Sunteți pe pagina 1din 14

NOTIUNI INTRODUCTIVE

Pedologia ca tiin[. Obiectul i scopul pedologiei


Metode de cercetare
Raporturile pedologiei cu alte tiin[e
Scurt istoric
FORMAREA $I ALCTUIREA GENERAL A SOLULUI CA
SISTEM
Factorii de solificare
Procese de solificare
Formarea profilului de sol
Alctuirea general a solului ca sistem
Solul - subsistem al sta[iunii i al ecosistemelor
forestiere
Pedologia este tiin[a care studiaz solul sub raportul:
- alctuirii
- morfologiei
- genezei i evolu[iei
- propriet[ilor fizice, chimice i biologice
- clasificrii i reparti[iei geografice
- utilizrii sale n produc[ia vegetal
Obiectul pedologiei solul corp natural format la suprafa[a scoar[ei terestre
Scopul pedologiei cunoaterea legilor generale de alctuire a acestui corp
natural, al modului su de formare i evolu[ie, al propriet[ilor sale fizice, chimice
i biologice i a distribu[iei sale n spa[iu n vederea asigurrii coresponden[ei
armonice dintre exigen[ele bioecologice ale plantelor i posibilit[ile solului de a
satisface aceste exigen[e
Terminologie: sol, pmnt - teren
L I T O S F E R
Relieful variat al Romniei
Relieful lumii
nclinare
Altidudine
Expozi[ie
Pedologia ca tiin[. Obiectul i scopul pedologiei
FACTORI I PROCESE DE SOLIFICARE
FACTOR DE
SOLFCARE
PROCESE DE
SOLFCARE
ALTERARE
CHMC
BOCHMC
ROC (materialul parental)
RELEF
CLM
VEGETA|E
SMPLE
COMPLEXE
Factorii de
solificare
Roca (materialul prin dezagregare i componenta mineral
alterare) a solului
Relieful spa[iul pe care are loc procesul de solificare
tectonic
plan vulcanic
Relief accidentat structural
eroziv
energie radianta lumina
Clima caldura
apa (umiditate)
compozitia si miscarea aerului atmosferic
Vegetatia i sursa componentei organice a solurilor
fauna
Apele stagnante soluri azonale
PROCESE DE
SOLFCARE
elementare
(simple de formare
a solului )
fizice
fizico-mecanice
chimice
biologice
Dezagregare, alterare, argilizare,
desilicifiere, mineralizare,
humificare, absorb[ia apei,
circula[ia,
si scurgerea apei, formarea
structurii,
migrarea unor elemente n sol,
absorb[ia si transmiterea cldurii,
difuziunea aerului etc
compuse
(complexe)
BioacumuIarea si humificarea cu formarea orizonturiIor
O, Ao, Am, Au;
ArgiIizarea - orizontuI Bv;
EIuvierea - iIuvierea - orizonturiIe EI, Ea, Bt;
PodzoIirea humcoferiiIuviaIa - orizonturiIe Es, Bs, Bhs;
GIeizarea si stagnogIeizarea - orizonturiIe Gr, Go, W, w.
SaIinizarea si aIcaIizarea soIuriIor - sn, sc, na si Btna;
AndosoIizarea - orizontuI andic;
VertisoIarea - orizontuI y,
Turbificarea - orizontuI t
Elementele
componente
ale solului ca
sistem
solide
minerale
organice
nealterate
alterate
grosiere
d>2 mm
fine
d<2mm
bolovani (>20 mm)
pietre (10-20mm)
pietri (2-10mm)
nisip (2-0,2mm)
praf (0,02-0,002mm)
sruri
oxizi i hidroxizi
minerale argiloase (<0,002mm)
vii
moarte
microflora
fauna
nealterate - litiera
alterate - humusul
lichide
Apa ncarcat cu substan[e organice i minerale dizolvate
sau dispersate molecular
gazoase
aerul din sol
azot (78%)
oxigen (21%)
