Sunteți pe pagina 1din 251

LIPIDELE

ROLUL
STRUCTURA CHIMIC
PROPRIET)I
lunciile biologice ale lipidelor. lunciile biologice ale lipidelor.
Clasiicarea lipidelor, structurala, uncionala, dupa proprietaile izico Clasiicarea lipidelor, structurala, uncionala, dupa proprietaile izico--chimice ,. chimice ,.
Lipidele de rezera Lipidele de rezera -- acilgliceridele, reprezentanii, structura, proprietaile izico acilgliceridele, reprezentanii, structura, proprietaile izico--
chimice, rolul biologic. chimice, rolul biologic.
Lipidele protoplasmatice Lipidele protoplasmatice -- osogliceridele, singolipidele, glicolipidele, colesterolul osogliceridele, singolipidele, glicolipidele, colesterolul--
structura, proprietaileizico structura, proprietaileizico--chimice, rolul biologic. chimice, rolul biologic.
Licosanoizii Licosanoizii-- prostaglandinele, leucotrienele, tromboxanele prostaglandinele, leucotrienele, tromboxanele-- structura si rolul structura si rolul
biologic. biologic.
Vitaminele liposolubile Vitaminele liposolubile -- A,D,L, K A,D,L, K -- structura si rolul biologic. structura si rolul biologic.
Membranele biologice: Membranele biologice:
lunciile si structura lunciile si structura -- modelul S.G.Singer si G.L.Nicolson, modelul S.G.Singer si G.L.Nicolson,
Proprietaile undamentale Proprietaile undamentale -- luiditatea, molilitatea, permeabilitatea selectia, luiditatea, molilitatea, permeabilitatea selectia,
asimetria, autoasamblarea si autorapararea, asimetria, autoasamblarea si autorapararea,
Diersitatea si speciicitatea structurilor si unciilor dieritor membrane biologice. Diersitatea si speciicitatea structurilor si unciilor dieritor membrane biologice.
! !
Substan]e organice, greu Substan]e organice, greu
solubile n ap dar solubile n solubile n ap dar solubile n
solven]i solven]i oorganici (eter, benzen, rganici (eter, benzen,
cloroform). cloroform).
Rolul Rolul
1. 1. principala form de depozitare i de principala form de depozitare i de
transport a rezervelor energetice transport a rezervelor energetice
ale organusmului ale organusmului
2. 2. Constituieni structurali ai Constituieni structurali ai
membranelor celulare i membranelor celulare i
intracelulare intracelulare
3. 3. rol n procesul de comunicare i rol n procesul de comunicare i
recunoatere intercelular recunoatere intercelular
4. 4. Izolator: termo; mecano Izolator: termo; mecano- -; ;
electroizolator electroizolator
5. 5. Pot avea efecte biologice: sunt Pot avea efecte biologice: sunt
vitamine, hormoni, prostaglandine vitamine, hormoni, prostaglandine
Clasificarea Clasificarea
Saponifiabile Saponifiabile prin hidroliz se prin hidroliz se
descompun n substanele componente descompun n substanele componente
(acilglicerolii, fosfogliceride, sfingolipide, (acilglicerolii, fosfogliceride, sfingolipide,
cerurile, glicolipidele) cerurile, glicolipidele)
esaponifiabile esaponifiabile nu se scindeaz nu se scindeaz
hidrolitic n compui simpli (hidrocarburile, hidrolitic n compui simpli (hidrocarburile,
alcoolii, aldehidele, acizi cu schelete alcoolii, aldehidele, acizi cu schelete
alifatice sau ciclice cu structur alifatice sau ciclice cu structur
poliizoprenic: terpenele, steroizii, poliizoprenic: terpenele, steroizii,
carotenoizii) carotenoizii)
$9ruc9ural: $9ruc9ural:
Lipide monocomponente Lipide monocomponente
(monomeri lipidici) (monomeri lipidici) lipide lipide
nesaponifiabile nesaponifiabile
Lipidele policomponente Lipidele policomponente
1. 1. Simple: Simple: cerurile, gliceridele, cerurile, gliceridele,
steridele steridele
. . Conjugate (mixte): Conjugate (mixte): fosfolipidele, fosfolipidele,
sfingolipidele, glicolipidele sfingolipidele, glicolipidele
Dup propriet]ile fizico Dup propriet]ile fizico--
chimice: chimice:
1. 1. Polare (FL, AG) Polare (FL, AG)
2. 2. Nepolare Nepolare %g %g
Dupa importana iziologica: Dupa importana iziologica:
1. 1. Lipide de rezerv Lipide de rezerv - - %g %g
. . Structurale Structurale FL, Col, Sfingolipidele FL, Col, Sfingolipidele
3. 3. Lipidele sngelui Lipidele sngelui: %g, Col, LP : %g, Col, LP
Lipidele constituie 10 Lipidele constituie 10- -20% din masa 20% din masa
corpului. corpului.
10 10- -12 kg lipide (2 12 kg lipide (2- -3 kg 3 kg lipide lipide
structurale; 98% structurale; 98% - - concentrate n concentrate n
esutul adipos) esutul adipos)
AG AG s9ruc9ura, proprie9i s9ruc9ura, proprie9i
AG AG- - derivaii hidrocarburilor alifatice ce conin derivaii hidrocarburilor alifatice ce conin
druparea carboxil druparea carboxil
Clasificare: Clasificare:
1. 1. Dup nr atomilor de C: Dup nr atomilor de C:
a. a. - - AG cu nr par AG cu nr par
b. b. - - AG cu nr impar AG cu nr impar
2. 2. Dup gradul de saturare: Dup gradul de saturare:
a. a. saturai saturai
b. b. nesaturai nesaturai
33. Dup rolul fiziologic: . Dup rolul fiziologic:
a. a. eseniali eseniali
b. b. neeseniali (linoleic i linolenic) neeseniali (linoleic i linolenic)
$9ruc9ura chimic $9ruc9ura chimic
Cl Cl33--COOl acetic COOl acetic
Cl Cl33--,Cl ,Cl22,,22--COOl butiric COOl butiric
Cl Cl33--,Cl ,Cl22,,44--COOl caproic COOl caproic
Cl Cl33--,Cl ,Cl22,,66--COOl caprilic COOl caprilic
Cl Cl33--,Cl ,Cl22,,88--COOl capric COOl capric
Cl Cl33--,Cl ,Cl22,,10 10--COOl lauric COOl lauric
Cl Cl33--,Cl ,Cl22,,12 12--COOl miristic COOl miristic
Cl Cl33--,Cl ,Cl22,,14 14--COOl palmitic COOl palmitic
Cl Cl33--,Cl ,Cl22,,16 16--COOl stearic COOl stearic
AG mononesatura AG mononesatura]i ]i
AG nesaturai conin una sau mai multe AG nesaturai conin una sau mai multe
legturi duble etilenice care de regul legturi duble etilenice care de regul
sunt sunt ntre poziia C ntre poziia C99 i C i C10 10 cis cis
a. a. p palmitooleic almitooleic (C16:1) (C16:1)
CH CH33- - (CH (CH22) )55- - CH CH=CH =CH- -(CH (CH22) )77- -COOH COOH
a. a. ooleic leic (C18:1) (C18:1)
CH CH33- -(CH (CH22) )77- -CH=CH CH=CH- -(CH (CH22) )77- -COOH COOH
AG AG polinesatura]i polinesatura]i
a.linoleic a.linoleic (C18:2 (C18:2 cis9, 12) cis9, 12)
CH CH33- -(CH (CH22) )44- -CH=CH CH=CH- -CH CH22- -CH=CH CH=CH- -
(CH (CH22) )77- - COOH COOH
a. l a. linolenic inolenic (C18:3 (C18:3 cis9,12,15) cis9,12,15)
CH CH33- -CH CH22- -CH=CH CH=CH- -CH CH22- -CH=CH CH=CH- -CH CH22- -
CH=CH CH=CH- -(CH (CH22) )77- -COOH COOH
a.arahidonic a.arahidonic (C20:4, cis5,8,11,14) (C20:4, cis5,8,11,14)
CH CH33- -(CH (CH22) )44- -CH=CH CH=CH- -CH CH22- -CH=CH CH=CH- -
CH CH22- -CH=CH CH=CH- -CH CH22- -CH=CH CH=CH- -(CH (CH22) )33- -
COOH COOH
!roprie9ile AG !roprie9ile AG
1. 1. AG satura]i pn la C8 AG satura]i pn la C8 -- sunt lichizi; mai sunt lichizi; mai
sus de C8 sus de C8-- solizi. AG nesatura]i solizi. AG nesatura]i -- sunt sunt
lichizi lichizi
. . n cristale catenele hidrocarburilor saturate n cristale catenele hidrocarburilor saturate
au configura]ia de zig au configura]ia de zig--zag zag
3. 3. AG nesatura]i prezint izomerie cis AG nesatura]i prezint izomerie cis--trans trans
ns formele naturale ale acestor ns formele naturale ale acestor -- sunt sunt
izomerii cis izomerii cis
4. 4. AG AG -- pu]in solubili n ap, solubilitatea pu]in solubili n ap, solubilitatea
scznd odat cu lungimea catenei scznd odat cu lungimea catenei
5. 5. AG nu se afl n stare liber n celule i AG nu se afl n stare liber n celule i
]esuturi ci sunt lega]i covalent ]esuturi ci sunt lega]i covalent
6. 6. AG nesatura]i au t de topire mai joas AG nesatura]i au t de topire mai joas
comparativ cu cei satura]i comparativ cu cei satura]i--- --- lungimea i lungimea i
prezen]a legturilor duble amplific prezen]a legturilor duble amplific
fluiditatea fluiditatea
!roprie9ile chimice !roprie9ile chimice
AG saturai si nesaturai pot orma: AG saturai si nesaturai pot orma:
1. 1. Lsteri ,gliceride, osogliceride, Lsteri ,gliceride, osogliceride,
2. 2. Saruri ,sapunuri cu proprietai tensioactie, Saruri ,sapunuri cu proprietai tensioactie,
3. 3. Amide ,singolipide, Amide ,singolipide,
AG nesaturai adiioneaza la nielul dublei AG nesaturai adiioneaza la nielul dublei
legaturi legaturi -- halogeni ,Br2, Cl2,, tiocianatul halogeni ,Br2, Cl2,, tiocianatul
,SCN, ,SCN,22, gruparea hidroxil , gruparea hidroxil
AG nesaturai suera procesul de peroxidare, la AG nesaturai suera procesul de peroxidare, la
care se altereaza gustul si mirosul ,rncezire, care se altereaza gustul si mirosul ,rncezire,
GC# GC#
( acilgliceroli, grsimi neu9re) ( acilgliceroli, grsimi neu9re)
Sunt esteri ai glicerolului cu AG Sunt esteri ai glicerolului cu AG
Dupa nr gruparilor alcoolice esteriicate din glicerol Dupa nr gruparilor alcoolice esteriicate din glicerol
deosebim: mono deosebim: mono--, di , di-- si tri gliceride si tri gliceride
#olul 1g #olul 1g
1. 1. Constituie grsimea de rezerv din Constituie grsimea de rezerv din
]esuturi ]esuturi
. . Rol energetic Rol energetic
3. 3. Se gsesc n LP plasmatice Se gsesc n LP plasmatice
4. 4. Izolator Izolator
La oxidarea 1g se elimin 9kcal La oxidarea 1g se elimin 9kcal
%g din esutul uman cuprind urmtorii AG: %g din esutul uman cuprind urmtorii AG:
Oleic Oleic- -45%, palmitic 45%, palmitic- -25%, linoleic 25%, linoleic 8%, 8%,
palmitooleic palmitooleic 7%, stearic 7%, stearic- - 7% i alii 7% i alii - -7% 7%
!roprie9ile 1g !roprie9ile 1g
1. 1. Sunt determinate de natura i numrul de AG Sunt determinate de natura i numrul de AG
constituieni constituieni
2. 2. Insolubile n ap, solubile n solveni organici Insolubile n ap, solubile n solveni organici
3. 3. %g ce conin AG saturai %g ce conin AG saturai solide(grsimi, unt) solide(grsimi, unt)- -
de origine animal de origine animal
4. 4. %g ce conin AG nesaturai %g ce conin AG nesaturai consisten lichid consisten lichid
(uleiurile vegetale) (uleiurile vegetale)
5. 5. Prin hidroliza enzimatic (se produce n intestin Prin hidroliza enzimatic (se produce n intestin
sub aciunea lipazei) se scindeaz n glicerol i sub aciunea lipazei) se scindeaz n glicerol i
3AG 3AG
6. 6. Prin hidroliza alcalin (KOH, NaOH) Prin hidroliza alcalin (KOH, NaOH)
glicerol+spunuri glicerol+spunuri
7. 7. Prezena AG nesaturai Prezena AG nesaturai proprietatea de a proprietatea de a
adiiona halogenii la dublele legturi adiiona halogenii la dublele legturi
8. 8. Sub aciunea luminii, cldurii Sub aciunea luminii, cldurii se autooxideaz se autooxideaz
osfa9idele osfa9idele
Deriva]i ai Deriva]i ai
acidului acidului
fosfatidic fosfatidic
Reprezentan]ii: Reprezentan]ii:
1. 1. fosfatidilcolina fosfatidilcolina
(lecitina) (lecitina)
2. 2. Fosfatidiletanola Fosfatidiletanola
mina (cefalina) mina (cefalina)
3. 3. Fosfatidilserina Fosfatidilserina
4. 4. Fosfatidilinozitol Fosfatidilinozitol
O P O

O
H
2
C
CH
H
2
C
O C R
1
O O C
O
R
2
phosphatidate
O P O
O

O
H
2
C
CH
H
2
C
O C R
1
O O C
O
R
2
CH
2
CH
2
N CH
3
CH
3
CH
3
+phosphatidylcholine
O P
O

O
H
2
C
CH
H
2
C
O C R
1
O O C
O
R
2
OH
H
OH
H
H
OH H
OH
H
O
H
OH

phosphatidyl-
inositol
Rolul: Rolul:
1. 1. Structural Structural
2. 2. Fosfatidilcolina cu 2 resturi de palmitil este Fosfatidilcolina cu 2 resturi de palmitil este
componentul principal al surfactantului componentul principal al surfactantului
pulmonar, ce acoper alveolele i pulmonar, ce acoper alveolele i
mpedic colapsul la expiraie mpedic colapsul la expiraie
3. 3. Fosfatidiletanolamina Fosfatidiletanolamina sunt abundente n sunt abundente n
esutul nervos esutul nervos
4. 4. Fosfatidilinozitolul Fosfatidilinozitolul- - rol n procesul de rol n procesul de
transmitere a semnalelor extracelulare transmitere a semnalelor extracelulare
!roprie9ile !roprie9ile
Caracter amfipatic (lecitinile i cefalinele au Caracter amfipatic (lecitinile i cefalinele au
structur bipolar: prezena resturilor acil structur bipolar: prezena resturilor acil
hidrofobe i a sarcinilor electrice: sarcina negativ hidrofobe i a sarcinilor electrice: sarcina negativ
restul a fosforic; sarcin pozitiv restul a fosforic; sarcin pozitiv gr alcool) gr alcool)
O P O
O

