Sunteți pe pagina 1din 1

3)ŴSpuneŴmlţ clne merge dlmlnea(a in paLru plcloareţ zlua in douáţ lar seara in Lrel?

nlcl o vleLaLe de pe pámânL nu se schlmbá ca dânsulŦ Când merge in paLru plcloareţ


are puLere mal pu(lná ;l se ml;cá mal inceLŦ"13
Cedlp dln mlLul arhalc reu;e;Le sá dezlege enlgma Sflnxululţ penLru a salva 1eba de
monsLrul careŴl ucldea pe cáláLorlţ fllnd a;ezaL sLraLeglcţ penLru aŴl lua prln
surprlndere la lnLrarea in ora;Ŧ 8áspunsul lul Cedlp descrle flln(a umaná aflaLá in
flecare dlnLre cele Lrel vârsLeţ in copllárleţ la maLurlLaLe ;l la senecLuLeť
ţţŴLsLe omulŦ Când e mlcţ in dlmlnea(a vle(llţ e slab ;l se Lârá;Le inceL in paLru labeŦ
Zluaţ adlcá aLuncl când e vârsLnlcţ merge in douá plcloareţ lar searaţ adlcá la
báLrâne(eţ devlne gârbov ;l având nevole de sprl[lnţ la un basLonŤ aLuncl merge in Lrel
plcloareŦ"
6)In marele såu poem Munci çi zile,Hesiod povesteçte cum Zeus, ca så se råzbune pe Prometeu çi pe
ceilalçi titani, i-a trimis-o pe frumoasa Pandora titanului Epimeteu pe care fratele såu, titanul
Prometeu, îl avertizase så nu primeascå nici un dar oferit de vicleanul Zeus. Dar Epimeteu n-a fost în
stare så reziste çi, fermecat de frumuseçea Pandorei, a luat-o de soçie.Pandora adusese cu ea si un
ulcior (cutie) plina cu daruri insa avand specificatia de a nu fi deschisa.In casa lui Epimeteu se afla un
ulcior mare, cu capac, în care erau închise... toate relele din lume. Pandora neputîndu-çi ståpîni
curiozitatea, a deschis capacul ulciorului, din care numaidecît au ieçit afarå nenumåratele rele,
råspîndindu-se apoi în lume. Numai Sperança - care råmåsese pe fundul ulciorului - n-a mai putut ieçi,
cåci între timp Pandora izbutise så închidå capacul. De relele çi necazurile, råmînînd doar cu o singurå
consolare - cu Sperança.
Cutia Pandorei este deci o exprimare gresita dar utilizata si ramasa in circulatie datorita unei
traduceri gresite aMitului Ulciorului Pandorei.