Sunteți pe pagina 1din 17

Contabilitate exercitii

Situatia in conturi la inceputul lunii


Nr.crt.

Denumirea contului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Capital social
Fond de rezerva
Mijloace fixe
Amortizarea mijloacelor fixe
Profit si pierdere
Credite bancare pe termen scurt
Materiale
Marfuri
Clienti
Furnizori
Produse finite
Diferente de pret nefavorabile
Avansuri clienti
Disponibil cont curent
Casa
Efecte comerciale de plata
TOTAL

Debit

Credit
5.100.000
500.000

4.000.000
400.000
200.000
300.000
500.000
800.000
200.000
250.000
500.000
50.000
150.000
1.300.000
150.000
7.500.000

600.000
7.500.000

Se deschid conturile pe baza balantei de la 31.03.1998

Operatii in perioada curenta ( luna aprilie )


1. Se majoreaza capitalul social cu o noua subscriere de actiuni: 1000 de
actiuni cu valoare nominala de 10.000 lei, valoare de emisie de 12.000 lei. Subscrierea
s-a realizat astfel:
- 600 de actiuni - aport in natura (mijloace fixe + alte
valori);
- 400 de actiuni - s-au depus in numerar.

Se va inregistra atat subscrierea cat si depunerea integrala.


2. Se repartizeaza bene 414h79e ficiul din exercitiul precedent pentru:
- fondul de rezerva de 80.000 lei;
- dividende de 120.000 lei ( se va inregistra plata lor );
- impozit retinut de 10.000 lei
3. Se achizitioneaza actiuni in valoare de 800.000 lei ca titlu de participare la
capitalul altor unitati. Plata se va face imediat.
4. Se consuma materiale pentru activitatea de productie in valoare de 300.000
lei.
5. Se achita un efect de plata de 200.000 lei si o penalizare de 10% pentru
intarziere ( cheltuieli exceptionale ).
6. Se livreaza marfuri la clienti, pret de vanzare 800.000 lei. Decontarea de
catre clienti se face astfel:
- avansuri de 150.000 lei;
- se accepta un efect comercial de 650.000 lei;
Se calculeaza TVA corespunzator ( 22% ).
7. Se ridica de la banca suma de 250.000 lei si se achita avansul chenzinal al
personalului.
8. Se primeste factura pentru consumul de energie in suma de 200.000 lei +
TVA.
9. Se inregistreaza achitarea dobanzii de 50.000 lei pentru creditul contractat.
10. Se calculeaza si se inregistreaza salariile datorate personalului de
intreprindere in suma de 600.000 lei.
11. Se inregistreaza urmatoarele retineri din salarii:
- avans chenzinal 250.000 lei;
- impozit pe salarii 25.000 lei;

- 3% pensie suplimentara 18.000 lei;


- 1% fond de somaj 6.000 lei;
- chirie pentru spatiu locativ al salariatilor 12.000 lei.
12. Se inregistreaza contributia la:
- fondul de asigurari sociale al intreprinderii 30%;
- fondul de somaj 5%.
13. Se ridica de la banca suma necesara pentru plata salariilor nete, si se
achita.
14. Se vireaza din contul de la banca sumele retinute din salarii, inclusiv cota
de 3% si 1% datorate de salariati.
15. Se obtin produse finite, cost normat autocalculat 1.200.000 lei.
16. Se incaseaza prin banca dividendele cuvenite pentru titlurile de
participare, in suma de 200.000 lei.
17. Se livreaza produse finite, produse din stoc, la pret de vanzare de 800.000
lei + TVA, cost normat de 600.000 lei.
18. Se achita din disponibilul de la banca:
- creditul bancar de 300.000 lei;
- datoria fata de furnizori in suma de 400.000 lei;
- datoria fata de asigurarile sociale.
19. Se inregistreaza amortizarea mijloacelor fixe in suma de 200.000 lei.

Operatii la sfarsitul perioadei

20. La sfarsitul perioadei se determina costul efectiv al productiei obtinute in


suma de 1.000.000 lei. Se va inregistra diferenta de pret.

21. Se va inregistra repartizarea diferentei pentru produsele vandute.


22. Cu prilejul calculului costului efectiv se determina si costul productiei in
curs de executie de 250.000 lei si se inregistreaza.
Operatii de inchidere a exercitiului financiar
23. Regularizarea TVA, inclusiv plata sau recuperarea.
24. Se inchid conturile de cheltuieli si venituri cu care ocazie s-a constatat o
cheltuiala efectuata in avans pentru energie electrica in suma de 30.000 lei.
25. Sa se determine profitul impozabil si sa se calculeze impozitul pe profit,
care se si achita.
* Se va intocmi balanta de verificare cu 3 serii de egalitati:
- solduri initiale
- rulaje curente
- solduri finale
* Inregistrarile se vor face in ordine cronoogica si sistematica.

