Sunteți pe pagina 1din 11

4.

3 PIanosoIuriIe (PL)
Elemente de diagnoz. Tipul de planosol se definete prin orizonturile Ao
i El, sau Ea i Bt ntre care are loc o schimbare textural brusc pe cel
mult 7,5 cm. Aceast schimbare textural brusc se datoreaz n principal
bistratificrii materialului parental, dar i migrrii argilei. Pot prezenta orizont
organic, vertic i proprietti stagnice intense (W).
n clasificarea FAO-WRB-SR 1998 planosolurile au aceeai denumire,
iar n clasificarea american ele se ncadreaz la Hapludalfuri subgrupe
albice i la Albacvalfuri.
#spndire. Apar n aceleai areale cu luvosolurile, ocupnd
suprafe[e mai mari n Depresiunea Baia Mare i Oa, Piemonturile Vestice,
Podiul Getic, Subcarpa[i, Podiul Sucevei i pe terasele vechi din zonele
mai umede ale Mureului, Jiului, Oltului, Argeului etc. (FG.52).
Planosolurile de[in 0,1% din suprafa[a [rii (Tabelul 37), ocupnd circa
24.000 ha.
CondiJii de formare. Condi[iile generale de formare sunt reprezentate
prin luturi i argile, uneori n succesiune, formnd depozite bistratificate,
stratul inferior avnd textur mai fin. Relieful, clima i vegeta[ia sunt
aceleai ca i la brunele luvice i luvisolurile albice.
!rocese pedogenetice. i la planosoluri, solificarea este orientat n direc[ia formrii de
orizonturi Bt i E, tranzi[ia dintre cele dou orizonturi fcndu-se brusc pe o distan[ de maxim 7,5
cm, ca urmare a bistratificrii materialului parental i a procesului de eluviere-iluviere.
Ca urmare a umezirii suplimentare de suprafa[, la formarea planosolurilor au loc i
fenomene de pseudogleizare.
Alctuirea profilului. Planosolurile au urmtoarea succesiune de orizonturi pe profil: Aow-
Elw-Btw-C (Fig.68).
Orizontul Ao este gros de 20-25 cm i are o culoare brun deschis datorit con[inutului mic de
humus i alctuirii acestuia predominant din acizi fulvici i prezint pete de oxidare i reducere
datorit pseudogleizrii. Orizontul Elw este gros de 10-30 cm i mai deschis la culoare i prezint
de asemenea pete de oxidare i reducere, mai numeroase dect n Ao. Orizontul Bt, brusc
delimitat de El, este gros de peste 100 cm, are culoare glbuie i pete de oxidare i reducere.
Neoforma[iile biogene sunt mai slab reprezentate i sunt situate mai ales la partea superioar a
profilului.
Ca neoforma[ii reziduale, apar grun[i de nisip fr pelicul coloidal n Ao, pudr de silice
sub form de pete albicioase n El i pete de oxidare i reducere i uneori bobovine pe tot profilul,
mai numeroase n Bt.
!roprietJi. Textura la planosoluri este diferen[iat pe profil: n Ao, textura este de obicei
mijlocie (luto-nisipoas sau lutoas), uneori mijlocie grosier. n El procentul de argil scade, iar
n Bt crete brusc.
Structura este grun[oas, slab format n orizontul Ao, lamelar poliedric slab dezvoltat
sau lipsit de textur n El i poliedric sau prismatic n Bt.
Schimbarea textural brusc duce la nrut[irea celorlalte propriet[i fizice
i fizico-mecanice, hidrofizice i de aera[ie. Pu[in favorabile sunt i
propriet[ile chimice i de troficitate. Au un pH i un grad de satura[ie n
baze ceva mai ridicat dect luvosolurile albice i brunele luvice, sunt slab
aprovizionate cu humus - cca. 2% - i con[in rezerve mici de substan[e
minerale.
$ubtipuri. n afara subtipului tipic, planosolurile pot prezenta i alte
subtipuri i anume: vertic cu orizont vertic ntre baza orizontului El i 100 cm
adncime (Aow-Elw-Btwy-C); albic, cu orizont Ea (Ao-Eaw-Btw-C) i stagnic
cu orizont W (pseudogleic) a crui limit superioar este situat ntre 20 i
50 cm adncime i w n primii 100 cm i solodic cu orizont ac n primii 100
cm sau na sub 50 cm (Aowac-Elwac-Btac-Cna.
ertilitate. Fertilitatea planosolurilor este mai sczut dect cea a
luvosolurilor, ca urmare a propriet[ilor fizice, hidrofizice i chimice i de
troficitate mai pu[in favorabil. Ameliorarea fertilit[ii planosolurilor cultivate
agricol sau forestier se realizeaz prin aplicarea unei agrotehnici adecvate
n vederea diminurii excesului sau deficitului de umiditate, aplicarea
ngrmintelor organice i minerale i a amendamentelor calcaroase.