O
H
2
C
CH
H
2
C
O C R
1
O O C
O
R
2
CH
2
CH
2
N CH
3
CH
3
CH
3
+phosphatidylcholine
!roprie9ile !roprie9ile
2. 2. Proprieti tensioactive puternice Proprieti tensioactive puternice
3. n ap se dizolv formnd agregate 3. n ap se dizolv formnd agregate
micelii, alctuite din 2 straturi micelii, alctuite din 2 straturi
bilipidice bilipidice
4. Sunt neutre la electricitate 4. Sunt neutre la electricitate
5. Fosfatidilserina i fosfatidilinozitolul 5. Fosfatidilserina i fosfatidilinozitolul
au sarcin negativ au sarcin negativ
$fingolipidele $fingolipidele
erivai ai sfingozinei erivai ai sfingozinei
Se gsesc cu predelecie n esutul cerebral, Se gsesc cu predelecie n esutul cerebral,
splin i eritrocite splin i eritrocite
Rolul: Rolul:
1. 1. Sunt surse energetice (datorit AG) Sunt surse energetice (datorit AG)
2. 2. Componente ale membranei celulare Componente ale membranei celulare
(nervoas) (nervoas)
3. 3. Particip la coagularea sngelui Particip la coagularea sngelui
4. 4. Sunt transportori de e i componente ale Sunt transportori de e i componente ale
mitocondriilor, unde au loc procesele de mitocondriilor, unde au loc procesele de
O/R O/R
5. 5. Rol n fiziologia SNC Rol n fiziologia SNC
Proprieti; amfioni, au caracter amfipatic Proprieti; amfioni, au caracter amfipatic
2 categorii: sfingomielina i 2 categorii: sfingomielina i
glicosfingolipidele glicosfingolipidele
$fingozina $fingozina
$fingozina +AG= ceramid $fingozina +AG= ceramid
$fingomielina: ceramida+ res9 de $fingomielina: ceramida+ res9 de
fosforilcolin fosforilcolin
$fingomielina $fingomielina
Singozina -AG Singozina -AG
~ ceramida ~ ceramida
Ceramida- rest de Ceramida- rest de
osorilcolina osorilcolina
~ singomielina ~ singomielina
H
2
C
H
C
OH
CH
N+ CH
C
CH
2
CH
3
H
H
3
OH
( )
12
sphingosine
H
2
C
H
C
OH
CH
NH CH
C
CH
2
CH
3
H
OH
( )
12
C
R
O
ceramide
Glicolipide Glicolipide
(Glicosfingolipidele) (Glicosfingolipidele)
- - includ ceramida includ ceramida
legat glicozidic de legat glicozidic de
monozaharide sau monozaharide sau
oligozaharide (nu oligozaharide (nu
cuprind fosfor) cuprind fosfor)
1. 1. Cerebrozide Cerebrozide se se
afl abudent n afl abudent n
substana alb a substana alb a
creierului; n nervi. creierului; n nervi.
Proprieti:nu au sarcin Proprieti:nu au sarcin
electric; au caracter electric; au caracter
amfipatic amfipatic
Structur: ceramida (AG Structur: ceramida (AG- -
24C)+ 24C)+ gGal (mai rarGl) gGal (mai rarGl)
2. 2. Gangliozide Gangliozide sunt prezente n toate esuturile n sunt prezente n toate esuturile n
cantiti mici, mai abudent n substana alb a cantiti mici, mai abudent n substana alb a
creierului; n nervi creierului; n nervi
Structur: ceramida (AG Structur: ceramida (AG- -stearic)+oligozaharid stearic)+oligozaharid
(Gal+Gl+Nacetilglucozamin)+ 1,2sau3 resturi de (Gal+Gl+Nacetilglucozamin)+ 1,2sau3 resturi de
a sialic a sialic acetilneuraminic mono acetilneuraminic mono- -; di ; di- -; tri ; tri- -
sialogangliozid sialogangliozid
Proprieti: la PH=7 au sarcin negativ Proprieti: la PH=7 au sarcin negativ
$9eroizii $9eroizii
Sunt derivai a ciclului pentanperhidrofenantren Sunt derivai a ciclului pentanperhidrofenantren
(steranului (steranului C17) C17)
Coles9erolul Coles9erolul
C27 C27
Origine animal (lipsete n Origine animal (lipsete n
plante) plante)
Solid, Solid, alb, insolubil n ap alb, insolubil n ap
Rol structural Rol structural
Precursorul tuturor Precursorul tuturor
compuilor steroidici compuilor steroidici
(provitaminei , acizilor (provitaminei , acizilor
biliari, hormonilor steroizi) biliari, hormonilor steroizi)
2 forme 2 forme: : esterificat esterificat i i
neesterificat neesterificat
R C O
O
Cholesteryl Ester
Acizii biliari Acizii biliari
Sunt componeni ai bilei Sunt componeni ai bilei
Structur: steroizi C24: colic, chenodezoxicolic, Structur: steroizi C24: colic, chenodezoxicolic,
dezoxicolic dezoxicolic
Rolul: Rolul:
1. 1. proprieti de solubilitate (micele n ap i au proprieti de solubilitate (micele n ap i au
capacitatea de a solubiliza alte lipide) capacitatea de a solubiliza alte lipide)
2. 2. %ransport (AG) %ransport (AG)
3. 3. Emulgatori Emulgatori
4. 4. Activeaz lipaza pancreatic Activeaz lipaza pancreatic
La PH alcaln se gsesc sub form de sruri biliare La PH alcaln se gsesc sub form de sruri biliare
(conjugai cu glicina sau taurina (conjugai cu glicina sau taurina
embranele biologice embranele biologice
Structuri superorganizate, posedind Structuri superorganizate, posedind
constituienii de baza constituienii de baza -- proteinele si lipidele. proteinele si lipidele.
despart celula de mediul estern si separa mediul despart celula de mediul estern si separa mediul
ei intern in compartimente ei intern in compartimente
reprezinta o bariera de permeabilitate selectia reprezinta o bariera de permeabilitate selectia
Conin pompe moleculare speciice si canale Conin pompe moleculare speciice si canale
,sisteme de transport, ,sisteme de transport,
Sunt lexibile, labile, permanent se reinnoiesc Sunt lexibile, labile, permanent se reinnoiesc
sunt elastice si dure la deormare sunt elastice si dure la deormare
vvctiite biotogice ate vevbravetor vvctiite biotogice ate vevbravetor: :
de separare (de barier) de separare (de barier)
de integrare sau asociere de integrare sau asociere
asociaz procesele biochimice asociaz procesele biochimice
izolate n structuri integre izolate n structuri integre
de transport (pasiv, activ); de transport (pasiv, activ);
Osmotic Osmotic de concentrarea a de concentrarea a
substanelor ntre spaiile intra substanelor ntre spaiile intra- - i i
extracelulare extracelulare
Electric Electric repartizarea neuniform repartizarea neuniform
a sarcinilor pe ambele pri ce a sarcinilor pe ambele pri ce
duce la apariia diferenei de duce la apariia diferenei de
potenial electric; potenial electric;
de transformare a energiei de transformare a energiei asigur asigur
transformarea energiei electrice, osmotice transformarea energiei electrice, osmotice
n energia chimic n energia chimic - -A%P; A%P;
de recepie de recepie prin intermediul receptorilor prin intermediul receptorilor
ele regleaz schimbul de informaie ntre ele regleaz schimbul de informaie ntre
celule i mediul extern; celule i mediul extern;
reglatoare; metabolic reglatoare; metabolic particip la particip la
formarea AMPc; GMPc; enzimele formarea AMPc; GMPc; enzimele
membranare membranare n diverse transformri n diverse transformri
metabolice; metabolice;
Antigenic Antigenic glicoproteinele membranare glicoproteinele membranare
determin capacitatea de formare a determin capacitatea de formare a
anticorpilor; anticorpilor;
$9ruc9ura $9ruc9ura
Componeni de baz: lipidele i Componeni de baz: lipidele i
proteinele (1:4 pn la 4:1) proteinele (1:4 pn la 4:1)
Glucidele Glucidele
Lipidele: con]in grupe Lipidele: con]in grupe
hidrofobe (nepolar) i hidrofobe (nepolar) i
hidrofile (polar) hidrofile (polar) -- n solu]ii n solu]ii
apoase formeaz stratul apoase formeaz stratul
bilipidic bilipidic
Fosfolipidele i glicolipidele Fosfolipidele i glicolipidele
constituienii cheie ai constituienii cheie ai
membranelor membranelor ndeplinesc ndeplinesc
func]ia de barier a func]ia de barier a
permeabilit]ii i asigur permeabilit]ii i asigur
crearea compartimentelor crearea compartimentelor
unice unice
polar
non-polar
"kink" due to
double bond


Bilayer Spherical Micelle
Capatul polar al osolipidelor este situate la Capatul polar al osolipidelor este situate la
supraateele membranei, iar capetele nepolare supraateele membranei, iar capetele nepolare
sint indreptate in interior. sint indreptate in interior.
Moleculele colesterolului se alatura cu grupele Moleculele colesterolului se alatura cu grupele
sale hidroile de grupele polare ale osolipidelor, sale hidroile de grupele polare ale osolipidelor,
iar ciclul steran patrunde in grosimea stratului iar ciclul steran patrunde in grosimea stratului
bilipidic intre catenele hidrocarburilor bilipidic intre catenele hidrocarburilor
osolipidelor. osolipidelor.
Proteinele Proteinele asigur transportul, transmiterea asigur transportul, transmiterea
informaiei, transformrile de energie. informaiei, transformrile de energie.
eosebim: proteine periferice i integrale eosebim: proteine periferice i integrale
Proteinele periferice sunt legate de membrane prin Proteinele periferice sunt legate de membrane prin
fore electrostatice i de hidrogen fore electrostatice i de hidrogen
Proteinele integrale Proteinele integrale - - amfipatice, conin AA nepolari amfipatice, conin AA nepolari
formeaz cu lipidele membranei legturi hidrofobe formeaz cu lipidele membranei legturi hidrofobe
Se cunosc urmatoarele ariante de aranjare a Se cunosc urmatoarele ariante de aranjare a
proteinelor. proteinelor.
supericial supericial
parial cuundate in stratul lipidic parial cuundate in stratul lipidic
cuundate deiniti in stratul bilipidic cuundate deiniti in stratul bilipidic
strabat de la un capat la altul membrana strabat de la un capat la altul membrana
Glucidele Glucidele -- sub orma de glicolipide si sub orma de glicolipide si
glicoproteine glicoproteine
Sunt situate pe supraaa membranei, dar nu in Sunt situate pe supraaa membranei, dar nu in
aza hidrocarbonata aza hidrocarbonata
1. 1. laorizeaza meninerea asimetriei laorizeaza meninerea asimetriei
membranelor biologice membranelor biologice
2. 2. Au uncia de identiicare intercelulara, de Au uncia de identiicare intercelulara, de
detectare a celulelor straine sistemului imun detectare a celulelor straine sistemului imun
3. 3. Determina transportul proteinelor Determina transportul proteinelor
membranare in locusurile necesare membranare in locusurile necesare
!rorietatite vevbravetor biotogice. !rorietatite vevbravetor biotogice.
fluiditatea. fluiditatea. Starea n care se afl Starea n care se afl
lipidele membranare se numete lipidele membranare se numete
fluidcristalin, deoarece ptura fluidcristalin, deoarece ptura
lipidic este lichid, ns n ea se lipidic este lichid, ns n ea se
conin sectoare compacte. conin sectoare compacte.
Reglatorul fluiditii Reglatorul fluiditii
AG saturai, nesaturai AG saturai, nesaturai
i Col i Col
Situndu Situndu- -se ntre catenele acil, Col: se ntre catenele acil, Col:
a. a. evit cristalizarea i fuziunea lor, evit cristalizarea i fuziunea lor,
b. b. blocheaz mobilitatea catenelor acil, blocheaz mobilitatea catenelor acil,
micornd fluiditatea MC micornd fluiditatea MC
Col menine fluiditatea la un nivel Col menine fluiditatea la un nivel
mediu mediu
Cholesterol
in membrane
!rorietatite vevbravetor biotogice. !rorietatite vevbravetor biotogice.
Asimetria: Asimetria:
1. repartizarea neuniform a lipidelor i proteinelor 1. repartizarea neuniform a lipidelor i proteinelor
pe suprafaa intern i extern a MB pe suprafaa intern i extern a MB
Ex.: membrana eritrocitului: Ex.: membrana eritrocitului:
a. a. Partea intern Partea intern- - fosfatidiletanolamin i fosfatidiletanolamin i
fosfatidilserin fosfatidilserin
b. b. Partea extern Partea extern fosfatidilcolin i sfingomielin fosfatidilcolin i sfingomielin
Asigur orientarea proteinelor membranare n Asigur orientarea proteinelor membranare n
bistrat bistrat
2. La suprafaa extern este prezent componenta 2. La suprafaa extern este prezent componenta
glucidic (glicocalixul), pe cnd pe partea intern glucidic (glicocalixul), pe cnd pe partea intern
ele practic lipsesc. ele practic lipsesc.
3. Sistemele de transport din membran 3. Sistemele de transport din membran
funcioneaz ntr funcioneaz ntr- -o singur direcie (Na o singur direcie (Na- -KK- -A%P A%P- -
aza) aza)
!rorietatite vevbravetor biotogice. !rorietatite vevbravetor biotogice.
4-ilitatea 4-ilitatea
Moleculele lipidelor membranei se afl n micare Moleculele lipidelor membranei se afl n micare
continu. S continu. Suunt posibile cteva tipuri de micare a nt posibile cteva tipuri de micare a
moleculelor: difuzie de rotaie , transversal i difuzie moleculelor: difuzie de rotaie , transversal i difuzie
lateral. lateral.
Proteinele membranare tot posed mobilitate. Ele parc Proteinele membranare tot posed mobilitate. Ele parc
plutesc n ptura lipidic, deplasndu plutesc n ptura lipidic, deplasnduse n procesul se n procesul
difuziunii laterale. difuziunii laterale.

