 21. in calitatea lor de consumatori. formata in 1960 de cele cateva asociatii nationale de consumatori existente la acea vreme. -asigurarea accesului consumatorilor la informatii corecte. -crearea unui sistem de educare a consumatorilor. departamente.ministere.apărarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale agresive şi a publicităţii mincinoase. de aceea. -asigurarea libertatii consumatorilor de a se uni in vederea realizarii de actiuni care au drept scop apararea intereselor lor. In prezent. -stabilirea unui sistem de prioritati privind protectia consumatorilor din fiecare tara. Comportamentul de cumparare al consumatorilor afecteaza din ce in ce mai multe intreprinderi. organisme si institutii.asigurarea unui sistem de preţuri în concordanţă cu cerinţele pieţei si cu calitatea produselor. Dar sunt anumite domenii ale protectiei consumatorilor asupra carora s-au oprit toate guvernele. ale carui pozitii ocupate in cadrul pietei se consolideaza pe masura dezvoltarii societatii.

U. Privite dintr-un asemenea unghi de vedere. problemele protectiei consumatorilor se afla in centrul atentiei teoriei si practicii economice si juridice din intreaga lume. . In ultimele decenii.crearea unui sistem de educare a consumatorilor. Ele pot insa sa constituie un serios suport in stabilirea obiectivelor specifice miscarii de aparare a drepturilor consumatorilor din cadrul fiecarei tari in parte. in literatura de specialitate. . in ultima instanta. comunitatea mondiala. de a se organiza si asi desemna liderii. principalele obiective asupra carora este necesar sa se concentreze fiecare tara.stabilirea unui sistem de prioritati privind protectia consumatorilor din fiecare tara. Forma finala a documentului in cauza este rezultatul unor ample studii.A. se afirma ca. potrivit legilor statului respectiv. Suedia).Asemenea probleme. .de a se supune legilor si reglementarilor privind protectia consumatorilor din toate tarile cu care au afaceri. Franta. dupa studierea legislatiilor elaborate de acestea in domeniul protectiei consumatorilor si dupa discutii si negocieri cu numeroase guverne si ulterior in cadrul Adunarilor Generale din anii 1980 si 1985. Potrivit acestui important document „guvernele tuturor tarilor trebuie sa dezvolte. la elaborarea politicilor de protectie a consumatorilor. consultari si colaborari ale diferitelor organisme ale Organizatiei Natiunilor Unite cu o multitudine de institutii nationale. adoptandu-se. Intr-un asemenea context.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA poate spune ca scopul activitatii economice este de a aloca resurse.facilitarea productiei si distributiei de produse corespunzatoare nevoilor si cerintelor consumatorilor. Principiile directoare adoptate de Organizatia Natiunilor Unite sunt menite sa asigure guvernelor tuturor tarilor un cadru care sa poata fi folosit in colaborarea si consolidarea politicii si legislatiei pentru protectia consumatorilor. colaborat cu stabilirea masurilor necesare pentru crearea cadrului necesar si adecvat.publice sau private. economic. persoana indicata a decide alocarea resurselor fiind consumatorul insusi. . 51 . . Conceptul privimd „drepturile consumatorilor” isi are originea. Germania. . ea ramane importanta prin conturarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor (dreptul de a alege libera.promovarea si protectia intereselor economice ale consumatorilor. posibilitatea acestora de a alege. presedintele Kennedy a fost asasinat). o asemenea democratie inseamna asigurarea drepturilor consumatorilor. Mexic). fac ca teoria protectiei consumatorilor sa fie tot mai mult studiata la nivelul diverselor comunitati internationale si mondiale. pentru a satisface nevoile consumatorilor. dreptul la protectie). moral. logic si. principiile conturate de Organizatia Natiunilor Unite si recomandate guvernelor statelor membre se adreseaza puterii de stat. nu in ultima instanta. . .Kennedy – in martie 1962.asigararea libertatii consumatorilor. guvernamentale si neguvernamentale. in economie. prin organismele sale guvernamentale si neguvernamentale.asigurarea tinerii sub control. care sa le exprime opiniile in procesele de luare a unor decizii si sa le reprezinte interesele. . .protectia consumatorilor fata de pericolele ce afecteaza siguranta si sanatatea lor.U. a practicilor comerciale abuzive care afecteaza consumatorii. tot mai complexe. „Principiile directoare pentru protectia consumatorilor”. politici de protectie a consumatorilor. asigurarii unei protectii reale a consumatorilor. care sa le permita o alegere conform dorintelor si necesitatilor personale. sa intareasca si sa mentina o politica puternica de protectie a consumatorilor. a considerat necesar sa puna in discutia structurilor sale problematica pe care o presupune protectia consumatorilor. prin Rezolutia nr.incurajarea unor niveluri ridicate ale eticii celor angajati in producerea si distribuirea bunurilor de consum si serviciilor catre consumatori.F. ce urmeaza sa fie implementate in beneficiul tuturor sectoarelor. . si in alte tari din continentul american (Canada. . cat si in Europa (Belgia. dreptul la informatie.asigurarea posibilitatii unei despagubiri efective a consumatorului in cazul ivirii unor daune generale de produse sau servicii achizitionate in cadrul pietei.obligativitatea tuturor intreprinderilor ofertante-producatoare sau comerciale . care sa creeze si sa aplice.obligativitatea firmelor de a respecta prevederile standardelor internationale privind protectia consumatorilor . prin continut si mai ales prin solutiile reclamate.infiintarea in fiecare tara a unor organisme corespunzatoare.promovarea unei cooperari internationale in domeniul protectiei consumatorilor.luarea in considerare. dar mai ales prin faptul ca ea a servit drept model de referinta la elaborarea legilor de protectie a consumatorilor ce au aparut in deceniile sapte si opt in S. cat mai eficient posibil.asigurarea accesului consumatorilor la informatii corecte. tinand cont de principiile directoare declarate”. Desi Carta nu a mai fost definitivata (in acelasi an. dreptul la petitie si ascultare.incurajarea dezvoltarii conditiilor de piata care sa asigure consumatorilor o gama larga de produse si la preturi avantajoase pentru acestia. conform circumstantelor economice si sociale specifice nivelului de dezvoltare atins. J.A. precum si nevoilor caracteristice populatiei statului respectiv. in general al intregii populatii si in special al diferitelor categorii de populatie din mediul rural. De altfel. in principal. in „Carta drepturilor consumatorilor” definita de fostul preşedinte al S. a potentialului pozitiv al institutiilor de invatamant si cercetare . trebuie sa urmareasca. . urmatoarele aspecte: . legislativ si institutional. . asa cum in politica democratia consta in asigurarea drepturilor alegatorilor.39/248. asa cum se mentiona intru-un capitol precedent. ideea in cauza avand suport politic. administratiei publice. precum si a altor grupuri sau asociatii reprezentative. prin intermediul tuturor organizatiilor nationale si internationale. sub forma unui mesaj special adresat Congresului american. Prin natura lor.O asemenea actiune conduce direct la ideea de suveranitate a consumatorilor. in 8 aprilie 1985. . prin cel mai inalt forum al sau – Organizatia Natiunilor Unite.

Asemenea recomandari se adreseaza statelor. total sau partial subventionate de la buget si care desfasoara o activitate de cercetare. regional si subregional. Impreuna cu Centrul de Drept al Consumatorilor (CDC). Sistemul de penalizari administrat este aplicat intr-o procedura ce cuprinde trei etape: avertizarea. in special cel al tarilor in curs de dezvoltare. forma principala de manifestare exprimandu-se prin preocuparile pentru asigurarea si controlul calitatii. avand in structura sa 2 sectiuni speciale responsabile cu investigatiile in domeniu.importatori. este organizat astfel : . de asemenea. Operational. Inspectorii de specialitate sunt imputerniciti sa faca verificari.In prezent . protectia consumatorilor are in vedere 2 servicii de prima insemnatate. este asigarata de Adunarea Generala. pe o baza justa si echilibrata. Consiliul de Conducere si un organism executiv. si sa contribuie la dezvoltarea si ameliorarea relatiilor internationale.. ambele organisme fiind desemnate sa gestioneze Programul Phare destinat protectiei consumatorilor. conturandu-se o data cu dezvoltarea stiintei si tehnicii. exista un consiliu de protectie a consumatorilor. trebuie amintita Rezolutia Organizatiei Natiunilor Unite nr. . ca si in celelalte state europene. In Italia.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Tot in cadrul preocuparilor in domeniul protectiei consumatorilor. iar in localitatile landurilor functioneaza birouri locale de consiliere a consumatorilor. Astfel. . in principal cele referitoare la preturi avand competente in sanctionarea celor gasiti vinovati.U. exista. In Belgia. aplicarea de amenzi si actionarea in judecata.comercianti si prestatori de servicii.Programul pentru Economiile de Tranzitie (PROECT).O. lipsesc de fapt organismele guvernamentale pentru protectia consumatorilor. apararea drepturilor acestora fiind preluata de societatea civila. acolo unde este cazul. caracterizata printro deosebita exigenta fata de toti agentii economici ce doresc sa fie prezenti pe o asemenea piata. a fost creat in anul 1978 in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii amintite si are ca obiectiv participarea la realizarea programelor de cercetare in domeniul dreptului consumatorului. organism international care reprezinta si sprijina organizatiile consumatorilor din intreaga lume. respectiv informarea si consilierea. care actioneaza in provinciile belgiene. Inspectia Generala Economica se ocupa de respectarea regulilor legale privind protectia consumatorilor.Programul pentru Economiile Dezvoltate (PRODEC ).C. departament aflat in structura Ministerului Afacerilor Economice. In Europa miscarea consumatorista are o vechime de circa 200 de ani. pe de o parte si producatori. exista o serie de organisme guvernamentale sau neguvernamentale pentru protectia consumatorilor. sa aplice amenzi sau. sub forma de reglementari menite sa previna prejudiciile cauzate comertului.O. 52 . ea aparand mai intai ca o notiune. principalele responsabilitati in domeniul protectiei consumatorilor la nivel central revin Inspectiei Generale Economice.reprezentarea intereselor consumatorilor in forurile internationale. precum si sapte directorate regionale.extinderea miscarii consumatoriste si sprijinirea organizatiilor consumatoriste nou aparute . El incearca sa impuna dreptul consumatorului intre preocuparile stintifice ale institutiilor de studiere a dreptului din toate statele comunitare.O.U. Sprijinul acestei organizatii se manifesta in trei directii: . la nivel national. in unele cazuri. privind practicile comerciale restrictive (anexa).promovarea colaborarii intre membri prin schimburi de marfuri. . la nivel national si european.C.Oficiul central-cu sediul la Londra .Oficiul Regional pentru Africa (ROAF).Oficiul Regional pentru tarile din America Latina si zona Caraibelor (ROLAL). Conducerea I. Inspectia coordoneaza intreaga activitate in domeniul protectiei consumatorilor.35/63. Un deosebit rol in apararea drepturilor consumatorilor il au organismele internationale pentru protectia consumatorilor. . inclusiv prin intocmirea documentatiei necesare in cercetarile penale. in toate tarile europene dezvoltate. de problemele de igiena. in anul 1960. Rezolutia cuprinde un ansamblu de principii si de reguli privind controlul practicilor comerciale restrictive. Organizatia Internationala a Uniunilor de Consumatori (I. atat la nivel federal.C.U. IOCU a fost mandatat de catre Comitetul European de Standardizarea sa-si dezvolte programul CICPP (Institutiile Consumatorilor si Programul de Politica Consumatorista).) reprezinta in prezent interesele a 180 de organizatii dintr-un numar de 70 de tari.sa confiste anumite bunuri suspecte. ce incearca sa rezolve diferendele dintre consumatori. Organizata ca fundatie nonoprofit.de licenta in afaceri si de practici comerciale. . dar si de informare si educare a consumatorilor. inclusiv societatilor transnationale. In Germania. pe de alta parte. . a fost fondata Organizatia Internationala a Uniunilor de Consumatori. Centrul de Drept al Consumatorilor. din Belgia. Ordmungsamt-ul este responsabil pentru functia de supraveghere a modului cum se aplica legislatia in domeniul protectiei consumatorilor. Romania face parte din Programul pentru Economiile de Tranzitie (PROECT). inclusiv de reclame pentru produsele alimentare. In general. intreprinderilor. program creat in octombrie 1993 si finantat prin Programul Phare. adoptata in sedinta plenara nr.Oficiul Regional pentru Asia si Pacific (ROAP). cat si al fiecaruia din cele sase landuri in parte. ce functioneaza pe langa Universitatea Louvain-Neuve. In ultimii ani asistam la realizarea unei piete europene unice.servicii oferite prin Ordmungsamt si prin Consiliul Central de Consiliere a Consumatorilor. care sunt de fapt organizatii independente. stabilindu-se si o serie de masuri cu caracter international. 83 din 5 decembrie 1980. I. schimburi de experienta etc. La nivelul fiecarui land. . in unele tari europene si institutii de cercetari in domeniul protectiei consumatorilor.

reclama inselatoare.cercetarile si studiile. si Luxemburg).In acelasi timp. care nu au neaparata nevoie de sprijinul Comunitatii. Principalele obiective in domeniul consumatorilor au in vedere: . In Marea Britanie. Danemarca. are sarcini de lobby si de promovare a drepturilor si protectiei consumatorilor. un nou spatiu economic.prima responsabilitate in domeniul comertului o are Directia de Control Tehnic si de Protectie a Consumatorilor. in acest fel.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Politica suedeza privind consumatorii se bucura de o traditie indelungata. Directiva 84/450/CEE din 10.siguranta produselor. in cadrul ei facand parte reprezentanti ai miscarii de protectie a consumatorilor. 53 . care. devenind in conceptia acestora o adevarata piedica. serviciilor. deoarece. in principal.inspectiile si analizele chimice.functiile protectiei consumatorilor se realizeaza exclusiv prin Guvernul central.Toate fac parte din responsabilitatile ce definesc mediul legal in care firmele trebuie sa-si desfasoare activitatea pe piata. Aceste departamente pun la dispozitie servicii complete de consiliere si aplicare a legislatiei. cu cinci state membre(Norvegia. trebuie sa creasca grija pentru protejarea si promovarea pe scena europeana a drepturilor legitime ale acestora. in Anglia si in Tara Galilor. Institutia centrala insarcinata cu problemele consumatorilor este Consiliul national pentru politicile privind consumatorul.coordonarea fiind asigurata de Organismul de coordonare a autoritatii locale pentru alimente si comertul standard (LACOS). in reglementari cu caracter obligatoriu.responsabile de protectia consumatorilor sunt Districtele Metropolitane si Comisiile Comitatelor. In fiecare din tarile prezentate. In ultimul timp. In conditiile in care tot mai multe voci considera ca cele doua organisme comunitate. aceasta organizatie asista la efortul Consiliului si Comisiei Eia act de actiunile in domeniul protectiei consumatorilor ale acestor organisme. administrand intreaga gama de legi ce guverneaza securitatea produselor si mediului inconjurator. clauzele abuzive din contractele incheiate cu consumatorii. marketingul clasic si clauzele contractuale. la nivel national. fie generale. Optiunile Uniunii Europene privind protectia consumatorilor Potrivit optiunilor Uniunii Europene este absolut necesar sa se actioneze in domeniul protectiei consumatorilor. -perfectionarea functiilor generale cu impact asupra consumatorului. metrologie. dar nu numai. in general al publicului.09.structura sa organizatorica cuprinzand un numar de 5 sectiuni care acopera domeniile privind bunurile de consum. ce au in vedere. la randul ei. se transpun in legi. responsabilitatea producatorilor pentru produsele cu defecte. au fost adoptate la nivelul Uniunii Europene o serie de directive care .In Scotia aplicarea legislatiei privind protectia consumatorilor este in sarcina Consiliilor Regionale. ai miscarii cooperatiste si chiar ai organizatiilor familiale. In domeniul falsei publicitati. fie specifice.1984 obliga statele membre sa se asigure ca exista mijloacele adecvate si eficiente pentru controlul publicitatii inselatoare. In Grecia. Asociatia europeana are o componenta eterogena.Directivele Uniunii Europene privind creditul de consum. dreptul de proprietate multipla asupra bunurilor imobiliare cu divizarea duratei de folosinta si contractele incheiate inafara unitatilor comerciale impun noi obligatii ale producatorilor. In acest sens. au fost create structuri institutionale corespunzatoare care sa raspunda de problemele consumatorilor. neafiliat celui comun.Astfel. in anul 1986 Parlamentul infaptuind o revedere partiala a acesteia. produse alimentare si protectia consumatorilor. Fiecare autoritate locala responsabila pentru aplicarea politicii de protectie a consumatorilor este autonoma.de exemplu. -informarea generala a consumatorilor. denumirea si etichetarea produselor. Consiliul Europei si Comisia Europeana. au fost create structuri consultative . In Luxemburg. s-a creat si o alta organizatie EFLA. securitatea produselor. aceasta nu mai are dreptul de a depune rapoarte care sa faca obiectul discutiilor membrilor Asociatiei ci are doar rol consultativ. organisme neguvernamentale si nonprofit care au corespondent la nivel european. importatorilor si vanzatorilor.influentarea starii pietei prin adaptarea bunurilor . In vederea realizarii optiunilor Uniunii Europene in asigurarea drepturilor si a protectiei consumatorilor. atat in interesul consumatorilor cat si al concurentilor.responsabilitatea adoptarii si aplicarii legislatiei in domeniu fiind impartita intre cateva ministere. principala responsabilitate in domeniul apararii drepturilor consumatorilor revine autoritatilor locale din districte. Suedia. iar in Irlanda de Nord a Departamentului guvernamental pentru dezvoltarea economica. inclusiv de atribuirea unei competente generale si orizontale in domeniul drepturilor consumatorilor unei singure autoritati cu responsabilitati si initiative in domeniu si care coordoneaza actiunile intreprinse de autoritati in aplicarea altor politici.metodelor de marketing si a clauzelor contractuale la nevoile consumatorilor. pe masura ce consumatorii vor beneficia de granite deschise. cum este Comitetul Consultativ al Consumatorilor din Uniunea Europeana.a carei activitate este orientata pe economiile de familie. Elvetia. ca urmare a unor divergente intre reprezentantii miscarii cooperatiste. care reprezinta interesele consumatorilor si asigura participarea acestora la procesul decizional. exista asociatii ale consumatorilor. Autoritatile responsabile pe probleme legate de exercitarea unui comert corect si protectia consumatorului au cate un Departament de protectie a consumatorilor sau pentru standarde comerciale. fara a se angaja insa la traducerea in fapt a acestora.precum si protectia si informarea consumatorilor. calatoriile cu pret forfetar. creditul pentru consumatori. respectiv Asociatia europeana. largite si de o piata competitiva la nivelul Uniunii.comert corect. aparand. Fiind formata din tari potente din punct de vedere economic. au creat o suprareglementare in domeniul protectiei consumatorilor.

dar si pentru celelalte state europene. Crearea la nivelul Uniunii Europene a unui cadru institutional adecvat protectiei consumatorilor. care este organul teritorial al Oficiului pentru protectia consumatorilor. . 54 .elaborarea de programe pentru educarea consumatorilor. Protecţia consumatorilor în Romania In tara noastra exista urmatoarele institutii publice. inspectie si sanctionare.denumirea/marca sa. Introducerea unui minim de reguli. . cantitatea.dreptul de a fi in siguranta .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Edificator pentru optiunile Uniunii Europene privind protectia consumatorilor ramane Carta Alba privind pregatirea tarilor asociate din centrul si estul Europei pentru integrarea in piata interna a Uniunii Europene care. organizatie bugetara guvernamentala. dobandeste.Centrul de Consiliere si Informare a Consumatorilor Bucuresti.perfectionarea cadrului legislativ si institutional.dreptul de a avea acces la o gama variata de marfuri . compozitie . modul de utilizare. . organizatii si asociatii ale consumatorilor cu atributii de protectie a consumatorilor: . Producatorul de bunuri alimentare trebuie sa informeze consumatorul despre: . utilizeaza ori consuma produse sau servicii se numeste consumator. .Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania(APC) . inzestrata cu atributii de control.dreptul de a fi informat corect asupra produselor si serviciilor si de a fi educati pentru a face o alegere cat mai avantajaoasa .accesul consumatorilor la justitie. . Nr.denumirea produsului.principalele caracteristici tehnice si calitative. principii ce se constituie intr-un insemnat suport in stabilirea obiectivelor specifice protectiei consumatorilor. . 2.dreptul de a fi despagubiti atunci cand bunurile nu corespund Aceste drepturi sunt recunoscute de legislatia romaneasca (Ord. distribuitorului sau importatorului inregistrat in Romania.eventualele riscuri ce pot aparea.Oficiul pentru Protectia consumatorilor din Bucurest. adresa. Drepturile consumatorilor sunt: .numele si adresa producatorului.formarea specialistilor in domeniul protectiei si educarii consumatorilor. Guv.Oficiul pentru Protectia Consumatorilor. depozitare. -crearea si dezvoltarea de asociatii ale consumatorilor si sprijinirea activitatii acestora. Realizari ale Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor Rolul si mai ales realizarile Comunitatii Europene in apararea drepturilor si asigurarea protectiei consumatorilor se pot structura in trei principale domenii: 1.serviciu asigurat de APC Romania. 3. . scoate in evidenta obiectivele si masurile ce trebuie intreprinse in vederea asigurarii drepturilor si protectiei consumatorilor. Continua preocupare pentru amortizarea legislatiei si a cadrului institutional in domeniul protectiei consumatorilor.dreptul de a fi protejati contra riscului de a cumpara bunuri care le pun in pericol sanatatea . . termenul de garantie. . precizand conditiile minime absolut necesare in materie legislativa ce trebuie insusite de fiecare tara in parte pentru a asigura functionarea pietei interne. sanatatii si securitatii consumatorilor. iar cine le nesocoteste sufera sanctiuni. ce trebuie sa contina: .dreptul de a alege .Oficiul Concurentei. preocupare ce se regaseste atat in activitatea de ansamblu a organismelor Uniunii europene cat si a fiecare tari in parte. in conditiile in care acestea din urma ar dori sa se integreze in Piata Europeana Unica. de norme cu caracter obligatoriu.cazuri in care produsul nu este indicat Eticheta produselor reprezinta orice material scris. in felul acesta. de principii directoare.data durabilitatii minimale/termenul de valabilitate. imprimat. .Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. . atat pentru fiecare stat membru.protectia intereselor economice ale consumatorilor. crearea premiselor ca in fiecare stat in parte sa functioneze organisme guvernamentale sau neguvernamentale pentru protectia consumatorilor.protectia vietii. a unor organisme cu atributiuni in acest important domeniu si.dreptul de a se organiza in asociatii pentru protejarea propriilor interese . . Orice persoana care cumpara. ele referindu-se in principal la: . 21 din 1992 si nr 58 din 2000). .

H. sprijina asociatiile de consumatori in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta. Hârtia ondulată mecanic. . catalogului pieselor de schimb. Mijloacele judiciare presupun apelarea la un tribunal de natura civila sau administrativa. . In afara de cele mentionale ANPC-ul mai are o serie de atributii.intretinerea. Voi prezenta acum cateva acte normative care alcatuiesc cadrul legislativ adecvat privind protectia consumatorilor: .obligatia producatoruli fat de vanzator de a asigura si suporta toate cheltuielile pentru punerea in functiune. Data durabilitatii minimale reprezinta data pana la care produsul isi pastreaza caracteristicile specifice in conditii de depozitare corespunzatoare.P. prin lipire.conditii speciale de depozitare si folosire.665/1995 privind inlocuirea sau restituirea produselor care prezinta deficiente de calitate.nr 19/1992 privind activitatea de standardizare. . .C.G.784/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare.C. în anul 1856 şi a fost utilizată în premieră ca ambalaj de către un american. Mijloacele parajudiciare sunt organizate de stat sau institutii particulare si se situeaza in afara ordinului jurisdictional. Bunurile de folosiinta indelungata trebuie sa fie insotite la comercializare de certificat de garantie semnat si stampilat de producator si vanzator.P. iar apariţia acestui material a fost impulsionată de nevoia unui nou tip de ambalaj superior celor existente până atunci. când s-a adăugat. . De asemenea ANPC-ul prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate. conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor.instructiuni de utilizare.Legea nr 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de igiena si sanatate . Elaboreaza.G. Autoritatea Nationala pentru Proectia Consumatorilor (A. Toate aceste documente vor fi redactate in limba romana.acordarea unor termene de garantie minime pe grupe de produse . DEFINIREA NOŢIUNII DE AMBALARE ŞI PREAMBALARE Istoria cartonului ondulat se întinde pe o perioadă de peste 100 de ani. la elaborarea strategiei in domeniul protectiei consumatorului. a fost obţinută prima dată în Anglia.daca este cazul.lista cuprinzand ingredientele folosite. ambalare pentru produsele reclamate in cadreul termenului de garantie. declaratie de conformitate si carte tehnica ori instructiuni de folosire.H. modificata prin legea nr 11/1994.cantitatea neta. montare. nr 20/1992 ce cuprinde prevederi referitoare la activitatea de metrologie. Pentru produsele de folosiinta indelungata. exercitarea de presiuni asupra ofertantilor si rezolvarea litigiilor prin aducerea fata in fata a consumatorilor si ofertantilor.H.nr 23/1995 privind instruirea sistemului de marcare pentru tigarete.supravegherea respectarii conditiilor in care au fost abilitati producatorii pieselor de schimbsi unitatile service. precum si cheltuieli de diagnosticare.) A. Aceasta este exprimata de obicei prin sintagma „a se consuma de preferinat inainte de…”. obstacole de ordin psihologic. .etc .nr 21/1992 care institutionalizeaza OPC-ul(actualul ANPC) .asigurarea unitatilor service autorizate.N. . referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor. Acestea se impart in: consultatii juridice furnizate consumatorilor gratuit sau la preturi reduse.proceduri privind obiectivele.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA .G.etc.H. în 1871.G. indiferent de tara de origine a produsului.specificand cantitatea .O. ANPC efectueaza analize si incercari in laboratoarele acreditate conform legii sau in laboratoarele proprii ori agreate. Cartonul ondulat propriu-zis a apărut în 1874. produse de tutun si bauturi alcoolice. 55 . în America. Cadrul legal si institutional privind protectia consumatorilor Principalele proleme cu care se confrunta practica juridica sunt legate de dificultatea crearii unor mijloace cu adebvarat eficace care sa actioneze pentru asigurarea unui echilibru de forte in cadrul relatiei ofertant-consumator. un strat neted de hârtie peste hârtia ondulată.O. informare si educare a consumatorilor.G.locul de origine sau provenienta a produsului.N. între două valţuri canelate. obligatiile producatorilor sunt: . AMBALAREA 1. documentatiei de remediere. repararea acestora. ceea ce prezinta numeroase inconveniente pentru consumatori:costul foarte ridicat al justitiei. . participand si la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor.nr 167/1992 privind constituirea si functionarea sistemului national de certificare a calitatii. participa impreuna cu alte organe. .G.O.G.

în absenţa cumpărătorului. ambalajul este un “înveliş din materiale şi forme diferite în care se ambalează un produs pentru transport sau vânzare”. Preambalarea este operaţia de ambalare a unui produs individual. producţia de carton ondulat şi ambalaje se dezvoltă în ritm alert. transportului. înlesnind atragerea de cumpărători potenţiali. cu funcţii multiple. materialul de ambalaj. protecţie temporară a produsului”. transportului. se consideră că aproximativ 99% din producţia de mărfuri se tranzacţionează în stare ambalată. ameliorarea calităţii produsului căruia îi este destinat. lărgindu-se gama sortimentală şi îmbunătăţindu-se calitatea acestui produs. • 56 . depozitării şi desfacerii până la consumator sau până la expirarea termenului de garanţie. Este interzisă tipărirea pe ambalaj a erorilor tolerate. procedeu sau metodă. produs de ambalat. accesorii. În contextul ambalării se folosesc o serie de termeni. dintre care amintim materialul de ambalare. În România. localitate aflatã la 10 km de municipiul Braşov. La nivelul întregii planete. reprezentând fazele ambalării şi terminologia folosită. mecanic şi biologic în scopul menţinerii calităţii şi integrităţii acestora. Ambalajul este un sistem fizico-chimic complex. pentru a le asigura protecţia temporară. conform STAS 5845/1-1986. distribuţie. pe care îi învaţă cum să folosească. • funcţie tehnico-economică. Din punct de vedere comercial. Institutul Francez al Ambalajului şi Ambalării propune următoarele definiţii în “Petit glossaire de l’emballage”: • ambalajul este obiectul destinat să învelească sau să conţină temporar un produs sau un ansamblu de produse pe parcursul manevrării. plasată în acelaşi loc cu masa şi volumul nominal. precum şi succesiunea fazelor premergătoare ambalării unui produs. • cale de asigurare a distribuţiei la consumatorul final. conservării. În ţara noastră. care asigură menţinerea sau. prin lege.1. În anii următori. ambalajul permite asigurarea în cele mai bune condiţii a manevrării.. care urmăreşte minimizarea costurilor la livrare. să păstreze produsul şi cum să apere mediul înconjurător de poluarea produsă de ambalajele uzate sau de componenţii de descompunere ai acestora. • ambalarea reprezintă oparaţia de obţinere a “primului înveliş aflat în contact direct cu produsul”. iar cantitatea de produs introdusă în ambalaj este prestabilită şi nu poate fi shimbată decât prin deschiderea sau modificarea ambalajului. Se consideră preambalat înşelator dacă peste 30% din volumul ambalajului nu este ocupat cu produs sau în cazul în care în pachet există produs cu mai puţin de 15% decât cantităţile prevazute de lege. Produsele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege vor fi inscipţionate cu litera e. În ”Petit Robert” (1989). • Institutul din Marea Britanie furnizează trei direcţii în definirea ambalării (Frăţilă R. vânzare cu amănuntul şi consum. Tot în conformitate cu standardul amintit. ambalarea este definită ca fiind “operaţie. acest sector a cunoscut o dezvoltare importantã. iar acest produs se impune în industria ambalajelor din America şi Europa. materiale şi operaţii auxiliare ambalării etc. Ambalajul favorizeazã identificarea produsului. prin care se asigură cu ajutorul ambalajului. producerea. în condiţii optime şi cu costuri minime. mediu de ambalare. în unele cazuri. Semnificaţia şi corelaţiile terminologiei privind ambalarea mărfurilor. preambalare. în vederea protejării acestora sau facilitării acestor operaţii. cartonul ondulat s-a produs prima oară în anul 1957. în decursul manipulării. Odată cu dezvoltarea şi diversificarea producţiei de bunuri concomitent cu dezvoltarea comerţului. Toate preambalatele fabricate conform instrucţiunilor trebuie să poarte următoarele inscripţii lizibile. În timp. de înalţimea a cel puţin 3 mm. importarea şi comercializarea de ambalaje înşelătoare. Preambalajul înşelător este preambalatul care crează impresia că are o cantitate mai mare decât cantitatea nominală. în fabrica existentă la Ghimbav. 2001): • sistem coordonat de pregătire a mărfurilor pentru transport. depozitării sau prezentării. are loc şi diversificarea şi dezvoltarea activităţilor de ambalare şi implicit a producţiei de ambalaje. depozitării şi transportului produselor. Valorile cantităţilor nominale sunt impuse prin lege. chimic. Este interzisă.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA La începutul secolului XX. sunt redate schematic în Figura II. ambalajul reprezintă un “mijloc” (sau ansamblu de mijloace) destinat să învelească un produs sau un ansamblu de produse. cererea acestui produs pe piaţă fiind în continuă creştere. din punct de vedere fizic. apar primele maşini de carton ondulat. care să nu poată fi şterse: cantitatea nominală. Există instrucţiuni de metodologie legală referitoare la prembalarea unor produse în funcţie de masă sau volum. publicate în Monitorul Oficial al României pentru fiecare categorie de produse.

cât şi din punct de vedere funcţional. Un lot este constituit din preambalate cu aceeaşi cantitate nominală. e etc. flacoa borcan • • • • • • ne. înlocuitori din lemn şi împletituri. • ambal aje din metal. care sunt utilizate frecvent în practicã: . ambalat în acelaşi loc. care nu implică deschiderea ambalajului.după materialul folosit în confecţionarea ambalajelor: • ambal aje din hârtie şi carton. Aplicarea acestei mărci garantează că preambalatul îndeplineşte cerinţele prevăzute de instrucţiuni. aje demontabile. • ambal aje din materiale plastice. • ambal aje din materiale complexe.după sistemul de confecţionare: • • • • . Ambalajele se clasifică în funcţie de mai multe criterii. Din motive economice. plicuri pungi. . • alt plan pentru verificarea distructivă. aje pliabile. • . CLASIFICAREA AMBALAJELOR În ultimele decenii ambalajele s-au diversificat mult. verificarea distuctivă este limitată la minimum necesar. lăzi. • un plan pentru verificarea nedestructivă. care implică deschiderea ambalajului. o verificarea mediei conţinutului real al preambalatului din fiecare eşantion. aceeaşi şarjă de producţie. • ambal aje din materiale textile. atât din punct de vedere al materialelor din care acestea sunt făcute.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA • • o marcă sau o inscripţie care să permită identificarea ambalatorului sau a importatorului de preambalare.după tip: ambal ambal ambal aje fixe. marca e. cutii. de cel puţin 3mm.după domeniul de utilizare: 57 . situată în acelaţi câmp vizual cu cantitatea nominală. • ambal aje din lemn. 2. • ambal aje din sticlă. • verificarea preambalatelor se face prin eşantionare în două etape: o verificarea conţinutului real al fiecărui preambalat din eşantion. . plase. pentru fiecare din aceste verificări există două planuri de eşantionare.

aje de desfacere şi prezentare.după sistemul de circulaţie: • • sistem sistem de restituire a ambalajelor.după modul de circulaţie al ambalajului: • • ambal ambal aje refolosibile. aje pentru produse nealimentare.după destinaţie: ambal ambal ambal aje pentru transport terestru.după căile de transport: • • • . aje demontabile. . • ambal aje pentru piaţa externă. . aje pentru produse periculoase. . aje suple.după specificul produsului ambalat: • • • • • ambal ambal ambal ambal ambal aje pentru produse alimentare. aje pliante. aje colective. aje nerefolosibile – tip pierdut.după sistemul de confecţionare: • • • ambal ambal ambal aje fixe. de vânzare – cumpărare a ambalajelor. 58 . . aje semirigide. aje pentru transport fluvial-maritim. .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA ambal ambal • • aje de transport. aje pentru transport aerian. aje individuale. .după gradul de rigiditate: • • • ambal ambal ambal aje rigide.

la schimbările de temperatură etc. Aceste materiale protejează împotriva şocurilor. adică creşterea rezistenţei ambalajelor sunt benzile de balotare şi adezivii. Privit din punct de vedere tehnic.  nivelul de dezvoltare şi puterea economică. a unui strat plat cu un strat ondulat. etc. De asemenea. cerneluri. O altă grupă o constituie materialele pentru amortizare şi protecţie împotriva şocurilor. mărimea ondulelor folosite este diferită cu un strat plat determină obţinerea cartoanelor ondulate cu unul. Dacă privim ambalajul ca un produs finit oarecare. având o destinaţie precizată. unite în stare umedă prin presare. pe lângă contribuţia care o au la creşterea rezistenţei ambalajelor la acţiunea factorilor atmosferici. O ultimă grupă de materialele auxiliare o constituie lacurile şi vopselele. 1996):  caracteristicile produsului ce urmează a fi ambalat. facilitării operaţiilor de circulaţie a mărfurilor. la razele solare. două sau trei straturi de ondule. Cartonul duplex se fabrică în două tipuri: • tipul E . confecţii şi lucrări poligrafice 2. carton duplex – este format din două straturi diferite de material fibros. atribuindu-le calitãti estetice si funcţionale. prin lipirea..  domeniul de utilizare a ambalajului. se înregistrează sensibile fluctuaţii. etc. 3. a frecărilor şi în unele cazuri chiar pentru rigidizarea ambalajelor. Elementul de bază este obţinut prin asocierea. adică să contribuie la diminuarea calităţii lui. în el se pot identifica cheltuieli cu materiile prime şi cheltuieli de obţinere.pentru ambalaje care se imprimă prin procedeul ofset. utilizat în special pentru ambalaje de transport şi grupare şi mai puţin pentru ambalaje de desfacere – prezentare. Există o preocupare chiar şi la nivel de foruri internaţionale. pigmenţi. adezivi.pentru alte ambalaje. Materialele auxiliare pentru producerea ambalajelor Numărul acestora este foarte mare: coloranţi. Materialele care pot în viitor să ia locul ocupat de materialele celulozice sunt materialele plastice. unite între ele printr-un adeziv. 3. materialele expandate si cele cu bule de aer. transportului şi al depozitării. Un alt material auxiliar utilizat de această dată pentru consolidarea. unite în stare umedă prin presare. calitatea produselor este influenţată de calitatea ambalajului prin fapul că un ambalaj necorespunzător poate atrage după sine deprecierea produsului. Acoperirea unui astfel de element sau a mai multor elemente suprapuse de obicei. ambalajul mărfurilor este alcătuit dintr-un ansamblu de materiale destinat protecţiei calităţii şi integrităţii produselor. Federaţia Europeană pentru Ambalare. De aceea stratul superior (faţă 1) este fabricat din pastă chimică înălbită a cărei culoare albă şi netezire permit imprimarea ofset. Dintre materialele celulozice utilizate pentru confecţionarea diferitelor tipuri de ambalaje amintim: hârtia. MATERIALE UTILIZATE PENTRU CONFECŢIONAREA AMBALAJULUI Diversitatea materialelor folosite pentru ambalarea produselor este foarte mare. cum ar fi: Organizaţia Internaţională de Standardizare. 59 . cartonul ondulat – este format din unul până la patru straturi netede şi unul sau trei straturi ondulate din hârtie inferioară sau superioară de ambalaj. Cartonul pentru ambalaje poate fi: 1. mãresc rezistenţa la coroziune. Aceste materiale influenteazã calitatea ambalajelor. cartonul şi mucavaua.  tehnica de ambalare utilizată. lâna minerală. Cartonul ondulat are o rezistenţă şi o elasticitate bună. În funcţie de perioade şi de ţări. Acestea.  destinaţia produsului. Cartonul triplex are o rezistenţă mare la plesnire. Se obţine astfel un obiect de tip sandwich uşor şi stabil. • tipul O (obişnuit) .  mărim ea factorilor care pot acţiona asupra produsului pe timpul manipulării. Alegerea materialului folosit pentru ambalaje depinde de mai mulţi factori dintre care am putea aminti (Şraum G. Dintre materialele noi de amortizare putem aminti: cartonul ondulat. pentru clasificarea şi standardizarea ambalajelor. cartonul triplex – este format din minim trei straturi diferite de material fibros.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA ambal • aje pentru piaţa internă. Materialele celulozice Ambalajele din materialele celulozice deţin ponderea principală în totalul ambalajelor.

proprietăţile produsului care trebuie ambalat: • natura. se urmăreşte creşterea productivităţii muncii. materialul de ambalaj folosit (caracteristici. naval. valoarea de recuperare. durata operaţiilor de manipulare. . manipulare şi depozitare: numărul operaţiilor de încărcare-descărcare. umiditate). La fel ca şi în cazul altor produse şi pentru ambalaje s-a impus introducerea standardizării care permite raţionalizarea producţiei şi comercializării ambalajelor. ce pot realiza formarea ambalajelor. • fragilitatea produsului. tipul mijloacelor de transport folosite: auto. materiale şi energie. • • • • • • • • • • • • • • • • . • interacţiunile de ordin fizic şi chimic ce pot apare între produs şi ambalaj (respectiv incompatibilităţile). umplerea şi închiderea lor. dimensiunea. modalitatea şi tipul inscripţionării. Se caută ca prin procedee noi să se ajungă la o mai bună realizare a funcţiilor ambalajelor. modernizarea concepţiei şi a tehnicilor comerciale aduc în discuţie diversificarea ambalajelor în paralel cu creşterea exigenţelor faţă de acesta. care determină măsuri de siguranţă în plus împotriva unor posibile furturi sau deteriorări intenţionate. Ambalajul şi produsul formează un sistem. Sortimentele de produse nou apărute pe piaţă. feroviar. la alegerea lui trebuie să se ţină cont de urmãtoarele aspecte: . tipul şi funcţiile ambalajelor: în funcţie de modul de vânzare: autoservire sau servire de către personalul angajat. cu atât el va fi mai util. Principalele cerinţe ce trebuie să le îndeplinească un ambalaj vor fi specificate în standarde. rezistenţă la presiuni mari.metoda de ambalare. fiind subordonat mărfii şi deservind consumatorul. 60 . de aceea metodele de ambalare trebuie să ţină seama de relaţiile de interdependenţă ce se stabilesc între elementele componente ale sistemului. METODE ŞI TEHNICI DE AMBALARE Odată cu dezvoltarea societăţii şi implicit a proceselor de producţie s-a dezvoltat şi industria de ambalaje. rezistenţă la şocuri termice.Lucrător în comerţ Mureş 4. Totodată. Tendinţele actuale remarcate în concepţia ambalajelor şi a metodelor de ambalare sunt: • reducerea consumului de materii prime. durata stocării. numărul de unităţi de produs dintr-un ambalaj. Pentru ca ambalajul să îndeplinească funcţiile sale. locul vânzării. iar cheltuielile pentru utilizarea lui pot fi recuperate. masa. sensibilitatea la factori mecanici şi de mediu (prin miros. Ambalarea se poate face pe linii semiautomate sau automate de mare productivitate. Cu cât ambalajul îndeplineşte mai multe din cerinţele enumerate mai sus. 5.condiţii de transport. posibilitatea de protejare contra prafului. • importanţa şi valoarea produsului. agenţi chimici. forma produsului. în funcţie de scopul ambalării: pentru transport sau desfacere. atât la confecţionarea ambalajelor. cât şi la ambalarea produselor. existenţa posibilităţii de recuperare a ambalajului şi eventual refolosire. desfacerea lor. .valorificarea economică a ambalajului: costul ambalajului. FACTORII CARE DETERMINĂ ALEGEREA AMBALAJULUI CRFPA Ambalajul este o componentă esenţială a activităţii comerciale. proprietăţi). modul de închidere.

care se pot introduce mai întâi în cutie şi apoi aceasta se închide la ambele capete. . cutii. hârtie igienică. Ambalarea în cutii de carton se realizează în trei etape. chiar dacă alimentarea dispozitivului de încărcare se face manual. Hârtia fabricatã din deşeuri reciclate se foloseşte la fabricarea cartonului ondulat. indiferent de complexitatea maşinilor folosite: • formarea sau deschiderea ambalajului pliat – materialul poate fi sub formă de bandă sau carton desfăşurată de pe o bobină. există însă produse rigide. influenţeazã alegerea materialului de ambalare folosit (de exemplu. Pot exista şi operaţii secundare: imprimarea codului produsului. fructe). Sunt mai mulţi factori de care trebuie să se ţină seama la alegerea liniei de ambalare. • dimensiunea ambalajelor ce trebuie formate. semi-automate sau automate. înaintea umplerii. în cele mai multe cazuri. ajutând la paletizarea acestora.depozite en-gross de produse finite. 2. organizate pe centre de judeţe şi funcţionează sub denumirea de REMAT (reciclarea materialelor). care se află în stare pliată. Ambalarea în cutii de carton se face pe linii manuale. Metoda poate fi utilizată cu succes şi pentru produsele alimentare de uz curent (zahăr.în deşeurile menajere Posibilităţile de reciclare se pot împărţi în două grupe: 1. Ambalarea porţionată . Rezervele de deşeuri de hârtie şi cartoane care se reciclează se regăsesc în: . atunci sistemul se consideră semiautomat. Metodele şi tehnicile de ambalare a produselor oferite de Rondocarton sunt: Ambalarea colectivă – această metodă se foloseşte pentru ambalarea într-un singur ambalaj a mai multor produse. etc. introducerea de hârtii cu indicaţii legate de produs sau obiecte de reclamă. Aceste ambalaje pot fi plicuri. Pentru ameliorarea acestei contradicţii s-a recurs la sisteme de reciclare a hârtiei. IMPACTUL AMBALAJELORASUPRA MEDIULUI ŞI RECICLAREA DEŞEURILOR Pădurile reprezintă aurul verde al unei ţări. a cartonului cu microondule. taviţe etc. precum şi pentru ambalarea unor produse deja preambalate. dacă introducerea produsului în ambalaj se face de către maşină. • producţia care trebuie realizată. . societăţile comerciale care folosesc deşeurile de cartoane şi hârtie în proporţie de până la 50% produc hârtii reciclate: hârtie de ziar. hârtie de maculator. grăsimi etc. • frecvenţa schimbărilor ambalajului. sau în funcţie de posibilitatea de închidere prin termosudare. Aceştia se referã la: • utilajul folosit la ambalare. • modificările probabile ale produsului. se pot ambala atât produsele perisabile (produsele lactate. cât si cele neperisabile (biscuiţi.ambalajul porţionat este acela al cărui conţinut se consumă o singură dată. • spaţiul necesar montării liniei. în funcţie de modul în care se introduce produsul în ambalaj. • închiderea – închiderea bazei cutiei se face. cafea etc). 6. care se realizează pe parcursul procesului de ambalare. prosoape etc. Există societăţi comerciale care se ocupă de colectarea deşeurilor de hârtie şi carton. tratat sau netratat. prin lipire sau pliere. sporirea performanţelor ambalajelor prin combinarea materialelor de confecţionare. societăţile comerciale care folosesc în exclusivitate deşeuri de hârtie şi cartoane şi fabrică un produs nou numit mucava. Dacă însă. iar celelalte operaţii se fac automat. mălai etc). bucata de carton croită corespunzător dimensiunilor şi formei ambalajului sau chiar o cutie de carton deja formată. Această metodă uşurează mult manipulare şi transport produselor. produsul trebuie ambalat în materiale cu ridicate proprietăţi de barieră la arome. • umplerea ambalajului. Astfel. Astfel. sistemul se consideră automat. carne.magazine de desfacere en-detail. napolitane. făină. Metoda de formare a ambalajului se adoptă în funcţie de materilului celulozic folosit. facilitarea reintegrării în mediu a ambalajelor în etapa post-consum. Tehnologia de reciclare: 61 .). Societăţile comerciale de prelucrare a deşeurilor (fabricile de carton ondulat) sunt totodată autorizate şi în colectarea deşeurilor de hârtie. dar lemul este materia primă folosită în fabricarea hârtiei. orez. a mucavalei şi a hârtiei igienice.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA • • • creşterea duratei de conservare a produselor. hârtie creponată. introducerea produsului în ambalaj se face manual.

inclusiv fenomenul de ploaie acidă. • lipsa de nocivitate prin distrugerea materialului. Destrămătoare cu dublu disc – sunt utilaje de defibrilare care continuă procesul de destrămare printr-o secţionare a fibrei de hârtie cu discuri metalice. • posibilitatea de reutilizare a ambalajului. Moară conică – e un utilaj care macină fibra de hârtie şi o transformă într-o pastă de hârtie în suspensie de apă." VIII. 20% deşeuri care prin rotire de către un rotor în cuva malaxorului se defibrilează. Procesul de producţie al alimentelor. referindu-se la întregul parcurs al alimentelor. • tipuri de deşeuri solide şi eliminarea lor. Depozitarea şi transportul alimentelor. 5. După efectuarea mai multor studii s-a ajuns la concluzia că pentru verificarea calităţii anti-poluante a unui material de ambalare trebuie să se ţină cont de o serie de criterii: • consum minim de material. Maşina propriu-zisă de tras mucava – e un utilaj care cu ajutorul unor site cilindrii şi o flanelă captează fibra de hârtie din apă şi formează straturi elementare de hârtie. Hidropulper – este un malaxor cu agitator mecanic în care se introduc deşeurile de hârtie şi carton în amestec cu o cantitate de apă industrială în proporţie de 80% apă. • reducerea volumului ambalajului după utilizare. • Siguranţa alimentară constă în respectarea normelor igienico-sanitare în procesul de producţie şi are în vedere "garantarea sănătăţii populaţiei prin consumul de alimente sigure din punct de vedere sanitar. Exprimarea numerică a capacităţii unui material de a se degrada natural este numit modul de degradabilitate naturală a materialului. Elementele definitorii pentru siguranţa alimentară sunt reprezentate de: Calitatea materiilor prime care intră în procesul de fabricaţie. care constă în distrugerea materialului de către microorganisme prezente în sol. Utilajele folosite pentru transformarea hârtiei reciclate în materie primă celulozică. Modul şi condiţiile de comercializare a alimentelor. Aceştia sunt: • procesul de încălzire globală şi modificările climatice. ORGANIZAREA UNITĂŢII COMERCIALE I. prospeţimii şi al valorii nutritive a alimentelor. • posibilitatea de reutilizare a materialului. ca materie primă. SIGURANŢA ALIMENTARĂ ÎN VIAŢA NOASTRĂ COTIDIANĂ Siguranţa produselor alimentare pe care le consumam este esenţială pentru sănătatea noastră. incinerarea. Uscătorul de mucava – sunt construcţii de 2-4 etaje în care se găsesc cleme de prindere a colilor de mucava în vederea uscării naturale cu ajutorul curenţilor naturali de aer. Calandrul – e un utilaj format din două valţuri metalice printre care se trece coala de mucava uscată în vederea finisării suprafeţelor colii. 6. • posibilitatea de distugere a ambalajului după utilizare. CONTINUTUL ACTIVITAŢII COMERCIALE 62 . recuperare şi reciclare. 3. Degradarea naturală se poate realiza prin biodegradare. sub raportul salubrităţii. În funcţie de calitatea produsului celulozic care urmeazã a fi fabricat. 4.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Deşeurile se adună într-un depozit numit depozit de maculatură unde se face sortarea hârtiei. • deprecierea stratului de ozon. 2. • poluarea aerului. Capacitatea de distructibilitate a materialelor de ambalare se apreciază în funcţie de metoda de eliminare a deşeurilor: îngropare. în diferite proporţii. Pentru înţelegerea obiectivă a impactului asupra mediului înconjurător trebuie să se identifice principalii parametrii ecologici. • poluarea apei. hârtia sortată este utilizată conform reţetelor. utilizată la fabricarea cartoanelor sunt: 1. de la producătorii de materii prime până la produsul finit consumat zilnic de fiecare dintre noi.

noţiunea de comerţ defineşte transferul titlurilor de proprietate asupra produselor sau serviciilor de la producători la consumatori. cantitatea. cadrul în care se realizează actul de schimb 3. Funcţiile comerţului 1) 2) 3) Principala funcţie a comerţului o constituie cumpărarea mărfurilor de la producători sau colectori. Comerţul apare ca o funcţie economică ce are în vedere punerea bunurilor şi serviciilor la dispoziţia consumatorilor sau utilizatorilor în condiţii de loc. Noţiunea de utilitate face parte din însăşi conţinutul activităţii de comerţ definind locul şi rolul său în cadrul unei economii. 2. Comerţul. Definiţia. din momentul investiţiei sau cel al intenţiei de a-l crea până la distrugerea sa în procesul de consum indiferent care va fi forma acestui consum. Pentru a putea aborda sistemul de definire al comerţului trebuie să ţinem cont de următoarele elemente: 1. care în realitate se aplică la toate activităţile economice organizate în scop lucrativ.1. În Codul Comercial. Definirea comerţului în accepţiune clasică Noţiunea de comerţ are un conţinut complex. Astăzi. Amplasarea în spaţiu a producătorilor şi consumatorilor este foarte diferită şi ea este afectată şi de distanţele care se interpun între cei doi parteneri.3.1. determinând o funcţie economică ce constă în a cumpăra materii prime sau produse pentru a le revinde consumatorilor în acelaşi stadiu fizic dar în condiţii convenabile cu privire la locul. valorificând efectiv efortul investiţional făcut pentru producţia si circulaţia mărfurilor. Definirea comerţului în accepţiune modernă Se încearcă a se defini astăzi comerţul ca reprezentând un ansamblu de activităţi care privesc un produs. specificitatea procesului managerial pe care îl presupune realizarea schimbului.Lucrător în comerţ Mureş 1. Se adaugă astfel activităţilor intermediare şi celor legate de distribuţia fizică şi o serie de alte activităţi cum ar fi: cercetări de piaţă. Activitatea de stocare a mărfurilor – functia apare datorita locului intermediar pe care comerţul îl ocupa între producţie si consum. transferarea lor în depozite în vederea vânzării.cumpărarea). actul de schimb 2. promovarea unor servicii complexe şi crearea cadrului ambiental necesar actului de vânzare-cumpărare. Contradicţiile existente între interesele firmelor producătoare şi unele nevoi ale consumatorilor. Sub aspect juridic. 63 . comerţul a devenit elementul principal al mecanismului de piaţa. Conţinutul activităţii şi funcţiile comerţului. sunt definite ca acte de comerţ actele de producţie industrială. realizând astăzi şi alte servicii care completează actul comercial (vânzarea . Pentru a înţelege locul utilităţii în cadrul activităţii de comerţ trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 1.2. OBS. CRFPA Într-o economie moderna. comerţul realizează sub forma băneasca valoarea materializata în mărfuri. Actele de comerţ 1. timp şi mărime. În acelaşi timp. Conţinutul activităţii de comerţ Activitatea de comerţ a cunoscut modificări substanţiale transformându-se în prezent dintr-o simplă intermediere într-o activitate creatoare de utilităţi. Comerciantul 1. Prin vânzarea mărfurilor către consumatori. publicitatea. serviciile bancare şi alte acte de intermediere alături de actele comerciale pure.calitatea. sortimentul si preţul dorit de aceştia. Necesitatea echilibrării producţiei cu consumul izvorăşte din manifestarea unor tendinţe specifice ce apar în evoluţia consumului şi producţiei si îndeosebi izvorâte din existenta practicilor cotidiene de rupere a echilibrului între producţie si consum. noţiunea de comerţ defineşte profesiune unui întreg corp de agenţi economici ce acţionează în cadrul pieţei asigurând actele de schimb. actele de transport. Imposibilitatea cunoaşterii reciproce de către parteneri a mijloacelor financiare şi productive de care dispun. informarea şi educarea consumatorului. 3. Comerţul 1. Cadrul în care se realizează comerţul depinde de cadrul politic. comerţul a devenit un sector creator de utilităţi. timpul. devenind la fel de importanta atât pentru producător cât şi pentru consumator.

formarea sortimentelor comerciale şi asigurarea micilor partizi de mărfuri ce urmează a fi puse la dispoziţia consumatorului. include activitatea interpuşilor dintre participanţii la tranzacţiile comerciale (brokeri. 1) actele naturale de comerţ – sunt reprezentate de acele activitatea care prin ele însele reprezintă comerţ dând profilul profesiunii celor implicaţi în exercitarea lor. 1. b. din activitatea respectiva de schimb sa existe intenţia obţinerii deprofit. capacitatea lor de cumpărare. Toate asemenea operaţiuni se fac în scris. b. Cuprinde toate activităţile pe care le exercita unităţile bancare sau toate operaţiunile bancare. Aceasta funcţie apare deoarece realizarea finala a mărfurilor ca valori are loc în punctul de consum.Lucrător în comerţ CRFPA Mureş 4) Fracţionarea cantităţii mari de mărfuri pe care le livrează producătorul. 2) actele de comerţ formale sau proforme – au în vedere acte a căror substanţa comerciala este generata de forma lor. Aceste tehnici promoţionale trebuie sa genereze dorinţa de cumpărare si sa promoveze actul de vânzare. Se cercetează condiţiile de piaţa: concurenta. mărfurile cumpărate trebuie revândute sau închiriate. c.. c. 2) actele de comerţ formale sau proforme.). Controlul continuu al calităţii produselor. 6) Asigurarea promovării produselor prin diferite tehnici si tehnologii promoţionale (publicitate. Pentru a putea fi act natural de comerţ activitatea de schimb trebuie sa îndeplinească 2 condiţii: i. Functia are în vedere o mai judicioasa organizare a mişcării mărfurilor. de realizarea unor operaţiuni specifice: dozare. nivelul managerial promovat în cadrul pieţei respective. e. piaţa forţei de munca. 7) Functia de cercetare – se cercetează: a. Existenta unui personal specializat care sa asigure întreg procesul de circulaţie a mărfurilor. aspectele urbanistice si de urbanism comercial.2. Este vorba de operaţiuni care se refera la activitatea realizate mai ales prin intermediul scrisorilor de schimb (schimburi de creanţe. Sortarea tuturor produselor după criterii comerciale. piaţa schimburilor monetare si stabilitatea monedei. În cadrul acestei categorii sunt cuprinse 6 tipuri: a. totalitatea cumpărătorilor de mărfuri în vederea revânzării sau închirierii lor. d. în cadrul reţelei comerciale. 3) actele de comerţ în virtutea teoriei accesorii. Realizarea funcţiei presupune: a. piaţa capitalurilor. Actele comerciale sunt structurate pe 3 mari categorii: 1) actele naturale de comerţ. Exemplu: un contract între cultivatorii de cereale si cei ce cumpăra (intermediari sau fabricanţi de pâine). de birouri de afaceri. facilităţile si restricţiile pieţei. Existenta unei reţele de unităţi comerciale. f. Functia presupune: a. Functia are în vedere: a. b. gradul de instruire si obiceiurile de consum. O pregătire a mărfurilor pentru vânzare – de multe ori este nevoie. a circuitelor produselor si a tipurilor de mijloace de transport. b. Alegerea celor mai apropiaţi furnizori. Dorinţele consumatorilor si utilizatorilor. Prin intermediul reţelei respective comerciantul trebuie sa se apropie de publicul sau si sa organizeze procesul de vânzare în toate punctele de consum. Cu titlu excepţional poate fi calificat drept act de comerţ si un act care a avut loc între doua parţi în cazul în care prin natura sa una dintre parţi îşi fundamentează existenta pe exercitarea unei activitatea comerciale. gradul de stabilitate politica. 5) Crearea condiţiilor de realizare efectiva a actului de vânzare-cumpărare. reambalare etc. Realizarea unor activităţi specifice de service si garanţie. Unele dintre aceste acte sunt comerciale si atunci când autorii lor realizează operaţiuni de schimb ce privesc transferul titlurilor de proprietate în scop lucrativ. schimburi de obligaţiuni etc. politica fiscala. cuprinde operaţiunile de transformare a materiilor prime în obiecte de consum. activitatea întreprinderii de spectacole publice. Cuprinde toate activităţile de transporturi – se pleacă de la premisa ca mărfurile sunt orientate si expediate de către producători spre piaţa si spre locurile de transformare prin grija transportatorilor care efectuează operaţiuni comerciale si percep pentru activităţile respective anumite taxe/tarife. Cuprinde o serie de operaţiuni mai eterogene – activităţile desfăşurate de agenţiile de curs valutar. Actele de comerţ Actul de comerţ reprezintă o acţiune realizata în procesul exercitării unei profesiuni comerciale. 4) Transferarea unor mărfuri către zonele si punctele cele mai îndepartate sau mai izolate pentru a putea fi vândute consumatorilor. O buna cunoaştere a pieţei pe care acţionează b. activitatea agenţiilor de turism. reclama). redactându-se scrisoarea 64 . porţionare. dealeri). ii. Intervine aici o condiţie: transformarea respectiva trebuie sa fie efectuata de către o firma care are drept scop asigurarea unui profit din realizarea operaţiunii respective). d. Apare ideea repetabilităţii activităţii respective (perpetuarea). relaţii publice. sugestiile. a formelor de aprovizionare adecvate.

Noţiunea de comerciant are în vedere orice persoana fizica sau juridica a cârei profesie este comerţul. Agent economic A cambie datorie Agent economic B datorie Agent economic A 3) actele de comerţ în virtutea teoriei accesorii – aceasta categorie cuprinde toate operaţiunile ce se refera la acte ca fiind civile prin natura lor si care devin acte comerciale daca sunt făcute de către un comerciant cu ocazia realizării unei anumite laturi a activităţii sale comerciale. d. Pentru a putea fi comerciant. incapacităţi – legislaţia tarilor dezvoltate prevede ca nu au voie sa facă comerţ următoarele categorii de persoane: a. cinstea si loialitatea acestora si de a asigura toate aspectele ce dau cadrul relaţiei dintre întreprinzător si consumator si între întreprinzători ca parteneri si agenţii de piaţa. 3. sa transforme realizarea actelor respective în profesia sa de baza sau accesorie. tutun). OBS. 2. realizarea unor obiective de interes general (comerţul cu stupefiante. sa acţioneze în numele sau personal. incompatibilitatea cu statutul de comerciant – exercitarea comerţului este incompatibila cu realizarea concomitenta a unor profesii ca: avocat. persoane care au suferit condamnări fiscale. Statul urmăreşte: 1. DEF. statul instituie un monopol legal potrivit căruia îşi rezerva gestionarea unor întreprinderi sau societăţi ce desfăşoară un astfel de comerţ. 4. persoane bolnave mintal. Cetăţenii străini nu au voie sa exercite acte de comerţ decât în condiţiile în care reuşesc sa obţină un brevet comercial ce le conferă dreptul de a exercita acte de comerţ. Comerciantul. 2. c. 2. 2. Acest lucru se extinde si asupra partenerilor de viata ai acestora. Obligaţiile si prerogativele comercianţilor. importanta comerţului în dezvoltarea economico-sociala a fiecărei tari au făcut necesar ca toate tarile civilizate sa se îngrijească în a avea o legislaţie specifica domeniului respectiv din mai multe motive: 1. Restricţii referitoare la modul de organizarea diferitelor tipuri de comerţ Este vorba de interdicţii complete si reglementari speciale. Restricţii cu privire la libertatea de exercitare a activităţii comerciale. notar. o asemenea legislaţie are menirea de a asigura statutul comerciantului. Restricţii referitoare la persoana ce urmează a efectua acte de comerţ 1. persoane afectate de interdicţii legale (ca urmare a unor condamnări penale).3. 65 . b. oricare ar fi calitatea semnatarilor sau partenerilor si oricare ar fi natura operaţiunilor realizate. Ex. de a împiedica pătrunderea în cadrul ramurii a unor persoane necorespunzătoare sau bolnave ce ar putea pune în pericol sănătatea publica. funcţionar public. realizarea unor obiective fiscale (energie. comerţ cu armament). Interdicţiile complete au în vedere domeniile de activitate sau sectoarele de comerţ a căror organizare este interzisa întreprinzătorilor particulari. legislaţia mai are în vedere menirea de a verifica capacitatea de investiţie a întreprinzătorilor potenţiali. minorii. Definire. sa facă acte de comerţ. Astfel. trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 1.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA de schimb sau orice alt act în cauza. 1. militar. sa realizeze asemenea acte în mod obişnuit (repetabilitate). Potrivit Codului Comercial sunt consideraţi comercianţi toţi cei ce exercita acte de comerţ si fac din aceasta profesia lor obişnuita. : achiziţionarea unui calculator de către un notar va fi un act de comerţ. Restricţii privind libertatea de exercitare a diverselor activitatea comerciale O serie de elemente precum complexitatea activităţii comerciale.

Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Reglementările speciale – legislaţia prevede toate acele sectoare de comerţ în cadrul cărora activitatea comerciala se desfăşoară sub restricţia respectării unor condiţii speciale. în general sub forma de sortiment. Se au în vedere: a. Circulaţia mărfurilor cu ridicata reprezintă stadiul în care mărfurile se cumpăra si se vând în partizi mari în scopul revânzării sau al prelucrării lor ulterioare. posibilitatea comerciantului de a beneficia de o serie de masuri speciale cu privire la urmărirea contractelor comerciale. Orice întreprinzător comercial este obligat sa aplice prescripţiile Codului Muncii referitoare la: contractul de munca. respectiv lichidare bunurilor întreprinderii sau suportarea regimului judiciar în cadrul suspendării unei plăţi. obligaţii referitoare la organizarea sistemului de relaţii si a modului de desfăşurare a activităţii comerciale. la igiena si securitatea sociala si întocmirea si tinerea evidenţei cărţilor de muncă.2. 2. Prerogativele comerciantului Prerogativele se refera la o serie de drepturi prin care se stabileşte posibilitatea fiecărui comerciant atât de a acţiona în interesul propriu cât si pentru a se putea apăra în cazul apariţiei unor conflicte sau a anumitor daune: 1. OBS. obligaţii ce revin comerciantului în calitatea sa de patron. suportarea consecinţelor falimentului. existenta de drept a calităţii de elector si posibilităţi eligibile în cadrul Camerelor de Comerţ şi a Tribunalelor Comerciale. Potrivit prescripţiilor Codul Comercial între principalele obligaţii cu privire la cei ce exercita acte de comerţ figurează: 1. Circulaţia mărfurilor în comerţul cu ridicata poate fi organizata sub 3 modalităţi: 1. Domenii de activitate: activitatea unităţilor ce comercializează produse alimentare. 2. Comerţul cu ridicata 2. 2. agenţiile de voiaj. dreptul de a contesta anumite hotărâri şi de a invoca fără restricţii proba cu martori.1. Tendinţele pe plan mondial în evoluţia comerţului cu ridicata 2. posibilitatea de a acorda sau contracta împrumuturi comerciale la un nivel nelimitat. la reglementarea timpului si a naturii muncii. obligaţii privind tinerea evidentelor primare si contabile. circulaţia mărfurilor cu amănuntul. transport aerian. circulaţia mărfurilor cu ridicata. 3. Principalele deosebiri între comerţul cu amănuntul si cel cu ridicata 1. Obligaţiile si prerogativele comercianţilor Stabilirea restricţiilor privind realizarea actelor de comerţ generează o serie de obligaţii cu privire la procesul de organizare si desfăşurare a activităţii comerciale. ca activitate independenta – constituind obiectul comerţului cu ridicata: Producător Comerţ cu ridicata Comerţ cu amănuntul Consumator 66 . băuturi alcoolice. Conţinutul si rolul comerţului cu ridicata 2.3. II. în cadrul comerţului cu ridicata mărfurile circula constituite în partizi mari sub forma loturilor industriale. Circulaţia mărfurilor cu amănuntul are în vedere cumpărarea mărfurilor de la diverşi producători sau comercianţi si vânzarea acestora către consumatori. Circulaţia mărfurilor în comerţul cu ridicata priveşte cvasitotalitatea bunurilor realizate în procesul de producţie. d. consemnarea tuturor documentelor comerciale potrivit prescripţiilor dearhivare. c. 2. 3. Conţinutul si rolul comerţului cu ridicata Circulaţia mărfurilor ca faza a producţiei sociale în care se realizează valoarea mărfurilor si trecerea lor în sfera consumului cunoaşte 2 stadii: 1. 3. b. brutăriile. deschiderea unui cont în cadrul unei bănci. Funcţiile comerţului cu ridicata 2. 4. nu toate produsele care formează obiectul circulaţiei mărfurilor cu ridicata intra ca obiect în circulaţia mărfurilor cu amănuntul. obligaţii fiscale – este vorba de plata taxelor si a impozitelor.1. în comerţul cu amănuntul mărfurile intra în partizi mari si pleacă în partizi mici. comerţul cu ridicata se realizează în general între persoane juridice iar comerţul cu amănuntul se realizează între diverse tipuri de firme si consumatori.

ca activitate integrata în cadrul marilor firme de comerţ cu amănuntul: Producător [Comerţul cu ridicata] Comerţul cu amănuntul Consumator Prima metoda nu prea mai este uzata. magazine en-gros în lanţ – sistemul consta în uniunea mai multor angrosişti de mărime mica cu mici detailişti independenţi. comerţul cu ridicata trebuie sa: a. sa asigure securitatea mărfurilor pe rutele de aprovizionare. menţinerea locului comerţului cu ridicata în circuitul clasic al circulaţiei mărfurilor adică: a. 2. comerţul cu ridicata trebuie sa asigure scutirea producătorului de preocupări si costuri privind cunoaşterea pieţei. sa asigure optimul procesului de aprovizionare în funcţie de destinaţia produselor si rutele de transport. activitatea independentă P CR CA C b. trebuie sa scutească producătorul de o serie de cheltuieli de comercializare. În cazul mărfurilor de consum sezonier. detailiştii pentru vânzarea acestor mărfuri. 2. preambalare sau ambalare. Comerţul cu ridicata operează: a. Din punct de vedere economic avantajele pentru producător si detailist sunt: 1. Pentru a se realiza aceasta funcţie. b. prelucrarea produselor acolo unde este cazul. Organizarea aprovizionării reţelei comerţului cu amănuntul În acest scop. sa stabilească circuitul economic al mişcării mărfurilor (aprovizionare prin depozit sau prin tranzit). b. d. detailişti si consumatori Soluţii sau tendinţe: 1. 4. 3. să fie aprovizionată piaţa cu cantităţile de mărfuri necesare consumului. Tendinţe în evoluţia comerţului cu ridicata pe plan mondial Există două mari tendinţe: 1.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA 2. producătorii pentru furnizări de mărfuri. activitatea auxiliară P [CR] CA C c. 5. În cazul mărfurilor de provenienţă sezonieră. stabileşte formele de aprovizionare ale detailiştilor. comerţul cu ridicata trebuie sa-i asigure comerţului cu amănuntul o aprovizionare ritmica si trebuie sa-i mai asigure varietatea sortimentala. stabileşte partizile de mărfuri si graficele de aprovizionare a detailiştilor. b. ca activitate auxiliara a producătorului: Producător [Comerţ cu Ridicata] Comerţul cu amănuntul Consumator 3. Formarea stocurilor şi păstrarea mărfurilor. comerţul cu ridicata trebuie sa organizeze un sistem de relaţii economice si juridice cu: a. dozarea produselor în cantităţi uzuale consumului individual.2. 2. Caracteristici : 67 . în comerţul cu ridicata se depozitează mărfurile în perioada de producţie pentru ca apoi acesta să aprovizioneze reţeaua detailistă pe tot parcursul anului. prin condiţiile concrete din fiecare zona de piaţa. activitatea integrată P [CR]CA C 2. ea trebuie sa se justifice pe de o parte din punct de vedere economic. Pregătirea mărfurilor pentru vânzare – este cazul produselor indigene livrate în vrac. pentru detailist. b. sa aleagă furnizorii care asigura o aprovizionare rapida si eficienta.3. cosmetice). 4. încheie contracte economice sau înţelegeri pentru ca în baza acestora sa poată orienta producătorul în funcţie de cerinţele detailistului. c. formarea stocurilor are loc pe tot parcursul anului pentru că în momentele de maximă intensitate a cererii. să asigure circuitul informaţiei necesare în sistemul de legătură Producător Angrosist Detailist 3. Prezenta comerţului cu ridicata ca intermediar nu este obligatorie. OBS. c. c. iar pe de alta parte. 2. prin intermediul avantajelor ce le poate aduce producătorului si detailistului. e. Formarea sortimentului comercial – comerţul cu ridicata face în general operaţiuni de transformare a loturilor industriale în sortimente comerciale (în general pentru mărfuri de sortiment complex: ţesături. comerţul cu ridicata preia riscul comercial. are în vedere noi soluţii pentru asigurarea circulaţiei mărfurilor de către angrosişti în condiţii avantajoase atât pentru producători. Funcţiile comerţului cu ridicata 1. Aceasta funcţie apare ca urmare a neconcordanţei în timp între cererea şi oferta de mărfuri. OBS. Organizarea mişcării mărfurilor între producător si detailist – comerţul cu ridicata este obligat să: a.

mărfurile care se vând prin comerţul cu amănuntul sunt destinate în principal consumului individual. Conţinutul comerţului cui amănuntul poate fi definit ca reprezentând un ansamblu de activităţi şi de relaţii organizate şi desfăşurate de unităţi specializate în circulaţia mărfurilor în scopul aprovizionării consumatorilor. încercarea celor asociaţi de a obţine condiţii de aprovizionare similare cu cele ale supermerketurilor. 3. Datorita complexităţii activităţii comerţului cu amănuntul. în general în cantităţi mici şi în stare de funcţionare. amplasate în zone mai largi. iar pe de alta parte. piaţa bunurilor si serviciilor. piaţa capitalurilor. se asigura transportul mărfii la sediul detailistului.3. 2. comanda.detailiştii care aprovizionează consumatorii. e. vânzare. alături de vânzarea propriu-zisa. se practica sistemul plăţii imediate a mărfurilor comandate. 3. prestări de servicii si relaţii de munca. comerţ care răspunde pe de o parte de aprovizionarea marilor firme de comerţ cu amănuntul. piaţa forţei de munca.aceiaşi angrosişti aprovizionează mici detailişti. Prin intermediul acestor relaţii comerţul cu amănuntul se integrează organic în mecanismul de piaţa fiind direct conectat cu cele 4 componente ale pieţei globale: 1. detailistul intra în asemenea magazine în cadrul cărora alege si comunica produsele de care are nevoie. astfel de firme pot acorda credite comerciale în funcţie de natura relaţiei cu detailistul. Tendinţe în evoluţia comerţului cu amănuntul pe plan mondial 3. determinându-l ca. Caracteristici: a. Conţinutul activităţii. organizarea unor firme de comerţ cu ridicata cu depozite ale căror procese tehnologice sunt complet automatizate. Economia moderna a generat noi exigente fata de comerţul cu amănuntul. piaţa schimburilor monetare. CR mici CA . rolul economic si funcţiile comerţului cu amănuntul Rolul comerţului cu amănuntul consta în principal în a cumpăra mărfuri pentru a le revinde consumatorilor sau utilizatorilor finali. rolul economic si funcţiile comerţului cu amănuntul 3. b. c. Marea firma detailista îşi organizează întreprinderea independent de comerţul cu ridicata. b. menţinerea independentei asociaţilor.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA a.1. magazine depozit cu mica ridicata – este vorba despre firme specializate în organizarea unor activităţi engros care au la baza depozite de mărfuri de capacitate medie puse la dispoziţia detailiştilor. f. II.mari detailişti ce si-au creat proprii angrosişti. d. de organizarea unor întreprinderi cu ridicata mai mici. 4. c. Comerţul cu amănuntul (detailist) 3. sa includă si realizarea unor servicii care sa duca la îmbunătăţirea sistemului de satisfacere a nevoilor consumatorului. detailiştii nu au nici o obligaţie fata de angrosişti. III. Sub aspect logistic. sistemul aprovizionării prin autoservire (detailistul alege. angrosistul nu asigura transportul mărfurilor la sediul detailistului. metoda precomenzilor (se are în vedere aprovizionarea prioritara a celor care si-au făcut cunoscute intenţiile de a se aproviziona de la firma respectiva). însărcinate cu aprovizionarea micilor detailişti. d. Conţinutul activităţii. P CA[CR] . Specificitatea comerţului cu amănuntul este data de următoarele elemente: 1.1. Aceste firme practica: a. cooperative ale detailiştilor – soluţia are în vedere unirea mai multor detailişti independenţi care îşi creează propria firma de comerţ cu ridicata. pe lângă relaţiile economice de schimb.2. sistemul comenzilor prin comis-voiajori. g. acest tip de comerţ mai are în vedere si relaţii juridice si relaţii financiar-bancare. 2. e. stocare. III. Tipologia activităţii comerciale cu amănuntul 3. 3. comerţul cu amănuntul reprezintă un proces unitar format din 3 părţi: 1. b. aprovizionare. 68 . angrosistul nu mai are nici o responsabilitate legata de risc. CA C . magazine depozit ale comerţului cu ridicata cu autoservire. 2. plăteşte). Organizarea în trepte a comerţului cu ridicata se caracterizează prin faptul ca acest comerţ cu ridicata este subordonat marilor firme de comerţ cu amânuntul. organizarea comerţului cu ridicata în trepte: I. 4.

2. 2. localităţile si punctele populate. asigurarea unităţilor comerţului cu amănuntul în toate zonele. Predomina ideea ca activitatea acestui tip de comerţ trebuie sa fie cât mai descentralizata.2. sectorul alimentaţiei publice.2. indiferent de condiţiile specifice zonelor şi localităţilor. Structurarea formelor de vânzare în comerţul cu amănuntul 3.2.Lucrător în comerţ Mureş 2. 3. Prezentarea sectoarelor: 1. un proces de vânzare câtre consumatori. Majoritatea mărfurilor sunt alterabile. sectorul de comerţ cu mărfuri alimentare. Aceste partizi de mărfuri sunt descompuse iar mărfurile sunt puse la dispoziţia clienţilor în cantităţi mici şi foarte mici. b. Alimentaţia publica – presupune combinarea a 3 tipuri de activităţi: a.1. 2. Acest comerţ se realizează prin: • existenta unei reţele de mari unităţi generale care să comercializeze întreg universul de mărfuri alimentare. b. deschiderea si funcţionarea acestor unităţi în toate zilele potrivit unui program de funcţionare corespunzător cerinţelor consumatorilor. 3. asigurarea unui sortiment foarte larg si suficient de complex care sa pună la dispoziţia consumatorilor toate produsele realizate de producţia industriala si agricola. datorita unor factori aleatori: zonali sau sezonieri. a căror cumpărare se realizează de câtre consumatori cu o frecventa relativ constanta în timpul anului. comerţul cu amănuntul cumpăra mărfuri pentru a le revinde. Aceasta sectorizare se face având la baza caracteristicile merceologice ale grupelor de mărfuri. • existenta diferitelor tipuri mici de unităţi specializate si cu rol de completare care asigura prezenta comerţului alimentar pe întreg teritoriul localităţii. produsele ce fac obiectul activităţii urmează sa satisfacă în consum cerinţele 69 .1. datorita mijloacelor de realizare a relaţiilor de schimb. 2. Sectorizarea activităţii comerciale cu amănuntul 3. Aceasta funcţie ar trebui sa genereze avantaje pentru clientela care nu trebuie sa fie obligata să-şi imobilizeze părţi mari din venituri în vederea realizării unor achiziţii. Funcţiile comerţului cu amănuntul: CRFPA 1. Prin intermediul acestei funcţii se asigură cumpărătorilor posibilităţi maxime de aprovizionare şi li se asigură posibilitatea de a alege produsele pe care le consideră cele mai adecvate satisfacerii nevoilor lor.2. Sectorizarea activităţii comerciale cu amănuntul Comerţul cu amănuntul se exercita prin sisteme foarte diferite. OBS. Astfel întâlnim: 1. Aceste activităţi sunt legate în special de vânzarea produselor în condiţii civilizate si într-un cadru ambiental care sa atragă si sa mulţumească consumatorul. 3. Alimentaţia publica cuprinde si importante activităţi de prestări de servicii. c. Prin aceasta funcţie comerţul cumpăra mărfuri în partizi mari care sa corespunda capacitaţilor de stocare a fiecărei unităţi din reţeaua de distribuţie. vânzarea-cumpărarea are loc în principal prin intermediul relaţiilor băneşti. aceste sisteme cât si formele concrete de realizare a comerţului cu amănuntul au o complexitate deosebita datorita: 1. universalităţii mărfurilor oferite de comerţul cu amănuntul. un proces de producţie. Comerţul cu mărfuri nealimentare – reprezintă sectorul cel mai important din cadrul comerţului cu amănuntul. a. b. 4. Procesul de producţie – în cadrul comerţului cu produse de alimentaţie publica se desfaşoară o activitate de producţie ce consta în transformarea unor materii prime alimentare în preparate culinare sau de cofetărie. Mărfurile se asociază în consum. 3. 3. sectorul comerţului cu mărfuri nealimentare. 2. prin vânzare către consumator mărfurile ies din circulaţie si intra în consum. o amplasare a unităţilor în toate punctele de consum. În alimentaţia publica se desfăşoară şi o activitate comerciala clasica si anume vânzarea produselor respective câtre consumatori. Tipologia activităţii comerciale cu amănuntul 3. Functia presupune: a. c. Comerţul cu mărfuri alimentare – acest tip de comerţ are în vedere mărfuri de cerere curenta. În acest context apare importanta sectorizarea activităţii comerciale cu amănuntul. c. datorita condiţiilor specifice de comercializare a fiecărei grupe de mărfuri. Fenomenul se datorează următoarelor cauze: a. prestări de servicii.

În funcţie de aceste criterii întâlnim: 1. OBS. socio-cultural si de confort. b. o etalare corespunzătoare si o publicitate puternica la locul de vânzare.2. 2. 1. • Supermagazine orientate – sunt caracterizate printr-o larga introducere în procesul de vânzare a diverselor tipuri de servicii comerciale. b. prin reţeaua de automate. comerţul mobil. promovarea unui management al magazinului axat pe buna organizare a fluxurilor de mărfuri si de cumpărători. Acţiunile vânzătorului au un dublu efect: a. 4. prin intermediul unităţilor clasice.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA foarte variate incluzând: trebuinţele de ordin fiziologic. specializare monosector – firma oferă o categorie mai larga de produse si un sortiment extensiv (ex. HIPERMAGAZINELE – sunt unitatea comerciale cu o suprafaţa de până la 10. articole de uz casnic. b. folosind în acest sens sisteme adecvate de amplasare a raioanelor şi de dispunere a mărfurilor. c. Comerţul cu amânuntul practica sistemul autoservirii în toate tipurile de magazine. 2. produsele nealimentare urmează sa satisfacă si trebuinţe ce ţin de consumul intermediar. • Supermagazine tradiţionale – sunt magazine generale care practica liber – service-ul si care practica în general largi sortimente de băcănie. În acest caz. specializare monoclientelă – are în vedere axarea pe anumite teme (produse dietetice. În cadrul comerţului cu mărfuri nealimentare întâlnim în principal următoarele tipuri de magazine: a. A. metodele utilizate în procesul de vânzare (formele concrete de vânzare). 3. Metode de vânzare utilizate de câtre unităţile clasice: 1. B. Unităţile clasice – reprezintă forma cea mai obişnuită şi cea mai răspândită din comerţ. absenta vânzătorului si libertatea clientului de a circula după bunul sau plac sau potrivit interesului sau. comerţul stabil. acesta devine chiar mai important decât produsul. S-au conturat tipuri de magazine care prezintă interes atât pentru modul de prezentare cât si pentru formele de comercializare. 2. comerţul se realizează prin intermediul unei largi reţele de unitatea comerciale de diferite profiluri si mărimi în raport direct cu complexitatea sortimentala a fiecărei grupe de mărfuri. specializare multisectorială – lanţuri de magazine specializate ce au ca obiect satisfacerea consumatorului prin traversarea mai multor ramuri de comerţ specializat.: electrocasnice). I.2. cunoştinţele sale despre produs îi dau menirea de a argumenta si demonstra punând astfel în valoare calităţile produsului. Principalele direcţii de specializare. facilitaţi de preţ si alte metode de atragere a clienţilor. vânzarea prin sistemul autoservirii (liber service-ului). produse puternic tehnologizate). comerţul stabil – este reprezentat de o reţea de unitatea bine delimitate din punct de vedere al amplasării si al perioadelor de funcţionare. Concurenta din comerţul nealimentar a determinat apariţia specializărilor în acest domeniu. mari magazine universale ce conferă condiţii superioare de achiziţionare a mărfurilor. Acest tip de magazin este puternic specializat si individualizat. c. 70 . a. OBS. Pentru acest tip de comerţ de asigura condiţiile necesare pentru: a. alegerea neîngrădita a mărfurilor. b. comerţul fără magazine. Vânzătorul este elementul esenţial în cadrul actului de comerţ. prin cunoştinţele sale referitoare la vânzări el poate acţiona în sensul sporirii încrederii cumpărătorului potenţial. o larga expunere a mărfurilor. Acest tip de comerţ poate fi realizat în doua sisteme: A. Structurarea formelor de vânzare în comerţul cu amănuntul Formele de vânzare reprezintă un element de profil al activităţii comerciale care orientează întreg procesul managerial. vânzarea clasica se poate utiliza în procesul de comercializare a oricărui tip de produs. SUPERMAGAZINELE – sunt unitatea comerciale cu o suprafaţă de până la 2500 mp care asigură un sortiment mai larg dar axat tot pe mărfuri alimentare. c. unităţi de tipul buticurilor în cadrul cărora sortimentul este foarte restrâns dar puternic specializat.: televizoare). 2. Comerţul nealimentar specializat. congelate. b. specializare monoprodus – firma comercializează un singur produs (ex. Diferitele forme ale activităţii comerciale cu amănuntul sunt structurate în funcţie de 2 criterii: 1.000 mp în care predomina sortimentele de mărfuri alimentare si care combina în procesul de vânzare multiple servicii comerciale. accentul este pus pe importanta vizualizării produsului printr-o ambalare si prezentare bine individualizata. prestarea unor servicii comerciale care sa contribuie la creşterea confortului de cumpărare. 3. Caracteristici: a. tipul reţelei de unităţi prin care se realizează vânzarea mărfurilor. b. Magazinele SUPERETE – sunt unitatea specializate în comercializarea produselor alimentare a căror suprafaţă de vânzare nu depăşeşte 400 mp şi au cel mult 5 raioane de mărfuri. 3.

cărţi. pentru cumpărător: a. b. de firme independente.  distribuţia selectiva în stil butic. b.distribuţia de masă stil bazar în centrele comerciale ale oraşelor. astfel de automate pot rezolva unele necesităţi de baza în zonele foarte aglomerate. Vânzarea prin corespondenta si/sau catalog – este vorba de un tip de comerţ fără contact verbal între parteneri. Avantaje: 1. e. b. Prin reţeaua de automate –caracteristici: 1. c. Toate operaţiunile se efectuează în scris. comerciantul apelează la un evantai foarte larg de practici comerciale pentru a pune la dispoziţia cumpărătorului mărfurile necesare fără a necesita prezenta acestora în magazine sau alte puncte de vânzare. în zilele de târg din localităţile deservite. Ca sisteme de organizare si desfăşurare a activităţii comerciale pot fi avute în vedere următoarele variante: a. comenzile consumatorilor si sistemul expedierilor de către vânzători. Produsele comercializate: de întreţinere casnica. acest tip de comerţ poate fi realizat: a. Sistemul întâlnirilor cu consumatorii favorizează vânzările piramidale (nu iei aspiratorul dar poate şpreiul). de înfrumuseţare. 3. autobuze magazin. desfăşurarea continuă a activităţii. îmbrăcăminte. În funcţie de mijloacele si tehnicile comerciale folosite întâlnim: 1. b. organizarea unui comerţ mobil itinerant realizat cu ajutorul unor mijloace de transport bine adaptate.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA d. tonete mobile. Factorii care au determinat succesul acestei metode pot fi grupaţi astfel: 71 . b. permite o eficienta ridicata a activităţii desfăşurate pentru ca duce la reducerea la maxim a forţei de munca utilizate. Dificultăţi în formarea vânzătorilor la domiciliu. Avantaje: a. b. în zone de agrement si în pasaje. utilizându-se publicitatea directa. 1. Vânzări tradiţionale fără magazine – întâlnim doua variante: a. Personalul ar trebui sa fie în general mai motivat decât personalul dintr-un magazin clasic pentru ca este plătit din comision. 2. Magazinele DISCOUNT – sunt unitatea comerciale ce propun o mare varietate de produse nealimentare ce sunt oferite de multe ori la preturi mult mai mici fata de magazinele generale sau comerciale (6500 – 7500 mp). vânzări electronice. posibilitatea efectuării cumpărăturilor la orice ora. Existenta la consumatori a sentimentului de nesiguranţa. deplasarea itineranta pe distante mici a unor vânzători ambulanţi ce oferă un sortiment restrâns de produse. ziare. de firme care gestionează mari suprafeţe comerciale cu amânuntul (ca activitate auxiliara). fără orare de funcţionare si amplasare fără restricţii în punctele cu cerinţe deosebite. d. III. punctele de vânzare oferă un sortiment de mărfuri foarte restrâns punând accent pe articolele de stricta necesitate din categoria produselor de consum curent. Vânzări la domiciliu – au în vedere o tranzacţie comerciala realizata prin intermediul unui vânzător care vizitează cumpărătorii potenţiali la reşedinţa acestora. 4. astăzi comercializează ţigări. 2. d. c. II. Toate produsele sunt prezentate în sortimente restrânse. Magazinele de tip CARGOU – sunt unitatea comerciale cu mari suprafeţe comerciale (de vânzare) în care se comercializează mărfuri alimentare dar si bunuri de folosinţă îndelungată. papetărie. pentru comerciant: a. gruparea unor unitatea mobile în cadrul pieţelor obişnuite de mărfuri ce au un program cotidian. B. concentrarea unităţilor mobile în anumite zone. comercializarea se realizează prin utilizarea unor tehnologii automatizate. comoditate. vânzări tradiţionale fără magazine. Dezavantaje: a. parfumerie. având la baza programe bine stabilite de deplasare si cu orare fixe de oprire si funcţionare pentru fiecare localitate sau zona de pe itinerariul stabilit. Sub aspectul organizării. Magazinele DRUGSTORE – acest magazin a fost iniţial creat pentru a vinde produse farmaceutice. Aceste unitatea practica: . b. b. c. articole de vestimentaţie si accesorii etc. 2. rapiditate. chioşcuri mobile. Acest tip de comerţ poate fi exercitat de către următoarele tipuri de unitatea sau puncte de vânzare: a. Comerţul mobil – consta într-un comerţ făcut de puncte de vânzare în continua mişcare. în zonele selecte ale oraşelor. oferind sortimente similare cu cele din reţeaua stabila. furgonete magazin. uşurinţa în exploatare (permite aprovizionarea itineranta pe măsura stocurilor di automate). Comerţul fără magazine – în acest caz. f. încălţăminte.

b. Are în vedere informarea asupra produsului si a caracteristicilor acestuia. conturarea si realizarea unor acţiuni comerciale de tipul “cumpărare spectacol”. Vânzări directe generate de publicitatea TV. 3. 3. 2. videotext. discuri. factori concurenţiali – orarele limitate de funcţionare a magazinelor clasice sau calitatea necorespunzătoare a unor servicii comerciale acordate de personalul din unele magazine sau dificultăţi de acces sau staţionare în centrele oraşelor. Vânzările prin videotext – aceasta vânzare este realizata printr-un sistem interactiv de comunicaţii care permite cumpărătorului şi vânzătorului să schimbe o serie de informaţii.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA 1. 2. 5. spectacole etc. 2. factori externi comerţului – creşterea costului carburanţilor si larga răspândire a cărţilor de credit. Dezavantaje: 1. c. Există mai multe forme: internet. 3. aparatură electronică etc. obiecte decorative. sistemul este în totalitate interactiv. costuri ridicate pe care trebuie sa le suporte consumatorul potenţial. Tendinţe în evoluţia comerţului cu amănuntul pe plan mondial 1. De fapt este o forma simplificata a vânzărilor prin videotext înlocuind terminalul cu telefonul si renunţând la catalog. b. făcând ca deplasarea la magazin sa fie determinata de noua imagine a unităţii respective (ambianta deosebita creata prin procese de climatizare artificiale. Asemenea unităţi folosesc un personal superior calificat si servicii dintre cele mai sofisticate (se comercializează foarte multe produse: de vestimentaţie. Sistemul are în vedere: 1. c. În acest caz. Are în vedere convingerea telespectatorului de a trece la achiziţionarea produselor prezentate apelând imediat la numerele de telefon puse la dispoziţie. d. 72 . Metoda este folosita în general pentru articole de mica valoare: cărţi. acesta poate primi si alte informaţii pentru a cunoaşte în întregime produsul ce urmează a fi comandat. Prin asemenea acţiuni. conectarea terminalelor la o reţea de operatori organizaţi sub forma de dispecerat. consumatorul telespectator poate alege si cumpăra produsele necesare în cadrul unui program nelimitat. serviciile furnizate cumpărătorilor depind de calitatea activităţii altor prestatori (posta. Dezavantaj: . Avantaje: 1. Vânzări directe generate de publicitatea TV – se are în vedere folosirea unui spaţiu publicitar ca suport al tranzacţiei mediate de televiziune si realizate cu consumatorii.). Avantaje pentru comerciant: a. transportatorul). cumpărătorul putând consulta reţeaua televiziunilor de specialitate cu privire la o serie de produse. creşterea numărului de cumpărători şi a cifrei de afaceri. 2. însărcinaţi sa răspundă la cerinţele de informare solicitate prin terminale. a. 2. 4.lipsa de încredere a consumatorului potenţial. vânzările tehnico – informatizate – în acest sistem. gradul de returnare al mărfurilor este mult mai ridicat decât în comerţul tradiţional. absenţa restricţiilor geografice cu privire la vânzări. Vânzările prin televiziunea prin cablu – prin intermediul acestei forme de vânzare. a cărţii de credit. nu necesita investiţii pentru echipamente. Vânzări prin televiziunea cablată. 4. firma încearcă sa transforme magazinul într-un centru de atracţie pentru populaţie. ii. cu ajutorul telefonului si prin utilizarea. sortimentul de mărfuri prezentat si comercializat poate fi foarte larg.). plaţi si primi produsul la domiciliu. 3. Dezavantaje pentru comerciant: a. 2. În procesul formulării întrebării de către potenţialul cumpărător. Vânzările electronice – comerţul fără magazine este bazat pe vânzările electronice. Vânzări electronice cu ajutorul internetului. Cumpărătorul poate lansa comenzi. b. Formele principale ale vânzărilor electronice sunt: a. factori socio-economici – creşterea populaţiei active feminine. muzicale etc. televiziune cablată. Vânzări prin videtext. nivelul mai scăzut al costurilor pentru logistica şi stocaj. consumatorul nu plăteşte nici un abonament pentru a avea acces la serviciile respective. în principal. Tendinţe în comerţul stabil: 1. o colaborare lucrativa cu televiziunea în scopul asigurării unui canal disponibil pentru comunicaţia vânzătorclient.3. sistem parţial interactiv. b. îmbătrânirea populaţiei. instalarea pe baza de abonament a unui terminal la domiciliul consumatorului potenţial care accepta sa colaboreze cu diverse firme specializate pe astfel de vânzări. colaborarea cu o reţea larga de instituţii financiare pentru utilizarea operativă a cărţii de credit. existenta unor cataloage cu informaţii detaliate referitoare la produsele comercializate. o serie de cumpărături pot fi efectuate de la domiciliu. mesajul publicitar este compus din doua părţi: i.