LASA AMBISOLURI (AM)
Solurile din clasa cambisoluri prezint orizont Bv care are culori cu
valori i crome peste 3,5 la materialul n stare umed ncepnd din
partea sa superioar. Nu prezint orizont Cca n primii 80 cm.
Cambisolurile au aceeai denumire i n clasificarea FAO-
WRB-SR-1998 i corespund ordinului nceptisoluri subordinelor
Criepturi i Udepturi cele cu regim de temperatur criic i regim de
umiditate udic din calsificarea american, iar cele din Oltenia,
Dobrogeaa i Podiul Brladului cu regim de umiditate ustic
corespund subordinului Ustepturi.
n aceast clas sunt cuprinse dou tipuri de soluri i anume:
Eutricambosolurile fostele brune eumezobazice din clasificarea
anterioar i Districambosolurile, fostele brune acide.
Cambisolurile ocup o suprafa[ de circa 4,6x106 ha ceea ce
reprezint 19,5% din suprafa[a total a [rii.
.1 EutricambosoIuriIe E)
Aceste soluri au fost descrise n clasificarea anterioar sub denumirea de
soluri brune de pdure sau brune eumezobazice.
Ele corespund grupei utricambisoluri din clasificarea FAO- WRB-SR
1998 i marilor grupe de utrocriepturi, utrodepturi i Haplustepturi din
clasificarea american.
Elemente de diagnoz. Eutricambosolurile se definesc prin orizont B
cambic (Bv), avnd gradul de satura[ie n baze V peste 53% i cel pu[in n
partea superioar, sau cel pu[in n pete (n propor[ie de peste 50%) culori i
nuan[e mai galbene dect 5 YR, cu valori i crome de peste 3,5 la
materialul n stare umed, cel pu[in pe fe[ele agregatelor structurale. Nu
prezint orizont Cca n primii 80 cm.
#spndire. Eutricambosolurile apar n zona montan inferioar i
uneori mijlocie din Carpa[ii Orientali, Meridionali i Occidentali, n
Subcarpa[i, Piemonturile vestice, Podiul Transilvaniei, Podiul Moldovei,
Podiul Getic, Dobrogea de Nord i n Cmpia din vestul i nord-vestul [rii.
Ele ocup 1,3x106 ha ceea ce reprezint 5,8% din suprafa[a [rii.
CondiJii de formare. Eutricambosolurile s-au format n regiunile de dealuri, podiuri i montane,
pe materiale parentale alctuite din marne, luturi, gresii calcaroase, conglomerate calcaroase etc.,
adic pe substrate bogate n carbonat de calciu i alte elemente bazice. Relieful este n general
variat i cu drenaj extern bun, de regul pe versan[i uor la moderat nclina[i. Climatul caracteristic
apar[ine provinciilor Cf i Df, adic climat temperat sau boreal cu precipita[ii tot timpul anului,
caracterizat prin temperaturi medii anuale cuprinse ntre 6 i 10oC, precipita[ii ntre 600 i 1000
mm i indici de ariditate peste 35. Vegetatia sub care s-au format aceste soluri este alctuit din
pduri de foioase, de amestecuri de foioase i rinoase (n special de brad) bogate n plante de
mull.
!rocese pedogenetice. Fiind formate pe materiale parentale bogate n minerale calcice i
feromagneziene i pe forme de relief cu drenaj bun, cu tot caracterul umed al climatului,
debazificarea este slab, fapt ce mpiedic migrarea coloizilor organo-minerali i diferen[ierea
textural pe profil. Procesul pedogenetic dominant este cel de brunificare, adic de colorare
brun a profilului prin acumularea de mull forestier slab la moderat acid nso[it de cel de argilizare,
adic de formare de argil n situ.
Resturile organice se descompun n cea mai mare parte pn la mineralizarea lor total.
Acizii humici nou forma[i sunt alctui[i n cea mai mare parte din acizi fulvici. Acetia sunt
neutraliza[i de cationii de calciu, magneziu, potasiu .a., elemente rezultate din procesul de
hidroliz acid a silica[ilor primari sau proveni[i din srurile solubile formate prin mineralizarea
substan[elor organice. Acizii fulvici pot intra n reac[ie cu hidroxizii de fier de origine biologic care
sunt uor solubili i deci sunt spla[i din sol. Eventualele pierderi de cationi din sol prin eluvionare
sunt compensate prin alterarea mineralelor primare i descompunerea resturilor organice. Acizii
humici formeaz cu mineralele argiloase i ionii de fier, compui compleci insolubili, care se
acumuleaz n partea superioar a profilului i care formeaz principalii constituen[i ai agregatelor
structurale ale solului.
