Sunteți pe pagina 1din 198

Investete n oameni!

Acest ghid a fost elaborat de ctre Funda ia Mara n parteneriat cu Asocia ia Noua Speran i cu Asocia ia Maica Precista n cadrul proiectului i noi vrem s muncim, proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, Axa prioritar: 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interven ie: 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale", Cod Contract: POSDRU/53/6.1/G/24934.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Felicia ANDRIONI (coordonatori)

Gabriel CIUPE

INFORMAREA, CONSILIEREA I ORIENTAREA PROFESIONAL A PERSOANELOR AFECTATE DE VIRUSUL IMUNODEFICIEN EI UMANE

GHID DE BUNE PRACTICI

Loredana BOCAN Monica RUSU

Daniela COJOCARU Mihaela SOFRONI

Ioana TECUCEANU

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

PREZENTAREA AUTORILOR Felicia ANDRIONI este doctor n sociologie, licen iat n asisten social
a Universit ii Babe-Bolyai Cluj-Napoca, absolvent a programului de masterat Managementul Proiectelor Interna ionale a SNSPA Bucureti, absolvent a cursului postuniversitar Consiliere i orientare a Facult ii de Psihologie i tiin elele Educa iei Cluj-Napoca, prezint diverse calificri ob inute n cadrul unor organiza ii i institu ii de prestigiu interna ional (NASSW, Baylor College, University of Wolverhampton), ocup func ia de asistent universitar n cadrul Universit ii din Petroani, Facultatea de tiin e, Specializarea Asisten Social i de colaborator al Funda iei Mara. De ine o diversificat experien profesional ca manager, supervizor, asistent social i lector n 24 proiecte sociale, educa ionale, culturale i de protec ia mediului nconjurtor din Valea Jiului finan ate prin intermediul fondurilor nerambursabile (PHARE, Fondul Social European, alte granturi), ob innd premiul special PR Romanian Award 2004 pentru unul din proiectele sociale finalizate. A fost membr n dou proiecte interna ionale finan ate prin EACEA Programme, Europe for Citizens Programme, din care unul premiat cu titlul European Regional Champions Award 2008. Membr n The Eastern European Sub-Regional Association of Schools of Social Work (20082010) i n Federa ia Interna ional a Comunit ilor Educa ionale din Romnia, 2007-2008, a publicat diverse studii de specialitate n domeniul asisten ei sociale precum i volumele Repere metodologice n asisten social, Repere n practica asisten ial iRepere deontologice n asisten social.

Loredana BOCAN este licen iat n asisten social a Universit ii


1 Decembrie 1918 Alba Iulia, absolvent a cursurilor de perfec ionare autorizate CNFPA Formator de formatori i Manager de proiect, ocup func ia de manager de proiect n cadrul Funda iei Mara din Deva. De ine o experien profesional de nou ani n domeniul social, att ca manager de proiecte viznd integrarea social a copiilor i tinerilor cu dizabilit i, finan ate prin intermediul fondurilor nerambursabile (PHARE, alte granturi), ct i ca supervizor n asisten social, asistent social i lector n domeniul creterii, educrii i ngrijirii copilului
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

cu dizabilit i. n activitatea sa profesional a contribuit la elaborarea unor reviste pentru prin ii copiilor cu dizabilit i i a dou ghiduri de bune practici n domeniul serviciilor alternative pentru copiii cu deficien e de auz i familiile lor i al parteneriatului interinstitu ional pentru integrarea colar i profesional a copiilor cu dizabilit i.

Gabriel CIUPE - este licen iat al Universit ii de Vest din Timioara n


sociologie, specializat n managementul proiectului, de intor al statutului de formator, are experien semnificativ n elaborarea i implementarea proiectelor cu finan are european n domeniul asisten ei sociale, al integrrii socio-profesionale i formrii profesionale a adul ilor, fiind implicat pn n prezent n peste 20 de proiecte n domeniile men ionate. De ine de asemenea, o bogat experien n managementul institu iilor i organiza iilor ce activeaz n domeniul social. Astfel, n perioada 1999-2002 a de inut func ia de Director General Adjunct respectiv Director General al Direc iei Jude ene pentru Protec ia Drepturilor Copilului Hunedoara iar din anul 2002 pn n prezent a de inut func ia de Preedinte i ulterior de Director al Funda iei Mara Deva. Este co-autor al urmtoarelor publica ii Centrul pentru acompanierea copilului seropozitiv (2003), Ghid de bune practici n domeniul formrii profesionale a adul ilor (2010) i Ghid de bune practici n vederea prevenirii i corectrii fenomenului de abandon colar la tinerii care nu au absolvit nv mntul minim obligatoriu (2010).

Daniela COJOCARU este licen iat n psihologie n cadrul Universit ii


Lucian Blaga Sibiu. n prezent urmeaz cursurile de formare n psihoterapie n cadrul Asocia iei Romne de Psihodram Clasic. A dobndit experien profesional n munca cu tinerii seropozitivi ca i psiholog fiind angajat a Funda iei Mara i a Asocia iei Noua Speran . Dezvolt programe de interven ie n cadrul unor proiecte cu finan are european: i noi vrem s muncim i Integrarea socio-profesional a persoanelor seropozitive din Romnia.

Monica RUSU - este licen iat n sociologie i este absolvent a programului


de masterat Politici Sociale i Protec ie Social furnizat de Universitatea din
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Petroani, Facultatea de tiin e. Ocup func ia de consilier n cadrul Funda iei Mara din Deva. De ine experien profesional ca psiholog i coordonator de proiect, n cadrul Asocia iei Noua Speran din Petrila.

Mihaela SOFRONI este licen iat n asisten social n cadrul


Universit ii de Vest din Timioara, specializat n managementul proiectelor i absolvent a cursurilor de perfec ionare autorizate CNFPA Formator de formatori. Ocup func ia de coordonator al Centrului de Consiliere i Sprijin pentru Prin i i Copii din cadrul Funda iei Mara din Deva. De ine o vast experien ca manager proiect, respectiv asistent manager, n proiecte finan ate de ctre Fondul Social European Romnia. De ine o experien profesional de apte ani ca asistent social, supervizor, coordonator, lector n cincisprezece proiecte la a cror implementare a participat, proiecte finan ate prin fonduri nerambursabile (PHARE, FRDS, Fundatia, USAID, Ambasada Regatului rilor de Jos, Fondul Social European) autoare i co-autoare a diverse publica ii tiprite n cadrul proiectelor derulate pliante i reviste pentru prin i, rapoarte de activitate, ghiduri de bune practici; specialist colaborator al Comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesional.

Ioana TECUCEANU este licen iat n sociologie i este absolvent a


programului de masterat Politici Sociale i Protec ie Social furnizat Universitatea din Petroani, Facultatea de tiin e. Ocup func ia de consilier cadrul Funda iei Mara din Deva. De ine experien profesional ca psiholog cadrul Asocia iei Antisida Noua Speran din Petrila i are o bogat experien voluntariat n domeniul asisten ei sociale. de n n de

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

CUPRINS PREAMBUL (Gabriel Ciupe)...........................................................11 PARTEA I NO IUNI TEORETICE GENERALE Capitolul 1. REPERE INTRODUCTIVE.........................................12 1.1. Delimitri conceptuale i etimologice (Felicia Andrioni)..............................................................................12 1.2. Aria de adresabilitate a prezentului ghid de bune practici (Felicia Andrioni)..............................................................................14 1.3. Utilitatea ghidului de bune practici (Felicia Andrioni)..............................................................................15 1.4. Cadrul contextual i opera ional de elaborare al ghidului de bune practici (Gabriel Ciupe).................................................................................16 Capitolul 2. FENOMENUL INFEC IEI CU VIRUSUL IMUNODEFICIEN EI UMANE - GENERALIT I.....................19 2.1. Delimitri terminologice (Felicia Andrioni)..............................................................................19 2.2. Scurt istoric (Felicia Andrioni)..............................................................................21 2.3. Realit ile fenomenului la nivel mondial (Felicia Andrioni)..............................................................................23 2.4. Realit ile fenomenului la nivel na ional (Felicia Andrioni)..............................................................................28
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Capitolul 3. INFORMAREA, CONSILIEREA I ORIENTAREA PROFESIONAL CONCEPTUALIZARE...................................30 3.1. Informarea profesional cale de acces spre un traseu voca ional de succes (Felicia Andrioni)..............................................................................30 3.2. Consilierea n carier - mijloc de construc ie a identit ii i profilului voca ional (Daniela Cojocaru, Felicia Andrioni)...............................................33 3.2.1. Conceptul de consiliere n carier (Daniela Cojocaru, Felicia Andrioni)...............................................33 3.2.2. Consilierea carierei oferit persoanelor seropozitive (Daniela Cojocaru) ..........................................................................36 3.3. Orientarea profesional factor declanator n luarea deciziei profesionale (Daniela Cojocaru)...........................................................................38 PARTEA A II-A CERCETAREA DOMENIILOR DE INTERES PROFESIONAL AL TINERILOR AFECTA I DE VIRUSUL IMUNODEFICIEN EI UMANE DIN VALEA JIULUI - FACTOR PRELIMINAR N SCHI AREA INTERVEN IEI SICOP Capitolul 4. METODOLOGIA INVESTIGA IEI CANTITATIVE................................................................................43 4.1. Designul metodologic al investiga iei (Felicia Andrioni, Gabriel Ciupe )....................................................43 4.2. Analiza i interpretarea datelor cantitative ale anchetei pe baz de chestionar autoadministrat (Felicia Andrioni, Ioana Tecuceanu, Monica Rusu).........................45 4.3. Limite ale investiga iei de tip cantitativ (Felicia Andrioni)..............................................................................65 4.4. Concluzii (Felicia Andrioni, Gabriel Ciupe)........................66
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

PARTEA A III-A MODELE DE BUNE PRACTICI N INFORMAREA, CONSILIEREA I ORIENTAREA PROFESIONAL A TINERILOR AFECTA I DE VIRUSUL IMUNODEFICIEN EI UMANE Capitolul 5. ABORDAREA PRACTIC - INTEGRATIV A UNOR MODELE DE BUNE PRACTICI DIN VALEA JIULUI...............68 5.1. Prezentarea proiectului i noi vrem s muncim (Gabriel Ciupe, Loredana Bocan, Felicia Andrioni)......................68 5.1.1. Necesitatea implementrii proiectului (Gabriel Ciupe, Loredana Bocan)...................................................68 5.1.2. Obiectivele i grupul int al proiectului (Gabriel Ciupe, Loredana Bocan)...................................................71 5.1.3. Activit ile specifice proiectului (Gabriel Ciupe, Felicia Andrioni).....................................................72 5.2. Prezentarea Serviciului de Informare Consiliere i Orientare Profesional (SICOP) (Daniela Cojocaru, Mihaela Sofroni, Felicia Andrioni)...................88 5.2.1. Descrierea serviciului SICOP (Felicia Andrioni, Daniela Cojocaru)...............................................88 5.2.2. Metodologia interven iei SICOP (Felicia Andrioni)..............................................................................92 5.2.3. Exemple practice aplicative metodologice de interven ie SICOP (Daniela Cojocaru, Mihaela Sofroni, Felicia Andrioni).................105 5.3. Prezentarea unei structuri a economiei sociale nou create Atelierul Unique Print (Daniela Cojocaru).........................................................................123

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Capitolul 6. ANALIZA DE TIP CALITATIV A REZULTATELOR OB INUTE N DOMENIUL INFORMRII, CONSILIERII I ORIENTRII PROFESIONALE A TINERILOR AFECTA I DE VIRUSUL IMUNODEFICIEN EI UMANE................................125 6.1. Designul metodologic al investiga iei calitative (Felicia Andrioni, Loredana Bocan).............................................125 6.2. Analiza i interpretarea datelor calitative (Daniela Cojocaru, Monica Rusu, Ioana Tecuceanu)....................126 6.3. Limite ale investiga iei de tip calitativ (Felicia Andrioni)............................................................................142 6.4. Concluzii ( Gabriel Ciupe, Felicia Andrioni)..................................................143 ANEXE...........................................................................................147 BIBLIOGRAFIE.............................................................................197

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

10

PREAMBUL

Publica ia este continuarea fireasc a activit ilor organizate n cadrul proiectului i noi vrem s muncim implementat de Funda ia Mara n parteneriat cu Asocia ia Noua Speran i Asocia ia Maica Precista. Scopul proiectului vizeaz facilitarea accesului pe pia a muncii a persoanelor infectate HIV/SIDA din jude ul Hunedoara. Realizarea ghidului nu ar fi fost posibil fr efortul unei echipe de specialiti care au contribuit att la elaborarea acestei publica ii ct i la desfurarea activit ilor proiectului, reflectnd la diverse probleme legate de domeniul vizat i la cele mai potrivite modalit i de a le gestiona. Persoanele care vor apela la acest ghid vor putea accesa informa ii utilitare pentru dezvoltarea propriului mod de implementare al unor ac iuni ce vizeaz economia social sau domeniul consilierii i al orientrii profesionale. ntr-o alt ordine de idei, modelele de bune practici aplicative prezentate n aceast publica ie alturi de abordarea teoretic i investigativ a realit ii fenomenului vizat, confer cititorului oportunitatea de n elegere, contientizare i accesare a unor informa ii, concepte, metode de interven ie profesional ori a unor metode de cercetare i de analiz de tip cantitativ sau calitativ variate, care s conduc la mbunt irea sferei experien iale i informa ionale din domeniul amintit.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

11

PARTEA I NO IUNI TEORETICE GENERALE Capitolul 1 REPERE INTRODUCTIVE

1.1.

Delimitri conceptuale i etimologice

n vederea familiarizrii cu termenii utiliza i n acest ghid ct i n vederea realizrii unei delimitri conceptuale care s contribuie la o mai bun n elegere a no iunilor utilizate, vom realiza o incursiune n semnifica ia termenilor frecvent utiliza i n acest material. Termenul de ghid (Ciupe G., Bocan L., Andrioni F., 2010, pp.30-31) provine din limba francez i semnific broura sau cartea care ne ofer anumite informa ii cu privire la anumite aspecte care ne intereseaz sau mai poate semnifica ndreptar, ndrumtor, ndrumar. Conform NODEX conota ia no iunii de practic face referire la a pune n aplicare n mod sistematic, a profesa, a exercita iar bune practici n general semnific exemplele de succes, expertiza valoroas ctigat ca urmare a punerii n aplicare a unei practici profesionale. (Ibidem) Termenul de informare semnific ncunotin area, ntiin area, vestirea cuiva despre ceva, documentare (Seche M, Seche L., 2002) Conform Dic ionarului explicativ al limbii romne (1998) no iunea de consiliere provine din limba latin consiliari i semnific
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

12

ac iunea de a consilia i rezultatul acesteia. Ac iunea de a consilia presupune n acord cu precizrile Dic ionarului de Sinonime (2002) a ndruma, a nv a, a pov ui. Consilierea n carier vizeaz dezvoltarea abilit ilor pentru rezolvarea unor probleme, dificult i specifice legate de carier (Bocsa E., 2010, p.2). Potrivit defini iei oferite de National Career Development Association (Asocia ia Na ional de Dezvoltarea Carierei, 1993) cariera implic totalitatea experien elor de munc remunerat i neremunerat realizat de o persoan pe parcursul ntregii sale vie i. A avea o carier nseamn, n limbaj cotidian, a avea o profesie sau un loc de munc cu un statut ridicat, cu oportunit i mari de avansare i de remunerare; i, dac nu ai o carier n sensul mai sus men ionat, atunci se consider c ai o slujb, un job, un loc de munc. (Op. cit. Stevenson L, .a., 2007, p. 6) Orientarea n carier este important pentru a-i ajuta pe tineri s se n eleag pe sine, s aprofundeze instrumentele de care au nevoie pentru a n elege oportunit ile de munc disponibile i s-i dezvolte abilit ile de care au nevoie pentru a se corela cu respectivele oportunit i(Centre for Guidance Studies Review, 2002). Orientarea profesional are scopul de a-i ajuta pe tineri s i foloseasc cunotin ele i abilit ile pe care le dobndesc din educa ia pentru carier atunci cnd iau decizii. Este extrem de important ca orientarea s fie impar ial. (Stevenson L, .a., 2007, p. 9)

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

13

1.2.

Aria de adresabilitate a prezentului ghid de bune practici

Ghidul de bune practici delimitat n trei pr i principale, sintetizeaz pe parcursul a ase capitole att informa ii de natur teoretic ct i informa ii de natur practic-aplicativ i investigativ, ob inute n baza unor experien e specifice de proiect. Informa iile teoretice ncorporeaz pe lng delimitrile conceptuale i etimologice specifice domeniului urmrit, no iuni generale referitoare la problematica fenomenului infec iei cu virusul imunodeficien ei umane, pe de o parte, iar pe de alt parte creioneaz o prezentare general a unor concepte fundamentale ca informarea, consilierea i orientarea profesional a tinerilor care provin din grupuri vulnerabile. Informa iile practic-aplicative i investigative ilustreaz att analiza domeniilor de interes profesional al tinerilor din Valea Jiului afecta i de virusul imunodeficien ei umane i anumite modele de bune practici n informarea, consilierea i orientarea profesional a acestora, ct i analiza rezultatelor ob inute n domeniul men ionat. Ghidul de fa i propune s vin n ntmpinarea tuturor persoanelor fizice sau juridice care sunt direct sau indirect interesate de informarea, consilierea i orientarea profesional a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile. Acest ghid de bune practici vine n completarea altor documente i materiale existente pe aceast tem, urmnd a fi distribuit gratuit persoanelor fizice sau juridice interesate de domeniul amintit.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

14

1.3.

Utilitatea ghidului de bune practici

Acest ghid ofer profesionitilor ct i entit ilor organiza ionale care activeaz n domeniul informrii, consilierii i orientrii voca ionale att un cadru de referin teoretic ct i unul practicaplicativ, cu un con inut complex de informa ii, n func ie de sfera de interes a fiecrei persoane n parte. Utilitatea prezentului ghid este determinat de urmtoarele elemente: Ofer o perspectiv teoretic de ansamblu actual asupra realit ii fenomenului infec iei cu virusul imunodeficien ei umane la nivel mondial i la nivel na ional; Ofer o viziune de ansamblu asupra unor elemente conceptuale de baz n domeniul amintit; Analizeaz domeniile de interes profesional al tinerilor afecta i de virusul imunodeficien ei umane, pe de o parte, iar pe de alt parte investigheaz i identific nevoile voca ionale ale acestora n vederea elaborrii unor solu ii practice viabile de acoperire a acestor nevoi; Ofer expertiza profesional proprie dobndit prin experien a derulrii practice a unor activit i specifice informrii, consilierii i orientrii profesionale; Descrie bunele practici ale unui proiect ce s-a axat pe informarea, consilierea i orientarea profesional a tinerilor afecta i de virusul imunodeficien ei umane; Pune la dispozi ie exemple de bune practici aplicative metodologice; Pune la dispozi ie un pachet de instrumente metodologice i manageriale utile.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

15

1.4.

Cadrul contextual i opera ional de elaborare al ghidului de bune practici

Avnd la baz una din priorit ile Cadrului Strategic Na ional de Referin (www.fseromania.ro)- Dezvoltarea i folosirea mai eficient a capitalului uman - care stabilete ca strategie: Promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile care reprezint categorii dezavantajate pe pia a for ei de munc, astfel nct acestea s poat beneficia de noile oportunit i de angajare ce vor fi create ct i avnd n vedere obiectivele specifice ale capitolului Dezvoltarea Capitalului Uman din Planul Na ional de Dezvoltare 2007-2013 i anume: Dezvoltarea unei pie e a muncii moderne, flexibile i inclusive, care s permit creterea anselor de ocupare/integrare durabil pe pia a muncii a unui numar de 300.000 de tineri i a unui numr de 100.000 de persoane din grupuri vulnerabile, a fost implementat proiectul i noi vrem s muncim de ctre Funda ia Mara n parteneriat cu Asocia ia Noua Speran i cu Asocia ia Maica Precista, proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Axa prioritar: 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interven ie: 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale", Cod Contract: POSDRU/53/6.1/G/24934. n raport cu politicile i strategiile europene i na ionale n domeniul ocuprii for ei de munc i incluziunii sociale i cu strategia european de ocupare, parte component a strategiei de la Lisabona, care stabilea ca obiectiv pn n 2010 - creterea ratei generale de ocupare la 70%, proiectul i noi vrem s muncim prin obiectivele pe care i le propune i rezultatele pe care le genereaz, se ncadreaz n cadrul contextual i opera ional european i na ional ce vizeaz att dezvoltarea i folosirea eficient a capitalului uman ct i promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile care reprezint categorii dezavantajate pe pia a for ei de munc.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

16

Prezentul ghid de bune practici este rezultatul firesc al activit ilor organizate n cadrul proiectului i noi vrem s muncim. Un alt cadru contextual care a generat necesitatea i implementarea proiectului amintit ct i necesitatea elaborrii acestui ghid de bune practici n domeniul informrii, consilierii i orientrii profesionale a tinerilor afecta i de virusul imunodeficien ei umane, vizeaz conjunctura i circumstan ele n care triesc tinerii afecta i HIV/SIDA n Romnia i n jude ul Hunedoara. Conform statisticilor efectuate de ctre Compartimentul pentru Monitorizarea i Evaluarea Infec iei HIV/SIDA din cadrul Institutului Prof. Dr. Matei Bal, la sfritul anului 2006, n Romnia triau aproximativ 12.000 de persoane seropozitive. Dintre acestea aproximativ 2/3 fac parte din genera ia de copii infecta i n perioada 1985 1991, care, n prezent sunt tinerii cu vrste cuprinse intre 15 24 ani. n jude ul Hunedoara, din cele 237 persoane infectate, 230 au peste 16 ani; 160 sunt nregistrate cu HIV pozitiv i 77 cu SIDA. n condi iile n care, politica defectuoas dus n perioada de dinainte i de dup anii 90, a for at retragerea n majoritate a acestor copii de la coal din cauza presiunii comunit ii colare, acetia, se gsesc acum n situa ia de a nu fi absolvit nv mntul obligatoriu i de a nu avea nici o pregtire profesional; acest aspect plasnd nevoia integrrii socio-profesionale n categoria nevoilor nesatisfacute. Avnd n vedere informa iile reltate anterior, proiectul amintit a vizat din totalul persoanelor cuprinse n grupul int, 100 de tineri cu vrsta de peste 16 ani, care n urma contactrii ini iale i a prezentrii obiectivelor proiectului, au acceptat s participe la activit ile ce urmau a fi derulate.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

17

Capitolul 2 FENOMENUL INFEC IEI CU VIRUSUL IMUNODEFICIEN EI UMANE GENERALIT I

2.1.

Delimitri terminologice

HIV este abrevierea din limba englez pentru Virusul Imunodeficien ei Umane (UNOPA, 2009), fiind un agent patogen, care ini ial, atac celulele din sistemul imunitar, multiplicndu-se n interiorul acestora i distrugndu-le, scznd astfel aprarea natural a organismului mpotriva infec iilor i a bolilor (Funda ia Alturi de Voi, 2004, p.4). Virusul HIV invadeaz celulele albe ale sngelui (limfocitele) care au rolul de aprtori ai organismului mpotriva infec iilor. Cu dimensiuni reduse, virusul nu-i poate realiza singur metabolismul i de aceea paraziteaz celulele gazd vii pentru a se putea nmul i. Celulele gazd pot fi din snge, ganglioni limfatici, din organele sexuale i celule ale sistemului nervos. Virusul ptrunde n limfocite prin intermediul unei proteine denumit CD4, se multiplic n interiorul celulei, pe care apoi o distruge, fiind eliberat n snge i gata de a infecta alte celule CD4. n timp, prin distrugerea limfocitelor, scade imunitatea (capacitatea de aprare) a organismului i se ajunge n stadiul de SIDA. (Ibidem) La nceput infec ia cu HIV nu prezint nici un fel de simptome, de aceea o simpl examinare fizic nu poate arta dac o persoan este infectat cu HIV. Infec ia poate fi detectat printr-un test de snge, dup aproximativ trei luni dup ce virusul a ptruns n organism.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

19

Cu timpul ns, organismul pierde capacitatea de rezisten chiar n fa a unor boli comune. Atunci cnd numrul de limfocite CD4 se diminueaz, imunitatea este afectat i organismul nu se mai poate apra mpotriva altor infec ii. Infec iile oportuniste, survenite pe fond de imunitate sczut, constituie caracteristicile de baz ale Sindromului de Imunodeficien Dobndit - SIDA (prescurtare dup expresia francez syndrome d'Immunodficitaire acquis). SIDA nu reprezint doar o singur boal, ci o colec ie de boli diferite care afecteaz n mod specific persoanele infectate cu HIV, dar pe care un organism sntos ar reui s le nving far prea mare efort. Prin SIDA se n elege stadiul de infec ie cu HIV n care sistemul imunitar este att de slbit, nct nu mai poate face fa agen ilor patogeni i pot s apar diferite boli sau tumori. SIDA se manifest n special prin infec ii comune, rezistente la tratament, cantonate la nivelul diferitelor organe i sisteme (infec ii pulmonare, intestinale, ale sistemului nervos etc). Medicii au o list cu aa numitele condi ii definitorii SIDA i atunci cnd o persoan infectat cu HIV prezint o boal de pe aceast list, se consider c e bolnav de SIDA. Unele dintre aceste boli reprezint afec iuni grave, altele minore. (Funda ia Alturi de Voi, 2004) Conform specialitilor, n absen a unui tratament, evolu ia de la infectare pn la apari ia bolii SIDA este, n general, ntre 8-13 ani. Durata supravie uirii dup instalarea bolii variaz, n absen a tratamentului, de la 9 luni la 2 ani. Aceast perioad poate fi prelungit n condi iile unui tratament adecvat i sus inut cu medica ia specific.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

20

2.2.

Scurt istoric

Sindromul de Imunodeficien Dobndit a fost diagnosticat pentru prima dat cu zece-douzeci de ani nainte de a fi descoperit n SUA (n jurul anilor 1960) simptome asemntoare cu cele ale SIDA fiind descoperite la unii locuitori ai rilor vest-africane care au venit n Europa. Sindromul de Imunodeficien Dobndit a fost raportat pentru prima dat n SUA n 1981 n Los Angeles i New York, la un grup de brba i la care s-a produs o epidemie de Pneumonie cu Pneumocystis Carinii i sarcom Kaposi n condi iile unei aparente stri de sntate. n anul 1983, Dr. Luc Montagnier a izolat n ganglionii limfatici virusul imunodeficien ei umane (HIV1). n 1986, n Africa a fost descoperit HIV2. Pentru ambele tipuri sunt valabile aceleai ci de transmitere i aceleai ci de protejare. (Funda ia Alturi de Voi, 2004) La numai un an de la primele descrieri ale bolii la adul i au aprut i primele cazuri de SIDA la copii, mai nti n SUA i apoi n Africa i Europa. n Romnia, primul caz de SIDA a fost diagnosticat n anul 1985, la un adult homosexual (Ibidem). Dr. Sorin Petrea n Prevenirea transmiterii HIV n practica medical, identific urmtoarele momente principale ale evolu iei infec iei HIV/SIDA ncepnd cu anul 1932 pn n anul 2003: 1932: Considerat anul apari iei infec iei cu HIV, originar din Africa. 1978: Brba i homosexuali din SUA i Suedia, precum i heterosexuali din Tanzania i Haiti, prezint primele semne ale bolii care va fi numit mai trziu SIDA. 1981: CDC (Center for Disease Control) public primul raport despre cazuri de pneumonie, (pneumocystis carinii) i sarcomul lui Kaposi. n Fran a sunt diagnosticate 17

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

21

cazuri ale aceleiai maladii necunoscute. Termenul ales pentru a denumi noua boal este GRID. 1982: Boala este denumit SIDA. 1984: Sunt stabilite Precau iile Universale. 1985: n Atlanta, Georgia are loc prima conferin interna ional privind SIDA. 1986: Elve ia ncepe s testeze produsele sanguine. 1987: AZT este aprobat ca primul medicament mpotriva SIDA. Ministerul Snt ii din SUA emite un raport despre SIDA n care solicit msuri de educa ie sexual i prevenire. 1992: Primele rapoarte de terapie anti-viral combinat. 1993: Sunt revizuite defini iile cazurilor, astfel nct s includ manifestri specifice femeilor. Celebrul balerin rus Rudolph Nuryev moare de SIDA. Primele tratamente cu AZT nu au efect. 1994: AZT este administrat femeilor gravide pentru a preveni transmiterea infec iei la ft. 1995: Este aprobat primul inhibitor proteazic. 1996: Regimurile triplu combinate reduc prezen a viral sub pragul detectabil, timp de cel pu in 6 luni. 1998: O nou posibilitate de triterapie este anun at la conferin a mondial de la Geneva. 1999: Amprenavir prezint rezultate bune la copiii peste patru ani. 2001: Prima sesiune special asupra SIDA a Na iunilor Unite. 2002: Femeile constituie 50% din cazurile mondiale de infec ie HIV. Virusul se propag rapid n rndul popula iei din Africa, Asia, Caraibe i Europa de Est.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

22

2003: 50 de milioane de persoane infectate cu HIV. 23 de milioane de mor i. 2.3. Realit ile fenomenului la nivel mondial

Lindi Endicott n anul 2003 estima c n anul 2010 la nivel mondial vor fi aproximativ 85 de milioane de persoane infectate cu HIV, estimare departe de realitate la nceputul anului 2009 nregistrndu-se de Organiza ia Mondial a Snt ii 33,4 milioane de persoane afectate. Autoarea n suportul de curs coala de var n asisten social (2003) eviden ia urmtoarea situa ie cu privire la fenomenul HIV/SIDA ce se nregistra la nivel global: 50.000.000 de persoane din toat lumea erau infectate cu HIV. 23.000.000 de persoane au murit din cauze legate de SIDA. Zilnic se infectau aproximativ 17.000 de persoane. 50% dintre persoanele infectate aveau vrste cuprinse ntre 15 i 24 de ani. 50% dintre acestea erau femei i circa 80% dintre acestea erau la vrst fertil. 2/3 din persoanele infectate cu HIV nu tiau c au aceast boal. SIDA ucidea, o persoan la fiecare 11 secunde. n fiecare zi se nteau 1600 copii infecta i HIV din mame seropozitive. La fiecare 6 secunde o nou persoan se infecta cu HIV. La sfritul anului 2006 n Europa a fost raportat un numr de 327.068 de cazuri de SIDA din care peste jumtate erau decedate. Cele 50 de ri care lucrau cu un sistem na ional de raportare al
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

23

cazurilor HIV au declarat n aceeai perioad un numr de 806.258 de cazuri. ntruct numrul mare al infec iilor HIV, a cazurilor SIDA precum i a deceselor asociate nu sunt n totalitate raportate, aceste cifre nu pot dect s aproximeze dimensiunile reale ale epidemiei. Pe lng aceast stare de fapt, acurate ea sistemelor de raportare variaz de la o ar la alta, compara ia fiind dificil. Se recomand aadar luarea n considerare att a estimrilor bazate pe supraveghere ct i pe cazurile raportate. Raportrile UNAIDS arat c, la sfritul anului 2007, un numr de 2,4 milioane de persoane erau infectate cu virusul HIV n Europa i n Asia Central. Prevalen a HIV (propor ia numrului de adul i infecta i cu virusul HIV) variaz de la 0,1% n anumite regiuni ale Europei Centrale pn la 1% n unele state ale fostei Uniuni Sovietice. n mai multe zone ale continentului infec iile HIV n rndul popula iei heterosexuale prezint un ritm de cretere accentuat, femeile reprezentnd o propor ie ridicat a numrului de cazuri. Cele mai semnificative date HIV/SIDA pentru Europa au fost publicate la nceputul anului 2007 de ctre EuroHIV (Centrul European pentru Monitorizarea Epidemiologic a infec iei HIV/SIDA). Un numr total de 1.805 infec ii HIV i un numr aproximativ de 530 cazuri SIDA au fost raportate n zona central european n anul 2006. Europa Central s-a bucurat de o scdere a epidemiei, inciden a cazurilor HIV i SIDA rmnnd sczut. Cu toate acestea, regiunea prezint cel mai mare numr de cazuri SIDA la nivel pediatric datorit situa iei particulare din Romnia. (v. tabel. nr.1). Tabel nr. 1. Situa ia infec iei HIV/SIDA la nivelul Europei Centrale (2006)
Tari Central europene Albania Diagnosticari HIV in 2006 32 Rata la un million in 2006 10,2 Total cumulativ la sfarsitul lui 2006 211 Prevalen a HIV in 2005 <0,2%

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

24

Bosnia si Her egovina Bulgaria CroaTia Cipru Cehia Ungaria Macedonia Muntenegru Polonia Romania Serbia Slovacia Slovenia Turcia Total

17 91 66 34 93 81 17 4 750 180 89 27 34 290 1.805

4,3 11,9 14,5 40,3 9,1 8,0 8,3 6,4 19,5 8,3 11,8 5,0 17,3 3,9 -

133 689 604 518 920 1.366 96 68 10.555 6.613 2.104 185 316 2.544 26.922

<0,1% <0,1% <0,1% <0,2% 0,1% 0,1% <0,1% 0,2%* 0,1% <0,1% 0,2%* <0,1% <0,1% <0,2% 0,1%

Sursa: Centrul European pentru Monitorizarea Epidemiologica a infectiei HIV/SIDA, 2007

La nivelul anului 2008, luna decembrie la nivel mondial erau nregistrate 33,4 milioane afectate HIV-SIDA, iar numrul deceselor cauzate de SIDA nregistrate era de 2,0 milioane (AIDS epidemic update: decembrie 2009) fa de anul 2007, luna decembrie (v. fig. nr.1) cand erau nregistrate 33,2 milioane iar numrul deceselor cauzate de SIDA nregistrate era de 2,1 milioane de persoane (AIDS epidemic update: decembrie 2007). Estimrile HIV/SIDA n regiunea OMS Europa n acelai an (OMS Europa 53 de ri ) eviden iau numrul cazurilor raportate HIV/SIDA (total cumulativ) astfel (Sursa: HIV/AIDS surveillance in Europe, 2008): Infec ie HIV: 528.058; Cazuri SIDA: 342.768; Decese SIDA: 185.138.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

25

Fig. nr.1. Date generale HIV/SIDA n lume (decembrie 2007)


Sursa: AIDS epidemic update: decembrie 2007

Pe de alt parte, estimrile globale pentru adul i i copii la nivelul anului 2007 preconizau urmtoarele date: cazuri noi de infec ie HIV (2007) 2,7 milioane, peste 96% provin din rile srace i din cele n curs de dezvoltare; aproape 1000 sunt copii cu vrsta sub 15 ani; aproape 5000 sunt persoane cu vrsta cuprins ntre 15-49 ani, din care aprox. 50% sunt femei i aprox. 45% au vrsta cuprins ntre 1524 ani. (Ibidem) n ceea ce privete estimrile privind numrul persoanelor cu infec ie HIV/SIDA aflate n via n perioada 2000-2007, figura urmtoare ilustreaz o cretere a numrului persoanelor aflate n
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

26

via n perioada 2000-2005 i o uoar descretere ntre anii 20062007.