Sistemul acordurilor de franciza 4.Comertul asociat Concurenta puternica ce caracterizează economia de piaţa generează permanent o puternica presiune asupra micului comerciant independent. Comerţul independent Reprezintă o forma de organizare comerciala în cadrul căreia firma de comerţ nu are nici o legătura cu organisme coordonatoare sau centralizatoare ale activităţii de vânzare – cumpărare. 90-100 de locuitori. lanţurile voluntare. în general. 3. Sub aspect instituţional.3. magazinele colective ale independenţilor. grupările de cumpărare ale angrosiştilor.3. astfel de firme se găsesc peste tot revenind câte un punct de vânzare la cca. 4.1. Tendinţe în comerţul mobil: 1. slaba. Comerţul asociat 4. practicarea metodei autoservirii de către automagazine într-un sistem de flux unic pentru asigurarea accesului cumpărătorilor atât la produse cât şi la casa de marcaj: 3. obţinerea unor condiţii mai bune de preţ. Are loc împletirea treptata a practicilor comerciale utilizate de către comerţul stabil. în condiţiile aprovizionării unor partizi mici de mărfuri. Atribute. Principalele caracteristici ale micului comerţ independent: 1. Comerţul independent 4. Tendinţele comerţului fără magazine: 1. 2. vânzările realizate prin automate – sunt automate ce vor realiza vânzarea diferitelor articole vestimentare si care dispun de un sistem de înregistrare a masurilor proprii fiecărui cumpărător. grupările detailiştilor ca societăţi comerciale înregistrate fac oficiul de comerţ cu ridicata. C. 2. IV.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA 3. mai presupune organizarea sistemului de colectare a cumpărăturilor si de predare centralizata. livrarea mărfurilor. capacitatea financiara a acestor firme este. 2. organizarea unor linii de automagazine care urmează un parcurs calculat cu grija. 3. asemenea firme nedispunând de capital si nefolosind aproape niciodată personal salariat. D. grupările de cumpărare sau cooperativele detailiştilor. 4. Pentru aceasta exista 73 . grupările de cumpărare sau cooperativele detailiştilor – reprezintă asociaţii în cadrul cărora negustorii din aceeaşi branşă sau din branşe similare se unesc formând o organizaţie care îşi asuma printre altele si functia de grosist. 3. 2. comerciantul proprietar este lipsit. B. Sub aspectul organizării întâlnim următoarele forme de asociere: A. În general. cooperativele detailiştilor sunt organizaţii cooperative cu capital variabil pentru a facilita intrarea si ieşirea aderenţilor din asociaţie potrivit propriilor opţiuni. mai presupune organizarea tuturor plaţilor la ieşirea din fluxul de cumpărare. de cele mai multe ori. SISTEME DE ORGANIZARE ALE APARATULUI COMERCIAL 4. În stadiu experimental se afla integrarea în reţeaua de automate a unor aparate pentru servirea unor gustări într-un sortiment si un regim de temperatura stabilit de cumpărător.2. Pentru a putea răspunde presiunii concurenţiale. Orice asemenea asociaţie poate interveni efectiv în organizarea întregului proces de aprovizionare a membrilor detailişti. preturile practicate sunt. constituite sub forma SRLurilor. mobil si fără magazine. superioare celor oferite de comerciantul asociat sau integrat ca urmare a gestiunii greoaie a mărfurilor si a proceselor de vânzare. de cele mai multe ori. 2. extinderea tehnicilor informatice în toate operaţiile privind primirea si prelucrarea comenzilor.1. A. În cadrul comerţului independent vorbim de fapt de micul comerţ independent exercitat de firme mici si izolate. modelele de vânzări rapide si practice – sistemul presupune transformarea magazinului într-o adevărată sala de expoziţie. Comerţul integrat 4. de o pregătire manageriala ceea ce îl pune în dificultate cu privire la raţionalizarea acţiunilor sale de vânzare sau de promovare a vânzărilor. a costurilor de aprovizionare foarte ridicate ce revin pe produs.2. asigurarea unui sortiment mult mai larg de produse. plata produselor. asigurarea cumpărărilor grupate de mărfuri – potrivit acestei funcţii. 4. 5. Pe plan mondial se manifesta o puternica tendinţa de diminuare a numărului micilor firme comercial independente. firmele de comerţ independent sunt în cea mai mare parte întreprinderi familiale. respectivii comercianţi au simţit nevoia de a se grupa si de a se asocia. aceste cooperative trebuie sa se constituie sub forma de societăţi comerciale. responsabilităţi şi principii de funcţionare: 1. o aprovizionare comuna. lărgirea posibilităţilor lingvistice de corespondenta sau dialog între diversele firme de specialitate si clientela acestora. Grupările respective urmăresc în general următoarele obiective: 1. utilizarea de către comerţul mobil ca forma de vânzare a comerţului pe baza de catalog admiţându-se precomenzi.

3. 74 . 2. asigurarea libertăţii de cumpărare pentru aderenţii din rândul comercianţilor. Acest principiu este mai mult statutar si nu prea funcţional. posibilitatea fiecărui asociat de a realiza comenzi în avans. atribute si principii de organizare si de acţiune: 1. de formare a personalului. cooperativele detailiştilor prezintă numai dezavantaje. Este vorba de faptul ca. crearea unei mărci comune pe ansamblul asociaţiei (OBS. 4. fie sub aspect financiar. utilizarea unei mărci comune pentru produsele comercializate. cu puncte de destinaţie cunoscute cu mult înainte de expedierea mărfurilor si chiar la preturi stabilite anticipat în anumite limite. 4.principalul avantaj consta în faptul ca aceste asociaţii care apar ca un supergrosist cu o mare putere financiara vor negocia partizi voluminoase de mărfuri. ei trebuind sa se supună unor anumite reguli pe care le presupune aderarea la asemenea asociaţii. Din punct de vedere funcţional. remunerarea serviciilor furnizate de către asociaţie pe baza unui comision asupra mărimii comenzilor pe care fiecare membru al grupării le face. aceştia trebuie sa subscrie părţi sociale la societatea cooperatista si sa verse pe de alta parte contravaloarea unei garanţii proporţionale cu mărimea fiecărei comenzi. fie sub aspect comercial. termenele de prelucrare si execuţie a comenzilor pot fi în unele situaţii prea lungi afectând activitatea curenta a detailiştilor. pentru a rezista concurentei cooperativelor detailiştilor au recurs la gruparea propriilor forte atrăgând însa în asociere si pe cei mai fideli si dinamici clienţi din rândul detailiştilor. ambele reprezentând sume care adesea trebuie sa se plătească imediat. 3. asumându-şi diverse atribute şi responsabilităţi în strânsa legătura cu detailiştii aderenţi. modernizarea magazinelor. crearea si asigurarea permanenta a unor mijloace manageriale moderne. fie prin depozitele proprii (în acest caz depozitele proprii nemaifiind decât un loc de trecere si nu de stocaj). 2. grupate ritmic în timp.dezavantajul consta în faptul ca astfel de grupări pot abandona oricând respectivul producător orientându-se spre alţi fabricanţi care oferă avantaje superioare. 5. asigurarea unor competente ridicate pe plan tehnic si pe plan uman. Condiţiile minime ce trebuie asigurate ca asocierile (cooperativele) sa funcţioneze: 1. Fenomenul îmbracă doua aspecte: crearea unei imagini de ansamblu referitoare la magazinele detailiştilor asociaţi si creşterea încrederii clientelei în firmele respective) Dezavantaje pentru detailiştii asociaţi: 1. dezavantaj de ordin psihologic care consta în faptul ca detailiştii asociaţi nu se mai simt în întregime liberi. 2. 5. B. 2. ajutoare în procesul de finanţare. perfecţionarea metodelor de vânzare. 4. Caracteristica generala a lanţurilor voluntare consta în faptul ca mai mulţi angrosişti numiţi capetele lanţului se grupează între ei după care atrag în grupul format o parte din detailişti.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA doua posibilităţi: 2. 3. toate firmele din cadrul aceluiaşi lanţ voluntar putând exploata aceeaşi marca. Existenta acestui tip de asociere este direct legata de situaţia angrosiştilor care. comenzile pentru diversele partizi de mărfuri trebuie sa se facă periodic si la anumite termene prestabilite (poate apărea fenomenul de stocare peste limitele normale). 4. exclusivitatea rezervata fiecărui asociat pentru un sector determinat de piaţa (astfel se evita concurenta dintre membrii grupului respectiv). Pentru angrosişti. atât pentru liderii si specialiştii grupării cât si pentru fiecare aderent în parte. în cele mai frecvente cazuri. realizarea activităţii de comerţ cu ridicata. OBS. libertatea de a cumpăra independent si neîngrădit de anumite restricţii orice cantităţi de mărfuri de la diferiţi furnizori prezenţi în cadrul pieţei. lanţurile voluntare. stocarea în propriile depozite a mărfurilor ca orice firma de comerţ cu ridicata si sa livreze mărfurile respective către detailiştii asociaţi. sunt asociaţii ce acţionează sub forma unor societăţi cu capital variabil. cooperativele detailiştilor trebuie sa dispună de un număr ridicat de aderenţi si de o putere superioara de cumpărare de cumpărare a fiecăruia dintre aceştia. libertatea membrilor asociaţi de a se retrage în orice moment din cooperativa. 8. Dezavantaje pentru producători: . Lanţurile voluntare – reprezintă o grupare formata din unul sau mai mulţi grosişti si detailişti. Avantaje pentru detailiştii asociaţi: 1. asigurarea unei fidelităţi depline din partea aderenţilor. remunerarea serviciilor financiare furnizate de asociaţie pe baza cifrei de afaceri realizate de angrosişti în favoarea detailiştilor. Funcţii. 3. 7. crearea unor exclusivitatea rezervate fiecărui angrosist în sectoare bine determinate atât pentru recrutarea diverşilor detailişti cât si pentru aprovizionarea unora dintre aceştia (sa nu existe concurenta între ei). poziţiile financiare de pornire sunt grele pentru unii comercianţi în momentul aderării la o asemenea grupare. Avantaje pentru producători: . sa grupeze comenzile pentru a le transmite producătorilor si apoi sa urmărească onorarea fiecărei comenzi fie direct către destinatarul comenzii de mărfuri. 6. 3.

3. asumându-si responsabilităţile directe cu privire la gestiunea propriilor raioane si gestiunea si procesul managerial al întregului magazin. Conducerea se realizează . 2. lărgirea gamei de produse ce formează sortimentul comercializat. având si obligaţia de a aplica integral metodele francizorului pentru a-i apăra imaginea de marca. în cantităţi mari şi în condiţii avantajoase pentru dezvoltarea producătorilor. sistemul prevede obligaţia de a plaţi iniţial o suma de bani (drept de intrare în afacere) si o redevenţa anuala proporţionala cu cifra de afaceri realizata. raioanele sunt exploatate de către comercianţi specializaţi care la rândul lor sunt independenţi din punct de vedere juridic si financiar. utilizarea mărcilor comune de distribuţie.3. acordându-i asistenta de organizare. 4. Dezavantaje pentru producători: .Fie printr-un director plătit care este angajat din afara. magazine populare. renunţarea treptata la o parte din autonomia lor. 5. C.riscul de a se trezi blocaţi prin pierderea unor asemenea clienţi ca urmare a orientării acestora către alţi producători. Avantaje pentru detailiştii din lanţ: 1. 2. După natura participanţilor si a formelor de proprietate. Caracteristicile si principiile de funcţionare se aseamănă cu cooperativele detailiştilor. 4. 2. Domenii de succes: 1. D. la rândul lor. restaurante specializate. sa practice preturi mai mici etc. 2. comercializare si management în schimbul unei prestaţii a francizatului. Dezavantaje pentru detailiştii din lanţ: 1. perfecţionarea metodelor de vânzare. cu trăsături şi forme specifice de organizare. în cadrul căruia întreprinderile cumulează atât funcţiile comerţului cu ridicata. Sistemul acordurilor de franciza Franciza – continua relaţia în care furnizorul oferă sub licenţa unui întreprinzător dreptul de a face o afacere.Fie sub forma conducerii colective. sisteme publicitare proprii si tipuri de magazine puternic personalizate – toate acestea vor fi utilizate de un întreprinzător independent necunoscut sau neafirmat în domeniul respectiv. în cadrul căruia fiecare ocupa un loc individual dar care se prezintă publicului sub forma colectiva. Se caracterizează prin: 1. sub aceeaşi imagine de marca si aceleaşi obligaţii. diverse forme cooperatiste etc. diverse buticuri. Pentru francizat. o oarecare dificultate în respectarea regulilor stabilite în vederea asigurării realizării intereselor de ansamblu ale lanţului. magazine alimentare. . Avantaje pentru producători: . sa desfăşoare o activitate mult mai profitabila. unităţi care vând piese de schimb si service auto. Francizor – firma de prestigiu care acorda dreptul de notorietate. Magazinele colective ale independenţilor – sunt mari magazine axate pe vânzarea mărfurilor cu amănuntul care dispun de mari suprafeţe comerciale si care sunt organizate pe raioane specializate. sub acelaşi nume. 4. Franciza apare ca un sistem de distribuţie în care o firma independenta cu capital propriu se conduce ca si cum ar reprezenta o veriga dintr-un lanţ de magazine. structuri proprii. 4.colaborarea cu o asociaţie puternica. 6. magazine cu sucursale. formare a personalului. modernizarea magazinelor.aceştia sunt cei care se bucura numai dezavantaje. formarea si pregătirea personalului. În cadrul lor. cât şi cele ale aceluia cu amănuntul. specialiştii structurează sistemul de organizare a comerţului integrat în doua mari categorii – forme capitaliste si forme cooperatiste – fiecare dintre acestea prezentând. Lanţul voluntar le permite sa supravieţuiască.3 Comerţul integrat Comerţul integrat reprezintă un sistem de organizare a activităţii comerciale. Grupările de cumpărare ale angrosiştilor – sistemul ce sta la baza acestei forme de asociere are în vedere dorinţa angrosiştilor de a obţine cele mai bune condiţii de cumpărare din partea furnizorilor care sunt interesaţi în a livra cantităţi mari de mărfuri si la termene cunoscute pentru a-si asigura profitabilitatea activităţii. acorda tehnologii de comercializare superioare. Sistemul respectiv poate îmbracă diverse forme concrete de materializare: organizarea unor mari magazine.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Avantaje pentru angrosiştii din lanţ: . preturi de cumpărare mai scăzute. care absoarbe producţia în mod ritmic. numirea a cel puţin 5 firme care organizează un magazin cu o suprafaţa comerciala de cel puţin 1000 mp. 75 . 3.

clienţii alegând si luând în posesie mărfurile fără interventia vânzatorului. în ansamblul lor. dispunând de un spaţiu luminos. pe o suprafaţa comerciala foarte mare. reprezintă un loc în cadrul căruia se poate deplasa pe o suprafaţa foarte mare. Comerţul cu amănuntul se realizează în magazin prin raioanele cu suprafeţe afectate procesului de vânzare. contribuind la creşterea satisfacţiei consumatorilor în procesul de cumpărare. în perimetrul căruia se pot găsi simultan numeroase produse si servicii. el nu este scutit de o serie de greutăţi. putând apărea în principal: a) vânzări bazate pe preselecţii.si vânzări pe baza de corespondenta. o forma a comerţului cu amănuntul. atrăgător si profitabil. vânzări pe baza de catalog. marile magazine reprezintă un local al comerţului cu amănuntul care îi pune la dispoziţie o mare diversitate de bunuri si servicii. asigurându-se cu uşurinţa o clientela numeroasa si stabila. care trenează asupra procesului managerial al acestuia. din categoria celor analizate. magazinele cu sucursale si magazinele populare A. Metodele utilizate diferă după natura produselor. fenomenul devine însa din ce în mai puţin caracteristic marilor magazine deoarece comercianţii independenţi. • Serviciile comerciale se interferează cu produsele oferite. pentru a face fata concurentei. sunt menţionate. mărimi etc. Într-adevăr se poate spune că interferenţa produs-serviciu da profilul activităţii comerciale în cadrul marilor magazine. aşa după cum reiese din trăsăturile prezentate si din modul sau de organizare. • Asigurarea intrării libere si înlăturarea oricărei obligaţii din partea cumpărătorilor fâţă de magazin sau personalul sau. controlul mărfurilor si realizarea modalităţilor de plata efectuându-se la ieşirea din cadrul raionului. marele magazin beneficiază de o poziţie privilegiata. prin el însuşi. al produselor electrotehnice etc. d) vânzări bazate pe comenzi prealabile. pentru populaţie. în cadrul căruia firmele comerciale dispun de o mare suprafaţă de vânzare accesibilă publicului. care asigura un cadru avantajos de aprecieri si comparaţii. Dificultăţi în modul de funcţionare.Lucrător în comerţ Mureş 1. preturile produselor comercializate sunt mai mari decât în magazinele tradiţionale. încearcă tot mai frecvent sa alinieze preturile pe care le practica la nivelul preturilor mărfurilor vândute în cadrul marilor magazine. c) vânzări tradiţionale bazate pe prezenta vânzatorului. categorii. Forme ale comerţului integrat CRFPA Între cele mai importante variante de organizare. în cadrul cărora se pot concretiza formele capitaliste ale comerţului integrat. o metoda practicata în cele mai frecventa cazuri si potrivit căreia produsele sunt pregătite pentru vânzare printr-o structurare prealabila si grupate pe clase de calitate. al bunurilor de folosinţă îndelungată. suprafaţa consacrata activităţilor de vânzare cumpărare a mărfurilor. Pentru a uzura buna înţelegere a problematicii cu care se poate confrunta p asemenea firma în cadrul pieţei. Metoda se foloseşte în cadrul produselor de marca. iar comerţul cu ridicata prin intermediul centralelor sale de cumpărare. de fapt. sub forma de sortimente suficient de complete. Principalele caracteristici ale marilor magazine: • Pentru populaţie – vizitatori si cumpărători – un mare magazin. ansamblul aspectelor respective a fost structurat în doua categorii: dificultăţi de ordin intern şi de ordin extern. b) vânzări bazate pe autoservire. structurată şi împărţită pe raioane ce conţin numeroase mărfuri. vânzarea mărfurilor este însoţită de o serie de servicii fiecare raion face oficiul unui magazin specializat. dându-i-se posibilitatea clientului care nu este satisfăcut de produsul cumpărat sa-l schimbe într-un termen bine precizat si în condiţii stipulate si cunoscute aprioric de orice cumpărător. preluare de către marile magazine a unor funcţii specifice comerţului cu amănuntul specializat pe operaţiuni de comerţ prin corespondenta. Elemente specifice privind funcţionarea marilor magazine. oferind în acelaşi local sau în localuri alăturate cvasitotalitatea bunurilor de consum. un magazin specializat. Metoda se aplica îndeosebi la produse alimentare si la cele de întreţinere. specifice marilor magazine Cu toate ca. consumatorii beneficiind de la o perioada la alta de servicii tot mai numeroase si tot mai complexe. Pentru specialiştii si îndeosebi pentru organizatorii ti întreprinzătorii comerciali. încredere si persuasiune în cadrul pieţei. un mare magazin este firma care integrează funcţiile comerţului cu ridicata si cu amănuntul. fiecare raion reprezentând. grupate pe raioane. acoperind practic toate nevoile si exigentele din domeniul de referinţă. • Instruirea si practicarea cu responsabilitate a sistemului „restituirilor”.. sortimentul mărfurilor oferite este foarte larg. talii. Aceasta ultima grupa de metode reprezintă. în cantităţi mulţumitoare. În cadrul unor asemenea magazine. care are rolul de animator si organizator de demonstraţii. • Procesul de vânzare se desfăşoară. După cum s-a arătat anterior. Marile magazine reprezintă. 76 . a căror folosire se bazează pe o anumita tehnicitate. aşa cum reiese din prima trăsătura. • În principiu. în mod frecvent : marile magazine. al produselor de înfrumuseţare.

transforma în partizi comerciali şi a le pregăti pentru a fi expediate spre magazinele cu amănuntul. Ea generează cea mai mare parte dintre relaţiile ce fac legătura între centrala de cumpărare si sucursale. prin intermediul cărora se ocupa de gestiunea mărfurilor. personalul este numeros. c. direcţiei generale îi revin o serie de atribuţii. Tot prin intermediul depozitului respectiv se asigura realizarea politicii de stocaj stabilita atât pentru întreaga societate comerciala cât si pentru fiecare sucursala în parte. fundamentarea si aplicarea politicii generale promovata de societatea comerciala respectiva. editarea cataloagelor etc. aceasta direcţie reprezintă însăşi întreprinderea u sucursale multiple. cum am arătat ca se mai numesc. prin intermediul cărora societăţile respective distribuie produse alimentare şi nealimentare. Magazinele cu sucursale sunt cunoscute în practică comercială sub denumirea de întreprinderi cu sucursale multiple. care mai dinamici. în frecvente cazuri.) care. Între principalele categorii de atribuţii. a) crearea a noi tipuri de comerţ cu amănuntul. cele de asigurări. crearea sau definirea magazinelor. depozita. • Atribuţiile legate de gestionarea fiecărei sucursale au în vedere: a. asigurarea operaţiunilor de aprovizionare cu mărfuri. b. Prin ambele denumiri sunt desemnate societăţile comerciale care posedă mai multe magazine cu vânzare cu amănuntul. . în mod prioritar prin intermediu serviciilor centrale. iar. b) revigorarea si revenirea în centrul atenţiei a micilor comercianţi specializaţi. 77 . cumpărarea mărfurilor necesare în procesul de vânzare realizat în cadrul magazinelor cu amănuntul. atât prin natura. mai importante apar: a. care sunt cumpărate în sistemul comerţului cu ridicata sau sunt fabricate chiar de societăţile în cauză. beneficiind de un preţ de revenire mai scăzut datorita centralelor de cumpărare din cadrul grupului. asigurarea parcajului. de servicii juridice si administrative. cu cifre mari de afaceri. cât si prin greutatea anticipării lor. cheltuielile de întreţinere a clădirilor. determinarea metodelor de vânzare. beneficii ridicate si. direcţia comerciala si depozitul central. în acelaşi timp. Elemente specifice privind funcţionarea magazinelor cu sucursale. coordonarea activităţii sucursalelor.  Direcţia generala asigura conceperea. B. Funcţionarea magazinelor cu sucursale sau a întreprinderilor cu sucursale multiple.Lucrător în comerţ CRFPA Mureş • Dificultăţile de ordin intern rezida din faptul ca marele magazin.Depozitul central are rolul de a colecta loturile industriale de mărfuri. fundamentarea si întocmirea planurilor de dezvoltare pe termen mediu si lung.Direcţia comercială studiază piaţa si selectează furnizorii. de asemenea. ocupându-se de asigurarea întregii logistici comerciale a mărfurilor. ale întregii societăţi. cu o mare capacitate de eforturi. paza si penetrarea în cadrul pieţei (iluminatul exterior. Or. s-au aliniat la nivelul marilor magazine si au trecut la concurarea cestora prin flexibilitatea capacitaţilor de adaptare la cerinţele pieţei. adaptarea si practicarea preturilor fixate de serviciile centrale ale societarii comerciale. organizarea publicităţii. sunt extrem de mari. • Dificultăţile provenite din mediul extern sunt mai complexe. a le recepţiona. depozitarea si expedierea acestora. reprezentând firme puternice. Componentele respective sunt învestite prin statutul de funcţionare al societăţii cu două mari grupe de atribuţii: gestionarea unităţii şi vânzarea mărfurilor. Marile magazine. sunt capabile sa răspundă dificultăţilor cu care se confrunta în cadrul pieţei. c) centrele oraşeneşti sunt treptat abandonate de populaţie ca urmare a circulaţiei intense si anevoioase. ca un corolar ar tuturor acestora. stocajul. respectarea. b. Masurile strategice si tactice sunt structurate pe doua planuri: gestionar si clientela. prin intermediul centralelor de cumpărare proprii sau prin intermediul supra-centralelor de cumpărare la care a aderat societatea respectiva. În cadrul coordonatelor de ansamblu ale politicii respective. precum si de posibilităţi mai largi de promovare a unor tehnologii comerciale moderne. se bazează pe un sistem de funcţionare structurat pe doua categorii de componente: servicii centrale si sucursale. a bazei tehnice si a mijloacelor financiare. modernizarea punctelor de vânzare. fiind asistata. Posibilităţi de adaptare a activităţii marilor magazine la condiţiile actuale ale pieţei. Cea de-a doua categorie de componente cuprinde sucursalele care pot fi magazine sau diverse puncte de vânzare. formularea. . recrutarea si perfecţionarea personalului. care concurează direct activitatea marilor magazine. Caracteristicile principale ale sistemului de organizare a magazinelor cu sucursale sunt date de modul în care sunt îmbinate si realizate cele doua funcţii – de comerţ cu ridicata si de comerţ cu amănuntul – ce le conferă statutul de comerţ integrat. el trebuie sa compenseze toate acestea printr-o creştere continua a vânzărilor si o gestiune riguroasa a personalului folosit. Prima categorie de componente – serviciile centrale – cuprinde în structura sa: direc ţia generala. într-un astfel de magazin. asigura echipamentul informatic si implementarea acestuia în tehnologia comerciala a sucursalelor. Într-o accepţiune mai larga. a lipsei cailor de acces auto sau a parcajelor si sunt înlocuite cu centre comerciale periferice. Direcţia respectiva dispune de sucursale comerciale.

Trăsături comune cu marele magazin: . la sfârşitul secolului trecut – rezida în preţurile practicate. cu dever ridicat si costuri scăzute.suprafaţa medie a unor asemenea magazine. în sistemul autoservirii sau al preselecţiei. ca principiu. promovarea unei discipline de personal. de raioane multiple. b. magazinelor populare are în vedere o astfel e organizare. Principalele caracteristici pe care le prezintă sistemul magazinelor populare – apărute pentru prima dată în SUA. un sortiment larg. de produse. g. Atribuţiile legate de realizarea procesului de vânzare au în vedere: a. bine aprovizionate şi asortate. Magazinele populare reprezintă întreprinderi sau firme de comerţ. panouri. dar mai puţin profund.raioanele din structura magazinelor populare. e. asigurarea realizării bugetului financiar al sucursalei. reclame luminoase etc. ce vând. în timp ce . sau n orie caz. în permanenţă. situata în anii ’60 la 600 – 800 m².dispune de numeroase raioane de desfacere a mărfurilor în cadrul aceluiaşi local. CRFPA • exercitarea întregii activităţi a sucursalei sub însemnele firmei comerciale din care face parte sau sub sigla comună a societăţilor afiliate la o super-centrală de cumpărări. care sa conduc la costuri mai reduse. organizarea unor acţiuni individuale. preţul sa fie interesant sau foarte avantajos. prin anumite părţi ale activităţii sale.este la fel de puternic luminat . se are în vedere sloganul potrivit căruia „un articol atins este jumătate vândut”. comercializează o gama relative restrânsa de articole curente.fiecare dintre raioanele respective îşi delimitează activităţile la un anumit tip de produse. tendinţa actuala este de a largi gama acestora si de a moderniza modalităţile de rezolvare. cum ar fi. toate produsele sunt etalate în locuri cât mai vizibile. asigurarea realizării constante a serviciilor comerciale specifice. primirea si colaborarea cu inspectorii ce au sarcini de control asupra activităţii sucursalelor si organizarea unei bune activităţi pe ansamblul societăţilor comerciale. e. asigurarea posibilităţilor de folosirea unor canale de distribuţie cât mai scurte. atât prin eforturi conjugate.serviciile comerciale pe care magazinele populare le asigura clientele sunt mai restrânse. combinate cu cele directe din sursele cele 78 . foarte competitive.Lucrător în comerţ Mureş c.000 – 6. Trăsături specifice: . pentru a se asigura realizarea si menţinerea unor preturi de servire cât mai scăzute la cumpărarea mărfurilor. lua si atinge produsul. în cadrul fiecărei sucursale. Elemente specifice privind organizarea si funcţionarea magazinelor populare. altele decât cele alimentare.000 m² si chiar mai mult. În general se poate spune ca magazinul popular seamănă. serviciile comerciale asigurate şi limitarea sortimentului de mărfuri comercializate la câteva zeci de mii de articole curente. care dispun. cât si prin realizarea unor sarcini comerciale cum ar fi realizarea unor afişe publicitare. toate articolele ce se găsesc în cadrul magazinelor populare se vând la preturi mai reduse. cât şi sub cel al veniturilor prevăzute. aceasta întrucât managerii unităţilor respective se străduiesc să fie. atât sub aspectul încadrării nivelului de cheltuieli. Pentru acesta se are în vedere: “ afilierea la centralele de cumpărare cât mai importante. .este vizitat si solicitat de mari mulţimi de populaţie. f. . cu marele magazin. d. . iar cheltuielile de exploatare sa fie cât mai reduse. astfel ca în funcţie de natura fiecărei categorii de produse. la îndemâna sa. participarea la campaniile organizate periodic în favoarea unei anumite game de produse sau a întregii societăţi comerciale. în imediata apropiere a clientului. d. . C. sortimentul lor acoperind 13 000 – 14 000 de poziţii. ajungând la 5. participarea la procesul de formare si de perfecţionare organizata a responsabililor de magazine. vegherea asupra respectării structurii sortimentale stabilite prin politica comerciala promovata se societate în cadrul fiecărei sucursale. iar preţurile – în general mai scăzute faţă de cele practicate de comercianţii independenţi – sa corespunda puterii de cumpărare a diferitelor categorii de consumatori ce apelează la serviciile magazinelor respective. Întregul sistem de funcţionare a. îndeosebi.se practica metode de vânzare si de stimulare a vânzărilor în masa. a sporit continuu. de promovare la locul vânzării etc. . acesta putând privi. care sa faciliteze actul de cumpărare si de stimulare a vânzărilor. autoservirea.aşa cum s-a arătat anterior.în general. c.raioanele care comercializează produse alimentare prezintă punctul de atracţie din cadrul fiecărui magazin popular. . stabilite de către fiecare sucursala împreuna cu direcţia generala a societarii. . practicând un nivel mai scăzut al preţurilor şi o gamă restrânsa de servicii comerciale. un raion din cadrul marilor magazine acoperă 20 000 – 30 000 de poziţii. în acelaşi local.

la rândul lor. mai multe modalităţi concrete de realizare. “ apelarea la serviciile centralelor de cumpărarea sau la institute specializate pentru realizarea unor studii de piaţa care sa aibă în vedere atât fabricantul cu întreaga problematica a aprovizionării (sortimentul mărfurilor fabricate. “ Instituirea practicii repartizării de către societăţile cooperatiste. urmate apoi de trăsăturile prin care se caracterizează activitatea de ansamblu a unor astfel de societăţi comerciale. “ limitarea sortimentului la produsele concurente. precum si orientarea stricta a serviciilor comerciale către acele servicii absolut necesare. “ suprimarea tuturor cheltuielilor neeconomicoase si inutile în procesul de vânzare . nefiind limitat sau restricţionat prin calitatea de membru cooperator. Actul de vânzare-cumpărare în cadrul magazinelor cu amănuntul ale cooperativei de consum este deschis însa tuturor consumatorilor. a unei părţi din beneficiul realizat. cuprinsa între 8-2 rotaţii pe an. bazat pe cumpărări de masa. Sistemul de organizare si funcţionare. realizarea unei logistici comerciale cât mai simple si eficiente. pentru asigurarea gestiunii stocurilor la nivelul cerinţelor moderne. În cadrul acestor societăţi cooperatiste. cât şi a principiilor de organizare. Formele comerţului integrat Formele cooperatiste ale comerţului integrat cunosc si ele. 2. altfel spus poate cumpăra orice persoana care intra în magazin. proporţional cu valoarea capitalurilor subscrise. fiecare contând cu un singur vot în ansamblul general. urmând a se realiza o reînnoire a stocurilor din cadrul fiecărui raion. Drept urmare. conferite etc. cum ar fi cele referitoare la decorul magazinelor. de la ce mai apropiata centrală de cumpărare. “ Desfăşurarea unei intense activităţi de educare a consumatorilor sub diverse forme: informare continuă. “ desfăşurarea întregii activităţi comerciale pe baza unor stocuri restrânse. în mod implicit duce la o creştere considerabila a rentabilităţii întregii activităţi. A. 79 . specifice marilor magazine. “ Promovarea stricta a ideii potrivit căreia fiecare membru aderent are dreptul la un singur vot. în mod deosebit atrag atenţia: “ Ideea înlocuirii luptei pentru un profit cât mai mare cu preocupările pentru asigurarea unei cât mai bune aprovizionări si serviri a populaţiei consumatoare . Principalele principii si trăsături caracteristice prin care distinge sistemul de organizare a activităţii comerciale desfăşurate de cooperativa de consum. beneficiile realizate fiind repartizate între toţi membrii cooperatori. fluidă şi oportună. membrii aderenţi dispun de puteri egale. în prim plan apar principiile unei organizări colective. crearea unui mediu ambiant.) cât si clientela potenţială. combinat cu o marja relativ slaba asupra vânzărilor. impuse de nivelul tehnologiilor comerciale din domeniul respectiv. se foloseşte un personal mai puţin numeros. aşa după cum reiese din definirea statutului lor.. către membrii lor. pentru a se putea asigura aprovizionare cu uşurinţă. structura sistemului cuprinzând. fenomen care. care sunt sigure în procesul de vânzare si în alegerea cumpărătorilor. simplificarea la maximum a activităţii administrative legate de achiziţionarea si manipularea mărfurilor. bine echipate din punct de vedere informatic. preturi. Trăsăturile caracteristice prin care se distinge activitatea comercială desfăşurată de cooperativele de consum a obiectivelor ce stau la baza constituirii unor astfel de societăţi. se pot avea în vedere următoarele aspecte: “ Asigurarea liberei adeziuni pentru orice membru al comunităţii care îndeplineşte condiţiile de drept pentru aderarea la activitatea unei organizaţii dau asociaţii colective şi este în măsură să subscrie o parte din capital. comerţul realizat de cooperaţia de consum si pe cel organizat de către cooperative ale unor întreprinderi sau ale administraţiei. sunt firme colective. indiferent de puterea economica pe care o deţine. utile si apreciate în mod deosebit de cumpărători. “ limitarea metodelor de vânzare la sistemul autoservirii si excluderea diferitelor forme costisitoare. asigurarea unui confort deosebit. create pentru asigurarea activităţii de aprovizionare cu mărfuri a populaţiei dintr-o anumita zona. Între acestea. “ asigurarea unor rotaţii rapide a mărfurilor din stoc. în principal. termene de livrare etc. Acestea apar din latura deosebita a societăţilor respective care. consultaţii. Cooperativele de consum reprezintă societăţi ale căror membrii se unesc pentru a-şi asuma o funcţie de distribuţie. permite magazinelor populare sa fie foarte competitive si sa obţină un mare succes în fata clientele potenţiale. reducerea cheltuielilor de gestionare. protocol etc. “ apelarea la serviciile centralei de cumpărare. În cadrul principiilor de organizare. “ reducerea cheltuielilor de personal.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA mai apropiate de produse.

 editarea unor numeroase şi atrăgătoare publicaţii periodice cu informaţii în favoarea consumatorilor.. alături de vânzarea produselor. “ Societăţi comerciale cooperatiste regionale sau zonale. apare şi faptul ca unităţile acestui sistem. dispun de magazine mari si chiar foarte mari. toate unitatile ce compun sistemul cooperatist respectiv. formata din cooperative de consum locale. fiecare magazin cooperatist jucând rolul unei sucursale. 3. care reprezintă un complex de acţiuni de solidaritate în sectorul social.” Din punct de vedere juridic – leasingul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un lucru fără a plăti imediat preţul. a posibilităţilor de cooperare cu producatorii si cu marile firme de comert existente în cadrul pietei. dintre care menţionam:  realizarea ajutorului intercooperatist. care reprezintă principala preocupare a societăţilor  comerciale ale cooperaţiei de consum.  organizarea unor agenţii cooperatiste de voiaj. “ Societăţi comerciale cooperatiste specializate. organisme tehnice si financiare. constituite în societati cooperatiste. au o cifra a afacerilor nesemnificativa în comertul cu amanuntul – sub 0. pe comercializarea produselor nealimentare sau numai a anumitor categorii de servicii. atât pe lânga societatile cooperatiste zonale.  realizarea unor servicii de asigurări pentru membrii cooperatori. cartile etc. care reprezintă întreprinderi mai mari. prin intermediul cărora comercializează sortimente foarte largi de mărfuri si pot acorda asistenta de specialitate sau diverse ajutoare micilor societăţi cooperatiste locale sau specializate. realizează şi oferă aderenţilor săi şi marelui public cumpărător. “ Îşi asuma prin forme specifice. Este vorba de societăţi comerciale create sub forma unor magazine de desfacere cu amănuntul. utilaje. numeroase alte prestaţii mai puţin legate de procesul direct al comercializării mărfurilor. sunt magazine de mici dimensiuni sau alte asemenea puncte. cât si în cadrul organizatiilor centrale. cu remiza mai ridicata în raport cu preturile din sistemul marilor magazine sau acele ale magazinelor populare. întreprinderi a căror motivaţie să recurgă la această tehnică de comeţ rezidă în specificul unor operaţiuni pe care le realizează sau în faptul că nu dispun de suficiente fonduri proprii sau împrumutate pentru a le cumpăra. aşa după cum s-a mai arătat. ce priveşte deopotrivă: practicarea unor preturi cât mai reduse. fiecare aderent putând subscrie una sau mai multe părţi sociale.reprezentata în proportii egale pe cele doua sectoare de marfuri – alimentare si nealimentare. În general.  organizarea unor laboratoare specializate. cum ar fi discurile. Cooperativele marilor întreprinderi sau ale administraţiei reprezintă o variantă a comerţului cooperatist. axate pe comercializarea numai a produselor alimentare. “ Structura centrala. purtând amprenta impactului organizării statale. deservind populaţia unei anumite localităţi. • Structuri funcţionale: “ Societăţi comerciale cooperatiste. a unor maşini. • Structuri teritoriale: “ Structura teritorială.  acordarea sau garantarea unor credite familiale. atât funcţii ale comerţului cu ridicata si funcţii ale comerţului cu amânuntul. Caracteristic activităţii comerciale realizare de cooperaţia de consum. 80 . precum si o serie de sortimente mai deosebite.. Structura generala a sistemelor comerciale organizate de cooperaţia de consum diferă de la o ţară la alta. formata din organisme de coordonare . cu o baza strict locala. mijloace de transport şi a altor bunuri. când articole alimentare si nealimentare de consum curent. apărarea drepturilor consumatorului etc. în unele tari sau zone practicându-se si sistemul acţiunilor. “ Societăţile cooperatiste reprezintă societăţi cu capital variabil. de către şi pentru personalul din industrie sau de grupuri comune de studenţi care trăiesc în complexe universitare sau frecventează aceeaşi universitate.Lucrător în comerţ CRFPA Mureş “ Servirea membrilor cooperatori în condiţii cât mai bune. precum si a multiplelor fenomene caracteristice economiei de piata din cadrul fiecărei tari. au contracte permanente cu centralele de cumpărare. “ Societăţile cooperaţiei de consum reprezintă asociaţii de persoane si nu de capitaluri. Magazinele respective sau diverse puncte de vânzare create de catre categoriile respective de populatie.Sistemul acordurilor în leasing Din punct de vedere economic – “leasingul este o formă de comerţ şi finanţare prin locaţie de către societăţi financiare specializate în aceste operaţiuni. care sunt organizate si funcţionează similar cu sistemul întreprinderilor comerciale cu sucursale multiple. asigurarea plăţii curente către membrii cooperatori. Serviciile oferite către unităţile comerciale ale cooperaţiei de consum. a gradului de organizare a diferitelor categorii de populaţie.5% . B.

 un mijloc mai eficient de dezvoltare a zonelor subdezvoltate. denumita locator. indiferent cui revin obligatiile respective. (+) protectia fata de inflatie pentru contractele pe termen lung. Totusi leasingul ar putea avea efecte negative asupra economiei printr-o dezvoltare necontrolata a sa. mai ales pentru furnizor si utilizator. (-) ratele fixe ale chiriei pot deveni dezavantajoase în timp. prin vânzare la valoarea ramasa sau reînchirierea echipamentelor utilizate si realizarea unor profituri suplimentare din acestea. (+) facilitati în achizitionarea de bunuri. prin utilizarea fondurilor pentru plata furnizorilor bunurilor respective. dupa caz. pe baza unui contract global. atât la furnizor cât si la utilizator. în cazul formei de lease back. iar consecintele nerespectarii acestora sunt foarte grave.  o metoda de remobilizare a capitalului imobilizat (lease-back)  un stimulent al dezvoltarii productiei de bunuri. (+) cheltuiala initiala redusa. în cazul imposibilitatii de respectare a contractului de chirias sau locatar. (+) posibilitatea de a negocia obligatiile cu privire la întretinere si reparatii. Principalele dezavantaje(-) ale leasingului se concretizeaza în: (-) riscul pierderii tuturor drepturilor de proprietate. se angajeaza la indicatia unei alte parti. 81 . livrarea realizându-se imediat dupa negocierea conditiilor de plata. ori de finantare a societatilor cu proiecte de dezvoltare. (+) posibilitatea de realizare imediata a unor lichiditati. prin atragerea de capital de pe piata în fonduri sindicalizate cu valoare mare si directionarea lui catre investitii. când sunt considerate chirii directe (este un avantaj temporar care se pierde la nivelul impozitului global). deci a rentabilitatii. (+) flexibilitatea duratei de închiriere în sistem leasing. oferind un plus de siguranta detinatorului e capital. a achizitionarii bunului”. datorita unor avantaje.  un mijloc de vitalizare a unei economii decapitalizate. diminuând riscul. când se are în vedere închirierea în timp a mai multor componente ale echipamentelor. însusi dreptul de proprietate. cu privire la gestiunea proprietatii închiriate. (+) îmbunatatirea rezolvarii finale.  o alternativa la creditul clasic. (+) crearea unei piete secundare avantajoase. (-) clauzele cu privire la întretinere sunt greu de respectat în practica. (+) cresterea accesibilitatii indirecte la credite. în scopul exploatarii sau. oferind creditorului ca garantie. evitând unele restrictii aferente acestora în mod obisnuit. Avantajele(+) si dezavantajele(-) leasingului: Leasingul financiar este o solutie preferata. dovedindu-se a fi:  cel mai eficient mijloc de finantare a investitiilor productive. mai ales de întreprinderile mici si mijlocii.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Potrivit legislatiei române operatiunile de leasing sunt cele prin care „o parte. atât pentru utilizator cât si pentru ceilalti parteneri: (+) simplitatea realizarii tranzactiilor de leasing din punct de vedere administrativ. prin esalonarea încasarilor. care poate prezenta unele avantaje fiscale daca se situeaza sub durata recomandata oficial. în cazul combinarii cu facilitati fiscale adecvate. (+) durata mai mare a contractului de finantare. (+) stabilizarea ciclului de afaceri . denumita utilizator sa cumpere sau sa preia de la tert denumit furnizor un bun mobil sau imobil si sa transmita utilizatorului posesia sau folosinta asupra acestuia contra unei plati numita redeventa. Schematic aceasta operatiune poate fi prezentata astfel: Furnizor Cumpără bunul Societatea de leasing Închiriază bunul Beneficiar Rolul leasingului Leasing are un rol benefic în plan economic. (-) reducerea impozitelor/veniturilor prin scaderea profitului afectat de chirii.  un mijloc de sprijinire a exportului. (-) este necesara o instruire speciala a personalului.

ponderea ratelor în pretul net de vânzare. • leasing-ul experimental se foloseste în scopul promovarii vânzarilor. urmând ca dupa perioada de închiriere. transnational – atunci când partenerii sunt din tari diferite. • time-sharing-ul s-a aplicat în practica mai mult din considerente economice. de câteva luni. (-) necesitatea apelarii la intermediari-brokeri.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA (-) pentru anumite contracte cu chirii mai mici la început.) Dupa modelul de calcul al costurilor pe baza carora se calculeaza ratele de leasing: • leasing-ul net. B. E.) Dupa ponderea ratelor în pretul de vânzare al bunului: • leasing functional – presupune ca în perioada de baza. • leasing-ul pe termen lung se practica frecvent pe piata bunurilor imobiliare prin cladiri complet utilizate. cum ar fi. etc. • leasing indirect în care finantarea îi revine unei societati specializate.) După durata închirierii: • leasing-ul pe termen scurt (renting hire) – consta în închirierea bunurilor pe o perioada de câteva ore. sau luni. exista unele forme „intermediare” de leasing pe termen scurt cum ar fi operatiunile hire (închirierea unor mijloace de transport sau echipamente cu ora sau cu ziua. • leasing financiar – urmareste recuperarea integrala a valorii bunului în perioada de locatie si obtinerea unui profit. mai multor beneficiari. • operatiunile de hire si renting sunt operatiuni de leasing pe termen scurt sau foarte scurt si cuprind închirierile. astfel. daca sunt corespunzatoare cerintelor sau sa fie restituite daca prezinta unele neajunsuri. neexistând de regula. chiria incluzând pretul folosintei. accentul cade pe serviciile furnizate de societatile de leasing. ca urmare pentru intensificarea utilizarii calculatoarelor electronice si a altor utilaje s-a introdus sistemul închirierilor pe timpi partajati simultan de catre mai multe întreprinderi. s. în fapt. • leasing international care poate fi: extern – atunci când afacerile se deruleaza pe teritoriul altor tari. în acest caz. G. beneficiarul sa poata opta pentru cumpararea acestuia la un pret inferior celui initial. Astfel: A. sa se realizeze doar o parte din pretul de export al obiectului contractual. utilajele de constructii. Forme ale operatiunilor de leasing: Operatiunile de leasing îmbraca forme diverse. dar mai lunga decât în cazul operatiunii de tip hire). aparatura de birou. în vederea amortizarii. o relatie directa între pretul la care a fost achizitionat echipamentul de catre societatea de leasing si chiria perceputa. întretinere si reparatii ale bunului. acestea însa nu îndeplinesc conditia esentiala a unui contract de leasing si anume de a nu fi revocat de niciuna din parti. cu conditia ca dupa expirarea acestor perioade sa fie achizitionate de catre clienti. costul ridicat al unor avantaje si uzura morala extrem de rapida a acestora.. îsi vinde produsul unei societati de leasing li apoi îl închiriaza printr-un contract obisnuit. se întâlneste frecvent la instalatiile complexe sau acolo unde se doreste cucerirea pietei. D.) Dupa natura obiectului tranzactiilor: • leasing mobiliar – se refera la bunuri de investitii cum ar fi echipamentele industriale. care maresc costul tranzactiilor. inclusiv a service-ului aferent) si renting (o închiriere revocabila pe scurta durata.a.) Dupa locul de desfasurare a tranzactiilor: • leasing intern când partenerii sunt din aceeasi tara. durata normala de leasing corespunde celei de functionare normala a bunului. de vânzare a bunului. durata fiind de circa 20-30 de ani. la sfârsitul acestei perioade. aflat în urgenta nevoie de fonduri banesti. în care ratele includ cheltuielile de asigurare. pentru a promova vânzarea unor masini si utilaje. în functie de durata. 82 .) Dupa caracteristicile pietei careia se adreseaza si relatiile stabilite cu clientii: • lease-back sau mai complet „sell and lease-back” consta în operatiunile prin care proprietarul. aceste sunt închiriate pe perioade scurte. cu ziua sau cu ora. partile participante. consilieri. beneficiarul poate opta pentru intrarea în posesie a bunului prin achitarea valorii reziduale. efectele pe parcurs pot deveni foarte importante.) După participanţii la contract se diferentiaza: • leasing direct în care finantatorul este si furnizorul. • master-leasing se practica în cazul închirierii contractelor. excavatoare etc. • leasing-ul pe termen mediu presupune amortizarea bunului prin închirierea consecutiva a acestuia mai multor beneficiari pe termene scurte de 2-3 an. F. în special a mijloacelor de transport sau a unor utilaje de constructii – macarale. în care ratele se calculeaza numai pe baza pretului net. în mod experimental. • leasing-ul brut(full service leasing). zile. scopul acestor operatiuni este transformarea fondurilor imobilizate în fonduri disponibile. C.

c.garantia ca echipamentul este livrat conform cu ceea ce s-a specificat. productie. cu precizarea conditiilor de suportare a cheltuielilor si riscurilor pentru chirias si furnizor. • modul de suportare a impozitelor si taxelor. fie stimularea dezvoltarii unor regiuni. fie realizarea unor proiecte de interes public. • conditiile de utilizare. 83 . depozitare. . constructii de baza si cladiri din care sa desprins forma „rezidential” când este vorba de cladiri de locuit sau „comercial” când este vorba despre cladiri de birouri. pe durate scurte sau mai lungi. nu poate transmite acest contract altei persoane. partile implicate sunt: a. În contractul de leasing. el îsi asuma. Unele forme de leasing au fost delimitate pentru a pune în evidenta implicarea agentilor administratiei locale sau centrale.fie sa achizitioneze un echipament ce depaseste ca valoare posibilitatile sale de autofinantare. anumite obligatii specifice ce decurg din caracterul irevocabil al contractului de leasing. • proprietatea bunului cu implicatiile si modul de exercitare a dreptului de proprietate. finantatorul faciliteaza afacerea si toti împreuna au un scop comun si anume o afacere rentabila. în scopul finantarii afacerilor lor. • „leasingul de export” – ca sursa de finantare a tranzactiilor.livrarea si instalarea echipamentului comandat. etc. combinata uneori cu acordare unor asigurari pentru operatiunile de export. fara a investi în el foarte mult. aceasta îi permite sa-si dirijeze fondurile proprii în alte directii. • rezilierea contractului pentru diferite cazuri si implicatii pentru chirias si firma.perioada secundara – respectiv intervalul de timp care dureaza de la terminarea vietii economice pâna la sfârsitul vietii tehnice a masinii. cu detalierea obligatorie pentru chirias. • leasing de personal – care s-a dovedit a fi o forma foarte eficienta pentru satisfacerea nevoilor temporare de personal ale întreprinderilor mici si mijlocii. cu preaviz conform prevederilor contractuale. sau pentru lucrari în strainatate.Lucrător în comerţ CRFPA Mureş • leasing imobiliar – pentru terenuri. utilizatorul are initiativa afacerii. partenerii reusind prin astfel de tranzactii sa fie în câstig prin evitarea unora din aceste taxe. Tranzacţiile de leasing au la baza contractele de leasing. furnizorul bunului care încheie un contract de vânzare-cumparare cu finantatorul operatiunii de leasing. care presupune implicatia administratiei statale sau federale în finantarea unor proiecte. • conditiile de livrare si instalare a bunului. Alte forme speciale: • leasing de taxe s-a dezvoltat acolo si atunci când taxele practicate au fost ridicate. subînchirierea putând avea loc numai cu acordul expres al finantatorului. utilizatorul – care are interesul de a folosi un bun. . • modul de solutionare a reclamatiilor. în Germania s-a dezvoltat în ultimul deceniu leasingul comunal. în decursul acestei perioade contractul poate fi reziliat oricând. • furnizorul ales si bunul care va face obiectul leasingului.perioada primara – egala cu viata economica a masinii (intervalul în care masina nu risca sa sufere o uzura morala). b. • responsabilitatea chiriasului si varianta de asigurare. în conditiile unui ritm rapid de perimare a echipamentului se împarte în: . care vor rezulta din documentele întocmite la livrare si la instalare. În concluzie. asumându-si pe lânga obligatiile tipice unui vânzator si anumite obligatii specifice: . • conditiile particulare pentru locatar si locator cu aprecierea datei de plata a primei rate si esalonarea anuala a celorlalte rate de chirie. în conditii optime de rentabilitate. fie firme specializate de leasing. Astfel. ca alternativa de gestiune a bugetelor locale în conditii de deficit acut sau prelungit. • exercitarea contractului. În SUA se practica leasingul guvernamental. în aceasta situatie. cu precizarea modului de plata. corespunde în unele cazuri cu perioada de amortizare fiscala. în cadrul raporturilor de locatie. • leasing de garantie – a devenit specific firmelor cu resurse suficiente pentru garantarea unor împrumuturi. în aceasta perioada contractul de leasing nu poate fi denuntat în vederea rezilierii. la data si locul convenit. întretinere si control asupra bunului închiriat. “ Elementele componente principale ale contractului de leasing sunt: • perioada de închiriere care. ele apeleaza la garantii financiare si care sunt fie institutii guvernamentale. furnizorul permite afacerea. astfel el nu poate pune capat contractului nici pentru cazuri de forta majora. finantatorul – este de regula o societate financiara sau o banca specializata în plasarea capitalului în investitii pe durata medie sau lunga.

84 . .riscurile ce pot interveni pe perioada închirierii de baza. În calculul acesteia se au în vedere: .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Relaţiile dintre participanţii la operaţiunea de leasing “ Determinarea taxei de leasing (redeventa) face obiectul uneia dintre cele mai importante clauze ale contractului de leasing.conditiile de piata.

măsurarea. Etapa contractuala. unde beneficiarul se adreseaza direct acestora. pentru pierderile cauzate de degradarea. purtarea negocierilor. lichiditatea etc. etapizata. lunar. societatea de leasing va analiza bonitatea firmei solicitante (solvabilitatea. Procesul tehnologic al unui depozit comercial este format din activităţi principale şi secundare. contracte. formarea asortimentului comercial. raţională trebuie să conducă la o înaltă productivitate a muncii. întocmirea documentelor de intrare a mărfurilor eventual a proceselor-verbale privind neconcordanţele faţă de specificaţiile din documente. iar la finalul tranzactiei.aşezarea mărfurilor vrac în stive. . livrarea. desene către spaţiile în care are loc primirea clienţilor. “ Întretinerea si derularea tranzactiilor de leasing Leasingul constituie o activitate complexa. b. prin identificarea furnizorului potential al echipamentului dorit. garantia si contractul de service catre finantator. preţuri. verificarea documentelor însoţitoare.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . PROCESE PRINCIPALE a. La livrarea bunului se va confirma în procesul verbal respectarea conditiilor de calitate ale bunului precum si cele de livrare prevazute în contract. I.) si fezabilitatea proiectului de finantare. ADMINISTRAREA MĂRFURILOR Tehnologia comercială a unui depozit este reprezentată de ansamblul proceselor. culori. cântărirea. distrugerea sau furtul bunului. a. confruntarea cu specificaţiile din facturi. societatea de leasing (finantatorul) pregateste contractarea bunului si închirierea acestuia. încheierea tranzacţiilor. manipularea şi păstrarea mărfurilor. grămezi. Exista si societati de leasing specializate pe un anumit produs. IX. garantarea si întretinerea acestuia daca apar diferente fata de clauzele si oferta proforma. plata pretului rezidual – daca opteaza pentru cumpararea bunului. iar acesta din urma efectueaza prima plata. controlul cantitativ (numărarea. 85 . . (eventual) trimiterea mostrelor de produse şi a documentelor specificative (cantităţi.aşezarea mărfurilor paletizate în celulele de stelaj. finantatorul va emite factura. mărimi. societatea de leasing va mandata beneficiarul sa negocieze cu furnizorul clauzele contractului ce vânzare-cumparare a bunului referitoare la caracteristicile. b. mijloacelor materiale şi umane cu ajutorul cărora se desfăşoară recepţia. păstrarea în custodie a mărfurilor necorespunzâtoare calitativ până la rezolvarea litigiilor cu furnizorii.posibilitatea de a reînchiria ulterior bunul respectiv altui client. Activitatea respectiva cuprinde doua etape. fie anticipat. Primirea mărfurilor: aducerea mijlocului de transport la rampa de descărcare. remite beneficiarului un proiect de contract (nu cel definitiv) care va cuprinde promisiunea unilaterala de vânzare a bunului la sfârsitul perioadei de locatie daca aceasta îsi va manifesta intentia în acest sens. Recepţia mărfurilor: identificarea mărfurilor. O tehnologie eficientă. • elaborarea propriu-zisa a contractului de vânzare-cumparare si a celui de leasing. descărcarea mărfurilor. precum si cele datorate incapacitatii de plata a beneficiarului. controlul calitativ (sondaj sau integral). fie la sfârsitul perioadei. care presupune existenta a numeroase operatiuni si documente prin care se reglementeaza conditiile economicojuridice în care se desfasoara. urmând ca pe baza unui contract de mandat dintre beneficiar si finantator sa fie contractat furnizorul de catre primul si sa se negocieze conditiile de livrare si specificatia produsului. în paralel se încheie contractul de leasing între societatea de leasing si beneficiar. care va efectua plata în conformitate cu clauzele din contract.Depozitare-păstrare-vânzare: . Etapa precontractuala materializata în: • declansarea operatiunii de leasing – de regula de catre beneficiar. în cantităţile şi structura sortimentală necesare consumului populaţiei din fiecare zonă. în condiţii optime de muncă pentru lucrători. în acest sens. b.formarea unităţilor de depozitare paletizate. în caz contrar livreaza bunul catre societatea de leasing. modele. instalarea. • ferite. pe baza documentelor înaintate. concomitent cu asigurarea aprovizionării rapide cu mărfuri a comercianţilor detailişti. bitrimestrial. Taxa de leasing este de regula fixata ca o suma constanta ce se plateste semestrial. • închirierea – pe perioada închirierii beneficiarul efectueaza plata ratelor catre societatea de leasing. se face o asigurare general a tranzactiilor printr-un contract cu o societate specializata (sau doar a bunului). Activităţile principale se desfăşoară în cadrul (în legătură directă) incintei de depozitare. etc). care are în vedere: • contractarea bunului – dupa acceptul de principiu a cererii de închiriere.

întocmirea avizului de expediţie. legumele) . • comisionarea (formarea noilor loturi comandate): necesită fracţionarea.în ele se depun loturi mici pentru a se forma loturi mari pentru expediţie . ambalarea şi etichetarea mărfurilor. Locul şi rolul proceselor secundare în sistemul tehnologic al depozitului Depozitul este un spaţiu în care se stochează mărfurile.formarea comenzilor. . c) depozite de păstrare . Operaţiile ce se execută în depozite sunt: • primirea produselor: descărcare. c) depozite combinate . recondiţionarea ambalajelor proprii (recuperabile). depozitele pot fi: a) depozite strict specializate . În funcţie de orientarea lor. rute de transport.sunt organizate pentru grupe de mărfuricare au nevoie de aceleaşi condiţii de păstrare (confecţii. necesită alte mijloace de manipulare şi alte modalităţi de stocare. etc. depozitele sunt : a) depozite orientate spre producţie . cosmetice. încălţăminte.) . umiditate modalităţi de întreţinere a produselor. . recepţia. încărcarea în mijloacele de transport. sortarea. (eventual) recondiţionarea şi restituirea ambalajelor de transport. cartofi. “ operaţiile suplimentare ce trebuie efectuate asupra produselor (conservare. gestiunea documentelor utilizate. primirea. manipulare.se amenajează pentru păstrarea produselor ce necesită condiţii speciale (ex.Expediţia mărfurilor: distribuţia loturilor de mărfuri categorii: beneficiari. etc. .acumulează loturi mari pentru a se livra loturi mici . unui detailist (un depozit central din care este alimentat depozitul magazinului) sau unui agent comercial. sare. . “ specificul produselor:condiţii de temperatură. .) . predarea loturilor centralizate beneficiarilor. În funcţie de specializarea pe care o au. • expediţia: încărcare.amplasate astfel încât să alimenteze mai multe puncte de servire. sortarea ambalajelor de transport (returnabile) de la furnizori (containere. Depozitele pot fi în proprietatea comercianţilor sau pot fi închiriate. are forme diferite. palete.pentru a putea stoca mai multe categorii de produse. recepţie cantitativă şi tehnică. “ modul de ambalare: fiecare ambalaj asigură o anumită protecţie. b) depozite orientate spre clienţi . • depoziterea: păstrarea şi conservarea. unui angrosist (depozite intermediare din care se fac repartiţii).sunt destinate pentru mai multe tipuri de mărfuri (textile.pentru categorii de produse (alimentele). c. El poate aparţine producătorului (magaziile de produse finite. lăzi. 86 . ambalare) “ durata timpului de depozitare (de la câteva zile la câteva luni) “ de caracterul cererii (uniformă sau neuniformă) “ de momentele aprovizionării (ritmic sezonier) “ de particularităţile geografice “ de costurile transportului şi depozitării. înălţime. Locul de amplasare al depozitului se alege în funcţie de: “ gradul de dezvoltare al reţelei de transport. CRFPA II. d) depozite generale .amplasate astfel încât să colecteze mărfurile de la mai mulţi producători. depozitele de materii prime).Lucrător în comerţ Mureş .primirea comenzilor de la beneficiari.Primirea. recepţia. zone de distribuţie. etc. b) depozite de repartizare .conservarea (păstrarea) mărfurilor. e) depozite mixte . transport. d) depozite de tranzit . b) depozite specializate . etc). recepţia şi restituirea ambalajelor de transport aparţinând furnizorilor şi a ambalajelor recuperabile: primirea. predarea documentelor semnate de benficiari compartimentului financiar.permit schimbarea mijlocului de transport (există în gări sau porturi) . Amenajarea depozitului este în funcţie de: “ construcţia sa: suprafaţă.) . PROCESE SECUNDARE a. .sunt necesare când producţia nu are acelaşi ritm cu cererea (ex. Principalele tipuri de depozite sunt: a) depozite de colectare .

efectuează în mod curent tranzacţii de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Toate aceste operaţiuni se pot desfăşura în spaţii distincte sau în perimetrul aceleiaşi suprafeţe. a cărui mărime este condiţionată de: “ numărul şi suprafaţa raioanelor de vânzare. precum şi staţionările dorite sau nedorite ale mărfurilor şi ambalajelor.cu scopul de a le pune la dispoziţia clientelei. b) identificarea cu uşurinţă a fiecărui articol. la un moment dat. Organizarea interioară a depozitului trebuie să respecte o serie de reguli: a) menţinerea ordinei şi siguranţei de păstrare a mărfurilor. Stocarea în depozit se face în funcţie de viteza de circulaţie a produselor depozitate. orice întreprindere cu activitate industrială. Raţionalizarea acestui flux presupune respectarea unor condiţii: “ reducerea numărului de circuite ale fluxurilor de mărfuri. In capul societăţilor comerciale cu obiect de activitate comercializarea mărfurilor la preţ cu amănuntul numărul tranzacţiilor de cumpărări şi vânzări este nelimitat în cursul unei perioade de gestiune luată în considerare. Fluxul mărfurilor şi ambalajelor cuprinde toate circuitele conduse după anumite reguli. comercială. “ frecvenţa de aprovizionare.se stochează mărfuri care au o viteză mare de circulaţie Zona II . c) accesul facil la fiecare articol fără a deplasa alte produse. “ sistemul de preluare a ambalajelor goale. cele care sunt stocate pentru mult timp sunt aşezate în zonele mai îndepărtate. deoarece mărfurile sunt acele elemente de stocuri care se achiziţionează în vederea revânzării fără a suferi modificări sau cu modificări neesenţiale .presupune existenţa unui spaţiu de depozitare. “ ordonarea logică a diferitelor părţi componente ale fluxului. Culoar Zona I . de servicii sau de altă natură. “ specificul mărfurilor în funcţie de frecvenţa şi structura aprovizionărilor. d) preluarea mărfurilor din depozit după principiul “primul intrat. pentru o vânzare continuă . Produsele depozitate pentru un timp scurt sunt stocate în apropierea culoarului principal de circulaţie. Depozitarea mărfurilor: păstrarea mărfurilor în afara spaţiilor de vânzare . . Operaţiile curente de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii dau conţinut funcţiei comerciale a unei firme şi se efectuează pe baza politicilor de cumpărări şi vânzări stabilite de managerii firmei. “ evitarea intersectării fluxului de mărfuri şi ambalaje cu cel al clienţilor. primul ieşit”. PATRIMONIUL UNITĂŢII COMERCIALE Argument Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit. adică preţul definitiv negociat între vânzător şi cumpărător. “ mărimea şi structura asortimentului de mărfuri. Mărfurile la 87 . în funcţie de: “ dimensiunile depozitului. “ echipamentele tehnice necesare. “ proprietăţile naturale şi tehnice ale produselor.se stochează mărfuri care au o circulaţie lentă Zona III .se păstrează stocurile de rezervă X. Derularea operaţiunilor de cumpărări şi vânzări de mărfuri se face de regulă plecând de la preţul de vânzare din care se exclud reducerile comerciale operate.

Lucrător în comerţ Mureş CRFPA preţ de vânzare cu amănuntul presupun o evaluare iniţială la preţ de vânzare . cät şi produsele finite transferate de unitãtile producãtoare în magazinele proprii de prezentare şi desfacere. 302. materialelor consumabile. in partizi (loturi) mici sau re1ativ mici. Unitãtile comerciale en gros sunt cele care asigură desfãşurarea acestei forme de circulatie a märfurilor. obiectelor de inventar. care. ambalajebor ş. se inregistrează numai scriptic in debitul contului de marfuri (371). de regulã activităţi ce se incadreazã in diverse domenii de activitate. Delimitări şi structuri contabile privind mărfurile Mãrfurile reprezintã o categorie importantä de stocuri. bufete ş. In ceea ce priveşte vãnzarea ultimelor elemente de stocuri amintite mai sus se mentioneaza că. Astfel.). de regulã cu profil comercial en detail inclusiv de alimentaţie publicã. Cap.1. se poate considera cã existã 3 categorii importante de unitãti patrimoniale cu profil comercial şi anume: en gros sau cu ridicata.) şi nu ocazionează aspecte specifice privind evaluarea şi preţurile de înregistrare în contabilitate. atunci când este cazul. Aceste unităţi desfäoarã. de asemenea. precum şi acele active circulante materiale de natura materiilor prime. care au o structurä eterogenä se includ atât bunurile pe care agentul economic le cumpãră vederea vänzarii in starea in care au fost achiziţionate. 303. preţul prestabilit (standard). efectuănd operatiuni de cumpãrare a bunuribor de consum. in cantiăţi mari şi foarte mari. prin corespondenţă cu creditul conturilor corespunzätoare naturii lor (301. inclusiv prin unităţi de alimentaţie publicã. a cheltuielior şi implicit a costului de productie numai cu ceea ce se consumä efectiv pentru obţinerea produselor finite. Costul efectiv de achiziţie este recomandat in cazul unitãţilor care comercializeazã un număr relativ redus de 88 . 381 etc. dar şi de la producătorii şi furnizorii interni. Vânzãrile se pot efectua şi către alte unitãti patnimoniale. cat şi en detail. generează un volum foarte mare de operaţii economico-financiare ce se efectueazã prin intermediul unui numãr deosebit de mare agenţi economici. translocarea diferentelor de preţ aferente în creditul sau debitul contubui 378 “Diferente de pret la mărfuri” după cum sunt favorabibe şi respectiv nefavorabile. en detail sau cu amãnuntul şi mixte. poate fi costul efectiv de achiziţie. Organizarea contabilitãţii mãrfurilor este influenţată într-o anumitã mãsurã de preţul de înregistrare ce se utilizeazã şi care.a. pe de o parte. cu diferite profiluri de activitate comercială. preţu1 cu amãnuntul sau en gros. Märfurile se vãnd in starea in care au fost cumpãrate sau dupã o prelucrare prealabilã in vedere consumului în unităţi operative special amenajate (restaurante. In categoria märfurilor. Unităţile comerciale cu profil en detail realizează această formă de circulaţie a mărfurilor efectuând cumpărarea acestor bunuri. de la producätorii şi furnizorii interni şi externi. iar pe de alta parte a cheltuielilor privind mărfurile cu sumele ce privesc vãnzarea celorlalte elemente de active circulante materiale. Această modalitate de solutionare contabilã asigurã majorarea. de regulã. devenite disponibile in cadrul patrimoniului unitäţii economice şi care vãnd teţilor aşa cum au fost cumpãrate. ajungându-se la valoarea preţului cu amănuntul prin aplicarea marjei brute. Totodatã este justificat sã se aibä in vedere.a. precum şi de vãnzare a lor in partizi (loturi) mari către alţi agenţi economici. dupã realizarea acestei operaţii. Unitätile comerciale mixte efectueaza atât operalii comert en gros. în circuitul lor de la producätori pãna la consumatori. prin corespondenţă cu debitul sau creditul conturilor de diferente corespunzätoare activelor circulante materiale in cauză (308. cat şi revânzarea mãrfurilor in scopul obţinerii unui profit. în funcţie de categoria în care se încadreazã unitatea patrimonialä şi implicit de opţiunea sa. precum şi vânzarea lor către populaţie. cu profil comercial gros. Pentru unitatile comerciale amintite anterior este caracristic faptul cä au ca obiect de activitate principal sau complementar atãt cumpãrarea. 388). de la unităţile en gros.

en gros sau mixt. şi TVA facturatã de furnizori şi reprezintã atãt preţul de vãnzare cãtre populaţie. pe bazã de inventar. potrivit reglementarilor in vigoare. se menţioneză cã. Preţul analizat. cat şi pretul de evidentã sau de inregistrare in contul de märfuri.F. dupã caz. ceea ce nu exclude posibilitatea utilizãrii lui şi in cazul evidentei cantitativ-valorice pe sortimente de märfuni. adaosurilor comerciale şi altor cauze. De altfel.. Aceastã operaţie nu contra-vine prevederilor contabile in vigoare întrucãt nu se afecteazã vaboarea de intrare in patnimoniu la costul efectiv de achizitie. degradate sau depãşite calitativ şi totodatã neimputabile. In legătură cu acest ultim aspect. se reţine cã pentru märfurile lent şi greu vandabile Ia care se impune practicarea unor preţuri de vânzare sub nivelul costului efectiv de achizitie este necesar ca la inventarierea anualã. insã ultimul cu repartizare lunarã proporţionalã cu mărfurile vândute. se poate adopta una dintre cele trei metode (C. Preţul cu amänuntul sau de vãnzare en gros se stabileşte de cätre agentul economic pnin luarea in calcul a unui anumit adaos comercial..02). ambele cu funcţia contabilã de activ. find un drept exclusiv al agentului economic care poate lua asemenea decizie atunci cãnd apreciază că este necesar pentru valorificarea in conditii avantajoase a mãrfurilor şi pentru evitarea unor riscuri. F.M. pe bazã de inventar de schimbare de preţuri. datoritã modificãrilor cu caracter oarecum frecvent ale preţunilor de cumpãrare. Altfel spus. Preţul de vânzare cu amãnuntul. precum şi în situatia organizării evidenţei analitice dupã metoda global-valorica. posibil de realizat.I. In legatură cu preţul de vãnzare cu amãnuntul se impune precizarea cã in cazul agenţilor economici neplãtitori de TVA (cu cifrã anualã de afaceri sub 1.O. are competenţe sã decidä efectuarea operatiei de declasare şi casare. In situaţia utilizãrii costului de achiziţie ca preţ de înregistrare este justificatã crearea în cadrul contului 371 . exclusiv TVA. In ceea ce priveşte utilizarea preţului cu amãnuntul sau de vãnzare en gros se mentioneazã cã.F.Mãrfuri” a douã conturi analitice. Pentru operaţiile de ieşire din patrimoniu. färã vreo altă aprobare. sau en gros se reflectã in contul de mãrfuri (371) şi este format din costul efectiv de achizitie (preţul facturat de furnizor şi cheltuielile de transport-aprovizionare) şi adaosul comercial. putând fi adoptat de oricare agent economic cu profil comercial.01) şi celãlalt pentru cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte consumuri similare (371.O.) prezentate in cadrul paragrafului privind evaluarea stocurilor şi producţiei in curs de execuţie.I. fapt ce crează anumite dificultăţi in legăturã cu evaluarea ieşirilor din gestiune.P. in activiatea practicã. Totodatã. en detail. acest preţ se justificã in condiţiile unui comert cu articole şi sortimente numeroase şi o frecventã mare a intrãrilor şi ieşinilor. dar in cantitãţi mari. să se constituie provizioane pentru depreciere. atunci cãnd este necesar. cu inregistrarea corespunzãtoare in contabilitate. pe bazã de coeficient mediu.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA sortimente de mãrfuri. în funcţie de specificul şi interesele agentului economic. L. in vederea respectãrii regulilor generale de evaluare privind intrarea in patrimoniu la costul efectiv de achiziţie 89 .5 miliarde lei sau care beneficiazã de prevederi legale exprese) el conţine. Preţul cu amănuntul sau cel de vânzare en gros se utilizeazã numai in cazul marfurilor. majorarea sau reducerea pretului cu amãnuntul sau a celui de vãnzare en gros pãna la nivelul costului de achiziţie respectã regulile şi principiile contabile. se poate reduce sau majora. pe lânga elementele cunoscute. Caracteristica de baza a acestei metode constã in evaluarea mãrfurilor şi implicit a operaţiilor de intrări şi ieşiri la preţul efectiv de aprovizionare. care in condiţiile actuale este fluctuant. precum şi in ceea ce priveşte mãrfurile cu perioada de valabilitate expiratã. unul pentru preţul de facturare sau de cumpărare (371. cu o frecventã redusã a intrãrilor şi ieşirilor. consiliul de administraţie al agentului economic. însã atunci cãnd situatia de pe piaţã se schimbã este normal sã se majoreze sau diminueze adaosul comercial şi implicit preţul de vãnzare..

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

şi totodatã pentru evitarea interpretarilor de naturã fiscalã se considerã că este necesar şi totodatã nu contravine reglementarilor in vigoare sã se deschidã douã conturi analitice distincte la contul sintetic 378 ,,Diferente de preţ la mãrfuri” şi anume: — 378.01 ,,Diferente de preţ la mãrfuri privind cheltuielile de transport-aprovizionare”, cu funcţia contabilã de activ şi; — 378.02 ,,Diferente de preţ la mãrfuri privind adaosul comercial”, cu functia asupra cãrora se va reveni ulterior. Preţul cu amãnuntul sau de vãnzare cãtre populaţie, exclusiv TVA, se determinã prin adäugarea la preţul de cumparare (facturare) negociat cu furnizorul a adaosului comercial considerat de agentul economic ca fiind posibil de realizat. La rãndul sãu, pretul cu amanuntul total sau de vãnzare cãtre populaţie, inclusiv TVA, se calculeazã prin adaugarea la preţul cu amãnuntul amintit anterior a cotei legale de TVA. Acest pret reprezintã preţul de inregistrare in contabilitate a mãrfurilor de cãtre agenţii economici care adoptã aceastã variantã de evaluare. Cap.2. Metode de organnizare a contabilităţii mărfurilor Metodele de organizare a contzabilităţii mărfurilor sunt : 1. • • • 2. Metoda inventarului permanent: Metoda inventarului permanentla cost de achiziţie Metoda inventarului permanent la cost standard Metoda inventarului permanent la prêt de vânzare Metoda inventarului intermitent contabilã de pasiv, conturi

Metoda inventarului permanent Metoda inventarului permanent asigură cunoaşterea în orice moment a nivelului stocurilor , cu ajutorul conturilor de mărfuri, realizându-se în acest fel un inventar scriptic continuu. In acest sens în contul „Mărfuri” se înregistrează toate operaţiile de intrare şi ieşire , ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât şi valoric. Determinarea nivelului stocurilor impune ca toate operaţiunile de intrare-ieşire să fie evaluate la acelaşi tip de preţ indiferent care ar fi acesta. Plecând de la posibilele preţuri de evaluare, metoda inventarului permanent se poate prezenta în mai multe variante: a) b) c) Inventar permanent la cost de achiziţie Inventar permanent la cost standard Inventar permanent la preţ de vânzare

Metoda inventarului permanent la cost de achiziţie Se caracterizează prin evaluarea stocurilor şi mişcării mărfurilor la cost de achiziţie care de regulă este fluctuant pentru acelaşi sortiment de marfă. Această fluctuaţie presupune calculul costului de achiziţie aferent mărfurilor vândute după anumite procedee şi nume: - procedeul costului mediu ponderat - procedeul epuizării succesive a stocurilor Pentru reducerile de preţ cu caracter comercial (bonificaţii, remize, risturne):

90

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Dacă reducerile se acordă la facturarea mărfii, determină reducerea preţului de vânzare la furnizor, respectiv a costului de achiziţie la client. In consecinţă, furnizorul va reflecta în creditul contului 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” preţul de vânzare redus, iar clientul în debitul contului 371 „Mărfuri” costul de achiziţie redus. Dacă reducerile se acordă ulterior facturării, se consideră o cheltuială de exploatare la furnizorii care le acordă, reflectându-se cu ajutorul contului 658 „Alte cheltuieli de exploatare” şi un venit din exploatare la clientul care le primeşte, reflectându-le cu ajutorul contului 758 „Alte venituri din exploatare.” Metoda inventarului permanent la cost standard Metoda se poate aplica în condiţiile unei relative stabilităţi a preţurilor, astfel încât, înainte de corectarea cu diferenţele, costul standard al mărfii ieşite să aibă o valoare informaţională ( fiind foarte apropiat de costul efectiv de achiziţie). a) Principiile metodei evaluarea stocurilor, intrărilor şi ieşirilor de mărfuri la cost standard ( prestabilit pe baza preţurilor Periodic costul standard se actualizează în funcţie de evoluţia reală a preţurilor. - calculul şi înregistrarea diferenţei între costul standard şi costul de achiziţie efectiv atât pentru stocuri cât şi pentru intrări şi ieşiri Metoda inventarului permanent la preţ de vânzare Principii Evaluarea stocurilor, intrărilor şi ieşirilor de mărfuri se face la preţ de vânzare; preţul de vânzare include costul de achiziţie şi marja brută. Consecinţă: deoarece evaluarea mărfurilor se face la preţ de vânzare, unitatea are datoria să calculeze şi să înregistreze diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul de achiziţie, adică marja brută aferentă mărfurilor intrate, ieşite şi rămase în stoc. Această metodă este agreată de 80% din întreprinderile cu mănuntul şi de alimentaţie publică din România deoarece a fost practicată în perioada existenţei economiei planificate şi centralizate, când preţul de vânzare se caracteriza prin unicitate şi caracter fix pentru acelaşi sortiment de marfă. De aceea era posibilă aplicarea ei în condiţiile organizării unei contabilităţi analitice global-valorice pe gestiune. In prezent, opiniem că metoda prezintă nenumărate dezavantaje şi în plus permite fie încălcarea unor principii contabile, fie denaturarea situaţiei patrimoniale şi a rezultatului aferent vânzării. a) Astfel, preţul de vânzare la care se evaluează marfa la intrarea în patrimoniu nu mai este de Şi în plus se naşte actualitate la vânzare ei. Evident, întreprinderea poate vinde marfa la preţul de vânzare al pieţii. Dar, atunci preţul de vânzare la care s-a evaluat marfa devine un simplu preţ de înregistrare fără valoare informaţională. întrebarea: „De ce mi calculez un preţ dacă la vânzare practic altul?” b) Nu este posibilă aplicarea metodei în condiţiile unei contabilităţi analitice global-valorice, pe gestiune. Aceasta deoarece preţul de cumpărare al aceleiaşi mărfi se diferenţiază în funcţie de calea de intrare a ei şi perioada intrării. Deşi procentul de marjă se menţine plecând de la preţuri de cumpărare diferite, preţul de vânzare va fi diferit pentru acelaşi sortiment de marfă. In acest caz, în lipsa unei contabilităţi analitice cantitativ-valorice, cine va hotărî ce cantitate se vinde la un preţ şi ce cantitate la alt preţ? Multe întreprinderi reevaluează marfa rămasă în stoc la preţul de vânzare al ultimului lor intrat. Astfel se încalcă principiul „costului istoric”, conform căruia marfa iese din patrimoniu la valoarea la care a intrat. Şi,

perioadei precedente).

91

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

în plus, marfa nu a fost supusă un ei prelucrări suplimentare pentru a-i adăuga sau scădea din valoare. Se încalcă şi principiul prudenţei conform căruia plusvaloarea nu se înregistrează în contabilitate. c) In situaţia în care se descarcă gestiunea pentru mărfurile vândute global-valoric pe bază de monetar din vânzări, este posibilă denaturarea rezultatului şi a situaţiei patrimoniale. Astfel, dacă marfa s-a vândut la ultimul preţ de vânzare calculat şi acesta este şi cel mai mare, în situaţia vânzării întregii cantităţi existente în întreprindere, soldul contului „Mărfuri” n-ar fi zero ci creditor. Calculând marja aferentă vânzării pe baza unui coeficient aplicat la suma încasată pe bază de monetar se denaturează şi costul de achiziţie al mărfii vândute şi implicit rezultatul din exploatare. In consecinţă, există nenumărate argumente pentru renunţarea la această metodă. Evident, orice altă variantă a metodei inventarului permanent reclamă o contabilitate analitică cantitativ-valorică pe sortiment de marfă, lucru imposibil în condiţiile inexistenţei un ei reţele de calculatoare în punctele de vânzare. Contabilitatea analitică a mărfurilor In vederea determinării costului de achiziţie al mărfurilor vândute şi a nivelului stocurilor pe structurile impuse de obiectivele de gestiune, este necesară organizarea unei contabilităţi analitice. In principiu această contabilitate este un atribut al gestiunii interne, dar din motive legate de menţinerea şi controlul integrităţii patrimoniale a fost transferată în contabilitatea financiară. In consecinţă, în cazul folosirii inventarului permanent, contabilitatea analitică a stocurilor, respectiv a stocurilor de mărfuri şi ambalaje, se poate organiza, în funcţie de specificul activităţii, după una din metodele: a) Metoda cantitativ-valorică, pe sortimente de mărfuri, care se realizează cu ajutorul fişelor de cont analitice, pentru valori materiale, deschise pe fiecare sortiment de marfă. Cuprind: data, explicaţia, cantităţile intrate/ieşite şi stocul rămas după fiecare operaţiune şi valorile corespunzătoare (debit, credit, sold) precum şi preţul unitar pentru fiecare mişcare a mărfii. Intrările se completează pe baza notelor de recepţie şi constatare de diferenţe, iar ieşirile, pe baza facturilor. Valoarea de intrare a mărfii ieşite se calculează prin metodele permise de Legea contabilităţii (cost mediu ponderat, FIFO sau LIFO). Permite practicarea de către agentul economic a metodei inventarului permanent la cost de achiziţie. Se poate aplica cu uşurinţă numai la întreprinderile „en gros” Dă posibilitatea realizării unei imagini fidele a patrimoniului (respectiv a situaţiei mărfurilor) şi determinării unui rezultat din vânzarea mărfurilor corect. Metoda cantitativ-valorică permite un control al gestiunilor prin punctaj periodic între cantităţile de marfă înregistrate în fişele de magazie şi cele din fişele de cont analitice de la contabilitate. b) Metoda global-valorică pe gestiune se realizează cu ajutorul fişelor de cont pentru operaţii diverse deschise pe gestiuni. Acestea cuprind numai date valorice: valoarea mărfurilor intrate (debit) ieşite (credit) şi a stocului (sold) care se înregistrează pe baza documentelor centralizatoare: „Recapitulaţia mărfurilor şi ambalajelor primite în ziua de..-„ şi „Centralizatorul vânzărilor zilnice….” Deşi permite aplicarea unei singure metode de contabilizare a stocurilor şi operaţiilor cu mărfuri şi nume metoda inventarului intermitent, se practică şi de către agenţii economici care aplică metoda inventarului permanent la preţ de vânzare cu sau fără TVA. Respectiv unităţi cu amănuntul şi de alimentaţie publică. În aceste condiţii nu se asigură redarea unei imagini fidele a situaţiei mărfurilor şi determinarea unui rezultat corect din vânzarea mărfurilor. Metoda inventarului intermitent Caracterizare

92

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Metoda inventarului intermitent se poate aplica la întreprinderile mici şi mijlocii şi presupune stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la finele perioadei. Valoarea ieşirilor de mărfuri se determină conform relaţiei: Costul de achiziţie a mărfurilor vândute (Camv) (Si) (I) (Sf) Cmv = I + (Si – Sf) Relaţia Si – Sf semnifică variaţia stocurilor. Când Când Sf < Si, Camv este mai mare decât costul de achiziţie l intrărilor (Camv = I + Si – Sf) şi exprimă o Sf > Si, Camv este mai mic decât costul de achiziţie al intrărilor periodei (Camv = I + Si – Sf) şi diminuare de stoc. exprimă o majorare de stoc. Generalizând relaţia se poate prezenta : Camv = I + Variaţia stocurilor sau altfel corelate elementele: = Valoarea stocului iniţial + Valoarea intrărilor Valoarea stocului final

Cap.3. Contabilitatea sinteză şi analitică a mărfurilor la preţ cu amănuntul Contabilitatea circulatiei mãrfurilor atãt en gros, cat şi en detail se organizeazã cu ajutorul a douã conturi sintetice de gradul I, 371 ,,Mãrfuri” şi 378 ,,Diferente de preţ la mãrfuri, care constituie grupa 37 ,,Mãrfuri” din cadrul clasei a 3-a ,,Conturi de stocuri şi producţie in curs de execuţie”. Contul 371 ,,Märfuri” este de activ şi reflectã in debit şi, de asemenea, in credit, preţul de inregistrare aferent atãt mãrfurilor intrate şi respectiv ieşite în şi din gestiune, cat şi al celor reflectate numai scriptic la intrãri şi ieşiri. Contul analizat se debiteazä prin creditul conturilor care corespund modalitãtilor de intrare a mãrfurilor în patrimoniu şi anume: — 401 “Furnizori”, 408 “Furnizori — facturi nesosite” şi 542 “Avansuri de trezorerie”, pentru achiziţionãri de la terţi cu decontare ulterioarã şi respectiv din avansuri spre decontare; — 357 ,,Mãrfuri aflate la terti” şi 401 ,,Furnizori”, cu valoarea mãrfurilor aduse din pãstrare sau custodie de la terţi şi respectiv cu cheltuielile de transport-aprovizionare şi de prelucrare pentru acestea in cazul utilizärii costului efectiv de achiziţie ca preţ de inregistrare; — 301 “Materii prime, 302 ’’Materiale consumabile”, 381 ,,Ambalaje” ş.a., pentru vänzarea unor asemenea active circulante materiale in starea in care au fost achiziţionate (ca atare); — 345 ,,Produse finite”, in cazul transferãrii produselor finite obţinute, din activitatea de exploatare, in magazinele proprii de prezentare şi desfacere;

— 607 ,,Cheltuieli privind mãrfurile” şi 7582 ,,Venituri din donaţii şi subvenţii primite”, pentru mãrfurile
constatate in plus la inventariere şi respectiv primite Cu titlu gratuit; — 446 ,,Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate”, pentru taxele vamale aferente marfurilor importate; — 378 « Diferente de pret la mãrfuri « şi 4428 ,,TVA neexigibilã”, cu adaosul comercial şi TVA aferentä preţului cu amànuntul corespunzãtoare intrãrilor in gestiune, in cazul in care acest pret este cel de inregistrare ş.a. Contul 371 ,,Mãrfuri” se crediteazà ca urmare a ieşirilor din gestiune, prin debitul conturilor ce corespund cãilor sau modalitãtilor de ieşire din patrimoniu, dupã cum urmeaza:

93

Lucrător în comerţ Mureş
— 607 ,,Cheltuieli privind mşrfuriLe”, pentru vânzãri;

CRFPA

— 671 ,,Cheltuieli privind calamitãtile şi alte evenimente extraordinare”, cu lipsurile din calamităti; — 357 ,,Mãrfuri aflate la terţi”, in situaţia trimiterii sau lãsãrii de mărfuri in pãstrare sau in consignaţie la terţi; — 4511 ,,Decontãri in cadrul grupului” şi 4521 ,,Decontãri privind interesele de participare”, cu preţul de inregistrare aferent mărfurilor livrate societãtilor din cadrul grupului şi respectiv altor societãţi legate de participaţii; — 378 ,,Diferenţe de preţ la mãrfuri” şi 4428 “TVA neexigibila”, cu adaosul comercial şi TVA aferentã preţului cu amanuntul, ambele corespunzătoare mãrfurilor ieşite din gestiune, atunci cãnd evidenta este organizatã la acest pret ş.a. Soldul contului 371 ,,Mãrfuri poate fi debitor, reprezentãnd preţul de inregistrare (costul efectiv de achizitie sau pretul prestabilit sau preţul de vãnzare cu amãnuntul sau en gros) aferent mãrfurilor existente in patrimoniu la sfârşitul perioadei de gestiune. Soldul contului in cauzä, in funcţie de preţul de înregistrare utilizat, necesitã anumite corectäri in vederea stabilirii valorii nete ce se înscrie in activul bilanţului contabil, intr-un post distinct existent in grupa activelor circulante, aşa cum se prezintã in continuare. a. In cazul utilizãrii costului efectiv de achizitie: Preţul de inregistrare Valoarea netã = Cheltuielile de transport-aprovizionare Provizioanele pentru depreciere unde: +

— cheltuielile de transport-aprovizionare reprezintã soldul debitor al contului analitic deschis in acest scop
La contul 371 ,,Mãrfuri”; -provizioanele pentru depreciere sunt reprezentate de soldul creditor al contului 397 “Provizioane pentru deprecierea mărfurilor" credi — provizioanele pentru depreciere sunt reprezentate de soldul tor al contului 397 ~Provizioane pentru deprecierea mãrfurilor”. b. In situatia folosirii pretului prestabilit (standard): Preţul de înregistrare + Valoarea netã = Diferentele de preţ la mãrfuri Provizioanele pentru depreciere unde: — diferenţele de preţ în plus sau în minus la mãrfuri sunt stabilite sub forma soldului debitor şi respectiv creditor la contul cu aceeaşi denumire şi simbolul 378. c. Atunci când se utilizeazã pretul cu amãnuntul, sau en gros, inclusiv TVA: Preţul de inregistrare Adaosul comercial Valoarea netã = Cheltuielile de transport~aprovizionare TVA neexigibila Provizioane pentru depreciere +

94

Lucrător în comerţ Mureş
unde:

CRFPA

— adaosul comercial reprezintã soldul creditor al contului 378 “Diferente de preţ la mãrfuri sau 378.02 ,,Diferenţe de pret la mãrfuri privind adaosul comercia1”, dupä caz; — cheltuielile de transport-aprovizionare sunt cumulate, in debitul contului 371 “Märfuri”, cu preţul facturat de furnizor sau sunt reprezentate de soldul debitor al contului analitic 378.01 ,,Diferente de preţ la märfuri privind cheltuielile de transport-aprovizionare”, dupã caz; — TVA neexigibilã se referã la soldul creditor al contului cu aceeaşi denumire şi simbolul 4428. In cazul in care pretul de inregistrare este cel de vãnzare en gros sau cu amänuntul, ambele färã TVA, se reţine cä, in comparaţie cu varianta utilizării preţului cu amänuntul sau en gros inclusiv TVA (lit. b), aceastã taxã nu se ia in calcul cu prilejul determinarii valorii contabile nete. In cadrul contului 371 ,,Mãrfuri” este necesar sã se organizeze evidenţa analiticã global valoric pe unitati de desfacere en detail şi la nivelul depozitelor sau gestiunilor de vãnzare en gros, iar pentru acestea din urmã se conduce in plus evidenţa cantitativ-valoricä pe feluri sau articole de mãrfuri. Contul 378 “Diferenţe de preţ la mărfuri” este rectificativ, bifuncţional, iar conţinutul lui este influentat de preţul de inregistrare utilizat pentru märfuri. Astfel, atunci cãnd se adoptã preţul standard, el se utiiizeazã în mod similar cu celelalte conturi de diferente de preţ. In cazul in care preţu1 de inregistrare este cel cu amãnuntul sau cel de vãnzare en gros, contul 378 ,,Diferente de preţ la mãrfuri” funcţioneazä ca un cont de pasiv şi reflectã numai adaosul comercial, în credit pentru mãrfurile aprovizionate, iar în debit pentru märfurile ieşite din patrimoniu. In situatia utilizãrii in activitatea practicã a celor douã conturi analitice amintite anterior, contul 378 “Diferenţe de preţ la mãrfuri” are conţinut şi corespondente specifice, ceea ce se poate observa prin prezentarea continutului fiecãruia din cele douã conturi analitice amintite anterior. Contul analitic 378.01 ,Diferenţe do preţ 1a mărfuri privind cheltuielile de transport-aprovlzlonare” este de activ, rectiñcativ şi og1indeşte in debit cheltuielile de transport, incãrcare, descãrcare, recepţie, taxe vamale, comisioane ş.a. pe care le ocazioneazã mãrfurile ce se achizitioneazã de la terţi, in corespondenţã cu creditul conturilor corespunzätoare modalitãtilor de efectuare a lor şi anume: 401 ,,Furnizori”, pentru cele facturate atãt de furnizorii de marfuri, inclusiv pierderile normale pe timpul transportului (suportate de beneficiar), cat şi de unitãţile de profil, 542 ,,Avansuri de trezorerie”, cu ceea ce se p1ãteşte din avansuri spre decontare, 446 ,,Alte impozite, taxe şi varsãminte asimilate”, cu taxele vamale aferente märfuribor importate ş.a. In creditul contului analizat se reflectã cheltuielile de transport-aprovizionare aferente màrfurilor ieşite din patrimoniu, in corespondenţã cu debitul conturilor: 607 ,,Cheltuieli privind mãrfurile”, pentru vãnzãri, 6582 ,,Donaţii şi subvenţii acordate” şi 671 ,,Cheltuieli privind calamitäţile şi alte evenimente extraordinare”, respectiv, in cazul donaţiilor, lipsurilor neimputabile şi pierderilor din calamitãţi ş.a. Sumele care se înscriu in credit se stabibesc pe bazã de coeficient mediu, ce se calculeazã in mod obişnuit, cu sume cumulate de la inceputul anului. Soldul contului analitic prezentat este debitor şi reprezintä cheltuielile de transport-aprovizionare aferente mărfurilor existente in stoc la sfârşitul perioadei de gestiune. Contul analitic 378.02 ,,Diferenţe de preţ la märfuri privind adaosul comerclal” este rectificativ, cu functia contabilä de pasiv, inregistrând in credit adaosul comercial aferent märfuribor intrate in patrimoniu, in corespondentã cu debitul contului 371. ,,Märfuri”. În debitul säu se oglinde~te adaosul comercial corespunzãtor mãrfurilor ieşite din patrimoniu, in corespondenţã cu creditul contubui 371 ,,Mãrfuri”, adaos care se determina pe bazã de coeficient mediu de repartizare, ce se calculeazä dupã formula:

95

Lucrător în comerţ Mureş
Soldul iniţial de la contul 378.02 + Rulajul creditor cumulat de la începutul Coeficient de repartizare = Soldul iniţial de la contul371 + Rulajul debitor, cumulat de la începutul anului aferent contului 371 a. anului, aferent contului 378.02

CRFPA

Datele privind contul de mãrfuri, de la numitorul fracţiei, nu conţin TVA, fapt pentru care se impune ca in

prealabil sã se diminueze fiecare element in cauzã cu suma aferenta, folosindu-se cota de 15,966% care se aplicã la preţul de vãnzare total, inclusiv TVA. Acest calcul se poate efectua şi prin diminuarea preţului de vãnzare total, inclusiv TVA, cu taxa neexigibila aferentã, care se determinã astfel: Soldul initial creditor de la contul 4428 + Total rulaj creditor cumulat de la inceputul anului de la ace1aşi cont. b. Coeficientul de repartizare care se determinã se înmulţeşte cu valoarea mãrfurilor existente in stoc la sfârşitu1 lunii de referinţã şi evaluate la preţul de vãnzare, exclusiv TVA neexigibila, obţinãndu-se adaosul comercial aferent acestor mãrfuri, sumã care va constitui soldul creditor, de la sfärşitul lunii pentru care se face calculul, al contului de diferente de preţ la mãrfuri privind adaosul comercial (378.02). c. Suma astfel obţinutã se deduce din soldul creditor al contului 378.02 ,,Diferenţe de preţ la märfuri privind adaosul comercial, existent inaintea operaţiei de repartizare, determinãndu-se adaosul comercial aferent mãrfurilor vãndute, care se inscrie in debitul acestui cont şi credituL contului 371 ,,Märfuri”, cu prilejul descãrcarii gestiunii pentru ieşirile din cursul perioadei, cãnd se debiteazã in plus conturile: 607 ,,CheLtuieli privind mãrfurile”, pentru costul de achiziţie şi 4428 ,,TVA neexigibila~, cu taxa aferentä, ambele elemente corespunzãtoare mărfurilor ieşite din gestiune. Agenţii economici cu cifrã de afaceri de pãnã la 1,5 miliardc lei sunt scutiti de plata TVA, fapt pentru care TVA aferentã mãrfurilor aprovizionate de la terţii plãtitori de TVA se include in costul de achiziţie al mãrfurilor, iar cu prilejul descãrcãrii gestiunii pentru mãrfurile ieşite din patrimoniu nu se mai are în vedere aceastã taxã, atãt sub aspectul determinärii coeficientului de repartizare al adaosului comercial, cat şi in ceea ce priveşte utilizarea contului 4428 ,,TVA neexigibilã”. Soldul contului 378.02 ,,Diferente de preţ Ia mãrfuri privind adaosul comercial” este creditor şi reprezintã adaosul comercial aferent mãrfurilor existente in stoc la sfârşitul perioadei de gestiune, care se stabileşte aşa cum s-a prezentat anteriot. În ceea ce priveşte organizarea contabilitäţii mãrfurilor se reţine şi faptul cã la inventarierea anuală se poate. constata deprecierea unora dintre ele, cum este cazul celor lent şi greu vandabile, stabilindu-se o valoare de utilitate mai micä decât costul efectiv de achiziţie. Pentru diferenţa de valoare în minus se constituie provizioane, care se inregistreazã în creditul contului 397 ,,Provizioane pentru deprecierca märfurilor”, in corespondenţã cu debitul contului 6814 ,,Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante~. Contul 397 ,,Provizioane pentru deprecierea mãrfurilor se debiteazä in exercitiile care urmeazã celui in care s-a creditat,în mãsura ieşirii din patrimoniu a mãrfurilor pentru care s-au constituit provizioanele sau in cazul in care deprecierea nu s-a produs sau a fost mai mica decãt cea preconizatä, creditându-se contul 7814 ~Venituri din provizioane pentru deprecierea actvităţilor circulante~.Soldul contului analizat poate fi creditor atunci când unitatea are in stoc mãrfuri depreciate pentru care a constituit provizioane. Cap.4. Documente specifice contabilităţii mărfurilor la preţ cu amănuntul

96

pentru fiecare sumă încasat. după utilizarea completă a carnetului (exemplarul 2. formate din 50 de seturi cu câte 3 file în culori diferite: albastru -exemplarul 1. Tipărit în blocuri cu câte 150 de file. 1. In vederea corelării documentelor de livrare. 1. numărul şi data avizului de însoţire a mărfii se înscriu în formularul de factură. - 2. Exemplarul 2 rămâne în carnet. produsele şi mărfurile livrate sunt însoţite pe timpul transportului de avizul de însoţire a mărfii. manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul. pe baza dispoziţiei de livrare. Atunci când factura nu se poate întocmi în momentul livrării din cauza unor condiţii obiective şi cu totul excepţionale. 3. document justificativ de înregistrare în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi în contabilitate. la livrarea produselor şi a mărfurilor la executarea lucrărilor şi la prestarea serviciilor. înseriere şi numerotare. Serveşte ca: CRFPA 2. a avizului de însoţire a mărfii sau a altor documente care atestă executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor şi se semnează de emitent. Serveşte ca: document justificativ pentru evidenţierea la sfârşitul zilei a numerarului existent în casieri. 1. a document de însoţire a mărfii pe timpul transportului. - 97 . exemplarul 2 la desfacere. Serveşte ca: document de bază căruia se întocmeşte documentul de decontare a produselor şi mărfurilor livrate. document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casierie. verde –exemplarul 3. Tipărit în carnete cu câte 100 de file. document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a cumpărătorului. lucrărilor executate sau a serviciilor prestate. operaţiunilor efectuate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi. document de încărcare în gestiunea primitorului. corespunzător mărfurilor comercializate. 3. 4. de către contribuabilul sau casierul numit şi se Circulă la depunător (exemplarul 1). exemplarul 3 pentru înregistrarea în contabilitate MONETAR Formular cu regim special de tipărire şi numerotare. document justificativ de înregistrare în contabilitate. Formularul este tipărit în carnete cu câte 100 file. în 3 exemplare. înseriere şi numerotare. Se întocmeşte în două exemplare. fiind folosit ca document de verificare a Se arhivează. Circulă: exemplarul 1 la cumpărător.) FACTURA SI FACTURA FISCALA semnează de acesta pentru primirea sumei. Formular cu regim special de tipărire.Se întocmeşte.Lucrător în comerţ Mureş CHITANŢĂ Formular cu regim special de tipărire. roşu-exemplarul 2.

pentru diferenţele constatate la recepţie. precum şi pentru materialele nestocate a căror valoare se înregistrează direct pe cheltuieli. Circulă: -exemplarul 1 pentru înregistrarea în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi. la locul de depozitare sau în unitatea cu amănuntul. NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Format A4. Valoarea înscrisă în monetar trebuie să corespundă cu valoarea înscrisă în raportul de gestiune. In situaţia în care la recepţie se constată diferenţe. document justificativ pentru încărcarea în gestiune act de probă în litigiile cu cărăuşii şi furnizorii. la sfârşitul zile. - Se foloseşte ca document distinct de recepţie în cazul. inclusiv cu suma înregistrată de mână în registrul de casă. în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale. Potrivit reglementărilor în vigoare. d) bunurilor materiale care sosesc neînsoţite de documente de livrare. 98 . Serveşte ca: document pentru recepţia bunurilor aprovizionate. mărfurilor intrate în gestiune la care evidenţa se ţine la preţ de vânzare cu amănuntul sau en gros. 2. care se anexează apoi la factură sau la avizul de însoţire a mărfii. In cazul când bunurile materiale sosesc în tranşă se întocmeşte câte un formular pentru fiecare tranşă. Monetarul se utilizează numai în cazul vânzării mărfurilor cu amănuntul. Datele de pe verso formularului nu se completează decât Atunci când se constată diferenţe la recepţie DISPOZITIE DE LIVRARE Format A5 tipărit pe ambele feţe. prin inventarierea numerarului pe categorii de bancnote şi de monede. -exemplarul 2 rămâne în carnet. Se întocmeşte în 2 exemplare. în blocuri de 150 file 1. Nota de recepţie şi constatare de diferenţe se întocmeşte în 3 exemplare de către comisia de recepţie legal constituită. document justificativ de înregistrare în contabilitate. în blocuri a 100 file. după caz. b) bunurile materiale primite spre prelucrare în custodie sau în păstrare. Se întocmeşte în două exemplare de către casier sau de către persoana împuternicită. In cazurile menţionate mai sus. suma înscrisă în monetar trebuie să corespundă cu suma din registrul de casă emis de aceste aparate. 4. a) bunurilor materiale cuprinse într-o factură sau aviz de însoţire a mărfii. bunuri materiale care prezintă diferenţe la recepţie. care fac parte din gestiuni diferite. X4 tipărite pe ambele feţe. 2. în condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. pe măsura efectuării recepţiei. recepţia şi încărcarea în gestiune se fac pe baza documentului de livrare care însoţeşte transportul (factura. potrivit prevederilor legale.Lucrător în comerţ Mureş - CRFPA document justificativ pe baza căruia se predă contribuabilului numerarul încasat prin casă de către casier.). c) e) f) bunuri materiale procurate de la persoane fizice . avizul de însoţire a mărfii etc. respectiv de către vânzător.

serveşte : 3. mărfurilor sau a altor valori materiale şi pentru înregistrarea în evidenţa magaziei. document de control al unor operaţii înregistrate în contabilitate. tipărit pe ambele feţe în carnete a 50 şi 100 file. având paginile numerotate. pentru înregistrarea cantităţilor livrate în evidenţele acestuia şi pentru întocmirea avizului de însoţire a mărfii sau facturii. 1. în care se înregistrează zilnic. fără ştersături şi spaţii libere. Se întocmeşte un jurnal separat pentru cumpărări de bunuri şi servicii pentru nevoile firmei şi. în carnete a 100 file. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. document de bază pentru întocmirea avizului de însoţire a mărfii sau a facturii. Circulă: la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor înscrise în conturi şi a respectării dispoziţiilor legale referitoare la taxa pe valoare adăugată. după caz. JURNAL PENTRU VÂNZARI Format X4. pentru eliberarea produselor. la magazie. la compartimentul desfacere (exemplarul 2) JURNAL PENTRU CUMPARARI Format X4. Se întocmeşte în 2 exemplare de către serviciul desfacere. după caz (exemplarul 2). 99 . separat. pentru cumpărări de bunuri (mărfuri) care se vând ca atare. tipărit pe ambele feţe. mărfurilor sau a altor valori materiale destinate vânzării. document de control al unor operaţii înregistrate în contabilitate. elementele necesare pentru determinarea corectă a taxei pe valoarea adăugată deductibilă. Acest jurnal se completează la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor tipizate privind cumpărările de valori materiale sau de prestări servicii. Se în tocmeşte într-un singur exemplar.Lucrător în comerţ Mureş 1. Se arhivează: - la magazie (exemplarul 1). document justificativ de scădere din gestiunea magaziei predătoare. 2. Serveşte ca: 2. jurnal auxiliar pentru înregistrarea cumpărărilor de valori materiale sau a prestărilor de servicii. semnându-se de către gestionarul predător pentru cantităţile livrate (ambele exemplare. 3. Serveşte ca: jurnal auxiliar pentru înregistrarea vânzărilor de valori materiale sau a prestărilor de servicii: document de stabilire lunară a taxei pe valoare adăugată colectată. 5. Circulă: - CRFPA document pentru eliberarea din magazie a produselor. document de stabilire lunară a taxei pe valoarea adăugată deductibilă. l. la compartimentul desfacere.

reziduuri şi contaminanţi). realizarea. igiena alimentară). Managementul calităţii. Produsele sunt toate acele bunuri materiale rezultate în urma unui proces de producţie. elementele necesare pentru determinarea corectă a TVA colectată datorată. .este acceptat ca aliment într-o comunitate umană. . comercializarea şi utilizarea mărfurilor în acord cu interesele consumatorilor şi cele ale mediului ambiant. Merceologia produselor alimentare este o disciplină tehnico-economică aflată în conexiune cu numeroase alte domenii de cercetare: tehnologia. Informatică merceologică. 100 . chimice şi biologice a produselor alimentare prin intermediul cărora aceste tipuri de produse au valoare de întrebuinţare şi îndeplinesc funcţii specifice. chimia. procese tehnologice. La rândul său Merceologia produselor alimentare este o sursă de preluare a unor elemente de către alte ştiinţe ceeace îi conferă un caracter multi şi interdisciplinar. Termenul nu cuprinde hrana pentru animale. în strânsă legătură cu nevoile oamenilor şi în toată complexitatea sa de la concept până la concretizare practică. plantele înainte de recoltare. fizice. CRFPA Se întocmeşte într-un singur exemplar având paginile numerotate. metode şi materiale de ambalare. tehnice. îmbunătăţi sau afecta starea de sănătate a oamenilor. medicina (morfologie.etapa fabricaţiei (materii prime.la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor înscrise în conturi şi a respectării dispoziţiilor legale referitoare la taxa pe valoarea adăugată. microbiologie. . fabricării sau altor tratamente.etapa transportului (tipuri de transport. bine determinate. Merceologia produselor alimentare studiază proprietăţile organoleptice. sociale şi ecologice pe care le implică producerea. introduse intenţionat în produsele alimentare în cursul preparării. Merceologia produselor alimentare întregeşte grupul disciplinelor merceologice propriu-zise cât şi a celor conexe contribuind la studiul complex şi complet al tuturor tipurilor de mărfuri existente pe piaţă – Bazele merceologiei. în care se înregistrează zilnic sau lunar.etapa concepţiei (generarea ideilor de produse noi. Acest jurnal se completează la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor tipizate comune şi specifice (facturi sau documente înlocuitoare) privind vânzările de valori. tehnici. economie. obiectul şi importanţa Merceologiei produselor alimentare Merceologia. Produsele alimentare prezintă o importanţă vitală deoarece constituie hrana zilnică a oamenilor furnizând necesarul de energie şi substanţe nutritive. Circulă. având propriile sale noţiuni. Merceologia produselor alimentare studiază factorii care influenţează calitatea produselor alimentare pe întreg circuitul logistic pe parcursul căruia mărfurile alimentare îşi pot modifica însuşirile calitative.satisface funcţia fiziologică a alimentaţiei (inclusive apetitul).Lucrător în comerţ Mureş 3. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. Merceologia este preocupată de calitate ca element esenţial al progresului economico-social mărfurilor. Expertize merceologice. principii. inclusiv apa. drept. bine individualizat. biologia. XI. Produsele alimentare prin insuşirile pe care le au pot menţine. . comercializarea şi utilizarea mărfurilor. fiziologie. tutunul şi produsele din tutun. etc). materiale sau prestări de servicii. după caz fără ştersături şi spaţii libere. Merceologia este un domeniu de cercetare distinct. ANALIZA OFERTEI DE MĂRFURI ALIMENTARE Locul şi rolul Merceologiei produselor alimentare în economia modernă Specificul. Cercetarea produselor este sistemică adică permite cunoaşetrea tuturor condiţiilor şi a factorilor ce ţin de concepţia. . Circuitul logistic al mărfurilor alimentare este format din următoarele etape: . Un produs este considerat alimentar dacă îndeplineşte 3 condiţii: . condiţiile de mediu pe durata transportului). ca ştiinţă a mărfurilor studiază aspectele economice. Estetica mărfurilor.conţine substanţe nutritive (trofine). Sub denumirea de ” produs alimentar” sunt incluse şi băuturile. Produsul alimentar devine marfă alimentară în momentul intrării în circuitul comercial prin intermediul căruia este procurat de către consumatori. personal direct productiv). mijloace de transport. precum şi pe baza Borderoului de vânzare (încasare) din ziua de…… 4. biochimia. 5. utilaje. animalele vii (cu excepţia celor care sunt preparate în vederea consumului uman. reţete de fabricaţie. metode şi mijloace orientate în mod unitar spre cercetarea complexă a mărfurilor. parazitologie. Standardizare.

