Sunteți pe pagina 1din 4

Principalele documente interna ionale i na ionale privind dreptul la cstorie Otovescu Cristina* Main national and international law

documents concerning the right to get married This paper presents the main documents in which is stipulated the right to marriage: The Universal Declaration of Human Rights, The European Convention of Human Rights, The European Social Charta, The Convention regarding the citizenship of the married women, The Convention regarding the Consentment to Marriage, the minimum age to required to get married. The condition to get married is the free consentment of the couple. Man and woman have equal rights: when they are getting married, during the marriage and when they divorce. Key words: marriage, human rights, law ful age, family, discrimination Cuvinte cheie: cstorie, drepturile omului, vrsta legal, familie, discriminare 1. No iuni introductive. Sociologic, prin cstorie alian a dintre brbat i femeie n scopul formrii familiei are caracter legitim i institu ional, asigurnd materializarea ateptrilor fiecruia dintre cei doi membri i a societ ii fa de cuplul cstorit, definibil ca o structur bipolar de tipul biopsihosocial bazat pe interdeterminismul mutual, dar care prin cstorie i asigur recunoaterea societ ii1. Vrsta legal pentru cstorie este de 16 ani pentru femei i de cel pu in 18 ani pentru brba i. Actele necesare pentru cununia civil sunt: certificate de natere, certificate medicale prenup iale (eliberate cu cel mult dou sptmni nainte de cstorie), buletine de identitate i declara ia de cstorie. Se consider c exist trei grupe de factori care influen eaz op iunea marital: presiunea social, religioas i a veniturilor-banii; contiin a personal i interesele personale; atrac ia incontient. ntr-o anchet recent fcut n Fran a pe o popula ie cuprins ntre 15 i 18 ani, a fost pus ntrebarea: "Ce este familia?". Au fost propui 60 de itemi. Itemul care a fost pe primul loc n ierarhia rspunsurilor cu cea mai mare frecven a fost acesta: "Este un ansamblu de persoane care folosete acelai frigider". Nu s-a spus c este un ansamblu de oameni care privesc la televizor pentru c astzi n Fran a, n fiecare loc se gsete un televizor. Acest rspuns nseamn c familiei i este asociat buctria, ca spa iu unde fiecare se ntlnete cu cellalt doar pentru a-i satisface nite nevoi primare. Nu este locul unde se comunic, dar este locul n care "se negociaz". Asistm la o instrumentalizare a raporturilor interumane, a unei rupturi ntre genera ii. Suntem n prezen a unei genera ii care a pierdut locurile comune de a vorbi, de a se reuni, de a tri mpreun. Exist o criz de identitate, cci s-a produs o ruptur ntre cultura adolescen ilor i cultura adul ilor. Dei exist deosebire de cultur, problemele familiei ei sunt percepute i interpretate diferit n diferite societ i europene. Acestea sunt cele legate de func iile familiei: planing-ul familial, via a cuplului, problema educa iei, sistemul parental. Familia se prezint ca o entitate social de forme i con inuturi, variabile n timp i spa iu, fiind dificil s vorbim despre ea ca de o singularitate care se impune cu eviden . Aceast diversitate a condus sociologii s se ntrebe asupra permanen elor i transformrilor sociale care caracterizeaz via a de familie. n societatea romneasc conflictul ntre genera ii ia forma reprourilor reciproce: prin ii consider actuala conduit i mentalit ile tinerilor, n
*
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept i tiin e Administrative