Fig. nr.2. Estimri privind numrul de persoane cu infec ie HIV/SIDA aflate n via (decembrie 2007)
Sursa: AIDS epidemic update: decembrie 2007

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

27

2.4.

Realit ile fenomenului la nivel na ional

n Europa, Romnia ocup primul loc n ceea ce privete numrul copiilor afecta i de SIDA i se afl, prin numrul total de cazuri, mai aproape de rile occidentale dect de cele din centrul i estul Europei. n anul 1984 n Romnia a fost publicat primul articol despre sindromul imunodeficien ei dobndite iar un an mai trziu au fost depistate primele cazuri de infec ie HIV/SIDA din care 8 adul i i 2 copii. (Sursa Ministerul Snt ii, 1987) Mrdrescu L. n Epidemiologia infec iei HIV n Romnia. Romnia ncotro? (2010), men iona c Romnia n anul 1990 a raportat 1094 cazuri de SIDA la copii, reprezentnd jumtate din totalul de cazuri SIDA pediatric n Europa. Astfel, conform Ministerului Snt ii, situa ia cazurilor HIV/SIDA n Romnia este ilustrat n tabelul urmtor: Tabel nr. 2. Situa ia infec iei HIV/SIDA n Romnia n perioada 2003-2010
Data raportarii Total SIDA (cumulativ) Cazuri SIDA copii Cazuri SIDA adul i Total HIV (cumulativ) Cazuri HIV copii 31 dec 2003 8.467 6.710 1.757 5.920 4.443 31 dec 2004 9.258 7.088 2.170 6.213 4.462 30 iunie 2010 16433 7866 4019 (1992-2010) 4548 1958

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

28

Cazuri HIV adul i Total decese SIDA Total pierdu i din eviden HIV+SIDA Nr.bolnavi n via Total pacien i n eviden activ HIV+SIDA Copii (0-14 ani) Adulti (> 14 ani) Total pacien i n tratament arv Copii (0-14 ani) Adul i (> 14 ani)

1.477 3.670 439 10.278 7.771 2.825 4.946 5.547 2.184 3.363

1.751 4.231 505 10.735 7.854 1.291 6.563 6.171 1.013 5.158

2589 5625 462 10245 8734 236 8498 7306 203 7103

Sursa: Comisia Na ional de Lupt Anti-Sida, Institutul De Boli Infec ioase Prof.Dr.Matei Bal, Compartimentul de Evaluare i Monitorizare a infec iei HIV/SIDA n Romnia, 2004 Sursa: Compartimentul pentru Monitorizarea i Evaluarea Infec iei HIV/SIDA n Romania INBI, Prof.Dr.Matei Bal, 2010

n Romnia, n ultimii 2-3 ani, se remarc afectarea tot mai frecvent a adul ilor i extinderea intensiv a grupurilor popula ionale care au adoptat comportamente sexuale cu risc (prostituate, homosexuali) i a celor care se drogheaz pe cale injectabil permi nd o prognoz nefavorabil pentru urmtorii ani.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

29

Capitolul 3 INFORMAREA, CONSILIEREA I ORIENTAREA PROFESIONAL CONCEPTUALIZARE 3.1. Informarea profesional cale de acces spre un traseu voca ional de succes n contextul actual, din cauza complexit ii tot mai mari a pie ei muncii, este necesar ca tinerii s ia decizii realiste ce vizeaz propriul traseu voca ional i implicit viitoarele lor cariere profesionale. Este important ca tinerii s i cunoasc valorile, interesele i atitudinile profesionale n vederea identificrii unui loc de munc adecvat care s le ofere satisfac ie profesional. Dinamica schimbrilor economice i sociale genereaz la nivelul tinerilor diverse provocri profesionale dar i oportunit i de angajare pe pia a muncii. Tinerii i formeaz opiniile despre lumea nconjurtoare pe baza experien elor directe i a influen elor prin ilor i a grupurilor de prieteni, de la o vrst timpurie. nv area pe baza experien ei, pentru a lua decizii realiste privind cariera, este extrem de important. Furnizarea de informa ii despre orientarea n carier i tranzi ia de la coal ctre lumea muncii este o condi ie necesar pentru ca tinerii s poat realiza singuri explorarea necesar. Acesta este, de asemenea, un mod de a-i motiva pe tineri s i asume responsabilitatea pentru propria planificare a carierei i este un element esen ial al procesului. Prin procesul de informare profesional tinerii pot s afle despre oportunit i locale, regionale i interna ionale de lucru (care s

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

30

includ i schimbri privind modurile de lucru), astfel nct s fac alegeri realiste pentru ei nii. Ei trebuie s n eleag schimbrile produse de politicile guvernamentale pentru a-i ajuta s i ating poten ialul maxim. Intrarea Romniei n Comunitatea European n 2007 a avut un impact semnificativ asupra pie ei muncii, iar institu iile abilitate guvernamentale i neguvernamentale au responsabilitatea de a-i face pe tineri contien i de oportunit ile pe care le au i de a-i avertiza n acelai timp de poten ialele pericole legate de gsirea unor locuri de munc nstrintate. Schimbrile continue de pe pia a muncii, trebuie avute n vedere de programele de educa ie, informare, consiliere i orientare n carier, programe care trebuie s fac fa provocrilor actuale. Elementul cunoaterii oportunit ilor din cadrul informrii i orientrii n carier trebuie s fie planificat cu aten ie i revizuit regulat pentru a lua n considerare schimbrile continue din lumea muncii (Stevenson L., 2007, p.19). Furnizarea de informa ii despre locuri de munc, progresul n carier, dezvoltarea abilit ilor de tranzi ie sus in procesul de orientare n carier al tinerilor. Profesionitii trebuie s recunoasc importan a studiului direc ionat ctre propria persoan, deoarece acest lucru i va motiva pe tineri s i asume responsabilitatea pentru investigarea op iunilor i a modurilor de a-i mbunt i singuri abilit ile pentru viitoarea carier profesional. Programul de informare poate include att discu ii cu tinerii i cu angajatorii locali; prezentarea unor oportunit i existente pe pia a muncii; prezentarea unui calup informa ional cu un con inut diversificat de pliante, brouri, cr i, publica ii, materiale electronice, materiale audio, materiale video; prezentarea unor con inuturi informa ionale care s ajute tinerii n identificarea avantajelor i dezavantajelor profesiei dorite, n identificarea poten ialelor op iuni
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

31

care s-i ajute n schi area traseului profesional i n gestionarea propriilor resurse ct i n dezvoltarea independen ei financiare prin gsirea unui loc de munc, n cunoaterea diferitelor tipuri de munc i n cunoaterea ofertei sociale i a dinamicii pe pia a muncii n vederea unei bune inser ii sociale, n identificarea trgurilor locurilor de munc, n oferirea de asisten pentru gsirea i men inerea unui loc de munc i identificarea locurilor de munc permanente sau de lung durat. n viziunea autoarei Stevenson L. (2007, pp.20-21) informa iile profesionale furnizate tinerilor trebuie s existe ntr-o bibliotec de orientare n carier care s con in date stocate i furnizate sub diferite forme. n cele ce urmeaz prezentm formele recomandate de autoare de a fi furnizate tinerilor interesa i de propria carier profesional: - Materiale scrise (pentru a se ob ine informa ii privind orientarea n carier): cr i despre cariere; jurnale i reviste; informa ii despre dezvoltarea abilit ilor de cutare a unui loc de munc; materiale scrise privind conceperea unui CV; brouri despre completarea formularelor de candidatur pentru un loc de munc; informa ii despre planificarea carierei; brouri i materiale promo ionale ale unor organiza ii mari; (v. Anexa 1) - Internet i materiale bazate pe tehnologia informa iei i comunicrii (TIC): programe de autocunoatere bazate pe calculator; website-uri cu locuri de munc vacante; website-uri ale unor angajatori de mare cuprindere; informa ii despre libera ini iativ. (v. Anexa 1) - Materiale video: materiale video despre dezvoltarea abilit ilor de cutare a locurilor de munc; DVD-uri i materiale video promo ionale despre institu iile de nv mnt superior i angajatori. (v. Anexa 1)

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

32

3.2.

Consilierea n carier - mijloc de construc ie a identit ii i profilului voca ional 3.2.1. Conceptul de consiliere n carier

Prin procesul de consiliere se poate ajunge la o n elegere mai profund a gndurilor, a tririlor emo ionale care asigur ansele unui nivel optim de dezvoltare a resurselor personale (Plosca M., Mois A., 2001, p.9). Eliade S. n anul 2000 percepea consilierea ca pe un proces (n care profesionistul stabilea o rela ie de ncredere n raport cu persoanele care aveau nevoie de sprijin) de clarificare a sensurilor fundamentale ale problemei identificate, de identificare a patternurilor valorice pe baza crora se pot formula solu ii. Consilierea n carier presupune att consiliere individual ct i consiliere de grup. Spre deosebire de consilierea individual care presupune o interac iune interpersonal n remedierea problemelor de natur divers, consilierea de grup presupune o interac iune a consilierului cu un grup ai cror membri au o problem comun valorificnd experien a i cunotin ele fiecrei persoane asistate. (Op. cit., Plosca M., Mois A., 2001, p.11). Consilierea carierei semnific procesul de compatibilizare maxim ntre resursele, cerin ele, aspira iile, valorile i interesele unei persoane i oferta real din domeniul educa iei, formrii i integrrii socio-profesionale. Autocunoaterea este baza ntregului proces de planificare i dezvoltare a carierei. Beneficiarul consilierii trebuie s n eleag cine este, care sunt punctele lui tari i cele slabe, nainte de a lua orice decizie cu privire la carier. Cu ct n elege mai bine ce l definete, ce i dorete i ce anume poate s fac, cu att va fi mai capabil s
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

33

scrie CV-uri mai bune, s se prezinte la interviuri mai favorabil i s ob in slujbele dorite. Realitatea social, noile dinamici ale pie ei for ei de munc, dezvoltarea economic sau ofertele de educa ie i formare fac opera ional ori dau con inut i utilitate conceptului de consiliere de-a lungul ntregii vie i. Cu necesitate, n acest caz, sunt abordate aspecte ce in cont de dezvoltarea persoanei n timp (pe plan psihologic, al intereselor, al deprinderilor dobndite datorit nv rii ini iale, continue i experien ei muncii) i de cele intervenite pe plan social, tehnologic, economic, organiza ional etc. Aceasta presupune o abordare global a individului, continu, flexibil i derulat de-a lungul tuturor ciclurilor vie ii personale (finalizarea studiilor formale, ncadrarea n munc, inser ia social, asumarea de roluri comunitare, schimbarea slujbei, schimbarea statutului familial, recalificarea, pensionarea etc.). Consilierea carierei este un serviciu social care ini iaz o abordare global a individului, sub toate aspectele semnificative ale vie ii i rolurilor asumate n coal, profesie, via social sau comunitar, familie, timp liber i se materializeaz prin toate categoriile de servicii de informare, consiliere i orientare oferite solicitan ilor de ctre consilieri.(M. Jigu, 2003) Procesul consilierii carierei implic, totodat, o raportare permanent la realitatea ofertei colare (n termeni de numr de locuri n diferite tipuri de coli i niveluri, ct i la re eaua teritorial a acestora), la dinamica dezvoltrii socio-economice n plan local, regional, na ional i european, la evolu ia cererii pie ei for ei de munc pe termen mediu i lung, dinamica profesiilor n diferite ramuri ale economiei sau la rute profesionale speciale, precum i la unele categorii de nevoi particulare ale unor grupuri (persoane defavorizate, marginalizate sau discriminate pe criterii de vrst, sex sau orientare sexual, apartenen etnic, ras, cultur, opinii politice
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

34

i religioase, valori, pozi ie socio-economic, statut marital, stare de handicap etc.). Dup John Holland, alegerea profesiei reprezint o expresie a personalit ii; inventarele de interes sunt inventare de personalitate; membrii aceluiai domeniu de activitate au personalit i similare, precum i istorii similare ale dezvoltrii personalit ii; indivizii unui grup voca ional, avnd personalit i similare, vor rspunde, n multe situa ii i la multe probleme, n mod similar, punndu-i amprenta asupra mediului de munc, dndu-i acestuia anumite caracteristici; satisfac ia profesional, stabilitatea i realizarea n profesie depind de congruen a dintre propria personalitate i mediul n care lucreaz. John Holland ajunge la urmtoarele concluzii: - n cultura noastr, majoritatea oamenilor pot fi mpr i i n ase tipuri de personalitate: realist, intelectual, social, conven ional, ntreprinztor i artistic ; - sunt ase categorii de medii de munc: realist, intelectual, social, conven ional, ntreprinztor i artistic ; - oamenii caut medii i voca ii care s le permit s-i exercite deprinderile i aptitudinile, s-i exprime i valorile, s rezolve probleme sau s joace roluri agreabile i s le ocoleasc pe cele dezagreabile ; - comportamentul unei persoane poate fi explicat prin interac iunea personalit ii sale cu mediul nconjurtor. Astfel, pentru planificarea profesiunii i schi area profilului voca ional se urmrete la unison : contientizarea unor factori ca propriile abilit i, interese i valori care este corelat cu alegerea programei (Curriculum Choise); contientizarea abilit ilor, intereselor i valorilor, a exigen elor educa ionale ale ocupa iei corelat cu corectitudinea descrierii ocupa iei (Ocupational Choise) investigate, analizate i identificate ; abilitatea de a verbaliza corect asupra rela iei dintre propriile puncte forte i vulnerabile corelat cu
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

35

alegerea educa ional i profesional; corectitudinea autoevalurii cu rezultatele obiective la testele de aptitudini sau la cele de cunotin e; interesele i valorile corelate cu independen a alegerii (Gribbons, Lohnes, 1968). 3.2.2 Consilierea carierei oferit persoanelor seropozitive Exist anumite aspecte psihologice ale tinerilor afecta i HIV/SIDA care influen eaz serviciile de consiliere. Cercetrile eviden iaz un anumit ciclu emo ional prin care trece o persoan seropozitiv. Fazele ciclului emo ional sunt urmatoarele: 1. ocul; 2. negarea fenomenului; 3. nesiguran a; 4. stare depresiv; 5. resemnare, acceptare; 6. cutarea alternativelor, dezvoltare. Se presupune c aceste persoane recunosc situa ia real proprie doar n faza de resemnare. Cutarea unui loc de munc devine o nou ocupa ie, dar dup cteva eecuri sau dup confruntarea cu situa ii reale de discriminare apare faza de epuizare. Ajunse la faza de apatie, persoanele implicate, se simt ntr-o situa ie fr ieire. Dac apare ns sentimentul de autonvinuire, acesta duce la pierderea autoaprecierii. Percep ia situa iei difer n func ie de anumi i factori: A. Factori socio-demografici Vrsta, Sex, Nivelul de pregtire i prestigiul ocupa iei, Situa ia material,
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

36

Starea de sntate. B. Factori psihologici: Obiectivele individuale, Atitudinea fa de munc, Expectan ele cu privire la viitor, Stima de sine, Autoeficacitatea perceput, Locus of control, Abilit ile de automanagement. n munca cu tinerii seropozitivi consilierul va trebui: s identifice starea psihic n care se afl persoana; s influen eze n mod pozitiv autoaprecierea ei; s o ajute n perceperea mai corect a realit ii; s o sprijine n elaborarea unui plan de carier (identificarea priorit ilor, a scopului cu privire la carier, identificarea i evaluarea aptitudinilor, abilit ilor personale i profesionale, identificarea intereselor profesionale, corelarea resurselor proprii cu nevoile i cerin ele actuale, identificarea corect a nevoii calificare profesional, dezvoltarea unei strategii de cutare a unui loc de munc, optimizarea capacit ilor de autopromovare/dobndirea unor strategii de marketing personal); s o sprijine n nv area unor tehnici, metode utile n acest sens.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

37

3.3

Orientarea profesional factor declanator n luarea deciziei profesionale.

Orientarea - presupune o mai mare directivitate dect consilierea, ea nseamn ndrumare, direc ionare spre ceva. Conform unui studiu realizat de UNESCO n 1970, n rile care dispun de re ele de orientare profesional- chiar dac n terminologie nu apare- dualitatea orientare/consiliere este prezent n practic. Orientarea profesional - este un sistem de msuri i ac iuni educa ionale ntreprinse de factorii responsabili n vederea sprijinirii elevului/ tnrului n alegerea unei scoli/ profesiuni. Spectrul activit ilor este mai larg i include: informarea, formarea i alte activit i ce influen eaz factorii implica i (organe i institu ii economice, colare). Decizia, care presupune selec ia unui rspuns particular printre mai multe rspunsuri posibile, rezult dintr-un proces de integrare de informa ii i de evaluri multiple. Teoria deciziei caut s determine ansamblul alegerilor posibile i s precizeze criteriile de alegere (Doron, Parot, 1999, p.213). Decizia implic anticipare, implementare i ajustare. Anticiparea cuprinde secven e ca: explorarea, cristalizarea, alegerea, clarificarea, induc ia, reformarea (reformation) i incuba ia. La nceput s-a putut observa o slab cunoatere a cmpului profesional dar succesiv, clarificrile i diferen ierile cu privire la ocupa ii s-au asociat cu judec i asupra avantajelor i dezavantajelor acestora precum i cu anumite valori. Pentru ca orientarea profesional s conduc la luarea deciziei cu privire la profesie au fost realizate procese evaluative, n baza crora se fac o serie de alegeri preliminare care vor fi urmate de o perioad refractar n care apar dubii cu privire la alegere. Urmeaz perioada n care tnrul este introdus ntr-un grup cu ale crui scopuri
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

38

este posibil s se identifice dar asupra crora, mai trziu, ncepe s-i pun diverse ntrebri i chiar ncearc s schimbe grupul (reformation period). Stadiul final, integrarea, implic rezolvarea unor posibile conflicte ntre individ i exigen ele grupului. Tiedeman i Dudley consider criteriul deciziei cu privire la carier ca un construct personal care implic att activit i de munc ct i activit i n afara muncii. Individul este numit operator care i controleaz cariera. Orientarea profesional declaneaz i direc ioneaz nu numai comportamentul manifest, ci i func ionarea cognitiv, fcndu-l pe beneficiar s i gndeasc, nu numai s se mite. Activitatea de gndire const n construirea unor structuri de genul scopurimijloace care conduc spre obiectele i rela iile pentru care exist nevoia actualizat. Astfel, obiectul nevoii este descoperit i atins la nivel cognitiv, adic el devine scop, calea care conduce la el fiind stabilit prin procesul de proiectare i anticipare. Planul mental este de regul n avans fa de atingerea ca atare a scopului, ceea ce nseamn c, ac ionnd, subiectul este confruntat cu dou situa ii: -situa ia actual (cum este perceput) - pe care dorete s o schimbe; -situa ia nou (cum este conceput) - aa cum ar dori s fie n urma ac iunii desfurate. Discrepan a dintre aceste dou situa ii genereaz starea de tensiune motiva ional care caracterizeaz inten iile i scopurile. n stabilirea pailor de orientare profesional a persoanelor seropozitive din Valea Jiului un rol definitoriu l-a avut evaluarea nevoilor de stim i statut i a nevoilor de autorealizare, de asemenea, idealurile i concep ia despre lume i via au influen at op iunile voca ionale ale tinerilor. Metodele de lucru utilizate n activitatea de orientare profesional au ncorporat: a) metode de ob inere de informa ii asupra

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

39

beneficiarului (interviul structurat, chestionare, teste de performan , teste psihologice); b) metode de explorare a universului personal: metode de autocunoatere (lucrul n microgrupuri, metaforele, hr ile personale, exerci iul interactiv); metode pentru dezvoltarea unor abilit i de comunicare sau rela ionare (exerci iul interactiv, jocul de rol, simularea); metode pentru clarificarea valorilor i luarea unei decizii (problematizarea, controversa creativ, alegerea for at, exerci iul); metode de marketing personal (ntocmirea unui CV, a scrisorii de inten ie); c) metode de explorare a oportunit ilor de pe pia a muncii (ci de ob inere a informa iilor prin consultarea de publica ii, brouri, utilizarea Internet-ului i motoarelor de cutare, contactarea agen iilor de recrutare i plasare a for ei de munc); d) metode de evaluare i autoevaluare (chestionare, fie de evaluare, discu ii de oferire a feedback-ului). Enun m n cele ce urmeaz documentele care pot fi utilizate n orientarea profesional: Monografia profesional- cuprinde urmtoarele: A. Obiectul i natura profesiunii 1. Descrierea profesiunii 2. Materiale, unelte i utilaje ntrebuin ate 3. Natura activit ii 4. Cerin e relative la tehnica securit ii muncii i riscurile profesionale 5. Profesiuni nrudite B. Cerin e medicale 1. Aptitudini fizice i fiziologice (absolut necesare i importante) 2. Contraindica ii fizice i fiziologice C. Cerin e psihice
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

40

1. Aptitudini intelectuale, de aten ie, afectiv- volitive i de personalitate (absolut necesare, importante, de dorit) 2. Contraindica ii psihice (absolute, relative) D. Pregtirea profesional E. Condi ii social-economice Profilele ocupationale Profilele ocupa ionale sunt descrieri sintetice ale unor ocupa ii din Romnia (cca. 450). Fiecare profil cuprinde informatii despre: descrierea ocupa iei, con inutul muncii unelte/ instrumente de lucru atribu ii i responsabilit i program de lucru mediu de activitate situa ii de risc cerin e de exercitare (medicale, psihice ) deprinderi transferabile cerin e de educa ie i pregtire profesional salarizare, promovare, alte avantaje dinamica ocupa iei pe pia a muncii ocupa ii nrudite/ specializri informa ii suplimentare Principalele obstacole n calea eficien ei orientrii profesionale, ntlnite i identificate n munca cu tinerii seropozitivi pot fi: Teama, nelinitea- anxietatea Tratamentul incorect Nerbdarea Nelinitea sau lipsa de interes Lipsa confortului psihic Apatia Toate aceste obstacole limiteaz abilitatea de luare a deciziei cu privire la profesie i creeaz sarcini suplimentare pentru consilier n
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

41

procesul de orientare profesional. Pot fi nlturate prin stabilirea de scopuri intermediare clare i prin sublinierea importan ei lor pentru ntreg procesul de consiliere i orientare profesional. De asemenea, orientarea trebuie s se bazeze pe interesul i entuziasmul beneficiarilor, fiind necesar s se ncerce men inerea unui nalt nivel de motivare prin diversificarea metodelor, tehnicilor utilizate. Rela ia consilier-beneficiar se construiete pe ncredere, sinceritate i se dezvolt n vederea eficien ei procesului de orientare prin respectarea principiilor de egalitate, confiden ialitate i prin pregtirea profesional a sesiunilor de consiliere. n procedurile aplicate, scderea anxiet ii s-a produs prin creterea spontaneit ii care a aprut ca i consecin a jocurilor interactive de rol i a exerci iilor utilizate.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

42

PARTEA A II-A CERCETAREA DOMENIILOR DE INTERES PROFESIONAL AL TINERILOR AFECTA I DE VIRUSUL IMUNODEFICIEN EI UMANE DIN VALEA JIULUI - FACTOR PRELIMINAR N SCHI AREA INTERVEN IEI SICOP Capitolul 4 METODOLOGIA INVESTIGA IEI CANTITATIVE

4.1.

Designul metodologic al investiga iei

Obiectul investiga iei Cercetarea practic-aplicativ a fost realizat n cadrul Serviciului de Informare Consiliere i Orientare Profesional (SICOP) din Petrila, creat n cadrul proiectului i noi vrem s muncim. Cercetarea concentreaz date de tip cantitativ relevante n ndeplinirea obiectivelor cercetrii. Cercetarea i-a propus s realizeze un profil actualizat al tinerilor afecta i HIV/SIDA n planul nevoilor, intereselor, resurselor i valorilor personale i profesionale, profil necesar n schi area preliminar a interven iei profesionalizate SICOP. Perioada derulrii cercetrii a fost cuprins n intervalul februarie 2010 - aprilie 2010.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

43

Obiectivele cercetrii: a) Identificarea particularit ilor reprezentative ale tinerilor afecta i de virusul imunodeficien ei umane din Valea Jiului n planul valorilor, nevoilor i resurselor personale i profesionale. b) Determinarea domeniilor de interes profesional al tinerilor afecta i de virusul imunodeficien ei umane din Valea Jiului. ntrebrile de cercetare: 1. Cum se autoevalueaz tinerii afecta i de virusul imunodeficien ei umane n raport cu : a) propriile valori? b) propriile interese personale i profesionale? c) propriile nevoi ? d) propriile resurse? 2 Care sunt nevoile tinerilor afecta i de virusul imunodeficien ei umane? 3. Care sunt resursele de care dispun aceti tineri? 4. Care sunt principalele valori pentru tinerii afecta i HIV/SIDA? Aria cercetrii Cercetarea s-a desfurat n localit ile componente ale Vii Jiului (Petrila, Petroani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani), jude ul Hunedoara. Popula ia investigat Cercetarea de fa a avut ca lot investigativ un numr de 100 de tineri din Valea Jiului afecta i de virusul imunodeficien ei umane cu vrste cuprinse ntre 19 i 40 de ani. Metodologia cercetrii Studierea problemei abordate s-a realizat prin aplicarea anchetei pe baz de chestionar autoadministrat la nivelul tinerilor afecta i de virusul imunodeficien ei umane. Instrumentul utilizat a fost fia de chestionar de autoevaluare al beneficiarilor SICOP. (v. Anexa F)
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

44

Analiza i interpretarea datelor cantitative ale anchetei pe baz de chestionar autoadministrat Investigarea caracteristicilor personale ale tinerilor, relevante pentru carier, se bazeaz pe cunoaterea i autocunoaterea propriilor trsturi. (interese, valori, nevoi, resurse, caracteristici de personalitate, aptitudini i deprinderi). (Bban A., 2001, p. 210) Valorile reprezint convingerile bazale ale indivizilor constituind surse motiva ionale i standarde de performan ntr-un anumit domeniu (Bban A., 2001, p. 213). Sistemul personal de valori reflect maniera noastr de comportament ct i deciziile pe care le lum n diverse ipostaze cotidiene. (Andrioni F., 2009, p.8) Interesele reprezint preferin ele cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii de cunotin e sau de activitate [] Preferin ele pentru anumite domenii de cunoatere favorizeaz alegerea ocupa iilor n care aceste interese pot fi valorificate. (Op. cit. Bban A., 2001, p.210) Nevoile semnific conform DEX 1998 trebuin ele, necesit ile sau cerin ele unei persoane iar resursele rezervele sau sursele de mijloace susceptibile de a fi valorificate ntr-o mprejurare dat (DEX 1998). Investigarea valorilor personale poate fi realizat prin mai multe modalit i (Bban A, 2001) fie prin ierarhizarea unor valori date, fie prin analiza alegerilor anterioare, fie prin utilizarea discre ionar a timpului. Pentru analiza noastr cea mai relevant modalitate care a fost utilizat a fost aceea a ierarhizrii unor valori importante pentru sine pe care tinerii au fost ruga i s le noteze cu + i respectiv cu - pe cele neimportante, apoi fiind ruga i s ierarhizeze cele mai importante 5 valori identificate. n alt ordine de idei, investigarea propriilor interese, nevoi i resurse poate fi realizat fie prin reflectarea sistematic asupra
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

4.2.