Carne şi preparate din carne 4. leguminoase şi produse rezultate din prelucrarea lor 2. Alte avantaje sunt reprezentate de capabilitatea de a întocmi standarde pentru industria alimentară.satisfacţie.produse de sinteză (chimică. efecte asupra sănătăţii). de a stipula corect cerinţe de calitate în procesul de tranzacţionare a loturilor de mărfuri sau de a realiza un sistem de management şi marketing eficient în acest domeniu. Legume. moduri de preparare culinară. manipularea loturilor de mărfuri.produse preponderent proteice . condiţii de prezentare – desfacere).produse finite 3 . . Ouă şi produse din ouă 6. Cereale.produse minerale . Grăsimi alimentare 9.semipreparate .materii prime .în funcţie de modul de ambalare: .după funcţia nutriţională de bază . creşterii complexităţii şi introducerii reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul alimentaţiei.etapa consumului (stabilirea gradului în care produsele alimentare corespund cerinţelor consumatorilor. Compoziţia chimică a produselor alimentare Sistematizarea componentelor chimice din produsele alimentare Studiul compoziţiei chimice a produselor alimentare implică sistematizarea şi cunoaşterea detaliată a substanţelor componente. Lapte şi produse din lapte 5.etapa comercializării (spaţii de comercializare. 2.produse dietetice .produse ambalate 4 . Băuturi alcoolice şi nealcoolice 10.în funcţie de originea produselor: . 101 .produse preambalate . Privită din alt punct de vedere importanţa disciplinei constă în contribuţia la creşterea competenţei individuale a fiecărei persoane în luarea deciziei de cumpărare care să corespundă cel mai bine intereselor curente şi de perspectivă. ordonarea) mărfurilor alimentare întrun mod unitar. Peşte. în determinarea corectă a calităţii produselor alimentare pe care le consumă precum şi a influenţei acestora asupra stării personale de sănătate.produse echilibrate energo – proteic .etapa post consum (efecte post consum .etapa depozitării (incinte de depozitare. Clasificarea merceologică ştiinţifică grupează produsele alimentare în 10 categorii: 1.produse preponderent energetice (glucidice şi lipidice) . biotehnologică). fructe şi produse prelucrate 3. Clasificarea mărfurilor alimentare Clasificarea mărfurilor alimentare este în mod obiectiv necesară datorită diversificării. Stimulente alimentare.produse animale . condimente şi concentrate alimentare. metode de depozitare. condiţionarea produselor alimentare. logic.produse prezentate semivrac . Clasificarea merceologică clasică a mărfurilor alimentare se realizează în funcţie de mai multe criterii: 1. Studiul acestei discipline are rolul de a conferi specialiştilor din comerţ cunoştiinţele şi abilităţile necesare aprecierii calităţii mărfurilor alimentare şi implicit a raportului calitate – preţ.produse (alimente. 2 . parametrii de microclimat în decursul depozitării).în funcţie de gradul de prelucrare tehnologică: . Clasificarea mărfurilor alimentare are drept scop sistematizarea (gruparea. suplimente) nutriţionale. sinoptic (atotcuprinzător) şi în acelaşi timp flexibil. Produse zaharoase 8. . interferenţe în consum cu alte tipuri de produse alimentare). produse acvatice şi pproduse derivate 7.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . .produse prezentate vrac .produse vegetale .

102 . Substanţele minerale (anorganice) Substanţele minerale (SM) se găsesc în proporţii variabile şi în mod frecvent sub formă de săruri ale acizilor minerali sau organici în toate ţesuturile vegetale şi animale. lipide. ceaiuri). bere).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Sistematizarea componentelor chimice se poate realiza diferit în funcţie de abordare Din punct de vedere chimic un produs alimentar este format din apă şi substanţă uscată (SU). nutriţional sau comercial (aditivii alimentari). Conţinutul în apă influenţează calitatea produselor alimentare (valoare nutritivă.substanţe adăugate în mod voluntar în scop tehnologic.substanţe antinutritive şi toxice (gosipolul – inhibitor al tripsinei. P. substanţe radioactive. .asigură excitabilitatea neuromusculară.substanţe ajunse în mod accidental în produsele alimentare afectându-le calitatea şi inocuitatea (aptitudinea unui produs de a nu fi periculos pentru organism) – pesticide. 10-15% (seminţe oleaginoase. stările respective fiind relativ rare. insecticide.). micotoxine. P sunt componentele principale ale ţesutului osos). etc.Pentru unele substanţe se folosesc unităţi de măsură speciale: UI (vitamine). Conţinutul într-o substanţă componentă se poate exprima: . Mg. etc. . S) şi microelemente (sub 100 ppm) .gravimetric (g sau mg substanţă/100 g produs). acidul oxalic – blochează absorbţia calciului.sub formă de părţi pe million (ppm – echivalentul a 0. Aportul scăzut prin hrană combinat cu eliminarea continuă determină frecvent instalarea stărilor de carenţă (lipsă sau insuficienţă) însoţite de semne clinice specifice. Mo. gust.1% apă (zahăr. 25-45% (produse panificaţie). Standardele alimentare prezintă cantităţile maxim admise pentru aceste substanţe. 87-90% (lapte. acizi. Produsele cu un conţinut ridicat în apă pot fi menţinute perioade mai îndelungate fără modificarea proprietăţilor numai prin aplicarea metodelor conservare.substanţe native sau originare – provin din materiile prime utilizate la obţinerea produselor. substanţe puse în libertate în urma contactului cu ambalaje necorespunzătoare. vitamine. Fl.asigură menţinerea echilibrului acido-bazic. În produsele alimentare apa se găseşte sub formă de apă liberă şi apă legată fizico-chimic de grupările hidrofile ale diverselor substanţe. etc. După caracterul lor substanţele unui produs alimentar sunt: .substanţe nutritive (proteine. Substanţa uscată la rândul ei compusă din substanţe minerale sau anorganice (macro şi microelemente) şi substanţe organice (proteine. . frăgezime.Ca.asigură presiunea osmotică intra şi extracelulară. 65-97% (legume. etc. K. Mn. enzime. suculenţă. fructe). metale grele. . Conţinutul în apă determină o anumită percepţie şi o reacţie de preferenţialitate din partea consumatorilor. I. brânzeturi. fracţiuni medicamentoase. pigmenţi). Co. substanţe iritante. . . Procentul de apă variază foarte mult de la 0. solanina – glucoalcaloid toxic cu effect hemolytic. Conţinutul în apă influenţează direct stabilitatea produselor (împreună cu temperatura ridicată favorizează procesele enzimatice şi de dezvoltare a microorganismelor caracteristice alterării). prin adăugare în timpul procesului tehnologic (se impun cerinţe de potabilitate. grăsimi. .Ca. consistenţă. Spre deosebire de acestea. boabe cereale. lipide. În organism. Organismele dispun de rezerve de mărime şi disponibilitate diferită pentru elementele minerale. glucide. Cl. particole de praf.rol plastic (intră în componenţa structurilor organismului . 5575% (carne şi preparate din carne). După proporţia în care se găsesc în organism SM sunt clasificate în macroelemente (peste 100 ppm) .). leguminoase). hormoni. transmiţându-se prin intermediul lor produselor care se vor obţine din acestea. fungicide. Alte valori ale procentului de apă: 2-5 % (produse deshidratate artificial). unităţi de activitate enzimatică (enzime). Pentru unele produse alimentare corectarea umidităţii la valorile optime este posibilă şi necesară (cereale. Se. amigdalina – prin hidroliză pune în libertate acid cianhidric. excesul de SM se realizează mai greu. Rolul compoziţiei chimice în stabilirea calităţii produselor alimentare Apa Apa este component universal al produselor alimentare. Apa provine din materiile prime utilizate. Na. . Cu.Fe.1 mg substanţă/100 g produs). Zn.sunt factori activatori a sistemelor enzimatice. Mg. lipsa substanţelor toxice. confirmă starea de prospeţime.procentual (%). Al. determină un anumit aspect estetic). preparate carne. SM reprezintă cca 6% din greutatea corporală însă îndeplinesc importante roluri metabolice: . . sare) până la 98% apă (apa minerală. a germenilor patogeni şi aimpurităţilor) şi prin absorbţia umidităţii atmosferice. Componentele unui produs alimentar în funcţie de provenienţa lor sunt de 3 tipuri: . glucide.). Conţinutul în apă este indicator de calitate.

. di şi trifosfat). feritină şi hemosiderină (ficat. în formarea structurii osoase. stimulează biosinteza proteinelor. Asimilarea normală a Ca depinde şi de raportul Ca:P existent în hrană (1:1. . Distribuţia Cu este variabilă. inhibă procesele de carcinogeneză. spanacul. Fracţiunea care se obţine după solubilizarea cenuşei totale în HCl 10% reflectă gradul de impurificare a substratului analizat cu materii minerale exogene (pământ. lipsa de mineralizare şi deformarea oaselor. împiedică scleroza ţesutului conjunctiv la vârste înaintate.sinteza acumulatorilor energetici celulari (compuşi macroergici) – sistemul AMP. rarefierea structurii şi creşterea friabilităţii ţesuturilor (osteoporoză la adulţi. ficatul. cereale. la nou-născuţi cantitatea fiind de 2-3 ori mai mare. carnea şi ficatul. Fixarea Ca este dependentă de prezenţa vitaminei D şi influenţată negativ de anumite substanţe ( acid oxalic. rahitism la tineret. Funcţiile Cu sunt multiple: component al sistemelor enzimatice.). tărâţele de cereale. Iodul este concentrat aproape în exclusivitate în glanda tiroidă intrând în structura hormonilor tiroidieni (tiroxina şi triiodotironina). proteinic (stimularea peptidazelor). guliile. În sânge Cu se află sub formă de complexe cuproproteice (eritrocupreină. în imunogeneză. Carenţa în Ca are manifestări legate de funcţiile lui: osteopatii chimiodistrofice caracterizate prin tulburări de osteogeneză. etc).5). Dismetaboliile calciului sunt datorate carenţei sau excesului. pareze. pietriş. SM adăugate cât şi cele de impurificare. ea include atât SM native (proprii). Cuprul reprezintă 0. Cu legat de albumine şi aminoacizi). tiaminopirofosfat) . etc. potasiul şi clorul sunt elemente implicate în menţinerea echilibrului acidobazic şi a presiunii osmotice. măduva osoasă. Alimente bogate în fosfor sunt peştele. Calciul şi fosforul sunt elemente minerale indispensabile organismului legate printr-o solidaritate metabolică atât în regnul vegetal cât şi animal.menţinerea echilibrului acido-bazic (sistemul fosfaţilor este unul din principalele sisteme tampon celulare şi umorale). splină. Participă de asemenea la metabolismul cellular datorită numeroaselor sisteme de oxidoreducere. 103 . fitic. Reziduul uscat care rezultă în urma arderii reprezintă cenuşa totală ce exprimă conţinutul total în SM. laptele.5 –2% din greutatea corporală din care 99% se află în ţesutul osos).02% din masa corporală. în creştere. nisip. . hipocalcemie spasmofilică (contracţii musculare neregulate. peroxidaze. Magneziul activează sistemele care asigură rezistenţa naturală a organismelor la acţiunea agenţilor patogeni. în menţinerea integrităţii pereţilor vasculari. Fosforul reprezintă cca 1% din greutatea corporală fiind localizat în proporţie de 80% în oase şi dinţi. Surse pentru aceste macroelemente sunt sarea de bucătărie. timp de 8-10 ore). calculi cu diverse localizări. Deficitul în Fe determină apariţia anemiei feriprive (anemia microcitară hipocromă). cantităţile cele mai mari fiind cele din ficat. Fosforul îndeplineşte numeroase funcţii organice: . Sursele cele mai importante de Fe sunt ficatul. etc. splina. ADP şi ATP (adenozin mono. Fierul se prezintă în organism sub formă de combinaţii în hemoglobină (hematii). Na şi Cl sunt prezente în lichidele extracelulare iar K în special în lichidele intracelulare. osteofibroză). mioglobină (ţesut muscular). Ulterior s-a pus în evivenţă rolul în creşterea şi dezvoltarea fizică şi psihică normală (o consecinţă a carenţei în iod în perioada de creştere este cretinismul guşogen) şi în fertilitate. Alimente cele mai bogate în Mg sunt fructele şi legumele verzi. varza. malic) care formează compuşi insolubili din care Ca nu poate fi metabolizat. involuntare – tetanii şi mioclonii). lipidic şi proteic. intervine în metabolismul lipidic (stimularea lipazelor). Excesul de Ca este mult mai rar întâlnit şi determină depuneri anormale (ectopice) în ţesuturi (“ciocurile” osoase. în pigmentarea părului (carenţa în Cu determină apariţia zonelor de păr decolorate). hipoactivitate enzimatică. Alimentele bogate în Ca sunt laptele şi produsele lactate.). creştere şi dezvoltare întârziată. Rolul major al Fe este cel legat de formele sale hemice în transportul şi conservarea oxigenului. osteomalacii. seminiţele de leguminoase. leguminoasele. Magneziul se găseşte în toate ţesuturile precum şi în lichidul extracelular şi reprezintă cca 0. legume. spanacul şi urzicile. citocromi). ceruloplasmină. Sodiul. în fertilitate.sinteza unor coenzime ( piridoxalfosfat. produse alimentare de origine marină.implicare directă sau indirectă în metabolismele glucidic. măduvă osoasă). pătrunjelul. Nivelul Ca în sânge se numeşte calcemie şi este reglat prin mecanism neurohormonal. este cofactor al activării multor enzime. etc.5% din greutatea corporală. fructe. Calciul se găseşte în cantităţile cele mai mari (1. transferină şi siderofilină (plasmă). ouăle. tulburări de fertilitate. în procesul de mielinizare a formaţiunilor nervoase. Acţiunea lor combinată determină reglarea apei în organism. esenţial în hematopoieză (sinteza hematiilor). etc.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Conţinutul în SM se determină prin metoda calcinării (arderea probei la cca 550 C. Iodul a fost apreciat de nutriţionişti într-o primă fază doar datorită rolului său în prevenirea tiroiditei (guşa endemică). are un rol similar calciului în transmisia neuromusculară.element macrostructural al ţesutului osos iar sub formă de fosfolipide contribuie la formarea structurilor celulare. deficienţe ale procesului de coagulare a sângelui. enzime ( catalază.

glutenina – secară. berii şi a băuturilor energizante . nitraţii şi amoniacul. AA semiesenţiali pot fi sintetizaţi în organism numai dacă există cantităţi suficiente din AA esenţial precursor (cistina este sintetizată din metionină. fenilalanină. metiononă. zeina –porumb. . alanină.3 Kcal). fructe. . indiferent de tipul ei conţine în medie 16% azot. legumelina – mazăre).25. Rolul biologic al manganului a fost studiat relativ târziu când a fost descrisă implicarea Mn în creştere. metionina). intră în componenţa ADN-ului cromozomial. di. peşte.1 4. Holoproteidele sunt clasificate în mai multe categorii : . Admiţând acest procent se poate determina conţinutul în substanţe proteice ca produs între cantitatea de azot determinată experimental şi factorul 6. histone şi protamine.glicoproteide (mucoproteide). reproducţie. Unii AA conţin şi sulf (cistină. Aportul de AA esenţiali se realizează exclusiv prin hrană. AA se unesc între ei şi formează lanţuri peptidice denumite peptidice (mono. izoleucină. cheratina). cu excepţia vinului. . Proteinele deţin importante roluri în organism: . tuberculi. . Orice proteină. tri. În mod usual se asigură necesarul de iod prin utilizarea în consum a sării de bucătărie iodată. Concentraţia de Mn din păr este apreciată ca indicator destul de bun pentru evaluarea statusului acestui microelement în organism. Substanţele azotate Produsele alimentare conţin mai multe tipuri de substanţe cu azot care împreună formează “proteina brută”. alge). Substanţele azotate organice sunt reprezentate de aminoacizi.fosfoproteide (cazeina . . semiesenţiali şi neesenţiali. .lipoproteide. dezvoltarea scheletului.cromoproteide (hemoglobina . leucină. AA sunt substanţe organice cu caracter amfoter conferit de existenţa în aceeaşi moleculă a grupărilor amino şi carboxil.5%) în legume.proporţii reduse (8 -15%) în boabele de cereale şi produsele derivate . denumită prostetică (heteroproteide).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Cele mai importante surse de iod sunt produsele de origine marină (peşte. orizeina – orez).proporţii medii (20 .lipsesc în majoritatea băuturilor. Proteidele sunt formate numai din lanţuri de aminoacizi (holoproteide) sau din lanţuri de aminoacizi la care este ataşată o grupare de altă natură. .scleroproteine (colagenul. Pentru mamifere sunt consideraţi esenţiali următorii AA: arginină. . . serină. Proteinele se găsesc în proporţii variabile în alimente : . elastina. miozina –ţesut muscular. arginază. triptofan. 104 . scoici. fosfataze). tirozina este sintetizată pe bază de fenilalanină).). acid aspartic. cisteină. leucozina – grâu.rol biologic activ (intră în structura enzimelor şi vitaminelor). prolină. Rolul Mo în organism se exercită în special prin intermediul enzimelor a căror constituient este . treonină.lapte. A fost semnalată şi participarea cobalaminei în procesele de sinteză proteică. Cel mai bogat organ este ficatul deşi rolul de stocare îi revine scheletului. . drojdii. Heteroproteidele sunt reprezentate de următoarele grupe : . etc.gluteline (gluteina – grâu.nucleoproteide (sunt formate din acizi nucleici.protamine.hematii. Cobaltul este element component al ciancobalaminei sau a vitaminei B12 şi se găseşte sub această formă în ficat.sulfitoxidaza şi xantinoxidaza. lisină. valină. În funcţie de capacitatea de sinteză de către organism. AA se clasifică în esenţiali. glicină. Aminoacizii (AA) reprezintă constituienţii de bază a proteinelor şi stadiul final de degradare. alimentele conţinând proteine formate din AA esenţiali sunt considerate ca având valoare biologică mare. faseolina – boabe leguminoase). mioglobina – ţesut muscular).globuline (lactoglobulina. polipeptide). Substanţele azotate anorganice sunt nitriţii. .proporţii foarte mici (1 . metabolismul glucidic şi lipidic şi activarea sistemelor enzimatice (glicoziltransferază. alge). Conţinutul total în aceste substanţe se poate determina doar indirect prin dozarea cantităţii de azot existentă – metoda Kjeldahl. AA neesenţiali sunt sintetizaţi în cantităţi suficiente de către organism deci nu există o dependenţă directă de aportul prin hrană (acid glutamic. peptone şi proteide (denumite în mod uzual proteine). ovoglobulina. . AA esenţiali nu pot fi sintetizaţi de către organism sau sinteza lor este insuficientă comparativ cu cerinţele manifestate. .prolamine (gliadina – grâu. histidină. ovoalbumina – ouă. Aceste substanţe sunt de natură organică şi anorganică.rol energetic (prin arderea a 1 g proteină se degajă cca 4.gălbenuş de ou).histonele sunt proteide cu un pronunţat caracter bazic.albumine (lactalbumina – lapte.30%) în seminţele de leguminoase . vitelina . . rădăcini.rol plastic (intră în componenţa tuturor ţesuturilor şi organelor). hordelina – orz) . Se găsesc în carne. albumoze. dezoxiribonucleaze. Molibdenul este un oligoelement cunoscut în nutriţie datorită interrelaţiilor sale cu sulful şi cuprul. Prin urmare principalul rol al Co este acela de a interveni în hematopoieză.

fructoză.3 Kcal). hemiceluloză. xiloză. amidon. linoleic. hemiceluloză. lactoză). butyric. Celuloza este constituient principal al ţesuturilor vegetale periferice (coji. Un alt sistem de clasificare împarte glucidele în fibre sau celuloză brută (celuloză.60% din SU. Lipidele din produsele alimentare păstrate necorespunzător suferă procesul de oxidare (râncezire) descompunându-se în produşi care imprimă prodelor culoare. arahidonic. Glicogenul este singura formă de depozitare a glucidelor în organismele animale. Fructoza este mai dulce glucid. În funcţie de compoziţia chimică lipidele sunt clasificate: .monoglucide subîmpărţite în pentoze (arabinoză.1 – 4. maltoză. linolenic. Acizii graşi sunt substanţe organice conţinând un număr par de atomi de carbon: între 2 C (ac. riboză) şi hezoze (glucoză. În organism lipidele îndeplinesc rol preponderent energetic (1 g lipidă pune in libertate cca 9. fosfatide).). În produsele alimentare glucidele se găsesc în proporţii variabile: 1 –5% în legume. Amidonul este o poliglucidă specifică produselor vegetale. galactoză). 1% în ouă.). hexoze. Grăsimile care conţin acizi graşi saturaţi sunt solide. . 4 –5% în lapte. Este formată dintr-o moleculă de glucoză şi una de fructoză. lactoză) şi triglucide (rafinoză). Este degradat de α şi β . Glucoza este sursa uzuală de energie pentru organism.). Rezervele de glicogen se formează în ficat şi muşchi. etc.amilaza rezultând un amestec de dextrine şi maltoză respectiv maltoză. glicogen. uşor fermentescibile. produşi de condensare şi polimerizare). acetic. pectine.) sau nesaturaţi (oleic. Se găseşte în cantităţi variabile în toate produsele alimentare. scoarţe) conferindu-le rezistenţă şi flexibilitate. În tractul digestiv celuloza nu este degradată acţionând ca stimulator al peristaltismului (motricităţii) intestinal. Grăsimile lichide. pentozani.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA .oligoglucide subîmpărţite în diglucide (zaharoză. hidrogen şi oxigen şi se caracterizează printr-o serie de proprietăţi specifice: gust dulce variabil.poliglucide ( amidon. palmitic.lipide complexe (ceride. etc. xiloză. În funcţie de complexitatea structurii chimice glucidele se clasifică în grupe şi subgrupe: . motiv pentru care nu consumă uzual produsele vegetale bogate în celuloză. amilază. ouă cca 50% din SU în lapte cca 20% din SU).lipide simple (acizi graşi. Lipidele sunt vectori pentru vitaminele liposolubile. lignoceric). . Importanţa practică a lactozei ca şi constituient al laptelui este aceea că sub acţiunea bacteriilor lactice fermentează. etc. steride. Glucidele (zaharurile) Glucidele sunt substanţe organice formate din carbon. gust şi miros neplăcut. caprilic. Zaharoza este considerată ca fiind etalonul de apreciere a gradului de dulce a glucidelor. Cantităţile cele mai mari sunt prezente în sfecla de zahăr şi trestia de zahăr. Lipidele (grăsimile) Din punct de vedere chimic lipidele sunt esteri ai acizilor graşi cu alcoolii. Majoritatea termenilor care denumesc glucide prezintă sufixul “– oză” (glucoză. inulină). Se găseşte ca atare în miere şi fructe coapte. proces care stă la baza obţinerii produselor lactate acide (iaurturi. celuloză. brânzeturi). Acizii graşi pot fi saturaţi (ac. Se prezintă sub formă de granule formate din amiloză (interior) şi amilopectină (exterior). maltază. 5 –20% în fructe. 1% în carne. acetonă. Lactoza (zahărul de lapte) este formată dintr-o moleculă de glucoză şi una de galactoză. glucoză. Glucidele sunt descompuse sub acţiunea enzimelor specifice (lactază. maltoză. benzen. zaharoză. la temperaturi ridicate caramelizează transformându-se într-o masă amorfă denumită caramel (un amestec de aldehide.proporţii ridicate în produsele de origine animală (în carne cca 40 . cloroform). etc. gliceride). În organism glucidele au rol preponderant energetic (1 g glucidă metabolizată pune în libertate cca 4. lignină. În funcţie de gradul de dulce se poate stabili o ierarhie a glucidelor: fructoză. . conţinând acizi graşi nesaturaţi au o instabilitate crescută şi pot fi convertite în grăsimi solide prin hidrogenare în prezenţa unui catalizator 105 . Specia umană nu dispune de sistemul enzimatic specific de degradare. sub formă de fosfolipide intră în structura membranelor celulare şi a unor hormoni. 50-85% în seminţele de cereale şi leguminoase. fructoză. stearic.3 Kcal). Lipidele sunt substanţe insolubile în apă dar solubile în solvenţi organici (eter. lignină. araboxilani) şi substanţe extractive neazotate (pentoze. pectine. glicogen). La temperaturi ridicate cleifică iar în prezenţa iodului determină o coloraţie albastră (aspect care foloseşte la punerea în evidenţă a falsurilor smântânii).acetic) şi 24 C (ac. hidrofile şi higroscopice.

legătura cu enzimele şi hormonii. vitamina antiinfecţioasă. Vitamina K2 este sintetizată în principal în tubul digestiv prin fermentaţie de către microorganisme. K 2 şi K 3. carne 2 – 45 %). B6 (piridoxina).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA (principiu care stă la baza obţinerii margarinelor). în procesele de dezvoltare şi troficizare celulară.).1 – 6 % grăsimi în boabele de cereale (germeni). Alimentele bogate în vitamina A sunt ficatul de peşte. B4 (colina). procese regenerative. durata acţiunii. de origine animală – colesterolul). rolul în organism.proporţii diferite în produsele de origine animală (ouă 1 – 5 %. laptele.20 – 50 % în seminţele de oleaginoase. Vitamina D se sintetizează din provitaminele D (ergosterolul şi colesterolul). sinteza pe cale chimică. Alimente bogate în vitamina E sunt uleiurile vegetale obţinute din germeni. Carenţele dermină cuagulopatii. În organismele animale gliceridele aflate în exces faţă de necesităţile metabolice se acumulează sub forma depozitelor adipoase (subcutanate sau periviscerale). hipovitaminoze (cantităţi insuficiente de vitamine) şi hipervitaminoze (existenţa unui excedent vitaminic). Vitamina E se manifestă ca un puternic factor de protecţie. vegetalele de culoare galben – portocalie (morcov. linolenic şi arahidonic sunt consideraţi esenţiali şi trebuie aduşi în organism prin hrană. O altă denumire este aceea de vitamina antisterilităţii deorece are rol în troficizarea şi protecţia epiteliilor germinative. excepţie făcând vitamina C pentru care necesarul este de 30 . acidul nicotinic. Acizii linoleic. Vitamina A (retinol. proconvertină. Cele mai importante steride sunt ergosterina şi colesterina. K. 106 . Vitaminele E (tocoferolii) sunt reprezentate de α. . E. gălbenuşul de ou. Sunt dispuse în ţesuturile periferice conferindu-le rezistenţă şi aspect specific (lucios. Supradenumirea de vitamina antihemoragică se datorează intervenţiei în procesul de coagulare a sângelui (sinteza protrombinei) alături de alţi factori (fibrinogen. icrele. F). Steridele sunt esteri ai acizilor graşi cu steroli (fitosteroli. B3 (acidul pantotenic). cuprinse în general între 0. Gliceridele sunt considerate forma comună de utilizare a grăsimilor fiind larg răspândite atât în regnul vegetal cât şi animal. În produsele alimentare lipidele se găsesc în proporţii variabile: . lapte 2 – 8 %. substratul asupra căruia acţionează. gălbenuşul de ou. Cele mai importante fosfatide sunt lecitine şi cefalinele care acţionează ca factori de traficitate a SNC. antioxidant. Vitamina acţionează sinergic cu Se şi intervine în metabolismul glucidic. B7 (biotina). osteogeneză. vitamina antixeroftalmică) este implicată în protecţia epiteliilor (carenţa este însoţită de keratinizări ale tegumentelor). Vitamina D mai este denumită şi antirahitică deoarece principalul rol al acesteia este favorizarea fixării Ca pe matricea osoasă (mineralizarea oaselor). procese metabolice. Ceridele sunt lipide complexe formate din acizi graşi şi alcooli liniari superiori. gradul de asimilare. posologia (administrarea) pe categorii de vârstă. Provitamina K este coenzima Q10. Fosfatidele sunt lipide complexe formate din doi acizi graşi.cantităţi foarte reduse în fructe şi legume (cu excepţia nuciferelor – peste 60 % grăsimi). vitamina de creştere.60 mg/zi. untul de vacă. al unor acizi graşi şi aminoacizi. B5 (niacina.2 – 5 mg/zi. Cerinţele organismului pentru fiecare vitamină sunt specifice. de origine vegetală – ergosterolul şi zoosteroli. În patologia medicală sunt reprezentate aproape exclusiv polihipovitaminozele care evoluând simultan cu disproteinozele şi dismineralozele determină policarenţele. ardei. sau prin relaţiile de sinergism sau antagonism dintre biocatalizatori şi nutrienţi. vitaminele C şi P) şi liposolubile (A. gălbenuşul de ou. B8 (acidul folic). Vitaminele au natură proteică şi îndeplinesc în organism rol exclusiv de biocatalizatori (iniţiază şi accelerează desfăuşurarea proceselor metabolice fără a se consuma în cadrul reacţiilor care au loc). nicotinamida). specifice regnului vegetal. în consolidarea sistemului imunitar. . În funcţie de modul de solubilizare vitaminele sunt hidrosolubile (complexul B. Surse de vitamina D sunt uleiul de peşte. etc. prezenţa în materiile organice. al acizilor nucleici. B12 (ciancobalamina). laptele. Este rezistentă la temperaturi ridicate însă este sensibilă la acţiunea luminii şi a oxigenului. Vitamina A se sintetizează din provitamina A reprezentată de caroten. Vitaminele Vitaminele sunt substanţe organice indispensabile vieţii. Aceste stări sunt posibile chiar adcă organismul este deficitar într-un singur factor. Vitaminele K sunt reprezentate de fracţiunile K1. Vitaminele D (calciferolii) sunt reprezentate de fracţiunea D2 (mamifere) şi D3 (păsări). D. glicerină (alcool). hematopoieză. în fertilitate. . prin reacţiile în lanţ la nivelul ciclurilor metabolice. B2 (riboflavina). acid fosforic şi o bază azotată (colină şi colamină). hormoni. Aportul vitaminic anormal determină apariţia tulburărilor specifice denumite avitaminoze (lipsa totală a unei vitamine). în formarea pigmentului retinian rodopsină responsabil de vederea crepusculară. cerat). factorul Stuart). β şi γ – tocoferolul. Vitamina D contribuie la ameliorarea şi redresarea tuturor proceselor nutritive dereglate prin dievrse boli. Studiul lor se găseşte într-un stadiu dezvoltat care se extinde continuu prin noi cunoştiinţe privind structura chimică. Surse bogate în vitamina K este ficatul şi legumele verzi. Complexul de vitamine B: B1 (tiamina).

Unele substanţe intensifică gustul acru normal (taninurile) în timp ce altele îl atenuează (glucidele). primate. sinteza hemoglobinei. Surse bogate în vitamine B sunt tărâţele de cereale. intervine în metabolismul aminoacizilor. procese de descompunere) se soldează cu creşterea conţinutului în acizi. sulfuric sau azotic nu sunt specifici produselor alimentare fiind toxici. gălbenuşul de ou. Principalele grupe de enzime sunt: . carne. specii de laborator.5). Termenii care denumesc enzimele se formează în general cu ajutorul sufixului “– ază” (protează. În funcţie de intensitatea senzaţiei gustative acizii sunt mai puternici sau mai slabi. citrice. spanac.ligaze (catalizează reacţii de biosinteze). leguminoasele boabe. lipaze. În industria alimentară acizii sunt folosiţi ca aditivi alimentari pentru intensificarea gustului (acidul citric. drojdia de bere.hidrolaze (catalizează reacţii de descompunere/sinteză cu formare/eliminare de apă): proteaze. măceşe. orez. tartric. Unii acizi anorganici (ac fosforic şi carbonic) sunt adăugaţi în produsele alimentare în scop de acidulare (băuturi răcoritoare). pepsina şi tripsina. Activitatea enzimatică este maximă la o anumită temperatură (cuprinsă în general în intervalul 35 – 60 0 C) şi un nivel al pH-ului mediului (pepsina . Animalele domestice au o producţie proprie tisulară suficientă de vitamină C astfel încât aportul exogen este indispensabil la om. ca agenţi de conservare întrucât inhibă dezvoltarea bacteriilor de putrefacţie sau a unor germeni patogeni (acidul acetic. factorul antidermatozic al şobolanilor) se găseşte în morcovi. citric. Ierarhizarea în ordine descrescătoare a acizilor se prezintă astfel: acidul citric. acetic. lactic. . succinic. Vitamina C se caracterizează prin complexitate funcţională. tartric.oxidoreductaze (catalizează reacţii de oxidoreducere). Conţinutul total în acizi şi săruri acide reprezintă aciditatea totală. esteraze. Biotina stimulează direct diferenţierea celulelor epidermice ceace explică efectele terapeutice în îmbunătăţirea calităţii producţiilor cornoase ale pielii (păr.izomeraze (catalizează reacţii de izomerizare). spanac. putrefacţii. tărâţe de grâu. Vitamina H (biotina. Uscarea plantelor reduce conţinutul în vitamină C. ardei gras. Unele substanţe acţionează în calitate de activatori sau inhibitori ale enzimelor (NaCl activează amilaza salivară.Vitaminele B acţionează ca factori de protecţie a ţesuturilor specializate.5. etc. ficatul. . . pătrunjel. laptele. amilază).transferaze (catalizează reacţii de transfer de grupări chimice). antitoxică şi antialergică. maltază. răspândite în toate ţesuturile dar mai ales în sistemul nervos central şi periferic. glucidaze şi poliaze. metabolizarea fierului. . lapte. în apărarea antistres. în buna desfăşurare a tuturor proceselor metabolice în special cele care privesc buna funcţionare a SNC deoarece intră în compoziţia multor sisteme enzimatice. participă la sinteza oseinei şi dentinei. conopidă). 107 . Acidul clorhidric. legumele (morcov. nu se consumă în timpul proceselor metabolice şi manifestă specificitate unică de substrat şi reacţie. tartric). vitamina antiscorbutică) este un derivat glucidic cu proprietăţi reducătoare şi pH acid. oxidări. succinic. formic. mareşte rezistenţa endoteliilor vasculare (pereţii vaselor de sânge). . Proteazele sunt reprezentate şi de 3 enzime cu rol deosebit în digestia gastrică şi intestinală – labfermentul. Colina este considerată factor vitaminic intrând în compoziţia fosfolipidelor – lecitine şi sfingomieline.2…1. Cele mai mari cantităţi de vitamina C sunt conţinute de vegetale (cătină. tirozinei. Enzimele sunt prezente în toate produsele alimentare prelucrate şi neprelucrate cu excepţia celor la care s-au aplicat tratamente radicale de inactivare. enterokinaza transformă tripsinogenul inactiv în tripsină). izosuccinic. Enzimele acţionează în cantităţi infime. Vitamina C are acţiune trofică asupra mezenchimului (ţesutului conjunctiv) stimulând celulele care produc colagen. unghii). Procesele enzimatice dirijate corespunzător pot determina îmbunătăţirea calităţii produselor. pe termen scurt putând suplini carenţele în alte viatmine.1. Enzimele Enzimele sunt substanţe organice de natură proteică care au rol de biocatalizatori (iniţiază şi măresc de mii/milioane de ori viteza de desfăşurare a reacţiilor intra şi extracelulare). Acizii Produsele alimentare conţin în mod normal acizi organici ca atare sau sub formă de săruri acide: acid acetic. maltaza – 4. acidul lactic) sau pentru acidularea băuturilor răcoritoare (acidul fosforic şi acidul carbonic).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Vitaminele B sunt implicate în creşterea şi dezvoltarea organismului. lipază. lactic. peşte. Aceast indicator poate fi folosit pentru determinarea gradului de prospeţime al produselor deoarece toate formele de alterare (fermentaţii. drojdie de bere. Efectul gustativ al acizilor este de a conferi produselor gust acru. are acţiune antiinfecţioasă.liaze (catalizează reacţii de alipire de molecule). Vitamina C (acidul ascorbic.

. . ulei din nucă de cocos). etc. E 550. E 504. lipază. Proprietăţile mărfurilor alimentare 108 .agenţi de afânare . hemicelulază. Pigmenţii pot fi substanţe naturale sau de sinteză chimică. lactic). tartaric. bilirubina. Pigmenţi de origine animală sunt hemoglobina. nitriţii respectiv aspartam.antioxidanţi . ciclamaţi. . Această listă este este în conformitate cu lista aditivilor admişi în UE. . enzimatice sau microbiologice din materii prime de origine vegetală şi animală). biliverdina. violet. Aditivii alimentari sunt obţinuţi din surse naturale sau prin sinteză chimică. cu menţionarea alimentelor în care pot fi folosiţi şi a dozei maxime admise. alfa .). E 503. autocianici (roşu.substanţe care protejează împotriva oxidărilor . identic naturale (asemănătoare ca şi compoziţie chimică cu aromele naturale. În colorarea produselor vegetale sunt implicaţi pigmenţii clorofilieni (verde).Lucrător în comerţ Mureş Pigmenţii CRFPA Culoarea produselor alimentare se datorează prezenţei unei game variate de substanţe colorate denumite pigmenţi. zaharina) . .râncezirea grăsimilor. E 470. E 123. E 335-E 337. Legislaţia în vigoare în România precizează lista aditivilor admişi în industria alimentară. etc. glucosoizomeraze. E 530. acid sorbic.emulsificatori – substanţe care fac posibilă formarea unui amestec omogen (E 332. sunt adăugate în timpul procesului tehnologic (aditivi alimentari) sau rezultă în urma unor reacţii chimice care au loc în masa produselor (un exemplu este procesul de îmbrunare neenzimatică care are loc în timpul tratamentului termic al produselor de panificaţie. flavonici (galben – xantina). Aditivii alimentari Creşterea populaţiei globului dar şi a gradului de civilizaţie a determinat extinderea pe scară largă a producţiei de alimente procesate. celulaza.conservanţi – substanţe care prelungesc durata de păstrare a alimentelor datorită proprietăţilor bacteriostatice şi bactericide (acid benzoic. Prezenţa aditivilor în compoziţia produselor alimentare procesate este supusă legislaţiei în vigoare care stabileşte cantităţile admise conform normelor de siguranţă.amilazele carbohidraze. . etc.antispumanţi – substanţe care reduc şi previn formarea spumei (E-465. alginat de sodium). schimbarea culorilor (tocoferolii. albastru). metasulfit şi bisulfit de sodium. Pe teritoriul UE utilizarea aditivilor este standardizată existând sistemul de codificare (E 200. butyl-hidroxianisolul. Interacţiunea substanţelor aminice cu cele având caracter reducător determină apariţia melanoidinelor care conferă o coloraţie specifică). mioglobina.E 333. culoarea şi substante de îngroşare (măresc vâscozitatea alimentelor).substanţe – tampon – substanţe care reglează şi menţin pH – ul specific alimentului (E 331. catalaza. Aditivii alimentari sunt substanţe cu sau fără valoare nutritivă care se utilizează în scopul îmbunătăţirii caracteristicilor organoleptice ale produselor alimentare. .chimice ale alimentelor. etc. .substanţe care contribuie la creşterea volumului alimentelor fără a modifica valoarea energetică şi antiaglomeranţi – substanţe care reduc tendinţa particulelor individuale dintr-un aliment de a adera una la cealaltă (E 500. . Substanţele colorate din produsele alimentare provin din materiile prime utilizate.). amiloglucosidaza.amelioratori de textură – substanţe care se folosesc pentru a îmbunătăţi/menţine consistenţa produselor alimentare (agar-agar. Principalele grupe de aditivi alimentari sunt: .amelioratori de culoare şi de gust – substanţe care îmbunătăţesc culoarea şi gustul produselor alimentare (tartrazina.).stabilizatori – substanţe care permit menţinerea proprietăţilor fizico . creşterii duratei de valabilitate sau pentru a permite aplicarea unor tehnologii avansate de prelucrare.). butyl.acidifianţi – substanţe care cresc aciditatea unui produs alimentar unele putând să îi confere gust acru (acid citric.enzime folosite în industria alimentară – glucoamilaze.substanţe care permit şi ajută la formarea gelurilor.) care permite recunoaşterea lor indiferent de limba în care este redactată eticheta produsului alimentar garantând faptul că aceştia fac parte din lista aditivilor autorizaţi. sulfit. Companiile producătoare din industria alimentară trebuie să asigure cererea uriaşă de alimente procesate respectând condiţiile igienico – sanitare esenţiale pentru siguranţa alimentară. chimosin B.hidroxitoluenul). avianpepsin. componentele fiind obţinute prin sinteză) şi artificiale (au structură diferită de cele anturale şi se obţin prin sinteze) . 3.agenţi de gelifiere . carotenoidici (galben – portocaliu). . menţinând omogenitatea dispersiilor. etc. E 900A. E 325. benzoat de sodium.amelioratori de aromă – substanţele aromatizante pot fi naturale (obţinute prin prin procese fizice. E 473. esterii acidului galic. etc.

mărime.proprietăţi critice (conţinutul în anumite substanţe nutritive) . prezenţa proceselor de alterare exteriorizându-se şi prin mirosurile modificate.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Calitatea unui produs este conferită de ansamblul proprietăţilor proprii şi dobândite de acestea în urma proceselor de prelucrare aplicate. determinată de nivelul la care se situează fiecăre dintre ele. înţepător (acizii). tactil. Mirosul este senzaţia care ia naştere în urma acţiunii stimulilor olfactivi asupra terminaţiilor nervoase de la nivelul mucoasei nazale. Orice persoană integră morfo funcţional dispune de 5 analizatori prin intermediul cărora culege informaţiile din mediu (vizual.în funcţie de importanţa proprietăţilor la conturarea valorii de întrebuinţare: .proprietăţi tehnologice . Mirosul se datorează grupărilor osmofore ale moleculelor substanţelor chimice din compoziţia produselor: miros pătrunzător. fructoză.proprietăţi organoleptice (psihosenzoriale) .concentraţia soluţiilor chimice care stimulează celulele mugurii gustativi. miros. . zaharoză). determinând reacţii specifice şi influenţarea deciziei de cumpărare. aromat (cetonele). consistenţa (tare.proprietăţi exprimate cifric (absolut. chinina). tartric. etc. Proprietăţile olfactive sunt reprezentate de mirosul produselor alimentare. grad de maturitate şi sănătate. Factorii care influenţează sensibiliatea gustativă: .proprietăţi estetice 3 – în funcţie de modul de exprimare: .proprietăţi biologice . modele). 2 – în funcţie de natura proprietăţilor: . . Există 4 senzaţii gustative de bază: dulce (conferită de glucoză. conţinutul în apă (uscat. . contribuind la creşterea pertinenţei aprecierilor: formă. aspect general. unsuros). Unele dintre aceste proprietăţi au rol fiziologic în declanşarea apetitului şi buna desfăşuarre a procesului digestiei. Proprietăţile tactile sunt percepute cu ajutorul analizatorului specializat a cărui segment periferic este situat la nivelul tegumentului. Gustul ia naştere în urma excitării terminaţiunilor nervoase de la nivelul mugurilor gustativi răspândiţi în mucoasa linguală de către soluţiile formate prin dizolvarea substantelor sapide din alimente în salivă.proprietăţi exprimate cu ajutorul noţiunilor (atributelor) . auditiv).gradul de masticare a alimentelor. citric. limitativ). 109 . Pentru caracterizarea produselor alimentare sunt utilizaţi primele 4 tipuri senzoriale. Mirosul este un indicator al stării de prospeţime. procentual. malic) şi amar (săruri de magneziu. Întrucât multe din proprietăţile mai sus menţionate sunt de natură fizică vor fi detaliate în paragrafele următoare. .starea fiziologică (foame. slab dulceag (etanolul). Metodele şi tehnicile de analiză senzorială se gasesc într-un permanent proces de perfecţionare şi există tendinţa de a se constitui într-o disciplina de sine stătătoare – senzorica. Sistematizarea proprietăţilor mărfurilor alimentare identifică următoarele categorii: 1 . moale.experienţa în apreciere. conţinutul de grăsimi (uleios. gustativ. gustul sărat pe vârf şi părţile laterale. Mugurii gustativi sunt specializaţi pentru perceperea unui gust şi prezintă o anumită dispoziţie pe diversele zonele ale limbii: gustul dulce pe vărful limbii. determinată de numărul proprietăţilor existente şi una intensivă.proprietăţi chimice . olfactiv. masă. aptitudini de prelucrare). vâscoasă. neplăcute exalate de către produsele alimentare. Proprietăţile gustative sunt reprezentate de gustul produselor aliemntare.proprietăţi fizice . Alături de acestea există numeroase proprietăţi care pot percepute şi cu ajutorul simţului văzului. Privită ca sumă a tuturor proprietăţilor unui produs calitatea are două laturi: extensivă. Proprietăţile detectate exclusiv visual sunt culoarea. Proprietăţi psihosenzoriale Proprietăţile psihosenzoriale sunt foarte importante pentru aprecierea mărfurilor alimentare. Unele proprietăţi pot fi detectate cu ajutorul mai multor organe de simţ. umed. Se apreciază caracteristicile texturii produselor (neted. parfumat (esterii). saţietate). opalescenţa sau opacitatea produselor lichide. acru (soluţiile acizilor acetic. sărat (conferit de clorura de sodiu).proprietăţi importante (gust. Proprietăţile psihosenzoriale sunt apreciate cu ajutorul analizatorilor specializaţi. . culoare. apos). fluidă). gustul acru în porţiunea mijlocie iar gustul amar la baza limbii. rugos).proprietăţi secundare şi minore (formă. În industria alimentară este important procesul de intensificare şi armonizare a mirosurilor produselor alimentare.contrastul stimulilor gustativi. transparenţa.

Se calculează în funcţie de masa netă (Mn). . kg/buc) pentru produsele identificate ca atare (ouă.Factorii care determină acest schimb sunt natura produselor (cerealele boabe reţin mai multă apă decât semniţele plantelor oleaginoase). Se poate calcula în mod concret o densitate absolută a mărfurilor (masa exprimată în grame a unităţii de volum) sau o densitate relativă prin raportul densităţii absolute a produsului considerat la densitatea absolută a unui corp de referinţă (pentru lichide corpul de referinţă este apa distilată la 40C). Se determină cu ajutorul balanţei şi se înscrie în toate documentele care însoţesc marfa. Pentru produsele alimentare lichide densitatea depinde de temperatura şi de substanţele dizolvate în acestea. Masa produselor are două semnificaţii: . gaze.). În situaţia inversă se produce acceptare de apă cu creşterea procentului deţinut de aceasta (umezire). . depozitare sau reducerea randamentelor în procesele de prelucrare. Astfel la legume şi fructe sunt apreciate în mod deosebit exemplarele mijlocii. caisele 15-56 g. glicometre (determinarea concentraţiei de glucoză din vinuri). legume. g/100buc.cantitatea de materie încorporată într-un anumit produs. Densitatea produselor neambalate se numeşte densitate în vrac (cereale. fructe). Masa unui volum de 100 l produs reprezintă greutate hectolitrică. mustimetre (determinarea concentraţiei în zaharuri a mustului de struguri sau a siropurilor din fructe). prezenţa grupărilor hidrofile/hidrofobe. condiţiile de mediu (temperatura şi umiditatea relativă a aerului). Pentru unele produse alimentare (vegetale) masa depinde de specie. fructe) fiind caracteristici naturale sau sunt create în timpul procesului de obţinere (produse de panificaţie. Formele şi dimensiunile sunt specifice unor produse (ouă. În cele ami multe cazuri fenomenul este ireversibil şi duce la apariţia unor substanţe noi. desicare). unitatea de volum (kg/m3) în cazul produselor vrac (cereale) sau în raport de bucată (g/buc. caracteristicile structurale ale produselor (porozitatea). Higroscopicitatea este proprietatea mărfurilor de a face schimb de vapori de apă cu mediul înconjurător.adsorbţie – proprietatea unui produs în stare solidă (adsorbant) de a fixa o substanţă lichidă sau gazoasă (adsorbat) pe suprafaţa sa. făină. În acest caz reprezintă masa netă. condiţii de vegetaţie (merele au masa cuprinsă între 50-300 g. Densitatea produselor poroase se numeşte densitate aparentă (produse panificaţie). dara). fructe. vinetele 150-300 g. În comerţ este consacrată masa comercială respectiv cantitatea plătită din masa reală a unei mărfi higroscopice. În situaţia în care masa se raportează la unitatea de volum. Întrucât pe parcursul circulaţiei masa produselor poate suferi modificări trebuie determinată periodic. 110 . De menţionat că nu întotdeauna mărimile şi dimensiunile mari sunt considerate caracteristici de calitate. Masa brută este formată din masa netă la care se adaugă masa ambalajului în care se găseşte produsul (tară. Densitatea este utilizată ca indicator de veritabilitate valorile modificate indicând aplicarea unor metode frauduloase (adăugarea de apă în lapte determină scăderea densităţii în timp ce extragerea parţială a grăsimii determină creşterea densităţii). Lipsa anomaliilor de formă precum şi mărimea produselor reprezintă criterii de încadrare în clase de calitate. legume). lichide împreună cu substanţele dizolvate în masa lor.absorbţie – proprietatea unui produs aflat în stare solidă sau lichidă (absorbant) de a reţine elementele mai sus menţionate în toată masa sa. caracteristica se numeşte densitate sau masă specifică. Densitatea se determină cu ajutorul unor aparate speciale (densimetre). Capacitatea de sorbţie a vaporilor de apă stă la baza fenomenului de higroscopicitate.chemosorbţie – fenomenul de interacţiune chimică dintre moleculele sorbite cu unele componente ale produselor.cantitatea de substanţă considerată în raport cu unitatea de lungime (kg/m) în cazul produselor de tip filamentar (paste făinoase). Variaţiile presupun dificultăţi la ambalare. brânzeturi. lactodensimetre (determinarea densităţii laptelui). soi. preparate carne). de componentele chimice şi greutatea specifică a acestora. umiditatea admisă (Ua) şi umiditatea reală (Ur): MC = Mn x (100 + Ua/100 + Ur) . etc. În legătură cu importanţa ultimului parametru trebuie precizat că în situaţia în care umiditatea relativă a aerului este mai redusă decât umiditatea produsului are loc cedare de apă (deshidratare.Lucrător în comerţ Mureş Proprietăţi fizice CRFPA Forma şi dimensiunea sunt factori implicaţi în crearea aspectului general al produselor alimentare cu rol în formarea primei impresii a consumatorului. În practica comercială se utilizează densimetre gradate special: alcoolmetre (determinarea concentraţiei alcoolice din vin). Sorbţia se poate realiza sub formă de: . Pentru produsele alimentare solide densitatea depinde de tipul de structură. Prezintă importanţă din punctul de vedere al formei şi dimensiunilor şi uniformitatea produselor aflate în aceeaşi unitate de ambalaj. Capacitatea de sorbţie reprezintă capacitatea unor produse alimentare de a îngloba vapori de apă.

din acest motiv fiind necesară realizarea unei corecţii. prin calcularea masei comerciale. Flora saprofită este reprezentată de numeroase microorganisme pe care produsul alimentar le întâlneşte în circuitul său şi care în condiţii normale nu produce apariţia stărilor de boală. În etiologia toxiinfecţiilor alimentare sunt implicate bacterii patogene şi condiţionat patogene care produc îmbolnăviri cu caracter infecţios prin multiplicarea în organismul uman (Salmonella. “numărul de drojdii şi muceagiuri” (condiţii improprii de păstrare a alimentelor fiind în acelaşi timp un indicator de latenţă a potenţialului micotoxigen al produsului). Culoarea este influenţată de natura produselor. capacitatea de încorporare a unor substanţe. O proprietate importantă este stabilitatea produselor la acţiunea agenţilor chimici care se referă la capacitatea de a rezista la acţiunea unor factori de natură chimică care acţionând în timpul transportului. soiul. leptospiroză) şi sindroame gastro – intestinale în care se include toxiiinfecţiile alimentare. dioxid de carbon). roşul simbolizează forţa. În colorarea diferitelor produse intervin substanţe colorate naturale sau de sinteză adăugate în timpul procesului tehnologic. O contaminare peste un anumit prag cu microorganisme saprofite poate determina modificări nedorite. febra Q. Rhizopus. Prezenţa în număr mare reflectă condiţii de igienă necorespunzătoare. siropuri. concentraţia în zahăr (sucuri. Mucor. energizant. gradul de impurificare. Proprietăţile chimice sunt o consecinţă directă a compoziţiei chimice a produselor alimentare. Genurile frecvent întâlnite în produsele alimentare sunt Streptococcus. Achromobacter. Umiditatea legală poate să fie diferită de umiditatea reală (procentul de apă existent în produsul alimentar). păstrării sau utilizării determină procese de alterare. durata de fierbere. Bacillus. Dintre aceştia valoarea cea mai mare o au primii doi care se pot determina prin metode simple de laborator. uleiuri. Conţinutul microbiologic este reprezentat de încărcătura microbiană a produselor alimentare şi se află în legătură directă cu salubritatea şi inocuitatea acestora. igienă. Flora saprofită care poluează alimentele le poate degrada prin proteoliză. starea de sănătate.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Umiditatea exprimă conţinutul total în apă al unui produs. specia. stabilitatea amestecurilor. Flora patogenă din alimente poate produce la om stări morbide dine definite (rujet. Indicele de refracţie este un parametru fizic care este utilizat pentru aprecierea unor caracteristici de calitate cum sunt puritatea (grăsimi. În comerţ culoarea precum şi asociaţiile de culori sunt factori determinanţi în declanşarea actului de cumpărare datorită semnificaţiilor şi mesajelor pe care le transmit cumpărătorilor în legătură cu caracteristicile speciale ale produselor. Cladosporium. Un exemplu în acest sens îl reprezintă fenomenul de oxidare a grăsimilor din componenţa produselor alimentare denumit în mod curent râncezire. cu gust şi miros specific. puritate. verdele sugerează caracterul natural şi lipsa sustanţelor chimice. febră aftoasă. etc. albastrul este folosit pentru produse dietetice. de rânced. marmelade). Întrucât multe produse alimentare sunt higroscopice şi îşi modifică procentul de apă s-a stabilit prin convenţie o cantitate de apă admisă denumită umiditate legală (boabe cereale 14%). gradul de hidratare. utilizarea substanţelor antioxidante. listerioză. Enterobacter. Micrococcus. potenţialul nutritiv. Aceştia sunt compuşi instabili şi eliberează oxigen atomic odată cu aceasta realizându-se şi ruperea lanţurilor acizilor graşi rezultând substanţe de culoare închisă. Escherichia coli) sau prin punerea în libertate a exotoxinelor (Clostridium. Flora saprofită are ca surse primare solul şi apa ca nişe ecologice esenţiale şi aerul ca vector. Cele mai reprezentative proprietăţi sunt randamentele la prelucrare. etc. băuturi alcoolice). Determinările de laborator se fac cu ajutorul refractometrelor. sortimentul. Pentru a preîntâmpina astfel de reacţii biochimice nedorite se aplică metode speciale precum ambalarea în vid sau gaz inert (azot. Astfel albul semnifică prospeţime. dezaerarea conţinutului conservelor sterilizate. Pseudomonas. “prezenţa şi numărul bacteriilor coliforme” (indică prezenţa contaminării fecaloide ca urmare a gravelor deficienţe de igienă în obţinerea şi manipularea alimentelor). Oxidarea constă în fixarea moleculelor de oxigen la dublele legături ale acizilor graşi cu formare de peroxizi. Culoarea este o proprietate fizică importantă a produselor alimentare fiind în acelaşi timp caracteristică psihosenzorială şi estetică. Penicillium. Calitatea microbiologică a alimentelor se determină prin intermediul indicatorilor microbiologici igienici şi sanitari. Shigella. sau starea de degradare. tuberculoză. maturitate şi prospeţime. Staphilococcus). Streptococcus. lapte. “prezenţa şi numărul de clostridii sulfito – reducătoare” (indică existenţa unei contaminări fecaloide vechi în lipsa bacteriilor coliforme şi a enterococilor precum şi eficienţei tratamentelor termice înalte). Proprietăţile tehnologice se referă în special la modul de comportare a produselor alimentare la prelucrare industrială sau sub formă de preparate culinare. Indicatori igienici: numărul total de germeni – NTG/g/ml/cm2/cm 3 . etc. tehnologia de obţinere. Lactobacillus. NTG are semnificaţii multiple: .furnizează informaţii privind gradul de contaminare a produsului. vitalizant al produsului. Proprietăţile biologice sunt reprezentate de conţinutul microbiologic şi valoarea nutritivă a produselor alimentare. Alimentele sunt poluate în mod frecvent cu floră saprofită (micro şi micofloră) şi uneori cu microfloră patogenă pentru om. lipoliză şi glicoliză. metoda de conservare. Culorile produselor dar şi a ambalajelor determină şi o anumită preferenţialitate din partea consumatorilor. 111 .

În economia modernă unele consideraţii asupra calităţii sunt depăşite sau conţinutul lor trebuie adaptat noilor cerinţe impuse calităţii care vizează o mai puternică orientare către client. la un cost cât mai redus pentru client. Modaliatea practică de realizare a calităţii totale este revoluţionarul Sistem de Management al Calităţii (SMC) sau noua filosofie a afacerilor moderne. conformitate cu cerinţele. transformări. În 1986 Organizaţia Internaţională de Standardizare aprecia calitatea ca “ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface necesităţi exprimate sau implicite”. sociale. 112 . protecţia mediului natural şi social’’. Indicatorii sanitari utilizaţi sunt “Escherichia coli”. efecte. În acest mod se determină un fenomen de adaptare şi condiţionare care stimulează interesul consumatorilor pentru produse cu o prezentare frumoasă. Calitatea mărfurilor alimentare Aspecte privind abordarea clasică şi modernă a calităţii Noţiunea de “CALITATE” va reprezenta în permanenţă un domeniu de interes major a teoriei şi practicii economice. În funcţie de rolul metabolic acestea se împart în trei grupe: . . factori determinanţi. Imaginile grafice estetice de pe ambalajele produselor au un rol deosebit în captarea atenţiei cumpărătorului asupra elementelor care trebuie evidenţiate ceeace face ca produsul să fie remarcat. Un element care trebuie avut în vedere de către producători este asocierea valorii estetice şi nutritive a produselor alimentare. Industria alimentară deţine standarde pentru majoritatea alimentelor privind valorile admise a acestor indicatori microbiologici. Proprietăţile estetice se referă atât la produsul în sine cât şi la ambalajul acestuia.furnizează informaţii asupra eficienţei tratamentelor antimicrobiene aplicate produselor alimentare. aflate într-un permanent proces de evoluţie. începând cu elaborarea comenzii şi până la plata facturii’’. sau gradul de utilitate socială – ‘’calitatea reprezintă expresia gradului de utilitate socială a produsului. Prezentarea detaliată a substanţelor nutritive a fost făcută în capitolul referitor la compoziţia chimică a produselor alimentare. conformitate cu specificaţiile. juridică. estetică.substanţe cu rol catalitic (în principal vitaminele şi enzimele). în condiţiile unor relaţii cordiale şi eficiente cu acesta şi ale unui sistem administrativ fără erori. Calitatea a fost denumită pentru început siguranţă în utilizare. . Valoarea nutritivă este dată de conţinutul în substanţe nutritive (trofine). Este nevoie de calitate extinsă sau calitate totală adică ‘’ satisfacerea nevoilor clienţilor în ceeace priveşte calitatea produsului sau serviciilor. măsura în care prin ansamblul caracteristicilor sale tehnico-funcţionale. Literatura de specialitate aferentă acestui domeniu este exhaustivă. psiho-senzoriale şi al parametrilor economici satisface nevoia pentru care a fost creat şi respecta restricţiile impuse de ointeresele generale ale societăţii privind eficienţa social-economică. . măsurare. Abordarea economică a calităţii este cea mai interesantă şi pertinentă : definiţii. În prezent. ipostaze. realizare şi asigurare continuă. atrăgător al produselor alimentare ca factor ce contribuie la impresia de ansamblu asupra acestora din partea consumatorilor determinând un grad ridicat de satisfacţie senzorială şi trăiri spirituale care stimulează valorificarea superioară. Ulterior calitatea a însemnat gradul sau măsura în care este satisfăcută o nevoie. Definiţiile date acestei noţiuni sunt în număr mare (peste 100) şi evoluţia lor reflectă preocupările constante ale societăţii. 4. Relaţia calitate – client trebuie să fie reprezentată în definiţia calităţii întrucât beneficiarul şi nu producătorul hotărăşte ce este calitatea. Proprietăţile estetice conturează aspectul exterior plăcut. caracter. economice şi de protecţie a mediului care-i conferă posibilitatea satisfacerii într-un anumit grad a unor necesităţi specificate sau implicite”.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA .substanţe cu rol energetic care prin ardere furnizează energia necesară desfăşurării proceselor vitale (glucide şi lipide). Streptococi din grupa mitis – salivarius”. individualizat şi dorit.indică grave deficienţe de ordin igienic în procesul de producţie şi prelucrare a alimentelor. “Streptococi din grupa D”. etc. sociologică. Într-o altă definiţie calitatea ca grad de satisfacere a unor necesităţi este “aptitudinea unui produs de a dispune de un ansamblu de caracteristici tehnice. În noul context creat calitatea intrinsecă a produsului finit nu este suficientă pentru materializarea obiectivelor organizaţiilor. Clostridium perfringens. problemele calităţii reprezintă domenii de studiu de sine stătătoare de natură tehnică. culoare.substanţe cu rol plastic care reprezintă elementele structurale ale tuturor ţesuturilor organismului (în special protidele şi substanţele minerale). modele. .într-un produs cu un NTG mare şansa prezenţei microoorganismelor patogene este crescută. ornamente. economică. aptitudine de utilizare. Aspectul estetic este conferit de către armonia şi echilibrul mai multor elemente dintre care formă. livrarea cantităţilor cerute la momentul şi locul dorit.

Cei mai relevanţi sunt cultura organizaţională precum şi cultura individuală a calităţii manifestată din partea personalului şi a clienţilor firmelor. 113 . procesele desfăşurate. credinţele. tehnici şi tehnologici. metode de prelucrare. O activitate utilizează resurse elemente de intrare şi le transformă în elemente de ieşire care constituie. Proiectarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii este un proces condiţionat de elementele culturale preexistente la începerea procesului.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA SMC este ‘’ansamblul de activităţi coordonate pentru a orienta şi controla o organizaţie în ceeace priveşte calitatea ‘’ (standardul ISO 9000 : 2000). orientări. Factorii tehnici şi tehnologici acţionează în sfera producţiei bunurilor alimentare şi sunt reprezentaţi de clădirile în care se desfăşoară procesele de producţie (caracteristici constructive care permit buna desfăşurare a fluxurilor tehnologice. nefavorabile. implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii SMC. obiective specifice. intelectuale. existând următoarele categorii: factori naturali. Factorii naturali acţionează direct sau indirect şi sunt reprezentaţi de factorii de mediu (caracteristicile solurilor. gradul de expunere la soare. grad de pregătire profesională. produsele şi serviciile pe care le furnizează. cantitatea de precipitaţii. Factorul uman cu influenţă asupra calităţii întruneşte toate caracteristicile generale ale factorilor sociali prezentând suplimentar şi unele particulare: caracteristici fizice. respectarea regulilor de depozitare). dar şi de creştere a implicării personale. Implementarea unui SMC este un proces dificil care presupune voinţă. Un aspect deosebit este schimbarea mentalităţii oamenilor faţă de calitate. transportului şi comercializării. Cultura organizaţională determină în mod decisiv modul în care se produce implementarea sistemului de management al calităţii ca modalitate de a controla şi orienta organizaţia către realizarea calităţii totale. ceeace impune ca primă măsură organizatorică realizarea educaţiei în spiritul calităţii la cei care sunt direct implicaţi în obţinerea ei. Factorii naturali au o influenţă deosebită şi în multe cazuri puţin controlabilă asupra calităţii produselor alimentare. eforturi importante (financiare). timp. începând cu studiul pieţei şi terminând cu urmărirea produselor în timpul utilizării sau consumului îndeplineşte condiţiile impuse de standardul sau documentul pe baza căruia s-a realizat certificarea. sisteme de marcare şi etichetare a produselor (identificarea produselor. ambalaje şi sisteme de ambalare (caracteristicile materialelor şi aplicarea metodelor moderne de ambalare determină capacitatea de protecţie a calităţii şi integrităţii produselor pe perioada depozitării. certificarea SMC conferă partenerilor şi certitudinea existenţei unui sistem bazat pe cele mai bune relaţii de afaceri. utilaje de producţie (performanţe. Cea mai utilizată clasificare a factorilor calităţii este aceea după natura lor. Calitatea produselor este aşadar rezultanta unui proces colectiv. în direcţia obţinerii maximului de satisfacţii din partea clienţilor interni şi externi. Certificarea SMC se face cel mai frecvent pe baza standardelor din familia ISO 9000 care în anul 2000 au fost revizuite şi adaptate noilor realităţi ale economiei concurenţiale. Factorii sociali au o importanţă aparte implicarea lor în asigurarea calităţii produselor alimentare fiind mai dificil de controlat şi evaluat. Certificarea SMC demonstrează că desfăşurarea tuturor proceselor din întreprindere. mărimea şi structura organizaţiei. Standardul promovează abordarea de tip proces în dezvoltarea. materii prime şi auxiliare utilizate (calitatea acestora condiţionează în mod direct calitatea produselor alimentare finite). Având în vedere noua orientare a ediţiei ISO 9000: 2000 care se concentrează preponderent pe realizarea satisfacţiei clienţilor. Standardul 9001: 2000 stabileşte cerinţele pentru configurarea SMC. condiţii de microclimat. reţete de fabricare). principii şi norme renunţând la mentalităţi retrograde. metode şi mijloace de transport adaptate naturii produselor alimentare. cu repetare ciclică. igiena. Oamenii au tendinţa de a percepe calitatea doar ca dimensiune a produsului sau serviciului final. o cultură în care valorile. sociali şi factorul uman. multifazic. calitatea apei şi a aerului) şi de factori genetici (transmiterea pe cale ereditară a însuşirilor care determină mari randamente productive sau o calitate deosebită a materiilor prime care vor fi prelucrate sub forma diverselor produse alimentare). Configurarea sistemului de management al calităţii presupune însemnate schimbări organizaţionale find un proces de durată. Factorii calităţii produselor alimentare Calitatea produselor alimentare este influenţată de o multitudine de factori. elementele de intrare în procesul următor. Adoptarea unui SMC este o decizie strategică pentru organizaţie. metode şi condiţii de păstrare (incinte speciale de depozitare. tehnologii de obţinere (etape. fiabilitate). rolurile şi normele comportamentale sunt subordonate ideii de calitate. Funcţionarea eficientă înseamnă activităţi corelate. Proiectarea şi implementarea unui astfel de sistem se face în funcţie de necesităţi. atitudine eronată care demonstrează o insuficientă cultură a calităţii. de disponibilitatea de a integra noi valori. Prin implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii în organizaţie se formează o cultură organizaţională puternică. în mod direct. parametrii de microclimat). Calitatea este rezultatul tuturor activităţilor care au drept rezultat obţinerea ei deci necunoaşterea şi nerespectarea principiilor calităţii în fazele intermediare nu se poate concretiza în calitate finală. în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia. la care participă într-o anumită succesiune factorii obiectivi şi subiectivi mai sus menţionaţi. temperatura mediului ambiant. informarea consumatorilor). asigurarea condiţiilor pentru prezentarea estetică a produselor).

acţiune. formarea şi instruirea echipei însărcinate cu organizarea sistemului 114 . procedură. Un punct critic este reprezentat de orice etapă. în cadrul unui sistem structurat de management. Constituirea şi materializarea unui sistem HACCP se face în 5 etape majore: Etapa I este etapa premergătoare introducerii sistemului HACCP. Cerinţele HACCP sunt descrise în următoarele reglementări pe plan internaţional: Directiva 91/43/CEE privind peştele şi 91/525/CEE respective 93/94/CEE privind igiena alimentelor îtoate etapele de viaţă ale produsului alimentar valabile în ţările Uniunii Europene. standardul DS 3027 (Danish Standard) aplicate în Danemarca şi Olanda. Legislaţia românească privind aplicarea sistemului HACCP sunt reprezentate de mai multe acte normative: Ordinul Ministrului Sănătăţii 1956/1995 privind introducerea şi aplicarea sistemului HACCP ca metodă de asigurare a igienei în sectorul alimentar.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Activităţile generale ale acestui proces de constituire a calităţii în ordine cronologică sunt cercetarea pieţei. Principiile HACCP sunt cuprinse în cadrul standardului ISO 22000. etc) . comercializarea produselor.determinarea punctelor critice de control prin intermediul cărora se pot ţine sub control riscurile identificate. Standardul extinde cu succes abordarea SMC (ISO 9001:2000) în domeniul alimentar.HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Evaluarea (analiza) riscurilor pe baza punctelor critice de control). Sistemul este extrem de util în obţinerea şi comercializarea unor alimente sigure cu inocuitate redusă. realizarea intervenţiilor post vânzare. Se consideră că cele mai eficiente sisteme de securitate a alimentelor sunt cele care sunt elaborate. prepararea culinarăşi consumul produselor alimentare. încorporat în activităţile globale de management al unei organizaţii.2005. 924 din 11. se defineşte politica de realizare a siguranţei alimentare. . transportul. stabilirea obiectivelor specifice demersului. procurarea materiilor prime.stabilirea actiunilor corective care trebuie aplicate atunci când monitorizarea indică faptul că un punct critic nu este sub control. . OUG 97/2001 privind reglementarea producţiei. Reprezentarea grafică a ciclului este cunoscută sub denumirea de “spirala calităţii” sau “spirala progresului calităţii” întrucât reluarea fiecărui ciclu se face plecând de la o bază informaţională superioară dată de experienţa acumulată anterior. se formulează angajamentul în asigurarea integrală a igienei produselor alimentare. prelucrarea. Acesta a fost elaborat pentru a asigura securitatea lanţurilor alimentare pe plan mondial cu participarea specialiştilor şi integrează cerinţele standardelor concepute de diverse companii şi asociaţii de profil la nivel mondial (în present există peste 20 de scheme ale managementului siguranţei alimentare). . circulaţiei şi comercializării alimentelor respectiv H. manipularea. gestionate şi îmbunătăţite permanent. .evaluarea riscurilor asociate cu obţinerea materiilor prime.stabilirea procedurilor de monitorizare continuă a punctelor critice de control (metode rapide. eficiente care furnizează informaţii utile).08.stabilirea procedurilor de verificare pentru confirmarea faptului că sistemul HACCP funcţionează corect. interactivă de identificare. aspect care constituie premisa îmbunătăţirii continue a calităţii. obţinerea tuturor informaţiilor legate de produsele finale oferite consuamtorilor precum şi în legătură cu toate materiile prime şi materialele utilizate stabilinduse riscurile potenţiale legate de acestea. Asocierea principiilor HACCP cu cele ale sistemului calităţii stă la baza realizării şi asigurării calităţii totale în domeniul alimentar. tratamente aplicate produselor. distribuţia. Sistemul integrează prevederile de bază ale inspecţiei sanitare fiind o modalitate simplă şi eficientă de realizare a igienei produselor alimentare. În această fază se definitivează orientarea organizaţiei spre îndeplinirea obiectivelor HACCP. HACCP este o metodă sistemică. spaţiu fizic. standardul IFS (International Food Standard) în Germania şi Franţa. cercetarea ştiinţifică. Sistemul HACCP Legislaţia internaţională şi cea naţională prevede aplicarea în toate unităţile implicate în producţia. personal implicat. controlul procesului tehnologic. asigurarea resurselor umane.G. . reglementările USFDA privind companiile naţionale şi străine care produc şi exportă produse alimentare în SUA. proiectarea şi pregătirea procesului tehnologic. legea BRC (British Retail Consortium) în Marea Britanie. legea LMHV (Lebensmittelhygiene -Verordnung) în Germania. evaluare şi control a riscurilor asociate produselor alimentare. Codex Alimentarius.stabilirea limitelor critice (toleranţe admise pentru parametrii care caracterizează un punct critic de control). desfăşurarea producţiei. spaţiu de producţie.stabilirea sistemului de documentare şi înregistrare corectă a datelor. Sistemul este utilizat de personalul implicat în circuitul alimentelor pentru planificarea şi instituirea procedurilor în scopul prevenirii. servirea şi comerţul cu alimente a principiilor sistemului de management al siguranţei produselor alimentare bazat pe evaluarea şi prevenirea riscurilor . delimitarea componentelor sistemului. depozitarea. material sau instrument utilizate în cadrul sistemului la nivelul căruia pierderea controlului poate avea drept consecinţă punerea în pericol a sănătăţii consumatorilor (metode de lucru. Cele 7 principii fundamentale care stau la baza funcţionării sistemului sunt: . eliminării sau reducerii la nivele acceptabile a riscurilor care ar putea afecta siguranţa alimentelor. depozitarea.

ambalajele produselor alimentare. compoziţia aerului. Pentru unele produse alimentare măsurile întreprinse în acest scop au rolul şi de a favoriza procesele care determină îmbunătăţirea însuşirilor calitative existente precum şi dobândirea altora noi (maturarea legumelor şi fructelor. chimice.realizarea siguranţei alimentare a populaţiei sau obţinerea de produse alimentare sigure şi garantarea unor riscuri minime privind sănătatea consumatorilor. Pentru produsele alimentare se folosesc mijloace de transport specifice (laptele se transportă în cisterne speciale sau în bidoane de aluminiu. evaluarea gravităţii şi frecvenţei de apariţie. Depozitarea reprezintă ansamblul activităţilor care se desfăşoară pe parcursul perioadei în care produsele sunt amplasate în spaţii speciale fixe sau mobile în scopul concentrării. . În timpul păstrării produsele suferă modificări determinate de factori interni şi externi. etc) În cazul produselor alimentare cerinţele privind ambalajele şi condiţiile în care se realizează ambalarea sunt mult sporite în comparaţie cu cele impuse pentru produsele industriale. brânzei.creşterea credibilităţii firmelor din industria alimentară manifestată atât din partea partenerilor de afaceri cât şi din partea autorităţilor de supraveghere. Ambalajul garantează direct salubritatea şi calitatea produsului alimentar (protecţia faţă de contaminarea cu microorganisme. Majoritatea produselor alimentare au o stabilitate relativă în timp datorită acţiunii factorilor interni şi externi. determinarea punctelor de atenţie şi a punctelor critice de control. peştele eviscerat în lăzi frigorifice asigurându-se o temperatură de maxim 40 C. Din punct de vedere tehnic activităţile care au loc pe perioada depozitării sunt reprezentate de dispunerea mărfurilor respectând anumite reguli (poziţionare.înlăturarea unor bariere în calea comerţului internaţional cu produse alimentare. menţinerea integrităţii. modul de transport şi de depozitare. peştele întreg se transportă în lăzi sub formă de brichete îngheţate. condiţionării anterioare comercializării sau consumului. Etapa V este cea de efectuare a verificărilor sistematice. Etapa IV constă în întocmirea documentelor (specificaţii tehnice.descărcare se realizează de către personal instruit. de degradare. Lumina este necesară doar în situaţia maturării legumelor şi fructelor. examene de verificare a calităţii şi aplicarea metodele de condiţionare. Aerul cu o compoziţie normală favorizează menţinerea parametrilor calitativi ai produselor alimentare. se asigură curăţenia fizică şi dezinfecţia acestora iar operaţiile de încărcare . Etapa III este de asigurare a valorilor standard şi a toleranţelor admise în legătură cu parametrii ce caracterizează punctele critice de control. Mijloacele şi modalităţile de transport a produselor alimentare se stabilesc în funcţie de natura produsului. . carcasele rezultate în urma sacrificărilor se transportă cu mijloace auto dispunând de spaţii căptuşite cu materiale metalice inoxidabile). microbiologice. Avantajele sistemului HACCP sunt numeroase: . Transportul şi manipularea. i stabilirea măsurilor cu caracter preventiv. deshidratare. microoorganismele din mediul exterior. documentate de evaluare a eficienţei funcţionării sistemului HACCP. Pe parcursul depozitării calitatea mărfurilor alimentare poate suferi modificări importante. Temperatura şi umiditatea neadecvată sau variaţiile bruşte ale acestor parametrii determină o gamă largă de modificări nedorite (încingerea. etc). conservarea pe durata transportului. Ambalarea. de cele mai multe ori nedorite. Păstrarea calităţii produselor alimentare Păstrarea calităţii reprezintă ansamblul măsurilor tehnico – organizatorice care au ca scop menţinerea nivelului calitativ al produselor alimentare în toate etapele circuitului logistic prin reducerea sau anihilarea tuturor influenţelor dăunătoare. Ţinând cont de recunoaşterea universală a avantajelor oferite de sistemul HACCP interesul firmelor din industria alimentară românească pentru implementarea sistemului este în creştere reprezentând premisa pentru realizarea unei producţii moderne de alimente. modul de ambalare. instrucţiuni de lucru şi proceduri. vecinătate). Ambalajul unui produs alimentar este materialul sau ansamblul de materiale având ca scop menţinerea calităţii şi integrităţii produsului. evitarea contactului cu factori de mediu cu potenţial de degradare. îngheţarea. proprietăţile fizice şi biologice ale produselor iar în categoria celor externi sunt incluşi parametrii atmosferici (temperatura şi umiditatea relativă a aerului). . de atenuare a propagării riscurilor. destinaţia şi durata transportului astfel încât să se asigure condiţiile igienice.creşterea competitivităţii firmelor din industria alimentară pe plan internaţional. 115 . a făinii. formulare) specifice produselor şi proceselor în cauză. Depozitarea. Pentr majoritatea produselor alimentare lumina contribuie la degradarea lor (râncezirea grăsimilor). degradarea sub influenţa factorilor de mediu. o poziţie corectă şi o stabilitate cât mai mare pe durata transportului.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Etapa II identificarea riscurilor fizice. echipat corespunzător şi având o stare de sănătate adecvată pentru a evita transmiterea unor germeni patogeni. În categoria factorilor interni merceologia include compoziţia chimică. manipulări. radiaţiile luminoase. etc).

băuturi alcoolice.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Oxigenul din aer întreţine unele procese fiziologice ale produselor vegetale după recoltare (respiraţia) dar poate iniţia procese de degradare în cazul produsele prelucrate (oxidarea grăsimilor. Cădura degajată determină încălzirea (încingerea) produselor şi alterarea acestora. Temperatura în combinaţie cu umiditatea şi lumina au în general efecte negative şi produc deprecieri ale calităţii produselor alimentare. fructe. devin lichide şi extravazează). Ulterior se produce o reacţie chimică cu ionii de fier din tabla de oţel. structurale şi tehnologice ale diverselor produse alimentare (cereale. Procesele de respiraţie pot fi controlate cu ajutorul temperaturii şi umidităţii care trebuie menţinute între limitele admise astfel încât să se desfăşoare cu o intensitate cât mai redusă. Scăderea umidităţii relative a aerului determină uscarea produselor (pâine. preparate carne). Variaţiile mari de temperatură determină deteriorarea produselor (conserve sterilizate din legume şi fructe). folosindu-se oxigenul din aer (respiraţie aerobă) sau provenit prin degradarea altor substanţe (respiraţie anaerobă). fructe. lapte praf). vitaminelor). Ozonul manifestă acţiunea de dezinfectare şi împrospătare a aerului din incintele de depozitare. temperatura şi umiditatea. depăşirea acesteia determinând favorizarea proceselor de degradare a produselor. În urma procesului de respiraţie lipidele şi glucidele se descopun oxidativ rezultând etanol. produse de panificaţie). brănzeturi. gust. aromă. Hidrogenul sulfurat care se produce prin degradarea aminoacizilor cu sulf pătrunde prin fisurile statului de vernis şi interacţionează cu ionii de staniu formând sulfură de staniu care se prezintă sub formă de pete albăstrui dispuse în special în zona falţurilor şi a deformărilor mecanice. Ozonarea aerului se poate realiza cu lămpi speciale care au un randament de 5-30 mg ozon/1000m3/oră. umiditate relativă şi viteză de circulaţie a aerului. Dioxidul de carbon rezultat în urma respiraţiei produselor vegetale hemibiotice. Modificări biochimice Modificările biochimice suferite de produsele alimentare se datorează echipamentului enzimatic complex şi activ de care dispun acestea. modificarea stării de agregare (grăsimile de constituţie se topesc. Creşterea temperaturii poate avea mai multe efecte: favorizează deshidratarea produselor (legume. durata de păstrare. Principalele modificări ale calităţii produselor alimentare în cadrul circuitului tehnic producător consumator Modificări fizice Modificările fizice ale produselor alimentare se datorează în special variaţiilor temperaturii şi umidităţii aerului. suculenţă. Respiraţia este ansamblul proceselor de oxidare care au loc în celulele ţesuturilor produselor aflate în stare hemibiotică. contractarea produselor. biscuiţi. Creşterea umidităţii relative a aerului peste limitele admise conduce la umezirea produselor higroscopice (cereale. se formează sulfură de fier (pete de culoare neagră) care corodează în totalitate tabla şi în prezenţa oxigenului din aer pe faţa superioară a cutiei vor apare pete de rugină. legume şi fructe uscate. fumul. Scăderea temperaturii poate determina modificarea stării de agregare (îngheţarea produselor lichide) şi reducerea stabilităţii. gazelle toxice) dăunează procesului de păstrare a mărfurilor alimentare. într-o anumită concentraţie manifestă o acţiune de inhibare a dezvoltării microorganismelor. legume. legume. frăgezime. condiţiile de temperatură. Un exemplu este coroziunea recipientelor metalice în care sunt ambalate conservele sterilizate. intensificarea proceselor de respiraţie în cazul produselor care se conservă pe bază de hemibioză. apă şi alte substanţe care accumulate în acntităţi mari determină moartea ţesuturilor. fructe. favorizează dezvoltarea microorganismelor iniţiind procesele de alterare. sub influenţa enzimelor de respiraţie. Maturaţia este un proces biochimic complex în cadrul căruia toate substanţele chimice din compoziţie suferă reacţii şi transformări şi care determină îmbunătăţirea proprietăţilor organoleptice (culoare. În paralel are loc şi creşterea gradului de asimilare a substanţelor nutritive de către organism (coeficientul de digestibilitate). caren şi preparate din carne. Unele transformări biochimice sunt benefice întrucât se îmbunătăţesc multe din caracteristicile organoleptice ale produselor alimentare (maturarea) în timp ce altele pot fi negative deoarece determină degradarea produselor. dioxid de carbon. factorii favorizanţi fiind oxigenul din aer. motiv pentru care se impune respectarea limitelor admise şi supravegherea permanentă a intervalului de variaţie a acestora. 116 . Un tip particular de respiraţie este încolţirea legumelor. modificarea consistenţei (uleiuri). etc). Modificări chimice Transformările de natură chimică care au loc în masa produselor alimentare se datorează reacţiilor dintre substanţele chimice componente în urma cărora iau naştere alte substanţe care imprimă produselor proprietăţi complet diferite de cele de bază. etc). Procesul de maturaţie este dirijat diferenţiat în funcţie de natura produselor. sare. Impurităţile din aer (particolele de praf.