D. Batr, Familia n dinamica societ ii, Editura Universit ii Lucian Blaga, Sibiu, 2004, p. 35

116

special ale adolescen ilor ca prea libertine, lipsite de respect pentru tradi ii, valorile morale ale societ ii, tinerii percep genera ia vrstnic ca fiind retrograd i represiv. Este un disens axiologic ntre genera ii, dar i continuitate atunci cnd este vorba de probleme importante ca: necesitatea organizrii sociale, rolul i utilitatea familiei, proiectele colare i profesionale. Negocierea apare ca un instrument ntr-un tip de raport interuman specific societ ilor moderne, nu numai n via a de familie, ci i a colii unde func ioneaz aceeai lege a cererii i ofertei2. 2. Principalele documente privind dreptul la cstorie. n prevederile Declara iei Universale a Drepturilor Omului se prevede c, la mplinirea vrstei legale, brbatul i femeia au dreptul de a se cstori i a ntemeia o familie. Acest drept este exercitat fr discriminri n ceea ce privete rasa, na ionalitatea sau religia. Condi ia ncheierii cstoriei o constituie consim mntul liber i deplin al viitorilor so i. Brbatul i femeia au drepturi egale: la contractarea cstoriei, n decursul cstoriei i la desfacerea cstoriei.3 Conform art. 12 al Conven iei europene a drepturilor omului, ncepnd cu vrsta stabilit prin lege, brbatul i femeia au dreptul de a se cstori i de a ntemeia o familie conform legisla iei na ionale ce reglementeaz exercitarea acestui drept. Astfel, Comisia i Curtea, ca organe interna ionale de control, au sarcina de a verifica dac dreptul de a se cstori este corect reglementat de legisla ia na ional a statelor pr i la Conven ie i dac exist obstacole cu privire la exerci iul lui. Cstoria este uniunea legal, liber consim it ntre un brbat i o femeie, cu scopul de a ntemeia o familie4. Nu se consider o nclcare a art. 12 limitrile bazate pe lipsa capacit ii sau consim mntului, de exemplu, interdic ia cstoriei minorilor sub o anumit vrst, interdic ia cstoriei persoanelor afectate de deficien e mentale care le-ar putea afecta consim mntul etc. Curtea european a drepturilor omului a avut un numr mic de cereri privind nclcarea dreptului la cstorie. n cadrul art. 12 din Conven ie nu este garantat dreptul de a divor a sau acela de a te recstori5. Cstoria se realizeaz ntre persoane care au sex biologic diferit. n cauzele Rees c. Regatului Unit (1986), Cossey c. Regatului Unit (1990) i Sheffield i Horshan c. Regatului Unit (1998), Curtea a refuzat s constate o nclcare a art. 12 atunci cnd statul refuz s nlesneasc ncheierea cstoriei transsexualilor cu persoane care i-au schimbat sexul. Christine Goodwin c. Regatului Unit (2002) i I. c. Regatului Unit (2002) sunt cauzele n care Curtea a acceptat c exist pentru transsexualii opera i un drept la cstorie; n cazul homosexualilor nu este recunoscut dreptul la cstorie. n cauza F c. Elve iei (1987), Curtea a considerat c interdic ia temporar de a se recstori, impus unui brbat cstorit i divor at de trei ori pe parcursul a optsprezece ani, care ns dorea s se cstoreasc a patra oar - constituie o nclcare a dreptului de a se cstori garantat de art.12. Cu toate acestea ea nu a constat nici o nclcare a acestei prevederi ntr-o cauz6 n care reclamantul a pretins c durata procedurii de divor - mai mult de aptesprezece ani - a

M. Voinea, C. Bulzan, Sociologia drepturilor omului, Editura Universit ii din Bucureti, 2003, p.70-71 3 art.16, alin 1 i 2, Declara ia Universal a Drepturilor Omului 4 Vladimir Hanga, Mic dic ionar juridic, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1999, p.46 5 Johnston i al ii c. Irlandei (1986) 6 Cauza Berlin c. Luxembourgului (2003)