Alctuirea profilului. Eutricambosolurile au urmtoarea succesiune de orizonturi pe
profil: Ao-Bv-C(R)(FG.69). Orizontul Ao este gros de 10-40 cm, are o culoare brun
nchis datorit humusului de tip mull forestier i o structur glomerular degradat
sau grun[oas. Orizontul Bv prezint grosimi variabile de la 20 la 150 cm, de culoare
brun glbuie, brun ruginie, structura poliedric sau prismatic, cu unit[i structurale
lipsite de pelicule de argil migrat din orizontul superior. Tranzi[ia dintre orizonturile
Ao i Bv i C este difuz. Pe profil nu apar neoforma[ii specifice. Dac prezint
orizont organic O, acesta are numai suborizontul Ol.
!roprietJi. Eutricambosolurile au o textur variabil n func[ie de materialul
parental care poate merge de la uoar la grea. Curba reparti[iei argilei pe profilul
solului indic o cretere n orizontul B fa[ de orizontul A, indicele de diferen[iere
textural fiind sub 1,2. Structura este grun[oas n Ao, slab sau moderat dezvoltat
n Bv. Datorit texturii nediferen[iate pe profil i structurii relativ bune i celelalte
propriet[i fizice, fizico-mecanice, hidrofizice i de aera[ie sunt favorabile. n orizontul
Ao, con[inutul de humus este totdeauna mai mare ca 2%, putnd ajunge pn la 10-
12%, uneori chiar mai mult. Acest humus este relativ bogat n azot, raportul C/N fiind
mai mic ca 15. Reac[ia solului este slab la moderat acid (pH = 5,8-6,5), iar V > 55%
(FG. 69).

$ubtipuri. Datorit arealului lor foarte vast de rspndire din zona de cmpie de la 200 m
altitudine pn n zona montan la peste 1400 m altitudine n care to[i factorii de solificare vaziaz
n limite largi este de ateptat ca eutricambosolurile s prezinte foarte multe subtipuri.
Astfel n afara subtipului tipic, pot aprea urmtoarele subtipuri: molic Am-Bv-C(R); psamic
pe depozite nisipoase cu textur grosier n primii 50 cm; pelic cu textur foarte fin n primii 50
cm; vertic Ao-Bvy-Cy cu orizont vertic ntre baza orizontului Ao i 100 cm; andic cu material amorf
cel pu[in n unul din orizonturi; gleic Ao-Bv-CGr cu orizont Gr ntre 50 i 100 cm sau sub 100 cm;
stagnic Aow-Bvw-C cu orizont w n primii 100 cm sau cu W sub 50 cm; aluvic format pe depozite
fluviatile; litic Ao-Bv-R cu roca compact R sub 20 cm; scheletic cu orizontul A i Bv excesiv
scheletice (peste 75% schelet); rodic cu orizont Bv care are n partea inferioar i cel pu[in n pete
n propor[ie de peste 50% n partea superioar culori n nuan[e de 5YR i mai roii; salinic cu
orizontul hiposodic sc n primii 100 cm sau orizont salic ntre 50 i 100 cm adncime i sodic sau
alcalic cu orizont hiposodic ac n primii 100 de cm sau cu orizont na ntre 50 i 100 cm.
ertilitate. Solurile brune eumezobazice, profunde, bine structurate, relativ saturate n
cationi de calciu, bogate n substan[e nutritive i cu o capacitate mare n apa util sunt soluri
fertile pe care se gsesc arborete de clase superioare de produc[ie. Sunt n general soluri tipice
pentru gorunetele i leaurile de dealuri, pentru fgetele premontane i montane i pentru
amestecurile de fag cu rinoase de productivitate superioar. Scderea fertilit[ii acestor soluri
poate fi determinat de volumul lor edafic mic, datorit pantei mari a versan[ilor din zona montan

.2 DistricambosoIuriIe (D)
Districambosolurile sunt cunoscute din clasificrile anterioare sub
denumirea de soluri brune acide sau brune glbui acide montane.
Ele corespund grupei istric Cambosoluri din clasificarea WRB-SR
1998 i se ncadreaz n marile grupe istrocriepturi i istrudepturi din
clasificarea american.
Elemente de diagnoz. Districambosolurile prezint drept orizont de
diagnoz un Bv cambic care are cel pu[in n partea sa superioar un grad
de satura[ie n baze sub 53% i culori cu valori i crome peste 3,5 la
materialul n stare umed, cel pu[in n interiorul elementelor structurale.
#spndire. Sunt rspndite cu deosebire n zona montan de
altitudine, ncepnd de la 600-700 m i pn la 1600-1700 m, adic pn la
limita superioar a pdurii (fig.52,53, 54). Apar uneori i n regiunile de
dealuri i podiuri sub 500-600 m i n depresiunile subcarpatice cu climat
umed i pe substrate acide. Districambosolurile ocup cca. 13,5% din
suprafa[a total a [rii i 51,9% din totalul solurilor montane.