Scăparea de sub control a proceselor microbiologice se soldează cu alterarea produselor. Fermentaţia. lactică (acid lactic). Acest tip de fermentaţie apare în timpul păstrării necorespunzătoare (temperaturi peste 30 0C şi condiţii igienice precare) a produselor murate. Acidul lactic prezent în mediu într-o anumită concentraţie inhibă dezvoltarea microorganismelor de alterare. mirosului şi consistenţei produselor. Bifidus esensis.Fermentaţia lactică stă la baza obţinerii produselor lactate acidifiate (iaurt. se rupe în bucăţi şi sub propria greutate se depune pe fundul vasului sub formă de membrane gelatinoase. produselor de panificaţie afânate biologic. consistenţă moale. smântână. Procesele fermentative sunt însoţite de degajare de energie şi uneori de gaze. În industria alimentară unele tehnologii de obţinere a produselor alimentare utilizează procesele fermentative strict dirijate. Brânzeturile fermentate butiric sunt balonate. La fezandare participă flora acidoproteolitică de putrefacţie astfel încât carnea devine fragedă. Fermentaţia alcoolică constă în transformarea zaharurilor simple (glucoză. intestin. siropuri. fructoză. Proteinele sunt hidrolizate sub acţiunea enzimelor proteolitice rezultând albumoze. Cărnurile şi organele care se pot autoliza se condiţionează rapid. Procesele de fermentaţie sunt foarte răspândite în natură fiind produse de microorganisme anaerobe (bacterii. respingător). stomac. În industria alimentară fermentaţia alcolică dirijată stă la baza fabricării vinurilor. Bacteriile acetice consumă treptat alcoolul. Mirosurile speciale se anulează cu baiţuri şi condimente. favorabil dezvoltării microflorei de putrefacţie. Bacillus helveticum. fierbere insuficientă). Această metodă se aplică pe riscul amatorilor întrucât până la faza de putrefacţie incipientă mai este foarte puţin şi dacă nu este foarte bine dirijată degenerează într-un proces de alterare (procese de putrefacţie manifestate prin apariţia ramolirea conţinutului. pancreas. înţepător. legumelor şi fructelor proaspete. berii. Fermentaţia lactică poate fi şi cauza alterării unor produse menţinute necorespunzător (laptele şi carnea proaspătă). Fermentaţia lactică este produsă de bacteriile lactice (Streptococcus lactis. etc) în condiţii de depozitare necorespunzătoare sau datorită unei pregătiri defectuoase a produselor pentru păstrare (conţinut redus de zahăr. Se dezvoltă la suprafaţa lichidului formând o peliculă cenuşie la început fină care ulterior se îngroaşă. O parte din energia produsă este utilizată de către microorganisme pentru întreţinerea proceselor metabolice în timp ce restul este eliberată în mediul exterior determinând încălzirea substratului şi alterarea sa (încingerea cerealelor. Se produce în prezenţa oxigenului şi la temperaturi de 25-300C. prezintă coaja crăpată. în special a celor de putrefacţie. culoare verzuie-negricioase. Un tip de autoliză avansată este fezandarea cărnurilor cu ţesut conjunctiv mai dens (vânat). alcoolului. drojdii şi mucegaiuri) care acţionând degradativ asupra unui substrat (reprezentat de regulă de glucide) produc o substanţă în cantităţi mai mari şi o serie de altele. laptelui care vor prezenta gust amar şi miros respingător. Fermentaţia acetică serveşte de asemenea pentru obţinerea unor produse alimentare. alterarea berii. negru-roşcată şi capătă un gust plăcut. Păstrarea o perioadă îndelungată a acestor produse nu este posibilă întrucât mediul acid favorizează dezvoltarea drojdiilor şi mucegaiurilorcare consumând acidul lactic mediul devine alcalin. de cele mai multe ori iniţierea fermentaţiei acetice indică un proces de alterare (oţetirea vinului. o concentraţie de zahăr cuprinsă între 10-15% şi existenţa unui mediu acid. gust şi miros de acid butiric. Procesul este favorizat de temperatură şi aciditatea crescută şi se desfăşoară în absenţa florei bacteriene. secundare. Bacillus casei.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Autoliza este un proces enzimatic complex al produselor de origine animală când predomină reacţiile de descompunere a substanţelor în absenţa agenţilor microbieni. În funcţie de produsul principal rezultat fermentaţia poate fi alcoolică (alcool etilic). Cele mai expuse procesului de autoliză sunt ţesuturile cu un procent mare de apă şi organele intens producătoare de enzime (ficat. polipeptide şi aminoacizi. Mucoraceae). transformându-l în acid acetic care imprimă vinului un miros şi gust specific. brânzeturilor. Bacteriile acetice atacă în special vinurile slab alcolizate. acetică (acid acetic). Modificări microbiologice Modificările microbiologice ale produselor alimentare se datorează dezvoltării şi acţiunii microorganismelor asupra substanţelor componente ale acestora. 117 . Oţetirea vinului este un exemplu tipic de fermentaţie acetică nedorită. gust acru-amar. butirică (acid butiric). glande). Autoliza incipientă determină schimbarea gustului. miros putrid. Factorii care favorizează declanşarea unei fermentaţii alcoolice sunt: prezenţa oxigenului. dulceţuri. etc) şi constă în transformarea zaharurilor în acid lactic. Sunt predispuse la acest fenomen produsele dispuse în cantităţi mari (grămezi. Bacillus lactis. Fermentaţia alcoolică este produsă de diverse specii bacteriene (Bacillus acetono-etilicus). în cantităţi mai reduse. În urma desfăşurării proceselor microbiologice în masa produselor alimentare se distrug anumite substanţe nutritive producându-se altele noi. drojdii (Saccharomyces) şi mucegaiuri (Penicillium. lapte bătut. galactoză) rezultând în cantităţi mari alcool etilic şi doxid de carbon. alterarea produselor lactate acidifiate). temperatura între 25-300C. Frecvent fermentaţia alcoolică apare în timpul păstrării unor produse alimentare (legume şi fructe proaspete. gemuri. brânzeturi) precum s a conservării legumelor şi fructelor prin murare. Fermentaţia acetică este produsă de bacteriile acetice (Acetobacter) şi constă în oxidarea alcoolului din produsele alimentare în acid acetic. Fermentaţia butirică este produsă de bacteriile butirice (Granulobacter) şi constă în transformarea zaharurilor în acid butiric. moale. peptone. stive) şi în incinte neaerisite. a cărnii).

Aspergillus. În vecinătatea acestora albuşul este gelifiat. proteus. subtilis. lipicios. putrefaciens. Bacterium putrificus. histamină. acizi aromatici. Cl. Mucegaiurile produc diverse transformări chimice şi biochimice (oxidări. B. lumină. negru sau verde. H2S. Unele tipuri de brânzeturi se obţin prin maturare sub acţiunea tulpinilor nobile de mucegaiuri (Penicillium roqueforti. mucegaiuri).50C peştele se poate păstra 8-10 zile iar dacă se urmăreşte păstrarea pentru perioade mai mari de timp trebuie obligatorie realizată congelarea. în special a celor proteice (decarboxilarea şi dezaminarea aminoacizilor). Bacterium sporogenes. Mucusul este format din colonii bacteriene confluente şi poate avea o grosime de 1-2 mm. Ouăle mucegăite examinate la ovoscop se caracterizează prin dezvoltarea pe membranele cochilifere a coloniilor de mucegaiuri care apar sub forma unor pete dispersate. Carnea cu fermentaţie acidă apare decolorată şi cu consistenţă redusă. Procesul de putrefacţie constă în special în transformări ale tuturor substanţelor. Bifermentans. tiramină) şi ptoamine (marcitina. etc). Poate afecta şi organele (ficatul care este bogat în glicogen). negru în funcţie de speciile bacteriene prezente. Acestea pătrund prin crăpăturile cojii în interior invandând miezul şi degradându-l. colorat în roşu. Procesul poate fi circumscris pe anumite zone sau poate fi generalizat. brânză. Se emană un miros sulfhidric-amoniacal. amine (putresceina. verde. mulţi dintre ei toxici: acizi alifatici. legume. dilacerarea straturilor musculare de către gazele acumulate şi emanarea unor mirosuri extrem de neplăcute de amoniac şi hidrogen sulfurat. Putrefacţia superficială este tipul de alterare cel mai des întâlnit. B. sepsina. compoziţie chimică) cât şi biologici (bacterii. Suprafaţa cărnii se acoperă cu un strat de mucus sub forma unui film de culoare albicioasă. Penicillium camemberti) dispunând de caracteristici organoleptice superioare. etc) dar şi în cazul celor cu umiditate mai redusă dar păstrate într-un mediu umed. dezagreabil datorită compuşilor volatili care s-au format. Se afirmă că această alterare nu este periculoasă dar că produsele sunt la limita conservabilităţii. diseminate la suprafaţa şi în profunzimea produselor. temperatură. CH4). Mucegaiurile sunt foarte răspândite în natură şi se dezvoltă în general pe materiile de natură vegetalăm manifestând cerinţe mai puţin riguroase faţă de substratul nutritive. Peştele este foarte sensibil la procesele de putrefacţie deoarece corpul este acoperit cu un strat de mucus care fixează microorganismele şi le favorizează dezvoltarea iar musculatura este moale şi poate fi uşor lizată. Fermentaţia acidă a cărnii mai este numită şi încingerea cărnii şi apare ca un proces avansat de autoliză sub acţiunea enzimelor proprii combinată uneori şi cu microfloră bacteriană. Putrefacţia cărnii se poate produce atât ca putrefacţie superficială sau de profunzime. lucioase cu aspect granular. Coloniile se dezvoltă atât pe coajă cât şi în masa produselor. Oidium. Aceste substanţe imprimă produselor alimentare care au suferit procese de putrefacţie aspect şi miros respingător împreună cu toxicitate ridicată. Compoziţia se înmoaie treptat transformându-se într-o magmă urât mirositoare. Carnea şi preparatele din carne au suprafaţa acoperită cu un strat de mucus vâscos. verde. scatol. Aceste granulaţii sunt reprezentate de tirozina cristalizată rezultată în urma hidrolizei proteinelor. Mucegăirea este o formă de alterare datorată dezvoltării mucegaiurilor pe sau în interiorul produselor alimentare. cafeniu. Mucegaiurile pătrund sub membrană formând la periferie un inel de culoare verde-cenuşie. În produsele alimentare apar noi compuşi. 118 . galben. indol. alb-verzuie sau alb-gălbuie.verzui. putrina. opac sau colorat variabil: roşu. colorarea într-o nuanţă de verde a acestora. Procesul de încingere se întâlneşte la cărnurile care nu au fost răcite suficient şi sunt depozitate în stare caldă. opac. Brânzeturile pot fi atacate de următoarele specii de miceţi: Penicillium. Putrefacţia de profunzime (putrefacţia verde) se produce la temperaturi de cca 300C şi se caracterizează prin înmuierea şi ulterior ramolirea straturilor musculare profunde şi a depozitelor adipoase (grase). Mucor. levuri. La preparate în stadii avansate de mucegăire membrana este cenuşie sau verzuie. se rupe şi se desprinde de compoziţie relativ uşor. Bacteriile de putrefacţie sunt aerobe şi anaerobe: Bacillus mesentericus.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Putrefacţia (alterarea putrifică) Putrefacţia este un proces de degradare complex în care intervin atât factori fizico-chimici (aer. Cladosporium şi Thamnidium. gaze (CO2. NH3. Pâinea mucegăită prezintă coaja acoperită cu un strat cu aspect pufos sau granular rezultat prin confluarea coloniilor de mucegaiuri. Mucegăirea apare mai frecvent la produsele cu un conţinut mare în apă (pâine. hidrolize). PH-ul cărnii este acid. Flora bacteriană a peştilor este formată în majoritate din specii psihrofile care se dezvoltă la temperaturi relativ scăzute ceeace face ca procesele de alterare să fie posibile şi în aceste condiţii. Mirosul specific de mucegai este foarte pronunţat. pun în libertate micotoxine şi determină colorarea în mod specific a produselor (în funcţie de specie pot apare coloraţii de negrucenuşiu. fructe. coloniile de mucegaiuri fiind foarte bine dezvoltate. La temperaturi de 0-0. mercaptani. fenoli. Conţinutul oului este tulbure. verde-albăstrui şi prezintă mirosul specific de alterat. Cl. etc. alb-cenuşiu). La temperaturi scăzute se poate produce hidroliza proteinelor musculare datorită acţiunii bacteriilor proteolitice. Compoziţia devine lipicioasă şi foarte moale cu aspect marmorat. fluorescens. Este umedă şi lipicioasă şi exală un miros acru (acid) similar cu cel al conţinutului stomacal nedigerat. Apar pete albe. cadaverina. Este perceptibil mirosul specific de mucegai. Ouăle cu procese de putrefacţie prezintă conţinutul tulbure. Dezvoltarea acestor bacterii este favorizată de temperatura şi umiditatea crescută. Clostridium perfringens. fermentaţii. B.

Directivele europene în domeniul etichetării mărfurilor alimentare prevăd introducerea alături de termenul de valabilitate şi a “datei durabilităţii minimale” pentru produsele care cu timpul îşi pot pierde caracteristicile. Termenul de valabilitate începe să se scurgă din momentul fabricaţiei. Se indică sub forma unui interval de timp sau mai frecvent ca dată limită de utilizare “expiră la data de…” menţionându-se în ordine ziua şi luna sau ziua. Principalii factori de instabilitate sunt enzimele provenite din materiile prime sau introduse în timpul procesului de prelucrare şi microorganismele. preambalare efectuate.durata de păstrare a produselor. cereale. legume şi fructedeshidratate. . . Termenul de valabilitate reprezintă intervalul de timp în care produsele alimentare depozitate şi transportate în condiţiile stabilite prin documentele tehnico-economice trebuie să-şi păstreze nemodificate toate caracteristicile de calitate iniţiale putând fi consumate în siguranţă deplină.microorganisme saprofite de cultură care produc transformări utile alimentelor în cadrul tehnologiilor alimentare (panificaţie. . etc). Factori subiectivi care determină perisabilitatea produselor alimentare sunt următorii: . zahăr. griş. fructe. . Conservarea produselor alimentare Elemente de microbiologie alimentară Produsele alimentare se caracterizează printr-o stabilitate scăzută la acţiunea factorilor interni şi externi fiind supuse fenomenelor de alterare. aspect care reduce posibilităţile de consum. . etc). Factorii obiectivi care determină perisabilitatea produselor alimentare sunt: . salamuri. carne. . . luna şi anul sau “A se consuma de preferinţă până la sfărşitul…” indicându-se luna şi anul sau numai anul.felul şi frecvenţa operaţiilor de sortare. brânzeturi. vinificaţie. concentrate alimentare sub formă de pulberi).debitarea în timpul operaţiilor de vânzare (brânzeturi. 119 . Garantarea calităţii produselor alimentare Garantarea calităţii produselor alimentare se face prin acordarea de către producători a termenului de valabilitate şi a datei durabilităţii minimale.Lucrător în comerţ Mureş Perisabilitatea produselor alimentare CRFPA Perisabilităţile sunt reduceri cantitative (de masă sau volum) care se produc în timpul manipulărilor sau păstrării produselor alimentare. Este obligatorie prezentarea condiţiilor de păstrare şi conservare.spargerea şi scurgerea (ouă. microorganismele pot fi grupate in: . fără a deveni periculoase pentru sănătatea consumatorilor.fragmentarea produselor datorită factorilor mecanici (paste fainoase.gradul de calificare şi instruire a lucrătorilor.volatilizarea substanţelor (băuturi alcoolice). luna şi anul.aglomerarea particulelor în cazul produselor pulverulente (zahăr pudră. . etc. Sunt prezente de asemenea condiţiile de păstrare şi conservare. . produse lichide ambalate în recipiente de sticlă).sisteme de ambalare şi materiale utilizate. În acest sens. brânzeturi. depozitare şi comercializare. Perisabilităţile sunt pierderi inerente care apar chiar şi în condiţiile respectării regulilor de manipulare.dotarea spaţiilor de păstrare cu aparate şi instalaţii necesare menţinerii parametrilor atmosferici. prezintă riscuri pentru sănătatea consumatorilor şi provoacă pierderi economice. Data durabilităţii minimale este limita de timp în care produsul îşi menţine caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare. . debitare. lapte praf.difuziunea grăsimilor prin ambalaj (brânzeturi. . În scopul diminuării acestor efecte se procedează la conservarea produselor alimentare. Prin conservare se realizează stabilizarea relativă a proprietăţilor şi se măreşte perioada de valabilitate.). obţinerea brânzeturilor etc. Data durabilităţii minimale se poate indica fie sub forma “A se consuma de preferinţă înainte de…” menţionându-se ziua. Legislaţia prevede obligativitatea înscrierii termenului de valabilitate/data durabilităţii minimale după caz pe produs. halva). ambalaje individuale sau în documentele însoţitoare ale marfurilor. preparate din carne. asupra cărora se intervine inhibând procesul de înmulţire prin mijloace bacteriostatice sau distrugându-le cu ajutorul mijloacelor bactericide.impregnarea (îmbibarea) ambalajelor cu produse pulverulente (făină. transport. motiv pentru care există există limite admise de variaţie pentru acestea.procesul de evaporare a apei (deshidratare) la legume. etc). Microorganismele care poluează produsele alimentare sunt diferite în sensul că unele manifestă o acţiune pozitivă în timp ce altele sunt total nefavorabile calităţii produselor. 5. cafea.

Fusarium. tuberculi.ul mediului. micotoxinele elaborate persistă în produse deoarece sunt în general termostabile şi rezistă la oxidare. Frecvent drojdiile poluează numeroase tipuri de substraturi. Talul este format din filamente miceliene sau hife cu aspect ramificat. La aceste produse trebuie încetinite fenomenele de respiraţie pentru a se reduce pierderile. bacteriile sunt clasificate în criofile (-10…0oC). Drojdiile (levurile) sunt microorganisme unicelulare de dimensiuni mai mari decat bacteriile care se înmulţesc prin înmugurire. Alternaria). potenţial de oxido-reducere. 120 .5. ouă). Principiile biologice ale conservării produselor alimentare Bioza. dar se vor dezvolta acelea care au condiţii optime de hrană.microorganisme saprofite de degradare (mucegaiuri. . Radiaţiile luminoase în funcţie de lungimea de undă influenţează diferenţiat activitatea microorganismelor (radiaţiile verzi sunt simulatoare. radiaţiile ultraviolete sunt distrugătoare). Penicillium. psihrofile (0…5oC).pH 2 . citoplasmă (masă protoplasmatică) şi nucleu (nu intotdeauna bine conturat). Membrana celulară se colorează prin tehnici histologice. În acelaşi produs pot coexista mai multe genuri şi specii de microorganisme. Mucegaiurile se dezvoltă la temperaturi joase sau medii (10…30oC) Drojdiile tolerează variaţii termice largi. Un nivel al umidităţii produselor sub 12 % are efect inhibant asupra tuturor tulpinilor microbiene. mai rar prin sciziparitate (diviziune celulară). Aceste efecte sunt asigurate prin o temperatură. leguminoase. panificaţie). În funcţie de intensitatea metabolismului bioza poate fi totală (eubioza) şi stă la baza păstrării produselor cu metabolism normal şi complet (păsări vii. rădăcini. o umiditate relativă şi o viteză de circulaţie a aerului adecvată. mucegaiurile si drojdiile. în funcţie de numărul şi poziţia cililor se poate realiza identificarea speciilor microbiene.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . bacterii) care produc modificări nedorite sau chiar alterari ale produselor alimentare. Nivelul pH-ului produselor alimentare este tolerat diferenţiat: bacteriile se dezvoltă la un pH de 6. Bacteriile aerobe consumă oxigenul favorinzând dezvoltarea celor anaerobe. pH . Mucegaiurile toxigene sunt distruse în mare măsură prin tehnicile de conservare termică. temperatură. Unele bacterii prezintă la exterior o capsulă de natură glicoproteică sau filamente fine şi lungi numite cili datorită cărora sunt mobile. Pentru mărfurile alimentare prezintă interes în principal bacteriile. Între microorganisme se manifestă interrelaţii complexe manifestate prin metabioză. pH. peşte viu broaşte.microorganisme condiţionat patogene şi patogene producătoare de toxine la nivelul alimentului (tipurile toxice) sau în organismul uman (tipurile infecţioase) determinând îmbolnăviri grave sau chiar mortale. simbioză şi antagonism. mezofile ( 15…35oC). Dezvoltarea microorganismelor este dependentă de conţinutul în substanţe nutritive a substratului şi favorizată de factori externi (umiditate. Metabioza este atunci când unele microorganisme creează condiţii favorabile pentru dezvoltarea altora asigurându-se o succesiune bine conturată a populaţiilor microbiene. antibiotice. vin. drojdiile şi mucegaiurile preferă medii acide sau foarte acide . dar în acelaşi timp se manifestă şi ca agenţi de degradare a produselor alimentare. drojdii. Compoziţia chimică a produselor alimentare face ca acestea să fie un mediu nutritiv extrem de prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor. Unele mucegaiuri sunt utile fiind folosite la maturarea unor brânzeturi. au posibilitatea de a supravieţui în sol mult timp. umiditate. raci. obţinerea de preparate enzimatice. acesta fiind un important “rezervor natural” de diseminare. Mucegaiurile sintetizează una sau mai multe toxine specifice denumite micotoxine (Aspergillus. alcătuit dintr-o parte vegetativă propriu-zisă şi o parte reproducătoare destinată formării şi răspândirii sporilor. Temperatura este un factor care generează o diversitate de comportamente. Principiul biozei stă la baza păstrării în stare proaspătă a produselor şi constă în capacitatea de autoapărare la acţiunea microorganismelor datorită imunităţii naturale. unele bacterii descompun proteinele până la compuşi metabolizabili de altele..7. Antagonismul este acţiunea de inhibare a dezvoltării unei specii de către alta deja existentă în mediul respectiv (în produsele conservate prin murare bacteriile lactice produc acizi care inhibă bacteriile de putrefacţie).3. pentru a evita creşterea temperaturii şi declanşarea proceselor de alterare. Drojdiile prezintă o mare însemnătate practică pentru industriile fermentative (spirt. În funcţie de temperatura la care sunt active. Până la un moment dat predomină o anumită microfloră dar prin modificarea condiţiilor de mediu începe să se dezvolte alta care până atunci s-a aflat în stare de latenţă. Bacteriile sunt microorganisme unicelulare formate din membrană. bere. etc) sau poate fi parţială (hemibioza) şi caracterizează păstrarea produselor detaşate de organismul matern la care metabolismul continuă însă cu intensitate redusă (boabe cereale. termofile (50…75oC). lumină. Mucegaiurile sunt microciuperci (micromicete) al caror organ vegetativ este un tal (ramură) monocelular sau pluricelular. Simbioza este relaţia de ajutor reciproc între două specii microbiene (chefirul se obţine prin ‘’cooperarea’’ dintre bacteriile lactice şi drojdii).5 .

fructelor. paraziţilor). Temperaturile de congelare sunt cuprinse între -18 oC … . S-a constatat că oprirea dezvoltării micromiceţilor (ciuperci) se face la temperaturi de -10 oC…. Refrigerarea este utilizată pentru păstrarea de scurtă durată a laptelui. Principiul anabiozei stă la baza păstrării produselor prin procedee care înhibă desfăşurarea proceselor specifice atât produselor alimentare cât şi microflorei de poluare (activitatea enzimelor. .congelare semirapidă la temperaturi de -20 oC…-30 oC o perioadă de cca 60 ore.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Anabioza (viaţa latentă). Tipuri de congelare: .12 oC. timp de cca 80 ore.congelare ultrarapidă la temperaturi de -35 oC…. Congelarea este utilizată pentru conservarea a numeroase produse alimentare. în acelaşi timp stimulează şi procesele biochimice de maturare a produselor alimentare. Metode de conservare bazate pe principiul anabiozei Refrigerarea asigură creşterea duratei de păstrare a produselor în stare proaspătă cu menţinerea însuşirilor lor naturale prin oprirea multiplicării florei toxigene şi patogene. suculenţă. Aceste procedee constau în realizarea temperaturilor scăzute.40 oC. a bacteriilor criofile (foarte rezistente la frig) se face la -15 oC. creşterea presiunii osmotice. 8-16 săpt. 6-12 săpt. Temperatura de refrigerare este cuprinsă în general între 0-4oC. Metode şi tehnici de conservare a produselor alimentare Metode de conservare bazate pe principiul biozei Aceste metode se aplică în special fructelor şi legumelor la care trebuie încetinite fenomenele de respiraţie pentru a se reduce pierderile. 4-6 săpt. utilizarea gazelor inerte ca agenţi bioinhibanţi. o umiditate relativă şi o viteză de circulaţie a aerului adecvată. 6-8 luni 6-7 luni 4-6 luni 6-8 luni 2-4 luni 5-8 luni 2-6 luni 3-4 luni 6-8 săpt..congelare rapidă la temperaturi de -30 oC…-35 oC o durată de cca 24 ore. acidifierea mediilor. frăgezime). a peştelui proaspăt sau pentru păstrarea de durată a legumelor. . Produsul optimă Căpşuni Caise Piersici Cartofi Ceapă uscată Morcovi Usturoi Varză Mere Pere Struguri de masă Lămâi Portocale Mandarine Grapefruit 0 -0. Acest lucru se poate realiza asigurând o temperatură. 2-6 săpt.5…+0. ouălor. dezvoltarea microorganismelor. pentru a evita creşterea temperaturii şi declanşarea proceselor de alterare. Metoda conservă însuşirile acestora un timp mai îndelungat.5-1 0-1 0-1 0-4 -1…+2 -1…+1 2-5 2-4 4-8 8-12 Temperatura Umiditatea relativă a aerului 85-90 90 90 85-90 75-80 90-95 70-75 85-90 85-90 85-90 75-85 85-90 85-90 85-90 85-90 Durata maximă de păstrare 3-8 zile 1-2 săpt. îmbunătăţirea unor caracteristici organoleptice (aromă. deshidratare parţială. 121 . La temperaturi de cca -20oC se produce crioletalitatea pentru toate categoriile de microorganisme. Abioza (lipsa totală a vieţii) stă la baza conservării produselor prin procedee care realizează distrugerea totală a microorganismelor asigurând sterilizarea produselor şi inactivarea permanentă a enzimelor. diminuarea reacţiilor enzimatice. cu mari consumuri de energie.40 oC o durată de cca 3 ore. Cenoanabioza constă în creerea condiţiilor favorabile dezvoltării anumitor microorganisme care produc substanţe cu acţiune bacteriostatică faţă de microflora de alterare.5 -1…+2 3-5 -1…+1 0. . Acest nivel de frig este un parametru greu de realizat. a cărnii.congelare lentă realizată la temperaturi de -18 oC…-20 oC. În tabel sunt prezentate valorile optime ale celor mai importanţi parametri precum şi duratele maxime de păstrare pentru câteva tipuri de legume şi fructe. Ea conduce la oprirea dezvoltării aproape a tuturor formelor microorganismelor de poluare şi patogene. neeconomicos şi uneori însoţit de procese fizico-chimice nedorite privind structura produselor.

Acidul lactic are acţiune bacteriostatică asupra bacteriilor de putrefacţie la o concentraţie mai mare de 0. Sărarea produselor se poate realiza prin metoda uscată. smântână. . . preparate.determină creşterea presiunii osmotice determină ca celulele ţesuturilor împreună cu cele bacteriene să se deshidrateze treptat şi să se dezintegreze. O metodă modernă de congelare este cea care foloseşte dioxidul de carbon sau azotul lichid (fructe. Conservarea produselor cu ajutorul gazelor inerte Dioxidul de carbon în concentraţie de 10% reduce capacitatea de multiplicare a microflorei aerobe şi foarte puţin sau deloc a celei anaerobe în funcţie şi de pH-ul si temperatura de păstrare. Acţiunea antiseptică a oţetului este intensificată prin adaos de sare (2-3%) iar pentru îmbunătăţirea gustului se adaugă şi zahăr (25%). are proprietăţi proteolitice scăzute şi atacă prioritar glucidele dând naştere la substanţe de aromă. desicarea) este o metodă de conservare prin reducerea conţinutului în apă a produselor alimentare care are ca efect reducerea activităţii enzimatice şi inhibarea dezvoltării microorganismelor. brânzeturi. lipsită de cloruri sau sulfaţi de calciu. fier sau magneziu care determină diverse defecte ale produselor conservate sau împiedică difuziunea sării în produs. Produsele acidifiate natural nu pot fi păstrate o perioadă de timp îndelungată deoarece mediul acid favorizează drojdiile şi mucegaiurile care consumând acidul lactic determină alcalinizarea mediului şi iniţierea fenomenelor de putrefacţie. Conservarea prin sărare Sărarea. liofilizarea (ambalare sub vid. La o concentraţie de sub 2% acid acetic produsul se închide ermetic şi se pasteurizează cca 20 minute la 100 oC. În concentraţii de 2-3% oţetul are acţiune bacteriostatică în timp ce la 4% are acţiune bactericidă. ca metodă de conservare se bazează atât pe principiul anabiozei (creşterea presiunii osmotice a soluţiilor) cât şi pe cel al cenoanabiozei (înlocuirea prin intermediul sării a biocenozei produsului cu o alta specifică sării). legume şi fructe murate). deshidratare în instalaţii speciale prin insuflare de aer cald. Concentrarea se poate realiza prin expunere la temperaturi de 60-80oC şi în vid sau prin congelare lentă la –10 oC …-18 oC urmată de îndepărtarea prin centrifugare a cristalelor de gheaţă. etc. O altă metodă este alcoolizarea naturală a produselor alimentare prin iniţierea fenomenului de fermentaţie alcoolică. Sarea care se utilizează la conservarea produselor alimentare trebuie să fie cât mai pură. Principalele metode de deshidratare sunt: uscarea naturală. congelare şi sublimarea apei). O altă formă de reducere a conţinutului în apă este concentrarea aplicată la produse lichide.inhibă bacteriile de putrefacţie (la o concentraţie mai mare de 10-15% sare). carne.inhibă dezvoltarea bacteriilor aerobe întrucât oxigenul nu se poate dizolva în saramură. Sarea are acţiune conservantă datorită unor proprietăţi specifice pe care le manifestă: . Conservarea cu soluţii concentrate de zahăr Adăugarea de zahăr în cantităţi mari într-un mediu şi realizarea unei concentraţii de peste 70 % inhibă dezvoltarea aproape a tuturor microorganismelor cu excepţia unor drojdii osmofile şi a unor mucegaiuri. deshidratare în pat fluidizat. Conservarea prin acidifiere artificială se realizează prin adăugarea acidului acetic (oţet) în mediul de conservare.5%. cu radiaţii infraroşii.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Cele mai bune metode de congelare sunt cele rapidă şi ultrarapidă deoarece în masa produselor se formează cristale de gheaţă foarte fine care produc modificări minime ale structurii celulelor (ruperea membranelor celulare) iar coloizii formaţi au o capacitate mare de rehidratare după decongelare astfel încât nu se produce o pierdere în cantitate mare a sucului celular. Flora halofilă suportă foarte bine presiunea osmotică ridicată. Din acest motiv se recomandă asocierea metodei cu pasteurizarea sau fierberea. Deshidratarea parţială (uscarea. Se utilizează pentru mărirea duratei de conservare a unor produse deshidratate cu un conţinut mare de grăsime şi ambalate în cutii ermetic închise (lapte praf. legume. Metode de conservare bazate pe principiul cenoanabiozei Cea mai utilizată metodă este acidifierea naturală în care în mediul de conservare se formează acid lactic prin fermentarea lactică a glucidelor uşor fermentescibile (iaurt. umeda sau mixtă. praf de ouă) dau pentru creşterea duratei de conservare a cărnii refrigerate în depozitele de păstrare (într-o concentraţie de sub 20%). 122 . Produsele alimentare care în prealabil au fost fluidizate pot fi deshidratate sub formă peliculară sau prin pulverizare (atomizare). Această metodă se aplică la conservarea legumelor (acidifiere) sau a produselor de origine animală (marinare).).

materiale complexe. acid sulfuros şi dioxid de sulf. timp de 20-30 minute). bidoane. În timpul sterilizării au loc diverse transformări ale produselor: modificarea structurii şi a proprietăţilor prsihosenzoriale. . Pentru o conservare mai eficientă afumarea se asociază cu uscarea şi sărare. acidul ascorbic şi sorbatul de potasiu (brânzeturi. unele toxine bacteriene. hidrogen. acizii şi aldehidele). Materiale utilizate pentru confecţionarea ambalajelor destinate produselor alimentare 123 . timp de 1 minut). Microflora reziduală rămasă după pasteurizare este mult atenuată şi dezvoltarea acesteia încetinită. Pasteurizarea poate fi joasă (60-65 oC.după relaţia cu mediul înconjurător: ambalaje biodegradabile şi nebiodegradabile. la cald (60-70oC) sau cu fum fierbinte. Sterilizarea se poate realiza şi cu ajutorul vaporilor supraîncălziţi în autoclave sub presiune (conserve. Afumarea este o metodă mixtă de conservare bazată atât pe acţiunea caldurii care produce o deshidratare parţială cât şi pe actiunea antiseptică a substanţelor din fum. angelic. acizi (formic. semiconserve. Se folosesc frecvent: acidul benzoic sau benzoatul de sodiu (conserve de legume şi fructe). 6. medie (70-75oC. Sterilizarea asigură distrugerea tuturor formelor vegetative şi sporulate ale bacteriilor. coagularea substanţelor proteice. acizi. aromatizantă (fenoli. furanic. hidrocarburi aromate. berii. Fumul este un aerosol complex format dintr-un amestec de aer şi produşii arderii incomplete a lemnului: monooxid şi dioxid de carbon. Pasteurizarea se aplică la conservarea laptelui. crearea de suşe antibiorezistente. antioxidantă (fenolii). În prezent se aplică din ce în ce mai mult afumarea cu lichid de fum care se obţine prin captarea fracţiunii mijlocii ce rezultă prin arderea rumeguşului. cutii.Lucrător în comerţ Mureş Metode de conservare bazate pe principiul abiozei CRFPA Utilizarea temperaturilor înalte. caserole. Abalarea şi etichetarea produselor alimentare Definirea şi clasificarea ambalajelor Din punct de vedere tehnic ambalajul este un material sau un ansamblu de materiale destinat protecţiei calităţii şi integrităţii produselor şi facilitării operaţiilor de pe parcursul circuitului tehnic al mărfurilor. Pasteurizarea este în primul rând o metodă de igienizare neasigurând sterilitatea conţinuturilor. capronic. pastelor de legume. făinuri proteice. conserve de legume şi fructe. . la 90-170oC. Folosirea antibioticelor este interzisă datorită efectelor lor nedorite: modificarea structurii microflorei intestinale. metan. din metal. . operaţie denumită şi hiţuire.după modul de circulaţie: ambalaje refolosibile şi nerefolosibile. inducerea de stări alergice la consumatori. Produsele pasteurizate sunt menţinute ulterior la temperaturi de refrigerare. Fumul. etc.după domeniul de utilizare: ambalaje de transport. saci. a virusurilor şi a paraziţilor. Temperaturile ridicate în funcţie de intensitate şi durata acţiunii măresc perioada de păstrare a alimentelor deoarece au proprietatea de a inhiba sau distruge microorganismele de poluare sau patogene. Tratamentul termic trebuie bine supravegheat întrucât nerespectarea condiţiilor impuse determină apariţia defectelor (de exemplu defecte datorate supra şi substerilizării conservelor). borcane. Afumarea se poate face la rece (20-30oC). aldehide. acetic. butelii. gemurilor. sucurilor. din materiale plastice. din lemn. fenoli. cetone. margarină). flacoane. pungi. Din punct de vedere economic ambalajul este un produs finit care are un anumit cost de producţie şi care este totodată promotorul operaţiei de vânzare a mărfurilor. alcooli. Clasificarea ambalajelor produselor alimentare se poate face după mai multe criterii: . Conservarea cu substanţe antiseptice Substanţele antiseptice sunt permise pentru conservarea produselor alimentare numai dacă sunt respectate dozele admise. Pasteurizarea constă în încălzirea unui produs un anumit timp la temperaturi sub 100 oC pentru distrugerea florei bacteriene patogene şi a celei mai mari părţi a florei saprofite de poluare. aldehide şi cetone) şi colorantă.). tuburi. virusurile sau paraziţii animali. etc. canistre.după forma de prezentare: lăzi. cărnuri provenite de la animale cu boli infecţioase sau parazitare). distrugerea enzimelor şi a celor mai multe vitamine. ca agent de conservare are acţiune bactericidă şi bacteriostatică (fenolii. particule de cărbune (funingine) şi cenuşă. înaltă (85-90oC.după natura materialului din care sunt realizate: ambalaje din hârtie şi carton. înlăturându-se compuşii nedoriţi. ambalaje de prezentare şi desfacere. . butoaie. din materiale textile. timp de 20-30 secunde) şi supraînaltă (pasteurizare de tip UHT sau uperizare constă în tratarea produselor cu vapori de apă supraîncălziţi la 150oC timp de 1 secundă) Sterilizarea este tratarea termică a produselor alimentare închise ermetic în recipiente la temperaturi de peste 100oC o durată variabilă (20-50 minute).

ceară rezistent la umezeală şi grăsimi). anorganică sau mixtă formate din compuşi macromoleculari obţinuţi prin polimerizare. reducerea impactului asupra mediului înconjurător. supleţe sau rigiditate. Cartonul se utilizează în următoarele variante: carton ondulat simplu. fisurare. carton tip Alco-papertex (carton caşerat pe o parte cu hârtie iar pe cealaltă parte cu folie de aluminiu. metalizată. substanţe tanante. pahare. creşterea duratei de conservare şi valabilitate a produselor. Materialele celulozice deţin o pondere de cca 40% în totalul ambalajelor şi sunt reprezentate de hârtie şi carton. carton tip Pevimax Well (hârtie tratată cu un amestec de polietilenă. rezistenţă termică. tratată (cerată. anticorosivă). gustări. scopul utilizării sale este reducerea oxidării grăsimilor. permite vizualizarea sau nu a produsului. Ambalarea cu gaze inerte (în atmosferă modificată) se realizează prin extragerea oxigenului din interiorul ambalajului şi introducerea în locul lui a unor gaze inerte (dioxid de carbon. etanşeitate perfectă. vinil. Ultimele realizări de sticlă ultrauşoară. navete. opacitate sau transparenţă. Materiale plastice Materialele plastice sunt produse sintetice de natură organică. rezistent la lovire. De asemenea. netoxic. Se utilizează pentru ambalare oţelul. aluminiul şi materialele combinate (material plastic. impermeabil. lăzi. Materialele plastice prezintă o serie de avantaje precum diversitate. Hârtia poate fi netratată (inferioară. Este considerată ca material ideal în acest scop deoarece asigură o foarte bună protecţie. neexistând riscul declanşării unor reacţii chimice cu constituenţii produsului. obişnuită sau superioară). uşor. Ambalarea în vid constă în eliminarea aerului din interiorul ambalajului cu ajutorul unei instalaţii speciale. În ambalajele din lemn se formează cryptoclimate (microclimate specifice favorabile dezvoltării microorganismelor şi insectelor) de cele mai multe ori degradante ale produselor. azot). materiale plastice complexe obţinute prin asamblarea mai multor tipuri de materiale de natură plastică sau de altă natură. capace. este impermeabilă. dopuri. lăzi de transport). Sticla are dezavantajul greutăţii şi fragilităţii. carton şi metal). proprietăţi igienico . Azotul este inert. umezeală precum şi pretabil la prelucrare). polipropilena (recipiente pentru dulciuri. creşterea productivităţii muncii. carton caşerat cu folie de polietilenă asociat cu folie de aluminiu (sistemul Tetra-Pak). Cutiile metalice sunt supuse unor tratamente moderne pentru combaterea “gustului metalic”. dizolvarii metalelor sau decolorarea produsului. policondensare sau alte procedee similare şi care se pot modela uşor la cald sau rece cu sau fară presiune.sanitare corespunzătoare însă au un cost de producţie relativ ridicat. a declanşării reacţiilor chimice între produs şi metal. acoperită cu polimeri) sau specială (creponată. lemnul are un conţinut ridicat în substanţe organice şi anorganice (răşini. Sticla se utilizează în general pentru realizarea buteliilor şi borcanelor. polietilentereftalatul-ul (butelii cu strat de acoperire din latex care împiedică pătrunderea oxigenului în băuturile carbogazoase şi evacuarea bioxidului de carbon). în schimb oferă avantajul rigidităţii eliminând riscurile de distrugere în timpul transportului. uleiuri eterice) care pot influenţa caracteristicile organoleptice ale produselor. Se practică în special pentru produsele sensibile la acţiunea oxigenului care ar putea fi degradate chiar de cantităţi foarte mici de oxigen pe parcursul unei păstrări mai îndelungate. Cele mai utilizate materiale plastice sunt polietilena (folii subţiri. Dioxidul de carbon este agent bacteriostatic şi fungistatic. Materialele metalice sunt folosite la ambalarea băuturilor şi alimentelor. asigurarea salubrităţii produselor. saci. uşor de igienizat. indor şi puţin solubil în apă şi grăsimi. posibililitate de reutilizare şi reciclare. relativ ieftină. recipiente de capacitate mare. inertă din punct de vedere chimic. folii. pungi. impermeabilitate. material de umplere). Metode moderne (neconvenţionale) de ambalare a produselor alimentare Metodele moderne de ambalare a produselor alimentare au la bază tehnologii care permit reducerea consumului de materii prime. subţire şi rezistentă la şocuri mecanice şi termice nu au atins producţia de masă datorită neeconomicităţii momentane. 124 . Costul materialelor este ridicat. polistirenul (ambalarea produselor alimentare proaspete sau congelate. opacitate Lemnul si subprodusele sale sunt utilizate frecvent la confecţionarea ambalajelor mari de transport rezistente la solicitările mecanice şi la uzură. preambalarea fructelor şi legumelor sau ca material de protecţie antişoc şi termoizolant). Aluminiul manifestă o serie de proprietăţi deosebite: maleabil. rezistentă la presiuni interne ridicate. Metoda are drept scop înlăturarea acţiunii degradante a oxigenului asupra produsului. masă redusă.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Ambalajele pentru produsele alimentare pot fi realizate din mai multe tipuri de materiale acestea diferenţiinduse între ele prin eficienţa protecţiei pe care o oferă produselor şi costurile de obţinere. combinarea diverselor tipuri de materiale în scopul creşterii performanţelor ambalajelor. policlorura de vinil (folii şi butelii).

dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a alimentului. metodelor de fabricaţie sau de producţie.2%.concentraţia alcoolică pentru băuturile la care aceasta este mai mare de 1. . Folia contractibilă este o folie de material plastic.cantitatea netă pentru alimentele preambalate. vitamine şi săruri minerale precum şi a valorii energetice reprezintă etichetarea nutriţională a alimentelor. astfel încât să permită acestora alegerea produselor care corespund exigenţelor şi posibilităţilor financiare cunoscând eventualele riscuri la care ar putea fi supuşi.introducerea termenului “data durabilităţii minimale” pentru produsele care în timp îşi pot pierde caracteristicile specifice fără a deveni periculoase pentru sănătatea consumatorilor. Ambalarea în folii contractibile. durabilităţii.02 privind etichetarea alimentelor. contractibilitate. atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare a alimentelor. cost rezonabil). transparenţă perfectă) şi folii termocontractibile din poliolefine (stabilitate dimensională la variaţiile de temperatură.data durabilităţii minimale sau în cazul alimentelor care din punct de vedere microbiologic au un grad înalt de perisabilitate. sudare foarte bună. .atribuirii de efecte sau proprietăţi alimentelor pe care acestea nu le posedă. al ambalatorului sau al distribuitorului. cantităţii.numele şi sediul producătorului.lista cuprinzând ingredientele. glucide. compoziţiei. data limită de consum. există şi cazuri în care este utilizat în amestecuri gazoase.locul de origine sau de provenienţă a alimentului. . ETICHETAREA MĂRFURILOR ALIMENTARE .introducerea prevederilor privind modul de inscripţionare a “datei durabilităţii minimale” şi a “termenului de valabilitate”. . sodiu. se practică ambalarea sub vid în folie contractibilă transparentă şi închidere prin termosudare (ambalare tip “skin”). originii sau provenienţei sale.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Deşi oxigenul este în general evitat în procesul ambalării. Informaţiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii la achiziţionarea produselor în privinţa: . Produsele introduse în pungi din plastic vidate anterior prin aspiraţie sunt scufundate timp de o secundă într-un rezervor cu apă fierbinte (92-97C) ceeace determină contragerea foliei cu 50-80%.o menţiune care să permită identificarea lotului.introducerea prevederilor referitoare la indicarea cantităţii din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente.cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente.02. . Pungile de tip Cryovac sunt de două tipuri: pungi termocontractibile multistrat (impermeabile pentru oxigen. Declararea conţinutului în proteine. .atribuirii de proprietăţi medicale alimentelor cu excepţia apelor minerale medicinale destinate persoanelor cu anumite afecţiuni sau a alimentelor testate şi avizate ca având proprietăţi medicale.106 din 7. în cazul produselor din import se înscriu numele şi sediul importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România. Ambalarea în sistem Cryovac este o variantă îmbunătăţită a ambalarii în vid.menţionarea toleranţelor positive şi negative premise la indicarea concentraţiei alcoolice. .introducerea elementelor obligatorii de identificare a lotului şi modul de inscripţionare a acestuia. Etichetarea nutriţională nu se aplică la ape minerale naturale sau alte ape destinate consumului uman. proprietăţilor. . . etirată (alungită în momentul fabricării şi care prin încălzire revine la poziţia iniţială). 125 . gaze sau vapori de apă. Ambalarea cu pelicule aderente constă în plicarea pe produs a unui stat rezistent şi impermeabil dintr-un material peliculogen (brânzeturi). . . Conform acestei norme etichetele alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: . Cea mai recentă reglementare este HG nr. . În cazul produselor alimentare.condiţiile de depozitare sau de folosire. integratori dietetici sau suplimente alimentare. fibre. . . lipide. rezistenţă bună la rupere şi străpungere. atunci când acestea necesită indicaţii speciale. . identităţii.denumirea sub care este vândut alimentul. verificabile şi uşor de comparat.sugerării unor caracteristici speciale atunci când în realitate toate produsele similare au astfel de caracteristici.ETICHETAREA NUTRIŢIONALĂ Etichetarea modernă a produselor alimentare presupune transmiterea către consumatori a unui mesaj bogat şi variat de informaţii utile. La ambalarea cărnii oxigenului menţine culoarea roşie a produsului şi împiedică apariţia germenilor anaerobi din genul Clostridium. aducând îmbunătăţiri în conformitate cu prevederile directivelor europene: . etanşeizând produsul. a naturii.instrucţiuni de utilizare. .caracteristicilor alimentului. Cele mai importante informaţii în legătură cu produsele alimentare sunt cele de ordin nutriţional care conturează valoarea biologică a alimentelor respective aportul pentru organism de substanţe nutritive (trofine) realizat prin consumul acestora. .

substanţe proteice. mai redus în proteine şi foarte bogat în enzime. pentozani. ca sursă de substanţe zaharificabile. Producţia mondială se ridică la aproximativ 560 milioane tone. enzime şi alte substanţe. şi ca agent de zaharificare. Grâul este singura cereală panificabilă deoarece proteinele sale formează gluten prin îmbibare cu apă. celuloze. în zonele de şes unde păşunile sunt limitate şi se utilizează sub forma de masă verde pentru furajarea animalelor. a amidonului şi a unor băuturi alcoolice tari. amidon. Seminţele de ovăz se utilizează la fabricarea crupelor sau a făinii. prezente în cantităţi mai mari comparativ cu celelalte cereale (4-6%). Se cultivă mai ales grâul comun de toamnă Triticum vulgare. substanţe minerale. sub formă de malţ. ca la orz. Grâul încolţit. care se utilizează în special pentru furajarea animalelor. iar endospermul este aproape lipsit de vitamine. lista cuprinzând ingredientele care trebuie înscrise folosind codul E precum şi lista categoriilor de ingrediente pentru care numele specific poate fi înlocuit cu denumirea categoriei. cu granulozitatea mai mare. O cantitate mare de porumb se utilizează în industria alcoolului. la acoperirea necesarului de hrană al oamenilor şi de furaje pentru animale. CEREALE. substanţe solubile (zahăr). lista cuprinzând alimentele scutite de la obligaţia indicării ingredientelor. secară sau orez. Se prevede lista cuprinzând alimentele scutite de la indicarea datei durabilităţii minimale. Grâul are cea mai mare importanţă economică. În acelaşi scop se poate folosi şi grâul comun cu sticlozitate mare. produse ce au valenţe dietetice determinate de compoziţia lor şi de gradul ridicat de asimilare a substanţelor nutritive conţinute. Orezul constituie hrana de bază pentru circa 50% din populaţia Terrei. grăsimi. Orezul serveşte ca materie primă pentru fabricarea crupelor. celuloze şi pentozani. mai redus de proteine şi prin faptul că nu formează gluten. care are în spic 2 rânduri de boabe mai dezvoltate şi mai bogate în amidon şi amilaze. Cultura leguminoaselor boabe îmbogăţeşte solul în substanţe azotate şi 126 . la fel ca şi celelalte cereale. Orezul are în compoziţia sa. Structura bobului de orez este asemănătoare celorlalte seminţe de cereale. LEGUMINOASE ŞI PRODUSE REZULTATE DIN PRELUCRAREA LOR Caracterizarea principalelor cereale  Cerealele. alături de cereale.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Faţă de aceste dispoziţii sunt stabilite menţiuni suplimentare de etichetare pentru anumite grupe de produse. Din cauza conţinutului ridicat de amidon şi amilaze se utilizează în industria berii şi a alcoolului. este considerat furajer şi serveşte pentru hrana animalelor. cel atacat de dăunători sau şiştăvit din cauza condiţiilor de cultură improprii. în special amilaze. maltoză). În procesul de măcinare rezultă “tărâţe”. datorită conţinutului lor ridicat în substanţe nutritive şi a ponderii mari în alimentaţie. aproape 80% din trebuinţele de glucide şi o parte însemnată din cele de proteine. în anul 1998 s-a obţinut o producţie de circa 5 milioane tone. complexe vitaminice şi săruri minerale. Grâul dur. Orzoaica se utilizează ca materie primă în industria berii şi la fabricarea concentratelor furajere. zahăr (glucoză. sau a boabelor fisurate determină reducerea randamentului în crupe şi a calităţii acestora. diferenţiindu-se prin conţinutul mai ridicat în amidon. Germenii de porumb servesc la fabricarea uleiului comestibil. Prin prelucrarea primară a grâului rezultă crupe şi făină ce se utilizează în alimentaţie. O serie de defecte ca: prezenţa boabelor şiştave.  Caracterizarea principalelor leguminoase boabe Leguminoasele boabe au o contribuţie importantă. Seminţele sunt alcătuite ca şi la celelalte cereale din: amidon. are mai puţine grăsimi. în amestec cu porumbul şi alte ingrediente cu o compoziţie chimică complementară. cel mai mare conţinut de amidon. acoperă circa 50% din necesarul energetic. În ţara noastră. Se foloseşte la fabricarea unor crupe (arpacaş) sau a unor sortimente de făină ce se utilizează în amestec cu cea de grâu. Triticum durum se foloseşte pentru fabricarea făinii grifice. grăsimi. Secara are importanţă economică mai redusă pentru ţara noastră. are proteine în proporţii moderate. cu deosebirea că paleele (învelişul floral) nu sunt concrescute în masa boabelor. comparativ cu restul cerealelor. Ovăzul are în compoziţia sa. substanţe proteice deficitare în triptofan. Diferă de grâu prin conţinutul său ridicat de zahăr. În industria berii se utilizează cu precădere orzoaica. a boabelor incomplet dezvoltate. Se cultivă şi ca plantă furajeră pentru seminţe şi nutreţ verde sau uscat. Porumbul. până la 7% şi valoarea biologică mai ridicată a proteinelor ce sunt mai bine echilibrate în aminoacizi indispensabili. Din prelucrarea loturilor de porumb hibrid rezultă crupe inferioare (mălai). Făina de secară se poate utiliza la fabricarea produselor de panificaţie în amestec cu făina de grâu. Se cultivă pe suprafeţe mici. mai bogate în proteine valoroase. Compoziţia orzului fără învelişuri florale se aseamănă cu cea a grâului. alcătuite în cea mai mare parte din învelişuri şi care sunt foarte valoroase pentru furajarea animalelor. cu endospermul îngălbenit. Poate substitui parţial orzul în industria berii sau poate fi utilizat la fabricarea glucozei. Orzul este îmbrăcat în învelişuri florale care reprezintă circa 11-13% din greutatea bobului. Se deosebeşte de restul cerealelor prin conţinutul său mai mare în grăsimi. din care se obţin parte făinoase. Secara din punct de vedere al compoziţiei chimice se aseamănă cu grâul. Se cultivă pe suprafeţe mari soiuri hibride de porumb. dar mai bine echilibrate în aminoacizi indispensabili faţă de cele din grâu. ceea ce favorizează separarea lor prin decorticare.

Folosirea raţională a boabelor de soia şi a derivatelor sale la fabricarea produselor alimentare. în care procesele biologice (respiraţia şi încolţirea) se pot intensifica. Majoritatea loturilor de soia au un conţinut ridicat de proteine. intensifică procesele biologice din seminţe. Greutatea hectolitrică este un indicator sintetic de calitate. sunt selecţionate drept criterii de apreciere a calităţii următoarele: umiditatea (conţinutul de apă). Din punct de vedere al compoziţiei. poate contribui la echilibrarea acestora în componenţi nutritivi. chiar în amestec cu cele de origine animală (în proporţii optime). silozuri) iar transportul de durată în mijloace corespunzătoare. greutatea hectolitrică. Soia are o valoare nutritivă superioară tuturor materiilor prime agroalimentare de origine vegetală. gust) şi cele igienico-sanitare. ridicat de substanţe neazotate. năutul şi soia. Glutenul se formează ca o masă elastică din proteinele grâului (mai ales gliadină şi glutenină) prin îmbibare cu apă în timpul frământării aluatului. Reprezintă masa unui hectolitru de cereale sau leguminoase exprimată în kg. Se cultivă mai mult soiurile de culoare albă din varietatea Phaseolus vulgaris. Se utilizează în alimentaţie boabele întregi sau prelucrate în făină ori fulgi de fasole. Se foloseşte mai mult la furajarea animalelor datorită conţinutului ridicat de proteine şi mai puţin în alimentaţie. formate din seminţe recoltate la maturitate. Grâul din care şrotul nu formează gluten este considerat furajer. chiar sub valorile standardelor. Din grâu sticlos se poate fabrica făină grifică care se pretează la fabricarea pastelor făinoase. masa a 1000 de boabe. Umiditatea optimă a cerealelor şi a leguminoaselor boabe este cuprinsă între 12 şi 15%. Pe măsura intensificării proceselor biologice. caracteristicile organoleptice de bază ( aspect. căldura rezultată se acumulează în masa de cereale. miros. Din acest motiv se utilizează pentru aprecierea calităţii loturilor de cereale destinate însămânţării. formate din seminţe de acelaşi soi. bine dezvoltate. din care se obţin preparate culinare sau concentrate alimentare. la creşterea calităţii. sub formă de crupe după decorticare. Din cauza comportării neuniforme la fierbere. Pentru evaluarea calităţii grâului se determină: sticlozitatea. încolţite sau sparte (fracţiunile sub ½ bob). Loturile de cereale care nu îndeplinesc condiţiile de umiditate. Valori mai mari ale greutăţii hectolitrice se înregistrează la loturile de cereale formate din seminţe mature. Este un factor de stabilitate. Fasolea. În astfel de cazuri. Proteinele din soia sunt mai bine echilibrate în aminoacizi comparativ cu cele din celelalte surse alimentare de origine vegetală. toate igienizate. atacate de dăunători. pot fi supuse păstrării şi transportului pe distanţe mari. care au greutate hectolitrică mare şi un conţinut ridicat de proteine. cu numai câteva procente. Mazărea are o compoziţie chimică apropiată de cea a fasolei. conţinutul de impurităţi. 33-36%. numai loturile de cereale şi leguminoase cu o umiditate optimă de 14-15% sau mai mică. Reprezintă proporţia în care grâul prezintă aspect sticlos. mai ales de amidon. inclusiv pe cele respiratorii. Datorită caracterului lor hemibiotic. Cele mai importante leguminoase boabe ce se cultivă în ţara noastră sunt: fasolea. Masa a 1000 boabe şi masa absolută (masa a 1000 boabe raportată la substanţa uscată) sunt indicatori de calitate deosebit de semnificativi dar se pot aplica numai pentru determinarea calităţii loturilor omogene.  Calitatea şi păstrarea cerealelor şi a leguminoaselor boabe Dintre caracteristicile cerealelor şi ale leguminoaselor boabe.2%). cu până la 80% proteine. seminţele altor cereale sau resturile de plante şi impurităţile minerale (care nu pot depăşi 0. mazărea. cu umiditate optimă şi conţinut redus de impurităţi.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA înregistrează cel mai mare randament în proteine pe unitatea de suprafaţă. Păstrarea şi depozitarea cerealelor boabe se pot face numai în spaţii adecvate (magazii. îşi modifică proprietăţile organoleptice şi tehnologice iar prelungirea păstrării duce la compromiterea lor totală. fasolea şi celelalte leguminoase se comercializează în loturi omogene formate din acelaşi soi şi din recolta anului curent. Datorită conţinutului ridicat de grăsimi (circa 20%). Sticlozitatea caracterizează aspectul în secţiune al bobului de grâu. al căror efect poate fi încingerea. fiind impropriu pentru panificaţie. soia serveşte pentru extracţia uleiului alimentar. putând atinge chiar valori şi mai mari. se depozitează separat şi se supun operaţiunilor de condiţionare. foarte bogate în proteine. leguminoasele boabe se caracterizează printr-un conţinut mare de proteine (între 20-36% iar unele soiuri de soia au un conţinut mai mare). iar soia constituie o materie primă importantă din care se extrag uleiuri alimentare. utilizate la fabricarea unor grupe largi de produse alimentare. inclusiv la îmbunătăţirea caracteristicilor psihosenzoriale. Are sticlozitate mare grâul dur. cu excepţia boabelor de soia care au 16-20%. Conţinutul de impurităţi în cereale şi leguminoase oscilează în jurul valorii de 3% şi cuprinde: seminţele produsului de bază degradate. Cerealele şi leguminoasele cu umiditate mare şi cu grad mare de impurificare prezintă o greutate hectolitrică mai redusă. Glutenul formează scheletul elastic al aluatului şi determină capacitatea acestuia de a reţine gazele şi de a creşte în volum în timpul dospirii şi coacerii. proporţia proteinelor se poate apropia de 50%. ferite de apă şi cu o umiditate relativă a aerului sub 80%. Cantitatea şi calitatea glutenului. se folosesc pentru fabricarea concentratelor furajere şi a produselor alimentare. redus de grăsimi cu valori apropiate de cel al cerealelor (2-6%). loturile de cereale şi leguminoase se degradează. Din soia se pot obţine concentrate şi izolate proteice. în cazurile când sunt preluate de beneficiari. corpuri străine sau greutate hectolitrică. masa absolută. temperatura crescând până la 30-40˚C. Valori puţin crescute ale umidităţii. Şroturile de soia. Există indicatori de calitate tipici pentru anumite varietăţi de cereale şi leguminoase boabe. 127 . cantitatea şi calitatea glutenului sau conţinutul de proteină brută. neatacate de dăunători. La unele soiuri şi în condiţii de cultură propice. Prezintă sticlozitate mare loturile de grâu dur (mai rar cele de grâu comun).

apropiindu-se mai mult de bobul întreg sau de endospermul acestuia. ceea ce îl face inutilizabil. sensibile la oxidare (15% din grăsimile existente în porumb se află în endosperm) reduce stabilitatea mălaiului în timpul păstrării. determină creşterea valorii nutritive ca urmare a modificării proporţiilor componenţilor valoroşi şi a uşurării proceselor de asimilare. granulozitatea. circa 500-800 μm şi sunt aproape lipsite de învelişuri. zahăr. mălaiul etc. cretă şi alte ingrediente în funcţie de sortiment şi destinaţie. În funcţie de modul de obţinere şi gradul de prelucrare distingem: crupe naturale şi artificiale. Grişul este alcătuit din fragmente ale endospermului bobului de grâu. inclusiv a grăsimilor ce se soldează cu creşterea acidităţii.). orez etc. Dintre caracteristicile fizico-chimice sunt selecţionate drept criterii de calitate: conţinutul de apă. Orezul (crupe de orez) se obţine prin degerminare. tratament hidrotermic. precum şi prin operaţiuni de şlefuire sau polizare. Sortimentele de calitate superioară au o granulaţie uniformă.  Făina Făina rezultă prin măcinarea cerealelor. granulaţie neuniformă. grăsimi. fulgii de ovăz pot fi consideraţi produse dietetice ce pot fi recomandate pentru alimentaţia copiilor. iar cele cu fisuri provoacă fragmentarea puternică în timpul prelucrării tehnologice. devenind astfel posibilă evaluarea corectă a defectelor cauzate de operaţiunile de finisare. şlefuire. Siropul utilizat poate conţine glucoză. roşii sau cafenii formează o crupă şlefuită cu striaţii colorate. criteriu de compoziţie şi de stabilitate. iar compoziţia se apropie de cea a bobului de porumb. Boabele nedezvoltate dau la prelucrare crupe mici cu aspect făinos. mirosul şi gustul prezintă interes pentru aprecierea calităţii tuturor crupelor. Crupele naturale pot fi: crude. căpătând o stabilitate mai mare în timpul fierberii. Compoziţia chimică a crupelor se identifică cu cea a cerealelor sau a leguminoaselor boabe din care provin. Făina după măcinare se supune unui proces de maturare.Lucrător în comerţ Mureş  Crupele CRFPA Crupele se obţin din cereale şi leguminoase boabe prin înlăturarea învelişurilor şi prelucrarea specifică a endospermului sau a cotiledoanelor. decorticare pentru înlăturarea învelişurilor florale (palee). Crupele crude (neprelucrate termic) pot fi întregi şi fragmentate. Se pot obţine şi prin expandarea unor semifabricate rezultate din prelucrarea prin măcinare şi tratamente hidrotermice. La sortimentele superioare de orez se aplică şi glazurarea. amidon. Prin glazurare orezul îşi îmbunătăţeşte proprietăţile tehnologico-culinare. În timpul maturării se desfăşură procese de oxidare a pigmenţilor şi grăsimilor. iar compoziţia sa se apropie de cea a endospermului. Fulgii de ovăz se fabrică din boabe de ovăz de soiuri pretabile. Mălaiul de calitate superioară se obţine din porumb sticlos. Caracteristicile organoleptice: culoarea. cenuşa totală prin care se determină gradul de extracţie şi prezenţa învelişurilor. şlefuire. Concomitent are lor o 128 . operaţiunile de laminare. Conţinutul mai ridicat în grăsimi. Maturarea se face prin păstrare în condiţii normale. cacao. a celor fizico-chimice şi a proprietăţilor tehnologico-culinare. La fabricarea unor crupe speciale expandate se pot folosi: zahăr.) Crupele laminate se obţin prin prelucrarea hidrotermică a seminţelor de cereale. laminate şi expandate. granulaţie mare şi uniformă (800-1000 μm). După câteva luni de păstrare mălaiul se amărăşte şi capătă miros de vechi. Prelucrările tehnologice specifice. Cea mai mare producţie înregistrează făina de grâu ce se utilizează la fabricarea unui număr mare de produse alimentare de bază pentru alimentaţia umană. procese de hidroliză a tuturor componenţilor. alcătuite din jumătăţi de boabe (cotiledoane de mazăre) rezultate în urma decorticării sau din fracţiuni mai mici ale endospermului seminţelor de cereale (grişul. Ele permit evaluarea calităţii crupelor. prin decorticare. uniformitatea. Aplicarea glazurării se face prin stropirea boabelor de orez cu un sirop de glazurare. inclusiv o îmbunătăţire a proprietăţilor elasticoplastice ale glutenului. folosite la fabricarea crupelor (separarea învelişurilor. brânzeturi şi alte ingrediente. ce se aplică pentru înlăturarea învelişurilor carpiene şi seminale. conţine foarte puţine învelişuri. prăjire şi expandare). Aprecierea calităţii crupelor se face prin examinarea caracteristicilor organoleptice. acestea particularizându-se pentru fiecare produs în parte. în funcţie de modul de prelucrare şi de gradul de cuprindere a structurilor seminţelor. Prin maturare se înregistrează o ameliorare a proprietăţilor de panificaţie. Sortimentele inferioare de mălai au un grad de extracţie mare. prezenţa şi proporţia impurităţilor. laminare între valţuri netede şi uscare până la o umiditate de 11-12%. Cu ajutorul acestor teste se pun în evidenţă chiar şi urmate de învelişuri. identificarea unor defecte tehnologice de finisare sau provocate de calitatea materiilor prime şi de procesele de degradare din timpul păstrării defectuoase. Crupele crude pot fi mari. polizare (pentru înlăturarea completă a învelişurilor) şi glazurare. aciditatea totală care permite evidenţierea degradărilor în timpul păstrării. conţin învelişuri în proporţii mari. Crupele întregi se obţin din cereale. prin separarea parţială a învelişurilor (arpacaşul de orz şi grâu) sau prin decorticare. diferenţiat la fiecare sortiment după gradul de extracţie. aspectul. are grad redus de extracţie. miere. cele verzi. Pentru aprecierea calităţii crupelor de orez se folosesc teste chimice prin care se colorează substanţele tipice învelişurilor. Datorită valorii nutritive mari şi al gradului ridicat de asimilare. talc. Crupele expandate rezultă prin prăjirea şi expandarea seminţelor întregi de cereale (porumb. conţinutul în crupă normală. laminare şi uscare sau prăjire. tratamentele hidrotermice. Defectele crupei de orez sunt generate de calitatea orezului brut.

Umiditatea făinii. făina neagră şi făina dietetică. Cenuşa raportată la substanţa uscată exprimă gradul de extracţie. La formarea sa.420% (tip 420) şi 0. În funcţie de destinaţie. Datorită stabilităţii lor mari sunt considerate “conserve de aluat”. Făina din alte cereale şi din leguminoase poate fi utilizată în panificaţie în amestec cu cea de grâu. Făina cuprinde fracţiuni din toate structurile bobului. la obţinerea unor produse cu destinaţie specială. acesta fiind format din produse cu un conţinut de cenuşă ce variază între 0. mirosul). Compoziţia chimică a făinii albe de extracţie mică se poate identifica cu cea a endospermului. Exemplu: făina din care rezultă prin calcinare 480 mg cenuşă la 100 g este considerată făină tip 480. Utilizarea făinii nematurate determină obţinerea unor produse de panificaţie cu defecte majore şi cu proprietăţi fizice şi organoleptice inferioare. eventual la fabricarea preparatelor culinare şi a concentratelor alimentare. Aciditatea reliefează gradul de prospeţime al făinii. ovăz. Gradul de extracţie reprezintă cantitatea de făină ce se obţine prin măcinare din 100 kg grâu. indicele de deformare a glutenului. Conţinutul de substanţe proteice al făinii se exprimă prin raportarea la substanţa uscată. corespunzătoare sortimentului. sau degradat în timpul păstrării prea îndelungate sau în condiţii improprii.  Pastele făinoase Pastele făinoase sunt produse obţinute din aluat crud. Glutenul este o masă proteică complexă formată din gliadină şi glutenină şi alte substanţe proteice. randamentul maxim de făină de cea mai bună calitate nu poate depăşi 85 kg/100 kg grâu. 14. corespunzător destinaţiei. de mărimea granulelor sale. iar determinarea sa constituie principalul mijloc de verificare. redistribuirea componenţilor chimici făcându-se concomitent cu modificarea proporţiilor particulelor din formaţiunile anatomice înglobate. în funcţie de gradul de extracţie. Indicele de deformare caracterizează calitatea glutenului şi exprimă modificarea diametrului unei sfere de gluten în condiţii standard de timp şi temperatură. făina semialbă. pentozanii şi în cantităţi mici grăsimile. Umiditatea făinii care se depozitează pentru perioade mai mari este de 14%. Pornind de la ponderea endospermului în bobul întreg. secară. conţinutul de cenuşă insolubilă în HC 10%. Pe scară largă se produce făină de grâu. conţinutul de cenuşă raportat la substanţa uscată. iar a celei utilizate curent poate fi mai mare. 129 . Compoziţia chimică a făinii variază în funcţie de gradul de extracţie. poate contribui amidonul. are un conţinut ridicat de gluten (25-30%) cu indice de deformare redus. a sortimentului de făină. din acest unghi. care formează gluten suficient şi are sticlozitate mare. conţinutul de glutem umed. Cantităţile de făină prelucrate din celelalte specii de cereale şi din leguminoase sunt reduse. Astfel tipurile de făină se diferenţiază după conţinutul de cenuşă şi preiau denumirea de la cantitatea de cenuşă ce rezultă prin calcinare. Făina de calitate. de circa 85% şi admiţând că aceasta se poate separa complet prin măciniş. În practică se obţin randamente mai mici. compactizat (nefermentat) şi uscat până la o umiditate de 12-13%. conţinutul de pesticide. este un factor de stabilitate. orez. iar în tărâţe se află părţi ale endospermului. ca şi cea a cerealelor şi a celorlalte produse de morărit. Între gradul de extracţie al făinii. malaxat. de substanţe de poluare şi gradul de infectare). gustul. poate fi alcătuită aproape numai din endosperm (făina albă superioară) sau poate conţine şi învelişuri în proporţii crescânde până la cuprinderea lor în totalitate (făina integrală). respectiv de 5-10 zile pentru cea neagră şi dietetică. Principalele criterii de apreciere a calităţii sunt: proprietăţile organoleptice (culoarea. neşiştăvit. la valori mai mari favorizând degradarea. iar compoziţia făinii integrale cu cea a bobului întreg . Făina. Făina albă cuprinde cel mai larg sortiment. încins. ajuns la maturitate. Cenuşa insolubilă în HCl 10% exprimă gradul de impurificare a grâului cu substanţe minerale din sol sau pregătirea sa incorectă pentru măcinare. Făina de grâu se clasifică în făină pentru panificaţie şi făină pentru fabricarea pastelor făinoase. granulozitatea şi impurităţile metalice) şi igienico-sanitare (natura şi conţinutul de aditivi. pentru corectarea valorii nutritive sau la fabricarea concentratelor alimentare. conţinutul de substanţe proteice raportat la substanţa uscată. Sortimentul de făină se diferenţiază după specia de cereale din care provine şi preia denumirea acesteia: făină de grâu. proporţia învelişurilor şi conţinutul de substanţe minerale exprimate prin cenuşă totală (substanţele minerale sunt repartizate într-o măsură mai mare în învelişuri) există o relaţie direct proporţională.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA reducere a activităţii enzimelor amilolitice şi proteolitice. fizico-chimice (umiditatea. aspectul. inclusiv ale învelişurilor. aciditatea. Sortimentul de făină pentru panificaţie cuprinde: făina albă. porumb şi altele. Făina de calitate trebuie să prezinte o granulozitate cât mai uniformă. Durata de maturare a făinii este de cel puţin 10-15 zile pentru făina albă şi semialbă. formând scheletul elastic al aluatului căruia ăi influenţează extensibilitatea. făina de panificaţie se diferenţiază după conţinutul de cenuşă şi după granulaţie. Conţinutul de gluten umed şi indicele de deformare. orz. Granulozitatea făinii este dată de fineţea sa.650% (tip 650). exprimată în mg/100 g făină. Glutenul exprimă însuşirile de panificaţie ale făinii. Făina are o aciditate mare în cazurile în care se obţine din grâu încolţit. conţine mai multe proteine. Făina obţinută din varietăţi şi soiuri de grâu superioare. Făina de panificaţie se utilizează şi la fabricarea produselor de patiserie industrială.5-15%.

în multe cazuri acestea preluând şi denumirea adausurilor de bază.  Produsele de panificaţie Această grupă cuprinde produsele afânate prin procedee biologice şi chimice. Ele au o compoziţie mai complexă. Calitatea pastelor făinoase se determină pe baza proprietăţilor organoleptice. steluţe. Prin fierbere. pastele făinoase trebuie să fie elastice. Uscarea pastelor făinoase este operaţiunea tehnologică cu cele mai mari implicaţii asupra calităţii. pâinişoare. iar lichidul să fie limpede şi să nu depună sediment. Dintre ingredientele folosite la fabricarea pastelor făinoase cităm: melanjul de ouă (deshidratat. despicarea sau fisurarea zonelor periferice. Pastele făinoase se pot clasifica după formă în: * paste tubulare. albumina vegetală. Pentru obţinerea produselor de panificaţie curente. pire) sau făină de secară. franzeluţe. scoici. Sortimentul se deosebeşte şi după natura ingredientelor folosite la fabricarea pastelor. * paste figuri: cuburi. precum şi împotriva dăunătorilor. forme de fructe. Ingredientele se utilizează pentru corectarea valorii nutritive.5 grade de aciditate. arome. specialităţile de panificaţie. spanac). procesul tehnologic cuprinde numai operaţiunile de bază: pregătirea materiilor prime. chifle. pentru a se evita degradarea altor componente mai higroscopice. * paste filiforme.). După fierbere. coloranţi şi alţi aditivi. legume sau animale în miniatură şi altele. Pastele făinoase utilizate la fabricarea concentratelor alimentare au o umiditate la valoarea minimă.5-4 ori. Pastele făinoase se ambalează în cutii de carton. în pungi de hârtie pergaminată. făina de fructe. modelarea. franzeluţe. Conducerea incorectă a procesului de uscare. pesmetul. semialbă sau neagră din făină de grâu. în funcţie de sortiment şi destinaţie. Sortimentul produselor de panificaţie afânate biologic cuprinde: * pâine simplă. * paste umplute (cu brânzeturi. o valoare nutritivă mai echilibrată şi însuşiri senzoriale superioare. grăsimile hidrogenate. laptele. glutenul. prin absorbţia apei. şrotul de soia degresat. prin folosirea unor temperaturi sau a unei viteze de circulaţie a aerului neadecvate. ca urmare a apariţiei unor tensiuni din cauza dezechilibrului dintre umiditatea din zonele centrale şi cele de la suprafaţă. împletituri. rădăcinoase. la care se adaugă ingrediente proteice. hidrolizatele proteice. * produse de franzelărie simple. prepararea maelei. dospirea în două faze (înainte şi după modelare). Afânarea acestor produse se face cu ajutorul drojdiilor Saccharomyces cerevisiae. făina de legume (tomate. pastele făinoase de bună calitate îşi măresc volumul şi greutatea de cel puţin 2. În procesul de fermentaţie alcoolică rezultă bioxid de carbon ce determină afânarea aluatului şi asigură formarea porozităţii. poate provoca deformarea. tăiţei şi lazane (cu lăţime mare). 130 . de extracţie mică. albă. Ele se obţin din făină de extracţie mică. cu sticlozitate de peste 70%. iar prelungirea uscării poate determina desfăşurarea unor procese microbiologice şi biochimice nedorite. malaxarea (frământarea). * paste panglică. * produse de franzelărie cu adaosuri de zahăr şi ulei. brânzeturile. Dintre proprietăţile fizico-chimice de mare importanţă este conţinutul de apă care trebuie să fie de 12-13%. dozarea lor. concentratele şi izolatele proteice din soia. Dintre proprietăţile tehnologico-culinare prezintă importanţă creşterea în volum şi greutate şi comportarea la fierbere a pastelor făinoase. împletituri etc. grăsimi alimentare. congelat. fidea şi spaghete cu diametre diferite. provenită din grâu dur (Triticum durum) şi mai rar comun. de polietilenă sau folie complexă. melcişori. macaroane cu suprafaţa exterioară netedă sau gofrată. Valorile crescute se pot datora utilizării de făină degradată sau conducerii incorecte a procesului tehnologic. care produc fermentaţia alcoolică a zahărului din aluat. pastele trebuie protejate împotriva apei şi a umidităţii relative a aerului ridicate. făina de carne. dacă sunt păstrate la o temperatură sub 20˚C şi la o umiditate relativă a aerului de 70-75%. de celofan. extractele de carne. franzelăria. pâinişoare. cu un conţinut mare de gluten şi granulaţie mare. să-şi păstreze forma.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Pastele făinoase se obţin din: făină albă. în cantităţi variabile între 200…1000 g. Sortimentul are pondere redusă datorită tradiţiei şi costului ridicat al cartofilor. proaspăt). apă cu duritate medie (15-20 grade germane) şi alte ingrediente. fizico-chimice şi tehnologicoculinare. chifle. îmbunătăţirea calităţii în ansamblu şi pentru diversificarea sortimentală. În timpul păstrării. Aciditatea totală a pastelor făinoase este de circa 3. la fabricarea cărora se utilizează ca adjuvanţi extract de malţ (franzele. în funcţie de compoziţie. coacerea şi răcirea. Termenul de valabilitate al pastelor făinoase este cuprins între 6-12 luni. făină de carne sau crème deshidratate care necesită aceleaşi condiţii de reconstituire). să nu se lipească între ele. ineluţe. în funcţie de sortiment şi natura adaosurilor folosite. * pâine cu adaos de cartofi (făină. bulci şi altele). Produsele de panificaţie afânate biologic În această grupă sunt cuprinse pâinea. cazeina din lapte. covrigii şi alte produse. * produse speciale de franzelărie (cozonaci. uleiurile.

este provocată de bacteriile din genul Bacillus (B. Calitatea produselor de panificaţie Caracteristicile organoleptice: aspectul exterior (forma. aciditatea. Pondere mai mare au acloridă (fără sare) şi pâinea graham. supradospirii sau dospirii insuficiente. Se determină prin calcul. iar camtitatea de melanoide ce se formează insuficientă pentru formarea aspectului rumen specific pâinii de calitate superioară. procesul de îmbrunare neenzimatică este limitat. Conţinutul mai mare de apă la care se fabrică produsele de panificaţie este justificat de introducerea unor tehnologii moderne. raportul înălţime/diametru. goluri mari etc. Conţinutul de grăsime. forma plată. datorită rolului biostimulator al echipamentului enzimatic de care dispune. Mucegăirea. insuficient coaptă. Este predispusă la îmbolnăvire pâinea de format mare.). se procedează la determinarea proprietăţilor fizico-chimice. Valoarea densităţii variază în funcţie de gradul de extracţie al făinii fiind stabilită prin metode experimentale. De importanţă foarte mare este aspectul exterior. Admiterea unui conţinut de cenuşă insolubilă în HCl 10%. 131 . volumul redus. prezenţa golurilor mari. turtiri. Boala cretoasă se datorează unor bacterii care se dezvoltă pe suprafaţa pâinii şi formează colonii observabile sub formă de pete albicioase asemănătoare cu cele ale depozitelor de cretă sau făină. poate contribui utilizarea făinii nematurate. Boala întinderii. Ele se datorează cantităţii şi calităţii glutenului din făină. aşezării defectuoase în cuptor sau a modului de coacere. Principalele defecte de aspect sunt: abaterile de la forma tipică. concretizate prin umflături. B. În cazul când proprietăţile organoleptice prezintă abateri. gâtuituri.mesentericus. a crăpăturilor).2% răspunde dificultăţilor existente privind depozitarea grâului pentru eliminarea impurităţilor minerale. gluconat de calciu. cenuşă insolubilă în HCl 10%.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA * produse dietetice. zahărul total exprimat la substanţă uscată. Defectele produselor de panificaţie Defectele de aspect. culoarea. urât mirositor şi la rupere formează filamente. Volumul miezului fără pori se determină raportând masa la densitatea miezului presat. eventual alte ingrediente. a cărei reţetă cuprinde carbonat de calciu. sau defectele de culoare sugerează existenţa unor defecte majore şi în cadrul miezului. Principalele proprietăţi fizico-chimice care sunt selecţionate drept criterii de calitate. făină de soia sau arahide. În urma îmbolnăvirii. în perioadele anului cu căldură excesivă. cu optimul de temperatură la 25˚C. aspectul în secţiune (uniformitatea porilor. desprinderea miezului de coajă. Coaja arsă sau palidă se poate datora regimului termic aplicat în timpul coacerii. de 0. gustul şi aroma stau la baza determinării calităţii produselor de panificaţie în activitatea de recepţie. Aceste defecte ale miezului au în general cauze comune cu cele ale aspectului. ou. provenite din cauza aşezării prea apropiate a bucăţilor de pâine în cuptor. mirosul. purpurie ale bacteriei Micrococcus prodigiosus. elasticitatea miezului. a lipiturilor. aşa zisa boală “filantă” sau a cartofilor. Aspergilus niger (colonii negre brune). În pâine apar colonii de culoare roşie. boala cretoasă. Se produce şi pâine pentru diabetici care are în compoziţia sa puţine glucide şi mai multe proteine ce pot proveni din adaosurile de gluten. boala sângerie şi mucegăirea. Pentru pâinea graham se foloseşte făină de grâu de extracţii diferite şi şrot de grâu. miezul se înmoaie. încolţit. desprinderea miezului de coajă). În Franţa se produce pâine din făină de grâu încolţit. Volumul porilor se determină prin diferenţa dintre volumul miezului ca atare şi cel fără pori (presat). în funcţie de sortiment. după tehnologii speciale. porozitatea miezului. prezenţa golurilor mari. în perioade scurte de timp (1-2 zile) apar semnele bolii cretoase. Abaterile de la forma tipică. Astfel. Lipsa culorii specifice (aspectul palid) poate fi cauzată de conţinutul redus în zahăr al făinii sau consumării sale ca urmare a prelungirii dospirii aluatului. Principalele defecte ale miezului pâinii sunt: porozitatea neuniformă. volumul. Dezvoltarea mucegaiurilor este însoţită de apariţia unor toxine (aflatoxine şi altele) şi de formarea unor mirosuri străine specifice. La verificarea calităţii produselor de panificaţie se urmăreşte existenţa proprietăţilor tipice sortimentului. aplatizări. Defectele de culoare. Elasticitatea miezului reprezintă raportul procentual dintre înălţimea după presare şi cea iniţială. obţinută din grâu proaspăt recoltat.subtilis) care se dezvoltă la temperaturi ce pot oscila în jurul valorii de 30˚C. de zahăr şi cenuşă insolubilă în soluţie de HCl 10% se exprimă prin raportarea la 100 g substanţă uscată. Boala sângerie se întâlneşte mai rar. există condiţii pentru dezvoltarea tuturor mucegaiurilor. proporţia umpluturii. volumul exprimat în cm 3/100 g produs. coajă de ou sau alte ingrediente ce conţin calciu uşor asimilabil. În cazurile în care pâinea caldă este insuficient coaptă este introdusă în pungi din folii de materiale plastice. peste 300 g. devine lipicios. Pâinea mucegăieşte mai ales în zona crăpăturilor sau lipiturilor. prezenţa lipiturilor. În pâine. Porozitatea este un indicator de calitate care se determină la produsele cu gramaj mare. dar şi a celor de miez. Reprezintă proporţia procentuală a volumului porilor din pâine. cu umiditate mare. În multe cazuri. abaterile de la formă şi volum se asociază şi cu alte defecte ale miezului (porozitate. lipsa semnelor de îmbolnăvire şi a defectelor. Mucor pusillus (colonii cenuşii deschis). La apariţia defectelor de aspect. conţinutul de grăsimi raportat la substanţă uscată. Se mai fabrică pâine cu adaos de calciu. reduceri ale volumului. sunt: conţinutul de apă din miez. Cel mai des se dezvoltă Rhisopus nigricans (colonii cenuşii). raportând volumul porilor la cel al miezului de pâine ca atare. Bolile produselor de panificaţie Principalele boli ale produselor de panificaţie sunt: boala întinderii. În anotimpurile călduroase există riscul ca produsele cu umiditate mare să se îmbolnăvească. prezenţa crăpăturilor. încins sau atacat de ploşniţă. favorizat de utilizarea aditivilor şi răspunde intereselor producătorilor de a obţine randamente mai mari şi eficienţă economică sporită. în afara cojii.

napolitane. pişcoturi. cavităţi seminale. gustului şi mirosului. consistenţă) şi chiar declanşarea unor procese biochimice şi microbiologice. seminţele. datorită contribuţiei ingredientelor utilizate. Principalele caracteristici organoleptice sunt: * aspectul exterior. Printre defectele de gust şi miros sunt: gustul acru datorat dospirii prelungite. Preambalarea produselor se poate face prin acoperirea completă (se aplică la unele produse speciale de franzelărie). vafe. LEGUMELE. Cea mai mare cantitate de produse se ambalează pentru manipulare şi transport în lăzi din materiale plastice. prin procese de oxidare a grăsimilor (râncezire).) din mediul înconjurător ca rezultat al transportului sau păstrării în condiţii improprii. suprahidratat şi necopt constituie un alt defect al miezului. mai mare la sortimentele de biscuiţi zaharoşi şi şpriţaţi şi mai redusă la cei glutenoşi sau aperitivi. Defectul poate fi determinat de coacerea prea lentă a pâinii. Denumirea biscuiţilor se află în corelaţie cu grupa din care fac parte. peţiolurile. seminţe. Gustul nespecific de vechi. Alterarea biscuiţilor se produce de obicei lent. ingredientele principale utilizate şi proprietăţile principale. inflorescenţele. împrumutat (de substanţe chimice. Ele au valoare energetică şi psihosenzorială ridicată. Biscuiţii de bună calitate se prezintă sub formă de bucăţi întregi. sau numai parţial. Această grupă cuprinde cea mai mare parte din produsele cunoscute sub denumirea de “patiserie industrială”. peţioluri sau frunze exterioare îmbătrânite. la temperaturi joase. indicele de peroxid şi alte criterii ce evidenţiază râncezirea grăsimii din compoziţia lor. în straturi de una sau două bucăţi. aperitivi. petroliere etc. * în secţiune prezintă o structură stratificată. favorizate de creşterea activităţii apei. de formă tipică. Degradarea biscuiţilor se poate datora proceselor de absorbţie a apei din mediul înconjurător. cu porozitate fină. Pot fi folosite pentru consum sau industrializare fructele sau legumele întregi. conţinut ridicat de zahăr. Produsele afânate chimic se caracterizează prin: conţinut redus de apă. grăsimi şi proteine echilibrate în aminoacizi esenţiali. Sortimentul produselor de panificaţie afânate chimic este format din: biscuiţi. de maxim 0. * frăgezimea este tipică grupei. la franzelele de format lung. cu desenul caracteristic.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Formarea unor straturi inelare de aluat compactizat. un conţinut de zahăr total raportat la substanţa uscată ce poate varia între 4-40% în funcţie de sortiment. pentru evitarea fenomenului deformării şi deprecierii. legumele şi fructele proaspete sau prelucrate acoperă circa 15% din necesarul energetic al omului. destinaţia. destinaţie. Cel mai mult se utilizează foliile de polietilenă sau alte materiale plastice şi hârtia de ambalaj de diferite tipuri. desert şi dietetici.1%. turtă dulce şi altele. după expirarea termenelor de valabilitate sau înuntrul lor. Sunt destinate consumului sau prelucrării industriale fructele. fără a se neglija rolul său promoţional. corespunzătoare ingredientelor şi aditivilor utilizaţi. proces condiţionat de modul de ambalare şi păstrare. checuri. rezultate după eliminarea celor necomestibile: învelişuri. identificarea degradării şi a alterării biscuiţilor se poate face prin examinarea aspectului. coloranţilor şi a altor compuşi. amar sau de rânced se datorează utilizării unor materii prime degradate sau alterării biscuiţilor ca urmare a râncezirii grăsimilor conţinute. sâmburi.  Sortimentul şi calitatea legumelor şi fructelor proaspete 132 . rădăcinile. prin încălzire degajă dioxid de carbon şi amoniac ce afânează aluatul şi creează porozitatea produselor. Biscuiţii se pot clasifica după compoziţie. Afânarea acestor produse se face cu substanţe chimice în special. frunzele. conţinut raportat la substanţa uscată între 8 şi 25% şi cenuşă insolubilă în HCl 10%. Produsele de panificaţie afânate chimic. Biscuiţii au în compoziţia lor între 5 şi 10% apă. gustul şi aroma sun pronunţate. Absorbţia apei în biscuiţi poate provoca modificarea proprietăţilor organoleptice (aspect. Pentru exprimarea calităţii biscuiţilor prezintă importanţă caracteristicile organoleptice şi fizico-chimice. se utilizează carbonatul acid de sodiu care. coji. prin intermediul unei banderole. fără goluri mari şi o compoziţie bine coaptă. mirosul. arbuşti. caracteristici psihosenzoriale şi fizico-chimice în: comuni. ori numai părţile utile ale acestora. rizomii. cu respectarea normelor de igienă Prin preambalare se urmăreşte asigurarea protecţiei produselor împotriva atingerii (de obiecte sau de mâna omului) şi evitarea contaminării prin intermediul aerului poluat sau infectat. care favorizează condensarea vaporilor de apă în straturile mai reci din interior. pomi sau arbori. fără urme de exudare a grăsimii şi au culoare specifică sortimentului şi ingredientelor utilizate. gustul dulce determinat de dospirea insuficientă a aluatului sau folosirea făinii din grâu încolţit sau încins şi prezenţa mirosului străin. FRUCTELE ŞI PRODUSELE PRELUCRATE Într-o alimentaţie raţională. armonioase. mugurii. fursecuri. uniformă. Produsele de panificaţie afânate biologic se ambalează în ambalaje de desfacere. reacţia Kreiss. tuberculii sau tulpinile unor varietăţi de plante. Ca urmare.

soiurile sunt clasificate după performanţele calitative în grupele A. iar natura.tuberosum L Pastinaca sativa Raphanus sativus L Beta vulgaris L Apium graveolens L Solanum tuberosum L Helianthus tuberosum L Brasica oleracea. să îndeplinească condiţiile de mărime. fermitatea structuro . Ca urmare mărimea devine un criteriu de calitate pentru legumele şi fructele comercializate sau industrializate şi o condiţie de încadrare în clasele de calitate. Mărimea legumelor şi fructelor prezintă mai puţină constanţă decât forma sau alte caracteristici. care nu pot forma clasa extra. Tabelul nr. se procedează la sortarea după mărime a loturilor de legume şi fructe. să prezinte o stare de curăţenie. B sau C. lungime). în standarde. dar şi cele ştiinţifice. f. consistenţa pulpei. mărimea. Speciile care cuprind un număr redus de soiuri. (tab. aderenţa cojii la pulpă. compoziţie. culoarea. număr de bucăţi la kilogram şi alte dimensiuni (diametrul ecuatorial. Mărimea se poate exprima prin greutate. zonă de cultivare. Loturile de legume şi fructe proaspete. după destinaţie (pentru comercializare în stare proaspătă sau industrializare) şi nivel cantitativ. sănătate şi prospeţime optime. respectiv poate modifica valoarea nutritivă şi randamentele de prelucrare. De regulă. din cauza condiţiilor pedoclimatice sau a tehnologiilor aplicate în cultură aceasta poate varia. cavitatea seminală.alba Legumele cucurbitaceae (bostănoase) Legumele fructoase solano- Legumele frunzoase Legumele (păstăi şi capsule) păstăioase Legumele rădăcinoase Legumele tuberculifere 133 . La unele fructe (struguri. mărimea şi numărul defectelor să corespundă standardelor sau înţelegerilor actuale. forma sâmburilor şi aderenţa lor la pulpă.1 şi 2) În practica comercială. în funcţie de nivelul lor calitativ. felul şi numărul seminţelor. suculenţa.1 Clasificarea legumelor Grupa Legumele bulboase Denumirea uzuală Ceapa Prazul Usturoiul Castravetele Dovlecelul Pepenele galben Pepenele verde Ardeiul Tomatele Vinetele Loboda Salata Spanacul Bamele Fasolea păstăi Mazărea Morcovul Pătrunjelul Păstârnacul Ridichea neagră Sfecla roşie Ţelina Cartoful Topinamburul Varza albă Denumirea ştiinţifică Allium cepa L Allium porum L Allium sativum L Cucumis sativus L Cucurbita pepo L Cucumis melo L Citrullus vulgaris L Capsicum annum L Solanum lycopersicum L Solanum melogena L Atriplex hortensis L Lactuca sativa L Spinacea oleracea L Hybiscus esculentum L Phaseolus vulgaris L Pisum sativum L Daucus carota L Petroselinum sativum var. var. caiete de sarcini sau alte documente se utilizează denumirile din limbile naţionale ale ţărilor de origine. mulaje. cu proprietăţi asemănătoare. soiul trebuind să fie autentic. spre deosebire de cele din grupa C. legumele şi fructele proaspete din flora spontană şi cele de cultură se diferenţiază în funcţie de soi. mere. Variaţia mărimii poate schimba raporturile între pulpa cojii şi alte părţi necomestibile.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Clasificarea legumelor şi fructelor se face după caracteristicile comune. Sortimentul de legume şi fructe se clasifică după specia din care fac parte. Deşi este specifică soiurilor şi varietăţilor. pere şi altele). volum. Acestea trebuie să îndeplinească condiţiile dimensionale minime şi să fie calibrate pe grupe de mărimi. Soiurile şi autenticitatea lor se verifică pe baza experienţei examinatorului. capitata. pot alcătui una. aspectul cojii şi al miezului. formează un singur sortiment comun. Loturile de legume şi fructe proaspete destinate comercializării trebuie să fie alcătuite din acelaşi soi. pentru evitarea oricăror confuzii. două sau trei clase de calitate: extra. gustul. planşe sau descrieri ale caracteristicilor tipice: forma. În scopul comercializării. prin compararea cu mostre de referinţă. mod de utilizare. fiecare constituindu-se într-un sortiment aparte. botanice. aroma.texturală a pulpei şi a fructului întreg şi altele tipice speciilor de legume şi fructe. Soiurile din grupele A şi B pot alcătui toate clasele de calitate. calitatea I şi a II-a.

var. gongylodes Satureja hortensis Armoracia rusticana L Levisticum officinale Anethum graveolens Artemisia dracunculus Psalliota campestris Asparagus officinalis Legumele condimentare Alte legume Tabelul nr.2 Clasificarea fructelor Grupa seminţoase Denumirea uzuală Gutuile Merele Perele Caisele Cireşele Corcoduşele Prunele Piersicile Vişinile Afinele Agrişele Căpşunile Coacăzele Fragii Murele Zmeura Strugurii Alunele Castanele comestibile Măslinele Migdalele Nucile Lămâile Mandarinele Portocalele Grapefruit Smochinele Ananasul Bananele Curmalele Avocado Denumirea ştiinţifică Cydonia vulgaris Pirus malus Pirus comunis Armeniaca vulgaris Cerasus avium Prunus cerasifera prunus domestica Prunus persica Cerasus acida Vaccinium myrtillus Ribes grassularia (elatior) Fragaria grandiflora Ribes rubrum Fragaria vesca Rubus morus Rubus idasus Vitis vinifera Corylus avelana Castanea sativa Olea europea Amygdalus communis Juglans regia Citrus liomnum Citrus nobilis Citrus aurantium Citrus grandis Ficus carica Ananas sativa Musa paradisiaca Phoenix dactylifera Persea americane Hel.Lucrător în comerţ Mureş Legumele vărzoase Varza roşie Varza creaţă Varza de Bruxelles Conopida Gulia Cimbrul Hreanul Leuşteanul Mărarul Tarhonul Ciuperca albă cultivată Sparanghelul CRFPA Brasica oleracea. Fructele (pomaceae) Fructele (drupaceae) sâmburoase Fructele fructiferi arbuştilor Fructele nucifere Fructele subtropicale Fructele tropicale 134 .rubra Brasica oleracea. capitata. gemnifera Brasica oleracea. var. var. f. sabanda Brasica oleracea. botrytis Brasica oleracea. var. var.

reliefat de nivelul proprietăţilor generale. pere şi altele. acestea putându-se degrada la cele mai mici acţiuni mecanice. păstrare. curate. merele. reducerea spaţiilor libere. Precipitaţiile abundente. Starea de sănătate şi curăţenie constituie condiţii de calitate foarte importante pentru legumele şi fructele destinate comercializării. Astfel. exfolierea (ceapă şi usturoi). Culoarea serveşte la stabilirea autenticităţii soiurilor şi la evaluarea gradului de maturitate. Maturitatea reprezintă stadiul de dezvoltare atins. transport şi păstrare determină suculenţa legumelor şi fructelor. aspect) cât mai apropiate de cele specifice maturităţii de consum. Lipsa sau prezenţa limitată a defectelor şi a abaterilor de la caracteristicile tipice constituie condiţii de calitate importante pentru legumele şi fructele destinate consumului sau industrializării. Evoluează pe măsura maturizării legumelor şi fructelor. ridichi. lipsite de corpuri străine. valorificarea în stare proaspătă este compromisă. lovituri. Prospeţimea reprezintă starea legumelor şi fructelor caracterizată prin însuşirile fizico-chimice şi organoleptice (turgescenţă. distrugerea învelişurilor etc. pe baza lor făcânduse clasificarea pe clase de calitate. Suculenţa pulpei este specifică soiurilor şi influenţată de gradul de maturitate şi starea de turgescenţă. Desprinderea pedunculului la multe produse afectează integritatea fructului. vinete. desprinderea pedunculului. manipularea. Defectele pot fi determinate de: modul cum se face recoltarea. mazăre verde. praf sau substanţe antiparazitare. castraveţi. tomatele ating nivelele optime ale caracteristicilor de gust. suculenţă şi altele). fermitate. pentru evitarea alterării rapide. gustul amar (castraveţi). condiţiile de recoltare. în condiţiile agro-pedoclimatice date şi pot fi recoltate pentru a fi valorificate în diverse scopuri. Legumele şi fructele proaspete pot prezenta şi alte defecte specifice speciilor şi varietăţilor ca: prezenţa seminţelor în faze avansate de dezvoltare (castraveţi. Maturitatea de consum o succede pe cea de recoltare şi reprezintă faza de dezvoltare în care fructele şi legumele îndeplinesc însuşirile fizice. devenind tipică soiului sau varietăţii la apropierea momentului recoltării. sortare. în concordanţă cu posibilităţile de valorificare şi utilizare a legumelor şi fructelor proaspete. mere. diminuându-se către momentul recoltării. Gustul şi aroma sunt specifice soiurilor şi varietăţilor de legume şi fructe. trebuie asigurată integritatea fructului la desprindere. însoţite de pierderea prospeţimii. momentul recoltării înainte sau după atingerea maturităţii optime (culoare. În fazele premergătoare coacerii este ridicată. Prezenţa defectelor. Maturitatea de recoltare reprezintă faza de creştere şi dezvoltare în care fructele au atins forma. prezenţa lujerului floral (spanac. de păstrarea prea îndelungată sau în condiţii improprii. scade randamentele la prelucrare şi creează dificultăţi la preambalare sau la aşezare în recipiente. ambalarea. temperatura. îngreunează prelucrarea mecanizată. Ele trebuie să fie sănătoase. mărimea. cireşe. Prezenţa pedunculului este o condiţie de calitate pentru un grup numeros de legume şi fructe: ardei. al modului de prezentare în stare prelucrată şi naturală. un număr de straturi funcţie de gradul de perisabilitate până la limita de suportabilitate a propriilor lor greutăţi. ceapă). Pentru evitarea deprecierii legumelor şi fructelor proaspete trebuie să se asigure o densitate optimă în ambalaje. aromă. Depăşirea momentului optim de recoltare reduce foarte mult consistenţa legumelor şi fructelor. transportul sau depozitarea (striviri. modul de aşezare şi numărul de straturi în funcţie de rezistenţa structuro-texturală sau gradul de perisabilitate al legumelor şi fructelor proaspete. prezenţa rădăcinilor secundare şi a zonelor lemnificate (la rădăcinoase). chimice şi organoleptice tipice soiului. La legumele şi fructele la care prezenţa pedunculului nu este obligatorie. gust. iar mutarea dintr-un ambalaj în altul să se facă numai când este strict necesară şi impusă de operaţiunile de recoltare. inclusiv datorită greutăţii proprii. preambalare şi cântărire. 135 . în funcţie de condiţiile de transport şi păstrare. fermitate structuro-texturală şi culoare după anumite perioade de timp de la recoltare. perele. consistenţă. La ambalare se aleg tipurile de ambalaje. Se modifică pe parcursul formării. Este un element de bază al esteticii. culoarea şi rezistenţa structuro-texturală tipice soiului.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Forma este specifică diferitelor specii şi soiuri de legume şi fructe. neatacate de boli sau dăunători. fasole verde). aromă. Prospeţimea se poate asigura pentru perioade variabile de timp cuprinse între o zi pentru legumele şi fructele cu grad de perisabilitate ridicat şi câteva luni pentru cele rezistente. frunze sau alte resturi vegetale. sortarea. La multe fructe şi legume procesul de maturizare continuă şi după recoltare. desigur în funcţie de exigenţa pieţei. transport. dovlecei. Legumele care îşi pierd prospeţimea ca urmare a valorificării defectuoase trebuie să fie declasate sau chiar scoase din circuitul comercial. dezvoltării şi maturizării legumelor şi fructelor. Devine un criteriu de admisibilitate pentru consum în stare proaspătă sau pentru prelucrare industrială. favorizează scurgerea de suc şi dezvoltarea mucegaiurilor sau a altor dăunători. salată. Prezenţa defectelor de formă reduce calitatea legumelor şi fructelor. depozitare şi comercializare. dovlecei. În aceste cazuri. Fermitatea structuro-texturală reprezintă rezistenţa pe care o opun legumele şi fructele la acţiunile mecanice. prezenţa gulerului verde în jurul pedunculului (tomate). gustul iute (speciile de ardei dulce şi gogoşari) etc. secţionări. vişine. Intensitatea maximă se realizează în momentul atingerii maturităţii de consum. de îngheţul parţial sau total.  Ambalarea legumelor şi fructelor proaspete Prin ambalare se asigură protecţia legumelor şi a fructelor proaspete împotriva factorilor de degradare şi efectuarea în condiţii optime a operaţiunilor de manipulare. fiind apte pentru consumul imediat. fără urme de pământ. de nivelul cererii şi al ofertei.).

pentru a nu îngreuna manipularea. hârtie sau fibre liberiene. 3. pepeni galbeni sau verzi şi unele fructe citrice) se poate face prin acoperirea fiecărui exemplar cu pelicule din materiale plastice contractibile. ridichi de lună. ce nu conţin exemplare deteriorate în urma acţiunilor mecanice din timpul manipulării. ambalate în ambalaje de transport sau chiar în vrac. cutii diferite. Dimensiunile ambalajelor de transport sunt corelate cu cele ale paletelor standardizate pentru a putea fi manipulate prin mijloace mecanizate. caise. Tabelul 3 Clasificarea legumelor şi a fructelor după gradul de perisabilitate Grupa I Foarte uşor perisabile -a I Uşor perisabile I-a Legume andive. sacoşe de dimensiuni şi forme variate. ambalate în containere sau ambalaje mai mici creează focare de alterare care determină reducerea perioadelor de păstrare şi producerea de pierderi importante. Se modifică în sens pozitiv sau negativ proprietăţile organoleptice (culoarea. pere timpurii. fără utilizarea altor ambalaje. Legumele şi fructele preambalate sunt aşezate în ambalaje de transport astfel încât acestea să nu se degradeze. Ele pot fi preambalate. Pentru preambalare. Preambalarea protejează legumele şi fructele împotriva deprecierilor. Fructele cu perisabilităţi mari. plase. se folosesc materiale şi ambalaje în concordanţă cu cerinţele impuse de specificul legumelor. Viteza proceselor de maturare sau a celor de alterare poate fi reglată prin parametrii atmosferei în care se păstrează legumele şi fructele proaspete: temperatură. ciuperci. dovlecei. ceapă. cu fermitate structuro-texturală mai mare se pot preambala în fileuri tubulare de capacitate cuprinsă între 1-3 kg. vişine. conopidă. se preambalează în cutii mici perforate încă din momentul recoltării. ambalării sau transportului. aroma). castraveţi. compoziţie a aerului (presiunea oxigenului. Se utilizează folii contractibile. Legumele şi fructele destinate consumului în stare proaspătă se pot preambala. sortării. produsele horticole rezistente preambalate în saci din ţesături sau fileuri se pot introduce direct în mijloacele de transport. relativ rezistente. struguri de masă timpurii. lăzi. susceptibile la vătămări mecanice. Pentru a se pune în valoare caracteristicile estetice ale legumelor şi fructelor proaspete. sănătoase. fileuri tubulare sau plase din materiale textile. prune. Legumele şi fructele de volum mic. mai ales fructele de format mic. cartofi timpurii. Înainte de preambalare.  Păstrarea legumelor şi fructelor În legumele şi fructele proaspete continuă procesele metabolice ce se desfăşurau înainte de recoltare. fermitatea. dovlecei în floare. cireşe. creşte sau scade proporţia unor componenţi sau apar alţii noi. afine. umiditate relativă a aerului. a bioxidului de carbon sau a altor substanţe noi ce pot apare în timpul păstrării) şi lumină. cu grad ridicat de perisabilitate şi la care evaporarea apei este rapidă se preambalează în cutii sau tăviţe ce se acoperă cu pelicule contractibile sau extensibile cu sau fără spaţii libere pentru schimbul de vapori de apă cu atmosfera. căpşuni. saci. mucegăite sau în curs de fermentare. lădiţe. carton. mere de vară. varză de vară Fructe fragi. Preambalarea legumelor şi fructelor cu volum mare şi sensibile la pierderea umidităţii (castraveţi de seră. în loturile de legume şi fructe în vrac. urmărindu-se să se elimine riscul eventualelor vătămări mecanice. cu învelişuri distruse. de până la 20 kg. pungi de hârtie sau de materiale plastice. camere frigorifice. mase plastice. Legumele şi. tăviţe şi cutii confecţionate din carton sau alte materiale. Se pot păstra perioade mai mari cu pierderi reduse. asigură un nivel ridicat de igienă. cu pulpa zdrobită. fructelor şi fracţiunile urmărite. gustul. tomate ardei. de calitatea extra şi a I-a. curăţirii de impurităţile de la suprafaţă prin periere şi îndepărtării frunzelor depreciate sau a unor părţi necomestibile. fără să fi fost afectate învelişurile sau celelalte părţi componente. legumele şi fructele proaspete recoltate atent. agrişe. Pentru preambalarea acestor legume şi fructe se pot folosi pungi confecţionate din materiale plastice sau din hârtie (1-2 kg) perforate pentru favorizarea circulaţiei. la care s-a asigurat integritatea structurilor. bame. pivniţe. uneori spălării şi zvântării. zmeură mure.şi usturor verde. se recomandă utilizarea materialelor transparente. un mod superior de prezentare şi favorizează desfacerea lor prin unităţile de autoservire. piersici. tăiate. Prezenţa exemplarelor bolnave. Se utilizează şi sacoşe portabile din aceleaşi materiale. legumele se supun sortării pe clase de calitate. în saci de plasă din material textil sau plastic de capacităţi variabile. confecţionate din lemn. Se supun preambalării numai legumele şi fructele ce formează clasele superioare de calitate. Păstrarea legumelor şi fructelor se face în spaţii amenajate. coşuri. spanac. magazii.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Pentru ambalarea legumelor şi fructelor se utilizează mai mult containere. mazăre verde. calibrării. la momentul optim. fasole verde. varză. salată. 136 . tab. 4). conopidă. Durata păstrării depinde de gradul de perisabilitate şi este caracteristică speciilor şi soiurilor de legume şi fructe din cadrul acestora (tab. extensibile. pungi.