45

alegerilor anterioare fie prin inventarele de interese, nevoi i resurse. (Ibidem) Pentru analiza noastr cea mai relevant modalitate care a fost utilizat a fost aceea a inventarelor de interese, nevoi i resurse ntruct fiind cele mai utilizate n interven iile de orientare au permis varianta de autoadministrare i implicit de autocunoatere. Instrumentul autoadministrat de ctre tineri, a fost preluat dup modelul lui Brown D & Brooks (1991). Popula ia investigat a vizat 100 de tineri afecta i de virusul imunodeficien ei umane din localit ile componente ale Vii Jiului. Participan ii la cercetare sunt 56% de sex masculin i 44 % de sex feminin. n ceea ce privete distribu ia subiec ilor pe vrst, aceasta este urmtoarea: 77% dintre subiec i au vrsta cuprins ntre 19-25 de ani, 18% dintre subiec i au vrsta cuprins ntre 25-30 de ani, 4% dintre participan ii la cercetare au vrsta cuprins ntre 30-35 de ani, i 1% ntre 35-40 de ani. n analiza i interpretarea datelor cantitative ale propriei cercetri am pornit de la rezultatele cercetrii unei alte analize realizate de UNOPA, ce viza identificarea nevoilor persoanelor seropozitive din Romnia n perioada 2008-2009, ct i identificarea problemelor/barierelor cu care se confrunt PLWHA (people living with HIV/AIDS) n momentul cutarii unui loc de munc i de asemenea mai viza identificarea gradului de pregtire al angajatorilor n direc ia angajrii unei persoane seropozitive. Rezultatele sintetizate n analiza realizat de UNOPA, cuprindeau urmtoarele informa ii: a) ncadrarea n munc a persoanelor seropozitive chestionate este destul de sczut ca i prezentarea la interviuri n vederea angajrii: 9.75% dintre tinerii seropozitivi chestiona i au un loc de munc, 90.25% nu au un loc de munc; b) persoanele seropozitive consider
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

46

c pentru a-i gsi un loc de munc trebuie s depun mai multe eforturi i s fie mai pregtite dect o persoan sntoas; c) Persoanele seropozitive ar putea s fac fa la aproape orice tip de munc corespunztoare abilit ilor pe care le au, cu toate acestea nu se pot angaja la fel de uor ca o persoan sntoas; d) discriminarea persoanelor HIV pozitive este n continuare o barier major n angajarea tinerilor seropozitivi; e) serviciile de orientare colar i profesional sunt departe de a pregti tinerii seropozitivi n abordarea unor op iuni corecte i pertinente privind meseria i viitorul loc de munc al acestora, aceste servicii fiind furnizate n cea mai mare parte de organisme non-guvernamentale, dei coala ar trebui s furnizeze aceste servicii n totalitate; f) din totalul persoanelor investigate 54.66% beneficiaz de servicii de consiliere, orientare colar i profesional, iar 44.92% nu beneficiaz de servicii de consiliere, orientare colar i profesional. Aceste servicii sunt oferite la nivel na ional n propor ie de 78.36% de organisme nonguvernamentale, 21.82% de institu iile statului, i 0.91% servicii furnizate de institutii private, g) drepturile persoanelor seropozitive sunt ntr-o msur destul de mare nclcate n continuare n Romnia, cu repercursiuni n accesul la un loc de munc. Drepturile pe care persoanele seropozitive le reclam ca fiind nclcate sunt dreptul la ocrotirea snt ii, dreptul la educa ie, dreptul la servicii sociale i presta ii sociale, dreptul la confiden ialitate, dreptul la un loc de munc, ntr-o mai mic msur apar i drepturi ca: dreptul la o locuin i dreptul la opinie; h) nevoia persoanelor seropozitive de suplimentare a serviciilor se ndreapt ctre: servicii medicale speciale pentru persoane seropozitive; servicii sociale; servicii de informare/orientare colar i profesional; servicii de planificare familial iar o parte semnificativ a tinerilor seropozitivi chestiona i consider c nu au nevoie de servicii suplimentare.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

47

a) Identificarea particularit ilor reprezentative ale tinerilor afecta i de virusul imunodeficien ei umane din Valea Jiului, n planul valorilor, nevoilor i resurselor personale i profesionale. n cele ce urmeaz vom realiza analiza i interpretarea datelor ntr-o manier descriptiv n baza rspunsurilor responden ilor din Valea Jiului care au fost consemnate. a. 1) Inventarierea valorilor responden ilor n ceea ce privete valoarea de varietate n via a tinerilor seropozitivi aproape jumtate dintre responden i nu pun accent pe diversificarea activit ilor n timp ce un procent mai sczut de 28 % o consider ca fiind o nevoie important. Referitor la activit ile de rutin jumtate dintre responden i nu le consider ca fiind importante, iar 24 % dintre acetia pun un accent ridicat pe activit ile de rutin. Ajutarea semenilor reprezint o valoare important pentru mai mult de jumtate dintre responden i, iar 14 % dintre responden i, considernd-o ca fiind neimportant. Datorit faptului c tinerii sunt la vrsta adolescen ei acetia i doresc foarte mult s fie independen i, independen a i autonomia constituind o valoare foarte important pentru acetia. 71% dintre responden i leag prietenii cu alte persoane punnd un mare accent pe aceast valoare a prieteniei i colegialit ii. n ceea ce privete mplinirea moral mai mult de jumtate dintre tineri sunt de prere c este important s fii mplinit din punct de vedere moral n timp ce 13 % dintre tineri gndesc diferit, neacordnd importan acestui aspect.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

48

Se poate observa c valoarea afiliere recunoatere ca parte a grupului de munc este considerat important de 59 % dintre responden i, 29 % dintre acetia neacordnd importan acestei valori iar 12% nu au marcat aceast valoare. S-a putut constata c valoarea securitate a fost considerat ca fiind o valoare important de un procent de 67 % dintre responden i , n timp ce restul responden ilor nu au perceput-o ca fiind o valoare important. De inerea puterii i a autorit ii nu a reprezentat o valoare important pentru mai mult de jumtate dintre subiec i (64%). n ceea ce privete echilibrul ntre rolurile de inute n cadrul familiei, al societ ii i al profesiei, 50 % dintre responden i consider c este important s existe un echilibru ntre aceste roluri. (fig. 3)
100 80 60 40 20 0 50 34 16 important neimportant nemarcat

Fig. 3. Inventarul propriilor valori: echilibru ntre rolurile de inute (n familie, profesie, societate) (%) Creativitatea artistic nu a reprezentat o valoare important pentru 70 % dintre responden i iar n ceea ce privete valoarea

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

49

stabilitate a fost aleas ca fiind important de 49% dintre subiec i, acetia dorindu-i s aib parte de stabilitate n via a lor. S-a putut constata c majoritatea tinerilor nu doresc s experimenteze senza ii tari sau de risc iar 18 % au considerat c ar fi avut curaj s triasc astfel de senza ii de risc. n ceea ce privete resursele financiare acestea sunt considerate ca reprezentnd o valoare important de 41 % dintre subiec i, n timp ce 28 % dintre acetia nu le consider ca fiind att de importante. Ambian a i mediul nconjurtor nu sunt apreciate ca fiind valori importante pentru 59 % dintre responden i.
100 80 60 40 20 2 0 59 39 important neimportant nemarcat

Fig.4. Inventarul propriilor valori: ambian a, mediul nconjurtor (%) S-a putut observa c 63 % dintre subiec ii investiga i sunt de prere c statutul social joac un rol primordial n via a unei persoane n timp ce 37 % dintre responden i au opinie diferit neacordnd importan statutului social. n compara ie cu statutul social, statutul intelectual nu a fost considerat ca fiind important de ctre 49 % dintre subiec i, n timp ce 39 % pun accent pe valoarea statutului intelectual.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

50

Valoarea competi ie nu e considerat ca fiind semnificativ de 45% dintre responden i, 12% considernd-o important n timp ce 43 % dintre subiec i nu au marcat aceast op iune. Influen a asupra celorlal i nu este considerat o valoare important de ctre 49 % dintre subiec i.
100 80 60 40 21 20 0 49 30 important neimportant nemarcat

Fig. 5. Inventarul propriilor valori: influen a asupra celorlal i (%) Valoarea altruismul este apreciat ca fiind o valoare important pentru 42% dintre subiec i, n timp ce 41 % dintre responden i nu sunt de aceeai prere, neconsidernd-o important. n concluzie, responden ii au considerat c cele mai importante valori (n ordinea descresctoare a importan ei) sunt ajutorarea semenilor, independen a-autonomia la slujb, mplinirea moral, prietenia i colegialitatea, creativitatea artistic, securitatea, statutul social i afilierea-recunoaterea ca parte a grupului de munc. Graficul urmtor ilustreaz topul valorilor considerate foarte importante de ctre responden i.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

51

85 83 80 75 70 65 60
Valori importante Aj. Semenilor Independenta 83 76 Impl. Morala 76 Prietenia 71 Creativitatea 70

76

76 71 70

Graficul nr. 1. Topul valorilor importante n ceea ce privete valorile considerate ca neimportante, responden ii au considerat c cele mai neimportante valori (n ordinea descresctoare) sunt: de inerea puterii i autorit ii, ambian a i mediul nconjurtor, influen a asupra celorlal i, statutul intelectual, senza ii tari-risc, statutul social. (graficul nr. 2)
80 60 40 20 0 Valori neimportante Putere 64 Mediu 59 Influenta 49 Statut 49 Senzatii tari 44 64 59 49 49 44

Graficul nr. 2. Topul valorilor neimportante

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

52

a.

2)

Inventarierea nevoilor voca ionale ale subiec ilor

Pentru a ne putea edifica n privin a nevoilor voca ionale ale subiec ilor investiga i, au fost adresate ntrebri nchise. n baza rspunsurilor responden ilor a fost identificat o gam diversificat de nevoi referitoare la voca ie i carier. Pentru a ne forma o opinie preliminar referitoare la gradul de participare al tinerilor n activit i de consiliere privind cariera, n perioada anterioar interven iei SICOP, 75 % dintre tinerii investiga i au afirmat c nu au mai participat n astfel de activit i, iar referitor la cariera spre care tinerii doresc s se ndrepte, majoritatea (67%) au afirmat c nu au idee nspre ce carier doresc s se ndrepte iar ceilal i au opiniat c tiu ncotro se ndreapt n privin a carierei. Din aceste informa ii s-a desprins ideea c nevoia de consiliere pentru carier este real pentru aceti tineri iar interven ia planificat de serviciul SICOP (Serviciul de Informare Consiliere i Orientare Profesional) era justificat pentru a rspunde acestor nevoi. Dintre responden ii care tiau spre ce doresc s se ndrepte n carier, 76% dintre tineri nu aveau cunotin de calificarea de care aveau nevoie pentru meseria aleas, n timp ce 24% aveau format o prere despre calificarea pe care o necesita meseria dorit. n ceea ce privete nevoia de asisten pentru alegerea carierei au fost viza i urmtorii itemi de analiz: 1) Nevoia de informare profesional din perspectiva alegerii profesiei adecvate (NIPA); 2) Nevoia de explorare a intereselor, abilit ilor i a altor caracteristici personale legate de carier (NEIAC); 3) Nevoia de ndrumare profesional (NIP); 4) Nevoia de stim de sine i ncredere n for ele proprii (NSSI); 5) Nevoia de valorizare interpersonal (NVI); 6) Nevoia de utilitate social (NUS).
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

53

Graficul urmtor sintetizeaz rspunsurile subiec ilor pentru fiecare categorie de nevoie n parte.
100 88 80 60 40 20 12 0 NIPA da nu 88 12 NEIAC 88 12 NIP 85 15 NSSI 89 11 NVI 85 15 NUS 61 39 12 15 11 15 88 85 89 85 61 39

Graficul 3. Nevoia de asisten privind alegerea carierei (%) Se poate observa c toate tipurile de nevoi enun ate, cuprind valori foarte ridicate, urmare a rspunsurilor subiec ilor care au opiniat c au nevoie de asisten privind alegerea carierei pe toate componentele enun ate: informare profesional din perspectiva alegerii profesiei adecvate (NIPA-88%); explorare a intereselor, abilit ilor i a altor caracteristici personale legate de carier (NEIAC -88%); ndrumare profesional (NIP 85%); stim de sine i ncredere n for ele proprii (NSSI 89%); valorizare interpersonal (NVI 85%); utilitate social (NUS 61%). Tinerii investiga i au situat pe primul loc nevoia de stim de sine i de ncredere n for elor proprii, pozi ionnd pe acelai nivel nevoia
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

54

de informare profesional i nevoia de explorare a intereselor, urmate fiind de nevoia de ndrumare profesional i de valorizare interpersonal, pe ultimul loc plasndu-se necesitatea de utilitate social. n ceea ce privete necesitatea consilierii i orientrii profesionale a tinerilor investiga i, din partea unui profesionist, marea majoritate a responden ilor (89%) au fost contien i de utilitatea participrii la edin ele de consiliere i orientare profesional. La ntrebarea Doreti s- i testezi aptitudinile? 86% dintre subiec i au fost de acord s i testeze aptitudinile. n acelai context, 84% dintre subiec i au mai opiniat c i doresc s parcurg un test de evaluare personal care s-i ajute s se cunoasc mai bine. La ntrebarea Doreti s vezi ce oferte de formare profesional i ce oferte de angajare se potrivesc profilului tu? cei mai mul i dintre tinerii responden i (90 %) i-au exprimat inten ia de a cunoate ce oferte de formare profesional i de angajare se potrivesc profilului lor voca ional i doar 10% dintre subiec i nu au fost interesa i de acest aspect. i din aceste date colectate, n baza analizei nevoilor de asisten privind alegerea carierei, a reieit nevoia de interven ie la nivelul tinerilor investiga i pe urmtoarele direc ii: informare, ndrumare profesional i consiliere privind cariera.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

55

a. 3)

Inventarierea resurselor

Pentru analiza noastr cea mai relevant modalitate care a fost utilizat a fost aceea a ierarhizrii unor resurse de inute de ctre tineri pe care subiec ii au fost ruga i s le noteze cu +, apoi fiind ruga i s ierarhizeze cele mai importante 5 resurse de inute identificate. n acest sens au fost enun ate urmtoarele categorii de resurse: familiale; grup de prieteni; locuin proprie; financiare; avere; autoturism; educa ie; calificare ntr-un anumit domeniu; serviciu; ocupa ie; alte resurse. n ceea ce privete resursele de inute de ctre subiec i la data aplicrii chestionarului au fost identificate urmtoarele categorii de resurse: familia (26%), grupul de prieteni (90%), locuin a proprie (12%), bani (56%), avere (12%), maina/autoturism (17%), educa iediplom (74%), calificare ntr-un anumit domeniu (52 %), serviciu (17%), o ocupa ie plcut (52%), altele (36%). n urma ierarhizrii celor mai importante resurse de ctre responden i a reieit c topul celor mai importante resurse de inute de ctre subiec i sunt resursele ce vizeaz grupul de prieteni, educa ia/diploma; banii; calificarea i o ocupa ie care face plcere. (v. graficul 4) n concluzie, subiec ii de in resurse importante att n sfera rela ional interpersonal ct i n sfera educa ional i de calificare ct i n sfera ocupa ional i financiar, resurse considerate disponibile la momentul aplicrii chestionarului.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

56

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

90 74 52 56 44 26 10
Grupul de prieteni 90 10 Educatia 74 26 Banii 56 44 Calificarea 52 48 Ocupatia 52 48

52

48

48

da nu

Graficul 4. Topul celor mai importante resurse (%)

b) Determinarea domeniilor de interes profesional al tinerilor afecta i de virusul imunodeficien ei umane din Valea Jiului Inventarierea intereselor Interesul reprezint o coresponden ntre cerin ele interne, tendin ele subiectului i o serie de ac iuni care l atrag pe subiect i i dau satisfac ie (Plosca i Mois, 2001). Hollbach considera c interesul este unicul mobil al ac iunilor omeneti i modelndu-se social devine factor de determinare al activit ilor (ibidem) iar Super D.E. (1981) considera c interesul presupune motiva ie intrinsec cognitiv rezultnd din interac iunea
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

57

structurilor interne neuroendocrine cu mprejurrile sociale fiind expresia raportului dintre trebuin e i condi ii obiective. (Apud Plosca i Mois, 2001) Din perspectiva lui Holland oamenii manifest interese diferite pentru lucrul cu oameni sau obiecte i preferin e pentru lucrul cu idei sau fapte n func ie de tipul lor de personalitate: realist, investigativ, artistic, social, ntreprinztor i conven ional. (Apud, Bban, 2001) n acord cu E. Spranger care distingea urmtoarele tipuri de interese: teoretice privind activit ile intelectuale i tiin ifice, economice, estetice, sociale, religioase care apar la tineri ncepnd cu vrsta de 11-12 ani, n aceast analiz ne-am propus s identificm diversele categorii de interese considerate importante de ctre responden i, focalizndu-ne pe urmtoarele categorii de analiz: a) Interese familiale; b) Interese ce vizeaz grupul de prieteni; c) Interese colare/educa ionale; d) Interese ce vizeaz starea de sntate; e) Interese referitoare la munc/ocupa ie; f) Interese referitoare la petrecerea timpului liber; g) Interese de natur voca ional. n cele ce urmeaz vom realiza analiza i interpretarea pur descriptiv a datelor, n baza rspunsurilor responden ilor care au fost consemnate. Pentru o mai bun n elegere a naturii intereselor subiec ilor au fost aplicate cteva ntrebri deschise care au urmrit s identifice: 1) propria proiectare n viitor a tinerilor (itemul 2.1, itemul 2.5), 2) identificarea centrelor de interes ale responden ilor (itemul 2.2 i 2.3). 3) identificarea op iunilor profesionale ce necesit explorare (itemul 2.4.)

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

58

1) Propria proiectare a intereselor de viitor ale tinerilor n ceea ce privete realizrile pentru viitor ale tinerilor s-a putut observa c prerile sunt mpr ite unii responden i optnd pentru un loc de munc (26%), iar al ii pentru locuin a personal (26%) sau ntemeierea unei familii (15%). (fig.6)
100 80 altele 60 40 20 0 33 loc de munca locuinta 26 26 15 familie

Fig. 6. Proiectarea intereselor de viitor ale tinerilor (%) La ntrebarea Cum te vezi peste cinci ani? percep ia tinerilor asupra viitorului vizeaz n principal realizarea pe plan financiar (74,1%) chiar dac pentru doar 41% dintre acetia valoarea resurselor financiare a fost considerat important, iar 13,6% dintre responden i avnd alte op iuni, i pentru 12,3 % dintre subiec i ntemeierea unei familii este important. (fig. nr. 7)

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

59

2.5.Cum te vezi peste cinci ani?


altele 13,6% cu o familie 12,3%

realizat financiar 74,1%

Fig. 7. Proiectarea n viitor a tinerilor (%) Deci, din cele eviden iate anterior se constat c tinerii investiga i acord o importan sporit preocuprilor privind cariera i ocuparea unui loc de munc, deci intereselor de natur ocupa ional i voca ional, direct corelate cu interesele de natur financiar. n plan secundar se poate observa c subiec ii investiga i mai acord importan intereselor social/locative i intereselor de natur familial.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

60

2) Identificarea centrelor de interes ale responden ilor La ntrebarea Care este cel mai important lucru pentru tine? s-a putut observa c tinerii sunt ataa i de familia de provenien , aceasta avnd un rol decisiv n via a lor, alte aspecte importante de interes fiind reprezentate de carier i sntate. (fig.nr.8)
100 80 60 41 40 20 0 32 17 10 familia altele cariera sanatatea

Fig.8. Care este cel mai important lucru pentru tine? (%) Deci, se observ c interesele de viitor ale tinerilor centrate pe ocuparea unui loc de munc sau ob inerea de venituri sunt diferite de interesele actuale ale acestora care se centreaz n principal pe familie. Totui se constat o prioritizare a celor dou categorii de interese enun ate. La ntrebarea Ce aspecte sunt mai importante pentru tine n acest moment? din rspunsurile oferite de responden i reiese c principalele domenii de interes nregistrate n ordinea prioritizrii acestora au fost interese legate de petrecerea timpului liber (92), interese ce vizeaz starea de sntate (88), interese ce vizeaz grupul de prieteni (67), interese familiale (52). (fig. nr. 9)

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

61

n ceea ce privete alte domenii de interes considerate nesemnificative trebuie s eviden iem c domeniul de interes referitor la coal/educa ie nu constituie o prioritate pentru 69% dintre responden i.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
da nu distractia 92 8 sanatatea calatoriile 88 12 87 13 munca 72 28 prietenii 67 33 cariera 64 36 familia 52 48

Fig. 9. Prioritizarea centrelor de interes ale responden ilor (%) Avnd n vedere vrsta responden ilor de peste 14 ani, este firesc ca distrac ia i cltoriile - deci domeniul de interese ce vizeaz petrecerea timpului liber s fie preponderent i s se detaeze de alte centre de interes ale acestora. Petrecerea timpului liber din perspectiva lui Plosca i Mois (2001) are trei func ii: odihn, divertisment, i dezvoltarea personalit ii.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

62

Dup cum se observ la nivelul lotului investigat predomin func ia de divertisment. Determinarea direct sau indirect a modului de utilizare a timpului liber de ctre aceast categorie de tineri, constituie un factor important n planificarea i organizarea unor programe atractive i interactive de informare, consiliere i orientare profesional care s le fie destinate, astfel nct, corela ia dintre preferin ele acestora i domeniile de activitate, s le satisfac, ntr-un mod constructiv, interesele pe care le manifest. De asemenea, avnd n vedere problema de sntate cu care se confrunt tinerii investiga i, se constat c domeniul de interes ce vizeaz aceast stare este prioritizat de ctre subiec i. Domeniul de interes ce privete munca/ocupa ia responden ilor, considerat important de majoritatea subiec ilor (72), ct i domeniul de interes sporit ce vizeaz voca ia/cariera, considerat de asemenea important de majoritatea subiec ilor, au constituit indicii semnificative n structurarea profilului preliminar de interven ie SICOP. 3) Identificarea op iunilor profesionale ce necesit explorare Referitor la identificarea op iunilor profesionale, a fost adresat responden ilor nc o ntrebare deschis care a invitat subiec ii prin intermediul introspec iei s se autocunoasc i s formuleze anumite op iuni legate de slujba sau locul de munc pe care i l-ar fi dorit s l de in. Acest tip de ntrebare las loc explorrii pe termen mediu sau lung iar tinerii prin intermediul acesteia i-au cristalizat preferin ele spre un job corelat cu personalitatea lor. Astfel, n urma aplicrii chestionarului autoaplicat i al rspunsurilor nregistrate, principalele preferin e legate de slujb ncadrate n domeniul de interes ce vizeaz munca/ocupa ia - ale subiec ilor au fost: joburi n comer (55%), secretariat (10%),

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

63

contabilitate (9%), construc ii (8%), alte tipuri de joburi (18%). (v. fig. 10)
2.4.Ce fel de slujba ti-ai dori sa ai?
altele 18,0%

secretara 10,0% in comert 55,0% contabil 9,0% muncitor in contruct 8,0%

Fig. 10. Identificarea op iunilor profesionale ale responden ilor

n concluzie, popula ia investigat, contientizeaz importan a domeniului de interes ce vizeaz munca, manifestnd cu acurate e op iunile profesionale pe care ar fi dorit s le exploreze. Observm c paleta de op iuni profesionale ale subiec ilor nu este foarte ampl sau diversificat, predominnd preferin e pentru joburi ce necesit calificare de nivel mediu.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

64

4.3.

Limite ale investiga iei de tip cantitativ

n ceea ce privete limitele investiga iei cantitative, printre aspectele care pot ngrdi analiza enun m: numrul destul de redus al subiec ilor care constituie doar o reprezentare par ial pentru popula ia vizat; aspecte legate de completarea chestionarului; aspecte referitoare la itemii de analiz limita i viza i n analiza cantitativ; resursele limitate de timp pentru analiza i interpretarea datelor; unele dificult i n colectarea datelor cantitative, eforturile variabile ale diferitelor categorii de responden i de a sprijini procesul de colectare a datelor cantitative; colectarea n mod simultan a tuturor msurtorilor cu implica iile aferente.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

65

4.4.

Concluziile investiga iei de tip cantitativ

Realizarea unui profil actualizat obiectiv al particularit ilor reprezentative ale tinerilor afecta i de virusul imunodeficien ei umane din Valea Jiului n planul valorilor, nevoilor i resurselor personale i profesionale ct i determinarea domeniilor de interes profesional al acestor tineri a constituit o necesitate obiectiv pentru schi area preliminar a interven iei SICOP, ce urma a fi realizat n etapele ulterioare de activitate ale proiectului i noi vrem s muncim. n urma analizei datelor ob inute ca urmare a aplicrii anchetei pe baz de chestionar autoadministrat se eviden iaz urmtoarele concluzii: Responden ii au considerat c cele mai importante valori (n ordinea descresctoare a importan ei) sunt ajutorarea semenilor, independen a-autonomia la slujb, mplinirea moral, prietenia i colegialitatea, creativitatea artistic, securitatea, statutul social i afilierea-recunoaterea ca parte a grupului de munc. Responden ii au considerat c cele mai neimportante valori (n ordinea descresctoare) sunt: de inerea puterii i autorit ii, ambian a i mediul nconjurtor, influen a asupra celorlal i, statutul intelectual, senza ii tari-risc, statutul social. Tinerii investiga i au situat pe primul loc nevoia de stim de sine i de ncredere n for ele proprii, pozi ionnd pe acelai nivel nevoia de informare profesional i nevoia de explorare a intereselor, urmate fiind de nevoia de ndrumare profesional i de valorizare interpersonal, pe ultimul loc plasndu-se necesitatea de utilitate social.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

66

n baza analizei nevoilor de asisten privind alegerea carierei, a reieit nevoia de interven ie la nivelul tinerilor investiga i pe urmtoarele direc ii: informare, ndrumare profesional, consiliere privind cariera. Tinerii subiec i de in resurse importante att n sfera rela ional interpersonal, n sfera educa ional i de calificare ct i n sfera ocupa ional i financiar, resurse considerate disponibile la momentul aplicrii chestionarului. Tinerii investiga i acord o importan sporit preocuprilor privind cariera i ocuparea unui loc de munc, deci intereselor de natur ocupa ional i voca ional, direct corelate cu interesele de natur financiar, n plan secundar subiec ii investiga i mai acord importan intereselor social/locative i intereselor de natur familial. Principalele domenii de interes nregistrate, n ordinea prioritizrii acestora, au fost interese legate de petrecerea timpului liber, interese ce vizeaz starea de sntate, interese ce vizeaz grupul de prieteni, interese familiale. Tinerii contientizeaz importan a domeniului de interes ce vizeaz munca, manifestnd cu acurate e op iunile profesionale pe care ar fi dorit s le exploreze. Paleta de op iuni profesionale ale subiec ilor nu este foarte ampl sau diversificat, predominnd preferin e pentru joburi ce necesit calificare de nivel mediu.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

67

PARTEA A III-A MODELE DE BUNE PRACTICI N INFORMAREA, CONSILIEREA I ORIENTAREA PROFESIONAL A TINERILOR AFECTA I DE VIRUSUL IMUNODEFICIEN EI UMANE Capitolul 5. ABORDAREA PRACTIC - INTEGRATIV A UNOR MODELE DE BUNE PRACTICI DIN VALEA JIULUI

5.1. Prezentarea proiectului i noi vrem s muncim

5.1.1. Necesitatea implementrii proiectului n urma evalurilor psiho-sociale fcute tinerilor n ultimii doi ani (2007-2009) n cadrul unor activit i de consiliere i sprijin desfurate de ctre unul din parteneri n cadrul unui proiect derulat cu finan are extern ct i n baza rezultatelor ob inute n studiul de tip cantitativ prezentat anterior, n raport cu nevoia de integrare socio-profesional a tinerilor afecta i de virusul imunodeficien ei umane, au fost identificate urmtoarele necesit i specifice integrrii profesionale ale acestor persoane:

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

68

a) Necesitatea de a avea un grad ridicat de ncredere n sine; de a contientiza rolul activit ii profesionale n via a individului i de a avea o atitudine pozitiv cu privire la via a profesional; de a avea o calificare compatibil cu cererea existent pe pia a muncii; de a avea o imagine clar cu privire la propria carier profesional; de a avea un set de cunotin e i deprinderi care s-i permit s desfoare cu succes o serie de activit i specifice cum sunt: s caute un loc de munc; s se pregateasc pentru ob inerea unui loc de munc; s se prezinte pentru a solicita un loc de munc; s se comporte potrivit la un loc de munc. b) Necesitatea de a avea cunotin e despre cum i poate crea propria afacere. c) Necesit i specifice pentru o bun integrare social (necesitatea de locuire): necesitatea de a avea o locuin i de a dispune de mijloace materiale i financiare suficiente; de a avea o bun stare de sntate; de a avea formate deprinderi pentru via a cotidian: igiena personal, pregtirea hranei zilnice, gestionarea banilor; necesitatea de a avea formate deprinderi pentru locuire i folosirea resurselor comunit ii; deprinderi pentru via a n societate; deprinderi pentru desfurarea activit ii individuale. d) n acelai timp a fost constatat nevoia de consolidare a capacit ii institu ionale, financiare i opera ionale a structurilor asociative ale membrilor grupului int (persoanelor afectate HIV/SIDA), astfel nct acestea s poat oferi un suport real si solid membrilor lor, ori de cte ori acetia l-ar fi solicitat. Aa cum se desprinde din informa iile prezentate anterior, integrarea social i profesional a membrilor grupului int depinde n mod direct de gradul de satisfacere a trebuin elor acestora. Avnd n vedere complexitatea elementelor ce descriu specificul grupului int, respectiv specificul tinerilor afecta i de virusul imunodeficien ei umane, i anume - respingerea acestora de ctre
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

69

comunitate, marginalizarea, etichetarea, tendin a de izolare; nivelul educa ional sczut generat de respingerea acestora de ctre comunitatea colar; necunoaterea drepturilor acordate prin lege, etc., s-a constatat c membrii grupului int nu aveau capacitatea de a-i asigura n mod independent satisfacerea nevoilor specifice integrrii socio-profesionale. Cu siguran , n lipsa unui suport acordat n vederea integrrii socio-profesionale, exista riscul ca aceti tineri sa se fi transformat n omeri de lung durat, cu anse minime de integrare profesional. n acest context, prin oportunitatea oferit de Fondul Social European, prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritar: 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interven ie: 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale", a fost ini iat proiectul i noi vrem s muncim destinat tinerilor afecta i de virusul imunodeficien ei umane care prin obiectivele pe care si le-a propus i prin activit ile pe care le-a desfurat, s-a dovedit a fi necesar n procesul de integrare socioprofesional a membrilor grupului int. Astfel nfiin area unei unit i protejate pentru persoanele HIV/SIDA, prin intermediul acestui proiect, a fost necesar pentru c au fost create locuri de munc protejate pentru membrii grupului int, iar n cadrul unit ii, acetia i-au format deprinderi de munc, au contientizat rolul activit ii profesionale n via a individului, au fost pregti i pentru a ocupa un loc de munc n economia real, au fost create premisele pentru ob inerea de venituri care s fie utilizate n sus inerea serviciilor de suport acordate membrilor grupului int, au fost ncheiate parteneriate cu actori publici i priva i n scopul comercializrii produselor realizate de unitatea protejat n baza prevederilor Legii 448/2006 (astfel se puteau asigura condi ii pentru ob inerea unor venituri minime care s acopere cheltuielile de

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

70

ntre inere i func ionare a unit ii protejate asigurnd n acest fel continuitatea financiar a acesteia). De asemenea, crearea Serviciului de Informare i Consiliere n domeniul Ocuprii Profesionale (SICOP) ca serviciu complementar al unit ii protejate, a fost necesar ntruct n cadrul acestuia s-a oferit membrilor grupului int suport i consiliere n vederea satisfacerii necesit ilor specifice unei bune integrri profesionale. Formarea deprinderilor de via autonom a membrilor grupului int a fost necesar avnd n vedere c aceste deprinderi au stat la baza unei bune integrri sociale, care a constituit premisa succesului integrrii profesionale. Participarea membrilor grupului int la activit ile unit ii protejate, cu statutul de angajat, pe de o parte, ct i furnizarea ctre acetia a unor servicii de consiliere i suport prin Serviciul SICOP i participarea acestora la cursul de perfec ionare n vederea dezvoltrii autonomiei personale, pe de alt parte, a contribuit la consolidarea capacit ilor i competen elor tinerilor, ca o solu ie pentru creterea anselor de integrare profesional a acestora, facilitnd astfel o ptrundere mai uoar a tinerilor pe pia a muncii i implicit, reducerea procentului de omeri de lung durat n rndul persoanelor infectate HIV/SIDA. 5.1.2. Obiectivele i grupul int al proiectului Obiectivul general al proiectului a urmrit facilitarea accesului pe pia a muncii a persoanelor infectate HIV/SIDA din jude ul Hunedoara. Obiective specifice ale proiectului: 1) Dezvoltarea unei activit i economice n domeniul serigrafiei i autorizarea acesteia ca unitate protejat, ca form de consolidare a capacit ii structurilor asociative ale comunit ii HIV/SIDA din
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

71

jude ul Hunedoara de a oferi sprijin membrilor si n vederea integrrii socio-profesionale. 2) ncheierea pn la finalul proiectului a unui numr de minim 15 conven ii de parteneriat cu actori sociali publici i priva i din jude ul Hunedoara n vederea comercializrii produselor realizate de unitatea protejat n baza prevederilor art. 77 alin. 3 lit. B din legea 448/2006. 3) Consolidarea capacit ilor, competen elor, cunotin elor i stimei de sine pentru un numr de 100 persoane infectate HIV/SIDA din jude ul Hunedoara i integrarea profesional a cel pu in 18 dintre acestea pn la finalul proiectului. Grupul int al proiectului se ncadreaz n categoria Persoane afectate de boli care le influen eaz via a fiind format din persoanele infectate HIV/SIDA din jude ul Hunedoara.

