Sunteți pe pagina 1din 13

Capitolul III : Pregnan Capitolul III : Pregnantta a

oralit oralitt tii ii


11. Scriere 11. Scriere i oralitate i oralitate
Oarga Maria Oarga Maria- -Andreea Andreea
Registre stilistice, An I, Registre stilistice, An I,
C.M.M C.M.M
Oralitatea transcrisa Oralitatea transcrisa
- - Se renun[a la mijloacele transpunerii Se renun[a la mijloacele transpunerii
- Nijloace sintactice si lexicale ale
oralita[ii familiare : ,unaalta,
,asta, ,dom'le, ,din prima, ,ca
lumea, ,ma tocau, ,e lemn pentru
limbi straine, ,se aruncau exact ca
dispera[ii, ,nu ne despar[im nici
mor[i, ,nici deai dracului (EZ)
- ,Un an si am fost profesoara la
Liceul Cheorghe Lazar.
- ,A venit acasa si a zis, draga,
plecam pe vas. Cum plecam pe
vas? Uite asa, mam saturat.
Articolul scris Articolul scris si vorbit
- - Absen[a consoanei finale Absen[a consoanei finale --l = ' l = '
- August Scriban, Dictionaru limbii romanesti
- Ho[u'! ,vecinu' minte, terenu' e al meu, ,!a
bilan[u', neamule...
- n anumite expresii populare si familiare - ce
dracu', asi da cu stangun dreptu', ca (tot) omu'
- ,Toate [oapele se chinuie sa arate ce mul[i bani
au si se imbraca ca dracu' , Turcia scrie pe ele
(RL), ,rade si el la unspe diminea[a, ca tot omu',
o votculi[a
. ,Bancu' zilei (Libertatea)
Excese: ,De Sfin[ii Arhangheli Nihail
si Cavriil / Finii trebuie sa mearga cu
daru' la nasi (EZ 1338, 1338, 12),
,Specialistu' roman versus
specialistu' francez (]N ), ,La Cala[i,
terenul se niveleaza cu caloriferu'
(EZ )
Scrierea i rescrierea Scrierea i rescrierea
- -Nodificari redac[ionale : ,,procesul Nodificari redac[ionale : ,,procesul
de ameliorare stilistico de ameliorare stilisticogramaticala" gramaticala"
- -Ex. : ,,locuiesc in cartierul Nilitari Ex. : ,,locuiesc in cartierul Nilitari
din Bucureti" devine ,,sunt din din Bucureti" devine ,,sunt din
Bucureti", ,,Na numesc Popescu Bucureti", ,,Na numesc Popescu
Ceorgeta, mi se spune Cetu[a" se Ceorgeta, mi se spune Cetu[a" se
reduce la ,,Na numesc Cetu[a reduce la ,,Na numesc Cetu[a
- -Pt. el Pt. el devine devine pentru el pentru el
7eriment 76etic 7eriment 76etic
- - volumul de poezie volumul de poezie Deadeva Deadeva al lui al lui
Caius Dobrescu Caius Dobrescu
- - bajetzii", ,,oritsche, ,,oritschine", bajetzii", ,,oritsche, ,,oritschine",
tzschedeaza" tzschedeaza"
- - Litera k apare in loc de c: ,,okii", Litera k apare in loc de c: ,,okii",
,,kestii", ,,kiar" ,,kestii", ,,kiar"
- - Crafii stranii : ,,Asja cevfa", Crafii stranii : ,,Asja cevfa",
,,zvgnete", ,,yinstala[ii , ,,yieu ,,zvgnete", ,,yinstala[ii , ,,yieu
- - ]ocul rebusist: ,,p" (=pe) ,,d" (= de), ]ocul rebusist: ,,p" (=pe) ,,d" (= de),
,,k" (= ca), ,,pregateTT, ,,d c, ,,prea ,,k" (= ca), ,,pregateTT, ,,d c, ,,prea
rpd,, ,,desfund Qvta". rpd,, ,,desfund Qvta".
- - Cifre : ,,are 1 mutra dubioasa", ,in2ite Cifre : ,,are 1 mutra dubioasa", ,in2ite
- - Abrevieri i simboluri Abrevieri i simboluri ,,ff aproape", ,,ff aproape",
ortsche pretz i conven[ii grafice ortsche pretz i conven[ii grafice
moderne: dor S jale", ,,pur S simplu", k S moderne: dor S jale", ,,pur S simplu", k S
cum'. cum'.
- - Renun[area la notarea vocalelor: ,prfkt Renun[area la notarea vocalelor: ,prfkt
adaptata". adaptata".
- - vocala ,,a" vocala ,,a" absenta: ,,cnd",,,[nind", absenta: ,,cnd",,,[nind",