E le. Fructele citrice se comportă diferit la păstrare. nuci în coajă Legumele şi fructele din grupa I-a şi a II-a. dacă temperatura şi umiditatea aerului sunt mai mari. migdale.4 Condiţiile de păstrare pentru legume şi fructe Produs Temperat Umiditate Alte ele păstrate ura optimă a relativă a condiţii aerului optimă % Legume şi fructe foarte uşor şi uşor perisabile Căpşuni 0 85-90 Caise -0. după recoltare trebuie să fie transportate imediat şi păstrate la temperaturi răcoroase sau de refrigerare. cartofii conservaţi trebuie încălziţi în prealabil. hrean. Celelalte legume şi fructe rezistente se pot păstra după zvântare sau după aplicarea altor operaţiuni de pregătire cerute de specie sau soi.5 90-95 +1 Usturoi 0 +1 70-75 Varză 0 +1 85-90 Mere 0 +4 85-90 Pere -1 85-90 +2 Struguri de -1 75-85 masă +1 Durata maximă de păstrare 3-8 zile 1-2 săpt. după recoltare. Condiţiile optime pentru păstrarea unor legume şi fructe cu valoare economică ridicată sunt prezentate în tabelul nr. pe perioade mai mari de timp decât cele din grupele I şi II. Citricele pot fi păstrate perioade medii sau mai mari de timp în condiţii mai exigente (tabelul 5. portocalele. pot fi păstrate în condiţii optime. pentru subeficarea şi vindecarea rănilor.). se degradează în câteva zile. mere. prerăciţi cât mai repede până la temperatura optimă (tabelul 13). Tabelul 5 Condiţiile şi durata de păstrare pentru fructele citrice Felul Durata păstrării citricelor Medie Lungă 137 . ridichi de toamnă. La utilizare. 13. cu circa 2-3 săptămâni înainte. vinete cartofi de toamnă. în spaţii amenajate. pere. comercializarea lor trebuie să fie făcută rapid în 1-3 zile de la recoltare în funcţie de specie şi soi. trebuie să fie zvântate şi uscate prin expunere la soare sau prin ventilare de aer uscat. la o temperatură între 7-20°C. praz.5 90 +0. Legumele şi fructele din grupa a III-a. Legumele şi fructele relativ rezistente se recoltează în perioada de toamnă când se poate asigura mai uşor temperaturi răcoroase în spaţiile amenajate pregătirii pentru păstrare. rădăcinoase. sunt mai stabile.Lucrător în comerţ Mureş I Perisabile II-a I Relativ rezistente V-a cartofi de vară. 2-6 săpt 6-8 luni 6-7 luni 4-6 luni 6-8 luni 2-4 luni 5-8 luni 2-6 luni 3-4 luni Dacă condiţiile optime de păstrare nu sunt asigurate. ceapă şi usturoi uscat. Ceapa şi usturoiul. legumele şi fructele proaspete. În cazurile când nu se pot asigura condiţiile optime de temperatură şi umiditate a aerului. foarte uşor perisabile şi uşor perisabile. pentru a nu se deprecia trebuie să fie menţinuţi la temperatura de maxim 18°C. apropiate de condiţiile mediului. Cartofii. varză albă. gulii. struguri de masă din soiuri târzii. în anotimpurile mai calde. castane. Lămâile pot fi păstrate între 4-12 săptămâni. deoarece se degradează foarte repede prin pierdere de apă sau procese microbiologice. Tabelul nr. Pregătirea legumelor şi fructelor pentru păstrare îndelungată se face diferit în funcţie de cerinţele speciei. perisabile. banane alune. varză roşie CRFPA gutui.5 Piersici -1 90 +2 Legume şi fructe perisabile Cartofi +3 85-90 +5 Ceapă uscată -1 75-80 +1 Morcovi +0. inclusiv cele cu grad de perisabilitate scăzut se depreciază foarte rapid. mandarinele şi grapefruitul între 2-6 săptămâni (funcţie de specie sau soi) la temperatura de 10-18°C.

existenţa unor semne de alterare al legumelor şi fructelor căpătate înainte de prelucrare (prezenţa gustului acru. . .nivelul calitativ al legumelor şi fructelor conservate. legume şi fructe murate. prezenţa unor exemplare zbârcite.conserve de legume în bulion. . curăţire de părţi necomestibile sau degradate. curăţirea sau mărunţirea incorectă care favorizează prezenţa unor părţi necomestibile sau cu valoare nutritivă redusă (coji.R. se marchează. seminţe. produse din legume şi fructe concentrate. . 6-12 4-6 6-10 3 4-6 Condiţii de păstrare TemperaU.conserve de legume în ulei.Lucrător în comerţ Mureş Condiţii de păstrare Tempera. prezenţa unor impurităţi minerale (pământ. . legumele şi fructele pot fi supuse unor operaţiuni comune pregătitoare: recepţie. pătate cu defecte mecanice (lovite. Pentru fabricarea conservelor sterilizate. . opărire. se răcesc. săpt. legumele şi fructele se supun operaţiilor pregătitoare necesare.R. spălare. 13-14 6-8 8-16 4-6 6-12 Lămâi verzi Lîmâi mature Portocale Mandarine (clementin e) Grapefruit Starea legumelor şi fructelor trebuie controlată sistematic şi când apar semne de depreciere.compoturi dietetice. existenţa unor resturi vegetale (păstăi. legume suprasărate. acestea se închid în vid pentru eliminarea aerului. Defectele cauzate de materiile prime şi modul de pregătire pentru prelucrare sunt: lipsa de uniformitate a legumelor şi fructelor (mărime. depozitare. legume şi fructe congelate. semnalăm bombajul fizic determinat de supraumplerea recipientelor sau de eliminarea parţială a aerului din ţesuturi. apă. produse pasteurizate din fructe. în funcţie de sortiment.  Produsele alimentare obţinute din prelucrarea legumelor şi fructelor. frunze degradate sau bătrâne. tratamente prin sulfitare. sortare. tura °C % 13-14 85-90 10-14 2-10 6-8 8-15 85-90 85-90 85-90 85-90 Nr. Defectele datorate suprasterilizării (timp sau temperatură de sterilizare prea mari): pierderea luciului recipientelor la exterior. . culoare). modificarea gustului şi a culorii legumelor şi fructelor. grad de maturitate. se supun sortării şi valorificării. cavităţi seminale. Defectele conservelor sterilizate sunt determinate de: . . tura °C % 12-14 85-90 2-5 2-4 4-8 8-12 85-90 85-90 85-90 85-90 CRFPA Nr.săpt. provocate de introducerea în recipiente a unor cantităţi prea mici de materii prime sau de lichid de acoperire. necrozate.compoturi de fructe.A.conserve de legume dietetice.modul şi calitatea operaţiunilor de pregătire a legumelor şi fructelor pentru prelucrare. prăjire şi altele. se introduc în recipiente. frunze). etichetează şi depozitează. . 138 .suprasterilizare. de fermentaţie. . saramură sau bulion de tomate. Pentru fabricarea produselor industrializate. înnegrirea şi degradarea legumelor şi fructelor neacoperite de sirop.calitatea materialului utilizat la confecţionarea recipientelor. .umplerea recipientelor. masa netă şi proporţia legumelor şi a fructelor mai reduse. apariţia amidonării (la conservele de mazăre verde) şi altele. .condiţiile şi timpul de păstrare. Sortimentul cuprinde: conserve sterilizate din legume şi fructe. sterilizează.A. răcire. resturi florale. zone alterate sau bolnave). Dintre defectele cauzate de umplere.ghiveci de legume pentru gătit.substerilizare. pedunculi. marmorarea recipientelor sau a capacelor ca urmare a începerii unor procese de coroziune. semifabricate din fructe şi altele. nisip). înmuierea excesivă (la deschidere şi aşezare pe un platou trebuie să-şi păstreze forma). Substerilizarea conduce la alterarea conservelor sterilizate cu bombaj sau fără bombaj. Conservele sterilizate din legume şi fructe Sortimentul de conserve sterilizate cuprinde: . .conserve de legume în apă şi saramură uşoară. legume şi fructe deshidratate.U. modificarea consistenţei şi a culorii).răcire. cu învelişul deteriorat).

fără să li se afecteze ermeticitatea şi sterilitatea. ermeticitatea. atacă staniul metalic din tabla recipientelor sau a capacelor. 139 . În stratul inert de lac protector apar pori şi se intensifică procesul de coroziune chimică şi electrochimică cu formare de hidrogen. Verificarea sterilităţii se face prin probe nedistructive. Prin defectele întâlnite la conservele sterilizate în cutii metalice sunt deformările mecanice. Schimbarea formei concave în convexă este posibilă prin creşterea presiunii în recipiente peste valoarea celei atmosferice. Acest tip de bombaj se produce mai rar. Lichidul din conservele sterilizate de calitate este limpede fără resturi de fructe şi legume destrămate. Conservele sterilizate sunt considerate bombate când unul sau ambele capace au formă convexă. Deformările care afectează mai mult stabilitatea sunt: prezenţa ciocurilor la capace şi turtirea corpurilor cutiilor în zona falţurilor de închidere a recipientelor. Aceste deformări produc accelerarea coroziunii electrochimice datorită formării unui sistem de pile (sistemul bimetal. În continuare urmele de oxigen corodează tabla de oţel formând pete de rugină. închiderii cutiilor la temperatură scăzută sau fixării defectuoase a capacelor. Bombajul poate fi de trei tipuri: microbiologic. examinarea organoleptică a legumelor şi fructelor conservate. Bombajul chimic sau de hidrogen. examinarea stării lichidului de acoperire (sirop. Dacă în conservele sterilizate se dezvoltă microorganisme negazogene se produce alterarea acestora fără bombaj. . calitatea redusă a tablei din care se confecţionează cutiile de conserve. timp de 7-10 zile. .măsurarea directă a presiunii în recipiente. Ele trebuie să-şi păstreze forma la trecerea atentă pe un platou. Pe măsură ce stratul de staniu se consumă. Turtirea corpului cutiilor se datorează necorelării presiunii agenţilor de încălzire sau răcire cu cea din conservele ce se sterilizează sau manipulării defectuoase. Conservele care prezintă bombaj fizic sunt excluse din activitatea comercială. Recipientele la care capacele au formă convexă sunt considerate bombate. Ermeticitatea recipientelor este o condiţie care asigură sterilitatea conservelor sterilizate şi stabilitatea în timpul păstrării. Nerespectarea regimului de sterilizare. Factorul activ în procesul de coroziune. fier-staniu favorizează procesul) şi pierderea treptată a ermeticităţii în timpul păstrării îndelungate. creşte conţinutul de staniu din produse şi se modifică proprietăţile organoleptice. seminţe. În toate cazurile sporii bacteriilor trec în forme vegetative. mirosul şi aroma conservelor sterilizate de bună calitate au intensitate maximă şi corespund celor ale legumelor şi fructelor fierte. păstrarea îndelungată. prezenţei aerului în conserve sau din cauza variaţiilor mari de temperatură după sterilizare. Aprecierea calităţii conservelor sterilizate cuprinde examinarea stării recipientelor (bombajul. după care se examinează bombajul recipientelor. conservele degradându-se.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Răcirea incorectă (scăderea rapidă a presiunii şi a temperaturii în autoclavă) ca şi manipularea defectuoasă a conservelor sterilizate pot determina deformări mecanice. Eliminarea aerului la închidere determină reducerea presiunii din recipiente şi capacele capătă o formă concavă. deşi ele pot fi apte pentru consum.introducerea recipientului în apă. Ermeticitatea se verifică prin: . neprelucrate. chimic (de hidrogen) şi mecanic (fizic). Conservele se supun termostatării la 40°C (temperatura optimă pentru revitalizarea sporilor remanenţi). Se datorează substerilizării. care nu cedează la apăsare sau convexitatea se transmite capacului opus. vidarea vasului şi urmărirea degajării bulelor de gaz. Astfel presiunea creşte şi recipientele bombează. Legumele şi fructele sterilizate prezintă o consistenţă tipică produselor fierte. formând sulfură de staniu. prezenţa deformărilor mecanice şi manipularea defectuoasă determină desfăşurarea coroziunii ambalajului conservelor sterilizate. deformările mecanice. fără a fi înmuiate excesiv. pete de culoare albastră. datorită imposibilităţii identificării acestuia prin probe nedistructive. Cele mai multe standarde naţionale şi internaţionale nu admit aceste tipuri de deformări mecanice. prezenţa coroziunii pe suprafeţele interioare. Gustul. Deformarea. iar culoarea să fie cât mai apropiată de cea a materiilor prime proaspete. hidrogenul sulfurat în exces acţionează asupra fierului din tabla de oţel. Odată cu apariţia bombajului chimic apar semne de coroziune (pete albastre sau negre). este hidrogenul sulfurat ce se poate forma din degradarea aminoacizilor ce conţin sulf (grupări sulfhidrice –SH) în procesul de sterilizare. În acest mod se formează pe suprafaţa cutiilor mai ales în zonele falţurilor. verificarea sterilităţii. supraumplerii recipientelor. Bombajul este defectul major al conservelor sterilizate. prezenţa aglomerărilor de aliaj de lipit. prezenţa semnelor de coroziune la exterior). apă) şi a proprietăţilor fizico-chimice. a marcajelor sau a deformărilor mecanice. matisarea suprafeţei exterioare. descompun substanţele nutritive până la bioxid de carbon. se datorează răcirii bruşte a conservelor după sterilizare fără creşterea presiunii la aer rece în autoclavă.introducerea recipientelor în apă caldă şi urmărirea degajării bulelor de gaz. cu formarea de ciocuri la capace. Corodarea recipientelor este principala care de degradare a conservelor sterilizate în cutii de tablă de oţel. negelificat şi nu depune sediment. Bombajul microbiologic constituie principala formă de alterare a conservelor sterilizate. Bombajul fizic sau mecanic apare datorită supraumplerii recipientelor. Apare din cauza depăşirii temperaturi8i sau a timpului de sterilizare. determinând astfel creşterea presiunii şi bombarea recipientelor. saramură. formând pete negre de sulfură de fier. Hidrogenul sulfurat pătrunde prin fisurile din lacul de vernisaj. gradului de infectare ridicat al materiei prime sau păstrării la temperaturi prea mari a conservelor sterilizate.

preambalate în prealabil în folii din materiale plastice sau alte materiale.8-1.5 100 Fasole păstăi 55 0. % staniu. disponibile în perioada vârfurilor de recoltare. de pesticide sau alte substanţe de poluare (tab. Zahărul adăugat extrage apa din ţesuturi. evitându-se astfel înmuierea excesivă după decongelare şi pierderea masivă de suc intra şi extracelular. ele nu pot fi consumate direct după decongelare. bamele. conţinutul de sare. Un rol important la apariţia defectului îl are formarea de cristale mari de gheaţă datorită aplicării unor procedee lente de congelare sau creşterii acestora ca urmare a variaţiilor de temperatură şi a păstrării prea îndelungate. Congelarea legumelor şi a fructelor se face prin procedee rapide la temperatura de -35…-45°C în congelatoare cu plăci. spanacul. întregi sau fracţionate. pe tot parcursul circulaţiei tehnice de la producător la consumator. de metale grele (staniu. vişinele.6-1. În cazurile când se supun congelării legume şi fructe nesortate. acestea se regăsesc în totalitate sau chiar în produsele prelucrate. 15-20°C şi ferite de îngheţ. răcoroasă. mazărea boabe verde. La defectele legumelor şi fructelor ce se transmit produselor congelate se adaugă altele noi. grade % fructelor % mg/100 g refractometrice Mazăre verde 60 0. Defectele legumelor şi fructelor congelate. Arsurile de congelare se prezintă sub formă de pete de culoare deschisă la suprafaţă. caisele. Pentru menţinerea calităţii legumelor şi fructelor congelate trebuie să se asigure un lanţ frigorific adecvat. înmuierea excesivă a ţesuturilor. Se supun congelării în scopul comercializării către populaţie. Modificarea culorilor “vii” tipice legumelor şi fructelor proaspete se produce din cauza oxidării pigmenţilor prin contribuţia oxigenului prezent în ţesuturi sau a acţiunii enzimelor oxidative active. Legumele sunt supuse opăririi pentru evitarea proceselor de îmbrunare enzimatică şi a degradării culorii. Legumele şi fructele congelate Congelarea constituie o cale de valorificare a excedentelor de legume şi fructe cu perisabilitate mare. în timpul păstrării sau transportului. Se produc din cauza ambalării defectuoase ca urmare a sublimării cristalelor de gheaţă la suprafaţă.5 100 Tomate în bulion 50 0. un mijloc de diversificare sortimentală şi de promovare a cateringului în activitatea economică. zonele respective sunt uscate iar şa decongelare capătă consistenţă mai fermă. conopida. tomatele. plumb). arseniu. ceapă. Legumele şi fructele se supun congelării dacă au fost recoltate la maturitatea optimă. Defectele tipice ce pot apare la legumele şi fructele congelate sunt: arsurile de congelare. Păstrarea legumelor şi a fructelor trebuie făcută în depozite frigorifice la temperatura de -18°C şi la umiditatea relativă de 90%. zmeura şi altele. după ce în prealabil li s-au înlăturat părţile necomestibile.2 100 5 Ghiveci în ulei 70 0. formează un strat de sirop în jurul fructelor protejându-le împotriva oxigenului şi a proceselor oxidative. Variaţia temperaturii.5-1. Tabelul 6 Principalele caracteristici fizico-chimice ale unor conserve de legume şi fructe Proporţia Conţinut Conţinut de Substanţa Grăsimi legumelor şi de sare. proporţia de legume şi fructe care se raportează la masa netă.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Din punct de vedere fizico-chimic se determină masa netă. fasolea verde.2 100 Ghiveci în bulion 60 0.). solubilă. ghiveciuri etc. cupru. fructele de pădure. Produsul 140 . datorită păstrării în condiţii improprii. Ele pot fi utilizate numai după o prelucrare culinară mai mult sau mai puţin avansată. legumele proaspete perisabile (ardei graşi. păstrării prea îndelungate în afara termenului de valabilitate. în extrasezon. Deoarece prin congelare. alte rădăcinoase) pentru asigurarea cu materii prime. ce provin din procesul de congelare sau păstrare în stare congelată. a marilor unităţi de producţie şi desfacere a preparatelor culinare. modificarea gustului (apariţia gustului acru sau amar). modificarea culorii. prunele. concentraţia în substanţă solubilă. prezente în produse. vinetele. fără a li se aplica operaţiuni speciale de prelucrare.5-1. după sortare.5-1. cu defecte. aciditatea. verdeţurile şi altele) a căror cultură nu poate fi eşalonată în condiţii economice şi care nu pot fi conservate prin refrigerare perioade mari de timp. conţinutul de grăsime.6). Se pot congela toate fructele perisabile: căpşunile. Fructele se pot congela ca atare sau prin adaos de zahăr. determină creşterea cristalelor de gheaţă care distrug structura produselor reducându-le substanţial calitatea. mirosului şi pierderea aromei. de un înalt grad de prelucrare. Congelarea rapidă asigură formarea de cristale mici de gheaţă care produc modificări minime în structura legumelor şi fructelor. la temperatură constantă. morcovi.5 100 5 Compoturi 45-55 100 14-21 Piureuri de fructe 100 16 Termenul de valabilitate este de 18-36 luni dacă conservele sterilizate sunt protejate împotriva coroziunii şi păstrate la umiditate relativă a aerului sub 80%. legumele ăşi modifică consistenţa şi îşi pierd frăgezimea. Pot fi congelate şi legume relativ stabile (cartofi. Se congelează şi amestecurile de legume pregătite pentru producerea unor preparate culinare (ciorbe. Înmuierea excesivă a ţesuturilor se produce în legumele şi fructele la care momentul maturităţii de recoltare a fost depăşit. piersicile. dovleceii în floare.

Conţinutul de substanţă solubilă se exprimă în grade refratometrice şi este prezentat în tabelul nr. gemuri. gogoşari) şi paste (tomate şi altele). Principalele caracteristici ale produselor concentrate din legume şi fructe sunt prezentate în tabelul nr. economice le ridică gradul de prelucrare. % 10% la S. Legumele deshidratate se utilizează ca materii prime pentru fabricarea preparatelor culinare la marile unităţi de consum colectiv (şcoli.7 0. Pentru obţinerea produselor concentrate se folosesc mai multe procedee: concentrarea prin firbere la presiune scăzută.5 0. Operaţiunile de sortare. concentrarea asociată cu adaosul de zahăr şi fierberea în sirop de zahăr. spălare. dulceţuri. O cantitate mare de legume şi fructe deshidratate se formează rezervele de stat pentru hrana populaţiei în cazurile de stare de necesitate. apă) sau provenite din tratamentul fito-sanitar. conţinutul în substanţe de poluare (azotiţi.7. pentru cele din legume. ardei. paste de fructe. cămine. aciditatea. mărunţire şi opărire. marcuri). 0. indicele Howard nu depăşeşte 25-40% în funcţie de gradul de concentrare. pesticide şi altele). din legumele şi fructele proaspete se multiplică în funcţie de gradul de concentrare. Din aceste motive este necesar controlul prezenţei substanţelor ce nu sunt admise în produse şi determinarea conţinutului de substanţe dăunătoare sănătăţii (prezentate mai sus).3-1 0. Conţinutul de substanţe de poluare a mediului (aer. raportat la conţinutul de substanţă uscată. peltele şi altele. Culoarea. proporţia fructelor sau a petalelor la dulceţuri. conţinutul de conservanţi. La produsele concentrate obţinute din materii prime de calitate. spitale. cu avantajele de rigoare. staniu. atât la produsele fabricate în ţară cât şi cele din import. respectiv consistenţa trebuie să fie corespunzătoare standardelor de calitate. gustul şi aroma produselor concentrate trebuie să fie pronunţate şi cât mai apropiate de cele ale legumelor şi fructelor proaspete din care provin.7.5 0. Calitatea concentratelor din legume şi fructe. Fluiditatea. Apariţia gustului amar se datorează acţiunii unor enzime asupra pigmenţilor carotenoizi sau chiar asupra unor compuşi lipidici. cupru. din legume se produc în cantităţi mai mari bulion (tomate. ele putând di introduse ca atare în procesele tehnologice. Determinarea conţinutului în filamente de mucegai în produsele concentrate permite evaluarea calităţii materiilor prime utilizate. aplicate legumelor înainte de deshidratare. Starea de prospeţime se poate determina prin intermediul acidităţii volatile care nu trebuie să depăşească 0. 141 . Conţinutul de filamente de mucegai (indicele Howard) se exprimă prin raportul procentual dintre numărul de câmpuri pozitive (în care sunt prezente filamente de mucegai) şi cel de câmpuri microscopice examinate.6-3 3. Produse concentrate din legume şi fructe Sortimentul cuprinde produse ce se obţin prin prelucrarea legumelor şi fructelor proaspete şi conservate prin refrigerare sau cu substanţe antiseptice (pulpe.U.8-1. magiun.5 0. pentru verificarea concordanţei cu normele de igienă. Produsele concentrate din fructe sunt reprezentate de sucuri concentrate şi siropuri. arsen). Tabelul 7 Principalele caracteristici fizico-chimice ale unor produse concentrate Produsul concentrat Bulion de tomate Pastă de tomate Pastă de fructe Piureuri de fructe Magiun de fructe Suc concentrat de mere Sirop natural de fructe Gemuri Dulceaţă de fructe Dulceaţă de trandafiri Substanţă solubilă în grade refractometrice 12-18 24-36 58 55-60 68-70 66 61 68 68 Aciditatea totală în acid malic. armată şi unităţi de alimentaţie publică) sau în gospodăriile populaţiei. % 45-55 23-28 Principalele caracteristici fizico-chimice sunt: conţinutul în substanţă solubilă. de metale sau metaloizi toxici (plumb. Pierderea aromei se datorează ambalării incorecte şi păstrării prelungite ca urmare a volatilizării substanţelor implicate. 10% la S. grădiniţe. în condiţii industriale.U. îndepărtare a părţilor necomestibile. Aciditatea se exprimă procentual în acid malic pentru produsele din fructe şi în acid citric.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Apariţia gustului acru se datorează prelungirii operaţiunilor de precongelare şi începerii desfăşurării unor procese fermentative. Legumele şi fructele deshidratate Legumele deshidratate prezintă avantajul că se pot utiliza direct fără operaţiuni pregătitoare.50 g acid acetic/100 g substanţă uscată. masa netă. marmeladă. Prin concentrare. cenuşa insolubilă.7 Conţinut de fructe sau părţi din fructe. sol.

Hong-Kong şi Germania realizează aproape 50% din importuri. plumb 1 mg/kg. La produsele deshidratate de calitate. Termenul de valabilitate variază în funcţie de natura produsului şi modul de ambalare între 18 şi 36 luni. absorbţia apei se face în cantitate apropiată de cea pierdută. în mai mică măsură. cele deshidratate prin procedeele moderne prezentate anterior au capacitatea mare de rehidratare şi. zahăr reducător) şi cei cu structură aminică (aminoacizi liberi. a încălzirii neuniforme sau păstrării prea îndelungate. pătlăgelele verzi. Principalii furnizori de legume şi fructe sunt: China. proprietăţile organoleptice (consistenţă. conopida. între 6 şi 12 %. uniformitatea.) Mucegăirea. varza roşie. aspectul. Marocul. iar proprietăţile lor organoleptice după rehidratare se apropie în mare măsură de cele iniţiale. Ţările slab dezvoltate asigură mai mult de jumătate din exporturi. Legumele şi fructele deshidratate se păstrează bine în spaţii igienizate cu temperatură răcoroasă 15-20°C. Legumele deshidratate pierd culoarea deschisă şi luciul caracteristic căpătând o nuanţă cenuşiebrună. se bucură de o apreciere unanimă în ţara noastră. rata de rehidratare. Italia. Dintre proprietăţile fizico-chimice sunt selecţionate drept criterii de calitate: conţinutul de apă. iar a fructelor.0-2. 142 . pepenii verzi necopţi. de la 6-25% la 70-94%. Spania. În timpul deshidratării sau pe parcursul păstrării. miros. au o structură poroasă. cetone.A. Desfăşurarea unei fermentaţii lactice cât mai pure favorizează obţinerea unor produse de calitate superioară. ardeiul. chiar dacă produsele rămân cu o umiditate redusă. Germania. formarea de aglomerări stabile. creşte şi conţinutul de metale grele sau pesticide. Se supun murării în special legumele proaspete: varza albă. crupelor. în timpul deshidratării sau păstrării produselor deshidratate. Calandra granaria şi alţi dăunători.. Produsele deshidratate de calitate acceptabilă au o raţie de rehidratare de minim 250%. gust. Proprietăţile organoleptice: culoarea. în cele mai multe cazuri.U. constantă şi cu umiditatea relativă a aerului sub 75%. Rehidratarea reprezintă proprietatea legumelor şi fructelor de absorbi o parte din apa pierdută în procesul de deshidratare. prin formarea în final a acidului lactic în concentraţie de circa 1. Legumele şi fructele deshidratate pot conţine: arsen 0. Numai Japonia. Ele au în compoziţia lor o cantitate mică de apă. Egiptul. În aceste condiţii pentru ambalarea ideală trebuie să se folosească materiale impermeabile la vapori de apă şi la gaze şi să se aplice procedee de ambalare în vid sau în gaz inert. cu respturi de înveliş. ca urmare. indică păstrarea prea îndelungată sau în condiţii improprii şi trecerea lor într-o fază incipiectă sau avansată de degradare. Legumele şi fructele deshidratate. Aceste cerinţe sunt întrunite la ambalarea legumelor componente ale concentratelor alimentare. gustul şi mirosul reprezntă criterii importante de apreciere a clităţii produselor deshidratate. Îmbrunarea poate avea loc în faza de prelucrare primară. grăsimilor şi a altor substanţe) sau a celor de interacţiune între componenţii reducători (aldehide. până la umiditatea de 16-29%. castraveţii şi altele. Are loc când păstrarea legumelor şi fructelor deshidratate se face la o umiditate relativă a aerului mai mare de 75% sau la variaţii mari de temperatură al căror efect este creşterea activităţii apei la valori care se pot dezvolta mucegaiurile. La produsele sub formă de pulberi. Japonia. Modificarea culorii în faza prelucrărilor preliminare este de natură enzimatică datorită oxidării compuşilor fenolici sub acţiunea fenoloxidazelor. proporţia legumelor şi fructelor cu defecte (arsuri. modul de aplicare al acestora şi modificările produse în timpul păstrării. Ele pot fi atacate de acarieni. îmbrunarea se produce datorită proceselor oxidative (oxidarea pigmenţilor. Acidifierea naturală sau murarea se bazează pe fermentaţia lactică a zahărului conţinut de legume şi fructe. din cauza potenţialului osmotic ridicat al zahărului conţinut. sunt higroscopice şi predispuse la oxidare. Este un indicator sintetic oglindind în mare măsură nivelul tehnicilor şi tehnologiilor de deshidratare. peptide etc. molii. Taiwanului. făinii sau pastelor făinoase. India.1 mg/kg. Legumele şi fructele conservate prin murare şi marinare Murarea. conţinutl de metale grele şi de pesticide sau alte substanţe de poluare. Elveţia şi România. Deshidratarea legumelor se face până la conţinutul optim de apă. Deoarece substanţa uscată se concentrează prin deshidratare. Franţa. Legumele şi fructele liofilizate şi.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Legumele şi fructele deshidratate deţin o pondere însemnată în comerţul internaţional. Conţinutul de metale grele şi pesticide se garantează de producător. Defectul se produce ca urmare a nerespectării regimului termic în timpul deshidratării. zinc 20 mg/kg şi cupru 5 mg/kg. sfărâmări). Cerinţele de ambalare ale produselor deshidratate sunt determinate de proprietăţile lor. Raţia de rehidratare reprezintă raportul procentual dintre masa produselor după rehidratare şi masa produselor deshidratate. ceapa. pentru ambalarea produselor deshidratate destinate păstrării pe perioade mai scurte trebuie asigurată protecţia împotriva apei şi a vaporilor de apă cel puţin în cadrul sistemului: “ambalaj de desfacere – ambalaj de transport şi păstrare”. S. datorită compoziţiei lor (conţinut ridicat de glucide). Cele mai importante defecte ale legumelor şi fructelor deshidratate sunt: Îmbrunarea. iar cele industrializate absorb peste 70% din total. cu părţi mucegăite. Infestarea.0%. Chile. leguminoaselor boabe. pot fi infestate de dăunători comuni cerealelor. care nu cedează la apăsare. caramelizări. Reducerea capacităţii de rehidratare. Ungaria. aromă) sunt superioare celor pentru care s-au folosit metodele clasice de uscare cu aer cald. ca procedeu de acidifiere naturală a legumelor şi mai puţin a fructelor.

curci. gâşte). midia. . fără scurgeri şi fără miros străin. Ţesutul adipos este o formă modificată a ţesutului conjunctiv şi cuprinde formaţiunile cu celule care au acumulat grăsimi. carnea reprezintă un aliment indispensabil în hrana omului. Datorită compoziţiei chimice echilibrate în trofine cu valoare biologică ridicată (proteine complete. concentraţia saramurii. ţesutul osos poate fi compact şi spongios. folosirii apei ce are conţinut ridicat de fier. carnea se consideră marmorată. Ţesutul osos provine din ţesutul conjunctiv şi cartilaginos. fiecare celulă constituind o fibră musculară care intră în strucutra cărnii propriu-zise. netede. defectul apare şi din cauza activităţii unor bacterii (Bacterium mezentericus vulgaris) şi a drojdiilor sălbatice. . striat şi cardiac. Legumele murate se pregătesc şi se păstrează în butoaie sau putini de fag sau stejar. care este solubilă şi asimilabilă. ţesut adipos. bine spălate. acetice sau a proceselor oxidative. Principalele defecte ale produselor murate sunt: . produsele murate în vase de capacităţi mari se ambalează în butoaie de lemn. temperatura. multinucleate. substanţe minerale şi vitamine). batracienii.înnegrirea sau închiderea culorii – se produc datorită acţiunii unei microflore străine (Bacterium nigricans). scoica de apă+ dulce.  Caracterizarea cărnii Carnea este formată din ţesuturi musculare şi conjunctive. modul de aşezare a legumelor. ci formării în timpul creşterii a unor glucozizi. Ţesutul cardiac este o varietate a ţesutului striat şi intră în structura inimii. Raportul cantitativ dintre ţesuturi determină calitatea şi valoarea alimentară a cărnii. Elastina se hidrolizează la temperaturi mai mari de 130°C. condiţiile de fermentare şi păstrare. alături de ţesutul conjunctiv este acumulată grăsimea. Ţesutul muscular este alcătuit din fascicule musculare învelite cu formaţiuni fine. se formează în perioada de creştere a animalului şi intră în alcătuirea scheletului animal. în vase de material plastic sau de preambalarea în pungi de polietilenă. raţe. apare datorită dezvoltării rapide şi intense a unor bacterii (Lactobacillus platarum şi Lactobacillus cucumeris) când procesul de murare are loc la temperaturi ridicate. CARNEA ŞI PRODUSELE DIN CARNE Carnea constituie o sursă alimentară de bază în hrana omului. mamiferele marine şi unele animale nevertebrate (melcul de grădină. formează membrane care învelesc muşchii şi fasciculele muşchilor. Dacă în spaţiul dintre fasciculele musculare. porcine. Cavitatea internă a oaselor compacte poate fi roşie la animalele tinere şi galbenă la animalele bătrâne.gustul şi mirosul neplăcut apar datorită nerespectării condiţiilor necesare desfăşurării fermentaţiei lactice şi favorizării fermentaţiilor butirice.întinderea saramurii sau băloşirea caracterizată prin aspectul mucilaginos al zemei. După forma celulelor şi natura substanţelor intercelulare deosebim: ţesut conjunctiv propriu-zis. grad de îngrăşare etc. ţesutul muscular poate fi: neted. În afara acestora mai sunt atrase pentru consumul uman peştele. 143 . Înainte de livrare. În ţesutul muscular striat predomină celulele de formă cilindrică sau prismatică. grăsimi. ce intră în structura muşchilor organelor interne.înmuierea – se datorează pătrunderii aerului în interiorul vasului şi concentraţiei mici de sare (sub 2%). igiena vaselor. caracatiţa. racii şi alte crustacee). vânatul. rasă.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Calitatea legumelor şi a fructelor murate este condiţionată de starea de prospeţime şi modul de pregătire a materiei prime. . stridia. vârstă. de calităţi diferite. Colagenul prin fierbere prelungită la temperaturi cuprinse între 70 şi 100°C trece în gelatină. După structura sa. Ţesutul conjunctiv propriu-zis leagă muşchii de oase. Ţesutul muscular neted este format din celule omogene. scurgerii lichidului sau temperaturii ridicate de fermentare sau păstrare. ţesut cartilaginos şi ţesut osos.zbârcirea produselor apare datorită folosirii unei saramuri de concentraţie mare. este redată în tabelul 18. Se consumă sau se prelucrează în principal carnea obţinută de la: animale de măcelărie (bovine. Cantitatea de ţesut muscular din carne variază după specie. Proporţia procentuală a diferitelor ţesuturi în carnea de bovine. cabaline). nu poate fi asimilată de organism. caprine. care nu sunt practicate la prelucrarea culinară. gustul amar la castraveţi nu aparţine procesului de murare. iepurii de casă. Ţesutul conjunctiv are rol de susţinere şi legătură între diferite organe. ovine. carnea este perselată. Ţesutul cartilaginos este o formă mai rezistentă a ţesutului conjunctiv la care substanţa fundamentală este foarte bogată în colagen şi elastină. . Animalele tinere şi cele pentru carne au o cantitate mai mare de ţesut muscular în comparaţie cu cele bătrâne şi grase. Fiind formate din fibre bogate în colagen şi elastină micşorează valoarea nutritivă şi comercială a cărnii. După structura histologică. iar dacă ţesutul adipos se găseşte în interiorul fasciculelor musculare. digestibilităţii superioare şi potenţialului dietetico-culinar. peste 6%. ca urmare. păsări domestice (găini.

carnea poate deveni inacceptabilă pentru consum dacă este prelucrată prin tratamente termice normale. în majoritate. proporţia ţesuturilor şi conţinutul în substanţe nutritive (proteine. împreună cu ultima vertebră dorsală şi prima vertebră codală).1 53.Lucrător în comerţ Mureş Tabelul 18 Proporţiile ţesuturilor în carnea de bovine Cal itatea cărnii I a II-a a III-a a IV-a Ţesut muscular 66.7 21. repartizarea grăsimii între fasciile musculare (care prin tratamente termice difuzează între fibre). rasa. Porcinele pot fi sacrificare în faza de purcei de lapte (de circa 4-6 săptămâni). În vederea sacrificării. Grosimea şi fermitatea ţesutului muscular al păsărilor cresc cu vârsta. Carnea diferitelor specii de animale se diferenţiază prin compoziţia chimică. în greutate de 80-120 kg. Randamente mari şi carne de calitate superioară se obţin prin sacrificarea bovinelor în greutate de peste 400 hg şi la vârsta în jur de 2 ani.7 Ţesut adipos 9. iar tăria şi imobilitatea acesteia se datorează apofizelor coloanei vertebrale. Factorii care influenţează calitatea cărnii sunt: specia. însă poate determina o diminuare a calităţii cărnii. dar de o calitate inferioară faţă de cea a femelelor. vârsta. Conţinutul mai redus în ţesut conjunctiv. însă proporţia şi caracteristicile acestora sunt diferite. Condiţiile de sacrificare şi modul de prelucrare după sacrificare. Carnea bovinelor adulte exploatate 7-8 ani este inferioară celei obţinute de la cele sacrificate la vârsta optimă. iar randamentele sunt reduse. La bovine se sacrifică viţeii de anumite vârste şi hrîniţi special pentru obţinerea unor anumite sortimente de carne. în special de la cei castraţi. Înainte de sacrificare animalele sunt supuse operaţiei de asomare. grăsimi. frăgezimea. alimentaţia. o cantitate mai mare de ţesut adipos. electrică. Culoarea muşchilor diferă în funcţie de specie şi în unele cazuri de regiunea anatomică. Carnea ovinelor adulte este inferioară celei obţinute de la berbecuţi. starea de sănătate. suculenţa. Găinile şi curcle au muşchii pieptului de culoare deschisă “carne albă”. influenţează în mod direct calitatea cărnii. 14. aminoacizi. raportul diferitelor ţesuturi şi proprietăţile organoleptice. de 7-8 luni de la care se obţine carne de bună calitate. însă fibrele musculare sunt mai grosiere. Asomarea se poate face prin mai multe procedee (cu pistolul. care sunt sudate între ele. gâşte) are mai puţin ţesut conjunctiv. Prin sacrificarea porcilor adulţi de 3-4 ani sau chiar mai tineri se obţine carne tare.2 3 CRFPA Ţe sut osos 10. De la ovine se sacrifică mieii (care se mai hrănesc cu lapte) de peste 10 kg în viu. la păsările tinere aflate la vârsta optimă de sacrificare.0 47.7 8. animalele trebuie supuse unui regim de odihnă şi repaos alimentar de circa 12-24 ore. Administrarea biostimulatorilor în hrana animamelor (preparate tisulare. gustul şi aroma specifice cărnii de pasăre. Carnea păsărilor înotătoare (raţe. Scheletul (ţesutul osos) păsărilor are vertebrele. hormoni. 6 19.6 7. 4 Carnea păsărilor este constituită din aceleaşi tipuri de ţesuturi ca şi cea a animalelor de măcelărie. Rezultă carne de mânzat. Ţesutul muscular al păsărilor este tare şi fibros.3 59. antibiotice. cu influenţe favorabile asupra sângerării. cu un conţinut mare de grăsime. iar întreaga musculatură a cărnii de gâscă şi raţă este maicolorată. condiţiile de sacrificare. conservare şi păstrare. Pe măsura îmbătrânirii animalelor calitatea cărnii se reduce prin creşterea proporţiei de ţesut conjunctiv. Osul pieptului este mai dezvoltat la păsările de carne. sudate între ele (cele lombare şi sacrale. Cei mai dezvoltaţi sunt muşchii piaptului (greutatea acestora este egală sau depăşeşte chiar greutatea restului musculaturii). vitamine. toamna. determină fineţea. aglomerarea grăsimii între fasciculele musculare şi prin îngroşarea şi întărirea fibrelor musculare. Carnea de cea mai bună calitate se obţine de la porci tineri (7-9 luni). antihormoni) duce la creşterea randamentelor. berbecuţii. stabilităţii şi frăgezimii cărnii. sexul. în funcţie de rasă. iar calitatea cărnii este superioară prin proporţia crescută a ţesutului muscular.9 23. conţinutul de grăsime mai redus şi proprietăţile organoleptice. astfel încât. 0 23. săruri minerale). Alimentaţia animalelor influenţează caracteristicile organoleptice ale cărnii. În cadrul speciei există deosebiri în ceea ce priveşte randamentul şi calitatea cărnii în funcţie de rasă.7 17. Puii de găină se sacrifică la o greutate de peste 1 jg sau mai mare. de 45-60 zile. Cutia toracică este formată din coaste unite cu coloana vertebrală şi cu sternul. adulţii exploataţi 5-6 ani. calitatea ei fiind variabilă în funcţie de vârstă şi starea de îngrăşare.7 Ţesut cartilaginos 13. microelemente. în funcţie de specie.1 5. Rasele specializate pentru carne dau la sacrificare producţii mai mari. cu mască de dioxid de carbon sau cu narcotice) şi urmăreşte insensibilizarea animalelor la durere 144 . inclusiv animalele mai tinere accidentate sau rebutate. de la masculi. La toate speciile şi rasele de animale. se obţin randamente superioare şi producţii mai mari de carne. în cadrul abatoarelor.

mercaptani). Rigiditatea musculară apare la câteva ore de la sacrificarea animalului. Această modificare a cărnii este cunoscută sub denumirea de fezandarea cărnii. Se formează indol. vase de sânge şi nervi. cu defecte de culoare şi miros sau de la animale sacrificate din necesitate. Se execută şi asupra carcaselor şi organelor interne rezultate în urma sacrificării. provenită de la animale la care s-au depistat germeni sau paraziţi. care devin fragede şi capătă un gust particular. maturarea. pentru depistarea eventualelor boli infecţioase şi parazitare. iar culoarea cărnii devine roşu-verzuie. în scopul sângerării cât mai complete după înjunghiere. Carnea încinsă are un gust dulceag şi miros acru. Aceste transformări sunt: rigiditatea musculară. cum sunt cele de vânat. devine mai suculentă şi fragedă. starea fiziologică şi starea de oboseală şi sănătate a animalului etc. Carnea de porc supusă examenului trichinoscopic şi la care nu s-au depistat paraziţi se marchează cu o ştampilă sub formă de dreptunghi cu laturile de 5/2 cm cu inscripţia “fără trichinella”. Perioada de rigiditate durează de regulă circa 24 ore după care urmează maturarea. hidrogen sulfurat. îndepărtarea capului şi a extremităţilor picioarelor.5 în care se trece: . păentru mărirea gradului de frăgezime se recomandă însă păstrarea carcaselor 1-2 zile la 4°C. cu menţinerea funcţionalităţii celor cardiorespiratori din bulb. Maturarea. Cu cât temperatura este mai mare. Putrefacţia cărnii are lo9c sub acţiunea bacteriilor de putrefacţie aerobe şi anaerobe care hidrolizează substanţele proteice. în urma combinării cu oxigenul a pigmenţilor (hemoglobine şi mioglobina). transformarea parţială a acidului adenozintrifosforic (ATP) în acid adenotindifosforic (ADP) şi acid adenozinmonofosforic (AMP).43) şi expresia controlat sanitar veterinar. se marchează cu un cerc încadrat într-un pătrat. respectiv ţesut conjunctiv. capătă miros neplăcut. pentru depistarea şi excluderea animalelor bolnave şi a celor ce nu îndeplinesc condiţiile de sacrificare. Transformările postmortale în carnea de pasăre parcurg aceleaşi faze şi mecanisme biochimice ca şi în carnea animalelor de măcelărie. se marchează cu o ştampilă pătrată cu latura de 4 cm. Încingerea cărnii se datorează proceselor chimice şi biochimice care au loc în carne şi sunt însoţite de degajarea căldurii (temperatura cărnii creşte cu 1-2°C). Culoarea cărnii din roşie devine roşie deschisă. în funcţie de vârstă şi modul de eviscerare şi se termină după 24 ore. eviscerarea şi toaletarea carcaselor influenţează favorabil aspectul merceologic al carcaselor. . Încingerea este un proces de alterare accidental. sângerare. bătrâne. Tranşarea cărnii Carnea reprezintă musculatura striată a carcasei animalului împreună cu toate ţesuturile aderente. Rigiditatea musculară apare după 1-2 ore. Fezandarea se se obişnuieşte la cărnile tari. se marchează cu o ştampilă sub formă de triunghi echilateral cu latura de 5 cm.România -. formarea complexului proteic actomiozină şi degradarea fosfocreatinei la acid fosforic şi creatină. jupuire.carnea admisă pentru consum condiţionat (după sterilizare prin fierbere). baze azotate toxice etc. Maturarea cărnii se face prin păstrarea acesteia timp de trei zile la temperaturi între 14°C. Dacă maturarea cărnii este mai avansată poate să ia caracterul unui proces incipient de autoliză.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA prin scoaterea din funcţie a centrilor nervoşi ai vieţii de relaţie.4 la 5. Cele mai importante modificări care au loc în faza de rigiditate musculară sunt: degradarea glicogenului la acid lactic şi scăderea pH-ului cărnii de la 7. încingerea şi putrefacţia. în carne se produc o serie de modificări care determină schimbări importante ale proprietăţilor ei organoleptice şi tehnologice. 145 . Începutul alterării cărnii este marcat de apariţia substanţelor volatile (amoniac. Ca urmare a acestor modificări. carnea îşi schimbă aspectul.6. În urma acestui proces muşchii pierd elasticitatea şi devin rigizi sub acţiunea acidului lactic (rezultat prin transformarea enzimatică a glicogenului). ţesut gras. urmat fără întrerupere de numărul de autorizare sanitară veterinară a unităţii (figura nr. cu atât durata procesului de maturare este mai mică. Drept urmare. care se produce când carnea în stare caldă şi umedă este depozitată fără a fi în prealabil răcită.carnea bună pentru consum se marchează cu o ştampilă de formă ovală cu diametrele de 6. Carnea de apasăre nu necesită maturare putându-se da în consum imediat după sacrificare. care coagulează substanţele proteice şi produce o contracţie a fibrelor musculare. contribuie la reducerea gradului de infectare microbiană şi asigură o bună stabilitate a cărnii la păstrare.5/4. . specia. cu latura de 5 cm. Această fază de maturare a cărnii se numeşte autoliza cărnii şi este un proces de dezintegrare a ţesuturilor sub acţiunea enzimelor din ţesuturi. provenită de la animale slabe. . depilare. carnea capătă o consistenţă moale. cu gust foarte plăcut. care nu corespunde din puncrt de vedere sanitar. În urma efectuării controlului sanitar-veterinar rezultă mai multe categorii de carne ce se marchează prin ştampilare astfel: . În procesul de maturare cantitatea de acid lactic scade şi au loc procese de hidroliză a substanţelor proteice. însă cu o viteză diferită. codul judeţului. ţesut osos. Controlul sanitar veterinar se efectuează asupra animalelor vii. consistenţa şi mirosul care devin specifice cărnii alterate. Apariţia rigidităţii şi durata ei sunt determinate de mai mulţi factori: temperatura mediului ambiant. După sacrificarea animalelore. vârsta.3-7.4-5. gustul devine acru-amărui. plăcut. Efectuarea corectă a operaţiilor ulterioare de înjunghiere.carne de caşlitate şi valoare nutritivă redusă. culoarea se schimbă. Dacă se păstrează carnea în condiţii de absolută asepsie(lipsă totală de microbi) şi procesul de maturare este dus prea departe.carnea confiscată. scatol.

de batal. În funcţie de specie şi categorie. în general. zvântată. de posibilitatea unei prelucrări ulterioare conform scopului următit. Carcasa de ovine se clasifică în funcţie de vârsta de sacrifi8care a animalelor în: carcasa de miel. conjunctiv.5% din masa carcasei şi este formată din ceafă. spată (5%). ovine. Carcasa de porcine se tranşează în specialităţi. conţinutul de pesticide şi alte substanţe de poluare. spată (3%). numărul de bucăţi din ambalaj.2). de regulă. prelucrarea de abator se face în 7 tipuri. Tranşarea se realizează pe baza următoarelor criterii: partea anatomică a carcasei sau categoria de carne. greabăn. membre de la genunchi şi jaret în jor). are drept componente fleica (9%). alimentaţia publică. carnea de calitate superioară deţine cea mai mare pondere. în stare refrigerată sau congelată. fleica. coadă. iar după starea de îngrăşare şi greutate în trei clase de calitate. antricot (11%). pulpă (25%. După starea termică în care se livrează de abatoare. valoarea nutritivă a cărnii. componentele carcasei în funcţie de valoarea lor alimentară. se decupează pe zone anatomice. se poate folosi proba hidrogenului sulfurat. Carnea destinată intreprinderilor de alimentaţie publică poate fi clasificată în funcţie de tipul de preparat care se poate obţine prin prelucrare (carne pentru gătit.). Sortimentele de calitatea a II-a deţin circa 10% din masa carcasei şi include gâtul cu junghietura. refrigerată şi congelată )bovine. De obicei. antricot cu coastă (18%). ca şi îndepărtarea extramităţilor )cap. În funcţie de destinaţie (pentru consumul populaţiei. preambalată şi nepreambalată) carnea se tranşează. greutatea celei mai mici bucăţi. se pot clasifica în trei clase de calitate: calitatea I: jigoul (pulpa). sortimente de calitatea I şi sortimente de calitatea a II-a. Normele sanitar-veterinare prevăd absenţa microorganismelor patogene şi producătoare de toxiinfecţii alimentare şi a paraziţilor. În această categorie se încadrează muşchiul fasonat. sortimente de calitate superioară. sortimente de calitate superioară şi sortimente de calitatea I. şira de la antricot şi vrăbioară. porcine. Specialităţile sunt reprezentate de muşchiuleţul fasonat (2%) şi cotlet (8-10%). Prin tranşare rezultă părţi anatomice din carcasa animalului cu valori nutritive diferite. mijlocul de piept. Carnea de vită adultă şi de mânzat se decupează în: specialităţi. eviscerare cu scoaterea organelor comestibile şi necomestibile. gâtul şi rasoalele (10%). compoziţia chimică a fiecărui sort de carne. carnea se livrează în carcase. Principalele caracteristici organoleptice ce servesc la stabilirea prospeţimii cărnii sunt prezentate ăn tabelul 19. Ele servesc pentru stabilirea gradului de prospeţime şi pentru identificarea unor defecte determinate de starea animalelor sau de operaţiunile de sacrificare. Carnea de calitatea !. Sortimentele de calitatea I deţin 40-48% din masa carcasei şi sunt reprezentate de: cap de piept cu muguri. de tineret îngrăşat. păsări). circa 56. La aprecierea prospeţimii cărnii servesc pH-ul (valoarea maximă 6. Deşi se livrează întregi. piept. care a suportat operaţiunile de jupuire. Aprecierea calităţii cărnii La aprecierea calităţii cărnii un rol foarte important îl au caracteristivcile organoleptice. calitatea a II-a: capul de piept. carnea poate fi caldă (bovine). proba Nessler şi reacţia Kreiss care trebuie să fie negative. Pentru carnea destinată prelucrării industriale prezintă importanţă caracteristicile tehnologice. capacitatea de hidratare. spata cu piept (70%). Pentru nevoi industriale. numărul de bacterii sulfitoreducătoare din ţesuturi la maxim 10 germeni/g. cele de porcine în jumătăţi (semicarcase) iar cele de ovine şi păsări se lasă întregi. de oi. blet cu faţă şi fără faţă. starea seului la carnea de ovine şi bovine. inclusiv raportul dintre ţesutul muscular. oase cu valoare etc. cu ponderea de aproximativ 24%. industrializare. Tabelul 19 Criterii de apreciere organoleptică pentru stabilirea prospeţimii cărnii Criteriile de apreciere Proaspătă Relativ proaspătă Alterată 146 . raportul apă/proteină. pieptul (11%) şi rasoalele (4%). Este interzisă comercializarea păsărilor în stare decongelată sau recongelată. Sortimentele şi clasele de calitate care stau la baza schemelor de tranşare diferă în funcţie de destinaţia cărnii. semicarcase sau sferturi de carcasă. La aprecierea calităţii cărnii tranşată şi preambalată se iau în consideraţie şi alte criterii şi anume: cantitatea maximă de os la 1 kg. gras. Păsările se livrează sub formă de carcase sau tranşate. osos. vrăbioară (8%).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Prin carcasă se înţelege. rasoale cu chei. capacitatea de reţinere a apei. care determină randamentele de prelucrare şi proprietăţile prganoleptice ale produselor fabricate. Specialităţile deţin. corpul animalului sacrificat. Sortimentele de calitate superioară reprezintă în medie 48-50% din masa carcasei fiind reprezentate de: pulpă (28%). limitează numărul total de germeni mezofili pe câmp microscopic la 25. cel mult 2% din masa carcasei. gradul de finisare. coada. export. care se împart pe calităţi şi sortimente. grosimea stratului de slănină din carne de porc. antricotul I şi II. prelucrare şi conservare ale cărnii. calitatea a III-a. carcasele de bovine se despică în sferturi. azotul uşor hidrolizabil (cel mult 35 mg NH3/100 g). fleică.

limpede şi plăcut aromat. periostul închis la culoare. Uneori este decolorată. supragfeţele articulare sunt acoperite cu mucus. alteori cenuşie sau verzuie. La suprafaţă carnea prezintă uneori o peliculă uscată. sucul muscular este tulbure. lichidul sinoval este limpede. pulpă. în secţiune estelucioasă. în secţiune este mată. Nu umple tot canalul medular. elastică. grăsimea are aspect mat. oase mici şi slănină tare sau moale. Miros putred. coaste. alteori este parţial acoperită cu mucus lipicios. fără a fi lipicioasă. Tulbure. tendoanele sunt ceva mai moi. CRFPA Suprafaţa poate fi uneori umedă şi lipicioasă. atât la suprafaţă cât şi în secţiune. mai moale şi mai închisă la culoare decât măduva proaspătă. muşchiuleţ. cazeina. la suprafaţă aproape nu se observă picături. culoare cenuşiu-murdară. suprafeţele articulare sunt netede şi lucioase. atât la suprafaţă cât şi în straturile profunde. elastice şi tari. consistenţa şi gustul normale. nu se formează întipărituri la apăsarea cu degetele Plăcut şi caracteristic speciei La suprafaţă şi pe secţiune culoarea este mată şi mai închisă în comparaţie cu cea proaspătă. Carnea de bovine se dezosează şi se tranşează în trei clase de calitate. în cantitate mică. tendoanele sunt lucioase. Carnea de porc se tranşează în specialităţi (muşchi. Mai rar se foloseşte carnea de pasăre şi vânat. uşor umedă. Se poate folosi carne crudă. zerul praf. adeseori negricios. dispersii în saramură). ciolane. refrigerată şi congelată. miros rânced şi de mucegai. are miros şi gust de rânced. Măduva oaselor Umple în întregime canalul medular. 147 . Încadrarea în clase de calitate se face după proporţia ţesutului conjunctiv care variază de la maximum 6% pentru carnea de calitatea I până la valori mai mari de 20% pentru calitatea a III-a. Uşor acid sau de mucegai. o hârtie de filtru aplicată pe secţiune absoarbe multă umiditate.  Produse prelucrate din carne Materia primă de bază care se utilizează la fabricarea preparatelor din carne de bovine. în secţiune este umedă. plasma sanguină şi derivatele proteice colagene. de culoare caracteristică speciei şi regiunii musculare respective. cenuşii. La suprafaţă culoarea este cenuşie sau verzuie. în secţiune este umedă şi foarte lipicioasă. grăsimea are coloraţia. murdar. fără a fi lipicioasă. Este moale. porcine şi ovine. Bulionul după fierbere şi sedimenta re Tulbure. cotlet cu os). geluri. Adaosurile proteice se utilizează sub formă de pulberi sau în stare hidratată (emulsii. concentratele şi izolatele din soia. cu flocoane. spată. uneori cu gust rânced. Uşor dezlipită de marginea osului. consistenţa mult micşorată. întipăriturile la apăsare cu degetele îşi revin destul de repede şi complet. laptele praf degresat. umede şi acoperite cu mucus abundent. Mirosul de mucegai lipseşte în straturile profunde.uneori se pot observa pete de mucegai. cu gust puţin plăcut sau chiar uşor rânced. în secţiune compactă. ceafă. de culoare şi consistenţă normală. coloraţie cenuşie şi consistenţă micşorată. uneori cenuşie. sucul muscular se obţine cu greutate şi este limpede. carne de porc lucr (care rezultă din restul carcasei şi de pe căpăţână şi are maximum 35% grăsime). Culoarea Consistenţa Mirosul La suprafaţă carnea are culoare roz până la roşu. Atât la suprafaţă cât şi în secţiune se formează la apăsarea cu degetele întipărituri persistente. mate sau chiar cenuşii. Tendoanele sunt moi. lichidul sinoval este tulbure. lichidul sinoval este tulbure. câteodată la suprafaţă se simte un miros greu de carne neaerisită. piept.Lucrător în comerţ Mureş Aspectul exterior La suprafaţă carnea prezintă o peliculă uscată. Pentru fabricarea unor anumite produse din carne (mai ales a celor cu tocătură fină) se utilizează ingrediente proteice: glutenul. la suprafaţă se separă un strat de grăsime. oase graf. picioare. la suprafaţă grăsimea se separă sub formă de picături mici. Este fermă şi elastică. grăsimea are aspect mat şi consistenţă micşorată. în secţiune este lucioasă Transparent. deseori acoperită cu pete de mucegai.

La obţinerea celor mai multe produse din carne se aplică tratamente termice (pasteurizare. suculenţei.005-0m03%. operaţiunile de tranşare. jamboane. acid ascorbic. poliesterice). Bratul este o pastă obţinută prin tocarea fină a cărnii de vită sau porc.membrane din materiale plastice (poliamidice. iar pasta obţinută capătă capacitatea de a lega compoziţia produselor (bucăţi de carne şi slănină).). curăţire. fierbere. Sarea se foloseşte la obţinerea produselor din carne. supe. Acidul ascorbic. preparatele din carne afumată. a salamurilor şi ca adaos în saramurile de injectare sau imersie. conservele şi semiconservele de carne. sterilizare. la formarea caracteristicilor gustative şi a pigmenţilor specifici cărnii sărate (nitrozopigmenţi). Tocarea. iar carnea destinată bratului şi şrotului se sărează în stare tocată. Carnea destinată obţinerii specialităţilor şi semiconservelor se sărează în bucată. În timpul maturării au loc procese fizico-chimice şi biochimice complexe care duc la frăgezirea cărnii. glucono-delta-lactona şi zahărul crează un mediu oxido-reducător şi de aciditate favorabile accelerării formării culorii. sare. Sărarea şi maturarea constituie operaţiuni esenţiale la fabricarea tuturor produselor din carne. având astfel efecte favorabile asupra consistenţei. membrane naturale. . La fabricarea produselor din carne se folosesc o serie de materiale de acoperire.membrane naturale (maţe) de bovine. În cazul utilizării cărnii de bovine şi porcine refrigerată şi congelată se folosesc polifosfaţi. sosuri. cutisin) sau armate cu mătase. lichid de fum. bulioane). etichete. cu rol deosebit în formarea culorii preparatelor. culturi pure de bacterii şi mucegaiuri. În multe ţări se utilizează o serie de materiale de acoperire pentru prevenirea deshidratării (la salamuri) în reţeaua comercială şi pentru îmbunătăţirea aspectului comercial. afumare) în urma cărora produsele devin comestibile. gustului. În acest scop. asigurându-se astfel conservabilitatea produselor. frăgezimii. acetat de polivinil (în amestec cu citrat de triacetil şi substanţe fungicide) sau materiale pulverulente (carbonat de calciu. cu stare de îngrăşare medie. ca atare (naturin. în cutere sau mori coloidale. Are loc stabilizarea culorii şi formarea compuşilor de gust şi aromă specifici. pentru semiconserve. o influenţă mare asupra calităţii produselor din carne are tehnologia de fabricaţie aplicată. porcine şi ovine. după o prealabilă mărunţire la maşina de tocat tip Volf. coacere. hidrolizatele proteice 1-10 g/kg la fabricarea pateurilor. acoperită pe ambele feţe cu lacuri termorezistente. . Preparatele din carne (mezeluri) 148 .membrane semisintetice obţinute din fibre colagenice. se confecţionează din tablă de oţel cositorită şi vernisată. măresc capacitatea de legare a apei şi gradul de hidratare şi înlesnesc procesele de sărare şi maturare. Ca potenţiatori şi formatori de aromă se utilizează: glutamatul monosodic în proporţie de 0. se folosesc materiale ce formează pelicule: parafină. fasonare şi dimensionare optimă a bucăţilor din carne determină proprietăţile organoleptice şi estetice ale produselor finite. condimente şi plante condimentare. porc sau oaie. Ca şi materia primă. Membranele care se folosesc la fabricarea mezelurilor pot fi clasificate în: . recipienţi metalici sau din sticlă. blanşare. Şrotul se obţine prin tocarea la Volf a cărnii maturate de vită. ca agent de conservare a materiilor prime şi pentru favorizarea procesului de maturare.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA În procesul de fabricare a produselor din carne se utilizează şi alte ingrediente: apă potabilă. pentru mărirea capacităţii de hidratare şi legare a componenţilor naturali. zahăr. şuncă. prin utilizarea unei cantităţi mai reduse de azotaţi şi azotiţi. talc.5-1% (conserve şi semiconserve. Recipienţii metalici care se folosesc la ambalarea conservelor şi semiconservelor. azotaţi şi azotiţi. agenţi de hidratare (polifosfaţi). Astfel. cu site ce au ochiuri adecvate. pentru formarea gustului. conservelor mixte. Maturarea cărnii sărate are loc în depozite frigorifice la temperaturi de 2-4°C şi poate dura între 2 şi 21 zile în funcţie de produs. La sărarea cărnii şi a semifabricatelor care conţin ţesut muscular şi se supun tratamentelor termice se utilizează de obicei un amestec de sărare în care intră azotaţi şi azotiţi de sodiu sau de potasiu. fără pregătire culinară prealabilă. caolin etc. La fabricarea unor produse din carne tocată – salamuri sau cârnaţi – se utilizează două semifabricate de bază: bratul şi şrotul. care se introduc în amestecul de sărare. nearmate pe suport de hârtie specială. mai ales modul de desfăşurare a operaţiunilor tehnologice. În timpul tocării fine carnea încorporează o cantitate suplimentară de apă ce se adaugă sub formă de fulgi de gheaţă. potenţiatori de arome. tablă de oţel cromată sau tablă de aluminiu de puritate mare. Compoziţia amestecului de sărare şi metodele de sărare aplicate diferă în funcţie de categoria de produse obţinute.membrane sintetice. aromatizanţi. celulozice. . specialităţile din carne. Bratul de calitate superioară se obţine din carnea caldă de vită tânără. artificiale şi sintetice. alegere şi sortare pe calităţi. dezosare. se inactivează sau se distruge parţial sau total microflora de alterare. culorii şi aspectului tuturor tipurilor de produse fabricate. ribonucleotidele în proporţie de 0.  Sortimentul şi calitatea principalelor produse din carne Produsele din carne cuprind mezeluri. gradul de mărunţire şi malaxarea cărnii determină creşterea randamentelor de prelucrare. aromei.

Preparatele pasteurizate conţin apă între 70-75%.38 40 Clorură de sodiu. se afumă la cald şi se pasteurizează (temperatura în centru trebuie să atingă 68-69°C). preparate afumate la cald şi pasteurizate (parizer.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Mezelurile sunt preparate obţinute din carne tocată şi condimentată maturată. crenwuşti. organe şi alte subproduse de abator comestibile. Compoziţia astfel pregătită se introduce în membrane. grăsimi 30-36%. Tobele se obţin din carne de pe căpăţâni de porc. Bihor. ghiudem) care comportă tratament de afumare şi uscare-maturare sau numai uscare maturare. sânge şi altele) fierte şi tocate cu maşina Volf prin site cu ochiuri între 3 şi 8 mm. Compoziţia omogenizată în malaxoare se supune în continuare aceloraşi operaţiuni tehnologice ca şi produsele omogene. arpacaş hidratat sau amidon pregelificat.42 Caracteristicile de compoziţie ale salamurilor Salamu Pr Salamu Caracteristici ri foarte ospături ri afumate afumate uscate Apă. condimente şi eventual alte adaosuri (derivate proteice. afumare sau uscare) care diferă în funcţie de tipul şi sortimentul fabricat. şorici. înglobate în aspic sau într-o masă formată din sânge şi arpacaş pastificat. salamul polonez. Produsele tip caltaboş şi sângeretele se obţin din organe şi subproduse de abator (carne cap porc. ceapă şi condimente tocate prin maşina Volf şi pastificate la cuter. ceapă. batoanele se supun zvântării. plămâni. rinichi. condimente. la obţinerea cărora nu intervin tratamente termice. slănină. arpacaş. Preparatele de carne cu structură eterogenă se obţin din brat. cârnăciorii pentru bere etc.). Principalele condiţii de calitate fizico-chimice sunt prezentate în tabelul nr. inimă. se toacă în bucăţi mai mari. 3. 26 24. ficat şi alte organe sau subproduse fierte. preparatele eterogene din carne. % max. se obţin prin prelucrare la cuter din brat. Mioriţa. Azotiţi. ficat. Componentele nu se separă la o tăiere atentă. În funcţie de tratamentele aplicate. babic. mg 30 45 45 NH3/100 g max. după caracteristicile lor nutritive şi organoleptice.0 3. afumate la cald (cârnaţi de porc). cârnaţi cruzi. % 11 11 15 max. Preparatele afumate la cald şi pasteurizate se clasifică în preparate cu structură omogenă şi preparate cu structură eterogenă. fac parte: parizerul. substanţe proteice 8-10%. Substanţe proteice totale. cabanos). slănină moale. % max. supă. uscate-maturate (salamuri şi cârnaţi) sunt produse cu valoare nutritivă mare. leber. tobe. şrot şi slănină prin afumare la cald. După calibrul membranelor folosite şi după particularităţile compoziţiei. Tobele prezintă în secţiune bucăţi de componente. Tabelul nr. NO2 mg/100 g 7 7 7 Preparatele crude. salam Bucureşti. produsele se prezintă în secţiune ca o pastă fină de culoare roz. Datorită omogenizării la cuter.0 Azot uşor hidrolizabil. cremwuştii. clorură de sodiu 3% şi azotiţi 7 mg/100 g produs. Sortimentul preparatelor pasteurizate cuprinde: tobele. în funcţie de grosime şi se răcesc cu apă. usturori şi condimente. urechi. % max. preparate afumate la cald şi pasteurizate şi afumate la rece (salam de vară. Preparatele afumate la cald şi pasteurizate cu structura omogeni. timp de 1. orez etc. la cuter. caltaboş şi sângerete). compactă şi uniformă. 70 68 50 Substanţe grase. rulade. sângeretele şi leberul. Deoarece componentele nu sunt tocate fin. Componentele reţetei se fierb. Compoziţia omogenizată se introduce în membrane ccu grosimi de cel mult 60 mm. se introduc în membrane naturale largi. şrot tocat la Volf. cârnaţi la care se utilizează membrane subţiri. slănină cuburi şi în unele cazuri subproduse de abator. apă şi fulgi de gheaţă. slănină. pasteurizare şi afumare la rece (uscare). cârnaţi trandafir.5-3 h. uscate – maturate.0 3.42. Salamurile fierte. adaosuri. Harghita etc. mezelurile se clasifică în: salamuri la care se folosesc membrane cu diametrul mare. Produsele tip leber se obţin din carne cap porc. produsele tip caltaboş. se pasteurizează la temperatura de 75-80°C. mezelurile se clasifică în: preparate pasteurizate (tobe. Ele se obţin din brat. Din grupa preparatelor afumate la cald şi pasteurizate cu structură omogenă. supă de la fierberea capului de porc. arpacaş. se pasteurizează la temperaturi cuprinse între 75-80°C şi se răceşte cu apă. introdusă în membrane naturale sau artificiale şi supusă unor tratamente termice (pasteurizare. Preparatele din carne crude. după formă sau dimensiuni şi natural. slănină şi şoriciul aferent. preparate crude (salam de Sibiu şi tip Sibiu. splină. salam Prahova. Comestibilitatea şi 149 . Preparate pasteurizate. caltaboşi şi sângerete. afumate şi uscate se produc în cantităţi mici datorită randamentului scăzut. afumate la cald şi pasteurizate prezintă în secţiune un aspect mozaicat determinat de prezenţa bucăţilor de slănină sau a bucăţilor de carne.). Sortimentele de produse se diferenţiază între ele după calitatea şi natura cărnii din care se obţin.

Cauzele plesnirii membranelor pot fi: utilizarea membranelor rupte. Mezeluri ce au culoarea cenuşie pe secţiune. 20%. 80% şi carne de vită. La salamurile crude maturate cu mucegaiuri. Babicul se obţine din carne de oaie (50%). . uscat pe toată suprafaţa. carnea de oaie în amestec cu cea de vită pentru babic şi ghiudem. uscare şi maturare. bovine). 150 . presate. fără mucegaiuri. salam Carpaţi). mucegaiuri. care în faza finală de sporulare se usucă şi poate fi periat. introducerea în membrane prin vacuumare şi compactizarea conţinutului batoanelor. peptide). umiditatea trebuie să scadă sub 35%. Carnea trebuie să provină de la animale adulte cu stare medie de îngrăşare. La maturare contribuie enzimele secretate de microflora naturală sau de culturile de microorganisme utile (bacterii. Membranele care se utilizează pot fi naturale (de cal. pentru anumite sortimente carnea de vânat în amestec cu cea de porc şi slănina. În cadrul acestuia principalele componente chimice (glucidele. la temperaturi prea ridicate. care constă în zvântare. de hidroliză ai proteinelor (aminoacizi liberi. În secţiune. Condimentele utilizate sunt: boiaua de ardei iute. presare şi uscare repetată. se leagă sub formă de potcoavă şi se supune procesului de uscare-maturare. sau a celor de hidroliză şi oxidare ai lipidelor (acizi graşi liberi şi compuşii carbonilici). enibahar. Nu constituie un inconvenient din punct de vedere al valorii nutritive sau al salubrităţii. Tehnologia de fabricare comportă operaţiuni specifice: depozitarea la frigider a cărnii pentru pierderea umidităţii. afumare la rece. la care se asociază sarea. oaie şi slănina. Durata totală a procesului de fabricaţie este de circa trei săptămâni. Plesnirea membranelor are loc frecvent în cazul tratării termice necorespunzătoare. uniform-mozaicată (bucăţi de carne roz-roşie. scurgere şi zvântare a cărnii tocate în bucăţi. perioade cuprinse între 30 şi 90 zile. etuvarea (numai pentru produsele afumate). carne de vită 50% şi este condimentat cu ardei iute pisat şi usturoi. . Umplerea se face în rotocoale de vită. rubinie alternează cu bucăţi de slănină albe). biochimici şi microbiologici. Pentru dirijarea şi controlarea proceselor care au loc la maturarea salamurilor crude se folosesc culturi pure de bacterii şi spori de mucegaiuri nobile. bine legată. conţinutul de grăsimi 40-50% şi substanţe proteice 15-18%. fierberea prea îndelungată sau la temperatură prea mare. uscate şi maturate (ghiudem. a flaxurilor şi a slăninii moi. vită. în care un rol important îl au procesele de denaturare şi de solubilizare ale proteinelor.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA caracteristicile gustative superioare se obţin în urma proceselor de maturare la care sunt supuse. afumate şi uscate se păstrează la temperatura de 10-14°C şi la umiditatea relativă a aerului de 70-80%. Preparatele crude. dar mai ales artificiale (naturin. fără aglomerări de grăsime topită. Compoziţia tocată la Volf prin sită cu ochiuri de 4 mm se introduce în membrane subţiri de bovine. iar cele insuficient fierte au în interior o compoziţie vâscoasă ce se lipeşte de cuţit când se taie batonul. amestec de carne de vită şi porc. Ca şi în cazul celorlalte preparate crude.salamuri crude. uscate şi presate fabricate în ţara noastră sunt ghiudemul şi babicul. Salamurile crude şi afumate prezintă în exterior un strat de mucegai alb. drojdii) adăugate. Ghiudemul se fabrică din carne de oaie. Materiile prime pentru preparatele crude sunt: carnea de porc. În timpul uscării batoanele se acoperă cu un strat fin de mucegai. cutizin) datorită uniformităţii lor şi rezistenţei mecanice ridicate. compactă. cu rezistenţa mecanică scăzută. prin formarea şi stabilizarea pigmenţilor m. Cauza constă în aceea că la fierbere nu s-au introdus în acelaşi cazan batoane cu aceeaşi grosime. operaţiile de refrigerare.salamuri crude. în timpul uscării-maturării se dezvoltă pe suprafaţa batoabelor un strat de mucegai alb-cenusiu. La sfârşitul procesului de uscate-maturare. scurgerea şi zvântarea cărnii tocate în bucăţi. Defectele mezelurilor Mezeluri cu membrana plesnită. zvântarea şi afumarea cu fum rece. babic) obţinute din carne de oaie şi vită la care nu se aplică etuvarea şi afumarea la rece. masa compoziţiei este lucioasă. care durează circa 90-110 zile. compuşii de fum şi condimentele utilizate.ioglobinici. Defectul îl întâlnim la produsele tăiate şi expuse la aer şi se datorează oxidării pigmenţilor mioglobinici sub influenţa oxigenului din aer. Se formează gustul şi aroma prin contribuţia produşilor de fermentaţie ai glucidelor. a seului. proteinele şi grăsimile) suferă modificări hidrolitice şi oxidative sub acţiunea factorilor fizico-chimici. Principalele caracteristici fizico-chimice ale salamurilor crude şi afumate sau crude şi uscate sunt: conţinutul de apă 30-50%. Salamurile crude. pe celelalte produse. tip Sibiu. Are loc înroşirea pastei. La aceste produse nu se aplică tratamente de etuvare şi afumare. Procesul de maturare este foarte complex. precum şi procesul de uscare-maturare a produsului în membrană au drept scop eliminarea apei până la limita de 30-35% prevăzută pentru produsul finit destinat livrării. legarea compoziţiei şi formarea consistenţei specifice. uscarea şi maturarea cate poate dura între 1 şi 3 luni în funcţie de sortiment. putrezite sau deteriorate de microorganisme. cuişoare. Salamurile fierte prea mult sau insuficient fierte. efectuarea afumării la cald. nucşoara.salamuri şi cârnaţi care se obţin prin etuvare. afumate la rece şi maturate cu mucegaiuri (salam de Sibiu. tranşarea foarte atentă şi înlăturarea în totalitate a cheagurilor de sânge. piperul. la salamul de Sibiu şi alternativ. Cele răsfierte au compoziţia uscată. iar produsul se prezintă sub forme de batoane drepte. Salamurile şi cârnaţii cruzi se clasifică după particularităţile tehnologice în următoarele categorii: .

Coaja se formează în urma uscării rapide. muşchiuleţ montana). accident frecvent la prospături. La aceste produse partea centrală a batonului rămâne moale iar gustul se înrăutăţeşte. costiţă. culoarea închisă şi atacul acarienilor care formează pe suprafaţa produselor un material pulverulent asemănător făinii în care se găsesc ouă de insecte care pot pătrunde în interiorul produsului. apariţia de cristale de fosfaţi în interiorul şi la suprafaţa batoanelor. fisuri în interiorul salamului. În procesul de colorare o influenţă mare o are afumarea la cald. maturare. pasteurizate şi afumate la cald (muşchi ţigănesc etc. Întrebuinţarea în ultimul timp a aparatelor cu vacuum înlătură producerea acestui defect. Mezeluri de culoare slab pronunţată. Golurile de aer se datorează operaţiunilor de umplere. la 45°C. Asupra culorii conţinutului influenţează în mare măsură procesul de maturare a bratului şi şrotului. desprinderea membranei. Folosirea la afumare a rumeguşului de conifere conduce la depunerea unui depozit de funingine pe produs şi obţinerea culorii prea închise. Mezeluri cu gust fad şi fără suculenţă. timp de 10-12 ore. picioare de porc. În formarea consistenţei mezelurilor rolul cel mai important îl are calitatea bratului întrebuinţat. Pentru obţinerea muşchiului ţigănesc. consistenţa moale.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Mezeluri cu compoziţie de culoare verzuie. Golurile de aer se completează cu timpul. ciolanele şi oasele graf se sărează ărin imersare. aerul este pompat în membrane. Conservele şi semiconservele din carne Sunt produse ambalate în recipiente închise şi supuse tratamentelor termice. se leagă cu aţă două bucăţi suprapuse. Costiţa şi slănina afumate se obţin prin sărarea şi maturarea bucăţilor fasonate. prin spălarea batoanelor cu saramură de concentraţie 20-25% sau cu acid acetic 3% după care se usucă. Mezeluri ce au conţinut sfărâmicios. Culoarea membranei mezelurilor în timpul afumării depinde de durata afumării. Dacă mucegaiurile n-au lezat integritatea membranelor şi dacă n-au pătruns în conţinut. Defectul apare în urma folosirii slăninii râncede sau râncezirii grăsimilor în timpul păstrării salamurilor. Aceste defecte se întâlnesc. ceafa de porc se sărează. întregi sau bucăţi. maturează. În cazul când cilindrul de încărcat n-a fost bine umplut şi conţinutul îndesat. Ele provin din cauza nerespectării temperaturilor la tratamentele termice. Mezeluri cu membrana neaderentă sau încreţită. creând condiţii foarte bune dezvoltării microorganismelor şi alterării produselor. se pasteurizează. prezenţa seului în compoziţie duc la apariţia defectelor arătate. cotlet haiducesc. maturare şi hiţuire la temperaturi curinse între 70-110°C. Preparate din carne afumată – afumături Sortimentul este format din: slănină. apariţia de cristale de sare la suprafaţa membranelor. Folosirea la fabricarea mezelurilor de slănină moale în loc de slănină tare conduce la topirea acesteia în timpul tratamentelor termice şi la formarea unor aglomerări de grăsime topită. sărate şi uscate (pastramă de oaie). Pastrama de oaie se obţine din carcase de oaie prin dezosare parţială. la salamurile afumate. mezentericus. Preparate din carne – specialităţi Se clasifică în preparate pasteurizate (şuncă presată. Se pot obţine şi din carne de mânzat prin sărare. bucăţile se trec printr-o baie de sânge şi se hiţuiesc. la temperaturi cuprinse între 30-45°C. iar cel umed. Aglomerările de grăsime topită dau produsului un gust neplăcut şi un aspect necorespunzător. fasonare. Înverzirea poate fi produsă la salamurile semiafumate şi afumate şi de bacterii lactice. nerespectarea modului de răcire. pentru a absorbi o cantitate de apă mai mare sau malaxat insuficient. inel de culoare închisă la periferie. Picioarele de porc. Temperaturile prea ridicate în timpul fierberii şi hiţuirii batoanelor. Mezeluri ce au conţinut slab colorat. precum şi depăşirea timpilor de prelucrare termică conduc de asemenea la apariţia acestui defect. apariţia de mucegai la suprafaţa salamurilor crude etuvate. temperatura la care se face afumarea şi starea membranelor. cu apăîă. Aceşti factori pot duce la obţinerea culorii slab pronunţate sau la o culoare nespecifică. a utilizării membranelor necorespunzătoare care şi-au pierdut proprietăţile fizico-chimice. rulade) se obţin din pulpă sau spată de porc. pasteurizare la temperatura de 75°C şi răcire. pastramă de oaie afumată. între 14 şi 21 zile şi afumarea la rece. maturare şi uscare. nu constituie un motiv de refuz. Defectele preparatelor din carne crudp. Aceste produse se clasifică în funcţie de intensitate4a şi efectul tratamentelor termice în următoarele grupe: 151 . Acest defect este produs de prezenţa B. Batoane cu suprafaţa mucegăită. Aceste defecte apar când nu s-a adăugat apă suficientă la fabricarea bratului.). Specialităţile pasteurizate (şuncă. coaste. paralel cu apariţia mirosului şi gustului de răşină. Salamuri cu coajă. Acest defect se întâlneşte în special la preparatele care au în compoziţie produse vegetale ce conţin substanţe fermentescibile. Mucegaiul uscat se înlătură prin periere. neelastic şi slab legat. uscate sunt: transpiraţia (scurgerea de grăsime). preparate afumate (piept condimentat. sarare uscată. Mezeluri cu goluri de aer în compoziţie. se spală de saramură. ciolane şi oase graf afumate. Conducerea corectă a procesului de maturare a bratului şi şrotului duce la înlăturarea acestui defect de preparare. de regulă. Folosirea bratului a cărui temperatură în timpul tocării s-a ridicat peste 16°C sau a cărui durată de tocare s-a făcut un timp prea îndelungat.Specialităţile afumate se obţin din carne dezosată prin sărare. Mezeluri cu aglomerări de grăsimi topite. Mezeluri cu gust acru. rulade). Mezeluri cu gust rânced. se zvântă şi se afumă la rece.

