Sunteți pe pagina 1din 4

SCURT ISTORIC Trezoreria Publica este o institutie financiara cu vechime apreciabila in istoria economiei intrucat originile sale se regasesc

mai mult sau mai putin vizibil inca in antichitate. 1. Infiintarea Trezoreriei Publice 2. Organizarea Trezoreriei Publice 3. Functiile Trezoreriei statului

1. INFIINTAREA TREZORERIEI PUBLICE

Masurile intreprinse dupa 1989 au determinat modificari esentiale si in mecanismul financiar public astfel incat sa se asigure cadrul legal de trecere la noua economie. Mecanismul financiar, noul mecanism, trebuie adaptat cerintelor de dupa 1989 un prim pas legea 10/1991 privind Finantele Publice considerata o adevarata carta financiara pt Romania, modificata ulterior in 1996 si 2002. Initial aceasta lege organica nu a precizat existenta si nu a dat definitia TP, insistand asupra principiilor bugetare si asupra notiunii bugetului de stat si bugetului unic national. O prevedere importanta a fost cea referitoare la varsamintele din profit ca prima obligatie de a vira catre stat o parte din profit inlocuindu-se sistemul de regularizare cu bugetul. In acest context traindu-se premisele pt realizarea echilibrarii bugetelor locale. Avandu-se in vedere ca unele sectoare ale economiei nu beneficiau de suficiente resurse si in consecinta bugetele in special locale erau dificile pt a fi echilibrate s-a incercat si gasit introducerea unui mecanism nou, un instrument financiar suis generis numit Trezoreria Publica. Din 2000 controlul modului de echilibrare bugetara a devenit unul riguros si datorita desfiintarii sistemului de fonduri extrabugetare. Pana in 1989 executia de casa a bugetului de stat era efectuata prin sistemul bancar. In mod exerimental s-a trecut la implementarea derularii prin T a resurselor statului (5 judete). O buna parte a operatiunilor mai ales de natura investitiilor au continuat sa fie realizate prin sistemul bancar. Cu timpul, s-a trecut de la executia de casa dirijata de BNR la sistemul de Trezorerie a statului integrat in Ministerul Finantelor. In plan reformator castigul a constat in o mai atenta supraveghere in constituirea resurselor si uramarirea alocarilor. Premizele care au dus la constituirea unui cadru favorabil de infiintare a TP au fost urmatoarele: 1. Modificarea cadrului organizatoric si functional al sistemului bancar si indeosebi independenta castigata in ce priveste politicile monetare de Banca Centrala. Pentru ca sistemul sa fie cu adevarat independent era necesar ca Guvernul sa beneficieze de propria banca pe care sa o gestioneze dupa regulile dreptului public, in sensul dispozitiilor depline asupra organizarii si functionarii ei, dar totusi sa pastreze un

2. 3. 4. 5. 6. 7.

anumit grad de independenta fata de Banca Centrala (vezi relatiile dintre T si B.C. prin intermediul contului de corespondenta) sub la ex. Schimbarea conceptiilor (politicilor) privind administrarea resurselor si supravegherea, respectiv controlul asupra acestui proces. Constand in schimb reg ctb publice, audit intern etc. Crearea unui cadru legislativ realist privind drepturile si obligatiile autoritatilor locale asupra posibilitatilor de reglare a bugetelor in special in plan local- fenomen care se accentueaza in perioadele urmatoare. Autonomia unui buget important din cadrul unui buget public international respectiv bug o proces aflat in plina perioada de reforma; Intarirea autonomiei locale manifestata in plan politic si financiar, ceea ce impune un mecanism banesc suficient de elastic prin care sa se asigure interventiile de natura bugetara pentru indeplinirea sarcinilor interne si externe ale acestei autoritati; Crearea pe parcursul acestei perioade a unui adevarat sistem de fonduri care ???? sistemul bug trebuie controlat si gestionat; Relatiile internationale derulate intr-un cadru nou vazute prin prisma potentialului de finantare a activitatii pe toate planurile dar in special a dezechilibrului existent intre euroregim.

Pana in 1990 BNR era titularul executiei de casa avand urmatoarele atributii: - incasarea veniturilor si evidentierea lor pe subcapitole (platitori, efectuare de plati); - exercitarea controlului asupra destinatiei fondurilor catre bugetul de stat si in cont asupra sumelor alocate institutiilor publice; - pastrarea disponibilitatilor locale in conturile special deschise; - oferirea de informatii financiar-contabile Ministerului de Finante cu privire la nivelul de executie bugetara. Prin aceasta enumerare observam primele din elementele decisive in structura finantelor publice si mai ales in sistemul de realizare a incasarilor si platilor. Momentele importante in reorganizarea sistemului bancar in stransa corelatie cu implementarea sistemului de Trezorerii publice (adica TP la diferite nivele). Momentele decisive au fost: - crearea cu adevarat a unei banci centrale independente; - infiintarea BCR prin legea 31/1990 modificata ulterior; - infiintarea in 1992 a Trezoreriei statului prin preluarea atributiilor executiei de casa a bugetului public de la Banca Comerciala. Ca urmare a urmatoarelor argumente favorabile ale momentului si care ulterior si-au dovedit viabilitatea (beneficiile depasind se apreciaza costurile): 1. crearea unui sistem care sa inlature dificultatile ocazionale in sistemul bancar asupra derularii operatiunilor foarte dificil de controlat datorita complexitatii fluxurilor monetare, datelor de raportare, dezechilibrele din cadrul administratiior financiare in ce priveste nivelul de alimentare cu lichiditati etc; 2. elaborarea unui nou cadru legislativ de catre organul direct implicat: Ministerul Finantelor prin normele 5318/1992. asa cum de altfel si BC isi crease propriile norme de casa privind operatiunile cu numerar normele 2/1978 modificate dupa 1990.