5.1.3 Activit ile specifice proiectului i noi vrem s muncim Pentru implementarea n bune condi ii a proiectului i n vederea atingerii obiectivelor proiectului au fost derulate urmtoarele activit i: Activitatea de management a proiectului a fost precedat de cteva activit i Activitatea 1 pregtitoare. Astfel, Managementul proiectului implementarea acestei activit i a presupus parcurgerea urmtoarelor subactivit i: Constituirea echipei Constituirea echipei a fost realizat n faza de contractare a proiectului. S-au analizat cerin ele posturilor echipei de management conform descrierii din proiect i au fost alei acei specialiti care au
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

72

corespuns cel mai bine cerin elor, din punct de vedere al studiilor i al pregtirii profesionale. Formarea echipei Aceasta a constat n organizarea unui seminar de 8 ore, pe durata a dou zile, 4 ore pe zi, condus de managerul de proiect, n cadrul cruia s-a realizat o definire clar a conceptelor, au fost sistematizate i articulate informa iile astfel nct ntreaga echip s ajung la un limbaj comun, s-au prezentat normele i regulile ce urmau s stea la baza func ionrii echipei. Elaborarea instrumentelor Dup stabilirea listei instrumentelor de lucru necesare - conform specifica iilor proiectului - au fost analizate i adaptate instrumentele de management existente la nivelul organiza iei. n elaborarea instrumentelor s-a avut n vedere asigurarea compatibilit ii ntre acestea i instrumentele utilizate de ctre finan ator n cadrul raportrilor intermediare. Astfel, au fost elaborate i structurate urmtoarele instrumente manageriale: planul de implementare; minuta edin ei sptmnale (v. Anexa 2); raportul de activitate (v. Anexa 3); timesheet (v. Anexa 4), fia de monitorizare a indicatorilor; fia de monitorizare a rezultatelor i fia de monitorizare a cheltuielilor. Stabilirea responsabilit ilor membrilor echipei Pentru a duce la ndeplinire aceast subactivitate au fost ntreprinse urmtoarele ac iuni: a) au fost delimitate i repartizate sarcinile specifice fiecrui membru al echipei de management, conform descrierii din cererea de finan are; b) au fost discutate i analizate acele sarcini n raport cu care au existat anumite neclarit i din partea membrilor echipei; c) au fost stabilite rela iile ierarhice i de subordonare cu membrii echipei de management; d) au fost ntocmite i semnate fiele de post de ctre cei patru membri ai echipei de management.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

73

Realizarea managementului proiectului. n cadrul activit ii de management s-a realizat coordonarea general i monitorizarea implementrii proiectului. n acest sens s-au organizat edin e sptmnale cu membrii echipei de management iar la finalul fiecrei edin e s-a ncheiat o minut semnat de to i participan ii; s-au luat decizii n vederea punerii n practic a activit ilor proiectului; s-au trasat sarcini n concordan cu fiele de post ale membrilor echipei; s-au supervizat activit ile desfurate de ctre membrii echipei n vederea atingerii obiectivelor proiectului; a fost monitorizat alocarea resurselor pe diferitele activit i ale proiectului, ncadrarea proiectului n costuri i timp, gradul de atingere al rezultatelor (n acest sens au fost organizate 4 edin e lunare de analiz a progresului, iar la finalul fiecreia a fost ntocmit cte un raport de progres). Activitatea 2 Crearea serviciului de Aceast informare, consiliere, orientare activitate a fost structurat profesional SICOP pe urmtoarele subactivit i: Crearea infrastructurii SICOP Pentru a duce la ndeplinire aceast subactivitate au fost ntreprinse urmtoarele ac iuni: a fost ncheiat contractul de dare n folosin gratuit a spa iului utilizat; a fost asigurat logistica necesar bunei func ionri a serviciului (n acest sens, au fost puse la dispozi ia serviciului: mobilier de birou, echipamente informatice, telefonie i internet, etc. ); a fost creat pagina web a proiectului: www.uniqueprint.ro fiind rezervat i activat domeniul www.uniqueprint.ro, fiind definite structura i designul paginii web de ctre furnizorul serviciilor de webdesign care a realizat
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

74

pagina conform specifica iilor stabilite. Pagina www.uniqueprint.ro se adreseaz n principal persoanelor infectate HIV-SIDA din jude ul Hunedoara, care doresc s beneficieze de sprijin specializat n vederea integrrii socio-profesionale. Tot n aceast etap a fost elaborat metodologia de interven ie, care a stabilit paii de urmat n realizarea interven iei innd cont de etapele interven iei n asisten a social i psihologic (evaluarea ini ial i stabilirea scopurilor, interven ia specific consiliere, asistare, sprijin, evaluare continu, evaluare final). Aceast metodologie este prezentat pe larg n capitolul 5.2.2 al prezentului ghid. De asemenea, a fost finalizat setul instrumentelor de lucru specifice interven iei, prin adaptarea instrumentelor existente i crearea acelor instrumente care nu existau la nivelul organiza iei. Selec ia i angajarea personalului Pentru a realiza aceast subactivitate a fost constituit comisia de evaluare n vederea selectrii consilierilor i a fost realizat activitatea de selec ie i angajare a personalului SICOP. n cadrul acesteia au fost elaborate i semnate fiele postului. (v. Anexa 5) Formarea personalului SICOP Pentru a duce la ndeplinire aceast subactivitate a fost realizat o analiz a atribu iilor consilierilor cuprinse n fia postului urmat de ntocmirea necesarului de formare, dup care a fost structurat suportul de curs avnd tema - Rolul consilierului din cadrul SICOP n integrarea profesional a tinerilor infecta i HIV. Cursul s-a desfurat pe parcursul a 10 zile, cte 6 ore pe zi, la curs participnd personalul angajat SICOP. Cursul de formare a avut dou componente: una teoretic, de definire a conceptelor cu scopul n elegerii unitare a no iunilor utilizate i una metodologic, n care s-a urmrit n elegerea metodologiei de lucru i familiarizarea cu modul de utilizare al instrumentelor de lucru ce urmau a fi utilizate n
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

75

interven ie. La finalul cursului, a fost evaluat nivelul cunotin elor i deprinderilor nsuite de ctre consilieri. Evaluarea s-a realizat prin intermediul unui chestionar de tip gril, care a cuprins 19 itemi. Acreditarea serviciului SICOP Acreditarea Serviciului de informare i consiliere profesional s-a realizat n baza H.G. 277 din 21 martie 2002. Pentru a pune n practic aceast subactivitate, au fost ntreprinse urmtoarele ac iuni: a) A avut loc o ntlnire de informare cu reprezentan ii AJOFM Hunedoara n vederea clarificrii aspectelor legate de acreditare; b) A fost ntocmit documenta ia de acreditare a serviciului de informare i consiliere profesional conform H.G. 277 din 21 martie 2002; c) A fost depus cererea de acreditare a serviciului, mpreun cu documenta ia aferent; d) A fost primit vizita unei echipe de evaluare din partea AJOFM Hunedoara, n vederea verificrii n teren a condi iilor descrise n documenta ia de acreditare; e) a fost realizat acreditarea serviciului. Activitatea 3. nregistrarea grupului int Conform proiectului, grupul int a fost alctuit din 100 persoane infectate HIV/SIDA din jude ul Hunedoara. n vederea ntocmirii listelor nominale cu persoanele ce urmau s fac parte din grupul int al proiectului, au fost ntreprinse urmtoarele ac iuni: a) au fost stabilite criteriile de selec ie ale membrilor grupului int; b) au fost multiplicate formularele de nregistrare a grupului int; c) a fost simulat completarea formularelor n condi ii de birou, pentru a asigura corectitudinea colectrii datelor i a utilizrii instrumentului; d) a fost realizat o

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

76

ac iune de informare a poten ialilor membri ai grupului tint1; e) au fost realizate deplasri n vederea contactrii persoanelor care n urma campaniei de promovare au solicitat nscrierea n grupul int; f) au fost completate 100 formulare pentru nregistrarea grupului int (v. Anexa 17); g) au fost completate declara iile de consim mnt privind prelucrarea datelor personale conform art.9 (21) din contractul de finan are, pentru persoanele nregistrate n grupul int. Activitatea 4 Evaluarea membrilor grupului int i elaborare PPI n cadrul acestei activit i, au fost ntreprinse urmtoarele ac iuni: Au fost nregistrate solicitrile membrilor grupului int de nscriere n SICOP (v. Anexa C); Au fost ncheiate contracte de furnizare servicii cu persoanele care au solicitat nscrierea n SICOP (v. Anexa E); A fost aplicat chestionarul de autoevaluare al persoanelor nscrise n SICOP (v. Anexa F); A fost realizat evaluarea ini ial a beneficiarilor (v. Anexa F1); A fost realizat evaluarea complex a beneficiarilor (v. Anexa G); Au fost completate planurile personalizate de interven ie (PPI) la nivelul beneficiarilor (v. Anexa H).
1

n acest sens: au fost contactate telefonic persoanele aflate n baza de date; au fost lipite afie n sec iile medicale unde persoanele infectate HIV se deplaseaza pentru a-i efectua tratamentul; au fost realizate trei ntlniri de prezentare a proiectului dup cum urmeaz: Vulcan n 17 februarie 2010, Petroani n 18 februarie 2010, Petrila n 19 februarie 2010
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

77

Activitatea 5 Furnizarea serviciilor prin SICOP

n cadrul acestei activit i au fost ntreprinse mai multe ac iuni, care sunt prezentate succint n cele ce urmeaz. Ca un prim pas al interven iei, pornind de la obiectivele stabilite n cadrul Planurilor personalizate de interven ie, a fost ntocmit un proiect de consiliere i informare de grup, structurat pe 7 teme (cte o tem pentru fiecare lun de interven ie la nivelul beneficiarilor), fiecare tem urmnd s fie abordat pe parcursul unei luni n cadrul a dou edin e de cte dou ore2. Cei 100 de membri ai grupului int au fost mpr i i n 4 grupe de cte 25 de persoane, fiecare grup fiind n responsabilitatea unui consilier. Consilierea de gup a fost realizat cu grupe de cte 12-13 persoane, motiv pentru care fiecare consilier i-a mpr it grupa n dou subgrupe. n acest mod, n perioada raportat au fost realizate n total 64 de edin e de informare i consiliere de grup la care au participat membrii grupului int, fiecare membru al grupului int beneficiind de un numr de 16 ore de informare i consiliere. Totodat au fost completate Fiele de structurare a profilului voca ional al beneficiarilor. (v. Anexa I).

n subcapitolul 5.2.3. cteva din temele enun ate sunt prezentate detaliat ca modele de bune practici.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

78

Activitatea 6 Furnizarea programului de calificare Deprinderi de via autonom

Implementarea acestei activit i a presupus parcurgerea urmtoarelor etape:

Pregtirea programului de calificare deprinderi de via autonom n cadrul acestei subactivit i a fost elaborat programa i planul de curs; au fost stabilite metodele de predare i evaluare; au fost selecta i lectorii; a fost elaborat suportul de curs; a fost stabilit perioada de derulare a cursului; au fost identificate slile de curs. Autorizarea CNFPA a programului de calificare Pentru autorizarea programului de perfec ionare a fost ntocmit un dosar cu urmtorul con inut: cerere de autorizare; copii privind actele constitutive ale organiza iei; certificat fiscal emis de Direc ia de Finan e i de Consiliul Local; copie a ordinului de plat a taxei de autorizare; fia de autoevaluare; programa i planul de curs; modalit ile de evaluare ale cursan ilor; lista lectorilor i documente justificative privind pregtirea acestora; lista dotrilor slii de curs i contractul privind folosin a acesteia. Dosarul de autorizare a fost depus la secretariatul Agen iei Jude ene pentru Presta ii Sociale, ulterior depunerii dosarului fiind emis autoriza ia programului vizat.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

79

Furnizarea propriu zis a programului de calificare Deprinderi de via autonom Aceast activitate a presupus efectuarea unui numr de 60 de ore de pregtire, pentru un total de 100 persoane, structurate n patru grupe de curs, a cte 25 persoane pe grup.

Activitatea 7 Crearea atelierului de serigrafie

Aceast activitate a fost structurat pe urmtoarele subactivit i:

Crearea infrastructurii atelierului de serigrafie n acest stadiu a fost constituit societatea comercial SC UNIQUE PRINT SRL dup care s-a derulat procedura pentru amenajarea atelierului de serigrafie i de instalare a echipamentelor aferente atelierului de serigrafie. De asemenea, a fost finalizat pagina web care se adreseaz persoanelor fizice, societ ilor comerciale i institu iilor publice care doresc s achizi ioneze produse serigrafice realizate n cadrul atelierului propriu de serigrafie, contribuind n acest mod la dezvoltarea capacit ii organiza iei de a furniza servicii ctre proprii beneficiari. n fapt, exist o singur pagin web a proiectului (www.uniqueprint.ro) care are dou componente: o component care prezint proiectul i serviciile oferite prin SICOP i o component care prezint unitatea protejat/atelierul de serigrafie.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

80

ntocmirea planului de afaceri i de marketing Realizarea acestei subactivit i a presupus att culegerea informatiilor cu privire la afacere (determinarea cu claritate a ideii de afaceri) ori cu privire la pia (cine sunt clien ii, unde sunt, ce doresc, cine este concuren a) sau cu privire la aspectele financiare ct i organizarea informa iilor pe categorii i capitole i nu n ultimul rnd descrierea con inutului planului de afaceri. Selec ia i angajarea personalului n vederea realizrii acestei subactivit i, au fost ntreprinse urmtoarele: a) au fost nregistrate 36 de cereri de angajare n cadrul proiectului i implicit de participare la cursurile de calificare ; b) au fost selectate un numr de 24 persoane, ca poten iali angaja i n cadrul atelierului de serigrafie: 12 pentru postul de imprimator textil i 12 pentru postul de lucrtor comercial ; c) au fost angajate 6 persoane n cadrul SC UNIQUE PRINT SRL aceste persoane fiind angajate cu timp par ial de munc (cte 3 ore pe zi) pe posturile de imprimator pe textile i lucrtor comercial. n cadrul acestei activit i au fost furnizate dou programe de calificare Lucrtor n comer -cod CNFPA 5220.1.1 i Imprimator pe mtase, lemn, textile- cod CNFPA 7346.1. Implementarea acestei activit i a presupus parcurgerea urmtoarelor etape: Activitatea 8 Furnizarea programelor de calificare lucrtor n comer i imprimator textil

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

81

Proiectarea programelor de calificare Subactivitatea a fost realizat pe baza urmtoarelor ac iuni: a) a fost elaborat programa i planul de curs; b) au fost stabilite metodele de predare i evaluare; c) au fost selecta i lectorii pentru cele dou cursuri; d) a fost elaborat suportul de curs; e) a fost stabilit perioada de derulare a cursului; f) au fost identificate slile de curs; g) au fost identifica i agen ii economici pentru efectuarea pregtirii practice. Autorizarea CNFPA a programelor de calificare Pentru autorizarea celor dou programe de calificare au fost ntocmite dou dosare cu urmtorul con inut: a) copii privind actele constitutive ale Funda iei; b) certificate fiscale emise de Direc ia de finan e i de Consiliul Local; c) copie a ordinului de plat a taxei de autorizare; d) cerere de autorizare; e) fia de autoevaluare; f) programa i planul de curs; g) modalit ile de evaluare ale cursan ilor; h) lista lectorilor i documente justificative privind pregtirea acestora; i) lista dotrilor i dovada spa iilor pentru pregtirea teoretic i practic. Furnizarea programelor de calificare Lucrtor n comer i Imprimator textil Dup cum a mai fost men ionat anterior, n cadrul activit ii au fost furnizate dou programe de calificare: Lucrtor n comer -cod CNFPA 5220.1.1 pentru o grup de curs format din 14 cursan i i Imprimator pe mtase, lemn, textile- cod CNFPA 7346.1 pentru o grup de curs de 22 de cursan i.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

82

Cele 36 de persoane participante la formare au fost membrii ai grupului int care i-au depus cereri de participare la curs, n cadrul activit ii anterioare. n Activitatea 9 Demararea activit ii atelierului de serigrafie

cadrul activit ii au fost ntreprinse urmtoarele ac iuni: a) au fost testate echipamentele serigrafice; b) s-a realizat acomodarea personalului cu echipamentele i cu locul de munc; c) au fost exersate procedurile solicitate pe fluxul de produc ie ; d) au fost realizate mostrele de produse ; e) au fost ntocmite liste de pre uri pentru servicii de serigrafiere n func ie de mai multe caracteristici ; f) au fost ntocmite dosare de prezentare a ofertei, n vederea distribuirii n cadrul activit ilor de marketing; g) au fost desfurate activit i de contactare a pie ei n vederea prelurii de comenzi; h) au fost realizate i comercializate produse n baza comenzilor primite. A fost ntocmit documenta ia de autorizare a SC UNIQUE PRINT SRL ca unitate protejat n conformitate cu legisla ia n vigoare. De asemenea, a fost depus documenta ia la sediul ANPH n vederea autorizrii

Activitatea 10 Acreditarea atelierului de serigrafie ca unitate protejat

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

83

ca unitate protejat i ANPH a emis decizia de autorizare a SC UNIQUEPRINT SRL ca unitate protejat. Aceast activitate a fost structurat pe urmtoarele subactivit i: Contactarea ini ial a partenerilor Au fost realizate urmtoarele ac iuni: a) a fost studiat n detaliu Legea nr. 448 din 06/12/2006, privind protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru a identifica toate aspectele care pot face obiectul unui parteneriat intre o unitate protejat a unui ONG i o societate comercial sau o institu ie; b) au fost identifica i poten ialii parteneri prin selecarea firmelor i institu iilor din imediata apropiere, care aveau mai mult de 50 de angaja i; c) a fost creat o baz de date cu reprezentan ii i datele de contact ale poten ialilor parteneri identifica i; d) a fost redactat o invita ie la parteneriat care a fost transmis poten ialilor parteneri; e) au fost contactate telefonic persoanele din conducerea poten ialilor parteneri pentru stabilirea unei ntlniri n vederea detalierii propunerii din invita ia la parteneriat. Negocierea i semnarea conven iilor Aceast subactivitate a presupus realizarea urmtoarelor ac iuni: a) a fost elaborat un model de conven ie de parteneriat; b) au avut loc ntlniri ini iale cu un numr de 30 poten iali parteneri, n cadrul crora a fost prezentat n detaliu propunerea de parteneriat, acetia primind cte un exemplar din modelul de conven ie de parteneriat pentru a fi supus discu iei i negocierii; c) n urma negocierilor au Activitatea 11 Dezvoltarea parteneriatului
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

84

fost ncheiate conven ii de parteneriat cu 15 institu ii i societ i comerciale din jude ul Hunedoara. Gestionarea parteneriatelor ncheiate n aceast etap au nceput demersurile pentru punerea n practic a prevederilor conven iei de parteneriat. n acest sens, au fost furnizate partenerilor, dosare de prezentare ale unit ii protejate, care con ineau informa ii privind oferta de servicii serigrafice i oferta de produse comercializate de unitatea protejat. Prin intermediul acestei Activitatea 12 activit i echipa de consilieri Monitorizarea membrilor din cadrul SICOP a urmrit grupului int modul n care beneficiarii serviciului au reuit s pun n practic sarcinile stabilite n cadrul sedin elor de consiliere, gradul de atingere al obiectivelor n plan profesional stabilite n timpul acestor edin e, precum i gradul de respectare al normelor i regulilor stabilite n procesul de consiliere. Ac iunile de monitorizare au fost consemnate n rapoartele de ntrevedere ncheiate dup fiecare edin de consiliere, conform metodologiei de interven ie aprobate. Dup perioada de monitorizare, a nceput procesul de evaluare final a beneficiarilor, pentru identificarea membrilor grupului int care dispun de competen e profesionale consolidate n urma interven iei realizate n cadrul proiectului.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

85

Achizi iile publice realizate n cadrul proiectului au respectat Activitatea 13 Achizi ii procedura pentru atribuirea contractelor de achizi ii de produse, servicii sau lucrri finan ate din FSE3 prin POSDRU 2007-2013, efectuate de ctre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorit i contractante n conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006 stabilit prin instruc iunea 5 (E2121/CI/7.07.2009) a AMPOSDRU. Aceast activitate s-a axat Activitatea 14 pe derularea urmtoarelor Informare si publicitate ac iuni: a) toate documentele i materialele realizate n cadrul proiectului n perioada raportat au avut inserate elementele de identitate vizual stabilite de manualul de identitate vizual POSDRU; b) la nceputul derulrii proiectului persoanele implicate n proiect au fost informate cu privire la aprobarea proiectului, data nceperii proiectului, durata proiectului, obiectivele acestuia i rezultatele ateptate precum i finan atorul, sumele alocate i programul prin care se asigur finan area; c) aceleai elemente se regsesc i n comunicatul de pres publicat n ziarul Hunedoreanul, prin care a fost adus la cunotin a opiniei publice aprobarea proiectului i nceperea implementrii acestuia; d) au fost distribuite

Fondul Social European


Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

86

beneficiarilor materiale informative privind unitatea protejat i serviciile furnizate prin S.I.C.O.P. ct i modalitatea n care se poate apela la aceste servicii; e) s-a urmrit respectarea regulilor de identitate vizual stabilite de manualul de identitate vizual POSDRU n toate ac iunile derulate n cadrul proiectului. Activitatea 15 Diseminarea rezultatelor proiectului

Dup stabilirea colectivului de elaborare a ghidului de bune practici i dup structurarea acestuia, au fost repartizate capitolele ctre specialitii implica i, n func ie de specializarea fiecruia i a nceput elaborarea con inuturilor aferente fiecrui capitol. n urma publicrii ghidului acesta a fost diseminat tuturor actorilor sociali sau economici interesa i de acest tip de activit i.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

87

5.2.

Prezentarea Serviciului de Informare Consiliere i Orientare Profesional (SICOP)

5.2.1. Descrierea serviciului SICOP Serviciul de informare, consiliere i orientare profesional creat dup cum men ionam anterior - n cadrul proiectului i noi vrem s muncim, este un serviciu care n acest moment contribuie la sporirea angajabilit ii n rndurile persoanelor seropozitive. Acest serviciu este definit de func ii/activit i ca: informare; consiliere/ndrumare; evaluare; nv are/formare; abilitare; sus inere/sprijinire; lucrul n re ea; feed-back, confirmare; conducere, pilotare; inovare; modificarea/schimbarea sistemului; semnalarea traseului, pailor sau traiectoriei de urmat; mentorat; furnizarea de experien e de munc; consiliere pentru nv are; urmrirea efectelor consilierii (follow-up). SICOP se bazeaz pe urmtoarele principii: 1. Egalitatea anselor de acces la oferta de educa ie i formare (ini ial i continu); 2. Acces nediscriminatoriu pe pia a for ei de munc; 3. Echitate i pace social; 4. Gestionarea ra ional a resurselor umane; 5. Participare la via a comunitar i educa ie civic; SICOP ofer informa ii despre noile cerin e ale locurilor de munc (n termeni de abilit i i competen e de baz necesare); oferta de educa ie i formare continu existent, dinamica ofertei pie ei
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

88

muncii (stabilitatea/mobilitatea locurilor de munc); oferta institu iilor publice i private care ofer servicii de informare, consiliere i orientare; mecanismele pie ei for ei de munc, economiei i a vie ii sociale care au ecou asupra locurilor de munc, dezvoltrii carierei personale i ocupa iilor, n general. SICOP, n func ie de domeniile pe care le vizeaz urmrete urmtoarele obiective: a) n sfera informrii profesionale: Identificarea avantajelor i dezavantajelor profesiei dorite de beneficiari; Schi area traseului profesional al beneficiarilor; Dezvoltarea independen ei financiare de ctre beneficiari prin gsirea unui loc de munc i nv area gestionrii propriilor resurse; Cunoaterea diferitelor tipuri de munc i cunoaterea ofertei sociale i a dinamicii de pe pia a muncii n vederea unei bune inser ii sociale; Oferirea de asisten pentru gsirea i men inerea unui loc de munc; Identificarea locurilor de munc permanente sau de lung durat. b) n sfera consilierii voca ionale: Realizarea corela iei dintre aspira ii i posibilit i n alegerea carierei; Cunoaterea op iunilor privind evolu ia colar i profesional a tinerilor. c) n sfera aptitudinal: Evaluarea abilit ilor de munc; Elaborarea unor modalit i de sprijin a grupurilor vizate prin dezvoltarea abilit ilor de acces i men inerea pe pia a muncii.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

89

d) n sfera consilierii privind orientarea profesional mbunt irea nivelului educa ional al beneficiarilor; Crearea mijloacelor pentru sprijinirea integrrii persoanelor pe pia a muncii; Informarea beneficiarilor cu privire la traseul educa ional (de pregtire/formare), lumea profesiunilor, pia a muncii; Gsirea unor solu ii eficiente i inovative pentru situa ia problematic a accesului pe pia a muncii. e) n sfera formrii profesionale Cultivarea ncrederii tinerilor n for ele proprii; Creterea gradului de autonomie a tinerilor; Integrarea modelului de stimulare a angajrii i dezvoltarea cunotin elor prin educa ie i cercetare; Schimbarea atitudinii fa de munc prin elaborarea unor forme inovatoare de organizare a muncii ca modalit i de sprijin a grupurilor vizate i dezvoltarea abilit ilor de acces i men inerea pe pia a muncii; Dezvoltarea independen ei, responsabilit ii i autonomiei n ceea ce privete planificarea i luarea deciziei n carier; Serviciul de informare, consiliere i orientare profesional contribuie la sporirea calit ii resurselor umane i, implicit, a eficien ei i eficacit ii acestora pe pia a muncii; la facilitarea demersurilor clien ilor pentru a se implica profesional ntr-o mai mare msur n acord cu interesele, aptitudinile sau calit ile personale; la ncurajarea mobilit ii profesionale i teritoriale a for ei de munc; la sprijinirea clien ilor n planificarea dezvoltrii profesionale n func ie de evolu ia pie ei muncii n anumite domenii. n cele ce urmeaz enumerm principalele categorii de persoane care provin din grupul vulnerabil amintit, beneficiare SICOP: persoane tinere care intr pentru prima dat pe pia a muncii i au nevoie de servicii de informare, consiliere i orientare; adul i omeri
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

90

care vor s se angajeze; persoane angajate care vor s-i schimbe profesia sau locul de munc, cele care, pentru a evita omajul sau pentru promovare sunt dispuse s se angreneze n stagii de formare continu, care au nevoie de consiliere pentru (re)orientare profesional n meserii apropiate ct i alte categorii de adul i afla i n diferite situa ii defavorizate: femei, minoritari etnici, refugia i, cu calificare redus, mame singure etc. Principalele servicii care sunt furnizate beneficiarilor sunt: informare cu privire la oportunit ile de dezvoltare a carierei i promovare profesional; metode de autocunoatere i tehnici de optimizare a performan elor individuale; consilierea pentru educa ia i formarea permanent; consiliere pentru utilizarea eficient a tehnicilor de cutare a unui loc de munc, dezvoltarea carierei, consilierea problemelor personale (via familial, profesional); consilierea pentru activit i de timp liber. Principalele pachete de servicii includ: a) consilierea i orientarea individual sau de grup pentru luarea deciziei cu privire la educa ie, formare, rut profesional, inser ie social, via cotidian; b) activit i specifice de cunoatere a lumii muncii (din diferite domenii i ramuri economice); c) activit i de (auto)evaluare/testare a deprinderilor, aptitudinilor, abilit ilor, intereselor profesionale, cunotin elor, valorilor personale; d) informarea, consilierea i orientarea persoanelor adulte pentru buna lor inser ie socioprofesional, schimbarea locului de munc, formare continu, reintegrare colar-profesional; e) utilizarea poten ialului comunit ii a expozi iilor, trgurilor de locuri de munc, ale organiza iilor/institu iilor publice i private din domeniu pentru facilitarea op iunilor i deciziei persoanelor cu privire la dezvoltarea propriei cariere.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

91

5.2.2. Metodologia interven iei SICOP

SERVICIUL DE INFORMARE CONSILIERE I ORIENTARE PROFESIONAL SICOP METODOLOGIE DE INTERVEN IE la nivelul beneficiarilor cuprini n proiectul i noi vrem s muncim ID 24934 I. DELIMITRI CONCEPTUALE

Metodologie - ansamblul metodelor, tehnicilor i instrumentelor profesionale utilizate n realizarea procesului suportiv al serviciului SICOP, cuprinse ntr-un set de proceduri prestabilite i ordonate n baza unor etape de furnizare de servicii de informare, consiliere i orientare profesional. Interven ie ansamblul de ac iuni ntreprinse de echipa profesional SICOP n favoarea beneficiarilor serviciului, cu un scop clar definit, ntr-o perioad de timp prestabilit, utiliznd anumite resurse i proceduri metodologice.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

92

Gup int SICOP grupul de persoane fizice crora li se adreseaz direct serviciul SICOP, fiind constituit din persoanele infectate HIV/SIDA din jude ul Hunedoara. Beneficiari SICOP categoria de persoane tinere cu vrsta de peste 16 ani, afectate HIV/SIDA din jude ul Hunedoara, n folosul crora se realizeaz ac iunile suportive SICOP. Procedur structurarea logic a etapelor de interven ie SICOP i descrierea pachetului metodologic utilizat n realizarea interven iei. Principii elementele fundamentale sau ideile de baz pe care se axeaz metodologia de interven ie SICOP. Valori aspectele care reflect ceea ce este important, valoros pentru serviciul SICOP. Metodologia de interven ie SICOP presupune enun area i descrierea succint a ntregului pachet metodologic de interven ie, n conformitate cu normele etice, procedurile de ac iune i cu etapele de interven ie prestabilite, n realizarea demersului de furnizare de servicii de informare, consiliere i orientare profesional destinate beneficiarilor. Principiile care stau la baza metodologiei de interven ie SICOP sunt: respectarea principiului competen ei profesionale; asigurarea prompt, eficient a activit ilor de informare, consiliere i orientare profesional tuturor persoanelor cuprinse n grupul int care solicit sprijin pentru luarea deciziilor privind cariera; manifestarea corectitudinii i confiden ialit ii n rela iile cu persoanele care solicit consultan ;

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

93

manifestarea respectului i deschiderii fa de client i fa de problemele acestuia; men inerea neutralit ii avndu-se in vedere doar interesele clientului; gratuitate pentru serviciile prestate. Valorile care stau la baza metodologiei de interven ie SICOP sunt: respectarea drepturilor fundamentale ale omului fr discriminare; acces egal la resursele de realizare a scopurilor i aspira iilor, egalitatea de anse; promovarea responsabilit ii sociale; respectarea individualit ii n diversitatea multipl social, n vederea autodezvoltrii beneficiarilor; favorizarea autodeterminrii persoanelor beneficiare care au resurse insuficiente n realizarea personal i profesional. II. DEMERSUL METODOLOGIC DE INTERVEN IE Etape procedurale i pachetul metodologic de interven ie Etapa 1 nregistrarea membrilor grupului int n formularele de nregistrare a grupului int Pe baza informa iilor furnizate de organismele guvernamentale i neguvernamentale care activeaz n combaterea i diminuarea problematicii HIV-SIDA, se nscriu n grupul int al proiectului, toate persoanele afectate HIV/SIDA din jude ul Hunedoara. Aceast etap, este destinat ntregului grup int al serviciului SICOP, constituit - conform datelor statistice furnizate de
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

94

Institutul prof. dr. Matei Bal, Compartimentul pentru Monitorizarea i Evaluarea Infec iei HIV/SIDA - din 230 persoane afectate din jude ul Hunedoara i presupune derularea urmtoarelor subetape: a. Contactarea ini ial, direct (vizite la domiciliul poten ialilor beneficiari) sau indirect (mijloace de comunicare telefonic, afie) a celor 230 persoane membre ale grupului int, n vederea informrii acestora cu privire la oportunit ile oferite prin SICOP, pe de o parte, i pe de alt parte, n vederea lansrii invita iei de participare la activit ile serviciului. Metodele i tehnicile utilizate n aceast subetap sunt: metoda convorbirii, tehnici de comunicare constructiv, tehnica re elei sociale iar instrumentul utilizat este formularul tabelului nominal al persoanelor beneficiare vizitate la domiciliu, semnat de echipa de consilieri (Anexa A). b. Realizarea unor ntlniri de prezentare a obiectivelor SICOP i a oportunit ilor oferite prin serviciu pentru includerea beneficiarilor n program. n cadrul acestor ntlniri cu caracter informativ, setul metodologic utilizat se contureaz pe metoda convorbirii, metoda observa iei, tehnici de comunicare i rela ionare constructiv, iar instrumentul utilizat este concretizat prin tabelul cu participan ii la sesiunea de informare (Anexa B). c. Completarea Formularului de nregistrare a grupului int . Toate formularele completate se pstreaz n bibliorafturi special create pentru acestea, care poart denumirea con inutului biblioraftului i elementele de identitate vizual FSE. d. Completarea declara iei de consim mnt n ceea ce privete utilizarea datelor personale. n acest sens se utilizeaz ca instrument, modelul de declara ie comunicat ctre ANSPDCP, anex la documenta ia de autorizare ca operator cu date personale. (Funda ia Mara este acreditat de ctre Autoritatea Na ional de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal, ca operator cu date personale din 16.07.2009, avnd codul de operator 11844).
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