117

re inut pe nedrept stabilirea unei noi vie i familiale, fr a face nici cea mai mic aluzie la o familie existent pentru care el putea revendica dreptul la respectare n baza articolului 87. Conven ia nu reglementeaz expres dreptul la divor . Curtea a constatat n cazul Airey vs Irlanda c: obiectul cstoriei l constituie coabitarea so ilor, dar e posibil separarea n fapt a acestora; recunoaterea respectului vie ii private i de familie nu presupune obliga ia prevederii dreptului la divor ; respectul efectiv al vie ii intime i de familie impune statului obliga ia de a lua msurile accesibile efectiv indivizilor8. Art.12 permite statelor interdic ia, prin lege, a bigamiei. Acest drept presupune, n viziunea Cur ii, existen a unui cuplu i nu include dreptul unei persoane celibatare de a adopta un copil9. Art. 12 garanteaz i dreptul de a ntemeia o familie, adic dreptul de a avea copii. Acest text nu implic ns posibilitatea de a procrea oricnd, putnd exista limitri ale acestui drept. Numrul copiilor dintr-o familie nu poate face obiectul unor limitri, dar articolul 12 nu poate impune obliga ia statului de a acorda aloca ii pentru copii i alte ajutoare de acest fel. Msurile de planificare familial for at sunt excluse: contracep ie, avort sau sterilizare for at. Campaniile informative ale statelor privind planificarea familial i de promovare a unor metode contraceptive nu constituie nclcri ale acestui drept, att timp ct ele nu con in niciun element de constrngere10. Prin dreptul de a ntemeia o familie nu se acoper i rela iile extraconjugale. De asemenea, Curtea a subliniat c procrearea nu trebuie s constituie singurul mod de a exercita efectiv acest drept. Astfel, adop ia poate duce la ntemeierea unei familii, dar sterilitatea nu poate avea ca efect anularea cstoriei11. In art. II-9 din Constitu ia european se precizeaz c dreptul de cstorie i de ntemeiere a unei familii sunt garantate n conformitate cu legile na ionale care reglementeaz exercitarea acestor drepturi. n Conven ia privind consim mntul la cstorie, vrsta minim i nregistrarea cstoriei se gsesc dispozi ii privind ncheierea cstoriei pe baza consim mntului deplin i liber al ambelor pr i, obligativitatea nregistrrii cstoriei ntrun registru special de ctre autoritatea competent, asigurarea libert ii totale privind alegerea so ului, stabilirea vrstei minime pentru cstorie prin dispozi ii cu caracter na ional. Conven ia privind cet enia femeii cstorite con ine reglementri prin intermediul crora statele pr i trebuie s ia msurile necesare ca cet enia femeii s nu fie afectat n caz de cstorie sau divor . n Carta Social European12 exist diverse prevederi cu privire la copii i la familie. Astfel, n art. 7(10) se stipuleaz c tinerilor i copiilor trebuie s li se asigure o protec ie special mpotriva riscurilor fizice i morale la care copiii sunt expui i, n special, mpotriva celor care rezult direct sau indirect din
Donna Gomien, Ghid al Conven iei europene a drepturilor omului, Biroul de informare al Consiliului Europei in Republica Moldova, p. 100 8 D. Micu, Garantarea drepturilor omului, Editura All Beck, 1998, Bucureti, p. 59 9 Cauza Frette c. Fran ei (2002) 10 n cauza Open Door .a. c. Irlandei (1992), Curtea a constatat c interdic ia legal de a oferi orice fel de informa ii despre avort femeilor nsrcinate a constituit o nclcare a dreptului acestora de a primi informa ii, garantat de articolul 10 al Conven iei. 11 B. Selejan-Gu an, Protec ia european a drepturilor omului, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006, p.145 12 Protec ia juridic i social garantat de ctre Cart include: statut juridic pentru copil; tratament pentru tinerii delicven i; protec ie contra violen ei i maltratrii; interzicerea tuturor formelor de exploatare (sexual sau de alt gen); protec ie juridic a familiei (egalitatea so ilor n cuplu i n rela ie cu copiii,protejarea copiilor n cazul destrmrii familiei); dreptul la securitatea, asisten a i serviciile sociale; dreptul la protec ie contra srciei i excluderii sociale; dreptul la ngrijirea copilului; msuri particulare n favoarea persoanelor n vrst.
7