Lateral Mobility

Flip Flop
!rorietatite vevbravetor biotogice. !rorietatite vevbravetor biotogice.
5ermeabilitatea selectiv 5ermeabilitatea selectiv. .
Membrana biologic este permeabil pentru Membrana biologic este permeabil pentru
substanele lipofile (steroizi .a.) i substanele lipofile (steroizi .a.) i
moleculele nepolare mici. moleculele nepolare mici.
Substanele polare (ionii, aminoacizii, Substanele polare (ionii, aminoacizii,
glucoza etc.) nu pot trece membrana prin glucoza etc.) nu pot trece membrana prin
difuziune simpl, ele necesit anumite difuziune simpl, ele necesit anumite
sisteme de transport. sisteme de transport.
Digestia Digestia i i
absorb]ia absorb]ia
lipidelor lipidelor
Metabolismul Metabolismul
lipoproteinelor lipoproteinelor
biec9ivele biec9ivele
mportana lipidelor in alimentaie. mportana lipidelor in alimentaie.
Digestia si absorbia lipidelor in tractul Digestia si absorbia lipidelor in tractul
gastrointestinal. gastrointestinal.
Acizii biliari Acizii biliari -- clasiicarea, structura, unciile clasiicarea, structura, unciile
lor. Metabolismul acizilor biliari , noiuni lor. Metabolismul acizilor biliari , noiuni
generale,. generale,.
Resintaza lipidelor in enterocite. Soarta Resintaza lipidelor in enterocite. Soarta
lipidelor resintetizate. lipidelor resintetizate.
Metabolismul LPP. Metabolismul LPP.
mpor9ana lipidelor n alimen9aie. mpor9ana lipidelor n alimen9aie.
Aportul alimentar de lipide necesar zilnic este Aportul alimentar de lipide necesar zilnic este
n mediu de 80g, incluznd grsimi att de n mediu de 80g, incluznd grsimi att de
origine animal ct i de origine vegetal. origine animal ct i de origine vegetal.
Principalele lipide ale raiei alimentare Principalele lipide ale raiei alimentare
sunt: %g; FL; Col liber i esterificat. sunt: %g; FL; Col liber i esterificat.
Lipidele alimentare sunt sursa AG Lipidele alimentare sunt sursa AG
indespensabili indespensabili linolic i linolenic. linolic i linolenic.
Funcionarea normal a organismului necesit Funcionarea normal a organismului necesit
un consum minim obligatoriu de vitamine un consum minim obligatoriu de vitamine
liposolubile ( A,,E,K ) liposolubile ( A,,E,K )
ige.tia gra.ivitor iv ige.tia gra.ivitor iv 1C 1C
igestia i absorbia lipidelor alimentare necesit: igestia i absorbia lipidelor alimentare necesit:
1. prez 1. prezeena AB na AB ( (compuii majori ai bilei compuii majori ai bilei) ) care conduc care conduc
la: la:
a. emulsionarea lipidelor alimentare, a. emulsionarea lipidelor alimentare,
b. activarea enzimelor lipolitice b. activarea enzimelor lipolitice; ;
c. absorbia produselor finale ale digestiei. c. absorbia produselor finale ale digestiei.
22. . pH alcalin pH alcalin - -b bicarbona]ii sucului pancreatic icarbona]ii sucului pancreatic creaz creaz
pH pH- -ul optim pentru enzimele lipolitice. ul optim pentru enzimele lipolitice.
3. 3. Prezena enzimelor lipolitice Prezena enzimelor lipolitice: lipaza, fosfolipazele, : lipaza, fosfolipazele,
colesterolesteraza, sfingomielinaza i ceramidaza. colesterolesteraza, sfingomielinaza i ceramidaza.
n cavitatea bucal n cavitatea bucal %g nu se supun modificrilor %g nu se supun modificrilor
deoarece saliva nu conine E digestiei lor deoarece saliva nu conine E digestiei lor
Excep]ie: Excep]ie: sugari, lipaza lingval sugari, lipaza lingval digesteaz %g n poziia 3 digesteaz %g n poziia 3
1,2 diglicerid 1,2 diglicerid
n stomac n stomac -- digestia are loc doar la copiii sugari (PH sucului digestia are loc doar la copiii sugari (PH sucului
gastric = 5) gastric = 5) sub aciunea lipazei gastrice se digesteaz %g sub aciunea lipazei gastrice se digesteaz %g
din lapte din lapte
ige.tia gra.ivitor iv ige.tia gra.ivitor iv 1C 1C
la aduli are loc n la aduli are loc n
intestinul intestinul
sub]ire sub]ire..
1. 1. Prezena L lipolitice Prezena L lipolitice
2. 2. Condiii pentru Condiii pentru
emulsionarea l emulsionarea lipidelor ipidelor
3. 3. Pl optim pentru Pl optim pentru
aciunea L ,neutru sau aciunea L ,neutru sau
slab alcalin, slab alcalin,
n intestin n intestin -- chimul din stomac este neutralizat chimul din stomac este neutralizat
de bicarbonaii sucului pancreatic si intestinal. de bicarbonaii sucului pancreatic si intestinal.
Grasimile se supun emulsionarii sub aciunea Grasimile se supun emulsionarii sub aciunea
sarurilor AB si L lipolitice. sarurilor AB si L lipolitice.
AB se amplaseaza la supraaa grasime AB se amplaseaza la supraaa grasime--apa apa
impedica separarea acestor 2 aze. Peristaltismul impedica separarea acestor 2 aze. Peristaltismul
intestinului ajuta la arimiarea picaturilor mici de intestinului ajuta la arimiarea picaturilor mici de
grasime, iar sarurile AB le menin in stare grasime, iar sarurile AB le menin in stare
suspendata, impedicnd contopirea picaturilor suspendata, impedicnd contopirea picaturilor
mici de grasime mici de grasime
iges9ia 1G iges9ia 1G
lipaza pancreatic: lipaza pancreatic:
1. 1. Este o glicoproteid Este o glicoproteid
2. 2. Se activeaz sub aciunea colipazei i AB Se activeaz sub aciunea colipazei i AB
3. 3. PH=8 PH=8- -99
4. 4. are specificitate pentru legturile 1,3. are specificitate pentru legturile 1,3.
sub aciunea izomerazei (transfer restul acil din sub aciunea izomerazei (transfer restul acil din
poziia poziia 2 2 n n d1 d1) ) - - 1/3 din 2 monoglicerid trece n 1 1/3 din 2 monoglicerid trece n 1
monoglicerid monoglicerid
1 monogliceridul sub aciunea lipazei se scindeaz la 1 monogliceridul sub aciunea lipazei se scindeaz la
AG i glicerol AG i glicerol
iges9ia fosfogliceridelor iges9ia fosfogliceridelor
osolipazele pancreatice ,A1, A2, C, D, pina la glicerol, acizi osolipazele pancreatice ,A1, A2, C, D, pina la glicerol, acizi
grasi, acid osoric si compusi azotai grasi, acid osoric si compusi azotai
iges9ia fosfogliceridelor iges9ia fosfogliceridelor
Cea Cea mai activ este fosfolipaza A2 (se activeaz mai activ este fosfolipaza A2 (se activeaz
de tripsin, Ca; AB) de tripsin, Ca; AB)
fosfatidilcolina fosfatidilcolina------- -------lizolecitina (proprieti lizolecitina (proprieti
detergente puternice; particip la solubilizarea detergente puternice; particip la solubilizarea
lipidelor n intestin) lipidelor n intestin)
Sub aciunea lizofosfolipazei Sub aciunea lizofosfolipazei - - lizolecitina se lizolecitina se
scindeaz n glicerolfosfocolin i AG scindeaz n glicerolfosfocolin i AG
iges9ia sfingomielinelor iges9ia sfingomielinelor
$fingomielinaza: $fingomielinaza: singozina-AG-osorilcolina singozina-AG-osorilcolina
Ceramidaza Ceramidaza -- degradeaza legatura N acilica degradeaza legatura N acilica
iges9ia Col iges9ia Col
Coles9eroles9eraza pancrea9ic Coles9eroles9eraza pancrea9ic ,actiata de AB, ,actiata de AB,
scindeaza Col esteriicat in Col si AG scindeaza Col esteriicat in Col si AG
R C O
O
Cholesteryl Ester
Absorbia lipidelor Absorbia lipidelor
Produsele finale ale digestiei lipidelor sunt: 2 Produsele finale ale digestiei lipidelor sunt: 2
monogliceridul; glicerolul; AG; sfingozina; a. monogliceridul; glicerolul; AG; sfingozina; a.
fosforic, colina, etanolamina; Col. fosforic, colina, etanolamina; Col.
sunt absorbite la nivelul intestinului subire prin sunt absorbite la nivelul intestinului subire prin
difuzie simpl sau pinocit difuzie simpl sau pinocitooz micelar ( z micelar (sub sub
form de micele (picturi lipidice mici), la form de micele (picturi lipidice mici), la
formarea crora particip AB). formarea crora particip AB).
Prin difuzie simpl sunt transportai: AG cu Prin difuzie simpl sunt transportai: AG cu
catena scurt; glicerolul, colina, etanolamina catena scurt; glicerolul, colina, etanolamina
Acidul fosforic Acidul fosforic sub form de sare de Na sau K sub form de sare de Na sau K
AG cu catena lung, monoacilglicerolul, Col se AG cu catena lung, monoacilglicerolul, Col se
absorb cu ajutorul AB absorb cu ajutorul AB
Ciclul en9ero Ciclul en9ero- -hepa9ic hepa9ic
AG -AB ormeaza o soluie micelara si patrund AG -AB ormeaza o soluie micelara si patrund
in spaiile interilozitare de la nielul jejunului in spaiile interilozitare de la nielul jejunului
proximal unde AG se absorb. proximal unde AG se absorb.
Sarurile AB ramin in lumen, participind la Sarurile AB ramin in lumen, participind la
solubilizarea si transportul altor lipide. Abia in solubilizarea si transportul altor lipide. Abia in
poriunea distala a ileonului sarurile AB se poriunea distala a ileonului sarurile AB se
absorb printr absorb printr--un mecanism acti. un mecanism acti.
Prin sistemul portal trec in icat ,se reinnoiesc, Prin sistemul portal trec in icat ,se reinnoiesc,--
bila bila --- --- intestin intestin -- circulaia en9ero circulaia en9ero- -hepa9ic a hepa9ic a
acizilor biliari. acizilor biliari.
#esin9eza lipidelor #esin9eza lipidelor
in substanele ce se absorb din lumenul in substanele ce se absorb din lumenul
intestinului n eterocite intestinului n eterocite are loc resinteza are loc resinteza
lipidelor specifice organismului uman: %g, lipidelor specifice organismului uman: %g,
FL, Col esterificat FL, Col esterificat
Rolul: lipidele digestive se deosebesc dup Rolul: lipidele digestive se deosebesc dup
structur, proprietile fizico structur, proprietile fizico- -chimice de chimice de
lipidele specifice. n enterocite se lipidele specifice. n enterocite se
formeaz lipide specifice organismului formeaz lipide specifice organismului
uman. uman.
Moleculele lipidelor reconstituite mpreun Moleculele lipidelor reconstituite mpreun
cu cantiti mici de protein sunt cu cantiti mici de protein sunt
ncorporate n chilomicroni (CM) ncorporate n chilomicroni (CM)
CM sunt secretai n vasele limfatice ce CM sunt secretai n vasele limfatice ce
dreneaz intestinul i la nivelul canalului dreneaz intestinul i la nivelul canalului
toracic trec n plasm. toracic trec n plasm.
!!#1 (!) !!#1 (!)
LP LP- - snt complexe lipoproteice, alctuite din snt complexe lipoproteice, alctuite din
componente lipidice i proteice. componente lipidice i proteice.
Componentele lipidice: %g, FL, Col, colesteride Componentele lipidice: %g, FL, Col, colesteride
Componentele proteice snt denumite Componentele proteice snt denumite
apolipoproteine (Apo). apolipoproteine (Apo).
Rolul LP Rolul LP
1. 1. %ransportul lipidelor exogene i endogene %ransportul lipidelor exogene i endogene
2. 2. Particip la pstrarea compoziiei lipidice a Particip la pstrarea compoziiei lipidice a
membranelor membranelor
3. 3. Regleaz procese metabolice celulare Regleaz procese metabolice celulare
Rolul Apo: Rolul Apo:
1. 1. componente amfipatice a LP componente amfipatice a LP
2. 2. Ofer situsuri de recunoatere pentru R de pe Ofer situsuri de recunoatere pentru R de pe
suprafaa celulelor suprafaa celulelor
3. 3. Sunt activatori sau inhibitori ai E ce particip la Sunt activatori sau inhibitori ai E ce particip la
metabolismul lor metabolismul lor
$9ruc9ura ! $9ruc9ura !
LP au o structur comun, lipidele nepolare (%G i LP au o structur comun, lipidele nepolare (%G i
esterii Col) formeaz un miez hidrofob, iar lipidele esterii Col) formeaz un miez hidrofob, iar lipidele
amfipatice (FL, Col) i amfipatice (FL, Col) i Apo Apo alctuesc nveliul hidrofil. alctuesc nveliul hidrofil.
LP cuprind i cantiti mici de glucide (sub form de LP cuprind i cantiti mici de glucide (sub form de
glicoproteine). glicoproteine).
e9odele de separare e9odele de separare
LP plasmatice pot i separate prin ultracentriugare si LP plasmatice pot i separate prin ultracentriugare si
prin electrooreza. prin electrooreza.
!rin cen9rifugare au fos9 obinu9e 4 fraciuni !rin cen9rifugare au fos9 obinu9e 4 fraciuni
1. 1. chilomicronii chilomicronii
2. 2. LP cu densitate oarte mica ,VLDL, ery low density LP cu densitate oarte mica ,VLDL, ery low density
lipoproteins, lipoproteins,
3. 3. LP cu densitate mica ,LDL, low density lipoproteins, LP cu densitate mica ,LDL, low density lipoproteins,
4. 4. LP cu densitate mare ,lDL, high density lipoproteins, LP cu densitate mare ,lDL, high density lipoproteins,
prin electrooreza: prin electrooreza: ssepararea se eectueaza la epararea se eectueaza la
pl alcalin ,8,6, pe geluri de agaroza, de pl alcalin ,8,6, pe geluri de agaroza, de
poliacrilamida. poliacrilamida.
Prin aceasta tehnica sint separate 4 raciuni: Prin aceasta tehnica sint separate 4 raciuni:
1. 1. chilomicronii care nu migreaza chilomicronii care nu migreaza
2. 2. pre pre -- .. -- LP ,corespund VLDL, LP ,corespund VLDL,
3. 3. .. -- LP ,corespund LDL, LP ,corespund LDL,
4. 4. -- -- LP ,corespund lDL, LP ,corespund lDL,
CM CM VLDL VLDL LDL LDL lDL lDL
densitatea densitatea
g/sm3 g/sm3
0,95 0,95 0,95 0,95--1,006 1,006 1,019 1,019-- 1,063 1,063 1,12 1,12--1,21 1,21
Diametrul Diametrul
nm nm
100 100 25 25--5 5 22 22--24 24 66--12 12
proteine proteine 11--22 --10 10 14 14--25 25 45 45--55 55
lipide lipide 98 98--99 99 90 90--93 93 5 5--86 86 45 45--55 55
lipidele lipidele 1g 1g 1g 1g Col Col ll ll
Apo Apo B48, C, L, A B48, C, L, A B100, C, L B100, C, L B100 B100 A, A A, A
Chilomicronii Chilomicronii
un coninut mare de lipide ,98 un coninut mare de lipide ,98--99 99 -- 1g, si puine 1g, si puine
proteine ,1 proteine ,1--2,. 2,.
Sunt sintetizai Sunt sintetizai in celulele mucoasei intestinale si in celulele mucoasei intestinale si
incorporeaza lipidele alimentare absorbite ,1g,. incorporeaza lipidele alimentare absorbite ,1g,.
Sunt secretai in asele limatice care dreneaza intestinul Sunt secretai in asele limatice care dreneaza intestinul
si la nielul canalului toracic trec in plasma. si la nielul canalului toracic trec in plasma.
Particulile primare cuprind Particulile primare cuprind apo apo--B48 si apoA. B48 si apoA.
n plasma CM primesc n plasma CM primesc Apo C si L Apo C si L de la de la ----LP LP
CM sint prezeni in plasma dupa ingerare de alimente CM sint prezeni in plasma dupa ingerare de alimente
bogate in grasimi. Dupa 6 bogate in grasimi. Dupa 6-- ore de la ingestia de ore de la ingestia de
grasimi CM dispar din singe. grasimi CM dispar din singe.
Ca9abolismul chilomicronilor Ca9abolismul chilomicronilor
are loc n dou etape. are loc n dou etape.
n prima etap n prima etap
a. a. sub aciunea lipoproteinlipazei (LPL) sub aciunea lipoproteinlipazei (LPL)%g %g snt snt
hidrolizate n AG+glicerol. hidrolizate n AG+glicerol. esuturile utilizeaza AG esuturile utilizeaza AG
pentru oxidare ,muschi scheletici, miocard,, pentru oxidare ,muschi scheletici, miocard,,
depozitare ,esut adipos,, secreie de grasimi depozitare ,esut adipos,, secreie de grasimi
,glanda mamara,. ,glanda mamara,.
b. b. pe cnd Col, FL, Apo C sunt transferate pe HL. pe cnd Col, FL, Apo C sunt transferate pe HL.
CM devin resturi CM CM devin resturi CM
A dou etap A dou etap const n captarea resturilor de CM de const n captarea resturilor de CM de
ctre ficat, facilitat de apo E (interacioneaz cu E ctre ficat, facilitat de apo E (interacioneaz cu E- -
receptorii din hepatocit). Pe aceast cale ajunge la receptorii din hepatocit). Pe aceast cale ajunge la
ficat o parte din Col exogen i cel intestinal. ficat o parte din Col exogen i cel intestinal.
!a9ologia !a9ologia
Deicitul inascut de LPL Deicitul inascut de LPL-- hiperchilomicronemie hiperchilomicronemie
Marirea concentraiei CM, 1g, depunerea 1g in Marirea concentraiei CM, 1g, depunerea 1g in
esuturi ,xantoame, esuturi ,xantoame,
Anomalia sintezei de Apo B Anomalia sintezei de Apo B--48 48 -- imposibilitatea imposibilitatea
ormarii CM si transportului lipidelor exogene ormarii CM si transportului lipidelor exogene
1g se acumuleaza in celulele intestinale, este 1g se acumuleaza in celulele intestinale, este
perturbata absorbia lor, ele iind eliminate prin perturbata absorbia lor, ele iind eliminate prin
masele ecale masele ecale -- steatoree steatoree
n singe: micsorarea lipidelor totale, 1g, Col n singe: micsorarea lipidelor totale, 1g, Col
!re !re- -..- -! (V) ! (V)
sintetizate in icat din lipidele endogene sintetizate in icat din lipidele endogene
au un coninut ridicat de lipide ,90 au un coninut ridicat de lipide ,90--93,: 55 93,: 55--
65 1G, 12 65 1G, 12--18 lL, Col esteriicat 12 18 lL, Col esteriicat 12--14 si 14 si
Col liber 6 Col liber 6--8. 8.
cuprind apo B cuprind apo B--100 , in plasma primesc apo C 100 , in plasma primesc apo C
,apo C, si apo L de la ,apo C, si apo L de la ----LP. LP.
luncia principala luncia principala-- transportul 1g sintetizate in transportul 1g sintetizate in
icat spre esuturile extrahepatice. icat spre esuturile extrahepatice.
VLDL sint prezente in plasma dupa ingerare de VLDL sint prezente in plasma dupa ingerare de
raii bogate in glucide raii bogate in glucide
Ca9abolismul V Ca9abolismul V
La nivelul esuturilor extrahepatice %g din La nivelul esuturilor extrahepatice %g din
VLL sub aciunea LPL VLL sub aciunea LPL- -azei se scindeaz azei se scindeaz
n AG i glicerol. n AG i glicerol.
Odat cu scderea %g are loc: Odat cu scderea %g are loc:
a. a. pierderea de apo C pierderea de apo C- -II care trece pe HL II care trece pe HL
b. b. mbogirea cu Col, furnizat de HL mbogirea cu Col, furnizat de HL - -
astefl VLL sunt transformate n IL. astefl VLL sunt transformate n IL.
50% sunt catabolizate n ficat prin 50% sunt catabolizate n ficat prin
interaciunea cu E interaciunea cu E- -R, iar 50% sunt R, iar 50% sunt
transformate n LL. transformate n LL.
particulele se mbogesc cu Col, prin 2 particulele se mbogesc cu Col, prin 2
moduri: moduri:
1. 1. Col esterificat Col esterificat este transferat din HL pe este transferat din HL pe
VLL sub aciunea VLL sub aciunea acil acil- -Col Col- -ester ester- -
transferazei (Apo ) transferazei (Apo )
2. 2. Sub ac Sub aciunea iunea lecitin lecitin- -Col Col- -acil acil- -transferazei transferazei
(LCA%) Apo C (LCA%) Apo C- -I, component al VLL, I, component al VLL,
activeaz aceast activeaz aceast E E. .
LCA% catalizeaz reacia: LCA% catalizeaz reacia:
Lecitin + Col Lecitin + Col ---- ----22- -lizolecitin + lizolecitin +
Acilcolesterol Acilcolesterol
!a9ologia !a9ologia
Steatoza ,iniltraia grasa a icatului, Steatoza ,iniltraia grasa a icatului, --
acumularea grasimilor in icat acumularea grasimilor in icat
Cauza: ampliicarea sintezei 1g in icat sau Cauza: ampliicarea sintezei 1g in icat sau
perturbarea cailor de sinteza si transport ,export, perturbarea cailor de sinteza si transport ,export,
de VLDL de VLDL
Aciune protectoare o au actorii lipotropi: Met, Aciune protectoare o au actorii lipotropi: Met,
proteine bogate in Met, grasimile nesaturate, proteine bogate in Met, grasimile nesaturate,
itamina L itamina L - - ele aorizeaza exportul 1g ele aorizeaza exportul 1g
hepatice hepatice
..- -! !
se ormeaza in plasma din VLDL dupa se ormeaza in plasma din VLDL dupa
indepartarea 1g ,sub aciunea LPL, 1GL, si indepartarea 1g ,sub aciunea LPL, 1GL, si
imbogaire cu Col. imbogaire cu Col.
au un coninut lipidic de 5 au un coninut lipidic de 5--86, componenta 86, componenta
majora iind Col: 35 majora iind Col: 35--40 40 -- Col esteriicat, 3 Col esteriicat, 3--
10 10 --Col liber, 20 Col liber, 20--25 25 -- lL si 8 lL si 8--12 12 -- 1g. 1g.
Apo majoritara este B Apo majoritara este B--100. 100.
sunt prezente in singele recoltat dimineaa dupa sunt prezente in singele recoltat dimineaa dupa
un post de 8 un post de 8--10 ore si cuprinde 0 din Col 10 ore si cuprinde 0 din Col
total plasmatic. total plasmatic.
au rol de a urniza Col dierselor esuturi. au rol de a urniza Col dierselor esuturi.
Ca9abolismul Ca9abolismul
n n icat, suprarenale, limocite, celule musculare netede icat, suprarenale, limocite, celule musculare netede::
LDL prin intermediul apo B LDL prin intermediul apo B--100 si apo L interacioneaza cu R 100 si apo L interacioneaza cu R
ixate pe R, LDL sunt translocate in interiorul celulei si ixate pe R, LDL sunt translocate in interiorul celulei si
uzioneaza cu lizozomii uzioneaza cu lizozomii
n lizozomi LDL sub aciunea L lizozomale sunt hidrolizate n lizozomi LDL sub aciunea L lizozomale sunt hidrolizate
in: proteine, lL, Col esteriicat, 1g. in: proteine, lL, Col esteriicat, 1g.
Col liber: Col liber:
a. a. este utilizat la construcia membranelor, sinteza de hormoni este utilizat la construcia membranelor, sinteza de hormoni
steroidici, acizi biliari steroidici, acizi biliari
b. b. surplusul este esteriicat si depozitat in celula. surplusul este esteriicat si depozitat in celula.
Lsteriicarea Col e catalizata de L Lsteriicarea Col e catalizata de L -- acil acil--CoA CoA-- Col Col--aciltranseraza aciltranseraza
,ACA1,, rezultind esteri ai Col cu acizii palmitic, palmitooleic, ,ACA1,, rezultind esteri ai Col cu acizii palmitic, palmitooleic,
oleic. oleic.
Colesterolul liber: Colesterolul liber:
1. 1. inhiba lMG inhiba lMG--CoA CoA--reductaza, ca rezultat reductaza, ca rezultat
sinteza Col in esuturile extrahepatice este sinteza Col in esuturile extrahepatice este
meninuta la un niel scazut, meninuta la un niel scazut,
2. 2. inhiba sinteza R inhiba sinteza R-- B,L, aste determina B,L, aste determina
micsorarea numarului lor pe membrana si micsorarea numarului lor pe membrana si
diminuarea captarii LDL diminuarea captarii LDL
3. 3. actieaza L microzomiala ACA1 actieaza L microzomiala ACA1
n macrofage: n macrofage:
Macroagele incorporeaza LDL care prezinta Macroagele incorporeaza LDL care prezinta
alterari ale componentelor proteice sau lipidice. alterari ale componentelor proteice sau lipidice.
Receptorii care recunosc LDL modiicate nu sint Receptorii care recunosc LDL modiicate nu sint
reglai prin eed reglai prin eed--back negati ,cum se regleaza back negati ,cum se regleaza
receptorul clasic LDL, si, ca urmare, prin receptorul clasic LDL, si, ca urmare, prin
