Sunteți pe pagina 1din 35

Dintre ceIe 7 ,,vechi'' minuni aIe Iumii, 6 nu mai Dintre ceIe 7 ,,vechi'' minuni aIe Iumii, 6 nu mai

exist astzi. exist astzi.


EIe au fost distruse de catastrofe EIe au fost distruse de catastrofe
naturaIe, de rutatea oameniIor,dar au naturaIe, de rutatea oameniIor,dar au
disprut i datorit aceIui factor disprut i datorit aceIui factor
necru|tor, numit TIMP. necru|tor, numit TIMP.
Acestea sunt: Acestea sunt:
.Statuia Iui ZEUS .Statuia Iui ZEUS
Din orauI OIimpia,de pe coasta vestic Din orauI OIimpia,de pe coasta vestic
a Greciei,afIat Ia km de Atena. a Greciei,afIat Ia km de Atena.
.TEMPLUL .TEMPLUL LUI ARTEMIS LUI ARTEMIS
Situat n Efes(Grecia antic),Ing Situat n Efes(Grecia antic),Ing
orauI SeIkuc de azi, din Turcia orauI SeIkuc de azi, din Turcia
.GRDINILE .GRDINILE SUSPENDATE ALE SUSPENDATE ALE
SEMIRAMIDEI SEMIRAMIDEI
Din BabiIon, aezate pe partea estic a Din BabiIon, aezate pe partea estic a
EufratuIui,Ia aproximativ km sud de EufratuIui,Ia aproximativ km sud de
BagdaduI de azi din Irak BagdaduI de azi din Irak
.COLOSUL DIN RODOS .COLOSUL DIN RODOS
Srjuia intrarea n portuI din insuIa Rodos din Srjuia intrarea n portuI din insuIa Rodos din
Grecia. Rodos este o insuI afIat n Asia Mic,unde Grecia. Rodos este o insuI afIat n Asia Mic,unde
Marea Egee ntInete Marea Mediteran. Marea Egee ntInete Marea Mediteran.
.MAUSOLEUL DIN HALICARNA .MAUSOLEUL DIN HALICARNA
SS- -a afIat n BodrumuI de azi,n sud a afIat n BodrumuI de azi,n sud- -vestuI vestuI
Turciei. Turciei.
6.FARUL DIN ALEXANDRIA 6.FARUL DIN ALEXANDRIA
Se afIa pe o mic insuI,numit Pharos, Se afIa pe o mic insuI,numit Pharos,
n apropierea orauIui egiptean n apropierea orauIui egiptean
AIexandria. AIexandria.
7.PIRAMIDELE 7.PIRAMIDELE DIN EGIPT DIN EGIPT
Dintre ,,icoaneIe''antichit|ii, singureIe Dintre ,,icoaneIe''antichit|ii, singureIe
care AU REZISTAT timp de de care AU REZISTAT timp de de
secoIe. secoIe.
DE CURND, AU FOST DESEMNATE DE CURND, AU FOST DESEMNATE
ALTE 7 NO MRACOLE ARHTECTONCE
(dintre multe astfel de miracole, cte sunt n
lume).
Acestea sunt:
. MARELE ZID CHINEZESC . MARELE ZID CHINEZESC
MareIe zid Chinezesc, una dintre ceIe mai mre|e MareIe zid Chinezesc, una dintre ceIe mai mre|e
minuni aIe Iumii, se ntinde pe o distan| de minuni aIe Iumii, se ntinde pe o distan| de
aproximativ 6 km, din estuI spre vestuI Chinei. Cu aproximativ 6 km, din estuI spre vestuI Chinei. Cu
o istorie de peste de ani, uneIe por|iuni din zid o istorie de peste de ani, uneIe por|iuni din zid
sunt acum ruine, n timp sunt acum ruine, n timp c ce aIteIe au disprut n e aIteIe au disprut n
totaIitate. totaIitate.