118

munca lor. n art. 16 este prevzut dreptul familiei la protec ie social, juridic i economic prin intermediul presta iilor sociale i familiale, al dispozi iilor fiscale, al ncurajrii construc iei de locuin e adaptate nevoilor familiale, al ajutoarelor pentru tinerele familii sau prin orice msuri corespunztoare. Comitetul de exper i independen i cere Statelor s furnizeze informa ii despre anumite probleme, cum ar fi: violen a n familie, delincven a juvenil etc. Art. 17 con ine dispozi ii cu privire la dreptul copiilor si al adolescen ilor la protec ie sociala, juridica si economica. Pentru asigurarea exercitrii efective a dreptului copiilor i al adolescen ilor de a crete intr-un mediu favorabil dezvoltrii personalit ii lor i a aptitudinilor lor fizice i mentale, pr ile se angajeaz s ia fie direct, fie in cooperare cu organiza iile publice sau private toate msurile necesare i corespunztoare, care s asigure copiilor i adolescen ilor, innd seama de drepturile i de obliga iile prin ilor, ngrijirile, asisten a, educa ia i pregtirea de care au nevoie, in special prin crearea sau men inerea unor institu ii ori servicii adecvate i suficiente in acest scop; s protejeze copiii i adolescen ii mpotriva neglijen ei, violen ei sau exploatrii; s asigure o protec ie i un ajutor special din partea statului pentru copilul sau adolescentul privat temporar ori definitiv de sprijinul familiei; s asigure copiilor i adolescen ilor nv mnt primar i secundar gratuit, precum i s favorizeze regularitatea frecven ei colare. n acest domeniu, Comitetul de exper i independen i a examinat ajutorul acordat femeii n perioada sarcinii i dup naterea copilului, protec ia mamei i a copilului fr adpost, procedurile de adoptare a tutelei copiilor orfani, discriminrile fa de copiii proveni i dinafara cstoriei. Libertatea persoanei de a rspunde de ea nsi este prevzut de Constitu ia Romniei, permi nd persoanei fizice s-i exercite capacitatea juridic aa cum dorete, cu condi ia de a nu nclca drepturile i libert ile altora, ordinea public sau bunele moravuri. So ii se bucur de egalitate n drepturi ntre ei i n rela iile cu copii lor pe durata cstoriei. Dreptul i ndatorirea constitu ional a prin ilor este de a asigura creterea, educa ia i instruirea copiilor lor. Potrivit art. 48(3) din Constitu ie, au acest drept att copiii rezulta i din cstorie, ct i cei din afara cstoriei, fiind egali n fa a legii. Familia are la baz cstoria liber consim it ntre so i. Conform art. 48 (2), condi iile de ncheiere, de desfacere i de nulitate a cstoriei se stabilesc prin lege, iar cstoria religioas poate fi celebrat numai dup cstoria civil. Sociologic, prin cstorie alian a dintre brbat i femeie n scopul formrii familiei are caracter legitim i institu ional, asigurnd materializarea ateptrilor fiecruia dintre cei doi membri i a societ ii fa de cuplul cstorit, definibil ca o structur bipolar de tipul biopsihosocial bazat pe interdeterminismul mutual, dar care prin cstorie i asigur recunoaterea societ ii13. 3. Concluzii. Cstoria este definit ca o modalitate de dobndire a unui statut juridic prin formarea unei legturi generatoare de solidaritate juridic ntre un brbat i o femeie14. Reglementrile na ionale i interna ionale n acest domeniu stipuleaz c "familia constituie elementul natural i fundamental al societ ii" i este ocrotit de societate i stat15. Brbatul i femeia au dreptul s beneficieze de toate drepturile economice i sociale prevzute n reglementrile na ionale i interna ionale, astfel nct familia s-i poat ndeplini menirea fundamental ce-i revine n cadrul comunit ii16.
13 14

D. Batr, Familia n dinamica societ ii, Editura Universit ii Lucian Blaga, Sibiu, 2004, p. 35 G. Cohen-Johnathan, La Convention Europeenne des droits de Lhomme, Economica , P.U. DAixMarseille , Paris , 1989, p. 355 15 art 16, alin. 3, Declara ia Universal a Drepturilor Omului 16 D. Mazilu, Drepturile Omului, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2000

119