La temperatura de 10°C se prezintă ca o masă compactă. organe şi subproduse de abator. Semiconservele din carne sunt produse care se obţin prin pasteurizarea cărnii prelucrată mecanic. La fabricarea conservelor dietetice se evită utilizarea supei de fierbere ce conţine substanţe azotate solubile (aminoacizi şi peptide) care excită sucurile gastrice. azot uşor hidrolizabil. senior food) şi altele. depreciind astfel produsele. luncheon meat). în care se distrug prin tratamente termice severe toate microorganismele. porcine. Sortimentul cuprinde semiconserve din carne de porc (pulpă.conserve din carne destinate ţărilor cu climat tropical. haşeurile. care sunt supuse unor tratamente termice mai severe la temperaturi de peste 100°C şi în care se distrug formele vegetative ale microorganismelor şi sporii bacteriilor mezofile. pasăre şi mai rar vânat. Haşeurile au compoziţia granulată. carnea se introduce în recipiente sub vid pentru evitarea formării de goluri. chimic. Conservele în suc propriu se fabrică din bucăţi de carne de vită. în toate formele. LAPTELE ŞI PRODUSELE LACTATE Datorită compoziţiei chimice complexe şi echilibrate în trofine. de culoare uniformă în secţiune. spată şi muşchi dorsal). proporţie componenţi. sosurile sunt preparate fără rântaş (prăjire). bombajul microbiologic şi alterarea provocată de substerilizare prin dezvoltarea germenilor bacteriilor mezofile sau termofile. carnea dezosată şi fasonată este sărată prin malaxare sau injectare şi este supusă maturării la temeperatura de refrigerare. nitriţi. introdusă în recipienţi ermetic închişi. Semiconservele din carne tocată. sărată şi maturată. înmuierea excesivă a ţesuturilor determinată de suprasterilizare. din carne de vită (pulpă). în încăperi uscate. conţinut de pesticide) şi prin controlul sterilităţii sau al gradului de contaminare cu anumite bacterii. conţinut de metale grele – Sn. se evită legumele bogate în celuloză şi se foloseşte ulei de floarea soarelui î’n loc de grăsimi animale. Fabricarea conservelo9r pentru copii se face după reţete stabilite în funcţie de cerineţele nutriţionale specifice. iar sortimentele chopped ham şi roll ham se obţin prin înglobarea bucăţilor de pulpă de porc în masa bratului.). legume şi leguminoase boabe.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . papricaş din carne etc. Pateurile. ovine. bombajul fizic. crème de ficat. conserve din carne tocată (corned beef. pateuri.conserve din carne. Sortimentul este alcătuit din conserve în suc propriu. sare şi alţi aditivi alimentari (glutamat monosodic. Se exclud condimentele excitante.semiconserve din carne. Se folosesc materii prime de bună calitate şi se aplică tehnologii de prelucrare care să păstreze mai bine valoarea nutritivă şi igienică a materiilor prime utilizate. incluziv sporii bacteriilor termofile. de vită. Carnea deţine o proporţie de 60-65%. nitraţi etc. pentru preântâmpinarea corodării recipientelor. crupe. tendoane sau aponevroze mari şi tocată prin maşina Volf cu sita de 20 mm. care se obţin prin tratamente termice uşoare şi în care se distrug formele vegetative ale microorganismelor. uniformă şi omogenă cu puţină grăsime exudată în exterior. junior food. în funcţie de natura produsului fabricat. haşeuri. crenwuşti pasteurizaţi în recipienţi metalici şi altele.  Laptele de consum 152 . Fierberea cărnii se face în apă pentru favorizarea eliminării cât mai complete a substanţelor solubile iritante. Semiconservele din carne netocată se prezintă sub formă de blocuri de carne compacte. Pb. cu un strat de grăsime la suprafaţă. porc sau oaie aleasă de flaxuri tari. conserve mixte (carne de porc cu fasole boabe. Valoarea sa nutritivă se transmite în cea mai mare parte produselor prelucrate. prezenţa gustului metalic. cu o consistenţă şi frăgezime corespunzătoare. . a caracteristicilor organoleptice şi fizico-chimice (masă netă. condimente. După malaxare şi maturare. Dintre defectele conservelor menţionăm: marmorarea cutiilor în interior. din carne de porc tocată. grăsimea 12-15%. formată din bucăţi de carne în suc gelificat. Malaxarea este o operaţiune importantă care influenţează în mare măsură calitatea produselor. Cu. Păstrarea şi depozitarea conservelor sterilizate se face la temperaturi mai mici de 15-18°C şi mai mari de 0°C. . fără goluri de aer. chopped porck şi roll porck. Aprecierea calităţii conservelor sterilizate se face prin examinarea aspectului recipientului. pierderea ermeticităţii şi alterarea conţinutului. Prin malaxare se realizează o frăgezire a cărnii şi în acelaşi timp se eliberează exudatul care are rol de liant al bucăţilor de carne din recipienţi. gulaş de porc. Pentru o legare mai bună a bucăţilor de carne şi pentru evitarea separării sucului se utilizează polifosfaţi şi gelatină. Pateurile. carne de pa căpăţâni şi alte subproduse de abator. Sucul regăsit în semiconserve sub formă de gel nu trebuie să depăşească 2-3%. conserve dietetice. pentru a fi ferite de îngheţ.). hidrolizate proteice. Pasteurizarea se face la 73-80°C şi durează până ce în centrul geometric al cutiei se atinge temperatura de 69-70°C. pastele şi cremele se prezintă sub forma unei paste alifioase. pastele şi cremele de ficat se obţin din ficat. se obţin din brat şi şrot din carnea rezultată de la fasonare. paste. în funcţie de sortiment. laptele este considerat cel mai complex aliment. Coservele din carne sterilizată. degradarea culorii legumelor. conserve pentru copii (produse tip baby food. La fabricarea conservelor se utilizează carnea de bovine. Pentru obţinerea semiconservelor.

Acizii graşi mai importanţi din gliceride sunt: butiric. Pentru brânzeturi se utilizează laptele cazeinic care are cazeina în proporţie de minim 75% din conţinutul de proteine (laptele de vacă. Sărurile pe care laptele le conţine în cantităţi mari sunt: clorura de sodiu.8 Substanţa uscată. rasa animalului. citratul de sodiu. Grăsimile sunt răspândite în lapte sub formă de globule.0 2. săruri minerale. reductaza şi catalaza. Lactoza este cel mai labil component al laptelui. grăsimi. Prezenţa unei cantităţi mari de catalază este un indiciu al unor boli ale ugerului animalelor. capră.75%. Peste 50% din totalul substanţelor minerale din lapte sunt formate din săruri de calciu şi fosfor.5 7 . Prin acidifiere sau în urma acţiunii enzimelor proteolitice coagulează.2 4 Lipid e 3 .0 8 8.0 3 .8 0. Coagularea laptelui stă la baza fabricării produselor lactate acide şi a brânzeturilor. Sub influenţa bacteriilor lactice suferă procesul de fermentaţie lactică transformându-se în acid lactic. Peroxidaza se formează în organismul animal şi trece din sânge în lapte. momentul perioadei de lactaţie. Prin substanţă uscată (reziduu uscat) se înţelege totalitatea substanţelor care rămân după eliminarea completă a apei din produs şi este constituită din protide. D. determinate de alimentaţia animalelor.0 1 .6 5 Protide 3 . de magneziu şi de calciu. lactoză.0 8 1. Valoarea deosebită a protidelor din lapte se datorează faptului că ele sunt alcătuite din aminoacizi indispensabili. Substanţele minerale.5 8 .5 Substanţ ă uscată 1 . În industria laptelui peroxidaza este folosită la aprecierea tipului de pasteurizare. B6 şi PP. vitamine. Reductaza se formează în urma activităţii bacteriilor. B1. prezentă în concentraţii de 4. Determinarea reductazei permite evaluarea gradului de infectare bacteriană şi a stării de prospeţime. precum şi din cantităţi mici de fosfatide şi steride.0 9. ce descompune apa oxigenată în apă şi oxigen molecular. Protidele mai importante din lapte sunt: α. carotenul şi xantofila. de potasiu. Tabelul 17 Principalii componenţi ai laptelui (%) din care: Specia Vacă Oaie Bivoliţ ă Capră A pă 8 7.36% şi lactoglobulina 0.5-2. Lipidele laptelui sunt formate dintr-un amestec de gliceride (grăsimi neutra). B2. substanţe minerale. vitamine şi alte componente (tab. Principalele vitamine din lapte sunt: A. La prepararea brânzeturilor aproape 90% din lactoză trece în zer. palmitic. în proporţii apropiate de necesităţile organismului. sunt prezente în laptele de vfacă iar lactoflavina în laptele tuturor speciilor. de potasiu şi de calciu. protide. stearic şi oleic. Catalaza este o enzimă de origine mamară sau bacteriană.2%.5 8 1. lactoză. oaie etc.8 4 Lacto ză 4 Substanţe minerale exprimate în NaCl 0.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA În general. cefalinele) contribuie la stabilizarea emulsiei de grăsime în lapte. Din punct de vedere al compoziţiei. laptele este un amestec în proporţii bine definite de apă.8 mg/l) decât în produsele de origine vegetală. Enzimele. Mărimea globulelor de grăsime diferă în funcţie de specia. bivoliţă şi oaie). Conţinutul în vitamine variază în limite foarte largi.9 0.2 2.12%. Vitamina C se găseşte în proporţii mult mai reduse (0. lauric. capră. Cele mai importante enzime din lapte sunt: peroxidaza.0 3 .7 0. de momentul perioadei de lactaţie. lipide. Fosfatidele din lapte (lecitinele. capronic. Laptele proaspăt şi cu grad de infectare redus conţine cantităţi mici de reductază. Laptele provenit de la celelalte specii (bivoliţă. tratamentele tehnologice etc. Glucidele sunt reprezentate în lapte de lactoză.17).5-5. γ cazeina 2.0 1 . β.0 5 . fiind descompusă la circa 80°C (pasteurizare înaltă). caprilic. La laptele cu globule de grăsime mari se înregistrează un randament crescut la fabricarea untului şi brânzeturilor. Este distrusă prin încălzirea laptelui la 63-65°C timp de 30 minute. miristic.5 1 . lactoalbumina 0.5 9. prin lapte ca produs alimentar se înţelege laptele de vacă.) preia denumirea acestora.5 6 . 153 . Substanţele colorante. E. Cazeina este componentul principal al laptelui provenit de la majoritatea speciilor.

6 3. Principalii indicatori de calitate fizico-chimici ai laptelui de consum sunt prezentaţi în tabelul 18. Substanţa uscată fără grăsime exprimă corectitudinea normalizării laptelui. °C. Stabilirea preţului laptelui la preluarea de la producători se face pe baza conţinutului de grăsime care se determină periodic. fizico-chimice şi microbiologice.6% grăsime. Densitatea laptelui oglindeşte compoziţia sa. din materiale plastice sau pungi din polietilenă.lapte smântânit ce conţine 0. substanţe neutralizatoare (carbonat de sodiu) care reduc pH-ul. Etichetele pentru lapte trebuie să cuprindă pe lângă precizările generale privind toate alimentele. putându-se diminua valoarea igienică a laptelui.lapte integral pasteurizat sau sterilizat cu 3. pe lângă valoarea lor nutritivă mai ridicată. 1. Laptele proaspăt recoltat conţine gaze dizolvate. min. Sortimentul de lapte de consum se diferenţiază după conţinutul de grăsime: . 20-30% azot şi 4-10% oxigen. 3. patogene sau condiţionat patogene. dar şi a altor microorganisme. Laptele de consum se ambalează în butelii din sticlă.1 Aciditate. Tabelul 18 Caracteristicile fizico-chimice ale laptelui de consum Tipul de lapte Caracteristici normalizat smântânit Temperatura de 12 12 livrare. Reacţia de control a pasteurizării (prezenţa negativă peroxidazei) Conţinutul de grăsime este indicatorul principal de calitate al laptelui şi al tuturor produselor lactate. În laptele bun pentru consum aciditatea variază între 15 şi 20 grade Thörner. În laptele de consum nu sunt admise mai mult de 10 bacterii coliforme/1 g sau un număr total de microorganisme aerobe mai mare de 300000/g. Prelucrarea. . Corpurile imune (anticorpi). care apără organismul nou-născut de acţiunea microbilor patogeni. % min.  Brânzeturile Fabricarea brânzeturilor reprezintă una din cele mai importante forme de valorificare a laptelui. în vederea consumului.0 0. termenul de valabilitate pentru laptele de consum pasteurizat este de 24 ore prin păstrare la temperatură de refrigetrare. 154 . conţine o serie de anticorpi (antitoxine. dintre care 50-70% bioxid de carbon. Normalizarea laptelui constă în corectarea conţinutului de grăsime.028 1. Deoarece constituie un mediu prielnic de dezvoltare a bacteriilor.). max. % min. Dacă s-a făcut prin adăugare de lapte smântânit.5 8. Laptele.029 Proteine. iar la pasteurizare şi fierbere total. Menţinerea artificială a unei acidităţi reduse prin utilizarea substanţelor neutralizatoare crează condiţii favorabile pentru dezvoltarea bacteriilor tip Coli. Extracţia grăsimii determină creşterea densităţii iar adaosul de apă micşorarea sa. Laptele şi produsele lactate ce au conţinut de grăsime mai mare. Grădsime.2 3.8% grăsime. care nu modifică proporţia celorlalţi componenţi ci numai pe cea a grăsimii. Se face prin cupajarea laptelui integral cu cel smântânit.1% grăsime. 3-8°C. sortimentul şi calitatea laptelui de consum Laptele integral. Exprimă prospeţimea laptelui. 3. iar în cazurile când provine de la animalele sănătoase. Condiţii microbiologice. Se practică şi ambalajele “tetrapac” din cartoane speciale.3 Substanţă uscată fără 8. Aciditatea laptelui se exprimă în grade Thörner (numărul de cm3 de soluţie de hidroxid de sodiu de concentraţie 0. (tratat la temperatură ultraînaltă). . în mod fraudulos.1 normală necesar pentrru neutralizarea acidităţii din 100 ml lapte.5%. în stare pasteurizată sau naturală trebuie păstrat la temperaturi de refrigerare.5 8. prezintă şi proprietăţi organoleptice superioare. mai ales în prima parte a perioadei de lactaţie. care în timpul mulgerii şi transportului se degajă parţial. Calitatea laptelui este exprimată prin caracteristicile organoleptice. °T 15-20 15-20 Densitate relativă. % min.lapte ce conţine 3%. conţinutul de grăsime şi procedeul termic aplicat: “Past” (pasteurizat) sau U. este supus pasteurizării şi normalizării. se poate infecta cu bacterii saprofite. nu se schimbă conţinutul în substanţă uscată.5 grăsime. datorită condiţiilor de recoltare.2 3. 2%. un litru de lapte proaspăt muls conţine circa 8% volume gaze. Pentru corectarea acidităţii la laptele fermentat se pot utiliza. Pasteurizarea este obligatori pentru laptele destinat consumului deoarece el poate transmite omului bolile infecţioase ale animalelor. chiar şi numai pentru perioade scurte.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Gazele. Astfel.2 3.H. aglutine etc.5 8. 2. 1.029 1. g/ 1.030 cm3.0 2.T.

brânza de burduf. Prin adăugare de sare şi condimente (chimen.brânzeturi topite. cu urme de sedilă.brânzeturi cu pasta tare (Şvaiţer. . lapte de bivoliţă sau amestecul acestora. cu mai puţin de 10% grăsime. în funcţie de conţinutul de apă şi grăsime. . . fine. constituind un aliment important în hrana omului de toate vârstele. În secţiune prezintă rare goluri de formare. Se clasifică după natura laptelui şi conţinutul de grăsime. fără scurgere de zer.brânzeturi crème. se obţin brânzeturi crème. Se pot clasifica în mai multe tipuri: .brânzeturi cu pasta moale (brânza proaspătă de vaci. . . caşcavalul de Dobrogea. Poate fi livrată dulce şi sărată. br-nzeturile se clasifică în: . cu min. Caracterizarea merceologică a principalelor grupe de brânzeturi Brânzeturi cu pasta moale.brânzeturi tip telemea. cu min. Se poate păstra perioade mai mari în condiţii de refrigerare. prin tăierea caşului în calupuri de formă prismatică.). 155 . .brânzeturi crème duble. Penteleu. onctuoasă.brânză proaspătă de vaci.brânzeturi frământate (Brânza de Moldova. Sortimentul de brânzeturi Clasificarea brânzeturilor după un singur criteriu este dificilă deoarece fiecare sortiment prezintă caracteristici variate. După conţinutul de grăsime (exprimată în substanţă uscată). ceea ce le conferă o consistenţă care variază de la pasta moale. După consistenţa pastei şi unele particularităţi tehnologice se clasifică în: . . Brânza telemea se fabrică din lapte de oaie. Dalia. Brânzeturile maturate Brânzeturile cu pasta moale. Olanda.). brânzeturi din lapte de capră (Bâlea) şi brânzeturi din amestecul laptelui diferitelor specii. Brânza proaspătă de vaci se obţine prin coagularea laptelui cu ajutorul acizilor.brânzeturi tip Limburg sau Romadur. piper etc. . 50% grăsime.brânzeturi moi la care se aplică încălzirea a doua. brânza Bucegi. uşor acrişor şi corespunzător adaosurilor folosite.caşcavaluri. caşul de Mănăştur). brânza telemea. nematurate. . Cedar. paralelipipedică sau triunghiulară. . cu min. cu min. Se obţin printr-o coagulare de durată mai mare. Bran. nematurate Din această grupă fac parte brânzeturile proaspete cu pastă moale. 45% grăsime. separarea zerului.) se obţin brânzeturi aperitiv. brânza Caraiman. Olanda etc.brânzeturi trei sferturi grase. . brânzeturile au o valoare nutritivă ridicată. cremoase. consistenţă onctuoasă. Se caracterizează printr-un coagul fin. Pecorină romano etc. Din brânza proaspătă de vacă. curate. 20% grăsime.brânzeturi slabe. autopresare sau presare uşoară şi maturare de scurtă durată (20-40 zile). trapist. Se clasifică în: . prin adăugare de smântână. Brânza telemea se prezintă sub formă de bucăţi întregi. cu rare crăpături la suprafaţă.brânzeturi cu mucegaiuri nobile. Caşul proaspăt se obţine prin închegare. conţinutul de grăsime şi consistenţa pastei. cu minimum 60% grăsime. Se poate face: după felul laptelui. fermentate se caracterizează printr-un conţinut mai ridicat de apă. Mureşană. brânzeturi din lapte de oaie (telemea. Brânza telemea se formează în sedilă pe crintă. peste 50%. strecurare şi autopresare. brânzeturi opărite (caşcava de Dobrogea. 30% grăsime. cu suprafaţa curată. aromă şi gust de fermentaţie lactică. .caş proaspăt. Brânzeturile tip telemea. nesfărâmisioasă. Se ambalează în hârtie pergaminată şi foiţă de aluminiu. . omogenizarea coagului şi ambalare.brânzeturi cu pasta semitare (trapist. . . separare de zer în sedile şi maturare scurtă (cel mult 48 ore). sub forma unui mucilagiu lipicios de culoare galben-roşiatică. Specific acestor brânzeturi este procesul de maturare care se face sub acţiunea microorganismelor Bacterium linens care se dezvoltă pe suprafaţa brânzeturilor. După felul laptelui se clasifică în: brânzeturi din lapte de vacă (brânză proaspătă de vaci. brânza de burduf etc. prelucrare sumară a coagului şi la temperaturi mai scăzute. . Brânzeturile tip Limburh (Romadur).brânzeturi crème.). Sortimentele de brânză proaspătă se prezintă sub forma unor paste omogene. lapte de vacă. până la o consistenţă uşor elastică. caşcaval afumat etc.brânzeturi foarte grase.).urdă. Şvaiţer etc. . boia.brânzeturi aperitiv şi desert. masa este bine legată. parmezan.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Datorită conţinutului ridicat de substanţe proteice şi grăsimi într-o formă uşor asimilabilă. Urda rezultă prin precipitarea proteinelor din zer la calc (82-84°C).). sătrare mixtă. Camembert etc.).brânzeturi semigrase. maturare (15-30 zile) în saramură de concentraţie 12-16%.

acoperită de mucegai alb.brânzeturi tip Parmezan. cu aplicarea încălzirii a doua la temperaturi rodocate (48-56°C). iar Termobacterium helveticum poate fi considerat ca microorganismul care contribuie în cea mai mare măsură la procesul de maturare a brânzei Şvaiţer (4-7 luni). Tilsit. mai dese şi mai mari spre centru. piper. prin mărunţire. Prezintă coaja subţire. În această grupă sunt cuprinse brânzeturile de tip Roquefort. timp de 15-25 minute. pe suprafaţa brânzeturilor se dezvoltă un mucilagiu de culoare galben-roşiatică. gustul este plăcut. în secţiune. Râşnov. La formarea desenului caracteristic (ochiuri mari cu diametrul cuprins între 12 şi 22 mm ce cresc spre centru) contribuie şi bacteriile propionice. în lapte se adaugă o maia de bacterii specifice: Streptococcus thermophilus şi Termobacterium helveticum. cu masa de 80-100 kg. Cozia. introducerea în forme şi presarea cu o forţă care creşte treptat (1-10 kgf/kg brânză). timp de 10-20 minute. cât şi din ochiuri de fermentare de dimensiuni mai mici decât Trapist şi Olanda.brânzeturi tip Cedar. Postăvaru. După turnarea în forme urmează presarea cu o forţă crescută. brânza Bâlea (din amestec de lapte de vacă şi capră) şi brânza alpină. Produsele finite maturate au o consistenţă mai fermă. Rodo. Târnava. La maturare contribuie şi bacterium linens ce se dezvoltă la suprafaţă. urmată de o prelucrare înaintată a coagulului. la temperatura de 14-16°C. acoperită cu un strat slab roşiatic. brânza Năsal din lapte de oaie. iar maturarea este de lungă durată. netedă. 156 . durata. Modul de încălzire. iar pasta are nuanţă verde-albăstruie. Din această categorie fac parte brânzeturile: Zamora. Bucăţile de dimensiuni mici (80-320 g) se ambalează în hârtie pergaminată şi hârtie de aluminiu. elastică şi prezintă de obicei. Brânzeturile Trapist şi Olanda prezintă în secţiune un desen format din ochiuri de fermentare rotunde. iar brânza Tilsit şi celelalte sortimente prezintă un desen format atât din goluri de formare.brânzeturi tip Emmenthal (Şvaiţer. cu masa între 10-15 kg şi de aceea durata de maturare este mai redusă. temperatura. moale şi are gust slab picant de ciupercă. Camembert şi Brie. granulată şi fragilă. în secţiune este marmorată datorită mucegaiului. miezul este elastic. în special al bovinelor crescute la munte. Sărarea se face un timp mai îndelungat. extract de morcovi etc. după procedee adaptate la posibilităţile locale. Spre sfârşitul perioadei de maturare. în prezent se fabrică în întreaga lume. de formă alungită. se procedează la parafinare. vacă sau amestecul acestora şi brânza Homorod din lapte de bivoliţă. asemănător celui de nucă. coaja este netedă şi aderentă la miez. un desen format din goluri de formare. de formă alungită. Are proprietăţi apropiate de brânza Şvaiţer însă desenul ei este format din ochiuri mai mici cu diametrul între 4-12 mm. până la mărimea bobului de mei. Se clasifică în mai multe tipuri: . După sărarea umedă. aplicarea încălzirii a doua la temperaturi cuprinse între 38 şi 46°C. Brânza tip Camembert se obţine prin maturare (8-15 zile) sub acţiunea combinată a mucegaiului alb Penicillium Camemberti şi a lui Bacterium linens ce se dezvoltă la suprafaţă. caracteristic.). Brânza de tip Roquefort se obţine prin maturarea brânzei (45-90 zile) sub acţiunea mucegaiului Penicillium roqueforti care se dezvoltă sub formă de colonii liniare de culoare albăstruie. Brânza Mureşana se fabrică din lapte de vacă pasteurizat. Olanda. Se prezintă fără coajă. urmează maturarea în camere speciale. formarea şi tăierea calupurilor la fundul vanei sub zer. datorită lui Bacterium Linens. timp de 35-45 zile. Brânzeturile cu pasta semitare Se obţin prin mărunţirea coagului până la mărimea bobului de grâu. vacă sau amestec şi brânza Taga din lapte de oaie. 60-70 zile. Din această categorie fac parte: brânza Trapist. Prelucrarea coagului se face prin mărunţire mai accentuată. În procesul de maturare (30-40 zile). este onctuoasă. Streptococcus thermophilus are rol de a favoriza creşterea acidităţii laptelui în timpul coagulării şi prelucrării. elastică şi un gust puţin dulceag. de mărimea bobului de mazăre. mici şi rare ochiuri de fermentare. fin. Carpatină. de culoare alb-gălbuie. Înainte de coagulare. Brânza Şvaiţer (Emmenthal) este apreciată ca fiind cel mai valoros sortiment de brânzeturi şi de aceea. prezintă o secţiune semitare. nesfărâmicios. când s-a format coaja. Se prezintă sub forma unor roţi mari. . brânzeturile maturate cu ingrediente (ţelină. Mureşana). . . bine pronunţat.brânzeturi tip Kefalotiri. modul de formare şi forţa de presare variază în funcţie de sortiment.brânzeturi tip Pecorino. Brânzeturi moi la care se aplică încălzirea a doua Aceste brânzeturi au caracteristici intermediare între brânzeturile cu pasta moale şi cele cu pasta semitare. În ţară se fabrică brânza Bucegi din lapte de oaie. cu ochiuri de fermentare foarte mici. . în jurul orificiilor create prin înţeparea prealabilă a caşului. Brânzeturi cu mucegaiuri nobile. brânza italiană (Belle Paese) fabricate din lapte de vacă. după o tehnologie asemănătoare brânzei Şvaiţer.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Principalele sortimente sunt: brânza Bran (din lapte de vacă). Materia primă este laptele de vacă. chimen. Brânzeturile cu pastă tare În procesul de obţinere al acestor brânzeturi coagularea are loc la temperaturi mai ridicate (32-34°C). uşor dulceag. Are un format cilindric mai mic. mergând până la 20 kgf/kg brânză. rotunde. Transilvania. încălzirea masei de boabe de coagul şi agitare. miezul este compact.

elastică. se ambalează şi se maturează în putini de brad. caşul tăiat este introdus în coşuri metalice. Această însuşire pe care o capătă caşul prin opărire. în funcţie de sortiment. Sărurile de topire influenţează substanţial calitatea acestor brânzeturi. Operaţia de opărire a caşului are loc în momentul când acesta are un pH optim între 4. 157 . denumit şi proces de cederizare. caşcavalul Penteleu. 10°C şi umiditatea relativă a aerului de 75%. uşor picant. sub acţiunea aburului la temperaturi cuprinse între 3538°C timp de 60-90 minute. gust plăcut. miros şi valoare igienică normale. care la rupere se desface în fâşii. omogenizarea prin vălţuire. Brădet. În caş se acumulează o cantitate mare de paracazeinat monocalcic care imprimă caşului plasticitate şi un gust acrişor specific. Gustul şi mirosul sunt caracteristice sortimentului. uniform frământată. Caşcavalurile au ca particularitate tehnologică comună – opărirea caşului. tartratul de sodiu. Prelucrarea constă în mărunţirea caşului prin maşina Volf. Brânza Cedar se fabrică din lapte de vacă pasteurizat în amestec cu 15% lapte crut maturat. Caşcavalurile se caracterizează prin tr-o masă compactă. Prin încălzire.0. Brânzeturile frământate sunt produse ce se obţin prin prelucrarea caşului maturat o perioadă scurtă de timp (36 zile). timp de 30-60 zile. unt sau smântână. printre care. în funcţie de felul laptelui şi specificul procesului tehnologic. cu sau fără adaos de lapte praf. iar ambalarea şi maturarea se fac în coji de brad care îi imprimă caracteristici gustative specifice. ambalarea şi maturarea în condiţii specifice fiecărui sortiment în parte. În cazul caşcavalului Penteleu opărirea se face prin turnare de apă fierbinte într-un hârdău de lemn. Caşul este amestecat cu o spatulă până se obţine o masă moale. care însă pot prezenta defecte de desen. fără desen de fermentare. introdus în forme. cele mai utilizate fiind: citratul de sodiu. Vrancea din lapte de vacă. Brânza de burduf se obţine din caş de oaie care după frământare se introduce în burduf de oaie şi se supune maturării 14 zile. Muscel. se datorează unui proces de demineralizare parţială a fosfocazeinatului de calciu sub acţiunea acidului lactic. Durata de maturare a acestui produs este de 1-2 an. polifosfaţii etc. Sărurile de topire realizează umflarea apoi solubilizarea substanţelor proteice şi reformarea emulsiei cu grăsimea. care constă în dezvoltarea puternică a fermentaţiei în masa de caş prin menţinerea acestuia în vane acoperite. Brânza Cedar se prezintă sub formă cilindrică sau paralelipipedică cu masa de circa 30-35 kg sau 15-18 kg. în funcţie de tipul sortimentului. puţin friabilă şi se poate răzui uşor. denumită şi Romanello. brânzeturile se deemulsionează şi are lor separarea proteinelor (ce se transformă într-o masă cauciucoasă) de grăsime. Brânza Parmezan se obţine din lapte crud de vacă sau în amestec cu laptele de bivoliţă. în care se găsesc bucăţile de caş şi amestecare până la obţinerea unei paste moi. potrivit de sărat. Brânza de Moldova (brânza de putină) se obţine din caş de oaie. Feteşti. sărarea în pastă (3-4% sare). Teleorman din lapte de oaie. La caşcavalurile tip Dobrogea. până când aciditatea caşului ajunge la 200-250° Thörner.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Brânza Cedar este un produs mult mai răspândit şi apreciat în comerţul internaţional. după sărare este prelucrat prin frământare pe mese speciale. perforate şi acestea la rândul lor sunt imersate timp de 1-2 minute în apă cu temperatura cuprinsă între 70 şi 75°C. Tipurile principale de caşcaval sunt: caşcavalul Dobrogea (denumit şi caşcaval de câmpie) din lapte de oaie. prin ambalare în membrane naturale. apoi roţile formate sunt supuse maturării în camere speciale. Gustul este puţin picant (Se accentuează prin păstrare). Durata de maturare a brânzei Cedar este de circa 3 luni la temperatura de max. care uneşte particulele de coagul într-o masă compactă cu grad ridicat de plasticitate. ce rămâne stabilă. Consistenţa partei este foarte tare. solubil. Se poate fabrica şi din amestec de caş obţinut din lapte de oaie şi vacă. Procesul tehnologic prezintă unele particularităţi. ţesături textile. elastice cu o umiditate mai mare şi consistenţă mai redusă. de coajă. vacă sau amestec. continuă. Caracteristic în tehnologia brânzei Cedar este procesul de acidifiere a caşului. Se prezintă sub formă cilindrică cu masa între 12-15 kg. Brânza tip Pecorino se fabrică din lapte de oaie. Brânzeturile topite pot fi cu sau fără adaosuri. În secţiune nu prezintă ochiuri de fermentare ci numai goluri de formare provenite din presare. În procesul de maturare coaja este tratată cu negru de fum şi ulei de in fiert.8 şi 5. caşcavalurile afumate Covasna. cu temperatura de circa 55°C. Prin opărire caşul capătă proprietăţi plastice şi se poate întinde sub formă de fire. La prepararea lor se folosesc brânzeturile cu gust. Rucăr. sau folii de material plastic. Caşul opărit. Aceste două brânzeturi se pot obţine într-un format mare cu masa între 12-15 kg şi format mic cu masa de 6-8 kg. Brânza Pecorino fabricată din lapte de vacă poartă denumirea de brânză Romano. Procesul tehnologic de obţinere a caşcavalului cuprinde două faze principale: prepararea caşului şi fabricarea propriu-zisă a caşcavalului. fără goluri. cu formare de fosfocazeinat monocalcic. în prezenţa sărurilor de topire. o durată de sărare de circa 90 zile şi o durată de maturare între 90-150 zile. Brânzeturile frământate au pasta curată. Brânzeturile topite se obţin prin topirea brânzeturilor fermentate sau proaspete. caşcavalul Dalia din lapte de vacă. afumate sau neafumate. Brânza în coajă de brad se fabrică din caş de oaie. Pasta clivează radical şi prezintă numai ochiuri de fermentare rare şi foarte mici. se topeşte uşor în gură.

fină. Se datorează dezvoltării unei microflore nespecifică. .pasta cu crăpături. fără cristale de săruri sau corpuri străine. gustul brânzeturilor balonate este dulceag. formând zone de descompunere. Olt. Ca urmare a acestui defect brânze îşi măreşte volumul.căpuşa brânzeturilor (Tyroglyphus farinae). . Aciditatea redusă.brânzeturi pentru copii “Ligia” şi crème pentru copii. de formă alungită. Olandam Carpaţi. ca urmare a deshidratării. Acest defect apare la suprafaţă datorită infectării acesteia cu mucegaiuri de diferite genuri. Defectele de coajă: . În cazul când defectul este avansat. Dornişoara. Defectele de desen: . modului de eliminare a zerului.brânzeturi cu adaos de legume şi condimente tip Pik-Nik. pasta fiind sub formă de straturi neregulate. Defecte de consistenţă: . fără ochiuri de fermentare. fără goluri de aer.pasta cauciucoasă. turtirea şi balonarea brânzeturilor. Defecte de gust şi miros: . OUĂ ŞI PRODUSE DIN OUĂ 158 . Se poate datora calităţii materiilor prime.cancerul cojii.gustul amar apare de multe ori la brânza proaspătă de vaci. procesului tehnologic condus incorect sau acţiunii unor dăunători. . Se datorează acidităţii prea mari a caşului. . fără coajă. omogenă. Coaja prezintă adesea crăpături.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Sortimentul de brânzeturi topite este alcătuit din: . fără mucegai.brânzeturi afumate: Moldoviţa. iar consistenţa cauciucoasă. defectul poate fi determinat de utilizarea unei cantităţi prea mari de cheag sau de folosirea clorurii de sodiu cu un conţinut mare de săruri de magneziu. .brânzeturi tip gras şi semigras: Păltiniş. crăpăturile sunt mai mari şi se localizează în partea centrală a brţnzeturilor. Brânzeturile pot fi atacate de: . .brânzeturi tip crème: Cedar. Lipsa desenului sau dezvoltarea insuficientă a ochiurilor de maturare se poate datora unei activităţi reduse a bacteriilor producătoare de gaze (propionice la brânza Şvaiţer). condiţiilor de maturare şi depozitare ale brânzeturilor. brânza cu acest defect prezintă crăpături mărunte. nu se mai formează desenul specific iar pasta devine sfărâmicioasă. . În timpul maturării. Balonarea constituie unul dintre cele mai frecvente şi periculoase defecte întâlnite la brânzeturi. Infectarea cojii cu mucegaiuri. Mediaş. condiţiile neigienice din spaţiile de maturare şi depozitare determină infectarea cojii cu bacterii de putrefacţie.gust rânced-săpunos.pasta sfărâmicioasă. . Brânzeturile atacate de această muscă prezintă găuri şi goluri de diferite mărimi care favorizează alterarea. din cauza acidităţii ridicate.desenul bogat al pastei se datorează unei maturări la temperaturi prea ridicate sau gradului ridicat de infectare a laptelui. Se datorează acidităţii ridicate a laptelui. Mixtă. Apare la brânzeturile tari. Defectele de format sunt: mărimea neuniformă a bucăţilor. Se formează pe suprafaţa brânzeturilor mici pete albe care pe măsura dezvoltării se contopesc. . Defectele brânzeturilor Defectele brânzeturilor se pot datora cdalităţii necorespunzătoare a laptelui. Balonarea se poate datora activităţii bancteriilor coliforme şi drojdiilor care descompun lactoza sau descompunerii sărurilor acidului lactic de către bacteriile butirice (balonarea târzie) la Trapist. Mioriţa. Bucegi. Apare mai frecvent şi mai intens la brânzeturile cu un conţinut mai mic de grăsime. .coaja cu crăpături.ceea ce duce la slaba legare a masei de brânză.musca brânzeturilor (Piophila casei). iar în interior se formează goluri de diferite mărimi în funcţie de cantitatea de gaze formate. În secţiune. neplăcut. care au miros neplăcut. lucioasă. păstrate timp îndelungat în depozite cu umiditate scăzută. nu se mai dezvoltă bacteriile producătoare de gaze. Această insectă este foarte răspândită. Defectul se datorează microflorei aerobe şi a lipazelor proprii care descompun grăsimile. feţele se bombează. Olanda şi Şvaiţer. Consistenţa este cremoasă şi onctuoasă la grânzeturile grase şi umor tare şi elastică la cele cu conţinut redus de grăsime. Şvaiţer.gustul acru este frecvent la brânzeturile obţinute din laptele cu aciditate mare sau la care eliminarea zerului a fost incompletă. În secţiune parta este curată. Defectele de culoare: culoarea cenuşiu-negricioasă. . Brânzeturile topite au suprafaţa netedă. se dezvoltă la suprafaţă formând galerii superficiale în coaja brânzeturilor.coaja prea groasă. care determină o deshidratare puternică a bobului de coagul în timpul prelucrării.brânza fără desen în secţiune. roşiatică. cât şi la brânzeturile maturate sau depozitate timp mai îndelungat. Apariţia acestui defect se datorează în special acţiunii bacteriilor care descompun proteinele şi produc substanţe cu gust amar. . Poeniţa.

raţă şi gâscă. conţinutul oului se clatină la agitare iar gălbenuşul şi pata germinativă devin mai vizibile. de diferite concentraţii. pătrunse prin porii cojii. obişnuite.ouă mici. ea putându-se rupe. Sortimentul de ouă se diferenţiază după prospeţime în ouă foarte proaspete (dietetice). mari. În alimentaţie se folosesc în mod obişnuit ouăle de găină. prin proba clătinatului. de curcă şi de gâscă care deţin o pondere foarte redusă în producţia totală şi consumul de ouă. Ouăle dietetice trebuie să fie marcate cu data obţinerii. precum şi cu mucegaiuri. În circuitul internaţional pot intra numai ouăle din primele 4 categorii: speciale. Urmează ca importanţă ouăle de raţă. Tabelul 16 Clasificarea ouălor după standardele internaţionale Clase de mărime Special Mari Standard Obişnuite Mici Foarte mici Greutatea minimă 65 60 55 50 45 40 medie din ambalaj 66 61 57 52 47 42 Calitatea şi prospeţimea ouălor Oul este un produs uşor alterabil. înlesnind astfel dezvoltarea microorganismelor. unsuroasă. între 40 şi 50 g/bucată. frecvente mai ales la ouăle de raţă.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Oul reprezintă unul dintre cele mai valoroase alimente datorită valorii nutritive ridicate. Sortimentul de ouă de găină se diferenţiază după mărime în: . Ouăle proaspete au coaja întreagă. Pe plan internaţional. pătată şi porii măriţi. Stabilirea prospeţimii ouălor crude se poate face prin examinarea aspectului. fără pete sau pori vizibili iar cuticula intactă şi fără neregularităţi. Ouăle de găină se produc şi se consumă în cele mai mari cantităţi. Printre produsele finale de descompunere se formează şi hidrogen sulfurat.ouă sub standard cu o greutate sub 40 g. Denumirea de “ouă” se atribuie celor de găină. peste 50 g/bucată. în special pe membrana cochiliferă şi mai ales în jurul camerei de aer. ouăle de găină se clasifică după greutate în 6 grupe (tabelul 16): speciale. nefisurată. În acelaşi timp. conţinutul se micşorează şi volumul camerei de aer creşte. gradului ridicat de asimilare a trofinelor din compoziţia sa. mici şi foarte mici. Bacteriile de putrefacţie descompun substanţele proteice. Odată cu subţierea albuşului. Ouăle vechi sau alterate prezintă coaja lucioasă. curcă. În afara mucegaiurilor şi bacteriilor saprofite. se micşorează rezistenţa membranei viteline. starea de prospeţime devine o componentă de bază a calităţii ouălor. La început apar mici colonii sub forma unor pete izolate care se întind. standared. producând aspectul de ou pătat şi mirosul de mucegai. Păstrat în condiţii nefavorabile suferă numeroase mădificări de natură fizică. ouăle acestora nu pot fi folosite la prepararea unor produse sau semifabricate care nu sunt supuse tratamentelor termice eficiente. chimică şi biologică. asupra conţinutului oului după spargere sau după fierbere. 159 . ouăle pot fi contaminate cu microorganisme patogene care dau toxinfecţii alimentare (de obicei salmonele). Ouăle celorlalte păsări preiau şi denumirea speciei de la care provin (exemplu “ouăle de raţă”). examinarea la ovoscop sau proba densităţii în apă rece şi în soluţii de saramură. şalazele slăbesc şi gălbenuşul se ridică putând să atingă coaja. Din cauza mediului de viaţă al palmipedelor (raţe şi gâşte). Aspectul ouălor. mată. mari. Dat fiind modificările profunde care pot avea loc în ouă. albuşul (în special cel dens) se subţiază. de care se lipeşte. curată. de maximum 5 zile (păstrate în condiţii de refrigerare) şi proaspete. Gălbenuşul capătă uneori gust şi miros neplăcute din cauza degradării proteinelor şi râncezirii grăsimilor în timpul păstrării îndelungate. care dă mirosul caracteristic ouălor alterate. . care se comercializează la kg. Alterarea ouălor poate fi provovată de microorganismele care pătrund prin porii cojii. Ouăle se contaminează cu diferite bacterii care există în mod curent în aer şi apă sau pe suprafaţa cojii. peste 5 zile. Cu timpul. lichefiază albuşul şi distrug membrana vitelină. În timpul păstrării. standard şi obişnuite. iar gălbenuşul se amestecă cu albuşul la mişcări bruşte sau la spargere. o parte din apa oului se evaporă. Mucegaiurile se dezvoltă în ou când umiditatea depăşeşte 85%.ouă mari. . Evaluarea gradului de prospeţime se poate face asupra oului crud întreg. în condiţii necorespunzătoare. disponibilităţii pentru consum (producţia mondială asigură acoperirea consumului) şi preţurilor sale accesibile.

cele cu lungime mare şi diametru redus. uşor aplatizat. Pentru ouăle foarte proaspete indicele vitelinic are valoarea de 0. gălbenuşul este întreg. 9 mm Albuş clar. Se poate determina indicele vitelinic care reprezintă raportul dintre înălţimea şi diametrul gălbenuşului. Ouăle foarte proaspete au camera de aer foarte mică. uşor vizibil. sunt considerate defecte deoarece crează dificultăţi la ambalare. în funcţie de prospeţime şi ca urmare. . sub formă de pete de culoare închisă sau chiar negre. Influenţa unor factori ca: rasa. ouăle foarte proaspete se aşează în poziţie verticală. Pe măsura învechirii migrează în albuş. a albuşului şi gălbenuşului. sporind riscul de spargere în timpul transportului. gălbenuşul devine vizibil. cum ar fi ouăle rotunde. în care oul este foarte bogat. ele reprezentând un real pericol de infectare. cu gălbenuşul colorat în brun sau verde sau cu aromă străină. pe măsura învechirii şi chiar a alterării ouălor. capătul ascuţit atingând fundul vasului. Din aceste motive. la care murdăria depăşeşte 1/3. are înălţime mare şi diametru redus iar membrana vitelină este întinsă şi lucioasă.ouăle cu iarbă. inclusiv a mediului. Prezenţa fosfaţilor în albuş în cantităţi mari indică ouă cu prospeţime redusă sau în curs de alterare.ouăle încălzite. sunt prezenţi în gălbenuş. 160 . cu marginile brun-roşcate (apar prin păstrare la cald 2-3 zile).ouăle murdare. poziţia “b”. de 8 zile.30. de 30 zile. Defectele ouălor Abaterile de la forma normală ovală cu un capăt rotund iar altul mai ascuţit. . Examinarea conţinutului permite determinarea precisă a prospeţimii ouălor. determină mobilitatea gălbenuşului la scuturarea oului. Din cauza unor boli ale păsărilor. este mobil sau poate fi fixat pe coajă. Fosfaţii.8-7). albuşul ocupă o suprafaţă mică. inclusiv ale substanţelor componente şi ca urmare şi a densităţii. Gălbenuşul oului proaspăt are o reacţie slab acidă (pH=6) iar pe măsura învechirii se apropie de neutralitate (pH=6. Dintre caracteristicile de calitate prezentate. Ouăle proaspete nu prezintă miros neplăcut. Pe măsura învechirii camera de aer se măreşte şi devine mobilă. În urma desfăşurării proceselor de respiraţie sau degradare substanţele componente sunt hidrolizate sau chiar oxidate. ouă cu două gălbenuşuri. În soluţie de sare 12%. gălbenuşul se află în centru. . de 4 zile. sferic. Pe măsura alterării. ouăle pot prezenta şi alte modificări: ouă fără coajă sau cu coaja subţire. straturile constituiente şi fluide sint distincte. uscată imobilă şi cu înălţimea de mobilă şi cu înălţimea Camera de aer max. proporţia albuşului consistent ridicată.ouăle cu pete sau chiaguri de sânge în interior. ocupă poziţii diferite într-un vas cu apă rece sau în soluţii de sare de diferite concentraţii. . aşezat în centru şi apare ca o umbră fără contur precis. ouă duble sau cu corpuri străine în interior.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Lichefierea albuşului şi ruperea sau slăbirea şalazelor. Aceste ouă sunt scoase din circuitul economic.5 mm de max. poziţia “c”. cele proaspete până la 0. curată. translucid translucid uşor vizibil. camera de aer creşte iar ouăle îşi reduc densitatea. Prospeţimea ouălor se poate evalua şi cu ajutorul proprietăţilor fizico-chimice: pH-ul albuşului şi gălbenuşului.44. defecte cauzate de hrănirea păsărilor cu furaje neadecvate. Conţinutul oului se trece cu grijă pe o placă de sticlă examinându-se mirosul. sunt selecţionate în cadrul standardelor drept criterii de calitate proprietăţile din tabelul 16. cu discul germinativ vizibil. după răsucire revine în mobil poziţia centrală Miros şi gust caracteristică oului proaspăt. care capătă o culoare albicioasă. fără miros şi gust străin sau alterat. poziţia “e”. Examinarea oului la ovoscop dă rezultate deosebit de concludente privind prospeţimea. Tabelul 16 Caracteristicile de calitate ale ouălor Ouă Caracteristici foarte proaspete proaspete Aspectul cojii nevătămată. În literatura de specialitate sunt considerate de “o zi” ouăle care ocupă poziţia “a”. Interiorul ouălor proaspete este limpede. La ouăle infectate se pot observa colonii de mucegaiuri sau bacterii pe membranele cochilifere.2) şi creşte pe măsura învechirii. Gălbenuş mobil. la care murdăria aderentă la suprafaţa cojii nu depăşeşte 1/3. vârsta şi hrana păsărilor determină variaţia proporţiilor cojii. Pe măsura învechirii plutesc la distanţe diferite în saramură şi se ridică deasupra soluţiei din ce în ce mai mult. Ouăle foarte proaspete şi proaspete nu trebuie să aibă mobilitate care să poată fi sesizabilă la scuturarea uşoară.8-8. conţinutul de fosfaţi din albuş şi altele. pH-ul albuşului oului proaspăt este uşor bazic (7. starea albuşului şi a gălbenuşului.36 iar cele vechi sub 0. Sunt considerate cu defecte majore: . de formă normală. iar poziţia ocupată de ouă în apă sau soluţii de sare nu este dependentă numai de prospeţime.ouăle pătate. poziţia “d” şi foarte vechi.

prin procedee fermentative.Lucrător în comerţ Mureş  Ambalarea. în cazurile când se utilizează la fabricarea concentratelor alimentare. în ordinea zi. lună. pentru evitarea îmbrunării neenzimatice. aşezate în poziţie verticală cu vârful în jos. cu coaja întreagă. Ouăle conservate se marchează cu literele “CF”. Ouăle foarte proaspete se livrează numai preambalate în cutii de carton tip cofraj. La suprafaţă. de ±2°C şi la umiditate relativă a aerului ridicată. răcoroase. Ouăle dietetice (foarte proaspete) se marchează pe coajă. produsele conservate au o culoare vie care se menţine în timpul păstrării. examinate în prealabil la ovoscop. care astupă porii oului şi opreşte schimbul de apă şi gaze cu mediul înconjurător. în unităţile specializate.03 Ouă foarte 5 zile 5 zile proaspete Ouă proaspete 10 zile 20 zile Ouă refrigerate 10 zile 20 zile Ouă conservate 5 zile 10 zile prin alte metode 161 . în cazul refrigerării şi cu “C”. Separarea conţinutului ouălor de coji. Conservarea ouălor se poate face prin mai multe metode. Refrigerarea asigură conservarea ouălor pentru o perioadă de circa 6 luni. cele prea mici (sub 40 g) sau excedentele care nu pot fi valorificate sau comercializate în perioadele producţiei de vârf. conţinutul de zahăr reducător este foarte redus. curate. Păstrarea ouălor se face în spaţii curate. Ouăle proaspete se marchează pe ambalaj cu data sortării şi ambalării.09-31. cu posibilitatea de identificare a ambalatorului. este mai eficientă şi asigură o valoare igienică superioară produselor rezultate. care menţine constantă concentraţia soluţiei evitându-se astfel trecerea calciului în soluţie şi subţierea cojii ouălor. atât în albuş cât şi în gălbenuş. Conservarea prin refrigerare se face la temperatură constantă. o solubilitate mare. Păstrarea ouălor sub cerul liber sau în spaţii expuse razelor solare afectează foarte repede prospeţimea ouălor. după caz. pentru evitarea fixării gălbenuşului pe coajă în urma slăbirii sau ruperii şalazelor. pentru evitarea deshidratării. Conservarea ouălor este asigurată şi prin efectul bactericid al soluţiei de hidroxid de calciu în care acestea sunt introduse. în cifre arabe. Conservarea conţinutului ouălor se face prin congelare şi deshidratare. direct pe coajă şi pe ambalaj. apa de var formează un strat de carbonat de calciu. Se supun refrigerării numai ouăle foarte proaspete. în număr de 6-12 bucăţi. în recipiente metalice. Se recomandă ca produsele congelate să se consume după prelucrare termică. Congelarea ouălor se face la temperaturi de circa -15°C. Ouăle se introduc în soluţii de hidroxid de calciu (apă de var). la locul producţiei. În acest mod. Termenele de valabilitate pentru ouăle foarte proaspete şi conservate sunt prezentate în tabelul 17. Bioxidul de carbon rezultat din procesele respiratorii formează cu hidroxidul de calciu carbonat de calciu. cele conservate prin alte metode.09 15. Se supun conservării prin deshidratare sau congelare ouăle cu defecte de coajă. Deshidratarea albuşului. acesta este înlăturat înainte de deshidratare. Tabelul 17 Termene de valabilitate pentru ouă Termen de valabilitate Categoria 1. în condiţii de temperatură răcoroasă şi umiditate relativă a aerului redusă. Marcarea ouălor se face. de paste făinoase sau concentrate alimentare) preferă produsele conservate. peste 70%. deshidratate sau congelate datorită avantajelor oferite la utilizare. cu data obţinerii. Conservarea în apă de var se aplică din ce în ce mai puţin şi numai în unitîăţile unde nu există bază materială frigorifică. cu temperatura cuprinsă între 0 şi 14°C şi cu o umiditate relativă a aerului de 70-80%. După 4 luni de conservare prin refrigerare se constată un slab miros de vechi (de stătut). de 85-88%. În prezent se foloseşte refrigerarea (pentru majoritatea ouălor supuse conservării) şi conservarea în apă de var. De asemenea. se prezintă sub formă de pulberi fără aglomerări stabile iar bacteriile coliforme nu depăşesc 10/g. maxim 9%. albuşul şi gălbenuşul. Ambalajele trebuie să conţină ouă din aceeaşi categorie de prospeţime şi greutate. Pentru marcarea pe coajă se foloseşte tuş alimentar şi persistent. Termenul de valabilitate variază î’ntre 6 şi 8 luni în funcţie de modul şi procedeul de ambalare. Atât prin congelare cât şi prin deshidratare se conservă melanjul (amestec albuş cu gălbenuş).04-14. conservarea şi marcarea ouălor CRFPA Ambalarea ouălor proaspete se face în cofraje. gălbenuşului sau a melanjului de ouă se face prin atomizare şi chiar prin liofilizare. denumit “gheaţă”. Produsele deshidratate din ouă au un conţinut redus de apă. marii consumatori de ouă (producătorii produselor de patiserie industrială. Deoarece în compoziţia oului.

Este reprezentată de cod. Familia Clupeidae. în apele de suprafaţă din aproape toate oceanele lumii. Deţine circa 1/5 din schimburile internaţionale.R. asemănătoare la aspect.kg şi viza de dimensiuni mai mici. Este foarte apreciat pentru carnea lui gustoasă. Se prelucrează cea mai mare parte prin sărare. merlucius şi alţi peşti. Are carnea albă. 1/3 sub formă congelată iar restul sub formă de produse uscate. Chile şi Peru. 86% este formată din peşte (87 milioane t). scobarul şi alţii. Se consumă în stare proaspătă. Familia Bothidae. Poate ajunge la cţteva kilograme. Canada etc.S. care se găsesc frecvent în apele noastre. un peşte micuţ (cu lungimea de 6-9 cm) care se consumă mult sărat sau sub formă de semiconserve. depăşind în zilele noastre 100 milioane tone. păstruga cu greutatea de 5-15 kg. Din această familie prezintă importanţă economică peştii oceanici: scrumbiile şi sardinele. acoperit cu plăci osoase în mare parte cartilaginoase. 162 . Cel mai căutat este crapul care poate să atingă 30 kg. În comerţ poartă denumirea de: ciortănică crăpcean. inclusiv crapul sub 1 kg. Scrumbiile trăiesc în bancuri.R. plătica. conţinut relativ mic de grăsime şi gustos. Din aceasta. În apele din ţara noastră se pescuiesc scrumbiile de Dunăre şi rizeafcă. Peştii din această familie. Sardinele trăiesc în apele din zonele temperate. greutatea de 4-5 kg.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA PEŞTELE ŞI PRODUSELE DIN PEŞTE Producţia mondială a produselor mării a crescut în ultima jumătate de secol de peste 5 ori. 9% moluşte şi circa 5% crustacee. Danemarca. Îl găsim în toate râurile de şes şi bălţile lor. Familia Percidae. Speciile din această familie. dar mai ales pentru fabricarea semiconservelor. La noi în ţară se pescuieşte stavridul pe coasta Mării Negre. are carnea albă şi foarte gustoasă. nu are oase intramusculare ci plăci osoase. roşioara. Principalul reprezentant este calcanul. cosacul. este mult mai redus. cu un conţinut mare de grăsime şi foarte gustoasă. Cea mai mare cantitate (peste ¾) este folosită în scop alimentar. râuri. Norvegia. Pescuitul se concentrează încă asupra unor specii din zona Pacificului mai ales din C. Cei mai importanţi peşti din această familie sunt şalăul şi bibanul. ciortocrap între 2-4 kg şi crap când trece de 4 kg. Familia Ciprinidae cuprinde majoritatea peştilor din apele noastre dulci. sabiţa. babuşca. Face excepţie cega. inclusiv Delta Dunării. Japonia. afumare şi sub formă de conserve sterilizate. China.  Peştele proaspăt Pentru ţara noastră prezintă importanţă mai mare peştii care trăiesc în apele noastre interioare. dar mai mică şi cu carnea mai puţin gustoasă. sărat şi sub formă de conserve sterilizate. Familia Gotidae. Se pescuieşte foarte mult de Islanda. Are corpul asimetric. În prezent se pescuiesc în cantităţi mari în ţările din fosta U. se consumă mult proaspăt. se pretează la prelucrare prin sărare şi afumare. Se pescuiesc mult în Japonia. În apele noastre se pescuiesc mai mult scrumbiile de Dunăre (20-40 cm lungime) şi rizeafca. repartizate în toată musculatura. linul. Este un peşte mic. morunaşul. care trăieşte în apă dulce. Are carnea foarte gustoasă şi se prelucrează mai mult sun for a de semiconserve şi conserve sterilizate. cega cu peste 4-5.5 kg/an în Ţările de Jos şi 43 kg/a în Portugalia.S. Principalele familii şi specii de peşte Familia Acipenseridae este reprezentată de sturioni. Se consumă mai ales în stare proaspătă.E.E. În prezent se pescuiesc cantităţi mici pe coasta Mării Negre. afumate sau sărate. Familia Carangidae. Din aceeaşi familie mai fac parte: avatul. este gustoasă şi se pretează pentru consumul în stare proaspătă sau pentru fabricarea conservelor sterilizate. nisetrul de dimensiuni mai mici. Preţul de vânzare. dar şi în Rusia. ciortan între 1-2 kg. 1/3 în stare proaspătă. au carne cu valoare nutritivă şi organoleptică ridicate. când are greutatea mai mică de 1 kg. Norvegia. au randament mare la prelucrare şi produc icre negre care sunt printre cele mai apreciate. în măsura în care se mai pescuiesc cu nave proprii sau intră în circuitul comercial prin import sau export. Familia Esocidae. Canada. variată între 8. lacuri. Japonia şi fosta U. Peştii din familia Clupeidae au carne fină. sunt: morunul care atinge 250 kg (s-au capturat exemplare de peste 1000 kg). Acipenseridele trăiesc în mare şi depun icrele în apă dulce. Se comercializează sub formă de peşte întreg sau filetat. principalul reprezentant este ştiuca. mreana. Ei au corpul alungit în formă de fus.S. Din aceeaşi familie face parte gingirica. Este un peşte răpitor de mărime medie şi se hrăneşte cu o cantitate mare de peşte.S. cea mai slabă. în Marea Neagră sau cei oceanici. din acest motiv. Canada şi alte ţări. au oase multe. hec. Consumul mediu pe locuitor atinge 12 kg/an. Spania şi Portugalia. În Uniunea Europeană. Este un peşte cu carnea albă. de circa 10-15 cm lungime. consumul lor în stare prtoaspătă prezentând dificultăţi.

peste 1. zona de habitat. iar cel mai ridicat scrumbia de Dunăre. dar şi sub formă de conserve. în raporturi apropiate de necesităţile organismului.5 şi 20%. instabilă şi implicată în alterarea peştelui congelat. sardinelă. Are corpul turtit.43). La unele specii de peşti graşi. hamsie. Cele mai valoroase componente din peşte dunt substanţele azotate reprezentate de proteine şi compuşii lor de hidroliză. cea mai mare parte în unităţile de alimentaţie publică. Compoziţia chimică a peştelui este variată şi depinde de specie. Tabelul nr. Fac excepţie peştii graşi congelaţi la care râncezirea grăsimilor îi poate face necomestibili înaintea atacului bacterian. B2. În compoziţia peştelui sunt prezente şi grăsimi în cantităţi apreciabile. conţinutul de grăsime poate fi ridicat. mai ales în ficat (la peştii slabi). Din această familie fac parte păstrăvul de munte. microbiologice şi oxidative. peştele gras are un conţinut mai mic de apă iar cel slab mai ridicat. nu are solzi. Au carnea foarte fină. peştele suferă o serie de transformări.43 Clasificarea peştelui după conţinutul de grăsime C ategor ia A B C D Conţinutul de protide % 15-20 (mare) 15-20 (mare) sub 15 (mic) peste 20 (foarte mare) Conţinutul de lipide % sub 5 (mic) 5-15 (mediu) peste 15 (mare) sub 5 (mic) Principalele specii de peşte din categoria respectivă cod. alterarea peştelui fiind rapidă. Este un peşte foarte valoros. Din punct de vedere al conţinutului de vitamine şi substanţe minerale. iaprac (între 1-3 kg). preia denumiri comerciale: moacă (până la 250 g). Tipul modificărilor şi viteza lor de desfăşurare sunt determinate de particularităţile de compoziţie şi de specificul de viaţă al peştelui. din care se obţin specialităţi culinare foarte apreciate. Se consumă mai ales în stare proaspătă. vitaminele B1. În compoziţia cărnii de peşte se află cantităţi apreciabile de fosfor. Conţinutul de fier este inferior celui prezent în carnea animalelor de măcelărie. iar maturarea sa se face repede. sebasta (peşte oceanic). tonul.1 milioane tone în Norvegia. Conţinutul de substanţe proteice variază în funcţie de specie şi este cuprins în intervalul 15-20%. macrou ton. În ultimul timp peste ¼ provine din crescătoriile din ţările nominalizate. nisetru scrumbia de Dunăre. Cresc în apele de munte repezi şi reci. ştiucă. Păstrovii pescuiţi în apele noastre se consumă în stare proaspătă. După moarte.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Şalăul se pescuieşte în Dunăre. plătică. calcan. Conţinutul de apă din peşte este ridicat. gust şi miros se datorează însă activităţii bacteriene. somotei (sub 1 kg). poate atinge 3 m lungime şi o greutate de 250 kg. Cantităţi mari de vitamină A sunt prezente în grăsimea unor anumite specii de peşti şi în ficatul acestora. sebastă. În apele ţării noastre. puţină grăsime şi uşor de digerat. Se consumă în stare proaspătă sau serveşte pentru prelucrarea unor produse superioare. plătica. în partea inferioară a afluenţilor săi şi în lacurile limitrofe Mării Negre. Somonul se prelucrează în Europa mai ales prin afumare. Substanţele proteice din peşte conţin toţi aminoacizii indispensabili. crap. După conţinutul de grăsime. Chile etc. la cei de crescătorie şi în anumite perioade. batogul de somn. Alterarea mai rapidă a peştelui comparativ cu a altor alimente este determinată de o serie de factori: 163 . Este bogată în acizi graşi polinesaturaţi (tipic este acidul clupanodonic care contribuie la formarea mirosului) şi ca urmare. somnul şi alţii. au loc modificări autolice. carnea de peşte este superioară celei provenite de la animalele de măcelărie. morunul.U. gustoasă şi fără oase intramusculare. Grăsimea este de obicei distribuitp în interiorul cărnii sau în unele organe. Cel mai mic conţinut de grăsime au: şalăul. D (peşti graşi).A. după moarte. heringul. codul. Canada. în funcţie de specie. Anglia. anotimp şi mai mare în perioada de reproducere. nisetrul. gingirică. variind între 60 şi 82%. în special datorită proceselor de autoliză şi de oxidare. Japonia. deltă şi lacurile dobrogene se pescuieşte somnul. iarma (până la 10 kg). Modificările esenţiale de aspect. de ciclul de reproducere şi perioada de migraţie. în special în Dunăre. potasiu şi mai mici de sodiu. Familia Siluridae. Familia Salmonidae. Conţinutul de grăsimi din carnea de peşte variază între 0. în cantit+ăţi mai mici8. peştele se clasifică în 4 grupe (tabelul nr. Particularităţile de compoziţie şi transformările post mortale. păstrăvul curcubeu care se pescuieşte în România. gradul de asimilare al substanţelor nutritive este mare. Conţine vitaminele A. Are carnea foarte gustoasă şi fără oase. S. de anotimp. morun hering. şalău Modificările post mortale În peşte. În funcţie de mărime. Carnea de peşte are în structura sa ţesut conjunctiv în proporţie redusă şi ca urmare. iod. are carne albă cu valoare dietetică. somn pană (peste 10 kg). Somonul se pescuieşte în cantităţi mari.

numărul de sortimente depinzând de intervalul de variaţie. Peştele proaspăt prezintă un miros uşor de peşte. strălucitori. La peştii alteraţi pielea îşi pierde strălucirea. botriocefaloza şi altele) determină scoaterea din circuitul comercial al loturilor de peşte. inclusiv de aşezarea defectuoasă a lăzilor. La peştii proaspeţi branhiile lor sunt roşii (de sânge).Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . cu mucozităţi şi miros neplăcut. peştele trece prin aceleaşi faze ca şi carnea animalelor de măcelărie. de structură. Pe măsura alterării devin moi. De la moarte până la alterare. Aspectul viscerelor. Criteriile fizico-chimice de stabilire a prospeţimii peştelui sunt aceleaşi ca şi cele care se utilizează pentru carne: pH. . Pe măsura alterării mirosul tipic de peşte se intensifică şi poate căpăta diferite nuanţe de putrid. Îndeplinirea cerinţelor igienico-sanitare. Peştele proaspăt are pielea de culoare naturală. elastici cu culoarea alb-cenuşie sau uşor roşcată. Pa măsura învechirii peştelui. Mirosul peştelui. La peştele proaspăt este retractat (concav) şi albicios. Aspectul general. capătă miros neplăcut şi se desprind cu uşurinţă de coaste. Pa măsura alterării devine mat. este strălucitor şi prezintă o culoare bine exprimată. . iar operculii se desfac uşor. . cu corneea transparentă şi umplu bine orbita.Procesele fiziologice la peşte se desfăşoară curent între 4 şi 10°C.identificarea modificărilor traumatice provocate de uneltele de pescuit sau a modului de manipulare şi transport. Muşchii peştilor proaspeţi sunt bine legaţi de coloana vertebrală şi de vertebre. conservării sau prelucrării. iar bacteriile pot pătrunde cu mai multă uşurinţă în muşchii peştelui. a modului de repartizare a oaselor în masa musculară. deoarece ţesutul muscular la peşti este mai puţin dens decât la animalele cu sânge caldd şi conţine mai puţin ţesut conjunctiv.2 şi devine repede alcalină. al anusului.identificarea unor boli parazitare (costiaza. a proporţiilor ţesuturilor. specifică. şalăului etc. umectate. solzii sunt lucioşi şi bine fixaţi. Peştii în curs de alterare prezintă branhiile de culoare închisă. al pielii şi solzilor. îşi pierd luciul. Servesc pentru evaluarea prospeţimii peştelui următoarele proprietăţi organoleptice: aspectul general al peştelui. îşi pierd luciul. al ochilor. datorită particularităţilor de compoziţie. enzimele şi microorganismele îşi continuă intens activitatea şi după moartea peştelui. provocând alterarea mai rapidă a peştelui.). cu nuanţe caracteristice speciei. provocând modificări rapide şi profunde ale componentelor principale. Reacţia cărnii peştelui scade cel mult până la un pH de 6. Controlul sanitar-veterinar este obligatoriu la peştele destinat consumului în stare proaspătă. Aspectul branhiilor. Operculii ce astupă cavităţile branhiale se ridică greu şi revin în poziţia iniţială. Aspectul anusului. capătă miros puternic de peşte şi de putrid. Clasificarea peştelui din aceeaşi specie se face în cele mai multe cazuri după greutate. Peştele proaspăt are un aspect metalic.Flora bacteriană a peştilor este constituită din specii facultativ psihrofile care se pot dezvolta la temperaturi mai mici. După încetarea rigidităţii se accentuează reacţiile de autoliză. implicit a proprietăţilor organoleptice diferite se diferenţiază din punct de vedere calitativ. Agonia prelungită a peştelui grăbeşte apariţia şi scurtează durata rigidităţii musculare. Aspectul ochilor. bulbucaţi.Mucusul care acoperă corpul peştelui fixează cu uşurinţă microorganismele şi constituie un mediu favorabil dezvoltării lor. al muşchilor. . Aspectul muşchilor. nu au miros neplăcut şi nu prezintă mucozităţi. În consecinţă. Eber şi proba de identificare a hidrogenului sulfurat. . PH-ul peştelui proaspăt. ochii îşi pierd limpiditatea şi strălucirea. Peştii proaspeţi prezintă ochii limpezi. Acesta cuprinde: . Pe măsura alterării îşi pierd luciul. strălucitoare. liguloza. mirosul şi altele. Solzii şi aripioarele se detaşează cu uşurinţă. pierde luciul. Traumatismele majore ale peştilor favorizează procesele de alterare. inclusiv a celor de prospeţime. pesta roşia a crapului. micoze. se acoperă cu un strat mucilaginos. lucioasă.identificarea eventualelor boli infecţioase (furunculoza. Calitatea şi conservarea peştelui în stare proaspătă Speciile de peşti. netezi şi strălucitori. corneea devine mată şi se retrag sub nivelul orbitei. cu deosebirea că acestea se desfăşoară mai rapid datorită factorilor enumeraţi anterior. constituie condiţii de bază pentru comercializarea şi prelucrarea peştelui proaspăt. ciuma salmonidelor ştiucii. bogat în bacterii şi se desprinde uşor de muşchi. al bronhiilor. al viscerelor. azot uşor hidrolizabil. 164 . care prin viteza şi profunzimea lor creează condiţii favorabile desfăşurării rapide a proceselor de alterare. La peştele proaspăt sunt strălucitoare. Aspectul pielii şi al solzilor. Peştii mici din fiecare specie formează sortimente unice iar cei mari se diferenţiază după mărime. cu atât se prelungeşte şi durata de păstrare a peştelui.Zbaterea peştelui după capturare reduce cantitatea de glicogen din muşchi şi cantitatea de acid lactic. culoarea se închide şi-şi reduce mobilitatea în unitatea de ambalaj. fără lichid între ele şi cu miros caracteristic. reacţia Nessler. consistenţa cărnii. detrmină confiscarea loturilor. Prospeţimea peştelui se determină prin examen organoleptic şi fizico-chimic. Cu cât rigiditatea musculară apare mai târziu şi durează mai mult. iar pe măsura alterării devine proeminent şi capătă culoare roşiatică murdară. capătă culoare mai închisă.

Această crustă blochează accesul oxigenului şi opreşte practic procesul de râncezire. Icrele negre moi şi icrele negre tescuite de calitate superioară se ambalează în cutii de tablă litografiată şi vernisată de 1000. morun. 500 şi 250 g. se trece la sărat tot surplusul de peşte. Astfel. Peştele mic se poate congela întreg. Epoca de reproducere variază de la o specie la alta. de crap etc.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA eventual după decongelare. Calitatea icrelor depinde şi de mărimea boabelor. în special. nisetru. păstruga) şi scrumbiile de Dunăre trec primăvara din mare în Dunăre. În acest scop.5% şi două luni pentru icrele negre tescuite cu un conţinut de sare între 5-7%. care sunt încă mici. azotul uşor hidrolizabil între 25-35 mg NH 3/100 g. dar cei mai mulţi dintre peştii de apă dulce din ţara noastră se reproduc primăvara în lunile aprilie-mai. Se păstrează cu gheaţă la 0°C. semiconserve sau specialităţi. datorită conţinutului important de substanţe proteice uşor asimilabile şi de lecitină.4.2-6. refrigerarea peştelui se face cu gheaţă. asigurându-se o densitate optimă şi o aerisire corespunzătoare în rezervoarele de apă. transparente şi se separă uşor de ovar. asigurând răcirea foarte rapidă a peştelui supus refrigerării. există instalaţii pentru sărarea peştelui la toate cherhannalele (centrele de colectare a peştelui pescuit). icre negre tescuite şi icre albe moi de sturioni. greu detaşabil.  Peştele sărat Sărarea fiind cea mai frecventă metodă de conservare şi cel mai uşor de realizat. La fel se prepară şi se comercializează şi icrele provenite de la peştele oceanic. Apa rece ce rezultă prin topirea gheţei are temperatura foarte apropiată de 0°C şi o mare putere de răcire. iar râncezirea se poate desfăşura şi la temperatura de congelare. icrele sunt celule prevăzute cu o membrană. alteori numai influenţarea gustului. Cele mai valoroase din punct de vedere economic şi mai apreciate din punct de vedere gustativ sunt icrele negre (caviar). iar cel mare eviscerat. pentru icrele negre moi cu un conţinut de sare între 24. păstrugă. poate fi conservat pe principiul eubiozei. netransparente şi acoperite într-un ţesut conjunctiv bogat în grăsime. se deosebesc după mărime şi caracteristicile organoleptice. timp de maximum 30 zile. în stare vie. Deoarece grăsimea peştelui este sensibilă la oxidare. care nu poate fi trimis imediat spre consum. Sortimentul de icre negre este format din: icre negre moi. Sortimentul de icre provenite de la peştii de apă dulce este format din: icre de crap. când glandele sexuale au atins maturitatea completă. urcând sute de km ca să-şi depună icrele. Icrele care nu au ajuns la maturitate.). nu se separă de ovare. în interiorul căreia se află substanţa protoplasmatică şi nucleul. După ce peştele este congelat se introduce în apă rece care. Acestea au un conţinut de sare cuprins între 8-14% şi se ambalează în butoaie de lemn noi sau borcane de sticlă. Icrele de sturioni şi salmonidae (icrele de manciuria) conţin în plus o însemnată cantitate de vitamine A şi D. după capturare. Protecţia se asigură prin glazurare. Conservarea peştelui prin sărare se bazează pe acţiunea bacteriostatică a soluţiei de sare de o anumită concentraţie şi pe acţiunea sa deshidratantă. recoltate de la toţi peştii cu excepţia sturionilor. 6-12 luni. dezosat sau chiar filetat. Din punct de vedere al structurii. stabilitatea sa putând fi asigurată 6-8 luni. trebuie protejat împotriva acţiunii oxigenului. care poate ajunge până la 25 şi chiar 40% din greutatea corpului. Depozitarea şi păstrarea icrelor provenite de la peştii de apă dulce şi oceanici se face la temperaturi între 5-8°C. Pentru unele specii de peşte (clupeidele) sărarea este cel mai raţional mijloc de conservare. Menţinerea peştelui în stare vie se face pentru perioade scurte de timp care sunt necesare pentru transportul de la baza de recoltare la unitatea de desfacere. icre de ştiucă şi icre tarama (sărate în ovare). Dat fiind specificul de viaţă. Dimensiunile icrelor depind de cantitatea de substanţă hrănitoare pe care o conţin. timp de maximum 25 zile. Ele păstrează denumirea speciei de la care provin (icre de ştiucă. formează o crustă de gheaţă pe întreaga suprafaţă. Dacă se urmăreşte păstrarea peştelui pentru perioade mari de timp. Peştele.  Icrele În mod obişnuit. Peştele sărat se consumă după desărare sau se foloseşte ca materie primă la fabricarea altor produse din peşte ca: peşte afumat. Icrele sunt un produs cu mare valoare alimentară. peştii au o cantitate foarte mare de icre. când ovulele sunt mari. se sărează şi se comercializează dub denumirea de “icre tarama”. Peştele gras râncezeşte uşor chiar protejat prin glazurare. Icrele se comercializează în formă de boabe. iar reacţiile Nessler. Dacă sunt condiţii de prelucrare rapidă poate fi tranşat. În cazurile în care la cherhanale nu sunt condiţii de răcire prin mijloace frigorifice. congelare sau prelucrare sub formă de conserve sterilizate. 85% din producţia de peşte de la noi din ţară se conservă prin sărare. Eber şi a hidrogenului sunt negative. Unii dintre peşti întreprind migraţii pentru a depune icrele în locuri potrivite. 165 . datorită temperaturii scăzute. se supune congelării. peştele este un produs foarte perisabil care trebuie conservat prin frig imediat după capturare. este cuprins între 6. provenite de la peşti din familia Acipenseridae. nematurate. în preajma perioadelor de reproducere. Uneori se urmăreşte prin sărarea peştelui proaspăt numai prevenirea alterării în perioadele de transport sau de prelucrare. la noi sturionii (morunul. nisetrul. În momentele de vârf ale producţiei piscicole.

substanţele gazoase ale fumului pătrund în ţesutul peştelui. astfel încât poate fi consumat ca atare. peştele sărat se clasifică în trei categorii: peşte întreg. În timpul afumării şi uscării ulterioare. chefalul. astfel încât se distrug până la 99% din microorganismele iniţiale. cu 614% sare. Peştele sărat. dându-i aroma şi culoarea caracteristică. La un procent de sare sub 5% este pericol de degradare în timpul prelucrării. După afumarea la cald. morunaşul. somn. grad de sărare şi condiţii de depozitare. . caracteristică produselor afumate de bună calitate. se sărează întregi. văduviţa. umedă sau mixtă. mod de prelucrare şi grad de sărare. iar cel de umiditate 38-43% numai 2-3 luni. cu sare de salină şi de mare. prin afumare apar modificări de aspect. plătică. crapul de import.) conţinute de fum. se combină cele două metode: peştele după sărarea uscată se cufundă în saramură. Dacă peştele rămâne prea umed. faţă de circa 47% în cazul afumării la rece. ştiucă. peştele peste 20 cm lungime se sărează după spintecare şi cu tăieturi suplimentare. Totodată. pentru obţinerea unor produse afumate de bună calitate. dacă materia primă este peştele proaspăt sau de o prealabilă desărare parţială.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Sprarea se consideră terminată când peştele a atins procentul de sare dorit. peştele eviscerat sau întreg este tăvălit prin sare. heringul. pălămida mică. Procesul de afumare a peştelui este precedat de cel de sărare. peştele trebuie răcit. peşte eviscerat. caracteristice peştelui afumat. Pentru conservarea peştelui se foloseşte sărarea uscată. cu umiditate de aproximativ 23% se păstrează foarte bine la 10-15°C. Temperatura ridicată contribuie la creşterea acţiunii sterilizante din timpul afumării. Într-şun ambalaj se introduce numai peştele de aceeaşi specie. După modul de prelucrare. . peştele sărat se poate păstra 12 luni.specii de apă dulce: crap. La sărarea umedă se introduce peştele într-o saramură pregătită anticipat. Prin deshidratare se urmăreşte să se creeze condiţiile necesare depunerii particulelor de fum la suprafaţa peştelui şi să se dea cărnii peştelui o oarecare consistenţă. La temperaturi scăzute (-2…+2°C). sterilizare). gingirică. 166 . miros. Letodele folosite la afumarea peştelui sunt afumarea la cald şi afumarea la rece. După gradul de sărare se clasifică în trei categorii: slab sărat. Sortimentul de peşte sărat este format din trei grupe: . Durata de păstrare a peştelui sărat depinde de conţinutul de apă. Dacă deshidratarea e prea avansată peştele se afumă greu şi nu se mai formează culoarea brun-aurie. merlucius etc. Sărarea are efect conservant şi totodată provoacă peptizarea proteinelor din stratul superficial al peştelui. brun-aurie. La ambele metode o deshidratare parţială a peştelui este indispensabilă. precum şi speciile de valoare mare cum sunt scrumbia de mare. se păstrează timp mai îndelungat fără condiţii speciale de păstrare dar gustul lasă de dorit. se produce “murdărirea” suprafeţei şi capătă un gust amar. pălămida etc. hamsie. celui tăiat i se pune sare la crestături. crezoli. dacă este bine acoperit cu saramură.specii marine: stavrid. ele fiind rodul unui proces de maturare de lungă durată. după care survine “înroşirea” provocată de dezvoltarea unor bacterii aerobe halofile. afumare. produsul fiind de calitate inferioară. categorie. anotimp. stratul peptizat se tranformă într-o peliculă strălucitoare. Sarea absoarbe apa din straturile superficiale ale peştelui şi formează o saramură naturală care acoperă peştele. scrumbia albastră etc. potrivit sărat. roşioară. avatul. tranşat. îşi închide culoarea în timpul afumării.. macrou. La sărarea uscată. bine spălat. gust. cu un conţinut sub 6-8% sare. rizeafca. La sărarea mixtă. Alterarea peştelui este împiedicată prin acţiunea bactericidă a substanţelor antiseptice (fenoli. babuşcă. grad de îngrăşare. calitate. dar caracteristicile gustative se desăvârşesc mai târziu. formaldehidă etc. macroul. Ea se realizează prin zvântare (în aer liber) sau prin uscare cu ajutorul aerului încălzit artificial. de aceea şi durata de păstrare a celui dintâi e mai redusă decât a celui din urmă. durata de conservare etc. enzimatice şi bbacteriene. Se practică mai frecvent la sărarea slabă a peştelui care este apoi supus conservării şi prin alte metode (uscare. spre a se evita pierderile prea mari în greutate prin continuarea evaporării apei. cod.speci oceanice: hering. se topeşte o parte din grăsime care se scurge împreună cu o parte din substanţele extractive solubile. La sărare intervin procese chimice.  Peştele afumat Peştele afumat este produsul care se obţine prin impregnarea peştelui proaspăt sau a celui sărat cu fum natural sau prin imersare în lichid de fum. aterină. care modifică textura cărnii peştelui şi proprietăţile organoleptice. se reduce cu circa 15% cantitatea iniţială de apă. spre a se evita ruginirea. chefalul. scrumbie de Dunăre etc. puternic sărat. Sărarea uscată foloseşte în special pentru sărarea peştelui slab şi mărunt. pălămidă. Peştele sub 20 cm lungime. Cu cât peştele este mai puternic sărat. se aşează în rânduri care alternează cu straturile de sare. Cele mai bune rezultate se obţin prin întrebuinţarea de sare pură (maximum 1% impurităţi) şi prin sărarea la temperatură cât mai scăzută a peştelui foarte proaspăt. pentru cele mai multe specii (scrumbia de Dunăre şi peşti marini oceanici).. cu 14-20% sare. iar la un procent de peste 12% sunt influenţate defavorabil gustul şi aspectul produsului. În timpul afumării la cald se produce coagularea proteinelor şi inactivarea parţială a enzimelor. în funcţie de mărime. în depozite cu o bună circulaţie a aerului. timp de 4-6 luni. dacă materia primă este peştele sărat. stavrid. Peştele care se afumă la cald se sărează mai puţin decât cel care se supune la fum rece. Prin afumare se conservă în ţara noastră scrumbia de Dunăre. în bazine sau butoaie.

). Pentru înlesnirea uscării şi a pătrunderii uleiului în carnea peştelui se lucrează adesea cu peştele tăiat în straturi subţiri.fileuri şi ruloruri de macrou cu sos de muştar. condimentat. se realizează asigurând o anumită proporţie într umiditatea finală a produsului şi conţinutul lui de sare. Peştele afumat se păstrează în spaţii bine aerisite.conserve de peşte speciale (haşeu. dar şi prin raportul favorabil dintre sarea şi umiditatea rămase în peşte. fără mirosuri străine: cel afumat la cald la o temperatură de maximum 8°C. gingirică şi hamsii. aripi şi viscere. aspect atrăgător. peştele este supus unei parţiale uscări în aer sau afumării la rece. Marinatele reci de peşte nesterilizate sunt semiconserve care se obţin prin tratarea peştelui cu oţet. La semiconservele din peşte cu ceapă. la care se adaugă ceapă marinată şi condimente. înainte de a se introduce în ulei. . .conserve de peşte în ulei (simplu. închise ermetic şi sterilizate. 167 . macrou. sare şi mirodenii. omogenă.consreve de peşte în sos tomat. peştele se aşează în borcane de sticlă sau ambalaje de tablă cositorită şi vernisată. pateu din ficat. condimente. gust dulce cu nuanţe diferite şi aromă plăcută. Ea trebuie să se prezinte ca o pastă fină. eventual cu adaos de peşte afumat. În cazul din urmă contribuie la conservare şi acţiunea bactericidă a fumului. stavrid. Semiconservele cu ceapă se fabrică curent din rizeafcă. ceapă. Se întrebuinţează speciile: rizeafcă. pe o perioadă redusă. La afumarea la rece. Sortimentul de semiconserve în ulei este format din: . macrou. stavrid. Pasta de peşte este produsul care se obţine din tocarea. După operaţiile de pregătire. peştele e ţinut la fum cu temperatura de maximum 35°C. în funcţie de sortiment. glucoză).  Semiconservele de peşte Peştele în ulei. Cea mai apreciată este pasta de hamsie cunoscută şi sub numele de “anchois”.sardele tip “Lissa” de hering. Sub această denumire se comercializează o serie de semiconserve de peşte sărat. tratat cu oţet. gingirică. procedeu folosit mai frecvent. peştele cu ceapă se clasifică în două tipuri: peştele conservat întreg şi peştele fără cap. cu sau fără adaos de ulei. Procesul de afumare durează de la câteva ore la câteva zile. Cantitatea minimă de peşte în conservele de peşte în sos tomat este de 65-75% (raportată la greutatea netă). cu gustul şi mirosul caracteristic. . castraveţi etc. ambalate în recipiente de tablă cositorită şi vernisată. omogenizarea şi transformarea în pastă a peştelui sărat. hamsie şi sardeluţă. .fileuri şi rulouri de hering. pentru ca să se obţină produse mai gustoase. din gingirică se adaugă până la 5% alte specii de peşte mic. macrou. legume. . lapţi în ulei etc. scrumbie de Dunăre. Se prepară de obicei din peşte sărat. timp de maximum 60 zile. Semiconservele de peşte se păstrează în depozite frigorifice la temperaturi între 2-8°C. Peştele cu ceapă. timp de 72 ore. . Pentru obţinerea unor produse cu gust mai bun. stavrid. fileuri. rizeafcă mare. la ghiveci 30-35% şi la zacuscă 50-55% iar la conservele de peşte în ulei 75-85%. scrumbii albastre mici. cel afumat la rece la maximum 15°C. După modul de pregătire. spre deosebire de acelea la care peştele se supune unui tratament termic preliminar şi care sunt denumite marinate calde (de regulă sub formă de specialităţi culinare).  Conservele de peşte Conservele de peşte sunt produse obţinute din peşte proaspăt. aromatizat cu lichid de fum).conserve de peşte în suc propriu şi dietetice. ZAHĂRUL ŞI PRODUSELE ZAHAROASE Zahărul şi produsele zaharoase formează o grupă largă de alimente ce se caracterizează prin conţinut mare de zahăr solubil (zaharoză. Sortimentul de mărfuri din această grupă este format din: . stavrid (cu sau fără măsline sau cartraveţi). Sortimentul de conserve de peşte este format din următoarele grupe: . Conservarea se asigură prin pătura de ulei care acoperă peştele şi-l izolează de contactul direct cu aerul. cu un conţinut de sare de maximum 17%.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Peştele afumat la cald se poate consuma fără altă pregătire culinară. se umplu cu ulei şi recipientele se închid ermetic. în funcţie de scopul urmărit. se adaugă condimente. În acest scop. sardină. supus în prealabil la o desărare parţială.zahăr. timp de 25 zile. sardină şi rizeafcă mare. Conservarea. se adaugă uneori ulei sau sos. scrumbie sau sardină umplute cu legume.hering. Marinatele obţinute prin tratarea peştelui crud-sărat cu oţet se numesc marinate reci.

vinurilor spumoase etc. 2. specialităţi de ciocolată şi produse dietetice).conţinutul de cenuşă este foarte redus. transport sau manipulare) şi de depozitare. dulciuri orientale.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . drajeuri. Comunitatea Economică Europeană. Zahărul “alb numărul 4” este utilizat ca materie primă pentru industria alimentară. • zahărul candel este constituit din cristale gigant de zaharoză formate pe centri de cristalizare introduşi în zeama concentrată rezultată de la rafinare. • zahărul bucăţi.1%. • zahărul lichid se poate prezenta sub formă de sirop de zaharoză neinvertită sau parţial invertită şi se poate utiliza ca materie primă în patiserie. uscate. Totuşi normele de igienă stabilesc condiţii microbiologice ce trebuie îndeplinite (natura microorganismelor şi gradul de infectare) la fel ca şi pentrru alte produse deshidratate. Dintre proprietăţile zahărului culoarea este esenţială. a umidităţii relative a aerului ridicată peste 80% sau/şi a variaţiilor de temperatură. palete – lăzi metalice cu role căptuşite cu hârtie rezistentă sulfat înălbită..6%. cultura specifică zonei temperate. caramele. Bucăţile de zahăr pot prezenta duritate mare sau redusă. prezenţa apei. Se diferenţiază după fineţe. gălbuie conţine de regulă mai multe impurităţi organice. Drept ambalaj de transport se folosesc saci din ţesături liberiene pentru zahărul nepreambalat sau cutii de mucava. aromatizat şi comercializat ca atare.9 la care se ajunge ca urmare a prezenţei apei în spaţiile de păstrare. . pungi din folii de polietilenă. legume. asociată cu creşterea activităţii apei poate determina degradarea zahărului. deoarece pe parcursul depozitării. maxim 0. La zahărul de bună calitate soluţia de zahăr 10% este incoloră. plicuri din hârtie înnobilată cu polietilenă şi alte materiale. La o activitate a apei mai mare de 0. la temperatură constantă răcoroasă de maxim 20°C şi cu umiditatea relativă a aerului de cel mult 75%. • zahărul pudră (farin) rezultă prin măcinarea zahărului cristalizat şi uscat. Păstrarea şi transportul zahărului se face în spaţii curate. Modificarea biiochimică este însoţită de schmbarea culorii (zahărul devine gălbui) şi de siropare (zahărul devine lipicios). Prezenţa bacteriilor din genul Leuconostoc în zahăr.glucoză şi amidon. S.  Amidonul şi glucoza 168 . . fructe pentru sporirea atracţiei unor segmente de consumatori. Producţia cea mai mare o deţine Europa. China şi ţările desprinse din fosta Uniune Sovietică asigură peste 50% din producţia de zahăr a lumii.produse zaharoase (produse de caramelaj. produse gelificate. 3. la fierberea berii. zahărul trebuie protejat împotriva apei şi a vaporilor de apă. între 30 şi 60 grade.conţinutul de substanţe insolubile în apă între 10 şi 300 mg/kg în funcţie de sortiment. Zahărul de culoare închisă.miere de albine. . Cuba.conţinutul de zaharoză. mucegaiuri). transportul şi păstrarea zahărului. în Europa şi America de Nord. 4. Ea reprezintă un criteriu de evaluare a gradului de rafinare şi de diferenţiere pe tipuri a zahărului. să imite animale. în număr mare. Pentru aprecierea calităţii zahărului serveşte şi culoarea unei soluţii de zahăr 10%. Uruguay). Brazilia. Calitatea zahărului este determinată de proprietăţile psihosenzoriale şi cele de compoziţie.A. maxim 0. Ambalarea. Trestia de zahăr este o cultură tropicală.07%. Aria producţiei de sfeclă. dar şi în ţări din emisfera australă (Chile. . . ciocolată.conţinutul de apă. . este localizată în cea mai mare parte în emisfera nordică. minim 99. fondanterie.  Zahărul Producţia mondială de zahăr depăşeşte 115 milioane tone şi este localizată în zonele de cultură a materiilor prime: sfecla şi trestia de zahăr. umiditatea relativă a aerului ridicată şi temperatura variabilă în timpul păstrării pot favoriza degradarea microbiologică. Dintre proprietăţile de compoziţie se utilizează pentru controlul calităţii: . Prin sistemul de ambalare (ambalaj de desfacere. Se cultivă pe o suprafaţă mai mare decât sfecla.conţinutul de substanţe reducătoare (zahăr invertit). şampaniei. India. Forma bucăţilor poate să fie prismatică. Acest zahăr poate fi colorat.U. cuprinsă între 35 grade latitudine nordică şi 30 grade latitudine sudică. randamentele la hectar fiind de circa 3 ori mai mari ăn zona vestică faţă de cea răsăriteană. pungi de hârtie rezistentă sulfat înalbită. Ambalajul de desfacere poate fi confecţionat din pungi de hârtie cu strat dublu. sub acţiunea bacteriilor din genul Leuconostoc se formează din zaharoză macromolecule de dextran ce nu sunt tolerate de anumite organisme. Conţinutul de apă şi activitatea apei reducă din zahăr nu favorizează dezvoltarea microorganismelor (bacterii. Sortimentul de zahăr cuprinde: • zahărul cristal (tos) diferenţiat după gradul de rafinare în alb numărul 1.

la fabricarea produselor zaharoase. 20-25% zahăr reducător (glucoză.drajeuri. frişcă. nuci. Adăugarea substanţelor de aromă la temperaturi de peste 90°C conduce la volatilizarea acestora. . Constă în acoperirea cu o crustă foarte subţire de cristale fine de zahăr. butoaie metalice sau confecţionate din materiale plastice.fondanterie. . cartofi sau de alte provenienţe.produse zaharoase dietetice. 169 . Păstrarea glucozei se face la temperaturi de maxim 20°C şi la o umiditate relativă de maximum 75%. . orz. Caramelul este un semifabricat care se obţine prin fierberea şi concentrarea unui sirop de zahăr şi glucoză. Amidonul se utilizează ca materie primă în industria glucozei. fără miros. cu gustul dulceag. în funcţie de sortiment. în industria săpunurilor şi a produselor farmaceutice. cacao. La obţinerea caramelului se pot utiliza.ciocolată şi specialităţi de ciocolată. albă ce poate evolua până la culoarea galbenă. amorfă şi casantă. Prin brumare se asigură bomboanelor un aspect plăcut şi o stabilitate mai mare. maltoză şi fructoză). 20% dextrine. grâu. Conducerea procesului tehnologic (figura nr.produse gelificate. circa 60% zaharoză.20. fără miros. Stabilitatea creşte datorită proporţiei sporite a zaharozei în siropul de brumat. Brumarea se aplică la bomboanele sticloase (dropsuri). . Ele au valoare energetică ridicată şi gust dulce nuanţat specifice fiecărui sortiment în parte. La temperatura de 70°C are proprietăţi plastice şi poate fi modelată în forme variate. Calitatea amidonului este diminuată de prezenţa punctelor negre care reprezintă impurităţi. unt. În România cea mai mare cantitate de amidon se fabrică din porum. arahide. la fabricarea cleiurilor. migdale. . Masa de caramel fierbinte are aspectul sticlei topite. grâu). Caramelul conţine circa 2-4% apă. . Glucoza lichidă se ambalează în bidoane. Umiditatea glucozei este cuprinsă între 18.produse spumoase. Glucoza solidă se ambalează în hârtie pergament şi apoi în lăzi de carton sau materiale plastice. cafea. Amidonul Amidonul se fabrică din cartofi.5 (glucoza lichidă) şi 20% (cea solidă).caramele. orez). În funcţie de tehnologia aplicată şi natura materiilor prime utilizate se clasifică: . Sortimentul produselor de caramelaj este foarte larg. Bomboanele sticloase se obţin din caramel cu sau fără acidulare. La temperatura de 35…40°C devine solidă. Principalele grupe sunt prezentate în figura nr. leguminoase (fasole) iar în ţările tropicale din rădăcinile de manioc sau măduva palmierului Sago. .4%. . Sortimentul este format din glucoză lichidă şi solidă. miere de albine.19) trebuie făcută atent.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Amidonul şi glucoza sunt materii prime de bază pentru fabricarea produselor zaharoase. cu gustul dulce şi uneori dulce-amărui. substanţele proteice cel mult 1% pentru amidonul din cereale. Glucoza lichidă se prezintă ca un lichid vâscos. lapte. este vâscoasă şi se întăreşte treptat pe măsura răcirii. glucoză). pentru evitarea supraîncălzirii caramelului şi a formării în cantităţi mari a unor compuşi de oxidare şi caramelizare care înrăutăţesc proprietăţile gustative ale produselor obţinute. care reduce higroscopicitatea bomboanelor. coloranţii şi acizii se adaugă după răcirea masei de caramel.dulciuri orientale. Brumarea se face prin drajare. în industria textilă şi a hârtiei. Ele pot fi folosite ca atare sau pot fi utilizate la fabricarea altor produse alimentare şi nealimentare. grăsimile trebuie să fie aproape inexistente iar mărimea granulelor cuprinsă între 10 şi 30 microni. până la un conţinut de circa 9598% substanţă uscată. Conţinutul de substanţe reducătoare variază între 30 şi 40% pentru glucoza lichidă şi este de minimum 60% la cea solidă. Aromele. Amidonul este un produs care se prezintă sub diformă de pudră sau granule de culoare albă. Glucoza solidă se prezintă sub forma unei mase amorfe. cu sirop de zahăr concentrat (70-80% zaharoză). cenuşa rezultată la calcinare reprezintă 0.produse de caramelaj. prin aromatizare şi colorare. Umiditatea amidonului se situează la nivelul celei a produselor de prelucrare primară a cerealelor (sub 14%). a acizilor la invertirea zaharozei cu efecte negative asupra stabilităţii produselor finite ca urmare a creşterii higroscopocităţii iar a coloranţilor la degradarea culorii. Glucoza Glucoza se obţine prin hidroliza acidă sau enzimatică a suspensiilor de amidon obţinute din cereale (porumb. cereale (porumb.  Produsele zaharoase (dulciurile) Produsele zaharoase cunoscute sub denumirea de dulciuri şi se caracterizează prin conţinut ridicat de substanţă uscată (până la 98%) alcătuită în cea mai mare parte din zahăr (zaharoză. Produsele de caramelaj Produsele de caramelaj sunt alcătuite integral sau numai parţial din masă de caramel. grăsimi vegetale hidrogenate.