95

Etapa 2 nscrierea membrilor grupului int ca beneficiari ai serviciului SICOP Din totalul membrilor grupului int vor fi selecta i s beneficieze de oferta serviciului SICOP tinerii care au mplinit vrsta de 16 ani care i exprim dorin a de a beneficia de activit ile oferite n cadrul serviciului i care n acest sens vor semna un contract de furnizare de servicii. Aceast etap presupune realizarea urmtoareleor subetape: a. Solicitarea scris a membrilor grupului int de nscriere n SICOP (Anexa C) care va fi primul document integrat n dosarul beneficiarului. Solicitarea va fi datat i semnat de beneficiar. b. Deschiderea cazului, presupune nceperea demersului propriu zis de interven ie, n baza solicitrii scrise a beneficiarului, utilizndu-se instrumentul Fia de deschidere a cazului (Anexa D), instrument care va fi ncorporat n dosarul beneficiarului. c. Semnarea contractului de furnizare de servicii de ctre beneficiar i consilierul de caz. Contractul cu beneficiarul cuprinde trasarea unor acorduri bilaterale, clare i explicite n opera ionalizarea planurilor de ac iune personalizate. Contractul cu beneficiarul stipuleaz att drepturile ct i obliga iile pr ilor implicate n procesul suportiv, realizndu-se n perioada imediat urmtoare nscrierii beneficiarilor n serviciul SICOP. Instrumentul utilizat n aceast subetap este Contractul de furnizare de servicii (Anexa E) care va fi ncorporat n dosarul beneficiarului.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

96

Etapa 3 Evaluarea ini ial a nevoilor beneficiarilor SICOP Aceast etap presupune o analiz preliminar a nevoilor beneficiarilor serviciului SICOP i o interpretare ini ial a problematicii socio-profesionale cu care se confrunt beneficiarii n faza de nceput al demersului suportiv. Pe baza chestionarului autoevaluativ i a listei problemelor identificate se stabilesc nevoile de interven ie personalizat ale tinerilor beneficiari. Aceast etap presupune realizarea urmtoarelor subetape: a. Definirea nevoilor de interven ie care presupune colectarea preliminar a informa iilor referitoare la nevoile personalizate ale beneficiarilor - nevoia de informare profesional, nevoia de autoapreciere, nevoia de recunoatere a propriilor valori, nevoia de orientare voca ional, nevoia de afirmare profesional, nevoia de utilitate social, ct i identificarea riscurilor actuale la care sunt supuse aceste persoane. Metodele investigative utilizate n aceast subetap sunt: ancheta pe baz de chestionar autoadministrat i metoda convorbirii, iar instrumentul de baz utilizat este fia chestionarului de autoevaluare (Anexa F) ct i fia de evaluare ini ial (Anexa F1). b. Investigarea listei problemelor ini iale ale beneficiarilor SICOP concretizate n instrumentul formularului de evaluare ini ial (Anexa F). Anexele F i F1 vor fi ncorporate n dosarul beneficiarului, pe parcursul completrii acestora.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

97

Etapa 4 Evaluarea complex (cvasidimensional) a beneficiarilor SICOP Aceast etap presupune explorarea n profunzime a nevoilor de informare, consiliere i orientare profesional a beneficiarilor serviciului ct i a problematicii acestora. Este o etap care conglomereaz colectarea unor informa ii relevante complexe despre membrii grupului int nscrii n SICOP, din perspective diferite: ocupa ional, psiho-social, educa ional, sanogenetic. Aceast etap presupune realizarea urmtoarelor subetape: a. Colectarea celor mai relevante informa ii din teren, direct de la beneficiar ct i de la al i stakeholderi sociali, bazndu-se pe observarea strii sociale individuale i a rela iilor familiale, pe sesizarea nivelului educa ional, pe identificarea nivelului profesional, pe identificarea strii de sntate, pe observarea componentei psihologice. Metodele utilizate n aceast subetap sunt: metoda convorbirii, metoda observa iei, metoda documentrii n teritoriu, metoda evalurii sociale, metoda BTPAC, iar tehnicile aplicate sunt: tehnici de comunicare constructiv, tehnica ntrevederii, tehnica re elei sociale. b. Realizarea propriu-zis a anchetei cvasidimensionale pentru fiecare beneficiar SICOP n parte. n aceast faz, dup colectarea celor mai relevante informa ii din teritoriu, va fi completat scriptic formularul de evaluare complex (Anexa G), pe baza analizei nevoilor, mediului de via , strii de sntate a clientului, a gradului de implicare n procesul de educa ie sau de instruire, a gradului de orientare voca ional i integrare profesional. O dimensiune deosebit de important n procesul de evaluare este att evaluarea voca ional completarea profilului voca ional personalizat ct i
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

98

evaluarea aptitudinal BTPAC. Evaluarea multidimensional a beneficiarilor, precede etapa de elaborare a planului de interven ie constituind un pas esen ial pentru conturarea planului de interven ie personalizat. Etapa 5 Elaborarea Planului Personalizat de Interven ie (PPI) n baza evalurii nevoilor ini iale (realizate prin evaluarea ini ial si prin chestionarul de autoevaluare) i n baza evalurii cvasidimensionale a fiecrui beneficiar n parte, se elaboreaz un Plan Personalizat de Interventie, denumit PPI (Anexa H). Acest plan de interven ie reprezint un instrument fundamental n care sunt conturate demersurile suportive ntreprinse de SICOP n favoarea fiecrui beneficiar n parte. Aceast etap presupune realizarea urmtoareleor subetape: a. Identificarea resurselor individuale care pot fi utilizate. b. Corelarea nevoilor beneficiarului cu resursele SICOP. c. Stabilirea strategiei de interven ie personalizat. Aceast strategie se bazeaz pe un plan de ac iuni de interven ie specific serviciului SICOP, ac iuni ce sunt dimensionate pe urmtoarele componente: c.1 informare profesional; c.2 sfera voca ional (structurarea profilului voca ional n sfera intereselor i aspira iilor profesionale Anexa I); c.3 sfera aptitudinal BTPAC; c.4 consiliere privind orientarea profesional (de tip individual i de grup);

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

99

c.5 formare profesional (curs de perfec ionare axat pe dezvoltarea unor deprinderi de via autonom pe pia a muncii, curs de calificare de lucrtor n comer , curs de calificare de imprimator pe mtase, lemn, textile). Etapa 6 Realizarea interven iei SICOP n conformitate cu obiectivele planificate Interven ia SICOP este implementat dup ce n prealabil au fost planificate etapele interven iei i dup ce a fost elaborat planul de interven ie personalizat centrat pe nevoile beneficiarilor. Aceast etap se desfoar pe baza unui grafic de interven ie la nivelul beneficiarilor. n func ie de obiectivele stabilite n PPI, periodic, se programeaz i se realizeaz ac iunile suportive de informare, consiliere i orientare profesional, cuprinse n strategia de interven ie personalizat. Aceast etap presupune realizarea urmtoarelor subetape: a. Aplicarea strategiei de interven ie personalizat. Realizarea interven iei SICOP se axeaz pe componentele enun ate i n etapa anterioar: informare profesional sfera voca ional (structurarea profilului voca ional n sfera intereselor i aspira iilor profesionale Anexa I) sfera aptitudinal BTPAC consiliere privind orientarea profesional (de tip individual i de grup) formare profesional (curs de perfec ionare axat pe dezvoltarea unor deprinderi de via autonom pe pia a muncii, curs de calificare
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

100

de lucrtor n comer , curs de calificare de imprimator pe mtase, lemn, textile) b. Realizarea propriu zis a PPI de ctre consilierii de ndrumare i orientare profesional mpreun cu beneficiarii, pe baza op iunilor acestora, a evalurii poten ialului personal i profesional i a nevoilor de interven ie identificate. Metodele utilizate n aceast etap sunt: metoda interven iei sociale, metoda consilierii individuale i de grup, metoda centrrii pe sarcin, metoda evalurii voca ionale, metoda evalurii aptitudinale, metode educa ionale interactive constructive. Toate instrumentele completate n etapa de interven ie se ataeaz i se pstreaz la dosarul beneficiarului. (Anexa I-fia de structurare a profilului voca ional, Anexa H-PPI, Anexa K1 Planul de ntrevedere , Anexa K2 Raportul de ntrevedere). Etapa 7 Monitorizarea cazului n aceast etap consilierii de ndrumare i orientare profesional, verific i nregistreaz periodic evolu ia beneficiarilor SICOP. PPI-ul se actualizeaz o dat la trei luni, pe baza rezultatelor evalurilor periodice sau ori de cte ori evolu ia situa iei beneficiarului o impune. Constatrile consilierilor SICOP sunt eviden iate n instrumentul Raportul de ntrevedere (Anexa K2). Pentru a se asigura coeren a i corectitudinea urmririi obiectivelor, fiecare ntlnire de monitorizare va fi finalizat cu un Raport de ntrevedere. Aceast etap presupune realizarea urmtoarelor subetape: a. Verificarea periodic a situa iei psiho-socio-profesionale a
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

101

beneficiarilor SICOP, de ctre consilierii de integrare, fie n teren la domiciliul beneficiarilor, fie n cadrul SICOP. b. nregistrarea informa iilor ob inute despre evolu ia beneficiarilor, n rapoartele de ntrevedere. c. Consemnarea i actualizarea datelor n PPI i propunerea unor msuri de ajustare a planului de ac iune ini ial, n cazul acelor situa ii care impun acest fapt. Etapa 8 Evaluarea rezultatelor SICOP Spre finalizarea interven iei SICOP se realizeaz nregistrarea rezultatelor serviciului. Evaluarea interven iei se va realiza att la nivelul beneficiarilor ct i la nivelul profesionitilor implica i n demersurile suportive. n aceast etap este verificat gradul n care obiectivele interven iei au fost atinse n baza indicatorilor de performan cantitativi i calitativi prestabili i. Aceast etap presupune realizarea urmtoarelor subetape: a. Centralizarea indicatorilor de performan cantitativi i calitativi ai serviciului SICOP. b. Realizarea evalurii rezultatelor beneficiarilor SICOP pe baza indicatorilor de performan prestabili i. c. Realizarea evalurii rezultatelor profesionitilor SICOP pe baza indicatorilor de performan prestabili i.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

102

Etapa 9 Monitorizarea postinterven ie Aceasta presupune urmrirea evolu iei beneficiarilor o perioad de nc dou luni dup ieirea din proiect. Acest demers se realizeaz prin contactarea lunar a beneficiarilor (n perioada men ionat), pentru ca profesionitii s se asigure c obiectivele planificate au fost ndeplinite urmnd identificarea situa iei concrete a beneficiarilor SICOP i consemnarea concluziilor n fia de monitorizare. Aceast etap presupune realizarea urmtoarelor subetape: a. Verificarea periodic a situa iei psiho-socio-profesionale a beneficiarilor SICOP, de ctre consilierii de integrare, direct sau indirect, dup ce perioada de interven ie SICOP s-a ncheiat. b. nregistrarea informa iilor ob inute despre evolu ia beneficiarilor, n PPI. Etapa 10 nchiderea cazului Finalitatea interven iei SICOP are ca scop reechilibrarea situa iei beneficiarilor n domeniul informrii profesionale, consilierii voca ionale i n domeniul orientrii profesionale pe pia a muncii. Pentru fiecare dintre beneficiari se completeaz o Fi de nchidere a cazului (Anexa L) care se pastreaz la dosarul beneficiarului SICOP. nchiderea dosarului se realizeaz n urmtoarele situa ii: la solicitarea beneficiarului; n cazul n care beneficiarul nu mai respect condi iile de colaborare prevazute n contract; la finalizarea programului de interven ie.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

103

ANEXE

Se constituie ca anexe la prezenta metodologie, urmtoarele instrumente:

Anexa A Tabel nominal al persoanelor vizitate Anexa B Tabel cu participan ii la sesiunea de informare Anexa 17 Formularul de nregistrare a grupului int Anexa 17 A Declara ia de consim mnt de utilizare a datelor personale Anexa C Solicitarea de nscriere n SICOP Anexa D Formularul de deschidere a cazului Anexa E Contractul de furnizare de servicii Anexa F Chestionarul de autoevaluare Anexa F1 Formularul de evaluare ini ial Anexa G Formularul de evaluare complex Anexa H Planul Personalizat de Interven ie Anexa I Fia de structurare a profilului voca ional Anexa K 1 Planul de ntrevedere/ndrumare/consiliere Anexa K 2 Raportul de ntrevedere/ndrumare/consiliere Anexa L Fia de nchidere a cazului

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

104

5.2.3. Exemple practice aplicative metodologice n cele ce urmeaz vor fi prezentate cteva exemple de bune practici, ce pot fi utilizate ca modele metodologice profesionale, de ctre toate persoanele interesate de domeniul consilierii de grup i implicit al informrii profesionale a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile, exemplificri care au fost preluate din practica Serviciului de Informare Consiliere i Orientare Profesional. DERULAREA SESIUNILOR DE CONSILIERE DE GRUP N CADRUL SICOP -model de bune practiciGrupul int vizat de sesiunile de consiliere: persoane afectate de virusul imunodeficien ei umane din jude ul Hunedoara. Beneficiarii direc i ai sesiunilor de consiliere: 100 tineri afecta i de virusul imunodeficien ei umane. Structurarea sesiunilor de consiliere: edin ele de consiliere au fost configurate n apte teme prestabilite. Durata derulrii sesiunilor de consiliere: apte luni calendaristice. Durata estimat a unei edin e de consiliere de grup: durata minim-60 min., durata maxim- 90 min. Numrul participan ilor / sesiune de consiliere de grup: min. 8 persoane, max. 14. Numrul grupurilor constituite: 8 grupuri Tipul grupului de consiliere: omogen, nchis.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

105

Obiectivele sesiunilor de consiliere de grup: a) Optimizarea capacit ii de autocunoatere n vederea lurii de decizii n plan profesional; b) Dezvoltarea capacit ii de adaptare la medii diversificate, din perspectiva profesional, n vederea creterii autonomiei personale la locul de munc; c) Ameliorarea capacit ii de accesare a resurselor proprii n vederea creterii calit ii vie ii prin ocupare profesional; d) Informare i instruire privind pia a muncii; e) Facilitarea accesului pe pia a muncii.

Rezultatele sesiunilor de consiliere de grup: n urma finalizrii sesiunilor de consiliere au fost nregistrate urmtoarele rezultate la nivelul beneficiarilor: Dezvoltarea capacit ii de autoevaluare; Contientizarea resurselor personale; Identificarea caracteristicilor privind pia a muncii; Stabilirea de rela ii de munc; Stabilirea de rela ii reciproc suportive n cadrul grupului; Identificarea de noi resurse; Formarea unei atitudini pozitive, responsabile i active; Dezvoltarea i optimizarea contiin ei responsabilit ii i competen ei; Formarea abilit ii de a lucra n echip.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

106

SESIUNEA DE CONSILIERE NR. 1 Tematica n care se ncadreaz: Dezvoltarea coeziunii grupului Numrul edin elor de consiliere de grup derulate: Dou edin e de consiliere Durata: 90 minute Numr participan i: 12 persoane edin a 1: Autocunoaterea i intercunoaterea membrilor grupului

Obiective specifice: OS 1. Indentificarea nevoilor de consiliere OS 2. Coeziunea grupului OS 3. Prezentarea autoprezentarea membrilor grupului OS 4. Descriera scopului consilierii de grup Metode i tehnici: 1. Exerci iul de empatizare 2. Expunerea 3. Problematizarea 4. Feedback-ul 5. Jocurile interactive Descrierea edin ei de consiliere de grup: ntlnirea ini ial a constituit un prilej de cunoatere a programului de consiliere i de familiarizare cu procesele de grup ct i cu modul de desfurare al ntlnirilor, programarea, durata i obiectivele vizate.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

107

De asemenea, a vizat ini ierea unor modalit i de comunicare deschis ntre participan i i crearea unor rela ii de ncredere n cadrul grupului i vis a vis de consilier. Aceast prim ntlnire a pregtit membrii grupului pentru o participare real la grup i a contribuit la stabilirea unui climat pozitiv. Prima ntlnire de grup a reprezentat pentru participan i o experien nou, un prilej de ntlnire cu experien ele personale ale tinerilor de aceeai vrst, o ocazie de autocunoatere i de identificare a nevoilor acestora. Dup ce au fost stabilite regulile i limitele n care urmau s se desfoare activit ile grupului i anume: 1. manifestarea unei atitudini respectuoase privind prerile celorlal i; 2. evitarea comentariilor critice ; 3. evitarea atitudinilor agresive ; 4. acceptarea ; 5. sinceritatea ; 6. confiden ialitatea, au fost derulate activit ile planificate n prealabil n ordinea men ionat n cele ce urmeaz : ntmpinarea participan ilor i prezentarea obiectivelor ntlnirii: utilizarea tabelului Bine a i venit ! Prezentarea participan ilor : utilizarea fiei de lucru Eu sunt Identificarea ateptrilor participan ilor : utilizarea fiei de lucru Planeta mea Planificarea sarcinilor pentru urmtoarea ntlnire : utilizarea fiei Responsabilit ile mele Concluzii Feed-back/Observa ii/Propuneri

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

108

Prezentarea exerci iilor i a jocurilor interactive aplicate: Tabelul Bine a i venit ! participan ii i regsesc o serie de caracteristici, nscrise n tabel, rezultnd n final o imagine de ansamblu a grupului, n care exist elemente comune membrilor ; acesta poate fi un punct de plecare pentru respectarea regulilor n sensul acceptrii diferen elor, dar i a acceptrii elementelor comune. Exerci iul de prezentare Eu sunt - joc de intercunoatere ce are ca scop cunoaterea caracteristicilor comune ale tinerilor pe baza unei fie de lucru n care va raspunde fiecare la urmtoarele ntrebri : ce vd ? ce gndesc ? ce aud ? ce gust ? ce miros ?, ulterior completrii fielor fiecare membru va avea n fa o alt fi dect a sa i va caracteriza persoana care a completat-o printr-o singur expresie o persoan. Planeta mea are ca scop realizarea unui desen imaginativ cu scopul identificrii ateptrilor pe care le au tinerii unii de la ceilal i i de la sesiunile de consiliere ce urmeaz s se desfoare. Tehnicile de autocunoatere folosite sunt constructive i dau posibilitatea participan ilor s se centreze spre sine, s-i adreseze ntrebri legate de propria persoan i s mprteasc cu ceilal i experien a autocunoaterii. Responsabilit ile mele - to i participan ii vor realiza pn la urmtoarea ntlnire o fi de observa ie n care vor puncta aspectele pozitive i negative ale edin ei (Mi-a plcut/ Nu mi-a plcut) i vor realiza o list cu ceea ce ei consider c este necesar s se abordeze ca i tem de discu ie cu privire la identificarea i cutarea unui loc de munc, calificare i orientare profesional (nevoi, ntrebri).

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

109

SESIUNEA DE CONSILIERE NR. 1 Tematica n care se ncadreaz: Dezvoltarea coeziunii grupului Numrul edin elor de consiliere de grup derulate: Dou edin e de consiliere Durata: 90 minute Numr participan i: 12 persoane edin a 2 Dezvoltarea unor calit i empatice n cadrul grupului Sacul cu calit i

Obiective specifice: OS1. Identificarea corect a unor calit i personale OS2. Dezvoltarea calit ilor empatice n cadrul grupului OS3. Monitorizarea membrilor grupului int Metode i tehnici: 1. Exerci iul de empatizare 2. Expunerea 3. Problematizarea 4. Jocurile interactive Descrierea edin ei de consiliere de grup: ntlnirea a constituit un prilej de a n elege i de a exersa comunicarea interpersonal, a capacit ii de introspec ie; fiind antrenate procese precum cele de identificare, recunotere i integrare.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

110

Au fost derulate urmtoarele activit i : ntmpinarea participan ilor i prezentarea obiectivelor ntlnirii ; Aducerea la zi (mpartire n cadrul grupului a celor mai importante evenimente derulate de la ultima ntlnire); Reamintirea regulilor pentru desfurarea grupului; Umplerea sacului cu calit i; Planificarea sarcinilor pentru urmtoarea ntlnire : utilizarea fiei Responsabilit ile mele ; Concluzii ; Feed-back/Observa ii/Propuneri. Prezentarea exerci iilor i a jocurilor interactive aplicate: Salutul joc de spargere a ghe ii folosit la nceputul edin ei pentru a-i pune n interac iune pe membrii grupului, prin care fiecare va saluta n 3 minute pe ceilal i membrii ai grupului plimbndu-se prin spa iul ncperii. Nu vreau s m laud este un joc de autocunoatere avnd ca scop descoperirea unor calit i pentru a fi puse n valoare. Sacul cu calit i este un joc ce vizez dezvoltarea empatiei n cadrul grupului i identificarea unor calitti personale corecte. Responsabilit ile mele - fiecare participant va nregistra ntr-un carne el prerile membrilor familiei i ale persoanelor apropiate (prieteni, colegi, apropia i) despre ei, folosindu-se de un mini interviu structurat. Pn la urmtoarea edin fiecare va nregistra prerile a cel pu in cinci persoane.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

111

SESIUNEA DE CONSILIERE NR. 2 Tematica n care se ncadreaz: Pia a muncii Numrul edin elor de consiliere de grup derulate: Dou edin e de consiliere Durata: 90 minute Numr participan i: 12 persoane Obiective specifice: OS1. Informare cu privire la sursele specializate n oferte de munc. OS2. Personalizarea unor tehnici de cutare a unui loc de munc. Metode i tehnici: 1. Explica ia 2. Prezentarea 3. Brainstormingul 4. Jocul de Rol 5. Feed - back-ul Descrierea edin ei de consiliere de grup: ntlnirea a constituit un prilej de reflectare a participan ilor asupra ac iunilor personale i a propriei capacit i de a se impune i de a se afirma. n cadrul acestei ntlniri s-a vizat n continuare dezvoltarea capacit ilor de autocunoatere i comunicare; a fost oferit cadrul oportun exersrii unor roluri i a fost deschis invita ia spre autoreflec ie.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

edin a 3 Tehnici de cutare a unui loc de munc

112

edin a de consiliere a vizat pe de o parte, identificarea poten ialelor meserii potrivite fiecrui participant n parte i argumentarea alegerilor, iar pe de alt parte, identificarea resurselor necesare pentru cutarea unui loc de munc. Consilierul a urmrit nivelul capacit ii fiecrui participant de a se impune i de a se afirma n cadrul grupului ct i emo iile traversate pe parcursul ntlnirii. A fost exersat constant comunicarea intersubiectiv ce a condus la diminuarea judec ilor de valoare. Prin jocul de rol s-a urmrit creterea spontaneit ii i diminuarea anxiet ii. De asemenea au fost prezentate sursele specializate n oferte de munc, au fost identificate i argumentate ac iunile de cutare a unui loc de munc. Au fost derulate urmtoarele activit i : ntmpinarea participan ilor i prezentarea obiectivelor ntlnirii ; Aducerea la zi (mpartirea n cadrul grupului a sarcinilor asumate de la ultima ntlnire); Descrierea conceptului de pia a muncii- oferirea unor informa ii referitoare la procedurile i cerin ele specifice n vederea ocuprii unui loc de munc: utilizarea instrumentului Pai spre succesul tu profesional (Anexa 6). Prezentarea surselor specializate n oferte de munc(Anexa 1) Tehnici de cutare a unui loc de munc- exemple, avantaje/dezavantaje, resurse necesare. Planificarea sarcinilor pentru urmtoarea ntlnire : utilizarea fiei Responsabilit ile mele ; Concluzii ; Feed-back/Observa ii/Propuneri.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

113

Prezentarea exerci iilor i a jocurilor interactive aplicate: Jocul de rol: Cum s cutm un loc de munc? are ca scop reflectarea participan ilor asupra propriilor capacit i de a se impune i afirma pe pia a muncii. Jocul ncepe printr-o antrenare n discu ie pe tema muncii, despre dificult ile de a gsi un loc de munc. Dintre participan i se identific dou persoane care vor avea rolul de ef de personal, respectiv secretar, ceilal i membri vor fi to i poten iali aspiran i la locul de munc. Situa ia propus este cea n care o firm renumit i-a deschis o filial n ora i a dat un anun n ziar pentru selectarea personalului, care cuprindea pozi ii cheie de la muncitor necalificat la pozi ii de conducere. Secretara va invita pe rnd fiecare aspirant la interviul cu eful de personal i timp de 4 min poten ialul candidat este invitat s aleag pozi ia pentru care candideaz i s spun despre sine ce vrea, urmnd s spun tot ceea ce consider necesar pentru angajare. eful de personal poate adresa ntrebri. Odat terminate interviurile fiecare va expune ceea ce a sim it, va face comentarii i observa ii cu privire la ce s-a ntmplat pe timpul desfurrii jocului de rol. Responsabilit ile mele - pentru urmtoarea edin participan ii vor pregti o list a surselor de oferte de munc accesate i o schi prin care vor numi ac iuni de cutare a unui loc de munc care va cuprinde fiecare activitate necesar pentru a accesa un loc de munc.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

114

SESIUNEA DE CONSILIERE NR. 2 Tematica n care se ncadreaz: Pia a muncii Numrul edin elor de consiliere de grup derulate: Dou edin e de consiliere Durata: 90 minute Numr participan i: 12 persoane Obiective specifice: OS1. Explicarea conceptelor de pia a muncii, statut social, angajatangajator. OS2. Dezvoltarea capacit ii de exprimare. Metode i tehnici: 1. Explica ia 2. Expunerea 3. Dezbaterea 4. Jocul de Rol 5. Evaluarea Descrierea edin ei de consiliere de grup: Prin intermediul acestei sesiuni tinerii au fost pui n situa ia de a nfrunta condi ii stresante, care se pot regsi i n via a real. Desfurarea n mod interactiv a sesiunii de grup a permis nregistrarea observa iilor participan ilor i a condus la mbog irea informa iilor propice n procesul de cutare a unui loc de munc; de asemenea s-a urmrit dezvoltarea capacit ii de exprimare. edin a 4 omaj, angajat, angajator, pia a muncii, statut social. Reglementri legislative

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

115

edin a a oferit informare privind statutul de omer, angajat puncte de vedere ale angajatorilor - interese, acordarea la scopul angajatorului. Ulterior a fost propus dezbaterea pe tema mai sus men ionat ce vizeaz acordarea la scopul angajatorului care a fost soldat cu urmtoarele concluzii: a) ntruct cerin ele profesionale se schimb permanent, apar treptat discrepan e ntre abilit ile de munc ale angaja ilor i cerin ele profesiei; de aceea, se impune ca persoanele care doresc ocuparea unui loc de munc, s in pasul cu dinamica profesiilor prin (in)formare profesional continu, b) ajustarea la dinamica profesiilor presupune disponibilitatea adul ilor de a dobndi cunotin e, deprinderi i atitudini noi. Tot n acelai cadru au fost expuse reglementrile legislative cu privire la ncadrarea n munc a persoanelor seropozitive (Legea 448/2006). Au fost derulate urmtoarele activit i : ntmpinarea participan ilor i prezentarea obiectivelor ntlnirii ; Aducerea la zi (mprtirea n cadrul grupului a sarcinilor asumate de la ultima ntlnire); Descrierea conceptelor de angajat, angajator, omaj, pia a muncii; Dezbaterea pe tema ocuparea unui loc de munc-acordarea la scopul angajatorului; Explicarea i expunerea reglementrilor legislative cu privire la drepturile persoanelor cu handicap, ncadrarea n munc. Definirea statutului social argumentare i exemplificare. Evaluarea nivelului de dificultate al sarcinilor resim it de fiecare participant, evaluarea gradului de ancorare n realitate al aspira iilor tinerilor.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

116

Prezentarea rol : Scena a jocurilor interactive aplicate: Jocul de exerci iilor i Jocul de rol : Scena Contiantizarea propriului el n via , a capacit ii de exteriorizare, A avut ca scop a propriilor inhibi ii. contientizarea propriului el n via , a capacit ii de exteriorizare a rol, la alegere, timp de 2 min n fa a Fiecare participant a jucat un propriilor inhibi ii. Fiecare participant jucat un rol, la alegere, ales fost constituit celorlal i membrii ce auaconstitui publicul. Rolul timpade 2 minute n fa aunui rol profesional.ce au constituit intrare n scen au fost n baza celorlal i membrii Momentele de publicul. Rolul ales a fost constituit n baza unui rol (imaginare), tragerea cortinei, la fel marcate prin urcarea unor trepte profesional. Momentele de intrare in scen ieire din marcate prin urcarea unor trepte (imaginare), cele de au fost scen. tragerea cortinei,urmtorul: V gndi i la rolul profesional pe care Consemnul a fost la fel i cele de ieire din scen. Consemnul i fost n societatea zilelor noastre comportament, n mod ideal l-a a avea urmtorul: V gndi i la rolul profesional pe care n modlimbaj, unelte, ustensile, echipament necesar, etc i atitudine, inut, ideal l-a i avea n societatea zilelor noastre comportament, atitudine, aa limbaj, unelte, ustensile, pentru 2 min ve i juca acest rolinut,cum considera i. Ave i la echipament necesar i ve i intrepreta ct mai bine acest aa dispozitie o scen pe carepentru 2 minute ve i juca acest rol astfel cum considera i. Ave la dispozi ie ct mai corect rolul. nct ceilal i, auditoriul si poat identifica o scen pe care ve i intrepreta iunii propiu-zise, fiecare participant a avut auditoriul s n urma ac ct mai bine acest rol astfel nct ceilal i, ocazia de a poat identifica marginea rolui interpretat cu privire la triri, face observa ii pect mai corect rolul. n urma ac reac propiu-zise, fiecare participant a rolului profesia aleas, iunii iile auditorului, motiva ia alegerii avut ocazia de a face observa ii pe marginea rolului interpretat cu privire la respectiv, etc triri, profesia aleas, reac iile auditoriului, motiva ia alegerii Responsabilit ile mele - Pn la urmtoarea edin tinerii vor rolului efectuat o sarcin legat de pozi ia pe care ei consider c o avea de respectiv. auResponsabilit ile pozi ia - Pn tind (argumentare, eseu). n societate versus mele la care la urmtoarea edin tinerii aveau de efectuat o sarcin legat de pozi ia pe care ei consider c o au n societate versus pozi ia la care tind (argumentare, eseu).

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

117

SESIUNEA DE CONSILIERE NR. 3 Tematica n care se ncadreaz: Mapa de angajare Numrul edin elor de consiliere de grup derulate: O edin de consiliere edin a 5 Durata: 90 minute Interviul de angajare Numr participan i: 12 persoane Obiective specifice: OS 1 Descrierea specifica iilor interviului de angajare OS 2 Identificarea capacit ilor de expunere i autoprezentare. Metode i tehnici: 1. Explica ia 2. Prezentarea 3. Problematizarea 4. Jocul de Rol 5. Feed - back-ul Descrierea edin ei de consiliere de grup: ntlnirea a facilitat dezvoltarea capacit ilor de adaptare la situa ii noi; au fost prezentate si s-au descris caracteristicile unui interviu de angajare (ntrebri frecvente, reguli de comunicare verbal i non verbal n cadrul unui astfel de interviu, atitudine i inut adecvat).

