Sunteți pe pagina 1din 14

5.

PROPRIET|ILE CHIMICE ALE SOLURILOR


5.1. SOLU|IA SOLULUI I PROPRIET|ILE EI
Apa din sol ncrcat cu substan[e dizolvate sau dispersate coloidal formeaz soIu|ia soIuIui care constituie
mediul nutritiv pentru plante
SoIu|ia soIuIui con|ine: - substan[e organice (SO: hidra[i de carbon, acizi alifatici i aminoacizi, acizi uronici,
fenolici, fulvici)
- substan[e minerale (SM: K, Ca, P, N, sruri de Ca, Mg, K, S, NH
4
)
Raportul SO pe SM : - step i silvostep = 1
- zone umede >1
- zone aride <1
Concentra[ia solu[iei solului este foarte sIab cteva grame la litru (0,2-3 g/l P
2
O
5
i 7,5 g/l K
2
O)
Concentra[a depinde de umiditatea soIuIui i de activitatea bioIogic din sol
CompIexuI adsorbtiv al solului regleaz concentra|ia soIu|iei solului
5.2. COLOIZII SOLULUI
Particulele minerale, organice i organo-minerale cu diam.< 0,002 mm (2 ) formeaz coIoizii soIuIui care
reprezint partea cea mai activ a solului prin suprafe[ele lor ncrcate cu sarcini eIectrice
n soluri apar: - coloizi minerali (argil, hidroxizi de Fe i Al i silice coloidal)
- organici (humus i alte subst org)
- organo-minerali (complexe organo-minerale)
AIctuirea miceIei coIoidaIe:
- nucleu
- strat de ioni determinant de poten[ial
- strat de contraioni - dens
- difuz
GranuIa coIoidaI
ParticuIa coIoidaI MiceIa
coIoidaI
AIctuirea miceIei de argiI:
- nucleu fragmente din re[eau cristalin a mineralelor argiloase
- stratul de ioni determinant de poten[ial ioni negativi de OH
-
eIectronegativ
- stratul de contraioni ioni pozitivi de Ca
+2
, Mg
+2
, H
+
, K
+
AIctuire miceIei de acizi humici:
- nucleu molecule ale acizilor humici
- stratul de ioni determinant de poten[ial ioni negativi COO
-
sau OH
-
eIectronegativ
rezulta[i din disocierea gruprilor func[ionale
- stratul de contraioni ioni pozitivi de H
+
AIctuirea miceIei de hidroxizi de Fe i AI:
- nucleul agregate de molecule de Fe(OH)
3
sau Al(OH)
3
- strat intern determinat de poten[ial ion pozitivi FeO
+
sau AlO
+
eIectropozitiv
- stratul de contraioni ioni negativi Cl
-
PO
4
-
AIctuire miceIei de siIice coIoidaI:
- nucleu agregate de molecule de SiO
2
- stratul intern determinant de poten[ial ion de SiO
2
2-
eIectronegativ
- stratul de contraioni ioni pozitivi cu H
+
Alctuirea micelei coloidale de argil Alctuirea micelei coloidale de acizi humici
Alctuirea micelei coloidale de hidroxid feric Alctuirea micelei coloidale de bioxid de siliciu
Sarcini eIectrice i poten|iaI eIectric aI coIoiziIor din soI
ranula coloidal are poten[ial electric termodinamic sau plin, particula coloidal are poten[ial electrocinetic
sau zeta.
Micela coloidal este neutr din d.p.d.v. Electric.
Un rol important n mrirea poten[ialului electrocinetic l are stratul de contraioni i anume ioni din stratul dens
sunt nehidrata[i, iar cei din stratul difuz sunt hidrata[i
Pe poten[ial electrocinetic
e sarcina dublului strat electric
n care: d grosimea dublului strat electric
Di constanta dielectric a mediului de dispersie
r raza particulei coloidale
Pe este maxim cnd stratul difuz este alctuit din ioni momovalen[i de Li, Na, K, care determin un d max i
Pe este minim pentru cationi de Ca
+2
, Mg
+2
care determin un d min.
Coloizi solului, dintre care un rol important l de[ine argila i humusul, formeaz complexul coloidal al solului
care are capacitate de adsorb|ie i schimb de cationi.
ArgiIa are o capacitate total de schimb cationic de 25-150 me/100g argil
Acizii fuIvici au o capacitate total de schimb cationic de 300 me/100g acizi
Acizii huminici au o capacitate total de schimb cationic de 600 me/100 g de acizi