incarcarea macroagelor in mod excesi cu Col incarcarea macroagelor in mod excesi cu Col
apar celulele spumoase`. Modiicarile apar celulele spumoase`. Modiicarile
biochimice ale LDL constau in acetilari, biochimice ale LDL constau in acetilari,
glicozilari ale apo ,apo B glicozilari ale apo ,apo B--100, apo L, si ,sau 100, apo L, si ,sau
alterari oxidatie ale acizilor grasi nesatiurai. alterari oxidatie ale acizilor grasi nesatiurai.
!a9ologia !a9ologia
liperlipoproteinemia de tip liperlipoproteinemia de tip -- deiciena deiciena
calitatia si cantitatia a R membranari pentru calitatia si cantitatia a R membranari pentru
LDL LDL
a a -- marirea Col LDL marirea Col LDL -- xantomatoza xantomatoza
b b -- marirea Col LDL-VLDL ,1g, marirea Col LDL-VLDL ,1g,-- obezitate obezitate
,lipsesc xantomele, ,lipsesc xantomele,
Risc de aterogeneza inalta Risc de aterogeneza inalta
--- -! H ! H
coninut lipidic de 45 coninut lipidic de 45--55, predominind lL 55, predominind lL --
20 20--30, Col 1 30, Col 1--23 si 1g 3 23 si 1g 3--6. 6.
Componena proteica Componena proteica -- apo A ,A, A, dar apo A ,A, A, dar
conin cantitai mici de apo C, D, L. Nu cuprind conin cantitai mici de apo C, D, L. Nu cuprind
apo B. apo B.
lDL sint secretate si sintetizate de hepatocite si lDL sint secretate si sintetizate de hepatocite si
enterocite sub orma unor particule nascinde de enterocite sub orma unor particule nascinde de
orma discoidala, alcatuite dintr orma discoidala, alcatuite dintr--un strat dublu un strat dublu
lipidic ,lL, Col, si apo A, apo L. lipidic ,lL, Col, si apo A, apo L.
Particulele nascinde din intestin nu conin apo Particulele nascinde din intestin nu conin apo
L. L.
particulele nascinde prin schimburi cu celelalte particulele nascinde prin schimburi cu celelalte
LP plasmatice se transorma in lDL mature. LP plasmatice se transorma in lDL mature.
Sub aciunea LCA1 Sub aciunea LCA1 -- Col este esteriicat si Col este esteriicat si
migreaza in interiorul particulei. migreaza in interiorul particulei.
Stratul supericial al lDL este ocupat de Col Stratul supericial al lDL este ocupat de Col
preluat din esuturi si din alte LP plasmatice preluat din esuturi si din alte LP plasmatice
,CM,. ,CM,.
Ca9abolismul H Ca9abolismul H
lDL sint catabolizai la nielul icatului: lDL sint catabolizai la nielul icatului:
Prin intermediul apo L particulele Prin intermediul apo L particulele
interacioneaza cu R de pe supraaa interacioneaza cu R de pe supraaa
hepatocitelor, sunt internalizai si componentele hepatocitelor, sunt internalizai si componentele
degradate. degradate.
Rolul principal al lDL este transportul Col din Rolul principal al lDL este transportul Col din
celulele extrahepatice in icat, sediul celulele extrahepatice in icat, sediul
catabolismului Col ,transormare in AB si catabolismului Col ,transormare in AB si
excreie prin bila,. excreie prin bila,.
!a9ologia !a9ologia
lipolipoproteinemia amiliara lipolipoproteinemia amiliara -- deicit de lDL deicit de lDL
Cauza: deicit al sintezei de apoA Cauza: deicit al sintezei de apoA
Caracteristic: micsorarea lDL, Col lDL, lL Caracteristic: micsorarea lDL, Col lDL, lL
Splenomegalie, hipotroie amigdaliana, anomalii Splenomegalie, hipotroie amigdaliana, anomalii
neurologice neurologice
Oxidarea AG Oxidarea AG
Oxidarea glicerolului Oxidarea glicerolului
8inteza corpilor 8inteza corpilor
cetonici cetonici
biec9ivele biec9ivele
Oxidarea acizilor grasi: Oxidarea acizilor grasi:
a, saturai cu numar par de atomi de carbon, a, saturai cu numar par de atomi de carbon,
b, nesaturai cu numar par de atomi de carbon, b, nesaturai cu numar par de atomi de carbon,
c, saturai cu numar impar de atomi de carbon, c, saturai cu numar impar de atomi de carbon,
d, in peroxizomi. d, in peroxizomi.
Reaciile pariale, enzimele, coenzim Reaciile pariale, enzimele, coenzimeele, reglarea, randamentul le, reglarea, randamentul
energetic. energetic.
Catabolismul triacilglicerolilor Catabolismul triacilglicerolilor -- reaciile pariale, enzimele, reglarea. reaciile pariale, enzimele, reglarea.
Ox Oxi idarea glicerolului darea glicerolului -- reaciile pariale, enzimele, coenzimale, reglarea, reaciile pariale, enzimele, coenzimale, reglarea,
randamentul energetic al oxidarii anaerobe si aerobe. randamentul energetic al oxidarii anaerobe si aerobe.
Oxidarea oso Oxidarea oso--, singo , singo-- si glicolipidelor. si glicolipidelor.
Metabolismul corpilor cetonici. Caile biosintezei si utilizarii lor Metabolismul corpilor cetonici. Caile biosintezei si utilizarii lor -- reaciile reaciile
pariale, enzimele, coenzim pariale, enzimele, coenzimeele, reglarea. Rolul biologic al corpilor le, reglarea. Rolul biologic al corpilor
cetonici. cetonici.
idarea idarea AG AG sa9urai cu numr par de sa9urai cu numr par de
a9omi de carbon a9omi de carbon
oxidarea AG oxidarea AG ,degradarea, scindarea, ,degradarea, scindarea,
catabolizarea oxidatia a AG, spirala lui Lynen, catabolizarea oxidatia a AG, spirala lui Lynen,
-- moleculele de AG suer moleculele de AG suera a un atac oxidati un atac oxidati i in n
pozi poziia ia , urmat de desprinderea unui , urmat de desprinderea unui
ragment cu 2C ragment cu 2C ,,Acetil Co A Acetil Co A,,
Procesul e acti Procesul e acti in muschi, miocard, icat, in muschi, miocard, icat,
rinichi, testicul, splina, creier, plamini si esutul rinichi, testicul, splina, creier, plamini si esutul
adipos. adipos.
3 etape: 3 etape:
1. 1. Actiarea AG ,citoplasm Actiarea AG ,citoplasma a,,
2. 2. 1ranserul lui Acil CoA 1ranserul lui Acil CoA i in mitocondrii n mitocondrii
.5 .5xidarea propriu zis xidarea propriu zisa a ,mitocondrii, ,mitocondrii,
Ac9ivarea AG: Ac9ivarea AG:
##- -CH + A1! CH + A1! ##- -C C- -A! A! + !! + !!
i i
aciladenila9 aciladenila9
!! !!
i i
2 ! 2 !
i i
##- -C C- -A! A! + H$ + H$- -CoA CoA ##- -C=$CoA C=$CoA + A! + A!
acil acil- -CoA CoA
Sumar: Sumar:
##- -CH + A1! + H$ CH + A1! + H$- -CoA CoA ##- -C=$CoA C=$CoA + A! + + A! + !!!!
i i
##- -CH + A1! + H$ CH + A1! + H$- -CoA CoA +H2 +H2 ##- -C=$CoA C=$CoA + A! + 2 ! + A! + 2 !
i i
L L-- acil Co A sintetaza acil Co A sintetaza
Actiatori: K, Mg Actiatori: K, Mg
nhibitori: Na , Li nhibitori: Na , Li
1ransferul lui Acil CoA 1ransferul lui Acil CoA n n
mi9ocondrii mi9ocondrii
Acil CoA nu poate penetra membrana interna a Acil CoA nu poate penetra membrana interna a
MC MC
Lste transportat cu ajutorul carnitinei , Lste transportat cu ajutorul carnitinei , --hidroxi hidroxi--
--trimetilaminobutirat trimetilaminobutirat-- itamina Bt,, ce se itamina Bt,, ce se
ormeaza din Lyz si Met actia cu participarea ormeaza din Lyz si Met actia cu participarea
itaminei C, B6, NAD itaminei C, B6, NAD
1ransferul lui Acil CoA 1ransferul lui Acil CoA n n
mi9ocondrii mi9ocondrii
.5 .5idarea propriu zis idarea propriu zis
Localizat n MC (matrixul MC) Localizat n MC (matrixul MC)
repetarea a 4 reacii: repetarea a 4 reacii:
1. 1. Dehidrogenarea lui acil Co A ,lAD, Dehidrogenarea lui acil Co A ,lAD,
2. 2. hidratare hidratare
3. 3. a doua dehidrogenare ,NAD, a doua dehidrogenare ,NAD,
4. 4. reacie tiolazica reacie tiolazica
n rezultat n rezultat -- se ormeaza acetil CoA si acil CoA cu se ormeaza acetil CoA si acil CoA cu
doi atomi de carbon mai puin doi atomi de carbon mai puin
ilan ilanul energe9ic ul energe9ic
Stoichiometria unui ciclu de oxidare: Stoichiometria unui ciclu de oxidare:
Cl Cl33-- ,,Cl2 Cl2,n ,n--Cl Cl22 -- Cl Cl22--COSCoA -lAD- COSCoA -lAD-
l l22O-NAD-lSCoA O-NAD-lSCoA
Acil CoA ,Cn Acil CoA ,Cn--2, -lADl 2, -lADl22-NADl-l- Acetil -NADl-l- Acetil
CoA CoA
Stoichiometria oxidarii a. palmitic ,C16,: Stoichiometria oxidarii a. palmitic ,C16,:
n,2 n,2 --1 1 -- numarul de cicluri pina la oxidarea numarul de cicluri pina la oxidarea
completa completa
n n-- numarul atomilor de C numarul atomilor de C
$9oichiome9ria oidrii a. palmi9ic $9oichiome9ria oidrii a. palmi9ic
16,2 16,2 --1 ~ cicluri 1 ~ cicluri
lADl2 lADl2-------- ---------- X 2~14A1P X 2~14A1P
NADl-l NADl-l ----- ----- X3~21 A1P X3~21 A1P
8 Cl3COSCoA 8 Cl3COSCoA--- --- 8X12~ 96 A1P 8X12~ 96 A1P
Sumar: 131 mol de A1P Sumar: 131 mol de A1P
Deoarece 2 legaturi macroergice sunt irosite la Deoarece 2 legaturi macroergice sunt irosite la
actiarea acidului actiarea acidului -- beneiciul net este de 129 beneiciul net este de 129
idarea AG nesa9urai idarea AG nesa9urai
..- -oxidarea oxidarea AG nesaturai AG nesaturai se se desfoar normal desfoar normal
pn n vecintatea legturii duble pn n vecintatea legturii duble (cis (cis
configuraie) configuraie)
up trei cicluri normale de up trei cicluri normale de ..- -oxidare se ajunge oxidare se ajunge
la un cis la un cis 3 3 enoil enoil CoA. CoA.
Sub aciunea Sub aciunea izomerazei izomerazei legtura dubl din legtura dubl din cis cis
3 3 trece n trans trece n trans- -L 2 L 2 se formeaz se formeaz trans trans 2 2
enoil enoil CoA, intermediar normal al CoA, intermediar normal al ..- -oxidrii. oxidrii.
Exemplu: oxidarea acidului oleic (C18:19) Exemplu: oxidarea acidului oleic (C18:19)
CH CH33- -(CH (CH22) )77- -CH=CH CH=CH- -(CH (CH22) )77- -COOH COOH
Pentru AG polienici e necesar i o alt enzim Pentru AG polienici e necesar i o alt enzim
epimeraza epimeraza, care modific configuraia grupei OH la , care modific configuraia grupei OH la
C3. Aceast E e rezultat din hidratarea legturii C3. Aceast E e rezultat din hidratarea legturii
duble duble - -izomer izomer- -3 hidroxiacil CoA, ce nu poate fi 3 hidroxiacil CoA, ce nu poate fi
substrat al enzimei de tipul L substrat al enzimei de tipul L
idarea AG cu numr impar de a9omi de C idarea AG cu numr impar de a9omi de C
Se oxideaza in acelasi mod ca AG saturai, dar in Se oxideaza in acelasi mod ca AG saturai, dar in
ultima etapa se ormeaza o molecula de propionil ultima etapa se ormeaza o molecula de propionil
CoA ,C3, si una de Acetil CoA. CoA ,C3, si una de Acetil CoA.
idarea AG cu numr impar de a9omi de C idarea AG cu numr impar de a9omi de C
L L-- propionil CoA carboxilaza propionil CoA carboxilaza
Co Co-- itamina l ,biotin dependenta, itamina l ,biotin dependenta,
L L-- Metilmalonil Metilmalonil--mutaza mutaza
Co Co-- itamina B12 itamina B12
Lipsa acestei L Lipsa acestei L -- acidemie metilmalonica ,in acidemie metilmalonica ,in
singe si urina apare acidul metilmalonic, singe si urina apare acidul metilmalonic,
micsorind pl singelui ,administrat itamina micsorind pl singelui ,administrat itamina
B12, B12,
idarea AG n peroisomi idarea AG n peroisomi
Caracteristic AG C20 Caracteristic AG C20--C26 C26
Produsul inal este Acetil CoA, dar nu este asociata cu sinteza de Produsul inal este Acetil CoA, dar nu este asociata cu sinteza de
A1P ,acetil CoA trece in MC unde este oxidat la CO A1P ,acetil CoA trece in MC unde este oxidat la CO22 si l si l22O, O,
Diera de oxidarea mitocondriala prin reacia de oxidare a acil Diera de oxidarea mitocondriala prin reacia de oxidare a acil--
CoA la enoil CoA la enoil--CoA ,L CoA ,L-- oxidaza, oxidaza,
RR--,Cl ,Cl22,n ,n--COSCoA-O COSCoA-O22~> ~> RR--,Cl ,Cl22,,--Cl~Cl Cl~Cl--COSCoA - l COSCoA - l22O O22
, sub aciunea catalazei 2l , sub aciunea catalazei 2l22O O22 ~> ~>2l 2l22O-O O-O22,,
Amploarea acestui proces ariaza in dependena de actorii Amploarea acestui proces ariaza in dependena de actorii
nutriionali, hormonali, medicamentosi. Numarul peroxisomilor nutriionali, hormonali, medicamentosi. Numarul peroxisomilor
creste in diabet, inaniie, la administrarea unor medicamente creste in diabet, inaniie, la administrarea unor medicamente
,aspirina, preparate hipolemiante, ,aspirina, preparate hipolemiante,
Absena peroxisomilor Absena peroxisomilor-- sindromul Zellweger: cresterea AG cu sindromul Zellweger: cresterea AG cu
catena lunga si deces in primele luni de iaa catena lunga si deces in primele luni de iaa
idarea idarea
Predomina in esutul neros ,creier, Predomina in esutul neros ,creier,
Se ormeaza hidroxiacizii grasi superiori, proprii lipidelor SNC Se ormeaza hidroxiacizii grasi superiori, proprii lipidelor SNC
Necesita: NAD, Vitamina C, A1P, O Necesita: NAD, Vitamina C, A1P, O22, le2- , le2-
Nu interine CoA si nu se ormeaza A1P Nu interine CoA si nu se ormeaza A1P
L L-- acid gras peroxidaza ,necesita l acid gras peroxidaza ,necesita l22O O22, ce rezulta prin , ce rezulta prin
autooxidarea lainenzimelor, autooxidarea lainenzimelor,
Au loc concomitent 2 procese: Au loc concomitent 2 procese:
1. 1. eliminarea carboxilului sub orma de CO eliminarea carboxilului sub orma de CO2 2
2. 2. oxidarea lui C oxidarea lui C -- la aldehida la aldehida
Aldehida poate i redusa la alcool sau oxidata la acidul Aldehida poate i redusa la alcool sau oxidata la acidul
corespunzator corespunzator
Nu are loc degradarea totala a AG, deoarece L este actia numai Nu are loc degradarea totala a AG, deoarece L este actia numai
la AG C13 la AG C13--C18. C18.
idarea idarea c c
Are loc in microsom Are loc in microsomi i
Necesita: O Necesita: O22, NADPl, citocromul P450 , NADPl, citocromul P450
L L -- monooxigenaza hepatica monooxigenaza hepatica
Genereaza acizi dicarboxilici ce se degradeaza in Genereaza acizi dicarboxilici ce se degradeaza in
inal prin inal prin oxidare oxidare
e9abolismul 1G e9abolismul 1G
n plasma exista 2 luxuri de 1G: n plasma exista 2 luxuri de 1G:
1. 1. CM CM -- transporta 1G exogene transporta 1G exogene -- de la intestin la esuturi de la intestin la esuturi
2. 2. VLDL VLDL -- transporta 1G endogene transporta 1G endogene -- de la icat spre esuturi de la icat spre esuturi
Mobilizarea 1G din esutul adipos are loc in etape, pina la Mobilizarea 1G din esutul adipos are loc in etape, pina la glicerol glicerol
i AG i AG, sub aciunea , sub aciunea lipazelor lipazelor ,mono ,mono--, di , di-- , triacilglicerollipaza,. , triacilglicerollipaza,.
Soarta AG si glicerolului: Soarta AG si glicerolului:
AG AG sunt transportai spre esuturi de albumina serica, unde: sunt transportai spre esuturi de albumina serica, unde:
J. J. se supun se supun .. oidrii oidrii -- ace9il ace9il- -CoA CoA ,pentru a obine A1P sau poate i ,pentru a obine A1P sau poate i
utilizat la sinteza Col, corpilor cetonici,. utilizat la sinteza Col, corpilor cetonici,.
2. 2. se ac9iveaz i par9icip la sin9eza 1G, se ac9iveaz i par9icip la sin9eza 1G, depozitate in esutul adipos depozitate in esutul adipos
3. 3. difuzeaz n plasm difuzeaz n plasm i circul sub i circul sub f form de AG liberi orm de AG liberi ,sunt ,sunt
captai de esuturile perierice: muschii scheletici, miocard, rinichi, captai de esuturile perierice: muschii scheletici, miocard, rinichi,
icat, icat,
Lritrocitele si creierul nu pot utiliza AG ca sursa de energie Lritrocitele si creierul nu pot utiliza AG ca sursa de energie
Glicerolul: Glicerolul:
J. J. $in9eza de 1G i $in9eza de 1G i
2. 2. $in9eza glucozei $in9eza glucozei - - gluconeogenez gluconeogenez
3. 3. ideaz pn la C ideaz pn la C22 i H2 i H2
idarea glicerolului idarea glicerolului
JJ glicerolkinaza glicerolkinaza
22 glicerolosatDl glicerolosatDl
1rigliceridlipaza 1rigliceridlipaza
Lnzima cheie a lipolizei Lnzima cheie a lipolizei -- trigliceridlipaza trigliceridlipaza
adipocitara, cunoscuta ca lipaza adipocitara, cunoscuta ca lipaza
hormonsensibila`. hormonsensibila`.
Lnzima este conertibila prin osorilare Lnzima este conertibila prin osorilare --
deosorilare. lorma osorilata este actia. deosorilare. lorma osorilata este actia.
Catecolaminele ,adrenalina, noradrenalina, sint Catecolaminele ,adrenalina, noradrenalina, sint
actori majori lipolitici. Glucagonul are acelas actori majori lipolitici. Glucagonul are acelas
eect. eect.
nsulina, prostoglandina L sint actori nsulina, prostoglandina L sint actori
antilipolitici, ei aorizeaza sinteza de 1G in antilipolitici, ei aorizeaza sinteza de 1G in
esutul adipos. esutul adipos.
$in9eza corpilor ce9onici $in9eza corpilor ce9onici
(ce9ogeneza) (ce9ogeneza)
Principala cale de metabolizare a acetil Principala cale de metabolizare a acetil CoA CoA --
includerea in ciclul Krebs ,in condiiile in care scindarea includerea in ciclul Krebs ,in condiiile in care scindarea
lipidelor si a glucidelor este echilibrata, lipidelor si a glucidelor este echilibrata, -- lipidele ard in lipidele ard in
lacara glucidelor` lacara glucidelor`
n lipsa glucidelor, inaniie, diabet n lipsa glucidelor, inaniie, diabet -- OA se utilizeaza OA se utilizeaza
pentru generarea Gl. pentru generarea Gl.
n lipsa OA, Acetil Co A recurge la ormarea corpilor n lipsa OA, Acetil Co A recurge la ormarea corpilor
cetonici: cetonici: ace9oace9a9ul, ace9oace9a9ul, pp- -hidro hidroibu9ira9ul i ibu9ira9ul i
ace9ona ace9ona
Sinteza lor are loc in icat, dar se utilizeaza de esuturile Sinteza lor are loc in icat, dar se utilizeaza de esuturile
perierice perierice
Au rol energetic ,muschiul cardiac, stratul cortical al Au rol energetic ,muschiul cardiac, stratul cortical al
rinichilor, rinichilor,
ce9ogeneza ce9ogeneza
&9ilizarea corpilor ce9onici &9ilizarea corpilor ce9onici
Calea 9iokinazic: Calea 9iokinazic:
-- Acetoacetatul Acetoacetatul -- 2 mol de acetil CoA, 2 mol de acetil CoA,
utilizate ulterior in ciclul Krebs ,23 A1P, utilizate ulterior in ciclul Krebs ,23 A1P,
A doua cale de ac9ivare a A doua cale de ac9ivare a
ace9oace9a9ului: ace9oace9a9ului:
CaIea tioforazic:
Reac|ie de schimb cu
succiniI CoA
Ace9ona: Ace9ona:
pina la propandiol ,Cl3 pina la propandiol ,Cl3--ClOl ClOl--Cl2Ol, , Cl2Ol, ,
scindat la ragmente acetil si ormil scindat la ragmente acetil si ormil
1ransormata in piruat ,prin hidroxilare dubla, 1ransormata in piruat ,prin hidroxilare dubla,
Ce9onemie, ce9onurie Ce9onemie, ce9onurie
Ce9onemie Ce9onemie- - marirea c de corpi cetonici in singe marirea c de corpi cetonici in singe
Ce9onurie Ce9onurie -- apariia CC in urina apariia CC in urina
Diete bogate in lipide, sarace in glucide, inaniie, Diete bogate in lipide, sarace in glucide, inaniie,
diabet, dereglari gastrointestinale la copii sau graide, diabet, dereglari gastrointestinale la copii sau graide,
glucozurie renala glucozurie renala
Lliminarea hidroxibutiratului si acetoacetatului din Lliminarea hidroxibutiratului si acetoacetatului din
organism ,iind anioni la excreie, conduce la pierderea organism ,iind anioni la excreie, conduce la pierderea
de cationi de cationi -- Na Na -- rezulta cetoacidoza rezulta cetoacidoza
Pierderea l Pierderea l22O O -- de desshidratarea organismului hidratarea organismului
Biosinteza lipidelor Biosinteza lipidelor
biec9ivele: biec9ivele:
Biosintaza acizilor grasi: Biosintaza acizilor grasi:
1. 1. saturai cu numar par de atomi de carbon, saturai cu numar par de atomi de carbon,
2. 2. nesaturai cu numar par de atomi de carbon, nesaturai cu numar par de atomi de carbon,
3. 3. saturai cu numar impar de atomi de carbon. saturai cu numar impar de atomi de carbon.
Lnzimele, coenzimele, reglarea. Lnzimele, coenzimele, reglarea.
Biosinteza 1AG: substanele iniiale, enzimele si coenzimele, Biosinteza 1AG: substanele iniiale, enzimele si coenzimele,
reglarea. reglarea.
Biosinteza osogliceridelor: substratele, reaciile pariale ale Biosinteza osogliceridelor: substratele, reaciile pariale ale
si a cai, si a cai,
Biosinteza singolipidelor: precursorii, reaciile principale, Biosinteza singolipidelor: precursorii, reaciile principale,
enzimele, reglarea. enzimele, reglarea.
Metabolismul colesterolului. Biosinteza colesterolului Metabolismul colesterolului. Biosinteza colesterolului --
substratele, etapele, reaciile pariale ale etape ,pna la acidul substratele, etapele, reaciile pariale ale etape ,pna la acidul
mealonic,, enzimele, coenzimele, reglarea. Caile de utilizare si mealonic,, enzimele, coenzimele, reglarea. Caile de utilizare si
eliminare ale colesterolului. eliminare ale colesterolului.
$in9eza AG $in9eza AG
Sinteza AG si incorporarea lor in 1g constituie Sinteza AG si incorporarea lor in 1g constituie
mecanismul principal de stocare a excesului de mecanismul principal de stocare a excesului de
glucide alimentare ,Gl nu se mai transorma in glucide alimentare ,Gl nu se mai transorma in
glicogen dar in 1g, glicogen dar in 1g,
Ltapele Ltapele::
Sinteza de noo cu ormarea acidului palmitic Sinteza de noo cu ormarea acidului palmitic
Llongarea acidului palmitic Llongarea acidului palmitic
ntroducerea de legaturi duble in AG ntroducerea de legaturi duble in AG
!ar9iculari9ile sin9ezei AG !ar9iculari9ile sin9ezei AG
Are loc in citozol Are loc in citozol
L L -- acid gras sintetaza acid gras sintetaza -- alcatuita din 8 proteine alcatuita din 8 proteine
,domenii, ,domenii,-- sunt enzime, a 8 sunt enzime, a 8--a a -- proteina proteina
,,purtatoare purtatoare,, transportatoare transportatoare de acil de acil --ACP ACP..
ACP cuprinde 2 grupe Sl ACP cuprinde 2 grupe Sl::
1. 1. --Sl urnizat de un rest de cisteinil Sl urnizat de un rest de cisteinil:: Sl Sl--Cis Cis
2. 2. -- Sl Sl -- osopant osopanto oteina, ata teina, atassat ata a prin leg prin lega atura tura
osat osat--Ser Ser: Sl : Sl--Pant Pant
Ca iniiator este acetil CoA ,rezultat din Ca iniiator este acetil CoA ,rezultat din
glicoliza,, pe cnd sursa majora glicoliza,, pe cnd sursa majora -- malonil CoA malonil CoA
rolul reducator ii reine NADPl-l rolul reducator ii reine NADPl-l
$in9eza de novo cu formarea acidului $in9eza de novo cu formarea acidului
palmi9ic palmi9ic
Ltapele: Ltapele:
1. 1. transerul lui Acetil CoA din mitocondrii in transerul lui Acetil CoA din mitocondrii in
citozol citozol
2. 2. Sinteza de malonil CoA Sinteza de malonil CoA
3. 3. Sinteza acidului palmitic Sinteza acidului palmitic
11ransferul lui Ace9il CoA din mi9ocondrii n ransferul lui Ace9il CoA din mi9ocondrii n
ci9ozol ci9ozol
$in9eza de malonil CoA $in9eza de malonil CoA
ace9il ace9il- -CoA + HC CoA + HC
33