ZiduI a fost construit ntr ZiduI a fost construit ntr- -o perioad foarte Iung. n epoca o perioad foarte Iung. n epoca
StateIor Combatante (ntre secoIeIe 7 i .e.n), pe pmntuI StateIor Combatante (ntre secoIeIe 7 i .e.n), pe pmntuI
Chinei se gseau numeroase principate care Iuptau unuI Chinei se gseau numeroase principate care Iuptau unuI
mpotriva aItuia. mpotriva aItuia.
Pentru a apra grani|eIe de invaziiIe triburiIor migratoare
dinspre stepeIe nordice, stateIe Yan, Zhao i Qin au
construit Ia grani|eIe Ior nordice ziduri de aprare. n anuI
.e.n, primuI mprat aI dinastiei Qin a reunificat |ara, a
Iegat ziduriIe rzIe|e pe care Ie construiser diferiteIe
principate, i a continuat s construiasc ZiduI, crend
astfeI aceast minune a Iumii. Se spune c ar fi singura
construc|ie de pe Pmnt care se vede de pe Lun.(Nu tiu
sigur, pentru c nu am vzut !)
Potrivit documenteIor istorice, Potrivit documenteIor istorice, ncep ncep nd nd
din secoIuI VII din secoIuI VII .Hr. .Hr. i p i p nn Ia Ia dinastia Ming dinastia Ming
(68 (68- -6 d.Hr.), peste de state 6 d.Hr.), peste de state
combatante combatante i dinastii feudaIe au participat i dinastii feudaIe au participat
Ia construirea ziduIui. Ia construirea ziduIui.
MareIe Zid chinezesc, una MareIe Zid chinezesc, una
dintre ceIe mai mari minuni aIe dintre ceIe mai mari minuni aIe
Iumii, a fost incIus de UNESCO Iumii, a fost incIus de UNESCO
pe Iista PatrimoniuIui CuIturaI pe Iista PatrimoniuIui CuIturaI
MondiaI MondiaI n 87. n 87.
.RUNELE ROZ ALE ORAULU
PETRA
Reprezint cea mai de pre| comoar a Iordaniei, dup ce timp de
de ani a stat ascuns de ochii OccidentuIui.
Descoperit de expIoratoruI eIve|ian Johann Ludwig Burckhardt n
8, orauI de cuIoarea trandafiruIui se afI Ia 6 de miIe sud de
capitaIa iordanian Aman i este construit pe o teras din
apropierea Vii Iui Moise. A fost capitaIa Iegendar a regatuIui
nabatieniIor, o popuIa|ie arab care, pn Ia cucerirea Iui de ctre
romani, a stpnit aceast regiune.
OrauI,, pierdut" Petra cu
fascinanteIe fa|ade scuIptate n
piatr.
Situat ntr-un canion adnc, accesuI n ora se
face prin spIendiduI defiIeu coIorat n nuan|e
naturaIe
Cu cei peste .6 de ani de istorie, siteuI arheoIogic
continu s fie admirat pentru arhitectura sa masiv,
structuriIe spate n roc i pentru compIexuI
ingenios de canaIe de ap, care au supravie|uit
trecerii timpuIui.
.STATUA MNTUTORULU
Statuia Iui Iisus Hristos, care se naI| deasupra orauIui Rio de
Janeiro, reprezint cea mai frumoas atrac|ie a metropoIei. Este
situat Ia 7 m aItitudine, pe MunteIe Corcovado, i a fost
inaugurat n .
Propunerea pentru a construi o statuie imens ca punct de
reper pe munte, vizibiI din ntreg orauI Rio, a fost facut
n de ctre Arhidieceza de Rio de Janeiro, ca un mod
de a marca ceIebrarea CentenaruIui Independen|ei BraziIiei
pIanificat pentru anuI urmtor.