,,mncnd gndaci" . ,,mncnd gndaci" .
- - Taieturi arbitrare : ,,cascadede cioburi", Taieturi arbitrare : ,,cascadede cioburi",
,,nam afla tdect la sfarit", ,,argin tveki", ,,nam afla tdect la sfarit", ,,argin tveki",
,,lobuu ,,lobuu rekii ei". rekii ei".
- - Litera ,,x" pentru grupul ,,sc' : ,escursie": Litera ,,x" pentru grupul ,,sc' : ,escursie":
,,sal iubeaxa", ,,sa ne zdrobeaxa" ,,sal iubeaxa", ,,sa ne zdrobeaxa"
,,sarbeaxo ,,sarbeaxo [iganeaxa". [iganeaxa".
- - ,,ioppersonal", ,,fappa riu", ,,ioppersonal", ,,fappa riu",
,,b ,,batanccu unghiile", ,,nus cei in capu tanccu unghiile", ,,nus cei in capu
lor", ,,numacca'. ,,crecca ud lor", ,,numacca'. ,,crecca ud
,,egzaccaa tunci", ,,am statodrumu' ,,egzaccaa tunci", ,,am statodrumu'
- - Apocope : ,,azi d dimi, sa casa co Apocope : ,,azi d dimi, sa casa co
mexicanca" mexicanca"
- - ,,autobuzu" ,,autobuzu"
- - Contopiri : ,,Doamneajuta", Contopiri : ,,Doamneajuta",
,,cantantruna" ,,cantantruna"
- - Combina[ii de procedee : ,,a dadde 2 Combina[ii de procedee : ,,a dadde 2
baxulante", ,,Aa cam pleca baxulante", ,,Aa cam plecasa sam m
fosfericit' fosfericit'
- - Diferen[ieri tematice Diferen[ieri tematice
- - n scris bancul preia normele literaturii n scris bancul preia normele literaturii
scrise scrise
- - Reducerea nara[iunii Reducerea nara[iunii
- - !mitarea textului dramatic : Buna !mitarea textului dramatic : Buna
diminea[a soare !" (precipitat) diminea[a soare !" (precipitat)
- - Titluri de rubrici : Sa mai radem", Haz de Titluri de rubrici : Sa mai radem", Haz de
necaz" necaz"
ancul n 6ralitate i n scris ancul n 6ralitate i n scris
6nversa[ii electr6nice 6nversa[ii electr6nice
- -Adjectivele : Adjectivele : superb superb (2l de apari[ii) (2l de apari[ii)
i i super super (1S): ,,E super poza, imi (1S): ,,E super poza, imi
place". place".
- -Bestial Bestial (3), (3), beton beton (3), (3), adevarat adevarat (2), (2),
meserie meserie (2), (2), marfa marfa (1), (1), trasnet trasnet (l), (l),
tare tare (2 (2), tare de tot ), tare de tot (! (!), cel mai tare ), cel mai tare
(4), (4), fain fain (2) (2)
- -Cool Cool, , foarte cool foarte cool, , super cool super cool, , great, great,
sau sau megacolosal megacolosal
- -Punctele de suspensie (,,Nu...nu se Punctele de suspensie (,,Nu...nu se
poate.... poate.... e prea mult pentru mine... e prea mult pentru mine...
deja a zburat pe deja a zburat pe desktop") desktop")
- -vocativele vocativele ,,super, ONULE', ,,super, ONULE',
,meserie,frate, ,,BRAvO NAESTRE!, ,meserie,frate, ,,BRAvO NAESTRE!,
,,Nul[umesc, amice", ,,meri[i o bere, ,,Nul[umesc, amice", ,,meri[i o bere,
batrane! batrane!
- -Superrrrr!!!! Superrrrr!!!!
- -!nterjec[ia : ,,Uau',,, Oau" !nterjec[ia : ,,Uau',,, Oau"
- - Texte hibride: ,N Texte hibride: ,Nam fi tot batut din am fi tot batut din
pinteni pinteni i numai noi tim cata i numai noi tim cata
energie i osardie am cheltuit ! energie i osardie am cheltuit ! sa sa
croim acest incisiv mini croim acest incisiv minijurnal (...) jurnal (...)
daca evantaiul problematic diurn nu daca evantaiul problematic diurn nu
i iar...[ipa afiarea in coloane mereu ar...[ipa afiarea in coloane mereu
deschise adevarului i faptului major deschise adevarului i faptului major
exteriorizat frust " (OP) exteriorizat frust " (OP)
6nversa[ia agreabila i 6nversa[ia agreabila i
striden[ele striden[ele