++A1! A1! A! A! + ! + !
i i
++
malonil malonil- -CoA CoA
- - ace9il CoA ace9il CoA
ccarboilaza arboilaza
A A- -ci9ra9, ci9ra9,
i insulina nsulina
- - palmi9oil CoA palmi9oil CoA
gglucagonul lucagonul
$in9eza acidului palmi9ic $in9eza acidului palmi9ic
$in9eza acidului palmi9ic $in9eza acidului palmi9ic
$in9eza acidului palmi9ic $in9eza acidului palmi9ic
Ciclu de reacii este reluat: butiril-ACP se Ciclu de reacii este reluat: butiril-ACP se
condenseaza cu malonil-ACP condenseaza cu malonil-ACP-- ormind in inal C6 ormind in inal C6--
acil ACP. acil ACP.
Catena AG creste pina la ormarea palmitil Catena AG creste pina la ormarea palmitil--S S--ACP ACP
##eacia sumar: eacia sumar:
Ace9il Ace9il- -AC!+7 malonil AC!+7 malonil- -CoA +J4 A!H+H CoA +J4 A!H+H
Palmitat +7CO2+14NADP Palmitat +7CO2+14NADP
++
+ 8HSCoA+6H2O + 8HSCoA+6H2O
deoarece malonil CoA se sintetizeaza din acetil deoarece malonil CoA se sintetizeaza din acetil
CoA: CoA:
ace9 ace9i il l- -CoA + J4 CoA + J4A!H + A!H +H H
++
+ 7 + 7 A1! A1!
palmi9a9+ J4 palmi9a9+ J4A! A!
++
+ + H$ H$CoA CoA ++ 77A! A! ++77 !!
i i
+6H2 +6H2
longarea AG longarea AG
ocaliza9: re9iculul endoplasma9ic ocaliza9: re9iculul endoplasma9ic
AG es9e ac9iva9 AG es9e ac9iva9
a acidul preeis9en9 (palmi9il CoA) se a9aeaz malonil CoA a acidul preeis9en9 (palmi9il CoA) se a9aeaz malonil CoA
iosin9eza AG nesa9urai iosin9eza AG nesa9urai
Pot i sintetizai AC mononesaturai. ntroducerea unei Pot i sintetizai AC mononesaturai. ntroducerea unei
duble legaturi are loc prin aciunea unei monooxigenaze duble legaturi are loc prin aciunea unei monooxigenaze
,introduce gruparea hidroxil,, urmata de deshidratare ,introduce gruparea hidroxil,, urmata de deshidratare
Acidul linoleic si linolenic sunt eseniali ,exogen, Acidul linoleic si linolenic sunt eseniali ,exogen,
Acidul linoleic se transorma in acidul arahidonic Acidul linoleic se transorma in acidul arahidonic
conorm reaciilor conorm reaciilor
$in9eza $in9eza 1AG 1AG
2 ci: 2 ci:
J. J. calea monoacilglicerolului calea monoacilglicerolului: are loc in : are loc in
peretele intestinal ,enterocite, din produsi peretele intestinal ,enterocite, din produsi
absorbii ,resinteza lipidelor,. absorbii ,resinteza lipidelor,.
2. 2. calea glicerolfosfa9ului calea glicerolfosfa9ului: in toate : in toate
esuturile ,actia: esutul adipos si icat, esuturile ,actia: esutul adipos si icat,
AG sunt incorporai in 1AG sub orma AG sunt incorporai in 1AG sub orma
actia de acilCoA: actia de acilCoA:
##- -CH + A1! + H$ CH + A1! + H$- -CoA CoA +H2 +H2 ##- -
C=$CoA C=$CoA + A! + 2 ! + A! + 2 !
i i
L L-- acil Co A sintetaza acil Co A sintetaza
J. calea monoacilglicerolului J. calea monoacilglicerolului
1G impreuna cu lL, Col, proteine sunt 1G impreuna cu lL, Col, proteine sunt
incorparate in CM si secretai mai departe in incorparate in CM si secretai mai departe in
asele limatice. asele limatice.
calea glicerolfosfa9ului calea glicerolfosfa9ului
originea glicerol fosfa9ului originea glicerol fosfa9ului
n icat, rinichi: n icat, rinichi:
n esut adipos, icat n esut adipos, icat
$in9eza glicerofosfolipidelor $in9eza glicerofosfolipidelor
2 cai de sinteza: 2 cai de sinteza:
$in9eza $in9eza /e voro /e voro utilizeaza ca intermediar utilizeaza ca intermediar
comun acidul osatidic comun acidul osatidic
Calea de rezerv Calea de rezerv o sin9ez din produse o sin9ez din produse
forma9e forma9e
Particularitatea biosintezei lL este participarea Particularitatea biosintezei lL este participarea
precursorilor in orme actie de deriai ai citidin precursorilor in orme actie de deriai ai citidin
osatului ,CDP, ca CDP osatului ,CDP, ca CDP--colina, CDP colina, CDP--
etanolamina, CDP etanolamina, CDP--diglicerid. diglicerid.
$in9eza $in9eza /e voro /e voro
2. sin9eza din produse forma9e 2. sin9eza din produse forma9e
$in9eza sfingolipidelor $in9eza sfingolipidelor
Se ormeaza din palmitoil CoA si Ser Se ormeaza din palmitoil CoA si Ser
Singozina libera se ormeaza din ceramida Singozina libera se ormeaza din ceramida
Sinteza are loc pe supraaa citozolica a Sinteza are loc pe supraaa citozolica a
membranelor reticulului endoplasmatic membranelor reticulului endoplasmatic
$in9eza sfingolipidelor $in9eza sfingolipidelor
$in9eza Coles9erolului $in9eza Coles9erolului
Se sintetizeaza din Acetil Se sintetizeaza din Acetil--CoA CoA
Necesita 18 moli de Acetil Necesita 18 moli de Acetil--CoA, 16 NADPl-l si 18 de CoA, 16 NADPl-l si 18 de
A1P A1P
Principalul organ de metabolizare este icatul, dar are loc si Principalul organ de metabolizare este icatul, dar are loc si
in intestin, suprarenale, tegumente in intestin, suprarenale, tegumente
Are loc in 3 etape: Are loc in 3 etape:
1. 1. Sinteza acidului mealonic Sinteza acidului mealonic
2. 2. mealonatul prin mai multe reacii mealonatul prin mai multe reacii -- 3A 3A--izopentenil izopentenil
piroosat. 6 molecule de 3A piroosat. 6 molecule de 3A--izopentenil piroosat izopentenil piroosat --
scualen scualen
3. 3. Scualenul se supune ciclizarii Scualenul se supune ciclizarii -- lanosterol lanosterol -- -- Col Col
#eglarea #eglarea
#eactia #eactia limit a biosintezei e Iormarea limit a biosintezei e Iormarea
acidului mevalonic, catalizat de o enzim acidului mevalonic, catalizat de o enzim
compus reglatoare compus reglatoare hidroximetil hidroximetil- -glutaril glutaril- -
CoA reductaza CoA reductaza
HG HG- -CoA reduc9aza CoA reduc9aza -- localizata la nielul localizata la nielul
RL RL
Structura: 88 AA cu 2 domenii structurale: Structura: 88 AA cu 2 domenii structurale:
unul hidroob ,membranar, si altul unul hidroob ,membranar, si altul
citoplasmatic ,poseda actiitate catalitica,. citoplasmatic ,poseda actiitate catalitica,.
#eglarea biosintezei colesterolului #eglarea biosintezei colesterolului
1. 1. la nielul sintezei , de transcriere a genelor, la nielul sintezei , de transcriere a genelor,
2. 2. la nielul modiicarii de degradare la nielul modiicarii de degradare
3. 3. prin cantitatea Col celular ,represor al sintezei L prin cantitatea Col celular ,represor al sintezei L
dar creste de degradare, dar creste de degradare,
4. 4. orma actia este orma deosorilata ,insulina, orma actia este orma deosorilata ,insulina,
5. 5. Enzima este inhibat de mevalonat si de Enzima este inhibat de mevalonat si de
colesterol colesterol
Continutul Col depinde de regimul alimentar. Continutul Col depinde de regimul alimentar.
Acest colesterol alimentar Irneaz sinteza Acest colesterol alimentar Irneaz sinteza
reductazei reductazei n Iicat n Iicat
insulina si hormonii tiroidieni activez insulina si hormonii tiroidieni activez HMG HMG- -
CoA reductaza CoA reductaza, iar glucagonul la animale are , iar glucagonul la animale are
eIect antagonist eIect antagonist
#eglarea e dependent si de c proteinei #eglarea e dependent si de c proteinei
speciIice ce transport Col speciIice ce transport Col