CondiJii de formare. Districambosolurile s-au format pe materiale parentale alctuite n general
din depozite de pant formate din dezagregarea i alterarea rocilor eruptive i metamorfice acide,
precum i a rocilor sedimentare srace sau lipsite de CaCO3. Relieful este de tip montan, cu
versan[i de nclinri i expozi[ii variabile, la limita altitudinal inferioar, ntotdeauna umbri[i.
Climatul este umed i rcoros, caracterizat printr-o temperatur medie anual cuprins ntre 3 i
6oC, prin precipita[ii medii anuale de 800-1200 mm i printr-un indice de ariditate anual, de regul
de peste 45. Vegetatia sub care s-au format este alctuit din pduri de foioase, de regul fgete
montane, amestecuri de fag cu rinoase sau molidiuri pure cu flor acidifil.
!rocese pedogenetice. Climatul umed i rcoros, alturi de materialul parental, srac n
minarale calcice i feromagneziene favorizeaz acidificarea mediului. n aceste condi[ii de reac[ie
acid, activitatea microorganismelor este mai redus, transformarea resturilor organice este mai
greoaie, iar acizii organici nou forma[i nu sufer un proces de mineralizare att de intens ca n
Eutricambosoluri. n aceste condi[ii, solu[ia solului este mult mai concentrat n acizi organici, iar
pH-ul i V-ul au valori mult mai sczute, comparabile cu cele din solurile podzolice. Procesul de
podzolire nu se manifest n aceste soluri datorit permeabilit[ii lor ridicate i aerisirii, care nu
permite trecerea fierului feric n stare redus i deci nu poate fi imobilizat de acizii fulvici i al[i
acizi organici sub forma unor compui compleci, uor solubili, chiar dac aceti acizi sunt n
concentra[ie mare. n stare oxidat, fierul formeaz cu acizii organici, n mod predominant,
compui compleci, insolubili, care se acumuleaz pe locul formrii lor n orizontul Ao. Curba
fierului liber indic o concentra[ie mai mare a acestui element n orizontul A i nu n orizontul B ca
la podzoluri. Aluminiul i hidroxizii de aluminiu, sub ac[iunea acizilor organici, trec sub forma unor
compui compleci uor solubili care migreaz i se acumuleaz n orizontul B. Curba aluminiului
liber indic migrarea i acumularea acestor compui compleci ai aluminiului n orizontul B.
Alctuirea profilului. Districambosolurile au profile de tipul O-Ao-Bv-C (FG. 70). Deasupra
orizontului A se gsete un orizont O cu mull-moder sau moder. Orizontul Ao are grosimi
variabile, de regul ntre 10-25 cm i o structur grun[oas. Orizontul Bv are grosimi de 20-70
cm i este de culoare brun cu nuan[e glbui i o structur subpoliedric.
!roprietJi. Districambosolurile au o textur uoar spre mijlocie, nediferen[iat pe profil.
Structura este grun[oas, slab dezvoltat n orizontul Ao i subpoliedric poliedric moderat
dezvoltat n orizontul Bv. Con[inutul n humus este variabil, de regul ntre 3-8% n orizontul Ao
al solurilor cu mull-moder i peste 8% n solurile montane cu moder de la altitudini foarte mari.
Raportul C/N are valori cuprinse ntre 16-20 n orizontul Ao i sub 14 n orizontul Bv. Raportul
acizi humici/acizi fulvici din orizontul Ao este de 0,3-0,5. Ph-ul este sub 5,0, iar gradul de satura[ie
n baze are valori sub 55% n orizontul Ao i sub 30-35% n orizontul Bv. Aciditatea de schimb a
acestor soluri este determinat predominant de cationii de aluminiu, a cror prezen[ n complexul
absorbtiv explic de ce n aceste soluri nu are loc migrarea argilei din orizontul Ao n Bv. (FG.
70).
$ubtipuri. Districambosolurile care sunt n majoritate soluri forestiere din zona montan
temperat i zona boreal pot prezenta urmtoarele subtipuri: tipic, umbric O-Au-Bv-C(R), psamic
O-Ao-Bv-C, andic O-Ao-Bv-C(R), prespodic O-Ao-Bv-C(R) cu oruzont B cambic (Bv) prezentnd
acumulare de sescvioxizi (ndeosebi Al2O3) fr a ndeplini integral parametrii de orizont spodic
litic O-Ao-BvR-R cu roca dur consolidat ntre 20 i 50 cm, scheletic, aluvic i gleic Ao-Bv-Cca
cu Gr sub 50 cm.

S-ar putea să vă placă și