Conform H.G. 78/1992 Ministerul Finantelor Publice a autorizat infiintarea Trezoreriei Publice (nu prin lege organica, lucru care se va intampla in 1996 prin legea Finantelor Publice si dezvoltata prin legea 500).

Aceasta dovedeste: 1) imperfectiunile momentului in materie de legislatie financiara chiar intr-un moment important- reforma in finante; 2) interesul autoritatilor de a readuce pe piata un instrument isi dovedise eficienta inca din perioada antebelica. Subliniem aici ca sistem de executie de casa a bugetului de stat, mentinerea in continuare in tarile anglosaxone a mecanismului de decontare a veniturilor si cheltuielilor bugetelor statului prin mecanism bancar, tari in care Trezoreria Publica preia atributiile in materie de politici monetare si in plan international. Importanta in crearea cadrului legislativ a fost legea 82/1992, aidoma legii Contabilitatii Publice din 1929 al carui model a fost preluat pt stabilirea ordonatorilor de credite si control al veniturior si cheltuielilor. Semn ca banul public in Romania ca si in celelate tari timpuriu cu obiectul unui control riguros. 3) decontarile la nivel de judet s-au realizat prin concordanta dintre Trezoreriile locale (care si-au mai pastrat tezaurul) si sucursalele bancilor. Scopul a fost asigurarea in permanenta a lichiditatilor la dispozitia autoritatilor locale adica a ceea ce s-a numit Trezorerie a Trezoreriei Publice. Subliniem ca dezechilibrele care inca exista sunt ocazionate de preluarea unor dezechilibre in plan economic, hotaratoare pt asigurarea resurselor proprii la nivel de comunitati locale ori autonomia financiara presupune stabilirea si functionarea unui mediu de afaceri local perfect echilibrat (vezi modelul existent in tarile nordice). Acest sistem de decontare prin TP este considerat pt Romania una din coordonatele reformei sistemului financiar. Astfel statul prin politicile adoptate isi mobilizeaza direct fondurile, le utilizeaza cu eficienta, urmareste respectarea destinatiei lor si asigura intarirea respunderii ordonatorilor de credite. De aceea infiintarea TP a completat cadrul legislativ nou si modern din Romania garantand controlul utilizarii banului public, separarea banului public de cel privat materializat indeosebi in contractia inflatiei si in controlul permanent exercitat de organul legislativ asupra indeplinirii strategiilor si planurilor de dezvoltare. De aceea acest sistem este considerat: - mai performant, deoarece a dus la eliminarea riscurilor monetare, valutare, de creditare; - a asigurat fondurile aproape in timp optim pt indeplinirea atributiilor organelor locale prin gestionarea creditelor bugetare alocate in vederea indeplinirii programelor de reforma, mobilizarea resurselor pt stapanirea deficitului bugetar si datoriei publice, finantarile obligatorii asumate de catre stat pe plan international; - stabilirea in orice moment a gradului de acoperire cu resurse si identificarea necesarului de finantare cu resurse interne si externe. TP asigura plasamente corespunzatoare care sa amplifice volumul de disponibilitati si sa sprijine statul in politica investitionala.

In plan functional TP realizeaza operatiunile de analiza, previziune a nivelului de lichiditati si de realizare a marilor echilibre economice fiind considerat: a) un gardian al marilor echilibre; b) tutore al sistemului bancar (Jurgenssen-nu e cazul Romaniei).

2. ORGANIZAREA TREZORERIEI PUBLICE IN ROMANIA Se realizeaza in functie de atributiile pe care trebuie se le desfasoare. Temeiul legal il constituie legea 31/1990 si H.G. 78/1992 la care se adauga modificarile ulterioare si normele 5318/1992. Ministerul Finantelor Publice reprezinta organul de specialitate din administratia publica centrala cu personalitate juridica ce aplica programele de guvernare in domeniul finantelor publice. Ca structura functionala TP functioneaza ca o Directie Generala in cadrul Ministerului astfel incat prin intermediul ei sa se deruleze obiectivul prevazut in Ordonanta de urgenta 146/2002 privind formarea si derularea resurselor prin T statului publicat in Monitorul Oficial 824/2002. Structura este una de tip piramidal de la nivel central la nivel comunal in care unele structuri au in organizare competente operative si tezaur public. Nivelul intermediar intre Directia Generala a Trezoreriei si formulele operative de lucru (municipiu, oras, comuna) cu atrubutii organizatorice si de control il au nivelele intermediare ale Directiilor Judetene ale T statului. !!! Atributiile sunt diferentiate pe nivele organizatorice-sub examen 3. FUNCTIILE TREZORERIEI PUBLICE Avand in vedere complexitatea atributiilor dar si organizarea interna nominalizata pt a le indeplini, functiile TP pot fi divizate in 2 mari categorii: a) clasice b) moderne (evoluate). a) Functiile calsice pot fi: - de casier - de bancher.