H
2
C
C
CH
3
HO
CH
2
C

O O
CH
2
OH
H
2
C
C
CH
2
CH
2
O P O P O

O
O

O
O

CH
3
H
2
C
C
CH
3
HO
CH
2
C

O O
CH
2
O P O P O

O
O

O
O

CO
2
ATP
ADP + P
i
2 ATP
2 ADP
mevalonate
5-pyrophosphomevalonate
(2 steps)
isopentenyl pyrophosphate

H
2
C
C
CH
2
CH
2
O P O P O

O
O

O
O

CH
3
H
3
C
C
CH CH
2
O P O P O

O
O

O
O

CH
3
isopentenyl
pyrophosphate
dimethylallyl
pyrophosphate

CH CH
2
C H
3
C
CH
3
CH CH
2
C CH
2
CH
3
CH CH
2
O P O P O

O
O

O
O

C CH
2
CH
3
2
O
NADP
+
O
2
H
2
O
HO
H
+
NADPH
NADP
+
+ 2 PP
i
NADPH
2 Iarnesyl pyrophosphate
squalene 2,3-oxidosqualene lanosterol

HO
HO
lanosterol cholesterol
19 steps
#GA#A #GA#A
!A1GA !A1GA
1A$&& 1A$&&
!C !C
biec9ivele biec9ivele
Metabolismul eicosanoizilor. Caile ciclooxigenazica si lipooxigenazica ale biosintezei lor. Metabolismul eicosanoizilor. Caile ciclooxigenazica si lipooxigenazica ale biosintezei lor.
nactiarea. nactiarea.
Metabolismul itaminelor liposolubile: sursele alimentare, necesitaile diurne, transormarile Metabolismul itaminelor liposolubile: sursele alimentare, necesitaile diurne, transormarile
Reglarea metabolismului lipidelor la nielul celulei. Reglarea metabolismului lipidelor la nielul celulei.
Reglarea neurohormonala a metabolismului lipidelor. Rolul lipotropinelor, AC1l, hormonilor Reglarea neurohormonala a metabolismului lipidelor. Rolul lipotropinelor, AC1l, hormonilor
tiroizi, insulinei, glucagonului, glucocorticoizilor si catecolaminelor. tiroizi, insulinei, glucagonului, glucocorticoizilor si catecolaminelor.
Relaiile reciproce dintre metabolismul energetic, glucidic si lipidic. Relaiile reciproce dintre metabolismul energetic, glucidic si lipidic.
Dereglarile digestiei si absorbiei lipidelor. Steatoreea pancreatica, hepatica si intestinala. Dereglarile digestiei si absorbiei lipidelor. Steatoreea pancreatica, hepatica si intestinala.
Dislipidemiile: Dislipidemiile:
a, hipolipoproteinemiile amiliale a, hipolipoproteinemiile amiliale -- aeciunea 1angier, aeciunea 1angier, ---- si si ..--lipoproteinemia amiliala, lipoproteinemia amiliala,
b, hiperlipoproteinemiile primare si amiliale, b, hiperlipoproteinemiile primare si amiliale,
c, hiperlipoproteinemiile secundare ,dobndite, c, hiperlipoproteinemiile secundare ,dobndite, -- in diabet zaharat, alcoolism, aeciuni in diabet zaharat, alcoolism, aeciuni
ale glandelor endocrine. ale glandelor endocrine.
Cauze, mecanismele dereglarii metabolismului lipidelor, maniestarile biochimice. Cauze, mecanismele dereglarii metabolismului lipidelor, maniestarile biochimice.
6. Lipidozele tiszlare: 6. Lipidozele tiszlare:
a, ereditare a, ereditare -- Neimann Neimann--Pick, 1ay Pick, 1ay--Sachs, Krabbe, Gaucher, larber, leucodistroia Sachs, Krabbe, Gaucher, larber, leucodistroia
metacromatica, gangliozidoza GM1, metacromatica, gangliozidoza GM1,
b, dobndite b, dobndite -- obezitate, ateroscleroza, alcoolism. obezitate, ateroscleroza, alcoolism.
Cauze, mecanismele dereglarii metabolismului lipidelor, maniestarile biochimice. Cauze, mecanismele dereglarii metabolismului lipidelor, maniestarile biochimice.
. A . A--, hipo , hipo-- si hiperitaminozele A, D, L, K si hiperitaminozele A, D, L, K -- cauze, maniestari metabolice. cauze, maniestari metabolice.
8. Rolul eicosanoizilor in procesele inlamatorii, reaciile alergice, dereglarile luiditaii 8. Rolul eicosanoizilor in procesele inlamatorii, reaciile alergice, dereglarile luiditaii
sanguine. sanguine.
#e #eglarea metabolismului lipidic glarea metabolismului lipidic
Se eIectuiaz n mai multe aspecte: Se eIectuiaz n mai multe aspecte:
Factorii Enzimatici Factorii Enzimatici: :
a. ModiIicarea activittii E incluse n sinteza a. ModiIicarea activittii E incluse n sinteza
lipidelor lipidelor
b.ModiIicarea V sintezei si degradrii E b.ModiIicarea V sintezei si degradrii E
Factorii de mediu Factorii de mediu: stresul emotional negativ, : stresul emotional negativ,
inanitia, hipotermia, eIortul muscular inanitia, hipotermia, eIortul muscular cauzeaz cauzeaz
pierderea din greutate a organismului. pierderea din greutate a organismului.
Factorii hormonali: Factorii hormonali:
Catecolaminele Catecolaminele stimuleaz lipoliza prin mesagerul stimuleaz lipoliza prin mesagerul
secund, activeaz secund, activeaz lipaza hormono lipaza hormono- -
dependent.Glucagonul dependent.Glucagonul are actiune asemntoare. are actiune asemntoare.
La Iel si La Iel si hormonul de crestere hormonul de crestere, dar cu o Iaz mai tardiv , dar cu o Iaz mai tardiv
(stimuleaz sinteza adenilat ciclazei (stimuleaz sinteza adenilat ciclazei de novo de novo). ).
Steroizii, tiroxina Steroizii, tiroxina au eIecte beneIice au eIecte beneIice insuIicienta lor insuIicienta lor
Iavorizeaz depozitarea de grsime. Iavorizeaz depozitarea de grsime.
Insulina Insulina posed eIect contrar, activeaz IosIodiesteraza posed eIect contrar, activeaz IosIodiesteraza
inhib lipoliza si stimuleaz lipogeneza. inhib lipoliza si stimuleaz lipogeneza.
icosanoizii icosanoizii
Sunt substane biologic actie de natura lipidica, Sunt substane biologic actie de natura lipidica,
deriate din AG polinesaturai ,a.arahidonic sau deriate din AG polinesaturai ,a.arahidonic sau
prostanoic, si indeplinesc in organism roluri prostanoic, si indeplinesc in organism roluri
multiple. multiple.
Deosebim: Deosebim:
Prostaglandinele ,clasice Prostaglandinele ,clasice-- PG si endoperoxizii PG si endoperoxizii
prostaglandinici ,PGG2 si PGl2, prostaglandinici ,PGG2 si PGl2,
Prostaciclina ,PG2, Prostaciclina ,PG2,
1romboxanii ,1X, 1romboxanii ,1X,
Leucotrienele ,L1, Leucotrienele ,L1,
$9ruc9ura chimic $9ruc9ura chimic
Reprezinta AG nesaturai cu 20 C Reprezinta AG nesaturai cu 20 C
Sunt deriai ai acidului prostanoic Sunt deriai ai acidului prostanoic
Lxistena unui ciclu pentanic ormat intre C8 Lxistena unui ciclu pentanic ormat intre C8--
C12 C12
PG se deosebesc intre ele prin: PG se deosebesc intre ele prin:
1. natura substituienilor din nucleul pentanic 1. natura substituienilor din nucleul pentanic
,PGA ,PGA--PG, PG,
2. Catenele laterale pot conine un numar dierit de 2. Catenele laterale pot conine un numar dierit de
legaturi duble ,PG1, PG2, PG3, legaturi duble ,PG1, PG2, PG3,
Arachidonic acid
COOH
PGL2 PGL2
Arachidonic acid
COOH
ios iosin9e in9eza eicosanoizilor za eicosanoizilor
Are loc la nielul tuturor esuturilor Are loc la nielul tuturor esuturilor
Dupa sinteza nu se depoziteaza dar acioneaza Dupa sinteza nu se depoziteaza dar acioneaza
imediat imediat
Are loc in 2 etape: Are loc in 2 etape:
Sinteza acidului arahidonic ,comuna, Sinteza acidului arahidonic ,comuna,
Sinteza PG, 1l, L1 Sinteza PG, 1l, L1
$in9eza acidului arahidonic $in9eza acidului arahidonic
Deriat al acidului linoleic Deriat al acidului linoleic
Lste prezent la nielul membranelor celulare Lste prezent la nielul membranelor celulare
Se elibereaza prin actiarea osolipazei A2 Se elibereaza prin actiarea osolipazei A2
$in9eza !G, 1X i 1 $in9eza !G, 1X i 1
2 cai: 2 cai:
Calea ciclooxigenazei conduce la sinteza PG, 1X Calea ciclooxigenazei conduce la sinteza PG, 1X
Calea lipooxigenazei Calea lipooxigenazei -- la sinteza L1 la sinteza L1
Ciclooxigenaza Ciclooxigenaza este o hemoprotein, cu o este o hemoprotein, cu o
activitate dubl: activitate dubl:
a. dioxigenazic (ncorporeaz O a. dioxigenazic (ncorporeaz O
22
n substrat) n substrat)
b. peroxidazic (descompune peroxidul). b. peroxidazic (descompune peroxidul).

COOH
COOH
O
O
OH
COOH
O
O
OOH
2 O
2
2 e

arachidonic acid
PGG
2

PGH
2

Cyclooxygenase
Peroxidase
1X conin in structura lor ciclul piranic ,1XA2 1X conin in structura lor ciclul piranic ,1XA2
si 1XB2, si 1XB2,
%A2 este sintetizat de PGH2 de ctre %A2 este sintetizat de PGH2 de ctre sintaza sintaza
tromboxanic micro tromboxanic microzzomal. omal.
$9ruc9ura chimic $9ruc9ura chimic
L1 ,L1A L1 ,L1A--L1L, L1L, -- cuprind in structura lor mai multe cuprind in structura lor mai multe
legaturi duble, trei iind conjugate. Cele mai actie la om legaturi duble, trei iind conjugate. Cele mai actie la om
sunt L1A4. sunt L1A4.
L1A4 L1A4
nhibi9orii sin9ezei: nhibi9orii sin9ezei:
Corticosteroizii Corticosteroizii -- inhiba inhiba osolipaza A2 osolipaza A2
Aspirina Aspirina (medicamente antiinIlamatoare (medicamente antiinIlamatoare
nesteroide) nesteroide) - - inhib ireversibil inhib ireversibil CO CO (prin (prin
acetilarea grupelor hidroxil a resturilor de Ser acetilarea grupelor hidroxil a resturilor de Ser
localizate le situsul activ al enzimelor). localizate le situsul activ al enzimelor).
Derivatii imidazolului Derivatii imidazolului inhib inhib tromboxan tromboxan
sintaza. sintaza.
Ca9abolismul !G Ca9abolismul !G
Viaa biologica scurta: Viaa biologica scurta:
a. a. %A2 are %1/2 30 secunde, %A2 are %1/2 30 secunde, si suIer o hidroliz si suIer o hidroliz
rapid, nonenzimatic la inactivul %B2. rapid, nonenzimatic la inactivul %B2.
b. b. Prostaciclina (PGI2) Prostaciclina (PGI2) - - % % - - 3 minute la 37 3 minute la 37 C si C si
pH 7,5 si pH 7,5 si este convertit printr este convertit printr- -o hidroliz o hidroliz
nonenzimatic la Iorma inactiv. nonenzimatic la Iorma inactiv.
PG clasice sunt eliminate la nielul plaminului PG clasice sunt eliminate la nielul plaminului
Principalii deriai sunt 15 Principalii deriai sunt 15--ceto ceto-- iar ai prostaciclinelor iar ai prostaciclinelor
6 ceto 6 ceto--, care se elimina cu urina. , care se elimina cu urina.
!roprietjile biologice ale prostanoidelor !roprietjile biologice ale prostanoidelor
O serie de eIecte ale prostanoidelor sunt mediate O serie de eIecte ale prostanoidelor sunt mediate
prin intermedizul prin intermedizul adenilat adenilat- -ciclazelor sau prin ciclazelor sau prin
mobilizarea Ca mobilizarea Ca
2 2
intracelular. intracelular.
PG creste AMPc PG creste AMPc n adenohipoIiz, corpus n adenohipoIiz, corpus
luteum, osul Ietal, plachetele pulmonare si luteum, osul Ietal, plachetele pulmonare si
tiroid, ns descreste n tesutul adipos. tiroid, ns descreste n tesutul adipos.
%romboxanii blocheaz producerea de AMPc de %romboxanii blocheaz producerea de AMPc de
ctre PG si mobilizeaz Ca ctre PG si mobilizeaz Ca
2 2
intracelular. intracelular.
Aciunile biologice Aciunile biologice
Diera nu numai de natura chimica ,PG, L1, Diera nu numai de natura chimica ,PG, L1,
1X, dar si de cea a tipului celular 1X, dar si de cea a tipului celular
La nielul 1G: La nielul 1G:
PGl2 PGl2-- -- aciune contractila asupra musculaturii aciune contractila asupra musculaturii
netede longitudinala si circulara, netede longitudinala si circulara, PGL2 PGL2 --
relaxeaza musculatura circulara, aciune relaxeaza musculatura circulara, aciune
inhibitorie asupra secreiei de suc gastric si inhibitorie asupra secreiei de suc gastric si
absorbiei intestinale. absorbiei intestinale.
Aciunile biologice Aciunile biologice
Sistemul respirator Sistemul respirator: : PGE i PGF PGE i PGF
fiind implicate n stri patologice ca fiind implicate n stri patologice ca
edem pulmonar, embolie, astm. edem pulmonar, embolie, astm.
PGF2 PGF2d d aciune contractil asupra aciune contractil asupra
traheei, bronhiilor traheei, bronhiilor
PGE2 PGE2- - bronhodilatatoare bronhodilatatoare
SNC: SNC: reglarea transmisiei sinaptice. reglarea transmisiei sinaptice.
PGE2 PGE2- - scade c% de GMPc scade c% de GMPc efecte efecte
tranchilizante, anticonvulsive tranchilizante, anticonvulsive
PGF2 PGF2d d crete c% GMPc crete c% GMPc efecte efecte
contrare contrare
Aciunile biologice Aciunile biologice
Sistemul de reproducere Sistemul de reproducere: la brbai : la brbai
influeneaz spermatogeneza; la femei influeneaz spermatogeneza; la femei
controleaz ciclul ovarian. controleaz ciclul ovarian. PGF2 PGF2d d - - aciune aciune
contractil asupra musculaturii netede a contractil asupra musculaturii netede a
uterului. uterului.
Sistem circulator: Sistem circulator: Prostaciclina i % Prostaciclina i %
controleaz tonusul vaselor sanguine i controleaz tonusul vaselor sanguine i
agregarea plachetar. agregarea plachetar.
%A2 %A2 aciune contractil aciune contractil crete %A. La crete %A. La
nivelul plachetelor nivelul plachetelor stimuleaz agregarea i stimuleaz agregarea i
formarea de tromb formarea de tromb
Prostaciclina Prostaciclina aciuni opuse (relaxeaz aciuni opuse (relaxeaz
musculatura vaselor; efect antitrombic) musculatura vaselor; efect antitrombic)
Aciunile biologice Aciunile biologice
LT (LTB4) LT (LTB4) -- ac]ioneaz ca agen]i ac]ioneaz ca agen]i
chemotactici i chemocinetici, chemotactici i chemocinetici,
determinnd acumularea de determinnd acumularea de
neutrofile n focarul inflamator. La neutrofile n focarul inflamator. La
nivelul plmnului nivelul plmnului -- efecte efecte
contractile asupra musculaturii contractile asupra musculaturii
netede. netede.
LTC4 LTC4 -- responsabil de producerea responsabil de producerea
ocului anafilactic. ocului anafilactic.