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

118

ntlnirea a vizat de asemenea, informarea tinerilor cu privire la tipurile de recrutori i exersarea prin joc a strategiilor de promovare personal i autoprezentare; tot n cadrul acestei edin e au fost dezbtute aspecte legate de rela iile de munc i de men inerea unui loc de munc (eficien , perfec ionare i satisfac ia muncii). Au fost derulate urmtoarele activit i : ntmpinarea participan ilor i prezentarea obiectivelor ntlnirii ; Aducerea la zi (mpartirea n cadrul grupului a sarcinilor asumate de la ultima ntlnire); Prezentarea tipurilor de recrutori; Explicarea i argumentarea regulilor de prezentare la un interviu de angajare; Descrierea principalelor caracteristici ale unui interviu de angajare; Problematizarea factorilor interni ce faciliteaz satisfac ia muncii, raporturile de determinare eficien - perfec ionare - satisfac ie n munc. Dezvoltarea metodelor personale de autoprezentare.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

119

Prezentarea exerci iilor i a jocurilor interactive aplicate: Jocul de rol : Reclama personal Scopul jocului de rol este identificarea capacit ilor de expunere i autoprezentare. Jocul s-a desfurat n semirealitate - ca i cum participantul ar fi fost responsabilul unui departament de crea ie al unei firme de publicitate - astfel, fiecare a realizat i interpretat o reclam ce avea ca i scop eviden ierea unor calit i personale n vederea ocuprii unui loc de munc. S-au alocat 7 minute pregtirii reclamei (sigla, logo, motto, scenariu, etc), participan ii au avut la dispozi ie foi, pixuri, creioane colorate, scaune i orice obiecte aflate n proximitate. Pentru a interpreta reclama fiecare a avut la dispozi ie 3 minute, ceilal i, urmnd ca de comun acord, s acorde o not de la 1 la 10 reclamei prezentate; reclama cea mai bine cotat fiind premiat simbolic. n a doua parte a jocului fiecare a vorbit despre cum a gndit reclama, despre tririle avute pe parcursul desfurrii jocului i au comunicat ce au nv at n urma experien ei acestui joc (de ex. ct de uor a identificat calit ile eviden iate, .a.). Responsabilit ile mele - Pn la urmtoarea ntlnire fiecare tnr urma s argumenteze, n scris, la alegere, rspunsul la dou ntrebri din cele mai frecvent utilizate n cadrul interviurilor de angajare.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

120

SESIUNEA DE CONSILIERE NR. 4 Tematica n care se ncadreaz: Planul de carier Numrul edin elor de consiliere de grup derulate: O edin de consiliere edin a 6 Carier, profesie, meserie

Durata: 90 minute Numr participan i: 12 persoane Obiective specifice: OS1. Explicarea conceptelor de carier/meserie/profesie; OS2. Descrierea procesului de socializare profesional; OS3. Identificarea modelului profesional; OS4. Analizarea, argumentarea modelului profesional; OS5. mbunt irea capacit ilor de a empatiza; OS6. Dezvoltarea pocesului de autocunoatere. Metode i tehnici: 1. Exerci iul interactiv 2. Prezentarea 3. Explica ia 4. Problematizarea

Descrierea edin ei de consiliere de grup: Prin aceast edin de consiliere de grup s-a propus definirea conceptelor uzitate n procesul de cutare a unui loc de munc n vederea diferen ierii corecte a acestora. Aceast edin a debutat cu dou activit i de comunicare i autocunoatere, ulterior punndu-se n discu ie socializarea
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

121

profesional ca proces specific al vrstei adulte, care se desfoar pe un continuu temporal avnd mai multe marcaje, ns n aceast edin s-a punctat etapa 17-22 ani (profesionalizarea anticipatorie) alegerea i pregtirea pentru profesie. n acord cu modalit ile de concepere a unui plan de carier au fost punctate i sursele de emergen i ajustare a modelului profesional i anume: experien ele copilriei i adolescen ei existen a i frecven a contactului cu persoane semnificative n zona profesiei/carierei, orientarea pregtirii ini iale n direc ie autoasumat, confirmri succesive ale progreselor realizate n ndeplinirea scopului; mass-media capacitatea de manipulare n sensul construirii / demolrii unor mituri prin mijloace specifice; culturale ethos-ul specific matricei de via (originea + referin a + aspira ia) ac ioneaz implicit, la nivelul violen ei simbolice asupra individului, impunndu-i moda, normele de apreciere, conven iile sociale agreate de o anumit grupare investit cu oarecare autoritate. n cadrul edin ei au fost evaluate modalit ile de argumentare a modelelor profesionale alese i sursele de emergen ale acestor modele, i de asemenea au fost observa i beneficiarii care au reuit s fac corect distinc ia ntre meserie, profesie i carier. Jocurilor interactive aplicate au fost Limba de clopot ce a avut ca scop: formarea ncrederii i asumarea responsabilit ii participan ilor la grup i Oglinda-reflectarea celuilalt, n vederea empatizrii participan ilor.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

122

5.3 Prezentarea unei structuri a economiei sociale nou create Atelierul Unique Print Economia social este termenul generic utilizat pentru a face referire la un grup de persoane fizice sau juridice care se reunesc pentru a-i asuma un rol economic activ n procesul de incluziune social [] care are drept scop asigurarea i men inerea de locuri de munc pentru persoane care fac parte din grupurile vulnerabile. (POSDRU, 2010, p.7). Structuri ale economiei sociale semnific activit ile i serviciile generatoare de venit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune social s se integreze sau reintegreze pe pia a muncii. (POSDRU, 2010, p.8) n acest context specificat de POSDRU, AP 6, DMI 6.1, de ncurajare a dezvoltrii de noi structuri a economiei sociale care s vizeze grupurile vulnerabile, a fost implementat proiectul i noi vrem s muncim prin care a fost creat Societatea Comercial Unique Print SRL i implicit a fost creat i unitatea protejat Unique Print, care func ioneaz cu autoriza ie, n baza prevederilor legale, ca i unitate protejat din anul 2010, cu 100% personal angajat din rndurile tinerilor seropozitivi din Valea Jiului. De ine un atelier de serigrafie dotat cu toate utilajele necesare personalizrii, inscrip ionrii diverselor obiecte i materiale promo ionale. Dintre activit ile desfurate n cadrul unit ii protejate enumerm: Inscrip ionri pe lemn, mtase, textile, metal etc. ; Personalizare obiecte promo ionale: cni, agende, pixuri, trofee, umbrele, brelocuri, brichete, gen i; Personalizarea obiectelor vestimentare: tricouri, epci, echipamente de protec ia muncii;
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

123

Ambalaje din carton cu personalizare serigrafic; Personalizare calendare, felicitri, diplome; Realizarea unor insigne personalizate; Inscrip ionri ceasuri, truse, calculatoare, scrumiere din plastic, mingi; Inscrip ionri obiecte mici din metal. Societatea comercial are ca misiune satisfacerea cerin elor clien ilor oferindu-le produse i servicii de calitate, la pre uri competitive. Printre avantajele colaborrii cu o unitate protejat se numr reducerea costurilor prin folosirea banilor care se pltesc la stat sub forma de impozit n contul fondului pentru persoane cu handicap neangajate pe bunuri sau servicii utile companiei i nu n ultimul rnd oferirea unui loc de munc persoanelor cu handicap i totodat sporirea anselor acestora de a se integra n societate.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

124

Capitolul 6 ANALIZA DE TIP CALITATIV A REZULTATELOR OB INUTE N DOMENIUL INFORMRII, CONSILIERII I ORIENTRII PROFESIONALE A TINERILOR AFECTA I DE VIRUSUL IMUNODEFICIEN EI UMANE

6.1.

Designul metodologic al investiga iei calitative

Obiectul investiga iei Analiza practic-aplicativ a fost realizat n cadrul Serviciului de Informare Consiliere i Orientare Profesional (SICOP) din Petrila, creat n cadrul proiectului i noi vrem s muncim. Analiza concentreaz date de tip calitativ relevante n ndeplinirea obiectivelor cercetrii. Analiza i-a propus s prospecteze rezultatele ob inute la nivelul proiectului i noi vrem s muncim. Perioada derulrii analizei a fost cuprins n intervalul decembrie 2010- ianuarie 2011. Obiectivul analizei: Determinarea rezultatelor nregistrate ca urmare a implementrii proiectului i noi vrem s muncim. ntrebrile de cercetare: 1. Care sunt rezultatele nregistrate la nivelul beneficiarilor dup implementarea proiectului i noi vrem s muncim? 2. Care sunt rezultatele generale nregistrate de proiectul men ionat?

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

125

Aria cercetrii Cercetarea s-a desfurat n cadrul Serviciului de Informare Consiliere i Orientare Profesional (SICOP) din Petrila Lotul investigat Analiza de fa a avut ca lot investigativ beneficiarii direc i ai SICOP. Metodologia analizei calitative Studierea problemei abordate s-a realizat prin utilizarea metodei analizei documentelor interne organiza ionale i prin utilizarea metodei studiului de caz individual. Analiza documentelor a vizat studiul urmtoarelor documente interne: Anexa A-Anexa L precum i analiza rapoartelor de activitate ale consilierilor i analiza proiectului i a documentelor manageriale, iar pentru aplicarea metodei studiului de caz a fost utilizat instrumentul Fia studiului de caz. (v. Anexa 7) 6.2. Analiza i interpretarea datelor calitative n urma analizei documentelor beneficiarilor au fost consemnate urmtoarele constatri: n ceea ce privete proiec ia pe viitor majoritatea tinerilor, la nceputul derulrii proiectului nu aveau o imagine clar asupra profesiei dorite. De asemenea, la nceputul edin elor de consiliere mai mult de jumtate dintre tineri au afirmat c nu au mai participat la nici o activitate de consiliere n domeniul carierei. La finalul proiectului au fost nregistrate mbunt iri majore n aceast privin . Dac la evaluarea ini ial majoritatea tinerilor nu aveau o imagine clar despre cariera pe care doreau s o urmeze, la evaluarea final acetia i-au format o imagine coerent despre profesia dorit.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

126

Majoritatea tinerilor, au fost de acord cu faptul c aveau nevoie s fie ndruma i i orienta i din punct de vedere profesional. Participarea la edin ele de consiliere i-a ajutat s contientizeze importan a calificrii ntr-un anumit domeniu. Principalele probleme identificate la nivelul tinerilor au fost: necesitatea unui loc de munc i lipsa resurselor financiare; conflicte n familie, nencrederea n for ele proprii, probleme de sntate, probleme pentru care pn la finalul proiectului au fost identificate solu ii viabile. Pe lista nevoilor identificate de ctre beneficiari au fost selectate de tineri urmtoarele nevoi: nevoia de calificare i perfec ionare pe pia a muncii, de informare profesional, nevoia de orientare voca ional i profesional, de utilitate social i de recunoatere a propriilor valori, nevoi care n mare parte au fost acoperite pn la finalizarea proiectului. La evaluarea final s-a putut constata c mai mult de jumtate dintre tineri au devenit mai informa i cu privire la paii pe care trebuie s-i ndeplineasc pentru a ob ine un loc de munc. Participarea la edin ele de consiliere i-a ajutat pe mul i dintre beneficiari s devin mai siguri pe resursele pe care le au i s le utilizeze ntr-un mod pozitiv. n cele ce urmeaz prezentm patru studii de caz concludente pentru analiza vizat, studii de caz ce vor reliefa: a) Istoricul psiho-socio-educa ional al persoanelor investigate; b) Natura nevoilor identificate; c) Modalit ile de interven ie SICOP pentru fiecare caz n parte; d) Prezentarea succint a rezultatelor interven iei.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

127

STUDIU DE CAZ (S.)


I. DATE BENEFICIAR (): S Vrsta: 21 de ani II. ISTORICUL PSIHO - SOCIO - EDUCA IONAL AL BENEFICIARULUI / BENEFICIAREI S este o tnr seropozitiv care a fost diagnosticat cu infec ia HIV nc de la vrsta de 8 ani. Locuiete mpreun cu familia, ntr-un apartament cu trei camere i este prima din cei patru copii ai familiei. Tnra este aderent la tratamentul ARV i n prezent starea de sntate nu pune probleme majore care s-i afecteze via a n plan social i profesional. Rela iile ntre fra i sunt bune, de cooperare, far conflicte majore i bine inten ionate. Rela ia ntre prin i este armonioas, de sus inere i stabil, de asemenea, rela iile ntre prin i i copii sunt adecvate, de sus inere i apreciere. S este absolvent a liceului, cursuri de zi, cu un parcurs colar nentrerupt, nu a urmat o facultate. Este o persoan sociabil care stabilete cu uurin rela ii de prietenie, colegialitate i pn n prezent a avut trei rela ii de dragoste de lung durat. Se caracterizeaz ca fiind o persoan inteligent, sociabil, linitit i optimist. Este pasionat de mod, makeup i este mereu atent la imaginea sa. Consider c este capabil s ocupe un loc de munc potrivit iar ntre idealurile sale se numr i profesia de psiholog. Este beneficiara Asocia iei Noua Speran din 2002 i a participat la foarte multe proiecte defurate n cadrul asocia iei.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

128

III. NEVOI IDENTIFICATE n baza chestionarului de autoevaluare au fost identificate urmtoarele nevoi: - Nevoia de utilitate social; - Nevoia de ndrumare profesional; - Nevoia de calificare/perfec ionare pe pia a muncii; - Nevoia de evaluare personal. IV. INTERVEN IA LA NIVELUL BENEFICIAREI IV.1 a) Obiective pe termen scurt -Identificarea intereselor profesionale; -Crearea unui plan de carier; -Evaluarea aptitudinal-congnitiv. IV.1 b) Obiective pe termen mediu -Realizarea unei monografii profesionale; -Ocuparea unui loc de munc; -Identificarea oportunit ilor de calificare pe pia a muncii. IV.2 AC IUNI NTREPRINSE n conformitate cu planul de interven ie personalizat se desprind urmtoarele ac iuni de interven ie la nivelul beneficiarei: -Testarea psihologic BTPAC; -Prezentarea modalit ii de elaborare a unei monografii profesionale; -Descrierea, prezentarea specifica iilor unor posturi conform C.O.R; -Stabilirea obiectivelor i explicarea utilit ii planului de carier;

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

129

-Participarea la activit i de autocunoatere; -Pregtirea tinerei pentru via prin simularea unor situa ii reale. V. METODOLOGIE UTILIZAT Consiliere individual, metoda interven iei sociale, ntrevederea, metoda centrat pe sarcini; consiliere profesional de grup, metoda convorbirii. VI. REZULTATE OB INUTE S. a urmat un curs de formare profesional n meseria de lucrtor n comer , a elaborat documente necesare mapei de angajare (CV, scrisoare de inten ie), a asimilat cunotin e cu privire la tehnicile de cutare a unui loc de munc, a participat la un interviu de angajare i a ocupat un post n func ia de lucrtor n comer cu norm de 3 ore/zi. VII. CONCLUZII / OBSERVA II S. este o tnr care a reuit s strbat barierele sociale, integrndu-se natural la locul de munc. Optimismul, dorin a de autodezvoltare i asisten a specializat n consilierea profesional au relevat posibilit i reale de adaptare a acesteia pe pia a muncii.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

130

STUDIU DE CAZ (D.)


I.DATE BENEFICIAR (): D. Vrsta 21 ani II.ISTORICUL PSIHO SOCIO - EDUCA IONAL AL BENEFICIAREI D este o tnra seropozitiv n vrst de 21 de ani, beneficiar a serviciilor oferite n cadrul Asocia iei ,,Noua Speran . Aceasta este n prezent mama unui baie el n vrst de apte luni. Tnra a mai dat natere acum doi ani unui baie el care din cauza problemelor de sntate a decedat. Ea locuiete mpreun cu so ul ei cu care este cstorit de trei ani. D. are o rela ie bun cu prin ii i cu fratele ei, acetia oferindu-i sprijinul lor ori de cte ori aceasta are nevoie. Diagnosticul infec iei cu HIV l-a aflat la vrsta de 12 ani n urma unor analize de snge fcute la cererea medicului din pricina rcelilor dese pe care tnra le avea n ultima perioad. D. a urmat cursurile unei coli generale normale, absolvind ciclul gimnazial. Dei a dorit s i continue mai departe studiile, din cauza spitalizrilor numeroase pricinuite de problemele de sntate, tnra a fost nevoit s-i abandoneze studiile n clasa a noua. Din perspectiv psihologic i social este o fire ambi ioas, sociabil i deschis. Tnra socializeaz uor cu cei din jur, avnd un cerc de prieteni care o apreciaz pentru ambi ia i puterea ei de a lupta mpotriva bolii cu care se confrunt. D. se implic n activit ile desfurate n cadrul asocia iei, participnd la cursuri de formare profesional. Anul trecut a absolvit cursul de lucrtor social.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

131

i dorete s i gseasc un loc de munc care s-i permit s-i utilizeze cunotin ele dobndite la curs i care n acelai timp s-i confere sentimentul utilit ii sale pentru comunitate. III.NEVOI IDENTIFICATE Principalele nevoi identificate sunt: nevoia de consiliere pentru alegerea carierei, de a fi ndrumat profesional, de a-i mbunt i ncrederea n for ele proprii, de a se sim i util, valoroas n comunitatea n care triete. IV. INTERVEN IA LA NIVELUL BENEFICIAREI IV.1 a) Obiective pe termen scurt -Prezentarea unor informa ii reprezentative de pe pia a muncii; -Identificarea propriilor resurse i nevoi; -Identificarea aptitudinilor necesare unei profesii; -Descrierea ofertelor existente de pe pia a muncii; -ncadrarea n cursul de competen e i abilit i sociale; IV.1 b) Obiective pe termen mediu -Utilizarea informa iilor primite; -Identificarea profilului voca ional; -Accesarea unui loc de munc. IV.2. AC IUNI NTREPRINSE -expunerea unor materiale informative; -exerci ii de autoevaluare, corela ii ntre valori, resurse, interese; evaluare aptitudinilor cognitive;

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

132

descrierea conceptului de pia a muncii, conceptului de omaj, omer; participarea la cursuri de formare profesional, -pregtirea mapei de angajare (CV, scrisoare de inten ie); - structurarea profilului voca ional. V.METODOLOGIE UTILIZAT -metoda evalurii sociale, metoda centrrii pe sarcin, consilierea individual; consilierea de grup; metoda convorbirii. VI.REZULTATE OB INUTE ncadrarea beneficiarei D. n serviciul SICOP; participarea la cursul de competen e i abilit i sociale; participarea la cursul de imprimator pe mtase/lemn/textile; -stabilirea traseelor educa ionale i a cerin elor de formare rela ionate cu profesiile de interes. VII. CONCLUZII / OBSERVA II Tnra a absolvit cu succes cursul de imprimator pe mtase/ lemn/ textile i cel de competen e i abilit i sociale. n urma participrii la edin ele de consiliere beneficiara a devenit mai ncreztoare n for ele proprii de reuit.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

133

STUDIU DE CAZ (B.)


I.DATE BENEFICIAR (): B. Vrsta 21 ani II.ISTORICUL PSIHO SOCIO - EDUCA IONAL AL BENEFICIAREI B este o tnr seropozitiv n vrst de 20 de ani, aceasta beneficiind de serviciile oferite n cadrul Asocia iei Noua Speran . Ea locuiete mpreun cu prin ii i cu bunica ei, avnd rela ii bune cu mama ei. De cnd era mic se mbolnvea foarte des, era foarte sensibil iar la vrsta de 7 ani, n urma analizelor medicale efectuate a aflat c este seropozitiv. Atunci nu a avut nici o reac ie din cauza vrstei, dar pe parcurs a nceput s i fac griji c va fi marginalizat ncepnd s se nchid n ea i s stea numai n cas. De curnd ea a decis s i continue studiile astfel a nceput clasa a IX-a la liceu unde se descurc foarte bine, la coal fiind printre primii elevi la nv tur. De cnd s-a nscris la coal ea a nceput s devin mai sociabil cu cei din jur i starea de sntate s-a mbunt it. De curnd tnra i-a pierdut tatl care a murit n urma unui infarct n timp ce mergea la munc ntr-o diminea . A urmat o perioad mai grea pentru tnr i pentru familia ei ncercnd s depeasc problema cauzat de decesul, tatlui ei. Tnra vrea s i finalizeze coala i s aib un loc de munc.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

134

Tnra i dorete foarte multe de la via a ei i are de gnd s i mplineasc idealurile. Vrea s nving boala i nu are de gnd s lase s o nving boala pe ea. Din punct de vedere social i psihologic tnra este o persoan sociabil ntr-un grup mai restrns, introvertit ntr-un grup mai larg, ambi ioas i perseverent n tot ceea ce face. n cadrul asocia iei tnra se implic cu regularitate n diverse activit i, dar n principal se implic activ n cursurile de formare profesional. Tnra a urmat cursul de lucrtor comercial, dorete s l finalizeze i s gseasc un loc de munc n domeniu. III.NEVOI IDENTIFICATE Principalele nevoi identificate sunt: nevoia de a fi orientat n alegerea carierei, de a fi informat din punct de vedere al alegerii profesiei care i se potrivete, de a-i explora interesele, abilit ile i caracteristicile personale legate de viitoarea carier . IV. INTERVEN IA LA NIVELUL BENEFICIAREI IV.1 a) Obiective pe termen scurt -Accesarea unor materiale informative cu privire la pia a muncii; -Identificarea propriilor valori i resurse; -Identificarea aptitudinilor necesare unei profesii; -Contientizarea ofertei de pe pia a muncii; -ncadrarea n cursul de competen e i abilit i sociale;

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

135

IV.1 b) Obiective pe termen mediu -Utilizarea informa iilor primite; -Identificarea profilului voca ional; -Accesarea unui loc de munc. IV.2. AC IUNI NTREPRINSE -expunerea unor materiale informative; -participarea la activit i de autocunoatere i valorizare personal; evaluarea aptitudinal; activarea tinerei pe pia a muncii; participarea la cursuri de formare profesional; -pregtirea mapei de angajare (CV, scrisoare de inten ie); - structurarea profilului voca ional. V. METODOLOGIE UTILIZAT -metoda interven iei n situa ie de criz, metoda centrrii pe sarcin, metoda observa iei participative, metoda convorbirii, ntrevederea, consilierea individual, consilierea de grup. VI. REZULTATE OB INUTE creterea ncrederii n for ele proprii n urma ncadrrii n serviciul SICOP; -realizarea unui plan de carier dupa finalizarea studiilor liceale; dezvoltarea competen elor i abilit ilor sociale; participarea la cursul de lucrtor comercial.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

136

VII.CONCLUZII/OBSERVA II Tnra i-a nsuit cu succes cele dou cursuri la care a participat, au fost acoperite o parte din nevoile identificate din chestionarul de autoevaluare. Tnra i dorete pe viitor s acceseze un loc de munc.

STUDIU DE CAZ (T.)


I.DATE BENEFICIAR: T Vrsta 21 ani II.ISTORICUL PSIHO SOCIO - EDUCA IONAL AL BENEFICIARULUI T este un tnr de 21 de ani, seropozitiv, care locuiete mpreun cu sora sa n apartamentul familiei din oraul Petrila. Este un tnr preocupat de imaginea sa i foarte atent la prerile celorlal i. Se consider activ i apt de munc n ciuda problemelor de ordin medical datorate unor diagnostice precum pleurezia, infec ie HIV. T urmeaz cursurile colii de oferi categoria C, D, E dorind s lucreze ca i ofer n Italia. Este al doilea copil din cei trei ai familiei, fiind singurul biat. Prin ii sunt stabili i de 3 ani n Italia, unde lucreaz, iar T a locuit i a muncit i el n Italia n cursul anului trecut, n prezent aflndu-se n ar pentru cursurile colii de oferi.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

137

Tnrul este centrat pe aspectele profesionale din via a sa, realiznd demersurile necesare ocuprii unui loc de munc ca i ofer profesionist n Italia. T. se caracterizeaz ca fiind dezinvolt, sigur pe for ele proprii, determinat i atent. ntre preocuprile sale se men ioneaz ntre inerea i repararea aparatelor electronice i electrocasnice, tnrul considernd c are abilit i tehnice. Tnrul are o fire linitit, calm, are rela ii bune cu membrii familiei, de amici ie i prietenie cu al i tineri i nu are o rela ie de dragoste, declar c a fost dezamgit de rela iile anterioare i c nu i mai dorete o astfel de rela ie. n interac iunea cu persoane strine i mai ales atunci cnd este nevoit s se adreseze unor institu ii publice se simte discriminat, consider c societatea nu educ oamenii n ceea ce privete HIV/SIDA i mai consider c oamenii sunt rezerva i, temtori n rela ie cu persoanele seropozitive. Rela iile ntre fra i sunt bune, fr conflicte, bazate pe n elegere i cooperare. Rela ia parental este echilibrat, bazat pe colaborare i stabilitate. Rela ia prin ilor cu copiii este una echitabil, de sus inere, specific i cald n ciuda distan ei dintre acetia. Din familia extins fac parte pe lng bunicii paterni i alte rude de pn la gradul IV existnd o rela ionare echilibrat cu aceste persoane nrudite, fr a fi nregistrate conflicte majore. T a ntrerupt parcursul colar pentru trei ani la nivelul clasei a patra din pricina strii de sntate, relund apoi cursurile colii de mas.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

138

Nu a sus inut examenul de capacitate de la sfritul clasei a opta fiind corigent la matematic, a fost repartizat apoi ctre coala de Arte i Meserii, ns nu a sus inut examenul de absolvire. Reticien a sa fa de coal a fost provocat printr-un incident avut n clasa a asea cu profesoara de limba romn care, i-a cerut tnrului s spun tuturor ce nseamn Sida pe motiv c el este suferind de aceast boal. Acest episod a condus la denigrarea cadrelor didactice i a sporit gradul de nencredere n institu ie. n prezent, tnrul nu reclam probleme de sntate, starea sa fiind bun. Respect periodicitatea controalelor recomandate i efectuarea analizelor, este aderent la tratamentul ARV. T a fost informat cu privire la infec ia cu care a fost descoperit nc de la vrsta de 7 ani, pe cnd diagnosticul era probabil. Starea sa de sntate nu a fost una bun, nc din copilaria mic a fost supus unor tratamente specifice, la 3 ani a fost diagnosticat cu meningit. Ulterior diagosticului de HIV/SIDA, n jurul vrstei de 16 ani, T a suportat o procedur medical invaziv, fiind singura metod recomandat de medici pentru a fi tratat de pleurezie. Astfel tnrul este foarte atent la starea sa de sntate, respect recomandrile medicilor pe care i consult periodic. Sunt asigurate venituri pentru un trai decent. Tnrul beneficiaz de toate drepturile (indemniza iile) prevzute pentru persoanele seropozitive. Aspectele pozitive ale beneficiarului sunt umorul, capacitatea de n elegere, motiva ia intrinsec de cutare i ocupare a unui loc de munc i dorin a de a fi activ pe pia a muncii.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

139

III.NEVOI IDENTIFICATE - Nevoia de utilitate social; - Nevoia de ndrumare profesional; - Nevoia de evaluare personal; - Nevoia de autoapreciere; - Nevoia de apreciere din partea celorlal i. IV. INTERVEN IA LA NIVELUL BENEFICIARULUI IV.1 a) Obiective pe termen scurt -Crearea unui plan de carier adaptat profilului beneficiarului; - Evaluarea aptitudinal-cognitiv; - Dobndirea abilit ilor necesare cutrii unui loc de munc; - Dezvoltarea unor strategii de marketing personal. IV.1 b) Obiective pe termen mediu - Realizarea unei monografii profesionale; - Ocuparea unui loc de munc; - Identificarea oportunit ilor de calificare pe pia a muncii. IV.2. AC IUNI NTREPRINSE - Testarea psihologic BTPAC; - Prezentarea modalit ii de elaborare a unei monografii profesionale; - Descrierea, prezentarea specifica iilor unor posturi conform C.O.R; - Stabilirea obiectivelor i explicarea utilit ii planului de carier; - Exerci ii de autocunoatere; -Joc de rol, simularea unor situa ii reale;

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

140

- Realizarea monografiei profesionale pentru profesiunea de ofer; - Descrierea i realizarea unei strategii proprii de cutare a unui loc de munc; - Prezentarea i descrierea unor documente precum modele de CV european, scrisoare de inten ie, cerere de angajare. V.METODOLOGIE UTILIZAT -metoda evalurii sociale, metoda centrrii pe sarcin, consilierea individual; consilierea de grup; metoda convorbirii. VI.REZULTATE OB INUTE T a dobndit abilit i de cutare a unui loc de munc, a aplicat pentru dou posturi, unul n func ia de lucrtor la o spltorie auto i unul n func ia de promoter. Pe parcursul procesului de consiliere, tnrul i-a sistematizat procesul de nv are cu privire la examenul la coala de oferi profesioniti, la care, ulterior, a fost declarat admis. A fost realizat evaluarea aptitudinal i au fost acoperite nevoile de ndrumare profesional, evaluare personal i cea de autoapreciere i par ial nevoia de a fi apreciat de ceilal i (aceast nevoie a fost acoperit n cadrul grupului de consiliere). VII.CONCLUZII/OBSERVA II T valorizeaz normele sociale, se ghideaz dup interesul comun i frecvent are dorin a de afirmare social i profesional.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

141

Entuziasmul su i metodele de autocunoatere utilizate au acoperit i ndeplinit nevoile reale ca cele de evaluare personal i autoapreciere. Tnrul T este acum mai sigur pe sine i are o imagine real a poten ialului su pe pia a muncii.

6.3.

Limite ale investiga iei de tip calitativ

n ceea ce privete limitele investiga iei calitative, printre aspectele care pot ngrdi analiza enun m: numrul redus al subiec ilor care constituie doar o reprezentare par ial pentru popula ia vizat; aspecte legate de completarea documenta iei de analiz; alegerea variabilelor de analiz calitativ destul de limitate pentru problematica vizat; resursele limitate de timp pentru analiza i interpretarea datelor; colectarea n mod simultan a tuturor msurtorilor cu implica iile aferente.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

142

6.4.