Registrul jurnal
al operatiilor contabile pe luna aprilie
Nr.

Explicatie

crt.
0

a). Majorarea capitalului social


prin subscriere de actiuni:
+ A 456 -> D
+ P 1011 -> C

Simbolul
conturilor

Sume

456

12.000.000

1011

10.000.000

104

2.000.000

+ P 104 -> C
b). Aducerea aportului in
natura:
-A

456 -> C

+A

212 -> D

+A

371 -> D

+A 205 -> D
c). Trecerea capitalului din
categoria nevarsat la varsat:

456

212

4.000.000

371

1.000.000

205

1.000.000

6.000.000

1011

1012

6.000.000

6.000.000

5311

456

4.000.000

4.000.000

1011

1012

4.000.000

4.000.000

5311

456

2.000.000

2.000.000

5121

5311

6.000.000

6.000.000

121

200.000

- P 1011 -> D
+P 1012 -> C
d). Aducerea aportului in bani:
+A 5311 -> D
- A 456 -> C
e). Trecerea capitalului din
categoria nevarsat la varsat:
- P 1011 -> D
+P 1012 -> C
f). Incasarea contravalorii
diferentei de emisie:
+A 5311 -> D
- A 456 -> C
g). Depunerea unei sume in
contul din banca:
- A 5311 -> C
+A 5121 -> D
2

a). Repartizarea profitului la


fondul de rezerva si dividente:

106

80.000

-P

121 -> D

+P

106 -> C

+P 457 -> C
b). Plata dividentelor:
-P

457

457

120.000

120.000

457 -> D

5311

110.000

- A 5311 -> C

446

10.000

+P 446 -> C
Achizitionarea de titluri de
participare a caror plata se face
imediat:

261

5121

800.000

800.000

601

301

300.000

300.000

5121

220.000

- A 5121 -> C

+A 261 -> D
Darea in consum a materialelor:
-A

301 -> C

+A 601 -> D
Achitarea unui efect de plata cu
penalizare pentru intarziere de
10%:

403

200.000

- P 403 -> D

6711

20.000

- A 5121 -> C

+A 6711 -> D
a). Livrare de marfuri la clienti:

411

+A 411 -> D
+P

707 -> C

+P 4427 -> C
b). Decontarea marfurilor de
catre clienti:

%
419

976.000

707

800.000

4427

176.000

411

%
150.000

976.000

- A 411 -> C
-P

413

826.000

419 -> D

+A 413 -> D
a). Se ridica de la banca o suma
de bani:

5311

5121

250.000

250.000

425

5311

250.000

250.000

401

244.000

- A 5121 -> C
+A 5311 -> D
b). Acordarea avansului
chenzinal:
- A 5311 -> C

+A 425 -> D
Primirea facturii pentru
consumul de energie:
+A

605 -> D

605

200.000

4426

44.000

+A 4426 -> D

+P 401 -> C
Achitarea dobanzii pentru
creditul acordat:

666

5121

50.000

50.000

641

421

600.000

600.000

421

311.000

- A 5121 -> C

10

+A
666 -> D
Inregistrarea salariilor datorate
personalului:
+A

11

641 -> D

+P 421 -> C
Retineri din salarii:
-P

421 -> D

425

250.000

- A 425 -> C

444

25.000

+P

12

444 -> C

4312

18.000

+P 4312 -> C

4372

6.000

+P 4372 -> C

427

12.000

+P
427 -> C
a). Contributia intreprinderii la
asigurarile sociale:

6451

4311

180.000

180.000

6452

4371

30.000

30.000

5311

5121

289.000

289.000

421

5311

289.000

289.000

5121

61.000

+A 6451 -> D

12

+P 4311 -> C
b). Contributia intreprinderii la
fondul de ajutor de somaj:
+A 6452 -> D

13

+P 4371 -> C
a). Ridicarea unei sume de la
banca:
- A 5121 -> C
+A 5311 -> D
b). Plata salariilor nete:
- A 5311 -> C

14

- P 421 -> D
Plata obligatiilor fata de terti:
- A 5121 -> C

444

25.000

444 -> D

4312

18.000

- P 4312 -> D

4372

6.000

- P 4372 -> D

427

12.000

- P 427 -> D
Obtinerea de produse finite:

345

-P

15

711

1.200.000

1.200.000

+A

16

345 -> D

+P
711 -> C
Incasarea dividentelor cuvenite
pentru titlurile de participare:

5121

761

200.000

200.000

411

976.000

+A 5121 -> D

17

+P
761 -> C
a). Livrarea de produse finite:
+A
+P

411 -> D
701 -> C

+P
4427 -> C
b). Scoaterea din evidenta a
produselor finite vandute:
-A

18

701

800.000

4427

176.000

711

345

600.000

600.000

5121

910.000

345 -> C

- P 711 -> D
Achitarea creditului bancar, a
datoriei fata de furnizori si a
datoriei fata de asigurarile
sociale:
- A 5121 -> C
-P