7
/ 0
!0
c
c

StriIe fizice aIe coIoiziIor din soI


Un sistem coloidal este alctuit din 2 faze: faza dispers
i mediuI de dispersie
Coloizii solului prezint 2 stri: - starea de dispersie coIoidaI
sau de soI
- stare de geI sau de coaguIare
Trecerea de la starea de gel la starea de sol se numete
dispersare (peptizare) i ea este nefavorabiI pentru soluri.
Trecerea de la starea de sol la starea de gel se numete
coaguIare i ea este favorabiI solului.
Dup starea lor coloizii pot fi reversibili i ireversibili.
Starea izoelectric este atunci cnd poten[ialul electrocinetic este 0
determin coagularea
Coagularea argilei i a humusuui crete de la ioni monovalen[i spre ioni trivalen[i
Na K NH4 Ca H Fe Al
5.3. CAPACITATEA DE ADSORB|IE MOLECULAR, CATIONIC I ANIONIC A SOLULUI
Solurile au capacitate de adsorb[ie att moIecuIar ct i anionic i cationic.
Adsorb[ia molecular este adsorb[ie fizic sau apolar i const n adsorb[ia moleculelor de ap de ctre
particulele coloidale. Apa adsorbit formeaz apa de higroscopicitate i apa peIicuIar. Tot prin adsorb[ie
moIecuIar sunt re[inute i moleculele de NH
4
.
Adsorb[ia molecular depinde de aria specific a solului i crete de la solurile nisipoase spre cele
argiIoase.
Adsorb|ia cationic
Este adsorb[ie fizico-chimic determinat de sarcinile electrice negative ale particulelor coloidale. Coloizii
electronegativi adsorb cu precdere ioni de Ca
+2
, Mg
+2
, K
+
, Na
+
care sunt ioni bazici i formeaz suma
bazeIor de schimb (Sb). n plus sunt adsorbi[i i cationi de NH
4
+
, Al
+3
, Fe
+3
, Zn
+2
, Cu
+2
.
Adsorb[ia ionior de H formeaz Sh sau suma hidrogeniIor schimbabiIi
LegiIe adsorb|iei i schimbuIui de cationi
Schimbul de cationi ntre complexul coloidal i solu[ia solului are loc dup urmtoarele legi:
1. Legea echivaIen|ei care arat c schimbul de ioni se face n func[ie de valen[a lor.
2. Legea reversibiIit|ii care arat c schimbul de ioni ntre sol i solu[ie este reversibil
3. Legea echiIibruIui care arat c schimbul de ioni ntre sol i solu[ie se face pn la realizarea unui
echilibru dinamic.
4. Legea energiei de adsorb|ie care arat c energia este func[ie de vaIen| i voIumuI ionic. Energia
de adsorb[ie crete de la ionii mono spre cei trivalen[i (excep[ie H)
Na K Mg Ca AI H
De asemenea, energia de adsorb[ie crete cu creterea voIumuIui ionic.
Indicii chimici ce caracterizeaz capacitatea de adsorb|ie i schimb cationic:
Sb suma bazelor de schimb
Sh suma hidrogenilor schimbabili
T capacitatea total de schimb cationic
V% - gradul de satura[ie n baze
T = Sb+Sh, iar V% = Sb/T
.
100
n raport cu valoare gradului de satura[ia n baze, solurile se clasific astfel:
- extrem oligobazice V<10%
- oligobazice V=10-30%
- oligomezobazice '30-55%
- mezobazice '55-75%
- eubazice peste '75%
Adsorb|ie anionic
Coloizii electro-pozitivi ai solului (hidroxizii de Fe i Al) au capacitate de adsorb[ie anionic. Se adsorb cu
deosebire ioni de PO
4
3-
, H
2
PO
4
-
, SO
4
2-
, CI
-
, OH
-
. Adsorb[ia anionic este denumit i re|inere chimic sau
chemosorb|ie. Ea este i de coloizii amfoteri. De mare importan[ pentru soluri este adsorb[ia anioniIor
aciduIui fosforic.
Fosfa[ii de Ca din sol se gsesc sub form de: - fosfa[i monocalcici (PO
4
H
2
)
2
Ca
- fosfa[i dicalcici PO
4
HCa
- tricalcici (PO
4
)
2
Ca
3
greu soIubiIi
Pentru ameliorarea, aprovizionrii cu P, a solurilor srace se recomand aplicarea de fosfa[i mono i dicalcici
uor solubili n solurile carbonatice i tricalcici n solurile acide.
soIubiIi
5.4. REAC|IA SOLULUI
Este determinat de raportul dintre concentra[ia ionilor de H
+
(sau H
3
O) i cei de OH
-
din solu[ia solului.
Dac: - H
+
> OH
-
reac[ia acid
- H
+
= OH
-
reac[ie neutr
- H
+
< OH
-
reac[ia aIcaIin sau bazic
n pedologie se vorbete, n mod curent, de aciditatea solului ntruct majoritatea solurilor au reac[ie acid.
Aciditatea solului poate fi:
- actual sau activ - Aa i ea este dat de ioni de H
+