Concluzii

Din analiza documentelor men ionate i din studierea cazurilor prezentate se desprind urmtoarele concluzii prezentate n cele ce urmeaz. Aspectele concluzive care rspund la prima ntrebare de cercetare: Care sunt rezultatele nregistrate la nivelul beneficiarilor SICOP dup implementarea proiectului i noi vrem s muncim? fac referire la urmtoarele elemente: La finalul interven iei SICOP, la nivelul beneficiarilor au fost nregistrate urmtoarele rezultate: a) Dezvoltarea de ctre majoritatea beneficiarilor a urmtoarelor capacit i/abilit i: - Dezvoltarea capacit ii de autoevaluare realist; - Contientizarea resurselor personale; - Identificarea caracteristicilor privind pia a muncii; - Stabilirea de rela ii de munc; - Stabilirea de rela ii reciproc suportive n cadrul grupului; - Formarea abilit ii de a lucra n echip; - Identificarea de noi resurse; - Formarea unei atitudini pozitive, responsabile i active; - Dezvoltarea i optimizarea contiin ei responsabilit ii i competen ei. b) Dezvoltarea de ctre majoritatea beneficiarilor a urmtoarelor unit i de competen e: b1) competen e individuale cognitive: - competen e cognitive referitoare la cunotin e de specialitate precum i capacit i, aptitudini, valori i trsturi de caracter; - competen e cognitive referitoare la cunoaterea i n elegerea unor con inuturi sociale i civice precum n elegerea
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

143

contextului social, cultural, economic, european, na ional, regional, local.

politic

global,

b2) competen e individuale privind ruta progresiv voca ional Valorificarea resurselor personale n ob inerea unui loc de munc: - 40% dintre beneficiari au demarat ac iuni de cutare a unui loc de munc; - 80% dintre beneficiari au redactat un CV; - 20% dintre beneficiari au formulat o scrisoare de inten ie. Stabilirea unei strategii de dezvoltare a carierei profesionale: - 40% dintre beneficiari i-au conturat profilul voca ional; - 15% dintre beneficiari au stabilit un contact cu angajatorii; - 10% dintre beneficiari s-au pregtit i au participat la un interviu de angajare. Instruirea continu pentru dezvoltarea carierei profesionale: - 60% dintre beneficiari au participat activ la sesiunile de instruire continu de formare de competen e sociale i civice. Raportarea la munc: - 40% dintre beneficiari pot analiza ofertele de munc; - 5% dintre beneficiari au succes la locul de munc. Aspectele concluzive care rspund la cea de-a doua ntrebare de cercetare: Care sunt rezultatele generale nregistrate de proiectul men ionat? fac referire la urmtoarele elemente: Prin atingerea obiectivului general al proiectului i prin rezultatele generate de atingerea acestui obiectiv, prin modul n care propune incluziunea social a beneficiarilor folosind o abordare complex care se adreseaz tuturor aspectelor - ocupare, educa ie, ngrijirea snt ii, protec ie social, etc., proiectul a facilitat accesul pe pia a
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

144

muncii a persoanelor infectate HIV/SIDA i a promovat dezvoltarea unei societ i inclusive i coezive, contribuind n acest mod la realizarea obiectivului specific al Axei prioritare 6 - Promovarea incluziunii sociale. Prin activit ile i obiectivele sale, proiectul a asigurat pentru cele 100 de persoane infectate HIV/SIDA, pe parcursul derulrii sale, oportunit i sporite pentru participarea viitoare pe o pia a muncii flexibil i inclusiv, contribuind n acest fel la realizarea Obiectivului General al POSDRU. Rezultatele ob inute n urma atingerii primelor dou obiective specifice ale proiectului i anume: existen a unui atelier protejat; existen a unor parteneriate locale ale structurilor asociative ale grupului int cu actori sociali publici i priva i de la nivelul jude ului contribuie la realizarea unuia dintre obiectivele specifice ale domeniului de interven ie i anume: consolidarea capacit ii operatorilor din economia social precum i ncurajarea cooperrii ntre organiza ii. De asemenea, rezultatele ob inute ca urmare a atingerii celui de-al 3-lea obiectiv specific al proiectului i anume un nivel mbunt it al competen elor i capacit ilor membrilor grupului int a contribuit n mod evident la realizarea unui alt obiectiv specific al domeniului de interven ie i anume: consolidarea capacit ilor, competen elor, cunotin elor i stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin crearea de parteneriate public/privat n domeniul economiei sociale. Prin rezultatele pe care le-a ob inut, prezentul proiect a adus urmtoarele elemente de valoare adugat domeniului vizat: a crescut numrul de participan i la activit i de formare profesional; a contribuit la atingerea unui nivel mai nalt de calificare a membrilor grupului int prin faptul c acetia au beneficiat de un curs de perfec ionare n problematica formrii deprinderilor de via , iar la finalul cursului au beneficiat de un certificat de perfec ionare emis sub egida CNFPA; a contribuit la creterea relevan ei calificrii
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

145

persoanelor asistate fa de dinamica pie ei muncii prin faptul c n cadrul proiectului au fost califica i profesional acei tineri a cror pregtire profesional nu a corespuns cererii de locuri de munc de pe pia ; prin finan area FSE acordat proiectului acesta a condus la crearea unor noi locuri de munc prin faptul c n cadrul unit ii protejate au fost create un numr de 6 locuri de munc; a mai contribuit la realizarea unor activit i adi ionale care nu ar fi putut fi finan ate din alte surse i anume: crearea unit ii protejate; perfec ionarea membrilor grupului int; furnizarea de servicii de consiliere i orientare profesional.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

146

ANEXE -OPIS Anexa 1 - Lista site-urilor de internet i a resurselor on-line pentru orientare i educa ie privind cariera....148 Anexa 2 Minuta edin ei echipei de management...................151 Anexa 3 Raport individual de activitate..................................153 Anexa 4 Timesheet..155 Anexa 5 Fia post.157 Anexa 6 Pai spre succesul tu profesional.....160 Anexa 7- Fia de structurare studiu de caz.....162 Anexa 17 Formularul de nregistrare a grupului int.164 Anexa A Tabel nominal al persoanelor vizitate..172 Anexa B Tabel cu participan ii la sesiunea de informare173 Anexa C Solicitarea de nscriere n SICOP.174 Anexa D Formularul de deschidere a cazului.175 Anexa E Contractul de furnizare de servicii...176 Anexa F Chestionarul de autoevaluare....177 Anexa F1 Formularul de evaluare ini ial181 Anexa G Formularul de evaluare complex....182 Anexa H Planul Personalizat de Interven ie...186 Anexa I Fia de structurare a profilului voca ional.189 Anexa K1 Plan de ntrevedere193 Anexa K2 Raport de ntrevedere194 Anexa L Fia de nchidere a cazului...196

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

147

Anexa 1 Lista site-urilor de Internet i a resurselor on-line pentru orientare i educa ie privind cariera (Sursa: Stevenson L., 2007, pp.21-22) www.anofm.ro Site-ul Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munc ofer informa ii despre pia a muncii, locuri de munc vacante, organizarea trgurilor de locuri de munc i link-uri ctre Agen iile Jude ene de Ocupare a For ei de Munc. www.ascr.ro Editura ASCR a fost nfiin at n cadrul Asocia iei de tiin e Cognitive din Romnia i ofer cr i, reviste, softuri educa ionale i teste psihologice cu impact educa ional, necesare att cadrelor didactice i educatorilor, ct i prin ilor. www.capp.ise.ro Centrele de Asisten Psihopedagogic (CAPP) ofer consiliere pentru elevi, prin i, consultan i cursuri de formare pentru cadrele didactice, programe de prevenire a violen ei n coli, coala prin ilor. www.cedu.ro Centrul Educa ia 2000+ ofer formare pentru cadre didactice i adolescen i, precum i programe educa ionale de consiliere n carier. www.centrul-expert.ro EXPERT - Centrul de Consultan Psihologic i Orientare Profesional, Universitatea Babe Bolyai ofer cursuri de perfec ionare n domeniul consilierii n carier pentru cadre didactice i psihologi. www.cnrop.ise.ro Centrul Na ional de Resurse pentru Orientare Profesional (CNROP-Euroguidance) faciliteaz accesul la informa ii despre posibilit ile de educa ie i formare profesional la nivel na ional i european. Ofer informa ii despre programe europene ce privesc dezvoltarea carierei i materiale pentru profesori n domeniul dezvoltrii carierei.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

148

www.cognitrom.ro Cognitrom este o companie care ofer instrumente de testare psihologic pentru orientarea n carier, teste pentru evaluarea aptitudinilor cognitive (de exemplu BTPAC Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive, CAS Cognitrom Assessment System, NEPSY instrument de diagnoz neuropsihologic pentru grupul de vrst 3-12 ani) i de formare pentru utilizarea acestor instrumente. www.edu.ro Site-ul Ministerului Educa iei, Cercetrii i Tineretului ofer informa ii pentru profesori, elevi i prin i despre legisla ia n sistemul n nv mnt, proiecte de finan are pentru coli, oportunit i de studiu, formare profesional ini ial i continu i perfec ionare profesional. http://europa.eu.in/home Re eaua EURES ofer informa ii n legtur cu posturile vacante din 31 de ri europene, depunerea CV-urile candida ilor interesa i, condi ii pentru a munci i a studia n strintate i multe altele. http://europa.eu/youth Programul European pentru Tineret ofer informa ii despre proiecte pentru tineri la nivel european, programe de finan are, oportunit i de munc i studiu. Acest site faciliteaz comunicarea ntre tineri din ntreaga Europ. http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp PLOTEUS (Portalul Ofertelor de Educa ie din Spa iul European) este un portal care urmrete s i ajute pe cei ce caut un loc de munc, pe prin i, consilieri n carier i profesori s gseasc informa ii despre oportunit ile de studiu i munc n Europa. http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action EUROPASS reprezint o modalitate de a ajuta oamenii s i fac aptitudinile i competen ele profesionale uor i clar de n eles n Europa (Uniunea European, EFTA/EEA i rile candidate) i s se mite oriunde n Europa.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

149

Acest site este util pentru cei care planific s se nscrie ntr-un program de studii/formare profesional sau caut un loc de munc n strintate. www.go.ise.ro Programul GO cuprinde un Ghid al Ocupa iilor (GO) destinat utilizatorilor care au nevoie de asisten n alegerea ocupa iei i n cutarea unui loc de munc. Acest ghid: asigur informa ii despre aproximativ 700 de ocupa ii n format text i imagine; ofer o varietate de moduri de a alege cea mai potrivit ocupa ie n func ie de interese, aptitudini i alte criterii ; ofer indica ii i informa ii pentru intrarea i reintrarea cu succes pe pia a muncii. www.psychology.ro Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei din cadrul Universit ii Babe Bolyai Cluj-Napoca ofer cursuri postuniversitare de perfec ionare pentru profesori. http://www.un.ro/ilo.html, www.ilo.org Prin Biroul Corespondentului Na ional n Romnia, Organiza ia Interna ional a Muncii (ILO) promoveaz drepturile fundamentale de munc, mbunt irea condi iilor de munc i via prin sporirea anselor de ocupare a for ei de munc.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

150

Anexa 2
MINUTA NR.4 ncheiat astzi, 07. 05. 2010 n urma edin ei de monitorizare -exemplificare fi model completatLa edin au participat: consilierii de integrare, coordonatorul serviciului, secretarul serviciului. Subiectele abordate au fost: 1. Evaluarea gradului de realizare al activit ilor planificate pe sptmna 03. 05. 2010 - 07. 05. 2010 Activitatea Ac iunile Responsabil A1. Managementul Monitorizarea activit ilor SICOP proiectului Supervizarea activit ilor derulate de echipa SICOP A5. Furnizarea Pregtirea ac iunilor interven iei la serviciilor prin SICOP nivelul beneficiarilor n baza PPI i a conform PPI metodologiei de interven ie SICOP Derularea demersurilor suportive de informare, consiliere i orientare profesional Informarea membrilor grupului int cu privire la oportunitatea programului de perfec ionare - deprinderi de via autonom Identificarea grupelor de participan i la cursul de perfec ionare deprinderi de via autonom A12.Monitorizarea membrilor grupului int Planificarea demersurilor de urmrire a evolu iei beneficiarilor pe parcursul realizrii interven iei

2. Probleme / ntrzieri: Nu sunt aspecte de men ionat 3. Msuri / Solu ii Nu este cazul

Acest formular constituie un instrument managerial


Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

151

4. Planificarea i repartizarea activit ilor pentu sptmna 10. 05. 2010 - 14. 05. 2010 Activitatea Ac iunile Responsabil A1. Managementul Continuarea monitorizrii proiectului activit ilor proiectului Continuarea supervizrii activit ilor derulate de echipa SICOP A5. Furnizarea serviciilor prin SICOP conform PPI Pregtirea ac iunilor interven iei la nivelul beneficiarilor n baza PPI i a metodologiei de interven ie SICOP Continuarea demersurilor suportive de informare, consiliere i orientare profesional Continuarea informrii membrilor grupului int cu privire la oportunitatea programului de perfec ionare - deprinderi de via autonom Identificarea grupelor de participan i la cursul de perfec ionare deprinderi de via autonom Urmrirea evolu iei beneficiarilor pe parcursul realizrii interven iei

A12. Monitorizarea membrilor grupului int

Semntura participan ilor: Coordonator serviciu : Secretar: ntlnire avizat de: Asistent manager:

Consilier de integrare: Consilier de integrare: Consilier de integrare: Consilier de integrare:

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

152

Anexa 3
RAPORT INDIVIDUAL DE ACTIVITATE5 LUNA MAI 2010 -exemplificare fi model completatTitlul proiectului: i noi vrem s muncim ID 24934 1. Activit i realizate - numr de ore - 160 Activitatea A1 Managementul proiectului 40ore Activitatea A5 - Furnizarea serviciilor prin SICOP conform PPI 91 ore Activitatea A12 - Monitorizarea membrilor grupului int 29 ore 2. Ac iuni desfurate n cadrul activit ilor A1 Managementul proiectului - ac iunea 1 - Participarea la edin ele sptmnale - ac iunea 2 - Planificarea i repartizarea activit ilor pe sptmni - ac iunea 3 - Completarea raportului lunar. A5- Furnizarea serviciilor prin SICOP conform PPI -ac iunea 1 - Pregtirea ac iunilor interven iei la nivelul beneficiarilor n baza PPI i a metodologiei de interven ie SICOP -ac iunea 2 - Derularea demersurilor suportive de informare, consiliere i orientare profesional -ac iunea 3 - Realizarea demersurilor suportive de informare, consiliere i orientare profesional, destinate beneficiarilor SICOP conform PPI -ac iunea 4 - Completarea instrumentelor metodologice de interven ie SICOP pentru fiecare beneficiar n parte n baza serviciilor oferite -ac iunea 5 - Informarea membrilor grupului int cu privire la oportunitatea programului de perfec ionare - deprinderi de via autonom -ac iunea 6 - Identificarea grupelor de participan i la cursul de perfec ionare deprinderi de via autonom -ac iunea 7 - Constituirea grupelor de participan i la cursul de perfec ionare deprinderi de via autonom

Acest formular constituie un instrument managerial


Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

153

-ac iunea 8 - Finalizarea informrii membrilor grupului int cu privire la oportunitatea programului de perfec ionare - deprinderi de via autonom A12 - Monitorizarea membrilor grupului int -ac iunea 1 - Planificarea demersurilor de urmrire a evolu iei beneficiarilor pe parcursul realizrii interven iei -ac iunea 2 - Urmrirea evolu iei beneficiarilor pe parcursul realizrii interven iei 3. Indicatori de rezultat A1 - Managementul proiectului - rezultat 1 - Am participat la patru edin e sptmnale - rezultat 2 - Patru fie de planificare a activit ilor au fost realizate - rezultat 3 - Un raport lunar de activitate completat A5- Furnizarea serviciilor prin SICOP conform PPI -rezultat 1 - au fost pregtite ac iunile interven iei la nivelul beneficiarilor n baza PPI i a metodologiei de interven ie SICOP - rezultat 2 - a avut loc derularea demersurilor suportive de informare, consiliere i orientare profesional pentru 25 de tineri membrii ai grupului int -rezultat 3 - au fost realizate 2 ntalniri de consiliere de grup -rezultat 4 fiecare beneficiar a participat la un numr de 4 ore de consiliere -rezultat 5 - un numr de 25 de tineri seropozitivi au participat la cele dou sesiuni de consiliere de grup; -rezultat 6 - au fost completate instrumentele metodologice de interven ie SICOP pentru 25 de beneficiari n parte n baza serviciilor oferite -rezultat 7 - 25 de tineri membrii ai grupului int au fost informa i cu privire la oportunitatea programului de perfec ionare - deprinderi de via autonom; -rezultat 8 - au fost identificate grupele de participan i n func ie de localit ile de unde provin pentru a facilita accesul la informare n cadrul cursului de perfec ionare deprinderi de via autonom A12-Monitorizarea membrilor grupului int - rezultat 1 - un numr de 25 de tineri au fost monitoriza i (1 or pe beneficiar) Raport realizat de........., Consilier Data: 31.05.2010 Semntura: Manager proiect
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

154

Anexa 4
Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 6 Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de interven ie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale Titlul proiectului: Si noi vrem sa muncim Contract nr: POSDRU/53/6.1/G/24934 Perioada de referin : de la 01/05/2010 pn la 31/05/2010

TIMESHEET6 -exemplificare fi model completatNumele: .. Func ia: consilier


Activitatea/Ac iunea A1 Managementul proiectului Participarea la edin ele sptmnale A1 Managementul proiectului Planificarea i repartizarea activit ilor pe sptmni A1 Managementul proiectului Completarea raportului lunar A5- Furnizarea serviciilor prin SICOP conform PPI Pregtirea ac iunilor interven iei la nivelul beneficiarilor n baza PPI A5- Furnizarea serviciilor prin SICOP conform PPI Derularea demersurilor suportive de informare, consiliere i orientare profesional A5- Furnizarea serviciilor prin SICOP conform PPI Realizarea demersurilor suportive de informare, consiliere i orientare profesional, destinate beneficiarilor SICOP conform PPI Data 07.05.2010 14.05.2010 21.05.2010 28.05.2010 03.05.2010 10.05.2010 17.05.2010 25.05.2010 31.05.2010 31.05.2010 04.05.2010 05.05.2010 06.05.2010 Nr. ore 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8

11.05.2010 13.05.2010 18.05.2010-20.05.2010 26.05.2010 28.05.2010

8 8 24 2 4

Acest formular constituie un instrument managerial


Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

155

A5- Furnizarea serviciilor prin SICOP conform PPI Completarea instrumentelor metodologice de interven ie SICOP pentru fiecare beneficiar n parte n baza serviciilor oferite A5- Furnizarea serviciilor prin SICOP conform PPI Informarea membrilor grupului int cu privire la oportunitatea programului de perfec ionare - deprinderi de via autonom A5- Furnizarea serviciilor prin SICOP conform PPI Identificarea grupelor de participan i la cursul de perfec ionare deprinderi de via autonom A5- Furnizarea serviciilor prin SICOP conform PPI Constituirea grupelor de participan i la cursul de perfec ionare - deprinderi de via autonom A5- Furnizarea serviciilor prin SICOP conform PPI Finalizarea informrii membrilor grupului int cu privire la oportunitatea programului de perfec ionare - deprinderi de via autonom A12 - Monitorizarea membrilor grupului int Planificarea demersurilor de urmrire a evolu iei beneficiarilor pe parcursul realizrii interven iei A12 - Monitorizarea membrilor grupului int Urmrirea evolu iei beneficiarilor pe parcursul realizrii interven iei

03.05.2010 26.05.2010 27.05.2010 07.05.2010 10.05.2010

4 5 4 4 4

12.05.2010

12.05.2010

12.05.2010

04.05.2010

05.05.2010 14.05.2010 17.05.2010 21.05.2010 25.05.2010 26.05.2010 27.05.2010

4 4 4 4 4 1 4

Manager de proiect

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

156

Anexa 5
FISA POSTULUI -exemplificare fi model completatDenumirea institutiei: FUNDATIA MARA Denumirea postului: CONSILIER in cadrul proiectului Si noi vrem sa muncim Nivelul postului: de executie Pregatirea profesionala de baza: studii superioare in domeniul sociouman Numele angajatului: 1. Relatii: De subordonare fata de directorul Fundatiei si managerul de proiect De colaborare cu coordonatorul si personalul Centrului SICOP, echipa proiectului, reprezentanti ai serviciilor complementare 2. Descrierea activitatilor: Participarea la cursul initial de formare Participarea activa la sedintele periodice Organizarea saptamanala a activitatilor de facut Ierarhizarea sarcinilor dupa importanta si termene Respectarea termenelor planului de implementare Utilizarea deontologica a abilitatilor de comunicare atat in cadrul echipei, cat si in cadrul relatiei profesionale cu beneficiarii Aplicarea modelului standard de comportament al Fundatiei si familiarizarea cu politicile Organizatiei Gestionarea aspectelor frustrante impreuna cu echipa si supervizorul Deplasarea la domiciliile grupului de beneficiari repartizati si completarea instrumentelor initiale instrumentul de identificare a grupului tinta, contractul de interventie, declaratia de consimtamant a tinerilor Deplasarea la domiciliile grupului de beneficiari repartizati si efectuarea evaluarii psihosociale initiale si periodica Elaborarea planurilor personalizate de interventie
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

157

Derularea activitatilor propuse pentru indeplinirea obiectivelor stabilite in planurile de interventie Intocmirea si actualizarea documentelor din dosarele clientilor Completarea bazei de date Culegerea de date in vederea realizarii materialelor informative elaborate in proiect 3. Atributii privind relatia cu familiile client Consilierea tinerilor Consilierea familiilor Promovarea proiectului Promovarea unei imagini pozitive asupra integrarii socio-profesionale si a importantei ei in viata si in evolutia generala a individului Informarea privind alternativele profesionale in functie de abilitatile fiecarui beneficiar Informarea privind orientarea vocationala Informare privind ocuparea pe piata muncii Dezvoltarea initiativei si insusirea unor modalitati de coping in luarea deciziilor la nivelul familiilor beneficiare Asistarea familiei in vederea ameliorarii adaptarii grupului familial la societatea in continua schimbare 4. Atributii privind relatia cu angajatorul Autoevaluare, evaluare si feedback Mentinerea unei bune relatii de colaborare cu colegii si supervizorii Notarea saptamanala a planului de activitati si expedierea acestuia prin e-mail Colaborare la elaborarea materialelor informative pentru tineri si parinti Informarea supervizorului asupra contextului general de desfasurare a activitatii Informarea supervizorului asupra situatiilor speciale aparute si asupra oricarui client la cerere Comunicarea modificarilor si dificutatilor de natura profesionala ce ar putea impieta buna desfasurare a activitatilor

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

158

Informare individuala permanenta pe teme legate de domeniul de activitate Constientizarea importantei muncii in echipa Solicitarea de sprijin, consiliere si informare de specialitate Participarea la elaborarea planului comun de organizare a activitatilor 5. Obiective Facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor infectate HIV/SIDA din judetul Hunedoara Dezvoltarea unei activitati economice in domeniul serigrafiei si autorizarea acesteia ca unitate protejata, ca forma de consolidare a capacitatii structurilor asociative ale comunitaii HIV/SIDA din judetul Hunedoara de a oferi sprijin membrilor sai in vederea integrarii socioprofesionale Incheierea unui numar de minim 15 conventii de parteneriat cu actori sociali publici si privati din judetul Hunedoara in vederea comercializarii produselor realizate de unitatea protejata in baza prevederilor art. 77 alin. 3 lit. B din legea 448/2006 Consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru un numar de 100 persoane infectate HIV/SIDA din judetul Hunedoara si integrarea profesionala a cel putin 18 dintre acestea pana la finalul proiectului 6. Responsabilitati Asigura calitatea si eficienta muncii pe care o desfasoara Asigura climatul eficient muncii Raspunde de veridicitatea afirmatiilor in raport cu beneficiarii si a datelor completate in instrumentele de lucru ale Centrului Respecta conditiile deontologice 7. Forma contractului de munca: perioada determinata 8. Timp de lucru: 8h/zi 9. Alte drepturi: cele prevazute de Codul Muncii Data semnarii: Presedinte Fundatia Mara: Angajat:
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

159

Anexa 6
PAI SPRE SUCCESUL TU PROFESIONAL Fiecare dintre noi i dorete o carier de succes. Fiecare dintre noi i dorete locul de munc ideal. ns pentru ca acestea s fie posibile trebuie parcuri PRIMII PAI AI CARIEREI:
Stabilirea obiectivelor profesionale-Ce vreau s devin? Elaborarea unui Curriculum Vitae complet- Cine sunt eu?- Schi a biografic Elaborarea unei scrisori de inten ie De ce sunt potrivit() pentru jobul dorit? Sugestii pentru elaborarea unui Curriculum Vitae - Nu va con ine mai mult de dou pagini; - Se va scrie pe hrtie alb; - Se va scrie corect gramatical i ortografic; - Nu se vor face corecturi pe hrtia tiprit; - Nu se va men iona salariul dorit de candidat. Reguli generale de construire a unei scrisori de inten ie - Scrisoarea de inten ie e bine s fie tehnoredactat, cu ncadrare ntr-o pagin. - Trebuie s fie concis, coerent, format din maxim 4-5 paragrafe. - Scrisoarea ncepe cu numele companiei. - Se adreseaz departamentului resurse umane sau persoanei responsabile de angajri. - Se evit repetarea informa iilor prezentate n CV. - Se modific n func ie de jobul pentru care se aplic. - Se recomand verificarea foarte atent a corectitudinii redactrii scrisorii de inten ie, att gramatical ct i ortografic. Aten ie!!! 48% dintre angajatori sus in c nu iau n considerare un CV sau o scrisoare de inten ie care are astfel de greeli !

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

160

Important este s tim de unde pornim n cutarea locului de munc i s analizm ct putem de bine fiecare oportunitate. Pentru aceasta trebuie parcurse URMTOARELE ETAPE SPRE SUCCESUL TU PROFESIONAL: Identificarea unui loc de munc potrivit calificrii tale Transmiterea CV-ului i a scrisorii de inten ie angajatorului Prezentarea la interviu Sugestii pentru cutarea unui loc de munc - nscrierea la agen ii particulare de angajare; - Citirea ziarelor care anun locuri de munc disponibile; - Ob inerea unor informa ii despre angajri prin contactarea unor persoane (prieteni, cunotin e, vecini); - Folosirea serviciilor centrelor de plasare a for ei de munc; - Contactarea direct a angajatorilor; - Participarea la trgurile locurilor de munc, - Cutarea locurilor de munc pe internet (www.ejobs.ro, www.bestjobs.ro, www.munca.ro); - Anun area faptului c sunte i n cutarea unui loc de munc, n ziare. Interviul de angajare Scopul candidatului este de a-l convinge pe angajator, c este persoana cea mai potrivit pentru postul respectiv. n decursul interviului rspunsurile trebuie s fie exacte i s accentueze reuitele. Candidatul face impresie bun dac: - mbrcmintea este discret i potrivit situa iei; - Este punctual; - Salut n mod ferm i hotrt; - l privete direct pe cel ce l examineaz; - La sfritul interviului spune c este interesat de activitatea firmei i c vrea s ob in postul respectiv; - Trimite o scrisoare de mul umire, dup cteva zile de la interviu, pentru a reafirma inten ia de a lucra la firma respectiv. SUCCES!
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

161

Anexa 7
STUDIU DE CAZ -fia de structurare a informa iilorI.DATE BENEFICIAR Ini ialele beneficiarului. Varsta II.ISTORICUL PSIHO- SOCIO-EDUCA IONAL AL BENEFICIARULUI III.NEVOI IDENTIFICATE (v. chestionarul de autoevaluare) . IV. INTERVEN IA LA NIVELUL BENEFICIARULUI IV.1 a) Obiective pe termen scurt IV.1 b) Obiective pe termen mediu IV.2. AC IUNI INTREPRINSE (v. planul de interven ie personalizat)

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

162

V.METODOLOGIE UTILIZAT VI.REZULTATE OB INUTE (se vor corela cu nevoile identificate n chestionarul de autoevaluare cat i cu fia de evaluare ini ial a beneficiarului) VII.CONCLUZII/OBSERVA II

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

163

Anexa 17
Investete n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 6 Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de interven ie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale Titlul proiectului: Si noi vrem sa muncim Contract nr. POSDRU/53/6.1/G/24934

FORMULAR NREGISTRARE A GRUPULUI INT Formular individual de nregistrare Cod proiect: 24934 Titlu proiect: Si noi vrem sa muncim Reprezentant legal/Coordonator proiect: Axa Prioritar: 6 Promovarea incluziunii sociale Domeniu Major de Interven ie: 6.1 Dezvoltarea economiei sociale
Not: Datele cuprinse n acest formular vor fi tratate confiden ial, n conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protec ia persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date, transpus prin Legea nr. 677/2001 privind protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date cu modificrile i completrile ulterioare, precum i prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protec ia vie ii private n sectorul comunica iilor electronice, transpus prin Legea nr. 506/2004.

I. Informa ii personale: I.1. Nume participant (nume i prenume)_____________________________ CNP ______________________, adresa: _________________________________ __________________________________________________________________ Telefon:_________________________E-mail:_____________________________ I.2. Gen: Masculin Feminin I.3. Na ionalitate: romn alta(specifica i)_________________

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

164

I.4. Vrst (vrsta n ani mplini i): sub 15 ani 15 24 ani 25 45 ani 45 54 ani 55 64 ani I.5. Locul de reedin : rural urban II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei institu ii de nv mnt absolvite): Institu ie de nv mnt superior licen master doctorat post-doctorat

Unitate de nv mnt ter iar non-universitar7 coal post-liceal coal de maitri Unitate de nv mnt secundar nv mnt secundar superior

Ciclu de nv mnt non-universitar care asigur o calificare superioar celei ob inute prin nv mnt secundar i la care au acces absolven ii de nv mnt secundar superior, cu sau fr diplom de bacalaureat.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

165

Ciclul superior al liceului8 Filiera teoretic Filiera tehnologic Filiera voca ional nv mnt secundar inferior Ciclul inferior al liceului9 Filiera teoretic Filiera tehnologic Filiera voca ional o Anul de completare10 - Filiera tehnologic ruta progresiv o coala de arte i meserii11 - Filiera tehnologic ruta progresiv de calificare o Ciclul gimnazial12 nv mnt primar13

Cuprinde clasele XI XII/XIII, care se organizeaz i func ioneaz n cadrul unit ilor de nv mnt cu clasele I X, V X, I XII/XIII, V XII/XIII sau IX XII/XIII. n nv mntul liceal sunt cuprini i absolven ii fostelor coli medii de cultur general, colilor medii de specialitate, precum i absolven ii liceelor care au func ionat cu 10 clase. 9 Cuprinde clasele IX X, care se organizeaz i func ioneaz n cadrul unit ilor de nv mnt cu clasele I X, V X, I XII/XIII, V XII/XIII sau IX XII/XIII 10 Perioad de pregtire urmat i absolvit de absolven ii colilor de arte i meserii cu certificat de absolvire i cu certificat de calificare profesional nivel 1. Absolven ii anului de completare pot fi certifica i pentru nivelul 2 de calificare i au acces n ciclul superior al liceului 11 n colile de arte i meserii se organizeaz nv mnt pentru profesoinalizare, n scopul calificrii de nivel 1 (profil tehnic, resurse naturale i protec ia mediului, servicii). colile de arte i meserii pot func iona independent sau n cadrul unit ilor de nv mnt cu clasele I X, I XII/XIII, V X, V XII/XII sau IX XII/XII. 12 Cuprinde clasele V VIII care se organizeaz i func ioneaz n cadrul unit ilor de nv mnt cu clasele I VIII, V VIII, V X, I X, I XII/XIII sau V XII/XIII. De asemenea, n aceast categorie se nscriu i absolven ii ciclului gimnazial din cadrul unit ilor de nv mnt special pentru copii cu deficien e. 13 nv mntul primar se organizeaz i func ioneaz n cadrul unit ilor de nv mnt cu clasele I IV, I VIII, I X sau I XII/XIII. De asemenea, n aceast categorie se nscriu i absolven ii unit ilor de nv mnt special pentru copii cu deficien e
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

166

Fr coal absolvit14 III. Statutul pe pia a muncii: Persoan activ15 Persoan ocupat16 -salariat (angajat)17

14 n aceast categorie sunt incluse persoanele care declar c tiu s citeasc i s scrie dei n-au absolvit nici o coal, cele care tiu doar s citeasc, precum i persoanele care declar c nu tiu s scrie i s citeasc. Dintre persoanele fr coal absolvit, cele care nu tiu s scrie i s citeasc sau numai citesc sunt considerate persoane analfabete. 15 Aceast categorie cuprinde toate persoanele apte de munc n vrst de 14 ani i peste care constituie for a de munc disponibil pentru producerea de bunuri i servicii. 16 Aceast categorie cuprinde persoanele n vrst de 14 ani i peste care au o ocupa ie aductoare de venit pe care o exercit ntr-o activitate economic sau social, n baza unui contract de munc sau n mod independent (pe cont propriu); au lucrat cel pu in o or ntr-o ramur neagricol sau cel pu in 15 ore n activit i agricole, n scopul ob inerii unor venituri sub form de salariu, plat n natur, ctig sau beneficii, indiferent dac la momentul nregistrrii erau prezente sau lipseau temporar de la lucru (fiind n concediu - de odihn sau fr plat, de studii, de boal, de maternitate etc.-, la cursuri de calificare, recalificare sau specializare, n grev sau nu lucrau datorit ntreruperii temporare din diverse motive a activit ii unit ii). 17 Aceast categorie cuprinde persoanele care i exercit activitatea ntr-o unitate economic sau social (indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de munc, n schimbul unei remunera ii sub form de salariu pltit n bani sau n natur, sub form de comision etc. n aceast categorie se includ persoanele care: sunt ncadrate permanent ntr-o unitate economic sau social, pe baza unui contract (angajament) de munc sau lucreaz n mod independent, chiar dac la momentul nregistrrii lipsesc temporar de la lucru; nu sunt ncadrate permanent ntr-o activitate economic sau social, dar n ultima lun naintea nregistrrii au lucrat, n mod excep ional sau ocazional, cel pu in o or (respectiv 15 ore n activit i agricole), pentru ob inerea unui venit sau au ajutat un membru al gospodriei sau o rud n activitatea pe care aceasta o desfura n unitatea proprie, chiar dac nu au fost remunerate pentru aceasta; sunt ncadrate n munc pe baza unei conven ii civile; elevii, studen ii, persoanele casnice, precum i pensionarii care n momentul nregistrrii desfoar o activitate economico-social n mod regulat, ocazional sau excep ional;

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

167

-ntreprinztor privat (patron)18 -lucrtor pe cont propriu19 -membru al unei societ i agricole/cooperative20 -lucrtor familial n gospodria proprie21 -alt situa ie22 (de specificat) omeri23, din care: -omeri nregistra i, din care: -omeri de lung durat -omeri nenregistra i, inclusiv persoane n cutarea unui loc de

n aceast categorie se includ persoanele care i exercit activitatea n unitatea proprie avnd unul sau mai mul i salaria i (angaja i). 19 n aceast categorie se includ persoanele care i exercit activitatea n unitatea proprie sau n mod independent ca meseria i, liber profesioniti, comercian i etc., fr a angaja nici un salariat, putnd fi ajutate n activitate doar de membrii gospodriei sau de rude, care nu sunt, ns, remunerate. 20 n aceast categorie se includ persoanele care sunt membri ai unei societ i agricole, ai unei cooperative meteugreti, de consum sau de credit i care i desfoar activitatea n cadrul acestora, realiznd venituri nesalariale. 21 n aceast categorie se includ persoanele care, n mod obinuit, ajut un membru al gospodriei, fie c acestea lucreaz n societatea comercial proprie, fie c lucreaz pe cont propriu i care nu primesc o remunera ie pentru activitatea desfurat (ajutor familial neremunerat). 22 Persoanele active care nu au putut fi ncadrate n niciuna din situa iile anterioare. 23 n conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii for ei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 5: -persoan n cutarea unui loc de munc - persoana care face demersuri pentru a-i g si un loc de munc, prin mijloace proprii sau prin nregistrare la agen ia pentru ocuparea for ei de munc n a crei raz teritorial i are domiciliul sau, dup caz, reedin a ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat n condi iile legii; -omer - persoana care ndeplinete cumulativ urmtoarele condi ii: a) este n cutarea unui loc de munc de la vrsta de minimum 16 ani i pn la ndeplinirea condi iilor de pensionare; b) starea de sntate i capacit ile fizice i psihice o fac apt pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de munc, nu realizeaz venituri sau realizeaz, din activit i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dect salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat , n vigoare; d) este disponibil s nceap lucrul n perioada imediat urmtoare, dac s-ar g si un loc de munc. -omer nregistrat - persoana care ndeplinete cumulativ condi iile prev zute la art. 5 pct. IV i se nregistreaz la agen ia pentru ocuparea for ei de munc n a crei raz teritorial i are domiciliul sau, dup caz, reedin a ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care func ioneaz n condi iile prev zute de lege, n vederea ob inerii unui loc de munc.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