519 -> D

-P

401 -> D

519

300.000

401

400.000

4311

180.000

4371

30.000

- P 4311 -> D

19

- P 4371 -> D
Inregistrarea amortizarii
mijloacelor fixe:

681

281

200.000

200.000

348

711

200.000

200.000

+A 681 -> D
+P 281 -> C
Inregistrarea diferentei de pret

favorabile:
20

+A 348 -> D
+P 711 -> C
Repartizarea diferentei pentru
produsele vandute:

21

- P 711 -> D

22

- A 348 -> C
Inregistrarea costului
productiei in curs de executie:

711

348

52.800

52.800

331

711

250.000

250.000

4427

4426

44.000

44.000

4427

4423

308.000

308.000

4423

5121

308.000

308.000

471

605

30.000

30.000

121

1.550.000

+P 711 -> C

23

+A 331 -> D
a). Se inchide contul TVA
deductibila:
- P 4427 -> D
- A 4426 -> C
b). Se inchide contul TVA
colectata:
+P 4423 -> C

23

- P 4427 -> D
c). Plata TVA:
- A 5121 -> C

24

- P 4423 -> D
a). Inregistrarea cheltuielilor de
energie electrica efectuate in
avans:
+A 471 -> D
-A
605 -> C
b). Inchiderea conturilor de
cheltuieli la sfarsitul

exercitiului financiar:

601

300.000

-P

121 -> D

6711

20.000

-A

601 -> C

605

170.000

- A 6711 -> C

666

50.000

-A

605 -> C

641

600.000

-A

666 -> C

6451

180.000

-A

641 -> C

6452

30.000

-A

6451 -> C

681

200.000

-A

6452 -> C

-A
681 -> C
c). Inchiderea conturilor de
venituri la sfarsitul exercitiului
financiar:

707

800.000

+P 121 -> C

711

702.800

- P 707 -> D

761

200.000

- P 711 -> D

701

800.000

121

2.502.800

- P 761 -> D

25

- P 701 -> D
a). Inregistrarea impozitului pe
profit:

691

441

362.064

362.064

441

5121

362.064

362.064

121

691

362.064

362.064

+A 691 -> D

25

+P 441 -> C
b). Plata impoizitului pe profit:
-P

441 -> D

- A 5121 -> C
c). Inchiderea contului

Cheltuieli cu imozitul pe profit:


- A 691 -> C
-P

121 -> D
TOTAL

56.058.192

56.058.192

Inregistrarea in ordine sistematica


D

1012

106

SI 5.100.000

SI

500.000

1) 6.000.000

2)

80.000

RC 10.000.000

RC

80.000

TSC 15.100.000

TSC

580.000

1) 4.000.000

SFC 15.100.000
D

SFC
212

580.000
281

SI 4.000.000

SI

400.000

1) 4.000.000

19)

200.000

RD 4.000.000

RC

200.000

TSD 8.000.000

TSC

600.000

SFD 8.000.000
D

121

2)

200.000

24)

.550.000

25)

362.064

RD 2.112.064
TSD 2.112.064
SFC
D

SI

SFC
C

200.000

600.000
519

18)

300.000

C
SI

300.000

24) 2.502.800

RC

2.502.800

RD 300.000

TSC 2.702.800

TSD 300.000

RC

TSC 300.000

590.736
301

371

SI 500.000

4)

300.000

SI

800.000

1) 1.000.000
RD

RC

300.000

RD 1.000.000

TSD 500.000

TSC

300.000

TSD 1.800.000

SFD

200.000

411

SI

200.000

6)

976.000

7)

976.000

SFD 1.800.000
C

6)

401

976.000

18)

400.000

C
SI

250.000

8)

244.000

RD 1.952.000

RC

976.000

RD

400.000

RC

244.000

TSD 2.152.000

TSC

976.000

TSD

400.000

TSC

494.000

SFD 1.176.000

SFC

94.000

345

348

17) 600.000

SI

50.000

20)

200.000

RC 600.000

RD

TSC 600.000

TSD

SI
500.000

C
21)

52.800

150.000

RC

52.800

150.000

TSC

52.800

15) 1.200.000
RD
1.200.000
TSD
1.700.000
SFD 1.100.000
D

419

6)

150.000

RD

150.000

TSD

150.000

SI
RC
TSC

5121

403

150.000

5)

200.000

RD

200.000

150.000

TSD

200.000

SFC

400.000

5311

C
SI

600.000

RC
TSC

0
600.000

SI 1.300.000

3)

800.000

SI

1) 6.000.000

5)

220.000

1) 4.000.000

2)