COOH
COOH
COOH
OOH
O
O
2
H
2
O
Catalyzed by 5-Lipoxygenase:
5-HPE%E
arachidonate
leukotriene-A
4

Vi9aminele Vi9aminele
sunt substane biologic actie necesare pentru sunt substane biologic actie necesare pentru
cresterea, dezoltarea si supraieuirea cresterea, dezoltarea si supraieuirea
organismului. organismului.
n nu se sintetizeaza in organismul uman u se sintetizeaza in organismul uman
,prezena lor in alimente este obligatorie,. ,prezena lor in alimente este obligatorie,.
nu seresc in calitate de sursa energetica, dar nu seresc in calitate de sursa energetica, dar
indeplinesc uncii coenzimatice. indeplinesc uncii coenzimatice.
a avi9aminoze vi9aminoze i hipovi9aminoze i hipovi9aminoze
a aitaminoze itaminoze -- lipsa itaminelor in alimente lipsa itaminelor in alimente
hipoitaminoze hipoitaminoze -- insuiciena itaminelor in insuiciena itaminelor in
alimente alimente
Ambele apar si se dezolta in stari patologice Ambele apar si se dezolta in stari patologice
speciice speciice
Cauzele apariiei lor: Cauzele apariiei lor:
1. 1. pot i exogene ,atunci cnd itamina respectia pot i exogene ,atunci cnd itamina respectia
lipseste sau se conine in produsele alimentare lipseste sau se conine in produsele alimentare
insuicient, insuicient,
2. 2. endogene ,dereglari in absorbie, transport, endogene ,dereglari in absorbie, transport,
antiitamine etc., antiitamine etc.,
!rovi9amine !rovi9amine
-- predecesorii itaminelor, care in organism se predecesorii itaminelor, care in organism se
transorma in itaminele respectie ,de ex. in transorma in itaminele respectie ,de ex. in
morcoi, caise se conine morcoi, caise se conine ..--carotena, care in carotena, care in
icat se a transorma in itamina A,. icat se a transorma in itamina A,.
An9ivi9aminele An9ivi9aminele -- substane ,inclusi si unele substane ,inclusi si unele
medicamente, ce se aseamana mult ca structura medicamente, ce se aseamana mult ca structura
cu unele itamine. cu unele itamine.
La majorarea c lor La majorarea c lor -- in mod competiti ele se in mod competiti ele se
or uni cu L in locul itaminelor or uni cu L in locul itaminelor --- --- se ormeaza se ormeaza
complexul apoenzima complexul apoenzima--antiitamina lipsit de antiitamina lipsit de
actiitate actiitate --- --- se deregleaza reaciile metabolice se deregleaza reaciile metabolice
catalizate de aceste enzime. catalizate de aceste enzime.
Preparatele sulanilamidice prezinta antiitamine pentru Preparatele sulanilamidice prezinta antiitamine pentru
microorganisme deoarece ele mult se aseamana dupa microorganisme deoarece ele mult se aseamana dupa
structura cu acidul p structura cu acidul p--aminobenzoic, actorul de aminobenzoic, actorul de
crestere a bacteriilor. crestere a bacteriilor.
La majorarea concentraiei in organism a acestor La majorarea concentraiei in organism a acestor
medicamente, ele se or include in sistemele enzimatice medicamente, ele se or include in sistemele enzimatice
ale bacteriilor si bacteriile or pierde capacitatea de a se ale bacteriilor si bacteriile or pierde capacitatea de a se
inmuli ,eect bacteriostatic,. inmuli ,eect bacteriostatic,.
'itaviva . 'itaviva .
vitamina creterii, retinol, vitamina creterii, retinol,
antixeroftalmic antixeroftalmic
La baza structurii acestei vitamine se La baza structurii acestei vitamine se
afl ciclul afl ciclul ..- -ionon legat cu 2 resturi ionon legat cu 2 resturi
de izopren de izopren
e9abolism e9abolism
Digestia are loc in intestin Digestia are loc in intestin
Absorbia Absorbia -- in regiunea superioara a intestinului in regiunea superioara a intestinului
Retinolul absorbit uneste AG saturai si este Retinolul absorbit uneste AG saturai si este
incorporat in CM incorporat in CM -- snge snge -- icat icat
#olul vi9aminei A #olul vi9aminei A
Retinol Retinol -- aciune hormonala decesia pentru aciune hormonala decesia pentru
uncia de reproducere uncia de reproducere
Retinal Retinal -- component al pigmentului izual component al pigmentului izual --
rodopsina ,din bastonasele retinei, rodopsina ,din bastonasele retinei,
A. retinoic A. retinoic -- participa la sinteza glicoproteinelor participa la sinteza glicoproteinelor
Rodopsina este constituita dintr Rodopsina este constituita dintr--o proteina o proteina
simpla simpla -- opsina opsina --11 11--cis cis--retinal retinal
Absorbia cuantelor de lumina de catre Absorbia cuantelor de lumina de catre
rodopsina conduce la descompunerea rodopsina conduce la descompunerea
rodopsinei in opsina si retinal cu structura trans rodopsinei in opsina si retinal cu structura trans
Ll a trece in 11 Ll a trece in 11--cis retinal prin absorbie de cis retinal prin absorbie de
otoni care reac inapoi rodopsina ,L otoni care reac inapoi rodopsina ,L-- retinal retinal--
izomeraza, izomeraza,
Al9e efec9e: Al9e efec9e:
La oxidarea AG La oxidarea AG
Biosinteza gliceridelor, osolipidelor, Col, h. Biosinteza gliceridelor, osolipidelor, Col, h.
steroizi steroizi
Creste asimilarea purinelor si sinteza AN Creste asimilarea purinelor si sinteza AN
Sunt reglatori ai permeabilitaii membranelor Sunt reglatori ai permeabilitaii membranelor
Aecteaza expresia genetica implicata att in Aecteaza expresia genetica implicata att in
prolierarea ct si dierenierea celulelor normale prolierarea ct si dierenierea celulelor normale
sau maligne sau maligne
'itaviva . 'itaviva .
Se conine in produse de origine animala ,unt, Se conine in produse de origine animala ,unt,
icat etc.,. Unele produse de origine egetala icat etc.,. Unele produse de origine egetala
,morco, caise etc, conin carotina ,morco, caise etc, conin carotina
,proitamina,, care in icat sub inluena ,proitamina,, care in icat sub inluena
anumitor enzime este conertita in itamina A. anumitor enzime este conertita in itamina A.
Carena Carena 'itavivei . 'itavivei .
se caracterizeaza prin: se caracterizeaza prin:
La nielul ochilor: La nielul ochilor: xerotalmia ,uscarea corneei,, xerotalmia ,uscarea corneei,,
in cazuri grae keratomalaia ,degradarea in cazuri grae keratomalaia ,degradarea
globului ocular,, hemeralopia ,orbul gainei,. globului ocular,, hemeralopia ,orbul gainei,.
La nielul pielei si mucoaselor: La nielul pielei si mucoaselor: hiperkeratoza, hiperkeratoza,
descuamaie, ulcerari, inlamaii. descuamaie, ulcerari, inlamaii.
'itaviva 'itaviva (an9irahi9ic) (an9irahi9ic)
Se cunosc mai multe orme: Se cunosc mai multe orme:
D2 D2 -- ergocalcierol ,ergosterol, ergocalcierol ,ergosterol,
D3 D3 -- colecalcierol colecalcierol
Structura chimica: deriai ai ciclului steran: Structura chimica: deriai ai ciclului steran:
e9abolism: e9abolism:
n intestin se supune aciunii emulsionante a n intestin se supune aciunii emulsionante a
bilei, apoi este absorbita la nielul intestinului bilei, apoi este absorbita la nielul intestinului
subire subire -- in snge ,se leaga de o proteina, in snge ,se leaga de o proteina, -- D2 D2
si D3 si D3 -- transportate la icat. transportate la icat.
Prin snge Prin snge -- in icat ajunge si it D3 ormata din in icat ajunge si it D3 ormata din
-- dehidrocolesterol in piele, sub aciunea dehidrocolesterol in piele, sub aciunea
razelor ultraiolete din lumina solara. razelor ultraiolete din lumina solara.
'itaviva 'itaviva (an9irahi9ic) (an9irahi9ic)
n icat it D3 suera o hidroxilare n icat it D3 suera o hidroxilare -- 25 25--
hidroxicolecalcierol ,L hidroxicolecalcierol ,L-- colecalcierol colecalcierol--
hidroxilaza, hidroxilaza, -- orma cea mai abundenta de it D orma cea mai abundenta de it D
in circulaia sanguina i icat. in circulaia sanguina i icat.
n rinichi 25 n rinichi 25-- hidroxicolecalcierol suera o noua hidroxicolecalcierol suera o noua
hidroxilare hidroxilare -- 1,25 1,25--dihidroxicolecalcierol ,L dihidroxicolecalcierol ,L-- 11----
hidroxilaza, hidroxilaza, -- transportat la esuturile inta: transportat la esuturile inta:
intestin si oase. Are rol important in meninerea intestin si oase. Are rol important in meninerea
nielului Ca seric. nielului Ca seric.
Reglarea Reglarea -- P1l si nielul de Ca in snge. P1l si nielul de Ca in snge.
fec9ele vi9aminei fec9ele vi9aminei
La niel de intestin: maresc absorbia Ca si La niel de intestin: maresc absorbia Ca si
osatului ,stimuleaza sinteza unei proteine ce osatului ,stimuleaza sinteza unei proteine ce
aciliteaza transportul Ca prin mucoasa aciliteaza transportul Ca prin mucoasa
intestinala, intestinala,
La nielul tubilor renali: aorizeaza reabsorbia La nielul tubilor renali: aorizeaza reabsorbia
osailor ,contracarnd eliminarea lor stimulata osailor ,contracarnd eliminarea lor stimulata
de P1l, de P1l,
La nielul osului: interine in mineralizarea La nielul osului: interine in mineralizarea
oaselor prin marirea ormarii de hidroxiapatita. oaselor prin marirea ormarii de hidroxiapatita.
'itaviva 'itaviva (an9irahi9ic) (an9irahi9ic)
Carena acestei itamine are ca consecina Carena acestei itamine are ca consecina
apariia si dezoltarea rahitismului la copii din apariia si dezoltarea rahitismului la copii din
cauza dereglarii metabolismului calciului si cauza dereglarii metabolismului calciului si
osorului osorului -- mineralizarea intirziata a oaselor. mineralizarea intirziata a oaselor.
este aectat scheletul: oasele sunt mai moi, este aectat scheletul: oasele sunt mai moi,
picioarele se deormeaza sub greutatea corpului, picioarele se deormeaza sub greutatea corpului,
ontanelele se inchid cu intrziere, se reine ontanelele se inchid cu intrziere, se reine
dezoltarea dinilor, tonusul muscular este redus dezoltarea dinilor, tonusul muscular este redus
etc. etc.
n snge scade coninutul calciului si osatului. n snge scade coninutul calciului si osatului.
Vi9amina ( Vi9amina (--- -9ocoferol, an9is9eril) 9ocoferol, an9is9eril)
Structura chimica: are la baza tocolul ,5,,8 Structura chimica: are la baza tocolul ,5,,8--
trimetiltocol, trimetiltocol,
e9abolism e9abolism
Absorbita la nielul intestinului subire Absorbita la nielul intestinului subire -- snge snge--
icat si alte organe icat si alte organe
Se excreta prin bila si intestin ,in prealabil se Se excreta prin bila si intestin ,in prealabil se
supine unei oxidari si se conjuga cu a glucuronic, supine unei oxidari si se conjuga cu a glucuronic,
#olul vi9aminei #olul vi9aminei
Asupra organelor de reproducere: Asupra organelor de reproducere: -- mareste mareste
ertilitatea la emei si ajuta la restaurarea ertilitatea la emei si ajuta la restaurarea
actiitaii sexuale la barbai actiitaii sexuale la barbai
Lste antioxidant puternic Lste antioxidant puternic -- protejeaza oxidarea protejeaza oxidarea
AG nesaturai in MB AG nesaturai in MB
interine in metabolismul seleniului ,care intra interine in metabolismul seleniului ,care intra
in componena glutation peroxidazei ce asigura in componena glutation peroxidazei ce asigura
protecia membranelor aa de aciunea protecia membranelor aa de aciunea
radicalilor peroxizi,. radicalilor peroxizi,.
Sunt implicate in sistemul L respiratorii, Sunt implicate in sistemul L respiratorii,
aoriznd cuplarea osorilarii oxidatie aoriznd cuplarea osorilarii oxidatie
eficiena eficiena 'itavivei 'itavivei
are ca urmare afec9area apara9ului are ca urmare afec9area apara9ului
reproduc9iv: reproduc9iv: stagnarea embriogenezei, stagnarea embriogenezei,
modiicari degeneratie a organelor reproductie modiicari degeneratie a organelor reproductie
ce duc la sterilitate. ce duc la sterilitate.
distroie musculara, distroie musculara,
iniltrare adipoasa a icatului, iniltrare adipoasa a icatului,
Distrugerea globulelor rosii Distrugerea globulelor rosii
Reducerea stabilitaii membranelor si saracirea in Reducerea stabilitaii membranelor si saracirea in
colagen a esutului conjucti colagen a esutului conjucti
Ateroscleroza, cancer. Ateroscleroza, cancer.
Se conine in uleiuri egetale ,porumb, loarea Se conine in uleiuri egetale ,porumb, loarea
soarelui etc., carne, unt, galbenus de ou, arza, soarelui etc., carne, unt, galbenus de ou, arza,
cereale. cereale.
Necesarul: Necesarul:
Zilnic: mg la adult si 2 Zilnic: mg la adult si 2--3 mg la copii 3 mg la copii
'itaviva K 'itaviva K (an9ihemoragic). (an9ihemoragic).
K1 K1-- itochinona ,izolata din egetale, itochinona ,izolata din egetale,
K2 K2-- ariochinona ,izolata din esuturile animale, ariochinona ,izolata din esuturile animale,
La baza structurii: nucleul p La baza structurii: nucleul p--natochinonei natochinonei
'itaviva K 'itaviva K (an9ihemoragic). (an9ihemoragic).
#olul #olul
Participa la coagularea sngelui Participa la coagularea sngelui -- este direct este direct
implicata in biosinteza actorilor , V, X, X. implicata in biosinteza actorilor , V, X, X.
Vitamina K ajuta la modiicarea restului de Clu Vitamina K ajuta la modiicarea restului de Clu
in in --carboxiglutamic ,se adauga o grupa carboxil carboxiglutamic ,se adauga o grupa carboxil
ce poate ixa Ca, ce poate ixa Ca,
nterine si in procesele de osorilare nterine si in procesele de osorilare
'itaviva K 'itaviva K (an9ihemoragic). (an9ihemoragic).
Carena acestei itamine are ca consecina Carena acestei itamine are ca consecina
apariia hemoragiilor in dierite organe si esuturi apariia hemoragiilor in dierite organe si esuturi
din cauza dereglarii procesului de coagulare a din cauza dereglarii procesului de coagulare a
sngelui. sngelui.
La om hipoitaminoza in condiii obisnuite se La om hipoitaminoza in condiii obisnuite se
intlneste relati rar deoarece aceasta itamina se intlneste relati rar deoarece aceasta itamina se
sintetizeaza de microlora intestinala. sintetizeaza de microlora intestinala.
lemoragiile pot aparea cnd bolnaul utilizeaza lemoragiile pot aparea cnd bolnaul utilizeaza
cantitai considerabile de antibiotici `per os`, cantitai considerabile de antibiotici `per os`,
care or distruge microlora ,disbacterioza, care or distruge microlora ,disbacterioza,
intestinala, sau cnd este dereglat mecanismul de intestinala, sau cnd este dereglat mecanismul de
absorbie a lipidelor. absorbie a lipidelor.
'itaviva K 'itaviva K (an9ihemoragic). (an9ihemoragic).
Antiitaminele acestei itamine, de ex. Antiitaminele acestei itamine, de ex.
dicumarolul sunt utilizate in clinica ca dicumarolul sunt utilizate in clinica ca
anticoagulanti. La baza structurii acestei itamine anticoagulanti. La baza structurii acestei itamine
este ciclul 1,4 este ciclul 1,4--natochinona. Lxista analogi natochinona. Lxista analogi
sintetici hidrosolubili a acestei itamine, de ex. sintetici hidrosolubili a acestei itamine, de ex.
icasolul. icasolul.
substanje lipotrofe substanje lipotrofe
Ficatul este un organ speciIic de sintez a Ficatul este un organ speciIic de sintez a
IosIolipidelor plasmei. IosIolipidelor plasmei.
n lipsa colinei sau a grupelor CH n lipsa colinei sau a grupelor CH
33
, necesare , necesare
pentru sinteza lor, se diminueaz viteza de pentru sinteza lor, se diminueaz viteza de
sintez a IosIolipidelor si, respectiv, viteza cu sintez a IosIolipidelor si, respectiv, viteza cu
care AG sunt eliminati din Iicat. care AG sunt eliminati din Iicat.
n consecint, are loc depozitarea lipidelor n n consecint, are loc depozitarea lipidelor n
Iicat. Iicat.
Orice substant donatoare de CH Orice substant donatoare de CH
33
pentru pentru
sinteza colinei este denumit sinteza colinei este denumit lipotrop. lipotrop.
DDislipoproteidemie islipoproteidemie sau dislipidemie sau dislipidemie
modificarea c lipidelor 9o9ale plasma9ice, a modificarea c lipidelor 9o9ale plasma9ice, a
uneia din9re fraciuni sau modificarea uneia din9re fraciuni sau modificarea
rapor9ului diverselor componen9e. rapor9ului diverselor componen9e.
$e clasific $e clasific: :
Hiperlipipro9eidemii ( Hiperlipipro9eidemii (rivare rivare i secundare) i secundare)
Hipolipopro9eidemii primare (eredi9are, Hipolipopro9eidemii primare (eredi9are,
familiale) familiale)
iperlipidemiile primare iperlipidemiile primare sunt de natur sunt de natur
genetic, genetic,
iperlipidemiile iperlipidemiile secundare secundare sunt sunt
determinate de diIerite aIectiuni renale, determinate de diIerite aIectiuni renale,
diabet, hipotireoz, intoxicatii de alcool. diabet, hipotireoz, intoxicatii de alcool.
! rivare ! rivare
dup redrickson, n funcie de aspec9ul dup redrickson, n funcie de aspec9ul
feno9ipic , feno9ipic , ! rivare ! rivare au fos9 clasifica9e n au fos9 clasifica9e n
ase 9ipuri, ase 9ipuri, - -V, 9ipul avnd dou varian9e V, 9ipul avnd dou varian9e
a i b a i b
1ipul 1ipul Vrsta Vrsta Aspecte Aspecte
biochimice biochimice
Clinic Clinic
copilarie copilarie hiperCM hiperCM
hiper1g hiper1g
liperCol liperCol
Xantoame Xantoame
eruptie, eruptie,
hepatospleno hepatospleno--
megalie megalie
a a La orice rsta La orice rsta
LDL LDL
hiperCs hiperCs
Xantomatoza Xantomatoza
Ateroscleroza Ateroscleroza
prematura prematura
b b La orice rsta La orice rsta
LDL, VLDL LDL, VLDL
hiper1g hiper1g
hiperCs hiperCs
Obezitate, Obezitate,
lipsesc lipsesc
xantoamele, xantoamele,
Ateroscleroza Ateroscleroza
prematura prematura
1ipul 1ipul Vrsta Vrsta Aspecte Aspecte
biochimice biochimice
Clinic Clinic
adult adult

