Sunteți pe pagina 1din 1

1.Licenta de transport, care se obtine de la ARR. Documentele necesare pentru obtinerea Licentei de Transport sunt: - solicitare Licenta (cerere).

Pentru a vizualiza si tipari formularul de crere faceti click aici. - certificat de inmatriculare la Oficiului National al Registrului Comertului - act constitutiv din care sa reiasa ca societatea comerciala are ca obiect de activitate Transport rutier - actul de infiintare, respectiv statutul - lista vehiculelor detinute si utilizate

Licenta de transport se acorda daca intreprinderea indeplineste urmatoarele conditii: - onorabilitate, - capacitate financiara - competenta profesionala. Exemplarul original al licentei de transport de elibereaza pe o perioada de 5 ani. Originalul Licentei de transport se pastreaza la sediul firmei. 2.Copie conforma (ARR) In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Normele de organizare si efectuare a transporturilor rutiere (..) aprobate prin OMTCT nr. 1892/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la eliberarea copiei conforme a licentei de transport dosarul de solicitare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente: - solicitare copie conforma(cerere) - certificatul de inmatriculare si cartea de identitate ale vehiculului; in cazul ansamblurilor de vehicule formate din autovehicul si remorca/semiremorca, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare vehicul din ansamblul de vehicule - talonul anexa cu inspectia tehnica valabila - asigurarea obligatorie - in cazul unui contract cu orice alt titlu decat de proprietate, se va prezenta copia acestuia. Unui operator de transport se pot elibera un numar maxim de copii conforme, corespunzator numarului de vehicule. Copia conforma se elibereaza de catre ARR pe o perioada de maximum 1 an. Modelul de solicitare poate fi descarcat daca faceti click aici. Originalul unei copii conforme a licentei de transport trebuie sa se afle la bordul vehiculului. Actele normative referitoare la obtinerea copiei conforme sunt Ordinul 1892 din 17 octombrie 2006, respectiv Ordinul 394 din 25 martie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006.