110.000

7)

250.000

1) 2.000.000

7)

250.000

9)

50.000

7)

250.000

13)

289.000

13)

289.000

13)

289.000

14)

61.000

18)

910.000

23)

308.000

25)

362.064

16)

200.000

150.000

1) 6.000.000

RD 6.200.000

RC 3.250.064

RD 6.539.000

RC 6.649.000

TSD 7.500.000

TSC 3.250.064

TSD 6.689.000

TSC 6.649.000

SFD 4.249.036
D

456

1) 12.000.000

SFD
C

1011

1) 6.000.000

1) 6.000.000

1) 4.000.000

1) 4.000.000

40.000
C

1) 10.000.000

1) 2.000.000
RD 12.000.000

RC 12.000.000

RD 10.000.000

RC 10.000.000

TSD 12.000.000

TSC 12.000.000

TSD 10.000.000

TSC 10.000.000

104

205

1) 2.000.000

1) 1.000.000

RC 2.000.000

RD 1.000.000

TSC 2.000.000

TSD 1.000.000

SFC 2.000.000
D

SFD 1.000.000
457

446

2)

120.000

2)

120.000

2)

10.000

RD

120.000

RC

120.000

RC

10.000

TSD

120.000

TSC

120.000

TSC

10.000

SFC
D

261

10.000
601

3)

800.000

4)

300.000

24)

300.000

RD

800.000

RD

300.000

RC

300.000

TSD

800.000

TSD

300.000

TSC

300.000

SFD
D

800.000

6711

707

5)

20.000

24)

20.000

24)

800.000

6)

800.000

RD

20.000

RC

20.000

RD

800.000

RC

800.000

TSD

20.000

TSC

20.000

TSD

800.000

TSC

800.000

4427

23)

44.000

6)

176.000

23)

308.000

17)

176.000

RD

352.000

RC

TSD

352.000

TSC

413
6)

826.000

352.000

RD

826.000

352.000

TSD

826.000

SFD
D
7)

425
250.000

11)

250.000

605
8)

200.000

826.000
C

24)

30.000

24)

170.000

RD

250.000

RC

250.000

RD

200.000

RC

200.000

TSD

250.000

TSC

250.000

TSD

200.000

TSC

200.000

4426

666

8)

44.000

23)

44.000

9)

50.000

24)

50.000

RD

44.000

RC

44.000

RD

50.000

RC

50.000

TSD

44.000

TSC

44.000

TSD

50.000

TSC

50.000

D
10)

641
600.000

24)

C
600.000

421
11)

311.000

C
10)

600.000

13)

289.000

RD

600.000

RC

600.000

RD

600.000

RC

600.000

TSD

600.000

TSC

600.000

TSD

600.000

TSC

600.000

444

4312

14)

25.000

11)

25.000

14)

18.000

11)

18.000

RD

25.000

RC

25.000

RD

18.000

RC

18.000

TSD

25.000

TSC

25.000

TSD

18.000

TSC

18.000

4372

427

14)

6.000

11)

6.000

14)

12.000

11)

12.000

RD

6.000

RC

6.000

RD

12.000

RC

12.000

TSD

6.000

TSC

6.000

TSD

12.000

TSC

12.000

6451

4311

12)

180.000

24)

180.000

18)

180.000

12)

180.000

RD

180.000

RC

180.000

RD

180.000

RC

180.000

TSD

180.000

TSC

180.000

TSD

180.000

TSC

180.000

6452

4371

12)

30.000

24)

30.000

18)

30.000

12)

30.000

RD

30.000

RC

30.000

RD

30.000

RC

30.000

TSD

30.000

TSC

30.000

TSD

30.000

711

761

15) 1.200.000
17)
600.000
21)

52.800

24)

702.800

20)

200.000

22)

250.000

TSC

30.000
C

24)

200.000

16)

200.000

RD 1.250.000

RC 1.250.000

RD

200.000

RC

200.000

TSD 1.250.000

TSC 1.250.000

TSD

200.000

TSC

200.000

701

681

24)

800.000

17)

800.000

19)

200.000

24)

200.000

RD

800.000

RC

800.000

RD

200.000

RC

200.000

TSD

800.000

TSC

800.000

TSD

200.000

TSC

200.000

331

471

22)

250.000

24)

30.000

RD

250.000

RD

30.000

TSD

250.000

TSD

30.000

SFD
D

250.000

4423

SFD
C

691

30.000
C

23)

308.000

23)

308.000

25)

362.064

25)

362.064

RD

308.000

RC

308.000

RD

362.064

RC

362.064

TSD

308.000

TSC

308.000

TSD

362.064

TSC

362.064

441

25)

362.064

25)

362.064

RD

362.064

RC

362.064

TSD

362.064

TSC

362.064

S-ar putea să vă placă și