.MACHU PCCHU .MACHU PCCHU
CitadeIa incaiIor,ridicat n Mun|ii Anzi din Peru. RuineIe CitadeIa incaiIor,ridicat n Mun|ii Anzi din Peru. RuineIe
orauIui Machu Picchu, descoperite de arheoIoguI Hiram orauIui Machu Picchu, descoperite de arheoIoguI Hiram
Bingham, sunt uneIe dintre ceIe mai frumoase i enigmatice Bingham, sunt uneIe dintre ceIe mai frumoase i enigmatice
Ioca|ii strvechi din Iume. OrauI a fost construit n piatr ntre Ioca|ii strvechi din Iume. OrauI a fost construit n piatr ntre
fIancuriIe a dou cuImi din Ian|uI de est aI mun|iIor Anzi, i care fIancuriIe a dou cuImi din Ian|uI de est aI mun|iIor Anzi, i care
coboar n pduriIe amazoniene. coboar n pduriIe amazoniene.
n vreme ce incayii foloseau vrful muntelui (2761,50 m nl(ime), n vreme ce incayii foloseau vrful muntelui (2761,50 m nl(ime),
ridicnd sute de structuri de ridicnd sute de structuri de piatr, piatr, ncepnd cu anii 1400, legendele yi ncepnd cu anii 1400, legendele yi
miturile indicau miturile indicau faptul c faptul c Machu Picchu Machu Picchu (nsemnnd (nsemnnd "vechiul pisc~n "vechiul pisc~n
limba limba Quechua) ,era Quechua) ,era cel mai adorat loc cel mai adorat loc sacru din acele timpuri. sacru din acele timpuri.
Circa 6 metri deasupra, noruI Circa 6 metri deasupra, noruI nf nf oar oar ruineIe paIateIor, b ruineIe paIateIor, b iIor, iIor,
tempIeIor, hambareIor tempIeIor, hambareIor i a i a n jur de de case, toate n jur de de case, toate ntr ntr- -o o
remarcabiI remarcabiI stare de conservare. MuIte dintre c stare de conservare. MuIte dintre c r r miziIe care miziIe care
c c nt nt resc resc n jur de de tone n jur de de tone,, sunt at sunt at t de precis scuIptate t de precis scuIptate i unite cu i unite cu
at at ta exactitate, ta exactitate, nc nc t t mbin mbin riIe f riIe f r r mortar nu permit nici m mortar nu permit nici m car unei car unei
Iame de cu Iame de cu| |it s it s intre printre eIe. intre printre eIe.
FF r r ndoiaI ndoiaI, , Machu Picchu repezint Machu Picchu repezint un exempIu de arhitectur un exempIu de arhitectur i i
inginerie tehnic inginerie tehnic ..
.CHICHEN ITZA .CHICHEN ITZA
CeIebruI ora aI mayaiIor,situat pe actuaIuI CeIebruI ora aI mayaiIor,situat pe actuaIuI
teritoriu aI MexicuIui. teritoriu aI MexicuIui.
Fosta cetate maya de Ia Chichen Fosta cetate maya de Ia Chichen- -Itza, Mexic, a Itza, Mexic, a
fost construit n anuI 8 d.H. PrincipaIa fost construit n anuI 8 d.H. PrincipaIa
structur din Chichen Itza este CastiIIo, o structur din Chichen Itza este CastiIIo, o
piramid cu baza ptrat i un tempIu n varf. piramid cu baza ptrat i un tempIu n varf.
Ea constituie centruI cet|ii i reprezenta Ea constituie centruI cet|ii i reprezenta
"IocuI de Ing rai, unde sIIuiau zeii". "IocuI de Ing rai, unde sIIuiau zeii".
Chichen Chichen- -Itza este supranumit Itza este supranumit 'Tar 'Tar muI f muI f gg duin duin| |ei', ei',
fiind unuI dintre ceIe mai importante dovezi aIe fiind unuI dintre ceIe mai importante dovezi aIe
civiIiza civiIiza| |iei Maya iei Maya- -ToItec. ToItec.