Roxurile prezintă desene colorate variate şi rezultă prin secţionarea unor fitile de caramel colorate diferit. învelişuri. praline. ciocolată sau stafide. extract de malţ. cafea. coloranţi şi arome. sortimentul produselor de caramelaj se poate încadra într-una din cele trei clase standardizate: . jeleu). . Drajeurile se pot clasifica după: natura învelişurilor şi a nucleelor. sub 6% din drajeuri.bomboane mari. Principalele defecte care se întâlnesc la caramele sunt: . acestea prezintă o elasticitate mare. apă şi glucoză. sirop de zahăr). unt sau grăsimi vegetale solidificate. în scopul evitării aglomerării şi oxidării grăsimilor. de modul de acidulare. rolsuri şi roxuri.culoarea neuniformă ce apare din cauza solubilizării defectuoase a coloranţilor. depozitării la o umiditate relativă a aerului ridicatăă sau variaţiilor de temperatură din timpul păstrării. Drajeurile se fabrică într-o mare varietate de sortimente datorită posibilităţilor de utilizare a unei dame variate de nuclee. cu suprafaţa lucioasă. 281…450 buc/kg. Dropsurile sau bomboane sticloase neumplute. Drajeurile Drajeurile sunt bomboane de formă sferică. serbeturile. caramelaj. Varietatea sortimentală a produselor de caramelaj este determinată de natura aromelor. crocant.bomboane mijlocii.cristalizarea parţială care constă în formarea de cristale mari.umectarea caramelelor se datorează în special depăşirii conţinutului de zahăr direct r4educător.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Sortimentul de bomboane sticloase este alcătuit din dropsuri. Caramelele Sunt produse zaharoase obţinute prin prelucrarea termică a unui amestec de zahăr.aderarea hârtiei la produs se produce când conţinutul de grăsime este prea mic. miere. prin neacoperirea uniformă cu sirop de finisat. de coloraţie. concentrarea şi8 tablarea amestecului de zahăr. sâmburi graşi. . de ciocolată.siropul de candisare. După mărime. Ambalarea caramelelor se face bucată cu bucată. produse zaharoase gelificate (rahat. Ca adaosuri. zahăr sau cacao. sirop de glucoză. Pentru fabricarea acestor produse se folosesc. Precristalizarea se realizează prin adăugarea în masa de caramele a zahărului farin sau a fondantului cu cristale fine de zahăr. Produse zaharoase pe bază de fondant (fondanteria) Această grupă cuprinde: bomboanele fondante. Această perioadă de “maturare” se poate reduce la 5…6 zile prin introducerea în procesul tehnologic a operaţiunii de precristalizare.nucleele . Cele mai importante defecte întâlnite la drajeuri sunt: . peste 450 buc/kg. Se fabrică bomboane cu umpluturi din paste de fructe. Învelişul drajeurilor poate fi de zahăr. . .fondantul . obţinute din masă de caramel cu sau fără adaosuri. împreună cu alte adaosuri. pentru unele două. 160…280 buc. .bomboane mici. fondant. sub formă de pete albe pe suprafaţa produselor. Cristalele fine de zahăr formează centri de cristalizare şi contribuie la frăgezirea mai rapidă a caramelelor. hârtia de ambalaj este necorespunzătoare.râncezirea este cauzată de utilizarea unor grăsimi cu început de alterare sau instabilitate mare şi de păstrare prea îndelungată în condiţii improprii. stratul de ceară şi grăsime este repartizat neuniform şi nu poate să asigure o protecţie optimă împotriva umidităţii sau când siropul de drajat conţine prea mult zahăr direct reducător. 170 . lapte. pentru altele trei semifabricate: . cafea. Rolsurile se obţin prin presarea caramelului şi se prezintă sub formă de tabele. lichioruri. Sortimentul se diferenţiază după natura umpluturii. deoarece imediat după fabricare. siropuri. pentru a se asigura o protecţie mai mare faţă de vaporii de apă şi aer. divers colorate. sâmburi. Se obţin prin drajare.umectarea şi lipirea drajeurilor se petrece când lustruirea este incorectă. din fondant. ciocolată. din fructe confiate. în scopul particularizării proprietăţilor produselor şi implicit pentru realizarea unui sortiment variat se pot folosi: cacao. Nucleele drajeurilor pot fi fragile (lichior. Fondantul se obţine prin fierberea. ca urmare a formării unei structuri cristaline fine în masa produselor.pietrificarea este cauzată de pierderea de apă ca urmare a distrugerii stratului protector şi păstrării la temperatură ridicată şi la umiditate relativă a aerului foarte redusă. cu hârtie cerată. . creme. Depozitarea la temperaturi prea ridicate determină topirea stratului protector hidrofob ceea ce provoacă lipirea bomboanelor. Depozitarea caramelelor este necesară./kg. făinuri de fructe etc. Poate fi determinată şi de conţinutul prea mic de z7ahăr direct reducător. finisării incorecte. vizibile. marţipanul şi alte produse zaharoase. ciocolată. . cicoare. Bomboanele umplute sunt formate dintr-un înveliş de masă de caramel (70…80%) şi umplutură (20…30%). marţipan. Defectul apare când masa pentru caramele nu este bine omogenizată sau are un conţinut prea mic de zahăr reducător (sub 9%). de forma şi dimensiunile bucăţilor. bomboanele salon. iar frăgezimea se realizează după 15…30 zile de la fabricare. prin ştanţare. ovoidală sau lenticulară. temperatura de ambalare este peste 50°C iar stratul de ceară care acoperă hârtia se topeşte şi8 se scurge.

Jeleurile Sunt produse translucide cu o consistenţă gelatinoasă. Se acoperă cu zahăr fin măcinat. Umiditatea este cuprinsă între 7 şi 17%. colorează şi se toarnă în tăvi în care se află pudră de amidon şi zahăr.şerbet simplu. poate fi aromatizat sau colorat. Conţine 15-65% sâmburi şi 35-85% zahăr. Prezintă o consistenţă de pastă alifioasă. Se poate congela. acizi alimentari. Se foloseşte pentru acoperirea produselor de fondanterie cu un strat subţire de cristale fine de zahăr ce au rol protector şi estetic. Se pot utiliza şi alte ingrediente (unt. arome. Se fabrică din sirop de zahăr. După răcire se taie în bucăţi paralelipipedice şi se acoperă pe toată suprafaţa cu pudră de zahăr şi amidon. cacao. Principalele defecte sunt determinate de gelificare. fiind alcătuit din trei faze: solidă. Produse zaharoase orientale Produsele zaharoase orientale sunt reprezentate de halva. suprapuse. siropoasă în condiţiile existenţei unui conţinut prea mare de zahăr direct reducător sau păstrării la o umiditate relativă a aerului ridicată. coji de lămâie. Principalele caracteristici fizico-chimice ale şerbetului sunt: umiditatea 14…15%.). Umiditatea este de circa 18-20%. Se extrage prin fierbere prelungită în mediu slab acid. Conţine glucoză în cantităţi moderate (10-25%) şi apă între 18-22%. are cristale fine de zahăr. Soluţiile de agar-agar formează geluri la concentraţii mici între 0. iar adaosurile sunt repartizate în mod uniform în toată masa. iar consistenţa este gelatinoasă şi moderat elastică. Aceste dulciuri se produc şi se consumă în cantităţi însemnate în zona orientului apropiat.5% şi conţinutul de zahăr 60…75%. Sortimentul se diferenţiază după formă. pectină. de dulciuri. de regulă manual. Prezintă aspect translucid şi culoare uniformă în secţiune. Păstrarea prea îndelungată determină cristalizarea zahărului în straturile acoperitoare şi formarea unei cruste tari de cristale de zahăr.) prin măcinare şi amestecare cu zahăr. fructe confiate. Învelişul este alcătuit din rahat de consistenţă mai fermă şi mai elastică. alune. Rahatul este un produs cu o strucutră gelatinoasă obţinut prin fierberea unui sirop de zahăr şi glucoză (se poate folosi şi fructoză) cu amidon (material gelificant). având gust şi miros corespunzătoare aromelor utilizate. tăiere. mai mare decât la celelalte produse zaharoase. Nucleele produselor de fondanterie se obţin din gâmburi graşi (nuci. iar cea gazoasă din aerul înglobat. aromatizat. Sortimentul cuprinde: . Jeleurile pot prezenta suprafaţă lipicioasă. La valori de peste 40 μm cristalele se percep la masticare. coloranţi şi materiale gelificate. în jur de 25% substanţe proteice şi 75% substanţe extractive neazotate (în special poliglucide hidrosolubile). zahăr ars. acoperite pe toată suprafaţa cu un strat de zahăr uscat. sâmburi. colorit. acidulat şi colorat. la temperaturi de 50 şi 55°C. sâmburi de nucă. Agar-agarul se obţine din alge marine. tipic orientală.şerbet cu adaosuri de flori. aciditatea totală 0. de consistenţă cremoasă. jeleurile se formează prin turnare în forme. faza lichidă din soluţie concentrată de zahăr. pentru răcire. sugiuc şi altele. Marţipanul are un anumit grad de dulce. “Învelirea” nucleelor cu fondant se face la cald. Gelificarea se face cu agar-agar. Ele sunt apreciate şi de segmente largi de consumatori din România. migdale etc. Este o specialitate. Produsele insuficient gelificate se umezesc la suprafaţă (inclusiv stratul de zahăr). mai ales la jeleurile păstrate perioade mai mari de timp în condiţii de umiditate relativă a aerului reduse. Are o structură eterogenă. Faza solidă este formată din cristale de zahăr. Sortimentul cuprinde: rahat aromatizat (fără alte adaosuri) şi rahat cu adaosuri care preia denumirea ingredientului principal folosit. Fondantul de calitate superioară are cristale de dimensiuni foarte mici (sub 12 μm). Crusta de zahăr trebuie să fie elastică şi alcătuită din cristale fine încorporate în materialul gelificat. halviţă. La concentraţii de circa 1% gelurile sunt dense şi stabile. obţinându-se totodată şi forma dorită. iar conţinutul de grăsime între 5 şi 28%. Conţinutul de zahăr total şi direct reducător este apropiat de cel al celorlalte produse zaharoase. După concentrare se acidulează. Semifabricatul este cunoscut sub denumirea de marţipan.2 şi 1%. Miezul batonului este format din sâmburi de 171 .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Fondantul se prezintă sub formaa unei paste de culoare albă. vâscoasă. Siropul candis are o concentraţie mare de zaharoză şi redusă de zahăr direct reducător (3-5%). lichidă şi gazoasă. aromă şi natura ingredienţilor. uniforme. paste de fructe etc. prin fierbere şi concentrare la cald. cacao. aromatizează. În stare deshidratată conţine circa 14…16% apă. . Dacă dimensiunile cristalelor depăşesc 20 μm. iar cele prea gelificate capătă o consistenţă gumoasă. La fabricarea şerbetului se pot utiliza şi alte ingrediente. Printre defecte se remarcă formarea unei cruste tari din cristale de zahăr. gelatină şi alte materiale gelificante. lapte etc. glucoză. Datorită conţinutului bogat şi variat în substanţe nutritive se utilizează şi în microbiologie pentru prepararea mediilor de cultură. concentra şi deshidrata. După concentrare. cafea. Între aromă şi culoare trebuie să existe concorbanţa specifică produselor zaharoase. Ele se obţin din nuclee de marţipan (35-40%) prin acoperirea cu fondant. Serveşte pentru finisarea bomboanelor salon şi a altor produse pe bază de fondant. în funcţie de sortiment. alune. Se pot utiliza şi alte ingrediente. Bomboanele fondante se produc în cantităţi mai mari. rahat. consistenţa fondantului se modifică şi pasta devenind grosieră. răcire şi după caz. portocale. Se prezintă sub formă de batoane de 300-500 g. Rahatul se prezintă sub forma unor bucăţi paralelipipedice. fondantul considerându-se masat (rebutat). Sugiucul. Şerbetul se obţine din sirop de zahăr şi glucoză după o tehnologie similară cu cea a fondantului. migdale.

Pentru fabricarea halvalei se folosesc două semifabricate: halviţa şi tahânul. 172 . Puerta. Ecuador dau recolte de calitatea I. Asia şi Africa. insuficient precizată. de ameliorează aroma. praf de cacao) la care se adaugă zahăr şi alte ingrediente în funcţie de sortiment. După batere halviţa devine albă şi se poate trage în fire lungi şi uniforme. se estompează gustul amar. Dintre defectele halvalei de floarea-soarelui menţionăm: separarea grăsimii din produs. relativ friabilă. prăjire şi măcinare. loturile cultivate în zona Lagos sunt recomandate pentru cea amăruie. Este un produs oriental fabricat din seminţe de floarea-soarelui. În vederea prelucrării. Costa Rica şi alte zone dau producţii de calitatea a II-a. în cantităţi semnificative. dar recolte mai mici şi arbori Forastera ce dau seminţe de calitate mai redusă şi recolte mai mari. a boabelor mucegăite şi atacate de dăunători. boabele de cacao sunt supuse fermentării. Pe parcursul frământării se include în masa de halva şi adaosurile prevăzute în reţete. cu aciditate perceptibilă. mirosul.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA nucă. care nu se sfărâmă la tăiere. gust slab amărui. Se obţine prin concentrarea şi baterea în halviţiere (bătătoare cu palete fixate pe axe) a unui sirop de zahăr şi glucoză cu extract de ciuin. se formează şi se dezvoltă aroma. specifică pentru anumite sorturi (peste 140 g la boabele de calitatea I). Ciocolata şi pudra de cacao Ciocolata se obţine prin prelucrarea unor semifabricate obţinându-se din boabele de cacao (unt de cacao. au aromă mai puţin pronunţată. cele obţinute în Bahia şi Accra în amestec se pretează la obţinerea unor produse de calitate medie. cu structură fină. Haiti) şi cea africană (Camerun. Adaosul folosit mai des este pudra de cacao. Prin prăjire boabele suferă modificări cu efecte directe asupra calităţii produselor ce rezultă. se micşorează volumul miezului şi astfel se facilitează separarea cojilor. miezul maron-deschis. Varietăţile de culoare deschisă cultivate în Ceylon. uşor astringent. Serveşte ca semifabricat la fabricarea halvalei. a boabelor lipite. grăsime 30-32%. Se îndepărtează unele substanţe volatile care au gust şi miros neplăcute. fructe zaharate sau crème speciale. Prin amestecarea boabelor de cacao cu proprietăţi diferite în proporţii optime se poate obţine ciocolată într-un anumit sortiment dorit. Cabalo. Se modifică culoarea care trece în maroniu. gust amar-astringent. Extractul de ciuin rezultă prin fierberea rădăcinilor care conţin saponine şi care îi conferă proprietăţi spumante. Accra). Asupra calităţii ciocolatei influenţează substanţial modul de pregătire a amestecurilor loturilor de boabe de cacao de nivele calitative diferite şi cu proprietăţi complementare. Aceste boabe de cacao au aroma slabă. Soiurile ce se cultivă în Ceylon. Halvaua. Datorită compoziţiei complexe reprezentată de zahăr . alune. grăsimi. cu coaja subţire. superioară celei care s-ar fabrica din loturile provenite de la varietăţile cu cel mai mare preţ. substanţele tanante sunt parţial oxidate reducându-se astfel astringenţa. Halviţa. aroma. În clasa de calitate a III-a se încadrează producţiile soiurilor de arbori de cacao cultivaţi în zona americană (Bahia. Boabele de cacao se pot încadra în trei clase de calitate. cât şi în produsul fabricat. Din punct de vedere organoleptic se prezintă ca o masă compactă. nuci. fibroasă. În urma baterii halviţa înglobează aer şi se reduce conţinutul de apă p-nă la 4-6%. Halvaua se obţine prin frământarea la cald a halviţei împreună cu tahânul (în proporţie de 45/55). a boabelor nefermentate. gustul. Bahia (Brazilia). circa 2%. care se cultivă în zonele tropicale din America. se atenuează gustul astringent prin denaturarea substanţelor tanante. a boabelor sparte. stafide sau alte umpluturi şi fără adaosuri. Cea mai mare parte a soiurilor cultivate în Accra (Ghana). Jawa. substanţe proteice şi săruri minerale. atât în materiile prime utilizate. Halviţa se poate fabrica cu adaos de sâmburi graşi. Boabele de cacao sunt seminţele arborelui de cacao Theobroma cacao L. Boabele au dimensiuni mici şi neuniforme. boabele de cacao sunt supuse prăjirii. Criteriile de stabilire a calităţii boabelor de cacao sunt: aspectul exterior. Martinica. aromă armonioasă şi bine pronunţată. halvaua are o valoare nutritivă superioară multor produse zaharoase. Camerun. fistic. Macao sunt indicate pentru fabricarea ciocolatei cu lapte. Tahânul se obţine din sâmburi graşi prin decojire. pastă de fructe. pot prezenta formă turtită. Calitatea loturilor de cacao se reduce în funcţie de proporţia boabelor nedezvoltate. Se cultivă arbori Criola ce dau boabe de calitate superioară. Umplutura depăşeşte 10% din greutatea produsului. iar gustul are o tentă mai puternică de amar-astringent. boabele îşi pierd capacitatea de germinare. se îmbunătăţeşte culoarea. În timpul fermentării boabele suferă modificări importante. susan. extract de ciuin. unsuroasă. În România se produce izolat. Jamaica. iar prin amestecarea varietăţilor cultivate în Arabia se obţine ciocolată de calitate superioară. Jawa. După recoltare. În compoziţia halvalei din seminţe de floarea-soarelui intră zahăr total 25-43%. sirop de zahăr şi glucoză. Caracas. decojirii şi măcinării. alune. Ciocolata şi alte produse pe bază de cacao Materia primă de bază folosită pentru fabricarea acestor produse o reprezintă boabele de cacao. conţinutul ridicat de coji şi prezenţa semnelor (gust şi miros de rânced) caracteristice desfăşurării râncezirii. consistenţa tare. proteine 2025% şi substanţe minerale exprimate în cenuşă. a boabelor cu coaja lipită de miez. dulce şi cu aromă determinată de ingredientele utilizate. Nigeria. Aceste boabe de cacao au dimensiuni medii şi mici. umiditatea (8%) şi masa a 1000 boabe. Porto Rico. ce se caracterizează prin boabe de mărime medie. Se pot utiliza şi alte ingrediente. Lagos. Cuba.

apă 5. migdale. fără bule de aer. fără a lăsa senzaţia de asprime. La aprecierea calităţii produselor pe bază de ciocolată o foarte mare importanţă prezintă caracteristicile organoleptice. lecitină. aromă şi gust) putând fi evaluată prin punctaj. fără a creşte conţinutul în substanţe solubile. se frânează procesul de depunere a fazei solide din suspensii. Produsele zaharoase trebuie să se prez8inte sub formă de bucăţi distincte cu mărimi şi forme prognozate. fistic). alune. Aspectul exterior se examinează la temperaturi de 16-18°C. de potasiu. de proporţia în care se realizează amestecul diferitelor varietăţi. al caracteristicilor fizicochimice şi absenţa defectelor. fondant de calitate sau alte materii prime alimentare. fineţea. de gradul de fermentare şi de tratamentul alcalin aplicat. care prezintă arome fine se obţin din amestecuri în proporţii optime de boabe din zona Accra cu boabe superioare cultivate în America Centrală. favorizând procesul de aglomerare. pe când o alcalinizare prea puternică anihilează aproape complet aroma. cu arome caracteristice tipului. alune. Aspectul în secţiune.4%. Pudra de cacao Proprietăţile şi implicit calitatea pudrei de cacao depind în principal de calitatea boabelor de cacao. Ele trebuie să fie uniforme. Principalii indicatori fizico-chimici şi de compoziţie ai produselor zaharoase sunt: . datorită higroscopicităţii lor ridicate. Produsele care conţin grăsimi în proporţii mai mari au un conţinut de zahăr total mai redus. Deoarece untul de cacao este un produs deficitar. eventual să fie brumate uniform.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA În afară de boabele de cacao transformate prin decojire.zahărul direct reducător nu trebuie să depăşească 25% deoarece imprimă produselor zaharoase instabilitate. Produsele superioare trebuie să prezinte suprafaţa lucioasă.zahărul total care la mai multe produse deţine valori în jur de 60%. aroma şi gustul fine şi pronunţate. Culoarea este variabilă de la maron deschis până la maron închis. lichioruri. stafide şi alte ingrediente. fără pete sau bule de aer. ambalarea şi păstrarea produselor zaharoase Calitatea produselor zaharoase este determinată de nivelul proprietăţilor organoleptice.. Tratamentul echilibrat are efecte pozitive asupra masei de cacao. acestea căpătând proprietăţi noi şi capacitate de formare a unor coloizi cu grad mare de hidratare. untul de cacao cristalizează în patru forme diferite. Datorită conţinutului de grăsime cu temperaturi de solidificare diferite. Cele patru forme de cristalizare se produc în funcţie de modul de temperare şi răcire a masei de ciocolată. Umpluturile care se folosesc la fabricarea specialităţilor de ciocolată sunt obţinute din ingrediente valoroase din punct de vedere organoleptic şi nutriţional. ca urmare a variaţiilor mari de temperatură şi a păstrării la o umiditate relativă a aerului ridicată. dulce. Masa de ciocolată trebuie să fie uniformă. ca urmare a aunor reacţii fizico-chimice între proteine şi substanţele alcaline utilizate. consisitenţă. Păstrarea ciocolatei la temperaturi variabile sau mai mari de 18°C determină creşterea cristalelor mici în asemenea măsură încât să provoace modificarea aspectului şi apariţiei brumei de grăsime. culoare. Mirosul şi gustul trebuie să fie plăcute. Bruma de grăsime sau albirea grasă se datorează dereglării procesului de cristalizare a untului de cacao. Ele se obţin din sâmburi graşi (nuci. astringenţei şi a gradului de amar). zahăr. pe suprafaţa sa formându-se pete albicioase. Principalele defecte specifice ciocolatei sunt: bruma de zahăr şi bruma de grăsime. La degustare este onctoasă şi nu lasă senzaţie de rugozitate. se înlocuieşte cu grăsimi solide de origine vegetală care au punctul de topire apropiat. Aroma trebuie să fie pronunţată şi corelată în funcţie de culoarea produselor. de varietăţile utilizate. carbonat de amoniu sau bicarbonat de sodiu. cu structura uniformă. el fiind indispensabil în industria cosmetică şi farmaceutică. Bruma de zahăr apare datorită condensării vaporilor de apă din mediul înconjurător pe masa de ciocolată. lapte praf. coniac. uniformă pe toată suprafaţa. Consistenţa ciocolatei trebuie să fie fină. aceeaşi formă şi mărime. să prezinte acelaşi desen. aromei şi culorii. curată. în funcţie de tipul ciocolatei. Pudra de cacao conţine grăsimi 22. fiecare proprietate organoleptică (aspect. la fabricarea ciocolatei se utilizează zahăr. Abaterile constituie defecte iar proporţiile lor sunt determinate cantitativ contribuind la declasarea produselor zaharoase. Principalele caracteristici ale prafului de cacao sunt: culoarea brun-roşcată. Se foloseşte carbonat de sodiu. mată în ruptură. să prezinte aceeaşi culoare pe întreaga suprafaţă (excepţie fac roxurile care în secţiune au culori diferite). Dacă răcirea se face lent se formează cristale mari care determină albirea ciocolatei.  Calitatea. Gustul trebuie să fie specific. unt de cacao. 173 . Se schimbă astfel aspectul ciocolatei. prin evaporarea ei.5%. prăjire şi măcinare în masa de cacao. cafea. Tratamentul alcalin are drept scop corectarea gustului (în special a acidităţii. cenuşă 5-7% şi alte substanţe prezentate la compoziţia chimică a boabelor de cacao. circa 40%. Stabilirea calităţii produselor zaharoase se poate face prin degustare. . relativ tare şi casantă la rupere. nuanţat de la produs la produs în funcţie de natura ingredientelor folosite. nestratificată. zahărul extras cristalizează formând bruma de zahăr. Cele mai apreciate sorturi de cacao pudră. Tratamentul alcalin are efect şi asupra solubilităţii. În urma tratamentului. Apa condensată dizolvă parţial zahărul din straturile periferice şi ulterior.

transport). Aglomerarea produselor zaharoase se produce în cazul păstrării lor la o umiditate relativă a aerului ridicată. colorit etc. gradul de sofisaticare şi estetica ambalajelor sunt corelate cu valoarea. curate. În afara condiţiilor de păstrare prevăzute în tabel mai este necesar ca încăperile să fie uscate. Formarea de cristale comune între bomboanele învecinate provoacă aglomerarea stabilă a acestora şi transformarea lor într-o masă rigidă. Asigurarea protecţiei produselor sensibile la acţiuni mecanice se face.conţinutul de grăsime trebuie să corespundă normelor de calitate pentru produsele în ale căror reţete sunt cuprinse ingrediente cu conţinut lipidic. la produsele sensibile (specialităţi de ciocolată. manipulare. grafică. Mascarea aspectului propriu al produsului ambalat cu materiale netransparente trebuie contracarată prin aspectul estetic deosebit al ambalajului (formă. care să favorizeze luarea deciziilor de cumpărare.4 şi 1. Pentru produsele sensibile la lumină (cele care conţin grăsimi în proporţii mai mari) ambalajele trebuie să fie netransparente. Mecanismul absorbţiei umidităţii şi al aglomerării produselor zaharoase este relativ simplu. La peste 90% umiditate relativă.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA .) şi care nu au nevoie de protecţie împotriva luminii se recomandă ambalarea în ambalaje din materiale transparente.0% acid citric. care este însoţită de cristalizarea zahărului ca urmare a suprasaturării soluţiei. Tabelul 9 . De obicei tipurile materialelor. mai ales pentru produsele cu valoare mare. Condiţiile optime de păstrare şi termenele de valabilitate ale produselor zaharoase sunt prezentate în tabelul 9. Un rol deosebit în asigurarea stabilităţii produselor zaharoase îl are menţinerea cponstantă a temperaturii la valori optime. dezinfectate. toate bomboanele indiferent de conţinutul lor în zahăr direct reducător se transformă într-o masă rigidă de produse zaharoase lipite între ele. bomboane fondante etc. Printre procesele oxidative care determină degradarea produselor zaharoase subliniem râncezirea grăsimilor ce se produce în dulciurile ce au compoziţie complexă: bomboane umplute. inclusiv în microclimatul creat prin ambalaj.). prin ambalare celulară. a vaporilor de apă din atmosferă. Degradarea produselor zaharoase. fără mirosuri străine. bine aerisite. . Se pot crea astfel condiţii pentru aglomerarea produselor zaharoase. nu se face prin procese microbiologice ci prin aglomerare şi oxidare. apariţia brumei de zahăr sau grăsime şi accelerarea procesului de râncezire.Condiţiile de păstrare şi termenele de valabilitate ale produselor zaharoase Umiditatea relativă Temperatura °C Termen de garanţie Felul produselor a aerului % zile Bomboane sticloase neumplute 75 20 90-120 Bomboane sticloase umplute 75 20 60-90 Drajeuri 75 20 60 Caramele 75 20 75-90 Ciocolată masivă 65 18 90-180 Specialităţi de ciocolată 65 18 30-60 Şerbet 65-75 20 65 Rahat 75 20 40-50 Halva 57 18 30-60 Depozitarea. sortimentul şi nivelul calitativ al produselor zaharoase. . Umpluturile în funcţie de ingredientele utilizate pot conţine 18-25% apă. Mierea de albine 174 . Vaporii de apă din atmosferă sunt absorbiţi la suprafaţa bomboanelor. De importanţă deosebită este asigurarea protecţiei împotriva factorilor mecanici (propria greutate.aciditatea constituie o condiţie de calitate pentru produsele zaharoase care se acidulează în scopul formării şi corectării proprietăţilor gustative. Conţinutul de grăsime variază de la 2-3% la cele mai multe produse până la 30-40% la cele cu valoare nutritivă complexă (ciocolată. Variaţiile bruşte de temperatură determină modificarea umidităţii relative a aerului. datorită conţinutului lor redus de apă. ciocolată.conţinutul de apă în majoritatea produselor zaharoase este cuprins între 2 şi 4%. . Deoarece la comercializarea produselor zaharoase. Este cuprinsă între 0. Se poate exprima prin numărul de bucăţi la kg sau în grame per bucată. În cazul produselor zaharoase cu proprietăţi estetice superioare (formă. Apa absorbită dizolvă parţial masa de bomboane şi formează o peliculă de soluţie saturată de zahăr.mărimea bomboanelor diferă de la produs la produs. Ambalajul trebuie să asigure protecţie împotriva apei. latura estetică şi modul de prezentare au un puternic impact asupra segmentelor de consumatori sau cumpărători. halva etc. transportul şi comercializarea ciocolatei la temperaturi mai mari de 18°C determină modificarea formei. sistemul produs-ambalaj trebuie să formeze un “tot” armonios. trebuie să menţină substanţele volatile implicate în formarea aromei şi să protejeze produsele împotriva substanţelor volatile urât mirositoare din mediul înconjurător. halva). În continuare are loc procesul de difuziune a apei de la suprafaţă în interior. Ambalarea trebuie să răspundă cerinţelor impuse de particularităţile de stabilitate ale produselor zaharoase. culoare).

Diferitele sortimente de miere de albine prezintă caracteristici organoleptice care le individualizează. Diferitele sortimente de miere se diferenţiază după culoare astfel: mierea de tei este galben-portocaliu-roşcat.). 6. substanţe aromatizante. Tabelul 10 . poate suferi procese fermentative sub acţiunea drojdiilor osmofile. Nectarul este un suc dulce care conţine 70-90% apă în care sunt solubilizate: glucoză. a speciilor de flori şi a combinaţiilor poliflore. care îi poate asigura o stabilitate îndelungată. mierea de zmeură roşcat-galben-verzuie. acid pantotenic şi acid folic).417 1. creându-se astfel condiţii pentru desfăşurarea proceselor fermentative (alcoolice sau acide). datorită cristalizării. B5. recoltată de albine din florile de salcâm. . acizi organici. P. În funcţie de modul de prelucrare mierea de albine se clasifică în: . dar şi din necatrul florilor de pădure. zmeură.Caracteristicile fizico-chimice ale mierii Indicatorul Miere monofloră polifloră de pădure Conţinutul de apă.0 Aciditate. Culoarea variază în funcţie de provenienţă într-o măsură care aproape permite identificarea naturii mierii. mierea de conifere brună. . aciditate redusă. fâneaţă de deal.miere obţinută prin scurgere liberă. Mg. Mirosul şi gustul prezintă particularităţi în funcţie de provenienţă şi trebuie să fie pronunţate şi individualizate.417 Cenusă.mierea obţinută prin centrifugare. conţine. . Creşterea randamentului în miere în activitatea de stupărit.35% mierea de flori şi 0. dextrine. În funcţie de calitate se clasifică astfel: .5 0. o cantitate mai mare de substanţe minerale şi melecitoză (un trizaharid format din 2 molecule de glucoză şi una de fructoză). Ca defecte de consistenţă putem întâlni. acizi. provitamina A şi K. utilizabilă în alimentaţia tuturor contingentelor de consumatori.miere superioară în care se încadrează mierea polifloră. Mierea de albine conţine 75-85% substanţă uscată care este formată din: zahăr invertit 60-80%. Mierea cristalizată poate căpăta fluiditatea specifică prin încălzire la temperaturi de circa 50-60°C în apă. mierea polifloră galbenă cu diferite nuanţe. 0. B2. gustul şi consistenţa. o fluiditate prea mare sau cristalizarea totală sau parţială. Mierea provenită în astfel de condiţii prezintă culoare deschisă. sfeclă sau alte surse de glucide.417 1. min. miere polifloră şi miere de pădure. zaharoză 1015%. colorante. Pe piaţa internaţională mierea de albine se comercializează pe sorturi şi categorii calitative cu indicarea provenienţei geografice.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Mierea de albine este un produs alimentar nativ. 4. Sortimentul este cunoscut sub denumirea de miere de zahăr. % 1. mirosul. izmă. tanante şi altele. % 20 20 20 Densitate la 20°C.0 Zahăr direct reducător.5 1. deşi are un conţinut mare de substanţă solubilă.0 5. % 70-78 70-78 60-70 Zaharoză. cu o valoare nutritivă ridicată (valoarea energetică 315-325 Kcal/100 g) şi cu reale însuşiri dietetice şi terapeutice. fructoză. izmă. C. tei. substanţe minerale (0.10. După origine mierea se clasifică în: miere monofloră.8% mierea de pădure) formate în special din Fe. substanţe mucilaginoase. se poate face prin hrănirea albinelor cu zahăr.9 Granule de polen prezente da da Mierea de pîădure are o compoziţie mai complexă decât mierea de flori. % min. tei.0 4. aromă slabă şi un conţinut de substanţe nutritive redus.9 10. Mierea de pădure provine în cea mai mare parte din sucurile dulci de pe alte părţi ale plantei decât florile. grade max. monofloră şi de pădure cu însuşiri superioare.miere de calitatea I în care se încadrează mierea polifloră şi de mană cu însuşiri inferioare. vitamine (B1. 1.5-5 4-12 Indice diastazic. la miere. zaharoză. Mierea monofloră provine integral sau în cea mai mare parte din nectarul florilor unei singure specii de plante (salcâm. enzime (invertază. K. Rezutlă prin prelucrarea de către albine (Apis melifera L) a nectarului florilor sau a manei secretate de o serie de insecte parazitare ce trăiesc pe diferite părţi ale unor arbori şi plante ori a altor surse de zahăr accesibil. floarea-soarelui etc.miere de fagure. galben-aurie. În acest mod cristalele de zahăr se solubilizează din nou. pentozani. % 5-6 5-6 6 Substanţe nezaharoase. Cristalizarea determină concentrarea zahărului în cristalele ce se formează şi diluarea fracţiunii lichide rămase.5-4 1. catalază şi amilază). Importanţă mai mare în aprecirea calităţii o au culoarea. Caracteristicile fizico-chimice de calitate ale unor sortimente de miere produse în ţara noastră sunt prezentate în tabelul nr. amnă de conifere sau alte surse de zahăr. min. Mierea polifloră este obţinută din necatrul provenit de la diferite specii de plante din flora spontană sau de cultură. alături de substanţele prezentate. mierea de salcâm galben-deschisă. Mierea. zmeură. 175 . în perioadele în care condiţiile climatice sunt improprii.5 10. inclusiv din mana secretată de anumite insecte. mierea de floarea-soarelui galben-aurie sau galben –portocalie.

stare în care se utilizează fabricarea berii. Din orz. Malţul blond se obţine din orzoaică prin germinare dirijată. Apa influenţează în mare măsură calitatea berii. . greutate hectolitrică mare şi cu putere de germinare ridicată. brizură de orez şi alte surse potenţiale de zahăr fermentescibil.alcoolice tari. acizi amari. 176 . pahare de carton impermeabilizat închise cu capace din acelaşi material. iar enzimele sunt distruse. hameiul. bine dezvoltate şi masa a 1000 de boabe ridicată. prin germinare şi prelucrare se obţine malţul care poate fi: blond. După recoltare. proces care durează 8-10 zile şi se desfăşoară la temperatura de 6-7°C. uscare şi vânturare (se înlătură radicelele). Hameiul conferă berii gustul amar specific. nu conţine enzime. BĂUTURILE ALCOOLICE NEALCOOLICE Grupa băuturilor alcoolice este formată din produse lichide care au în compoziţia lor mai mult de 1% volume alcool etilic. Orzoaica este materia primă de bază.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Mierea supraîncălzită la o temperatură de 80°C (în scopul resolubilizării şi fluidizării după cristalizare) pierde din valoarea gustativă (aromă) şi cea nutritivă. Pentru fabricarea berii se folosesc: orzoaica. berea este filtrată. iar cel negru la temperaturi cuprinse între 170-200°C. are duritate redusă şi o anumită compoziţie în substanţe minerale. Comparativ cu mierea naturală. pahare din material plastic sau bidoane de aluminiu. Băuturile alcoolice se clasifică după conţinutul de alcool în trei grupe principale: . într-o continuă agitare prin suflare de aer cald. Se folosesc culturi pure de Saccharomyces carlsbergensis. prin determinarea diastazei şi a polenului. până la 90 zile. Bioxidul de carbon ce rezultă din fermentaţia alcoolică secundară este înglobat în masa de bere. în bazine închise şi poate dura. Ambalarea mierii se face în borcane de sticlă.moderat alcoolice. de fermentaţie superioară. conurile de hamei sunt conservate prin deshidratare.  Berea Berea este o băutură care se obţine prin zaharificarea enzimatică a plămezii de orz germinat.slab alcoolice. Conurile conţin lupulină care are în compoziţia sa uleiuri eterice. drojdii de fermentaţie joasă şi de Saccharomyces cerevisae drojdii. apa de calitate şi drojdia de fermentaţie. ce conţin 1-6% volume alcool (sortimentul de bere). în scopul evitării infectării secţiilor cu drojdii false sau cu alte microorganisme care produc fermentaţii nespecifice şi secundare. contribuie la formarea aromei. substanţe tanante şi răşini aromatice. Penrtru fabricarea berii se pot folosi şi extracte de hamei ce se obţin prin extracţie cu solvenţi organici. aromatizare cu arome naturale sau de sinteză şi colorare. Se folosesc florile femele cunoscute sub numele de conuri de hamei. Identificarea falsificării mierii naturale prin adăugare de miere de zahăr sau artificială se poate face numai de specialişti prin examen organoleptic şi/sau determinări de laborator foarte laborioase. în condiţiile păstrării la temperatură constantă. Încolţirea orzului şi obţinerea malţului se fac pentru activarea şi producerea de amilaze care asigură zaharificarea amidonului. În continuare mustul se supune fermentaţiei primare în bazine deschise. După separarea conurilor şi limpezire se obţine mustul de bere (mustul primitiv). prin acidulare cu acizi citri8c sau tartric. tuburi de aluminiu. eventual pasteurizată şi îmbuteliată. creându-se imaginea unei fierberi reale. brun sau negru. Mierea artificială se obţine din zahăr invertit. De foarte mare importanţă la formarea calităţii berii este nivelul calitativ al materiilor prime utilizate. vitamine şi polen. Păstrarea mierii se face în încăperi uscate. dar poate fi înlocuită cu orz de calitate cu seminţe uniforme. Fabricile de bere renumite sunt construite în zone unde apa este nepoluată. cu 24-70% volume alcool etilic. După zaharificare mustul se filtrează şi se supune fierberii cu hamei. Malţul brun rezultă prin prăjirea malţului blond la temperatura de 150°C. fierbere cu hamei şi fermentaţie alcoolică. în funcţie de sortiment. Puritatea şi tiipul de drojdie contribuie în mare măsură la formarea calităţii berii. aroma este mai slabă şi unilaterală. Zaharificarea amidonului se face la cald (60-70°C). Malţul poate fi substituit cu zahăr lichid. îmbunătăţeşte spumarea şi conservabilitatea. fără mirosuri străine şi răcoroase în sezonul cald. Fermentaţia secundară se desfăşoară la temperaturi cuprinse între 0-3°C. dar o contribuţie deosebită o aduce respectarea regulilor igienice pe parcursul întregului proces tehnolodgic. Termenul de valabilitate este de 12 luni. Procesul de zaharificare se poate realiza şi cu amilaze de natură microbiană obţinute prin cultivarea microorganismelor (mucegaiurilor) pe diverse medii de cultură. Se poate recupera bioxidul de carbon ce rezultă. După terminarea fermentaţiei. cu 8-22% volume alcool (vinurile naturale şi speciale). Identificarea mierii artificiale se poate face prin examen organoleptic. . răcoroasă. făină de porumb. bine aerisite.

33-0. cea pasteurizată de 60 zile iar cea sterilizată de un an. vitamine hidrosolubile (B1. bacterii lactice.5% extract primitiv).tip Pilsén care are culoare galben-pai. se produce bere de fermentaţie inferioară de următoarele tipuri: . substanţe amare. concentraţia mustului primitiv. aromă pură de hamei. extracte aromatice. durata fermentaţiei secundare şi implicit după proprietăţile organoleptice. Deoarece berea este constituită dintr-o soluţie de alcool de concentraţie redusă în care se găsesc solubilizate substanţe labile este considerată un produs perisabil. acetice) care în condiţii favorabile se dezvoltă în bere. staniu. Se determină prin calcul pe baza extractului real şi a conţinutului în alcool. În ţara noastră se cultivă viţa de vie altoită pe portaltoi (nobilă). extract real format mai ales din dextrine. Berea pasteurizată poate să depună un depozit redus de sediment pe parcursul depozităţii. În general sortimentele de bere poartă denumiri proprii sau preiau numele societăţilor producătoare (Ursus. . care variază între 11. Culoarea se determină cu soluţie de iod şi se exprimă prin numărul de cm3 soluţie de iod de concentraţie 0.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Sortimentul se poate clasifica după conţinutul de alcool în: bere fără alcool. în cadrul termenului de valabilitate. slab hameiată. Concentraţia mustului primitiv exprimă conţinutul de substanţă solubilă al mustului care se supune fermentaţiei primare.5% allcool vol. dar şi în cele în care predomină soiurile de viţă nobilă. fină. mai slab hameiată. tanante. astfel încât conţinutul de alcool să fie mărit până la nivelul mediu realizat în zona viticolă în care se obţine. Tuborg). acetic).1 normală necesar pentru aducerea apei distilate (100 cm3) la culoarea berii analizate. dioxid de carbon sau alte ingrediente. Adaosul de zahăr permis este limitat cantitativ. concentraţia mustului primitiv. minerale (fosfaţi şi alte săruri. inclusiv în ţara noastră. Caracteristicile de gust şi aromă trebuie să corespundă sortimentului. mai ales de potasiu). Hibrizii direct producători au rezultat prin încrucişarea soiurilor de viţă de vie europene cu cele americane. Sortimentele de bere blondă se diferenţiază după concentraţia mustului primitiv.  Vinurile Sortimentul cuprinde vinurile naturale care se obţin prin prelucrarea mustului de struguri şi vinurile speciale care provin din cele naturale. extractul real.4%). fineţea şi stabilitatea spumei sunt caracteristici de calitate importante ale berii şi se verifică la temperatura de 15°C. . acţiunii unor metale prezente (cupru. azot solubil (600-800 mg/l). malic. Vinurile naturale Vinurile naturale se obţin prin fermentaţia alcoolică a mustului din struguri. Se cultivă mai ales în grădinile intravilane din zone viticole neconsacrate. a luminii. bere obişnuită (3-4. B2. substanţe tanante provenite din must sau hamei care pot precipita datorită unor procese oxidative. dar stabilitatea lor este limitată. indigenă şi hibrizi direct producători. fructele viţei de vie (Vitis vinifera). fiind supuse unor operaţiuni suplimentare şi cărora li se poat adăuga îndulcitori.5-1. Adaosul de zahăr este permis numai în anii în care producţia de struguri este inferioară celei medii din zonele viticole respective. Berea nepasteurizată are un termen de valabilitate de 12 zile la păstrare în condiţii de refrigerare. Volumul. Berea nu trebuie să fie tulbure sau să prezinte sediment. în care predomină aroma de malţ. coaja subţire şi eliberează o cantitate mai mare de must. a variaţiilor mari de temperatură sau din cauza agitării din timpul transportului. În majoritatea ţărilor. Vinurile ce se obţin din strugurii hibrizilor direct producători sunt slab alcoolice. persistentă.) şi bere cu peste 4. Berea de calitate superioară formează o spumă bogată.5 şi 17%.5% alcool vol. substanţe colorante. Odată cu pierderea limpidităţii berea depune sediment şi-şi modifică şi caracteristicile gustative. spumare intensă şi este puternic hameiată. alcool etilic.5% alcool vol. ciorchinii îndesaţi. 177 . Aprecierea calităţii berii se face prin intermediul caracteristicilor organoleptice şi fizico-chimice.bere tip Dortmund de culoare galben-aurie. fără adaos de zahăr sau alcool. Sortimentul de bere brună cuprinde trei categorii: obişnuită (12 şi 13. dextrine. concentraţia alcoolică. B6. Tulburelile biologice sunt cauzate de microorganismele remanente (drojdii spontane. Ele se diferenţiază după cantitatea de hamei utilizată. au caracteristici organoleptice modeste. Tulburelile fizico-chimice sunt cauzate de proteine. se autolimpezesc. Dintre caracteristicile fizico-chimice ale berii sunt selecţionate drept criterii de calitate: conţinutul de alcool. specială (16% extract primitiv) şi Porter (20% extract primitiv). răşini. extractul real. însă întreţinerea viei este mai uşoară deoarece este rezistentă la atacul dăunătorilor. PP) şi CO2 (0.). conţinutul de bioxid de carbon şi aciditatea. Conţine alcool până la 6%. încărcătură microbiană) şi externi (în special variaţia temperaturii şi subrăcirea) pot avea loc procese complexe de degradare a berii. Se pot produce tulbureli biologice şi fizico-chimice.bere brună tip München de culoare închisă. Producţia de struguri a hibrizilor direct producători este redusă. Berea are o compoziţie chimică complexă existând diferenţieri de la sortiment la sortiment. iar prezenţa tulburelii sau depunerea de sediment indică cel puţin un început al procesului de alterare al berii. după concentraţia de alcool şi extractul real. Sub acţiunea factorilor interni (compoziţie chimică. fier). bere slab alcoolică (0. Strugurii pentru vinificaţie au conţinut ridicat de zahăr. succinic. conţine acizi organici (lactic. Viţa de vie indigenă este răzleaţă şi prezintă importanţă datorită rarităţii sale.

fermentaţia principală (temperatura creşte până la 25-30°C) care durează 5-6 zile şi fermentaţia liniştită ce se prelungeşte încă 5-6 săptămâni.). în extravilan. ferocianura trebuie înlăturată în întregime deoarece cu timpul se poate descompune şi elibera acid cianhidric care este o otravă foarte puternică. Se face prin filtrare antiseptică. În cazul cleirii albastre . al treilea pritoc în luna martie înainte de creşterea temperaturii. vinul este supus unor operaţiuni tehnologice de întreţinere ca: umplerea golurilor din vase. limpezirea şi corectarea compoziţiei chimice a mustului. iar restul mustului prin presări repetate. din acelaşi soi şi tip. Pentru evitarea unor procese de degradare în timpul formării şi maturării.). iar prin depunere antrenează substanţele care tulbură vinul. Negru moale. În cadrul operaţiunilor de recoltare. Se aplică în special la fabricarea vinurilor superioare albe. stabilizarea şi învechirea vinurilor. inclusiv pe cele provenite din agenţii de limpezire utilizaţi. prin aerare puternică sau închis. centrifugare). acid sorbic etc. Se asigură. roşii sau negre (roşu închis) sau aromate. Crâmpoşie. fermentarea. strugurii trebuie să nu se zdrobească pentru evitarea mustuirii. Muscat otonel şio Busuioacă de Bohotin. umplerea vaselor trebuie făcută sistematic. La vinurile albe separarea se face imediat după zdrobire. Grasă de Pietroasele şi altele. Pentru umplere se folosesc vinuri sănătoase. frig. roze. pritocul poate di deschis. Eliminarea fierului şi a altor metale. Al doilea pritoc se aplică în decembrie-ianuarie după primele geruri. Galbenă de Odobeşti şi altele. se face prin cleire albastră cu ferocianură de potasiu care le precipită. Fetească neagră. cupajarea. Pinot noir. Limpezirea mustului se face prin utilizarea unei game variate de substanţe şi tratamente (bentonită. clei de peşte) sau cu minerale (caolin. presarea. centrifugare. împreună cu toate componentele aflate sub formă coloidală sau în stare insolubilă şi se depun la fundul vaselor.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Viţa de vie nobilă se cultivă pe cele mai mari suprafeţe. Pritocirea vinurilor constă în tragerea vinurilor de pe drojdii sau sedimentul depus. preferabil din lemn. metabisulfit. culturile sunt organizate pe suprafeţe mari. zdrobirea. atacaţi de alţi dăunători sau alteraţise separă şi se înlătură. În acelaşi scop se poate aplica şi alcoolizarea pentru vinurile slab alcoolice. fizicochimice (cleire). filtrare etc. care au densitatea mai mare ca a vinului. fixează substanţele proteice. Cum pierderile sunt permanente. Printre soiurile de viţă producătoare de vinuri albe cu o concentraţie alcoolică mai mică remarcăm: Aligoté. sulfitarea. Mineralele utilizate. iar la cele negre după maceraţie. Primul pritoc la vinurile albe se efectuează imediat după terminarea fermentaţiei tumultoase. impurificării şi infectării mustului. strugurii se recoltează la maturitate deplină sau chiar la supramaturitate când ating cel mai mare conţinut de zahăr şi cea mai mare greutate a bobului. maturare. În raport cu rezistenţa vinului la aer. pritocirea. Riesling de Rin. scurgerea mustului. asigurând astfel limpezirea. alcoolice tari soiurile: Fetească Albă. manipulare şi transport până la centrele de vinificaţie. Prin pritocire continuă limpezirea şi evoluţia uniformă a întregii mase de vin. cupajarea şi egalizarea. Burgund mare şi altele. Stabilizarea biologică se face prin distrugerea microflorei rămase (drojdii şi bacterii) care poate îmbolnăvi vinurile. precum şi de aceeaşi vechime. Soiurile de viţă de vie nobilă mai răspândite în România sunt producătoare de vinuri albe (culoare nuanţată). limpezirea. Dintre soiurile producătoare de struguri pentru vinurile roşii evidenţiem: Băbească. Vinul obţinut după fermentaţia alcoolică suferă un proces evolutiv permanent. iar al patrulea în luna august sau septembrie înainte de declanşarea noii campanii de vinificare. limpezi. Compoziţia mustului este corectată pentru optimizarea conţinutului de zahăr. Negru vârtos. Desciorchinarea (înlăturarea ciorchinilor) deşi îngreunează zdrobirea boabelor şi separarea mustului se face pentru înlăturarea influenţei ciorchinilor asupra compoziţiei chimice şi proprietăţilor organoleptice ale vinurilor. se recoltează separat. în zonele viticole recunoscute. dar şi roşii. iar la vinurile roşii după circa 2-3 săptămâni de la tragerea lor de pe boştină. Merlot. prin aerare redusă. în scopul evitării casării şi formării de precipitate. bentonită). fizice (pasteurizare. Riesling. oxigenarea parţială şi în acest mod se evită dezvoltarea unor microorganisme anaerobe. Grasă de Cotnari. Furmint. Cadarcă. Fetească regală. Zdrobirea se face în maşini cu cilindri cu valţuri. În cazurile în care strugurii sunt prăfuiţi. Componenţii organici utilizaţi pentru cleire sunt precipitaţi de substanţele tanante. pritocirea. Cabernet. Trece prin fazele de formare. Riesling italian. albuş de ou. Cleirea reduce gradul de încărcare microbiană al vinului şi reliefează însuşirile pozitive de gust şi de miros. Cleirea vinurilor se face cu substanţe organice (gelatină. Zghihară de Huşi. Pentru limpezirea şi stabilizarea vinurilor se folosesc metode fizico-mecanice (filtrare. de tanin şi a acidităţii prin utilizarea unor loturi ce au caracteristici complementare. putându-se separa prin filtrare. Cabernet Sauvignon. refrigerare) şi biologice. Se separă întâi răvacul prin scurgere. Umplerea periodică a golurilor din vasele de păstrare se face pentru a evita contactul vinului cu oxigenul şi a împiedica în acest mod oxidarea unor componenţi şi dezvoltarea unor bacterii aerobe implicate în procesul de îmbolnăvire. 178 . după caz. Separarea mustului de boştină se face diferenţiat de la vin la vin. Sunt producătoare de vinuri aromate cu o concentraţie alcoolică mare soiurile: Tămâioasă românească. iar dintre cele care produc vinuri tari de calitate superioară se remarcă: Traminer. rămase în suspensie. Pentru obţinerea unor vinuri de calitate. se spală şi se zvântă înainte de a fi introduşi în procesul de vinificaţie. Produc vinuri albe superioare. învechire şi degradare. pasteurizare şi tratare cu substanţe antiseptice (bioxid de sulf. Fermentaţia mustului se face cu drojdii selecţionate (Saccharomyces elipsoideus) la temperaturi optime şi cuprinde trei faze principale: înmulţirea drojdiilor şi începerea fermentaţiei (la 15-20°C). Cei mucegăiţi. chimice (tratament cu ferocianură). Principalele operaţiuni tehnologice pentru fabricarea vinurilor sunt dezbrobonarea.

acetic şi dioxid de carbon. păstrare şi învechire pot produce îmbolnăvirea vinurilor sau pot favoriza apariţia unor defecte. urme de cupru. Cupajarea (egalizarea) se face cu vinuri ce prezintă proprietăţi complementare. apar în cele mai multe cazuri în vinurile cu o concentraţie alcoolică redusă. fermentaţia acetamidică şi altele. Fermentaţia manitică sau borşirea este cauzată de bacterii anaerobe. Vitaminele din vin provin în cea mai mare parte din struguri sau rezultă în urma acţiunii drojdiilor în procesele fermentative. esteri.4 g/l). Cei mai reprezentativi sunt esterul etil-acetic (aromă de fructe). magneziu. Acizii care se transmit vinurilor din struguri (tartric. zinc. B2. iar cele roşii o nuanţă de brun cenuşiu). Vinurile cu un conţinut de alcool etilic relativ ridicat şi aciditate optimă. de genul Micoderma. iod. împreună cu uleiurile eterice. Vini. Fermentaţia tartro-glicerinică sau boala presiunii şi întoarcerii vinului este provocată de o serie de bacterii care descompun acidul tartric şi glicerina din vin cu formare de acid propionic. vinul capătă un gust apos. o serie de îmbolnăviri cum ar fi: fermentaţia manitică. Prevenirea borşirii se poate face prin scăderea temperaturii de fermentaţie şi prin acidulare cu acid tartric. Conţinutul cantitativ şi natura esterilor influenţează direct caracteristicile gustative ale vinurilor şi depind de soiul strugurilor. amăreala. glicerina şi alţi compuşi de fermentaţie. Bolile provocate de microorganismele anaerobe. substanţe tanante. modificându-se gustul şi mirosul. de circa 10-12°C.1-0. degajă dioxid de carbon iar gustul devine fad. apoi amar şi înţepător. Glicerina se găseşte în vinuri între 6 şi 10 g/l şi determină fineţea. asupra acizilor şi zahărului. iar acizii ce rezultă din fermentaţie (carbonic. băloşirea. Floarea vinului este provocată de câteva drojdii peliculare. Prin învechire se armonizează caracteristicile organoleptice ale vinurilor. se tulbură.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Cupajarea este operaţiunea prin care se amestecă două sau mai multe vinuri pentru corectarea proporţiilor unor componenţi: alcool. Ca urmare. acetic. pe cele colorante şi transformă glicerina în acroleină. lactic. xantofilă. sub 10 grade alcoolice. cu o compoziţie chimică stabilă. metilic. Microorganismele anaerobe pot acţiona asupra componenţilor vinului şi pot produce. brom. Băloşirea sau boala întinderii se întâlneşte la vinurile albe noi. Îmbolnăvirea este provocată de bacterii care descompun zahărul în acizi lactic. aciditate etc. substanţe azotate. Vinurile bolnave se tulbură. enzime. Vinul are o compoziţie chimică destul de complexă. vitamine( B1. citric etc. de acelaşi soi şi aceeaşi vechime. Bolile vinurilor Condiţiile improprii de preparare. culoarea capătă o nuanţă cărămizie-neagră-albăstruie. acid sulfuros). îngrijire. PP etc. indiferent de concentraţia alcoolică. Conţine alcooli. caroteni. Ele au un rol important în procesele de formare şi învechire ale vinurilor prin aceea că favorizează procesele oxidoreducătoare. aromei şi a buchetului vinurilor. de gradul de învechire şi calitatea fermentaţiei. Aciditatea fixă a vinurilor asigură stabilitatea în timpul păstrării şi învechirii vinurilor şi contribuie la formarea gustului. substanţe minerale. Învechirea vinurilor se poate realiza în special în butoaie de stejar sau în butelii de sticlă. în tanin şi cu aciditate redusă. fermentaţia tartro-glicerinică. Pichia şi altele. Vinurile din strugurii supracopţi sau din musturile sulfitate au un conţinut mai mare de glicerină. filtrare şi apoi corijate prin cupajare cu alte vinuri. pigmenţia antocianici şi alţii). acizi. limpezirea. îşi pierd fluiditatea. iar modificările provocate nu depăşesc anumite limite. în anumite condiţii. Acestea devin catifelate şi capătă un buchet superior. sodiu.). vinul se tulbură. au gust fad şi searbăd. care se păstrează la temperaturi mari. pigmenţi. zaharuri. izoamilic. Gustul devine mai întâi neplăcut. succinic. enzime şi vitamine. Vinurile bolnave se tulbură. sub control permanent. Vinurile bolnave îşi modifică culoarea (cele albe capătă culoare cenuşiu-albăstruie. se tulbură. Oţetirea vinului este provocată de acţiunea bacteriilor acetice care transformă alcoolul în acid acetic. calciu. B6. în vase neumplute. 179 .) formează aciditatea fixă a vinurilor. substanţe minerale (potasiu. capătă miros străin. Esterii din vinuri. cu substanţele aroomatice produse la fermentaţie şi unii alcooli superiori contribuie direct la formarea gustului şi aromei vinurilor. Când oţetirea vinurilor se află la început. malic. acid lactic şi dioxid de carbon. aldehide. care acţionează asupra alcoolului transformându-l până la CO2 şi apă. ca floarea vinului şi oţetirea. sănătoase pot fi supuse procesului de învechire. zaharuri. esterii acizilot tartric. În vin se mai găsesc aldehide. se produce în toamnele călduroase când temperatura din timpul fermentaţiei se ridică până la 28-35°C la vinurile cu aciditate mică şi cu o concentraţie alcoolică sub 14 grade alcoolice. Torula. Substanţele tanante se găsesc în proporţii mai mari în vinurile roşii (peste 2 g/l) decât în vinurile albe (0. substanţe pectice. prin păstrare la temperaturi constante. pigmenţi (clorofilă. Amăreala se produce în special la vinurile roşii îmbuteliate. Sunt supuse îmbolnăvirii în special vinurile roşii cu o aciditate scăzută. sărace în alcool etilic (9-10 grade alcoolice). valerianic) formează aciditatea volatilă care creşte pe măsura desfăşurării proceselor fermentative. succinic. malic. B12. de regulă peste 15°C. capătă miros neplăcut de fructe în descompunere. Vinurile bolnave pot fi tratate prin pasteurizare. În compoziţia lor sunt prezenţi alcoolii izopropilic.5 cm3% alcool etilic. iar în faze mai avansate şi miros înţepător de acid acetic. iar la transvazare curg în şuvoi continuu ca uleiul. greu de definit. Vinurile naturale nealcoolizate conţin între 8 şi 16. poate fi oprită prin pasteurizare sau prin sulfitare. Se produce ca urmare a aacţiunii unor bacterii printre care: Bacillus amarocrylus care atacă substanţele tanante. previne unele boli şi defecte şi contribuie la formarea gustului şi aromei. fier. catifelarea şi armonizarea gustului. Bolile vinurilor sunt provocate de microorganisme aerobe şi anaerobe.

Vinurile speciale Formează o grupă destul de largă de produse care se obţin din must de struguri sau vinuri stabilizate după tehnologii speciale şi adaos de zahăr. sărurile feroase sunt oxidate în săruri ferice. Casarea proteică constă în tulburarea vinului datorită precipitării substanţelor proteice aflate în exces.5 mg/l).O. După momentul recoltării strugurilor vinurile pot fi: obţinute din struguri culeşi la maturitate deplină (C. iar acestea reacţionează cu taninul formând tananţi de fier insolubil. La contactul cu aerul. ele trebuie să îndeplinească condiţii minime de vechime.5% alcool. vinurile suferă şi alte transformări determinate de procese biochimice şi chimice complexe denumite casări.5% alcool. cunoscute sub numele de boli. -vinuri cu denumire de origine controlată de calitate superioară D.T.). vechime. 180 . În afară de cele prezentate.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Fermentaţia acetamidică (izul de şoarece) se întâlneşte la vinurile spumoase şi la cele licoroase slab acide. .vinuri de calitate superioară Vinurile din hibrizi direct producători pot fi obţiunute şi din struguri de viţă nobilă. Vinurile de calitate superioară se diferenţiază în funcţie de soi.C cu peste 11. vinul poate căpăta şi alte defecte accidentale ca: miros şi gust de hidrogen sulfurat şi mercaptani (la vinurile lăsate mult pe drojdie). Vinurile capătă mai întâi un gust specific şi miros greu de precizat.D. Casarea fosfato-feri-calcică sau casarea albă la vinurile noi şi vechi. însă cu menţinerea denumirii (vin din hibrizi direct producători). Casarea brună se poate preveni prin eliminarea strugurilor mucegăiţi. respectiv aspectul. provenite din struguri supracopţi cu un conţinut bogat în tanin şi săruri de fier. Casarea ferică sau neagră se produce la vinurile cu aciditate scăzută. alcool sau alte ingrediente.de masă (cu o concentraţie alcoolică peste 9% volume). . Se previne prin corectarea acidităţii şi prin cleire albastră. Pentru încadrarea vinurilor în grupa celor de calitate superioară. Odată cu această tulbureală. precipitatele putând fi eliminate fie prin pritocire. Preîntâmpinarea casării proteice se poate face prin limpezirea şi îmbutelierea vinurilor după stabilizate. Enzimele oxidante secretate de mucegaiuri acţionează asupra substanţelor colorante.vinuri demiseci. de vin trezit şi ăşi pierd aroma şi prospeţimea. culaşi târziu (C. Ca urmare. Vinurile de masă se clasifică în două grupe: .C. cu un conţinut de zahăr între 4 şi 12 g/l. iar a celor roşii în brun-cafeniu (ca infuzia de ceai). Vinurile de calitate superioară pot purta denumirea soiului dacă provin în proporţie de cel puţin 85% din soiul nominalizat. vinurile îşi modifică gustul care devine leşietic şi de vin trezit.O. sărace în tanin. Casările nu afectează componenţii chimici de bază. natura tehnologiilor aplicate şi diferenţierea calitativă î’n funcţie de zonele în care se produc deterrmină existenţa unui sortiment variat de vinuri. gustul. Vinurile naturale se clasifică în: .vinuri de masă . care se depun. prin tratare cu dioxid de sulf sau prin pasteurizare.de masă superioare (cu alcool peste 9. gustul devine neplăcut. îmbuteliate timpuriu. Dacă se produce înainte de îmbuteliere. Casarea oxidazică sau brună apare la vinurile obţinute din struguri avariaţi de grindină sau mucegăiţi. obţinute din struguri recoltaţi din plantaţiile situate pe soluri fertilizate din abundenţă cu îngrăşăminte azotate. fermentate la temperaturi ridicate (peste 30°C) şi ţinute mai mult pe drojdie.). Casarea vinurilor În afară de modificările provocate de microorganisme.vinuri seci. Defectul se preîntâmpină prin tratare cu ferocianură de potasiu sau acidifiere cu acid citric. vinurile se tulbură.vinuri dulci. vinul formează precipitate ca urmare a oxidării sărurilor feroase în săruri ferice care precipită sărurile fosfato-calcice. iar mai târziu apare mirosul specific de şoarece.vinuri demidulci.vinuri din hibrizi direct producători . se tulbură şi depun un precipitat cafeniu deschis. În prezenţa dioxidului de sulf şi a zahărului. procesul favorizează limpezirea vinului. cu peste 50 g/l zahăr.B. care conţin cel mult 4 g/l. Se petrece la vinurile albe. Vinurile de calitate superioară se diferenţiază şi după conţinutul în zahăr în: . . ce conţin zahăr între 12 şi 50 g/l. culoarea vinurilor albe se schimbă în brun. Defectul se corectează prin adăugare de acizi şi prin deferizare cu ferocianură de potasiu. cu peste 10.C. de pământ. în amestec.I. fie prin filtrare. Casarea cuprică se produce la vinurile albe tratate cu dioxid de sulf şi care sunt bogate în săruri de cupru (peste 8. tanante şi acide din care rezultă compuşi care precipită. culeşi după înobilarea boabelor (C. . Sortimentul de vinuri Varietatea soiurilor de struguri. Vinurile de calitate superioară se clasifică în: -vinuri cu deniumire de origine controlată D. slab acide şi bogate în fier.M. sulfatul de cupru din vin trece în sulfit de cupru insolubil. zona viticolă.5% volume). mirosul şi buchetul şi care sunt prezenţi în cantităţi mici. În contact cu aerul.). de metal etc. de butoi. fosfor şi calciu. stadiu de coacere al strugurilor. ci pe cei care sunt implicaţi în formarea caracteristicilor organoleptice ale vinului. tinere.

se înlocuiesc dopurile cu altele curate. Porto. Pentru obţinerea majorităţii vinurilor spumante se aplică tehnologia clasică “champanoise”. şofranul. . extract de plante şi alte ingrediente. iar bioxidul de carbon rezultat se înglobează în masa vinului spumant. Calitatea vinurilor este dată de ansamblul însuşirilor senzoriale. troscotul. Cadarcă etc. feniculul. . chimenul. se astupă şi fixează dopurile. eventual cantităţi mici de coniac. menta. Galbenă de Odobeşti sau a strugurilor roşii: Băbească. În sticle reîncepe fermentaţia alcoolică ce se desfăşoară lent. dar nu 181 . măceşul. vinurile spumante se supun învechirii. Vinurile spumante se obţin din vinuri naturale prin refermentare după adăugarea de componenţi fermentescibili şi agenţi fermentativi. cu peste 80 g/l zahăr. genţiana. vin vechi.demiseci. rădăcini de genţiană.dulci. . dafinul. aloea. Vinurile spumante fabricate de alţi producători după metoda champanoise poartă denumiri diferite. cimbrul. cu 15. scaietele. Se obţin din vinuri albe sau roşii cu adaos de alcool. arome şi alte ingrediente şi apoi sunt impregnate cu bioxid de carbon. distilat de vin sau alcool alimentar şi substanţe aromatizante extrase din plante. seminţe de coriandru. . teiul. busuiocul. . salvia. coada şoricelului. Extractul alcoolic se obţine din flori de pelin sau peliniţă. Extractele utilizate la aromatizare au o compoziţie complexă şi se obţin din mai multe plante după reţete originale. măghiranul. drojdii selecţionate şi alte ingrediente.brute. coada calului. . prin învechire. Fabricarea acestor vinuri se face după tehnologii proprii. stabilizate. Vinurile spumante se pot clasifica după conţinutul în zahăr astfel: . precizându-se procedeul utilizat.vinuri spumoase. În ţara noastră. sulfina. În timpul fermentaţiei sticlele sunt rotite sistematic. cimbrişorul. Vinurile sunt completate cu licoarea de expediţie care poate conţine zahăr. Vinurile aromatizate se obţin din vin cu adaos de zahăr sau must. Vinurile se introduc în sticle rezistente la presiune mare.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Vinurile speciale se clasifică în: . fizico-chimice şi biologice în corelaţie cu preferinţele consumatorilor.demidulci. muşeţelul.1-40 g/l. Se produc în cantităţi mai mari vinul pelin şi vermuturile. învechirea fiind o fază importantă a procesului tehnologic. mirosul. în scopul depunerii drojdiilor şi a sedimentului pe dopuri. Xeres. trifoiul. cu aciditate şi concentraţie alcoolică de valori medii. Pentru aprecierea psihosenzorială a vinurilor se folosesc diferite sisteme de punctaj.vinuri spumante. vinurile spumante se obţin prin vinificarea strugurilor albi din soiurile: Riesling italian. Pinot Noir. Se obţin din vinurile sănătoase. Sticlele sunt aşezate cu dopul în jos la un unchi de circa 45°. cu un anumit unghi. culoarea şi limpiditatea. nucşoara. Atingerea valorilor optime ale caracteristicilor fizico-chimice este absolut necesară pentru ca proprietăţile organoleptice să fie tipice. florile de salcâm. Fetească albă.seci. şi adaos de zahăr minimum 80 g/l.1-15 g/l zahăr. Vinurile licoroase se obţin din vinuri stabilizate prin alcoolizare până la o concentraţie alcoolică de 15-22% vol. Vinurile spumante se obţin din vinuri stabilizate.vinuri aromatizate. Când vinurile se limpezesc iar fermentaţia alcoolică încetează. Vinul spumant original este champagne (şampania) care a preluat denumirea zonei geografice în care s-a produs şi se produce (marcă înregistrată şi protejată). . zahăr sau alcool. Cea mai mare importanţă se acordă prin sistemele de punctaj gustului şi mirosului (până la 80% din numărul maxim de puncte). cele mai multe având legătură cu zonele viticole în care se produc sau cu societăţile producătoare. Vinurile spumante se pot fabrica şi prin alte metode ca: fermentarea mixtă în sticle şi rezervoare sau numai în rezervoare. scorţişoară etc. cu până la 4 g/l zahăr. se adaugă licoare de tiraj formată din zahăr. zahăr. Vermuturile. Vermuturile sunt fabricate la o concentraţie alcoolică de 16-18% volume. cuişoare. Proprietăţile organoleptice pe baza cărora se face aprecierea calităţii vinurilor sunt gustul. Vinul pelin se obţine din vin stabilizat cu adaos de extract alcoolic de plante (predomină palinul) sau prin fermentarea mustului căruia i s-a adăugat în prealabil acelaşi extract.vinuri licoroase. Vinurile spumoase se fabrică de obice în variantele: demisec (cu 15-40 g/l zahăr) şi demidulci (cu peste 40 g/l zahăr). alcool. Vinurile spumoase. acide. Pentru fabricarea extractelor se folosesc mai mult: albăstreaua. ienupărul. angelica.mistel (must alcoolizat). Vinurile Tokay. vanilia. cu un conţinut de zahăr cuprins între 40 şi 180 g/l şi cu o aciditate totală de 3-4 g/l acid sulfuric.1-80 g/l. rădăcinile de viorele şi altele. cu 40. coaja de portocală. În continuare. proprietăţile psihosenzoriale au pentru aprecierea calităţii vinurilor o importanţă deosebită. Marsala şi altele pot fi considerate licoroase datorită conţinutului ridicat de zahăr şi gustului dulce nuanţat. Fiind prin excelenţă produse gustative. pelinul. lumânărica. Malaga. cu 4. Proprietăţile fizico-chimice constituie condiţii pentru formarea calităţii generale a vinurilor. Compoziţia vinului pelin poate fi completată prin adăugarea de must concentrat.

volatilă. Rachiuri din subproduse rezultate la vinificaţie Se fabrică rachiu de tescovină. palinca) se obţine prin redistilare şi învechire în butoi mai mulţi ani. Poate avea concentraţia alcoolică între 24 şi 50% volume. Tabelul 12 Termenele de valabilitate ale vinurilor îmbuteliate Condiţii de păstrare Termen de valabilitate Felul vinurilor Umiditatea relativă a în zile Temperatura°C aerului. Băuturile pe bază de vin. iar cele spumante sau spumoase în recipiente rezistente la presiuni mari. Tabelul 11 Principalele caracteristici fizico-chimice ale vinurilor Bioxid de sulf Alcool Aciditatea Aciditatea mg/l maxim Felul vinurilor % vol. Sunt vinuri care au aciditatea totală.0-4. ţuica superioară de prune (şliboviţă. Ţuica bătrână se obţine din materii prime superioare. Înlăturarea sâmburilor din fructele care conţin glucozide cianogenige favorizează obţinerea unor rachiuri naturale de calitate.C. Rachiurile de fructe Cele mai multe băuturi sunt obţinute din fructe. Are o tărie alcoolică minimă de 28% volume. caise )foarte aromat). Băuturile alcoolice tari naturale (Rachiurile naturale) Rachiurile naturale se obţin prin distilarea borhoturilor şi a sucurilor de fructe.  Băuturile alcoolice tari Băuturile alcoolice tari se caracterizează prin conţinut ridicat de alcool etilic.25 200 50 superior) Vinuri de calitate superioară 9 4.25 250-300 75 controlată şi trepte de calitate Îmbutelierea şi păstrarea vinurilor Vinurile limpezite şi stabilizate se ambalează în recipiente din sticlă de capacitate: 300 ml. Aceste rachiuri au o aromă caracteristicăă în funcţie de provenienţă. Principalele caracteristici fizico-chimice ale vinurilor sunt prezentate în tabelul 11. 182 .75-1. a sucurilor de plante. Rachiul de drojdie se obţine din depunerile ce rezultă prin limpezirea vinului (drojdie).9 1. totală volatilă min. Ţuica de prune se fabrică prin distilarea borhotului fermentat al diferitelor soiuri de prune.9 0. 700 ml. între 24 şi 70% vol. Este cunoscut în multe ţări şi poartă denumiri ca: Kirsch sau Cherry Brandy.0-4. Rachiul de mere şi pere se obţine prin distilarea borhoturilor sau a sucurilor după fermentare. % Vin de masă 10-15 75 15 Vin de masă superior 10-15 75 30 Vin de calitate superioară 10-15 75 40-60 Vin cu denumire de origine controlată şi trepte de 10-15 75 90-360 calitate D. Prin distilarea vinului se obţin rachiu de vin (din vinuri degradate) şi dublu distilate (din vinuri stabilizate). Se deosebesc mai multe sortimente: ţuica curentă care provine din amestec de borhoturi de prune şi are o concentraţie alcoolică de 24% volume.O. Are caracteristici organoleptice superioare şi o concentraţie alcoolică cuprinsă între 28 şi 32% volume. conţinutul de alcool ţşi alţi indicatori fizico-chimici la nivele standardizate.5 3. Se mai fabrică rachiuri din vişine. a unor plămezi din cereale zaharificate şi fermentate. de Turţ. Se fabrică şi spumă de drojdie prin învechirea rachiului de drojdie selecţionat.25 200 50 Vinuri cu denumire de origine 10 4. prin învechire în butoaie. drojdia se diluează şi se supune distilării. a vinului sau a unor subproduse din industria de vinificaţie şi a altor surse naturale de zahăr fermentescibil. după adăugarea de apă şi fermentaţie alcoolică.0-1. Pentru fabricarea rachiurilor se preetează întreaga gamă de fructe deoarece toate au în compoziţia lor zahăr fermentescibil. de drojdie sau de vin (din vinuri degradate) prin distilare.9 0. Sortimentul este alcătuit din băuturi alcoolice tari naturale şi industriale. prin distilare. dude. dar proprietăţile organoleptice sunt inferioare. de Văleni. afine). Rachiul de cireşe se prepară prin distilarea borhotului sau sucului de cireşe fermentate. 1000 ml şi 2000 ml. din fructe de pădure (coacăze. După ce se separă vinul. de Zalău. de Horezu. Rachiul de tescovină se obţine din resturile de struguri rămase după extragerea mustului. Condiţiile de păstrare şi termenele de valabilitate sunt prezentate în tabelul 12. Are o concentraţie alcoolică cuprinsă între 40-50% volume. cu o concentraţie alcoolică mai mare. În România se fabrică pe scară largă ţuica de prune.75-1.C. Se fabrică în alte ţări sub denumirea de Calvados. ţuica cu denumire de origine care se obţine din soiuri selecţionate de prune cultivate în bazine pomicole consacrate.0-4.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA este suficientă. Mai renumită este ţuica de Piteşti. Rachiul de tescovină şi cel de drojdie se fabrică la diferite concentraţii alcoolice. g/l H2SO4 g/l H2SO4 total liber Vinuri de consum curent (masă şi 8.

183 . distilare şi rectificare a alcoolului rezultat. şi 36% zahăr. dar nealterate. Tulburelile apar în băuturile alcoolice din cauza utilizării la fabricarea lor a apei cu duritate mare. Pentru consum curent. Fabricarea alcoolului din surse amidonoase comportă operaţiuni prealabile de zaharificare ce se pot face enzimatic (cu malţ sau amilaze microbiene). (Very Old) produs vechi fără precizarea anului. Băururile alcoolice naturale din cereale. alcooli inferiori şi superiori. a acidifierii şi mucdegăirii acestora. urmate de fermentaţia alcoolică a zahărului rezultat. Milcov.O. la concentraţii alcoolice între 60 şi 72% volume. Cele mai cunoscute sunt: Whisky-ul. Cele mai importante sortimente de rachiuri simple aromate sunt: romul (adaos de esenţă de rom şi zahăr caramelizat). distilarea la momentul optim şi separarea frunţilor şi cozilor care conţin impurităţi organice în cantităţi mari. Proporţia acestor impurităţi este mai mare în frunţi (fracţiunea care se separă la temperaturi mai mici. de chimion. timp de minimum 3 ani.S.P. Vrancea. Sortimentele de votcă superioară conţin şi alte ingrediente şi sunt supuse maturării perioade de timp mai mari. ginul (adaos de macerat de ienupăr. Rachiurile industriale Rachiurile industriale se obţin prin diluarea alcoolului etilic rafinat. Dunărea. acestea se diluează cu apă distilată sau dedurizează şi cu zeamă aromatică (care rezultă la a doua distilare). Vinjak etc.lichioruri extra cu o tărie alcoolică de 40% vol. Printre defectele de culoare cităm pătarea. conducerea corectă a fermentaţiei alcoolice a borhoturilor prin evitarea unor fermentaţii secundare. care apare atunci când băuturile sunt introduse în vase de lemn în care s-au păstrat vinuri roşii şi înnegrirea. flori de tei. rachiurile aromate şi lichiorurile. de vişine.lichiorurile superioare cu o concentraţie alcoolică între 35 şi 40% vol. struguri în floare deshidrataţi. Defectele de miros şi gust apar ca urmare a conducerii incorecte a procesului de fermentaţie a borhoturilore. cu mirosuri străine. secară). a prezenţei în compoziţia lor a unor substanţe cu solubilitate dependentă de temperatură sau de conţinutul de alcool. Produsele care se fabrică în alte zone viticole decât cele de origine (regiunea Cognac din Franţa după procedeul din Cognac) iau denumiri convenţionale Weinbrand. melasa. Băuturile alcoolice tari naturale pot prezenta o serie de defecte de culoare. zahăr caramelizat.S. V. cu un conţinut de alcool cuprins între 25 şi 45%. Produsele tip Cognac fabricate în alte ţări se clasifică în funcţie de durata de învechire astfel: tipurile V. Capătă însuşiri organoleptice superioare prin învechirea distilatului la o concentraţie alcoolică de 80-88% volume. votcă (Cristal. Se utilizează în acest scop: prune uscate. Lichiorurile sunt băuturi alcoolice tari. din cauza distilării greşite sau a păstrării băuturilor în vase murdare. furfurol şi altele). învechirea distilatelor şi în unele cazuri prin aromatizarea lor. V. Produsele fabricate în ţara noastră după procedeul Cognac iau denumiri particulare: Vinars.O. se pot tulbura sau pot căpăta miros şi gust improprii. ca urmare a unui conţinut ridicat de metale şi în special fier. orz. Romul este un rachiu natural ce se obţine prin distilarea plămezilor fermentate din melasa rezultată la fabricarea zahărului din aromate. Rachiurile simple se obţin prin diluarea de fermentaţie cu apă distilată sau dedurizată până la o concentraţie alcoolică cuprinsă între 28 şi 50% vol. grâu. După învechirea distilatelor. Rachiurile aromate se deosebesc de rachiurile simple prin aceea că la fabricarea lor se adaugă o serie de arome sintetice sau extracte din fructe sau plante. coriandru şi alte plante aromate). Pentru fabricarea alcoolului se folosesc materii prime bogate în amidon (cartofii. la începutul distilării) şi cozi (fracţiunea care distilă la sfârşit. de brad (adaos de fructe de ienupăr). macerate sau infuzii de fructe sau plante. aromatizare. (Very Superior Old Product) cu o vechime de peste 30 ani. zubrowka şi altele. “Două Stele” cu o vechime de 10 ani şi “O stea” cu o vechime între 5 şi 10 ani. Au o concentraţie alcoolică între 36 şi 45% volume. culoarea galbenă chihlimbarie. acide. stafide. şi 35% zahăr. îndulcire uşoară (1-7 g/l zahăr) şi macerare (5-10 zile). iar la unele sortimete mari cantităţi de zahăr. Sankt Petersburg şi altele). Gama sortimentală a băuturilor alcoolice industriale cuprinde: rachiurile simple. Ele se supun învechirii în butoaie de stejar (timpul de păstrare în butoaie este determinat de vechimea butoaielor). rachiul de anason. acizi organice volatili. cu peste 25 ani vechime. Ginul şi altele. rachiu extra. Club. porumbul şi alte cereale) sau bogate în zaharuri solubile (sfecla de zahăr. . colorate şi aromatizate cu esenţe. Frunţile şi cozile pot fi redistilate pentru recuperarea alcoolului etilic sau pot fi folosite în scopuri tehnice.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Distilatele din vin se obţin din vinuri care se pretează. care este nelimitată ca timp. Sortimentul este alcătuit din: rachiu alb (se produce în cantităţi reduse). îndulcite cu 8-45% zahăr. de portocale.O. Murfatlar şi altele. Se fabrică mai mult în ţările din vest şi pe continentul american. îndulcire şi învechire. prin distilarea plămezilor fermentate (din ovăz. “Trei Stele” cu o vechime între 10 şi 15 ani. Obţinerea unor rachiuri naturale de bună calitate este posibilă prin selecţionarea fructelor. cetone. la temperaturi mai mari). prin hidroliză (cu acid clorhidric sau sulfuric). buchet şi gust specifice datorate unui complex armonios de compuşi în mare parte formaţi în procesul de învechire. la temperaturi între 20 şi 30°C. se produc şi băuturi pe bază de distilate de vin a căror învechire este accelerată cu bonificatori în scopul formării mai rapide a culorii şi buchetului. Rectificarea este o distilare fracţionată ce se face în scopul înlăturării impurităţilor organice (aldehide. a conţinutului lor ridicat de taninuri care pot precipita. Sortimentul de lichioruri cuprinde patru categorii de produse: . fructele şi leşiile sulfitice de lemn sau stuf ce rezultă de la fabricarea celulozei şi hârtiei).

prune. Dintre operaţiunile pregătitoare importante sunt zdrobirea şi macerarea enzimatică (pentru reducerea vâscozităţii). Impurităţile organice accentuează toxicitatea băuturilor alcoolice şi influenţează negativ caracteristicile organoleptice. Se prelucrează mai mult în sucuri. conţinutul în alcool metilic. Dacă lipsesc substanţele tanante.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA . Se pot fabrica sucuri din întreaga gamă de fructe cultivate sau de pădure. centrifugare sau difuziune în apă. Acestor sucuri li se adaugă apă. răcoroase (circa 20°C). care elibereată o cantitate mai mare de sucuri iar sucurile ce se obţin se limpezesc uşor. concentrare şi cu substanţe antiseptice (sărurile alcaline ale acidului benzoic sau sorbic). iar pentru limpiditate şi culoare restul de 20%. Sucurile brute.  Sucurile naturale Sucurile limpezi se obţin prin presare. nelimpezite au valoare terapeutică. Aprecirea calităţii băuturilor alcoolice tari. cireşe. Cele mai mari cantităţi de sucuri naturale se obţin din fructe citrice (lămâi şi portocale). Calitatea. ca de altfel şi a vinurilor este foarte complexă şi dificilă din cauza varietăţii produselor care prezintă caracteristici organoleptice ce se întrepătrund. ele se supun în prealabil unor operaţiuni pregătitoare. piersici. conţinutul ăn aldehide şi conţinutul în acizi. sesizarea particularităţilor fiind de foarte multe ori foarte dificilă. tanante sau amidon. sfeclă roşie. whisky. prin utilizarea unei 5tehnologii de degustare foarte bine pusă la punct. pere. care trebuie aplicată în condiţii de dotare tehnică adecvată. morcovi. mai ales a celor naturale şi învechite. substanţele proteice adăugate (gelatina şi albumina) se asociază cu substanţe tanante. Păstrarea rachiurilor se face în depozite sau spaţii special amenajate. Pentru separarea mai uşoară şi mai completă a sucurilor din fructe sau legume prin presare. centrifugare. Sucurile de legume brute. conţinutul de zahăr pentru lichioruri şi alte băuturi îndulcite şi conţinutul de impurităţi organice. Cel mai mare număr de puncte se acordă pentru gust şi miros (80%). ferite de acţiunea directă a razelor solare. îmbutelierea şi păstrarea băuturilor alcoolice tari Evaluarea calităţii băuturilor alcoolice tari se face prin intermediul caracteristicilor organoleptice şi fizcochimice. Procedeul de obţinere prin difuziune în apă se aplică mai mult pentru sucurile destinate consumului ca atare. fructele care se produc în cantităţi mai mari. caise. În masa sucurilor. 184 . o evaluare foarte corectă a calităţii acestor produse se poate face numai de persoane experimentate. conţinutul în alcooli superiori. Băuturile alcoolice tari se îmbuteliază în recipiente din sticlă de capacităţi variabile. Limpezirea enzimatică se face cu pectaze care hidrolizează substanţele pectice în compuşi solubili. din struguri. În timpul păstrării băuturile alcoolice tari se pot tulbura şi depune sediment. Sucurile din legume formează o gamă sortimentală mai redusă. Impurităţile organice se exprimă prin raportarea la conţinutul de alcool etilic din băuturile alcoolice tari. se supun operaţiunii de limpezire. separate sau în amestec. Dintre acestea semnalăm conţinutul de acid cianhidric din băuturile alcoolice obţinute din borhoturi de fructe cu sâmburi (caise. de format tipic. Ca urmare. mere. cele care au în compoziţia lor mai puţine substanţe pectice. zahăr şi în unele cazuri acizi. iar precipitatele se depun sau se separă prin procedee fizice (centrifugare. filtrare). Produsele superioare (cognac. Caracteristicile organoleptice ale băuturilor alcoolice tari sunt hotărâtoare pentru definirea calităţii acestor produse. filtrare (inclusiv antiseptică) sau congelare.). gin) se îmbuteliază în sticle de capacităţi mari (700-2000 ml) sau mici (25-700 ml). Autolimpezirea se practică mai rar şi numei la acele sucuri care au în compoziţia lor puţine substanţe coloidale. Sunt recunoscute efectele antiulceroase pe care le au sucurile de varză. imediat după recoltare. Pentru obiectivizarea examenului organoleptic al acestor produse se practică aprecierea prin punctaj. Limpezirea sucurilor se face prin autolimpezire. deoarece prezintă vâscozitate mare şi o cantitate mare de substanţe sub formă de suspensii sau în stare coloidală. fără potenţial coloidal. Pentru caracteristicile organoleptice se acordă un număr mai mare sau mai mic de puncte în funcţie de rolul fiecăreia în definirea calităţii. fructe de pădure şi altele. Se produc mai mult sucuri din tomate. limpezire enzimatică. morcovi. Sucurile naturale se conservă prin pasteurizare. În cazurile când sucurile conţin substanţe tanante.lichiorurile crème cu 30% alcool şi 45% zahăr. vişine etc. cleire.lichiorurile specialităţi cu un conţinut de alcool şi zahăr diferit de la sportiment la sortiment. ţelină. rezultate după extragerea lor din fructe sau legume prin oricare procedeu. cleirea se poate face cu gelatină sau albumină (animală sau vegetală). cartofi. conţinutul lor fiind strict limitat prin norme sanitare. Dintre caracteristicile fizico-chimice o importanţă mare au: conţinutul de alcool care se exprimă în procente de volume şi este strict normat pentru fiecare produs în parte. Cleirea se face şi cu bentonită care are capacitatea de a absorbi substanţele coloidale şi de a se depune pe fundul vaselor realizând limpezirea. sfeclă sau anticanceroase ale sucurilor de sfeclă roşie sau morcovi. Eficienţa lor este maximă dacă se consumă în stare proaspătă. . Ele pot servi la tratarea unor boli sau se pot utiliza în scop preventiv. Prin păstrare la cald (temperaturi cuprinse între 25-35°C) băuturile se pot oxida (se modifică şi proprietăţile organoleptice). substanţele tanante precipită proteinele.

dioxid de carbon şi alţi adjuvanţi şi îmbuteliază băuturile răcoritoare rezultate. în jur de 4%. acizi alimentari şi coloranţi se produc din ce în ce mai puţin. . au o importanţă redusă din cauza preocupărilor reduse de valorificare a potenţialului florei spuntane. Pe piaţa românească aceste produse au o imagine nefavorabilă creată de prezenţa în compoziţia lor a aromelor şi coloranţilor de sinteză. concentrate sau siropuri au cea mai mare pondere în producţie şi consum.  Băuturile răcoritoare Deţin o pondere considerabilă în producţia de mărfuri alimentare atât prin cantităţile ce se produc cât şi prin bogăţia şi varietatea sortimentală. miros şi culoare specifice fructelor din care se obţin şi sunt limpezi. care pot fi diluate de consumatori în momentul consumării sau de comercianţi. frunze sau rădăcini ale plantelor aromate. coji de citrice. . Deoarece culoarea nectarelor este afectată de prezenţa suspensiilor. care imprimă specificitate băuturilor răcoritoare. Sucurile de fructe de calitate superioară prezintă caracteristici de aromă. concentrate sau siropuri de fructe.băuturi răcoritoare dietetice. filtrare antiseptică. părţi din: fructe. aciditatea totală. 185 . Băuturile răcoritoare se caracterizează prin conţinut redus de substanţe nutritive (zahăr. . acizi organici.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Nectarele se deosebesc de sucurile limpezi prin aceea că înglobează pulpa fructelor separată de părţile neutilizabile. o parte însemnată se livrează în bidoane fiind impregnate cu dioxid de carbon în aparatele de preparare şi dozare. Flora spontană este valorificată insuficient.din arome naturale sau de sinteză. În special în perioadele călduroase ale anului au asigurată desfacerea şi ca urmare din activitatea de producţie şi comercializare se înregistrează venituri considerabile. zahăr. aromatizanţi sau edulcoranţi de sinteză. adaos de zahăr sau alţi îndulcitori naturali (fructoză. în economia românească. Băuturile pe bază de arome naturale sau de sinteză. . Băuturile răcoritoare cu efect tonifiant. teobromină şi alţi alcaloizi). energetică şi biologică) deoarece în compoziţia lor se regăsesc aproape în întregime compuşii solubili ai frcutelor şi legumelor din care provin. pierderile de substanţe nutritive sunt înlăturate iar în compoziţia lor se include şi componenţii nutritive insolubili. În cazurile când proporţia sucului de fructe este mai mică de 4% se menţionează “…cu aromă de…”.băuturi cu rol tonifiant. ceai maté etc. Dacă proporţia sucului de fructe este 4% sau mai mare la etichetare se specifică denumirea fructului sub forma “…cu suc de…”. Concentratele se obţin după reţete şi tehnologii foarte bine protejate de către cele mai renumite firme de băuturi răcoritoare: “Coca Cola” şi “Pepsi Cola”. Nectarele sunt superioare din punct de vedere al valorii nutritive deoarece. În funcţie de natura ingredientelor principale. acizi alimentari şi coloranţi (limonadele). Din acest motiv ceamai mare parte a nectarelor se ambalează în recipiente netransparente. aciditatea volatilă şi conţinutul de substanţe reglementate de normele de igienă. zahăr invertit). La sucurile fabricate din amestecuri de fructe sau arome. de gust şi colorante în proporţii armonizate care conduc la formarea unor caracteristici organoleptice superioare şi bine individualizate. aspectul nectarelor este inferior sucurilor limpezi. de aromă. Băuturile răcoritoare pe bază de macerate din plante sau fructe. termosterilizare. În România aceste firme au sucursale care realizează amestecurile concentratelor de cola şi zahăr. se clasifică: . preambalate sau nepreambalate. Ele au în compoziţia lor extracte sau concentrare din cola. Ponderea sucurilor naturale este variabilă. deoarece consumul este orientat către produsele care include î’n compoziţia lor sucuri de fructe sau macerate din plante. Pentru evaluarea calităţii sucurilor naturale de legume şi fructe în afară de caracteristicile organoleptice se determină: conţinutul de substanţă solubilă (8-10 grade refractometrice). dar şi a preţurilor care se apropie foarte mult de cele ale celorlalte băuturi răcoritoare cu grad mai mare de naturaleţe. pentru consumul lor pe lor. cu substanţe antiseptice (în special bioxid de sulf şi benzoat de sodiu) prin concentrare şi adaos de zahăr (sub formă de siropuri) sau prin alte procedee. în aparatele de amestecare. singure sau în amestec.macerate din fructe sau plante. Se consumă în scopul hidratării organismului. răcire. se menţionează natura lor în ordine descrescătoare a proporţiilor lor. după caz. Nectarele au în masa lor fructele din mărunţite. Cea mai mare parte a băuturilor răcoritoare se comercializează prelucrate în formă finală şi îmbuteliate pentru consum. vitamine) şi optim de acizi şi coloranţi. tonka. tulpini ale plantelor. nu depun sediment şi nu formează gulere de lichide limpezi prin sedimentare.băuturi amare. impregnare şi dozare. pentru potolirea senzaţiei de sete şi datorită valorii lor gustative ridicate. fin mărunţită din care se elimină materialul fibros rezultat din pereţii celulari. gust.pe bază de sucuri naturale. . Aceste extracte conţin substanţe active (cofeină. îndulcitori naturali. iar producţiile mici înregistrate sunt destinate exportului în stare deshidratată sau folosite sub formă de ceaiuri medicinale. Sucurile naturale au valoare nutritivă ridicată (psihosenzorială. Se obţin prin impregnare cu bioxid de carbon. Conservarea sucurilor limpezi şi a nectarelor se face prin pasteurizare. Maceratele ce pot constitui ingredientele de bază ale băuturilor răcoritoare din această grupă se pot obţine din fructe. cea de cultură este limitată. îndulcitori naturali. Băuturile răcoritoare care au la bază fructele prelucrate sub formă de sucuri limpezi. alte băuturi se livrează în stare concentrată.