18

168

munc, din care: -omeri de lung durat III. Statutul pe pia a muncii (continuare): Persoan inactiv24, din care: -elevi25 -studen i26 -persoane casnice27 -ntre inu i de alte persoane28

24

n aceast categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vrst, care declar c nu desfoar o activitate o activitate economico-social. 25 n aceast categorie se includ elevii care n momentul nregistrrii nu exercit o activitate economic sau social i care declar c frecventeaz o unitate de nv mnt de stat sau particular, n vederea instruirii, sau dobndirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul i felul unit ii de nv mnt. n aceast categorie se includ i elevii care se ntre in numai din pensia de urma sau din burs. Nu se includ n aceast categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani i peste care urmeaz cursurile unei institu ii de nv mnt i care, n acela i timp, desfoar o activitate economic sau social din care realizeaz un venit. 26 n aceast categorie se includ studen ii care n momentul nregistrrii nu exercit o activitate economic sau social i care declar c frecventeaz o institu ie de nv mnt de stat sau particular, n vederea instruirii, sau dobndirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul i felul unit ii de nv mnt. n aceast categorie se includ i studen ii care se ntre in numai din pensia de urma sau din burs . Nu se includ n aceast categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani i peste care urmeaz cursurile unei institu ii de nv mnt i care, n acela i timp, desfoar o activitate economic sau social din care realizeaz un venit. 27 n aceast categorie se includ persoanele n vrst de 14 ani i peste care n momentul nregistrrii desfoar numai activit i casnice (prepararea hranei, men inerea cur eniei, ngrijrea i educarea copiilor) n gospodria proprie sau a unei rude (de exemplu: so iile casnice sau prin ii care nu sunt pensionari i fac menajul n gospodria copiilor sau ngrijesc nepo ii), neavnd o surs proprie de venit. 28 n aceast categorie se includ persoanele care n momentul nregistrrii nu aveau o ocupa ie aductoare de venit, nu beneficiau de pensie sau de alt surs de existen , fiind n ntre inerea unor persoane fizice (a prin ilor, rudelor sau altor persoane fizice), nu urmau o institu ie de nv mnt i nu se ncadrau n rndul persoanelor casnice. n aceast categorie sunt inclu i: copiii precolari (chiar dac nu primesc pensie de urma), btrnii, persoanele cu disabilit i i invalizii afla i n ntre inerea unor persoane fizice. De asemenea, sunt incluse i persoanele de vrst colar de sub 14 ani, care nu urmeaz o institu ie de nv mnt, nu beneficiaz de pensie de urma dar desfoar activit i casnice.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

169

-ntre inu i de stat sau de alte organiza ii private29 -alte situa ii30 (de specificat) IV. Apartenen a la un grup vulnerabil: Persoane de etnie roma Persoane cu dizabilit i Tineri peste 18 ani care prsesc sistemul institu ionalizat de protec ie a copilului Familii care au mai mult de 2 (doi) copii Familii monoparentale Copii n situa ii de risc Persoane care au prsit timpuriu coala Femei Persoane aflate n deten ie Persoane anterior aflate n deten ie Delincven i juvenili Persoane dependente de droguri Persoane dependente de alcool Persoane fr adpost Victime ale violen ei n familie
29 n aceast categorie se nscriu persoanele aflate n ntre inerea unor institu ii publice (c mine de btrni, c mine spital, case de copii etc.) sau a unor organiza ii private (O.N.G.-uri), precum i persoanele a cror singur surs de existen era ajutorul social (de exemplu persoanele cu disabilit i ntre inute de rude sau de alte persoane i pentru care statul pl tete o aloca ie sau un salariu celor care le ntre in). n aceast categorie nu sunt inclu i: copiii colari din casele de copii; elevii/studen ii care se ntre in numai din bursa de stat; persoanele din cmine care beneficiaz de o pensie sau o alt surs de venit. 30 n aceast categorie se include persoanele care n momentul nregistrrii nu exercitau o activitate economic sau social i care au declarat ca unic surs de existen veniturile provenite din nchirieri, dobnzi, rente, dividende, arend. n aceast categorie au fost incluse i persoanele care la momentul nscrierii se aflau n deten ie precum i persoanele care nu s-au ncadrat n nici una din categoriile anterioare.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

170

Persoane afectate de boli care le influen eaz via a profesional i social (HIV/SIDA, cancer etc.) Imigran i Refugia i Persoane care solicit azil Persoane care triesc din venitul minim garantat Persoane care locuiesc n comunit i izolate Victime ale traficului de persoane Persoane afectate de boli ocupa ionale Altele (de specificat)

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

171

Anexa A
Tabelul nominal al persoanelor din grupul int SICOP vizitate ini ial la domiciliu31 -exemplificare fi modelNr. crt. Nume Prenume Adresa Observa ii

Consilier de integrare: Consilier de integrare: Consilier de integrare: Consilier de integrare:

Coordonator serviciu:

31

Acest formular constituie un instrument tehnic metodologic

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

172

Anexa B
Tabelul cu participan ii la sesiunea de informare SICOP32 -exemplificare fi modelNr. crt. Nume Prenume Localitate de domiciliu Telefon Semntura

Consilier de integrare: Consilier de integrare: Consilier de integrare: Consilier de integrare: Coordonator serviciu:

32

Acest formular constituie un instrument tehnic metodologic

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

173

Anexa C
Solicitare de nscriere n SICOP33
-exemplificare fi model bun practic -

Subsemnatul/Subsemnata X.Y., domiciliat n localitatea ...Z........., strada......, nr....., bl., sc, apt, jude ul Hunedoara, v rog s-mi aproba i nscrierea n Serviciul de Informare Consiliere i Orientare Profesional, ncepnd cu data de 27.04.2010, pentru a beneficia de activit ile suportive de informare profesional, consiliere voca ional i orientare profesional pe pia a muncii oferite prin proiectul i noi vrem s muncim ID 24934, numr contract POSDRU/53/6.1/G/24934. V mul umesc! Data solicitrii: 27.04.2010 Semntura

33

Acest formular constituie un instrument tehnic metodologic

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

174

Anexa D

FIA DE DESCHIDERE A CAZULUI34 -exemplificare fi model completatNume i prenume: T. Data i locul naterii:.........., Domiciliul:............... Data solicitrii de nscriere n SICOP 27.04.2010 Data deschiderii cazului: 27/ 04/ 2010 Caracteristici relevante ale cazului: Tnr n vrst de 21 de ani, cu dezvoltare intelectual normal, este al treilea copil al familiei fiind ntr-o rela ie armonioas, de sus inere cu mama; tatl nu s-a implicat n educa ia i creterea sa. Este o fire retras, introvertit, cu capacitate de analiz bine dezvoltat . Propuneri preliminare a. b. c. d. Consiliere individual n vederea mbunt irii imaginii de sine a beneficiarului; Participarea beneficiarului la cursul de competen e i abilit i sociale; Participarea la sesiunile de consiliere de grup organizate n cadrul SICOP; Informarea i orientarea profesional a beneficiarului.

Consilier integrare,
34

Acest formular constituie un instrument tehnic metodologic

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

175

Anexa E
CONTRACT DE INTERVEN IE35 -exemplificare fi model completatncheiat ntre Doamna/Domnioara G.D. din cadrul Fundatiei Mara din Deva, avnd CNP - , n calitate de consilier de integrare SICOP, pe de o parte si Domnioara/Doamna/Domnul T. avnd CNP - cu domiciliul n .............., n calitate de beneficiar, pe de alt parte. I. Obiective - Consolidarea capacit ilor, competen elor, cunotin elor i a stimei de sine beneficiarului/beneficiarei; - Cunoaterea profilului voca ional personalizat; - Facilitarea accesului pe pia a muncii a beneficiarului/beneficiarei. II. Obliga iile pr ilor Consilierul n calitate de reprezentant al Funda iei Mara S identifice problemele clientului; S stabileasc mpreun cu beneficiarul, paii ce trebuie parcuri pentru alegerea ocupa iei/ meseriei, pentru ncadrarea n munc sau formarea profesional; S ofere informare, consiliere i orientare profesional beneficiarului; S ntocmeasc planul personalizat de interven ie n baza rezultatelor discu iilor individuale i a evalurilor efectuate; S monitorizeze i s evalueze pe ntreg parcursul procesului de informare i consiliere clientul. Beneficiarul S aib un comportament cooperant; S respecte ntlnirile stabilite cu consilierul; S informeze consilierul n legtur cu schimbrile survenite n situa ia sa familial, social sau profesional; S foloseasc cunotin ele, competen ele, capacit ile dobndite n via a cotidian; S pun n aplicare prevederile planului de interven ie. III. Durata contractului: De la data semnrii de ctre pr i pn la data de 31.01.2011. IV. Eu T. am luat la cunotin c acest contract se ncheie pe o perioad determinat de timp i c nerespectarea cu bun tiin a responsabilit ilor asumate determin ncetarea interven iei din partea consilierului. V. Data ntocmirii 27.04.2010 Semntura beneficiar Semntura consilier

35

Acest formular constituie un instrument tehnic metodologic

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

176

Anexa F
Chestionarul de autoevaluare al beneficiarilor SICOP
-exemplificare fi model1. Inventarul propriilor valori36 Marcheaz cu + valorile importante i cu - pe cele neimportante: 1.1 Varietate in viata mea 1.2 Activitati de rutina 1.3 Ajutarea celorlati 1.4 Independenta (autonomie la slujba) 1.5 Prietenie (colegialitate) 1.6 Implinire morala 1.7 Afiliere (recunoastere ca parte a grupului de munca) 1.8 Securitate 1.9 Putere si autoritate 1.10 Echilibru intre rolurile detinute (in familie, profesie, societate) 1.11 Creativitate artistica 1.12 Stabilitate 1.13 Senzatii tari, risc 1.14 Profit bani 1.15 Ambianta, mediul inconjurator (clima) 1.16 Statut social 1.17 Statut intelectual 1.18 Competitie 1.19 Influen a asupra celorlalti 1.20 Altruism Realizeaz un top 5 al valorilor marcate cu +

36

Sursa: Brown, D. & Brooks, L. ,1991, Career Conseling Technique, Allyn and Bacon ( a division fo Simon & Schuster, Inc.)

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

177

1._____________________ 2._____________________ 3._____________________ 4._____________________ 5._____________________ Realizeaz un top 5 al valorilor marcate cu - 1._____________________ 2._____________________ 3._____________________ 4._____________________ 5._____________________ 2. Inventarul propriilor interese 2.1 Ce realizri vrei s ai n viitor ? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.2 Care este cel mai important lucru pentru tine ? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.3 Ce aspecte sunt mai importante pentru tine n acest moment? Bifeaz variantele potrivite: Familia Prietenii coala Sntatea Munca Distrac ia Cltoriile Alegerea carierei 2.4 Ce fel de slujb i-ai dori s ai? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.5 Cum te vezi peste cinci ani? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

178

3 Inventarul propriilor nevoi 3.1. Ai participat pn acum la vreo activitate de consiliere pentru alegerea carierei? Da Nu 3.2. Ai vreo idee despre cariera spre care vrei s te indrep i? Da Nu (Dac da raspunde la ntrebarea 3.3) 3.3 tii de ce calificare ai nevoie pentru cariera pe care i-ai ales-o? Da Nu 3.4 Ai nevoie de asisten pentru: a. a fi informat din punct de vedere al alegerii profesiei care i se potrivete? Da Nu b. a- i explora interesele, abilit ile i alte caracteristici personale legate de viitoarea ta cariera ? Da Nu c. - a fi ndrumat profesional? Da Nu d. a- i mbunt i ncrederea n for ele proprii? Da Nu e.- a te sim i valoros n raport cu ceilal i? Da Nu f. a te sim i util n comunitatea n care trieti? Da Nu 3.5 Ai nevoie de consiliere profesional din partea unui profesionist n domeniu? Da Nu 3.6 Doreti s- i testezi aptitudinile? Da Nu 3.7 S parcurgi un test de evaluare personal? Da Nu 3.8 Doreti s vezi ce oferte de formare profesional i ce oferte de angajare se potrivesc profilului tu? Da Nu 4 Inventarul propriilor resurse Marcheaz cu + resursele pe care tu le de ii n acest moment: 4.1 familie 4.2 prieteni 4.3 locuin proprie 4.4 bani
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

179

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

avere main/autoturism educa ie-diplom calificare n anumit domeniu serviciu o ocupa ie care-mi place altele (men ioneaz)________________________

Realizeaz un top 5 al celor mai importante resurse marcate cu + 1._____________________ 2._____________________ 3._____________________ 4._____________________ 5._____________________ Sex M F Vrsta__________

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

180

Anexa F1

FORMULARUL DE EVALUARE INI IAL SICOP37


-exemplificare fi model completat-

Nume i prenume beneficiar : T. Lista problemelor clientului: 1. teama de a fi discriminat; 2. lipsa unui loc de munc; 3. dificult i n crearea unei re ele sociale care s permit nlesnirea ocuprii unui loc de munc ; 4. lipsa dezvoltrii personale n afara rela iei cu mama. Lista nevoilor beneficiarului: 1. Nevoia de autoapreciere x 2. Nevoia de a fi apreciat de ceilal i x 3. Nevoia de recunoatere a propriilor valori x 4. Nevoia de informare profesional x 5. Nevoia de orientare voca ional i profesional x 6. Nevoia de afirmare profesional 7. Nevoia de utilitate social 8. Nevoia de formare/calificare/perfec ionare pe pia a muncii x 9. Propuneri/ Observa ii -ncadrarea n serviciul SICOP -Identificarea intereselor profesionale -Dezvoltarea competen elor necesare accesrii unui loc de munc Consilier integrare,

37

Acest formular constituie un instrument tehnic metodologic

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

181

Anexa G
FORMULARUL DE EVALUARE COMPLEX CVASIDIMENSIONAL
-exemplificare fi model completat-

Numele i prenumele

T. (zz)/(ll)/ (aaaa) Localitatea Jud. Hunedoara

Locul i data naterii CNP Domiciliul stabil/ Reedin a

Statutul juridic/ starea civil Necstorit (se men ioneaz daca tnrul traiete ntr-o rela ie de concubinaj /dac este cstorit sau necstorit) Statutul colar prezent Absolvent al colii Speciale CPC Simeria clasa a XI-a (se men ioneaz dac este colarizat ntr-o form de nv mnt sau daca a ncetat s mai frecventeze coala) Stare de sntate Sntate instabil

Statutul pe pia a muncii

Inactiv

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

182

Nevoile beneficiarului (de informare, consiliere, orientare profesional i formare profesional)

Prin intermediul chestionarului de autoevaluare completat de ctre tnr s-a constatat nevoia de a fi informat, orientat i instruit n domeniul carierei. De asemenea tnrul are nevoie de a se sim i util n comunitate fapt pe care l poate dobndi prin accesarea unui loc de munc. T. apreciaz valorile care conduc la utilitate social astfel i dorete s fie un model de performan i de corectitudine n comunitate. Pentru a fi apreciat de ceilal i, tnrul are nevoie s-i clarifice profilul voca ional i mai are nevoie de dezvoltarea aptitudinilor i abilit ilor personale cu domeniile de activitate care i se potrivesc. De asemenea, pentru a i se ndeplini nevoia de autoapreciere se vor releva caracteristici personale prin tehnici i metode specifice, astfel nct s contientizeze resursele personale implicate n ob inerea unui loc de munc.

Implicarea tnrului n proiecte de educa ie, instruire, calificare sau formare profesional

Tnrul a participat la un curs de IT, utilizare i operare PC . n urma analizei oportunit ilor de calificare profesional T. a ales calificarea n meseria de imprimator pe lemn, mtase i textile.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

183

Date privind evolu ia personal i profesional a beneficiarului

T. locuiete mpreun cu familia , este un tnr introvertit , uor timid. Datorit strii de sntate a fost nevoit s ntrerup parcursul colar, relund cursurile n cadrul colii de Arte i Meserii. Odat ce a absolvit cu succes T. a cutat oportunit i de calificare profesional i a solicitat orientare i consiliere profesional. Acesta este pasionat de utilizarea calculatorului de innd cunotinte de operare a calculatorului. Este o persoan atent, care poate ntreprinde activit i ndelungate ce necesit aten ie concentrat. A dovedit spirit creativ atunci cnd a realizat designul unor pagini web.

Evaluarea voca ional a beneficiarului. Schi area profilului voca ional

Referitor la percep ia beneficiarului cu privire la via s-a constatat c acesta i dorete s-i ntemeieze o familie i s acceseze un loc de munc. n ceea ce privete percep ia celorlalte persoane referitor la cariera care i se potrivete s-a putut observa c nu exist diferen e. Din perspectiva abilit ilor percepute de beneficiar se eviden iaz faptul c familia joac un rol important n via a acestuia. Dac ne referim la interesele profesionale T. a identificat ca i domeniu vizat, domeniul IT, au fost relevate abilit i specifice acestui domeniu, dobndind totodat competen e de lucru n programare i software.

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

184

Evaluarea aptitudinal BTPAC a beneficiarului Evaluarea aptitudinal a fost realizat prin intermediul Bateriei de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive varianta scurt format din 8 teste.T. a nregistrat scoruri ridicate de performan la testele ce vizau abilitatea general de nv are, astfel la proba Testul Ra ionament Analitic (unde a fost evaluat abilitatea de a descoperi reguli logice i de a utiliza aceste reguli pentru a rezolva diverse probleme precum i de a extrage concluzii corecte pornind de la diferite afirma ii), tnrul a ob inut un scor care i permite ncadrarea n clasa 4 nivel bun al ra ionamentului analitic ceea ce indic uurin a de a combina informa ia din premise pentru a ajunge la concluzia valid i o performan mai bun dect 69,1 % din popula ie. De asemenea T. a nregistrat scoruri ridicate i la Testul ce viza abilit ile func ionreti nivel 4; la celelalte probe constituite n BT PAC varianta scurt, tnrul a fost ncadrat n niveluri de performan medii i bune.

Observa ii Tnrul i-a manifestat dorin a de a se implica n proiect viznd calificarea profesional i angajarea. Propuneri / Recomandri - ncadrarea beneficiarului n cadrul serviciului SICOP - Informarea tnrului cu privire la paii necesari pentru accesarea unui loc de munc. - Participarea la cursul de competen e sociale i civice. - Calificarea profesional a beneficiarului n domeniul serigrafiei. Data Consilier de integrare,

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

185

Anexa H
PLANUL DE INTERVEN IE PERSONALIZAT SICOP (PPI 1)
-exemplificare fi model completat-

Numele i prenumele beneficiarului: T. CNP: Domiciliul (str., nr., judet HD): Ultima clasa absolvita: CLS A XI-A Petrila Anul asolvirii 2010 Tipul familiei Nuclear Monoparental Uniune consensual X STRATEGIA DE INTERVEN IE
Dimensiunea interven iei Obiectivele interven iei

Pe termen scurt

Pe termen mediu

Informare profesional

Prezentarea unor informa ii reprezentative de pe pia a muncii

Utilizarea informa iilor primite

Consiliere voca ional

Identificarea propriilor valori, interese profesionale

Identificarea profilului voca ional

Sfera aptitudinal

Identificarea aptitudinilor necesare unei profesii

Aplicare BTPAC

Consiliere privind orientarea profesional

Prezentarea ofertei de pe pia a muncii

Accesarea unui loc de munc

Formare profesional

ncadrarea la cursul de competen e i abilit i sociale i la cursul de calificare n serigrafie

Gsirea unui loc de munc

Data realizrii PIP: 28.04.2010

Data revizuirii PIP:

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

186

Anexa H
Obiective/Ac iuni/Durat/Resurse/Nevoi/Rezultate (PPI 2)
Nr. crt. 1. -Prezentarea unor informa ii reprezentative de pe pia a muncii -Prezentarea unor materiale informative cu privire la locurile de munc 1l Resurse: brouri, internet Metode: comunicare verbal Au fost prezentate informa ii reprezentative de pe pia a muncii Obiective Ac iuni Durata Resurse/Nevoi/ Metode Rezultate

2. 2 -Identificarea propriilor valori, interese profesionale -Analiza chestionarului de autoevaluare 2l Resurse: chestionar Metode: explica ia Au fost identificare propriile valori i interese profesionale ale tnrului

3. 3 -Identificarea aptitudinilor necesare unei profesii -Identificarea ac iunilor comune, evaluarea aptitudinilor cognitive 3l Resurse: teste psihologice Metode:convers a ia Au fost aplicate tnrului bateria de teste psihologice

4. 4 -Prezentarea ofertei de pe pia a muncii -Familiarizarea cu conceptul de pia a muncii, consiliere de grup 2l Resurse:brouri Metode:dialogul A fost prezentat oferta de pe pia a muncii

5. 5 -ncadrarea n cursul de competen e i abilit i sociale -Prezentarea avantajelor cursului de metode 2l Metode: comunicarea verbal A absolvit cursul de competen e i abilit i sociale

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

187

si la cursul de imprimator serigraf 6. 6 -Utilizarea informa iilor primite

pedagogice de predare

Pregtirea unui cv, scrisoare de inten ie

3l

Resurse: internet

A fost ntocmit mapa de prezentare la un interviu de angajare.

7. -Identificarea profilului voca ional 7 Identificarea percep iei beneficiarului cu privire la propriile valori,resurse. 3l Resurse: chestionar Metode: comunicarea verbal A fost identificat profilul voca ional al tnrului.

Data ntocmirii:28.04.2010 Semntura Beneficiar: T.. Semntura Consilier:

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

188

Anexa I STRUCTURAREA PROFILULUI VOCA IONAL38


-exemplificare fi model-

Exerci iul 1 Ce mi doresc n via ? Completeaz n spa iile fiecrui norior ceea ce i doreti s ai n via :

Eu mi doresc

Exerci iile aplicative sunt preluate dup modelul Asocia iei Alternative Sociale, Iai
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

38

189

Anexa I STRUCTURAREA PROFILULUI VOCA IONAL39


-exemplificare fi model-

Exerci iul 2
Ce atept de la viitoarea mea carier?

Imagineaz- i c te afli n fa a unei ui ntredeschise. Dincolo de u poate fi viitoarea ta carier. To i vism s fim unici i s avem succes. Deseneaz-te pe tine actorul principal ntr-un viitor plin de succes n chenarul de mai jos .

Exerci iile aplicative sunt preluate dup modelul Asocia iei Alternative Sociale, Iai
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

39

190

Anexa I

STRUCTURAREA PROFILULUI VOCA IONAL40


-exemplificare fi model-

Exerci iul 3 Cum te sim i ACUM?

Exerci iile aplicative sunt preluate dup modelul Asocia iei Alternative Sociale, Iai
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

40

191

Anexa I

STRUCTURAREA PROFILULUI VOCA IONAL41


-exemplificare fi model-

Exerci iul 4
Cum arat copcelul abilit ilor mele? Imagineaz- i c acest copac eti tu. Completeaz rspunsurile la ntrebrile de pe fiecare ramur:

Exerci iile aplicative sunt preluate dup modelul Asocia iei Alternative Sociale, Iai
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

41

192

Anexa K1
Plan de ntrevedere/ndrumare/consiliere42
-exemplificare fi model completat1. Data estimat pentru ntrevedere: 29.04.2010 2. Locul ntrevederii:sediul centrului SICOP 3. Durata estimata: 35 de minute 4. Persoane participante: GD- consilier T.- beneficiar 5. Scopul ntrevederii: ( se trece o ac iune men ionat n PIP ) - Identificarea propriilor valori i interese profesionale ce l pot ajuta pe tnr s ob in un loc de munc. 6. Con inutul ntrevederii: a. Problema abordat - Identificarea propriilor valori i interese ale beneficiarului. - Identificarea listei problemelor tnrului b. Etape: -autocunoaterea tnrului -identificarea valorilor i intereselor -structurarea profilului voca ional 7. Strategia ntrevederii: a. Dimensiunea strategic abordat (Informare, Consiliere, Orientare) - Consiliere voca ional b. Mijloace -chestionar de autoevaluare, anexa F - structurarea profilului voca ional, anexa I 8. Rezultate anticipate - Identificarea oportunit ilor de carier i posibilt ilor de calificare profesional de ctre beneficiar. Numele consilierului G.D. Semnatura

42

Acest formular constituie un instrument tehnic metodologic

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

193

Anexa K2

RAPORT DE NTREVEDERE43
-exemplificare fi model completat-

DATA 29.04.2010 LOCUL NTREVEDERII: SEDIUL SICOP DURATA DISCU IEI: 45 DE MINUTE PERSOANELE PARTICIPANTE: G.D.- CONSILIER T.- BENEFICIAR SCOPUL: Identificarea propriilor valori i interese profesionale ce l pot ajuta pe tnr s ob in un loc de munc CON INUTUL -Beneficiile pe care le poate avea tnrul prin participarea activ n cadrul serviciului SICOP: creterea ncrederii n for ele proprii, informarea despre paii necesari n ob inerea unui loc de munc. -Avantajele pe care tnrul le are prin participarea la cursurile de formare profesional: ob inerea unei calificri n domeniul serigrafiei, posibilitatea de a fi angajat n cadrul atelierului de serigrafie. -Identificarea propriei viziuni asupra carierei pe care i-o dorete beneficiarul prin completarea intrumentelor metodologice de evaluare. -Rezumarea ideilor principale ce au fost abordate n cadrul edin ei de consiliere.

43

Acest formular constituie un instrument tehnic metodologic

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

194

OBSERVA II Dei ntmpin probleme de rela ionare tnrul a avut o atitudine destul de cooperant n cadrul edin ei de consiliere, implicndu-se n mod activ n discu ii.

CONCLUZIILE NTREVEDERII Tnrul a n eles cu uurin informa iile care au fost prezentate de ctre consilier. Acesta nu a ntmpinat probleme n completarea instrumentelor metodologice.

RECOMANDRI Participarea cu regularitate la edin ele de consiliere individuale i de grup. Aprofundarea informa iilor prezentate n cadrul edin elor de consiliere prin consultarea individual a unor materiale suplimentare.

NUME CONSILIER :G.D. Semntura

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

195

Anexa L
FIA DE NCHIDERE A CAZULUI44 -exemplificare fi model completatNume i prenume T. Data i locul naterii : ........ Domiciliul ........ Data deschiderii cazului: 27.04.2010 Motivul inchiderii cazului Obiectivele propuse n planul de interven ie au fost atinse i astfel interven ia n cadrul serviciului SICOP s-a ncheiat. Au fost nregistrate urmtoarele rezultate la nivelul beneficiarului: T. i-a mbunt it stima de sine; i-a mbunt it nivelul de cunotin e n domeniul serigrafiei; a dezvoltat abilit i practice de lucru n domeniul amintit; a dobndit capacitatea de a se prezenta la un interviu n vederea angajrii; i-a structurat un portofoliu profesional personalizat constituit din: CV, scrisoare de inten ie, scrisoare de mul umire; a dobndit atitidini sociale i civice, proactive. Considerm c tnrul dup finalizarea interven iei are anse mai mari de angajare i integrare pe pia a muncii din Romnia i din Uniunea European i implicit ansa la o via decent. Data nchiderii cazului:1.02.2011 Consilier:

44

Acest formular constituie un instrument tehnic metodologic

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

196

BIBLIOGRAFIE Academia Romn, Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan, (1998), Dicionarul explicativ al limbii romne, ediia a II-a, Editura Univers Enciclopedic. Andrioni, F., (2009), Repere deontologice n asisten a social, Editura Focus, Petroani. Asocia ia Alternative Sociale (2007), Ghid pentru cariera mea, Iai. Bban, A., (coord.), (2001), Consiliere educa ional, Imprimeria Ardealul, Cluj-Napoca. Bocsa, E., Munteanu, R., (2010), Consiliere i orientare n carier, Petroani. Brown, D., Brooks, L., (1991), Career Conseling Techniques, Allyn & Bacon. Ciupe,, G., Bocan, L., Andrioni, F., (2010), Ghid de bune practici n domeniul formrii profesionale continue a adul ilor, Editura Clic, Deva. Funda ia Alturi de voi, (2004), Informa ii generale despre infec ia cu HIV i SIDA, Iai. Golu, M., (1993), Dinamica personalit ii., Editura Geneze, Bucureti. Gossart, M., MS, Planned Parenthood Health Services of Southwestern Oregon, (2003), Nicieri nu-i ca acas...pentru educa ia sexual, tradus de Simona Achi ei prin Funda ia Alturi de Voi, Romnia.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

197

Endicott L., (Organiza ia Planned Parenthood Health Services of Southwestern, Oregon, SUA), (2003), Suport de curs coala de var n asisten social, Iai. Holland, J.L., (1985), Making vocational Choices. A theory of vocational personalities and work environments, NY: Prentice Hall Inc. Jigu, M., (2001), Consilierea carierei. Bucureti, Editura Sigma, Bucureti. Jigu, M (coord.), (2001), Consiliere i Orientare. Ghid metodologic, CNC, Bucureti. Mrdrescu, M., (2010), Epidemiologia infec iei HIV n Romnia, INBI Prof. dr. Matei Bal, Bucureti. Mucchielli, R., (1982), Metode active n pedagogia adul ilor, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti. Neacu, I., Cerghit, I, Negre -Dobridor, I., (2001), Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Bucureti. Petrea S., (2003), Prevenirea transmiterii HIV n practica medical, Ed. ALL, Bucureti. Population Services International Romnia (1998), Studiu narativ asupra tineretului n Romnia. Porlier, J. C., (2001), Metode i tehnici utilizate n orientarea colar i profesional. n: Orientarea colar i profesional a tinerilor reziden i n zone defavorizate socio-economic i cultural, Bucureti. Toma, G., Consilierea i orientarea n coal, (1999), Casa de Editur i Pres Romneasc, Bucureti. Toma, G., (1999), Consilierea i dezvoltarea carierei la elevi., Casa de Editur i Pres Romneasc, Bucureti.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

198

UNOPA, (2009), Raport de cercetare pentru identificarea nevoilor persoanelor seropozitive din Romania 2008-2009, Seche M., Seche L., (2002), Dicionar de sinonime, Editura Litera Internaional. Stevenson L, Miclea M., Opre A., (2007), Orientarea n carier, Editura Atelier Didactic, Bucureti. Super D.E., (1981), A developmental theory: implementing a selfconcept, n D.H. Montros&E. J. Shinkmann (Eds.), Career development in the 1980: theory and practice, Springfield, IL Charles C. Thomas. Zlate, M. (1994), Introducere n psihologie, Casa de Editur i Pres ansa SRL, Bucureti Watts, A. G.; Law, B.; Killeen, J.; Kidd, J.; Hawthorn, R., (1996), Rethinking Careers Education and Guidance, Routledge Editor, London. *** AIDS epidemic update: decembrie 2007,2009 *** Career Development (1993), A National Career Development Association Policy Paper of Board of Directors *** Centrul European pentru Monitorizarea Epidemiologica a infec iei HIV/SIDA *** Centre for Guidance Studies Review 2002 EPPI Centre review www.ceg.net.co.uk ***Comisia Na ional De Lupt Anti-Sida, Institutul De Boli Infec ioase Prof.Dr.Matei Bal, Compartimentul de Evaluare i Monitorizare a infec iei HIV/SIDA n Romnia, Date statistice: 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010.
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

199

***EuroHIV, (2007), HIV/AIDS Surveillance in Europe. End-year Report 2006, Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire, No. 75 *** HIV/AIDS surveillance in Europe, 2008 *** Noul dicionar explicativ al limbii romne, (2002), Litera Internaional, Editura Litera Internaional. *** POSDRU, Ghidul solicitantului 112, 2010 Surse internet http://www.eurydice.org/Eurybase/Files/Dossier.htm EURYDICE Information Network on education in Europe, EURYBASE http://www.eurobase.com http://www.fseromania.ro http://www.vsy.fi/alice ALICE (Adult Learning Information Centre Europe) Database of Adult Education

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

200