bioxid de carbon (0,03 %)
alte gaze
vaporii de ap
ELEMENTELE COMPONENTE ALE SOLULUI CA SISTEM
Solul = sistem
natural deschis
complex
trifazic
polidispers
structurat
poros
hidrofil
dinamic
cu integralitate
autoreglare si echilibru dinamic
Bt
Sub raport morfogenetic solul se definete ca o forma[iune de la
suprafa[a uscatului, rezultat prin ac[iunea ndelungat a factorilor pedogenetici
i caracterizat prin compozi[ie specific trifazic, ntregit de prezen[a
componentei vii, alctuire polidispers poroas a fazei solide, diferen[ieri de
compozi[ie i nsuiri pe vertical i dinamic complex i nentrerupt
FORMAREA I ALCTUIREA
COMPONENTEI MINERALE A SOLULUI
3.1. Originea constituien|iIor mineraIi ai soIuIui
Partea mineral provine din scoar[a terestr care este alctuit din roci i minerale
ntereseaz compozi[ia petrografic, mineralogic i chimic a scoar[ei terestre
Scoar[a terestr este alctuit din roci i minerale
Roci magmatice
efuzive (vulcanice)
intruzive
metamorfice
de contact termic
metamorfism regional
epizon
mezozon
catazon
sedimentare
detritice sau clastice
de precipita[ie chimic sau biochimic
psefite
psamite
pelite
aleurite
Compozi[ia chimic elementar O, Si, AI, Fe, Ca, Na, K, Mg, H 98 %
P, S, Mn, Ti, C, Cl sub 1,5 %, restul elementelor 0,5 %
3.2. Formarea pr|ii mineraIe a soIuIui prin procese fizice i chimice
ezagregarea proces fizico-mecanic de fragmentare i mrun[ire a rocilor i mineralelor
Dezagregarea are loc:
- datorit varia[iilor de temperatur
- prin nghe[-dezghe[
- sub ac[iunea apei
- sub ac[iunea vntului
- sub ac[iunea for[ei gravita[ionale
- sub ac[iunea vie[uitoarelor
AIterarea proces de natur fizico-chimic sau biologic care determin transformarea
mineralelor primare
AIterarea poate s fie: chimic sau biochimic
AIterarea chimic se realizeaz prin:
- hidratare fizic sau chimic
- dizolvare
- hidroliz
- carbonatare
- oxido-reducere
idroIiza reprezint principalul proces de alterare a silica[ilor:
Silica[ii hidrolizeaz aIcaIin i nefiind solubili hidroliza are loc n 3 faze:
- debazificarea
- desilicifierea
- argilizarea
Hidroliza poate fi totaI sau progresiv
AIterarea biochimic are loc sub influen[a organismelor
3.3. AIctuirea pr|ii mineraIe a soIuIui. ProduseIe dezagregrii i aIterrii
Prin dezagregare rezult materiale parentale: eluvii, deluvii, coluvii, aluvii, proluvii etc
Prin dezagregare i alterare rezult:
-srurile
- oxizii i hidroxizii
- mineralele argiloase
- praful (pulberea)
- nisipul
- pietriul
- pietrele
- bolovniul
pmntuI fin
scheIetuI
Srurile pot fi soIubiIe, greu soIubiIe i insoIubiIe. Produi ale acizilor clorhidric, azotic, sulfuric, carbonic.
Sruri uor soIubiIe: srurile acizilor azotic, clorhidric, sulfuric i carbonic.
Sruri greu soIubiIe: CaCO
3
, MgCO
3
.
Oxizii i hidroxizii rezult prin scoatera ionilor de Al etc prin alterare; ei se numesc oxizi liberi cum ar fi:
siIicea aIumina care formeaz complexe allofanice
Cel mai frecvent apar n soluri oxizi i hidroxizi de Fe, AI, Mg i siIicea coIoidaI.

S-ar putea să vă placă și