i Al
3+
din solu[ia solului
- poten[ial - Ap dat de ioni de H
+
din complexul coloidal i din grupele func[ionale ale acizilor humici
- total - At = Aa+Ap
Aciditatea activ (actual) se exprim n unit[i pH (poten[ialul H ) care reprezint cologaritmul
concentra[iei ionilor de H din solu[ia solului
(H
+
)(OH
-
) = K K>=10
-14
(H
+
)(OH
-
) =10
-7
ioni g la litru de solu[ie
Dac: pH-ul < 7 reac[ie acid
= 7 neutr
> 7 aIcaIin
Apa din precipita[ii nu e pur i are dizolvat n ea CO
2
datorit acestui fapt pH apei este 5,7 la o concentra[ie de
CO
2
de 0,003% i 5,22 la o concentra[ie de CO
2
de 0,3%.
Solurile cu CaCO
3
n sol au pH ntre 8,3 i 10
Soluri cu NaCO
3
au ph ntre 10-12
n soluri CaCO
3
+ CO
2
+H
2
O trece n Ca(CO
2
)
2
care are ph = 8,5
Solurile care au V = 100% au ph = 7,0-8,3
Acididatea activ reprezint sub 1% din aciditatea total. n raport cu valorile ph-ului din solu[ia
solului reac[ia solului se clasific astfel:
Reac|ie pH
Extrem acid sub 3,5
Excesiv acid 3,5-4,0
Foarte put acid 4,0-4,5
Pu[in acid 4,5-5,0
Mod acid 5,0-6,0
Slab acid 6,0-6,5
F. slab acid 6,5-6,8
Practic neutr 6,8-7,2
F. slab alcalin 7,2-7,5
Slab alcalin 7,5-8,0
Moderat alcalin 8,0-8,3
Puternic alcalin 8,3-9,0
F. puternic alcalin 9,0-10.0
Extrem alcalin peste 10,0
Aciditatea poten|iaI sau titrabiI Ap
Este dat de ioni de H
+
i Al
+3
din complexul coloidal adsorbi[i precum i de ioni de H
+
din gr OH
-
i SiOH
-
AlOH
-2
i Al(OH)
2
-1
Aciditatea poten[ial poate fi pus n eviden[ ca aciditate de schimb (As) i ca aciditate hidrolitic (Ah).
As este dat de ionii de H
+
i Al
+3
din complexul coloidal pui n libertate prin tratarea solului cu solu[ia
normal a unei sri neutre (KCI).
Solu[ia de clorur de potasiu are ph = 6. Cu alte cuvinte solurile care au ph > 6 nu au aciditate de schimb.
Ah rezult prin tratare solului cu solu[ia unei sri ce hidrolizeaz alcalin Ca(CH
3
COO)
2
. solu[ia de acetat de
calciu are ph 8,3, deci Ah are o pondere mai mare din aciditatea totaI
Aciditatea totaI sau de neutralizare rezult prin tratarea solului co o baz (KOH) ajungndu-se
pn la neutralizarea complet a solului
Reac[ia solului are un rol important ca determinant ecologic ntruct influenteaz aIterarea mineraIeIor,
debazificarea i Ievigarea coIoiziIor, descompunerea resturiIor organice i humificarea i activitatea
bioIogic din soI.
Reac[ia solului joac i rolul de factor ecologic prin accesibiIitatea elementelor nutritive i prin toxicitatea
ionilor de Al i de Mn.
Speciile forestiere sunt exigente fa[ de reac[ia solului ele prefernd solurile cu reac[ie de la puternic acid la
slab acid spre neutr.
Foarte pu[ine specii suport reac[ii slab alcaline.
Reac[ia solului este o expresie fidel a condi[iilor de formare i A PROPRET|LOR SOLULU.
Capacitatea de tamponare a soIuriIor
Solul constituie un mediu tampon ntruct se opune schimbrii brute a ph-ului. Ca substan[e tampon
n sol joac un rol important complexul argilo-humic i sistemul carbonat-bicarbonat de calciu-acid
carbonic i fosfat-acid fosforic.
Complexul adsorbtiv este considerat ca un amestec al unui acid slab polibazic i srurile lui cu baze
puternice.
CompIex
adsorbtiv

+ 2HCI
CompIex
adsorbtiv
+ CaCI
2
CompIex
adsorbtiv
CompIex
adsorbtiv

+ 2NAOH
,

+ H
2
O
Cunoaterea capacit[ii de tamponare a solurilor este important pentru corectarea reac[iei solurilor prin
aplicarea de amendamente calcice
5.6. Poten|iaIuI de oxido-reducere
Solurile con[in i H molecular care d indica[ii asupra poten[ialului de reducere. Capacitatea de reducere
sau de oxidare rh reprezint log presiunii H molecular, deci:
rh = Iog 1 - p
Rh-ul variaz ntre 0 cnd presiunea H molecular este egal cu presiunea atmosferic i 40 care indic
condi[ii minime de reducere i maxime de oxidare.
n soluri rh variaz ntre 10 n cazul solurilor hidromorfe i 30 n cazul solurilor bine aerisite.
Cele mai multe soluri au rh-ul peste 25.

S-ar putea să vă placă și