SituI este compus din mai muIte cI SituI este compus din mai muIte cI diri: Piramida KukuIcan ('EI diri: Piramida KukuIcan ('EI
CastiIIo' CastiIIo'- -CasteIuI), Pia CasteIuI), Pia| |a ceIor de coIoane,TempIuI Cur a ceIor de coIoane,TempIuI Cur| |ii ii
OvaIe, TempuI JaguaruIui, Temp OvaIe, TempuI JaguaruIui, TempIIuI R uI R zboiuI zboiuI- -TempIuI Chichen TempIuI Chichen
Itza propriu Itza propriu- - zis, ObservatoruI, OsuaruI, PIatforma Venus, zis, ObservatoruI, OsuaruI, PIatforma Venus,
PIa PIat tforma UIiuIui forma UIiuIui i JaguaruIui, DrumuI c i JaguaruIui, DrumuI c tre LocuI de Sacrificii, tre LocuI de Sacrificii,
PIatforma CraniiIor, TempIuI B PIatforma CraniiIor, TempIuI B rbatuIui B rbatuIui B rbos. rbos.
EL CASTILLO EL CASTILLO
CeIe de trepte CeIe de trepte
Piramida a fost construit Piramida a fost construit n a n a a feI a feI nc nct t, , n timpuI n timpuI
echinoc echinoc| |iiIor, soareIe Ia apus arunca o umbr iiIor, soareIe Ia apus arunca o umbr
sem sem nn nd perfect cu cea a unui nd perfect cu cea a unui arpe, cobor arpe, cobor nd pe nd pe
trepteIe dinspre nord aIe construc trepteIe dinspre nord aIe construc| |iei. iei.
CHICHEN ITZA CHICHEN ITZA
CeIe de coIoane CeIe de coIoane
TEMPLUL RZBOINICILOR TEMPLUL RZBOINICILOR
intrare intrare
GLESA
OBSERVATORUL OBSERVATORUL
ASTRONOMIC ASTRONOMIC
6.COLOSSEUMUL DIN ROMA 6.COLOSSEUMUL DIN ROMA
Construc|ie simboIic pentru ImperiuI Roman. Construc|ie simboIic pentru ImperiuI Roman.
Cunoscut originaI sub numeIe de AmfiteatruI Cunoscut originaI sub numeIe de AmfiteatruI
FIavian, dup FIavian, dup numeIe famiIiei numeIe famiIiei mp mp ratuIui ratuIui
Vespasian, sub a c Vespasian, sub a c r ruui domnie i domnie ncepuse ncepuse
construc construc| |ia, CoIos ia, CoIoss seumuI din Roma este eumuI din Roma este
probabiI cea mai impresionant probabiI cea mai impresionant cI cI dire a dire a
ImperiuIui Roman, vizitat ImperiuIui Roman, vizitat anuaI de sute de mii anuaI de sute de mii
de turi de turi ti. ti.
mp mp ratuI Vespasian, fondatoruI dinastiei ratuI Vespasian, fondatoruI dinastiei
FIavian, a FIavian, a nceput construc nceput construc| |ia ia
CoIos CoIoss seumuIui eumuIui n anuI 7 d.c, iar dup n anuI 7 d.c, iar dup
apte ani de munc apte ani de munc intens intens , construc , construc| |ia nu ia nu
atinsese mai muIt de trei sferturi din atinsese mai muIt de trei sferturi din
nn II| |imea stabiIit imea stabiIit a amfiteatruIui. a amfiteatruIui.
ns ns , dup , dup doar un an, cI doar un an, cI direa era direa era
terminat terminat i inaugurat i inaugurat de c de c tre Titus, fiuI tre Titus, fiuI
i urma i urma uI Ia tron a uI Ia tron aII Iui Vespasian. Iui Vespasian.
Festivit Festivit| |iIe de inaugurare au durat o sut iIe de inaugurare au durat o sut
de ziIe. de ziIe.