hiper1g hiper1g
hiperCol hiperCol
Xan9oame Xan9oame
erup9ive erup9ive
a9eroscleroza a9eroscleroza
accelera9 accelera9
V V
adult adult V V
hiper1g hiper1g
bezi9a9e, bezi9a9e,
hepa9ospleno hepa9ospleno- -
megalie, megalie,
hiperuricemie, hiperuricemie,
a9eroscleroz a9eroscleroz
prema9ur prema9ur
V V adolescen adolescen C V C V
hiper1g hiper1g
hiperCol hiperCol
Xan9oame Xan9oame
a9eroscleroz a9eroscleroz
prema9ur prema9ur
V V H H , ,
diminuarea Col diminuarea Col
V i . V i .
cre9erea uoar cre9erea uoar
a longevi9ii i a longevi9ii i
pro9ecie an9i pro9ecie an9i
A1$ A1$
Hiperlipidemiile secundare Hiperlipidemiile secundare
iabetul zaharat: iabetul zaharat:
Lipsa de insulin: Lipsa de insulin:
lipoliza activat, lipoliza activat,
lipogeneza lipogeneza nhibat nhibat
se maniIest prin diminuarea lipoproteinlipazei se maniIest prin diminuarea lipoproteinlipazei
celulare, iar nivelul mare de AG ampliIic celulare, iar nivelul mare de AG ampliIic
producerea de pre producerea de pre- -- -LP. LP.
aparitia hiperlipidemiei (II , IV) aparitia hiperlipidemiei (II , IV)
iperlipidemia alcoolic: iperlipidemia alcoolic:
se observ o se observ o lipidemie alimentar lipidemie alimentar o dat cu o dat cu
consumul de alcool; consumul de alcool;
e nsotit si de o e nsotit si de o secretie intens a pre secretie intens a pre- -- -LP, de LP, de
o hiperchilomicronemie o hiperchilomicronemie - - Tg Tg
un clirens lent al ambelor particule un clirens lent al ambelor particule
Steatoza hepatic Steatoza hepatic
Alcoolul ampliIic sinteza si secretia Alcoolul ampliIic sinteza si secretia pre pre- -- -
lipoproteinelor lipoproteinelor determinate de valorile majorate determinate de valorile majorate
ale NADHH (Iormate la metabolizarea ale NADHH (Iormate la metabolizarea
alcoolului sub actiunea alcool DH). alcoolului sub actiunea alcool DH).
NADH H inhib oxidarea AG si mreste sinteza NADH H inhib oxidarea AG si mreste sinteza
%AG si a pre %AG si a pre- -- -lipoproteinelor (VLDL). lipoproteinelor (VLDL).
Alcoolul Iavorizez inductia enzimelor Alcoolul Iavorizez inductia enzimelor
microzomale n Iicat. microzomale n Iicat.
bezi9a9ea bezi9a9ea
Lxcesul de aport caloric, raportat la cheltuielile Lxcesul de aport caloric, raportat la cheltuielile
energetice ale organismului conduce la actiarea energetice ale organismului conduce la actiarea
marcata a lipogenezei si dezoltarea excesia a esutului marcata a lipogenezei si dezoltarea excesia a esutului
adipos adipos
MC~greutatea ,kg,, inalime ,m MC~greutatea ,kg,, inalime ,m, ~20 , ~20--25 25
Obezitatea abdominala Obezitatea abdominala -- depunerea esutului adipos in depunerea esutului adipos in
jurul organelor din caitatea peritoneala. Lipoliza jurul organelor din caitatea peritoneala. Lipoliza
excesia excesia -- cresterea AGL. Lste asociata cu R, cresterea AGL. Lste asociata cu R,
modiicari lipidice ,hiper1g, modiicari lipidice ,hiper1g, VLDL; HDL VLDL; HDL,, iniltraia ,, iniltraia
grasa a icatului, DZ tip 2. grasa a icatului, DZ tip 2.
Markerul ei : 1,S. Markerul ei : 1,S.
A9eroscleroza A9eroscleroza
Se caracterizeaza prin depunerea Col in intima aselor Se caracterizeaza prin depunerea Col in intima aselor
sub orma de placi aterosclerotice, ceea ce duce la sub orma de placi aterosclerotice, ceea ce duce la
ingustarea lumenului capilarelor si impedica luxul ingustarea lumenului capilarelor si impedica luxul
circulator normal. circulator normal.
Se reduce elasticitatea pereilor arteriali Se reduce elasticitatea pereilor arteriali
aorizeaza BC si a accidentelor asculare cerebrale. aorizeaza BC si a accidentelor asculare cerebrale.
lactorii aorizani: supraalimentaia, sedentarismul, lactorii aorizani: supraalimentaia, sedentarismul,
stresul, obezitatea, umatul ce determina: stresul, obezitatea, umatul ce determina:
1. 1. Scaderea nr de receptori pentru LDL , Scaderea nr de receptori pentru LDL , Col total in Col total in
plasma si cresterea Col din LDL, plasma si cresterea Col din LDL,
2. 2. lDL lDL
3. 3. DL, DL, LDL LDL
4. 4. Tg Tg
A9eroscleroza A9eroscleroza
Patogenie: Patogenie:
1. 1. leziunea pereilor endoteliali leziunea pereilor endoteliali
2. 2. niltrarea LDL oxidate niltrarea LDL oxidate
3. 3. Prolierarea celulelor spumoase` Prolierarea celulelor spumoase`
4. 4. lormarea unor depozite lipidice la nielul pereilor lormarea unor depozite lipidice la nielul pereilor
arteriali ormate din: cristale de Col si esteri ai Col, arteriali ormate din: cristale de Col si esteri ai Col,
celule spumoase`, celule necrotizate. celule spumoase`, celule necrotizate.
Alte modiicari: Alte modiicari: prolierarea ibrelor musculare netede, prolierarea ibrelor musculare netede,
iniltrarea macroagelor si a limocitelor, eliberarea iniltrarea macroagelor si a limocitelor, eliberarea
locala de citokine, agregarea trombocitelor si locala de citokine, agregarea trombocitelor si
extinderea leziunilor endoteliale iniiale. extinderea leziunilor endoteliale iniiale.

blood vessel lumen
smooth muscle cells
endothelial cells
elastic
lamina

blood vessel lumen
smooth muscle cells
endothelial
cells
O
Ioam cell
LDL O O O
O O O
O
O O
O
Hipolipopro9eidemiile primare Hipolipopro9eidemiile primare
(eredi9are, familiale) (eredi9are, familiale)
sun9 da9ora9e genelor care con9roleaz sun9 da9ora9e genelor care con9roleaz
sin9eza, 9ranspor9ul sau u9ilizarea !. sin9eza, 9ranspor9ul sau u9ilizarea !.
aeciunea 1angier, aeciunea 1angier,
A beta A beta--lipoproteinemia amiliala, lipoproteinemia amiliala,
!,9olog, l5delor !,9olog, l5delor
afecjiunea 1angier afecjiunea 1angier - - cauzat de insuIicienta sau cauzat de insuIicienta sau
lipsa total de u lipsa total de u- -LP (HDL), datorate deIicitului LP (HDL), datorate deIicitului
sintezei de apo A sintezei de apo A
acumularea n tesuturi a esterilor colesterolului. acumularea n tesuturi a esterilor colesterolului.
Splenomegalie, anomalii neurologice, hipertroIie Splenomegalie, anomalii neurologice, hipertroIie
amigdalian amigdalian
AIectiunea este incurabil. AIectiunea este incurabil.
A be9a A be9a- -lipopro9einemia familial lipopro9einemia familial
determinata de o sinteza deectuoasa a apo determinata de o sinteza deectuoasa a apo--B si B si
apo apo--C ,din CM si VLDL, C ,din CM si VLDL,
Reducerea 1g, Col, lL, sunt absente LDL, Reducerea 1g, Col, lL, sunt absente LDL,
VLDL, CM VLDL, CM
Apare malabsorbia lipidelor Apare malabsorbia lipidelor
ipidoze 9isulare ipidoze 9isulare
Boli ereditare, caracterizate prin acumularea de Boli ereditare, caracterizate prin acumularea de
singolipide in creier si esuturi, datorate singolipide in creier si esuturi, datorate
deicienei enzimelor implicate in catabolizarea deicienei enzimelor implicate in catabolizarea
lor ,scindarea are loc in lisosomi, lor ,scindarea are loc in lisosomi,
ipidoze 9isulare ipidoze 9isulare
J. eimann J. eimann- -!ick !ick -- ddeIicienta de eIicienta de sIingomielinaz sIingomielinaz
sIingomielina sIingomielina SM SM- - se acumuleaz n se acumuleaz n Iicat, Iicat,
splin, creier splin, creier
Hepato Hepato- - si splenomegalie, tulburri digestive, si splenomegalie, tulburri digestive,
ntrziere psihomotorie, convulsii ntrziere psihomotorie, convulsii
Decedeaz n vrsta Iraged Decedeaz n vrsta Iraged
ipidoze 9isulare ipidoze 9isulare
2. aeciunea 1ay 2. aeciunea 1ay--Sachs Sachs -- lipsa lipsa --NN--
acetilhexozaminidazei acetilhexozaminidazei ,hidrolaza ce scindeaza N ,hidrolaza ce scindeaza N
acetil acetil--galactozamina din GM2, galactozamina din GM2,
Acumularea de GM2 Acumularea de GM2 -- tumeierea celulelor tumeierea celulelor
ganglionare ale scoarei creierului ganglionare ale scoarei creierului -- creste in creste in
olum olum
pe retina ochiului pe retina ochiului -- apar pete de culoare rosie apar pete de culoare rosie--
isinie isinie -- gangliozid GM2 gangliozid GM2
ipidoze 9isulare ipidoze 9isulare
3. Boala Krabbe 3. Boala Krabbe -- deicit de galactocerebrozidaza deicit de galactocerebrozidaza
Demielinizari la nielul creierului Demielinizari la nielul creierului
Paralizie, conulsii, cecitate, surditate, Paralizie, conulsii, cecitate, surditate,
deces in rsta rageda deces in rsta rageda
ipidoze 9isulare ipidoze 9isulare
4. boala Gaucher 4. boala Gaucher -- deicit de hidrolaza ce deicit de hidrolaza ce
scindeaza glucoza din glucocerebrozide scindeaza glucoza din glucocerebrozide
Splenomegalie ,se acumuleaza in splina,, Splenomegalie ,se acumuleaza in splina,,
tulburari hematologice , membrana eritrocitelor tulburari hematologice , membrana eritrocitelor
are cantitai mari de gangliozide, are cantitai mari de gangliozide,
Osteoporoza, retard mintal Osteoporoza, retard mintal
ipidoze 9isulare ipidoze 9isulare
5. leucodistroia metacromatica 5. leucodistroia metacromatica - - deicit de deicit de
sulatidaza sulatidaza
Acumularea sulatidelor in substana alba Acumularea sulatidelor in substana alba
neroasa, icat, rinichi neroasa, icat, rinichi
1ulburari neurologice si psihice 1ulburari neurologice si psihice
ipidoze 9isulare ipidoze 9isulare
-o,l, lu F,-ry (l5ogr,nulom,9o -o,l, lu F,-ry (l5ogr,nulom,9o: :, , ddeIicienta eIicienta
ceramida ceramidazzei li ei lizzoozzomale (acide) omale (acide)
cauzeaz acumulr cauzeaz acumulrii de ceramide. de ceramide.
mostenit autosomal recesiv mostenit autosomal recesiv
leziuni granulomatoase n piele, art leziuni granulomatoase n piele, artiiculatii si laringe, culatii si laringe,
disIunctii moderate a sistemului nervos; disIunctii moderate a sistemului nervos;
de asemenea poate implica inima, plmnii, si nodulii de asemenea poate implica inima, plmnii, si nodulii
limIatici. limIatici.
De De obicei Iatal n timpul primilor c obicei Iatal n timpul primilor ctiva ani de viat. tiva ani de viat.