Ape minerale de consum alimentar şi de izvor Sortimentul apelor minerale de consum alimentar cuprinde: . Apele minerale pot fi exploatate. Au capacitate mare de îndulcire iar cei mai mulţi se utilizează în amestec cu îndulcitorii naturali (zahăr. Acestor ape minerale de provenienţă naturală li se adaugă dioxid de carbon de altă origine decât cel de la sursă.zăcămintele să poată fi şi să fie protejate împotriva poluării. dar de uz alimentar. mangan şi hidrogen sulfurat).captarea să garanteze puritatea microbiologică. condiţionare şi îmbuteliere constituite ddin materiale adecvate care să nu modifice calitatea apelor. zahăr invertit). Dintre caracteristicile fizico-chimice sunt importante pentru determinarea calităţii.pot să aibă efecte benefice pentru sănătate.5 litri. valorificarea şi comercializarea apelor minerale naturale au obligaţia să evite contaminarea.eliminarea totală sau parţială a dioxidului de carbon prin mijloace fizice. fiind exclusă utilizarea recipientelor mari şi îmbutelierea la locul consumului. ei nefiind asimilabili. iar după condiţionare conţinutul este acelaşi ca la emergenţă.compoziţia. să folosească echipamentele de transport. în proporţie superioară cantităţii necesare pentru menţinerea în stare dizolvată a sărurilor de hidrogen carbonate (CO3H). .ape minerale naturale degazeificate sau reimpregnate cu dioxid de carbîon de la sursă. şi sunt prezente oligoelemente sau alte componente.natura lor să fie exclusiv subterană. Băuturile răcoritoare dietetice pot cuprinde variante de sortimente din toate grupele prezentate. fără a fi afectate de eventualele variaţii ale debitului. conţinutul şi natura aditivilor care trebuie să corespundă normelor de igienă privind produsele alimentare. . . macerate de pelin şi altele care le imprimă gustul tipic.ape minerale naturale de consum alimentar (apă de masă). Cel mai mult se foloseşte benzoatul de sodiu. natural gazoase. pH-ul. . Au în compoziţia lor bioxid de carbon care provine de la sursă. Exploatarea. un îndulcitor de sinteză ce provine din prelucrarea aminoacidului aspartic. Cele mai multe băuturi dietetice se adresează diabeticilor sau sunt folosite pentru prevenirea şi combaterea obezităţii. se pot face numai de societpăţile comerciale autorizate. Calitatea băuturilor răcoritoare este determinată de corespondenţa caracteristicilor organoleptice cu cele omologate sau standardizate. utilizarea lor este limitată prin lege şi chiar interzisă în unele ţări. Ciclamaţii reprezentau îndulcitorii principali în perioada precedentă. acidifiate. Mai rar se utilizează buteliile din sticlă de capacităţi mai mici (0. Ele se obţin prin înlocuirea totală sau parţială a zahărului cu îndulcitori de sinteză. culoarea. Băuturile răcoritoare amare se obţin prin utilizarea unor adaosuri de chinină. se exploatează prin forjare sau pe cale naturală. La apele minerale naturale de consum alimentar se pot face următoarele tratamente: . La conservarea băuturilor alcoolice contribuie şi dioxidul de carbon care este impregnat în masa lor. fructoză.separarea constituienţilor instabili (fier.ape de izvor.5 şi 2. Aceste ape după condiţionare pot avea conţinut diferit de dioxid de carbon faţă de cel de la emergenţă. . Societăţile autorizate pentru exploatarea. . iar transportul să se facă în recipiente destinate consumului.ape minerale naturale. să asigure conservarea calităţii iniţiale (de la sursă). Aspartamul tinde să reprezinte principalul îndulcitor din cauza provenienţei sale dintr-un compus natural (acidul aspartic). 186 . Îndulcitorii sintetici nu au valoare nutritivă. . valorificarea şi vomercializarea apelor minerale naturale.au conţinut specific de săruri minerale dizolvate. fără a schimba caracterul chimic general al apelor. dar mai ales gustul şi aroma. . . Toate băuturile răcoritoare sunt conservate cu substanţe antiseptice. dar sub 250 mg/l.ape minerale plate (natural negazoase). .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Băuturile răcoritoare tonifiante pot prezenta pe etichete înscrisul “conţine cofeină” când au în compoziţia lor mai mult de 30 mg/l.  Apele minerale Sunt de provenienţă subterană.250 sau 1 litru). au în compoziţie proprietăţi fizice şi organoleptice constante pe parcursul întregii exploatări. În amestec cu zahărul în proporţie de 3% gradul de îndulcire este mai mare decât al zaharozei de 215 ori iar la o concentraţie de 10% numai de 133 ori. conţin substanţe minerale inclusiv oligoelemente.ape medicinale. În prezent. . conductibilitatea electrică şi temperatura trebuie să fie constante. a efectelor secundare reduse şi a capacităţii de îndulcire ridicată. valorificate şi comercializate numai dacă la sursă îndeplinesc condiţiile: . din sursele care îndeplinesc condiţiile prezentate. iar prin captare şi condiţionare nu-şi modifică proprietăţile de bază. Pe scară largă se foloseşte aspartanul.ape minerale naturate gazeificate. Sortimentul se clasifică în trei grupe: . proporţia sucurilor naturale. conţinutul de zahăr care variază între 8 şi 10% la băuturile curente şi este mai mare pentru cele concentrate. Ambalarea băururilor răcoritoare se face mai ales în recipiente din materiale plastice de capacităţi între 0. Aceste băuturi sunt îndulcite cu îndulcitori naturali. Ele nu conţin dioxid de carbon. Prezintă importanţă limpiditatea. extracte de genţiană. pot fi incolore sau colorate cu pigmenţi naturali de sinteză.

culoarea. turbiditatea. streptococii sau clostridiile sulfito-reducătoare şi Pseudomonas aeruginosa într-un volum de 100 ml. iar la cea de 22°C. Indicatorii de calitate fizico-chimici ai apelor minerale sunt: temperatura apei la sursă. provine din izvoare sau foraje şi îndeplineşte toate condiţiile de potabilitate. conţinutul de cationi şi anioni şi în substanţe nedisociate (tabelul 23). Tabelul 13 .fiecare component . Conţinutul de substanţe indezirabile şi toxice admise în apele minerale naturale sunt prezentate în tabelul nr. Caracteristicile organoleptice ale apelor naturale minerale.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA .5 1200 30 50 5 10 1 100 50 10 0.5 200 conform stării naturale a apei 100 100 0. Numărul total de bacterii la sursă la temperatura de 37°C poate atinge 5 exemplare/1 ml apă. de la îmbuteliere şi până la consumator.1 0.5 Din punct de vedere microbiologic. conductivitatea electrică cu specificarea temperaturii la care se determină.5 3 nedetectabil organoleptic 0. înăuntrul termenului de valabilitate. mirosul şi gustul trebuie să fie la sursă constante.1 0. Fe3+ Mangan Mn2+ Cupru Cu2+ Zinc Zn2+ Fosfaţi PO43Fluor Fboraţi H3BO3 Substanţe tehnice Arsen (As) Cadmiu (Cd) Cianuri (CN-) Crom (Cr) Mercur (Hg) Nichel (Ni) Plumb (Pb) Seleniu (Se) Pesticide şi produse similare .1 0. să corespundă buletinelor de analiză şi să se menţină pe parcursul circulaţiei tehnice. înregistrată la cea a mediului în momentul determinării. Condiţiile de acceptare a surselor de apă de izvor pentru îmbuteliere şi comercializare sunt mai puţin exigente. în apele minerale nu trebuie să fie prezente bacteriile coliforme. Sursele de apă care pot fi omologate pot să nu îndeplinească una din condiţiile obligatorii pentrru cele de apă minerală pentru consum şi anume: conţinutul specific de săruri minerale. pH-ul. Societăţile care exploatează apele minerale au obligaţia analizării sistematice a apelor pentru asigurarea şi garantarea conservării cantitative şi calitative a rezervelor de apă minerală naturală. În cazul poluării survenite în timpul exploatării se suspendă valorificarea şi îmbutelierea apelor minerale de la izvoarele respective.Conţinutul de substanţe indezirabile şi toxice admise în apele minerale naturale de consum alimentar Natura substanţelor Substanţe indezirabile Nitraţi NO3Nitriţi NO2Amoniu NH4Oxidabilitate O2 Hidrogen sulfurat H2S Fenoili (indice de fenol) Substanţe tensioactive (care reacţionează cu albastru de metilen) Fier Fe2+.25. Apa de izvor îmbuteliată Îşi are originea într-un zăcământ subteran.suma componenţilor mg/l mg/l mg/l mg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l Exprimare rezultat Concentraţia maximă admisă 50 0. 20 exemplare/1 ml.impregnarea sau reimpregnarea cu dioxid de carbon provenit de la sursa sau de uz alimentar. prezenţa în compoziţie a aunor anumite 187 . Aceste caracteristici de calitate trebuie să fie constante şi să corespundă rezultatelor cuprinse în buletinele de analiză elaborate de laboratoarele autorizate pe baza cărora s-a acordat autorizarea exploatării societăţilor comerciale.

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

oligoelemente; constanţa compoziţiei şi constanţa temperaturii la variaţiile debitelor sursei; sau asigurarea unei bune protecţii naturale împotriva poluării. Ambalarea apelor minerale se face la sursă, în butelii din sticlă sau recipiente de materiale plastice inerte la acţiunea componentelor lor. Recipientele utilizate trebuie închise ermetic pentru evitarea alterării, inclusiv prin acţiunea oxigenului atmosferic sau a contaminării. Etichetele apelor minerale îmbuteliate trebuie să cuprindă: originea, denumirea apelor minerale, precizarea sursei de provenienţă, marca de fabrică, conţinutul net în unităţi de volum, numele firmei care îmbuteliază, data îmbutelierii şi termenul de valabilitate, elementele de identificare a lotului (în clar sau codificat), specificaţii privind compoziţia cu menţionarea laboratorului care a efectuat analiza şi data efectuării. Apa minerală medicinală Prin specificul de compoziţie are efecte terapeutice asupra organismului uman. Efectele terapeutice sunt stabilite pe baza cercetărilor de specialitate din domeniul medical. Apele minerale medicinale se caracterizează printr-o mineralizare mai mare care poate ajunge până la 15 g/l, au un conţinut mai redus de dioxid de carbon faţă de apele minerale naturale de consum alimentar, prezintă unele particularităţi de miros şi gust determinate de prezenţa în compoziţie a bromurilor, iodurilor, a sulfului, a hidrogenului sulfurat şi a altor substanţe chimice minerale. Proprietăţile terapeutice ale apelor medicinale se pot diminua prin îmbuteliere şi păstrare în condiţii variabile şi perioade mari de timp. Din această cauză se folosesc în scop terapeutic mai mult, direct la sursă, unde sunt amenajate staţiuni de tratament. 8. GRĂSIMILE ALIMENTARE Grăsimile alimentare sunt formate aproape în exclusivitate din lipide şi se obţin prin extracţie din seminţele oleaginoase, germenii cerealelor, ţesuturile grase sau alte organe ale animalelor, păsărilor sau fiinţelor marine.  Uleiuri vegetale Fabricarea grăsimilor alimentare comportă tehnologii diferenţiate în funcţie de sursă şi proporţia lipidelor din diferite materii prime. În România şi majoritatea ţărilor europene, cea mai mare parte din uleiurile comestibile se obţin din seminţele de floarea soarelui. Separarea uleiului din seminţele de floarea-soarelui se face în prima fază prin presare, extrăgându-se circa 50% iar apoi, prin extracţie datorită conţinutului mai redus în impurităţi. Uleiurile brute, atât cele de presă cât şi cele de extracţie, se supun rafinării. Principalele operaţiuni ale procesului de rafinare sunt: - deshidratatea; -desmucilaginarea. Are drept scop separarea fosfatidelor, steridelor şi a albuminelor. Se face prin deshidratare cu vapori de apă şi separare prin procedee mecanice; -neutralizarea acizilor graşi liberi din grăsimi se face cu baze alcaline, iar precipitatele se înlătură prin centrifugare şi ulterior prin spălare (săpunul se solubilizează în apă); -decolorarea uleiurilor se face pe cale fizică, prin absorbţia pigmenţilor pe pământuri absorbante sau cărbune decolorant şi înlăturarea acestora prin procedee mecanice şi pe cale chimică, prin modificarea grupărilor de culoare; -vinterizarea constă în cristalizarea cerurilor prin răcire şi separarea lor prin centrifugare; - dezodorizarea se face prin antrenarea substanţelor volatile cu vapori de apă şi prin încălzire sau supunere la presiune crescută.  Grăsimile de origine animală, hidrogenate şi emulsionate Materiile prime pentru obţinerea grăsimilor animale sunt tesuturile grase provenite de la porcine (slănină, osânză, grăsimea de pe intestine), bovine şi ovine (seu, oase, copite), peşte, mamifere marine. Compoziţia chimică a grăsimilor animale este foarte labilă fiind determinată de specia animalelor, stadiul de creştere, modul de alimentare, regiunea anatomică de unde provine. În compoziţia lor chimică se găsesc, mai ales acizi graşi saturaţi: palmitic, stearic, miristic, iar dintre cei nesaturaţi: oleic, clupanodonic şi mai puţin linoleic. Obţinerea grăsimilor cuprinde următoarele operaţiuni: - sortarea şi pregătirea materiei prime; - extragerea grăsimii; - rafinarea; - răcirea; - ambalarea. Ţesuturile grase provenite de la animalele sacrificate se sortează pe calităţi, se curăţă de resturile de carne, de sânge şi apoi se apală. Urmează mărunţirea grăsimii brute în maşini de tăiat, pentru a uşura topirea şi creşterea randamentului.

188

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Extragerea grăsimii se poate realiza prin următoarele metode: - topire şi presare; - fierbere cu apă; - încălzire sub presiune; - extracţie cu solvenţi (benzină). Untura de porc se obţine din osânză, slănină şi grăsime de pe intestine. Calitatea grăsimii obţinută din osânză este superioară celorlalte. Prin presare osânza poate să dea o oleină de calitate excepţională folosită pentru scopuri farmaceutice. Acizii graşi prezenţi în cantitate mare în grăsimea de porc sunt palmitic, stearic şi oleic. Untura pentru alimentaţie are un aspect alb, perlat, cu gust caracteristic şi miros plăcut. Untura de pasăre. Se produce untură de găină şi untură de gâscă. Untura de găină se prezintă ca o masă alifioasă (la 20°C), de culoare gălbuie specifică, consistentă, semivâscoasă. În stare topită este transparentă. Are gust şi miros specific. Caracteristica importantă a acestei grăsimi este conţinutul ridicat în acid oleic (cca.55%), care contribuie la formarea consistenţei semivâscoase). Untura de gâscă se obţine prin topirea grăsimii subcutanate şi peritoneale. Se caracterizează prin aspect alifios, culoare albă-gălbuie, consistenţă slabă, are miros şi gust caracteristic, destul de pronunţate. Grăsimile vegetale culinare sunt fabricate pentru a înlocui untura. Se utilizează în panificaţie, patiserie şi la gătit, fiind grăsimi aproape pure (99% grăsime). Grăsimile din această categorie aparţin la două grupe diferite: - grăsimi hidrogenate, cu indice de iod mai scăzut, obţinute prin amestecarea mai multor uleiuri solidificate cu grade diferite de hidrogenare; - grăsimi compundate, cu indice de iod mai ridicat, obţinute prin amestecarea grăsimilor vegetale hidrogenate cu uleiuri lichide. Baza de grăsime a acestor produse este reprezentată preponderent de uleiul de soia. Amestecurile de ulei lichide cu grăsimile hidrogenate (interesterificarea), pentru obţinerea bazei de grăsimi necesare în industria margarinei, au avantajul de a introduce în alimentaţie acidul linoleic indispensabil dezvoltării şi menţinerii funcţiilor vitale ale organismului. Margaruna. Este o emulsie stabilă obţinută din uleiuri, grăsimi vegetale şi eventual grăsimi animale, cu apă sau lapte, care, prin proprietăţile sale se aseamănă cu untul. Margarina, fabricată iniţial ca substituient al untului s-a impus, datorită proprietăţilor specifice, ca un produs distinct, având o piaţă proprie. Margarina este o emulsie concentrată, de tipul apei în grăsime, în care faza dispersă este apa, respectiv laptele. În afară de grăsimi şi apă se folosesc ca materiale auxiliare: emulgatori, lecitină alimentară, aromatizanţi, zahăr, sare, vitamina A şi D2 etc. Datorită prezenţei în compoziţia sa a grăsimilor cu punct de topire compatibil cu organismul omului, precum şi a emulsionării fine, margarina are un grad de asimilare ridicat de 94-97%. Din punct de vedere nutriţional, sortimentele de margarină pot fi concepute pentru a suplimenta sau corecta anumite regimuri alimentare. Ţinând cont de particularităţile reţetelor de fabricaţie şi de destinaţie, se pot deosebi următoarele sortimente: - margarină de masă (tip M); - margarină pentru panificaţie, patiserie, cofetărie (tip P); - margarină tartinabilă (tip T); - margarină hipocalorică (tip H). Margarina trebuie să aibă la temperatura de 15°C o consistenţă onctuoasă, omogenă, plastică, compactă, cu suprafaţa de tăiere lucioasă şi aspect uniform. Culoarea trebuie să fie albă sau gălbuie, cu miros şi gust plăcut aromat; conţinutul de grăsimi, min.82,5%; apă sau lapte max. 16,5%; punctul de topire prin alunecare 31-35°C.  Proprietăţile generale şi calitatea grăsimilor alimentare Proprietăţile generale ale grăsimilor Principalele proprietăţi fizice şi chimice care influenţează calitatea şi stabilitatea sunt determinate de natura şi compoziţia grăsimilor alimentare. Punctul de topire şi vâscozitatea. La temperaturi pozitive grăsimile se află în stare lichidă, semivâscoasă sau solidă. Prezenţa în moleculele grăsimilor, în proporţii mari a acizilor graşi saturaţi superiori determină creşterea vâscozităţii la uleiuri şi a punctului de topire la grăsimile solide. Proporţia mare a acizilor inferiori (cu moleculă mică) şi a celor nesaturaţi determină reducerea punctului de topire şi a vâscozităţii celor solide. Grăsimile lichide, semivâscoase sau cu punct de topire coborât (30-34°C) sunt mai uşor asimilabile decât grăsimile solide, cu punctul de topire ridicat. Densitatea grăsimilor. Au o densitate variabilă, majoritatea sub valoarea de 0,95 g/cm 3. Variaţia densităţii este sensibilă chiar şi pentru grăsimile de acelaşi tip (soia, floarea soarelui, untura de porc etc.) înregistrând variaţii de ±0,10,15%. Grăsimile care au în structura lor, în proporţii mai mari, acizi graşi inferiori, nesaturaţi sau oxiacizi au densitatea mai mare. Indicele de refracţie. Creşte în funcţie de masa moleculară şi de gradul de nesaturare a acizilor graşi din structura grăsimilor. Grăsimile supuse unor tratamente termice la temperaturi mai mari sau prelungite au indice de refracţie mărit.

189

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Capacitatea de emulsionare. Grăsimile, în prezenţa emulgatorilor (mono şi digliceride, fosfatide, steride etc.), formează emulsii. Emulsionarea grăsimilor şi introducerea lor în procesele tehnologice în această stare asigură obţinerea de produse alimentare de calitate superioară. Comportarea la tratamente termice. Tratamentele termice prelungite, la temperaturi mari, peste 150-200°C şi repetate determină transformări chimice profunde oxidative şi neoxidative. Degradările oxidative au loc în prezenţa oxigenului şi sunt asemănătoare celor ce se petrec în procesul de râncezire. Degradările neoxidative constau în pierderea apei din molecule, decarboxilări, hidroliză, polimerizare, condensare, dehidrogenare şi altele. Tabelul nr. 15 - Caracteristicile fizico-chimice ale principalelor uleiuri Densitatea la 15°C, Indice de Natura uleiului g/cm3 saponificare Floarea soarelui 0,920-0,925 184-198 Germeni de porumb 0,921-0,926 188-198 Măsline 0,914-0,929 187-195 Rapiţă 0,911-0,917 167-186 Soia 0,922-0,934 188-195 Acid linoleic, % 51-58 39-42 4-12 15-29 28-57

Indice de iod 119-135 111-131 70-88 94-122 114-140

Gradul de nesaturare este determinat de prezenţa acizilor graşi nesaturaţi. Iodul se fixează la dublele legături ale acizilor graşi nesaturaţi. Indicele de iod reprezintă cantitatea de iod în miligrame adiţionat la 1 g grăsime şi caracterizează gradul de nesaturare. Grăsimile nesaturate sunt mai instabile decât cele saturate, la acestea procesul de râncezire fiind mai rapid. Pentru prelungirea stabilităţii grăsimilor se procedează la hidrogenarea lor, la cald în prezenţa unor catalizatori (nichel). Prin hidrogenare, gradul de nesaturare se reduce iar uleiurile se solidifică, căpătând totuşi un punct de topire inferior temperaturii corpului omenesc, ceea ce asigură un grad de asimilare superior. Grăsimile hidrogenate, neemulsionate se utilizează la fabricarea produselor alimentare complexe ce au conţinut mic de apă în scopul prelungirii stabilităţii iar cele emulsionate la fabricarea margarinelor. Indicele de saponificare. Evaluează masa moleculară medie a acizilor graşi din componenţa unei grăsimi. Indicele de saponificare reprezintă numărul de miligrame de hidroxid de potasiu necesar saponificării unui gram de grăsime (neutralizarea acizilor graşi liberi şi cei ce intră în structura grăsimilor, după o prealabilă hidroliză). Grăsimile care au în componenţa lor acizi graşi superiori, cu masă moleculară mare, au indice de saponificare scăzut. Calitatea grăsimilor alimentare Calitatea grăsimilor alimentare poate fi privită cel puţin din două unghiuri: - corespondenţa dintre proprietăţile organoleptice şi fizico-chimice reale cu cele omologate sau standardizate şi confirmarea naturii şi originii grăsimilor; - starea de prospeţime şi nivelul degradărilor din timpul păstrării. Proprietăţile organoleptice au o însemnătate aparte pentru aprecierea calităţii grăsimii. Ele permit evaluarea aplicării corecte a tehnologiei de obţinere şi a procesului de rafinare, identificarea proceselor de râncezire, mai ales în fazele avansate şi parţial substituirea lor unele cu altele. Culoarea se finalizează prin operaţiunile de rafinare iar grăsimile asimilabile de calitate au culori cât mai deschise sau cât mai slab nuanţate. Mirosul şi gustul grăsimilor de calitate au specificităţi şi intensităţi reduse, influenţele materiilor prime, a originii fiind anihilate, în mare măsură prin operaţiuni de rafinare bine conduse. Grăsimile de calitate şi în special uleiurile nu trebuie să transmită mirosul şi gustul lor propriu produselor alimentare sau preparatelor culinare la care sunt utilizate, ci să contribuie la armonizarea proprietăţilor gustative ale tuturor componenţilor şi ingredientelor cărora li se asociază. Limpiditatea şi lipsa sedimentelor la grăsimile lichide sau lipsa impurităţilor separate în masa celor solide oglindesc în foarte mare măsură corectitudinea tehnologiilor de fabricare sau a proceselor de rafinare aplicare. Cea mai mare parte a proprietăţilor generale prezentate mai sus se constituie în criterii de apreciere a calităţii grăsimilor şi pot servi la stabilirea naturii lor. Dat fiind suprapunerea intervalului de variaţie al tuturor proprietăţilor pentru grăsimile de diferite origini, natura lor se poate evalua numai când toate rezultatele converg către un anumit tip de grăsime. Pentru identificarea naturii grăsimilor sunt mai precise metodele care permit identificarea şi dozarea unor componenţi specifici (acid linoleic, linolenic, α şi γ tecoferolul, gosipolul şi alţii). Râncezirea grăsimilor şi gradul de râncezire pot fi evaluate, atât prin examen organoleptic cât şi prin determinări fizico-chimice. Gustul şi mirosul tipice de “rânced” apar în fazele avansate de râncezire. În fazele de râncezire incipientă se pot identifica foarte greu modificările provocate de degradate. Culoarea prin avansarea procesului de râncezire, în unele cazuri, se intensifică iar în alte cazuri se deschide, astfel că, este greu să fie luată în consideraţie pentru evaluarea gradului de râncezire. Starea de râncezire a grăsimilor poate fi determinată prin mai multe procedee chimice şi fizice. Dintre acestea mai eficiente sunt: reacţia Kreiss, indicele de peroxid şi indicele de aciditate. Reacţia Kreiss permite identificarea grăsimilor aflate în faze incipiente sau avansate de râncezire.

190

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Indicele de peroxid se exprimă în miliechivalenţi de tiosulfat de sodiu necesari pentru titrarea iodului pus în libertate de iodura de potasiu sub acţiunea peroxizilor din grăsime. Exprimă starea de râncezire a grăsimilor. Deoarece peroxizii sunt instabili, cantitatea prezentă poate varia în limite largi, chiar în grăsimile râncede, la intervale scurte de timp. De aceea grăsimile la care se înregistrează valori scăzute ale indicelui de peroxid pot fi râncede, deoarece conţinutul de peroxizi poate scădea, fără nici o regulă şi în grăsimile degradate prin procese oxidative. Indicele de aciditate reprezintă numărul de miligrame de hidroxid de potasiu necesar neutralizării acizilor graşi liberi dintr-un gram de grăsime. Caracterizează gradul de râncezire, deoarece pe măsura avansării râncezirii creşte conţinutul în acizi liberi. Valorile crescute ale indicelui de aciditate pot fi determinate şi de calitatea rafinării (neutralizării) grăsimilor. 10. STIMULENTE ALIMENTARE, CONDIMENTE ŞI CONCENTRATE ALIMENTARE, În grupa stimulentelor sunt incluse ceaiul şi cafeaua. Aceste produse, prin compoziţia lor, acţionează asupra sistemului nervos central şi asupra sistemului circulator, înlăturând senzaţia de oboseală şi prelungind timpul afectat activităţii intelectuale, dar şi fizice. Aceste efecte stimulatoare sunt conferite ceaiului şi cafelei de cofeina prezentă, între 1 şi 3%. La efectul reconfortant, de refacere a capacităţii de muncă se adaugă şi valoarea lor gustativă deosebită, bine indivoidualizată şi inimitabilă. Consumul exagerat de cafea şi ceai dezechilibrează fiziologic organismul, poate accentua starea de oboseală, reduce capacitatea de muncă şi poate crea dependenţă.  Cafeaua Cafeaua rezultă prin prelucrarea seminţelor plantei Coffea din din familia Rubiaceae. Importanţă economică mare au speciile Coffea arabica care produce cafea de calitate superioară şi deţine circa 70% din producţia mondială., Coffea robusta, cu o pondere de circa 25%, se utilizează mai mult în amestec, datorită aromei mai slabe şi a gustului mai aspru şi Coffea liberica de calitate inferioară. Producţia mondială depăşeşte 600 milioane saci (1 sac = 60 kg) şi este repartizată în America Latină (Brazilia, Columbia, Costa Rica, Venezuela, Honduras, Guatemala, Republica Dominicană, Mexic etc.), în Africa (Kenya, Coasta de Fildeş, Uganda, Camerun) şi în Asia (Yemen, India, partea sudică, Indonezia, Filipine). Dintre sorturile comerciale, se remarcă din punct de vedere calitativ cafeaua de Columbia, Guatemala, Porto Rico, Santos, Rio, Martinica, Jamaica şi altele care excelează prin aromă superioară. De cea mai bună calitate este cafeaua Mocca, aceasta fiind superioară datorită extractului solubil ridicat, acidităţii armonioase şi caracteristicilor gustative (aromă de vin) excelente. Principalii importatori sunt: ţările Europei de est, S.U.A. şi Japonia care preferă Coffea arabica. Sortimentul de cafea cuprinde: cafeaua crudă, cafeaua prăjită şi cafeaua prăjită şi măcinată. Cafeaua crudă se diferenţiază după varietate, nivel canlitativ şi zona geografică. Cafeaua prăjită şi cea măcinată se obţine prin amestecarea cafelei crude de diferite provenienţe sau varietăţi, beneficiind de denumiri strâns legate de cele ale firmelor producătoare sau ale zonelor geografice recunoscute, formând astfel sortimentul comercial din diferite pieţe, care se desface consumatorilor respectivi. Cea mai mare cantitate de cafea prăjită, prăjită şi măcinată se comercializează după preambalarea în materiale complexe, în prezenţa aerului, prin vidare sau prin înlocuirea aerului cu gaz inert. Cantităţi mari de cafea se prăjesc în centre de prelucrare, se ambalează în saci şi se macină la cerere, în unităţile de desfacere. Cafeaua crudă (Pergamino) se obţine prin deshidratarea fructelor după recoltare şi separarea resturilor cornoase. Calitatea cafelei se diferenţiază după specia şi soiurile arborilor de la care provine, după zonele geografice în care se cultivă, precum şi după condiţiile climatice. Forma, mărimea, culoarea, mirosul şi aspectul general al cafelei sunt criterii organoleptice de apreciere a calităţii cafelei crude. Gustul, mirosul şi aroma sunt cele mai importante caracteristici organoleptice şi se evaluează prin examinarea cafelei prăjite şi măcinate ca atare, precum şi a infuziei pregătită prin introducerea sa în apă fierbinte. Cele mai apreciate sunt loturile de cafea crudă omogene în ceea ce priveşte forma, mărimea, care au grad de puritate ridicat, ce nu conţin boabe defecte, nu sunt atacate de insecte şi nu au impurităţi minerale. Cafeaua cu boabe rotunde este superioară celei care are boabe plate sau ovale, iar cea cu boabe mici este mai bună decât cea cu boabe mari. Sunt apreciate loturile de culoare deschisă, comparativ cu cele de culoare brun-cenuşie, care pot fi avariate pe parcursul prelucrării primare, transportului sau păstrării. Cafeaua crudă veche, corect prelucrată, fără să fi fost avariată, păstrată în condiţii optime, este superioară celei noi. În vederea consumului, cafeaua este supusă prăjirii (torefierii) şi măcinării. Prăjirea cafelei contribuie la formarea caracteristicilor de gust, miros şi aromă. Se desfăşoară la temperatura de 180-200°C prin amestecare continuă. După prăjire, cafeaua este supusă imediat răcirii, până la temperatura de 40-60°C, pentru evitarea pierderii aromei prin volatilizare rapidă a substanţelor implicate. Prin prăjire, culoarea cafelei devine brună, volumul creşte între 30 şi 50% ca urmare a eexpansiunii şi eliminării gazelor (CO2, CO)şi a vaporilor de apă ce rezultă din descompunerea pirogenetică. La prăjire cafeaua pierde până la 18% din masa sa ca urmare a evaporării apei, a volatilizării unor substanţe sau a descompunerii altora. Se formează compuşi de caramelizare, de condensare iar din clorogenat de cofeină rezultă cofeină, acid cofeinic şi alte substanţe: gliceridele se descompun parţial în acizi graşi şi glicerină (care trece în acroleină), acid formic şi alţi compuşi, iar fosfatidele sunt aproape complet distruse. Se formează complexul aromatic “cofeol”, care grupează un număr însemnat

191

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

de substanţe volatile şi nevolatile implicate în formarea caracteristicilor de aromă. La formarea aromei cafelei, contribuie cel puţin 40 substanţe formate prin prăjire sau existente în cafeaua crudă, printre care se află: alcooli (furfurilic, etilic); diacetil; diacetilcetonă; cresoli, pinol, piridină, guaiacol, vanilină, furan est. Conducerea corectă a procesului de prăjire a cafelei are o importanţă hotărâtoare asupra caracteristicilor gustative ale infuziilor de cafea ce se pregătesc ulterior. Aroma cafelei formată prin prăjire se pierde cu timpul, fapt ce limitează păstrarea cafelei prăjite. Pierderea aromei se datorează volatilizării, oxidării, hidrolizei sau interacţiunii compuşilor prezenţi. Pierderea de aromă se poate limita prin ambalare în ambalaje impermeabile la gaze, în absenţa aerului, folosirea antioxidanţilor şi utilizarea ambalării în vid sau gaz inert. Pierderea aromei este şi mai însemnată la cafeaua măcinată. Termenele de valabilitate mari (între 60 zile şi 2 ani, în funcţie de modul de ambalare) acordate la cafeaua prăjită şi la cea prăjită şi măcinată nu se justifică datorită pierdeilor foarte mari de aromă suferite de cafea prin păstrare îndelungată. Ambalarea în vid sau gaze inerte, folosindu-se materiale impermeabile la vapori de apă, gaze sau lumină şi alte radiaţii, asigură numai o încetinire a proceselor complexe de pierdere a aromei, fără a le elimina în totalitate. Înăuntrul termenelor de valabilitate mari, chiar prin păstrarea în condiţii optime şi ambalare corespunzătoare, se evită degradarea cafelei numai atât cât să nu afecteze viaţa şi sănătatea oameniulor dar nu şi diminuarea sistematică a calităţii. Termenele de valabilitate mari nu se justifică nici din motive comerciale, fiind excluse nevoile unităţilor de a forma stocuri care să acopere volumul vânzărilor pe perioade de 1-2 ani, deoarece aceasta presupune cheltuieli suplimentare şi o ineficientă rotire a capitalului. Cafeaua măcinată se poate comercializa şi în amestec cu surogate (năut, soia, orz, secară, grâu, cicoare etc.) sub anumite denumiri, precizându-se proporţia cafelei naturale. Amestecurile care se practică mai mult sunt: - 80% cafea naturală şi 20% surogate; - 60% cafea naturală şi 40% surogate; - 40% cafea naturală şi 60% surogate. Extractele de cafea. Sunt cunoscute sub denumirea de cafea solubilă, nescaffe sau cafea instant. Se obţin prin extragere din cafeaua prăjită şi măcinată care nu poate fi valorificată astfel. Extractele de cafea se obţin prin recuperarea aromei şi reintegrarea sa în produsul prelucrat sau fără recuperare. Extractele pot prezenta conţinutul normal de cofeină sau pot fi decofeinizate total sau parţial. Extractele se supun operaţiunii de deshidratare prin procedee perfecţionate (atomizare, liofilizare), pentru evitarea pierderii aromei şi a denaturării unor componenţi labili. Extractele cu solubilizare instantanee se obţin prin aplicarea unor operaţiuni succesive de umezire cu vapori de apă şi uscare şi se prezintă de cele mai multe ori sub formă granulată. Extractele de cafea se ambalează în recipiente metalice sau din sticlă de capacităţi relativ mici (50-200 g). Calitatea este determinată de proprietăţile organoleptice: gust, miros, aromă, limpiditatea soluţiei, precum şi de conţinutul de apă, gradul de solubilizare şi conţinutul de cofeină.  Ceaiul Ceaiul rezultă din prelucrarea mugurilor, cu 2-5 frunze, ai arborelui de ceai Thea chinensis din familia Rubiaceae. Considerat de secole a avea proprietăţi curative, ceaiul a devenit astăzi numai o băutură reconfortantă, sănătoasă uneori dietetică. Îşi menţin proprietăţile curative ceaiurile (infuziile) obţinute din plante medicinale care sunt recomandate pentru prevenirea sau tratarea unor maladii dintre cele mai diverse, dar care nu fac obiectul acestui curs. Producţia de ceai este amplasată pe o curbă ascendentă ca urmare a sporirii suprafeţelor plantate şi a creşterii randamentelor culturilor, datorită îmbunătăţirii tratamentelor împotriva dăunătorilor. Cele mai mari producătoare de ceai sunt: India, China, Sri-Lanka, Kenya, ţările din fosta Uniune Sovietică şi Indonezia. Consumul de ceai este în scădere în ţările importatoare ca: Marea Britanie, Rusia, în schimb, este în creştere în ţările producătoare (India, Africa de Nord, Pakistan). Sortimentul cuprinde: ceaiul negru şi ceaiul verde (nefermentat sau semifermentat). Se culeg 4 recolte de ceai, între sfârşitul lunii aprilie şi sfârşitul lunii septembrie, care se diferenţiază din punct de vedere calitativ. Din recolta I-a şi a II-a se obţine ceaiul de cea mai bună calitate. Acest ceai este format din frunze mici, care dau aromă puternică şi eliberează mult extract. Din recolta a III-a şi a IV-a, rezultă ceai de calitatea a II-a, care este constituit din frunze mari, cu peţiolii dezvoltaţi şi cu raportul frunze/cozi redus. Frunzele de ceai au culoarea verde închisă, pedunculul scurt şi gros, limbul are formă eliptică, crestat pe margini, are nervura mediană mai pronunţată, nervurile secundare fine şi unite. În structura frunzelor sunt prezente ideoblaste, celule mari cu pereţi groşi ce conţin cristale de oxalat de calciu sub formă de stea. Elementele structurale şi descriptive ale frunzelor de ceai servesc pentru identificarea eventualelor impurităţi vegetale, prin observare directă sau eliminare la microscop. Fabricarea ceaiului negru cuprinde următoarele operaţiuni: ofilirea ceaiului recoltat, răsucirea, fermentarea, uscarea şi ambalarea.

192

Lucrător în comerţ Mureş

CRFPA

Ofilirea se desfăşoară la temperaturi de 28-40°C. La ofilire frunzele de ceai îşi reduc conţinutul de apă, pierd elasticitatea, o parte însemnată din clorofilă se oxidează, proteinele încep procesul de hidroliză iar substanţele tanante pe cel de oxidare. Răsucirea afectează structura frunzelor favorizând eliberarea substanţelor solubile în desfăşurarea fermentaţiei ceaiului. Fermentaţia contribuie în cea mai mare măsură la formarea proprietăţilor psihosenzoriale ale ceaiului. Se petrece în lăzi de lemn la temperatura de 18-20°C şi la o umiditate relativă a aerului cuprinsă între 96 şi 98%. Uscarea se face în cuptoare cu aer cald, la temperatură ridicată (85-90°C), până la un conţinut de apă de 8%. Prin uscare la această temperatură sunt distruse enzimele, ceea ce măreşte stabilitatea ceaiului în timpul păstrării. Ceaiul verde se obţine prin opărirea frunzelor de ceai pentru distrugerea enzimelor şi menţinerea culorii, răsucire, uscare şi ambalare. Compoziţia chimică a ceaiului variază în funcţie de perioada de recoltare, gradul de dezvoltare al frunzelor, nivelul calitativ şi modul de prelucrare. Conţinutul de apă este cuprins între 4 şi 8%, conţinutul de teină oscilează în jurul valorii de 3%, conţinutul de tanin în jurul a 12%, conţinutul în substanţe aromatice între 0,6 şi 1%, cenuşa totală între 3 şi 8% iar extractul în substanţe aromatice între 25 şi 50%. Conform recomandărilor standardului ISO 3720. Ceaiul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Umiditatea (maximum 9%), conţinutul de teină (minimum 2%), conţinutul de substanţe tanante (maximum 7%), extractul (minimum 32%), cenuşa totală (maximum 6,5%). La aprecierea calităţii ceaiului pot fi luate în consideraţie şi alte caracteristici: raportul frunze/cozi, prezenţa şi conţinutul frunzelor străine, conţinutul de impurităţi, cenuşa insolubilă în HCl 10%. De mare importanţă sunt cerinţele normelor de igienă pentru alimente privind conţinutul în metale grele, de pesticide sau alte substanţe de poluare. Aprecierea psihosenzorială a ceaiului ca atare şi în mod deosebit a infuziei prezintă o importanţă foarte mare pentru evaluarea calităţii. În funcţie de proprietăţile ceiului şi calitatea infuziei se comercializează trei tipuri de ceai negru: - ceaiul de calitate superioară, PeKok, de culoare neagră argintie, cu infuzie de culoare galbenă, gust fin şi aromă deosebită. Se obţine din frunzele din prima recoltă; - ceaiul de calitatea a II-a Souchong se obţine din recolta a doua, are culoarea negru intens, infuzia galbendeschisă iar gustul uşor dulceag; - ceaiul de calitatea a III-a, Congo se obţine din ultimele recolte, frunzele sunt mari, are culoarea negru-cenuşie iar infuzia aspră, de culoare roşietică. Ceaiul, fiind un produs deshidratat, cu un conţinut mic de apă, cu o structură poroasă, este higroscopic şi are o mare capacitate de a-şi pierde substanţele de aromă sau de a fixa substanţele volatile din mediul înconjurător. Din aceste motive ambalarea ceaiului trebuie să asigure protecţie împotriva apei, a vaporilor de apă şi a gazelor. O protecţie superioară asigură recipientele metalice, din materiale plastice, din sticlă închise ermetic sau plicurile şi pungile din materiale complexe. Pentru ambalarea produselor ce se păstrează perioade mai scurte se pot folosi plicuri sau pungi de capacităţi mici din hârtie pergament, sulfat sau din folii simple de materiale plastice.  Condimentele şi produsele condimentare Condimentele sunt produse fără valoare nutritivă, care se adaugă în produsele alimentare în cantităţi mici pentru a le conferi caracteristici gustative /gust, miros, aromă) superioare, stimulând astfel secreţiile gastrice, pofta de mancare şi digestia. Condimentele nu pot fi folosite pentru a acoperi defectele de fabricaţie care apar pe parcursul circulaţiei tehnoice sau ca urmare a începerii ori avansării proceselor de alterare a produselor alimentare. Efectul condimentelor este determinat de prezenţa în compoziţia lor a unor substanţe chimice cu proprietăţi condimentare: uleiuri eterice, esteri, aldehide, cetone, alcooli superiori, hidrocarburi terpenice, răşini, glucozide etc. Condimentele se clasifică după natura, originea şi caracteristicile organoleptice în următoarele grupe: - condimente naturale propriu-zise: flori, fructe, frunze, rizomi, seminţe, scoarţe; - plante condimentare: pătrunjel, mărar, cimbru, leuştean etc. se utilizează în stare proaspătă, deshidratate şi congelate. au rol condimentar frunzele, seminţele, rizomii şi alte părţi ale plantelor; ele servesc şi ca materie primă pentru extragerea unor substanţe condimentare; - condimente acide; - condimente saline (sarea de bucătărie); - produsele condimentare industriale (muştarul de masă, sosurile condimentare); - uleiurile eterice şi oleo-rezinele.  Condimentele naturale Pot fi clasificate după provenienţă. Principalele condimente naturale şi zonele climatice în care se obţin sunt prezentate în tabelul 14. Tabelul 14 - Principalele condimente naturale

193

Lucrător în comerţ Mureş
Indigene Muştarul Coriandrul Chimenul Anasonul Feniculul Ienupărul Piperul Enibaharul Cuişoarele Scorţişoara Ghimbirul Curcuma Nucşoara Vanilia Tropicale

CRFPA
Mediteraneene

Caperele Dafinul Şofranul

Părţile cu valoare condimentară ale plantelor condimentare sunt recoltate în stadiile de dezvoltare şi de maturitate optime, sunt sortate, deshidratate sau conservate prin alte procedee (marinare) şi ambalate. Părţile utile ale condimentelor pot fi: - flori şi muguri florali: caperele, şofranul, cuişoarele; - fructe: anasonul, chimionul, coriandrul, enibaharul, piperul, ienupărul; - frunze: dafinul; - rizomi: curcuma, ghimbirul, obligeana; - seminţe: muştarul, nucşoara; - scoarţă: scorţişoara. Principalel caracteristici ale condimentelor naturale, cu utilizare mai largă sunt prezentate în tabelul 15. Aprecierea calităţii condimentelor naturale se face prin: - analiză senzorială urmărindu-se: aspectul, forma, culoarea, consistenţa, mirosul, gustul şi aroma care trebuie să fie specifice fiecărui condiment; - examen microscopic pentru verificarea structurii ţesutului vegetal, în scoşpull identificării eventualelor falsificări, prin substituire; - verificarea caracteristicilor fizico-chimice: conţinutul de apă, de uleiuri eterice sau alte substanţe chimice naturale din compoziţie, aciditatea totală, cenuşa insolubilă în HCl 10%, conţinutul de impurităţi, celuloză etc. Tabelul 28 - Condimente naturale – caracteristici – utilizare Condimentul (denumirea ştiinţifică) Partea utilizabilă Conţinutul în Compuşi uleiuri eterice, condimenglicozizi etc., % tari specifici 1. CONDIMENTE INDIGENE 2,0-4,0 anetol Utilizare

Anasonul (Pimpinella anusum L)

fructe mature, uscate, lungi, de culoare roşie verzuie fructe mature, uscate, lungi de 4-6 mm, de culoare cenuşiecafenie fructe mature, uscate, sferice, cu diametrul de cca.3 mm, de culoare galben-brună fructe mature, uscate, sferice, cu diametrul de cca.3 mm, de culoare galben-brună fructe uscate, lungi de 7-9 mm şi late de 3-4 mm, de culoare verdebrună sau galbenverzuie fructe uscate, de formă globulară, cu diametrul de6-8 mm de culoare

Chimenul (Carum carvi L)

4,0-7,0

d-carvona

Chimionul (Cuminum cyminum L)

2.1-2,2

ulei eteric

Coriandrul (Coriandrum sativum L)

1,5-3,0

linalol pinen

Fenicul, Anason mare (Foeniculum vulgare Mill) Ienupărul (Ienuperis comunis L)

2,0-3,0 1,0-3,0

anetol camfen pinen candinen camfen

industria de panificaţie, aromatizarea băuturilor alcoolice industria cărnii, de panificaţie, aromatizarea brânzeturilor, lichiorurilor etc. aromatizarea băuturilor alcoolice şi a preparatelor culinare aromatizarea preparatelor din carne, a produselor zaharoase şi a băuturilor alcoolice industria de panificaţie, aromatizarea băuturilor alcoolice aromatizarea băuturilor alcoolice, a

194

la fabricarea pastei de muştar condimentarea brânzei telemea. cu diametrul de 1-1.0-5. de culoare megru-brună 4. diametrul 4-5 mm boabe întregi. vanilină industria băuturilor. aldehide. murăturilor şi a pastei de muştar la prepararea produselor din peşte. a produselor zaharoase. greutatea a 100 cuişoare = 6-11 g 5. uscate. aromatizarea produselor de panificaţie industria de panificaţie. lungime 1530 mm. lungi de 1225 cm şi cu lăţinea de cca.Lucrător în comerţ Mureş brună Muştarul alb (Sinapis alba L) seminţe mature. sferice. grosimea 1020 mm. culoarea cenuşiebrună. flexibile.0 hidrocarburi aromatice şi terpenice.10.5 mm. culoarea galbenă-brună boabe întregi neajunse la maturitate. diametrul 3-5 mm coaja lăstarilor lungi. la fabricarea pastei de muştar industria cărnii. de culoare brună (nuanţă roşcată) seminţe uscate.0-2. aromatizarea deserturilor. a băuturilor alcoolice. cu suprafaţa încreţită. a conservelor.0-20. industria peştelui.7 aldehidă cinamică ulei eteric. albicioasă-gălbuie sau galbenă-verzuie. de culoare roşiebrună seminţe uscate.4-2. decorticate. la fabricarea pastei de muştar industria cărnii.4-1. cu diametrul de 2-2. cofetărie în cofetărie.0 ulei eteric.5 cca. uscate. mature. uscate. uscată fructe recoltate înainte de maturitate. de culoare neagră. a băuturilor alcoolice.5 mm. uscate. de panificaţie. uscate. Andr) 1. de panificaţie. piperidină Piperul alb Scorţişoara (Cinamomum ceylonicum.10 mm. decojite. CONDIMENTE TROPICALE Cuişoarele (Caryphylus aromaticus L) muguri florali uscaţi. sferice. mici şi foarte uşoare (1 g=340-350 seminţe) CRFPA preparatelor carne din 2. acid miristic Piperul nigrum) (Piper cca. 3.8 sinigrină Negrilica (Nigella sativa) - uleiuri eterice 2.0 eugenol Nucşoara (Myristica fragrans) 4. în patiserie. a conservelor sterilizate Muştarul negru (Sinapis nigra L) 2. piperină.a băuturilor alcoolice industria cărnii. cu suprafaţa netedă. la fabricarea preparatelor culinare.0 eugenol Enibaharul (Pymenta officinalis) fructe uscate de mărimea unui bob de mazăre (5-8 mm). industria produselor zaharoase. de culoare galbenă seminţe mature. răsucită.0-15.1 sinalbină la prepararea marinatelor. fermentată. Ness) Vanilia (Vanilia plantifolia. din carne. a 195 . a băuturilor alcoolice.

Sărurile de magneziu imprimă un gust amar. sulfatul şi clorura de magneziu 1.3 sativus L) picrocrocină. iar sulfatul de magneziu efect laxativ. 0. Oţetul de fermentaţie se obţine prin fermentaţia acetică a vinurilor degradate.distilare.4%. la (Capparis cca. Purificarea sării se realizează prin dizolvarea în apă şi recristalizarea clorurii de sodiu prin suprasaturare. Se deosebeşte şi prin conţinutul de substanţe extractive mai mare de 0. Fermentaţia acetică este produsă de bacteriile acetice. Pentru fermentaţie se utilizează generatoare (vase din lemn în care se află talaj de fag sau coceni de porumb) cu sistem de aerare. Fermentaţia acetică se desfăşoară la temperatura de 25-32°C conform reacţiei: CH3-CH2-OH + O2 → CH3COOH + H2O + 117 kcal În ţara noastră se fabrică prin fermentaţie.fermentaţie.) pe care le prezintă sarea extrafină din mine. procentul de boabe seci (piper). Impurităţile chimice din sare determină creşterea higroscopicităţii sale.4%. Oţetul de distilare se obţine prin diluarea cu apă a acidului acetic pur care rezultă fie prin fermentaţia acetică a unor soluţii diluate de alcool şi de distilare.2%. a unor corpuri străine sau impurităţi. capacitatea de condimentare (metoda diluţiei) etc. băuturilor stigmatele florii uscate 0. Se supun purificării sortimentele superioare: sarea iodată.  Sarea de bucătărie Sortimentul este alcătuit din sare iodată extrafină. a tulburelilor. Sarea de bucătărie este alcătuită în cea mai mare parte din clorură de sodiu (97-99%). fie din distilarea uscată a lemnului. preparatelor culinare În funcţie de condiment. pe scară mai redusă oţet de mere şi oţet de mere şi miere de albine. Celelalte sortimente comportă numai operaţiunile de măcinare până la granulaţia specifică. Aceste sortimente se diferenţiază între ele prin granulaţie şi se obţin prin îndepărtarea impurităţilor (pământ. a 100 muguri florali (cuişoare). Oţetul de fermentaţie este superior celui de distilare datorită aromei şi gustului. după macerare (o lună) sunt conservaţi în oţet  Condimente acide Cele mai reprezentative condimente acide sunt: oţetul alimentar.4%. Oţetul alimentar poate fi de: . mucegai. a cărnii. măruntă. 2.1%. puternic înţepător). fină. . verzi.1-0. Defectele care se pot întâlni la oţet (în special la cel de fermentaţie) sun: prezenţa sedimentului. uruială şi bulgări.0 nobilis L) eugenol fabricarea uscate. 196 . prin fermentarea acetică a borhoturilor de fructe sau a altor soluţii alcoolice. prezenţa anquilulelor sau a gustului străin (de talaj. sarea de lămâie (acid citric sau tartric) şi acidul lactic. nisip etc. doagă. muguri florali. sulfatul de sodiu 0. CONDIMENTE NETROPICALE CRFPA îngheţatei industria conservelor de Caperele peşte.0-4. sărurile de potasiu gust astringent. alcoolice şi crocină cofetărie industria peştelui. lucioase. a frunze lungi de 5-6 cm Dafinul (Laurus cineol conservelor şi la şi late de 2-3 cm. clorura de potasiu şi sărurile ferice. se verifică dimensiunile. a vinului pichet (se obţine prin refermentarea tescovinei după adăugarea de zahăr şi apă). fină şi extrafină. proba plutirii (la cuişoare). Dintre sărurile de impurificare sunt prezente în cantităţi mai mari: sulfatul şi clorura de calciu 1. Conţinutul de apă reprezintă circa 0.5 rutină condimentarea herbacea W) preparatelor culinare ulei eteric de industria Şofranul (Crocus şofran. pentru stabilirea calităţii se mai urmăresc: masa a 100 boabe (piper). oţet de vin.Lucrător în comerţ Mureş 3. sortaţi după mărime. în mod curent.4-1. Mai conţine în afară de clorură de sodiu şi o serie de impurităţi care influenţează proprietăţile fizice şi organoleptice ale sării.

prin extragerea directă a substanţelor condimentare în bulionul sau pasta de tomate care fierb. Pentru promovarea produselor. pătrunjel. ardei. legume deshidratate (morcov. Condimentarea sosurilor se face: . gogoşari. hidrolizate proteice. sosurilor concentrate.05% şi substanţe colorante. fructele întregi. în variantele iute sau dulce. sosurile condimentare. dextroză. părţi din fructe sau amestecul lor în anumite proporţii. fără înglobarea componentelor insolubile (fierberea condimentelor în săculeţi de pânză). zahăr 2. muştar cu hrean şi cu adaos de alte ingrediente. Se recomandă să se păstreze la o umiditate relativă a aerului de 75% şi să fie ferită de apă. . concentratele aromatice şi condimentare (Delicat. Reţeta cuprinde: sare.5-3. Produsele “Delicat” se obţin din pulberi de legume deshidratate (morcovi. oxizii ferici provoacă diferite defecte (pete brune) şi accelerează procesul de râncezire al slăninii şi al altor produse cu un conţinut ridicat de grăsime. zahăr. păstârnac. păstrarea şi transportul trebuie să împiedice umezirea sării pentru evitarea aglomerării şi pierderii caracteristicilor de calitate. vin. Termenul de valabilitate este cuprins între 60 şi 360 zile în funcţie de procedeul de conservare. de toate categoriile. muştar obişnuit. Dintre operaţiunile tehnologice. condimente naturale.  Produsele condimentare şi oleo-rezinele Se obţin prin prelucrarea produselor ce conţin substanţe cu rol condimentar. morcovi. sare de bucătărie. Pentru fabricarea boielei de ardei se folosesc. Muştarul este conservat prin pasteurizare şi substanţe antiseptice sau chiar prin sterilizare. Boiaua de ardei se foloseşte atât pentru condimentare. Boiaua de ardei se fabrică în varinata dulce şi iute. cenuşă insolubilă în HCl 0. cenuşă totală 6. oţet. . hrean. Cele mai răspândite sunt sosurile Ketchup pe bază de bulion sau pastă de tomate. 197 . sare. Ele pot fi rezultatul aplicării unor biotehnologii de fabricare. zahăr. amelioratori de aromă (glutamat monosodic. de capacităţi mici. pătrunjel. boia de ardei.5-15%.01-0. ciorbelor. Este un produs natural fără conservant. se pot obţine prin extragerea şi concentrarea substanţelor active din diferite surse sau prin prelucrarea industrială a condimentelor. Muştarul de masă (pasta de muştar) este un produs condimentar care se prepară din boabele de muştar (Sinapis alba sau Sinapis nigra) măcinate. usturoi). împreună cu o serie mare de ingrediente. ardei iute). Conţine apă 10-12%.cu extracţie în oţet la fierbere. la temperaturi răcoroase şi umiditate relativă a aerului mică (sub 70%). ceapă. Felicia). Ambalarea. făină de grâu. fie pentru alte utilităţi gospodăreşti. Conţinutul de zahăr este mai ridicat la muştarul extra dulce (15%) şi redus la muştarul superior (2. Se utilizează pentru condimentarea şi aromatizarea supelor. Sortimentul este alcătuit din muştar extra sau superior. ulei. capsicina 0. zahăr. imprimând produselor un gust specific de ardei. Seghedin dulce.  Boiaua de ardei Se obţine prin uscarea şi măcinarea ardeiului dulce sau iute din varietatea Capsicum annum. aciditatea d4e 1. Iute de Arad şi altele. Muştarul de masă are apă 75-80%. păstârnac. Sosurile condimentare sunt obţinute în diferite variante. condimente naturale. inclusiv pentru intensificarea aromei de carne la fripturi. uneori de iute pronunţat cât şi pentru colorarea produselor alimentare şi a preparatelor culinare. ceapă. producătorii folosesc ambalaje de prezentare care. extracte naturale din carne).cu extracte de condimente obţinute cu acid acetic la rece (extragere 2 săptămâni). glucoză. cu adaos de oţet.5%. ribonucleotide. pătrunjel.5-8%. în funcţie de tip. după utilizarea conţinutului pot fi folosite fie pentru păstrarea produselor. prin caramelizarea glucidelor sau reacţiei de îmbrunare neenzimatică. ţelină) şi vitamine (B1 şi B2).5% acid acetic. uleiurile eterice şi oleo-rezinele. substanţe solubile în eter 15-20%. sare. concentrate sau izolate de soia. Conţinutul ridicat de săruri de magneziu şi calciu îngreunează procesul de maturare al cărnii şi peştelui sărate. Se prezintă ambalat în plicuri din folii complexe. pentru condimentarea şi îmbunătăţirea aromei preparatelor culinare. Utilizarea unui regim termic neadecvat determină închiderea culorii atât din cauza oxidării pigmenţilor cât şi datorită formării unor noi compuşi de culoare închisă. uscarea care se face până la o umiditate de 9-10% are cea mai mare influenţă asupra calităţii. substanţe colorante şi alte condimente conform reţetelor de fabricaţie.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Impurităţile sării de bucătărie influenţează direct şi calitatea produselor conservate. Principalele produse din această grupă sunt: muştarul de masă. glutamat de sodiu. ambalat în plicuri din folie complexă de 100 g şi trebuie păstrat.5%). Se folosesc mai mult soiurile: Spaniol.cu uleiuri eterice şi oleo-rezine. plante condimentare (ţelină. . recipiente metalice de capacităţi cuprinse între 100 şi 500 g iar cele brichetate ambalate în ambalaje din materiale impermeabile la vapori de apă. Sunt apreciate soiurile de ardei cu un conţinut ridicat de pigmenţi şi dulci (Spaniol şi Dulce de Banat). Produsul condimentar Felicia este indigen. clorură de sodiu 2%. Muştarul de masă se ambalează în borcane de sticlă sau materiale plastice de capacităţi între 150-420 g şi forme variate. Se utilizează pentru î’mbunătăţirea caracteristicilor gustative ale preparatelor culinare. Dulce de Banat. pe bază de bulion sau pastă de tomate. ca toate produsele deshidratate.

condimente. Aceste condimente cuprind principiile active ale condimentelor naturale.liofilizate.cu un conţinut mediu de grăsime. hidrolizate proteice. modul de reconstituire etc. cât şi produsele rezultate din combinarea acestora. concentratele alimentare sunt amestecuri de diferite produse deshidratate cu grăsimi şi condimente. În accepţiunea sensului mai restrâns. ouăle praf. toate produsele instant. caşe de legume şi altele. extracte de carotenoide. (fig.amestec al componenţilor de natură vegetală şi animală. Gama largă de materii prime utilizate permite fabricarea unui sortiment bogat şi eterogen de concentrate alimentare. Concentratele mixte conţin componenţi de toate tipurile. .foarte grase. nu prezintă nici o altă importanţă practică.  Concentratele alimentare Denumirea de concentrat alimentar are un înţeles mai larg şi altul mai restrâns. în grupa concentratelor alimentare se include un număr mare de produse alimentare şi anume: legumele şi fructele deshidratate. . . în condiţiile cerute de particularităţile lor. produsele obţinute prin concentrarea legumelor şi fructelor. ciuperci şi altele. După conţinutul de grăsime: . În sensul mai larg. în afară de elementul comun cu însemnătatea sa şi anume. de origine animală sau vegetală. produsele din carne şi peşte cu conţinut redus de apă. Acceptarea acestui sens. sunt folosite în special de intreprinderile de industrie alimentară.. concentratele proteice şi extractele condimentare. Concentratele alimentare pe bază de hidrolizate proteice sunt alcătuite din componenţi de natură vegetală şi animală. În această accepţiune. care pot fi transformate în preparate culinare. După modul de ambalare: . leguminoase boabe prelucrate. modificările care au loc îăn timpul păstrării şi modul de utilizare al lor diferă de la produs la produs. care alături de alte adaosuri (glutamat monosodic.ambalate în vid. nucleotide) conferă produselor gust apropiat de cel al produselor fabricate pe bază de extracte naturale din carne. . Mai sintetic şi mai cuprinzător. verdeţuri condimentare deshidratate.54). calitatea lor fiind direct legată de nivelul realizărilot calitative în întreaga industrie alimentară. prin concentrate alimentare înţelegem amestecurile de diferite produse deshidratate. produse de origine animală deshidratate. Caracteristicile care definesc produsele.ambalate în aer atmosferic.cu un conţinut redus de grăsime. fac posibilă clasificarea acestora după mai multe criterii ca: natura componenţilor de bază. Numărul mare de sortimente de concentrate alimentare şi diversitatea acestora. care în urma unei prelucrări a căpătat o valoare nutritivă mai mare în raport cu volumul şi greutatea obişnuită.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Uleiurile eterice şi oleo-rezinele condimentare. destinaţia lor.deshidratate prin procedee clasice. o valoare alimentară mai mare a produselor în raport cu volumul şi greutatea lor. forma de prezentare. Gama largă a concentratelor alimentare implică o multitudine de probleme.ambalate în gaz inert. Clasificarea concentratelor alimentare se mai poate face şi după alte criterii: După modul de deshidratare: . potenţiatori de arome şi altele. . chiar în accepţiunea sensului mai restrâns. . Datorită capacităţii lor mari de aromatizare şi condimentare (în unele cazuri o cantitate de 1 g este suficientă pentru câteva zeci de kg de materie primă).  Sortimentul concentratelor alimentare În compoziţia concentratelor alimentare intră: legume deshidratate. de la subgrupă la subgrupă de produse. în a căror compoziţie intră şi extractele naturale de carne. grăsimi alimentare. în ambele cazuri fiind prezente hidrolizate proteice. concentrate proteice obţinute din surse convenţionale sau neconvenţionale. brânză praf etc. piureuri de legume.componenţi de origine vegetală: supe de legume. laptele praf. prin concentrat alimentar se defineşte orice produs alimentar. produsele concentrate din lapte. Realizările obţinute în ultima vreme în domeniul aromatizării produselor cu hidrolizate proteice sau cu nucleotide şi alţi potenţiatori de arome determină restrângerea gamei sortimentale a concentratelor alimentare naturale. .componenţi de origine animală: lapte praf.  Materiile prime şi fabricarea concentratelor alimentare 198 . o multitudine de factori de influenţă. care se pot consuma numai dacă în prealabil au fost amestecate în astfel de proporţii încât să se asigure rehidratarea cât mai completă a componentelor deshidratate şi consistenţa felului de mâîncare dorit. produse obţinute din prelucrarea cerealelor. inclusiv extracte naturale de carne şi hidrolizate proteice. după o prealabilă termohidratare. Concentratele alimentare naturale pot fi constituite din: . condiţiile de păstrare şi depozitare.

ţelină. făina de soia. proteinele microbiene (drojdii. deshidratare prin atomizare. . prin încălzire la temperatura de 50°C suferă un proces de plasmoliză. pentru intensificarea efectului aromatizant al extractelor de carne sau al hidrolizatelor. de granule. săruri de sodiu ai acizilor aminaţi. Se folosesc mai mult extractele din carne de pasăre sau vită şi hidrolizatele care conferă aromă în funcţie de natura concentratelor (supe. Utilizarea glutametului pentru corectarea şi formarea gustului preparatelor şi al altor produse alimentare a precedat folosirea hidrolizatelor proteice. la fabricarea produselor din carne. În prezent se fabrică în lume cantităţi mari de glutamet monosodic. crupe din cereale şi leguminoase. Produsele deshidratate se obţin prin tehnologii moderne. Hidrolizatele donatoare de aromă şi gust sunt închise la culoare. părtârnac. aspre. pătrunjel). din drojdii producătoare de alcool în industria alcoolului sau berii şi din torule. Autolizatele din drojdii Un caz particular al hidrolizei enzimatice îl prezintă autoliza drojdiilor. în prealabil supusă fierberii. În aceeaşi măsură glutametul accentuează proprietăţile gustative ale tuturor componenţilor. de porumb. Se pot folosi: glutenul de grâu. Aromatizarea se face prin fierberea grăsimilor topite cu amestecuri de rădăcinoase (morcovi. sub formă de pulbere sau bucăţi de diferite forme. acoperite cu pulberi ale unor constituienţi folosiţi la fabricarea concentratelor).). ciorbe. proces prin care se obţin extracte ce conţin produse de hidroliză (aminoacizi. prin liofilizare. Se mai utilizează în acelaşi scop nucleotidele care completează efectul sinergetic gustativ al glutamatului monosodic. lamele. 199 . soluţie 25% sau ueni soluţii de zahăr. Se utilizează grăsimi proaspete. Glutamatul monosodic a fost preparat în anul 1866 şi utilizat în anul 1908 de profesorul Kikunae Ikeda de la Universitatea din Tokio. cazeina. de fir de păr de porc. . La această temperatură optimă. Cel mai mult se utilizează glutamatul monosodic. prezintă gust de supă de carne de vită şi se utilizează în proporţii mai mari. . după spălare.hidrolizate intensificatoare de arome. bine rafinate. Cele mai bune autolizate se obţin din drojdii de panificaţie. În cele mai multe cazuri grăsimile se introduc sub formă granulată (globule de fineţe diferită. Hidrolizatele proteice Hidrolizatele proteice comerciale. prin propriile lor gusturi şi arome. extractul este concentrat sub formă de pastă sau este deshidratat. Ele contribuie.hidrolizate donatoare de arome. făina de peşte. în proporţii cuprinse între 0. Hidrolizatele intensificatoare de arome sunt deschise la culoare. paste făinoase.Leguminoase deshidratate sub formă de pulberi obţinute după tratamente hidrotermice prealabile. iar în proporţie mai redusă glutamaţii de potasiu. improprie dezvoltării altor microorganisme.Concentrate alimentare aromatizate. contribuie foarte puţin sau nu contribuie deloc cu propriile lor caracteristici gustative la aromatizarea produselor cu care se asociază.Aditivi. Hidrolizatele proteice sunt produse complexe care asociază aminoacizi liberi. Celulele de drojdii. nucleotide şi substanţe reziduale din drojdii. făina de copite. polipeptide. de coarne. compuşi ce au caracter reducător. peptone). de amoniu şi de calciu. care este utilizat la fabricarea concentratelor alimentare şi a preparatelor culinare. Se utilizează arome obţinute din aminoacizi şi substanţe reducătoare (glucide) prin aplicarea tratamentelor termice. cu grad redus de nesaturare şi cu stabilitate mare.Extracte naturale de carne şi hidrolizate proteice. de natură animală sau vegetală (hidrogenate). se pot obţine din materii prime cu un conţinut ridicat de proteine. de cartofi. rondele. în calitate de înlocuitori ai cărnii.Sinergetici gustativi. . peptide. alţi compuşi de hidroliză ai proteinelor. legume etc. Se utilizează de obicei glutamatul monosodic. . mucegaiuei).Carne de vită sau pasăre deshidratată. în pat fluidizat şi cel mai mult. care extrage sucul celular. Varietatea condiţiilor de prelucrare determină obţinerea unor sorturi cu caracteristici foarte diferite. După eliminarea resturilor celulare insolubile. peşte. Autolizatele din drojdii pot înlocui parţial sau chiar total extractele naturale din carne la prepararea supelor şi pot îmbogăţi gustul multor preparate culinare. prin adăugare de extracte de carotenoide sau legume condimentare.4-0. utilizabvile la fabricarea concentratelor alimentare. Cele circa 30-40 de sorturi de hidrolizate care se fabrică se pot grupa în două tipuri şi anume: . cuburi.8%. lărgind spectrul global al aromei şi gustului acestora. puternice. . batoane etc.Făină.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Diversitatea concentratelor alimentare impune utilizarea unei game largi de materii prime şi ingrediente sub formă deshidratată. Se pot obţine autolizate şi prin plasmoliza celulelor de drojdii sub influenţa clorurii de sodiu. au aromă proprie foarte slabă sau au arome care se confundă cu cele ale celorlalţi componenţi din produsele la care se adaugă şi pe care le amplifică. făina de carne. enzimele proprii eliberate determină autoliza proteinelor din celule. Se pot utiliza antioxidanţi la concentratele ambalate în vid sau gaz inert sal la cele care nu au oxigen în concentraţii mari în compoziţia lor. Procesul de plasmoliză poate fi completat cu o hidroliză alcalină. . .55. bacterii. albumoze. preparate pentru felul II). tocături fine sau grosiere. . Hidrolizatele proteice se obţin prin hidroliza compuşilor proteici din diferite surse cu acid clorhidric (fig. la formarea caracteristicilor gustative ale produselor cu care se asociază. Acidul glutamic şi sărurile sale Acidul glutamic se utilizează mai rar pentru aromatizarea şi îmbunătăţirea gustului produselor alimentare.Legume deshidratate sub formă de pudre cu grad de fineţe variabil.

. şi canada au apărut o serie de informaţii prin care glutametul monosodic este făcut răspunzător de sindromul aşa-zis “Restaurantul chinezesc” care se manifestă prin stări de încordare. deoarece atât natura cât şi proporţia cpomponenţilor din hidrolizatele proteice se identifică.conţinutul în substanţe antinutriţionale nu atinge nivele care perturbează metabolismul normal al omului. comercializarea şi consumul lor (fig. la concentratele alimentare distingem proprietăţi: psihosenzoriale ale produselore ca atare şi proprietăţi psihosenzoriale ale produselor reconstituite (transformate în produse consumabile).conţinutul în substanţe adăugate pentru ameliorarea unor caracteristici organoleptice sau pentru conservare nu depăşeşte limita admisă. de furnicare.  Calitatea concentratelor alimentare Calitatea concentratelor alimentare este expresia valorii nutritive ca grad de satisfacere a trebuinţelor nutriţionale. cu mici excepţii. inclusiv estetice. aceasta determină respingerea concentratelor din consum. simptome care se întâlnesc la unii din consumatorii preparatelor ce conţin cantităţi mari de glutamat monosodic. la care se pot adăuga aspectele economico-sociale legate de fabricarea. Consumatorii acceptă concentratele alimentare. Studiile efectuate ulterior au stabilit că circa 1-2% din populaţia adultă reacţionează negativ la monoglutamaţi. în substanţe minerale şi eventual vitamine (la cele vitaminizate). la consumul produselor. În prezent Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă un maxim zilnic de 0. determinată prin intermediul unor proprietăţi selecţionate.conţinutul în pesticide şi alte substanţe de poluare este mai mic decât cel admis. Din aceste motive caracteristicile psihosenzoriale au o importanţă deosebită în cercetarea pieţei concentratelor.15 g/kg greutate corp. Valoarea igienică a concentratelor alimentare presupune existenţa unor caracteristici al căror nivel individual se încadrează în prevederile legale şi care garantează lipsa oricărui pericol asupra sănătăţii. Valoarea psihosenzorială la care produsele sunt acceptate pentru consum este determinată de nivelul minim acceptat al fiecărei caracteristici organoleptice. Această perioadă corespunde avântului producţiei de hidrolizate proteice. de presiune în partea de sus a corpului. pentru promovarea alimentaţiei raţionale şi a produselor pe piaţă. în speţă. ale căror nivele nu depăşesc prevederile normelor de igienă şi valoarea psihosenzorială. Valoarea psihosenzorială a concentratelor alimentare este dată de o serie de proprietăţi organoleptice. Proprietăţile produselor reconstituite sunt hotărâtoare pentru succesul lor pe piaţă şi ele trebuie să se apropie cât mai mult de caracteristicile preparatelor culinare clasice. chiar dacă ele prezintă valoare energetică şi biologică ridicate. iar valoarea biologică de conţinutul în aminoacizi indispensabili. . 200 .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA În perioada anilor ’60 utilizarea glutamatului monosodic a stagnat din cauza incriminării sale ca fiind un produs care prezintă pericol pentru sănătatea omului. de conţinutul de lipide. în activitatea de creare a produselor noi şi de lansare pe piaţă a acestor produse. În România conţinutul de glutamat este admis în proporţie de 3000 mg/kg produs.în materii prime. semifabricate sau produse finite nu s-au desfăşurat procese de alterare sau în cazul iniţierii acestora. verificarea acestora fiindu-le la îndemână. Într-o serie de publicaţii din S.conţinutul în substanţe nutritive se află într-un echilibru corespunzător. energetice. Valoarea energetică este detrerminată de compoziţia chimică.U. inclusiv pentru etichetarea şi prezentarea lor. . nu întotdeauna din raţionamente ştiinţifice ci şi comerciale. proprietăţi igienice şi organoleptice inferioare limitelor de admisibilitate determină eliminarea din circuitul comercial şi din consum a produselor. în acizi graşi polinesaturaţi.A. în cantităţi mari. chiar dacă privite din celelalte unghiuri ale valorii nutritive (biologice. a glutamatului monosodic etc. . pe care le substituie sau cu care se aseamănă şi sunt acceptate de consumatorii în rândul cărora s-a format deja o imagine favorabilă. 57). dar cu specificarea pe etichete a proporţiei glutamatului utilizat. Concentratele alimentare prezintă valoare igienică numai dacă: . gradul de încărcare microbiană sau compuşii metabolici ai microorganismelor existente în concentrate nu depăşesc limitele normale.natura microorganismelor.56. Cunoaşterea valorii energetice şi biologice are importanţă deosebită în activitatea de cercetare şi proiectare a concentratelor alimentare. pe care de altfel nici nu le pot constata. protide. acestea nu corespund cerinţelor lor. presupunând la acestea valori biologice. determinante pentru consum. igienice şi psihosenzoriale) sunt superioare.). Temerile privind utilizarea glutamatului monosodic au fost răspândite. cu cele din proteinele naturale care se folosesc la obţinerea lor. ele nu au atins nivele ale căror rezultate să poată afecta starea de sănătate a consumatorilor. căldură. energetice şi igienice optime. dar le resping dacă din punct de vedere al caracteristicilor psihosenzoriale. Dacă o singură caracteristică dintre cele care alcătuiesc valoarea psihosenzorială are valori sau atribute sub nivelul de acceptabilitate. Valoarea igienică minimă. necesar desfăşurării normale a metabolismului uman (proporţia nucleotidelor. ale căror nivele răspund cerinţelor minime ale consumatorilor constituie condiţii obligatorii pentru acceptarea în consum a produselor. evaluată cu ajutorul caracteristicilor organoleptice şi estetice. glucide. considerate produse naturale. În Statele Unite ale Americii utilizarea glutamatului este autorizată. .

Modificările în timpul păstrării sunt neânsemnate din punct de vedere cantitativ. reacţia Kreiss şi altele. care în condiţiile concentratelor alimentare. gustul şi aroma sunt caracteristici ale produselor. culoarea componenţilor şi altele. Aspectul. Chiar dacă celelalte caracteristici organoleptice sunt superioare. iar pentru cele obţinute pe bază de extracte din carne. Caracteristicile fizico-chimice Examinarea organoleptică a concentratelor alimentare trebuie completată cu determinarea vcalităţii prin criterii fizico-chimice. cifra de acid tiobarbituric. Astfel. Azotul amoniacal poate însă servi la controlul calităţii hidrolizatelor proteice. aroma şi consistenţa. conţinutul de apă. dar unii componenţi nu se rehidratează suficient. Componenţii respectivi prezintă caracteristici de formă şi culoare specifice. determină luarea în consideraţie a acestei caracteristici la aprecierea calităţii acestei grupe de produse alimentare. ce au un conţinut de apă redus. În cadrul concentratelor alimentare azotul amoniacal nu ami poate caracteriza starea de prospeţime. Toate acestea. Asupra consistenţei pot influenţa o serie de factori printre care: deshidratarea greşit condusă a materiilor prime. La produsele reconstituite se urmăreşte eventuala prezenţă a unor aglomerări de substanţe nesolubilizate. conţinutul de substanţă insolubilă în apă şi în eter etilicc. implicit valoarea mnutritivă a concentratelor alimentare. conţinutul în amoniac etc. Urmărirea evoluţiei calităţii în timpul păstrării. utilizarea unor materii prime neadecvate. Examinarea aspectului produselor poate contribui în mare măsură la definirea şi aprecierea calităţii concentratelor alimentare. Orice modificare a reţetelor de fabricaţie. se apreciază dacă produsul se constituie ca un tot armonios. Codex Alimentarius Austriacus admite 1 g azot amoniacal/100 g hidrolizat lichid. Cunoaşterea şi examinarea lor atentă pot evidenţia existenţa unor defecte ale concentratelor alimentare. Normele italiene admit 1% azot amoniacat în concentratele condimentare obţinute din hidrolizate proteice. Mirosul. pentru evidenţierea utilizării globale a componenţilor solubili. serveşte pentru stabilirea valorii energetice. culoarea componenţilor respectivi. deci. mirosul. Determinarea unor caracteristici fizico-chimice selecţionate. 4% faţă de conţinutul de substanţă uscată. conţinutul în creatinină pentru stabilirea respectării proporţiilor de utilizare a extractelor naturale din carne. mare importanţă prezintă modul de armonizare al gustului. conţinutul de cenuşă totală şi insolubilă în acid clorhidric 10%. Prin examinarea aspectelor componenţilor se pot depista eventualele modificări. cele mai dinamice şi pot fi considerate ca etalon pentru depistarea alterării acestora. Pentru determinarea modificărilor grăsimilor în timpul păstrării se pot folosi: aciditatea liberă. atât prin natura substanţelor care le determină cât şi prin interacţiunea lor. se examinează modul în care îşi păstrează forma diferiţi componenţi (paste făinoase. conţinutul de clorură de sodiu. Consistenţa vizează componenţii care îşi păstrează forma după reconstituire. sunt cele mai labile. Ele se situează pe un loc de frunte în ceea ce priveşte importanţa pe care o au în stabilirea calităţii concentratelor alimentare. gustului şi a aromei predominante. fie unor procese ce sau desfăşurat în timpul păstrării.  Ambalarea concentratelor alimentare Concentratele alimentare sunt produse care pot fi păstrate perioade mari de timp. extractul apos la rece. datorate fie unor procese tehnologice greşite sau învechite. amestecuri de pulberi şi bucăţi de diferite forme regulate sau neregulate ale deshidratatelor şi sub formă de brichete. indicele de peroxid. fără deprecierea calităţii. la produsele reconstituite. Ele nu pot fi depistate determinând substanţele de degradare specifice. 201 . pentru controlul respectării reţetelor de fabricaţie şi a tehnologiilor aplicate şi pentru identificarea modificărilor în timpul păstrării. Controlul respectării reţetelor de fabricaţie. Mirosul. excluderea sau reducerea proporţiei unor componenţi cât şi substituirea lor. cifra de benzidină. Produsele se prezintă sub formă de pulberi. contribuie la o variaţie a consistenţei produselor. legume etc. Se pot folosi pentru controlul respectării reţetelor: conţinutul componenţilor principali şi proporţia acestora. mirosului şi aromei materiilor prime componente şi a substanţelor aromatizante cât şi intensitatea mirosului. Grăsimile reprezintă grupa de substanţe. este însă posibilă numai printr-o ambalare la care să se folosească materiale şi procedee care să răspundă necesităţilor lor de protecţie. gustul şi aroma constituie criterii importante pentru verificarea calităţii concentratelor alimentare şi pentru depistarea modificărilor determinate de o ambalare sau păstrare necorespunzătoare sau de durată prea mare. modifică caracteristicile produselor. produsele respective pot fi î’ncadrate cel mult în rândul produselor inferioare calitativ. care sunt implicaţi în cea mai mare măsură la formarea caracteristicilor de gust şi aromî. Păstrarea îndelungată a concetratelor. existenţa aglomerărilor stabile. rămânând tari sau elastici. strâns legate între ele. capabil să placă consumatorilor. La concentratele alimentare distingem aspectul produsului ca atare şi aspectul produsului reconstituit.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Criterii de apreciere acalităţii concentratelor alimentare Caracteristicile organoleptice Principalele caracteristici organoleptice care prezintă importanţă pentru aprecierea calităţii concentratelor alimentare sunt: aspectul. la care se adaugă şi o supradeshidratare. biologice şi parţial a valorii energetice. gustul. păstrarea în condiţii necorespunzătoare de temperatură şi umiditate relativă.).

în special grăsimi solide la temperatura de păstrare (granulate sau negranulate) care însă. este posibilă numai prin asigurarea protecţiei împotriva apei şi a vaporilor de apă din atmosfera înconjurătoare. ambalajele trebuie să îndeplinească condiţiile: impermeabilitate sau permeabilitate redusă la apă. După cum s-a arătat. la produsele protejate prin ambalaje impermeabile. ambalajele trebuie să îndeplinească şi alte condiţii. iar foliile de aluminiu rămân deficitare la manipulări mecanice. întreaga cantitate de produs ambalat. Plicurile se folosesc pentru ambalarea concentratelor în cantităţi mai mici şi pungile pentru ambalare în cantităţi mai mari. Nici o folie din material plastic. pentru asigurarea consumului individual şi în cantităţi mai mari pentru consumul colectiv. Utilizarea ambalajelor de capacităţi mai mari decât necesarul de consum în momentul desfacerii. în momentul desfacerii unităţii de ambalaj. nu răspunde tuturor cerinţelor impuse de concentratele alimentare. inclusiv oxigenul. intensitatea modificărilor de degradare este determinată de prezenţa radiaţiilor. care asigură energia necesară desfăşurării proceselor oxidative. pastele făinoase. regulamentele sanitare fixează pentreu materialele plastice sau pentru materialele complexe condiţii care să asigure inocuitatea produselor ambalate. Totuşi prezenţa şi acţiunea unor acizi organici. se folosesc în special plicurile şi pungile confecţionate din materiale complexe. Materialele complexe. determină şi o iniţiere a oxidării grăsimilor din interior. sunt cele de natură oxidativă şi de îmbrunare neenzimatică. Deci. În concentratele alimentare. conţin şi substanţe care sunt mai mult sau mai puţin reactive. consumul de permanganat să fie sub 0. Concentratele alimentare conţin grăsimi între 15 şi 45%. inclusiv a celor de degradare din materialel plastice) nu trebuie neglijată mai ales pentru produsele ce se păstrează perioade mari de timp. rezustenţă la sifonare. Aceste modificări sunt minime la valori optime ale conţinutului de apă şi ale activităţii apei. impermeabilitate la grăsimi şi la radiaţiile din spectrul solar. se asigură prelungirea stabilităţii produselor pe perioade mai mari de timp.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Pentru asigurarea protecţiei împotriva factorilor distructivi. În afară de inerţia la acţiunea unor componenţi ai concentratelor alimentare. Rezidiul organic la o extracţie cu o soluţie de 3% acid acetic. introduc gaze inerte şi realizează sigilarea ambalajelor prin termosudare. asigurarea protecţiei prin ambalaje impermeabile la apă şi vapori trebuie să fie însoţită de menţinerea constantăm sau cel mult de o variaţie în limite restrânse a temperaturii de păstrare. Această migrare a grăsimii duce la formarea unui aspect neplăcut. realizabilă în condiţii economice.15 mg/l litru apă şi să lipsească metalele grele (plumbul. Concentratele alimentare au o compoziţie variată. face necesară utilizarea unor ambalaje impermeabile la arome şi la substanţe cu mirosuri pătrunzătoare. modificarea temperaturii în timpul păstrării. îşi menţin proprietatea de a penetra prin diferite materiale de ambalaj (în special prin cele celulozice). pot crea dificultăţi atât la folosirea maşinilor de ambalat cât şi pe parcursul transportului şi al depozitării. care au o mare suprafaţă exterioară şi o mare capacitate de absorbţie şi de cedarew a substanţelor în/şi din mediul înconjurător. Folosirea unor ambalaje mai mici este neeconomică pentru producători. deoarece costul ambalajelor şi consumul de materiale cresc pe măsura scăderii capacităţii lor. a hidrogenului sulfurat. Astfel prin îndepărtarea aerului din produse şi înlocuirea sa cu gaze inerte. gaze şi substanţe de aromă şi sunt permeabile la radiaţii. timp de 2 zile nu trebuie să depăşească 2 mg/100 cm3. Ca urmare impermeabilitatea sau permeabilitatea foarte redusă la apă şi vaporii de apă devine o primă condiţie pentru ambalajele concentratelor alimentare. Se înţelege că umiditatea scăzută a concentratelor alimentare diminuează în mare măsură acest caracter. determină modificări ale activităţii apei datorită microclimatului creat prin ambalare. avantajoasă pentru producători. Ambalarea cponcentratelor alimentare se face de cele mai multe ori. la îndoituri repetate şi la acţiunea vârfurilor ascuţite sau colţuroase ale componenţilor rigizi şi capacitate de termodudabilitate la temperaturi operative. la oxidarea rapidă a fracţiunii migrate şi implicit la apariţia unor mirosuri neplăcute şi în plus. cadmiul şi bismutul) şi monomerii din componenţa polimerilor respectivi. modificările degradative predominante din concentratele alimentare. Foliile din materiale plastice şi celuloză nu asigură etanşeitatea la vapori de apă. Ambalajele complexe sunt singurele care răspund cerinţelor impuse de concentratele alimentare. oxigen şi alte gaze din atmosferă. cuburile de carne rigide şi colţuroase. la alte substanţe de miros şi aromă. de forme variate. Dimensionarea capacităţii ambalajelor trebuie să se facă astfel încât să se folosească. crează dificultăţi consumatorilor (utilizatorilor) deoarece duce la risipă de produs sau la desfăşurarea rapidă a proceselor de degradare a fracţiunii neconsumate. Prezenţa pulberilor în concentratele alimentare. nu sunt sudabile la cald la temperaturi operabile şi se fisurează la maşinile de ambalat. Aplicarea acestor procedee de ambalare trebuie să fie însoţită de utilizarea unor ambalaje impermeabile sau cu permeabilitate scăzută la oxigen şi alte gaze. Tipuri de ambalaje şi procedee de ambalare Concentratele alimentare se ambalează în cantităţi mici (echivalentul a 1-4 porţii produs pregătir). cu maşini automate ce dozează. dezagreabil. a bazelor azotate inclusiv a amoniacului. substanţe antioxidante şi alţi compuşi. Totuşi. produse higroscopice. precum şi a grăsimilor (care pot solubiliza plastifianţi. Bucăţile de legume. pot avea o acţiune mecanică distructivă asupra materialelor de ambalaj. Pentru ambalarea concentratelor alimentare. celuloză sau aluminiu. indiferent de forma sub care sunt inglobate. rolul cel mai important în deprecierea calităţii concentratelor alimentare îl are oxigenul atmosferic care constituie unul din partenerii de reacţie. vapori de apă. Materialele plastice nu trebuie să producă modificări în mediul de extracţie. Prin unirea 202 . Astfel. Pentru împiedicarea acţiunii radiaţiilor apare necesitatea utilizării unor ambalaje impermeabile la radiaţiile infraroşii din zona vizibilă a spectrului şi a celor ultraviolete. În procesele de degradare oxigativă. elimină aerul. pot fisura ambalajul. Menţinerea calităţii concentratelor alimentare.

. tehnice. Informatică merceologică.Lucrător în comerţ Mureş CRFPA mai multor folii (din materiale plastice.este acceptat ca aliment într-o comunitate umană. introduse intenţionat în produsele alimentare în cursul preparării. chimia. realizarea. sau din materiale simple. Concentratele alimentare brichetate. Termenul nu cuprinde hrana pentru animale. în strânsă legătură cu nevoile oamenilor şi în toată complexitatea sa de la concept până la concretizare practică. care pot fi confecţionate din materiale impermeabile la radiaţii şi condiţiile realizabile prin depozitare. economie. Managementul calităţii. fizice. Expertize merceologice. prin a căror închidere ermetică. sociale şi ecologice pe care le implică producerea. . între care se introduc brichetele de concentrate alimentare (îndeosebi concentrate cu rol condimentar). prisme sau cuburi se împachetează în folii din materiale complexe flexibile. Merceologia este un domeniu de cercetare distinct. Produsele sunt toate acele bunuri materiale rezultate în urma unui proces de producţie. comercializarea şi utilizarea mărfurilor în acord cu interesele consumatorilor şi cele ale mediului ambiant. microbiologie. metode şi mijloace orientate în mod unitar spre cercetarea complexă a mărfurilor. având propriile sale noţiuni. la oxigen şi substanţe de aromă. Merceologia produselor alimentare întregeşte grupul disciplinelor merceologice propriu-zise cât şi a celor conexe contribuind la studiul complex şi complet al tuturor tipurilor de mărfuri existente pe piaţă – Bazele merceologiei. Se practică şi ambalarea celulară. parazitologie. În general ambalarea concentratelor alimentare brichetate nu ridică probleme deosebite. bine determinate. 203 . Merceologia este preocupată de calitate ca element esenţial al progresului economico-social mărfurilor. chimice şi biologice a produselor alimentare prin intermediul cărora aceste tipuri de produse au valoare de întrebuinţare şi îndeplinesc funcţii specifice. deoarece fenomenele oxidative şi de higroscopicitate sunt mai reduse din cauza suprafeţei mici de contact cu mediul înconjurător. într-un volum redus. fabricării sau altor tratamente. celulozice şi metalice) se ralizează materiale complexe care cumulează proprietăţile superioare la vaporii de apă. bine individualizat. Pentru ambalarea concentralelor alimentare se utilizează în mod întâmplător şi recipienţi metalici sau din materiale plastice. Merceologia produselor alimentare studiază proprietăţile organoleptice. reziduuri şi contaminanţi). pentru mai multe brichete. animalele vii (cu excepţia celor care sunt preparate în vederea consumului uman. fiziologie. însoţită de dezaerare şi introducere a gazului inert se asigură condiţii ideale de conservare. Suprafeţele care delimitează spaţiul ocupat de concentrate se termosudează. Cercetarea produselor este sistemică adică permite cunoaşetrea tuturor condiţiilor şi a factorilor ce ţin de concepţia. fără alterarea protecţiei celorlalte. sub formă de tablete. medicina (morfologie. obiectul şi importanţa Merceologiei produselor alimentare Merceologia. care constă din suprapunerea a două folii de ambalaj din materiale complexe termosudabile. impermeabile la grăsimi şi radiaţii. au friabilitate redusă. rezistenţă mecanică bună şi oferă posibilităţi variate de tipărire. biologia.conţine substanţe nutritive (trofine). Deşi ambalajele din sticlă sunt permeabile la radiaţii. se pot închide prin termosudură. Merceologia produselor alimentare este o disciplină tehnico-economică aflată în conexiune cu numeroase alte domenii de cercetare: tehnologia. plantele înainte de recoltare. În felul acesta se obţine un ambalaj colectiv. Tema 13: ANALIZA OFERTEI DE MĂRFURI NEALIMENTARE Tema 12: ANALIZA OFERTEI DE MĂRFURI ALIMENTARE Locul şi rolul Merceologiei produselor alimentare în economia modernă Specificul. Standardizare. Estetica mărfurilor. comercializarea şi utilizarea mărfurilor. tehnici. Un produs este considerat alimentar dacă îndeplineşte 3 condiţii: . principii. dar care permite utilizarea individuală a fiecăreia în parte. tutunul şi produsele din tutun. biochimia.satisface funcţia fiziologică a alimentaţiei (inclusive apetitul). au permeabilitate foarte scăzută la gaze inerte (bioxid de carbon şi azot). drept. pot asigura stabilitatea concentratelor alimentare. combinarea efectelor protectoare ale ambalajelor din sticlă individuale cu cele ale ambalajelor colective. La rândul său Merceologia produselor alimentare este o sursă de preluare a unor elemente de către alte ştiinţe ceeace îi conferă un caracter multi şi interdisciplinar. aplicându-se sau neaplicându-se sigilarea prin termosudare. La ambalarea concentratelor brichetate folosirea unor materiale scumpe devine posibilă datorită concentrării unei mase mari de produs. Sub denumirea de ” produs alimentar” sunt incluse şi băuturile. ca ştiinţă a mărfurilor studiază aspectele economice. igiena alimentară). inclusiv apa.

semipreparate . condiţii de prezentare – desfacere). îmbunătăţi sau afecta starea de sănătate a oamenilor. Lapte şi produse din lapte 5. Produsele alimentare prin insuşirile pe care le au pot menţine. procese tehnologice.etapa concepţiei (generarea ideilor de produse noi. Privită din alt punct de vedere importanţa disciplinei constă în contribuţia la creşterea competenţei individuale a fiecărei persoane în luarea deciziei de cumpărare care să corespundă cel mai bine intereselor curente şi de perspectivă.produse animale .în funcţie de originea produselor: . logic. .etapa comercializării (spaţii de comercializare. Peşte. suplimente) nutriţionale.produse de sinteză (chimică.satisfacţie.etapa fabricaţiei (materii prime.în funcţie de modul de ambalare: . etc). fructe şi produse prelucrate 3. condiţionarea produselor alimentare.etapa depozitării (incinte de depozitare.produse preponderent proteice . de a stipula corect cerinţe de calitate în procesul de tranzacţionare a loturilor de mărfuri sau de a realiza un sistem de management şi marketing eficient în acest domeniu. Cereale. biotehnologică). Clasificarea mărfurilor alimentare Clasificarea mărfurilor alimentare este în mod obiectiv necesară datorită diversificării.materii prime .în funcţie de gradul de prelucrare tehnologică: .etapa post consum (efecte post consum .Lucrător în comerţ Mureş CRFPA Produsul alimentar devine marfă alimentară în momentul intrării în circuitul comercial prin intermediul căruia este procurat de către consumatori.etapa transportului (tipuri de transport.produse minerale . 2 . mijloace de transport. . Carne şi preparate din carne 4. ordonarea) mărfurilor alimentare întrun mod unitar. leguminoase şi produse rezultate din prelucrarea lor 2.produse vegetale . Legume. interferenţe în consum cu alte tipuri de produse alimentare). în determinarea corectă a calităţii produselor alimentare pe care le consumă precum şi a influenţei acestora asupra stării personale de sănătate. metode de depozitare.produse preponderent energetice (glucidice şi lipidice) . moduri de preparare culinară.produse prezentate semivrac .produse ambalate 4 .produse echilibrate energo – proteic . sinoptic (atotcuprinzător) şi în acelaşi timp flexibil. personal direct productiv).produse finite 3 . Merceologia produselor alimentare studiază factorii care influenţează calitatea produselor alimentare pe întreg circuitul logistic pe parcursul căruia mărfurile alimentare îşi pot modifica însuşirile calitative. manipularea loturilor de mărfuri. Produsele alimentare prezintă o importanţă vitală deoarece constituie hrana zilnică a oamenilor furnizând necesarul de energie şi substanţe nutritive. Circuitul logistic al mărfurilor alimentare este format din următoarele etape: . Ouă şi produse din ouă 6. utilaje.etapa consumului (stabilirea gradului în care produsele alimentare corespund cerinţelor consumatorilor.produse (alimente. . metode şi materiale de ambalare.produse dietetice . Clasificarea merceologică ştiinţifică grupează produsele alimentare în 10 categorii: 1. condiţiile de mediu pe durata transportului). efecte asupra sănătăţii). creşterii complexităţii şi introducerii reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul alimentaţiei. Clasificarea mărfurilor alimentare are drept scop sistematizarea (gruparea. Alte avantaje sunt reprezentate de capabilitatea de a întocmi standarde pentru industria alimentară.produse prezentate vrac . Produse zaharoase 204 . Studiul acestei discipline are rolul de a conferi specialiştilor din comerţ cunoştiinţele şi abilităţile necesare aprecierii calităţii mărfurilor alimentare şi implicit a raportului calitate – preţ. reţete de fabricaţie. . .după funcţia nutriţională de bază . produse acvatice şi pproduse derivate 7. parametrii de microclimat în decursul depozitării). Clasificarea merceologică clasică a mărfurilor alimentare se realizează în funcţie de mai multe criterii: 1. .produse preambalate .

. Stimulente alimentare.substanţe ajunse în mod accidental în produsele alimentare afectându-le calitatea şi inocuitatea (aptitudinea unui produs de a nu fi periculos pentru organism) – pesticide. acidul oxalic – blochează absorbţia calciului. .). micotoxine. Conţinutul în apă influenţează direct stabilitatea produselor (împreună cu temperatura ridicată favorizează procesele enzimatice şi de dezvoltare a microorganismelor caracteristice alterării). pigmenţi). 25-45% (produse panificaţie). fructe). amigdalina – prin hidroliză pune în libertate acid cianhidric.). gust. lipide. Rolul compoziţiei chimice în stabilirea calităţii produselor alimentare Apa Apa este component universal al produselor alimentare. Substanţa uscată la rândul ei compusă din substanţe minerale sau anorganice (macro şi microelemente) şi substanţe organice (proteine. particole de praf. substanţe iritante. grăsimi. solanina – glucoalcaloid toxic cu effect hemolytic. 65-97% (legume. Produsele cu un conţinut ridicat în apă pot fi menţinute perioade mai îndelungate fără modificarea proprietăţilor numai prin aplicarea metodelor conservare. preparate carne. suculenţă. După caracterul lor substanţele unui produs alimentar sunt: . 87-90% (lapte. Conţinutul într-o substanţă componentă se poate exprima: . confirmă starea de prospeţime.substanţe adăugate în mod voluntar în scop tehnologic. boabe cereale. hormoni. substanţe puse în libertate în urma contactului cu ambalaje necorespunzătoare.sub formă de părţi pe million (ppm – echivalentul a 0. 5575% (carne şi preparate din car