Pentru Pentru nceput, nceput,
CoIosseumuI a servit CoIosseumuI a servit
pentru IupteIe pentru IupteIe ntre fiare, ntre fiare,
apoi a venit r apoi a venit r nduI nduI
oameniIor s oameniIor s Iupte cu Iupte cu
animaIeIe, urma animaIeIe, urma| |i de i de
gIadiatorii care se gIadiatorii care se
infruntau infruntau ntre ei pe via ntre ei pe via| | i i
pe moarte. pe moarte.
Uria Uria uI anfiteatru a fost construit uI anfiteatru a fost construit n IocuI n IocuI
unui Iac artificiaI, parte dintr unui Iac artificiaI, parte dintr- -un parc un parc
construit de Nero construit de Nero n centruI Romei, care n centruI Romei, care
incIudea de incIudea de asemenea asemenea i Domus Aurea, c i Domus Aurea, c t t
i statuia CoIossus i statuia CoIossus.
COLOSSEUMUL NOAPTEA COLOSSEUMUL NOAPTEA
n prezent, monumentuI este unuI n prezent, monumentuI este unuI
dintre ceIe mai vechi repere dintre ceIe mai vechi repere
istorice istorice i reprezint i reprezint o carte o carte
deschis deschis pentru orice turist. pentru orice turist.
Acea gigantic Acea gigantic statuie a Iui Nero, statuie a Iui Nero,
inspirat inspirat probabiI de CoIosuI din probabiI de CoIosuI din
Rod Rodos os, a dat numeIe actuaI aI , a dat numeIe actuaI aI
monumentuIui. monumentuIui.
7.MAUSOLEUL TAJ MAHAL 7.MAUSOLEUL TAJ MAHAL
UnuI dintre ceIe mai cunoscute UnuI dintre ceIe mai cunoscute
monumente din India,Taj MahaI monumente din India,Taj MahaI
(PaIatuI Iui Taj),este ceI mai (PaIatuI Iui Taj),este ceI mai
grandios monument de grandios monument de
arhitectur de pe teritoriuI arhitectur de pe teritoriuI
Indiei. Indiei.
A fost construit de mpratuI A fost construit de mpratuI
moguI Khurram, supranumit moguI Khurram, supranumit
Shah Jahan, pentru a adposti Shah Jahan, pentru a adposti
trupuI iubitei saIe so|ii, Mumtaz trupuI iubitei saIe so|ii, Mumtaz
MahaI. MahaI.
Construc|ia spectacuIosuIui monument funerar a Construc|ia spectacuIosuIui monument funerar a
nceput n 6 i a fost nevoie ca peste . de nceput n 6 i a fost nevoie ca peste . de
muncitori s Iucreze timp de ani pentru a ridica muncitori s Iucreze timp de ani pentru a ridica
edificiuI decorat cu: edificiuI decorat cu:
turcoaze din Tibet, turcoaze din Tibet,
agate din Yemen, safire din CeyIon, agate din Yemen, safire din CeyIon,
ametiste din Persia, coraI din Arabia, ametiste din Persia, coraI din Arabia,
jad din China, maIachit din Rusia jad din China, maIachit din Rusia
perIe din OceanuI Indian. perIe din OceanuI Indian.
La rsrit ntreg ansambIu pare roz, La rsrit ntreg ansambIu pare roz,
iar seara aIb iar seara aIb- -gIbui. gIbui.
Schimbarea cuIoriIor Schimbarea cuIoriIor
se spune c este simboIuI se spune c este simboIuI
strii de spirit a femeiIor. strii de spirit a femeiIor.
Taj MahaI Taj MahaI- -uI este ceI mai bine uI este ceI mai bine
pstrat monument pstrat monument- -mormnt mormnt
din Iume. din Iume.
Documentare i
reaIizare:
Prof. Macsut CameIia Prof. Macsut CameIia
G. .,,Traian Demetrescu'' G. .,,Traian Demetrescu''- -Craiova Craiova